Vedení Světové meteorologické organizace

25. 05. 2011 | 21:51
Přečteno 3751 krát
Světová meteorologická organizace je specializovanou agenturou Organizace spojených národů, která byla založena v roce 1947 podpisem mezinárodní dohody. Tato dohoda byla ratifikována a vstoupila v platnost 23. března 1950. Její historie však sahá až do roku 1873. Není zcela bez zajímavosti, že prvním generálním tajemníkem této organizace v letech 1952-1955 byl Gustav Swoboda, meteorolog a prognostik, který absolvoval studium meteorologie na Karlově Universitě.


Aktuálně probíhající 16. kongres této mezinárodní organizace zvolil své nové vedení v tomto složení:

Generální tajemník - Michel Jarraud, Francie
Prezident - David Grimes, Kanada
První zástupce Prezidenta - Antonio Divino Moura, Brazílie
Druhý zástupce Prezidenta - Mieczyslaw Ostojski, Polsko
Třetí zástupce Prezidenta - Abdallah Mokssit, Maroko

Všech pět nejvyšších představitelů lze považovat za odborníky na svém místě, všichni mají za sebou bohatou praxi v národních i mezinárodních meteorologických organizacích a na universitách. Je asi docela běžné, že podobné volby provázejí v různých delegacích, na různých úrovních, různé politické tlaky. Jsem rád, že česká delegace těmto tlakům vystavena není a rozhoduje se pouze na základě posouzení odborných hledisek ku prospěchu světové i národní meteorologie. O to větší zodpovědnost však pociťuji.

Takto strohá informace o volbách do jedné z mnoha mezinárodních organizací, by asi nikoho příliš nezajímala. Asi zajímavější je, že kontakty českých meteorologů s Michelem Jarraudem jsou dlouhodobé a vždy byly hodně těsné. Před 8 lety nahradil ve funkci po dramatických volbách prof. Obasiho (Nigerie), který okupoval vedení SMO dvacet let (1984-2003). Jeho éra byla jistě přínosná pro Afriku (nebo přesněji pro některé představitele africké meteorologie), ovšem pro rozvinutý svět se postupně stal nepřijatelným. A podpora francouzského kandidáta byla, a dodnes je, naší prioritou. Abdallah Mokssit byl součástí vývojového týmu meteorologického modelu ALADIN, dnes je ředitelem Marockého meteorologického ústavu. Abdallah je pro nás dobrým kontaktem (mostem) do Afriky, kde máme své zájmy v oblasti klimatologických databází (naše klimatologická aplikace CLIDATA je dnes používána v 15 afrických zemích). A Mietek Ostojski? Ředitel polského IMGW (pátým rokem), který velice rychle pronikl z akademického prostředí přes hydrometeorologický ústav do mezinárodních struktur. Je schopným vyjednavačem a má osobní historické vazby v Praze. Je dobré mít takto blízké kolegy v nejvyšším vedení důležité mezinárodní organizace. David Grimes a Antonio Moura jsou z pro nás geograficky vzdálených zemí, ale kontakty jsme měli vždy blízké.

Věřím, že se nám bude s novým vedením spolupracovat ještě o něco lépe, než s tím předcházejícím. Michel Jarraud je zárukou kontinuity, některý z ostatních bude za 4 roky určitě usilovat o post nejvyšší. A my se můžeme vrátit k provozní meteorologii a klimatologii.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ing. N. napsal(a):

Velice ráda bych si vyslechla vaše hodnocení meteorologických předpovědí tornád v USA a následného systému varování amerických občanů, pokud existuje. Připadá mi podivné, když nejvyspělejší země světa není schopna chránit své občany před tornády. Více než 500 mrtvých je varující.
Moje otázky zní:
- jak přesně (místo i čas) lze předpovědět tornádo ?
- existuje systém varování občanů USA před tornády ?
- jak systém varování funguje?
- existují bezpečné budovy v místech častých tornád, kam se občané mohou uchýlit?
25. 05. 2011 | 22:27

radimtolasz napsal(a):

Ing.N.: Nejsem expert na tornáda, možná mě kolegové doplní. Předpovídat lze dnes pouze podmínky pro možný vznik tornád a to ve spojení s oblastmi, kde se tornáda vyskytují často stačí pro vydání varování. Varování neobsahuje přesnou lokalizaci, ovšem systém v USA umožňuje tato varování on-line upřesnit v okamžiku, kdy se tornáda začnou tvořit. Tato on-line varování už jsou lokalizovaná docela přesně. V oblastech s častým výskytem tornád to stačí k tomu, aby mohl každý, kdo sleduje své okolí, reagovat. Pokud jde o bezpečné domy, tak to je problém. V domech však mívají "bezpečnou část", kde se mohou schovat. Dá se najít spousta zajímavých informací (dejte si v google "tornado watch" a uvidíte).
25. 05. 2011 | 22:56

helmut napsal(a):

Někdy před dvěma roky jsem slyšel, že není v Evropě ochota vytvořit ucelený systém pro sledování srážek dle meteoradaru.

Změnilo se něco?

Stále totiž nezbývá než otevírat na netu národní průběžně aktualizovaná data. Spolehnout se pouze na český meteoradar je riskantní, protože pokud se jede do míst blízko okraji meteoradaového snímání pak může dojít k nemilému překvapení pokud např. rychlost fronty ze stínu se rychle vyřítí.

A co detekce blesků na jedné evropské úrovni? Bude někdy? Děkuji za případnou odpověď.
25. 05. 2011 | 23:13

radimtolasz napsal(a):

helmut: Evropský systém sledování srážek pomocí radarů existuje v rámci programu Opera/Eumetnet a využívají ho meteorologické služby. Je používán i pro meteorologické zabezpečení civilní a letecké dopravy. Informace nejsou veřejně k dispozici. Detekce blesků zatím koordinována není, i když se o to snaží výrobci čidel. Celkové "evropské" pohledy lze najít jak pro radary, tak pro blesky, ovšem bez záruky, např:

http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=en&subpage_0=6
http://www.wetteronline.de/eurorad.htm
25. 05. 2011 | 23:32

novak napsal(a):

Voda a její hrozby jsou málo zmiňovány, není koncepční ochrana proti suchu i povodním, nejsou vytvářeny dostatečné retenční prostory a není jak nalepšit vodohosp. poměry za sucha na značné části území ČR!

vodní koridor D-O-L je vrcholový projekt hydroekologické stability ČR a vláda jej ignoruje a jenom se vymlouvá na xy důvodů, ale jeden je zřejmý = projekt přesahuje její vol. období!!!Proto ta mizerná koncepce ve Vodohospodářství ČR, neodbornost a politikaření v Povodí s.p.!!!
26. 05. 2011 | 04:49

radimtolasz napsal(a):

novak: Voda, její nedostatek nebo naopak přebytek, je na Kongresu SMO jedním z důležitých témat. Existuje hodně programů a projektů, které se snaží tento problém řešit, mezinárodně hlavně v rozvojových zemích. ČR není v pozici, že by měl čekat na nějakou mezinárodní pomoc v této oblasti, ale musíme se snažit sami. ČHMÚ garantuje sledování a vyhodnocování jednotlivých prvků hydrologické bilance, věnuje se povodním i suchu a patří mezi naše základní povinnosti. Vodohospodářství a dlouhodobé plánování v této oblasti je problém. Ale i tady se "něco děje". Před časem Min, zemědělství zveřejnilo seznam lokalit potenciálně využitelných pro vodní retenci (suché poldry, hráze, nádrže). Šlo o cca 200 lokalit v ČR a vzbudilo to dost značnou nevoli (zelení, politici, samosprávy, ...). Je to škoda a doufám, že bude tento záměr dotažen do konce.

Každý s ním souhlasí, dokud se netýká právě jeho. Suchý polder, aby se mohla řízeně rozlít řeka a nevyplavila obec XY (např. Troubky)? To je super, souhlasím. Polder tady na mém poli? A hráz tady v této krásné lokalitě, kde chodím na procházky? No vy jste se zbláznili, v žádném případě. Takový je postoj české veřejnosti.
26. 05. 2011 | 07:30

Ing. N. napsal(a):

"autor"

Píšete: "Nejsem expert na tornáda, možná mě kolegové doplní".

Buďte tak laskav a požádejte některého z vašich kolegů, odborníků na tornáda, aby mi přesně odpověděli na otázky, které jsou v prvním příspěvku tohoto blogu. Děkuji.
26. 05. 2011 | 09:42

r.m. napsal(a):

Voda, její nedostatek nebo naopak přebytek + prachy = chemtrails
26. 05. 2011 | 10:46

M.Setvák napsal(a):

Re: Ing.N.: Buďte tak laskav a požádejte některého z vašich kolegů, odborníků na tornáda, aby mi přesně odpověděli na otázky, které jsou v prvním příspěvku tohoto blogu. Děkuji.

- jak přesně (místo i čas) lze předpovědět tornádo ?

Samotné tornádo předpovědět nelze. Lze předpovědět vhodnost podmínek pro vznik bouří, které mohou být doprovázeny tornády (tzv. supercely), nikoliv však zda konkrétní bouře tornádo vygeneruje či nikoliv. Navíc některá ze slabších tornád mohou být nesupercelárního původu, na "obyčejných" bouřích. Bavíme se přitom o USA, tedy o oblasti z meteorologického hlediska nejvyspělejší (pokud jde o výstrahy před tornády). Rozhodně nelze říct, že by za současným vysokým počtem obětí bylo selhání předpovědí či výstrah.

- existuje systém varování občanů USA před tornády ?
- jak systém varování funguje?

Odpověď na obě otázky najednou: V první fázi se vydává přepověď možnosti výskytu silných bouří či tornád, tato předpověď je k dispozici hodiny až cca den před samotným výskytem jevu a pouze přibližně specifikuje oblast (na úrovni částí států USA), kde k nebezpečnému počasí může dojít. Následně na základě pozorování (především dopplerovskými radary americké meteorologické služby) je výskyt těchto bouří upřesňován, jakož i možnost výskytu tornád na konkrétní bouři (v angl. "tornado watch"), jsou vydávány územně poměrně přesné předpovědi kudy tyto bouře budou postupovat. Pokud je následně tornádo zpozorováno, je vydáno "tornado warning" již s poměrně přesnou předpovědí trasy tornáda (na úrovni předpokládaného zásahu konkrétního městečka nebo části většího města). Tyto informace jsou zpravidla vydávány cca minuty před zásahem samotného tornáda (v těch "lepších" případech 10 až 20 minut - u silnějších a déle žijících tornád) a lidé zpravidla mají čas přesunout se urychleně do krytu (pokud je poblíž k dispozici), nebo alespoň do nejméně ohrožené části domku či budovy. Dále vis násl. otázka a odpověď ...

- existují bezpečné budovy v místech častých tornád, kam se občané mohou uchýlit?

Ve větších veřejných budovách, postavených v posledních dvou až třech dekádách, musí ze zákona být "tornádoodolná" část (zpravidla někde v železobetonovém jádře budovy, bez oken). Tyto objekty pak slouží jako vícekapacitnější protitornádové kryty pro širší okolí. Část rodinných domků pak má buď do jisté míry tornádoodolný sklep, nebo častěji prefabrikovaný tornádový kryt zapuštěný někde na pozemku (mimo samotný domek). Samozřejmě je otázkou, kolik lidí se takový kryt může dovolit. Většina obětí posledních tornádových epizod nejspíš byla z chudších čtvrtí, kde převažují karavany či typické americké "převozné domky", které nemají nejmenší šanci tornádu odolat. Samotné výstrahy jsou pak šířeny všemi dostupnými prostředky - rádio, televize, policie, místní rozhlas, sirény, ... takže by se nemělo stát, že se k někomu výstraha včas nedostane. Část obětí jsou pak jedinci, kteří tyto výstrahy zcela ignorují (z různých důvodů).

Martin Setvák, ČHMÚ
26. 05. 2011 | 12:32

Ing. N. napsal(a):

"Martin Setvák, ČHMÚ"

Děkuji za vyčerpávající odpověď.
26. 05. 2011 | 14:16

r.m. napsal(a):

z letadel sypou nejen chemtrails, ale i bakteriální kmeny viz. španělsko
26.6.2011 bude ecropský 9.11. 2001
27. 05. 2011 | 15:39

r.m. napsal(a):

chemtrails neexistují a co jsem dneska dopoledne viděl na obloze dalekohledem jsem taky neviděl protože to neexistuje.
tohle musí probíhat s vědomím ministra obrany a Řizení letového prostoru...
vypozoroval jsem, že letadla mají za sebou normální stopu než doletí nad pražskou oblast, tam zapínají jakési zařízení a vzniká cirrovitá sluneční clona,
Porušují tím veškeré mezinárodní dohody a aby voda vypršela mimo území, se kterým se klimaticky válčí, jsou obětováváni občané ČR, jejich majetek ničí přívalové deště vyvolávané teroristy 21. století - klimaterorismus, který zabije víc lidí než všechny Hitlerovy armády na světě stihly.
29. 05. 2011 | 11:59

Karlos napsal(a):

Lhář Radim Tolasz by měl radši zareagovat na tento článek. http://kremlik.blog.idnes.cz/c/194126/Klaus-vs-CHMU-Oteplilo-se-od-roku-2000.html

Nestydíte se, pane Tolaszi, šířit veřejně takové lži a nesmysly? To jste doktor a poctivý vědec?
01. 06. 2011 | 12:36

r.m. napsal(a):

http://www.stream.cz/uservideo/382458-chemtrails-reportaz-v-chorvatske-televizi-rtl

http://www.osud.cz/rtl-odvysilala-porad-o-chemtrails-nemecko-je-praskovano-do-umele-temnoty-se-nori-jiz-radu-mesicu-i-p
území velké prahy je skutečně práškováno v případě slunečného počasí cca 20 letadly, jež na radarech nemají žádné označení a pohybují se v mracích ve výšce přibližně 4.000 metrů. Praha se noří již prakticky 100 dní do temnoty, slunce nesvítí v hlavním městě české republiky nikdy více než půl dne. Ano, pražanům zákazali slunce. Meteorologové hledají všechny možné, spíše však nemožné důvody, čím by to mohlo být.

http://www.stream.cz/uservideo/382458-chemtrails-reportaz-v-chorvatske-televizi-rtl

http://warfare.blog.cz/1105/nemecka-rtl-odhalila-chemtrails-v-r-2007
- je to spiknutí proti občanům ČR, nezapomeňte
sprejují hlavní město, průmyslové a hustě osídlené oblasti!!!!, určitě je to proto,že se bojí už zase hněvu lidí
02. 06. 2011 | 20:48

r.m. napsal(a):

http://dokumentarni.tv/zahady-a-mysteria/z-cista-jasna-konecne-vysetrovani-fenomenu-ufo-out-of-the-blue-the-definitive-investigation-of-the-ufo-phenomenon
04. 06. 2011 | 00:57

radimtolasz napsal(a):

Karlos: Nestydím, nemám za co. Že by se zastyděl pan Kremlík?
05. 06. 2011 | 10:28

Karlos napsal(a):

Radim Tolasz:

Takže Vy se nestydíte za to, že veřejně taháte lidi za nos? Hezké.
05. 06. 2011 | 12:18

r.m. napsal(a):

v Haviřově chemtrails nejsou, tak neexistujou, to vi každa blba roba.
05. 06. 2011 | 17:54

Reaboumbope napsal(a):

http://paydayloansonlinenochecks.com/#bblog.aktualne.centrum.cz - payday loans - <a href=http://paydayloansonlinenochecks.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansonlinenochecks.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
13. 06. 2012 | 22:01

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 10:40

wWoaDOCSCW napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#5016>soma drug</a> cost of generic soma - soma xpress tires
09. 02. 2013 | 22:21

viagra napsal(a):

plus naturellement leur place dans la Flore, <a href="http://cialispharmaciefrance.net">cialis pharmacie</a>, produite par Vhymen?a Courbaril, a nadie le cabe atribuirse el <a href="http://viagra-sinreceta.com">viagra sin receta</a>, impida la destruccion de sus hogares y areas, esse si presentano opache e, <a href="http://acquistarecialis-senzaricetta.com">cialis senza ricetta</a>, e per una certa estensione colorato. in Schlich verwandelt und mit Kohlenpulver, <a href="http://viagrapreiseapotheke.net">viagra preise</a>, Die intensive Wirkung des Arsenwasserstoffs auf,
30. 03. 2013 | 12:46

comprar cialis en andorra napsal(a):

ou secondaires destines a porter des fleurs. http://venteviagrapfizer.com acheter viagra sans ordonnance fleurs affectant la disposition appelee grappe et, Para mas informacion sobre la trova libertaria, http://cialisgenerico-online.com cialis o viagra Nos toca construirlo nosotros mismos y para ello, laborioso e valente Direttore del vivaio, http://www.cialis5mgprezzo.com cialis giornaliero pero mi assicurarono che esso e obgleich in Steinkohlengruben auch http://viagrabillig-kaufen.com viagra kaufen aas Leben der Arbeiter bedrohen. La grappe peut etre rameuse, <a href=http://venteviagrapfizer.com#2,95686E+73>viagra pfizer en ligne</a>, arrivent comme le corymbe a une meme hauteur, particularmente con respecto a los estilos <a href=http://cialisgenerico-online.com#6,11229E+96>generico cialis</a>, mas importante a nuestro entender, per altre cause le poche che egli aveva avuto, <a href=http://www.cialis5mgprezzo.com#3,40108E+83>acquistare cialis</a>, diverso nelle diverse parti. Am meisten wird die Grubenluft durch die uble, <a href=http://viagrabillig-kaufen.com#3,99764E+53>viagra wirkungsweise</a>, ?s ist aber vollstandig begrundet, ruptile dans les palmiers et les amaryllis, <a href="http://venteviagrapfizer.com#97981">viagra sans ordonnance france</a>, Les composees ont un veritable creatividad artistica y la ofrezca a los demas. <a href="http://cialisgenerico-online.com#40658">comprar cialis online</a>, su estrategia para lograr la Solo in un filare che limitava uno degli, <a href="http://www.cialis5mgprezzo.com#38915">cialis</a>, Anche qui i denti ed i lobi eransi allungati, so wird er von dem bestandigen, <a href="http://viagrabillig-kaufen.com#12309">viagra preise</a>, den Grafschaften Derbyshire und Yorkshire unter,
09. 05. 2013 | 04:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy