Placebo není švindl

12. 07. 2011 | 11:35
Přečteno 11241 krát
Všechno to začalo před mnoha staletími, kdy lidé ještě věřili v Boha, milovali Ho, věřili Mu a báli se Ho. Proto ho také psali vždy s velkým písmenem. Boží služebníci v klášterech se starali o špitály, v nichž péče o duše nemocných byla mnohem pečlivěji propracována než péče o jejich těla, což jim rozhodně nelze vyčítat či klást za vinu, neboť taková byla tehdy úroveň medicínských znalostí a možností.

Ze všech sedmi svátostí, které člověk mohl získat, byla ve špitálech nejčastěji udělována svátost umírajícím, poslední pomazání. Ta měla duchovně posílit člověka a přinést i odpuštění hříchů. V praxi vypadá dnes tak, že kněz na nemocného vloží ruce a modlí se za něj, posléze jej pomaže požehnaným olivovým olejem a říká při tom určenou krátkou modlitbu. Tehdy jí ale předcházel velký rituál s procesím zpívajícím žalm, který začínal slovy: Placebo Domino in regione vivorum (Bohu se zalíbím v krajině živých). Jak zpívá Placebo Domino Placido Domingo, si můžeme poslechnout zde na youtube.

Služebníci Boží si časem všimli, že po skončení celého rituálu se zlepšil stav nejen nemocných obdařených svátostí, ale celé řady dalších. Lidem tehdy totiž dost záleželo na tom, jak mají srovnané účty s Bohem (často víc než na tom, kdo vyhrál SuperStar, nebo s kým čeká dítě některá celebrita). Mnohým se ulevilo, když dostali záruku, že nepůjdou do pekla a po úlevě psychické následovala také úleva tělesná. Tak se zrodil název placebo.

Placebo v dnešním medicínském pojetí představuje neúčinnou látku, nejčastěji příslušně upravený mléčný cukr, která je podána jako lék, se všemi rituály, které k tomu patří. Část pacientů na ni reaguje stejně, jako kdyby dostali plnohodnotný farmaceutický přípravek: utiší se jejich bolesti, klesne teplota, ustoupí některé nepříjemné příznaky. Nejde přitom o sugesci, protože na placebo reagují i pokusná zvířata, u nichž s žádným takovým mechanismem nelze počítat. Placebo efekt je mnohem složitější proces spočívající v nastavení obranných funkcí organismu do výhodnějšího režimu. Spíše než o mechanismy sugesce zde jde o složitý systém podmíněných reflexů a naučených odpovědí.

Od Boha k myším, kterým nelze nic nasugerovat

Zakladatel interdisciplinárního přístupu nazvaného psycho-neuro-imunologie, Rober Ader, před několika desetiletími prokázal placebo efekt u geneticky poškozených myší se zánětlivým onemocněním, které zkracovalo jejich život na polovinu normálního dožití. Jestliže byly léčeny cyklosporinem, lékem potlačujícím určitý typ imunity, jejich délka života byla jen o 10 % kratší, než u myší zdravých. V pokusu dostávaly myši buď samotný cyklosporin, nebo cyklosporin současně s chuťově výrazným sacharinem, nebo cyklosporin také kombinovaný se sacharinem, ale každou látku jiný den. V polovině předpokládané doby přežití byla léčba cyklosporinem ukončena a myši buď nedostaly nic (první skupina) nebo dostávaly dále sacharin. Ty, které dostávaly samotný cyklosporin, stejně jako ty s cyklosporinem a časově odděleným sacharinem, brzy uhynuly, naopak ty, které měly párovaný cyklosporin se sacharinem během aktivní léčby, přežívaly na samotném sacharinu mnohem déle.

Jako kdyby si jejich organismus pamatoval, že s výraznou sladkou chutí přichází současně léčebný účinek a jako kdyby sama tato vzpomínka těla, vyvolala příslušnou odpověď. Tohle vysvětlení je pochopitelně značně zjednodušené, ale v zásadě odpovídá tomu, co je dnes známé o placebo efektu. Podání placeba není šizení pacientů, je to cesta, která se obrací k sebeúzdravným mechanismům každého z nás, mechanismům, o kterých toho zatím víme málo, protože medicína se více zaměřuje na potírání chorob, než na to, jak si tělo pomáhá samo. Mezi lidmi jsou placebo-reaktoři, ale také lidé, na které nepůsobí, zatím není jasné, kudy (kromě této vlastnosti) mezi nimi vede hranice, protože ve většině zjišťovaných charakteristik se příliš neliší.

Placeba se běžně využívá ke kontrole účinnosti léků, a to tak, že jedna léčená skupina dostává aktivní látku a druhá jenom placebo, ale upravené tak, že se navenek vůbec od léku neliší. To je takzvaný „slepý pokus“. Ve „dvojslepém uspořádání“ neví ani lékař, který lék podává, co tableta, kterou pacient právě spolknul, skutečně obsahuje. V takové situaci se může stát, že placebo je stejně účinné jako aktivní lék, jak se přihodilo v jedné velké studii s přípravkem proti bolesti. To byl pokus, který bychom s nadsázkou mohli označit jako „trojslepý“.

Ani pacienti, ani lékaři totiž nevěděli, že dvě tablety, které pacienti denně dostanou, jsou lékem, který má tlumit bolest. Chybělo tam tedy to podstatné: očekávání účinku. Ačkoliv analgetikum (= lék proti bolesti) bylo v předcházejících studiích prokazatelně účinné, zde chyběla informace. Organismus, který se teprve seznamoval s novou molekulou, jako by vyvinul jen částečné úsilí směřující k tomu, aby jí pomohl plně se uplatnit.

Nejnovější studie naznačují, že akupunktura není placebo

Vědecká medicína stále vede spory o to, zda akupunktura je skutečně účinná, nebo zda se jedná „jen“ o placebo-efekt. Proto vznikla „Streitbergerova akupunkturní jehla“, která je nástrojem pro placebovou akupunkturu: jehla je instalována do dutého držátka a po přiložení na příslušný bod nevnikne do kůže, ale zasune se zpátky do držadla. Poslední studie, provedené poté co byly objeveny rozsáhle nervové pleteně kolem útrobních orgánů, při zobrazení těchto systémů ukazují, že se při akupunktuře skutečně odehrává něco jiného, než při použití Streitbergovy jehly. Akupunktura skutečně působí na nervové systémy, které řídí srdce nebo trávící orgány.

Nežádoucí vedlejší účinky placeba: sucho v ústech, závratě, děsivé sny a mnoho dalších

„Nemá-li to žádné vedlejší účinky, nemůže to být lék“, hlásal kdysi slogan jedné farmaceutické firmy, když si pacienti stěžovali na množství obtíží po jejím novém přípravku. Jak to je s vedlejšími účinky placeba (ano, po cukru můžete dostat kopřivku i závratě!) ukazuje nedávná britská studie, která srovnávala dvě placebové metody u více než dvouset nemocných trpících bolestmi při zánětu ramenního kloubu: placebo-pilulky a falešnou, tedy placebovou akupunkturu. Obě metody významně snížily intenzitu bolesti, obě však sebou přinesly tyto nežádoucí příznaky:
(Kaptchuk TJ, Stason WB, Davis RB, et al: Sham device v. inert pill: randomised controlled trial of two placebo treatments. BMJ. 2006 Feb 18;332(7538):391-7)Durandův experiment z konce 19. století měl za cíl prokázat vliv mentálních procesů na tělesné funkce. Ošetřující lékař na stolůžkovém oddělení jedné nemocnice v Paříži podal ráno všem pacientům několik mililitrů oslazené vody, krátce na to v předstíraném poplachu pobíhal po oddělení a volal, že omylem použil silné emetikum (= přípravek vyvolávající zvracení). Osmdesát nemocných se pozvracelo. Vědecký cíl byl splněn a nepochybně medicínu obohatil o významný poznatek, otázkou je, zda pokus byl v souladu s etikou.

Tam kde je světlo, existují také stíny a tak „nic“ v podané pilulce umí spáchat dobro i zlo: škodlivé působení se nazývá nocebo, z latinského nocere = škodit. U něj se uplatňují nejen naučené reakce, ale výrazně také stresové mechanismy, jako v předchozím pokusu a ještě výrazněji například u Voodoo.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Ako mile je citat zase nieco uzitocne po smrsti vacsinou politickych blogov☺.
12. 07. 2011 | 11:57

Dido napsal(a):

Sacharin je dobrota. Mmmm..
12. 07. 2011 | 12:07

Dido napsal(a):

Teda jestli to nebyla sacharóza, glukóza, fruktóza nebo tak nějak.
12. 07. 2011 | 12:10

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Máte pravdu, lékaři léčí nemoci namísto aby vyléčili pacienta ...
12. 07. 2011 | 12:21

Analytik napsal(a):

Placebo je šidítko jako většina ostatních léků snad jen s výjimkou antibiotik.
Až na virové infekce je zdravotní stav organismu obrazem jeho psychické nálady. Stačí vědomí, že preparát, který jsem spolkl mě uzdraví a autoimunitní systém začne pracovat naplno.
Vyzkoušel jsem "psychické placebo" a funguje to stejně! je nutné být neustále přesvědčen, že jsem naprosto zdravý. Obdobně funguje i psychické nocebo. Stačí si v odborné literatuře přečíst referát o nějaké chorobě, prostudovat příznaky a za pár dní ji mám!
Tato má teorie ovšem ohrožuje farmaceutický průmysl, proto ji tajím!
12. 07. 2011 | 12:28

Luba napsal(a):

Pane doktore,
moc hezky jsem si početl ... ostatně, jako vždy :)

Díky!
12. 07. 2011 | 12:37

Jiří napsal(a):

Je to opravdu hodně zajímavé.
Chtěl bych se zeptat autora, jak (pokud vůbec) se s placebo efektem reálně pracuje v medicíně?
Děkuji za odpověď
12. 07. 2011 | 12:43

Tenco napsal(a):

Pěkné počtení - poučné i vtipné.

Placebo, placebo..." boj s korupcí, boj s korupcí "
:(((
12. 07. 2011 | 13:00

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: To je sice hezké, co píšete, ale placebo může být využito tak max. v některých případech psychosomatických obtíží. Chybí mi Ve vašem článku varování, že placebem rozhodně nelze léčit např. CMP, IM, rakovinu, ale ani některá "triviální" zánětlivé onemocnění, která nijak neohrožují (alespoň v počátku) pacienta atd. atd. Sice by se některým pacientům ulevilo, ale v dlouhodobějším horizontu by to nic neřešilo.

Dále jste také napsal: "Akupunktura skutečně působí na nervové systémy, které řídí srdce nebo trávící orgány." Zopakujte si, laskavě, anatomii. Už si z tohoto předmětu asi nic nepamatujete, dále bych doporučil biochemii člověka, fyziologii člověka a neuškodí Vám ani studium farmakologie. Trpíte - li nedostatkem odborné literatury, mohu Vám nějakou zcela zdarma zaslat. Kdybyste trochu více využíval svých kognitivních funkcí, tak by Vás snad muselo aspoň jednou napadnout, že byla - li by pravdivá Vaše věta, kterou jsem zde dal do uvozovek, tak by to musely prokázat už výzkumy plodu v prenatálním období.

A jestliže se tady odvoláváte na nejnovější studie, pak Vás tedy vyzývám k tomu, abyste čtenáře seznámil s podrobnostmi těchto výzkumů. Především jde o to, kdo kde, kdy výzkum prováděl, kým byl financován, analýza takového výzkumu, reakce odborné veřejnosti, zda závěry výzkumu jsou reprodukovatelné a tak podobně. Jistě víte velmi dobře, co po Vás chci. I kdyby nějaký takový "korektní" výzkum existoval, tak pokud by nebyl opakován se stejnými výsledky, je to naprosto k ničemu. Asi bych to přirovnal k jednomu hodu mincí, spadne - li panna, ukončím výzkum a budu tvrdit, že vždy padne panna, spadne - li orel, budu tvrdit totéž, ale o opačné straně mince.
12. 07. 2011 | 13:01

Pamětník napsal(a):

Článek jsem si s potěšením přečetl a hned je mi lépe. Děkuji
12. 07. 2011 | 13:03

Radkin Honzák napsal(a):

Děkuji diskutujícím.
Ad Jiří: Placebo se používá při zkoumání účinku léků, a to i v klinických studiích, zcela standardně. Individuálně s ním pracuje každý lékař podle svých zkušeností a podle situací, s nimiž se setkává. Najdou se i pacienti, kteří vědí, že užívají placebo a požadují je i nadále (rituál před spaním).
Ad Ateista:
Děkuji za poučení o starší literatuře a dovoluji si upozornit na poznatky o nervových systémech označovaných jako "heart brain", nebo "gut brain".
12. 07. 2011 | 13:18

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: Já jsem nevěděl, že se tak rychle mění člověk a že už anatomie člověka není to, co bývala, že by se snad měnily farmakokinetické a farmakodynmické vlastnosti stejných léků, ale budiž... Poznatky o nervových systémech "heart brain", nebo "gut brain".. budiž, ale já spíš žádal verifikovatelná data.

Úvaha: Kdyby akupunktura na tom byla tak, jak píšete, tak proč tu nejsou zástupy uzdravených lidí, kteří prošli akupunkturní terapií.
12. 07. 2011 | 13:31

Ateista napsal(a):

Mimochodem, v Číně je akupunktura dosti oblíbená, proč tedy nejsou hmatatelné výsledky?
12. 07. 2011 | 13:33

Mud.. napsal(a):

...Durandův experiment z konce 19. století měl za cíl prokázat vliv mentálních procesů na tělesné funkce...
Klasický vědec je ten, který vždy hledá tajemství příčiny. Potom je již vše "brnkačka"!
Empirický gumavědec je ten, který vždy pracuje s příznaky.
Nedávno amatérský empirický kluci-gumavědci provedli psycho-neuro-sexuologo studii s oplodněním. Pokusné ženy umístnili tak, že zadní část těla měli v jiné místnosti. Potom jim vkládali uměle i neuměle údy do vagíny. Ženy nepoznali rozdílu. Také nevěděli jestli spermie pochází z umělého či neumělého údu. Výsledky placebo efektu byli zdrcující. Gumavědci uvedli, že jsou oplodněny!
Souhrn: Klasický vědec se nikdy nezpronevěří být gumavědcem. Bohužel dnes a denně jsme zahrnováni obrovským množstvím gumavědeckým studiím. Rok co rok chrlíme 500 000 s diplomem. Co s nimi? Do výroby? Ne! Hurá do grantových studií.
12. 07. 2011 | 13:45

Anita napsal(a):

Radkin Honzák
Při zkoumání reakcí na nové léky se často pozoruje jejich účinek ve vzorku lidí. Také jsem dostala nabídku být ve vzorku pozorovaných lidí pro anglickou studii. Odmítla jsem, když jsem zjistila, že ani lékař nebude vědět jestli mám placebo nebo ten pravý medikament. Z jednoho prostého důvodu. V případě urgentních potíží by nevěděl odborný lékař, jak se má zachovat jestli moje tělo nějakým způsobem nereaguje na lék, byť by mohl být pouhým placebem. Řešení obtíží v akutním stavu, by mohlo dojít k prodloužení ošetření a jistou nechuť k přerušení výzkumu.
Vynikajícím placebem je pofoukání a pohlazení, no např. při akutním slepém střevu to nepomůže.
Co se týče vašeho posledního odstavce, pane Honzák, nemusela bych mít v sobě žádný roztok a dokonce by na mě nepusobila žádná psychóza, kdyby vedle mě začali lidí zvracet, zvracela bych s nechutnosti také, mám to tak zařízený. Jsem schopná přebalit pokakané malé děti i dospělé bych asi zvládla. Pokud moje děti zvracely já vrhla hned s něma uklízel manžel.
12. 07. 2011 | 13:47

Divobyj napsal(a):

Autor-pozitivní psychologický účinek léku-neléku na člověka je věc všeobecně známá.Ale že by to obdobně fungovalo i u zvířat? To je pro mne informace nová a obrovsky zajímavá.Díky.
12. 07. 2011 | 13:53

Bara napsal(a):

Ateisto, můj syn trpěl mnoho let alergií na jarní pyly. Bral na to různé léky a potíže se pouze zmírnily, ale příští rok se vždy objevily znovu. Zkusili jsme akupunkturu a první rok se potíže zmírnily, druhý rok po preventivní léčbě akupunturou nebyly žádné potíže a třetí rok už bez akupuntury a bez léků byl bez potíží. Tento stav trvá dodnes - asi tak 5 let. Je mi úplně jedno, jestli to bylo akupunturou, nějakým zázrakem nebo placebo efektem, pro mě je podstatné, že je syn zdravý.
12. 07. 2011 | 14:31

Jana Pechová napsal(a):

Pane doktore, se vztahem k našim předkům píšete o 'mnohem propracovanější péči o duše pacientů než o jejich těla' (s ohledem na tehdejší znalosti medicíny). Mám pocit, že dnešní problém je v tom, že se situace obrátila ve prospěch fyzična. Zřejmě proto, že za fyzično se lépe účtuje...
Optimální by však nejspíš byla rovnováha...
Zkušenosti s placebo efektem znám i z naší rodiny. Tatínek je z rodů oboustranně pravidelně kosených chorobami srdce a cév a stejně jako kdysi jeho maminka se dlouhá léta léčí na vysoký krevní tlak. Ale protože je velmi mlád duchem a ochotně přispívá na oltář leckterých vědních oborů medicínu nevyjímaje, slouží svému kardiologovi jako pokusný králík. Dlouhodobě zkoušel i popisovaný jev a výsledek byl mimořádně příznivý. Píšu to proto, že 'genetického' kardiaka lze těžko podezírat z hypochondrie (mého tatínka už vůbec ne), ovšem příčiny potíží zřejmě leží spíš v povahových vlastnostech a způsobu přemýšlení (též do jisté míry dědičném či spíš získaném) než v čemkoli, co dokážou obnažit supersilné mikroskopy anebo jiná špičková hledátka. Koneckonců psychika hraje obří roli i u obyčejného srážení horečky.
12. 07. 2011 | 14:51

Občan napsal(a):

Alealeale, koukám, že mizí mé příspěvky, a to bez slůvka "vysvětlení".
Příspěvky naprosto absloutně nezávadné, slušné a věcně reagující na autory blogů. A přesto jsou "kýmsi" mazány.
No, to nám to tu bere vobrat...
12. 07. 2011 | 15:08

Agent W4C napsal(a):

Milovali Ho,věřili Mu,báli se Ho...Ty první dvě beru,ta třetí je nanic....Proč by se lidé měli boha bát ? Když se o něm neustále říká,jak je milosrdný a milostivý...Ono by se to spíše hodilo katolické církvi,kdyby z ní šel strach a hrůza,jako v raném středověku,kdy člověk pro církev znamenal pouze pracovní sílu,nebo "ovečku",která si musela koupit odpustek,když "ovečka" zhřešila...Nepíšu zde o výjimkách,jako byl Hus a spousta jiných,pro které víra znamenala opravdu víru,kterou šířili mezi prostý lid,nechtíc za to vůbec nic...To Vatikán,to byli jiní "borci"....Ale naštěstí už namáme středověk a člověk si může svobodně vybrat,bez obav,že bude vyobcován z nějakého společenství....
12. 07. 2011 | 15:25

Rumcajs napsal(a):

Zajímavý článek.

A proto já nemůžu číst o nemocech. V tu ránu ji mám, i kdyby to měla být rakovina děložního čípku.
12. 07. 2011 | 16:17

Divobyj napsal(a):

Agent W4C napsal-Proč by se lidé měli boha bát?Chtěl bych upozornit na to,že Bůh je také mimo jiné i VŠUDYPŘÍTOMNÝ,jinak řečeno,je obsažen ve všem.On totiž,jak známo,vše stvořil a do všeho vložil kus svého Ega.Proč to píšu? Kdo by se nebál takového dvousetkilového tygra? Nebo třeba samotného Ďábla?
Píšete o Husovi,členovi Církve Katolické,který OPRAVDU věřil.Garantuji Vám,že komunismu i fašismu sloužily masy poctivých lidí,kteří OPRAVDU věřili!
12. 07. 2011 | 16:19

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Ateista:
V Číně se například provádějí rozsáhlé operace v akupunkturním znecitlivění. Výsledky verifikované WHO.
Ad Anita:
V případě dvojslepého pokusu nebo léčení má každý lékař, který látku podává, v šupleti zapečetěnou obálku s kódem, co která tableta obsahuje. Otevřít ji je otázkou vteřin. To Vám měli říci.
Ad Agent W4C:
Než mi začnete vysvětlovat, jak to bylo, tak si o tom něco přečtěte.
12. 07. 2011 | 16:22

Analytik napsal(a):

Agent W4C
Bázeň před Bohem byla podle bible základním požadavkem na každého věřícího. Bůh dokázál velmi krutě trestat každou nekázeň.
Doporučuji četbu Starého zákona - např. Sodoma a Gomora, potopa světa, prokletí všech pokolení za Adamův prohřešek s jablkem a další tresty.
12. 07. 2011 | 16:30

Divobyj napsal(a):

Analytik-No jeje!Když si člověk uvědomí,že na přímý příkaz Boha,tlumočený Abrahámem Židům,páchali tito dokonalou genocidu na různých okolních národech a běda tomu Židovi,kterému by se snad vraždit nechtělo! Po přečtení pasáží Bible,které toto svinstvo líčí,má člověk všechny možné myšlenky,jen ne ty o lásce. Pročpak asi Vatikán tak dlouho bránil tomu,aby byly Bible přeložena do ostatních jazyků a mohli si ji tudíž přečíst všichni,kdo o to mají zájem?
12. 07. 2011 | 16:50

honolulu napsal(a):

Pani Pechova,
u nas se dostane bezne a vsude koupit kniha, ktera se jmenuje: THE PILL BOOK - The illustrated guide to the most - prescribed drugs. (Asi $ 14.00) Jsou tam popisovany nejen vedlejsi ucinky leku, ale i kombinace leku a jak pracuji.
(Po precteni prodejte ceskym doktorum za 1000 kc.)

Zminuji se o tom proto, ze vyssoky tlak je velmi vazna nemoc, ktera je snadno lecitelna. Doporucuji Vam tu knihu na kontrolu a vedomost o kazdem leku, ktery Vam nekdo predepise.

Vysokemu tlaku z tuku v krvi se da snadno preventivne predchazet s 1000 mg Omega-3 Fish Oil s kombinaci 500 mg NIACINU- denne. (Cisti to krev.)

To nejsou drogy, ale patri to do kategorie Nutural Healing and Home Remedies. Telo cloveka je zazracny stroj, ktere se regeneruje a uzdravuje samo, kdyz se mu trochu pomuze matkou prirodou. Take mala a pravidelna sklenice Folic Acid (napr. vytlacene pomerance z Floridy) dela divy. Obnovuji se po ni bunky v tele. Proto stari a nemoci zacinaji ve veku 87 let.

Muj pan doktor a muj velebny pan se shodli na tom, ze jsem nezodpovedny hrisnik - skoro lump... A porad jsem ZDRAVY, mlady, hezky a zadany prinos pro spolecnost. Ano, za to muze PLACEBO - Burgundy a kus kravy z Texasu na taliri.
12. 07. 2011 | 17:05

Joe Ratata napsal(a):

Myslím,že nám brzy za naše zdravotní pojištění bude podáváno jenom placebo,aby pojišťovny ušetřily a farmaceutické firmy vydělávaly ještě víc.Stejně je lidí moc,hlavně důchodců,ne?A ještě se ušetří na důchodech!
12. 07. 2011 | 18:56

Robin napsal(a):

Radkin Honzák:

Možná, že na podobném principu jako placebo, tj. očekávání pacienta spojené s nulovou (v případě placeba) či velmi malou, ale někdy zřejmě postačující informací ve zředěném roztoku či pilulce, funguje zřejmě i homeopatie.

Znám řadu lidí, kteří nejsou žádní "esoterici" (např. právník, hokejista, studentka jaderné fyziky, apod.) na které homeopatické léky fungují témeř stoprocentně. (i v případech jako virózy, hojení zlomenin či spálenin).

Přitom někteří tito lidé vědí že se jedná o homeopatické léky (tedy dle klasické medicíny zcela neúčinné). Jiní si zase vzali homeopatické léky na radu známých, nijak nezkoumali jak je tento lék vyroben, a také na ně působil.

Na druhou stranu znám ale řada lidí, včetně mě a mojí manželky, na které homeopatické léky vůbec nezabírají, i když vůči nim máme neutrální či dokonce pozitivní přístup, a tedy i očekávání výsledku.

Máte nějaké zkušenosti s porovnáním účinků placeba a homeopatických léků?
.
12. 07. 2011 | 19:54

Ateista napsal(a):

Homeopatika nefungují a fungovat nemohou, když v nich není jedna jediná molekula účinné látky. A pokud si chce někdo myslet, že fungují, tak ať si to myslí a ať je používá, ale nemusí si je kupovat, může si je vyrobit sám. To zvládne i malé dítě...
12. 07. 2011 | 20:03

Robin napsal(a):

Ateista:

Ale proč homeopatika fungují někdy i na lidi, kteří neví že jsou to homeopatika?

Znám takové lidi.
.
12. 07. 2011 | 20:11

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Robin:
Zcela recentní metaanalýza s placebem kontrolovaných studií s homeopatiky uvádí, že homeopatika byla účinnější než placebo u fibromyalgie a chronického únavového syndromu, rozdíl nebyl shledán u úzkostných poruch a pokud jde o deprese, nebyly shledány kvalitní studie.
CITACE: Davidson JR, Crawford C, Ives JA, Jonas WB: Homeopathic treatments in psychiatry: a systematic review of randomized placebo-controlled studies. J Clin Psychiatry. 2011 Jun;72(6):795-805
12. 07. 2011 | 20:14

Robin napsal(a):

Radkin Honzák:

Děkuji za odpověď, takže skutečně v některých případech je vědecky prokázáno, že homeopatikum je účinější než placebo.

Zřejmě homeopatikum u některých nemocí předá tělu informaci důležitou pro léčbu nemoci, která se zachová i při velmi malém zředění účinné látky...
.
12. 07. 2011 | 20:29

Robin napsal(a):

Oprava:
Místo "velmi malém zředění účinné látky" má být "velmi vysokém zředění účinné látky".
12. 07. 2011 | 20:38

Pepa Řepa napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=YVFLgx8o7XM

With your feet in the air, and your head on the ground
Try this trick and spin it! Yeahh!
Your head will collapse if there's nothing in it
And you'll ask yourself
Where is my mind?
12. 07. 2011 | 20:47

jíra napsal(a):

Radkin Honzák

"Boží služebníci v klášterech se starali o špitály, v nichž péče o duše nemocných byla mnohem pečlivěji propracována než péče o jejich těla, což jim rozhodně nelze vyčítat či klást za vinu, neboť taková byla tehdy úroveň medicínských znalostí a možností."

Ano, péče o tělesné zdraví se ve středověku rapidně zhoršila. Dobrovolně se vzdali dřívějších nejen medicínských poznatků z antiky, zavrhli zdravý styl života kalokagáthíjá, v zdravém těle zdravý duch, zrušili masový sport a olympijské hry, prudce se zhoršila hygiena atd. atd.
---

"Lidem tehdy totiž dost záleželo na tom, jak mají srovnané účty s Bohem"

Jakási principiální snaha smířit se s Bohem, to je po celém světě známá zásada. Možná ještě více tam, kde to nespojují s Bohem či s bohy, např. v buddhismu - v tomto smyslu jsou tzv. ateisté docela velcí tmáři. Čistá karma, hluboká smířenost s vesmírem, životní rovnováha, vliv recipročního vypořádání se s vesmírem s hlubokým zklidněním a přílivem energie, neobtěžkanost duše závažnými prohřešky, naplněnost života, pokání a odpuštění, očistná hluboká láska, zároveň nemuset mít o někoho nadměrné starosti, to vše může mít i na zdraví až zázračný vliv.

V Orientu považují za docela pochopitelné, že zhruba 80% nemocí pochází z problémů v duchovních záležitostech a jiné nerovnováhy včetně toho, co člověku chybí ve výživě či co "přebývá", resp. je tím výrazně zhoršen jejich průběh.
---------

honolulu

Tak tak, málo dbáme na to, že vše se vším souvisí víc a všemožněji, než jsme ochotni si připouštět a že bychom mohli běh spousty věcí obrátit ve všeobecný prospěch.

Jinak ale ještě lepší než do sebe ládovat fish-oil (tím méně jako kdysi Poslední Mohykán rybí tuk členům rodiny nastoupené každodenně do řady ve stejnojmenném filmu) je pochutnat si častěji místo bigmaců na rybě jako takové.
---------

Hezký den, pokoj v duši a zhluboka dýchat.
12. 07. 2011 | 21:25

Hurá napsal(a):

Snad jenom poznámku, že i myš si je vědoma. Důkaz ? Je schopna se poučit (učit). Proto je celkem jasné, že i u ní musí fungovat placebo efekt. A také je to důkaz, jak se pan Tyrš mýlil. Ono to je přesně naopak.
12. 07. 2011 | 21:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Pane doktore,
k úplnosti článku chybí zmínka o vyhasínání účinku placeba při opakovaném podávání. Proto odkazuji na
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=10115
12. 07. 2011 | 21:50

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Zbyněk Matyáš:
Ano, tam chybí spousta věcí. Především to, co říkal Michel Balint, a to že doktor sám je velice významným lékem a měl by vědět, jaké má účinky a jak se dávkovat.
A další souvislosti...
Ale to by se sem všechno nevešlo.
12. 07. 2011 | 21:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kdysi při výkonu funkce posádkového zdravotníka na ošetřovně v základní vojenské službě jsem se ocitnul v nouzi, když v noci voják-pacient žádal nějaké analgetikum proti bolesti zubů, a ono zrovna žádné nebylo k dispozici. V zoufalství jsem sáhnul po Ascorutinu, což je lék obsahující rutin (na cévy)
http://www.ulekare.cz/clanek/rutin-rostlinna-opora-cev-12930
a vitamin C. Tehdy se vyráběl ve formě nápadně velkých černých dražé. Podal jsem dvě pacientovi s důrazně podanou ´informací´ o vyjímečně silném působení léku proti bolesti. Asi skutečně zabraly, voják se už neobjevil do návratu zubaře z dovolené.
Celá záležitost však měla zvláštní dohru, ošetřovnu v dalších dnech navštěvovaly řady vojáků žádajících ty velké černé pilulky proti bolesti, že prý jedině ty u nich zabírají. V průběhů dvou-tří týdnů však celá záležitost vyhasla.
Bylo to placebo? ☺
12. 07. 2011 | 22:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Řekl bych, že vyhasínání působení placeba je podstatná informace dokazující pomíjivost samotného ´duchovního´ způsobu léčení.
12. 07. 2011 | 22:13

Anita napsal(a):

Radkin Honzák
To mi opravdu neřekli,ale nic by to nepomohlo, snad kdybych měla zapečetěnou obálku sama u sebe. Šlo o výzkum léků, který by měl zabraňovat retiopatii u diabetiků. Sama mám nález retiopatie a nyní jsem již pod pravidelnou kontrolou. Dnes jsem ráda, že jsem do toho nešla, přisuzovala bych to zhoršení testovanému medikamentu, přestože bych měla třeba placebo. V mém případě se nejedná o zužování cév vlivem diabetu, ale mám vrozeně užší cévky, které někdy praskají, zatím to však na laser není.
Nic méně výzkum se prováděl více jak před 5 lety a zatím tedy léky u nás nejsou a kdo ví zda někdy budou, pokud budou, zda-li nebudou jako nadstardadní léčba stanovena MZ :)
12. 07. 2011 | 22:26

Jan Vaculík napsal(a):

Díky za hezký článek. Chtělo by to pokračování.

Myslím, že by nás žádná zjištění v tomto směru nemusela překvapovat. Vždyť z kybernetického hlediska lze za nemocí vidět především poruchu regulačních mechanismů. A v regulaci hrají úplně zásadní roli informace. Upravit informaci, stimulovat její šíření nebo ovlivnit tok informací má pro regulační pochody zásadní význam.
K tomu je třeba připočíst skutečnost, že způsoby šíření informace ve sféře živých organismů představují stále ještě dost nového a neprobádaného.
13. 07. 2011 | 00:36

Marie napsal(a):

ne nadarmo se říká,víra tvá tš uzdraví
13. 07. 2011 | 17:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jan Vaculík:
"Upravit informaci, stimulovat její šíření nebo ovlivnit tok informací má pro regulační pochody zásadní význam."
Informace sama o sobě neexistuje, je vždy o něčem. Všechny choroby vznikají na materiálním základě jako metabolické poruchy, jejich příčiny a vyvolávatelé jsou různé. Takže ´upravit informaci´ reálně znamená zasáhnout do průběhu choroby tak, aby se změnil její metabolický průběh. Napodobení metabolické terapie placebem nikdy nebývá trvalé a k dosažení účinku je třeba vždy užít materiální lék anebo fyzikální stimulaci organizmu.
13. 07. 2011 | 20:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jíra:
"V Orientu považují za docela pochopitelné, že zhruba 80% nemocí pochází z problémů v duchovních záležitostech a jiné nerovnováhy včetně toho, co člověku chybí ve výživě či co "přebývá", resp. je tím výrazně zhoršen jejich průběh." Není pozorováno, že v Orientu by lidé v Orientu byli zdravější než jinde ve světě, spíše naopak.
13. 07. 2011 | 20:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

robin:
"Zřejmě homeopatikum u některých nemocí předá tělu informaci důležitou pro léčbu nemoci, která se zachová i při velmi malém zředění účinné látky..." Úplný nesmysl.
13. 07. 2011 | 20:36

Ateista napsal(a):

Robin: Homeopatika nefungují, znáte - li takové lidi, pak došlo k omylu. Prostě něco perorálně užívají a i to pomáhá jejich psychice, dojde ke zlepšení nálady, řeba i k schopnosti vyšší koncentrace, určitému zmírnění tenze, ale to je asi tak všechno. Skutečná onemocnění se nedají homeopatiky léčit, to prostě nejde. Bude - li člověk nemocný a bude - li "léčen" homeopatiky, pak dojde po velmi krátký čas ke zlepšení, ale nemoc bude postupovat dále. Asi bych to přirovnal k alkoholu. Můžete mít bolesti a vypijete větší množství alkoholu, který pak částečně působí i jako analgetika, budete se cítit lépe, zlepší se i nálada, ale nicto pochopitelně neřeší. Psát tedy o tom, že homeopatika mohou lidem pomoci je naprostý nesmysl.

R. Honzák: Dovolím si ještě jeden dotaz. Hned v úvodu tohoto blogu píšete: "Všechno to začalo před mnoha staletími, kdy lidé ještě věřili v Boha, milovali Ho, věřili Mu a báli se Ho. Proto ho také psali vždy s velkým písmenem."
To je jistě pravdivé tvrzení, ale očekával bych od Vás, že aspoň v jedné větě stručně vyjádříte nebezpečnost takového stavu. Evidentně neexistuje entita, která by splňovala definici slova bůh a náboženství vede jen k totalitarismu a desktrukci duševních lidských schopností. O dopadu náboženství na morálku člověka také není pochyb. Já se bojím toho, abyste nakonec nevěřil všem těm bludům uvedeným v bibli a tak dále. Iritují mě k nepříčetnosti např. lékaři, kteří jdou z práce do kostela. Já to považuji za naprostou zvrhlost.
13. 07. 2011 | 22:26

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Ateista:
Je to Váš názor, ale nevím, proč bych jej měl sdílet.
13. 07. 2011 | 22:37

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: Můj názor? Co se týče mého posledního souvětí, tak to není názor, ale stručný popis mých emocí evokovaných určitou skupinou lidí. To se mnou nesdílejte, asi to ani nejde, určitě to po nikom ani náznakem nechci, ale všechno to co jsem napsal výše, není také názor, ale empiricky verifikovatelný popis objektivní reality. Skutečně lze empiricky negovat existenci boha, ať už křesťanského, islámského či jakéhokoliv jiného. Exaktně to pravděpodobně zatím v současné době učinit nelze a já to také nikdy netvrdil. Zásadně se nechci vyjadřovat k pojmu osobní bůh už z toho důvodu, že neexistuje žádná definice tohoho termínu a pod pojmem osobní bůh si lze představit např. vůli, poctivost a tak dále, takže už z tohoto důvodu tak nemohu učinit.
14. 07. 2011 | 08:49

Ateista napsal(a):

Jana Pechová: Hypertenze může být skutečně důsledkem životního stylu a snad i "pohledu na svět", tj. povahových vlastností, avšak platí to jen u někoho a jen do určité míry..., ale napsat, že "Koneckonců psychika hraje obří roli i u obyčejného srážení horečky" je už trochu mimo mísu. Pokud si to myslíte, že je tomu tak, napište nám, jak se může člověk na základě svého psychického stavu dostat z febrilie na normální teplotu.
14. 07. 2011 | 09:03

Radkin Honzák napsal(a):

Pro ateistu: Mám pocit, že vaše sebejistota je nepřímo úměrná vašim znalostem klinické problematiky. Kdybyste se pár let potloukal v medicínské praxi, tak byste viděl leccos, co vypadá úplně jinak, než vaše skálopevné názory.
14. 07. 2011 | 13:51

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš, ateista:

"Zcela recentní metaanalýza s placebem kontrolovaných studií s homeopatiky uvádí, že homeopatika byla účinnější než placebo u fibromyalgie a chronického únavového syndromu"

Jak tedy tato fakta vysvětlíte?
.
14. 07. 2011 | 16:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Také jsem se pár let potloukal v medicínské praxi, byť řekněme zprostředkovaně, nicméně poznal jsem dost, abych mohl v zásadě souhlasit se ´skálopevnými názory´ ateisty. Psychika člověka je určitě velice složitá záležitost, nicméně nikdo nevyvrátil, že psychické projevy se dějí vždy na materiálním základě. Tedy i Bůh v jakémkoliv pojetí jako projekce představ lidí.
14. 07. 2011 | 16:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Vámi zmíněná fakta uvádějí, že jedna slepá látka byla účinnější než jiná slepá látka.
Slepá látka = látka bez obsahu účinného léku.
14. 07. 2011 | 16:17

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"... jedna slepá látka byla účinnější než jiná slepá látka"

To je přece logický nesmysl.
.
14. 07. 2011 | 16:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
???
14. 07. 2011 | 16:57

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Jak může být jedna slepá látka (dle Vás bez účinného léku) statisticky účinnější než jiná slepá látka?
14. 07. 2011 | 17:12

Radkin Honzák napsal(a):

Nemám na mysli teologické disputace, ani to, že nešťastný ateista se stává nepříčetným (tj. i trestně neodpovědným?) když vidí lékaře jít do kostela.
Mám na mysli klinické skutečnosti, které se vymykají výkladu EBM, tedy "vědecké" medicíny, která - kdyby byla poctivá, musela by to přiznat - toho o člověku ve zdraví a nemoci zatím tolik neví, aby měla patent na rozum ve všem.
14. 07. 2011 | 17:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Nikoliv podle mě, nýbrž podle citované metaanalýzy. Homeopatikum je natolik ředěný roztok, že prakticky se jedná o redestilovanou vodu. Placebo z definice účinnou látku neobsahuje.
14. 07. 2011 | 18:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Myslím, že se mýlíte. Klinické skutečnosti, které se vymykají výkladu EBM, tedy "vědecké" medicíny, je možné přesněji charakterizovat jako takové, u kterých výklad vědecké medicíny dosud chybí. Máte snad zkušenost anebo znáte, pane doktore, takové klinické skutečnosti, které materiální podstatu choroby vyvracejí?
14. 07. 2011 | 18:22

Radkin Honzák napsal(a):

Jo!Smrt voodoo. Tam, co vím, stačí slovo. Jiné noxy tam nejsou.
14. 07. 2011 | 18:31

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Ale pokud metaanalýza prokázala, že homeopatikum má vyšší účinnost než placebo, tak evidentně homeopatikum není jen redestilovaná voda, ale něco víc.

Což v tomto případě vyvrací názor klasické medicíny ohledně homeopatik.
.
14. 07. 2011 | 18:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
To snad ne! Voodoo je jen spouštěčem kaskády metabolických reakcí vedoucích ke smrti. Takových nemateriálních spouštěčů je více.
14. 07. 2011 | 20:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Nikoliv, výsledek lze intepretovat také jako nižší účinek placeba než neprokázaný účinek homeopatika. Homeopatikum prokazatelně je látka kvality redestilované vody, o tom není sporu. Sám výklad účinku homeopatika tkví v údajné ´paměti molekul´ vody, což je prokazatelný nesmysl.
14. 07. 2011 | 20:27

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"Nikoliv, výsledek lze intepretovat také jako nižší účinek placeba než neprokázaný účinek homeopatika."

Lze to tak interpretovat, ale nemusí to tak být.

Pak máte jaké vysvětlení?
.
14. 07. 2011 | 20:33

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS - z angl. Sudden infant death syndrome) je definován jako náhlá a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaná smrt kojence (tedy dítěte do jednoho roku), u které se nepodaří ani při pitvě nalézt příčinu smrti." - Wikipedia

Jaká je podle Vás materiální podstata tohoto jevu?
.
14. 07. 2011 | 20:37

Radkin Honzák napsal(a):

Já čekám na důkazy o materiální podstatě slova (pokud se nematerializuje jako projektil). O kaskádě nebyla řeč - to je proces, který běží. Ale spouštěčem toho procesu je myšlenka. Může-li myšlenka zabíjet, může taky působit i jinak. A sám píšete:"Takových nemateriálních spouštěčů je více."
Co znamená, že "voodoo je jen spouštěčem"? Virus přece taky, nedostatek, či patologický nadbytek taky "je jen spouštěčem kaskády".

O vodě toho věda taky moc neví, jak potvrdí každý, kdo s ní dělá a rozumí jí (byl o tom nedávno odpolední pořad v ČRo2). Že je to H2O ještě neznamená, že je stejná. Stejně jako nejsou stejné dva fotbalové mančafty, ač oba mají 11 hráčů.
14. 07. 2011 | 20:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Npř. chyba či citlivost metody, každopádně srovnáním nuly s nulou nelze prokázat jedničku.
14. 07. 2011 | 21:25

Radkin Honzák napsal(a):

Že je to "nula" ovšem tvrdíte jen Vy.
A když je ta voda tak stejná, proč neexistují dvě identické vločky sněhu?
14. 07. 2011 | 21:27

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Takže apriory předpokládáte, že výzkum, který dává jiné výsledky, než Vy očekáváte, je vědecky nekvalitní?

A jak vysvětlujete materiální podstatou ten SIDS?
.
14. 07. 2011 | 21:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Pane doktore, snad se nedomníváte, že se odvážím Vás vyučovat fyziologii, konkrétně fyziologii vnímání, a druhou signální soustavu nebo dokonce hypnózu. Pavlovovým psům se materializovalo i zazvonění, nehledě na to, že i to zvonění je povahy materiální.
Samozřejmě, že sdělená myšlenka - slovo může zabít senzibilizovaného člověka. Pokud někdo věří v moc voodoo, může ho voodoo i zabít
O vodě, a nejen o ní, vědci vědí mnohé, nicméně v budoucnu budou vědět víc. A tak je to se vším.
14. 07. 2011 | 21:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Nikoliv, pouze neočekávám validní výsledky od nekorektně sestavených pokusů. Jedině možný korektně sestavený pokus v tomto případě je srovnání účinné látky s placebem.
14. 07. 2011 | 21:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

resp. s homeopatikem.
Odvážil by se někdo léčit např. angínu nebo bacilární úplavici homeopatikem?
14. 07. 2011 | 21:46

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: Oči, uši i naše pocity nás mohou vždy klamat a proto je potřeba všechno věřovat, znovu ověřovat a ještě jednou ověřovat, klást si otázky, uvažovat, zda jsem zvolil správnou metodu, zda mám statisticky významný počet výsledků, zda byl experiment zvolen psrávně a tak dále a tak dále. Jedině takto se doberete k poznání objektivní reality, ať už v medicíně, tak i kdekoliv jinde.

Dále jste napsal: "Nemám na mysli teologické disputace, ani to, že nešťastný ateista se stává nepříčetným (tj. i trestně neodpovědným?) když vidí lékaře jít do kostela.
Mám na mysli klinické skutečnosti, které se vymykají výkladu EBM, tedy "vědecké" medicíny, která - kdyby byla poctivá, musela by to přiznat - toho o člověku ve zdraví a nemoci zatím tolik neví, aby měla patent na rozum ve všem. " Co k tomu dodat, hlavně nechodit kolem kostela nebo skončím u Vás a vzhledem tomu, že z těch Vašich hlášek mám občas náběh na tachykardii, tak netuším, jak dopadnu. Ale nyní naprosto vážně. Když jste napsal: "O vodě toho věda taky moc neví, jak potvrdí každý, kdo s ní dělá a rozumí jí (byl o tom nedávno odpolední pořad v ČRo2). Že je to H2O ještě neznamená, že je stejná." Tohle už je trochu moc a měl byste brzdit svoje výroky, jinak riskujete toho, že nakonec budete oceněn bludným balvanem a můžete se pak honosit neakademickým titulem BlB. Chcete se snad tvrdit, že dva atomy např. železa nejsou stejné? Chovají se snad jinak? Chcete tohle tvrdit i o elementárních částicích? Např. proton, neutron, elektron? Vy tu už normálně oblbujete laickou veřejnost.
Také jste napsal: "A když je ta voda tak stejná, proč neexistují dvě identické vločky sněhu?" Zda existují či neexistují dvě stejné vločky sněhu nelze exaktně dokázat, ale empiricky ano - neexistují. A opravdu tenhle svůj výrok myslíte vážně? Pokud si zde testujete, co všechno lze lidem nakukat, tak prosím, ale z etického hlediska byste měl brzo napsat nový článek, kde se ke všemu přiznáte, ale myslíte - li to vážně, nezlobte se na mě, ale jděte vrátit diplom na fakultu. Tohle už vážně přeháníte.
14. 07. 2011 | 21:47

Radkin Honzák napsal(a):

To jsem rád. On Jiří Voskovec jednou pravil: Věda je někdy vůl!
Podle mého zejména tam, že když na něco nemá SVÉ vysvětlení, tak to vyhlásí za nevědecký blud a mocí své autority rozhodne, že to neexistuje. A ono to zatím funguje, akorát tomu schází vědecké posvěcení.
14. 07. 2011 | 21:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Příčinu SIDS samozřejmě neznám, nejsem ani odborník na tuto problematiku. Jsem si však jist, že v budoucnu zjištěna bude.
14. 07. 2011 | 21:53

Radkin Honzák napsal(a):

Pane ateisto, kolik stejných atomů železa už jste viděl, že jste o jejich identitě tak přesvědčen? Kolik stejných vloček sněhu (H2O)? Co vám dává oprávnění k tomu, abyste mě hodnotil? To, že mám jiné názory, než vy? Kdy jste naposled četl Sokratovu slavnou větu o jeho vědomostech? Nejste náhodou inkarnací onoho ředitele patentního úřadu, co svůj podnik uprostřed devatenáctého století zavřel s tím, že všechno bylo už vynalezeno?
14. 07. 2011 | 21:54

Ateista napsal(a):

Robin:

Uvádíte toto: "Zcela recentní metaanalýza s placebem kontrolovaných studií s homeopatiky uvádí, že homeopatika byla účinnější než placebo u fibromyalgie a chronického únavového syndromu" Kdo Vám tohle zase nakukal? Předně uvádějte své zdroje, pak se můžeme bavit dál. Tohle je fakt plk hodně těžkého kalibru. Žádná taková studie nikdy neproběhla, věříte nesmyslům a bludům.
14. 07. 2011 | 21:56

RObin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"Jedině možný korektně sestavený pokus v tomto případě je srovnání účinné látky s placebem, resp homeopatikem"

Vy jste arbitr v tom co je korektní metaanalýza? A četl jste tuto metaanalýzu, když ji tak odsuzujete"
Ad SIDS "Jsem si však jist, že v budoucnu zjištěna bude." Proč jste si jist?
.
14. 07. 2011 | 22:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Vážený pane doktore, souhlasím. Věda je opravdu někdy vůl, ostatně jako každý člověk a jeho dílo. ☺
Dovolím si však podotknout, že během histórie se hranice ´volství´ vědy i lidstva a dalších jeho výtvorů posunula dále a výše a není důvodu předpokládat, že tomu nebude tak i v budoucnu. Dokonce v posledních stoletích lze pozorovat akceleraci tohoto jevu.
Nepoznané je nepoznaným jenom dočasně, protože však poznání odkrývá další nepoznané, poznáváním se lidstvo posunuje asymptoticky k absolutnímu poznání. Proto vždy bude prostor pro věřící všeho druhu, kteří se od nás ateistů liší jen tím, že kladou podstatný důraz na nepoznatelnost absolutna a nahrazují je iracionální vírou.
14. 07. 2011 | 22:08

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: Tak předně. Můžete si sám uskutečnit několik experimentů i s minimem znalostí z fyziky. Je možné pozorovat celkem snadno pohyb elektronu ve kříženém ellmag. poli. Můžete tam "vystřelovat" jeden elektron za druhým a pořád se budou chovat naprosto stejně a dokonce ve stejný časový okamžik budou na stejném časovém místě. Naprosto jednoduše - pokud by platilo něco z toho, co zde píšete, pak by svět musel fungovat jinak, než jak funguje. A z jiného pohledu, avšak totéž. Pokud máte pravdu, pak jsou veškeré poznatky současné vědy naprosto nepravdivé, ale jak si potom vysvětlíte například to, že na základě poznatků fyziky byla sestavena televize, počítač, ale třeba i na tomto základě fungují všechny scintigrafie, pozitronová emisní tomografie a tak dále. Měl - li byste pravdu, pak by stejný pacinet vykazovat pokaždé rozdílné jevy třeba právěna PET. Totéž platí o RTG - dva snímky a jednou je tam generalizovaný karcinom plic, posruhé jsou plíce zcela čisté, potřetí jsou tam "jen" nějaké stíny.... a tím se dostáváme k samotné odpovědi na tu otázku, co mi dává oprávnění Vás hodnotit.
Dále píšete: "Nejste náhodou inkarnací onoho ředitele patentního úřadu, co svůj podnik uprostřed devatenáctého století zavřel s tím, že všechno bylo už vynalezeno?" Věříte v inkarnaci? Vy už opravdu šíříte bludy. O vodě toho vím dost, ale i o tom, jak vznikají sněhové vločky, ale i vím přesně třeba i to, proč chemicky čistá voda (voda obsahující pouze molekuly H2O) nebude zamrzat při teplotě 0°C.
14. 07. 2011 | 22:08

Radkin Honzák napsal(a):

Pane ateisto, koukám, že to tady moc nečtete, akorát se rozčilujete a publiku podáváte opakované bulletiny o svém zdravotním stavu (mimochodem, ne moc dobrém, včetně těch stavů nepříčetnosti) a svých pocitech. Pokud byste se vrátil o dva dny zpět, najdete tam článek, jehož se dnes tak vehementně domáháte. Protože by vám to mohlo dělat problémy, dovolím si jej zde překopírovat.
Zcela recentní metaanalýza s placebem kontrolovaných studií s homeopatiky uvádí, že homeopatika byla účinnější než placebo u fibromyalgie a chronického únavového syndromu, rozdíl nebyl shledán u úzkostných poruch a pokud jde o deprese, nebyly shledány kvalitní studie.
CITACE: Davidson JR, Crawford C, Ives JA, Jonas WB: Homeopathic treatments in psychiatry: a systematic review of randomized placebo-controlled studies. J Clin Psychiatry. 2011 Jun;72(6):795-805
14. 07. 2011 | 22:11

Robin napsal(a):

Ateista:

"Kdo Vám tohle zase nakukal? Předně uvádějte své zdroje, pak se můžeme bavit dál. Tohle je fakt plk hodně těžkého kalibru. Žádná taková studie nikdy neproběhla, věříte nesmyslům a bludům."

Nakukal mi to doktor Radkin Honzák (12.07.2011|20:14):

"Zcela recentní metaanalýza s placebem kontrolovaných studií s homeopatiky uvádí, že homeopatika byla účinnější než placebo u fibromyalgie a chronického únavového syndromu, ....
CITACE: Davidson JR, Crawford C, Ives JA, Jonas WB: Homeopathic treatments in psychiatry: a systematic review of randomized placebo-controlled studies. J Clin Psychiatry. 2011 Jun;72(6):795-805"

A co teď, milý ateisto, chcete se bavit dál?
.
14. 07. 2011 | 22:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Autor uvedl zdroj v příspěvku ve 12. 07. 2011 | 20:14.
Principiáoně špatně sestavená studie nemůže poskytnout validní výsledky.
14. 07. 2011 | 22:12

Ateista napsal(a):

Honzák: Už tímhle výrokem "Pane ateisto, kolik stejných atomů železa už jste viděl, že jste o jejich identitě tak přesvědčen?" tvrdíte, že neexistuje periodická tabulka prvků... Skutečně aspirujete na udělení ceny Bludný Balvan od Sisyfa...
14. 07. 2011 | 22:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
"Proč jste si jist?" Protože tomu vždy tak bylo a nevidím důvodu, který by to mohl v budoucnu změnit.
14. 07. 2011 | 22:14

Ateista napsal(a):

Robin: Díky zsa ten dokaz, znám ho. Tohle je prostě blud, podvod, nesmysl, kravina, šílenost. Když si tu někdo sesmolí studii o tom, že jsem třeba velitel mimozemské lodě a brzo dám povel k útoku na celou tuto planetu, tak tomu budete věřit? Napíše se to tak, aby to vypadalo podobně jako tato studie se kterou se oháníte.
14. 07. 2011 | 22:16

Radkin Honzák napsal(a):

Pardon, pane ateisto, vy jste úplně jiná inkarnace...
14. 07. 2011 | 22:16

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"Příčinu SIDS samozřejmě neznám, nejsem ani odborník na tuto problematiku. Jsem si však jist, že v budoucnu zjištěna bude."

Takže vy jste si jist aniž máte proto svou jistotu opodstatnění, tedy jste iracionálně věřící....
.
14. 07. 2011 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
"homeopatika byla účinnější než placebo u fibromyalgie a chronického únavového syndromu"
Pane doktore, pohybujete se na tenkém ledě. Jste přesvědčen, že podmínky testu byly dokonale standardizovány a vůbec že je při těchto syndromech dostatečně standardizovat lze?
14. 07. 2011 | 22:19

Ateista napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Dr. Honzák se už nepohybuje na tenkém ledě, on už se pod ním ten led prolomil, nemá argumenty, píše bludy, prostě se tu znemožnil....
14. 07. 2011 | 22:20

Radkin Honzák napsal(a):

Tak se přestaňte odvolávat na vědu, když nevěříte vědeckému článku z vysoko impaktovaného vědeckého časopisu!!!
14. 07. 2011 | 22:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
" vy jste si jist aniž máte proto svou jistotu opodstatnění, tedy jste iracionálně věřící" Nikoliv, svůj předpoklad jsem racionálně zdůvodnil.
14. 07. 2011 | 22:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
K vědě patří i vyvracení závěrů studií závěry studií následujících, dokonce i v impaktovaných časopisech. ☺
Sám jste uvedl, že studie je recentní.
14. 07. 2011 | 22:24

Radek napsal(a):

to Robin - The database on studies of homeopathy and placebo in psychiatry is very limited, but results do not preclude the possibility of some benefit.
Kdyby jste si aspoň přečetl závěr.
A pro lepší pochopení si přečtěte význam - functional somatic syndromes group. (http://www.psy.med.br/textos/somatizacao/somatic_syndromes.pdf)
Takže ve výsledku nic neříkající metaanalýza, čož potvrzuje i autor.
14. 07. 2011 | 22:24

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"...svůj předpoklad jsem racionálně zdůvodnil."

Kde a jak?
.
14. 07. 2011 | 22:25

Ateista napsal(a):

Homeopatie

Homeopatii, vedle akupunktury nejrozšířenější obor alternativní medicíny (viz Alternativní medicína), vytvořil Samuel Hahnemann (1755 - 1843) sdružením několika zvláštních starších neortodoxních léčebných principů. Svou teorii nazval, na rozdíl od allopatie (allos = řecky jiný) homeopatií (homoios = podobný). Svou teorii publikoval v knize „Organon der rationellen Heilkunde“ v r.1810 v Lipsku. Homeopatie byla s nadšením přijata, protože byla zprvu úspěšnější než tehdejší medicína, která svými hrubými zákroky pacienty spíše poškozovala. Homeopatie se rychle rozšířila do okolních zemí a postupně do celého světa. Z téměř desítky jejích principů jsou nejdůležitější dva: princip léčby podobného podobným (similia similibus curentur) a princip infinitezimálního - nekonečně malého - dávkování. Znamená to, že pacient je léčen prakticky nulovou dávkou takové látky, jejíž požití u zdravého jedince vyvolává příznaky podobné příznakům choroby. Specifický je způsob přípravy léků. Jeden díl matečné tinktury, připravené většinou macerací rostlinných nebo živočišných tkání, ale i z minerálů, se ředí za stálého protřepávání deseti díly (decimální, D ředění) nebo sty díly (centezimální, C nebo HC ředění) vody nebo alkoholu. Výsledný roztok se ředí (potencuje) dál stejným způsobem, mnohdy až do hodnot několika set i více C. Když je dosaženo ředění C 10 - C 12 , prakticky mizí z roztoku poslední molekula původní látky. Účinek výsledného preparátu, ať už v podobě kapek nebo granulí, vysvětluje homeopatie tak, že léčebná složka má duchovní povahu a že její efekt byl tlumen hmotou. Proto s postupným odstraňováním hmoty stoupá léčebný efekt. Další zvyšování účinku po odstranění poslední molekuly vysvětlují dnes homeopati tak, že po molekulách původní látky zůstávají v roztoku stále se množící „otisky“. Kuriózní je i diagnostika. Homeopatie neuznává diagnostické jednotky vědecké medicíny, nevyšetřuje pacienta fyzikálně ani laboratorně, ale řídí se subjektivními výroky pacienta, jeho pocity a náladami. Nejvyšší formou homeopatické léčby je tzv. konstituční léčba, kdy se podle typu a individuálních vlastností pacienta vybere lék, který má být specificky účinný na konkrétního pacienta, a který má mít při jediné dávce mohutný a dlouhodobý efekt na všechny současné choroby pacienta a jejich minulé příčiny.

Homeopatie se nevyvíjela stejnoměrně. Zájem o ni prodělal několik vln a kolísal od nadšeného přijímání až k jednoznačnému odmítnutí. V současné době homeopatii provozují léčitelé i lékaři. Zajímavé je, že homeopatie po Hahnemannovi nikdy neměla, a ani dnes nemá jednotnou podobu. Existuje řada škol, a homeopati se sdružují do několika často soupeřících společností. Klasická homeopatie anglo-amerického typu dodržuje přísně Hahnemannovy zásady, francouzská homeopatie mnoho z jeho zásad opustila a přiblížila se konvenční medicíně, jinou podobu má zase německá, rakouská nebo indická forma homeopatie. I v České republice je homeopatie rozštěpena do několika organizací.

Hodnocení: Homeopatie je absurdní výmysl, který dnes nemá žádné opodstatnění. Je založena na principech, které jsou v příkrém rozporu s tzv. přírodními zákony i s vědeckými poznatky. Každý z jejích principů lze snadno vyvrátit jednoznačnými věcnými i logickými argumenty. Např. otisky původní látky v homeopatickém roztoku, prakticky ve vodě, nemohou existovat, protože strukturní klastry vody mají nanosekundovou životnost. Pokud by otisk existoval, jeho trvání by bylo také v jednotkách nanosekund a nepřenášel by se v dalším čase. Účinnost homeopatik byla také ověřována dvojitě slepými experimenty. Pokud jsou provedeny na seriózním pracovišti, jsou výsledky negativní. Několik dosud provedených metaanalýz účinnost homeopatických preparátů nepotvrzuje. Lékařské odborné organizace homeopatii považují za disciplínu pseudovědeckou. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně proto vyloučila Českou homeopatickou společnost ze svých řad. Homeoptika jsou sice protismyslně zařazena mezi léky, ale léky zvláštního druhu, u nichž se kontroluje jen bezpečnost, ale neověřuje se jejich účinnost, protože se nepředpokládá. Z různých ekonomických, ideologických a politických důvodů je však homeopatie některými státy, lékařskými institucemi i zahraničními pojišťovnami akceptována nebo tolerována.
14. 07. 2011 | 22:27

Ateista napsal(a):

Odkazy: Bíba V.: Účinnost homeopatik a způsob jejich registrace. In: Věda kontra iracionalita 1. Sborník. Academia, Praha 1998, 121-124
Fleissig J.: Zázraky a podvody. Bohemia, Praha 1995
Handbuch Die Andere Medizin
Heřt J.: Homeopatie. In: Věda kontra iracionalita 1. Sborník. Academia 1998, 107-119
Heřt J.: Věčný spor o homeopatii. Zpravodaj v jednotkách nanosekund a nepřenášel by se v dalším čase. 11, 3/2005
Heřt J. a kol.: Homeopatie, clusterová medicína, antroposofická medicína. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997
Mornstein V: Potěmkinova medicína. Zpravodaj SISYFOS 4, 2/1998
Kolektiv autorů: Alternativní medicína, možnosti a rizika. Grada, Praha 1995
Plášek J., Zvárová J.: Je homeopatické léčení účinnější než placebo? Časopis lékařů českých 135, 18/1996, 575-579
Prokop P.: Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství. Avicenum, Praha 1983
Škrabánek P., McCormick J.: Pošetilosti a omyly v medicíně. Nakl. Lidové noviny, Praha 1995
14. 07. 2011 | 22:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Domnívám se, že hodnotíte příliš rigorózně.
Npř. s tou vodou není vše jednoznačné, H2O je polarizovaná molekula a tudíž jejich orientace ve velkém množství může mít např. i informační význam. Nicméně zastánci homeopatie se ani v nejmenším nepokusili prokázat charakter údajné informace, která prý zůstává zachována v ředěných roztocích.
14. 07. 2011 | 22:29

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"K vědě patří i vyvracení závěrů studií závěry studií následujících, dokonce i v impaktovaných časopisech."

Vždyť jste vůbec nic nevyvrátil, jen prosazujete svá tvrzení jako absolutně správná...
.
14. 07. 2011 | 22:30

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: Děláte si ze mně legraci? Co s tím má společného věda? Bude - li vědec dobrým vědcem a dopustí - li se ohavného trestného činu, tak to mám chápat tak, že věda dělá z lidí např. vrahy? Víte vy vůbec, co je to Sokalova aféra?
14. 07. 2011 | 22:31

Ateista napsal(a):

Honzák: O Sokalově aféře se dočtete zde: http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1185183072
14. 07. 2011 | 22:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Kde a jak?
Např. v 14. 07. 2011 | 22:08
nebo v 14. 07. 2011 | 22:14 ....
To je naposledy, co Vás vyučuji správnému způsobu diskuze.
14. 07. 2011 | 22:34

Robin napsal(a):

Zbyněk matyáš:

P.S. U studie o údajně vyšší kvalitě vejec od slepic z velkochovu jste naopak tvrdil, že ji není třeba potvrzovat, ale že je třeba ji brát automaticky jako správnou, protože ji dělali vědci.

Používáté zcela opačné argumenty podle toho jak se Vám to hodí k Vaší ideologii...
.
14. 07. 2011 | 22:35

Ateista napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Zde je odpověď.

Pí-voda

Pí-vodu v České republice prodává firma Saffron, spol s r.o., která zastupuje japonskou firmu L.B.E. Co. Ltd. Ta získala mezinárodní patent na výrobky pí-water systému, vyráběné pomocí zvláštní technologie. Dnes má firma Saffron prodejny pí-vody v 16 pí-centrech v naší republice a budují se centra další, ve kterých se prodává pí-voda balená i volně čerpaná do přinesených nádob vedle širokého spektra různých pí-výrobků i Bio-pí-výrobků, např. pí-kosmetiky, pí-piva, pí-vína, pí-medoviny, pí-mýdla, pí-kombuchy apod.

Pí-voda má mít neuvěřitelně širokou paletu pozitivních účinků, jako panacea. U člověka její pravidelné pití vede k pročištění, regeneraci, zvýšení pohyblivosti, úpravě váhy nahoru i dolů, úpravě vylučování, krevního tlaku, hojení a čištění zánětů, podpoře imunity aj. Trvalé používání pí-vody umožní dožití do 120 let v plném zdraví. V zemědělství pí-voda zvyšuje výnosy rostlin o 30-40%, urychluje klíčivost, zvyšuje odolnost proti nepříznivým podmínkám, odstraní půdní únavu, mění zrnitost půdy. Ve stavebnictví zvyšuje pevnost betonu, zvyšuje přilnavost materiálů, odstraňuje mikrotrhliny atd.

Účinek vody vysvětluje firma takto: Podstata účinku spočívá ve změně vlastní frekvence vody, která se harmonizuje a dochází ke změně jejích strukturálních vlastností. Pravotočivá a levotočivá složka vody se vyrovnají. Hlavně ale dochází k odstraňování špatných informací z vody. Pí-voda nahrazuje a z tkání vytlačuje vodu nabitou špatnými informacemi. Pí-voda tak umožňuje zvýšit energetický přenos univerzální kosmické a zemské energie. Univerzální kosmickou energii definuje firma takto: „Univerzální energie je pro hmotný svět obtížně diagnostikovatelná a měřitelná, je jí absolutní množství ve Vesmíru a je nazývána jako „tmavá energie“ a „antihmota“.“

Jaká je technologie výroby pí-vody, popisuje přesněji komentář Státního zdravotního ústavu: Obyčejná voda projde fyzikálními filtry, chemickým filtrem, je ozářena UV světlem a nakonec prochází keramickým filtrem napuštěným sloučeninami dvoj- a trojmocného železa. Na vodu se tak má přenést „informace železa“.

Hodnocení: Z popsanému „mechanismu účinku“ i šíře indikací je zřejmé, že nejde jen o pavědu, ale čisté šarlatánství. Slovní hrátky se slovem „informace“ nedávají smysl. K žádné stabilní změně struktury vody nemůže dojít z principiálních důvodů, protože voda je neustále v přestavbě a každá klastrová struktura je během pikosekund zrušena. K pí-vodě zaujalo své stanovisko vzhledem k četným dotazům i Národní referenční centrum pro vodu Státního zdravotního ústavu v r.2002. Komentář SZÚ mluví jednoznačně: Jde o účelovou reklamní dezinformaci. Firemní popis obsahuje „naprosté výmysly“. Žádné studie dokládající účinek pí-vody nebyly předloženy. Jedinou studii provedl maďarský Národní ústav pro zdraví a životní prostředí. Výsledek byl negativní, účinek prokázán nebyl.
14. 07. 2011 | 22:36

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"Např. v 14. 07. 2011 | 22:08
nebo v 14. 07. 2011 | 22:14 ...."

Tvrzení, tvrzení, bla, bla, atd...

"To je naposledy, co Vás vyučuji správnému způsobu diskuze."

Vy máte patent na správný způsob diskuse? :-))))
.
14. 07. 2011 | 22:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Pro Vás tedy zopakuji jinak: vyvracení závěrů studií po zjištění nových faktů ve vědeckém světě je běžné, dělo se, děje se a dít se bude. Pro informované je to trivialita.
Ztrácíte půdu pod nohami.
14. 07. 2011 | 22:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Váš poslední vstup je důkazem, že jste ji ztratil docela a nejste schopen se držet tématu. Nebudu tedy s Vámi ztrácet čas.
Dobrou noc!
14. 07. 2011 | 22:40

Robin napsal(a):

Ateista:

Co do diskuse pletete pí vodu? Vy ji prodáváte?
.
14. 07. 2011 | 22:40

Radkin Honzák napsal(a):

Pane Matyáši, co já vím, "recentní" není neslušné slovo a znamená pouze, že čerstvě zpracoval x studií od dávné minulosti až po dnešek, na tom snad není nic, co by tu studii apriorně znevažovalo. Na druhé straně, když nevěříte metaanalýze, mohu se i já přiznat, že zase nevěřím Vašim argumentům. A máme to srovnané.
Pane ateisto, Heřt je jistě zkušený klinik, před jehož léčebnými úspěchy se studem zalézají univerzitní kapacity do svých děr. Ostatně o tom jste již před válkou mluvil s panem okresním hejtmanem...
Dobrou noc! A pevnou naději, jak dodával Bruce Lockhart, aniž tušil, kolik pravd se skrývá ve VĚDECKÉM komunismu.
14. 07. 2011 | 22:41

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Kdybyste mě neobtěžoval svými nesmyslnými tvrzení jež pokládáte za písmo svaté, ušetřil bychom oba čas.

Dobrou noc.
.
14. 07. 2011 | 22:43

Ateista napsal(a):

Honzák: Já jsem si nyní přečetl všechny Vaše reakce určené nejen mně a je evidentní, že vy neumíte a nedokážete uvažovat ani logicky, ani analyticky a ani racionálně. Nejste schopen získané informace jakkoliv hodnotit. Vy si umíte jen něco přečíst a pak to zajímavě reprodukovat, ale chybí Vám i zákl. znalosti z fyziky, trpíte absencí racionálního uvažování. Vy můžete možná dělat psychiatra, vyslechnout si pacienta a pak se podívat do brevíře, abyste věděl, co asi tak předepsat pacientovi, ale to je tak všechno. Kdyby všichni byli jako vy, tak dneska stále lezeme po stromech, ale na druhou stranu víme, kde je ten či onen kámen a kdo s ním naposledy pohnul... Tak to s Vámi prostě je a já nevím, proč bych to neměl říct naplno.

Zajímavé je, jak mne děláte nešťastným, což jste sám napsal, aniž by to byla pravda. vy se snažíte nenápadně lidem vnucovat přesvědčení, .. no hele, ten se mnou nesouhlasí, ten musí být nešťastný... Pročasi tak činíte? Jste i dost průhledný.
14. 07. 2011 | 22:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Ano, souhlasím. O Pí-vodě jsem kdysi četl a dobře jsem se smál, ale jenom do té doby, než jsem si uvědomil, kolik financí tímto švidlem může projít.
Vypadá to, že vše, co jsem napsal autorovi blogu v 14. 07. 2011 | 22:08 o lidském poznání platí i o lidské blbosti. ☺
14. 07. 2011 | 22:46

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: Proč mluvíte o vědeckém komunismu v souvislosti s prof. Heřtem? Prof. Heřrt byl komunisty vyhozen z anatomického ústavu LF v Plzni, který téměř sám založil... Neumíte argumentovat, už jste úplně mimo, znemožnil jste se, tak začnete s politikou a intrikami.
14. 07. 2011 | 22:49

Radkin Honzák napsal(a):

Pane ateisto, že vy toho ale víte...
Akorát vám uniklo, že lékařské tajemství o vašich tachykardiích a nepříčetnostech jsem nevyzradil já.
14. 07. 2011 | 22:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Váš příspěvek v 14. 07. 2011 | 22:35 je zcela mimo mísu a jenom potvrzuje, že nejste schopen udržet téma. U studie o vejcích z velkochovů jsem poukázal na nekorektnost jejího odsouzení z důvodu směru financování bez vědeckého zdůvodnění. Prostě to bylo o něčem jiném.
14. 07. 2011 | 22:50

Ateista napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Těžko se někomu něco vysvětluje, když dotyčný nechápe, nechce chápat a ani neumí uvažovat... radkin Honzák se opravdu znemožnil a nakonec to neunesl, začal něco plkat a prof. Heřtovi a odešel.... Chcete ještě, abych se k něčemu vyjádřil? :))
14. 07. 2011 | 22:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin 14. 07. 2011 | 22:43:
Jste trapný. ☻
14. 07. 2011 | 22:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Nikoliv.
Dobrou noc!
14. 07. 2011 | 22:54

Ateista napsal(a):

Honzák: "Pane ateisto, že vy toho ale víte...
Akorát vám uniklo, že lékařské tajemství o vašich tachykardiích a nepříčetnostech jsem nevyzradil já." Co tím chtěl básdník říci? :)

Uvažujte už od důchodu, můžete třeba někde pomáhat, ale nemyslím si, že lokař s těmito postoji může být dobrým lékařem.... Jsou samozřejmě i mnohem horší, ale zvažte, zda je v pořádku, abyste nadále působil ve zdravotnictví, bere - li někdo Vaše plky vážně, může se dostat do vážných zdravotních komplikací, protože včas nevyhledá lékařea a bude se domnívat, že ho uzdraví jeho vlastní pevná víra a tady už je to vážná věc.
14. 07. 2011 | 22:56

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"U studie o vejcích z velkochovů jsem poukázal na nekorektnost jejího odsouzení z důvodu směru financování bez vědeckého zdůvodnění."

"Zbyněk Matyáš napsal(a):
Lucy:
"nepokládám žádný (nejen z VŠCHT, a nejen ohledně biopotravin) výzkum za objektivní, dokud není buď potvrzen jiným výzkumem"

Inverzní způsob uvažování, správný by byl nepokládat žádný výzkum za neobjektívní, dokud neobjektivita nebyla zjištěna.
04. 07. 2011 | 17:49 "

Takže jste lhář, a nepoučujte o správném způsobu diskuse...
.
14. 07. 2011 | 22:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Pane doktore, atributu ´recentní´ jsem nepřisoudil žádný pejoratívní význam. Nechce se mi věřit ve Vaše nepochopení smyslu mé námitky, že na recentní studie logicky nemůže být dosud žádná odezva, ať už pozitívní nebo negatívní. Dovolil jsem si vyjádřit svou pochybnost laika. Dovolil jsem si příliš?
"když nevěříte metaanalýze, mohu se i já přiznat, že zase nevěřím Vašim argumentům" Faktům byste asi měl věřit, např. za určitých okolností slinění psů po nehmotném zazvonění.
14. 07. 2011 | 23:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robine,
nezdvořáku, já přece poukázal na neobjektivitu oné studie, porovnávající nulu s nulou.
Jste argumentační prase.
14. 07. 2011 | 23:08

Radkin Honzák napsal(a):

Pan Matyáš:
Nevím, jakou "odezvu" čekáte na metaanalýzu (pokud víte, co to vlastně taková metaanalýza je) a proč si nedokážete udělat o ní vlastní úsudek poté, co si ji přečtete (pravda, je v angličtině).
Pane ateisto, je to těžké, když nechápete elementární sdělení a udílíte cenné rady; takoví lidé nemají snadný život, to vám říkám jako klinik a zeptejte se Heřta, ten to jistě potvrdí.
14. 07. 2011 | 23:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A nakonec si troufnu položit kontrolní otázku:
Jaký je rozdíl mezi smrtí via voodoo a sliněním psa po zazvonění?
14. 07. 2011 | 23:15

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Takže neumíte přiznat svou lež.

"Jste argumentační prase."

To je zřejmě ten Váš "správný" způsob diskuse.
14. 07. 2011 | 23:16

Radkin Honzák napsal(a):

Jaký je rozdíl mezi smrtí via voodoo a sliněním psa po zazvonění?

Ten pes slintal už x-krát předtím.
Ten mrtvej, je mrtvej poprvé a naposled.
14. 07. 2011 | 23:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Pane doktore,
Váš opakovaně lehce znevažující tón vůči mé osobě mě nutí k mírnému poodkrytí mé identity: Jsem VŠ mikrobiolog po desítkách let práce v oblasti lékařské mikrobiologie a mb. životního prostředí, tedy mi není neznám obsah pojmu metaanalýza ani ovládání anglického jazyka na potřebné úrovni. I proto si dovoluji pochybovat o významu zmíněné studie pro význam placeba. A nakonec si dovolím vyjádřit názor, že absence zmínky o jeho vyhasínání byla ve Vašem článku záměrná.
14. 07. 2011 | 23:28

Ateista napsal(a):

Honzák: Mohu se zeptat prof. Heřta, proč by ne, jsme spolu v kontaktu :) Každopádně Vaši hypotézu odmítám nebo aspoň neplatí obecně.
14. 07. 2011 | 23:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Ano, jste argumentační prase a navíc popíráte, že jsem vyvrátil Vaše nařčení mne ze lži. Lhář jste tedy Vy.
S takovými etickými zaostalci nediskutuji.
14. 07. 2011 | 23:31

Ateista napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Dokáže vůbec něco Radkin Honzák pochopit? Důkazy se pro zatím nenalezl. Naopak Radkin Honzák ukazuje svou nevědomost a neschopnost vlastního myšlení. A jak už to tak bývá u těchto lidí, rádi znevažují a nechtěji nebo i nedokážou vidět pravdu.
14. 07. 2011 | 23:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
"Ten mrtvej, je mrtvej poprvé a naposled."
Takový nesmysl! Tady už je jakákoliv diskuze marná a zbytečná. ☻
Ale snad přece: ten mrtvej musel být věřící ve voodoo.
14. 07. 2011 | 23:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Začínám se poněkud více přiklánět k Vašemu radikálnímu názoru.
14. 07. 2011 | 23:36

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Napsal jste dnes:

"U studie o vejcích z velkochovů jsem poukázal na nekorektnost jejího odsouzení z důvodu směru financování bez vědeckého zdůvodnění."

V článku u Komárka jste napsal:

"Zbyněk Matyáš napsal(a):
...Inverzní způsob uvažování, správný by byl nepokládat žádný výzkum za neobjektívní, dokud neobjektivita nebyla zjištěna."

Takže jste lhář, a dokonce sprostý...
.
14. 07. 2011 | 23:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Že byste byl jenom hlupák?
14. 07. 2011 | 23:41

Ateista napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Proč myslíte, že je to radikální názor?
14. 07. 2011 | 23:43

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

V diskusi Vám došly argumenty, byl jste navíc usvědčen ze lži, a tak už Vám evidentně zbývá jen urážet oponenty...
.
14. 07. 2011 | 23:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Asi ano, takže polopatě:
Lucy znevážila výzkum vědců VŠCHT výrokem o jeho neobjektivitě kvůli tomu, kdo tento výzkum financoval. Ve své reakci jsem tento přístup odmítl s poukazem, že že nelze a priori považovat výzkum za neobjektívní jenom kvůli financování, dokud není neobjektivita jiným výzkumem prokázána.
V metastudii zmíněné panem Hozákem jsem napadl validitu z věcného důvodu, podle mého názoru nelze význam placeba porovnáváním se stejně slepou metodou, nýbrž s metodou za použití účinné látky.
Takže v tom je ten zásadní rozdíl.
14. 07. 2011 | 23:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
To ´asi ano´ se vztahuje k tomu, že podle mne jste asi hlupák. A zatvrzelý lhář, každý si přece může ověřit, že Vy jste s napadáním mé osoby začal první.
14. 07. 2011 | 23:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Asi nejsem tak rigorózní. Ovšem ten prolhaný hlupák Robin mne zradikalizoval dokonale. ☺
14. 07. 2011 | 23:54

Radkin Honzák napsal(a):

"A nakonec si dovolím vyjádřit názor, že absence zmínky o jeho vyhasínání byla ve Vašem článku záměrná."

No jasně, že ano!!! A tu holku v Polné jsem zabil taky já.
Chlapci, chlapci, to je odměna za to, že tady pěju ódy na vaše intelekty, když se nedá pak věřit ani tomu, že ten mrtvej je mrtvej. Co byl předtím? Klasik říká: Těkavý stín je život, špatný herec, jenž chvíli svou div prkna neprorazí, a pak - kde nic, tu nic...
No, můžem uvážit taky, vyloučit se to nedá, že tu smrt měl předtím natrénovanou, jako ten pes slintání. Že dostával maso (a to bylo v SSSR tehdy vzácné!) Třeba v duchu hesla: Těžko na cvičišti, lehko v atomovém hřibu.

Ale abych to zakončil a seznámil vás oba se stručným obsahem mého blogu, pod nímž se sešla tak hezká diskuse:
Placebo funguje v některých případech a není to na bázi sugesce, neboť funguje i u zvířat, kterým nic sugerovat nelze.
Spolek SISYFOS mi za komentář nestojí.
Homeopatická léčba je v některých případech účinná a v některých státech EU plnohodnotná vedle klasické medicíny.
Pokud jsou k těmto bodům věcné připomínky, rád se k nim vyjádřím, pokud mě tu hodláte umravňovat, mám pro vás tu odpověď, kterou měla Napoleonova garda (neplést si, prosím, s Mladou gardou).
14. 07. 2011 | 23:58

Ateista napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Rigorozita je u nás přece základem na kterém stavíme. Já vidím problém v tom, že lékař je u nás v ČR stále považován za nějakou nejen mravní, ale i vzdělanou a téměř bezchybně fungující autoritu. Čtou - li tento blog laici, kteří se takto na lékaře dívají, pak je to nebezpečné pro jejich zdravotní stav. Radkin Honzák opravdu mele plky a v tom je právě ten problém. Navíc ani nechápe, co občas sám tvrdí. Předpokládá, že je - li něco zveřejněno v zahraničním odborném časopise, pak to musí být pravda. Takhle lékař nesmí postupovat. Prostě umí jen něco přečíst, podržet si informaci a reprodukovat ji. Tohle je prostě špatně.
15. 07. 2011 | 00:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
" ten mrtvej je mrtvej. Co byl předtím? " Předtím nepochybně byl indoktrinován kultem voodoo, jinak by ho nezabil. Anebo snad tvrdíte, že ano?
Pes byl ´indoktrinován´ kultem zvonku, jinak by na zvonění nereagoval.
Vy v tom vidíte nějaký zásadní rozdíl?
To vyhasínání účinku placeba je nepochybným důkazem materiální podstaty jeho působení.
15. 07. 2011 | 00:05

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Lucy psala v jednom příspěvku, že nevěří žádnému výzkumu, dokud není potvrzen jiným výzkumem (nejen o biopotravinách).

Vy jste v odpovědi Lucy napsal:

"správný by byl nepokládat žádný výzkum za neobjektívní, dokud neobjektivita nebyla zjištěna"

Zdůrazňuji slovo "žádný".

V dnešní diskusi jste napsal:

"U studie o vejcích z velkochovů jsem poukázal na nekorektnost jejího odsouzení z důvodu směru financování bez vědeckého zdůvodnění."

To je v rozporu se slovem "žádný". To je ta lež.

.............

Metastudii, na kterou poukázal Dr. Honzák, jste navíc označil apriory za nevalidní, i když jste ji neprostudoval a tvrdil jste autoritativně, že její závěry jsou způsobené chybami výzkumu.

Máte podivný a nekonzistentní přístup k různým studiím...
.
15. 07. 2011 | 00:06

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: Beru VBaší výzvu. Píšete toto: "Placebo funguje v některých případech a není to na bázi sugesce, neboť funguje i u zvířat, kterým nic sugerovat nelze." můžete uvést o jaká zvířata jde?

Dále píšete: "Spolek SISYFOS mi za komentář nestojí." Ptám se tedy, proč? Stručně, jasně, výstižně v několika větách.

Také jste napsal toto: "Homeopatická léčba je v některých případech účinná a v některých státech EU plnohodnotná vedle klasické medicíny." Mám to chápat tak, že co je v EU platné a odsouhlasené, musí to být odůvodněné? Vás nenapadlo, že EU se zmítá v problémech, v Bruselu sedí pitomci nebo podplacené hyeny, které za peníze pro něco takového zvednou ruku? Neznáte zákony kapitalismu? kde je poptávka, tam je i nabídka? Nedochází Vám tyto zřejmé vazby?
15. 07. 2011 | 00:07

Radkin Honzák napsal(a):

Přestaňte laskavě předpokládat, co já předpokládám a přečtěte si laskavě, co jsem napsal, až mě opět budete umravňovat. Podstatou vašich argumentů je, že reagujete na něco, co já jsem nikdy neuvedl. Jste o něco kvalitnější, než pan ateista, který si plete věci dohromady, ale to neznamená, že vaše diskusní prostředky jsou prosty falše. Nehodlám použít tak silných slov, jako váš druhý oponent, ale v zásadě byste si je zasloužil. Takže jen ten vzkaz od gardy.
15. 07. 2011 | 00:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
"Placebo funguje v některých případech a není to na bázi sugesce, neboť funguje i u zvířat" Pokud vím, nikdo to zde netvrdil. Vaše následující věta o složitějším procesu podle mne vcelku vystihuje situaci, možná bych připodotknul něco o možném vlivu klesající koncentrace účinné látky. Naproti tomu homeopatoky mohou podle současných znalostí fungovat jenom na principu sugesce.
15. 07. 2011 | 00:12

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"Jste argumentační prase."

"Že byste byl jenom hlupák?"

"Ovšem ten prolhaný hlupák Robin ...."

"...každý si přece může ověřit, že Vy jste s napadáním mé osoby začal první."

Opět lžete, pane Matyáši....
.
15. 07. 2011 | 00:15

Ateista napsal(a):

Honzák: Mohu vědět, které věci si pletu dohromady? Rád bych se něco přiučil od pana odborníka.

Zbyněk Matyáš: "Naproti tomu homeopatoky mohou podle současných znalostí fungovat jenom na principu sugesce." Sugesce + autosugesce, dodávám...
15. 07. 2011 | 00:15

Radkin Honzák napsal(a):

Pane ateisto, tak si konečně přečtěte ten blog, tam to je napsané. Dost velkým písmem a srozumitelně.
Kdybych napsal, co si o spolku myslím (Ivan David jednou v rozčilení podepsal jakousi výzvu: předseda SPOLKU SEPTIKŮ), mohl by to pan Stejskal smazat.
Že sedí v Bruselu vaši kamarádi, nemá nic společného s tím, jak odlišně se dívají na některé věci lidé jinde, než u vás na dvorku. A váš vědecký komunismus mě taky nechává chladným.
15. 07. 2011 | 00:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Robin:
Jste trapný. Stačí si projít diskuzi bez vytrhávání citátů. Já ovšem tapetovat Vaše nehoráznosti nebudu, nestojíte mi za to. A trhněte si!
15. 07. 2011 | 00:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Není pojem autosugesce zahrnut v obecnějším sugesce? ☺
15. 07. 2011 | 00:25

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: Přecházíte k vysloveně osobním útokům, to je dost ubohé. Začít mluvit o komunismu je také výsada těch, kteří jsou v argumentační křeči, druhým fázovým vývojem takových lidí jsou řeči o fašismu. Budete - li citovat bývalého ministra zdravotnictví Ivana Davida, můžete, je to pouze citace, nikoliv útok na diskutujícího, případně můžete napsat odkaz, kde najdu výše uvedené věty napsané Ivanem Davidem. Nechápu, proč hodnotíte práci sdružení Sisyfos podle osobních sympatií a antipatií k jednotlivým členům. Hodnoťte jejich práci v rámci tohoto spolku sketiků. Nebo tento spolek je pouze jednočlenný? Pokud vím, má asi cca 270 členů. Vás nenechává nic chladným z toho, co jsem na¨psal, jinak byste odpověděl, hloupě se nevykrucoval a zastával svoje stanovisko, ale správně tušíte, že po tom všem, co jste zde převedl, už to není možné...
15. 07. 2011 | 00:28

Ateista napsal(a):

Matyáš: Ano, autosugesce je podmnožinou sugesce. Nicméně údajně dochází k synergismu autosugesce a sugesce jako takové, takže v tom určitý rozdíl vidím.
15. 07. 2011 | 00:30

Robin napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

"Já ovšem tapetovat Vaše nehoráznosti nebudu, nestojíte mi za to."

Chápu, žádné nehoráznosti byste totiž nenašel...
.
15. 07. 2011 | 00:31

Ateista napsal(a):

Honzák: Uveďte alespoň, proč si o tom spolku myslíte to, co si o něm myslíte. Dokážete to? Neuvádějte co si o něm myslíte, ale proč si to o něm myslíte! jak jinak vám to mám napsat?
15. 07. 2011 | 00:34

Robin napsal(a):

Ateista:

Sysifos je samozvaný spolek různých lidí s akademickým titulem, jehož členové veřejně (v médiích) zesměšňují kohokoliv kdo má jiné názory, než ty které oni znají, či uznávají. (!). Tedy se staví do role absolutního arbitra - svaté vědecké inkvizice, která jediná určuje co je správný (vědecký) názor a co ne.

To je podle mne zavrženihodné.
.
15. 07. 2011 | 00:41

Ateista napsal(a):

Robin: Proč tak silná slova? Jakou vědeckou inkvizici máte konkrétně na mysli? A proč by nemohli zesměšňovat toho, kdo šíří bludy, které jsou prokazatelně vyrácené?
15. 07. 2011 | 00:51

Ateista napsal(a):

Robin: Vedeckým názorem je to, zda je platná či nikoliv např. teorie superstrun a k tomu či podobným problémům, které jsou stále otevřené, nenapsali nikdy ani slovo.
15. 07. 2011 | 00:53

Ateista napsal(a):

Robin: Prostudujte si jejich web, prostudujte si i knihy, které napsali, některé jsou zcela zdarma v el. podobě k dispozici přímo na jejich webu a pak se zamyslete nad tím, zda je to opravdu tak, jak píšete...
15. 07. 2011 | 00:55

Robin napsal(a):

Ateista:

"Proč tak silná slova? Jakou vědeckou inkvizici máte konkrétně na mysli?"

Vědeckou inkvizicí myslím to, když někdo (jednotlivec, či skupina lidí) prosazuje na veřejnosti pouze svoje názory na jevy ve světě (fyzikální, biologické, psychologické atd.) jako správné a všechny jiné názory se snaží potlačit.

"A proč by nemohli zesměšňovat toho, kdo šíří bludy, které jsou prokazatelně vyrácené?"

Osobně jsem proti tomu aby kdokoliv veřejně zesměšňoval v médiích jiného člověka kvůli jeho názorům.

Pokud nějaký člověk svými bludy škodí jiným lidem, ať je stíhán policií, ale nikoliv veřejně lynčován...

Zesměšnění a pomluva jsou velmi snadné způsoby jak zničit lidské životy, i když se to někomu může jevit jen jako hra na "Bludné balvany" a pod...

Navíc, co když se někdy "neomylní" členové Sysifa přeci jen zmýlí a zničí pověst nevinnému člověku. I v justici se se to stává. Jak mu to nahradí?
.
15. 07. 2011 | 01:05

Ateista napsal(a):

Robin: Vy jejich práci opravdu neznáte, jinak byste tohle nenapsal... Mimochodem, radit někomu, ať užívá homeoptika je právě cesta k tomu, jak zničit důvěřivého člověka. Sisyfos je registrován na ministerstvu jako každé jiné občanské sdružení a podobné spolky fungují i jinde ve světě. pokud by spolek skeptiků v ČR porušoval zákony, nemohl by nadále fungovat. A až si nastudujete jejich web, tak pochopíte, že opravdu jejich činnost nemůže zničit ničí život. Samozřejmě, že každý člověk dělá omyly, to se týká všech, ať jsou tady nebo tam, ale opravdu tohle je trochu mimo. Nemají nic společného s justicí, nikoho neodsuzují a za celou svou historii nikomu život nezničili.
Upozorňují na šarlatány z řad kartářek, astrologů a tak dále....
15. 07. 2011 | 01:16

Robin napsal(a):

Ateista:

Znám osobně řadu členů Sisyfa, někteří z nich nejsou špatní vědci, ale vím jak vystupují v médiích. To jo to podstatné.

Mě zajímá jak se chovají vůči jiným lidem, ne co mají na webu.

Je v žádosti o registraci Sisyfa jako občanského sdružení, že chtějí v médiích zesměšňovat lidi s jinými názory?

Zřejmě ne, a přesto to dělají.

"...nikoho neodsuzují..."

Samozřejmě že odsuzují, to jejich nejviditelnější činnost.

"...a za celou svou historii nikomu život nezničili."

Víte to jistě? Já osobně znám nejen řadu "normálních" lidí, ale dokonce několik českých, světově uznávaných vědců, kteří byli členy Sisyfa neprávem veřejné zesměšněni za podporu nestandardních teorií, čimž klesla jejich vážnost u veřejnosti.
.
15. 07. 2011 | 01:35

Radkin Honzák napsal(a):

Pane ateisto, není třeba podsouvat mi myšlenky, úmysly, výroky které jsem nevyslovil, aniž charakterové nedostatky, pokud to má být diskuse AD REM, nikoliv ad hominem.

Bůh existuje a atheismus je jen forma omylné víry. Chápu, že některé takto věřící irrituje, že už nemohou kádrovat, vylučovat a zakazovat.
15. 07. 2011 | 08:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
"Bůh existuje a atheismus je jen forma omylné víry."
Minimálně stejnou informační hodnotu by měl inverzní výrok "Bůh neexistuje a theismus je jen forma omylné víry". Nadto se dá prokázat, že ateizmus je disciplína snažící se vědeckou formou vysvětlovat příčiny, historii a způsoby víry v bohy, není tedy žádná forma iracionální víry.
Nicméně motivace k vyslovení uvedeného výroku je typická pro ideologické fandy a v kontextu tématu blogu zajímavá - od počátku jde o vědecky se tvářící náboženskou propagandu.
15. 07. 2011 | 15:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Takže jenom dodám, že ateisté vědí, že Bůh, Jahve, Alláh, Višnu, Šiva, Manitou a další existují a spor je o příčinu jejich existence. Ateisté dokazují, že Bůh, Jahve, Alláh, Višnu, Šiva, Manitou atd. jsou výtvory lidstva a zejména proto nepovažují za důstojné se vlastním produktům klanět.
15. 07. 2011 | 16:00

Radkin Honzák napsal(a):

zejména proto nepovažují za důstojné se vlastním produktům klanět

...a tak se raději klaní penězům, nejbližším to bratrancům výkalů.
15. 07. 2011 | 16:42

Radkin Honzák napsal(a):

Reported July 14, 2011
0diggsdiggThe Placebo Effect: Does It exist?
(Ivanhoe Newswire)--Placebos are often referred to as “dummy pills” in research trials for new drug therapies, but whether or not placebos can actually influence objective measures of disease has been unclear. A recent study led by Harvard Medical School investigators at Brigham and Women’s hospital (BWH) and Beth Israel Deaconess Medical Center, analyzed the impact of two placebo treatments versus standard medical treatments in asthma patients.

The study concluded that when it came to patient-reported outcomes, placebos were equally as effective as the standard medical treatment in helping to relieve patients’ discomfort and their self-described asthma symptoms.
The purpose of this study was to see if the placebo effect actually exists. The study examined 39 patients diagnosed with chronic asthma that were randomly assigned to undergo treatment with an active albuterol inhaler (the standard medical treatment), with a placebo albuterol inhaler, with a shame acupuncture, or with no intervention at all. The study’s conclusion showed that the treatment with the albuterol inhaler resulted in a 20 percent increase in maximum forced expiratory volume in one second. This result compared with an increase of about seven percent for each of the two placebo treatments as well as the “no treatment” control.

Michael Wechsler, M.D., Associate Director of the Asthma Research Center at BWH and assistant professor of Medicine at Harvard Medical School was quoted stating, “Since there was no difference between either of the placebo treatments and the placebo ‘control’ [no treatment], we can report that there was no objective placebo effect with regard to change in lung function.” Patient’s descriptions of their systems suggest however that a subjective placebo effect does exist. Patients reported statistically significant symptomatic improvement with albuterol, as well as with the placebo inhaler and with the sham acupuncture.

Upon examining the results, researchers involved in the study were surprised to find that there was no placebo effect in this experiment at first glance. Once they reviewed patients' subjective descriptions of how they felt however, for both the active treatment and the placebo treatment, it became very apparent that the placebos were as effective as the active drug in helping patients to feel better.

Ted Kaptchuk, senior author of the study and director of the program in placebo studies at BIDMC and associate professor of medicine at HMS was quoted saying, "It is clear that for the patient, the ritual treatment can be very powerful. This study suggests that in addition to active therapies for fixing diseases, the idea of receiving care is a critical component of what patient's value in health care. In a climate of patient dissatisfaction, this may be an important lesson."

SOURCE: The New England Journal of Medicine, July 13, 2011
15. 07. 2011 | 16:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
"...a tak se raději klaní penězům, nejbližším to bratrancům výkalů" ☺ Ateisté v protikladu k věřícím se klanějí penězům??!
Dovolím si jen upřesnit, že striktně odlišuji ateisty od agnostiků a taktéž upozornit, že výkaly na rozdíl od peněz se nesměňují. Proč je považujete za bratrance?
15. 07. 2011 | 17:09

Radkin Honzák napsal(a):

To je citát A. Millera.
15. 07. 2011 | 17:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zajímavé závěry ze studie 39 pacientů.
15. 07. 2011 | 17:31

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: vdiím, že dneska opět pokračujete ve svých hloupých výrocích a útocích. Není vám trapně za výrok: "Bůh existuje a atheismus je jen forma omylné víry." Já se s vámi dokenonečna nebudu přít, ale jeden jistý omyl se stal v momentě, kdy vám byl vydán diplom. To je evidentní. Už se ani neumíte k ničemu vyjádřit, pořád jen útočíte. Celkově ukazujete nejen svoje profesní nedostatky a svou absenci racionálního uvažování, ale i nedostatky psychické a osobnostní. Pakliže očekáváte, že těm vašim bludům tady bude každý tleskat a řídit se jimi, tak jste na obrovském omylu a já si vaše budoucí články ohlídám a spolehněte se, že vám je, bude - li to potřeba, bez servítek zkritizuju a vyvrátím.

Už naprosto chápu i to, proč pěstujete takovou intenzivní a nepřekonatelnou averzi vůči skeptickému hnutí Sisyfos a současně proti tomuto občanskému sdružení nedokážete napsat své výhrady. Jsem zvědavý, jaké bludy tady vyplodíte dál. Jestli fungujete v práci jako tady, tak děláte velké kšefty hrobníkům.
15. 07. 2011 | 20:34

Ateista napsal(a):

Radkin Honzák: SOURCE: The New England Journal of Medicine, July 13, 2011 Velice zajímavý zdroj ze kterého čerpáte... Tomu říkám věda.... 39 pacientů s diagnózou chronického astmatu... je to jistě statisticky významný vzorek.
Patříte mezi primitivně uvažující pomatence a totalitně uvažující jedince, kteří potlačují v lidech racionální uvažování, nejste schopen efektivního myšlení a kdo není jako vy, tak ho začnete urážet. Vůbec nic nevíte o tom, co dělám nebo co jsem dělal a jen tady ztřílíte od boku, jak ubohé a trapné a jak šeredně se mýlíte. A když už tedy zmiňujete, resp. naznačujete doby minulé, tak není pochyb o tom, že i ten nejzatvrzelejší komunista byl beránek proti všem řadám fundámentálních věřících, kteří by nejraději zlikvidovali každého, kdo nedýchá podle jejich diktátu. Kde je nedostatek rozumu, tam nastupuje nenávist, nepochopení a iracionalita, čehož jste vy sám dobrým příkladem.
15. 07. 2011 | 20:45

Radkin Honzák napsal(a):

Nevím sicek, co je urážlivého na mém příspěvku, který citujete. Zato váš je přímo extraktem dvorské etikety. Ale doufám, že vám Bůh odpusté; já jsem tak již učinil a budu se za vás modlit.
15. 07. 2011 | 21:16

Ateista napsal(a):

Honzák: Doporučuji přečíst toto: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=707323#utm_source=article-hint&utm_medium=referral
15. 07. 2011 | 22:06

Radkin Honzák napsal(a):

A vy věříte, že ta kombinovaná ochrana před myšlenkami, ďáblem a průtržemi mozku bude fungovat?
15. 07. 2011 | 22:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Budeme také nosit na hlavě cedník? ☺
16. 07. 2011 | 04:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Ateista zde vystupuje na můj vkus příliš expresívně, nicméně podle mne má pravdu. Na Vámi uvedenou studii jsem reagoval zdrženlivě, nyní dodám zásadní připomínky. Studium důsledků a projevů ne/aplikace nějaké látky již zastaraly a jsou již překonané moderními neurofyziologickými metodami (viz prof. Koukolík). Takže např. psychiatři by měli věnovat více pozornosti nadprodukci dopaminu a dalších neurotransmiterů, EEG metodám atd. a homepatoky přenechat těm, kterým patří - šarlatánům.
16. 07. 2011 | 05:12

Radkin Honzák napsal(a):

Pánové Matyáši a Ateisto, vzhledem k tomu, že oba medicíně rozumíte jako koza petrželi, nevím proč dále diskutovat.
16. 07. 2011 | 08:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
☺☺☺
Děkuji za pregnantní příklad pravdivosti poučky filozofů o tom, že předmět práce určuje pracovníka. Lid to vyjádřil jadrněji vtipem o rozpoznání psychiatra mezi ústavními pacienty podle toho, že má klíče.
16. 07. 2011 | 22:29

Ateista napsal(a):

Honzák: Napsal jste blábol: "A vy věříte, že ta kombinovaná ochrana před myšlenkami, ďáblem a průtržemi mozku bude fungovat?" Opravdu jste nepochopil o co jde těm dotyčným, popsaným v tom příslušném článku nebo ze sebe už děláte jen hloupějšího, než jste jím ve skutečnosti?
Pochlubte se nám, kde jste získal vysokoškolský diplom, nejsem jistě jediný, koho to zajímá. Já doufám, že budete spolkem skeptiků oceněn bludným balvanem, mohu vám již nyní přislíbit, že se o to malou měrou pokusím přispět.


Zbyněk Matyáš: Napsal jste to trefně a přesně to vystihuje pomatence nebo šarlatána (?) Honzáka. Viz "Děkuji za pregnantní příklad pravdivosti poučky filozofů o tom, že předmět práce určuje pracovníka. Lid to vyjádřil jadrněji vtipem o rozpoznání psychiatra mezi ústavními pacienty podle toho, že má klíče."
16. 07. 2011 | 22:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ateista:
Děkuji za uznání. ☺
Autorův panický útěk svědčí o jeho zoufalé reakční insuficienci.
16. 07. 2011 | 23:06

Radkin Honzák napsal(a):

Já se už těším, jak statečný anonym (pan ateista) mě požene před koncil akademiků za prohlášení, že Bůh existuje, podpořen - věšteckými schopnostmi obdařeným - panem Matyášem, který hned věděl, že text o placebu je skrytou reakční náboženskou propagandou.
Jsou pro mne oba hřejivou připomínkou dob bohudíky minulých, kdy zmínka o spiritualitě v jakékoliv podobě znamenala nesmazatelný kádrový flek. Bůh vám žehnej, chlapci!
17. 07. 2011 | 22:19

Irena napsal(a):

Ateista 13.7.2011, 22:26
"Já se bojím toho, abyste nakonec nevěřil všem těm bludům uvedeným v bibli a tak dále. Iritují mě k nepříčetnosti např. lékaři, kteří jdou z práce do kostela. Já to považuji za naprostou zvrhlost."

Když jsem byla v porodnici a manželovi na rameni už spíš jen tak rezignovaně zamumlala, že bych dala nevím co za to, aby ty šílený bolesti už skončily, prošel kolem jeden lékař a pronesl "úžasnou" větu v tom smyslu, že Bůh řekl ženě - v bolestech roditi budeš. V tu chvíli mi vážně naskočila husí kůže. Jestliže jsem v tu chvíli nic nevěděla jistě, tak jedno ano. Že ho u porodu prostě mít nemůžu. Pokud se něco tak intimního a subjektivního, jako je křesťanská víra, promítá i do odborné medicínské péče, mám se na pozoru. Od lékaře vyžaduji odborné znalosti a um a samozřejmě etický přístup. Ztrácím důvěru, pokud do toho prolíná svoji víru.
18. 07. 2011 | 14:04

Radkin Honzák napsal(a):

Vážená paní Ireno,
to, co jste popsala, není problém víry, ale problém lidské blbosti, která se vyskytuje "napříč politickým spektrem."
Navíc takový výrok by skutečně věřící člověk nevyslovil, to jsou pošklebky Ateisty.
18. 07. 2011 | 18:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
´to jsou pošklebky Ateisty´ zrovna tak, jako Vaše o koze a petrželi.
"Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka,
a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra."
Mat. 7,5
18. 07. 2011 | 18:55

Irena napsal(a):

Ano pane doktore, lidská blbost kvete všude, neustále atakuje a snaží se zapustit kořínky. To, co jsem popisovala, ale je problém víry. U věřícího člověka totiž prolíná do všech oblastí jeho života.
Vezměme třeba vás. Mohl byste psát své blogy tak, že by nikdo nepoznal, že jste věřící. Objektivně zhodnotit uvedený problém, přidat případně nějaký šikovný bonmot na odlehčení, ani morální poselství by nemuselo chybět. Ale my to všichni víme. Dal jste nám to poznat a hodně. Víra vás prostě ovlivňuje. Ruku na srdce, pane doktore - nikdy jste ve své úctyhodně dlouhé praxe nepoužil ani jednou citát z bible nebo nějak jinak nedemonstroval své vyznání?
Myslím, že vím, co chtěl nick Ateista říct větou, kterou jsem vypíchla v předchozím příspěvku. Aby člověk uvěřil v Boha a Bibli, musí nutně "vypnout" část racionálního, kritického uvažování. To prostě nejde dohromady. Jak velkou část a jak mnoho to může ovlivňovat práci v tak exaktním oboru jako je medicína? Vy jste mu na to svými příspěvky bohužel odpověděl. Musím s ním souhlasit, i když já sama bych to tak syrově nenapsala.
19. 07. 2011 | 09:39

Karel napsal(a):

To Irena:
Zapomněla jste na Theilarda de Chardin i na skutečnost, že vzdělání se dostávalo k lidem skrze kláštery, na to, že Einstein věřil v Boha a na spoustu dalších věcí. Takže: jestli má někdo skotom, nemusí být nutně věřící.
19. 07. 2011 | 11:45

Irena napsal(a):

Karel:

Panteistický bůh fyziků, včetně Einsteina, je na hony vzdálený trestajícímu, odměňujícímu, zasahujícímu atd., atd. Bohu Bible.
19. 07. 2011 | 13:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Irena:
Ostatně i starozákonní Jahve je na hony vzdálen novozákonnímu Bohu milosrdnému. Bůh se měnil podle vývoje představ lidí, což je důkazem stvoření Boha člověkem.
19. 07. 2011 | 17:39

Radkin Honzák napsal(a):

To tedy rozhodně - používáme-li logiku - není, stejně jako stará indická bajka o třech slepcích poznávajících slona není důkazem toho, že oni slona stvořili.
19. 07. 2011 | 18:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Radkin Honzák:
Ano, silný argument až na ´logické´ zamlčení ověřitelnosti slona. Jeden ze základních odpudivých atributů náboženství je ponižování člověka.
19. 07. 2011 | 18:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Přesněji mrzačení.
19. 07. 2011 | 18:33

Karel napsal(a):

To Irena:
Jak to víte? A jak to, že Einstein smí věřit, ale jiní nesmějí?
19. 07. 2011 | 21:07

Viola napsal(a):

Měby zajímalo, jak se placebo vyrábí a jestli je to podobné homeopatiku.
Homeopatika jsem užívala jen jednou na křipku a nepomohly. Možná by neškodilo vystřídat různá homeopatika jak působí, vždyť by ani neměla uškodit.
30. 07. 2011 | 12:52

Petra napsal(a):

Díky za Váš pěkný článeček pane Honzáku i Vaše (dle mne až příliš :-)) shovívavé komentáře k příspěvkům Vašich oponentů. Každý inteligentní člověk vidí, kdo má v této diskuzi navrch (i když o to tady nejde). To přetékající ego zastánců exaktní vědy v této diskuzi je lepší, než televizní program na Silvestra...
Tleskám Robinovi za jeho briskní argumentační a detektivní um, který nám ostatním pomohl dokreslit skutečné charaktery některých diskutérů....

Přeji Vám, ať i v této ( a dalších Vašich) diskuzích vítězí pravda a láska nad lží a nenávistí! :-)
27. 01. 2012 | 21:23

Heseshoplewer napsal(a):

How for a geniune Gucci family resources
<a href="http://www.online-burberry.com">burberry outlet</a>-<a href="http://www.online-burberry.com">burberry online</a>-http://www.online-burberry.com
15. 11. 2012 | 16:32

Meascinella napsal(a):

Something all the others does when it comes to swimwear and consequently those things you need to complete totally different. <a href="http://ladies-swimwear.webnode.com/">brazilian swimwear</a> Accessories and construction throughout Arizona - - swimwear has left with no bon voyage <a href="http://fantasie-swimwear.webnode.com/">panache swimwear</a> The total magic formula for the swimwear that you can explore straight away. <a href="http://push-up-swimwear.webnode.com/">push up swimwear</a> Out of the ordinary report offers the small print of bikini which just one or two persons are conscious of. <a href="http://designer-swimwear.webnode.com/">vitamin swimwear</a> Easy ideas for bikini that can be used beginning right away. <a href="http://beach-swimwear.webnode.com/">cheap swimwear</a>
That explains why all of them are absolute wrong on the subject off swimwear and consequently why you have to check out this ebook. <a href="http://discount-swimwear.webnode.com/">discount swimwear</a> The Secret dominate the bikini-scene Is Very Straightforward! <a href="http://spanx-swimwear0.webnode.com/">spanx swimwear</a> Unbiased site unveils 2 brand-new stuff regarding bikini that nobody is speaking about. <a href="http://swimwear-sale.webnode.com/">designer swimwear</a> Find who is raving about swimwear and also precisely why you ought to be concerned.<a href="http://bikinis1.webnode.com/">micro bikinis</a> Precisely why absolutely no one is posting about swimwear and for this reason something that one ought to do today. <a href="http://bikini-beach.webnode.com/">hot bikini</a>
13. 05. 2013 | 05:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy