O Respektu bez respektu

03. 12. 2013 | 12:43
Přečteno 16073 krát
Respekt je jeden z nejmizernějších občasníků na české mediální scéně a proto ho také nikdo nečte. „Kvalita“ v něm poskytovaných informací i jejich objektivita, tedy dvou klíčových parametrů, podle kterých je možné měřit kvalitu média, je na tak zoufalé úrovni, že je s podivem, že jej ještě vůbec někdo čte.

Velmi nerad bych „čtenost“ a prodejnost tohoto listu zvyšoval. A tak tento text není určen pro ty, kteří Respekt nečtou. Naopak, je určen těm, kteří jej čtou. Pro jejich duševní hygienu. Tak jako já jsem musel nechtěně část posledního čísla přečíst, doporučuji, aby ti, kteří udělali stejnou chybu, se pustili i do mého textu. Klidně kriticky. Za důležitou v životě lidí i měst považuji „harmonii“. Rovnováhu. Homeostázu. Tak tedy už proto, vážení čtenáři Respektu, tomuto textu věnujte pozornost.
Tématem časopisu je „Tunel na tunel“. Blanka: Historie a budoucnost stavby, kterou se zapíšeme do dějin. Rád bych úvodem sdělil, že jsem pisatelce Ivaně Svobodové poskytl poměrně obsáhlý „smskový“ rozhovor (který pro úplnost přikládám), a který paní redaktorka nevzala ani v nejmenším v potaz. Na to, že vlastně tři stránky textu jsou téměř výhradně o mně a o tom, co jsem udělal špatně, je to pozoruhodný „výkon“.
Moje hlavní vina v očích a peru paní redaktorky spočívá v tom, že jsem měl „klamat“ veřejnost záměrným zamlčováním celkové ceny díla. Totiž, že jsem se zavázal, že stavba se neprodraží, rozuměj: nepřesáhne částku přibližně 21 miliard. I když jsem věděl, že celková cena bude vyšší. Jak píše mladá novicka v drese Respektu: pěkných 36 miliard.
Asi by bylo dobré, kdybych věc uvedl na pravou míru. Stavba tunelového komplexu Blanka byla vysoutěžená v roce 2006. Cena vlastního stavebního díla byla stanovena na 21 mld. korun, nicméně v „měřeném kontraktu“ tzv. „červeného FIDICU“., mezinárodní normy, podle které se staví obdobné složité stavby v celé Evropě. „Měřený kontrakt“ nicméně znamená, že se počítají tzv. jednotkové ceny (např. množství odvezené zeminy, použitých kubíků betonu, atd.). To znamená, že to může být více, ale i méně než je původní smlouvou stanovená cena. Proto je nesmírně důležité, aby stavbu někdo zodpovědně kontroloval. A tak složitou stavbu jako tunelový komplex Blanka musí denně kontrolovat celá armáda kontrolorů.
Další částí zakázky je technologické vybavení tunelového komplexu v ceně více než 4 miliardy korun. K tomu je možné logicky přistoupit až po skončení stavební části díla. A jsme u jádra pudla. Podle jasných termínů podepsané smlouvy (s brutálními sankcemi za neplnění!!!) měla být stavební část dokončena ke konci roku 2010. Technologická část měla být zahájena na přelomu let 2010/2011. Světe div se. Funkční mandát mého druhého primátorského období skončil v listopadu 2010. Shodou náhod téměř přesně v čase, kdy měla bát podle smlouvy dokončena stavební část. Vzhledem ke skutečnosti, mnohokrát opakovanou do médií, včetně Respektu, že se nehodlám ucházet o křeslo primátora v dalším, třetím funkčním období, bylo nad slunce jasné, že z radnice Prahy odejdu právě na konci roku 2010. A toto je přesně čas mé zodpovědnosti. Jenom úplný „trotl“ by byl ochoten nést odpovědnost za termíny a cenu díla, kterou „řídí“, či spíše neřídí někdo jiný. O „kvalitě“ mých případných nástupců jsem věděl dlouho dopředu, od skončení primárních stranických voleb. Takže jsem dobře věděl, co přijde po mně. Proto jsem ani nemohl veřejně vyslovit nic jiného, než pouze to, že se neprodraží za mého působení budovaná stavební část Blanky. A také o to jsem se vsadil. Vše ostatní už je mediální a ekoteroristický folklór pana Taberyho a jeho věrných kumpánů. Včetně kumpánky Svobodové… Bohužel, s ohledem na propady ve Stromovce i na zmiňovanou stavbu Trojského mostu nejspíše sázku prohraju.
Jsem ale vlastně za ten opravdu ubohý článek rád. On totiž ukazuje v plné nahotě, že ta dlouhodobá a často bezbřehá mediální kritika je ve skutečnosti prázdná. Bém je „kritizován“ za to, že neříkal veřejnosti úplnou pravdu o ceně tunelu Blanka. Směšné to není jenom proto, že Bém nemohl ani v roce 2010 vědět, jaká bude celková cena v roce 2012, kdy měla být stavba zkolaudována a otevřena. Nemohl ani vědět, že pan Hudeček nejenom stavbu o další 2 roky prodlouží, ale také následně zastaví. Nemohl vědět, že takto vzniklá škoda se vyšplhá možná až na dalších 5 miliard korun. Jsou v ní obsaženy smluvní pokuty pana Hudečka za neplacení faktur, inflační navýšení díla o stovky milionů za zpoždění stavby, další obrovské náklady za absolutní neřízení projektu, které logicky musí přinést stomilionové až miliardové vícenáklady a také peníze, která bude stát tzv. „rozhodčí arbitráž“. To nejhloupější a nejnezodpovědnější politické i právní řešení, které si lze jenom představit. Takže kvůli takovému diletantství, hlouposti a ubohosti bych opravdu veřejně prospěšné práce dělat nechtěl.
Bém prostě mluvil pouze o tom, co mohl sám ovlivnit. Otázkou je, zda to opravdu bylo či nebylo politicky korektní. Aby se na tuto otázku dalo férově odpovědět, je třeba si položit jinou otázku. Mohl vůbec někdo vědět, jaká bude ta „pravá“ cena díla? A nyní si dovolím odpovědět v duchu toho nejhoršího (alespoň pro mne) odsudku, kterého jsem schopen. V duchu komunistické a goebbelsovské angažované politické „agitky“ soudružky redaktorky Svobodové: „Vím, že už v roce 2002 (!) bylo v podkladech k rozpočtu plánováno na Blanku něco přes 30 miliard“, dává soudružka Svobodová ve své agitce do úst „vousatému, zádumčivému čtyřicátníkovi Tomanovi, Bémovu šéfovi Odboru městského investora, kterou stavbu „měl pod palcem“…
A vida. Píše se rok 2002, chybí celé čtyři roky do zahájení stavby a v podkladu k rozpočtu je nějakých 30 miliard korun. Dlužno dodat, že soudružka Svobodová není úplně přesná. Bylo to o něco málo méně (mohla si to ověřit…), ale to není podstatné. Důležité je, že od roku 2002 v „podkladech k rozpočtu“ a od roku 2006 každý rok při projednávání a schvalování rozpočtu byla vždy uváděna konečná předpokládaná cena díla (!). Abychom si rozuměli: Rozpočet hlavního města v Prahy se projednává na veřejném zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které je zároveň ze zákona nejvyšším orgánem městské samosprávy. Tomuto jednání, na kterém má každý Pražan nejenom právo být, ale také vystoupit (!), předchází desítky jednání komisí a výborů, na kterých opět má právo být účastna široká veřejnost. Úmyslně nemluvím o novinářích a soudružce Svobodové, protože ti mají téměř povinnost se takových jednání účastnit a také o nich psát. Asi nemusím zdůrazňovat, že tunel Blanka byl vždy suverénně nejvyšší položkou rozpočtu, že by si jí tedy i téměř „slepý“ (myslím novinářsky) jedinec musel všimnout. No, a aby řeč nestála, tak toto se opakovalo po roce 2006 ještě šestkrát. Z toho třikrát byl takového procesu účasten jiný soudruh, tentokrát pan Hudeček. Je nevídané, že i on může „hrát“ s veřejností hru, že o ničem nevěděl a že neměl informace. Kde byl jako první náměstek pražského primátora?
Ve stručnosti lze závěrem říci, že cena tunelového komplexu Blanka nikdy nebyla nějakým tajemstvím. Média ve své „zjednodušovací“ práci prostě vytvořila novou realitu. Mohla za to jistě i moje sázka s 21 miliardami. Pokud si dobře vzpomínám, tak Respekt jel vždy se Sdružením Automat na jednom kole, takže se ani nedivím. Ale „zbičovat“ Béma za to, že něco „neříkal na plná ústa“ je opravdu hloupé a směšné. Zvláště při vědomí, kolikrát se o celkových nákladech na stavbu Blanky hlasovalo v městském zastupitelstvu.
Goebbelsovský závěr článku soudružky redaktorky Svobodové je fascinující. Přímá řeč primátora Hudečka: „Blanka dopravně řeší hlavně to, že se v ní dá na severu města přejet přes Vltavu. To jsme ale mohli debatovat o tom, jestli by nestačilo postavit přes řeku třeba čtyři mosty a ušetřit peníze pro Pražany na zajímavější věci…“ Blahopřeji! Jsem rád, že redaktorka Respektu Svobodová ukázala, že primátor Prahy ví, že městem protéká řeka Vltava. Jsem také rád, že se jako tanečník dokázal zorientovat ve světových stranách a ví, kde je sever a kde jih. Jsem také rád, že konečně slyším, že pan Hudeček má nějaké plány na „zajímavé věci“, protože za téměř 2 roky svého působení v čele města (i první náměstek primátora je dost…) neudělal slovy nic. Absolutně nic. Žádná nová stavba, žádný nápad, naopak, co mohl, to zrušil, zastavil, zbořil. A jsem také rád, že dnes primátor Hudeček chce šetřit. Protože po mých 8 letech šetření a v konečném důsledku oddlužení města nastoupil přesně opačný trend: nejdřív zvýšil zadlužení o 10 miliard pro rozpočet Prahy a následně o 8 miliard pro rozpočet Dopravního podniku (přes směnky!!!). To jediné, co mě trošku mrzí, že ani soudružka Svobodová ani soudruh Hudeček nějak nepochopili, že zde existuje poměrně složitý, ale pro město nezbytný „NADŘAZENÝ DOPRAVNÍ SKELET“, jehož jediným smyslem je 700 000 osobních automobilů ve městě dostat pod zem a umožnit tak Praze a Pražanům přežít a také veškerou tranzitní dopravu dostat za město na dálniční okruh a zvýšit tak kvalitu života nejenom v centru, ale i v širším urbánním kontextu Prahy. Že to neví redaktorka Respektu, není dobrou zprávou. Ale primátor města? Je úplně jedno, že je z Olomouce. To je prostě tragédie.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

otaznik napsal(a):

Pane Beme,

neni na case zmizet z verejneho prostoru? A nebo jste masochista ?
03. 12. 2013 | 12:54

muromec napsal(a):

Nic proti nikomu, ale malinko logiky by bylo namístě:
1 řádek: "...a proto ho také nikdo nečte."
3.-4. řádek: "...že je s podivem, že jej ještě vůbec někdo čte."
Tak čte nebo nečte?

5.6. řádek: "A tak tento text není určen pro ty, kteří Respekt nečtou. Naopak, je určen těm, kteří jej čtou."
To jsem rád, Respekt nečtu, nemusím číst ani blog.
03. 12. 2013 | 12:59

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pavka už ze strachu z kriminálu blábolí. Asi má hrůzu ze vstupní prohlídky, jestli si neponechal v tělesných dutinách nějakou tu opencard, aby ji posléze vyměnil za čvaňhák.
..." a proto ho také nikdo nečte."
..."je s podivem, že jej ještě vůbec někdo čte."

Četa četu, inu někdo čte, někdo nečte, někdo to rád horký, někdo zase holky nebo vdolky. Bém si zase koleduje, i když je do Štěpána daleko, možná že v té době už bude dojídat místo kapra filé.
03. 12. 2013 | 13:03

Zabanovaný nick napsal(a):

Není potřeba vysvětlovat.
Respekt = Despekt (číst jako studijní materiál, jak NESMÍ vypadat žurnalistika)

Respekt 1. půle 90. let = náročný analytický týdeník
Respekt od 1995 do převzetí K.Schwarzenbergem = komentářový týdeník s pár analýzami
Respekt po převzetí K.Schwarzenbergem do převzetí Bakalou = komentářový a dezinformační týdeník
Respekt po převzetí Bakalou = dezinformační oligarchův nástroj

Zjevně pro tyto kvality jsou politruci z Respektu zváni pravidelně do ČT.
03. 12. 2013 | 13:03

šašek z Jihlavy napsal(a):

muromec
Byl jste rychlejší.
03. 12. 2013 | 13:04

viděno z našeho dvorkku napsal(a):

Pane bývalý primátore, a co tak předložit veřejnosti prosté počty: Za dobu ve funkcích jsem si vydělal tolik a tolik viz daňová přiznání a majetku mám tolik a tolik - podle pravdy. Když dosáhnete účetní rovnováhy, budete blanca / čistý/. A ušetříte si zbytečná psaní ledaskam a případná podezření z ledasčeho.
03. 12. 2013 | 13:16

Analytik napsal(a):

Bém byl jedním z nejmizernějších primátorů na pražské politické scéně a proto mu také nikdo nevěří.
Alfabeti spíš uvěří Respektu.
03. 12. 2013 | 13:17

MW napsal(a):

Pane Béme, nechte na mně, co čtu a co nečtu. Dobrodinče, Vy jste hlavní město zachránil před tunely a kartami a v zásadě i Mazánky. Měl byste mít na vhodném místě alespoň sochu jezdeckou, malou, alespoň 20 cm. Mariánské náměstí je vhodné místo? Seděl byste netradičně na břichu koně. A ty návštěvy a to vysvětlování - už to slyším. Máme Vás rádi i na Moravě - říkal jste přece: Praha je kulturní destinace, kdo rozumí cestovnímu ruchu, necpe státní peníze jinam. Nazdar. A už bych prosil, abyste nic neříkal a nepsal.
03. 12. 2013 | 13:18

oh napsal(a):

Pane Béme, chcete říct, že Praha jako investor Blanky neměla žádnou představu, kolik peněz za CELÝ a PROVOZUSCHOPNÝ tunel hodlá utratit? To je mi poněkud divné. Investoři - alespoň ti, co investují VLASTNÍ peníze - to většinou mají spočítané velmi dobře a vyrazit z nich korunu navíc není tak úplně jednoduchá záležitost...
03. 12. 2013 | 13:19

tato díra nevzkvétá napsal(a):

Tu díru jsem hloubil kvůli tobě
a dal jsme za ní celý náš plat
Ona ještě ani nebyla ve výrobě
a já už věděl, co ti o ní budu hrát

To zatím vykopali ji pouze v hlavě kmotrů
jen vlhký můj sen ji hloubil stále dál
Proč nyní teda nadáváš mi do lotrů
takový nevděk, toho jsem se nenadál

S tou dírou já teď stojím před tvými soudy
měj soucit aspoň k těm kmotrovským hlavám
Vždyť kvůli tobě přestali do ní házet hroudy
Tak už toho nech, já jim zas novou díru dám
03. 12. 2013 | 13:21

JF napsal(a):

tak nějak jednomu i příjde, že by pan exprimátor něco rád řekl ... a dokonce něco co už ostatně stejně všichni vědí ;-) To je tak když se ten liberalismus bere moc extrémně vážně až z něho zbyde zas jen ten pojzatej džouk. Bém je toho takovej živoucí příklad - ačkoliv moc vtipnej mi při těch jeho komickejch vystoupeních nepřipadá. Co takhle změnit manéž - ale je fakt že tam by zas nemuselo přijít publikum tak jako v politice. ;-)
03. 12. 2013 | 13:39

Kočí, Peake, Reedová, morální sloupy napsal(a):

No, prachy Praze sebral upír Kalousek, aby pomohl moravské lidovecké drbany dostat zpátky do parlamentu a posichroval tak neodvolatelnost církevní krádeže.

Když se chtějí pražáci dusit, aby mohli v Suché z Nosu mít golfové hříště, jejich věc. Asi půl miliónu lidí v Praze hlasovalo pro barelisty, takže si zdejší obyvatelstvo prostě nic jiného nezaslouží.
Část z nich vlastně ani nezajímá, co se ve městě děje.

Jak jsem viděl u voleb, většinu důchodců sem rodiny svezly z venkova, protože své byty ve městě dávno pronajímají Kazachům a Tatarům.
Jen jsou v nich stále hlášení, aby na venkově platili jen daň z rekreačního objektu.
Jelikož Sobotka s Bělodrábkem jsou ve výhodné pozici, kdy jim do hlavního města nic není, nečekal bych, že tito lufťáci dožijí v klidu.
A Hudeček, generace x z Íčkova hnízda je skutečně to, co Bém říká, ne-li hůř.

Člověk si musí zpřítomnit, na jakých věcech začla se zviditelňováním kalendářová kráska Markéta Reedová (za VV, bojovou pěst topinkářů), aby mu došlo, kdo Prahu do současné situace skopl.
03. 12. 2013 | 13:42

smutný napsal(a):

To co se kolem tunelu Blanka děje jsou jen politické hrátky primátora Hudečka. Zdržovat uvedení do provozu skoro dokončené stavby a prodražovat ji kvůli nějakým smyšleným prkotinám může jen naprostý trotl, diletant nebo hlupák. V civilizované zemi by se kompetentní lidé snažili případné nejasnosti v klidu domluvit a vyřešit, a jak se to řeší v kocourkově vidíme na vlastní oči. Bém toho má na triku určitě dost, ale co předvádí tahle banda diletantů je do nebe volající. Hlavně jak píše Bém, Hudeček coby první náměstek primátora byl u všeho.
03. 12. 2013 | 13:42

zemedelec napsal(a):

Pane Bém.
Byl ten tunel praktický hotoví na konci roku 2010?
Takže zůstávalo jen vybavit technologicky za 4mld.
Tak kdo nám řekne jaká byla situace na konci roku 2010.
03. 12. 2013 | 13:42

mor a chlolera napsal(a):

To je facha, viď Kolibříku, nalézt pro tu zlodějinu rozumné vysvětlení.

Všichni okolo jsou hlupáci, novináři, právníci, ekonomové a nikdo to nechce pochopit.
Taky tu před nedávnem jeden takto psal, myslím že z Litoměřic.

Ale neboj se, Tvoji Pražané ti rozumí, jednou tu díru po tobě pojmenují.

Tunel primátora Béma, Masarykovo nádraží, letiště V. Havla, parník primátor Dittrich, bude to na pražskou mapu hezký pohled.
03. 12. 2013 | 13:44

K., P. R., pilíře státu napsal(a):

Tím chci říct, že Olomouc neni ani Brno.
Doufám, že tam eště maj bolševickej orloj.
Byl jsem tam na vojně, zbytek života kolem toho dělám oblouk.
03. 12. 2013 | 13:49

JF napsal(a):

smutný: to co popisujete by znělo docela lákavě ale je to významný precedent pro dost tvrdý pragmatismus většího bagru - ostatně stavebním firmám s razícími hlavicemi by to docela inklinovalo. Tady přeci jde o to, že pražská i česká politika se podřídila všem právě těm betonářům a bagristům a politika se jen stala prostředím toto tzv. zobchodovat - Bém je toho ryzí příklad. Vlastně svým způsobem takové vítězství proletariátu kupodivu až v podmínkách kapitalismu - ale spíš vítězství Metrostavu který je jen dojícím zařízením mezi veřejným strukem a subdodavateli kteří jdou akorát tak na náklady. Politka se nemůže přizpůsobovat firmám - ale musí to být fakticky reciproční. Prachy jsou jen účetnictví. Pan Bém ať tak či tak by se měl vrátit k těm svým práškům - z jaké strany to vezme jeho věc ;-).
03. 12. 2013 | 13:56

resl napsal(a):

Bém : Respekt je jeden z nejmizernějších občasníků na české mediální scéně a proto ho také nikdo nečte. tento text není určen pro ty, kteří Respekt nečtou. Naopak, je určen těm, kteří jej čtou.
------------
přece jen bych řekl, že byste se měl za své primátorství zodpovídat. ty odposlechy by vás měli řádně vytrestat. působíte, jako zbabělec, který se nechá řídit každým, vlivným analfabetem. neměl jste do politiky lézt, jste naprosto bezcharakterní, jako každý blízký hradnímu zloději, Klausovi. mimochodem, já občas Respekt čtu.
03. 12. 2013 | 14:05

Scarabeus napsal(a):

mor a chlolera:

Kolibříkova a Mazánkova díra?
03. 12. 2013 | 14:05

mor a chlolera napsal(a):

Scarabeus

Oni už jsou tím tak zprofanovaný, že by mohli na stranickém logu vyměnit modrou straku za dopravní značku A21.

Charakterizovalo by to, kdo tuto stranu řídil a její programovou náplň.
03. 12. 2013 | 14:11

pražačka napsal(a):

Pane Béme, děkuji Vám, co jste pro Prahu udělal. Kdyby to byl jenom pražský okruh. Když vidím dnešní naivní, líné a nezodpovědné holobrádky (v rozhalenkách bez kravat jako budovatelé v padesátých letech), bez jakéhokoliv osobního sepjetí s hlavním městem, je mi jasné, že se v Praze za chvilku udusíme a nakonec i vzteky nejméně popereme.
03. 12. 2013 | 14:24

zdarv napsal(a):

Pane Béme, tak čte někdo Respekt, nebo nečte? Už Vám asi z hrůzy z kriminálu začíná vynechávat logika!
03. 12. 2013 | 14:43

razdva napsal(a):

Pražačka
Ale kuš, mazánku!
03. 12. 2013 | 14:49

miklaras napsal(a):

V knihovně mi říkali, že za výměnu své zcela zbytečné Béémkarty budu muset zaplatit 100,-....tak mě napadlo, jestli by pan exprimátor Střívko alias Kolibřík nemohl každému Pražanovi zaplatit alespoň tu stovku. Pro něj by to byly drobné, pro nás milý dárek. Tunel už asi zasypat nelze...Jako ta Béémkarta zůstane klientelistickým pomníčkem šikovného maličkého hošíka, který se naučil, jak bezpracně a hodně vydělat na ostatních. Kéž by zůstal Střívkem (ta přezdívka ho zřejmě již od dětství formovala) nebo kéž by se věnoval medicíně a netoužil po obálkách a vypaseném kontu. Možná bychom mu mohli věřit alespoň jedno jediné slovo.
03. 12. 2013 | 14:50

kača napsal(a):

Švejk by řekl, že se ten Bém už dočista zbláznil.
Ale Bém není sám, kdo se zde dočista zbláznil. Rath prohlásil, že jeho vazba je ostudou pro ČR (miliony v krabici namísto vína v rukou poslance a hejtmana jsou pro ČR, dle něj, asi vyznamenáním).
03. 12. 2013 | 14:53

turista napsal(a):

Respekt jsem četl v revoluční době v roce 1990. Pak se profiloval jako marginální, žlučovitý, ultrapravicový plátek, který resuscitoval až uhlobaron Bakala. Vyjímečně souhlasím s dr.Bémem. Respekt měl už dávno zaniknout. To snad i Haló noviny jsou lepší.
03. 12. 2013 | 14:53

born65 napsal(a):

Copak Respekt, ale (jmelí!) zajímalo by mě, proč si Pavka Bémů vybral k (de)mentálnímu exhibicionismu právě aktualne.cz ?
Už je jak ta sicilská Etna, obden erupce (eja....ce - od jména Eyjafjallajokull).
03. 12. 2013 | 14:55

turista napsal(a):

Milá kačo. Problém je, že stíhají Ratha u něhož našli v krabici od vína 7 miliónů Kč a Vlastníka, který vytuneloval Kotvu, fondy Trend a Mercia a obohatil se tak o 1,5miliardy Kč nestíhají takže tento tunelář v báni nebyl ani jediný den. Pouze se 8 let v Peru skrýval před spravedlností. To Vám evidentně nevadí. Holt spravedlnost u nás je selektivně politická a kdo je na té správné modré straně barikády je beztrestný.
03. 12. 2013 | 15:02

Sch. napsal(a):

1) Béma obecně nikdo nečte
2) Je s podivem, že ho někdo čte
3) Článek je určen těm, co ho nečtou
4) Je s podivemn, že ten článek někteří čtou
5) Ještě větší zázrak, když někdo reaguje
6) Kolibříku - jsem mág!
03. 12. 2013 | 15:19

Dvakrat smazany Grasel napsal(a):

miklaras Ja si Bemkartu nikdy nezridil. Vadilo mi, ze musim kvuli listku na tramavaj udavat sve osobni udaje. Svete div se, zil jsem a jen me to stalo o par stovek na doprave za rok vic. Mate vsichni hubu plnou kecu, ale kdyz mate neco jako obcane udelat pro prosazeni sve veci, je vam lito i par stovek. Tak holt mate Bemkartu.
03. 12. 2013 | 15:21

zlata napsal(a):

Rozhodčí arbitráž je to nejnezodpovědnější politické, odborné a právní rozhodnutí. Líbí se vám vypisovat do vašich komentářů, jací jsou Pražané nevšímaví ke svému okolí a jaký je P. Bém bezcharakterní člověk? Ale máte právo na váš názor. Jako každý z nás má i své naprosté a přesvědčivé nedostatky. Těch bezcharakterních je v naší lidské populaci asi daleko více. Kolik politiků bylo od sametové revoluci zdiskreditováno? Je mi to trochu líto, že já tak trochu mohu za to politické angažmá P. Béma. Vlastně tak trochu mohu i za realizaci tunelu Blanka? Ne? Jako primátorova manželka bych se cítila velmi nejistě a jistě zcela nekompetentně. Mrzí mě to. Ty útoky na Pavla Béma byly skrytě asi i kvůli mně. Právní kocourkov je v tom, že nyní právníci zneplatní smlouvu, kterou kdysi sami schvalovali, protože za znění smlouvy nese odpovědnost právní oddělení a za fakturace ekonomické oddělení. Je mi to líto, že se to všechno nakumulovalo právě na ty nejnevhodnější chvíle. Jinak za to nemohu, to se ale netýká problematiky zakázek pražského magistrátu, v osobním životě jsem to ovlivnit nemohla, byla to taková zkouška, kterou asi nachystal osud sám. Sny nám lžou a i naše paměť není spolehlivá. Z něčeho ale budu mít obrovský problém, byť už nyní jsem emocionální troska. Když jsem přišla v roce 1983 do Prahy, protože jsem se chtěla osamostatnit, tu zkušenost nikdy nelituji, tak byla pro mě čeština velmi nepřirozená. Uměla jsem vyslovit bezchybně česky pouze slovo houska ( pečivo ). Co nebo kdo by mi nyní naopak chybělo po návratu nazpět na Slovensko? Každý uděláme i nějaký ten logický myšlenkový překlep. Jste pouze plní nenávisti a závisti… Víte, v herecké profesi jde také o velké finanční honoráře, herec také mnohé udělá proto, aby se pouze zviditelnil, žádné jiné city nebo ohledy v tom nehledejte. Co je naprosto samozřejmé v herecké roli, ve skutečném životě tomu tak není. Vůbec ta činnost pro herce nemusí byt v jeho civilním životě tak samozřejmá. Například: Nejde o hereckou roli, ani o žádný herecký honorář a rada starších vám řekne například, abyste kvůli ní šel do lesa, nasbíral košík bukvic a všechny rychlo sečetl. Je to analfabetismus? L. Zaorálek ( ČSSD ) se ve včerejších hlavních večerních zprávách na ČT opět předvedl jako ten zkušený řečnický veterán. Zmiňoval kritizované svěrací kazajky, protože by byl prý nerad, kdyby poslanci nereagovali, nediskutovali a seděli jako by byli ve svěracích kazajkách a také mluvil o tom, aby tam nebyly žádné upravené detaily. Téma jiné : Svěrací kazajky pro cikány by byl rasizmus, pro muslimy jsou ok?
Rok 2008: České vládě se nelíbí svěrací kazajky. Přikurtování, použití svěrací kazajky, umístění do síťového lůžka nebo na izolaci dnes není zákonem upraveno, řekl člen výboru a právník Ligy lidských práv David Záhumenský. Přitom jde o velmi závažný zásah do osobní svobody.
I pan bavič pan Šíp má informace jako z první ruky ohledně vojenského zpravodajství jakoby byl zaměstnancem BIS. Samotný americký prezident Barack Obama se z bezpečnostních důvodů musel vzdát vlastního mobilu. Přepisy odposlechů kontrolovali i jiní čeští premiéři nejenom zdiskreditovaný P. Nečas ( ODS ).
S pozdravem. PS. Zmiňujete zlodějinu kolem tunelu Blanka, za tu by neslo odpovednost přímo i ekonomické oddělení Hl. města Prahy i s investičním oddělením. Ano, politické strany charakterizuje ich programová náplň. P. Bém problematiku Blanky rozebral kompletně. ZLATA.
03. 12. 2013 | 15:21

Zdeněk napsal(a):

Podle mne jste opravdu vazne nemocny.
03. 12. 2013 | 15:22

strýc virus HxNx napsal(a):

což o to, Respekt je špína už dlouho, v devadesátých létech se snad číst dal, ale teď? jediné, co zůstalo nadprůměrné, jsou kresby vynikajícího Pavla Reisenauera.
ovšem produkce pana ex-primátora Béma jsou stejně trapné jako pokleslá úroveň současného Respektu.
03. 12. 2013 | 15:25

Sch. napsal(a):

Kritika Respektu vyvolává dojem, že ostatní česká periodika či občasníky
jsou DOBRÉ :-o))))))

Ale co bysme nedarovali na oltář optimismu. Můžeme klidně pokračovat.
Třeba, že nějaký úsek na D1 kodrcá nebo že v řadách ODS je nějaký zloděj.
03. 12. 2013 | 15:36

strýc virus HxNx napsal(a):

Sch.

kritika Respektu vyvolává dojem... etc

jak v kom. ve mně nevyvolává žádný dojem, jen potvrzení vlastní zkušenosti, že je to mizerný, účelově manipulativní plátek.
tato zkušenost je o to smutnější, že před léty tomu tak nebylo a Respekt se dal číst.
03. 12. 2013 | 15:52

mb napsal(a):

na štěpána bez štěpána ...
03. 12. 2013 | 16:04

xerox napsal(a):

openbém ... :-)

ty kluku ušatá ... hale kolibříku , co takhle ještě znovu zkusit udělat olympiádu v praze ... můj hlas bys měl ... :-)
03. 12. 2013 | 16:19

Tom napsal(a):

Mám o duševní zdraví pana Béma vážné obavy,
v poslední době mu to zjevně vynechává.
Asi mu věnuji motlitbu.

občasný čtenář Respektu,
jemuž už pět let v řadě roste náklad a čtenost
03. 12. 2013 | 16:34

Freedom napsal(a):

Drahý Kolibříku vezmi si "malej" zavolej Mazánkovi a sem už nepiš. Jsi únavný ,nikdo ti nevěří ale myslím ,že by ti Hudeček mohl také udělat malou radost než tě zavřou. Mohla by se přejmenovat Blanka na Tunel Bém ,což je i logické -tunel je rodu mužského.O ten tunel ses bil jako das tak ten název by seděl a ty rovněž na Mírově.
03. 12. 2013 | 16:39

Alena Čechová napsal(a):

Vážený pane Béme,
toto není milostný dopis.
Poprvé jsem vás spatřila v roce 1989 na podiu našeho kolejního klubu, kde jste měl přednášku o drogách. Zalíbil jste se mi na první pohled, vaše vystupování, humor, troufnu si říct charisma dávalo tušit, že jen tak obyčejným doktůrkem nezůstanete.
Vzpomněla jsem si na tu přednášku v době, kdy jste jako generální sekretář meziresortní protidrogové komise vzkazoval panu Severovi, že po vašich zádech žádný politik šplhat nebude, a v duchu jsem samu sebe pochválila, že jsem se ve vás nemýlila.
Že jste se stal primátorem jsem uvítala; s lítostí přiznávám, že jsem do vás vkládala i jisté naděje, stejně jako troufnu si tvrdit mnoho mých spoluobčanů.
A dnes? Považuji vás za zlovolného skrčka, který se na ty skály drápe jen proto, aby si připadal vyšší. Můj tehdejší omyl spočíval zřejmě v tom, že jsem vás po té přednášce neviděla vstát ze židle.
Myslím, že už jste všechno řekl, prosím vás, už nic nepište, třeba se na vás zapomene.
03. 12. 2013 | 16:42

pražský řidič napsal(a):

Já znám Auto*mat jenom z nesmyslných článků zaslepenců, kterým asi kvůli barvosleposti nedali řidičák a tak musí jezdit po Praze jen na kole. A opravdu je to strašné, když někde musím jet za takovýmto cyklistickým blbečkem někde v hustém provozu automobilů po Praze. Způsob, jakým tito dopravní diletanti předjíždějí a objíždějí třeba i v zastávce stojící tramvaje zleva, je neuvěřitelný.
Proto si myslí, že Bém se nikdy neměl s někým z tohto úchylného sdružení o cokoliv sázet. Ale kdo se chce se samozvaným póvlem, kterého nikdo nikde nezvolil, bavit a dokonce sázet, tak musí počítat, že tahle verbež mu o oplatí třeba jen tím, že naschvál bude jezdit na chodníku před jeho barákem, dokud se někomu z nich nepodaří Béma před jeho barákem porazit. A pak si budou dávat na internet fotku, jak Bém kulhá po střetu s odvážným cyklistou, který tím protestoval proti stavbě tuneli Blanka.
03. 12. 2013 | 16:45

pepr napsal(a):

Je neuvěřitelné, kam až může vysokoškolsky vzdělaný člověk, lékař klesnout...Místo aby věcně bod po bodu přesně vypsal, proč je ten článek špatný, tak se to po několika úvodních normálnějších větách jen hemží Goebbelsem, soudružkami, kumpány apod. To že někdo napíše špatný článek (mně se zase tak špatný nezdál) není přece důvod chovat se jako totální primitiv, který není schopen věcné a systematické argumentace...Ani snad nemá cenu říkat že by se měl autor téhle ubohosti stydět...
03. 12. 2013 | 16:50

zemedelec napsal(a):

Pro xerox.
Pořád srandičky Vás drží,tak se přidám.
Olympiáda bude,ale mafiánů.
Za první místo,odměna,možnost vykoupání ve Vltavě.
Za druhé místo,odměna,projít se tunelem Blanka.
Za třetí místo,odměna,seskok padákem nakoupeným Kalouskem.
03. 12. 2013 | 16:50

Martin1 napsal(a):

Pane Bém
Když jsem nastoupil v 27 letech do jednoho velkého podniku s celostátní monopolní působností, tak si mne vzal pod patronát jeden pracující důchodce. Znal podnik od začátku a dokonce i jeho předchůdce v době kapitalismu. Než odešel do důchodu, tak končil na pozici hlavního ekonoma. Mohu říct, že tam (podle něj) celá kostra podniku i organizace práce byla až na pár výjimek zachovánaz doby kapitalismu - vše tam klapalo. Na pořádku byl ten podnik založen.
Tomuto člověku jsem nějak připomněl snad jeho syna, který se zastřelil na vojně a tak se mi věnoval skoro otcovsky. Vrstevníci se divili, proč toho "dědka" stále poslouchám, proč si ty věci nedělám podle sebe.
Měl dobré rady, kterými jsem se začal řídit jak v tom zaměstnání, tak i v osobním životě.
1) Každé ráno začni tím, do čeho se ti chce nejméně
2) Když se budeš chtít v práci někdy fláknout, tak si proto musíš vytvořit již dříve předpoklady - hlavně musíš věci v drobnostech dotáhnout vždy do konce a mít evidenci v naprostém pořádku. Pak můžeš i předstírat, že ti to chvíli trvá, než to najdeš (dokonce to musíš dělat - jinak tě budou tví hloupější nadřízení budou zneužívat - budou svou evidenci podceňovat a budou na tebe spoléhat)
3) Budeš dělat v majetku, kde bude pro tebe (nesmí to tak být) lákavé klidně i posunutím desetinného místa něco upravit. S tím se rozluč - tvůj předchůdce už sedí.
4) Když budeš vytvářet předpisy o majetku a postupy, tak musíš vidět za každým zaměstnancem zloděje. To samé se týká kontrol, které budeš provádět.
-----------
Pane Bém, řekl vám do života na radnici někdo pár lidských rad?
Já bych vám řekl (už jsem ve věku toho pracujícího důchodce - školitele), že se musíte rozhodnout mezi horami, prací, atd.
Jinak si myslím, že vám tam chyběl člověk formátu toho mého školitele - nebo formátu člověka mého ražení. To vycházím z toho, že je vše v pořádku, že chyba je jen v nepořádku ve vedení - ve smlouvách - v evidencích.
Pokud ten bordel byl "programován", aby si nepoznala "rozkrádačka", tak to bych nemohl sloužit.
Tedy:
a.) pokud to je jen bordel administrativní - tak to lze přibližně provést rekonstrukci dokladů, jsou vždy na několika místech (dělal jsem to také u jedné pobočky), pokud chybí i tam, tak to bude pod bodem (b)
b.) pokud je to "rozkrádačka", tak se tady nevykrucujte a šetřete se na soud
c.) pokud jste potřeboval k sobě ještě nějakého "tajemníka" v osobě Janečka, tak jste ho měl zaměstnat legálně a ne se nechat takto zesměšnit.
d.) Já se domnívám, že vám úplně vypadla z hlavy elementární slušnost a asi i s tím směrnice a předpisy, jak se máte chovat a co je už za hranicemi. Stává se to některým lidem - prostě jim to vleze všechno (to dobré postavení)do hlavy.
K tomu jsem dostal taky radu od mého školitele - řídil jsem se tím, když jsem povýšil.
"Zůstaň stále stejný - normální, lidé ti pak odpustí i drobné zakopnut, jinak ti jednoho dne namydlí schody"
P.S.
Nesnažte se zde obhajovat, stejně není v našich silách to pochopit (možná vám i ubližujeme), to přeci mohou posoudit jen lidé, kteří si mohou nalistovat jeden doklad za druhým, návaznosti, stav předpisů pro uzavírání smluv, kdo měl pravomoc to podepisovat a tak dále. To tu nikdo nemáme - je to jen z naší strany dojem a emoce. Nic víc - třeba jste jen nešikovný okolím zneužitý člověk. Jak jste mohl vůbec přijmou tu funkci? Tam se hodí přece ekonom a psychiatra budete potřebovat nyní sám - a pokud je mi známo tak snad to sobě ani nelze dělat - nebo taky jó?
03. 12. 2013 | 16:50

skura napsal(a):

Pavel Bém:

"„KVALITA“ v něm poskytovaných informací i jejich objektivita, tedy dvou klíčových parametrů, podle kterých je možné měřit KVALITU média."

cs.wikipedia.org/wiki/Definice_kruhem
03. 12. 2013 | 16:58

zemedelec napsal(a):

Pro Martin1.
Velice dobré a poučné.
Mě to připadá,že si Bém něco uvědomuje a nechce skončit jako Klaus,opovrhován.
Jenže kdyby se šlo až do detajlů,bude zle,proto se snaží,hodit vinu na druhé.
03. 12. 2013 | 17:02

JiB napsal(a):

Kolibříku,

řekl bych, že když na RESPEKT čiší síru a vylévá si hněv někdo jako Vy, tak to bude dobré znamení. Patrně je v něm opět něco zajímavého.

Chtěl bych Vám proto poděkovat za upozornění a hned zítra si jej koupím a s chutí se do něj začtu.

Přeji hezký večer.
03. 12. 2013 | 17:02

Pompeius Magnus napsal(a):

Faktická poznámka k autorově mlžení:
i) Blanka nepropadla jen ve Stromovce ( tam dvakrát) , ale i mezi Prašným mostem a Hládkovem
ii) Trojský most byl předražen přinejmenším o třetinu
03. 12. 2013 | 17:08

šašek z Jihlavy napsal(a):

Martin1
Hezky jste to Pavkovi objasnil. Ale vrtá mi hlavou, proč tu funkci přijal MUDr.Svoboda, taky není ekonom. Nebo že by usoudil, že v tom bordelu bude třeba jeho kvalifikace?
03. 12. 2013 | 17:10

xerox napsal(a):

zemedelec - 16:50

.. Olympiáda bude,ale mafiánů ,,

pokud by se jednalo o první olympiádu mafiánů z celého světa dovolil bych si navrhnout alternativu ... první tři místa by měly společnou cenu - procházka v tunelu blanka i se zasypáním za živa za přihlížení z tribun uvnitř tunelu všech zúčastněných olympioniků ... :-)
ale obávám se , že při propadu zeminy např. ve stromovce ... by se zase dostali ven ... takže nevim ... :-)
03. 12. 2013 | 17:14

hynek napsal(a):

Pan Bém nevěděl kolik to bude celé stát, veděl, kolik to bude stát do té doby, kdy u toho bude, takže o celkové ceně veřejnost nikdy nemohl informovat. To je pozoruhodný argument. Budu si ho muset zapamatovat. Vzhledem k tomu, že vnější okruh se postaví tak za 30let a bůhví jak bude vypadat, to budeme mít za 36 miliard do ZOO teď dlouho hodně pohodlné.
03. 12. 2013 | 17:16

Martin1 napsal(a):

šašek z Jihlavy
Možná MUDr.Svoboda usoudil, že lékaři jsou tam na místě, ekonomické věci obstarají lobisté - oni budou s motýlkem na ohryzku pouze reprezentovat a snad se budou starat jen o hygienu, že je to tam celé nakažené prostitutkami a ty je potřeba sledovat, aby nerozšiřovaly dál své nemoci a tak raději nevyhlašoval výběrová řízení - je lepší, aby to dokončila jen jedna nakažená - proč to dále šířit. Nyní tu teorii ještě bude muset vysvětlit - obhájit u soudu. Soudce by měl být také lékař - snad patolog by tam byl na místě.
03. 12. 2013 | 17:26

KarelD napsal(a):

Správne by bylo, pane Béme, kdybyste byl nucen se hájit před řádným soudem. Dopravní stavby se staví nejen u nás,ale prakticky v celém světě. V civilizovaném světě jsou nastavena pravidla, jak nakládat s veřejnými financemi. Jakým způsobem vybírat z uchazečů o veřejné zakázky a jak si vynutit kvalitní a cenově přiměřené dílo.
Soudím, že by stačilo tyto zásady respektovat. Problém je v tom, že u nás postkomunistická ODS pečlivě dbala na to, aby se svoboda nepojila s odpovědností. Příklady netřeba uvádět,nestačila by kapacita tohoto serveru.
Pane Béme, jste jistě inteligentní člověk, tak alespoň nerozmazávejte ten výkal, který jste po svém primátorování zanechal. Mezi asertivitou a drzostí existuje dle mého soudu hranice, kterou jste patrně nezaregistroval, když jste jí v dávné minulosti překonával.
03. 12. 2013 | 17:41

ZM napsal(a):

Bém napsal-
Respekt je jeden z nejmizernějších občasníků na české mediální scéně a proto ho také nikdo nečte.
---
Bém taky napsal-
Tak jako já jsem musel nechtěně část posledního čísla přečíst, ...
---
Vyplývá z toho, že Bém Respekt nečte a četl pouze článek v konkrétním čísle. Otázka tedy ale je, dle čeho Bém posuzuje, že kvalita poskytovaných informací v Respektu je na nízké úrovni :) Pokud někdo něco nečte, tak přece nemůže vědět, co tam píšou :) I kdyby objektivita v tom jednom článku, týkajícího se tunelu Blanka byla špatná, tak to ještě automaticky neznamená, že objektivita všech článků je špatná. Většinou je to tak, že pravda je někde "uprostřed". Respekt si tedy koupím a pak si vytvořím vlastní pravděpodobné "vyhodnocení" sám, nepotřebuju to "servírovat" od Béma :)
03. 12. 2013 | 17:56

ZM napsal(a):

Martin1- správná připomínka. Gynekolog (lidově porodník) a psychiatr už ve vedení Prahy byli. Nyní je čas, aby se do vedení Prahy dostal patolog, neboť bude nutné hodně věcí "rozpitvat" :) NA to ale bude potřeba pořádně ostrý "skalpel" a hodně silný žaludek :)
03. 12. 2013 | 17:59

mazec napsal(a):

Ten lékař byl neměl léčit nikoho jiného než sebe a to pouze pod dohledem jiného lékaře.
Agresivnbí zoufalec, co kope kolem sebe. Sám je dost sebepošpiněný a tak špiní druhé.

Úsudek veškerý žádný.
03. 12. 2013 | 18:02

ZM napsal(a):

Bém napsal-
„Kvalita“ v něm poskytovaných informací i jejich objektivita, tedy dvou klíčových parametrů, podle kterých je možné měřit kvalitu média, je na tak zoufalé úrovni, že je s podivem, že jej ještě vůbec někdo čte.
---
Objektivitu a kvalitu informací v nějakým časopise osobně rozhodně nebudu posuzovat na základě názoru Béma.

Stačí mně přečíst si článek z wikipedie-
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_B%C3%A9m

V článku je mimojiné napsáno-
Roku 1994 složil druhou atestační zkoušku v oboru „prevence a léčení návykových nemocí“.
---
Moc je taky návyk. Bém už není ani primátorem, ani poslancem. Takže nyní má pravděpodobně abstinenční příznaky :)
03. 12. 2013 | 18:04

Adam napsal(a):

Bém slíbil přiložit ty SMS, které si vyměnil s redaktorkou. Kde jsou?
03. 12. 2013 | 18:12

ZM napsal(a):

Informací o tunelu Blanka je na webu hodně, např. zde-
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/252818-hudecek-v-ovm-smlouvy-na-blanku-nejsou-platne-stavet-nelze/
Výňatek z článku-
"Problémy se objevily i s vyplácením faktur za vícepráce. Minulý týden Metrostav oznámil termín zastavení prací, Praha mu dluží přes dvě miliardy korun. Vedení města reagovalo oznámením, že smlouvy s Metrostavem jsou s největší pravděpodobností neplatné. Podle primátora totiž smlouvu nikdy neprojednala Rada ani zastupitelstvo hlavního města Prahy. Firma proto případ předala k rozhodčímu soudu."
---
Ať už je to jakkoliv, tak jedno je jisté. Tunel bude dostavěn. Nejisté je to, kdy a za jakou celkovou cenu. Současný stav připomíná karetní hru poker. Kdo bude mít pevnější nervy, ten vyhraje.
03. 12. 2013 | 18:23

ZM napsal(a):

Adam napsal(a):
Bém slíbil přiložit ty SMS, které si vyměnil s redaktorkou. Kde jsou?
18:12
---
I kdyby je přiložil, stejně nedokážeme ověřit jejich pravost.
03. 12. 2013 | 18:25

K.M. napsal(a):

Vážený pane Béme,

ve Vašem minulém blogu, kde pro Vás nebyl partnerem pan Šídlo...,
jsem se Vás v diskuzi dotazoval, co obdrželi radní na magistrátu, Vás... včetně...,
za ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VYMÁHANÍ DLUHŮ /v řádu 100 milionů ročně.../?!

Do 03.12.13-18:15 jste neodpověděl?

Mám se dotazovat u policie...?

K.M:
Nebo u advokátní kanceláře BROŽ & SOKOL & NOVÁK...?
03. 12. 2013 | 18:37

Martin1 napsal(a):

"Vedení města reagovalo oznámením, že smlouvy s Metrostavem jsou s největší pravděpodobností neplatné. Podle primátora totiž smlouvu nikdy neprojednala Rada ani zastupitelstvo hlavního města Prahy. Firma proto případ předala k rozhodčímu soudu."
--------------
Pokud se hájí Praha, že smlouvu za Prahu nepodepsala "předepsaná skupina lidí podle nějakých předpisů", tak je to tam opravdu pro pořádného psychiatra. To by vypadalo, že se předhánějí, kdo je blbý a ještě blbější.
Vždyť to Metrostav (a dosadit všechny dodavatele) vůbec nemusí zajímat, pro ně je postačující, že tam je někdo za Prahu s razítkem podepsán a jejím pracovníkem. On přeci nemá možnost zkoumat - zda je na straně Prahy všechno v pořádku.
To, že tam nejsou podpisy jiných, nebo, že to neproběhlo, jak mělo podle předpisů pro Prahu pro tyto věci - díla je chyba jen Prahy !!! a ne dodavatele.
Pokud to Praha dává k soudu, tak to je správně (ale z jiných důvodů, než nám předkládá) - určí se tím viník na straně města, ale na plnění smlouvy to nemá vliv. Dodavatelům do toho nic není. Jen jim může vadit(asi i vadí), že se v tom bude někdo šťourat a ukáže se, že je to předražené.
03. 12. 2013 | 18:40

ZM napsal(a):

Při řešení problémů velkého rozsahu v některých případech pomůže, zkusit vyřešit principielně podobný problém malého rozsahu. Je nějaký pozemek. 50% vlastník je právnická osoba A, 50% vlastník je osoba B. Právnická osoba A sepíše se stavební firmou smlouvu, bez souhlasu osoby B. Stavební firma rozestaví stavbu. Nastane sitauce, že v právnické osobě A se změní vlastníci, např. v akciové společnosti se změní akcionáři. Právnická osoba A odmítne dále platit za výstavvbu s odůvodněním, že smlouva je neplatná, neboť nebyla podepsána spoluvlastníkem pozemku, osobou B.

V takovém případě je spoluviníkem i stavební firma, která vůbec neměla stavbu začít, protože neměla souhlas spoluvlastníka pozemku. Osoba B může např. na stavební firma podat žalobu. Nebo se může např. se stavební firmou dohodnout. NApř. tak, že tu stavbu udělají levnější a pořeší se to smlouvou novou.

V případě tunelu Blanka, pokud je opravdu smlouva neplatná, tak Metrostav vůbec neměl se stavbou začít.
03. 12. 2013 | 18:52

Libertad napsal(a):

Pane Béme,18 měsíců vazby bez kokainu, to Vám upřímně přeji.

Sidonio Libertad
03. 12. 2013 | 18:52

ZM napsal(a):

Martin1 napsal(a):

Vždyť to Metrostav (a dosadit všechny dodavatele) vůbec nemusí zajímat, pro ně je postačující, že tam je někdo za Prahu s razítkem podepsán a jejím pracovníkem. On přeci nemá možnost zkoumat - zda je na straně Prahy všechno v pořádku.
18:40
---
To je dost naivní názor. Metrostav staví rozsáhlou stavbu v ceně miliard korun a ne kůlničku na dřevo. Metrostav si to samozřejmě zjistit měl, jestli je právně vše v pořádku.
03. 12. 2013 | 18:57

mor a chlolera napsal(a):

ZM

Ono to už není jen o nervech, když Vám budou právníci tvrdit, že zaplacením překračujete zákon, pak se Hudečkovi nedivím.

I když si o právnících nedělám vůbec iluze, neboť za patřičný bakšiš se dá právo a spravedlnost ohnout jak prut, také z toho má chudák ta paní co drží váhy, na hlavě mokrý hadr, musíte jejich názor alespoň minimálně brát v potaz.

Když Vám lékař oznámí, že bez těch prášků jste do půl roku na prkně, bude vám minimálně naskakovat husí kůže.

Nedrží mě opravdu žádná sympatie k Hudečkovi a je mi úplně jedno kdo bude Pražáky okrádat z prava nebo zleva, když si takto zvolili ať trpí, ale ta představa, že oni berou okrádání státního rozpočtu ( viz Bém ) jako běžnou praxi a normu je děsivá.

Bém tady zvrací jeden článek za druhým, jak je ochoten přijmout politickou odpovědnost, ale jen do roku 2010, a to je vše.

Proč ?

Protože politická odpovědnost nebolí ! Za tu se nezavírá. Ano tu Vám tady přiznám, kdykoli budete chtít.

Ale odpovědnost finanční nebo osobní ? Takovou co má každá pokladní v Tescu nebo v Lidlu ? Ne takovou zodpovědnost, i když rozhoduji o miliardách, po mě nemůžete chtít.

Vždyť já jsem jen politik a dělám to vy stádo pro Vaše blaho. A buďte rádi, že to dělám.

Strašné ? Přeháním ? Není to pravda ? Kde jsme potom 24 let žili ?
03. 12. 2013 | 19:07

fikus napsal(a):

o Bémovi bez skrupulí
03. 12. 2013 | 19:10

Martin1 napsal(a):

ZM
To není naivní názor. Já dělal v oblastech majetkových asi 19 let. Má to logiku. Vždy to tak bylo - je fakt, že u nás se jednalo o stavbu budov, ale mělo to stejnou logiku. To samé se týká i faktur - často se stalo, že to podepsal někdo, kdo problematiku neznal a nebyl odpovědný a hned byl u nás malér - nikdy ne na straně dodavatele - tam se jednalo jen o jeho dobrou vůli něco změnit. To by chtělo opravdového právníka - já mám jen praxi a právní cítění. Myslím, že nemáte pravdu. Podle vás by tedy měl Metrostav zkoumat, zda mají všechny potřebné náležitosti v pořádku i lidé zastupující Prahu. Uvedu například, že někdo z nich uvedl nesprávné jméno, nebo titul - nemá požadované vzdělání, nebo nesložil nějaký slib, nebo mu schází jmenování,atd.Z právního hlediska (podle vás)je pak taková smlouva platná nebo neplatná?
03. 12. 2013 | 19:10

Rišan napsal(a):

Když už musíme trpět, že se tento dobrý Klausův žák, kterého důvěrně zovu gumová huba, dosud nezodpovídal z jediné ze svých ničemností, nemusíme snad aspoň poslouchat příval jeho chucpe žvastů. I když to snad znamená, že přeci jen trochu znervózněl.
03. 12. 2013 | 19:22

LeBron napsal(a):

Pájo dobrý, na pražáka dobrý. Já bych ale odbočil od problému, jak tunel dostavět a nejít do tepláků k mnohem většímu problému a sice jak ho legálně provozovat? Zatím nikdo nepoukazuje na fakt, že jak v územním rozhodnutí, tak ve stavebním povolení se výslovně předpokládá, že komplex tunelu Blanka je možné uvést do trvalého provozu teprve po zprovoznění příslušného perimetru vnějšího městského obchvatu. Ano, je to ta část obchvatu, která nedávno přišla o "zákres" do územního plánu, kterou Bém s partičkou naprojektoval a naplánoval (podobně jako Blanku) v nejdražší možné variantě (tunel pod Suchdolem navazující na bombastický most přes Vltavu). Takže až někdo v roce 2015-18 hodí do (trvale)zkušebního provozu Blanky vidle, budeme svědky dalšího lex Blanka a vlastně to bude v celém "případu" symptomatické...
03. 12. 2013 | 19:25

PetrB napsal(a):

§ 72 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze: Primátor hlavního města Prahy zastupuje hlavní město Prahu navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva hlavního města Prahy nebo rady hlavního města Prahy, může primátor provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony neplatné od samého počátku.
Metrostav tedy musí zajímat, jestli byl podpis schválen radou nebo zastupitelstvem, jinak jsou podepsané smlouvy cáry papíru.
Pane Béme, kde jsou ta ČÍSLA USNESENÍ, kterými byly smlouvy schváleny? Pořád nejsou známa. Proč nebyly ještě ty smlouvy zveřejněny? Takhle se není moc o čem bavit. Nejsou to náhodou jen jakési objednávky OIM podepsané jeho ředitelem bez náležitého zmocnění?
03. 12. 2013 | 19:32

Martin1 napsal(a):

PetrB
Díky za upřesnění a vyhledání paragrafu. Ale stále mám jisté pochybnosti, zda je to tak jednoduché.
To je předpis, kterým se řídí Praha (nikde tam není napsáno, že to platí pro dodavatele díla), ale pak jsou tady určitě obecné právní normy a samotná smlouva pro dodavatele a investora, tam si klidně dovedu představit, že se bude dodavatel chránit proti kotrmelcům ze strany investora a ve smlouvě mu může tyto povinnosti uložit přesně jen na jeho bedra - protože řečeno logicky není opravdu v jeho silách zkoumat, zda v té radě sedí ti správní lidé a splňují všechny náležitosti. Já bych to tak udělal. Chtělo by to vidět. Proč to nikdo neukáže - v tom bude zakopaný pes - možná celá smečka psů.
03. 12. 2013 | 19:46

PetrB napsal(a):

Dokud opravdu nezveřejní smlouvy, můžeme všichni jen spekulovat. Zákonem o hl. m. Praze se sice řídí Praha, ale když ta zákon nerespektuje, může to tvrdě dopadnout i na dodavatele nehledě na obecné právní předpisy. Usnesení orgánů města jsou veřejně dostupná a zvlášť při tak velké zakázce si měl dodavatel ověřit oprávnění toho, kdo podepisuje.
03. 12. 2013 | 19:56

StandaT napsal(a):

Pane Béme, máte štěstí, že do mrtvol nekopu.
03. 12. 2013 | 20:07

Martin1 napsal(a):

PetrB
"Usnesení orgánů města jsou veřejně dostupná a zvlášť při tak velké zakázce si měl dodavatel ověřit oprávnění toho, kdo podepisuje."
----------------
A co a jak je to u dodavatelů? Tam je to vždy všechno v pořádku? Co když je stejný "pořádek" i tam? :)
03. 12. 2013 | 20:11

PetrB napsal(a):

Nebudu se pasovat do role odborníka přes smluvní právo, tím rozhodně nejsem, ale předpokládám, že u dodavatelů by se v případě podpisu smlouvy někým neoprávněným nejednalo o takový průšvih. Nejedná se tam o neplatnost od samého počátku na základě zákona o hl.m. Praze. Když by nikdo nic nenamítal a dodavatel mlčky nebo výslovně s tím úkonem, byť neoprávněným, souhlasí, tak by to mohlo být OK.
03. 12. 2013 | 20:19

Rumburak napsal(a):

Škoda el. proudu. Slovo Bém mi ježí chlupy. Směje se nám všem do ksichtu.
03. 12. 2013 | 20:35

Martin1 napsal(a):

PetrB
To si také myslím, že u dodavatelů podobný problém není.Ale ten - dodavatel zase musí umět doložit všechny práce - fakturované práce - tam může být zádrhel a tak se oba vydírají - je to takový poker a šachy dohromady s účastí veřejnosti. Je to však nudnější, než šachy a poker v přímém přenosu. Nevidíme na šachovnici ani na karty a hráči jsou na slabé úrovni, nebo je to součástí hry. Možná to poslední je pravda - hrají nám jen divadlo. A to ho jen komentují a každý jen podle sebe - podle svého vidění. A hlavní představení je jen pro VIP v soukromí za oponou v tichosti v tvrdé měně - "voko bere" (jak to říkal Bém o tom přivřeném oku?), které režíruje nějaký klon "Janouška" (omlouvám se v předchozích příspěvcích jsem psal Janeček - ten je od jiných kolotočů)
03. 12. 2013 | 20:48

rhisus sardonicus napsal(a):

http://zpravy.idnes.cz/at-ma-bem-na-rukou-treba-zlaty-orloj-ale-dy9-/domaci.aspx?c=A081125_190009_nazory_abr
03. 12. 2013 | 21:03

Michal napsal(a):

Nezralý hošík v čase, kdy by měl člověk být mužem je trapné.
03. 12. 2013 | 21:39

Z.Magistátu napsal(a):

A proč to tak (jak tvrdíte) - vůbec není? Uvádím pouze jeden příklad Vašeho "řízení" stavby (s pomocnou rukou Vašeho kamaráda z radnice Prahy 6, posléze šéfa odb.měst.investora Tomana):
1) Při projednávání trasy tunelu Stromovkou tehdejší odbor životního prostředí magistrátu konstatoval nevhodnost této varianty z geologického hlediska a možným propadům terénu předmětného (památkově a přírodně)chráněného území. Nesouhlasné stanovisko s tunelováním Stromovky vydalo i oddělení městské zeleně magistrátu (zodpovídající za zachování kvality parku) právě s ohledem na možnost trvalého a nevratného poškození parku a ohrožení bezpečnosti návštěvníků.
2) Nejen, že jste (spolu s panem Tomanem) tuto variantu v Radě HMP prosadil, ale odpor úředníků (ředitelku odb. živ. prostředí a vedoucího odd. městské zeleně) jste "vyřešil" vyhlášením tzv. reorganizace. V rámci které byli oba úředníci vyhozeni (po 15ti letech kvalitních služeb městu) "pro nadbytečnost".
Od psychopatické osobnosti, jakou bezesporu jste, těžko očekávat něco jiného, než lhaní a manipulaci. O ničem jiném Váš blog není...
03. 12. 2013 | 22:02

Šňup napsal(a):

Pájo, přiznej barvu! Jak dosahuješ v posledních deseti letech "rovnováhy, harmonie a homeostázy"? Není to uhlí! Je to koks!
03. 12. 2013 | 22:33

janstary napsal(a):

Pan Bem je cim dal trapnejsi. Nedosahuje svymi zvasty Respektu ani po kotniky, lze kudy chodi a mysli si, ze ctenari Respektu jsou blbci. Nejsou, Kolibriku. Zadnou dusevni ocistu a hygienu nepotrebujeme a tim mene od vas. Spis odpocinek od tech nesmyslu a trapnych vejmluv. Ze by nedostatek kysliku v mozku? Homeostaza je dobra vec, pane Beme. Jeste lepsi je ale drzet tlamu a nemazat se s lenem, ktery jste nam za tech nasich 36 melounu vyrobil. Cim vic se v nem rejete, tim vic na vas ulpiva... a pekne smrdi.
03. 12. 2013 | 23:13

zdenekb napsal(a):

Dle kadence článků to vypadá, že Kolibřík už piluje obhajobu...

Píše: "...zavázal jsem se, že stavba se neprodraží, rozuměj: nepřesáhne částku přibližně 21 miliard." Bohužel to, co nyní vydává za samozřejmost (částka je jen za stavební část, celkové náklady budou vyšší) jsme od něj v budovatelských letech nikdy neslyšeli. Asi to měl za samozřejmost i tehdy... nebo spíš nechtěl obtěžovat Pražany fakty. Vlastně nelhal, jen neříkal úplnou pravdu. Něco jako proslavení prodavači hrnců. Šmejdi.
03. 12. 2013 | 23:28

Lila napsal(a):

Blog pana Béma obsahuje nespočet (ubohých a hloupých) urážek redaktorky Svobodové a týdeníku Respekt. Proč exprimátor Prahy raději vysvětlí, případně nedoloží, jak se mohlo stát, že schválená cena investice - 21 miliard se v tichosti mohla navýšit o 15 miliard.
Myslím, že okolnostmi budování tunelu Blanka by se měly zabývat orgány činné v trestním řízení!
04. 12. 2013 | 07:52

Skalder napsal(a):

Respekt nikdo nečte. Pak se zjistí, byť s podivem,že někdo přece. A nakonec se kvůli tomu někomu/nikomu napíše dlouhý článek.
Jestli takhle řídil Pavel Bém Prahu...
To Lila: pan Bém to napsal jasně: 21mld + 4mld = 21mld+15mld
04. 12. 2013 | 08:10

Blanka napsal(a):

Pane Béme, díky za tip. Článek v Respektu jsem si po vašem upozornění přečetla. Nebýt vás, tak by mi unikl a s ním i spousta zajímavých informací :-) Byl rozhodně sdělnější, než vaše texty z poslední doby, kde jen vršíte spoustu prázdných frází a urážek.
04. 12. 2013 | 08:15

Jarle Halsnes napsal(a):

No, pane Bém, Respekt zrovna třikrát nemusím. Netroufám si ale soudit jestli je to jeden z nejhorších občasníků . Zato jsem si jist, že Vy jste jeden z nejhorších současníků...
04. 12. 2013 | 11:08

vilemína napsal(a):

Pane Béme,
článek od článku jste čím dál hysteričtější. Nedáte na rady pražanů, se kterými jste to myslel tak dobře. Chce to víc obkladů na hlavu a méně koksu. A také více trpělivosti, než i na Vás dojde řada.
04. 12. 2013 | 13:20

HOVNOUSEK napsal(a):

Pan Bém je schopny člověk, který v životě neco dokázal poctivou práci a pílí, avšak lid a lůza žádá krev. Neschopné rychlokvasky jako Hudecek a jemu podobni toho pouze populisticky využívají a sklízí stavnate plody sve zoufale prumernosti a neschopnosti, aniz by cokoli vytvorili. Tragikomicke...
04. 12. 2013 | 13:28

razdva napsal(a):

HOVNOUSEK
Máš výstižnej nick.
04. 12. 2013 | 15:18

MrtváHouska napsal(a):

Jseš nejen HOVNOusek, ale i srandista :-)
04. 12. 2013 | 17:43

scientist napsal(a):

psychopat. Homeostázovnej!
04. 12. 2013 | 21:44

Desiderius napsal(a):

Bém je hysterický,to je dobré znamení: bude mít velké problémy s trestním právem.
04. 12. 2013 | 21:53

PetrB napsal(a):

Na uvedeném odkazu je trochu odkryta argumentace ohledně neplatnosti smluv na Blanku, použita je trochu jiná argumentace, než jsem předpokládal, nicméně následky jsou stejné.
Zmiňované ustanovení § 59 odst. 3 zákona o hl. m. Praze: Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech: ... j) o nabytí a převodu nemovitých věcí.
http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/udajna-neplatnost-smluv-na-blanku-pry-otevreni-pandorina-hangaru
04. 12. 2013 | 22:11

pražan napsal(a):

Pan Bém moc dobře ví, co je stres a jak nejlépe s ním bojovat. Tipuji, že oblečen do slušivých tepláků píše a píše. Účinnější by bylo odstraňování stresu pomocí krumpáče pokud možno i v těch teplákách.
04. 12. 2013 | 22:53

svědek Klausovy velezrady a škůdcovství napsal(a):

Na ZDŠ a gymplu jsme Pavlovi říkali Střívko.

Je jím stále.
Jen si teď není jist, zda to ukočíruje, aby s kauzy něco natvrdo neslíznul.

Jó, bejvala to jiná léta, Kolibříkem vedené orgie v budoárech a jiných prostorách prvoreplublikového luxusu primátorského apartmá v jednom křídle Městrské knihovny, hned vedle radnice, na rohu Žatecké a Mariánského náměstí.

Das war noch Jahren, "horolezče."
Škoda, že ten mladý už ani kašnu na Uhelňáku nezdolá a ona zdolá jeho.
05. 12. 2013 | 00:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 12. 2013 | 10:27

considers barshu napsal(a):

Proč pražští radní proinvestovali miliardy na tunel, aby najednou, po několika letech usilovného tunelování, zjistili, že je to v podstatě černá stavba?
05. 12. 2013 | 23:11

impotentni cenzor napsal(a):

Rozumím pane cenzore. Jeste ze vás máme. Vy mate patent na rozum a všem urcite co je pro nás dobre a co ne, to je záslužné. Nechcete to delat napříč celým internetem, nebo lépe ? Citim ze velká část prizpevku není dostatečně vecna.
07. 12. 2013 | 07:21

stejskal napsal(a):

Nechci, pane impotentní cenzore. Ono udržet alespoň trochu slušnou debatu zde (bez hrubých nadávek, urážek apod.) je i tak dost náročné. Celá řada lidí si myslí, že pravidla určují oni, takže mohou kamkoliv vtrhnout a začít to mydlit (a tedy vyhnat ty, kdo nemají agresi rádi). Nemohou. Někteří majitelé či provozovatelé si chrání to, co vybudovali a o co se starají. Je to jejich nezadatelné právo.

Hezký začátek pracovního týdne.

Libor Stejskal
09. 12. 2013 | 09:56

zachránce národa a státu napsal(a):

Způsoby jakým guvernér ČNB začal uměle likvidovat naši národní měnu je nehorázný a hraničí s trestním činem ohrožení národního hospodářství a vlastizrady. Dokonce se guvernér a jeho nohsledi chlubí jak úžasné výsledky dosáhli, že „jejich“ vývozci zvýšili obraty o cca 18%. Jsou to hezké údaje možná i pravdivé , ovšem jenom pro vylepšení obrazu naší ekonomiky k pozdějšímu přijetí EURA či pro splnění nějakých podmínek růstu HDP Česka pro zvědavce z EU. Ne však o tom jaký přínos čistý zisk – ve formě daně přistane do státního rozpočtu.
Jednotlivci od vývozců si určitě polepšili jak výší tržeb, tak i jednoduše získánými zisky /umělou likvidací kurzu měny/. Ano bohatnou. Jenom 13 000 firem dokonce i se státní účastí „propírá“ zisky přes daňové ráje. Poctivých je málo, finančák je nekontroluje. Nezaměstnanost, ale roste ještě více, firmy nemají na platy či je snižujíPřijetí EURA s předpokladem cca v roce 2017 je asi potřebné, ovšem ne v kurzu české koruny vůči EURU, a ten může být i třeba 34 : 1 , jak se o tom v médiích i TV vyzpovídal pan guvernér, že českou korunu bude devalvovat dle potřeby i několikrát /zřejmě podle toho jaké papírové výsledky mu budou vyhovovat při předkládání EU nebo našim vůdcům/.
Co je ovšem podstatné. Nesmíme dovolit, aby poškozoval stát a už vůbec ne více než 9 milionů českých poctivých občanů, kteří těžce musí makat na své živobytí. Abychom se mohli přiblížit výší mezd v Eurech ve vztahu k trochu vyspělejším zemím.
Kam nás likvidace kurzu české koruny dovede s předpokladem zavedení Eura v roce 2017? V té době už Euro může být na kurzu 34 Kč za 1 Euro. Když tedy jste měli cca v roce 2008 – 2012 plat 24000Kč čistého, tak byste měli po přepočtu plat cca 1000 Eur. Při stejném platu, /neboť určitě vyšší nedostanete spíše měnší,krom tedy těch vyvolených co si určují platy,odměny a odchodné sami/ 24000Kč kdy dojde k výměně koruny za Eura při kurzu 34:1 budete mít plat ne 1000 Eur ale jenom cca 700 Eur!!! Takže se vrátíte do doby, tak pár let po revoluci 1989. Vám to nevadí? A co důchodce jak zaplatí své výdaje. Průměrný důchod je ani ne 10500Kč tzn. ještě v první půli roku 2013 bylo Euro 25Kč takže vyjádřeno v Eurech cca 420 Eur , po výměně měn dostane důchodce za stejný důchod nebo teda o valorizaci možná pár korun vyšší/ 10 800Kč/ 320 Eur!!! A úspory v bankách, pod polštářem nebo penzijní spjoření co jste si našetřili, např. 100.000Kč za to byste měli před pár měsíci 4166 Eur, po výměně měn jenom 2941 Eur. Takto se necháme okrádat? Naopak kdyby nebylo zásahu guvernéra ničením hodnoty české koruny Euro by bylo dnes již na úrovni méně než 24 Kč neboť ekonomika zatím není na dně. I po jeho zásahu koruna dokázala na trhu posilovat . On to ale nedovolí a opět ji chce zlikvidovat. Nám jde o to , abyste měli Euro ne za 34Kč v době výměny , ale nejlépe za 20 Kč!!! Abychom se platy a tím co jsme si našetřili přibližovali alespoň trochu vyspělejším zemím, a ne Kubě nebo KLDR. Takže i obyčejný důchodce by měl v době předpokládané výměny měn ne v průměru 320 Eur, ale 10.800Kč:20= 540 Eur!!! A to se týká každého poctivě pracujícího člověka v této zemi!! Policistu, bagristu,úředníka, soudce, uklízečky...jejich platy a úspory by jeli nahoru podobným propočtem. Panu guvernérovi jde o to, aby zlikvidoval poctivé občany o jejich platy a úspory?! Toto si necháme líbit? A stát by na splátku dluhu v Eurech vydal na 1 Euro jenom 20Kč a ne 34Kč?
Guvernér dostal od nějakých podobně vychytralých Angličanů cenu guvernér roku. Jasně vždyť jim to vyhovuje . Oni by od něj klidně brali kdyby byla koruna devalvována na 100 Kč za Euro. Jak by se pak Angličanům a jiným zde hýřilo v barech a salónech, a levně nakupovalo. Spíše by měl dostat Leninovu cenu za plánování jak zničit hodnotu české koruny, plánovaně a uměle. Ne tržním pohybem na trhu měn. Toto je kapitalistický způsob plánování nebo záměrná likvidace měny, státu a občanů?!
K této tragedii samozřejmě musíme přičíst škody pro občany abnormálním zvýšením cen veškerých výrobků a služeb. Vyzývám odpovědné politiky,úředníky a všechny co můžete zabránit tomuto zločinu proti státu a jeho občanům čiňte okamžitě!
13. 02. 2014 | 22:46

anonym napsal(a):

Pavle Beme,
jste zlodej a Vas cas se chyli...
25. 02. 2014 | 22:49

Marone napsal(a):

Bém alias Kolibřík není jediný náš vrcholný politik trpící vážnými psychickými problémy.
Jako psychiatr to minimálně tuší a proto přestal komunikovat s komentátory televizí, jelikož jeho hysterické uchechtávání, které předváděl v posledních rozhovorech jsou typickými příznaky probíhající duševní choroby.
Na jeho obranu budiž přiznáno, že málokdo by v duševním zdraví přežil onen pád kdy se z muže který mohl cokoliv (fantas magořina jako plánování OH v Praze kde nenávratně, jako v každé Bémově akci, zmizely miliony by nikomu jinému neprošlo) se stal člověk kterému slušný ruku nepodá.
12. 07. 2014 | 10:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy