Portrét psychopata

27. 10. 2012 | 10:38
Přečteno 194034 krát
Jelikož nejsem stapouch, ani sobý hnusec, rozdělím se zde o svůj čtenářský zážitek z knihy The Psychopath Test anglického novináře Jona Ronsona. Ta mě mimo jiné utvrdila v přesvědčení, že některým učebnicím v mém oboru by prospělo, kdyby je místo jejich autorů sepsali zasvěcení novináři, protože to umějí lépe.

Psychopat je slovo výstižné a dle mého soudu užitečné, nicméně zavrhli jsme je, protože to prý jejich nositele uráželo. Tuhle korektnost dotaženou za hranice vkusu lze jen těžko pochopit. Docent Prokůpek nás poučil v šedesátých letech, kdy ještě termín měl v psychiatrii své místo, že tito lidé nejsou v pravém slova smyslu nemocní, současně ale také nejsou zdraví. Ronson přebírá domněnku současných badatelů, že jsou ve své podstatě „jiní“. Jiní v tom smyslu, že jim chybějí některé nervové struktury a proto vykazují zcela odlišné reakce na nebezpečí, ale také na bolest, jejich impulzivita je špatně kontrolovaná, nechápou problematiku viny a trestu a zcela jinak než 99% většina vidí smysl a cíl mezilidských vztahů; jsouce typickými predátory, vnímají všechny své bližní jenom jako kořist. Aby bylo jasno, řeč je o těch, kteří podle dnešních pravidel splňují kriteria dissociální poruchy osobnosti s kódem F60.2 v MKN-10.

Co se týče životních osudů, najdeme je nejčastěji mezi pachateli násilných trestných činů a vrahů, ale ty, kteří dokázali antisociální impulzy zkrotit, objevíme mezi politiky, vrcholovými manažery a bankéři, kde mají větší než desetiprocentní zastoupení. Není žádnou vzácností, že se vypracují až na hlavy států. Jen asi promile z nich je neškodných a zábavných jako ten rozesílatel tajuplných knižních zásilek, jemuž se úspěšně podařilo napálit řadu předních neurovědců a který vlastně Ronsona přivedl na stopu a posléze na lov psychopatů.

Na něm se autor zákonitě dostal k všeobecně uznávanému tvůrci diagnostického systému odhalujícímu psychopaty, jímž je kanadský profesor psychologie Robert Hare, který mu umožnil absolvovat kurs pro profesionály. Tak byl Ronson dobře vybaven a vyzbrojen pro své výpravy nejen do věznic a ústavů, ale také mezi „úspěšné“ jedince.

Protože si myslím, že rozpoznat psychopata dřív, než se stanem jeho obětí, je docela zajímavé, představuji zde ve stručnosti Hareho kriteria shrnutá v praxi do dvacetipoložkového testu.

•) Dovede velmi úspěšně působit na své sociální okolí. Má kouzlo osobnosti a často neodolatelný šarm. Umí se vetřít do přízně takovým způsobem, že oklame i profesionály. Jedna z vyšetřovatelek popsala svou zkušenost s již uvězněným psychopatem takto: „Posadili jsme se a první věc, kterou mi ten chlapík řekl, bylo, jak krásné mám oči. Během rozhovoru složil několik poklon mému vzhledu naprosto přirozeným, milým a neodolatelným způsobem, že jsem se začala cítit neobyčejně..., no neobyčejně půvabná a všechno jsem mu to spolkla, přestože jsem zvyklá dávat si na podobné manipulace pozor. Když jsem se pak ocitla venku, nemohla jsem uvěřit, že jsem schopná chytit se do takové pasti.“

•) Má pocit grandiozity, narcismus, sebestřednost, představu o své nebetyčné ceně, významnosti a důležitosti. Váže se to logicky k předešlému, protože tím může druhé oslnit. „Říkají o mně, že neuznávám žádná pravidla. Není to pravda, uznávám. Ale jenom svá vlastní“, prohlásila osoba s těmito rysy. Později z ní vypadlo, že ta spočívají v co nejrychlejším ulovení toho, kdo je ve společnosti jedničkou.

•) Má potřebu neustálého vzrušení, jinak je ohrožován nudou. Pohybují se „v rychlé dráze“, vyhovuje jim styl „na hraně“, kde se neustále něco děje. Mnoho z nich se dopouští kriminálních činů nikoliv pouze pro zisk, ale především pro adrenalinový pocit napětí. „Je to tak úžasné jít na letiště s ukrytou drogou! Panbože, jak to je vzrušující!“ Obyčejná práce je k smrti nudí a tak je málokdy najdeme mezi úředníky. Krotkou výjimkou je Kristián.

•) Je patologickým lhářem. Umí fabulovat historky většinou o své velkoleposti, o svých plánech vyhlížejících navenek altruisticky, uvnitř však zcela prázdných, bezobsažných, nereálných. Na dotaz, zda snadno lže, odpověděla jedna žena se smíchem: „Jsem v tom nejlepší. A myslím, že to je proto, že na sebe občas prásknu něco nepěkného a oni si pak myslí, že když jsem schopná tohle přiznat, tak ostatní musí přece být také pravda.“

•) Má neobyčejně vyvinuté manipulativní schopnosti. Přesvědčivě předestírá své plány, do nichž vplétá ostatní osoby, je-li konfrontován se zcela odlišnou pravdou, dovede se z toho bleskově vylhat. Nic ho nevyvádí z míry, naopak, výsledkem řady navzájem si odporujících prohlášení je nakonec zcela zmatené okolí. Umí perfektně využít pravidla sociální psychologie, že při prvním setkání, ale později také, je vřelost hodnocena nejvýše ze sledovaných charakteristik a její předstírání mu vynáší. Působí důvěryhodně a ví, jak to maximálně zneužít.

•) Zcela postrádá pocity lítosti nad čímkoliv, co udělal, chybí pocity viny, jakkoliv důsledky jeho činů mohou být tragické a z hlediska nezúčastněného hodnoceny jako hrůzné. Naprosto klidně a chladně prohlašuje, že se necítí vinen, necítí ani potřebu se událostmi nějak zabývat. „Podívejte se na to reálně,“ řekl muž, který svou oběť ztloukl do bezvědomí. „On stráví pár měsíců v nemocnici a já budu pro tři stovky tvrdnout v kriminále celé roky. Kdybych ho byl chtěl zabít, byl bych ho podříznul. Já jsem jen potřeboval prachy, no chápete to?“ Takhle racionalizují všechno své antisociální chování, eventuálně je zcela popírají a obviňují kdekoho jiného. Litovat dokážou jedině sebe a vinu nacházet pouze na okolí.

•) Má zcela prázdný emoční život, navzdory předstírané vřelosti a občas dramaticky předváděným afektivním projevům trpí emoční chudobou. Jeho city jsou ploché a krátkodobé, oplakává-li svého psa, oplakává ve skutečnosti ztrátu majetku a symbolu statutu, nikoliv přítele. Je sobecký. Nemá ani sebemenší empatii. „Když jsem dělal tu banku, všiml jsem si, že se pokladní třese. Dokonce jí padaly z rukou peníze. Musela být pěkně rozrušená, a já nechápu proč. Kdyby na mě někdo namířil revolver, asi bych se bál, ale rozhodně bych nezvracel. A to nejsem robot, dovedu cítit vzrušení. Například při sexu, nebo když jdu do akce.“

•) Citovou prázdnotu zaplňuje četnými sexuálními avantýrami, je promiskuitní, většinou má řadu krátkodobých manželství, souběžných vztahů. Běžné, tím méně pevné vztahy však nikdy neumí vybudovat, protože ostatní lidi – včetně partnerek – považuje za svůj majetek.

•) Je impulzivní, má nedostatečnou kontrolu vlastního chování, a to od dětství. V anamnéze objevíme již od školních let patologické lhaní, záškoláctví, šikanování, krádeže, předčasné získávání zkušeností s drogami, alkoholem, zbraněmi, sexem. Adolescence už bývá poznamenána závažnou kriminalitou. V témž stylu pokračuje. Chybí mu jakákoliv odpovědnost za vlastní činy, pokud za to někdo může, tak vždy jiní. Stále stojí na okraji společnosti, i ve vězení se dostává stranou od ostatních a je tam buď obáván, nebo ignorován. „Udělal jsem to, protože jsem to tak cítil,“ je běžná odpověď na dotaz po motivech, které nejsou často jasné ani nejbližším osobám. Manžel jedné obžalované vypověděl: „Najednou se zvedla od stolu a beze slova odešla z domova. Neviděli jsme ji půl roku. Proč to udělala, jsem se nikdy nedozvěděl...“

•) Vede parazitický způsob života, bezskrupulózně bere vše, chybí mu realistické dlouhodobé cíle. Běžný způsob obživy je pro něj nudný. Musí-li přesto u něj z jakýchkoliv důvodů setrvat, kompenzuje si své „oprávněné“ potřeby, kde může. Pokud nekončí ve vězení jako násilník, pohybuje se vesměs na té straně zákona, které se slušní lidé vyhýbají. Tam se bohužel může dopracovat na vysokou pozici na společenském žebříčku.

A v tom je právě háček. Máme-li v životě štěstí a vyhýbáme-li se přístavním putykám, podezřelým brdlohům, hampejzům a chodíme-li večer brzy spát, nemusíme se s kriminálním psychopatem - násilníkem setkat. Ale těch, co po nich policie bude pátrat až za uherský rok, se nám vplete do života mnoho. Někteří rozhodují o osudech mnoha lidí, o budoucnosti zdravotnických zařízení, jiní je řídí a ti čučkaři v nich dokonce někde vedle nás pracují.

Můžeme na ně prstem ukázat jen na základě zkušeností s nimi i bez Hare Psychopath Checklist. Léčit je nelze, protože oni problém nemají a ani tvrdé vězení v Thajsku je nenapraví. Je lépe se k nim chovat jako k drátům na zem spadlým. A hlavně je nevolit!

Psáno pro Lékařské Listy

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

modrý edvard napsal(a):

Prima blog. Ale protože nemáme možnost poslat politiky k psychiatrovi, nemůžeme vědět, kdo z nich jest psychopatem /až na zjevné výjimky - nejmenuji, nechci provozovat diskusi levá/pravá//. Ve skutečnosti vidíme jen jejich mediální obraz. Opravdu by nám vadilo, kdybychom zjistili, že náš oblíbený politik je psychopat?
A těch položek je 10. Na druhé straně, z těch 10 položek mi 4 připadají jako vhodná kvalifikace pro politika nebo vrcholového manažera /1.2,5,6,/ a 2 jako nevhodné /9,10/.
27. 10. 2012 | 10:56

Xm napsal(a):

Diky za blog!
Diky za Hydepark!

Zajimavy dokument o psychopatech http://vimeo.com/40997949. Heslo fhmovie.
27. 10. 2012 | 11:13

Mysivna napsal(a):

Venku padají "trakaře" (déšť plus sněhové kocoury), počasí se zbláznilo tak jako mnozí lidé. Je to bláznivá doba, bláznivej rok. Vláda už řadu měsíců nevládne, a přece se drží u vesla, ani volební mat nic nezmohl - a pak že máme demokracii. Kdysi jsem slyšel, že prasátko od plného korýtka taky přemlouváním neodeženeš, tak jestli to platí i o homo sapiens, tak potěš Pámbu.
27. 10. 2012 | 11:14

vasja napsal(a):

Rathovic Dejv do tohodle docela sedne.
27. 10. 2012 | 11:16

Pažout napsal(a):

tady o nich má Koukolík přednášku (ten člověk očividně celý život toužil být psychiatrem, ale nějakým omylem se stal patologem)
https://www.youtube.com/watch?v=vZSjJ4QKjls
Osobně vidím jako obrovský problém v tom, že poloviční psychopaty (deprivanty) přitahuje moc, proto je jich plná politika, vysoké manažerské funkce i univerzity. Věda co tyto subklinické psychopaty zkoumá se jmenuje ponerologie. Za modelového psychopata na naší politické scéně považuju Klause, který dle mého bez jakýchkoliv pochybností trpí narcistickou poruchou osobnosti
http://www.cez-okno.net/clanok/ponerologia/pravda-k-moci-psychopati-vladnou-nasemu-svetu
27. 10. 2012 | 11:21

hugo moulis napsal(a):

Konečně mám odbornou podporu pro to, co simyslím o Kalouskovi.
Že je to, co Mackie Messerovi nikdo nedokáže, jen to má sublimované.

"Zcela postrádá pocity lítosti nad čímkoliv, co udělal, chybí pocity viny, jakkoliv důsledky jeho činů mohou být tragické a z hlediska nezúčastněného hodnoceny jako hrůzné."
Sedí, ne?
27. 10. 2012 | 11:24

pepa z deppa napsal(a):

S psychopatem mám dvě osobní zkušenosti.Obě byly pro mne osudové.Jedenkrát problémové zaměstnání, jedenkrát rozvod.Mohlo to však dopadnout i mojí smrtí.To jsem si však uvědomil až hodně dlouho potom.Neměl jsem s těmito zrůdami zkušenosti, neznalec je jim vydán zcela všanc.Nejste-li, si jisti, anlyzujte, kontrolujte, hodnoťte a raďte se s kamarády.
27. 10. 2012 | 11:24

sub specie aeternitatis napsal(a):

Pažout
Patolog má tu výhodu, že dělá finální analýzu. Co napíše do zprávy se rovnou může tesat do kamene.
27. 10. 2012 | 11:30

Viola napsal(a):

" ty, kteří dokázali antisociální impulzy zkrotit, objevíme mezi politiky, vrcholovými manažery a bankéři"

dovolila bych připojit i některé sportovce, hlavně z řad fotbalistů, nebo hotejistů, boxerů, nebo ragbystů a jim podobných. Nejhorší je kombinace sportovec politik psychopat.
27. 10. 2012 | 11:42

aga napsal(a):

V souvislosti s psychopaty a deprivanty mě napadají zásadní otázky:

Proč je "pánbu stvořil"? Proč je jejich výskyt v historii konstantní, proč se vždy propracují na špičky jakéhokoliv systému? Proč to státo oveček zásadně vedou vlci? Proč nás ovce ti vlci tak fascinují a přitahují? Proč je evoluce (i ta naše společenská - demokratickokapitalistická ) spíše posiluje než eliminuje?

Necítíte za tím nějaký hlubší smysl, archetyp, princip?

A ta jejich "jinakost" - nejsou skutečně nějaký jiný druh, nemají skutečně původ "odjinud"?

Vyskytují se v nějakém etniku statisticky častěji než v jiném?
27. 10. 2012 | 11:42

David napsal(a):

"...Můžeme na ně prstem ukázat jen na základě zkušeností s nimi i bez Hare Psychopath Checklist. Léčit je nelze, protože oni problém nemají a ani tvrdé vězení v Thajsku je nenapraví. Je lépe se k nim chovat jako k drátům na zem spadlým. A hlavně je nevolit!

....Protože si myslím, že rozpoznat psychopata dřív, než se stanem jeho obětí, je docela zajímavé, představuji zde ve stručnosti Hareho kriteria shrnutá v praxi do dvacetipoložkového testu...."

------------------

Když jsem si přečetl kritéria psychopata, tak se mi hned vybavily tato jména:

Absolutní jednička - Kalousek, dále Klaus, Topolánek, Bárta, Drábek, Paroubek, Rath.

Takže příště NEVOLIT ty politické strany, za které by případně kandidovali!
27. 10. 2012 | 11:46

Pažout napsal(a):

aga, proč je pánbůh stvořil? Oni jsou služebníci satana, tj. je to stejná otázka jako se ptát, proč Bůh stvořil satana, zlo nebo třeba rakovinu. Je to prastarý filosofický problém o důvodech zla ve světě a mezi teology je znám jako teodicea.
Osobně spíš věřím tomu, že tito lidští předátoři jsou výsledkem evoluce.
27. 10. 2012 | 11:48

Luba napsal(a):

Pažoute,
Klaus netrpí ničím ... to občané utrpěli Klause.
27. 10. 2012 | 11:53

aga napsal(a):

Pažout

No však, je to stejná otázka, jako ptát se na smysl, rakoviny, parazitů a zla. A že je to prastarý filosofický problém zdaleka neznamená, že jeho řešení nemá dalekosáhlé praktické a pragmatické důsledky. Lidstvo by se mělo zaměřovat primárně na řešení těchto problémů než na vývoj nových, potencionálně smrtelně nebezpečných technologií - každý si může domyslet, na co asi vládnoucí psychopati ty technologie použijí. Může domyslet, ale nechce.
27. 10. 2012 | 11:55

český maloměšťák napsal(a):

Dost špatné je, když se takový dostane do vedení investiční společnosti, která spravuje investice podílových fondů.
Ještě horší však je, pokud se takový dostane do funkce vrchního velitele ozbrojených sil - anebo z titulu jiné své funkce může vojenskou sílu té které země řídit.
Daleko nejhorším pak ale je to, že si veřejnost o dotyčném myslí, že dotyčný své práci rozumí a dělají ji velmi dobře.
Což nastává tak zhruba v deseti přéípadech z deseti.

Holt na řidiče tramvaje psychotesty dělat musíte - na výše uvedené pozice však ne.
Kdo by se taky chtěl rvát se všemi těmi sekretáři, nadsekretáři, untersekretáři, s gorilami a podgorilami...než by došlo na řádné a zevruvné vyšetření dotyčného.

Tak holt nezbývá než věřit. Že to není až tak strašné.
27. 10. 2012 | 11:55

Viola napsal(a):

ago

na vaši otázku bych odpověděla asi proto, že mají velkou sílu. Dříve velitel bojovníků, který měl takové schopnosti, dokázal vyhrávat války. Ty se ale děly jako bitvy muž proti muži.

Nevím, zda to s tímto tématem souvisí, ale včera jsem v TV viděla pořad o přírodě, kde ukazovali zvláštní živočichy. Ukázali tam křížence lva a tygra - na pohled hrozné monstrum, prý občas v přírodě vznikne, ale dále není schopen se rozmnožovat a kdyby mohl, asi by se z něj postupně vyvinul pravěký šavlozubý tygr obřích rozměrů, si myslím.
27. 10. 2012 | 12:01

aga napsal(a):

Viola

Myslím, že každá doba vynese do popředí jiný druh psychopatů. V době kamenné to byli spíše ti silní, dnes jsou to jednoznačně ti inteligentní. A ti inteligentní psychopati mají takovou moc, že si celý systém ušili na svou míru: vysoké IQ - bez ohledu na charakter - je vstupenkou mezi VIP. Tento systém má nad jevištěm: "psychopati sobě".
27. 10. 2012 | 12:05

katastrofa se vždy vysvětlí jako úspěch napsal(a):

aga
V okamžiku kdy to začnete strkat do bot Pánubohu nebo Satanovi, nemusíte to vůbec řešit.
Pozorujte motýly nebo teď sněhové vločky a netrapte se fungováním lidské společnosti.

Tyhle lidi prostě nevyšetříte. Říká zrovna Koukolík o Kalouskovi.
Antisociální poruchou osobnosti trpí asi 4% mužů a 1% žen.
Nietzsche k tomu ale dodává, že to ženy umí mnohem lépe skrývat.

Už profesor Vondráček prý říkal, že před psychopaty je potřeba utéct. Nic jiného nepomáhá.
Vždy psychopat rekonstruuje svého terapeuta.
27. 10. 2012 | 12:16

veverka napsal(a):

No tak Klaus a Kalousek jsou jasný. Odpovídají ve všech bodech.
27. 10. 2012 | 12:32

vasja napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
Holt na řidiče tramvaje psychotesty dělat musíte .....
---------------------------
To sou paradoxy.
Do justice, školství, zdravotnictví, politiky maj psychopati dveře dokořán.
Chudáci šoféři.
27. 10. 2012 | 12:34

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jako kdysi absolvent energetické průmky a několika semestrů navštěvovatel vš silnoproudé elektrotechniky musím konstatovat, že jiskřící drátky na zemi matičce mi furt něco říkají ...

VÝSTRAHA

Směješ se mi
a říkáš
miláčku tak trochu lžu
drobátko
hrst slov
jako na hrob pro vlaštovku
co dávno mohla
uletět
ale zůstala
i když drátů nebezpečno dotýkati se
zvláště
z loutek na zem
spadlých

Směješ se mi
a říkáš
miláčku….

Jinak zdravím všechny vůkol psychouše. Doufám, že zvolíte jako obvykle dobře. Tak jak je to v česku ostatně po staletí zvykem.
Veselé krizování.
http://1.bp.blogspot.com/_Bv1n0yWwEj8/TBc6UbD2mLI/AAAAAAAAHQU/WFhpcmEA1fc/s1600/IMGP2239.JPG
27. 10. 2012 | 12:34

forensi napsal(a):

Chtěl bych čtenáře aktuálně.cz upozornit,že odsud hromadně odešlí peprní diskutéři a v současné chvíli dosahují literárních rekordů na Vlkovobloguje:je tam i "K čemu jsou užitečné psychiatrické léčebny" právě.Nečetl jsem,ale pokud to bude kvality Béďovy analýzy Pentagonských jestřábů a strýce Olina výčtu kategorií chudých za Masaryka,doporučím vřele.Dominuje 28.říjen svátek srovnáním s 28.10.1939.Perem mistra Vlka samotného.
Proti nemastným neslaným blogům s pseudointelektuální diskusí ala Tomský-vřele doporučuji ty dnešní z Vlků.Stojí za počtení.
27. 10. 2012 | 12:40

Čankajšek napsal(a):

Pane doktore, po přečtení vašeho blogu mne obešla hrůza. Máme vládu plnou psychopatů. Podmínkou pro výkon mnoha dělnických povolání je odborná a zdravotní způsobilost. Nemělo by to být i podmínkou pro výkon činnosti politiků, kteří ohrožují daleko více lidi svou nezpůsobilostí? Prošli členové naší vlády i ostatní politici ve vrcholové funkci kvalifikačními a zdravotními (psychologickými) testy. Podle dostupných materiálů nikoliv. Podle toho to tady také vypadá.
27. 10. 2012 | 12:42

Luba napsal(a):

Chudáci šoféři?

Řekl bych,
že všichni psychopati vlastní řidičák a mnozí absolvovali i autoškolu. A kdyby museli všichni žadatelé před vypuštěním na silnici absolvovat psychotesty, bylo by to považováno za velkou diskriminaci - zvlášť, kdyby někteří neprošli.

Svobodu! Svobodu!

Přitom auto je v rukou psychopatových odjištěná zbraň.

P.S.: Naštěstí se většina bojí, že by jim po přechodu kličkující důchodce poškrábal lak a přejetá zvěř znečistila pněumatiky, popř pořivila nárazník.
27. 10. 2012 | 12:43

skeptický napsal(a):

Tak Vám pěkně děkuju,doktore.

A já si myslel,že je to proto,že jsem Blíženec.
A to si ještě pokaždé říkám,že máte krásné oči.
27. 10. 2012 | 12:47

pamětník napsal(a):

Škoda zapleveleného blogu.
27. 10. 2012 | 12:47

pamětník napsal(a):

skeptický:
Taky.
27. 10. 2012 | 12:48

Luba napsal(a):

Pane doktore,
chybička se vloudila ...

Vedle "Portrétu psychopata" se nějakým nedopatřením objevila Vaše podobenka :)

Opravte si to, popř. své foto doplňte obvyklým redakčním: "Ilustrativní fotografie"
27. 10. 2012 | 12:51

nestranný napsal(a):

Jak krásně zde autor popsal všechny Kalouskovy vlastnosti!Jen s tou neléčitelností
se autor musí poopravit.Odejměme mu imunitu a státní ochranu,pusťme jej volně mezi obyčejné lidi a hned se ukáže,zda je léčba možná,či ne!15 hodin denně ručně lámat kámen,jedna polévka denně a k tomu chléb a vodu.Preventivně ráno a večer 50 ran
bičem a nevytápěná cela,pak se ukáže,zda je to léčitelné.
27. 10. 2012 | 12:52

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Luba:
To je chyba administrátora. Ta fotka tam zůstala z blogu Praseti netřeba řidičáku.
27. 10. 2012 | 12:53

Luba napsal(a):

:)))
27. 10. 2012 | 12:55

Chtonická chiméra napsal(a):

Úplně neuvěřitelně přesný osobnostní profil doktora Ratha...:-/ Vybavil se mi téměř u každého odstavce.
Ale jako jo, na Kalouska a Klause tam toho sedí taky dost...
27. 10. 2012 | 12:56

Záškodník napsal(a):

Zajímalo by mne,zda hysterik říznutý narcisem patří do škatulky psychopata?!

Spadá tam jen tehdy,když se projevuje jako sociopat?
27. 10. 2012 | 12:58

kosočtverce na ohradách napsal(a):

Luba
Řidič BMW v pravém pruhu dálnice (má vedle levý úplně prázdný), který výrazně zrychlí, když vidí ze se z nájezdu chcete zařadit a donutí vás prudce zašlajfovat je jev, který mi už automaticky splývá s dvojitou ledvinkou v zrcátku.
Šlajfuju už předem.

Také když na věčně přeplněné štechovické autostrádě vidím v zrcátku toto ďáblovo znamení, už si hned před sebou vytvářím dostatečně velkou mezeru, do které se blb bude moct nacpat. V nekonečné řadě rovnoměrně se pohybujících dojížděčů je takový se stálým nasazením života (svého a protijedoucích, ev. mého, kdybych nebyl připraven) schopen na třiceti kilometrech předjet deset aut.
27. 10. 2012 | 13:00

Občan napsal(a):

Například personalisty si člověk, na rozdíl od politiků, nevolí.
Přesto ti, kteří prošli školeními vedenými dle "nejmodernějších poznatků a metodik", takřka bezezbytku splňují všechna nebo skoro všechna diagnostická kriteria.
Podobně to platí o "proudžekt many-žroutech".

Naskýtá se otázka - jsou ti, co tohle "vzdělávání" a "metodiky" vypracovávají, organizují a provozují, také psychopaté? Nebo "jen" zneužívají svých poznatků (mnozí z organizátorů, provozovatelů a metodiků jsou sami psychiatři a psychologové)?
27. 10. 2012 | 13:02

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Pane doktore, co soudíte o této iniciatívě? Také považujete Václava Klause za psychopata?
"Jak jste chtěli Václava Klause nechat vyšetřit?
Zvažovali jsme několik možností. Nejprve jsme diskutovali podání návrhu soudu na částečné zbavení právní způsobilosti. To je naprosto legitimní a legální postup. Soudu je adresován návrh a ten, pokud jej shledá důvodným, ustaví nezávislou komisi expertů, která provede vyšetření. Teprve potom se jedná o případné léčbě nebo hospitalizaci. Návrh většinou diskutujících neprošel. Pak jsme zvažovali zaslání dopisu přímo prezidentu Klausovi, nakonec jsme chtěli požádat o radu odborné lékařské společnosti. Všechny varianty jsme postupně zavrhli. Byli jsme naprosto bezradní. V říjnu loňského roku jsme se shodli, že to nemá cenu. Pár týdnů jsme si v uzavřeném kruhu lékařů dopisovali a pak přestali. To je všechno. Nic jsme neuskutečnili, nic nezveřejnili."
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=10191
27. 10. 2012 | 13:09

Luba napsal(a):

O etymologii "sobýho hnusce"

Znalec spisovné češtiny a jazykový purista by mohl namítnout, že pan doktor udělal ukrutánskou chybu zvanou hrubka - že sobův hnusec má být s měkkým, nikolvěk s tvrdým.

Oproti tomu znalec díla podporučíka Jirotky by právem oponoval, že "sobý hnusec" je pravopisně správně, jelikož byl vegenerován přeřekem.

I když "sobý hnusec" připomíná lejno sobovo, jde o lejno lidské.

Viz a slyš:
https://www.youtube.com/watch?v=bTNtelJ3KPU
27. 10. 2012 | 13:11

smolařka napsal(a):

Jeden ukázkový sociopat byl před pětadvaceti lety mým šéfem. Odpovídal tak z 90% kritériím podle Roberta Hare.
Byl ale dokonale socializovaný, takový subklinický a subkriminální psychopat. Chytrý, proto opatrný.

Dodala bych jen jednu významnou charakteristiku:
Smyslem a účelem psychopatovy existence je MOC a KONTROLA nad ostatními lidmi. Mít moc nad lidmi mu působí skutečnou rozkoš. Usiluje o moc pro moc samu. Lidi považuje za objekty, prostě za věci, kterými lze libovolně manipulovat.

Uffff, dodnes se vzpamatovávám z tohoto setkání. Dost mi ublížilo.
27. 10. 2012 | 13:25

nežvaňte. napsal(a):

Jo, kritéria odpovídají projevům tady těch pod články.
27. 10. 2012 | 13:28

Luba napsal(a):

Co se týče Hradního narcise,
myslel jsem si, že jde o -pata prozíravějšího ...

Jinak by se nemohl návštěvníkům džezového dýchánku omlouvat za to, že museli kvůli jeho bezpečnosti procházet detekčními rámy.

Pokud vím, ještě nebyl vynalezen rám, který by odhalil děsivě zákeřnou dětskou plastovou pistolku na plastové kuličky.

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Klaus-vtipkoval-na-jazzu-Kdyz-na-me-strilej-v-Chrastave-tak-250851
27. 10. 2012 | 13:29

vasja napsal(a):

forensi napsal(a):
Chtěl bych čtenáře aktuálně.cz upozornit,že odsud hromadně odešlí peprní diskutéři a v současné chvíli dosahují.....
----------------
Ale tuna nejsme děfky, vite? :-))

https://www.youtube.com/watch?v=iM0gYuPxgm0
27. 10. 2012 | 13:29

dieder napsal(a):

Pan doktor by měl dostat příležitost sestavit vládu z nepsychopatů a nést za ní jedno volební období odpovědnost.Zda by byl přezvolen premiérem ?
Jinak "psychopatie" je dál einsteinův čtvrtý rozměr 3-dimenzionální sociální reality.
My jsme,občané,namáháni ze dvou konců:z jednoho tím,zda se letos nebo v příštím roce zvedne nebo klesne DPH o 1%.Vláda tím programem má o hádky postaráno a celý rok může odpočívat.My prostí lidé však víme,že rohlík zdrahne tím o 30 hal a zaokrouhlením to hodí 1 Kč navíc.Podnikatelé to nechválí.Vlastně nás to sbližuje s buržousty,ač koneckonců oni nás pouze okradou.Z druhé strany jsme namáhání růstem voličů KSČM.Už je to tady ? ptají se voliči.Ano strana se právě "Gottwaldizuje".Ano strana se právě "Odgottwaldisuje".A tak polarizace jedním procentem DPH a "Gotwaldizací-odgottwaldizací" neboli růstem či poklesem KSČM o něco procent -je to co na nás reálně působí.Rutina a naděje se střídají.Dostávám už psinku z milionkrát opakované trojčlenky od Kalouska dolů všemi.DPH-škrt-dluh.Prosím vás nicku Očane,Český maloměšťáku apod-nechte už té trapnosti,nemám-li dostat nefalšovanou psinku!!!Kalousek na víc nemá,ale od Vás bych čekal více!!! Co může trouba Tomský,velmistr nudy ostatních,nemusí přece každý napodobovat.Smrtelná nuda je horší než všechno ostatní.
27. 10. 2012 | 13:38

buldatra napsal(a):

Dovoluji si naklást následující otázky:

Psychopatem se člověk narodí?
Nebo se jím v průběhu života stane?

Totiž, pakliže se jeden psychopatem narodí, což je přirozený proces, který může novorozenec těžko nějak ovlivnit, bylo by dobré vyjádřit procentuálně celkové množství přirozených psychopatů ve společnosti.
Čímž by se statisticky zjistilo, zdali jde o většinu, nebo o menšinu.
Vezměme v potaz, že menšina je důležitější.

1.Pakliže se jedná o menšinu, jest nám třeba přiznat psychopatům veškerá práva menšin, včetně výhod z toho vyplývajících, popřípadě přidat ještě některá práva nová, tzv. na společenskou menšinovou objednávku a to, samozřejmě, včetně možnosti legálně a se státní podporou a policejní ochranou veřejně demonstrovat a oslavovat psychopatickou jinakost.
Například formou psychopateparade, psychopatefest a podobně.
Každý psychopat by zcela přirozeně měl mít právo býti hrd na svůj menšinový stav.
Sice menšina, zato hrdá.

2.Pakliže se jedná o většinu, je zbytečné se tím dále zabývat. Páč, proč se zabývat něčím, co je většinové, tedy nenormální?

Je možné, že dnes i počasí na většině území je psychopatické?
Popřípadě, že se pod vlivem počasí tohoto druhu může jeden stát psychopatem?
27. 10. 2012 | 13:40

santawizard napsal(a):

Dr.Hnízdil říkal,že jeden český psychopat se jmenuje Václav Klaus.Prý ho na toto téma už chtěli zavřít do blázince za vlastizuradu a nasadit tam místo něho pana Jirku Paroubka,ha ha ha.
I když vyjímka dělá pravidlo ,tak povolání a povaha člověka se časem zdokonaluje.
Největší psychopat byl však Adolf Hitler. Jako dobyvatel třetí říše, byl povoláním voják.Je to povolání zla.Všichni vojáci jsou vrazi a démoni.Bůh války však není nesmrtelný.Nesmrtelný je jenom bojovný umělec.On není žádný voják,on je jenom sportovec .
Jak nse říká,Ježíš je náš vnitřní a vnější přítel ,ale Satan je náš vnější a vnitřní nepřítel.Nejprve bojovný umělec musí zvítězit nad svým vnitřním nepřítelem a potom musí zvítězit nad vnějším nepřítelem.Jedině potom už nemá žádného nepřítele a dosáhne nirvánu.
27. 10. 2012 | 13:48

aga napsal(a):

katastrofa se vysvětlí

Hele, neraďte, když mě špatně interpretujete. Já to nestrkám do bot ani Bohu, ani Satanovi, já se ptám, jaký to má smysl (vč. toho Boha a Satana a jejich ambivalentního vztahu), a jaké poučení si z toho vzít.
27. 10. 2012 | 14:02

Chtonická chiméra napsal(a):

Buldatra:
1) Pokud jsem vyrozuměl, psychopatem se člověk rodí. Podle článku jde o něco v nervové soustavě.

2) Psychopatům nikdo nebrání se organisovat do skupin a tyto skupiny by právo veřejně demonstrovat a vyjadřovat svou hrdost (v případě potřeby s policejní ochranou) samozřejmě měly. Tak funguje demokratická společnost. Stejně jako se mohou organisovat homosexuálové nebo hnutí D.O.S.T., mohou se organisovat i psychopati.
Předpokládám však, že se shodneme na tom, že když na mocenské posici sedí homosexuál, tak to asi ničemu neškodí. Zatímco když na ní sedí psychopat s kultem osobnosti (vždy Klaus, částečně Kalousek, dříve Paroubek, nově Rath), tak to dopadne... no jako v ČR.
27. 10. 2012 | 14:05

aga napsal(a):

Chtonická chiméra

Pokud se s tím rodí a je to něco v nervové soustavě, je velká pravděpodobnost, že je to genetické a dědičné. Protože se to tak často pojí s mocí (ano, smolařko, jde o moc a kontrolu) vyvstává řada zajímavých asociací - proč se už od starého Egypta (co víme), některé (vtšinou s mocí spojené) rody a klany kříží jen samy mezi sebou a snaží se o zachování pokrevní linie? Proč se příslušníci těchto rodů a klanů považují za nadřazené a vyvolené?

A vás specielně se ptám - skutečně máte pocit, že ČR je v tomto smyslu nějak výjimečná??
27. 10. 2012 | 14:19

Luba napsal(a):

bultardo,
pan doktor Honzák Vám asi kvalifikovaně odpoví.

Já Vám mohu doporučit jen příslušnou literaturu:

Arno Gruen: Šílenství normality
http://lumir2001.sweb.cz/ArnoGruen-Silenstvi_normality-ukazka.htm

Jan Poněšický: Agrese, násilí a psychologie moci
http://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/207_preview.pdf

Erich Fromm: Anatomie lidské destruktivity
http://www.knihovnice.cz/recenze/fromm-e-anatomie-lidske-destruktivity.html

Dílo dr. Koukolíka určitě znáte. Ukázkový psychopat, o němž se zmiňuje i Koukolík, a byl o něm natočen i film, je tento:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy
http://www.dailymotion.com/video/x5km7v_ted-bundy-s-last-interview_news
http://www.csfd.cz/film/76411-ted-bundy/

Co se týče interakce dědičnost vs. prostředí, samotný dr. Koukolík už, v souladu s novými poznatky, svůj pohled na fundamentální úlohu DNA přehodnostil.

Nahlédněte do knihy Bruce H. Liptona: Biologie víry a díla Normana Doidge: Váš mozek se dokáže změnit.

http://www.knihcentrum.cz/biologie-viry/d-103810/
http://knihy.cpress.cz/vas-mozek-se-dokaze-zmenit.html

Jsou mj. o vlivu prostředí/výchovy na expresi genů a o epigenetice. Tj. o návrat "lamarckismu".
27. 10. 2012 | 14:20

ben napsal(a):

Radkin Honzák,děkuji moc za Váš blog,moc poučné,díky.
27. 10. 2012 | 14:26

Rudi Koutek napsal(a):

santawizard napsal(a):
"Největší psychopat byl však Adolf Hitler. Jako dobyvatel třetí říše, byl povoláním voják."

Hitler a dobyvatel treti rise? Nestacim se divit.
27. 10. 2012 | 14:26

aga napsal(a):

Luba

Moc bych těm vědátorům v oboru nevěřil - zjistěte si, kdo platí závratné sumy na činnost, na které se podílejí. A mám své pochybnosti o jejich naprosté nezištnosti (jak donátorů, tak vědátorů).

Možná se mozek dovede změnit - proto je od narození obklopen takovou mediální a jinou masáží, aby se měnil ve směru psychopatům prospěšném. Nic nenasvědčuje tomu, že by zde ani kdekoliv jinde v západní civilizaci byly tendence měnit mozek k něčemu obecně prospěšnému.
27. 10. 2012 | 14:27

Luba napsal(a):

Co se týče psychopatického vraha žen Bundyho, někde se píše, že vraždil díky svému psychiatrickému ochoření - bipolární poruše.

To je nesmysl, protože bipolární poruchou trpí a trpělo mnoho lidí, kteří by "neublížili kuřeti".
Ze těch známých ji měl třeba náš herec Miloš Kopecký nebo britská herečka Vivien Leigh:

https://www.youtube.com/watch?v=FZ7r2OVu1ss

Jóóó, Amerika je hlavně zemí právníků a "svobody", nikoli "zemí spravedlnosti".
27. 10. 2012 | 14:34

Luba napsal(a):

ago,
plasticita mozku s věkem klesá. V praxi a politice to znamená, že naše pravicoví fundamentalisté nad čtyřicet disponují bolševickým mozkem.
27. 10. 2012 | 14:49

aga napsal(a):

Luba

Stejně tak to ovšem znamená, že bolševici disponovali mozkem demokratické první republiky. Nebuďte laciný. A jakým mozkem disponoval Marx, Lenin, Stalin?
27. 10. 2012 | 14:55

Jemnický napsal(a):

Aga

Každý systém má v sobě jakousi pojistku, která kontroluje, zda je stabilní a životaschopný. Patogeny (viry, bakterie) neustále testují váš imunitní systém, pokud zeslábne, stanete se obětí, jste eliminován v rámci přírodního výběru.
Psychopaté v lidské společnosti plní úlohu takových patogenů. Lidská společnost je založena na lásce k bližnímu, solidaritě a pomoci, milosrdenství. Dalším nutným faktorem je odvaha k pomoci bližnímu, když jde do tuhého. Pokud tyto vlastnosti ve společnosti upadají, přichází čas psychopatů, kteří dokončí dílo zkázy. Testují tak míru naší lhostejnosti, zbabělosti a citové otupělosti.
Několikrát jsem tady poukazoval na osobní zodpovědnost každého člověka za to, co se kolem něj děje.
Role psychopatů ve společnosti je tedy pozitivní. Pomáhají eliminovat ty society, které "opustily boží přikázání". Společnost lidí, která do svého čela pustí psychopaty, je společností již nemocnou.

S pozdravem
,

Jemnický
27. 10. 2012 | 14:57

dennis napsal(a):

Pani Chimero Ch.,
v Koukolikovi (a myslim i ve spoluautorce) jsem se docetl, ze rozlisit podil vrozenych dispozic a ucinek proziteho nejutlejsiho detstvi a pak i cele vychovy v konkretnich podminkach se jen velmi tezko, mozna vubec nedari vyjadrit. Neco si kazdy z nas prinese na svet a zaroven nas velice formuje prostredi. Tvrzeni, ze psychopatem se clovek rodi a takovy osud je nevyhnutelny, neni exaktne dolozitelne. Koukolik uvadi priklady lidi (tedy deprivantu), kteri se vyvinuli v nebezpecne psychopaty, presto ze prozili pekne detstvi, a zaroven uvadi priklady vzacne obetavych rodicu, kteri prozili detstvi v hroznych podminkach detskych domovu. A ty byvaji velmi produktivnimi lihnemi deprivantu a psychopatu.

Odveky spor zastancu univerzalniho vlivu dedicnosti s bihejvioristy asi nebude nikdy jednoznacne rozresen. Veda je na pocatku ve studiu DNA jako nositelky kompletniho vzorce dedicnych vlastnosti, ale uz dnes vime, ze k rozvoji napr. somatickych chorob je nezbytna pritomnost i tzv. spoustecich mechanismu. Dnes se jevi pocet spoustecich mechanismu temer nekonecny a promenlivy s prostredim. A tak i jednoduchy vzorec, ktery by vyjadril proporcialni podil dedicnosti a vlivu prostredi na kazdeho jednotlivce je v nedohlednu.

Na pribehu ridice autobusu Smetanovi jsem si uvedomil, proc lide s psychotestem na agresivitu a dalsi asocialni prvky chovani pripadaji slavnym psychopatum tak nebezpecni. I proto dekuji Dru Honzakovi za jeho podnetny blog.
27. 10. 2012 | 15:03

Luba napsal(a):

ago,
ano - prvorepublikoví bolševici si nechali vymývat mozky v Moskvě, jak pravil soudruh Gottwald:

"... Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. (Výkřiky. Hluk.) Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preise, vy jste pod komandem Společnosti národů, to jest společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannum, Rotschildům a Preisům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk. (Výkřiky. - Veselost.) A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry! (Výkřiky.)"

Zdroj:
http://psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/007schuz/s007003.htm
27. 10. 2012 | 15:04

aga napsal(a):

pan Jemnický

To neplatí, pane Jemnický, já chtěl, aby si na to přišli sami :).

Samozřejmě, to je odpověď, kterou rád slyším a se kterou se ztotožňuji.
27. 10. 2012 | 15:05

aga napsal(a):

Luba

Jo tak, takže zlo se zjevilo v Moskvě. No, však to Bulgakov hezky popsal, že. Ale nemám pocit, že by si myslel, že předtím neexistovalo, ty vsuvky o jistém dění v Jeruzalémě o tom alespoň nesvědčí...
27. 10. 2012 | 15:08

Al Jouda napsal(a):

Ano, lustrační osvědčení už zastarala ma tak by se měla nahradit osvědčením o psychickém zdraví vystaveným autorizovaným zdravotnickým pracovištěm!!
27. 10. 2012 | 15:08

Luba napsal(a):

Jemnický,
jaksi jste pozapomněl, že lidské dějiny jsou především dějinami válek. A psychopaté mohli být, díky snížené vnímavosti k riziku, schopnějšími bojovníky.

Více psychopatů ve skupině = větší šance skupiny na přežití v době války.
27. 10. 2012 | 15:10

akrs napsal(a):

Velmi děkuji za Váš článek.
Jaký je praktický rozdíl mezi psychopatem a sociopatem ?
Myslím dopadem na své okolí ?
27. 10. 2012 | 15:10

aga napsal(a):

Luba

A mimochodem, neprotiřečíte si trochu? : " .. plasticita mozku s věkem klesá..."

Oni ti bolšáni jezdili do Moskvy v dětském kočárku?

Je vždy smutné, když u evidentně inteligentního diskutéra slouží ta inteligence poníženě apriorním animozitám...
27. 10. 2012 | 15:11

aga napsal(a):

Luba 15:10

Lidské dějiny jsou dějinami válek, PROTOŽE se do čela skupin dostávají agresivní psychopaté. Kdyby se tam dostávali altruističtí pacifisté, byly by dějiny o něčem jiném.
27. 10. 2012 | 15:14

Radovan II. napsal(a):

Pane Honzáku,
psychopatem myslíte také Čunka,který má být místopředsedou Senátu se svým základním vzděláním, že ? Navíc tento minipulátor s lidmi, něco jiného myslí a něco jiného dělá.
Jinak by nebylo možné aby ho, trestně stíhaného a osvobozeného justiční mafii navrhli jako místopředseda Senátu a to když je tam vedle něho tolik věrohodných kapacit. Pan Štech zřejmě zaspal dobu, my chceme nové politiky, netrestané a ne osvobozováné kmotry jako Topolánek a chceme tam končně pracovité lidi.
Pan Čunek má největší absenci v senátě a bude místopředsedou pane Štechu ?????
Ověřeno : Z 1326 hlasování má 700 - nepřítomen. Za co bral Čunek prachy ? To je ho voliči, opíjení slivovici nevědělil,jinak by ho nevolili. Ty jeho hlasy jsou zmanipulovány. Objížděl všechny faráře, aby v kázání doporučovali jeho volbu místo ČSSD, další podraz byl, že ředitel Charity Olomouc po celém Zlínském kraji rozsílal dopisy aby se volil Čunek a ne ČSSD. Proto Charity také doporučovaly d volit pacientům v nemocnicích v kraji a v domovech volit Čunka. Zblblý Bělobrádek co se raději věnuje zabíjačkám a možná Čunkové slivovici a dal Čunka na I. místo na kandidátce , pak se nedivte, že měl tolik hlasů. Ve městech, kde lidé trochu přemýšlejí měl tolik hlasů jako jeho oponent z ČSSD: S tak velkou absencí v Senátu by v sousedních státech hned vyletěl a musel by vrátit za to období plat Proč tam ještě straší, člověk spojen s Topolánkem, Langrem, Veseckou a také s justiční mafii, která ho osvobodila. Pane Okamuro,vyhněte se mu, podrazí vám nohy, on jde za vysokými cíly přes mrtvoly. Dejte si na něho v Klubu KDU velký pozor, něco jiného myslí, něco jiného dělá. On je schopen podplatit i Pána Boha aby ho volil. Také na místní radnici jako zastupitel má 80% absenci, proč ho volí ti naivní voliči,protože o něm nic neví, ví jen to co jim nakecá. Je nemocný populismem a měl by se léčit u Chocholouška. Se svým vzděláním by měl opravdu dělat automechanika a nerozhodovat o zákonech. Pak se divíme, že ze Senátu vychází takové blbiny.
27. 10. 2012 | 15:16

Trentin napsal(a):

to aga:
Dokud Fromm psal k obyčejným lidem (navíc,že je marxista nikdo ani nevěděl)-byl zde někdo.Ale jak se přesunul výklady k mocným-Stalinovi,Hitlerovi,Himmlerovi-je už málo věrohodný.Zpolitizoval se jako Havel v dramatu.Má jméno stejné jako člověk-generál,který potlačil puč proti Hitlerovi 1944,ale stejně ho Hitlrovci popravili, jen o něco později než ostatní spiklence,protože zpočátku v tom proti Hitlerovi jel taky.
Já myslím,že existuje těžká kategorie politků,okolo nichž se vraždí nebo krade a lehčí-okolo nichž se lže, a nejtěžší -krade,lže,vraždí.V okamžiku "milujte pravdu"jste ve středověku u Jana Husa.
Dnešní politické hvězdy dbají spíše než projevů,jako Lenin třeba, se ukázat nějak.Putin při potápění,lovu,na rogalu.Berlusconi s holčičkami po boku,před soudy-jako smrtelník.Není divu-vytlačil vliv původem šlechtice,předsedy italské Komunistické strany Berlinguera,ale za něj byl presidentem v Itálii komunista.Musí ukazovat demokracii. Klausovi stačí lyžovačka,veřejnost mu znemožňuje projevy častěji.Nebo raději píše.
27. 10. 2012 | 15:20

Radkin Honzák napsal(a):

Moc děkuju za diskusi a jak vidím, když jsem dorazil, vlastně není už za co odpovídat.
Netušil jsem, že Norman Doidge vyšel už česky apokud jsou zde otázky k neuroplasticitě, odkazuji na něj. S věkem sice klesá, ale jak ukazuje hned první příběh otce Bach-y-Rity, je jí stále dost.
A že jste, milé děti, byly tak hodné, zde jeden perfektní:
Buší rytíř na bránu Karlštejna.
Co chceš?
Jdu popřát Karlu Čtvrtému k svátku.
Dneska ale není Karla!
To vím taky, ale je čtvrtého.
27. 10. 2012 | 15:22

Luba napsal(a):

ago,
altruističtí pacifisté mohou být také lidé s poruchou osobnosti.

Neodporování násilí - nic lepšího si násilní antisociální psychopaté nemohou přát!
27. 10. 2012 | 15:22

santawizard napsal(a):

Evil socialismus + illicite kapitalismus jsou 2 psychopati..Podívejte se např na atentát na prezidenta Václava Klause.
Atentátník byl terorista,který pomohl komunistům vyhrát volby.!!!!Atentátník chtěl poukázat na to ,že 1/3 čechů žije pod úroveň.To se mu povedlo.Vysílala to samotná televize.Tato zpráva ovlivnila volby a voliče.Nejvíce to muselo působit na ty ,kteří věří ,že bohactví národa by se mělo rozdělovat rovnoměrněji.
Komunisti by však měli spolupracovat(nebo se dohadovat) s armádou spásy a ne se sociální demokracii.Protože se tak nestalo ,tak se teďka budou hádat s kapitalistama v parlamentě jako náckové s anarchistama na ulici.Čím víc se budou lidi hádat ,tím budou méně schopni čelit hospodářské krizi.Jestli krize bude pokračovat ,tak bude větší a větší armáda nezaměstnaných a bezdomovců.Proto by se už teďka měli stavět chudobince pro chudé kapitalisty a pracovní a výcvikové tábory pro chudé socialisty.Jestli by krize pominula ,tak by chudobince a tábory zeli prázdnotou stejně jako tedka zejí prázdnotou všechy ty krizi postižené luxusní domy v bohatých čtvrtích Ameriky !!!!!
!
27. 10. 2012 | 15:23

napsal(a):

V našem světě se nyní zavírají (mj.) dialyzační oddělení, možná citlivé téma pro Dr. Honzáka. Určitě za to mohou bolševici. Neřádi. Nebo Kalousek? Nebo psychopati? Byl (je) Kalousek bolševik? Byli (jsou) bolševici psychopati?? (...)
27. 10. 2012 | 15:25

aga napsal(a):

Luba

Proto odevždy všichni moudří volali po zlaté střední cestě, po rovnováze a harmonii.

Nemluvím o neodporování násilí, ale o nepodporování násilí. Vždy záleží hlavně na intenci, na vašem skutečném úmyslu a jeho souladu s vašimi činy a životem. I ten mírumilovný král Miroslav ovedl ochránit svou zemi před agresorem.
27. 10. 2012 | 15:25

pamětník napsal(a):

Jemnický:
"Lidská společnost je založena na lásce k bližnímu, solidaritě a pomoci, milosrdenství." Lidská společnost je založena na profitu. Láska k bližnímu, solidarita a pomoc, milosrdenství mohou profit umožňovat i zvyšovat, pokud ne, v lidské společnosti převládne konkurenční soutěživost občas nabývající brachiální formy.
27. 10. 2012 | 15:27

pamětník napsal(a):

Radovan II.:
Jiří Čunek má vzdělání střední - strojnickou průmyslovku. Na základní vzdělání (možná nedokončené) bych tipl tak Vás.
27. 10. 2012 | 15:32

Luba napsal(a):

ago,
teď jste si popletl "Pyšnou princeznu" s "Princeznou se zlatou hvězdou" ...
27. 10. 2012 | 15:38

aga napsal(a):

Luba

Doufám, že to nijak nezpochybňuje můj argument, jistě bychom si oba vzpomněli na jiného mírumilovného pohádkového krále, který umí a chce ubránit svou zem a lid..

Pohádkový svět je ovšem svět ideálu, dnešní realita svědčí o jeho nezvládnutí.
27. 10. 2012 | 15:46

Luba napsal(a):

Pane doktore,
děkujeme za ftípek! :)

Vaši žáci darebáci ...
27. 10. 2012 | 15:51

Luba napsal(a):

ago,
pohádkový svět je světem moralit. Závěrem je povětšinou poučení, že zlo se nevyplácí a zlí lidé jsou potrestáni, nebo se zesměšní. Svět ideálů? Jak kdy ...

Strašidelné pohádky, vyprávěné potomstvu za sychravých večerů, totiž plnily funkci preventivní - aby se batolátka navracela domů včas, tj. před setměním popř. před kuropěním, aby je nesežrali zlí obři lidožrouti, neupekla si je baba Jaga a nedostal je do spárů gurmánský loupežník Bujón.

Lépe ty malé, světa neznalé vystrašit, než aby se jim - nezkušeným a křehkým - stalo něco nepěkného.

P.S.:
Ovšem, jsou případy, kdy to nepomůže. Např. Strašidlo Cantervillské si permanentně stěžovalo na naprosto strachuprosté spratky nového pana domácího ... Holt mezigenerační spory.

http://ld.johanesville.net/wilde-01-cantervillske-strasidlo
27. 10. 2012 | 16:03

holka somnabulka napsal(a):

Skvělý blog, díky!

Ale - cituji: : „Posadili jsme se a první věc, kterou mi ten chlapík řekl, bylo, jak krásné mám oči. Během rozhovoru složil několik poklon mému vzhledu naprosto přirozeným, milým a neodolatelným způsobem, že jsem se začala cítit neobyčejně..., no neobyčejně půvabná a všechno jsem mu to spolkla, přestože jsem zvyklá dávat si na podobné manipulace pozor.

Máme snad, my ženy, být ve střehu, zda k nám nepromlouvá psychopat a manipulátor, pokud nám nějaký muž lichotí? Vždyť ten bídák ani nemusí být ve vězení..:-))
27. 10. 2012 | 16:19

Luba napsal(a):

somnambulko,
to je takový trik Matky Přírody ...

Kdybyste se kdejakým troubou nenechaly zblbnout, vyhyneme.
27. 10. 2012 | 16:24

ld napsal(a):

Když vidím v televizi obrázky ze hřbitova ve Vranově, je mi z toho úzko.
Až pak na kameru ukáží stvůru, která zdemolovala náhrobky, rozkopala urny, znectila místo posledního odpočinku, pak kontury portrétu psychopata dostanou zřetelný výraz.
V tento moment bych povolil trest smrti a takové bytosti nechal rozseknout rýčem lebku a pohodil na mrchoviště.
Před Dušičkami, tedy uctěním památky všech zesnulých je takováto vandalská obludnost obzvlášť trýznivá.
27. 10. 2012 | 16:38

Dáša N. napsal(a):

"Máme-li v životě štěstí a vyhýbáme-li se přístavním putykám, podezřelým brdlohům, hampejzům a chodíme-li večer brzy spát, nemusíme se s kriminálním psychopatem - násilníkem setkat."

Ještě bych doplnila, že aby se člověk s násilným psychopatem, rostoucím pro kriminál, nesetkal vůbec, nejen osobně, je dobré chodit spát už před večerními tv zprávami.
27. 10. 2012 | 16:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, strašení neznalých maličkých, nekupte to ...

TEATRÁLNÍ

Hej smutný pane
v černém tričku
oblečte se
je podzim
dušičky na hřbitovech
a pozůstalí na svíčkách
hřejí si teď
zkřehlé
svědomí

Jen otužilý plavčík Svět
dál deštěm smáčí
zbytečný nápis z léta
- naučím plavat
v jakékoliv vodě -

Značka:
- Ofélie
mají
přednost -

Veselé krizování ...
http://korzik.net/uploads/posts/2010-09/1285603457_111111111.jpg
27. 10. 2012 | 16:50

reppop napsal(a):

Pane Honzák,
díky za blog, docházíte defacto k podobným závěrům jako F. Koukolík, viz:
https://www.youtube.com/watch?v=PpMJkaf117g&feature=related

Podle mne klíčové je to, že:
1. Existuje celá škála přechopdů mezi psychopaty a nepsychopaty,
2. Echt psychopati jsou asi méně nebezpeční než polopsychopati, protože je lze snadněji rozpoznat. Pro polopsychopaty zavedl Koukolík pojem "deprivanti", který je velmi užitečný, i když asi odvozen z ne zcela reálných předpokladů.
3. Mezi polopsychopaty/deprivanty jsou pro společnost velmi nebezpeční ti, kteří se dokážou sociálně adaptovat a mají vysoké IQ a jsou často tzv. "nekriminální polopsychopati/deprivanti".
4. Pokud se u nich vyvine syndrom posedlosti mocí, mohou výrazně poškozovat celou společnost, ba dokonce mohou zničit lidstvo (viz závěr přednášky).

F. Koukolík má zajímavou hypotézu:
"Mocenská posedlost je stav, při němž se mocenská pýcha a/nebo mocenská závislost kombinují se stupiditou". Přičemž stupidita jedince (lidské skupiny) vzniká tehdy když se urputně drží schematu, které bylo pro něj (pro skupinu) v minulosti adaptivní, ale vlivem změny podmínek se stává maladaptivní.

I já se domnívám, že stupidita zde hraje velkou roli.
Koukolík v přednášce zmiňuje tři (sub)recentní významné anglosaské politiky, kteří byli vyhodnoceni jako (polo)psychopati:
M. Thatcherová, G. Bush jun. a T. Blair.

Při pozorování naší politické scény po roce 1989 a následků, které pro stav společnosti má mocenská posedlost některých angažovaných exemplářů Homo "sapiens" mne napadá následující:

Abychom skutečně dosáhli ukončení růstu společenského zadlužování a zvýšení životní úrovně (tj. aspoň určitého přiblížení skandinávským státům), navrhuji aby byla zřízena odvykací střediska pro nešťastníky trpící mocenskou posedlostí. Sice by přechodně došlo k dalšímu mírnému zadlužení, byla by to však investice s jistotou stonásobku.
Pro zdůraznění společenského významu odvykacího střediska navrhuji aby jako první byl vybrán Pražský hrad, také proto, že první pacient je v jeho zdech již přítomen. Náš hlavní vládní "ekonom", který snižuje veřejný dluh státu tím, že ho ve své funkci zdvojnásobí, by mohl stav doplnit v zájmu realizace metody skupinové psychoterapie.
V případě úspěšné léčby by se jistě ulevilo oběma pánům i celému národu.

Nemohl byste se jako psychiatr v této záležitosti trochu angažovat?
27. 10. 2012 | 17:56

aga napsal(a):

reppop

Radši si tu přednášku ani nepustím, protože jestli pan Koukolík dochází k závěru, že jsou to politici (i ti, které jmenujete), kteří utvářejí, řídí a případně mohou zničit lidstvo, tak ztratím poslední zbytky důvěry v něj.
27. 10. 2012 | 18:33

aga napsal(a):

eee ..kteří utvářejí a řídí systém, případně...
27. 10. 2012 | 18:34

reppop napsal(a):

aga napsal(a):
reppop

Radši si tu přednášku ani nepustím, protože jestli pan Koukolík dochází k závěru, že jsou to politici (i ti, které jmenujete), kteří utvářejí, řídí a případně mohou zničit lidstvo, tak ztratím poslední zbytky důvěry v něj.
xxxxxx
Prosím o vysvětlení, nechápu. Děkuji.
27. 10. 2012 | 18:41

aga napsal(a):

reppop

Prostě si nedovedu představit nikoho inteligentního, kdo by si upřímně myslel, že Bush nebo Blair jsou něco jiného než loutky skutečné moci, která je nastrčila před kulisy. A pan Koukolík určitě inteligentní je - pokud by tedy tvrdil toto, notabene na "vědecké" úrovni, pak manipuluje ve velkém stylu.

I když, Vy si zřejmě taky myslíte, že zlo vstoupilo na Hrad ztělesněno Klausem, a s jeho odstraněním zmizí, takže Vás asi mé argumenty míjejí.
27. 10. 2012 | 18:47

Luba napsal(a):

Přátelé,
jako částečný psychopat mám nesmírnou radost, že profesor Franz pravděpodobně do konce termínu získá těch 50.000 podpisů (už jich má 49.411) a bude se tak ucházet o naše hlasy v prezidentské volbě :)

Máme konečně šanci dát naší republice nezaměnitelnou tvář, pestrobarevnou ocvočkovanou tvář dr. Vladimíra Franze:

http://vladimirfranz.cz/

Konečně si Českou republiku nebudou američtí "rednecks" plést s Čečenskem, a budou nás s určitostí hledat ve středu Evropy, popř. ve Středozemi ...
27. 10. 2012 | 18:56

reppop napsal(a):

To aga

Já ani tak nevěřím na ZLO, jako spíš na STUPIDITU. A pokud ta je kombinována s vysokým IQ, nastává často katastrofa. Přičemž tato kombinace je jaksi z definice možná jen v konkrétním mozku konkrétního exempláře Homo "sapiens". To samozřejmě nevylučuje "skupinovou stupiditu", tj. sdílení maladaptivního schematu celou skupinou lidí.
Příkladem takové stupidity může být víra, že veřejné zadlužení státu lze zmenšit škrty podvazující koupěschopnost domácích obyvatel. To může fungovat jen tehdy když ekonomika je založena na exportu. Pokud ne, nefunguje to. Známé schema, že dluhy se sníží šetřením, v těchto podmínkách jaksi neplatí, že?

Proč by Bush a Blair měly být jen loutky? Podle mne jsou součástí VIP skupiny lidí jednající stupidně.
27. 10. 2012 | 19:00

Záškodník napsal(a):

Aga
Když už je řeč o Koukolíkovi, zrovna nedávno jsem si poslechl jeho přednášku o "zážitcích blízké smrti" a velmi mě zklamal.

Je zvláštní,že všichni ti vzdělaní a inteligentní lidé ani na vteřinu nepřipouští, že existuje cosi "mezi nebem a zemí".
Jsou věci,které prokázat nelze a přesto jim miliardy lidí na zemi věří.
Proč jsou vědci tak arogantní a mají tak omezený koridor vnímání.
Jsme jenom bezvýznamnou součástí nekonečného vesmíru,který fugnuje v úžasné symbióze a má svůj vlastní řád.
27. 10. 2012 | 19:05

aga napsal(a):

reppop

Ještě toto:

"Přičemž stupidita jedince (lidské skupiny) vzniká tehdy když se urputně drží schematu, které bylo pro něj (pro skupinu) v minulosti adaptivní, ale vlivem změny podmínek se stává maladaptivní."

To jsou taky taková poněkud prázdná a falešná slovíčka. V rámci biologické evoluce jsou kritéria adaptability a maladaptibility celkem jasná, a my je posuzujeme na základě provedeného důkazu a zpětně. Jaká jsou ovšem tato kriteria ve smyslu sociologickém je věc subjektivní definice. Jde-li hypoteticky celá společnost špatným směrem (byly-li například podmínky změněny malou skupinkou vládnoucích deprivantů k neprospěchu většiny), je adaptabilita jedince na její požadavky a podmínky žádoucí?

Už samo přenášení terminologie z přírodních do sociálních věd je podezřelé a účelové.
27. 10. 2012 | 19:07

aga napsal(a):

Záškodník

Ano, pan Koukolík reaguje v případech spirituality až hystericky, sám jsem měl tu čest.

Bush a Blair jsou pouze členy obslužných elit (což neznamená, že nejsou psychopaty). Skutečná moc je ale soustředěna jinde a nemá zapotřebí se producírovat na veřejnosti a předstírat, že jí slouží.
27. 10. 2012 | 19:10

aga napsal(a):

PS

Druhá půlka mého 19:10 byla pro reppop.
27. 10. 2012 | 19:14

reppop napsal(a):

aga napsal(a):

To jsou taky taková poněkud prázdná a falešná slovíčka.
xxxx
Toto i připadá jako zbytečná věta, pokud neuvedete PROČ tomu tak je.
xxxxxxx
V rámci biologické evoluce jsou kritéria adaptability a maladaptibility celkem jasná, a my je posuzujeme na základě provedeného důkazu a zpětně. Jaká jsou ovšem tato kriteria ve smyslu sociologickém je věc subjektivní definice.
xxxx
Nerozumím.
xxxxxxx
Jde-li hypoteticky celá společnost špatným směrem (byly-li například podmínky změněny malou skupinkou vládnoucích deprivantů k neprospěchu většiny), je adaptabilita jedince na její požadavky a podmínky žádoucí?
xxxx
Samozřejmě, že není žádoucí. Ale nepochopil jsem co tím chcete říct.
xxxxxxx
Už samo přenášení terminologie z přírodních do sociálních věd je podezřelé a účelové.
xxxx
Podle mne je věda jen jedna, nejde ani tak o terminy jako o jejich obsah.
27. 10. 2012 | 19:24

reppop napsal(a):

aga napsal(a):
Bush a Blair jsou pouze členy obslužných elit (což neznamená, že nejsou psychopaty). Skutečná moc je ale soustředěna jinde a nemá zapotřebí se producírovat na veřejnosti a předstírat, že jí slouží.
xxxxxxx
Prosím vyjevte nám tedy, kde je ta SKUTEČNÁ MOC. Díky.
27. 10. 2012 | 19:26

český maloměšťák napsal(a):

Záškodník,aga
Zkuste si tedy poslechnout přednášku člověka, který snad /dle vás - vykuků/ hysrerický není :

https://www.youtube.com/watch?v=Eid6fiAj8WY

Apropo - mozkem se lidem honí různé věci. Měřit se to pořádně nedá, je to bez chuti i bez zápachu...co kdybychom to nazvali třeba Frflou /frfláním, frvlovitým etc ...etc/ ?

P.S. Zajímal by mě bližší popis - pomluvy vás dvou vykuků - jak se teda pan Koukolík vyjadřoval hystericky. Zkuste to vlastními slovy.
Ale nefrflejte u toho, prosím.
27. 10. 2012 | 19:28

aga napsal(a):

reppop

No určitě ne tam, ke by se musela nechat každé 4 roky volit davem, to dá rozum. Obvykle se má za to, že moc úzce souvisí s vlastnictvím movitým i nemovitým, a my víme, že majetek této planety se soustřeďuje v rukou stále užší skupiny lidí. Tam bych také hledal onu skutečnou moc. Koupit si pár politiků (či případně jejich vrahů, kdyby dělali problémy) pak jistě není problém.
27. 10. 2012 | 19:31

Luba napsal(a):

ago,
přenášení terminologie z jedné vědní disciplíny do jiné, a ještě jinam a dále, je naprosto běžné.

Např. Kuhnův termín "paradigma", který se týkal epistemologického historismu, se epidemicky rozšířil natolik, že ho lidé používají, aniž by skutečně věděli, oč filosovi Kuhnovi skutečně šlo a co tím termínem označil. Dokonce neví nic o samotném Kuhnovi, a už vůbec neslyšeli o jeho kritikovi Popperovi.

Přitom jde o věc pro čím dál chaotičtěji se chovající lidstvo
zcela zásadní - o kritéria pravdy a pravdivosti.

Čtenář Kuhna a Poppera dojde k zásadnímu poznání: Kuhn vychází z lidské psychologie, ze zkoumání historie plné omylů, a zjišťuje, že lidská racionalita má své limity, se kterými bychom se měli smýřit.

Oproti tomu Popper tvrdí, že je sice lidská racionalita omezena, ale své limity jsme povinni překonat zkoumáním reality "negativním rozumem" - právě vědci se by se o "nevědců" měli lišit jedině tím, že své hypotézy nepotvrzují, ale aktivně vyvracejí - kritickým rozumem.

Jednoduše řečeno: Kuhn povýšil stupiditu vědců na normu. Popper považoval vědce za bojovníky s vlastní stupiditou.

Mýlit se se skupinou bývá z hlediska osobního prospěchu výhodné a bojovník se stupiditou svou či jiných se vlastně chová maladaptivně - tedy z hlediska "ekonomického" pojetí racionality stupidně.

Pravda - po smrti bude tento zneuznaný génius možná uznáván, ale jako osobě je mu to už prd platný ... Nad jeho náhrobkem si pak mnozí řeknou - vždyť on měl pravdu.

Je to stupidní? Jistě! :)
27. 10. 2012 | 19:33

reppop napsal(a):

To aga:

Aha. Už to chápu, Když Vám dá někdo do nosu, tak jeho ruka je LOUTKA. Skutečná MOC sídlí v jeho hlavě. Dík za vysvětlení.
27. 10. 2012 | 19:34

Záškodník napsal(a):

Aga
Je mi jasné ,kam míříte.
Dnes už nejsem naivní a chápu,že politika obecně(zdaleka nejen ta česká) funguje jako "černé divadlo"-vidíme loutky,ale nevidíme loutkovodiče.
Náš život a ovládají nadnárodní korporace, banky a média(ta jsou částečně v roli sluhů i hybatelů děje).
Otázkou je, zda opravdu nepřijde nějaký "nový věk", v němž se totálně změní pravidla i hodnoty. Každý soudný člověk musí vidět,jak nemravné je všechno to,co se kolem nás děje(včetně vyvolání této krize).
Jsme neustále manipulováni a je mnohem obtížnější(nežli za bolševika) se v tomto chaosu vůbec orientovat.
27. 10. 2012 | 19:35

aga napsal(a):

reppop

Už samo přenášení terminologie z přírodních do sociálních věd je podezřelé a účelové.
xxxx
Podle mne je věda jen jedna, nejde ani tak o terminy jako o jejich obsah.
AAAhaa. Zase jsem se nechal nachytat. Děkuji za debatu.
27. 10. 2012 | 19:36

aga napsal(a):

Záškodník

Možná jde spíše o to, abychom změnili ta pravidla a hodnoty sami v sobě, uvnitř. A to, co se děje venku, nás k tomu má nasměrovat - i to zlé. Všechno zlé je k něčemu dobré :)
27. 10. 2012 | 19:39

návrh napsal(a):

citace:Psychopat je slovo výstižné a dle mého soudu užitečné, nicméně zavrhli jsme je, protože to prý jejich nositele uráželo. Navrhuji zrušit pojem schizofrenie,protože je jako rudý hadr dráždící psychopaty a výtržníky.Navrhuji
nahradit skutečnou diagnosou podle příčiny poruchy jakéhosi hypotetického rozštěpu,
který nikdo nikdy neviděl.
27. 10. 2012 | 19:41

aga napsal(a):

Luba

Přenášení termínů z biologické evoluce do evoluce sociální a duchovní záměrně ignoruje rozdíl mezi zvířetem a člověkem, a jeho účelem je přesvědčit nás, že se od zvěře nelišíme, a proto ten silnější má přirozené právo být mocnější. Je to velmi zákeřná a nebezpečná manipulace.
27. 10. 2012 | 19:43

Záškodník napsal(a):

Já nepsal nic o hysterii, jen o zklamání.
Mnohem zajímavější jsou pro mně přednášky antropologů,kteří se zabývají do hloubky i šamanismem. Jejich poznání(na základě osobní zkušenosti) je v rozporu s tím,co tvrdí tito vědci.
Einstein,jenž byl vědeckým géniem byl přesvědčen o tom,
že "duch se projevuje ve vesmíru" a "Bůh se projevuje v harmonii všeho, co existuje".
"Když se snažíte pronikat našimi omezenými prostředky do tajů přírody, zjistíte, že za zřejmými zákony a souvislostmi existuje něco velmi jemného, neuchopitelného a nevysvětlitelného. Úctu k této síle, jež se za vším skrývá, můžeme označit za moje náboženství. V tomhle smyslu jsem tedy náboženský".
"Nejsem ateista. A myslím, že se nemůžu označit za panteistu.. Je to otázka, jež je příliš široká pro naši omezenou mysl. Jsme jako malé dítě, vcházející do obrovské knihovny, přeplněné knihami v nejrůznějších řečech. Dítě ví, že někdo musel ty knihy napsat, ale neví, jak je napsal. Nerozumí řečem, ve kterých jsou knihy napsané. Matně tuší jakýsi nadpřirozený pořádek v tom, jak jsou knihy uspořádané, ale nic o něm neví. Takové je podle mě postavení i toho nejinteligentnějšího člověka vůči Bohu".


"Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu".
27. 10. 2012 | 19:45

reppop napsal(a):

Luba napsal(a):
Mýlit se se skupinou bývá z hlediska osobního prospěchu výhodné a bojovník se stupiditou svou či jiných se vlastně chová maladaptivně - tedy z hlediska "ekonomického" pojetí racionality stupidně.

Pravda - po smrti bude tento zneuznaný génius možná uznáván, ale jako osobě je mu to už prd platný ... Nad jeho náhrobkem si pak mnozí řeknou - vždyť on měl pravdu.

Je to stupidní? Jistě! :)
xxxxxxx
Stupidita je věc relativní, vždy je třeba vztažný systém aby bylo jasné o čem hovoříme.
Může se stát, že to co je z hlediska jedince napřed nestupidní (parazitovat na druhých když o tom oni neví), může se z pohledu skupiny, jejímž je příslušníkem jevit jako stupidní (z nevědomosti mu to tolerovat). V momentě, kdy si však zbytek skupiny parazitování všimne, mění se pro jedince podmínky a jeho původně nestupidní adaptivní strategie (parazitování) se může rázem změnit v maladaptivní (nejvzteklejší hostitel mu zakroutí krkem).
27. 10. 2012 | 19:47

Luba napsal(a):

Přátelé,
zdá se, že jsme společně dospěli k závěru, že změnit můžeme jediného člověka - sebe sama.

Víc nezmůžeme. Proto je zbytečné nechat se znervózňovat něčím, čím nehneme. Maximálně nám to může zkazit náladu ...

Ale přece jen - z přírodního hlediska jsme podobni sociálnímu hmyzu. Jsme na sobě vzájemně závislí, a chování jednoho podmiňuje chování druhého. Což v sobě skrývá jisté šance na zásadní nenásilnou celospolečenskou reformu hezky zezdola.

Ovšem - je to proces evoluční, tedy pomalý ...
27. 10. 2012 | 19:48

aga napsal(a):

reppop

Já přeci nezbavuji loutky jejich podílu zodpovědnosti. Nicméně, jejich odstraněním či výměnou tu hlavu a tedy příčinu nezničíte. Naopak, dá se předpokládat, že sama hlava si platí vědce i propagátory, aby odkláněli pozornost od ní směrem k vyměnitelným obětním kozlům.
27. 10. 2012 | 19:48

reppop napsal(a):

Záškodník napsal(a):
"Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu" (A. Einstein)
xxxxxxxx
Myslím, že by F. Koukolík s tímto pohledem na Vesmír žádný problém neměl. Ani já nemám. Podle mne nejde o žádný rozpor.
27. 10. 2012 | 19:52

reppop napsal(a):

aga napsal(a):
reppop

Já přeci nezbavuji loutky jejich podílu zodpovědnosti. Nicméně, jejich odstraněním či výměnou tu hlavu a tedy příčinu nezničíte. Naopak, dá se předpokládat, že sama hlava si platí vědce i propagátory, aby odkláněli pozornost od ní směrem k vyměnitelným obětním kozlům.
xxx
Asi byste měl překonat tu nechuť a tu přednášku Koukolíka si poslechnout, protože bez toho se vyjadřujete k něčemu co on tam vůbec neříká a nenaznačuje. Promiňte, ale pak ta debata nemá valného smyslu.
27. 10. 2012 | 19:56

Jáchym napsal(a):

Ago,
nerad bych se dotkl, ale rád bych si rozšířil obzory a někdy viděl Koukolíka, jak je hysterický při debatě vůbec, o věcech spirituality pak zvláště .
Není to někde nahrané ? Dokud na vlastní oči neuvidím a neuslyším, budu o Vašich slovech zdvořile pochybovat.
A i poté bych si zjistil, jestli se mu třeba jen strašně nechtělo na záchod a oponent ho do posledního okamžiku nezdržoval.
27. 10. 2012 | 19:57

Záškodník napsal(a):

reppop

Ale napsal taky, že "duch se projevuje ve vesmíru" a "Bůh se projevuje ve všem, co existuje".

S tím by nejspíš problém měl.
27. 10. 2012 | 19:57

Luba napsal(a):

reppop,
píšu o stupiditě v širším slova smyslu. Omezené racionalitě.
Vy jste právě psal o ekonomickém pojetí stupidity.

Na stupiditě není nic relativního.
Člověk je bytost horce emotivní, nikoli chladně racionální.
"Homo sapiens stupidus" bývá čeledí rodu "homo oeconomicus".

Právě stupidní ekonomové pokládají svou disciplínu za vědu věd, dokonce se titulují Ing., ačkoli ekonomie je vědou společenskou, nikoli technickou a jejich matematické předpovědi lidského chování nemohou výcházet, jsou vlastně iracionální, protože lidé nejsou stroje. Ale emotivní nevypočitatelné systémy plné zdánlivé či skutečné iracionality :)
27. 10. 2012 | 19:58

reppop napsal(a):

Záškodník napsal(a):
reppop

Ale napsal taky, že "duch se projevuje ve vesmíru" a "Bůh se projevuje ve všem, co existuje".

S tím by nejspíš problém měl.
xxxxxx
Nevím, nemohu mluvit za F. Koukolíka. Já s tím problém nemám. Mohu bez problému věřit v Boha, pokud si ho budu definovat jako soubor přírodních zákonitostí.
27. 10. 2012 | 20:06

aga napsal(a):

Jáchym

Věřit mi nemusíte - já bych býval taky nevěřil. Víc o tom nechci mluvit.
27. 10. 2012 | 20:07

Jemnický napsal(a):

WBGARDEN
Chci Vám poděkovat za poetické vstupy, které osvěžují již několi let tyto blogy.

S pozdravem,
Jemnický
27. 10. 2012 | 20:10

aga napsal(a):

Luba, reppop

To je přesně to co říkám - vágní pojmy (stupidita), na kterých se neshodnou ani dva lidé, a které tudíž lze použít jako kladivo na čarodějnice podle momentální potřeby či zadání.
27. 10. 2012 | 20:10

reppop napsal(a):

Luba napsal(a):
reppop,
píšu o stupiditě v širším slova smyslu. Omezené racionalitě.
Vy jste právě psal o ekonomickém pojetí stupidity.

Na stupiditě není nic relativního.
Člověk je bytost horce emotivní, nikoli chladně racionální.
"Homo sapiens stupidus" bývá čeledí rodu "homo oeconomicus".
xxxxxx
Nevím jestli si úplně rozumíme. Já psal o stupiditě ve smyslu jak ji definoval ve své přednášce Koukolík (viz můj hlavní vstup výše). Tedy v nejobecnější rovině.
Jiný příklad:
Moucha letící za světlem se chová nestupidně, má to tak (v evoluci) "naučené".
Moucha snažící se dostat za světlem přes skleněné okno, jedná stupidně. Podmínky se změnily vynálezem skleněného okna, její kdysi nestupidní chování se tím stává stupidním (maladaptivním): obvykle uschne na parapetu.
27. 10. 2012 | 20:13

jíra napsal(a):

Pane Honzáku, díky za blog s nadhledem, ten tak trochu přišel zrovna vhod. Sice jsem teď nevrhal koblihy, jen pár buchet (tedy do sebe :-), ale přesto se podělím.

Naše příbuzné, velmi slušné a spořádané lidi, totiž včera ráno probudila policejní mordparta. Hledali, jestli někdo něco neví o jednom hledaném prý grázlíkovi. Ještě dnes jim je z toho špatně. To tak jednou potkáte vlastně ještě v dětství nového kamaráda... Jenže s tímhle už humor tak trochu přestává... Najednou je to někde až příliš blízko... V souvislosti s leckterými nedávnými i třeba dnešními zprávámi z titulní strany médií o šílenství nějakých psychopatů někde aby si pak člověk řekl: No, ještě jsem měl(a), jsme měli, vlastně štěstí...

Nepodílí se na tom všem dnešní dost ztřeštěný svět? Ne všichni leccos snesou s nadhledem a někteří jako když právě takovou ztřeštěnost berou jako vhodné prostředí nebo dokonce záminku, tak či onak, jako když je to spouští...

Ten citovaný autor, či podobně jiní, má asi pravdu v tom, že těm lidem jako když něco důležitého chybí - skutečné emoce místo předstíraných, skutečné sociální vnímaní místo falše, skutečná inteligence místo vychytralosti. Prostě hlubší vnímání mravnosti jako takové.

On ten Otčenáš a Desatero apod., či v jiných vírách něco podobného, vlastně není nikdy na škodu, nenásilně opakovaně připomenou to základní.
A někdy je to parádně zhudebněné do písně. Viz The Lord's Prayer na hudbu od komponisty Albert Hay Malotte, z r.1935, zpívaly ji i největší hvězdy, mně se líbí hlavně verze ta od Bocelliho a od Jackie Evancho.
S.Bocelli(PBS HQ, Utah): https://www.youtube.com/watch?v=TAFj2-u2cGQ
J.Evancho(PBS HQ, Florida): https://www.youtube.com/watch?v=bSj31u3urvs
J.Evancho(konc.Dallas): https://www.youtube.com/watch?v=Gp_5WZoxkZM&feature=related
Dobrý mně neznámý pěvec na svatbě: https://www.youtube.com/watch?v=7Jgtk59EVjM

------

Pažout

Pan F.Koukolík o tom napsal celou knihu Vzpoura deprivantů, moc zajímavé čtení. A s rozsáhlými, často ještě zajímavějšími doplňky a vysvětlivkami na konci.
Možná bych pro ně zvolil spíš pojem "deprivantisti", tedy narušení lidé deprivující mnohdy celkem nenápadně a plni legrácek a jízlivostí svět kolem sebe. Ukazující s velkým humbukem na možné prohřešky jiných a bagatelizující či úplně odmítající zjevné prohřešky vlastní. Tahající pochybné lidi z průšvihů a zároveň lokty srážející ty odvážnější spravedlivé.

-----

modrý edvard

No nevím, jestli jsou vlastnosti 2,5,6 zrovna to nejnej pro dobrého politika. Bez charismatu to asi zejména u lídrů nejde. Jenže to ostatní, no, Pán Bůh s námi a zlé pryč... Každému, tím spíš politikovi, sluší aspoň nezbytná dávka pokory.
Jednou pan Topolánek po straně řekl, že když šel kdysi do politiky, věděl, že politika je svinstvo (tedy různé špinavé obchody kvůli omezenému mandátu po volbách atd.), ale že to je až tak velké svinstvo, to že netušil...

------

Hezký den
27. 10. 2012 | 20:14

Záškodník napsal(a):

Reppop

To je ale dost málo.

"Mnozí zastávají a věří v to, že jelikož NELZE vědeckou metodou žádným způsobem nadpřirozeno a Boha zkoumat, pak také žádné nadpřirozeno ani Bůh nemůže existovat. Toto však NENÍ vědecké zjištění, ale pouze filozofický předpoklad, který je

silným aktem víry.
Věda má tedy ze své podstaty jasné mantinely a pole působnosti".

"Norman Geisler "Nemám dost víry na to, abych byl ateistou"

Existence Boha dává mnohem větší logiku a smysl. Pokud přijmeme Jeho existenci, nebude nám činit problém vysvětlit, proč existuje gravitace, proč existuje úžasně vyladěný vesmír, který poskytuje možnost života...nebude nám činit problém vysvětlit a pochopit proč existuje něco jako láska, krása, myšlení...

Jenom Bůh dává tomuto všemu smysl. Paradoxně zastánci "kultu vědy" nemohou nikdy zodpovědět, proč tu jsou, proč je tu svět, nebo kam směřují. Věda na to nemá odpovědi a ani to není jejím smyslem. Ignorací Boží existence vytváříme imaginární problémy a zdánlivě neřešitelné situace tam, kde ve skutečnosti vůbec nejsou."

Izaac Newton: "Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem."
27. 10. 2012 | 20:16

Sladký napsal(a):

Reppop- završím své sympatie k Vašim příspěvkům tímto tvrzením- navzdory vědě a jejím poznatkům- nebo ve shodě s nimi, s jejich praktickým vyústěním-napíši,že naprosto NIC NENÍ OBYČEJNÉ,SAMOZŘEJMÉ- naopak,VŠECHNO je podivuhodné,neobyčejné,zázračné.Bytí (včetně toho našeho,mého,vašeho,KOHOKOLIV je ZÁZRAK.
27. 10. 2012 | 20:17

Jáchym napsal(a):

Luba :
1) Měnit můžeme jen sami sebe - nemyslím, že měnit sebe sama je jednodušší než měnit druhé(ho). Spíše složitější Ani psychiatři nejsou úspěšnější v léčení sebe sama než v léčení svých kolegů. :-)

2) Ve složité síti sociálních vztahů je podle mne nesprávné až nemožné snažit se za každou cenu rozlišovat příčiny a od následků. Ono je tam takové kvantum interakcí, zpětných vazeb a zacyklení...

3) To, co říkáte o ekonomech a jejich magické víře v to, že jsou schopni predikovat chování lidí... Ano, jsou, pokud lidé uvěří, že se mají chovat podle toho či onoho modelu. V okamžiku, kdy modelu věřit přestanou, platnost předpovědí se vypaří.
27. 10. 2012 | 20:19

Luba napsal(a):

reppop,
chování mouchy není dobrý příklad "stupidity" ...

Moucha nemá kapacitu na to, aby se v krátké době naučila chování, které v lidskými pastmi nezasažené přírodě nepotřebuje ...

Já tu definici z Koukolíkových přednášek a knih znám. Není ovšem Koukolíkova, ale Wellesova.

Možná znáte i tuto definici: "Aby se systém choval zdánlivě inteligentně, nepotřebuje k tomu žádnou skutečnou inteligenci."
Známý je tzv. paradox čínského pokoje:

http://www.root.cz/clanky/paradoxy-umele-inteligence-turinguv-test-50-let-pote/

Např. včely se chovají velmi inteligentně, a jsou z hlediska vědců stále záhadné ... bodejť. Proti lidem jsou to dámy profesorky. Existují tu osmdesát miliónů let ... lidé jen pár set tisíc.
27. 10. 2012 | 20:33

aga napsal(a):

Luba

Především je to od lidí naprosto směšné a neinteligentní, definovat si "inteligenci" podle svých měřítek a pak se ji snažit napasovat na okolní svět a bytosti. Co asi tak je měřítkem naší slavné "inteligence"? Hadronový urychlovač, nebo ten bordel všude kolem nás a rychlost, s jakou zabíjíme vše živé na planetě a nakonec i sebe?
27. 10. 2012 | 20:40

Jemnický napsal(a):

Radkin Hozák
Biologickým zákonem pro živé bytosti je PŘEŽÍT.
U člověka je na biologickou "podnož" naroubována "duše".
Myslím, že Mistr to říká jasně: "Kdo pro mě obětuje život, získá jej".
Zákonem pro duchovní bytosti je NEZEMŘÍT, nepodlehnout druhé smrti.
V těchto "silových polích" někteří lidé podléhají psychopatickému jednání, protože je jejich založení nasměrováno pouze na PŘEŽÍT (pokud možno pohodlně).
V extrémním případě silových polí, která se indukují v mase paniku při jejím ohrožení (například při požáru v divadle) se začne psychopaticky chovat drtivá většina lidí (PŘEŽÍT). Nakonec to vede k zablokování východu a následně uhoření a ušlapání všech (včetně psychopatickému chování nepodlehnuvším).
27. 10. 2012 | 20:40

aga napsal(a):

PS

Stupidní je spíš člověk, který mouše to okno nacpe do cesty a ještě se jí posmívá, že je blbá. Jen počkej, zajíci, až tobě nějaká inteligence udělá něco podobného...
27. 10. 2012 | 20:42

Luba napsal(a):

ago,
no jo ... říká se tomu "antropocentrismus" ...

Přitom člověk je součástí přírody, na které je bezprostředně závislý každou buňkou své existence.
27. 10. 2012 | 20:44

jíra napsal(a):

aga

Já jsem četl něco dost jiného o vztahu pana Koukolíka ke spiritualitě, přímo od něho, nejen z té knihy. Považuje ji za něco docela přirozeného a potřebného. Ale zároveň je rozhodně proti tomu ji zneužívat k pochybné manipulaci s lidmi nebo víru považovat za vědeckou teorii, jak činí třeba kreacionismus.

Věda a vědění, to je dost rozdíl. Věda je věda a sluší se (i) u ní zachovat notnou míru soudnosti, aby seriózní přístup nepřerostl ve frašku. Jestli Bůh stvořil svět, bylo to Jeho Slovo a je to Jeho Dílo, ale o Jeho vědeckých metodách nemáme ani ponětí. Není lepší cesta vnímat plnými doušky s láskou krásu a pestrost světa, uplatnit své schopnosti podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, resp. snažit se v něm aspoň nedělat zbytečně nějakou paseku?

Doplnil bych, že podobně je nepřípustné dělat z vědy náboženství, což se vlastně taky někde děje. Vědecké teorie třeba z ekonomie slouží k podpoře stálé snahy o růst pro růst, ač to spíš vede k zadlužení a inflaci, velmoci nevyjímajíce. Nebo vědci typicky skrze své známé poznatky z archeologie a života dávných kultur popírají existenci zvláštních artefáktů z dávných dob, ač je mají přímo před očima, popř. je dokonce před veřejností schovávají a záhadně zašantročují. Jezuité z toho mnoho kdysi hromadně zničili, co zničit šlo, zůstaly jen zlomky.

Prostě nic se nemá přehánět, pak to bývá ode zdi ke zdi, ne-li dokonce hlavou skrz ni, setrvávání v tmářství či v omylu apod. Snad není nutné mít tu pro jistotu nějakou Planetu opic.
27. 10. 2012 | 20:48

reppop napsal(a):

Záškodník napsal(a):

Existence Boha dává mnohem větší logiku a smysl. Pokud přijmeme Jeho existenci, nebude nám činit problém vysvětlit, proč existuje gravitace, proč existuje úžasně vyladěný vesmír, který poskytuje možnost života...nebude nám činit problém vysvětlit a pochopit proč existuje něco jako láska, krása, myšlení...

Jenom Bůh dává tomuto všemu smysl. Paradoxně zastánci "kultu vědy" nemohou nikdy zodpovědět, proč tu jsou, proč je tu svět, nebo kam směřují. Věda na to nemá odpovědi a ani to není jejím smyslem. Ignorací Boží existence vytváříme imaginární problémy a zdánlivě neřešitelné situace tam, kde ve skutečnosti vůbec nejsou."
xxxxxx
Já myslím, že náš pohled se liší v tom, že já za tím vším nehledám žádný SMYSL. Prostě to tak je, protože to tak je. Přesněji řečeno, protože se nám to nyní tak jeví být.
V tomto kontextu jsem i skeptik pokud se týká odhalení PRAVDY. Mně vyhovuje Popperův pohled, že PRAVDA má smysl pouze jako něco k čemu se můžeme blížit, ale nelze toho dosáhnout. Pravdivost určitého pohledu nelze dokázat, lze pouze dokázat nepravdivost. Vyloučením nepravdivého pohledu se posunujeme blíž k pravdě.
Mimochodem, jednou z inspirací pro tuto hypotézu prý Popperovi byly právě pohledy na Vesmír od Newtona a Einsteina. Přestože Newtonovu teorii všechny experimenty potvrzovaly, ukázala se nakonec jako méně pravdivý pohled na Vesmír než teorie Einsteinova.
27. 10. 2012 | 20:58

aga napsal(a):

jíra

Když jde o moc, věda s vírou se klidně spojí - Vatikán je toho důkazem. Deprivant dokáže využít ku svému prospěchu oboje.

Jinak souhlas.
27. 10. 2012 | 20:59

Radkin Honzák napsal(a):

Velice děkuji za podnětnou diskusi, kterou jsem teď prostudoval a přidal bych k ní jednu zenovou bajku:
Člověk hledající pravdu vyhledal žáka a s velkou úctou mu položil otázku: Co je smyslem lidského života?
Žák zalistoval v knihách svého Mistra a sebejistě odpověděl: Lidský život není nic než výraz Božího bohatství.
Když pak hledající položil stejnou otázku Mistrovi, odpověď zněla: Nevím.
27. 10. 2012 | 20:59

aga napsal(a):

reppop

" ..PRAVDA má smysl pouze jako něco k čemu se můžeme blížit, ale nelze toho dosáhnout...

Ale přesně to samé tvrdila theologie dávno před Popperem. Mnozí kritizují "víru", aniž by věděli, o čem je řeč.
27. 10. 2012 | 21:02

reppop napsal(a):

To Luba

Díky za zajímavé informace.
Vraťme se tedy ke Koukolíkově přednášce, když Vám mé příklady nesedí. Říká tam, že v biologicko-kulturní evoluci Homo sapiens bylo kdysi nestupidní získat zdroje válčením. Avšak v momentu, kdy existují jaderné zbraně schopné mnohonásobně zničit lidskou populaci, tedy druh Homo sapiens, může se snadno získávání zdrojů (nyní např. ropy) válčením stát pro druh Homo sapiens maladaptivním. Třeba i jen kvůli nechtěné chybě. Když se podíváme na současnou situaci okolo ropného Iránu, lze si vyhubení druhu Homo sapiens v důsledku této (nyní) stupidní strategie sebou samým snadno představit.
27. 10. 2012 | 21:09

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opkakovat, když se to tu zase tak pěkně opakuje, co bych se nepřidal. A navíc začalo sněžit.

NIHIL NOVi

Dali nám cíl
místo věčnosti
schovali nekonečno
a nulu posunuli
ke středu
prý
plavte se všemi směry najednou
blázniví Kolumbové
jediné co najdete
je čas
který jste sami vymysleli
aby vaše slzy mohly
kanout
a písně úpět
o naději ...

Veselé krizování.
http://cdn.gajitz.com/wp-content/uploads/2009/11/reboot-universe-crosswalk-button.jpg
27. 10. 2012 | 21:15

reppop napsal(a):

Sladký napsal(a):
Reppop- završím své sympatie k Vašim příspěvkům tímto tvrzením- navzdory vědě a jejím poznatkům- nebo ve shodě s nimi, s jejich praktickým vyústěním-napíši,že naprosto NIC NENÍ OBYČEJNÉ,SAMOZŘEJMÉ- naopak,VŠECHNO je podivuhodné,neobyčejné,zázračné.Bytí (včetně toho našeho,mého,vašeho,KOHOKOLIV je ZÁZRAK.
xxxxxxxxxx
Díky moc! Naprostý souhlas. Vesmír (jehož i my jsme organickou součástí) je FANTASTICKÝ. Skutečný zázrak.
PS: Schopnost vidět a chápat je nejkrásnějším darem přírody člověku (A. Einstein).
27. 10. 2012 | 21:16

Petr B. napsal(a):

Psychopaté neexístují. Taková porucha v mezinárodní klasifikaci nemocí není. Existuje porucha osobnosti, což je určitá výchylka od průměrného chování (člověk trochu více introverní, trochu více extroverní, trochu více smutný, trochu více podezíravý atd.). Mnoho diskutérů zde má poruchu osobnosti, ale na tom není nic špatného, neboť, kdo z nás je normální (úplně průměrný). Autor má možná na mysli sociopatické chování (většina vězňů jsou vlastně sociopaté).
27. 10. 2012 | 21:17

Luba napsal(a):

aga, reppom,
Popper ovšem netvrdí, že pravdy nelze dosáhnout, ale právě naopak - že je velmi důležitá, ovšem nikdo není jejím majitelem, protože jde o "proces", nikoli o "stav".

Popper se tedy staví proti jakémukoliv dogmatismu.

A není dogmatičtější instituce, než je Církev svatá, operující s "vírou". Možná by se s ní mohly srovnat i některé "vědecké" instituce. Např. leckterá VŠ ekonomická ...
27. 10. 2012 | 21:22

mb napsal(a):

Není žádnou vzácností, že se vypracují až na hlavy států.
27. 10. 2012 | 21:22

mb napsal(a):

Viola napsala: Nejhorší je kombinace sportovec politik psychopat.

... vidíte, a já myslel, že máte václava klause celkem ráda ...
27. 10. 2012 | 21:26

mb napsal(a):

aga se zeptal: Necítíte za tím nějaký hlubší smysl, archetyp, princip?

... větší pes ...
27. 10. 2012 | 21:27

aga napsal(a):

Luba

Že je Církev dogmatická je pravda, ostatně, církev to nepopírá a na dogmatu staví. Alespoň je v tom upřímnější než věda, která dělá v praxi to samé a vytěsňuje to. Církve se nezastávám, naopak, ale ví lépe, o čem je řeč.

Popper nemůže říci nic určitého o tom, jestli nějaká Pravda je nebo není, může pouze sdílet svůj subjektivní názor. Procesem je hledání pravdy, všechny vědecké teorie jsou de facto pouze pokusy o popis toho výseku pravdy, který je autor teorie schopen vnímat. Sama pravda je mimo dosah našich lidských definic - jednoduše nejsme sestrojeni tak, abychom k ní mohli říci cokoli jiného než svůj subjektivní a omezený názor.
27. 10. 2012 | 21:34

reppop napsal(a):

Luba napsal(a):
Popper se tedy staví proti jakémukoliv dogmatismu.
A není dogmatičtější instituce, než je Církev svatá, operující s "vírou". Možná by se s ní mohly srovnat i některé "vědecké" instituce. Např. leckterá VŠ ekonomická ...
xxxxxxx
S vírou problém nemám, ale s náboženstvími ano. Takže souhlas s Vámi.
Pokud se týká vědeckých institucí, i tam můžete mít pravdu. Např. neoliberálové stále věří tomu, že existuje Homo economicus, ačkoliv třeba experimenty kognitivní neurovědy to vyvrátily. Kupodivu to vyvrací i někteří Nobelisti za ekonomii, např. Stiglitz. Zjevně se tedy tyto ekonomické školy nechtějí přiblížit pravdě, jde jim o to sloužit těm, pro které je jejich teorie výhodná (a za to jsou dobře placeni - u nás se jich též vyrojily houfy, někteří kandidují i na prezidenta). A tam je podobnost s církvemi víc než nápadná.
27. 10. 2012 | 21:35

Luba napsal(a):

Karl R. Popper: Logika vědeckého zkoumání

"... každý, kdo jakožto cíl a účel vědy navrhuje systém absolutně jistých neodvolatelně pravdivých tvrzení, odvrhne zajisté návrhy, které jsem zde učinil.
A totéž učiní i ti, kdož spatřují „podstatu vědy ... v její důstojnosti", o níž si myslí, že sídlí v její „celostnosti" a v její „skutečné pravdivosti a esenciálnosti".

Tito lidé budou stěží ochotni přiznat tuto důstojnost moderní teoretické fyzice, v níž já i jiní spatřujeme nejúplnější dosavadní uskutečnění toho, co nazývám „empirickou vědou".

Cíle vědy, jež mám na mysli já, jsou odlišné. Nepokouším se však odůvodnit je tím, že bych je představoval jako cíle pravdivé či esenciální. To by jen záležitost překrucovalo a znamenalo by to zpětný pád do positivistického dogmatismu.

Nakolik mohu vidět, je jen jedna cesta, jak racionálně argumentovat na podporu mých návrhů. Totiž analyzovat jejich logické důsledky: ukázat jejich plodnost - jejich sílu osvětlovat problémy teorie poznání.

Takže připouštím ochotně, že jsem byl na cestě ke svým návrhům v závěrečné analýze veden hodnotovými soudy a zálibami. Doufám však, že mé návrhy mohou být přijatelné pro ty, kteří si cení nejen logické přísnosti, nýbrž i svobody od dogmatismu; kteří hledají praktickou aplikovatelnost, které však neméně přitahuje dobrodružství vědy a objevů, které nás znovu a znovu konfrontují s novými a neočekávanými otázkami, vyzývajícími nás, abychom zkoušeli nové odpovědi, o nichž se nám ani nesnilo.

Pod čarou:
Věřím, že racionální diskuse je vždy možná mezi stranami zajímajícími se o pravdu a ochotnými věnovat pozornost straně druhé.
27. 10. 2012 | 21:37

skeptický napsal(a):

Doktore
To Beatles vylezli na nějakou horu v Tibetu,a ptali se na největší moudrost.
Llama jim praví : peníze na dřevo,předem.

Tak je to s celým vzděláním a sebejistotou.Jenomže Mistra,který by řekl nevím dnes nenajdete,protože všichni jsou žáci žáků.
27. 10. 2012 | 21:42

mb napsal(a):

Luba napsal(a):
Pažoute,
Klaus netrpí ničím ... to občané utrpěli Klause.

... to ovšem neznamená/nevylučuje, že Klaus je boží(m) dopuštění(m) ...

/hezký večer/
27. 10. 2012 | 21:43

aga napsal(a):

Luba

Mezi příslušníky církve se tu a tam taky našel slušný člověk. Jinak pro církev i pro vědu asi bude platit to samé, co pro zbytek světa. K moci se v jejich strukturách a hierarchii proderou deprivanti, a zmrší to.
27. 10. 2012 | 21:44

Luba napsal(a):

ago,
to je správná poznámka. Hierarchie psychopaty/deprivanty neodolatelně přitahují.

Závěr: Hierarchie nejsou dobré. Hierarchie škodí zdraví. Strmé hierarchie plodí iracionální řešení. Odstraňme strmé hierachie.
Nahraďme hierarchie heterarchiemi.

Heterarchie jsou rovnostářské. Heterarchie jsou demokratické. Heterarchie existují a jsou odzkoušeny přírodou jako funkční model soužití sociálních živočichů. Třeba včel :)
27. 10. 2012 | 21:53

reppop napsal(a):

aga napsal(a):
Jinak pro církev i pro vědu asi bude platit to samé, co pro zbytek světa. K moci se v jejich strukturách a hierarchii proderou deprivanti, a zmrší to.
xxxxxx
Skvělý postřeh. Viz:
http://www.blisty.cz/art/63425.html
http://www.blisty.cz/art/65677.html
Klíčové věty:
1. Podle článku profesora Ioannidise ze Stanford University, který uveřejnil prestižní časopis PLoS Medicine v roce 2005 a na který se odvolává také Sarewitz, je dokonce většina všech publikovaných vědeckých výsledků falešných.
2. Není žádným tajemstvím, že např. v biomedicíně panují spíše závody o to, čí výzkum bude ten lepší ve smyslu scientometrických kritérií, a strach, že konkurent nějak nekale zcizí naše výsledky.

Na základě osobních zkušeností jsem poměrně dost náchylný těmto tvrzením věřit.
27. 10. 2012 | 21:59

aga napsal(a):

Luba

Heterarchie jsou demokratické? Teď nevím přesně u včel, ale u sršňů matka manipuluje dělnice nějakými feromony, nemají zbla svobodné vůle. Jakmile matka přestane vyměšovat, sežerou ji.

Ona by ta hierarchie nebyla marná, nakonec třeba v rodech a klanech funguje docela dobře. Ale u druhu tak přemnoženého, jako jsou lidi, nebude fungovat nic, to je zřejmě nějaké celkem rozumné přírodní opatření proti přemnoženému škůdci.
27. 10. 2012 | 22:05

Luba napsal(a):

ago,
nezavádějte do popisu chování živočichů onen antropocentrismus.

Matka hmyzího společenstva nikým nemanipuluje. Feromony slouží k rozpoznání svých od cizích. Slouží i k navigaci a komunikaci.
"Vonný orgán" má přitom každá včela.

Je pravda, že když je matka stará, nevýkonná, zraněná, tak si včely vychovají jinou a starou zabijí. Na kvalitě matky totiž závisí jejich přežití.

Sršně se od včel liší např. tím, že zimu přežívá jen samotná matka. U včel zimu přečká celé včelstvo - dlouhověké "zimní" včely.

Včelstvo funguje jako mnohobuněčný organismus a jednotlivé "buňky" během svého života mění své funkce podle potřeb společenství.

Přednáška autora knihy Honeybee Democracy, Toma Seeleyho:
https://www.youtube.com/watch?v=JnnjY823e-w

Uryvek z knihy Jürgena Tautze: Fenomenální včely:
http://www.garten.cz/a/cz/6006-fenomenalni-vcely-nejvetsi-organ-vcelstva-plasty-a-jejich-funkce/
27. 10. 2012 | 22:19

mb napsal(a):

psychopat setne psychopata
každý kat najde svého kata
konec se dostaví natotata
čtverec se zaoblí do kulata ...
27. 10. 2012 | 22:23

mb napsal(a):

luba 15 10 odpověděl bohudík/bohužel správně ...
27. 10. 2012 | 22:25

Radkin Honzák napsal(a):

Mám dojem, že hierarchie je vynález matky přírody - pohleďme jen k nejbližším příbuzným, šimpanzům.
Ale bezproblémově (co víme) funguje jen do té doby, dokud skupina nepřekročí počet 170-180 jedinců. Tedy je skupinou, v níž každý ví o každém a tam patrně psychopatičtí jedinci nemají příliš šancí.

Mám ale jinou myšlenku: zde již zmíněná kniha Normana Doidge ukazuje, jakou potencialitu skrývá lidský mozek, čeho je tento orgán schopen při zacíleném úsilí. Je schopen zásadní změny včetně opuštění patologických preferencí uspokojení.
Zaznělo tu několikrát, že jediná změna je možná u každého jedince, pokud bude chtít. Otázka (ve stylu Carnegieho) zní: jak přivést každého jedince k tomu, aby chtěl?
Křesťanství (myslím teď víru, nikoliv církve) nabízí lásku. Ale kde ji vzít?
27. 10. 2012 | 22:25

reppop napsal(a):

Luba napsal(a):
Hierarchie psychopaty/deprivanty neodolatelně přitahují.
xxxxxxxx
S hierarchiemi je totiž spojeno soutěžení o postup výše v hierarchii. A na soutěžení (konkurenceschopnosti) je založena společnost ovládaná neoliberální ideologií. Což je jeden z hlavních důvodu proč zde deprivanti mají takovou váhu. Dokonce si myslím, že takovou, která nakonec povede k sebezničení tohoto systému (pokud dané komunity včas neopustí tuto zhoubnou ideologii). Konkurence v přírodě není cílem, ona je prostředkem k dosažení kooperace. Podobně jako bolest v organismu není cílem, je prostředkemn k donucení organismu aby to či ono nedělal. Neoliberalismus to se svou modlou "soutěžení všech proti všem" obrací, tj. nerespektuje Boha (= přírodní zákony).
27. 10. 2012 | 22:30

aga napsal(a):

Radkin Honzák

No pro začátek by stačilo nenabízet tak urputně a promyšleně nenávist, rozklad a zmar. Už jsem výše podotkl, že zatím zneužívají té plasticity mozku spíše negativní síly.
27. 10. 2012 | 22:31

pamětník napsal(a):

aga:
Nerad, ale musím Vás opravit. "Dogmatická věda" je contradictio in adiecto, buď je to věda anebo dogmatická disciplína, vědecká hypotéza není dogma.
27. 10. 2012 | 22:35

aga napsal(a):

Luba

Jakmile jste dal včely za příklad, zatáhl jste do toho antropocentrismus sám. Pak už záleží jen na tom, co si ze zmíněného příkladu vytáhnete a co potlačíte - co do něj promítnete.

Pro mne osobně tedy třeba brabeniště není tím, v čem bych chtěl žít, ale zdá se, že nás k tomu někdo chce dotlačit. Lidi prostě nejsou v daný moment na stejném stupni žebříčku duchovního vývoje, proto je naivní a nebezpečné myslet si, že může fungovat rovnost, volnost, bratrství. Ale přesně to nám budou deprivanti tvrdit - v takových vodách se jim nejlépe loví.
27. 10. 2012 | 22:36

aga napsal(a):

pamětník

To stejné platí o víře. Víra je svobodný a individuální vztah jedince s tím, co ho přesahuje.

Nebavíme se tu o ideálu, ale o realitě.
27. 10. 2012 | 22:38

pamětník napsal(a):

"Sama pravda je mimo dosah našich lidských definic"
Nic takového nebylo dokázáno a nejspíš neexistuje, je to myšlenkový konstrukt.
27. 10. 2012 | 22:41

pamětník napsal(a):

aga:
Však právě - o realitě. Věda ze samé podstaty dogmatická být nemůže, pokud vědec se drží dogmatu, přestává být vědcem.
27. 10. 2012 | 22:43

pamětník napsal(a):

"Víra je svobodný a individuální vztah jedince s tím, co ho přesahuje." Člověka přesahuje pouze lidstvo.
27. 10. 2012 | 22:44

Radkin Honzák napsal(a):

Ad pamětník:
Troufám si nesouhlasit s názorem, že člověka přesahuje pouze lidstvo.
Spirituální potřeby nemohou popřít ani ryzí materialisté, jen pro ně mají různá spekulativní vysvětlení, navíc je nalezneme u vývojově "nižších" živočišných příbuzných také. Bez zajímavosti není ani to, že se fyzici sešli s teology před pár dny v Ženevě, kde se pochopitelně pohádali, ale jedna skupina druhou uznala jako legitimního partnera k diskusi.
27. 10. 2012 | 22:50

Luba napsal(a):

ago,
inspirace přírodou přece není antropocentrismus.
Např. bionika je prosperující vědeckotechnický obor.
Když už, tak by šlo o biocentrismus, který nepoměřuje užitečnost přírody ve vztahu k člověku (měřítkem hodnot není hodnotitel), ale uznává přírodu jako hodnotu o sobě samé.
27. 10. 2012 | 22:57

aga napsal(a):

Lubo

Jakmile řeknete, že jsou včely "demokratické" , jste antropocentrický až na půdu. Mně to nevadí, a klidně se inspirujte, ale nevyčítejte mi to, s čím jste si začal.
27. 10. 2012 | 23:00

aga napsal(a):

RH

To je zajímavé, o tom setkání v Ženevě. A povzbudivé. Jestlipak se o tak pozitivní věci zmínila nějak významěji naše média?
27. 10. 2012 | 23:04

Luba napsal(a):

ago,
ale já jsem nenapsal, že jsou demokratické včely, ale heterarchie. Tzn. heterarchické uspořádání skupiny/týmu, společenství, firmy, státu ...
27. 10. 2012 | 23:06

skeptický napsal(a):

Pejcha.Ani nemusím hádat,že strana blahosklonně uznávající byli fyzici.
Ta druhá strana má učebnici metafyziky,ale nerozumí ji.A ani to neví.

Pane doktore,

Byl jste to Vy,kdo se zmiňoval o nějakých vlastních pokusech s holotropním dýcháním?
Pan Brom má nějaká dýchací cvičení pro děcka,jak píše.
27. 10. 2012 | 23:07

Radkin Honzák napsal(a):

Ad skeptický:
"o nějakých vlastních pokusech s holotropním dýcháním" jsem se nezmiňoval, mně byly proti mysli už při pohledu na pozvánku, kde na konci stálo: Přineste si sebou nějakou obuv na přezutí a igelitové sáčky na zvracení.
Holotropní dýchání vede ke stresu cestou respirační alkalózy (vydýchání CO2 jako kyselé báze a přebytek O2 jako zásadité) a při té příležitosti se vyvaklí různé vlny zdola.
27. 10. 2012 | 23:15

aga napsal(a):

Luba

Hergot, neuhýbejte. Napsal jste toto:

"..Heterarchie jsou rovnostářské. Heterarchie jsou demokratické. Heterarchie existují a jsou odzkoušeny přírodou jako funkční model soužití sociálních živočichů. Třeba včel :).."

A pokud si dobře vzpomínám, byl jste to vy, co poukázal v jiné diskuzi na to, že jediná známá lidská skupina, která to zkusila, jsou židé, a podle vás jim to moc nefunguje. Pokud jsem si vás spletl s jiným nickem, omlouvám se. Ostatně, v té diskuzi jsem odvětil, že si myslím, že jim to funguje, ale rozhodně by jejich model nefungoval v globálním měřítku, ani pro globální použití není určen.
27. 10. 2012 | 23:15

mb napsal(a):

Neodporování násilí - nic lepšího si násilní antisociální psychopaté nemohou přát!
:-)

I ten mírumilovný král Miroslav ovedl ochránit svou zemi před agresorem.

... to byla ehm pohádka ago ... ve skutečnosti jsme Hitlerovi pohraničí vydali ( byli přinuceni vydat ) ...

jsem pozadu ... toho času v 19 10
27. 10. 2012 | 23:18

Luba napsal(a):

ago,
možná jste si nevšil té dvojtečky se závorkou ...
Některé detaily jsou důležité.

P.S.: Určitě jsem nepsal o židech. Maximálně o izraelských kibucích jako o dočasně funkční aplikaci komunismu.

P.S.S: "Hergot" ... je vidět, že jste vskutku pobožný.
27. 10. 2012 | 23:22

Luba napsal(a):

Oprava: ... nevšiml ...
27. 10. 2012 | 23:23

skeptický napsal(a):

Doktore
Díky za info.
Ta úplně poslední vlna zdola by měla být duše.
27. 10. 2012 | 23:24

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Spirituální potřeby nepopírám, jenom vím, že je lze vysvětlit materiálně. Přijímané nehmotné vjemy působí změny v hmotě CNS a tyto změny bývají často příjemné až návykové. Ostatně jistě o tom víte, pane doktore, víc detailů než já.
27. 10. 2012 | 23:25

mb napsal(a):

k repop vs. aga ... diskuze o tom že nám vládnou ilumináti či že politici jsou nastrčené loutky je kontraproduktivní, a ztrátou času ...

byť to že je někdo paranoidní nevylučuje, že je sledován ...
27. 10. 2012 | 23:27

skeptický napsal(a):

P.S.
Ta poznámka na pozvánce je rozumná.Já se taky zouvám,a na návštěvě po obědě bleju na záchodě.
27. 10. 2012 | 23:27

skeptický napsal(a):

mb
Velká pravda,protože s tím nic nenaděláme.
27. 10. 2012 | 23:31

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Ještě jsem zapomněl se zmínit o tom, že právě ty spirituální vjemy jsou původu lidského zrovna tak, jako všichni ti bohové včetně Nejvyššího. Jde vlastně o myšlenkový metabolismus.
27. 10. 2012 | 23:33

Radkin Honzák napsal(a):

Myšlenkový metabolismus se mi moc líbí.
Připomněl mi předscénu Wericha s Horníčkem, kde "novinářem" zpovídaný Werich říká: Pak mám pomalý metabolismus. Ano, Napište to tam. A napište, že mám dva: rychlý a pomalý. Stejně lidi říkají, co všechno nemám, tak ať záviděj!

Nojo, ale jak to, že ten myšlenkový metabolismus je tak uniformní třeba v zážitku blízké smrti (=Moodyho fenomén), kdy všichni viděj totéž a kdy i ty detaily (např. že doprovázející postava je Merkur s různými typickými atributy, jako je "šat barvy měňavé" což popsal utopený kanoista v Bánskej Bystrici, přestože o mytologii a navíc jejích neveřejných podrobnostech známých jen zasvěcencům vědí starou Bellu) se najdou skrz naskrz (to je překlad z němčiny) různými kulturami?
A co sloni a jejich pohřbívání zemřelých druhů? A návštěvy jejich hrobů?
Já bych to tak jednoduše neviděl.
27. 10. 2012 | 23:42

Luba napsal(a):

"... všichni viděj totéž ..."

Starej Jung tomu říkal "archetypy" ...

https://www.youtube.com/watch?v=LOxlZm2AU4o
27. 10. 2012 | 23:49

mb napsal(a):

záškodník napsal: Bůh se projevuje ve všem, co existuje".

... no pokud je, bůh tak se MUSÍ projevovat ve všem, co existuje ... / to jaksi vyplývá z definice ´stvořitele´/
27. 10. 2012 | 23:53

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
Ano, ten rychlý Werichův metabolismus byl metabolismus 603. :)
"je tak uniformní třeba v zážitku blízké smrti (=Moodyho fenomén)" Někde jsem četl o předsmrtném zúžování zorného pole umírajícího až do podoby tunelu; jinde subjektívně vnímané světélkování snad čípků v očích - zkuste si zatlačit na zavřené oko, tedy víčko, a sledovat, co vidíte (šat barvy měňavé)..atd.
Sloni nemohou mít svůj myšlenkový metabolismus? O bonobech i šimpanzech je to známo.
27. 10. 2012 | 23:54

mb napsal(a):

skeptický, já to myslel naopak, ale váš výklad / percepce je rovněž možný/á ... :-)
27. 10. 2012 | 23:55

aga napsal(a):

mb

ale to je vaše definice, ne Jeho definice. I ten pojem MUSÍ je váš, a On se mu může jen smát...
27. 10. 2012 | 23:56

aga napsal(a):

pamětník

Škoda že jste nejel na ten pokec do Ženevy, vysvětlil byste to tam těm amatérům, a příště už by nemuseli utrácet za hotel...
28. 10. 2012 | 00:00

Luba napsal(a):

Carl Gustav Jung: Duše a smrt

"(...) Duše obsahuje tolik záhad co svět se svými ga­laktickými systémy, skýtajícími tak vznešenou podívanou, že jen duch zcela bez fantazie si nedokáže připustit svou nedostateč­nost. ...

Kdyby tedy někdo z potřeby svého nejniternějšího citu anebo proto, že souhlasí s pra­starými moudrostmi lidstva, anebo z psychologické skutečnosti výskytu „telepatických" vjemů vyvodil závěr, že se psyche hluboce podílí na bezčasoprostorové formě bytí, a patří tím tudíž k tomu, co se nedostatečně a symbolicky označuje jako „věčnost", nemohl by mu kritický rozum nabídnout nic jiného než vědecké „non li­quet".

Nadto by měl nedocenitelnou výhodu v tom, že by se sho­doval s univerzálně rozšířeným „penchant" lidské duše, který exis­tuje od nepaměti.

Kdo takový závěr nedělá, ať už ze skepse anebo proto, že se bouří proti tradici, z nedostatku odvahy nebo z po­vrchnosti své psychologické zkušenosti nebo z bezmyšlenkovité ig­norance, má statisticky velmi malou vyhlídku, že se stane prů­kopníkem ducha, ale zároveň si může být jist, že se dostane do rozporu s pravdami své krve.

Zda jsou koneckonců tyto pravdy absolutními pravdami, nebo ne, nebudeme s to dokázat nikdy. Sta­čí, že tu jsou jako „penchant", a víme dostatečně, co znamená do­stat se s těmito „pravdami" do lehkomyslného konfliktu: znamená to totéž jako vědomé ignorování instinktů, znamená to totiž vy­kořenění, dezorientaci, absenci smyslu - a jak se tyto symptomy méněcennosti ještě jinak nazývají.

Je jedním z nejfatálnějších so­ciologických a psychologických omylů, na které je naše doba tak bohatá, že se člověk tak často domnívá, že se něco může stát od určitého okamžiku něčím docela jiným. Že se například člověk může od základu změnit nebo že by mohla být objevena nějaká formule nebo pravda, která by znamenala zcela nový počátek apod.

Byl to pořád ještě zázrak, jestli se vůbec něco podstatně změnilo nebo dokonce zlepšilo.

Odchýlení od pravd krve vyvolává ustavičný neurotický neklid, něco, čeho bychom mohli mít v dnešní době už pomalu dost.

Ustavičný neklid vytváří ztrátu smyslu a nesmysl­nost je duševní utrpení, které naše doba v celém jeho rozsahu a celém jeho dosahu ještě nepochopila."

Zdroj:
http://www.teksty.wz.cz/jung-duse_moderniho_cloveka/08-duse.html
28. 10. 2012 | 00:03

mb napsal(a):

mimochodem ... to mě přivádí k mému letitému sporu s vlkem ...

kdy jsem razil tezi, že čím stupidnější blog , tím stupidnější diskuze ( a naopak ) ...

že pod inspirativnim ( a inspirujícím ) blogem, je i zajímavá diskuze ...

tak tohle by třeba mohla být empirická opora / nehledě na blogy Klánovy, že ... /

zatim
28. 10. 2012 | 00:04

mb napsal(a):

aga ... přemýšlejte se mnou ... jsem ( je stvořitel ) ... ergo se ve /svém / stvoření MUSÍ chtě něchtě nějak promítnout, zrcadlit, zobrazit ... zkuste mi to vyvrátit, díky ...

tedy ještě jednou: je li někdo stvořitel, ve svém stvoření se musí nějak projevit ... zatim ...
28. 10. 2012 | 00:06

Radkin Honzák napsal(a):

Ad pamětník:
Co já vím, oči se zatlačujou až nebožtíkům definitivně mrtvým.
Moodyho fenomen není jen při klinické smrti, ale také v situacích, kdy si člověk MYSLÍ, že je ohrožen na životě a jinak je jeho organismus intaktní.
A jaký metabolismus vede slony k obřadům pohřbívání (chápu, třeba mají taky zákon o pohřebnictví - a jak nám byl dobrej: celých dvacet let na něm jel transplantační program, protože MZd nebylo schopno dát na papír něco nového) a návštěvě hrobů svých zesnulých?
28. 10. 2012 | 00:06

mb napsal(a):

leda by se teda ve svém stvoření záměrně projevit nechtěl, ale proč by to u boha dělal, hm ?
28. 10. 2012 | 00:09

aga napsal(a):

mb

Neumíte překročit vlastní stín. To, co předvádíte, je vaše logika, lidská logika. Dokazujete jen formální platnost prázdných slov podle lidských pravidel, která nemusí platit ani pro všechny lidi, natož pro celý vesmír.

Podle mé logiky se všemohoucí stvořitel nemusí projevit, a i kdyby se chtěl projevit, tak to neznamená, že ho uvidíte - třeba ještě nemáte oči k vidění.

Že je Tvůrce ve stvoření obsažen už by byla pro mne přijatelnější formulace.
28. 10. 2012 | 00:13

skeptický napsal(a):

Podle moudrého rčení,že stejné příčiny mají stejné důsledky není důvod,proč by poslední vjemy při umírání měly být různé.
Sloni možná pohřbívali sami z výšezmíněných důvodů.

Blbé je,co se teď s těmi orgány kšeftuje,že nějaký zapojený lékař si nějakého vyhlédnutého dárce,který o tom neví, nechá umřít na náhradní díly.

V Polsce byl nedávno skandál,kdy záchranky štědře napíchaly do zachraňovaných lék,a pak jely rovnou k funebrákům pro bakšiš.

V New Yorku s orgány kšeftovali rabíni,ale tam to bylo shledáno jako vlastně bohulibá služba.Ledvinka za čtvrt milionu,nekupte to.
28. 10. 2012 | 00:15

pamětník napsal(a):

aga:
Já si spíš myslím, že je škoda, že to nemohu vysvětlit osobně Vám. Do Ženevy bych se netrmácel, měli jsme dva faráře různých konfesí v rodině, stačilo.
28. 10. 2012 | 00:16

mb napsal(a):

záškodník 20 : 16 ... to je podobné Groffově argumentaci v ´Kosmické hře´ ...

... chtěl jsem se pana Honzáka zeptat na Stanislava Grofa, zda byli v nějakém kontaktu v 60 letech nebo tak někdy ...

a na nazor případně komentář ...

-... děkuju ...
28. 10. 2012 | 00:17

Radkin Honzák napsal(a):

Klid, nám už ji taky nějaký dobrák nabízel za byt 2+1 na Vinohradech (nevím, proč zrovna tam) a doživotně zaručený invalidné důchod.
A stačí vyklepnout: sháním ledvinu.
Já vím že dneska bude v tuhle dobu jen23:20, ale tělo hlásí, že odbila dvanáctá hodina, což je můj čas. Těším se na zítra!
28. 10. 2012 | 00:20

mb napsal(a):

ad aga 0: 13 - proč myslíte že jsou ta slova prázdná ? / neodkazují k něčemu či někomu ? :-) /

no vidíte , kompromísek na závěr: Tvůrce ve stvoření obsažen ...

to je pěkná formulace ... vidíte ... nic jiného jsem se ostatně ani nesnažil sdělit ... je li tvůrce, pak je ve (svém) stvoření nějak obsažen ... / a naopak je li něco stvořeno, pak je v tom stvoření nějak obsažen tvurce / jj ... vidite jak vám to hezky jde ... zatim :-)
28. 10. 2012 | 00:21

Luba napsal(a):

Jung o rozchodu s Freudem:

"(...) Vzpomínám si ještě živě, jak mi Freud říkal: „Můj milý Jungu, slibte mi, že se nikdy nezřeknete sexuální teorie. To je ze všeho nejdůležitější. Podívejte se, musíme z toho udělat dogma, neotře­sitelnou baštu."

To mně říkal pln vášně a tónem, jako když otec říká: „A slib mi jen, můj milý synu: chod každou neděli do kostela!"
Poněkud udiven jsem se ho zeptal: „Baštu - a proti čemu?" Na­čež odpověděl: „Proti přívalu černého bahna -" zde na okamžik zaváhal a dodal: „- okultismu."

Především mě vyděsila „bašta" a „dogma". Neboť dogma, tj. vyznání, o němž nelze diskutovat, vyslovuje přece člověk jen tehdy, chce-li jednou provždy potlačit pochybnost. To však nemá už nic společného s vědeckým úsudkem, nýbrž jenom s osobním mocenským pudem.

Byl to náraz, který zasáhl životní jádro našeho přátelství. Věděl jsem, že bych se s tím nikdy nemohl smířit. Zdálo se, že Freud pod „okultismem" rozumí skoro všechno, co dovedly o duši vypovídat filozofie a náboženství včetně parapsychologie, která v oněch dnech vznikala.

Pro mě byla sexuální teorie právě tak „okultní", tj. nedokázanou, pouze možnou hypotézou jako mnohá jiná spekulativní pojetí. Vědecká pravda byla pro mě hypotézou, která uspokojuje v tu chvíli, avšak nikoli článkem víry pro všech­ny časy. ...

Rozhovor s Freudem mně ukázal, že se obával, že by numinózní světlo jeho sexuálního poznání mohlo být uhašeno „přívalem čer­ného bahna". Tím vznikla mytologická situace: boj mezi světlem a temnotou. To osvětluje numinóznost této záležitosti a okamžité užití náboženského prostředku obrany - dogmatu. ...

Sexuální interpretace na jedné straně a mocenské záměry „dog­matu" na straně druhé mě v průběhu let přivedly k typologickému problému jakož i k polaritě a energetice duše.

Poté následovalo několikaleté zkoumání „černého přívalu bahna okultismu"; snažil jsem se pochopit vědomé a nevědomé historické předpoklady naší současné psychologie."

Zdroj:
http://www.teksty.wz.cz/jung-duse_moderniho_cloveka/16-sigmund.html
28. 10. 2012 | 00:22

pamětník napsal(a):

Radkin Honzák:
No tak tedy přitlačit, jinak samozřejmě uvidíte šaty měňavé barvy skutečně až v předsmrtném kómatu.
Neřešil jsem, jaký je spouštěcí mechanismus Moodyho efektu, zřejmě je taktéž součástí myšlenkového metabolismu. Ostatně jistě víte, že mnoho vjemů člověk akvíruje podvědomě a tudíž obtížně lze rozhodnout, s čím v životě se setkal a s čím ne. Anebo toho kanoistu zpovídali v hypnóze?
Co se týče slonů, třeba by jim vadilo obrovské hnijící tělo donedávna živého jejich druha.
28. 10. 2012 | 00:28

aga napsal(a):

pamětník

Snad se nebudete zlobit, když se stotožním s názorem těch autorit, které to vidí podobně jako pan doktor Honzák - ať už vědeckých či duchovních - o jejichž kvalifikaci k posouzení dané věci mám více informací než o té Vaší.

mb

Ta slova jsou prázdná proto, že nemají obsah. Alespoň jste mě chtěl přesvědčit metodou klasické logiky, ne tím, že byste věděl něco o tom, o čem mluvíte.

Stejně je zajímavé, jak jsou "racionalisti" skálopevně přesvědčeni, že lidská zkušenost Boha je lidský konstrukt, zatímco třeba lidmi vymyšlená matematika či logika jsou zjevení nějaké vyšší nelidské pravdy. Obdivuhodná schopnost sebeklamu.
28. 10. 2012 | 00:30

Luba napsal(a):

Martine,
pan doktor se s Groffem osobně znal a spolupracovali spolu, tuším, při těch experimentech s diethylamidem kyseliny lysergové.

Zmínil se snad o tom v Hyde parku na ČT-24:
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/19.9.2012/
28. 10. 2012 | 00:30

aga napsal(a):

Luba

Jojo, taky jsem docházel k jedné člence té původní bandy, a taky od toho dala ruce pryč. Vyrostla na faře, a proto neměla flanďáky ráda, ale výše zmíněná zkušenost v ní zanechala podobně otevřený přístup jako u zdejšího pana doktora.
28. 10. 2012 | 00:37

pamětník napsal(a):

aga:
Proč bych se zlobil??? A co moje kvalifikace má dočinění s hodnotou argumentu? Je přece přirozené, že člověk věří tomu, čemu věřit chce. Pokud jste se domníval, že Vás chci k něčemu přemluvit, šlo o nedorozumění.
28. 10. 2012 | 00:37

mb napsal(a):

jo dík luba ... já chtěl stejně ( navíc ) nějaké postřehy, názory, hodnocení a tak ... :-)) treba r.h. ještě odpoví ... :-)

aga ... jak nemají obsah ? vy nerozumíte jejich obsahu ? co vám dovoluje hodnotit obsah těch slov a vyhodnotit je jako smysluprázdná?

aga ... ani jsem vás snad nechtěl přesvědčit, jen jsem si tak říkal, že je li něco stvořeno, pak to předpokládá stvořitele ... to je asi tak vše ... no a vaše definice mi zcela vyhovuje / Tvůrce je ve stvoření obsažen /

zdravím vás srdečně ... :-)
28. 10. 2012 | 00:41

aga napsal(a):

pamětník

Základní kvalifikací ve věci víry je osobní zkušenost s ní. To nenahradí ani deset farářů v rodině. Víra není přiznaně záležitostí racia, proto racionální argumenty mají v tomto případě hodnotu nulovou. Je to dost logický argument?
28. 10. 2012 | 00:41

skeptický napsal(a):

Jak by ty šaty měňavé barvy viděl barvoslepý?
Při exitu dochází k poluci.Proč? Blahem?

Mívám barevné sny po bramborovém salátu.Poluci bohužel ne.

Ještě zpátky k identifikaci psychopata : Mám rád tvrdý chleba.Je tam nějaká hlubší souvislost?
28. 10. 2012 | 00:43

aga napsal(a):

mb

Co se týče obsahu slov o víře viz má odpověd pamětníkovi.

Taky srdečně zdravím :)
28. 10. 2012 | 00:43

mb napsal(a):

reppop a stupidita ... popaměti myslím že koukolík definuje stupiditu tak, že stupidní člověk svým chováním / důsledky svých činů a rozhodnutí / kromě ostatních poškodí i sám sebe ... proto myslím že ten příklad s mouchou nebyl vhodný ... masivní ničení životního prostředí se patrně dá nazvat stupidním chováním ( viz. aga: 20:40)

a já už pomažu spát taky brou
28. 10. 2012 | 00:47

skeptický napsal(a):

Ach jo.
Každý normální člověk snad spí ve dne.
28. 10. 2012 | 00:49

pamětník napsal(a):

aga:
Ano, připomněl jste mi moje dětství, kdy jsem docházel do Nedělní školy, říkali to tam také. Proto vím a také s Vámi souhlasím, že víra není záležitostí racia, avšak Váš výrok o nulové hodnotě racionálních argumentů se míjí s realitou a mimo jiné už jenom proto není logický. Snesl jsem do této diskuze dost argumentů pro racionální základ interpretace fenoménu náboženské víry, které nelze šmahem odbýt lacinou námitkou o iracionální podstatě víry.
28. 10. 2012 | 00:53

mb napsal(a):

Třeba včel :) ... a finů ...
28. 10. 2012 | 00:59

pamětník napsal(a):

skeptický:
Blýskavě.
Z nedostatku kyslíku. S přidušením se občas experimentuje při sexuálních hrátkách.
28. 10. 2012 | 01:00

aga napsal(a):

pamětník

Možná se můj výrok míjí s vaší realitou, s mou se ale nemíjí. Nebo snad vaše realita je nějak nadřazena té mé (a dalších věřících, často vědecky erudovaných lidí)?
28. 10. 2012 | 01:01

aga napsal(a):

skeptický

Obliba tvrdého chleba by spíš mohla přispět k identifikaci hlodavce, s tím psychopatem uvidíme, co řekne odborník.
28. 10. 2012 | 01:07

pamětník napsal(a):

aga:
Neexistuje žádná Vaše či moje realita, pouze Vaše či moje její vnímání, realita je objektívní an sich.
28. 10. 2012 | 01:09

pamětník napsal(a):

Už jednou jsem napsal, že každý věří tomu, čemu věřit chce. Nevím tedy, proč by i vědecky erudovaný člověk nemohl věřit, pokud chce, on si to každý v hlavě zracionalizuje.
28. 10. 2012 | 01:12

aga napsal(a):

pamětník

Takže vaše vnímání vnímá tu realitu an sich a moje ne? Jen vy neracionalizujete, a vy můžete posoudit objektivně, čí argumenty se míjí s tou realitou an sich a čí naopak?
28. 10. 2012 | 01:15

pamětník napsal(a):

aga:
Já v diskuzi neutíkám od racionality jako Vy, takže oprávněně mohu považovat svou pozici bližžší k realitě an sich než tu Vaši.
28. 10. 2012 | 01:21

petrvileta napsal(a):

To jsou mi otázky :-) Proč Bůh stvořil Satana, rakovinu, psychopaty. Raději se zeptejte, proč člověk stvořil Boha a hlavně, jaký člověk. No ano, Boha člověk stvořil k ovládání ostatních a byl to samozřejmě psychopat. Ale jak to funguje, co? Už tisíce let. Různí ti duchové, příšery, bohové, mimozemšťané ... hezky tím jdou davy ovládat.
28. 10. 2012 | 03:28

Dalibor Štys napsal(a):

Ad profesor Koukolík:
Profesor Koukolík měří na přístrojích a interpretuje, proto má na věc pohled měřiče a interpretátora. Největší půvab počítačové doby spočívá v tom, že měření je možno hodně kompletně vyhodnotit a vztáhnout k určitému modelu.

To reppop ad biomedicínské výsledky: O tom nedávno pěkně psal Petr Šebo v diskusi na české pozici http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/elitni-%E2%80%9Estavitel%E2%80%9C-rostlin-jiri-friml-vi-jak-mohla-ceska-veda-vzkvetat a http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/dalsi-dukaz-jak-vedci-fixluji

Ale souvisí to s tématem v prvním odstavci. Biologové - mezi ně počítám i lékaře, sociology apod. - se tak strašně často objektivního vyhodnocení svých výsledků bojí a reagují arogantně. Když už, tak statistika pro ně skončila maximálně s normálním rozdělením. Ale to neexistuje ani na úrovni elektronů (viz např. články Bialynického-Biruly). Pokud normální rozdělení vidíme a z dat není možno "vytáhnout" nějaké jiné, jedná se převážně o šum a tudíž nejsme z měření schopni vytáhnout podstatu jevu. (Omlouvám se za zjednodušení, je to na několik přednášek.)
28. 10. 2012 | 05:11

tangram napsal(a):

Radkin Honzák

Dobré ráno pane doktore .....tedy jestli sem ještě nakouknete ;-)
Děkuji za zajímavý blog, nutí k přemýšlení.
Mám dotaz: psychopati své oběti zraňují ( nikoli nutně fyzicky), aniž by si připustili sebemenší vinu, neprožívají soucit,lítost, stud, rozpaky... prostě žádné běžné pocity normálních lidí se svědomím.
Lze psychopata nějak "zranit"? Může se on stát obětí? Koho? Ještě většího psychopata? Je v takovém případě schopen nějaké empatie ve vztahu k ostatním? Hraje roli vyšší věk?
28. 10. 2012 | 07:13

Luba napsal(a):

Přátelé,
blahopřeji nám všem k výročí zaniklého samostatného Československa. Přeji zajisté i všem psychopatům, psychopatkám a psychopatčatům, protože bez nich by tady byla trochu nuda :)
28. 10. 2012 | 08:07

reppop napsal(a):

mb napsal(a):
reppop a stupidita ... popaměti myslím že koukolík definuje stupiditu tak, že stupidní člověk svým chováním / důsledky svých činů a rozhodnutí / kromě ostatních poškodí i sám sebe ... proto myslím že ten příklad s mouchou nebyl vhodný ... masivní ničení životního prostředí se patrně dá nazvat stupidním chováním ( viz. aga: 20:40)
xxxxxxxx
Ten pohled na stupiditu, který zmiňujete, vychází z Cipollových zákonů stupidity, ale já reagoval na citovanou přednášku Koukolíka, kde je stupidita definována v jiném kontextu. Masivní ničení životního prostředí člověkem je ovšem příkladem, který sedí na oba pohledy.
28. 10. 2012 | 08:56

reppop napsal(a):

To Dalibor Štys

Díky za informace a zajímavé odkazy, přečtu si to.
28. 10. 2012 | 09:01

Luba napsal(a):

Dalibor Štys napsal:

"Profesor Koukolík měří na přístrojích a interpretuje, proto má na věc pohled měřiče a interpretátora."

Člověče, Štys,
to jsem si myslel, že jste informovanější. Touto jedinou větou jste dokázal, že o práci patologa/neuropatologa a díle dr. Koukolíka mnoho nevíte. Přesto se k němu vyjadřujete.

Nejste náhodou oním specialistou dle definice Ortegy y Gasseta?

"... "Specialista" v politice, v umění, ve společenských otázkách i v ostatních vědních oborech zaujímá stanoviska primitivní, stanoviska omezenečkova, ale zaujme je energicky a nadutě, aniž by si připouštěl, v tom je ten paradox, mínění specialistů těchto oborů. Tím, že ho společnost specializovala, učinila ho hermetickým a spokojeným ve své omezenosti, tento vnitřní pocit moci ho však pudí k tomu, aby se snažil nabýt vrchu i mimo svou specializaci."

Zdroj:
http://www.hint.cz/vasina/vasina14.htm

Přes Vaše zdání, dr. Koukolík takovým specialistou není. Právě Koukolík se od svého okolí liší značným všeobecným rozhledem v aktuálním vědeckém poznání a tolerancí k jiným názorům.
Ale je samozřejmé, že na svých přednáškách prezentuje i názory své.

P.S.: Patolog vyslovuje konečný verdikt o správnosti a úspěšnosti léčby bývalého pacienta. To, co klinik pouze odhadoval, to patolog před sebou vidí. Tak jakápak interpretace a modely?
28. 10. 2012 | 09:17

Adolf napsal(a):

Hm, v Hyde Parku to ušlo.
Ano, politici jsou psychopati, proti tzv. zločincům násilným se ovšem vymezují tím, že ač exhibicionisti, jsou ve skutečnosti zbabělí, proto využívají stát, jehož jménem působí, a za který se schovávají.
Z článku ovšem vyplývá, že ten, kdo uvedeným způsobem popsal test, patří také mezi psychopaty. Některá jeho přirovnání o jednotlivých bodů jsou až dětinská.
28. 10. 2012 | 09:17

Pavel Bela napsal(a):

Posílám úpřímnou zdravici dnešnímu sletu psychopatů na tomto profilu. Sešli jste se zde opravdu v hojném počtu, k čemuž vám z celého srdce gratuluji..!
28. 10. 2012 | 09:33

buldatra napsal(a):

Schválne, jestli jste psychopati:
Opravdová kvízová otázka: Jedna mladá dáma byla na
pohřbu své matky, kde se potkala s jistým mladým mužem, jehož neznala. Ten pán byl tak okouzlující a tak hrozne podobný jejímu vysnenému ideálu muže, že se do nej okamžitě zamilovala... A pak, po nekolika dnech, zavraždila svou sestru.
A nyní ta otázka: Proc svou sestru zabila?
Nejdříve si to řádně rozmyslete, a až PAK se podívejte
dolů....
.
.
.
Ona totiž doufala, že se ten frajer objeví i na tomhle pohřbu.
Takže, pokud jste odpověděli správne, pak premýšlíte jako psychopat.
Tuto testovací otázečku vymyslél hociaký hodně slavný psychiatr z Emeriky, který se snažil zjistit, kolik lidí má stejnou mentalitu jako psychopatičtí zabijáci.
Mnoho zatčených sériových vrahu na tento testíček odpovědělo "správne."
No a vy, pokud jste správně neodpověděli, jste v pohodě.
Pakliže tuto otázku položíte nějakému svému známému, a ten
trefí jackpot, měli byste si asi od něj raději držet kapánek dyštanc.
Páč, jistota je jistota.
28. 10. 2012 | 09:36

aga napsal(a):

pamětník

Aha, to jsem nevěděl, že realita se skládá pouze z racionality, a proto ten, kdo nemá přístup ani ke své iracionalitě, či snad dokonce zcela iracionálně popírá, že nějakou má, a obecně si myslí, že iracionalitu může a umí zvládnout rozumem, má patent na její posuzování.

Znovu a naposled, pane. Bavíme se o víře, která je z principu iracionální a individuální. To, že jste si něco přečetl o obecné podstatě náboženství, vám dává takové právo posuzovat mou realitu, kde hraje víra roli, jako někomu, kdo si přečetl něco o obecné podstatě lásky, ale neumí milovat a nikdy nemiloval, posuzovat mé milostné vztahy.
28. 10. 2012 | 09:40

Luba napsal(a):

Díky, Belo!

Pozdravujte Sebastiána ... Haf!

https://www.youtube.com/watch?v=vAlR9JWULEw
28. 10. 2012 | 09:42

aga napsal(a):

Luba

ad váš spor se Štysem

Kdyby se pan Koukolík vyjadřoval pouze k předmětu své specializace, pak by to bylo v pořádku. On se ale na základě toho, že se hrabe v mrtvém mozku, vyjadřuje o chování živých lidí, navíc živých lidí ve vzájemné interakci, a tady už vidím čertovo kopýtko.

Zrovna tak se mi hnusí vývoj, kdy neurologové měří živý mozek všemi možnými technologickými metodami, pátrajíce například po "centru dobra a zla", centru Boha atd. Ve věku, kdy vše ovládají psychopati, jsou takovéto zbraně v jejich rukou čirý horor.
28. 10. 2012 | 09:55

mb napsal(a):

( více méně souhasím s pamětníkem 0:53)

Boha člověk stvořil k ovládání ostatních a byl to samozřejmě psychopat.

/ anebo bůh stvořil viletu, který by mohl napsat že boha stvořil psychopat /

Lze psychopata nějak "zranit"? Může se on stát obětí? Koho?

heslo: david rath a litoměřická vazební věznice ...

/ ale reflexi vlastních vin nečekejte /
28. 10. 2012 | 09:59

Luba napsal(a):

ago,
pro Vás platí totéž, co pro Štyse ...

Nejprve se s knihami dr. Koukolíka seznamte, a pak se vyjadřujte. Jste mimo. Mj. se dozvíte, že neurologové ani neuropatologové po nějakém "centru dobra a zla či Boha" v mozku nepátrají. Mozek je hlavně nejdokonalejším nástrojem adaptace.

Napřed študujte, pak mudrujte ...
28. 10. 2012 | 10:01

Pavel Bela napsal(a):

Luba : Obdivuji Vaši znalost cizích jazyků. Ohromil jste mě, domníval jsem se, že znáte pouze to své Ý-Á..!
28. 10. 2012 | 10:04

aga napsal(a):

Luba

Viděl jsem dokumenty (jsou na i na youtube), které dokazují opak. Pokud pan Koukolík tvrdí, že to není pravda, eufemisticky řečeno odkládní pozornost. Prostě promiňte, že pana Koukolíka nepovažuji za takového boha neomylného, jako Vy, mám k tomu své osobní důvody.
28. 10. 2012 | 10:14

aga napsal(a):

PS

http://www.novinky.cz/veda-skoly/265506-vedci-nasli-boha-v-ruznych-castech-lidskeho-mozku.html

Ale pan Koukolík tvrdí, že to tak není, tak tomu halt asi tak nebude.
28. 10. 2012 | 10:19

Luba napsal(a):

ago,
proč považujete Koukolíka za "boha neomylného", když on sám se za něj nepokládá?
28. 10. 2012 | 10:21

strýc virus H3N1 napsal(a):

to sub specie aeternitatis:
patolog nedělá finální analysu, ježto popisuje pouze morfologické změny. pan primář Koukolík měl (chtěl asi?) být buď psychiatr nebo psycholog anebo politik. jsem přesvědčen, že je i velmi dobrý herec, což je ta poslední věc, kterou patolog potřebuje.
28. 10. 2012 | 10:26

aga napsal(a):

Luba

To vy jím argumentujete, jako kdyby jeho názor byl zákon. Jestli se on nepovažuje za neomylného, vy ho za něj určitě považujete - alespoň tím způsobem argumentujete.

Často se táži sám sebe, jestli je vůbec možné tak hluboko proniknout do povahy deprivantovy, aniž by něco ve mně s tou povahou rezonovalo...
28. 10. 2012 | 10:27

aga napsal(a):

strýc virus

..a dovedu si dost dobře představit chytrého psychopata, který má touhu rozřezat mozek, aby věděl (a měl pod kontrolou), jak to v něm funguje...
28. 10. 2012 | 10:28

ld napsal(a):

mb,

člověče, vy máte dost: "Boha člověk stvořil k ovládání ostatních a byl to samozřejmě psychopat."
Vydal jste se do dáli, abyste dospěl tak maximálně do Russelovy cimry.
Raději si zkontrolujte, co vám do té trávy přisypávají; už tak je to svinstvo, chlapče zelená.

I rekapča na vás myslí: Lord egotice
28. 10. 2012 | 10:30

Luba napsal(a):

ago,
cituji z onoho článku:

“Našli jsme neurofyzikální základnu duchovna, není to však jedno specifické izolované místo v mozku,” uvedl profesor Brick Johnstone z týmu missourských vědců. “Spiritualita je mnohem dynamičtější koncept, který využívá mnoho částí mozku,” dodal."

Origoš: "Distinct “God Spot” in the Brain Does Not Exist, MU Researcher Says"

http://munews.missouri.edu/news-releases/2012/0418-distinct-%E2%80%9Cgod-spot%E2%80%9D-in-the-brain-does-not-exist-mu-researcher-says/

Takže žádné "centrum dobra a zla či boha".

Prof. Brick Johnstone není neurolog, ale klinický psycholog.

Neurologové nemají na podobné ptákoviny čas. Mají fúru práce s tím, aby pacienty po traumatech CNS navrátili do normálního života.
28. 10. 2012 | 10:32

aga napsal(a):

Luba

S vámi v tomhle stadiu není diskuze možná - uhýbáte, mlžíte, odkláníte..

Netvrdil jsem, že vědci to centrum našli, ale že ho hledají (aby ho psychopati mohli zneužít). Čemu na tom nerozumíte?

Jestli budete pokračovt v podobném plžím stylu, končím.
28. 10. 2012 | 10:35

Luba napsal(a):

ago,
ale já jsem přece ani jednou jedinkrát nenapsal, že je Koukolík neomylný, protože si to ani nemyslím. Dr. Koukolíka ale považuji za našeho nejlepšího popularizátora vědy a věd.

Pan dr. Honzák je také pilný a čtivý :)
Proto má i onu autoritu.

Ale řekněte mi, kolik podobných odborníků, kteří umí odbornou problematiku jednoduše vysvětlit a napsat o tom čtivou publikaci, znáte?

Možná ještě Cyril Höschl. A tím končíme, pánové ...
Smutné!
28. 10. 2012 | 10:40

mb napsal(a):

ide ... musíte číst pečlivě(ji) ... já sem jenom citoval viletu ... zdravím ... a opravuji z ide na lde ...
28. 10. 2012 | 10:48

ld napsal(a):

mb,

Vileta? Neznám. To je ten kreslíř vtipů pod pseudonymem Vilas?

Jinak předchozí text připouštěl vícero interpretací.
28. 10. 2012 | 10:52

ld napsal(a):

A samozřejmě taky zdravím :-).
28. 10. 2012 | 10:54

mb napsal(a):

stačí číst diskuzi LD ... mrkněte na 28. 10. 2012 | 03:28

... já bych asi tak rychle hotovej s bohem nebyl ...
28. 10. 2012 | 10:54

skeptický napsal(a):

Buldatra

Ctěný nadkolego,
Nabízí se další nepsychopatická řešení,ale ze žívota.

b)Sestře se taky líbil,a věděla,kde ho najít,a neřekla.
c)Měla se se sestrou dělit o dědictví.
d)Sestra byla nesnesitelná kráva,a dotyčná nechtěla zarmoutit matku,pokud byla naživu.
28. 10. 2012 | 11:10

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, víra jest věc svatá pochopitelně, ale jak je jistě všeobecně známo, raketka když letí do vesmíru, letí špičkou napřed. Když pak přistává couvá a sedá. Takže rázem máme sloup, věž v krajině. Je třeba navázat spojení tudíž vystrčíme, antény, yagi, kříž ??.
Pak vytáhneme přístřešek, loď ? vpředu s ovladacími panely, zlatými. Oltář ? Kolem panelů se toulá postava, v ochranném oděvu, zlatém, a tyčí manipuluje s ovladači. Díkuvzdání ?
A už nakukují do lodě zvědavé místní opičky. Bolavé jejich děti pak dostávají aspirin. Konají se zázraky.., atd atd.
A od té doby se to furt replikuje. Po světě stojí rozmanitých věží neurekom. Muži ve zlatém neustále opakuji už bezobsažné zbožné? pohyby před napodobeninami ovládacích panelů atd atd.
A čím víc věží, tím samozřejmě asi větší víra. Podle vzoru, čím víc pruhů, tím víc adidas.
Jinak pochopitelně čistá nuda.
A dávní bohové furt neletí a neletí a neletí. I když se opičky furt a neustále tak pěkně modlí.
Zdravím při neděli.
Veselé krizování.
http://warnet.ws/img5/212/pod/48.jpg
http://warnet.ws/img5/212/pod/48.jpg
28. 10. 2012 | 11:10

Aleš napsal(a):

"Podle jejich skutků poznáte je", pravil Pán.
Dr. Honzák pravil, že mezi společenskou elitou se může nacházet až 10% řečených psychopatů. Protože však je možno soudit, zda máme co do činění s psychopatem, až zpětně, podle toho, kolik takových osobností je z nějakého důvodu podrobeno zkoumání soudního znalce v oboru psychiatrie, navrhuji přístup zcela behaviorální.
Kladu otázku, zda větším zlem pro společnost je "čistokrevný" psychopat, který svou deviaci drží (například) se společenských důvodů pod kontrolou a odbourává si ji ambiciózním a exaltovaným jednáním, nebo citlivý darebák, jehož chytilo soukolí asociálního jednání a on z toho vlaku nemůže vystoupit, ač by rád. Že v noci nespí a má žaludeční vředy? No a co? Je snad proto jeho lumpárna společensky přijatelnější? Citlivou otázku diagnózy bych ponechal na fázi rozhodování o účinné terapii nebo vhodném způsobu ochrany společnosti před oním jednotlivcem. Do té doby platí první věta mého sdělení.
28. 10. 2012 | 11:17

skeptický napsal(a):

Tomu Danikenovi nějaký zdvořilý východní mnich řekl,že je opravdový visionář.Ten to vzal vážně,a hned si to dal do knihy jako dobrozdání.Škoda vočí.

To jsou lidé s utkvělou představou.Takový Fraud zase viděl ve všem,co bylo delší než širší péro,jiní zase za vším vidí Klause.

A kříženec mezi hřebcem a býkem je hřebýk.
28. 10. 2012 | 11:19

Dalibor Štys napsal(a):

To Luba
Já nevím, kde je ten spor?

Každá vědecká hypotéza je model a ten se porovnává s daty, která jsme momentálně schopni naměřit. Pokud je s daty rozpor, může to znamenat dvě věci (a) že blbě měříme nebo špatně interpretujeme měření nebo (b) hypotéza je špatně. Pro vyloučení (a) je nutný široký interdiciplinární rozhled. Profesor Koukolík to dělá co může dobře. Jeho věci jsem četl, ne všechno, Ortegu y Gasseta s dovolením ignoruji.

Druhý odstavec byl o tom, že většina biologů o dělá spoustu základních věcí blbě, často si dokonce data ani neumí uložit na harddisk. Nedávno jsem napsal, že kdyby uživatelé mikroskopů věděli, co mikroskopy zobrazují, softwary pro ovládání kamer by vypadaly jinak. Což je důkaz všeobecné ignorance jako býk.
28. 10. 2012 | 11:22

Luba napsal(a):

... nebo Hřebejk
28. 10. 2012 | 11:23

Aleš napsal(a):

Mimochodem, dávám na uváženou, na koho z častých diskutujících se naopak hodí kód F60.4 v MKN-10.
Cituji z charakteristiky vnitřního myšlenkového uspořádání takové osobnosti:
"Druzí si mě nebudou vážit pro mě samotného. Když nebudu zábavný, nebudu pro druhé přitažlivý. Když se budu chovat dramaticky, získám pozornost druhých a jejich přijetí. Jsem velkolepý. Lidé jsou tady proto, aby mi sloužili nebo aby mě obdivovali."
28. 10. 2012 | 11:24

český maloměšťák napsal(a):

Nejvyšším výrazem tkzv. spirituálního myšlení je to, když se zrouna zamýšlíme nad tím, proč jsme znovu ve válce - když ji teda nikdo nechtěl.
Naštěstí /naštěstí pro ty, kteří k odpovědi nepotřebují spiritualismus, ale vystačí si s burzovními zprávami/ toto osvícení trvá jen krátce - protože ve válkách nemá lid obecný na tydle záležitosti tolik času...

Hezký den věem spiritualistům vinšuji. Těm slavným - ale i těm bezejmenným.
I slonům, of course.
28. 10. 2012 | 11:27

Viola napsal(a):

Luba

"Poněkud udiven jsem se ho zeptal: „Baštu - a proti čemu?" Na­čež odpověděl: „Proti přívalu černého bahna -" zde na okamžik zaváhal a dodal: „- okultismu."

Láska není okultismus, láska je kouzlo, co do nás vklouzlo.

A pro pana doktora: láska se nebere, láska se hledá a kdo chce ten najde a kdo nechce, tak nechce. Psychopatovi je těžké vykládat o lásce, ale je možné ji zkusit vyvolat.
28. 10. 2012 | 11:27

mb napsal(a):

...nebo Kýbřeh z českých budejovic
28. 10. 2012 | 11:28

skeptický napsal(a):

Aleš
Já se tím netajím.Genialita se neschová.

Štys
Newton byl znám výrokem : Nikdy nevyslovuji hypotézy.Asi dobře dělal.
28. 10. 2012 | 11:29

Luba napsal(a):

Pane Štysi,
a nemělo by shromažďování dat předcházet hypotéze?
Hypotéza vznikne z překvapivého nakupení dat.

Abyste pak do svého modelu nenapasoval něco, co tam nepatří ...
28. 10. 2012 | 11:29

aga napsal(a):

Aleš

Vaše rada je jistě nesmírně cenná. Například to, že byl Herostrates psychopat, jsme poznali podle vypáleného Říma. Není nad to mít zpětně jistotu. Tedy, pokud ten čin přežijeme, abychom si to užili.
28. 10. 2012 | 11:30

Ivan Růžička napsal(a):

vybavuju si spoustu "osobností" na společných fotkách s MUDr. Bartákem,
přitahují se snad takoví magoři nějak k sobě?
http://www.e-vsudybyl.cz/originaly/clanek/1976_33449_original.jpg
http://www.e-vsudybyl.cz/originaly/clanek/1976_33453_original.jpg
28. 10. 2012 | 11:30

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

my jsme ve válce? A někde jsem se vás ptala, zda pěstujete jablka, pěstujete je?
28. 10. 2012 | 11:31

Viola napsal(a):

mb

pozdravuji a odpovídám na vaši poznámku, že na prezidenta Klause jsem sice trochu myslela, ale opravdu spíše na ty sportovce psychopaty, zvláště fotbalisty, hokejisty, boxery apod. Pan prezident se věnoval házené, tenisu, lyžování a jízdě na kole, ale to není tak strašné. S jeho názory někdy souhlasím, někdy ne. Zvláště mi vadil ten výrok, že špinavé peníze neexistují a úplně na začátku, že prý když chceme kapitalismus, tak jej budeme mít.
28. 10. 2012 | 11:34

buldatra napsal(a):

Vysoce vážený pane Skeptický,

Z mého prostého vesnického úhlu pohledu možná ani tak nejde o vysvětlení motivů pozůstalé dcérky Ad b), c), d), jako spíše o fikaný způsob odhalení způsobu uvažování odpovídajícího.
Odpoví správně a šup, už ho máme.
Je zařazen do příslušné přihrádky s nápisem potencionální hen ten případ, vytasit v případě potřeby.

Třeba proto bylo vymyšleno takové to, mlčeti zlato.

Anebo pozice hlópáka se slámou čouhající z bot. bezradně se potácejícího v soukolí hyperpostmoderní civilizace (funguje obzvlášť dobře na komisní, hubaté, nepřístupné a drsné, až psychoatické ouřednice staršího data při návštěvě nějakého obzvlášť nemilého ouřadu).
28. 10. 2012 | 11:36

aga napsal(a):

Ivan Růžička

Přitahují. Ale ti chytřejší nejsou tak blbí, aby se jejich skupinová fota potulovala volně po internetu.
28. 10. 2012 | 11:38

Luba napsal(a):

Violo,
já tedy nevím, co to do Vás vklouzlo, ale na základě zkušenosti mám jisté okultní tušení ...

Jak pravil životní filosof a herec, pan Miloš Kopecký:

"Že miluje švestkové knedlíky? Nesmysl! Nikdo nemůže milovat švestkové knedlíky - ale chutnají mu! Milovat švestkový knedlík by znamenalo, že se zajímám o to, jak se cítí šveskový knedlík, když klouže jícnem dolů."

Pokud se týče lásky a psychopata-milovníka ... psychopatovi můžete chutnat, ale milovat Vás nebude.
Ale "kouzlo" vklouzne ... to jo!
28. 10. 2012 | 11:40

Aleš napsal(a):

Aga:
Mou radu bych nepřeceňoval.
Jen upřesním: z úvodního článku vyplývá, že pravého psychopata je obtížné rozpoznat, proto je společensky ekonomičtější hodnotit osoby prvotně podle jejich skutků, než podle jejich motivace.
A Hérostratos zapálil chrám bohyně Artemis ve Efezu, což je místo, vzdálené přibližně 1400 km od Říma. A nikoli proto, že byl psychopat, nýbrž pro komplex, který se od té doby nazývá jeho jménem a jenž nejspíše odpovídá kódu F60.8 v MKN-10.
28. 10. 2012 | 11:41

skeptický napsal(a):

Viola

On s těmi penězi měl ale úplnou pravdu,ať se nad tím pohoršujete nebo ne.

A co do kapitalismu,ten je dobrý jen pro kapitalisty.Ti bohužel ztratili všechny zábrany,a depopulují svět tím,že oberou všechny o všechno,aby to vychcípalo hladem a nemocí.Mají pravdu,je nás moc.
28. 10. 2012 | 11:43

skeptický napsal(a):

Buldatra
Aha,asi takový nějaký verbální erektoměr,jako mají na filopédy.
28. 10. 2012 | 11:47

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, skoro půl století už roubuju, tzn přimontovávám něco, / klonuji, geneticky manipuluji, strkám své špinavé pracky do vůkol darwinování atd/ co je podle mě hezké, milé, chutné, chytré ?? atd, atd, ale absolutně neživotné, na silné, primitivní, ale velmi samostatně životaschopné podnože. Naučil mě to děda. Kdo to naučil dědu ? atd atd.
Bohové, či snad jiná systémová vlastnost všehomíra.
Viděli jste někdy psa. Ty voči, jen promluvit, ale nemá naroubovaný sapiens procesor. To krásné ale samostného bytí absolutně neschopné.
Dost smůla a nebo snad štěstí naopak.
Zdravím mnichy východní.
I západní.
Veselé krizování ...
http://wbgarden.com/nove/wbgarden%20dwarf%20conifers/album/slides/wbgarden%20dwarf%20conifers%2036.html
28. 10. 2012 | 11:47

nějaký okultista? napsal(a):

wbgarden
Já na to mám příručku Naše zahrádka. Je to tam i s nákresy.
O Vatikánu ani zmínka.

Je pravda, že to děda dělával, ale tehdy mě víc zajímaly Rifle a Levisky z Tuzexu, jeho činnosti jsem nevěnoval moc pozornosti.

Jen nesmí mrznout v půlce října. Tam už ten prst Vatikánu je zřetelný.

Ivan Růžička
Zeman mi vždycky připadal, že by mohl mít podobné sexuální koníčky. Nevíte kdo je ten vtřeštěný vousáč vedle něj?
28. 10. 2012 | 11:58

Viola napsal(a):

wbgardene

děkuji za podívání, pokud bych mohla hodnotit, tak z té dnešní sbírky se mi nejvíce líbí č.62. A trpaslíčky maličké tam nemáte?
28. 10. 2012 | 12:00

aga napsal(a):

Aleš

Díky za upřesnění. Těší mě každá jemná nuance v označení diagnozy paliče, jakož i upřesnění místa jeho činu. To mě s tím jeho činem tak nějak lépe smíří. Pozůstalé jistě taky.
28. 10. 2012 | 12:06

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat. Vatikán to mi něco říká ...
http://wbgarden.com/nove/wbgarden%20roma%20pines/slides/wbgarden%20roma%20pines%20034.html
Jinak ovšem ...
http://ateo.cz/f/images/i/info.jpg
Veselé krizování ...
28. 10. 2012 | 12:08

Viola napsal(a):

Lubo

já zas nemůžu říci, že bych kdy milovala brambory, ale postupem času, kdy v obchodech vidím ty chudinky a hlavně po týdnu, kdy je donesu domů, to je hrůza, co z nich je, žádný věčný život, život jen maximálně 14 dnů. No, takže zjišťuji, že vlastně miluji a dávám lásku svým bramborám na zahrádce, jejichž déka života je přesně do začátu nového života, kdy je znovu na jaře vložím do brázdy a ony se samou láskou hojně rozmnoží.

Psychopati by se vpodstatě vůbec neměli množit, ale přece jen někd zanechají své potomky a to jedině díky tomu, že v nich někdo probudil lásku, si tedy myslím.
28. 10. 2012 | 12:10

mb napsal(a):

viola děkuju za odpověď
28. 10. 2012 | 12:12

aga napsal(a):

skeptický

Váš vnuk už si bude listovat v příroučce Malého klonátora, i s nákresy. Při troše šikovnosti a zájmu si zbastlí spoustu roztomilých a dříve nevídaných potvůrek:

http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2003/09/32863_78_0_0.html

A Vatikán se stará o restituce, tohle ho nechává zcela chladným.
28. 10. 2012 | 12:20

Viola napsal(a):

pane Skeptický

kdybychom měli diskutovat o penězich, museli bychom skočit na jiné téma, třeba ekonomické, kterému se věnuje třeba Tomáš Sedláček. Víra v Boha se dá zneuží i peníze se dají zneužít a pak jsou to peníze špinavé, ovšem pouhým pohledem na ně, to nezjistíme a i kdyby byly ušmudlané, tak nevíme, jestli jsou čisté, nebo špinavé.
28. 10. 2012 | 12:23

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Ne, nejsme. Pouze v diskuzní válce.
Odpovědi se Vám dostalo, ale když byste kvůli tomu nemohla usnout - tak ještě jednou :
Bylo by urážkou všech skutečných pěstitelů , kdybych občasné zastřižení koruny či postřik listů nebo provápnění půdy ...nazval " pěstováním". To je příliš nadnesené slovo.
/jednodušeji - roste to téměř samo...asi tomu chtěla tak spiritualita předků...kteří ty stromky zasadili/

Ostatně nevím nic o tom, že Vy byste měla být paní učitelka a já žáček, který musí odpovídat - vždy když je paní učitelkou tázán.
Něco se asi muselo porouchat ve Vaší spiritualitě - pokud si to myslíte.
28. 10. 2012 | 12:26

Viola napsal(a):

aga

tak to je novodobá babylonská věž. Čím ta koza produkující vlákno, bude krmit kůzlata?
28. 10. 2012 | 12:30

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

promiňte, ale to vás musím poníženě prosit o odpověď, když mě to zajímá?
Děkuji za odpověď.
28. 10. 2012 | 12:33

buldatra napsal(a):

Smí se impotentnímu filopédovi ríkat filopéd, nebo bývalý filopéd?
Nebo je to nactiutrhání?

A jak se asi cítí bývalý psychopat?
28. 10. 2012 | 12:36

mb napsal(a):

A jak se asi cítí bývalý psychopat?

... co takhle zkusit svatého Pavla ... ?
28. 10. 2012 | 12:48

aga napsal(a):

Viola

Co je nám psychopatům do kozy a jejích kůzlat? Tohle je dobrá zpráva:

http://www.odmaturuj.cz/biologie/klonovani-lidi-by-mohlo-jit-lepe-nez-zvirat/

A my určíme, co je primitivní kmen a co je žádoucí roub. Pokrok nezastavíš.
28. 10. 2012 | 12:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ago nežárlete, je neděl přátelé, a myslím, že sockom propagčíků netřeba.
Jinak stran mých stromečků, musím jednoznačně konstatovat, že pro tyto jsem prostě bohem já, ať se vám to líbí či ne. Bez mých špinavých pracek by tito mazlíčci moji prostě nevznikli.
A jinak můžete furt pochopitelně hledat missink link.
Veselé krizování.
http://wbgarden.com/nove/ei2.htm
28. 10. 2012 | 12:52

aga napsal(a):

wbgarden

Asi jste si nevšiml (i z této debaty vyplývající) skutečnosti, že na můj sockom kmen je naroubován missink link víry. Čímž nemyslím víru ve starší bratříčky z vesmíru. Moc složité pro zastánce jednoznačných teorií? Ta vaše delegace božství je ale roztomilá, a pokud už se potřebujete cítit bohem, jsem rád, že to odnášejí pouze vaše stromečky.

Ale na Vaše básničky skutečně žárlím, ty jsou božské :)
28. 10. 2012 | 12:59

Viola napsal(a):

aga

z toho článku : http://www.odmaturuj.cz/biologie/klonovani-lidi-by-mohlo-jit-lepe-nez-zvirat/

mě zaujalo mimo jiné : "To vlastní v člověku, pokud kdy vůbec existovalo, se vytratí. Na tom není nic podivuhodného: je totiž dvakrát méně genetických rozdílů mezi mužem a opicí než mezi mužem a ženou." :-)
28. 10. 2012 | 13:21

skeptický napsal(a):

Viola
Přišla jste s tím Vy,drahá.
28. 10. 2012 | 13:24

pamětník napsal(a):

Luba
v 28. 10. 2012 | 09:17 prokázal neznalost koncepce oboru lékařské patologie. Doporučuji k nahlédnutí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patologick%C3%A1_anatomie
28. 10. 2012 | 13:28

Dalibor Štys napsal(a):

Luba a skeptický Ad hypotézy

O tom je zajímavý spor starý jako věda sama. Většinou je třeba rámcová hypotéze -která vznikla ze zjevně neúplného pozorování - pak přijde pokud možno úplné měření a nové zobecnění. Jestli ten úplně první vědec v předřeckém období spíš vyslovil hypotézu a pak měřil nebo naopak, těžko říci. :-)

Obecně si lidé málo uvědomují, že samo měření v sobě zahrnuje hypotézu o funkci měřeného přístroje. A ještě méně lidí má čas tuto hypotézu ověřovat. Doporučuji přednášku Feymann Cargo cult science, je ke stažení na webu Caltechu.
28. 10. 2012 | 13:34

pamětník napsal(a):

aga:
¨"Bavíme se o víře, která je z principu iracionální a individuální." To je jenom Váš a dalších věřících názor, ve skutečnosti lze racionálně prokázat (už se stalo) vznik, příčiny a důsledky náboženské víry. Vy prostě věřit chcete, tak věříte. Já Vám Vaši víru neberu a ani brát nechci, pouze vysvětluji stanoviska ateistů, tak proč ta Vaše podrážděnost? Ateisté správně poukazují na míru fanatizmu jako atributu náboženské víry.
28. 10. 2012 | 13:36

santawizard napsal(a):

Violo:v sovětském svazu dr.Pavlov chtěl křížit lidi s opicama ,ale nic se z toho nevyklubalo.
28. 10. 2012 | 13:38

mb napsal(a):

pamětník ... fanatičtí přeci mohou být i atheisté, nicht wahr?
28. 10. 2012 | 13:38

Radkin Honzák napsal(a):

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida
Sebetranscendence
Na vrcholu pomyslné pyramidy se nachází sebetranscendence, někdy nazývaná i duchovní potřeby.

Maslow věří, že bychom měli zkoumat a rozvíjet vrcholné zážitky (krátké a zřídkavé momenty inspirace, extáze, uvolnění tvořivé energie) jakož i cestu k dosahování osobního růstu a naplnění. Jednotlivci s největšími předpoklady k dosahování vrcholných zážitků jsou sebeaktualizovaní, zralí, zdraví a sebenaplnění. Každý člověk je schopný mít vrcholné zážitky. Ti, kteří je nemají, je nějakým způsobem potlačili nebo zabránili jejich vzniku.

Když si všichni uvědomíme, že duchovní potřeby se nerovnají náboženství, nebo naopak, že náboženství je jen jedním přístupem k nim, možná to trochu přispěje k vzájemnému porozumění.
28. 10. 2012 | 13:47

Jáchym napsal(a):

buldatra napsal(a):
Smí se impotentnímu filopédovi ríkat filopéd, nebo bývalý filopéd?
Nebo je to nactiutrhání?

A jak se asi cítí bývalý psychopat?
28. 10. 2012 | 12:36
***************
Vámi naneseného problému jsem se shodou okolností dotkl před týdnem ve své povolební básni o nekrofili, erotickém vlivu salinity mořské vody a malé účinnosti chirurgických úprav na hlubší vrstvy lidské psychiky.

1.
S Mrtvým mořem plaše smilní
plachý panic nekrofilní.

2.
S Mrtvým mořem pracně smilní
starý eunuch. ..Nekrofilní!
28. 10. 2012 | 13:50

santawizard napsal(a):

Rozdíl mezi mužem a ženou je ten ,že 5x citlivější než žalud je jenom poštěváček,ale naopak je to s lidskou agresivitou.Nejstarší profese nemusí býti totiž žádná k++va ,ale může to být klidně žoldnéř.Láska a sex zadarmo nebo za peníze je převážně matriachální záležitost , kdežto nenávist a agrese zadarmo nebo za peníze je převážně patriachální záležitost.
.Nekřesťanské peníze jsou jako drogy ,ale křesťanské peníze jsou jako liturgie.
28. 10. 2012 | 13:52

aga napsal(a):

Pamětník

Má podrážděnost je úměrná míře vaší urputné a arogantní neomalenosti, dalo by se říci až fanatické, se kterou mě poučujete o tom, o čem z praxe nic nevíte. Já se ke své iracionalitě přiznávám, z vás leze v nepřiznané podobě.
28. 10. 2012 | 13:56

pamětník napsal(a):

mb:
Mohou, jenomže nemusejí, protože se drží racionality, nepotřebují svůj džihád.
28. 10. 2012 | 13:56

pamětník napsal(a):

aga:
Vy víte, co znám ze své praxe, vševědoucí?
No nic, nejlépe skončit, začínáme být příliš osobní.
28. 10. 2012 | 13:58

pucflek napsal(a):

Zajimalo by mne, zda je takovym psychopatem i Drabek, ten duveryhodny a prisny strycek ze severu. A jeho nastupkyne, co poskytovala ekonomicke a poradenske sluzby na MO v roce 96 .
28. 10. 2012 | 13:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy