Co nastane s Vietnamci v Česku po období zlatého deště?

09. 10. 2010 | 12:25
Přečteno 17646 krát
Co nastane po období zlatého deště, jak nazývají Vietnamci v Česku časy svého obchodního rozjezdu let devadesátých? Tržnice lemující české pohraničí se vyprazdňují, trhovci opouštějí stánky a stěhují se do kamenných obchodů, večerek, restaurací, manikúr, pedikúr a kadeřnictví. Po dvaceti letech se ze stánkařů etablovala majetná podnikatelská vrstva, které je k ruce nájemní proletariát importovaný z Vietnamu v posledních třech letech.

Režisér Martin Ryšavý získal letos v červnu Cenu Pavla Kouteckého za dokument Země snů pojednávající o zoufalé situaci vietnamských zaměstnanců z poslední migrační vlny. Ti byli vylákáni zprostředkovateli za nereálnými výdělky a stávají se cílem pracovního vykořisťování při nekonečných šichtách v montovnách nebo, hůře, v ilegálních výrobnách cigaret, pančovaného alkohlu a pěstírnách konopí. K snímku a k dalším výstupům českých vietnamistů sdružených v Klubu Hanoi poskytujícím integrační služby přímo v areálu velkotržnice Sapa v pražské Libuši, se vede uvnitř vietnamské komunity ostrá debata. Účastníci internetové diskuze na webových stránkách Klubu Hanoi například uvádějí: „Nechápu jednu věc. Jak je možné že se Vietnamci kteří zde řadu let porušují zákony tím že prodávají falešné zboží,neplatí daně, při kontrole celníků u stánků odbíhají se slovy neumin cesky a dnes obchodují s lidmi podivují tom, že se státní orgány zajímají o dění ve viet. komunitě.(…). Pevně věřím že MV a policie proti zločineckým praktikám bude v budoucnosti důslednější. Nechápu jak může někdo obviňovat neziskové organizace z toho že komukoli poskytují pravdivé informace.Od toho tu přece jsou.Jestli někdo poškozuje viet. komunitu je to především ona sama a to krytím zločineckých aktivit a nekonečným lhaním.Myslíte si snad že obchod s ‚otroky‘a zaměstnávání lidí na černo je záležitost ke které má stát nečině přihlížet?(…).“ „Plně souhlasím. jsem Vietnamec a cítím totéž. My s rodinou podnikáme normálně, a nic nepašujeme, ale v naší komunity jsou dost takových lidí, kteří nám dělají ostudu... Stydím se za to, a slyším to i v komunitě..stydějí se za druhého, jsou bezohlední, pašuji co se dá, milují peníze, hrají si se zákony a opovrhují češi. Takže takový agentury, obohacující na úkor chudých vn zemědělců jsou, znám je, a nemám je rád. Jsem student vysoké školy ekonomické, vím co je to Šedá ekonomika, někde vytváří až 1/4 HDP
státu... Stydím se za svoji menšinu, a snažím se to vynapravit aspoň trochu, ve svém okolím.“

Než česká ambasáda dostala koncem roku 2008 příkaz omezit vydávání víz, přijíždělo do Česka v průměru deset Vietnamců denně. Poslední migrační vlna (přibližně od roku 2007), o které je Ryšavého film, dosahuje dvaceti tisíc lidí ochotných tvrdě pracovat. Každý z nich se doma zprostředkovatelům zadluží v průměru dvanácti tisíci amerických dolarů, z toho tři tisíce jdou – za různé poplatky a povolení – na účet vietnamskému státu, shodují se odborníci na migraci. To je (nejen) pro chudé rolníky z rýžových polí hodně. Dluh činí z nově příchozích nevolníky vnitřních struktur vietnamského migračního byznysu, jehož čistý zisk je jen při příchodu do České republiky asi deset tisíc dolarů za hlavu.

„Je to státem organizovaný zločin, řešení je na vietnamské straně. Ta však zájem na nápravě nemá. Na víc než rok starou výzvu o jednání vietnamská vláda nereagovala. My můžeme jenom utáhnout vízový kohoutek,“ vysvětluje vysoký státní úředník. Jmenován být nechce, obává se nátlaku organizátorů tohoto migračního byznysu.

Začátek podnikání

Kořeny vietnamského nelegálního podnikání sahají do sklonku osmdesátých let. Tehdy pracovaly v Československu v rámci mezivládních dohod desetitisíce vietnamských dělníků. Ti podnikavější z nich začali načerno vyrábět padělky žádaných džínsů a oblečení z materiálu textilek, ve kterých byli nasazeni. Úspěch byl enormní. Brzo se k podnikání přidala vietnamská ambasáda. K textilu přibylo digizboží – tolik žádané digitální hodinky – a na starém ruzyňském letišti, jinak používaném pro vítání soudružských návštěv ze zahraničí, přistávala pod diplomatickým krytím letadla naložená asijskými výrobky, které se záhy a bez proclení objevily na černém trhu.

Po roce 1989 u nás poslední turnusy vietnamských dělníků zůstaly a proměnily se ve stánkaře. Do Česka (ale i na Slovensko) se navíc stáhla většina Vietnamců z východního Německa, Polska a Maďarska. Začaly vznikat obrovské tržnice, z nichž se stal svět sám pro sebe. Jejich fungování je od počátku založeno na organizovaných skupinách zařizujících dich vu hai quan, volně přeloženo „službu k proclení“. Tyto skupiny vyrábějí falešné faktury ke zboží dováženému z Asie. Takto padělané faktury podhodnocují zboží až o 90 procent oproti skutečné ceně. Tomu odpovídá minimální výše celního poplatku.

U „služby k proclení“ si vietnamský obchodník objedná kontejnery zboží, „služba“ mu je dodá a složí již „proclené“ v některé z obřích tržnic, kde je zboží vyloženo a distribuováno do celé Evropské unie. Jeho původ je prakticky nedohledatelný. Faktury jsou vystaveny na fiktivní firmy (většinou s. r. o.), jejichž majitelé zpravidla nepobývají v České republice.

V tuzemsku dnes působí několik desítek těchto „služeb“ (organizovaných skupin), které spolupracují také s čínskými obchodníky u nás i v sousedních zemích. Publikace Ústavu mezinárodních vztahů z loňského roku uvádí, že osoby, jež zprostředkovávají tyto služby, „mají značné zisky, bohatnou a rozšiřují sféry svého vlivu“. „Nejedná se jen o následné investice do legální ekonomiky, ale i získávání kontaktů a vlivu v prostředí společenských a politických elit. (…) Systém těží z toho, že velká řada institucí dohledu neplní svoji roli. (…) Činnost stínových firem je umožňována i nedůsledností ze strany správce daně. Finanční úřady takovéto firmy pouze označí za nekontaktní. Zřídkakdy pak dávají rejstříkovému soudu podnět k výmazu firmy.“

Marihuana a prodej drog

Podle v Česku usazených Vietnamců přišlo všechno zlé, co se s Vietnamci pojí, z Německa, Holandska, Severní Ameriky a Skandinávie. Jde hlavně o pěstírny marihuany a dealerství drog. Částečně jim dávají za pravdu i policejní specialisté. Jiří Ištvaník a Petr Buřič z chebského týmu Egger potvrzují, že důkladnost německé policie vyštípala členy tamních vietnamských gangů do Česka. „Dokážou měnit identitu koupí dokladů od Vietnamců odjíždějících domů. Stejně je to s řidičáky, jeden udělá jízdy pro dvacet dalších.“

Vietnamští delikventi často k legalizaci svého pobytu v ČR používají romskou komunitu. Dochází k aranžovaným sňatkům i uznání otcovství. Kriminalisté přiznávají, že tyto sňatky jsou přes zjevnou účelovost těžko postižitelné. „Nějak spolu žijí, mají děti…“ glosují nový antropologický typ vznikající z multikulturního soužití.

Některé Romy a Vietnamce spojují i další aktivity. Vietnamští provozovatelé heren jsou na Chebsku téměř výhradními dealery drog pro Romy (ale nejen je) a naopak Romy využívá vietnamské podsvětí k příležitostným kriminálním aktivitám. V žádném případě však nejde o rovnoprávný vztah. Svědčí o tom vietnamské označení pro Romy – moi. Jde o termín užívaný ve středním Vietnamu pro příslušníky horských etnických menšin, které vietnamská společnost považuje za zaostalé a barbarské.

Jak vypadá distribuce drog v praxi? „Po léta máme vždy jednoho vietnamského klienta, každý rok je to ale někdo jiný,“ vypravuje Markéta z chebského sdružení Kotec, které poskytuje zdravotně-sociální služby drogově závislým. „Přijde a vymění třeba tři sta buchen (stříkaček). Můžeme jen odhadovat, pro kolik lidí. Každopádně Vietnamci pak prodávají ve svých hernách čistou buchnu za padesát korun.“ Že k buchně-stříkačce přidají i dávku narkotika, je celkem samozřejmé.
ani duchové tu nezůstanou

„Chceme se jednou vrátit“, říká mi na sluncem rozžhaveném chebském náměstí zdejší starousedlík Le Anh Phong, „ani duchové tu nezůstanou. Ti, kdo tu umřou, jsou převáženi domů za předky. Vietnamské hřbitovy, ani hroby v Česku nenajdete.“ Le v Česku pobývá od roku 1982, je obchodníkem a soudním tlumočníkem. O získání občanství zájem nemá, trvalý pobyt mu jako většině Vietnamců stačí. „Někteří by chtěli občanství, ale po podání žádosti musí během osmnácti měsíců prokázat znalost češtiny a daňová přiznání, pojištění a trestní rejstřík a tak. A to jim nejde.“ Jako jediný dochází na Integrační komisi města. „Nikdo jiný než já tam nikdy nepřijde. Vietnamci tomu nerozumí, že by měli mít organizaci, aby měli vietnamské školy a vystupovali společně. Přitom se všichni známe, všechno se říká po mobilu, všichni hned všechno ví.“ Jeden z jeho synů studuje fysiku a vyhrává mezinárodní soutěže v přírodních vědách. „Ať si sám sežene stipendium na univerzitě někde v Anglii, na to já nemám peníze“, končí rozhovor Le.

vietnamština banánových dětí

To, že by bylo vietnamských škol zapotřebí, prokazuje špatná znalost rodného jazyka u nejmenších Vietnamců. Zvláště v západních Čechách si trhovci pořizují pani na hlídání, od kterých se děti naučí česky a mají pak problém při komunikaci se svými rodiči. Říká se jim banánové děti. Navrch žlutí, vevnitř bílí. Nedávno vznikla vietnamsko-česká firma nabízející integrační kurzy. „O kurzy vietnamského jazyka je ve všeobecnosti velký zájem. Vietnamské děti, jež vyrůstají v ČR, vnímají český jazyk jako svoji mateřštinu. Vzhledem k faktu, že jejich rodiče jsou obvykle velice zaneprázdnění (pracují 10-12 denně) jsou značně limitovány jejich možnosti komunikovat ve vietnamštině. Jejich slovní zásoba není příliš vysoká, mají ve všeobecnosti menší cit na správnou výslovnost a neumějí vietnamsky číst a psát. Z těchto důvodů vietnamští rodiče vítají možnosti edukování svých potomků v jejich, de-facto rodné řeči,“ uvádí PR zaměstnanec firmy Aviette s.r.o. Jiří Bosák. „Mladí studenti, kteří se zde již narodili nebo přijeli v prvních letech svého života se o získání českého občanství naopak aktivně snaží, jelikož zde většinou chtějí setrvat, považují ČR za svůj domov a chtějí být činní v občanském životě, kupříkladu volebním právem. Z mého pohledu však stát klade před tyto studenty naprosto nesmyslné administrativní komplikace, které mnohdy proceduru prodlouží na několik let, kdy využívá možností proč nevyhovět žádosti z důvodu ‚formálních nedostatků‘ do maxima. Osobně mi to přijde krajně nesmyslné, neboť jsou tito žadatelé zcela integrováni do české společnosti a český jazyk je jejich mateřštinou. Navíc jsou to většinou VŠ studenti absolventi nebo studenti a pro ČR představují vysokou ekonomickou přidanou hodnotu,“ konstatuje.

Jiní taky studenti

Posledním trendem vietnamských zprostředkovatelských agentur je podle zdrojů pražské mise Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zařizování studentských víz. Zprostředkovatelé přihlásí nově příchozí Vietnamce na soukromé střední nebo vysoké školy. Noví „studenti“ jsou ve skutečnosti okamžitě vrženi do koloběhu vydělávání peněz v různorodých oborech. A když je školy vyhodí, většinou o tom ani neví. Neuvědomí si pak ani to, že jim narůstá dluh na povinném zdravotním a sociálním pojištění. A s dluhem přirozeně roste také závislost na zprostředkovatelích. Falešní studenti se stávají vhodnými rekruty na místa „zahradníků“ v pěstírnách marihuany či profesi bo doi, tedy žoldáků pro špinavou práci.

„Trvale najaté skupiny bo doi se převážně zabývají ochranou majetku bohatých a vlivných vietnamských podnikatelů, bdí nad pořádkem v tržnicích a dohlížejí zde na řádné odvody nájemného,“ uvádí se v již citované publikaci.

Jejím spoluautorem je Filip Kraus, bývalý detektiv policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který se věnoval právě asijské migraci. Jeho příběh může sloužit jako ilustrace vlivu a moci, kterou organizovaný zločin vietnamské komunity může nabýt.

Krausův bývalý nadřízený Hynek Vlas dnes říká: „Jako jediný uměl vietnamsky tak, že opravoval tlumočníky. Při vyšetřování případu obchodníka s nudlovými polévkami Kiena Pham Trunga na něj ušili boudu. Na jeho jméno založili konto v Libanonu a z něj pak platebními kartami vytahovali peníze. Krause začala vyšetřovat Inspekce ministra vnitra, konkrétně jistý Richard Klimša. Jenže my jsme měli ty Vietnamce napíchnutý a v odposleších jsme slyšeli, jak Klimšu instruují, aby jim dodal seznamy našich vietnamských tlumočníků. A představte si, den nato se dostaví inspektor Klimša a požaduje tlumočnický seznam. Měli jsme ho. Inspekce začala Klimšu vyšetřovat, ale případ šel nakonec do ztracena.“

Filip Kraus odešel od policie v roce 2008 s dalšími asi 250 příslušníky Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a jeho někdejší nadřízený Hynek Vlas teď opakuje mediálně propíranou historii – nebo spíš její interpretaci – o tom, jak se útvar rozpadl. „Odešli jsme společně s Kubicem, poté co se nás vedení vnitra snažilo vyštípat. Kubicemu dávali jednu nesmyslnou důtku za druhou. Raději se dohodl na odchodu. Útvar tak ztratil paměť.“

Vývoz peněz

Ekonomika vietnamské diaspory je takřka výhradně hotovostní. Objem peněz převáděných každý rok z České republiky do Vietnamu dosahuje šesti miliard korun (jde o průměr z let 2005–07). Oficiálně. Sem patří výdělky drobných vietnamských stánkařů a dělníků, kteří posílají svoje peníze rodinám po příbuzných nebo v případě nutnosti prostřednictvím společnosti Western Union.

Dalších pět miliard korun odtéká do Vietnamu různými neoficiálními kanály – jde o zisky z nelegální a nezdaněné činnosti. „Několikrát jsme kurýrům zabavili kufry, v nichž byly desítky milionů korun. Většinou to bylo na letištích. Dali jsme například tip Němcům, ti kurýra zadrželi ve Frankfurtu a pak jsme se dohadovali, komu vlastně zajištěné peníze patří,“ vypravuje Hynek Vlas.

Potřeba tak riskantního transferu hotovosti vyplynula z faktu, že tradiční způsob vývozu peněz (tzv. chuyen lien, v arabských zemích označovaný jako systém hawala) nestačil pokrýt vzrůstající objem byznysu. Zjednodušeně řečeno: ve Vietnamu nebylo k dispozici tolik hotovosti, kolik se v Čechách a na Moravě vydělalo.

Na pětimiliardovém objemu nelegálních plateb, které putují zpět do Vietnamu, se snaží přiživit i některé bankovní společnosti. Občas se tak objevují nabídky různých internetových bank. A některé z velkých policejních razií z poslední doby jsou spojovány právě s transfery peněz do Asie.

V říjnu 2008 vtrhla jednotka protikorupční policie do směnárny Aktiv Change v centru Prahy s tím, že její majitelé vyprali během let 2005 až 2008 nejméně 5,3 miliardy korun směřujících do Vietnamu a Číny. Vyšetřování šlo i tentokrát do ztracena. Policie údajně chybila.

Strýčci

Jak je vlastně vietnamská komunita organizovaná? V každém českém městě stojí v jejím pozadí jeden respektovaný muž zvaný bac (strýček). Jeho autoritu neutváří jen majetek, ale především schopnost ovládat síť správců tržnic a lidí se styky ve státní správě, eventuálně na vietnamské ambasádě. Je to „strýček“, kdo nově příchozím přiděluje místa k podnikání. A v případě sporů uvnitř komunity má neformální moc rozhodnout. Většinou stačí domluva, pokud ne, nastupují zlí hoši bo doi.

Vietnamská komunita tak vlastně do Česka přemístila způsob výkonu moci a uspořádání společnosti po staletí praktikované na vietnamském venkově. I tam má každá vesnice svého „strýčka“, jehož autorita určuje a stírá hranice mezi legálním a nelegálním. Čas ale ukáže, jestli budou moc těchto „strýčků“ respektovat i nové generace „banánových dětí“, které se v České republice již narodily.

„Stereotyp, že všichni bílí jsou vlastně bohatí a je naprosto v pořádku je natáhnout, pochází již z dob francouzské nadvlády, kolonisté přece byli zámožní, lidé ve Vietnamu neměli zkušenosti s běžnými či chudými Evropany, neznali cenu evropského bohatství,“ popisuje vietnamista Jiří Kocourek jeden z negativních aspektů vietnamsko-západních vztahů, vztahujících se dnes žel i na Českou republiku. „Podívejte, tady se 15 let vůči Vietnamcům neprováděla žádná integrační politika, žádné kursy češtiny, žádný úvod do prostředí… začínáme až teď. Například ani našim soudcům by neškodilo školení, o tom jak ve skutečnosti probíhá tlumočení ze strany vietnamských tlumočníků. Mnozí z nich sice umí česky, ale někdy ani oni, natož vietnamští účastníci řízení neznají právní jazyk a české právní prostředí, takže si to tak nějak vykládají po svém… Fakt je ten, že třetina Vietnamců je v ČR již dlouhodobě a navíc druhá generace přehodnocuje postoje svých rodičů. Spíš než zpátky do Vietnamu míří na vysoké, i angloamerické školy. Vietnamská společnost v ČR je dnes vysoce stratifikovaná. Kvůli budoucím vztahům bychom určitě měli aspoň některé její části více oslovovat.“

Vyšlo v editované verzi v Magazínu Lidových novin 1. října 2010

Orgány migrantů na prodej

Dvaadvacetiletý Vietnamec Chien Danh Bui byl chycen při krádeži v nákupní galerii Vaňkovka v Brně. Policistům se při zatýkání bránil a jednoho z nich ohrožoval nožem. Byl na pervitinu. Minulou středu (4. 8. 2010) při líčení brněnského krajského soudu nabídl k rozprodeji své tělesné orgány, aby tak mohl vyrovnat dluhy, jež způsobil své rodině odcestováním do Česka za výdělkem. „Dejte mi prosím ještě šanci. Hlavně abych se nemusel vracet zpět do Vietnamu. Příjezd sem stál moji rodinu i mne hodně peněz, zadlužili jsme se. Pokud se budu muset vrátit, bude to tragédie pro mnoho lidí,“ apeloval marně před vynesením rozsudku. Dostal dvacet měsíců vězení natvrdo a vyhoštění. Vyjet do Česka za prací znamená pro většinu chudých vietnamských venkovanů zadlužení v průměru dvanáct tisíc amerických dolarů. To je mnohaletý příjem celé rodiny. Asi tři tisíce zaplatí za vyřízení víz a potřebné dokumenty (pas, pojištění), zbytek je čistý zisk zprostředkovatelské agentury. Ta pomůže vyřídit živnostenský list a první práci novopečeného podnikatele. Ten je pak zaměstnán v tradičních byznysech vietnamské komunity, tedy na prodejních stáncích a v bufetech, nebo „zprostředkován“ do nějaké české montovny. Někdy jde taky rovnou jako „zahradník“ do pěstíren marihuany, výrobny nelegálních cigaret nebo pančovaného alkoholu (takováto umístěnka je však spíše vyhrazena nelegálům - jejichž přeprava do Česka je méně nákladná - zhruba jen 4600 dolarů). Nakonec může nešťastník skončit jako Bo doi, tedy nájemní násilník pro vietnamské obchodníky k ochraně zboží a tržnic, nebo jako zabiják pro mafiány.

Osudy příchozích z poslední vlny vietnamské imigrace mohou být skutečně až takto tristní. Mohou být ale i horší. V říjnu minulého roku byl v Brně podříznut v herně na ulici Cejl mladý vietnamský pár - jednadvacetiletý provozovatel herny a jeho o rok mladší přítelkyně. Prý kvůli dluhům. Motivy vraždy ani vrah nebyly nikdy odhaleny. Z mordu obviněný Mongol byl pro nedostatek důkazů letos v červnu soudem zproštěn obžaloby. Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Co vede syny a dcery z rýžovišť delty Rudé řeky nebo nově i středního a jižního Vietnamu k cestě za nejistým výdělkem do země, o které nic nevědí? Proč na lidech, ochotných dřít od nevidím do nevidím, parazitují zprostředkovatelské mafie? Je vůbec to, že si etablovaná vrstva vietnamské emigrace přiváží do Česka vlastní nevolníky (na dvacet tisíc duší v posledních třech letech), nějak „celospolečensky“ přínosné? Samozřejmě, že koupit si na tržnicích pytel krevet za pakatel a dát si výbornou vietnamskou polévku je skvělá věc. Někdy to ale chce nějaký digestiv k strávení toho, že jeden mladý ztracenec nabízí k prodeji své orgány, aby zaplatil dluhy zprostředkovatelům. Nastupující vláda si dala do programového prohlášení za cíl omezit činnost takových zotročujících agentur. Vzhledem k tomu, že ve výhradně hotovostní vietnamské ekonomice se hýbe kolem pěti miliard korun ročně, je vládě třeba popřát v takové snaze úspěchu… A pevného žaludku.

Vyšlo v Lidových novinách 9. srpna 2010

Problémová telata vietnamské dojné krávy

Dění kolem velkotržnice Sapa v pražské Libuši narušilo převládající obraz, který si o Vietnamcích utvořila česká společnost. Namísto pracovitých a úslužných přistěhovalců se najednou objevují feťáci a ztracenci bez domova. Vietnamská společnost se v Česku natolik stratifikovala, že si přivezla i vlastní proletariát. Není tedy již jen dojnou krávou na všimné pro české činovníky. Vietnamci v Česku představují vše, čeho se Čechům nedostává. Jsou zakotveni v řádu kultu předků vyžadujícím neustálou práci pro zachování rodu. Jeho kontinuita je jištěna službou rodinnému oltáříku, zajišťujícímu věčnost. Nemusí se tudíž zabývat systémem důchodového zajištění starých, protože výživa předků, ať již drobty mrtvým, nebo péčí o dožívající, je zárukou vlastní nesmrtelnosti. Jediná potíž může spočinout v nutnosti zplodit syna, protože jedině ten může udržovat kult. Dcera totiž bude sloužit předkům svého muže. Stát důležitý není. Je to jen mocenský aparát mandarínů, s nimiž je potřeba vyjednávat. A čeští mandaríni jsou hodní. Ve studii o vietnamské migraci uvádí vietnamistka Eva Pechová spontánní konstatování vietnamského mladíka: „Vietnamci jezdí do Čech, protože už jich je tu hodně, Češi jsou hodní a zákony jsou hloupé.“ Význam tvrzení „Češi jsou hodní“ pak ilustruje citací z česko-vietnamské konverzace vydané Vietnamci v ČR: „Prosím, mohl/a byste otevřít motor? Vašemu autu teče hodně oleje. Zaplatíte pokutu 1000 Kč./ Prosím, buďte hodný. Tady máte 300 Kč.“

Vietnamští trhovci se tak po léta stali dojnými kravami české státní správy i samospráv. Výši za léta vyplaceného všimného už nikdo nespočítá. Ekonomika trhovců je po výtce hotovostní a osudy při raziích zabavených peněz jsou podle jejich podání pestré: jen menší část je prý zanesena do policejních protokolů, větší se stává kořistí. O tu se údajně vede mezi mandaríny lítý boj. Ale spíše než možná korupce proniklo dojením specifické vietnamské ekonomiky na veřejnost podráždění některých obyvatel pražské Libuše z rojení podivných existencí kolem velkotržnice Sapa. Česko-vietnamské zprostředkovatelské agentury totiž od roku 2007 natáhly na práci do českých montoven kolem dvaceti tisíc „podnikatelů“ – vietnamských venkovanů vybavených živnostenským listem. Ti pak s nástupem krize přišli o práci a mnozí se stáhli k Sapě. Živoří a čekají na příležitost k výdělku, pokud nezačali fetovat a živit se, jak se dá. Program dobrovolných návratů ministerstva vnitra se na ně nevztahuje, a i kdyby ano, zájem by o něj neměli. Oni a jejich rodiny ve Vietnamu jsou u zprostředkovatelů českých víz zadluženi horentními částkami, v průměru asi 12 tisíc amerických dolarů. Dokud si aspoň nevydělají na dluh. Jinak nosí na čele neviditelný cejch: návrat domů – nežádoucí.

Kdo jsou oni zprostředkovatelé? Nejedná se jistě o masu vietnamských gastarbeitrů cyklovaných v turnusech od sedmdesátých let v rámci dohod RVHP, ale jen o ty z posledních turnusů roku 1989, kteří začali bystře obchodovat s textilem a digi zbožím. Začátkem devadesátých let se za nimi vypravili i rodinní příslušníci a v roce 1993 se k nim přidaly další tisíce Vietnamců z bývalé NDR. Těm nová všeněmecká vláda zrušila víza a nabídla jim při opuštění území finanční kompenzaci. Větší množství Vietnamců se též přistěhovalo z Polska (část Vietnamců, kteří mají trvalý pobyt v ČR, ve skutečnosti pobývá v Polsku) a z Maďarska.

Mýtus o přičinlivých a po vzdělání prahnoucích vietnamských přistěhovalcích je v syrové realitě kontrován vznikajícím sociálně vyloučeným společenstvím ztracenců. Jedná se povětšinou o chudé rolníky ze středního Vietnamu a delty Rudé řeky. Ve vietnamštině je hanlivě označují jako qa – slepičí, hloupí a naivní, nebo thoc – zrnka rýže, tedy křupani. Pro zprostředkovatele, kteří se umí pohybovat v českém a vietnamském korupčním prostředí, jsou tito chudáci stejným vývozním artiklem jako jakýkoliv jiný šmejd. Pro jejich dlouhodobou vydíratelnost vlastně artiklem výhodnějším. Uvnitř struktur vietnamské migrace neexistují jen obchody a kadeřnictví, ale i bordely s náctiletými bezprizornými Vietnamkami, dovezenými do Česka jen za tímto účelem. Nyní disponuje i vlastním dovezeným proletariátem.

Mystifikace spisovatele Jana Cempírka, který v roli mladé vietnamské imigrantky v Česku sepsal dívčí román Bílej kůň, žlutej drak a získal tak loni literární cenu, prozradila očekávání české rádoby multikulti společnosti. Nadané (tzv. banánové, vevnitř bílé, na povrchu žluté) děti nové menšiny vstupují na pole české literatury. Na místo sexy česky píšící vietnamské holčiny jsou tu ale vietnamští ztracenci a feťáci, kteří obtěžují obyvatele domů v okolí tržnice Sapa v pražské Libuši. Místní radnice dokonce hrozí zřízením české domobrany a mluví o vzniku nového ghetta. Vyostření vztahů v okolí Malé Hanoje, jak se obřímu komplexu tržnice přezdívá, je mimo jiné i vyústěním toho, že české paní na hlídání jsou v Praze na rozdíl třeba od Karlovarska pro mnohé Vietnamce cenově nedostupné a děti bezprizorně bloumají ulicemi a experimentují s drogami. Údajně jsou také do Česka vietnamskými rodinami umísťované problémové děti, aby dostaly za vyučenou.

Roky převládající obraz pilného trhovce a dětí premiantů tak bere za své. Dojná kráva vietnamské migrace si přivedla problémová telata. Ta budou možná dobrá akorát jako zahradníci v pěstírnách marihuany nebo k fingovaným sňatkům s místními deklasovanými skupinami. Již nyní se Vietnamci stali primárními dealery drog v romských ghettech. K udržování oltáře předků je třeba hodně peněz, protože v Česku není hodno mít místo posledního odpočinku. Mrtví putují zpátky v rakvích k břehům Rudé řeky. Vietnamské hroby, natožpak hřbitovy, v Česku nenajdete. Česká společnost, v které rodiče mají vůči dětem veškeré povinnosti a děti vůči rodičům žádné, je němou kulisou migrační vietnamské komunity, u které je tomu zcela naopak. Němé ticho již v minulých týdnech zaměřila cloaca maxima české politické scény a avizovala zájem na dění kolem tržnice Sapa. Dělnická strana, dnes sociálních jistot, o sobě míní dát opět vědět. Takže namísto očekávání, že sexy Vietnamka napíše česky literární trhák, se tak spíše v ulici Na Domovině v pražské Libuši mohou dočkat toho, že si český nácek a vietnamský ztracenec natrhnou, řekněme, ucho.

Vyšlo v Lidových novinách 6. května 2010

Cizinci, nebo menšina?
Jsou Vietnamci v České republice jen přechodnou migrační vlnou, nebo navždy zůstanou?
Vietnamští trhovci a dělníci tvrdí, že nepřijeli do naší vlasti zemřít, přesto pro ně jejich velvyslanectví žádá status národnostní menšiny. Jenže s tím je pak potíž, národnostní menšinou u nás mohou být podle zákona jen čeští občané. Další podmínkou je, že takové menšinové etnické společenství pobývá v České republice tradičně a dlouhodobě. Takovému společenství pak menšinový statut umožňuje, aby uchovávali a rozvíjeli svoji odlišnou identitu. Kdybychom se však omezili jen na podmínku českého občanství, mluvíme jen o pár stovkách Vietnamců, protože původního vietnamského občanství se obvykle vzdát nechtějí a Česká republika dvojí občanství (až na výjimky) neumožňuje. Čeští Vietnamci jsou tedy vesměs v očích zákona jen cizinci a pracovní migranti. Přesto asi nikdo neočekává, že by desetitisíce těchto cizinců z Česka (na)jednou zmizely.
Pokud jde o nově příchozí Vietnamce, od roku 2007 jich v ČR přibylo více jak dvacet tisíc a stali se tak nejrychleji rostoucí cizineckou skupinou u nás. Jejich celkově odhadovaný počet 60 až 80 tisíc by tak zaplnil české krajské město. Opustí nás, nebo se stanou trvalou součástí české společnosti?
Uprchlíci na loďkách
Mimo 87 milionový Vietnam žije tři miliony Vietnamců, nazývaných ve vietnamštině Viet Kieu, tedy „sídlících v cizině." Ještě do pádu Saigonu do rukou Vietkongu v roce 1975 nebylo Viet Kieu víc jak 100 tisíc a žili ve Francii, bývalé koloniální metropoli, která Vietnam v letech 1887 až 1956 ovládala. Nyní jich tam žije trojnásobek a tvoří největší evropskou vietnamskou komunitu, ale nejvíc Vietnamců však žije v USA, kam uteklo zhruba 1,7 milionu osob. Po kolapsu Američany udržovaného jihovietnamského režimu tam našli útočiště boat people, tedy lidé, kteří prchali před Vietkongem na loďkách. Další desítky tisíc takovýchto loďkařů nakonec přijalo také tehdejší západní Německo a jiné západoevropské státy. Ve stejné době začínaly proudit desetitisíce vietnamských dělníků do zemí východního bloku. Ti se pak transformovali po roce 1989 na první stánkaře a trhovce.
Enklávy vietnamských emigrantů, ať již post koloniálních a utečenců z americké války nebo pracovních migrantů, tak najdeme rozsety po celé Evropě, USA, Kanadě, Asii i Austrálii. K vietnamské vlasti jsou pevně poutáni jemným předivem kultu předků, který je jedním ze stěžejních rysů konfucianismu, ale ten proniká i všemi dalšími věroučnými či etickými systémy (většinově se Vietnamci hlásí k buddhismu, menšinově ke katolicismu). Konfucianismus klade popředí rodinnou loajalitu s důrazem na pracovní disciplínu, vzdělání a poslušenství starším. V něm hledejme kořeny vietnamského (a čínského) pracovního a vzdělanostního úspěchu.
Viet Kieu dnes jsou obrovským penězovodem ze zahraničí do Hanoje. Ročně skrze ně přiteče 9 miliard amerických dolarů. A protože si zvykli na podmínky globalizovaného světa, lze s úspěchem předpokládat, že tam kde jsou, povětšinou zůstanou i v časech příštích.
Dělníci z turnusů
Vývoz pracovní síly představuje oficiální politiku Vietnamu od sedmdesátých let. Zpočátku tak byli vysíláni dělníci nejrůznějších profesí hlavně do zemí východního bloku. Jednalo se o statisíce osob pracujících ve výrobnách zemí RVHP. Drtivá většina vyslaných pracovníků se však po turnusech vracela. Po pádu východoevropského komunismu se pak měnili v prospektory dalších migrací, jak ti, kdo zůstali, tak i ti, kdo se do Vietnamu vrátili. Jsou to právě oni, kdo tvoří základní kádr dnešních pracovních agentur působících ve Vietnamu i v Česku.
Od roku 1994 však export vietnamské pracovní síly nesměřuje ani tak do Evropy, jako do Jihovýchodní Asie. Podle oficiálních vietnamských údajů, v polovině roku 2006 pracovalo v zahraničí přes 400 tisíc pracovníků v padesáti zemích světa. Hlavními importéry jsou Malajsie, Tchaj-wan, Japonsko a Jižní Korea. Celosvětová krize počet oficiálně vyslaných pracovníků snížila. V první polovině roku 2009 tak bylo vysláno podle vietnamského ministerstva práce jen 33 435 pracovníků, a tak letos stěží dosáhnou plánovaných 90 tisíc. Podle údajů organizace CAMSA (Koalice proti modernímu otroctví v Asii) se vlastně jedná o specifickou formu obchodu s lidmi, protože v mnoha případech jsou tito pracovníci fakticky prodáni k práci v otrockých podmínkách.
Do bývalého Československa začali Vietnamci přicházet již v padesátých letech, zejména děti postižené válkou spolu se studenty, učni a stážisty. V sedmdesátých a zejména osmdesátých letech přišlo v rámci dohod RVHP a Vietnamu tisíce migrantů nasazovaných zvláště do těžkého průmyslu. Nejvyššího počtu asi 30 tisíc osob dosáhli v letech 1980 až 1983. Mnozí pracovní migranti začali také obchodovat v šedé ekonomice pozdního socialismu a nabízeli nedostatkové džínsy a digi. Po roce 1989 se za nimi vypravili do Československa i rodinní příslušníci a v roce 1993 se k nim přidali další tisíce Vietnamců z bývalého východního Německa, kterým nově sjednocený německý stát zrušil smlouvy z období NDR a nabídl jim při opuštění území finanční kompenzaci. Větší množství Vietnamců se též přistěhovalo z Polska (část Vietnamců, kteří mají trvalý pobyt v ČR, ve skutečnosti pobývá v Polsku) a z Maďarska, kde museli v maloobchodě čelit silné čínské konkurenci. Česko se tak stalo vlajkovou lodí vietnamské nové emigrace v Evropě.
Jako zrnka rýže
V posledních třech letech přicházejí Vietnamci do ČR především na podnikatelská víza, a pak s živnostenským listem pracují za pásem továren a montoven. Jejich víza a práci zařizují spolupracující vietnamské a české agentury. Nejsou tedy vysílání oficiální státní vietnamskou pracovní kanceláří. Ta naposledy nabídla 2500 kvalifikovaných dělníků. Namísto toho přijelo dvacet tisíc „podnikatelů"...
Proč právě Česká republika? Vietnamci jezdí do Čech, protože už jich je tu hodně, Češi jsou hodní a zákony jsou hloupé, uvádí spontánní odpověď vietnamského mladíka ve své studii vietnamistka Eva Pechová (Migrace z Vietnamu do ČR v kontextu problematiky obchodu s lidmi a vykořisťování, 2007). Význam tvrzení „Češi jsou hodní" pak ilustruje citací z česko-vietnamské konverzace, vydané Vietnamci v ČR:
• Prosím, mohl/a byste otevřít motor? Vašemu autu teče hodně oleje. Zaplatíte pokutu 1000 Kč.
• Prosím, buďte hodný. Tady máte 300 Kč.
Úplatní lidé jsou tedy hodní a v tomto smyslu je Česká republika vskutku šťastnou zemí, rájem. Tak je Česko líčeno i náboráři pracovních agentur ve Vietnamu, kteří prostým venkovanům také tvrdí, „že počasí je v Čechách moc příjemné a že Česká republika je tak krásná, že to ani ve snu nemůžeme vidět" (Vietnamští dělníci a dělnice v českých továrnách, La Strada, 2008). Nově příchozím se pak musí zdát jako zlém sen realita nuzných výdělků za nekonečnou práci, ze které stěží mohou splatit dlužnou částku v průměru asi 12 000 amerických dolarů. Tu jejich rodina zaplatila za zprostředkování víz a práce agentuře. Agentury přitom často odmítají vysvětlit, jaké povinnosti z zakového podnikatelského víza vyplývají. Na otázku, zda má živnostenský list a registraci, jeden z respondentů z výzkumu společnosti La Strada odpověděl: „Ne, nemám, protože jsem drobný podnikatel."
V druhé polovině roku 2008, kdy začínalo propouštění agenturních pracovníků z českých továren v důsledku krize, nábory ve Vietnamu stále probíhaly. Agentury proklamovaly, že Česko je průmyslová země a práce je dostatek.
Plísňáci, slepice, rýže
Vietnamci u nás se sami nazývají xu moc. Moc znamená plesnivý a výraz xu je jazykovým specifikem Vietnamců v ČR, kterému jiní Vietnamci nerozumí. „Plesniví", prý proto, že tu jsou tak dlouho, až na nich vyrůstá plíseň. Výraz xu údajně vznikl z českého slova „Vietnamců", jehož koncovka je pro Vietnamce natolik výrazná, že se podle ní začali nazývat. Nově příchozí jsou pak hanlivě označování jako qa - tedy slepičí, hloupí a naivní. Dalším pejorativním výrazem je thoc - zrnka rýže - tedy venkované a křupani. Existuje i nepříliš lichotivé pojmenování v češtině: „banánové děti" - za ty jsou označované asimilované, vesměs v Česku narozené, vietnamské děti. Ty již pořádně vietnamsky neumí, protože byly vychovány českými paními na hlídání.
Vietnamci nabývají občanství ČR řádově v desítkách osob ročně. Konkrétně od roku 1993 nabylo českého občanství celkem 799 osob vietnamského původu. Uvedl to Andrej Sulitka, který po léta řídil sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, na dubnovém (2009) semináři Kulturní konflikty a lidská práva na Právnické fakultě UK. Podle něj je tedy mylné tvrzení předsedy Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintra, že tisíce Vietnamců mají již občanství ČR a žijí v českých zemích trvale usídleni, takže Vietnamce je třeba uznat za oficiální národnostní menšinu ČR.
Česko-vietnamská společnost je jednou z předních organizací, která se zaměřuje na pomoc příslušníkům vietnamských komunit. Předseda Winter na webových stránkách organizace dne 24. března 2008 informoval, problém národnostní menšiny byl i jedním z témat, která předložil předseda vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyen Tan Dung při setkání s českým premiérem v Praze. V textu pod názvem „Vietnamci mají být národnostní menšinou" Marcel Winter uvádí: „Premiér VSR Nguyen Tan Dung oficiálně požádal našeho předsedu vlády, aby byli Vietnamci žijící u nás uznáni za národnostní menšinu, se všemi právy i povinnostmi s tím souvisejícími ... Vietnamci - oproti všem jiným cizincům žijícím u nás - si zde zakládají své rodiny, neboť našli u nás svůj druhý domov. Važme si toho, pomáhejme jim a veřejně vyzývám naše legislativce i poslance, aby konečně navrhli a následně uznali Vietnamce žijící u nás, jako národnostní menšinu ...". Následně byl i z oficiálních českých politických míst vysloven požadavek, aby vláda České republiky učinila příslušné prohlášení.
Navzdory požadavku předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky česká vláda Vietnamce za národnostní menšinu neprohlásila. Důvod je nasnadě. Exekutiva nezná takovou možnost správního rozhodnutí, vláda nevydává žádné menšině „doklad" o uznání za národnostní menšinu. Ostatně, zákon o právech příslušníků národnostních menšin (dále jen „menšinový zákon"), který schválil Parlament ČR v roce 2001, stanovuje, že národnostní menšinu tvoří občané České republiky, hlásící se k jiné než české národnosti, kteří mj. tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky. Znamená to, že nová menšinová společenství, která vznikají v důsledku novodobých migrací, o čemž svědčí i přítomnost Vietnamců v České republice, nelze zahrnovat do kategorie národnostní menšina.
Rovněž Evropská charta regionálních či menšinových jazyků, kterou Česká republika ratifikovala a je pro nás závazná od 1. března 2007, stanoví, že výraz regionální či menšinové jazyky označuje jazyky, které jsou „tradičně užívány na daném území státu občany tohoto státu, kteří tvoří skupinu početně menší než ostatní obyvatelstvo státu…“ Významné je, že tento dokument také explicitně stanoví, že výraz regionální či menšinové jazyky „neoznačuje dialekty úředního jazyka (jazyků) státu, ani jazyky migrantů". Evropská charta regionálních či menšinových jazyků představuje evropský standard, z něhož jasně vyplývá odlišnost vymezení pojmu národnostní menšina (ve smyslu tradičně usídleného menšinového společenství) a nových menšin (etnických skupin soudobých imigrantů).
Na výzvu předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky při návštěvě České republiky v roce 2008, aby Vietnamci v České republice byli uznání za národnostní menšinu, reagovala ovšem česká strana tím, že se rozhodla zvát na jednání poradního orgánu vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků - Rady vlády pro národnostní menšiny zástupce vietnamské komunity, a to jako hosta. Nepovedlo se však dosáhnout toho, aby šlo o zástupce vietnamských občanských aktivit. Zastoupeni jsou ti představitelé Vietnamců, kteří mají v první řadě podporu Velvyslanectví VSR v Praze.
Dojná kráva
„Vietnamská komunita je pro státní správu jako dojná kráva. Brát od vietnamských obchodníků úplatky, nebo je přímo okrádat, je mezi celníky, policisty a úředníky považováno za normální, protože oni přece okrádají nás, tak my okrádáme je," říká právník Václav Láska, bývalý příslušník Úřadu finanční kriminality a ochrany státu (ÚFKOS). Láska v letech 2004-7 obhajoval několik vietnamských klientů, obviněných z podvodů konkurenční vietnamskou skupinou. „Uvnitř jednotlivých skupin jsou k sobě Vietnamci maximálně solidární a platí dané slovo. Pokud ale mezi skupinami vypukne spor, je to konflikt krutý a nemilosrdný," dodává bývalý policejní vyšetřovatel. Spory se prý týkají hlavně trhoveckých teritorií a mají dopad i doma ve Vietnamu. „V Praze-Holešovicích dal jeden Vietnamec druhému facku. Za pár dní pak násilníkova bratra někdo zmlátil v Hanoji," uvádí Láska.
Problematický je rovněž transfer peněz rodinám a partnerům do Vietnamu. Podle Lásky policie často najde způsob, jak do transferu vstoupit a penězovod zablokovat z důvodu obvinění z praní špinavých peněz. Většina transakcí se proto děje v hotovosti. To však přináší další problémy. Hotovost je často terčem celních a policejních razií a opakovaně se stalo, že větší část se údajně ztratila. Jedná se přitom o mnohamilionové částky.
Obavu z osudu nově příchozích Vietnamců, povětšinou chudých rolníků ze středního Vietnamu a delty Rudé řeky, vyjadřuje rovněž Eva Pechová, vietnamistka, která v nově založeném klubu Hanoi uskutečňuje projekt Integračního vzdělávání vietnamských migrantů v ČR. „Za poslední tři roky se ta komunita posunula úplně jinam... někdo si z toho udělal byznys a přichází migranti, kteří tu nenajdou uplatnění. Jejich situace je pak zoufalá a mohou se uchýlit i ke kriminální činnosti. Z toho mám obavu, u české veřejnosti to může vyvolat vlnu xenofobních nálad. Přicházejí s žádostí o asistenci i do našeho klubu, my jim však nemáme, jak pomoci. Práci pro ně nemáme, oni česky neumí a mají živnostenský list."
Země snů
Rozruch vyvolal ve vietnamské komunitě filmový dokument Martina Ryšavého „Země snů", který byl natočen s podporou klubu Hanoi a byl letos (2009) v květnu uveden v České televizi. Zachycuje situaci Vietnamců, kteří se zadlužili za zprostředkování cesty do ČR , přijeli s přehnaným očekáváním, ale bez znalosti jazyka a prostředí, a stali se zcela závislými na zprostředkovatelské agentuře a jejím tlumočníkovi. Filmový štáb mapoval příběhy vietnamských dělníků, kteří upadli do velice těžké životní situace v důsledku své neinformovanosti, provozních úspor podniků a nenasytnosti neseriózních pracovních agentur. Zároveň se snažil dopátrat, jak je možné, že se lidé vůbec mohli ocitnout v takové situaci. Děje se to ve státě, kde přece existují zákony o zaměstnanosti. Proto se snažili získat vyjádření kompetentních českých úřadů, právníků a dalších osob. Štáb natáčel i „názory příslušníků vietnamské komunity v ČR, kterých se celá situace nedotýká osobně, avšak přispěli vysvětlením z vietnamského zorného úhlu", uvádějí tvůrci filmu.
Na dokument ostře zareagoval přeseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter, který v tisku obvinil tvůrce filmu i Klub Hanoi a organizaci La Strada z poškozování vietnamské komunity a z toho, že jsou v „žoldu" ministerstva vnitra. Ti považují takováto obvinění za absurdní: „Občanské sdružení Klub Hanoi nikdy ve své historii nezískalo peníze od Ministerstva vnitra - toto tvrzení se nezakládá na pravdě." Za úsměvné považují v této souvislosti, že Ministerstvo vnitra nedávno zamítlo projekty Klubu Hanoi na výzkumné šetření mezi vietnamskými školáky a na školení učitelů, kteří pracují s vietnamskými dětmi. Toto šetření mělo probíhat ve spolupráci s městskou částí Praha Libuš. „MV pro nás tedy není finančním zdrojem, přestože jsme o to v některých případech stáli," prohlašuje Klub Hanoi.
Film Martina Ryšavého „Země snů" měl být původně odvysílán také ve vietnamské televizi. Teprve poté tvůrci dokumentu zjistili, že vysílání takto otevřeného filmu ve vietnamské televizi je prostě nemožné.
V Praze-Libuši již podle Pechové vznikají vietnamské dětské gangy. „České paní na hlídání jsou v Praze, na rozdíl třeba od Karlovarska, hodně drahé a hodně rodin si je nemůže dovolit. Děti pak bezprizorně bloumají ulicemi a experimentují s drogami."

Vyšlo v Literárních novinách 17. srpna 2009

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Okurka napsal(a):

Děkuji za článek.

Jen mi není jasné komu je to jako prospěšné? Migrace, integrace, rozprodej orgánů na zaplacení dluhů z cesty, větnamské právo na českém výsostném území.

Komu toto pomůže? Protože české společnosti určitě ne!
09. 10. 2010 | 12:53

Okurka napsal(a):

K článku: Pokud něco špiní mafián Marcel Winter (známý svým šmelením s pracovními povoleními), pak se jedná o prospěšnou věc.
09. 10. 2010 | 12:55

mb napsal(a):

Filip Kraus odešel od policie v roce 2008 s dalšími asi 250 příslušníky Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a jeho někdejší nadřízený Hynek Vlas teď opakuje mediálně propíranou historii – nebo spíš její interpretaci – o tom, jak se útvar rozpadl. „Odešli jsme společně s Kubicem, poté co se nás vedení vnitra snažilo vyštípat. Kubicemu dávali jednu nesmyslnou důtku za druhou. Raději se dohodl na odchodu. Útvar tak ztratil paměť.“

To udělal Langer ...

Langer je autenzura ... ale má to rypák ...
09. 10. 2010 | 13:18

jams napsal(a):

Na blogpost strašně dlouhé... Přesto přečetl. Velmi zajímavé!
09. 10. 2010 | 13:19

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! No musím přiznat že jsem ten elaborát nepřečetl ani do třetiny ! Jen bych chtěl podotknout že je stráta času vůbec o vietnamcích psát ! Měli jsme ty žluté mužíčky z naší milé a krásné vlasti vyforovat dokud to ještě šlo ! Budou nám zde dělat jen samu neplechu ! Za vše může Gorbačov a ta jeho svita disidentů a osvícenců ! Ted již máme co jsme chtěli ! Ps: Až zkrachují velkovýkrmny typu lídlu albertu kauflu atd. tak si je vietkong zabere a budou tam vesele pěstovat drogy ve velkém balení ! To prorokuji a tak to také BUDE !!! Dal.@
09. 10. 2010 | 15:10

socaník napsal(a):

Tak u víme koho to vlastně V.Havel myslel na billbordu. Vietnamce. Ne tedy Čechy z ODS. A to bylo řečí. Vašku děkujeme. Očistil jsi milovanou ODeSku. Bravo!!!
09. 10. 2010 | 15:56

Okurka napsal(a):

ad DALIMIR: Tvoje škoda. Mě pobavilo větnamské označení cigánů: "Moi" alias barbar.
09. 10. 2010 | 16:40

arlon napsal(a):

Je to dobrý materiál, je to zapotřebí znát a studovat. Žádný cizinec není nepřekonatelný barbar, takových je spíše víc u nás doma. Někteří ani nečtou, a dělají ukvapené závěry.

Barbarský chánov to číst také nebude ale dalimír by se mohl poučit a dočíst to do konce. V tom je totiž řečena podstata, Vietnamci jsou tady a zpátky už je nikdo nedostane. Strkat hlavu do písku jako Dal je nevhodné.
09. 10. 2010 | 17:23

Okurka napsal(a):

ad ARLON: Obávám se, že polistopadoví pravdoláskomilové řešili Větnamce podobně jako Němci v 70. letech Turky - nijak.

Větnamec neni cikán, nestačí mu nacpat břicho a dát něco nahraní, aby nezlobil.

K výrazu "banánové děti" mám výhrady. Počeštělí Větnamci určitě vevnitř nejsou "bílí". Jsou jen další menšinou bez identity, s jakými se v posledních 30 letech roztrhl v Evropě pytel. Nic není pro společnost nebezpečnější než dav nasraných lidí, kteří nejsou doma nikde.
09. 10. 2010 | 17:49

Dalimír napsal(a):

Přesně tak Okurko a oni tady nesmějí být nikdy doma ! Ten pocit domova nesmějí zde nikdy poznat ! Jsou to všichni přivandrovalci ,nikde na světě si nedokázali vytvořit svou kultůru a hlavně ten domov ! Co ale ted s ními ? Tohle vše bude asi muset vyřešit nějaká apokalipsa ! Ale tyhle národy jsou nezničitelné ,američané jak douho s nimi valčili a každý ví jak to dopadlo!!! Dalimír.
09. 10. 2010 | 18:10

poiuyt napsal(a):

Vietnamska komunita"prodrala se nam do trhu,do domacnosti a do skol.Zavidime jim zisky,pomlouvame "-Blogerka J.Musilova na iDnes.Bez komentare.
09. 10. 2010 | 18:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Roman Krištof:
Doporučuji Vám k úvaze, zda pro příště byste neměl věnovat větší péči editaci článku, nepovažuji za ohleduplné vůči čtenářům jim naservírovat v citovaných článcích stejné věty opakovaně.
„Vietnamci jezdí do Čech, protože už jich je tu hodně, Češi jsou hodní a zákony jsou hloupé.“ Mladý vietnamský student, který pronesl tuto větu, prokázal se zdvořilostí i chytrost. Hrabiví čeští politici a úředníci dobře vědí, proč jsou české zákony ´hloupé´. Vietnamská komunita se tak stala prubířským kamenem kvality demokracie v českém podání. Osobně jsem přesvědčen, že lepší, než romská, protože ´Vietnamci jsou hodní´.
09. 10. 2010 | 18:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dalimír:
Co Vás nutí vyjadřovat se k článku, který jste zdaleka nedočetl? Vaše reakce podle toho vypadá.
09. 10. 2010 | 18:51

honolulu napsal(a):

Za 20-30 let Cesko nebude existovat..Tak, jak jsme my ztratili
JAR, Rhodesii atd. a dalsi, vy zratite vasi zem..Temto exotickym kulturam (Vietnamci, Muslimaci, cerni z Afriky) se budete marne prizpusobovat...Oni nemaji podrbane priority jako nekteri z vas (multi-kulti) a drzi pri sobe..Kam asi budete utikat ? Vorkuta ?
Jinak clanek je velmi zajimavy, jako vzdy od p. Kristofa..Dekuji Vam, pane Kristof !
09. 10. 2010 | 19:26

Colt napsal(a):

Roman Krištof

dobré, ale šlendriánsky editované - opakující se věty a obsah bylo třeba v zájmu věcnosti a přehlednosti zkrátit.

Ach ta lidská lenost....:))

P.S. Kubice udělal s organizovaným zločinem kulové - byl zaúkolován na tom nalézt něco na socany - zejména Paroubka. Výstup jeho snažení byl trapný, posunující nás do Kadyrovska.
Jen je mě nejasné, že ti oba dva všehosvinstvaschopní (Kubice a Langer)se rozkmotřili.
09. 10. 2010 | 20:14

Okurka napsal(a):

ad COLT: Pán nikdy neslyšel - "když mouřenín udělá své, musí pryč"?

Kubice důležitý není. 250 lidí, kteří odešli v závěsu za ním už ano.
09. 10. 2010 | 21:26

hovorka11 napsal(a):

Zajímavý článek.
Můžu říci o vietnamcích z našeho okolí spíš to pozitivní:

1) Touží po vzdělání a jsou velmi pilní
2)Nemáme s nimi problémy

Problém spíš vidím v neoliberální retorice ODS:

- není potřeba se zabývat nízkou porodností v ekonomicky činných rodinách, protože pracovní síly ve světě je tolik, že vlastní děti nejsou potřeba a vždy ji nahradíme levnou silou ze zahraničí

- za děti si každá rodina nese finanční a společenské důsledky sama, hlavně když ty děti zajistí důchody všem

- pracovní sílu si dovezeme přes agentury typu s.r.o. a když zaniknou pracovní místa, tak pracovníky vyhostíme, i když na práci u nás se finančně skládali často celé rodiny vietnamců.

Kam to vede víme. Vietnamec udělá vše, aby vydělal peníze, které obětoval na cestu sem a dluží je ostatním. Že ho vyhodí na dlažbu při snižování počtu pracovníků je logické. Logické je, že se tady v tom případě bude skrývat a snažit se vydělat jak to jen jde.
Myslím, že to černé svědomí je dost na naší straně.
Určitě bychom se měli maximálně bránit přílivu pracujících ze zahraničí a měli změnit diskriminační přístup k ekonomicky činným rodinám s dětmi v jejich podporu a zvýhodňování pro to, že pouze ti mladší zajistí naše důchody.
Je to nejlepší politika.
09. 10. 2010 | 21:49

mb napsal(a):

Zbyněk Matyáš - 18 50 ... nic lepsiho jsem od vas necetl ...
09. 10. 2010 | 22:26

mb napsal(a):

dá se to ovšem rozšířit i na romskou komunitu ( za sebe, příslušníka bílé majority ), myslím že romský problém je záležitostí bílé majority ... protože my MUSÍME UMĚT VYNUTIT ZÁKONY (chování), aby to platilo i pro bílého i pro černého ...

takže když ZM píše že vietnamci jsou prubířským kamenem naší demokracie, dá se něco podobného zřejmě napsat i o problému romském ...

(( porušuje li zákony bělouš ... zločiny bílých límečků ... je to stejně špatné ( ne li horší / více devastující) jako když porušuje zákony černouš ....

občanský přístup je asi řešením ...

prijemny vecer ....
09. 10. 2010 | 22:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Díky.
Ano, občanský přístup je řešením. A ten si vynutí pokračující globalizace, ale ještě to potrvá. Pracovně nazývám tento způsob vývoje stanovením společného jmenovatele. Svět, ve kterém problémy nebudou ´řešeny´ brachiálně proto, že se to nebude vyplácet, je ještě hodně daleko.
09. 10. 2010 | 23:16

jezevec napsal(a):

Za ty ,,banány,, bych se moc a moc přimlouval, aby jsme jim, pokud budou chtít, velmi pomohli s integrací.
09. 10. 2010 | 23:19

mb napsal(a):

( souhlas s jezevec ... a spousta ´bananu´ je i snad dobre integrovana do ceske spolecnosti ) ... snad by to akorat chtelo skutecne elity ( a vzory ) a ne pseudo elity a pseudo vzory ...

njn ... dobrou ...
09. 10. 2010 | 23:28

zdenek napsal(a):

to se jim to žije v tomto prohnilém státě-čeští mandaríni jsou hodní-
-firma s.r.o. je prohlášena za nekontaktní-
A pomáhající neziskovky a ochránci lidskýc práv? To je bída našeho západního života naostro...banda rozpolcených individualistů,romantiků,zakomplexovaných humanistů hledá svůj ubohoučkej smysl života stejně jako si hovnivál koulí svoje voňavý štěstíčko .
Tito zoufalci si svůj životní postoj definují samozřejmě nějak zásadně až mýticky .Sami se většinou cítí vykořenění ,nekompatibilní s většinovou společností a tak jelikož se cítí že stojí na "straně dobra" tak je tento svůj základní životní pocit přímo vybízí k tomu aby pomáhali těm které vnímají jako v podstatě,sami sebe ,čili příslušníky nějaké vykořeněné minority ve spárech "kruté majority".
No a v tomto bohulibém rámci se může naplno rozvíjet hra na lásku k bližnímu,dojemně sentimentální,kterou onen "hrdina" může naplno prožívat téměř mýticky..tak je možné se dopátrat kořenů fanatismu kdy osobní perforace a satisfakce manipuluje potřebu lásky k druhým.
Kdyby tyto neziskovky a ochránci práv chtěli opravdu pro přibyvší cizince v problémech udělat, poukazovali by orgánům české státní správy na organizovaného zločinu kterým se mu daří obcházet zákony.
Příkladem jsou živnostenské listy pro zlegalizování pobytu.
Ale máte-li živnostenský list tak si jako cizinec mimo EU můžete také založit s.r.o. a můžete jít dělat dál do EU.
Kdyby Topolánek uskutečnil s.r.óčko za korunu tak by řady našich cizinců notně prořídly...to by koukali v Německu :-)
09. 10. 2010 | 23:46

Okurka napsal(a):

ad MB: Souhlasím. Naše země, naše majorita, naše odpovědnost za vymahatelnost práva. Dobře napsáno.

ad ZBYNĚK MATYÁŠ: Občanský přístup je zakotven už v ústavě! Jako ve většině evropských zemí. Vymahatelnost toho přístupu je problém.
09. 10. 2010 | 23:55

jarek napsal(a):

určitě zajímavý článek.
10. 10. 2010 | 07:09

Pepa Řepa napsal(a):

Jste jeden z mála, kdo se projde po Dark Side of the Moon.
Hodně dobrá tasemnice mnohočlenná.
Žádné fráze, žádná prázdná nalejvárna.
10. 10. 2010 | 07:19

Dalimír napsal(a):

Pane Zbynku Matyáši co mne nutí vyjadřovat se k tomuhle neřešitelnému problému ? Prostě namám rád přivandrovalce ! Působí zde jen problémi ,a máme jich zde dost se svým romským etnikem ! Asi takhle ! A přečíst si takhe sáhodlouhý elaborát je nad moje síly ! Mělo by se zde psát stručně ale výstižně !!! Dalimír.
10. 10. 2010 | 11:04

dalimír napsal(a):

A právě proto že tihle lidé jsou daleko chytřejší a mazanější jako naši romové ,o to více jsou a budou nebezpečnější pro naši majoritní společnost pane Matyáši ! Správně tady zdůraznil jeden příspěvek ! NESMÍME STRKAT PŘED TÍMHLE SLOŽITÝM PROBLÉMEM HLAVU DO PÍSKU !!! Dalimír.
10. 10. 2010 | 11:41

poiuyt napsal(a):

dalimir :pro line,neschopne lidi Vietnamci jsou opravdu tvrdi konkurenti.
10. 10. 2010 | 12:09

fudoshin napsal(a):

No možná to nebude špatné.ale vážně jsem to nedočetl.otevřel jsem to jako blog, tohle je spíš kapitola z knihy :) ale vrátím se k tomu...
10. 10. 2010 | 12:09

Ajta napsal(a):

A proto více takových tvrdých konkurentů, ať zvítězí ti nejtvrdší - Seid hart !
Ale Češi, ba ani Evropané, to nebudou ... http://www.protiprudu.info/...
A proto se asi u nás vylíhlo to žluté nadělení, kterému se okolní státy dokázaly bystře vyhnout ...
Podobní konkurenční nadšenci by se měli přenést k alegorii můj dům - má vlast. Bydliště by jistě neuvolnili někomu jen proto, že je chudší a zároveň schopnější ( i když je pochopitelně mnoho z domněle kladných vlastností dáno jen jinou mentalitou Asiatů http://www.blisty.cz/art/32... )
10. 10. 2010 | 14:46

vfischer napsal(a):

Hlavu - či hlavy - můžeme strkat kam chceme, třeba do písku - toto je zásadní NEŘEŠITELNÝ !!! problém oné zidealizované multikulturní, multinacionální společnosti - pseudoliberální pseudohumanistické přežrané Evropy která se postupně rozkládá pod náporem ekonomického přistěhovalectví! Šíření asijského gangsterismu a islámského fanatismu jsou jen průvodní jevy základní podstaty ! Rozklad přežrané, vypaseně zhejčkané společnosti, neschopné bránit svou vlastní existenci !!! Vše pod praporem idealistických keců a ohledů k utlačovaným národnostním menšinám ! Nejsme-li schopni nazývat věci pravými jmény dobře nám TAK !!!
10. 10. 2010 | 15:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dalimír:
"NESMÍME STRKAT PŘED TÍMHLE SLOŽITÝM PROBLÉMEM HLAVU DO PÍSKU !!!" Jasně, na co číst nějaké články, třeba rovnou jednat!
Svatá prostoto! ☻
10. 10. 2010 | 21:49

Tenco napsal(a):

vfischer
Pravá jména ?
Hmm.
Kdyby zde v minulosti nedocházelo k masové migraci, zřejmě bychom oba dva byli Nendrtálci a dorozumívali bychom se asi na jiné úrovni, než je tomu tady a teď. :((

Pravé jméno je, že lidé se stěhují tam, kde vidí snadnější opatření si potravin, vyšší životní úroveň, lépe placenou práci...
Což je jedním z atributů úspěšné kapitalistické společnosti. Jen tak mimochodem.

Takže vylučování jiných skupin obyvatelstva z této mobility není logické.

Prapor nevím jaký to co Vy popisujete má, ale lze jen souhlasit, že to globaloligarchii nahrává do karet.

1. Přísun levné pracovní síly
2. Polarizace sociálních a etnických skupin uvnitř společnosti - oslabení demokratického způsobu vlády
3. Budoucí davy mladých nezaměstnaných, s tradicemi nesžitých jedinců - lehce manipulovatelných subjektů

Jistá míra regulace imigrace v tomto čase je rozumná. Ale mělo by dojít k jejímu otevřenému deklarování na nejvyšších úrovních.
Ony pokoutní deportace jsou nechutné.
10. 10. 2010 | 21:50

Proto napsal(a):

Vietnamská komunita je mi sympatická, jejich píle je myslím hodná příkladu.Viděl jsem v nich jen pilné rovné lidi. Notnou dávku zklamání mi však přinesl neskutečný příběh banální nehody mé ženy . Jela automobilem po hlavní silnici a z vedlejší jí tam vjel právě příslušník vietnamské komunity. Ona zareagovala bleskově a její manévr, kdy minimalizovala následky nehody tak, že se posádce onoho řidiče nic nestalo, ohodnotili vyšetřující policisté slovy :" Ona se zachovala nejlépe jak mohla a jim zachránila život !".Sama měla těžká zranění , zlomenou hrudní kost naštíplé obratle atd...Další den jsme zjistili, že onen pán neměl cca 1 rok uzavřeno povinné ručení a začaly problémy. Oni po pár dnech měnili výpovědi,zpochybňovali zranění mé ženy i vyšetřování policistů.Případ se táhne již druhý rok, připadáme si, že proti nám stojí jakási mafie a snaží se pomocí stále dražších právníků hodit vinu na mou ženu. On se na místě nehody policistům prokázal zelenou kartou, ač musel vědět, že pojistné zaplacené nemá, tedy podváděl. Pocity hrozné , spousta nervů, několik soudních líčení.Jeho advokát mi řekl, že mi může udělat problémy, že netuším, do čeho jsme se dali...Tak si připadáme jako cizinci ve vlastní zemi. Jeden praktik nám řekl, že, kdyby žena neuhnula a přímo do nich narazila, že ba je sice zabila, ale dokazování by bylo bez problémů...
10. 10. 2010 | 22:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Proto:
Není zádrhel ve vyšetřování policií?
"Škody nepojištěných řidičů stejně jako nezjištěných viníků hradí z garančního fondu Česká kancelář pojistitelů. Garanční fond je tvořen z příspěvků jednotlivých pojišťoven a ze sankcí uplatňovaných na nepojištěných řidičích"
http://poradna.finance.cz/p...
10. 10. 2010 | 22:33

Proto napsal(a):

Děkuji za reakci pane Matyáš. Je to tak jak píšete, škodu hradí kancelář pojistitelů.Potom ale vymáhá částku na viníkovi nehody,který nebyl pojištěn. V tom je jádro našeho problému.Kdyby onen řidič platil poctivě pojistku, tak, jako my a většina nás ostatních, neměl by důvod utrácet za drahé právníky.Jeho prvotní výpověď naprosto korespondovala s výsledkem šetření policistů. Pak začaly výmluvy na to, že nerozumí ČJ , ač vypovídal normálně, což je i nahrané.Dokonce si požádal o výplatu pojistky z našeho ručení , i když prokazatelně nedal přednost a z místa nehody svou Felicii odjel. Náš Chrysler Voyager měl tzv. totální škodu a už nikdy nepojede.
10. 10. 2010 | 23:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Proto:
Pořád tomu nerozumím. Škodu Vám kancelář ještě neuhradila? Proč? Čeká snad na částku od viníka?
10. 10. 2010 | 23:25

Targus napsal(a):

Co s deprivovanými Vietnamci? inu to, co s ostatními nepřizpůsobivými. Plivat na ně a ječet, jací to jsou asociálové a nemakačenkové.
Vietnamci jsou na to - zatím - pochopitelně trochu jinak, než ti ostatní.
Česká nenažranost a korupčnictví spolu s východoasijskými mafiánskými strukturami zasely vítr a my budeme sklízet bouři. Vzhledem k dosavadnímu ekonomickému i společenskému vývoji to půjde velice rychle. Kalousek se svou škrtformou bude jako katalyzátor.
Pak se budeme všichni jen divit.
10. 10. 2010 | 23:29

čaroděj napsal(a):

To o jaký se jedná průser v případě vietnamců v ČR, je dáno statistikou
, kdy u nás žádný občan Vietnamské socialistické republiky neumřel od roku 1989 přirozenou smrtí.
Odpověď nechť nalezne si každý sám...
10. 10. 2010 | 23:34

Proto napsal(a):

Ano,kancelář pojistitelů pověří nějakou pojištovnu likvidací vzniklé škody.Nejprve probíhalo šetření "dopravky". Ta to předala "kriminálce" která předala obvinění státnímu zástupci.Probíhá soudní řízení, pojišťovna čeká, jak vše dopadne. Policisté z dopravky nám říkali, ža se často advokáti obviněných pokouší otočit výsledky jejich šetření. Nás to bohužel potkalo.Jsme ve stavu, kdy pochybujeme v možnost domoci se spravedlnosti. Možná zbývá jen medializace případu v některých stanicích TV.
10. 10. 2010 | 23:39

čaroděj napsal(a):

Pane Matyáš, doporučuji googlovat, kancelář pojistitelů a cizí státní příslušníci... škodu Vám neuhradí...
Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel, smrtelá kombinace, nepojišěný cizinec:

* plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
* plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
* plnění za škodu způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
* plnění za škodu způsobenou provozem cizozem. vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
* plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
* náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.
10. 10. 2010 | 23:40

poiuyt napsal(a):

carodej :vetsina jich byla zabita ceskymi zlocinci.Co z toho vyplyva?
10. 10. 2010 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

čaroděj:
Díky za info, uložím si do paměti: Vietnamec v autě → škoda v dohledu.
11. 10. 2010 | 00:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"u nás žádný občan Vietnamské socialistické republiky neumřel od roku 1989 přirozenou smrtí." Jasně, když mají na kahánku, vrátí se domů, je to jednodušší než převážet mrtvoly. Tady umirají ti, co to nestihnou.
11. 10. 2010 | 00:10

čaroděj napsal(a):

To Matyáš - úprava - cizí státní příslušník v nepojištěném autě problém.

To poiuyt - většina, nevětšina, čechy, či někým jiným, každopádně tady žádý občan VSR za 20 let neumřel přirozenu smrtí(neberu Váš příklad.
Pardón, mé údaje k roku 2008.
11. 10. 2010 | 00:12

poiuyt napsal(a):

k autoru:nemate zadny udaj z oficialnich pramenu,ale jen vypraveni, ktere se da slyset v hospode.Kam vas vede ta zavistivost?
11. 10. 2010 | 00:15

čaroděj napsal(a):

To Matyáš - běžte spát, citujete mne, "žádný" občan... a poté uvedete "Tady umíraj ti, co to nestihou.
Já tvrdím, že přirozenou smrtí tady ŽÁDNY občan VSR za posledních 20 let (2008) neumřel!
11. 10. 2010 | 00:16

Proto napsal(a):

Jen pro doplnění :Dotyčný cizinec zde žije cca 12 let, řidičák zde měl v době nehody vydaný cca 18 měsíců. Má sice obchod, ale prý nerozumí česky.Výskech policii po nehodě poskytnul. Nikomu nepřeji takový pocit beznaděje. K jednomu soudnímu řízení přišel jejich nějaký boss. během výslechu vietnamské spolujezdkyně na n zašal řvát vietnamsky, co má vypovídat.... Soudce ho vykázal..
11. 10. 2010 | 00:17

čaroděj napsal(a):

To poiuyt: Autor cituje, v hospodě většinou slyšíte o šikovných, učenlivých, úslužných vitnamcíc.
11. 10. 2010 | 00:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

čaroděj:
Než se zařídím dle Vaší rady, pokusím se Vám vysvětlit, že ti občané VSR, kteří zde neumřeli přirozenou smrtí a tedy umřeli smrtí nepřirozenou, jsou ti, kteří nestihli se vrátit domů umřít. Je to tak těžké pochopit?
Dobrou noc!
11. 10. 2010 | 00:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dodatek:...samozřejmě kromě těch, kteří ještě neumřeli vůbec.
11. 10. 2010 | 00:32

čaroděj napsal(a):

To Matyáš - dobrou noc, moc vám nerozumím, tedy, pokud nemyslíte, že občan VR, který nestihl letadlo,aby umřel přirozenou mrtí ve své domovině, nechal se přejet autem, či zabít mafií, nebo spáchal sebevraždu?
Možná si nerozumíme:
1.smrt přirozená: je smrt nenásilná, z vnitřních-chorobných příčin. Může nastat náhle, neočekávaně nebo očekávaně
Smrt náhlá: je smrtí přirozenou, která nastává v časovém odstupu maximálně 6 hodin od začátku symptomů do okamžiku smrti, přičemž předchozí zdravotní stav nesvědčil o nějakých potížích.
Náhlá srdeční smrt I46.1, Smrt z neznámé příčiny R96.1, smrt okamžitá během desítek sekund R96.0
Smrt neočekávaná: je smrtí přirozenou, kdy se již určitým způsobem alterovaný zdravotní stav (chorobou) neočekávaně zhoršil natolik, že došlo k úmrtí. Člověk tedy -na rozdíl od smrti náhlé-nebyl tedy zcela zdráv. Ale jeho celkový zdravotní stav u něho samotného ani u okolí nevzbuzoval obavy z možného úmrtí. Příčinou smrti je neočekávaná komplikace stávající či prodělané choroby, jiná přidružená choroba nebo choroba vůbec nesouvisící s původním stavem.
Smrt očekávaná: je smrtí přirozenou, a to v důsledku prognosticky beznadějného onemocnění. Kauzální léčba již není účinná a zdravotní stav i přes lékařskou péči se nejen nelepší, ale postupně se nezadržitelně zhoršuje. Smrt je nevyhnutelná a léčba pouze paliativní, resp. Snižující utrpení člověka a zajišťující pouze základní životní funkce.

Máte předsavu, kolik občanů VSR se obejvilo na území ČSSR a CR od roku 1988?
11. 10. 2010 | 00:39

honolulu napsal(a):

Ajta, cetl jsem Vami doporuceny clanek : "Multikultura prospiva jen jednomu etniku."
Zvitezi-li multikultura, jak si zminene etnikum uchova svou bezpecnost, kdyz ji NEBUDE mit nikdo ??? Kde se budou schovavat ? Aljaska ? Montana ? Na tyto zeme nejsou staveni. Ty chce tradicne ULTRA PRAVICE.
Muslimaci zminene etnikum nesnasi daleko vice nez vsechny druha etnika a rasy. (Asi kvuli Palestine.)

Myslim si, ze to prosazovani multikultury ma neco spolecneho s levnou pracovni silou..

Nekteri lide zde (Pennsylvania at moment) si mysli, ze nakonec budeme zit vsichni oddelene..Aby jsme se vzajemne nesezrali.

Mladi lide zalozi gangy a strili po sobe z aut. (Velka moda posledni dobou.) Cerni proti Latincum.( V sobotu vecer - vcera - prestrelka 120 mil od nas na zapad. Policajti tam museli zavolat S.W.A.T.) Kazdy vi, ze prosazovany system nefunguje.
To je prece bordel....
Budoucnost asi znamena terror.
Ti politikove co multikulturu prosazovali se nedokazi terroru vyhnout.
Mam rad Vase clanky, protoze me nuti PREMYSLET. Vy jste zde nova hvezda...Dekuji za cokoliv, co napisete nebo doporucite.
11. 10. 2010 | 03:13

poiuyt napsal(a):

carodej :autor nema zadny oficialni udaje z statnich organu,ktere ukazuji,ze Vietnamci porusuji zakon vic nez jine konumity,sam vymyslite tyto udaji pro ilustraci vaseho xenofobniho nazoru.Ja nemyslim,ze Vietnamci porusuji vase zakony vic nez Cesi v cizine.Vite vubec,kolik Cechu jsou nyni ve vezeni v cizine?~ 700.Jen v Colombii je jich ~20 lidi,vsechno kvuli obchodu s tvrdym drogy.Nekteri spachali zrudne zlociny,jako zabijeni a rezani tela obeti,nebo znasilneni matky a zabijeni deti. Vietnamci jsou azylanti,proto zvoli kompromis s okolim.Ocernit celou jejich komunitu je necestne.Snazte se,mate tez co oni.
11. 10. 2010 | 05:00

slavwin napsal(a):

V Čechách je to špatné, tady přechod na slušnější společnost dělal Klaus s ruskojazyčnými předky. Východní úplatkářství tento problém dramatizuje, dokladem jsou i 60tisícové výsluhy některých policajtů. Být mladý tak se učím německy a anglicky, tady není perspektiva pro slušné lidi ale pro státní ouřady s otevřenou portmonkou.
11. 10. 2010 | 08:40

slavwin napsal(a):

Nepřítel prezidentských milostí dal milost ženské - policajtce která od rákosníků inkasovala, tam kde je dovoleno inkasovat tak se pořádek nesjedná, divíte se ještě bavorským policajtům.
11. 10. 2010 | 08:44

slavwin napsal(a):

Kdo neví o čem je řeč, ať stráví dovolenou v Železné Rudě, a pokud se bojí bavorských policajtů, může využít ten regionální rodinný vláček a bude vědět o co kráčí.
11. 10. 2010 | 08:52

Venus napsal(a):

Bílé "staroevropské" rodiny se rozpadají, děti se rodí do neúplných rodin... jsou čím dál tím více po sociální stránce závislé na pomalu skomírajícím "sociláním státě", který na to pomalu nemá... Na druhé straně "barevné, imigračni " rodiny" (islámské, vietmanské ...) drží při sobě tradicí - krví předků...tzn. nenechají žádného loajálního člena své rodiny "padnout", stát nestát.... Která rodina přežije do budoucnosti, když středověk nekončí, středověk trvá...?
11. 10. 2010 | 10:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milý čaroději,
s trpělivostí, ale definitívně naposledy, se pokusím Vám polopatě vysvětlit svou úvahu o fatálních koncích občanů VSR žijících u nás do r. 2008:
Mějme množinu ´Vč´ občanů VSR do roku 2008 žijících v ČR zahrnující podmnožinu ´Včz´ dnes již zemřelých a podmnožinu nezemřelých ´Včn´, která z našeho hlediska není zajímavá. Podmnožina ´Včz´ se skládá z podpodmnožin ´Včzp´ zemřelých přirozenou smrtí a ´Včzn´ zemřelých nepřirozenou smrtí. Podpodmnožina ´Včzp´ je ta, která stihla se vrátit domů na rozdíl od podpodmnožiny ´Včzn´, která to nestihla pro náhlý konec vraždou či rychlým úmrtím po zranění ap. Lépe to již neumím.
11. 10. 2010 | 10:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

honolulu:
Budoucnost znamená teror pro ty, kteří teroristické metody používají anebo jsou jimi postiženi. Pokud se nepodaří teroru příslušnými institucemi zabránit, evolučně se zredukuje sám, teroristi se většinou zlikvidují sami, ale s většími obětmi.
Na světě žije přes šest miliard lidí, ohrozil by vývoj lidstva úbytek čtyř miliard z nich?
11. 10. 2010 | 10:23

občan napsal(a):

Blog, ani komentáře nic neřeší, jen diskutují o tom, co už všichni dávno víme. Bylo by třeba, aby si blogy kromě BISky také četli ti odpovědní, vypadá to, že nečtou ani to, co jim píše BISka. Jinak by se podobné problémy již dávno řešily.
11. 10. 2010 | 13:00

Ladislav napsal(a):

Venus: nedivet se tomu. Stat se rozhodl brat zodpovednym bilym rodinam penize a sypat je vselijakym rychle se mnozicim neprizpusobivym etnikum. Bili pak odkladaji rodicovstvi a etnici si z mnozeni udelali zivnost.

Ceska neschopnost vyrovnat se s dobre organizovanou kriminalitou cizich etnik je pak jen potvrzeni toho jak neuveritelne blba je nase civilizace.
11. 10. 2010 | 19:08

Tenco napsal(a):

Ladislav
Asi byste svá tvrzení o natalitě různých etnik byl schopen doložit i čísly.
Ale není to jediný problém, proč střední třída netouží po zakládání rodin a plození dětí.
Ten strach pramení z více faktorů - nekalá konkurence z východu /sociální a enviromentální dumping, podhodnocené měny/, ztráta důvěry ve finanční instituce a vlády, devalvace rozhodovacích procesů na lokálních úrovních, korupce ...

Kriminalita jako jev obecný. Nesociální, občansko právní. A její nedůsledné řešení. V tom souhlas.
11. 10. 2010 | 22:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspoěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 10. 2010 | 13:55

r.m. napsal(a):

V některých oborech si už doma Čech neškrtne. Kuchyně, markety, vrátnice opanovali východňári jako mafie. Každá Nataša pohlídá dalšího fleka pro Krizu Vasilisu, ta pro Vasila a ten pro Igora s Vasjou
13. 10. 2010 | 00:38

poiuyt napsal(a):

carodej : z toho clanku a z vasich prispevku vidime jen blbosti o nich.
15. 10. 2010 | 02:43

Rodriqes napsal(a):

Tak třeba ve Španělsku taky asiati nikdy neumírají, oficiálně. Vždy jejich papíry putují do asie a na jejich místo přijede nový vietnamec.
15. 10. 2010 | 15:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rodriqes:
A co s mrtvolami?
15. 10. 2010 | 17:00

Benásek napsal(a):

No, to jsem si početl.Myslím, že prvochyba nastala Husákem a jeho přisluhovačů.To bylo různých delegací, které létaly do Vietnamu uzavíraly se smlouvy.Jeden plat jim šel ve Vietnamu, druhý tady.Viz sklárny Bohemia ap.Ti první Vietnamci se učili, učili se pracovat a posléze začali šít textil a pašovat zlato z Polska- sám jsem od jednoho koupil zlaté náušnice za 500.-Jako zajímavé se mě jeví, že vím, že vietnamci na své ambasádě "fasovali české peníze".Pohyboval jsem se asi 6 let mezi vietnamci a tak vím , jak se kupoval řidičák, občanka,...To zlo, špatné mezivládní smlouvy tu přetrvávají dodnes, už od Gustava Husáka a členů toho jeho ansáblu..jsem si téměř jist, že ty smlouvy tak nějak akceptují i dnešní mocní ve vládě.Ano, ano...
17. 10. 2010 | 10:31

Ajta napsal(a):

I z článku otištěného na jejich vlastních stránkách vyplývá, že se sem za socíku pod heslem internacionalismu vetřeli a komundírové byli z jejich požadavků přinejmenším rozpačití - "Vládní delegace Vietnamské demokratické republiky navštívila Československo v lednu 1973, aby projednala příchod nových deseti až dvanácti tisíc vietnamských občanů k získání profesních zkušeností. Vietnamský požadavek domácí stranu zaskočil a byl chápán jako mimořádně veliký. Československá strana viděla, že takové žádosti nebude moci okamžitě vyhovět." http://www.klubhanoi.cz/vie... ...
No a titíž, co provozovali proletářský internacionalismus, stojí dnes za multi - kulti a my jsme byli přiliš etnicky homogenní http://www.protiprudu.info/... ...
18. 10. 2010 | 08:49

ray ban sunglasses napsal(a):

we are just confused with the idea.
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/">cheap ray ban sunglasses</a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/">ray ban on sale</a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/">ray ban aviator sunglasses</a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/">ray ban wayfarer sunglasses</a>
<a href="http://www.echeapraybansunglasses.net/">ray ban sale</a>
everyone will keep moving.
21. 05. 2011 | 11:10

average auto insurance rates by zip code napsal(a):

I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">online auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 05:30

Peťas napsal(a):

Ajto, s prominutím, pokud za největší multikulti problém považuješ Vietnamce, tak jsi poněkud vedle.
V dnešní ČR jsou Vietnamci diskriminováni stejně, jako bílá většina.
15. 06. 2013 | 13:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy