Úřady a instituce jsou tady pro lidi, zastupitelé a poslanci zvláště. Je tomu tak i v Královéhradeckém kraji?

17. 01. 2008 | 02:26
Přečteno 4903 krát
Každý občan má právo ptát se na to, co ho zajímá jakýkoliv úřad, radnici či jinou instituci. Nemusí zdůvodňovat, proč a za jakým účelem informaci chce. Ten, komu je otázka písemné či na úřadě do protokolu položena, má povinnost odpovědět do 14 dnů. V případě, že nechce informaci sdělit, musí jasně odůvodnit proč. Důvody odepření jsou v zákoně o svobodném přístupu k informacím č. 106/99Sb jasně uvedeny (soukromý údaj, služební a státní tajemství, probíhající trestní stíhání…)Není potřeba bát se ptát.

Každý může napsat na jakoukoli instituci a požadovat informace. I já jsem se zeptal a to na práci výborů Krajského zastupitelstva Královehradeckého kraje. Nechápal jsem, proč zápisy z výborů, kde pracuje pro blaho kraje 50 zvolených zastupitelů a jimi jmenovaní zástupci, nejsou zveřejněny na stránkách kraje. Proto jsem o ně požádal. Nejprve mě bylo sděleno, že nic nedostanu. Posléze, když jsem argumentoval, že každý občan má právo vědět jak pracují zvolení zastupitelé a jak došli k jednotlivým závěrům, které v mnoha případech ovlivňují životy nás obyvatel Královéhradeckého kraje, mi po skoro 2 měsících za částku 350 Kč zápisy výborů poskytli. Jaké bylo moje překvapení, že výbor kontrolní, který řeší stížnosti občanů na fungování krajských institucí a má ve své gesci dohlížení nad řádným fungováním příspěvkových a krajských institucí, poskytl zápisy vesměs začerněné (viz obrázek níže). Nebyla to tisková chyba, bylo to myšleno vážně. Zeptal jsem se jednotlivých členů kontrolního výboru jestli s tímto postupem souhlasí. Nikdo až na předsedu výboru Štěpána mi neodpověděl. Ten pouze sdělil, že musí respektovat usnesení výboru, které sám navrhl a odsouhlasil. Kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje I. p r o j e d n a l problematiku poskytování informací /zápisů z jednání výboru/ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím II. n e s o u h l a s í s předáním zápisů kontrolního výboru panu Stanislavu Pencovi v plném znění. Odvolal jsem se a právníci úřadu usoudily, že toto je v rozporu s právním systémem demokratické republiky a zápisy mi tentokrát zdarma a hned poskytli.

Ovšem vraťme se ještě ke kontrolnímu výboru:
Kdyby toto usnesení bylo datováno před rokem 1990 bylo by to jasné, možná i v případě, že by veškeré rozhodování výboru ovlivňovali komunisti, říkal jsem si. Ovšem členové výboru jsou zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Protože jsou to naši zástupci při řádném spravování kraje, uvádím jejich jmenný seznam s telefony, pro případ, že by se jich chtěl kterýkoliv občan na cokoliv zeptat.

Lubomír Štěpán, KSČM, Hradec Králové, 736521898
Josef Hauck, SNK, Česká Skalice, 602156656
Josef Ješina, ČSSD, Rychnov nad Kněžnou; 737950650
Petr Kmoch, ODS, Hradec Králové, 736521898
Petr Kubát, bez politické příslušnosti, Hradec Králové, 602488887
Petr Stejskal, KDU-ČSL, Hradec Králové; 602439124
Petr Zima, ODS, Rychnov nad Kněžnou; 602492082


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

dickdiver napsal(a):

"Odvolal jsem se a právníci úřadu usoudily" - no spíš asi usoudili, ne
17. 01. 2008 | 07:03

Ládik napsal(a):

Žádný úředník (možná ani žádný šlověk) nemá rád, když ho někdo "úkoluje". A ještě aby odpvídal na to, jak pracuje. Oni mají svou práci pro práci, svůj svět, své teplé místečko bez odpovědnosti, o které se bojí. Je jedno, ve které straně jsou - na úřadě jsou na stejné lodi (jachtě). Nic po nich nechtějte, ani 2 prstíčky do jejich dveří nestrkejte.
17. 01. 2008 | 07:06

car komančov OO8 napsal(a):

To tak je .Pravicova politi ka se musí dělat ze spodu ne zhora.Jestli jsou pro takeve nezmysly schopni hlasovat zastupci Pravicove strany a nebo jsou přehlasovaní maji se jednoznačně odvolat.Ne to respektovat jinak se dali na politiku z jinych duvodu.nic o ni neví.Diktat potom dělají oni vyhlašují informační enbargo tosi mužou dovolit jen za určitych podmínek a to jsi napsal.ja nevim proč to musime dělat za ně.mras nepřichazi s kremlu on tu je.pokud to nebudou respektovat nepatří do polityki
17. 01. 2008 | 07:10

outsider napsal(a):

Zajímavá myšlenka v první větě názvu článku. Vidíte, to mne nikdy nenapadlo :-(
17. 01. 2008 | 07:17

Lila napsal(a):

Pane Penci,
nevím, jak fungují kontrolní výbory obecně, ale moje reálná zkušenost je naprosto otřesná.
Zákon ukládá, že předsedou kontrolního výboru (KV) může být jen člen zastupitelstva. Členy do těchto výborů navrhují politické strany, takže se až na výjimky skládají ze straníků a řadový občan téměř nemá šanci.
V sedmičlenném výboru, do kterého jsem se téměř náhodou dostala, mají převahu čtyř hlasů členové KSČM (1), ODS (2) a dodatečně získaný hlas (ČSSD). Přes tuto bariéru nic neprojde; k zastupitelům se dostanou jen zprávy o ničem, navíc vykazující naprosto zoufalou obsahovou i formální úroveň.
Když už se náhodou na nějaké pochybení přijde, postarají se ti čtyři, aby "věc" zmizela ze světa, a to za použití nehorázných lží, pomluv, intrik; dokonce neváhají zapojit námezdní pisálky lokálních plátků, kteří na objednávku takového jedince zpacifikují. Sesmolí urážlivý a dehonestující atak...

Za peníze v Praze dům, říká se, a to se potom rychle zapomene i na respektování základních pravidel novinářské etiky. Má to takové grády, že to málokdo unese; a hlavně je to i výstraha dalším, kteří by se náhodou chtěli rigorózně držet zásady: padni komu padni. Výsledek? Takový jedinec si už dá příště raději pozor, nebo z výboru odejde.
Hlavně nesmí nic prosáknout ven, takže je nám otloukána o hlavu jakási mlčenlivost, protože prý máme privilegium, že můžeme nahlížet do dokumentů, které jsou ostatním smrtelníkům utajeny. Zatím jsme však na informaci, na níž by se vztahovalo obchodní tajemství nenarazili, jde vesměs o informace podléhající zákonu 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Když na to přijde, ti čtyři ajnštajnové v čele s nedoučeným hornickým učněm si klidně odhlasují, že voda teče do kopce.
A co s tím naděláte?
17. 01. 2008 | 09:26

FilipS napsal(a):

Dobrý den pane Penci,
jsem z Hradce Králové a zajímá mě, jak se mí zastupitelé chovají, zda podle práva a zákonů nebo s nimi manipulují jak se jim zlíbí.

Mám na Vás dvě otázky:
1) našel jste v předaných zápisech KV nějaké rozpory či nepravosti, které byste mohl zvěřejnit, případně na toto téma sepsat článek?
2) Byl byste ochoten pravidelně kontrolovat usnesení oněch zastupitelů a poukazovat veřejně na případné nejasnosti-nepravosti?

Za Vaše úsilí bych Vám byl (a doufám že nejen já) velmi vděčný.

Děkuji za snahu.
17. 01. 2008 | 11:38

pi-ti-pi-ti-pa napsal(a):

Jak tak na to koukám,je to všude stejné,vždy mě dováděli k šílenství a výmysly úředníku tady u nás na Vysočině,když pak koukám na různé zprávy-tím si zvedám zadarmo adrenalin-už mě snad nic nepřekvapí.Není to tak dávno,co jsem kolaudoval stavbu,která stojí už 40 let na jednom místě,osm měsíců jsem bojoval a docela poctivě snad proti všem a plnil nesmyslné požadavky všech v teple sedících dobře placených úředníků,ale co mě snad vytáčelo nejvíc,jejich pracovní nápln.V pondělí a ve středu mají úřední hodiny na stavebním úřadě,ale jediný kdo může rozhodovat je paní nejvyšší,která bohužel tyto dny chodí po kolaudacích a světe div se úterý,čtvrtek a pátek mají dveře již od chodby pro jistotu zamčené.Jediný kontakt,telefon a nebo písemně do schránky na recepci.Končím proto tedy s podnikáním a snažím se proniknout na nějaké takovéto lukrativní místo a všem to pěkně vrátím!A nikomu nic neřeknu!
17. 01. 2008 | 12:01

Jirka napsal(a):

Zajímavé jak si tento člověk vybudoval zeď mezi sebou a úřady. "Ony úřady ovlivňují životy nás obyvatel". Vážený pane, na těch úřadech pracují taky obyvatelé s láskou k životu a přírodě, akorát že se na svět dokážou dívat mnohem komplexněji než vy. Máte pocit vítězství z toho, že jste objevil zákon o poskytování informací ? Nechcete raději něco tvořit než bořit a zbytečně zdržovat spoustů lidí od práce ? A vy se netvařte jako obyčejný občan, jste asistentem pana Bursíka, tak laskavě zveřejněte své mobilní číslo, pracujete pro občany.
17. 01. 2008 | 12:36

klaaarka napsal(a):

Vážený pane Penci,

Vaše zkušenosti jsou samozřejmě smutné a naneštěstí nikoli ojedinělé.

Dovolte mi nicméně otázku trochu mimo téma, spíše k Vaší osobě. Zajímalo by mne, co je konkrétně náplní práce parlamentního asistenta? Překvapuje mne totiž, že předpokladem výkonu takové pozice není schopnost zformulovat větu se správnou větnou vazbou či produkovat písemný projev bez pravopisných chyb.

Perly jako "Každý občan má právo ptát se na to, co ho zajímá jakýkoliv úřad, radnici či jinou instituci", "Ten, komu je otázka písemné či na úřadě do protokolu položena", "Nejprve mě bylo sděleno", "právníci úřadu usoudily".

Jev zvaný interpunkce Vás pravděpodobně zcela minul.

Rovněž odkazujete na "obrázek níže", který se ovšem alespoň v mém prohlížečinikde níže nevyskytuje (nemáte-li na mysli ReCaptchu).

Pevně věřím, že předmětem Vaší (předpokládám, že placené) činosti není formulace písemných sdělení.
17. 01. 2008 | 12:45

Krystal napsal(a):

Pane Penci, zamyslete se nejprve nad konáním své strany Zelených, jakou měrou sama přispívá k vytváření občanské společnosti bez vrchnostenských manýrů. A co jste udělal Vy sám. Přemýšlejte, zda jste se nepodílel na vytváření apatie lidí z politiků všeho schopných, když jste takové sám podporoval.
Přiznejte si poté, že podporujete chameleony a ne "zelené". Váš protest proti nabubřelé moci je pozdním zjištěním Vašeho vlastního selhání - sám jste se aktivně na vytvoření této moci podílel.

Máte jen to, o co jste usiloval a co jste si sám vybral.
17. 01. 2008 | 12:53

Ostravak ostravski napsal(a):

No pro koho,pro koho,hlavně sami pro sebe jsou,ne?
17. 01. 2008 | 13:59

PAUL napsal(a):

Ten titulek mně rozbrečel!
17. 01. 2008 | 16:04

Kabul napsal(a):

Pane Penci.
Působíte naprosto nevěrohodně.Zviditelňujete se jen svými "protesty" a kouřením marihuany.Spolu s bratrem Bursíkem vedete stranu zelených do pekel.Věnujte se chovu koz a nepleťte se do politiky.Zařadil jsem Vás do společenství pánů Mejstříků,Štětinů,Pánků,Hutků...
05. 04. 2008 | 16:27

ferda napsal(a):

Pane Penci, ti oslove, co je chovate, to jsou pribuzni a vy jste osli kral? Kdyz jsem vas videl v TV pred parlamentnimi volbami, kde jste diskutoval s kandidaty ostatnich stran, mel jsem pocit, ze osel je v porovnani s vami nositel Nobelovy ceny. Jedine, co umite, je ozrat si drzku s Jirousem a poblit svoje okoli.
09. 05. 2008 | 16:59

AH napsal(a):

Pane Penc,
nenechte se odradit komentářemi Jirka,klaaarka,Krystal.Jsem ráda, že děláte tyto aktivity, s arogancí úředníků v Královéhr.kraji mám osobní otřesné zkušenosti.Po Vašem zásahu snad již ostatním občanům budou dávat zmíněné zápisy.
Je mi smutno. Jsme stále v Česku.Zde vládne malost a závist.Pan "Jirka je zřejmě také úředník.Námi placený.Ostatní, co Vám nadávají Vám zřejmě závidějí Vaše místo a také to, že žijete v pohodě v přírodě na Vaší farmě.Pro mnoho lidí je to NEUSKUTEČNITELNÝ SEN !!!
Zvedá se mi žaludek nad výroky pana "ferdy":
"Osel je v porovnání s vámi nositel Nobelovy ceny,jediné, co umíte je ožrat si držku a poblít svoje okolí---- "
Já se táži, jak to, že se smí takovýto komentář zveřejnit?Vždyť vulgární k. jsou zakázané, ne? Anebo je to tam schválně, abychom viděli, že zastupitelé jsou nejenom arogantní, ale i nechutně vulgární? Kdo jiný by takovýto komentář napsal, než někdo z jejich řad?
V úctě
01. 02. 2009 | 15:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy