50 miliard v českých – podruhé!

01. 07. 2009 | 08:05
Přečteno 3656 krát
V polovině června se cenami léků zabýval senát, během července senátní návrh novely zákona bude posuzovat sněmovna. Tyto skutečnosti na první pohled vyvracejí mé tvrzení z května tohoto roku o naprostém nezájmu politiků, médií a veřejnosti o lékovou problematiku. Bohužel, skutečně jen „na první“ a velmi letmý pohled.

Senát schválil novelu zákona ve znění předloženém svým výborem pro zdravotnictví. Výboru znění připravilo ministerstvo. V diskusi na plénu senátu pouze jeden senátor hovořil o konkrétních bodech novely. Sněmovna bude moci novelu pouze schválit či odmítnout. Nemůže v textu nic měnit. Podle dostupných informací znění této „protikrizové“ novely na ministerstvu připravovalo ve spěchu (text novely spěchu odpovídá) několik málo osob bez konzultace s odbornou veřejností. Z mediálních výstupů lze usuzovat, že mezi těmito osobami byl i pan první náměstek Bc. Šnajdr. V této souvislosti je vhodné připomenout vyjádření exministra Dr. Julínka po jmenování Bc. Šnajdra do funkce. Ministr v září 2006 v rozhovoru pro Hospodářské noviny prohlásil, že pan první náměstek, bývalý pracovník farmaceutické firmy, nebude mít v pracovní náplni rozhodování o výši cen a úhrad léků.

Během jarních měsíců ministerstvo oznámilo řadu protikrizových opatření v lékové sféře s deklarovanými miliardovými úsporami. Jako první se objevila tzv. generická preskripce, což znamená, že lékař nebude pacientům předepisovat konkrétní léky, nýbrž pouze účinnou látku a konkrétní lék určí lékárník. Následoval neméně pozoruhodný nápad, že pacienti nebudou dostávat kompletní balení léků, nýbrž jen jeho části. Reálná úspora těchto nápadů by byla nepatrná, komplikací a problémů by vyvolaly hodně. Finanční stabilitu zdravotnictví nezajistí ani většina bodů, které ministerstvo včlenilo do výše zmíněné „senátní“ novely,.

Dobrým důkazem je zkrácení termínu pro schvalování cen nových léků. Státní ústav pro kontrolu léčiv neplní termíny stanovené současným zákonem. Má tudíž smysl tyto termíny zákonem zkrátit? Stejným plácnutím do vody je zákonem nařízené snížení cen u léků, jež nově přijdou na trh po uplynutí patentu původního léku z 20 na 25 %. Reálné snížení u drtivé většiny takových léků je podstatně vyšší než nově nařízených 25 %!

Vzhledem k deklarovanému protikrizovému charakteru novely je přímo neuvěřitelná změna zákona, podle níž i miliardové úspory jsou pro ministerstvo nezajímavé. Pokud roční úspora nedosáhne alespoň 50 milionů korun u jednoho léku či u jedné skupiny zaměnitelných léků, bude české zdravotnictví po celý rok za tyto léky platit vyšší cenu než stanoví zákon. Takže například u každé z 50 skupin bude ignorována možnost 45 milionové úspory, byť v souhrnu půjde přibližně o stejnou částku, jakou činí poplatky na recept!

Pozornosti si zaslouží nejen změny, které novela přináší, ale i ekonomicky žádoucí změny dosavadního zákona, které novela opomíjí. Mám na mysli především změnu systému stanovení maximální ceny. Dosavadní znění připouští, aby cena léku v Česku byla druhá nejvyšší v celé EU! Ministerstvo mělo připraveno znění, dle něhož by maximální cena v ČR byla průměrem 3 nejnižších cen v EU, což by výrazně snížilo riziko doplatků pacientů a přineslo úspory celému zdravotnictví, včetně nemocnic. Komu se tato chystaná změna nelíbila a kdo se postaral o to, aby do protikrizové novely zahrnuta nebyla? Za dané situace lze pozitivně hodnotit pouze skutečnost, že ministerstvo do novely nevčlenilo změnu systému stanovení úhrad, o níž na jaře uvažovalo a která by výdaje zdravotnictví výrazně zvýšila.

Jedinou reálnou úsporu přináší senátní novela nařízeným 5% snížením všech úhrad, tedy cen placených z peněz zdravotnictví. Je to plošné opatření, jen nepatrně postihující léky, jejichž úhrady dle dosavadního zákona by měly být sníženy o desítky procent . Na druhé straně toto plošné snížení může vyřadit z trhu malou, ale důležitou skupinu levných léků, jejichž současná cena je na hranici rentability. Vyloženou nepravdou je tvrzení, že současně nařízené plošné snížení maximálních cen ochrání pacienty před zvyšováním doplatků. Důležitý pro výši doplatků bude vývoj reálných cen a těch se povinné snížení netýká.

Není tajemstvím, že výše uvedené změny společně s ochotou hradit i určitá očkování dětí mají přimět nerozhodnuté poslance novelu schválit a tím zachovat dosavadní systém poplatků. Neustále opakované tvrzení ministerstva o regulačním efektu poplatků nebylo nikdy u léků hodnověrně doloženo. Ministerstvo v této souvislosti opakovaně uvádí paralen. Za něj však vydaly zdravotní pojišťovny v roce 2007, tedy před zavedením poplatků, pouze 15 milionů korun! Na tak nepatrné částce nelze dosáhnout významnou úsporu. Ministerstvo nikdy nezveřejnilo, v kterých skupinách léků na „banální“ choroby se regulační efekt poplatků projevil. Údaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv i zdravotních pojišťoven ukazují za rok 2008 pokles nákladů u léků kardiologických, jež jistě nejsou léky na banální choroby.

V poplatcích za léky dle údajů ministerstva odevzdali pacienty v lékárnách přibližně dvě a půl miliardy korun. Dle současné legislativy tato částka nezůstala lékárnám, nýbrž snížila náklady zdravotních pojišťoven. Na druhé straně každý pacient platí i za nejlevnější lék na závažné choroby. Systém znevýhodňuje výrobce léku s nízkými cenami! Pokud zdravotnictví ke své existenci skutečně těchto 2,5 miliardy potřebuje, existují sofistikovanější způsoby, jak je získat. Jednou z nich je možnost legislativní změny, podle níž léky na „banální“ choroby nebudou ze zdravotního pojištění vůbec hrazeny. Pro skupinu odborníků by jistě nebylo obtížné takové choroby a léky vyjmenovat.

Pokud ministerstvo zájem o úspory pouze nepředstírá, musí je v prvé řadě hledat v dodržování a využívání současné legislativy a to jak v organizacích, které přímo či nepřímo řídí, tak ve vlastní činnosti. Uvedu několik příkladů. O miliardových ztrátách způsobených českému zdravotnictví nedodržením zákonem stanovené roční revize úhrad jsem psal ve svém květnovém článku. Správní orgán při provádění revize nepostupuje racionálně. Dává přednost skupinám s minimálním objemem nákladů před skupinami z hlediska úspor daleko významnějšími. Jedny a tytéž podklady Ústav opatřuje opakovaně, protože nedokáže časově koordinovat vzájemně související činnosti. Když SUKL opožděné rozhodnutí o snížení ceny či úhrady vydá, výrobce se odvolá. Odvolání dorazí na ministerstvo a tam čeká i řadu měsíců na vyřízení. Po celou dobu odvolacího procesu platí zdravotnictví za lék dosavadní vysokou cenu, která je v rozporu se zákonem!

Další příklad: VZP již od poloviny devadesátých let vystupovala v lékové oblasti velmi aktivně, sledovala ceny v zahraničí a usilovala, aby neplatila nepřiměřeně vysoké ceny. Možnost navrhovat Ústavu snížení úhrady má VZP i dle současného zákona (senátní novela tuto možnost překvapivě omezuje). Využila ji však za 18 měsíců platnosti zákona jen v několika málo desítkách případů. Předsedou správní rady VZP je první náměstek ministryně a kandidát do poslanecké sněmovny Bc. Šnajdr. Správní rada a zejména její předseda skutečně není schopen zajistit nápravu a tím zajistit úspory, které v pozici náměstka ministryně ve svých mediálních vystoupeních všemožně hledá?

Je tedy péče o roční výdaje za léky přibližně ve výši 50 miliard korun českých skutečná nebo jen předstíraná?

Jindřich Graf

Autor je ekonom, zabývá se lékovou problematikou. Od roku 1996 spolupracuje s organizacemi, které jsou v této oblasti činné (ministerstvo zdravotnictví, VZP a nyní Česká lékařská komora).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

slav napsal(a):

Zdravotní pojišťovny jsou zřejmě zdrojem příjmu politiků a tunelářů,nevím jestli vše vybrané slouží svému účelu. Když vezmu sebe považuji se asi tak za 60% vzorek populace. Jako dítě jsem absolvoval všechna povinná vyšetření a vyřízli mi krční mandle. Od 18 do 50 jsem šel k doktorovi asi tak 2x za 3 roky pro paralen nebo nějaký levný penicilín abych dlouho doma neseděl. V padesáti jsem dostal první sluchadlo dnes mám třetí, Jedno stojí cca 5000 Kč. Od 55 chodím pro tablety na vysoký tlak, jednou jsem byl 3 týdny v lázních na páteř. Jinak kromě 2 let na vojně jen do toho něco cpu. Nemám nic proti když se o tom mluví, ale je to jediná příčina že chybí, proč jsou u nás nejdražší dálnice na světě, proč se v Praze staví tolik kancelářských budov, proč je u nás stále přeouřadováno, když se neudělá celkový pořádek je nemorální pořád zvyšovat jen těm, kteří s každou kačkou počítají na přežití.
01. 07. 2009 | 08:37

Stan napsal(a):

Pane Grafe, napište mi prosím na st.blaha(at)gmail.com , měl bych zájem o publikaci Vašeho článku. Díky.
01. 07. 2009 | 09:41

Al Jouda napsal(a):

Jaképak zákony na ceny léků ? Řešením je centrální orgán pro nákup léků pro celé zdravotnictví za nejnižší ceny na trhu ! Při nákupu velkého množství dá výrobce léků přece max. slevu !To by se ale museli vyřadit různí zprostředkovatelé, kteří si asi dobře mastí kapsu penězi chudáků pacientů.
01. 07. 2009 | 09:45

Graf napsal(a):

Pane Bláho, ozval jsem se Vám mailem
01. 07. 2009 | 11:01

ttt napsal(a):

Al Jouda je teda Jouda,
centralni urad na nakup leku????
Vite jak dopadli vsechny centralni urady na nejake nakupy??? Plne korupce, nepruzne, strasne drahe. Pulka leku na sklade zbytecne, druha pulka nedostatkova.
01. 07. 2009 | 13:00

Jedla napsal(a):

Krátká diskuse. Přesně podle Murphyho zákonů. Nejvíc se diskutuje o výběru chlebíčků k občerstvení dozorčí rady. Miliony jsou mimo naše schopnosti, na to máme "odborníky" s Bc. titulem.
(Ale nebojte se, Šnajdr si to doplní, Gross už je taky advokátem)
01. 07. 2009 | 14:41

wiki napsal(a):

ttt: Centrálně řízená distribuce (a samozřejmě i centrálně řízený nákup) léků funguje např. ve Švédsku.

Jedla: Ne každý je na vzdělávání "bedna". Takový Marek Benda se o aspoň nějaký titul pokouší (s přestávkami) už víc než 20 let, a ani doba VŠ studia zdejšího přispěvatele E. Kožušníka nebude výrazně kratší ...
01. 07. 2009 | 16:53

sae napsal(a):

ttt:centralně řízený nákup léků, ale samozřejmě dle požadavků lékáren a nemocnic musí s ohledem na množstevní slevy přinést mnohem větší úspory než všechna ostatní opatření. Samomozřejmě by ale postihla řadu lidí a firem, které se dnes tímto velmi dobře živí a tak to nikdy Snajdr nenavrhne. On z tohoto prostředí sám na min. přišel.
01. 07. 2009 | 23:29

jordan shoes napsal(a):

03. 07. 2009 | 04:50

Ed Hardy napsal(a):

Jedny a tytéž podklady Ústav opatřuje opakovaně, protože nedokáže časově koordinovat vzájemně související činnosti.
11. 08. 2009 | 03:14

Jordan Shoes napsal(a):

To je ten problém. Peníze utíkají úplně jinak. Měli by dostat dobře zaplaeno a nemuseli se takto nechat uplácet. Ve srovnání s politiky je to menší lumpárna, přestože to neuznávám, je to morálnější, než když letí Topolánek z Itálie na předvolební kampaň zpět domů, vždyť strany dostávají příspěvky od státu, to je ode všech nás!
11. 08. 2009 | 03:18

UGG Boots napsal(a):

Poslední masáž je tvrzení, že vojáci byli školeni aby stříleli na cíl, než si ověřili o koho jde.
11. 08. 2009 | 03:19

designer wedding gowns napsal(a):

A není to jen zálžitsot odešlého bolševiaka. Stačí se podívat na zdejší diskuse.
Tam je nejdůležitější to, kdo píše.Bez zkoumání toho,co píše
18. 08. 2009 | 05:18

louis vuitton napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 20:38

luis vuitton napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 08. 2009 | 19:48

puma shoes napsal(a):

It seems <a title="Puma Future Cat" href="http://www.goodpuma.com/men..."><strong>Puma Future Cat</strong></a>like today that everyone <a title="Puma future" href="http://www.goodpuma.com/men..."><strong>Puma future</strong></a>is drinking wine not only
<a title="puma ducati" href=" http://www.goodpuma.com/men..."><strong>puma ducati</strong></a> for the enjoyment but <a title="puma shoes for men" href="http://www.goodpuma.com/men..."><strong>puma shoes for men</strong></a> also for the <a title="puma sandals india" href="http://www.goodpuma.com/pum..."><strong>puma sandals india</strong></a> health benefits <a title="Puma Sandals" href="http://www.goodpuma.com/pum..."><strong>Puma Sandals</strong></a>.
26. 07. 2010 | 08:40

supra shoes napsal(a):

26. 07. 2010 | 09:40

Danila18Fedotov napsal(a):

<a href="http://vipavto.com.ua/">Аренда автомобилей</a> . Аренда авто
10. 12. 2010 | 08:15

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
03. 06. 2011 | 15:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy