Proč Finsko?

27. 09. 2009 | 23:34
Přečteno 7266 krát
Národní ekonomická rada vlády publikovala svůj závěrečný sborník doporučení k hospodářské politice České republiky. Jako modelovou ekonomiku, od které se lze inspirovat, vybral NERV Finsko.

Proč právě Finsko? Někteří komentátoři byli touto volbou zřejmě zaskočeni. Jan Macháček z Hospodářských novin dokonce napsal na adresu většiny z deseti členů NERVu „předpokládáme, že názor tří výletníků disentovali jako levicovou úchylku a opuštění liberálních recepisů.“ Těmi třemi výletníky jsou míněni Michal Mejstřík, Miroslav Zámečník a Tomáš Sedláček, kteří podnikli cestu do Finska, aby tamní ekonomický model prohlédli přímo na místě.

Tolik novinářská hypotéza. Skutečností (kterou mimochodem bylo velmi snadné ověřit) je, že návrh přijmout Finsko jako model přijal celý NERV bez výhrad. Význam sociálního státu pro Finsko je totiž až třetiřadý. V první řadě je tato severská země pozoruhodná velmi nízkou mírou korupce. Ta vyplývá nejen ze žebříčku Transparency International. Finsko má například propracovaný systém zadávání veřejných zakázek.

NERV například kromě řady jiných zjištění uvádí:

Ve Finsku je díky nižším limitům zákonem upraveno mnohem větší procento veřejných zakázek, 50 procent objemu veřejných zakázek v ČR jsou zakázky malého rozsahu, což samozřejmě vytváří obrovský prostor pro neefektivitu a korupční jednání. Většina veřejných zakázek na obecní úrovni je tak zadávána “z ruky”.

Zpráva NERVu se věnuje konkrétním rozdílům v legislativě a systému zadávání, díky nimž jsou státní zakázky ve Finsku zadávány férově, zatímco v ČR jsou manipulovány. To nemá nic společného s levicovostí nebo pravicovostí. Ideologické brýle, nezbytný módní doplněk českých politiků, politologů a komentátorů, jsou odloženy stranou. S nízkou mírou korupce souvisí i výborné prostředí pro podnikání z hlediska vstřícnosti úřadů a jejich férovosti.

Není to žádný nový objev. Koncem října 2005 jsem napsal v Hospodářských novinách:

Také letos, podobně jako v předchozích letech, se v čele žebříčku nejméně zkorumpovaných ekonomik podle Transparency International umístily skandinávské země. Milovníci „silného“ státu ihned vyrukovali s vysvětlením: vysoké daně a silná regulace jsou nutnými podmínkami úspěšného boje proti korupci. Jedině silný stát je schopen dovést tento boj do vítězného konce.

V nedělní televizní Sedmičce se k podobné myšlence přihlásil i premiér Gross, když poukázal na údajnou vysokou míru „razítek a regulací“ ve Finsku. Inu, založení firmy ve Finsku vyžaduje tři úřední procedury, průměrná doba vyřizování je celkem 14 dní a náklady představují jen 1,2 % průměrného ročního příjmu. Založení firmy v Kolumbii vyžaduje 14 úředních úkonů, které si vyžádají 43 dní a stojí přes 27 procent průměrného ročního příjmu. Česká republika vyžaduje podle statistik Světové banky 10 úředních úkonů, které průměrně zaberou 40 dní. Náklady na založení firmy se odhadují na zhruba 11 % ročních příjmů. Silný stát? Nikoli. Obézní stát.

Bývalý premiér Gross to ovšem věděl lépe. Na korupci je právě on expertem na slovo vzatým.

Druhou významnou vlastností Finska je rozpočtová zodpovědnost. Finsko je jednou z mála evropských zemí, které mají pod kontrolou deficit veřejných financí. Ani Finsko není bez dluhů – ale historie nedávných dvaceti let ukázala, že Finové jsou schopni v dobrých časech splácet dluhy, které nadělali v dobách hospodářských recesí. Michal Mejstřík poukazuje na fakt, že výše ročního schodku je ve Finsku zcela nezávislá na politickém cyklu. Platí to zejména v kontrastu k Maďarsku, které NERV vybral jako odstrašující příklad.
Maďarští politici mají ve zvyku před volbami nasadit strategii sociálních úplatků za účelem přilákat voliče. Maďarské politické scéně se podařilo odbourat rozdíl mezi pravicí a levicí, protože populistický postoj k veřejným financím tam projevují všechny strany. (Jak je na tom ČR? Z Mejstříkovy analýzy vyplývá, že Češi jsou někde mezi. Nicméně nebezpečí maďarského scénáře je určitě vyšší než pravděpodobnost, že čeští politici se poučí u finských kolegů.)

Sociální stát je ve Finsku (a v celé Skandinávii) umožněn existencí nízké korupce. V zemích, kde je korupce vysoká, není dostatek peněz na sociální účely, protože peníze jdou na předražené zakázky a úplatky. Díky nízké korupci si také Finové mohou dovolit moudré hospodaření se státním rozpočtem. V českém prostředí může řádově jít o desítky miliard korun ročně. Kdyby Gross chtěl a mohl mluvit, veřejnost by se divila. A nejde zdaleka jen o Grosse.

Pro zajímavost, zde si můžete přečíst, do jaké zpotvořené politicky korektní podoby tento článek přetvořily Hospodářské noviny. Ach jo. Tady už se nesmí ani otevřeně konstatovat, že Gross je odborník na korupci.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gerd napsal(a):

Standa Gross, zlými jazyky zvaný koloťuk, je jedním z nejlepších expertů na korupci. Ale není jediný, je jen hodně známý. Dalšími experty na korupci se řady ČSSD jen hemží, podobně je tomu i v ODS, v KDU-ČSL byli odborníci vždy a toho svého nejlepšího experta vyslali do TOP 09 (Kalousek), a jak ukazuje poslední doba, jsou i mezi komunisty! Jak se zdá, poslanci KSČM se od papalášů z KSČ zase tak moc neliší.
Proč ten dlouhý úvod? Celá korupce se odvíjí od politické reprezentace a ochoty voličů některá korupční jednání tolerovat či omlouvat dle politického zabarvení. Probíhají bitvy modrých proti oranžovým, přitom ti nejvyšší politici se mimo kamery docela dobře shodnou. A jaká je polotocká reprezentace, zákonodárci a jejich názory na korupci, stejně je i možné očekávat bezzubé nebo obcházené zákony protikorupční. Kapři si rybník nevypustí.
Dokud některé generace nevymřou, nebude asi šance některé poslance dostat ze židlí, odvolá je až smrtka s kosou.
Proto se ČR těžko kdy stane Finskem.
Uvedu ještě jeden zajímavý příklad jedné poměrně úspěšné ekonomiky, a to Chile. Na rozdíl od jiných států Latinské Ameriky jde o poměrně blahobytnou zemi. Přírodní podmínky, národnostní složení i historický vývoj má hodně podobný s okolními státy (Pinocheta pomiňme jako krátkodobou epizodu). Co však tuto zemi odlišuje především je nízká míra korupce oproti okolním státům a mizivá ochota občanů korupci tolerovat. Usvědčený politik či státní úředník dožívají na okraji společnosti s nesmazatelným stigmatem hanby.
Přesně proto se ČR ze stávajícího marastu snad nikdy nevyhrabe - přímý důsledek sametové revoluce.
28. 09. 2009 | 00:14

Tunel napsal(a):

Opravdu "Aktuálně"?

23.9.2009 Situaci na Západočeské univerzitě bude řešit policie

http://zpravy.rozhlas.cz/zp...

25.9.2009 Diplomka primátorky Řápkové záhadně zmizela

http://www.denik.cz/z_domov...
a-rapkove20090925.html

26.9.2009 Děkan právnické fakulty v Plzni rezignoval

http://www.denik.cz/z_domov...
-rezignoval20090926.html

Průšvihů je víc
Dalším průšvihem je zmizelých 35 dizertačních prací z knihovny, mezi nimiž jsou i práce Jana Brázdy, Jana Rumla a Stanislava Grosse. Skandál vyvolalo i přijímací řízení, kdy se na školu o níž je obrovský zájem, dostala celá pětina studentů bez něho.
28. 09. 2009 | 00:38

otokar napsal(a):

SSŠ!
(Stejskale sejmi ševce)
28. 09. 2009 | 04:34

otokar napsal(a):

Gerd: napsal jste všechno. Co se týče generací, každá další je vyčuranější, za flašku dnes vás leda udají(žeby slibný začátek?)
28. 09. 2009 | 04:39

schlimbach napsal(a):

finská centa vyžaduje změnu myšlení národa, což je úkol velice těžký a bez určitého "donucení" v našich poměrech jen velice těžko realizovatelný. Aby se v naší společnosti mohlo něco změnit ihned a k lepšímu, bylo by třeba penězům přisoudit jen a pouze funkci prostředku směny, potom peníze budou krví ekonomiky, která v ní koluje stále dokola a čím rychleji koluje, tím více kyslíku do ekonomických vztahů přinese. Jenže to bychom museli nějak poděkovat za služby stávajícím ekonomům a bankéřům a přetransformovat přistup k důchodům atd ...
28. 09. 2009 | 06:29

Béda napsal(a):

Autor,

v Česku byl zákon o veřejných zakázkách (velkého rozsahu) doslova ušit na míru korupčnímu jednání. Tendry, jejich podmínky a především výsledky se zdůvodněním nejsou zveřejňovány, naopak se stávají předmětem utajení. Neexistuje instituce agenta provokatéra. Veřejné zakázky jsoü šity na míru jednomu zájemci, nezřídka právě tomu nejdražšímu, který poměrně často je zprostředkovatelem plnění. Část vítězů nemá doložitelnou historii v oboru ...
28. 09. 2009 | 07:36

Béda napsal(a):

Béda,

smluvní podmínky, kupř. (nevypověditelná) smlouva na dodávku padáků české armádě, resp. smlouva o odprodeji Paláce na Nám. republiky v Praze jsou v tomto ohledu velice vypovídající.
28. 09. 2009 | 07:53

Ládika napsal(a):

Finsko jsme tady probrali důkladně (3 blogy). Mentalita Slovanů je jiná, než Seveřanů. Dokud se u nás nebudou alespoň 20 let řezat za krádeže uši a nosy, popř. sekat ruce, krást se bude stále. Viděl jsem už jednoho chlapa bez nosa. Že by se blýskalo na lepší časy?
Za podvody bych dělal tunel do hrudníku. Kulkou.
28. 09. 2009 | 08:08

bystroočko napsal(a):

Drobný povzdech. Náhodou jsem si všiml, že na posledním sjezdu ČSSD se pan Gross spokojeně rozvaloval u stolu a byl snímán televizí jako celebrita. Kolik jen jeho kolegů(vprostřed nudných řečí o sociální kohezi) tiše snilo o bytečku na Floridě a jiných laskominách? 90 % nebo rovnou 100 %?
28. 09. 2009 | 08:15

Targus napsal(a):

To autor:

Proti Vašim sdělením a názorům nelze vznášet námitky relevantnějšího charakteru, ikdyž otázku rozpočtu podáváte hóóódně zjednodušeně. Zajímalo by mne však, jestli už od dob premiéra koloťuka korupce ustala, když se zmiňujete jen o něm. Chcete tím naznačit, že za vlády modrých strak se korupce vytratila jako mávnutím kouzelným proutkem?
Btw. jestlipak víte, proč se na ta kola ťuká?
28. 09. 2009 | 08:19

Targus napsal(a):

To Ládika:

Proč tunel kulkou? Střelivo je drahé. I v našich zemích byla hezká tradice narážení na kůl. Pěkně hezky pomalu a opatrně, aby se nepoškodily důležité orgány a narážený si to užil ještě po vztyčení kůlu, který mu vylezl vedle krku.
Jó, není nad fortelnou práci.
28. 09. 2009 | 08:25

zdesta napsal(a):

Finsko také nemá také nejvýššího představitele,který by pronesl pár perliček jako V.K. Špinavé peníze neexistují,ústavu si přece nenecháme zaplevelit lidskými právy,první v USA zbohatli ti,kteří postříleli indiány etc.Těžko by ve Finsku někdo podobný získal takovou oblibu.Finsko nemá ani nemělo zákony o nezdařeném podnikatelském záměru, ani cílevědomě nevytvářelo prostředí vyhovující Koženým,Pitrům,Krejčířům a podobným exotům.Někdo tomu bordelu dál základ pane Kohout.
28. 09. 2009 | 09:19

Ládik napsal(a):

Targus:
souhlasím s kůlem, je to ekologičtější... i zelení by měli souhlasit.
28. 09. 2009 | 09:20

Jozef napsal(a):

Ladik /mentalita slovanu.../

Vy ste kto? Odhadujem,ze poturcenec horsi Turka.

Pan Kohout
neregistruje fakt najzasadnejsi: krajina je v cudzom vlastnictve /banky,podniky,media/.Ovladana z cudziny.Uz takmer 20 rokov.
Preto je tu aj nadprodukcia poturcencov a la Ladik.
28. 09. 2009 | 10:20

Jan napsal(a):

Minak myslím, že všechno co tu bylo naznačeno o příčinách korupčního prostředí (snad kromě slovanů) se dá podepsat.
To Targus: kůl nevylezl vedle krku, ale ústy, a naražený se nakonec - udusil.
28. 09. 2009 | 10:41

JC napsal(a):

Jozef,
No jiná mentalita seveřani jsou, to be bez debaty. Mají např. velmi kladný vztah k alkoholu a proto je tam do jistá míry prohibice. Na druhou stranu je dobré, že zákonodárci schvalují zákony s "čistou hlavou" a ne přiožralí levnou kořalkou z parlamentního bufíku, jak je tomu často u nás :-)))
28. 09. 2009 | 11:12

Paterik napsal(a):

Ostatně nedávný průzkum mezi stranami hezky ukázal, jak se v této zemi schvalují zákony. Obejděte politiky s milionem a hned se budou činit. Pak to tu má ovšem za něco stát...
28. 09. 2009 | 12:53

jarpor napsal(a):

Gerd

O Chile píšete :
"Přírodní podmínky, národnostní složení i historický vývoj má hodně podobný s okolními státy (Pinocheta pomiňme jako krátkodobou epizodu)."

No nevím, nevím... stran té podobnosti a epizodu Pinecheta.

Svého času Aliende se vydal výrazně "socialistickou cestou" a znárodňováním... samozřejmě mu nejprve chudé vrstvy tleskaly, když se dostaly "zadarmo" k majetkům... pak ovšem Chile začala chudnout jako celek... a Pinochet přes vojenský puč se dostal k moci.
Píštete epizoda, ovšem tato epizoda vrátila zemi k tržnímu prostředí a ukončila onen Aliendeho socialistický experiment.

Sami Chilané nemají jednoznačný názor na onu "epizodu". Závisí na tom, s kým hovoříte. Cešlkově lze říci, že se vyhýbají debatám o aliendovi, ale i o Pinochetovi.
Za "panování" obou zmizelo spousti lidí a dodnes se neví... samozřejmě z opačných vrstev, než byli vládci...

Takže ona epizoda měla zásadní vliv na to, že dnes je Chile skutečně zemí s velkou dynamikou ekonomiky, ale také s výraznými sociálními rozdíly...

Na dokreslení :
Stát staví pro nejchudší rodiny malé domky... začímá se tak, že areál se oplotí často zdvojený plot, v rozích jsou strážné věže a tam vojáci s ostrými... to vše kvůli zabránění krádeží během stavby a rabování po výstavbě. Nájemníci splácí státu avšak běda, když když nedodržují úmluvy - bez milosti "jdou z baráku". "Druhá šance" neexistuje.
Uvnitř sídliště panuje přísný režim. Hlídky na vstupu pustí dovnitř nájemníky a jejich návštěvy, které se zapisují. Proto tam panuje relativní klid stran krádeží...

A druhá zkušenost - vilky ve městech jsou běžně obehnány vysokým plotem, nad ním vodiče s upozorněním, že v nich je 220 V.
Na dotaz, zda majitel vilky nebude mít problém, kdyby na onom plotě "zůstal" mrtvý člověk ( třebas zloděj ) neboť taková ochrana je životu nebezpečná se dozvíte : Naprosto žádný problém. Chrání si svůj majetek. Je to tam napsáno a nemá tam kdokoli na co šahat, ne tak lézt...

Tedy, s tou "epizodou" ve Vašem pojetí bych až tak s Vámi nesouhlasil a stran kriminality - soukromý majetek je nedotnutelný.
Přesto, že existují sociální opatření i tam, je to daleko tvrdší než zde a jsou tam daleko větší sociální rozdíly a hlavně - pokud od státu něco dostáváš - budeš plnit podmínky státu. Dostal jsi šanci. Druhá nebude.
Věznic je dost. Věznic. Nikoliv nápravných ústavú k odpočinku a naučení se ještě toho, co dosud delikvent neuměl...

Hezké odpoledne
P.S. Naši ochránci lidských práv by se tam měli co učit..
28. 09. 2009 | 12:57

Rumcajs napsal(a):

Zásadní rozdíly s Finskem vidím dva.
Vyrovnaný rozpočet a transparentnost zadávání státních zakázek.

To není zas tolik legislativní práce.
Nejvíc práce ale dá (pokud je to vůbec možné) vyčistit státní správu,policii a parlament.

Chtělo by to Pinocheta!
28. 09. 2009 | 13:30

Ládik napsal(a):

Jan:
Vy jste to někde viděl?

Josef:
jsem Slovan - potomek lesních lidí, kteří přepadávali "zpoza buka" (např. Jánošík). Ale vzhledem k sympatiím k Severu mohu mít nějaké severské geny, to ale nevím jistě. Švédové tu byli dost dávno.
28. 09. 2009 | 13:58

Targus napsal(a):

To Rumcajs:

Já Pinocheta nechci, já chci ty kůly. V Řáholci je ztepilých smrků zajisté dostatek a pak já sázím na osobní příklad. Když někdo zmizí, neví se, jestli je na Bahamách, v JAR, na potápěčském kurzu na Orlíku, anebo málo podplácel a odpočívá na pionýrském táboře ve Valdicích. Jestli ale dotyčný plápolá tři metry nad zemí na klacíku, je to vcelku jasný signál pro ostatní. Něco jako červená na semaforu.
28. 09. 2009 | 15:36

zdesta napsal(a):

Ládik. Hlavně v době 30leté války.
28. 09. 2009 | 15:39

citizen napsal(a):

Děkuji! Mně se taky zdá lepší začít u státních zakázek, než u zvyšování daní a snižování platů učitelů.
28. 09. 2009 | 16:22

Jozef napsal(a):

Proc Finsko?

Najkvalitnejsiu protikorupcnu legislativu maju predsa v Nemecku.A niet kvalitnejsich korumpujucich firiem,ako su Siemens atd.

Ladik
Podla reci usudzujem,ze Vase geny su viac na zapade,ako na severe.
V kazdom pripade: nesiahajte nam velmi na nosy a usi.Nie sme lupeznici,nelupime ani v Indii,ani v Afrike,ani na Wall Streete.
Sme bylinozravci,niekedy ovce,no ked sa nahnevame - medvedou tlamou vyprasime Svedov,Sasov aj Korzicanov.
28. 09. 2009 | 16:33

Ládik napsal(a):

Zajímalo by mě, jak velkou roli hraje při porovnávání výkonností zemí moře. Námořní doprava a rybolov musí být velkým bonusem. Dá se odhadnout, jaký chozrasčot bychom měli na teritoriu jižního Švédska?
28. 09. 2009 | 16:45

... napsal(a):

zdesta: tomu bordelu tady dali základ komunisté. To za totáče se tady rozjela korupce na úrovni, jaká je známá z afrických států - a dalších pár generací se z toho nevyhrabeme.
28. 09. 2009 | 18:27

honza napsal(a):

Podobnosti mezi situací ČR a Finska jsou. Jenže velký rozdíl je jak je dostatečně i v článku zdůrazněno mezi přístupem k veřejným financím. V ČR se totiž vžilo heslo : tržní ekonomika = uthni co můžeš a dále přežívá socialistické heslo : kdo nekrade okrádá rodinu. Typickým příkladem tohoto přístupu je každoroční tzv. porcování medvěda, tedy přihrávání dotací ze státního rozpočtu do různých regionů. Prostě mentalita obyvtelstva v ČR je taková, těžko říct, co by ji mohlo změnit pokud něco takového existuje. Dokud se výběrová řízení na různé zakázky nebudou dělat průhledně a dokud nebudou přísné tresty za porušování pravidel, tak se jen tak nic nezmění. To ale půjde ve státě, kde jak se říká :každý na někoho něco ví, dost obtížně.
28. 09. 2009 | 18:47

ewert napsal(a):

Nevím, jestli to tady autor pročítá, ale proč NERV raději nevybral za příklad nějakou zemi, kde to šlo podobně špatně jako u nás a po reformách se stav významně zlepšil? Třeba takový Nový Zéland. Ano, kroky k omezení korupce jsou určitě potřeba, ale podle mě nejlepším krokem k omezení korupce je omezení státu.

Jinak to Maďarsko mi nejen připomíná ČR, ale přijde mi to v podstatě téměř stejné.
28. 09. 2009 | 20:01

Gerd napsal(a):

otokare,
v každé generaci se najdou slušní lidé. Jen v těch dnešních jich je o něco méně a ti lumpové mají větší prostor pro svou činnost. Zvláště, když dost jich je i našimi zákonodárci.

jarpore,
není zde prostor detailně popisovat odlišnosti ekonomiky a vývoje Chile a okolních států. Takže je možný jen hodně obecný a hodně zjednodušující pohled. Srovnejte třeba situaci Chile, Peru, Bolivie a Argentiny z hlediska míry korupce a postoje společnosti k ní. ČR v tomto ohledu patří spíše k té Argentině a tak nás čeká spíše cesta argentinská než chilská nebo finská.
28. 09. 2009 | 20:23

jarpor napsal(a):

Gerd

Lze souhlasit s "argentinskou" cestou...

Mě šlo především o to, že ona "Pinochetova epizoda" nebyla vůbec jen jakousi bezvýznamnou epizodou, jak z Vaší reakce na počátku lze dovodit...
Totiž bez Pinocheta a jeho ekonomických reforem by nebyla dnešní Chile...

Hezký večer
28. 09. 2009 | 20:57

znalec napsal(a):

Jsem pro finský model, ale v Čechách, bude pár let po jeho zavedení, Česko, stále na stejném místě korupčního žebříčku. Česká mentalita je vynalézavější.
28. 09. 2009 | 21:23

Suchec napsal(a):

Tady jste ale ještě lepší, zvláště s odstupem času vyniká vaše jasnozřivost a schopnost předvídat.

Ale ten trefenej kozel je parádní. "THUMBS UP"

http://blog.aktualne.centru...
28. 09. 2009 | 21:34

olDa napsal(a):

Dve male poznamky:

Prvni (k clanku): Ne zcela souhlasim s autorem ve veci, ze nizka mira korupce ve Finsku primo souvisi predevsim s kvalitou legislativy vztahujici se na verejne zakazky. Podle vlastni zkusenosti (4 roky ziju ve Finsku) hlavni duvod nizke korupce vidim ve "vychovanosti vsech". Ferovost je prakticky kazdemu Finovi samozrejmosti a na neferovost nebo priviligia zalozena na "postaveni" jsou mistni velmi citlivi. A takove to "pseudokamaradsovstvi" znamé z Cech (na vsech spolecenskych urovnich), kdy jestlize si dva (napr. podnikatele) prituknou (promyslene) na tykani, tak z toho vypyva, ze si navzajem pomahaji, a kdyz v pripade potreby jeden druhemu pomoc odmitne, tak uz neni kamarad, tak to se ve Finsku taky nepestuje.

A druha poznamka: nevim, jak se pocitaji urednicke ukony, ale v praxi to v pripade zalozeni zivnosti funguje tak, ze clovek zavola na urad a rekne, ze chce zalozit zivnost, dostane termin, prijde ve smluvenou hodinu, na minutu presne prijde na radu, vyplni 1 list A4 (nebo 2?) a ca. za 15 minut muze jit domu. Tam mu prijde tak do tydne az 14 dni lejstro, ze (a od kdy) jeho firma existuje a slozenka na asi 50 € (podle typu firmy, jestli chce mit chranene jmeno...). tu zaplati a tim to haslo ;)
Jasne, vysoke DPH (povinne uz od 8500€ obratu rocne), priznavane a placene mesicne (ovsem zase jen 1 A4ka, predvyplnena a vam domu zaslana financakem, do ktere vyplnite jen 5 cisel), vysoke dane vubec, ale clovek vi, ze s nimi stat zachazi zodpovedne. Moh jsem si vybrat a radsi platim vyssi dane ve Finsku nez nizsi v Cechach.
28. 09. 2009 | 21:35

Targus napsal(a):

To Jan:

Kůl ústy ven, to by byla velká chyba. To by se líbilo každému hezky rychle se udusit a nic z toho prožitku nemít. Osvěžil jsem si paměť studiem příslušné literatury a kůl vedle krku mi příjde jako daleko zajímavější vychytávka. Naraženec si totiž užíval až několik hodin.
No neberte to za ty prachy!
28. 09. 2009 | 22:01

JC napsal(a):

Targus,
Ale fuj.....
28. 09. 2009 | 22:08

Antropolog napsal(a):

ad LÁDÍK: Proboha člověče, to snad máte na víc, ne?

Nemluvě o tom, že Vaše úvaha o Slovanech se dá jednoduše empiricky vyvrátit.
28. 09. 2009 | 23:14

Rar napsal(a):

Finové to jsou ti co Ruský Komunisty s klackem hnali no to by šlo s Těma máme dost společnýho
29. 09. 2009 | 01:03

zdesta napsal(a):

napsal(a) Trošku si pletete konformismus a protekcionalismus (zisk výhod-min.režim)s korupcí nynější doby.Za bolševika měla většina obyvatel plat okolo 2,5 až 3,5 000. To rozhodně nebyla suma na nějaké veliké podplácení."Korupční" jednotkou byla flaška slušné kořalky,čokoláda,igelitová taška +propiska,firemní vlaječky s logem.(povětšinou)Přijmout Váš argument,že za dnešní míru korupce může komunista,je pro mne složité.Lobbovat jste mohl za totáče stranickým odznakem,nebo rudou knížkou etc.Vžádném případě nějakým tím milionem.
29. 09. 2009 | 06:57

Je napsal(a):

2 zdesta
igelitka s čokoládou či milionem jsou pouze formy korupce. Oboje je stejně špatné.
Korupce není dědictvím komunismu ale charakteru Čechů jako takových, jehož dědictvím je naopak nastolení komununistického režimu.
29. 09. 2009 | 07:20

Ládik napsal(a):

Antropolog:
asi nemám na víc; myslím si, že přírodní prostředí svým dlouhodobým působením má vliv na charakter člověka.
Například:
Tuaregové na poušti - přímí, čestní;
Mongolové na pastvinách - přímí, čestní;
Saamové - bezelstní (kdysi);
Rusové - výbojní, krutí;
Poláci - kšeftaři;
Češi - nespolehliví spojenci;
Cikáni - zloději;
seveřané - tvrdí a přímí;
... atd.
Zkrátka, kde je les (prales), tam je problém. Kde není, tam se řeší problémy přímo, není se kam schovat.
Trochu jsem si to účelově zjednodušil, protože nemám čas.
29. 09. 2009 | 07:32

pa napsal(a):

Pane Kohoute, přečtěte si poctivě, co jste napsal a zjistíte, že z Vás čiší mindárky a závist... je to bída u tak mladého člověka, zkuste s tím něco udělat... a pak napište znovu !
29. 09. 2009 | 08:47

stejskal napsal(a):

Kolik znáte Tuaregů, pane Ládiku? ;-)

Přesně tyhle myšlenkové stereotypy ženou řadu lidí do tlup a nutí je negativně se vymezovat proti příslušníkům tlup jiných (často imaginárních, virtuálních). "My jsme takoví a oni jsou makoví".

Že jsme k těmto závěrům dospěli toliko na základě zkušeností s pouhými několika jedinci (i statisticky naprosto zanedbatelným vzorkem celkové populace) popř. na základě zprostředkovaných informcí, nneí důležité. O to je však náš pohled na jiné neotřesitelnější.

A to nemluvím o skutečnosti, že vše se vyvíjí a mění. Trend, který v nějaké společnosti převládal před pár stovkami či desítkami let, dnes může být anachronismem. Ale naše víra ve stereotyp zůstává. "Vždyť to říkal už můj dědeček."

Hezký den všem.

Libor Stejskal
29. 09. 2009 | 10:58

Gerd napsal(a):

Pane Stejskale,
v arabštině je jeden výraz, kdy Vám partner chce něco na 100% slíbit. Český ekvivalent je "Slovo beduína!" nebo po našem ručit za něco hlavou. Takže v hodnocení Tuaregů se Ládik až tolik nemýlí. Na druhou stranu je též pravdou, že pokud enjste jejich přítel nebo host, klidně Vás okradou, jake se o tom přesvědčovaly posádky rallye Paříž-Dakar. Posádka Tater jednou někde vyprávěla, že při přepadení během jednoho ročníku poznali na jednom z banditů kombinézu uzmutou loňského roku.
29. 09. 2009 | 14:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Gerde,

ten můj příspěvek ale nebyl o Tuarezích. Byl o přisuzování jistých neprokazatelných vlastností celým národům/etnikům/rasám (a je jasné, že v některých společenstvích má dané slovo zrovna aktuálně větší váhu než v jiných, někde zase mají navrch ti, co nejsou ochotni repektovat žádná pravidla).

Prostě není Tuareg jako Tuareg, chcete-li ;-)

Libor Stejskal
29. 09. 2009 | 15:45

zdesta napsal(a):

Pan L.Stejskal.Ten seznam národních vlastností je neúplný.Na př.Žid-lichvář.Němec-vyznavač drilu.Ital požirač těstovin.Francouz nadšenec šneků etc.Nevím proč se Vám to dělení nezdá,vždyť je to paráda.
29. 09. 2009 | 18:23

Ládik napsal(a):

Když pominu Tuaregy VW, tak osobně žádného. Ale netvrdím, že všichni Tuaregové jsou přímí a čestní. Výjimky jsou všude, potvrzují pravidlo. Ale nějakou dobu jsem se potloukal po krajinách, kde nic neroste. Tam se neschováte (ani při tělesné potřebě) - zažíváte jiné pocity, než v zarostlé krajině. Když tam budete žít celý život, získáte jiný charakter, než v pralese. Troufám si tvrdit, že rozeznám Moraváka od Čecha - ne podle řeči, ale podle jednání a chování.
Lidé na území Finska (abych se držel tématu) dnešní doby budou mít jinou mentalitu, než ti před 1000 lety. Ale budou jiní než my, i v globalizovaném světě. Něco jde ovlivnit vůlí, ale něco zůstalo v genech.
Proč nepotkáte na nějaké tunturi Cikána? Jel by se psím spřežením po Inari? Je jiný, má své vrozené obyčeje. Proč se koupu v Ledovém oceánu na severu Islandu a do Chorvatska bych nejel ani zadarmo? Sám nevím, ale pokouším se to zjistit.
29. 09. 2009 | 18:29

stejskal napsal(a):

Pane Ládiku,

něco jiného jsou genetické dispozice formované po desítky tisíc let (menší citlivost na chlad či naopak na teplo, schopnost běhu na dlouhé tratě jako důsledek života v savaně atd).

A něco jiného ničím nedoložená víra ve "vrozené obyčeje". Žádné obyčeje se nedědí, v žádných genech - tedy podle současného stupně poznání tomu vůbec nic nenasvědčuje - nejsou zakódovány. Dostat něco do genů trvá daleko déle než pár tisíc let.

A dále: ve druhém třetím koleni již zpravidla nepoznáte Fina, jehož předkové se někam přestěhovali (maximálně tak podle fyziognomie, ale ne podle chování). Čecha narozeného na Moravě pár let po přestěhování do Prahy nerozeznáte od rodilého Pražáka (tedy pokud nebude udržovat těsné vazby z rodištěm). Mýty, stereotypy, předsudky... (z pár procent reálná základ, ale především maximálně nadnesené a přepjaté)

Pane Zdesto,

naopak, já je miluji ;-) A přidám hned další zaručené:

Dánové nadměrně konzumují alkohol (pije jako Dán).

Skoti jsou lakomí.

Holanďané ještě více (co Skot zahodí, Holanďan sebere)

... a spousty dalších nádherných, zpravidla národně variovaných přesudků (například drtivá většina jiných jazyků úsloví Pije jako Dán nezná, geneze legendy o Skotech je též známá).

Libor Stejskal
29. 09. 2009 | 21:18

Ládik napsal(a):

Jako učitele bych Vás nebral. Mentalita se nemění ze dne na den.
29. 09. 2009 | 22:39

znalec napsal(a):

Zajímavá diskuze Ládík:stejskal
Co by se stalo, kdyby si vyměnily parlamenty a vlády svá místa.
Česko by dostalo na čtyři roky finskou vládu a parlament a Finsko naopak českou vládu a parlament?
Poznal by to prostý lid? :-)
29. 09. 2009 | 23:02

Ládik napsal(a):

znalec:
zajímavější by bylo, kdyby se všichni Finové přemístili na 1 měsíc do ČR a Češi do Finska. Češi by tam určitě kradli méně, zejména v Laponsku. Po měsíci by nastal u obou národů stesk po svém prostředí.
30. 09. 2009 | 09:10

sesli sohbet napsal(a):

v Česku byl zákon o veřejných zakázkách (velkého rozsahu) doslova ušit na míru korupčnímu jednání. Tendry, jejich podmínky a především výsledky se zdůvodněním nejsou zveřejňovány, naopak se stávají předmětem utajení. Neexistuje instituce agenta provokatéra. Veřejné zakázky jsoü šity na míru jednomu zájemci, nezřídka právě tomu nejdražšímu, který poměrně často je zprostředkovatelem plnění. Část vítězů nemá doložitelnou historii v oboru ...
08. 04. 2010 | 16:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy