Parazité rozvoje se spojili

19. 05. 2014 | 13:17
Přečteno 3902 krát
Nadnárodní firmy, banky a některé vlády se spojily, aby do soukromých rukou převedly i poslední zbytky veřejné agendy. Banky a nadnárodní firmy by se měly stát největšími bojovníky proti chudobě a garanty lidských práv.

Na Summitu tisíciletí OSN v roce 2000 byl všemi státy schválen zatím nejambicióznější program na boj proti extrémní chudobě. I přes zřejmý pokrok je ovšem jisté, že většina úkolů, které stanovila Miléniová deklarace a Rozvojové cíle tisíciletí podle stanovených indikátorů, nebude splněna. Proto se již delší dobu vedou diskuse, jakým směrem by měla snaha o odstranění extrémní chudoby postupovat. Poslední diskuse vedené na půdě OSN i EU ukazují, že směr rozvoje dostává nový směr. Regresivně se vrací k politice osmdesátých let, kdy dominovaly silné restrikce, divoká privatizace a zájmy nadnárodního kapitálu.

Místo většího zapojení občanů do rozhodovacích procesů se mezinárodní establishment rozhodl podporovat více nadnárodní firmy, které by se měly stát motorem celosvětového rozvoje. Je to další ukázka privatizace daňových výnosů na úkor podpory těch, kteří to nejvíce potřebují a pro něž jsou peníze deklaratorně určeny.

Mezinárodní společenství připravilo reakci, která se snaží na základě prvních podkladů z OSN reflektovat situaci a upozornit na nejdůležitější body, které by měly být v příští rozvojové agendě začleněny. Bohužel stojí zatím občané Jihu i Severu mimo hlavní proud jednání. I to je po pětadvaceti letech nová situace. Je otázkou, zda se podaří prosadit body, na nichž se shodli napříč spektrem nejrůznější organizací a hnutí.

Lidská práva – všechna a pro všechny
Široce diskutovaným a podporovaným konceptem je zajištění lidských práv. Jejich naplnění by mělo vést k rozvoji a zajištění důstojného života. Bohužel jsme opět svědky selektivního přístupu k lidským právům.

Reprezentanti ekonomicko-politické moci se sice často odvolávají na Všeobecnou deklaraci lidských práv, ale zájem jeví výhradně o některá práva politická a ekonomická, zatímco velkou část ostatních práv opomíjejí – sociální, kulturní apod. Maximálně o nich mluví jako o potřebách, což je samozřejmě jiná rovina diskuse.

Pokud mají být lidská práva důležitým pilířem pro příští program boje proti chudobě, nesmíme přistoupit na jejich redukci. Základem musí být Všeobecná deklarace lidských práv a to s ohledem na kontinentální charty lidských práv a Deklaraci o právu na rozvoj.

Planetární meze
Součástí nové rozvojové agendy musí být zajištění udržitelnosti a náprava způsobených škod. Prioritou zůstává zajištění prosperity všech obyvatel a to v rámci ekologických a společenských planetárních mezí.Jestliže zdůrazňujeme udržitelnou spotřebu a produkci, pak musíme zajistit také distribuci udržitelných technologií, jejich další výzkum a vývoj i následnou integraci do současného ekonomického a produkčního systému. Principy klimatické spravedlnosti musí být zajištěny pro každého, na základě společné, ale diferencované odpovědnosti. To znamená, že ti, kteří více znečišťují a více se podílejí na drancování životního prostředí, za to musí platit odpovídající cenu.

V rámci rozvojových programů na státní i mezinárodní úrovni je třeba plně uznat, že chudoba nebude nikdy odstraněna, dokud nebudeme respektovat limity naší planety i našeho společenství.

Nerovnosti
Snížení chudoby v globálním měřítku je výsledkem radikálního úspěchu Číny. Chudoba v ostatních regionech spíše stagnovala či dokonce rostla – jako tomu bylo v nejchudší oblasti, v subsaharské Africe.

Podle stanoviska Social Watch je jediným regionem, kde se podařilo zastavit rostoucí nerovnosti Latinská Amerika a Karibik. V ostatních regionech docházelo k dalšímu rozevírání propasti mezi chudými a nejbohatšími. A to nejen v chudých, ale i v bohatých zemích.


Kampaň Česko proti chudobě sdružuje 58 organizací v ČR a je součástí mezinárodní sítě Global Call to Action against Poverty.

Extrémní nerovnosti v příjmech působí ekonomické problémy. Peníze, které není možné utratit za zboží, se akumulují ve spekulacích a působí stále nové ekonomické bubliny, jež jsou zdrojem krizí. Bohužel na krize po splasknutí investičních bublin nedoplatí ti, kteří je způsobili. Největší dopad mají na nejchudší a otřásají také postavením střední třídy i malých a středních podniků, které jsou pateří udržitelné lokální ekonomiky.

Strukturální Změna
Bylo by chybou se domnívat, že současnou krizi vyřešíme nástroji, které nás do ní dostaly. Tedy uvolňováním globálních pravidel pro největší nadnárodní banky a společnosti, omezováním možností malých a středních firem, podřezáváním možností lokální ekonomiky a omezování lidsko-právní agendy vůči zaměstnancům a jejich rodinám.

Pokud chceme účinně snižovat chudobu, neobejdeme se beze změn, které promění tvář současného systému. Mezi první kroky na cestě k nové rozvojové agendě musí patřit spravedlivé zdanění především nejbohatších černých pasažérů. Jde o ty firmy i jednotlivce, kteří ke svému zbohatnutí využívají lidského, infrastrukturního i přírodního potenciálu, ale když se na jeho tvorbě a obnovení mají podílet, vyhýbají se placení daní. Využívají k tomu nejrůznějších daňových podvodů či triků a peníze, které by měly sloužit k rozvoji zemí, v nichž podnikají, mizí na anonymních kontech v daňových rájích.

Především obyvatelé Severu a jejich reprezentanti by také měli přehodnotit koncept neustálého ekonomického růstu. To mohou ovlivnit i spotřebitelé, především důrazem na omezení plýtvání s potravinami, vodou, energiemi a dalším spotřebním materiálem. Každé vyhozené zboží znamená obrovské plýtvání materiálem, energií i lidskou prací – to vše může být využito ve prospěch rozvoje důstojného života obyvatel Země.

Participace
Jedním z nejdůležitějších bodů je zapojení občanů do rozhodování o jejich životě a směřování společenství, v němž žijí.

Skutečná, na lidi zaměřená rozvojová agenda, nesmí nechat nikoho mimo a musí umožnit plnou participaci v rozhodovacím procesu na všech úrovních, pro všechny obyvatele bez rozdílu rasy, pohlaví, věku, postižení, sexuální orientace, místa narození...

Je třeba posilovat participaci i v ekonomice, především při podpoře družstevních či komunálních řešení správy obecního majetku a služeb. Posilovat řešení, kdy se insolvence firem řeší především s ohledem na zájmy zaměstnanců a společenství, v nichž pracují. A to včetně podpory zaměstnanecká privatizace ať již v podobě zaměstnaneckých akcií či družstev.

„Rozvoj je komplexní ekonomický, sociální, kulturní a politický proces, který usiluje o stálé zlepšování blaha všeho obyvatelstva a všech jednotlivců na základě jejich aktivní, svobodné a významné účasti na rozvoji a ve spravedlivém rozdělování z toho vyplývajícího užitku“
Deklarace o právu na rozvoj, přijata na Valném shromáždění OSN, New York, 4. 12. 1986

Připraveno za použití materiálů kampaně Česko proti chudobě.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

MartinO napsal(a):

Pane Tořičko,

za "radikálním úspěchem Číny" které vedlo ke snížení chudoby v globálním měřítku, může právě ta globalizace na kterou neustále tak nadáváte. Za vyřešením extrémní chudoby v Číně stojí přesun výroby oněch nenáviděných nadnárodních korporací, vybudování výrobních závodů, poskytnutí know how, investice Západu. Rozhodně žádné plácání někde na summitech a vydávání nějakých trapných deklarací.
To je jediná cesta jak dostat chudé z extrémní chudoby. Ne plácání na schůzích a posílání nějakých milodarů. Je třeba si ale také položit otázku, jestli planeta dokáže ustát to, když 7 miliard lidí začne konzumovat stejné množství všeho jako průměrný Čech...
19. 05. 2014 | 14:19

MartinO napsal(a):

promiňte, "Tožičko"
19. 05. 2014 | 14:20

Dzarda napsal(a):

Zdravím - respekt a díky! Ať se daří.

Peace
19. 05. 2014 | 14:30

strýc virus HxNx napsal(a):

hezký grafík, kruhový diagram, či jak se tomu nadává... což o to.

...přehodnotit koncept neustálého ekonomického růstu...

U ukázněných Seveřanů si to představit dovedu, u zaťatých Čechů nikoliv.
Ostatně, Amíci budou podobný případ.
19. 05. 2014 | 14:39

Petr Jihlava napsal(a):

Skvělý článek s řadou důležitých témat před eurovolbami od Tomáše Tožičky.
Pokud v eurovolbách výrazně uspějí progresivní a pokrokové strany a hnutí (Piráti,Zelení,Demokratická levice) je velkou nadějí aby zmiňovaná témata se v rámci EU důsledně začala řešit.Chudoba a rostoucí sociální nerovnost je problém globálním, Česka nevyjímaje.

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)není pro většinu Evropanů výhodné.Je dobře,že např.ekonomka Ilona Švihlíkova,Tomáš Tožička,Jan Keller,Zuzana Brzobohatá dlouhodobě o připravované TTIP veřejnost informují.
V dnešním vydání Britských listů Ilona Švihlíková ve svém článku (Válka bloků? TTIP a TPP aneb Pokus o udržení hegemonie)připravovanou TTIP rozebírá.
Řada našich občanů-voličů si dobře neuvědomuje jak jsou eurovolby důležité.
Nejde jenom o TTIP ale o demokratičtější a sociálně spravedlivější fungování EU, která má velký vliv i na život lidí u nás.
19. 05. 2014 | 14:46

e.m. napsal(a):

pane Tožičko, jen co to pochopí většina Afriky a odloží kvéry, jen co se podaří zvládnout populační explozi v pouštních zemích /obilí pak dovážejí.../, jen co mně vysvětlíte, jak si představujete vzkříšení španělské ekonomiky, která teoreticky nikdy neměla padnout na ústa..atd... jdu s váma!

P.S. Určitě jste hodnej. Akorát dobré úmysly často narážejí na ošklivou realitu... a malér začíná už při definování pojmů.
19. 05. 2014 | 15:41

e.m. napsal(a):

:) nojo, eurovolby... a já furt co jsou poslední dobou tak aktivní někteří bloggeři.

:o) tedy to aspoň pan John je ve svých úmyslech i charakteru průhlednej; pohled to hezký prauda není, ale ta hmmm transparentnost by tam byla!
19. 05. 2014 | 15:43

e.m. napsal(a):

I když! Já mám nápad. Máte celoplanetární cíle, pane Tožičko, a tož to Vám chválím. Ty si žádají celosvětových prostředků. Je to celkem jednoduché - v Africe jsou chudí, tak je přestěhujem do Evropy, kde jsou bohatí. Tím zbohatnou. Evropané jsou staří a chtějí ekologizovat své prostředí a žít skromně, tak by se mohli odstěhovat do Afghánistánu; tam je mladá populace /jak tomu po válkách bývá/ a prostředí nedovoluje jiné živobytí než skromné; je to taková země pro zelené skromné Evropany jako dělaná! Afghánci a ostatní muslimové chtějí šířit své náboženství, tak se mohou odstěhovat do Číny, páč tam odjakživa žádné nemají - císař jako vtělení nebes, to je tak maximálně kult osobnosti; navíc přinesou číňanům tolik žádanou živočišnost. Číňani kolonizují zdivočelou a neuspořádanou Afriku, ta přímo volá po systému, a doma už mají životní prostředí zprůmyslované tak, že v Pekingu musí občas nosit respirátor, na ftalátech vyrůstají od plen na 1 použití. Severoameričané půjdou do JIžní Ameriky chránit džungli; jejich místo zaujmou mexičané, kteří tím konečně přestanou být chudí. Ještě někdo chybí? a jo, Rusové a Ukrajinci; tak ti se vzájemně vyhladí. Důvod k tomu je ten, že si to všichni přejou.
Zaplatí to MMF za peníze, které mu k tomuto bohulibému účelu laskavě poskytnou mezinárodní banky, protože konec chudoby všude a navždy kuadrát za to snad stojí!!! a oni na to maj.
19. 05. 2014 | 16:01

Petr Jihlava napsal(a):

to:Martin O.
Srovnáváte nesrovnatelné.Čína a země BRicS se nachází v jiném ekonomickém stupni vývoje než dnes zažívá EU a USA.Jejich ekonomický růst jim rozhodně nezávidím.Porušováni sociálních a pracovních práv nadnárodními korporacemi jako levné pracovní síly a ekologických norem,která má EU je časovaná bomba.
Kde máte záruku toho,že Čína bude za pět let také ekonomicky rostoucí zemí.

to:e.m.
Je pochopitelné,že před každými volbami se otevírá řada témat.
Tomáš Tožička bez ohledu na to jestli je před volbami nebo ne se zmiňovaným tématům profesně zabývá a je dlouhodobě aktivní v občanském a sociálním hnutí.
19. 05. 2014 | 16:12

e.m. napsal(a):

pane Jihlavo, já chápu, že je p. Tožička aktivní.
jen jsem velice skeptická ke zde prezentovanému hodnocení situace p. Tožičkou (i když vymalované je to pěkně, no).
navíc - bylo by strašně fajn, kdyby za panem Tožičkou zůstala např. vyřešená severočeská gheta, něco konkrétního....
bohužel zdá se, že nezůstala...............a tož když jsme zatím nepořešili severní Čechy, tož je myslím brzo na Afriku, řekla bych.

mějte fajn den.
19. 05. 2014 | 16:22

gaia napsal(a):

Wilbur Smith tu pomoc proti chudobě pěkně popsal ve svých románech.
Chudí lidé v bohatých zemích platí bohatým lidem v chudých zemích. A říká se tomu rozvojová pomoc.
19. 05. 2014 | 16:58

e.m. napsal(a):

...tedy, když by se pan Tožička neurazil, já bych pro něj měla ještě záložní plán.
Já si vzpomněla na tu jeho poctu paní Uhse, a tož navrhuji vyslat pana Tožičku jakožto apoštola paní Uhse s kontejnerem erotických pomůcek a prezervativů, které doufám dosud vyrábějí české průmyslové podniky /kdyžtak rozšíří výrobu, jsou flexy, ne, jak pravil onehda p. prezident/ na horkou půdu afrických chudých států pod praporem Make love, not war. Afričané poznají sofistikovaných rozkoší, což je bude motivovat -- ale musí pan Tožička distribuovat jen těm, co nenaloupili se zbraní! může si udělat nějaké ty Tož-bony na to, třeba -- k usedlejšímu spořádanému životu; přestanou se přemnožovat, protože pannu ni p..u umělou neoplodníš; přestanou dělat binec, protože by od p. Tožičky nedostali zboží. Za tím účelem budou spořádaně pracovat a přestanou být chudí. V českých zemích poroste zaměstanost, protože Afrika je černý panenský kontinent -- TOHLE tam určo nikdo nevozí! Mno a tím zmizí chudoba z českých zemí, páč všeci čeští dosud nezaměstnaní budou vyrábět erotické pomůcky na vývoz................................Pane Tožičko, myslím, že to nemá chybu; a paní Uhse se svým oblíbeným Robertem na to budou shlížet z nebeského obláčku a pět Vám Hosana, fakt že jo!

p.s. onehda tu pan Duka psal, že je zaměstnavatelem. já vím - katolík a protestant..... ale... on jakožto velkomajitel... by Vás třeba založil.......abyste se nemusel doškemrávat zvolení do europarlamentu - to je trapný škemrat ne
19. 05. 2014 | 17:27

Fialenka napsal(a):

Opravdu dobrý graf ... je přehledný i poučný. Zabývá se i sociálním statusem. Navíc nejen z mezinárodního hlediska, ale dokonce i v rámci jednotlivých zemí. Konečně se počítá i s chudými pracujícími v bohatší části světa. Možná to je i zásluhou papeže Františka, který o těchto chudých říkal:
"Bázeň a beznaděj se zmocňují srdcí mnoha lidí dokonce i v takzvaných bohatých zemích. Radost ze života často hasne, sílí nedostatek respektu a násilí, nerovnost je stále zřetelnější. Je třeba bojovat o přežití a často se přežívá s malou důstojností."

A kde se vezmou peníze pro Afričany, Indy a Araby, aby mohli uživit svých osm dětí? Jsem proti, aby se peníze pro ně vytahovaly z kapes těch výše jmenovaných chudých. Peníze ať dají oligarchové a miliardáři pocházející z těch zemích, kterým pomáháme. I Afrika má své miliardáře.
19. 05. 2014 | 19:03

gaia napsal(a):

klimatická spravedlnost

to je hezké vyjádření, ať Řekové platí, že mají hezčí počasí než my a Afričané, ať nám připlácejí na topení, kde je spravedlnost, že oni nemusí topit a zateplovat budovy?
19. 05. 2014 | 21:18

klimakterická spravedlnost je jediná sku napsal(a):

tečná
Pane Tožičko, měli bychom spíš sledovat ty případy, kdy národy žijící v relativním a někdy opravdu reálném blahobytu (lze vysledovat z údajů UN) byly spojeným úsilím Západu uvrženy do bídy a chaosu.
Namátkou si najděte pozici Iráku na žebříčku lidského rozvoje před rokem 1990, pozici Libye před euramerickým bombardováním země a destrukci státních struktur, Syrii před uměle vyvolanou občanskou válkou. I Ukrajina byla po vyhlášení nezávislosti zemí s potenciálem.

Nutně si musíme položit otázku, jaký je tedy vlastně cíl Západu.
Za Condi Riceové to bylo šíření demokracie a lidských práv, alespoň deklarovaně.
Za indonéského podvrha jsou cíle nejasné, deklarované pouze v podobě jakýchsi červených čar a podivných možností na stole.
Skutečné činy jsou temné, zlovolné a satanské.
Někteří starci, počínaje stosedmiletým Davidem Rockefellerem se blíží kremaci a chtěli by nás vzít s sebou.
Evropští politici dosáhli tak mazlavého stavu, že nedokáží říct jasné slovo, ani když jim odposlouchávají osobní telefon.
Něco musí povolit.
20. 05. 2014 | 01:01

Petr Jihlava napsal(a):

to:e.m.

Problém sociálně vyloučených lokalit a soužití majority s Romy Tomáš Tožička nevyřeší.Nepamatuji si,že by nějaká občanská iniciativa v čele s TT na veřejnosti tvrdil,že tento problém za politiky,města a obce vyřeší.Vy ano?
Občanská angažovanost a iniciativa různých aktivistů pomohla zmiňovaný problém s odpovědnými politiky a veřejností částečně začala řešit.

TT se občansky neangažuje jenom v lidsko-právní agendě,ale je expert na regionální rozvoj.
Regionální rozvoj a podpora místních ekonomik je potřebné téma i pro Česko.
20. 05. 2014 | 12:59

Petr Jihlava napsal(a):

to:e.m.

Problém sociálně vyloučených lokalit a soužití majority s Romy Tomáš Tožička nevyřeší.Nepamatuji si,že by nějaká občanská iniciativa v čele s TT na veřejnosti tvrdil,že tento problém za politiky,města a obce vyřeší.Vy ano?
Občanská angažovanost a iniciativa různých aktivistů pomohla zmiňovaný problém s odpovědnými politiky a veřejností částečně začala řešit.

TT se občansky neangažuje jenom v lidsko-právní agendě,ale je expert na regionální rozvoj.
Regionální rozvoj a podpora místních ekonomik je potřebné téma i pro Česko.
20. 05. 2014 | 13:01

Yosif K napsal(a):

Podle stanoviska Social Watch je jediným regionem, kde se podařilo zastavit rostoucí nerovnosti Latinská Amerika a Karibik.
KONEC CITATU.

Ve skutečnosti socální rozdíly se spravují hlavně v Brazílii, ostatní státy včetně Argentiny se potácejí jak se potácely.

V Brasilii funguije nejúspěšnější program bopje proti chudovbě na světě. Jmenuje se Bolsa Familia a v česku by byl levicovými krasoduchy označen za rasismus a fašismus.
Jeho principy jsou:
1) federální socální dávka Bolsa Familia je cca 80 USD na člena rodiny A DOST, ostatních 23 dávek bylo více méně eliminováno.
2) Dávka je vydávána přes debetní kartu banky Caixa Industríale, debetní kartu má v držení matka (aby chlapi nemohli dávky propít).
3) při neomluvené absenci dítěte ve škole nebo při opomenutí povinného očkování má CEOLÁ RODINA NA MĚSÍC PO DÁVKÁCH.

Docházka dětí do školy která dříve bývala na úrovni CHÁNOV NYNÍ DOSAHUJE 99%!!!!!

Zkuste to navrhnout v česku pane Tožička, Marksová-Tominová vás nechá upálit......
20. 05. 2014 | 23:06

Yosif K napsal(a):

Petr Jihlava napsal(a):
Skvělý článek s řadou důležitých témat před eurovolbami od Tomáše Tožičky.
Pokud v eurovolbách výrazně uspějí progresivní a pokrokové strany a hnutí (Piráti,Zelení,Demokratická levice) je velkou nadějí aby zmiňovaná témata se v rámci EU důsledně začala řešit.Chudoba a rostoucí sociální nerovnost je problém globálním, Česka nevyjímaje.

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)není pro většinu Evropanů výhodné.Je dobře,že např.ekonomka Ilona Švihlíkova,Tomáš Tožička,Jan Keller,Zuzana Brzobohatá dlouhodobě o připravované TTIP veřejnost informují.
KONEC CITATU.

Je dobré si uvědomit že Ilona Švihlíkova,Jan Keller a Zuzana Brzobohatá jsou ultralevicoví fanatici - realizace jejnich nápadů by přenesla československo do časů maoistické "kulturní revoluce".

Tomáš Tožička je utopistický socálista. Jeho místo je ve středisku socálních služeb na Mostecku. Jeho nápady oheldně rozvojových zemí by v praxi přinesly to že by tam bylo ještě hůře než nyní, specielně v Africe, kde veškeré pokusy o zavedení jakéhokoliv afrického socíku (Guinea, Tanzanie, JAR atp) totálně ztroskotaly.

Pokud lidi mají pracovat a ne prodrbávat rozvojovou pomoc, není nad kapitalismus........
20. 05. 2014 | 23:12

Yosif K napsal(a):

Sorry - Brzobohatá není ultralevicový fanatik - tu a tam se od ultralevičáka Kellera distancuje. Good luck for her......

Švihlíková kandidovala za Zemanovce na Vysočině - s kampaní typu nastartujme ekonomii stavbou Zemanova kanálu.... dostala 0,3% hlasů.....
20. 05. 2014 | 23:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy