Proč a jak učinit konec Klausovu samoděržaví

11. 10. 2009 | 01:05
Přečteno 33348 krát
Václav Klaus se dopustil bezprecedentního kroku. Odmítl respektovat psaná i nepsaná pravidla a hraje už poněkolikáté nebezpečnou nacionalistickou hru. A šokoval tím veřejnost doma i v Evropě. Někteří se za prezidenta stydí (jako Jiří Pehe). To je málo. Je třeba s tím něco dělat. Tímto textem chci říci, proč Klausovy požadavky a politika nemohou z věcného hlediska obstát a co je třeba dále udělat.

Václav Klaus se nesmířil s ratifikací Lisabonské smlouvy. Neexistuje v našem ústavním pořádku (kromě referedna) vyšší mandát pro politická rozhodnutí, než je usnesení obou komor Parlamentu ústavní většinou. Takto byla přijata Lisabonská smlouva, naproti tomu ani sám prezident nemá z hlediska svého zvolení takto silný mandát. Klaus se nejen postavil nad mandát ústavní většiny, ale učinil tak i přesto, že dosavadní stížnosti na smlouvu u Ústavního soudu neuspěly a ani ta současná podle všeho nemá šanci uspět. Klaus však porušil psaná i nepsaná pravidla hry.

Ta psaná porušil tím, že dlouho poté, co vláda vyjednala definitivní znění smlouvy přijatelné pro všechny členy EU a Parlament toto znění schválil, sdělil Klaus premiérovi země předsedající toho času Radě EU, že on osobně, bez konzultace s českou vládou, po dlouholetých vyjednáváních a nesnadné ratifikaci napříč Unií, má další požadavky na změnu Lisabonské smlouvy.

Od parlamentní demokracie k prezidentuře

Podle Ústavy za zahraniční politiku odpovídá výhradně vláda. Klaus tím překročil Ústavu, neboť bez koordinace s vládou, a tedy svévolně, začal vyjednávat o doplnění Lisabonské smlouvy. Dokonce to má bizarní nádech: obránce národní svrchovanosti Klaus informuje premiéra jiné členské země EU o svých požadavcích dříve než českého premiéra, českého ministra zahraniční a zástupce českého Parlamentu. Klaus tedy se svými požadavky nezastupoval český stát, ale jen a jen sám sebe, se svými osobními názory. Ano, i prezident může mít své názory. Ale pokud zastupuje stát navenek, má respektovat pozici státu, která je vyjádřena vůlí vlády, která smlouvu vyjednala a podespala, a Parlamentu, který ji schválil. Václav Klaus vědomě a zcela účelově obešel toto ústavně dané vymezení kompetencí. Dal tak základ nastolení prezidentury, prezidentské diktatury, kdy formálně funguje parlamentní demokracie, ale ve skutečnosti jsme všichni rukojmími jednoho prezidenta.

Václav Klaus porušil i nepsaná pravidla. Na nich z velké části stojí to, že demokratický systém může vůbec fungovat. Obešel pravidlo, že je slušné, zvláště ve funkcích s významnou odpovědnosti za věci veřejné, hrát fér. Prezident Klaus fér nehraje, protože za zády vlády, Parlamentu a veřejnosti vymýšlel a vyjednával, jak konsensuální znění Lisabonské smlouvy změnit. Změnit podle Klause.

Na jevišti sám. Jak to má nejraději.

Dobrá, řekněme, že by Václav Klaus došel k názoru, že Parlament, vláda i právnická obec a dokonce i veřejnost fatálně podcenily nebezpečí plynoucí z Lisabonské smlouvy. A on se tedy ocitl v historicky jedinečné roli toho, kdo toto nebezpečí narozdíl od nich všech pochopil a ještě může zatáhnout za záchranou brzdu. Obětuje se a učiní tak. I za cenu obejití Ústavy, vlády i rezignace na férové postupy. Jeho krok by snad tedy mohl mít opodstatnění, kdyby jeho argumenty byly skutečně vážné, nové a jinak neřešitelné. Opak je pravdou. Argumenty Václava Klause jsou staré, dávno vyvrácené, neopodstatněné a především účelově znovuvytažené léta poté, co mohly být bez dalšího a legitimně uplatněny při vyjednávání. Tedy v době, kdy se vyjednávalo znění Lisabonské smlouvy a před podpisem šéfů vlád.

Na základě toho nemůže být pochyb, že Klaus vyčkával až do posledního momentu, kdy zůstane na jevišti úplně sám a pak vyrazí do boje se zbytkem světa, v tomto případě Evropské unie. Tak, jak to má nejraději.

Jsou tedy jeho argumenty relevantní? Máme je brát vážně? Jsem přesvědčen, že Klaus téma tzv. Benešových dekretů pouze využil, aby upoutal pozornost a zapojil nejnižší, ale spolehlivě fungující pudy. Ve skutečnosti mu jde o něco zcela jiného. O co tedy?

Dekrety aneb Klausovi hop na špek

Klaus tvrdí, že Lisabonská smlouva otevírá možnost, aby po válce vyhnaní občané Českoslovenka německého původu uplatnili majetkové nároky u evropských soudů, a tím prolomily platnost tzv. Benešových dekretů.

Toto téma není nové. Všimněme si dobře, že tento argument u nás již dvě desetiletí vytahují pouze komunisté, populističtí extremisté jako Jana Bobošíková, Vladimír Železný a... Václav Klaus. Je asi čas, aby se spolu našli v jedné politické straně a přiznali barvu. Démony tragické minulosti, nacionalistické vášně, Klaus nevyvolává poprvé. Vzpomeňme si na jeho volební kampaň v roce 2002, kde vyzýval, cituji z plakátů: „MOBILISACE!“. Sami jeho kolegové z ODS označili tento rys jeho kampaně za fašistoidní.

Tvrzení, že tzv. sudetští Němci uspějí se svými nároky díky Lisabonské smlouvě, je drtivou většinou právnické veřejnosti považován za čistě akademickou debatu a zcela marginální riziko. Navíc riziko, které je již formálně a dostatečně bezpečně ošetřeno dřívějšími kroky českého státu, ale i Evropské unie. Benešovy dekrety jsou považovány českým státem za „vyhaslé“, majetkové nároky vylučují i samotní zástupci sudetských Němců. Dobrá, třeba se najdou jednotlivci, kteří to zkusí. Uspěli by? Neuspěli, protože Lisabonská smlouva, ani Listina základních práv, která je nedílnou součástí smlouvy, nepůsobí retroaktivně. To je zcela převažující právní názor.

Ve věci poválečných křivd a nároků již existuje judikatura štrasbuského Soudu pro lidská práva. To prezident Klaus a jeho poradci dobře vědí. (1) Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že poválečné konfiskace majetku byly jednorázovým aktem podle tehdy platných právních předpisů, který nezakládá trvající protiprávní stav, který by bylo možné poměřovat dnešními hledisky ochrany lidských práv podle dnes, či dokonce v budoucnu platných norem. (2) Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nezakládá žádné dostatečně konkrétní právo jednotlivých osob na majetek, který v době vstupu smlouvy v platnost nevlastnily, ani na jeho případné vrácení. Stejně tak nezakládá ani povinnost státu, která by takovému právu odpovídala. (3) Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že otázka případných restitucí majetku je plně v kompetenci národního zákonodárce a nelze se jí domáhat prostřednictvím pozdějších evropských záruk ochrany lidských práv.

Když toto Václav Klaus ví, proč to dělá? Otázka, nad níž si lámou hlavu všichni, komu dochází, jak prezident naší zemi škodí.

Voda je mokrá, ujednáno

Klaus se vyjádřil, že chce pro Česko stejnou výjimku jako má Británie a Polsko. O jakou výjimku se jedná?

Polsko v době, která k tomu byla určena, tedy před rokem a dříve, vyjednávalo o výjimce z uplatnění těch práv Listiny, které by nebyly v souladu s právním řádem Polska. I v Polsku se diskutovalo o „hanebných sudetoněměckých nárocích“, jako na ně dnes poukazuje Klaus. K tomu ale ještě polští představitelé přidali obavu, že by EU umožnila prosadit registrované partnerství a umělé přerušení těhotenství.
Ve skutečnosti nešlo o nic jiného než relikt ultrakonzervativní a populistické politiky bratrů Kaczynských. Ti často a rádi hrozbu návratu vyhnaných Němců a podprahově živený, dnes ale zcela neospodstaněný strach z Německa, využívali k politické mobilizaci konzervativní části polské společnosti. A stejně tak v případě registrovaného partnerství a přerušení těhotenství šlo zcela o domácí hřiště, do nějž Unie nemůže, nebude moci a ani nechce mluvit. Aby se ukázali před vlastními voliči, jak jsou schopnými ochránci národních zájmů Polska, učinili z toho předmět vyjednávání. A uspěli, byť většina členských zemí považovala jejich požadavky za absurdní, nakonec souhlasila, protože se ve skutečnosti o žádný věcný ústupek nejednalo: Unie pouze konstatovala, že voda je mokrá, tedy že se opravdu, skutečně a stoprocentně na tyto záležitosti smlouva nevztahuje. Docela přijatelná cena za to, aby „troublemakeři“, kteří si evropskou politiku pletou s vysíláním Radia Maria, souhlasili se smlouvou, která celému kontinentu přinese více demokracie, průhlednosti a lepší spolupráci. Nemyslíte?

Nejde o dekrety, ale o demontáž politické Unie

Případ Velké Británie je odlišný a ukazuje, o co jde Klasuovi ve skutečnosti. Velká Británie, známá svým specifickým přístupem k Unii i tradičně odlišným právním systémem, si vyjednala výjimku proto, že má odlišný přístup k sociálním právům a jejich vymahatelnosti. Právě tato část Listiny Britům vadila nejvíce. Nechám stranou, zda by pro britské seniory, spotřebitele, zaměstnance a rodiny nebylo lepší, aby Listina platila. Jelikož je Británie velký evropský hráč, bylo potřeba specifické a tradicí odůvodňované požadavky nějak zohlednit. Dobrá. Proč chce totéž i Václav Klaus?

Právě proto, že nechce, aby lidská a sociální práva byla více a lépe vymahatelná i v České republice. O čem hovoří Hlava IV, z níž má Británie s Polskem výjimku (protokol LS číslo 30)? Nese název SOLIDARITA a vyjmenovává základní sociální práva společná drtivé většině unijních zemí.

Jsou to například právo zaměstnanců vyjednávat o platech, na ochranu před neoprávněným propuštěním, právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky, zákaz dětské práce, právo na ochranu rodiny, zdraví a životního prostředí (sic!) a ochrana spotřebitele. To všechno jsou práva, jak je v Listině výslovně řečeno, uplatnitelná v souladu s vnitrostátními předpisy.

Zatímco všechny ostatní členské země se mohou těšit z toho, že jejich občané mají poprvé v historii na evropské úrovni, nejen doma, garantována práva na důstojný život a uznávají, že právě toto patří k jedinečným přínosům evropské integrace, ba dokonce identity, Klaus nám chce přihlášení se k těmto hodnotám upřít. Benešovy dekrety jsou jen spolehlivou vábničkou pro média a zanedbatelnou konzervativní část veřejnosti.


Kde nás chce Václav Klaus mít? Samoděržaví!

Klausovi jde ve skutečnosti o to, aby se lidé nemohli domáhat svých práv ve svém zaměstnání, rodině, pro své zdraví a životní prostředí v celé Unii jakožto politickém společenství, kde platí jeden standard. Chce, aby Česká republika byla symbolicky, byť ne nevýznamně, MIMO něj.

Vzpomínáte si na Klausovu bizarní válku s Ústavním soudem a „soudcokracií”? Vzpomínáte si na Klausovo tažení proti „humanrightismu“ a „NGO-ismu“, proti občanské společnosti? „Kdo je zvolil?“ A proti ekologům, kteří jsou „vážnější hrozbou pro demokracii, než byla komunistická totalita?”

Ano, Klausovo pozdní lisabonské šílenství je jen pokračováním starého příběhu, jak ho známe už léta. A znali jsme ho, už když ho mnozí volili poprvé i podruhé prezidentem. Při druhé volbě jsem zaznamenal i mezi těmi, kdo ho volili, obavu, že si ve svém druhém období bude už dělat, co bude chtít. A to beze zbytku splnil.

Ten příběh může mít tragický konec. Česko jako zahraničněpoliticky nečitelná země, země s pověstí podivínských politiků, kteří se neumí domluvit ani na tom, že chtějí v zájmu občanů své země pokračovat v historicky nejúspěšnějším projektu, jak šířit mír a prosperitu mezi evropskými národy i za jejich hranicemi. Tím projektem je Evropská unie.

Z tohoto společenství nás chce Klaus vyvést pryč. Nejen jeho dobře známé vazby na ruské energetické giganty svědčí o tom, že Českou republiku vidí úplně jinde a jinak. Jako samoděržaví Václava Klause. Nedopusťme to a zvolme si jiného prezidenta. Kdyby to nebylo vážné a vážně míněné, vůbec bych o tom nehovořil. Není vhodná doba na přehánění ani politické hrátky.


Co dělat?

Jaké jsou možnosti pro ty, kdo se nechtějí spokojit s tím, že zde budeme další tři roky zažívat další variace na Klausův svéráz národního lovu?

1. Vláda by se měla distancovat od Klause a říci jasně, že podle Ústavy nemá v zahraniční politice rozhodovací pravomoc, neboť je součástí výkonné, vládní moci. Je tedy povinen s vládou své kroky koordinovat. Pokud by ještě stále byly pochybnosti o tom, zda takovou pravomoc má, nezbude než se obrátit na Ústavní soud..
2. Parlament může hlasovat o tom, že Václav Klaus není způsobilý vykonávat prezidentský úřad. Pro toto tvrzení lze přednést dostatek argumentů.
3. Podle Ústavy mohou senátoři dát podnět k Ústavnímu soudu, zda se prezident nedopouští velezrady. Jinými slovy, zda nejedná proti demokratickému zřízení. Dostatek podpisů senátorů se v minulosti nenašel. Že by nyní?

Všechny tři varianty jsou málo pravděpodobné, ale o každou z nich stojí za to se pokusit. Už jenom proto, že demokracie a otevřená společnost je životně závislá na těch, kdo se do veřejného života zapojují bez ohledu na to, zda se svými návrhy a představami uspějí.


Facka všem aneb vlk se nažere a Evropa zůstane celá

My ale potřebujeme scénář pro příštích několik týdnů, kdy se má ratifikační proces uzavřít. Žádná z výše uvedených možností bohužel nepřinese tak rychle kýženou změnu na postu prezidenta, či aspoň jeho názoru.

Fakticky to tedy znamená, že vláda bude tlačena do změny svého dlouhodobého stanoviska. Václav Klaus bude velmi pravděpodobně trvat na tom, aby premiér na příští Evropské radě požadoval, buď aby se ratifikační proces v EU vrátil do bodu nula, nebo alespoň aby Rada přijala nějakou formu deklaratorních záruk, že výjimky platí nejen pro Británii a Polsko, ale i Klausovo Česko.

To je nejen facka vládě a premiérovi, ale také rivalům v pravicovém spektru, tedy zvláště Topolánkovi, který se smlouvou v jejím současném znění spojil svůj politický osud. Chce se Václav Klaus do ODS vrátit? Nevíme, ale cesta k tomu se mu otvírá.

Vláda by neměla na prezidentův požadavek přistupovat, rozhodně ne snadno. Pokud to udělá, tak zřejmě proto, aby se pokusila na evropském fóru vyjednat řešení, kdy se prezidentský vlk uspokojí, ale koza zůstane celá. Tak, jak to moudře udělali skuteční evropští státníci v případě požadavků Británie a Polska v minulosti. Než k tomu ale dojde, je třeba jasně říkat, že Klaus se zdiskreditoval a my se v očích zbytku Evropy zdiskreditovali s ním. Lze to napravit? Ano, odvoláním prezidenta.
Přílohy:
1. protokol číslo 30 Lisabonské smlouvy
2. Hlava IV Listiny základních práv EU


PROTOKOL (č. 30)

O UPLATŇOVÁNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V POLSKU A VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ


Článek 1

1. Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora Evropské unie ani jakéhokoliv soudu Polska či Spojeného království shledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojeného království nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které Listina potvrzuje.
2. Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě IV Listiny nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království, pokud tato práva nejsou stanovena ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království.


HLAVA IV
SOLIDARITA


Článek 27
Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku
Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné informování a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti.

Článek 28
Právo na kolektivní vyjednávání a akce
Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky.

Článek 29
Právo na přístup ke službám zaměstnanosti
Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti.

Článek 30
Ochrana v případě neoprávněného propuštění
Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním.

Článek 31
Slušné a spravedlivé pracovní podmínky
1. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.
2. Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.

Článek 32
Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci
Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk pro ukončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé lidi, a omezené výjimky.
Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a být chráněni před hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo narušit jejich vzdělávání.

Článek 33
Rodinný a pracovní život
1. Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany.
2. V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.

Článek 34
Sociální zabezpečení a sociální pomoc
1. Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc, pracovní úrazy, závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel stanovených právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
2. Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
3. Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.

Článek 35
Ochrana zdraví
Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Článek 36
Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu
Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Článek 37
Ochrana životního prostředí
Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.

Článek 38
Ochrana spotřebitele
V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Midori napsal(a):

Pane Liško,
výkon vaší strany a vás osobně byl fiaskem. Velice brzy jste zklamali důvěru lidí hledajících nové pojetí politiky na morálních základech. Velice brzy jste se naučili "lavírovat". Byli jste ve vládě, a nedovedli jste vyjednat aspoň minimální pojistky pro naši zemi v dokumentu Lisabonské smlouvy.
*
Pan prezident přesvědčivě prokázal škodlivost této smlouvy. Jejím odmítáním hájí naši zemi, a nejenom naši zemi. Je konzistentní a má oporu ve veřejnosti. Vaše pokusy o jeho odinstalování zadupe i ty malé šance, které jste v příštích volbách mohli mít.
11. 10. 2009 | 01:21

Pavel napsal(a):

Midori a podobní lidé jsou zcela mimo. Nemá smysl s nimi argumentovat oni to stejně nepochopí. Bohužel se k nim řadí i ten Klaus. Ve víru poslendích událostí začínám mít velký strach že to Evropě opravdu poděláme. Bude to ostuda na desítky let. Bohužel. Když to nelze změnit asi nezbude než emigrovat :(
11. 10. 2009 | 01:31

Midori napsal(a):

2Pavel
Hovoříte o emigraci. Já tady zůstanu, v dobrém i zlém.
V tom je ten rozdíl.
*
O tom, kdo je mimo se nemá cenu hádat. Vy nevypadáte na to, že byste chtěl pak později nést odpovědnost.
11. 10. 2009 | 01:40

Dhakk napsal(a):

Já myslím, že si Liška dal poměrně velkou práci s argumentama. Některý místa jsou mi nejasný ale jako celek to na mě působí hodně přesvědčivě. Klaus skutečně škodí a je dobře, že to někdo říká na plná ústa, ale strukturovaně a věcně, s argumentama. Podepsal bych to.
11. 10. 2009 | 01:45

ondrejliska napsal(a):

pro Dhakka: Rád to zpřesním. Dejte vědět, co Vám přijde nejasné. Přeju vše dobré, OL
11. 10. 2009 | 01:49

Jozef napsal(a):

Faktom je,

ze ustava EU napriek velkej medialnej a politickej agitacii bola v Holandsku a vo Francuzsku referendami odmietnuta.
Hned potom sa ju EU - samoderzavie pokusilo prepasovat potichu oknom /len v Irsku to ustavne bez referenda nebolo mozne/.

Politicki poddani EU - samoderzavia nepovazovali za ziaduce komplikovany text studovat ani citat.
Masmedialni poddani povazovali za potrebne o tomto texte neinformovat.

Samoderzavie ma problem so samoderzavim.
11. 10. 2009 | 01:50

Carlos V. napsal(a):

Co na to rici ?

Kam se hrabe Pehe.

Bu, slapl mi na kyblicek, nabacejte mu.

Bu, takhle prijdu od prachy od kamosu za odvedenou praci, nabacejte mu.

Buuu
11. 10. 2009 | 01:54

Lukáš Kraus napsal(a):

Vážený Ondřeji Liško,

po tomto článku osobně občansky odpouštím SZ několik konkrétních věcí (víte jaké, už jsem to jednou psal) a budu rád, když se SZ opět dostane do PS PČR.

Jsem sociálním demokratem (jak jistě víte:-) a na mnoho věcí se díváme jinak, bohužel, v EU jsme si mnohem blíže než v ČR, ale i přes tyto záležitosti je SZ jasně nejblíže idealistické politice z relevantních možných partnerů, tedy té idealistické politice, která má být oběma proudům z podstaty vlastní. Věřím, že to je krok k opětovnému nalezení elementární důvěry mezi ČSSD a SZ. Moc možností v ČR opravdu nemáme. Dobrý článek, dobré stanovisko, dovolím si sdílet....... více

Hezký večer
11. 10. 2009 | 01:54

tyrros napsal(a):

Podepisuji. Díky za jasná slova. Díky za otevřenost.
11. 10. 2009 | 01:55

Jiří napsal(a):

1) Václav Klaus nikdy nebojoval proti ekologům nebo ekologii. Bojoval proti lidem, kteří z těchto věcí udělali politickou ideologii a postavili si na nich politickou kariéru. Sám sebe mezi ně řadíte právem.

1) Ano, Václavu Klausovi nejspíš nejde o hypotetickou hrozbu prolomení Benešových dekretů, ale o pohřbení Lisabonské smlouvy. Vy s tím nesouhlasíte, já s tím naopak souhlasím. Každý názor je legitimní. Problém je v tom, že EU respektuje jenom jeden názor a ten silově prosazuje.

3) Václav Klaus není vlk, který by se nažral v případě, že koza zůstane celá, to vám ještě nedošlo? Existují už dnes jasné signály, že nějaké deklarace stačit nebudou.

4) Chtě nechtě musím znovu položit vaši vlastní otázku: Co s tím chcete dělat? Neexistuje žádný reálný způsob, jak byste tomu mohl zabránit a já jsem za to jedině rád. Jakýkoli z možných pokusů odvolat prezidenta je na 99% odsouzen k ne§spěchu v tomto případě.
Podporuji svého prezidenta: http://supportvaclavklaus.w...
11. 10. 2009 | 02:32

Mastodont napsal(a):

Osobně se těším, až zelení po volbách zmizí z parlamentu, protože profesionální politici typu Liška, kteří nikdy normálně nedělali a myslí si, že jsou vyvoleni pro sociální inženýring, by měli jít od válu. Mezi Zelenými je dost lidí, kteří odsuzují třeba Kocába nebo Andera, v případě volební prohry je velká šance na změnu.

Pokud se týká LS, byla přijata pod takovým nátlakem, že si zaslouží jen opovržení.
11. 10. 2009 | 06:56

Daňový poplatník napsal(a):

Pane Liško, jakou funkci jste zastával, když se v Plzni psaly diplomy?
Docent Ryba učí slavíka zpívat.
11. 10. 2009 | 07:27

On napsal(a):

WEB Lidovky - bez komentáře:Posselt považuje Klausův požadavek za omezování lidských práv sudetských Němců a za "cynickou hru s osudy milionů lidí, zbavených práv, vyhnaných a mnohdy zavražděných, a jejich potomků".
11. 10. 2009 | 07:36

JP napsal(a):

výborný text, výborné argumenty, slovo od slova přesné... a asi zcela donkichotské a marné...
11. 10. 2009 | 07:42

typro napsal(a):

Děkuji, nechci tady tábory plné utečenců, nechci tady potomky sudeťáků a stejně tady budou a to i díky Vám !!! Chtěl jsem předčasné volby a odepřeli jste mi je !!! Chtěl jsem být hrdý na naše předsednictví unii a upřeli jste mi to !!! Vysoké školy sice zvládáte i za dva měsíce, žvanit umíte, ale stát řídit neumíte !!! Díky pravomocem prezidenta se cítím alespoň trochu jako občan, bohužel to je málo. Až prezidentovi odejmete pravomoci, to bude vypadat !!! Změny v zákonech, kdy se ani neví co přijímáte. (Viz. poslední schůze dolní sněmovny). Děkuji, nechci !!!
11. 10. 2009 | 08:05

Tupelo napsal(a):

Dekuji pane Lisko za zasadni postoj. Pote co pred par dny si ing. Klaus zacal diktovat Evrope podminky, za kterych je ochoten podepsat LS, jsem dosel ke stejnym zaverum jako Vy: odvolat tohoto pana z jeho uradu. Neberu vymluvy, ktere ve svem rozhovoru uvedl europoslanec za CSSD pan Havel, totiz ze jeho odvolani by bylo slozitejsi nez zmenit ustavu. I kdyz pujde o boj proti ekonomicko politicke mafii, ktera ukazala svou silu pri ostudne volbe ing. Klause na Hrad, je potreba se o toto odvolani alespon pokusit.

Evropa vi, ze verejnost je pri podpisu LS rozdelena na poloviny (v poslednim pruzkum byla vetsi cast pro podepsani LS), nyni je potreba aby sve karty odkryly oficialne i politici.

Zaverem Vam chci poprat mnoho stesti a sdelit ze se SZ opet dostala do meho osobniho zebricku 4 stran, ktere jsem ochoten volit (sice jste zatim outsider, ale tato moznost, zejmena potom co jste se ucastnily projektu byvale Topolankovy vlady, prosazovaly pravicove reformy a nedostatecne vystupovaly proti radaru byla nulova).
11. 10. 2009 | 08:15

Mastodont napsal(a):

Daňový poplatník: Nejenom plzeňská práva, ale také státní maturity, které jsou krásným příkladem "kvality" ministrování pana Lišky ...
11. 10. 2009 | 08:21

taky imunolog napsal(a):

A to té vší ostudě ještě zdaleka není konec, presidentování VK bude trvat ještě 4 roky. Pan president vstoupí do dějin jako Václav Šílený.
11. 10. 2009 | 08:26

Olda napsal(a):

Máte tam malou chybu...Prezident nebyl zvolen ústavní většinou, ale až ve třetím kole třetí volby prostou většinou přítomných polsnaců a senátorů, kteří ve třetím kole formují dohromady volitelský sbor. Takže prezidentův vlastní mandát je ještě o mnoho slabší, než by bylo zvolení ústavními většinami v obou komorách parlamentu.
11. 10. 2009 | 08:52

michal napsal(a):

V první řadě nehraje fér EU. A jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Klaus nemůže použít "fér" prostředky proti nefér postupu EU. EU nerespektovala vlastní pravidla. Smlouva (ústava) byla zamítnuta v několika referendech - EU to vždy obešla. Nejprve přepsáním ústavy do podoby smlouvy a vyhnutí se referendům, aby to lid náhodou opět nezamáznul a v Irsku obrovskou masáží a opakováním referenda. Opakovalo by se snad referendum v Irsku, pokud by hned poprvé dopadlo tak, jak si politici v Bruselu přejí?? Takže co EU čeká? V první řadě nehrála fér ona. Navíc platí, že se jedná o mezinárodní smlouvu mezi suverénními 27 státy, tak proč se do toho EU plete. Smlouvy podepisuje 27 subjektů, EU mezi nimi není. EU měla pouze čekat na výsledek, zda se všech 27 států svobodně rozhodne smlouvu podepsat. Ona sama není jednou ze stran, které podepisují. Místo toho, ale nátlak, výhrůžky, výjimky pro Iry, které pro ně mění smlouvu aniž by o tom někdo hlasoval.... Takže kdo tady nehraje fér pane Liško? S prominutím, ale proti Klausovi jste nic.
11. 10. 2009 | 08:54

Béda napsal(a):

taky imunolog,

spíše bych řekl jako Václav Dobrotivý.

Ostatně, ústy představitelů ODS jsme Evropě slíbili: "Evropě to osladíme!" A sliby se mají plnit. V. Klaus je v této věci tuze konzistentní a z plnění závazku ODS neuhne ani o píď. Leda tak přes svoji vlastní mrtvolu.
11. 10. 2009 | 08:55

Petr z Tábora napsal(a):

Kdyby proběhly dohodnuté předčasné volby, tak byste už nebyli v parlamentu.Takže se snažíte na sebe upozorňovat jakýmkoli způsobem a spoléháte, že voliči během úřednické vlády zapomenou jak neschopnou stranou jste byli.Asi jako když neschopná zpěvačka na sebe upozorňuje různými soukromými skadály.
LS vznikla tak, že po odmítnutí ústavy se témuž obsahu dala jiná forma, silně nesrozumitelná a nepřehledná, s cílem vytvořit spojené státy evropské, aniž by se při schvalování dal hlas občanům EU (s výjimkou Irska), aniž by se provedla reforma bruselské byroklracie. Srovnejme si to s historií Spojených států amerických a s jejich ústavou.
Tento postup se EU vymstí. Byrokratická EU bude hrát ve světě druhé housle za USA a Čínou.
11. 10. 2009 | 09:08

Béda napsal(a):

Petr z Tábora,

doufám, že vy a vám podobni jste protestovali proti přítomnosti "zelených" Lišáků (Schwarzenbergů, Kocábů...) v přeběhlické vládě již dříve.

EU je za USA a Čínou již teď. Byť představuje ohromný vojenský potenciál, v oblasti vojenství a mezinárodní politiky díky roztříštěnosti je to pouze závislé území a trpaslík.
11. 10. 2009 | 09:13

Béda napsal(a):

oprava: ... byť představuje ohromný EKONOMICKÝ potenciál...
11. 10. 2009 | 09:14

vlaďa napsal(a):

Pane Liško,děkuji za jasný postoj,mezi politiky dnes vyjímečný.Doufám a věřím,že odvolání Klause z funkce,tohoto produktu Brežněvovy éry,se nakonec podaří.Nic jiného nezbývá,chceme-li zachovat ČR v rodině evropských států.Díky Klausovi a několika jeho poskoků,se dnes v společenství EÚ jistě vyjímáme jako bolestivý rudomodrý vřed.Je třeba ihned léčit.Uzdravení se dostaví jistě rychleji,než se zdá.Přeji všechno dobré nejem Vám,ale i Vašim kolegům :)
11. 10. 2009 | 09:22

Jirka z Litoměřic napsal(a):

Petře z Tábora: to co říkáte, je sixe pravda, ale to neznamená, že to, co napsal p. Liška neodpovídá skutečnosti. Kikina z Hradu poškozuje náš stát, a jeho drzost a neomalenost nerespektovat vrcholné orgány republiky jsou úděsné. Myslím, že Topolánek při vzpomínce, jak se snažil o zvolení tohoto narcise se musí propadat hanbou!
11. 10. 2009 | 09:24

Čochtan napsal(a):

K moci se dere pokroková uvědoměla pakáž ochotná hnát lidi do "ráje" násilím. To už jsme tu měli, a tehdy jsme udělali velkou chybu. Nezabili jsme je dokud byl čas.
Kdyby Gottwalda a jeho "pokrokovou" pakáž zabili včas, kolik utrpení by nemuselo po válce být ?

Politická korektnost a bruselská byrokracie jsou fašismus 21. století.
Jednou budeme brečet "proč jsme tu pakáž nezabili dokud byl čas".
11. 10. 2009 | 09:30

vlk napsal(a):

Četl jsme jedním dechem a děkuji za velmipodstatné rozšíření obzorů.
11. 10. 2009 | 09:35

vlaďa napsal(a):

Čochtane,zavři svou nevymáchanou mordu,vybarvil jsi se,vyzýváš k násilí!Doufám,že budež vygumován velmi brzy :(
11. 10. 2009 | 09:39

Vojtík napsal(a):

Pan president má pravdu-je to důsledek Mnichovské dohody 1939.S Francouzi,Němci,
Itali a Angličany máme špatné zkušenosti.Tito nejvíc oponují-Je třeba se zajistit ,protože už jednou nés zradily.
11. 10. 2009 | 09:42

veverka napsal(a):

Zelení zničili sami sebe,zradili vlastní program i voliče ve věci cizích základen,podporují narkomuslimské Kosovo a okupaci Afghánistánu,voliči už je prokoukli a ted jsou na dně.A tak nezbývá než na sebe zkoušet upozornit něčím křiklavým a mediálně chytlavým,když věcně jste selhali.A tak co třeba ...odvolání prezidenta? To je panečku mediální BOMBA!O tom se bude určitě psát v novinách a politologové to budou rozebírat.Co na tom že je to nesmysl(což všichni vědí),hlavně že se bude alespoň trošičku o tom "zeleném" Liškovi v médiích mluvit,že?
11. 10. 2009 | 09:42

Sims. napsal(a):

Je smutné, jak se nyní většina politiků dívá na Klause, který jim ukazuje dlouhý nos. Při volbě prezidenta republiky se hrály jiné politické hry a nyní se to pěkně vrací do vlastní branky. Všichni moc dobře Klause znali, věděli o jeho smýšlení dost a zase zvolili cestu politickou namísto cesty prospěšné. LS bychom s prof. Švejnarem určitě neřešili. Zase politici nemysleli na svůj lid, ale jen a jen na sebe!
11. 10. 2009 | 09:47

pumprlidentlich napsal(a):

Trapný pokus, jak zachránit stranu zelených.
Lempl, který dokázal absolvovat kurz mezinárodních studií (stal se tak ekologem, energetikem a všeodborníkem) radí a poučuje.
Stejně trapná je i přehlídka zapařený zadek, Mueller, Béda kteří jsou vlastně zelení a vždycky bojovali proti klimatu.
Zrušit elektrárny, udělá se to jako v Rakousku. Zrušit vzdělání, kurz mezinárodních studií obsahuje vše. Každý si dá na střechu perpetum mobile, nějak se to drátem připojí a nějak to bude fungovat (podrobně bude vysvětleno na kurzu mezinárodních studií). Je to dotované a vše bude zadarmo. Nikdo nebude muset chodit do práce. Zelený socialismus.

Celá kolekce místního socialistického panoptika samozřejmě ke svému sdělení používá biomasu (v žádném případě nic z kapitalistického Temelína). Bojují tak proti klimatu. Pěkné.

Mgr. Kuchtová na hrad!
11. 10. 2009 | 10:06

Béda napsal(a):

Sims,

s p.Švejnarem bychom si určitě hodně "pomohli". Třetiřadý americký ekonom s dvojitým občanstvím napojený na bankovní kruhy - to je skutečná výhra.

Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.
11. 10. 2009 | 10:06

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, takových romantiků nám je jistě třeba...http://i1.korzik.net/2009-0...
11. 10. 2009 | 10:10

Béda napsal(a):

pumprlidentlíku,

zřejmě na ten tvůj neduh (zapařený zadek) nezabrala doporučená heřmánková koupel. Možná by to chtělo malou obměnu. Zkus si sednout přímo do kopřiv. Prý to v těžších případech (jako je ten tvůj) spolehlivě zabírá.

Jinak netuším, co tě vede k přesvědčení, že jsem fandou Bursíkovo (Liškovo) "zelených" anebo odpůrcem jádra. Zřejmě v tvém případě došlo k naprostému pomatení pojmů a smyslů.
11. 10. 2009 | 10:15

Josef napsal(a):

Občane Vojtíku, takže Vy si myslíte, že nás opět od všeho zachrání Sovětský svaz,pardon Rusko? Že by to jel náš Václav Švarný 14.11. do Moskvy dojednat předem, aby zase nepřišel s
křížkem po funuse?

p.Vojtík pravil:
Pan president má pravdu-je to důsledek Mnichovské dohody 1939.S Francouzi,Němci,
Itali a Angličany máme špatné zkušenosti.Tito nejvíc oponují-Je třeba se zajistit ,protože už jednou nés zradily.
11.10.2009 09:42:17
11. 10. 2009 | 10:31

myrta napsal(a):

Pane Liška díky za iniciativu, v situaci kdy se začíná pomaličku odkrývat marasmus v našem státě,je potřebná.Můj a mnoha jiných souhlas máte,pro odvolání Klause udělejte cokoliv,co povede ke kladnému výsledku.Jestli už není "po dvanácté".Ale jedině tím si můžeme zachránit reputaci ve světě,když se zbavíme škůdce naší republiky.
11. 10. 2009 | 10:33

karel matousek napsal(a):

Odstranit slamu a hnuj z podhradi(Jakl a Hajek) a defenestrovat.
11. 10. 2009 | 10:38

Sims. napsal(a):

To Béda.
Pro mne by bylo daleko větší zárukou, že prof. Švejnar je člověkem z "jiného" světa než je ta naše "kotlina". A hodnotit jej podle toho, že je propojen na bankovní sektor, v nějaké sféře se v Čechách angažovat potřeboval, měl snahu pro Čechy něco dělat. Nehodnoťte někoho, když se nemohl uplatnit. Přečtěte si nějaké jím publikované články. Klause jsme již všichni znali, ale nyní předběhl všechna očekávání. Někdy se musí volit i mezi dvěma zly, ale zde vidím opravdu jen jedno. Na nacionalistickou vlnu bychom si dnes již hrát neměli. On se nacionalismus právě k LS moc nehodí a moc dobře víme, kam to v dějinách nacionalismus dotáhl.
11. 10. 2009 | 10:38

Svatoboj napsal(a):

Pame Liško, vy jste pojetí demokracie ukázali v Buríkovsko kateřinské straně zelených. Pokud chcete někoho kárat, začete u sebe.
11. 10. 2009 | 10:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat o VK a EU taky zde...
Veselé krizování...
http://reformy.shoptet.cz/e...
11. 10. 2009 | 10:48

petr napsal(a):

Naprosto souhlasím se vším co Ondřej řekl. "Prezident" nám svým egocentrismem dělá ostudu před celou Evropou
11. 10. 2009 | 10:52

Carlos V. napsal(a):

MUSI

Musi podepsat.

To je hlavni agrument Pehe a Lisky.

Neni ovsem podporen pravniky, ale pranim.

Asi tak, jak jsme si rikali Slovaci MUSI porazit Slovince.

Veskere dalsi poskakovani je jen projevem vztku a bezmoci.

Liska na dalku ukazuje pest a krici :"Cuchni, smrdi hrbitovem"

:-)

A karel matousek defenestruje

:-)))

:-)))
11. 10. 2009 | 10:53

JC napsal(a):

Teoreticky by se mohlo přihodit, že by Klaus předčasně abdikoval, ale ne proto, že si to přeje autor, ale proto, že přijme nabídnutý post EU-presidenta.:-))
Ale raději ne to by místní škodná/lišky a vlci/ nemusela rozchodit.
11. 10. 2009 | 10:58

Rejpal napsal(a):

Děkuji panu Liškovi za přehledný rozbor nedůstojného chování dnešního prezidenta Česka.

Ač jinak nejsem "zelený", zvážím volbu jeho strany právě pro Liškův jasný postoj k chování člověka, t.č. trůnícím jako monarcha na Hradě. Mrzí mě, že "velké strany" Liškův postoj nejsou ochotny přijmout.
11. 10. 2009 | 10:59

Jan Vaculík napsal(a):

V poslední době sice Klauze až tak úplně nemusím,
ale v tomto případě se mi zdá, že má pravdu, a připadá mi jako ostuda české politiky, že jsme to neřešili dřív.
Ale lepší řešit aspoň teď, než vůbec.
11. 10. 2009 | 11:05

insurgentes napsal(a):

midori, čochtan - tleskám!
11. 10. 2009 | 11:06

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://www.ateo.cz/f/images...
11. 10. 2009 | 11:07

Alex napsal(a):

Výborně, pane Liško! Prosím čtenáře, který čte tento komentář, aby si povšimnul, že v něm nejde o ANO či NE LS. Nejsem právní expert, ale občansky chápu, že ústava je koncipována tak, že povyšuje lidský prvek nad procesy komplikovaného systému, jakým je demokracie. Institut prezidentské milosti budiž mi příkladem: podle dikce zákona lze vyřknout rozsudek, který je v rozporu s obecnou morálkou a v tu chvíli může do hry vstoupit prezident jako deux ex machina a zvrátit jej. Jako kontrolní prvek v podobě lidského jedince, který je vždy nad systémem. Nutno podotknout, že do prezidentovy milosti se promítá pojetí morálky společnosti (NIKOLIV ON SÁM) a proto udělování milosti je společností sledováno a vždy komentováno. Prezidentův podpis pod LS má být přesně toho druhu. Má vyjádřit, že systém neselhal a vše je ok. VŮBEC NEMÁ JÍT O TO, CO SI ÚŘEDNÍK NA POSTU PREZIDENTA MYSLÍ NEBO O SNAHU, JAK JINAK ZASTUPOVAT NÁZORY VEŘEJNOSTI. To, že chceme do EU jsme si odsouhlasili v referendu. Za jakých podmínek, to jako odborná otázka zůstalo na parlamentu. Ten jsme si zvolili a ten nakonec LS odsouhlasil. Tečka. Klausovu nečinnost tedy chápu jako jeho zpochybňování tohoto procesu. A jestli nemůže podepsat proto, že se mu nelíbí obsah, tak má abdikovat.
11. 10. 2009 | 11:09

jakub napsal(a):

Pane Liško, každý se stydí za někoho jiného.
Já osobne se stydím za taková individua jako jste Vy a Pehe.
Klaus není sám. Stojí za ním mnoho obyčejných lidí.
To, že za ním nestojíte Vy a další banda, pokryteckých, nenažraných a zkorumpovaných politiků, nemá žádnou vypovídající hodnotu o přání obyčejných lidí.
Když jste tak úžasně chytrý a víte co je pro tuto zem nejlepší, uzákoňte přímou volbu presidenta a uspořádejte referendum o LS.
Jenže toho se bojíte, co?
Klaus by měl větší podporu, než vy s celou vaší pidibiomasáckou stranou a referendum o přijetí LS by se u nás muselo demokraticky opakovat třináckrát, dokud by nebylo po vašem.
Jděte už i se svojí stranou na hnojiště dějin a doufejte, že lidé na Vás snad brzo zapomenou.
11. 10. 2009 | 11:11

Veronika Vendlov napsal(a):

Souhlasím s Karlem Matouškem!!
11. 10. 2009 | 11:30

Čochtan napsal(a):

Otázka není "jsme dost dobří pro EU ?"
ALE je EU dost dobrá pro nás ? Vyvíjí se EU správným směrem ? Jsou země zamořené islámem dost dobré pro nás ? Je Paříž ještě evropské město ? Je Malmö dost dobré, dostatečně evropské, aby mělo tu čest být s Prahou v jedné unii ?
11. 10. 2009 | 11:36

bigl napsal(a):

Bude teď velice zajímavé sledovat, jak se k problému 'utržený Klaus' postaví parlamentní strany. Z osobní zkušenosti vím, že obrovská část zejména středového voličstva, které tradičně tíhne spíš doprava, je z chování Klause frustrovaná. Ten, kdo se nebude zdráhat označit Klausovo totalitní chování za jednoznačně nepřijatelné a podniknout proti němu rasantní kroky, může tyto velice důležité voliče přitáhnout na svoji stranu.
Naopak pokud v té věci bude např. ODS lavírovat, pravděpodobně ji to velice poškodí v dalších volbách.
Nikdo z nás se totiž necítí dobře, když na jednáních s lidmi z Evropy se musí stydět za zbláznění svého státu a jeho prezidenta.
Jinak pane Liška, tímto pregnantním textem jste asi získal velké body, podobně jako mnozí jiní tím ze SZ snímám pro příští volby velkou nálepku "TUDY NE", kterou jste si u mne za nedůstojné účinkování v Topolánkově vládě vykoledovali. Do voleb je ještě čas, uvidíme...
11. 10. 2009 | 11:42

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://www.ateo.cz/f/images...
11. 10. 2009 | 11:45

Pavel Rodling napsal(a):

Pane Liška,
děkuji za klidný a přesný popis situace.
Chování Václava Klause je ostuda pro celou Českou republiku.
11. 10. 2009 | 11:48

Čochtan napsal(a):

Jakub se trefil. Přímo do zeleného ! :-))
11. 10. 2009 | 11:49

Čochtan napsal(a):

Pavle Rodlingu,
Chování Václava Klause BY BYLO ostudou pro celou Českou republiku, KDYBY s ním nesouhlasila tak velká část českého národa.
Pokud pochybujete, ... proč ne referendum ?
11. 10. 2009 | 11:53

Čochtan napsal(a):

Není Václav Klaus politik, kterému důvěřuje nejvíc lidí ? Mám takový matný dojem, že v anketách dostává pravidelně nejvíc procent.
11. 10. 2009 | 11:59

Zigmund Fráňa napsal(a):

Pane Liško, pod Váš článek se plně podepisuji. Ani jeden z ostatních politiků nereagoval na situaci .Buď se bojí o svá koryta, nebo jsou zaháčkováni v prezidentových intrikách a poslední možnost je, že jsou totálně neschopni a vůbec je nezjímá osud vlastní země. Když si pročítám na webu většinu názorů mých spoluobčanů, tak přestávám věřit,že se posuneme někam dál. Fandím Vám, že přestože jste mladý nebo možná právě proto, jste veřejně vyslovil svůj názor jako jediný z politiků který má logiku.
11. 10. 2009 | 12:09

jarpor napsal(a):

Pane předsedo,
hezký elaborát ze kterého tak trochu čiší radikální mládí… mohu tomu rozumět… ale :

odrazím se od Vašeho : „Všechny tři varianty jsou málo pravděpodobné, ale o každou z nich stojí za to se pokusit.“

Ani Vaše mládí Vás neomlouvá od podobných úvah. Kdyby takto konal jakýkoliv podnikatel, prostě by s největší pravděpodobností zkrachoval. Prostě by nesl osobní důsledky činění rozhodnutí o kterých dopředu ví, že jsou „nepravděpodobná“. Politik by měl dopadnout podobně….

Vaše interpretace, že „nic nehrozí“ možná opět vychází z mládí… patrně jste se ještě nesetkal se soudním rozhodnutím, které dopadlo úplně jinak, než všichni předpovídali. Kdyby v tomto případě šlo výhradně o Vás, bylo by mi to šumafuk a Vaší argumentace bych si ani nepovšiml. Vezměte však zde laskavě na vědomí, že Vaše interpretace citovaných ustanovení mohou někdy v budoucnu být konkrétnímu soudci v konkrétné kauze jen k smíchu… A kde budete Vy ? Toť otázka…

O fundovanosti Vás a Vaší strany svědčí politika alternativních zdrojů, Vaše politika k jaderné energii, nedávné „nastavení“ programu zelená úsporám a další… K té „fundovanosti“ bych řekl – nic moc – a to jsem velmi slušný…
Na základě těchto zkušeností nemám důvod příliš věřit Vašim rozborům stran právních aspektů Listiny práv a dalších dokumentů v souvislosti s LS.

U nás se říká – Když dospělí hovoří, děcka šoupají nohama… Nebylo by od věci, kdybyste si z toho pravdivého rčení něco zapamatoval….
Mám ke Klausovi mnoho výhrad, ale přesto – zatím máte, ve srovnání s ním, mlíko na bradě a skořápku na zadní části těla …

Hezký den
P.S. Hodláte-li se učit od pana Pehe – Váš výběr. Dle mého, nevybral jste si dobrého učitele…
11. 10. 2009 | 12:13

Ben napsal(a):

Nikdy jsem nevolil "zelené" a ani nevím, jestli jim v budoucnu dám někdy hlas, ale s tímto článkem, pane Liško, souhlas.
A velice oceňuji, že jste jenom nenapsal blog o notoricky známé samolibosti Václava Klause, ale snažil jste se popsat i důvod, proč LS nechce podepsat a jestli je ten důvod opodstatněn.
Pane Liško - díky!

Po druhém zvolení pana prezidenta často padala slova, že vlastně pan Klaus se do té doby jakžtakž snažil držet, možná i se skřípěním zubů, ale vidina podpory u voleb byla zřejmě silnější, a že ho poznáme v plné nahotě až teď.
Je to tady!
11. 10. 2009 | 12:16

RA napsal(a):

Liška je zoufalý , proto předvádí zoufalé věci. Ano, svrhnout prezidenta, snad ekoteroristé dostanou ve volbách o ta dvě procentíčka více, aby se dostali nad pět procent a korýtka zůstala alespoň pro Lišku a několik dalších zachována. Snad kdyby chtěl Liška prezidenta oběsit, tak by to ve sdělovacích prostředcích byla větší bomba, a ta dvě procentíčka by dostal. A o tom to je. Myslíte, že Liškovi jde o zájem České republiky ? Já myslím, že už dlouho ne.
11. 10. 2009 | 12:18

pozorovatel napsal(a):

Pane Liško...pardón, ale panu prezidentovi nesaháte ani po kolena...jste takový aktivní zelený smrkáč, který se tady zviditelňuje na úkor pana prezidenta...a pro Vás a i pro ostatní je to pořád pan prezident...Liško
11. 10. 2009 | 12:24

Josef Janeček napsal(a):

Vážený pane Liško, naprosto s Vámi souhlasím a jsem ochoten Váš komentář do písmene podepsat.
Důležitější ale teď je, co s touto neuvěřitelnou ústavní situací udělat. Sám navrhujete několik praktických kroků, ale máte obavu, že je na to málo času.
Nemyslím si to. Jediným pilířem demokracie v naší zemi, který se ještě nezbláznil zůstává Ústavní soud. A ten nedávno jednoznačně prokázal, že se Klause nebojí a při nebezpečí z prodlení dokázal, že umí pracovat a rozhodovat velmi rychle.
Pokud se za Váš návrh nepostaví Fišerova vláda a podělá se do kalhot podobně jako většina politiků napříč politickým spektrem, zbývá skutečně jen Ústavní soud. Tam nemůžete prohrát, protože Václav Klaus pohrdá ústavou naprosto bezprecedentním a neuvěřitelným způsobem. Ústavní soud ale může konat až když si u něho bude někdo stěžovat. Doufám, že k tomu najdete odvahu a budu Vám držet všechny palce.
Ps. Poslouchal jsem včera večer na ČRO 6 názory p. Kalvody na znásilňování a obcházení ústavy našimi politiky. Myslím, že to by byl správný právník pro Vás.
11. 10. 2009 | 12:29

Mastodont napsal(a):

Pragmatický přístup k požadavku prezidenta Václava Klause projevil předseda ČSSD Jiří Paroubek, který požadavek chápe jako daň za podpis. „Nemyslím,si, že Klaus překračuje mantinel. Není to záležitost právní, ale politická. Prezident řekl svou podmínku, doufám, že je to poslední podmínka, je nutné jednat.“ Podle něj by měla jednat vláda a to s prezidentem i Evropskou komisí.

http://www.novinky.cz/domac...

Takže pokud Jyrka zaujímá tento postoj, může si pan Liška psát co chce :-))) KSČM na Sudeťáky slyší taky a ODS Klause nepotopí.
11. 10. 2009 | 12:46

OSN napsal(a):

Klausova smrt v Benátkách

Na začátku vcelku slušný člověk se posedne a nakonec skončí jako ubožák. Bohužel nás Klaus do ubohosti stahuje s sebou.

Když budou protiklausovské demonstrace, rozhodně přijdu. Ale měl by je organizovat někdo jiný než strana Zelených.
11. 10. 2009 | 12:57

Ben napsal(a):

Čochtan napsal:
Není Václav Klaus politik, kterému důvěřuje nejvíc lidí ? Mám takový matný dojem, že v anketách dostává pravidelně nejvíc procent.
11.10.2009 11:59:34

Nebylo v minulosti a nemusí být ani tak dávná, dost politiků, které národ velebil, kterým bezmezně důvěřoval, za které byli lidé ochotni se naverbovat a položit život... A stáli za to všechno někteří ti obdivovaní, ti s největším % obliby? Nekroutíme dnes hlavou ne nad těmi politiky, ale nad lidmi, kteří dokázali jim naletět? A byli to politici, kteří především mysleli na svůj lid, na svou zem. Ostatní národy či státy jim byli jen na obtíž.

Takže s tou oblibou a důvěřivostí bych si dal pozor. A obzvláště v těch dnešních anketách.
Včera první, a dnes po tobě nemusí štěknout ani pes.
11. 10. 2009 | 13:00

lock napsal(a):

Pane Liško,
konečně někdo pojmenoval věci pravými jmény, otevřeně, argumentačně vytříbeně a bez demagogie. Vážně díky.
11. 10. 2009 | 13:03

lock napsal(a):

Pane Liško,
konečně někdo pojmenoval věci pravými jmény, otevřeně, argumentačně vytříbeně a bez demagogie. Vážně díky.
11. 10. 2009 | 13:04

Čochtan napsal(a):

Bene,
takže národ je blbec, a lidi nemaj co kecat, a co je správné určuje sekta samovyvolených pokrokových a uvědomělých samozvanců ?
11. 10. 2009 | 13:05

Mastodont napsal(a):

Prezidentův tajemník Ladislav Jakl tvrdí, že koaliční vláda Mirka Topolánka znala výhrady hlavy státu k Lisabonské smlouvě. ČR je poslední zemí, kde nebyla ratifikace ukončena. Vyjednání dodatku podle Jakla ve vládě zablokovali ministři Strany zelených Karel Schwarzenberg a Martin Bursík.

http://zpravy.idnes.cz/doma...

Ale podívejme se na to ... a to má tohle chucpe ještě drzost si stěžovat???
11. 10. 2009 | 13:20

vlaďa napsal(a):

Čochtan:
Štěně jde po vlastním ocasu.Všecko tu už bylo.V minulosti samozvanci,jako např.Havel,byli komoušům moc dobří na to,aby pak v tichosti instalovali na Hrad proruské monstrum,Klause,že :) Národ(blbec) a vlast je,byla a bude, posledním útočištěm darebáků.
11. 10. 2009 | 13:20

radek napsal(a):

autora tohoto blogu nemusím, neboť strana zelených se hanebně zachovala při podpoře julinkova tunelu, avšak s tímto příspěvkem souhlasím, min. od jeho prezid. volby je zřetelné, že proti klausovi se bojí spousta slušných lidí veřejně vystoupit, neboť má za sebou ekonomickou mafii, která se může efektivně mstít nepohodlným lidem...
11. 10. 2009 | 13:21

Čochtan napsal(a):

vlaďo,zavři svou nevymáchanou mordu,vybarvil jsi se,blbě kecáš!Doufám,že budež vygumován velmi brzy :(
(Pro Stejskala: opsáno z 09:39:55)
11. 10. 2009 | 13:29

kolja napsal(a):

Je to hrozné, pane Liško, ale máte pravdu.

Prezident se vymknul všem ostatním strukturám a jede sám za sebe - nebo za něco, a nevíme za co.

Jestliže politické strany (s výjimkou Zelených) a vláda nejsou momentálně schopné prezidentovi připomenout, že má kopat za celý tým a ne jen za sebe, pak je čas pokusit se uspořádat opravdu velkou lidovou akci pod jeho okny.
11. 10. 2009 | 13:40

Petr Běhounek napsal(a):

Kdo je Ing. Václav Klaus, CSc.?
Člověk, který ve značné míře dělal (v devadesátých letech) to co teď kritizuje (subvence, protekcionismus, přímá a nepřímá regulace, lobbying). Člověk, který se habilitoval a skládal profesuru, za stejných podmínek jako komunističtí pohlaváři v padesátých letech, ve zrychleném řízení. Člověk, kterého habilitační a profesorskou práci nikdo neviděl. Člověk, kterého předlistopadová publikační činnost není k nalezení. Kdopak tak pečlivě uklidil? Člověk, který byl zaměstnán v Prognostickém ústavu, který byl Sovětskou pojistky v případě pádu vlády, významní členové museli být v KGB, na světe KGB zřídilo 25 takových ústavů.
Člověk, který v době kdy vysokoškolské vzdělání mělo 16% obyvatel (studenti byli kádrováni, výlet na západ byl pro většinu národa nemožný), tráví několik let studiem na zahraničních školách, měsíční školné ve výši několika ročních platů občana ČSSR mu platilo ministerstvo zahraničí a školství. Člověk, kterého spolupracovníci a přátelé jsou agenti komunistické kontrarozvědky, KGB nebo lidé na Rusko silně napojení. Člověk, který se snažil zamezit (mimo jiné) plynovodu z Německa a prosazuje ruské zájmy. Člověk, který se vydává za odborníka, ale jeho praktické kroky vedly k devastaci české ekonomiky (Margaret Thatcherová prohlásila, že je odpovědný za vytunelování ČR). Rozkrádání a právní vakuum využil k podpoře Kožených a spol., kteří do rukou STB převedli majetky státu (většina členů představenstva HF byla důstojníky STB). Člověk, který razil mafiánskou myšlenku českého stříbra do českých rukou (Stehlík, Soudek, Charouz aj.), která vedla k devastaci českých podniků. Člověk, který lhal českým občanům o výjimečných kvalitách ekonomické reformy (viceprezident Světové banky a nositel Nobelovi ceny Josef Stieglitz jej označil odpovědným za katastrofální ekonomickou reformu). Člověk, který odstoupil z politiky kdy makroekonomická čísla byla na nejnižších hodnotách v dějinách. Člověk, který odstoupil z politiky za finanční skandály a podvody s penězi. Člověk, kterému chybí sebekritika a chorobně touží po moci, je bez soudnosti (za kupónovku pro sebe inicioval návrh na udělení ceny Alfréda Nobela). Člověk, který se chorobně bojí EU, kultivace právního prostředí a zavádění transparentních metodik. Kdyby byla ČR v EU v devadesátých letech, nerozkradlo by se (v dnešních cenách) 1,8-2,1 bil. korun, dva roční rozpočty. Víte proč musel být Václav Klaus zvolen prezidentem? Odpověděl Ivan Langer: „…já ti povím kolik lidí by šlo bručet“. Člověk, kterého hlasy komunistů, lobbyistů a mafiánů volí za prezidenta. Člověk, který se zasadil o pád vlády v době předsednictví EU, jedna z největších novodobých ostud ČR. Člověk, který nepředložil žádné validní řešení na ekonomickou krizi. Člověk, který je bez étosu a vize, uchýlil se k nacionalismu a extremismu, aby si získal oblibu a zájem o svou osobu. Člověk, který je bisexuál (za to by neměl být kritizován, to je soukromá věc), prosazuje své milence (Bém, Chalupa - starosta Prahy 6). Tak takového prezidenta si naši lidé (jimi volení zástupci) zvolili. Jak říká pan prezident Klaus: Národ má takového prezidenta, jakého si zaslouží. Pokud se mýlím, prosím o opravu.
http://profesor-klaus.osoba... (neztotožňuji se s celým webem, zajímavá je badatelská hodnota studia prací VK)
11. 10. 2009 | 13:43

Zdenek Mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý výkřik, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
11. 10. 2009 | 13:46

vlaďa napsal(a):

Čochtan,nepřidávej to co mi nepatří.Podívej se do zrcadla.

Čochtan napsal(a):
K moci se dere pokroková uvědoměla pakáž ochotná hnát lidi do "ráje" násilím. To už jsme tu měli, a tehdy jsme udělali velkou chybu. Nezabili jsme je dokud byl čas.
Kdyby Gottwalda a jeho "pokrokovou" pakáž zabili včas,....... "proč jsme tu pakáž nezabili dokud byl čas".
11.10.2009 09:30:54

Tak se poznej,podvodníku čochtane :)))
11. 10. 2009 | 13:46

Jindrich Mathe napsal(a):

Václav Klaus se nikdy neměl stát prezidentem, je to arogantní narcista, který dělá ČR velkou ostudu ve světě. Těším se až konečně odejde na smetiště dějin. Peníze z EU mu zřejmě nesmrdí. Já si přeji jednotnou Evropu, nikoli tu rozhádanou, která už jednou vedla k Mnichovu!
11. 10. 2009 | 13:48

VJ napsal(a):

Naprosto přesné, klobouk dolů!
11. 10. 2009 | 13:49

Čochtan napsal(a):

K zabití Gottwalda stojím. Škoda, že to tehdy, kdy to ještě šlo nikdo neudělal.
11. 10. 2009 | 13:50

PES napsal(a):

Tohle psali o Benešovi i o Háchovi, jen už je to dlouho a tak se na to zapomíná. Taky se zapomíná na to, že takové po v letech 1945-1946 pohoupali na konopném špagátu..
11. 10. 2009 | 13:55

radista napsal(a):

Já bych to udělal takto:
Článek jedna i dva bych rozšířil:
...Polska, České republiky či Spojeného království ....
A bylo by to, Lisabonská smlouva by zůstala celá a náš odvážný pan prezident by se
nažral.
a je to:)
11. 10. 2009 | 13:58

Bejkovec napsal(a):

Jakpak vselijake ty domluvy,kdyz lid prosty nechape!Proto i ja kricim!!
ZAJED DO NORY A HLUBOKO!!
Prezident nesmi podepsat,ale lide musi byt pri nem.Jinak jej zaslapou jako cerva,Bohuzel i vlastni lide,takovi,kteri si nedomysli,co bude nasledovat.
Lisabonska smlouva je paskvil
a ztrata sebeurceni.Kazdy v Bruselskem"diktaorskem kotli"
bude manipulovat s temi,kteri se musi dat,protoze jsou mali a v takovem kolosu bezvyznamni.
11. 10. 2009 | 14:09

judas napsal(a):

co tenhle rádoby zelený janek chce ? vždyť neví která bije, nauč katku něco o biomase to bude užitčnější OK
11. 10. 2009 | 14:12

ali napsal(a):

jakub, Čochtan bingo...
bolševik je frustrován, Gottwald byl vrah a zloděj, komunisti se neomluvili za zločiny a kdo to schvaluje, je sám zločinec..

Liško a Vás je mi už akorát líto. Nemluvíte za mě a za mnoho jiných, tak laskavě nemelte. Nebyl jste náhodou u socanů na školení?
11. 10. 2009 | 14:19

ru napsal(a):

Ano,měl by podepsat LS a také Evropskou sociální chartu, která na hradě leží už 47 roky a pak
REZIUGNOVAT. Jeho osoba nás kompromituje a zostuzuje ČR.
11. 10. 2009 | 14:19

petr napsal(a):

Kdyby tento článek napsal někdo důvěryhodný, jistě bych, popřemýšlel zda na něm není něco pravdy. Tento článek ale psal p. Liška, člověk, který ihned po příchodu ke korytu zradil se svými kumpány (Bursík, Žak, Schwarzenberg atd...)vše, kvůli čemu byl k onomu korytu zvolen. Proto jej neberu vážně.
11. 10. 2009 | 14:25

Vico napsal(a):

Pane Liško, zde na těchto stránkách jsem považován za sympatizanta ČSSD i když často s kritickým odstupem.

V posledních měsících jsem nabyl dojmu, že nemám koho volit.

Pokud však do května zůstanete v čele strany a uchováte si podstatný vliv a nenecháte se odtlačit Bursíkem na druhou kolej, mám problém vyřešen.

Považuji vás za člověka, který ještě neuvízl ve zdejší pavučině klientelistické hry na politiku.

Na podobné jasné prohlášení jsem čekal dlouho a marně. Všichni, byť s pokrčením ramen přijali roli trapných šašků skákajících podle píšťaly hradního pána. S pomrkáváním sice dávají najevo, že se jim ten tanec nelíbí, ale přesto se nahastrošili do komediantských oblečků z krepového papíru.

Vy nikoliv. Nechybí vám ani odvaha. Zkušený Kalousek vám za váš návrh dal výchovný pohlavek.

Co máte z toho. Každý nemůže být Harry Potter.Podoba na hereckého představitele tu je. Poprve ji konstatuji bez ironického úsměšku, ale s respektem

Vico.
11. 10. 2009 | 14:28

brabeb napsal(a):

Proti jeho odvolání nic nemám.Vtom podpisu má pravdu.Vždyť tady cizinci i naši vše beztrestně roz krádájí a aby ještě němci požadovali sudety.???To už by byl vrchol.
11. 10. 2009 | 14:32

Martin napsal(a):

Po dlouhé době souhlasím s předsedou SZ. Důvody Klause jsou ryze obstrukční, škodící České republice.
Klaus musí podepsat nebo podat DEMISI. Pokud ani jedno neučiní je potřeba ho odstranit třeba i za vlastizradu.
11. 10. 2009 | 14:33

Hans napsal(a):

Vzkaz Valtra Komárka

http://www.ceskatelevize.cz...
11. 10. 2009 | 14:35

Petr napsal(a):

Pokud bude ČEZko vyloučeno z EU, nikdy se nevyřeší kauzy LTO apod, ve kterých je Klaus a jeho suita namočena a za které patří do tepláků. http://www.krvaveoleje.cz
11. 10. 2009 | 14:40

ali napsal(a):

Martin
jo, tak to, že Klaus hájí česká práva a odmítá podepsat něco, co se mu nelíbí, je vlastizrada?
Věřím, že kdyby to podepsal, tka dnes by byla situace taková, že by řvalo, že nás zaprodal, protože socan nemá na práci nic jinýho, než dělat opaky a justy, řval byste zas, že by ho měli odstranit za vlastizradu..
11. 10. 2009 | 14:42

Jan Charvat napsal(a):

ještě to chce "pozvat" spřátelené německé a francouzské armády, aby Klause sesadily! Věřím, že pan Liška už má zformulovaný zvací dopis.

http://www.timesonline.co.u...
11. 10. 2009 | 14:43

michal napsal(a):

Ten liška dostal vzteklinu, to je jediné vysvětlení.
11. 10. 2009 | 14:53

Les napsal(a):

Pane Liško být Vámi běžím do lesa honit králíky tam budete aspoň k něčemu!!
11. 10. 2009 | 14:55

gogol napsal(a):

Ciny Klause a potlesk z Ruska. Tomuto clanku nelze NIC vytknout. A je uplne jedno kdo ho napsal, protoze proti argumentum zde uvedenym neni zadneho racionalniho protiargumentu.
Snad je jen potreba zduraznit, ze Prezident CR nemuze odkladat podpis ZADNEHO Ustavniho zakona. Neni to jeho pravo. Takze cestni odpurci LS musi take rict - Klaus MUSI podepsat - nebo odejit.
Ale ono zde take o jeho nemoc - viz Narcisticka porucha osobnosti.
11. 10. 2009 | 15:01

ironik napsal(a):

Jsem udiven ten pán co to napsal ,postrádá už i základní instikt sebevrahů,jedno z přísloví říká že ani strom neroste do nebe.
11. 10. 2009 | 15:01

Ben napsal(a):

Hansi,
díky za odkaz
11. 10. 2009 | 15:03

zdenek napsal(a):

Liška, jseš nějakej chytrej viď?
11. 10. 2009 | 15:03

JQK napsal(a):

Za to Liška by odkejval cokoli, co by mu nařídili z Brusellu nebo Waschingtonu a ještě by z toho učůrával blahem. Podlejzák a populista.
11. 10. 2009 | 15:10

krok napsal(a):

pane Liško, vzhledem k tomu, že prokazatelně lžete.."on osobně, bez konzultace s českou vládou, po dlouholetých vyjednáváních a nesnadné ratifikaci napříč Unií, má další požadavky na změnu Lisabonské smlouvy"..není nutné Vaše další lži číst:-))..pokud je mi známo, otázku prolomení Benešových dekretů V. Klaus ve vládě přednesl, ale jeho požadavky byly smeteny a zablokovány zeleným Bursíkem a Schwarzenbergem..už si nepamatujete?..nebo tady plácáte jen to, co se Vám hodí do krámu?..nejsem Klausovým stoupencem, ale nejsem ani fanatický hlupák, který bude věřit zjevným lžím zelené Lišky:-))
11. 10. 2009 | 15:11

Desiderius napsal(a):

Klaus nás chce odtrhnout od EU a zatáhnout do sféry ruského vlivu.Klaus a celá kamarila kolem něj (lhář estébák Jakl a další)kopou pro Rusy.Nesmíme to dopustit.Ve svém okolí neznám nikoho,kdo by považoval Klause za normálního a slušného člověka.Je nás velmi mnoho,musíme se sjednotit a dát svou vůli najevo.
11. 10. 2009 | 15:18

Petr napsal(a):

S komentářem pana Lišky beze zbytku souhlasím. Své závěry dokládá jasnými věcnými argumenty a vyjádřil se velice jasně, takže i člověk bez právního vzdělání, ale schopný používat svůj rozum mu musí dát za pravdu.
Odmítat to mohou ti, komu vadí jasná a přesná pravidla, kdo chce lovit v kalných vodách. A to jsou právě agenti Kremlu, kteří mají zájem na nejednotné a rozdrobené Evropě, aby ji mohl Kreml postupně ovládnou, a pak estébácko bolševické mafie, které díky ,,privatizačním,, aktivitám umožněným Klausem a jeho bandou lacino přišli k velkým majetkům a dále bohatnou. A Klausovo nenormální, paranoidní chování schvaluje stádo nedostatečně informovaných a málo soudných lidí, kteří mu slouží jako užiteční idioti.
11. 10. 2009 | 15:19

OO7 napsal(a):

pane Liško,děkuji za jasnou a přesnou argumentaci.Již jsem ztrácel naději,trochu vysvitlo slunko.Bože,kam až jsme to za dvacet let došli?A s kým?
11. 10. 2009 | 15:24

Shark napsal(a):

Právní názory českých "odborníků" na činnost evropských soudů nemají žádný vliv a zejména nic negarantují. Garantem může být jen "Smlouva ", nikoli politická vyhlášení Lišků a spol.
11. 10. 2009 | 15:27

crezpenan napsal(a):

Dejte volům šanci mluvit a sami se usvědčí z hlouposti.
Pan Liška nic neumí, natož něco řídit,jak prokázal na ministerstvu.Školy jsou stále v horším stavu,jednotné maturity nezavedl,povinnou matematiku,jež by zvedla úroveň i všech ostatních předmětů také ne.Jeho strana způsobila pád vlády,tak on už konečně odejde za svými biomasami do nenávratna.Stačí příští volby.
11. 10. 2009 | 15:31

hanah napsal(a):

S Klausem naprosto souhlasím a škodolibě se směju, jak celou LS a všechny Eurohujery s přehledem opět "přečůral" :-)))
A Vy, Liško, raději zdůvodněte, proč jste jako ministr školství tak trestuhodně zanedbal problém na PF v Plzni.
11. 10. 2009 | 15:34

petr napsal(a):

pan liška - také ne bez viny - jen odkryl jednoho "bojovníka za bezbřehý trh" až se odkryje ten smrdutý hnůj plzeňské fakulty - dozajista ne zcela, tak se rovněž snad rozkryjí i konta oněch dalíků a topolánků a jiných podobných individualit, jež ať v leve či pravé části našeho politického spektra opanovali politiku a tím i tuto zemi. Tak mnoha poctivým lidem naprosto zošklivili podstatu demokracie. Styďme se všichni co držíme huby!!
11. 10. 2009 | 15:41

Medikolog napsal(a):

Pane Liško, v letech 2003 až 2004 jste byl PŘEDSEDOU prosudeťáckého rakouskočeského spolku "Česko-rakouské fórum pro dialog". Zatím z výsledků Vašeho politického působení v ČR nevyplývá, že byste hájil jakékoliv ČESKÉ zájmy. Vy se stydíte za presidenta, já se stydím za vlastizrádce co zaprodávají Český národ a ČR cizákům. Kolik je "třicet stříbrných" dohromady ve Vašem případě? Proč se tolik bojíte DEMOKRACIE = všelidového referenda?
11. 10. 2009 | 15:45

Desiderius napsal(a):

Mnoho zdejších komentářů dokumentuje české mindráky,vulgaritu a zejména nesmírnou hloupost některých českých voličů.Oni nechápou,oč v případě Klause jde a kam chce tuto zemi dotáhnout.Nyní chápu,proč jsme nebyli schopni se ubránit komunistům v roce 1948.Prostě na to nemáme!Takové množství tupců jako u nás,není v žádné jiné evropské zemi.
11. 10. 2009 | 15:45

Chrisi napsal(a):

Stydím se také za Klause, ale i za všechny ty naše politiky, kteří teď před donebe volajícím protiústavním postupem Klause tupě a trapně hrbí ramena, či mlčí!!!
¨
Jakl dnes navíc Moravcovi v TV řekl, že pokud Klausovi vláda nevyhoví, stáhne bez milosti Evropu a tak i všechny nás, do propasti!!!

V tom případě si pak ale pro Klause osobně dojdu!!!
11. 10. 2009 | 15:50

hanah napsal(a):

Jo a ještě dotaz pro Eurohujery - co říkáte na to, že se už nyní dohadují zahraniční diplomaté jak se zbavit Klause a nebo jak nám změnit Ústavu. Není to přinejmenším varující?
11. 10. 2009 | 15:53

fudoshin napsal(a):

docela jste se do něj opřel, jen co je pravda.škoda, že jste zůstal sám jak v plotě kůl. na druhou stranu to vám v mých očích nepřidává na důvěryhodnosti, já takovýmto typům lidí ze zásady nevěřím a nebudu rozvádět proč. co se týče politiků z ostatních zemí eu, jsem v tomto optimista. myslím si, že už jsme v eu nějakou dobu.spousta z nich jednala s naší vládou a administrativou obecně. ví, že je u nás spousta schopných politiků, státníků, vládních i jiných úředníků i odborníků v celém spektru oborů. navíc většina z nich v čechách asi byla jako turisté. do evropy patříme v každém směru, o tom není pochyb ani na jedné straně myslím.takže každý ví, že tohle je klaus a tohle je topolánek, místní exoti, s kterými se špatně jedná, není na ně vždy spolehnutí, ale moc dobře ví, že prostě jsou v tomto osamocení, trucovití sólosti, respektive burani a troufám si říct, že jenom podle nich rozhodně neposuzují českou republiku...
11. 10. 2009 | 15:56

Miguel napsal(a):

Klaus je jak kul v plote; pane Liško, děláte to dobře
11. 10. 2009 | 15:56

Jaroslav napsal(a):

Pane posl(r)anče Liško.Reakce zklamaných sudeťáků je nejlepším argumentem k tomu, LS nepodepisovat, dokud nebude zaručena nezrušitelnost Benešových dekretů a nemožnost sudeťáků nárokovat si jediný špendlík majetku a jediný haléř odškodného. Ani Vaše mládí Vás neomlouvá, Vaše stupidní naivita odpovídá laťce stranyx zelených a podle toho to také tak tristně vypadá s Vaším postojem k LS. Lesu mír, zeleným zmar!
11. 10. 2009 | 16:03

Michal napsal(a):

Jestliže Lisabonská smlouva (Evropská Ústava) byla našimi ignorantskými poslanci napříč politickým spektrem schválena v tak tragickém znění (bez dodatků a výjimek, které si jiné země vyjednali - Polsko, Anglie, Irsko, Portugalsko, aj.), má pan prezident Klaus nejen legitimní právo, ale dokonce přímo povinnost hájit dodatečně zájmy občanů ČR. Ti, kteří zde na pana prezidenta nadávají, zřejmě text Lisabonské smlouvy vůbec nečetli a nepochopili, že se jejím podpisem zbavujeme národní svobody a práva rozhodovat sami za sebe. My jsme vstupovali do EU jako do sdružení rovnoprávných nezávislých zemí, které mají společné ekonomické zájmy. A najednou se toto sdružení nějakými podivnými a nedemokratickými procesy transformuje do podoby centralistického státního molocha, kde hlavní slovo v rozhodování budou mít země jako je Německo a Francie, které nám budou diktovat co můžeme a co nesmíme. Co se týče dodatku k listině základních práv, reakce Bernda Posselta, že tento dodatek by ohrozil práva sudetských Němců, (kteří se chtějí po ratifikaci LS domáhat domovského práva v ČR a s ním spojených majetkových nároků) dává panu prezidentu Klausovi zcela za pravdu. Je ostudou českých poslanců, že místo aby chránili zájmy svých vlastních lidí, tak jejich ignorantská politika směřuje k navracení majetku zrádcům a kolaborantům, kteří za války udávali a vraždili naše spoluobčany.
11. 10. 2009 | 16:11

Lucie napsal(a):

Pane Liško, Vaši SZ jsem volila, ale po totálním zhnusení panem Bursíkem jsem si řekla, že podobnou chybu už nikdy neudělám. Váš text vás z větší části rehabilitoval, dlouho jsem tady nečetla nic, s čím bych mohla bezezbytku souhlasit. Teď ještě zbývá to hlavní: uvést Vaše závěry do praxe. Přeji v tom hodně štěstí, pokud se Vám to podaří, bylo by to to nejlepší, co pro naši republiku někdo v posledních deseti letech udělal. Přeji v tom hodně štěstí a hlavně úspěch.
11. 10. 2009 | 16:12

Tomáš K napsal(a):

Jsem velice rád, že někdo navrhl odvolání našeho "svatého Václava", protože to co předvádí hraničí s veškerým selským rozumem. Možná by stálo za zvážení zbavení svéprávnosti.

500 mil. lidí v celé Unii teď bude čekat, až nám Vašík milostivě posvětí tento dokument, aby pak vstoupit do učebnic dějepisu jako nejdůležitější politik začátku 21. století. To jediné mu asi ještě chybí v jeho "hvězdné" kariéře.
Možná ještě jednu věc by si měl uvědomit, že prezidentem se stal kvůli tomu, že chodil tak často žádat až se ho ostatním zželelo a tu funkci mu teda za tu vytrvalost dali. To není moc silný mandát. To by si měl uvědomit.
11. 10. 2009 | 16:14

Kristýna napsal(a):

Připojuji si k těm, kteří Vám děkují za tento příspěvek. Cítila bych se beznadějně, kdyby k tomu celá politická reprezentace zaujala zdrženlivý, váhavý postoj. Jsou situace, kdy je zbabělé a neodpovědné mlčet. Vážím si i ostatních komentátorů a bloggerů, kteří hájí pravdu. Souhlasím s vámi, že nestačí jen o tom mluvit, ale že je potřeba pro to také něco udělat. Jsem řadový občan, avšak určitě - bude-li třeba - podpořím občanské či politické iniciativy v tomto směru. Podepsala jsem již Výzvu Václavu Klausovi, ale náš prezident slyší jen sám sebe. Takže nevím co dělat dál. Naše občanská společnost je nevyzrálá. Češi jsou pořád pasivní, pohodlní, rezignovaní, takže jim stále hrozí, že jim demokracii, lidská práva a svobodu zase někdo sebere. Klaus - to je zkouška našeho národa. Obstojíme v ní?
11. 10. 2009 | 16:18

hanah napsal(a):

To Miquel
Jako kůl v plotě asi nebude - koukněte ...
http://www.petitiononline.c...
11. 10. 2009 | 16:19

Free napsal(a):

za pozornost stojí, že v dnešním pořadu TV PRIMA na otázka , zda diváci souhlasí s Klausovým postojem hlasovalo 91% diváků že ANO.
To znamená, že 91 % těchto diváků nesouhlasí s panem Liškou.
11. 10. 2009 | 16:21

Britt napsal(a):

Pokud vím, lišky se střílí celý rok jako škodná. Klaus je jeden z mála kdo prohlédl tu Eurolumpárnu a brání národ před jeho zotročením západními státy.
11. 10. 2009 | 16:25

Michal L. napsal(a):

Osobně si myslím, že pan Liška není jedním z těch "politiků", které známe. Už jen to, že nemá vazby na KSČ je zásadní rozdíl od zbytku politické scény. To o Klausovi říci nemůžeme, jeho ruská minulost i současnost je do očí bijící a ten člověk opravdu ubližuje celému národu. Bohužel, národ si to zatím neuvědomuje, protože extrémní hloupost a nevzdělanost většiny českých občanů, mu to nedovoluje.
11. 10. 2009 | 16:36

roolfo napsal(a):

Pane Liško, dovolte mi vysmeknout Vám poklonu za jasné argumenty a brilantní styl Vašeho článku.S Vaším stanoviskem zcela souhlasím a věřte, že nejsem sám.Po přečtení příspěvků diskutujících s názorem opačným, lze snadno vysledovat, že více než o polemiku jim jde o Vaši lacinou dehonestaci(mimochodem tak typickou pro Václava Klause).Bravo!
11. 10. 2009 | 16:37

Michal L. napsal(a):

Pro Britt: Radši být otrokem mocných a bohatých a zaujmout svou roli než pořád brečet jako malé děcko. Uvědomuje si někdo z vás, určitě obrovských čechů a vlastenců, že deset milionů lidí je v Evropě jako flusanec do bazénu? Neznamenáme nic a jako tací, bychom měli být rádi, že se s námi západní mocnosti vůbec baví a nedovolí nás prodat Rusku. U know biaches?
11. 10. 2009 | 16:42

Zacheus napsal(a):

Píšete, pane Liško ve svém ostudném pamfletu o populistických extrémistech jako jsou Železný, Bobošíková...a Klaus.

Jestliže se názory, které nekonvenují oficiální politice Evropské unie, považují za extrémistické, pak už opravdu nemáme daleko k další totalitě - tentokrát "bruselské".

Dehonestovat názorového oponenta bylo v módě například již ve 30. letech minulého století v Německu.

Jinak si dovolím podotknout, že sice vláda odpovídá za zahraniční politiku, nicméně prezident má výlučnou pravomoc ratifikovat mezinárodní smlouvy a není k tomu nutná kontrasignace předsedy vlády. I to je odrazem dělby moci. Je ústavní povinností prezidenta chránit suverenitu a celistvost České republiky.

Námitky prezidenta Václava Klause jsou věcně správné a myslím si,že i ti, kteří jsou "proevropští" by si mohli v klidu a bez emocí alespoň zkusit položit otázku, zda náhodou prezident nemá pravdu.
11. 10. 2009 | 16:44

WWPi napsal(a):

My na Pimpaku jsme si ještě ve čtvrtek mysleli, že by to mohl spravit dodatek k LS, ve kterém by stálo: "Václav Klaus se zasloužil o dodatek k Lisabonské smlouvě".
Před nějakým měsícem jsme ostatně navrhovali, aby Klausovi příznivci (leta iritovaní popularitou jeho prezidentského předchůdce a nadcházejícím výročím Zvonění klíči) iniciovali zákon, který by zněl asi takto: "Václav Havel neexistuje a nikdy neexistoval".
Nyní to ale vypadá tak, že ještě za života génia by měl být přijat jednovětý zákon ve znění zhruba takovém: "Václav Klaus se zasloužil o Václava Klause".
11. 10. 2009 | 16:45

Lotras napsal(a):

Zelenou špínou se namá smysl špinit. Máš u mne facana Liško a každý funcionář zde ve Zlíne za zradu volličů a podporu zrádců národa
11. 10. 2009 | 16:46

Adam napsal(a):

Pane Liško,
že vás hanba nelíská, než něco pronesete na veřejnosti, tak si to nejdřív napište a pouvažujte o tom.
Zkuste se chvíli živit normální prací a poznat běžný život. Pak můžete někomu radit, teoretiku...
11. 10. 2009 | 16:52

Honza Piňos napsal(a):

Perfektně a trefně napsáno. Pod toto se klidně podepíšu. A jinak bych chtěl říct, že ať už je pravda jakákoliv, rozpolcenost české společnosti, která znemožňuje věcnou debatu a posun vpřed, za to může osoba Václava Klause. Vskutku sjednocující president.
11. 10. 2009 | 16:56

Adam napsal(a):

...ještě dodatek, nemám rád EU, muslimy, buzeraci z Bruselu. Zkuste prosadit referendum co chtějí občané nyní, neodvolávejte se na zmanipulované referendum o našem vstupu do EU, kdy se občané záměrně ovlivňovali v televizi a tisku, jak nám to pomůže....
Adam
11. 10. 2009 | 16:59

Julek napsal(a):

Pane Liško vykašlete se na ty Vaše ,,expertýzy‘‘... já Vám položím podstatně jednoduší otázku.
Jestli jste dělal v životě ještě něco jiného, než se snažil ,,oblbovat‘‘ lidi bludama, tak se možná s námi zamyslíte…
Pročpak a jakpak je toto ,,nesmírně‘‘ velmistrovské dílo globaloizátorů důležité pro další běžný život občana a chod jeho rodin..?! Proč o ní nemůžeme rozhodnout my sami, ale honem, honem rychle parlamenty ustrašených, nebo zmanipulovaných jedinců , mnohdy floutků bez skrupulí ?! Tato debata není, nenosí se že …??? Toto by normálně mělo být pro občany povelem stát dávno v pozoru jako jeden velký šik, připraveni roztrhat tu smradlavou oponu, copak nám tam za ní kdosi vaří cosi k snědku !!!

A že náš prezident dělá obstrukce… Bože milostivý… on musí dělat obstrukce ! Je to jeho funkce ! Je to jeho pracovní náplň ! Musí se věnovat pochybnostmi zmítanému dokumentu, který má od základu změnit regule uspořádávání věcí veřejných a to nejen pro Českou republiku, nýbrž pro celou historickou Evropu…a který je kdykoliv modifikovatelný ..mistry švindlu, zrádci národů.. viděl jsem jejich debaty a hlasování v takzvaném parlamentu Evropy a to mi stačilo…Můj otec po návštěvě tohoto tělesa několik nocí nespal… Dokument, který občané tří evropských zemí již třikrát před tím v lidovém hlasování (referendech) odmítli ! Světe div se, že neudělali správně !! Tak nesmírně veledůležitý dokument musel do reparátu v malém koutku Evropy v Irsku, jenom proto, že to Irové rozhodli zase špatně… Neslýchané, nestoudné vydírání malé ostrovní země přineslo ,,demokraticky‘‘ očekávané ANO… Pro co ale..! Pro Boha všemohoucího..pro co ?? Pro koho ??? Obecně se prý neví přesně, ale fakt, opravdu fakt to bude bezva !!! Potom ! Uvidíte ! Věřte nám… ale komu ???

Pane Liška !!!! Komu ???? Pane Liška !!!! Halóóóóó…..komu ????????
11. 10. 2009 | 17:06

ALICE napsal(a):

Díky za to,že byl V.Klaus zvolen za prezidenta,kdyby to byl J.Svejnar, dávno by bylo podepsáno. Postoj V.Klause je správný, jsem hrdá na svého prezidenta, byt jsem ho jako předsedu vlády v 90tých letech viděla velice kriticky. Tímto osamělým,ale neustupným postojem prokázal,že je státník. Díky.Alice
11. 10. 2009 | 17:07

Naštvaný napsal(a):

"Dokonce to má bizarní nádech: obránce národní svrchovanosti Klaus informuje premiéra jiné členské země EU o svých požadavcích dříve než českého premiéra, českého ministra zahraniční a zástupce českého Parlamentu." píše Liška. Ale právě toto dokazuje účelovost a svévoli jeho - Liškova - politického úsilí. Jen aby prosadil své, ani se raději neptejme, o co mu jde, stoupenci Daniela Cohn Bendita, kamarádíčka teroristů, vrahů, desítky lidí atd. Prezident Klaus neinformoval nějakého představitele jiného státu, nýbrž představitele EU. Liška to dobře ví, ale aby si mohl plivnout, vytáhl svůj chrchel, kdoví odkud. To ho naučil ten revolucionář, přítelíček teroristů atd. atd.
11. 10. 2009 | 17:21

Lex napsal(a):

Autor píše: "Když toto Václav Klaus ví, proč to dělá? Otázka, nad níž si lámou hlavu všichni, komu dochází, jak prezident naší zemi škodí."
Zkusme se na tuto otázku podívat za rok! Uvidíme, proč to dělá.
V každém případě, kdo dneska sledoval polední Primu a odpolední OVM, nemohl u zúčastněných osobností (Jiří Paroubek, Alexandr Vondra) nepostřehnout, že podmínku VK berou vážně. A pomalu se k ní začínají přiklánět. Myslím, že k tomu stačilo si vyslechnout přesně formulované názory a informace z doby projednávání, jak je přednesl ředitel politického odboru kaceláře prezidenta Ladislav Jakl (ten se totiž, na rozdíl od většiny mlžičů, vyjadřuje naprosto pregnantně a nedvojsmyslně. Stejně jako prezident sám. Nemusím s ním souhlasit - a většinou nesouhlasím, nemělo by mě to ale vést k tomu, abych nevyslechl a nesnažil se pochopit), ale také šéf vyjednávačů Vondra. Toho jsem dnes snad poprvé za dobu jeho politické kariéry v establišmentu docela uznával. Vůbec se nám pan Vonda po odejití z vládních a státních pozic nějak začíná měnit. Mám takový pocit, že to nebude dlouho trvat a na straně Klausových tvrdých kritiků či dokonce žalobců z velezrady zůstanou už jenom Peheové, Urbani, Liškové a Cyrilové Svobodové. Případně knížepánové. Z nich posledně tři jmenovaní by měli, možná, odpovědět i na pár otázek, jak to ve skutečnosti bylo s oním vyjednáváním, čí zájmy (ČR???) v Lisabonu hájili, a s mandátem, který dostala vláda pro vyjednání smlouvy. Docela výmluvné bylo procento důvěry, kterou postup Václava Klause vyvolává u respondentů telefonického (SMS) hlasování - kdo se nedíval, pak uvádím, že to bylo 91 procent. Já jsem onehdy někde napsal, že očekávám vzrůst popularity prezidenta na 80 % proti 58 % z minulého měsíce. Uvidíme.
PS
Vůbec to nějak vypadá, že problémy, které ČR má, ať vnitřní, nebo dnes s LS ve vztahu k zahraničí, vznikají především z důvodu neschopnosti - spíše neochoty naslouchat. Závěry se činí na podkladě toho kdo mluví, ne co mluví.
Platí to i pro tento blog a diskusi, odsuzuje se bez čtení.
11. 10. 2009 | 17:22

vajgar napsal(a):

Pane Liško, držím Vám palce. Vaše argumentace je jasná a dle mého názoru pravdivá. Možná by se dalo ještě dodat, že parlament byl narozdíl o prezidenta zvolenobčany a že se prezident tímto postojem staví proti vůli lidu (který je dle ústavy zdrojem moci...)
11. 10. 2009 | 17:22

Atram napsal(a):

K některým nehorázným projevům se musím ozvat, protože tito iracionálně myslící lidé chtějí zavést tento národ opět do těžké politické a hospodářské situace.Největší škůdce v této republice jsou všichni evroskeptici pod vedením prezidenta Klause. Ať už toho nechají a nechť odtáhnou tam, kde své rejdy mohou uplatňovat.Plně podporuji pana doktora Lišku a naprostou většinu , kteří chtějí být Evropany.
11. 10. 2009 | 17:35

Nechápavý napsal(a):

"Na jevišti sám. Jak to má nejraději." píše Liška.
Ale málokdo dokáže, ač sám, mít tolik vděčných stoupenců. Proč asi? Těch 91% to jsou holt samí "čeští náckové", podle Lišky.
11. 10. 2009 | 17:38

lock napsal(a):

Pane Stejskale, nepřijde Vám, že reakce Lotrase je hrubě za hranicí kodexu diskutujících? Ono je to tedy za hranicí zákona - jaká že je sazba za vyhrožování?
11. 10. 2009 | 18:04

Tupelo napsal(a):

@Nechapavy: nejacy nackove nejspis mezi stoupenci Klause budou, ale 91%? Nestraste clovece... :)
11. 10. 2009 | 18:04

lock napsal(a):

91% stoupenců VK v televizní debati jsou tupani, na které stačí udělat bububu se Sudetskými Němci. Falešný nacionalismus. Kdybychom byli skutečně hrdý národ, nějaké nepravděpodobné a právně nedosažitelné nároky Sude´táků by nás nechaly v klidu. Jsme banda zakomplexovaných ubožáků - jak ostatně předvádí diskutující v hojné míře.
11. 10. 2009 | 18:09

Jedla napsal(a):

Na Klausomilských a Klausozávislých komentářích shledávám, že Češi dostali svou svobodu před dvaceti lety příliš levně, bez boje, bez nutnosti sebrat odvahu a postavit se na správnou stranu i s rizikem osobní oběti.
Výsledkem je: (1) Zastydlá puberta. Jsme jako dávno dospělý člověk žijící pohodlně u rodičů, který se náhle musí vůči unavené mamince (Evropa) vymezovat, a nevidí, co bezpracně dostává.
(2) Ztráta nadhledu, perspektivního vidění. Klaus bojuje proti "Bruselu" a "Lisabonu" s energií, která by náležela nepoměrně důležitějším úkolům a nebezpečím, ty ovšem zase Klausovci nevidí a bagatelizují. Nemáme na to postavit se skutečným problémům světa, tak je popíráme a vytváříme problémy "vlastní". Asi jako nešťastné manželky, hysterické zelené vdovy v luxusních, ale fádních vilkách na předměstích.
(3) Nedostatek odpovědnosti. V okamžiku histerického záchvatu "je mi všechno jedno". A volič na to kouká, diví se, ale svoji vlastní odpovědnost (za chování svého představitele, své státní instituce) také nepříjmá a nepřipouští si. Naši politici nejsou "naši" my jsme my a politici jsou "oni". A dokud nepřijmeme občanskou odpovědnost za tento stav, zůstane to tak.
Tak snad emigrovat. Někam do EU, to je nejsnazší. Na občanku. Třeba tam dospějeme, překonáme pubertu, získáme nadhled a přijmeme za sebe odpovědnost.
11. 10. 2009 | 18:11

Robert Scholz napsal(a):

Měl bych pouze dvě otázky:
1. kde jste byli na tom, že je to vůle lidu??? Právě naopak, den co den se přesvědčuji o tom, že lidé Lisabonskou smlouvu nechtějí, tudíž proč neuděláte veřejné referendum??? To je i otázka číslo dvě: v referendu jsme si schválili vstup do Evropské unie za jistých podmínek, které se ovšem Lisabonskou smlouvou mění, tudíž řeči o tom, že referendum není potřeba, jsou naprosto liché.

KDyby čeští diplomaté vyjednali pro naši republiku vyjímky, jako třeba Polsko či Velká Británie, to by bylo něco jiného. Pro Českou republiku by bylo nejlepší nebýt v EU, stejně jako Švýcarsko, které z toho náramně těží!
11. 10. 2009 | 18:14

Bohatýr napsal(a):

Pane Liško,
výkon Vaší strany ve sběru teplých míst pro neschopné je obdivuhodný. Vy sám jste toho příkladem - viz Váš výrok "přimějeme USA ke změně politiky". Jedině p. Bursík je politik na úrovni a pí Jacques velmi schopná intrikánka (viz její show před volbami s policistou, který kvůli ní ztratil místo, ale ona si zajistila místo v parlamentu). Doufám, že se už příště v parlamentu neobjevíte.
11. 10. 2009 | 18:16

Horal napsal(a):

Plně souhlasím a držím palce. Ještěže se našel mezi našimi čelnými politiky aspoň jeden spravedlivý.
Volil jsem zelené a budu je volit znovu.
11. 10. 2009 | 18:16

Anti napsal(a):

Máte mojí podporu, rozjeďte to ;) Možná budu Zelené, přece jenom, opět volit...
11. 10. 2009 | 18:17

Matt napsal(a):

Pro všechny hlupce a slepce podporující "VRCHNIHO OUŘADU" Václava Viserjonoviče Klause!!
Může mi někdo z vás napsat.CO?? Václav Viserjonovič udělal pro vaše či národní zájmy v průběhu posledních 19 let.Rád se pobavím.Díky.
11. 10. 2009 | 18:18

Čochtan napsal(a):

Atrame,
ti, kteří odmítají LS jsou lepší Evropani, než ti, kteří se podrobují diktátu bruselských likvidátorů Evropy.
11. 10. 2009 | 18:19

Čochtan napsal(a):

Matte jsi trapný.
11. 10. 2009 | 18:21

miro napsal(a):

Někdo tady napsal 500 mil lidí Evropy čeká na schválení LS. Bohužel na schválenín čekají jen představitelé silných západních zemí aby mohli ovlivnovat dění v Evropě a posilovat svoje ego. Těm lidem je to převážně jedno.
11. 10. 2009 | 18:21

Matt napsal(a):

Čochtan , čekám na konkrétní odpověď na moji otázku a ne na výlev emocí.Možná jsi byl dlouho pod vodou.
11. 10. 2009 | 18:26

Tupelo napsal(a):

@hanah: napsala jste:

"S Klausem naprosto souhlasím a škodolibě se směju, jak celou LS a všechny Eurohujery s přehledem opět "přečůral" :-)))"

Doufam ze to ostatni evropsti predstavitele nebudou brat tak jak Vy, od nekoho kdo ma tendenci druhe 'precuravat' (opetovne) by se drzel radsi dal. Pokud nas (no, stacilo by samotneho Klause) jako vychcane (snad nebudu smaznut) vidi v Evrope vic lidi, nebudu se divit v nasledujicich mesicich vubec nicemu. Domnivam se totiz, ze kalet na hlavu (snazim se drzet Vasi terminologie) si nikdo dlouho libit nenecha.
11. 10. 2009 | 18:29

JC napsal(a):

Matt,
1.Zrealizoval přechod od plánovaného k tržnímu hospodářství.
2.Zasadil se o bezbolestný rozchod se Slováky.
3.Podepsal přístupovou smlouvu s EU
11. 10. 2009 | 18:33

Štěpán napsal(a):

Pan Liška mne přesvědčil o tom, že se Klaus pravděpodobně mýlí.

Osobně jsem došel k názoru, že za Klasem je klika lidí, která vlastní pozemky v bývalých sudetech a tlačí na něj, aby je mohli následně prodat..ne odevzdat. Protože jinak nechápu moc rozdíl..pokud si to někdo může koupit nebo mu to budeme muset vrátit..stejně to nebude naše..stejně jako ČKD,Škoda, Karlovy Vary..atd..prostě to chtějí prodat..ne vrátit.
Ale co mne překvapuje a to opravdu maximálně, je reakce politiků EU. V podstatě jde o vydírání.

Klaus zde hraje mistra Jana Husa, který kromě kritiky desátků a dalších věcí, patřil k mluvčím hnutí proti Říši..středověké obdoby EU.
Liška Ryšavá ho smažila a pekla. Středověká EU si prošla krvavou lázní. A z Jana Husa nám zbyl mučedník.

Jestli toto bude další díl komedie jménem Evropa..hurá do toho. Snad se nám fronta vyhne.
11. 10. 2009 | 18:35

Bára napsal(a):

Vážený pane Liško,
máte pravdu, Klaus musí jít pryč. Stydím se za něj. To jsou ale superprůšvihy v Evropě, ve světě, co fakt ten pán na Hradě dělá. Fakt je....
11. 10. 2009 | 18:44

matt napsal(a):

JC:Vážený pane, ad1/ ON sám sebe představil jako úspěšného tvůrce privatizace.Myslím, že všichni dnes cítíme tuto úspěšnost.Orientace na zahraniční kapitál, neboť domácí jsme si rozkradli.Miliardy které skončily jako pobídky pro zahraniční investory a chybí ve státním rozpočtu.Totˇvýsledek cesty od socialismu ke kapitalismu.
Ad2/To , že dva kohouti na jednom smetišti se neshodnou je stará pravda.Pokud si jej po vzájemné dohodě rozdělí, tak má každý svůj díl smetiště a rozdělení je bezbolestné.
Ad 3/ ale to doopravdy nemyslíte vážně, že to byla jeho dobrovolná vůle.
11. 10. 2009 | 18:46

Sofi napsal(a):

Pane Liško, souhlasím s Vámi. Váš výčet je přesný, ale ti, kteří jsou stejného názoru se budou muset nejdřív poprat se všemi těmi blby, kteří pořád ještě nepochopili kdo je Klaus. Jestli byli v roce 1989 rádi, že už jsme se konečně zbavili vlády jedné strany, jak mohou být nyní příznivci někoho, kdo sál komunismus s mateřským mlékem, kdo má velice temnou minulost, kdo vůbec netuší, co je to demokracie, kdo je neuvěřitelně hloupý na to, aby konečně pochopil a zmizel sám ze scény a napříště chodil kanály (samozřejmě, kdybychom byli právním státem, musí už dávno sedět), kdo není schopen bez papíru pronést dvě souvislé a smysluplné věty, ale narcistně je přesvědčen o své genialitě. To ti jeho příznivci nechápou, kam nás chce zavléct a že už se s tím ani netají. Možná, že bude muset dojít k občanské válce. Jednodušším řešením by bylo nacpat všechny ty jednoduché české zamindrákované ovce do dobytčáků i s Klausem a poslat směrem na východ.
11. 10. 2009 | 18:56

Dušan napsal(a):

Výborný článek, díky za přesnou analýzu současné situace.Klaus bohužel představuje to nejhorší na českém národě, do sebe zahleděný maloměstsko sebestředný typ politika.Jako premiér státu totálně vyhořel a teď si léčí ego bojem proti LS. Je čas zbavit se Klause jako se Slováci zbavili Mečiara. Jde bohužel o stejný typ populisty.
11. 10. 2009 | 19:00

Arien87 napsal(a):

Tak jsem si přečetl Váš článek a musím se divit, že jako absolvent politologie jste se pustil na slabý led. Je úplně jedno kdo jaký má mandát v jaké straně momentálně hostuje podstatné je, aby výsledek takového aktu jako je podpis Lisabonské smlouvy byl pro nás pro občany ČR přijatelný. Pokud jste si ještě nestačil všimnout tak se prosím vraťte o pár let zpět a projděte si ve zrychleném sledu události, které z nás udělaly ekonomicky závislý stát na vůli či nevůli vyspělých kapitalistických zemí. Pochopitelně to začalo kulturou, tzv. otevírání se Evropě, pak následovalo otevírání se Evropě i ve výrobní sféře pak v zemědělství a výsledek je ten, že pokud se nějakým zázračným způsobem nebude konsolidovat ekonomika u našich západních přátel tak my jako ČR na tom budeme pořád stejně bídně. Takže po stránce ekonomické se povedlo. Nu a nyní zbývá ještě stránka právní. Podpisem smlouvy ve stavu v jakém je je nanejvíc pravděpodobné, že postupem času by náš právní systém byl ve své podstatě, lidově řečeno, odstaven na vedlejší kolej. Neboť jak sám jistě víte respektováním vyšší právní normy, v tomto případě normy EU, se stáváme jakýmsi vazalem právě této vyšší právní normy. Je to obdoba uplatňování práva v bývalých koloniích různých zemí. Ostatně podívejte se na článek 27 (zde uvedený). Otázka zní: podle kterého bude zajištěno včasné informování a projednávání? Podle práva, které stanoví Unie nebo podle vnitrostátního práva? Odpovím Vám jak to probíhá již nyní. Pokud je v Německu svátek, tudíž pracovní volno s náhradou mzdy, tak se uplatňuje vnitrostátní norma ta říká, že tento den není žádný svátek a pracující pracují za normální plat. Pokud je svátek podle vnitrostátní normy tak se uplatňuje německá norma, která říká, že není žádný svátek a pracující pracují zase za normální plat. (Týká se "firmiček" převážně v příhraničí). Ale jako model bohatě postačující. Takže sám vidíte, že jakási vyšší právní norma zasahující do zájmů jiného státu je nanejvýš škodlivá. Ani si nedokážu představit jak by to v praxi, v případě prolomení Benešových dekretů, vypadalo. Zda by se vyplácely náhrady nebo současní uživatelé domů pozemků atd. by se stěhovali a kam
kolik by činily náhrady atd. a odkud vzít peníze když se plánuje obrovský rozpočtový schodek. Ale mohu Vás ujistit, že první úspěšný za sebou přivede další a další.
I když bych byl s panem Klausem v některých otázkách ve sporu tak v tomto s ním plně souhlasím. A dle mého názoru je to celé špatně. Víte podle mého názoru by měla Lisabonská smlouva řešit především a jen otázky vztahů mezi jednotlivými členy, vztah mezi EU a členem a výslovně by měla zaručit právní suverenitu jednotlivých členů eventuelně postup jak řešit kolizní situace a ne se z titulu Unie "montovat" do vnitřního práva jednotlivých členů. Ony takové líbivé obraty "....nezakládá..." to je všechno hezké, ale!! nikde není psáno že nemůže nebo nesmí. A v závěru bych Vás ještě upozornil na to, že my jako Česká republika nepotřebujeme EU coby politické uskupení k tomu, aby se lidé mohli domoci svých práv (odstavec ... Kde nás chce mít Václav Klaus...) u nás to přeci řeší Zákoník práce. Problém je v tom, že pokud si zaměstnanec chce cokoliv vymoci tak obvykle v té či oné firmě končí neboť má smlouvu na dobu určitou. To je prosím také realita. Takže pokud to shrnu pro obyčejného občana podpis Lisabonské smlouvy přinese pouze další kousek nejistoty hlavně obyvatelům v příhraničí v tzv. Sudetech a po politické stránce by podepsání smlouvy mohlo v budoucnu zakládat (krásné slovo) povinnost podřídit se právnímu řádu, který stanovují jiní lidé než ti co jsou součástí státu. Ostatně jednou to tu již bylo s podobným scénářem a v podobné režii.
11. 10. 2009 | 19:05

Maki napsal(a):

Vážený pane Liško, líbí se mi, jak přesně jste dokázal shrnout problémy týkající se naší hlavy státu. Je pravdou, že mě zklamalo před dvěma lety jeho opětovné zvolení a byla bych velmi ráda, kdybychom ho mohli opravdu z jeho funkce odvolat. Tento pán velmi rád překračuje své kompetence a i když to některým lidem imponuje, měli by si uvědomit, že Ústava má své opodstatnění. Navíc nevím, co můžem čekat od člověka, který nechápe humor cimrmanů :)
doufám, že si nic neděláte z těch lidí, co tak rádi poslouchají populistické řečičky:)
11. 10. 2009 | 19:10

JC napsal(a):

Matt,
chtěl jste "něco" tak jsem něco napsal.
O detailech se bavit nehodlám, protože se evidentně nemůžeme "potkat."
11. 10. 2009 | 19:21

Čochtan napsal(a):

Matte,
Klaus nechal "naběhnout na vlastni kudlu" slovenského vyděrače Mečiara.
Díky Klausovi jsme se konečně zbavili Slovenska.
11. 10. 2009 | 19:33

jakub napsal(a):

Nevážený pane Liško.
Kolik členů má vaše pidi strana? Je to více jak 130 straníků, nebo dokonce méně jak 130?
Preference vaší strany jsou pod 2 % k volbám chodících lidí.
A Vy chcete odvolávat někoho, kdo má z našich politiků dlouhodobě nejvyšší oblíbenost obyčejných lidí?
Tak nevím, jestli je to od Vás drzost nebo blbost.
Nejlepší bude, když zalezete Vy i se svojí straničkou do biohnoje a budete se tam stydět za svoji nadutost.
11. 10. 2009 | 19:52

MattLIIIIs armorer napsal(a):

JC, no vidíte a to je právě ono.Většina jen tak "něco " má proti LS a v "něčem " mu imponuje VVK.Nejsme důslední a přesní.To je naše chyba.To je naše "švejkovství".Bohužel.
11. 10. 2009 | 19:53

matt napsal(a):

Čochtan, a nebo to bylo zcela jinak.Hitler a Stalin s e také domluvili.Kdo ví??????
11. 10. 2009 | 19:58

Supporter napsal(a):

Nepochopil jsem jedno. Bude tedy SZ něco sama činit nebo ne? Otevře diskusi na půdě parlamentu?
(V části "Co dělat?" jsou totiž jenom slova - měla, může, mohou...)
11. 10. 2009 | 20:07

Mastodont napsal(a):

Supporter: Ať dělají co chtějí, se 4 poslanci mohou třeba hrát na fujaru.
11. 10. 2009 | 20:33

Ben napsal(a):

Spíše to vypadá, že pan prezident nepodepíše ani v případě, že by k LS jeho dodatek připojili.
http://aktualne.centrum.cz/...

Pan Klaus po schválení smlouvy v obou komorách, což možná nepředpokládal, si vytvořil svůj harmonogram nepodepsání LS a ten dodrží, i kdyby mu navrhli funkci EP jak tady někdo vtipně podotkl.
Začal Irskem, o dodatku ani slovo, ÚS - teď už nečeká ani na vyjádření soudu, Benešovy dekrety, a co budu pak?
Nechme se překvapit...překvapuje všechny, i když to u pana Klause vůbec ale vůbec nepřekvapuje.

A že o dodatku k LS mluvil dávno? Kdy? Já osobně to slyším až teď. Přece nemohu věřit tomu, žeby se pan Klaus jen tak nechal umlčet? Ne, ne, on to měl a má promyšleno do nejmenších detailů.

Jako pokaždé, ne jen u LS.

To není dobrý politik.
11. 10. 2009 | 20:58

jogurth napsal(a):

Pane Liško.Jak chcete ,proboha,svrhnout ústavního činitele,který se ústavě ,na rozdíl od vašich zhovadilých nápadů,nezpronevěřil ?A to jste fungoval jako ústavní činitel tedy poslanec PČR? To je úrověň odpovídající IQ Kateřiny Biomasovny,leč v tomto případě nebezpečná ,neboŤ vyzývá ku neústavním,tedy zločinným krokům.
11. 10. 2009 | 20:59

Jindra napsal(a):

hloupý liško, nikdy jsi nepochopil, že popularita Václava Klause je průběžným referendem o Lisabonu. Jestli chceš surfovat na pozitivní vlně, jako jsi to dělal doteď, tak začni chválit Klause a odmítej Lisabon, pak se dostaneš možné i do parlamentu. Ale jinak končíš. Ty nejsi hloupý, ty víš, že končíš, tak jen kopeš a pliveš. Pryč s Lisbonem!
11. 10. 2009 | 21:08

Postpubertální kecy napsal(a):

Lidi zlatí ! Co je to za systém, že mladíčci kteří nikdy v životě nic nedokázali a o poctivou práci nezavadili, v této zemi po absolutním krachu - tedy propadáku tady chtějí kázat vodu a rozdávat své postpubertální rozumy. V tom nejprimitivnějším kmeni dole v Africe by takový adolescent mohl před jednáním dospělých udržovat nanejvýš oheň. Tady nám žvatlá,žvatlá a žvatlá a media to žerou,žerou a žerou...a my to platíme!!!
11. 10. 2009 | 21:16

schlimbach napsal(a):

no pane Liško, copak říkáte na snahy evropských představitelů jednat o svržení prezidenta suverenní země ( naší republiky ), aby neblokoval LS ? To je ta vaše demokracie, to je ta společnost, do které nás cpete? Kdy se omluvíte občanům naší země, že díky vaší straně a Schwarzenbergovi záležitosti, na které prezident již v minulosti upozorňoval nebyly vzaty v potaz ??? Vám je skutečně jedno, zda budou nebo nebudou zpochybněna majetková práva našich občanů, zda dostanou sudetští němci možnost prolomit Benešovy dekrety???
11. 10. 2009 | 21:29

Pavel napsal(a):

Přesně popsán stav věci.
Slušný prezident by v této situaci abdikoval,grázla nutno vykopnout.Vše je bohužel, za strany VK pečlivě naplánováno,jen se moc neříká,za koho/Rusko/ bojuje.
11. 10. 2009 | 21:29

čtenář napsal(a):

Pane Liško, lžete!!!!!!!
11. 10. 2009 | 21:32

Zdenek Mihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem tři urážlivé texty a jeden nenávistný výkřik (výhružka - kulkou mezi oči). Takové příspěvky jsou v rozporu se zdejšími pravidly a záměrem těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
11. 10. 2009 | 21:34

Aspoň někdo to sepsal napsal(a):

Já teda nemůžu s panem Liškou než souhlasim, to co zde napsal je něco co pravdou je a jenom to nikdo dlouho neřekl takto přímo a nahlas. Nevím k čemu jsou narážky na věk a proč by inteligence a názor měli být podloženy stářím když argumenty mají svou logiku. Pan Klaus si opravdu dělá na hradě téměř co chce bez ohledu na to co je nejlepší pro náš stát. Bohužel on dá především na svůj názor a svoje rozhodnutí a ty ostatní ignoruje. Je pouze maličkostí že odmítá tradiční český hůmor jakým jsou Svěrák a Smojlak což je typicky české, který já osobně obdivuji!!
Mrzí mě že je zde velmi mnoho lidí kteří s tímto článkem nesouhlasí a raději si žijí ve svém světě kde je Česko bez ratifikace Lisabonské smlouvy lepší než s ní. Je to bláhové a populistické. Lisabonská smlouva není nejideálnější dokument, v některých pasážích možná i špatný, říkají to i ti, kteří jí tvořili nebo například pan Švejnar, který byl mimochodem můj favorit při minulé prezidentské volbě, ale je to alespoň nějaký základ od kterého se můžeme odrazit dál. Škoda že to tolik lidí nevidí.
11. 10. 2009 | 21:42

Mastodont napsal(a):

Od Lisabonské smlouvy se už nikam dál odrážet nebudete.
11. 10. 2009 | 21:54

Svoboda napsal(a):

Lisabon = Mnichov
v EU se i diky "Lisabonu" nyni odhaluji praktiky ktere popsal jiz p. Orwell. Pravidla se prepisuji za pochodu.. kidi se nikdo na nic nepta. A kdyz se zepta a oni reknou NE tak se budou ptat znovu a znovu dokud nereknou ANO. Je to smutne a k placi. Pan prezident je pro mne poslednim hrdinou ktery muze zachranit EU. EU ma byt ekonomicke sdruzeni statu ktere se navzajem podporuje. Nema byt vsestatem. Toto nechci a nepreji si to.
Snahy o deinstalaci prezidenta jsou jasnou ukazkou toho ze EU neni demokraticke spolecenstvi.
11. 10. 2009 | 22:10

ivanT napsal(a):

Na to mit sve nazory ma pan Klaus pravo, i kdyz tim podle meho nazoru nikomu neprospiva. Vice mne udivuje postoj ceske verejnosti.

Jak tak ctu prispevky a vysledky neoficialniho hlasovani o Klausove (ne)podpisu v Aktualne, dochazim k zaveru, ze jestli si tolik Cechu mysli, ze je pro ne EU tak nevyhodna a nebezpecna, meli by z ni proste vystoupit. A zkusit jestli byt na kraji Evropy, oddeleni od EU a s byvalym SSSR na zbyvajici hranici je tak vyhodne. A to nemluvim o tom, ze svym obstruktivnim chovanim CR ztraci jakoukoliv duveru i tech spojencu, jako USA, na ktere rada spoleha.

Hrace, ktery odmita pravidla na kterych se vsichni ostatni shodli si tym nemuze dovolit, nechce-li se zabrednout do baziny. Pro takoveho hrace je lepsi dustojne odejit nez se nechat potupne vyhodit.

Cekam, kdy se vic politickych stran nez Zeleni teto realite bez vytaceni podivaji do oci a neco udelaji.
11. 10. 2009 | 22:21

OSN napsal(a):

ivanT

úplný souhlas. Od Klause a těch, co jeho postup podporují, je to nezodpovědné furiantství. Ano, když nechcete LS (na které se 26 státu shodlo), tak vystupte z EU!
11. 10. 2009 | 22:26

tomas.p napsal(a):

Dobré počtení, souhlas.
11. 10. 2009 | 22:27

stoppa napsal(a):

Milý pane Liško, máte rozpor v tom, že se vám protiví nacionalismus, ovšem pouze ten český, zatímco nacionealismus sudetoněmecký se vám zřejmě líbí.
Pokud hovoříte o "vyhnání" ze Sudet, to máte na mysli neněmecké občany vyhnané ze Sudet v říjnu 1938?

Vám i ostatním pučistům, kteří zde provozují agendu "evropských diplomatů", usilujících o svržení Klause, by mělo stačit, když chcete rychlé řešení, prostě onen dodatek k Listině jednoduše přidat. Zvláště, když zdůrazňejete, že jde pouze o formalitu. Zvláště, když podobná formalita byla již opakověn učiněny v případě jiných států.

Jestliže však evropští diplomaté (tedy němečtí a francouzští), spolu s některýmu českými pučisty, raději uvažují o SVRHÁVÁNÍ prezidenta, ukazuje to spíš na to, že ve hře jsou skutečně sudeťácké zájmy.

Vy, milý pane Liško, nevyjadřujete (a nedělal jste to ani dříve) žádné zájmy "lidu", nýbrž především zájmy skupiny, jejímž hlavním aktérem v tuzemsku je pan Havel a p. Shwarzenberg.
11. 10. 2009 | 22:27

H.H. napsal(a):

Pane Liško, Díky. Kdy bude demonstrace za odvolání Klause?
Nechodím na demonstrace, ale na tuto bych si vzala i dovolenou!
Já jsem tušila, že bude velká ostuda,už když jsem poprvé viděla ten neuvěřitelně stupidní slogan , jak to Evropě osladíme...
Pro mně je velmi frustrující, že tolik lidí s Klausem souzní. Tak si říkám, není čas emigrovat?
11. 10. 2009 | 22:28

Targus napsal(a):

To Ondřej Liška,

Lišáku, lišáku, co slovo, to lež. Není ti z toho blbě? Já už ti snad ani nemůžu vykat, tím méně psát velké "V" či "T".

Nemám v úmyslu tu rozebírat celý tvůj pamflet, stačí, když zpochybním tvé tvrzení o tom, co VK porušil a zneuctil. Tak tedy VK neporušil NIC!!!
Nepsané tradice a zvyky si zastrč někam a prezident ČR podepisuje del ústavy mezinárodní smlouvy, toť vše. Skutečnost, že ji může eventuálně nepodepsat, protože se mu něco na tom nezdá, není nikde ošetřena a není naprosto žádný důvod, aby VK ze sebe dělal podepisovače, byl-li zvolen prezidentem.

Žvásty o marginálním riziku prolomení Benešových dekretů si nech pro ty, kteří se v případě vstoupení platnosti LS budou posléze stěhovat ze svých domů. Riziko zůstává VŽDY rizikem a je nejvyšší povinností kohokoli z nás takové riziko eliminovat. Tedy eliminovat tak, jak to učinili Poláci a Angličané.

LS není třeba vůbec měnit, stačí tam jedna jediná maličká větička, která PRÝ nikomu nevadí (ani v Německu!!!). Nechť je tedy co nejdříve včleněna do LS a a Václav První - Veliký jistě s radostí podepíše.
11. 10. 2009 | 22:30

Targus napsal(a):

To H.H.:

Vencu Velikého opravdu nemusím, ale on toto stupidní heslo opravdu nevymyslel, v tomto pádě jste jaksi silně mimo mísu.

A pokud si myslíte, že V.K. je pouze pomateným staříkem, zahleďte se na východ, co se děje na Slovensku. Je příznačné, že bordel dělají Maďaři na Slovensku a ne Slováci v Maďarsku.
11. 10. 2009 | 22:34

hanah napsal(a):

To Tupelo
Škoda, že jste nepochopil moji trefnou nadsázku...
A mimochodem, nemrazí Vás z reakce evropských politiků, kteří vymýšlejí způsob jak odvolat Klause, změnit nám Ústavu, či vyloučit nás z EU?!
Snad zatím nehrozí, že nás budou chtít "donutit ke spolupráci silou!"
11. 10. 2009 | 22:36

Petr napsal(a):

Ondřeji Liško, děkuji za jednu z mála rozumných reakcí na Klause, kterého jsem nikdy nemohl považovat za prezidenta ČR, ale musel jsem ho strpět. Teď už jeho konání překračuje všechny myslitelné meze. Celá politická scéna mě naprosto frustruje tím, že jeho absurdní výlev považuje za něco, o čem by se dalo jednat. Přísámbůh, Bernd Posselt ze sudetoněmeckého landsmanšaftu má pravdu, když říká, že Klaus cynicky zneužívá téma Benešových dekretů!
11. 10. 2009 | 22:39

vita napsal(a):

Zcela nechápu o co Liškovi a spol. běží vždyť
každý zákon vyprodukovaný parlamentem musí podepsat prezident,je to pojistka demokracie proti jakékoli diktatuře či snad zvůle zákonodárců (pokud by měla jedna strana velkou převahu).Ještě že máme prezidenta a ne šaška.
11. 10. 2009 | 22:41

Pavel napsal(a):

Pane Liško, souhlasím. Možná jste získal nového voliče, poté, co lídr strany, kterou jsem doposud volil, nedokázal tak jako vy nazvat Klausovo počínání pravým jménem.

Zažil jsem Pražské jaro roku 68 a zklamání z normalizace. Už tehdy jsem se ptal, proč Dubček nezvažoval otázku bezpečnosti státu - proč nehledal vhodné spojence. I Masaryk s Benešem podcenili otázku bezpečnosti státu. Po skončení první světové války totiž vládlo naivní přesvědčení, že další válka již nebude. Opak byl pravdou a my bychom si z toho měli vzít poučení,že zajištění bezpečnosti je věc nadřazená všem ostatním politikám. V roce 89 drtivá většina lidí byla zajedno, že demokratická Evropa je naším přirozeným spojencem. Jediní, kdo tam nechtěli, byli komunisté. Jak příznačné. Dnes se ke komunistům přidávají senátoři z ODS. Je smutné, že někteří z nás opět podceňují bezpečnost státu. Nebylo by pro nás lepší vzdát se i části suverenity, abychom se znovu nedostali do područí nějakého nekulturního státu? Jsme například schopni v otázce energetické bezpečnosti samostatně vzdorovat Rusku? Jsme schopni samostatně vzdorovat Číně, když víme, jak jsou tam soustavně porušovány evropské patenty? Dala by se najít řada dalších důkazů, že jednotná demokratická Evropa je podmínkou bezpečnosti.
11. 10. 2009 | 22:50

Joachim Zelfelder napsal(a):

Jako zástupce kanceláře Sudetoněmeckého landsmanschaftu v Pragg, bych chtěl p.Lischku i českou veřejnost upozornit, že Beneschovy dekrety pro nás nikdy vyhaslé nebyly a nebudou.
11. 10. 2009 | 22:52

Petr napsal(a):

Ten Klaus je tak neuvěřitelně velké neskutečno! To, co udělal je naprosto úchylná neskutečná pitomost, která by zasloužila útrpnou ignoraci asi tak jako kdyby se v ožralosti poblil na večeři anglické královně do klína. Ale ONI ho berou vážně! Na čem je, proboha, založeno akceptování toho, že by si teď mohl "klást podmínky"? Z čeho kdo odvozuje tu troufalost jen pomyslet, že by se o něčem takovém dalo jen uvažovat a někdo by to mohl brát vážně? V jakém to žijeme strašném světě, jaký úpadek politické i všeobecné kultury tohle je!?! Ani vypovědět se to nedá, slov na takouvu šílenost se nedostává...
11. 10. 2009 | 23:03

mada napsal(a):

Liška jedna podšitá! V Mnichovské dohodě našemu malému státečku evr. mocnosti také garantovali zachování všeho, chránili nás, bránili nás, vůbec nás nechtěli rozebrat, zničit, zadupat do země - za posledních pár desítek let se tyhle národy dokázaly dostatečně zcivilizovat, že nám, které považují za nýmandy, zajistí další existenci, nebudou si nárokovat majetku ani území.
Lišáčku, lišáčku - jsi navedenej nebo ...?
11. 10. 2009 | 23:15

Pludek zelený napsal(a):

Vážený pane Liška,
jsem obyčejný člověk, ale takové gesto, které jde z Vaše článku, Vám není hodno. Buďte takový jaký jste byl když jste šel do věcí s rozmyslem a klidem. Hysterie není Vaše barva. Stejně je už rozhodnuto. Myslete na to, aby naše strana Zelených byla v parlamentu. Vyhrožováním se tam nedostaneme.
11. 10. 2009 | 23:18

JC napsal(a):

Je tady ještě jedna důležitá věc.
Euro"elita" včetně CZ jelita jaksi automaticky předjímají kladný tedy pro LS příznivý nález US.
To by mě opravdu zajímalo co bude, když to nebude ?
11. 10. 2009 | 23:19

stoppa napsal(a):

Samotné jádro argumentace pro-lisabonské kliky je zcela mylné. Prezident samozřejmě lnžm právem může nepodepsat aktyx odhlasované Parlamentem. V tom je zabudovaná pojistka proti kumulaci moci a proto vůbě prezident v ústavním systému má své místo - stojí mezi exekutivou a legislativou, Svého práva využili oba popřevratoví prezidenti dost často. To pouze za komunistické totlaitu fungovali prezidenti jako podpisovací automaty.

Já byl vždycky proti Klausovi. Dnes jajícnmě púřiznávám, že jsem rád, že byl podruhé zvolený. Doufám, že EU přece jen nepoužije násilí a nenainstaluje nám tu do preziudemstké funkce nmějakého českého Saakašvilliho.
11. 10. 2009 | 23:19

VK-Can napsal(a):

Jak si panovnik male zeme velkou penzi zajistit chtel.

Pohadka jen pro zasvecene, kteri znaji 8 pád rozšířeného sklonováni, zvaný "korupcial".

Zil, byl jeden panovnik male zeme, jemuz penzijni vek se kvapem blizil.
Vladl sice male zemi, ale jeho rozhled byl veliky, coz mu kazdy den jeho kouzelne zrcadlo potvrdilo, kdyz svuj dokonaly zevnejsek upravoval.

Ponekud splaskly měšec s pár drobnymi, ktere jako služné bral od svych poddanych, bohuzel nedaval nadeji na zivotni uroven, kterou si panovnik ve svem mysleni zaslouzil za sve sluzby.
Navic se velkemu respektu v blizku ani v dali tento panovnik netesil. Skoro opak byl pravdou.

Stalo se ale, ze dulezity dokument vsechny sousedni zeme vypracovaly. Mnoho debat a sporu se vedlo o tento dokument, ale nakonec k dohode se doslo a podpisu bylo treba.

I zasedli vsichni panovnici a podepsali. Skoro vsichni!
Nas nedoceneny panovnik videl svoji sanci, jak ukazat svetu "Zac je toho loket"!
A nepodepsal!
Tu hacek nebo carka v dokumentu se mu nezdala na spravnem miste, jindy zase paragraf nebyl srozumitelny!

A tak nas vladce ceka, az vladci ostanich zemi, prijdou se spravnym "paragrafem", ktery spokojene stari nasemu panovnikovi zajisti.
Mozna i misto v historii.

Je to jen pohadka, ktera se skutecnosti ma souvislost ciste nahodnou.
11. 10. 2009 | 23:24

Tupelo napsal(a):

@Hanah, vite, u Vas slo mozna o nadsazku (v podobnem duchu jsem na ni reagoval), ale, mozna mimodek, vystihuje presne to co si o Klausovi myslim - ze je typickym predstavitelem ceske vychcanosti. Ta mu slouzi k jen jako prosredek ktery pouziva k tomu aby se udrzel v zari reflektoru (narozdil od nekterych jinych diskuteru si nejsem jist, zda-li jeho cil je privest CR do ruske sfery vlivu, u nej to nejspis bude podruzne), hajeni narodnich zajmu je u neho jen pouha zaminka. Kdyby mu slo prave o tuto, mel nekolik let casu aby se svym nynejsim postojem a budoucim obstrukcim seznamil vsechny zainteresovane strany (ceske zakonodarce, soudce, evropske partnery, zvlast pokud to nyni bagatelizuje tak, ze mluvi pouze o pripojeni dvou vet; jedine co kdy udelal bylo ze na jare se srabacky schoval za irske referendum s tim, ze podepise pokud irove schvali) - udelal to vsak na posledni chvili presne tak, aby prvotni ucel, totiz dostat se do stredobodu vesmiru, byl splnen. Zpusob je o to odpornejsi, ze zneuziva velmi ucinou, historii proverenou strunu - vytvoreni vnejsiho nepritele a vymezeni se proti nemu.

A k Vasim dotazum: neumim si predstavit jak by mohla, byt cela Evropa, odvolavat Klause nebo menit ceskou ustavu. Bylo by to rozhodne spatne, ale opakuji, nevim jak by toho zvenku nekdo mohl dosahnout (napovite?). Pro spojenou Evropu bude jiste daleko jednodussi Ceskou republiku nechat se s svymi problemy vyporadat samotnou. To povazuji za naprosto v poradku, zvlast s vedomim toho, ze Klaus si bude delat co chce jeste dalsi 4 roky. Z tohoto uhlu pohledu to povazuji za to nejlepsi, co by mohla Evropa udelat. A je jedno jestli to bude primo vyloucenim CR z EU (nevim jestli je mozne,ale da se obejit zrusenim EU a okamzitym vytvorenim EU2 bez CR), nebo utvorenim vicerychlostni Evropy (jestli bude zajem). Z vlastniho a osobniho duvodu bych si ani jednu z techto dvou variant nepral, ale z pohledu 26 statu, ktere se na necem domluvily, mi to pripada jako prirozeny postup. Je zde vsak jeste moznost kompromisu, totiz pripsani onech dvech vet ke smlouve (dokazi si predstavit jen pokud s tim budou souhlasit predstavitele vsech statu, bez nutnosti opetovneho`schvalovani ve vsech zemich). Zatim asi nejpravdepodobnejsi varianta (jedinou skvrnou pro vsechny zucastnene bude nutnost prezit s Klausem dalsi 4 roky).
11. 10. 2009 | 23:26

anděl Strážný napsal(a):

Poslyšte lidi to vůbec nemusel psát jenom liška,určitě mu s tím někdo pomáhal.Jinak zeleným vůbec nejde o přírodu,je to šmejd ,,vystudovaný"za naše peníze.Jejich názory např.na energetiku jsou přihlouplé.
11. 10. 2009 | 23:32

Targus napsal(a):

To VK-Can:

V té pohádce je vynechaná kapitolka o tom, jak to malé královstvíčko před pár lety bylo rozebráno a rozparcelováno mezi ty, kteří slibovali mír, ochranu a přátelství až za hrob. Akorát tenkrát neřekli za čí hrob. Pak tam chybí kapitolka o tom, jak se kolo dějin otočilo a ta větší království zase slibovala mír, přátelství a ochranu až za hrob jistému království na polednách. A to království bylo naporcováno jako pizza na podnose. A kdo si dovolil meknout, dostal přes svůj ústnatý rypáček. Proto byl sepsán dokument, aby ti, kdož by chtěli být ústnatí, mohli být řádně facičkováni, eventuálně by jim mohla býti nevymáchaná chlebárna zašita.
Nenažraný králíček je zcela jistě samolibý ješita, není zas až natolik zblblý a tuší, že existuje jiná pohádka.
Ta o vku v rouše beránčím...
11. 10. 2009 | 23:39

Targus napsal(a):

Oprava - pohádka o vlku v rouše beránčím...
11. 10. 2009 | 23:43

Ladik napsal(a):

...a Liškův kamarád Schwarzenberg už se těší, až mu spadnou do klína celé jižní Čechy !
11. 10. 2009 | 23:43

Jirka13 napsal(a):

Zelení. Končíme, nic novýho nerozjíždět!
11. 10. 2009 | 23:44

Honza napsal(a):

Prosím, přečtěte si laskavě LS a udělejte si svůj VLASTNÍ názor, pokud o tom chcete vážně diskutovat. Pokud tomu to úsilí a čas dáte, zjistíte stejně jako já, že to je velký průser - skutečná ztráta autonomie v mnoha odvětvích. Nejhorší praktický dopad hrozí např. energetice. Pokud většina v EU rozhodne, že musíme zrušit jaderné elektrárny, tak prostě je budeme muset pod hrozbou sankcí vypnout. Toto podle LS reálně hrozí. Lidé BDĚTE, neblbněte!
11. 10. 2009 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"majetkové nároky vylučují i samotní zástupci sudetských Němců."
Pane Liško, lžete.
12. 10. 2009 | 00:00

Jan napsal(a):

Klaus je dementní a prezidentský úřad je zbytečný a měl by se zrušit, aspoň by se ušetřily peníze.
12. 10. 2009 | 00:13

Alf napsal(a):

jak nám ta zelená nula prská, legrační. Liška je jen hujer, který by za dotace a pochvalu z Bruselu prodal vlastní matku. K blití.
12. 10. 2009 | 00:14

karel napsal(a):

Klaus pro tuto zemi za 20 let neudělal nic dobrého. Chrání svoje a kamarádů koryto. Kdo tvrdí že se bere o národ se moc plete. Má strach že tu konečně někdo udělá pořádek... Pletu se?
12. 10. 2009 | 00:22

Lena napsal(a):

Jsem pro odvolání V. Klause, protože nerespektuje nic a nikoho. Kdybychom to dělali všichni, tak tu spolu nevydržíme. Tudy cesta nevede - ani u rowdies, ani u politiků.
12. 10. 2009 | 00:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Výkřik bez reálně faktické výpovědní hodnoty.
12. 10. 2009 | 00:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Honza:
V energetice nám hrozí, že čeští daňoví poplatníci budou muset zainvestovat severojižní přenosové sítě potřebné pro zálohování německých větrných elektráren.
12. 10. 2009 | 00:36

vytočenej euroskeptik! napsal(a):

podívej liško, už se těším až po volbách půjdeš definitivně od koryta! můžeš pak v praze či brně odhrabovat sníh, (abys byl alespoň k něčemu užitečný)!
žvásty, že klause je třeba odvolat, si nech laskavě domů, když tě manželka bude odvolávat k večeři!
KLAUS JE NAOPAK KONEČNĚ PREZIDENT, KTERÝ SI NENECHÁVÁ DIKTOVAT ANI OD ČESKÝCH ČI SVĚTOVÝCH POLITIKŮ A ŘÍDÍ SE SVÝM ZDRAVÝM ROZUMEM. A NEPOCHYBUJI, ŽE I PŘÁNÍM SPOUSTY ČESKÝCH OBČANŮ, kteří nemají zájem, aby jim eu diktovala celý jejich život!
12. 10. 2009 | 00:36

Radek napsal(a):

Klaus nesmírně škodí České republice i Evropě. Nejsme pupkem světa, aby vydíral tímto způsobem. Už toho bylo příliš, musí jít.
12. 10. 2009 | 00:37

Lena napsal(a):

Matyáši,
nechcete snad po mě, abych dokazovala očividné, že ne? Zvláště, když tu opakovaně v mnoha diskuzích (nejen v této) bylo už prakticky vše řečeno.
12. 10. 2009 | 00:37

Anti napsal(a):

@vytočenej euroskeptik!

A jak Vam do toho schematu zapada ta druha cast lidi, ktera veri v parlamentni demokracii, ktera chce podpis LS? Tu je nutne umlcet? Se svymi nazory volte Macha, doufejte, aby se dostal do parlamentu a tam Vas hajil... Nechtej te to vsak po prezidentovi, on na to pravo nema.
12. 10. 2009 | 00:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Jistěže bych chtěl, ale pro někoho je dokazování náročné. Očividně jsou zde dva tábory s různými vesměs bezobsažnými výkřiky.
Fakticky Klaus má pravdu a Liška lže.
12. 10. 2009 | 00:49

Comm napsal(a):

Pane Liško, děkuji za Váš příspěvek. Plně se s ním ztotožňuji.
12. 10. 2009 | 00:49

Petr napsal(a):

Co to je za histerii!!!!????????
Tak mu tam ty dvě věty dejte, včem je problém!!!!??????
Nebo má pravdu a je v tom opravdu nějaká křivárna!!!!!??????
12. 10. 2009 | 00:53

Petr napsal(a):

To jsou takové kecy, jaké zájmy vlastně hájíte pane Liška
12. 10. 2009 | 00:58

převoř napsal(a):

Naprosto souhlasím, ale je evidentní, že naše země si stranu typu zelených nezaslouží... stačí si přečíst pár komentářů. kde se v nás ta nenávist bere?
12. 10. 2009 | 00:58

převoř napsal(a):

ps. naprosto souhlasím s panem Liškou, samozřejmě ne s komentáři mne předcházejícími:)
12. 10. 2009 | 00:59

Lena napsal(a):

Matyáši,

tak například:
- není schopen vyslechnout cizí názor, je-li odlišný, a vybrat si z něho to dobré. Naopak tvrdohlavě stojí na svém, ať to stojí, co to stojí,
- nedokázal ukočírovat privatizaci, neuměl nebo nechtěl rychle kriminalizovat činnost, která ve skutečnosti kriminální byla, mnoho lidí tak bylo okradeno, aniž by se defacto mohlo účinně bránit,
- nerespektuje rozhodnutí soudu,
- nevadilo mu být zvolen za podivných okolností,
- snad vůbec jako první si kopnul do svého stranického kolegy, když tento padnul,
- jednou tvrdí to, podruhé ono, podle toho, jak se mu to momentálně hodí,
- manipuluje s lidmi,
- tvrdí, že oteplování klimatu neexistuje, jak se lze dočíst v jeho knize,
- a ty jeho letušky k vážnosti hlavy státu taky nepřispívají.

Je toho samozřejmě víc, ale mě nebaví opakovat známé věci, protože už jdu spát. Ve většině bodů není sám, máme tu podobné výtečníky na jiných postech. Takže se domnívám, že by měl být odvolán a spolu s ním i další. Ale ti jiní se tu teď neřeší, že?

Moje vyjádření berte jako můj názor, ne jako vstup do diskuze. Tímto končím a padám do pelechu.
12. 10. 2009 | 01:05

tatatus napsal(a):

Pan prezident Klaus má múj obdiv i podporu.EU ať si trne, myslím že by bylo dobré se jí úplně zbavit a jít svou cestou a nenechat ze sebe dělat kolonii a vydrancovanou zem díky bývalému prezidentovi H.Ten jim šel dobře na ruku.Proto jsme jako spálená země.Jsem pro odchod z EU a nelezení si opravdu vhodného partnera, který nám něco přinese a nevydrancuje naši zemi.Myslím si že EU je prostě jen experiment bohatých států na úkor těch chudých aby je ovládli a ekonomicky podmanili.Proto si dovolují nařizovat co budeme pěstovat,vyrábět a zda budeme mít armádu a jakou a kdo bude vlastnit energetiku atd.To už je trochu moc ne?Do háje s EU.Steně její základ tvořily mocnosti co byli našimi tzv. přáteli a když bylo zle prodali nás Hitlerovi a když Rusové začali vyhrávat válku, tak se z nich najednou stali spojeci a osvoboditelé.Hnus.
12. 10. 2009 | 01:06

Karel napsal(a):

100% souhlas s fakty, které výše jasně uvedl pan Běhounek a v nichž je velmi dobře zachyceno, jakým člověkem ing. Klaus ve skutečnosti je. Takovým, kterého si nemohu vážit, natož mu důvěřovat, a který "mým" prezidentem nikdy nebyl ani nebude. Důležité je, že za 3 roky (nejpozději) jde tento "papírový prezident" takříkajíc od válu. Doufejme, že jím spáchané škody bude mít ještě možnost jeho následník napravit.
Co mi ale osobně zvláště vadí je to, když sám ing. Klasu či Jakl (teď nevím jak ho slušně označit) vehementně tvrdí, jak vystupují jménem "občanů České republiky", protože v jejich případě by bylo mnohem přesnější uvést, že jednají svým vlastním jménem a prezentují svoje vlastní názory, aniž by je konzultovali s kýmkoli. Tvrzení, že ing. Klaus vystupuje jménem či v zájmu občanů, nás jako celek bohužel jen mezinárodně diskredituje a navíc ve vztahu ke spoustě z nás, to vůbec není pravda. On totiž nezastupuje zájmy občanů, vlády, komor parlamentu, ani dalších institucí, ale jen zájmy svoje vlastní.
12. 10. 2009 | 01:07

Houpal napsal(a):

Vážený pane Liško.
Asi si neuvědomujete,že podpisem LS ČR okamžitě přijde o suverenitu a budeme akorát ostatním zemím dělat poskoky???Že se vrátíme o x let zpět a bude to tu jako za Rakousko-Uherska???To si přejete????
12. 10. 2009 | 01:07

Lena napsal(a):

JO, MATYÁŠI, a domnívám se, že překračuje své pravomoci.
12. 10. 2009 | 01:10

tyrros napsal(a):

Tupelo: Velmi si Vás vážím, ale vážně si dokážete představit toto řešení?

"Je zde vsak jeste moznost kompromisu, totiz pripsani onech dvech vet ke smlouve (dokazi si predstavit jen pokud s tim budou souhlasit predstavitele vsech statu, bez nutnosti opetovneho`schvalovani ve vsech zemich)."

Chcete být druhořadým občanem EU bez nároku na stejná občanská práva jako ostatní občané EU jen proto, že si to jeden jediný narcista vydíráním na poslední chvíli vydupal?

Nemohu s tím souhlasit ANI formálně (jde o porušení ústavy ČR) ANI věcně (nechci být občanem EU bez práv OBČANA EU!).

Klausovi opravdu nebude stačit jen ujištění o nemožnosti uplatnění nároků vysídlených. Jemu jde o rozeštvání EU. Víte, že už jednou dokázal, že to dokáže (= rozbít stát).
12. 10. 2009 | 01:13

Josef Chroust napsal(a):

Pane Liško, v úvodu píšete: "Neexistuje v našem ústavním pořádku vyšší mandát pro politická rozhodnutí, než je usnesení obou komor Parlamentu ústavní většinou". Já si dovolím s vámi nesouhlasit, neb nejvyšší mandát poskytuje výsledek všelidového hlasování - referenda. Toho se však vy, profesní politici, bojíte jako čert kříže. Nicméně schvaloval-li se vstup našeho státu do EU referendem, je nabíledni, že i jakýkoliv právní či politický akt, který výrazně mění naše postavení v tomto nesourodém konglomerátu států, by měl být opět potvrzen všelidovým hlasováním. Od toho se vše odvíjí a je nepodstatné chce-li či nechce prezident Klaus dát svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu. To by měli respektovat především členové obou komor našeho Parlamentu.
Pokud máte pocit, že prezident republiky porušuje hrubě ústavu, znamená to, že neplní literu prezidentského slibu a konejte tedy příslušné oficiální kroky. Nejste-li o tom přesvědčen, mlčte.
Mimochodem snahu vás politiků o různé účelové jednorázové legislativní kroky, viz poslední nepovedenou změnu ústavního zákona, týkajícího se rozpuštění sněmovny, či nyní vaše toužebné přání po odvolání prezidenta, považuji za projev bolševismu napříč politickými stranami. A právě tento modrý, oranžový, zelený, černý a bůhvíjaký bolševismus je největší hrozbou demokracii v této zemi.
Pane Liško, v pasážích, kde se navážíte do našich polských sousedů, jste mne opravdu rozesmál. Zejména zmínkou o tom, že Německou již není pro nikoho hrozbou. Kdybyste někdy hledal poučení v historii, zvěděl byste, že již mnohokrát mělo lidstvo pocit, že v danou chvíli platný status quo je a bude neměnný. A nikdy se to nesplnilo. Tak proč zrovna vy si myslíte, že v budoucnu tomu bude jinak. Teď nepíši konkrétně o Německu, myslím to v obecné rovině. Vy víte co bude za 10, 20 let? Nevíte, neb nemáte křišťálovou kouli. Proklamace o plodné spolupráci zmoudřelých Evropanů jsou jen proklamace. Třeba se splní, ale třeba taky ne. Mohl byste tedy snad alespoň připustit, že není od věci, se jakýmsi způsobem pokusit pojistit. Třeba to tak chápe i pan Klaus. Já toho arogantního chlapa také nemám v oblibě, ale nemohu jinak, než se ho nyní zastat.
12. 10. 2009 | 01:18

ali napsal(a):

cizojazyční politici (dle J.Havla logicky nacionalističtí), už vaří vodu na Klause, jak se ho zbavit a na změnu České ústavy...to je (!)...
a to ješte není LS podepsaná! Stačí?
12. 10. 2009 | 01:18

Petr 2 napsal(a):

To vytočenej euroskeptik! 12.10.2009 00:36:09 : Nezapomínej, že už nemáme komunismus kdy se nepohodlní kritici nadlidí s rudou knížkou posílali do kotelen shrabovat sníh (v lepší případě). Pan Liška je inteligentní člověk, vyjadřuje se tak, aby to každý kdo to pochopit chce. Ten problém s Klausem vystihl velice přesně.

Klaus je úředník s přesně vymezenou pravomocí a povinnostmi. V případě LS nic NEROZHODUJE, svým podpisem pouze STVRZUJE, že v dokumentu je uvedeno to, co ROZHODL PARLAMENT. A to bez ohledu jestli s tím Klaus souhlasí nebo ne. KLAUS MÁ POVINNOST TO PARAFOVAT tak jako sekretářka ředitele má povinnost ředitelovo rozhodnutí odeslat adresátovi a to i když s tím nesouhlasí.

Tvrdit že se Klaus řídí zdravým rozumem může jenom člověk neznalý nebo zaslepený. Kdo Klause zná tak ví, že KLAUS JE OD MLÁDÍ PSYCHOPATICKÁ, SOBECKÁ A SEBESTŘEDNÁ OSOBNOST. Tyto jeho psychické úchylky se s věkem zhoršují, takže dnes zjevně trpí PRANOIOU S BLUDY VELIKÁŠSTVÍ. A možná se projevují už i známky senilní demence.

Tvrzení, že by nám mohla EU diktovat po celý život je stejně nesmyslné, jako kdybychom říkali, že Česká republika nám diktuje. Jsme součástí EU, budoucích Spojených států evropských a musíme přijmout jistá pravidla chování v zájmu všech. Pokud se s tím nechceš smířit a nepovažuješ se z Evropana, můžeš se odstěhovat do Ruska, nebo do severní Koreje. Ale nečekej, že se svět bude točit jenom kolem Tebe.
12. 10. 2009 | 01:19

Inny napsal(a):

Lépe bych to nenapsal.Je to věcné a naprosto pravdivé i když Klaus a jeho příznivci na rozumné argumenty neslyší.Klausovo ego už nabylo obřích rozměrů.Už dávno ztratil soudnost.Za koho vlastně mluví?Za hrstku křiklounů,papouškujících vše,co řekne.ODSka za jeho vedení připomínala sektu,všichni jen poslouchali svého gurua při neexistenci jakékoli kritiky.Každopádně jsem pro odvolání a už včera bylo pozdě.
12. 10. 2009 | 01:24

Petr 2 napsal(a):

Je příznačné jak Klause, který nejen nerespektuje Ústavu a překračuje svou pravomoc hájením zájmů cizí mocnosti a poškozováním ČR se dopouští velezrady, jak ho tady obhajuje banda ruských agentů a estébácko-bolševických mafiánů a sekunduje jim zmanipulované stádo v postavení užitečných idiotů.
12. 10. 2009 | 01:27

Yakeš napsal(a):

Vážený pane Liško,

děkuji za Vaše jasně formulovaná slova. Můžu jen 100% souhlasit. Nepočítal jsem s tím, že budu volit při příštích volbách SZ, ale teď to je velmi reálná situace - zejména jestli budete jediný mezi těmi věčně lavírujícími a taktizujícími politickými "matadory". Všichni jsou Klausem šokováni, ale nikdo si netrufá na radikální řešení. Držím Vám palce!
12. 10. 2009 | 01:32

Josef Chroust napsal(a):

To Petr 2: váš poslední příspěvek je čítankovou ukázkou netolerance a nerespektování zásad demokratické diskuze, že? "Máš jiný názor, tak jsi ruský agent a estébáco-bolševický mafián!" Skvělé, takto to v tomto státě opravdu daleko dotáhneme. Nemyslíte, že váš postoj je rovněž poněkud bolševický. Bolševik (jakéhokoliv zabarvení) je rovněž přesvědčen, že jen on má pravdu a patent na rozum.
12. 10. 2009 | 01:36

olDa napsal(a):

Vazeny pane Lisko, vecne NAPROSTO souhlasim. Dale myslim, ze kdybyste si mohl dovolit rozvest zminku o Klausove vazbach na ruska lobby, bylo by vse jeste zajimavejsi (moje osobni - pouze na intuici zalozena prognoza je, ze se s odstupem nekolika desitek let dovime o tematu Klaus-Rusko jeste takove veci, ze se budeme stydet, jak jsme mohli byt dneska tak slepi). Jeste jako doplneni, jeden aspekt Klausovi kontradikce: neustale dokola omyla, ze EU resp. jeji pravidla jsou z demokratickeho hlediska jaksi defektni, nebot lide, kteri je vytvareji ("bruselsti urednici"), nejsou "demokraticky voleni". Ale kym byl zvolen on? Snad parlamentem. Tady mu ale najednou nevadi se postavit proti nazoru organu, diky kteremu je v prezidentske funkci. Ze by svoje principy jaksi radsi aplikoval na jine, nez na sebe?
Podle mne existuji pouze 2 vysvetleni jeho chovani: 1.) urcita patologie osobnosti 2.) jinak jednat nemuze (Rusko)

Myslim, ze by proto mel parlament Klause opravdu sesadit. Byl by to dulezity precedens do budoucna (kdyz to parlament neudela, bude na svete tez hloupy precedens, umoznujici do budoucna prezidentum reprezentovat pouze sve osobni nazory).
12. 10. 2009 | 01:53

komentator40 napsal(a):

Názory v diskusích jsou jako vlnky. Zde je pomůcka na výrobu tsunami:

http://www.zmenpolitiku.cz/...
12. 10. 2009 | 01:55

mik napsal(a):

Ac zelene skutecne nemusim a ministr ktery nedokazal udelat poradek ve svem rezortu pro svou nezkusenost a mladi nemuze byt pro me osobne zadnym partnerem v tomto vyjadril logicky skutecnost Klaus prestrelil nasadil latku prilis vysoko a prohral ..doufejme.. jinak to bude mit nedozirne nasledky jinak argumenty ze se nektere veci nedaji stihnout jsou bezpredmetne..kdyz mohl Ustavni soud tak rychle rozhodnout o tom ze nebudou volby jiste by dokazal rozhodnout o mnohem vaznejsi veci a Klause obzalovat a zbavit funkce..ale nejspis by se dala pouzit i jina moznost pouzit totiz vlastizradu znamena pravnicke tahanice,,ovsem kdyby se pouzila formulace ze Kluas je pro zdravotni indispozici nezpusobily vykonavat funkci prezidenta....a na to by stacil obycejny psychiatr a rekneme lekarske vyjadreni komise...
12. 10. 2009 | 02:24

VoiceofReason napsal(a):

Nestacim se divit jakou snusku hnoje tady vyplodil soudruh zeleny Liska, ale i jeho zeleni priznivci!! Kolik z Vas cetlo LS v plnem zneni? Pocitam, ze NIKDO! Ani Vas soudruh zeleny Liska to nemohl cist [LS byla k dispozici snad jen ve francoustine a nemcine] a i presto pro ni hlasoval! A ted chce nekoho odvolavat za vlastizradu? Soudruhu zeleny Lisko pro me jste VLASTIZRADCE VY a vsichni kdo pro LS zvedli ruku!! V historii CR nebylo snad horsiho utoku na ceskou statnost, identitu a nezavislost nez doposud diky LS. To se da srovnat jen s rokem 38 a komunistickym prevratem v 48!! Vsichni tihle Liskove a dalsi jen cejti dalsi koryta v Bruselu o nic jineho jim nejde. Tahle politicka spina co se otira o nasi vlajku a hymnu nas zaproda za teple misto a karieru v Bruselu! Myslel jsem, ze Cesi maji na vic nez jen zase zobat z ruky nekomu a nechat se vodit za rucicku. Centralni planovani jsme meli z Moskvy a nic dobreho z toho nebylo. Ted pro zmenu nam budou planovat z Bruselu a nic dobreho z toho taky nebude. Doufam, ze za par let az se EU zacne chovat jako legitimni tyran, ze si lidi budou pamatovat vsechny jmena, ktera tak halasne prosazovala LS!! Je mi z Vas vsech na bliti!
12. 10. 2009 | 02:59

Proud Eurohudzer napsal(a):

@VoiceofReason
-
Jste pouze další Bobošík, který nepochopil, že Klaus je prezident. Člen týmu. Týmu který oběma kamorami parlamentu schválil přijetí LS. Ať Klaus odstoupí a potom nechť se věnuje opoziční politice. V rámci kandidátského projevu slíbil, že nebude aktivistou, tento slib nyní porušuje.
12. 10. 2009 | 04:04

zlý anonym z internetu napsal(a):

Liška obviňuje prezidenta z velezrady, že ho chce odvolávat? Liška je momentálně možná nevím proč poměrně populární zelený politik, nicméně ty zelené sinice ve volbách už neuspějí a žádné plkání jim nepomůže. Prezident republiky je podle Ústavy hlavou státu a není ze své funkce odpovědný (zejména ne pošetilému Liškovi - to by se mělo do Ústavy doplnit, protože to přitroublému Liškovi není jasné). Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Odvolat ho může jedině Ústavní soud na základě žaloby Senátu pouze z důvodu velezrady. Liška vidí velezradu? To je ale pako!Ostatní "možnosti", které hlupáček Liška uvádí, třeba jako že prezident není schopen svůj úřad se závažných důvodů vykonávat, na čemž se mají usnést obě komory Parlamentu, nepřichází do úvahy, je to blbost, prezidentovi nic nebrání vykonávat jeho úřad, žádné takové skutečnosti neexistují, prezident není narozdíl od Lišky dementní.
12. 10. 2009 | 04:47

Karel napsal(a):

Nazývat Klause prezidentem je urážka. Je to hoštapler, zvolený pomocí podvodu a lidmi stejného zrna,tj vyděrači, zloději a lháři - ODS. Je opravdu třeba se zamyslet, jestli vůbec potřebujeme prazidenta, anebo mu velmi silně omezit pravomoce. Takové pomatené monarchy nepotřebujeme. Ti patří do Bohnic nebo na Olšany.
12. 10. 2009 | 05:08

J.Vlček napsal(a):

Pane prezidente.Držím palce a věřím že činíte správně.Jsme v jiné pozici nežli ostatní země a to je třeba vzít v úvahu.Zachovejme si identitu a suverénnost sam.státu a nestaňme se pouhou atrapou.Evropa nás potřebuje zrovna tak jako mi ji a žádné katastrofální scénáře se nebudou odehrávat pokud se LS nepodepíše.Trvejte na dodatcích.Obyčejný člověk se této problematice nevyzná je s podivem že se politické strany poprvé a asi naposledy shodli při nějakém tom hlasování.To fiasko co předvádějí při jednáních mluví samo za sebe a tyto karikaturisti s pěknými platy povětšinou hájí svoje zájmy a na obyčejného člověka zapomínají.Zkusme dát těmto zastupitelům obyčejných lidí plat 10 nebo 15000,-Kč měsíčně,prodavačka na 2 směny má 7000,-/měs.a dejme jim dobrou odměnu za dobrý zákon který se nemusí 10x měnit.Kolich jich tam zbyde?Ať jsou rádi že jsou u koryta a respektují hlavu státu.
12. 10. 2009 | 05:27

ellen napsal(a):

naopak Vaclav Klaus ma uplnou pravdu. My jsme na neho hrdi.
12. 10. 2009 | 05:48

Jan napsal(a):

Zelení, tedy hlavně pražská organizace, by měli již zanechat činnosti. Jejich přihlouplé názory a pokřivenost,lezení do zadku TOP 09, neznalost problematiky pro kterou se jmenují zelení, to vše Stranu zelených degraduje. Už raději mlčte. Klause sice nemám rád, ale dnes mu dávám za pravdu. Evropa, tak jak je dnes postavena, je pouze směřována na nalezení nových trhů směrem na východ, který poslouží jako odbytiště. Stejně během několika let skončí. Hitler postupoval úplně stejně, pouze nevyužil kapitál, ale poslal na východ armádu.
12. 10. 2009 | 06:15

Jan Oženílek napsal(a):

Pane Liška, až dospějete, určitě si oddychnete. Současný prezident pan Klaus, dělá přesně to co já cítím. Vážím si ho za to, a vždy si s radostí přečtu ty krvavý sliny neschopnejch blbečků jak na něj plivou. Je spousta politiků, včetně vás o kterých lze říct, že jsou slavní tím, že na někho útočí, nebo hází bahno. Něco vlastního udělat pro společnost ndovedou. Se vším nesouhlasící spodina společnosti se může strhat, prezident má pravdu a je zřejmě jedinej, kterej na oltář budoucnostiČR, klade tu svoji.
12. 10. 2009 | 06:35

Zdeněk Fryč napsal(a):

Pane Liško. Od roku 2006 kdy jste slavně vstoupili do parlamentu a do vlády jste předvedli jen samá kotrmelce, které jsou převážně proti občanům tohoto státu. Dnes se odvažujete mluvit o vlastizradě pana prezidenta a přitom sami tutorepubliku zrazujete a občany naháníte do chomoutu podobnému tomu z z Mnichova. Ono spoléhat se na dobrotu druhých se nám nikdy nevyplatilo. A u Vás se můžeme dohadovat jen o tom zda je to z hlouposti nebo záměr.
Zdraví Vás a přeje větší rozvahu Zdeněk Fryč
12. 10. 2009 | 07:19

lomikel napsal(a):

Jan Oženílek:
člověče, ty ses snad vymyslel. A že ten tvůj kůň neoplýval zrovna statečností v době, kdy to bylo o kejhák? Jak si může někdo třeba v deliriu myslet po tom všem, co pronesl, provedl a způsobil, že mu může jít o kohokoli jiného, než o sebe?
12. 10. 2009 | 07:23

Sim napsal(a):

Politická mrtvola ze strany politických mrtvol moralizuje. Rozhodně za Panem prezidentem stojí víc lidí, než kolik kdy volilo SZ.
12. 10. 2009 | 07:30

Petr napsal(a):

Pane Liško!
Vážím si pana presidenta Klause. Je to čestný a vzdělaný člověk. Co jste udělal Vy a Vaše strana. Jen vydíráte, jako minimenšina vnucujete své názory většině národa podle Vás nevzdělané a neinteligentní společnosti.
Jaký je rozdíl mezi Vašimi způsoby jednání a způsoby polských fotbalových chuligánů?
Prožil jsem většinu života v komunismu, vím co byla bída po válce, pamatuji si když vyhodili otce z práce v r.1948. Celoživotní zkušenost mě učí, nevolit komunisty, nevolit Dělnickou stranu. Ale daleko daleko horší je zelená totalita. Totalita, jež by v případě vítězství předčila všechny totalitní režimy zlého 20.století.
12. 10. 2009 | 07:39

Blejk napsal(a):

Odvolat Klause ? Po tomhle volám už dávno. Tento člověk špatně reprezentuje naši zem. Ale nyní už doslova škodí. Co nám tady ještě chybělo, tak to je nacionalismus. To je fakt poslední kapka. A kdyby to bylo pravda, co dělal v posledním 1 1/2 funkčním období ???? Proč neupozorňoval, nebil na poplach, proč se nerval, když je taková vlastenec ? Není to pravda. Jen zdržuje a dělá obstrukce. A teď, když je v centru pozornosti, prožívá duševní orgasmus, narcis jeden.
12. 10. 2009 | 07:54

Rudy napsal(a):

Je pěkné, jak Liškovi najednou leží na srdci sociální práva občanů. Hotový altruista. Jako by to ani nebyl ten který svou přítomností v Topolánkově vládě umožnil začátek Julínkovy antireformy a který pozvolna připravoval školné...

Málokdo má pravdu ve všem a ani Klaus není výjimka. Ve věci LS ji ale podle všeho má. A odsuzuje-li bezduché sebemrskačství ve jménu huráekologie, má ji rovněž.

Evropská integrace, vnucovaná na přání kohosi shora je projekt založený na ideách, které prozatím fungují jen na papíře. Přínosy integrace jsou sporné, ale negativa jsou zjevná.
Např. evropská imigrační politika je jedno velké fiasko. Proč by EU měla svoje neřešené problémy exportovat do jiných zemí?

Sociální práva jsou důležitá, ale EU není žádná jejich záruka. Pravicový europarlament snadno pár listin změní, ale pořízenost a propojení s EU už zůstane. Pak už s tím sotva někdo něco udělá.
12. 10. 2009 | 07:58

houmelesák napsal(a):

Sim:
A co z toho vyvozuješ? Beethovena poslouchá míň lidí než Lucinku Bílou...
Tím ovšem nechci vyjadřovat nějaký kvalitativní rozdíl mezi těmito dvěma pány. Je to stejná pakáž.
12. 10. 2009 | 07:59

Roman napsal(a):

Ten pan Liška, to je ale liška podšitá. Jeden by by skoro uvěřil, že to ,co říká, myslí upřímně. Stejně, jako jeden pan Stanislav, který "vystudoval" práva v Plzni.
12. 10. 2009 | 08:00

Ex-spolužák napsal(a):

Ondřeji, pamatuji si tě jako malého kluka s rovnátky, za kterým jsem chodil na základní škole si hrát a krmit vašeho papouška, ale nikdy si mi nepřipadal hloupý ba naopak. Uteklo několik desetiletí a už to o Tobě říci nemohu! Zastupuješ stranu, která v této republice neudělala nic záslužného a která naší pokladnu jenom díky zbytečnému ministerstvu pro lidská práva vysává naši pokladnu o miliony pro cigány a nepotřebné, nikdy jste nepřišli s vlastním řešením, vlastní invencí pro nebo proti Lisabonské smlouvě včetně vyjednání jakýhkoliv podmínek a teď tu hážeš špínu na našeho pana prezidenta?! Máš v hlavě 10% toho, co má pan Václav Klaus a v podstatě si troufnu říci, že s Tebe mluví mladická nerozvážnost. Proto by bylo lepší, aby jsi se vzal za ruku s Kateřinou, Martinem a odešli jste všichni neznámo kam a byl od vás klid.
12. 10. 2009 | 08:02

gabri napsal(a):

O co více mne přesvědčujete, že odsunutí Sudeťáci nemohou a nebudou vznášet majetkové nároky, o co více mne budou přesvědčovat politici typu nezralého Lišky a kariéristického Svobody, o to více jsem přesvědčen, že to odsunutí Sudeťáci (ne vyhnaní jak záměrně výše uvedení rádi zdůrazňují), s chutí a podotýkám s úspěchem - udělají!!! Vzpomeňte na Kohla, jak stál vedle Kluse po podepsání dohody a jak na dotaz novináře, zda je teď majetkově vše vyrovnané, odpověděl s gustem, že nikoliv!!!
12. 10. 2009 | 08:06

Rejpal napsal(a):

Vážený pane Liško,
pokud vím, prezident je vždy dle ústavy jakousi poslední ústavní pojistkou a má právo vracet jakékoliv rozhodnutí sněmovny zpět k projednání. Není jeho povinností podepsat vždy to, co mu parlament předloží jako odsouhlasené. Na to má prostě právo, ať se to Vám, či EU, líbí nebo ne.

Do jisté míry je to umožnění svévole jednoho jediného člověka dle ústavy, avšak na druhou stranu je to správné - prezident nemůže přece sám odhlasovat nové zákony, může ty nové jen blokovat, vetovatm vracet k projednání. Tím se mu nedostává neomezené moci, může jen bzrdit vznik nových a obvykle špatných zákonů a smluv.

Ostatně prezident byl zvolen parlamentem, sám však prosazuje ještě něco lepšího - referendum. To by bylo ještě spravedlivější a tam by se ukázalo, koho opravdu lidé v této zemi chtějí za prezidenta,nehledě na zájmy poslanců. Parlament již v očích obyčejných lidí dlouho nepředtavuje vůli lidu, nýbrž představuje vůli zájmových skupin a sponzorů stran.

Do doby předpokládaného podpisu LS poslanci nebrali příliš ohledy na názor pana prezidenta a ten samozřejmě nyní vrací LS k doplnění. Na to má rozhodně právo a nikdo by mu neměl vyhrožovat.

Jeho názor je správný. Proboha probuďte se o podívejte se, jak nám EU vyhrožuje, jak zvažuje donucení našich poslanců ke změně naší ústavy, zvažuje odvolání našeho prezidenta, vyhrožuje následky pokud nepodepíšeme LS. Copak si myslíte, že taková organizace je něco, co je opravdu demokratické a v čem nám bude lépe na věčné časy? Nepřipomíná Vám EU cosi jako RVHP či spolupráci se SSSR? Ba i něco horšího? Jste jen o 2 roky mladší než já, zkuste prosím přehodnotit své pokřivené názory a postoje. Nebuďte jak ovce ve stádu, která myslí s politickým davem a nikoliv samostatně. Zkuste myslet spravedlivě a nikoliv z pohledu malé nevýznamné země v sousedství velkých zemí.

Co se týče Benešových dekretů a toho, že údajně nemá dojít i po podpisu LS k jejich prolomení: Jste ochoten vzdát se veškerého svého majetku a odejít na 20 let do vězení za předpokladu, že bude LS podepsána a Benešovy dektery přesto časem prolomeny? Velice pochuji, že tohle vše byste riskoval, že až takto byste nesl svou kůži na trh. Benešovy dekrety mohou být na základě LS snadno prolomeny a dosavadní záruky EU mohou být zcela irelevantní, jen si LS prosím pročtěte. Kromě toho LS umožňuje koncentraci poměrně velké moc na evropské struktury, zbavuje jednotlivé země dosavadní suverenity, z toho nemáte obavy? Záleží Vám vůbec na budoucnosti této země, nebo jen na momentálním obraze ČR v očích zhýralé EU a na ostudě, že se něco řeší až takto na poslední chvíli?
12. 10. 2009 | 08:07

Julek napsal(a):

Pane Blejk, Vy jste spadl z Měsíce..? Mluví o tom leta !! Zcela jasně !
12. 10. 2009 | 08:10

ali napsal(a):

Petr2
na dotaz odkundapa jsi, můžeš odpovědět pouze z Pičítálova a bez dokundamentů...
neboť tvá poslední hláška smrdí rudým morem a kdybys mohl, pokosil bys všechny barvy, kromě rudé a opěvoval vlastní genialitu. Nemáš v rodině Gottwadovský předky?..
12. 10. 2009 | 08:23

Tupelo napsal(a):

@tyrros, dekuji za Vase slova, ani ja moznost, ze se na natlak hradniho vyderace bude do schvalene smlouvy neco pripisovat nevidim jako nejlepsi. Presne z duvodu o jakych pisete.

Navic, nikde neni u tohoto cloveka zaruka, ze za tyden, mesic nebo rok neprijde s dalsimi pozadavky. Je znama pravda ze vyderacum se neustupuje. Podobne to budou nejspis vnimat i evropsti politici - jina vec by byla kdyby se Klaus aktivne ucastnil evropske intregrace, vyjednaval s ostatnimi evropskymi politiky, navrhoval lepsi reseni, vcas upozornoval na rizika, atp., myslim ze by mel daleko vetsi sance neco v Evrope zmenit podle sveho gusta.

Jako optimalni pro sebe bych videl odvolani Klause, ale sance jsou male, velke strany nemaji kuraz. Jako optimalni pro evropske staty bych videl rychle vytvoreni vicerychlostni Evropy, ktera maji chut neco budovat a domlouvat se. A mozna casem optimalni i pro nas (mohl by akcelerovat zmeny v ceske politice, prichod novych, mladsich politiku - vysledek je sice bez zaruky, ale sance na zmenu politicke kultury by tu byla).

Kazdopadne i kdyz Liskuv navrh nejspis neprojde, pokud jej vubec nastartuje, budu uvazovat mimo jine i o volbe SZ (nejsem sam). Tusim ze i pani senatorka Gajduskova z CSSD o teto moznosti sveho casu hovorila. Myslim ze se pridaji dalsi a me zajima kdo. :)
12. 10. 2009 | 08:25

Mirek napsal(a):

Pane Liško,
to co předvádíte konkrétně VY a vaše pidistrana tak si myslím ,že jste za dobu v parlamentu a v vládní koalici nadělai jenom samé potíže a ostudu.po celou dobu ta vaše Kateřina s pochybnou minulostí,pan Bursík jeno urážíte pana prezidenta.A VY se opět pokoušíte o další urážky.Ve vašich 32 letech jste obyčejný kašpar který ničemu vůbec nerozumí.Jako minnistr školství jste se jenom předváděl a nic jste nedokázal.Kdyb jste se vyděl v televizi z poslední doby tak si sám musíte nafackovat.Před 20_ti lety vám bylo 12 let tak co máte za zkušenosti ,možná s pionýrským šátkem to asi ano a mozek máte fakt na zeleno.Však váš konec se už blíží už v parlamentu nebudete.Pokuste se nad sebou zamyslet.Za věčné urážení hlavy státu bych vás nechal zavřit až by jste zčernal chlapečku.
12. 10. 2009 | 08:27

Libor Šedivý napsal(a):

Stydím se vás, pane Liško. Zavání to tu komunismem. Nevidím sebemenší důvod, proč by náš prezident, kterého mám opravdu rád, nemohl vyjádřit svůj (odůvodněný) názor. Mě vyhovuje EU, tak jak je. Nechceme tu přeci svazácký Rusko.
12. 10. 2009 | 08:31

Arnim napsal(a):

Souhlasím s Liškou. Já spíše nemohu pochopit, jak je možné, že je Klaus prezidentem. Jak je možné, že někdo může brát vážně člověka, který třeba zcela vážně vykládal, že zahraniční investice "tato země" nepotřebuje a tím poškodil náš ekonomický vývoj na řadu let. Nyní je jeho problém zase v tom, že nechápe roli prezidenta republiky, který je především vrcholným reprezentantem státu, nikoliv hlavním tvůrcem politiky. Pokud se ten chlap nemůže v zásadních věcech s politikou ztotožnit, měl by odstoupit sám. Ale to on neudělá nikdy, protože být prostým občanem je pro něj nesnesitelná představa. Tento člověk skutečně dlouhodobě škodí a již dávno měl v politice skončit.
12. 10. 2009 | 08:32

Ostravak ostravski napsal(a):

Liško fič do nory,podobně jako lišák Bursík se svou samicí a neopruzuj tady svými moudry na které není nikdo zvědavý!!!
12. 10. 2009 | 08:44

Jiro napsal(a):

Bratře Liško! To je děs a běs! Najdi si jakoukoliv poctivou práci, možná bys mohl být kantorem. To co předvádíš doposud, to ti vyloženě nejde. Ani ekologie, ani ministrování, potažmo politika vůbec, takže by pro tebe i pro tvoje okolí byla poctivá práce, jsi-li jí schopen a hoden, daleko lepším způsobem tvé obživy.Zkus to a uvidíš, že přijdeš na jiné myšlenky a že se ti uleví.
12. 10. 2009 | 08:47

Likeke napsal(a):

Je až neskutečné, že si takové ..... v trávě jako je pan Liška dovolí napsat takový komentář a nedokáže být tak slušný, aby použil oslovení a píše o jakémsi Klausovi. To je vrchol neslušnosti. Jak vzhledem k jeho mládí, tak k tomu, že mu v politice ještě "dohořívá vajgl na nádraží" a nic pořádného nedokázal.
12. 10. 2009 | 08:56

martin TT napsal(a):

Kriste pane, ty to vidíš a nic tomu neříkáš?

Rozběsnění politiků (nikoliv obyvatel) je důkazem, že Klaus trefil do černého.
12. 10. 2009 | 08:58

Dana Gabrielová napsal(a):

Vážený pane Liško, děkuji Vám za Váš statečný postoj. S Vašim názorem souhlasím a stydím se za naše zbabělé politiky. Klause je potřeba odvolat.
12. 10. 2009 | 08:59

Mirek napsal(a):

Mrkněte na Klausovy poradce, Kindl a spol.
http://www.hrad.cz/cs/pro-m...
12. 10. 2009 | 09:00

Sokolová napsal(a):

Souhlasím s panem prezidentem, když vláda,
kde ste byl i vy nic neudělala, ba naopak
vaši "koně" byli proti nějakým dodatkům.
Mimochodem není ten bordel na Plzeňských
právech taky Váš bordel? Taky ste byl
ministrem školství nebo ne?
12. 10. 2009 | 09:01

Venďas napsal(a):

Vážení,
byť v jistých věcech s panem Klausem nesouhlasím, tak ohledně Lisabonské smlouvy jsem v ním za jedno. Pan prezident měl námitky dlouhodobě ,a to že vláda z něj neustále dělala neschopného, který brzdí rozvoj EU, je problém vlády a ne prezidenta. Za to ,že vláda nebyla schopna vyjednat dodatky, za to je odpovědna jenom a jenom vláda a nikdo jiný. Sázíte jenom na to ,že většina lidí absolutně netuší v co lisabonské smlouvě je, protože ji nečetla a číst ji ani nebude, protože pro většinu je to moc dlouhý dokument.
Chtěla bych pane Liško vidět jak by jste se tvářil, kdyby Vám jednou na dveře zazvonil kdosi a oznámil Vám, že se máte okamžitě vystěhovat, protože dům či byt v kterém bydlíte byly zabaveny na základě Benešových dekretů a ty byli díky Lisabonské smlouvě zrušeny či prolomeny.
Zajímavým paradoxem je,že jedním z hlavním zahraničních kritiků pana Klause je zástupce Sudetských Němců, takže si opravdu pane Liško myslíte, že by se nepokusili o prolomení Benešových dekretů po podpisu Lisabonské smlouvy, když se o to pokoušejí už řadu let???
Nevidím důvod proč by měl být prezident odvolán. Hájí naši suverenitu a naše zájmy, narozdíl od jiných. A to ,že už někteří členové EU vymýšlejí jakým způsobem donutit pana prezidenta k podpisu LS nebo jeho odvolání je jenom důkazem toho ,jak by se po podpisu LS mohla EU vměšovat do záležitostí, které jsou čistě věcí daného státu.
Ale chápu, že naší neschopné vládě, která si hrabe především do svých kapes, by se více hodilo, kdybychom nevybočali z řady a byli jsme jak hloupé stádo ovcí, které udělá vše co se jí řekne aniž by o dané věci chtěla něco více zjistit.
I když popravdě řečeno, současná vláda toho dokázala udělat víc než některé předchozí, byť je pouze prozatimní. No ,ale to už se ukazuje taky jako špatné, protože současná prozatimní vláda ukázala, že když se chce něco smysluplného prosadit tak to jde, a to přece parlamentní strany nemůžou dovolit, protože by přišli o svá tučná koryta, že???
12. 10. 2009 | 09:03

Cizinec napsal(a):

Pane Liško, sdílím názor pana prezidenta Klause. Vaše řešení je odstranit člověka s jiným názorem. Takže odstraníme všechny, kteří mají jiný názor a Klause necháme. Co vy na to?? Chováte se jak komunisti a ještě se dovoláváte soudruha Pehe. Jděte do háje. Zelenýho.
12. 10. 2009 | 09:05

Taoiseach napsal(a):

Ondřej Liška...

...má ve svém příspěvku jen jednu chybu:

"Neexistuje v našem ústavním pořádku vyšší mandát pro politická rozhodnutí, než je usnesení obou komor Parlamentu ústavní většinou. Tak byl zvolen prezident a takto byla přijata i Lisabonská smlouva."

President nebyl zvolen ústavní většinou v obou komorách, nýbrž (o dva hlasy) nadpolovoční většinou přítomných zákonodárců obou komor dohromady.
12. 10. 2009 | 09:06

Snílek napsal(a):

Prezident podle ústavy nemá právo veta a nemůže klást ultimata. Podle toho by se měla vláda zařídit.
12. 10. 2009 | 09:15

jj napsal(a):

Pane Liško, máte úplně pravdu.
(zařnu volit zelené, až uznají, že atomová elektrárna neprodukuje CO2)
12. 10. 2009 | 09:31

moravskyhonza napsal(a):

Ten Liška......to ale chytrák, na to, že je tak mladý, vypadá, že sežral svět.....a jestli i ta koza zůstala celá, to ví zas jen on! Ať se vzpamatuje!!!Udělat tohle za komančů, shnije v base na doživotí....sprostě urážet hlavu státu, které nesahá ani po milimetr u palce jeho nohy...Měl by si v Plzni ještě opatřit MBA - pro nezasvěcené-mladý, blbý, arogantní....i když při jeho vynalézavosti si to sežene i někde, kde to dělají v garáži na koleně!Plat na to máš...tak do toho!!!......(Omluva všem, kteří tohoto titulu nabyli regulérně!)
12. 10. 2009 | 09:33

JPK napsal(a):

Pan Klaus by měl být z hradu na levém břehu Vltavy přestěhován na zámek na pravém...
12. 10. 2009 | 09:35

Poštolka napsal(a):

...proti-Evropana Klause odvolat okamžitě z prezidentského křesla,a vrátit Putinovi do Moskvy nepoškozeného, v rámci dobrých mezinárodních vztahů !!!
12. 10. 2009 | 09:37

Dan napsal(a):

Děkuji za Váš postoj. Byť bylo od začátku jasné, že zbytek politické scény se na něm pěkně vyřádí a zahrnou Vás nejednou rozumnou radou. Mou podporu máte. Václav Klaus nestrpí myšlenku, že by sklopil uši, podepsal a tedy prohrál. Chce odejít se vztyčenou hlavou, jako bojovník a ochránce. Nelze ho zastavit, nebude-li více politiků ochotno podpořit Vaše principiální stanovisko.
12. 10. 2009 | 09:44

Dan napsal(a):

Pane Liško, čistě právnicky. Můžete prosím vysvětlit postavení Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku a jeho vztah k Evropské Unii, Lisabonské smlouvě a následně jeho pravomoc projednávat unijní předpisy? Rovněž prosím popište činnost Evropského soudního dvora (ESD) v Lucemburku, který je nejvyšším soudem Evropské Unie.

Pro ostatní: Pan Liška ve svém článku, buď z neznalosti nebo záměrně, zmiňuje rozhodnutí ESLP, který však není orgánem EU, ale Rady Evropy, což je organizace úplně jiná. ESLP nemá s EU vůbec nic společného a v žádném případě nemá pravomoc projednávat její základní smlouvy, což je i Lisabon. ESLP projednává stížnosti na porušení lidských práv. Naopak ESD se zabývá pouze otázkami právních řádů EU a členských států.

Tak si říkám, jestli nás ten pán záměrně vodí za nos, nebo je tak vedle.
12. 10. 2009 | 09:50

Honza napsal(a):

Vážený pane Liško,
musím říci, že mi mluvíte z duše. Velmi komplexně napsaný text shrnuje lapidárně zvrácenou podobu Hradní eminence trpěné celým národem. Trpěné - dočasně.
Je to ostuda.
H.
12. 10. 2009 | 09:57

x napsal(a):

prošvihlo jsem možnost volit SZ ve volbách na Netčisto, v těch skutečných to neprošvihnu ...
12. 10. 2009 | 10:03

Mayer napsal(a):

Pane Liška, podívejte se jak to vypadá v německých školách. Školy které nabrali děti imigrantů sice dostávají od státu obrovské dotace ale jejich úroveň je jak v Africe. Bohužel to pak postihuje celé školství, kdy na výchovu talentovaných dětí nejsou peníze . Talentované děti jsou ty, pane Liška, které udrží v budoucnu náš technologický krok s Čínou. Děti romů či turků to rozhodně nebudou. Vaše školní deformy, tedy umisťování podprůměrně inteligentních dětí do normálních tříd jen kvuli barvě jejich kůže, jsou pro nás cestou do třetího světa. https://www.youtube.com/watc...
12. 10. 2009 | 10:20

JenE. napsal(a):

Většina přispěvatelů navážející se do Lišky si hraje na chytrou horákyni. Ve skutečnosti se jedná o švejkovinu nebo čistě počesku vyčůraný postoj. Ani ryba ani rak, popřípadě nažraný vlk a celá koza.
Autoritářský režim je zatracen, parlamentní demokracie má taky své slabiny - tak co to nezkombinovat, že?
12. 10. 2009 | 10:21

Jan napsal(a):

Děkuji pane Liško,
jste jediný, kdo našel tu odvahu říci přání mnoha občanů a řekl jste si o můj hlas pro zelené.
12. 10. 2009 | 10:22

Ivan napsal(a):

Pane Lisko...,

* Akym dokumentom zobrali na vedomie vas vyklad europskeho prava daneho Lisabonskou zmluvou..., Europsky parlament (Ep) a Europska komisia (Ek)...?!

* Akym dokumentom Ep a Ek schvalili a prijali k uplatneniu v EU, vas vyklad europskeho prava daneho Lisabonskou zmluvou...?!!!

Prosim odpovedajte ceskej verejnosti..., nech ma istoru...!!!
12. 10. 2009 | 10:22

PetrK napsal(a):

Velký (a pitomý)odkaz malého mistra.
12. 10. 2009 | 10:23

Tomas Fischer napsal(a):

Pane Lisko,
diky za brilantni analyzu. Presne jste pojmenoval to, co vsichni soudni lide, kteri vidi dal nez za nejblizsi humna, davno vedi. Pan inzenyr Klaus je psychopat, ktery nasi zemi dlouhodobe skodi, jak zevnitr tak navenek.
A ted uz je opravdu nacase mu rict: Vaclave, koncime! Stejne jako tomu kulu v plote pred 20 lety.
T.Fischer
12. 10. 2009 | 10:23

PetrK napsal(a):

Velký (a pitomý)odkaz malého mistra.
12. 10. 2009 | 10:25

Jarda napsal(a):

Já bych to s tou velmi malou šancí na úspěch Sudetských Němců takto neviděl... Polsko, Anglie i ostatní státy mají otázky ala "Benešovy dekrety" ošetřené daleko lépe, než my, nějaká Česko-Německá deklarace nemá právní účinek a i když Německo jako stát po nás nic chtít nebude, jeho občané to určitě zkusí, ono každé euro doma se hodí. A kdo bude platit ty škody, když náhodou uspějí? Vy? Nebo ČSSD, která za Lisabon tak bojuje? Na tom, že se prezident Klaus snaží minimalizovat možná rizika nevidím nic špatného. A pokud je riziko tak malé, proč se např. zástupci Polska vyjádřili ve smyslu, že se Klausovi nediví? Myslím, že Poláci moc dobře vědí, o čem mluví, oni mají tyto věci velmi dobře smluvně ošetřené, my ne.
12. 10. 2009 | 10:25

Jarda napsal(a):

Já bych to s tou velmi malou šancí na úspěch Sudetských Němců takto neviděl... Polsko, Anglie i ostatní státy mají otázky ala "Benešovy dekrety" ošetřené daleko lépe, než my, nějaká Česko-Německá deklarace nemá právní účinek a i když Německo jako stát po nás nic chtít nebude, jeho občané to určitě zkusí, ono každé euro doma se hodí. A kdo bude platit ty škody, když náhodou uspějí? Vy? Nebo ČSSD, která za Lisabon tak bojuje? Na tom, že se prezident Klaus snaží minimalizovat možná rizika nevidím nic špatného. A pokud je riziko tak malé, proč se např. zástupci Polska vyjádřili ve smyslu, že se Klausovi nediví? Myslím, že Poláci moc dobře vědí, o čem mluví, oni mají tyto věci velmi dobře smluvně ošetřené, my ne.
12. 10. 2009 | 10:27

Rychle napsal(a):

Ondřeji Liško,úplně s Vámi souhlasím,strana Zelených má jasnou ideu budovat prosperitu a chránit dobré jméno České republiky ve světě,a také tak činí.Proti-Evropan Klaus škodí České republice svými promyšlenými a cílenými činy,a měl by být rychle odvolán z křesla prezidenta ,doufám ,že se k Zeleným rychle připojí další politické strany a Klaus bude odvolán!!!
12. 10. 2009 | 10:29

Ivan napsal(a):

Na aktualne.cz bloguje aj pan Distbier...

Pan Dinstbier, na rozdiel od pana Pehe (ktoremu urgentne volaju diplomati a novinari z celeho sveta), bol aj diplomatom prave v kritickych casoch Balkanu... a teda velmi dobre vie, kolko medzinarodnych zmluv, konvencii a Charty OSN, porusili zapadni agresori pri svojvolnom konstituovani "statu" Kosovo..., vratane nasilnej zmeny europskych hranic, velmi dobre vie, kolko zlocinov napachali pri bombardovani civilnych cielov v Juhoslavii, vratane porodnice, aby zlomili odpor srbskeho naroda...!!! Vsetky medzinarodne listiny, ktore podpisali, sa stali pre nich zdrapom papiera...

Pan Dinstbier urcite vie, ze zdrapom papiera sa stane pre nich cokolvek co podpisali, ak by im to malo stat v ceste kolonialnej parazitickej nadvlady nad kymkolvek, teda aj na vychodnou Europou...!!! A ich po starocia osvedcenou taktikou je oddelit "domorodcov" od majetku..., vsimajte si s akym instinktom parazita sa ho zmocnuju vo vychodnej Europe a "domorodcov" posielaju na stranu bezmajetnych sluhov ci otrokov pri pasovej vyrobe...

Pritom mozno ocakavat rovnaku "spravodlivost" ako v pripade ICTY, ked politicke rozhodnutia napriklad nedovolili hlavnej zalobkyni Carle del Ponte, zalovat zlociny Albancov, ako bolo vrazdenie Srbov s cielom odoberania organov pre ucely transplantacii, dovolila si o tomto zlocine informovat az po skonceni mandatu zalobkyne...
Pan Dinstbier..., toto vam urcite neuniklo...!!!
12. 10. 2009 | 10:29

Standa napsal(a):

Pane Liško, pokřik těch, kteří vás bez jakýchkoliv argumentů jen hrubě urážejí, svědčí o tom, že pravda je vaší straně a na straně všech slušných lidí. To, že VK škodí nám všem již nejméně 20 let a dle příspěvku pana Běhounka (viz výše) zřejmě už mnohem déle, je alarmující. Přál bych si, aby se mezi politiky našla vůle (důvody jsou transparentní) prezidenta odvolat. Minimálně by měl být neprodleně odkázán do ústavních mezí. Včerejší otřesné vystoupení Klausova papouška Jakla v ČT 24, svědčí o tom, že nebezpečí je mnohem větší, než si většina z nás uvědomuje.
12. 10. 2009 | 10:35

Salino napsal(a):

Prezident vlastně vrátil LS zpět parlamentu. Prezident svým dovětkem porušil (opětovně v tomto roce) zákon. Ze zákona může prezident dokument převzatý ze senátu (schválený parlamentem)buď podepsat a nebo vrátit zpět.
Prezident by si také měl vzpomenout co podepsal v roce 2004 když podepisoval vstup ČR.,do EU. Zcela jistě jde o zástupnou věc, neboť prezidentu jde o zásah EU (jejich institucí) do neomezených pravomocí vlády, justice a dalších úředníků kteří si dělají co chtějí,vykládají zákony ku prospěchu svému.
12. 10. 2009 | 10:40

Zdenek Mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem řadu hrubě urážlivých a nenávistných komentářů, které byly v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Pravidla diskutováníé jsou shrnuta v Kodexu diskutujících zde: http://blog.aktualne.centru...

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
12. 10. 2009 | 10:43

jara cimrman napsal(a):

uz aby prisel lijavec a splachl celou eu do odpadku, kam patri. devotni Lišky jakbysmet.
12. 10. 2009 | 10:49

Taoiseach napsal(a):

Dan (12.10.2009 09:50:08)

S výkladem rozdílu mezi soudy ve Štrasburku a v Lucemburku máte do značné míry pravdu. Dalo by se upřesnit, že
- ten v Lucemburku se (zatím ještě pořád) nazývá Soudní dvůr Evropských společenství;
- pravomoc projednávat základní (přesněji zakládající) smlouvy EU nemá ani soud v Lucemburku; může např. podávat jejich výklad (výklad veškerého práva společentví) na žádost soudů čl. států.

Co je ale podstatné: Ondřej Liška NIKDE NETVRDÍ, že Štrasburský soud má něco společného s EU ani že se vyjadřoval k LS. Nejspíš předpokládal, že rozdíl mezi Radou Evropy a EU je každému jasný. To, že se autor odvolává na judikaturu ESLP, je zcela v pořádku, protože je to relevantní k otázce případné retroaktivity mezinárodních aktů OBECNĚ.

Závěr: OL není vedle ani nikoho nevodí za nos, Vy máte až na nějakou drobnost pravdu a i ostatním je to jasné - :) .
12. 10. 2009 | 10:50

Taoiseach napsal(a):

Dan (12.10.2009 09:50:08)

S výkladem rozdílu mezi soudy ve Štrasburku a v Lucemburku máte do značné míry pravdu. Dalo by se upřesnit, že
- ten v Lucemburku se (zatím ještě pořád) nazývá Soudní dvůr Evropských společenství;
- pravomoc projednávat základní (přesněji zakládající) smlouvy EU nemá ani soud v Lucemburku; může např. podávat jejich výklad (výklad veškerého práva společentví) na žádost soudů čl. států.

Co je ale podstatné: Ondřej Liška NIKDE NETVRDÍ, že Štrasburský soud má něco společného s EU ani že se vyjadřoval k LS. Nejspíš předpokládal, že rozdíl mezi Radou Evropy a EU je každému jasný. To, že se autor odvolává na judikaturu ESLP, je zcela v pořádku, protože je to relevantní k otázce případné retroaktivity mezinárodních aktů OBECNĚ.

Závěr: OL není vedle ani nikoho nevodí za nos, Vy máte až na nějakou drobnost pravdu a i ostatním je to jasné - :) .
12. 10. 2009 | 10:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy