IPCC - změna klimatu a změna kontaktu

20. 07. 2009 | 18:20
Přečteno 4211 krát
Česká veřejnost patří ve znalostech meteorologie a klimatologie k té vzdělanější části světa. Je to dáno dlouhodobou, už desetiletí trvající, snahou mnoha meteorologů a klimatologů o popularizaci těchto disciplin. Mám na mysli například předpověď počasí v České televizi, kterou si někteří z nás pamatujeme už ze 70. let minulého století, kdy pánové Brůžek, Wolek, Vondráček, Pavlík, Seifert a další popisovali frontální systémy s ukazovátkem v ruce. Nebo různé knihy o počasí nepravidelně se objevující na pultech knihkupectví (například skvělé Seifertovo Rozumíme počasí z roku 1987). V posledních letech je hodně populární i klimatologie zásluhou klimatické změny samotné, ale i zásluhou nás klimatologů, kteří se snažíme její podstatu přibližovat čtenářům a posluchačům v různých médiích. Nebudeme si zastírat, že populární je klimatologie i díky některým kontroverzním vyjádřením některých politiků.


Proto si česká veřejnost zaslouží i následující informaci o změně reprezentace České republiky v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu (IPCC). V roce 1996 byl RNDr. Jan Pretel, CSc. jmenován ministrem životního prostředí (tehdy J. Skalickým) národní kontaktní osobou pro IPCC. Zakládáme si na tom, že tato kontaktní osoba musí být v prvé řadě uznávaným odborníkem a proto byl Honza Pretel jmenován po dohodě s představiteli Českého hydrometeorologického ústavu.

Honza nebyl na mezinárodním poli žádným nováčkem a rychle zapadl do práce IPCC. V letech 1997 až 2002 byl členem výboru IPCC, místopředsedou pracovní skupiny WG 2 (jako jediný zástupce států východní Evropy), podílel se na přípravě Třetí hodnotící zprávy vycházející v roce 2001 (TAR 2001). Měl odbornou garanci za přípravu kapitol 4 (Hydrology and Water Resources) a 13 (Europe) WG 2 (Impacts, Adaptation and Vulnerability) TAR 2001. V letech 2003 až 2006 již nebyl členem výboru, ale přesto spolupracoval na přípravě IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, je spoluautorem kapitoly 6 (Reference Approach), část Energetika (Energy) a v letech 2005 až 2007 byl recenzentem kapitoly 1 (Assessment of observed changes and responses in natural and managed systems) WG 2 (Impacts, Adaptation and Vulnerability) Čtvrté hodnotící zprávy 2007. Podílel se na přípravě odborných zadání pro Čtvrtou hodnotící zprávu IPCC, pro emisní inventury IPCC (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), pro technické zprávy IPCC (Technical Papers) Climate Change and Biodiversity, Climate Change and Water a připravovanou zvláštní zprávu IPCC Extreme events and disasters: Managing the risks.

Z uvedeného, hodně zkráceného, výčtu je vidět, že Honza Pretel byl tou správnou osobou na tomto postu.

Někdy v průběhu minulého roku jsme ve vzájemné shodě usoudili (já a Honza Pretel), že aktivit IPCC směřujících k přípravě Páté hodnotící zprávy by se už měl účastnit někdo nový, méně „okoukaný“ a pokud možno i stejně erudovaný. Shodli jsme se, že by tímto novým odborníkem měl být RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. Stejně asi uvažovali i na Ministerstvu životního prostředí a nového člověka (bez konzultace s ČHMÚ) oslovili sami. Budiž jim přičteno k dobru, že vybrali stejně jako my. Jen zvolili opačný postup, který jsem nepovažoval za příliš šťastný a koneckonců ani za slušný vůči oběma pánům.

K 30. červnu 2009 byl tedy dr. Pretel odvolán z „funkce“ a nově byl ministrem životního prostředí jmenován do funkce kontaktní osoby pro IPCC dr. Metelka. Honza Pretel se jistě zasloužil o dobré jméno české klimatologie ve světě. Patří mu za to náš obdiv a minimálně poděkování.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kolmejdoucí napsal(a):

Jak to, že do funkce nebyl jmenován Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Dr. h. c., jinak též vrchní světový klimatolog? To je škandál!!!
20. 07. 2009 | 18:32

radimtolasz napsal(a):

kolmejdoucí: Pan prof. Klaus není v klimatologii uznávaným odborníkem, ale pouze docela zdatným popularizátorem. To však na tuto pozici nestačí :-). RT
20. 07. 2009 | 18:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o panu prof. Klausovi taky zde. Zatím, myslím si, na všechny víceméně virtuální z rozmanitých koulí věštící pozice docela stačí stačí...
Veselé krizování a globální oblbování...
http://reformy.shoptet.cz/e...
20. 07. 2009 | 19:38

L.Metelka napsal(a):

Chtěl bych i tady Honzovi Pretelovi poděkovat (i když příležitosti, jak to udělat osobně, jistě ještě budou). Bude to fuška kvalitně na něj navázat. Chtěl bych ale zdůraznit jednu věc. Honza vždycky jednoznačně zůstával na odborné pozici a nenechal se zlákat nebo ovlivňovat žádnými ideologiemi, politikou, prostě věcmi, které k odborné klimatologii ani k práci IPCC nepatří. To v dnešní době není zrovna pohodlná cesta, ale je jediná férová. Takže ani já nečekám, že to bude "procházka růžovým sadem"...
20. 07. 2009 | 19:45

Ládik napsal(a):

Já si pamatuji na Koubka. To jsem si ještě dělal sám synoptické mapy a zapisoval výstup Praha a výstup Poprad. Ta doba je pryč, teď mám radarový snímek za 3 minuty...
20. 07. 2009 | 20:37

Jos napsal(a):

Pane Metelka, Vaše jmenování mi radost neudělalo, protože bohužel jako většina členů vědecko-politické organizace IPCC trpíte selektivním myšlením. Vědecké studie, které se Vám nehodí prostě ignorujete, ty co se Vám hodí (obzvláště modely) zase zveličujete. Chtěl bych věřit, že se to zlepší, ale vaše příspěvky u různých blogů a diskuzí mnoho naděje nedávají. Tyto příspěvky Vám ale zpřejmě onu nominaci MŽP přinesly, že.

Jinak tvrdit, že k IPCC (Mezivládní panel...) politika nepatří, je natolik naivní, že to mé pochyby o vaší kompetenci jenom zvyšují. Za vše mluví fakt, že jenotlivé experty nominují vlády a nevládní organizace a nikoliv vědecké organice (u nás např. Akademie věd nebo Univerzity). IPCC vydává také Summary for Policymaker, což není nic jiného než původní zpráva ořezananá o zjištění, která by podle mínění IPCC rozhodovaání politikům příliš koplikovala.
20. 07. 2009 | 21:06

L.Metelka napsal(a):

Jos:
Možná ani netušíte, že třeba ve 4. zprávě IPCC jsou uvedeni a citováni třeba i McIntyre a McKitrick a že i oni byli členy IPCC a spoluautory jedné z částí zprávy. Tak asi vypadá v praxi to "ignorování" různých věcí? Nevím, co mi přineslo "nominaci" ze strany MŽP, pro mě ale byla a je důležitější nominace ze strany ČHMÚ.
Netvrdím, že v IPCC jsou jen odborníci, ale zásady, které jsou sepsány v jakémsi "statutu", IPCC jsou založeny na odborné práci. Kdo neprokáže dostatečné odborné znalosti a praxi, nemá prakticky šanci dostat se třeba mezi autory nebo recenzenty jednotlivých částí zprávy. Pokud Jde o SPM, je to "výcuc z výcucu" celé zprávy. Podle mého názoru je po odborné stánce ještě přijatelné zkrácení na úroveň Technical Summary. Další krácení až na úroveň SPM už je na úkor úplnosti a odbornosti. Je z toho pak jen takový Short Abstract celé zprávy. Dělá se to proto, aby to bylo tak jednoduché, že by to měl pochopit i politik (dříve se říkalo ...i policajt). Jednoduché to je, ale je to taky snadno dezinterpretovatelné a také často politiky dezinterpretované. Se SPM mám osobně trochu problém, právě z výše uvedených důvodů.
20. 07. 2009 | 21:26

L.Metelka napsal(a):

Jos:
A ještě jednu věc bych chtěl dodat: Pokud někdy politici tvrdí, že něco rozhodli právě tak, jak rozhodli, na základě doporučení IPCC, podívejte se raději do zprávy IPCC, jestli tam takové doporučení skutečně je. Často ho tam totiž nenajdete...
20. 07. 2009 | 21:35

Prak napsal(a):

Někdy mám pocit,že čím více čertů kdo maluje na zeď,tím větší zásluhy.Bylo by dobré vést tyto malíře v patrnosti a případně jim čerty oklepat o hlavu.To když se ukáže,že šlo jenom o promyšleně plané bububu.
20. 07. 2009 | 21:54

Radim Tolasz napsal(a):

Jos: Snažil jsem se naznačit v textu výše, že odbornost zástupce ČR v IPCC garantuje ČHMÚ a odborníka navrhuje ČHMÚ. Jmenování ministrem (pan ministr promine) je už jen formalita. To, že se letos příslušný odbor na MŽP snažil ČHMÚ obejít je bohužel realita, která vypovídá pouze o úrovni aktuálních vztahů mezi ČHMÚ a částí MŽP. Tento postup jsme přijali a jmenování podporujeme jenom proto, že jsme se shodli na osobě. Pokud by MŽP trvalo na jmenování "neklimatologa", tak bychom s tím těžko něco udělali. Kontaktní osoba bez podpory ČHMÚ by však byla pouze figurkou, kterou popisujete ve svém příspěvku. Dr.Metelka takovou figurkou není.
20. 07. 2009 | 22:03

Jos napsal(a):

L.Metelka:
Případ Mannovy hokejky a její zneužití v předchozí zprávě IPCC z roku 2001 je natolik ostudný, že kdyby IPCC McIntyra a McKitricka alespoň necitovala, vysmáli by se jim i děti v mateřské školce (natožpak politici). V IPCC zprávě je uvedeno, že práce těchto autorů "má určité teoretické základy", ale že jiná studie ukazuje, že "teplotní odchylka je stejně jen 0.05C", vše v rozsahu jednoho odstavce. Nepřipadá Vám, že tito autoři byli vzati poněkud zkrátka?

Středověké teplé periodě jsou ve zprávě věnovány dvě stránky (jako taková nepodstatná vložka v rámečku) a citované publikace jsou vybrány tak, aby se náhodou neukázovalo, že tehdy průměrná teplota mohla být i vyšší než dnes. Když by je totiž uvedli (přehled např. na http://www.co2science.org/d...), i leckterého politika by mohlo napadnout, že když byla teplota ve středověku větší než dnes a rozhodně ne vlivem člověka, tak je poněkud podivné, když se podíl člověka na současném globálním oteplování označuje jako velmi pravděpodobný (více než 90%).

Pokud s SPM máte problém, budete se snažit s tím něco dělat? Stačilo by podobné zjednodušené politrucké výcucy prostě nevydávat.

Že různé politické a zájmové skupiny zprávy IPCC zneužívají je jasné, ale snaží se IPCC proti tomu něco dělat?? Na svojí stránce mají rubriku "press release", ale o nějakém zneužívání ani slovo. Ono totiž zveličování a přehánění katastrof přináší granty a finance a proti tomu není příliš výhodné vystupovat, že.
20. 07. 2009 | 22:17

Jos napsal(a):

Radim Tolasz:
Mohl byste mi prosím zlepšit náladu a trochu se rozepsat o odborných kvalitách a významných vědeckých výsledcích Dr. Metelky?
20. 07. 2009 | 22:22

Jos napsal(a):

L.Metelka:
Pokud je mi známo, tak McIntyre a McKitrick nebyli ani členy IPCC, ani nejsou uvedeni jako autoři žádné z kapitol zprávy z roku 2007 (Physical Science Basis). Jsou uvedeni pouze jako recenzenti a jaký byl jejich názor na publikovaný text se už asi nedozvíme. Podle mého názoru je IPCC nominoval jako recenzenty opět pouze z politických důvodů, aby pak mohl (tak jak to děláte Vy) tvrdit, že jsou to vlastně spoluautoři zprávy.
20. 07. 2009 | 22:54

L.Metelka napsal(a):

Jos:
A víte, co všechno McIntyre a McKitrick udělali špatně, když kritizovali Mannovu rekonstrukci? Jak stanovili počet relevantních modů PCA? Když už použili jinou standardizaci dat, proč znova neotestovali, kolik modů PCA musí vzít do zpracování? To byla dost školácká chyba, co provedli. A všiml jste si, že ve zprávě z roku 2007 je těch rekonstrukcí už více než 10? A že se většinou od Manna až tak moc neliší? Víte, že McIntyrova a McKitrickova "korekce" Manna končí rokem 1980, ale když ji doplníte o naměřená data po roce 1980, dostanete v současnosti vyšší teploty, než jaké jim vyšly pro středověké teplotní optimum? Víte, že středověké teplotní optimum nebylo globální ani hemisférckou záležitostí, ale sérií lokálních oteplení, která zasáhla různé oblasti v různých časech? jistě, někde mohlo být tenkrát tepleji než dnes, ale pro globální ani hemisférické teploty to neplatí.
Co se dá dělat s SPM, uvidím.
20. 07. 2009 | 23:01

Radim Tolasz napsal(a):

Jos: Bibliografii si asi udělat umíte, popřípadě ji lze nalézt ve veřejných zdrojích. To je však pouze malá část odborných kvalit pracovníka ČHMÚ obecně (nejsme výzkumnou institucí). Provozní klimatologie (kvalita měření a základní zpracování charakteristik) je základ, bez něhož by žádný vědec v oboru nedosáhl ničeho. Dr.Metelka navíc už před 8 lety začal využívat meteorologický model ALADIN pro klimatické modelování (dnes úspěšný ALADIN-CLIMATE/CZ), zabývá se sezónní předpovědí, má hluboké znalosti matematické statistiky, bez které se klimatologie dělat nedá. Výše uvedené jsem teď vysypal z rukávu, aniž bych cokoliv hledal a ověřoval. Nečiním si tedy nárok na úplnost.

Pokud jsem Vám spravil náladu alespoň trošku, tak si znovu přečtěte příslušnou pasáž 4AR IPCC, ze které usuzujete na 90% podíl člověka na aktuálních změnách klimatu. Takovou informaci tam jistě nenajdete (předpokládám, že nejste ani novinář, ani politik - potom snad ano :-).
20. 07. 2009 | 23:06

L.Metelka napsal(a):

Jos:
Pokud jde o McI+McK, vzal jsem to asi dost obecně. I recenzenti (Review Editors) totiž samozřejmě zasahují do textu a jsou tedy svým způsobem spoluautory. Nikoli ovšem mezi Lead Authors.
Jaký význam by měly mít jejich názory, pokud je známo, že dotyční neumějí ani řádně použít PCA nebo že jeden z nich navrhuje jakési "kvadratické" průměrování teploty, které má ten problém, že by při něm nemohl platit zákon zachování energie?
20. 07. 2009 | 23:10

L.Metelka napsal(a):

Ještě Jos:
Mimochodem - s těmi 90% jste se (vědomě či omylem, po tom nepátrám) dopustil velice podobné dezinterpretace, jaké se často daří právě politikům...
20. 07. 2009 | 23:22

Jos napsal(a):

L.Metelka:
To jsou přesně ty vaše názorové veletoče. Nejdříve chcete ohromit, že McIntyre a McKitrick jsou členové IPCC, autoři zprávy a kdovíco ještě a když namítnu, že jsou ve zprávě citováni zcela nedostatečně, tak začnete tvrdit, jak je ta jejich práce vlastně špatná a jakých hloupých chyb se to dopustili (že to ale není uvedeno ve zprávě IPCC??).

Vaše hodnocení středověké teplé periody moje obavy z Vaší nominace jen potvrzují. Tvrzení, že "středověké teplotní optimum nebylo globální ani hemisférckou záležitostí, ale sérií lokálních oteplení, která zasáhla různé oblasti v různých časech" je velmi zajímavé. Takže těch mnoho desítek recenzovaných publikací zmiňovaných na http://www.co2science.org popisujících oteplení v oblastech roztroušených po celém světě se týkalo zrovna těch míst, kde se oteplilo jen lokálně? Mrzí mne na Vás nejvíce ta arogance, s kterou jste schopen se vypořádat s jakýmkoliv argumentem nebo studií, která do vaší hypotézy nezapadá, aniž byste se s ním podrobněji seznámil. Do týmu IPCC zapadnete ale velmi dobře – co je potřeba zjistit se předem ví a nepohodlné výsledky se prostě nemusí uvádět - ti hlupáci, kteří studie prováděli stejně udělali nějaké školácké chyby.
20. 07. 2009 | 23:29

L.Metelka napsal(a):

Jos:
Já jsem McI+McK do IPCC nenominoval, to se musíte zeptat těch, kdo je nominovali. Jejich chyby jsou rozebrány v odborné literatuře, pokud chcete, zítra Vám sem dám odkazy.
Ty studie samozřejmě popisují oteplení v různých oblastech. Projděte si je a zajímejte se o to, ve které době na kterém místě k tomu oteplení došlo. Uvidíte, že v různých oblastech bylo v dobách, které se vzájemně liší až o stovky let.
To ostatní nehodlám komentovat...
20. 07. 2009 | 23:36

Chlupaty knedlik napsal(a):

Tak nevim s tou erudici a odbornosti pana Metelky. Jeho publikacni cinnost je prakticky rovna nule, odbornost mozna tak uznavana v malem ceskem rybnice.
20. 07. 2009 | 23:56

Jos napsal(a):

Radim Tolasz:
Biografii jsem si na Web of Science udělal a vyšlo mi 5 recenzovaných článků s 8 citacemi. To mě náladu samo o sobě nespravilo, ale protože chápu, že kvantita není kvalita - zcela jistě si těch pět publikací vytisknu a přes dlouhé zimní večery přečtu a věřím, že mi srdce přece jen zaplesá.

Že ČHMI není výzkumná instituce je bohužel škoda, otázkou totiž zůstává, zda je tedy kompetentní k nominování vědců do IPCC. Je to ale pořád o několik řádů lepší, než když zástupce jmenuje MŽP. Dobrého vědce podle mého názoru nedělá to, že je schopen dobře měřit data, ale kritické myšlení, korektní argumentace a schopnost pochybovat i nad svými výsledky a případně i přiznat omyl.

Budu velmi rád, když mě o závěrech IPCC ohledně vlivu člověka na globální oteplování opravíte. Ve zprávě je napsáno: "Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations." Přičemž "very likely" je přiřazena pravděpodobnost >90% http://www.ipcc.ch/pdf/asse... (str. 4) Moje citace nebyla sice přesná, ale v čem jsem se dopustil dezinterpretace a proč jste to přesné znění sám neuvedl?
21. 07. 2009 | 00:17

Jos napsal(a):

L.Metelka:
Středověká teplá perioda trvala několik set let a globálně se samozřejmě nedá přesně vymezit její trvání, obecně se uvádí roky 800-1300. Ohledně současného zvyšování průměrné globální teploty se ale také nedá říci, že se teplota zvyšuje na všech místech země stejně. Na některých místech se průměrná teplota dokonce i snižuje.

Těch dat, která jsou ale na http://www.co2science.org uvedena je tolik a z geograficky zcela odlišných lokalit, že by aspoň stálo za to se nad nimi zamyslet a ne je automaticky odmítat. Soubor článků ve zprávě IPCC, které středověkou teplou periodu popírají tak dlouhý rozhodně není.
21. 07. 2009 | 00:31

Jos napsal(a):

L. Metelka (20.07.2009 23:10:39):
Označovat recenzenty za spoluautory? To snad nemyslíte vážně. Přiznám se, že pojem "Review Editors" je mi poněkud neznámý, ve zprávě IPCC jsou McIntyre a McKitrick uvedeni v kolonce "Reviewers of the IPCC WGI Fourth Assessment Report".

Pane Metelka, mohl byste prosím objasnit, co přesně bude náplní Vaší práce v IPCC?
21. 07. 2009 | 00:45

Radim Tolasz napsal(a):

Jos: Já tu Vaši citaci chápu takto: Více než 50% pozorovaného zvýšení globální průměrné teploty je od poloviny 20. století s více než 90% pravděpodobností způsobeno pozorovaným zvýšením koncentrací antropogenních skleníkových plynů.
21. 07. 2009 | 06:47

L.Metelka napsal(a):

Jos:
Review Editor je pojem, standardně používaný v IPCC pro recenzenty. Samozřejmě, pokud recenzent nějak zasáhne do textu, stává se do určité míry i spoluautorem. Je spoluzodpovědný za to, že ten finální text vypadá tak, jak vypadá. To snad nepopřete.
V IPCC bych se rád zúčastnil na práci WG I. Co konkrétně, to se uvidí.
21. 07. 2009 | 08:17

Xury napsal(a):

Pro Metelku i Tolasze:
myslím, že ve vědě je primární kritické myšlení, a to i vůči vlastním výsledkům a také vědecká poctivost. Obávám se, že oba tyto základní aspekty se v posledních letech vytrácí. Nechci to vztahovat jen na klimatologii, protože i řada jiných příbuzných oborů se podle mne nechala ovlivnit vidinou peněz. O tomto problému psal již před 25 lety R.Feynman a dnes to skutečně platí dvojnásob. Způsob jakým mezinárodní vědecká komunita přijala Manův graf, aniž by ho podrobila důsledné kritické analýze je přinejmenším zarážející. Je jen škoda, že pan Feynman už nežije.
21. 07. 2009 | 09:18

Meňo napsal(a):

Díky za článek, pane Tolasz !
Pamatujem taky počasí na TV jen v pátek (česky) a v pondělí (slovensky), a muselo to stačit. Frontální systémy před Televizními novinami zakotvily v našich myslích v něco "samozřejméno", a když se tenkrát jeden hydrometeorolog v přímém přenosu spletl a vrátil se do středu záběru s tím, že "ZAPOMNĚL NA VÍTR", byla z toho příležitost k zasmání, i když jsme všichni lidé omylní...!
Zdraví pamětník M.
21. 07. 2009 | 09:25

veverka napsal(a):

Považuji za naprosto skandální,že na tuto funkci nebyl jmenován náš nejuznávanější,nejrespektovanější a nejvěhlasnější klimatolog pan profesor Václav Klaus (nebo alespoň jeho kolega rovněž uznávaný klimatolog Mach). Svět je zděšen ignorováním tohoto klimatologického génia ze strany ČHMÚ i MŽP. Jak je možné,že na vypracování klimatologické zprávy posíláme klimatologa a ne ekonoma? Vždyť ekonomie je přeci věda věd,která řeší vše.Jsem zděšen!
21. 07. 2009 | 09:44

L.Metelka napsal(a):

Xury:
Nepopírám, že klimatologové jsou v poslední době pod jistým tlakem (politickým i ideologickým). Pro "skeptiky" jsme příliš alarmističtí, pro "alarmisty" zase příliš skeptičtí. Ale jak skeptici, tak alarmisti by nás chtěli nějak dostat na svou stranu. Je to nepříjemné, ale dokud nám vyčítají to, co nám vyčítají, "symetricky" z obou stran, je to známka toho, že nepečeme s žádnou z těchto skupin. Děsil bych se chvíle, kdy by s prací klimatologů byly spokojeni "ultraskeptici" nebo "ultralarmisti". Tam by nebylo něco v pořádku.
K tomu Mannovi - podívejte se třeba na http://www.cgd.ucar.edu/ccr... nebo na http://www.cgd.ucar.edu/ccr...
21. 07. 2009 | 10:06

Xury napsal(a):

Pro p.Metelku:
možná jsme si úplně nerozuměli. Já netvrdím, že se v současnosti o Mannově "hokejce" nediskutuje. Mě vadí, že tato práce, která dost podstatně měnila pohled na průběh teplot v uplynulém tisíciletí a jeho poslední vývoj, byla zařazena aniž byla podrobena tvrdé analýze. Že to neudělal sám Mann je samozřejmě špatné a nevrhá na něj příliš dobré světlo, ale o to hůř je na tom vědecká obec.
Jinak nepochybuji, že existují značné tlaky jak politické tak i finanční. Bohužel se z vědeckého problému stala politicko-mediální záležitost, což jeho objasnění rozhodně nepřispívá.
21. 07. 2009 | 10:37

L.Metelka napsal(a):

Xury:
Mannova práce, dříve, než byla zařazena do zprávy IPCC, prošla dvojím recenzním řízením. Poprvé než byla vůbec publikována a podruhé při jejím zařazování do zprávy IPCC. Není to práce bezproblémová, ale i pozdější analýzy (na které jsem dával odkaz) ukázaly, že není úplně mimo. A ve 4. zprávě je podobných rekonstrukcí víc než 10 (včetně té Mannovy)...
21. 07. 2009 | 10:48

Xury napsal(a):

Pro Metelku:
potíž s těmi ostatními rekonstrukcemi je, že vesměs vychází ze stejných nebo obdobných proxy dat. Čili odstranili Mannovu chybnou matodu, která vymazala jak středověké optimum tak malou dobu ledovou, ale jde o to, zda věrohodnost oněch proxy dat je v pořádku. A pokud jde o ty recenze. Pokud to tak opravdu bylo, tak to vrhá špatné světlo i na celý recenzní proces. Kriste pane, když se na ten graf podívám a vidím, že se mu globální trend zalomí hned během prvních desetiletí 20. století a on to vysvětluje nárůstem CO2, ačkoliv v té době se jeho koncentrace vlivem lidstva zvýšila jen o několik procent, tak mě to musí zarazit.
21. 07. 2009 | 11:01

L.Metelka napsal(a):

Xury:
Není to tak docela pravda s těmi proxy daty. Podívejte se do zprávy IPCC, WG1, kapitola 6 na obrázek 6.11. Uvidíte, že těch zdrojů proxy dat bylo víc.
Jinak metoda "kouknu a vidím" někdy fakt nefunguje. Podívejte se, kdy a jak v 1. polovině 20. století rostla sluneční aktivita a jak se měnily fáze PDO.
21. 07. 2009 | 11:34

L.Metelka napsal(a):

Ještě Xury:
A pokud jde o Mannovu "chybnou metodu", v čem je podle Vás chybná? Pokles teplot od počátku jeho řady do malé doby ledové je tam taky (viz např. http://commons.wikimedia.or... nebo zpráva IPCC, WG1, kapitola 6, obr. 6.10)
21. 07. 2009 | 11:41

Xury napsal(a):

Pro Metelku:
tu metodu zmiňuji, protože to byla prvotní námitka proti jeho práci. Sám jsem ji neposuzoval. Pokud jde o LIA, tak je v jeho grafu srovnatelná s poklesy v době MWP.
21. 07. 2009 | 12:18

L.Metelka napsal(a):

Xury:
Ty námitky různých kritiků Mannovy PCA obashují řadu chyb a nesmyslů.
Je pravda, že Mannova rekonstrukce poněkud potlačuje MWP i LIA (zejména v těch prvních verzích, v dalších už tolik ne), ale když se podíváte na rozptyl různých rekonstrukcí, nijak extra z nich nevybočuje. Neříká tedy v zásadě nic principiálně odlišného od rekonstrukcí novějších.
21. 07. 2009 | 12:28

Xury napsal(a):

Ještě pro Metelku:
Výkyvy sluneční činnosti i PDO byly nepochybně i v těch předchozích devíti stoletích. Máte sice pravdu, že těch zdrojů dat bylo více, ale např. ta rekonstrukce, která vychází ze vzorků ledu zase ukazuje, že v době MWP byla teplota vyšší než současná (tedy do roku 1990), takže je částečně v rozporu s Mannem. Co mi nejvíc vadí je tvrzení, že téměř zanedbatelné zvýšení koncentrace CO2 do roku 1910 způsobilo prudký a rychlý obrat v trendu globální teploty, ale pokles globální teploty v letech cca 1940-1975, kdy bylo emitováno násobné větší množství a o to významněji rostla koncentrace.
21. 07. 2009 | 12:29

Xury napsal(a):

Ještě doplněk:
pokud zmiňujete rozptyl tak třeba říci, že celý interval má šířku cca 1 st.C. Takže téměř jakýkoli průběh se nebude od těch ostatních příliš lišit. Je ovšem zajímavé, že právě průběhy získané z letokruhů vykazují značné odchylky. Kromě Manna ještě např.: J. Esper, E.R. Cook, and F.H. Schweingruber (2002), kterým vyšel pokles teploty hlubší než při LIA přímo doprostřed MWP.
21. 07. 2009 | 12:38

L.Metelka napsal(a):

Xury:
Začátkem 20. století: růst sluneční aktivity + teplá fáze PDO.
Po roce 1940: přechod do studené fáze PDO + zastavování růstu sluneční aktivity
Po roce 1970: přechod do teplé fáze PDO + větší růst koncentrací skleníkových plynů (sluneční aktivita už neroste)
Po roce cca 2000: opět přechod do chlané fáze PDO, růst sluneční aktivity není, vliv rostoucích koncentrací skleníkových plynů "maskován" studenou fází PDO podobně, jako v letech cca 1940-1970.
21. 07. 2009 | 12:45

Xury napsal(a):

Pro Metelku:
takže pokud správně chápu, čeká nás teď 30 let přinejmenším teplotní stagnace. To nezní tak zle.
21. 07. 2009 | 13:43

L.Metelka napsal(a):

Xury:
Leccos tomu nasvědčuje, ale nějakých 10 let už asi máme za sebou. Navíc periodicita PDO je tak 20-30 let, tak bych tu stagnaci odhadoval ještě tak na 10-20 let.
Ale o to rychlejší pak může být další růst teploty...
21. 07. 2009 | 13:50

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, tak leccos nasvědčuje, že bydlím a snad budu bydlet na jednom místě skoro třiašedesát let a co se týče periodicity tak díky staříčkům sedlákům mám poměrně velmi přesný přehled o počasí vezdejším. Velmi přesným ve srovnání se všelikými vašimi hokejkami,pedeočky a emvevepečky. Nic moc se tady nezměnilo a taky vím, že se nezmění.
Veselé krizování a globální oblbování, koukám, že ste si jako obvykle pokecali.., řekl bych že krzeva počasí budeme muset novou češtinu udělat...
21. 07. 2009 | 16:27

Radim Tolasz napsal(a):

wbgarden: Myslím, že nejen krzeva počasí :-) Ale jinak máte pravdu, k odbornému slangu bychom se neměli uchylovat příliš často. Vypadá to úchylně ...
21. 07. 2009 | 18:31

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý pane radime, čtu vás, neb i mě občas zajímají jevy spojené s neodiskutovatelnou realitou, na které, jak jistě všeobecně známo jsme všichni na tomto světě dost závislí, a která je, jak taky jistě všeobecně známo, zatím dost a dost nevypočitatelná. Jste mladý, prosím, nezapleťe se moc s virtuálními globalpošuky. Není to perspektivní, přinejmenším. Děkuji.
Veselé krizování a prasečí chřipkování...
21. 07. 2009 | 21:30

Xury napsal(a):

Ještě malá poznámka pro p.Metelku:
včera mimo dosah počítače mě tak ještě napadlo, že to vaše vysvětlení ohledně průběhu teplot s využitím cyklu PDO umožní příslušným skupinám ještě nejméně dvacet let dojit lidstvo opatřeními proti globálnímu oteplování, protože současnou stagnaci případně pokles bude možné omluvit právě působením PDO, které bude vystřídáno prudkým nárůstem. No a pokud k nárůstu nedojde, tak se to vysvětlí účinky těch opatření. Geniální. Jediné, co by to mohlo ohrozit je výraznější pokles teplot (třeba vlivem nižší sluneční aktivity) než tomu bylo v letech 1940-1970.
22. 07. 2009 | 08:04

L.Metelka napsal(a):

Xury:
To vysvětlení přes PDO je dnes považováno za vysoce pravděpodobné. Nakonec ale všechny "prognózy" IPCC nemají vlastně charakter předpovědi, ale spíše scénáře. Tedy "co by se stalo, kdyby...". Je těžké do těch "kdyby" zahrnovat i věci, které nejsou dopředu dostatečně známy, například to, jak se bude dál vyvíjet sluneční aktivita. V tom nemají jasno ani sami astronomové. Takže v těch scénářích se počítá varianta "kdyby se sluneční aktivita systematicky neměnila oproti současnosti a nedávné minulosti". Pokud by ale astronomové byli schopni sestavit dostatečně věrohodnou prognózu vývoje sluneční aktivity, nebyl by problém do těch modelů ji dát.
Jinak - i kdyby se dnes realizovala extrémně tvrdá opatření na snížení emisí skleníkových plynů, jejich koncentrace dále porostou nejméně ještě několik dalších desetiletí. Účinek jakýchkoli opatření bude znát nejdříve až pár desítek let po jejich realizaci.
22. 07. 2009 | 09:33

Láďa napsal(a):

Dr. Tolasz
Česká veřejnost a znalosti meteorologie - zde souhlasím. Poslední dobou se díky seriozním meteorologům a klimatologům česká veřejnost stále více zajímá o tento vědní obor. Zajímavé knihy se také objevují, ale někdy se ne úplně povede překlad. Co předpovídání počasí škodí, jsou dle mého názoru neseriózní novináři. K upoutání velkého počtu čtenářů často líčí katastrofické scénáře průběhu počasí, které se většinou nenaplní. Práci meteorologů a klimatologů hodnotím velice kladně!

P.S. v tisku jsem se dozvěděl, že od středy přijde do ČR vlna veder. Mohl bych se Vás zeptat, jak je definována "vlna veder" v českých klimatických podmínkách?
22. 07. 2009 | 10:48

Links of London Jewellery napsal(a):

getting the hell out. I suddenly remembered this time, in around October, that I and Robert Tichener and Paul Campbell were chucking a football around, in front of the academic building. They were nice guys, especially Tichener.
31. 03. 2010 | 13:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy