Další honička končící smrtí.

03. 03. 2013 | 11:28
Přečteno 36104 krát
Policisté při pronásledování sedmnáctiletého mladíka, které v pátek skončilo tragickou dopravní nehodou na 119. km D1, podle závěrů Generální inspekce bezpečnostních sborů nepochybili.

Mladý muž při snaze policii uniknout narazil do několika dalších vozů a na místě zemřel.

To, že se policisté nedopustili žádného pochybení, svědčí o tom, že naše předpisy o stíhání vozidel, varovných výstřelech a podobných věcech jsou poněkud zvláštní a podle mého velmi špatné.

Porovnat je mohu s prostředím, ve kterém jsem se dlouhá léta pohyboval.

V Kanadě i v USA jsou předpisy o "hot pursuit car chase" velmi přísné.

"New York, like most cities, forbids car chases “whenever the risks to [police] and the public outweigh the danger to the community if the suspect is not immediately apprehended.” That’s pretty much all the time unless it’s Osama Bin Laden himself at the wheel.
Car chases aren’t worth it. They often end in some crash. And the pursued car does not have the emergency lights and sirens to warn people out of the way. The car that killed Karen didn't even have its headlights on.

The NYPD pursuit policy is based on the only effective way to reduce the danger of a car chase: don’t do it. For police, it's as simple as it is unsatisfying."


V New Yorku, jako ve většině měst, je vysokorychlostní stíhání ve většině případů zakázáno, "kdykoliv riziko pro policii a veřejnost je vyšší, než to, že by stíhaný podezřelý nebyl okamžitě zadržen" Což je většina případů, pokud za volantem stíhaného vozidla nesedí Osama Ben Ladin.

Stíhání vozidel nestojí za to. Velmi často končí havarií a smrtí policistů nebo nevinných občanů.

Předpisy New Yorské policie jsou založeny na jediném způsobu, jak riziko havarií snížet: Nedělejte to!

Podobné je to s "varovnými výstřely". V životě jsem nečetl nebo neslyšel, že by Torontská policie použila "varovný výstřel". Policista není filmový kovboj, nestřílí, pokud to není odůvodněné, například tím, že střelbu zahájí stíhaný pachatel a tím ohrozí veřejnost, nebo policisty, a pak střílí na pachatele. Ne kamsi do krajiny, do ujíždějícího auta, nebo do ulice plné lidí.

Policie v USA a v Kanadě takové předpisy má, jsou přísně dodržovány - a jde to. Dopravní policie má navíc specializovaný trénink, který nezahrnuje jen techniku jízdy ve vysokých rychlostech, nebo střelbu na rychle se pohybující cíle, ale i postupy a vyhodnocování situace tak, aby při zákroku byla především brána v úvahu bezpečnost všech – pachatele, policistů I nezúčastněných chodců, nebo řidičů a jejich vozidel.

Tady jsem četl už mnoho příběhů o smrti nevinných občanů díky havarii způsobené vysokorychlostním stíháním, nebo zabitých "varovným výstřelem". Škoda, která byla zákrokem způsobena, často mnohonásobně převyšuje škodu vzniklou činem, který chtěli řešit, nemluvě o časté škodě na lidských životech a zdraví.

Pravidelně pak čtu, že "policisté se nedopustili žádného pochybení.

Což by samo o sobě mělo být důvodem k zamyšlení nad předpisy kterými se policie řídí.

Kupodivu nemá Zákon o policii žádný paragraf, který by se týkal stíhání vozidel. Proč je tomu tak nevím. Nevím ani, jaké jsou vnitřní předpisy policie a zda vůbec nějaké pro tento případ jsou. Proto platí aplikovatelné paragrafy Trestního zákoa a Zákona o policii. Samozřejmě, že pokud vnitřní předpis policie ČR existuje, musí, jako podzákonná norma, z těchto zákonů vycházet:

Trestní zákon:
§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.

Zákon o policii:
§ 11
Přiměřenost postupu:
Policista a zaměstnanec policie jsou povinni
a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma,
b) dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma,
c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.

Jak má policie jednat v případě stíhání pachatele jí ukládají tyto dva zákony. Nevím, zda jejich aplikaci upřesňuje nějaký vnitřní předpis, ale i ten, pokud existuje, z těchto dvou zákonů musí vycházet. Policista musí zvážit rizika a nikdy nesmí jednat tak, aby jeho zákrok byl nebezpečnější, než je nutné a musí jednat tak, aby jím neohrozil ostatní a to i za cenu, že pachatel ujede. Stejně jako nemůže střílet po pachateli bankovní loupeže, pokud před ním pachatel prchá po chodníku plném chodců. A to ani tehdy, když mu pachatel uniká.

I tady by se měla policie řídit zásadou opustit stíhání, "kdykoliv riziko pro policii a veřejnost je vyšší, než to, že by stíhaný podezřelý nebyl okamžitě zadržen".

Ony ty zákony vlastně říkají téměř totéž, co ty New Yorské a Torontské předpisy.

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59429600-inspekce-nedava-vinu-policii-ktera-pronasledovala-mladika-na-d1

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gaia napsal(a):

policisté se chovali jako gangsteři z nějakého amerického filmu.

Myslím, že seriály jako je Kobra 11 by neměli sledovat a ani se něco podobného natáčet. Odškodnění by měli tomu zaněnému i rodičům toho kluka platit i autoři a herci z toho seriálu.
03. 03. 2013 | 11:37

BP napsal(a):

Nemívám příliš v lásce, když si KDOKOLI rovná myšlenky formou článku o příběhu, kdy zemřel člověk. Ať už byl jakýkoli. Považuji to vždy jako nejodpornější novinářský hyenismus. To ovšem nic proti panu pisatelovi. Jen by bylo dobré, kdyby psal o živých.
Je krásné, mít zde nezištně napsáno něco z českého právního řádu. Ovšem nikde nenajdu PRAKTICKÉ POUČENÍ o tom, že tyto paragrafy, zákony a jiné předpisy NEMUSÍ PLATIT, pokud jde o známé prezidentů, politiků, tunelářů, či lobbistů.
Zatím nikdo neví, ČÍ syn to byl, komu bude chybět, ČÍ to bylo auto, PROČ jel tak rychle a KDO mu případně dal cokoli před jízdou.
Spoléhat na novináře (kteří mohou nejprve na první straně palcovými titulky někoho znevážit, a po objektivním vyšetření se mu na šesté straně plátku písmem velikosti lichvářské smlouvy "omlouvají") je nyní, pane Haasi, neregulérní. Vůči pozůstalým i vůči čtenářům.
Co kdybyste, pane profesore, chvíli počkal a až potom konal?
Díky, vzdělanče ...
03. 03. 2013 | 11:41

resl napsal(a):

V tom máte pravdu, sleduji, jak často je stíhaný zastřelen, nebo havarují policisti, případně se do toho zapletou nevinní. Ovšem policejní inspekce nikdy neopomene včas se vyjádřit do tisku ve smyslu zákonosti a neshledání žádného omylu policistů. SPZ auta měli, natočit řidiče také mohli a druhý den si jej měli vyzvednout, obvinit a mladý člověk by zůstal na živu. Svou kovbojskou akcí, bez špetky rozumu, udělali vlastně to nejhorší a opět to odneslo pár civilních aut a jejich majitelé. Novináři bohužel mlčí a nechají si od inspekce nakukat cokoli. Rodiče zemřelého by měli žádat vysvětlení, jak zásah probíhal, ne ovšem od jejich inspektorů, ale od nezávislého soudu.
03. 03. 2013 | 11:41

mirekP napsal(a):

Auto v rukou člověka, který ani nemá řidičský průkaz je zbraň.
Tady nemůže být řeč o policii, ale o výchově.
A ta šeredně selhala.
(Nechci ani domýšlet, jaká by se tu odehrávala hysterie, kdyby takový člověk poranil autorova někoho blízkého.)
03. 03. 2013 | 11:55

Al Jouda napsal(a):

Často čteme o tom, jak policajtům utekl vyšetřovaný přímo ze služebny nebo i zloděj přistižený při vykrádání prodejny a pod. Velmi řasto policii uteče podezřelý v autě nebo na motocyklu. V případě zde uváděném včak Policie ČR použila nejméně vhodný zásah, který měl sloužit k dopadení podezřelého a to zastavení veškerého provozu na dálnici v jednom směru. Co je ostatním účastníkům provozu do problémů Policie ČR ? To si nemohli policajti počkat, až podezřelý pojede okolo nich a samopalem mu prostřelit obě pneumatiky ? Jeho rychlost by okamžitě prudce klesla, možná by i havaroval, ale nikdo další by pravděpodobně ohrožen nebyl.
Na základě tohoto případu bych jako ministr vnitra uložil policejnímu prezidentovi vypracovat několik modelových situací, podle kterých by byli policajti povinni bezpečně zasahovat při stíhání podezřelých na silnicích a dálnicích.
03. 03. 2013 | 11:56

ex-nemo napsal(a):

Jednu zkušenost z mého kratšího pobytu v Kanadě:
Na ulici tam málokdy potkáte někoho v uniformě a policistu skoro vůbec.
Zato jakmile se někde strhne něco podezřelého nebo nekalého, stačí hlučná hádka nebo kolikrát jen neuklizené psí hovínko, zjeví se tam v tu ránu policista a ZASAHUJE !!. Jak to dělají nevím.
A jak to dělají naši policajti že tam kde je jich potřeba nikdy nejsou, zato se producírují po ulicich kde se nic neděje, to nevím taky.
Asi to nebude jenom v předpisech, nýbrž v přístupu k práci vůbec.
Za všechny naše dnešní nedostatky může bolševismus.
03. 03. 2013 | 12:04

zemedelec napsal(a):

Také to považuji od příslušníků policie za neprofesionální a zcela zbytečná tragedie.
V současné době,kvalitních telekomunikačních možností,to šlo vyřešit lépe.
03. 03. 2013 | 12:17

JenTak napsal(a):

Policisté v USA nestřílejí varovné výstřely, ale často používají jako první ty ostré. Zkuste si neuposlechnout příkaz amerického policisty, abyste vystoupil z auta a dal ruce na střechu... Riskujete zastřelení na místě.
Zde každý vytahuje z USA jen ty pasáže, které se mu hodí. Jenže ne vše co pochází z USA je dobré či špatné. Oni mají své specifické podmínky a zvyklosti zrovna tak, jakožto i my.
Takže bych pane Haasi řekl, že používáte nefér argumentaci, protože říkáte jen část pravdy.
03. 03. 2013 | 12:19

ld napsal(a):

Haas,

držte se raději svého kopyta, tedy Kalousků a kradáren.
O vámi vybraném tématu nevíte zbla.
03. 03. 2013 | 12:20

ld napsal(a):

zemedelec,

"V současné době,kvalitních telekomunikačních možností,to šlo vyřešit lépe"

Ano? Jak? Až by chlapec někoho autem zmasakroval, vy byste tomu dříve čelil přes mobilního operátora?
03. 03. 2013 | 12:23

deset stupnu napsal(a):

Po bitvě je každý generál, obzvlášt když toho ví tolik co napíšou noviny.
03. 03. 2013 | 12:35

SuP napsal(a):

Na jedné straně souhlasím s panem Haasem, že honění jedněch magorů (bez výcviku) jinými magory (s výcvikem) po dálnicích ke zvýšení bezpečnosti provozu příliš nepřispěje. Že se zatím výrazně nezvýšila nehodovost policejními Passaty vyprovokovaná, je zřejmě jen díky přecejen menší hustotě provozu u nás ve srovnání např s Německem.
Podle čerstvých novinových článků ale právě v tomto případě nešlo o důsledek "divoké honičky", ale o důsledek rostoucí neukázněnosti dospívajícího jedince, který měl takjaktak našlápnuto k podobnému konci. Policisté řidiče sledovali a dokumentovali a on se při pokusu o uniknutí z dopravní skrumáže vyvolané již čekajícím zátarasem smrtelně zranil.
Stejně jako by žádný řidič neměl jezdit rychleji,než umí brzdit, i svoboda jednotlivce musí mít rozumné limity. Když si je konkrétní občan sám neumí stanovit, vždycky riskuje.
03. 03. 2013 | 12:43

Haasova hloupost napsal(a):

17letý pitomec, který jel 200 km/h. To nemohlo skončit dobře, i kdyby se policajti na hlavu postavili. Leda povolat bojový vrtulník a na prázdném úseku to auto sejmout naváděnou raketou. Haasův článek dělá z policajtů pachatele, připomíná mi to ten roztomilý zvyk, že když někde někdo znásilní ženskou, vždy se objeví dost debilů, kteří tvrdí, že si za to mohla sama (protože šla v noci bez doprovodu, protože měla vyzývavé oblečení, protože s pachatelem před tím eroticky koketovala,...).

Ne.

Může za to ten kluk, který se zabil. Nikdo jiný. Bylo mu už 17 let, takže byl trestně odpovědný. Možná část "viny" nesou rodiče a špatná, ale to se už nikdy nedozvíme.
03. 03. 2013 | 12:49

zemedelec napsal(a):

Pane Id.
Nejsem odborník na dopravu,ale pohybuji se na silnicích často a někdy skutečně zažiji nepochopitelné situace.
Domníváte se,že ten mladík jel na dálnici z úmyslem někoho zmasakrovat?
To co píšete se ale stalo,jenom z toho důvodu,že ho policie chtěla zastavit za každou cenu.Proto jsem to napsal tak,měli během pár minut zjistit,komu patří auto a kdo v něm může sedět.Mohli také povolat vrtulník na sledování a sami se mu měli stratit z očí,určitě by snížil rychlost.
03. 03. 2013 | 12:54

Alna napsal(a):

člověče, podívejte se na youtube, kde jsou tisíce videí o policejní brutalitě a zvůli v USA. Každý rok tam umírají desítky lidí protože byli "tazed" nebo omylem zastřelení. Get real dude !
03. 03. 2013 | 12:58

ld napsal(a):

zemedelec,

chlapec ukradl auto, neměl ani řidičské oprávnění. POlicie snímala jeho jízdu a hlavně neochotu dbát jejich pokynů. Za této situace bylo zřejmé, že se musí přijmout opatření, aby se hrozba jeho chování a jednání eliminovala, aby nedošlo k více obětem, škodám, vlivem její nekonání.

Je mi obrovsky líto mladého života. Ale neučinit přítrž popisovanému jednání, mohli bychom smutnit za více obětí. A to je to závaží, které je nakonec na miskách vah dominantní.
03. 03. 2013 | 13:06

Občan napsal(a):

Pane Haasi,
1) stíhání NEprobíhalo v Praze, ale MIMO obce na dálnici
2) mladého zloděje aut NEhonili měšťáci, ale "stáťáci"
3) NEvěřím tomu, že by speciálně v USA nechala ZLODĚJE AUT, notabene BEZ řidičáku, jen tak beztrestně jezdit po silnicích, a to navíc NEpovolenou rychlostí.
Mladej se zabil a není ho škoda. Škoda je jen dalších zraněných a mrtvých. Ale nakonec je lepší, že se zabil teď, než aby později zabil JEŠTĚ VÍC lidí.
---------------------------------------------

AlJoudo,
KDYBY mu policisté prostřelili gumy ve 200km rychlosti, auto by nehavarovalo, ale stala by se z něho rychle rotující neřízená střela, která by zabila MNOHEM víc lidí.

Ona stačí prasklá guma u naloženýho vozejku a 90 km/hodině; na dálnici (osobně, loni v létě). I když jedete v podstatě po lautr rovině, je to takovej hukot, že nevíte kam dřív s rukama.
03. 03. 2013 | 13:08

malalaj napsal(a):

pane haasi,
tak tady jste hodně přestřelil. za prvé, policajti nikoho vysokorychlostně nestíhali, jenom postavili na dálnici zátaras. za druhý, něco jineho je vysokorychlostní stíhání v přelidněnem new yorku nebo praze a něco jineho je vysokorychlostní stíhání na dálnici. vy tady směšujete dvě uplně rozdílné věci.
03. 03. 2013 | 13:18

Medikolog napsal(a):

Haas,

nemáme trestní zákon, ale trestní zákoník!

Obecného ohrožení se dopouští ten, kdo ukradne auto a bez řidičského oprávnění se řítí po veřejné komunikaci nedovolenou rychlostí, neuposlechne pokynů a výzev policie k zastavení, ale dokonce nabourává policejní auta, objíždí a proráží policejní zátarasy. Vinit z téhož policii snažící se zabránit pokračování uvedené trestné činnosti je typická emigrantská zhůvěřilost podvědomně stranící drbanovi proti řádným občanům.

V Americe policista nemusí šaškovat s pohrůžkou zbraní a s varovným výstřelem. Prostě namíří na podezřelého a pokud ten neuposlechne pokynů policie.. nese si následky sám. US policie je cvičena v TROJSTŘELECH, pane Haasi. Když musí policista vystřelit, tak puf, puf, puf. Má to perfektní zastavovací efekt a zachráňuje to ročně životy desítkám či stovkám policistů. Oni totiž i US drbaní vědí své a netlačí na pilu.

Ten mladý nevychovanec UKRADL A ZNIČIL auto vlastním rodičům, poškodil policejní auta (zaplatí daňoví poplatníci), ohrozil na životě a na zdraví všechny na silnici, jednoho vážně zranil a ještě mu zničil automobil... A pan Haas, místo aby politoval poškozené a ohrožené; a aby jako slušný člověk odsoudil nevychovance který svým činem spáchal mimoděk sebevraždu, osočuje policii. Škoda, že nezůstal v USA a neradí NYPD například.
03. 03. 2013 | 13:18

Občan napsal(a):

zemedelec napsal(a):
" Pane Id.
Nejsem odborník na dopravu,ale pohybuji se na silnicích často a někdy skutečně zažiji nepochopitelné situace.
Domníváte se,že ten mladík jel na dálnici z úmyslem někoho zmasakrovat?
To co píšete se ale stalo,jenom z toho důvodu,že ho policie chtěla zastavit za každou cenu.Proto jsem to napsal tak,měli během pár minut zjistit,komu patří auto a kdo v něm může sedět.Mohli také povolat vrtulník na sledování a sami se mu měli stratit z očí,určitě by snížil rychlost.
03. 03. 2013 | 12:54"

Pane zemedelče,

jak s Vámi často nadšeně souhlasím, tak v tomhle jste úplně mimo mísu.

Mladej
- ukradl auto
- neměl řidičák
- jel "SI ZADOVÁDĚT" na dálnici

On na tu dálnici nejel proto, aby se spořádaně přemístil z bodu A do bodu B, ale proto, aby si zajezdil vysokou rychlostí a testnul, jestli dálničnjí policajti a jejich Passaty fungují.
Zvysoka kašlal na to kolik jede, kolik lidí svým nezodpovědným jednáním zraní nebo zabije (předjíždění, kličkování mezi auty atd.). A bylo mu úplně jedno, že mu policisté dávají všemožná znamení, aby zastavil.

On sice nejel s přímým úmyslem někoho zabít, ale byl plně srozuměn s tím, že rámci SVÉ zábavy může někoho zabít. Bylo mu to prostě jedno. Nepočítal s jediným - že by mohl zabít sám sebe; protože se domníval, že Audina je nezranitelná a nesmrtelná a on s ní.
No, tak to se holt spletl...
03. 03. 2013 | 13:20

zk napsal(a):

Pan Haas jako obvykle jen mate lidi. V USA policie samozřejmě auta pronásleduje, ostatně je tomu věnováno x nepříliš vkusných televizních show a kdo chce, může si také najít videa na Youtube. O praxi NYPD nevím, ale panu Haasovi určitě neušlo, že páteční zásah neprobíhal v ulicích Brooklynu a Manhattanu, ale na dálnici D1. V tom vidím přece jen malinký rozdíl.

Dotyčného mladíka je mi líto, smrt nepřeji nikomu a tahle brutální už vůbec ne. Je ale evidentní, že nebýt jeho až neuvěřitelné hlouposti a nezodpovědnosti, k ničemu by nedošlo. Pokud je někdo schopný ukrást auto a pak se více než 100 kilometrů honit s policajty - nota bene v sedmnácti, a tedy bez řidičáku! - asi to nemá v hlavě úplně v pořádku. Policie přece nemůže takového člověka nechat být a doufat, že ho to po pár hodinách přestane bavit (a do té doby nikoho nezabije).
03. 03. 2013 | 13:21

Pacák napsal(a):

Cituji:"Za všechny naše dnešní nedostatky může bolševismus."

Za Protektorátu koloval následující vtip: Za všechny naše potíže můžou židé. … a listonoši. Proč listonoši? … a proč židé.(Proč bolševismus?)
03. 03. 2013 | 13:29

Karel napsal(a):

Haasi, toho kluka bylo potřeba z dálnice dostat pryč. Policie se chovala správně a patří ji uznání. Platím ze svých daní policii i za to, že když jedu s dětmi po dálnici, že mě tam nesestřelí nějakej psychouš vybuzenej počitačovou hrou. Škoda ho není, dříve či později by někoho zabil, odstranil se naštěstí sám, dřív než mohl více ublížit dalším lidem. Tobě Haasi doporučuji, drž se svého kopyta - obhajoby tunelářů, vládnoucího organizovaného zločinu, a devastace naší země (což nepovažuji za hodno čtení).
03. 03. 2013 | 13:50

zátaras to nebyl napsal(a):

Policie ho nestíhala, pokoušela se ho zastavit.
Poprvé na to mladík zareagoval u Devíti křížů: sejmul policejního passata, který mu dával pokyn k zastavení - a jel dál.
Policie měla na reakci pár minut (vzhledem k rychlosti) a k dispozici informace: po D1 jede nějakej šílenec, možná pod vlivem drog, v kradeným autě ve směru na Prahu. A byla dopravní špička.
U V. Beranova nepostavili zátaras, ale zastavili provoz a dělali místo, aby mohli magora bezpečně zastavit a svést z D1. Ten kluk nejspíš vůbec nevěděl, že ty auta se tam štosujou kvůli policajtům, kteří čekají vpředu. Pokusil se je podjet zprava, kde nebylo dost místa. Proto tam shrnul několik aut a začalo to hořet. Řidič gauner, ale se zkušeností, by do něčeho takovýho nešel. A policajti s takovou reakcí počítat nemohli. Během těch několika minut museli něco vymyslet, aby jim ten nebezpečnej člověk za volantem silnýho auta nepozabíjel na dálnici normální lidi.
To, co udělali, bylo podle mě to nejlepší, co udělat mohli.
03. 03. 2013 | 13:51

Targus napsal(a):

To mirekP:

Každé auto v rukou každého člověka je zbraň.

To gaia:

Nekoukejte na to, nebezpečně se vám to zažírá pod kůži. Už jste slyšela o pohádkách pro dospělé?

To Al Jouda:

Totéž, co gaia. Přestaňte se dívat na kraviny, místo toho si jednou zkuste vystřelit z dospělé flinty, nabudete hlásat takové blbosti.

To ex-nemo:

Záhadné zjevení policajtů má jednoduché vysvětlení. V Kanadě se tomu říká občanská angažovanost, v Čechistánu tomu říkáme fízlování, bonzování, donášení, práskání a udávání.

To SuP:

Já mám info, že ten klučina ujel po dálnici asi tak 100 km. To nebyla obyčejná skrumáž. Kromě toho ho policajti honili na výzvu bezpečnostní agentury. Asi vřelé rodinné vztahy, případně lajna koksu do synáčkova nosánku.

To zemědělec:

Už jste viděl, jak vypadá auto rozstřelené o pevnou překážku ve stopade? Kdyby ano, určitě byste toho mladého dacana neobhajoval.
03. 03. 2013 | 13:53

Hubert Pilčík napsal(a):

Právě včera jsem neodolal videu pronásledování řidiče mopedu v Londýně. Rychlostí 25km/h, tři policejní auta a vrtulník.
Ďábel na mopedu to bere přes chodníky a poráží popelnice, ale všichni dodržují omezení rychlosti.
Nakonec delikvent moped odstaví a vzdá se.

Pronásledovali ho proto, že mu předtím soud zakázal moped řídit.
Podle stylu jízdy se tomu sice nelze divit (několikrát to střihne v protisměru), ale přijde mi zvláštní, že nepojal podezření, proč mu ten vrtulník furt visí nad bejvákem.

I pan Haas dokáže napsat článek, který je pravdivý a potřebný.
03. 03. 2013 | 13:55

Hubert Pilčík napsal(a):

Targusi
I v rukou šíleného policajta.
Ještě jste neslyšel o holomcích, kteří se vám s rozsvícenými dálkáči lepí na kufr, aby vás přiměli překročit rychlost?
A dupnout na brzdu nesmíte, abyste jim to rozmluvil.

Pravidla mají platit pro všechny.
03. 03. 2013 | 14:02

Targus napsal(a):

PČR jako obvykle totálně zklamala. Vyvinout pokus o akci, až blázen v autě ujede 100 km, je podle mne hodně pozdě. Za tu dobu uběhlo minimálně tři čtvrtě hodiny. V první řadě měli zablokovat nájezdy na dálnici a auta odklánět postupně, ne je nahnat do jednoho pruhu a zašpérovat ji. A blázna zastavit na vyklizeném úseku dálnice, ne jej zkoušet dostat z dálnice na okresku, kde by byl ještě nebezpečnější.
03. 03. 2013 | 14:03

Targus napsal(a):

To Hubert Pilčík:

Slyšel. Sám to taky tak dělám.
:-)))
Občas mi taky ujedou nervy, když někdo "spěchá" noční vesnicí třicítkou. Je to častěji, než si myslíte. To noční "spěchání".
A ten vepředu pochopitelně může zabrzdit kdykoli a jakkoli se mu zachce. Je to jasné nedodržení bezpečné vzdálenosti, s policajty nic nevydiskutujete.

Nevím, co mají společného vysvěcující holomci s mladým nezodpovědným a asi i nějak posilněným mlaďochem ohrožujícím všechny okolo.
Srovnávat magora ohrožujícího desítky lidí s pakem jedoucím dvácou na mopedu, kterého by dohnal jen trochu solidně disponovaný policajt-pěšák, je poněkud legrační.
03. 03. 2013 | 14:13

zátaras to nebyl napsal(a):

Targus
pletete se. Policajti zasáhli brzy: od 207. je to ke křížům nějakých 20 - 30 km. Začali hned, jak dostali info od bezpečnostní agentury.
A když jihomoravákům u Křížů sestřelil passata, okamžitě vyjeli na avízo policajti z Beranova. A ti jsou od křížů asi 60 km. Tak počítejte, co při rychlosti toho kluka, 200 až 250 km, mohli zvládnout za logistiku.
03. 03. 2013 | 14:18

slovak co emigroval napsal(a):

TO je tu zas chytraku hlavne ze mate co napsat
03. 03. 2013 | 14:31

zemedelec napsal(a):

Vážení Pánové |d,Občan,Targus.
Skutečně nechci obhajovat mladíka,jde mi jen o další zmaření lidský život.Neměl vůbec tam co dělat a ještě s kradeným autem.Vím od kamarádů co to je přijít o takto staré děti.Pane Targus něco takového jsem neviděl,jenom slyšel od známého.Byl to jenom Favorit,ale po nárazu na zeď se přímo postavil na předek a všech pět mladých lidí na místě zemřelo.
03. 03. 2013 | 14:40

J.Bubla napsal(a):

I u nás měli policajti autohoničky zakázány, aby nebyla ohrožena bezpečnost na veřejnosti. To ovšem bylo ještě za zločinného režimu v době nesvobody.
03. 03. 2013 | 14:40

pěvec napsal(a):

salónní teoretik haas se ozval. Haasi, drž se raději svých tunelů.
03. 03. 2013 | 15:01

martin_k napsal(a):

že se zabije ten zločinec mi nevadí, lae vadí mi že jsem při zásahu policie mohl zahynout i já!
to už jim nestačí ty "rychlé" passaty?!za které se utratily ty desítky milionů?
jak vytvářeli ten zátaras?! z osobních aut civilních osob asi!
myslím, že by měli být obvinění všichni - ti co ten zásah prováděli i ti kteří k němu vydali příkaz(povolení)
03. 03. 2013 | 15:02

martin_k napsal(a):

zátarasi:
no právě....radši neměli dělat nic
maximálně sledovat vrtulníkem kam ten šmejd jede a až zastaví, tak ho sebrat
03. 03. 2013 | 15:07

v + f = s + 2 napsal(a):

V pátečním případě ujíždějící mladík havaroval dřív, než dojel k policejnímu zátarasu. Myslíte, že tomu šlo předejít?
Já ten případ detailně neznám. Z toho, co vím, mi ale připadá, že nebyla šance nehodě předejít. On se choval za volantem agresivně a auto nezvládl, což je problém řady mladých řidičů. V zahraničí ostatně mladí lidé nesmí tak silná auta řídit.

Mladík v tomto případě zřejmě auto vzal svému otci, navíc mu nebylo ani osmnáct let.
I právě proto si myslím, že nešlo zabránit tomu, co se stalo. Policisté nemohli předpokládat, jak se bude za volantem chovat. Navíc nemuseli mít ani přesné informace, zda vůz skutečně řídí syn majitele. Byla to skutečně nečekaná situace.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/expert-hodnoti-nehodu-sedmnactileteho-mladika-na-dalnici-d1-pou-/krimi.aspx?c=A130303_134142_krimi_jav
03. 03. 2013 | 15:11

Hubert Pilčík napsal(a):

Targusi
A jak víte, že ten co se vám lepí na kufr nejni poliš?
Já když šetřím benzín a šílený kamióňák dělá, jak mě smete se silnice, prostě sundám nohu s plynu a nechám ho si to vychutnat.
Jeho znova vyakcelerovat stojí kanystr nafty.
03. 03. 2013 | 15:12

bobš napsal(a):

ex-nemo
Já jsem zvědavý jak dlouho vše budeme svádět na bolševismus, mám dojem, že ještě asi 100let. Uvědomte si pane, že dnes u policie za dvacet let od sametu je už asi, hodně a hodně málo výkonných pracovníků, kteří tuto dobu pamatují. Já bych řekl, že hlavně je to v lidech, přesně jak jste psal, u nás tam kde se nic neděje a kde jsou potřeba nejsou.
03. 03. 2013 | 15:12

zátaras to nebyl napsal(a):

martin_k
A dokážete si představit, co mohl ten kluk v tom hustým provozu udělat?
Kdyby ho policajti sledovali z vrtulníku a on dojel do Prahy, co pak? (nehledě na to, že pokud dostane policie hlášení o tom, že někde se nebezpečně řítí kradenej vůz s možná zdrogovaným chlapíkem za volantem, asi má přímo povinnost ho zpacifikovat co nejdřív)
03. 03. 2013 | 15:13

drozd kvíčala napsal(a):

haasi, ty jsi taky v mládí kradl auta? Asi jo, když jsi plynule přešel ke kalouskovi a jeho tunelům.
Aspoň vidíš, jak skončíš, když ukradneš auto.
03. 03. 2013 | 15:24

pěvec napsal(a):

Teprve 17letý mladík, který v pátek uhořel na dálnici po nehodě v otcově audi, byl na internetu známý pod přezdívkou M4rty09. Rád komentoval počítačové hry, měl svůj videoblog a tisíce lidí odebíraly jeho kanál na serveru YouTube.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/mladika-co-se-zabil-v-audi-meli-lide-radi-byl-popularni-i-na-internetu-1g4-/domaci.aspx?c=A130302_175746_domaci_brd

takže se chtěl stát i hvězdou ve skutečné reality show
a jeho vrstevnící ho za čin ještě obdivují
http://www.memmento.com/Memorial-at-Memmento/4653/M4RTY-09
03. 03. 2013 | 15:27

Bořivoj Nazeďchcal napsal(a):

GTA San Andreas v praxi?
03. 03. 2013 | 15:40

martin_k napsal(a):

zataras:
no vidím to tak - když někoho takového začnou pronásledovat, tak tam najednou není jedno nebezpečné auto ale minimálně dvě!!
03. 03. 2013 | 15:51

haasův kvikot- rajská hudbo pro mé uši napsal(a):

Jsou dva druhy lidí, zloději co se policajtů bojí a slušní lidé, kteří jsou rádi že je policajti chrání. Nevím co za trestnou činnost provozuješ, ale doufám že tě brzo chytí a že nebude další amnestie.
03. 03. 2013 | 15:53

JAHA napsal(a):

Totalne trapny blog. Ak uz chcete nieco pisat o policii, tak piste o pripadoch, ked na pokyn podobnych papalasikov, ako asi bol chlapcov fotrik, policia NEKONA!

Inac - skoda je kazdeho zivota. I zivota magora, ktoremu vybuchne v rukach bomba, ktoru chcel pouzit proti stovkam ludi. Ale aspon z toho neobvinujeme inych, ako autor blogu.
03. 03. 2013 | 16:07

Skogen napsal(a):

Hm. Tragédie to je, to ano. Ale kdo pochybil? Policisté? Onen mladík? Jeho rodiče?

Tedy, na straně policistů osobně vidím vinu nejmenší.
03. 03. 2013 | 16:24

John Koukal napsal(a):

T.Haas

v USA, že policie nehoní nafetěné řidiče, řidiče ujíždějící, řidiče u kterých je podezření ze zločinného jednání? Proberte se, člověče a nedělejte z nás ....!
03. 03. 2013 | 16:26

Skogen napsal(a):

Mám tušení, že už jsem to asi kdysi psal, ale zažil jsem blba (laskavě promiňte, pane editore [anebo taky ne...], ale nelze to říct jinak), který na dálnici předjížděl zprava dodávku, kterou jsem já klasicky předjížděl zleva v rychlém pruhu. Za tou dodávkou jsem ho nečekal a už vůbec ne z pravé strany, ve chvíli, kdy jsem se řadil zpátky, okolo mě z té špatné strany prolítnul už s koly za krajnicí, ale i tak se naše zpětná zrcátka málem políbila. Já nejezdím pomalu, ale on byl velmi slušně nad rychlostním limitem. Bylo to absolutně nečekané a musím říct, že mi naměko změkla kolena.

Když jsem z dálnice sjížděl, už ho tam policajti měli. Tehdy jsem měl pocit zadostiučinění a kdybych byl věděl, že tam s nimi bude stát, někam bych to tam postavil a dal tomu frackovi do zubů, i kdyby mě to stálo taky flastr. Tehdy jsem na vlastní oči viděl, že to policie zvládla. A myslím si, že to zvládne v drtivé většině případů.
03. 03. 2013 | 16:39

Skogen napsal(a):

Místo „naměko změkla“ má být „docela změkla“ - zas až tolik hrůzostrašné to nebylo ;)
03. 03. 2013 | 16:41

Al Jouda napsal(a):

To Občan :
Domníváte se, že kdyby ho policajti nepronásledovali, ale čekali se samopalem za bukem, že by jel stále 200 km rychlostí ?
To Targus :
Co jste tím chtěl říci ? Že nelze zastavit auto prostřelením pneumatik ? Co uděláte, když Vám bouchne guma třeba i vzadu, jedete dál rychlostí 90 km/hod ?
03. 03. 2013 | 16:51

zátaras to nebyl napsal(a):

martin_k
To si nemyslím. Naopak, když se na šílence pověsí policajti s majákem, tak řidiči tu hoňku zaregistrujou dřív. A taky to někde někdo říkal: že ve zpětným zrcátku viděl ty policajty a díky tomu stačil včas uhnout.
Poliši se na něj pověsili právě proto, že jel jako magor. Celý to spíš vypadá, že si střihnul hru v reálu a jel by stejně idiotsky i bez policajtů za zadkem.
Stejně je to průšvih, takovej klučík. Fakt by mě zajímalo, co je to za rodinu. Jestli se něco takovýho může stát jen proto, že adolescent zblbne u compíku, anebo na něj rodičovstvo nemělo čas a kompenzovalo to prachama. Docela blbě se o tom spekuluje: kdo z nás může říct, že jako rodič vždycky všechno vychytá? Ty děcka jsou v tomhle věku blbý jak štoudve.
03. 03. 2013 | 17:15

Almo G™ napsal(a):

Co vám Policie ČR neřekla - nevinné lidi použila jako návnadu a živý štít:

http://www.autorevue.cz/tragicka-nehoda-na-d1-naznacuje-velky-problem-a-passat-to-neni-doplneno

Chtěli byste, aby tak příště použila třeba vá nebo vaše blízké?
03. 03. 2013 | 17:33

Bobo napsal(a):

Co chcete od policajtů?
Vždyť mají v craniu jen vzduch.
03. 03. 2013 | 17:33

evix napsal(a):

Tedy, nechci být v kůži rodičů toho praštěného kluka :-((((
Moje kamarádka takhle před 20 lety přišla o osumnáctiletého syna..Ten sice neukradl otci rychlou audinu, otec mu koupil starého křápa ať se synek naučí řídit.
Nestihl to, posílen alkoholem se se starou škodovkou roztříštil o můstek. Moji kamarádce se zhroutil svět a později i manželství. Nedokázala se vzpamatovat se smrtí syna ani za pět let (psychiatři ji taky nepomohli) a její manžel chtěl už konečně normálně žít.....
Na jiných diskusích se objevil názor, co by žurnalisté psali, kdyby ten mladík patrně pod vlivem nějaké látky zabil několik účastníků na dálnici, nedej bože děti. Pak by řvali, že policisté nepostupovali rychle, že na to šli liknavě......a že nedělali svou práci....
03. 03. 2013 | 17:33

Vlastik Horka napsal(a):

vážení pisatelé, kteří oslavujete smrt mladíka, protože si to podle vás zasloužil:

je mně z vás smutno...on si smrt nezasloužil a s největší pravděpodobností, by se nikomu nic nestalo, kdyby ho nepronásledovali takovým způsobem a ještě se snažili udělat zátaras na dálnici, či co.
Děláte, jakoby jste nikdy nejeli po dálnici od Vyškova na Prahu (vlastně je jedno o jakou část dálnice v naří republice jde)...v tom hustém provozu je nemožné jet neustále rychlostí 200km, jak to mnozí píšou.
Kdo viní rodiče za činy jejich téměř dopělých dětí nejspíš sám děti nemá. Snažíte se nám všem namluvit, že svět je tak černobílý a jednoduchý a vaše děti jsou loutky, které neustále vodíte na provázku??
Nechci hodnotit, zda policie mohla konat lépe...fakta podávaná novináři jsou neúplná a jak je známe, nejpsíš i zjednodušená či zveličená.
03. 03. 2013 | 17:51

SuP napsal(a):

Škoda, že to inkriminované auto shořelo. Skoro bych se vsadil, že mladej svou jízdu a všechna "hrdinství" natáčel na kameru, aby se měl čím vytahovat na YouTube. Stává se to sportem mladých a jinak než občasnou smrtí se ostatní nepoučí.
A pokud se týká snadné možnosti se s otcovým autem svézt, je to stejný případ nezodpovědnosti majitele, jako např. všechny střelné "masakry", kdy se nezletilec dostane k legálně držené zbrani a střelivu svých rodičů. A všichni se pořád diví a hledají cesty, jak komu zakázat držet zbraně.
03. 03. 2013 | 17:55

Vlastik Horka napsal(a):

Almo G™

děkuji za odkaz na článek na serveru autorevue.cz

Článek napsaný bez snahy o senzaci...výborně autorovi.
03. 03. 2013 | 18:00

Skogen napsal(a):

Všem, kterým se zdá nenormální zákrok policie, ale naprosto normální konání toho mladíka, který už bohužel není mezi živými, bych se rád zeptat, zda myslí vážně, že za jeho smrt by měli policisté pykat? Bylo to jeho rozhodnutí a on také nesl nejvážnější následky. V tomto bodu je to správně, nikdo jiný by za něj následky nést neměl a on očividně na nějaké nehleděl. Nebyl-li pak schopen sebeovládání a racionálního uvažování, nemohu se smířit s tím, že by si, dle některých, měl dělat, co se mu zamane. Nikdo nemůže. Někde se stala chyba, že jako nezletilý vzal klíčky od auta, pustil se jen tak na dálnici a nehodlal se nikomu podřídit.Ta chyba ale nevznikla tím okamžikem, ta sahá někam daleko dříve. A především na tu sám doplatil.
03. 03. 2013 | 18:01

Skogen napsal(a):

Vlastik Horka,

když nevinit rodiče, tak už jen jeho samého. Jsem rodič, mám syna. Nedovolím mu řídit auto před jistou duševní zralostí. Tady toho to někdo naučil. A kdyby mi vzal klíčky od auta, jak ho mám rád, tak bych ho přerazil, i kdyby jel jenom po zahradě. Něco se prostě nedělá a má to svoje důvody, i kdybyste se na uši postavil.

Co se týče piety, poděkujte Haasovi, ten to téma otevřel.
03. 03. 2013 | 18:09

SuP napsal(a):

Hubert Pilčík -
"....já když šetřím benzín a šílený kamióňák dělá, jak mě smete se silnice, prostě sundám nohu s plynu a nechám ho si to vychutnat...."

Pilčíku, hrdino, možná Vám uniklo, že úplně všude máme OMEZENOU rychlost. A kdokoli z vás, hrdinů jede pomaleji než je v místě povolená omezená rychlost, dopouští se přestupku proti silničnímu zákonu, všeobecná ustanovení - "....řidič nesmí překážet v jízdě ostatním uživatelům vozovky, zejména bezdůvodně pomalou jízdou....". On si totiž každý, kdo jezdí pomalu myslí, že jezdí podle předpisů a přitom jezdí jen POMALU, čímž vytáčí ostatní řidiče, kteří chtějí jet ROZUMNĚ.
03. 03. 2013 | 18:10

martin_k napsal(a):

skogen:
to že ten kluk udělal chybu - to je mimo jakoukoliv diskuzi....to je jasné
to že za to zaplatil životem - to se nějak nemůžu přinutit ho litovat....

ale je docela možné, že kdyby policisté postupovali jinak nemuselo to postihnout tolik nevinných lidí okolo. ten závodník by někde sjel z dálnice a normálně zastavil. tam ho mohli sebrat. to je můj názor. můžu se plést, na tohle školy nemám. snad na to mají nějaké prostředky.
vycházím jenom z toho, že primárním cílem toho kluka bylo někam dojet. ne vrážet do aut. k těm bouračkám došlo v až rámci honičky s policií
03. 03. 2013 | 18:11

martin_k napsal(a):

sup:
nějaký důvod se vždycky najde :-)

rozumně neznamená na max. povoleném limitu
03. 03. 2013 | 18:14

SuP napsal(a):

Vlastik Horka, Ólmoust glosovaný -
Pánové, jaká je vaše (a vámi obdivovaného autora článku z odkazu) představa o možnosti postavení zátarasu na naší jediné dálnici? Jak by se podle vás ze zátarasu měli ostatní řidiči vyloučit???
Když kdykoliv čímkoliv přehradíte naši dálnici, během 10 minut tam stojí kolona o délce několika km. Jen blbec do toho najede zezadu věyší rychlostí než 30km/h (vejr co nečumí a nedobrzdí).
03. 03. 2013 | 18:20

Vlastik Horka napsal(a):

martin_k

naprosto správně....do té doby, než se do toho vložila policie s honičkou, tak nikoho nenaboural!!!
Ani náhodou nechvaluji konání mladíka...ale to jak to dopadlo, není jen jeho vina. A co ten další řidič, který má středně těžké zranění, jak bylo ve zprávách??

Skogen:
vy máte klíče od auta pod zámkem v trezoru??
03. 03. 2013 | 18:21

minatomirai napsal(a):

Nedovolím mu řídit auto před jistou duševní zralostí.
-------------------------------------------------------------------
V Kanadě a USA řídí 16 letí. Moji synové sedli za volant se mnou, když měli 15 let. Nevím, co bych udělal, kdyby si vzali auto a jezdili po zahradě bez mého vědomí, asi nic, ale nedoporučil bych jim, aby se to bez mého vědomí opakovalo. Řízení není žádná věda, je to pouze jistá dovednost a nic více. Jde s ní ale jistá zodpovědnost a tu je třeba učit co nejdříve.
Policie měla jednat tak, aby to kluk přežil, ať už jel jakkoliv, takže podle mne to byla chyba policie, že nezvolila postup, jak auto zpomalit. Jistě měli možnost ho nechat najet na pás s hřeby, dostat ho mezi sebe, jsou způsoby, jak zabránit tak hrozné tragédii.
Souhlasit se smrtí 17 letého kluka s tím, že je dobře, že se upálil v autě teď a ne později, kdy by vzal sebou možná více lidí, je prachobyčejná zkurv.... argumentace mimořádných tupců.
03. 03. 2013 | 18:22

SuP napsal(a):

skogen -
"....který na dálnici předjížděl zprava dodávku, kterou jsem já klasicky předjížděl zleva v rychlém pruhu. Za tou dodávkou jsem ho nečekal a už vůbec ne z pravé strany...."

Pokud víte, že jiný řidič podjíždí vámi předjížděné vozidlo a vy ho před předjížděným "nečekáte"....
To raději ani nepište nahlas.
03. 03. 2013 | 18:23

Vlastik Horka napsal(a):

SuP:

že jste moje myšlenky nepochopil není vaše vina, ale tím, že jsem se špatně vyjádřil--žádné zátarasy neměly být !!!! na naší dálnici D1...hodně špatný nápad.
03. 03. 2013 | 18:24

dennis napsal(a):

Kazdy dobry sef se na verejnosti zastane svych lidi. Kazdy dobry sef si to pak overi dukladne, co se stalo, a rozhodne energicky a spravedlive. K tomu, zda policiste na D1 nepochybili, nemam zadne relevantni informace (jako ostatne nikdo ze zde pritomnych debateru). Slovicka o nepochybeni policie mi pripomnela scenku na prazske refizi. Policajti smykali se starymi lidmi. Dokonce tak nepochybne, jak to jejich nadrizeni dodatecne klasifikovali, ze nahodily divak policajty v akci upozornil na evidentni neprimerenost "zasahu". Nastesti pan Fristensky udelal cest svemu jmenu a rozcilenym policajtem se nenechal srazit na zem. Tak vlastne se "primerenost zasahu" nerozrostla v dalsi nasili.

Nevim, co vsechno se da z blogu vyzdimat, ale suche konstatovani, ze policajti nepochybili, je myslenka k zamysleni. At uz o tom, kdokoli vi neco nebo nic, maji policiste v jinych zemich jiny respekt nez u nas. Pravda je, ze kdekoli jinde by policiste nikdy nehrali takove divadelko jako ti nasi s popularnim Janouskem.

Mozna tam, kde zacina diskuse o funkcnosti pravniho a bezpecnostniho systemu v tomto state, bychom mohli zacit diskusi, zda policije na D1 pochybila. Bude-li verohodna policije, ministr vnitra, vlada, bude nase diskuse o tom, kolik dalnicni policajti maji zkusenosti, jak jsou vybaveni, jak funguje komunikaci v takove casove tisni, jaky zasah je adekvatni.

Prohlaseni o nepochybeni je profesni zargon, ktery dava sanci interne vysetrit a vytezit zkusenosti z tohoto pripadu. Ale nadeje, ze se prace rychlostni policie po takove zkusenosti zkvalitni, je primerena praktikam, jakymi se resi problemy na ministerstvu vnitra. Takove konstatovani mi mnoho nadeji a viry neposkytuje. (Protoze kazde pochybeni a kazda lumparna nasi policie se opet skryje za laxni kostatovani, ze nedoslo k pochybeni...)
03. 03. 2013 | 18:30

SuP napsal(a):

Vlastik horka -
Pak bychom si rozuměli. Když si přečtete můj první příspěvek (12:43), nejsem zastáncem policejního závodění s přebytkem výkonu a ega. Silné, pohotové vozy ano, pro možnost rychlého přemisťování a dokumentování přestupků, prosím. Ale stíhání? Co řeší?
03. 03. 2013 | 18:43

modrý edvard napsal(a):

Pokud policie nebude stíhat prchající řidiče, může se na VEŠKERÉ stíhání vybodnout. Protože ji "každý" ujede a následně se odvolá na strýčka z Ameriky, kterému to auto půjčil.
03. 03. 2013 | 18:46

Skogen napsal(a):

SuPe,

Odkdy se předjíždí zprava? Já jsem, chlape, předjížděl dodávku jak se má a ZPRAVA tu dodávku předjel nějaký frajer, když já jsem se vracel do pomalého pruhu - on se tam ovšem ZPRAVA tak tak nacpal.

Absolutně nechápu, co bych neměl říkat nahlas :) Máte řidičák?
03. 03. 2013 | 18:46

Skogen napsal(a):

minatomirai,

to je ale váš problém. Ne můj.

Mimochodem, u nás se smí řídit omezeně výkonem a obsahem od patnácti a to i dvoustopá vozidla. Ta autíčka jedou tak pětačtyřicet a přesto to místní školák (patnáct je jim v devítce) obrátil před školou na střechu, což bylo včetně následků docela úsměvné. Pokud by takhle vjel do křižovatky, už by to úsměvné nebylo. No a statistiky pojišťoven mladé řidiče zrovna moc nebonifikují, pokud to chcete objektivně ;)
03. 03. 2013 | 18:54

Skogen napsal(a):

martin_k,

mohli. Mohli udělat spoustu věcí a mohla se stát spousta věcí, stala se tahle.

Vlastik Horka,

vy mi zřejmě chcete říct, že se na své děti nemohu spolehnout. To do jisté míry připouštím, nikoliv však v takovéto fatální rovině. A u nás, když si bereme něco, co patří někomu druhému, slušně se zeptáme.
03. 03. 2013 | 19:03

SuP napsal(a):

skogen -
To, že jedete "jak se má", neznamená, že vás nesestřelí někdo, kdo jezdí jak se nemá. Chci jen říct, že když vidíte někoho, kdo jede jak se nemá, musíte si na něj dávat mnohem větší pozor, protože takového evidentně nezajímáte. A můžete být 20x v právu.
A řidičák mám od 1967. roku, to je bratru 45let.
03. 03. 2013 | 19:25

Max napsal(a):

Proč si Haas zasedl zrovna na policii. Ta se nechová o nic hůře než exekutiva, poslanecká sněmovna, centrální a krajské úřady. Možná, že je z těch jmenovaných policie ještě nejprofesionálnější.

Haasem asi pohnul osud zabitého motoristy. Je to tím, že na něho bylo vidět. Mluvilo se o něm ve zpravodajství, v novinách.
Na stovky těch anonymních, kteří skončili otráveni metylalkoholem, dobrovolně spolykali prášky či ukončili své životy skokem s balkonů není tak vidět. Mluvím o těch, které ke svému činu dohnal stát. Ať už absencí kontrol, liknavostí, přehmaty exekutorů, kterým dal bianko šek k provádění těch největších svinstev nebo zjevnou podporou heren, lichvy a hazardu.
03. 03. 2013 | 19:37

tata napsal(a):

no především k AUTOROVI.

je zcela jasné že autor zde uvádí dost nepřesností,internet je pln záběrů honiček v Americe,to samé varovný vystřel,ne jednou jsme byli svědky neadekvátní zásahů policie v Americe. natočených....to ovšem autor musí znát proč to tedy napsal je mi záhada.

Teď zrovna sleduji o tom případu par dalších skutečností,a výpověď jeho kamaráda...kde se dozvíte že to pojal s počítačové hry,a že předtím pařil.CO BY ŘÍKALI ZASTÁNCI toho mladíka kdyby policie nezasáhla a on nezvládl vozidlo a zabil více lidí.No mužem politovat jeho rodinu,i jeho samotného oto víc bych ale politoval ty možné co by zabil ne zásahem policie.

Supe
myslím že psaní o řízení i vystihuje VAŠÍ povahu.......kde jste přišel že když usoudí že stav vozovky a podmínky je ject 30 je porušovaní pravidel silničního provozu,pak ovšem bych se nevytahoval jak máte řidičák dlouho,něco jiného je předjet a bez příčiny brzdit........plete te si pojmi.......chovaní za volantem spolehlivě ukazuje povahy
03. 03. 2013 | 19:53

Naštvaný napsal(a):

Nesmysl! Kluk měl poslechnout, když ho policisti vyzvali, aby zastavil. Neposlechl ani po opakovaných výzvách a riskoval a ohrožoval životy druhých. Takový nepatří do lidské společnosti.
03. 03. 2013 | 19:54

Karel Rada napsal(a):

Na této havárii se jednoznačně s tím nešťastníkem spolupodílela policie, mohli auto sledovat vrtulníkem a zachytit jinde. A mohlo to dopadnout ještě hůř!!! Dobře věděli, že to není kriminálník, policii požádal jeho otec o pomoc. Takto se podílela policie na Ostravsku i na smrti mého známého, kterého vehnali na motorce pod nákladní auto. "HRDINOVÉ"
03. 03. 2013 | 19:58

Skogen napsal(a):

SuP,

kdybych měl předpokládat, že se někdo vyřítí zprava zpoza dodávky, přes kterou je vidět houbelec, jestliže mám především dávat pozor, jestli něco nepředjíždí zleva, jak se má, nedostal bych se k vlastnímu předjetí nikdy. Zkrátka se zprava nepředjíždí, je to prasárna, hrubý přestupek, velká arogance ze strany toho, kdo se tak chová. Něco trochu jiného je město, tam to mnohdy jinak ani nejde, i když ani tady by pravý pruh tím rychlejším být neměl, na dálnici je to bez diskuze na pěst a na výměnu auta za koloběžku.
03. 03. 2013 | 19:58

Pesimistický optimista napsal(a):

Pane Haasi, snad abyste se vrátil do té Kanady a tam radil, pokud Vás chtějí poslouchat. Vaše názory a rady jak má policie postupovat při zadržení osoby zjevně ohrožující ostatní mi připadají velmi hloupé hodné mentálně retardovaného jedince.
Pokud jste dělal u nás poradce Topolánkovi a jiným politikům, pak to vysvětluje jejich "úspěchy" v politice. Takže nejlépe bude když si sbalíte kufry a pofrčíte do té Kanady.
03. 03. 2013 | 20:01

Jožin napsal(a):

Policie se takto debilně nezachovala poprvé. Tu při honičce někoho zastřelí na chodníku (Mělník), tu to doženou do smrtelné nehody a rozflákání aut za miliony. A nepoučí se, protože tam vládne takový duch. Za tohle by měli Červíčka vykopnout.
03. 03. 2013 | 20:02

Skogen napsal(a):

Karel Rada,

vehnali? Jak vehnali? On před nimi musel ujíždět, protože ho chtěli ho zabít? Neměl náhodou zastavit na kraji vozovky?

Ten vrtulník... Myslím, že je celkem jedno, jestli někoho sledujete autem, anebo vrtulníkem, v tom druhém případě by dotyčný víc koukal nahoru.

Prostě - policie vám dává znamení, že máte zastavit - tak zastavíte. Žádné vlítávání pod náklaďák ani policejní vrtulníky. Co je na tom složitého pochopit?
03. 03. 2013 | 20:03

Glosator napsal(a):

1) Policii se neujíždí
2) VEŠKERÉ riziko jde k tíži pachatele.
Článek 2) má naprosto obecnou platnost kdykoliv a kdekoliv.
Pokud bude pachatel vědět, že pokud nezastaví po varovném výstřelu, bude zastřelen, tak po varovném výstřelu ZASTAVÍ.
03. 03. 2013 | 20:05

Karel napsal(a):

já bych všem chytrolínům, kteří se navážejí do práce policistů bych řekl, ať si to zkusí a až potom někoho kritizují. Jo a nejsem a nikdy jsem policista nebyl.
03. 03. 2013 | 20:09

Jirka napsal(a):

Pane Haasi,
je mi Vás líto. Darmo plivete na policii, protože mladý kriminálník podle všeho, co bylo dosud zveřejněno, žil ve své virtuální realitě aniž bral ohled na okolí. Proč tomu tak bylo, to se ptejme jeho rodičů, ti by to měli vědět. Asi všem bude líto sedmnáctiletého života, ale na štěstí pro nás ostatní se hoch nedostal do nějaké obce, to by teprve byl masakr. Kdo by podle Vás nesl odpovědnost pak, zase policie ČR???
03. 03. 2013 | 20:10

hás napsal(a):

haasi, jestli se rozhodneš vrátit do kanady, tak si dej pozor, ať tě tamní letištní policisté nezabijí taserem, jako toho chudáka poláka.
03. 03. 2013 | 20:14

F.Srbek napsal(a):

Tragický případ, tragická a mimořádně smutná událost a všichni najednou všechno ví, dokonce i jak to bylo a proč se to stalo. Řada čtenářů jistě zná ten pocit, kdy vzadu na sedačce vezete svého vnuka a snažíte se ho bezpečně dovézt a předat rodičům. Pokoušíte se předvídat, co se bude dít před Vámi i za Vámi. Ve vesnici, jde je předepsána padesátka Vás předjiždí auta a řidiči se na Vás neopomenou podívat s rozhořčením a pohrdáním. Na zadní blatník se Vám přilepí náklaďák s návěsem a sem tam Vás popožene klaksonem. Uhýbáte, kde to jen jde. Přece jenom vezete cenný "náklad". Nejedete li po dálnic, běžně se předjíždí na zebře. Na dálnici se přece jenom jede bezpěčněji, pokud zezadu nepřiletí "rozvášněný a spěchající" řidič. Nezastávám se policie ale jen obtížně lze pochopit, proč za denního světla řidič nezastaví policii, je-li k tomu vyzván. Proč pokračuje v jízdě šílenou rychlostí dál? Co by měla policie dělat, aby takového řidiče zastavila. Pokud jsem správně rozuměl, policisté nestříleli a udělali zátaras. Za této situace bych policisty za kovboje nepovažoval, protože i před zátarasem zřejmě bylo možno zastavit.
03. 03. 2013 | 20:21

ani osel by to neudělal napsal(a):

myslím, že by měli tito chytří policisté zvážit, zda ukojení jejich ega stojí za smrt mladého člověka, byť udělal chybu!
03. 03. 2013 | 20:28

kryplátor napsal(a):

Senilita je hrozná věc, politujme proto pana Haase a uctivě ponechejme jeho ohavný výblitek bez komentáře.
03. 03. 2013 | 20:29

Kolemjdoucí napsal(a):

Bude si to do smrti pamatovat.
A k tomu co vypověděla slečna v TV, která s ním patrně chodila. Okamžitě bych ji vzal na test na přítomnost drog, protože buďto mluvila o někom jiném (byla sjetá) a nebo nevěděla s kým chodí (byla sjetá).
03. 03. 2013 | 20:34

Targus napsal(a):

To Hubert Pilčík:

Když potkám na cestě stejné řidičské embryo, jako jste vy, odbrzdím na dvacet a třeba i na deset a ten zoufalec neví, jestli nemá zastavit, protože mě ne a ne zablokovat. A další zoufalci v plechovkách za mnou se můžou zbláznit. Jejich problém, máte vidět ty ksichty, posunky, stažená okénka, když brzdiče předjíždějí. Lepší, než Dikobraz.

Z lásky k bližnímu vás ale varuju. Kluci od Hanzalíka se jednou domluvili po vysílačkách a vzali u Hodonína takového "školitele" do presu. Ten vepředu to prostě zalomil napříč přes cestu, další dva tlačili zezadu. Chudák "školitel" se tak vystresoval, že hupsnul na polňačku a na ní beznadějně zapadl. Když k němu vyšli, utekl do lesa, ani nestihl vypnout motor. Tak vzali klíčky, zamkli a odvezli mu je na první pumpu. Asi tak třicet kiláků. Drahé a fyzicky náročné školení.
03. 03. 2013 | 20:40

Karel550 napsal(a):

Nestihnul jsem přečíst všechny komentáře, ale není možné , aby policie ČR řešila svůj problém tím, že zastaví provoz na dálnici a tak ohrozila hlavně životy a zdraví občanů této země. Připadá mi to jako živé štíty za II.světové války, nebo to co dělají teroristé. Policie se opravdu chová jako kovbojové a heslo pomáhat a chránit platí pro lumpy.
03. 03. 2013 | 20:42

J.K. napsal(a):

Akce Policie ČR byla naprosto v pořádku. Každý šílenec, co si myslí, že si v autě bude dělat co chce, by měl dopadnout buď takto a nebo v cele s pořádným flastrem. Neuposlechnout výzvu policisty? Co už jiného by každého z nás mělo více varovat, že překračujeme zákon, než že Policie nám jasně říká "STOP, takhle ne"!!!! Mladík v Audi mohl kdykoli šlápnout na brzdu a žil by. Neudělal to, jeho vina. Je jen velké štěstí, že se nestalo díky jeho bezohlednosti daleko, daleko větší neštěstí...
03. 03. 2013 | 20:44

asi kokot když to tu čtu! napsal(a):

Tak by mě zajimalo,být to auto vaše,co by jste jím říkal,jak se koukají,nic nedělají a nechají ho ujet?
03. 03. 2013 | 20:46

Max napsal(a):

Tuším asi o co panu Haasovi a jeho názorovým spřízněncům jde.
Asi by se to dalo vyjádřit následovně. Pokud pachatel kriminálního činu se na frekventovaném místě chová "rozumně" nechat ho být. Z důvodu, že jeho pronásledování by mohlo být kontraproduktivní (vzniklo by více škod než užitku daného jeho dopadením).
Zdánlivě rozumný názor myslící na nevinné občany, kteří mohou být do podobného pronásledování proti své vůli zavlečeni.
V našem případě to asi znamená, že pokud by pachatel i bez pronásledování jel jako šílenec, pak by bylo na místě zakročit, protože i bez stíhání policejními vozy může někoho zabít. Pokud by jel pouze v ukradeném autě, ale podle silníčního zákona, nikoho by neohrožoval, potom není na místě ho vyprovokovat k nějakému šílenému jednání. Ani tím, že by ho například sledoval vrtulník.

Tato bohulibá idea stojí pravděpodobně mimo realitu. Takový smířlivý postoj policie by pravděpodobně exponenciálně zvýšil počet přepadení, krádeží nebo i vražd, protože by existovala vysoká pravděpodobnost, že jejich pachatelé nebudou dopadeni.
Existuje sice i možnost nenápadného "slušného" zločince sledování civilními vozy, ale podobná jamesbondovská taktika je u nás nejspíš ještě v plenách.
03. 03. 2013 | 20:47

Kolemjdoucí napsal(a):

Až se budou pachatelé trestných činů bát, tak nebude potřeba takovýchto činů policie. A pro nás daňové poplatníky další výdaj za hotel v nápravném zařízení. Pachatelé musí vědět, že pokud neuposlechnou z jakéhokoliv důvodu příkaz policisty může to znamenat jejich smrt. Po 250-ti takovýchto smrtích patřičně medializovaných si dalších 50.000 dá velký pozor na to co dělá a nebo nedělá.
03. 03. 2013 | 20:47

Targus napsal(a):

To zátaras to nebyl:

Já jsem slyšel, že mazal na druhou stranu a otáčel se u Vyškova.

To zemědělec:

Viděl jsem auto, ve kterém skončil můj kamarád. Motor byl zaražený na zadních sedadlech. Odhad byl 160 a bouchl do břehu říčky obloženého kamením. Kola přední nápravy našli asi o sto metrů dál po směru jízdy.
03. 03. 2013 | 20:49

Karel550 napsal(a):

Jak už jsem psal, policie nemá právo ohrozit životy a zdraví nevinných lidí v jakémkoliv zájmu.
03. 03. 2013 | 20:51

Emel napsal(a):

Policie musí mít respekt a musí si ho vybudovat. Rozhodně to nesmí být tak, že Policie bude postihovat pouze řidiče ochotné zastavit a ty největší piráty nechá na pokoji, protože "honička za to nestojí". To by byl velmi špatný návod k chování. Je mi líto druhého řidiče který v tom byl nevinně, ale přesto postup Policie schvaluju. Budiž to poučením pro další podobné střelce...
03. 03. 2013 | 20:57

jin napsal(a):

Podle autora by policisti asi mělí řidičům a lumpům nejdřív doručit kolkovanou žádost a nebo je vyzvat:"Stůj ,nebo zarachotím závěrem" !
03. 03. 2013 | 21:01

Karel550 napsal(a):

To Emel: Nepřeju Ti aby jsi se dostal(a) do podobné situace. Jak by si se zachoval(a) jako poškozený(a).
03. 03. 2013 | 21:01

řidič, co žil i pár let v USA napsal(a):

Je zajímavé, jak mají někteří lidé pomýlený způsob myšlení. Dle autora článku bychom asi nejlépe měli nechat řidiče jedoucího 250 po dálnici na pokoji, neboť v takové rychlosti by jej mohly výzvy k zastavení zřejmě příliš stresovat a mohl by způsobit havárii. Podobně zátaras je příliš nebezpečný, protože dotyčného piráta nutí brzdit a to v takové rychlosti může být nebezpečné.
Pomýlení je v tom, že celá policejní akce byla ve skutečnosti bezpečná. Výzvy k zastavení nikoho neohrožovaly. Zátaras byl dopředu hlášen a ostatní řidiči se v klidu řadili. Bohužel, když někomu rupne v bedně a chce si bouchnout, tak s tím jde těžko něco dělat. Výsledek? Díky policii "pouze" jeden, byť těžce, raněný, tedy kromě mrtvého piráta. To je stále dobrá bilance. Pokud by nebyl nucen brzdit, dříve, nebo později by naboural ve velké rychlosti. Obvyklý účet takových nehod je několik nevinných mrtvých.
Mimochodem, není pravda, že v USA policie řidiče nehoní. Naopak, nereagovat na výzvu k zastavení tam opravdu není dobrý nápad. A zátarasy se tam stavějí dle mého (laického) soudu mnohem častěji, než u nás.
03. 03. 2013 | 21:05

mik napsal(a):

Pane Haas nelze srovnavat USA a Kanadu s CR ten mladik mel 17 let vypujcil si auto sveho otce a hral si na mistra sveta v rukou takoveho grazlika je auto zbrani a proti zbrani se nelze branit tim ze ho policie necha vyblbnout mozna ze by se nestalo nic mozna mohl zpusobit treba retezovou havarii s nasledkem smrti nevinnych lidi ale nejde jen o soucasnost ale jde i o budoucnost prave s takovych nepotrestanych ( uprimne co by podle ceskych zakonu dostal za trest ) vyrustaji psychopati typu Berevik nebo silenci co pak vystrileji spoluzaky nebo ucitele ve skole a i kdyby se hned nemyslel na nejhorsi tak proste moralni mysleni toho kluka nebylo valne je samozrejme druhou veci kolik vinny na tom mam rodina a prostredi ve kterem vyrustal je pravdou ze nekdy si strazci zakona mohou lecit komplexy a chovat se arogantne ale v pripade kdyz nekdo nereaguje na zastaveni nezbyva nez ho zastavit adekvatnimi prostredky muze byt opet dikutabilni zda vytvoreni zatarasu je v tomto pripade adekvatni zda neslo pouzit jine prostredky ale to nejde hodnotit kdyz clovek nezna podrobnosti ovsem s toho dostupneho nelze jinak nez s postupem policie souhlasit je skoda ze vyhasl mlady zivot ale lepe takto nez aby zahynul nekdo naprosto nevinny kdyby skutecne doslo k nejake hromadne havarii s umrtim to by bylo hned reci proc policie nezasahla.,....clovek na prahu plnoletosti si musi byt vedom toho co dela a jake to muze mit nasledky
03. 03. 2013 | 21:06

Targus napsal(a):

To Karel550:

Bych rád, vlastně dost nerad viděl, jak byste pištěl, co dělali policajti, kdyby podobný šílenec sestřelil auto s vašimi příbuznými a vy byste měl zařizovat pohřeb. A přitom se tyto věci dějí dnes a denně.
03. 03. 2013 | 21:08

bod napsal(a):

Článek ani diskuse mě neudivuje. Dost Čechů (až moc na můj vkus) pravidelně lituje zločince a spílá obětem. Připitomělí hurávlastenci (a dobytek Vávra) heroizovali husity, kteří terorizovali Evropu (kam se hrabe al qaida), na vrchu Vítkově v Praze stojí olbřímí jezdecká socha lupiče a masového vraha, a tak bych mohl pokračovat.
I kdybyste se postavil na hlavu, pane Haasi, my běžní řidiči budeme šťastní, že toho lumpa nepotkáme na silnici a že mu policisté zkřížili cestu. Udělali to za naše daně - a pokud je výsledkem jeho smrt, pak to udělali zatraceně dobře!
03. 03. 2013 | 21:08

Emel napsal(a):

Ano, pro toho nabouraného to je samozřejmě nepříjemné. Ale společnost nemůžeš řídit tak, aby nikomu nebylo ani v nejmenším ublíženo, musíš se řídit nějakými principy.

Drobná alegorie může být známé "s teroristy nevyjednáváme". Vybudovat takovou reputaci může stát dokonce několik lidských životů, ale možná... možná se to ve finále vyplatí. Že bych nechtěl být mezi těmi několika je samozřejmé, ale to je jiná diskuse.
03. 03. 2013 | 21:16

mik napsal(a):

A jeste me napadlo k tomu srovnavani USA nebo Kanady New York neni prece dalnice Brno- Praha a pak nezastaveni v USA bych asi neriskoval kdyz jen noseni ridicaku v naprsni kapse se neakceptuje a sahnuti pro nej muze byt povazovano za pokus o vytahnuti zbrane policie pouziva megafon a ruce musi tak aby nevyvolaly zadne pochybnosti o jejich pripadnem pouziti navic je zcela nepochybne ze ve vetsine vyspelych zemi ma policie respekt coz se o CR neda rict v zadnem pripade zasah byl podle meho nazoru adekvatni
03. 03. 2013 | 21:17

Karel550 napsal(a):

To: Mik. Neobhajuju řidiče , který si půjčil auto asi svého otce a způsobil tím velké problémy nevinným , ale snažím se upozornit na postup policie. Není přece možné aby policie využila nevinné lidi k pokračování nějakého trestného činu.
03. 03. 2013 | 21:20

BP napsal(a):

Mohu si zde dovolit položit otázku, PROČ se toto nemohlo stát před čtvrtstoletím? Dálnice tu byla, policie také ...
(Kanada i USA tu byly také a pisatel žil také ...)
03. 03. 2013 | 21:21

Jája napsal(a):

Naprosto souhlasím s těmi, kteří vyjadřují podporu policii. Přemýšlí někdo, že ti kluci se musí rozhodnout během pár vteřin, za provozu a při pronásledování někoho, kdo nerespektuje majáky, houkačky, a jedou tam v provozu další nezůčastněné osoby. A že jejich rozhodnutí pak několik týdnů nebo měsíců přezkoumává generální inspekce ? A že ti mladí policajti dělají tuhle práci za 16500,- Kč ? Tak se proboha svatého někteří proberte. Pokud nebude policie respektována, budou se vyskytovat další takovíto mladí zločinci. Na youtubech a podobných kravinách ho snad budou ještě uctívat. Co respektoval ? Nic a nikoho. Je mi líto jeho rodičů, ti mu měli dát už dávno pořádnou přes hubu a nikdy by si nedovolil ukrást otci auto. To je můj názor, ti mladí nerespektují ani rodiče, ani zákony, ani policii. Tak co vlastně chtějí ? Fetovat, chlastat a jezdit jako prasata. Jo a ještě něco, já kdybych jel v té koloně a ten hajzl poranil mě nebo někoho z mé rodiny, zastavil bych a vlastnoručně bych mu rozbil hlavu. Doslova a do písmene. Tohle má smysl, možná by se mu v té palici rozsvítilo.
03. 03. 2013 | 21:24

mik napsal(a):

Schvalne jsem si precetl nazory az pote co jsem vyjadril dva sve a nasel jsem vlastne jediny dobry argument ktery se ale pri detailni neznalosti neda posoudit,, mohla ci nemohla policie pouzit jine bezpecnejsi prostredky k zastaveni tohoto mladika ,,diskutovat o tom zda ho mela nebo nemela zastavovat je nesmysl jednoznacne nereagoval na vyzvu k zastaveni tak je jasne ze ho nemohu nechat jet a musim se ho pokusit zastavit ..byt treba ne zrovna bezpecnym zpusobem ..
03. 03. 2013 | 21:35

Karel550 napsal(a):

To Mik: Souhlasím s tím, ze policie ve většině vyspělých zemích má větší respekt, ale i v Kosovu nebo Makedonii práva a povinnosti policie a celníků jsou jiná, než to vidíme u nás v ČR. Bohužel česká policie se nemůže porovnávat. Moje vastní zkušenost. Je vidět, že někteří komentátoři nikdy necestovali na západ od našich hranic
03. 03. 2013 | 21:36

Josef napsal(a):

Plně souhlasím.Myslím že adekvátní k tomuto chování by bylo počkat si na něj až pojede a spravil by to jeden náboj nejlépe zakázaná výbušná střela která by to auto rozsekala včetně toho hajzla a byl by pokoj stejně si nic jiného nezaslouží a alespoň by nezdržoval naši neschopnou justici která mu stejně pořádný trest nedá.
03. 03. 2013 | 21:38

ex-nemo napsal(a):

Targusu
máte pravdu, tam lidé považují zákony za věc, která jim slouží, a proto dbají na jejich dodržování. My máme trochu jiné zkušenosti a proto i jiné chování. Jenomže to má taky druhou stranu. Například.
Víte asi že tam je zákon, že děti tušímdo 12 let nesmějí zůstat bez dozoru dospělých. (To muselo být něco pro naše emigtrující Cigány !) A pokud si třeba odskočíte do obchodu a 10 leté dítě necháte doma, může se stát že najdete byt policejně otevřený, děti nikde (umístěny do útulku) a dostat je zpátky přijde na pěkných pár tisíc (dolarů) a týdny jednání. Soused to viděl a zavolal policii.
Takže - každý chleba o dvou kůrkách...a kdyby byly jen tyhle problémy bylo by to ve zlatě.
03. 03. 2013 | 21:39

ex-nemo napsal(a):

Bobši
Tak proč je ta policie u nás tak špatná ( o tom faktu doufám nepochybujete). A nejen policie, úpadek všeho, profesní, odborný, mravní ... A byli jsme na vysokém stupni, před válkou daleko před Kanadou, o níž tu byla řeč.
To tu přišlo z nebe, nějaké kosmické záření, nebo nákaza....anásledná degenerace, u nás ano a u nich ne ?
Co říkáte ?
03. 03. 2013 | 21:43

josef107 napsal(a):

Jak vyplývá ze zpráv tak auto mělo zabezpečení. Jak to že nezjistili, že stojí přes noc v Brně. Už tam ho mohlí zajistit. A bylo by po honičce. Jak pracovala bez. agentura - nebo co rodiči. Nechtěli to rozmázávat. Vždyť bylo hned jasné kdo auto vzal.
03. 03. 2013 | 21:45

Pipanek napsal(a):

Pokud někdo porušuje zákony a ignoruje policii, musí počítat s nejhorším. A hledat pro to omluvu a vinit policii může jen trotl, který by si zasloužil zavřít taky... Je hnus jak se tady z lumpáren dělá hrdinství du blejt velebnosti!
03. 03. 2013 | 21:47

mik napsal(a):

To Karel550
postup policie byl vporadku jako takovy je jen otazka zda mohli ci nemohli pouzit v dane situaci jiny prostredek k zastaveni a to z informaci ktere ma vetsina diskutujicich nelze posoudit
03. 03. 2013 | 21:48

Karel550 napsal(a):

Jezdím a autama už zatraceně dlouho, ale ještě se mi nikde v zahraničí nestalo, že by mě polcisita buzeroval za 52 km/hod na padesátce, nebo za lékarničku koupenou v SNR, i když neměla prošlou platnost. A potom vidím v televizi že pro kapsáře si přišla URNA.
Někde je něco špatně. Když po telefonu upozorním na velký dopravné přestupek, tak mi policie řekne, že nemají čas
03. 03. 2013 | 21:49

Karel550 napsal(a):

To Mik: A v tom je ten problém. Jestli policie mohla využít i jiné prostředky k zastavené auta. To auto mělo podle televize satelitní sledování a někde muselo zastavit.
03. 03. 2013 | 21:53

Hubert Pilčík napsal(a):

Targus
Víte, takoví dobráci jako vy mě na dálnici několikrát málem zabili, tady a v Itálii, když se v osmdesátce bez bliknutí začli předjíždět.
Mít brokovnici v autě, neváhám.
Byly doby, kdy jsem jezdil opravdu hodně, abych se uživil. Ne tím ježděním, to má člověk za trest vedle.

Kolega si takhle rozštípal fungl nový volvo a udělal díru do hlavy.
Jak jste ráčil poznamenat, vzal do zadní traverzy, jeho chyba.
Mně se to naštěstí vždycky podařilo ušlajfovat, třeba opravdu o centimetry.
A to se vopravdu stačíte ten zdrávas pomodlit desetkrát, i když jsou to dvě tři vteřiny. Vleče se to jak věčnost.

Když si nějakej rozhuda myslí, že jenom aby von udržel tempo mi bude strkat nárazník do zadního vokna a svítit jak pomatenec, okej, já mám čas. Na sprosťáky jsem vysazenej.
A ti vaši kamarádi by si asi dlouho léčili haxny, kdyby mi přišli do cesty.

A to pouštim autobusáky ze zastávky a babičkám domlouvám, aby na ten přechod pěkně šly, že je zabije ten v levym pruhu.
Ale na hovada mě užije.
Ostatně, poprvé mě zkusil někdy koncem sedmdesátejch vodrovnat nějakej uhlíř se starým ertéčkem, eště před trambusem.
Vjel proti mně u Slanýho do zatáčky a přívěs za nim vlál přes celou šířku silnice.
Krajnice žádná a tak tři metry srázu, už sem to chtěl skočit, když se přívěs srovnal a mihnul se mi kolem blatníku.
Vopravdu mám na hovada v náklaďácích pifku.
03. 03. 2013 | 21:59

Michal napsal(a):

ten chudák prokázal svou idiocii zřejmě získanou specifickou rodičovskou výchovou už v www síti. kdyby trávil život v sanatoriu, mohl si řádit v pohodě. ale na veřejnosti nemá co dělat, natož v autě. policie není genius, kdyby jí ujel do protisměru, bylo to horší, a jinudy se na dálnici ujíždět nedá..JE OVŠEM I MUSLIMSKY VIDĚNO MUČEDNÍK, MILION FOTRŮ IDIOTŮ SI DÁ BACHA NA KLÍČKY nebo znaje svou osobnost se nechá vykastrovat. v česku lepší jezdit Hummerem nebo něčím podobným, úcta k majetku a životu je nepatrná.

ovšemže jsem policii také ujel, nestavěli mne, jen se přilepili, tehdy v mezíách zákona, rychlost nebyla omezena, měli jsme stejná auta, já to uměl líp. čekali na mne před barákem. podruhé už to sranda nebyla, vezla mne stopaře ruska, jela po plné čáře, policistu s M 16 ignorovala. ten s malým autem ale velkým motorem ji hravě dohnal, namáčkl na svodidla a s úsměvem ji vyplnil šek pro pana manžela.nikoho nenapadlo, že by mohla ujet. ona se potom vrátila na plnou čáru. v té hře byl ještě policistův parťák, ten měl tu událost v hledáčku kalibru silnějšího. Není nejmenší důvod, aby kdo najede na policistu a nezastaví nekončil se řízením a se svým zbytečným životem. tatíci si mohou udělat synů pro jistotu více.
03. 03. 2013 | 22:03

Petr Brilant napsal(a):

Česká policie je zjevně vždy připravena položit Váš život za svoje ideály. Je fakt neskutečný je se bratstvo policejní pracky dokáže vzájemně krýt i v těch nejzjevnějších excesech. Sem zvědav čeho se ješte dočkáme.
Tady zjevně jednoho sice dost popletenýho, ale jinak vcelku normálního puberťáka uštvali k smrti plus do toho zavlekli X dalších zcela nevinných lidí co jen měli tu smůlu že jeli zrovna kolem. Tohlke je fakt a to je prý ok. K zblití.
Mám pocit že tady by někteří byli nejradši kdyby se tyhlety kluci rovnou preventivně stříleli. Dřív než určitě někomu něco strašnýho udělaj, že jo.
Do prdele, to si fakt už nepamatujete když jste byli mladí, nebo jste fakt takový hujeři?
03. 03. 2013 | 22:05

ZdeněkJ. napsal(a):

tata
Pan SuP totiž netuší, že "...své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,...", ale zřejmě si myslí, že kde je devadesátka, tak 89 je pomalá jízda. A to má řidičák 45 let. Měl by učit se, učit se,učit se!
03. 03. 2013 | 22:07

mimoho napsal(a):

Karel550
Tak zastavit by někde určitě muselo. A třeba by se nikomu nic nestalo. A nebo taky ne. To se už nedozvíme. Co se ale dovíme určitě bude jestli byl hrdina internetu pod vlivem nebo ne.
03. 03. 2013 | 22:08

mik napsal(a):

To minatomirai
Zaujala me vase veta rizeni neni zadna veda,,,takovy nazor ma vetsina spolecnosti a proto je v kazde zemi tolik dopravnich nehod a tolik lidi umira za volantem .,..proc nemuze byt kazdy doktor kazdy universitni profesor kazdy inzenyr a ja nevim co vse,,,proc spolecnost nepochopi ze ne kazdy muze byt ridicem ? jednoznacne by se dospelo k snizeni nehodovosti ne represemi bodovym systemem a dalsimi nesmysly jako je treba u kamionu omezovac rychlosti ale tim ze proste ridicak nedostane kazdy jsou lide co nikdy nebudou dobrymi ridici byt neudelaji jediny prestupek a tohle spolecnost nechce akceptovat 15-16 lety kluk nema za volantem co delat stejne jako nema co delat za volantem autobusu 25 lety ridic ani kamion by nemel ridit mlady ridic jiste nekde se praxe musi nabyt ale lze ji treba nabyvat napred na osobnich autech pak treba nekde jizdami kde nikoho nelze ohrozit ( tak jak treba lekar dela atestaci ) jak se byste se tvaril kdyby vas operoval doktor co mu oschl diplom ? ale k rizeni busu kamionu je spolecnost tolerantni a klidne staci zaplatit ridicak ( nekdy i rychlokurz a hura za volant s 20-30 tunama nakladu nebo do busu s 40-50 lidmi.... ale to jsem odbocil od te akce policie nemyslim ze by policie jednala umyslne tak aby kluk neprezil ale pokud treba nebyla jina lepsi ci rychlejsi moznost tak proste museli neco risknout i kdyz vedeli o tom nebezpeci .. ostatne podle zpusobu jak jel by se zabil asi tak jak tak...napriklad kdyby zaangazovali dva ci tri ridice kamionu aby zblokovali prujezd tak se o ne pravdepodobne rozbije .. nemyslim ze by nekdo kdo obhajuje zasah policie mel radost nad smrti toho kluka ale v 17 musel vedet co dela a jaka podstupuje rizika
03. 03. 2013 | 22:13

Targus napsal(a):

To Hubert Pilčík:

Charakterizoval bych vás jako sebestředný dobytek, který se dodnes nevzpamatoval z toho, že dostal naprostým omylem řidičák a rovněž dodnes nepochopil, že každé auto, co se týká rozměrů a hmotnosti, má naprosto jiné jízdní vlastnosti.
Žijte dál v hlubokém omylu, že silnice jsou jen pro vás, nebude to trvat dlouho.
Těším se, až někde v motorestu uslyším, jak jeden borec na fleku zlískal tři maníky od Hanzalíka, budu vědět, že agent 007 James Pilčík úřadoval.
03. 03. 2013 | 22:28

Karel550 napsal(a):

To Mik: Jezdím autem od svých 3 roku. Za komoušú to prostě nějak procházelo. Když mi mi bylo 15 roků tak mi táta koupi Pionýra a potom to pokračovalo. Silnější motorky, + závodní motorky a potom jsem si postavil Š 100 se našlapným motorem a tak to pokračovalo. A nikdy jsem neměl nehodu z vlastí viny. Kromě toho jsem si stihnul ještě pořídit letecký průkaz. Dneska když jede po silnici a dodržuju předpisy, tak si připadám jako brzda. Určitě to všichni znáte. Najíždění ze ze zezadu , dálková světla i ve dne do zrcátek, když jedete podle předpisů. A kde je policie.
03. 03. 2013 | 22:29

mik napsal(a):

To Petr Brilant
Normalni pubertak ? To asi tezko kdyz nekdo nereaguje na vyzvu policie jede jak silenec poskodi predtim nez havaruje nekolik aut a porad nezastavi to nelze hodnotit jako normalni pubertactvi v CR mela byt davno trestni zodpovednost snizena na 14 let nebo mozna i mene a vyhodnocovat trestne ciny mladistvych trestat daleko prisneji ..tenhle jak pisete pubetrtak si delal zcela jiste ze vseho legraci dobre vedel ze mu v podstate nic nehrozi ... a to se akceptovat neda ,,netvrdim ze mel zemrit ale proste ohrozil zivoty jinych porusil zakon a neragoval na vyzvy k zasteveni,,,nezbylo nic jineho nez pouzit prostredky ktere by ho zastavily... ze to dopadlo jak dopadlo neni chyba policie ...
takovy hujer by taky jednou mohl treba prepadnout banku s pistoli v ruce ,,nebo znasilnit holku to by taky byl pak pubertak ? ...
03. 03. 2013 | 22:31

Targus napsal(a):

To mik:

Souhlasím s názorem, že řidičák by opravdu neměl dostat každý. Po profících se požadují psychotesty, nevidím jediný důvod, proč by je neměli absolvovat i strejci jezdící v páteční špičce na chatu.
S věkem řízení bych byl opatrnější, je zásadní problém, že řidičů, zejména těch dobrých je absolutní nedostatek všude v Evropě.Kromě toho jsem jezdil od 19 let, od 21 s těžkými soupravami, nevidím zásadní důvod, proč by tomu tak být nemělo.
Současná právní úprava je ovšem katastrofální. Pustit 18-letého kluka bez praxe za volant nákladní soupravy je opravdu hazard.
03. 03. 2013 | 22:38

mik napsal(a):

To Karel550
to snad asi zna kazdy kluk ze ho tata posadi na klin a dovoli tocit volantem pak si smi v pozdejsim veku kousek nekde ridit sam ..u nas me treba za umyti auta dovolili vyjet z garaze na dvur tam umyt auto a zase s nim zajet zpet do garaze ..jednou mi sklouzla noha a autem jsem prevrhl kbelil s vodou,,,kluci se mohli uchechtat ale co kdyby v te situaci misto kbeliku s vodou tam stala nejaka mala holka nebo kluk... taky dnes mam ridicak na vse co jezdi a mnohaletou praxi s kamionem i autobusem,,,bez nehody ..predpisu je dnes jednoznacne moc zbytecne moc omezeni zbytecne moc znacek zakazu prikazu..napriklad v Irsku existuje prevazne 100 km omezeni i na cestach a mistech po kterych uz pri 80 je jizda na hrane nekdy i 60-70 je hazard je to smesne kdyz na dalnici je jen 120...ale proste znacky 60-50 jsou vetsinou jen ve vesnich a mestech... Irsko ma treba jednu z nejvetsich nehodovosti s tragickymi nasledky v Evrope ale vetsina nehod je zavinena mladickou nerozvaznosti a nezkusenosti a jizdou podvlivem alkoholu..na druhou stranu vyjezd z vedlejsi slusnost umozneni predjeti a pod se s CR srovnavat neda,,v CR je arogantnost a bezohlednost u ridicu cim dal vetsi a jaksi normalni,,, s tim tak nejak je spojena mentalita ze zakony se obchazeji no a spolecensky se ruzne veci omlouvaji a toleruji,,, do toho zapada i to ze si 17 lety pubertak vyrazi otcovym autem nekam po dalnici,,, jeste ze jel alespon sam a nevezl treba nejake holky sebou,.. a jeste me napadla takova nehoda,,,v Irsku v male vesnici kde kazdy kazdeho zna,,kluk dobry zak 15 let sportovec vsestrany vyrazil s kamarady autem po mistni silnici evidentne se chtel prevest nezvladl esicko prevratil to a zemrel... ta rodina se odstehovala a nijak se to nerozmazavalo... proste i rodina uznala ci to byla vinna...
03. 03. 2013 | 22:51

Karel550 napsal(a):

To Mik: Při jedné cestě po Německu s německým spolujezdcem jsem v zoně 30 km/hod jel asi 40 km/hod Spolujezdec mě hned sprdnul za rychlost a také mi vysvětlil co to obnáší. Na 30 km/hod + 10 procent je to nějaké pokuta, + 20 procent rychlosti, to už je pěkná pokuta a + 30 procent rychlosti , to už je velice pěkná pokuta + papíry do čistírny. Nevím jetsli to je demokratické , ale policie na to má právo a v Německu to určitě využívá. Tady je vidět, že i na malých rychlostech se dá řidič vyučit. Ale demokracie je dobrovolná kázeň a v Česku to je neznámý pojem. Včetně chování našich politiků a jejich hmotného pojetí demokracie. A tady začínají všechny problémy .
03. 03. 2013 | 22:51

Karel550 napsal(a):

To Mik: Hodně dopravnich předpisů je jen o dodržování pravidla prave ruky. Dneska se to řeší moc složitě.
03. 03. 2013 | 22:56

Karel550 napsal(a):

To Mik: Jezdil jsem i v Anlglii a Ta je všechno obráceně. Nikdy jsem se ale nasetkal s policistou , který by mě za to "zjebal " ale naopak mi pomohli. To sr nedá popsat. Někde policie i pomáhá.
03. 03. 2013 | 23:02

mik napsal(a):

To Targus
od 19 do 21 zrejme na vojne,,kdyz byla jeste povinna myslim ze to neni zrovna dobre srovnani i kdyz je pravda ze nejaka praxe se tim nabyt mohla...nedostatek dobrych ridicu souvisi trochu s necim jinym stejne jako nehody kamionu ci autobusu,,je to otazka tvrde a nekompromisne postihovat firmy ktere porusuji AETER a to i skrytym zpusobem,,, nebudu vysvetlovat jak ale kazdy profesional vi o cem je rec a jak se to dela.. ty postihy musi byt takove ze si to firmy rozmysli nebo je to privede ke krachu pracovni doba 13 hodin je nesmysl v dnesnim provozu byt se dodrzi povinna doba jizdy..odmenovani za ujety km je vyslovene zakazene presto se porad nabizeji tyhle prepoctove tabulky.. jednou jsem se v CR uchazel o misto ridice na prepravy ovoce ze Spanelska a jen se tak zeptal kdy kamion stoji,,, odpoved byla nikdy,,( jezdilo se ve dvou ) podekoval jsem a odesel... jenze mladi co chteji zivit rodinu a doprat si neco na tenhle nesmysl kyvnou... firmy se proste honi za stale vetsimi zisky poukazuji na drahe dalnice na drahe pohone hmoty opravt nahradni dily a vse se pak promitne do vysledne mzdy,, i v zapadnich zemich si rychle zvykli ze ridici s byvalych vychodnich zemi jsou ochotni jezdit za minimalni mzdu,,, delat prescasy bez priplatku atd,,, hodne s tehle veci by slo zakazat..a tim docilit vic bezpecnosti na silnicich ono v osobaku jet za kamionem po obycejne silnici kdyz kamionak jede na hrane moznosti neni nic prijemneho a jen to zvysuje rizika a dalnice jsou nesmyslne zpoplatnovany tak ze firma nuti ridice jezdit jinudy .. za vekem si ale stojim protoze proste mlady clovel to bere vse trosku jinak byt treba je pravda ze muze byt i v tech 25 dobry ...ovsem jem psychicky proste ovlivnitelny treba negativnim nucenim firmy...
03. 03. 2013 | 23:11

Petr Brilant napsal(a):

To mik a spol.

Něco Vám přiznám. Podobnou hovadinu jako tenhle kluk jsem v daném věku udělal já i každý z mých spolužáků aspoň jednou a dnes je to samý JUDr (ne z Plzně) MUDr a Ing. Jenomže na konci komunismu a počátku demokracie byla naštěstí fýzlokracie příliš slabá/možná dost rozumná na to, aby nás za to dohnala v rámci řadného výkonu "pomáhat a chránit" do rakve a tak spravedlivě potrestala.

Pokud si začneme hrát na cobysmus/kdybismus tak nás můžou ihned zavřít všechny a každého co tu jsme. Co kdyby jsme zítra někomu strašně, ale fakt strašně ublížili? Dokaž mi někdo, že ne.
03. 03. 2013 | 23:30

Ellen napsal(a):

Co se stalo, je úplně fuk, na novinkách.cz prezentují každého jako nebezpečného maniaka, protože hrál počítačové hry:-(( 25. února 2013 - "Vrah z Frenštátu měl zálibu v násilných počítačových hrách", 3. března 2013 - "Sedmnáctiletý řidič noc před neštěstím ujížděl policistům v počítačové hře" http://www.novinky.cz/krimi/294217-vrah-z-frenstatu-mel-zalibu-v-nasilnych-pocitacovych-hrach.html http://www.novinky.cz/krimi/294894-sedmnactilety-ridic-noc-pred-nestestim-ujizdel-policistum-v-pocitacove-hre.html
03. 03. 2013 | 23:32

Ellen napsal(a):

Pane Haasi, Mártyho opravdu vyhodili ze školy, tady jeho kamarád strawBEARy vysvětluje, jak to bylo. Pokud policie byla informována, jak je Márty na tom špatně, tak už i kvůli tomu měli zasahovat přiměřeně. "To se přestalo líbit rodině. Přestalo se to líbit i ve škole. Márty byl poslední dobou pořád pryč. Doma snad nějakou dobu ani neměl internet. Rodina se ho snažila znormálnit. Podobně jak se to teď děje doma u nás.
Samozřejmě, že byl nenapravitelnej a na všechno sral. Ve čtvrtek ráno to vyústilo další hádkou u nich doma, počemž znovu sebral otcovo auto a jel do školy.
Ve škole ho nečekalo nic příjemnějšího. Vyrazili ho."
http://www.gamepark.cz/m4rty09_a_jeho_cesta_za_smrti_747407.htm
03. 03. 2013 | 23:41

mik napsal(a):

To Karel550
Nemecko moc nemusim mam ridicak 37 let na kamion a bus 27 let a rychlost volim citem odhadem a situaci v provozu ,,pokud budou dopravni omezeni tam co jsou skutecne nutne a zduvodnitelne nebudu se vyhybat jejich dodrzovani ale pokud jsou jen pro vybirani pokut tak kolikrat risknu i tu pokutu na druhou stranu kdyz vidim za sebou v nakladaku strudl aut tak se nebranim pribrzdit nekde nebo i zastavit abych zbytecne provoz nebrzdil s rizenim po opacne strane mam praxi 10 let a souhlasim ze v mnohych zemich se policie chova slusne a pomuzu nebo treba i domluvi a nedava hned pokuty jinde se zase moc s policii diskutovat nevyplati,..jinak souhlasim s tou dobrovolnosti ale porad budu tvrdit jedno ze kazdemu kdo udela autoskolu bych ridicak nedal..a rozhodne ne za 3 tydny,,,nebo jak dlouho byly ty rychlokurzy,,,myslim ze treba ridicak na zkousku s povinnosti po 2-3 letech zkousky na plnohodnotny ridicak by spatnym resenim nebyl v Irsku to takto funguje a je to asi trosku na ridicich znat,, na pomerne uzkych a nekvalitnich cestach bez krajnic jezdi dost rychle a pritom vcelku spolehlive,,,jejich pricina vysoke nehodovosti je v alkoholu a mladicke frajerine...
03. 03. 2013 | 23:41

Mard napsal(a):

BP napsal: Mohu si zde dovolit položit otázku, PROČ se toto nemohlo stát před čtvrtstoletím?

Pane, vy asi máte opravdu problém s funkcí šedých buněk! Tomu mládenci bylo 17 let, tudíž před 25ti lety se ještě nenarodil. A kdyby náhodou hypoteticky, nějaký takový mladík před 25-ti lety existoval, tak by svému otci ukradl Škodovku 120L, se kterou by 200 km/h po dálnici opravdu jet nemohl.
03. 03. 2013 | 23:53

mik napsal(a):

To Petr Brilant
to neni o kdyby a coby souhlasim ze kazdy muze udelat v zivote neco co zrovna neni uplne koser a podle predpisu ale je to o urovni spolecnosti v CR je bohuzel a prave u Judr Mudr a ing smysleni ala Janousek... ja na to mam ostatni at mi polibi,,,vyspela spolecnost neresi kde se da zakon obejit a kde ma slabiny nevymysli jak s nekym lidove receno vycurat jak s nekoho napalit ..nerikam a nedelam si iluze ze se nekde skutecne meri stejnym metrem ale ve vetsine tech nejvyspelejsich statu i prezident nebo nekdo na vysokem postu odstoupi kdyz udela chybu ve sportu to same proste neco akceptovat lze lze primhourit oko a neco se proste neda prejit...nehajim zde ani tak to jak policie zakrocila ...jednoduse proto ze neznam podrobnosti ale hajim princim toho zakroku a ten je podle meho spravny 17 let je prah dospelosti i rozpoznani spolecenske nebezpecnosti i dusledku,,takze v tom pripade neni o cem diskutovat..ze to kluk odnesl nejvyssi cenou tedy zivotem to je druha vec ale vedel co dela a k cemu to muze vest obhajovat to tim ze v jeho veku delal takove veci kazdy neni argument a pokud ho treba ma JUDR ci jinak vysokoskolsky vzdelany clovek tak je to spis smutne,,jak pak mam mit policie vlada prezident respekt ? vyzadovat neco po jinych a sam nic nedodrzovat to je ponekud postavene na hlavu,,, chapu ze nekomu se muze zdat ten trest za to co provedl vysoky,,,ale proste neohrozil jen sebe ale spoustu dalsich lidi a to zpusobem ktery je proste neprijatelny
04. 03. 2013 | 00:04

Ellen napsal(a):

To Mard: Slovenská kapela Tublatanka jede v roce 1987 po dálnici u Bratislavy a nejsou tam skoro žádná auta, NÁDHERA!!! (i když klip točili brzy ráno, je vidět) Písnička taky skvělá.

Tublatanka - Dnes mám rande so svojim mestom
https://www.youtube.com/watch?v=uP19OpgDjbA
04. 03. 2013 | 00:11

Targus napsal(a):

To mik:

Já jsem šel na vojnu už vyjetý v 21 letech, před tím jsem jezdil půl roku v civilu na sklopkách s vlečkou. V těch 25 jsem uměl couvnout s vlekem ze zatáčky do řady stojících aut na centimetr přesně jen podle zrcátka, a že v nich tenkrát bylo vidět kulové. A byli tam staří fotři, kteří neuměli ani polovic toho, co já. Někdo zvládl řemeslo za 5 - 6 let, někdo nikdy. Osobně vidím výcvik dobrého řidiče tak na 7 let a asi půl mio km, pak se dá říct, že něco umí.
04. 03. 2013 | 00:13

Rišan napsal(a):

Naše policie je samozřejmě velmi nedokonalá, ale to neznamená, že máme poslouchat kydy p. Haase.Na tom, jak si počíná naše policie a na žalostné podobě zdejšího režimu má pan Haas jako poradce Klause, Topolánka a spol. svůj podíl. Myslím, že by bylo dobře, kdyby šel radit zase někam jinam, třeba do Albánie. V Americe by ho asi moc nechtěli. Přesvědčit nás o tom, že v USA je všechno bezva se mu asi beztak nepodaří.
04. 03. 2013 | 00:16

Targus napsal(a):

To Petr Brilant:

Jistěže jsme byli všichni mladí, ale např. já jsem se šel vyblbnout s motorkou tam, kde nebyli lidi. Je rozdíl si rozbít vlastní rypák někde na polňačce a ohrožovat životy jiných. Mám řidičák od 15 a jezdím od 8 let, ale základní rozlišovací schopnost jsem měl už tenkrát. Věděl jsem, že když udělám průser nebo mě poliši chytí, skončím hodně špatně, proto jsem si dával setsakra pozor.
Samozřejmě že i poldům jsem párkrát utíkal, ale bylo to jen čistě ze sportu, měl jsem platné všechny papíry. Když jsem viděl silniční kontrolu, prostě jsem před nimi hupsnul do pole nebo do lesa a pobaveně sledoval, jak se můžou s tím žlutým žigulem zbláznit. Nikoho jsem ale neohrožoval, to je ten základní rozdíl.
04. 03. 2013 | 00:25

ben napsal(a):

Karel napsal(a):

Haasi, toho kluka bylo potřeba z dálnice dostat pryč. Policie se chovala správně a patří ji uznání. Platím ze svých daní policii i za to, že když jedu s dětmi po dálnici, že mě tam nesestřelí nějakej psychouš vybuzenej počitačovou hrou. Škoda ho není, dříve či později by někoho zabil, odstranil se naštěstí sám, dřív než mohl více ublížit dalším lidem. Tobě Haasi doporučuji, drž se svého kopyta - obhajoby tunelářů, vládnoucího organizovaného zločinu, a devastace naší země (což nepovažuji za hodno čtení). Souhlas!
04. 03. 2013 | 01:59

Drzá zrzka napsal(a):

Jsem přesvědčená o tom, že obecného ohrožení se dopustil onen mladík.....

A jen doufám, že z jeho smrti si vezmou ponaučení další "machři ze sítí". V reálu žádnej novej level neexistuje. Smrt je konečná. Definitivní. Nejen pro ně, ale i pro ty, které svým nezodpovědným chováním ohrožují.

Machrovina není v tom, že fotříkovi šlohneš auto, leješ do krku vodku, hraješ v reálu virtuální hry... machroviny jsou úplně v něčem jiném.
04. 03. 2013 | 05:14

BH napsal(a):

Vážení, mě nejvíc irituje ono "co by kdyby". Že jsou policisti (a nejen oni, ale převážně oni) mnohdy stavěni do situací, kdy se musí rozhodovat v sekundách a následně hordy právníků a jiných chytráků to rozebírají ze všech stran a kritizují. Nedivím se pak mnohým z nich, že je jejich hlavním mottem nenamočit se a tudíž nedat oněm chytrákům příležitost se ukázat jak by to, po bitvě, řešili oni
04. 03. 2013 | 06:44

neakademik napsal(a):

Pane Jene Taku, v USA je to opačně než si myslíte. Policista
řidiči řekne, aby nevystupoval a seděl v autě. V horším případě mu řekne, aby dal ruce na volant. Policista může po pachateli střílet až když je bezoprostředně ohrožen.

Mohu potvrdit, že i ve státě Massachusetts má policie zakázáno
pronásledování aut. Většina pronásledovaných byli puberťáci,
kteří se jeli projet vypůjčeným autem a udělali nějaký banální
přestupek a pak ze strachu, že se to rodiče dozvědí, bezhlavě
ujížděli. To je ale opravdu dávno.

Je zajímavé porovnat si honičku s puberťákem s počtem ukradených
aut v Česku, protože s tím policie nic nedělá. Jsou to jistě
jiní policajti. Oběť krádeže ohlásí krádež na policii a musí
kvůli tomu jet až někam na okres a policjt se ani nenamáhá
zeptat na nějaké okolnosti.

Já sám jsem byl obětí malého podvodu za deset tisíc a policii
to nezajímalo. Že prý je to občanskoprávní. Jinak řečeno,
zákazník zaplatí za zboží a prodejce mu pak řekne, že nic nedostane i když je to všechno písemně zaznamenáno. Tak to
v Česku policie neřeší.
04. 03. 2013 | 08:13

Caroll napsal(a):

Ten mladík byl bezpochyby nebezpečný maniak a řeči pana Haase jsou zbytečné. Nevím co by pan Rozumbrada Haas říkal, kdyby byl jedním z poškozených. Asi by spílal policii že toho blázna nezastavila dříve než naboural do auta pana Haase. Mladík také nezahynul proto že ho policie pronásledovala -to je zásadní fabulace pana Haase- ale proto že jel OD ZAČÁTKU příliš rychle a chtěl si v reálu vyzkoušet svou počítačovou hru. A povinností policistů je takového šílence zastavit. Zastavili provoz a ten blázen naboural o svodidla. Mohl si za to jen a jen on sám. To je vše a pan Haas se jen zviditelňuje. Asi to byl synáček někoho vlivného, Audi vlastní bohatší lidé (obvykle mají vozů víc) a teď jde o to, aby jim někdo tu škodu zaplatil, proto ten halas o policii, protože v takovémto případě pojišťovnA MOC NEDÁ. Tak obviníme policii že nepostupovala správně a že za to může ona, po případě budeme vymáhat odškodné za smrt syna, že. Zase tady jde o peníze. (Co má nějaká policie pronásledovat mého povedeného synáčka jen proto že jede rychle? Co si to ti zatracení policajti dovolují?! Že prý mohl někoho zabít? Nějakou socku, která je tak pitomá že dodržuje zákony? No a co? Bylo by o jednoho pitomce který na mne dělá míň!)
Takové to je a takhle to u nás teď (Bohu budiž žalováno) chodí.
04. 03. 2013 | 08:14

Borik2 napsal(a):

Naprosto souhlasím s názorem Carolla.
A naprosto nesouhlasím s pseudohumánním přístupem pana Haase.
04. 03. 2013 | 08:31

neakademik napsal(a):

Tady přesně to sedí. Co by říkal pan Haase (zajíc), kdyby
jemu ten mladík naboural auto. Tak to je přesně důvod, proč
je v některých státech zakázáno provádět honičky jako
ve filmech. Aby nebylo spácháno víc škody než to, že si
nějaký vypatlanec chce zajezdit otcovým autem.
04. 03. 2013 | 08:37

kristusek napsal(a):

Zajímavý veletoč. Začněme od začátku - mládenec neměl co sedět za volantem. Mládenec měl na výzvu policie zastavit. Auto je ( v některých situacích) považováno za zbraň.
Mládenec porušil přinejmenším dva zákony. Navíc podle jeho reakce bych na místě policie usoudil, že je buď pod vlivem návykových látek, auto ukradl nebo spáchal nějaký trestný čin, který by při kontrole vyšel najevo.
A jak sám říkáte, policie jednala podle předpisů (byť o jejich kvalitě můžeme vést dlouhé debaty).
Takže tady máme na jedné straně člověka porušujícího zákon a na druhé policisty, kteří jej, zcela v souladu s heslem "Pomáhat a chránit", vynucijí.. Oni totiž chránili mě, vás i všechny ostatní před někým, kdo právní normy nedodržuje. Od toho tady ostatně jsou.
Až vám někdo takový přejede někoho milého, budete spokojeně vykládat, že je fajn, že ho policisté nechali být, i když o něm věděli, nebo napíšete blog o jejich neschopnosti vynucovat zákon?
Každého mladého života je škoda, ten kluk určitě nebyl "klasický" kriminálník, ale svalovat vinu na policii je zhola nesmyslné.
04. 03. 2013 | 08:46

kosoúhlý průmět kosočtverce napsal(a):

Pane Haasi, nějak nemám jasno.
To podle Vás měla policie dělat co?
Měli nahlašenou krádež, pachatel jim nezastavil a ještě jim naboural pasáta. To se měli mile usmát a říci "Ať se mládí vydovádí"??? A odjet na služebnu??
Nějaký návod na policejní předpis jak postupovat proti takovému šílenci by nebyl??
Mimochodem, myslím si, že i jeho tatík si oddachl a spadl mu kámen ze srdce, když se dozvěděl, že se takového magor-synáčka zbavil.
04. 03. 2013 | 08:53

Objektivem nezaujatého napsal(a):

Nebyla to zase žádná velká katastrofa, policisté použili k zastavení pachatele uměle vytvořenou kolonu civilních vozidel a těžce zraněn nebo zabit nebyl žádný ze zasahujících policistů. Zabil se jen pachatel a přizabiti byli opět jen dva nezajímaví civilové, takže je všechno v pořádku...
04. 03. 2013 | 08:55

Jura B napsal(a):

Ještě jeden ÚHEL POHLEDU který tu nezazněl : Policie pachatele razantně zlikvidovala s následkem smrti a zcela po právu. Ač to bude vůči rodičům kruté, tento precedens je pro "zlatou mládež" úplným darem - uvidí, že život není jen kalba po které fotr zaplatí právníky a nějak je z toho vyseká, že život je sakra reálný a může za blbost i zabíjet. Nechť je tato smrt k něčemu dobrému - a ušetří další životy.
04. 03. 2013 | 09:04

Ivan napsal(a):

Opět tu píše banda lidí, co neví, jak právní systém funguje. Zkuste si chvíli pracovat u PČR a pak uvidíte. Když ho měli natočeného, proč si pro něj nepřišli? Řekne že to není on. Soudce to taky nevezme a jeho právník z vás udělá u soudu blbce. Takže honička je jediné, jak jej chytit při činu a udělat ve zkrácence. Pak nevíte, zda to není zloděj, vrah, neunáší někoho v autě... Do novin můžete napst cokoliv. JO A INSPEKCE (GIBS) TI MAJÍ ODMĚNY ZA CHYCENÍ POLICAJTŮ, TAKŽE TY OPRAVDU BLBÉ KECY CO MÁE, ŽE GIBS NĚCO "PŘEHLÉDNE" JSOU ÚPLNĚ MIMO.
04. 03. 2013 | 09:09

Kord napsal(a):

Víte,taky jsem si myslel že Policie si zase drbala ego,a klucí v uniformách se chtěli zase cítit jako chlapi.Ale když jsem se dočetl,že mladík byl vlastně počítačový maniak psychopat,a plánoval podobný scénář (prý mluvil už i v množném čísle( vlastně by to tak dopadlo stejně.Takže tentokrát Policie odvedla skvělou práci...
04. 03. 2013 | 09:10

Adolf napsal(a):

Amerika je policejní stát.
Od nich se nemáme co učit, naopak.
Je to banda primitivů.
04. 03. 2013 | 09:17

SuP napsal(a):

ZdenekJ -
Klidně si jezděte pomalu, jako všichni řidiči bez názoru. Jen počítejte s tím, že tam, kde to nemá opodstatnění, vytáčíte ostatní a nepřispíváte k plynulosti provozu.
04. 03. 2013 | 09:17

jirka napsal(a):

takovýhle "řidiče" by měli na místě zastřelit
04. 03. 2013 | 09:17

rea napsal(a):

pan pisatel asi úplně nepochopil v jakém státě, že to vůbec žije?! měl by se rozhlédnout a jistě by brzy zjistil, že naše republika už je daleko za hranicí divokého západu, tedy pak "kovbojské" chování není ničím nenormálním.... to pro odlehčení... ale je potřeba se zamyslet nad důvody a chováním některých spoluobčanů a v tomto věku už jistě mladík také ví, co se smí a nesmí a že existují rizika případného porušení daných zákonů... ten kdo žije slušně a dle pravidel se nemá čeho obávat, bohužel v tomto státě pak žije úplně na dně společenské pyramidy....
04. 03. 2013 | 09:17

mecanix napsal(a):

Obracíte úplně děj, ten zločinec (ano, zločinec, co po více než 100 km ohrožoval všechny ostatní) začal jednat protiprávně, choval se jako smyslů zbavený, narážel do aut. Nakonec v plné rychlosti narval do stojících aut, zranil lidi, sám uhořel. Kdyby mu policajti prostříleli pneumatiky daleko daleko dřív, popřípadě by zločinec zaslechl kulky, pleskající do auta a konečně zastavil, nemuselo se stát nikomu nic...
04. 03. 2013 | 09:20

Normalni clovek napsal(a):

tendle blog (blemst) myslel autor vazne??? Mozna si priste sedni s podobnym zfetovanym jelitem do auta, at pri naslednem pozaru mame o jednoho chytraka a jednoho fetaka min!!!
04. 03. 2013 | 09:20

možný napsal(a):

Vážený autore jste lhář! Ano kandská policie je velmi slušná, naprosto dbalá zákonů. Přejedete však hranice do USA situace se diametrálně mění, už u při běžné kontrole musíte sedět v autě a ruce držet na volantu, teprve na výzvu můžete podat doklady, při mé první návštěvě USA jsem na toto pravidlo zapoměl a chtěl si doklady připravi předem, v okamžení mi do obličeje mířila pistole. Zacházeli semno jako se zločincem, opřený o kapotu s pouty jsem stál 45 minut. Upozorňuji, že jsem nespáchal žádný přestupek! Po vydušení mě odemkli a vrátili doklady, bez omluvy. Lžete pane atore! Počet zastřelených policií v souvislostí s auty je v USA vysoký, jistě výstražná střelba do vzduchu není tak častá, tam se střílí na zabití! Auto je bráno jako smrtící zbraň a ohrozíte-li někoho, nedej bože policistu, jste považován za podezřelého z pokusu vraždy. Dík naší policii že už se s blbci co nás ohrožují přestává mazlit a vy paned autore si jděte radit panu Klausovi někam hodně daleko!
04. 03. 2013 | 09:21

Lyssor napsal(a):

Polůcie to naprosto zbabrala. Pokud pominu, že za nezastavení na příkaz je trest pokuta 5000,- a ne smrt, tak do nebe volající je, že si zbabělí ploskolebci udělali z civilistů a jejcih majetku živé štíty! Kde to jsme? Opicie se má starat o bezpečí občanů a majetku, ne je vědomě stavět do cesty dvoutunovému projektilu řítícímu se 250km/h. A to byl ten kluk ještě natolik při smyslech, že se to pokusil nacpat mezi kolonu a svodidla, kdyby to udělal tak, jak si tupohlaví sadisti představovali, tak tam způsobí megamasakr. Ono to není nic novýho, jak je to dlouho, co simírové s prasátem zabili toho kluka na krosce a taky se tvářili že to bylo cajk. Pokud mě teď bude stavět policie tak budu mít opravdu nutkání jim ujet, co když se zase pokusí z mého auta udělat zátaras?
04. 03. 2013 | 09:21

elcarlos napsal(a):

p. Haas kde jste ty zkušenosti z USA nasbíral? moje jsou docela odlišné a úryvky mě přijdou jak z nějakého levicového plátku. Taky souhlasím že zásah byl nepřiměřený: 1 člověk na přístrojích v nemocnici, x poškozených soukromých aut + obecné ohrožení dost velké. V USA jsou ale také honičky, není jich moc, ale jsou. Ovšem pravda že místní PD to řeší jinak: vylidnění prostoru, kam můžou dojet, pak až zátarasy a bodné pásy, prostřelení gum či jiné zastavení auta.. např. když de do tuhého se použije i vrtulník. díky tvrdým pravidlům, recividista většinou vystoupí z auta z rukama za hlavou a čeká až ho seberou, páč ví, že kdyby utek, tak hoši udělají 1 varovný výstřel a druhej de do něj. Ano v USA se dnes střílí už jen vyjímečně, ale pouze díky tomu, že funguje tvrdě vydobytá prevence. A když někdo překročí čáru, tak to je jak v kovbojkách, s tím že dnes už stačí 1-2 výstřely na zneškodnění.
04. 03. 2013 | 09:22

Václav Seebach napsal(a):

Po zmiňovaných amerických silnicích mám také něco najeto a jen zcela vyjímečně jsem se tam setkal s bezohlednou jízdou, kterou u nás běžně praktikují desítky řidičů každý den cestou do práce. Pokud by ten gauner ujel, nikdo na něj už nemá a příště to udělá znova a třeba přitom zabije nevinné lidi: třeba zrovna vás, kdo tady horlíte proti postupu policie. Nikdo ho ujíždět nenutil - mohl zastavit. A krást auto ho taky nikdo nenutil. Proč si všichni tady myslí, že zákony jsou jen od toho, aby se obechcávaly?
04. 03. 2013 | 09:22

Honza napsal(a):

Nevím jaké špatné zkušenosti má pisatel s policií,ale měl by se spíše řešit to proč se to stalo.Kdyby se rodiče lépe starali o své rozmazlené a počítačovou realitou zdegenerované děti,nemusela by mít policie starosti s naháněním takových pitomců.Vážím si svého života a tak k němu přistupuji a jiným neštěstí nepřeji,ale dostal co si zasloužil.Měl spoustu možností k tomu,aby neublížil sám sobě,ani druhým.
04. 03. 2013 | 09:22

czert - napsal(a):

They often end in some crash. And the pursued car does not have the emergency lights and sirens to warn people out of the way. --- Stíhání vozidel nestojí za to. Velmi často končí havarií a smrtí policistů nebo nevinných občanů.-- tohle je hodne volny preklad i google to umi lip :). A nejvic me dorazilo tohle - Podobné je to s "varovnými výstřely". V životě jsem nečetl nebo neslyšel, že by Torontská policie použila "varovný výstřel". --ale pak napise - Policie v USA a v Kanadě takové předpisy má, jsou přísně dodržovány - a jde to. Dopravní policie má navíc specializovaný trénink, který nezahrnuje jen techniku jízdy ve vysokých rychlostech, nebo střelbu na rychle se pohybující cíle,-- kdyz policie v realu nestili, proc to teda cvici ?
to ze nekoho pronasleduje policie automaticky neznamena ze msi nekoho umrit nebo byt zranen. Autor asi zapomel na desitky nehod kdy zemro nebo sou zraneni lide pri autonehodach i bez toho aby je nekdo pronasledoval. Komu to chce autor davat za vinu. Taky policiii ?
A velmi se me libi, jak autor naznacuje ze ceska policie sou kovbojove a amici " beranci" a pritom zapomina na velmi benou situaci - silnicni kontrolu. U nas, jde jeden policaj v klidu k tobe a druhy si v klidu taky sedi. V usa ? k dyz jde policaj k tobe tak ma automaticky ruku na nistoly, sunda ji, az tehdy az zacne konat to co ma - tvoji kontrolu. A jeho kolega ten ho kryje celou dobu ze dveri auta a miri ti na hlavu.
04. 03. 2013 | 09:23

czert napsal(a):

the emergency lights and sirens to warn people out of the way. --- Stíhání vozidel nestojí za to. Velmi často končí havarií a smrtí policistů nebo nevinných občanů.-- tohle je hodne volny preklad i google to umi lip :). A nejvic me dorazilo tohle - Podobné je to s "varovnými výstřely". V životě jsem nečetl nebo neslyšel, že by Torontská policie použila "varovný výstřel". --ale pak napise - Policie v USA a v Kanadě takové předpisy má, jsou přísně dodržovány - a jde to. Dopravní policie má navíc specializovaný trénink, který nezahrnuje jen techniku jízdy ve vysokých rychlostech, nebo střelbu na rychle se pohybující cíle,-- kdyz policie v realu nestili, proc to teda cvici ?
to ze nekoho pronasleduje policie automaticky neznamena ze msi nekoho umrit nebo byt zranen. Autor asi zapomel na desitky nehod kdy zemro nebo sou zraneni lide pri autonehodach i bez toho aby je nekdo pronasledoval. Komu to chce autor davat za vinu. Taky policiii ?
A velmi se me libi, jak autor naznacuje ze ceska policie sou kovbojove a amici " beranci" a pritom zapomina na velmi benou situaci - silnicni kontrolu. U nas, jde jeden policaj v klidu k tobe a druhy si v klidu taky sedi. V usa ? k dyz jde policaj k tobe tak ma automaticky ruku na nistoly, sunda ji, az tehdy az zacne konat to co ma - tvoji kontrolu. A jeho kolega ten ho kryje celou dobu ze dveri auta a miri ti na hlavu.
04. 03. 2013 | 09:24

Jarda napsal(a):

Mladej blbec bez řidičáku, toho určitě policajti maj nechat pokračovat v jízdě, však má trénink z mafie, kdy přejet pár chodců včetně dětí je zábava, tuhle zábavu by třeba moh vyzkoušet, až by do toho města dojel.
04. 03. 2013 | 09:25

simply napsal(a):

Je jistě škoda mladého života.., ale kdyby kluk, evidentně se zbytkovým alkoholem a kdovíčím ještě...) zmasakroval několik lidí, nedejbože malých dětí, mluvili by kritici policie jinak...
04. 03. 2013 | 09:25

Ládik!!! napsal(a):

Jel jsem v ten osudný pátek kousek za případem (předjížděli mě, jsem v záběhu), stál jsem 150m za nehodou v koloně (snad 2-3 minuty po nárazu, auta ještě nehořela černým kouřem), viděl jsem celkem dost a mám na to svůj názor, pro policajty nelichotivý.
04. 03. 2013 | 09:25

Albín Patl napsal(a):

Policisté stíhali člověka,který porušil několik zákonů-v pořádku.!!!!
04. 03. 2013 | 09:27

jarsa napsal(a):

Pane, na vás je vidět jakou krev v žilách máte.
Klausovskou. Tedy takovou, která odmítá jakýkoliv prvek týkající se bezpečnosti, zákonnosti či dodržování nepsaných pravidel, tedy morálky.
Lžete. V USA hlavně platí pravidlo ruce na volant a neuděláte-li to dostatečně rychle, máte smůlu.
Chápu vás. Obhajoba kriminality je přece pro mnohé z vás denním chlebem.
04. 03. 2013 | 09:28

elcarlos napsal(a):

P.S. ještě taková pichlavá otázka. Když Vás zastaví Policie při obyčejné kontrole, zkuste dát ruce z volantu a šáhnout si do kapsy pro doklady :-D :-D :-D to opravdu není žádný mýtus
04. 03. 2013 | 09:29

Pítrs napsal(a):

Autor tohoto článku zjevně vůbec neví, kde k honičce došlo a za jakých okolností řidič zemřel, když tady vypisuje cosi o honičkách ve městech v USA.
1) Jediným a jednoznačným viníkem celé události je zemřelý řidič, který neuposlechl výzvy Policie k zastavení.
2) Prchající řidič zemřel v důsledku svého dobrovolného a vědomého rozhodnutí pokusit se prorazit zátaras. Mohl před ním bezpečně zastavit, ale rozhodl se neudělat to a proto to dopadlo jak to dopadlo.
04. 03. 2013 | 09:29

dorotka napsal(a):

policajti jednají jako naprostí diletanti,mě jako účastníka sil.provozu nesmí ohrozit,pokud jsem nic neudělala,přeci ho stíhali dlouho,to byl takový problém ostatní auta zastavit a až ten mladík bude na cestě sám tak zasáhnout,ale zabít ho a k tomu ještě těžce zranit nevinné lidi,je mi velmi líto rodičů mladého hocha,my všichni co máme dítka v tomto věku,prostě kluk zblbne,udělá blbost,pak dostane strach neví jak z toho ven a nějací pitomci ho zabijí,ostatní naprosto nevinnné zraní,to ji opravdu stálo za to??????
04. 03. 2013 | 09:30

normal napsal(a):

Nechme už ty policajty být, už takhle se mi zdají zbytečně přeslušný a ustrašený.
04. 03. 2013 | 09:30

schwarzik napsal(a):

Pokud 17-lety zfetovany a opilý fracek ukradne svému otci auto,řítí se 200km/h na dálnici, kde v ostatních vozech jedou rodiče s dětma apod., tak rozhodně zásah policie byl adekvátní a tohoto "řidiče" není vůbec žádná škoda.. Jistě si domyslíte, jak by to asi dopadlo, kdyby v 18 získal řidičák a mohl legálně vůz řídit.. Raději nedomýšlet,že..
04. 03. 2013 | 09:31

Engels napsal(a):

je to velmi smutné tady od vás číst, jak policie si může dělat co chce......vám doopravdy nevadí, když vás fízl zastaví a řekne skoč z mostu, že musíte poslechnout? cožpak jste milí občané tak blbí a podporujete fízlování a fízly ? každý kdo podporuje fízly je zastáncem policejní diktatury. Jakmile je za jejich prací smrt člověka, byť možná vinného, tak je to vždy zločin a za zločin musí i ten fízl platit a ne se schovávat za stát a GIBS. Výsledkem jejich honičky je smrt člověka , a to se nesmí zapomenout. Doufám, že to chytrý právník vezme do svých rukou a všichni ti fízlové půjdou bručet......za úmyslné zabití - ano - oni pronásledovali a to je již úmysl.
04. 03. 2013 | 09:31

strýc virus H3N1 napsal(a):

podle médií kluk dvakrát narazil do policejního auta, přesto pokračoval ve zběsilé jízdě. zramoval několik aut. nevím, z čeho chce kdo vinit policii... měli čekat, až někoho zabije?
ostatně jeho fotka byla k dohledání - no, nebudu obšírněji komentovat, jak na mne působil, sympaticky rozhodně ne.
04. 03. 2013 | 09:31

Roman Kovařík napsal(a):

Jak vidím, český národ je opět odborník na policejní práci, včetně autora článku, za prvé, v USA takového řidiče honí mnohem větší hejno policistů, i ve velké rychlosti, ať mrkne na youtube, nebo tomu byl věnován i pořad (mám dojem na Primě), už nevím jak se jmenoval, o těchto honičkách ale hlavně o trestech pro tyto "řidiče", když honičku přežili. Za druhé, Vy, zastánci toho mladíka a kritici policie, pokud by policie nezasáhla, nechali ho jet a on by někde něco vyvedl, tak to by se na ně zase snesla vlna kritiky, že nezasáhla. Vám totiž nejde o to, jak to dopadlo, ale že můžete kritizovat policii, nenávidíte ji, možná Vám kdysi dali pokutu, tak si teď aspoň vylejete zlost, že? Nejsem policista, byl jsem dělníkem na lince, pak např. skladníkem, teď od ledna jsem nezaměstnaný, tak nemám důvod se zastávat policie, ale Vy ji kritizujete neprávem, jednali správně, ať nadále naháněj ty, co ny silnice nepatřej.
04. 03. 2013 | 09:32

kyvla napsal(a):

Pane pokud chcete obhajovat americké právo, tak pak se vším všudy, tedy i s trestem smrti. Vy tady píšete něco a myslíze si, že český člověk je tak hloupy a slepě uvěří všemu a tomu, kdo se potuloval po Americe. Není tomu tak a pokud přestane policie stíhat i takovéto piráty, tak pak už nebude bezpečno vůbec nikde
04. 03. 2013 | 09:35

řidič ze staré školy napsal(a):

Tak pokud sem článek pochopil, tak když někoho na silnici porazím a ujedu vysokou rychlostí, tak mi to projde, protože policisti za mnou ani nepojedou. Úžasmé, tak už vím, že se můžu za volantem chovat jako "prase" a nic se mi nestane. Dobrý návod pro piráty silnic.
04. 03. 2013 | 09:37

Prinz Eugen napsal(a):

Slušný člověk se sborem ozbrojených opic aka policí nespolupracuje a naopak se jim snaží ve všech případech házet klacky pod nohy. Proč? protože policajti tu jsou akorát od toho, aby otravovali a vybírali pokuty. Zkuste za nima přijít, že vám morgoš rozbil okno a vykradl auto. Vysmějou se vám do ksichtu a po pár měsících pošlou dopis, že si máte trhnout nohou a neotravovat. Aby taky něco vyšetřili, kdy veškerý jejich čas vyplňuje vraždění na dálnicích, verbež jedna.
04. 03. 2013 | 09:37

Milan Šiler napsal(a):

pěkný příspěvek, škoda, že objektivně se na věc nedokáží dívat i média, pak tu totiž vznikají fámy a nesmyslná tvrzení... o zhoršování situace pro pozůstalé ani nemluvím...
04. 03. 2013 | 09:40

Pavel Soukup napsal(a):

Pokud jsem to dobře pochopil, pak policisté zastavili dopravu na dálnici ve snaze zastavit onoho řidiče...
Takže vlastně udělali něco jako lidský štít z neviných lidí na silnici?
04. 03. 2013 | 09:41

Tomáš napsal(a):

Ano mladík mohl žít policajti jsou blbci, protože přeci: Na netu není žádný video ze států kde policajti nahání auto za provozu i ve městě a dojde k nehodě. Určitě není žádná možnost, že frajer i bez policajtů vlítne do města a někoho tam sejme. A jak mu ti policajti vlastně zakázali normálně zastavit a nechat se chytit? To ujíždění nebylo jeho rozhodnutí? Mně to příjde, že v tomhle státě je každej odborník na to jak by se měli policajti chovat, ale málokdo už je odborník na to jak se má podle zákonů chovat on.
04. 03. 2013 | 09:42

slušný řidič napsal(a):

Každý normální člověk zastaví když ho pronásleduje policie. Měl času dost si toto uvědomit a pokud nestačí minuta na získání rozumu, chválím policii že toho psychopata dopadla. To, že za to svou chybou zaplatil smrtí je sice smutné, ale na druhou stranu se tisíce řidičů můžou cítit bezpečněji...
04. 03. 2013 | 09:43

Ing. Václav Kisilka napsal(a):

Ano, přesně. Hrají si na kovboje a poškozují a zabijí neviné lidi. Jo, bohužel i když se nám to zdálo lepší, tam chodí stále stejná sorta IQ.
04. 03. 2013 | 09:43

Aleš Bubla napsal(a):

V Brně jsem byl dvakrát svědkem honičky policistů za ukradeným autem se sfetovaným řidičem. Dopadá to vždycky stejně: sirény houkají jak šílené, pachatel začne ujíždět ještě rychleji a nutně se potom nabourá - jednou to bylo do policejního auta, podruhé do zábradlí na mostě, auto spadlo do řeky.
Po těchto zkušenostech bych na místě policistů přemýšlel o jiném postupu.
04. 03. 2013 | 09:44

Pavel Soukup napsal(a):

A nikdo se nepozastaví nad tím, že z obyčejných lidí udělali terč?
04. 03. 2013 | 09:44

mil hurikán napsal(a):

pro Jen tak jak píšete ruce na střechu; a v tom to je, jedná se o pachatele a vozidlo v klidu, střelba za jízdy je zhovadilost nemyslících pak, již u nás byli mrtví nevinní chodci na chodníku a fízlíci řeknou, že nic neporušili
04. 03. 2013 | 09:44

jeden od PCR napsal(a):

Nemam ve zvyku se jakkoliv vyjadrovat k napadani policie, ale toto mi opravdu hnulo zluci...Ten kluk dostal prikaz k zastaveni. Respektoval jej??? Nerespektoval, jel jeste rychleji, bezohledneji, agresivneji. Pokud se nemylim, prikaz k zastaveni se musi respektovat vsude, i v te vasi Kanade. Co byste psal, pokud by svou bezohlednou jizdou napalil napriklad do autobusu plneho lidi??? Co kdyby v nem zabil nekolik nevinnych cestujicich, nedejboze malych deti!!!! Uplne vidim Vas clanek a tlachani zdejsich prispevatelu, jak policie nezasahla vcas a ucinne. Nerikam, ze u PCR je vse ruzove, ale uz me to neustale napadani nasi prace zacina skutecne stvat. Prijdte si to vazeni vyzkouset a uvidite, ze to skutecne zadny med neni!!!
04. 03. 2013 | 09:45

Le Grill napsal(a):

tisíce řidičů se můžou cítit bezpečněji? jak proboha, když si policajti potvrdili, že dělat živé štíty právě z těchhle řidičů je v pořádku??
04. 03. 2013 | 09:45

Petr B. napsal(a):

Zase jeden článek člověka, kterému se chtělo vylít srdíčko a přitom o problematice nic moc neví. Už v článku píše, že policie v New Yorku má omezeno pronásledování na území města. Pokud je mi známo, tak pronásledování v našem případě probíhalo na dálnici. Tak autor chce jistě docílit toho, aby policie kradené auto nepronásledovala a nechala ho ujet. Chtěl bych vidět, co by tu psal za článek, kdyby ten zloděj jel v jeho vozidle. Zdali by se mu líbilo, že zloděj unikne a své vozidlo potom dostane pokud vůbec, v krabici, jako směs náhradních dílů. Nikdo přece nenutil mladíka, aby jel po dálnici. On sám se rozhodl před policií ujíždět a on sám způsobil dopravní nehodu a on sám si způsobil smrt. O vině policie není pochyb, protože plnila jen své poslání.
04. 03. 2013 | 09:45

Deepstriker napsal(a):

jeden od PCR: příživníku, táhni dělat jako slušnej člověk do soukromýho sektoru a přestaň si válet šunky za naše daně!!!
04. 03. 2013 | 09:46

mik napsal(a):

To Lyssor
zajed si do USA a zkus to tam .. a myslim ze te prejdou takove nazory pokud to teda prezijes,.,., s panem Hassem jsem kolikrat v blogu souhlasil naprikalad pri volbe prezidenta ale tentokrat je vedle jak ta jedle policie odvedla dobrou praci dostala silence z dalnice driv nez zpusobil masakr nevinnych 17 lety mazanek si asi myslel ze ho tata ze vseho vyseka takovi jsou nejhorsi a on by jako mladistvy ani 5000 Kc pokuty nedostal je skoda mladeho zivota ale budiz to vystrahou pro vsechny jemu podobne kteri si chteji hrat na Jamese Bonda nebo jine postavy policie si na zadne kovboje ani serify nehrala mozna by to v USA skutecne udelali jinak ale jsou tam take jine podminky ac neznam presne podrobnosti te situace pokud jel vysokou rychlosti nereagoval na zastaveni najel a poskodil predtim uz nekolik aut tak nebyl nejmensi duvod vahat a nebyl cas moc premyslet ale bylo nutne ho dostat urychlene pryc z dalnice znemoznit mu jizdu zablokovat ho ze to nacpal mezi kolonu a svodidla nebylo ridicke umeni ale nezvladnuti vozidla a jeho hra na frajera skoncila tak jak skoncila...obhajovat ho je nesmysl
04. 03. 2013 | 09:46

jeden od PCR napsal(a):

Jo a jeste k tomu nazoru, ze mu meli prostrilet pneumatiky :-)...Toho chytrolina bych se zeptal,zda-li nekdy zkousel strilet na auto pohybujici se rychlosti 100 km/hod...Asi ne,ze??? Jinak by pochopil, co to pise za zhovadelost...A to ten kluk jel jedenkrat tak rychleji!!!
04. 03. 2013 | 09:48

Jenik napsal(a):

To Jouda: "Co jste tím chtěl říci ? Že nelze zastavit auto prostřelením pneumatik ? Co uděláte, když Vám bouchne guma třeba i vzadu, jedete dál rychlostí 90 km/hod ? "
Když mi bouchne guma v 50 s trochou štěstí zastavím
Když mi bouchne guma v 90 s trochou štěstí z toho vraku vylezu a prohlédnu si škodu vzniklou vyjetím ze silnice, či nárazem.
Když mi bouchne guma ve 150 tak mne z auta vstříhají, ať už živého nebo mrtvého.
Bavíme se o tom, když kolo bouchne, ne o běžném defektu kdy normálně ujde. Náhlá ztráta tlaku v pněumaticetotiž vždy znamená ztrátu kontroly nad vozem.

A můj názor. Ten kluk svojí jízdou ohrožoval ostatní. K nehodě nepochybně přispěla účast policie, ale kluk nevraazil do žádného zátarasu, ale do aut, která se normálně štosovala v koloně. Takže tím přesně potvrdil, proč tam neměl co dělat
04. 03. 2013 | 09:48

Terka napsal(a):

Lidi lidi, jde vidět, že vůbec ani netušíte jak věci chodí. Vidíte to příliš jednoduše, jako např. natočit SPZ a řidiče a pak si ho vyzvednout??Omyl!! a jak se píše ve výše uvedeném článku: Policista není filmový kovboj, nestřílí, pokud to není odůvodněné, například tím, že střelbu zahájí stíhaný pachatel a tím ohrozí veřejnost, nebo policisty, a pak střílí na pachatel HAha, ještě větší OMYL!!! Lidi proberte se, já bych vás chtěla vidět dělat tuhle práci aspoň týden =D. Vy snad budete čekat až na vás bude někdo střílet a pak budete palbu opětovat? Jake PAK??? Pak už je pozdě, možná se sejdete na áru nebo v pohřební síni. Je úplně zbytečné vám tady něco psát, hold každý na to má svůj názor a ten kdo to nezažil, tak prostě neví. Nezastávám se policie a nezastávám se zločinců. Ale myslím si že §56, §52 a všechny jeho písmena a odstavce zák. č. 273/2008 Sb. jsou na správném místě a pevně věřím, že se měnit nebudou! Člověk by měl počítat s následky dřív než si vůbec rozmyslí udělat nějakou sviňárnu! Přeji všem hezký den =)
04. 03. 2013 | 09:48

Lyssor napsal(a):

@mik:
1) používejte interpunkci, tohle se nedá číst
2) ten kluk nikomu neublížil, dokud si na něm nezačali dutohlavové s prasátem masturbovat ego
3) i kdyby pronásledovali samotnýho Bin ládina tak blokovat dopravu civilistama a jejich majetkem je zhovadilost na n-tou. Proč se mu nevrhli sami pod kola? od toho si je přece platím...
04. 03. 2013 | 09:50

čumil napsal(a):

Není podstatné o jakého autora jde, ale co nastolil za tema. Nedávno jsme viděli v TV v akci městskou policii v Praze. Pán s igelitkou v jedné ruce zbývající volnou rukou brání ženu před primátorovými kovboji (ze zákona je primátor odpovědný za městskou policii), policie jednala násilně militantně a pitomě v prostoru tramvajové zastáky de facto na kolejích. Z šetření vyplynulo, že policie nechybovala. Zde zpitomělý kluk jede v rodinném autě, ve zprávě zaznělo, že čin policie vyhodnotila jako bezpečnostní riziko, to jsem zvědavý co zjistila, když pak tak nepřiměřeně jednala a vědomě z ostatních účastníků provozu vytvořila barikádu. To Kubice s Červíčkem nevidí? Prostě takto se nelze chovat, pokud nechceme plánovaně vidět krev a mrtvoly.
04. 03. 2013 | 09:50

jeden od PCR napsal(a):

Deepstriker: vase ubohost mi nestoji za komentar. Pokud je mi znamo, budou se nabirat novi policiste. Zkuste se prihlasit a pojdte si to vyzkouset!!!!
04. 03. 2013 | 09:50

Radoljuba napsal(a):

Kazdy stat na svete ma sve zakony,ktere jsou nezodpovednymi a bohuzel cim dal vice psychicky nemocnymi jedinci PORUSOVANY.Tim jsou ostatni lide 0HROZOVANI NA ZIVOTECH.Proto si kazdy stat vyskoli Policii,aby se v danem state dodrzovaly uzakonene zakony.Ceska republika stagnuje za ostatnimi zememi na Zapade od roku 1939.USA je od r 1918 o 104 roky napred ve vsem pred celym svetem.Proto mne vyse uvedene prispevky doslova boli.Kde se v lidech bere tolika zasti,zloby opovrhovani druhymi lidmi? S jakou nenavisti jsou nektere prispevky napsany!A dovolavat se nejakeho srovnani je velice scestne.At si laskave kazdy sahne do svedomi drive, nez zacne reagovat na udalosti kolem sebe.Jednou jsem slysela od pametnika v letech,ze jsme 100 let za opicemi a smala jsem se tomu.Dneska je mi smutno,protoze nezijeme,ale bojujeme o preziti.Jak jinak nazvat TO,co se dnes deje na celem svete?! Nezlobte se na mne,ale nechci se vice ucastnit jakehokoliv dopisovani.Urazi mou lidskou dustojnost hrube chovani.Nejsem zastancem nasili a nemohu jinak nez vice neprispivat do inter.diskusi.Vsem hodnym preji hodne stesti na hodne lidi
04. 03. 2013 | 09:51

Hrubeč napsal(a):

Mnoho diskutovatelů si tady plete demokracii s anarchijí a právo s bezprávím.
04. 03. 2013 | 09:51

Maus napsal(a):

Co je to za rodinu,kde táta udá svého syna,že mu ukradl auto?Zásah si myslím byl v pořádku.To mají policisté nechat ujet každého šmejda a čekat až zastaví?
04. 03. 2013 | 09:52

slušný řidič napsal(a):

ano, tisíce řidičů !!! Ale shrnu pro fanoušky mladíka, přeji Vám všem, aby Vás takovýto mladíček naboural. Ani ne moc, ale stačilo by tak za 30 000 škody a chtěl bych Vás vidět jak byste to okomentovali... Jak moc byste mu i poté fandili... Kolika slušnými, či spíše neslušnými slovy ho pojmenovali, hmm?
04. 03. 2013 | 09:53

Deepstriker napsal(a):

jeden od PCR: co bych tam dělal? mě by hanba fackovala, kdybych žil z daní poctivých lidí a ještě jim za doměnu rozdával pokuty za tak kruciální prohřešky, jako jsou prošlé nůžky v lékárničce. A to je ještě ta lepší možnost, taky bych mohl sedět v prasátu a ty občany rovnou vraždit, že? FUJ, styďte se!!!
04. 03. 2013 | 09:54

názor prostého občana napsal(a):

Víte, ono kdyby Ti policisté udělali či neudělali cokoliv, vždycky by se našel nějaký chtřejší kritik, který v pohodlí domova či pracovny a po prostudování předpisů by celý zákrok převrátil naruby. Policisté se při zásahu ve většině případů setkávají s recidivisty (kteří rostou z takových mladíků, kterým rodiče nejsou schopni dát potřebnou výchovu), u kterých nemají pražádnou vážnost protože každý zásah do práv občanů, který provedou musejí mnohostránkově zdůvodnit. Bohužel je taková doba, že je pro ně mnohdy lepší neudělat nic, protože ten co nic nedělá nic nepokazí. Je to tak správně? Pane Haasi, oblečte si uniformu a zkuste si to na nějakou dobu.....
04. 03. 2013 | 09:54

Prdisek napsal(a):

Myslím, že alespoň jsme za mladíka nemuseli platit vězení... zásah považuji za naprosto oprávněný. Děkuji policistům, že nás chrání před těmito gangstry.
04. 03. 2013 | 09:54

Terka napsal(a):

Ja se také mile ráda přidám k názoru střílení po pneumatikách =D. Opravdu komedie a jak už jsem psala, kdo nezkusil tak neví oč běží! I když prostřelíte pneumatiku,tak se uzavře a to vozidlo dokáže ujet ještě pár kilometrů, nehledě na to, že bych opravdu chtěla vidět toho, kdo se trefí =DD. K zastavení vozidla se používají zastavovací pásy s dutými vytrhávacími hroty a jde to použít jen na některých místech aby tam nebyli další účastníci provozu atd atd. Prostě střílení po pneu-HOVADINA!!!
04. 03. 2013 | 09:54

itlyys napsal(a):

Pan Haas jako bývalý poradce Topolánka... To už něco z jeho názorů vysvětluje. Pane Haasi,zasahujícím policistů bych dal za tento zákrok METÁL !!! Zastavili nebezpečného, zřejmě zfetovaného blázna, ještě před Prahou. Nebo snad měli policisté dle vašich "knížecích rad" situaci ze služebny monitorovat? Jaký by to byl signál pro ostatní podobné náctileté pitomce v kradených autech. Pojďme si trošku zařádit na D1, je to lepší než na PC a policajni nás stejně nechají být na pokoji. Pane Haasi, proberte se. Gratulace PČRce a jen dál takových zákroků!
04. 03. 2013 | 09:55

R.Kudělka napsal(a):

Předpokládám, že souhlasíte s jednáním 17letého, jinak by jste to tu nepsal. Vy jste si dovolil v 17ti ukrást auto a honit se s policajty. Tak vás doma vychovali. Že máme špatné zákony, ještě neznamená, že se nemusí dodržovat pravidla slušnosti. A když rodiče neumí vychovávat děti ať si je nepořizují!
04. 03. 2013 | 09:56

ann napsal(a):

psalo se zde, že by bylo nejlepší pronásledovaného natočit na záznamové zařízení a druhý den si pro něj přijet. To je asi trochu stupidní. Za 1. osoba nemusela bydlet v trvale hlášeném pobytu, 2. auto bylo odcizené a proto je nutné řidiče zastavit, 3. řidič byl během pronásledování několikrát vyzván k zastavení vozidla. 4. vozidlo řidič mohl kdykoliv zastavit, ale vidina toho, že ujede a nic se mu nestane byla silnější.

jen by mne zajímalo, jak by se to líbilo vám pane Petře... že by Vám někdo zcizil vozidlo a policie se o to nezajímala jen proto, aby se náhodou nikomu nic nestalo. To, že se něco stane, to je možné, ale kolik vozidel policie tak zastavila a nic se nestalo, to se již nepíše. Jak se tedy říká, každý svého štěstí strůjce. Cokoliv se může stát i Vám všem zde a to jste pak rádi, když policie může pomoct. Dřív nebo později na každého dojde - díky amnestii.
04. 03. 2013 | 09:56

jeden od PCR napsal(a):

Deepstriker: jste vazne ubohy a zrejme zakomplexovany jedinec...
04. 03. 2013 | 09:56

Jenik napsal(a):

"Aleš Bubla napsal(a):
V Brně jsem byl dvakrát svědkem honičky policistů za ukradeným autem se sfetovaným řidičem. Dopadá to vždycky stejně: sirény houkají jak šílené, pachatel začne ujíždět ještě rychleji a nutně se potom nabourá - jednou to bylo do policejního auta, podruhé do zábradlí na mostě, auto spadlo do řeky.
Po těchto zkušenostech bych na místě policistů přemýšlel o jiném postupu. "

Například nechat po Brně beztrestně jezdit zfetované řidiče?
04. 03. 2013 | 09:56

Terka napsal(a):

Hey ČUMILE nastuduj si zákony. Ten chlápek s igelitkou mařil úkon a zákrok městské policie, takže na to aby ho zajistili měli právo, otázka druhá ovšem je jakým způsobem to udělali, to se mi také nelíbilo ale to už je o lidech. Něco vám řeknu, když tady takové zákony jsou,tak proč toho nevyužít?
04. 03. 2013 | 09:59

já napsal(a):

Myslím si, že policisté za nic nemůžou. Jestli ten kluk jel jako blázen, tak je to jeho blbost, on je svéprávnej a tak má vědět, že když pojede rychle, že se může něco stát, tak má zastavit blbec. To že v Torontu policisté nejezději rychle a nepoužívají varovné výstřely maji asi ošetřené jinak, mají tam jiné, asi přísnější zákony. Když policie nebude stíhat piráty silnic, tak vlastně ani nepotřebuje auta. LIDI PROBERTE SE.
04. 03. 2013 | 09:59

Deepstriker napsal(a):

jeden od PČR: jen si to přiznejte, že pro normální a slušný lidi jste jen banda zbytečných ubožáků, kteří umí akorát otravovat, buzerovat a nově též zabíjet (a navzájem si krýt záda). Plusj ako bonus ještě vysáváte naše daně.. Narovnejte hřbet a pojďte dělat do soukromého sektoru!
04. 03. 2013 | 10:00

Dejv napsal(a):

Aaaaaaaaa další poradce, další teoretik, další odborný diplomat!!!! Pane blogere? Kdy jste naposled pracoval "rukama"? Myslím tím, ono je hezké používat plno študovanejch keců, ale policejní práci jste si zřejmě nikdy nezkusil. Takový hlody mám nejradši. Jakým právem vyprávíte o kovbojích, když jste nikdy nikoho nezadržoval!!!!! Sakra, takovýhle praktický nýmandi mě vytáčej. Kecy, kecy, kecy. Že toho mládence někdo špatně vychoval vás ovšem nezajímá. Že mládenec neměl v autě vůbec sedět zřejmě taky ne. A že ten, kdo udělal chybu a zaplatil za ní životem je právě tento prasácky vychovaný hoch je jasnej fakt. Pane študovanej.
04. 03. 2013 | 10:01

Terka napsal(a):

Ann plně souhlasím ale v této diskuzi to vypadá, že je tu zbytečné ztrácet čas, protože stejně si bude každý mlet svoje. Děkuji a loučím se s vámi =)
04. 03. 2013 | 10:02

Pavel Strnad napsal(a):

At je to tak nebo tak....byla to klukvina, ktera nemela koncit smrti mladeho cloveka...To si uvedomte.....
04. 03. 2013 | 10:03

lajan napsal(a):

Haasi,
pleteš jablka s hruškama. NYPD působí ve městě, toto se stalo na dálnici. Mladík byl dle všeho ještě pod vlivem alkoholu. Kdyby si policisté všimli jeho nebezpečné jízdy a vykašlali se na to a on pak na dálnici někoho sestřelil, jako se to ostatně stalo i teď, podobní exoti a odborníci jako ty by policii kritizovali, že nezasáhli. Očekával bych, že se k tomu vyjádří nějaký dopravní expert a ne, že si tu bude blábalit nějaký politický konzultant. Asi nemáš do čeho píchnout...
04. 03. 2013 | 10:03

Sigurd Karlsson napsal(a):

Kdyby neukradl auto, nemusel nikam ujíždět a nemusel by ho nikdo nahánět. Tudíž si za to může sám a v 17. je snad schopen přijít na to, jak to může dopadnout. No a o pár let by kradl auta s bouchačkou v ruce a nebo přepadával lidi na ulici, takže o jednoho šmejda méně.
04. 03. 2013 | 10:03

Morfeus napsal(a):

Je to tu zbytečné komentovat. Že je takový člověk po smrti, je dobře. Bez ŘP s odcizeným vozem se to dalo čekat a můžeme být rádi, že díky jeho stupidnímu chování nepozabíjel spousty daších nevinných lidí. Takového člověka mě není vůbec líto. A ti co tu jej obhajují a píšou hlouposti tom, co policisté mají a nemají dělat, tak ti by si měli uvědomit, že příště by mohl takový člověk za volantem pozabíjet jeho rodinu, vracející se třeba z dovolené.
04. 03. 2013 | 10:05

Lyssor napsal(a):

Šmarja.. kradl auta.. nedovoleně si půjčil auto od taty. Když si vzpomenu co jsem já dělal v 17ti letech... mraky klukovin. Podstatný je, že dokud za ním nezačali honit ego opicajti tak nikoho neohrozil, jel zcela normálně a v rozumných mezích. Tak jako tak, trest smrti, který na něm vykonala PČR se mi zdá poněkud nepřiměřený provinění...
04. 03. 2013 | 10:06

Frank Milton napsal(a):

Kvůli takovým parchantům bych hlasoval pro policejní stát. Dokud všechno nestojí, když policajt zvedne výstražný prst, tak nemá cenu stíhat policajty za jejich přestupky, protože oni jsou přece jen stejní lidi jak ti ostatní.
A potom se také musí řešit takové svinstvo, jako je napadení lékařů a záchranářů při pomoci, při zásahu.
04. 03. 2013 | 10:06

Terka napsal(a):

Dejve kašli na něj, já jsem tu psala, že kdo si to nezkusil tak nikdy nepochopí a je mimo mísu. Oni se každý den nesetkávají se zmrdama atd. Tohle nemá cenu a už vůbec ne se tu rozčilovat nad názory a článkem o nějakém blbovi co an nemá řidičák, je nafrčený a jede a ještě ujíždí když ho policie zastavuje. Víte co? Dobře mu tak a chtěla bych vidět váš výraz ve tváři a váš názor na "chudáčka zemřelého" kdyby srazil vaše dítě, manželku, manžela nebo kohokoli vám blízkého. Prostě to tak mělo být a dobře mu tak!!!
04. 03. 2013 | 10:07

Cynik napsal(a):

PANU AUTOROVI : doporučil bych si přečíst : http://www.gamepark.cz/m4rty09_a_jeho_cesta_za_smrti_747407.htm

Souhlas, vychováváme naší konzumní společností z dětí bezmozky, co chtějí jen pařit a zhulit se. Nakoupíme jim kompy a dále dost prachů ma lelkování a ono se to pak nějak vyselektuje, něco postřílíme, něco pošlem pod most a ty slušný do práce a oderem je daněma z kůží.
04. 03. 2013 | 10:07

xxx napsal(a):

chtěl bych vidět vás kdyby jste tam seděli místo těch policajtů teď je každej chytrej a ví jak by to udělal nejlíp......prober te se
04. 03. 2013 | 10:07

Emil napsal(a):

Nevíte, jak to bylo. Nebyl to žádný kriminálník, ani nafetovaný trestanec,... Byl to mladý člověk, inteligentní, středoškolák, dobrý prospěch, dosud s policií nic neměl. Rozhodl se, že pojede za kamarádem do Brna. Jel bez problémů celou cestu z Prahy do Brna (policajti o něm ještě nevěděli), s kamarádem popíjeli do noci. Druhý den později ráno se vracel zpět do Prahy. Mezitím rodiče dali avízo policii. Ti ho začali za Brnem honit, kluk začal jet rychle(věděl, že nemá řidičák, a že by si to odskákal). U Devíti křížů jim ještě ujel. U Beranova chrabrá policie zastavila provoz - ponechali jen průjezd odstavným pruhem a i ten pak zašpuntovali auty nevinných lidí. Do nich to pak ten nezkušený vystresovaný kluk napálil - myslel si asi, že tam projede. Neprojel. Rozbil několik aut, uhořel v autě svého otce. S ním to odnesli další. NAŠE POLICIE PRÝ VŮBEC NEPOCHYBILA. OPRAVDU????????????????????????????????????????????????
04. 03. 2013 | 10:08

Ignác napsal(a):

Bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Čermák v článku ve odborném časopise české advokacie uvedl:"...platný zákon o policii ČR ji vybavuje takovými pravomocemi jaké nemělo ani Gestapo, ani StB..."
04. 03. 2013 | 10:09

Deepstriker napsal(a):

xxx: na místě policajtů může být akorát sadistický psychicky chorý jedinec, kterému dělá dobře, že si může na veřejnosti frajeřit s pendrekem za pasem a mávnutím prstu rozhodovat o životě a smrti kolemjdoucích
04. 03. 2013 | 10:10

Terka napsal(a):

Emile Emile kdyby byl inteligentní tak neudělá to co udělal a taky by zastavil. Může si za to sááám!!
04. 03. 2013 | 10:10

Maty napsal(a):

Pane Haasi, troufám si říci, že tady jste poněkud přestřelil.
Neřadím se mezi přílišné fanoušky Policie ČR neb zkušenosti s nimi mám špatné i poměrně dobré. Když se ale na celou věc podíváme z obou stran, policisté vlastně nastupovali do předem prohrané bitvy:
a)nezasáhnou a novináři/veřejnost je rozcupují, že nechali uniknout silničního piráta, který ohrožoval ostatní účastníky provozu. Nehledě na to, že dodatečné dohledání a usvědčení onoho piráta (za předpokladu, že by svoji jízdou nezabil sebe, či nedejbože třeba čtyřčlennou rodinu jedoucí domů od babičky ...), by zabralo čas, spolykalo další peníze a točilo by se to okolo toho, že takový solidní chlapec přeci v 17 letech nemůže doma ukrást auto a jen tak si vyjet ...
b)zasáhnou a vzhledem k neochotě řidiče zastavit a k jeho nebezpečné jízdě použijí donucovací prostředky, aby vůz zastavili. Novináři/veřejnost je opět odsoudí, jelikož zde přišel o život mladý chlapec, jehož dosavadní zkušenosti za volantem pocházely z akční hry GTA a tudíž se domníval, že "jeho" Audi je nezničitelné.

Ano, škoda mladého života, ale položil bych si spíše otázku, kde k tomu autu přišel a tudíž, neselhala spíše výchova než zákony? Buďme rádi, že obětí nebylo více a budiž nám též tento případ varováním!
04. 03. 2013 | 10:10

xxx napsal(a):

Nevíte, jak to bylo. Nebyl to žádný kriminálník, ani nafetovaný trestanec// jak to ty policajti muzou vedet kdo to ridi to auto?
04. 03. 2013 | 10:11

parana napsal(a):

No demence některých komentářů obdivuji jako i srovnávání PČR s americkou. Nikdo z Vás takovou situaci nezažil a většnou nezažije. Výmysl zastavení vozidla jedoucího 200 km/h střelbou ze samopalu za plného provozu jak ze strany stojících nebo jedoucích policistů by skončil velice špatně. Autor příspěvku asi nikdy nestřílel se samopalem na pomale pohybující cíl. Kluk si za to může sám a nikdo to nemůže popřít, navíc svou jízdou zranil další účastníky. Když Vás policie opakovaně zastavuje a on do nich narazí ....... to snad ani nepotřebuje komentář. A když vidíte, že je před Vámi kolona tak zastavít a ne že se jí ještě snažíte vyhnout v tak velké rychlosti.
04. 03. 2013 | 10:11

°° napsal(a):

po válce se najde vždy tolik chytrých a věci znalých GENERÁLŮ, ale když se něco děje tak není žádného, kdo by poradil nebo ten který zákrok provedl sám
04. 03. 2013 | 10:11

Dejv napsal(a):

Emil: Inteligentní???? Haha, ste mě rozesmál :D. Takhle hloupě se nechat zabít dokáže fakt jen "inteligent". Jako vtip dne docela cool
04. 03. 2013 | 10:12

Václav napsal(a):

Všichni tady kritizujete policii, nechci se jich zastávat, ale co by jste tu psali kdyby ho tedy nechali se bez ŘP řítit po D1 200km/h a on by někoho sejmul a zabil třeba rodinu v autě? To by jste psali proč policie nezakročila apod......Policie musela zakročit a kdo říká, že ho měli nechat jet tak ať si představí že jede s rodinou po dálnici a někoho takového potká....Vy první by jste 158 vytáčeli...
04. 03. 2013 | 10:13

Klara napsal(a):

Za auto je odpovědný jeho majitel, tečka.
04. 03. 2013 | 10:14

Lyssor napsal(a):

terka: zastavit policii? Cože? to bych musel být blázen, co když se mě pokusí použít jako zátaras třeba proti rozjetýmu kamionu?
04. 03. 2013 | 10:14

hudry hudry napsal(a):

No asi si hrají na simira gerchana z kobry. Mě policisté třeba dokázali hodit dopis do neexistující domovní schránky, druhý policista mu to ještě dosvědčil, kontrolní oddělení PČR nezjistilo žádné pochybení. Jak směšné. Dokud si budou fíci dělat co chtějí, budou tak činit i ostatní. Respektive, do té doby dokud se někdo z nich nezabije při stíhání jízdou a rodina bude chtít vysoké odškodnění, tak se nic nestane!!!
04. 03. 2013 | 10:15

Václav Plzeň napsal(a):

Policie za 1 , dopadlo to dobře- blb je mrtvej- víc bych o tom nediskutoval. Kecy jak v Kanadě apod. nejsou na místě, pokud tady někdo zkouší lítat po dálnici 200- 250, tak at je hned na hřbitově, kdyby se na něj vy...., tak mohl během své projíždky pozabíjet několik lidí- rodin apod. Ještě bych nechal jeho příbuzenstvo všechno zaplatit- policii- rozbité auta- oprava dálnice apod.-- jako je to v Anglii.
04. 03. 2013 | 10:15

polkab One napsal(a):

klara. pěkná blbost asi nevlastníš auto že
04. 03. 2013 | 10:16

Petr napsal(a):

takže policajti měli čekat až ten votroubek vlítne do města a modlit se aby nešla přes přechod školka...
04. 03. 2013 | 10:16

Dejv napsal(a):

Václav: Není co dodat, naprostej souhlas. Jen pan Haas by nevolal, on by si to vyřešil po svym :D. Psal by do blogu jak potkal prasáckýho řidiče na dálnici a jak policie čuměla zpozarohu :D.
04. 03. 2013 | 10:16

mik napsal(a):

To Lyssor
na anglicke klavesnici hacky hledat nebudu navic jsem tak zvykly psat kdo chce tak to precte i takto .. logika ze nikomu neublizil je opravdu argument to mela policie cekat az napasuje v te 200 km rychlosti treba do zajezdoveho autobusu plneho deti ? neregaloval na zastaveni poskodil predim nekolik vozidel najizdel na policisty tak o cem diskutovat ? a jinak kolik tech civilistu utrpelo nejake zraneni ci melo poskozene vozidlo ? ano mohli treba vysilackou vyzvat par kamionaku at to zatarasi ale proste nebyl cas bylo treba rychle jednat a toho grazla zastavit nerikam ze clovek v 17 neudela nejakou tu lumparnu ale tohle se da prirovnat k stejnemu jako by vlezl s pistoli do banky a chtel penize,,,taky prece pri tom nikomu nic nemusi udelat budete ho pak taky obhajovat ?
04. 03. 2013 | 10:17

Vladimír napsal(a):

autor argumentuje následujícím...Škoda, která byla zákrokem způsobena, často mnohonásobně převyšuje škodu vzniklou činem, který chtěli řešit, nemluvě o časté škodě na lidských životech a zdraví.....

To je sice hezká definice, ale Vy dopředu nevíte jakou škodu, ten kdo přestupuje zákon způsobí. Mladík neměl řidičák, nejspíše byl i pod vlivem alkoholu...auto je zbraň a takto je potřeba na to pohlížet. Takže kdyby mladík někoho sundal na přechodě, tak zase všichni budou křičet, kde byla policie. Tudíž není jednoduché v dané situaci rozhodnout zda nechat mladíka ujet a spoléhat se "že se nic nestane" nebo jen silou zastavit. To máte stejné jako ten střelec na Slovensku, který sundal 6 lidí. Jeden borec (bývalý odstřelovač jej měl na mušce, ale nezasáhl. Proč ? Protože vzít život není jednoduché a on dopředu nevěděl, zda budou další mrtví či nikoliv. Nyní již víme, že další mrtví byli v počtu 6 lidí. Možná dnes by daný odstřelovač jednal jinak....jenže po bitvě každý generál.

Takže nechci nějak obhajovat policii, zda některé situace nejde řešit elegantněji (možná je to spíše otázka technického vybavení a dostupnosti techniky jako okamžitá podpora vrtulníku či další), ale zločince není možné nechat jen tak ujet.
04. 03. 2013 | 10:17

RomanM napsal(a):

Předpokládám, že autor si dělá srandu. Samozřejmě je velmi smutné, že vyhasl mladý život, ale dle mého názoru naopak policie měla zakročit daleko rázněji a dříve. Vzhledem k okolnostem mi tohoto lidského života nemůže být líto. Nevím, proč když v této zemi policie něco udělá, je téměř automaticky osočována z nepřiměřeného zákroku a bůh ví čeho ještě. Zákrok byl nepřiměřený - ale nepřiměřeně mírný.
Takže, policie měla naopak zasáhnout daleko dříve i za použití střelných zbraní. Jakmile bylo volno na dálnici, prostřelit pneumatiku a řidič to zkrátka buď zvládne, nebo ne - jeho problém, když ujíždí. Takhle skončil v nemocnici naprosto nevinný a nezúčastněný člověk. Musí být zkrátka naprosto jasné, že se v této zemi musí dodržovat právo a že policie tu je od toho. Vemte si, kolik životů tento šílenec ohrozil? Dle zpráv jel po takto po dálnici cca 100 km!!!
04. 03. 2013 | 10:18

Roman napsal(a):

souhlasím s mirekP. Kdyby řidič - neřidič srazil někoho z rodiny toho pana chytrého, co tu psal o Kanadě, tak by se ptal, co dělala policie :-) Musel by se spokojit s vyjádřením policie asi v tomhle znění: "ten řidič jel moc rychle, tak jsme ho nechali" A tak by to bylo vždy, policie by tu nemusela být, protože každý by věděl, že když zrychlí, policie by ho nemohla honit.... Proč si bereme pořád příklad z Američanů a Kanaďanů, vždyť oni nám svojí inteligencí a myšlením nesahají ani po paty, viz, držení zbraní. Všem to dovolí a pak si neví rady. Takže, pane Haasi, kdo se chová jak má, tak se do takové situace, jako zesnulý neřidič, nedostane.
04. 03. 2013 | 10:20

Denní řidič napsal(a):

ANO ZASTAVIT ZA KAŽDOU CENU I CENU SMTRI ! Jezdím denně do práce 60 km a aby mě nezabili podobní bezmozci jsem si musel koupit 2 tunovýho terénáka, protože když jsem měl malýho pežotka. tak mě pořád někdo tlačil do škarpy. Vyhodil jsem milión pro svou bezpečnost proti fetkám a pablbům ale nelituji. Pro případné rejpaly jezdím 25 let bez nehody, najeto 800 tis.
04. 03. 2013 | 10:21

Krocan napsal(a):

Dobře udělali. Pokud by se xindl měl prohánět po silnicch a policajti by měli jen přihlížet, byl by to jen větší chlív než je teď. Jen měl dostat kulku dřív než by někoho nedejbože vzal na Onen svět s sebou. Takže výhradu bych přeci jen měl. Pokud nespolupracuje, nezastaví, auto použije jako zbraň atd, hned měli střílet. A přítomné pseudohumanisty ujištuji, že i kdyby to byl někdo z mé rodiny atd... tak trvám na svém. Pokud totiž nebude za zcestné jednání náležitá odměna, nebude pořádek nikdy.
04. 03. 2013 | 10:22

Richard napsal(a):

Vážený pane Haasi, děkuji za Váš názor. Já, narozdíl od Vás, jsem rád, že u nás policie zločince stíhá. Představme si situaci ilegálního závodu na silnici. Ostatně něco podobného tu nedávno bylo a zemřel při tom nevinný člověk. Dejme tomu, že by policie měla možnost tyto "závodníky" zastavit zátarasem, ale neudělala by to, protože by je při tom ohrozila. Tito by pěkně závodili celou republikou, pak by narazili do Vašeho auta, zabili při tom Vaše dvě děti, Vaši manželku a Vás zranili tak, že byste byl do konce svého života na vozíku. Pak bych Vám položil otázku, zda souhlasíte s tím, že policie tyto "závodníky" nezastavila, aby chránila jejich zdraví, nebo zda je měla zastavit. Určitě byste, v souladu se svým blogem, řekl, že chrochtáte blahem z toho, že Vám pozabíjeli celou rodinu, a že, kdybyste to mohl vrátit, určitě byste si přál, aby je nezastavovali, že takhle je to naprosto super. Nebo se snad mýlím? Ten kluk neměl za volantem co dělat. Je jedno, zda byl opilý nebo ne, ale neměl tam co dělat a na výzvu policie měl okamžitě zastavit. Je to tragédie, že zemřel, ale může si za to sám a jen a jen sám. Tím, že ho policie stíhala (a postavila zátaras, ve kterém, bohužel, přišel o život), dala všem jasně na jevo - pokud nezastavíte, můžete přijít o život. Díky tomuto případu si velká spousta mladíků rozmyslí, zda si "půjčit tátovo auto a jít na projížďku" a velká spousta lidí si při zapnutém policejním majáku za jejich vlastním jedoucím autem velice rozmyslí hlídce nezastavit. Protože si všichni vzpomenou, jak tento mladík dopadl. Věřím, že i díky tomu bude na silnicích bezpečněji. Proto bych nic neměnil a nechal to tak. Neměl za volantem co dělat, měl zastavit, neudělal to, může si za to sám. Tečka. Když zločince necháme dělat si, co chtějí, bude to tady vypadat ještě mnohem hůře, než to tady teď vypadá.
04. 03. 2013 | 10:22

Emil napsal(a):

Terko, Dejve: Měl 17 LET!! S policajty nikdy nic neměl. Mám syna ještě nedávno také v tomto věku, bylo to ještě tele. Bylo to ještě větší dítě. Možné ve dvaceti, pětadvaceti by už věděl co má dělat, co je správné. A na cestě do Brna ho nikdo nehonil a jel (asi) normálně. TI POLICAJTI HO NORMÁLNĚ ZLIKVIDOVALI!!!!!!!!
04. 03. 2013 | 10:22

Mirek napsal(a):

Moc asi inteligenrní nebyl, když si jede z Prahy do Brna a nemá řidičák, až nekoho srazí tak ho budeš hájit jak? Emile...
04. 03. 2013 | 10:23

Proton napsal(a):

Jak tak čtu tak se stále utvrzuji v tom, že tento národ je z poloviny zaplněn negramotnými občany. Policie dělala svou práci, kdyby ten 17-ti letý fracek zastavil nic takového by se nestalo. Dokud tu budou rozmazlení fakani a jejich tátové jim budou kupovat nadupaný auta ktarý nezvládnou tak se to tu bude dít furt.
Závěr: HLAVNÍ PROBLÉM JE VÝCHOVA!!!!!!
04. 03. 2013 | 10:24

Z.W. napsal(a):

To je téma, to je názorů, je dobře, že jste to napsal pane Haasi. Ať už tady mají lidé názor takový nebo makový, přesto je zajímavé, že se i takováto věc, jako charakter, přístup a výsledky policejní práce mohou stát vodítkem pro předvolební průzkumy. Zajímavé na tom je, že podle ducha příspěvků se dá snadno poznat, kdo je co zač...

Jinak já mám hlavně za to, že tady něco nějak neklaplo. S tím pomáhat a chránit. Zásadně měli naprosto zřejmě pomáhat tomu "jezdci" a neudělat z něj pachatele nejhroznějšího kriminálního činu a zejména chránit ostatní před případnými následky policejní honičky na dálnici, tedy před nesmyslnou nehodou. Což toto celé je se všemi důsledky. Oni jsou tam od toho, aby se takovýmto následkům předešlo, aby to prostě nemohlo takto skončit a nic na tom nemění všechny argumenty, které tady snesli všichni spravedliví konče Honzou v 9.22 ☻.
Policajti nezvládli ani jedno a výsledkem je mrtvý "jezdec" a zranění lidé. Spíše myslím, že za takovýto výsledek "Policie" na silnici by měly padat hlavy policejních potentátů a ti všichni odpovědní by si měli hned balit kufry. Já být tím zraněným, tak se s Policií soudím do konce života, protože jak tu někde výše napsáno, nejsme nikdo na silnici rukojmím Policie k tomu, aby takto konala. To že má Policie veškerá absolutní práva ji přesto neopravňuje k tomu, aby pod rouškou ochrany zákonů na silnici působila nezůčastněnému občanovi, daňovému poplatníkovi, škodu, zranění či smrt. Je to právnické sousto ne?....
Tenhle případ jen přesně vystihuje policejní syndrom mající počátek a kořeny v socialismu. Stačí shlédnout ukázku z filmu Svatba jako řemen s esenbákem Pucholtem. Víc k tomu nemusím nic psát. A že ten mrtvý řidič-kluk již nikomu nic nezpůsobí, to je pravda, ale jen půlka pravdy a od lidí, kteří u toho nebyli a kterým se u počítačové klávesnice nic nestalo. Druhou a podstatnější půlku pravdy bych očekával od těch, kteří byli obětí této srážky pod dohledem policie. Poznámka nakonec - za tuto smrt je dle mého názoru odpovědná policie....
**
04. 03. 2013 | 10:24

Milan napsal(a):

Myslím si, že po hlášení krádeže vozidla pronásledovali zloděje,oni ho pouze následovali,pokoušeli se ho zastavit a jelikož on nereagoval a rozhodl riskovat své zdraví a život a životy druhých a zahynul, bylo jeho rozhodnutí a ne rozhodnutí policie,která je tu na to aby nás chránila před takovýmto jednáním a konala správně.
04. 03. 2013 | 10:24

jeden od PCR napsal(a):

Jak vidim, nekteri proste budou mlit svou ... Pral bych temto jedincum, jako deepstriker, lyssor apod, aby sluzby PCR co nejdrive potrebovali...Aby pak dokazali nasi praci ocenit. Ja se radeji loucim a budu se chystat na smenu a na pokutovani za prosle nuzky v lekarnicce ( deepstriker-uz se na to tesim, az vam tu pokutu za takovyto prestupek dam :-D )
04. 03. 2013 | 10:24

RP napsal(a):

Když německý policista řekne "Nein" tak to skutečně znamená ne, ať už to týká kohokoli. Dokud tohle nebude platit u nás, tak to bude vypadat jako v této události. Ale otázka zní, přejí si tohle naši mocní všehoscopní. Odpovím si sám: NE. A podle CV autora se nedivím, že se tak rozhorčuje.
Co se mi "strašně líbí" jak všichni ti hulváti českých silnic náhle zmení své jednání, při přejezdu německé hranice. Jak jsou české silnice plné kamionů i v neděli dopoledne, ale směrem z Německa (skoro) ani jeden.
A na závěr. Postup policistů byl naprosto adekvátní situaci. Za všechny škody na majetku i zdraví nese jednoznačnou vinu onen 17-letý "spratek". Tady rozhodně neplatí o mrtvých jen dobré.
04. 03. 2013 | 10:25

Petr Pilch napsal(a):

Komu -BP
Já vím ,je to jen metafora,přesto Děkuji V,
I když to vypadalo, jak to bylo ukončeno a heppyend se nekonal,
je možné,že něco z něho na zemi zůstalo.
No aspoň zdravý rozum, s intuicí spojen v jedno.
V obraz víc celistvý,než partikulární.
Děkuji V.
P.P.
PS-Pro pana profesora-Jak byste to- in vivo,v té situaci policistů,řešil Vy?
04. 03. 2013 | 10:26

Jan Pánek napsal(a):

V článku píšete, že policie ve městě New York nesmí nikoho rychlostně stíhat, ale tady ta událost, jestli se nemýlím, se stala na dálnici a ne ve městě. Další pisatel píše, že policie vehnala jeho známého na motorce pod náklaďák, ale proč se zde nikdo nepozastavuje nad tím, že ti dotiční nezastavili policii, když je stavěla, zdá se mi zvrácené to házet na policii, ten na motorce, kdyby zastavil zaplatil by pokutu a ne životem, za těma řidítkama seděl on a né policista, on nezvládl řízení motorky.
04. 03. 2013 | 10:27

máca napsal(a):

Je asi pravda, že po bitvě je každý generál, ale pronásledovat vysokou rychlostí auto proti zátarasu, kde jsou notabene policií zastavena auta nezúčastněných nic netušících civilistů je prostě trestuhodná hloupost. Nejde o to, že se zabil pronásledovaná řidič, ale byli tím ohroženy životy spousta lidí a mohlo to dopadnout daleko hůř. Nevím jak by se k tomu veřejnost stavěla, kdyby bylo třeba 10 mrtvých, kteří by měli prostě smůlu, že překáželi policejnímu zákroku. Asi by policie tolik fanoušků neměla. Byl to sprostý hazard, nic jiného.
04. 03. 2013 | 10:28

JD napsal(a):

RomanM:

Ale tady vubec (a priori) nejde o toho kluka, ale o nebezpeci pro ostatni ucastniky provozu. Necham stranou vasi predstavu, ze se ve 200 km/h nekdo vyklani z okenka a strili o pneumatikach. Ale uvedomte si, ze na D1 neni volno skoro nikdy a ze je tam spousta kopcu, ktere zkracuji dohled.

Ten "silenec" dokazal bez nehody prejet skoro celou D1 a nepredstavoval zadne ohrozeni ostatnich ridicu. Havaroval az potom, co se do toho zapojila policie a zablokovala dalnici. Jake prekvapeni.
04. 03. 2013 | 10:29

Clark napsal(a):

Když sem si o tom poprve přečetl, tak sem si říkal, že to policie těžce nezvládla, ale když už se ví podrobnosti, tak si myslím, že to udělali velice dobře, jenže MAGOROVI, jako byl ten řidič do hlavy nikdo nevidí. Autor článku mluví o koze a ono to bylo o voze.
04. 03. 2013 | 10:29

SuP napsal(a):

No, hlavně že se nikde nepíše, na kolika se mu "zasekla ručička tachometru".
04. 03. 2013 | 10:31

Fotr napsal(a):

EMILE : Ano jsou to telata, taky mám holku 19 let a víš co jsem dělal když chtěla s podobnýma klukama v 17-18 jet večer na diskošku otuněnýma plechovkama ? Zakázal jí to, načež jsem půl roku poslouchal blbý kecy do doby, kdy to jeden z tý party v jednu ráno opřel do betonovýho sloupu a kvičel pak půl roku ve špitálu. Další se rozstřelil ve vesnici v 180 na motorce, budiž mu země lehká. Ale myslím že je dobře že umíraj, trošku to selektuje populaci.
04. 03. 2013 | 10:31

Václav Plzeň napsal(a):

No Emile- nevím, kde je rozum a kde ne, ale pokud Tvůj syn v 17 ukradl auto a jezdil s ním po dálnici 250, tak bud rád , že žije, litovat 17 letého a nechat umřít kvůli němu třeba 40 letého policistu nebo 80 letou paní- Ty alspoň měli rozum a něco možná pro okolí udělali, ale on ukradl auto a jel se projet a protože je to zbraň, tak i vraždit!!!!- neměl papíra ani zkušenosti!!!! o tom bych opravdu dál nediskutoval, mám kluka 22 a má velký respekt k řízení.
04. 03. 2013 | 10:31

Batman napsal(a):

To je úžasné, co se tu dá přečíst v komentářích některých pisatelů. Zase demokracie postavená na hlavu !!! Mladej zmetek po pařbě a opici ukradne tátovi auto,ohrožuje riskantní jízdou ostatní řidiče, nereaguje na NĚKOLIK výzev k zastavení a začne ujíždět, přičemž riskantní a zběsilou jízdou ohrozí a nabourá několik dalších aut...a VY to řešíte,že kluk je vlastně chudák a ta hrozná Policie zase něco udělala špatně !!! Dobře tomu zmetkovi tak,zasloužil,co mu patřilo !!! A už NIKDY nebude ohrožovat nevinné lidi !!! Ale to je u nác pokaždé - nějaký asociál provede nějaký trestný čin a tisíce mravokárců začnou vinit Policii, když zasáhne...běžte někam vy pitomové,škoda,že u toho nezabil někoho z vaší rodiny. To byste tu metali hromy a blesky !!! ...ubožáci.
04. 03. 2013 | 10:32

Lyssor napsal(a):

Já si prostě pořídil třítunovej off a tihleti šoumeni mě naprsoto nevzrušují. Ale chápu, že piloti různých fábií se můžou vzteky zesrat, když kolem nich někdo projede trochu rychleji, protože pro ně je fatální již srážka se špatně naladěnou vosou.
04. 03. 2013 | 10:32

Celer je fakt hnusnje napsal(a):

Jak tohe může někdo říci ??? Berete si jako vzor policisty z USA, tak OK, ale v tom případě udělejme trestní zákoník jako je v USA. Tak by takového smrada rozstřílel každý majitel nemovitosti hned, jak by mu vlezl do garáže.
04. 03. 2013 | 10:36

Alena Fialová napsal(a):

Když mě vyzve policie, abych zastavila, tak zastavím, tečka. O tom, že cucák ženoucí se rychlostí 200 km/h je ostatním řidičům a lidem pohybujícím se v okolí smrtelně nebezpečný, snad ani není třeba diskutovat. Nevím, co tu kdo řeší. Kdyby někoho sejmul - a to riziko bylo i na dálnici velké!!! - tak tu bude plno rozhořčených lidí křičet, co proboha dělala policie a proč ho nezastavila.
04. 03. 2013 | 10:37

Emil napsal(a):

Mirku: Ano, kdyby někoho zabil nebo zranil, bylo by to něco úplně jiného. Nelze automaticky zabíjet šechny, kteří jedou rychle (pohybujete se vůbec na silnicích?) Navíc pak lidi, kteří zabíjení na silnicích ve skutečnosti (ne pouze teoreticky), soudy osvobozují!! Viz např ten ožralý manžel-starý důchodce nejmenované koulařky, nyní to kamarádky politiků. Zabil tátu od dvou dětí a nyní je už doma na amnestii. Jak k tomu příjde ten kluk, nikoho nezabil a jakého se mu dostalo trestu. Navíc pak policajti a jen policajti nadstrčili nevinné lidi do cesty tomuto klukovi. Žádný zátaras z policejních aut, poslali mu do cesty fronty aut nevinných lidí.....
04. 03. 2013 | 10:37

123 napsal(a):

Ach jo ! To jsou některé reakce!
Tak to chlapec má za sebou.Pirát silnic jak prase,ale i zloděj klíčů.Prý úspěšný blogger. Na jeho you tube stránkách byly fotografie, videa, hry. Zajímalo by mě, zda-li měl svolení od autorů je sdílet, či jinak upravovat.A jinak,fotra nechat zaplatit všechnu škodu. Nezajistil klíče proti zneužití či blbá výchova.
04. 03. 2013 | 10:37

mik napsal(a):

To Emil
inteligentni stredoskolak ? opravdu to nazyvate inteligenci kdyz si nekdo bez ridicaku vypujci auto otce jede za kamosem tam pijou a pak usedne za volant a riti se 200 km rychlosti ? Pak tedy ac to muze znit sadisticky takoveho inteligenta skoda neni ...zachranilo se tim treba par peknych holek co by s nim usedlo az by mel ridicak do auta po nejakem mejdanu a on by se pred nimi chtel predvest jaky je king a treba je vsechny pozabijel nechapu lidi co ho haji a nadavaji na praci policie ano policie neni svata kolikrat jsou arogantni nejsou v pravu ale v tomhle byli v pravu nezastavil rozbil par aut a ze nebyl zadny trestanec ani nafetovany to ma police zasahovat jen proto takovym ? Janousek taky nebyl nafetovany jen mel 2,2 promile snazil se zenskou prejet pak utekl a dodnes ma ridicak .,... mozna by s toho inteligenta jednou takovy Janosek vyrostl..lidi vzpamatujte se chcete neco menit chcete stejny metr proctivost ale hajite nedodrzovani zakonu ,,jel bez ridicaku ? jel pil vecer ? jel pak 200 ? najizdel na policii a nezastavil ? a co by se mu jako mladistvemu stalo ? dostal by za tyhle prestupky adekvatni trest ?takze o cem tu je rec,,,zemrel vlastni hlouposti nic vic nic min
04. 03. 2013 | 10:38

Denní řidič napsal(a):

Lyssor : Dobrá volba, viděl jsem čelní srážku off-road - nízkej osobák, ono ten osobách se hezky napasuje pod tereňák a ukvíkne mu to hlavu. Já to mám v dieselu aby byl motor pěkně těžkej... Ale mám zkušenost že se mi mladí ocasi s vytuněnýma bmw spíš vyhýbaj a přibrzděj, už když se na mě tlačí neuhýbám.
04. 03. 2013 | 10:39

Lyssor napsal(a):

líbí se mi ty kvanta lidí, co obhajují policajty, tvrdí, že se jim musí vždy zastavovat a jsou zjevně pevně přesvědčeni, že pan policajt to s nima vždycky myslí dobře... však jednou uvidíte :)
04. 03. 2013 | 10:40

luk napsal(a):

Nechte ty policisty na pokoji, dělali normálně svoji práci a ten mladík ohrožoval na dálnici stovky nevinných lidí a zřejmě si myslel, že hraje počítačovou hru na vyšším lavelu, kde všichni mrtví pak zase vstanou. Kdyby policisté nezasáhli a chlapec někoho zabil, tak by byly dnes plné noviny toho, že máme neschopnou policii. A pane Haasi, když se vám tak líbilo v Americe, tak jste tam měl zůstat, ale ono to tam s tím zdravotnictvím na stáří není nic moc, co ? Jinak si myslím, že u nás je policie jedna z nejbenevolentnějších na světě, až moc. To, co si lidé dovolí u nás na policisty, to by skoro nikde ve světě neprošlo a v USA už vůbec ne. A mohou za to takoví kritici jako jste vy.
04. 03. 2013 | 10:44

Cestovatel napsal(a):

prosím vás co tu řešíte, 17letý mladík který si myslel že hraje nějakou tu hru... dle mého názoru policie jednala v souladu a takové to "kdyby" to tady vůbec nepoužívejte!!! Pár pisálků tu používá příklad USA - podívejte se na youtube a pak něco pište, tam se s váma policisti nemazlí!!! při mé cestě do Kanady a USA jsem byl od přátel poučen že v případě policejní kontroly žádné trhavé pohyby, ruce na volant a spolupracovat!!! Jinak se tam běžně střílí!!!!!!!!!! PS: a media.., těm na osudech a životech nezáleží, ty vidí jen svou bublicitu, sledovanost
04. 03. 2013 | 10:44

Denní řidič napsal(a):

LYSSOR :
Policajtů zastavuji bez nějakých negativních pocitů, rád si i fouknu, nemám co zkrývat, dám i nějaký vtípek - ostatně oni jsou v práci a svou práci dělají, horší je když je vidím chrápat na polní cestě - to ať radši celou šichtu stojí u školy.
04. 03. 2013 | 10:45

máca napsal(a):

Ze strany policie se prostě jednalo o všeobecné ohrožení. Ne kvůli tomu mládenci, ale kvůli ostatním nedobrovolným účastníkům akce. Nevím jestli by policii hájil někdo, kdo zrovna stál v tom zátarasu.
04. 03. 2013 | 10:47

Václav Plzeň napsal(a):

Chtělo by to více vzájemné úcty a rozumu. Nezáleží, co máte za auto, ale jak se s tím chováte k okolí, čím těžší auto neznamená bezpečnější- spíš hůř ovladatelnější v krizových momentech- fyzika 5-8 třída.
04. 03. 2013 | 10:47

Koudy napsal(a):

neobhajuji 17-leteho bezmozka, ale když to tak vezmu tak ti bezmozci co ho honili mohli například udělat větší paseku. Jen to dopadlo dobře že borce nevyprovokovali tak že nepozabíjel někoho nezůčastněného, nedajbože děti (jak magor ve Frenštátě). Pravda když si fizli z lidí dělají živý štít tak to tak dopadá. Jen zastavení dopravy na dalnici je ohrožení zdraví nezůčasněným, podle mě větším nebezpečím než když bezmozka budou chytat třeba až na konec dálníce 200km rychlostí. Magorů co jezdí 200 je docela moc a ty nějak policie neřeší.
04. 03. 2013 | 10:47

petr šunič napsal(a):

Vážený pane autore, až se naučíte rozlišovat mezi slovy "díky" a "kvůli", možná budu Váš článek brát vážněji...
04. 03. 2013 | 10:48

Emil napsal(a):

To mik. inteligentním nazývám člověka, kteému to myslí, který umí používat mozek a objevovat věci, které zůstávají měně inteligentním skryté. Udělal chybu, to ano. Ale museli jsme ho zabít???? Vždyť i VRAHŮM, kteří sadisticky zabili několik lidí se dává pár (dvacet let). Tito nikdy nebudou pracovat, nikdy nevymyslí nic nového, celý život je budeme muset živit,... Ten kluk tohle všechno mohl, ve svých letech již v oblasti informačních technologiía nových médií znal více než většina vysokoškoláků,....
04. 03. 2013 | 10:48

Michael napsal(a):

To není ani možné co tu ten p. Haas píše,co to mele. Zaprvé tam u toho nebyl a srovnávat něco s Amerikou...? Takovej článek může napsat jen tupec.
04. 03. 2013 | 10:48

lukas napsal(a):

Je to jejich práce a určitě udělali dobře!!! To můžeme rovnou policajty zrušit, když nechají každýho darebáka ujet!! Právě ten může způsobit daleko horší škody než zpusobil právě svojí jízdou!! Ale to vy si neuvdomíte dokud se to nestane právě vám!! Za mě mají plus i když to dopadlo jak to dopadlo!! Pokud se Vám to nelíbí přestěhujte se jinam :) kde policie není tam budete spokojení...
04. 03. 2013 | 10:49

Lyssor napsal(a):

Denní řidič:
ono to možná bude tím, že policajti mi zatím v ničem nepomohli. Vykradený auto - odloženo, vysrali se na to. ukradený kolo - to samý. Zato pokut, těch mi chtěli dát, jéje. A přiznám se, žej sem jim taky jednou ujel. Ale polem, tam za mnou s octovkou nemohli :)))
04. 03. 2013 | 10:50

Pavel napsal(a):

Jen bych se rád zeptal pana bloggera, kde a z jakého zdroje se dozvěděl o varovných výstřelech. Pokud mne je známo, v médiích nic takového nezaznělo. Dále bych Vás chtěl poprosit, nepište nic o věcech, o kterých toho málo víte. Věřte nebo ne, ale GIBS by byl první, kdo by začal šťourat do věcí přiměřenosti postupu a protiprávního jednání policistů. Pakliže na místě zjistil, že vše bylo v pořádku, čemuž se sám velmi divím, jak velmi rychle dokázali rozhodnout, tak to na 99,5 % bylo v pořádku.
Osobně mi není jasné, proč se neustále zastáváte darebáků, zlodějů a podobných existencí. Možná proto, že jste nikdo z Vás nikdy nebyl nikým takovým postižen.....
04. 03. 2013 | 10:51

Octavianus napsal(a):

Pane Haasi nevím, kde jste vyhrabal ty své pochybné anglické výňatky, ale zde máte přímo case,jak se to má se zákony o pronásledování aut v USA (mimochodem jednoduše nemůžete srovnávat pronásledování ve městě s pronásledováním na dálnici. Možná byste se měl lépe zamyslet než síť něco vypustíte):
Fourteenth Amendment liability which originates when someone is accidentally injured, Fourth Amendment liability is possible when an officer intentionally applies some type of force to the suspect’s vehicle, and an injury to the suspect results. In April of 2007, the United States Supreme Court decided Scott v. Harris, which involved a pursuit where the police seriously injured a suspect when they rammed him off the road to end a vehicle pursuit.iii The pursuit in Scott began when he was clocked traveling 73 mph in a 55 mph speed zone. Scott fled the traffic stop and caused a pursuit that lasted approximately 10 miles. During the pursuit, Scott sped through a shopping center and crashed into a police car. He drove over 90 mph on two lane roads, and he swerved around at least 12 other motorists. He also caused cars to stop, and he ran through red lights. Additionally, there were multiple police officers in pursuit of the suspect. Finally, the lead officer rammed Scott which caused him to run off the road and crash. Scott was rendered a quadriplegic. He subsequently sued Deputy Harris for violating his Fourth Amendment rights and alleged that it was not reasonable to use deadly force to end the pursuit because he had only committed a traffic violation. Therefore, the issue before the United States Supreme Court was as follows: Can an officer take actions [pursuit intervention] that place a fleeing motorist [suspect] at risk of serious injury or death in order to stop the suspect’s flight from endangering the lives of innocent bystanders? The Court held the following:

A police officer's attempt to terminate a dangerous, high-speed car chase that threatens the lives of innocent bystanders does not violate the 4th Amendment, even when it places the fleeing motorist at risk of serious injury or death.

(pro zájemce tady je zdroj: http://www.patc.com/weeklyarticles/vehicle-pursuit-liability.shtml)
04. 03. 2013 | 10:54

Karel napsal(a):

No to snad nemůže autor myslet vážně. Policie jednala správně. Platím řádně daně a po zásluze očekávám, že takovýhle střelce na silnici bude policie eliminovat. Škoda mladýho života, ale sám je vinen. Ne policie. On sám.
04. 03. 2013 | 10:55

Tak napsal(a):

Pan Haas je jako naši politici: mluví o tom, jak to chodí v USA, ale vytahuje si z toho jen to, co se mu zrovna hodí. Ještě by měl dodat, jaké jsou tam postihy za porušování dopravních předpisů (o hodně přísnější než u nás, soudce může uložit trest s ohledem na zámožnost pachatele tak, aby měla stejný výchovný efekt), za každé porušení dostává dotyčný "černý puntík" do záznamů (a jen ten první v životě je možné odmazat za dobré chování) a tento záznam si vyžádá případný zaměstnavatel než někoho přijme, takže jeho čistotu si musí každý střežit stejně jako třeba kreditní historii apod.
04. 03. 2013 | 10:56

paaja napsal(a):

Ach jo, je požehnáním a zároveň bolestí internetu, že tam může psát příspěvky už úplně každý :-/
04. 03. 2013 | 10:57

luk napsal(a):

Jsou i jiné postupy k zastavení rychlejedoucích vozidel, ale to by museli "benga" trochu myslet...což po nich nemůžeme při jejich intelektu chtít.
04. 03. 2013 | 10:59

Arcibald napsal(a):

A víte vážení proč to vlastně na D1 skončilo tou tragedií ???

Podívejte se a přečtěte si čo všechno se píše ve vaší debatě o události, všechna pro a proti.
A přesně tak to vypadá na anšich silnicích a nemusí to být ani D1, a nemusí se tam řítit žádný virtuální fanoušek GTA. Je to výsledek společenského chování a vývoje společnosti. Můžeme za to my všichni bez rozdílu. Neumíme jasně říct NE všem lumpárnám, protože naše vnitřní já říká POZOR třeba bych se z toho mohl mít dobře.
Je to vše alibizmus, místo toho bay jsme púožadovali po našich zákonodárcích aby byly zákony jednoznačné a jednoduché natolik, aby z nich vyplívalo co je špatné a co ne.

Děkuji za vaši pozornost a uvědomte si to v při dalších volbách. STOP lumpům, ALE VŠEM.
04. 03. 2013 | 10:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy