Má mít Stanislav Komárek volební právo?

26. 05. 2010 | 21:08
Přečteno 27074 krát
Filozof a biolog Stanislav Komárek ve svém blogu na Aktuálně tvrdí, že všeobecné volební právo vede společnost na cestu katastrofálního zadlužení. Většina voličů je podle něj málo majetná, málo informovaná a nevyzná se v otázkách řízení státu. Volí proto ty strany, které vyššími sociálními výdaji zemi zadlužují.

Komárkův kratičký text považuji za naprosto skandální. Vadí mi na něm naprostá myšlenková ledabylost, nepoučenost o věcech, o nichž filozofuje, řada věcných nepravd a zoufalá neserióznost argumentace.

Stanislav Komárek staví svůj text na příměru z oblasti vývojové biologie. Vypráví o druhu jelena, jemuž paroží narostlo postupem času do takové šíře, že ho to znevýhodňovalo v boji o přežití a on vyhynul. Tvrdí, že stejný princip funguje také v lidské společnosti, a uvádí dvě ilustrace. V aztécké kultuře natolik zbytněl kult smrti a násilí, až ji nakonec rozvrátili španělští dobyvatelé. Francouzští králové zase tak dlouho ponechávali šlechtě její privilegia, až z toho byla revoluce. A do třetice to nešťastné všeobecné hlasovací právo. Zpočátku bylo pokrokem, dnes nás však stále více zadlužuje.

Ve všech případech nám chce autor sdělit naprostou banalitu – když je něčeho moc, je toho příliš.

Už Komárkovy exkursy do historie nejsou nejšťastnější .Ze zjednodušené logiky, kterou nabízí, vyplývá, že Španělé by snad Aztéckou říši nepokořili a nevyplenili, pokud by nebyla tak posedlá smrtí a násilím. Jeho poznámka k příčinám francouzské revoluce připomíná karikaturu úvah Alexise de Tocquevilla, postrádá však právě Tocquevillovu hloubku. Nedozvíme se z ní, proč někde došlo ke smetení absolutismu buržoazií (která se záhy úzce propojila se šlechtou), zatímco jinde se modernita prosazovala jinými způsoby.

Pokus použít stejný model výkladu na případ všeobecného volebního práva je pak už úplně scestný. S naprosto stejnou logikou by bylo přece možno tvrdit, že banky a finanční kapitál byly původně docela užitečnými nástroji ekonomického života, postupně však jejich „paroží zmohutnělo“ natolik, že jedině rázné omezení, či lépe naprosté zrušení jejich vlivu na ekonomiku zabrání celoplanetární měnové reformě a krachu finančního systému.

Už zde by mohl Stanislav Komárek pochopit, že evoluční past, kterou prezentuje jako nástroj analýzy zcela exaktní a čistě nehodnotící, lze velice dobře použít ke zdůvodnění jakékoliv politické pozice. Dokonce i té, která se jemu osobně vůbec nehodí do krámu.

Tolik k argumentační zdatnosti biologa a filozofa. Nyní k věcné stránce jeho textu.

Stanislav Komárek tvrdí, že finanční krach hrozí státům proto, že jsou příliš sociálně štědré až rozhazovačné. Od přírodovědce bych očekával přece jen trochu více analytických schopností. Jak vysvětlí, že mezi nejzadluženějšími zeměmi světa dominují Spojené státy, tedy země, které v průběhu posledních třiceti let odbourala téměř všechny náběhy k sociálnímu státu. Jak vysvětlí, že krach hrozí dnes Řecku, snad Španělsku a Itálii, prý i Velké Británii. Jedná se o země s nejnižší mírou sociálního zabezpečení v bývalé západní Evropě. Naopak o zemích, které dávají na sociální účely nejvyšší podíl hrubého domácího produktu (Skandinávie, Francie, Německo), nikdo jako o adeptech na urychlený bankrot neuvažuje.

Ví vůbec Stanislav Komárek něco o tom, jaký je podíl dávek v nezaměstnanosti, sociálních dávek pro nízkopříjmové kategorie, dávek na sociální bydlení a dalších „dávek pro chudé“ na výdajích státního rozpočtu České republiky? Pokud by věděl, jak by mohl tvrdit, že nás zadlužují chudí?

Ví Stanislav Komárek, že v průměru nejchudší sociální skupinou u nás jsou matky samoživitelky a že nejčastějšími neúspěšnými žadateli o práci jsou v době mimo krizi ženy po mateřské dovolené? Souvisí dnešní hospodářská krize nějak s jejich volebním právem? Sledoval Komárek vývoj státního dluhu České republiky v delší časové řadě? Pokud ano, proč nesdělí, co tam zjistí každý, kdo umí do pěti napočítat? Nejstrměji narostl státní dluh za poslední vlády pravice. Tedy za Kalouska a Topolánka, nikoliv za Paroubka. To jsou fakta, která lze vyčíst z mezinárodních ročenek.

Stanislav Komárek bez jakéhokoliv důkazu tvrdí, že „většina voličů je málo majetná, málo vzdělaná a v problematice vedení státu málo orientovaná“. Proto prý ve volbách vítězí rozhazovační populisté. U evolučně uvažujícího filozofa bych očekával, že si položí otázku, proč tyto skupiny přetrvávají, či se dokonce rozrůstají (pokud je pravda, že se rozrůstají – Komárek to nedokládá) v situaci, kdy ekonomicky vyspělé země jako celek bohatnou, vzdělání se rozšiřuje a informovanost by měla vzrůstat. Stanislavu Komárkovi nic z toho nevrtá hlavou, spokojuje se papouškováním otřepaných klišé, jež mají tolik rádi ti, které spojuje odpor k přemýšlení. Proč to dělá?
Abychom Komárkovi nekřivdili.. On přímo nenavrhuje chudým volební právo odebrat. Pouze zbaběle a alibisticky nadhazuje, že pokud ho mít budou, povede to k ekonomické katastrofě.

Závěrem několik poznámek k úrovni toho, co Stanislav Komárek předvedl.

Každý nemůže operovat, či řídit auto, míní filozof. Proč by tedy měl mít každý právo volit? Komárek se tváří, že vůbec nechápe, čím se volební právo liší od práva operovat nemocného. Volební právo přece umožňuje každému hájit jeho osobní zájem. Pokud bychom části občanů toto právo upřeli, uděláme z nich druhořadé lidi, méněcenné bytosti. To, že každý, kdo by měl chuť, nemůže operovat, z nikoho méněcennou bytost nečiní. Opravdu to Stanislav Komárek nechápe?

Jakékoliv svázání volebního práva s příjmovými poměry by vedlo k jedinému: Podnikatelská sféra by moha rozhodovat o základních občanských právech jednoduše regulací příjmů zaměstnanců. Dovede si Stanislav Komárek představit, kam by to zavedlo „demokracii“?

A jiná perla. Stanislav Komárek uznává, že v minulosti existovali arogantní fabrikanti, „z nichž někteří na osud lidu zcela kašlali“. Říká, že absence těchto lidí dnes není žádná škoda. Proč si vlastně myslí, že arogantní fabrikanti vymřeli? Nenapadlo ho nikdy, že možná přece jenom existují, ale nemohou své arogantnosti popustit uzdu právě proto, že volební právo mají i ti, na které by tak rádi kašlali?

A další z řady propagandistických perel Stanislava Komárka: „Už při současném daňovém zatížení je podnikání činností, která ze dne na den hořkne“. Jak toto kategorické tvrzení pan filozof asi myslel? Ví něco o velkých nadnárodních firmách, které čerpají daňové prázdniny, takže jim určitě nemá co zhořknout? Ví něco o reálném daňovém zatížení právnických osob v České republice v poměru k zemím západně od našich hranic? Ví něco o přesunech daňové zátěže z velkých firem k zaměstnancům a od nejvyšších příjmových kategorií ke středním vrstvám? Zde narážíme na opravdu hořké dilema. Buď o tom všem ví, ale mlčí, anebo o tom neví vůbec nic, a mluví. Nic horšího než takové dilema skutečného filozofa potkat nemůže.

Právě Stanislav Komárek by měl mít eminentní zájem na tom, by se nezačalo vážněji diskutovat o oprávněnosti volebního práva pro ty, kteří, jak sám uvádí, „jsou v problematice vedení státu málo orientovaní“. Co kdyby mu na základě evidentních nesmyslů, jimiž naplnil svůj blog až po okraj, ještě nakonec odmítli vydat voličský průkaz?

Jan Keller, sociolog

Zvěřejněno se souhlasem autora i serveru www.outsidermedia.cz, kde text vyšel.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stále rebel napsal(a):

„Řekové to pochopili - Liberálové slouží falešným bohům.“

„Pravicová vláda Kostase Karamanlise, který byl předchůdcem současné vlády Geórgia Papandreoua, udělala to, co Republikáni pod Georgem W. Bushem. Rabovali peníze daňových poplatníků, aby obohatila své korporátní pány a přivedla zemi k úpadku. Ukradli stovky milionů dolarů z jednotlivých důchodových účtů pomalu vytvářených v průběhu let pro občany, kteří byli poctiví a pracovití. Používali masovou propagandu, aby se obyvatelstvo obávalo teroristů a vzdávalo občanských svobod, včetně habeas corpus. A zatímco Bush a Karamanlis, spolu s třídou korporátních zločinců, která je naváděla, žijí v nevídaném luxusu, obyčejní pracující muži a ženy prý musejí vydržet ještě více bolesti a utrpení, aby se věci změnily. Je to feudální znásilnění. A musí existovat bod, kdy si i americká veřejnost - která stále věří pohádce, že osobní síla vůle a pozitivní myšlení vede k úspěchu - konečně uvědomí, o co jde.“
http://www.blisty.cz/2010/5...
26. 05. 2010 | 21:21

Ládik napsal(a):

Já bych navrhoval kupování volebního práva. 1 hlas za 20 tisíc Kč.
26. 05. 2010 | 21:25

JenTak napsal(a):

Možná má pan Komárek pravdu, a kdyby volilo jen horních 10 tisíc, zadlužení by bylo minimální, či žádné.
Bude výročí státního bankrotu Rakousko-Uherska. Kdybychom si měli vzít z něj poučení, vyplynulo by, že volební právo bohatých vede zemi k bankrotu. Mnozí budou polemizovat, ale fakta hovoří sama za sebe. S tím člověk, natož pravicový diskutér nic neudělá.
26. 05. 2010 | 21:46

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jak málo znám američany, na rozdíl od jiných zde, tak pevně věřím, že okamžitě hned jak obyvatelé usa přečtou si britské listy, tak sofort náležitě vyměknou...
Jinak drahý autore, máte pocit, že jsou to jediné nesmysly, které se zde místopřísežně nacházejí...
Veselé krizování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
26. 05. 2010 | 21:52

Honza napsal(a):

Gatuluji kolegovi Komarkovi k zásahu. Kdo se nikdy nepohádal s Janem Kellerem, jako by ani nežil. Ještě zbývá Bělohradský, a máte splněno.
P.S. Tihle levicoví myslitelé jsou naprosto přesvědčeni, že právo na intelektuální provokace mají jenom oni. Jakmile to zkusí člověk, který nepatří do jejich klubu, jsou z toho celí nepříčetní....
26. 05. 2010 | 21:55

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden text, který vykazoval znaky reklamního sdělení. Publikování takových diskusních příspěvků je v rozporu se zdejšími pravidly.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
26. 05. 2010 | 22:02

PatientO.T. napsal(a):

Na jedné straně filosof, na straně druhé agitátor vracející se do rodného lůna ( http://www.google.cz/search...
http://www.google.cz/search... ).

Bez komentáře...
26. 05. 2010 | 22:03

stanley napsal(a):

k příspěvku p.komárka snad jen tolik, že je smutné,jaké totalitární sklony má česká elita po dvaceti letech snah o vybudování právního státu.tedy doufám, že jeho názor není většinový,protože pak bych se bál o budoucnost demokracie v téhle zemi.
26. 05. 2010 | 22:10

Čochtan napsal(a):

"..Ví vůbec Stanislav Komárek něco o tom, jaký je podíl dávek v nezaměstnanosti, sociálních dávek pro nízkopříjmové kategorie, dávek na sociální bydlení a dalších „dávek pro chudé“ na výdajích státního rozpočtu České republiky? ."

A víte to vy, pane Kellere ? Pokud ano, sem s těmi čísly !!!
Vývoj státního dluhu České republiky v delší časové řadě:
http://polanecky.blog.idnes...
26. 05. 2010 | 22:14

Fialenka napsal(a):

Po semetové revoluci se lidi ježili na protidemokratický názor, dnes jsou zapovězené myšlenky levicové. O dobru a lásce se radši nemluví vůbec.
26. 05. 2010 | 22:15

Tencokida Hnuj napsal(a):

pan Keller alias Čtenářův blog
Vítejte. Proč však pod hlavičkou toho či onoho ?
Pane, ..... prostě vítejte.
26. 05. 2010 | 22:23

Pocestny napsal(a):

Kvalitní bolševický lejnomet!
Konečně na Aktuálně sám Guru všech socialistických lhářů, lehkoživek a brněnských flákačů s plnou hubou sociálna pro každého....

Další mluvka chudejch, kterej by se lépe mohl kutálet než chodí, jak je pěkně vypasenej a propivenej.

Stanislav Komárek se dopustil přírodovědeckého pohledu, kterému - kromě poněkud schematické zkratky nejde moc vyčítat, ale zde pan profesor věd pivních a zasouložilý zakládající člen Moravského státního souboru žízní a canců má přece nastudováno vše, kde ještě nebyl, tam odtud má klíče.

Tak "smete" konkurenta souborem diskoherentních štěků a blábolů, které možná zaberou v Karpatech, ale odsud z Povltaví působí jako ožralé žvásty plukovního politruka z Druhého Mongolského frontu.

Semkni panty, zavři pec, pauzáku, za tyhle výměšky bys tu leda chytil v Utheru jednu půlitrem. ale profsůru ti za to dají jenom v zakomplexovanejch Pissárkách.

Napíšu Kočkovi, esli by vás neinštaloval s Goldflamem a Rychlíkem místo horský dráhy.

Nebo zavolám radši Bobkovi, jestli by nechtěl nastavit expozici inteligentních lidoopů o tři kotce, to abychom názorně viděli, že:
1. Člověk pochází z opice
2. Na Prahu to z Olduvaje bral evidentně přes Vídeň, patrně po ferdinandce..-)

Stanislav Komárek je slušný člověk.
Tys Kellnere jen měchuřina komplexů a rudého hnisu.

Další Leninek, kterej si za erární apanáž prznitele dětí konštruuje tu svou Weltrevolucion.
Drban kterému nic neříká pane, tak aspoň reguluje druhé.
Další perverzák, který spoléhá na tlupy užitečných blbů.
Další lojem zarostlej pupek tohoto světa...

...a se vším tím vidláctvím, provinciálním komplexem a folklorním slovníkem, jak má bejt....

P.S. Jo, v Brně mají chronickej problém se svobodnými matkami - cca třičtvrtě roku po konci veletržní sezony a každej rok.

A Kellner je chodícím důkazem toho, žýe když se Moravák nepovede, stojí to za to.

Jak tohle mohlo vyrůst v kraji, kde bolševik nevybil a ne(zkolcho)zničil selský živel, kde žije spousta bohabojných a pracovitých lidí, kterým tihle pivní bolševici z Brna a divocí Chacharstánci dokonale kazí pověst????
26. 05. 2010 | 22:30

Tencokida Hnuj napsal(a):

Čochtan
Pane, struktura toho dluhu. A nikdo(ani pan Keller) netvrdí, že sociální systém není zneužíván. Stejně jako je zneužíván "asociální systém při distribuci veřejných peněz metodami sofistikovanějšími, než je primitivní rozdávání masám, tedy rozdáváním predestinovaným jedincům", což je ve svém důsledku minimálně stejně fatální, co se tedy týče dopadu na veřejné finnance".

Nu a jsme u jádra pudla. Tedy stále u té líné, nevychované a úplatné byrokracie.

Hádat se, pane Čochtan o to, zda byl větší grázl Hitler či Stalin, vede k jedinému výsledku. Tedy , že ti anonymní Hitlerové a Stalinové budou dnes a denně okrádat jak Kellera, tak Čochtana, o Tencokidovi ani nemluvě.

Co s tím? Thats the question.
26. 05. 2010 | 22:32

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, úúrva pocestnej,dobrý, moc dobrý, tak bych to nikdy neřek, ale už to bylo třeba, na plný krk...
Veselé krizování...
http://ateo.cz/f/images/z/z...
26. 05. 2010 | 22:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

pan Keller alias Čtenářův blog
O pocestnicismu lze se více dověděti na blogu VV (veronika vendlová).. Tencokida 26.05.2010 16:04:29
26. 05. 2010 | 22:38

otokar napsal(a):

Nemá.
Nemá ho mít nikdo, pak to takhle dopadá.Miliony v řiti a bordel jak v tanku.
26. 05. 2010 | 22:43

Míval napsal(a):

On to od Komárka bude možná jen takový pokusný balónek. Pokud vývoj společnosti bude pokračovat tak, jak prof.Keller uvádí ve svých přednáškách či esejích, bude takových rozumbradů přibývat. A možná k něčemu takovému dojde. Ona v současnosti opravdu mizí schopnost těch dole či uprostřed efektivně se bránit postupnému a pozvolnému oklešťování demokratických práv. Diskrétní elity nejsou žádní hlupáci.
26. 05. 2010 | 22:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
Nějaký fórek na Topolánka, Řebíčka, Soudka, Stehlíka, Moravu, Langera, Béma, Mádla sr., Řápkovou, Janáčkovou, Kalouska, Kvapila, Koženého, Kočárníka, Klause, Dybu, Dlouhého... by neměli ?

Já jen, že NEUSTÁLE AGITUJETE tedy... hmm... jak jen to..ale, no tak..OPAKUJETE ?
26. 05. 2010 | 22:46

Míval napsal(a):

Pocestný: Nepoprskal či nepozvracel jste si klávesnici a monitor? Vezměte si jeden či dva memprobamaty, a ono Vás to přejde.
26. 05. 2010 | 22:51

PatientO.T. napsal(a):

2 wbgarden:

Zkuste něco najít, zejména fórky na Soudka, Kočárníka, Dybu, Dlouhého, Prof. PhDr. Jana Kellera, CSc., sociologa a další komunisty by přišly vhod...
;-)
26. 05. 2010 | 22:56

PatientO.T. napsal(a):

2 Pocestny:
Dobrá práce. Zcela vám rozumím. Kellerovo "pojednání" o pravicových voličích považuji za jednu z největších sprosťáren, kterou nám prominenti normalisace v poslední době předložili...
26. 05. 2010 | 22:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Patient O.T.
Komunisté ? Hmm. Myslel jsem , že to jsou OTCOVÉ ZAKLADATELÉ/Dyba, Klaus, Kočárník, Ježek, Soudek, Čalfa, Dlouhý etc. /toho či onoho.

Nu, musím se ještě mooooc, moooc učit.
Zdá se , že pocestninismus a noshledismus by mohly býti těmi správnými metodami, jak dosíci stavu blaženosti, takto sebezbožnění v nazírání na to či ono.

Nuda. Howgh.
26. 05. 2010 | 23:05

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý Hnuji, už jsme si to myslím několkrá řekli, nejsem uhrovitý hledač ideálů a o veškerých politicích si samozřejmě nedělám iluze, ale když má někdo furt plnou pusinku chudoby a solidarity a přitom myslí jenom na své panděro a moc, tak jak se říká v kraji, už přestávají i exkrementy páchnout.
Jinak fórky nechám na vás neb jak je jistě všeobecně známo minimálně dvatisíce let, lotři bývají jak po levici tak po pravici. Elementary dr watson ?
Veselé krizování...
http://ateo.cz/f/images/s/S...
26. 05. 2010 | 23:09

PatientO.T. napsal(a):

2 TH:
Otcové zakladatelé? To řekl kdo?
Pro mne to JSOU komunisté. (Snad vyjma Klause, tomu to členství nikdo nedokázal. Ale do party patří).
26. 05. 2010 | 23:20

Hudryper napsal(a):

Pane Stejskale,

fakt,že Vám na serveru zřejmě nevadí páchnoucí lejno s nickem pocestný mne už skoro před dvěma roky přiměl,že jsem nejen přestal
přispívat,ale jak dobří blogeři ubývali,i číst.Obávám se,že tento můj pohled na diskuze v aktualne není ojedinělý.Konečně je to znát na většině neustále se opakujících sprostotách a nadávek každému,kdo má humanistický názor ať už v diskuzi nebo blogu.Tak zase na nějakou dobu sbohem!
26. 05. 2010 | 23:26

vlk napsal(a):

heleme se vandrák alis Velká huba je dneska při chuti!
Jak si podal kellera§ a jaké má nezvratné argumenty Kellerovy diskusní neudržitelnosti:
1 je z Moravy
2 je vypasenej
3 dovoluje si říkat si vysokoškolský učitel , aniž by učil někd e v Práglu! třeba va Vysoké škole ekonomické a správní nebo jak se jmenuje ta novodobá vokovická Sorbonna , kd e studují mladí krásní , štíhlí a úspěšní z Prágliu, včetně Miss World : Samozřejmě vzhledme ke svému nespornému nadání - v silně zkrácených termínech..
Jo kdyby keller čistě náhodou proesůroval tam.. no tak to by byla jiná.

A co si to dovoluje ten poloop - napsat něco na server pak chodí vandrovat sama Velká huba???!!!!A osobně?
A komu všemu může zavolat a co tomu všemu může poručit či doporučit!!!

Což takhle zkusit Velká hubo na pár dní klecové lůžko a sedativa?
Udělalo by i to moc dobře.
A jistě - ví že komárek , s e svým výběrovým hlasovacím právem má pravdu. On to ví, protože je to nejspíš nějakej levoboček nějakýho okorunkovanýho poklopce co překotil nějakou zoufalou děvečku v maštali. No tenkrát veletrhy ještě nebyly....
Samozřejmě , ež s e cítí být také , nikoli tou děvečkou , ale tím okorunkovaným poklopcem. Má totiž dokonale jeho mentalitu i moresy.

Parient

copak je na Kellerově pojednání o pravicových oličích normalisačního a copak tam neodpovídá skutečnosti. Fakta bych prosil. Chci s e od vás něčemu přiučit.
26. 05. 2010 | 23:28

Pavel napsal(a):

Panu Prof. Kellerovi zcela schazi smysl pro humor a nadsazku, coz vyjevil ve svem textu. Myslim, ze o sobe svym textem vyjevil vice nez by mu bylo mile. A to mi byl predtim docela sympaticky.
P.S. kazdy kdo nevaha u sveho jmena uvest vsechny sve tituly pred jmenem i za jmenem je mi vzdycky podezrely (mimochodem Prof. Komarek ma obdobne tituly take, ale nepovazuje za nutne se jimi pysnit)
26. 05. 2010 | 23:32

vlk napsal(a):

Muftík

nemíním se sněkým jako jste vy párat. nicméně , že zrovna vy si stěžujete na moresy vandráka.. no tak to je tedy síla.

Pocestný není nic jiného , než váš rodný jednovaječný bratříček orinoko. Jen s poněkud košatejším slovníkem a daleko větší metaforou.
Sprostý, nechutný a pomatený je úplně stejně. Jen jeho politická deviace je jiná.
Al e podobně by posílal do lágrů a na Solovky do převýchovy a ke katovu špalku , jako váš pobratim. jen kritéria by byla jiná.
Od vás to opravdu sedí!

Vraťte a s edo s vé oblíbené stoky a hlídejte tam , tak jak činíte usilovně názorovou čistotu a jednotu. A Aktuálně nechte jeho osudu. To si takové jako vy opravdu nezaslouží.
A pokdu možno už nikd y nepoužívejte slovní spojení humanistický názor. vy totiž vůbec netušíte, co to nějaký humanismus je.
26. 05. 2010 | 23:35

Frante napsal(a):

Keller

Píšete:
"A jiná perla. Stanislav Komárek uznává, že v minulosti existovali arogantní fabrikanti, „z nichž někteří na osud lidu zcela kašlali“. Říká, že absence těchto lidí dnes není žádná škoda. Proč si vlastně myslí, že arogantní fabrikanti vymřeli? Nenapadlo ho nikdy, že možná přece jenom existují, ale nemohou své arogantnosti popustit uzdu právě proto, že volební právo mají i ti, na které by tak rádi kašlali?"
On to píše právě proto aby tím dokumentoval pozitivní význam demokracie (podobně jako parůžky jelena na stepi měly původně svůj význam, i ty parohy později fungovaly v boji o samice). Myslím že jste nepochopil ústřední komárkovu myšlenku. S Komárkem nejsem za jedno v tom že nesplnitelné volební sliby, které jsou asi nutným projevem demokracie musí nutně vést ke státnímu zadlužení (všeobecné zadlužení je myslím pouze výstřelek současné doby). Zamyslete se ale například nad tím, co si myslet o úspěšnosti demokracie, když se demokratickou cestou dostal k moci fašizmus v Německu a komunizmus u nás? Inteligence varovala, ale "obyčejní lidé" měli jiný názor …
26. 05. 2010 | 23:41

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:
Myslím, pane, že zrovna my dva si nemáme co vysvětlovat. Možná se zeptáte proč. Tedy jen v rychlosti:
Že jste mne v minulosti omylem nařknul ze sympatií k SS bych vám prominul. To, že jste nebyl schopen se za svou urážku pramenící z vaší dysgrafie omluvit, přisuzuji nedostatku vašeho charakteru a jsem schopen se přes něj překlenout, nikoli ovšem zapomenout.
O diskusi s vámi přesto nemám zájem. Vy totiž nediskutujete se mnou, ale s obrazem, který jste si o mne utvořil. A polemizujete se slovy, která jsem neřekl. Ano, napsal jsem, že Keller je pro mne normalisační prominent. Napsal jsem, že zplodil sprosťárnu. Nenapsal jsem ovšem, že jeho pojednání o pravicových voličích je normalisační. Je pouze sprosté, nic víc. Označuje totiž "pravicové voliče" (tedy podle Kellera zřejmě ty, co nevolí ČSSD nebo KSČ/M/) za v lepším případě pomýlené, v horším za blbé. To je tak, když někdo vztahuje vlastní materialismus na celý svět.

Ušetřete si, vlku, další traktát i obvyklé urážky, jakož i vítězoslavná slova, kterak jste mi to natřel, já se s vámi hádat nebudu, opravdu mi za to nestojíte.
26. 05. 2010 | 23:48

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:
...dyslexie...
26. 05. 2010 | 23:50

Kutil.bloguje.cz napsal(a):

Zavolá mi do redakce paní a ptá se, kam má poslat tajenku křížovky, kterou právě vyluštila. Povídám jí: "Máte před sebou stránku s křížovkou? Ano? Podívejte se nahoru, je tam adresa?" "Je, aha... Vyluštění posílejte na adresu... Ano, aha... Tak vám děkuju."

Můžu si o té paní myslet, že je hloupá? Opravdu si zaslouží mít volební právo? Když se neumí orientovat v tak jednoduché věci, jak asi bude volit?

Ano, má mít volební právo. Děsí mě, kolik se vždycky před volbami vyrojí lidí, kteří se cítí být lidmi vyšší kategorie, kteří vědí, co je jediné správné a kteří by nechali ve volbách hlasovat jen ty se stejným názorem, jako mají oni... A myslí si to jenom proto, že umějí najít adresu, kam poslat tajenku.
26. 05. 2010 | 23:52

im napsal(a):

Mmmm,

pane Pocestný, pan Keller není Brňák, ale Šlonzák z Frydku.

Docela by mě zajímala odpově´d pana Komárka na jeho příspěvek. Mohla by to být docela jiskrná polemika v téhle předvolební době. Oba pánové vynikají bystrými postřehy, třeba bychom se něčemu přiučili? Já tedy určitě.
Francouzský esprit páně Kellerův versus rakouský šarm páně Komárkův - Sorbonna versus Uni Wien - to by nebylo marné.
26. 05. 2010 | 23:53

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, mluvil tady někdo o espritu a šarmu ? Kruciž, toho by si mohl už někdo z vyšší či nižší kategorie jiskrně všimnouti taky a podle toho volit či nevolit spíš ? Já jsem teda pro.
Líž pravda.
Veselé krizování...
http://i2.korzik.net/2009-1...
27. 05. 2010 | 00:12

Vilém napsal(a):

Komárkovy úvahy o volebním právu jen dokladují, že části pravicově smýšlejících lidí se zmocnila dějinotvorná hysterie, která jim brání respektovat demokratický rámec politických procesů. Ve skutečnosti ale bohužel volební právo není zárukou prakticky ničeho, když se rozpadá zájmové společenství občanů a kritické myšlení vymizelo. To ukazuje vývoj uplynulých dvaceti let, kdy si většina lidí u nás i v Evropě s použitím svého volebního práva likvidovala vlastní budoucnost, kvůli krátkozrakému uspokojení z postihu jiných skupin netečně přihlížela patologickému hromadění moci a privilegií elity. Pocestný je klasickým exemplářem nesvéprávného maniaka tohoto druhu, ale většina lidí v české společnosti se vyznačuje podobnými rysy nízkého uspokojení z toho, že reformátoři si prozatím vybrali jiné oběti, a nedochází jim, že až budou na řadě sami, všichni budou opět tleskat.
Odstranění volebního práva nehrozí, naopak volby jsou potřebné jako způsob, jak shodit odpovědnost za poměry na občany, jako kdyby dnešní hlavní "levicové" strany typu ČSSD snad představovaly nějakou alternativu k pravici v jiných než okrajových otázkách.
27. 05. 2010 | 00:14

vlk napsal(a):

Patient
neí nad dokonalé zargumentování! Klasika.
slušně jsme s eoptal a co přišlo jako odpověď? machrování neukojené guvernantky.
O tom co je a není pro vás sprosté nejlépe svědčí vaše replika na Pocestného duševní průjem.

A pokud napíšete že ..největších sprosťáren, kterou nám prominenti normalisace ..
mám právo se domnívat, že prominent normalisac e může předložit jen normalisační sprosťárnu. Chtěl jsme vědět v čem spočívá. Chtěl jsme s e něco od vás přiučit...
Místo a rgumentů - výpad na toho , kdo s e ptá. Bezva.

Můj charakter nechcte laskavě mně, bude dobře , dkyž se , vzhledem k tomu, co jste napsal, budete starat o ten svůj. Budete s tím mít plno práce. Já totiž , na rozdíl od vás, nepotřebuji na nikoho nic hledat ani k tomu nevyzývám jiné . Viz.
PatientO.T. napsal(a):
2 wbgarden:

Zkuste něco najít, zejména fórky na Soudka, Kočárníka, Dybu, Dlouhého, Prof. PhDr. Jana Kellera, CSc., sociologa
27. 05. 2010 | 00:23

poste.restante napsal(a):

Všem diskutujícím doporučuji si nejdřív přečíst blog Stanislava Komárka, až potom se vyjadřovat k odpovědi Jana Kellera.
http://blog.aktualne.centru...

Fakticky "zbožňuju" všechny ty, kteří mají za naprosto jasné a samozřejmé, že "MY jsme lepší než ONI".

Ale ještě horší jsou ti, kteří těmto darebákům tleskají.

(Nechci použít výraz, který by byl případnější, ale neodpovídal by kodexu diskutéra.)

Idiotů či ničemů hlásajících skrytě či otevřeně fašistické myšlenky se vždycky najde dost.
Ale bez podpory těch, kdo jim tleská anebo je rovnou platí, by nebyli ničím. Za fašismus v tomto smyslu považuji libovolnou ideologii, která hlásá nadřazenost jedné skupiny. Zda jsou v jejím základu ideje pravicové, či levicové není v tomto smyslu pro mne důležité.

Díky za každého člověka, který dokáže podobné tendence v myšlení rozpoznat a pojmenovat, bez ohledu na to, zda je smýšlení levicového, či pravicového.

Slušnost a spravedlnost je totiž jen jedna. A není ani pravicová, ani levicová.
Proto díky Janu Kellerovi.
Jen pár poznámek k názorům páně Komárka:
Všeobecné volební právo, potažmo volební právo neplátců daní vede k zadlužování státu. Sice je to totální pitomost pro znalce základů matematické logiky, ale budiž.

Odkud mám ale brát jistotu, že volební právo těch, kteří platit mohou (chtějí) k zadlužování nepovede?
Jsou rozumnější, nechtějí si nahrabat, neschválí si menší daně a tím pádem nepřivedou financování a fungování služeb státu ke kolapsu?
Směšné.

Váha hlasu podle peněz?
Taky dobrý.
Takže oni bohatí stát neokrádají, nepředražují ceny svých dodávek, neparazitují na systému,...
Jsou to samí slušňáci, kteří by nikdy neudělali nic proti SVÉMU státu a nezdrhli by na Seyschely.
A já hlupák to hned nepochopil.
Ještě že tu mám tolik chytřejších diskutujících, kteří mi to dokáží zdůvodnit.

A co takhle stát rovnou zprivatizovat?
27. 05. 2010 | 00:55

Frante napsal(a):

Vilém
poste.restante
a další ...

"Ve skutečnosti ale bohužel volební právo není zárukou prakticky ničeho, ..."

Přesně tohle chtěl Komárek říct. Většina si podle mne Komárkův text vykládá špatně, jako že by podle něho bylo dobré omezit volební právo. On žádnou cestu neukazuje
27. 05. 2010 | 01:08

poste.restante napsal(a):

Frante:
"Ve skutečnosti ale bohužel volební právo není zárukou prakticky ničeho, ..."

Přesně tohle chtěl Komárek říct. Většina si podle mne Komárkův text vykládá špatně, jako že by podle něho bylo dobré omezit volební právo. On žádnou cestu neukazuje
Konec citace

Promiňte, ale pokud text pochopili špatné jak souhlasící, tak odporující čtenáři, pak bude nejspíš "chyba na straně vysílače".

Cituji zdroj:
Jakákoli diskuse o tom, že by právo volit mělo být nějak regulováno, je dnes zcela nemyslitelná. A ten, kdo by ji nastolil, bude ocejchován za veřejného nepřítele. Zatímco právo občana operovat, řídit auto nebo instalovat plynové potrubí nikdy nikdo neprosazoval, zavedení „voličských průkazů“ by asi vyvolalo zděšení. Přitom je toto právo - upírané jen dětem, těžkým zločincům, úplným bláznům a cizincům - značně vykotlané. A značná část občanstva z něj, frustrována, už ani nečiní potřebu.
Konec citace

Asi jsem hodně hloupý, ale já jsem vyhodnotil použití podmiňovacího způsobu jako účelové. Takové to "chci říci, ale nemohu".

Jako třeba: "Nechci riskovat obvinění z urážky na cti a proto neříkám, že starosta je gauner, i když bych to říci mohl".

Mám chuť citovat klasika:

"My nesmíme ani naznačovat..."
27. 05. 2010 | 01:23

Kanalnik napsal(a):

Pan Pocestny jako vzdy bez urazek, ponizovani a s respektem vuci bloggerovi a diskutujicim. Co k tomu dodat? Mozna alespon jeden argument k veci? Kdyz tam argument je, da se pan Pocestny i cist a dava to smysl. Skoda.
27. 05. 2010 | 02:20

tng- napsal(a):

vlk:

Co z Kellerova vyplodu neodpovida skutecnosti ? Kdo vi, vzdyt se jedna o snusku soukromych dojmu jednoho pravicakobijce, bez odkazu na sociologicka data.

Podle Kellera voli pravici hodnich 10% a nizsi vrstvy. Jak jde toto jednoduche schema dohromady napr. s touto statistikou ? http://www.stem.cz/tisk.php...

Kelleruv clanek je inkoherentni nepodlozeny blabol kvalitativne na urovni tvrzeni "levici voli jen line a blbe socky". Je smutne, ze je pan vedec za tento vytvor jeste oslavovan.
27. 05. 2010 | 03:41

Pepa Řepa napsal(a):

Tak co jsem se dozvěděl?

tng říká, že nějakej kelner říká, že pravici volí hodných deset tisíc.

Číšníci se vždycky vyznali. Pehe, Paroubek a tak.
Já nikomu hlas neberu, naopak si myslím, že hlas by měl mít i můj pes. Je chytřejší.
Druhýmu psovi bych volevní právo upřel. Je děsně línej.
27. 05. 2010 | 07:26

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon:Hodných 10%, aby mně zase nějakej drobek nenapad, že neumím číst.
Neumím. No a co?
Jinej zase neumí psát.
27. 05. 2010 | 07:29

Pepa Řepa napsal(a):

Já taky ne: ,,,aby mě....
27. 05. 2010 | 07:37

Klára napsal(a):

Účast na moci je podmínkou naprosto nutnou k účasti na nesení zodpovědnosti. Následky nedostatku účasti na moci jseou zřetelně vidět na Romech. Nikdy nemohli na moci nijak paticipovat, tak taky nikdy neponesou žádnou zodpovědnost. Toto je výsledek činnosti "proromských" organizací jako je Člověk v tísni a pod... Toto by také bylo výsledkem společnosti nastavené tak, jak napsal pan KOmárek....
27. 05. 2010 | 07:52

Tupelo napsal(a):

Jsem tu jen na skok, ale chtel bych podekovat aktualne.cz ze zde uverejnila text p. Kellera (skoda ze se ho nepodarilo ziskat jako blogera).
Z meho pohledu je jakekoliv omezovani volicskeho prava naprosto spatny krok (a prekvapujeme me, ze ho muze vuybec nekdo myslet aspon z 50% vazne) a rezignace na obcanske prava - stejne jako je jednodusi, kdyz napr. tzv. dochazi penize ve zdravotnicxtvi, zavest poplatky, jednodussi nez se podivat na korupci a zjistit kudy a jak jsou tyto finance kradeny, tak je jednodussi sebrat nekomu volicske pravo, nez se snazit obcany vzdelavat (nejen v oblasti soc. ved, ale i o tom jak nakladat se svymi financemi, atp.); mimo jine by k tomuto ucelu mela slouzit treba ct2.
27. 05. 2010 | 08:02

bolek napsal(a):

Pane profesore,
pěkně shrnuté všechny nesmysly v páně Komárkově blogu.
27. 05. 2010 | 08:24

neo napsal(a):

Tupelo:

souhlas. Omezit volební právo je naprostý nesmysl a demokrat by něco takového neměl vůbec vypustit s pusy.

Na straně druhé by měl existovat zákon o vyrovnaném rozpočtu a politici by měli nést zodpovědnost za své jednání.

Trošku mi samozřejmě vadí, že váha hlasu člověka platícího daně je stejná jako těch, které neplatí či platí méně, ale pochybuji, že by hlas dal měřit penězi.

Určitě má pan Komárek pravdu v tom, že většina lidí nemá potuchy o řízení státu a proto si taky volí své zástupce. Větší nesmysl bych viděl v tom, kdyby se o důležitých věcech (kterým 3/4 národa nerozumí) rozhodovalo v referendech.
27. 05. 2010 | 08:25

vilček napsal(a):

To Patient O.T.: K VK- zkuste klik na Agrární venkov,leden 2010
Výměna názorů mezi vzdělanými
a v rámci rozčilení slušnými sympatizanty pravolevého spektra
(vlk-patient O.T.) mají argumentační význam, výlevy Pocestného vedou spíš k otázce,od
jakého snížení IQ nebo při jakém duševním postižení by mělo být volební právo odebráno.
Byť je to divné, pro jistotu
podobnou tomu proč nejsem pro trest smrti(možnosti zneužití nebo omylu) jsem pro zachování volebního práva i u těchto "exemplářů". Komárkovy zápisky z Orientu jsou lepší.
27. 05. 2010 | 08:27

Bara napsal(a):

Nakonec jen drobná poznámka - ono není třeba volební právo omezovat. Stačí šikovné volební inženýrství. Naše dvě velké strany dobře vědí, jak chytře rozdělit volební okrsky, aby volby pro ně dobře dopadly. Jen si vzpomeňte na minulé volby...
27. 05. 2010 | 08:27

neo napsal(a):

http://home.fm.vse.cz/~xjin...
jak budete volit?
27. 05. 2010 | 08:28

StandaT napsal(a):

Ach, ta marxistická jasnozřivost!
27. 05. 2010 | 08:35

myšák napsal(a):

Pane Kellere, přeji Vám aspoň zlomek nadhledu, nadsázky a jemné ironie pana Komárka. Zkuste, prosím, aspoň zbytky nadhledu někde vyškrábat a Komárkův blog přečíst znovu, třeba budete příjemně překvapen. Já ho čtu rád a s potěšením. Na rozdíl od blogu Vašeho, který není ani tak o Komárkovi, jak spíš o Vás (doufám, že jen dočasně a pomíjivě) :-)
27. 05. 2010 | 08:42

Vico napsal(a):

Text pana Kellnera je brilantní.

Co k tomu říci - snad jen parafrázovat jedno rčení

Keller udělal z komárka vola.
27. 05. 2010 | 08:49

Mastodont napsal(a):

Text pana Kellera je stupidní, jak prokazuje současná volební kampaň, zaměřená na ty nejnižší lidské pudy.
27. 05. 2010 | 08:52

vlk napsal(a):

tng
omyl. Hluboký omyl . Keller vysvětluje, proč velká část specifikované skupiny obyvatelstva VLOÍ zcela JEDNOZNAČNĚ PROTI SVÝM přirozeným ZÁJMUM! Nic více a nic méně.

Říkáte inkoherentní blébol? Pak je jím vyjádření jakéhokoliv analytika. Včetně toho, který vám při příští návštvě nemocnic e bud e stanovovat diagnozu. Což nemyslím impertinentně. Mohu to nahradit slovy -včetně příštího opraváře vašeho auta v autoservisu, až tam přijedete s nějakou poruchou.

Amimochodem, když už odpovídáte za Patienta, moje otázka zněla co je konkrétně v Kellerově materiálu sprostého či normalizačního.

OOdpověď jste zůstal dlužen také.
27. 05. 2010 | 08:53

SuP napsal(a):

PatientO.T. -
Doktore, máte mou plnou podporu. Jak v hodnocení článku, tak v "diskusi" s vlkem.
Zdá se, že "Levá fronta Dnes" má pocit, že jí teče do bot a tak jde demokracie trochu stranou.
27. 05. 2010 | 08:53

hankacl napsal(a):

Klára:
"Účast na moci je podmínkou naprosto nutnou k účasti na nesení zodpovědnosti."
Zásadní rozdíl mezi vámi a mnou. Nevím, jak ostatní diskutující (a zajímalo by mě to), ale já to vidím přesně naopak.
Jinak asi nelze popřít, že mnozí naši současní mocní bez rozdílu barvy trička tuto podmínku nesplňují. Důsledky jsou vidět na každém kroku.
27. 05. 2010 | 09:08

Vico napsal(a):

SuP : Nepodléhejte jarním pocitům. Prší díky nevyvedenému květnu na všechny a do bot teče všem.Podle petard nepoznáte, jak to dopadne. Při čtení denního tisku a pití dvanáctky Bernarda zadarmiko chápu to slunce v duši. Kdo by se zabýval detaily třeba těmi desítkami ztracenců, kteří měli zaplnit 25.5. modrou demonstraci.

Virtuálně jich však přišlo třicet tisíc.

Virtuálně levé frontě teče do bot.

Reálně..Uvidíme!
27. 05. 2010 | 09:08

hankacl napsal(a):

A to, Kláro, přesto, že tu moc uř dlouhou dobu mají - to by se podle vás už museli chovat přímo svatě!
27. 05. 2010 | 09:10

SuP napsal(a):

Vico -
K tomu není co dodat.
Jen - Vy si opravdu myslíte, že bych byl takový zoufalec, vymetal volební mítinky a četl denní tisk? Vám nestačí ten čas, co proflákám tady? Dělám co mě baví a tak si o virtuální náladě diskutujících dělám obrázek tady. Myslíte, že je to tak mizerně vypovídající?
27. 05. 2010 | 09:25

Kessu napsal(a):

Neo:

"Na straně druhé by měl existovat zákon o vyrovnaném rozpočtu a politici by měli nést zodpovědnost za své jednání.
"

Tohle přesně je důsledek o kterém psal (včetně spousty nesmyslů, to zas jo) Komárek. Copak fakt musí být zákon, který nařizuje politikům "nebuďte úplní idioti" ? Neměl by pak být i zákon na to, že maj do práce chodit oblečený, a když maj žízeň, napít se? Vždyť to je absurdní...

Jak už jsem někde psal, ten zákon by měl být:
Volil si stranu, jejíž představitéle poslali zemi do ekonomické řiti? Přijdeš o volební právo.
Volil si stranu, jejíž představitelé se ani nepokusili realizovat volební program? Přijdeš o volební právo.
Volil si stranu, jejíž členové se chovaj jako idioti? Přijdeš o volební právo.

... za dvě volební období by bylo posekáno. Zbylých 28 voličů by se sešlo v neděli U Bezoušků a už by se nějak domluvili.
27. 05. 2010 | 09:31

Vico napsal(a):

SuP: OK. Beru na vědomí.

Z diskuze tady já osobně žádné závěry nedělám. Zde je to vpodstatě stále konstantní ovšem teď těsně před volbami, jak se říká, "o oktávu vejš."

Snažím se brzdit, abych se tu zbytečně nerozhádal do krve s těmi, se kterými se, "až budeme za jezem", rád občas prohodil slovo.
27. 05. 2010 | 09:53

SuP napsal(a):

Vico -
Budu se těšit.
27. 05. 2010 | 10:02

Lex napsal(a):

Vico
Keller z (k)Komárka vola neudělal. Jen na něho ukázal. Komárek je "selfmedelman".
27. 05. 2010 | 10:15

Dr. Krejzyber napsal(a):

Páně Komárkův pád do superkonzervativního, rádoby konfucianistického bahníčka pokračuje. Když biolog filosofuje či filosof biologizuje, vždycky z toho běží mráz po zádech. Komárková směska jakéhosi soft darwinismu a konfuciánské skepse vůči lidské svobodě je banální. Osttaně ani jinak nemůže být, Stanislav Komárek nám zkrátka stárne a přejímá všechny stereotypy nereflektovaného zrání...nebo je to uvadání?
27. 05. 2010 | 10:37

Míval napsal(a):

Lex: spíš asi selfmademan :)
Ale leccos z Komárka za přečtení stojí. Každý občas uletíme.
27. 05. 2010 | 10:54

Lex napsal(a):

Míval
Jo, jistě, prstíčky se zapletly, písmenka se pohádala. I jinak souhlas. Tentokrát to byl ale fakt "úlet" - až do mezigalaktického prostoru.
27. 05. 2010 | 11:11

Pobo napsal(a):

Tak tahleta [menší než faktoriál větší něž] mi tu ještě chyběla.
27. 05. 2010 | 11:14

Taoiseach napsal(a):

Jan Keller

"Komárkův kratičký text považuji za naprosto skandální. Vadí mi na něm naprostá myšlenková ledabylost, nepoučenost o věcech..."
Nevím, nevím... Existuje nějaký důkaz nebo věrohodná indicie, že Stanislav Komárek myslel ten svůj text VÁŽNĚ?
27. 05. 2010 | 11:24

jepice napsal(a):

Vlk napsal:
"Keller vysvětluje, proč velká část specifikované skupiny obyvatelstva VOLÍ zcela JEDNOZNAČNĚ PROTI SVÝM přirozeným ZÁJMUM! Nic více a nic méně."
Víte, Vlku, to záleží na tom, jakou má kdo představu o přirozených zájmech řečené skupiny a o možnostech, jak je hájit. Já si dovoluji zpochybnit, že by přirozený zájem obyčejných voličů, ať už si přejí ve vládě toho či onoho, mohla úspěšně hájit zrovna levice. Ta to samozřejmě tvrdí, jak jinak, ale nevnucujte prosím těm, co jí to nebaští, že jsou sami proti sobě.
Outsideři potřebují levicovou vládu hlavně z psychických důvodů, já jim to neberu, ale každý na tom není stejně.
27. 05. 2010 | 11:25

Taoiseach napsal(a):

Honza

"Tihle levicoví myslitelé jsou naprosto přesvědčeni, že právo na intelektuální provokace mají jenom oni."

Na tom něco bude...
27. 05. 2010 | 11:27

argun napsal(a):

Pavel 26.05.2010 23:32:15 tentokrát udeřil hlavičkou o hřebík.

Politruci a ideologové se vždy vyznačovali zoufalou absencí smyslu pro nadsázku a intelektuální provokaci. Která však v Komárkově textu nepostrádá významné racionální jádro.. Avšak jen pro ty, když jsou schopni vnímat, že svět nekončí zítra a v sobotu.

Vico 27.05.2010 08:49:52 kde zůstala Vaše elegance a pověstný smysl pro humor? Inu nezbývá než konstatovat, že jste ze sebe udělal vola bez biologických metafor...
27. 05. 2010 | 11:43

PatientO.T. napsal(a):

Ve svém článku Dva druhy pravicových voličů Keller pouze rozvinul tuhle Paroubkovu myšlenku: https://www.youtube.com/watc...
Pozoruhodné je, že zatímco Paroubek (Ing.) řekl vše jednou větou, Keller (Prof., PhDr., CsC, sociolog) spotřeboval v Haló novinách na totéž 6 normostran...
27. 05. 2010 | 12:07

siven napsal(a):

Mě již unavuje polemizovat. Obzvláště, mám-li se pak v diskusi prodírat vyvrženými zbytky trávicího traktu živočicha, jehož inteligence, po průzkumu obsahu sdělení, odpovídá množství lehčímu, než dva gramy čistého Helia.

Že, pane Pocestný.
27. 05. 2010 | 13:05

tng napsal(a):

vlk:

Od sociologa bych predevsim cekal odkazy na data, studie (ovsem NE ty resici lokalni francouzske jevy), zvlaste pokud je jeho vytvor tak kontroverzni. Do te doby mi nezbyva clanek brat jinak, nez jako soukrome dojmy notorickeho politickeho agitatora demonizujici odlisne smyslejicich spoluobcany.

S tou JEDNOZNACNOU volbou proti vlastnim zajmum to neni tak jednoduche.

Tak napr.

kratkodobe zajmy (opecovavani soc. vydaji) mohou byt v rozporu s dlouhodobymi zajmy (odvraceni naprosto realneho bankrotu a konce soc. statu).

Muzete tu zopakovat teze podle ktere jsou dluhy CSSD jen ucetnim trikem, ovsem nekdo holt muze byt toho nazoru, ze

- Paroubek (dlouhodobe vypoustejici vety o neplaceni dluhu, bagatelizace vyse dluhu, jeho cilem je akorat snizeni rychlosti zadluzovani v mlhave budoucnosti - nejspis ona 3% na pristim vrcholu vrcholu hospodarskeho cyklu, po pristi krizi pak bankrot)

- v tymu s Paroubkem preferovanou KSCM (jejiz program naznacuje, ze strategii strany je sabotovat nenavideny kapitalismus zevnitr)

- neni to same, co Zeman v tymu s lidovci.

Nekdo ma tu drzost volit TOP09, jedinou ceskou stranu stavici se k verejnym financim celem. (pro me bohuzel nevolitelna diky osobe Kalouska)

Fakticka spoluvlada s na Husaka a Gottwalda nostalgicky vzpominajici KSCM, at skryta nebo otevrena, take nemusi mnoha lidem jit pod nos.

Pripadne nekdo si muze dovolit povazovat prilisne opecovavani statem za demotivujici a v nekterych pripadech vylozene nespravedlive. Atd. atp.

Nazory (jakkoliv pomylene) mohou byt ruzne. Ovsem Keller ma o motivaci poloviny Cechu jasno !

Patient neoznacil za normalizacni text, ale minulost autora, nejspis kvuli jeho clenstvi v KSC prave behem normalizace.

Pokud se jedna o sprostotu, tak tvrzeni "skoro polovina volicu jsou bezcitni sobci nebo se chteji povysovat nad jine chudaky", nepodlozene dukazy, si takove oznaceni zaslouzi.
27. 05. 2010 | 13:05

Krupa Václav napsal(a):

všeobecné volební právo. ( Komárek )
Tento hlavní klenot v naší pokladnici politických idejí měl nepochybně v minulosti klíčový význam pro to, aby se společnost stala lidštější, podobně jako rané sociálnědemokratické snahy, s nimiž šla ruku v ruce. Arogantních fabrikantů, z nichž někteří na osud lidu zcela kašlali, není věru žádná škoda. Potíž nastává v okamžiku, kdy se prospěšný trend úspěšně prosadí, jednou vymletým korytem se ovšem valí dál a stále prohlubuje to, co už prohloubení nepotřebuje.
Nezměnil se klíčový démant v naší truhle v kus hlíny, kráva užitková v posvátnou? Jakákoli diskuse o tom, že by právo volit mělo být nějak regulováno, je dnes zcela nemyslitelná. A ten, kdo by ji nastolil, bude ocejchován za veřejného nepřítele. Zatímco právo občana operovat, řídit auto nebo instalovat plynové potrubí nikdy nikdo neprosazoval, zavedení „voličských průkazů“ by asi vyvolalo zděšení. Přitom je toto právo - upírané jen dětem, těžkým zločincům, úplným bláznům a cizincům - značně vykotlané. A značná část občanstva z něj, frustrována, už ani nečiní potřebu.

Až skutečně zmizí ze světa všichni ti arogantní fabrikanti včetně různých korupčníků, mafiánů, bezohledných zlodějů, všichni kožení, krejčíři, řebíčkové a pod., pak skončí i to zbytečné prohlubování vymletého koryta. V parlamentu by pak mohli zasednout jen ti nejlepší inženýři, vědci, ekonomové a pouze by se doplňoval přirozený úbytek. Bez voleb, třeba konkurzem. A prosazovali by se jen ty nejrozumější zákony, bez vlivu těch méně vzdělaných, zato s jejich bezmeznou důvěrou. Vím, že je to fantasmagorie, ale není to takové svinstvo, jako upírat někomu volební právo. Snad jen s vyjímkou těch co skutečně odmítají nabízenou práci a žijí ze soc. dávek. Jejich procento však není tak vysoké aby na ně dopláceli ostatní.

PS. Souhlasím s prof. Kellerem a s taky rebelem. Ládík mě prvně naštval. Je velmi vtipný, ale těch dvacet kilo už do pátku nestihnu. Dál už nestíhám. KV
27. 05. 2010 | 13:27

Pepa Řepa napsal(a):

To argun
i muži mají své dny. I Vico. To se mu stává často.
Já toho Komárka vůbec neznám, ale zdá se mi, že zahrál na stejnou strunu jako Zelenka.
A vida, rybičky zabraly na návnadu.
Ale možná se pletu. Já se pořád pletu.
27. 05. 2010 | 14:01

Vico napsal(a):

argun, Pepa Řepa :

Já jsem v reakci na článek pana Komárka v první větě napsal - "čtivě napsáno". Stylem, řekl bych, se trefil do mého vkusu. Obsahově nikoliv.

Takhle to začíná - všeobecné volební právo jako přerostlé paroží- v podání Komárka je takové veselé velikonoční vajíčko.

Dejme tomu, že to ten Komárek tak nemyslel a Keller jen nepochopil srandu.

OK.

Jen až budou následovat ta další vajíčka/už ne tak malovaná, zato hezky natvrdo/ abysme se nedivili, podle čeho se budou lepit na čela ideologické nálepky.

Je úsměvné jak Keller za obhajobu všeobecného hlasovacího práva od zdejších "demokratů" to pěkně schytal.

Čekám, kdo první řekne, že když jde o demokracii, musí jít svoboda stranou
:-)
27. 05. 2010 | 14:36

myšák napsal(a):

no, vypadá to, že pan Komárek nasadil příliš vysokou laťku (výší rozumím nadhled, vtip, nadsázku) nejen panu Prof. PhDr. CSc. sociologovi, ale i velké části zdejšího přispěvatelstva... hodil udičku do louže a vynořil se killer, tedy žralok, třeba :-)
27. 05. 2010 | 14:50

s... napsal(a):

Vico:
Je úsměvné jak Keller za obhajobu všeobecného hlasovacího práva od zdejších "demokratů" to pěkně schytal.

Dobrý postřeh.

Mě zase zaujalo, kolik lidí (myšák, argun atd.) zaměňuje evidentní argumentační selhání za vyšší logiku a namyšlenost za nadhled.
Je vidět, že forma (komárkova nonšalatní blasfemie či např. klausova kravata) hraje v našem světě podstatnější roli než se na první pohled zdá. Koneckonců o tom psal biolog Portman a tuto jeho myšlenku Komárek cituje ve svých knihách. Nuže, zde se opět potvrzuje
27. 05. 2010 | 15:07

Rumcajs napsal(a):

Zadlužování pravice v době krize-to už nebudu ani komentovat. To jsou opravdu směšné výkřiky pane Kellere.Běžte si radši ven zaskákat panáka, to vám půjde určitě líp.

A co se týká daní, daňové zátěže... tak takhle nějak jak Vy, uvažuje leda brontosaurus.
Celkové daňové zatížení je u nás lehce nad průměrem v Evropě. Tuším že 42% HDP. Když k tomu připočtete státní dluh, tak předbíháme i Švédsko.
Nevím, kam by jste se s těma daněma chtěl ohlížet.

Přesouvání daní z podniku na zaměstnance - co se Vám na tom proboha nelíbí? Úplně stejně to má třeba i Švédsko. Podnik, to není žádný osobní příjem. To jsou nové stroje, nové budovy,nová pracovní místa, lepší prac.podmínky... atd.
A pokud někdo chce ty prachy z podniku vytáhnout - musí je opět zdanit.

Daňové prázdniny - to považuju taky za bordel, ale mezi náma děvčaty, daně ze zisku právnických osob jsou směšnou položkou ve srovnání s tím, co musí podnik platit za zaměstnance.

Shrnuto,sečteno - nevidím moc důvodů pro to, abych v naší zemičce podnikal. Kdo mi nevěří, nechť to skusí.
27. 05. 2010 | 15:26

zdesta napsal(a):

Pán pod nickem Pocestný si plete Kellera s Kellnerem.To je něco podobného jako plést si TGM s Gottwaldem.Tak jsem se dozvěděl v rámci věcné a korektní diskuze,že náš nejúspěšnější podnikatel,patřící k nejbohatším ve světě, je bolševický lejnomet,měchuřina rudého hnisu,drban,perverzák,prznitel dětí a lojem zarostlý pupek.Tak o takovém druhu pravicových voličů, by mohl něco napsat zase známý psychopatolog Koukolík.Pokud by bylo jádro pravicových voličů utvářeno z podobných individuí,tak bych se zatraceně ekloval.
27. 05. 2010 | 17:30

argun napsal(a):

Vico
Vyprdněte se na ideologie, jsme už jimi totálně zmagoření. Víte, ona ta biologie má taky něco do sebe. Má jakousi schopnost tu rozdováděnou filozofii, která nás učí, že člověk je mírou všech věcí, posadit na zadek..

Ještě jsme nebo už nejsme živočišný druh? A když nejsme co pak vlastně jsme? Mutanti? Platí pak či neplatí pro nás evoluční zákony? To je to oč tu běží... Zkuste přemýšlet dřív, než vyrazíte do boje pod barevným praporem... A zkuste třeba http://www.academia.cz/auto... A k té evoluci zkuste třeba http://cs.wikipedia.org/wik...

Keller to schytal především proto, že je naprosto nevěrohodný. Sorry, ale sutor z Haló novin pro mě není partner do debaty, to ani dlouhé háro nezachrání. Jsem omezenec z Widlákova, já vím.

Pepa Řepa
Komárek stojí za to číst, napsal toho docela dost, emigrant jeden kapitalistickej. Zelenka? Jo, myslím, že tak nějak by to mohlo být...
27. 05. 2010 | 17:45

argun napsal(a):

Ten odakz se nepovedl tak ještě jednou, myslím, že stojí za to.
http://www.academia.cz/na-k...
27. 05. 2010 | 17:50

Krupa Václav napsal(a):

Potěšil mě Vico. Stále stejný. Čekám kdo první řekne...když jde o demokracii, musí jít svoboda stranou. I klasik Kučera by měl radost. Zdravím VK.
27. 05. 2010 | 17:56

argun napsal(a):

s...
My už se známe, tak radši jen douška... Autora jsem párkrát zažil naživo při přednáškách. Neznám ho osobně, ale působil na mě jako mimořádně skromný, k opozici velmi vnímavý diskutér. Smysl pro humor pochopitelně nepostrádá.
27. 05. 2010 | 18:10

s... napsal(a):

argun:
proti panu Komárkovi nic nemám, sympatický člověk se smyslem pro humor. Nicméně jeho úvaha, která chtěla být psána z nadhledem bohužel vyjevila pouze autorův pocit nadřazenosti nad stádem, které na rozdíl od lidí z jeho kasty moudrých, neví co činí, a proto by mělo složitější věci přenechat na vyvolených.
Proto jsem psal o namyšlenosti.
Pan Komárek se zřejmě shlédnul v čínské společnosti, ve které by samozřemě nezastával roli kuliho, ale filosofa - básníka.
27. 05. 2010 | 18:38

argun napsal(a):

s...
"...proto by mělo složitější věci přenechat na vyvolených."

A ono to snad je jinak?
27. 05. 2010 | 19:21

vasja napsal(a):

Ste dobrej, pane Pocestnej:))
A pan Stejskal chytrej, že to tu nechal:))
A pan Michalco jakbysmet.
27. 05. 2010 | 19:35

s... napsal(a):

argun:
Zvolme vyvolené! aneb kdo bude volit voliče?
27. 05. 2010 | 19:47

Pepa Řepa napsal(a):

Já nevím,
pořád si tady někdo stěžuje, že je předvolební kampaň blbá. Nejvíc Hořejší.

Neřekl bych.Lidovci přidělali billboard s fotkou a nápisem: Celá rodina pohromadě na zeď hřbitova.

To má jiskru.
27. 05. 2010 | 20:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

Má mít Stanislav Komárek volební právo ?

A proč by ho neměl mít ?

Zrovna on.
27. 05. 2010 | 20:31

PatientO.T. napsal(a):

A nyní něco úplně jiného:
"Už jsem o tom psal: Demokracie není pro každého. Já jsem proti všeobecnému hlasovacímu právu, myslím si, že by měl vzniknout útvar nějak vybraných lidí, který by interně jednal, ale neohlížel by se na ty ostatní. Protože, a to se ví, většina nemá pravdu. A pokrok, humanita atd. byly založeny na tom, že je kritická a citlivější menšina prosadila. Demokracie se podle mě nepřežila. Tak, jak ji chápu já, se ještě nenarodila."

Ludvík Vaculík
27. 05. 2010 | 21:46

zdenekmihalco napsal(a):

Pepa Řepa

Kampaň je super, moc se mi líbí (tomu říkám neotřelý názor, který jde proti proudu!:)) ZM
27. 05. 2010 | 21:46

Da.Rock napsal(a):

Stanislav Komárek: Nesouhlasím s vámi a do posledního dechu budu bojovat za to, abyste svůj názor nesměl říkat, natož jej prosazovat prostřednictvím všeobecného volebního práva.
A Voltaire se v hrobě obrací.
27. 05. 2010 | 21:47

Admirál napsal(a):

Všeobecné volební právo stojí za trochu adrenalínu při vynadání bláznům.

Budovatelé nového feudalizmu vystrkují růžky. Demokracie je jim již těstá.
27. 05. 2010 | 22:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

Patient O.T.
Oligarchie. Kdo bude mít v tomto sboru navrch teď a kdo potom ? Určí si to domluvou, losem, hlasováním či jinak ?
Nebo snad ?...tedy určí to TRH ? Nebo.. určí to pan Vaculík ?

Bude mít tato osoba právo na vládnutí dědičné, volitelné, absolutní či konstitučně
omezené ?

Kdo bude dědicem ? Prvorozený syn ? Co když bude duševně chorý ?

Anebo se bude tato osoba volit ? A kým ?
Kdo bude podkoní, kdo číšník a kdo biskup ?

Bude mu absolutně dovoleno vše ? Anebo ústava jeho pravomoci omezí ? A kdo napíše tu ústavu ? Vaculík ?

Hlouposti. Na to nás užije. Oživovat mrtvolu realsocialismu a ÚV KSČ.
27. 05. 2010 | 22:19

PatientO.T. napsal(a):

2 TH:
Já přece nepíši, že s panem Vaculíkem souhlasím. Prostě jsem ho ocitoval...
27. 05. 2010 | 22:36

prirodovedec napsal(a):

Zdravim vsechny, uz jsme se radostne vratili na skok do CR,
vyridime podstatne, zvolime tak, abychom zachranili AV (potesilo mne, ze nejen nase na skok navrativsi se rodina, ale i ta domaci a hejna mladych spolupracovniku maji shodny nazor :) ) takze modrasci a topici neflakat se a volit a volit a srovnat socanske skore krajanku :).

A dekuji za darek: Komarek skvely, Keller vynikajici a zdejsi diskuse zobrazujici diskuterske kvality zucastnenych (presvedcivy Patient, strucny Pocestny, vtipny vlk, a dokonce prisel i loupeznik od bagru :) ).

Tesim se volby a pak nasledne diskuse zde behem secitani hlasu :) To si dopreju.

Zatim mam dva protichudne scenare, ktere se nevylucuji: temer drtive vitezstvi socanu, nicmene vladu sestavi koalice peti: top09, ODS, VV, SZ, SZ.
28. 05. 2010 | 02:29

Midori napsal(a):

Všeobecná deklarace lidských práv

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.
Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
28. 05. 2010 | 03:57

Tupelo napsal(a):

neo, jsem prijemne prekvapen ze jsme se na necem shodli, ale trvalo to :). Totiz o vseobecnem volebnim pravu.
Kde uz se mirne rozchazime je vahovy koeficient. Kdysi jsem tu zauvazoval o 'vahovem' hlasovani, ale nakonec zavrhl, nemyslim ze by slo objektivne urcit ktery hlas by mel mit zmeneny vahovy koeficient. Neexistuji jen tituly, IQ, vyse dani, bohatstvi ci postaveni, ale i EQ, nezistna pomoc druhym, zdravy selsky rozum. Tim ze je spolecnost rozmanita a kazdy ma pravo volit je spolecnost vic odolna proti extremum -- nerikam ze neni mozny, jen si myslim ze i ve 'vybrane' spolecnosti se muze ve velkem projevovat stadovy efekt, pokud je dostatecne velka, kdyby byla velmi uzka, mohlo by hrozit neco jako 'vzpoura' elit :)

K referendu. Me nadseni behem poslednich tri let znacne opadlo (nicmene mam k nemu nejspis stale o dost vstricnejsi postoj nez Vy), kdyz vidim jak je medialni sfera vykolejena smerem k pravici (nejctenejsi deniky), jak se da lehce vyrobit nepritel (v soucasne dobe 'demon' Paroubek - podle me politik, ne moc jiny nez politici ostatni), jak i v dobe internetu se da manipulovat (treba strasenim navratem komunistu). Zkratka uz nejsem jeho bezvyhradnim priznivcem jako jsem byl, ale stale si myslim, ze co se tyce nekterych rozhodnuti (napr. stavba nove americke zakladny, vystoupeni z NATO (uvadim jako nerealnou moznost, pouze jako priklad)) ty by mely byt primo ve volebnich programech (vzpomenme ze americka strana ceskou stranu kontaktovala okamzite kdy ziskal Topolanek duveru v PS) - pokud neni mozne (nabidka prijde uprostred volebniho obdobi), tak bud ulozit k ledu, vypsat nove volby, nebo referendum.
28. 05. 2010 | 07:52

Krupa Václav napsal(a):

TCKH. Podtrhuji každou Vaší větu ve 22:19. Ale chápu i Vaculíka. O podobné fantasmagorii jsem psal kousek výš. Myslím, že řešení je přitom zcela primitivní. V rodině a výchově. Doba kdy se učitelé bojí žáků, kdy šikana se začíná projevovat i ve školce (!), kdy si dva mladíci jen tak mýrnyx-týrnyx vytáhnou z auta řidiče s jeho otcem aby je zbouchali, je katastrofální. Sobeckost a bezohlednost pomalu prorůstá všemi stupni samosprávy až do parlamentu. Vybrat v dnešní době útvar lidí, který by jednal bez ohledu na ostatní je utopie z které mrazí. Ochotných adeptů by ovšem bylo jistě velmi mnoho. Zdravím KV
28. 05. 2010 | 08:09

Krupa Václav napsal(a):

Tupelo souhlas a ranní pozdrav i Vám. KV
28. 05. 2010 | 08:16

neo napsal(a):

Tupelo:

také váhové hlasování zavrhuji, už z důvodu špatné měřitelnosti.

S omezením volebního práva nesouhlasím vůbec. Spíše bych ho rozšířil. Také bych uvítal jednodušší formu, aby mohlo volit co nejvíce lidí. Jsem také proti povinným volbám.

přeji hezký den a večer či zítra ráno šťastnou ruku v urně.
28. 05. 2010 | 08:32

Tupelo napsal(a):

prirodovedec: zdravim, uz jsem si na zitrek rezervoval cas, snad nejrychlejsi (nezpravodajsky) web je na http://www.volby.cz/pls/ps2... , vysledky se zobrazuji temer v realnem case, takze zitra po druhe. :) .Upozorneni pro pravicove priznivce, prevence moznych infarktovych stavu: nejprve jsou secteny mensi obvody, takze levice ma obvykle velmi vyrazny naskok - ovsem jak pribyvaji vysledky z mest, tento je postupne snizovan. ;)

Muj tip: CSSD 31%, ODS 22%, KSCM 15%, VV 9%, TOP 9%, KDUCSL 6%.

Odhad vysledku mezi ctenari Halo novin: KSCM 106%, zbytek 1%. :)
Odhad vysledku mezi sjednocenymi ctenari Lidovek a Mfd: ODS 35.4, TOP 35.3, VV 35.3, zbytek 1% :))

I ja Vas zdravim pane Krupa, po case, dnes je u nas pekne rano, necas je pryc ;)

neo, opet souhlas, co se tyce nesouhlasu smerem k povinnym volbam. Rozsireni volebniho prava (smerem k mladsim volicum) - nejsem si jist, mozna je zde misto pro onen vahovy koeficient ;).
28. 05. 2010 | 08:39

argun napsal(a):

Je vskutku komické, jak někteří, kdož nejsou schopni vydejchat jakýkoliv odlišný politický názor a opozici by nejraději vyhubili po meči i po přeslici, tu kladou hlavu na špalek v boji za demokratický systém a za Voltaira... A to nad tétmatem zcela apolitickým, totiž existenciálním, jsou schopni zuřivě hýkat na téma fašizoidních vajíčkářů a zpolitizovaných médií. Obávám se, že ti, o nichž to platí, ví o té jimi vzývané demokracii úplný prd. Autor o voze a vy o volbách. Dejte si hadr na hlavu!

Vážení, nač ta hysterie? Kdo z vás ví, že tento systém parlamentní demokracie je definitivní do skonání světa? Pantha rhei.. víte o jediném civilizačním útvaru v dějinách lidstva, který přetrval? Ovšem s výjimkou civilizace amazonských Indiánů a stromových lidí na Nové Guinei...

Pro méně chápavé - Komárkův text je mimořádně pronikavá intelektuální provokace. Není to útok na svobodu ale právě naopak, je její obhajobou. Komárek nedává návody jak jinak, říká jen a dokládá, že něco v samé podstatě je špatně. A to ostatně už ví každý pozornější pozorovatel tohoto světa. Odpověď na otázku jak jinak je úkol pro politiky, ne pro filosofy.
28. 05. 2010 | 09:13

Vico napsal(a):

Tupelo zdravím : Můj tip je, že zvítězí ČSSD s jednoznačným náskokem, komunisté se s bídou vyšplhají k dvanácti procentům a předběhne je jedna z nových pravicových stran TOP09 nebo VV. Tyto tři strany se příliš výsledkově od sebe nebudou lišit.

ODS výrazně oslabí. Přes proklamace o pozitivně laděné volební kampani, byla to právě tato strana, která vygradovala prvoplánový až atavistický negativismus. Do sněmovny se asi ještě dostanou Lidovci byť těsně.

Pravice a střed v součtu získají více mandátů, než ČSSD s KSČM, což velmi znesnadní ČSSD přetavit volební vítězství ve vládní odpovědnost.

Případná koalice čtyř středopravicových stran bez výrazného lídra/oslabená ODS/ však bude nestabilní konglomerát, který se dříve či později rozpadne pod tlakem tvrdé a mnohem kompaktnější opozice v čele se stranou, "která přitom zvítězila".

Druhá možnost je levostředová koalice ČSSD s některými menšími středopravicovými stranami.

Nejvíce cítím v kostech, že to skončí velkou koalicí. Nevím proč.

Jo a problém přeběhlíků. Už žádní Melčáci, Pohankové. Na přeběhlictví tu bude spolek poslanců s názvem -Věci veřejné-. Brzy se z něj stane takový Veřejný dům prodejných parlamentních děvek. Johnův sedmimilionový úpis pro každého s poslanců už napovídá...

Do stranické pokladničky VV se budou miliónky jen hrnout. Kdo by je za koupi poslaneckého mandátu nezaplatil, když se bude rozhodovat o miliardách :-)))

Sybila už je unavená a nechce mi nic dalšího předpovědět. Nechám ji odpočinout..
28. 05. 2010 | 09:17

buldatra napsal(a):

Argune,

Namáháte se zcela, ale zcela zbytečně.
Jsou totiž tací dobří lidé, kteří mají oči a nevidí a mají uši a neslyší. Vidí a slyší vždy jen to, co chtějí vidět a slyšet. Což není nic neobvyklého.
Každý rád si vybere to, co se mu hodí.
Přičemž je zbytečné mít to komukoliv za zlé, protože by to člověka zbytečně znervózňovalo a to není zdravé.
Pan Komárek, pakliže tuto diskuzi sleduje, by snad mohl začít poněkud jednoduššími textíky a postupně přidávat na náročnosti. Čímž by možná mnohým pomohl.
28. 05. 2010 | 10:05

PatientO.T. napsal(a):

2 argun, buldatra:
hezky napsáno, pánové.
28. 05. 2010 | 10:18

neo napsal(a):

Tupelo: rozšířením volebního práva jsem měl spíše na mysli občany, kteří v zemi žijí a dosud volit nemohou.
28. 05. 2010 | 10:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

argun..
Hmm. Demokracie na věčné časy a nikdy jinak.
A nejlépe ustrojená dle soudobé módy.

Kdo to jenom řekl ? - Idioti, kteří nerozumí Komárkovi.

Receptíček na uspořádání všehomíra by tedy nebyl ? Plus nějaký vzoreček o životní energii toho či onoho politického uspořádání ?

A kdy se jeho energie blíží nule ? Tehdy, když dva šaškové začnou hádat z neviditelnéruky trhu, ohánějíce se fanglí absolutní svobody ?

Bacha ať si nevypíchnete při vaší bohulibé činnosti oko. Mohlo by vás to mrzet, až půjdete k volbám a budete chtít volební komisi přečíst Komárkův text.

Nejdříve se jich ale zeptejte, zda jim manželky zabalily jako svačinu vejce naměkko či natvrdo.
To já jen tak. Že prý v té komisi sedí samí svobodní lidi.

P.S. Život je umírání. Život demokracie je umíráním demokracie.
Otázka však zní : Jsme ve věku předškolním, pubertálním, dospělém či stařeckém ?
28. 05. 2010 | 10:50

Tupelo napsal(a):

Zdar Vico, no jsem hodne zvedav na vysledky a prepocty na mandaty. Myslim ze by levice mohla dosahnout vetsiny, hlavne CSSD ziskavala ve volbach vic, nez ukazovaly pruzkumy. V tomto pripade bych byl pro mensinovou vladu CSSD (Klaus muze zadat 101 nekomunistickych podpisu, ale nema pro to oporu v ustave; dalsi pat?). Pokud bude pat nebo mit vetsinu pravice, muze dojit ke levo-stredove koalici, pravicove koalici (s vysledky pravdepodobne takovymi o jakych pises), nebo koalici CSSD ODS (nezatracoval bych, kdyby zde nebylo riziko dalsiho parcelovani CR). A je zde jeste factor Klaus, ten bude mit opet hvezdnou hodinku (nastesti uz jen v ramci CR), asi posledni vetsi v jeho docasnem urade. Svuj navrat do stranicke politiky naznacil, kdo vi cesho se nadejeme. ;)

neo: aha, tak to jsem spatne odhadl, myslite ceske emigranty, kteri odesli z CR pred komunismem, nebo spis nove prichozi imigranty? Nebo oboji ;)
28. 05. 2010 | 10:52

zdenekmihalco napsal(a):

prirodovedec

Zdravím Vás. Snažím se vydedukovat, co myslíte ironicky a co ne. A jestli Vás prostě jen baví, jak si každý ve všem najde to svoje, a hledá si ten svůj tábor, nebo to přímo... zkoumáte:))

Každopádně Váš "strojový" pragmatismus: pozorování a případně "akcelerace změn"... volím, aby byl zachován ústav... je pro mě zklamání.
ZM
28. 05. 2010 | 10:53

neo napsal(a):

Tupelo:

prostě lidi co tu trvale žijí a tedy by se měli podílet na volbě politické "reprezentace".

Jinak mám dojem, že prezident nutně nemusí pověřit sestavením vlády předsedu vítězné strany ve volbách:))
28. 05. 2010 | 11:10

hutor napsal(a):

Tak jsem cetl blog pana Komarka i pana Kellera.
Pana Komarek je filozofujici (prirodo)vedec, ktery utekl pred komunisty, pan Keller filozof (dobre sociolog, kazdopadne vsak humanitni vedec), ktery naopak komunistou byl.
A vsechno souhlasi! Z pera pana Komarka vychazeji vety, se kterymi je treba mozne nesouhlasit, ale pusobi skromne a prinejmensim velmi stimuluji myslenky. Z pera pana Kellera tece zloba a ideologicke zvasty. Jak ja se pred dvaceti lety tesil, ze se s takovymi lidmi nebudu muset setkavat. A ted nove jmenovana soudkyne s kdysi rudou knizkou a pana Keller s rudou knizkou je vysokoskolsky profesor. Brrr.
28. 05. 2010 | 12:05

almost glossed™ napsal(a):

prirodovedec:
Milý přírodovědče,

Společnost Warburg Pincus

prostřednictvím

společnosti Netcentrum,

prostřednictvím holdingu Centrum holdings

prostřednictvím managementu své domény Aktuálně.cz

prostřednictvím jednoho ze svých cenzorů

nad Vámi vyjádřila zklamání.

Jste zklamán? :-)
28. 05. 2010 | 12:30

zdenek mihalco napsal(a):

almost glossed
Své zklamání vyjádřil člověk Zdeněk Mihalco.
28. 05. 2010 | 12:42

almost glossed™ napsal(a):

Tupelo: Kdyby ČSSD trvala na svém a nějakou dobu čelila Klausovu nesmyslnému a protiústavnímu požadavku, on by už Klaus couvl. Jen jednu věc má tato bytost stejně ráda jako sebe - obdiv davů - a ve veřejné kritice, kde by byl jasným viníkem patu, by nedokázal odolávat moc dlouho. Zacouval by rychle zpět s nějakou "optickou nevýhrou" a interpretoval ji navenek jako státotvornou. Natož kdyby měl prohrát u Ústavního soudu - do tohoto předem ztraceného podniku už Klaus nepůjde :-).
28. 05. 2010 | 12:44

almost glossed™ napsal(a):

Ne, své zklamání vyjádřil s neuvěřitelnou drzostí cenzor domény Aktuálně.cz vlastněné holdingem Centrum holdings vlastněné společností Netcentrum vlastněné společností Warburg Pincus.

Z nějakého důvodu si osobuje právo hodnotit příspěvky přispěvatelů, přestože jeho role je zcela jiná a nijak neodpovídá kodexu diskutérů.

Jestliže dal v posledních hodinách výpověď, rád se mu omluvím.
28. 05. 2010 | 12:49

almost glossed™ napsal(a):

P.S: Doufám, že tuto výměnu čte autor příspěvku, prof. Keller - myslím, že to může být zajímavé pojednání o rozdvojení osobnosti cenzora na "člověka" a "člověka v roli cenzora", který střídá své pozice, z nichž argumentuje, alibisticky pouze podpisem, a to podle toho, jak se mu to právě hodí.

Pěkně to zde vrchní cenzor zavedl... Vždy, v každou chvíli, mám naprosté alibi: Jsem v práci - nejsem v práci - jsem cenzor - jsem člověk - jsem v práci - jdu s dětmi na procházku - jsem diskutér ... Pozoruji ten fofr s otevřenýma očima a nestačím se divit.

Každopádně je to téma na sociologický výzkum s psychologickými akcenty jak vyšité.

To musí dát spoustu práce udržet si o sobě představu konzistentní osobnosti.
28. 05. 2010 | 12:58

vlk napsal(a):

Jepice
Zrovna o d vás bych čekal víc , než jen tvrzení, že Levice není schopna hájit zájmy obyčejných občanů. A kdopak tedy , milá jepic e asi vybojoval například osmi hodinový pracovní den, placenou dovolenou, všeobecné volební právo, dostupnou zdravotní péči, všeobecný přístup ke vzdělání nebo rovnost pohlaví? A proti komu tohle všechno vybojoval. Jistě mi ráda odpovíte. A prosím nezapomeňte argumentovat, c o je na tom zavrženíhodného.

Tng
Vůbec není podstatné jak vy nebo já někoho bereme. Ale cítím povinnost opakovat, že Keller napsal vysvětlující článek- ano tím je ten o pravicových voličích. Nepsal žádnou vědeckou práci. Má tedy přímo právo na výklad. Až napíše něco co s e bude jmenovat Sociologická studie o dvou typech pravicových voličů , pak budou vaše dojmy ready.

S tou jednoznačností hájení svých zájmů to JE naprosto jednoznačné.

Má li podle vás a mnohých zde zaměstnavatel, resp. podnikatel jednoznačné právo maximalizovat svůj zisk, což činí pouze a výhradně s ohledem na svůj momentální ,nanejvýš krátkodobý profit - chci vidět Rumcajse , jak plánuje na dvacet let dopředu,

Má přesně totéž právo na tentýž postoj i kdokoli jiný. Včetně zaměstnanců nebo rentierů.

A hesla o tom, že jejich volba může přivodit totální bankrot neberu.
Jednak proto, že státní bankrot v dějinách není nic neobvyklého a to iv dobách, d y neexistovali , kromě almužen žádné sociální dávky a zákony tvořili jen ti, které by tím dnes nejradši pověřil i Komárek, jednak proto, že svět na jaře 2008 unikl jen o fous globální finančnímu kolapsu. A ten nebyl způsoben žádnými neodpovědnými dávkaři, kteří prodají svůj hals za 13. důchod z prostředků ČEZ. Naopak - byl způsoben neodpovědností a manipulací, resp. manipulativními praktikami, bez jakéhokoli pudu sebezáchovy s vědomím a chladným kalkulem , že jsem příliš velký pro pád- finančními elitami tohoto světa.

A jejich kalkul naprosto vyšel.

Ohledně onoho dluhu. Dokázal jsme pod Hořejším , že nově vzniklý dluh za celou dobu vlád y socanů je jen součtem dluhu po Klausovy, nákladů na povodňové škody, dluhu Konsole , plněním ze záruk a arbitráží vzniklých za Klause a náklady na dluhovou službu tohoto všeho. A opakovaně jsme žádal u uvedení alespoň jednoho rozhazovačného zákona z dálny socanů v době jejich vlády, který způsobil nějaké zadlužování. S výjimkou pastelkovného za 90 ega ročně. Nikdy jsme s ničeho nedostal.

Paroubek ten výrok, o neplacení dluhů skutečně řekl. Nikoli opakovaně, nýbrž jednou a byl vytržen z kontextu.
Dluhy se skutečně, ted y státní , většinou neplatí. Stačí, když s podíváte na státní dluh Belgie v čase nebo Itálie. Abyste zjistil, že je to tak doslova.

Paroubek prostě jen nešikovně sdělil, že běžnou praxí drtivé většiny států je, že staré dluhy kryjí novými emisemi. A v ČR to platí beze zbytku od roku 93. Takže pro informaci - platilo to v r. 93,94,95,96,97 a dále v letech 07,08,09 kd ytu vládla pravic e

pokračování
28. 05. 2010 | 13:49

vlk napsal(a):

naprosto jednoznačně a platilo to i vletech 98,99,00,01 a roce 2010, kdy tu spoluvládne pravice.
K větám o KSČM se vyjadřovat nebudou, nemá pro mne validitu.

Podobně věta o Zemanovi a lidovcích. Ohledně lidovců, tad y už nejméně po 27- Lidovci z 19 rozpočtů samostatné ČR podpořili 17….Ty rozpočty byly zřejmě podle vás - špatné 6ádná ze stran nezvedla tedy pro špatné rozpočty ruku tolikrát.
Na c nostalgicky vzpomínají pohrobci KSČ je celkem nezajímavé. Jsme pod blogem o Komárkovi, který chce volební právo všeobecné nahradit volebním právem výběrovým.Pokud jste si nestačil všimnout. Nechápu , čím s e v tomto ohledu liší od Husáka.

Patient označil text za normalizační, kvůli minulosti autora v KSČ. Předpokládám, že Patient označil za normalizační i Klausovu transformaci hospodářství kvůli minulosti hlavních nositelů této transformace v KSČ: Normalizační.

A tohle je podle vás a Pacienta sprostota:
"skoro polovina volicu jsou bezcitni sobci nebo se chteji povysovat nad jine chudaky

Tak si laskavě pusťe video Navštiv bábu
Nebo si najděte stránku na fejsu – Jejich tempo je vražedné.

A snadno zjistíte, má li či nemá li Keller svoje tvrzení podložená.

A mimochodem - studentské volby mu to potvrdily Resp. a no, mý¨áte pravdu - usvědčily Kellera z omylu. On píše o mladých voličích. Studentské volby říkají, že těch sobců je , bohužel, daleko více než jen 50%.
28. 05. 2010 | 13:50

Kanalnik napsal(a):

Domnivam se, ze pokud nebude po svem vitezstvi CSSD ve vlade a bude z vidiny vladnuti vysachovana prezidentem ci pravicovymi stranami, bude to znamenat dalsi:

- polarizaci ve spolecnosti, nebot levicovi volici se budou citi dotceni.

- frustraci spolecnosti, jak nalevo tak napravo, zejmena po te, co se nove pravicove strany provari po boku ODS dalsimi 'malymi domu' pri zadavani zakazek apod. (domnivam se, ze ODS jeste zdaleka neprekrocila svuj stin co se tyce jeji vnitrni obrody)

Totez se muze ale stat i v opacnem gardu. Kazda polarizace a frustrace ohrozuje spolecnost a to rozhodne neni dobre. Frustrace by se zvysila take pri ustaveni velke koalice.

Jak polarizaci a frustraci predejit? Nevim. Zalezi na tom, jak se zachovaji vedouci cinitele stran.

Z techto hledisek bych byl pro pripadnou koalici CSSD s nekterymi mensimi stranami (KDU, SZ, VV... zalezi, kdo se dostane do parlamentu). Tak by pravice ani levice nemohla delat radikalni ideologickou politiku a ODS by mela sanci se obrodit v opozici. Jak ale bude tato varianta pravdepodobna?
28. 05. 2010 | 13:50

stejskal napsal(a):

Já Vás též zdravím, pane almost glossed.

Zdeňkovi byste se na základě kritérií, které jste si sám stanovil, vskutku omluvit měl.

A nic na tom nemění fakt, že zde my, nekonzistentní až schizofrenní jedinci, budeme podle svého uvážení a bez ohledu na různé diskreditace i nadále debatovat za stejných podmínek jako ostatní (mimochodem v Kodexu ani nikde jinde není ani slovo o tom, že bychom nemohli).

Ale sprostoty je zde spousty, to máte pravdu.

Přeji korektní, inspirativní a pokud možno slušně vedenou debatu.

Libor Stejskal
28. 05. 2010 | 14:10

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:
:-D

Já vím, že vám to nezapadá do těch vašich koleček, ale musím vás znovu zklamat: Kellera jsem označil za normalisačního prominenta a jeho text za sprosťárnu. Je mi jasné, že jste schopen krátkým článkem na zhruba 5 stranách strojopisu sám sebe přesvědčit, že z toho vyplývá, že jsem text označil za normalizační.
Nevyplývá.
Proč jsem text označil za sprosťárnu, uvedl jsem jasně. Je to můj názor, já vám ho nevnucuji, pochopte to, konečně.
Ke slovům "skoro polovina volicu jsou bezcitni sobci nebo se chteji povysovat nad jine chudaky" jsem se vůbec nevyjádřil, nevím,proč mi je předhazujete.

Vy mi svou demagogií a zarputilostí a nesnášenlivostí připomínáte Cyrila Smolíka, příp. Jiřího Jambora, vlku. Proto se s vámi nechci hádat, já sem chodím diskutovat, ne přesvědčovat ostatní o vlastní neomylnosti a vtloukat do nich svou pravdu. Bavím se tady, nijak netoužím nasrat kdekoho, jen proto, že mám na něco jiný názor
Žijte sqěle...
28. 05. 2010 | 14:14

vlk napsal(a):

PAtient

inu nenapsal jste náhodouna posled také tohle?

Takže nechápu, co vs vede, že mne oslovujete, když píši
značce
tng
pokud chcete konstatovat, že jste byl osloven, pak jednoduchým pohledm lze zjistit, že nikoli.
tng vás uvedl do hry a argumentoval vámi. A já mu argumenatci vrátil . nic víc.
Ona slova, kd e se divíte, proč vám je předhazuji, dal do hry tedy tng. Nikoli já.
Jako důkaz toho, že Keller, podle vás napsal sprosťárnu.

Nevím koho já vám připomínám. Vy mi svou prtpdofní posedlostí nicku vlk připomínáte když už ne Bilaka, tak a spoň Fojtíka.
Ti s e chodili bavit přesně jako vy. Kam přišli.

Dík za přání. přeji vám totéž.

A když už jste Kellera označil za normalisačního prominenta klidně tak jistě označíte všechny strůjce Klausovy transformace. Včetně Klause.
28. 05. 2010 | 16:31

JC napsal(a):

Podle mého "hlasovacího modelu" by nesměl hlasovat Komárek ani Keller.
čili pravice vs.levice = šul nul.
Další důkaz mé geniality a neomylnosti.
28. 05. 2010 | 17:04

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:

26.05.2010 23:28:53 jste mne (jak zjistíte oním jednoduchým pohledem) vyzval k diskusi, a to navzdory tomu, že jsem vás v minulosti opakovaně upozornil, že nemám zájem se s vámi na čemkoli dohadovat. Přesto dnes nadutě prohlásíte, že já jsem posedlý nickem vlk.
tng vstoupil do diskuse až po vás a nevšiml jsem si, že by mne zmínil.
Zato vy ve své odpovědi tng píšete o kom? No o mě...
Jak tomu říkáte? Prtpdofní posedlost?
28. 05. 2010 | 17:22

PatientO.T. napsal(a):

Ještě 2 vlk:
Samozřejmě, že strůjci privatisace byli normalisační prominenti, včetně ing.Klause. I agenti StB se mezi nimi našli.
Ptám se vás ovšem, co s tím na tomhle blogu?
28. 05. 2010 | 18:07

kozoroh napsal(a):

Patient.
Nerad se vměšuji, ale jste lékař, takže jistě znáte význam slovního spojení "Prtpdofní posedlost". Byl byste tak laskav a osvětlil mi to? Po vlkovi to nechci, on nerad skopové.
S úctou děkuje kozoroh.
28. 05. 2010 | 18:21

argun napsal(a):

Patient O.T.
Díky

buldatra
Obávám se, že máte pravdu. Přeju hezký víkend.

Kydači,
to P.S. je přesné a otázka zcela konvenuje s Komárkovým textem:
"Život je umírání. Život demokracie je umíráním demokracie.
Otázka však zní: Jsme ve věku předškolním, pubertálním, dospělém či stařeckém".
Myslím, že si rozumíme.

ZM
Mám dojem, že Vaše krátká výměna s přírodovědcem dost dobře ilustruje o čem Komárek vlastně píše.
28. 05. 2010 | 18:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

argun
No, my si možná rozumíme, když uznáte, že jsme ve věku tak maximálně pubertálním.
I když tedy takto já už mám dvě dospělé děti.
28. 05. 2010 | 21:36

argun napsal(a):

Tencokidá
Aha, tak to si už zase nerozumíme, vidím to jinak. I když s dětmi jsme na tom stejně. Ale nevadí, přeju vám klidný až meditační volební víkend.
28. 05. 2010 | 21:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

argun
No já si takto před nedávnem nerozuměl i s ženou, s kterou několik desítek let bydlím a mám s ní ty dvě děti.
Takže pohoda.

Meditační víkend bych si přál. Ale asi budu fachat na baráku a pak půjdu na ryby.
Tam se meditovat dá, jen když neberou. Ale to nechci.

Přeji tedy klídek a pohodu.
28. 05. 2010 | 22:15

josefina napsal(a):

Panu Komárkovi z celé duše i srdce přeji,aby přišel o svůj intelekt,majetek i podporu rodiny-a potom bych ho nechal 5 let žít jako asociála bez podpory státu...a potom bych s ním provedl rozhovor...jinak rčení,které provází lidstvo od nepaměti,že sytý hladovému nevěří je nesmrtelné,dokud zde budou mezi lidmi žít typy vzoru pana Komárka!!!
28. 05. 2010 | 22:29

Nový světový řád napsal(a):

adept na odebrání nejen práva , ale i titulu....
https://www.youtube.com/watc...
28. 05. 2010 | 22:32

fana napsal(a):

Ve staré dobré Angli platil kdysi tento volební prvek:Kdo neplatil daně a nevlastnil nemovitost nemohl hlasovat.Tedy přeloženo do současných poměrů kdo se nepodílí na tvorbě státního rozpočtu, mimo děti a důchodce,nemůže hlasovat neboť není nestranný.Skupiny občanů domáhajících se stokoruny za svůj hlas ve prospěch soc.dem. jsou tragickým vyvrcholením těchto voleb.Soudruh profesor se snaží tvářit objektivně,nicméně jeho levicová stranickost je již léta veřejným tajemstvím.Můžeme tedy od něj čekat cokoli jen ne objektivitu.
28. 05. 2010 | 22:38

Vladimir Adam napsal(a):

S článkem celkem souhlasím až na jednu pasáž. Nárust dluhu za vlády pravice není argument proti pravici, protože nastala krize a dluh narostl o velikost poklesu státních příjmů. S tímto by neudělala nic žádná vláda. Možná autorovi něco říká pojem Mandatorní výdaje.
28. 05. 2010 | 22:47

Vladimir Adam napsal(a):

Aristoteles říkal, že nejlepší vláda je vláda střední třídy. Ale podle mého názoru se nemůže stanovat kdo může volit, stanovovat nějaké hranice co střední třída. Toto povede jen k nadvládě lidí, která bude moci s těmito hranicemi manipulovat. Podle mého názoru je cesta vytváření podmínek pro kvalitní výuku, kvalitní osvětu. Toto podle mého názoru naše školství neposkytuje. Člověk se základním vzděláním nemá základy. Neví jak funguje vláda, neví absolutní základy. Ale toto není chyba voliče, nemůžeme ho trestat odnětím základního práva. Toto je chyba systému.
28. 05. 2010 | 23:00

tng napsal(a):

vlk:

Pokud Keller, zvlast jako profesionalni vedec, napise neco tak kontroverzniho, mel by svuj vytvor podlozit fakty. Jinak jen sproste zvani. Jako socialni vedec prece ma mit navyk sve zavery zakladat na datech. Bud ona data z tezko pochopitelneho duvodu nezverejnil, nebo plati ta varianta se zvanenim.

Nebylo to tematem meho komentare, ale pokud ma kapitalista pravo maximalizovat zisk, vyplyva z toho pravo zamestnancu odhlasovat si treba vyvlastneni jeho majetku ? Takovy kapitalista porad pusobi mezi vyznamnymi mantinely (zjednodusene: dobrovolnost). Opravdova maximalizace zisku by asi vedla cestou budovani soukrome armady a zotroceni dezorganizovanych individui.

Nebylo mym zamerem vas presvedcovat o tom, kdo co zadluzil, kdo nad cim nostalgicky teskni, jaky ma prehnane socialno vliv na dlouhodobou motivaci lidi studovat a pracovat apod. Pouze jsem chtel uvest priklady jine (at uz pomylene ci nikoliv) motivace pravicovych volicu, nez ktere zminuje Kellerova karikatura pravice. Jejiz cilem nebylo popsat dilci jevy, ale pravici jako celek.

Nicmene:

Ano, k bankrotum v dejinach doslo z ruznych pricin, nevim ovsem proc by kvuli tomu realne hrozici bankrot kvuli soc. vydajum byl pro jejich prijemce zadouci.

Paroubkuv vyrok - rozhodne se na Paroubkovi nevozim kvuli jedinemu vyroku. Vyznam dluhu zpochybnuje dlouhodobe a opakovane. (Nemam k dispozici sekretariat, ktery by mi pro vas udelal pruzkum medii.) Pravicovi politici svuj zajem aspon predstiraji, Paroubek ani to ne. Ja se ptam, jaky k tomu ma duvod a co se od nej tedy asi da cekat - snad ne neocekavane setreni ?

Uvadite dlouhy vycet roku, kdy se neplatily dluhy, naopak se navysovaly dalsimi stamiliardami. Hodlate tuto radu induktivne extrapolovat do nekonecna ? Ocividne jednou velkou cast tech dluhu zaplatime i s tucnymi uroky, nebo se polozime.

KSCM pro vas zacne mit validitu, az se na ni stane zavislou ceska vlada. Pak se uvidi, jestli je kombinace CSSD-Lidovci odlisna od kombinace CSSD-KSCM. O zasazich KSCM mimo ekonomickou sferu (napr. do historie) nemluve.

Nepochopil jsem mechanismus, jakym sprostota dua Madl&Issova vymazava Kellerovu sprostotu vuci cele polovine volicu. Nebo proc by melo toto duo a nejaci uzivatele Facebooku reprezentovat polovinu volicu. Podle teto logiky je jedna polovina volicu banda jednoduchych egoistu a druha polovina line a zavistive socky. S touto logikou se daleko nedostaneme.

Nechtel jsem byt zatahovan do celkem malicherne hadky o Patientovi a normalizaci, ovsem nemohu si pomoci:

tvrzeni "Patient označil text za normalizační"

se neshoduje s citaci

"Kellerovo "pojednání" o pravicových voličích považuji za jednu z největších sprosťáren, kterou nám prominenti normalisace v poslední době předložili..."
28. 05. 2010 | 23:02

petr Musil napsal(a):

dovilil bych si zde pouzit slova pana Hrusinskeho, ktera se mi vryla hluboce do pameti, ale uz bohuzel nevim ve kterem to bylo filmu a neni to zcela slovo od slova, ale vyznelo to asi takhle:

" Jestlize dva ze tri jsou debilove, v zadnem pripade nesmi dojit k hlasovani"
29. 05. 2010 | 05:12

Andreas Baader napsal(a):

Pro pana Prof. PhDr. Jana Kellera CSc.
Vaše glosy čtu velmi rád a patří k tomu nejpravdivějšímu co lze v dnešních novinách najít ! Nenechte se znechutit lživou argumentací vyšinutých pravičáků neboť zoufalí křiváci dělají i horší věci ! Je vážně smutné pozorovat čeho jsou hamižní sobci v honbě za majetkem schopni ! Pravičáci dobře ví že politickou soutěž férově vyhrát nemohou a tak lež a úskok (násilí) jsou pro ně jedinou možností ! Je smutné konstatovat že tito lidé donutí levici oprášit třídní boj ,se všemi zápory z toho vyplívajícími ! Nenechte se znechutit současnou mizérií a doufejte v lepší zítřek jako já !! S pozdravem Miroslav Kořánek - Písek
29. 05. 2010 | 06:16

Jan napsal(a):

Rozdíl mezi elitami levice a pravice je dnes propastný. Na straně levice Bělohradský a Keller na straně pravice..vlastně nikdo, kdo by stál za zmínku. Jen zástupy hospodských žvanilů jako Komárek, kteří sní svůj sen o fašistické diktatuře podle Pinocheta, ke které by se došlo ne násilným převratem, ale postupnými "zákonnými" opatřeními. Omezením volebního práva by to začalo.
29. 05. 2010 | 06:44

vlk napsal(a):

Patient
věc je jednoduchá.
Napsal jste tohle.
tng vstoupil do diskuse až po vás a nevšiml jsem si, že by mne zmínil.
Zato vy ve své odpovědi tng píšete o kom? No o mě...
Jak tomu říkáte? Prtpdofní posedlost?
Skutečnost, snadno ověřitelná je následující:
tng napsal, mimo jiné
Patient neoznacil za normalizacni text, ale minulost autora, nejspis kvuli jeho clenstvi v KSC prave behem normalizace.

Pokud se jedna o sprostotu, tak tvrzeni "skoro polovina volicu jsou bezcitni sobci nebo se chteji povysovat nad jine chudaky", nepodlozene dukazy, si takove oznaceni zaslouzi.
27.05.2010 13:05:50
Takže buď neumíte číst nebo lžete. Račte si sám vybrat , jaký je d ůvod vaší posedlosti.

A ohledně naší vzájemné "diskuse".
Tuším že 26.05. v 10:23 jste mi napsal že jaksi nereflektuje na další debatu se mnou.
Nemám žádný problém, pokud se d diskuse, přes svoje tvrzení vrátíte. Ustojím to , bez problémů. Ty vy mi skutečně nezpůsobíte.

Nicméně , když tng, argumentuje přímo výslovně vámi, soudný člověk pochopí, ž e proti argument bud e také výslovně o vás.

Když vynecháme vaše kádrování mojí osoby, je c elkem s nadné vystovpovat, kd e je mezi námi rozdíl. nejspíš v profesionální deformaci. Já totiž žiji z toho, že s e svýmiklienty velmi diskutuji, musím diskutovat , musím s ejich hodně ptát a oni mne A věcně. Abychom došli k nějakému zájemně akceptovatelnému stanovisku. Pokdu má být uzavřen obchod.
Takež jsme zvyklý jít na kořen věci a přezkoumávat tvrzenía argumenyt.
U vás je to jinak. Tak holt váš klient má jedinou možnost. Otevřítt pusu a mlčet.
Tady milej patiente, tad y nejste ve svém zaměstnání. Tad y jste na diskusním foru. Zksute to respektovat.
A osobní útoky na mne žádný d ojem nedělají. těmi mne tu nikdo nezastraší abych s e stáhnul. Ani vy, ani třeba Vandrák. A to je v tomhle směru , proti vám, docela expert. Každý osobní útok s e snaží vrátit s dvojnásobnou silou zpět.
29. 05. 2010 | 08:44

vlk napsal(a):

tng
dokážete prosím rzlišit mezi obecným pojednáním typu novinového článku a vědeckou studií?
Nerozumím pro č píšete o kapitalistovi a jeho maximalizaci zisku a vyvlastňování. Není a nebylo z méstrany předmětem debaty. Nicméně - i taková možnost, je li demorkaticky odhlasována - což s e po 2.ww stalo napříkald i ve Franciia dokonc e Británii , existuje. naposledn jsme ji v praxi viděli před rokem v US a to při zestátňování bank.
Takže sorry, ta možnost skutečně legální je.

A soukromé armády a podobné záležitosti? A co je prosím soukromá bezpečnostní služba?

Stát má jediný monopol v tomto s měru - totiž monopol na uplatnění násilí. A pokdu je porušen a ačne být privatizován, stávás e z demorkacie diktatura.

z mé poznámky o s tátních bankrotech jste udělal pozoruhodný závěr. Totiž že píši , že státní bankrot ,vzniklý sociálními výdaji může být prospěšný. Neuvěřitelný výklad! Ne já onou replikou říkal něco daleko jednoduššího. Že operovat sociálními dávkami jako bankrotovou příčinou je holý nesmysl, protože
1- státy bankrotovaly i když nebylay vůbec žádné sciální dávky
2 státy budou bankrotovat i kdy nebudou vůbec žádné sociální dávky.
3- Komárkov a vize s volebním právěm pro ty co rozumějí nebo si volební právo mohou koupit je nesmyslný,protože státy bankrotovaly, i když volební právo bylo omezeno jen a elity a současnou kriz , geokrizo zavinili nikoli ti, kteří věci nerozumí, al e naopak, ve své nenažranosti ti, co jsou excelentními experty ve finančnictví.

Ohledně Paroubka a jeho výroku. Žádný sekretariát by nedoložil vaše trvzení.kldině si jej najměte. A ohledně pravdivosti Paroubkov a výroku vás odkazuji na už zmíněné sttní zadlužení Belgie, Itálie, ale zejména US.

Ohledně našeho dluhu. Momentálně nejde o jeho splacení. A klidně jsem ochoten se vsadit, že po dobu života, který je mi ještě vyměřen, k žádnému zásadnímu splácení a ni nedojde. Budeme to valit před sebou, přesně ve smyslu Paroubkova tvrzení.
Problém je jinde - abychom zadlužování zastavili. Nic víc a nic méně.

Na úrovni, kd y budeme schopni bez větších problémů zvládat dluhovou službu.

Je zajímavé , ež tady o zadlužování řvoua srdceryvné hlášky dávají i diskutující z řad majitelů firem nebo lidí, co se aspoň trochu točí kolem firmeníh financování. Přijd e jim naprosto normální, že jejich firmy mají provozní financování. Typu konťák nebo revolving. ted y úvěry tzv. nesplácené co d o jsitiny. a každý rok to obnovují. Normálka. A věddí, že bez těchto rámců by většinou asi měli obrovské potíže a většinou nikd y s ejim to nepodaří vyplatit. ANiv dobrých letech. Prostě normální. Když ale totéž má stát, řvou jak na lesích. Podovná logika.

A d obře vědí, že určující je rozěmr toho zadlužení.
A mimochodem - jsou to stejní lidé, kteří na jednu stranu halasně brojí proti zadlužování státu, na straně druhé daňově zoptimalizují všechno, co jim berňák vezme, aniž by to souviselo s předmětem podnikání nebo jeho náklady. Máms tím dost bohaté zkušensoti jak to funguje. Takže - kázat vodu, pít víno. Do slov a a do písmene.
Ano , uvedl jsme dlouhou řadu roků ,kd y dluh rostl. Zámeně jsme vybral roky, kdy vládli nebo spoluvládli ti, co dnes vehementně bojují proti zadlužení.Z jasných důvodů jsme je vybral.
KSČM pro men nemá valditu. Je mi líto. A nejsou to náhodou opět pravicové strany, ketré řekly , že se soc d em nikd.Umíte mi popsat co jako by s epo volbách mělo stát, pokdu bud e mít soc d em nejvíc e mandátů, s komouši například 101 a při tom nebud emožná domluva s nějakou další stranou, která by zaručila parlamentní většinu. A kombinac e pravéhos tředu nebud e možná?
Jsou celkem jen tři možnosti:
1- soc d em s e opře o komouše a vytvoří vládu
2-soc d em prostě opustí svůj program a to totálně a převezme zcela program svých politických soupeřů, popře sama sebe a vytvoří s nimi vládu
3- bud e s e volit tak dlouho znovu, dokud buď soc dem nebud e mít sma 51% nebo nevyhraje pravicový blog

Copak byste asi udělal vy na místě šéfa soc dem?

A ohledně Mádla a Issové , ež jste nepochopil. To vidím. já nic nepsal o tom, že by vymazával tzen jejich vrcholně sprostýa dementní klip sprostotu Kellerovu. protože ta ždná není. Já napsala snad dost srozumitelně, že sprostota Issovéa Mádla potvrzuje Kelelrův blog a jeho závěry.
29. 05. 2010 | 09:08

PatientO.T. napsal(a):

2 vlk:

1.Hromada písmen mající bůhvíproč zakrýt doložitelný fakt, že první jste vy oslovil mne
(26.05.2010 23:28:53:
Parient

copak je na Kellerově pojednání o pravicových oličích normalisačního a copak tam neodpovídá skutečnosti. Fakta bych prosil. Chci s e od vás něčemu přiučit.)
Kdybyste tohle nenapsal, nadále bych si vás nevšímal.
2.Vaše představy o mé práci jsou, řekněme, poněkud scestné. Připouštím ovšem, že mohou být ovlivněny tím, jakého zubaře navštěvujete vy, mistr paušalizace.
3.Zajímavý popis vaší práce. Teď tedy vím, že neděláte vyhazovače v přístavním pajzlu, jak by snad napovídalo vaše zdejší vystupování.
4.O tom, kdo koho kádruje, si můžete přečíst pod Havlem nebo pod Křečkem, vy víte kde.
5.Nejsem si vědom žádného osobního útoku z mé strany vůči vám. Je ovšem možné, že vy považujete nesouhlas za útok.
6.Strašení směřující k tomu, aby se někdo stáhl z anonymní diskuse je zcela mimo mou představivost. Jak to probíhá? Volá se třeba: "Bububu, jdi pryč ty zlý vlku!" nebo něco podobného?

Tím končím. Nikoli s pocitem vítěze, ale s pocitem marnosti.
29. 05. 2010 | 10:07

vlk napsal(a):

Patient
vy opravdu nechápe buˇd vůbec nic , či máte potřebu lhát. Já nepopíral nikdy, že jsme tak učinil. Nicméně diskusi, jak jsem doložil, jste ukončil vy. A uvedl jsme přesnou citaci onoho výroku.

Když někdo napíše A ohledně naší vzájemné "diskuse".
Tuším že 26.05. v 10:23 jste mi napsal že jaksi nereflektuje na další debatu se mnou.

PAk to může znamenat - končí debatu. Nebo lže.

Podruhé jste reagoval a ž na můj text
tng. Což jsme opět doložil. Takže že by až taková míra nechápovosti u někoho , kdo má univerzitní vzdělání? Sotva.

Ach tak moje předtavy o práci zubaře jsou zcestné? Zajímavé...

No možná, že jste jen zubař teoretik nebo zubař zařáíkávač. To potom by bylo možné, že pacouš nemá otevřenoa mlčí, ale má sklapnuto a mlčí.
Ohledně mé profese, no já kdybych nečetl co děláte, tak bych si myslel, že jste takový ten šmudla co každý týden z kremace nosí do Safiny zlaté korunky po pozůstalých..

Moc jste se nepovedl.
4- ohledně kádrování oěpt je to o bibly a vynětí břevna z oka svého. Stačí s e podívat tady.

5- nikoli nepovažuji. Nesouhlas je normální. Proč by všichni měli mít jedne názor. Jenže je snadno doložitelné, viz začátek této repliky , jak vy chápete a nakládáte s protiargumenty.
6- že vy něc nechápete nnic neznamená ani že to neexistuje ani existuje jen to, co chápete.
Protože kdyby tomu tak bylo, byl by svět nejspíš plochou d eskou, kd e by jinak nebylo vůbec nic.

A říkáte - pocit marnosti. Kd e s e ve vás ta sebekritzika najednou vzala. Umím ji ovšem ocenita honorovat. Další texty pokud si je budeme vyměňovat , budu pro vás psát velmi jednoduše. Abych tu frustraci nezvyšoval...
29. 05. 2010 | 11:54

Jan Klasa napsal(a):

Jsem majitelem menší, i v dnešní době prosperující firmy. Nad názory některých zde diskutujících "rádobydemokratů" mi ovšem hrůzou vstávají vlasy na hlavě. V podnikatelských kruzích jsem dokonce již slyšel i názory, že by všichni, kdož jsou v závislém zaměstnaneckém poměru a nemají manažerské smlouvy (či dokonce jsou natolik nepružní a mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou), neměli disponovat hlasovacím právem. Vážení, jak by se vám to líbilo? O hlasovací právo by přišel nejenom "filozof a biolog Komárek" ale i většina z vás.
30. 05. 2010 | 10:25

zizzou napsal(a):

Jako OSVČ neplatím žádné daně. Podtrhuji to a zdůrazňuji: žádné. Ještě jednou: žádné. Nula. Absolutně nic. Můj bratranec, horník v čelbě, odvedl státu na daních jen za loňský rok přes 25000 Kč. Oba si platíme přibližně stejné zdrav. a soc. pojištění. On navíc i nemocenskou. Mě hrozí za počítačem tak akorát artróza prstů. Dle mnoha lidí jsem já ten pracovitý a vzdělaný, on ubožák a líná socka, co by chtěla všechno zadarmo. Protože mě však vychovali slušní lidé práce, nikdy bych se nemohl zpronevěřit tomu, co jsem v životě viděl a co jsem zažil. A co vidím pořád. A co budu vidět až do smrti. Že obyčejný slušný člověk je jen obyčejné h...o. Kanonénfutr, který se vystřeluje do vzduchu pro potěchu mocných.
30. 05. 2010 | 14:48

Honza napsal(a):

Většina voličů je málo majetná, málo vzdělaná a v problematice vedení státu málo orientovaná. Říká Komárek. To je jedna z největších hrůz, které jsem po listopadu četl. Jak mi Komárek vysvětlí, dnešní vystoupení R. Johna z VV, který má našlápnuto do vlády, chce propustit 10% úředníků a sám netuší, kolik jich vlastně je!? Takový neználek nás má zachránit před cestou do Řecka??? To snad není možné!
30. 05. 2010 | 22:39

rhisus sardonicus napsal(a):

zizzou napsal:
"Jako OSVČ neplatím žádné daně."

Znamená to tedy, že
1) investujete
2) podnikání vám nevynáší
3) kradete

Správnou odpověď sdělte bratranci.
30. 05. 2010 | 23:00

Historický revizionismus napsal(a):

Kdo ví, kudy duch povane a co budeme jednou bedlivě skrývat a ze svých životopisů retušovat...

http://cs.wikipedia.org/wik...
31. 05. 2010 | 12:21

Ivan Hochmann napsal(a):

Nechtěl jsem sem nic psát.

Jednak by to bylo určitě o ksindlu a hovadech (nebylo by to hezké vůči panu Stejskalovi)
a pak....Svoje o tom leninském mysliteli jsem napsal už svoje na blogu pana Komárka.

Krom toho všechno ,ale úplně všechno za mě pověděl pard Pocestný a takže vlastně není co dodat.

Mám jen repliku k editorovi.Poslední dobou mě začínáte vážení v redakci Aktuálně.cz ...PĚKNĚ NASÍRAT.
Zatím mávám rukou a napíši jen co mě opravdu vytočí.Jako například vaše sprosté pindy k fotkám o mrtvých "lidech" na plavidlech do Gazy. A také avizované asistované otištění Kellerových bludů je provokací nehodnou editora.

A nakonec k příteli Vlkovi.
Ještě jednou si přečtu od Tebe pár takových kravin a pošlu Tě definitivně do řiti.

S úsměvem Ivan.
31. 05. 2010 | 13:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Hochmanne,

nevím, jak pan vlk, ale já se s tím, co jste mi napsal, pokusím nějak vnitřně vyrovnat.

Též s úsměvem

Libor Stejskal
31. 05. 2010 | 14:15

Radek Miřácký napsal(a):

Jak psát bez emocí a sprostých slov? Jedině v jiné, osobnější rovině :))) Jsem velice rád a doslova vděčný, že se v životě mohu osobně setkávat s prof. Komárkem a jeho názory, případně se účastnit jeho výuky. A jsem velice rád, že jsem se od přečtění Úvodu do sociologie před 10ti lety nikdy osobně nesetkal s prof. PhDr. Kellerem, CSc., a budu se vědomě snažit o to, aby se tak ani nestalo. Howg. :)
31. 05. 2010 | 16:46

Karel napsal(a):

Také se to pokusím napsat nějak slušně. Text pana Komárka jsem četl, přijde mi skvělý, stejně tak jeho další texty. Zato pan Keller, publikující v (Rudém) právu články, nad kterými se otevírá kudla v kapse, mu nesahá ani po kotníky. Má právo na život (Keller), s tím volebním právem už to není tak jasné :)
31. 05. 2010 | 17:13

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

Neberte to jako útok na Vaši osobu.
Na tomto blogu je vše jasné a není se o čem přít.Tady stačí pouze odvrátit tvář.

Napsal jsem vzteklý přípis na adresu Aktuálně.cz,poněvadž mě nehorázně štvou vyslovené nepravdy,či úmyslně zmanipulované informace.To vlastně ani seriozní informace nejsou.
Pak se nedivte,že se na takových stránkách (diskuse na uveřejněný článek)etabluje takováto galerka Hitlerových pohrobků.

Nevěřím,že byste to byl Vy,kdo předložil čtenářům takovou sprosťárnu.A jak říkám - poslední dobou se trhá s podobným svinstvem pytel i třebas vysloveně bulvárního charakteru,což mě nevadí poněvadž tyto prasečiny nečtu.
Ale prosím vyhraďte jim patřičné místo ,ať nejsou lidé jako já tímto svinstvem obtěžováni,nebo si najdeme,pardon najdu jinou zábavu.

Jinak děkuji za Vaši pochvalu jinde.Jsem rád ,když někdo občas vyvrátí moje nejistoty.
Ivan.
31. 05. 2010 | 17:44

kolja napsal(a):

"hutor napsal(a):
Tak jsem cetl blog pana Komarka i pana Kellera.
Pana Komarek je filozofujici (prirodo)vedec, ktery utekl pred komunisty, pan Keller filozof (dobre sociolog, kazdopadne vsak humanitni vedec), ktery naopak komunistou byl.
A vsechno souhlasi! Z pera pana Komarka vychazeji vety, se kterymi je treba mozne nesouhlasit, ale pusobi skromne a prinejmensim velmi stimuluji myslenky. Z pera pana Kellera tece zloba a ideologicke zvasty. Jak ja se pred dvaceti lety tesil, ze se s takovymi lidmi nebudu muset setkavat. A ted nove jmenovana soudkyne s kdysi rudou knizkou a pana Keller s rudou knizkou je vysokoskolsky profesor. Brrr."

podepisuju se pod to, díky, přesné, bohužel
31. 05. 2010 | 18:30

spolužák napsal(a):

To: Vlk
Věřím že jsi ateista, ale tak zuřivý, abys psal: "je to o bibly" - no hrůza !
31. 05. 2010 | 21:38

Aleš Müller napsal(a):

V článku je několik drobných chyb. Především špatně měří "kdo nejvíc stát zadlužil". V absolutních hodnotách (čili v korunách) to vyjde asi na poslední vládu (Topolánkovu), jak správně poukazuje autor, ale míru zavinění dluhu je vhodné porovnávat v % dluhu vůči HDP. Tam udělala největší díru doba opoziční smlouvy a pak vláda ČSSD (nejprve s koaličními partnery, pak sama pomocí komunistů).
A právě tyto drobné chyby devastují dílo autora. Všiml jsem si podobných malinkých manipulací již dávno. To je škoda, když tak chytrý člověk nechává svou osobní ideologii pronikat do svých článků a závěrů.
S ostatním lze naprosto souhlasit.
Je to děsné, když si uvědomíme, že profesor má stejný hlas jako povaleč žijící ze sociálních dávek, ale povalečů je málo. A pokud vydělíme jednu skupinu, začneme vydělovat další adalší. Demokracie pracuje pomalu, ale pokud její aktéři nezdevastují úplně instituce, tak se vyvíjí k lepšímu. Ostatně posledních 21 let v CR to potvrzuje.
31. 05. 2010 | 22:08

braz napsal(a):

to zizzou a jeho oponent rhisus

jako OSVČ se chovám stejně a opravdu není žádný důvod se chovat jinak...a na to navazuje moje úvaha ohledně hlasovacího práva:

protože celá politika je v důsledku o tom, jak a kde skončí peníze daňových poplatníků, navrhuji volební hlas "ohodnotit" objemem odvodvodů daného voliče
mělo by to dva efekty: 1)kdo odvádí mohl by (alespoň nějak) ovlivnit tok. 2)zvýšil by se výběr odvodů, protože kdo by chtěl ovlivnit, musel by odvést
pro levičáky - nedělejte si iluze, že ti opravdu bohatí odvody platí - mají nástroje, jak si to zařídit (a vaší progresivní dani se chechtají)
mnou navrhovaný systém by mě a zizzou (a ty "nahoře") donutil odvádět alespoň tolik, co jeho bratranec (čest jeho práci)
31. 05. 2010 | 23:09

Pavel napsal(a):

Nepochopení světem vládne.

Ani jeden příspěvek nemluví o tom, co je zásadní, volíme si "ty chytřejší", kteří občas půjdou i proti nám, když bude potřeba a bude to rozumné.

zní to bpbě, ale to je podstatou zastupitelské demokracie, volíme trendy, poměrně jednoduché. Zbytek si dohadují "ti nahoře", které jsme tam instalovali.

Problémy bank a jejich regulace tak neřeší paní z horní dolní, ale její zástupce, ona jen ví, že téhle vrchnosti věří víc a téhle méně. A to stačí, protože slova jsou jen slova a politcké programy sebelíbivěji napsané neříkají nic, pokud politici nemají empatii a pochopení.

On i student VŠ se může krutě ve své volbě zmýlit, proto jsou parlamenty složené z více stran, které extrémy korigují. Vývoj má jít postupnými změnami, co nejvíc plynulými. Pokud se doba začne "předbíhat", pak nastává problém.

Tam jsme teď a já opravdu upřímně pochybuju, že komplexně tomuto problému rozumí víc než 5pct lidí. ZBytek volí trendy, nic víc.
31. 05. 2010 | 23:36

Jana napsal(a):

Ráda bych se zastala pana Prof. Kellera. Dočetla jsem se v příspěvcích o tomto člověku tolik nesmyslů a urážek, že to prostě udělat musím. Studovala jsem v Brně na stejné škole a ve stejné době jako on. Žiju také ve stejném městě a tak jsem ho často potkávala - tu na ulici, ve školce, v obchodě. Nedovedu si představit skromnějšího člověka. Je chytrý, má titul profesora, ale zná život i nižších vrstev obyvatelstva. Nechodí do drahých restaurací, nemá obleky za 80 000,-. Na pivo chodí do stejných hospod jako dělníci z města. Chodí pěšky a není tlustý tak, jak tady vykřikoval Pocestný. Normální chlap v džínách, kterého byste si ani nevšimli. Nemám nic ani proti panu Komárkovi - neznám ho. Ale v jeho příspěvku mu opravdu logika trochu utekla a asi se pustil na pole, kde si není až tak jistý v kramflecích. To omezení volebního práva, které naznačuje - třeba bychom mohli omezovat volební právo podle výše příjmů, podle IQ nebo podle míry altruismu... ??? Zajímalo by mne, zda by pan Komárek napsal podobný příspěvek, kdyby žil např. v Nizozemí, Německu nebo Dánsku. Tuším, že ne. Pak problémy, které pan Komárek cítí, nebudou způsobeny všeobecným volebním právem,ale něčím jiným. Třeba naopak nedostatečnou existencí práva v ČR. A úvahy o levici, pravici, o tom, kdo byl nebo je ve straně a ve které jsou zde irelevantní. Důležité je samotné sdělení autora. Oba autoři se také vyjadřovali velmi kultivovaně a slušně, což mi u mnoha příspěvků schází.
01. 06. 2010 | 11:10

Jan Klasa napsal(a):

Jsem majitelem menší, i v dnešní době prosperující firmy. Nad názory některých zde diskutujících "rádobydemokratů" mi ovšem hrůzou vstávají vlasy na hlavě. V podnikatelských kruzích jsem dokonce již slyšel i názory, že by všichni, kdož jsou v závislém zaměstnaneckém poměru a nemají manažerské smlouvy (či dokonce jsou natolik nepružní a mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou), neměli disponovat hlasovacím právem. Vážení, jak by se vám to líbilo? O hlasovací právo by přišel nejenom "filozof a biolog Komárek" ale i většina z vás.

S názory profesora Kellera plně souhlasím.

A na závěr dva dotazy na pana Hochmanna:
1) Kde se ve Vás bere tolik nenávisti?
2) Demokracie předpokládá svobodnou soutěž názorů, myšlenek a postojů. Do jaké míry se s tím ztotožňujete?
01. 06. 2010 | 12:10

Drexter napsal(a):

Formulace ad 2) je nesmyslná v té míře, že se stačí podívat na diskuzi pod jakýmkoli článkem na Netu, aby bylo rozumnému zřejmé, že s názorovou svobodou nebo dokonce soutěží nézorů jako podmínkou nebo atributem demokracie se to má zřejmě nějak jinak...
01. 06. 2010 | 12:20

socan68 napsal(a):

Vážený pane sociologu, zaujala mně zmínka o tom, že nejstrměji rostl dluh v době Kalouska a Topolánka. Zapomněl jste ale dodat, nebo to možná nevíte, že to bylo jen a jen díky celosvětové krizi, která v té době vypukla. A pokud to nevíte, v takové době všechny státy byly přinuceny podstatně rychleji zvyšovat své zadlužení a ještě daleko více, než my. Do doby vypuknutí krize zadlužování naopak v r. 2008 trochu zpomalili a v dalším roce chtěli tempo růstu dále zpomalovat. Ale přišla celosvětová krize, což jste zřejmě nezaznamenal. Nesmíte to brát příliš po své levicové stranické linii.
01. 06. 2010 | 12:53

jokles napsal(a):

Tak jsem si přečetl toho "pocestného" ! Je to opravdu velmi vážně nemocnej člověk ! A obávám se, že takovejch je mezi náma více ! A kvůli takovým vypukávají občanské války...
01. 06. 2010 | 16:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Klasa:

*Pokud chcete hovořit o nějaké demokracii,tak si v prvé řadě odpusťte hodnotící prvky ve Vašich diskusních příspěvcích.Jak jste poznal nenávistného člověka?To je Váš subjektivní názor a já Vás za něj mohu akorát tak poslat do řitě.Nikoliv se s Vámi vybavovat.
*Demokracie není moje parketa.Tak jak si ji představuje současná většina lidí,včetně vás-prostě nebrat.
Když si přečtete podrobněji moje vstupy zjistíte,příčinu mých názorů.

Ivan.
01. 06. 2010 | 17:42

Karel napsal(a):

I tato diskuse je odrazem vzdělanosti společnosti. Otázka kdo je nevzdělaný. V našich médiích často slýchávám, že levicový voliči jsou s nižším vzděláním. Tady z té diskuse, pokud to budu hodnotit matematicky, tak mi to vychází silně naopak a myslím si, že řada "pravých " názorů ani netuší o čem pan Keller hovoří.
01. 06. 2010 | 17:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

mám dojem,že jsem se nepřesně vyjádřil.
Moje replika 31.5.v l7,44 byla komplexně věnována manipulačnímu sděleníve zpravodajství aktuálně.CZ.
Jednalo se o článek o "Přepadení izraelských bojových člunů humanitární konvoj muslimských bojovníků do Gazy".
Samozřejmě bez jakýchkoliv objektivních a zásadních informací.Dal jsem si práci a zjišťoval další podrobnosti.
Vaše fotografie o "modlících se humanitárních pracovnících"tak dostala definitivních pár facek.

Další komentář k patřil k výlevům antisemitistických,fašizoidních grázlů pod tímto článkem.
**********
Nikoliv jako reakce na diskuzi na tomto blogu.Tak se omlouvám,
a ještě jednou děkuji onou poslední větou.
Také děkuji panu Mihalcovi za sdělení o re-Captche atd.Myslel jsem,že je to váš zásah.Asi mě stávkuje PC.
01. 06. 2010 | 17:58

Ivan Hochmann napsal(a):

Už dejte pokoj s Kellerem.

Až tady bude mít svůj blog ,tak si k němu můžete všichni pěkně třebas přilehnout.

Ať byl záměr redakce jakýkoliv,měla by si uvědomit,6e blogy na aktuálně.cz pořád ještě nejsou hlásnou troubou socanské,nebo bolševické ideologie.

To si mohou dovolit Na Blistech,Facebooku,nebo Outsidermediích.

Pokud je redakce jiného názoru - tak Adié.

Ivan.
01. 06. 2010 | 18:07

EW napsal(a):

Nicmene vratim-li se k clanku, s temi Azteky mel Komarek pravdu, protoze kdyby se nezprotivili vsem svym vazalskym kmenum tim, ze od nich pro svuj kulti smrti a zabijeni vymahali mladence a divky k obetovani, tak by spojene mexicke kmeny s Cortesem nejspis pekne zametly. Ale takhle ho treba Tlascaltekove uvitali jako spasitele.
01. 06. 2010 | 18:24

Ivan Hochmann napsal(a):

A než budete zase všichni diskutovat o volebním právu,o právu jako takovém - naučte se napřed poslouchat a také si něco přečtěte o pokoře.

Fakt,že vlastníte firmu vás ještě neopravňuje ke kategorickým a nezvratným úsudkům.
Je příliš mnoho faktorů¨ zkreslujících objektivitu a sdílené informace ,byť ověřené se nemusejí zakládat na objektivní pravdě.

Možná namítnete,že moje odsudky se tímto neřídí.
Ale pozor,nejsem kategorický v odsuzování myšlenek s filosofickými náměty, ale v případě prof.Kellera jde o ověřenou závislost na levičáckých demagogiích dlouhodobého charakteru.
Pokud byste nerozuměli co vám chci sdělit tak si přečtěte znovu příspěvek Pocestného 26.05.ve 20,30 nebo kratší od pana Hutora 28.5.ve 12,05hod.

A pokud možno diskutujte, ale neprskejte jedovaté sliny.
Nic na faktech tím nezměníte.

Ivan.
01. 06. 2010 | 18:39

mandarinka napsal(a):

Keller: Zcela přiměřená reakce na Komárkův fašizoidní blábol, přesně zacílené ironické šlehy. Mám ráda tento typ suchého humoru. Komárkova ublíženecká reakce potvrzuje, že šlo zásah do černého.

Komárek nezamýšleně potvrzuje, co že to za síly vyhrálo volby.
02. 06. 2010 | 03:38

Jan B. Fabrikant napsal(a):

Jako vždy s Vámi souhlasím, až na závěr. Zazlíváte St. Komárkovi, že píše o věcech, kterým nerozumí. V závěru jste prokázal zase Vy, že o podnikání "fabrikantů" nemáte nejmenší tušení. Ten otevřený závěr namířený proti podnikatelům je jak opsaný z nějaké marxistické propagandistické brožurky. Přesto Vaše texty čtu rád a Vás si vážím.
02. 06. 2010 | 09:45

Pavel napsal(a):

Souhlasím s názorem pana Komárka. Říkám už delší dobu to samé. Volební právo bylo v minulosti omezeno ve společnostech, které dějepis nazývá demokratické. Jedna věc je rovnost občanů před zákonem , jinou věcí jsou rovná práva, tím spíše že moderní společnost zapomíná na povinnosti. Mimochodem , pokud by bylo volební právo do pralamentu například omezeno výškou zaplacené daně, nemohli by volit i někteří vychytralí podnikatelé. Právě proto, že neplní svou občanskou povinnost !
02. 06. 2010 | 11:48

miloš napsal(a):

Co to je za hyeny,kterčé vážně navrhují aby mohli volit jem ti privilegovaní,to jsme jako národ hodně zdegenerovali.Příště navrhnou aby mohli dýchat jen oni a nikdo jiný.
02. 06. 2010 | 13:03

Radek Miřácký napsal(a):

Miloš: tady nejde o volební hyenismus. Dokud je politická reprezentace dobrým správcem a hospodářem, pak není co řešit. Ale pokud se k volbám přistupuje tak, že si "nemajetní" volí svou politickou reprezentaci proto, aby oškubala "majetné", nasekala dluhy jen proto, aby bylo na jejich snadný život atd.., tak to nelze tolerovat - buď to dopadne tak, že společnost kolabuje (což naznačuje Komárek), nebo si to uvědomí a omezí podíl na správě podle toho, do jaké míry se ho správa týká.
A abych nebyl označen za fašistu - má vlastní matka volí ČSSD kvůli sociálním jistotám, a ani v nejmenším neřeší, že touto jistotou jí mám být já a můj bratr, že my jsme ti, kdo mají povinnost (a nejen zákonnou) se o ní postarat v nouzi. Nikoli Paroubek za paníze podnikatelů. A přesto je volí, i když v nouzi není, a tudíž se na ni dokonce sama může aktivně připravovat (úspory, investice). A díky tomu byly peníze, které jsme na daních odevzdávali my ostatní, vyhazovány oknem a ještě se zvýšilo za dlužení. A kde budou souciální jistoty s tímhle dluhem, i za vlády levice, se můžeme podívat na Řecko.
02. 06. 2010 | 15:47

Adam Ewan napsal(a):

Brilantni mozgy mych zpolužaku z vojenskyho učilišdě ve Vyškove Íčka Hofmannovejch a Pocestnyho maj muj zouhlaz. Zme ze zhodli i z Nečazem. Oba maj frajtry, ja su len vojinom. Naz učili, ze mame vpravo hled! Taky z nama bezedoval profezor, co pizal ustavu a ten na skazal, ze sa mame ztydet, ked zme chudi. Zouhlaz. My zme po reztytucy v Holomóci a Brnu dva činžaky doztali a socky nechcu platit zvyšenu činžu. Na ulicu z nima. Bakala tež z nami. Tez zdravim WBzahradku, zme zpolu drzeli vartu ako pomocnici VB i v noci. Mam volebni pravo a volym v pravo hled! Z pozdravom Kaj zme zu to je! Do masařa!
03. 06. 2010 | 22:40

van Kat napsal(a):

Co bychom od bolševika a vyžírky Kellera mohli čekat, že?
04. 06. 2010 | 14:55

PhDr. Petr Svoboda, PhD. napsal(a):

Pane kolego Kellere,
i já jsem vystudoval sociologii. Avšak jak Vás dlouhou dobu sleduji v Právu, Vy jste asi vystudoval jinou vědu, než já. Nejmenovala se náhodou marxisticko-leninská sociologie? Jsem dalek toho Vás urážet, ale to, co Vy používáte, je čistě třídní přístup, jak Vás ostatně naučili. Umíte ještě leninskou definici třídy? A nakonec, jak jste proboha přišel na to, že Řecko mělo slabý sociální systém?
04. 06. 2010 | 17:01

Řecká krize pro pravici a hlupáky napsal(a):

Řecká krize
Několik čtenářů mě požádalo, jestli bych mohla něco napsat ke krizi, ve které se Řecko právě topí. Nemohla. Ekonomice nerozumím vůbec a na první pohled zde na Korfu žádná krize není moc patrná. Lidé sedí na náměstí a popíjejí kávu jako vždy, nezaměstnaní berou podporu kolem 500 eur měsíčně a nedávno jsem se dozvěděla od své kamarádky, která má dvanáctiletého syna, že na začátku letošního školního roku dostaly všechny děti v Řecku v prvním ročníku gymnázia (naše 7.třída) poukázku na 450 eur, aby si za ně povinně nakoupily notebooky...
Zdá se, že řeckou krizi řeší celý svět kromě Řecka. Byla jsem upozorněna na skvělý rozhovor v LN se Stefanosem Manosem, který mluví za vše, takže, pokud vás to zajímá, přetiskuji ho sem celý.
Letitý zvyk řecké vlády kupovat si voliče tím, že je zaměstná. Typický mladý Řek touží být státním zaměstnancem. Přijde vám to zvláštní? Jemu ne. Protože jakmile získá místo ve veřejném sektoru, získává definitivu. Už ho nikdy nevyhodí, až do důchodu.
Tu definitivu má od prvního dne v práci?
Jistě. Formálně sice běží šestiměsíční zkušební lhůta, ale po jejím uplynutí nikdy nikoho nepropustí. Tudíž člověk, který v 25 letech vstoupí do státní služby, má před sebou 35 let garantovaného platu. A celoživotní penzi. Až umře, přejde penze na jeho manželku. A pokud by po něm zůstaly neprovdané dcery, dostanou státní penzi taky.
Kdy se celoživotní garance pro státní zaměstnance zavedla?
To je už dávno. Je dokonce zakotvena v ústavě. Ovšem v ústavě se připouští i možnost ztráty místa ve veřejném sektoru, pokud by bylo zrušeno. Jenže místa ve veřejném sektoru se zásadně neruší, a když ano, tak za cenu ohromného odstupného. Bývalý ministr hospodářství jednou výslovně řekl, že PASOK ve svém slovníku nemá výraz propustit.
Jaké jsou ve veřejném sektoru platy?
V průměru 2,5krát větší než v soukromém. A u vás?
Kde ve státním sektoru byste nejvíc škrtal?
Největší skupinu státních zaměstnanců tvoří učitelé. Řecko na školách prvního a druhého stupně zaměstnává čtyřikrát víc učitelů na žáka než Finsko. A pokud je finské sekundární školství považováno za evropskou špičku, ptám se, k čemu my potřebujeme čtyřnásobek učitelů. Nový premiér Papandreu se sice tváří, že proškrtá výdaje, současně ale oznámil, že přijme sedm tisíc nových učitelů. Přitom jich už teď máme asi o 80 tisíc víc, než by bylo třeba. No a když si vydržujete tolik učitelů, nakonec pořádně nepracuje žádný.
Teoreticky můžete třídy rozdělit na čtvrtiny a každý učitel bude mít práci ?
Někde by nepomohlo ani to. Před několika měsíci například vyšlo najevo, že na odlehlém ostrůvku Agios Efstratios provozují školu se čtyřiceti učiteli a deseti žáky.
Co ti nadbyteční učitelé dělají?
Pobírají plat, ale neučí. Někdo třeba v pracovní době jezdí s taxíkem, spousta jich je v turistických službách. A ti, kteří opravdu učí, učení často odbývají tak, že rodiče musí dětem platit odpolední soukromé doučování. Doučují je zpravidla učitelé ze státních škol. Takže lidé, kteří nedělají to, za co je platí stát, pobírají dva platy. A žádná vláda se na to neodváží sáhnout. Abych ale nemluvil jen o učitelích – přezaměstnanost panuje ve všech státních podnicích. Třeba řecká národní banka – schválně, kolik lidí pracuje v České národní bance?
04. 06. 2010 | 17:04

Řecká krize pro pravici a hlupáky napsal(a):

Z hlavy nevím.
Jsme zhruba stejně velké země, vy máte deset milionů obyvatel, my jedenáct. Naše centrální banka zaměstnává 3000 lidí. Jsem si jistý, že vaše centrální banka je menší (ČNB udává počet 1484 zaměstnanců – pozn. red.), a protože nejste v eurozóně, má objektivně víc práce. Za řeckou centrální banku dnes všechno důležité rozhoduje Frankfurt. Vystačila by s 200, 300 lidmi. Ostatní jsou zbyteční.
To je jeden centrální úřad, propustit 2700 zaměstnanců by asi stát nevytrhlo.
Ne, to je jeden typický příklad. Mohl bych s vámi probírat úřady jeden po druhém. Za posledních pět let – a to vládla pravice – se počet pracovníků parlamentu zdvojnásobil. Jak to? Poslanců jsme před pěti lety měli stejně jako dnes. Zaměstnanci parlamentu nepobírají 14 platů ročně, jak je běžné jinde, ne, oni berou 16 platů. Navíc se jim patnáctý a šestnáctý plat nedaní.
Vlastní stát nějaké firmy?
Tam je to totéž v bleděmodrém. Například Olympic Airways – před restrukturalizací v roce 2003 to byla státní letecká společnost, která prodělávala milion eur denně. Oni zaměstnávali dvakrát víc lidí, než bylo třeba. Přebytek pilotů se maskoval redukcí nalétaných hodin, ale taky třeba nařízením, že pilot, který letí do New Yorku, tam musí dvě nebo tři noci přespat. Aby nebyl v Řecku na očích.
Co s tím vláda udělala?
Zabralo jí to pět let a problém se podařilo vyřešit až za cenu ohromných finančních kompenzací. Dnes houfy bývalých pilotů sedí doma a pobírají 14 tisíc eur měsíčně za to, že nedělají nic. Takových příkladů jsou stovky. Ve státním Telekomu zaměstnávali 25 tisíc lidí, až jeho výkonný ředitel prohlásil, že jich potřebuje jen 12 tisíc, jinak ho zničí soukromá konkurence. Jenže vláda za žádnou cenu nechtěla vypadat jako ten, kdo vyhazuje lidi z práce. Takže každý zaměstnanec, který souhlasil s odchodem, dostal v průměru 200 tisíc eur kompenzace.
Ovlivňuje výše odstupného ve veřejném sektoru odstupné v soukromém sektoru?
Souvisí to spolu. Zákon podnikatelům nařizuje vyplácet dlouholeté zaměstnance tolika měsíčními platy, kolik ten člověk ve firmě strávil roků. Což je na evropské poměry velkorysé. Jaké odstupné předepisuje zákon v České republice?
Tři měsíční platy.
U nás je pro dlouholeté zaměstnance v soukromém sektoru stanoveno minimum 24 platů. Státním zaměstnancům se to ovšem zdá málo, takže dostávají někde 72, jinde 100 měsíčních platů. Peníze pro lidi, které stát ve skutečnosti vůbec nepotřebuje, neberou konce. A to je ústřední problém Řecka. Bohužel v Bruselu stav věcí v Řecku není znám. Ještě jim to nedošlo.
Jak to? Unie má přece v Aténách své lidi, Řecko není v izolaci.
Předpokládám, že i kdyby ty souvislosti znali, nebudou tomu prostě schopni uvěřit.
Co s tím?
Celá ta řecká nemoc by se dala snadno vyléčit, kdyby politici našli odvahu sáhnout do veřejného sektoru. Kdyby se zbavili nepotřebných lidí, deficit by se vypařil. Náš stát na sobě nese ohromné množství tuku, který by šlo rychle shodit.
A bude nová vláda shazovat tuk?
04. 06. 2010 | 17:06

Řecká krize pro pravici a hlupáky napsal(a):

Spíš bych si tipnul, že zvýší daně, aby se vyhnula sociálním nepokojům. A to je katastrofa. Předpokládám, že neudržitelnost situace si uvědomí trhy – možná ne za měsíc, ale někdy v příštím roce. A pak peníze, které si vláda musí půjčovat, podraží ještě víc.
Řecký dluh ohrožuje celou eurozónu. Co by teď bylo od EU nejchytřejší?
Teď zrovna se naskýtá jedna příhodná chvíle, protože vláda do Bruselu poslala návrh úspor a čeká na jeho schválení. Já na místě unie bych ten návrh okamžitě poslal zpátky k přepsání. Řekl bych: Skutečné rozpočtové škrty, prosím.
Přiměje řeckou vládu šetřit, když jí ostatní země eurozóny pohrozí, že žádná pomoc nebude?
Takové obecné řeči nám moc nepomůžou. Řekové totiž často reagují dětinsky. Lepší by bylo, kdyby Evropská komise nebo třeba německá vláda vyžadovaly od naší vlády odpovědi na konkrétní otázky. Proč si ksakru vydržujete takový veřejný sektor? Ať jasně řeknou: Nepomůžeme vám, dokud nesnížíte počet učitelů.
Kde by ti učitelé sehnali práci? Řecko nemá žádný průmysl.
Ať jdou třeba do turistických služeb. Podle kvalifikovaných odhadů tvoří 30, možná 40 procent našeho HDP šedá ekonomika. Spousta lidí by jenom zlegalizovala své příjmy z šedé ekonomiky. Akorát už by k nim nepobírala plat od státu.
Kdy vlastně přezaměstnanost ve veřejném sektoru začala? Za starého Papandrea?
Papandreu starší (Andreas P., otec dnešního premiéra, vládl v letech 1981-1989 a 1993-1996 -pozn. red.) opravdu zavedl většinu věcí, které nás teď tíží. Třeba názor, že stát je třeba ovládnout svými lidmi – čímž se mimochodem podobal vašim komunistům. Člověk musel být členem strany, aby získal určité místo. Posiloval odbory. Profesoři na univerzitách se už nevybírali podle svých kvalit, volí si je studenti. Starý Papandreu, hrůza hrůz.
V roce 1981, kdy začala jeho éra, Řecko také vstoupilo do Evropských společenství. Jak vás to změnilo?

Naše členství bych rozdělil do dvou fází. První je ohraničena vstupem v roce 1981. Vzápětí začaly přitékat dotace, které změnily hlavně venkov. Díky nim se zásadně rozšířila silniční síť.

U nás unijní dotace evidentně podporují korupci. Co v Řecku?
Samozřejmě se nám to stalo taky. Evropa posílala peníze, na místě ale bylo potřeba úředníka, který je rozděloval. A který zhruba deset procent kasíroval pro sebe. Fakt je, že časem bylo vyplácení dotací zpřísněno. Nejdřív stačilo zažádat si, řekněme, o dotaci na vypěstování 100 tun oliv, a nikoho nezajímalo, jestli náhodou neprodukujete jenom 10 tun. Pak se začaly počítat olivovníky a korupce trochu poklesla. Předpokládám ale, že i úředníci v Bruselu vyčlenění pro styk s Řeckem se časem nechali zkorumpovat. Nicméně celkově byla první fáze pro Řecko extrémně výhodná.
Druhá fáze začíná vstupem do eurozóny?
Ano, v roce 2001. Vstup skýtal velké šance. Poprvé v historii jsme měli stabilní měnu. Firmy ani jedinci už nemusí kalkulovat s devalvací. Dřív spousta Řeků držela z opatrnosti úspory v cizině, ne v drachmách, ale v dolarech a švýcarských francích. Díky euru se Řecko stalo místem, kde si člověk může ukládat peníze. Investoři už se nemuseli bát, že jim devalvace znehodnotí investice. Těchto šancí jsme ale nevyužili. Zahraniční investice se blíží nule, Bulharsko jich dokázalo přilákat desetkrát, možná patnáctkrát víc než my. My jsme euro využili jen ke zdražování.
04. 06. 2010 | 17:07

Řecká krize pro pravici a hlupáky napsal(a):

Neznervózňuje normální Řeky pomyšlení, že se stávají terčem posměchu napříč Evropou?

Ale ano, bohužel ne dostatečně.
Jaký má vlastně Řecko poměr k západní Evropě? Považuje se za její součást, nebo spíš přemýšlí v kategoriích my-Západ?
Blíž má k tomu druhému.
Odhadl byste, co bude za rok?
Jsem pesimista, ačkoliv situace je naprosto zvládnutelná. Bohužel nemáme politiky, kteří by ji chtěli seriózně zvládnout. Dál stoupne cena, za kterou si stát půjčuje peníze. Očekávám i sociální nepokoje.
Může být Řecko do roka vyloučeno z eurozóny?
Nemyslím. Ale kdybychom vypadli z eurozóny, vypadneme i z Evropské unie. A to by pro nás byla katastrofa.

Kdo je... Stefanos Manos.
Ekonom, politik a mnohonásobný ministr se narodil v roce 1939. Vystudoval strojírenství, má i titul MBA z Harvardu. Manos se do parlamentu poprvé dostal v barvách pravicové Nové demokracie v roce 1977. Celkem pětkrát potom sloužil jako ministr, počátkem osmdesátých let byl z funkce ministra průmyslu průkopníkem řecké privatizace. V roce 1998 byl těžko zařaditelný Manos vypuzen z Nové demokracie a do dalšího parlamentu se nechal zvolit jako nezávislý na kandidátce socialistů. Před rokem založil malou liberální stranu Drasi. Je známou osobností řeckého veřejného života.
04. 06. 2010 | 17:08

Writer napsal(a):

Blogovani je forma masturbace.
Jiny vyznam nema !
06. 06. 2010 | 04:25

Zdeněk napsal(a):

pan Keller je fanatik a obávám se, že větší smysl má číst texty pana Komárka, protože je v nich větší poctivost přemýšlení než u agresivního samožera Kellera.
06. 11. 2011 | 21:50

nežvaňte. napsal(a):

Pane profesore Kellere: A proč jsou v této zemi tedy zavedeny OBČANSKÉ průkazy, třebaže se jedná o IDENTIFIKAČNÍ doklady? Nesouvisí i tohle nějak s vašimi argumenty výše?
24. 10. 2012 | 15:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy