Psychedelické 20. století – objevy a vynálezy inspirované klasickými psychedeliky

28. 02. 2019 | 18:37
Přečteno 7824 krát
Psychedelika (v minulosti nazývaná halucinogeny) měla bezpochyby zásadní vliv na vývoj lidské společnosti. Archeologickými objevy je doloženo, že mnoho kultur užívalo psychedelika z přírodních zdrojů již v pravěku.

Jejich vliv můžeme pozorovat i v antice, kde byl užíván nápoj kykeon, který mohl v případě, že bylo při jeho přípravě použito obilí napadené paličkovicí nachovou, obsahovat LSA (látku blízce příbuznou LSD). Pak došlo především s rozmachem křesťanství k ústupu užívání psychedelik a lidstvo během středověku prodělalo hluboký propad úrovně teoretického i aplikovaného vědění. Až ve dvacátém století došlo k prudkému rozmachu vědy a mnoha zásadním objevům a vynálezům. Autoři mnoha z nich otevřeně přiznávali a přiznávají, že zásadní vliv na tyto objevy měla psychedelika, zejména LSD. Pojďme si tyto objevy připomenout.

1) Struktura DNA

Objev struktury DNA byl ohlášen 25. dubna 1953. Model DNA tehdy představil Francis Crick, James Watson a Maurice Wilkins. Za tento objev byla roku 1962 udělena Nobelova cena za medicínu a fyziologii. Za zmínku stojí, že cenu měla jistě obdržet i Rosalinda Franklinová. Cenu získat nemohla, protože zemřela na rakovinu v roce 1958 a Nobelova cena může být udělena pouze žijící osobě.
Na internetu se dají najít tisíce článků o tom, že Francis Crick a James Watson byli v okamžiku objevení struktury DNA pod vlivem LSD. Prý to řekl Francis Crick na smrtelné posteli a zpráva se rychle rozšířila. Po Crickově smrti začal Matt Ridley sepisovat jeho životopis, v rámci získávání informací navštívil Crickovu manželku a zeptal se jí na užívání LSD. Odpověděla mu, že pokud je jí známo, tak poprvé užil LSD až v roce 1967.
Mnoho autorů rovněž poukazuje na to, že v roce 1953 nebylo LSD tolik rozšířené. Já s tímto tvrzením nesouhlasím; sice nebylo ještě známé a dostupné „na ulicích”, ale ve vědecké komunitě šlo v padesátých letech již o velice dobře známou substanci a pro vědce nebyl problém ji obstarat.
Crickův kolega James D. Watson stále žije, přednáší a velice často vzpomíná na užívání LSD a na to, jak zásadní vliv na něj mělo. Otázka zda byli pod vlivem LSD právě v okamžiku objevu struktury DNA není zodpovězena. LSD ale jistě zásadně ovlivnilo jejich kariéru.

2) Polymerázová řetězová reakce (PCR)

PCR je metoda množení úseků DNA na principu replikace nukleových kyselin. Tento postup umožňuje vyrobit až miliony kopií úseků DNA z minimálního množství vstupního materiálu. PCR má využití v medicíně, kriminalistice, testování potravin a samozřejmě ve vědě. PCR objevil Kary Mullis roku 1983 a v roce 1993 za to získal Nobelovu cenu.

Jako důkaz vlivu LSD na jeho vědeckou kariéru postačují i jen přímé citace jeho výroků. Velkou popularitu si získala jeho slova: „Kdybych nebral LSD, nikdy bych na nic nepřišel.“ V srpnu 1994 řekl pro časopis California Monthly následující: „Tehdy v šedesátých letech a začátkem sedmdesátých let jsem bral spoustu LSD. Tehdy to v Berkeley dělala spousta lidí. Zjistil jsem, že je to mysl otevírající zkušenost.” Během jiného rozhovoru řekl: „Vynalezl bych PCR, kdybych nebral LSD? Vážně o tom pochybuji.”

3) Objev přítomnosti a funkce serotoninu v mozku

Serotonin byl objeven roku 1948 v krvi a tehdy byly také prokázány jeho vazokonstrikční účinky (zužování cév). O jeho přítomnosti a funkci mimo krevní oběh neměl nikdo ani tušení až do roku 1953, kdy britský farmakolog Sir John Gaddum začal autoexperimentovat s LSD. Zážitky s LSD a experimentální práce ho vedla k objevu přítomnosti a funkce serotoninu v mozku. Sir Gaddum byl první, kdo předpokládal vztah mezi LSD a serotoninem. Konkrétně předpokládal, že LSD ovlivňuje serotoninergní systém a tím je zodpovědné za psychedelický efekt LSD. Napsal o tom: „Důkaz přítomnosti serotoninu v některých částech mozku by mohl podporovat teorii, že účinek LSD je způsoben interferencí s běžným působením serotoninu.”

4) Lillyho vlna a neuroprotetika

Ve 20. století došlo k velkému rozmachu neurověd. Jedním z významných neurovědců byl John C. Lilly, který se proslavil také svými experimenty s LSD a ketaminem. S těmito látkami často prováděl autoexperimenty a o svých prožitcích napsal několik knih. Rovněž experimentoval se stimulací mozku. Během svých experimentů vynalezl elektrodu, která se dala bezpečně implantovat do mozku. Díky tomu objevil způsob, jak bezpečně stimulovat mozek a přispěl tak k novému oboru: neuroprotetice, která se zabývá implantáty, které podporují nebo nahrazují činnost části nervového systému nebo smyslů. Mezi tato zařízení patří například kochleární implantát pro pacienty s poruchou sluchu, implantáty, které stimulací mozku ulevují od jinak netlumitelné bolesti, nebo například protézy končetin ovladatelné vůli. V neuroprotetice se používají signály, které jsou na počest svého objevitele, nazvány „Lillyho vlny.”
Zkoumal také delfíny a možnost komunikace s nimi. V rámci svých experimentů pokusně dával delfínům LSD.

5) Počítačová revoluce - Steve Jobs, Bill Gates a LSD

Steve Jobs byl jedním z největších průkopníků počítačového průmyslu. Jako jeden z prvních rozpoznal potenciál grafických rozhraní ovládaných pomocí myši. V roce 1985 dostal výpověď ve firmě Apple a založil vlastní firmu NeXT computer. Tato firma stála za operačním systémem NeXTSTEP. V roce 1997 se firma NeXT computer sloučila s firmou Apple computer a operační systém NeXTSTEP se stal základem pro Mac OS.
Jobs jednou řekl, že užívání LSD byla jedna ze dvou nebo tří nejdůležitějších věcí, které během života udělal. Steve Jobs prý dokonce jednou řekl Billu Gatesovi, že nemá (Gates) žádnou fantazii, protože nikdy neužil psychedelika. Ironií je, že i Bill Gates užíval LSD. Přiznal to v rozhovoru pro Playboy. Další ikona počítačové revoluce, která využívala účinky LSD, je Mike Lynch. A dokážete si představit ovládání počítače bez myši a klávesových zkratek CTRL+C, CTRL+V? Oboje vynalezl Douglas Engelbart a podle jeho slov ho inspirovalo LSD.

6) Matematika, teorie chaosu a vědomí

Významný matematik Ralph Abraham začal užívat LSD na Princetonu, kde se s ním setkal díky jednomu ze svých studentů. V roce 1969 pak zažil svoji první zkušenost s DMT. Psychedelika nasměrovala celou jeho kariéru, ve které se zabýval vědomím. Zkušenost s DMT byla klíčová pro matematické pochopení teorie chaosu a vědomí založené na geometrii, topologii, nelineární dynamice a teorii vibračních vln. Abraham prohlásil, že psychedelika posunula jeho práci od čisté matematiky k experimentální práci a silně ovlivnila jak teorii chaosu, tak fraktální geometrii.

7) Kvantová fyzika

Richard P. Feynman byl americký kvantový fyzik a roku 1965 obdržel Nobelovu cenu za fyziku. Vypracoval techniku popisu reakcí elementárních částic poskytující alternativní náhled na chápání kvantové fyziky. Tyto techniky zavedl již v roce 1948 a dnes jsou známy pod názvem „Feynmanovy diagramy”. Stal se také výborným a velice ceněným pedagogem a popularizátorem vědy. Asi nepřekvapí, že měl zkušenosti s LSD.

Závěr

Populace neznalá věci mnohdy považuje psychedelika za drogy a má vizi, že drogy užívá „spodina společnosti” a různé ztracené existence. Psychedelika ovšem nenaplňují všeobecně uznávanou podstatu „drog” – nejsou návyková, naopak se s nimi dají závislosti léčit. Jejich toxicita je minimální a na trhu se vyskytují mnohé běžné léky mnohonásobně toxičtější. V drtivé většině případů psychedelika nevedou ke ztrátě zájmů nebo zanedbávání životních povinností. Naopak vzbuzují zájem o okolí, život a svět jako fenomén. Snad jsem těmito příklady významných osobností dokázal i to, že uživatelé psychedelik nejsou pouze asociálové a vyvrhelové společnosti. Naopak jsou jimi i lidé, ke kterým by mnozí mohli vzhlížet a kteří zásadně a pozitivně ovlivnili nejen 20. století. Psychedelika rovněž ovlivnila mnoho filozofů, psychologických směrů a humanitních oborů obecně, to ovšem není náplní tohoto článku a možná tomuto tématu věnuji článek v budoucnu.

Vojtěch Cink
Česká psychedelická společnost
20. 2. 2019Zdroje:

- ABRAHAM, Ralph; MCKENNA, Terence K.; SHELDRAKE, Rupert. Trialogues at the Edge of the West: Chaos, Creativity, and the Resacralization of the World. Bear & Company, 1992.
- DONALDSON, N. de N.; DONALDSON, P. E. K. When are actively balanced biphasic (‘Lilly’) stimulating pulses necessary in a neurological prosthesis? I Historical background; Pt resting potential; Q studies. Medical and Biological Engineering and Computing, 1986, 24.1: 41-49.
- GADDUM, J. H. Serotonin‐LSD interactions. Annals of the New York Academy of Sciences, 1957, 66.3: 643-648.
- GREEN, A. R. Gaddum and LSD: the birth and growth of experimental and clinical neuropharmacology research on 5‐HT in the UK. British journal of pharmacology, 2008, 154.8: 1583-1599.
- Grossman Wendy M. Did the use of psychedelics lead to a computer revolution? https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/sep/06/psychedelics-computer-revolution-lsd
- ISAACSON, Walter. Steve Jobs. Simon & Schuster 2011
- RIDLEY, Matt. Francis Crick: Discoverer of the Genetic Code (Eminent Lives). HarperCollins Publishers, 2006.
- SCHOCH, R. A conversation with Kary Mullis. California Monthly, 1994, 105.1: 20.
- ROBINSON Melia. Bill Gates once coyly defended LSD use by saying 'I never missed a day of work'
https://www.businessinsider.com/bill-gates-lsd-psychedelics-2017-2

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy