Když se z mikro omylem stane makro – případová studie s LSD

17. 04. 2020 | 12:43
Přečteno 4866 krát
Posun desetinné čárky o jedno místo – častá chyba, která se stane i kdejakému odborníkovi. Nejznámějším případem tohoto omylu bylo určení špenátu jako superpotraviny obsahující 10násobné množství železa oproti ostatní zelenině. Tento omyl pravděpodobně nikoho z nás zásadně nepoznamenal. Co se ale stane někomu, kdo stejný omyl udělá s LSD?

Večer jarního slunovratu roku 2000. Už toto datum zní magicky, zavání dobrodružstvím a je zdánlivě vhodnou příležitostí pro fascinující psychedelické zážitky. Pro partu kanadských přátel však kouzelnost tohoto večera nabyla nevídaných rozměrů.

O tom pojednává případová studie publikovaná v odborném periodiku Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Mezi autory patří psychiatrička Brigitta Woods a docent z Univerzity Britské Kolumbie Mark Haden. Haden je navíc výkonný ředitel kanadské multidisciplinární asociace psychedelických studií (MAPS). Svou studii rozkládají na tři případy:

- dívku s bipolární poruchou,
- těhotnou ženu,
- starší ženu užívající morfin kvůli tišení bolesti.

Ještě než se pustím do přepisu výsledků těchto případů, dovolte mi malé opáčko. Obvyklá dávka LSD se pohybuje okolo 75–200 mikrogramů a pro zdravého člověka je považována za zdravotně bezpečnou. Účinek látky nastupuje 30 minut po jejím užití a trvá cca 8–12 hodin s vrcholnou fází po 3–6 hodinách. Subjektivně mění emoční prožívání a myšlení, mění vnímání času a vlastního já. Způsobuje narušení procedurální paměti, synestézii (prolínání smyslových vjemů) a ve velkých dávkách i pocit splynutí s vesmírem, Už je to pár let, co se pozornost některých odborníků znovu obrátila k psychedelickým substancím – dokonce hovoříme o tzv. psychedelické renesanci – jako možným nástrojům léčby některých psychiatrických onemocnění. Konkrétně pro posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD), deprese, úzkosti, závislosti aj. Výše jsme uvedli, že běžně užívaná dávka, u zdravých lidí v zásadě bezpečná, je 75–200 mikrogramů. Návrh o provedení vědeckého výzkumu s vyššími dávkami než je toto rozmezí by neprošel žádnou etickou komisí. Proto jsou tyto případové studie vzniklé úplnou náhodou v nekontrolovaném prostředí pro odborníky zajímavé. Během intoxikace lze měřit mírně zvýšenou tepovou frekvenci, krevní tlak, rozšíření zornic. Uvádí se že v extrémně vysokých dávkách může vyvolat třes, závratě, ospalost a mravenčení. Průběh intoxikace není ovlivněn pouze množstvím užité substance, ale také setem (momentálním vnitřním nastavením) a settingem (okolním prostředím).


Dívka s bipolární poruchou: 1 000–1 200 mikrogramů LSD (10násobek běžné dávky)

Příběh, který je za touto případovou studií, stojí na záznamech zdravotní dokumentace a výpovědí tří lidí: intoxikovaná dívka, její otec a osoba, která poskytla LSD. Dívce byla ve 12 letech diagnostikována nespecifikovatelná psychotická porucha. V této době se rozváděli její rodiče a její otec se dostal do vězení. Dívka vykazovala známky depresivního prožívání a psychózy projevující se slyšením hlasů v hlavě. Její spolužáci ji ostrakizovali a po smrti babičky se příznaky její deprese zhoršily. Byla jí nasazena medikace (antidepresivum sertralin). I přes medikaci a světelnou terapii se symptomy střídavě zhoršovaly a objevily se nové příznaky hypomanie. Nebyla schopna normálně fungovat a musela být přesunuta do alternativní školy. Od počátku svých potíží až do hospitalizace užívala některé psychoaktivní látky: párkrát extázi, psychoaktivní houby, LSD a od 13 let denně kouřila marihuanu. Ale ani poté, co byla hospitalizována, se příznaky hypomanie nezlepšovaly. Hospitalizována byla celkem dvakrát, podruhé poté, co pokousala svoji matku. Trpěla bludy – např. věřila, že mluví všemi jazyky světa a že si pořídí dům v Mexiku a stane se tamní starostkou. Konečná diagnóza byla stanovena jako bipolární porucha I. typu, která je charakterizovaná plně rozvinutými manickými fázemi s psychotickými příznaky (II. typ má manické příznaky nižší). Diagnózu podpořila i rodinná anamnéza: Bipolární porucha se vyskytovala v rodině otce, na matčině straně rodokmenu se zase objevily případy alkoholismu a různých traumat.

Vraťme se ke kouzelnému večeru o jarním slunovratu roku 2000. Osoba poskytující LSD si spletla desetinnou čárkou a namíchala jednotlivým uživatelům LSD na párty sklenku s 1000 mikrogramy (místo 100). Dívce tehdy bylo 15 let a vypila celou sklenici a zbytek kapek ze dvou dalších sklenic. Pozřená dávka se tedy pohybovala mezi 1 100–1 200 mikrogramy. Následujících 6,5 hodin ležela na zemi ve fetální pozici – držela si ruce a pěsti pevně u těla. Účastníci párty se nad ránem rozhodli zavolat sanitku. Asi 10 minut předtím, než sanitka dorazila, se dívka probrala a působila orientovaně. V nemocnici jí, na základě svědectví ostatních, diagnostikovali záchvat. Jak však uvádí případová studie, tato diagnóza je poněkud spekulativní, neboť nebyly shledány další příznaky záchvatu jako uvolnění svěračů, pokousání jazyka, nahodilé pohyby končetin nebo zmatení. Nikdo neví, zda ztratila vědomí, nebo zda byla ponořena do extrémní psychedelické zkušenosti.

Když přijel její otec do nemocnice, řekla mu, že „je po všem“. Myslel si, že mluví o svém tripu, ale myslela tím vlastní bipolární poruchu. Cítila se totiž vyléčená.

Její stav byl psychiatry sledován, chodila na pravidelné kontroly po dobu dvou let. Při jedné z prvních kontrol, téměř měsíc po tomto zážitku, prý udržovala šťastnou a celkem vyrovnanou náladu. Takového stavu nedosáhla za poslední řadu měsíců, kdy byla depresivní. Po dobu dvou let její stav zůstal stabilní. Osvojila si mechanismy, díky kterým se cítila lépe. Psychiatr konstatoval, že má velký vhled a sebeuvědomění. Po vysazení medikace se stabilita nálady zhoršila, ale už nikdy nepropadla klinické depresi.

Nyní po téměř 20 letech má tato dívka, nyní žena, stabilní práci a dobré vztahy s přáteli. Dále pravidelně kouří marihuanu. Výrazné změny nálad se u ní projevily po porodech dvou dcer – při prvním se objevily příznaky poporodní deprese a po druhém následovalo turbulentní emoční období. I přes to lze nakonec říct, že nehoda s užitím extrémní dávky LSD celkově výrazně vylepšila její psychický stav a emoční symptomy, včetně manických a psychotických symptomů. Zda dívka ve skutečnosti trpěla bipolárně-afektivní poruchou nebo jinou formou psychotického onemocnění, však zůstává i nadále nejasné, a nelze tedy z této případové studie vyvozovat jakákoliv doporučení pro léčbu těchto poruch sezením s vysokou dávkou LSD. Výše zmíněná případová studie slouží spíše k zamyšlení o ilegalitě LSD a jeho zařazení na seznam látek bez lékařského využití.


Těhotná žena: 500 mikrogramů LSD (5násobek dávky)

Stejná párty, jiná žena. Výpověď pro tuto případovou studii poskytla sama žena, její syn, kmotr tohoto syna a člověk, který poskytl LSD. Žena vypila půl sklenice vody, o niž si myslela, že bude obsahovat 50 mikrogramů LSD. Díky chybě osoby, která dávkovala substanci, bylo ve vodě ve skutečnosti 500 mikrogramů LSD. Žena, která měla již četné zkušenosti s psychedelickými látkami, sama uvedla, že po požití cítila intenzivní reakci. Tehdy ani nevěděla, že byla těhotná – plod byl asi 2 týdny starý. Nyní, 18 let po narození jejího syna, případová studie uvádí, že je zdravý, vede si dobře ve škole, má mnoho zdravých vztahů s přáteli a je fyzicky aktivní.

Přestože existují ženy, které užily psychedelikum během těhotenství a jejichž děti vyrostly bez zjevných známek vlivu tohoto zážitku, obecně nelze rozhodně takový zážitek schválit či doporučit. Experimenty ani nevědecké důkazy o vlivu běžných dávek na vyvíjející se děti nepoukazují na žádné biologické důsledky. Nicméně přestože neexistuje důkaz o zásadním vlivu užití psychedelik během těhotenství na dítě, existují důkazy o vlivu psychického stavu matky na vývoj dítěte. Jedno sezení s psychedeliky ve špatném setu a settingu může způsobit dlouhodobé změny psychiky, kterými již prokazatelně může být vyvíjející se plod ovlivněn.


Žena s chronickou bolestí, užívající morfin: 55 000 μg LSD (550násobek dávky)

Tato žena nemá s výše zmíněnou párty nic společného, ale její případ s 550násobnou dávkou LSD je rovněž raritní.

Popis tohoto případu vychází z hlášení samotné ženy a jejího spolubydlícího, který byl svědkem intoxikace. Chronickou bolest prožívala 49letá žena od svých 20, kdy prodělala Lymskou boreliózu. Na silnou bolest v nohách a kotnících užívala morfium, obvykle 40–60 mg/den.

V roce 2015, když jí bylo 46 let, doma intranasálně užila 55 miligramů prášku, o kterém si myslela, že je kokain. Ve skutečnosti to bylo čisté LSD v podobě prášku. Když si to uvědomila, rychle zavolala svého spolubydlícího pro pomoc. Během hodiny začala pravidelně zvracet, což trvalo celých 12 hodin od užití. Seděla na židli a střídavě otevírala, zavírala a přetáčela oči vzhůru. Měla otevřená ústa, u nichž se jí objevovala pěna, a občas hlesla náhodná slova. Často zvracela. Dle vlastních slov se cítila v příjemném, oblouzeném stavu vědomí. Po 12 hodinách byla schopna normální konverzace.

Po intoxikaci uvedla, že ji přestala bolet noha. Rozhodla se tedy přestat užívat morfium. Přestože vysazení prožila bez abstinenčních příznaků, bolest se po několika dnech vrátila. Začala tedy užívat nižší dávky (z 40–60 mg/den klesly na 10–20mg/den) společně s mikrodávkováním LSD. Po 3 letech se rozhodla přestat užívat morfium, neboť její bolest byla výrazně lépe zvládnutelná.

Po psychické stránce už to tak veselé nebylo. Od této zkušenosti popisuje zvýšenou úzkost, depresivitu a sociální vyčlenění. Také uvádí, že je příliš senzitivní vůči zážitkům ostatních.


Epilog

Taky vás tyto případy zaujaly stejně jako mě? Zachovejte chladnou hlavu. Jedná se o raritní případy – informace pochází od několika málo lidí. Neznáme přesnou výši užitých dávek a ani nebyly provedeny klinické testy moči či krve. Co se stalo těmto lidem, nemusí být pravidlem. Přesto jsou výsledky těchto zážitků – zlepšení těžkých psychických poruch, porod zdravého dítěte nebo snížení fyzické bolesti a schopnost vysadit morfium bez abstinenčních příznaků – fascinující. Jedná se o další dílek do skládačky, která mění pohled na LSD jako látku silně toxickou a návykovou. Dílek, který dále podporuje změnu klasifikace LSD jako látku s nízkou toxicitou a vysokým terapeutickým potenciálem.


Odkaz na původní studii: https://www.jsad.com/doi/abs/10.15288/jsad.2020.81.115

Bc. et Bc. Lucie Ráčková
Česká psychedelická společnostChcete podpořit výzkum psychedelik v České republice? Můžete tak učinit skrze PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik: www.psyresfoundation.eu. Děkujeme.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy