Rok 2008 – počasí a aktuální podnebí

28. 01. 2009 | 19:55
Přečteno 9002 krát
Počasí je aktuální stav atmosféry a podnebí je dlouhodobý režim počasí, který zpravidla popisujeme vypočtenými charakteristikami. Zatímco průběh počasí v roce 2008 lze celkem jednoduše shrnout do několika významnějších bodů, popsat aktuální podnebí není úplně jednoduché. Počasí mělo v roce 2008 normální průběh, který byl doprovázen několika událostmi stojících za připomenutí.

Určitě je vhodné udělat vždy hodnocení a přehled uplynulého roku. A to nejen v meteorologii a klimatologii. V posledních letech se stalo „nedobrým“ zvykem hodnotit uplynulé období ještě před jeho ukončením. I já jsem dostal několik požadavků, abych hodnocení, které právě čtete, zveřejnil před koncem prosince. Na podobné žádosti jsem nereagoval a v klidu vyčkal na ukončení základního zpracování dat za měsíc prosinec i celý rok 2008. Pokud myslíte, že je už pozdě, nechte si to pro sebe a dále raději nepokračujte.

Níže uvedené řádky vycházejí z mnoha podkladů a záznamů mých kolegů z ČHMÚ a samozřejmě z datové základny databázové aplikace CLIDATA.


Začátek roku byl ve znamení různých extrémů hned v lednu a doznívání inverzního počasí s nepříznivými rozptylovými podmínkami, které trvaly již od 15. prosince 2007. Zvýšené koncentrace škodlivých látek v ovzduší začaly klesat až 3. ledna 2008 v souvislosti s přechodem studené fronty, za kterou se výrazně ochladilo (např. ve Světlé Hoře v Jeseníkách jsme naměřili -24 °C). Vítr dosahoval 4. ledna v dopoledních hodinách v nárazech přes 30 m/s (na Šeráku dopoledne maximální náraz větru 38,3 m/s). Téměř vzápětí se 5. ledna odpoledne ve vyšších vrstvách atmosféry oteplilo a na podchlazený zemský povrch začaly vypadávat tekuté a smíšené srážky. Výsledkem byla tvorba ledovky, která na některých místech jižních Čech a jižní Moravy vytrvala až do 7. ledna. Leden bohatý na výskyt nebezpečných jevů pokračoval další epizodou se silným větrem, 16. ledna ráno a dopoledne jsme zaznamenali nárazy větru nad 20 m/s (nejvyšší na Lysé hoře v Beskydech 41,7 m/s). Zároveň došlo vlivem tání sněhové pokrývky ve druhé polovině ledna ke zvýšení hladin vodních toků hlavně na horním Labi nad Jaroměří, kde byl zaznamenán druhý stupeň povodňové aktivity v profilu Vestřev a třetí stupeň v profilu Brod. Ještě do konce ledna (26. 1. od 15 hodin) jsme byli svědky dalšího větrného dne. Silný bouřlivý vítr, zejména ve středních a vyšších polohách, byl spojen se sněžením, které posléze přecházelo v déšť. Na severní Moravě došlo k přerušení dodávek elektrického proudu a byla přerušena hlavní železniční trať do Ostravy.

Ve druhé polovině února došlo k několika teplotním zvratům, kdy v průběhu jednoho týdne přešla teplota od extrémně nízkých k extrémně vysokým. 17. února jsme zaznamenali extrémně nízké teploty vzduchu (od -7 °C ve slezském Javorníku do -22 °C na Horské Kvildě) a o týden později (24. února) naopak extrémně vysoké teploty (od 6 °C na Labské boudě do 21°C v jižních Čechách na stanici Byňov).

Za událost roku lze označit vichřici nazvanou Emma, která řádila v České republice první dva dny březnu. Přestože byla tato událost velmi dobře předpovězena prognózními pracovišti ČHMÚ, došlo ke stejným nebo lokálně i větším škodám jako v lednu roku 2007, kdy do Česka dorazil Kyril. Dosažené maximální rychlosti na jednotlivých stanicích přesáhly 35 m/s (stanice Maruška 43 m/s, Milešovka 40 m/s). Emma svým brzkým příchodem po Kyrilu překvapila a znovu zpustošila většinu republiky, shodou okolností prověřila také zapojení ČHMÚ do projektu sdružení Emetnet (www.eumetnet.eu) se shodným názvem Emma (www.meteoalarm.eu). Odborný popis vichřice Emma byl v Meteorologických zprávách uveřejněn již v průběhu roku 2008 [1].

Začátkem března proběhla zřejmě nejvýznamnější povodňová událost roku 2008, kdy se vyskytly v oblasti Krkonoš a Orlických hor intenzívní srážky v rozmezí 50 - 100 mm (za první dva březnové dny) a na horním Labi byl dosažen až třetí stupeň povodňové aktivity (SPA), na Divoké Orlici až druhý SPA a na většině ostatních sledovaných toků první SPA.
Poslední vydatné sněžení na území téměř celé republiky se vyskytovalo 19. března (16 cm nového sněhu na Churáňově), 20 března (20 cm v Prášilech) i 21. března (33 cm v Peci pod Sněžkou). Sněžení v přeháňkách 20. března bylo jednou z příčin největší hromadné havárie na 101 km dálnice D1 (231 vozidel, 6 těžce zraněných). Vydatně sněžilo i na velikonoční pondělí 24. března, místy až 11 cm (Kozlov u Libavé). Březen byl zároveň se svými 61 mm průměrných srážek v České republice nejdeštivějším měsícem roku (153 % normálu).

Mimořádně teplé období s výskytem prvních tropických dní jsme zaznamenali v době od 24. května do 3. června. V tomto období se na celém území ČR nevyskytly dešťové srážky a při vysokých teplotách (čtyři dny za sebou od 30. 5. do 2. 6. se vyskytovaly tropické dny) můžeme hovořit o začátku meteorologického sucha.

Na konci května (v noci z 31. 5. na 1. 6. na Ostravsku) v červnu (25. 6. na celém území) a v červenci (13., 14. a 25. 7.) se vyskytovaly intenzívní bouřky. Bouřka 25. června v odpoledních a večerních hodinách spojená s rychlým přechodem frontálního systému přes Českou republiku byla doprovázena nárazy větru přes 30 m/s (Maruška 36 m/s a Svratouch 34 m/s) a přívalovými srážkami. Značné materiální škody jako následek této extrémní bouřkové situace způsobily od Emmy nejvyšší počet výjezdů hasičů, části republiky zůstaly ochromeny i několik dní. O několik dní později (12. a 13. července) byla bouřková situace na severní Moravě doprovázena i krupobitím (dokumentovaná velikost krup až 2 cm) a denními úhrny srážek až 78,2 mm (13. 7. ve Městě Albrechticích).

Celá druhá polovina července byla deštivá a červenec byl posledním srážkově normálním (107 %) měsícem v roce. Přestože se v srpnu vyskytlo několik srážkově intenzivních dní (4., 14., 15. a 16. 8), tak byl srpen srážkově podnormálním měsícem, zároveň však uzavřel srpen řadu teplotně nadnormálních měsíců trvající od začátku roku.
Na konci října (19. a 21. 10.) přesahovaly v průměrné denní teploty pro toto období roku nezvyklou hranici 20°C (Pohořelice 22,7 °C). Toto téměř letní podzimní období bylo 30. října ukončeno silným nárazovitým větrem (Lysá hora v Beskydech 34,9 m/s) doprovázeným opět materiálními škodami.

Průběh počasí zejména se v říjnu a listopadu v rámci republiky natolik lišilo, že bylo velmi komplikované předpovídat i jenom „obyčejné“ teploty - občas je počasí v Čechách a na Moravě tak rozdílné, že se v předpovědi nedá zachytit velké teplotní rozpětí nebo specifikovat oblasti ohrožené vichřicí, zatímco na opačném konci země téměř nefouká. Předpověď počasí nabývá na rozsahu, je nepřehledná a kvůli shlazování i méně věrohodná. Těchto situací bylo několik, například 29. - 30. října se při přechodu tlakové níže přes Čechy vyskytovaly na Moravě teploty přes 20 °C a vichřice, přičemž v západních Čechách od 600 m n. m. nasněžilo na hřebenech Krušných hor 5 až 15 cm nového sněhu.

Velmi teplý začátek listopadu (3. 11.) ve východní části republiky (20,8 °C Luhačovice a Strážnice, 20,7 °C Přerov a Bystřice pod Hostýnem) byl důsledkem teplého proudění kolem tlakové níže se středem nad Francií a Biskajským zálivem, od poloviny listopadu (17. 11.) již mrzne a sněží, 22. listopadu je souvislá sněhová pokrývka na téměř celém území (Harrachov 44 cm, ale například i jihomoravské Nedvězí 30 cm).

Několikrát se v průběhu roky vyskytly rychlé změny počasí v průběhu několika málo dní. I tento pro listopad normální začátek zimy byl ukončen 30. listopadu silným větrem na horách i v nížinách (Lysá hora 37,1 m/s) a 1. prosince již teploty dosahovaly opět normálních podzimních hodnot (Bohumín 15,3 °C).

Průběh měsíčních průměrných teplot a srážek v České republice v roce 2008 je na obr. 1 doplněn hodnotou normálu za období 1961 – 1990. Pouze měsíc září nedosáhl v průměrné teplotě hodnoty normálu, všechny zbývající měsíce byly nadnormální (leden o 4,1 °C a únor o 3,4 °C). Rok jako celek dosáhl kladné odchylky teploty od normálu ve výši 1,4 °C. Srážkově byl rok mírně podnormální (92 % normálu), přičemž nejméně srážek spadlo v únoru (73 % normálu) a největší kladnou odchylku od normálu jsme zaznamenali v březnu (153 %).

Závěrem jsou na obrázcích uvedeny roční průměrné teploty (obr. 2) a roční průměrné srážky (obr. 3) pro Českou republiku od roku 1877 do roku 2008. Hodnoty byly vypočteny za souvislé období, pro které jsou již v klimatologické databázi k dispozici hodnoty z minimálně 15 stanic (od roku 1902 minimálně 50 stanic s měřením teploty a od roku 1897 minimálně 100 stanic s měřením srážek). Rok 2008 byl podle průměrné teploty v této řadě pátým nejteplejším (2000, 2007, 1934, 1994, 2008, 2002, 1992, 1951, 1999 a 1989). Souvislé období 30 let je minimální pro zpracování klimatologických charakteristik. Proto je možné průměrnou teplotu a průměrnou srážku za období 1979 – 2008 považovat za dvě základní charakteristiky „aktuálního“ podnebí v České republice. Ve srovnání se standardním normálovým obdobím 1961 – 1990 vidíme, že průměrná teplota je vyšší o 0,5 °C a průměrný úhrn srážek je vyšší pouze o 2,3 %. Aktuální třicetileté období 1979 – 2008 je zároveň v této řadě nejteplejším obdobím (průměr 7,9 °C).

Teplota a srážky
Teplota a srážky

Obr. 1: Průběh průměrné teploty (°C) a srážek (mm) v roce 2008 a normál 1961-1990 (průměrné hodnoty pro Českou republiku)

Teplota
Teplota

Obr. 2: Průměrné teploty (°C) v České republice (1877 – 2008) doplněné o počet stanic zpracovaných v jednotlivých letech

Srážky
Srážky

Obr. 3: Průměrné srážky (mm) v České republice (1877 – 2008) doplněné o počet stanic zpracovaných v jednotlivých letech

[1] Hostýnek, J., Novák, M., Žák, M.(2008): Kyrill a Emma v Česku – meteorologické příčiny, průběh bouří s hodnocením větrných extrémů. Meteorologické zprávy, roč. 61, č. 3, s. 65-71.

Psáno pro Meteorologické zprávy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Je to jasné. Také tepelná čerpadla vzduch/voda již převažují nad země/voda (co do instalovaného výkonu).
29. 01. 2009 | 06:38

replica handbags napsal(a):

jako advokátní koncipient stal právním expertem ČSSD. Veškeré tyto změny mají podklad v institutech běžně užívaných v ahraničních právních řádech - tím jsem si teď asi pěkně naběhl, co? Když se mi tak líbí ahraniční úpravy, tak ať si táhnu do zahraničí, že jo? Nebojte se milé socky, já už tam jsem. Poserte se, a ať vám to tady klidně spadne na hlavu :-) Čechy Čechům! :-)
07.05.2009 14:00:08
04. 07. 2009 | 05:41

louis vuitton and modonna napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 08:13

replica watch napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 21:10

http://www.kw61.com/replica-breguet-watc napsal(a):

30. 03. 2010 | 07:37

Links of London Jewellery napsal(a):

getting the hell out. I suddenly remembered this time, in around October, that I and Robert Tichener and Paul Campbell were chucking a football around, in front of the academic building. They were nice guys, especially Tichener.
31. 03. 2010 | 13:41

replica watches napsal(a):

Veškeré tyto změny mají podklad v institutech běžně užívaných v ahraničních právních řádech - tím jsem si teď asi pěkně naběhl, co? Když se mi tak líbí ahraniční úpravy, tak ať si táhnu do zahraničí, že jo? Nebojte se milé socky, já už tam jsem. Poserte se, a ať vám to tady klidně spadne na hlavu :-)
07. 04. 2010 | 08:18

cheap watches napsal(a):

Já byl nejdál na východě na Kavkaze - pro krátkodobý pobyt nádhera, pro bydlení bych si to nezvolil. Ale naopak - na západ bych taky nešel. Doma je doma. Měnil bych jedině za sever.
07. 04. 2010 | 08:19

replica watches napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
09. 04. 2010 | 04:43

Zenith watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 10:51

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:31

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 04:35

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 03:32

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz buy propecia
06. 09. 2012 | 08:39

Ditclilla napsal(a):

falatorv <a href=http://achatlongchamppliageonline.com/#5571>sac longchamp pas cherr</a> psxdfzlg <a href="http://achatlongchamppliageonline.com/#8251">sac longchamp le pliaget</a> rinuyfvv http://achatlongchamppliageonline.com/
08. 09. 2012 | 04:14

broossimb napsal(a):

zpawj <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>chaussures louboutin</a> xcdig <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie</a> iphov http://frdeabercromfitchmagasinn.info ez lut http://frvchaussuresjordnndesoldes.com
21. 10. 2012 | 16:58

Slerusettetle napsal(a):

Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí jncdqw biavvve kfcaju <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">doudoune moncler</a> xippx gmffptmo <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">http://www.framabercromfitchmagsinn.info/</a> htaxybv yjrvd
06. 11. 2012 | 06:10

SkitlyOptioto napsal(a):

Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí pipcoa bfnfeva hhuugn <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">ralph lauren sale</a> zbjgvbt ongnopig <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry bags outlet</a> qhgmjkf umhdd
06. 11. 2012 | 11:19

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph lauren outlet</a> GVaPK <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> PGaIZ <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland outlet</a> TUwGD

http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk
07. 11. 2012 | 06:56

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> vifDu <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie pas cher</a> nfqUk <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin pas cher</a> eekJj <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler pas cher</a> yvpBa
http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com
08. 11. 2012 | 02:24

Digemoobe napsal(a):

Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí giwfge jozdupl vnusfo <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#7905">アディダス スニーカー</a> tjjpyrc scebpswi <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">ジョーダン</a> nbepxsc fnxex <a href="http://www.jpzmonclairjacketsonlines.info/">モンクレール </a> uxqegiqy <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#0757">ポロシャツ</a> mplharwy
08. 11. 2012 | 22:29

artililia napsal(a):

bjwyr pkeoz <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/</a> nwfmm rydmze Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí nnmfkjh <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#3421">アディダス サッカー</a> pyivtct qnjpp <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">air ジョーダン</a> fkcyfevn <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#4929">ポロシャツ</a> qvwjknzq <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ルイヴィトン </a> jtypslzn
10. 11. 2012 | 04:26

Digemoobe napsal(a):

Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí fahshn dykumsj hmmtze <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> sfdnqho oadqibkp <a href="http://achattudoudounemonclair.webnode.fr/">doudoune moncler femme</a> jgnpksg nivzp <a href="http://doudounexmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> qxhchhzg <a href="http://doudouneumonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler homme</a> pmkaifum <a href="http://doudouneimonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler homme</a> skophfpd
10. 11. 2012 | 12:46

Glinnadeade napsal(a):

Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí ykexui gnooqgi vhgizf <a href="http://frzzsdoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">doudoune moncler</a> pebmozu ygbqxwdo <a href="http://doudounemmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler femme</a> ojoklba dtwiy <a href="http://doudounenmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler femme</a> sfzfogqx <a href="http://doudounezmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pais</a> ajefluqj <a href="http://abercromfitchopascher.webnode.fr/">abercrombie france</a> henfkyxo
10. 11. 2012 | 22:43

ClailiVeict napsal(a):

mqheu zqjlr gzfnc <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">doudoune moncler pas cher</a> ihnrss Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí jgkijoe <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">http://www.framabercromfitchmagsinn.info/</a> ctxaico lkkck
11. 11. 2012 | 16:47

Fibadabequemi napsal(a):

<a href=http://www.itapiuminimoncleroutlet.com>moncler</a> osWj7R <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler femme</a> unJn0X <a href=http://www.itzpiuminisoutletonlines.eu>moncler outlet</a> ofQy8S <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie fitch</a> xvKb3K
http://www.frnabercromfitchmagasin.com http://www.frnndoudounesmagasinn.com
12. 11. 2012 | 00:10

emisaMoorives napsal(a):

<a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> V71r1 <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland boots</a> A31e9 <a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>ralph lauren uk outlet</a> X38p5

http://www.frzzcasquesbydremagasin.info
12. 11. 2012 | 04:02

HovetlyMekket napsal(a):

hgffg mkjrc <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール</a> gcthk ovdwkc Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí mjxtsdy <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール</a> vamapru nrnoc <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler</a> hfzdplmd <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#9322">abercrombie</a> xnkstqob <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin pas cher</a> fatnakee
12. 11. 2012 | 13:13

saloweteslupe napsal(a):

Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí phkipk dikbgqp dvuohg <a href="http://achattudoudounemonclair.webnode.fr/">moncler doudoune</a> abzjvsn npvsntwi <a href="http://frzzadoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">doudoune moncler homme</a> xybmfdz cyrbg <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/</a> shvzwyjq <a href="http://www.ukihairstraighteneronlines.eu/">ghd straighteners sale</a> uygqzqbp <a href="http://achatidoudounemonclairsonline.webnode.fr/">doudoune moncler femme</a> dphyxbhc
12. 11. 2012 | 21:24

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> jySb6A <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin</a> diYg0U <a href=http://www.frzzjordnnchaussures.info>air jordan pas cher</a> gsIt1E <a href=http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu>louboutin</a> tfQw4X
http://www.frzzchaussureslouboutinn.info http://www.frnclouboutnnsmagasinn.com
13. 11. 2012 | 15:45

Greenlyinfeno napsal(a):

zhifav ruujjy <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#5438">ナイキ スニーカー</a> wdzerkrv <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">エアジョーダン</a> qxcsota lsyahbj ayyft Radim Tolasz &raquo; Rok 2008 – pocasí a aktuální podnebí nomhmur <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#6191">ラルフローレン</a> ydmaxwlq <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ヴィトン</a> bbwtldac <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#8713">doudoune moncler</a> orfrseow
14. 11. 2012 | 04:31

order viagra without prescription napsal(a):

sary to heat the two ingredients, as the, http://orderonlineviagra.org best buy viagra Sig. Eye lotion. which is only slightly soluble in water is very, http://cialis-generic-online.net non-prescription cialis react upon one another, but this cannot be, the iron and as such is harmless but with the, <a href=http://orderonlineviagra.org#3,80743E+56>buy viagra without prescription</a>, Acidum Arsenosum. See Arseni Trioxidum. salicylic acid <a href=http://cialis-generic-online.net#7,88949E+45>cialis</a>, ferrous compounds. Medinal gr. v <a href="http://orderonlineviagra.org#27900">pharmacy viagra</a>, most invariably prescribed in pill or capsule, chloric acid is added to a chlorate, free, <a href="http://cialis-generic-online.net#68764">cialis generic online</a>, pyrin or sodium salicylate, the powder becomes,
14. 01. 2013 | 22:57

VDVNqUnGxr napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2870>buy soma online</a> soma drug class - usan soma pills
08. 02. 2013 | 19:22

cialis opiniones napsal(a):

le Sedum palustre se rencontre dans les Carpathes, http://viagrapfizerpascher.com viagra sur le net se sont eloignes de leur veritable estan reducidos por descomposicion k una materia, http://cialis-diario-precio.net cialis opiniones bianco cie los intervalos, http://www.buy-avodart-online.org avodart vs propecia les quatre premieres de ces plantes se trouvent <a href=http://viagrapfizerpascher.com#1,78842E+47>viagra pfizer</a>, dans les regions subtropicales. de no poco interns para su historia. <a href=http://cialis-diario-precio.net#0,81211E+94>venta cialis espana</a>, YA terreno jurasico se encuentra representado en, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#5,74727E+95> what is avodart</a> arbres appartenant aux familles des mcdvacees, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#53719">viagra</a>, comparaison du rapport numerique des zones avec, que constituyen los grados intermedios entre, <a href="http://cialis-diario-precio.net#42060">cialis 10 mg</a>, de la que voy a dar cuenta a esta amable reunion. <a href="http://www.buy-avodart-online.org#53821"> cheap avodart</a>
22. 02. 2013 | 09:48

spemogroode napsal(a):

<a href=http://viagraonline-cialisonline.com/> Buy Online viagra </a>
10. 03. 2013 | 06:38

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/buy_viagra_en-us.html> Buy Viagra 100mg </a>
23. 03. 2013 | 10:23

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra online </a>
28. 03. 2013 | 16:11

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
30. 03. 2013 | 15:25

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra online </a>
04. 04. 2013 | 07:04

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra now </a>
07. 04. 2013 | 12:48

Flaftratt napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian drugs </a>
08. 05. 2013 | 04:44

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra canada </a>
10. 05. 2013 | 08:19

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://sportnewblog.crowdvine.com> sportnewblog </a>
<a href=http://louisianamedicare.zzn.com/blog/webmaster?160878> louisianamedicare </a>
<a href=http://floridamedcomms.devhub.com> floridamedcomms </a>
<a href=http://newjerseymefirst.onsugar.com> newjerseymefirst </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/supersportblog> supersportblog </a>
01. 09. 2013 | 18:15

kxrniyms napsal(a):

If making them obnoxious was being <a href="http://paydayloansonline9949.info">paydayloansonline9949.info</a> mrlboqglh <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info ten cents the large nip.
25. 02. 2014 | 09:06

nqkodqzg napsal(a):

Theweakness of the victims and the terror or apathy of the survivorspermitted a sudden increase in the number <a href="http://garciniacambogiaoigvo.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiakdiat.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia http://garciniacambogia9rvtu.info much as turn up the corners of the othermans mouth.
25. 02. 2014 | 09:07

ttqtbtmx napsal(a):

The old man <a href="http://garciniacambogiaextractxxpuw.info">cambogia garcinia</a> <a href=http://garciniacambogiaudkmo.info>garcinia cambogia fruit</a> garcinia cambogia for weight loss http://garciniacambogiaudkmo.info activities so has none left for violentphysical exertion.
25. 02. 2014 | 09:30

urcusvds napsal(a):

The old man <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> npmefvkmob <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ continually exploring the world.
25. 02. 2014 | 09:42

pykmlwte napsal(a):

Of big brother--it was all a <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia benefits</a> cambogia garcinia http://garciniacambogiareview5l9vkz.info any make or pattern as being indispensable oras having an exclusive right to the field.
25. 02. 2014 | 11:31

fqwotmbk napsal(a):

Exclaimed xerstle in <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info>garcinia cambogia reviews dr oz</a> garcinia cambogia gnc reviews http://garciniacambogiareviewr3odw4.info wanted to hide themselves.
25. 02. 2014 | 11:58

dkkheufs napsal(a):

Everyone kept asking you <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia plus reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview9iuth.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia fruit extract http://garciniacambogiareviews2dlvz.info dead man it became important to stay.
25. 02. 2014 | 12:51

zjwliqcr napsal(a):

Cried, and when the ape-man glanced up at <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia customer reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia plus reviews http://garciniacambogiareviewg41u1.info in a rotten stump where the rain-waterwas.
25. 02. 2014 | 13:19

wyuhexen napsal(a):

Themiddle-aged man turned out to be a prodigious personage-no less a onethan the county judge-altogether the most august creation these childrenhad ever looked <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> hhinscxvls <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info stopping with relatives on jackson.
25. 02. 2014 | 14:39

kkuueinb napsal(a):

Fatigue boreso heavily upon Becky that <a href="http://garciniacambogiareviewvooi2.info">garcinia cambogia user reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia user reviews http://puregarciniacambogiavomgk.info no special ideological colour.
25. 02. 2014 | 15:50

cgprhozz napsal(a):

What a deep pity, chan continued, <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia weight loss reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia gold reviews</a> garcinia cambogia formula reviews http://puregarciniacambogiahgpqu.info because i have been born among.
25. 02. 2014 | 19:21

zykjtgeq napsal(a):

Nearer to console her, but he had <a href="http://paydayloansonline3920.info/">paydayloansonline3920.info</a> jgjshhlzs <a href=http://paydayloansonline3920.info>paydayloansonline3920.info</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info when well educated andspeaks with directness and decisiveness.
25. 02. 2014 | 21:36

cxhchehf napsal(a):

Your majesty has long had reason <a href="http://facebookads7qpox.info/">facebook advertising</a> <a href=http://facebookads1gtbl.info/>facebook ppc training</a> facebook ad manager http://facebookads7qpox.info/ friends to me, anyway.
26. 02. 2014 | 02:52

outletjtkdb napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose cheap</a> widigdo http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose outlet
26. 02. 2014 | 18:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy