Smutný příběh plánu B

12. 04. 2011 | 21:23
Přečteno 28222 krát
Nejsem přítelem konspirativních teorií dějin. Nevěřím na nějaké tajemné nitky vedoucí k ještě tajemnějším loutkohercům. Naše krize, stejně jako drtivá většina krizí ve světě, není výsledkem předem plánovaných operací zlých geniálních konspirátorů, Sionských mudrců, Bilderbergských spiklenců nebo Trilaterální komise. Krize nevznikají tím, že kdesi v pozadí někdo zatáhne za nitky a rozjede se přesně plánovaný řetěz událostí.

Krize vznikají jako následek chyb a omylů, vznikají špatným hodnocením situace, špatným vyhodnocením informací a někdy i zcela náhodným souhrnem událostí - a většinou kombinací těchto faktorů. Když krize vznikne, mělo by se hledat její řešení a mělo by se začít hodnocením faktů. Je nutno zkoumat, co k ní bezprostředně vedlo, je nutno identifikovat podmínky, které její vznik umožnily a vyhodnotit kroky, které mají k jejímu řešení vést. Je nutno hodnotit každý další krok na základě vývoje událostí a na základě aktuálních informací.

Krize mají svou dynamiku a účinost každého kroku musí být hodnocena, jeho dopad musí být znovu a znovu analyzován a přehodnocen.To vše je nutno řešit a je nutno vzít v úvahu i to, že ve společnosti i v politice je vždy množina participantů, kteří mají na jejím řešení zájem, ale každý z nich v ní sleduje i vlastní legitimní zájmy a priority, každý z nich má tendenci hodnotit a řešit situaci tak, aby z krize vyšel s co možná nejmenšími šrámy a v co možná nejlepší pozicí pro následující období. Nesmíme zapomínat na opozici, která sleduje zcela legitimně své vlastní cíle a zcela legitimně z krize chce těžit. A je nutno vzít v úvahu i to, že spolu s legitimními zájmy participantů se téměř vždy vynoří i skupiny, jejichž zájmy jsou méně legitimní, které chtějí krize zneužít pro své partikulární zájmy ať už uvnitř své skupiny či strany, nebo v rámci krizí postižené koalice.

To vše platí i pro současnou politickou krizi.

Plán pro vyřešení krize není a nemůže být. Jak jsem již uvedl výše, politické krize včetně té naší současné nejsou plánované. Málo kdy se dají řešit podle přesného, předem stanoveného harmonogramu, v němž si odfajfkujeme uskutečnění jednotlivých plánovaných kroků. Situace koalice se dá přirovnat spíše ke korábu zasaženému bouří v pobřežních vodách plných úskalí, z nichž některá jsou viditelná a některá se vynoří z vln až v posledním okamžiku během plavby. Kapitán nemá k disposici mapu, ze které by vyčetl jejich polohu, směr a sílu větru a směr a sílu proudů. Nemůže předem vědět, zda se z bodu A bezpečně dostane k bodu B a zda někde cestou narazí na bod C. Záleží na jeho zkušenostech, jeho schopnosti vyhodnotit a reagovat na rychle se měnící situaci a hlavně na jeho autoritě a schopnosti ukočírovat loď a její posádku. Cílem není, a ani nemůže být, udržet loď na předem přesně plánované trase, ale překonat chaos bouře a bezpečně se vrátit na cestu vedoucí k cíli plavby.

Dlohodobé příčiny vládní krize nejsou ničím novým. Připomínám zde článek „Jak ODS handlovala až prohandlovala“, který jsem napsal v době sestavování vlády v červnu 2010. Podotýkám, že jsem nebyl sám, kdo již tehdy upozorňoval na podivné praktiky Věcí veřejných a nebezpečí, která vyplývají z jejího úzkého propojení s bezpečnostní agenturou ABL a z její nečitelnosti a nečitelnosti jejích cílů, programu a představitelů. Krátce potom, zejména v souvislosti s masovým obsazováním funkcí náměstků ministrů a vysokých pozic ve státní správě exponenty ABL během minulého roku, se nad vznikající infiltrací politického prostoru bezpečnostní agenturou ABL, zamýšlelo více analytiků a politických komentátorů.

Svou roli ve vývoji událostí, které vedly k dnešní vládní krizi, sehrálo i nepříliš úspěšné vyjednávání ODS o vládní koalici a její podobu. Již tehdy se zřetelně rýsovaly i kontury dodnes zcela nevyjasněného spojení VV s pražskými politiky ODS. Zřetelná byla i nevůle situaci, která zcela zjevně existovala a gradovala řešit.

Článek, na který odkazuji, jsem psal dlouho před tím, než jsem věděl (a musím uvést že o tom nevěděli ani jiní komentátoři a analytici, ani politici jiných stran, snad s výjimkou těch pražských politiků ODS, kteří stáli u metamorfózy Věcí veřejných z politické strany na podnikatelský subjekt) o nějakých „obchodních“ plánech a strategiích ABL.

Bezprostřední příčinou dnešní krize bylo to, že mfDNES zveřejnila nahrávky projevu majitele soukromé bezpečnostní agentury ABL pana Víta Bárty na školení manažerů ABL v květnu 2007, ve kterých svým posluchačům popisuje plán na ovládnutí politického prostoru a popisuje zásady, kterými se jeho firma řídí. Pokud by byl plán uskutečněn, jednalo by se o vážné narušení našeho demokratického systému a ústavního pořádku.

Ve skutečnosti již byl plán ze znečné části realizován. ABL se skutečně do značné míry podařilo pomocí Věcí veřejných státní strutury infiltrovat.

Na školení manažerů v ABL, Bárta přiznává, že k získání klientů (připomínám, že velmi podstatnou částí klientely ABL byla a je veřejná sféra, zejména v Praze) je potřeba udělat všechno možné včetně infiltrace prostředí zákazníkova prostředí: "Dokážu si představit, že když mám opravdu velkého zajímavého zákazníka, že na něj na dva dny nebo na týden někoho posadíme, abychom věděli, kde je, co dělá, s kým se stýká. A potom se pokusíme infiltrovat natvrdo do jeho prostředí".

Bárta se v nahrávkách při vysvětlování strategie pětileté koncepce, v jejímž rámci měla ABL prostřednictvím politiky dosáhnout na významnou ekonomickou moc přiznal i k metodám, které jeho firma používá: "Je třeba si přiznat, že my jako top management se chováme stejně jako dosavadní elity a společenský systém minimálně nepodporujeme - například děláme maximum pro minimalizaci daňové zátěže, korumpujeme, podporujeme protekcionalismus," uvedl Bárta v roce 2008, kdy dal údajně dohromady pětiletou koncepci, v jejímž rámci chce prostřednictvím politiky získat ekonomickou moc. Získání kontroly nad Věcmi veřejnými, tehdy malou politickou stranou prvního pražského obvodu, bylo, jak je z citovaných materiálů zřejmé, prvním krokem k uskutečnění jeho plánů.

Krize vznikla z konkrétních příčin. Řešit se dá jen jejich odstraněním. Tou příčinou je bezprecedentní situace vzniklá odhalením plánů soukromé bezpečnostní agentury ABL na ovládnutí a privatizaci veřejného politického prostoru České republiky. Řešit ji tím, že ji koalice bude vydávat za pouhý spor o resorty, který lze řešit tím, že se všechny strany koalice vzdají každá nějakého svého ministra, nemůže nikdy fungovat. V tomto světle nelze ani vnímat „nabízenou“ posici Alexandra Vondry výměnou za odvolání ministrů ABL jako krok k vyřešení krize. Situace ministra obrany, jeho odvolání, nebo případná demise či demise nebo odvolání kteréhokoliv jiného ministra by se v žádném případě nemělo řešit v souvislosti s odvoláváním ministrů ABL, ale na základě hodnocení jejich vlastní situace a eventuálně v rámci již dlouho předem avizované restrukturalizace Nečasovy vlády, která má zcela jiný důvod a má být výsledkem premiérova hodnocení jejich dosavadního vládního působení. Hovořit v souvislosti s řešením průniku ABL do české politiky o „obětování“ a vyvažování vládních postů metodou „kus za kus“ je cynické a pokrytecké a nemůže vést k ničemu jinému než k úplné ztrátě důvěry ve vládní koalici a její jednotlivé strany a k úplné ztrátě důvěrohodnosti vlády. Pokud by se koalice uchýlila k tomuto způsobu „řešení situace“, nepřispělo by to k uklidnění politické scény, ale k jejímu úplnému rozkladu. Pomohlo by to jen ABL a Vítu Bártovi, jejhož odchod z vlády by mohl být vydáván za oběť, kterou Věci veřejné nesou pro očištění politické scény od „zkorumpovaných politiků“ ODS a TOP09.

Nelze házet do jedné kupy obchodní plán Víta Bárty a ABL na ovládnutí politického prostoru s ať už skutečnou korupcí, nebo mediálně vyvolanými pseudoaférami v jiných politických stranách. Žádná naše parlamentní, ani pokud vím neparlamentní strana, včetně těch, které mají s korupcí ve svých řadách problém, nebyla a není programovým nástrojem nějakého konkrétního podnikatele, nebo konkrétní podnikatelské skupiny k ovládnutí politického prostoru. To píši zcela při vědomí toho, že i v jiných stranách existují skupiny a jednotlivci, kteří se snaží o přímé propojení byznysu a politiky a že se našim politickým stranám boj proti takovým tendencím příliš nedaří a že se k němu ne vždy staví s potřebným důrazem.

K řešení situace nijak nepřispěl ani prezident republiky. Tím, že odkládá a podmiňuje přijetí demise ministra Bárty, ačkoliv je již dnes jisté, že Bárta, i pokud pomineme jeho pokus o privatizaci politické scény a jeho podivné „půjčky“ poslancům VV (i půjčka za nestandardně výhodných podmínek je v celém civilizovaném světě považována za úplatek), dle vlastního přiznání přinejmenším porušil zákon o praní špinavých peněz.

Tím, že odkládá a podmiňuje odvolání ministrů Johna a Dobeše, prezident fakticky zaujímá vyhraněný politický postoj preferující stranu, jejíž praktiky krizi zavinily a řešení blokuje.

ODS ani TOP09 prostě nemohou, pokud nechtějí spáchat vlastní politickou sebevraždu, zamést aféru ABL pod koberec. Věci veřejné, Vít Bárta a hlavně ABL, získaly nečekanou podporu prezidenta republiky. Situace dnes má pouze tři řešení:

- ODS a TOP09 ustoupí Věcem veřejným, ministr John dále povede Ministerstvo vnitra a ministři a další exponenti ABL zůstanou ve svých funkcích a budou nerušeně plnit své obchodní plány. ODS a TOP09 se stanou partnery ABL.

- Dojde k tomu, před čím varuji – ODS a TOP09 odvolají své ministry, stejně tak učiní Věci veřejné a vše skončí jako nějaká „government shuffle“ která nepomůže ničemu, nepřivede nás ani o krůček blíže k řešení problému, který krizi vyvolal, postaví strany koalice do pozice tichých partnerů ABL, které takové řešení umožní s malými personálními změnami pokračovat v plnění jejích obchodních cílů.

V obou případech bude trvale zničena důvěryhodnost vlády a koaličních partnerů.

- Třetí možností je demise Petra Nečase a s ním celé vlády.

Ani jedna z těchto možností není nijak atraktivní pro ODS a TOP09.

Všechny tři jsou ovšem darem z nebes pro ABL a její politickou divizi, Věci veřejné, které se nemusí nijak vyrovnávat s vážnou situací, kterou spojením bezpečnostní agentury a politické strany zavinily a mohou pád vlády (který po prezidentově intervenci považuji za nevyhnutelný bez ohledu na to, která ze tří možností, na která prezident zúžil manévrovací prostor koalice, by byla zvolena ) vydávat za výsledek „bezcenných a špatných“ kroků Nečasovy ODS a neústupnosti TOP09..

Prezident se v krizi postavil na stranu ABL. Bohužel nenalezl jediného slova, kterým by hodnotil obchodní projekt a činnost ABL, Víta Bárty a ostatních kmotrů a podílníků obchodní společnosti zvané Věci veřejné. Nijak jej neznepokojil pokus ABL zvrátit ústavní pořádek České republiky. Zato jej znepokojila snaha premiéra Nečase, který se, pozdě ale přece, rozhodl řešit situaci, která není jen politickou, není jen vládní, ale je ve svých důsledcích ústavní krizí. Zhodnotil ji nevybíravými již citovanými slovy: „bezcenná a špatná“, a tím se rozhodl ji předem odsoudit k nezdaru.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hoven napsal(a):

naprostej souhlas.
12. 04. 2011 | 21:34

Arnie napsal(a):

Pane Haas,
výborné a přesné hodnocení situace.
Máslo mají na hlavě všechny strany, nicméně strana VV, jakožto divize ABL na to šla tentokráte originálně bez skrupulí v tom nejhorším slova smyslu, s předem promyšleným plánem, privatizovat si politiku.
Že o tom asi většina voličů VV neměla tušení je nasnadě a pochopitelné. Byli podvedeni nejhorším možným způsobem. Celé to bylo příliš. Něco se dalo tušit, ale né v takovéto míře a takto dopředu připravené.
Nabízejí se ale nyní lecjaké otázky
- kde celou dobu byla ostražitá BIS, která má v popisu práce chránit ústavnost a možná ohrožení z této strany
- jak by posuzoval Ústavní soud dnešní chování prezidenta Klause,který odmítá podepsat demise ministrů, z hlediska jeho ústavních pravomocí
A samozřejmě mnoho dalších.
12. 04. 2011 | 21:50

karel napsal(a):

krize je krytí zločinců rozkrádaček za miliardy z veřejných rozpočtů
Celková škoda 1000 miliard Kč a JOHN dokončí plán B=basa zlodějům=kmotrům
Kdo bude vodit 4%Pospíšila, až budou kmotři v base??? Moravec snad!
12. 04. 2011 | 22:05

Polo napsal(a):

Klaus se zachoval správně.
Celá tato kauza je řízená Tluchořem, Kalouskem a lidmi za nimi.
12. 04. 2011 | 22:07

speci.men napsal(a):

Současný systém mi už zase začíná připomínat sitaci za reálného socialismu. Snad jen v obchodech je toho víc a za kecy vás nezavřou, ale vyhodit z práce klidně můžou. Lidi už zase upadají do apatie, mají pocit, že s politikou nechtějí mít nic společného. Že vše stejně ovládá několik kmotrů a jejich politiků. Toť návrat k politice dob normalizace.
Ale myslím si, že našim politikům to vyhovuje. Většina z nich v dobách normalizace sbírala první ostruhy. I pan prezident může být spokojen. Tenhle systém v 90.letech spoluutvářel.

A lidi? Ti jsou zatím jen proti sobě. Jedna ideologicky zaslepená skupinka pravice šije do druhé ideově zaslepené skupinky levice. Jedna profese jde proti druhé. Lidi si závidí 1000 kč na výplatních páskách. Jsou i tací, kteří věří, že jsme těch půl druhého bilionu korun fakt projedli. Média se na tomhle notně podílí.
12. 04. 2011 | 22:08

Kanalnik napsal(a):

Pane Haas, dekuji za striktne logicky, strizlivy a k veci jdouci clanek. Mate to v hlave hodne srovnane a nezklamal jste, ostatne jako vzdy.
12. 04. 2011 | 22:09

Otázkář napsal(a):

Tomáš Haas se po delší odmlce vrátil a opět zabodoval. S několika věcmi nesouhlasím, ale jako celek je to perfektní analýza současné situace. Možná ještě mohl zmínit roli BIS a její činnost respektive nečinnost.
12. 04. 2011 | 22:09

Mud.. napsal(a):

Pane Haas, proč si ve vašem "koncovém" věku takhle zbytečně zauzlováváte mozkové závity! Stejně to dopadne dobře. Za několik let zde budou "bouchat" autíčka, smažit se lidičky, papat jedy matičky ... Raději požádejme Rusko ať nám na 99 let pronajme kousíček Sibiře. Pro "odpadní" neschopné spoluobčany tam vybudujeme závěrečné místo pro klidný spánek. Kotlinku zaminujeme a nikoho sem bez gumášky nepustíme, ano?
12. 04. 2011 | 22:10

vlk napsal(a):

Docela dobrý blog pane Haasi. Ale už minulý čtvrtek jsem napsal tohle:
http://www.blisty.cz/art/58118.html
A zatím mi to vychází téměř všechno. Vy říkáte nečekaná role Klause? A že podporuje VV. Promiňte , ale nebylo obtížné , ani pro neinsidera laika to předpokládat.

v Neděli jsme to ještě trošku rozvedl. Tady:
http://www.blisty.cz/art/58157.html
12. 04. 2011 | 22:14

heysinen complete napsal(a):

Snad ještě jedna poznámka. Český veřejný prostor byl již dávno zprivatizován. Každý politik má svého pasáka. Začíná to na komunální úrovni,kdy řada radních je kryta nějakým místním podnikatelem a tomu přihrává kšefty - kdo nevěří, ať tam běží.

Ve vrcholné politice se o těchto kmotrovských praktitkách dokonce otevřeně hovoří jako by to byla samozřejmost. Dokonce se už i objevují konkrétní jména lidí a firem, kteří stojí za tím kterým politikem (namátkou bych jenoval Béma, Kalouska, Řebíčka, Tustého, Palase adalší). Sami politici už slovo kmotři normálně používají, novináři hovoří o tom a tom krajském kmotru. Všem to už připadá normální.

Lidi jsou už tak otupělí, že to ani nevnímají. Takže buďte objektivní a přestaňte teď najednou hovořit o privatizaci veřejného prostoru.
12. 04. 2011 | 22:16

stařec napsal(a):

ODS i TOP 09 v době jednání o povolební koalici měli dost informací o VV,ale házeli je za hlavu jen aby mohli vládnout. Nyní, když došlo k takovému "odhalení" pokrytecky mávají ctí a starostí o demokraci v tomto státě, ale z vlády se jim nechce. Viditelně spoléhají na osvědčenou metodu "přeběhlíků"jejichž odměna za přeběhlictví nebude vyplacena z poladen ODS a TOP 09, ale z peněz občanů. Takže sklízí to co si sami zaseli a dobře jm tak. Místo vládnutí a plánovaných reforem se neustále dohadují mezi sebou.
12. 04. 2011 | 22:19

Josef Sedláček napsal(a):

Co to je za snůšku nesmyslů prosím vás? Jaký plán B? Koupit si skupinu poslanců? Tak to je co podle vás, když ne privatizace politiky. To že jsou VV ve vládě za ABL je totální nesmysl a součást kompra ODS. Za co je tam Kalousek? Za Omnipol nebo za pana Hávu? Za co je tam ODS, za ČEZ nebo za E.ON. Vy asi nevíte co se u nás děje. Že ODS prohandlovali? Ne prohandlovali VV, z takovýma z prominutím darebákama jako jsou ptáci neměli vůbec chodit do vlády.
Pane vy jste se asi zbláznil.
12. 04. 2011 | 22:19

Drzá zrzka napsal(a):

Okolo TOP 09 a Kalouska je podezřelé ticho, jakoby se vyčkávalo až si to ODS a VV vyřídí mezi sebou. Nebo že by.... předzvěst mnohem většího průšvihu než je ABL a VV ?
12. 04. 2011 | 22:20

Dočekal napsal(a):

Nejpodivnější na tom všem je ta skutečnost, že už jen málokdo se tady pozastavuje nad počínáním pana prof. Ing. Václava Klause CSc. dr.h.c.45x, prezidentisty této těžce zkoušené země.

To, jakým způsobem si tento člověk přivlastňuje roli neomylného mocnáře, by nemělo nechat klidným ani jednoho skutečného demokrata.
Dohoda - nedohoda, demise - nedemise - co bude příště?

To, že si současný prezident přivlasťňuje pravomoci, které mu nepřísluší, nemá negativní dopad jen na dění v naší zemi. Je velice smutné vidět, jak se nám dnes směje doslova celý svět. A to nejen za to pero, čmajznuté v přímém přenosu při oficiální tiskové konferenci.
Ten vidoklip mi přišel nejen od místních, ale také od přátel z Německa a z Francie.

K té politické straně s názvem Věci Veřejné a jejímu majiteli panu Vítu Bártovi jen jeden citát: "Bárta je pitomec, řekl něco, co si ostatní jen myslí."
Autorem výroku je současný ministr zahraničí pan Karel Schwarzenberg.
12. 04. 2011 | 22:24

vlk napsal(a):

Jo a juknul jsem , co dávaj v bedně. Snowborďáky..
Rád bych věděl, co tomu všemu říkají přemluvení děkové a báby. Vod Mádla..
Nejspíš vo něj a Issovou přerazí nějakej ten klacek až je potkaj.
12. 04. 2011 | 22:25

Josef Sedláček napsal(a):

A ještě něco. Reformy nemají vůbec žádnou cenu, pokud vláda neudělá něco se systémovou politickou korupcí. Nikdo jim neuvěří. Veřejné rozpočty jsou jako velká vana, ve které je spoustu děr a uniká z ní voda. Vláda, místo aby se snažila tyto díry ucpat, se snaží z vrchu do té vany lít čím dál víc vody zvyšováním daní na úkor občanů.
Pokud něudělá systematické opatření proti korupci, občané reformy nepřijmou. Jenže kapři z ODS nebo ČSSD si rybník nevypustí, že ano
12. 04. 2011 | 22:25

hoven napsal(a):

josef sedláček,
neustálým opakováním těhle nesmyslů se už stoupenci vudce bárty ztrapňují. fakta jsou na stole. začněte vnímat realitu.
12. 04. 2011 | 22:26

speci.men napsal(a):

Proč by politici dělali něco s korupcí, když z ní žijí a jen díky ní jsou ve funkcích.
12. 04. 2011 | 22:27

Viola napsal(a):

Já jsem v době, kdy se VV hlásily o hlasy upozorňovala na špatný začátek a to svlékáním kandidátek VV pro kalendář a pak, že John vypadá jako čert. Není to nastrčený bílý kůň, ale ďábel, co způsobil rozkol diabolo - rozdělit.

Východisko jsou nové volby, protože s VV by nikdo neměl nikam jít. No ještě je tu do koalice ČSSD, ale to je nemožné, nenašli by s ODS společnou řeč. Je to zABLokované, jak psal pan Hašek.
12. 04. 2011 | 22:27

Viola napsal(a):

speci.men,

proč by politici měli něco dělat s korupcí? Měli by sní něco dělat, protože lid si to nepřeje a lid je démos - vláda lidu - demokracie.
12. 04. 2011 | 22:30

Marcus napsal(a):

Pane Haasi,
pro mě je nejstrašnější varianta budoucího vývoje ta, že ministerstvo vnitra opět ovladne ODS, potažmo nějaká loutka p. Langera. A nemužu si pomoci - to co se děje kolem p. Škárky, Humla a slečny Kočí ve mě vzbuzuje hodně otazníků.
12. 04. 2011 | 22:32

étale heondi napsal(a):

Viola:
Jak dlouho tady žijete? Lid si toho přeje......
Pokud ale máte pocit, že žijete v demokracii, tak vám fandím.
12. 04. 2011 | 22:33

Jirka II. napsal(a):

Pane Haas.
Říkat o všech členech VV, že jsou exponenti ABL je nesmysl. A vyhnat VV z ministerstev by bylo popření svobodných voleb a výsměch všem, kteří je volili. Dosud jsou všechno jen dohady a nic nebylo vyšetřeno. Myslím, že i pokud by některé chyby byly VV prokázány, ostatní strany toho mají na hrbu ještě více. Je evidentní, že VV někomu šláply na kuří oko a ten se brání. Pokud si VV zachovají nyní nastoupený kurz, mohou u lidí jenom získat.
12. 04. 2011 | 22:34

Socialista napsal(a):

Jak to řešit? v pořadí třetí pražskou defenestrací a ukončení kapitalistického humusu.... korupce, privatizací a otrokářství na českých lidech...
12. 04. 2011 | 22:38

Viola napsal(a):

étale heondi

já nechci mít pocit, že žiji v demokracii. Demokracie je docela dobrý způsob vlády. Nelíbíš se mi, pryč s tebou.
12. 04. 2011 | 22:38

občanka napsal(a):

Problém není VV, ale to, že se na vnitru začalo vyšetřovat něco, co se dotklo penězovodů ODS, no a na dopravě mají zase problémy ti, co žili léta ze státních zakázek. Ti rozehráli tuhle partii. Jaká privatizace politiky, ta už přece je dávno privatizovaná. Nařkli VV z toho, co dělají sami. Ostatně soudím, že ODS musí být zničena. Doufám, že jí k tomu voliči v příštích volbách pomůžou, i za to, co udělali v Praze.
12. 04. 2011 | 22:38

honolulu napsal(a):

Nejvice zla ve svete je tvoreno NEKVALIFIKOVANYMI, ukecanymi naivnimi politiky, kteri jsou presvedceni, ze jejich prani ma vetsi hodnotu, nez realita, ktera je politicky nekorektni.

Napr. kdyz americke banky musely v ramci boje proti "rasismu" davat pujcky lidem o kterych kazdy vedel, ze vypujcene penize nedokazi zplatit. (Hloupy socialni experiment.) Nakonec po velkych bojich podlehly tlaku v domeni, ze to Wall Str. nejak zaplati, umele "vytazenym" interestem. Krachlo to v cervenci 2007. 2/3 investic se mi vyparilo pod rukama.

Vysokoskolske 'nasprtane' vzdelani techto HNUPU vubec nezarucuje INTELIGENCI. Spise naopak. Jejich naduta jesitnost a jednostrana tupost s mozky indoktrinovanymi hloupymi theoriemi z universit vetsinou levicovych, zarucuje jejich uplnou neschopnost a BIDU kazde zeme, kde se dostanou k moci s pomoci nepotismu. Zeme by mely byt rizeny businessmem a nebo lidmi se smyslem pro realitu. Ti maji vetsinou technicke vzdelani. Tech je ve vladach zoufale malo ! (A take tam dlouho nevyrdzi.) Proto vice lidi z ulice do vasi vlady !

My mame v USA 2 milliony opustenych domu. Nejvetsi nezamestnanost co jsem kdy videl, a vinu na teto situaci rozhodne nenesou kapitaliste, ale politikove, kteri casto i kdyz vidi, ze je zle, tak uprednostnuji svoje kratkozrake, nezodpovedne, egoisticke cile.

Dalsi takova ekonomicka pitomost, byl odchod prumyslu do Mexica (NAFTA - egreement. Otecem teto hlouposti byl pravdepodobne Bush starsi.) Tenkrat to vsechno naznacovalo nynejsi stav, kdy se vse vyrabi v Cine.

Vase ceska vlada s jeji provincialni politikou rozhodne nema vliv na tuto svetovou krizi. Bude vam vsak lepe kdyz nenajdete nejaky zpusob kontroly chovani nekterych jedincu u vas, kteri si udelali z vasi zeme dojnou kravu. A take doporucuji, aby jste poslali Brussel do "vyfuku" s napady integracnimi a poplatky pro nezodpovedne zlodeje v Recku, ci Spanelsku. Nedejte se lidi. Organizujte se a neposlouchejte idealisticke blaboly. Lepsi zivot zarucuje realita a respekt k zeleznym zakonum ekonomie. Tem rozumi vetsina z vas !
12. 04. 2011 | 22:39

Aleš Řešitel napsal(a):

Nemyslím, že by jmenovaným stranám o nějakou pověst šlo. Kořist mají rozpracovanou, jenom se to trochu zkomplikovalo. Uvidíte, že zase bude dobře, hoši se v pohodě domluví. Takový kus žvance stojí za to. A teprve co přijde potom, plné pokladničky, a v zahraničí konta. A co bude následovat. Věřte,nevěřte, zase se podaří pod nějakou záminkou, nebo vykonstruovaným bu,bu,bu získat voliče. Bude brzy zapomenuto. A až se projeví negativní důsledky, zas to nějak okecáme. Jak ovládat člověka, jak s ním manipulovat je už dlouho známé. Chléb a hry, mediální masáže ho umravní, postaví na správnou stranu, nasměruje jeho myšlení. Je známo : stokrát opakovaná lež se stává pravdou.
12. 04. 2011 | 22:40

Pavel napsal(a):

Klaus zřejmě dostal strach že by ho po odchodu mohla Abl nechat zmizet.
12. 04. 2011 | 22:40

Dočekal napsal(a):

Když už jsem vzpomněl to, co teď tak čile koluje po netu, měl bych pro pana prezidenta jeden návrh.
Písničkář Wabi Daněk zná jednoho Frantu, který má péra. Franta by tedy mohl panu prezidentovi jedno péro půjčit. To aby se pan prezident nemohl vymlouvat, že nemá čím podepsat tu demisi pana Víta Bárty.

https://www.youtube.com/watch?v=WP3Vx34zHxs&feature=related
12. 04. 2011 | 22:40

Jan Šembera napsal(a):

Prosím vás, nenechte si vymývat mozky. Komu vyschly penězovody od betonové loby a jiných? No přece vládnoucím politickým stranám. Jejich několika set milionové dluhy je potřeba rychle zaplatit. Úroky šíleně rostou a hrozí jim krach. Žábou na prameni byl Bárta.Kdo bude mít z jeho odchodu prospěch? Proti korupci na nejvyšší úrovni, neboli zlodějině, připravuje účinná opatření John. Tak musí také z kola ven. Cožpak jste slepí a hluší? Kamínky zapadají přesně do mozaiky. A že obě nepřátelské strany táhnou za jeden provaz proti VV se záminkou ABL. Že by ABL snad zvládla státní převrat?
12. 04. 2011 | 22:41

Viola napsal(a):

Jirko II

Jenže se ukázalo, že VV nejsou žádná politická strana založená na svobodě a rovnosti a volnosti. Pravděpodobně byli všichni koupeni a vykupovali se, nebo jak. Museli uznávat jen názory vedoucích. Voliči VV byli podvedeni a proto by se ta strana měla rozpustit.
12. 04. 2011 | 22:42

Colt napsal(a):

pane Haasi,
já to naopak vidím jako pan Macháček:
Respekt -Audit Jana Macháčka
Privatizační projekt moci
12. 4. 2011 12:00
„Privatizační projekt moci“ – to je v českých poměrech opravdu něco úplně nového. Žádný takový projekt nikdy neměla například ODS, která o něčem takovém nikdy neslyšela. Zvláště netknutý je v tomto ohledu bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček, zakladatel a majitel firmy Viamont, kterou prodal, když se stal ministrem. Veřejné zakázky pro Viamont (a obrat Viamontu) se během Řebíčkova působení na ministerstvu zmnohonásobily, což byla náhoda a ministr Řebíček s tím neměl vůbec nic společného. Vít Bárta svůj podíl v ABL podobně jako Řebíček prodal, ale agentura ABL nyní skoro žádné zakázky nemá…

Co je horší? Zde je jistě rozdíl ve formě, protože Řebíček měl o něco vyšší IQ, protože na výjezdním zasedání firmy Viamont nic takového nevykládal. Nebo to vykládal a nikdo to nenahrál.

A privatizace policie? Za posledních dvacet let policie neodhalila nebo nedotáhla do konce žádný korupční skandál nebo nějakou významnou defraudaci. V této zemi padlo desítky bank a investičních fondů a vytunelováno bylo odhadem asi bilion korun. To, že nebylo vyšetřeno vůbec nic, má jedinou příčinu: policie je a byla pod kontrolou zájmových skupin. To tak samozřejmě musí zůstat, a pokud by hrozilo, že se tohle změní, je třeba opět zavést klid a pořádek.

Když dnes politici řeknou, že se má něco vyšetřit, znamená to opak: nevyšetří se vůbec nic.

Omnipol a dlouhé prsty Richarda Hávy na ministerstvu obrany – to nebyla privatizace moci? ČEZ – stát ve státě, který má dokonce svou zahraniční politiku a který definuje jediný český definovaný ekonomický zájem (vývoz elektrického proudu) – to je co?

Škoda Transportation, která v Praze ovládá rekonstrukci vozů metra, nové vozy metra, rekonstrukci tramvají, nové tramvaje a totéž pro České dráhy – to je privatizace čeho?

Takže – jde jen o dvě věci: je to otázka stylu a formy – nikdo se tím jako Bárta nechlubil, a věc druhá je, že to, co projde velkým, neprojde malým. Nic víc, nic míň
12. 04. 2011 | 22:44

Viola napsal(a):

Jene Šembero,

Státní převrat - a jak pitomě to začalo - úplatkem 500 000.
12. 04. 2011 | 22:44

Jirka II. napsal(a):

Jak postupně začínají vycházet na světlo drobné detaily aféry kolem VV,je tam čím dál víc vidět rukopis pana Langra a snaha ODS dostat ho opět na MV. Stačilo, co stihl za svého působení udělat, aby bylo každému jasno, že k tomu nesmí dojít. Z tohoto hlediska chápu i snahu VV.
12. 04. 2011 | 22:46

Honza napsal(a):

to autor:
o kvalitě Vašich tézí svědčí dvě fakta:
1) Hoven: "naprostej souhlas."
2) Vlk: "... já už to dávno říkal ..."

kvalifikovat tanou situaci jako souhru náhod je humorné, neboť propojení bussinsu s politikou bylo započato Klausovou tranformací, dále odstraněním kontrolního mechanismu demokracie (Klaus + Zeman, odsouhlasené Havlem = opoziční smlouva a dále vytvořením krajů a převedením pravomocí včetně financí na úroveň krajů.

řešit stávající situaci tím , že odstraníte VV, je stejně efektivní, jako když smrad vyvolaný kopou hnoje řešíte zakoupením větráků, který tem smrad bude foukat někam jinam, na někoho jiného.
12. 04. 2011 | 22:47

lubosek napsal(a):

Bárta chtěl odstavit současnou vládnoucí mafii tak nějak po soudružsku.Ale na tydle borce je krátkej.Snad mu dá hradní kleptoman milost.
12. 04. 2011 | 22:47

Jirka napsal(a):

timto celým divadlem se jen dokázalo, že VV jsou stranou, kvůli které stojí za to chodit k volbám, to co proti nim ODS, TOP 09 a ČSSD rozpoutaly je důkazem, že se nechtěla zúčastnit jejich zločinných spolčení za účelem rozkrádání státu. Ke každým volbám nyní půjdu s lístkem VV, držím jim palce.
12. 04. 2011 | 22:49

stařena napsal(a):

Všichni jsou čistí jak lilie ale jen hubou!Jsou a budou to korytáři,Jediný kníže a Bárta to nepotřebují,mají peněz dost a Bárta za těch pár měsíců co tam je se choval jak správný politik!Co bylo,nebo začnou vytahovat co Kalousek ,co,kam nás jako ministr financí dohnal,Nevěřím ani slovo Kočí ani Škarkovi,krade s tresoru svého šáfa podklady a půl mega které dostal bude teprve danit?Lůza je to! A ministrestvo vnitra ,Mikdy ODS ,cele je to ičkovina!!
12. 04. 2011 | 22:51

étale heondi napsal(a):

Viola:

já bych taky rád žil v demokracii, leč bohužel v tohle demokracie není. Tenhle systém se tak jen jmenuje.
Ta tvoje poslední poznámka se mi taky moc nelíbila, ale pryč bych tě rozhodně neposílal.
12. 04. 2011 | 22:53

Jirka II. napsal(a):

Violo:
Nevěřte všemu co se píše. Sám nejsem členem VV a ani jsem je nevolil. Ale ukažte mi na jediného ze všech ostatních stran, který by alespoň začal dělat něco proti korupci. Bártu i Johna bych nechal dokončit práci, kterou začali a ostatní pokud to myslí s bojem proti zlodějnám vážně, by je v tom měli podporovat. Zatím jasně dávají signál, že v tom jedou taky.
12. 04. 2011 | 22:53

hoven napsal(a):

jirka,
obálku s pul milionem předával bárta, ne ODS, TOP09 a čssd. jestli veříš tomu, že to byla pujčka na kabelku, tak jsi zralej do blázince.
12. 04. 2011 | 22:54

hoven napsal(a):

jirkaII
bárta uplácel dva poslance VV. já bych ho teda práci, kterou začal, rozhodně dodělávat nenechal.
12. 04. 2011 | 22:56

Emil XX napsal(a):

Jde o to, že politika VV je pro mnoho očbčanů o poznání přijatelnější, než asociální kroky ODS, o TOP 09 ani nemluvě. A podotýkám, že to byl právě KALOUSEK a TOP 09, který se největší měrou snažil o zachování fotovoltaického megatunelu, který je horší ranou pro naši ekonomiku, než Bártova ABL.
Mnohde lze nalézt lepší či horší rozbory na téma "Před čím nás zachránily VV."
Popravdě řečeno, sporům uvnitř VV nerozumím.
12. 04. 2011 | 22:57

Tonda napsal(a):

Zásadní věcí je, zda informace o Bártovi je pravdivá.Jeden novinář vypustí zprávu, nepoví kde ji získal a všichni ji berou jako 100 procentní informaci.Přitom všichni víme jak novináři za posleních 20 let informují.Články na politickou objednávku nejsou vyjímkou.Proto bych nebyl přesvědčen o pravdě celého útoku na VV.
12. 04. 2011 | 22:57

Viola napsal(a):

Jirko II

taková blbá chyba 500 000 do kabelky k materiálům k9. No a před tím ty divné půjčky, nač to, oni ti soudruzi ve VV nechtěli jinak pracovat? Ty ideály nebyly jejich? Jak má člověk - volič věřit, že se z vejce VV neklube nový dinosurísek.
12. 04. 2011 | 22:58

Václav napsal(a):

Dobrý večer,
nevim, jestli vám dochází, s kým máme co do činění. Veřejné prostředky vysává dvě desítky let banda zlodějů a mafiánů, která se neustále rozrůstá. Banda, která se nemusí bát potrestání, protože ovládla politiky, policii i soudy.
Jak ji chcete odstranit? Zkusit kroužkovat jinak v dalších volbách? Demonstracemi, výzvami nebo peticemi? Půjdete kandidovat, založíte stranu? Kolik volebních období by to tak mohlo trvat? Kdepak, toho byste se nedožil ani vy a nejspíš ani já. Proti těmhle mafiánům je potřeba přitvrdit. Pane Haasi, tohle je boj o ministerstvo vnitra, o policii. Bez fungující policie pojede vše ve stejných kolejích bez naděje na změnu dalších xx let. Proto doufám, že to VV ustojí a vnitro neopustí.
Zajímalo by mě, jak podle vás exponenti ABL plní obchodní plán a jak to přináší ABL zisk. Roste nebo se zatím vše teprve připravuje? Pokud ano, tak to jsou tedy v porovnáním s Řebíčkem a dalšími dost amatéři, nemyslíte? Pak by mě také zajímalo, jak vidíte situaci ve vedení policie za Ivana Langera v porovnání se situací nynější.
12. 04. 2011 | 22:58

vlasta napsal(a):

Výborný komentář, něco podobného tvrdím od začátku, naposledy trochu obsáhleji pod blogem Hvížďaly. Nyní pouze dodám, že se nám ke všemu objevil i president, který naprosto ignoruje ústavu, což pokládám za velmi vážné. Nikdy jsem o něm neměl ani v nejmenším dobré mínění, ale tohle už asi je za hranicí všeho akceptovatelného.
Závěrem moje hluboké přesvědčení: Situaci už není možno změnit demokratickými prostředky, je potřeba již postupovat na základě Základní listiny práv a svobod. Pouze z chaosu se může zrodit něco nového. V roce 1969 jsem stál proti samopalům LM tehdejší vlády a klidně se proti nim postavím i dnes.
12. 04. 2011 | 23:00

Jirka II. napsal(a):

Hoven:
Počkejme si. Kdo seje vítr, sklízí bouři.
12. 04. 2011 | 23:00

Ládik!!! napsal(a):

Není o čem diskutovat, článek je téměř vyčerpávající. Já bych ale věřil ve čtvrtou variantu.
12. 04. 2011 | 23:01

Viola napsal(a):

Tondo

o tom věděli poslanci a říkali to na jednáních a vše zapadá do sebe. Tak se politická strana nedělá, tak se opravdu dělá strana poslušných ovcí.
12. 04. 2011 | 23:01

Jirka napsal(a):

HOVEN:
a to věříš těm Kočí a Škárkovi, těm zrádcům, co se nechali zvolit za VV a ted na něj házej špínu ... nebo tomu klaunovi Humlovi, co mu vyschlo korýtko z Novy, tak se nechal koupit od Langra ... takový jako ty patří do blázince, když věří 3 kašpárkům, co se nechaj koupit ... Barta má tolik peněz, že nemá za potřebí, aby dělal to, z čeho ho obviňujou ... je zajímavý, že Nečasovi a Kalouskovi nevadí, to co dělal Řebíček, Vondra atd. ...
12. 04. 2011 | 23:03

Viola napsal(a):

No mě ještě napadla jedna věc, že ty úplatky zosnoval samotný Radek John, aby vyšachoval Bártu z vedení a vůbec někam pryč, protože se mu nelíbil, ale trochu se mu to vymklo z rukou, nečekla, že vyjde ten článek v MFD.
12. 04. 2011 | 23:04

Jirka II. napsal(a):

Václav:
Naprostý souhlas. Na hrubý pytel - hrubý záplata. Demokracie na to nestačí.
Ta bouře přijde. Mám na to čich.
12. 04. 2011 | 23:04

Viola napsal(a):

Jirko

ty peníze, co donesli jmenovaní na státní zastupitelství byly virtuální? A Bárta se k tomu nepřiznal?
12. 04. 2011 | 23:06

Jirka II. napsal(a):

Pardon - hrubá
12. 04. 2011 | 23:06

honolulu napsal(a):

Smecky malych pejsku se vam v Cesku rvou o kosticku, ale at jakakoliv skupina kosticku vyhraje, tak nedokaze ovlivnit soucasnou krizi. Jedna skupina, ktera vas zdime, bude vystridana jinou skupinou.
Jaky to ma vliv, nebo bude mit vliv na vas osobni zivot ? ZADNY !

Ulehceni prinasi prumysl, obchod a dobyti svetovych trhu.. Zlepseni vaseho zivota neprinasi zmena byrokratu. Zbytecne ztracite energii sledovanim vladnich intrik. Radeji vytvorte system, kde za svoje ciny nese kazdy zodpovednost a kde se skupiny vzajemne hlidaji a kde soudci jsou nepoliticti. Nedokazete-li, to vrate se k Rakusanum ci Nemcum, jen proboha ne ke komousum. To byli opravdovi bridilove.
12. 04. 2011 | 23:07

Colt napsal(a):

Václav

mám naprosto stejný pohled na věc. Nevím proč mě článek pana Haase a dalších (Hvížďala, Pehe, Žák, Nova, ČT ) démonizující ABL nepřekvapuje.

Jedná se tak jako v roce 1946 - o mimisterstvo vnitra - získala ho státostrana - a jak to dopadlo víme.
12. 04. 2011 | 23:08

HM napsal(a):

já se ptám proč Kroupa MFD neinformoval již před rokem materiál k tomu měl ,proč to nechal dojít tak daleko .Bártova pětiletka je alarmující a divím se reakcím na diskusích jak obhajují VV Možná, že voliči této strany se stydí za to jak se nechali podvést.Nemohu se ubránit reakci na "standardní" hanění Kalouska. Nepatřím mezi jeho milovníky, ale už to začíná být otravné. Lidé totiž nějak zapomínají uznávat zákony této země a také výroky soudů.
12. 04. 2011 | 23:08

Vladimir napsal(a):

Pane Haasi. Smutné a paradoxní je to, že po letech vlády ODS a KDU-ČSL a ČSSD, lidé byli unaveni a znechuceni. A tak zoufale hledali náhradu či novinku. A už jen za pár měsíců nevěří svým očím co se tady dá stihnout. Nemá potom pravdu pan Mahller, který v roce 1993 řekl - „Dokud Čechům nebude někdo mávat holí nad hlavou, tak se nesjednotí nedohodnou“? Trochu špatný konec „ mávání klíči“!!
12. 04. 2011 | 23:08

Jirka II. napsal(a):

Violo:
Bárta tvrdí, že to byla půjčka. I kdyby to byl nakrásně úplatek, tak to dal ze svého, i když nikdo zatím neříká, proč by ten úplatek měl dát. Politici jiných stran rozdávají větší částky a dávají to z našeho. A celý humbuk je kvůli tomu, ža někdo projevil kousek snahy jim ty finanční kohouty přivřít. Kdo je tedy horší zloděj?
12. 04. 2011 | 23:11

thief? napsal(a):

French philosopher Joseph Marie de Maistre's famous quotation, “Every country
has the government it deserves”.
https://www.youtube.com/watch?v=uToMvq3yw2A
12. 04. 2011 | 23:12

Colt napsal(a):

Za posledních dvacet let policie neodhalila nebo nedotáhla do konce žádný korupční skandál nebo nějakou významnou defraudaci. V této zemi padlo desítky bank a investičních fondů a vytunelováno bylo odhadem asi bilion korun. To, že nebylo vyšetřeno vůbec nic, má jedinou příčinu: policie je a byla pod kontrolou zájmových skupin. To tak samozřejmě musí zůstat, a pokud by hrozilo, že se tohle změní, je třeba opět zavést klid a pořádek
12. 04. 2011 | 23:13

Radek napsal(a):

Posici?

To je stejně přiblblý jako ta mobilisace v roce 1998.
12. 04. 2011 | 23:13

modrý edvard napsal(a):

No nevím. Mně ostatní dvě strany připadají (+/-) stejně prohnilé, jako VV. Jedině to jejich představitelé v r. 2007 nikde neříkali. Dokonce mi přijde morálnější, když Bárta korumpuje poslance ze své kapsy, než když je jiné strany odměňují členstvím ve správních radách z mého. Jestli na MV přijde Langer, bude hůř. Jestli přijde velká koalice , bude hůř. Jediný člověk, kterému bych MV svěřil, je Kubice.
12. 04. 2011 | 23:14

Dočekal napsal(a):

Nevím, nad čím se to ještě vůbec pozastavujete.

Za pár dní to bude přesně dvacet let od chvíle, kdy nám tady na stejném principu vznikla ODS. Připomínám, že ustavující sjezd této politické strany se konal ve dnech 20. - 22. dubna roku 1991 v Olomouci.

Jenomže zatím co předseda ODS pan Václav Klaus dokázal své ovečky ukočírovat (ti, kteří si "hrábli" o něco víc, než bylo v kraji zvykem, museli z politického výsluní zmizet), jeho nástupce Mirek Topolánek z této strany udělal stranu klientelistickou, řízenou vlivnými kmotry.
Když to viděl Otec Zakladatel, teatrálně za sebou práskl dveřmi. Jediný výsledek, který toto jeho gesto mělo, byla proplakaná noc a všechny kapesníky jeho velké ctitelky a obdivovatelky paní Miroslavy Němcové.
Pana Petra Nečase měl pan Klaus od počátku jeho předsednictví ODS a později i vládě na špagátkách. Od té slavné předvánoční dohody, která byla o pár dní nedohodou, jej má už na opratích. A mám velkou obavu, že dnes už je pan Nečas na řetězu "škrťáku."

Jediný, kdo se dnes směje nahlas, je pan Kalousek. Že je to skutečnost, může potvrdit záznam. Před chvílí jsem viděl ten vítězný úsměv pana Kalouska ve zprávách na ČT 24.

A protože si nechci přivolávat špatné sny, tak přeju všem slušným lidem dobrou noc. Tak zase zítra.
12. 04. 2011 | 23:21

Dezider Horváth napsal(a):

Naprosto debilní hodnocení.V době přednášky pana Bárty už měla ODS dávno politiku
zprivatizovanou. Bárta je proti ODS začátečník.
12. 04. 2011 | 23:22

hoven napsal(a):

jirka,
bárta se k těm obálkám sám přiznal. a proč to bárta dělá? to přeci neska už všichni víme, přečti si přetisk jeho slov ze schuze managerů ABL .
jirkaII
každej uplatek někdo dává ze svého. těžko by někdo někoho uplácel z cizího. to by potom nebyl uplatek, ale krádež. když švýcaři kupovali od grosse uhelný doly pod cenou, taky mu dávali uplatek ze sveho. ty nechápeš podstatu trestneho činu uplácení.
12. 04. 2011 | 23:23

Viola napsal(a):

Jirko

"Ke každým volbám nyní půjdu s lístkem VV, držím jim palce. "
Začíná to něčím malým a končí velkým. Mám na mysli peníze. To není rozhodně dobrý systém, kde si kamarádi rádi dají různé půjčky. Kamarádi si půjčky nedávají, kamarádi rádi pro sebe něco udělají a když z toho, co udělají jsou peníze, tak dobře, rozdělí se o ně svorně.
12. 04. 2011 | 23:24

Šíšan napsal(a):

Pan prezident má asi strach, že na něj pan Bárta něco ví. Proto mu jde na ruku.
12. 04. 2011 | 23:26

Colt napsal(a):

Smrdí to íčkem na hony - a už to tady bylo, sledování, náboje, odposlech - vzpomeňme volbu prezidenta

Není žádnou náhodou, že vždy když vznikne nějaká menší politická strana přispěchají píšící poskokové velkých stran (zejména ODS) s očerňováním a skandalizováním.
V tom se kupodivu neliší ani tak moc od pisálků před rokem 1989. V zbabělostí a vyčůraností prolezlých Čechách více než kde jinde platí - koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

Potřebujeme klid na práci!! (kradení)
12. 04. 2011 | 23:29

vlasta napsal(a):

hoven
Ač v jiných případech se naše názory liší, v pohledu na tuto záležitost s Vámi souhlasím. Nechápu, proč si stále někteří nechtějí připustit zjevné fakta a to, že celá vláda může padnout, že nejde o nějaké ministerstvo vnitra, obzvlášť pod vedením neschopného Johna.
12. 04. 2011 | 23:36

Mikal M. napsal(a):

Všichni vědí že VV jsou spojeni s ABL a podle toho je v budoucnu budou hlídat a případně soudit. Pokud se něčeho dopustí tak věřim ,že si je soudy vychutnaj. Nicméně strátní správa je plná zlodějů, lemplů a zevláků, proto je podle mého názoru dobře, že to mají nastastarosti lidé, kteří jsou zvyklí ze soukromého sektoru pracovat, šetřit a nebrat si servítky. Dal bych jim čas a prostor.
12. 04. 2011 | 23:37

Viola napsal(a):

Jirko II

Je to diletantismus. Na jedné straně psát postup, jak se zachovat při uplácení a na druhé straně ve své vlastní straně uplácet .
12. 04. 2011 | 23:38

hoven napsal(a):

boj proti korupci , dinosaurum a kmotrum je trik pro hlupáky. pokud by chtěl bárta skutečně bojovat proti korupci a kmotrum, tak první , co by udělal, by bylo, že by se zastřelil. oni ted furt budou opakovat, že někomu šlápli na kuří oka a ten někdo je chce odstranit. přitom je proti nim už tolik důkazů. bud je john fanatik, nebo je přepujčovanej, ale ztratil jakejkoliv moralní kredit. a rozum asi už dávno.
12. 04. 2011 | 23:41

ivan napsal(a):

Důvěryhodnost vlády je na bodě nula ne činností VV, ale jejich koaličních nepřátel ODS a TOP. VV, respektive Bárta udělal chybu že do koalice vstoupil a přijal vládní zodpovědnost. Jako konstruktivní opozice mohl přinutit menšinovou vládu k řadě ústupků, tak by byla možnost, aby v dalších volbách byl už významným parlamentním činitelem s dostatečnou silou zvolených poslanců.
I takto získají v předčasných volbách (dojde li k nim) VV dost hlasů, ti kteří výrazně ztratí ODS a taky TOP.
Bártova privatizace politické scény by této zemi vyhovovala a vedla by k jejímu rozvoji baťovským způsobem. Budu VV volit a věřím že rozumní občané této země také.
12. 04. 2011 | 23:43

Viola napsal(a):

Vždyť Moravec chytil Bártu, když ten řekl, že týden před tím úplatkem se Kočí vyjádřila v Respektu, že by si jako předsedu VV představila Bártu. Takže to bylo asi právě za tu chválu.
12. 04. 2011 | 23:46

hoven napsal(a):

ivan,
no jo, ale bárta ve své pětileté strategii pro firmu ABL s opozicí nepočítal.
12. 04. 2011 | 23:48

Viola napsal(a):

ivan,

takovým způsobem bychom o sobě mohli říci, že jsme prodejný národ.
12. 04. 2011 | 23:49

Občan napsal(a):

To Dočekal:

"...K té politické straně s názvem Věci Veřejné a jejímu majiteli panu Vítu Bártovi jen jeden citát: "Bárta je pitomec, řekl něco, co si ostatní jen myslí."
Autorem výroku je současný ministr zahraničí pan Karel Schwarzenberg...."

Ono je to ve skutečnosti trošku jinak než náčelník Spící Fajfka řekl. Bárta jen víceméně otevřeně dělá to samé, co všichni ostatní politici činí nebo se alespoň snaží činit skrytě.
12. 04. 2011 | 23:51

prorok napsal(a):

Beda vam zakonici a farizeove, zdobite a kraslite hroby proroku, ktere zabili vasi otcove rka, kdybychom my zili v te dobe, to bychom nedopustili. Vsak beda vam pokrytci, tim osvedcujete svetu, ci jste synove. Take vy naplnte miru svych otcu.

Cela polistopadova garnitura postavila svoji politiku na negovani vseho, co bylo pred listopadem. Poslapala celou svou minulost. Kdo mel videt dal, kdyz ne clenove prognostickeho ustavu? 20 let vsak ukazalo, ze byli vice slepi a zbabeli, nez lid obecny. A kdyz slepy vede slepeho, oba spadnou do jamy. A to se stalo. Tito lide dobre vi, ze jim nezbyva, nez prodluzovat nasi agonii, co to pujde. Jejich koreny saji ziviny z mrsiny, kterou sami, zarizli. Jsou uz pod ochranou cizich rozvedek. V opacnem pripade je ceka sibenice.
Ani Zeman neni jiny; byl u rozpadu statu, u vyprodeje prumyslu, zemedelstvi, u vseobecneho mravniho upadku? Byl. Take on by mel viset a ne kandidovat na presidenta. Takove pokrytectvi, takova podlost.
12. 04. 2011 | 23:53

dědek mirda napsal(a):

pane Haas po přečtení vašeho článku,konstatuji,mnoho slov málo myšlenek.
mediokracie jede,bulvár už i na čt24.
páni novináři kde jste byli když Hušák s Kořanem rozkradli Sazku?
Kde jste byli když Řebíček holil MD a jistě dostávala i ODS svůj podíl jinak by mu to asi zatrhla.
mám vypisovat další?
zbytečné,já si tady plácám játra a vy v honbě za penězi přemýšlíte úplně jinak ,vlci jen jdou po kořisti momentálně jdou po veverkách ale to je malé sousto.
v příštích volbách volím VV
12. 04. 2011 | 23:53

drup napsal(a):

Nechci strašit ale na mě působí současná situace kolem VV trochu jak začátkem 30 let v Německu. Ekonomická krize a náhle povstane nacistická strana v čele s A.Hitlerem jako spasiteleml.Bárta se netají vzorem Napoleonem,( kterýmu je i podobný) tedy diktátorem. I ta jeho manželka se dala slyšet, že poměry ve straně jsou nedemokratické. R.John mi trochu připomíná šéfa propagandy Goeblse. Vůbec těch paralel je tam trochu víc. Nakonec Hitlera tehdá němci vítali. Celá propaganda VV je naprosto agresivní arogantní a má retoriku diktátorské strany. Zkrátka na mě působí VV jako pokus o diktatůru v rozměrech, které jim ostatní politické strany dovolí.Myslím, že normální člověk už by chodil kanálama ale ten R.Kohn pardon John se tváří jak spasitel lidstva. At je ODS nebo jiné strany jakékoli aspon je známe. VV je pro mě velkou neznámou a opravdu vidím důvody proč se VV ABL pana Bárty bát.
12. 04. 2011 | 23:54

JPS napsal(a):

To je panečku reklama pro tu agenturu (hlídací firmu). Obden je její jméno na titulních stranách novin, TV ... hezky celé jméno a to vše ZDARMA!
12. 04. 2011 | 23:58

dědek mirda napsal(a):

hoven,? a co mozek taky používáte?
12. 04. 2011 | 23:59

kocour napsal(a):

Prezident jedná podle Ústavy, Tomáši. Kdyby ty 3 odvolal, zůstala by ministerstva vnitra, školství a dopravy bez ministrů. Nečas měl přinést nejen návrhy na odvolání. Měl současně přinést i návrhy na jmenování. Nevím, jací právníci radí Nečasovi, ale asi nejsou moc dobří.
13. 04. 2011 | 00:00

Kanalnik napsal(a):

Zajimave, jak nekteri vidi ve VV jakousi lepsi stranu nez v tech dosvadnich, a to jenom proto, ze se politici z VV pokusili narusit penezovody starych dinosauru. Ano, oni se je pokusili narusit, ale tak, aby penize tekly pro ne tim spravnym smerem a kdyz uz ne mozna tolik, tak pouze jako nastroj k uchlacholeni obcanu, za jejich zady slo o ifniltraci a upevneni moci bez skrupuli.

Klin vyrazet klinem se nevyplaci. VV neni lespi stranou nez strany dosavadni. Neni treba ji tedy za neco chvalit ci obdivovat.
13. 04. 2011 | 00:00

Miroslav napsal(a):

Ahoj občani
Politika je špína a momentalně jsou špinaví všichni.Pamatujte,že v čechach se uspěch neodpouští a závist je obrovská.Představte si ,že ve státní správě a na státních zakazkách se ročně ztratí do ztracena,tedy rozkrade nebo prohospodaří minimálně 100miliard korun a to opakovaně už x let,tedy za doby vlád čssd i ods,kdybychom hospodařili,třeba jako ve službach soukromeho sektoru jsme třeba na nule a bez pujček,tedy z celé Evropy nejlépe.proč to píšu pár takovych praček se začalo dařit rozbíjet a ejhle jeden skandal vedle druhého a v politice to vře a malá domu nám zadrháva...tedy politikum...samozřejmě,že si poradí.
tak se ptám,ktery skandál je podle Vás nejhorší.

skandal: Drobil ministr životního prostředí
Vondra obrana
Bárta Doprava

podle mého je to v pořadí v jakém jsem napsal,ovšem ty dva nahoře rychle zamést pod kobereček,kdyžto Bárta ten jede....
AT si o tom udělá obrázek každy sám,ale to pořadí by mě zajímalo i u jinych lidí,jak to vidí oni.
p.s. jsem pro defenestraci,pojdme do ulic....příští víkend jedu do Něměcka,víte proč?... Abych ušetřil.
13. 04. 2011 | 00:02

dědek mirda napsal(a):

drup,
bože ty jsi v-l
13. 04. 2011 | 00:05

Sylva Šauerová napsal(a):

Vážený pane Haasi, vstupujete do prostoru právě včas, jak na zavolanou, as ever, díky.

Musím říct, že žasnu, člověk prostě nikdy není poučen dost, vždycky se objeví něco, co jej zaskočí. Co tedy zaskočilo mě :

1) P. Nečas vs. ABL a MV : Velká, školácká chyba. To, co premiér popsal v MfD (MfD, 11.4.2011), ovšem nemohl dál nechat být, odpovědnost by v takovém případě nesl sám (také ji nese). Porady vedení MV řízené z bytu pana Bárty, případně i z MD (chlubil se prý i tím, že na MD mu zbývá jen jeden den v týdnu, to zřejmě pro samou starost s MV), na druhé straně pan John, který na poradách K9 k MV mlčel, často raději ani nepřišel, zatímco třeba na TK úkoloval policii, k jakému výsledku má dospět ve věci jeho vlastního podání (!), tak to je něco vpravdě nebývalého a jde o stav neudržitelný. Že s ústavou nemá tohle společného ani zbla, není třeba zdůraňovat. P. Nečasovi nezbylo, než aby jednal tak, jak jedná, a to ani kdyby neexistovaly vůbec žádné audionahrávky, ba ani Strategie ABL do r. 2014 (dodnes je Bárta nepopřel, všimli jsme si všichni ?).

Mnozí oprávněně namítnou, že P. Nečas takový stav neměl dopustit, VV trvaly na vnitru od samého počátku. Jistě, bylo zde přání sestavit vládu se silnou parlamentní většinou, tomu všichni rozumějí. Jenže, spoléhat se na Bártovy sliby či tvrzení (podobně i "Šorfovou jsme nesledovali, pane premiére, čestné pionýrské !") ? Naivní, velmi naivní. V té době, na obranu P.N., ovšem nebyly audionahrávky s plány p. Bárty, ba ani nebylo nic známo o tom, že bude osobně řídit vnitro z bytu ..., etc. :-) Už se ale stalo, teď je třeba to napravit. To je jednoznačná povinnost předsedy vlády. Na Balkáně ještě nejsme, jakkoliv to tak často může vypadat. Někdo by řekl, že to, co dovolil předseda vlády (ať už naivitou, benevolencí, nekompetentností, ap.) na MV, je zralé na demisi. Uvidíme, kdo s tím přijde (i kdyby neexistoval vůbec žádný jiný důvod, toto důvod je), tedy pokud nepoloží dříve vládu VV s panem prezidentem.

2) Novináři, kteří naprosto skandální prohlášení P. Nečase nechají být v podstatě bez povšimnutí a nikdo z nich se pana Johna ani pana Bárty nezeptá, jak se řídí porady vedení MV z bytu ministra dopravy, případně zda kdy slyšeli, že "státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon" a že jde o ustanovení, striktní, kogentní, a nelze připustit ani písmeno navíc ? Nakonec i vizi pana Bárty na ABL jako "ekonomickou základnu moci v následujících letech" a VV jako "vlastní politickou pocenskou základnu" nechávají novináři v zásadě bez povšimnutí a soustřeďují se na věci zcela druhořadé (předávání peněz poslancům), viz třeba V. Moravec v OMV. Pokud jde o Moravce, když už jedinou otázku v tomto smyslu k Bártovi směroval, zcela se spokojil s tvrzením, že to Omnipol přece dělá taky (parafrázuji). Žasnu, že tak nehorázné srovnání jsou schopni vyrobit i zkušení novináři sami, viz blog Jana Macháčka na ihned.cz. Něco tak obludného jsme u nás ještě neměli, a musím říct, že jsem o ničem podobném v jiné zemi nikdy neslyšela, ba ani nečetla.

3) Nemalé množství lidí, kteří - ještě před vystoupením L. Jakla ("Prezident má dojem, že je evidentní, že tady NĚKDO vrtí psem. Tady se NĚKDO ze zákulisí snaží ovládat vývoj politické scény ... Jestli na tu variantu je NĚKDO připraven, jestli má plán B, D nebo jestli tím eskalováním některých nároků si NĚKDO" náhodou neobjednává turbulenci, kterou potom sám nezvládá ...") - dobře VĚDĚLI, že je třeba držet palce Vítu Bártovi, protože jde (už zas !) o akci nějakých blíže nespecifikovaných kruhů, sil, které ze závětří řídí útoky na čisté, nezkompromitované VV (všichni jsou gauneři kromě nás) a V. Bártu ("Jsem nevinný !!"). O tom včera psal i A. Mitrofanov : "Celá operace proti poctivé, čisté, dychtivé, kalendářově přitažlivé ABL-VV je řízena z tajemných smradlavých center, kde sedí otylé peněžní žoky řídící modré a topáky. Už je doba vystřelit z Aurory!
Něco mi říká, že v případných předčasných volbách jim nebo podobným zjevům zase někdo s klapkami na očích nadšeně uvěří" (Právo, 11.4.2010). Ano, je jich hodně. A počítají se mezi ně kupodivu i voliči ODS a TOP09 ... :-(

A ještě, pane Haasi, co mne nepřekvapilo vůbec. Asi byste to uhodl sám. Ano, pan prezident. Připomenout bychom si možná v tuhle chvíli mohli, že jde už o druhou vládu a druhého předsedu ODS, proti nimž se postavil. Víte co, pane Haasi ? Nejlépe to s panem Klausem uměl Jiří Paroubek. Ten na něj platil. A Václav Klaus by si mu podobnou věc udělat nedovolil.

S pozdravem
13. 04. 2011 | 00:12

Občan napsal(a):

To Viola, Lubosek, JirkaII:

Mám nepříjemný pocit, že věříte nebo se snažíte věřit tomu, že Bárta je demokrat a snaží se o nápravu věcí veřejných. Jenže to je omyl, který vám asi ještě hodně zhořkne. Bárta jen MOMENTÁLNĚ dělá otevřeně to, co zde již 20 let dělají ostatní skrytě.
Já si o tom pánovi myslím, že je psychopat, který se domnívá, že je dostatečně silný na to, aby mu to trvale procházelo. Možná je dost silný co se nashromážděných a používaných informací týče - že to tak může být, tomu nasvědčuje momentální hemžení v mraveništi, které má za cíl jej od těch informací, resp. jejich používání odstavit. Zatím se zdá, že odolá.
Íčko a jemu podobné existence se cítí ohroženy a snaží se využít každé příležitosti, aby se toho ohrožení zbavily.

Jenže je také dost pravděpodobná varianta, že celé tohle hemžení je jen zástěrkou na nějaké daleko větší maléry, které na nás trojkolka chystá. My nevíme, co kde komu naslibovala - ale jsem si jist, že to bude velmi drahé nejen finančně. Že to tak může být, k tomu mne vede neblahá vzpomínka na "tátu" téhle politické korupce, kterým byl Miloš Zeman. Dodnes přemýšlím, co na něj jistá skupina věděla ("Appian Group", "Housing&Construction"), že jí dal takový prostor k tunelování téhle země. Vondrovi to před pár měsíci dočasně nevyšlo s americkým radarem; ale kdoví, jaké hříčky má rozehrané teď...

Bárta a "kauza" VV jsou jen deklem na kotli, ve kterém se vaří guláš z hodně zamřelého masa. Zároveň ale je Bárta úplně stejný politický Johann Grassel jako ostatní.
13. 04. 2011 | 00:18

prorok napsal(a):

Budou předčasné volby. Na podzim.
Z voleb vzejde vláda velké koalice ČSSD + TOP.
Kdo se vsadí?
13. 04. 2011 | 00:29

mb napsal(a):

prorok to myslim nevznikne/nevzejde ... ale vsazet se nechci ...
13. 04. 2011 | 00:31

Hatlapatka napsal(a):

Nečasova koalice zlegalizovala možnost účasti společností s anonymními akciemi na státních zakázkách a tak zůstává ČR jedinou zemí na světě kde je taková praxe možná. Všude jinde je nezákonná !
"Protikorupční" VV jsou spokojeni.
13. 04. 2011 | 00:37

Puck napsal(a):

Nemají to naši demokraté lehké. A nejen ti pravicoví.
Tak to máme komunisty ( 26 poslanců ), kteří jsou pro vládnutí nepoužitelní. A jako zamaskovaní pokračovatelé původní zločinecké organizace jsou pro demokracii velkým nebezpečím.
Teď k nim přibyli véčkaři ( 24 poslanci ), protože se snaží privatizovat stát a to je pro demokracii stejně nepřípustné. Jsou tedy stejně nebezpeční.
Vidíme, že čtvrtina sněmovny ( 50 poslanců ) nám chce zničit tak pěkně rozjetou demokratickou správu země. A reformy, aby naše demokracie byla ještě pevnější.

Nebo je to jinak ? Možná by demokrati měli občas zajít na pivo mezi lidi. :-)
13. 04. 2011 | 00:39

tng napsal(a):

Koukam, ze vira nekterych priznivcu VV je pevna jako skala. I kdyby Barta nekoho zastrelil na verejnosti pred davem lidi a natacelo ho pritom deset videokamer, jeho fanousci by jen vymysleli teorie spiknuti, vypraveli pohadky o tom jak chrabry Vitek slapl kmotrum na kuri oko a trousili zasvecene vety typu "Smrdí to íčkem na hony".
13. 04. 2011 | 00:41

S.Š. napsal(a):

Ještě P.S. : Nezdá se Vám, pane Haasi, že celou věc s vnitrem TOP09 nemístně podceňuje ? Nejde přece o to, že TOP09 nenárokuje MV, ba ani o to, aby vnitro dostala ODS, ale zásadně musí jít o to, aby z něj byly vymeteny VV. Bylo by na místě, aby toto požadovala i opozice.
13. 04. 2011 | 00:43

tng napsal(a):

V civilizovane zemi by Bartovi odted slusny clovek ani nepodal ruku, o budoucnosti v politice nemluve. A co v Kocourkove ? Tam Vita za aplausu svych fanousku neochvejne trva na sve fakticke funkci ministra vnitra.
13. 04. 2011 | 00:57

hoven napsal(a):

tentokrát klaus přestřelil. nečas dělá to, co dělat musí. jak si klaus při jeho zkušenosti muže myslet, že to bude jinak.
13. 04. 2011 | 01:00

hovorka11 napsal(a):

Tomáš Haas:
Bohužel, to co píšete konzervuje krizi. Ta krize nevznikla díky jednání ABL, ale přesně tím, co řekl John- výměnou policejního prezidenta. ODS, ČSSD a TOP09 tak ztratili nadvládu nad beztrestným rozkrádáním. Tyto strany jsou naprosto prohnilé pod vlivem současných možností neomezeně rozkrádat.
Kdyby VV vstoupili do společného projektu rozkrádání, tak by se na ně nic neobjevilo a vše by bylo "politicky v pořádku".
Otázka je, jestli VV sóluje pouze pro sebe, nebo chce skutečně něco zlepšit a to uvidíme.
Mám zcela opačný názor, nechat VV působit a vyvrhnout Vondru, který byl usvědčen, že podporoval rychlé jednání s firmou PROMPO.
To co navrhujete pouze podpoří korupci a vítězství nepostižitelného rozkrádání !
Šlápnutí na penězovody ODS nedopustí a to je jediné !!!, proč vytáhla "kompromitující materiál"
Zjistěte si aktivity Kristýny Kočí a uvidíte, že s VV toho měla méně společného, než s ODS !
13. 04. 2011 | 01:23

Gogo napsal(a):

-...operace proti poctivé, čisté, dychtivé, kalendářově přitažlivé ABL-VV je řízena z tajemných smradlavých center, kde sedí otylé peněžní žoky řídící modré a topáky...-
Kojzaritis v posledním stádiu, udrží ještě Mitrofanov svěrače?

Samozřejmě, že je nutné držet palce Vítku Bártovi a Radku Johnovi, těmto mladistvým, svěžím héroům. Nikoho lepšího nemáme. Můžeme nad sebou plakat, ale nesmíme polevit. Až bude kandidovat Ježíš Kristus, budeme volit jeho.
Že jsou ti hrdinové nějací ušmudlaní, nevábně voní a možná ani vůbec nechtěji to co my? Stačí, že jdou po krku Langrovcům a chtějí odvolání Kalouska. Pokud budeme čekat, než nám Hospodin sešle anděly s plamennými meči, zreformujou tu za příští tři roky Kalousci, Drábci, Hegerové a Besserové všechno do té míry, že tu nezbude čím si vytřít řiť.
Kampaň proti ústavním činitelům mezitím pokračuje kampaní proti soudní moci. Nejvyšší soud podle Sabiny Slonkové sestává z podvodníků.
O policii nám už předtím řekl Radek John a Kristýna Kočí, abychom se na ni neobraceli. O právnické mafii víme již delší dobu, ale netušili jsme kam až sahá, že i Najvyšší... prostě je to na generálku, od základů až po půdu.
Podle legalistických měřítek S.Š. to Nečas ustojí a řádnou cestou nás připraví o důchody a zdravotní péči. Leč slepý osud rozdá karty podle svého.
13. 04. 2011 | 01:45

Vladimir napsal(a):

Naprostá pitomost, stranící ODS !

Tenhle článeček, tenhle text převrací události, zaměňuje příčinu a následek ...
Fakt, že Bárta měl nějaký projev před 5 lety, že byl významným sponzorem strany VV, atd., byl znám už v den voleb, či následující po volbách. Přesto tento fakt (tato fakta) nebyl na překážku k přijetí VV do koalice k vládnímu angažmá. Přestože se vědělo o Bártovi, že má vysoké ambice, nebylo to překážkou pro jeho zařazení do vlády. Přestože si Bárta vzal několik lidí ze své firmy (ABL) do vlády, Nečas tvrdil, že mu to nevadí (podmíněněn nevadí).
Začalo mu (Nečasovi, resp. ODS) to vadit, když Bárta zrušil klientelské vztahy mezi státními úředníky (státní fond DI a jiné), krajskými politickými funkcionáři a stavebními firmami, ... začalo to vadit, když John provedl na vnitru personální změny, které vzaly lidem z ODS vliv dění v policii a další složky MV ...
Najednou se záhadně objevují případy korupce Bárty, propojenost ABL s vládou, ... , najednou se objevují nelogické argumenty od exponentů ODS, najednou se v médiích objevují "myšlenky" , které byly známy už v červnu minulého roku.
Naprosto má pravdu Klaus (a Jakl), že tady někdo vrtí psem ...
Opět se tady z huby Tluchoře (a dalších) objevují "myšlenky" o konstruktivní části strany VV (myšlena Kočí, Škárka, Huml - bývalý komunista :-) ...
Je to stejný scénář jako v roce 2006, když plánoval Topolánek vládu s Melčákem a Pohankou (a dalšími 2 socanskými "konstruktivními" poslanci v záloze, ...).
Autor bude patřit nejspíš mezi PR vládní strany ...
Politika v dnešní podobě je naprosto myšlenkově a eticky vyprázdněná !
13. 04. 2011 | 01:46

hovorka11 napsal(a):

Vladimir:
Přesně tak, ta aféra mohla být rozvířena před řadou měsíců, ale nebyla!
pro mě to je určitý důkaz, že VV šlápli na penězovody !!!
Nic lepšího jak VV bohužel nění, proto bych je nadále tlačil do jednání v zájmu obyvatel.
To, co pan Haas popisuje jako krizi považuji jako dětský prohřešek ke gigantickým rozkrádačkam lidí jimž Nečas projevuje důvěru i když se prořekl, že jestli má Vondru vyhodit, tak by museli jít i ostatní, kteří toho mají hodně (Kalousek).
Článek pana Hasse považuji jako neférový rozbor, který se vyhýbá kořenům lumpáren.
13. 04. 2011 | 02:21

olDa napsal(a):

naprostej souhlas. to co vyplyva z materialu zverejnenych v MfDnes je neco katastrofalniho a myslim si, ze je to druh precin, ktery by se mel ferove trestat radove v v dvoumistnych mistech let ve vezeni. Jestli to jenom vysumi pak sv. Vaclave, oroduj za nas.
13. 04. 2011 | 02:38

S.Š. napsal(a):

První bleskový průzkum Vyplňto.cz. Zodpovědělo celkem 4233 respondentů, z toho 3027 validních (pro vyplnění celého dotazníku museli označit, že se o současnou vládní krizi alespoň trochu zajímali a přečetli si o ní alespoň jeden článek). Sběr dat probíhal ve dnech 10. 4. - 12. 4., osloveno bylo 22595 stálých respondentů serveru Vyplnto.cz (prostřednictvím newsletteru) a cca 20000 uživatelů ve spřátelených skupinách na Facebooku. Dotazník mohli vyplnit též náhodní návštěvníci Vyplnto.cz. Z jedné IP adresy mohl být dotazník vyplněn pouze jednou. Panel respondentů tohoto průzkumu nereprezentuje reálné rozložení obyvatel ČR, přesto má jistou vypovídací hodnotu.

1) Aféra je uměle vytvořená a spíše vyšumí do ztracena - masivní změny lidé neočekávají
Větší polovina respondentů (zejména lidé, kteří nebyli volit) souhlasila s tvrzením, že současná aféra nebude mít příliš velké důsledky - zkrátka že psi štěkají a karavana jede dál, kauza za pár dní vyšumí. Určité zásadnější dopady předpokládá zhruba třetina respondentů (36%), tito se většinou rekrutují z řad voličů ODS nebo TOP 09. Téměř dvě třetiny lidí (převážně voliči KSČM, ČSSD a VV) se domnívají, že byla aféra vyvolána uměle s cílem zakrýt jiné problémy. Zajímavé je, že současně téměř polovina lidí věří, že aféru spustil někdo zvenčí s cílem pošpinit Víta Bártu - tento názor zastávají zejména voliči VV, ale také TOP 09, ODS nebo KSČM (naopak u nevoličů a voličů ČSSD tento názor spíše přítomen není).

2) Škárka je nedůvěryhodný, ale Bárta čistý není. John si měl výroky o kabelkách odpustit.
Celých 59% respondentů se ztotožnilo s výrokem, že chování Jaroslava Škárky působilo nedůvěryhodně (proti bylo jen 13% respondentů). Na druhou stranu důvěra v dobré úmysly Víta Bárty je také relativně nízká - podporuje jej jen necelá třetina respondentů (54% nikoli). "Bavič" Radek John s příběhem o kabelkách Kristýny Kočí rovněž nepřesvědčil, respektive přesvědčil pouze 14% respondentů (třetina lidí navíc neví, co si má o jeho vystoupení myslet).

3) Co by se mělo stát nyní
Na otázku, jak by se měla aféra vyřešit, lidé vytvořili "žebříček" ministrů, které by měl prezident na základě návrhu premiéra odvolat. V čele tohoto žebříčku je Vít Bárta (62%), následovaný Radkem Johnem (57%), Alexandrem Vondrou (46%), Josefem Dobešem (39%) a Miroslavem Kalouskem (32%). Téměř třetina lidí je pro pád celé vlády a vypsání předčasných voleb. Pro rozpuštění a zákaz strany Věci veřejné se vyslovilo 21%. Pětina respondentů se také (poněkud překvapivě) přiznala, že očekává návrh řešení od Václava Klause. 10% respondentů je pro urovnání sporů a pokračování vlády v současném složení (s Vítem Bártou na Ministerstvu dopravy) a 5% si přeje velkou koalici ODS a ČSSD.

Není to zajímavé čtení ? Řekla bych, že vcelku odpovídá i tomu, co se dá číst na českých webech, m.j. i pod blogy aktualne.cz. Zdravý názor si uchovávají velmi často voliči ČSSD, voliči ODS a TOP09 jsou v řadě případů náchylní slyšet na velmi průhledné báchorky. To je pro mne poměrně překvapivé zjištění, upozorňovala jsem na něj ale už v prvním vstupu.
13. 04. 2011 | 03:12

bejso napsal(a):

není to hezké čtení pro normální lidi,pan president by měl odvolat celou vládu,protože v tom všichni jedou.
13. 04. 2011 | 03:20

S.Š. napsal(a):

Bejso :
Prezident nemůže odvolat vládu, když ho to napadne. Prezident odvolá vládu, říká ústava, pakliže vláda nepodá demisi, ačkoliv byla povinna ji podat (čl. 75 Ústavy ČR). Kdy je vláda povinna podat demisi ? Když Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda musí podat demisi také vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny (čl. 73 Ústavy ČR).
Žádný z vyjmenovaných případů (zatím) nenastal.
13. 04. 2011 | 04:10

JASMIN napsal(a):

Clanek i mnohe komentare maji sve opodstatneni a v teoreticke rovine je mozne je prijmout !
Realita soucasne krize a jeji priciny jsou ale mnohem jednoduchsi. Nase ODS po nekolika mesicich spolecneho vladnuti v koalici zjistila ,ze VV to s bojem proti korupci mysli vazne. A tu je pudla problem dostala panicky strach, ze se rozkryji jeji dosavadni tunelarske kauzy -strach z nasledku !Druhym duvodem teze strany za hlasite asistence TOP 09 je nepredstatelna obava,ze nebudou moci dal za bileho dne vytunelovavat tuto zemi v nasledujicich letech. Nastinenemu vyvoji bylo nutne udelat pritrz a proto ministr vnitra p. John nedostal penize pro vnitro ,hasicske sbory a dalsi slozky pecujici o bezpacnost obcanu-dusledek nespokojenost s ministrem. Na zaklade vyvolane nespokojenosti byl uz jen krucek ke zorganizovani petice na jeho odvolani! John se hrube prohresil predstavam ODS o reseni boje s korupci, misto deklarovaneho reseni ma fakticky zajem o reseni a to je neprijatelne a proto musi z kola ven - JE NEZADOUCI !
Kauza kole ministra dopravy Barty ma jiny nadech a o tom v predchozich komentarich bylo receno dost !
13. 04. 2011 | 04:40

911 napsal(a):

Demokracii si roztvracet nedáme !!!
nic jinýho, totiž, už (mnozí)nemáme.
A ti, co mají, mají pořád málo.
Bártovy "plány na privatizaci politiky" jsou jen údajné plány. Rozkradení,tzv. privatizace, to je realita. Dnes jsme zase tam, kde jsme už byli (jenomže teď už není co "privatizovat).
A tak se zase začínají provádět "politická školení" občanů, ve stylu: nejdůležitější je Demokracie. Jo, to už tady bylo...prázdný řeči o ničem: po dosažení "ekonomické prosperity", nastává opět normalizace.
Reformy jsem očekával po roku 1989 (mimochodem, začaly asi už r.1986).
13. 04. 2011 | 04:44

Proti Všem napsal(a):

nejlépe je sesadit celou vládu a ostranit strany jak ODS,VV a Top09 jen se nám smějí a nic nevyřeší. Zpravy nesleduji protože už bych musel tasit kolt
13. 04. 2011 | 05:45

Šulin napsal(a):

Nevím co pan Haas psal ve svém blogu! je to moc dlouhé na čtení!K vyjádření situace stačí jedna holá věta : Běžte všichni do análu!!!
13. 04. 2011 | 05:53

lakiz napsal(a):

Víte, Váš článek je sice zajímavý, ale postrádám zde seberfelxi všech novinářů a medií obecně. Vy máte moc vyburcovat lidi k tlaku na elitu, které zjevně chutná moc a peníze. Tohle se zde děje celých 21 let !!!! Jen malý příklad - proč media nepouštějí projevy Havlem počínaje a Klausem konče, kterými tento národ oblbovali ? Víte velmi dobře, že pokud se společnost nevyrovná s minulostí, je nucena ji opakovat a nikdy se neposune na pomyslném žebříčku výše.
13. 04. 2011 | 06:31

Martina napsal(a):

Nesouhlasím s autorem článku, ale s komentáři Josefa Sedláčka, Colt, občanky, Jirky II, stařeny, Dočekala a hovorky 11. Lépe bych svůj názor nevyjádřila.
13. 04. 2011 | 06:32

likedar napsal(a):

Naprosto výstížné a není k tomu co dodat . Souhlasím .
13. 04. 2011 | 06:33

Gabriela napsal(a):

Vážení,
je opravdu ,možné, že kdo jednou pracoval v ABL už nikdy nesmí pracovat někde jinde. Kolik státních zakázek ABl dostalo za dobu ministrování p. Bárty? Koho okradl?
Prostě šlápl na pořádné kuří oko všem ODS, Kalouskům i ČSSD. Určitě dělal chyby , je nováček, ale ne zásadní. Držím mu palce - a i když jsem ho nevolila, v případě předčasných voleb bude.
13. 04. 2011 | 06:47

MirekS napsal(a):

Pane Haasi,

voliči dnes potřebují mluvčího, který to těm nemocným řekne: "Odejděte! Chceme předčasné parlamentní volby! Už nejste schopní nám vládnout! A nevládnete nám moudře!" A mluvčí potřebuje masu demokraticky smýšlejících občanů, kteří se za něj postaví!

Kdy to bude? Kde to bude?

Zdraví

MirekS
13. 04. 2011 | 06:55

Admirál napsal(a):

olDa - Vy věříte všemu, co píše Mf?
13. 04. 2011 | 07:06

Jenýk napsal(a):

Naprostý souhlas s Gabrielou, Bárta je jedinej politik, ze současné vlády, kterej něco začal dělat a má výsledky. Bohužel ti, jimž ustřihl penězovody mu to nedovolej.
13. 04. 2011 | 07:06

anti politik napsal(a):

Já tentokrát nesouhlasím pane Haas! Takhle jednoduchý to není! Bárta znamená jistě nebezpečí, ale podle mě na sebe narazili nikoli zájmová skupina a politika, ale dvě zájmové skupiny, kdy Bárta je představitelem té menší a slabší a zatím vyhrává ta silnější-tedy ta, kvůli které voliči nakonec skočili veverkám na lep, protože právě té staré a dusící tuto zem se chtěli zbavit!! No jistě si nadrobili, ale zase díky tomu se alespoň vyjevila naše celá politika v celé své odporné nahotě!! Trochu mě zklamala vaše bagatelizace toho, že staré politické strany nikdo nepase. Ale pase a už pěkně dlouho a ABL je teď momentálně možnost jak přesměrovat "přespinovat", pozornost jinam! Teď si starý harcovníci naivně myslí, že si nahrabou bodíky a proto se nám snaží nakecat, že jen a pouze ODS, TOPKA, či ČSSD-tedy jen starý struktury stráží principy demokracie!! Na rovinu, to je svým způsobem tak neuvěřitelná, až skoro úžasná kravina!
13. 04. 2011 | 07:09

Admirál napsal(a):

Pane Haasi, samozřejmě, že se plánuje (aktéři politického dění tak činí dozajista) jak se dostat z bodu A do bodu B. A řekl bych, že se snaží si dobře prozkoumat a připravit cestu. To, že všechny přepoklady nevyjdou podle plánu, je tím pravděpodobnější, čím je více aktérů nebo větší délka cesty v čase.

Lépe popisující realitu bude zřejmě hodnocení na blogu Jiřího Svobody.
13. 04. 2011 | 07:17

Ládik!!! napsal(a):

Myslím, že ze scény by měli odejít především voliči. Neosvědčili se, volili blbě.
13. 04. 2011 | 07:28

S.Š. napsal(a):

Jenýk : "ti, jimž ustřihl penězovody" ... :-)
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=696526
Případně J. Míl v Hydeparku, zde http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/211411058080411/
Doporučuji.
13. 04. 2011 | 07:34

dedek napsal(a):

Moc hezký článek. Jak ale sleduji a to i v dnešním tématu dne na Impulsu, nachází se mnoho hlupáků, kteří fandí Bártovi a ABL. Nějak máme asi už ty charaktery pokřivené. V roce 89 jsme takzvaně utekli od totality a vlády jedné strany k pokřivené nedemokratické demokracii, kde si námi volení zástupci zcela nepokrytě dělají co chtějí, určují si svoje platy a výhody, bezostyšně rozkrádají naše finance, zadlužují nás a to vše si zaštítí svojí neodvolatelností. A co na to naši občané? Nic. Drží hubu a krok. Je s podivem, jak jim po tolika letech ještě skáčou na vějičku komunistické hrozby. Bylo jen otázkou času, kdy se najde někdo, který si řekne, proč by měli krást všichni? Proč bych nevymyslel superkrádež a nejvíce neprofitoval já? Proč to nechávat neumětelům? A takovým člověkem se stal Bárta a jeho ABL. Jakmile se před volbami objevila nová strana VV trochu jsem zpozorněl a sledoval její vývoj. Chytrý tah postavit do kampaně známou osobu byla první výhra, sugestivní sliby o zatočení s korupcí včetně nespolupráce s dinosaury byla výhrou druhou. Jakmile ale začali vylučovat spolupráci s KSČM ale i s Paroubkem, byl to první signál k zpozornění. Kdo tedy zbývá? Jedině ODS, TOP 09 a KDU. Jenže to byly strany plné dinosaurů a korupčníků. Ejhle, něco tady nehraje. Tohle ale napadlo málokoho. Proto byli zvoleni. Pan Bárta byl do té doby stále jen v pozadí a nijak se nevyjadřoval. Vše přenechal ukecané známé osobě a mladým "chytrým" blondýnkám s IQ Jack. Nedivím se. Kdo někdy čuchl k ochrance, vojsku, policii nebo bezpečnostní službě ten ví, že je potřeba nejdříve určit strategii, potom pozorovat, střádat informace ty následně vyhodnotit a na základě nich tu strategii upravit tak, aby byla nejúčinější. Bárta pozoroval několik let dopředu a měl hodně sil, aby získal a myslím že docela snadno dost dobrý přehled o našich představitelích. Bylo ale na čase, získat na ně klíčové informace a to lze jen z vnitra a tudíž hurá do politiky. Jak jsem již napsal, podařilo se. Najednou dinosauři nevadili, občané mlčeli, tak půjdeme dál, abychom získali co nejvíce. Musíme se zalíbit kmotrům, tak proč neobětovat další volební slib jako jsou akcie na doručitele. Tímto krokem je uklidníme a tak uvěří, že budeme krást opět ruku v ruce. Ministerstvo vnitra dáme našemu člověku, protože obsazení přímo Bártou by bylo do nebe volající a asi i nestravitelné pro větší okruh lidí. No nic, novinář na to nebude mít a Bárta je člověk pracovitý, takže zvládnout dvě ministerstva za pomoci náměstků dosazených z vlastní firmy na oko prodané bráchovi bude sranda. Teď je potřeba se ale zalíbit veřejnosti. Takže hurá, pozastavím stavby, několik televizních výstupů (stejně je pak povolím ale proč a co za to já vyzískám už nebude nikdo vědět) a mám veřejnost tedy tu prostší na lopatě. A hurá za zisky. Začneme sledováním konkurence, sháněním informací na ministerstvu vnitra a to vše v naprosté tichosti. Jenže ouha, někdo něco vynesl. Ale čestné slovo je přece také řešení. A ejhle nějak to nevyšlo. No ale proč nejet dál? To bylo jen brknutí. Najednou zrádce z vlastní strany a během pár dní i blonďatá zrádkyně. Jo panečku s tím Bárta nepočítal. Že by nastrčení špiclové z ODS do strany VV? Hodně tomu nasvědčuje jejich inklinování k této straně. To vyvolalo okamžitou akci vyloučení. Každá akce má ale reakci a tou bylo to, co se v současné době děje. Řekl bych, že ODS a TOP vadí, že Bárta chtěl přiškrtit penězovody jim, zatímco pro firmu ABL je otevřít naplno. A co na to naši občané? Fandí mu? To už zapoměli, co by je čekalo? Nastalo by druhé období naší slavné Stb, protože každý mocný se cítí ohrožen. Nikdo by si nebyl ničím jist a věřím, že Bárta by to dotáhl k naprosté dokonalosti. Jeho vzorem byl Napoleon. Stačí se podívat na dobové kresby Napoleona a jeho účes a dát vedle foto p. Bárty. Je ta podoba jen náhoda?
13. 04. 2011 | 07:35

Jakeš napsal(a):

Marasmus, který tady byl budová v potu a slzách 20 let, lze odstranit jen plánem "P". Všechny je postřílet.
13. 04. 2011 | 07:40

Kvakin napsal(a):

Obávám, se že prezident hodnocením Nečasových návrhů jako bezcenných a špatných projevil adekvátní realismus a svou schopnost uvažovat o více než jeden tah dopředu. Nečas mu při setkání jistě neříkal nic jiného, než že vyhazuje Johna a Dobeše (když už Bárta jde sám)a vláda že se bude opírat o dosavadní trojkoaliční konstrukci, což prakticky není nic jiného, než že se vydá na milost a nemilost odštěpencům z kruhu Vítových družiníků a budou se všichni kolektivně modlit, aby se Exvítovci dále nemnožili dělením - o nějaké ideové a programové jednotě této party nelze vůbec uvažovat (komunista Huml, asociální Škárka, pravicová nymfa Kočí s naučenými bezobsažnými mantrami, tajnosnubná Suchá - to jsou oni, na jejichž ramenou bude stát vláda rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci). Nečas je člověk bez formátu a bez schopnosti se poučit z minulosti - vždyť to, co nabízí, je jenom repríza Dalíkem zrekrutovaných přeběhlíků od ČSSD z minulého volebního období. A zapomíná navíc, že Topolovu vládu svrhli nakonec vedle opozičních i koaliční poslanci (včetně ODS); vzhledem k tomu, jak je všeobecně vážen a ctěn (v ODS) mohl by dopadnout stejně.
13. 04. 2011 | 07:41

5p napsal(a):

Cituji: - prostřednictvím politiky dosáhnout na významnou ekonomickou moc. (Zde se píše pochopitelně ve prospěch V.V a nějaké soukromé agentury). Což se pochopitelně kritizuje, ovšem s klapkami na očích, jakoby nikdo nevěděl, že vpodstatě totéž (i když víceméně skrytěji) dělaly a dělají všechny vlády, i když většinou t.zv. "legálně" prostřednictvím ovládané policie, sdělovacích prostředků a t.d. Snaha o ovládnutí ministerstva vnitra stranou ODS - potažmo t.zv. koalicí je toho důkazem. Tu se lze pouze ptát ono známé - Qui bonum. Odpovědět si může každej sám.
A to, že Prezident se v krizi postavil na stranu rozumu, nelze kritizovat. Snad jen natolik, že v této situaci měl spíš doporučit nové volby, což vzhledem ke straně již založil, pochopitelně mohl těžko provést, aniž by ho sdělovací prostředky neroznesly doslova "na kopytech"...
13. 04. 2011 | 07:44

StandaT napsal(a):

Nejprve VĚTŠINOVÝ volební systém, teprve pak předčasné volby.
13. 04. 2011 | 07:48

Marcus napsal(a):

To co bylo zveřejněno o Vitu Bártovi je samozřejmě hrozné. Ovšem kvůli tomu bychom neměli být hluší a neposlouchat to co říkají lidé z VV, protože to co říkají je ještě mnohem nebezpečnější než co řekl Bárta před x-lety.
Ta "starostlivost" ODS o kvalitu naší demokracie v souvislosti s touto kauzou ve mě vzbuzuje nadmíru nedůvěry - obvzlášť když se 120-ti nejvyšším členům ODS rozesílá sms-ka, že si mají dávat pozor na pusu. To je vedle nalezené štěnice další důležitý střípek. Každopádně tou štěnicí z nás autoři tohoto divadla dělají až příliš velké hlupáky.
13. 04. 2011 | 07:51

MMM napsal(a):

Ládik!!!, hoven, Čochtan, Rumcajs, Sup... vy patříte na server Česká posice. Nechte zdejší socany napokoji!
13. 04. 2011 | 07:57

Ládik!!! napsal(a):

MMM -
jsi věcný.
13. 04. 2011 | 08:02

rejpal napsal(a):

Zajímavé je, že nikdo (pokud vím) si zatím nevšiml jednoho výroku Radka Johna ze včerejška, kdy řekl: "my na vnitru vyšetřujeme (nějěké věci spojené s ODS, už si nepamatuji, co)". To je přece naprosto skandální. Vnitro nic nevyšetřuje. Vyšetřuje policie. Nedávno byl jmenován nový policejní prezident navržený Johnem. Má to snad znamenat, že je ovlivňován Johnem? (a až VV odejde, bude ovlivňován někým jiným). Nebo John jen tak hraje na city.
Myslím, že vnitro by měl dostat nějaký nezávislý "civil", jinak ty obavy neskončí, ať tam bude, kdo chce.
13. 04. 2011 | 08:04

anti politik napsal(a):

Marcus o štěnici co se týká Kočí bychom se mohli bavit pokud v ložnici našli přímo jí! Nenašli tam náhodou rovnou tři nebo teď už čtyři štěnice? Kočí, Humla, Škárku a teď i Suchou? Já neříkám, že veverky jsou v pořádku, ale v tomhle bor..lu jsou spíš jako třešnička na dortu abysme se nenudili!!
13. 04. 2011 | 08:14

rejpal napsal(a):

Marcus
Naprostý souhlas. Poslouchat a analyzovat je třeba všechny a nikdy se nenechat za táhnout do hry na hodné a zlé. Zlý je stav celé naší politiky, počínaje prezidentem, který si vykládá ústavu tak, že bude čekat a čekat - protože přiměřenost lhůty si vykládá po svém. Všechny strany eskalují dusno (nejméně TOP 09, která jen do té kakofonie občas pronese "Kalouska nedáme" a jinak se drží stranou), slyšíme výroky hloupé a ještě hloupější - a nakonec si stejně všichni padnou kolem krku, sepíší nějaký dodatek a vysvětlí nám, že rozpory byly překonány, důvěra obnovena a vzhůru k dalším reformám.
13. 04. 2011 | 08:18

rejpal napsal(a):

anti politik
Na druhou stranu Klasnová konečně promluvila - o úklidu. Hneds se jí někdo měl zeptat na ten její mail, než zase zapomene mluvit.
13. 04. 2011 | 08:20

franťýk napsal(a):

Ládik!!!
"Myslím, že ze scény by měli odejít především voliči. Neosvědčili se, volili blbě.
"
Když to řeknete vy, zní to jako vtip, ale když to řekne komentátor v ČRo, je to napováženou.
13. 04. 2011 | 08:33

Harry napsal(a):

Věci vezdejší v ČR se nehýbou z místa,i když tu buší řada literárně zdatných diskutérů jako Vlk,K.Mueller,Ivo Hochmann,Pocestný,Pepa Řepa,Fr.Adamec a mnoho dalších jiných vynikajících rozhledem.
Všimněme si chyb kterých se málokdo dotýká kritikou :
1) absence ekonomů,kteří by ekonomiku řídili např.snižovali nezaměstnanost,která ve všech krajích už překročila známý limit velkého nebezpečí podle západní makroekonomie (jsou znalejší než my kapitalismu) 8% a některé už i známý "havarijní" limit 12%.
2) vyjímečně jen někteří diskutující(napočítal jsem dva ) poukazují,že skutečný dluh už není ještě relativně bezpečných 40% ale už 2x vyšší.40% odpovídalo roku 2004.
3)Prastarý problém,který vytýkali Čechům už Slováci ještě v dobách ČSSR,se v ČR prohloubil-viz dnešní varování v aktualně.cz-Nejenže kraje ztratily ekonomicko-výrobní základnu samostatnosti a soběstačnosti v jejímž důsledku se lidé pouze stěhují za prací do Prahy,ale podle zpráv novější investice míří do urbanizace (bazény,stadiony,cesty) a ne do potřebné jak sůl moderní industrie.O nových technologiích ani vidu ani slechu,stále statistiky uvádějí zde poslední příčky v inovacích.
Jako problém vidím zejména to,že lidé všeobecně odtrhují politiku od ekonomiky a tím se dostávají k samoúčelné politice a jejímu sebepopisu-hypochondrii.Hrátkám,půtkám, v nichž nejde o národní celek,ale o persony politiky.Není výrobní demokracie,je pouze demokracie mimovýrobní.
Jeví se problémem vůbec v roce 2013 obsadit prezidentskou funkci,i když Klaus neoslnil jako ekonom.
Prohlubuje se rozpor mezi slábnoucí produktivitou zdrojů společenského bohatství oproti stále ještě narůstající tendenci rozšiřovat okruh neziskových organizací,živených ze zdrojů,které nespoluvytvářejí.Aparát EU (i když je nesporně EU v daleké budoucnosti naší pomocí),předimenzované neefektivní už i prý fašizující školství zaměřené převážně na na verbální,neproduktivní obory spolu s upadlým technickým školstvím ,množství neziskovek typem nadací,politických sdružení apod. unavuje českou ekonomiku do krajnosti a zvyšuje možnost bankrotu rapidně.Ze strany prof.Švejnara již dřívěji a později i V.Špidly byl vznesen veskrze užitečný pohled-revize celé české cesty-způsobu,jak se zde privatizovalo-ekonomicko-právně.Zatím diskutéři této ultratěžišťové otázce věnují krajně málo pozornosti,i když z makroekonomických čísel republiky i zpráv krajů jsou celková negativa ekonomiky dobře známa a řeč čísel a bankrotů dříve zdatných firem je naprosto jasná a nepřipouští jinou interpretaci,než s revizí začít co nejdříve.Revizí,která určí i program co dále.Prostě záchrana.Záchranná brzda.
13. 04. 2011 | 08:34

Vico napsal(a):

Se zájmem jsem si přečetl článek autora. Jeho délka tentokrát nevadila, naopak.

Co dodat? Plány B,C,D a já nevím jaké asi opravdu nemohou existovat, nicméně v hlavě prezidenta existují.

Postupně se dostáváme do situace, kdy více než text naší Ústavy budou důležitější plány v hlavě prezidenta. Suneme se po nakloněné rovině k bodu, kde jsme jednou byli a kde se to dle demiurga z Hradu/termín opakovaně používaný jeho obdivovatelem nakladatelem Tomským/ vše pokazilo - 1789.

Nešťastné "demiurgovo" vzetí do kapsy chilské propisovačky, na kterou měl beztak právo, přesně dokumentuje nakládání s Ústavou. A ticho po pěšině..

Ví bůh, že Čistému pomalu ani nemohu přijít na jméno ale tentokrát jednoznačně stojím za jeho požadavkem, aby Klaus bezodkladně postupoval podle článku 74 Ústavy.

Klaus potřebuje vědět, že rozhodčí se dívá a když ne rozhodčí, tak televizní kamera v konferenčním sále.
13. 04. 2011 | 08:35

vlk napsal(a):

Zdravím paní S.Š.
celou dobu jsme hledal pod různými blogy, kd e Vás najdu.Byl jsem zvědav, co o tom, napíšete.
Vše jste trefila přesně. Ono sobotní číslo Fronty jsme náhodou četl, takže mohu Vaše úvahy jen pochválit. a dodám spousta z nás tad y na parlamentní divizi ABL a to,co se od ní asi dá očekávat,několikrát psala.
Oč jd e bylo jasné . Jen nebylo jasné, kolik že toho vlastně bude. A přiznám, že takový náklad jsem také nečekal.

Shrnula jste ale všechno z mého pohledu skvěle!

A ten průzkum co jste sem dala?
To je fakt bonbonek.
Všichni volají po tom, aby s e skončilo s korupcí. Úplně všichni. ale všimněte si , jak fandové těch, co jsou při korupci chyceni najdou tisíc a jednu omluvu a vysvětlení, ež to korupc e vůbec není , že naopak... Prostě aby byl boj s korupcí s tou lůzou co nám vládne účinný, musíme začít každý sám u sebe. měřit těm svým i těm cizím stejným metrem.
Jinak nic nebud e nutit držitele klíčů a je jedno z které budou strany, přestat krást a lhát.

Jinak - myslím, ež oba se shodneme na tom, že ani Vás ani men další zjevné Klausovy čachry nezaskočily.
13. 04. 2011 | 08:45

ld napsal(a):

Pokrytecké divení se nad tím, z jakého prostředí přišel do vlády Bárta je prostě hloupost, pštrosismus. Kdeko věděl, jakými prostředky oplývá, a ža kdyby to Švarcenbergovi hloupé, příjde si taky "půjčit". Zadlužen je až běda. Ale jeho možná dotuje Háva, Šťáva, Kalousek.

Nejvážnější chybou Nečase bylo po volbách rozdělování ministerstev. Bez nátlaku se snadno vzdal financí, vnitra. Že je budižkničemu je jasně vidět, jakých lekcí se mu dostává od Klause. Jednou tam za ním jede kňučet, pak žebrat o záchranu, nyní nakonec schlíple uschová ohon mezi nohy a věc demisí vyšumí vůkol.

Ač se do nich mnohým nechce, předčasné volby jsou nejčistějším řešením. Demokratové se jich štítí, ale pak tam nemají co dělat. Chvějící se prdel Nečas už od samého počátku.
13. 04. 2011 | 08:51

Simply napsal(a):

K těm půjčkám Bárty: Jaké praní špinavých peněz???? Snad si je pan Bárta poctivě vydělal a zdanil.... Podle mě jsou špinavé peníze - peníze vydělané pokoutně z nekalé činnosti a nezdaněné státu... Všade se jen slovíčkaří a chytá za slovo, co jak kdo přesně řekl, zda se neuřekl a když se to třeba nedopatřením stane, viz p. John, že se na vnitru vyšetřuje...hned se analyzuje spiknutí , snad chybí jen objev "mrtvých schránek" jako v 50. letech... media to hrají mnohdy až do krajnosti, objevují se až vykloubené analýzy apod...politici se toho chytnou, všade špioni, pomalu národní spiknutí, jakoby jsme nežili už v 21. století a na našem rybníčku ví stejně každý o každém vše...někde se někdo jen chechtá...
13. 04. 2011 | 08:51

Ládik!!! napsal(a):

Jak žít na tomto světě:

....Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví....
http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=titus
13. 04. 2011 | 08:56

ld napsal(a):

Simply,

ačkoli nejsem ekonom a houby tomu rozumím, aby peníze nebyly tzv.špinavé, musí se například zdanit (řeč není o penězích z trestné činnosti).

Ve zdejším prostředí peníze nad určitý limit musí projít přes banky. Pokud ne, jde o daňový delikt, který lze nazvat romanticky jako to praní. Bártovo provinění bylo, že 0,5 milionu - byť vydělaného legálně- předával v hotovosti, což se nesmí. Zde leží ten zakopaný pes...
13. 04. 2011 | 08:58

SuP napsal(a):

Pane Haasi -
Vaše články čtu rád už mnoho let (na NP), tak trochu i jako svůj barometr chápání, co se v politice děje. I stímhle v zásadě zcela souhlasím. Jen bych trochu připomenul, že je i čtvrtá možnost. Předseda Nečas bude trvat na odvolání ministrů ABL včetně Radka Johna a připraví náhradní nominace. Tato situace teprve vytvoří předpoklady k tomu, aby VV přiznaly barvu. Zatím haraší zbraněmi a požadavky, protože jsou přesvědčeni o své nepostradatelnosti. Jisté je jedno. Jejich odchodem z koalice nastane ve sněmovně jednoznačná situace, kdy bude nutné požádat o důvěru vládě po tak rozsáhlé rekonstrukci a kdy každý poslanec veřejně bude muset vyjádřit svou vůli, jak (a s kým) by chtěl pokračovat dál. Je celkem jednoznačná pravděpodobnost, že VV vládu z pochopitelné pomstychtivosti sesadí. Tím dostanou voliči aspoň jasný obrázek, kdo je kdo. Že s ním naloží zase podobně jako kdykoliv předtím, je pravděpodobné. Nicméně byla by to nejkratší a čistá cesta k novým volbám. Všechny "plány B" jsou jen příležitostí k dalšímu zbytečnému čerpání 150000,-/měsíčně pro 281 zastupitelů.
Mimochodem klamavá reklama je trestná. A co je jiného než klamavá reklama, když kdosi přesvědčuje občany na každém kroku, že je ten nejlepší, kdo může řídit tento stát a pak se ukáže, že je jen o málo lepší než obecní blb?
To, že tyhle volby s největší pravděpodobností vyhraje zase levice, je taky pravděpodobné. Další 4 promarněné roky jsou téměř jisté. Jenže pravice v současné době nemá koho mnominovat, aby zvítězila. Bohužel.
13. 04. 2011 | 08:59

Jag napsal(a):

Klaus prozřel......ostatně na ODS se toho valí spousty.Je patrné,že soudci nejsou soudci,ale ODS jmdnovaní korupčníci s tím,aby nic navyšetřili a je dokázané,že ministr Pospíšil se šel zeptat, před jmenováním vrchního státního zástupce,kmotra Jurečky zda s ním bude spokojen.ODS je banda a Klus chudák,co jim dělal stafáž......zřejmě už dnes nechce a došlo mu s kým měl tu čest.
13. 04. 2011 | 09:07

SuP napsal(a):

Upřesnil bych. Nečas musí trvat na odchodu ABL z ministerstev i za cemu, že to vládu položí a musí to říct. To je rozdíl proti tomu, že by vláda podala demisi. Pak by byl v roli toho, kdo zdrhl od problému.
13. 04. 2011 | 09:08

Dočekal napsal(a):

SuP:

Tak co, už máte nezvratné důkazy o tom, že jsem spolupracoval s bývalou Státní bezpečností?
*****
SuP:

"Dočekal -
Takže, jestli jste Vy s StB spoolupracoval pod nátlakem nebo dobrovolně, je úplně jedno. Tak to sem furt nezatahujte. Na tom totiž nezáleží a my se na to neptáme. My co jsme nespolupracovali ani pod náltakem."
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php?itemid=12825
*****
Já jen, že jako "pravověrný" jste především pravdomluvný a čestný.
Nebo je to přece jen naopak?
13. 04. 2011 | 09:11

SuP napsal(a):

Harry -
Moc dobrý. Jako technokrat to klidně podepíšu s minimálními výhradami.
13. 04. 2011 | 09:14

SuP napsal(a):

Dočekale -
Nevotravuj!
13. 04. 2011 | 09:15

Meky napsal(a):

Pane Haasi,
ačkoliv se s Vámi dá ve většině věcí souhlasit, zajímá mne, na základě jakých informací tvrdíte, že "velmi podstatnou částí klientely ABL byla a je veřejná sféra, zejména v Praze".
Díval jsem se na výroční zprávy ABL (např. http://www.abl.eu/sqlcache/vyrocni-zprava-2008-final-single-ok.pdf) a v seznamu klientů (str. 14) se veřejné instituce prakticky nevyskytují. Jestli někdo máte nějaké informace o zakázkách ABL pro veřejné instituce, sem s nimi.
13. 04. 2011 | 09:18

Viola napsal(a):

S.Š

kde zůstali voliči KDU? Kde ti jsou v průzkumech na současnou situaci, k čemu oni mají sklon? Přece neznamená, že když se KDU nedostala do parlamentu, že se tito voliči vypařili.
13. 04. 2011 | 09:19

Jan Žura napsal(a):

Tenhle eljen odstranit jen velkým třeskem. Všichni na všechny něco vědí, na národ nehledí, jen na sebe a své posty. Na ODS se toho ví asi už hodně, proto ten zoufalý tlak na odebrání postu ministra vnitra. Policajti dostali přes pracky, kdepak nějaké záznamy o hovorech významných grázlů, kteří mají legitimace členů ODS nebo jim alespoň do strany posílají penízky. Odhalení něčeho takového, je přece nestoudné! Začíná se něco odhalovat i v justici, panebože, kam jsme to dospěli? S Langrem to však může být ještě horší.
13. 04. 2011 | 09:27

Dočekal napsal(a):

SuP napsal(a):
Dočekale -
Nevotravuj!
13. 04. 2011 | 09:15
---------------
Tak po tomhle už nemusíte dodávat už vůbec nic.
Pro mne (a nejen pro mne, ale také pro mé přátele) jste a budete i nadále už jen lhář, křivák, práskač a duševní mrzák.
A tohle vám budu připomínat pokaždé, když se tady objevíte s nějakým svým "pravicovým" moudrem.

Vy ubohá, užvaněná nulo!
13. 04. 2011 | 09:32

Prognostik minulosti napsal(a):

La republika Čéka vyhlásil odpočinkový čas mezi tahy v šachové partii a schoval šachové hodiny pod stůl, aby si nikdo nevšimnul že mu běží čas...

Možná je přesune z pravé ruky do levé a pak do kapsy a všichni zapomenou, že se hraje na čas...

V tomto šachovém turnaji se hraje o další doktorát a ten už nemá pro La republika Čéka žádnou hodnotu...
13. 04. 2011 | 09:32

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
proč by měly být VV trestány za zveřejnění toho, co dělají zejména nadnárodní monopoly prostřednictvím svých zaměstnanců (politiků) skrytě?
Já bych navrhl vytvořit sousoší (tímto zdvořile žádám Pepu Řepu, který má zjevně kontakty v kulturních sférách), které v pracovním návrhu vypadá asi takto:
Uprostřed dřepící bárta, kolem něho tančí kolo kolo mlýnský íčko, křištálověčistej, moudrá sova a dlouhej.
V pozadí se chrochtavej vašík opírá o emblém chemopetrolu, klaus ukazuje palcem nahoru a druhou rukou se dloube v nose perem, a topolánek se spuštěnými trenýrkami ukazuje všem přítomným, že jsou jedničky.
Ne, že bych na někoho zapomněl, ale kdyby tam byli všichni, tak je to sousoší moc drahý.
Ty malý písmenka nejsou znakem negramotnosti, jen ochranou proti možné záměně s žijícími politiky.
Jo a tu sochu umístit před parlament, nebo sídlo vlády, což takhle k tomu plebiscit?
13. 04. 2011 | 09:37

Jirka II. napsal(a):

Jsem rád, že se ještě najde dost lidí, kteří myslí vlastní hlavou. Kdokoli přijde s jakoukoli činností, která by omezila zavedené praktiky našich politiků, dopadne jako VV.
Většina obyvatel ČR už dnes čeká, kdy se objeví někdo, kdo má dostatek autority, a řekne dost, takhle už to dál nejde. Myslím, že by se pár takových našlo, jen jim chybí asi ta odvaha. Jedním možným začátkem je i výzva NEO 2011. Dejme se dohromady a vytvořme protiváhu těm profláknutým politikům.
Když se někdo dobývá do vrat, někdo je musí z druhé strany držet.
13. 04. 2011 | 09:38

SuP napsal(a):

Dočekal -
Lepší užvaněná nula, než falešná pětka.

..."Pokud jsem měl možnost (samozřejmě vynucenou) poznat vyšetřovatele bývalé Státní bezpečnosti, tak musím konstatovat, že to v žádném případě nebyli žádní tupci.....? ..."
tu napsal Dočekal už aspoň 3x.

Přeji hezký zbytek dne!
Dál už by to bylo jen mazatelný.....
13. 04. 2011 | 09:42

Viola napsal(a):

Občane

Bárta a demokrat? Asi mě špatně čtete. Jsem proti Bártovi, Bárta je klín, který by měl vytlouct jiný klín a když už by ho vytloukl, sám by tím klínem zůstal. Nesnáším špehovací taktiky. Špehovací služba je dobrá pro novináře, když chtějí urvat velké sousto. Špehouni do politiky nepatří mají dělat jen službu politikům, ale ne samotnou politiku.
13. 04. 2011 | 09:47

Iva napsal(a):

Váš článek je asi poplatný i Vašemu věku.To co zmiňujete probíhá jako školení vysokých manažerů ve všech velkých firmách. OD,ČSSD,KSČM,která má ještě tu výhodu, že využívá kontakty z minula, školí své lidi, aby byli úspěšní a získali jak moc v rozhodujících oblastech.Je otázkou jakou formou a zda legálně byla tato moc získána. Pan Bárta z firmy odešel a jak jsem zaslechla, sledování vlastních politiků si objednala ODS. Nicméně je legrační, jak se proti VV brojí.Přeji jim, aby alespoň jednu velkou kauzu dokázali dotáhnout do zdárného konce.
13. 04. 2011 | 09:50

ld napsal(a):

Daňový poplatník,

do toho sousoší bych ještě navrhl umístit na kupoli radaru sedící Parkanouvou, kterak do mikrofonu nazpívává nějaký vítací megahit.
13. 04. 2011 | 09:50

ld napsal(a):

Viola,

zase blábolíte. Watergate byla jako co?
13. 04. 2011 | 09:52

Petr napsal(a):

Nesouhlasím s Vámi. Dle mého názoru p.prof.Klaus a p.ing.Zeman byli a jsou jediní inteligentní politici jaké kdy jsme od r.1948 měli.
13. 04. 2011 | 09:54

Jan napsal(a):

speci.men
Viděl jsem Vás už na jiném blogu. A zase. Vaše názory mi úplně konvenují.
Ten pocit, že jsem se vrátil o 22 let je tak intenzivní.
Jen si říkám, že Jakeš nebyl takovej gauner.
A nedávno jsem dospěl k tomu, že to co žijeme, není neofeudalismus, neoliberalismus, mediokracie či....., ale neootrokářství.
Byl jsem totiž na výletě v Praze. Už nejsou žádní Češi, kteří
by pracovali. Jen UK a Bulhaři a ... všichni na ubytovně a za minimální plat. bezprávní otroci. Nemají volební právo! Nejsou v odborech. Pracují za minimální mzdu. Jako by nebyli. Bez nich by ale nefungovalo už vůbec nic. System by nemohl existovat bez otrocké práce.
Přitom za bolšánů byla uklízečka vážená profese.
Demokracie je jen sen. Jako byl komunismus.
A jinde ve světě je to ještě horší.
Byly, naše iluze, iluzemi hlupáků?
Nebo má cenu se stále ještě o něco snažit?
13. 04. 2011 | 09:54

Iva napsal(a):

Chci ještě dodat k panu prezidentovi, který svým jednáním se chová jako zoodpovědný státník a jeho jasné vyjádření k zásadním záležitostem, které nás mohou velmi poškodit, jako je přijetí eura, byl vstup do unie a nyní postoj k dalšímu rozpadu vlády, kvituji s povděkem.Jsem ráda, že máme prezidenta, který nepřestal myslet na svoji zemi. I když s jeho dřívějšími postoji jsem nesouhlasila, nyní se chová a jedná, tak jak má.
13. 04. 2011 | 09:56

klmn napsal(a):

Dočekale votravuj ŠuP je šupák
13. 04. 2011 | 09:57

Dočekal napsal(a):

SuP napsal(a):
Dočekal -
Lepší užvaněná nula, než falešná pětka.

..."Pokud jsem měl možnost (samozřejmě vynucenou) poznat vyšetřovatele bývalé Státní bezpečnosti, tak musím konstatovat, že to v žádném případě nebyli žádní tupci.....? ..."
tu napsal Dočekal už aspoň 3x.

Přeji hezký zbytek dne!
Dál už by to bylo jen mazatelný.....
13. 04. 2011 | 09:42
-----------------------
Takže nemáte vůbec nic.
Ono se ostatně není ani čemu divit. U "pravověrných" jsou přece podrazy a zbabělost úplně "noumáuní."
Že, Lůďo!

Jo a pokud si snad myslíte, že tímto to pro vás skončilo, tak to ani náhodou! Tohle budete mít na talíři pokaždé, když se tady objeví cokoliv pod nickem SuP.
Zbabělci jako jste vy mne totiž udávali celých jdenáct let. A protože jsem si přesto zachoval rovnou páteř, tak se mi tihle ubožáci dodnes mstí. Třeba zrovna tím, že mne anonymně obviňují ze spolupráce se Státní bezpečností.

Takže počítejte s tím, vy ubohý a zbabělý práskači, že ode mne tady už klid mít nebudete.
13. 04. 2011 | 09:57

Viola napsal(a):

Jednomu z poslanců Věcí veřejných byla nabídnuta funkce ministra, pokud zběhne z mateřského poslaneckého klubu. ParlamentnímListům.cz to řekl předseda strany Radek John. Ten se neobává, že by se klub začal drolit. Za pravdu mu dávají i politologové.

Samozřejmě, tak to dopadá ve straně, kde se uplácí a kde peníze hrají zásadní roli, kde se jim dává ta nejvyšší důležitost. Jestliže bych měla založenou stranu a někdo by žehral na peníze, řekla bych mu, tak jdi za lepším.

Politikové musí být placeni průměrně a když si říkají o více, než o průměrný plat, pryč s nimi, neboť jsou úplatní a jde jim jen o peníze a ne o ideály.
13. 04. 2011 | 09:57

S.Š. napsal(a):

vlk :
Já vím, míjeli jsme se. Váš článek na BL jsem ale četla. Vývoj ovšem upaloval bleskově dopředu, raději jsem s dojmy počkala. Věříte, že P. Nečas bude držet i nadále stanovisko proti V.K. ? Možná, že to ale položí dřív VV, vyhrožovat umí slušně ... :-)
Zdravím vlku, pěkný den.

Viola : Paní Violo, nevím, neumím odpovědět. O voličích KDU-ČSL (ani dalších stran) výsledky průzkumu nepravily nic.
13. 04. 2011 | 09:57

ld napsal(a):

Iva,

...nyní se chová a jedná, tak jak má...

To s tím perem v Chile bylo naprosto ilustrativní. Jenom doufám, že právě vás neživím svými daněmi...
13. 04. 2011 | 09:58

scallop napsal(a):

S.S.

Spite vubec nekdy ? podle casu Vasich prispevku to moc nevypada :-)

Jinak souhlas s tim co pisete (a panem Haasem) - je prekvapive, jak vetsine komentaru chybi pri hodnoceni nadhled.

Jak to skonci ? Dost mozna jako pri posledni volbe prezidenta - nahanenim poslancu na parlamentich zachodcich.
13. 04. 2011 | 10:07

Občan napsal(a):

prorok napsal(a):
"Budou předčasné volby. Na podzim.
Z voleb vzejde vláda velké koalice ČSSD + TOP.
Kdo se vsadí? 13. 04. 2011 | 00:29"

Obávám se, že pravděpodobnost vašeho předpokladu se blíží jistotě.
Myslíte, že si ČSSD je schopna uvědomit, že to by pro ni byla naprostá politická sebevražda? Protože to by se zkompromitovala tak neskutečně, že pak už by jí zbývalo jen se rozpustit a zrušit. Kalousek ještě jako lidovec už se ji dvakrát docela úspěšně pokusil zlikvidovat, když vlezla do "koalice" s pravicovými stranami.
Já pořád ještě doufám, že socani nejsou tak úplně hloupí...
13. 04. 2011 | 10:07

Wizz napsal(a):

Zdravím.To co udělala ABL v čele s Bártou tu dělají ostatní politici už 20let.Rozdělují si republiku a státní zakázky přihrávají známým a příbuzným,jen to dodnes neměl zájem nikdo rozmáznout jako to udělali u Bárty.Republiku si někým jiným rozkrádat nedáme.
13. 04. 2011 | 10:14

ld napsal(a):

Občan,

Top+ČSSD, tak by se zachoval Hašek. Se Sobotkou je to vyloučeno. To dřív padne bohumínské usnesení. A potom vyleze džin z láhhve. Jestli to poslouží nebo uškodí, to teď nevím.
13. 04. 2011 | 10:15

Stařeček napsal(a):

už tu někdo nahoře napsal, že se zapomíná na roli prezidenta v této krizi. Kdopak, že to dal sestavení vlády do rukou slabého a neschopného Nečase, místo do rukou vítěze voleb? Za tuto špatnou vládu má největší odpovědnost prezident a stále se snaží ji nějakými triky udržet v ničení státu.
13. 04. 2011 | 10:16

vlk napsal(a):

No Klaus už je světově proslulý!!!
Už jeho akci s perem komentují i přední americká media.
Viz:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/je-klaus-kleptoman-ptaji-se-v-americe-po-kradezi-pera_198955.html
S.Š.

Ano ,míjeli jsme se. No nicméně - zatím jsem s e ve svém odhadu trefil téměř stoprocentně. uvidíme.
Zdali Nečas proti prezidentovi vydrží? Vždyť on žádné nemá!!!
On je prostě v roli otloukánka. Nemlže dělat nic jiného než čekat. Čím víc by pouštěl nějaké hlášky, tím víc e by si to Klaus užíval.
Má jedinou možnost. Čekat. Klaus není v pozici , že to může zdržovat do nekonečna.
Nečas má pouze a jen vedle toho mlčení a čekání jedinou a absolutní kartu. Když to bud e Klaus přílš přehánět, prostě napochodovat na Hrad a dát svou d emisi.S tí,že není ochoen vést dále vládu a že s tím nikdo nehne. V tom případě by Klaus neměl šanci.
Umím si představit i jiný scénář.Totiž že dojd e trpělivost Kalouskovi.
A prostě sdělí na Hrad, že pokdu do dns D času Č prsident nebude konat, tak TOP podpoří socany ohledně vyslovení nedůvěry vládě. A vláda padne. A že podpoří socany i ohledně nových voleb. Že totiž TOP nepodpoří žádnou novou vládu.Top je opravdu dnes jediná straa vládní koalice, které může vevolbách získat mandáty. Jakkoli by přišla o vládu. Ale Kalousek je jediný, kdo toho exempláře z Hradu je s chopen tvrdě odkázat do patřičných mezí.

Ale jen tak mezi námi - jak já teď ODS a TOp toho Klaus e přeji!!!
Zvolili si ho,snítili až s e z nich kouřilo. tak na co si teď stěžují. A
je zcela typické, že zdejšípravověrné publikum ohledně klausovin ani nešpitne. Oni totiž maj problém - podpořit Nečase nebo Klause. Dokud Klaus vykrádal ústavu a by posílil svou pozici nebo to bylo proti politickým oponentům, řičeli nadšením. když ovšem dělá totéž těm jejich, mají těžký problém.
13. 04. 2011 | 10:19

Viola napsal(a):

Id

Takže my si máme naroubovat do vlády špicly a zcela normálně? To je nenormální.
13. 04. 2011 | 10:19

Slyším napsal(a):

pane Haas, co jste radil Klaousovi, Topolánkovi, Fischerovi, že to v Česku je tak vše katastrofální, to Vás neposlouchali... ?
13. 04. 2011 | 10:22

ld napsal(a):

Viola,

předně, vy nic roubovat nebudete. Dál, Bártovo prostředí ze kterého vzešel není pro nikoho tajemství, tím spíš pro Nečase. On jej za ministra vybral. A pak, vy jste položila řečnickou otázku, která pramenila z vaší neznalosti věci, která vyplývá z vámi napsané věty:"Špehouni do politiky nepatří mají dělat jen službu politikům, ale ne samotnou politiku." Opakuju, jste úplně vedle. Napsal jsem vám sice fousatý, ale naprosto základní příklad k vaší neznalosti. Toť vše.
13. 04. 2011 | 10:28

SuP napsal(a):

Vlku -
Koukám, že se ti najednou ten Kalousek začíná zamlouvat. Nejsi nějakej jasnozřivej? Už by ti nevadilo, že je umazanej od famiglie?
13. 04. 2011 | 10:30

Cech napsal(a):

Opět jasně formulovaný blog pane Haasi.
Logika a návaznost na realitu,to je to co vaše blogy vždy provází.Zde si dovolím tak nějak netradičně připomenout fatální chybu, na kterou jste sám mnohokrát upozorňoval.Je to NEŘEŠENÍ aféry Drobil stejným způsobem, jako by se řešila u švábů.
Prostě není možné takto svázanou věc s politickou stranou řešit dura potentia.Potom, to logicky řešitele postaví do pozice vyšší moci.Není možné převzít zodpovědnost, za něco co mi nenáleží a řídit toho co má řídit a to bezprostředním velením.
Potom to zdánlivě splývá s řízením Víta Bárty a obojí je zvenčí absolutně k nerozeznání.
Dle mého názoru a dovolím si to zopakovat:
Proč musí zasahovat vyšší moc, to je jednoduché ona opravdu ani trochu nesmí dopustit pád současné 4K.
Protože v budoucnosti vyšší moc chce i nadále plnit funkci main().
Na podzim zamíchat a rozdat znovu karty, tak vyšší moc by v 2013 plnila funkci bez návratové hodnoty.
Vyšší moc je známá tím,že může všechno a vyšší moci sanctum nihil est eius.Prostě dokud bude existovat vyšší moc bude tady 4K s libovolně recyklovanými politiky.
Tragicus finis majeure force MMXIII.
Bohužel to nejtragičtější je to,že minulá i současná "vláda" řeší "svůj princip" a řídí se Regula Vola.
Za ohromného přispění novinářů a VP médií se na veřejné prostředky přicucnou a někteří si přícuc udrží ti kteří mají "svého" zástupce v politice.
Takto organizovaná samoúčelná politika v jejímu deliriu moci.Hravými otočkami, v nichž nejde o národní celek,ale o personální obsazení.
Při tomto nám krásně uniká obr průšvih.Tam kde se měli peníze EU podílet na růstu produktivity zdrojů, tam jsou takto organizovanou samoúčelnou politikou s totální absencí ekonomiky prošustrovány pro okruh neziskových organizací, "bezúčelných" služeb suplujících a nahrazujících státní (mnohem lacinější) zabezpečující složky.
Toto živení ze zdrojů (které mají podporovat produktivitu zdrojů společenského bohatství) to je to projídání si budoucnosti které dlouhé roky řídil Janota a M.K. na secundární pozici než to vzal do ruky jako ekonomická jednička.
To co platí na vyšší moc to je buldočí neústupnost.
Bohužel jakmile se proti vyšší moci něco takového postaví začne intrikovat Sycophanta ut maximus a doposud se ji každého podařilo díky mediální podpoře zlikvidovat.
13. 04. 2011 | 10:32

ld napsal(a):

A ještě dodám. Jestli je Nečas chlap, do dnešního večera podá demisi celé vlády, a to s odůvodněním, že pokud Klaus nehodlá plnit svou ústavní povinnost, nemůže s lidmi, které chce odvolat spolupracovat, a Klaus nám pak večer může ukázat aspoň propisku, kterou v zámoří ukradl.
13. 04. 2011 | 10:32

vlk napsal(a):

SuPe
opět a jako vždycky. Kalousek se mi zamlouvá naprosto stejně , jako s emi zamlouval před deseti, pěti,třemi dvěma, jedním rokem, půl rokem nebo měsícem.Myslím sio něm poád to samé. Což ale nezamená, že přehlížím jeho potenciál. To bych musel být SuP.
Kalousek je pro mne stále sentenc e toho nejhoršího v české politice. Ale jakkoli jsem jej v tomto ohledu měl dřívě za jediného v téhle kategorii, tak dne s už tam není sám. Je tam celá famiglia 119.
Zrovna tak je pro mne Klaus ten, kdo tenhle stát vybudoval jako banánovou republiku. On je přímo odpovědný za všechny Kalousky, Bárty, Grosse, Palase,Bémy, Čermáky, Macky, Langery,Řebíčky, atd. atd.a td.
A je proto jen logické, že Klaus couvne jen před někým jako je Kalousek.
13. 04. 2011 | 10:37

Dočekal napsal(a):

Jsem moc rád, že zbabělec a sketa, vystupující v těchto diskusích pod nickem SuP, patří mezi zdejší "pravověrné."
Ono to totiž velice dobře dokazuje mravní bídu voličů a příznivců té naší "pravice."

Problém je v tom, že právě tito jedinci nám svojí volbou naordinovali léčbu, o kterou většina z nás nestála.

Nějak podezřele rychle zapadl nápad ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera, že by se předčasně narozené děti neměly uchovávat při životě za každou cenu. Především ale za cenu vysokých finanční nákladů.
Také rušení akutních lůžek bez toho, že by tato byla převedena na lůžka následné péče, dnes už zřejmě nikoho nezajímá.
Vrcholem všeho je nápad s operacemi ambulantním způsobem. Tedy bez toho, že by pacient zůstal po zákroku alespoň čtyřiadvacet hodin v nemocnici pod přímým lékařským dohledem. Ten první den je totiž kritický, protože právě v té době se projevuje nejvíc pooperačních komplikací.

Mám velkou obavu, že právě tohle bude nejvíc vyhovovat právě supům.
13. 04. 2011 | 10:46

SuP napsal(a):

Vlku -
Já jen, že by pak po tom státnickém puči evidenteně sestavoval vládu s vámi a tam by už Ti nevadil?
13. 04. 2011 | 10:46

Viola napsal(a):

Ide,

jsem ráda, že fakticky jsem osobně do vlády špicly nenaroubovala, ještě to tak. Já jsem volila KDU, která se snad očistila. Špatný roub jsou VV a špatný hospodář je ten, který špatný roub narouboval. Je absolutně nemyslitelné, aby profesionální špicl byl ve vládě. John měl dělat pořád to, co dělal a byl by jednička. Jsem ráda, že jsem od začátku také byla proti VV, aniž jsem na rozdíl od pana Nečase cokoli věděla, prostě selský rozum je selský rozum. Je škoda, že už je tam málo sedláků.
13. 04. 2011 | 11:05

Sofi napsal(a):

Ale pane,
to jste vystudoval politologii? Vy jste docela normálně naletěl. Nevím, co jste kdy napsal, ale ptám se, proč už delší dobu nepíšete o mafiánech v ODS a o Klausovi, který je hlavním viníkem morálního propadu naší společnosti.
13. 04. 2011 | 11:05

modrý edvard napsal(a):

S.Š.: děkuji za odkaz na Míla. Mluví velmi pěkně. (pokud by to chtěl vidět ještě někdo, je to minuta 60-95) (předtím je Jakl)
13. 04. 2011 | 11:14

sprosťák napsal(a):

Nečas bohužel chlap není.Drží se té své ubohoučké roličky směšného mocipána bez portfeje jak lejno košile.Kdyby byl chlap a poctivec s čistými úmysly i rukama, nedal by se vmanipulovat do role podvodníčka,který se vrhne po kostičce hozené pro zábavu lstivým psychopatem.Celá tato vláda byla sestavena díky promyšlenému darebáctví intrikána s náboženským pozadím,který se ze všeho už také uchlastával do bezvědomí, protože jen on sám ví, kolik zla napáchal na lidech.To prokletí neštastných jednoho dne dopadne a cena za toto zlo si svého strůjce najde a pohřbí i s jeho mocenskými ambicemi.Už kvůli statistické vyváženosti a přírodním zákonitostem.
13. 04. 2011 | 11:16

Dočekal napsal(a):

Odkdypak zbabělec a sketa s nickem SuP píše o tom, čemu vůbec nerozumí?
Proč nepíše o tom, co je mu nejbližší, tedy o falešném obviňování pro něho neznámého člověka?

Jinak tato vláda neprojde žádnou změnou do té doby, dokud nebudou podepsány všechny nevypověditelné smlouvy.
A že to celé jistí z výšin Pražského Hradu ten, který tady tenhle styl politiky zavedl krátce po Vítězném Listopadu, není pro znalé žádným překvapením.

Problém té naší "pravice" spočívá v tom, že jí chybí vnější nepřítel. To občasné vykvikování proti panu Paroubkovi (nejlíp je to poznat v těchto diskusích) je už jen směšné.
To, čeho jsme dnes svědky takříkajíc v přímém přenosu, je už jen otevřený a nefalšovaný boj o moc.
Že opět (ostatně jako dosud pokaždé) zvítězí dobro nad zlem, tak o tom nepochybuju ani náhodou.

Šamanské tanečky kolem dohořívajícího ohně mne nezajímaly nikdy. Pro mne bylo důležité to, co nám zůstávalo skryto. A mám velkou obavu z toho, že nejdéle do týdne předstoupí pan Petr Nečas před televizní kamery a pohnutým hlasem s patřičným nádechem patetismu sdělí národu, že v zájmu dosažení růstu národního hospodářství a také boje proti korupci se ministři jeho vlády usnesli na tom, že zapomenou na osobní animozity a odteď se budou věnovat už jen práci pro blaho všeho lidu.

A takový SuP bude tomuto vyloženému podrazu ještě tleskat.
A samozřejmě nezapomene obvinit člověka jménem Václav Dočekal ze spolupráce se Státní bezpečností.
Čemu se ale stále divím, když tohle je přece u "pravověrných" úplně normální.
13. 04. 2011 | 11:17

omg napsal(a):

" nicméně strana VV, jakožto divize ABL na to šla tentokráte originálně bez skrupulí v tom nejhorším slova smyslu, s předem promyšleným plánem, privatizovat si politiku"

A to, ze ostatni stany si politiku zprivazovaly uz davno, vam predpokladam take vadi? Proc tedy nekricite?
13. 04. 2011 | 11:20

Kagan napsal(a):

Náš pan prezident je nejspíš členem pirátské skupiny m00p. Vít Bárta je hacker a ABL je virus, který se infikoval do politického programu VV takovým způsobem, že se program VV stává prostředkem pro další aktivaci viru ABL.
13. 04. 2011 | 11:25

george napsal(a):

Absolutní souhlas s IDEM. Nečas by měl podat za vládu demisi a to přesně z těch důvodů, že nechce vládnout s těmi, se kterými NECHCE. Klau se opět vybarvil a strká nos tam, kde nemá. Co jiného je nevyhovět návrhu k odvolání Hohna a v zápětí ulitimatum VV (jak jim narostly křídla), že Johna tam zůstane. A to bych byl zvědav, jak by se k této demisi premiéra zachoval. Vždyť má na paměti přece blaho národa.
13. 04. 2011 | 11:29

Prognostik napsal(a):

Nesouhlasím. V médích se a u politických protivníků se začalo použivat VV = ABL. Nicméně se nikdo jaksi nenamáhal tuto rovnici spočitat a doložit. Všichni ji jaksi jen papouškují.

Chápu proč se ta zjednodušující rovnice píše. Je to to prostě zjednodušení a ktomu líbivé. Bývalý manažer a vlastník firmy ve strané - strana a firma jedno jsou.
Jenže toto není pravda. Stači se podívat na složení poslaneckého klubu.

Za druhé pokud toto zjednodušení použijeme. Musíme tedy položit rovnítko mezi Unie Svobody = firma Advokátni kancelář Néme a Partneři.
ODS = Viamont

A basta. VV mají stejné stanovy jako jiné strany. Členové můžou do VV vstupovat a kandidovat bez toho aby byli zaměstnacni VV. Dále VV nikde nemají určeno že poslanci nebo členové musí vykonávat to co si přeje jiný čeln strany s Napoleonským komplexem. Bárta není ani předseda klubu, ani strany.
Pokuď není. Je v úplně stejné pozici jako Řebíček v ODS.

To že se média a poradci ODS jako vy snaži tvrdit opak je ponuré.

Je třeba být na zemi. Podnikání v dopravě a v advokacii je v této zemi legální. Není nejmenši důvod proč by méli být straníci občany druhé katogorie. A enní nejmenši důvod proč by podnikatelé nebo majitelé firem měli být občany druhé kategorie. Majitelé firem můžou kandidovat do zastupitelských sborů a bylo léta mantrou ODS že tak mají činit, protože již dokázali být úspěšní v životě.
Za ta léta pravda vidím jiné věci. Lidé vstupují do politiky , aby PAK byli úspěšní v podnikání.

Takže s chladnou hlavou je třeba řict toto. Podnikání v oblasti bezpečnosti, je v této zemi legální stejné jako podnikání v dopravě a advokacii. Majitelé, nebo manaźeři téchto firem mají úplně stejné právo kandidovat do volených pozic a klidné i působit v exekutivě. Existuje na to evidentní precedens.

Pokud se zdá někomu že podnikání v oblasti bezpečnosti je špinavějši byznys než advokacie (emh...), nebo dopravní stavby, je třeba aby navrhnul tuto oblsat regulovat a prosadil zákon.
Sledování a šmirování není v této zemi nelegální a ani trestné, jak se můžete přesvědčit každý den v Blesku. Můžete nechat šmirovat svojí ženu nebo kolegu z práce, když budou dorženy dosavadní postupy. Můžet šmirovat i politika, jak dlouho chcete jak o tom svědči novináři. Není to nelegální.

Tolik hovoři mé zdravý rozum. Nejsem volič pana Bárty a Johna a patrně ani nebudu. Jejich program je na mě moc populistický a xenofobní a pro ČEZový.

Nicméné pokud se je Petr Nečasovi dlouhodbým odpůrcem prorůstání byznysu a politiky, měl nejpozději jako místopředseda vlády jejímuž premiérovui jste děla poradce pane Haasi vystoupit proti tomu aby byl jeho kolega Řebíček na ministerstvu kde měl vliv na rozhodování o zakázkách v obrou kde působila jeho bývalá firma. A jeho odstoupení si genericky vynutit návrhem svojí demise.

V dnešní pozici permiéra by měl vystoupit a řict že důsledné zajistí prošetrření toho jak se mohlo stát že firma jeho kolegy ziskal stamiliónové zakázky od ředitelství SD v době kdy byl on místopředesedou a nedá pokoj dokuď nebude jasné každé jednotlivé jméno na smlouvé které ze to mělo odpovědnost. A že tento seznam jmen osobvně zanese na nejvyšsi státní zastiupitelství a bude dožadovat vyšetření až do konce.

Do té doby než si zamete před svým prahem, mu nepŕisluší jakékoliv osočování firmy která doposud nezíikala prokazatleně ani korunu a jejího bývalého manaźera vlastníka.

Vy pane Haasi by jste se mohl vrhnout na stamilionove smlouvy AK Némec, neb jestli se nepeltu k podpisu těch smluv došlo v době Fisherovy vlady, ktere jset delal poradce.

Je treba zadat nikoliv odchod VV, ale zakon o statni sluzbe, zruseni akciovych spolecnosti s akciemi na dorucitele, a lepsi zakon o stretu zajmu pokud nechceme lidi z ABL Viamonttu a dalsich ve vlade.

Zdravim z USA
13. 04. 2011 | 11:31

Viola napsal(a):

Pan premiér Nečas je šprýmař

pozval 12 apoštolů naši politické špičky k poslední večeři páně.
13. 04. 2011 | 11:32

scallop napsal(a):

viola

No aby se tam neobjevil Klaus jako trinacty :-))
13. 04. 2011 | 11:40

anti politik napsal(a):

Zajímavé je, že když přišel do vlády Řebíček a zprivatizoval si ministerstvo dopravy a jeho Viamont díky němu nadělal těžký prachy z veřejných peněz, tak bylo ticho po pěšině! Všichni to věděli i Nečas a spol a nic! ABL veřejné zakázky zatím nemá, ale je nebezpečím! Zřejmě ministři co kradou za ODS nejsou nebezpečím, ale stráží principy demokracie! A teď ti samý co nechali Řebíčka v klídku krást jsou v jednom šiku proti takovému svinstvu!
13. 04. 2011 | 11:44

eda vobtáhlo napsal(a):

Tenhle pan Haas působí jistě ve výstřižkové službě.Nejdřív slepil všechny články o Bártovi a ABL , aby si nakonec vzpomněl , že taky něco vlastního napsal a vlastně nás všechny s předstihem varoval.
Je neuvěřitelné kdo si dnes osobuje právo vynášet soudy,prognózy,analýzy.
Diskuze zde začala docela dobře, ale od dolní poloviny, zde opět dochází ke komickým názorovým střetům, které s článkem nemají nic společného.Některé slovní exhibice jsou pozoruhodné.
Za zmínku stojí i některé novotvary.
Málokomu se však daří reagovat.Za těmi reakcemi je vidět zuřivý výraz pisatele,tlak v hlavě jak při zácpě.
Dejte si víc práce pisálkové, jinak budete pořád takové ty hodně ošoupané podrážky českých trochu zasmrádlých bot.

Eda Vobtáhlo
13. 04. 2011 | 11:47

rejpal napsal(a):

Prognostik
Já tu přece jen jeden rozdíl vidím. Vedení VV bylo v podstatě samozvané (o interentovém hlasování, různých blokacích a podobně se už napsalo hodně). A právě tomuto vedení byli všichni kandidáti na poslance povinni pod sankcí hacovávat loajalitu. Kdo to odmítl podepsat (a byli tací), byl ještě před volbami z kandidátek stažen. V každé straně existuje poslanecký klub a je to trochu stát ve státě. Poslanci mají často jiné pohledy na věc než ministři, i v rámci jedné strany. Jejich poslušnost (a nikde není absolutní) se vymezuje vůči poslaneckému klubu reprezentovaného předsedou, nikoli vůči nějakému grémiu nebo předsedovi strany. VV tento princip naprosto eliminovaly, a to zcela jasným, průkazným způsobem. A neposlušné vylučují, což jsme viděli. Něco podobného tady bylo u RPČ Miloslava Sládka, ale pokud vím, nikdy po roce 1989 ve vládní straně. Není to bagatelní věc - poslanci mají mandát nejen od strany, ale od svých voličů a tímto způsobem jen nemohou svobodně vykonávat. V tom (a několika dalších věcech - nejsou VV standardní politickou stranou a jsou nebezpečím pro demokracii. To není o korupci, ale o samotném principu aplikace ústavy a vztahu vedení VV k demokratickým principům.
Nic na tom nemění, že ten či onen politik nebo strana jako celek tu zmírní tvrdost nějakého zákona, tu zatne tipec nějaké zakázce. Tady je stejně chyba v systému A ŽÁDNÝ NOVÝ ZÁKON OMEZUJÍCÍ PARAZITOVÁNÍ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN PARLAMENTU. A existující nebyly schváleny, včetně hlasů VV.
13. 04. 2011 | 11:51

Tužka napsal(a):

Klaus krade i tužky za bílého dne při přímém televizním přenosu...,co si Klaus od poradce Haase odnesl a nechal poradit, může si dovolit vše, co si usmyslí a poradci a voliči mu to budou tolerovat ?
13. 04. 2011 | 11:52

Dočekal napsal(a):

Viola:

A vždyť já tady právě o tomhle píšu pořád dokola.

Pan Petr Nečas je od samého počátku jen pouhá loutka v rukou Nejvyššího Hradního. A ani na vteřinu nepochybuju o tom, že pan Nečas i teď jedná podle "inštrukcí," které průběžně dostává právě od pana Václava Klause.
Ve hře je totiž to, čemu se běžně říká "vyšší zájem." Tím vyšším zájmem není blaho občanů této země ani náhodou.

To, že pan Vít Bárta má zastání právě u Nejvyššího Hradního, staví pana Petra Nečase do nezáviděníhodné situace. Pan Petr Nečas vykonává vůli někoho jiného, ale za všechny své kroky bude nakonec nést odpovědnost jen on sám. Nezapomínejme, že tato vláda je sice trojkoaliční, ale ve skutečnosti je to vláda ODS.
Jediný, kdo se tomu celému směje dnes už dokonce otevřeně a nahlas, je pan Miroslav Kalousek. Tento skutečný technolog moci totiž dnes drží v rukou všechny trumfy. A mám takovou obavu, že i to, co je v banku.
Dávám tomu čas do konce tohoto týdne.
13. 04. 2011 | 11:56

Pražák napsal(a):

vlk napsal : ůUmím si představit i jiný scénář.Totiž že dojd e trpělivost Kalouskovi.
A prostě sdělí na Hrad, že pokdu do dns D času Č prsident nebude konat, tak TOP podpoří socany ohledně vyslovení nedůvěry vládě. A vláda padne. A že podpoří socany i ohledně nových voleb. Že totiž TOP nepodpoří žádnou novou vládu.Top je opravdu dnes jediná straa vládní koalice, které může vevolbách získat mandáty. Jakkoli by přišla o vládu".
------------------------------------------------------------------

Pokud by toto Kalousek udělal, jen by tím nahrál Klausovi, který preferuje velkou koalici ODS a ČSSD. A Top 09 by "utřela". Kalousek není sebevrah, ty "politologu" Blicích listů... :)))
13. 04. 2011 | 11:59

Arnie napsal(a):

To:Prognostik
Máte v zásadě pravdu, ale je tu jeden podstatný fakt:Deklaruje-li někdo víceméně otevřeně v Chateu Mcely svoji dlouhodobou strategii ve smyslu prorůstání byznysu do politiky a postaví na tom existenci strany, jakožto odnože své firmy, pak je na to nutno reagovat. Hned a jasně. Jinak se ústavnost tohoto státu bortí.
A to Nečas udělal. Nemusím ho mít rád ani ho volit, ale v tom konal správně.
Klaus se naopak postavil de facto na stranu opačnou a chová se naprosto neústavně. Teď jde o to, jak a kdo ho může doběhnout.
Jinak přeji pěkné ráno do USA.
13. 04. 2011 | 12:00

Jee napsal(a):

Colt
Souhlas (Macháčka jsem nečetl). Zcela logické, bezchybná úvaha.

Pro zajímavost. Hypoteticky si představme, že jednou z Bártových motivací (byť třeba ne tou primární) může skutečně být omezení korupce a jistá služba státu.
Otázka zní. Stačí na to Bártovi (v současném mafiánském prostředí a s ohledem na jeho schopnosti) používat výhradně legální prostředky a průzračné přímočaré metody?
Má-li být úspěšný ve své snaze, tak nikoliv. Proto by alespoň v počátečním období zasloužil trochu tolerance, minimálně od těch, kteří se VV dosud nezřekli. Odpověď si každý musí najít sám. Důležité je vzít v potaz, zda je větším zlem Bárta s Johnem anebo Tluhoř s Langerem.
13. 04. 2011 | 12:11

ld napsal(a):

Viola,

v tomto ohledu nejsme ve při. Ten kdo má bouchnout pěstí do stolu je Nečas. A když stafážnicky pozoruje, kterak to dělá Klaus, je to popření ústavy a navazující legislativy.

Bárta? Těch kamínků na spuštění laviny bylo tolik, a nic se nestalo. Proto jsem přesvědčen, jakkoli jsou mi VV proti mysli, že je v tom jen za prosťáčka a s proviněním zvící máku.
13. 04. 2011 | 12:15

vlk napsal(a):

SuPe
zase špatně. Jak to jen děláš, zase špatně!
Vládu by soc dem sestavoval jedině v případě, že by socani už oprvadu totálně zpitoměli.
Sestavit vládu s Kalouskem je totiž prokohokoli dokonalá severažda. Když vznikla Topolánkov a druhá vláda, napsal jsem, že ODS Kalouska jako partnera dokonale přeji a z plna srdce. Když vznikla TOP, napsal jsem, že v Kalouskovi si ODS vypěstovala vesmírného vetřelce, který ji vyžere zevnitř. Když vznikla Nečasova vláda, napsal jsem , že si Kalousek dá slabingra Nečase lžičkou na kafe.
Všechno z toho s e také stalo.
Když dopadly voby jak dopadly, ty vPraze, napsal jsme, že s e ODS dohodne se socany, protož e u Kalouska by skončila ve smrtelém objetí.

Všechno se splnilo. Takže Kalousek jako koaliční partner pro socany? Ano ale jen za dvou předpokladů zároveň splněných:
1- že volební výsledek soc dem +KSČM bud e alespoň 101
2- že vedení socanů se k tomu úplně zblázní.

Takže SuPe fakt hodně špatně.
A úplně dokonale špatně je obrat, že by Kalosek sestavoval vládu s námi.
Se mnou vby rozhodně Kalousek žádnou vládu nesestavoval. Nejsem součástí ničeho. Takže se mnou ne.
A ujišťuji tě, že kdybych měl sebemenší indicii před volbami, že soc d em chce koalu s Kalouskem, pak buď budu volit někoho jiného -byť momentálně netuším koho nebo prostě nepůjdu k volbám.

je to celkem jednoduché. Vědomě z mé volby žádná vláda s Kalouskem nevznikne.
Nejsem příznivec ODS,abych potřeboval k vládě Kalouska.
13. 04. 2011 | 12:18

rejpal napsal(a):

Jee
Nesouhlasím. Z následujích důvodů. Pokud se do politiky vnese systémově tolerance k nelegálnosti /ten známý princip "účel světí prostředky"/, za prvé - nikdo ji už odtamtud nedostane, zvykneme se (bojím se, že už jsme si zvykli). Za druhé - každý darebák se bude bránit slovy "bylo to pro dobrou věc". Za třetí - takového člověka (stranu) lze snadno zdiskreditovat a s ní(m) i to dobré, co se snažil(a) udělat.
Jediná cesta ven je s pochybnou praxí překrucování ústavy, zákonů i procedurálních pravidel na všech úrovních skoncovat a na straně voličů ji přestat tolerovat nebo podceňovat. U kohokoli.
Už je tam těch pochybných až nelegálních věcí až dost a nemám zdaleka na mysli jen Bártu and co. V tom je hlavní příčina stále se opakujících politických a vládních krizí.
13. 04. 2011 | 12:23

Roztržitý děd napsal(a):

Podaří se za této situace řádným způsobem projednat škrtzákony, přijaté ve stavu nouze paní Němcové, které tak hanebně zkritizoval USOUD?
Co by dělala, tato šťastná žena, kdyby ODS skončila v propadlišti času? Knihkupkyni s dvacetiprocentním DPH?
Neslušela by jí nějaká lepší funkce, třeba předsedkyně nějaké nové superstrany, až uvadne ODS v tomto nečase?
13. 04. 2011 | 12:29

ld napsal(a):

Viola,

a už jen na okraj, vládu, ve které ministři na sebe podávají trestní oznámení, takovou jsem v Evropě ještě nezaznamenal. Pokud se hloubavěji zamyslím, ani v Latinské Americe či Africe. Může být, že se tak děje koalice versus opozice, ale toto? Ne, nemají právo na existenci ani z jednoho ohledu. A jestli Bárta odstartoval její exodus, budu mu za to k Vánocům posílat čumkarty s blahopřáním. :-)
13. 04. 2011 | 12:32

ben napsal(a):

autor byl poradce Topolánka. Co chtete víc.

ABL mi vadí asi tak jako DHL nebo NHL.
Zato mi vadí gauneři jako Řebíček, Šnajdr, Kalousek,
kteří rozkrádají republiku ve velkém.

Svaté rozhořčení proti ABL je vrchol pokrytectví.
13. 04. 2011 | 12:35

Colt napsal(a):

Jee

trochu mne překvapila Vaše reakce na můj komentář - který je hodně hluboko zasypán v následujících - :)
Bárta je podle mne na zdejší politiku trochu víc ukecaný otevřený, ale celkově na mne působí upřímně (na rozdíl od Tchoře,Nečase,Langra...a celé té mocichtivé smečky).
Celá aféra je jen boj o vnitro a vyšetřování zlodějen. Nynější společná píseň ODS a ČSSD vzbuzuje dojem, že obě strany by měly co objasňovat - ODS 10x víc.
Navíc, pokud by se přivřely penězovody - z čeho tyto strany své lehkomyslně vyrobené volební dluhy zaplatí?
Co se týká tohoto blogu pana Haase - je to věrný odéesák a jeho jakoby nezávislá kritika a postoje mají implantovat myšlenky do hlav naivních oveček.
Žádnou skutečnou kritiku státostrany ODS a jí nastolených pořádků zde nenapsal.
13. 04. 2011 | 12:37

Prognostik napsal(a):

rejpal:
no na tenhle okamzik - kdy nekdo z VV vypovi poslusnost a vystoupi z klubu jsem se teda velmi tesil. Jestli si vzpominam tak meli nejakou tajnou smlouvu s pokutou, milion myslim, kdyz vystoupi z kubu nebo ze strany.

Pokud to byla pravda, tak je vesele sledovat Bartu jak "dava uplatek" pul melionu. Pokud to byl opravdu uplatek ne ne pujcka, tak si tim v zasade podepsal ze poslanec muze odejit.... ne? Treba Sskarka. To je vtipne. Proste bych vystoupil z klubu a rekl mu: Tady je semset tsic, nebo meloun.

Nicmene i kdyby tam ta pokuta nebyla. Dost by me zajimalo jak si muze vynucovat neco proti ustave. Proste na to nema. Poslanec si bude hlasovat po svem a nashle.
Jak ted docili toho aby mu Huml dal ten mandat ve prospech nejakej nove ovecky? Nijak. To jsem prece vedeli uz v ted obe kdy unikly ty zpravy a poslusnosti a smlouvach.
Navic by bylo vesel sledovat jak by chtel mandat po Koci, nebo ona prece z klubu ani VV nevystoupila. Oni ji vyhodili... Takze tenhle jejich ntradicni pristup jim jaksi nevysel, a to se dalo cekat ze to tak bude.

Ja s tim ze VV jsou vetsi hrozbou pro demokracii nesouhlasim a nize za chvili vysvetlim proc.
13. 04. 2011 | 12:38

Dočekal napsal(a):

Tak se jen potvrdila moje obava, že tato "krizová" situace v podání naší "pravicové" vlády se bude natahovat jako guma z tepláků od Vietnamců.

http://www.novinky.cz/domaci/230652-vv-pokud-se-do-velikonoc-krize-nevyresi-vladu-potopime.html

Copak že mi to jen připomíná? Už vím! Ono čtyřsté padesáté osmé vážné varování americkým imperialistům!
A pak že se historie netočí v kruhu!
13. 04. 2011 | 12:42

Latamoti napsal(a):

Vaclav Klaus bavi Ameriku :-)Podivejte se prosim na nize uvedeny odkaz: Is the president of the Czech Republic a pen stealer?
http://news.yahoo.com/s/yblog_thelookout/20110412/ts_yblog_thelookout/is-the-president-of-the-czech-republic-a-pen-stealer
13. 04. 2011 | 12:43

pich napsal(a):

Stejně jako není jasné kdo jsou Libyjští "povstalci", tak i je těžko rozkličovatelné co je Václav II. Claus.

Každopádně, pro aspoň částečné lepší osvětlení naši divadelní scény, kde se hrají odporné fláky, by bylo prospěšné maximální umenšení role "prezidenta" tohoto Gaunerostánu.

Toto, co se nazývá hrdě "demokratický a právní stát" je pravý opak svého názvu. Oba hrdé přívlastky platí ale jen pro hrstku politických šarlatánů a jejich faktického podhoubí, "podnikatelů" se vším a čímkoli, lichvářů malých i oficiálních a armády nefachčenků s milionovými příjmy.

Tento "stát" je schopen stíhat a zavírat kapesní zloděje, na velkozloděje však nechce mít žádný metr. A dokonce připouští i "svatokrádeže", když dovolí nějakému "podnikateli" okrást demokrata podobné krevní skupiny.
Stačí, když si pustíme tv a dovídáme se takové hrůzy, které nebyly možné ani v "totalitě".
Ve včerejších "soukromých dramatech" byla zase jedna epizodka z tisíců, jak může beztrestně nějaký "podnikatel" okrást demokrata o miliony. A není nikdo a nic, co by takové praktiky znemožnil.
Chápu, že kdyby se zavírali všichni ti "podnikatelé", nestačily by kapacitně naše kriminály, beztak už přeplněné. Ani v "totalitě" nebyla taková obloženost těchto dnes naštěstí "hotelových" ubytoven tak velká.

No, je to tady obecně téměř všechno k zblití, přesto se stále vyskytují nadšenci, kterým se to tady moc a moc líbí. Kdo to tak asi je ?
13. 04. 2011 | 12:44

Miroslav napsal(a):

pro Jana
Pane Jan,mužu Vás ujistit,že to co jste napsal o UK a Bulharech,je naprostá blbost,podnikam a cizi státní přislušníci dneska makají za stejné peníze,jako češi,problem je v tom že my některé druhy prací prostě dělat nechceme.Z vlastní zkušenosti,žadná doměnka.
13. 04. 2011 | 12:44

rejpal napsal(a):

Prognostik
O tom, že ty smlouvy jsou nejen nemravné ale nevymahatelné se vědělo. Někteří je podepsali možná s vědomím toho a nedělají si starosti. Jiní je berou vážněji, kdoví. Ale faktem je, že ti, kdo reagovali tak, jak se od samostatně myslícího člověka očekává - odmítli podepsat nezákonnost - byli vyškrtnuti z kandidátek.
Zatímco jiní si místa KOUPILI (nejméně jeden to otevřeně veřejně přiznal - Babák) aniž by to mohla členská základna ovlivnit.
13. 04. 2011 | 12:46

Karel IV napsal(a):

Pan Schwarzeberg prohlásil, že pan Bárta řekl to, co ostatní dělají!!!!!!????? Měl na mysli nahrávku z jakési přednášky firmy ABL. No, soudný si sám srovná. Rozuměj, pan kníže vlastně sdělil, že naše politika je již dááááááááááávno prorostlá ekonomicky, vždyť se stačí podívat do nedaleké historie, čí firmy získavali lukrativní zakázky. Kdyby se zveřejnil seznam a spojení úspěšných firem, které zakázky dostali a jejich vztah k politikům ODS, pak by to byl dozajista pěkně dlouhý seznam. A výrok, že John je "maskot" VV je úsměvný, KDO byl maskot TOP09 na obrovitých plakátech, kapitán u kormidla..... pan Swarzenberg. Kdo je mnohem častěji veřejně viděn a hlasitě slyšen? Pan Kalousek, jehož minulost zrovna křišťově čistá rozhodně není.
13. 04. 2011 | 12:49

Vladimir napsal(a):

ad Rejpal:
VV, či ABL určitě nejsou ohrožením demokracie v ČR, ánžto demokracie v ČR neexistuje. A to ani fakticky - smyslem pojmu demokracie, ani formálně.

Po formální stránce v DEMOKRACII je nutné, aby byly od sebe odděleny 3 státní moci:
- moc legislativní (zákonodárství - hlavně tedy schvalování zákonů poslanci),
- moc exekutivní (vláda, výkonné státní úřady a dal bych zde i státní firmy),
- moc soudní
.
Každý, kdo má oči a uši ví, že stejní lidé obsazují židle tam i tam. Tedy poslanci PS klidně sedí na křeslech ministrů, sedí v dozorčích a správních radách (zdr.pojišťoven, firem).
Snad jenom soudní moc je oddělená, ale zase tak nešťastným způsobem, že ani ta nefunguje správně.
Suma sumárum, po formální stránce v ČR demokracie neexistuje.

Po stránce obsahu pojmu, je to nasnadě a souvisí to též d politickou kulturou.
Není možné ( V DEMOKRACII ), aby ministr , či poslanec prohlásil, že on dostal mandát od voličů a bude si prosazovat svůj plán bez ohledu na mínění občanů. Tedy někteří ministři si hrají na firemní šéfy, kteří mají funkci a všichni je budou poslouchat ... V demokracii nepředstavitelné. Demokracie je vláda lidu a práva. Není možné, aby exponent exekutivy nebo legislativy cokoliv prosazoval proti vůli občanů (viz penzijní, zdravotní, školská "reforma"; reformy pro nás, co znají dějepis a Marii terezii a Josefa II vypadají zcela jinak !)
13. 04. 2011 | 12:51

rejpal napsal(a):

prognostik
Ještě k větě - může si hlasovat po svém. Zjevně může. Jednou. Poté je vyloučen z klubu i ze strany za porušení etické kodexu (sic!). Jemu to sice neublíží, může si do konce mandátu dělat, co chce, ale je to od politické strany jasné porušení ústavních principů, na kterých stojí poslanecký mandát, jen se těžko hledají sankce.
13. 04. 2011 | 12:51

vlk napsal(a):

TeD´jsem si přečetl tohle:
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/194023.aspx
a naprosto s souhlasím.
13. 04. 2011 | 12:51

rejpal napsal(a):

Vladimir napsal(a):
VV, či ABL určitě nejsou ohrožením demokracie v ČR, ánžto demokracie v ČR neexistuje. A to ani fakticky - smyslem pojmu demokracie, ani formálně.
...
No, když to napíšete takto, jsou to hodně ostrá slova, ale asi bych nedokázal protestovat. Jen to v mých očích nedělá počínání VV o nic lepším, zvláště když tato strana byla před volbami nejhlasitějším protagonistům změn právě v této oblasti.
Nejčastější obhajobou VV je, že každý do nich kope, ale oni jsou ze všech vládních stran nejlepší. Možná ano. Ale pokud mám té obhajobě dát zapravdu, pak to ještě více potvrzuje můj názor, který mám od aféry Drobil - ta vláda je celá špatná a měla by odejít. A vůbec neřeším, jestli se nevrátí Paroubek. To je úplně jiná kapitola.
13. 04. 2011 | 12:56

Miroslav napsal(a):

Tak si to tady pročítám a ani nevim kdo za kym stojí,myslím tím nás obyčejné lidi.Muj nazor je ten,že dříve to bylo opravdu daleko horší,ale vše bylo pěkně pod pokličkou a nikdo na veřejnosti o ničem nevěděl,ted VV asi opravdu šlápli do vosího hnízda.
rekapitulace.doprava ....Rebíček ODS ten asi bude mít vystaráno na dalších 5 generací a ticho po pěšině.
Langer vnitro ODS ten na tom bude uplně stejně,toho aspon voliči vyšrtali.
a z jíneho soudku Sobotka finance CSSD při 6%rustu HDP 100miliardova pujčka a nikde nic.taky zajímavy ten frajer by zřejmě nedokázal ukočírovat ani trafiku.
a další a další přiklady,tak si pak vyberte o Kalouskovi TOP 09 obrana ani nemluvím,na něj už si cela republika vypráví vtipy,jak to bylo na oobraně za jeho dob.
Tak komu dáte hlas příště?Já zatím tu štiku v tom rybníce.
13. 04. 2011 | 13:00

rejpal napsal(a):

Vladimír
Ještě mě napadlo - ten problém je hluboký, otázka mandátu (zejména u poslanců) je velmi složitá (oni totiž mají - pokud nejsou nezávislí, což mohou jen senátoři - mandáty dva. Od stran a od voličů. Podle ústavy je ten druhý dominující, ale kdyby se nepřihlíželo k tomu prvnímu, nešlo by prosazovat žádné programy, ani ty nejlepší. Mně z toho vychází, že strana má právo dovolávat se u poslanců svého mandátů dotehdy, dokud je plněn její program (s samozřejmě podstatné body nějakého programu koaličního). Ale hledání těch hranic je velmi nelehké nejen u stran a poslanců, ale i u jejich voličů. Odpadlíci mají vesměs špatnou pověst a málokdo přemýšlí o tom, že někdy může být ODPADLÍKEM CELÝ ZBYTEK STRANY, NIKOLI ZBĚHNUVŠÍ POSLANEC
13. 04. 2011 | 13:01

resl napsal(a):

Myslím,že za vším je Kalouskova lobby s MF dnes v čele s panem Kmentem, který se vydává za neúplatného novináře. Dokola opakuje v MF stále stejné věci a miminko Nečas postupuje dle denního tisku, jako by to byl nejvyšší soud. Mě nevadí, že Bárta platí svým lidem, pokud jim to dává ze svého ať to příjemci zdaní. Nic víc nebylo naším "odvážným" Kmentem dokázáno. Stavaři a zbrojaři si již mnou ruce a připravují další okrádání z našich daní. Porovnejte ceny těchto lumpů s cenou v zahraničí a není třeba dlouho přemýšlet, kde je pes zakopán. Nesedí mi tam jen Klaus, ten totiž mimo sebe nemá v oblibě nikoho a nepřekvapí, že se chce zbavit disidenta Vondry. nesnese se ani s Johnem a s Bárty má strach, neboť není zvyklý, aby s ním později někdo jednal narovinu. To vidíme i při jeho ostudné krádeži pera, na kterou se ho žádný novinář NEZEPTAL. Ach, ta ČESKÁ PODĚLANOST A ALIBISMUS.
13. 04. 2011 | 13:05

Prognostik napsal(a):

Arnie:
diky za pozdrav a za reakci. No zamysleme se hloubeji jestli to co Barta pronesl je protidemokraticek a protiustavni. Problematicke je ze to pronesl tajne, zatimco jini si to jen mysli a radeji nikde nepronaseji.

Nicmene jak psal jeden politolog strany jsou tu od toho aby nekomu stranily. A ted jde o to komu. Vzpominate na Agrarniky z prvni republiky? Hajeni zajmu majitelu pozemku a podnikatelu v zemedelstvi?
Co treba Lidovci? Majitele viry? Ekonomicky cil dostat majetek v radu miliard do svych rukou?

A ted si vezmete nejakou firmu hodne velkou. Rekneme Skorovku, nebo Ceske drahy. Ekonomicky cil podpora vlastni firmy z vladnich pozic. Srotovne jenom na vozy Skoda. Nebo Vsechny statni nakupy vozidel jenom skoda. Nase strana pro nase zamestnance a vsechny cechy...

CD jsou sice statni podnik, ale maji hoden zamestnancu - volicu. Takze treba stvaba novych zeleznic, nove vagony, vice zamestnancu. Kdyz nas podporite budou vyssi platy....

Nic z toho neni nelegalni. Pominme jestli to je uskutecnitelne. Ale klidne je mozne zalozit stranu s timto programem a kandidovat. Pokud v nasem programu neni likvidace pluralitni demokracie (tedy konkurenciho boje politickych stran) a likvidace statu, domnivam se ze je to legalni.

Nejsem specialista na pravo o stretu zajmu. Pokud by podepsal zakazku jako ministr dopravy pro ABL na hlidani trati asi by to bylo divne. Neznam zakon o stretu zajmmu. Kdyz ji ale podepise reditel ceskych drah je vsechno legalni (tzv. Rebickova cesta).
Ministerstvo, ale muze vyhlasit vyberove rizeni a do nej se muzou nahlasit vsechny firmy - vcetne ABL. A pozor ABL muze klidne vyhrat. A Barta to muze podepsat rotoze vyhrali legitmne. Proste i oni muzou bejt nejlepsi, mit nejlnizsi cenu napriklad bude-li jedinym kriteriem. Nikdo by ho ani za toto nemohl napadanout.
Barta se proste zbavil firmy, stejne jako US a do funkce nastoupil jako clovek, ktery neni vlastnikem zadne firmy.

Poukazuju na to ze problem neni Barta ani ABL. To je systemovy problem. A ten je treba resit. Rozdily mezi USA a CR jsou v tom ze tu neexistuji akcie na majitele. Je stanoveno co nesmi politik vzit (vyse daru). Jsou povinna majetkova priznani a to myslim i pro cleny rodiny. Manzelka atd.

Takze at si rikal Barta co chce, problem je ze nerekl nic ilegalniho. Posileni ekonomicke a politicke moci. Barta se rohledl zjsitil kde zije. A vydal se po pesince kterou mu vyslapal Fencl, Rebicek, Gross a Nemec. Ti bsichni prokazatelene nabyli obrovsek majetky diky vladnimu pusobeni. Ani jeden nenense odpovednost.

Tezko vinit kohokoliv dalsiho at si to da do volebniho programu a objizdi s tim mitinky a rika v televizi na plnou hubu volicum, rika soukrome na party nebo na zamku, nebo nerika vubec.

Takovy je stav veci.

Proste ABL neni po nic horsi nez Skoda Auto, CEZ, Ceske drahy, Nemec a Spol., Viamont, Hnuti duha, Greenpeace. Ti vsichni maji sve lidi ma ministerstvech naprosto legalne.
Pokud nekdo z manazeru techot firem sedel na ministerstu, pravidelne si tam bral sve spolupracovniky, protoze je znal z drivejska.

Ostatne Bickova? Ministryne ZP - drive zamestnankyne CEZ? Neni to vymluvne?

ABK neni o nic horsi a je jen soucast stejneho stavu a jako na takovou je nutne na ni pohlizet. ABL je proste firma a jeji byvali zamestnanci dnes sedi na statnich uradech.
13. 04. 2011 | 13:07

Leo K napsal(a):

Už když jste ještě bydlel v Torontu všiml jsem si, že to máte v hlavě dobře srovnané. Jenže způsobem, kdy hledáte prostředky abyste se dostal k cíli. V tomhle případě to ale neplatí. Děláte z ODS a TOP09 nevinné oběti svých nešťastných kroků. Není to náhodou obráceně?
Vždyť Bárta, když říkal - my jsme se do vlády nehnali - měl pravdu! Není to tak dávno a všichni si to ještě pamatujeme. Kdo to k sakru byl, že je přiměl změnit stanovisko? Bylo snad tajemstvím, že VV je byznys projekt? Proč do toho ODS a TOP09 šly?
Ba ne, pane Haasi, ODS (i TOPka) do toho šly s plným vědomím rizik z toho vyplývajících - a teď to mají být oběti?

Směšné!
13. 04. 2011 | 13:11

Michal napsal(a):

Aféra kolem Věcí veřejných podle všeho zdaleka nekončí. V době, kdy se normální součástí politického boje staly praktiky jakými je uplácení, či nahrávání, tedy něco, co v civilizovaném světě nelze ani na vteřinu připustit, se objevila další nahrávka. Časopisu TÝDEN se dostal do ruky audiozáznam zvláštní schůzky.

Podle zdrojů redakce mluví na nahrávce 26letá poslankyně (a bývalá šéfka poslaneckého klubu Věcí veřejných) Kristýna Kočí se svými dvěma kolegy. Schůzka se měla odehrát v sobotu odpoledne v kavárně Segafredo v centru Prahy. Personál restaurace TÝDNU potvrdil, že Kočí v ten den skutečně v kavárně byla. Pokud je audionahrávka pravá, pak odhaluje naprosto nepřijatelné politické praktiky a poodhaluje take motivy, proč došlo k rozkolu ve straně Věci veřejné a k následné vládní krizi.

Současnou vládní krizi odstartovala počátkem dubna obvinění poslanců VV Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky, že se je ministr dopravy a neformální šéf strany Vít Bárta pokoušel korumpovat. Bárta to popírá, tvrdí, že šlo o půjčku. Autory obvinění VV ze strany vyloučily, na vývoj ve straně ale kriticky zareagovaly zbývající vládní strany, tedy ODS a TOP 09. Premiér Petr Nečas navrhl odvolání dvou ministrů za VV, Bárta rezignoval.
"Dala si kapučíno a zcela otevřeně začala líčit zákulisí vládní krize," potvrdil on-line deníku člověk, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho jméno zná. Na nahrávce hovoří Kočí například o svém spojení se šéfem poslanců ODS Petrem Tluchořem. Na dotaz jistého muže, zda plány současných rebelů nepřeválcují nějací kmotři ODS a oni pak dostanou jen nějakou náměstkyni, Kočí v nahrávce reaguje: "Ne, tahle akce je projekt společný, tři čtvrtě roku chystaný."
A vyjadřuje se i k pátečnímu projevu Petra Nečase, ve kterém premiér oznámil, že požaduje nejen odchod ministra dopravy Víta Bárty, ale i ministra vnitra Radka Johna a ministra školství Josefa Dobeše z Věcí veřejných.

"Oni furt počítají s tím, že se chtějí udržet u koryt. Ale paradoxně, u koryta jedinej, kdo se chce udržet, je Petr Nečas, kterej tímhle přichází o podporu. Tohleto ho donutit... udělat ten včerejší radikální krok ho donutil udělat prostě Petr (Tluchoř - pozn. red.) a regiony. Ty mu řekly: Jestli to neuděláš, my to necháme poslat do těch regionů a ty tě popravěj. Tys jim to vnitro dal, ty jsi ten, kdo za to může. A on se pochlapil a udělal to takhle."

Poté probírají jednotlivé poslance Věcí veřejných a baví se o tom, kdo by mohl odejít od VV a přidat se k trojici Kočí, Jaroslav Škárka a Stanislav Huml. "My jsme počítali s tím, že takoví ti Skokani (poslanec Petr Skokan - pozn. red.), takoví ti, co jim jde o prachy, o koryta, se seberou a řeknou si: Hele radši než přijít o funkci, nebo ten plat poslaneckej, tak do toho půjdu. A oni půjdou, až jim to jakoby dojde," říká Kočí na nahrávce.

Celá nahrávka, kterou má časopis TÝDEN k dispozici, obsahuje řadu dohadů o tom, proč někteří poslanci zatím neodešli z VV, co se děje uvnitř ODS, jak ji celou ovládá Petr Tluchoř, o tom, jakým způsobem Jaroslav Škárka i Kristýna Kočí spolupracuje s deníkem Mladá fronta Dnes.

Sama Kočí se k nahrávce pro on-line deník TÝDEN.CZ odmítla vyjádřit s tím, že si ji nejdříve chce poslechnout.
13. 04. 2011 | 13:11

Karel napsal(a):

rejpal
tak tak.
Je morální a akceptovatelné, aby vládnoucí koalici stvořily strany se vzájemně si odporujícími volebními programy?
13. 04. 2011 | 13:11

Jee napsal(a):

Rejpal
V podstatě s vámi souhlasím (ad syst. tolerance k nelegálnosti).
Ovšem těžko překročit vlastní stín. Kýženého cíle lze dosáhnout jen evoluční cestou, na které ještě často budeme muset volit kompromis mezi menším a větším zlem.
13. 04. 2011 | 13:18

rejpal napsal(a):

Karel
Pokud si doporují programy, je to spíš nesmysl, ale morální problém bych v tom neviděl. Uvedu příklad: Dojde k rozpadu této vlády a předčasným volbám, a po nich se ustaví nějaká koalice stran odprava doleva, která se shodne a) jediným koaličním programem bude přijetí několika klíčových zákonů (včetně ústavních, které pomáhají omezovat demokracii a politickou kulturu v zemi. A doložkou bude, že po skončení této "mise" vláda odstoupí a a dojde k dalším volbám /nebo přeskupení sil podle programu/. Nevěřím, že k něčemu podobnému u nás dojde, ale bylo by to nemorální a neakceptovatelné?
Vždyť čím dál víc je zřejmé, že problémem číslo 1 není ani státní dluh, ani reformy, ale právě (ne)morálnost v politice, která vede k nedůvěře a diskreditaci kohokoli a čehokoli. Bez jasných změn v této oblasti žádné smysluplné a dlouhodobé reformy prostě nebudou.
13. 04. 2011 | 13:20

Prognostik napsal(a):

Rad bych slysel od diskutujicich i do autoru blogu vase konkretni postupy jak by jste zneuzili ministerstvo vnitra kdyby jste byli byvali majitele firmy.

Uplne konkretne. Co jsou ty nejhorsi scenare co muze John udelat z ty pozice a JAK to udela. Budete prosim co nejvic konkretni.

Dovolim si upozronit na par predchozich ministru vnitra. Uniky z vysetrovani unikaly za Grosse, Langera, Bublana. Zakazku na prani spinjavych penez, totiz pradla pro MV dostal firma kter ato vlastne ani delat nechtela a nahodu to byla firma Langerova kamose/znameho z Olomouce sekterym se ale desitky let nevidel.

Upozornuji dale na to ze zatim za Johna neuniklo z MV vubec nic do novin. To ci unika je z Financne-Analytickeho odboru MF.
Dale upozrnuji za zatim neni naznak ze by se John snazilo Ovlivnovat nejake
vysetrovani a ani to ze by nejak firma dostala zajimavou zakazku.

Tedy napiset mi ja jsem jako John, nebo jeho pucflek. Delak bych to a to... Za kym jdu a komu reknu at mi je vyda... Jak zaridim ze to na me dotycny nepraskne mediim, jak zjistim ze ten clovek neni kamos predchoziho ministra. Jak zajistim ze se to nedozvi muj prvni namestek z ODS.

Jak zajistim profit firme ABL.

Diky ze zkusite premyslet pri zemi a konkretne jako ja.
13. 04. 2011 | 13:26

rejpal napsal(a):

Jee
Jsem konzervativní a revoluce mi moc nevoní. Ale přiznám bez mučení, že NEVÍM, co s tím. Jen vím, že člověk by se na všechny tyhle věci vykašlat neměl, i když každý z nás může jen málo.
Můj pesimismus posiluje i to, když člověk vnímá, jak málo lidem záleží na principech, a jak většina z nás je ochotna dělat závěry na daleko "nižších levelech" - jsou více/méně sympatičtí, jsou větší/menší lumpové, myslí to víc dobře a podobně. Sebehezčí gól vstřelený rukou má hořkou pachuť, i když ho rozhodčí uzná. A je jedno, jestli ho někdo uplatil, nebo si na výsledek zápasu vsadil nebo jen špatně vidí.
Možná dokonce, že v koncích je demokracie jako systém a tyhle problémy jsou pro ni neřešitelné po překročení určitého bodu zlomu. Je to téma pro filosofy a politology.
13. 04. 2011 | 13:28

Prognostik napsal(a):

K memu predchozimu prispevku. Jak ohrozuje KONKRETNE demokracii.Zatim se mluvi jen fraze otom ze je to Ohrozeni demokracie.
13. 04. 2011 | 13:31

rejpal napsal(a):

Prognostik
Jedno slovo - informace.
A taky mohu brát vážně slova Johna "my na vnitru vyšetřujeme" (to řekl včera jako odůvodnění, proč by měl zůstat).
13. 04. 2011 | 13:33

HM napsal(a):

to prognostik

ministerstvo vnitra se přeci nemůže stát filiálkou bezpečnostní agentury, to snad nakonec musí uznat i prezident
13. 04. 2011 | 13:33

Prognostik napsal(a):

rejpal a HM:
to mi nestaci. je to prilis obecne.

Jake informace ma MV k dispozici aby jste jimi zvedli svuj vliv? Minsterstvo neprovadi vysetrovani, to je veci Policie a slozky pripadu jsou na policejnich sluzebnach a archivech.

Takze jake Informace z kterych archivu? Na koho? A kde se tam vzaly?
A opet jak zajistite ze pri stourani v archivem vas nenacape namestek? Nbeo to konihovnik neoznami Ickovi?
13. 04. 2011 | 13:39

Hladis napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=697074 Asi to nema cenu ani komentovat.
13. 04. 2011 | 13:46

Prognostik napsal(a):

Michal:
Bravo! Ostatne psal jsem jinde a toto mi to potvrzuje, jednu vec v patek.
Mel jsem pocit ze Necas tam to odvolani nese jako Tyatr. Divadlo pro spolustraniky.
Ukazal vo ukazat mel. Ramena. Ale to byl vzkaz dovnitr ODS. Dokonce mam pocit jestli se i stim Klausem nedohodl nebo aspon nepocital ze to nevezme.

Ted to muze stranikum omlatit o hlavu. Proste jsem to udelal a ted mi dejte pokoj.

Je treba vuidet jednu vec. Koci bydli v byte Minsterstva pro Mistni rozvoj. Tomu sefuje borec kterej ajko jedinej nebyl ODS/Necasem odvolanej. A kteryho udajne nesnasel Barta.

Jestli je pravda co vymektla Koci. O trictvrte roce. Tak to navic na vazuje na moji domenku ze to ODS proste planoval uz tenkrat. Potrebovali vladu. Takze nechali projit prvni a pocitali se zmenou na ministerskych postech.

Premier je v zasade neodvolatelnej. Proste ted bereme co je. Uvidime jak to bude fungovat. Bud budou neschopny, nebose pridaj k nam, nebo se znemozni.
Kdyz ne, ON (premier) pak vymeni lidi na postech.
13. 04. 2011 | 13:48

HM napsal(a):

to prognostik

dle mého soudu nejde zcela o státní zakázky , jednoduše jakékoli bezpečnostní agentury mají páky jak ovlivnit politickou moc ,pokud se dostanou do státní správy a to pomocí praktik jim vlastní odposlouchávání ,slídění , zastrašování a následně vydíráním .zkrátka jednoduše řečeno "nebezpečí ohrožení demokracie " což už před volbami varoval Klaus na adresu VV.
13. 04. 2011 | 13:50

rejpal napsal(a):

Prognostik
MV přece není jen ministerstvo policie. Je tam spousta útvarů shromažďující informace zajímavé pro byznys. A víme my vůbec, kolik lidí z ABL přišlo na nižší funkce (ale zajímavé?).
Ale i kdybych úplně abstrahoval od celé ABL, ohrožením demokracie jsou VV tím, jak ta strana funguje. Což by bylo jedno, kdyby šlo o nějaký obskurní spolek s půl procentem podpory. Je to strana vládní. Je prostě nemyslitelné, aby o tom, kdo bude kandidovat, rozhodovalo pár nikým nezvolených lidí (ta referenda pokládám za směšná od momentu, kdy kdosi z vedení řekl, že stačí prostá většina z nějakého procenta hlasujících, které je velmi nízké i po problémech se zablokováním odpovědi NE, které byly vícekrát ventilovány a jednou i přiznány). Aby taktiku a strategii části vládní politiky formulovalo pár lidí v zákulisí, kteří ještě na své poslance vyvíjejí nátlak pomocí cukru a biče. To je sice efektivní styl rozhodování, ale s demokracií to nemá společného vůbec nic, dokonce ani s tím demokratickým centralismem, který panoval u KSČ.
Ta aféra byla dobrá v první řadě proto, že se na scéně objevily informace, o kterých se předtím dalo spekulovat, ale konkrétního nickdo nic nevěděl.
13. 04. 2011 | 13:52

Prognostik napsal(a):

HM
sorry. Ale to v zasade muze delat bezpecnostni agentura i bez vnitra. Ostane mrknete na Toskansko.
13. 04. 2011 | 13:54

hoven napsal(a):

sažim se pochopit postoj klause a nedaří se mi to. přece musí po těch 20 letech v politice vědět, že s věcma veřejnýma neni jakakoliv další spolupráce možná. to už tak zesenilněl, aby stačilo, že podvodník bárta mu bude pochlebovat na hradě a další podvodník dobeš udělá z batory svého poradce?? vždyt musi každemu soudnemu člověku byt jasne, že se ta sekta musí rozpustit a zakázat. jan žiška z trocnova lidi, jako jsou večkaři , upaloval. nedovolil, aby v ramci husitskeho hnutí pusobili sektaři a fanatici. myslim, že je poviností každeho vladce tyhle lidi tvrdě eliminovat hned v počátku. jestli se dá věcem veřejným prostor, dokonale ho využijou a přerostou všem přes hlavu. VV jsou podle mě větší ohrožení demokracie než KSČ.
13. 04. 2011 | 13:59

David napsal(a):

Týden.cz:

Poslankyně Kočí na nahrávce:

Jde o puč připravený spolu s ODS

13.04.2011 13:01 Exkluzivně

Aféra kolem Věcí veřejných podle všeho zdaleka nekončí. V době, kdy se normální součástí politického boje staly praktiky, jakými jsou uplácení či nahrávání, tedy něco, co v civilizovaném světě nelze ani na vteřinu připustit, se objevila další nahrávka. Časopisu TÝDEN a on-line deníku TÝDEN.CZ se dostal do ruky audiozáznam zvláštní schůzky.

Podle zdrojů redakce mluví na nahrávce šestadvacetiletá poslankyně (a bývalá šéfka poslaneckého klubu Věcí veřejných) Kristýna Kočí se svými dvěma kolegy. Schůzka se údajně odehrála v sobotu odpoledne v kavárně Segafredo v centru Prahy. Personál restaurace TÝDNU potvrdil, že Kočí ten den skutečně v kavárně byla. Pokud je audionahrávka pravá, pak odhaluje naprosto nepřijatelné politické praktiky a poodkrývá také motivy, proč došlo k rozkolu ve straně Věci veřejné a k následné vládní krizi.

Současnou vládní krizi odstartovala počátkem dubna obvinění poslanců VV Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky, že se je ministr dopravy a neformální šéf strany Vít Bárta pokoušel korumpovat. Bárta to popírá, tvrdí, že šlo o půjčku. Autory obvinění VV ze strany vyloučily, na vývoj ve straně ale kriticky zareagovaly zbývající vládní strany, tedy ODS a TOP 09. Premiér Petr Nečas navrhl odvolání dvou ministrů za VV, Bárta rezignoval.

"Dala si kapučíno a zcela otevřeně začala líčit zákulisí vládní krize," potvrdil on-line deníku člověk, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho jméno zná. Na nahrávce hovoří Kočí například o svém spojení se šéfem poslanců ODS Petrem Tluchořem. Na dotaz jistého muže, zda plány současných rebelů nepřeválcují nějací kmotři ODS a oni pak dostanou jen nějakou náměstkyni, Kočí v nahrávce reaguje: "Ne, tahle akce je projekt společný, tři čtvrtě roku chystaný."

A vyjadřuje se i k pátečnímu projevu Petra Nečase, ve kterém premiér oznámil, že požaduje nejen odchod ministra dopravy Víta Bárty, ale i ministra vnitra Radka Johna a ministra školství Josefa Dobeše z Věcí veřejných.

"Oni furt počítají s tím, že se chtějí udržet u koryt. Ale paradoxně, u koryta jedinej, kdo se chce udržet, je Petr Nečas, kterej tímhle přichází o podporu. Tohleto ho donutit... udělat ten včerejší radikální krok ho donutil udělat prostě Petr (Tluchoř, pozn. red.) a regiony. Ty mu řekly: Jestli to neuděláš, my to necháme poslat do těch regionů a ty tě popravěj. Tys jim to vnitro dal, ty jsi ten, kdo za to může. A on se pochlapil a udělal to takhle."

Poté probírají jednotlivé poslance Věcí veřejných a baví se o tom, kdo by mohl odejít od VV a přidat se k trojici Kočí, Jaroslav Škárka a Stanislav Huml. "My jsme počítali s tím, že takoví ti Skokani (poslanec Petr Skokan, pozn. red.), takoví ti, co jim jde o prachy, o koryta, se seberou a řeknou si: Hele, radši než přijít o funkci nebo ten plat poslaneckej, tak do toho půjdu. A oni půjdou, až jim to jakoby dojde," říká Kočí na nahrávce.

Celá nahrávka, kterou má časopis TÝDEN k dispozici, obsahuje řadu dohadů o tom, proč někteří poslanci zatím neodešli z VV, co se děje uvnitř ODS, jak ji celou ovládá Petr Tluchoř, o tom, jakým způsobem Jaroslav Škárka i Kristýna Kočí spolupracují s deníkem Mladá fronta Dnes.

Sama Kočí se k nahrávce pro on-line deník TÝDEN.CZ odmítla vyjádřit s tím, že si ji nejdříve chce poslechnout. Petr Tluchoř prozatím nezvedá mobilní telefon a nereaguje na SMS zprávy.

John: Nepřekvapuje mě to

Předseda Věcí veřejných Radek John poznamenal, že podobná věc ho nepřekvapuje. "Zaměstnanci sněmovny mi tvrdili, že se slečna Kočí s panem Tluchořem scházeli v jeho kanceláři již řadu měsíců," řekl a dodal, že se k nahrávce se vyjádří později.

Poslankyně Kočí v pondělí oznámila policii, že ve své ložnici v bytě pronajatém od ministerstva pro místní rozvoj našla odposlouchávací zařízení.

Autor: Eva Pospíšilová

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/poslankyne-koci-na-nahravce-jde-o-puc-pripraveny-spolu-s-ods_198988.html
13. 04. 2011 | 14:15

Hladis napsal(a):

Nevim jak vy hovene ,ale ja vidim spise v ODS stranu ,ktera by mela byt uz davno odejita z politiky. Zajimava je i opet role MFD v cele kauze a poznamka ze to bylo pripravovano spolu s MFD ,ktere se dodavali informace ,aby je v pravou chvili uverejnili. Cele to smrdelo od zacatku a je potesujici ze se to provalilo komletne i se zakulisim ,ktere byva vetsinou skryto.
13. 04. 2011 | 14:18

Jan napsal(a):

Miroslav
A platíte jim víc než minimální mzdu?
To by jste byl vyjímka.
Z mé praxe: Minimální mzda + zbytek na ruku. Okrádám stát. V čechách standart.
Jenže ćech platí nájem a má volební právo. Takže to logicky nevezme.
Vietnamec pracuje 12 hodin denně 7 dní v týdnu.
A bez Vietnamců se nám kapitalismus hroutí. Maxïmalizace zisku, minimalizace nákladů. jediné kriterium všeho.
Jenže ten Vietnamec nemůže volit, takže jaká demokracie?
A to je ČR čajíček.
Vím co mi odpovíte. I Čech by měl dělat za minimální mzdu a 7 dní v týdnu 12 hodin. jen tak obstojíme v konkurenci.
Jenže některé sny se prostě nesplní.
13. 04. 2011 | 14:39

Viola napsal(a):

Na té nahrávce jsem rozuměla jen slovo paradoxně a Nečas a pak už nic a navíc mi připadá ten hlas trochu jiný, takový vyšší.
13. 04. 2011 | 14:39

vlk napsal(a):

Ta nahrávka s Kočí je tedy věc!! Teď to teprv bude mít ODS těžké..
Pokdu neprokáží, že to je padělek a podle mne není, tak má ODS a Nečas utrum.

A Opravdu jediné rozumné řešení už jsou jen nové volby. A budu si umět představit, že Kalousek teď pro ně bud e daleko více než kdykoli před tím.
Pokud totiž ODs nevyvrátí nahrávku Kočí , Kalousek ji ve volbách tvrdě přejede. A to je jeho strategický cíl. Podle mne nadřazený i držení vládní moci.
Uvidíme.
Nicméně pro fandy ABL. Nahrávka Kočí nijak neočiš´tuje ABL a její parlamentní divizi.

Vůbec nechápu, jak je možné, že ta neuvěřitelná směska opravdu odpudivých exemplářů ,c o si říká vláda, ještě nerezignovala. neumím si podobné svinstvo předstait kdekoli v civilizované Evropě.
13. 04. 2011 | 14:57

Terry napsal(a):

Něco na odlehčení:
Známe hradní posudek, proč prezident nesmí odvolat ministry
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/194101.aspx
13.4.2011 11:40- EXKLUZIVNĚ

ParlamentníListy.cz získaly analýzu právníka a poradce prezidenta republiky Pavla Hasenkopfa, ve které zdůvodňuje, proč prezident dosud nepřijal demisi ministra dopravy Víta Bárty a neodvolal ministra školství Josefa Dobeša a ministra vnitra Radka Johna.
Ministerstvo musí mít ministra
„Jsou věci, o kterých smí rozhodnout jen ministr, prostě proto, že za ně někdo musí nést odpovědnost. Nerozhoduje-li nikdo, propadne třeba nějaká lhůta. Bez ministra to prostě nejde - část státu stojí a nefunguje. Proto tvrdím, že žádné ministerstvo nesmí ani na vteřinu zůstat bez ministra - s důrazem na slovu „nesmí". Fakticky může, ale nesmí. Takový stav by byl protiprávní," argumentuje hradní právník.
(konec citace)

Zvláště se mně líbí "právní formulace":

FAKTICKY MŮŽE, ALE NESMÍ.

Opravdu - na takové formulace je třeba studovat právo (nejlépe snad přímo v Plzni).

A už se těším, jak všeználek Václav Klaus v jednom a témže okamžiku (!!!), nelépe v pod dohledem televizních kamer, odvolá starého a jmenuje nového ministra vlády.

A když to obojí nebude v tomtéž okamžiku, zapříčiní prezident vznik protiprávního stavu... A takového prezidenta raději nemít! (popravděnejen kvůli tomu! :-) )
A k osobě právníka a poradce prezidenta republiky Pavla Hasenkopfa:

Každý SPRÁVNÝ (!!!) právník uvozuje svoji odpověď souslovím "Podle mého názoru...". Kdyby se nic jiného na právech nenaučil, tak tohle stačí...

Právně nevzdělaný plebejec (tedy alespoň s ukončenou ZŠ) odpoví na otázku "Kolik je jedna a jedna?" "Dvě." (Blbec odpoví jakoukoliv jinou číslovku).

Ale SPRÁVNÝ PRÁVNÍK na tutéž otázku odpoví:

"Podle mého názoru dvě, ale konečný verdikt může vynést pouze nezávislý soud."

Tak se pozná ten opravdu SPRÁVNÝ PRÁVNÍK (a ne podle toho, zda má před jménem Mgr. či JUDr; takových v Plzni vyplivli... Mj. Karel Čapek by nyní musel svoji Doktorskou pohádku předělat).

A když právník a poradce prezidenta republiky Pavel Hasenkopf vysloví: "Proto TVRDÍM, že...", tak se hned pozná, že je to právní nedouk, byť na dobře placeném postu na Hradě.

:-))
13. 04. 2011 | 15:04

Hladis napsal(a):

Ono nechapu jak je mozne ze Necas jeste nenastoupil na hrade se svou vlastni rezignaci. Takovy retezec kauz by mel vest k okamzitemu padu jakekoliv vlady kdekoliv. Mel by vyvodit osobni zodpovednost jako premiera a okamzite odstoupit. Jiz jsem daval priklad ze i v takovem balkanistanu jako je Recko se odvolava, rezignuje ci padne vlada okamzite. VV a hlavne Barta nyni bude hrdinou a nakonec to VV muze hodne pomoci i pres fakt ,ze se jedna o nestandartni stranu s nestandartnimi praktikami fungovani coz povazuju za spatne tez. A ano spravne. Bratr Kalousek se muze vklidu usmivat jak mu ODS nahrava.
13. 04. 2011 | 15:15

Hladis napsal(a):

Jeste k prezidentovi. To uz je kapitola sama pro sebe. Napr. reckeho prezideta ani neznam. Proc ? Protoze jeho urad je ceremonialni. Nikdy nekomentuje politickou situaci ani do ni nezasahuje. To je ciste odpovednost vlady a premiera, nikoliv prezidenta ,kteremu toto neprislusi. Reknete kdo zna a vedel jmeno italskeho prezidenta ,ktery priletel na navstevu CZ ? No ale aspon je o zabavu postarano. Neni nad to pri praci si poslouchat a cist mafiansky roman na pokracovani. To se pracuje hned lepe.
13. 04. 2011 | 15:21

Veverčítrus napsal(a):

U koryta jedinej, kdo se chce udržet, je Petr Nečas - říká Kočí páté kolony VV na záznamu kolujícím na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=yH8E8Rz-UEI
Musíte vidět
13. 04. 2011 | 15:21

Arnie napsal(a):

To: Prognostick
Opět s vámi v řadě argumentů souhlasím. Ovšem ve značné části pravdu myslím nemáte.
-Jistě lze říci, že každá politická strana je budována s cílem zvýhodnění určitých skupin na úkor jiných. A tak je víceméně postaven i patřičný program. Jistě lze i najít podobnost se chováním Bárty/ABL jinde. V Evropě Berlusconi budiž typickým příkladem. Jenomže to všechno ještě není argument pro obhajobu infiltrace ABL do české politiky, tak jak to předvedl s předem stanoveným strategickým záměrem Bárta.
Špatné příklady nejsou obhajobou pro jejich následování.
-Ano řešit tuto záležitost systémově by bylo ideální. Postupem času se k tomu třeba dohrabeme.
Ale pozor, ani systémové řešení neznamená, že se podobné věci nedějí. Viz Medow v Americe, viz rozkrádání prostředků poslanci britského parlamentu, jenom namátkou.
Jistě, nechť se pracuje na systémovém řešení, ale konkrétní provinění nechť jsou trestána hned a jasně.
-ABL není shodná s ostatními firmami,velkospolečnostmi, které uvádíte.Je vybudována na praktikách Stb, konspirační bázi, její poslanci jsou blokováni vázacím slibem na 10 mil a pod. Má prostě znaky konspirativní sekty, což vychází najevo postupně.
-Co hlavní, nestoudný podvod na voličích, kteří přivítali vznik nové strany, od které si přirozeně slibovali nové metody a věrohodnost. Stali se obětí podvodníků, kteří to od začátku měli vymyšlené jinak než se tvářili.
V tom je asi škoda největší - napříště nedůvěra bude totální.
13. 04. 2011 | 15:26

Prognostik napsal(a):

Souhlasim s nazorem ze TOP 09 by rada prevalcovala ODS. Pravda. Jenze od poslednich voleb i dost lidi nenavidi, protoze jim doslo ze jim sahne na kapsy. A zvedaji dane ac o tom nemluvili. Spoutsa lidi volila TOP jen kvulu alternative, ale ted maji zkusenost co to znamenalo. Proto jim preference nijak zatim nerostou.
Za druhe, vsichni maji hrozny dluhy, ale hrozny. Takze se jim nechce.

Takze bych Kalouse neprecenoval.

Ale pravdou je ze taky cekam, kdy trhne kromidlm a udela necekany tah, jako uz nekolikrat predvedl. (Spojeni s CSSD aby zabranil zniceni malych stran, odchod z KDU a zalozeni nove strany)
Je to rozhodne nejschopnejsi strateg.
13. 04. 2011 | 15:26

Pražák napsal(a):

vlk

ODS mít útrum nebude. Kočí neurčovala a Tluchoř neurčuje politiku svých stran. Pokud to není podvrh, byla to jen hra jejich frakcí, nic víc a nic méně.

Takže také sdílím tvoji radost z posilování Kalouska. Za svoji mravenčí práci pro TOP 09 si zaslouží být premiérem a později i prezidentem.
13. 04. 2011 | 15:29

Viola napsal(a):

Nepokračuje náhodou apríl?

Nevzpomínáte si na nahrávku s Kalouskem?
13. 04. 2011 | 15:31

robits napsal(a):

Už tady někdo napsal,co tomu říkají Issová a Mádl s bábou a dědkem.Skoro se mi chce říci,že dokázali zblbnout řadu mladých lidí,kteří možná poprvé měli možnost volit a tak byli snadno ovlivnitelní.Asi jsem naivní ale lidé kteří vůbec nic neví proč se zvonilo klíči v r.1989,protože byli batolata a nebo se narodili už v této době.Tehdy přece šlo o to aby jsme se měli lépe.Utahování opasků vyhlásil už v r. 1991 Václav Klauz a to jistě jako ekonom věděl,že zemi získal bez dluhů.Kam to dopracovali je nabíledni.K 1,5 bilionu dluhů.Do této pasti nás dostal tím,že nerozlišoval špinavé peníze a tak tyto peníze skončili na Bahamách,JAR,a s Koženým .Chtěl bych taky vědět.zda k vánocům nám Kalousek zase pošle šek........
13. 04. 2011 | 15:36

Prognostik napsal(a):

No... Kristyne je rozumet kazdy slovo... ;) Tak to bude zabava. Ta ma nakrocena stat se Wagnerem, ne Melcakem nebo Pohankou.
Kdo o tuhle slecnu bude stat...

Ha, ha... Fakt zabavny., Uz musel vystoupit Necas a rikat ze samozrejne ho nikdo nevlivnuje, ze on rozhoduje.
Tak to je dobra rana, napadnout behem jednoho tydne dva vyznamny predstavitele exekutivy, ze jsou neschopny, nebo vsehoschopny..

Nedostudovana 26 leta Blondyna polozi vladu a donuti premiera k Demisi. Nehce Necas cislo na Clintona? Ten uz problem s blonynou ustal...
13. 04. 2011 | 15:40

kočka šklíba napsal(a):

To je taková ostuda, že se musí bavit celý svět. A je dobře vidět jak těm g....ům,(pro útlocitného editora, dosadte podle libosti), jde o tuhle republiku. Hrají zde neskutečnou frašku jen proto aby se udrželi u koryt. Nedovedu si představit jinou vládu v civilizovaném světě, která by ppo téhle sérii trapností, podlostí, lží, neodstoupila celá. Jen tahle potřebuje klid na dorozkradení, a před celým světem nás neskutečně ztrapňuje.
13. 04. 2011 | 15:53

Koči čí tele? napsal(a):

..no a potom že přítomnost žen v politice je nezbytná-prý KULTIVUJE (???)!
Jak tak koukám ,tak jedna potrhlá jebna v podstatě je příčinou krize.
13. 04. 2011 | 15:57

Expat napsal(a):

nevim co Issova s Madlem, ale nepiste prosim NASE dluhy, moje dluhy to nejsou a platit je rozhodne nehodlam.
13. 04. 2011 | 15:57

rejpal napsal(a):

Expat
No jo, ale jak to udělat. Oni nás zkasírují v rámci reforem i s úrokem. Jedině umřít a odkázat vše charitě.
13. 04. 2011 | 16:14

František Kocourek napsal(a):

Haasi,
píšete hlouposti,ale od emigranta nelze nic jiného očekávat.Podle Vašeho životopisu,který je dostupný,jsem došel k závěru,že jste býval členem KSČ a totalitní myšlení Vás neopustilo.
Pan Nečas nemá žádný plán "B".A to přesto říkám,že jsem jeho fanda.Pan prezident má úpravdu , protože :
I.podá-li ministr demisi,musí tak učinit prostřednictví předsedy vlády,který ji doručí presidentovi republiky,pokuď nedoručí,ministr zůstává v úřadě,nepodepíšel-li demisi president,také ministr neodchází.Z toho plyne toto: A)chce-li ministr ze své vůle vzdát se ministerského postu, musí mít souhlas předsedy vlády a presidenta republiky,
B)nesouhlasí-li s odchodem ministra jen jediný z výše jmenovaných ústavní činitelů,ministr nadále setrvává v úřadě.
II.odvolává -li předseda vlády ministra,musí toto odvolání doručit presidentovi republiky,president odvolá ministra,z toho pyne že:
A) demise a odvolání ministra jsou dvě různé věci a postupuje se v každé kauze jinak,
B) podá-li demisi předseda vlády,činí tak za celou vládu,president demisi přijme a požádá vládu o setrvání v úřadě do sestavení nové vlád ("vládnutí v demisi").
Ve slušném státě úřednící ve veřejné a státní správě činí jen to co jim zákon úkládá,ostatní občané konají to,co jim zákon nezakazuje.Z toho plyne že:
president republiky jmenuje,odvolává či přijímá demise ministrů či předsedy vlády,pokuď vláda podá demisi prostřednictvím svého předsedy požádá vládu o setrvání ve funkci do doby jmenování nové vlády, a to proto aby ve státě nebylo bezvládí a vláda zabezpečovala alespoň minimální chod státu.
Ústava nic nemluví o tom,že prezident může dočasně někoho pověřit vedením úřadu ministra,a proto přijímá demisi,odvolá anebo jmenuje,ne pověřuje řízením............
Tak proto má prezident pravdu,totiž pan Václav Klaus má vždycky pravdu,a to píší smrtelně vážně,kdyby přijal demisi a odvolání ministrů,vláda by nemohla plnit své pracvovní povinnosti/vláda rozhoduje ve sboru,a tak tři ministři by chyběli,jejich úřady by řídil kdo a kdo by by nesl poliickou odpovědnost za neobsazený úřad ministra.Plán "B" pan Nečas neměl,protože ten měl spočívat v návrhu nových ministrů presidentovi.Je ostudou novinářů,vrcholných politiků či novinářů,že píší blbosti,je presidentovou ctí,že zná ústavu a vyžaduje její plnění od všech bez rozdílů věku,povolání vzdělání či náboženství.
13. 04. 2011 | 16:17

rejpal napsal(a):

Prognostik
Tahle poslední věc může prospět nejvíc VV. Pokud Kočí nefabulovala, pak je cílem akce získat nejméně sedm "Skokanů", a poté nad VV trhnout oponou.Pokud se nepřecenili, a o vhodných týpcích vědí, pak po zveřejnění už si to "Skokani" rozmyslí.
Taky se to dá svést na Paroubka -:))
13. 04. 2011 | 16:18

stále rebel napsal(a):

Malověrní, pravda je zde

Kristýna Kočí ve volebním spotu VV
https://www.youtube.com/watch?v=glu7j3lu4tE
13. 04. 2011 | 16:28

vlk napsal(a):

Terry
vřele doporučuji dnešníLidovky. Na straně 10 je velký článek právního figanta Hasenkopffa o tom, proč president nemusí konat. To je přesně ten samý, kterého citulí PL..

Prostě dokonalý blábol. President prý emusí konat,protože Nečasmu nepředložil návrhna náhradníky!§ ´Prý ministerstva musí mít kontinuitu. Kvůli rozhodovacím pravomocem, spojených speciálně s osobou ministra!§
Blábol, dokonalý blábol a naprosto podivuhodný, samozřejmě že puristický výkla d práva. Ústava přesně definuje , co kdo při demisi nebo nývrhu na odvolání musí. A nikde v ní není ani zmínka, že premier musí při demisi ministra nebo odvolání ministra předložit i návrh najmenování. To je naprostý kec. Viz situace po každých volbách. Tam vlád a podá demisi, aniž by byli známí náhradníci. Dokonc e často není znám ani designovaný premier.
Vlád a prostě jede v demisi. Až do jmenování nových ministrů nové vlády. Spravuje běžné záležitosti.
Když to jde u celé vlády, musí to jít tím spíš u jednotlivých ministrů.
nejen to. Ministerstvo musí jet i tehdy, když ministr neodstoupil, formálně je v úřadě a de facto je prostě neschopen úřad vykonávat. Protože je třeba po těžkém úrazu v nemocnici a umělém spánku. I tehdy musí ministerstvo konat. Tak aby dodrželo lhůty.
Prostě blábol a naprosto účelový výklad, mající zamaskovat, ež Klaus s e v podstatě dopuští velezrady. Porušuje prezidentský slib.
Ale ať si ho ODS užije do syta. Toliknámahy jí to 2x za sebou d alo ho tam dostat! Tak ať si ho užije.

Jen ty pera ať už proboha nekrade!
T a oostuda už je celosvětová.
V Británii prý media už zcela vážně řeší otázu, jak velký je Klaus kleptoman...
13. 04. 2011 | 16:33

Marcus napsal(a):

Zdá se, že p. Nečas tu sms-ku 120-ti straníkům poslal pozdě a navíc měl upozornit, že se nesmí mluvit nejen se současnými, ale hlavně i s bývalými poslanci VV.
Jinak podle mě se opět jen potvrzuje, že ODS jde o ovládnutí ministerstva vnitra.
13. 04. 2011 | 16:39

penzista,který si přividělává.... napsal(a):

Vlku,
máte hluboké ale hluboké nedostatky,slušní lidé,pokuď podepisují jakoukoliv smlouvu si nechávají psací péra,kterými tyto smlouvy podepsali.I já nechávám klientům péra,a ne laciná,
když s firmou ,kterou já zastupují jako zprostředkovatel,podepísí smlouvu.
13. 04. 2011 | 16:41

stále rebel napsal(a):

K otázce, zda prezident kradl nebo ne. Kdyby si myslel, že mu to pero říká pane, vzal by si je jiným způsobem. Kradl jako malé dítě.
13. 04. 2011 | 16:51

ld napsal(a):

penzista,který si přividělává.... ,

nic mi do toho není, ale já jsem sledoval dost podpisů smluv, které doslova hýbaly světem. Např. Start2, podpisy smluv na Islandu mezi Gorbačovem a Raeganem...Vzal si někdo z podepisujících japonskou kapitulaci na bitevní lodi pero do kapsy? Každý musí uznat, že takový talisman by dnes byl vyvažován platinou, diamanty. Přesto jsem neviděl, že by si někdo takové pero strčil do kapsy. To co jsme viděli v televizi ze zámoří je obyčejné buranství a zvyk z domova krást, nač se prstem ukáže.
13. 04. 2011 | 16:52

Sysifos napsal(a):

Já politiky chválím. Jednají správně - podle aktuální situace. Na krku máme apríl, tak je dobře, že to s těmi korupčními kauzami vypadá každé tři hodiny jinak. A protože letos bude vrtkavé počasí hodně dlouho, vemte si poučení z naší politiky - sebou na všechny výšlapy od každého oblečení něco, nikdy nevíte, co se bude zase dít. Hlavně se otužujme!
13. 04. 2011 | 16:53

ld napsal(a):

Nick penzista,který si přividělává.... jsem překopíroval, nikoli opsal. Za gramatiku nenesu odpovědnost :-)
13. 04. 2011 | 16:54

stále rebel napsal(a):

Pro ld.
Obama a Medvěděv v minulém roce. Podepsali, podívali se na sebe usmáli se jako by si řekli „bereme“ a strčili pera do kapes. Brali ovšem veřejně, předváděli to, neskrývali.
13. 04. 2011 | 17:14

Buddy napsal(a):

No od tak renomovaného člověka bych čekal o mnoho hlubší analýzu, například, kdo už vygeneroval S. Grosse
13. 04. 2011 | 17:14

Marcus napsal(a):

Tak se zdá, že slečna Kočí se snaží napodobit velkého učitele - p. Kalouska. To co říkala na nahrávce je dle jejích slov mystifikace.
13. 04. 2011 | 17:16

ld napsal(a):

stále rebel,

to jo, každý jeden zasouval pero do kapsy tomu druhému... :-)
13. 04. 2011 | 17:18

stále rebel napsal(a):

Připomenu 8. března 2011 13:13

„Zajímavá dvojice sledovala společně tenisový zápas Česka s Kazachstánem v Ostravě. Šéfka poslanců Věcí veřejných Kristýna Kočí a bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil. Některé kolegy tím Kočí naštvala. VV totiž trvaly na odchodu Drobila z vlády kvůli aféře, kterou spustil bývalý šéf fondu životního prostředí Libor Michálek. „
http://zpravy.idnes.cz/koci-se-objevila-na-tenisu-s-drobilem-nastvala-tim-stranicke-kolegy-1fu-/domaci.asp?c=A110308_120935_domaci_kop
13. 04. 2011 | 17:22

stále rebel napsal(a):

Pro id.
Medveděv a Obama v Praze podepsali odzbrojovací smlouvu
http://zpravy.idnes.cz/medvedev-a-obama-v-praze-podepsali-odzbrojovaci-smlouvu-p2r-/domaci.asp?c=A100408_105117_domaci_klu
13. 04. 2011 | 17:27

andus napsal(a):

penzista,který si přividělává.

tak potom proč Klaus to pero ukradl???
13. 04. 2011 | 17:49

Ládik!!! napsal(a):

myslel jsem, že klaus má pero v kapse pořád.....
13. 04. 2011 | 17:51

Viola napsal(a):

Není divné, že si Kristýna Kočí nedává pozor na to, co říká, když ví, kde působila (ve špehounské straně)?

A jinak Vojtěch Filip to dnes na ČT24 řekl dobře, takové praktiky podkopávají vážnost všech státních institucí a státu i v zahraničí a začal to také pan prezident. Jako malé děti, to snad není možné.
13. 04. 2011 | 17:56

hoven napsal(a):

nahrávka kočí
další svinstvo z dílny věcí veřejných. všichni už přestávají chapat, co je pravda aco je lež. neni možný, aby kočí něco takovýho neříkala záměrně, pokud to opravdu říkala. to přece není možný. začínám souhlasit s ladou jaklem, tady někdo vrtí psem a dost brutálně. vítek bárta. česká republika má co dělat s težkym psychopatem a partou fanatiků, kteří pronikli do ustavních struktur.
13. 04. 2011 | 17:57

sedlák napsal(a):

to hoven, ale dle tisku Kočí, nezpochybnila autentičnost nahrávky, řekla jen, že si vymýšlela a dále rozvíjela teorii o spiknutí, protože tušila, že bude nahrávána, vám to připadá košer? Kočí je James Bond? O život se bojí, když jí někdo chodí za dveřma, a při tom sekunduje scénaristům? Den ode dne je to silnější káva. Výkvět morálky "elita" zastupující voliče. Rád bych oživil statut defenestrace na vidle
13. 04. 2011 | 18:07

Hladis napsal(a):

Tak Klaus a jeho pero uz bavi i zde v Recku. Uz mi volali pobaveni lide ze je to velice trapne. Co muzu na to rict. Jen se omluvit ze mame prezidenta ...... chybejci si doplnte.
13. 04. 2011 | 18:21

vlk napsal(a):

penzista co si při vy/i/dělává

díky za ostvětu . to víte, vlk žije na stromech, pardon, pod stromy. Takže nemůže vědět, co děláte vy.
Copak , že evidentně zvyky velkého světa neznám já, tak to není problém. Ale průšvih je , když téhle neznalosti propadají dvě největší americké televizní stanic e jak ABC News nebo CBS a když dva nejvýznamější britské deníky píši tohle:

--------------------------------------------------------------------------------

Britský konzervativní deník The Times láká na svých webových stránkách čtenáře k přečtení článku o Klausovi ze své titulní strany slovy: "Je to pero ve vaší kapse, pane Klausi?" a nad tímto titulkem se skví další poutání, které v překladu znamená Lehké prsty. The Guardian pak píše v titulku o tom, že "Václav Klaus byl chycen, když ukradl pero na cestě v Chile".

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/klaus-ukradl-pero-vsimli-si-v-americe-brity-bavi-jeho-spokojeny-usmev-12h-/zahranicni.asp?c=A110413_121248_zahranicni_ipl

A Rusové v Komsomolské pravdě píší , že se Češi stydí za svého prezidenta.

A i kdyby pro vás ABC News , CBS Timesy Guardien a Komsomolskápravd a byli jen pouťoví vykřikovači bez významu, pak bych čekal, že chápete rozdíl mezi situací, když by to pero Klausovi někdo dal, tak jako to děláte vy a mezi tím, kd y on na nic nečeká a prostě si ho vezme.

Prostě - Češi , nekrást tady!
13. 04. 2011 | 19:22

Karel napsal(a):

Pane Haasi, neradno dělat předčasné závěry.
13. 04. 2011 | 19:44

rejpal napsal(a):

hoven
Někdy to vypadá, že vrtiči a psi jsou paralelně ty samé osoby. Jen se obtížně pozná, jakou roli kdo zrovna teď hraje, a je otázka, zda to vědí oni sami. Za blbce jsme tu v každém případě my.
13. 04. 2011 | 19:56

hoven napsal(a):

sedlák,
a co když to celý vyrobil bárta? zrežíroval kočí, společně přinesli lidem příběh o tom, že na VV ODS chystala puč. bárta věděl, že mu teče do bot a že v MFdnes vyjde článek, kterej ho odrovná. tak něco vymyslel. kočí zahrála přeběhlici. bárta má hodně penez s nejasnym původem. hodně peněz a taky prostředky. on muže natočit jakejkoliv příběh ho napadne. a dát ho lidem na stříbrnym tácu. možná jsem se zbláznil, ale ja mam z věcí veřejných ten pocit. že se tu jedná o komplot obřích rozměrů. že bárta je psychopat a manipulátor. a veverky sfanatizovaná sekta. je to muj pocit.
13. 04. 2011 | 20:04

hoven napsal(a):

rejpal,
jo, to v každym případě. to je naprostá pravda. lidem se musí dát nějaký hry, aby zapoměli na "hlad". to se od dob říma nezměnilo. a oni se napakujou. všichni, jak tam jsou . a pořádně. jde jenom o prachy a o ještě větší prachy.
13. 04. 2011 | 20:09

S.Š. napsal(a):

Scallop : Spím, jenom o 9 hodin jinak, ne Vy ... :-)

Vlk : Ano, sleduji komentáře na virtually.cz již od pátku. Tamní prostředí (prakticky všichni voliči ODS) se dělí - a předpokládám, že podobně se dělí i samotná ODS - na nečasovce a klausovce. Klausovci jsou hlasitější a agresivnější, přejí si návrat pana prezidenta do strany, hned věděli, kam se postavit. Někteří jsou rozpolceni, neví, kde je jejich místo ani co si mají myslet (je strašné, kam až může vést neschopnost vlastního úsudku, nesvoboda v nás a závislost, v některých případech i citově podbarvená), jiní píší : to jsem od prezidenta nečekal, tohle už přehání, to při vědomí, že jde již o druhého předsedu ODS, proti němuž se V.K. tvrdě vystoupil ... :-) Taková závislost na jednom politikovi v jiných stranách nikdy nebyla, to je skoro o kultu osobnosti. Máte pravdu, popsal jste to dobře.
13. 04. 2011 | 20:12

rejpal napsal(a):

hoven
To s tím komplotem vypadá absurdně, ale mě to už taky jako jedna varianta napadlo. Řekl bych, že jedna věc je téměř jistá. Ty hrátky kolem Kočí z poslední doby budou těžko v režii kohokoli z ODS (nebo TOP). Protože i kdyby měli těch sedm lidí, po té nahrávce nebudou mít moc chuti z klubu VV utéci. Ledaže by to byl někdo z ODS, kdo by byl spřežencem třeba ČSSD nebo Zemana. Ale může dnes kdokoli cokoli úplně vyloučit?
13. 04. 2011 | 20:18

sedlák napsal(a):

hoven, mám 2 otázky na které nikde nenacházím odpověď .... proč ta "všemocná" ABL neodhalila Kočí dřív a svěřila jí post předsedkyně klubu? Co dělala BISka? že není ABL zcela košér, nevyvracím, ten překotný vývoj, kdy zítra neplatí co dnes, je na palici, ledasco tam evidentně není v pořádku, na druhou stranu, evidentní výměna třeba oblastních ředitelů ŘSD, je věc, která je pro zaběhnutý systém rána, která může nabourat financování polit. stran. ........a pak, byť z jiného soudku, ale mě připadá stejně absurdní, dnes jsem četl návrh na insolvenční řízení na ČEPRO,a články kolem toho (a to je zřejmě jenom jedna z kauz), mě skutečně připadá naprosto absurdní takováto pohledávka za předmět činnosti který je popisován fyzické osobě, a soud se tím musí zabývat, co se tu děje, za prachy náš všech......... nevím, hledám, soudím podle toho, komu to prospěje a podle toho se snažím orientovat.........jedno která strana,
13. 04. 2011 | 20:38

S.Š. napsal(a):

Vlk :
Ještě jedna vedlejší a tudíž ne úplně podstatná otázka mě napadla : Přemýšlel jste o tom, vlku, jak se může stát, že prezident republiky, nepochybně nejsilnější politická osobnost země, člověk se značnými zkušenostmi, skvělý stratég a taktik, podporuje nováčka politické scény, resp. jeho stranu, složenou z naprostých amatérů, a to až tak, že kvůli ní dokáže jít na samu mez ústavy (někteří se domnívají, že je už za ní, viz "nepřijmu, dokud ...") a do vážného sporu s předsedou vlády (vlastně i se všemi politickými stranami, kromě VV), kterého kvůli ní opakovaně pokořuje před veřejností ? Není tomu přece tak dávno, kdy jsme slyšeli o "politických rychlokvaškách" (lidé by měli volit zavedené strany). Nevíte, co se od té doby změnilo ? Tak jako tak, zdá se, že podobná otázka napadá už i jiné (a nejen mého manžela, který se jinak o českou politicku význačně nezajímá), viz http://www.lidovky.cz/weiss-necas-neni-gross-0b2-/ln_nazory.asp?c=A110413_073457_ln_nazory_kim
13. 04. 2011 | 20:48

Vladimir napsal(a):

ad Rejpal.
Otázka mandátu ...
Člověk (kterýkoliv) , který chce vstoupit nějakým způsobem do politiky - tedy principiálně hodlá se STARAT o věci veřejné (myšleno nikoliv stranicky), by si měl vybrat POUZE jednu ze 3 možností. Buď jako poslanec (senátor) nebo jako ministr či vysoký úředník nebo jako soudce. Mělo by to být ústavou nařízeno, že nemůže obsazovat 2 a více křesel.
Dále - mandát poslance by mohl být odebrán určitým typem soudu (správní soud ?), pokud by v parlamentě zradil volební program své strany - tedy rozhodoval by proti smyslu volebního slibu. Žalobu by mohl podat určitý počet voličů - formou petice nebo politická strana, za kterou kandidival. Schovávat se za jakési svědomí poslance je obezlička podobná "blízké osobě" v silničním provozu . Zda poslanec plní volební program nebo ne, by byla zaležitost posouzení soudu.
Mandát strany a mandát voliče je pitomost z psychiatrického ústavu - schizofrenie ?

Otázka vlády - u nás špatně řešena. Ve vládě by měli sedět odborníci na právo a na odbornou problematiku (příp. schopní manageři). O žádném našem politikovi se nedá říct, že by byl odborník na cokoliv. Potom vládnutí vypadá podle toho ...

Poslanci by pak mohli vyslovit nedůvěru i své vládě, pokud by se odchýlila od linie, kterou jim vymezilo politické vedení strany (koalice).
13. 04. 2011 | 20:55

Nebukadnesar II. napsal(a):

vlk
Souhlasím s Vámi, že ten právní výklad, otištěný v LN je "podivuhodný", řekl bych účelový. Prezident nemusí, dle mého, za odvolaného člena vlády (resp. za toho, jehož demisi přijal) jmenovat ihned náhradníka, ale může vedením uprázdněného resortu (tj. ten odvolaný přestává být členem vlády) pověřit někoho ze stávajících členů vlády. Ostatně tak to již Klaus minimálně dvakrát udělal. Roku 2004 (po eurovolbách) rezignoval ministr spravedlnosti Čermák a Klaus pověřil vedením resortu premiéra Špidlu, který tak vedl resort spravedlnosti až do konce své vlády. Po odvolání ministryně zdravotnictví Emmerové zase (když dlouho odmítal jmenovat Davida Ratha, dokud Rath neopustil předsednictví ČLK) pověřil vedením resortu ministra práce a soc. věcí Škromacha. Tedy, jak by dodala Monika Načeva, "Možnosti tu sou". Uváděné důvody neodvolání/nepřijetí demise považuji za zástupné.
13. 04. 2011 | 21:47

Iva napsal(a):

K ID :

Prezident a pero. Prezident má právo si pero ponechat, takže je to jeho věc, zda si pero vzal či ne, tato společenská záležitost byla již veřejně vysvětlena ve sdělovacích prostředcích. Pokud sis všiml /a/, pan prezident si stojí za svým názorem, který neí mnohým po chuti a to ve světě, např. reakce na jeho vystoupení v parlamentu EU,byl terčem mnoha útoků.Má svůj názor a ten si hájí, stejně jako náš stát.Nechci stejně jako on euro, považuji za hloupost brzký vstup do EU a pero si na jednání vezmu také, když se mi líbí.Poslouchat tyto nekonečné projevy je mnohdy naprosto vyčerpávající, zvláště , když líčí co ,,Chosé,, a co ,,Mariá,, je velmi nezáživné.Je to rozhodně lepší, než tam spát, jako někteří naši poslanci.
13. 04. 2011 | 22:01

Kanalnik napsal(a):

Iva - vyjadrujete tu celkem barvite svuj nerespekt k projevu chilskeho prezidenta... takze aby se Klaus nenudil, hral si s perem. To se povedlo. A to, ze ma prezident reprezentovat, to nic?
13. 04. 2011 | 22:05

Iva napsal(a):

Pro kanalníka :

Neuctivě o projevu, to ne,Ale je to jiná mentalita a my také a máme na to právo.Fidel řečnil několik dní, když na to přišlo, ale to byla diktatura. V Chile je snad svoboda projevu a u nás též, nebo ne ? Všichni jsme jen lidé a ne roboti, když budete posílat na jednání robota a správně jej naprogramujete, plně splní Vaše očekávání. Nad videem jsem se jen zasmála a řekla si, chudák, jak tam dlouho musel sedět.Je sestříhané, všiml jste si ?
13. 04. 2011 | 22:31

Jirka II. napsal(a):

Iva:
To neokecáte. Prezident Klaus je kleptoman a měl by se léčit. Když se mi něco líbí tak, že to chci, tak si o to řeknu a nabídnu něco podobného protislužbou. I bez Klause už máme ve světě z ostudy kabát.
13. 04. 2011 | 23:34

Iva napsal(a):

Pro JIRKA II
Já nic okecávat nepotřebuji. Pravidla slušného chování a protokolu jsou dané, a vždy se přizpůsobují návštěvě.Asi nevíte, co pojem kleptoman vůbec znamená a ve vztahu ke svému prezidentovi je to ostuda, že jste tento pojem vůbec použil. Čas od času kolují na prezidenty různých států obdobná videa / mnohem horší/, ale lidé si své prezidenty brání. To pouze u nás je prostituce duše i mysli poněkud rozšířenější než je zdrávo.
14. 04. 2011 | 00:09

Prognostik napsal(a):

ŠS:
cituje od jinud : to jsem od prezidenta nečekal, tohle už přehání, to při vědomí, že jde již o druhého předsedu ODS, proti němuž se V.K. tvrdě vystoupil ... :-)

píše sama: jde do vážného sporu s předsedou vlády, kterého kvůli ní opakovaně pokořuje před veřejností ?

Musím řict že jsem se zasmál.

Ostatně při pihledu přes Atlantik do ČR se už směju pořád. Prvních několik dní jsme to bral vážně, ale teď už je fakt jak ze Švejka. Vtipá je už terminologie, sejde se K9, dneska ve formátu K12.
Připomíná to z venku Cimrmanovou hru: Maminko co tomu řikáš? Nejsem tvá matka, ale tvá sestra. Stýčku: Nejsem strýc jsem úplně cizí člověk.

No ty važe výrazy pokoruje, mě tady rozesmívají stejně jako K12. Přemýšlel jsem nad tím jak často president pokořuje a vzpoměl jsem si na to jak pokořil Topolánka, tím že ho jmenoval předesedou vlády, a když ji nedokázal sestavit... , tak jmenoval novým předsedou vlády zase Topolánka. Už tehdy s tím pokořováním začal...
Tohle se ti nepovedlo Mirku, udělej to znova....
A Na Nečase si vyloženě zasednul... Už jen to jako ho pokořil když Nečas nevyhrál volby a on ho musel předevśemi tahat z bláta a vytáhnout ho na stupínek přede všemi
s tim káravým pohledem, hrome vidíš první měl bejt někdo jinej, komu sjem měl dát pověřovací dekret, ješté že tu jsem ty nemehlo a mohl jsem tě jmenovat prenmiérem i když jsi prohrál...

Jedno pokoření za druhým se jim dostává jen co je pravda..., tohle už přehání.. jak psal ten Váš citujíci.

Hele fakt je to dobrá komedie. Dneska jdou pánové na poslední večeři, jak dvanáct apoštolů, čimž předesda vlády nemusel řict že svolává koaliční jednání...
A do toho Koči říká, no con mě Drobil varoval že se na mě něco chystá....
14. 04. 2011 | 00:44

žumpa M. Novák napsal(a):

Již se tu sice opakuji, omlouvám se čtenářům, ale vždy se tu objeví nějaký filosof, který začne téma záměrně odklánět od reality a tak je potřeba problematiku opět přišpendlit na zem. Dám Vám příklad konspirace jaké vyšité přímo z Vaší ODS dílny, jejímž přítelem asi nejste, avšak realita byla taková, Vezměme si zpátky období, kdy ODS tahalo za nitky u policie, míním tím Kubiceho oddělení, nebyl jste zrovna poradcem Topolánka v té době? Příklad toho, jak si ODS narekrutovala část státní policie, která využila tajných informací „z vyšetřování“, pokud je možné vůbec považovat údajné dokumenty u pana Mrázka za jakékoliv dokumenty, aby zdiskreditovala Paroubka a ČSSD a v návaznosti potom i Paroubkovu bývalou sekretářku. Já to jen pro pořádek zopakuji, mrtvý Mrázek - prý měl dokumenty u zneužívání Paroubka nezletilých děvčátek, Krejčíř – půl roku tahal veřejnost za nos, že má originál stvrzenky podepsanou Grossem, potom následoval Pitr s Unipetrolsem a nechci jmenovat další vytvořené případy proti ČSSD, kdy tu ODS ve spolupráci s částí policie připravovala politické kauzy jako na běžícím páse. Všechno z toho vyšumělo. Kdyby na tom byl jen kousíček pravdy, tak to ODS dotáhlo až k osudnímu řízení, měli jste v ruce polici a justici. Ale problém bylo, že na tom nebylo pravdy ani za mák, a přece jen jsou u nás asi ještě lidé typu pana Michálka.
Všichni ti ctihodní pánové, pro pořádek zopakuji, Mrázek, Krejčíř a Pitr sehráli tuto svoji špinavou hru pod taktovou české policie ve prospěch ODS v rámci obchodu - něco za něco. Vy nám posloužíte proti ČSSD a my Vám zajistíme, že tento stát bude žádat o vaše vydání takovým způsobem, aby Vás nikdo nevydal. Podle vašeho receptu to byla jen souhra náhod a chyb jednotlivců, i to jak se Kubiceho zpráva dostala do tisku, Severa šel náhodou kolem redakce, sednul si na chodník a začal číst ano a potom to tam zapomněl. Až příliš mnoho náhod, aby v tom nebylo možno spatřovat černou ruku ODS v pozadí. Nemyslíte? Takže závěr, Bárta si sháněl informacemi za svoje vlastní peníze, ODS si shánělo smyšlené důkazy za peníze daňových poplatníků a to je horší, zprivatizovat si státní policii tomu já říkám začátek krize v ČR, když to tak chcete nazvat. Tak vo to tady, pane Haasi, go, aby se to neopakovalo, takže z toho nedělejte zase tak velkou filosofii.
14. 04. 2011 | 05:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy