Jak se analyzuje demagogie?

06. 10. 2012 | 21:20
Přečteno 6596 krát
V článku „Národ, svoboda, skandál... aneb Sklon k demagogii na webech politických stran“ jsem představil výsledky analýzy textů deseti politických stran. V diskusi zaznělo několik otázek na metodu analýzy a připomínek k ní. Zde jsou odpovědi:

1. Jakým způsobem jsem vybral vyhledávané výrazy?

U některých bylo zřejmé, že do seznamu patří – slova jako zmanipulovaný, účelový, tendeční, posluhovač či zaprodanec mají zjevně agresivní nádech. V případě dogmatismu jsem se inspiroval prací Erkenntnis und Dogmatismus od německého psychologa Suitberta Ertela, jeho seznam jsem ale upravil. U řady výrazů jsem si nebyl jist, zda do seznamu patří či ne. V tom případě jsem je hledal v textech a sledoval, v jakém kontextu jsou používány, a dále jsem počítal, zda by jejich zařazení do seznamu zvýšilo míru korelace (vztahu) mezi kategoriemi (agresivitou, dogmatismes atd.). Neocenitelným zdrojem výrazů byly např. projevy státníků z éry komunismu. Počet výrazů se blíží ke 1400, což znamená, že pokud třeba stovku z nich ubereme či přidáme, nebude to mít na celkové výsledky velký vliv.

2. Ignoruje analýza kontext, v němž jsou výrazy použity?

Pomocí softwaru, který jsem si připravil, a někdy též ručně vyřazuji všechna slova, jsou-li součástí názvu instituce (jak je tomu např. u ministerstva spravedlnosti), politické strany (sociální demokracie, Suverenita) či technického termínu (zákon o ochraně vlastnických práv). Jiné hodnocení na základě kontextu neprovádím, do analýzy bych tak zavedl prvek subjektivity a tomu se chci vyhnout. Některé výrazy jsou v textech jistě použity v nežádoucím kontextu – tento nedostatek je ale vyrovnán rozsahem analyzovaného textu. Je nepravděpodobné, že by strana po dobu tří měsíců na svém webu nějaký častý výraz používala neustále v „nedemagogickém“ kontextu (pokud by k tomu došlo, byl by to důvod pro vyřazení výrazu ze seznamu).

3. Nebyla by lepší místo analýzy slov analýza činů?

Analýzu činů politiků provádí den co den novináři a politologové a jde o velmi záslužnou činnost. Problémem je, že zde nelze použít jednotné měřítko. Jak třeba porovnat činy malé opoziční strany s činy velké vládní strany? Výhodou analýzy textů je právě použití společného jmenovatele pro všechny politické strany (a také církve a různé spolky). Důležité je, a v závěru výše uvedeného článku to zmiňuji, že vysoké skóre demagogie souvisí s chováním a postoji dané strany (podrobněji je to ukázáno v kapitole Jazyk víry knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku).

4. Proč figuruje na seznamu „výroby iluzí“ slovo svoboda? Copak je svoboda iluze?


Na seznamu se nenalézá svoboda jako taková, ale pouze slovo svoboda. Mezi slovem svoboda a svobodou je velký rozdíl. Slovo svoboda krásně zní, dráždí naši představivost a proto ho demagogové rádi používají (stejně jako řadu dalších hezkých slovíček). Snaží se vnutit naší představivosti obraz krásného utopického života „ve svobodě“ (či míru, jednotě atd.) pod jejich vedením a naopak pekla, pokud by se k moci dostaly „nepřátelé svobody“ (či míru, jednoty atd.). To, že někdo „svobodu“ slibuje, neznamená, že pro ni skutečně něco udělá.

5. Nezvítězila TOP 09 díky tomu, že zná triky, jak analýzu obejít?


Politické strany nevěděly, že jejich texty budu analyzovat, a neměly tak důvod komplikovat si život s jejím obcházením. Otázkou také je, zda si strana TOP 09 udrží dobré umístění po delší období.

6. Co je demagogického na větách „Zmanipulovaní fašističtí vojáci naprosto nerespektují svobody občanů a se zneužitým symbolem míru v zádech šíří strach a smrt mezi cizí národy. Nám se to však nelíbí a uděláme vše proto, aby si náš národ zachoval svobodu a vlastní identitu.“?

V analýze jsem použil texty publikované v tomto roce. Pokud by někdo takové varování napsal, jednalo by se o hrubou demagogii a vysoké skóre by bylo zasloužené. Pokud jde o válečnou dobu, tehdy se skupinová iracionalita stává jednou z používaných zbraní a frekvence daných výrazů prakticky u všech politiků roste. Proto je důležité porovnávat texty pocházející ze stejného regionu a stejného období. Nelze také vynášet závěry z analýzy jedné či dvou vět, je nutné použít text o rozsahu alespoň několika tisíc slov.

Podle mého názoru jsou možnosti analýzy velké. Kromě politických stran, církví a spolků jsem softwarem prohnal proslovy českých ministerských předsedů (výsledky jsou v kapitole Ministerští předsedové – který z nich je nahý? výše zmíněné knize, hodlám je ale časem rozšiřovat) a koncem roku se chystám na prezidentské kandidáty. Zajímavé by mohlo být také sledovat vývoj koeficientů v čase. Bude-li mít někdo ze čtenářů chuť si s analyzováním pohrát, popřípadě bude-li chtít odhalit případné metodické chyby, nechť mi napíše na adresu milan.petrak (zavináč) centrum.cz a já nástroj k analýze s návodem rád zašlu.

Milan Petrák

Autor pracuje jako databázový specialista. Jeho publikační činnost zahrnuje kromě dalšího román Výrobce osudů (Triton, 2007) a zhruba padesát povídek publikovaných v novinách, časopisech a knižních antologiích. Jeho zájem o aspekty lidské skupinové iracionality vyústil do napsání knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (dybbuk, 2011). Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Emissary napsal(a):

Aha, já tomu rozumím

A nemusím se ani moc namáhat. Další kryptorobot.
06. 10. 2012 | 21:55

demagogii jsme schopni rozeznat napsal(a):

racionálně a každý za sebe

ad Petrák
No a to se nestydíte být takový odporný přisluhovač TOP09? Spása národa a svoboda v přírodě jsou vám cizí? To my tedy rozhodně naprosto odsuzujeme. Všichni a každý.

Bohužel analýza frekvence slov je čistě formální disciplína. Stačí se podívat na Kalouska mydlícího kolemjdoucí a hned máme o agresivitě TOPky jinou představu.
Kdybychom vycházeli z analýzy lexika, musely by některé země, vedoucí několik válek paralelně (fakticky proti civilům ozbrojeným kapslovkami) považovat za anděly míru.

Jsou zástupy puncovaných vědců, kteří tvrdí, že to tak je.
06. 10. 2012 | 21:58

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Svoboda je podle mne manipulací i proto, protože za svobodou se většinou skrývají zájmy některé skupiny a svoboda je jen hezká nálepka nebo spíše zakrytí toho, co nelze říci přímo. Deklarovaná svoboda je více práv a moci pro někoho a samozřejmě na úkor ostatních.

Námět pro autora
Slova „musíme“, „povinnost“, „jednota“, „jednotní“ a „budoucnost“ nebo „naše budoucnost“ a pod.

Někde jsem četl, že slovo „musíme“ je dnes dost často používané.
Povinnost je tradičně pravicová, dnešní pravice se mu snaží vyhýbat, ale za pokus by to stálo.
Jednota, jednotní hlavně pro ty, kteří se zaštiťují individualismem.
Dnes jsem si všiml na bilboardech té budoucnosti, budoucnosti pro nás a naše děti. Myslím si, že je to manipulativní, neurčité a nelze říci ne, to musí člověk ďáblovi podepsat bianco směnku.
06. 10. 2012 | 22:25

Emissary napsal(a):

Tak jsme toho dosáhli

Svoboda je manipulaci, jak píše ten, kdo se s hádat nebude. Přitom je sám.

Povinnost je prý tradičně pravicová. Ha, jenomže levičáci jí tradičně znehodnotili. Takový český maloměšťák, prý inteligent svátosti socialistů, ani neví co činí. Takoví Libor svatý Stejskal, je schopný i morbidity, jen aby zachránil své celoživotní přesvědčení. A pak Hvížďala pláče nad národem. Ani jeden z nich nepochopil. Ve skutečnosti je to stát, dříve komunistický, než zasel ten kapitalistický, pak chvílí on a opět socialistický, jenž pohltil celou Evropu. Problémy jsou jinde, ale žádný politik, politolog, novinář, občan, nikdo je nechce vidět. A tak se potácíme do bodu, z kterého není návratu, aniž bychom si to z výše uvedeného důvodu uvědomovali. Dobře nám tak, socializmus vede jen tam a nikam jinam.

A já?. Stát mi už nemá co nabídnout, jen bere pořád víc. Je to jeho volba. Takhle zkolabovaly dříve celé civilizace. Pak vznikly jiné, které slovo „socializmus“ ani neznaly. A tak pořád dokola. Člověk je prostě tvor nepoučitelný a socialista zvláště.
06. 10. 2012 | 23:05

aga napsal(a):

Pane Petráku,

a který sbor osvícených hlav vybral klíčová slova, označil je za "demagogii" (implicitně z kontextu Vašeho článku za něco "špatného") a naznačuje, že ty "špatné demagogické" strany mají i špatné názory a chování, jako např.:

"Z výsledku je zřejmé, že politické strany s nejvyšším skóre demagogie se odlišují i svým chováním: jsou méně ochotné ke spolupráci, mají větší averzi vůči mezinárodním společenstvím (v tomto případě EU, jindy to může být NATO či globalizace), sklon k nekritickému uctívání autority (méně často u nich také dochází ke změně na postu předsedy strany) a tendenci k puritánství (např. odmítání sexuální výuky na školách a registrovaného partnerství). "

Vaše demagogie a manipulace spočívá v tom, že nám sugerujete názor, že v citátu zmíněné chování je méně žádoucí než chování opačné. Ono už je to někde uzákoněno, že averze vůči EU, NATO či globalizaci je ideozločin? A k této demagogii a manipulaci potřebujete nástroje pro měření demagogie ostatních - podivuhodné.
07. 10. 2012 | 00:45

Eleshar napsal(a):

Pro člověka s určitým vhledem do jazyka je ta analýza opravdu, ale opravdu nepřesvědčivá. Ďábla vidím v detailu, konkrétně v bodu 2, který se opírá o několik nevyřčených premis, které lze bez dalšího pouze těžko přijmout. A nemluvím teď o slovech jako "svoboda", "rozeštvávači" či "ztroskotanci", ale především o těch velmi nezabarvených výrazech typu "my", "všichni" a "nikdo", jejichž užití může být velmi široké a velmi snadno nedemagogické, pročež si žádá jednoznačně testování na živých subjektech. Naopak předpokládám, že dost slov bude chybět - viz první dvě věty tohoto mého příspěvku, které jsou demagogií par excellence.

První věta: apel na autoritu ("člověk se vzděláním" namísto "já") a zobecnění ("věta je nepřesvědčivá" namísto "nepřesvědčila mě")

Druhá věta: zobecnění ("lze těžko přijmout" místo "mám za těžko ji přijmout")

Neosobní vyjádření také velmi často slouží jako prostředek různých demagogií, ale automaticky to prostě neodhalíte, protože byste musel přečít každou větu ve třetí osobě. Naopak bych se bál, že spousta z těch použitých slov budou vyprázdněné floskule ("boj", "symbol"), které už svou dramatickou/agresivní konotaci v daném kontextu ztratily.

Taky mě příliš nenadchla ta kvantitativní analýza, ale s tím se v populárním článku asi nic moc dělat nedá.
07. 10. 2012 | 01:02

jíra napsal(a):

demagogii jsme schopni rozeznat

Já v té analýze vidím spíš varování pro voliče. Kdo v tom umí chodit, nebude si přece nabíhat okatým slovníkem jako nějaký neumětel, to by z tunelování, odklánění, kamaráčoftů nemuselo být taky nic.

A pokud volič nevěděl, koho volit, když zavedené strany, které ho zklamaly, nechtěl volit, může právě toto mít určitý význam, může slibům spíš naletět, nemá ho co zarazit už na první pohled.

Určité vybrané pojmy mi však v analýze nesedí. Například slovo "kmotr" není demagogie, ale negativní existující a prokázný jev, i když by se už slušelo rozkrýt spoustu dalších zatím pečlivě skrývaných vazeb a aspoň podstatnou část z neprávem vyvedených veřejných financí a majetků získat zpět.
Jenže pokud strana nenabízí vedle kritiky kmotrů celistvý splnitelný program a nemá vhodné kompetentní kandidáty, těžko někoho přesvědčí, že volit ji je výhra pro zemi.
07. 10. 2012 | 01:16

jíra napsal(a):

aga

Souhlasím s tím, že výběr slov autorem působí dost spekulativně. Určitě by to chtělo ta slova roztřídit aspoň na dvě tři skupiny: 1/ zjevně demagogická, 2/ poměrně často zneužívaná demagogicky, 3/ sporně demagogická. A udělat taky nějakou ruční kontrolu věrohodnosti výsledků, nejlépe někým jiným. Jak by si strany vedly potom?

Samozřejmě demagogie, to zdaleka nejsou jen demagogická slova, ale podsouvaný význam obratů, vět, souvětí a kontextů, možná spíš právě to. To už by však byl pro software mnohem tvrdší oříšek...

A jak posoudit vzhledem k demagogii rozpor mezi volebními sliby a praxí?
Nebo demagogická analýza, že někdo nemůže za nehospodárnost s miliardouvou škodou v přípaadě CASA apod.

K demagogii se dost trefně vyjadřuje i František Koukolík ve svých knihách, například Vzpoura deprivantů. A ve vysvětlivkách vzadu je dlouhatánský utříděný výčet druhů klamavých slovních obratů, z nichž mnohé mají latinské názvy snad už od rétoriků z antiky. Je užitečné to znát předem.

Existují také pěkné knihy o manipulativních praktikách, jenže je podezření, že tyto knihy pilně čtou bohužel hlavně ti, kdo se v manipulativním jednání chtějí ještě zlepšit. Leckteré z nich jsou skutečně dost často zneužívané.

Zdravím.
07. 10. 2012 | 01:44

skeptický napsal(a):

Demagogie jsou lži vypouštěné řečníkem posluchačstvu,o kterém on ví,že jsou hlupáci.

Objektivního novináře ,komentátora nebo politologa s lucernou za bílého dne hledat.Tolik k jejich záslužné práci.

Teď ještě čekám,kdy nějaký atomový fyzik aplikuje svoje znalosti na řešení naší situace.

Dala by se asi definovat jako řízený rozklad státu shora.
Takovej Breivik v policejní uniformě střílející lidi,co se k němu sbíhají pro ochranu.Lidem to tady pořád ještě nedochází.

A koupený tisk kalí vodu osto šest,a k diskusi se nadhazují píčoviny.
Tady diskuse už nic nevyřeší.
07. 10. 2012 | 02:00

Maximus napsal(a):

Tady není žádná sranda, tak něco přidám:

Odpovědi na zkouškové otázky uchazeče o pracovní místo v Google Inc, který sice získal 0 bodů ze zkoušky ale přesto byl přijat:

В1. Během které bitvy zemřel Napoleon?
* během té poslední
В2. Kde byla podepsána Deklarace Nezávislosti?
* dole, na poslední stránce
В3. Hlavní příčina rozvodu?
* svatba
В4. Hlavní příčina neúspěchů?
* zkouška
В5. Co jste nikdy neměl ke snídani?
* oběd a večeři
В6. Co vypadá jako půlka jablka?
* druhá půlka
В7. Pokud hodíme červený kamen do modrého moře, jaký bude?
* mokrý
В8. Jak může člověk být osm dní bez spánku?
* bez problémů, vždyť v noci spí
В9. Pokud budete mít 3 jablka a 4 pomeranče na jedné dlani a 4 jablka a 3 pomeranče na druhé, co budete mít?
* opravdu velké dlaně
В10. 8 zedníků postavili zeď za 10 hodin, kolik času to zabere 4 zedníkům?
* nezabere žádný čas, zeď již byla postavena
В11. Jak můžeme hodit vejce na betonový základ tak, abychom ho nerozbili?
* jakkoliv, vejce v žádném případě nepoškodí betonový základ.
(-:
07. 10. 2012 | 08:34

Targus napsal(a):

To skeptický:

Souhlas. Úplně se vším.

Maličkou výhradičku s termínem "řízený rozklad státu". Mám intenzívní pocit, že se jedná o řízený rozklad Evropy, resp. euroatlantické civilizace.
07. 10. 2012 | 08:35

Dalibor Štys napsal(a):

Analýza je analýza, a když dobře popíšete metodu, nelze mít námitek. Problém je interpretace, ta s metodou neoddělitelně souvisí. Protože interpretace je taky algoritmizovatelná, pokud ne, je to voluntaristický blábol (jeden kolega by řekl "rozervaný a postmoderní" :-) ). Nebo z druhé strany, pokud najdete algoritmus, který identifikuje interpretaci s implementovaným algoritmem, poznali jste způsob myšlení implementátora.

Jedná se o analýzu sémantickou (= obsah pojmu), nikoliv syntaktickou (= smysl věty). My jsme si to implementovali do software pro klasifikaci obrazu. Jediný závěr, který z toho zatím vyplývá, je, že u některých analýz vychází klasifikace konformněji s názorem experta při analýze sémantické a někdy při analýze syntaktické. My doufáme, že objektivní klasifikace, stabilní klasifikace ve velkých sériích, nakonec lépe odráží vnitřně správnou klasifikaci odpovídající dynamické struktuře jevů na jejich základě obraz vznikl. A že expertní klasifikace spíše vypovídá o typu reflexe informace příslušným expertem nebo jejich (samoorganizovanou) skupinou - tzv hejnem či stádem.

Ostatně, abych si udělal drobnou reklamu, kdo má chuť se zúčastnit experimentu na toto téma, může navštívit náš stánek na akci mutamorphosis2012 na Nové Scéně Národního divadla. Tam budeme klasifikovat obrazy.
07. 10. 2012 | 08:43

muromec napsal(a):

Emissary:
Páté přes deváté... Hlavně, že vy sám si rozumíte, i se domníváte, že chápete oč tady jde, a jste se sebou spokojený.
07. 10. 2012 | 08:54

Veni, vidi, vici napsal(a):

Autor žije v jakémsi akváriu, kde žije jediný druh ryb. Ryby exaktně vzdělané. Absolutně nerozumí logickému myšlení. Není použitelný pro všechny. Každá politická strana má svoji vrstvu voličů. Potřeboval by nějakou dobu "pracovat" na mostě inteligence. Každý, který se vrátil zpět do společnosti, již nikdy nepoužíval vidění světa, odtržené od neexaktně vzdělaných! Vzdělanci, nezapomeňte na "zakrouceným" krkem!!!
07. 10. 2012 | 08:57

Baba Jaga napsal(a):

Autor zkoumal články - možná měl raději zjišťovat, zda je někdo celé čte a když už, zda jim i věří.
Ono jsou celkem zbytečné jak všeliké ty řeči, tak to zkoumání. Ale pokud to někdo zaplatí a penízky jinde nikdo nepostrádá...
Činy řečmi nenahradíš a volič se někdy stejně rozhodne podle toho, od koho dostane tužku nebo oplatek. Nebo někdo i podle letáku s krásnými sliby?
07. 10. 2012 | 09:21

aga napsal(a):

Spíše se zdá, že podobné "analýzy" vznikají od konce: vyberou se strany (nebo lidé) se "závadovým" chováním, jim na míru se nadefinují podmínky, a vyjde nám to, co potřebujeme - a hned tu máme moderní a vědecké kladivo na čarodějnice.
07. 10. 2012 | 09:59

skeptický napsal(a):

Ona existuje litera,a duch.Jak u zákona,tak u slova.
Člověk,který se dere do současné žumpy je podle mne nevolitelný.
Tolik o volbách.

Tudy už cesta nevede.A revoluce?

A)Nějaké to střílení,v lepším případě cinkání klíči(když dostaneme pokyn zvenčí),a pak nám zase podstrčí nějakého svého vejlupka.

B)Emigrovat někam,kam se ještě nedostali.A tam dostaneme lekci,že ta xenofilie se učí opravdu jen u nás.
07. 10. 2012 | 10:00

analyzujte emoce napsal(a):

teď mne napadl úryvek z knihy Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše

Když řekne chlap Jdeme na ty kozy, tak myslí, že jde nějakou ulovit, zastřelit apd. když to samé řekne žena, znamená to, že ji jde podojit a dát jí trávu.

A pak ještě vtip o ženách.

Když žena řekne muži ne, myslí možná
když řekne možná, myslí ano
když řekne ano ,myslí nejspíš ne

analyzátor, který toto neví, se nejspíš ocitne na lavici obžalovaných ze znásilnění.

Dobrý kviz byl nedávno cv jedněch novinách. Tam byly ty ksichty příslušníků různých stran bez textů a ty texty se měly doplňovat k obrázkům.
A výsledek?

Tak např. ODS známá svou mantrou, že každý se má postarat sám o sebe slibuje
Nová pracovní místa, lepší žiovot v kraji

jiná zas Zachování sítě krajských nemocnic a dostupnou péči pro všechny, ovšem opak by mohl slíbit leda tak sebevrah

Tvář lídra ČSSD, která vypadá jak Kalousek před 20 lety (Martin Netolický na bilboardech v padubickém kraji) slibuje Dejme kraji novou tvář (zmatení důchodci nepřečtoucí bez brýlí text jen se křižují proboha jen to ne)

no a pak sliby Kraj bez dluhů, který šetří na správných místech , to je dnes móda a nikdo tím nezkazí také nic.

A apel jednoho lídra, že si lidé musí uvědomit, že nerozhodují o těch lidech, ale o sobě je už tak zmatené, jako když žena před aktem říká ne a pak jde dobrovolně, či naopak.
07. 10. 2012 | 10:03

skeptický napsal(a):

Největší hrůzu mám v politice z kundydátek.
07. 10. 2012 | 10:09

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Něco o daních a čekám, až uvidím nějaký billboard ODS, aby mne rozesmál

„ODS a její „nižší a rovné daně““

„Žijeme ve světě rychlých zpráv. Člověk dnes čerpá podstatnou část informací z elektronických médií, titulky na jednotlivých portálech se mění v minutových frekvencích. Zvláštní místo v ovlivnění našeho povědomí hraje obrázek, heslo, zkrátka zkratka. A na zkracování je ODS machr. „

„Je legitimní, zní-li heslo ODS před volbami „nižší daně“. Když je to ale současně po volbách, které nastolily její vládu a počátek reformy veřejných financí tak, jak ji známe, je to silné podcenění voličovy inteligence. „
http://www.mesec.cz/clanky/ods-a-jeji-nizsi-a-rovne-dane/
07. 10. 2012 | 10:23

Demagogie napsal(a):

Reforma maják.
Reforma zvon.
Zvon, maják Petr Nečas.
07. 10. 2012 | 10:30

skeptický napsal(a):

Je to všecko je stejně jen kvůli ženskejm.Aby si ten starej dědek mohl nalákat na to svoje bohatství mladou samičku.

Hollywood byl stejně založen jen proto,aby si mohli staří pánové pořádat kuřácké dýchánky s šiksele.

Ale ono to jde i bez investic.Dva mladí chytráci v Njůjorku si dali inserát na pohovory pro dívky,které mají zájem o role ve filmu.
Prý doneska štupují zájemkyně ještě odpředloňska.No,každá není Marylin,ale je to zadarmo.Ale nedá se při tom bohužel krást,jako v politice. Vlastně se tím ale odbourala potřeba toho mezistupně.
07. 10. 2012 | 10:34

M.Š. napsal(a):

"Svoboda"....co to je.
Na světě není zprofanovanějšího slova než slovo "svoboda".Ve jménu slova "svoboda" se lže,krade,vraždí ve válkách i mezi jednotlivci.Každý,kdo má za lubem lotroviny a sviňárny,používá slovo "svoboda" s kadencí kulometu,ve jménu svobody se dějí největší sviňárny na této zeměkouli.Je zřejmé,že slovo "svoboda" se dá vykládat mnoha způsoby,takže význam tohoto slova je veskrze pofiderní a je také jisté,že mnohým tvorům lidského rodu,není jasný význam tohoto slova,ať z důvodu neznalosti či mentální nedostatečnosti a nebo,v důsledku záměrného překroucení skutečného významu tohoto slova,což se děje nejčastěji.Proto dávám slovo svoboda do uvozovek,jelikož mezi uvozovky patří z důvodu nezměrných možností zneužití pravého významu slova svoboda,což je největším a zatím neřešitelným problémem tohoto světa.Žádné krize finanční či jakékoliv jiné nejsou a neexistují...jsou jen krize morálky z důvodu překrucování významu slov a úpravě významu slov k obrazu svému,pokud možno tak,aby význam slova odpovídal mým zájmům nebo zájmům tlupy.....politickým brachům,mafiánům a jiným organizovaným skupinám,které pomocí významu slov terorizují a omezují svobodu jednotlivce(pěkně je to vidět na jednání a chování českých a moráckých politiků a takový V.K.,který používá slovo svoboda s obdivuhodnou kadencí.....Říkám,že v současných světových systémech,které ovládají tento svět,je pod pojmem svoboda myšleno "svobodné" okrádání bližního svého pomocí lží,překrucování,záměrných mistifikací a manipulací, v čemž vydatně posluhují masmediáni všeho druhu ve všech mediích přítomných současnosti.....tečka.
Goebls,jež je na onom světě,musí mít neskonalou radost,jak se jaho dílu náležitě daří.
07. 10. 2012 | 10:37

analyzujte emoce napsal(a):

no mladý samičky o nic jinýho nestojí, než o staré dědky. HAhaha
07. 10. 2012 | 10:38

Dalibor Štys napsal(a):

to všichni zatím diskutující:

Zatím si myslím, že autor svým dobrým článkem vcelku hodil hrách na zeď :-)
07. 10. 2012 | 10:45

skeptický napsal(a):

Analyzujte
Jistěže stojí.
Co v té moči při rozboru hledáte?
07. 10. 2012 | 10:46

analyzujte emoce napsal(a):

D.Š

když má někdo místo mozku dvojkovou soustavu, tak mu to přijde dobré, já bych ho ale raději poslala umýt okna nebo alespoň vyluxovat, bylo by to smysluplnější
07. 10. 2012 | 10:49

skeptický napsal(a):

Dalibor

Můj táta míval profesora na pružnost a pevnost,který říkal : Na jedničku to umí pámbu,na dvojku já,na trojku ti ostatní volové.

Píšete "dobrým" článkem.To je jako trojka?
07. 10. 2012 | 10:53

skeptický napsal(a):

analyzujte

Tajemství je najít si takovou,která dělá okna a luxuje.
Co bude k obědu? Mražená pizza?
07. 10. 2012 | 10:56

analyzujte emoce napsal(a):

skeptický

Vitana vaří za vás, už se to dusí v troubě, v pečícím sáčku prý půl hodiny bez dozoru vydrží.Pak prý bude šťavnaté a k nakousnutí.Neberte to.

P.S. co dělá doma starej a chudej dědek?

Netvrďte mi, že je na okrasu.

Nebo takový analyzátor demagogie? Jestli také dokáže zanalyzovat, že je potřeba přiložit ruce k dílu, než jen analyzovat.Neb strom se pozná po ovoci a ne po řeči, po řeči se pozná akorát nezdvořák.
07. 10. 2012 | 11:03

skeptický napsal(a):

Analyzujte

Starej chudej dědek si doma drolí tabák z posbíraných vajglů,a je rád,že baba vypadla,a je klid.

A každej nemůže bejt Dvořák.Podle čeho byste poznala jeho?Ne každý komponuje.

Jsou stromy,které mají i více druhů ovoce.Ale tomu ženské nerozumějí.
07. 10. 2012 | 11:10

nesmrtelnost chrousta :))) napsal(a):

M.Š.:
Svatá Pravda ;-)
07. 10. 2012 | 11:45

český maloměšťák napsal(a):

Emissary
Omyl.
Stát vám /vám osobně/ má stále co nabídnout. Zatím. /dokud tedy je převážná část psychiatrických ústavů pod jeho patronací/

Ostatně pro pomlouvačné drbny by stát měl zřídit asi nějaké speciální ústavy.
Poněuadž je napuosto nenoumání aby v těch slušných a zavedených vznikaly pavlače. Už tak tam mají problémů až až.

K blogu.
Takzvané manifestní postoje - vznikající pod tlakem okolí /co se očekává/ a pod tlakem zevnitř/co je skutečným cílem dotyčného/ se dají vyjádřit různou formou.
Záleží na stavu a kvalitě okolí a skutečných cílech dotyčného - aby pak byla použita vhodná slovní zásoba - tak aby syntax a sémantika měly žádoucí účinek.
V případě nás - českých maloměštáků, nejvíce zabírají slova jako jsou "tradice", " vzdělání"," odpovědnost", " prosperita" , " náš národ", " zdravá kokurence" , " hodnoty", " kontinuita", " rodina".....(dále např. " věno", " jistota", " klidné stáří", " zhodnocení úspor"....etc etc.)
Toť totok očekáváme, že budou strany zmiňovat ve svých programech. Aby vzbudily naši pozornost.
Nikolivěk slova jsko jsou " šikovný", " soudnost", " udržitelný",
" kooperace", " dialog", " kritický rozum", " věrohodný"....
...tyto jen matou a zavádějí. Často i rozeštvávají a vytvářejí blbou náladu.

Proto také velmi často působí věrohodně /a je tak i velmi účinné - ve směru cílů, kterých má být požadovanou akceptací takovéhoto reklamního sdělení dosaženo/vizuální reklamní sdělení - kdy toto je jakýmsi velmi dobrým a uleželým gulášem - námi očekávaných sdělení.
Například scénka, jak se mladý konzervativní pár zubí na zahradě své rodinné vily - protože jim pošťák přinesl potvrzení, že jejich žádost o vstup do druhého pilíře penzijního fondu byla kladně vyřízena.
Či obraz, kdy tatáž rodinka - o čtyřicet let později /rozrostlá o tucet dětí, vnuků a pravnuků/ letí společně svým soukromým letadlem na výlet na Srí Lanku - přičemž (díky šikovnosti tvůrců klipu) z jejich zářivě bílých úsměvů lze vyečíst právě že ony výše zmiňované žádané pojmy.

Zkrátka a dobře - kvalitně zpracované vyjádření manifestačních postojů je mnohdy velmi krásné, ba dokonce má i svou uměleckou kvalitu. Je tedy nejen cílem - ale i účelem.
:)))

Problémem je, když se takto manifestně žijící člověk se svou manifestací ztotožní. A začne tomu všemu věřit.

Úplná katastrofa pak nastává, pokud se takovému svěří nějaká moc.
Například v procesu mentálního /a následně i fyzického/zpracování sumy výsledků takovýchto manifestních sdělení.
Tedy vícemeně omylem.

Ke genocidě rozumu a státu pak dochází vždy, když je dotyčný manifestním pravičákem - ve skutečnosti však uvažuje a jedná dle zásady " co je dobré pro mě a moje kumpány, musí být dobré i pro ten zbytek".

P.S.
Wiki praví :
"...Demagogie (z řeckého δημος, démos = „lid“ + αγωγος agógos = „vůdce“) je v moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně.

Demagog je původně politický vůdce, který se opírá o podporu lidu proti aristokracii. V Athénách to byl pro Perikla ještě čestný titul, ale už o Kleónovi užívá Thúkydidés toto označení pejorativně, v současném významu demagogického politika.

„Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci."
H. L. Mencken
07. 10. 2012 | 11:53

Fialenka napsal(a):

analyzujte emoce
(10:16) velký souhlas
07. 10. 2012 | 12:00

dříve čtenář napsal(a):

Pane petráku, vemte si při tvorbě analýz raději příklad pana Petránka.
Třídění, výběr a vyhodnocování databází je zajisté složitá disciplína. Věnujte se jí, na tomto poli budete mít možná lepší výsledky.
Víte manipulace a předsouvání normativních, provládně orientovaných reakcí se nám v minulosti vždy vymstilo. Nemusíme ani pátrat moc hluboko v naší historii.
Před vědomým zkreslováním obecných skutečností vás nezachrání ani znalost problematiky, ani citace, ani příklady z minulosti, ani dodání "puncu vědeckosti"!
07. 10. 2012 | 12:09

skeptický napsal(a):

Hm, inkognito v hajzlu.
07. 10. 2012 | 12:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 10. 2012 | 12:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Štysi,

myslím, že nehodil. Jeho původní text zaznamenal bezmála čtyři tisíce návštěv, jen pár čtenářů (od nichž to člověk v podstatě očekává ;-), jej zkritizovalo (či na něm zkritizovalo něco, o čem vůbec není). To je na Čtenářův blog velmi dobrý výsledek.

Hezký den i Vám, pane maloměšťáku,

to je myslím výstižný pohled (snad jen zbytečně stranicky zatížený, protože to platí zprava, zleva, zespoda i zeshora).

Libor Stejskal
07. 10. 2012 | 12:30

český maloměšťák napsal(a):

Libor Stejskal
"...to je myslím výstižný pohled (snad jen zbytečně stranicky zatížený, protože to platí zprava, zleva, zespoda i zeshora)..."

Momentálně ale vládne manifestní pravice.

Mějte se.
07. 10. 2012 | 12:51

aga napsal(a):

čm

Já myslím, že blbou náladu u obyvatel nepůsobí sama slova, obsažena v programech nebo proklamacích jakýchkoli stran, ale to, že ať už byla ta slova jakákoli, nebyla snad ještě nikdy dotyčným subjekty dodržena, a zdá se, že ani dodržena být neměla (viz slavné Topolánkovo: kdybychom jim řekli, co zamýšlíme, tak nás nikdy nezvolí - a to platí, jak správně podotýká pan Stejskal - pro všechny strany).

Celá tato debata je zmatečná od samého začátku už proto, že vůbec nereflektuje vztah mezi slovy a následnými činy. To je ovšem skutečnost, na kterou tu notoričtí skuhralové, od kterých se to dá čekat, upozorňují stále, a tím panu Stejskalovi rozbíjej věcnou a korektní debatu. Ještě že zaznamenáváme tolik návštěv od mlčících a tudíž určitě souhlasících čtenářů.
07. 10. 2012 | 12:55

bílá veverka napsal(a):

Myslím, že jste větší demagog a manipulátor než všechny ty strany dohromady.
07. 10. 2012 | 12:57

Emissary napsal(a):

český maloměšťák

Omyl, stát Vám (Vám osobně) má co nabídnout. Stát takové žvanily, jako jste Vy a Vám podobní potřebuje, aby mohl odůvodnit neustálý svůj byrokratický a kapacitní růst. V případě vás – českých maloměšťáku slova, jenž dle vás nejvíce zabírají a která jste jmenoval, speciálně pro vás neznamenají vůbec nic, protože vy jste jejich význam i obsah již dávno zprofanovali.

Dobrý den, pane Stejskale

Autor si trochu kritiky zaslouží. Snaží se vědeckou metodou popsat demagogické chování politických stran a církve. Řekl bych, že jeho námaha je skoro zbytečná a strojová, o informační hodnotě ani nemluvě. To přece skoro každý lehce pozná a nepotřebuje k tomu ani složitě třídit databáze.
07. 10. 2012 | 13:12

stejskal napsal(a):

O tom není sporu, pane maloměšťáku. Ale k demagogii a populismu se uchylují ve větší či menší míře všichni veřejní činitelé bez ohledu na stranickou příslušnost.

Ono to také ani jinak nejde, podporu nezískáte individuálním pohovorem s každým voličem zvlášť provázeném vysvětlováním argumentů, kvalifikovanou oponenturou atd. Ale tím, že říkáte co největší (či nejvlivnější) skupině lidí to, co chce slyšet. Či ještě lépe ji přesvědčíte, že chce slyšet to, co ji říkáte. Když se Vám to nepodaří, máte smůlu, neprosadíte nic.

Toto samozřejmě vědí veřejní činitelé zleva, zprava, zeshora, zespoda i ze středu (člověk na to nemusí ani mít žádné školení). A tak to dělají. A jde o to, aby se ti, co jsou vystaveni takovému působení, dokázali takto zamyslet. Tedy když někdo opakuje v jednom textu dvacetkrát výraz, který je obecný, za to však citově zabarvený, tedy vzbuzuje strach, nejistotu, či naopak nadšení, psychózu (napsal jste řadu dobrých příkladů), zbystřili. A aspoň někdo si řekl, nechte si fráze, mne zajímají, co přesně hodláte dělat, jak a proč. A co jste dělali dosud.

Dneska vládne pravice, po příštích volbách to bude pravděpodobně levice (myslím, že je to tak správné, kdysi o zde tomto principu střídání moci psal Václav Bělohradský). Ale demogagogii a manipulaci s city budou VŽDY používat všichni, kdo se k moci chtějí dostat, aby prosadili své představy (ať už jsou jakékoliv). Ten text pana Petráka je podle mne nadčasový, i když pracuje s aktuálními reáliemi.

Libor Stejskal
07. 10. 2012 | 13:20

český maloměšťák napsal(a):

Emissary
Díky za reakci - ale ten "omyl" jste mi z klávesnice tak jaksi ukradl. (nějaká nová úchylka ???)

Kvituji ale to, že jste od pomluv a drbů a nicneříkajících textů ....dokázal sesmolit alespoň nějakou myšlenku. Byť jde jen o banální sdělení - publikované za účelem dehonestace někoho, jehoř texty vás nezajímají...ale jehož texty přesto čtete (další nová úchylka ???)

/nicméně stále považuji za nejdůležitější to, abyste jednou nalezl ten vhodný ústav - ať už bude pod patronací státu nebo nějakého soukroméhom majitele/

Hezký den.

P.S. Kritiku si zaslouží každý. Ovšem kritika via pavlačové drby a banální sdělení...je jen žvástem.
Jí si naopak autorovy snahy... a výsledku této snahy vážím. Je to dobrý přspěvek do diskuze nad tím, co je ještě programem a co žvástem.
07. 10. 2012 | 13:25

stejskal napsal(a):

Každý si trochu kritiky zaslouží, pane Emissary ;-)

Myslím, že autor má co říct a jeho analýza je zajímavá. To neznamená, že je nekritizovatelný či třeba nedělá ve svých vývodech chybu (či dokonce záměrně nemanipuluje, to vše je možné, takové je riziko "informační" společnosti dnešních dnů). To, že každý politický subjekt používá demagogii a populismus, je zřejmé (a že to padá na úrodnou půdu je vidět i z debat pod blogy), ale není od věci analyzovat, jek to dělá, řekl bych.

Hezký den.

Libor Stejskal
07. 10. 2012 | 13:27

Emissary napsal(a):

aga

„že ať už byla ta slova jakákoli, nebyla snad ještě nikdy dotyčným subjekty dodržena“

To je přesně to. To platí pro všechny strany a pro KSČ platilo bezvýhradně. Vyvstává jen otázka, zda dodržená mohla být či nemohla. Nějaké definice demagogie tady již byly popsány. Když například politik z pravé strany názorového spektra řekne, že zredukuje státní byrokracii na polovinu, včetně třeba stavu policistů, pak tomu lze věřit a nemusí se jednat o demagogii. Řekne-li to nějaký politik z táboru komunistů či sociálních demokratů, pak tomu nelze věřit a jedná se o čistou demagogii.
07. 10. 2012 | 13:29

Emissary napsal(a):

český maloměšťák

Vy jste si slovo „omyl“ nechal patentovat? Jinak není zač, dnes jsem udělal výjimku a přemohl se. Pokud se nemýlím, je to Vaše krédo – na hrubý pytel hrubá záplata. No a já to na Vás aplikuji jednou a 999 krát ne. Myslím, že jsem shovívavý.

Hezký den také, pane Stejskale

Zajímavé samozřejmě to může být, moc velký smysl mi to ovšem nedává. Je to věc názoru. Větší by dával, kdyby autor své vysoce specifikované softwarove nástroje použil třeba na vyvrácení některých známých konspiračních teorii. To by ale zas někdo mohl říct, že bojuje proti demagogii demagogii. J
07. 10. 2012 | 13:48

Baba Jaga napsal(a):

To: Dalibor Štys a Libor Stejskal
Vy dva myslíte, že písemné výplody zástupců politických stran skutečně lidé čtou slovo od slova a ba jim i věří?
A že je důležité je zkoumat?
07. 10. 2012 | 13:49

skeptický napsal(a):

Emissary
Na teorie mi nešahat.Já je sbírám,a kupodivu vycházejí.
07. 10. 2012 | 13:51

český maloměšťák napsal(a):

Libor Stejskal
Souhlas.
Věimněte si jak zvadnou jinak vždy pohotově reagující tváře politiků, když mají v několika větách formulovat, neřkuli obhájit... konkrétní návrh řešení zcela konkrétní jednotlivosti.
Kdysi jsem se domníval, že je to proto, že své pracně nabyté know how jen tak nechtějí vydávat v plen.
Čím dál tím více se mně zdá, že je tomu tak proto, že žádné nemají.
Ostatně ve formalisticky /v podstatě bezobsažných /pojatých sděleních nejsou přeborníky jen politici..ale například i tkzv. samospráva či justice.

Btw - nejen v politice ale existují velmistři lhaní i při komunikaci vedené způsobem face to face. /což je ve vztahu k jednostranně vedeným vizualně-reklamním sdělením raristokrat mezi způsoby jak komunikujeme/
Pokud je totiž tato komunikace nezdokumentovaná - tak je možné pravdu zaměnit za lež a naopak. Zejména pokud jazyk, kterým byla vedená je pojmově nejednoznačný, obecný, symbolický (přibližuje se tak tomu sdělení vizuálně reklamnímu - což je nejmodernější způsob jak sdělovat " myšlenky" - a proto je asi tak " in").
V podstatě si tak zapamatujete pouze hezký či zajímavý ksicht - právě že ve spojení s některým z těch líbivých slov. Nebo naopak krysí a fádní obličej . ve spojení se slovy negativně působícími. Přidejte k tomu tkzv. mýtus o prvních pěti sekundách..../ale to bychom se již dostali do poměrně řvestkovitého modu vedení diskuze o tématu demagogie politických sdělení..../

Konkrétnost je totiž fádní, je nezajímavá, unavuje.
Nu a konkrétnost formulovaná tak, že skutečně je či mohla by být nástinem k řešení konkrétního problému ?
Hmm - copak stojíme o to, aby nám zase někdo vyčetl, že nedodržujeme sliby ?

A proto napíšeme do volebního programu toto :
" Daně zvyšovat nebudeme. Pokud ale bude třeba - tak je zvýšíme".

Ha, ha, ha.....:)))))

Dík za debatu - musím teď jít něco udělat. /Emissary by totiž mohl dostat infarkt - beztak dneska už pořezal minimálně kubík dřeva a sepsal tři návrhy smlouviček - pro hejly....co je přemluvil aby vstoupili do druhého pilíře - a zajistili si tak alespoň na stará kolena tu Srí Lanku..../
07. 10. 2012 | 14:08

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,

říkáte,že Vás nic nebaví.
Nagůglujte si KREMEN u-tube
Ruský Rambo.Pocvičíte se v jazyce,a je to dobré.
07. 10. 2012 | 14:11

Emissary napsal(a):

skeptický

ne, nebudu. Chystám se šahat někam jinam(na nějakou jinou), a proto tuto diskusi opouštím. :)

Hezký den i Vám.
07. 10. 2012 | 14:11

stejskal napsal(a):

Nečtou, paní Babo Jago, téměř nikdo je nečte.

Studovat je je naopak dobré. Zjistíte, jakými triky se Vás kdo snaží obalamutit (a nejen Vás, ale na jaký elektoriát a jakými metodami se zaměřuje). To je velmi důležitá informace. Manipuluje-li někdo například především s emocemi, pak je pravděpodobné, že bude manipulovat i se vším ostatním. Mimochodem když lidé nečtou programy politických stran, stojí za úvahu, čím se vlastně při volbách řídí. Tím, jak někdo vypadá, jak mává rukama, umí napadat oponenta, umí lidem říkat, co chtějí slyšet...?

Libor Stejskal
07. 10. 2012 | 14:19

resl napsal(a):

známá demagogie je : "...a vy zase mlátíte černochy," řekl komunista nekomunistovi.
znáte nějakou demagogii, kterou řekl nekomunista komunistovi ?
sem s ní.
07. 10. 2012 | 14:33

buldatra napsal(a):

stejskal napsal(a):

…Mimochodem když lidé nečtou programy politických stran, stojí za úvahu, čím se vlastně při volbách řídí…

Obávám se, že to je poněkud demagogické tvrzení.
Například vzhledem k existenci parlamentní straně LIDEM.

Navíc, jak praxe víc než zřetelně ukazuje, samotným programům politických stran, aspirujících na zvolení někam, by se nemělo říkat programy, nýbrž snůšky všelikých nezávazných slibů, které nikoho k ničemu nezavazují a které nikdo z oněch programátorů ani náhodou nemyslí vážně.
(Všimněte si prosím, že jsem nepoužil slovo lež a už vůbec ne slovo podvod, takové su slušňák).

Můžeme tedy nedemagogicky konstatovat toliko, že volič se rozhoduje podobně jako ptáček, kterému hezky zpívají, když ho lapají.
Snad s výjimkou výše zmiňovaného uskupení, či souboru entit s názvem LIDEM, kteréžto pokleslé uskupení nikoho nelapalo ani písničkou, ani programem, ani snůškou. Stačil jen takový malý podvůdeček na voličích…
Asi by si to zasloužilo analýzu, že.
07. 10. 2012 | 15:39

Abe Normalni napsal(a):

Tohle je vitezstvi technolratickeho fachidiocismu (bez urazliveho podtextu, Nemci to pouzivaj pro popis urciteho stavu)
Ukolem politiky preci je, mimojine, varovat a burcovat. Sepisovat manifesty, kdyz uz vam statem pochoduji "fasisticke vojenske hordy" je k nicemu. To uz se musi strilet.
Tahle analyza selhava na cele care, mohli bychom snest desitky prikladu, kdy by ti, kteri dokazali vcas rozeznat nebezpeci a varovali pred nim, z analyzy vysli jako demagogove, valecni stvaci atd. (Churchill v britskem parlamentu)
Slova sama o sobe nemohou nikdy spolehlive vypovedet o tom, zda jimi prenasene informace jsou pravdive. Bez analyzy kontextu je tato analyza kopletne vadna.
Jedinou demagogii je tu analyza sama.
07. 10. 2012 | 15:54

Fialenka napsal(a):

Koukám, že zmizelo moudro od „analyzujte emoce“, napsané v 10:16 ….
07. 10. 2012 | 16:18

odjinud napsal(a):

Zaoralek?
je to spravny cesky preklad slova demagogie?
07. 10. 2012 | 16:51

jíra napsal(a):

skeptický
Můj táta zažil na vyšší stavební profesora s jiným stylem hodnocení: "Na jedničku to umí Pánbu, na dvojku nikdo z lidí, na trojku si to troufám umět já, ti nejlepší z vás jsou na čtyřku a na ostatní zbývají pětky a šestky." Ano, dával i šestky...
07. 10. 2012 | 19:46

skeptický napsal(a):

Jíra
Tenhle profesor byl na strojařině,ještě před válkou.Je vidět ,že úroveň profesorů šla dolů.Nebo tenhle byl skromný.
Na moji alma mater ,ZOŠ na Smíchově, jsme měli s.učitele co dával eminenc.
To bylo ještě lepší než jednička.Vlastně nula. Zlepšovalo to průměr.Pochopitelně matematický,s geometrickým by to redukovalo všechny známky na nulu .
07. 10. 2012 | 20:10

jíra napsal(a):

aga 07. 10. 2012 | 09:59
Nedá se vyloučit, že to, co říkáte, autorovým záměrem bylo.
Jenže jestli u TOP09 chybí evidentní demagogie, asi si na něco takového dávají větší pozor a jsou tedy mnohem nebezpečnější, neboť to, co si opravdu politici ze stran napříč politickým spektrem myslí, neříká z nich snad nikdo...

stejskal
"Mimochodem když lidé nečtou programy politických stran, stojí za úvahu, čím se vlastně při volbách řídí. "
Papír snese všechno... Má smysl to číst asi jen proto, aby si člověk ověřil, že to jsou vesměs zase jen nekonkrétní fráze a nesplnitelné sliby a že nelze čekat nic dobrého, jenže takové jsou ty letáky skoro všechny.
Jejich cílem obvykle není informovat, ale přesvědčit voliče, což bohužel funguje silněji podpásově manipulativně a je to ověřeno i psychologickými testy.
Pokud by tam snad nějaké lepší sliby byly, těžko to zabere ve větším měřítku. Takže po vobách se vždy vymlouvají na nedostatečný mandát.
Nikdo od politiků nečeká, a ti s tím také počítají, že musí volební sliby plnit, jinak že by je v referendu voliči odvolali.
A když tam vidím fotku politika s dítětem, nebo frázi: "Myslím to upřímně", vzpomenu si na Hitlera z tehdejšího časopisu pro děti Punťa, kde bylo nemlich totéž.
Uvítal bych vyváženou polohu:
- mezi stíháním stávajících tunelů a věrohodné obrany před těmi dalšími, takže nejen bezzubé "brojení proti korupci",
- mezi odstraněním právnické houštiny v zákonech, aniž by tím byly zákony postaveny na hlavu zase jinak a
- mezi smysluplnou podporou rozvoje země v konkrétních aspektech s udržením rozpočtu a zadluženosti v přijatelných mezích a podporou těch slabších, kteří pomoc potřebují.
Jenže tohle konkrétně a věrohodně zatím nenabízí nikdo...
Uvítal bych dobře připravené kompetentní a spravedlivé politiky. Časté výměny ministrů z nouze při jejich neudržitelnosti svědčí o něčem docela jiném.
Zavedené strany jedou prakticky stále stejně v podivném duchu již od začátku, přičemž dnes už se nemohou vymlouvat na předchozí uvěznění svědomí v nesvobodě.
Ti údajně slušní a čestní jsou roztroušeni do spousty malých straniček, jako když právě ta jejich slušnost je velkou překážkou se domluvit na společném programu...
Dobrých snů je možná dost, ale asi nejsou lidi na to je naplnit...
07. 10. 2012 | 20:29

jíra napsal(a):

skeptický
Bylo to někdy na začátku války. Na vysokou se už táta nedostal, zavřeli je. Přesto mu s úctou říkali "pane architekte", prostě opravdu uměl. Škoda, že se nepokusil po válce, ale asi měl špatný posudek kvůli svému tátovi a netroufal si. Jeho táta totiž jako důstojník ve vojenském zeměměřičském ústavu podporoval protifašistické bojovníky a "drze" odmítal vstupovat do KSČ, takže ho připravili o všechno.
07. 10. 2012 | 20:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jíro,

přesně tak. Málokdo od politiků něco čeká, a tak si mohou dovolit prakticky všechno (nejen ty nicneříkající úvahy, které přeci nikdo nečte).

Až budou voliči na své politky nároční (a nebudou se chovat jen jako a) fanoušci fotbalového klubu či b) frustrovaní kverulanti, podle nichž stejně nemá nic cenu, protože všechno na světě je podvod), nebudou si toto moci dovolit. Či aspoň ne v takové míře. Dokud voliči takoví nebudou, bude všechno při starém. A politici si budou dál dělat a psát, co si zamanou. Takhle je chodíme jednou za čtyřií roky volit bez prakticky jakékoliv znalosti toho, co mají za lubem, a pak jen čtyři roky nadáváme.

Žádný spasitel, který to bude dělat jinak (a za nás) nepřijde. Byť v něj většina "voličů" zjevně věří :-) Masaryk tomu říkal drobná každodenní práce pro demokracii. A myslel tím všechny včetně sebe, nejen třeba pár vyvolených.

Libor Stejskal
07. 10. 2012 | 20:46

Medikolog napsal(a):

Pane Stejskale (nejenom) 14.19,

čtu volební programy stran.. abych byl posledních 22 let vyváděn něčím horším, než aprílem. ČSSD nikdy nemá ve volebním programu, že se po vítězství místo spojení s levicí a místo plnění vlastního volebního programu sčuchne s pravicí a bude plnit pravicové volební programy koaličních partnerů... nebo taková LIcoměrnost Docela EMotivní, její volební program jsem před volbama nikde neviděl.. VV také nedeklarovaly, že se spřáhnou s ultrapravičáky liberálního křídla a budou dělat politiku pro nejbohatší..

Za komunistů, pane Stejskale, byl poslanec odvolatelný, pokud návrh podepsalo 20000, slovy dvacet tisíc, voličů z jeho volebního obvodu z důvodů "zpronevěření se poslance svému volebnímu programu". Jedna z mála ryze demokratických institucí předlistopadové ústavy.. pečlivě "demokraty" zlikvidovaná hned na začátku budování kapitalismu. To by totiž byla POLITICKÁ OPRÁTKA pro přeběhlíky i pro socdemáky provádějící politiku a volební programy pravicových koaličních partnerů přesto, že měli jedno volební období společně s KSČM 111 mandátů ve sněmovně... takže mohli plnit volební program SVŮJ program ČSSD... na který a pouze na který dostali od svých voličů mandát, kdyby chtěli.. jenže oni ani náhodou nechtěli. Byla to jenom FINTA NA VOLIČE. Kamufláž, potřebná do okamžiku uzavření poslední volební místnosti.. kdy se z ní stala na skorem 4 roky nepotřebná veteš. VV a TOP 09 lidé (malými písmeny) také nevolili pro to, co po volbách spáchali, páší a páchati budou...

Takže jednou lidé budou volit možná i podle velikosti. Dlouhány jako byl Charles de Gaulle je obtížnější ochráncem zakrýt, než drobnou postavu Václava Klause...
07. 10. 2012 | 21:15

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale.

Vaše rada mi připomíná vtip,jak se malý Pepíček koupe se sestřičkou ve vaně,a ona ukazuje na Pepíčka,že to chce taky.
Maminka povídá,že když bude hodná holčička,až vyroste,že taky jednoho dostane.A tatínek dodal,že když bude zlobivá,bude jich mít kolik chce.

Co si budeme povídat,politici věci do krajnosti nepoženou,protože by padla vláda a oni šli od lizu.
A řadový občan může jen žbrblat,jinak je to terorista,nebo se na něj něco najde.

Teď jen sledujte,jak se budou měnit zákony kvůli těžbě zlata.
Ta něco stojí,důlní společnost to dělá pro zisk,130 miliard je pakatel ( z toho stát uvidí tak 20%) na to si nechat zaneřádit krajinu nejhoršími jedy kvůli úplatku pro někoho na ministerstvu.Starostové obcí se dají koupit za babku.
07. 10. 2012 | 21:24

jíra napsal(a):

analyzujte emoce 07. 10. 2012 | 10:03
český maloměšťák 07. 10. 2012 | 11:53
a jiní
Ad co si kdo myslí a co říká...

V souvislosti s tím mě napadá, že snad by se tímto směrem dalo přiblížit k automatizovanějšímu zpracování vidět politikům víc do karet, odhalit demagogii apod., ovšem s určitou ruční prací při sběru údajů.
Totiž roztřídit: Co politik říká, co si myslí a co chce?
Čím víc výroků určitého typu, tím spíš to ukazuje na typ politika.

První typ:
Politik svým: "To je hluboké nedorozumění!" si nejspíš myslí: "Na rozdíl ode mě máte malý mandát a snadno vám ukážu přes nějakou citaci, že asi stejně ničemu nerozumíte." a obvykle chce dosáhnout: "Chci dosáhnout něčeho opačného, tak mi do toho nemluvte."
Takže podpásová manipulace míněním. Asi mu jde jen o moc. Jen samolibost? Nebo je to součást technologie moci? Nebo je to v něčím zájmu v pozadí?

Druhý typ:
Říká: "Neříkám ani ano ani ne." myslí si: "Co mě bude stát dohoda?" a chce: "Určitě se nakonec dohodneme, ať hlavně my dva na tom vyděláme a já víc."
Takže lavírování. Nejspíš mu jde hlavně o peníze, o klídek a o vliv kvůli nim.

Třetí typ:
Říká: (nějaký zamotaný kec), myslí si: "Doufám, že moc nezkoumají, co říkám", chce: "Už aby ten výslech (=tiskovka) skončil."
Takže nesmysly. Takový člověk v politice bude dostávat úkoly od těch úspěšnějších, tedy bude spíš dělat špinavou práci, zametat stopy a eliminovat nebezpečí, že by se na ně odhalily nějaké levoty. Něco mu to vynese a o to mu jde.

Čtvrtý typ:
Říká: "Je to potřeba, usilovně na tom pracuji.", myslí si: "Stejně se mi to na poradě nepodaří protlačit." chce: "Snad mě kvůli tomu nakonec nevyhodí z kola ven, mohlo by to někomu být nebezpečné kvůli jeho kostlivcům ve skříni."
Takže marné sliby. Jeho kroky budou asi dost nevyrovnané, nevyzpytatelné, nemastné neslané, nehraje první housle, natož že by byl ve straně dirigent. Když je politika hlavně "o penězích", stává se to asi často i celkem slušným lidem, rozhodují jiní s drzejšími egoističtějšími čely.

Pátý typ:
Říká to, co dává smysl, co si myslí a o co usiluje, takže ani žádný populista. Z chyb se dokáže poučit a již je neopakuje. Když nejde spravedlnost prosadit tudy, zkusí to jinak a s jinými. K překážkám se dokáže postavit opravdu čelem, i když přechodně utrží i nějakou tu ránu. Dokáže si vybrat post, kde bude působit kompetentně. Umí si zjednat respekt a najít dobré spojence. Na voliče umí zapůsobit bez přetvářky a dokáže je povzbudit nadějí v lepší příští, což je důležité, nějak zúčastnit se musí všichni běžným úsilím i u sebe.
Takže fata morgána - zatím se tu asi prakticky žádní takoví neobjevují, to by asi byl kolem nich ruch...

Nebo tak nějak. Samozřejmě nic není úplně černé ani úplně bílé. Ovšem připustit již od začátku nějaké zlo a být k tomu slepí, hluší a němí, to není ve svobodném duchu, ač je to třeba tak vehementně stavěno, to je jako když zlo sami nastolují. Stačí mu přece podat prst jako těm jezinkám, těžko se z toho později vycouvává, je to naopak připravování se o svobodu.

Hezký den
07. 10. 2012 | 22:13

Gru napsal(a):

Pane Petráku

váš příspěevek mne zaujal a dojal. Skoro jsem chtěl věřit, že jste totožný s jedním přispěvatelem, který je "autorem rozhlasové hry na BBC3". Je mi trochu líto, že nejste.
07. 10. 2012 | 22:17

český maloměšťák napsal(a):

jíra
Pane jíra, já si netroufám odhadnout do kterých skupin duševních chorob či poruch osobnosti zařadit diagnozu toho kterého politika - a už vůbec ne na základě toho kterého výroku - který navíc může být pouze zautomatizovanou verbalizací dosti primitivní reakce na podnět /kvazikomunikační vycpávka / - nikoůlivěk výsledkem mentální práce přeci jen náročnějšího charakteru.
Nicméně je to zajímavý nápad - jistě by stálo za to, aby se jim někdo povolaný zabýval.
Takové příklady vyslovených výroků - ve videoformátu....by mohly být zajímavým vodítkem k tomu, aby se racionalita volby toho kterého politika dostala přeci jen na vyšší úroveň než je úroveň daná kombinací často se vyskytujícího ksichtu v médiích a líbivých slovních spojení z úst takovéhoto ksichtu vycházejících.

Podle mně by se dokokce dosti nasmála i děcka v mateřské školce - kdyby jim nějaké takové ukázky pouštěly jejich učitelky.
Vybrané sekvence by pak učitelský sbor mohl použít místo oblíbeného to bubáka.

Dobrou noc.

P.S. Máte samozřejmě pravdu...ostatně málo váhy se přikládá nejen tomu, jak co kdo říká...ale i jaké je fyziognomie. /přírodu neokecáte/
A nejen my maloměšťáci máme tu zkušenost - že lidská tvář dokáže o dotyčném prozradit - nejen co si myslí, ale i to - co chystá. Mnohdy i to, co chystají ti, kteří ho tahají za ručičky a hlavičku.
Bohužel se většinou nemýlíme.
Věděli to egyptští vzdělanci, věděli to pythagorejci, vědí to i jiní....že tedy žít v bláhové naději - že člověku s krysím ksichtem jde o něco jiného než o jeho soukmenovecký klan...že je tedy krajně neprozíravé v něco takového věřit či doufat.
07. 10. 2012 | 23:01

jíra napsal(a):

český maloměšťák
V prvním odstavci poukazujete vlastně na nutnost doplnění o typické záporáky, takže na druhou stranu do mínusu. Tady už začínají nikoli politici, ale spíš neumětelové, nemocní lidé nebo zločinci.

0.typ
Používá typické fráze naučené na PR školení jako zdržovací taktiku nebo k převedení hovoru na jiné téma.
Takže nevyklubaný politik, asi něco skrývá, může jít o kterýkoli typ.
Ovšem v politice častěji než jinde platí: "Mluviti stříbro, mlčeti zlato", takže ne vždy je to zneužívání PR technik.
Politik musí někdy řešit i věci, za které ho voliči nepochválí a musí se připravit na to, jak jim zaobaleně a po dávkách přece jen vysvětlit, že je to nutné, a to chce čas. Ale že to bylo nutné, uvěří pozorný volič spíš politikům 5.typu než jiným a nelze se tomu vůbec divit...

-1.typ
Falešná naděje
Trefí se do nálady voličů, ale jinak politický břídil. Snadno se ho zbaví politická konkurence i ti, co mu šplhají po zádech. To se může stát kterémukoli začínajícímu politikovi, takže to chce sbírat zkušenosti v politice, než se do toho pustí s větší vervou a na odpovědnější pozici. Leda že by to byl talent od přírody. Je to jen další podvodník, nebo se z něj něco vyklube?

-2.typ
Populista
Zajímají ho především nálady voličů a excesy politické konkurence.
Potíž je v tom, že jednak mají sklon přehánět i to přehánění, jednak vysávají voliče ostatním stranám, ač svůj politický program nepovažují za to nejdůležitější.
Pozitivní roli zastávají v tom, že umějí vypíchnout prohřešky druhé strany.
V malém množství a nikoli nebezpečně ambiciózní štika v rybníce s kapry.

-3.typ
Kraken
Vypouští se hlavně na politickou konkurenci, dokáže být vrcholně dotěrný. Možná i věří tomu, co tvrdí. Pokud má někdy i pravdu, lze ji bagatelizovat pro jeho nepřijatelné vystupování, takže ne vždy vyjde ta pravda najevo.
Politicky je naprosto inertní, může se uchytit v kterékoli barvě.

-4.typ
Po nás potopa.
Politiku spíše předstírá, na rozdíl od skutečných politiků typů 1-5. Nectnosti u nich vyrůstají do absurdity. Podle toho, jak vychytrale předstírají, a tedy jak dlouho, narůstají škody.
Je celkem jedno, která barva z politického spektra to je, když vše končí v absurditě, je jedno odkud. Určité krajní formy takovou cestu ani neskrývají.

-5.typ
Diktátor
Typ jasně polarizující nálady občanů, o to je nebezpečnější, jemu oddaní jdou za ním i přes mrtvoly.
Po uplynutí několika generací mu historie přizná i sem tam něco dobrého.

-----
Obvykle v praxi nejde o čisté typy. Ale v typických situacích se mohou projevovat typicky. Naleznou se v tom někteří?

Zdravím
08. 10. 2012 | 18:15

Therrydrybeaf napsal(a):

<a href=http://groupmedicalinsurance.us/>group health insurance</a> <a href=http://1carinsurancecompanies.com/>car insurance company</a> <a href=http://cheapestcarinsurancequotes.info/>cheap car insurance quotes</a>
15. 12. 2013 | 19:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy