Cena za blbost a z blbosti

28. 04. 2011 | 01:10
Přečteno 11964 krát
Jednou z nesporných pravd, hlásaných Janem Werichem, kterou bych takříkajíc z fleku podepsal je, že boj s lidskou blbostí se nedá vyhrát, ale taky se nikdy nesmí vzdát. Přičemž, a to už mluvím striktně za sebe, bere na sebe lidská blbost nejrůznější podoby a nejrůzněji se také zjevuje. Též s rozličnou nebezpečností. Takový Pepek Vyskoč je vcelku nevinná forma. O hodně nebezpečnější je, když začnou blbnout ti, u kterých se to jaksi z povahy jejich profese či postavení, už nějak nepředpokládá. Za blbost zcela globálních rozměrů třeba považuji udělení Nobelovy ceny prezidentu Obamovi v době, kdy nikdo nevěděl, co udělá a zda si ji zaslouží. Anebo udělení téže trofeje Jásiru Arafatovi v době, kdy se naopak moc dobře vědělo, co udělal. V českých poměrech bych za srovnatelné považoval udělení Novinářské ceny 2011 České televizi za to, co je nazváno Série reportáží o Diag Human. A to včetně komentáře, v němž je vysvětleno, že série reportáží …odkryla hlavní aktéry případu, který ukazuje kriminální spojení politiky s organizovaným zločinem v České republice. Série vykreslila diletantský přístup českého státu při řešení této kauzy s podezřením, že kauza byla vedena tímto způsobem, aby sloužila k obohacení třetích osob. Tato série reportáží ušetřila českému státu 4 miliardy korun .
Nic z toho není pravda, či spíše, všechno je naprostý nesmysl a plod ignorace právní reality. Za největší prohřešek lze považovat již to, že autoři reportáží věc nekonsultovali s právníkem, což je z reportáží patrné. To, že sice nepříliš složité, ale přesto odborné problematice nemohou rozumět, je jasné asi skoro všem, kromě autorů samotných a pár dalších, udělovače ceny nevyjímaje. Se stejnou elegancí mohli páni redaktoři natočit reportáž z prostředí třeba neurochirurgie a sprdnout lékaře, že postupují při léčení špatně. Aniž by pachatelé díla cokoliv věděli o medicíně obecně a o neurochirurgii zvláště. Když se do podobné situace dostane třeba člen představenstva akciové společnosti, totiž když musí rozhodnout o něčem, co je principiálně odborný problém a on mu nerozumí, očekává se, že věc bude konsultovat s odborníkem a namnoze ne s jediným. Výkon funkce s péčí řádného hospodáře se tomu odborně říká. Neřádný hospodář, tedy ten, co se neradil, pakliže způsobí svým rozhodnutím škodu, může být různě popotahován. Což novinářům nehrozí, a možná proto autoři reportáže rozhodně nepostupovali s onou péčí řádného hospodáře. Tak například nařkli státní úředníky, že spor vedou neodborně či liknavě. Co ví novinář o taktice vedení sporu, nestojí za řeč.Takže by to mohlo sedět, pokud by se tak vyjádřil zmíněný odborník. A také hned dodal, v čem neodbornost spočívá. Neřádní hospodáři namísto toho strávili poměrně dost času pokřikem kolem toho, kdo se skrývá za právnickými osobami, které se ve sporu vyskytly a kdo konkrétně tyhle společnosti vlastní. A hned jmenovali alespoň jednu osobu, u nás odsouzenou, toho času na útěku. A co prý s tím stát bude dělat. I ten poslední právník ale ví, že žádný soud není oprávněn zjišťovat, kdo je vlastníkem právnické osoby- účastníka řízení a nikdo ani není povinen ho o tom informovat. Kromě toho to pro rozhodnutí není vůbec významné. Právnická osoba vyhraje či prohraje, protože buď byla nebo nebyla v právu, i kdyby jí vlastnil třeba čertův dědeček. A k tomu odsouzený na doživotí.
Též si autoři stěžovali, že do řízení se přidali noví účastníci, které rozhodci připustili, a státu tak hrozí další škoda. Přitom stát se soudí s Diagem a tihle další účastníci tvrdili, že jim patří část toho, co chce Diag. Jinak řečeno, pokud rozhodci dospějí k závěru, že stát má něco platit Diagu, oni by měli z toho, zdůrazňuji z toho, mohli dostat asi jednu třetinu. Takže ať mi někdo vysvětlí, jakáže nová újma státu hrozila.
Až potud blbost, ale ne fatální a ne důvod o tom psát. To se ovšem nedá říci o tvrzení, že reportáže ušetřily státu 4 miliardy. Jak? Ve věci mají rozhodovat nezávislí a nestranní rozhodci, stejně jako rozhoduje nezávislý a nestranný soudce. Rozhodci zatím rozhodli jen o tom, že kromě Diagu, už nikdo další do řízení nebude připuštěn. Takže Diag hraje o celý balík a nemá konkurenci. Jestli tohle byl cíl, tak dobře, ale kde jsou ty ušetřené miliardy? Hlavně ale, v daném kontextu nelze tenhle podivný argument vykládat jinak, než že si někdo myslí, že televizní reportáže mohou ovlivnit nezávislé a nestranné rozhodce. Například aby někoho, kdo se reportérům ČT z nějakého důvodu nelíbí, vyloučili ze sporu. Což je dost síla. O komunistech se tradovalo, že ovlivňovali některá soudní rozhodnutí. Ovšem, že by se k tomu veřejně hlásili anebo si za to udělovali ceny, to tedy nepamatuju. A znamená to snad, že když v koncovce rozhodci celý nárok Diagu zamítnou, budou si redaktoři ČT nárokovat cenu za to, že ušetřili státu těch 14 miliard nebo o kolik to nakonec bude? Jediné, co se udělením ceny opravdu podařilo je obecné zpochybnění nezávislosti rozhodců. Jsem docela zvědav, kdy s tím přijde někdo, když tu projede rozhodčí řízení. Že jako prohrál, protože to ovlivnili novináři, kteří jsou za to u nás veřejně oceňováni.
Je už takovou tradicí, že blogové články jsou následovány rojem poznámek, začasté v různém stádiu pitomosti, jak to autorům umožňuje nicková anonymita. Pokud jde o mne, je to marné, neboť karavana již pokračuje dál, zcela nezávisle na hluku, který ji provází. Těm, které by text vyprovokoval k racionálnější reakci doporučuji, aby se zeptali známého právníka(soukromě se nemusíte stydět, že máte takové známé) a položili mu poměrně jednoduché otázky. Za prvé, co může v rámci procesních pravidel udělat účastník soudního či rozhodčího řízení, má-li podezření, že právnickou osobu, s níž se soudí, vlastní nějaký veřejný nepřítel a v tomto rouše by mohl vyhrát jeho peníze? A za druhé, co může účastník řízení udělat za stejných podmínek, pokud do řízení vstoupí vedlejší účastník nebo to, co se nazývá hlavní intervent. Tedy s výjimkou toho, že napíše procesní podání, v němž vyjádří své právní stanovisko. Což jen tak mimochodem stát udělal.Klidně bych uzavřel sázku, že polovina odpovědí bude jednoslovná za použití výrazu, který je pro takové situace vyhrazen, již minimálně od dob Napoleonových, jako takzvané Cambronnovo slovo . Ta druhá polovina bude možná slušnější, ale jinak to samé.
Jak řečeno, udělení téhle ceny byla blbost, což je špatná zpráva. Dobrá je, že porota zatím neocenila žádného mezinárodního teroristu ani politika, co zklamal takový počet svých voličů jako Obama. Anebo alespoň někoho, kdo preventivně zfackoval soudce, aby dotyčný věděl, na čí straně je právo. Ale, co není, může být, kurs je rozhodně správný.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Skok napsal(a):

...kdyby se měla udělovat Nobelovka mezi Pepkem Vyskočem a Tomášem Sokolem,musel by ji dostat Pepek Vyskoč, který si skáče pro radost a dělá nám aspoň dobrou náladu, a ne Sokol, který si skáče za černé peníze...
28. 04. 2011 | 06:11

Orel napsal(a):

...Obama je z mála politiků, který se snaží být ve světovém bordelu slušným člověkem a politikem i přes nesmírné tlaky korupčníků, rasistů na něj, to samozřejmě advokát Sokol nemůže připustit a chápat, podle něj je Obama blbý, tj. každý slušný člověk je blbý, pro něj nepotřebný !!!
28. 04. 2011 | 06:25

Béda napsal(a):

Největší chybou je, že celou kauzu zavinili politici v čele s ministrem Bojarem a nikdo z nich dodnes nebyl vzat k odpovědnosti.

Další chybou bylo, že stát dopustil mimosoudní řešení.

O výsledku vůbec nepochybuji. Tak jako tak vyhraje strana soukromého kapitálu, která si za příslib vysokého bezpracného zisku nejme nejprotřelejší advokáty, pokusí se "provizí" na zisku zainteresovat rozhodčí soudce i advokáty protistrany. Navíc v současné době, kdy v ČR v podstatě vládne neoficielně bratr Kalousek, soused p. Šťávy, jsou v ČR k dotažení případu, podobně jako pro restituce tzv. církevního majetku, dořešení kauzy OKD ty nejpříznivější 118-kové válcovací podmínky.
28. 04. 2011 | 06:50

anti politik napsal(a):

Mě by tolik lidská blbost nevadila. Boj s blbostí je totiž vánek proti boji s lidskými hyenami typu Sokol! Hloupější člověk se dá alespoň zkulturnit, ale hyeny ne!-ty jsou hyenami vždy, v každém režimu a za každých okolností a jediné co je zajímá je kořist a nepohrdnou ani mršinou!! Nakonec o čem to tady tenhle morální výblit... mluví? No o čem by, samozřejmě že mu někdo sahá nebo mu umenšuje kořist!! Neboj Sokol mršin je dostatek, máš jich plnou politiku, práce bude!! Jen by mě zajímalo jaký to je žít takhle zbytečný život? Pro společnost je užitečnější i ten neposlednější človíček než pan elitní právník!!
28. 04. 2011 | 07:27

trafopajka napsal(a):

Cena za blbost je to, že Sokol ječtě nesedí v kriminále.
28. 04. 2011 | 07:31

Jakeš napsal(a):

Bédo - největší chybou je, že se podvod vydává za právo a právo za podvod. Je to v systému.
28. 04. 2011 | 07:31

Mud.. napsal(a):

Je už takovou tradicí, že blogové články jsou následovány rojem poznámek, začasté v různém stádiu pitomosti, jak to autorům umožňuje nicková anonymita. Pokud jde o mne, je to marné, neboť karavana již pokračuje dál, zcela nezávisle na hluku, který ji provází.
Slova, která by měla být umístněna do kodexu Aktualne.
Aktualne se stalo jakýmsi územím mezi levým a pravým občanstvem. Lidé se nechtějí babrat v politických serverech. Před čtyřmi roky zde existovala rovnováha mezi levicovými a pravicovými blogaři/diskutujícími. Bohužel se to v poslední době výrazně překlopilo k masovosti levičáků. Jako v EU.
Jaký to bude mít důsledek? Aktualne bude jednou z mnoha levicovou plkárnou!!! Určitě pane Sokol změníte svoje blogařské působení. Kde to bude?
28. 04. 2011 | 07:47

anti politik napsal(a):

Mud.. ještě by to chtělo vyznání lásky a poslat pusinku!!
28. 04. 2011 | 07:51

Maximus napsal(a):

Bédo, píšete, že chyba byla, že stát dopustil mimosoudní řešení. Samozřejmě, že to byl záměr stát pumpnout, vždyť se okolo toho motá celá galerka zavedeným a dnes už nepřímo usvědčených lumpů. A stát drží jako beran, místo aby tu chátru pozavíral. Někde bude asi v softwaru státu virus. A asi tušíme všichni kde!
28. 04. 2011 | 07:58

xxx napsal(a):

Kdysi jsem se sám sebe ptal, jestli jsou větší pohromou
neschopní nebo všehoschopní. Již mám jasno: všehoschopní, protože neschopný blbec jen čirou náhodou může způsobit
podobnou paseku, jak všehoschopný všivák. Někteří "nedostudovaní doktoři" jsou toho jasným dokladem.
28. 04. 2011 | 08:03

Student napsal(a):

Autor napsal: "co může v rámci procesních pravidel udělat účastník soudního či rozhodčího řízení,"
Předpokládám, že ta procesní pravidla vycházejí ze zákonů.
Zákony vymýšlí a schvalují poslanci. Průměrná úroveň poslanců odpovídá průměru populace. I já jsem průměrný. To znamená, že
polovina poslanců je hloupější než já, polovina poslanců je míň pracovitá a poctivá než já, polovina poslanců ví o daném problému méně než já. Tak proč bych měl mít k jejich dílu úctu ? Proč bych tedy měl pokládat jakási procesní pravidla za správná a neměnná ?
28. 04. 2011 | 08:18

Míval napsal(a):

Pane Sokole, svou úvodní větou jste chtěl naznačit, že jste ochoten se z Vámi dosažených intelektuálních výšin snížit až k úrovni Jana Wericha, nebo že Jan Werich těch Vašich sfér takřka dosahuje?
Vaše vyjádření umožňuje oba výklady, což je snad přijatelné u politiků a jiných kalousků, ale právník by měl být ve svém vyjadřování jednoznačný.
28. 04. 2011 | 08:29

Terry napsal(a):

Pan JUDr. Tomáš Sokol píše:
"Ve věci mají rozhodovat nezávislí a nestranní rozhodci, stejně jako rozhoduje nezávislý a nestranný soudce."

Aféru Diag Human (http://cs.wikipedia.org/wiki/Af%C3%A9ra_Diag_Human)- citace k aféře (kauze) Diag Human z Wikipedie:

Josef Šťáva už od poloviny osmdesátých let vyjednával s československými úřady o modernizaci výroby krevní plazmy a obchodních modelech s touto lukrativní komoditou. Po roce 1989 měl výraznou konkureční výhodu a nainvestoval více než 190 milionů korun do modernizace transfúzních stanic a obsazení trhu. Konkurenčním společnostem Immuno a Grifols se ve spolupráci s úředníky Ministerstva zdravotnictví ČR podařilo postupně od roku 1991 poškozovat pověst firmy a nakonec ji úplně vyloučit z hospodářské soutěže. Velkou roli sehrála i řízená mediální kampaň, která obvinila Josefa Šťávu a jeho společnost Conneco z pokusu o nelegální vývoz psychotropní látky či z toho, že v roce 1992 se při kontrole na transfúzní stanici našlo zboží jeho firmy za více než milión korun bez odpovídající dokumentace.[1] Tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar před Šťávou a jeho firmou Diag Human varoval dánskou společnost Novo Nordisk, když firmu označil za „pochybnou“. Za tento výrok se Josefu Šťávovi v roce 1993 písemně omluvil.[2] Podle Hospodářských novin se „v té době o Šťávovi nemluvilo jako o úspěšném obchodníkovi. Naopak. Média o něm informovala jako o gangsterovi, který obchoduje s krví nakaženou HIV a má na kontě mnoho skandálů. Novináři třeba spekulovali o tom, že v minulosti prodával infikovanou krev, násilně odebíranou vězňům z bývalé NDR". Žádný z domnělých skandálů, se kterými byl Šťáva spojován, se ale nikdy nepodařilo prokázat.[3] Po zničení obchodního modelu a podnikání Josefa Šťávy připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR modelové smlouvy a přikázalo nemocnicím a transfúzním stanicím spolupracovat pouze se dvěma jím vybranými společnostmi Grifols a Immuno, přesto, že v té době nesplňovaly řadu zákonných předpokladů. Špatně postavené smlouvy stály české zdravotnictví v devadesátých letech, jak konstatoval znalecký posudek a Konečný rozhodčí nález v srpnu 2008, přes osm miliard korun. Ten také kritizoval nátlak státu na rozhodce a zdržování sporu, kvůli kterému se za tehdy třináct let jeho trvání dlužná částka zvýšila šestašedesátkrát. Z důvodu ekonomických ztrát firmy byla v roce 1995 zahájena arbitráž proti České republice. Postupně čtyři rozhodčí nálezy zjistily a pravomocně rozhodly o tom, že stát jednal protiprávně a poškodil podnikání Josefa Šťávy. Podle zatím posledního rozhodnutí arbitrů ze srpna 2008 by mělo Česko zaplatit za zmařený obchod s krevní plazmou 8,33 miliardy korun, přičemž pouze třetinu částky činí samotná škoda a více než dvě třetiny zanedbané úroky z prodlení a poplatky.[3] Koncem 90.let čelil Josef Šťáva v Bavorsku, spolu se čtrnácti dalšími společnostmi, soudnímu obvinění za pomoc při uplácení vedoucích představitelů Bavorského Červeného kříže. Švýcarská prokuratura odmítla toto obvinění s poukazem na to, že Šťáva podle tehdy platných švýcarských zákonů všechny provize uváděl a řádně zdanil. Spor byl ukončen o deset let později dohodou. Josef Šťáva v tisku prohlásil, že jako vlastník firmy Diag Human prý postoupí několikamiliardovou pohledávku významné světové bance, ale její jméno neuvedl.[4]

(pokračování)
28. 04. 2011 | 08:45

Terry napsal(a):

Pan JUDr. Tomáš Sokol píše (pokr.):

citace k aféře (kauze) Diag Human z Wikipedie (pokr.):

Česká vláda 20. srpna 2008 schválila plán ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS), jak zvrátit vývoj kauzy. Vláda se rozhodla firmě nezaplatit a využít všech opravných prostředků.[5] V arbitráži, která má určit konečnou výši odškodného, jež má český stát zaplatit firmě za neuskutečněné obchody s krevní plazmou, bude český stát zastupuje jako arbitr bývalý děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity Milan Kindl a po jistém váhání přijal funkci roli hlavního arbitra ombudsman Otakar Motejl.[6] Toho však stát rychle odmítl a pomocí soudu vnutil jako třetího rozhodce neprávníka a prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela. Diag Human napadl jeho jmenování soudně s poukazem na jeho podjatost.

Petr Kužel pak v lednu 2010 bez konzultace se stranami sporu a ostatními rozhodci připustil do sporu dvě offshorové firmy s neznámými vlastníky. (Jan Urban, tři blogy na Aktuálně.cz, leden-březen 2010) Nejpodrobnější faktografie a popis aféry je v knize Jana Urbana Tunel Plný krve, aneb kauza Diag Human trochu jinak, Gemaart 2007. V roce 2008 policie ČR načas zablokovala webovou stránku www.tunelplnykrve.cz, na které autor publikoval stovky archívních dokumentů, týkajících se kauzy.
(konec citace)

"spustili" politici a řešit ji mají "nezávislí a nestranní rozhodci", nejlépe "soudem" dosazený nedostudovaný právník Petr Kužel (Rozhodce v kauze Diag Human není právník - http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rozhodce-v-kauze-diag-human-neni-pravnik_100482.html) a právník Milan Kindl, "profláknutý" v kauze plzeňské právické fakulty.

Hlavně že za svoji "práci" arbitři požadovali 11 miliónů korun (Diag Human: Arbitři chtěli za práci 11 miliónů Kč - http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/exkluzivne/_zprava/diag-human-arbitri-chteli-za-praci-11-milionu-kc--489206), ale to jistě pan Sokol "chápe".

Takže veškeré problémy (a škody způsobené tomuto státu!!) v kauze Diag Human způsobili
a) politici
b) "právníci" zastupující český stát

A obecně řečeno:

VEŠKERÉ ŠKODY, způsobené tomuto státu v uplynulých dvaceti letech, ZAVINILI POLITICI.

ČESKÝ POLITIK = PŘEMNOŽENÁ ŠKODNÁ

A jako s přemnoženou škodnou se s nimi budeme muset vypořádat, protože žádná škodná sama o sobě škodit nepřestane.
28. 04. 2011 | 08:46

Občan napsal(a):

Reportáže ušetřili????? Ten reportáž bez toho reportáže?

Jinak mi ta slátanina nějak nedává smysl.

Co se arbitráží týče - v jednoduchých případech s malou nominální hodnotou, proč ne. Ale v žádném případě u větších kauz a už vůbec ne stát. Stát by měl mít Ústavou zakázáno účastnit se jakýchkoli arbitráží. Od řešení sporů máme soudy.
28. 04. 2011 | 08:49

Terry napsal(a):

Vygůglujte si "Diag Human rozhodci"

(http://www.google.cz/#hl=cs&source=hp&biw=1265&bih=834&q=Diag+Human+rozhodci&aq=f&aqi=&aql=&oq=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=e05ec4c1c781587d)

a "dejte si": to je počteníčko....

A hlavně při tom počteníčku nezapomeňte, kdo tohle všechno platí....
28. 04. 2011 | 08:51

F.Švarc napsal(a):

Pane velmi závislý rozhodce, rád bych se s vámi anonymně poradil, zda právu jako takovému by nebylo zde (v ČR) lepší vyhradit dobře střeženou rezervaci, nebo spíše ústav, kde by jedinci vašich kvalit dostali vše nutné, aby nezemřeli, a byli chránění jakkoliv se dotknouti jejich působení, nebo dokonce snad jen smýšlení.
Jako původem dělňas (elektrikář) jistě budete mít matné povědomí, že i vám šlo celkem dobře žít bez vašich nynějších "kvalit" a "odborností", které se domníváte, že jedině ty společnost potřebuje velebit.
Šeredně se Sokole mýlíte. Právo v představách vládců této krajiny není to co vy samozřejmě závisle se soudci chcete a mnoho let také děláte.
28. 04. 2011 | 08:53

Terry napsal(a):

Werich také řekl:

"A jede se dál močálem černým kolem bílých skal."

To je - bohužel - pro tento stát stále platné...
28. 04. 2011 | 08:53

Terry napsal(a):

Pan JUDr. Tomáš Sokol (Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák) obhajuje převážně mafiány (nemafián si těžko může dovolit páně Sokolovy hodinové taxy - před pár lety to bylo 4000 Kč/h, dnes to bude asi víc), které jako ministr vnitra měl potírat, a využívá při tom špatných zákonů, které měl možnost spravit jeho advokátní kolega JUDr. Jiří Novák coby poslanec a ministr spravedlnosti.
28. 04. 2011 | 09:07

Terry napsal(a):

Reportáže ušetřili?????

Ti jedni reportáže...
28. 04. 2011 | 09:10

Dočekal napsal(a):

"Inteligentní parchant" je ta nejhorší možná kombinace.

Pro pana Libora Stejskala: Toto je autentický výrok méno strýce Jana (jen pro doplnění - také právníka) a v žádném případě se nevztahuje ke komukoliv konkrétnímu, neboť byl míněn obecně.

K těm aférám, spojeným s vyplácením miliard na základě arbitráží, jen toto: Není nad šikovně prohranou arbitráž. Stát (my všichni) to zaplatí a pár vyvolených se "opeří."

Pominu kauzu TV Nova versus CME a zaměřím se na kauzu Diag Human.
Podle mých informací byla tato kauza marginálie až do chvíle, kdy ministr všeho pan Jan Stráský (tentokrát v pozici ministra zdravotnictví) rozhodl o tom, že tuto kauzu nebude řešit soud. Už tehdy předpovídali skuteční právníci, že nás čeká další placení miliard prakticky za nic. Rozhodčí nález totiž není přezkoumatelný soudem.
Tím rozhodnutím pana Stráského se tento stát vzdal práva na spravedlivý soudní proces.

Pro mne osobně to mělo ještě jeden dopad. Když jsem zjistil, že v důsledku tohoto rozhodnutí skončilo ve spalovně víc než deset metrických centů krevní plazmy, tak jsem se rozhodl, že tento stát už nedostane ani kapku mé krve. Svoji roli dárce krve jsem tak ukončil po osmnácti odběrech. To pozdější prohlášení pana Mgr. Tomáše Cikrta, že darovat krev je vlastně povinnost pouze potvrdilo, že moje rozhodnutí bylo správné.

Pan Jan Stráský bohužel opět plní zadání Nejvyššího Hradního. Protože mám informace takříkajíc přímo od pramene, tak také vím, že na Šumavě v rámci boje s kůrovcem nedávno "lehly" dokonce i rezonanční smrky. Tedy stromy nejen zdravé, ale stromy, které dávají materiál pro výrobu strunných hudebních nástrojů.

No, nevím. Možná i za toto můžou komunisti.
28. 04. 2011 | 09:17

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 04. 2011 | 09:17

Petr napsal(a):

Přece škodu, pokud vznikla, někdo způsobil. Někdo (někteří) konkrétní z masa a kostí. Takže proč hrozí škoda obyčejným českým lidem, daňovým poplatníkům?

Zkusím odpovědět: Protože od roku 1948 byli nedotknutelní komunisti, od r. 1989 jsou nedotknutelní Nadlidi.
28. 04. 2011 | 09:18

Hloupý Honza napsal(a):

Ta vsuvka s tím Obamou byla úplně zbytečná a dle mého úplně nepatřičná a úplně mimo věc. Asi si nemůžete pomoci, nežere vás spíše, že je prezidentem černoch ? Námitka ...to je jen čistá spekulace .... připouští se.

Taky mi připadá, že si rvete vlasy z toho, že nezastupujete Diag vy, to by byla jiná odměna.... a taky zřejmě i jiný text blogu. Koho chleba jíš toho píseň zpívej, že ? Zlaté advokátské pravidlo.

Jinak s těmi vedlejšími účastníky děláte zřejmě spíše vědomě než z vlastní hlouposti ze zdejších právních laiků pitomce zase vy. Sám dobře víte, resp. měl byste vědět, že ten účastník sporu na jehož stranu vedlejší účastník přistupuje může vyjádřit nesouhlas s přistoupením na svou stranu, což znamená, že vedlejší účastník může setrvat v řízení do něhož přistoupil toliko s výslovným souhlasem toho na jehož stranu přistoupil. Pokud vím, tak ministerstvo zdravotnictví nic takového neudělalo, což je zajímavé, neboť v případě úspěchu by se musela dělit o "výhru" s těmito vedlejšími účastníky. A my všichni také díky vámi zatracované reportáži už víme proč tak neudělalo. Dále platí, že i druhá strana sporu může namítat nepřípustnost přistoupení vedlejšího účastníka s ohledem na jeho poměr k věci, když poté záleží na soudci (rozhodci) zda toto přistoupení připustí. Rovněž platí, že se mohou strany sporu vyjadřovat k osobám soudců (rozhodců) a napadat jejich "nestrannost a nezávislost" poukazováním a prokazováním jejich podjatosti, tj. nějakého bližšího vztahu k věci nebo účastníkům řízení.

Předpokládám, že vy jako vzor ctnosti, kazatel práva, morálky a dodržování zákonů, zastupujete ministerstvo zdravotnictví zadarmo, neb jste Bc. Šnajdra a jiné odborníky, jenž vás oslovili, dopředu zcela jistě upozornil, že budete respektovat nález Ústavního soudu, který říká, že stát, rozuměj ministerstva aj. úřady, mají dostatek svých právních odborníků, placených z daní, na to, než aby si musely na zastupování najímat, opět za peníze daňových poplatníků, externí advokátní kanceláře. Pochybuji, že by o tom takový machr a expert Bc. Šnajdr, nebo paní zdravotní sestra ministryně Jurásková nevěděli, určitě ano, vždyť přeci rozhodovali a stále rozhodují o našich penězích.
28. 04. 2011 | 09:18

Kvakin napsal(a):

Chtěl jste jenom racionální reakce na Vámi výše předestřené. Budiž: poraďte se s odborníkem na český jazyk a nechte si vysvětlit interpunkční zásady v českém písemném projevu. Máte v tomto ohledu velké mezery: někde Vám čárky scházejí, jinde jimi nepatřičně hýříte. Mám známého právníka, který často říká: záleží na každé čárce; jedna chybějící či jedna přebývající mohou zcela změnit obsah (vyznění) textu. Protože ale interpunkci prakticky ovládá ještě hůře než Vy, soudím, že jeho "čárková" mantra je jen floskule, co se sice vštěpuje studentům práv, ale reálně se s ní nic nedělá. Jesť takaja partija.
28. 04. 2011 | 09:32

myrta napsal(a):

Vážení,pan Sokol se cítí být nadčlověkem a tady to vaše hemžení s pohrdáním z vysoka přehlíží.Nemá to smysl cokoli tomuto z jeho rozhodnutí géniu -oponovat.Ale nevzdávejte to,alespoň pro jen čtenáře zde je povzbuzením,že slušní lidé nevyhynou.
28. 04. 2011 | 09:44

Železnohorský napsal(a):

Pan Sokol dokázal dát facku sám sobě. V příspěvku má gramatické chyby, tudíž je zjevné, že není odborníkem na české texty. Tedy dopustil se téhož, co vyčítá redaktorům - že nemohou rozumět právu. A tudíž by o něm neměli psát. A tudíž by se měli radit s právníky. Panu Sokolovi by pro začátek stačilo, kdyby svůj text nechal přečíst nějakému novináři.
(Takovému projevu se ovšem neříká blbost, ale arogance.)
28. 04. 2011 | 09:59

Daňový poplatník napsal(a):

To Dočekal:
Ušetřil jste mi práci s psaním komentáře, děkuji.
28. 04. 2011 | 10:20

ld napsal(a):

Ćlánky, které napíše autor, je poznat na 10 honů: gramatika pláče.
Ale jestli tady hodlá nalézti oporu ve věci D.Human versus ČR, tak je vedle. Dokonce ani sympatizanta, leda by neparticipoval jako on na sumě peněz předmětu pře.
Jasně, správně to napsal Dočekal-zase za to můžou komunisti. Proto je chtěl asi Sokol zakázat, a to jediné mu udělalo reklamu.
28. 04. 2011 | 10:31

Daňový poplatník napsal(a):

Arbitráže obcházejí a vylučují soudnictví zejména proto, že v neveřejném jednání se dobře projednávají neveřejná ujednání, třeba provize, které by soud mohl považovat za úplatky, no a arbitr při té příležitosti smočí zobáček, mnohdy zahnutý, někdy opatřený zejkem.
Takže je na talíři otázka, kdo má zájem na tom, aby spory, ve kterých stojí na jedné straně stát, nebo obce, se vůbec mohly rozhodovat formou arbitráže.
No přeci politici, a proč asi?
28. 04. 2011 | 10:34

Petr.. napsal(a):

Tohleto si říká právník nebo snad advokát?! A přitom to ani nezná základní poučku: Cui bono? což je latinská fráze, znamenající v čí prospěch? nebo komu ku prospěchu? (v doslovném překladu komu/kterému dobro). Občas je použita v kriminalistice či trestním právu, při soudních procesech, detektivkách apod. Stejný význam má i méně rozšířená fráze cui prodest?.
Podobnej chytrák je ten lžidoktor Kalvoda! Dříve ve státních službách a teď z toho oba profitují! Je mi z nich na nic .....
28. 04. 2011 | 11:15

Al Jouda napsal(a):

Když čtu tenhle příběh s lidskou krví, tak mně napadá jako jediné možné spravedlivé řešení - soudce Lynch:))))
28. 04. 2011 | 12:37

pwpw@centrum.cz napsal(a):

Pokud se nepletu, tak pan JUDr.Sokol v této kauze zastupuje stát. Přijde mi nevhodné, pokud jsou tyto stránky (blogy) zneužívány jednou stranou sporu ke komentářům/ ovlivňování veřejnosti při řešení vlastních konkrétních právních kauz.

To samé platí i o paní JUDr.Samkové, která v době předvolební dělala na tomto blogu jisté politické straně (TOP) propagaci.
28. 04. 2011 | 13:20

prorok napsal(a):

Ano, Werichova poucka se upresnila:

Boj s blbosti a Sokolem nejde vyhrat!
28. 04. 2011 | 13:34

anti politik napsal(a):

Jako politici nechali kauzy v kterých jsou těžce okradeni milióny jejich spoluobčanů, kteří si je dokonce královsky platili, běžet, hnít a sra... na to a poté jako právníci se na svůj vlastní hnůj vrhli aby z něho co nejvíc profitovali!! Vždyť je to jasný úmysl okrást občany! Jestli je tohle demokracie tak dík nechci! To už snad byli slušnější vůči lidem i ti komunisti!!! Někde jsem četl, že když hodně lidí nenávidí cíleně jednoho člověka, tak nenávistné myšlenky směřující k němu ho časem zničí, tak si hrej dál Sokol!
28. 04. 2011 | 13:56

camponotus napsal(a):

Lidský život je jako žebřík do kurníku.
Také krátký a také podělaný.
Tak si to zbytečně nekomplikujte ani s panem Sokolem, ani s Obamou. Oba vydělávají na lidské blbosti a nemají si co vyčitat.
Jeden z Murphyho zákonů říká - může-li se něco pokakat, tak se to určitě pokaká. Takže si připravte roličku toaletního papíru, to je jediná jistota, o které víme, že je užitečná.
28. 04. 2011 | 14:02

pich napsal(a):

Největší blbost je současný stav této společnosti, která žije pod nánosem bahna pseudodemokracie a tohoto biokapitalismu.

A taková blbost zplodila všechny ty blbosti a ceny za ně.

Je tady obrovská vrstva "právníků", kteří uznávají jen to své "právo", stejně jako všichni ti "soudci". Potřebují pak všechny ty vrchní, správní a nejvyšší soudy, s jejiž závěry pak stejně nesouhlasí. Hlavně ale, že se vše dlouho točí a zlaťáky se sypou.

Všude hlavně rozhoduje taková blbost, jako jsou prachy, ta podivná hodnota života a morálky. Zatáhla se do toho i lidská krev. Z podivného kšeftu se stal byznys za miliardy pro všechny ty pijavice okolo.
28. 04. 2011 | 14:10

Pierrot napsal(a):

autor

Čoveče, vy máte ale náturu. Překvapuje mě to znovu a znovu.
Nebo, že by nějaká varianta "doublethinku"?
Nebo si prostě nechcete připustit, že náležíte k "temné straně síly".
Nebo jste jako Leland Palmer hostitelem nějakého "Boba"...

Jak vidno, vysvětlit se Vaše chování dá, pochopit však nikoli..
28. 04. 2011 | 14:30

Sims. napsal(a):

Dokud bude Kalousek u vesla, Šťáva se bude držet zpátky, jen co se Kalousek hne z vlády, nastoupí tato kauza v plné síle. přeci kámoš nebude komplikovat život svému druhu v boji za práva. A dluh pěkně naroste a arbitráž bude výhodná.
28. 04. 2011 | 17:13

Jenda napsal(a):

Skutečně mne mrzí, že mimo pár zmínek o p. Bojarovi se na jeho podíl ve věci zapomíná. Je skoro zřejmé, že stát arbitráž pros..e. V lepším případě nebudou finanční náhrady až tak vysoké, ale budou řácké. Jak bude ve finále odpovědný za vzniklou škodu on? Jinak mimo zmiňovaného maléru se p.bývalý ministr zdravotnictví zapsal do povědomí občanů pouze tím, jak na Staroměstském náměstí z upoutaného balonu sypal na Pražany v rámci nějaké promo akce prezervativy. Potom v tichosti zmizel. A "muž jedné věty"? Ta jej vytáhla až do profesní stratosféry. Jako v životě. Jednoho do zapomění, druhého na výsluní.
28. 04. 2011 | 18:21

nikdo napsal(a):

Pan Šťáva se vesele směje na zámku v Bechyni, však se dočká.
Pan Kalousek je sice z podhradí, ale prachy také dobře vytřískal, proto je to dobrý přítel. O panu Sokolovi nemá cenu psát, má moc dlouhé prsty !
28. 04. 2011 | 19:13

brízajan napsal(a):

Autore, ať napíšete sebelepší proargumentovaný blog lidem směrem důle, tak vám věřit lidi sice budou, protože se ví, že jste všehoschopný víc než schopný, ale za charakterního vás nepovažuje nikdo. Čím to? Zjevně máte většinu národa za plebs, který ví hovínko o současné aplikaci práva, proto má držet ústa a nechat vás pracovat. Možná máte pravdu, ale být tak opovrhovaný právě tím lidem jako vy, bych být nechtěl. Přeji vám vaši průzračnou chytrost a umění se vyznat, přeji vám moc i peníze, leč mezi lidi vás neřadím.
28. 04. 2011 | 19:15

Kritik napsal(a):

Když obyčejný člověk, kterýž je právním diletantem a chápe právo a spravedlnost svým přirozeným způsobem, darovaným každému od Boha (netýká se těch, kteří se takového poznání sami vzdali), čte tento článek a shlédl některé zprávy o kauze Diag Human, tak musí konstatovat:

Je to geniální.

Vysvětlím proč:
Nějakou pitomost, například něčí výrok, zabalíme do právních formulací a konstrukcí, začneme křičet, že se nám tím stala křivda, chceme za odškodnění miliardy a tím přinutíme obviněného, aby se do naší právní konstrukce zapletl. Ten je tak zmaten, že sám vymýšlí obranné právní konstrukce, a tím se zaplétá do sporu ještě více. Vymýšlí proto další právní konstrukce, čímž kauzu komplikuje ještě více. Přizvou se proto další právníci a ti přijdou s dalším právním rozborem a názorem, a tak dále.
A máme z ničeho maximální právní spor. Občas též na něm pohoří nějaký ministr, což je ale pouhý vedlejší produkt.

Je to zkrátka geniální.

Ctěný JUDr. Tomáš Sokol v tom dokonce vidí událost takového významu, že vzal za příklad nejmocnějšího muže světa prezidenta Obamu.

Genialitu však právníkům této kauzy nelze upřít. Zdalipak je napadlo, že je to celé na podstatně vyšší úrovni, než "nějaký" Obama.

Ono je to totiž perpetum mobile. Konečně se ho podařilo právníkům vymyslet. Geniální. Z ničeho vznikne právníkům událost a ta plodí další události, možná geometrickou řadou. Perpetum mobile s geometrickým růstem.

Je to na Nobelovu cenu za sestrojení perpeta mobile.
A na Nobelovu cenu za ekonomii. Protože toto perpetum mobile současně tvoří z ničeho velké peníze právníkům.

Gratulujeme!!!

P.S. Teď člověka napadne: Nevymysleli tu kauzu právníci právě pro ono perpetum mobile na prachy?
28. 04. 2011 | 22:22

pich napsal(a):

O tom, že se ten Šťáva, tady v tom hnojišti práva a morálky dočká "svých těžce vydělaných miliard", není pochyb.
Přeji mu jen, aby se v těch krvavých prachách utopil.

A takoví "lidé" jsou ti praví porodníci toho "zločinného" komunismu.
29. 04. 2011 | 17:25

karel kuba napsal(a):

Pana Sokola jsem slyšel a viděl jen jednou, před léty hřímal z balkonu linerecké radnice - právo, spravedlnost, morálka, div že se mu v ruce nekmital plamenný meč.¨
Dnes? Pokud je nějaký extragaubńer v potížích, s důvěrou se obrací na p. Sokola .
22. 11. 2011 | 17:43

zednáři jsou vlastizrádci napsal(a):

Bravo, dostal jste se mezi 99 budovatelů mafiánského kapitalismu.

http://www.kurzy.cz/zpravy/nazory/A-P-T-768-PR-6850-from-27001-hpp-20-O-0-TP-Z
09. 01. 2012 | 12:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy