Komunisté se vracejí k moci? Ale kdepak!

16. 10. 2012 | 11:40
Přečteno 5164 krát
NÁVRAT DO TOTALITY! Komunisté opět u moci! Rudá hrozba na obzoru! Takto na mě působí reakce některých novinářů a blogerů po víkendových volbách do krajských zastupitelstev, ve kterých komunisté rekordně posílili. Nebo neposílili? Zkusme se na volební výsledek podívat střízlivě a bez emocí, třeba skrze chladnou řeč čísel, a srovnejme si krajské volby letos s několika předcházejícími.

Na letošních volbách bylo přeci jen cosi zvláštního – téměř se zdvojnásobil počet neplatných hlasů, a to ze zhruba více než 2 % v předchozích letech na 4,35 % letos, čehož si všimli i někteří pozornější novináři:Zcela se přikláním k interpretaci, že šlo o formu hromadného protestu. Těžko najdeme jiné vysvětlení, které by tento vzestup lépe vysvětlilo, zejména ve světle existence množství iniciativ, které k tomuto kroku otevřeně nabádaly, aby připravily velké strany o peníze za hlasy (chybně, neboť příspěvky jdou v krajských volbách za mandáty, nikoliv za hlasy).

Za mnohem zajímavější než počet hlasů neplatných považuji počet hlasů platných, které však propadly, protože zde se jedná o čísla mnohem dramatičtější. Výpočet jsem provedl jednoduše sečtením procentových výsledků stran se ziskem nad 5 % volebních hlasů 5 a doplněním rozdílu do 100 %. Výsledky jsou pro ilustraci seřazeny od nejmenšího po největší a doplněny o imaginární pořadí, kterému by počet propadlých hlasů odpovídal, kdyby je získala jediná imaginární strana:

null
null


Jak vidno, běžně v krajích propadlo mezi jednou pětinou až jednou čtvrtinou platných hlasů. Výjimečně v tomto srovnání působí kraj plzeňský, kde nejenže zvítězila ODS, ale počet propadlých platných hlasů dosahuje neuvěřitelné téměř jedné třetiny! Je tedy otázka, nakolik lze přisuzovat volební vítězství zdejší ODS skutečně Jiřímu Pospíšilovi...

Hovoříme však o volbách krajských, které jsou bezpochyby nejméně srozumitelné občanům. Nejde o volby do samospráv, kde občané své zastupitele přímo znají a mají příležitost pocítit plody jejich práce velmi bezprostředně. Nejde ani o volby celostátní, tedy na úrovni, kterou sledují všichni občané díky velké mediální pozornosti. Otázka tedy zní, zda pětina až čtvrtina propadlých volebních hlasů není v krajských volbách vlastně normální...

A odpověď na tuto otázku je překvapivě jednoduchá. Normální to není! Podívejme se podrobněji např. na minulé krajské volby, z roku 20086.

null
null


Rozdíl je dramatický. V letošních krajských volbách propadla méně než jedna šestina hlasů pouze v jediném kraji, ve volbách z roku 2008 pak v jedenácti krajích. V minulých volbách také v žádném kraji nepropadla pětina hlasů a více, ve volbách letošních je pětina až čtvrtina propadlých běžným výsledkem a extrémy se blíží ke třetině. V průměru tak propadlo o 10 procentních bodů více než v předchozích volbách! Výsledky z roku 20047 pak ukazují pouze na 10 % propadlých hlasů a volby z roku 20008 na necelých 12 %. Stručněji v tabulce:

null
null


Jak vidno, stejně jako se při celkem standardní volební účasti téměř zdvojnásobil počet „protestních“ neplatných hlasů, téměř se zdvojnásobil i počet hlasů propadlých – zhruba z devítiny na více než pětinu. Stejně jako specifický letošního výsledek plzeňského kraje, ve kterém jako by třetina voličů vůbec nešla k volbám, staví do poněkud jiného světla výsledek Jiřího Pospíšila a jeho krajské buňky ODS, tak i souhrnný výsledek staví do poněkud jiného světla celkový mimořádný úspěch KSČM.

Čísla ukazují, že letošní podpora KSČM činila v úhrnu asi 20 % (a 182 mandátů), což je asi o 5 procentních bodů více než v krajských volbách v roce 2008. V roce 2004 byl však úspěch KSČM téměř stejný jako letos, tedy necelých 20 % (druzí za ODS), ale kvůli metodě přepočtu hlasů pouze 157 mandátů – ODS tehdy získala přes 36 %. V roce 2000 pak komunisté získali také zhruba 20 % hlasů (taktéž druzí za ODS), ale opět metodou přepočtu hlasů na mandáty získali jen 161 mandátů.

Letošní úspěch KSČM tedy nemá příčinu v rostoucí podpoře této strany, ta se naopak pohybuje na 20 %, které jsou v krajích pro tuto stranu zřejmě naprosto standardní a vycházejí z tradičně velmi disciplinované voličské základny – KSČM bude zřejmě volit vždy zhruba stejný absolutní počet lidí. Nemyslím si, že by výraznější vliv měl i sběr protestních hlasů proti současné vládě, protože na to je výsledek až příliš standardní.

Příčina úspěchu KSČM vězí v totálním propadnutí ostatních parlamentních stran. V letech 2000 a 2004 byli komunisté druzí se stejnou volební podporou 20 %, avšak byla před nimi silná ODS s 35 %. Letos jsou komunisté s 20 % sice také druzí, ale je před nimi ČSSD s pouhými 23,5 %, zatímco ODS se pohybuje na 12 % a TOP09 na obou stranách hranice volitelnosti. Výsledkem je to, že komunisté s 20% podporou mají skoro stejný počet mandátů jako ODS v roce 2000 s podporou více než 35 %.

Strašení návratem komunistů k moci se tedy zdá jako naprosto nemístné, žádná masivní změna v jejich podpoře nenastala. Jako mnohem zásadnější selhání však vidím propadnutí téměř čtvrtiny platných hlasů, které směřovaly vesměs regionálním stranám a iniciativám (ale pochopitelně i extrémistům), což je výsledek, který bude zřejmě dále velmi negativně ovlivňovat už tak nízkou volební účast, a to dozajista nejen ve volbách krajských. Břímě viny pochopitelně nesou i samy malé strany, které se samy mezi sebou nedokáží dohodnout na účinné spolupráci.

Na výsledek voleb lze ale hledět i s určitou nadějí, jako to činí zde ve svém blogu Jaroslav Kuchař9, protože se ukazuje, že výrazně klesla podpora obecně stran parlamentních (nikoliv jen vládních), které jsou napojeny na krajské i celostátní korupční sítě. Malé strany si snad z tohoto svého neúspěchu vezmou poučení a pokusí se mezi sebou zapříst předvolební rozhovory o možné spolupráci do celostátních voleb. Může to být naše poslední šance.

Velký problém se však naprosto očividně skrývá v problematice předvolebních průzkumů, jak ukázal jiný zdejší blogger Michal Škop10. Nadhodnocení parlamentních stran v průzkumech České televize a Českého rozhlasu se v úhrnu pohybovalo v desítkách procentních bodů (zcela mimo hranice přípustné statistické chyby) a obě instituce na základě těchto podezřelých průzkumů (placených v důsledku z peněz daňových poplatníků!) vybíraly účastníky do předvolebních debat v jednotlivých krajích. Kvůli těmto průzkumům malé místní strany nedostaly zdaleka tolik prostoru, kolik by si zasloužily, a pro voliče byly implicitně Českou televizí a Českým rozhlasem zařazeny mezi subjekty nevolitelné, u kterých hrozí pouze propadnutí hlasu. Volební průzkumy se tak stávají jakýmsi sebenaplňujícím proroctvím – o veřejném mínění neinformují, nýbrž jej spoluutvářejí, ba jím dokonce mohou účelově manipulovat.

V kontextu toho, že Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Radu České televize a Radu Českého rozhlasu volí poslanecká sněmovna, shledávám způsob jednání ČT a ČRo velmi podezřelým a hodným pozornosti občanů. Přítulnost médií politickým špičkám zcela popírá funkci médií jako tzv. „hlídacích psů demokracie“ a neprůhledné předvolební průzkumy uměle (nebo snad dokonce lživě?) favorizující velké parlamentní strany, tedy vládu současnou (ODS, TOP09 a zbytky) nebo potenciálně budoucí (ČSSD), o této přítulnosti v mých očích velmi silně vypovídají.

Martin Vančura
______________________________________
1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2000
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2004
3 http://www.novinky.cz/domaci/281509-pocet-neplatnych-hlasu-prudce-vzrostl-muze-to-byt-hromadny-protest.html
4 Tamtéž.
5 Výpočty se opírají o údaje z grafik Aktuálně.cz dostupných na: http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/grafika/2012/10/13/krajske-volby-2012-vysledky/#volby-region-id=0
6 Výpočet se opírá o údaje dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2008
7 http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2004
8 http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2000
9 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jaroslav-kuchar.php?itemid=17796
10 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-skop.php?itemid=17795

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Za nejzávažnější sdělení autora tohoto článku považuji obvinění ČT a ČRo, že na základě falešného proroctví průzkumnických agentur nedaly prostor malým stranám. Poslanci by se měli angažovat a zajistit, aby v příštích volbách dostaly stejný prostor všechny řádně zaregistrované politické strany. Byl by to takový problém ?
16. 10. 2012 | 11:56

Sladký napsal(a):

Píšu to už po padesáté,ne-li po sté. Tzv.výzkumy volebních preferencí nejsou ničím jiným, než drzou legální manipulací výsledků voleb, které by bez nich dopadly úplně jinak.Jako takové by MĚLY BÝT OKAMŽITĚ ZAKÁZÁNY,protože znemožnují skutečně svobodnou, demokratickou soutěž.
16. 10. 2012 | 11:58

Joe Ratata napsal(a):

Za minulého režimu jsem mohl alespoň číst mezi řádky.
Dnes už "novináři" mají autocenzuru zažitou tak silně,že se z ní vyvinul podmíněný reflex.Už zbývá jen aby u těch svých lží začali slintat,jako ti Pavlovovi psi.
Prý HLÍDACÍ PSI DEMOKRACIE!
Spíš hlídací psi PLNÝCH KORYT!
16. 10. 2012 | 12:01

resl napsal(a):

tenkrát v r.46, se národ též ničeho neobával.

Sladký,
soulasím, je to manipulace médií, které jsou obsazeny lidmi se svým konkrétním názorem a viděním do budoucnosti. Nejlépe do své.
16. 10. 2012 | 12:04

Poučený občan napsal(a):

Komunisté se vracejí k moci? Kéžby! Je nejvyšší čas provětrat zatuchlý rybník postkomunistických normalizačních "budovatelských" kádrů ve spálené zemi. Protilidovou a státně destruktivní politiku ekonomických diletantů je potřeba nahradit politikou budování státu pro lidi s ekonomickou vizí. Já vám věřím, že to dokážete. Sociální demokraté potřebují pomoct v boji s korupcí (i ve vlastních řadách). Pomozte jim!
16. 10. 2012 | 12:06

Kauble, otec chudých napsal(a):

Na vedlejším blogu Radovan vysvětluje principy Čunkismu.
Olomoucká diecése (arcibiskup Graubner) poslala cirkulář po charitách a sociálních ústavech koho lidé nemají volit.
Chudáci klienti když chtějí o knedlík víc, musí volit lidovce.

Církev v malém předvádí, jak to bude vypadat, až bude mít opravdu ty prrrachy.
16. 10. 2012 | 12:23

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Obviňoval jsem pravicovou propagandu z toho, že apelem na neplatné hlasování, volbu neparlamentních stran, nových stran atd, se snaží snížit počet platných hlasů případně odebrat hlasy ČSSD a středovým stranám, pro které hlasují nevyhranění voliči, ale možná je to trochu jinak a za tou propagandou stála KSČM.
Asi to tak nebylo, za propagandou byla skutečně pravice, která si neuvědomovala, že ztratila skalní voliče a že vlastně pomáhá komunistům.
16. 10. 2012 | 12:30

Zakázat všechno! VŠECHNO! napsal(a):

2 Sladký
Život není spravedlivý, MĚL BY BÝT OKAMŽITĚ ZAKÁZÁN.
Jak to vy, bolševici máte jednoduchý ;-)
16. 10. 2012 | 12:38

Vlado napsal(a):

Třiadvacet let je KSČM v kladbě. Mediokracie plní vzorně úkoly, které jí jsou zadávány vč.autocenzury. Mohu se jen dohadovat, že jestliže nedorazilo k volbám na 60% voličů, to byli voliči jen pravice? Nebo to byl důsledek otrávenosti veřejnosti. Ignorování voleb většinou národa je snad viditelné vysvědčení této vládní trojkoalice! nebo se mýlím? Zřejmě ti co nešli k volbám jsou se stavem státu nadmíru spokojeni no né?
16. 10. 2012 | 12:48

Bara napsal(a):

Kdo chce něco zakázat je bolševik? Zajímavá myšlenka. Takže největší bolševik je nejspíš církev svatá. Ta má zákazů spoustu.
16. 10. 2012 | 12:49

český maloměšťák napsal(a):

Nerozumím tomu, proč by měly být předvolebních průzkumech " přefouknuté" preference pro "pravicové" strany poškozovat strany konkurenční.
Podle mě může nastat pravý opak - kdy potenciální volič pravice uklidněn takovým výsledkem průzkumu ...prostě k volbám vůbec nejde /proč bych tam měl chodit - i tak má topka(odeeska) i tak dost, má to jisté.../. Sám jsem se tak zachoval ve vztahu k VV (kdy jsem se opravdu důkladně seznámil s jejich programem a mluvil osobně s čelními protagonosty této strany) - a volil jsem nakonec zelené /jejichž prefernce byly hluboce pod 5 % - ním prahem/.
Ale je docela možné, že se mýlím...a že se stále myslí po bolševicku - tedy že je správné se přiklonit k té straně, která je " vítězná" (pohledem předvolebních průzkumů).
/povolební realita ale asi dává spíše zapravdu mému pohledu...pomineme- li protestní ráz těchto voleb/

Spíše je nelogické a neetické, že ve veřejnoprávních mediích dostávají tak malý prostor /relativně i absolutně měřený ve vztahu k velkým :)) stranám/ - malé strany. Ksichty Němcové, Haška, Kalouska, Nečase...vidí potenciální volič po celé 4 roky - od rána do večera.
Ovšem na druhé straně ...udělat to formou pouťové atrakce - jak je uvyklá např. ČTV - to pak raději ty malé strany nezvat vůbec.
16. 10. 2012 | 12:51

Maximus napsal(a):

Není se co divit, tenhle svět je zařízený na peníze a kdo je má tvrdí muziku a ostatní tancují podle něho. U médií je to celkem jednoduché, buď jsou někým a kdo má zase peníze a také své zájmy, řízena a ovlivňována či se to dělá třeba finančním zainteresováním, že třeba velké periodikum dostává za placenou reklamu či inzerci velmi slušně zaplaceno řádově třeba 15 mil.Kč měsíčně. Novináři a všichni kolem médií jsou tedy vlastně takoví řekněme bratři a sestry prostitutek, jen to má lepší úroveň. Ale moc bych se jim nesmál a nevyvyšoval se na ně, každý z nás je takový námezdní pracant a do jisté míry hentý oný prostitut a má svého šéfa a to i ten soukromý podnikatel! Tak se moc nedivte, zdejší holoto z čeledi psavců!
Pěkný den všem!
16. 10. 2012 | 12:55

P. napsal(a):

Ty neplatné hlasy byly spíš způsobené prohozenými obálkami. Tam, kde se volilo i do Senátu, člověk dostal bílou pro krajské volby a světle žlutou obálku pro Senát a nebylo tak těžké to poplést.

Podle senátora Kubery:
"Je to jasné: kdo to připravoval v Praze, měl "výborný" nápad, dávat při dvojích volbách jinou barvu lístku do jiné barvy obálky, ačkoliv logické by bylo dávat barvu do barvy. Kdyby se dával modrý lístek do modré obálky, tak se nikdo nemohl splést. Je to velká škoda, i pro voliče, že ty hlasy propadly, ať byly pro kohokoliv."
Zdroj: http://usti.idnes.cz/prvni-kolo-senatnich-voleb-na-teplicku-vyhral-kubera-pch-/usti-zpravy.aspx?c=A121014_164326_usti-zpravy_alh
16. 10. 2012 | 12:58

modrý edvard napsal(a):

Pěknej článek.
Souhlasím s obviněním, že agentury pro průzkum veřejného mínění dodaly špatné výsledky. Možná jsem naivní, nemyslím si, že by v tom byl úmysl. Ale příště bych je neangažoval /když Vás holič blbě oholí nebo lakýrník nalakuje, taky si je příště nepozvete/. Proč vlastně to bylo svěřeno zrovna těmhle agenturám?
Na druhé straně, nevím, jestli ty diskuse v rozhlase a televizi mohly někoho pozitivně ovlivnit - chvíli jsem poslouchal a potom jsem si řekl, že tyhle teda určitě volit nebudu. Kromě toho, je nutné provést NĚJAKÝ výběr - 15 až 20 lidí najednou diskutovat nemůže.\
captcho, jdi k čertu.
16. 10. 2012 | 12:59

Sirius Red napsal(a):

Byl v tom úmysl, edvarde. Jak píše maloměšťák, objednali si to levičácký chytráci a pravicoví voliči na to skočili.
16. 10. 2012 | 13:06

Sladký napsal(a):

S osly nepolemizuji, na hloupé příspěvky nereaguji.
16. 10. 2012 | 13:09

Stařečel napsal(a):

no mně se stává, že když se mně někdo cpe moc do přízně, nebo baráku, těžko ho tam postím. Tak jestli to tak nebylo nyní i se stranami?
16. 10. 2012 | 13:09

Jirka napsal(a):

Místo různě rafinovaných úvah, že vlastně levice a hlavně komunisté u nás nic neznamenají, by naši pravicoví ubožáčci měli přiznat, že takhle to ve společnosti nejde, jak nám pravicově vládnou ožralý Kalousek, senilní Schwarzenberg a loutka Nečas.
Nejlépe to bylo vidět na povolebním studiu ČT24. Ti uboze zaslepení pravičáčci, kteří seděli ve studiu, byli výsledky tak zaskočeni, že ani celé odpoledne nevěděli, co mají před obrazovkou plácat.
Demokracie u nás nastane, až i naše veřejno-právní televize bude mít alespoň jednouho skutečně levicově orientovaného komentátora. Ale neustále otáčení výsledků, interpretace, které se snaží výsledek otočit - to už nějak nejde. Autor si měl nejprve přečíst, co řekl k volám náš současný prezident. Ten snad jako jediný pravičák pochopil, že všichni pravicoví ideologové u nás se svými výklady právě 13.října skončili. Teď už jejich demagogii věří jen dizidenti a emigranti. A to na ovlivnění výsledků voleb prostě nestačí. Pouze to ukazuje na ubohost těchto lidí přiznat pravdu nejen sobě ale čtenářům ve svých komentářích.
16. 10. 2012 | 13:11

jo napsal(a):

strašit se musí....co kdyby lidi přestali volit ODS TOP a další zloděje a podvodníky
16. 10. 2012 | 13:15

P. napsal(a):

Těch propadlých hlasů bylo mnohem víc tam, kde se volilo i do Senátu - např. okres Most měl 97.69% hlasů platných, ale okres Chomutov jen 92.11%. Lidé si prostě pletli, který lístek patří do které obálky.

Neplatné hlasy při volbách byly důsledkem indolence úřadů
http://www.blisty.cz/art/65527.html
16. 10. 2012 | 13:22

český maloměšťák napsal(a):

re : A to i přesto, že NSDAP byla postavena mimo zákon.
16. 10. 2012 | 13:30

český maloměšťák napsal(a):

Sirius Red napsal(a):
Byl v tom úmysl, edvarde. Jak píše maloměšťák, objednali si to levičácký chytráci a pravicoví voliči na to skočili.
16. 10. 2012 | 13:06
---------
Český maloměšťák ale nenapsal, že si to objednali " levičácký chytráci".
Lžete.
16. 10. 2012 | 13:32

Autor článku napsal(a):

Děkuji všem slušným diskutujícím za příspěvky k věci. Pokusím se v rámci svých možností vaše příspěvky číst a alespoň párkrát na ně zareagovat. Takže ve stručnosti:

Al Jouda:
"Za nejzávažnější sdělení autora tohoto článku považuji obvinění ČT a ČRo, že na základě falešného proroctví průzkumnických agentur nedaly prostor malým stranám."
Souhlasím, jde o jedno z klíčových sdělení článku. Přístup k průzkumům se skutečně musí zásadně změnit, protože jak vidno zájem o nové malé strany výrazně stoupá a mediální ignorace pro ně může být blokační.

Kauble, otec chudých:
To zní zajímavě. Máte k tomu nějaký zdroj, kde lze zjistit více?

Český Maloměšťák:
Jde mi o to, že každý, kdo už se k volbám odhodlá jít, si přeje, aby jeho hlas měl váhu a moc něco změnit. Volič se pak samozřejmě nerozhoduje pouze podle ideové blízkosti (a pochopitelně důvěry), ale i podle toho, kde se ten hlas má šanci uplatnit. Nebude tedy volit stranu, o které do něj průzkumy horem dolem hustí, že 5% kvórum nikdy nepřekoná, ale raději svůj hlas dá jiné straně, která mu sice není blízká natolik, ale má mnohem lepší šance, že hlas přetaví v mandát.
Jinak přifouknutí se netýkalo pouze pravicových stran, ale i ČSSD, nicméně u ní to podle Škopových grafů hasí průměr - někde se trefili jakž takž, jinde jsou výrazně nad realitou, v jižních Čechách naopak značně pod ní.

P.
"Ty neplatné hlasy byly spíš způsobené prohozenými obálkami."
To je také celkem zajímavý postřeh. Neposkytuje k tomu ale volební komise vždy instruktáž?
Jinak ještě prosím v diskusi o rozlišování hlasů neplatných (špatný hlas ve špatné obálce atd.) a hlasů propadlých (platný hlas, který neprošel kvůli 5% kvóru).

Modrý Edvard:
Také netvrdím, že jde nutně o úmysl, pouze poukazuji na to, že to na mě jako na občana působí mimořádně podezřele v kontextu toho, kdo skutečně ovládá dotyčná média.
Souhlasím, že debata 15-20 lidí (zejména v rádiu) smysl příliš nemá, ale to není problém můj, nýbrž média, které na sebe takovou zodpovědnost bere. Jakožto plátci koncesionářských poplatků máme na vyvážené informace právo, ostatně myslím, že to předepisuje i zákon. Další věc je, že pokud média strany nepřipustí k diskusi, občan má mnohem menší šanci vůbec se dozvědět o jejich existenci, zejména pokud jde o malá, chudá regionální hnutí, která si nemohou dovolit obrovskou kampaň.
16. 10. 2012 | 13:36

aga napsal(a):

Zakázat všechno

Není třeba všechno zakázat, jen je třeba ty velké a křiklavé sviňárny nepodporovat, nota bene z daní těch, kteří na ně doplácejí.
16. 10. 2012 | 13:38

Zakázat všechno! VŠECHNO! napsal(a):

Jasně, ago, odboráře, socany a komanče nepodporovat. Úplně s tebou souhlasím.
16. 10. 2012 | 13:45

český maloměšťák napsal(a):

Autor článku
Nepaušalizoval bych ("každý", " volič"). Jistá stádnost se jistě vyskytuje - ale proč tedy tolik hlasů pro SPOZ aj. ?

P.S. Paradoxně se svou paušalizací dopouštíte také manipulace.
16. 10. 2012 | 13:47

aga napsal(a):

Zakázat všechno

No jasně, další, který přesně ví, kam alokovat zlo. Odboráři, socani a komanči jsou hadem v ráji, který by bez nich fungoval naprosto bez sviňáren. Bolševicky černobílé vidění hadra.
16. 10. 2012 | 13:57

Baba Jaga napsal(a):

No jo, pokud jsme dostali - nemýlím-li se - 22 hlasovacích lístků a určitě vždy pro každý spolek někdo hlasoval, tak by bylo téměř očekávatelné, že propadne mnohem více hlasů než se ve skutečnosti stává.
Systém je, jaký je - a pokud někdy bude většinový, propadne hlasů mnohem více. Ale možná si ho vysvětluji špatně.
Moc by mě zajímalo, kolik lidiček by se na předvolební řeči malých stran dívalo, já určitě ne - ale nekoukala jsem na žádné, jen tu na internetu jsem projela fofrem diskusi našeho Olomouckého kraje - po přečtení chvalyďurského blogu paní Hamplové, neb jsem zvědavá.
16. 10. 2012 | 14:04

neo napsal(a):

P.

U nás bylo za plentou jasně napsáno do které obálky patří kterej lístek.
16. 10. 2012 | 14:05

Bazzy napsal(a):

Maxime, jestli je tento svět zařízený na peníze, taxme prostituti úplně všichni, co s nimi zacházíme a to se mi moc nelíbí. Nemělo to být jinak? Že by nám peníze pomáhaly žít?
16. 10. 2012 | 14:05

Autor článku napsal(a):

Český maloměšťák:
Myslím, že tahle paušalizace je celkem přípustná a dále si za ní stojím. A jinak podle mě nejde o stádnost, ale čistě o zhodnocení rizik.

Máte možnost volit blízko svým preferencím ale rizikem propadnutí hlasu, nebo můžete volit dále od preferencí (a s menší důvěrou) s tím, že ten hlas nepropadne a dotyčná strana prosadí alespoň něco, co vám je blízké. Pokud ovšem stojí dilema tak, že v prvním případě prakticky není šance, tak k volbám buď nepůjdete, nebo volíte zaběhnutou strukturu.

Počet hlasů pro SPOZ a další nové malé strany si vysvětluji tak, že pro mnoho voličů výhody (volím stranu, která je mi blízká a není napojená na korupční struktury) převážily rizika (můj hlas propadne). Což je podle mého strašně moc dobře. Bohužel výsledkem je, že propadlo rekorní množství hlasů, což je podle mě naopak velmi špatné pro morálku voličů, protože obavy z propadnutého hlasu se tím potvrdí.

Jinak nepodceňujte tu psychologii propadlého hlasu. To je vlastně to nejhorší, co se může voliči přihodit. Znamená to vlastně zbytečnou cestu k volbám - kdyby takový vlič zůstal doma, investoval by ten čas plodněji. A takových byla třeba na Plzeňsku třetina.
16. 10. 2012 | 14:07

Skeptik napsal(a):

Komunisti se nikdy moci nevzdali, jen si začali říkat ODS. Ono to totiž není ve zkratkách ale v myšlení a výchově.
16. 10. 2012 | 14:11

český maloměšťák napsal(a):

Autor článku
Předpokládám, že voliči vilí programy. Asi chybně. O.K. - vzhledem k tomu, co jsme napsal o neproporconalitě reklamních časů v TV...je taková realita /kdo čte programy stran, že ?/.

K ostatnímu :
Kdysi jsem uspořádal takovou malou anketu /cca 20 potenciálních voličů/. Zeptal jsem se jich, zda by volili malou polit. stranu.
Už nevím přesně, ale snad 15 lidí odpovědělo že ano, ale považují to za vyhozený hlas. (nebo odpověděli bezpodmínečným ano - ale těch bylo málo).
Pak jsem je seznámil s výsledky této anketky.
Byli to lidé vesměs inteligentní, takže hned pochopili oč tu jde - jde o stádní princip, kdy se manipuluje duší davu.
Vy pak tou dučí davu rovnou nahrazujete individuální mentální práci.

Mně osobně je toto proti srsti - odpuzuje mě takové myšlení.

Myslím si, že socioabilita je natolik důležitým fenomenem, že manipulování tímto fenomenem je zločin.

Dovedu si totiž představit dokonce situaci, kdy lidé vůbec nepřijdou k volbám - a já to budu požadovat za vysoce společensky odpovědné.
Kdy naopak ti, co budou volit " vítěznou" stranu - budou sociální psychouši.
Ale to je samozřejmě argument alá Tlustá Berta. Byl použit jen kvůli nahlodání toho bolševiského přesvědčení - kdy vlastně pohrdáte individuálním svědomím - coby základem benigní socioability.
16. 10. 2012 | 14:23

Ládik!!! napsal(a):

Komanči se k moci nevracejí. Pořád u ní jsou, v dresech ostatních stran.
16. 10. 2012 | 15:01

Bara napsal(a):

Ládíku, to máš teda pak dost blbý. Koho teda volíš, když jsou komanči ve všech stranách??
16. 10. 2012 | 15:09

Avenue napsal(a):

tak si tu ještě chvíli poklábosme,zanadávejme na vládu a na zloděje,
za pár let,až bude ve vládě KSČM, si to už nedovolíme,
oni nám totiž zakážou internet,pak cestování do zahraničí,a nakonec i svobodné volby,
možná se bez víza bude jezdit do Běloruska,nebo na Kubu,
očekávám v blízkém horizontu odchod němců ze škodovky MB a jihokorejců z Nošovic,
komunistická vláda pro ně bude těžko akceptovatelná,
a pak si můžou ti co dnes nadávají na Nečase a chválí Filipa,sami sobě poděkovat
16. 10. 2012 | 15:09

Bara napsal(a):

Avenue to půjde asi dost těžko. To bychom museli nejdřív vystoupit z NATO a z EU a to jaksi jen tak nejde. Ale kdyby odešli Němci ze Škodovky a Korejci z Nošovic, tak by to zase žádná velká škoda nebyla. A to nemluvím o tom, že by naše banky třeba mohly být zase české a zisk by neplynul "matkám" do zahraničí ale zůstával by doma v Česku.
16. 10. 2012 | 15:14

moser napsal(a):

300 nejbohatsich rodin teto planety vladne teto planete.
A volit muzete treba papouska s perlickou, tak rozhodavat o vasi
soucasnosti i budoucnosti bude opet rozhodovat tech 300 nejbohatschich rodin
tohoto sveta.
Asi se k tomuto poznani nikdy nedopracujete.
16. 10. 2012 | 15:25

Kauble napsal(a):

autor článku
Zkopíroval jsem si, myslím že pod Pehem nebo Stejskalem:

Radovan napsal(a):
Na regionální TV Beskyd jsem se dozvěděl tajemství velkého počtu hlasů pro Čunka na Valašsku. Z Diecéze Olomouc chodily dopisy na všechny charity a sociální zařízení Zlínského kraje,aby občané nevolili ČSSD, je jasné, že je to nápověda, koho mají volit /myslím, že za tím je sám Čunek, každému je divný velký počet hlasů, inteligentní občané nezapomněli na jeho kauzu, která byla pravdivá a byla zastavena na příkaz kmotra Topolánka souseda p,. Čunka, Ach ti Valaši !!!!!!! Jeho úplatky byly známy............
16. 10. 2012 | 12:08

Myslí, že do Beskydu, existuje-li, nebude problém zavolat, není to ČT.
16. 10. 2012 | 15:30

siven napsal(a):

český maloměšťák - Máte recht.

Nevím, jak autor článku, ale já volím podle svého svědomí.

To je na prvním místě. Až potom výsledky. Ty rádoby úvahy o procentech mě možná chvíli trápily někdy v dobách, kdy jsem volit začínal, ale nikdy ne natolik, aby ovlivnily moji volbu zcela. Podobné úvahy jsou opravdu spíše důkazem slabého IQ.

Nota bene dnes: už jen myšlenka na to, že bych hodil svůj hlas jakékoli nynější sněmovní straně, ve mně vyvolává zvracení.

Takže na nějaké předvolební průzkumy zvysoka dlabu, ostatně to není poprvé, kdy se ukázaly jako mimoňské.
16. 10. 2012 | 15:32

moser napsal(a):

Zadny unor 1948 se opakovat nebude.
Komuniste mohou mit 80% hlasu ale nemohou se spojit ze zadnym
sov.svazem ten neexistuje a Ceska Republika je v EU.
Tak prestante blabolit.
16. 10. 2012 | 15:33

český maloměšťák napsal(a):

siven
Napíšu ještě něco - ale z toho už možná dostanete psotník i Vy . :)

Pokud by měla nastat situace, že je realné , aby např. KSČM plus ČSSD získaly ve volbách do parlamentu 50 a více procent - budu volit třeba i ODS /ač se mi to fest ekluje/ - pokud by ta byla ODS svými předvol. preferencemi nejsilnější opoziční silou.
(pak si ale budu sypat popel na hlavu - tak dva dny...a pro jistotu ještě zajdu ze dvakrát :) k ušní zpovědi)

Dost už ale voleb. Pojďme se raději těšit na to, až se budem navážet i do
" komunistů".
:)

Mějte se.
16. 10. 2012 | 15:40

Sladký napsal(a):

Doufejme, zže si naši komunist vezmou příklad z čínských soudruhů. Zdá se, že nikdo jiný nemumí kapitalismus budovat tak dobře, jako oni.
16. 10. 2012 | 15:41

Avenue napsal(a):

z EU a NATO se dá velice rychle vystoupit,pokud budou mít komouši a scdem ústavní většinu,
což mít budou
poté se začne znárodňovat,a zvyšovat daně,aby stát měl na sociální sliby,
případná opozice se začne utiskovat,
no a za pár let tu máme znovu totalitu,
když to šlo v Bělorusku,Venezuele,Bolívii,proč by to něšlo v Česku????
16. 10. 2012 | 15:41

Sladký napsal(a):

omlouvám se za překlepy.
16. 10. 2012 | 15:42

siven napsal(a):

Avenue – Amen. Tak pravil Zarathustra.

Nebýt posledních krajských voleb, žili bychom dále v ráji…. nechali jsme však Evu naslouchat hadovi Filípkovi, aby utrhla ze stromu rudé jablko, tak pečlivě střežené Bohem Klausem a Archandělem Kalouskem.

Nyní přichází vyhnání z ráje rovnou do pekla.

Brzy budeme těžce hořekovat, jak jsme se měli za Péti a jeho týmu ostrých hochů tak strašně dobře.

Jó, kde jsou ty časy, kdy šlo volbami něco změnit.
Péťa Kellner má připravenej scénář na všechno, akorát tým C ještě v praxi neozkoušel. Není však důvod k panice: Jura Dolejš však už před časem naznačil, že všechno půjde v cajku po starých kolejích, jenom to kvákání v novinách a TV bude asi vyluzováno v jiných tóninách.

A nějaké Avenue tady budou na blozích hořekovat nad koncem starých časů…
16. 10. 2012 | 15:48

Ládik!!! napsal(a):

Baro -
já už dlouho nevolím, naposledy paní Hromádkovou. Jenom platím daně. Je to tak dobře?
16. 10. 2012 | 15:58

Ládik!!! napsal(a):

Sladký, co je?
Tolik překlepů nebývá zvykem, co piješ?
16. 10. 2012 | 15:59

tatík Lachaise napsal(a):

čmm
Vaše taktika zdánlivě fungovala do oposmlouvy. Nedat nikomu ústavní většinu a držet je dál od většinového volebního systému.
Klaus se Zemanem a Šloufem ale tu rovnováhu jednou provždy znemožnili. Ukázali politické kastě její skutečné možnosti.

Teď zbývá jen to, čemu můj oblíbený Christie Malry říká vyhánění tasemnic.
16. 10. 2012 | 16:09

pamětník napsal(a):

Kauble:
Před šesti léty J. Čunek vyhrál takto:
1. kolo 44,01 %; 2. kolo 71,34 %
http://www.volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xobvod=77
16. 10. 2012 | 16:18

Libor napsal(a):

Jiří Čunek je persona spjatá s Valašskem,
lidi ve Vsetíně ho zbožňují,protože vyhnal z města Romy,
což je sice populistické,ale účinné,
a navíc je to komunální politik,skoro všichni jeho voliči ho znají osobně,je to férový chlap,
žádný pražský salonní demokrat a intrikám,
je to osobnost,a takové lidi je opravdu radost volit
škoda,že se určitým lidem nehodil do krámu,a proto ho odstavili na základě vymyšlené aféry
16. 10. 2012 | 16:33

Joshua napsal(a):

Ládík,

to jsem netušil, že Schwarzenberg s Kalouskem, Peake, Nečas, Vondra, Heger, Bendl, Dobeš... jsou komunisté v jiném dresu. Mohl byste své tvrzení doložit faktograficky? Kdy vstoupili do KSČM a pod...?

Žeby vládli a odkláněli komunisté?
16. 10. 2012 | 16:43

moser napsal(a):

Avenue
tak az budou komuniste tak daleko, tak mi to laskave doufam oznamite.
EU je v Evrope a vystoupit teoreticky muzete, prakticky kdyz k tomu dojde tak si vas
prijdou novinari vyfotografovat.
A ja pred takovym prorokem smeknu.
16. 10. 2012 | 16:43

Ládik!!! napsal(a):

Joshua -
zjisti si to sám, nebo úkoluj soudruhy.
16. 10. 2012 | 16:54

Belenus napsal(a):

Sladký,resl, ...
lidé co se nechají ovlivnit tzv.výzkumy volebních preferencí jsou rozumu poněkud mdlého. Nemáte ten pocit?
16. 10. 2012 | 16:58

robil napsal(a):

Libor
Osoby spjaté s Valašskem by měly přestat chodit v těsných kalhotách (leze to na mozek, jako Mirkovi T.), juchat a nosit po kapsách dvoje občanky.
16. 10. 2012 | 17:09

Bara napsal(a):

Ládíku, na to si musíš odpovědět sám, jestli je to dobře. Ale já zastávám názor, že kdo nechodí k volbám, nemá právo nadávat :-) A paní Hromádková už se někde v koutě uvztekala k smrti, ne? Já si ji pamatuju jako vzteklou fúrii, která vždycky strašně zrudla, jak soptila. Možná měla vysoký tlak.
16. 10. 2012 | 17:42

Sladký napsal(a):

Pan Čunek je bezva chlap. A je s ním legrace. Když na jedné z tiskových konferencí vysvětloval, jak to bylo s jeho dvěma občankami, působil jako syntéza Jakeše a Buriana. Máme se na co těšit.

Belenus- velká část lidí se o politiku z těch či oněch důvodů blíže nezajímá.Když slyší v televizi nebo čtou v novinách,že ta či ona strana nemá šanci dostat se do parlamentu, nevolí ji.Kvůli tomu ještě nemusí být mdlého rozumu.
Toho jsou spíše ti, kteří nekriticky přijmou za své ideologické plky,blafy a žvásty, které se skutečností nemají téměř nic společného.
16. 10. 2012 | 17:52

Ládik!!! napsal(a):

Baro,
já si naopak myslím, že kdo platí daně, má právo nadávat. Na lidi, které pomáhá živit. Zato volič, který neplatí daně, by měl držet hubu. Nepřispívá k životu volených zástupců. Platič daní by měl mít dokonce právo volené zástupce odvolat. Léta se tady probírala podmínka placení daní jako oprávnění volit. To kdyby bylo zavedeno, mohlo by volit v právě uplynulých volbách max. 5% z těch lidí, co volili.
16. 10. 2012 | 18:27

Joshua napsal(a):

Ládík!!!

které daně míníte? Přímou daň, nepřímou daň...? Znáte někoho kdo neplatí DPH, tedy kdo nepřispívá k životu vyvolených zástupců?

Co fyzické osoby, které jsou příjemci peněz z rozpočtu (daňové vratky?)
16. 10. 2012 | 18:46

český maloměšťák napsal(a):

Ládík!!!
Co invalidé ? Důchodci ? Studenti ?...
Také mají držet hubu ?

Trochu fašistický názor , ne ?
16. 10. 2012 | 18:54

Záškodník napsal(a):

Skandální chování ČT kritizuju už velmi dlouho. Předvolební speciál V.Moravce byl neskutečně manipulativní (včetně cenzury a prověřování diváků i selekce nepohodlných otázek).
Někdo pověřený by se tím měl určitě vážně zabývat.
Nedivím se, že malé a nově vzniklé strany nemají za těchto okolností šanci prorazit. Média nemají na změně zájem-důvod lze možná hledat i v jejich vlastnících.
16. 10. 2012 | 19:02

zemedelec napsal(a):

Pane moser.15:33
Také tak uvažuji.
Komunisti jsou největšími kapitalisti,ti si svoje neznárodní.Dále je velký problém stát pomalu nevlastní výdělečnou firmu a to co zbylo tak dělá na tyto cizí firmy.
Pane Libor.
S Čunkem je to stejně uhozené.Vůbec nic nevyřešil,jenom vystěhoval několik Romských rodin do jiných regionů,ať se starají jiní.
16. 10. 2012 | 19:14

P. napsal(a):

Autor:

Jak jsem se díval do historických dat na volby.cz, tak vždy v tom okrese, kde jsou
souběžně i senátní volby je podstatně větší podíl neplatných hlasů. Je to asi přehnané zneplatnit 4 až 5% hlasů proto, že jsou ve špatné obálce, ale běžně se tak děje už od roku 2000.

V podstatě věci máte pravdu - v těchto volbách hodně narostly neplatné hlasy i tam, kde nebyly současně volby do Senátu, takže to muselo být od voličů záměrné.
16. 10. 2012 | 19:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Ládiku,máš pravdu,nehádej se s nimi.!

Komunisté jsou opravdu všude u MOCENSKÝCH PÁK.
Vláda a parlament,vrcholy státní správy - však ¨mocenské páky nejsou.
V ČR už od sametového převratu fungují bolševické mafie na všech úrovních.Včetně a hlavně v oblasti práva a jeho vmahatelnosti.Jejich úlohu však neustále přebírají zlodějské gangy obzvláště příslušné k t.zv pravicovým stranám.Je to logické.Nyní už nejde o politické a ideologické priority o které šlo skalním komunistům,protagonistům socialismu.
Většina komunistických hlavně pohlavárů totiž zjistila,že oni budou v této připitomnělé lidské mase vždy nahoře nahoře.Poroučet a rozdělovat,být u koryta a peněžních toků.
To také vštípili svým parchantům.Jablko nepadne daleko od stromu.
Proto také došlo k "sametovému" převratu.
Když jsem před léty napsal,že (údajně Havlovo):"Nejsme jako oni" - bylo vymyšleno v Hegenbartově kamrdlíku - málem jste si ťukali na čelo.
Úpadek komunistických posic nebyla resignace na zbrojení.
Bylo to pouhé zjištění,že posrali kdeco,a budoucnost by je dovedla tak akorát na šibenice.
A spousta faktů a skutečností k výše napsanému.
Nemá cenu to rozebírat.

Světový tisk píše o české ZTRÁTĚ PAMĚTI.
Tak leda prd.Češi,respektive OBYVATELÉ TOHOTO STÁTU moc dobře pamatují co bylo.
Podstatou problému a filosofické zjištění je že v tomto státě se nikdy nedodržovali zákony.
Jednak proto že byly špatné,účelové tendenční a pod.
Komunistický právní paskvil tomu jen nasadil korunu.
Lidé se naučili zákony znevažovat,bagatelisovat a nakonec obcházet a porušovat.
Bez vyjímky.Ministr stejně jako uklizečka a policajt.
Proto máme tolik právníků a proto jsme bezprávní stát.
Vše je také o odpovědnosti.Hlavně lidí ve státní správě a politice.
Nejnižší společenské vrstvy budou mít vždy tendenci nepracovat a krást.
Bohužel u nás to nyní vypadá jako by toto pravidlo platilo
spíše ve státní správě a výkonných orgánech státu.
Chce mě někdo oponovat?

Takže, pokud se komunisté vracejí k moci jak píše Čtenářův blog,
je to spíže cílená vyčůranost jedněch,kteří byli odstaveni od bolševických čachrů,nebo nostalgie blbců mdlého rozumu,či slabomyslná pomsta "pravičákům".To se ale dalo předpokládat.
Není proto důvod k údivu.

V každém případě se jedná o kolektivní hňupství a presentaci národní debility.Nevdělanost,neodpovědnost a laxní postoj k vlastním i celospolečenským cílům bude zase jako vždy vládnout této krajině.

Zdravím Ivan.
17. 10. 2012 | 17:30

uno napsal(a):

Já jsem celé období od konce první republiky, přes Hitlera, socialismus a současnost osobně prožil. Proto vím, že není komunista jako komunista. Jsou tací, kterým na lidech skutečně záleží a přejí si udělat vše pro naplnění sociální spravedlnosti. Většina z nich zůstala v KSČM. A pak je druhá skupina bývalých komunistů, prospěchářů a gaunerů, kteří převlékli kabát a vlezli do modrých, zelených a jiných podobných partají. Domnívám se, že ten, kdo nekrade a nedopřává krást svým spolustraníkům se KSČM nemusí bát.
17. 10. 2012 | 18:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane uno,

váš názor je bohužel velmi oblíben u lidí,kteří zjevně nemají jasno v základních a prioritních otázkách.

Komunista zůstane komunistou kdyby trakaře padaly.
Komunista je prašivá ovce společnosti stejně jako fašista.Tito lidé nesou zločivecké stigma své zasrané partaje a je jim to jedno.
Plané řeči o naplnění sociální spravedlnosti si strčte za klobouk.Vize komunistů jsou naprosto vadné a kdo je podporuje je vadný člověk.

Podívejte na ODS.Kdo v ní zůstává je stejně odpovědný za rozkradení republiky jako Klaus a spol.
Uvážlivý a spravedlivý člověk mající na mysli sociální a právní stát by do této prašivé partaje nevlezl.

Zajisté všechno je v lidech jak praví klasik.

Jenže tato věta nic neřeší.
Ivan.
17. 10. 2012 | 19:17

pamětník napsal(a):

Od nadávání na komunisty plynule přejít k nadávání na ODS a Klause a házet je do jednoho pytle je logický majstrštyk.
17. 10. 2012 | 20:33

Ládik!!! napsal(a):

Zdravím, pane Hochmanne. Konečně čtu něco normálního.
17. 10. 2012 | 22:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Kdo je zvyklý nadávat,soudí ostatní dle sebe.

Nikomu a na nikoho nenadávám.Jsou mě oni jmenovaní naprosto lhostejní a nemám důvod se jimi jakkoliv zabývat.
Dojedou sami na svoje konání .

Jiná věc je,že lidé v tomto státě jsou hloupí a líní alespoň myslet. O smysluplné pracovitosti nemluvě.Tímto škodí nejen sobě,nýbrž (a to hlavně) mě!
Činí tak celý můj život.

Můžete namítat,že jsem egoista,exot,a bůhví co ještě.
Čiňte tak ale ve svém soukromí,neboť já vám o vaše soudy nestojím.
A klidně můžete i nadávat.
Já s vámi diskutovat nehodlám.

Ivan.
18. 10. 2012 | 08:12

pamětník napsal(a):

"Komunista je prašivá ovce společnosti "
"lidé v tomto státě jsou hloupí a líní alespoň myslet"
"Nikomu a na nikoho nenadávám"
"Můžete namítat,že jsem egoista,exot"
:)
18. 10. 2012 | 12:45

Ivan Hochmann napsal(a):

Už ve škole jsem opisoval,že ano ??!
18. 10. 2012 | 13:36

Tefesqueeni napsal(a):

This is why Ikawe had been developed with herbal remedies renowned for their aphrodisiac components, the ability to enhance the flow of blood to everyone limbs, and to stimulate the particular glands which can be essential for your balanced performing with the male sexual technique. viagra for women for sale http://is.gd/ys6xL2 To take care of this particular, you simply must take some way of treatment.
02. 04. 2013 | 23:24

TrortOwer napsal(a):

Voor case, $ 200 testament zijn de check incentive som, indien door gebaseerde geheel op wat je Feature en wat de handelaar heeft. http://www.casinorbo.co.uk/ - casino <a href="http://www.casinocny.co.uk/">casino</a> Advantage # 4: Verkrijg meer met wekelijkse en uitzonderlijke alluviation bonusesThere zijn diverse minder subsidies, maar Zie ook offerte veel groter prijzen en jackpots als je wint! fungeren als, wint de grootste Online Progressive jackpot ! http://www.casinocny.co.uk/
09. 04. 2013 | 11:13

Enlaloaduntee napsal(a):

Old vehicles from Japan can be imported fitted satiating your hedonistic needs.http://www.beadsat.net/links-of-london-sale-links-of-london-necklaces-c-10012_10015.html
These cars are designed specifically in the service of grandeur driving; expressively they dont secure diamond parts or gold wheels. They are like ordinary cars but suffer with serious end value;http://www.jewellerymay.net/thomas-sabo-jewellery-thomas-sabo-chains-c-1828_1831.html
they are designed to meet luxury and style. Most of these cars are tuned and modified to assemble additional requirements; song of the reasons quest of getting them imported is because of the sell for involved. Adapted to cars from Japan are cheap and affordable; you requirementhttp://www.stylefor.net/links-of-london-series-links-of-london-friendship-c-1376_1377.html
not shell out massive amounts of money in requital for importing these exotics.http://www.jewellerymay.net/vivienne-westwood-jewellery-vivienne-westwood-necklaces-c-1835_1839.html
Buying a inland or new trade mark car determination be costly and desire effect you get in grieve in the end because of the maintenance. To http://www.beadsat.net/links-of-london-sale-links-of-london-necklaces-c-10012_10015.html
avoid this pretty pickle you can gist these beauties with added modification and tuning.<br/> <br/> Internet is the same of the preferred sources where you can purchase against vehicles from Japan. There are millions of websites available that can be used quest of selecting such serious aim tune-ups. All you privation to do is see the profitably identical which can help in purchasing at an affordable cost.http://www.stylefor.net/thomas-sabo-series-thomas-sabo-necklaces-c-1361_1367.html
The internet will commandeer in guiding you in the nautical starboard way anyway your purchase. Step by stride in keeping with registration is required which longing cure in making your speculation into reality. Online auction method is file that is preferred for buying used vehicles from Japan. You scarcity to exceptional a specified model which is close in the laundry list; you can even vanish into thin air through the secondment guide to on at fault the details and life of the car. http://www.jewellerymay.net/vivienne-westwood-jewellery-vivienne-westwood-earrings-c-1835_1838.html
It last will and testament help you to recollect if the car has been through a heavy misfortune or not. It will also give you dirt apropos the servicing details and transmute of parts on the car. Presentation is obvious, but you trouble to be spelt when it comes to abroad orders, most of the websites dissemble delivers charges in their automobile fee itself.http://www.stylefor.net/pandora-series-pandora-beads-c-1347_1359.html
Most Japanese motor vehicle exporter has patronage licenses which can help in buying additional accessories and modifications. If you are in demand to tune up the cars performance then you can rely on such online sources. <br/> <br/> Purchasing employed vehicles Japan is cost prudent and gives you lots of options. You can unvarying select a German kind since they are conspicuous to go to their precipitousness and ease,http://www.stylefor.net/thomas-sabo-series-thomas-sabo-chains-c-1361_1364.html
the type of richness offered near a German stigmatize drive categorically be several from the rest. Online obtain therefore makes the grapple with bare tariff effective and affordable.http://www.banglesto.net/links-of-london-uk-links-of-london-bangles-c-1721_1727.html
Many payment options are available that can be utilized looking for making online payment in behalf of used vehicles from Japan. <br/> </p>
07. 09. 2013 | 13:43

iStQpjuVEx napsal(a):

<a href=http://tuf-tite.com/box/#10456>tramadol online</a> tramadol 50mg for dogs usa - how to order tramadol
05. 11. 2013 | 04:08

outleturdzu napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets</a> iokit http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose coats cheap
26. 02. 2014 | 16:41

AlfredoDib napsal(a):

が移ってしま場面でも起まり楽しめ好き嫌いにか「あまり好き惑わされずに感想を持ての MY WEBISITE : http://www.ewatersupply.com/ A new hardship scholarship grant is extremely specific unfortunately, primarily because children aren't likely to pay it back each time.
27. 02. 2014 | 06:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy