Několik poznámek ke kvalitě a ceně vody

30. 07. 2021 | 15:47
Přečteno 934 krát
I když Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vydal svou zprávu o účinnosti finančních prostředků, které měly v letech 2013 až 2020 snižovat znečištění vodních zdrojů před více než 10 dny, nezazněly ve veřejném prostoru stále některé důležité informace, které se závěry NKÚ i jejich interpretací souvisejí. Také proto jsou zjištění NKÚ vztahována i na kvalitu pitné vody, přestože Úřad se věnoval míře znečištění zdrojů podzemních a povrchových vod pesticidy, tedy znečištění „surové vody“, která se ovšem ke konečnému spotřebiteli dostává jako voda pitná až po řadě technologických úprav v takzvaných úpravnách vod, a tedy ve zcela jiné kvalitě z pohledu množství kontaminantů – pokud spotřebitelé konzumují pitnou vodu z vodovodních řadů, tedy z „trubek“, a ne ze soukromých studní, z nichž konzumovaná voda žádnou úpravnou neprochází.

Konstatování, že „roste počet povolovaných výjimek z hygienického limitu pro pitnou vodu“, s tím, že „zatímco v roce 2013 šlo o 15 oblastí, v roce 2019 se jednalo už o 105 oblastí“, jak uvádí NKÚ, je bohužel pravdivé – hlavním důvodem však není zvýšený výskyt pesticidních látek ve vodních zdrojích, ale postupující atomizace ve vodárenské oblasti a růst požadavků na technologie upravující surovou vodu na pitnou. Atomizace – tedy osamostatňování se některých oblastí s cílem mít pod kontrolou zdroje a ceny vody totiž vede k nedostatečné tvorbě finančních prostředků nutných mimo jiné právě k investicím do vodohospodářské infrastruktury a nových technologií, neboť malé množství takzvaných „ekvivalentních obyvatel“ (lidí zásobovaných vodou jednou konkrétní vodárenskou společností) nedokáže z cen vodného a stočného potřebné množství peněz vygenerovat. Na rizika atomizace upozorňují vodohospodáři, ale i zainteresované resorty (Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí) mnoho let, uvedený proces ale stále probíhá.

Pesticidy, respektive jejich pozůstatky v povrchových i podzemních vodách pochopitelně jsou – a ještě dlouho tam budou, i kdyby se v našem zemědělství přestaly tyto látky zcela používat. „Poločas rozpadu“ takových látek bývá velmi dlouhý a kromě toho trvá i řadu let, než se dostanou do hlouběji uložených podzemních vod – i sám NKÚ ostatně přiznává, že mezi kontaminanty je řada látek, které se v současné době (a některé již skutečně dlouho) nesmí používat. NKÚ ve svém závěru také konstatoval, že situace se v tomto směru v ČR nemění a na některých místech se dokonce zhoršuje. K objektivitě hodnocení je ale třeba dodat, že množství látek, které je předmětem monitoringu kvality vod, neustále a výrazně roste. Zatímco ještě před deseti lety se sledovala ve vodách necelá stovka potenciálně rizikových látek (a v dřívější minulosti dokonce jen necelá desítka látek), v loňském roce to již bylo téměř 200 látek. Zároveň také roste citlivost laboratorních přístrojů, které příslušné látky detekují. To v praxi znamená, že mnohé z nich bychom ještě nedávno nedokázali ve vodě odhalit, v současné době ale již dokážeme ve vodě najít kontaminanty v nižších koncentracích a širším spektru, než ještě před několika lety. Z toho lze pak snadno učinit závěr, že množství (nejen) pesticidů ve vodě neklesá, a lokálně může i růst.

Pokud se pak týká samotného zemědělského hospodaření a podnikání, pak i tam je vhodné doplnit celou řadu údajů. Jednak že každoroční objem dotací do zemědělství nečiní jen zhruba 30 miliard korun (tento údaj se týká pouze takzvaných přímých plateb neboli plateb na plochu), ale mnohem více, připočítáme-li dotace na Program rozvoje venkova, Národní dotační programy a další podpory. To sice na jednu stranu teoreticky znamená, že potenciálně je peněz na zlepšování kvality zdrojů vody ještě více, než uvádí NKÚ, na druhou stranu ale podléhají jednotlivé dotační programy základním parametrům Společné zemědělské politiky EU, takže „do vody“ nelze použít jakékoli dotační prostředky. Je také třeba připomenout, že zmiňovaná integrovaná ochrana rostlin je předmětem dotačních titulů, přičemž zemědělci je tento program hojně využíván, neboť jim sice přináší některé povinnosti navíc, také ale větší sumu podpor. A pokud se týká evidence spotřeby chemických prostředků a hnojiv, pak tu musí vést každý hospodařící zemědělec pro případ kontrol plnění podmínek hospodaření ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu. Evidence těchto prostředků se tedy vede, a pro kontrolní orgány, což je v tomto případě také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, je veřejně přístupná. A konečně – pouze 10 procent kontrolovaných zemědělských podniků je zcela standardní kontrolní vzorek, který by měl být i podle pravidel EU dostatečně reprezentativní pro potřeby statistických zjištění. Sami zemědělci přitom považují už i stávají objem kontrol svého hospodaření (včetně používání chemických látek) za mimořádně nadměrnou byrokracii, která jim ročně odebere čas v objemu celých tří pracovních týdnů.

To vše samozřejmě neznamená, že je stav našich zdrojů pitné vody a vody vůbec uspokojující. Určitě je velký prostor jak pro lepší zacílení dotací, tak pro cílené snižování používání chemických prostředků (nejen) v zemědělství. Je ale vhodné si také uvědomit, že zdrojem kontaminace není jen zemědělství, ale také řada stále dostatečně nezajištěných starých ekologických zátěží (z poslední doby například případ v Čenkovicích), přívalové deště splachující do vody látky, které by se do ní jinak nedostaly, nebo samotný, mikroskopickými a často karcinogenními látkami kontaminovaný vzduch, a to nejen prostřednictvím větrné eroze.

Obdobně jako kvalita vody zajímá pochopitelně veřejnost i cena vody – a také v tomto případě je žádoucí správně interpretovat nedávno zveřejněný cenový výměr Ministerstva financí stanovující zásady cenotvorby vodného a stočného na příštích pět let. Uvedený cenový výměr je totiž interpretován také jako možný nástroj ke snížení cen vodného, což je sice teoreticky možné, reálně ale bude jeho důsledkem spíše opak. Podstatné na uvedeném dokumentu totiž je, že zpřesňuje systém kalkulace nákladů na cenu vody a především povinnost vytvářet dostatečné finanční zdroje na rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Právě to se u některých společností v minulosti nedělo, přičemž jedním z důsledků bylo sice nižší vodné, avšak na úkor obnovy a budoucnosti. Už dnes sice existuje povinnost finanční prostředky (nejen) na opravy generovat, vymahatelnost této povinnosti však vázla. Uniknout z ní bude nyní složitější, a právě to u společností, které literu zákona dosud nedodržovaly, povede spíše k růstu cen tak, aby mohly podmínky cenového výměru splnit. Pětiletý cenový výměr navíc umožňuje vodohospodářským společnostem lépe plánovat investice, což by tedy v některých případech mohlo díky včasnému uzavírání příslušných smluv přinést i dočasné snížení vodného – ale to budou spíše výjimky. Náklady na vše, včetně stavebního materiálu, cena lidské práce a požadavky na moderní vodárenské technologie totiž stále rostou.

Petr HavelBlogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy