Laudato si

26. 07. 2015 | 18:12
Přečteno 2378 krát
Papež upozorňuje na konec světa a schvaluje spásu zvířat. To říká článek P. Almonda, historika náboženského myšlení, uveřejněný 3. července t. r. na elektronickém zpravodajství The Conversation vydávaném melbournskou univerzitou v Austrálii. Nedávno vydaná encyklika Laudato si (Pochválen buď) přináší podměty ekologické, sociální i politické povahy s klíčovým sdělením „jaký druh světa chceme zanechat těm, kteří příjdou po nás, dětem, které právě vyrůstají“.

Téma ochrany životního prostředí není nové. Diskutuje se ve všech vyspělých státech a přichází na přetřes i tam, kde respekt k přírodním zákonitostem se objevuje až v posledních letech, pokud vůbec. Od dob Galiela dochází k dialogu mezi Biblí a přírodovědou. Země a příroda patří všem lidem, nikoliv jen některým, tento všesvětový koncept se v encyklice silně zdůrazňuje silnou projekcí sociálních zákonitostí.

V Austrálii, kde žiji, encyklika Laudato si vzbudila nemalou pozornost, jednak vzhledem ke katolicismu velké části obyvatelstva a jednak vzhledem k okolnostem, že pátý světadíl usiluje o čistotu ozónu a je trápený nedostatkem vláhy zejména v obilnářských a dobytkářských oblastech. Katolické sociální učení se v minulých encyklikách promítlo několiktrát, novinkou je zájem o ekologickáou tématiku.

Jedny melbournské noviny se ozvaly, že papež se naklání doleva a odcizí se některým konzervativním katolíkům. Politika zasáhla klíčový koncept encykliky. V posledních desítiletích se vynořilo varování, že průmyslové emise a zvyšující se koncentrace skleníkových plynů vyvolávají celosvětové klimatické změny. Tato tvrzení doprovází pro mne pochybná rada, abychom se vrátili do doby před industriální revolucí, kdy tovární komíny nekouřily a výfukové plyny neexistovaly.

Přes bohatá naleziště uranu australské politické systémy zabraňují jakémukoliv využití nukleární energie. Ruda se pouze vyváží. Rezonuje to i jinak. Navrhuje se narušení energetických zdrojů živených fosilními palivy vzhledem ke znečištění prostředí s následnými poruchami lidského zdraví. A také proto, že zdroje uhlí a zemního plynu se jednou vyčerpají.

Zelené hnutí v Austrálii navíc odmítá stavbu přehrad, tedy i hydrolektráren, že jde o zásah proti přírodě. Bez nukleární a uhelné energie by zbývalo na tomto světadílu vytváření elektrického proudu pomocí obnovitelých zdrojů, biopaliv, slunce, větru a mořského příboje. Zní to hezky, říká se tomu zde „čistá energie“, prozatím za dnešní technologické úrovně by na to kromě jiného doplatila doprava, průmysl, zemědělství, obchod, bankovnictví, elektronická komunikace.

Globální oteplování je považováno za devastující následek nekontrolované industrializace. Encyklika mluví o tom, že se cítíme pány planety s právem vykořisťovat přírodní zdroje. To by mělo přestat. Zdůrazňuje, že planeta je náš domov, který vyžaduje pečlivé opatrování. Toto poselství papeže Františka pokládám za myšlenkově mohutný dokument.

A teprve nyní se dostávám k tomu, proč jsem se pustil do této úvahy po přečtení věty z článku v univerzitním tisku, že zvířata dojdou spasení. Toto oznámení jsem ale v dostupném textu encykliky nikde nenašel. Nebo jde o větu na samém konci šesté kapitoly, kterou encyklika končí?

Život věčný bude sdílet div, kde každý tvor zářivě proměněný zaujme svoje místo a bude mít co nabídnout chudým, kteří budou definitivně osvobození. #243

Autor článku v The Conversation se domnívá, že papež tímto sdělením tak slibuje zvířatům věčnou spásu. Porozuměl správně? Nepokouší se tento Australan o záměrnou desinformaci? Porozuměl jsem já správně? Nejde skutečně o spásu zvířat? Přiznám se, že mne to během mé mnohaleté veterinární praxe nikdy nenapadlo, i když jsem si vědom, že zvířatům mnoho dlužíme. Život věčný? Je to již naznačeno ve starověku psaném listě sv. Pavla Římanům (8,18-23)?

Některé australské sdělovací prostředky, zejména levicové, nejsou katolické církvi příliš nakloněny. Domnívají se, že papež František zasahuje do sféry, které nerozumí, a že problémy ekosystému by měli studovat odborníci. A také jim by se mělo místo papeže přenechat vypracování návrhu, jak se „stát ekologickými občany“.

Česká redakce vatikánského rozhlasu zveřejnila překlad celé encykliky. Snadnější orientaci umožňuje „Stručný průvodce“ připravený tiskovým střediskem České biskupské konference. Díky těmto pramenům (v Austrálii snadno elektronicky dostupným) jsem porozuměl starostlivosti papeže Františka o naše životní prostředí a zachování přírody. Tento koncept nepochybně patří do pojmu obecného dobra s propojením na všechny stvořené bytosti. Není to cesta sv. Františka z Assisi? Ovšem že je.

Australská levice požaduje, aby se do roku 2050 snížilo vysílání skleníkových plynů do atmosféry o 50% a adekvátně se zvýšila produkce elektrické energie eskalací solární a větrníkové technologie. To přímo souvisí s poselstvím papeže Františka. Jistě si je vědom, že rozptyl skleníkových plynů nerespektuje žádné hranice nebo jiné bariéry. Tak jako já, samozřejmě v jiné poloze. Nejde mi ovšem o vize, na které nestačím, ale o svíčkovou.

V Austrálii se pase 24,5 milionů kusů hovězího dobytka a téměř 111 milionů ovcí. V Indii bylo napočítáno 226 milionů kusů skotu, v Brazílii 190 milionů, v Číně 103 milionů a v USA 96 milionů. Ke skleníkovým plynům patří kromě oxidu uhličitého a oxidu dusíku vodní pára a metan, jeho koncentrace se spolu s CO2 v posledních sto letech zvýšila. Kromě přírodních zdrojů metan vzniká mikrobiologickým rozkladem obsahu zaživadel přežvýkavců a ze zvířete uniká, i když to nezní hezky, předem i zadem, velkým přežvýkavcům 280 litrů za den, malým 25 litrů.

Dobytek se podílí na emisích skleníkových plynů v Austrálii 14 procenty a při tom má absorpční potenciál osmkrát větší než CO2. Tyto plyny propouštějí směrem k zemi krátkovlnné sluneční záření, kterým se ohřívá zemský povrch. Zabraňují ale úniku dlouhovlnného záření do vzdušného obalu zeměkoule a tepelný režim naší planety, jak se dnes říká, se mění. Na tomto nevítaném fenoménu se tyto tuny metanu vyprodukovaného t.zv. enterickou fermentací skotu podílí již zmíněnými 14 procenty. O těchto skutečnost málo slyšíme. Omezit nebo dokonce zlikvidovat stavy hospodářských a divoce žijících přežvýkavců, aby se snížilo globální oteplování, by se v Austrálii, pravděpodobně i kdekoliv jinde, rovnalo politické sebevraždě.

Miloš Ondrášek, Melbourne

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy