Inventura Macronových pěti let: něco prosadil, hodně pro kulturu

10. 05. 2022 | 18:28
Přečteno 852 krát
Francie zažila pět těžkých let. I přes to Macron mnoho věcí změnil a zlepšil. A nikoli jen pro bohatší vrstvy.

Viděno zprávami v médiích by se mohlo zdát, že Francie byla po pět let jen zmítána sociálními nepokoji, terorismem a covidem. Při bližším pohledu se ale ukazuje, že i přes to všechno Emmanuel Macron mnoho věcí zreformoval. Něco z toho by se mohlo hodit i u nás.

Deklarovaný reformátor

Když se v r. 2017 Emmanuel Macron jako meteorit k překvapení mnoha prosadil, byl vnímán jako nová čerstvá krev s tím, že společnost z gruntu zreformuje. K obrazu moderního světa, tak, jak on modernitě rozuměl. Že zbourá různá omezení a zábrany a že učiní společnost rychlejší, energičtější, výkonnější, bohatší, otevřenější globalizovanému světu. Tak trochu anglosaskou, ale na francouzský způsob, s udržením silného státu a centralizované moci. Rád by se viděl v linii velkých reformátorů Francie, Napoleona a de Gaulla.

Jenže na něj nečekalo volné pole působnosti, ale naopak turbulence, které nenahrávaly hlubokým reformám. Těch pět let bylo ve Francii tvrdších než mnohde jinde a Macron k nim někdy přidal i svoji neobratnost.

Žluté vesty, covid, atentáty

Nejdřív přišlo nikým neorganizované, spontánní hnutí žlutých vest, jež trvalo dlouhé měsíce a svou divokostí a různorodostí požadavků připomínalo dávné selské vzpoury, a skončilo teprve s covidem. Mezitím mnohatýdenní stávka zaměstnanců v dopravě proti prezidentově snaze zrušit privilegované důchody strojvedoucích, kdy nejezdilo metro, autobusy a vlaky jen sporadicky.

Potom covid, který Francii zastihl nepřipravenou. Nedlouho před jeho vypuknutím (a před Macronovým mandátem) si země zlikvidovala velké zásoby roušek a ochranného materiálu, a část toho, co jí zbylo, potom ještě zpočátku humanitárně poskytla Číně. Na vlně liberálního přístupu ke zdravotnictví si také dříve podstatně snížila počet nemocničních lůžek, což se ukázalo jako dramatické. A zpočátku zažívala hekatombu v domovech pro seniory.

Trvalo dlouho, než se zreorganizovala, zažila velmi přísný a dlouhý lockdown, kdy lidé skoro nesměli vyjít z domu, nakonec ale dopadla lépe než Česká republika. K dnešnímu dni statistiky hovoří ve Francii o 146 tisících zemřelých na covid (v sedmkrát početnější zemi než je Česká republika) a o 40 tisících u nás. Dnes se většina Francouzů domnívá, že země pandemii víceméně zvládla a že Macron má na tom svůj podíl.

A nakonec válka na Ukrajině, která mimo jiné způsobila, že se z Ruska stáhlo mnoho francouzských firem a přišly o obrat, a do země přinesla inflaci, fenomén, který Francie téměř neznala po desetiletí.

Oproti svým předchůdcům nemusel Macron čelit vlně masivních islamistických atentátů, jako byl masakr v klubu Bataclan. Nicméně i tak za jeho období došlo ke čtrnácti islamistickým atentátům, jež si vyžádaly 25 zabitých obětí, včetně podřezaného profesora Samuela Patyho. A francouzské služby údajně zabránily dalším šestatřiceti připravovaným. Macron reagoval dost energicky, přijal řadu opatření a zákonů proti „islamistickému separatismu“, nechal zavřít několik desítek mešit.

Obnovit ekonomiku ať to stojí co to stojí

Během svého působení provedl Macron řadu kroků, jež nepřehlédnutelně ovlivnily život společnosti. A nebyly jen v zájmu kapitálu a velkých firem, ač dostal nálepku „prezidenta bohatých“, že vyšly vstříc střední i nižší vrstvě.

Prvními z nich byl dopad covidu na ekonomiku, který se vládě podařilo slušně zvládnout. Macron razil heslo „ať to stojí co to stojí“ a stát do hospodářství, sociální solidarity a udržení zaměstnanosti loni nalil 100 miliard euro. Takže koncem loňského roku už byla ekonomika na stejné úrovní jako před epidemií.

Malým a středním podnikatelům a OSVČ chodily od prvních měsíců pandemie rychle a pravidelně peníze na účty, restauratéři, hoteliéři a další kvitovali pomoc státu vesměs pozitivně, taky potom Macrona hodně volili. Horší dopady bude teď asi mít ruská válka proti Ukrajině.

Svoji vizi nutné záchrany hospodářství ze strany státu Macron prosadil i na celoevropské úrovni, když přesvědčil A.Merkelovou, aby souhlasila s revolučním unijním fondem obnovy pro členské státy a s bezprecedentní společnou půjčkou u světových bank jménem Evropské komise. To tu ještě nikdy nebylo, a ČR z toho dostane 180 miliard Kč.

Jednou z centrálních myšlenek jeho mandátu bylo „aby se práce vyplácela“. Za pět let se podařilo vytvořit v zemi milión pracovních míst a snížit nezaměstnanost, dlouholetý problém Francie, jenž ovšem stále přetrvává, a části chudých se zvedly příjmy.

Ve školství Macron zavedl zajímavý experiment. Vyšel z předpokladu, že pro děti jsou klíčové první roky ve škole a pokud tam zaostanou, čeká je neúspěch až do konce docházky. V problémových oblastech snížil počet dětí ve třídě na polovinu, aby na ně měli učitelé víc času. Znamená to zaměstnat dvojnásobek učitelů, dvojnásobek platů. Zreformoval také maturitu a učinil školu povinnou pro všechny děti od 3 let.

Záchrana kultury, podpora pracovníků v živé kultuře

Rozměr tohoto textu neumožňuje věnovat se všem sférám, omezím se na kulturu. Ta je ve Francii tradičně v centru pozornosti a Macron tuhle linii ještě posílil. Od svého zvolení v r. 2017 jí zvedl rozpočet o půl miliardy euro na letošních nebývalých 4,2 mld euro (a podpora médií je ještě zvlášť). Víc rostly jen peníze do spravedlnosti, vnitra a životního prostředí. 1)

Kulturní instituce zůstaly kvůli covidu zavřené celých tři sta dní. Na jejich záchranu stát dal patnáct miliard euro, trojnásobek ročního rozpočtu ministerstva kultury, a skutečně se podařilo udržet jak existenci kin, divadel a dalších, tak i minimální příjmy pracovníků v kultuře.

Francie má snad jako jediná země na světě status dočasných pracovníků v živé kultuře (intermittents du spectacle), závidí jí ho v Evropě kdekdo. Z povahy své práce nemají tito lidé stálé příjmy, pracují na smlouvy o dílo a trnou, zda a kdy přijde nová práce. Nejen herci a režiséři, ale všichni technici, osvětlovači, zvukaři atd.

Francouzský systém je unikátní v tom, že pokud ročně odpracují aspoň 507 hodin, stát jim zajistí po zbytek roku podporu. A loni, kdy tito lidé neměli možnost vůbec pracovat, ho vláda rozšířila na celý rok 2021. Nejsou to závratné peníze, ale umožňují, aby se mnoho lidí odvážilo pracovat v kultuře, která je svou povahou vždycky riskantní. Dnes ho využívá sto tisíc osob a umožňuje existenci spousty divadel a festivalů.

Voucher na kulturu pro milión teenagerů

Ve Francii se léta mluví o potřebě demokratizace přístupu ke kultuře. Macron v tomto ohledu zavedl tzv. pas pro kulturu, kdy každý osmnáctiletý teenager dostal voucher v hodnotě 500 euro na kulturní výdaje dle vlastního výběru. Kultura se financemi tradičně podporovala na straně nabídky, a tady to Macron obrátil a podpořil poptávku. Tento systém, který dnes využívá milión mladých, nedávno pozměnil, aby zasáhl i mladší: od třinácti do osmnácti dostanou šek na dvě stě euro a potom v osmnácti na dalších tři sta.

Dalším Macronovým tématem bylo, aby každé dítě mělo ve škole uměleckou a kulturní výchovu, zatím se to podařilo ze 70 procent.
Velkou položkou kultury jsou památky, na jejich údržbu šlo z rozpočtu 614 milionů eur, z toho na katedrály 80 milionů. A hlavně: vedle státní podpory Macron inicioval vznik „Mise kulturního dědictví“, jež od soukromníků vybrala na opravy 180 milionů (a opravila jich několik stovek). K tomu připočtěme obnovu katedrály Notre Dame, která zatím stále vypadá, že by byla dokončena pět let po požáru v r. 2024.

Novinkou posledních let je tlak na obří digitální společnosti. Evropskou direktivu Macron promítl do francouzské legislativy tak, že chrání francouzské tvůrce. Streamingové společnosti musí investovat do francouzské tvorby 20% svého obratu, tedy nějakých dvě stě milionů eur ročně.

Čerstvou novinkou je zakládání jakýchsi malých digitálních stánků kultury. Díky obrazovkám, tabletům a ozvučení je tam možné seznámit se se všemi možnými druhy umění a Francie jich chce do konce roku mít minimálně tisíc po celé zemi. 2)

A novým fenoménem bylo i navracení kulturních předmětů odvezených kdysi z kolonií. Neděje se to masově, ale loni jich Francie vrátila třeba pár desítek Beninu.

Macronovo druhé období: ekologie, evropská suverenita


Macron bude muset zemi nějak zklidnit a otupit přitažlivost extrémů. Rozhodně ale bude chtít dál reformovat, pokud nepřijde další pandemie či nějaká katastrofa. Tím spíš, že to bude jeho druhé a poslední období, kdy se nemusí ohlížet na popularitu a na znovuzvolení. K tomu bude ovšem potřebovat většinu v parlamentu a svoji vládu, o čemž se rozhodne v červnu.

Zároveň cítí, že svou metodou direktivního, vertikálního prosazování svých záměrů, kdy obcházel a přehlížel poslance, odbory i obce, si znepřátelil spoustu lidí. V povolebním projevu slíbil, že to druhé období bude jiné než první. Uvidíme. Jako prezidentovi se mu podařilo být zvolen podruhé, což mu dává silný mandát, něco takového tu dvacet let nebylo. Zároveň ale ví, že ho nechtěla polovina voličů.

Jeho hlavním programem bude kupní síla obyvatel a inflace, právě tak ale ekologie a přechod k udržitelné ekonomice, včetně ústupu od ruských surovin. Což bude zahrnovat i udržení jaderných elektráren, díky nimž je Francie do velké míry energeticky soběstačná (z Ruska dovážela jen 12% plynu a nepotřebuje jeho ropu).

Druhou vlajkovou lodí jeho reforem bude změna komplikovaného a zastaralého důchodového systému. V prvním období jeho mandátu vyvolala hlasitý nesouhlas části společnosti (a u jiné zase úlevu, že se do toho konečně někdo vážně pouští). Navrhuje odchod do důchodu postupně prodlužovat z dnešních 62 na 65 let, ročně o čtyři měsíce.

A co je pro nás důležité, Macron bude určitě tlačit na větší „evropskou suverenitu“, tedy na definování a ochranu zájmů specifických pro státy Evropské unie. Jistě to zahrne tlak na evropskou nezávislost v oblastech jako je umělá inteligence, vodík, elektronika a čipy, léky, energetické suroviny. Jistě také evropský vojenský průmysl a určitě i společnou imigrační politiku. Kde dnes i my začínáme rozumět, že by nám byla k něčemu dobrá.
A samozřejmě pokračování sankcí proti Rusku a další vojenské dodávky a podpora Ukrajině.

---------
1) https://www.culture.gouv.fr/en/Actualites/Le-projet-de-loi-de-finances-2022-pour-la-culture

2) https://www.culture.gouv.fr/en/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Politique-et-actions-culturelles/Micro-Folies

Článek vyšel i v Deníku Referendum


Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy