Jak mluví ženy a jak muži?

02. 02. 2010 | 11:31
Přečteno 19201 krát
V poslední době se v souvislosti s příručkou ministerstva školství Kultura genderově vyváženého vyjadřování často mluví o jazyce mužů a žen. V podstatě se problém dá rozdělit na dvě roviny: Zaprvé jde o to, jak se rozdíly mezi pohlavími zrcadlí v našem jazyce, zadruhé pak o to, v čem se liší vyjadřování mužů a žen. Zatímco první pohled poukazuje na to, že způsoby našeho vyjadřování spoluutváří to, v čem žijeme a jak věci vnímáme, druhý pohled ukazuje na rozdílné vidění společnosti a světa kolem nás skrze jazyk u mužů a u žen.

Chtěl bych se zde věnovat především druhé rovině problému, neodpustím si ovšem několik poznámek ke zmiňované příručce a reakcím na ni. Stalo se určitou módou, zejména u autorů, kteří se rádi staví do role ochránců tradičních hodnot a potažmo i jazykové úrovně, kritizovat podobné pokusy s poukazem na fakt, že jazyk tím trpí. Nejsem rozhodně zastáncem jakékoli jazykové regulace a dekretování toho, jak má kdo mluvit, ale nechápu, co je špatného na upozornění, že určitá nerovnost mezi pohlavími se může odrážet i v tom, jak mluvíme, a co víc, že určitá nerovnost může být naším vyjadřováním vytvářena.

Dokud se jedná o doporučení, je na každém z nás, aby se s vědomím možných rizik podle takové informace zachoval. Ochránci „čistoty jazyka“ můžou být v tomto ohledu úplně klidní; jazyk je velmi demokratická instituce a v běžném užívání se neuchytí nic, co by kolektiv mluvčích užívat nechtěl. Být politicky korektní se v očích některých „aktivistů za zdravý rozum“ stává synonymem pro nadávku. Neuvědomují si, že se v drtivé většině případů jedná o způsob, jak být zdvořilý a v komunikaci k druhým citlivý. Asi by si nikdo z nich dnes na veřejnosti nedovolil nazývat někoho politicky nekorektními označeními „negr“, „kripl“, „tlusťoch“ nebo „buzerant“ stejně jako si například nedovolíme někoho váženého a vysoce postaveného titulovat veřejně jako „blbce“. A přitom všichni víme, co ta slova znamenají. Proč tedy nenazývat „věci pravými jmény“? Protože je to prostě necitlivé a neslušné. Vůbec zde neuspěje argument, že takto nazývaný sám pro sebe dané označení někdy používá (vážená profesorka na univerzitě, když si zapomene poznámky v kabinetě, může o sobě říct, že je „blbá“, ale jak bychom asi reagovali, kdyby ji nějaká bystrá studentka předběhla řkouc: „paní profesorko, vy ste ale blbá, zapomněla jste si poznámky“).

Vraťme se ale zpět k původní otázce: jak dnes mluví české ženy v porovnání s českými muži? V čem se liší jejich vyjadřování a co nám to o rozdílu mezi pohlavími říká? Asi jediný způsob, jak takovéto informace zjistit, je podívat se do korpusů. Jazykový korpus (viz www.korpus.cz) je obecně soubor textů jazyka, který je převeden do jednotného elektronického formátu, v němž je možné vyhledávat slova a jevy na základě různých dotazů a zjišťovat jejich frekvenci. Můžete tak zjistit, jak jsou frekventovaná některá slova, která z variant, nad nimiž váháte, v úzu převažuje apod.

Velmi časté a ve světě i u nás nejrozšířenější jsou korpusy psaného jazyka. Jejich výhodou je velký rozsah (mají stovky milionů slov), který umožňuje pozorovat jazyk na velkém vzorku a činit spolehlivější závěry. Avšak nás tady zajímá běžná konverzace. Korpusy mluveného jazyka jsou mnohem pracnější, a proto i řádově menší. Chcete-li zjistit, jak se v Čechách skutečně mluví, musíte nahrát dostatek rozhovorů v neformální až intimní rodinné či přátelské atmosféře, jejich záznamy přepsat a zkontrolovat, což je velmi pracné a nákladné. Navíc si nemůžete pomoct tím, že byste do takového korpusu zařadili čtení zpráv z rozhlasu nebo televize, protože se v těchto případech jedná v podstatě o jazyk psaný, který byl někým pouze přečten.

Naše největší korpusy mluveného jazyka spravované Ústavem Českého národního korpusu FF UK mají celkem 2 miliony slov, přičemž se dbá na to, aby v nich byli rovnoměrně zastoupení mluvčí obou pohlaví, různého vzdělání, stáří i nářeční oblasti (nahrávky se týkají pouze oblasti Čech, na Moravě vznikají podobné korpusy mapující tamní situaci). Co zjistíme, nahlédneme-li zběžně do těchto korpusů a spočítáme frekvence jednotlivých jevů s ohledem na to, zda je užívají muži nebo ženy?

Pokud porovnáme projevy mužů a žen v domácím prostředí nebo při přátelském posezení a odhlédneme-li od odlišností, které se týkají jmenného rodu, kde mluvčí nemá možnosti na výběr (já jsem byl × já jsem byla), můžeme konstatovat, že jazyk mužů a žen vypovídá hodně o našich rozdílných zájmech, pohledech na svět, způsobech vyjadřování atp.

Muži mají spíš tendenci přednášet a vytvářet „teorie“, o čemž svědčí vysoká frekvence spojek pokud, čili, nebo slov jako problém, podstata, spojení ve fázi, a tak dále, na druhou stranu. Vedle toho ovšem do svých projevů zhusta na rozdíl od žen inkorporují vulgarismy vole, na hovno, v prdeli ad., pouze u mužů se objevuje poznámka přepisovače nahrávky „říhnutí“. Na druhou stranu pro ženy, podle tohoto velmi povrchního průzkumu, jsou typické kontaktové funkce jazyka: hmm, no, viď, oslovení mami, babi, tati, Evi, Kamilo. Fakt, že na rozdíl od mužského v podstatě monologického přednášení dochází na empatickou a emocionální reakci v rozhovoru dokumentují vysoké frekvence spojení jako no prosim tě, ježiš, aha, fakt strašný apod.

Jako muži se snažíme působit exaktněji, o čemž svědčí vyšší frekvence číslovek (sto, tisíc), častá jsou technologická, vojenská a politická témata: web, doména, četa, stránka, počítač, střílet, vojsko, Topolánek, do politiky, osobní vlastnictví, společenská změna atp. Vedle toho ženy si mnohem víc povídají o rozhovorech, které vedly: a já řikám, vona dycky, mi řiká jedna moje kamarádka. Tématicky se rozhovory častěji než u mužů točí okolo dětí, domácích prací a ženských potřeb, což dokazují vyšší frekvence slov jako zalejvat, školka, koupit, skořápka, koprovka, za tři stovky, voňavka apod.

Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o žádný komplexní a sofistikovaný průzkum rozdílu v řeči mužů a žen, ale pouze o drobnou ukázku toho, jak je možné se na podobné problémy nezaujatě podívat. Drtivá většina naší slovní zásoby je společná pro muže a ženy, příklady uvedené zde jsou pouze ukázkami těch největších rozdílů ve frekvenci užívání.

Jaký obraz takováto krátká sonda o nás a postavení žen v naší společnosti podává? Kromě obvyklých stereotypů (muži se v průměru pokoušejí působit jako racionálnější, jsou hrubší a víc techničtěji zaměření, zatímco ženy působí emocionálněji a empatičtěji) se můžeme ptát: proč je debata o domácnosti a výchově dětí stále doménou žen? Např. tvary sloves kupovat a nakupovat výrazně převažují v projevech žen; školení je slovo užívané častěji muži, ale škola a školka, nemluvě o slovu dítě, říkají častěji ženy. Nemůže to být tím, že práci, koníčky a přátele mají muži a ženy v průměru společné (baví se o tom zhruba stejně často), ale domácnost a starost o potomstvo stále připadá pouze na ženy? O tom, do jaké míry je tato dělba nutná, přirozená nebo spravedlivá, nechť si udělá obrázek každý sám.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

xyz.xx napsal(a):

Proc chce porad nekdo stirat rozdily mezi pohlavimi ? Komu se nelibi ze zeny a muzi jsou odlisni ? Vypadame jinak, chovame se jinak, proc bychom se nemohli vyjadrovat jinak. Zeny vyjadrujici se jako muzi, muzi vyjadrujici se jako zeny jsou pravem smesni a opacne pohlavi obvykle prirozene a podvedome odpuzuji.

Rozdily mezi pohlavim jsou prirozene a normalni a nemely by se nijak dotvaret, upravovat a nebo dokonce potlacovat v zajmu cehokoli. A nepletme si prosim rozdily mezi pohlavimi s nejakou diskriminaci. To je tenky led vazeni !!!

Nebo snad chcete nekdo namitnout ze spravny model rodiny je dnes tata a tata nebo mama a mama. Ze by nemel byt rozdil mezi ucitelka a ucitel ? Ze by deti meli vyrustat v takto sterilnim prostredi bez rozdilu pohlavi ? Tusi vubec nekdo co to dlouhodobe udela s vyvojem deti ?

Socialni inzenyrstvi je nebezpecne !!!
02. 02. 2010 | 11:41

Ládik napsal(a):

Nemůžu si pomoct = 100000x, nemůžu si pomoci = 200000x ve vyhledávači. Co je správně?
02. 02. 2010 | 11:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik obsahující vulgarismus, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty, ale to pro stálé návštěvníky těchto stránek není nic nového).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 02. 2010 | 11:47

........................................ napsal(a):

02. 02. 2010 | 11:54

Al Jouda napsal(a):

Postavení žen v naší společnosti by se dalo vyjádřit asi takto : Mají to dobré, jen si to neškrábat ! Mohli by na ně totiž přijít muslimové !Ale to my, chlapi, doufám, nikdy nedopustíme !
02. 02. 2010 | 12:02

SuP napsal(a):

Autore -
Napsat jako jazykozpytec 2. stupeň jako "víc techničtěji" ?
To přece není překlep?
Jinak musím přiznat, že takto prezentované výzkumy mě vedou k zamyšlení, že jsme s tím "rozvojem vzdělanosti" udělali někde chybu....
Nicméně abych jen nesoudil, pořád mě tahle Vaše úvaha (když už) přijde o něco věcnější než zmiňovaná "genderová příručka".
02. 02. 2010 | 12:10

Apeoffice napsal(a):

Nevím pane autore, jak genderově vyváženě Vám napsat, své pocity, nejspíše že jste přežvýkavec dávající mléko.

V našem rybníčku kvete plevel politické korektnosti, genderové vyváženosti a mnoho dalších podobných.

Je jasné, že ženy jsou hůře ohodnoceny, musí více bojovat o své postavení v mužské společnosti, popřípadě jsou jinak znevýhodněny, ale tento stav nezměníte pomoci nařízených kvót a už vůbec ne pomoci příruček jak správně vyváženě mluvit.

Bojím se, že u nás se to zvrtne v hon na čarodějnice - pardon osoby obdařené paranormálními vlastnostmi škodící druhým lidem.

Myšlenka na konec, muže vychovávají povětšinou ženy, a jak matky své syny vychovají, tak se oni vůči ženám chovají ... no asi to není hodno Nobelovky, ale princip jsem snad vyjádřil.
02. 02. 2010 | 12:16

buldatra napsal(a):

Zajímalo by mě, jaký jazyk použije mužatka, když se řízne při holení.
02. 02. 2010 | 12:25

jaryn napsal(a):

Ale ale pane autore,

politická korektnost není totéž co obyčejná lidská slušnost. Politická korektnost je její karikatura, agresivní pseudoslušnost, převáděná ad absurdum.

A co ten "chytrý" otevřený konec vašeho blogu? Proboha, to mají být po desetitisících let odlišného společenského fungování muži a ženy stejní?
Na plytké úvahy o stereotypech a "dělbě práce" se laskavě vykašlete.
Nechte lidem jinakost a věcem přirozený vývoj.
Nechte být ženy ženami a muže muži, ať už si pod tím představujeme cokoliv. Uniformní bezpohlavnost je to nejhorší, co by nás ještě mohlo potkat.
02. 02. 2010 | 12:26

Carlos V. napsal(a):

Vazeny pane Cvrcku,

Problemem "genderove vyvazeneho" vyjadrovani neni ona slusnost.

Problemem je, ze existuje spolek prizivniku, ktere zivime. Jedinym duvodem tohoto mrhani penezi je tlak kliky radoby vedcu a vzdelancu.

Ac neduleziti a zbytecni, nejenze travite cas (a nase penize) nesmysly, ale navic mate tu drzost vnucovat Vase nazory ostatnim.

Vase pracoviste zrusit bez nahrady. Vy se prosim zivte praci.
02. 02. 2010 | 12:28

xyz.xx napsal(a):

Ve spolecnosti kde se jiste zajmove skupiny snazi lidem vnutit, ze homosexualita je normalni se lze dockat cehokoli.

Homosexualita neni normalni, kdyby byla lidstvo by vymrelo !!

Muzeme se shodnout na tom ze homosexualita je spolecensky i jednotlivcum nejmene skodlivou poruchou sexualni orientace. Rozhodne neni na miste homosexualni jedince nejak odsuzovat, oni si to nevybrali.

Ale vydavat to za normalni je zase extrem. Od homosexuality coby trestneho cinu jsme se posunuli k homosexualite jako norme. To je ode zdi ke zdi, z extremu do extremu.
02. 02. 2010 | 12:33

žena napsal(a):

Pane Jaryne,
mluvíte mi z duše. Děkuji
02. 02. 2010 | 12:37

Milan napsal(a):

Při Vašem vzdělání, autore, snad znáte báseň Petra Bezruče Kuřim.
Přečtěte si ji prosím znovu a hodně se nad ní zamyslete.
02. 02. 2010 | 12:39

Baba napsal(a):

Tato dělba není ani nutná ani spravedlivá, je přirozená a nejspíš i výhodná vzhledem k rozdílným fyziologickým dispozicím jako například odlišně položená a využívaná mozková centra.
02. 02. 2010 | 12:51

Petr napsal(a):

Topič-topička, strážník-strážnice, holubář-holubnice, švec-švecnice (ne manželka ševce ševcová), zvoník-zvonice, dlaždič-dlaždice, dřevorubec-dřevorubačka, zedník-zednice (nebo zadnice), horník-hornice, věžný-věžnice, zemědělec-zemědělka, světec-světkyně???, myslivec-myslivkyně, žokej-žokejka atd.atd.
Stát prý je v krizi. Ale dobře živit tisíce tzv.vědců a vědkyň, aby vymýšleli ony výše vedené hlouposti, na to je peněz dost.
02. 02. 2010 | 13:33

Vico napsal(a):

Je to normální : Ženy více používají slovesa "nakoupit" a muži "vydělat".

Některé výrazy jsou sice vyváženě používány, ale ve velmi rozdílném významu např. : -dej mi!-

Obdobně je to se slovesem -podrž!-.

Dosud se přesně nezjistilo, proč se u mužů často vyskytují některá srbo-chorvatská slova /např.místo českého -chlazený nápoj- chorvatský výraz -hladna piča-/

Naopak ženská mluva už dávno nabyla superkorektní podobu až na hranici srozumitelnosti. Ženy například klasickou mrchu oslovují slovem "Drahoušku".

Jsou to všechno fakt velmi zajímavé věci.
02. 02. 2010 | 13:43

skeptický napsal(a):

I mezi muži se najdou feministi.

Jedni jsou naprostí zoufalci,kteří se motají kolem neženských ženských v naději,že se některá smiluje,druzí proto,že se vyjadřují genderově jinak,a jsou tam více doma,nebo v tom vidí pro svoji kariéru budoucnost.

Takový soudní znalec na korektní vyjadřování,to zní.

Máme tu už znalce na nacistické pozdravy.

Dobrá polovina slov v autorově CV vedle fešného fota je cizího původu.
Co je to proboha porkus? Něco od prasete?

To si ještě můžeme pískat,že jim ještě nevadí háčky a čárky.Ty obzvlášť,jsou sexistické a muži jsou zvěř.

Tihle lidi snad nemají soudnost,uvědomují si vůbec co tu s vážnou tváří plácají za kraviny,a chtěli by to vydávat za vědu?Když to napíše nějaká Milka neřeknu.
02. 02. 2010 | 13:43

stejskal napsal(a):

Dovoluji si jen upozornit,

že autor se neživí vymýšlením "politicky korektních" ani jíných tvarů podstatných jmen, ale stará se o tzv. národní korpus jazyka českého http://aktualne.centrum.cz/...

Libor Stejskal
02. 02. 2010 | 13:45

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,
Já jenom vypadám blbě.Já to pochopil po jednom čtení jako opatrné zastřešení z vědeckých výšin.
Že by to odsoudil jsem pochopitelně nečekal.Já bych v jeho botách nenapsal na tohle téma raději nic.
Ale každej sme jinej,ať se puristi vopupínkujou.
02. 02. 2010 | 13:55

skeptický napsal(a):

P.S.
Krásná věc na tom být jednou nohou v hrobě je,že si můžete dovolit mluvit pravdu,a když vás někdo ale hodně naštve,odsedíte si tak rok dva maximálně,když to neuděláte šikovně.
02. 02. 2010 | 13:59

iga napsal(a):

Autor

skoda, ze neprisli s tim kazetakem (nebo s cim to chodej nahravat) k nam domu.
Nejenom ze by zjistili, ze jsem mnohem ale mnohem sprostejsi nez muj muz, takze bych urcite s tou statistikou "prdeli" zacvicila, a ze v rozvijeni teorii vseho druhu jsem uplna prebornice, ale hlavne by zjistili, ze muzou zkoumat prakticky pouze zenskou rec:-)

Ale v jednom jsem se nasla - toho Topolanka si do huby neberu skoro nikdy, zato koprovku s vonavkou - to uz by se u nas nasbiralo.

Jen ty tri stovky mi neladi - to byl asi pruzkum provaden v nejakem levnem kraji, ze?

Ale jinak rikam, super blog!!!
02. 02. 2010 | 14:08

KamilW napsal(a):

Vrcholem genderové korektnosti je, že se děvčátka po cestě do školy oslovují "vole".
02. 02. 2010 | 14:09

Targus napsal(a):

To Václav Cvrček:

"nikdo z nich dnes na veřejnosti nedovolil nazývat někoho politicky nekorektními označeními „negr“, „kripl“, „tlusťoch“ nebo „buzerant“ stejně jako si například nedovolíme někoho váženého a vysoce postaveného titulovat veřejně jako „blbce“."

Tak to vidíte, milý autore, a já nemám žádný problém říci i výše postavenému, že je blbec a příslušníkovi Policie ČR při silniční kontrole klidně sdělím, že se chová jak buzerant, když tu kontrolu přehání.
Oba dva by mi totiž za nějaký pátek mohli začít s*át na hlavu, a to já nerad.
A asi to také nebude tím, že nejsem politický korektní, ale tím, že mne doma cepovali k pravdomluvnosti. Takže když je něco "posraným navrch", nesnažím se to za každou cenu otočit dolů.

A Vám, coby vědci přes češtinu doporučuji uzákonit povinné rozlišování rodu při užití těchto slov (pan Stejskal promine).
vole - volice
krávo - kráve
bejku - bejčice
no, dál už pokračovat nebudu, to už by pan Stejskal fakt smazal.
Akorát plavu s výrazem "v prdeli". Nešlo by to nějak udělat, aby ženské měly TU prdel a chlapi TOHO prdele (prdel je životný, ne?) a museli by důsledně používat zájména, tak jako třeba v němčině?
02. 02. 2010 | 14:31

Koudelka napsal(a):

....."Přejmenovávání, mazání slov a celá politická korektnost jsou jen jiné formy zamlčování. Zamlčování, skrývání a zametání pod koberec. Nic pod kobercem ještě nikdy nezmizelo. Ale může to začít hnít."

http://www.blisty.cz/2007/2...
02. 02. 2010 | 14:32

Student napsal(a):

Jak se spolu srovnává genderové vyjádření
a odstranění přechylování příjmení ?
Obé vymyslel stejný druh příživníků. Bude se nám teď lékařka s atestací z gynekologie představovat jako
"Doktorka Ludmila Novák, porodnice" ?
02. 02. 2010 | 15:16

Carlos V. napsal(a):

Hmmm, tato diskuze ma smulu. Neni zadneho druheho cvrcka, hajiciho ony vznesene nazory.

A ten prvni zrovna pocita, jak casto si lide berou do ust damska a panska prirozeni.
02. 02. 2010 | 15:30

jozka napsal(a):

igo, to tvrdim uz davno, totiz ze "holcicky jsou slusnejsi a poradnejsi" je urban legend. Z toho, co dokazou nektera jemna stvoreni vypustit z ust by se cervenal i kladensky hornik.

A napriklad ja bych sprosty slovo z pusy nevypustil ani za pytel sracek.

(Ze to tu nechte, pane Stejskale, ze jo... kdyz je to k tematu.)
02. 02. 2010 | 15:45

Marcela Zahálková napsal(a):

Pane Cvrčku,
je to celkově moc zajímavé počtení!
Jak píšete o tom, že ženy se častěji baví o rozhovorech napadlo mne ještě, že asi také se baví o vztazích a o emocích mnohem více, o tom muži až na výjimky nemluví a když, tak neradi, většinou, když slyší o něčem, co zavání emocemi nebo řečmi o vztazích, mají z toho kopřivku...

Igo, poprskala jsem si klavesnici kávou, když jsem si přečetla, že u vás doma by se dala zkoumat prakticky pouze ženská řeč:-)), podle mých postřehů to bude ve více domácnostech..., vynechám-li tedy ty, kde právě mají tu domácnost úplně "tichou", takže tam by s výzkumem nikdo moc právě neuspěl, když už ani žena nemluví:-)...
02. 02. 2010 | 15:58

otokar napsal(a):

Mládenče,máš opravdu těžkou práci,jak korektně zjistit,že ženy dnes mluví sprostě,zvláště mladé a na veřejnosti. Přitom kouří za pochodu jak sádrové ježury(ježek by nebyl genderově vhodný).
Když píšou, tak dělají pravopisné chyby bez ohledu na dosažené vzdělání.Ale může to být klávesnicí, nebo emotivního původu, píšou jak myslí-chvatně.
02. 02. 2010 | 16:01

Marcela Zahálková napsal(a):

Pane Otokare,
nejsem si jista, zda myslíme chvatně, ale jestli ano, možná je to tím, že máme více práce, tak máme na přemýšlení méně času, než ti, kteří třikrát měří, něž řeží.

Ale s těmi chybami emotivního původu, to s Vámi souhlasím:-), a praní se s klávesnicí to bych spíše přisoudila mužům, ženy jsou na ruční práce zručnější:-).

Jinak s tím pravopisem, Vy jste mi na mém blogu také dával výklad, tak si také dovolím:-),
-píše se "píší", ne píšou:-)
02. 02. 2010 | 16:23

Ládik napsal(a):

Děkuji neznámému vojínu.
02. 02. 2010 | 16:38

Targus napsal(a):

To Marcela Zahálková:

Ten tvar "řeží" je schválně blbě nebo to nevíte?

A "píšou" je samozřejmě správně, to není "dělajou", i když s "píší" také nic nepokazíte.
02. 02. 2010 | 16:45

Marcela Zahálková napsal(a):

Targusi,
zkuste se malinko oprostit od toho racia a s trochou lehkosti zapojit kapku fantazie, - měří...řeží se lépe rýmuje:-)
02. 02. 2010 | 16:53

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm
vzpomněl jsem si na vtip o Cvrčkovi a Prckovi.

Co děláš Cvrčku? Cvrkám.
Tak bych klidně nechal džendrstrejce Cvčka cvrkat. Další do Stejskalovic sbírky korektníků.Ten tu chyběl.

On život, milý Cvrčku si jde úplně jinou cestou.
Jazyk se-naštěstí(!!!)-nevytváří v Ústavu Českého národního korpusu FF UK ani v Üstavu pro jazyk český, ten jenom-opět naštěstí- reaguje na novotvary vzniklé na ulici nebo v hospodě.
A životu je úplně jedno, jestli je jazyk vydžendrovaný.Prckům to je fuk, ti to.... no ti mají dost své práce.

Tak a teď si klidně můžete opravovat, milý Cvrčku, gramatické chyby nebo pohlavní nevyváženost.
Já se řídím podle Prcků.
02. 02. 2010 | 17:36

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
bať, bať jak praví učitel národů Jan Amos Stejskal
...........
že autor se neživí vymýšlením "politicky korektních" ani jíných tvarů podstatných jmen, ale stará se o tzv. národní korpus jazyka českého
...........
Na Olšanech je taky jeden, který se stará o "korpus".
S lopatou a rýčem.

To víte, nadkolego, někdo sbírá známky, někdo bankocetle, náš pan editor brouky korektníky.
Už jich tu má slušnou sbírku.
02. 02. 2010 | 17:42

Pepa Řepa napsal(a):

No, když čtu Tarquse, tak ten Cvrček je přece na něco dobrej.

Už vidím Mihalca, jak se zpoceným čelem zvažuje, co je vulgarita a co odborný výraz strážce jazykového korpusu.
Být, či nebýt, mazat či nemazat?

Moje žena jezdí autobusem. Tvrdí, že šestnáctileté pasažérky končí pokaždé větou: "ty vole, ty seš píča". Občas to otočí.

A teď ať strážce korpusu poradí, jaký je to rod.
02. 02. 2010 | 17:56

otokar napsal(a):

Děkuji milá Marcelo,nicméně místo řeží bych napsal řežou,zní to více česky.
02. 02. 2010 | 18:16

PatientO.T. napsal(a):

2 Pepa Řepa:
Prcek prká?
02. 02. 2010 | 18:35

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro autora,že nejprve,když viděla tu "dýlku blogu",chtěla to nečíst,..ale,rychle jste mne zaujal.Bylo to zajímavé čtení,poučila jsem se a jen mám hrůzu,že někde udělám chybu a budu za "češtinářské nedochůdče".Děkuji za shovívavost.Tužka.
02. 02. 2010 | 18:41

im napsal(a):

Tužko,

nevíte náhodou, máme taky opak nedochůdčete?

Žeby dochůdče (pan Cvrček je češtinářské dochůdče)? Nebo dochůdec?

:-)
02. 02. 2010 | 18:47

Tužka napsal(a):

Tužka pro im,nachytal/a/ jte mne.Nevím.Pojem nedochůdče mám od babičky,která tak titulovala nejslabší mládě ve vrhu.Autor třeba přečte a poradí,děkuji.Tužka.
02. 02. 2010 | 18:56

Marcela Zahálková napsal(a):

im, Tužka
opak nedochůdčete, nebude to
"krev a mléko"?:-)

Jak ta čeština má ale kouzlo...

Milý Otokare, asi to tak bude, už mi za to nandal (utřel:-) pan Targus...
02. 02. 2010 | 18:58

Targus napsal(a):

To Marcela Zahálková:

Víte, já když se oprostím, zásadně píšu "řezajou", podle vzoru "dělajou".
Zní to tak sebejistě, nezaměnitelně, nespletitelně, prostě nemůže dojít k omylu.

Úplně stejně, jako když muže otituluji "ty kráve". Myslím, že by to byl skvělý vulgarismus i k hanlivému označení transvestity, jakož i kterékoli jiné osoby vnitřně pochybující o svém pohlaví.

Jediné, co mi ještě vrtá hlavou, je užívání podstatného jména "ku×va", coby tzv. vsuvky (nebo chcete-li úvozovek před větou přímou) v dialogu mužů. To víte, Ostrava a havírna se nezapře.
Asi se budu muset obrátit na nějakého gender-bohemistu, aby mi pomohl vynajít správný tvar, který by neurážel a neponižoval poctivé a slušné prostitutky.
02. 02. 2010 | 19:06

im napsal(a):

:-) Říkám s Vladislavem Vančurou "Bujný oř je mluva naše"! Čeština je tak tvárná, pružná, hravá.

Rodnému jazyku se leckde říká mateřský jazyk (Muttersprache, mother tongue). Proč asi?
02. 02. 2010 | 19:08

SuP napsal(a):

PatientO.T. -
Neprká.
Prckovi "to už tak nejde"....
Nicméně z těch výše popsaných "holčiček" asi žádné džendrtety nevyrostou. Můžu potvrdit, je jich dost. Taky jsem zezačátku čuměl jak puk.
02. 02. 2010 | 19:08

Marcela Zahálková napsal(a):

to Targus,
tak to je jiná káva, ostravský dialekt je mému uchu libozvučný, zdravím do Stodolní:-), tam se rodí novotvary...!
02. 02. 2010 | 19:18

skeptický napsal(a):

V naší české Anatevce jsou ženy opatrovnicemi jazyka a tradice.
Ať bůh žehná carovi a drží ho daleko od nás.

Jen kdyby neměly tu nešťastnou afinitu pro nevitamíny a nevěřící.
02. 02. 2010 | 19:54

Jura M napsal(a):

I ty, Brute!? Zatím je to jenom doporučení, ale jezinky si taky chtěly jenom jeden prstíček ohřát. Kde jsou ta léta strávená propagací pozitivní kodifikace?? Doporučuju korpus Orwell. Nevyhledávat v něm, přečíst celý.
02. 02. 2010 | 20:05

zdenekmihalco napsal(a):

Dělajou mi připadá jako krásné slovo, pane Targusi. Na hrátky s češtinou je ideální scrabble, totiž jeho vylepšená verze, kdy se hraje výhradně s vymyšlenými slovy, která si hráči musí obhájit.

Vznikají krásná slova jako páfobie (strach z loučení), gúma (natažená guma), židivec (košer mazanec), dúdy (povislá ňadra) apod. Naposledy jsme se dohadovali o výraz chytnout "čvlka", což má být údajně nepříjemnost, kdy muž chytne vlka v poněkud intimních partiích. Tak nevim.
02. 02. 2010 | 20:08

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zdenekmihalco,hezká slova,víte co je štilipínka?Tužka.
02. 02. 2010 | 20:21

zdenekmihalco napsal(a):

Tužka
Štilipínka je krásné slovo, určitě by o něj čeština neměla přijít. Nevím sice co znamená, ale nějaký význam už bych k tomu přiřadil - např. označení pro drobounké, stydlivé děvče. Jaký je Váš význam? Jde o slovo vymyšlené nebo archaické?
02. 02. 2010 | 20:27

Tužka napsal(a):

Tužka pro Marcelu Zahálkovou.Tomu největšímu a nejsilnějšímu mláděti říkala řimbaba.Takže nedochůdčeti se u cecíku dávala přednost,aby dorostlo,a řimbabu jsem měla za úkol držet a chovat,to dostalo mlíčko až poslední.To je chovatelská "spravedlnost". Tužka.
02. 02. 2010 | 20:31

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zdenekmihalco.Slovo štilipínka jsem slyšela jen jednou v životě a to,když jsme se jako mladé holky bavily "o tom,jak jde život".Bylo to asi takto řečeno,jednou z party,..,hele,nemáš strach,že ti toho tvýho svede ta štilipínka z kanclu.Za štilipínku byla krásná drobná blondýnka,dnes bychom řekly,barbínka.Byl jste velice blizoučko.No a co takhle šťabajzna,to je slyšet častěji.Klasickou šťabajznou jsou Sofie Lorenová,Ráchel Velsová,prostě ženská se vším na správném místě.Tužka
02. 02. 2010 | 20:46

zdenekmihalco napsal(a):

Tužka

Anebo možná "fiflena". A má babička používala pro některé z žen krásné označení "rádodajka"...
02. 02. 2010 | 20:49

Marcela Zahálková napsal(a):

pro Tužku,
ježiš díky!na řimbabu jsem úplně zapoměla, už jsem to slovo neslyšela strašně dlouho.
Úplně to vidím, když se naše kočka okotí, vždycky je nejméně jedno nedochůdče a nějaká ta řimbaba se také vždycky najde...

Také jsem si vzpoměla na slovo jako "zpaškudit", které zase používal můj tatínek, tedy výjimečně, když se rozčiloval nad politikou.
02. 02. 2010 | 20:56

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zdenekmihalco.Fiflena znám,bybička tak nazývala namalované a hlavně s nalakovanými nehty.Často jsem slyšela..,né aby sis lakovala nehty a byla jako nˇáká fiflena.Rádodajka,to slyším/čtu/poprvé.Že by stály na E55?Možná,že za to ani nechce euro.A co slovo šunt?Tužka.
02. 02. 2010 | 20:59

Tužka napsal(a):

Tužka jako slovatvůrce,bybička,místo babička,..musím ještě na dvě hodiny ke svým chlupatým miláčkům,kontrola,zda něco nepotřebují a dát teplou vodu.Tužka.
02. 02. 2010 | 21:05

Targus napsal(a):

To Marcela Zahálková:

paškudit bych viděl na ekvivalent místního dialektu, který když převedu do řeči srozumitelné "Pepíkům", zní asi "dělat paskudy". Označuje se tím výroba neplech, naschválů, kanadských žertíků, zlobení.

To tužka:

ze šuntu budete zklamaná, ten má bohužel původ v angličtině, označuje se jím mimo jiné boční odpor, tzv. bočník, který se kdysi užíval k regulaci chodu elektromotorů. Jak ale bývá v angličtině zvykem, má minimálně tak pět dalších významů

To zdenekmihalco:

Asi se pustím do toho skráblu. Už jsme kdysi něco podobného hráli. Pokud jste absolvoval základní vojenskou službu, neměl by pro Vás být problém rozšifrovat např.výrazy:
Bonzák se jde speciálně mistrotřídit.
Kočí se jde hudebně posadit.
02. 02. 2010 | 21:25

Líný černý pes napsal(a):

Hmm, takže korektně správně je : "kůň a konice mají spolu kůňata nebo koňata?
02. 02. 2010 | 22:04

Marcela Zahálková napsal(a):

To Targus,
jojo, jde o místní dialekt od Pardubic, třeba se tam říkalo - "nabéř to žlícej" apod. Asi každý kraj měl své kouzlo, a má do dones, ačkoli díky zrychlené komunikaci se rozdíly myslím trochu smazávají, což je myslím škoda. Ale to jsme trošku odbočili od těch gendrových stereotypů..
Ačkoli ještě jsem si vzpoměla na jeden dávný výraz, který již prakticky vymizel "paběrkovat".
02. 02. 2010 | 22:12

im napsal(a):

@LČP

Mně by se líbila koňátka, podle vzoru kravátka a pesátka, když jsou to malá/mladá zvířátka (otec zvěř a matka zvěřice).

Co je malé, to je milé.
02. 02. 2010 | 22:15

im napsal(a):

@Marcela Z.

Źlíce? A víte, co je šufánek? :-)
02. 02. 2010 | 22:17

zdenekmihalco napsal(a):

Targus

Na vojně jsem nebyl, už mě to minulo. Takže nejsem schopen s jistotou odpovědět, snad jen tipovat. Vojenský slang mizí...

Tužka

Šunt je pěkné slovo, žádný šunt. Používá se u nás doma docela dost. ANo, fiflena je ta s nalakovanými nehty, taková ta slečínka.
02. 02. 2010 | 22:24

Marcela Z napsal(a):

@im
jojo žlíce=lžíce. Co je to šufánek nevím, neodvažuji se hádat, ale napadlo mne u toho, že si asi za chvíli půjdu dát šlofíka do kanafasu:-).

ad
co je malé to je milé bych doplnila, že co je malé to je milé, ale v některých případech, co je větší, je milejší:-)
02. 02. 2010 | 22:24

Skeptický napsal(a):

Ta starší drůbež spotřebuje spoustu nádivky.
02. 02. 2010 | 22:44

im napsal(a):

@Marcela Z

Ten šufánek mě napadl nad tou žlící, je to naběračka.

Nevíte někdo, odkud se vzalo v češtině slovo "bazmek"? Označuje, aspoń u nás, jakoukoliv věc, na jejíž správný název si momentálně nevzpomínáme - součástku, ¨pomůcku, nástroj, třeba šramcír (=šroubovák) apod., no prostě nějaké udělátko.

BTW, pozoruhodné slovo "kurvítko" měl kdysi Buldatra,není to žádný sexuologický termín, ale označení nadbytečné součástky, která způsobí, že se spotřebič snadno rozbije a špatně spravuje. Buldatra k tomu měl i pěkný příspěvek, bohužel už nevím, kde to bylo, asi tak před rokem?
02. 02. 2010 | 22:46

skeptický napsal(a):

Imčátko,
Greetings and salutations.
To s tím bazmekem je řečnická otázka,aby řeč nestála,žejo?

Od našich tradičních úhlavních přátel : cajk,věc,udělátko,zippity doo-da,gizmo, whachyamaycallit.
02. 02. 2010 | 23:08

Targus napsal(a):

To im:

bazmek pochází jednoznačně z Maďarska. Kromě slova, na které si nemůžeme vzpomenout je slovenští Maďaři užívají jako vsuvku či úvozovky. Kdysi jsem se jich doptával na původní význam, ale nepochodil jsem. Asi proto, že to nebyli žádní myslitelé. Tipoval bych to na složeninu, která ztratila původní smysl. Jen slovo "még" má čtyři významy zachycené ve spisovné Maďarštině. A jelikož platí co mégye=župa, to jiná maďarština, je to dost těžko vystopovatelné.

To zdenekmihalco:

Bonzák se jde speciálně mistrotřídit. - Vojín oceněný odznakem Vzorný voják jde složit zkoušku, popř. přebrat odznak specialista - mistr.(Byla třetí, druhá, první a mistrovská třída.
Kočí se jde hudebně posadit. - Vojenský řidič se chápe volantu svého vozidla (autobusu), aby přepravil posádkovou hudbu k veřejné produkci (pohřeb, zábava, přehlídka, atd.).
Přidám ještě jednu frázi - Šašo jde nadporoučet - oblíbený důstojník s hodností nadporučíka přichází udílet rozkazy, povely a signály.

To není slang, tomu nerozuměl vůbec nikdo, občas ani my sami, kteří jsme tuto hru hráli.
02. 02. 2010 | 23:22

Lena napsal(a):

Haha. Podle vyjadřování jsem teda chlap. Asi se nechám přeoperovat :-).
Čímž tedy nechci nijak polemizovat s článkem.
03. 02. 2010 | 00:04

im napsal(a):

@S.+Targus

Pánové, díky za výpomoc! Napsala jsem bazmek jako bazmeg a nakoukla k bratrům Slovákům na centrum.sk a už jsem v obraze. A podělím se, je tam dost slov k uzasmání. Dobrou.

http://www.bratislava4ever....
03. 02. 2010 | 00:04

Tužka napsal(a):

Tužka ještě napíše,že šunt slyšela od sklářů,co dělají korálky a byl to takový malý odpad,něco,co se nepovedlo.A slovo šamta,ten šamta,ta šamta,to používal dědeček k označení,?,kontrolní otázka do zítra,přeji všem dobrou noc.Tužka.V pět vstávám,to budu jak právě narozený kotě.
03. 02. 2010 | 00:14

Lena napsal(a):

Tužko,
označení někoho, kdo měl nějakou vadu chůze - šmatlal nohama po zemi???
Slyšela jsem "šamtala" v tomto smyslu.
03. 02. 2010 | 00:16

KamilW napsal(a):

Fiflena se hlavně vyznačuje tím, že se nad ledasčím ofrfňává.
03. 02. 2010 | 08:13

zdenekmihalco napsal(a):

Tužka

šamta neznám, ale trochu mi to připomíná jiné krásné slovo - camtat. Znáte výraz lelek (nemyslím tím druh ptáka)?
03. 02. 2010 | 09:10

Slávka napsal(a):

Šufánek :-)
Už dlouho jsem neslyšela. Tak babička říkala naběračce.("Dám ti eště šufánek polívky, ať nejsi jak ňáká pipina. A nebuď furt cimprlich!"...ať nejsi hubená a pořád se nestyď ).
03. 02. 2010 | 09:19

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,že má oddechový čas a může tedy "šamtat" po internetu,tedy chodit,nic nedělat a klábosit.Když jsme u těch ,..š..,tak šusparáda,?Už nevím který humorista psal povídky Císař ¨pán a Šusparáda.Ještě se optám,kdo hrával tuto hru se slovy? Třeba místo,sluníčko svítí, se řeklo,svítičko sluní,..štípy mouchaly,voně růžely,šumy strměly..
Tužka pro Zdeněkmihalco,camtat bylo používáno u nás jako zbylečné,jalové řeči. Chytat lelky,tedy nic nedělat. A ještě několik slov,kamnička,camprat.Jedna z mých tet říkala čokoládě,čikuláda a druhá čekuláda,..jeden ze strýců říkal lenochům,netáhlo,..a já když nadávám,tak říkám doprkvančic,lze mazat prkvančice?,nebo nelze?Tužka s úsměvem.
03. 02. 2010 | 10:56

zdenekmihalco napsal(a):

Tužka
Camtat má zdá se více významů. Často se pocamtám, totiž pobrindám (přičemž pocamtat se u nás můžete spíše nápojem než jídlem). Lelek je skutečně člověk, který často a rád lelkuje, tedy např. já. Kamnička neznám, naopak netáhlo jsem v naší rodině slyšel též. A nadávky, to je kapitola sama pro sebe. Má babička jich používala spousty, hergekfilekemilek, vy pičmihálové... Mé oblíbené je chuchněte si (není myšleno pro Tužku).
03. 02. 2010 | 11:21

el napsal(a):

Slovo "bazmek" běžně používá můj manžel. Možná si ho přinesl z vojny od nějakého východniara. Zeptám se ho.

A jak se vám líbí čudlík?

Šufánek používala moje bábi. A na postel dávala lajntuch. No a manžel zase zatahuje firhaňky. Druhá babička jedla zemský jabka.
03. 02. 2010 | 11:27

buldatra napsal(a):

Bazmek by mohl dobře posloužit jako slyšitelný a takřka hmatatelný důkaz smysluplnosti a hlavně reálné existence multikulturního obohacování.

Je to tedy slovo cenné, důležité, svou důležitostí bourající hranice.

Hranice to je takové ten vostnaté bazmek, přes keré musel emigrant přehópnót, když bral kramle za kopec.
03. 02. 2010 | 12:45

skeptický napsal(a):

Hlavně si to nezapomeňte okoštovat,aby vám to šmakovalo,vy mamonáři a velkoobročníci.
Každý šizuňk a plavajzník jen kouká,jak si naládovat teřich,plivník jeden.Mámení a šalba kurevná.
03. 02. 2010 | 13:10

buldatra napsal(a):

Okoštovat by se to dalo, ale piánko, aby se člověk nepocamtal jak Mihalko
03. 02. 2010 | 14:09

buldatra napsal(a):

Ostatně, když se řekne feministka, co to je za bazmek?
03. 02. 2010 | 14:11

udivena_mys napsal(a):

@buldatra

Kde tu vidíte nějaké feministky, tady jsou samí slušní lidi.....
03. 02. 2010 | 14:25

fafnir napsal(a):

buldatra
jen podotek :feminiska a bazmek nejde.Bazmek je vždy "hen oný".Tedy, co já pamatuji.
03. 02. 2010 | 16:23

KamilW napsal(a):

Nemýlím-li se je slovo "bázmek" odvozeno od maďarského výrazu, který se nehodí říkat ve slušné společnosti.
03. 02. 2010 | 16:44

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
drahž nadkolego,
není hen ten oný bazmek něco jako gadget?
Nebyla někde -tuším u Disneyho- gedžitka?

Tady je ještě pole neorané pro český novotvar. Nejblíže se tomu blíží známé "buldatrovo kurvítko", řekl bych.
Ostatně, co je feministka jiného?
03. 02. 2010 | 18:40

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zdeněkmihalco,dlužím vysvětlení,co jsou to kamnička=malá plechová kamínka na třeh nožkách,tvaru válečku,nebo hranolu.Lehce je přenese i dítě.Topí se v nich suchým chvojím a šiškami,musíte stále přikládat,při každém otevření krásně zavoní pryskyřice,rychle se rozpálí doruda a sálají v zimě teplo.Vyráběl je můj strýc kovář.Camprat je pokrm z těsta ze syrových,jemně strouhaných brambor,mléka,vajec,soli,hladké mouky,kmínu a majoránky.Řídké těsto se nalije v tenké vrstvě na pekáč s rozpáleným sádlem i se škvarky,zapeče,pak roztrhá lžící,obrátí kousky,do mezer se dají kousíčky jablek,hrušek,švestek,kdo má rád může i česnek a znova peče,až těsto zčervéná a šťáva z ovoce se lehonce vypéká.Báječné podzimní jídlo.Šusparáda byla hubatá ženská,co nosila nemožné,ohromné klobouky.Uf,to jsem toho zas napsala.Tužka.
03. 02. 2010 | 21:17

882911 napsal(a):

Mám dojem, že šufánek maluje často pan Renčín ve svých vtipech, a že ve Slavnostech sněženek se s ním nechal zvěčnit pan Hrabal.
A na dobrou noc starý příběh:
Kdysi dávno jedna dívka emigrovala do západního Německa. Porodila tam chlapečka, kterému dala jméno Nikola. A protože nebyla provdána, dostal chlapeček jméno po ní. V dokladech měl uvedeno: Nikola Šustrová.
03. 02. 2010 | 21:58

zdenekmihalco napsal(a):

Tužka

Dostal jsem strašlivou chuť na Camprat. Půjdu radši spát, nebo ještě chvíli a pustím se do vaření. Dobrou noc
03. 02. 2010 | 23:15

im napsal(a):

:-)

Pan Mihalco tady včera vzpomněl nadávky jako kapitolu samu pro sebe.

Tak jsem sem pro legraci opsala, jak se s nadávkami v barvité češtině vypořádal lingvista Pavel Eisner (Čeština poklepem a poslechem, 1948):

"...Ještě nikdo nenazval bližního svého býkem, vždy mu řekl jen Ty bejku! Takže máme v češtině podstatná jména dvě: 1. býk, což je spisovný tvar slova znamenajícího taurus, tedy zvíře, jemuž puritáni v USA říkali kdysi a gentleman-cow, 2. bejk, což je taurus a gentleman-cow v ústech lidu a zároveň slovo nadační, nadávka. Tvarem býk nadávat a nadat nelze, nevyplní mluvidla, nedá jim fysiologickou rozkoš, jak ji zakouší každý pravý orátor, každý velký zpěvák při svém výkonu. Ty bejku! – Ty krávo! – Ty krůto! – pochybuji, že by pan guvernér Národní banky pociťoval z emise nových pokladních poukázek takovou rozkoš, jakou my pociťujeme při emisi těchto nádherných nadávek, nádherných proto, že tak akusticky nosných, našim mluvidlům i sluchu mluvčího libých, ústní dutinu slastně vyplňujících.

Zkuste jen nadávat slovem Ty krte! – Ty mlži! – a vrátíte se kajícně k předokonalé funkčnosti a věčně nové opojnosti bejků, krav a krůt. Také dobytků, volů, oslů, mamlasů, telat, honzů, dorot, sviní použít vozmožno, ale zas jen proto, že to jsou vesměs slova znivá, světelná, ladně stavěná, ariosně nosná.

Autor, kterému by šlo o dikci co možno eufonickou, toskánsky zpěvnou, měl by se každý den čtvrthodinu pocvičovat v nadávání, měl by si k tomu sestavit škály a solfeggie asi takovéto:

Vy luzná krůto a vy ladná krávo a vy bujný bejku!
Ty trudné tele a ty svinibrodská svině!
Vy valný vole a vy veležírný honzo!

A tak, čtvrthodinku denně. Užasl by, jak by získala hudebnost jeho verše, dokonalá mluvnost jeho prózy.
:-)
04. 02. 2010 | 00:20

zdenekmihalco napsal(a):

im

hah, osobně bych doporučoval zdejším diskutujícím být poněkud kreativnější v tvorbě nadávek. Je škoda, že používají stále ty samé, přitom čeština je tak bohatá... Představiju si vášnivou diskusi s Liborem Stejskalem o tom, zda smáznout výkřik jako třeba: "Ty krte! Krůto! Ty nekončný mlži!"
04. 02. 2010 | 10:08

buldatra napsal(a):

to im:

Luzná krůta jako nadávka?
No nevím.

Krůta je luzná zejména po vytažení z tróby, kdy její kůžička je dozlatova propečená,
nádivka má správnou vůni a konzistenci, špek, kterým byla luzná krůta prošpikována doplňuje vypečené luzné krůtí aroma.

Slintající žrout brousí si kudlu, by zakrojil a následně schlamstl porci větší než malou.
Kdo by pak nadával hubou mastnou?
04. 02. 2010 | 10:50

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zdeněkmihalco.Inspirativní ín-spi-ra-ti-vní,ta propečená krůtička od pana buldatra.Chtěla jsem včera ještě napsat,jestli znáte hubník,ale padaly mi oči na klávesnici,tak až dneska.Co Vám říká slovo hubník?Tužka
04. 02. 2010 | 12:45

skeptický napsal(a):

Bžod,šošnivec,uvozřenec,nekňuba,halama,mamlas,nevitamín, nedomedek,kunďaba,fiflén,hnipírda, cimprlín,hekna,kňukna,kravoj,piskoř, lempl,prďolín,poloprd,srágora,čuras,píčus,přizdispáč,půlprdelník, fouňa,přiblblo,hnůta,kunhůta,krunda,indyvýdyjum, existence,debža,suchoprd...

Nadkolego
Ohřejvaná krůta smrdí.

Zatímco tu kradete pánubohu čas,stačil jsem vyřešit další tajemství vesmíru.NASA nemá prachy,nechali to na nás.Nic mi nedali,mají smůlu.

IM

Zdá se,že se tu začínáte vybarvovat,tak pěkně při zdi.
04. 02. 2010 | 12:53

skeptický napsal(a):

Půlpytel,šňaplapšňůra,hurvajz,fridolín,cácora,šmak,šmejd, netáhlo,špindíra,lobotomik,vylízanec,simplton.

Kráva nebeská,čuromedán,stará mašle,chcípáček,Matěj,cucák,praseinteligent, vyčůránek,maškara,podržtaška, přicmrdávač,vobejda,pruzenka,krkounek.

Potrat slabomyslnej,výdobytek, sralbotka,poloblb,svatá dala nevikomu,darmodajka,šlépěj,coura,běhna,paskrunda,nemrcouch...
04. 02. 2010 | 13:40

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Hovňouska nezapomínat!
04. 02. 2010 | 13:47

skeptický napsal(a):

P.P.P.S.
Bambula,paskra,netáhlo,krutikrunda,holopírda, holofrnda,hulivojka,onánek,buližník,hajzlík...

Pomóóóc!!!
04. 02. 2010 | 14:02

zdenekmihalco napsal(a):

Tužka

Hubník? To je také k snědku? A vede to snad ke štíhlosti? (našel jsem na Cuketce.cz, je to opravdu jídlo, ale název pochází od slova houba, nikoliv hubený - u nás se nikdy nevařil/nepekl)

Skeptický

Šušňous a Frnda
04. 02. 2010 | 14:03

zdenekmihalco napsal(a):

Skeptický

S holofrndou jste mě předběhl
04. 02. 2010 | 14:05

zdenekmihalco napsal(a):

Teď mi dochází, neměl já bych to mazat?
04. 02. 2010 | 14:07

skeptický napsal(a):

Zd.Michalco

(máte stejné iniciály jako jeden známý výtečník).

Není to adresné,pouze v rámci vědeckého bádání.
04. 02. 2010 | 14:09

Pepa Řepa napsal(a):

Co je holopírda nevím, co je holofrnda tuším.
Dneska letí depilace.
04. 02. 2010 | 14:27

zdenekmihalco napsal(a):

Pane skeptický,

v rámci vědeckého bádání byste měl ozřejmit rozíl mezi hopírdou a holofrndou.

Děkuji
04. 02. 2010 | 14:39

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zdeněkmihalco.Hubník je opravdu jídlo a můj další favorit.Tak jsk se dělá"pravej kerkonošskej hubník".Předpis bude na jeden pořádnej pekáč do pořádný trouby.Podusíme asi30-40 deka krájených hub na sádle,mírně osolíme a přidáme drcený kmín.Necháme vychladnout.Lze dělat i ze sušených,je pak "černej jak bota".Dvě hrstě suš.hub namočíme do mléka na 12hodin.Pak vezmeme 5 rohlíků,roztrháme je na drobné kousky do mísy,pomalu zaléváme mlékem,až nasáknou a pak je rukou rozmačkáme na kaši.Trošinku osolíme,trochu opepříme mletým černým pepřem,přidáme dvě vejce a vychladlé houby.Směs promícháme,nesmí to být moc řídké,ani moc hutné.V pekáči rozpálíme sádlo,a na horké,lžící klademe směs,lehce roztíráme,moc to nerovnáme,protože nerovnosti se krásně do červena upečou a udělají korábky.Já to peču na trochu oleje s máslem,aby byly křupavé korábky.Pokud k zahuštění přidáte trochu krupice,nebo hrubé mouky,hubník je měkčí a mazlavější,někdo to má rád,já ne.Lze dát místo hub dušenou zeleninu,/to nemusim/,nebo krájené maso,či kousky pečené ryby.Pak už to není kerkonošskej hubník,ale dobré to je.Tak to jsou moji favoriti.Ale už dám s vařením pokoj,aby se pan autor na mne "neškmouřil",že mu z toho blogu "dělám bramboračku".Tužka.
04. 02. 2010 | 14:50

Tužka napsal(a):

Tužka pro pana autora blogu.Omlouvám se,pokud se Vám moje kuchařské speciality nezamlouvají.Já kromě psaní,ráda vařím,moc nejím,a dělám spoustu dalších věcí,třeba píšu na blogy o věcech,které jsou "total mimo".Tužka s omluvou.
04. 02. 2010 | 14:55

Tužka napsal(a):

Tužka pro pana Skeptický.Něco znám,něco se domnívám,že vím,ale je tam pár slov,která čtu ponejpr.Opravdu by to chtělo otevřít obzory netušené krásy těchto výrazů.Tužka,teď zvědavá.
04. 02. 2010 | 15:02

zdenekmihalco napsal(a):

Paní Tužko, Vy dráždíte mé chutě, škoda že není houbařské sezona. I když s těma sušenýma... hm, ale čerstvé jsou čerstvé. Líbí se mi, že tam dáváte to sádlo. Díky za kulinářské tipy.
04. 02. 2010 | 15:41

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zdeněkmihalco.Trochu na vysvětlenou.Staré recepty mé babičky,podle které vařím,jsou na sádle,protože pašíček se zabíjel hlavně pro sádlo,to se vyškvařilo,dalo do sklepa,na sádle se dělal camprat,škubámky,šlejšky,hubník,bramborák,halušky, kuba,rozcuchaná ančka,kočičí svatba.To jsou pokrmy,které na střídačku vařím osazenstvu v baráku.Tužka s výrazem Horákova laboratorního psa.
04. 02. 2010 | 16:04

im napsal(a):

Mmmm, ta čeština je barvitá. Nekoukal jste, pane Skeptický, při psaní tak jedním okem do ouředníkova Šmírbuchu jazyka českého ve snaze rozšířit obsah toho poučného dílka o nové vynalézavé jazykové kreace?

Ale te´d je spíš doba jídla a při čtení receptu na hubník (díky, milá Tužko, píšete neodolatelně, ach, mňam, sádlíčko) taky objevujeme nová krásná slova - ty "korábky" na povrchu hubníku mi přímo učarovaly!

Taky přidám pro změnu názvy pár jihočeských jídel - táborské burášky, toč (kynutý bramborák na plech), bramborové písničky, šusky, kočičí štajryš (bramboro-krupková kaše s kysaným zelím, marjánkou, sádlem, cibulkou), bosáky, rozpeky.

No na kuchyńskou češtinu by možná UJČ mohl žádat o nějaký grant? :-)
04. 02. 2010 | 18:17

im napsal(a):

Jak mluví ženy a jak muži?

Inu, pane Cvrčku, o jídle asi stejně!
04. 02. 2010 | 18:19

skeptický napsal(a):

Imčátko,
na tohle nepotřebuju taháky,to jde samo.

Anál,lemrouch,důra,kundydátka,dement,řiťopich,lebza,ašloch,blůma,mameluk,smrkolka,mrťafa,šizuňk,smrad,prďošek,marmelínek,žvanda,hacašprnda,trperenda,fuchtle,paní chytrá,Ťulpas,ťululum,troubera,jantar,blbštajn,paní ženská,kokot drevený,šmudla,lobotomik,výkalník,žlůva,koza sánská...

Holopírda je je přírodní úkaz ,tak max. do jedenáctého roku.
04. 02. 2010 | 20:16

im napsal(a):

Treperenda - ze všech českých klepen nejsympatičtější. Pro tu čečetkovou živost a veselost svého jména. Jak velmi předčí treperenda každou drbnu, klepnu, trajdu a což teprve štěknu.

Trouba ve významu přeneseném, jakožto nadávka, je vymoženost jen česká. Zcela tak, jakožto nadávky, trumpeta a trumpetr. Všechny tři ovívá vůně vlasti naší. Tím neříkám, že bychom jim měli projevovat rošt´áckou příchylnost častým užíváním.
:-)

Ťululum - jedno z četných lidových slov, jež zjasńují náš život vezdejší. Snad jen lidová slova dovedou být opravdu veselá svou podobou. Vezměte třeba rachejtli a srovnejte ji s jejím tvarovým startem, raketou - co všechno získala vývojem na domácí hroudě.

Pavel Eisner, Čeština poklepem a poslechem, 1948
04. 02. 2010 | 23:51

buldatra napsal(a):

to Skeptický:

Zcela nepatrná technická poznámka .

Vážený pane kolego, ve Vašem výčtu, viz výše, jsem popatřil důležitý pochvalný výraz suchoprd..
Navrhuji k suchoprdovi přiřadit mokrosračku a to pro zachování, abych tak řekl, určité duality.

Sice nevím, co to ta dualita je, ale zní to vědecky. Když už se jednou bádá.
05. 02. 2010 | 06:06

skeptický napsal(a):

Vážený a milý učený nadkolego kulaku a nekřesťane.

To jsou staré technickofilosofickomatematicko náboženské termíny související s gnosticismem.Dualita a trinita.

Do podobné klasifikace spadají šumiduch,pjunkalík,a utrhprdel.

Ale tady se dostáváme do klasifikace bzdů,namísto slov označujících materiální osoby,tudíž se dostáváme ze sféry materiální do oblasti spirituální.

Zatímco suchoprd lze použíti k označení osoby,mokrosračka zdá se býti násilným tvarem nesnadno použitelným k označování osob,a je spíše z fysikálního hlediska označující stav tekutý,zatímco suchoprd stav plynný,spirituální.

Dovolte mi trochu odbočiti od tématu,které necháme osobám přízemnějším.Svoje znalosti v tomto oboru netřeba dále dokazovati.

Dle fyzikální klasifikace jsou částí trojného rozdělení čili trinity,které jest doplněno skupenstvím pevným.

Ze skupenství pevného lze dojíti
k skupenství tekutému táním,nebo máčením, tzv.imbibicí,z tekutého k plynnému destilací čili odpařováním.Přímý přechod od pevného k plynnému čili spirituálnímu se nazývá učeným slovem sublimace.

Toto fyzikální rozdělení látek plynných,tekutých a pevných odpovídající starověkému pojetí světa mezi ducha,duši a tělo se přirozeným vývojem dostalo i do naší mluvnice,kde pouze duch jest mužského rodu.Duše jest ta ,čili rodu ženského,tělo jest to,čili neutrum.

Matematicky lze dokázati omyl českého jazyka,neboť chybné rodové rozdělení jest stoprocentně nesprávné,ale je běžné i v jiných jazycích.

Nechci říci ,že některé by byly nadřazené,neboť toto by bylo nekorektní,protože všechny jazyky jsou si rovny.

To,že slovní zásoba některých jazyků jest vyšší je pouze záležitost kvantitativní,nikoliv kvalitativní.Nejdůležitější jest mluvnice.

Drahý nadkolego.Zasvětím Vás do vyšších mysterií,které současné vědě unikají.

Perfektní jedinec jest sumou ducha,duše a těla.

1 Duch
2 Duše
3 Tělo (duch + duše) 1 + 2

Již staří Řekové rozdělovali čísla na mužská,a ženská.Mužská lichá (+),ženská sudá(-).

Duch (+)mužský
Duše(-)ženský
Tělo (+-)=(-)ženský

Perfektní člověk jest sumou Ducha,Duše,a Těla
1 + 2 + 3 = 6(sudé ► vzhledu ženského)
(+-+-)= (--) = (+)sex muž
(+-+)=(-+) = (-)sex žena

Prvotní Člověk perfektní je tudíž hermafrodit.

A Duše vstoupila do těla a vznikl muž.
2 + 3 = 5(liché ► vzhledu mužského)
(-+-)= (--)= (+)sex muž
(+-)= (-) sex žena

A Duch vstoupil do těla a vznikla žena
1 + 3 = 4(sudé ► vzhledu ženského)

(++-)= (-) sex orientace žena
(--) = (+) sex orientace muž

Muž jest kombinací duše a těla,žena kombinací ducha a těla.
Muž je oduševnělý,žena spirituální.
Odtud vysvětlení proč Korán tvrdí,že ženy nemají duši.

Tyto dvě formy se stále snaží dosáhnouti perfekce,z které vypadly vtělením,leč jiného způsobu nemajíce,hledají cestu zpět skrzevá jednoho k druhému.
Dochází ke spojení
5 + 4 = 9

Výsledkem schopným života bude vzhledově opět buď 5 nebo 4,chlapeček,nebo holčička.
Sexuální orientace viz výše.Tělo je rozložitelné na 1 + 2.
Pokud k tomuto nedojde,máme tu nezvyklé orientace.Ovšem matematika je nevylučuje.

Pánbůh potřeboval ke stvoření počty.Jakmile se věda hrabe ve vysoké matematice,bloudí potmě v lese.
05. 02. 2010 | 15:31

Tužka napsal(a):

Tužka pro Skeptický,uvede jednodušší vysvětlení,již jsem o něm jednou psala.Když Bůh stvořila Adama,povzdechla si,ach,Bože,ten se mi nepoved.Proto stvořila Evu,a pravila,no to je ale dílo.A odešla.Do událostí vstoupil,ten HAD,a to JABLKO..,no a můžete pokračovat,a uplatnit dál Vaše teorie,.Fantazii se meze nekladou.Tužka
05. 02. 2010 | 15:51

skeptický napsal(a):

Tužka
(nejste Jituška?)

Problém je právě v tom,že ženy mají fantazii,ale tohle je věda.

Takže nějaké vědecké výzkumy podnikané ženami za účelem dokazování,že ženy by měly být početně rovně zastoupeny ve špičkové vědě jsou ovlivněny spíše fantazií,než podloženy vědeckými výsledky.

O některých věcech debatovat s ženami je jako mluvit s nimi čínsky.Ale pro odpověď nemají nikdy daleko.

Krom toho muž je výše,než žena,jak jsem Vám matematicky dokázal ( 5 > 4 ) ,a v tom jim nepomůže ani svěcená voda.

Co se ty baby mermomocí snaží dokázat,že hrušky se rovnají jabkům,což je pro myslícího člověka znakem buď lhaní,nebo blbosti.
05. 02. 2010 | 16:19

Tužka napsal(a):

Tužka pro Skeptický.Děkuji za odpověď,chtěla jsem Vás jen trochu"ponouknout",myslela jsem,že vysypete další důkaz,třeba na bázi chemie,nebo jiné vědy,abyste podpořil tu matematickou teorii a já se pobavím.Ta hříčka s Jituškou je fajn,ale jsem jen obyčejná,dřevěná a tím i někdy natvrdlá.Tužka,co nemá ráda ořezávátka.
05. 02. 2010 | 16:34

skeptický napsal(a):

Tužka
Nejsme žádné ořezávátko ani ledaskdo,ale přesto mít mne ráda nemusíte.
Tužka může být tvrdá,měkká,poloměkká,ostrá nebo tupá.

Podívejte,tohle je jen náznak,který může padnout na úrodnou půdu,anebo nemusí.Abych se tu vysýpal z poznatků,které jsou výsledkem desetiletí úporného bádání a přemýšlení pro obveselení veřejnosti by bylo příslovečné házení perel.
Chytrému napověz.

Jste-li mladé děvče,a chcete se bavit,najděte si kluka.
Nejste-li,můžete to zkoušet.
05. 02. 2010 | 16:51

Tužka napsal(a):

Tužka pro pana Skeptický,no,no,no,já to ořezávátko nikdy nemyslým úplně adresně jednotlivci,co píšu,vemte jako bonmot,okamžitý nápad,a hlavně s nadhledem a úsměvem,když nejde o život,tak jde vlastně o CO?Tužka s úsměvem.
05. 02. 2010 | 17:22

skeptický napsal(a):

Kde do toho zapadá kysličník uhelnatý?
Že s ním může jít o život?
05. 02. 2010 | 17:34

osoba přízemnější napsal(a):

Pane S., co to píšete?

A´t koukám, jak koukám (pravda moc gramotná nejsem), nikde tady nevidím, aby .."se ty baby mermomocí snažily dokázat,že hrušky se rovnají jabkům", jak se domnívá Váš matematicko-chemický mozek?

Žádné takové vysoké cíle si my, přispěvatelé/lky páně Cvrčkova blogu, neklademe. Jen se zde kocháme pestrostí a barvitostí naší mateřštiny češtiny, každý podle svých možností snášíme krásné příklady mluvy kuchyńské nebo mluvy jiné (třeba mírně archaizující eisnerovské).

A Váš široký rozhled a košatá jazyková invence v úzce specializované oblasti kanálně fekální je jistě velmi zajímavým vkladem do českéh korpusu. Také pana Buldatru by neměla minout drobná pochvala.

Necht´nám diskuse vlídně plyne ve vzájemném obohacování se perlami češtiny.
Vysýpejte se prosím i nadále z češtinských poznatků, ne z matematicko-chemických konstrukcí, na ty já nestačím, neb jsem místo z matyky maturovala z něčeho jiného.
05. 02. 2010 | 18:40

skeptický napsal(a):

Osobo přízemnější

na zdepřítomné dámy se moje zmínka nikterak nevztahuje.Jste ozdobami českého ženství.

Až budete maturovat z korektnosti a genderizmu,už tady doufám nebudu.

Momentálně je to asi výukový materiál pouze pro vysoké školy humanitního zaměření,neboť jako vědy jsou tam více doma.

To si děvčata budou muset pilným studiem na střední škole teprve zasloužit.

Myslím,že bych nějaké ty tvary z paměti při troše námahy vysypal,ale už by to bylo po kapkách.
Prostě když něco už nejde samo,pryč od toho.
05. 02. 2010 | 19:10

skeptický napsal(a):

P.S.
Kochání nad mateřštinou.Pcha.

Přispěvatelky páně Cvrčkova blogu jsou tu kvůli panu Cvrčkovi,protože je to hezký kluk,co si budem povídat.
05. 02. 2010 | 19:15

Jan Vaculík napsal(a):

Výzkum, popsaný v blogu, je dokladem toho, že pro nasycení korpusu byli vybráni typičtí zástupci ženské i mužské populace. Možná dalo dost práce je vybrat, aby obrázek dopadl přesně tak, jak si jej představujeme.
06. 02. 2010 | 00:57

osoba přízemnější napsal(a):

Pche, hezká tvářička, tu Vám dneska skoro na počkání vyrobí každý šikovný český plastický chirurg (viz kvetoucí zahraniční klientela, která se sem hrne v rámci plastickochirurgické turistiky), ne hezká tvář, ale ftipný a bystrý duch!

Všimněte si, k nejčtenějším blogům zde patří blogy vyslovených nekrasavců (Švejnar, Paroubek, Telička, Pehe), s čestnou výjimkou (výjimka potvrzuje pravidlo!) sličné blondýnky.

:-)
06. 02. 2010 | 10:14

skeptický napsal(a):

No,ohledně Vašich oblíbenců,řekněme,že nerad mluvím sprostě.

Krása je jen na povrchu,ale ošklivost jde až do kostí.

To taky jednomu slečna citovala tohle o kráse.A on jí na to,že to jsou právě dívky jako ona,které tohle říkají.
06. 02. 2010 | 11:29

osoba přízemnější napsal(a):

Zdá se, že u Vašeho posledního příspěvku byla Vaše pozornost rozptylována nadcházející dobou obědní, takže jste si pořádně nepřečetl, o čem píši.

Ti nejčtenější bloggeři nejsou moji favorité, to jsou jen obecně nejčtenější. O tom, které já nejraději čtu, tam nebylo ani zmínky, takže se sprostého mluvení obávat nemusíte. :-)

Prosimich, pane S., dyt´je to jak v přísloví o koze a voze.
06. 02. 2010 | 16:29

skeptický napsal(a):

Proboha neříkejte nic o kozách,panu Putzmeistrovi to připomíná dávnou kolegyni.
Údajně když řekla to si děláš kozy,dostával záchvaty něhy.

Vůbac ta dnešní mládež se chová,jak kdyby byla odkojená na vycpávkách.

Dáváte je za příklad.To dělala moje maminka,dávala mi za příklad Milouše obbarák vedle.
Já jsem slušné děvče,ani bych nechtěl vidět,co jim tam lidi píšou.

Na obecné se musel každé odpoledne učit,měl jedničku z mravů,a hovořil pravopisně.
Víte jak skončil? Podnikový právník.
06. 02. 2010 | 17:22

osoba přízemnější napsal(a):

Pane S.,

děkuji za případnou připomínku, rozhodně jsem se nechtěla nikterak dotknout páně Putzmeisterova jemnocitu, a pokud by snad náhodou měl pan Putzmeister dojem, že se tak stalo, dopředu se omlouvám. Zvažuji, že bych do budoucna i u starých lidových přísloví začala používat genderově korektní neutrální výrazivo (jako třeba sudokopytné zvíře nebo přibližovadlo místo nekorektního „jeden o voze, druhý o koze“), ale myslím, že tak hluboko neklesnu, zůstanu aspoň trochu rebelující.

Z Vaší poslední věty cítím, a to jsme opět u předmětu páně Cvrčkova blogu, nebo´t on tvrdí, že ženy mluví emocionálněji a empatičtěji, tedy cítím a možná i tuším Vaše jisté, pranepatrné, ale nepochybně přítomné opovržení či spíše opovrženíčko, nad profesí spolužáka Milouše. Toto já ale nesdílím. Povolání podnikového právníka je počestné, solidní, vyžadující velmi dobrou znalost mateřského jazyka a jeho různých nástrah. Hodný synek jistě splnil maminčino přání a vede poklidnou existenci a o jiných, dobrodružnějších profesích, jako třeba popelář, krotitel dravé zvěře, polárník, detektiv, mořeplavec atd.atd. jen sní ve chvílích pracovní pauzy.

Podle Vaší třetí věty od konce bych možná mohla usuzovat, že Vy jste byl zlobivý synek a příkladu paní matinky jste uposlechl jen částečně či vůbec ne - o známkách z mravů si nedovoluji vůbec spekulovat. Tuto moji předposlední větu berte s nadhledem, snažím se jen řídit páně Cvrčkovým bádáním o ženské slovní zásobě (vyšší frekvence slov týkajících se dětí).
07. 02. 2010 | 16:04

skeptický napsal(a):

OP
K dotyčnému povolání mohu pouze říci bóring,jak říkáme my staročeši.Totéž o nějakých účetních,ať už si říkají třeba ministři financí.

Leč oko matrony na podobné nápadníky pro dcerky shlíží se zalíbením.Ženám to myslí jinak.

Slovo korektní je zřejmě složeninou znamenající spolu a přídavné jméno od rektum,tož by měli jít tam,kam slunce nesvítí,ale sami.
07. 02. 2010 | 17:51

skeptický napsal(a):

P.S.
Váš nick je zřejmě inspirován okamžikem,máte i jiný na všední den?
Abych se tu zbytečně nebavil s nějakou známou milkou.
07. 02. 2010 | 17:56

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Pro moje vytypované oblíbené profese máme krásné staročeské slovo ballpoint pen bandit.
07. 02. 2010 | 18:11

uz naposledy osoba prizemnejsi napsal(a):

:-)
Pro dočasný nový nick jsem se inspirovala Vaším příspěvkem Buldatrovi v pátek v 15:31, tam píšete o osobách přízemnějších.

imča
07. 02. 2010 | 19:44

skeptický napsal(a):

Imčátko
Takže ze zámotku se nám vyklubala larvička.

Jsem ideální terč pro to lepší v ženách,které vidí svoje poslání coby umravňující faktorky.

Spoustě matron připomínám prvního muže.(Nemyslím tím Adama).Jejich.

Tatíčkovi a matince jsem působil nejen žal,zármutek a hoře.

Myslím,že i potěšení.Přinejmenším jednou,ale to jsem tu ještě nebyl.
08. 02. 2010 | 21:46

Prcek napsal(a):

Krásný blog. Sice o ničem, ale člověk si přiněm zasměje. Děkuji Vám všem.
09. 02. 2010 | 14:20

Omyl napsal(a):

Omyl
10. 02. 2010 | 21:58

feminismus je sračka napsal(a):

co to tady ta pomatená vyližkunda vyplodila? buzeranty jak je ona bych střílel na potkání - prásk a je po kriplovi
13. 02. 2010 | 14:07

Si napsal(a):

Diskuze se poněkud zvrhla. Se vzdáleností od článku výše se poněkud vytrácí souvislost s tématem. Ale je vidět že genderově zabarvené vyjadřování je pro většinu diskutujících docela zábavné:-)

Nechcete to, pane Cvrčku, prohnat diskuzi výše nějakým tím korpusem, nebo jak tomu říkáte, a napsat o tom opět nějaký zajímavý článek?:-)
13. 02. 2010 | 18:00

ed hardy clothing napsal(a):

nice article,thank you so much for this info
26. 02. 2010 | 15:22

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

I agree with you
28. 02. 2010 | 15:26

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
04. 03. 2010 | 02:39

Deria napsal(a):

Vážený pane autore,
abych neporušila pravidla vkládání příspěvků, napíši jen dvě slova: jste mimo. Je mi to moc líto, že si k tématu nedokážete nastudovat více, ale chápu, že když to není váš obor, tak co byste se namáhal, že. Nicméně, pokud nejsem já schopna napsat fundovaný článek o jaderné fyzice, nepouštím se do něj. Stejné pravidlo byste mohl dodržovat vy a nezahlcovat nás kilobajty nesmyslů. Děkuji za pochopení.
10. 03. 2010 | 23:09

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:01

car insurance virginia napsal(a):

Thanks , I have just been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the best I have came upon so far. But, what concerning the bottom line? Are you certain about the source? <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia car insurance</a>
11. 08. 2011 | 07:07

GVKB napsal(a):

Jak správně myslet a mluvit na veřejnosti, klasickou ukázkou chybného myšlení a tím i chybného mluvení na veřejnosti jsou veřejné projevy politické a podnikatelské elity, se kterými se často setkáváme. I když civilizovaný člověk chodí dlouho do školy tak se zde on nenaučí bohužel správně myslet a hovořit na veřejnosti, ono nestačí jenom si dát pozor na to, abychom nemluvili uboze, tak jako mluví sociálně slabá vrstva obyvatelstva, je třeba i dát svým slovům kvalitu, protože z myšlenek poznáváme logicky i toho kdo tyto osobní myšlenky hlásá na veřejnosti.
Podívejme se na veřejné kvalitní projevy, které se všem lidem mnoho líbily, a zamysleme se nad jejich obsahem, vždy zde nalezneme to, že ten kdo mluví, říká posluchačům jenom to, co posluchači chtějí slyšet a říká jim to tak jak to chtějí slyšet. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom to je že vše co dáváme to i dostáváme, co vaši posluchači chtějí od vás slyšet a jak to chtějí od vás slyšet, to je pevný bod kolem kterého se musí vaše myšlení točit a následkem bude i to že vás budou posluchači milovat a budou vám i důvěřovat.
V každém času a prostoru jsou jiní posluchači a proto se musí ten, kdo hovoří nejprve s posluchači kvalitně i seznámit, aby jim porozuměl a znal jejich problémy na které mnoho myslí a dokázal jim i pomoci správně s jejich problémy, protože svoje posluchače miluje a potřebuje. Zjednodušeně zde jde o vzdálenost mezi tím, kdo hovoří a těmi co jej poslouchají čím menší je tato vzdálenost tím lépe i posluchači rozumí tomu, kdo k nim hovoří, i když ten kdo hovoří, používá stejný jazyk, jako ti kdo jej poslouchají, tak lze říci, že to často obrazně vypadá jako by on hovořil jiným jazykem, kterému posluchači nerozumí.
S tímto problémem se často setkáváme třeba u soudu, kde soudci a advokáti používají svůj originální jazyk, a tak jim ti, co k soudu přišli řešit svoje sobecké problémy, často správně advokátům a soudcům bohužel nerozumí. Tak jako se lze snadno stát závislým na drogách, tak se může stát i ten kdo hovoří na veřejnosti závislý na frázích a cizích slovech, či jiných ubohých slovních berličkách o které se on při svém ubohém veřejném projevu často opírá.
http://youtu.be/CAdW3Pj4eIE
08. 09. 2011 | 08:52

cheap auto insurance rates napsal(a):

you're in point of fact a excellent webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you've done a fantastic job in this subject! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">car insurance rates</a>
17. 10. 2011 | 15:46

order online viagra napsal(a):

Aq. Hydrog. Perox J iv http://orderonlineviagra.org order viagra no prescription incompatibilities as tannic acid. Drugs, Cocaina. Aside from the usual alkaloidal, http://cialis-generic-online.net buy generic cialis the following substances acetanilid, aritipyrin,, Div. in caps. No. xxx. <a href=http://orderonlineviagra.org#0,56027E+37>order viagra online</a>, tannic acid and lead acetate. calomel with sodium bicarbonate is a myth, and, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,19460E+67>cialis online pharmacy</a>, hydrate, exalgin, naphthalene, phenol, thymol and, S. Pil. un. q. in die. <a href="http://orderonlineviagra.org#71908">buy viagra super active</a>, cause serious consequences, by an overdose of the, Citrophen. See Paraphenetidin Citrate. <a href="http://cialis-generic-online.net#60586">cialis online without prescription</a>, larly in concentrated solution, are precipitated,
24. 01. 2013 | 02:11

Líza Vopltová napsal(a):

Velmi zajímavé, velmi! Nemám moc pochuti násilné změny v jazyku, co přichází zhora ... tje jako zákaz kouření v restauracích! Ale někdy mě skutečně dostane jak se mluví o ženách a jak o mužích ... a to ani ne tak v médiích jako na ulici. Jen se někdy zaposlouchejte! Tady jeden názorný příklad: https://elizavoplt.wordpress.com/
03. 02. 2015 | 21:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy