Nemesis medicíny

26. 05. 2012 | 08:08
Přečteno 20048 krát
Zamyslíme-li se nad medicínou v celospolečenském kontextu, nemůžeme popřít, že se jedná o velice významnou instituci, jejíž moc je srovnatelná s mocí středověké církve, ovlivňující životy všech občanů, ať již chtějí, nebo ne.

Bez lékařské asistence se neobejdou ani dvě nejzásadnější události v životě jedince: porod a smrt. Dětství je prošpikováno očkovacími jehlami, lékaři určují, zda je dítě schopné nastoupit do školy, nebo naopak nechodit do školy, řidičský průkaz nezískáte bez příslušné prohlídky, řadu povolání nemůžete vykonávat, protože vás do nich doktor nepustí a když vás tam pustí, musíte ho pravidelně navštěvovat, vyplazovat na něj jazyk, nechat si měřit tlak, brát krev. Za nemoc je označováno cokoliv, počínaje dětstvím a konče stářím.

Z novin, televize, internetu a dalších informačních kanálů na nás vykukují moderní šamani, nařizují polykat ty neb ony léky, zakazují sladké, slané, kyselé, tučné, doporučují pastu na zuby, mazání na klouby, hygienické pleny, zhubnout, přibrat na váze, jíst rajčata a pak zas nejíst rajčata, smažit jen na oleji, nesmažit, ale dusit v páře, a tak dále, atakdále.

Je to tak dobře? Ivan Illich (1926-2002), autor výbušné knihy Limity medicíny, která nyní konečně vyšla také u nás a téměř čtyřicet let po svém prvním vydání na výbušnosti neztratila, je přesvědčen, že ne. Současnou úlohu medicíny pro společnost považuje za zhoubnou. Medicínský establishment se stal významným nebezpečím pro zdraví. Tak zní úvodní věta publikace, která pochopitelně nejprve neobyčejně pobouřila medicínské profesionály, nakonec však byla na mnoha západních universitách zařazena mezi povinnou literaturu.

Limity medicíny, známé už dlouho zasvěceným spíše z podtitulu jako Medical Nemesis, vyšly poprvé v roce 1975. Nemesis je řeckou bohyní odplaty, která přichází, aby potrestala „hybris“, svévolné překročení zákonů uměřenosti. Obojí autor vidí v systému, který přerostl do obludných rozměrů, v nichž ničí sám sebe. Mechanismus, jímž se to děje, je kontraproduktivita, dobře demonstrovatelná třeba na dopravním systému. Tak dlouho přibývalo pohodlných, luxusních, výkonných a pokud možno co největších automobilů, až to došlo tak daleko, že dostat se z bodu A do bodu B je pěšky rychlejší než autem.

Myšlenkovou osu knihy tvoří kritika iatrogeneze. Pokud užíváme dnes toto slovo, máme většinou na mysli poškození konkrétního pacienta konkrétním lékařem, medicínským postupem, nebo lékem. Illich povýšil tento termín do sociologického rozměru a označil jím medicínský diktát uplatňovaný v moderní společnosti a škody, které medicína jako instituce páchá. Iatrogenezi dělí na klinickou (bezúčelná nebo škodlivá léčba), sociální (medicína si podmaňuje stále větší oblasti lidských životů a podniká kroky, které s jejím původním posláním mají už pramálo společného) a kulturní (zdravotní podnikání podlomí vůli lidí protrpět vlastní realitu a oslabuje tak jejich schopnost jí čelit).

Zde je jeden z mnoha v publikaci uváděných příkladů: Až do roku 1960 bylo 96 % dětí v Chile kojeno do jednoho roku, někdy i déle. Potom, během jedné dekády, byly chilské ženy podrobeny intenzivní politické indoktrinaci, a to jak ze strany pravicových křesťanských demokratů, tak ze strany nejrůznějších levicových stran.
A tak již v roce 1970 kojilo pouze šest procent matek po celý první rok, 80 % jich své děti odstavilo do dvou měsíců po porodu. Výsledkem bylo, že 84 procenta potenciálního mateřského mléka zůstala nevyprodukována. Na chilské vypasené pastviny bylo dodáno dalších 32 000 krav, aby nahradily chybějící mléko, jak jen by to bylo možné. Protože kojenecká láhev se stala symbolem, objevily se s ní mezi dětmi, jimž byl odepřen mateřský prs, také nové nemoci. Protože matky postrádaly jakoukoliv zkušenost, jak zacházet s nekojenými dětmi, staly se tyto děti novými konzumenty léčebné péče a jejích rizik. Je obtížné porovnat škody, které vznikly náhražkou prodávané výživy za mateřské mléko s výhodami, jež přinesly medicínské intervence v dětské nemocnosti včetně chirurgických náprav od rozštěpů po srdeční vady.


Myslím, že pamětníci podobných aktivit u nás mohou dosvědčit, že nadšený propagátor těchto postupů kombinovaných s hromadným ustájením dětí v kolektivních zařízeních měl trefnou přezdívku JESLE A NESTLÉ. Mne neměl rád, protože jsem mu s vážnou tváří nabídl reklamní slogan na Feminar: Každá kráva matkou! K jeho cti budiž řečeno, že posléze prozřel; nicméně jedna generace to odskákala.

Autor upozorňuje na skutečnost, že systém je nereformovatelný zevnitř a že jediné možné řešení je politické. Jeho návrhy se ale ve srovnání s faktickou mocí medicínského establishmentu jeví naivní. Nutno dodat, že jako prorok se v řadě věcí zmýlil, ale jako analytik ťal mnohokrát do živého. I po několika desetiletích zůstává systém – v mnoha směrech skutečně nezdravý – nedotčený, pevně zaštítěný pseudohumanistickými hesly o ušlechtilých cílech, přičemž zisky nečerpá občan, ale farmaceuticko-průmyslový komplex.

Kniha není kritikou lékařů, jako vykonavatelů poslání, ani obětí, naivních pacientů, kteří se této hry účastní, ale systému, který žije vlastním životem bez ohledu na skutečné potřeby lidí. Povinně by ji měli číst všichni, kdo chtějí systém reformovat, a také všichni, kdo se o něm a o jeho podstatě chtějí dozvědět víc. Pohled z druhé strany není vlídný, ale to neznamená, že není nutný.

Ivan Illich: Limity medicíny. Nemesis medicíny – zaprodané zdraví. Brno, Emitos, 2012, 177 s. ISBN:978-80-87171-26-4


Psáno pro časopis Psychologie Dnes

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aga napsal(a):

Děkujeme, autore, zajímavý a potřebný blog. Dalo by se k tomu podotknout snad jenom to, že Ivan Illich neříká nic nového a převratného, esoterické kruhy to tvrdí průběžně. Spadá to do rámce obrazu "vědecké" doby, že samozřejmé pravdy nechce vidět a jejich hlasatele upaluje, dokud si jich konečně nevšimne nějaký exoterický "insider".
26. 05. 2012 | 08:30

aga napsal(a):

PS

Mimochodem, dobře to ilustruje axiom, který zde na blozích zastupuje pan Komárek, že jedno se neustále obrací v druhé a naopak. Sama věda přeci vznikala na půdě klášterů, a její pravda si proti náboženskému dogmatu probojovávala cestu stejně obtížně a krvavě, jako nyní musí duchovní pravda boovat proti domgatu materialistické vědy.
26. 05. 2012 | 08:34

Sladký napsal(a):

No tak určitě.Je přece jasné, že v tomto šibalském systému nemají lékaři žádný zájem na tom, abychom byli zdraví- stejně tak farmaceutický průmysl.Vždyť by byli sami proti sobě!Co by dělali, kdyby měli prázdné ordinace? Komu by prodávali drahá a ještě dražší léčiva? Léčit,léčit a zase léčit- a pokud možno nevyléčit.
26. 05. 2012 | 08:49

VFISCHER napsal(a):

FÁMY, VÍRA A CHAMTIVOST ! ! !

Když svatá církevní inkvizice upalovala své oběti, hlásala posedlost ďáblem a mnozí léčitelé doporučovali na rány přikládat pavučiny, nebo pojídat slepičí výkaly ! !
Většinou bylo takové chování a takové rady motivovány snahou ohlupovat důvěřivé a hloupé lidstvo za účelem vlastního obohacení z chamtivosti a touhy po moci !!
Základním principem veškeré lidské existence je především touha snadno a bezpracně zbohatnout ! Tato dračí setba trvá do současné doby a projevuje se trvalou zjevnou nebo skrytou řežbu o peníze, majetek a moc za každou cenu způsobem chyť jak můžeš ! Proto ohlupování, oblbování a manipulace lidí bílými líměčky a bílými plášti je trvalá, nezničitelná a neodstranitelná !! Podstatné je to jak sám člověk vnímá svou realitu a svojí existenci v této džungli nástrah, podvodů a loupeží a jak dokáže aplikovat princip takzvaného „zdravého selského rozumu“, aby vyvázl s co nejmenším poškozením ! Jinák žádný návod na život nikdy neexistoval a existovat nebude !
26. 05. 2012 | 09:11

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...díky za informace, pane Honzáku. Je veliká pravda, že firma Nestlé s osvobozovacím vývojem v koloniích, odstartovaným rokem 1960,.... pronikla tam se svým sušeným mlékem, nastartovala v Africe strmý růst populační křivky a následné tragické hladomory. Od roku 1900 do roku 1960 jsou odhady počtu obyvatel planety mezi 1,5-2 miliardy. A rokem 1960 to začíná stoupat,...a modrobílé krabice Nestlé-sušené mléko,.... na všech kontinentech, i v Antarktidě na základnách,.

V Bibli je napsáno,... když dobrý skutek opakuje Ďábel, nemůže to dobře dopadnout.

Díky za blog, Tužka.
26. 05. 2012 | 09:28

český maloměšťák napsal(a):

Tužka
Není prokázána souvislost mezi " strmým růstem populační" křivky údajně vyvolaném sušeným mlékem Nestlé a " následnými" hladomory /spíše tedy úmrtností dětí/.

http://www.news-medical.net/news/2004/12/08/6770.aspx

Chtělo by to vždycky trochu myslet - než vypustím nějakou fámu o tom, jak nezodpovědné chudé matky byly příčinou hladomorů.
To bychom naprosto popřeli roli státní organizace a jejich institucí. Že tedy nemá/jí/ žádný vliv na dění uvnitř země. P

Prostě Nestlé doveze mlíko a ostatní faktory se v něm rozpustí, že....kvalita vlád nemá vliv, fiskální politika nemá vliv, efektivita investic nemá vliv, zaostávání produkčního potenciálu nemá vliv, možnosti financování institucí nemají vliv, dluhová služba nemá vliv...mlíko a brambory a fertig.
26. 05. 2012 | 09:54

habrav napsal(a):

VFISCHER

přikládat na rány pavučiny není až tak hloupé - pavučiny v sobě mají antisepticky působící látky
26. 05. 2012 | 10:12

Caroll napsal(a):

Je to pravda. Medicína se stala byznysem jako cokoliv jiného. Nikdo, kromě snad samotných pacintů nemá zájem na zdraví lidí, potažmo celé populace. Pro obyčejného lékaře, který musí být také z něčeho živ je snem mít "stálou" klientelu, udržet si jí aby lidé k němu stále museli chodit, on ordinoval léky farmaceutického průmyslu který musí vývoj nových léků z něčeho zaplatit - to vše jsou důsledky alopatické léčby. Není zájem o nějakou prevenci, proč také? Proto se strhla taková nenávistná kampaň proti prostředkům působícím preventivně jako na př. Herbalife. Jediný, kdo má trochu zájem o snížení nákladů jsou zdravotní pojišťovny ale zase nejde o zdraví lidí ale o snížení nákladů na léčbu. Je jim jedno, zda jsou lidé zdraví či nemocní ale hlavně když to stojí co nejméně a vybraných peněz zůstane co nejvíce. Jak z toho ven? Snad by pomohlo jako za t.zv. "reálného" socializmu určité zestátnění zdravotní péče aby lékaři nebyli tolik závislí na nemocnosti pacientů a mohli se nezávisleji věnovat skutečnému léčení. V takovém případě už nebude čekárna plná obtěžujících pacientů pro lékaře snem ale poněkud nepříjemnou realitou. Samozřejmě to ještě nezaručí kvalitní péči, protože to na druhou stranu vede ke snaze se obtížných pacientů co nejsnadněji zbavit ale přece jenom to nutí lékaře spíše pacienty uzdravit než zbytečně prodlužovat léčbu. A druhá strana mince? Farmaceutické kartely? Také musí z něčeho žít a vývoj nových nebo účinějších léků je stále dražší a než se nový lék uvede na trh trvá to celá léta. A nedostatečně vyzkoušené preparáty mohou vést k žalobám za poškození zdraví a následné odškodnění mohou jinak úspěšnou firmu položit. Co s tím? Zestátnit? Ne, protože by to citelně zpomalilo vývoj, který by byl závislý jen na osobní iniciativě jednoptlivců a to tu už (neúspěšně) jednou bylo a navíc to nenutí firmy hledat něco nového jako v konkurenčním prostředí. Možná by byla střední cesta: soukromé firmy ale v případě úspěšného vývoje nového preparátu by stát přispíval na drahý vývoj nového preparátu. Konkurenční prostředí by blo zachováno a honba za ziskem za každou cenu mírně potlačena. Samozřejmě to není všelék a k excesů by dále docházelo ale byly by to spíše výjimky a ne pravidlo. Nějakou dobu po příslušném doladění by snad fungovalo než by se stávající podmnky vlivek všeobecného pokroku změnily.
26. 05. 2012 | 10:40

Caroll napsal(a):

Omlouvám se za překlepy-jesště jednou.
Je to pravda. Medicína se stala byznysem jako cokoliv jiného. Nikdo, kromě snad samotných pacintů nemá zájem na zdraví lidí, potažmo celé populace. Pro obyčejného lékaře, který musí být také z něčeho živ je snem mít "stálou" klientelu, udržet si jí aby lidé k němu stále museli chodit, on ordinoval léky farmaceutického průmyslu který musí vývoj nových léků z něčeho zaplatit - to vše jsou důsledky alopatické léčby. Není zájem o nějakou prevenci, proč také? Proto se strhla taková nenávistná kampaň proti prostředkům působícím preventivně jako na př. Herbalife. Jediný, kdo má trochu zájem o snížení nákladů jsou zdravotní pojišťovny ale zase nejde o zdraví lidí ale o snížení nákladů na léčbu. Je jim jedno, zda jsou lidé zdraví či nemocní ale hlavně když to stojí co nejméně a z vybraných peněz zůstane co nejvíce. Jak z toho ven? Snad by pomohlo jako za t.zv. "reálného" socializmu určité zestátnění zdravotní péče aby lékaři nebyli tolik závislí na nemocnosti pacientů a mohli se nezávisleji věnovat skutečnému léčení. V takovém případě už nebude čekárna plná obtěžujících pacientů pro lékaře snem ale poněkud nepříjemnou realitou. Samozřejmě to ještě nezaručí kvalitní péči, protože to na druhou stranu vede ke snaze se obtížných pacientů co nejsnadněji zbavit ale přece jenom to nutí lékaře spíše pacienty uzdravit než zbytečně prodlužovat léčbu. A druhá strana mince? Farmaceutické kartely? Také musí z něčeho žít a vývoj nových nebo účinějších léků je stále dražší a než se nový lék uvede na trh trvá to celá léta. A nedostatečně vyzkoušené preparáty mohou vést k žalobám za poškození zdraví a následné odškodnění mohou jinak úspěšnou firmu položit. Co s tím? Zestátnit? Ne, protože to by to citelně zpomalilo vývoj, který by byl závislý jen na osobní iniciativě jednotlivců a to tu už (neúspěšně) jednou bylo a navíc to nenutí firmy hledat něco nového jako v konkurenčním prostředí. Možná by byla střední cesta: soukromé firmy ale v případě úspěšného vývoje nového preparátu by stát přispíval na drahý vývoj nového preparátu. Konkurenční prostředí by bylo zachováno a honba za ziskem za každou cenu mírně potlačena. Samozřejmě to není všelék a k excesům by dále docházelo ale byly by to spíše výjimky a ne pravidlo. Nějakou dobu po příslušném doladění všech praktických souvislostí by to snad fungovalo než by se stávající podmnky vlivek všeobecného pokroku změnily.
26. 05. 2012 | 10:46

Al Jouda napsal(a):

Výborně, pane doktore! Autor knihy uhodil hřebíček na hlavičku, když napsal, že systém je nereformovatelný zevnitř a že jediné možné řešení je politické.
Toho však není schopna současná vláda pod taktovkou ODS a s ministrem zdravotnictví Hegerem. Ten se pokakal před hrozbou doktorů - Děkujeme, odcházíme a zvýšil jim nestydatě platy, čímž se prohloubila příjmová propast mezi jednotlivými vrstvami vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Také zavedení bodového systému nasměrovalo doktory k provádění řady zbytečných vyšetření a operací, za které VZP vyplázne spousty peněz.Prostě je všechno špatně, po roce 1989 se měly povolit privátní ordinace pouze paralelně s veřejným zdravotnictvím a neměly být finančně napojeny na veřejný zdravotní fond.Také neměl být povolen vznik dalších zdravotních pojišťoven napojených na veřejný zdravotní fond, protože veřejná zdravotní péče má být poskytována ve standardním rozsahu každému a konkurence je zde nesmyslná !!!Pak bychom se nedostali tam, kde jsme dnes, kde zloději mají zelenou !
26. 05. 2012 | 11:27

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Český maloměšťák,...to jsem napsala úmyslně, byla to "volavka" na Vás, už jsme o tom vedli spor.

Ten Váš poslední odstavec,...v roce 1970 byl vypracovan pro oblast sahelu dlouhodobý plán mezinárodní spolupráce. Název, Sahel a mezinárodní organizace. Tento plán po několika letech totálně ztroskotal. Jen mladé, ještě nedospělé, negramotné matky rodí stále děti a Lékaři bez hranic se s vypětím včech sil snaží tu otřesnou bídu trochu zmírnit. Nakrmí,....nakrmí mlékem a kaší Nestlé,... zachrání matce dítě,....ona příští rok příjde do tábora se dvěmi,...taková je pravda. Pravda "natvrdo". Děti rodí vždy jen matky, žádné instituce,...jste "vedlejaktajedle". Vlády i tady na obyvatele "total kašlou". Poskytnuté finance rozkradly pro sebe, nakoupily zbraně, válčí,.... Přečtěte si něco o této oblasti, a pak to tady můžete opsané dát. Co napíšete z vlastní hlavy má cenu,....doplňte si. Tužka.
26. 05. 2012 | 11:47

český maloměšťák napsal(a):

Tužka
Vy jste zřejmě z těch vajec, co pak vylíhnutí obdivujete všechny ty vágní mystické teorie - jak za úpadkem je " nedostatek odpovědnosti", " úpadek mravů", "Nestlé místo mateřského mléka "....
Uvědomte si, že lidské společesntvé je již leta organizováno do států, státy pak mají vnitřní institucionální organizaci - mimochodem nyní uhýbáte ve směru vysvětlení, které jsem vám zprostředkoval./Poskytnuté finance rozkradly pro sebe, nakoupily zbraně, válčí/

Přečtěte si někdy něco víc - než jen titulky typu " Nestlé je odpovědné za hladomory v Africe". A pak tedy použijte tu hlavu.
Opačné pořadí či opomenutí podmíněného prvního není dobré.
Takový popis je totiž jen jakýmsi aforismem.

Nevím, na co jsem si měl naběhnout.
V podstatě nebylo na nic. Jen jsem oglosoval vaše zjednodušení.
26. 05. 2012 | 12:21

Viola napsal(a):

Jak to, že bez lékařské asistence se neobejde smrt?
U nás ještě není asistovaná smrt.
26. 05. 2012 | 12:26

Viola napsal(a):

A slovo reforma už nejspíše také ztrácí svůj význam, protože si pod ní člověk představí takovou změnu, která způsobí je změnu toku peněz, ne jejich šetření.
26. 05. 2012 | 12:42

evix napsal(a):

Dobrý blog, knihu jsem si objednala, lékařům o tom v ordinaci pochopitelně neřeknu ani slovo, asi by mě vyrazili, taková kniha totiž ohrožuje i je samé.
Moji rodiče byli narozeni bez asistence lékaře, už jsem to tu psala, že tatínek pocházel dokonce z 10 dětí a přežili, jen v dětství 2 sestry zemřely na nemoci, tehdy totiž nebyly ATB, jestli byli očkované vážně nevím, ale asi ne. Babičky obě to rození zvládly samy(s PA), bez asistence lékaře, bez zbytečných injekcí, nástřihu a pod. Obě se stáří dožily. Já už byla nastřižena, že by tam prošlo něco daleko většího než dítě, nutné šití a pod. Nepříjemný zážitek....
Hladomory v Africe byly podle mého názory vždy, jen ne v takové míře, osobně po debatě z bratrancem, který působil v mírových zborech v Eritrei za to mohou spíše humanitní dodávky potravin. Říkal, že těm lidem se vyplatilo stát ve frontě na pytel mouky dva dny( i více dní). Proč by se někdo namáhal kopat na políčku a trmácet za volem, když může někde stát ve frontě a mouku dostane. Když na to humanitní organizace přišly darovali jim moderní traktor a když přišli na kontrolu( bylo to domorodcům včas oznámeno) urychleně zorali část polí. Koukala jsem na to dost vyjeveně, ale jak říkal, takhle vyrostly nejméně 2 generace( stejně jako u nás někteří Romové)a ty ani neumí něco pro sebe dělat, za to množit se dokážou, rady lékařů ani asistenci nepotřebují.
Co se týče těch nedospělých matek v Sahelu, ony si rodičovství plánovat nemohou, ony pro rodinu nejsou nic, ony jsou jen na rození dětí a společnost od nich nic jiného nežádá ani jim nic jiného nedovolí!!!!
Do islámské Afriky počítáme hlavně státy Maghribu a státy Sahelu (sahel je arabsky břeh, kočovníci tak pojmenovali územní přechod mezi pouští a Saharou).....Pod pojmem Sahel rozumíme státy subsaharské Afriky: Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Etiopie, Eritrea, Somálsko a Džibutsko.Vzhledem k náboženství se sem řadí i Nigérie, Côte D´Ivoire, Guinea a Senegal. Ač se to zdá zvláštní, oba tyto regiony se kromě náboženství výrazně liší v mnoha charakteristikách. V této otázce se zaměřuji spíše na státy Sahelu, protože severoafrické státy jsou popsány v tematickém okruhu Země arabského světa.
Tohle jsem okopírovala z netu, tam by Vás vážení z plánovaným rodičovstvím hnali! Tam by asi nikdo z vnějšku dlouho nepřežil, pokud by jim chtěl něco kázet o antikoncepci, samopal je jim bližší než kondom.
26. 05. 2012 | 13:41

dennis napsal(a):

Francouzi obohatili slovnik vtipnych rceni vetickou "Za vsim hledej zenu." Amici pridali slogan "Money speaks." - "Penize mluvi." Je v te vete zaklety velmi rafinovany kod. Znamena to, ze penize nemluvi hlasite, ale lide, kteri jimi vladnou, zasadne rozhoduji o tom, kudy se bude ubirat budoucnost. Budoucnost mediciny a farmaceutickeho vyzkumu se v jistych lokalitach a od jiste doby zacala vyvijet podle zakonu stale rostouciho zisku pro investory. Investice se stale kumuluji, vlada nad nemi se koncentruje.

Nezmeni-li se nastaveni spolecnosti v kratke dobe, nezbyva nez aby kazdy sam pro sebe a nebo pro svou rodinu hledal udrzitelny kompromis mezi vlastni starosti o zdravi sve a sve rodiny s dostupnou peci oficialni mediciny. Jsem starsi clovek, snazim se dodrzovat zivotospravu, ktera ma charakter a poslani "udrzby", "prevence" a "mirneho rozvoje" telesneho a dusevniho zdravi.

K tomu je asi uzitecne si uvedomit, ze jiz ve starem Egypte tehdejsi spickova medicina a ranhojicstvi nebyly dostupne vsem. A to se za cela historicka obdobi nezmenilo a asi ani nikdy nezmeni. (Takze z hlediska vecnosti je marne diskutovat o standardu a nebo o dostupnosti vseho pro vsechny.)

Tou pro mne nejdulezitejsi myslenkou, ktera mne provazi ve zdravi, v nemoci i ve styku s lekari a s oficialni zdravotni peci, je vedomi, ze nesmrtelnost druhu a nebo rodu ( :-) ) je zajistena smrtelnosti jedincu. Dejiny lidstva jsou "nekonecne" vedle vsech slavnych risi zapomenutych i nezapomenutelnych. Vsechny rezimy sveta, dokonce i vlada penez, jsou pomijive. Vira, ze jsem nezil zbytecne, ze nase deti si budou bez nas vedet rady, by mi mely pomahat, az budou moje penize, prevence, zivotosprava, soucasna medicina, nase ministerstvo zdravotnictvi, VZP i IZIP v koncich.

Ps. Je mi jasne, ze se mi to v dobe, kdy mi to jeste jakz takz chodi, travi, mysli, snadno mudruje. Az to vsechno zacne haprovat, neumim si predstavit, v co se zmeni moje uvedomele postoje. Modlim se, aby to aspon netrvalo dlouho.

Pps. Dekuji panu doktoru Honzakovi za blog i laskave pripomenuti, ze kniha Dra Illiche uz vysla v cestina. Vlastne i za to mu dekuji :-) Dennis
26. 05. 2012 | 13:48

J. Hnízdil napsal(a):

Díky Radkine,

knížku jsem přečetl jedním dechem.

Honza Hnízdil
26. 05. 2012 | 13:58

Grőssling napsal(a):

Honzáka také napsal,

Autor upozorňuje na skutečnost, že systém je nereformovatelný zevnitř a že jediné možné řešení je politické.

Už se na tom pracuje nejméně 6 let. Posledním krokem má být přijetí legislativy, podle které pokud zdravotní pojišťovna zkrachuje, převezme ji současná největší na trhu. Již se pracuje na tom aby VZP zkrachovala a další největší má být jakási sloučená jakéhosi MUDr. Julínka.
26. 05. 2012 | 14:50

Viola napsal(a):

Je dobrá příležitost pozdravit oba lékaře duše, MUDr.Honzáka I MUDr.Hnizdila

Co říkáte páni doktoři duše na další případ vraždy, tentokráte ve Finsku?
Myslíte se také, že to může být sledováním počítačových her, třeba těch WOWek a sledováním krvelačných filmů?
26. 05. 2012 | 14:52

aga napsal(a):

dennis

Obávám se, že s těmi penězi a ziskem jako smyslem a hnacím motorem dění nemáte tak úplně pravdu. I peníze jsou jenom prostředkem. Cílem je moc - možnost ovládat, kontrolovat a manipulovat každou jednu duši na této i jiných planetách. Medicína pak je prostředkem, který je k tomu vhodnější než všechny jiné - pracuje s tím, co je každému nejdražší, o co se nejvíc bojí, má možnost zasáhnout nás na nejcitlivějších místech, v situacích, kdy se často neumíme či nemůžeme bránit. Lékař není nic jiného než převlečený mág a šaman, většina prostředků, kterými disponuje, je v pravém slova smyslu magie. Lékaři - stejně jako šamani a mágové - mají svůj typický převlek, svůj tajný, laikům nesrozumitelný jazyk, své rituály, svou pevnou hierarchii, své lektvary, zaříkávání atd. Ega většiny lékařů silná jako ega mágů. To, že si to většinou neuvědomují, na podstatě věci nic nemění. Ale i lékaři sami jsou jen kontrolovanou součástí systému, na kterém se pracuje už nejpozději od toho Egypta, který zmiňujete, ale nejspíš mnohem déle.
26. 05. 2012 | 15:31

Digi napsal(a):

No myslím, že ani argumentace nemá být přehnaná. Díky prošpikování jehlami děti neumírají na záškrt, vymizela u nás obrna, černé neštovice, prakticky TBC.......I s tou umělou výživou u nás a MUDr. Švejcarem to bylo složitější...A doktor dává doporučení (ne že by určoval), zda je dítě schopné nastoupit do školy nikoli u všech dětí, nýbrž tam, kde rodiče chtějí odkla nebo dítě trpí nějakými vážnými zdravotními problémy.
Ale v zásadě je to tak. Moje babička, jedna z našich prvních lékařek říkávala, že je zdravá, protože nechdí k doktorovi - dožila se 90 let. Celý život byla fyzicky a duševně aktivní.D
26. 05. 2012 | 23:57

gaia napsal(a):

ženy na celém světě nebyly podrobeny indoktrinaci, aby nekojily, ale indoktrinaci, že musí nastoupit od práce a svojí doskriminačně levnější pracovní silou konkurovat mužům, nebo je dokonce zastoupit. A jelikož je na celém světě patriarchát, ženy musí kopírovat mužský životní styl a muži jak známo nekojí.

Odbíhat ke kojení od soustruhu nebo z kanceláře je samozřejmě nepohodlné, tudíž umělá výživa je náhradní řešení.

Ovšem v Asii jdou ještě dál a s mateřským mlékem se dá i podnikat.

http://www.novinky.cz/koktejl/256382-originalni-kuryrni-sluzba-rozvazi-cerstve-materske-mleko.html

Navíc i celá medicína je podřízena patriarchálnímu modelu. Nejlepší péči může dostat jen ten nejbohatší. A nejbohatší jsou v patriarchální společnosti vždy patriarchové. Přeloženo, staří lakomí dědci, kteří šli vždy jen za svým a přes mrtvoly a odmítali se dělit s kýmkoli, ani se svými dětmi.

Takoví si budou moci platit lékařskou péči a nechat se udržovat a vyměňovat si náhradní díly a sugerovat si, že jsou nesmrtelní.

A doktoři, celí šťastní, že mohou dostat bonus 15 tisíc za operaci osobně, ještě budou přikyvovat, že je to tak správné. Viz nedávná transplatnace srdce jednomu staříkovi jedním staříkem přeskočením v pořadníku a optimismus, že to zajistí nesmrtelnost.

A tak staří a bohatí dědci budou spotřebovávat většinu času a umu šikovných doktorů a také většinu prostředků a mladé ženy zatím budou muset odstavovat svá nemluvňata a nechat se vykořisťovat v jejich továrnách, aby na to měli.
K tomu vede patriarchální ustrijení společnost.

nikoli medicína nebo sušené mléko.
27. 05. 2012 | 08:25

La Liberté guidant le peuple napsal(a):

"...zisky nečerpá občan, ale farmaceuticko-průmyslový komplex"
A felčaři, zapomněl pan bloger dodat.

Felčar je pro bezbranného občana ještě nebezpečnější než právník. Na vlastních oudech vyzkoušeno.

Obojí je reformovatelné pouze permanentní revolucí.
Pařížského lékaře, který měl na dvorku plynovou komoru, do které vodil židovské rodiny s tím, že jim za úplatu umožní útěk z nacisty obsazené Francie, odhalilo až povstání pařížského lidu.
27. 05. 2012 | 08:26

Viola napsal(a):

gaio

dobrá analýza.
27. 05. 2012 | 09:01

Radkin Honzák napsal(a):

La Liberté guidant le peuple (kam?) napsal(a):
"...zisky nečerpá občan, ale farmaceuticko-průmyslový komplex"
A felčaři, zapomněl pan bloger dodat.

Máte svatou pravdu. Já a Babiš (a pak prej ještě nějaký Kellner) jsme nejbohatší na světě. Jen jste zapomněl na zdravotní sestry, které místo aby následovaly příkladu Matky Terezy, požadují nestydatě peníze.
27. 05. 2012 | 09:05

Viola napsal(a):

gaio

ještě takový malý postřeh, co se týká lékařské péče staříků a stařenek. Staříci se podrobují lékařským zákrokům, aby zůstali naživu a stařenky se podrobují zákrokům, aby jen vypadaly, že jsou zdravé a zas to dělají jen pro ty muže, aby se jim ještě na poslední chvíli mohly líbit.
27. 05. 2012 | 09:05

Viola napsal(a):

Ale pane doktore, přece byste se nepřirovnával k felčarům.
Ten La Liberté guidant le peuple měl na mysli skutečné felčary, ne doktory duše.
Přece nemusíte být vztahovačný.
27. 05. 2012 | 09:09

gaia napsal(a):

Radkin Honzák

potrfená husa se ozvala.

potvrzuje moje domnění, že starý dědek nemá nikdy dost i kdyby z viagry měl dostat infarkt.
27. 05. 2012 | 09:11

gaia napsal(a):

Z hlediska bohatství, není nikdo z farmaceutického průmyslu, až na 15. místě je Liliane Bettencourtová - dědička kosmetické společnosti L’Oréal; 23,5 miliardy dolarů

Každý dnes ví, kdo disponuje největším bohatstvím. Jsou to penzijní a vzájemné fondy, které mají bezkonkurenční pozice ve všech vyspělých západních zemích. V USA představuje jejich jmění celkem přibližně devět trilionů dolarů, tedy třicetkrát víc než prostředky šedesáti nejbohatších amerických miliardářů dohromady. Je to o to pozoruhodnější, že většina majetku fondů pochází ze středních nebo i chudých vrstev. Jen málo miliardářů má dnes skutečnou moc. Pokud ano, tak ne díky svému jmění, ale pro významné pozice v určité oblasti podnikání. Možná že právě to je důvod, proč většina nejbohatších lidí světa zůstává v podnikání, i když dávno překročili penzijní věk. V okamžiku, kdy odejdou do ústraní a začnou užívat bohatství, mizí i jejich sláva. Ti, kteří dnes v USA odpočívají, takzvaná "leisure class", nejsou miliardáři, ale lidé se sociálními podporami. Dnešní miliardáři jsou vesměs workoholici. Osobní bohatství znamená stále méně, a oni se chtějí udržet na špičce.
27. 05. 2012 | 09:24

Radkin Honzák napsal(a):

Panno gaio,
Vaše příspěvky vždy potěší mé srdce a po večerech je chodím tesat do kamene, aby zůstaly zachovány i potomkům.
Svou moudrostí a laskavostí jste předčila i Babičku (moudrou to ženu z lidu, jak jsme se učili ve jednotné škole - neučila Vy jste mě tam tehdy? Byla tam jedna taková všeho znalá...)
27. 05. 2012 | 09:30

gaia napsal(a):

tak ještě jedno moudro

všechna sláva polní tráva a po smrti vám bude stačit jen pár prkýnek na rakev.

A doktorům je v zájmu svého zdraví nejlépe se vyhýbat obloukem a cvokařům obzvlášť.

A co říkají chlapi, tak to je úplně nejlepší pouštět jedním uchem tam a druhým ven a dělat si vše po svém.
27. 05. 2012 | 09:35

aux barricades napsal(a):

gaia
Tím chcete říct, že skutečnou moc mají ti chudí staříci, s jejichž penězi manažeři finančního průmyslu a majitelé finančnických firem hrají ruletu?
Jestli vy nejste nějaká ta schizoekologistka.

pan Honzák
Jen za drobný cípeček zatahám.
Kdopak on za provize lidem ty tuny farmak předepisuje?
Různé své osobní zkušenosti si ponechám, až začnu psát sriller.
27. 05. 2012 | 09:37

gaia napsal(a):

aux barricades

majitelé těch penzijních fondů jsou taky nějací staří dědci, jak vidíme u nás na Rusnokovi, který se za ně nejvíc bije.

A kdo to tady u nás vede?

Zase dědci, co dřepí ve sněmovně už 22 let.
27. 05. 2012 | 09:40

tak teda do pr.. napsal(a):

Pomóóc!!! Gerontocidní ekoharpyje!
27. 05. 2012 | 09:45

Radkin Honzák napsal(a):

aux barricades napsal(a):
Kdopak on za provize lidem ty tuny farmak předepisuje?

Koukám, že dnes se roztrhl pytel s frankofonními diskutéry. Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! (A marš!)
Tak s těmi provizemi musíte o nějaké patro výš, než k nám, co pracujeme s pacienty. Jestli si myslíte, že se doktor zblázní láskou do firmy, která mu pošle k Vánocům kalendář a oddaně jí slouží, tak Vám to brát nebudu a myslete si to dál.
Ale jestli dovolíte, tak Vámi zmiňovanými tunami farmak jste udeřil na hlavičku a já bych si dovolil na nich, právě na nich, ukázat jak funguje SYSTÉM, který je třeba přebudovat (asi opravdu zvenčí):
MÁME JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH SPOTŘEB antibiotik (dále ATB) v Evropě. Proč? Rozhodně ne proto, že by chodili zástupci firem a upláceli doktory za jejich předepisování.
Jsou to PACIENTI (jedna část systému), kteří velmi často dost agresivně vyžadují předepsání ATB. Nejbojovnější skupinu představují matky nemocných dětí, požadující ATB naprosto na všechno, tj. v 70 % je to v případech, kdy tato nejsou indikována. Někdy pomocí záludných triků, že "už se s podáváním začalo." Pediatři Vám řeknou, jak těžké až nemožné je v těchto bitvách uhájit racionální pozici a ATB odmítnout. A zde se rozvíjí spirála spotřeby ATB a rezistence patogenních mikroorganismů. Pak už to jede samospádem kontraproduktivita své výsledky nakonec ukáže v plné kráse.
Čím je tento systém poháněn, kromě penězi? Byla tu zmíněna magie, já s tím souhlasím. Také magickou vírou laiků, že JEDINĚ tohle kouzlo (ATB) dokáže zahnat ZLO představované chorobou. Přece nebudem ty ubohé děti nutit do potných kúr a jiných zastaralých babských prostředků. Přece je nebudem otužovat (jak nepohodlné, až oplzlé!), když mám dostupné LÉKY.
Co byste řekl "pacientovi", který si přijde pro předpis již zde také zmiňované viagry s odůvodněním, že doma "mu to funguje", ale tohle potřebuje na milenku?
Proč by lidé měli dodržovat nějaký ověřený a účinný životní styl a denní režim, když existují prášky na spaní?
Když existují "uklidňovadla"?
Doktore, napište mi něco, abych mohl...
Pochopitelně i my se na tom podílíme. Už od mala jsme indoktrinováni, že na X je třeba podávat pouze Y, v nejhorším případě W nebo Z, ale rozhodně ne nic jiného. To je taky kus magie, která nám nabízí (falešný) pocit bezpečí a nepochybně i pocit moci (viz Kruifovy romány o bojovnících se smrtí, lovcích mikroutů, vítězech nad...).
A nakonec: myslíte, že jsem nevěděl, co se objeví za příspěvky pod recenzí na knihu obviňující SYSTÉM, kolik frustrovaných si sem přijde vyřídit své osobní bolesti, bolístky a mindráky?
Přesto věřím, že její hodnota je dodnes platná, že má cenu na ni upozornit, i když bylo po těch dlouhých desetiletích zapotřebí jednoho šílence (mám na mysli nakladatele), aby ji oprášil a vynesl na světlo.
27. 05. 2012 | 10:26

Viola napsal(a):

pane doktore

"Nejbojovnější skupinu představují matky nemocných dětí, požadující ATB naprosto na všechno,"

Já mám osobní zkušenost jinou. Řekla bych, že lékaři se někdy bojí mnohem více, než matky dětí. Kolikrát jsem se lékařky ptala a je to nutné ty ATB? Skoro vždy se na mě osopily, že jsem laik a není radno, abych to já posuzovala. Po dlouhých letech jsem se dostala k alerkoložce, která mi řekla, že to opravdu často bylo zbytečné. Je fakt, že v té době ještě nebylo tak známé testování na alergie a rozlišit alergii od angíny asi bylo pro lékaře těžké.

No a vůbec mám zkušenost s lékaři, že se na pacienta osopují, že by snad mohl vědět více než oni, oni jsou kapacita a nad ně není a běda tomu, kdo si odváží o nich pochybovat, je jasné, že pacïent musí mít k lékaři důvěru, ale copak to jde tak zničeho nic najednou přijít k lékaři a už mu důvěřovat?
27. 05. 2012 | 10:36

Radkin Honzák napsal(a):

copak to jde tak zničeho nic najednou přijít k lékaři a už mu důvěřovat?

Já vím, že ne a také to říkám medikům - třeba si na to někdy vzpomenou...
27. 05. 2012 | 10:41

skeptický napsal(a):

Jednou jsem zkoušel přečíst knihu jedním dechem.Byla to první,a taky poslední.Byla červená.
Nenechám se zabít.
Kdybych to dokázal ,mohu se živit taháním suvenýrů z Titaniku.

Člověk by vůbec neměl moc číst knihy.Byly vydány se záměrem zbohatnout,a ovlivňovat.Proč bych měl stavět cizí názor nad svůj vlastní,anebo se nechat zatahovat do problémů,které mne nepálí.Vede to k nemocem?

Třeba moje stařičká matička tuhle obšírně vyprávěla mojí sestře jak přesazovala kytku.Na konci výkladu jsem byl unaven,jako kdybych to musel udělat sám.

Money talks.Mine only know,how to say good bye.

Zakazování kouření lékařem je klasický případ nahánění pacienta do řady dalších onemocnění.Jestli to dělají v dobré víře z neznalosti,nebo naopak,nebo touhou po moci,je mi záhadou.

Ptát se ve špitále zda mají kuřácké pokoje jsem dávno vzdal.

Dobrý článek.
27. 05. 2012 | 11:29

Kritik napsal(a):

Perfektní. Děkujeme
27. 05. 2012 | 11:42

Radkin Honzák napsal(a):

Jedním dechem - i ten byl dlouhý - se dala přečíst vkladní knížka.
27. 05. 2012 | 11:50

zdravý nemocný napsal(a):

Měl jsem známého, který používal prapodivné úsloví: "Všechny zmatky jsou z matky."
A nyní se mi konečně dostává osvícení, jak to myslel.
Tupé matky odmítající kojit udělaly z Nestlé globální monstrum.
A agresivní matky sprchující děti antibiotiky (nejsou náhodou pouze na recept podepsaný osobou složivší hippokratovskou přísahu?) způsobily vznik MDR TBC.

Nejen matky jsou ovšem vinny. Také se sluší vzpomenout kraviček, které nejenže nám zaprděly vrchní vrstvy atmosféry, ale navrch nám ještě svou zálibou v antibioticích berou naději, že by nám mohl penicilin pomoct při zápalu plic.

Asi je to čirou náhodou, že mi praktická lékařka píše recepty na léky od stále stejné firmy, ať jde o vysoký tlak nebo stav po dvojí infekci helicobacterem.
Z jednoho už jsem se vykroutil pod záminkou, že mě žaludek nebolí a kyselost nepociťuji, z dalšího se dostanu zvýšením počtu odpochodovaných kilometrů a hladovou dietou.
Dá li Pámbu, zemřu pak zcela zdráv.
27. 05. 2012 | 12:29

skeptický napsal(a):

Co je to? Je to dlouhý,bílý a na konci h...?
Výplatní páska.
Banky jsou vůbec svoloč.Napsali mi,že mi přestanou vyplácet úroky,a začnou účtovat skladné.
27. 05. 2012 | 12:37

Radkin Honzák napsal(a):

zdravý nemocný napsal(a):
Asi je to čirou náhodou, že mi praktická lékařka píše recepty na léky od stále stejné firmy...

K tomu bych rád podotknul, že pokud nepředepisuji originál od rodné firmy, píš to, na co je nejmenší doplatek, abych pacientům šetřil kapsu.
A nejlevnější jsou preparáty od dvou firem z generiky. Moc na výběr tam není.
Když je Vám to proti mysli, nechte si od ní napsat něco, co Vám zatíží víc rozpočet!
27. 05. 2012 | 13:11

evix napsal(a):

Kdo je v ordinacích nejbojovnější? No já určitě ne, nedávno jsem bojovala s lékařkou, protože jsem odmítala jít na mamograf, hádejte kdo boj vyhrál, no paní doktorka, řekla, že mi to napíše do karty a pan závodní lékař s tím bude mít velký problém. Nas*ala mě! Na mamografu jsem byla před 7 lety, jestli mám nález jsem se nedověděla, za to mi řekli, že MUSÍM chodit každý rok i jako samoplátce a když jsem odmítla, pan doktor mě setřel, jak jsou české ženy nejvíce napadány rakovinou prsu na světě! Já vůbec mám dojem, že české ženy jsou asi jinou vývojovou skupinou lidí:-( . Nedokáži rodit jako jediné na světě bez lékařů, mají jako jediné jen rakovinu prsu, jsou těžce bojovné v ordinacích za ATB pro své děti, ony jediné můžou za to, že nás pomalu ubývá, protože nechtějí rodit. Ještě se dovíme, že ony jediné můžou za oteplování planety a nebo za uprdnuté sopky na Islandu. :-D
27. 05. 2012 | 13:23

Alef Bet Vet Giml Daled Hej napsal(a):

No jo, ale povídejte tyhle postmoderní sr.čk. pacientům, kteří jsou prostředky současné medicíny zatím nevyléčitelní. Povídejte jim, že není nutný další rozvoj medicíny, že naopak medicínu je třeba zrušit. Kdyby to aspoň přeložil lékař, ale on to přeložil psychiatr.
27. 05. 2012 | 14:38

dennis napsal(a):

Cesky pacient se ve svete radi k tem nejvzdelanejsim. Dobre rady, aby si starici nechali udelat bezbolestny test na priznaky rakoviny tlusteho streva "maji nekde". Taky vedeme svetovou tabulku.

S temi antibiotiky se rysuje kolosalni konec. Nevim zda ceske maminky se vyznamne podileji na jejich hromadne spotrebe. V diskusi o rostouci neucinnosti ATB se uvadi opravdu masova spotreba antibiotik v zivocisne velkovyrobe. Pravda je asi i takova, ze kdyz uz se nemuzeme dost dobre zcela vyhnout nepriznivym zivotnim podminkam (jako je kvalita ovzdusi, pitne vody, bezne dostupnych potravin), nemeli bychom svou tvrdohlavosti situaci sobe a zvlaste pak detem zhorsovat.

To je ovsem pro kazdeho, kdo by rad osvetou chtel pusobit na laickou obec, velmi obtizny ukol - pomahat dobre minenou radou. Na mne velmi nepriznive pusobi rozsirena nalada ve vztahu ke konkretnim lekarum. Pravidelnemu styku s lekari se nemohu a ani nechci vyhybat. Doposud mam ty nejlepsi zkusenosti. Nejsem zadne prominentni dite. Pouze se snazim o VZAJEMNY a ZDVORILY dialog. Vychazim z presvedceni, ze si neumim predstavit mladeho cloveka, ktery by zacal studovat medicinu z jakesi zvracene touhy pohadkove zbohatnout na "tech debilech pacientech".

Souhlasim s nazorem, ze kazdy lekar, ktery se zacne venovat politice profesionalne, mel by okamzite byt vyloucen z lekarske komory a znemoznena mu praxe i pouzivani titulu. Lekari, kteri se venuji sve praxi po desitky let, jsou pro mne lidi, kterych si musim vazit (at se lisi ve zpusobech, temperamentu, specializaci, virou v moderni a nebo modni trendy). Dokonce musim respektovat i spickoveho kardiochirurga, ktery ma rad staricke motocykly a zastava politicke postoje z opacneho spektra. Je to muz, ktery medicinu povazuje za sluzbu lidstvu. A jineho doktora jsem doposud nepotkal. (Jen o tech politicky spickovych si to nemyslim.)
27. 05. 2012 | 14:42

český maloměšťák napsal(a):

evix
K tomu mamografování - a nejen (je ale těžké prokázat, kdy jde o dohazování kšeftů a kdy o skutečný zájem o zdraví - v tomto případě pojištěnkyň...někdy stačí OR - kdy zjistíte, že dotyčný je současně zaangažován jako distributor i jako poskytovatel " péče"...ale většinou jde o dohody dvou či více subjektů vzájemně provázanách ekonomickou výhodností takovýchto vztahů) :

film s názvem "Healing Cancer from Inside Out" (na netu se dá najít i otitulkovaná verze)
27. 05. 2012 | 15:52

aga napsal(a):

Dennis

Ale to on Breivik svůj čin také považuje za službu lidstvu, a jsem si naproto jist, že stejně uvažoval i MUDr. Mengele. Různí lidé si pod tou "službou" představují různé věci, on nakonec i Hospodin považoval za službu zkaženému lidstvu jeho zničení potopou, a zachránil jen pár svých oblíbenců, v podstatě poněkud sporného charakteru. I tenhle vzorek chování si v sobě lidská psýché nese. I lékař může být přesvědčen (ať už vědomě nebo podvědomě), že co je zkaženého, musí být odříznuto. A naopak, takový MUDr. Fortýn, který nechtěl hned odřezávat, ale zkoušel s úspěchem devitalizovat, byl svými respektovanými kolegy zadupán (jistě výhradně s ohledem na službu lidstvu) a jeho metoda tabuizována. Možná, že Vám osobně sázka na altruismus a poctivost lékařů vychází, lidstvu by ale vyjít nemusela.
27. 05. 2012 | 16:01

Občan napsal(a):

Těch 96% kojených chilských dětí v r. 1960 jsou ty, co přežily, nebo to je sakumprásk?
Protože podvyživená a vyčerpaná matka se může ukojit, a stejně jí mimino umře hlady. Vody se prostě nenadlábne. Mléčné náhražky se v Evropě začaly průmyslově vyrábět již koncem 19. století a lékaři je doporučovali právě pro slabé a podvyživené děti - asi věděli proč.

Pokud chilské ženy nekojí a krmí děti "sunarem", asi to má dost pozitivní vliv - kojenecká úmrtnost tam totiž prudce klesla:
http://content.healthaffairs.org/content/26/2/458/F1.expansion.html

V r. 1960 tam umíralo 40 novorozenců z tisíce a více než 80 kojenců z tisíce. V roce 2000 jsou oba ukazatele na úrovni vyspělých zemí, tedy na hodnotách do 8 dětí z tisíce.
27. 05. 2012 | 19:14

Občan napsal(a):

Pane Ago,
doby, kdy lékaři považovali za smysl své činnosti VYLÉČIT, tedy UZDRAVIT pacienta, jsou asi nenávratně pryč. Dnes je cílem celé "bílé lobby" - tedy lékařů, pojišťoven i farmamafie LÉČIT - pokud možno celý život. Co se zdravou populací, z té žádné kšefty nevypadnou?!
27. 05. 2012 | 19:18

Eva napsal(a):

Do kůže ranka, ke smrti branka.
Chodím k lékaři, až když umírám.
Je mi 65, stravuji se skromně a relativně zdravě, 2x denně cvičím a každý den chodím ven, nejraději bych bydlela v hájovně, aby mě lidi nerozčilovali-hlídám si od jisté doby duševní rovnováhu.
Myslím, že až na pár vrozených vad a nemocí, s kterými žiji celý život v přátelství, jsem docela zdravá a žádného doktora nepotřebuji.
27. 05. 2012 | 19:47

dennis napsal(a):

Pane Ago,
netusim, jak si lidstvo poradi s nepoctivosti lekaru. Ani si nemyslim, ze jsou to prave lekari "v prvni linii", kteri humanni poslani mediciny obraceji v hnusny a predevsim bezohledny business. Myslim si, ze jsou to dve naprosto rozdilne odrudy lidi. Moje zkusenost s ceskou zdravotni peci a konkretne s lekari a zdravotnim personalem mi nastesti nikdy nepripominala Dr. Mengeleho. A jsem tomu rad a lekarum jsem za to vdecny.

Mozna si budete o mne myslet, ze ziju v zajeti fiktivni predstavy, ze mi lekari chteji pomahat. A mozna ze mate pravdu. Ovsem zit trvale s predstavou, ze co lekar, to sadista, to by mi otravovalo zivot. To by mi proste takova "pravda" zbytek zivota jenom otravila. Kazdy zijeme ve svete vlastnich predstav. Ten muj svet se mi libi (i kdyz se vsim nesouhlasim).
27. 05. 2012 | 19:58

aga napsal(a):

pane dennisi

Tématem autorovy úvahy a mých reakcí je "nemesis medicíny" - medicína a současná role v celospolečenském kontextu, ne charaktery jednotlivých českých lékařů. Sám souhlasíte s tím, že humánní poslání medicíny je obraceno v bezohledný business, a já spolu s autorem blogu i knihy, na kterou upozorňuje, dodávám i v metodu manipulace s lidmi. Nikterak vám neberu víru, že lékaři chtějí pomáhat lidem, spíše zpochybňuji jejich názor na to, co vlastně lidem skutečně pomáhá. Jisteže i mezi lékaři existují názory různé, obecně ale většina z nich jde spolu s alopatickou medicínou a farmaceutickým byznysem cestou, která se nakonec obrátí proti nám všem. Ti lékaři, kteří se odváží jít proti hlavnímu proudu, a přemýšlet nad svou pomocí hlouběji a v širších souvislostech, narážejí na všemocnou "inkvizici", kterou provádějí i jejich lékařští kolegové, a jsou tlačeni do disentu.

Samozřejmě, záleží i na přístupu každého z nás, na tom, v jakém kontextu vnímáme fenomen nemoci a jak se stavíme ke své vlastní zodpovědnosti za své zdraví a život. Očekáváme-li od medicíny a lékařů, že onu zodpovědnost z nás sejmou a postarají se o naše zdraví za nás, vyhovuje-li nám být závislým dítětem u prsu čím dál macešštější medicíny, nikdo nám v tom nemůže bránit, následky si ale poneseme sami.

Autor uvádí, že kniha není kritikou lékařů ani pacientů - tím ale obě skupiny pasuje do role bezmocných a nesvéprávných obětí. Je třeba, aby každý převzal svůj díl odpovědnosti za neuspokojivý stav, bez toho ta vaše "jiná odrůda lidí" bude i nadále vítězit bez boje.
27. 05. 2012 | 20:45

Radkin Honzák napsal(a):

aga 20:45
Autor uvádí, že kniha není kritikou lékařů ani pacientů - tím ale obě skupiny pasuje do role bezmocných a nesvéprávných obětí.

Nikoho to nikam a do žádné role nepasuje! Kdyby chtěl Ivan Illich psát kritiku lékařů či pacientů, jistě napíše Nemesis lékařů/pacientů.

Kniha je kritikou SYSTÉMU, zatímco většina autorů diskusních příspěvků, kteří ji navíc nečetli, mluví o něčem zcela jiném. Už mi tu chybí jen Kalousek, Ráth a další.

Ad občan (19:14):
Tak se na to podívejme systémově.
Nebylo by lepší (a taky logičtější) než krmit děti sunarem, aby až dorostou, neměly co do úst (jako jejich matky), KRMIT MATKY ZDRAVOU POTRAVOU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ, aby měly z čeho kojit???
Medicínské zásahy je pak možno zcela vynechat a obejde se to bez komplikací.
27. 05. 2012 | 21:18

aga napsal(a):

RH

Já chápu, že je kniha kritikou systému. Podle mne ale systém není něčím, co by stálo mimo lékaře a pacienty, takže nelze kritizovat jedno bez vztahu k druhému. Někteří lékaři - vykonavatelé poslání a pacienti se ale evidentně v roli ubohých bezmocných obětí zlého systému docela pohodlně zabydleli.
27. 05. 2012 | 21:39

aga napsal(a):

PS

"Mechanismus, jímž se to děje, je kontraproduktivita, dobře demonstrovatelná třeba na dopravním systému. Tak dlouho přibývalo pohodlných, luxusních, výkonných a pokud možno co největších automobilů, až to došlo tak daleko, že dostat se z bodu A do bodu B je pěšky rychlejší než autem."

Čili za vše může nějaký anonymní neosobní systém, zatímco ti, co si vozí zadky v těch automobilech, jsou jeho oběti. A ti, co ta auta vyrábějí, jsou nejspíš vykonavatelé poslání. A ovšem za všechno mohou politikové - takto bezmocní kašpaři v žoldu těch výrobců a jejich bankéřů. Ti už tuplem systém netvoří, a tudíž ho ani nemohou změnit.
27. 05. 2012 | 21:55

Radkin Honzák napsal(a):

Ad aga:
Jestli chci systému porozumět a na základě toho s ním něco dělat (zvenčí či zevnitř), musím vědět JAK funguje, ne říkat "voni za to mužou a tydle za to nemužou". Fungování zdravotního systému v obecné rovině je věnována publikace Limity medicíny, o níž je zde uvedená recenze.
Kniha NENÍ o tom, že doktoři jsou chamtivá bílá mafie a pacienti neodpovědní pitomci, podobně jako Parkinsonova studie o byrokracii nehovoří o tom, že úředníci jsou líní lemplové.
Myslím, že následující (resp. předcházející) argument postihuje podstatu problému:
Nebylo by lepší (a taky logičtější) než krmit děti sunarem, aby až dorostou, neměly co do úst (jako jejich matky), raději KRMIT MATKY ZDRAVOU POTRAVOU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ, aby měly z čeho kojit???
Medicínské zásahy je pak možno zcela vynechat a obejde se to bez komplikací.
27. 05. 2012 | 22:34

aga napsal(a):

RH

Souhlasím s tím, že je třeba nejprve systém nestranně analyzovat, aby bylo možno s ním něco dělat. Už v tom je ale problém, protože s rostoucí reálnou možností systém měnit se úměrně zmenšuje nestrannost. Zdravotní systém je jen podmnožinou celkového SYSTÉMU, principy jeho fungování, jeho pokřivené hodnoty atd. jsou jen odrazem celkového úpadku, a není vůbec reálné uvažovat o jeho změně bez změny principů a hodnot obecně. A to zase není možné bez změny principů a hodnot jednotlivě - on se ten had opravdu nakonec vždy kouše do svého vlastního ocasu. Mé příspěvky NEJSOU o tom, že doktoři jsou chamtivá bílá mafie, ale o tom, že každý jeden doktor je součástí systému s vlastním dílem zodpovědností za něj i za sebe, stejně tak jako každý pacient.

Připadá mi půvabně ironické, jak pod článkem o limitech medicíny a pod kritikou toho, jak strká nos do oblastí, které jí nepřísluší, chcete "KRMIT MATKY ZDRAVOU POTRAVOU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ" - čímž z matek děláte trpný objekt péče - koho vlastně? Kdo nebo co je to podle vás vlastně ten SYSTÉM? Myslím, že to jeho adresná definice je prvním a nejpodstatnějším krokem k analýze toho, jak a PROČ - PRO PPROSPĚCH KOHO funguje. Protože někdo na něm vydělává, i přes mrtvoly, to je jisté.
27. 05. 2012 | 22:48

Radkin Honzák napsal(a):

"Krmit matky zdravou stravou" jsem použil jako kontrapunkt ke "zdravotní péči" o děti podvýživených matek - tu hyperbolu snad lze pochopit. Zejména to, že toto už nespadá pod křídla medicíny ani omylem a vede přitom ke kýženému výsledku bez potřeby jejích vstupů.
Souhlasím s tím, že je třeba začít pak u toho, CUI BONO? a ne u těch, kteří systém udržují nevědomě v chodu, přičemž není možné je zbavit jejich dílu odpovědnosti.
Když jsem analogický problém nadhodil jinde (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=15332), dostalo se mi poučení, jak lidumilné je počínání strůjců dnešních monstrózních "hybris".
Na světě jsem už dost dlouho, abych věděl, že výrobci prasácky velkých aut budou hulákat, že by to nevyráběli, kdyby to lidi nechtěli a ti, co to koupí, budou vyřvávat, proč by to nekupovali, když se to vyrábí (a soused už má dvě).
27. 05. 2012 | 23:08

aga napsal(a):

RH

Geneze toho krmení mi byla jasná, přesto je v něm ta trocha všemocné šamanské péče freudovsky skryta. Ale trocha otcovské péče nezaškodí, pokud jde tatínkovi skutečně o blaho potomstva a ne o jeho ovládání :).

V ostatním mohu beze zbytku souhlasit.

Hybris bude bohužel mít vždy svou velkou fascinující moc a můry ještě mnohokrát vlétnou do plamene.

Díky za debatu a dobrou noc.
27. 05. 2012 | 23:23

Občan napsal(a):

To Radkin Honzák:

Ne, nebylo.

Jediné, co by jim skutečně pomohlo by bylo, kdyby se ty děti vůbec nenarodily a ty ženy měly jedno či dvě děti, ovšem slušně zajištěné a nutričně saturované.
Takže místo sunaru a bílkovinných kaší pro podvyživené dostatek antikoncepce a dostupnost bezpečných interrupcí a sterilizací. PLUS osvěta, která by je přesvědčila o výhodnosti toho mít málo, ale lépe zajištěných dětí.

Je to vlastně to samé jako se současnou medicínou - nejen léčit, ale VYLÉČIT, UZDRAVIT. PLUS zajistit účinnou prevenci onemocnění (je jedno, jestli tělesných, duševních nebo sociálních).
Jenže to je pak houbelec business, že; a jsme zase v loji...
27. 05. 2012 | 23:25

Radkin Honzák napsal(a):

Ad občan:
Jestli se chystáte na misijní cestu s kázáním o antikoncepci do Afriky, loučím se s Vámi (tím pádem navždy - máte už sepsanou poslední vůli?) a budete mi jako diskutér chybět.
Když tam naopak pojedete se sunarem, vrátíte se jako boháč (nebudete-li ovšem namítat, že Vaše zboží bude okamžitě směněno za zbraně).
A mezitím můžeme uvažovat, kolik toho pro své zdraví, chtějí udělat naši občané sami.
27. 05. 2012 | 23:33

argun napsal(a):

Skvělý tčext pane doktore, chtělo by se napsat, že Váě nejlepší. Ale pevně doufám, že ten teprve přijde.. smile. Mějte se.
27. 05. 2012 | 23:53

ivan tomek napsal(a):

Ja se naivne ridim pravidlem, ze kdyz mam problem, obratim se radeji na odbornika nez na nekoho jineho. A tak kdyz mi nefunguje auto, jdu za automechanikem, kdyz se chci dozvedet neco o hvezdach zeptam se bratrance astronoma, a kdyz mi tece strecha, najdu si nekoho kdo se zivi spravovanim strech, cemuz se naucil od odborniku minule generace.

No a predstavte si, kdyz jsem nemocny, jdu k lekarum. Treba nedavno jsem mel rakovinu a nechal jsem si ji odoperovat urologem. Tak naivni ja jsem - ma omluva ovsem je, ze pan Illich, ktery byl odbornik na vsechno, uz umrel. Vlastne jsem dosel jeste horsich koncu - muj syn strasne dlouho studoval a naucili ho tam vsechny ty hlouposti a taskarice, kterymi moderni medicina oblbuje v podstate zdrave lidi, a on ted vymenuje lidem kteri nemohou pro tloustku chodit kolena a kycle. A div divouci, oni potom chodi, presto ze na ne uplatnil vsechny ty nepravosti, ktere ho ve skole naucili!
28. 05. 2012 | 00:06

Vlasák napsal(a):

Zjistěte si něco bližšího o Ivanu Illichovi:
v 60 letech zběhlý katolický kněz, typický užvaněný intelektuálský levičák plodící spoustu nesmyslů např. o potřebě "odškolnění" (deschooling) vzdělání, v zásadě odmítající západní civilizaci. Myslím, že nebožtík Lenin by ho zařadil do své klasifikace (pro bolševika) "užitečných idiotů". Sám se při nádorovém onemocnění tváře odmítl léčit standartní medicinou a místo toho si ulevoval kouřením opia. když uvažoval o operaci - byl nádor již inoperabilní.
28. 05. 2012 | 00:21

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Vlasák:
To, co jste uvedl, znám, nakonec se dožil vyššího než průměrného věku. Ale bylo by dobré vědět, že jsou tu také hodnocení jiná, z úst neméně povolaných.
Britský historik Robert Hutchinson zhodnotil nedávno autorovu osobnost těmito slovy: „Kněz, který si myslel, že kněží už bylo příliš mnoho, celoživotní vzdělavatel bojující za zrušení školství a intelektuální snajpr sedící na posedu se širokým rozhledem. Hlásal, že nemocnice vedou k většímu rozvoji nemocnosti než zdraví, že lidé by ušetřili čas, kdyby se celý dopravní systém omezil jen na jízdní kola a že historici, kteří vycházejí z dříve publikovaných materiálů, uchovávají nepravdy.“

Ivan Tomek napsal:
"on ted vymenuje lidem kteri nemohou pro tloustku chodit kolena a kycle. A div divouci, oni potom chodi, presto ze na ne uplatnil vsechny ty nepravosti, ktere ho ve skole naucili!"
Děkuji za ilustrativní příklad toho, jak se medicína stává služkou hedonismu. To je skutečně její pravé poslání a smysl? Ona to je jistě velká úleva, že ti "pacienti" mohou zase chodit a dál se přežírat. Nebylo by ale chytřejší a levnější, kdyby nedošli až k potřebě nákladné (a ne bez rizik) operace. A taky levnější pro nás, kteří to solidárně platíme?
Už Perun lamentoval: "dřív si prase zdraví zkazil, potom ho mám hojit", ale on to podnikal zázrakem, ne na účet plátců zdravotního pojištění. Existuje také etika alokace zdrojů: bude-li dost takovýchto pacientů, nemusí se dostat peníze na jiné, třeba potřebnější. Třeba na urologické operace - to by se Vám líbilo?
28. 05. 2012 | 00:41

ivan tomek napsal(a):

Radkin Honzák:

Dekuji za odpoved. Mate pravdu: Bylo by rozhodne 'chytrejsi a levnejsi' kdyby lide zili zdrave - ale oni vsichni zdrave neziji! Maji se ti, kteri zdrave neziji a nenechaji se k tomu nijak presvedcit a skonci se vsemi moznymi nemocemi, zastrelit? I lidem, kteri si sve problemy zpusobili sami musi lekar pomoci - a nikdo jiny jim v prumeru zodpovedne pomoci nemuze. Uprimne receno,rakovinu si radeji necham odoperovat na doporuceni urologa (v mem pripadu), ale jestli nekomu dela dobre se radeji nechat lecit od babky korenarky tak prosim - kazdy podle sveho vkusu.

Chtel jsem jen naznacit, ze medicina neni jen podraz, a ze na ni vicemene vsichni casteji nebo mene casto zavisime, nebo budeme zaviset - a to i kdyz zijeme zdrave. A neco jsem od pana Illiche cetl (o vychove deti) a libilo se mi to. Ale v nekterych svych nazorech (zejmena kdyz pise o vecech, ktere zna z druhe ruky) mi pripada trochu naivni s nadechem arogance a demagogie.
28. 05. 2012 | 01:35

gaia napsal(a):

tak pan autor stvořil Moebiův kruh, když napsal

Nebylo by lepší (a taky logičtější) než krmit děti sunarem, aby až dorostou, neměly co do úst (jako jejich matky), raději KRMIT MATKY ZDRAVOU POTRAVOU V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ, aby měly z čeho kojit???
Medicínské zásahy je pak možno zcela vynechat a obejde se to bez komplikací.

Ale aby matka mohla být krmena zdravou stravou , aby dostatečně kojila a ona i dítě bylo zdravé, tak si na to musí vydělat. A na trhu práce musí soutěžit, neb je klišé, že ženy toho zastanou méně a jsou méně výkonné, tak ženy musí pracovat ještě víc , aby byly konkurenceschopné a tu nižší mzdu , kterou mají pro domnělou nižší výkonnost, si zasloužily.

V tomto konkurenčním boji se musí sakra ohánět a na nějaké kojení pak nemají čas ani energii.
Spoustu nemocí pak mají ze stresu a z přepracování, neb při takové honičce mají pak doma ještě druhou směnu, kdy musí vše oddřít a dělat, neb manžel musí být v pohodě, neb víc vydělává a prý se víc nadře.

a z takového stresu a koltoče jsou pak na nervy i děti, roste počet neurotiků, hyperaktivních pošuků a různých dis...

A ze stresu je druhotně spousta dalších chorob a neduhů, ale to HDP pořád klesá a ten růst se ne a ne dostavit, tak se hledají rezervy a zvyšuje produktivita , hledají se úspory a skrytý a nevyužitý potenciál (žen samozřejmě) a žena, která se v tom točí jak veverka v kruhu, sáhne po Sunaru, neb je z toho tak vyždímaná, že mléko ne a ne vytrysknout.

A pokud někdo vzdoruje a zachovává si klidnější životní styl, odmítá např. pracovat v poledne, za plné výhně, když teplota dosahuje 40°C, tak je zas osočován a do světa vyhlašovány pohádky o líných Řecích, a dalších jižanech.
28. 05. 2012 | 07:23

Leo K napsal(a):

Pan Radkin Honzák je stejný ročník jako já. Proto si musí pamatovat doby, kdy medicina nebyla zdaleka tak institucionalizovaná jako na konci osmdesátých let minulého století. Musí si ze svých dětských let pamatovat na mrzáky (když už si nepamatuje na zemřelé)z epidemií dětské obrny, na hrůzu a oběti pravých neštovic, na černý kašel, na tuberkolozní krávy a jejich ošetřující personála další. Zlehčuje-li větami - cituji: Bez lékařské asistence se neobejdou ani dvě nejzásadnější události v životě jedince: porod a smrt. Dětství je prošpikováno očkovacími jehlami, lékaři určují, zda je dítě schopné nastoupit do školy, nebo naopak nechodit do školy, řidičský průkaz nezískáte bez příslušné prohlídky, řadu povolání nemůžete vykonávat, protože vás do nich doktor nepustí a když vás tam pustí, musíte ho pravidelně navštěvovat, vyplazovat na něj jazyk, nechat si měřit tlak, brát krev. Za nemoc je označováno cokoliv, počínaje dětstvím a konče stářím. - Konec citace; zlehčuje-li těmito slovy institucionalizovanou medicínu buď ztrácí paměť, nebo z nějakého důvodu fandí rozpadu této instituce a návratu k časům svého dětství. Činí tak na podkladě podsunutého příběhu o Nestlé. Nestlé je potravinářskou firmou, je nadnárodní korporací, která institut mediciny zneužívá k obohacení svých akcionářů a s institutem mediciny nemá nic společného což ovšem p. Honzák dobře ví. Pozvolný rozpad ještě před dvaceti lety tak úspěšného modelu česko(slovenské) mediciny jako institutu panu Honzákovi nestačí. Musel si tímto blogem přiložit vlastní polínko.
28. 05. 2012 | 08:56

aga napsal(a):

Vlasák

K osobě Ivana Illiche - mně připadá nejzajímavěšjí, kde vystudoval:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pontifical_Gregorian_University

Vždy mi přijde poněkud podezřelé, když absolventi prominentních universit doporučují "odškolnění" pro nás ostatní. U absolventa vatikánské jezuitské univerzity mi to přijde ještě podezřelejší. A tím "levičáctvím" bych se nenechal mýlit. Je třeba mít to podchyceno ze všech stran.

Metoda čertova kopýtka ukrytého v hromadě pravdy byla vždy velmi účinná, a znalci ji vypracovali k dokonalosti.
28. 05. 2012 | 08:57

aga napsal(a):

ivan tomek

".. I lidem, kteri si sve problemy zpusobili sami musi lekar pomoci -.."

Jenže odstranění symptomu nemoci se zdaleka nerovná vyléčení nemoci. Je mi líto, jestli se vás to osobně dotýká, ale i dobře míněná pomoc "lege artis" může často spíš uškodit než naopak. Nehledě na to, že takovouto chybnou ale čím dál nákladnější "pomocí" se systém vyčerpá a zničí, na nákladné operace pro každého už nyní nejsou peníze a bude hůř - pak teprve pochopíme, že lékař (jako Bůh) může pomoci jen tomu, kdo si umí pomoci sám. Pomož si, a bude ti pomoženo.
28. 05. 2012 | 09:07

Občan napsal(a):

To Leo K.:
Vida, tahle souvislost mě nenapadla.

Měli by si vlastně pamatovat i rozsáhlé karantény kvůli prasečí července a slintavce těsně po WWII a HLAVNĚ - mraky LIDSKÝCH potratů zaviněných brucelózou krav (v r. 1952 bylo promořeno 48% chovů v ČSR).
Pak SE začalo očkovat a tyto hrozné nákazy postupně ustoupily.

Njn, selektivní paměť...
28. 05. 2012 | 09:21

pes-stroj napsal(a):

Gala napsal/a....ženy na celém světě nebyly podrobeny indoktrinaci, aby nekojily, ale indoktrinaci, že musí nastoupit od práce.

Tak tak, Pan doktor Honzak to sice mysli dobre, ale vsem nepratelum "systemu" unika, ze ona systematika lezi v uplne jine urovni/ poloze, nez to vidi oni.
Odpurci systemu tak zakladaji dalsi manipulativne- chybny, kriticky system, ackoliv nelze poprit, ze jejich rozhorceni ma "pravdivy" zdroj.
28. 05. 2012 | 09:26

Občan napsal(a):

K tomu Illichovi - je docela úsměvné, že ty rádoby volnomyšlenkářské spisky o "odškolnění" společnosti sepsal člověk, který prošel nejkonzervativnějšími vzdělávacími institucemi a celý život je neopustil.

Je zajímavé, že zatím NIKDO z těch, co prošli "alternativním vzděláváním", eventuálně nemají vzdělání vůbec žádné (tedy jsou negramotní nebo se naučili číst a psát sami), nesepsal (nenadiktoval) něco, nad čím by stálo za to se zastavit, zamyslet a případně s tím polemizovat.
28. 05. 2012 | 09:34

Vuvuzela napsal(a):

Beleves Pane Honzáku, opět výborně. Jenže. Ten, kdo by to měl měnit, je mladá generace. Bohužel jsem jí velice zklamán. Kouření (nejen klasické),to je ten nejvšednější projev blbosti proti svému zdraví, až po demonstrace za legaliaci drog, kde je to mnohem závažnější. Je to výsledek dvaadvacetiletého neúnavného působení bezzásadových hajzlů mezi politiky a jejich slouhů ve sdělovacích prostředcích a třeba i ve školách. Je ovšem obdivuhodné, jak se pravicově orientovaní studenti bojují proti školnému. V tom jsou nanejvýš levicoví a rovnostářští.
28. 05. 2012 | 09:42

tak teda do pr.. napsal(a):

gaia
Za tu harpyji se omlouvám, hlavně na základě vašeho posledního příspěvku. I když postavit kritiku Rusnoka (ročník 1960) zrovna na tom, že je DĚDEK mi stále připadá excentrické.
Kdybyste (nemusíte hned podat rozbor jeho ekonomicky scestných názorů) řekla, že je charakterově podstandardní, bylo by to také hysterické a neobjektivní, ale ne diskriminační.
A z mého hlediska feminismus a ekologismus samozřejmě dál zůstávají ideologiemi, jakkoli se jejich hlasatelky a hlasatelé považují za majitele jediné pravdy. Což mě nečiní hluchým k jejich argumentům.

Pozdní diskutéři mi jako obvykle přijdou zajímavější. Z jejich příspěvků nenápadně vyplývají obrysy určitého názoru na to, co zde autor blogu dlouhodobě prezentuje. Svým způsobem je to také ideologie. Jejíž součástí je názor, že medicína je pravá a levá. Levá je špatná. Manipuluje nevědomými masami, které pak v hojném počtu přežívají a nevědí co se sebou.
Jelikož je autor nesmírně mazaný, umí si všechno zdůvodnit.
Kdysi ho nic netušící proletáři nechali za své tvrdě uškudlené peníze vystudovat a pak ho odmítli platit podle jeho představ (možná to ale byli jeho představení, kdo mu určil plat?), od té doby věří na tu pravou medicínu.
Kdo má prachy, ať si dopřeje deset plastik ročně, jeho věc. Kdo prachy nemá, ať se řídí mayským kalendářem a příkazy matky přírody. A neotravuje.
Opět přeháním, ale jinak než zkratkou to nejde.

I tak si myslím, že na lékařských fakultách se přednášky zahajují sborovým zpěvem: "Prachy, jenom prachy nečekají...".
28. 05. 2012 | 10:28

Glosátor napsal(a):

Autor to myslí dobře, ale výsledek je blábol. Já si např. nepamatuji, že by lékaři vedli kampaň oproti kojení, naopak, už minimálně 20 let kojení propagují.
Když něco propaguje Nestlé, není to vůbec věc medicíny!
Ostatně, průměrná doba dožití se přinejmenším ve vyspělých zemích prodlužuje a pokud někdo bude po mě chtít, abych dobrovolně zemřel dřív, to poslední, co udělám vy svém životě bude to, že ho zastřelím!
28. 05. 2012 | 10:31

Glosátor napsal(a):

To aga
Věda NEVZNIKALA na půdě klášterů a církev jako taková byla zpátečnická. To, že někteří vědci působili v klášterech, mělo na jejich vědeckou práci asi takový vliv, jako mělo působení Alberta Einsteina na patentovém úřadě v Bernu vliv na objev teorie relativity, tedy to, že poskytlo vědci materiální zabezpečení.
28. 05. 2012 | 10:43

Glosátor napsal(a):

To exiv
"tatínek pocházel dokonce z 10 dětí a přežili, jen v dětství 2 sestry zemřely na nemoci." Tedy 20% úmrtnost! Děkuji, nechci.
Mimochodem, divošští muži v pralese moc medicinu nepotřebují, umírají totiž převážně násilnou smrtí.
A v dřívějších dobách umíraly při porodech i královny (měly všechno, jen moderní medicínu ne, a totéž platí i pro jejich děti). Jinak, Eliška Přemyslovna zemřela v 38 letech na TBC, její snacha Blanka z Valois také, už ve 32 letech.
Anna Svídnická, matka Václava IV, zemřela když mu byly 3 roky při porodu dalšího dítěte.
28. 05. 2012 | 11:12

Glosator napsal(a):

to Gaia - pokud někdo vzdoruje, a zachovává si klidnější životní styl...
K tomu se vyjádřil Václav Klaus a opět se z toho mohli klausofobové posr***.
Klaus řekl, že rozhodnutí pracovat na 50% je čistě Řecké rozhodnutí, které je legitimní, ale že v takovém případě nemohou Řekové být v měnové unii s Německem.
O tom to celé je, někdo nechce pracovat na 100% ale CHCE být financován někým, kdo pracuje třeba na 105%.
O tom je rovněž sociální stát, přerozdělování i tolik omílaná "sociální spravedlnost" a dokonce i "rovnoprávnost žen," kterou někdy před 30 lety jedna žena označila za "snahu osvobodit ženy od dětí"!!!
28. 05. 2012 | 11:24

Kamír z lesů napsal(a):

Je mně známa osoba pana MUDr. Honzáka a velmi si jej vážím
v jeho odbornosti i jeho vynikající retorice. Je to vše diskuze a hledati pravdu a řešení - toť přetěžké. Přesto
však přec jsem někde četl: " Není rozhodné oko lekařovo,
ale oko pacientovo" . Já jenom vím , že toho moc nevím.
28. 05. 2012 | 11:26

gaia napsal(a):

tak teda do pr..

pokud je nějaký chlap narozen 1960, pak ještě na počátku minulého století se takoví titulovali slovutný kmete. Do smrti jim zbývalo maximálně 10 let života. Dnes tak 25 a o to jsou tito kmeti horší, neb si uvědomují, že na to budou potřebovat spoustu spoustu peněz. Takový kmet si neumí vyprat a ni uvařit a je mu jasné, že bude potřebovat hodně služeb. Proto takoví, osvobození již od starostí spojených s péčí o rodinu, skutečně v tomto věku namají nic jiného na práci, než sebezáchovně akumulovat kapitál. A jelikož se v tomto věku již domohli určitých postů, své moci využívají k tomu, aby společnost fungovala pro jeho zájmy. A jelikož je patriarchální společnost budována tak, aby vyhovoala mužům, tito slovutní kmeti v zájmu vyřazení konkurence činí vše pro to, aby to byla splečnost hlavně pro staré a movité muže.

Ti to ale nepřiznají a tak to házejí na Nestlé, farmaceutické firmy a bůh ví koho dalšího.
28. 05. 2012 | 11:37

Starej kočí ze Staromáku napsal(a):

Tak to teda prrr a stát . Ani hot či čehí. Je to snad v
té relaci " Mladí vpřed a staří na jejich místa ?".
Werich : "Každý blbec starej byl taky jednou blbec mladej ". Není dobré používat alternativní myšlení
28. 05. 2012 | 11:55

gaia napsal(a):

Glosator

no jen jestli ale nepřerozdělují ti Němci a to ve svůj prospěch. Aby získali těch 105% ne prací, ale vykořisťováním a na úkor druhých.

A ta vaše rovnoprávnost žen, tu si také vymysleli muži, když bylo potřeba ženy vyhnat do práce, aby po válce pomohly znovu postavit na nohy válkou zničenou Evropu.
28. 05. 2012 | 12:13

Leo K napsal(a):

Tedy gaio (smím-li skloňovat)!
Vy jste to tedy rozštípla. Jestliže mě blog p. Honzáka naštval, tak Vám se povedl pravý opak. Slovutným kmetem naposled nazvali Palackého u příležitosti jeho padesátin v roce 1848 - a to opravdu, ale tentokrát opravdu není začátek minulého století. To scházely ještě dva roky do narození T.G.M. Někde jste prošvihla dobrých šedesát let. A jen tak mimochodem - dožil se bezmála osmdesáti let, z okruhu jemu blízkých osob : Dobrovský 76 let; V. Hanka 70 let;J. Jungmann 71 let; August hrabě z Nosticů 89 let; Josef Dětmar Nostic 77 let. Takže nevím kam na ta svá čísla chodíte. O dnešních pětasedmdesátnících píšete...Takový kmet si neumí vyprat a ni uvařit a je mu jasné, že bude potřebovat hodně služeb... Je mě "teprve" 73, ale doufám, že pravdu nemáte, protože nejenom, že tyto činnosti poměrně lehce zvládám, ale mám před sebou ještě o 13 let staršího kamaráda, který je dělá pořád levou zadní. Také se mi líbí formulace, že jsme se domohli určitých postů ... to je do jisté míry pravda - jsme závislí na důchodu jako jediném zdroji přijmů a to ne proto, že nic neumím, ale proto, že jsem jako učitel byl vychován k tomu abych své vědomosti, dovednosti a návyky PŘEDÁVAL. A ne prodával. To prodávání se mi hnusí stejně jako filosofie, že může prosperovat stát služeb. Tedy jinými slovy - budeme si všichni navzájem prodávat limonádu - a kam se hrabe Čína, že?
28. 05. 2012 | 12:21

gaia napsal(a):

a nebyl ten slovutný kmet o Hálkovi?

A že vy a jeden váš kamarád umí prát a vařit, to je tak stejně statisticky časté, jako že někdo viděl Yetiho.
28. 05. 2012 | 12:36

Leo K napsal(a):

To gaia: Já si pamatuji tuhle historku o Palackém. Už ale nevím odkud a na netu se to nedá najít takže to doložit nemohu. Ale s Hálkem byste si moc nepomohla. Ten se totiž padesátky nedožil a kdyby se dožil, tak to bylo pořád ještě 19. století. Jinak je fajn, že se hrabete ve statistikách, tak určitě své tvrzení doložíte. Já opět nemohu, já jenom znám okruh svých vrstevníků a ten se dost vymyká vašemu popisu.
28. 05. 2012 | 13:07

gaia napsal(a):

Leo K

takže vaši vrstevníci si nezařídili život k obrazu svému? Aby vyhovoval hlavně jim?
28. 05. 2012 | 13:42

Leo K napsal(a):

Po gaiu:
Nevím kolik je Vám let - ale život zase není tak jednoduchý, aby na jednoduchou otázku existovala jednoduchá odpověď. Jednoduché odpovědi nabízejí jenom totalitní ideologie. A nezapomeňte na Cyrila Hoeschla: Jeho projev z pražského Karolina 24. září 1991, když mu tam byla udělována profesura. Řekl v něm mimo jiné:
„Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel v této zemi má podprůměrný intelekt... Jestliže jedinec, který je v této intelektové kategorii, má nějakým způsobem rozumět světu, má-li se v něm pohybovat a má-li ho nějak uchopit, musí si ho drasticky zjednodušit. Těmto lidem, a je to tedy polovina národa, uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa; a to, co z tohoto světa v jejich očích zbývá, se dá rozdělit na celkem jednoduché, většinou protipólné elementy. Někdy se tomu říká černobílé myšlení."
Tomu bych se rád vyhnul.
28. 05. 2012 | 14:02

tak teda napsal(a):

gaia
Učeně už vám to vysvětlil Leo K.

Čistě pro názornost bych dodal, že dámy tu (v ČR) zaclánějí o cirka šest let déle než vámi tak pečlivě studovaní dědci.

Obvykle tak činí po završení aktivního věku, v kterém terorizovaly veřejnost ze sesle (bez velkého platu, ale také bez zodpovědnosti) v nějakém ouřadě nebo otravovali mysli mladých lidí jako úči.

V průměru 23 let po nástupu důchodu tyto osoby tráví tím, že nechávají své čokly dělat potřebu na chodník a těší se, jak nějaký zodpovědný muž spěchající za prací do jejich produktu šlápne.

To vše samozřejmě je paušalizace. Znám čestné výjimky.
28. 05. 2012 | 15:14

tak teda napsal(a):

-ly
28. 05. 2012 | 15:15

Glosator napsal(a):

To Gaia
V čem Němci přerozdělují ve svůj prospěch? Oni např. nevidí důvod, proč by se měli s někým dělit o své know-how. Pak si mohou říci nemalou cenu za nějaký výrobek, který nikdo jiný třeba neumí vyrobit. Ale je to také tak, jako mě řekl jeden známý, léta už německý občan ale původně posrpnový emigrant "Německo vyváží práci a proto dává na vědu 3% HDP." Oni si něco vybudovali staletým úsilím, něco, co je dost těžké napodobit. Zejména národy, pro které bývalo typické slovo "maňána." On např. profesor Hans Selye (původem Maďar, narozený ve Vídni, ale žijící většinu života v Montrealu) napsal "Německo bylo r. 1945 totálně rozbité, ale měli v hlavách představu civilizace, kterou dokázali relativně rychle obnovit.
Pokud jde o rovnoprávnost žen, máte z velké části pravdu, viz film Dovolená s Andělem (1952). Ale naprostou fantasmagorii najdeme už u soudruhů Marxe a Engelse, oni SKUTEČNĚ hlásali volnou lásku, kdy se děti měly odkládat do státních zařízení, aby se "žena mohla beze všech ohledů oddat muži, kterého miluje."
28. 05. 2012 | 15:17

Glosator napsal(a):

to Leo K
Ve Vašem výběru ale chbí např. Karel Hynek Mácha(25 let), Karel Havlíček Borovský (34 let), Josef Kajetán Tyl (48 let), Božena Němcová (42 let), z těch mladších pak Jiří Wolker (24 let). Většinou zemřeli na nemoci dnes léčitelné.
28. 05. 2012 | 15:29

AC napsal(a):

Doktore,

nechápu, proč by v Chile intervenovala v neprospěch kojení ta či ona politická strana - tam mělo správně být, že farmaceutickými lobby zkorumpované politické strany. Tedy ti, kteří měli život od té doby pozorovat skrze mříže. Taková úplatná pakáž - až se mi ježí vlasy!
A pokud se podobná zvěrstva dějí či děly, byť krátce i u nás, pak by nebylo od věci zákonem moc těchto firem utnout tak, že prostě za peníze si všecko nekoupí - minimálně ne u nás. Jak reálný by byl tenhle nápad, to fakt nevím. Ale farmaceutické molochy už dávno obcházejí či penězi narovnávají ohnuté paragrafy, samozřejmě ve svůj prospěch. Být po mém, nedovolil bych firmy podobného zaměření dát do soukromých rukou, nýbrž by tuto činnost řídil výhradně stát podle jistých kritérií. Je to jak s obranou či vodou, tedy strategickými odvětvími - soukromník vás stáhne z kůže, proto ne všechny státy je věnovaly za pusinku nenasytným rádobymiliardářům, protože ti nebudou mít nikdy dost. Tohle co dělají přece není podnikání, ale čisté okrádání, ať už u farmaceutických firem, či soukromých vodáren (které jsme jim jen tak mimochodem zadarmo vybudovali). Dobře nám tak.
28. 05. 2012 | 15:40

dennis napsal(a):

Pane Ago, p rvnim vstupu jsem mimo jine napsal:
"Nezmeni-li se nastaveni spolecnosti v kratke dobe, nezbyva nez aby kazdy sam pro sebe a nebo pro svou rodinu hledal udrzitelny kompromis mezi vlastni starosti o zdravi sve a sve rodiny s dostupnou peci oficialni mediciny. Jsem starsi clovek, snazim se dodrzovat zivotospravu, ktera ma charakter a poslani "udrzby", "prevence" a "mirneho rozvoje" telesneho a dusevniho zdravi."

Prvni a rozhodujici vliv ma na kazdeho vedle vrozenych dispozici je ukaznena zivotosprava. Ve vecech, ve kterych je oficialni medicina a zdravotni pece nenahraditelna, jsem na nase lekare odkazan. Zastavam zasadu, ze jsou jiste sluzby statu vuci obcanovi, ktere by nikdy nemely byt predmetem komercniho vyuzivani. (Krome nekterych okrajovych sluzeb. Jako je napr kosmeticka chirurgie, ostraha soukromych objektu, soukrome doucovani atp.)

Zkomercionalizovana medicina treba ma ve stitu napsano, ze slouzi lidem, vlastne lidi ohrozuje. Nemesis mediciny je realne nebezpeci. Co s tim muze jednotlivec udelat? Zapojit se do celospolecenskych aktivit, ktere chteji zmenit beh sveta. Pro sve individualni zdravi pak nepovazuji za uzitecne videt v kazdem lekari uhlavniho nepritele a pricinu mych neduhu. Nejsem advokatem oficialni mediciny, zastavam se pouze slusnych lidi - at uz jsou to pacienti nebo lekari.
28. 05. 2012 | 15:42

Občan napsal(a):

Ten kmet, to nebyl František Palacký, ale Jaroslav Vrchlický!
A nebyl to "slovutný kmet", ale "velebný kmet" :o)

V necelých 60ti letech totiž vypadal takto:
http://kultura.idnes.cz/eroticky-odkaz-jaroslava-vrchlickeho-to-neni-jen-rytir-smil-pl5-/literatura.aspx?c=A110321_135419_literatura_ob
28. 05. 2012 | 20:49

L.Holy napsal(a):

Medicina ma zrejme limity i pro samotne doktory.
Proto asi dnes, k nasemu uzasu, najdeme tolik ceskych doktoru v profesionalni politice, a mezi zlodeji verejnych penez.
Plizi se tam nenapadne - jako zkazeny vzduch !
28. 05. 2012 | 22:19

Honza napsal(a):

Pro Leo K.: Gaia a Občan mají pravdu, oslovení "Velebný kmete" bylo použito při oslavách 50. narozenin Jaroslava Vrchlického, což bylo v r. 1903, tj. ještě začátkem 20. století.
29. 05. 2012 | 00:34

Dáša N. napsal(a):

Jestli byste, pane doktore, neměl začít vymýšlet další slogany na dětskou výživu, teď, když pravicoví drábové vyženou matky od dětí do front na Úřady práce. To za komunistů na ženy-matky musel tři měsíce zaměstnavatel počkat a pak měly nárok na přestávku na krmení dítěte.

Jinak k té játrogenezi. Myslím, že je opravdu zvláštní, když odcházím od obvodní lékařky se svazkem recepisů a zároveň s ujištěním, že mi vlastně nic zvláštního není.
29. 05. 2012 | 12:23

xxx napsal(a):

:) pane doktore, prošla jsem jakýmsi zdravotnickým vzděláváním v době následného reboundu, kdy naopak trend zněl Kojit až do roztrhání těla. A protože jsem povahy svědomité /přísnej tatínek, jací se vyskytují ve vrozeně úzkostnejch rodinách/, byla mi časná stádia mateřství otrávena zas z druhé strany - strašně jsem se snažila, v jednom kuse jsem šílela, jestli bude dost, přibrala jsem asi 20 kg oproti normální váze, cesty do samoobsluhy se mně staly peklem, protože po cestě nebylo kde čůrat /kdo chce kojit, musí hodně pít.../--- hádejte, jak dlouho to člověk v takové atmosféře vydrží...
a tak bych nakonec řekla - hlavně tak nějak v klidu.
ono to v těch dobách minulých ZAS TAK a VŠECKO lepší nebylo; hlavně nebylo na vybranou.
vy byste zas spláchl do kanálu všecko, dítě, vaničku... njn, už pračlověk Janeček říkal....

ale že se nám medicína jaksi zprostituovala, to je fakt. Jen - opravdu kdy byla jiná? Ne v podání velikánů, které zajímala. Velikáni se asi stali velikány i proto, že je prvotně zajímalo, co dělají, nikoli kšeft /:o) troubové jedni nenormální, že/...Myslím takové ty běžné felčary příštipkáře.
29. 05. 2012 | 15:26

Chvála napsal(a):

Tak si přečtěte toho Illicha. Je to fakt dobré. Samozřejmě ne pro ty z diskutujících, kteří vidí jen černobíle. Obdivuju Tě, Radkine, jak tady čelíš statečně a trpělivě těm útočným diskutérům/kám. Já na to nemám nervy. Asi budu muset zajít k nějakému doktorovi...:-)
29. 05. 2012 | 21:47

Pažout napsal(a):

Jsem lékař a snažím se dělat svou práci a nevím o tom, že bych vědomě někoho poškozoval. Myslím že autor knihy chtěl jen vydělat na kontroverzním tématu, a to se mu očividně povedlo. Knihu jsem nečetl a číst nebudu, z vašeho blogu mám pocit, že je to jednostranná kritika. Pochybuju že se autor zamyslel nad tím, jak by to tady vypadalo bez medicíny a těch očkovacích programů, kdyby tady stále řádily nemoci jako záškrt, tuberkuloza, černý kašel, pravé neštovice, poliomyelitida (obrna). Kdyby neexistovala traumatologie, která dokáže operovat složité zlomeniny atd. Přijde mi to podobné jako protilékařské tlachy kolegy Hnízdila, o jehož duševním zdraví mám občas pochybnosti
30. 05. 2012 | 10:14

Petr napsal(a):

Souhlasím. Lékařem v chirurgickém oboru jsem bezmála třicet let a vždy jsem se snažil, snažím a budu snažit lidem pomáhat. A taková je většina kolegů. Do podobných diskuzí zásadně nepíšu, ale tady dělám výjimku. Článek člověka, který co nechce vidět, nevidí. Kolego Honzáku, takovéto hlouposti píšete s vědomím, že až si nedejbože zlomíte nohu, nenajde se lékař, který by vám přiložil pavučinu a doporučil vám čtením vašich polopravd dojít blaženého klidu. Nikoliv, budete lege artis ošetřen moderní medicínou a dobře to víte.
30. 05. 2012 | 11:00

Radkin Honzák napsal(a):

Ad poslední dva příspěvky, Pažout + Petr:

Je až dojemné, jak i doktoři mohou s emotivním nasazením mluvit o věcech, o nichž nemají ani páru. Říkají tomu doktorská arogance.

"Knihu jsem nečetl a číst nebudu, z vašeho blogu mám pocit, že je to jednostranná kritika" - víte o tom starou belu, máte "pocity" a tak to strháte. Nemám, co bych dodal.

Petrovi bych rád zopakoval, že jsem napsal RECENZI, nikoliv inkriminovanou knihu, a že nikde se nevyskytuje doporučení dávat na zlomenou nohu pavučiny. Pokud jste to tam našel, nezbývá mi, než gratulovat.

Vážení kolegové, pokud Váš nesouhlas stojí na naprosté neznalosti předmětu, s nímž nesouhlasíte a na pocitech posbíraných bůhvíkde, jest to na pováženou s úrovní vaší diskuse, o dalším nemluvím a jsem poněkud touto úrovní v řadách lékařů zklamán.
30. 05. 2012 | 11:33

Pažout napsal(a):

Pane Honzáku, vy jste psychiatr, že? Tak to jste možná slyšel o antipsychiatrii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antipsychiatrie
Co si o tom myslíte? Ti lidé taky píší knihy, jsou hodně v médiích a de facto tvrdí, že celá psychiatrie je k ničemu. Jistě mají taky spousty "argumentů"
Ta kniha, kterou recenzujete, mi prostě tyto lidi přípomíná. Podobné hnutí neexistují jen proti psychiatrii, ale taky proti očkování. Dnes je spousta paranoiků, co tvrdí, že očkování je k ničemu a že poškozuje zdraví atd., aniž by vůbec tušili, jak to tady vypadalo před jeho zavedním.
Mně osobně všechny tyto "hnutí" přijdou jako šíření středověkých tmářství, pověr a nesmyslů. Vaš blog ve mně tyto věci, ke kterým mám přirozený odpor, evokoval
30. 05. 2012 | 11:55

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Pažout:
O antipsychiatrii toho vím více, než kolik obsahuje citované heslo.
Nicméně držím se faktů a beru jako pravdivé Vaše prohlášení: "Knihu jsem nečetl a číst nebudu, z vašeho blogu mám pocit, že je to jednostranná kritika"
Tak když jste ji nečetl, tak o ní pořádně nic nevíte a tím pro mne diskuse končí.
30. 05. 2012 | 12:20

dennis napsal(a):

Prave jsem se "zakousl" do Hnizdilovy knizky Mym marodum. Taky dobry (myslim to jako prispevek do diskuze o tom, kde jsou meze dnesni zapadni mediciny ve srovnani se spolecenskym vyvojem). Rekl bych, ze DR. Hnizdil je takovym malym ceskym Illichem.

Kazdy, kdo je schopen kriticky posoudit ukoly a moznosti zapadni mediciny nebude tvrdit, ze ockovani, vyvoj moderni mikrochirurgie, vyvoj diagnosticke techniky a technologie a rozvoj rady dalsich oboru mediciny vcetne farmakologie je proti prirode. To, ze jsem ve zdravi prezil akutni zanet slepeho streva, laparoskopickou metodou jsem byl zbaven mocoveho kamene... Ze ziju vic nez patnact let s leky na snizovani krevniho tlaku a predevsim pri poruse tvorby tri zakladnich krevnich slozek - za to vdecim moderni medicine, lekarum at uz americkym nebo ceskym a take tem dostupnym modernim lekum. Nikdy bych nesel za "lecitelem", nenechal se okurovat vonnymi tycinkami a neplatil samozvanemu samanovi.

To ovsem neznamena, ze proto budu slepe chvalit nezistnost a predevsim nevyhnutelnost bezohlednych a ziskuchtivych manyr soukromych zdravotnich pojistoven, soukromych nemocnic a soukromych farmaceutickych gigantu. Uprimne verim, ze zasada - "Nechat krvacet conejdele a co nejsilneji!" - je heslem vsech soukromych korporaci, ktere bohatnou na bezbrannosti lidi. A je jedno, zda se tim heslem ridi korporace ve zdravotnictvi nebo velke banky.

A co udelam, az budu na konci sve zivotni pouti? Budu-li pri smyslech, podekuju vsem, kteri prispeli k tomu, abych se svou "setrici" zivotospravou a s moderni medicinou prozil tolik, kolik bych neprozil nejen pred sto nebo padesati lety, ale dokonce ani pred dvaceti lety. (A to jsem jeste nepodekoval Dru Flemingovi, ze jsem jako jeden z prvnich detskych pacientu byl v povalecnem Ceskoslovensku lecen pri infekcnim zanetu mozkovych blan penicilinem z dodavek UNRA.) Ps. Prosim za laskavou shovivast pri sledovani mych myslenkovych pochodu po tak tezkem detstvi. Dekuji. Dennis
30. 05. 2012 | 23:43

MUDr.V.Chvála napsal(a):

Ani já, ani dr.Honzák a myslím, že ani Ivan Illich nepochybujeme o užitečnosti možností, kterými moderní věda nás lékaře vybavila. Sám jsem deset let pracoval jako porodník a dost jsem operoval a dělal jsem to rád a myslím, že dobře. Možnosti současné medicíny jsou úžasné. Ale, mají svůj stín, na který my lékaři nevidíme a nechceme vidět. Na ty stinné stránky upozorňuje Illichova kniha a je škoda, že se kolegové lékaři staví k věci tak, jak o něco výše píší: strkají hlavu do písku. Ono to taky jde, prostě to nevidět. Jenže pak můžeme být překvapeni tím, že si ženy vzpomenou (zdánlivě z ničeho nic!), že chtějí rodit doma. Nebo odmítnou nechat očkovat své děti, nebo začnou odmítat chodit k lékaři vůbec a budou chodit raději k šamnům. a to ne proto, že je naše medicína tak schopná, ale proto, že má ten svůj stín, stinné stránky. Tedy do náruče šarlatánům ženeme pacienty my sami, pokud se nezabýváme sebereflexí medicíny. a to právě nám dává k dispozici Illich a s ním i překladatel knihy pan dr.Honzák.
31. 05. 2012 | 17:34

jíra napsal(a):

Pane Honzáku, opět je váš blog velmi zajímavý a poučný - včetně ohnivé debaty k němu.
Ano, na vše je dobré umět pohlédnout z různých úhlů a předejít tak mnohým potenciálním nepříjemným překvapením, která mění dobré úmysly v kontraproduktivitu. A opět nesete srdnatě svou kůži na trh, jak píše i váš kolega Chvála. Je skvělé, že již na počátku 70.tých let se k tomu dokázal doktor Illich postavit tak, aby nastavil medicíně a kontextu, v němž existuje, patřičné zrcadlo.

Není divu, že po přečtení této knihy tehdy v první fázi mnoho odborníků vidělo rudě, chvíli to trvá, než lidem dojde hluboká pravda úsloví, že nikdo neví o veškerém zlu, které byť nevědomky páše. A v druhé fázi naštěstí zvítězila soudnost a Aeskulapova přísaha snažit se činit dobro skutečně stále lépe, nejen domněle.

Reakce pana doktora Pažouta ukazuje, že někteří prožívají tu rudou fázi i dnes po 40 letech, když kniha znovu vyšla, a to aniž ji četli. Tím spíš bylo aktuálně potřebné vydat její český překlad. Bohužel platí jako obvykle, že ti, kdo by si ji měli nejspíše přečíst, se jí spíš budou vyhýbat.

Případy jako ten se sušeným mlékem a kojením ukazují, jak o složitě podmíněné procesy a situace jde. A když se sejde několik negativně působících faktorů naráz, bývají důsledky daleko katastrofálnější, než kdyby zapůsobil jen jediný. Tady je vidět, jak silný účinek mají mediální masáže a firemní zájmy vůči ovlivnitelným masám obyvatel i kvůli větší zaostalosti. A možná ani netušíme, jak moc ovlivňují třeba i nás, aniž to obvykle mnozí tušíme. Přesto, že si o tom leccos přečteme a snažíme se být vůči tomu imunnější.
Naštěstí jsem se narodil ještě v době klasického kojení a jsem i za to mamce vděčný, nebo za to, že nekouřila apod. I když ta doba měla problémy jiné, bylo dost problematické vlastní lidský potenciál vůbec plnohodnotně využít.

Pan Skeptický konstatuje dost přesně něco v tom smyslu, že ať si člověk přečte cokoli, nakonec konečným soudcem musí být sám a uvažovat ve všech souvislostech daných kompetencí, zkušeností a citem pro věc. Nejde kvůli nějakému novému pohledu zahodit vše dosud poznané a uplatňované, to bychom šli ode zdi ke zdi.
Často to ale dnes vypadá tak, že dnešní "moderní" člověk hýčkaný mnoha technickými vymoženostmi jako když si o to říká být (nejen) mediálně takto klamán a zejména zahrnován extrémními pohledy na věc, které posouvají nebezpečně různé hranice mimo přirozený rozsah, a pak přinášejí i různé zbytečné a šokující tragické jevy.

Takže dávám za pravdu nicku aga: Duchovnější celistvější a hlubší přístup si dnes pracně znovu razí cestu proti dogmatům vědy, včetně jejího přehánění skepse, a tak může naopak vědě pomoci, když se tomu věda nebude tolik bránit. Bude potřeba patrně poněkud omezit přílišný individualismus, který se projevuje již příliš sobeckými zájmy.
Potřebu nápravy ostatně naznačují i potomci dávných Mayů z té vámi zmíněné Latinské Ameriky hned vedle, předvídali již dávno takové a podobné potíže novověku díky svým dost komplexně stavěným vývojovým časovým cyklům světa i potřebu a prostor je nyní konečně vyřešit. Díky přijetí principiálně milosrdného křesťanského duchovna si možná ještě lépe uvědomují význam toho dobrého ze svého vlastního specifického mayského odkazu pro svět. A bude dobré, když nám také lépe dojde, jak vše se vším hodně souvisí.

Hezký den
02. 06. 2012 | 01:33

gaia napsal(a):

Sám jsem deset let pracoval jako porodník a dost jsem operoval a dělal jsem to rád a myslím, že dobře
spojovat porody a operace, nedivím se, že ženy raději chtějí rodit doma
02. 06. 2012 | 09:38

Radkin Honzák napsal(a):

Ad gaia:
Těžko říci, zda "nepochopení" výroku dr. Chvály je jen výsledkem nedostatku inteligence nebo zlovolnou manipulací.
On nenapsal, že "spojoval porody a operace", on popsal rozsah svých pracovních aktivit.
Diskutovat s takto sestavenými argumenty se jeví jako ztráta času.
02. 06. 2012 | 10:26

Vav napsal(a):

Nejhorší sorta lidí mezi lékaři jsou soudní znalci v oboru psychiatrie. Já s nimi naštěstí osobní zkušenost nemám, ale vím o mnoha případech, kdy dotyčnému doslova zničili život svými idiotskými dotazníčky, idiotskými Rorschachovými testy, idiotskými pletysmografy apod. Exemplární gauner je MUDr Ilja Žukov, který píše pacientům invalidní důchody za určitý finanční obnos.
02. 06. 2012 | 15:42

Jonáš napsal(a):

Ad Vav:
Ba né. Nejhorší jsou trpaslíci. To říká i Děd Vševěd.
02. 06. 2012 | 17:17

Cipísek napsal(a):

Vav: za třicet korun?
03. 06. 2012 | 19:33

freerelax napsal(a):

The Strategies To Learn about shoes And How One Could Be part of The shoes Elite <a href="http://www.shoesja.biz/">ベルーナ</a> Solutions and developing in Las Vegas : shoes has left with no adios <a href="http://www.shoesja.biz/adidas-アディダス-c-64.html">adidas originals</a> Some sneakers Firm Talk : Those Who likes virtually nothing is winning?!? <a href="http://www.shoesja.biz/new-balance-ニューバランス-c-21.html">ニューバランス 574</a> Different questions on shoes resolved and consequently the reason why you have got to analyze each and every word within this study. <a href="http://www.shoesja.biz/nike-ナイキ-c-44.html">ナイキ ランニングシューズ</a> Strategies about how to find out anything and everything there is to find concerning sneakers in Three basic steps. <a href="http://www.kutuja.com/">靴 通販</a> The simplest way to comprehend each and every thing there is to know surrounding sneakers in five basic steps. <a href="http://www.kutuja.com/adidas【アディダス】-c-1.html">adidas アディダス</a> Hot queries about sneakers replied and the reasons you have to check out every single message in this insider report. <a href="http://www.kutuja.com/new-balance【ニューバランス】-c-206.html">newbalance</a> The greatest plan for shoes that you simply could find out about immediately. <a href="http://www.kutuja.com/nike【ナイキ】-c-215.html">ナイキ</a> An explicit double turn on sneakers <a href="http://www.shoesjp.biz/">ベルーナ</a> The Magic Method For shoes <a href="http://www.shoesjp.biz/adidas【アディダス】-c-640.html">アディダス</a> An absolute double change on shoes
17. 05. 2013 | 09:27

outletfhqiu napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose coats sale</a> duringthe http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket
26. 02. 2014 | 15:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy