Kdyby ypsilonu nebylo...

21. 04. 2010 | 08:35
Přečteno 16846 krát
Už delší dobu se odhodlávám k tomu, abych se na tomto blogu pustil do ožehavého a kontroverzního tématu českého pravopisu, které je sice v rámci lingvistiky poměrně okrajové, ale o to víc je v centru zájmu laické veřejnosti a budí spoustu kontroverzí.

Pravopis není – jak si mnozí myslí – tím, co by zaměstnávalo lingvisty především. Je to z toho důvodu, že pravopis nebo také psací soustava, není jazyk, ale pouze systém značek pro zaznamenávání promluv, který nad jazykem pouze operuje. Rozdíl mezi psací soustavou a jazykem je asi stejný, jako mezi domem a barvou jeho omítky. Omítka je to, co je vidět a podle ní často my, laici, hodnotíme, jak je který dům pěkný. Všichni ale cítíme, že to podstatné je pod ní – tvar domu, jeho funkčnost i zasazení do okolního prostředí je dáno spíš jeho vnitřním uspořádáním, než barvou fasády.

Asi nejproblematičtější a rozhodně nejvíc diskutovanou pravopisnou otázkou je psaní i a y. Dřív to bývaly dvě různé samohlásky, ovšem zhruba od doby Jana Husa se na většině českého území vyslovuje jen jedno [i]. Pokud znáte někoho, kdo říká, že slyší rozdíl mezi i a y, můžete ho přesvědčit následujícím pokusem: zkuste si nahrát z rozhlasu několik minut projevu jednoho hlasatele a pak v programu pro práci se zvukem (např. Cool edit) vystřihnout slova my a mi nebo byli a byly (jsou tak frekventovaná, že nebude problém je i v jednom projevu najít). Potom je testované osobě pusťte bez jakéhokoli kontextu v libovlném pořadí a schválně, v kolika procentech případů se trefí.

Dokud byl rozdíl mezi i a y slyšet, nebyl problém s jejich psaním, dnes se ale vlivem toho, že v mluvené češtině rozdíl zanikl, stále častěji objevují úvahy o tom, zda by nebylo vhodné přistoupit k nějaké „racionalizaci“ české psací soustavy (s ohledem na potíže, které působí zvládání složitých pravidel při výuce ve školách). V bohemistické obci o tom proběhlo několik diskuzí (a žádná nevedla k jednoznačným závěrům); největší z nich se uskutečnila v 60. letech minulého století, kde mj. zaznívaly návrhy na omezení psaní ypsilonu na slabiky dy, ty, ny. To by znamenalo poměrně výraznou změnu, která by ovšem podle některých byla vykoupena celkovou jednoduchostí a snadným zvládáním pravopisu dětmi ve školách.

Existují tedy nějaké racionální důvody pro rozlišování i a y? I po padesáti letech bychom mohli citovat výrok jednoho z účastníků tehdejší diskuze, prof. P. Sgalla, který poměrně přesvědčivě ukazoval, že „kdybychom ypsilon neměli, sotva bychom našli důvody pro jeho [znovu]zavedení“. Asi nejčastěji zmiňovaným a asi jediným skutečně lingvistickým argumentem proti navrhované úpravě je nárůst homonymie, tedy situace, kdy se dvě různá slova (např. vlivem nerozlišování i a y) píšou stejně. Pokud bychom po této úpravě napsali bít, nebylo by jasné, jestli myslíme význam 'existovat' nebo 'mlátit'. To je ovšem velmi zjednodušené pojetí: ve skutečnosti poznáváme význam slova nikoli pouze prostřednictvím jeho izolované formy, ale hlavně pomocí kontextu, do něhož je slovo zasazeno. V drtivé většině případů tak skutečně nehrozí, že by nebylo pochopitelné, jaký význam autor textu myslel.

Dobré je udělat si alespoň rámcovou představu o tom, kolika slov se případná homonymie týká. V korpusu SYN2005 je 290 tisíc různých slov (tvarů bez ohledu na velká/malá písmena) s frekvencí vyšší než 10 výskytů. Z toho
170 tisíc (téměř 59 %) jich obsahuje alespoň jednou i nebo í,
72 tisíc (tj. 25 %) obsahuje alespoň jednou y nebo ý.
(Mezi oběma skupinami je samozřejmě značný překryv, například slovo bílý je započteno v obou skupinách.)

Situaci, kdy záměnou y/ý za i/í, získáme existující slovo (jako je tomu v případě být a bít nebo mohly a mohli), registrujeme u 4220 dvojic homonymních slov (více než tři čtvrtiny z nich tvoří právě příčestí sloves – psali/psaly nebo modelovali/modelovaly). Potenciálně tedy může nejasnost nastat pouze u 1,5 % slovních tvarů (resp. u 5,9 % z těch, co obsahují alespoň jednou y/ý) a to pouze v případě, že bychom se s nimi setkali izolovaně (z kontextu bychom jednoznačně určili, o který význam jde). Z tohoto důvodu tedy nemusíme mít strach, že bychom si po zrušení y/ý nerozuměli.

Obecně navíc platí, že zdaleka největší variabilita (a tedy největší riziko nedorozumění) v jazyce je v oblasti významu, který na rozdíl od pravopisu nijak lingvisticky regulován není. Zamyslete se jenom nad tím, jaké všechny odstíny pro různé mluvčí vyjadřuje přídavné jméno červený nebo jak rozmanité významy může mít slovo hlava. Taková mnohoznačnost je samozřejmě pravděpodobnějším zdrojem nedorozumění v komunikaci než nejasnost psané formy.

Zpátky ale k pravopisu. Už výše jsem psal o tom, že pravopis není jazykem, ale pouze jeho vnější formou, kterou v podstatě můžeme libovolně měnit. Pak je tu ovšem ještě aspekt tradice. Ne vše tradiční přetrvá a zdaleka ne u všeho by to bylo dobře: tradičně směli kdysi volit jenom muži, tradiční bývala i monarchie na našem území atp. Zvyklost sice není lingvistickým argumentem, ale má něco do sebe: změníme-li významě psací soustavu, může se stát, že se poruší jazyková kontinuita a starší literatura nebude pro budoucí generace čitelná. Ono to samozřejmě není tak úplně pravda, protože Máchův Máj je stále povinnou školní četbou, ačkoli v originále by ho žádný student střední školy pravděpodobně nedekódoval (Byl pozdnj wečer – prwnj mág – // Wečernj mág – byl lásky čas). Zkrátka by se jenom rozšířil repertoár knih, které by budoucí děti četly v přepisech.

Mám-li to shrnout, nejsem ani pro jednu z možných cest: ani pro „racionalizaci“ ani pro přílišné lpění na tradici. Rozlišování i a y je sice dnes v podstatě zbytečné, ale není důvod do současné situace jakkoli silově zasahovat (slepé střevo si také nenechám preventivně vyoperovat, přestože tuším, že mi k ničemu není) a nechat jazyk svému vlastnímu vývoji. Ačkoli pravopis není součástí jazyka, chová se podobně jako jazyk, i v něm můžerme sledovat vývojové tendence (ačkoli je sešněrovaný mnohem víc než třeba tvarosloví). Tuto cestu jsme zvolili při popisu psací soustavy v naší Mluvnici současné češtiny. Čtenář se tak dozví, jaký je poměr variant poprvé vs. po prvé (204:1) nebo filozofie vs. filosofie (1,1:1) apod.

Na závěr poznámka pro diskutující: Uznejte sami, jakou hodnotu má „univerzální“ argument posměšně poukazující na to, že někdo udělal ve svém příspěvku chybu, víme-li, že se v případě pravopisu jedná o soubor sice tradičních, ale víceméně arbitrárních pravidel? Nikdo mě zatím nepřesvědčil, že by bezchybné užití české psací soustavy nějak významně ukazovalo na pronikavý intelekt diskutéra nebo zajímavost toho, co píše. Každý z nás totiž za život jistě potkal dost blbců s bezchybným pravopisem a naopak mnoho inteligentních lidí, kteří se občas do předepsaného způsobu netrefí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

DOBRÝ DEN, TROCHU JSEM POZMĚNIL ČÁST VAŠEHO TEXTU, ZKUSTE TO PŘEČÍST A RACIONÁLNÍ DŮVOD PROČ MÍT y A i JE NA SVĚTĚ

Existují tedi nějaké racionální důvodi pro rozlišování i a i? I po padesáti letech bichom mohli citovat vírok jednoho z účastníků tehdejší diskuze, prof. P. Sgalla, kterí poměrně přesvědčivě ukazoval, že „kdibichom ipsilon neměli, sotva bichom našli důvodi pro jeho [znovu]zavedení“. Asi nejčastěji zmiňovaním a asi jediním skutečně lingvistickím argumentem proti navrhované úpravě je nárůst homonimie, tedi situace, kdi se dvě různá slova (např. vlivem nerozlišování i a i) píšou stejně. Pokud bichom po této úpravě napsali bít, nebilo bi jasné, jestli mislíme víznam 'existovat' nebo 'mlátit'. To je ovšem velmi zjednodušené pojetí: ve skutečnosti poznáváme víznam slova nikoli pouze prostřednictvím jeho izolované formi, ale hlavně pomocí kontextu, do něhož je slovo zasazeno. V drtivé většině případů tak skutečně nehrozí, že bi nebilo pochopitelné, jaký víznam autor textu myslel.
21. 04. 2010 | 09:04

Frante napsal(a):

Myslím že není na škodu tohle téma občas otevřít. Pravidla jsou nejenom složitá ale většinou ani neplatí stoprocentně kvůli různým vyjímkám. Ono nejde jenom o naše děti, kolik času studiu gramatiky musí věnovat ale i o cizince, kterých je a bude u nás stále víc, integrují se do společnosti a chtěli by umět česky - lituji je. Zjednodušení by bylo projevem vstřícnosti vůči nim. Mohli bychom začít zjednodušením, které kdysi udělali na Slovensku ohledně z/s a y/i u shody podmětu s přísudkem (V mém příspěvku je jedno slovo špatně napsané - kdo ho najde? :)
21. 04. 2010 | 09:15

Ládik napsal(a):

Kdysi jsem napsal v diktátu z češtiny úmyslně všechna i a y opačně, abych taky jednou dostal pětku. Učitelka zvýraznila všechny ty chyby - bylo jich asi 30 - nestačily jí první 4. Někdy jsem učitelku opravil já, potom ale musela máma do školy... jak je to dávno.
21. 04. 2010 | 09:22

Radek napsal(a):

Ovšem použití i/y má vliv na výslovnost - "tikat" se přečte jinak, než "tykat". Kdybychom psali obě stejně, museli bychom to zařídit nějak jinak - "ťikat", "tjikat" apod. Není to z bláta do louže?
21. 04. 2010 | 09:23

Radek napsal(a):

Aha, proto ty "dy", "ty", "ny". Už mi to došlo, pardon :-)
21. 04. 2010 | 09:25

Michal Macek napsal(a):

"co to je tohleto?5 samyc?uz si nekdy videl samici s mekkym?"

"to neumis vyjmenovana slova po M?myslivec mysli ze mys mydli..."

:)))
21. 04. 2010 | 09:26

SuP napsal(a):

Radek -
Ještě že nejsi žena. Třeba by Ti tykaly byjoligycké hodyny.
21. 04. 2010 | 09:39

Locke napsal(a):

Ach neo neo. Opět čtete rychleji, než myslíte. Jaksi jste opomenul, že bylo navrženo, aby ypsilon zůstalo u dy, ty, ny. Takže zkuste ten text opravit ještě jednou. Nemyslím, že by byl nesrozumitelný. Z našeho pohledu divný, to ano (vždyť jsme celý život zvyklí na y/i). Ale pro děti, které by se už učili pouze "i", by to bylo normální. A o tom je celý příspěvek. Pravopis je jen nástroj...
21. 04. 2010 | 09:42

Suchec napsal(a):

Autor je filuta a vtipálek.

Že vy jste si od Dvořáka nakoupil nějakou tu trávu?
21. 04. 2010 | 09:43

neo napsal(a):

Frante:

Výjimka :)
21. 04. 2010 | 09:43

SuP napsal(a):

Pane Cvrčku -
Sice jste mě moc nepotěšil, ale aspoň se zase trochu pobavíme.
Až se zruší rozlišování i/y, vylezou za chvíli "matematici", že se děti nechtějí učit malou násobilku, tak jestli bychom ji nemohli taky zrušit, když kalkulačka stojí jen 30 korun?
21. 04. 2010 | 09:43

Locke napsal(a):

děti učily samozřejmě - taky píšu moc rychle
21. 04. 2010 | 09:44

neo napsal(a):

Locke: zaznívaly pouze návrhy. I tak nesouhlasím.

Používání tvrdého a měkkého i není tak složité.

Jsou jistě těžší gramatické vychytávky v českém jazyce.
21. 04. 2010 | 09:45

SuP napsal(a):

A nejvíc se těšim, jak u soudů budou "sprostí podezřelí" mlžit:
Já nejsem XY s tvrdým dlouhým, ale XZ s měkkým krátkým ...i..."
21. 04. 2010 | 09:48

SuP napsal(a):

neo -
Ani Tě nepochválil .....
21. 04. 2010 | 09:52

Frante napsal(a):

neo
správně :)
21. 04. 2010 | 09:53

Tascam napsal(a):

Nase mladez jiz davno tento problem viresila. Kouknete na jejich sms, nebo komunikaci pres PC.
21. 04. 2010 | 10:13

mikulas.peksa@centrum.cz napsal(a):

Dobrý den pan Cvrčku,

mluvíte mi z duše, tak Vám fandím, ale na vašem místě bych zvážil žádost o policejní ochranu. Nejsem si zdaleka tak jist, že je náš národ připraven na racionální diskusi o svém jazyce popř. pravopisu.

Mikuláš Peksa
21. 04. 2010 | 10:22

Míval napsal(a):

V Postřižinách, situovaných do počátku 20.století, je krásná scéna o zkracování. Všechno se zkracuje - vlasy, nohy stolu, vzdálenosti i koňský ocas.
Fenoménem 2. poloviny století a začátku století dvacátého prvního je zjednodušování. Všechno se zjednodušuje - přístup ke vzdělání, technika, elektronika - tedy z hlediska uživatele, práce ve spoustě oborů. Je tvrzeno, že důsledkem je více času, který člověk věnuje myšlení. Obávám se, že tomu tak není a že jak fyzických, tak i intelektuálních podnětů ubývá, a my se propadáme do blaženosti otupující jednoduchosti. Proto jsem zastáncem nezjednodušování pravopisu - je to docela dobré cvičení paměti i schopnosti učit se.
Ale bojím se, že přirozená lenost, povýšená na životní styl, nejspíš zvítězí. A ob jednu či dvě generace to už nikomu vadit nebude.
21. 04. 2010 | 10:24

Benjamin napsal(a):

IMHO by zruseni "y" bylo naprosto umelym a nepotrebnym zasahem - dokonce i nejmladsi, na internetu a v SMS komunikujici mladez, o ktere se tvrdi, ze ruznymi zkratkami, casto cizimi "przni" jazyk v naproste vetsine dodrzuje i a y. Zadny skutecny tlak "zdola" na tuto zmenu neexistuje, ten napad vzdy byl akorat v hlavach jazykovedcu.
21. 04. 2010 | 10:25

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,pane Cvrčku,tím posledním odstavcem jste mne potěšil.Teď mám jako útěchu slovo odborníka,když se pravopisná chybička vloudí.Od šesté třídy jsme měli báječného češtináře,diktoval tak,že jsme i/y s/z napsali vždy dobře a z českého jazyka nikdo nikdy neměl čtyřku nebo pětku.Byl to moc hodný člověk,určitě je jeho duše v nebi.Tužka.
21. 04. 2010 | 10:31

jiří napsal(a):

Autor není ve svém utilitaristickém tažení dostatečně důsledný, jeho myšlenky je třeba dotáhnout do konce a přenést i do jiných oborů. Jazyk je srozumitelný i bez pádových koncovek, zrušíme tedy i je, zachováme jen pár výjimek tam, kde je to doopravdy potřeba. A proč by se měl rozlišovat u neživých věcí rod? Navrhuji, aby všechny věci byly středního rodu – to stůl, to židle: „Podej mi to židle.“ Doufejme, že se nám podaří přesvědčit i Brity, Američany a Australany, aby se zbavili svého směšně složitého pravopisu a psali jednoduše foneticky. Nesmíme se však ve svém modernizačním úsilí omezovat jen na jazyk. V autorově duchu navrhuji chodit zásadně pouze v teplákách a botaskách (šaty jsou nepraktické, nepohodlné a drahé, a kdyby se zrušily kravaty, nestalo by se vůbec nic), taky se musíme přestat zbytečně omezovat tím, že dodržujeme takové nefunkční zvyky, zbytečně komplikující život, jako že například při jídle nemlaskáme, hlasitě nesrkáme a nestrkáme si nůž do pusy. S povděkem jsem v diskusi zaregistroval podnětný návrh zrušit výuku malé násobilky. Jistě se najde ještě mnoho dalších návrhů, jak skoncovat s neužitečnými zbytečnostmi, které zbytečně komplikují život a které různí pochybní tradicionalisté a pseudohumanisté nazývají „kulturou“. Musíme se jen pod vedením autora pevně semknout a vytvořit hnutí za šťastný nový svět bez kulturního balastu!
21. 04. 2010 | 10:44

Targus napsal(a):

Navštívil jsem ordinaci pana doktora. Byl to doktor vážený, proto jsem vážil cestu přes půl republiky. Byl to doktor komunikativní, proto se nespokojil se strohým nadatlováním zprávy do kompu a vypsáním patřičných receptů. Začali jsme si povídat o mých problémech.
Přestože zvládám češtinu poměrně obstojně, došlo po dvakráte k nedorozumění. Nebyl jsem schopen rozlišit, zda pan doktor vyslovil ve slově "i", "y", anebo dokonce "e". Prostě jsem se musel zeptat. Kdybych měl porozumět jeho proslovu v psaném textu, měl bych s tím dozajista dost velké problémy.
Skutečnost, že jsou Češi na rozdíl od Moraváků a Slezanů líní mluvit a vyslovovat tak, jak se patří, resp. jak je napsáno, ještě nezakládá nárok na prznění a "anglifikaci" řeči české.
Pravopisné poučky o písmenech i,í - y,ý jsem se nikdy neučil. Prostě je dodnes píšu tak, jak je vyslovuji, nikoli vislovujy nebo veslovuje, jak by řekl rodilý mluvčí z okolí Prahy.
A na rozdíl od autora si myslím, že písemný projev je důležitý a ukazuje významnou část obrazu vzdělanosti toho kterého člověka.
21. 04. 2010 | 10:47

pavelkohout napsal(a):

Naprostý pseudoproblém. Český pravopis je velmi jednoduchý ve srovnání s většinou evropských jazyků, o asijských ani nemluvím :o)

Těch pár výjimek zvládne každý.

Zásadní reforma by ovšem poslala existující knihovny do starého papíru. Bylo by třeba vybrat ty vyvolené a pak je přepsat, což by umožnilo zásahy v duchu politické korektnosti. Například kocoura Mikeše bez Cikánů, atd.

Není náhodou, že v reformách pravopisu si libovaly různé totalitní režimy, protože kniha psaná postaru působí zastarale a lidé ji automaticky berou méně vážně. Kdo ovládá pravopis, ovládá minulost. A kdo ovládá minulost, ovládá i dnešek.

Naproti tomu Angličané vědí, proč si ponechávají archaický, nesmyslně složitý pravopis, který vznikl před stovkami let. Ono totiž odstřihnout se od stovek let kultury a historie kvůli hlouposti, jakou je zjednodušení psaní i/y, vyžaduje opravdu totalitní myšlení.
21. 04. 2010 | 11:00

roman napsal(a):

Dovolil bych si nesouhlasit se závěrečným odstavcem. Pravopis je něco jako základní nástroj pro vyšší tvorbu. Dejme tomu zedním musí umět správně položit cihly a teprve pak je schopen postavit katedrálu. Řidič musí umět správně řadit a šlapat na pedály, teprve pak někam bezpečně dojede. Proto si myslím, že člověk, který nezvládl úplný základ mateřského jazyka, prostě není schopen utvářet vyšší smysluplné celky - ať již v psané či mluvené podobě.
21. 04. 2010 | 11:19

Frante napsal(a):

pavelkohout

Píšete:
"Český pravopis je velmi jednoduchý "
a
"Naproti tomu Angličané vědí, proč si ponechávají archaický, nesmyslně složitý pravopis ..."

Měl jsem za to že Angličani mají pravopis podstatně jednodušší než Češi?? Samozřejmě pro rodilého Čecha se to zdá být opačně. Člověk musí být trochu objektivní jinak jeho tvrzení nemají hodnotu
21. 04. 2010 | 11:24

vaclavcvrcek napsal(a):

roman: Měl jsem možnost jeden rok učit na nižším gymnáziu a všiml jsem si, že existují studenti, kteří mají obrovský problém zvládat pravopis a přitom jejich mluvený projev byl neobyčejně vyspělý. Rozhodně bych je neoznačil za neinteligentní.

Schopnost formulovat myšlenku totiž primárně nesouvisí se schopností naučit se zvládat mnoho arbitrárních pravidel zápisu. Někteří lidé vám budou tvrdit, že formální pravidla pravopisu přispívají celkové myšlenkové a stylizační kázni autora, ovšem tento předpoklad nebyl nikdy potvrzen. Stejně tak bychom mohli spekulovat, jestli se náhodou někteří uživatelé jazyka nevyčerpají dobrý zvládnutím formální stránky natolik, že už jim prostě nezbývá síla na to, aby jejich text měl i smysluplnou náplň.
21. 04. 2010 | 11:30

Petr_ napsal(a):

Cesky pravopis neni slozity. Bydlim v zemi, kde se mluvi francouzsky, takze to muzu porovnat. Muj syn chodil vzdy jen do francouzskych skol a kdyz jsem mu dal jednou diktat na i a y napsal ho bez chyby. Proste to ma v oku, protoze cesky cte. Nevim proc cesi porad tak o tom i a y diskutuji jako by to byl nejaky obrovsky problem. Neni kdyz se to nauci nekdo kdo bydli v cizine a cesky na nej mluvi jen rodice doma.
21. 04. 2010 | 11:32

tomáš napsal(a):

ad Frante:
Máte možná na mysli gramatiku, ale pokud jde o pravopis, ten anglický je samozřejmě mnohem složitější než český. V angličtině se musíte víceméně učit každé slovo psát zvlášť, český pravopis je v podstatě fonetický s několika výjimkami (píše se, jak se čte, s výjimkami týkajícími se znělosti a neznělosti a toho ypsilonu).
21. 04. 2010 | 11:33

Gerd napsal(a):

Pane Cvrčku,
za největší problém považuji nedomyšlenou změnu pravidel pravopisu. Od té doby, kdy se měnil pravopis ve slově Vánoce na vánoce a zase zpět na Vánoce vždy trnu, jestli jsem slovo napsal správně. Nebo z poslední doby s a z. Díky podobným snahám o úpravy českého jazyka má generace vyšlá ze školy v pravopisu dokonalý zmatek. Klidně můžete měnit pravopis, ale co s těmi miliony lidí, kdo se o takové změně ani nedozví?
Hezký den
21. 04. 2010 | 11:41

vaclavcvrcek napsal(a):

Gerd: Obávám se, že jste nečetl můj text pozorně. Výslovně v něm uvádím, že nejsem pro nějakou násilnou změnu (ačkoli racionální argumenty pro rozlišování i/y nevidím).
21. 04. 2010 | 11:44

:-: napsal(a):

bít či nebít?
být či nebít?
bít či nebýt?
být či nebýt?
není to krása?
21. 04. 2010 | 11:46

pavla napsal(a):

Pane autore, prosím, už žádné změny. Už z toho začíná být občas chaos i tak. Vidím to na sých dětech. Ani jsem nezanamenala, že se nějak změnila pravidla např. v psaní ulic. Jedu po městě a říkám si, jak jsou ty úřady hloupé, že ani neumí správně napsat tř.,ul., nám. atd. Za mého mládí nebo i když chodily do školy naše starší děti, se vždy psalo výše uvedené malým písmenem, pak velkým, např. tř.T. Bati, nám.Míru apod. Teď opravuji nemladší dceru, jak to má blbě napsané a zjišťuji, že se pravidla změnila, a to úplně nelogicky. Proč psát třeba Ul.Prostřední, Nám.Míru, U Náhonu, to nechápu. Vždy byla zásada, že se psalo druhé písmeno velké - pokud se jednalo o předložku - jen v případě jména. Náhon není žádné jméno. Dalo by se těch výmyslů napsat více, ale proč vymýšlet teď ještě další změny. Stejně by zase musely být výjimky.
21. 04. 2010 | 11:48

Renča napsal(a):

To Frante: ve slově "výjimka" se chybuje dost často, i když nejde o výjimku (viz např. výtah, výlet aj.). Taky jste vynechal/a jednu čárku v souvětí ;-)
21. 04. 2010 | 12:25

Martin S. napsal(a):

Otázka dvou i/y se přetřásá už poměrně dlouho. Vypadá to, že pro používání v psaném projevu ypsilonu ale opravdu nejsou žádné argumenty...je to dáno prostě tradicí. Lingvisté si ještě to či ono dokáží vysvětlit (vokalizace jerů apod.), ale laické veřejnosti nezbývá nic jiného než se kde se jaké i/y píše prostě "nadrtit" zpaměti. Lepší ale asi opravdu bude nechat jakékoli změny prostě na vývoji - v mluveném projevu se rozdíl již setřel a nebýt Dobrovského a jeho mluvnice, možná bychom už dávno měli jen jedno i.
21. 04. 2010 | 12:52

KamilW napsal(a):

Pane Cvrčku,
navštivte Ostravsko. Zjistíte, že při diktátech nemají žáci velké problémy s i a y, protože se zde zpravidla měkce nebo tvrdě skutečně vyslovují.
21. 04. 2010 | 12:58

vaclavcvrcek napsal(a):

Renča: Ad výjimka. To je ale analogie vedená jenom jedním z možných směrů: vytáhnout - výtah, vylétnout - výlet ale na druhou stranu máte přejímat - přejímka (a tato analogie je našemu případu bližší, protože vyjímat - výjimka má stejný kořen -jím-). Takže psaní výjimka skutečně výjimka je.
21. 04. 2010 | 13:02

vaclavcvrcek napsal(a):

KamilW: Vždyť jsem to tak napsal: "Dřív to bývaly dvě různé samohlásky, ovšem zhruba od doby Jana Husa se *na většině českého území* vyslovuje jen jedno [i]." Ovšem podle toho, že na Ostravsku to potíže nečiní, řídit pravopis celého území mi přijde poněkud nesmyslné.
21. 04. 2010 | 13:05

pepa napsal(a):

Kašlu na ipsylon, já volím komunisty !!! Tydlecty pseudoproblémy jenom vodvádějí pozornost vod vopravdovejch problémů jako nezaměstnanost, chudoba, arogance mocnejch, tunelování, zdražování, islandská sopka, Topolánkovi keci, havlovi bláboli a tak.
21. 04. 2010 | 13:32

Mem napsal(a):

pavla: "Proč psát třeba Ul.Prostřední, Nám.Míru, U Náhonu, to nechápu..."

Protože psaní velkého písmena na začátku věty dělají automatické opravy v MS Word, tím pádem i úředníci, a pokud už tím někde potiskli tabule, tak se dodatečně upraví pravidla a je to, ne (pouhá spekulace :P)

p. Cvrček: "Z tohoto důvodu tedy nemusíme mít strach, že bychom si po zrušení y/ý nerozuměli."

Mě tedy suché výčty procent nad korpusem o ničem nepřesvědčily, všechno to jsou prázdná tvrzení, pokud je nedoplníte i dostatečným příkladem (např. napsat zbytek článku s "i" a případnými dalšími výjimkami (dy, ty, ny))
21. 04. 2010 | 13:34

otokar napsal(a):

Novináři a pisatelé blogů už s pravopisem, jak vidno, problém nemají.
Moje babička chodila pouze do základní školy jednotřídky a kupodivu chyby při psaní nedělala. Myslím, že je to v kvalitě učitelů a postupující lenosti žáků.
Počítat už neumí a psát budou za chvíli jak se jim namane. Ještě se najdou dokonce apologeti takové zhovadilosti.
Komu se hodí udělat z národa stádo konzumních poloblbů?
Skončíme na třech číslovkách(palec, ruka, hafo), hovorová řeč se změní v mručení souhlasné či nesouhlasné, proložené expresivními výrazy(banik pičo).Knihy už teď nejsou téměř třeba(mladí nečtou),počítají strojně,zejména neví, jak je číslo velké,takže nesprávně umístí desetinnou čárku,dělit či násobit jednoduchá čísla zpaměti je neřešitelný úkol.Blbneme postupně,ztrácíme disciplinu, smysl pro humor i další dobré vlastnosti,kterými se český národ od nepaměti vyznačoval.
21. 04. 2010 | 13:37

krok napsal(a):

ad vaclavcvrček: a řídit pravopis na základě lenosti "cajzlíků" je smysluplné?:-))..dost cestuji po vlastech českých, moravských i slezských a nemohu s Vámi souhlasit, že "na většině českého území" se vyslovuje jen jedno "i"..tuhle zhovadilost jsem zaznamenal jen v Praze a okolí..východočeši, jihočeši i západočeši rozlišují "y" a "i"..zkuste si udělat malý výlet a pak teprve paušalizujte, pane jazykovědče:-))
21. 04. 2010 | 13:56

Martin napsal(a):

Y/I je přece jasné, dokud nemáme náhradu za potenciálně zrušená slova následkem sloučení Y/I do I, tak to provést nejde.

Stejná situace byla dříve v nářečí, kde existovaly 2 druhy L měkké a tvrdé, pluť jako plivat a płuť jako vor, postupem času zbylo jenom měkké L, jelikož pro zrušené slova byly do nářečí přejaty slova nové.
21. 04. 2010 | 14:06

tomáš napsal(a):

Pokud autor ztotožňuje racionalitu s utilitárností, má samozřejmě naprostou pravdu, pak žádné racionální důvody pro rozlišování i/y nejsou. Já bych ale skoro řekl, že ratio – rozum je něco trochu jiného než pouhá utilitárnost.
21. 04. 2010 | 14:08

ld napsal(a):

No, mně úplně stačí Ž.Peřinová z ČT. Všechna její i,y znějí jako e. A když se k tomu připočte její lambdacismus, tak nepochopím, jak může moderovat ve veřejnoprávní televizi. Možná (či právě proto) je to pro její líbeznou tvářičku. V každém případě však vypínám zvuk, protože to se poslouchat nedá.
21. 04. 2010 | 14:23

Targus napsal(a):

To vaclav cvrcek:
"...jestli se náhodou někteří uživatelé jazyka nevyčerpají dobrý zvládnutím formální stránky natolik, že už jim prostě nezbývá síla na to, aby jejich text měl i smysluplnou náplň."

Tohleto myslíte vážně?

Jestli má takovýto problém tzv. inteligent, zřejmě mezi inteligenty nepatří.
To, co jste zde popsal by tak sdělo na některé lidi, které jsem v životě potkal. Jejich společným znakem bylo, že neabsolvovali všechny ročníky tehdejších ZDŠ.
To kvůli nim, coby dnešní majoritě byste zjednodušoval pravopis?

Žáci, kteří se poměrně slušně vyjadřovali a měli problém psát, jsou klasickým příkladem dnešní populace mladých. Čtou jen SMS, maily a nadpisy v Blesku, vše s pravopisnými chybami.
A jsou v p*deli, když mají vysvětlit, co je to ruchadlo nebo železňák, případně naprosto marně dumají, co by asi mohlo znamenat slovo "kterak".
Příklady jsou vybrány z manželčina pokusu o interaktivní výuku z ČJ v deváté třídě ZŠ.
Nejdelší komentář k jejímu počinu, na který se čtrnáctiletí inteligenti vzmohli, byla věta: "Do pi*e, odkud to ta stará kráva zas vyhrabala."
21. 04. 2010 | 14:38

Kowis napsal(a):

Problém pro kohokoliv aspoň trochu gramotného nad 20 let by po zrušení ypsilonu spočíval zejména v tom, že věechny texty by nadále pociťoval jako chybné. To je psychologicky vzato horší než nesrozumitelnost - na tu se dá zvyknout celkem rychle.
Navrhuji proto zásah radikálnější: zrušení jak ypsilonu, tak ioty a jejich nahrazení zcela novým grafémem. Dětičky se to naučí, my si zvykneme a nebudeme pořád vnímat chyby v polovině slov.
21. 04. 2010 | 14:50

Holubář napsal(a):

Cvrčku, Cvrčku....
Nezlobte nás, staromilce. Ale píšete hezky, zajímavě. Mile! To i nás, češtinářské fosilie, které stále píší i vyslovují "režisér" a "renesance", trochu zviklává.
P.S.: Umíte si představit "zvyklává"? Nebo je to obráceně? Bane, pro jistotu jsem se mrkl do Pravidel :-) .
21. 04. 2010 | 15:15

Holubář napsal(a):

Id:
Krásně v 14:23! Moje Labuť bývala rozhlasovou hlasatelkou a (poté). režisérkou. Umí nádherně parodovat pražštinu a "i" přetransformované do "e" rozhlasových a televizních moderátorů. Umí tím nádherně bavit společnost a za bujarého veselí deklamuje třeba: President "přeletěl", "menistr" podepsal, "zemní" úklid sněhu, "Ledové" noviny uvedly.....
Mnohdy je to za hranou srozumitelnosti.
21. 04. 2010 | 15:23

vaclavcvrcek napsal(a):

Mem: "Mě tedy suché výčty procent nad korpusem o ničem nepřesvědčily, všechno to jsou prázdná tvrzení, pokud je nedoplníte i dostatečným příkladem (např. napsat zbytek článku s "i" a případnými dalšími výjimkami (dy, ty, ny))"

To mě mrzí, ale vězte, že kdybych dopsal článek v duchu toho někdejšího zjednodušovacího návrhu, byl bych jednak proti svému vlastnímu stanovisku (tedy do ničeho neintervenovat) a jednak bych tím dokázal maximálně to, že jeden text jde napsat bez y/ý. Zatímco v případě korpusové statistiky šlo především o zhodnocení míry možné homonymie po zrušení rozdílu mezi i a y.
21. 04. 2010 | 15:25

Holubář napsal(a):

Ještě jedna poznámka:
Nejsem si jist, zda Čechům "i!" a "y" splynulo, ale našim cikánským spoluobčanům nesplynulo zcela jistě. Pravidelně od nich slýchám laskavé oslovení: "Ty pý.o"- tam je fakt ypsilon jak bejk!
21. 04. 2010 | 15:26

vaclavcvrcek napsal(a):

otokar: "Moje babička chodila pouze do základní školy jednotřídky a kupodivu chyby při psaní nedělala."
Vaše babička (nebo asi spíš vy) pravděpodobně patřila ke generaci, o níž - jako o všech generacích - v odborném tisku všichni lingvisti sborem tvrdili, že úroveň pravopisných znalosti dosahuje tragicky nízké úrovně. To byl přesně totiž ten důvod, který odstartoval celou diskuzi o zjedodušení Pravidel. Přestaňme si už prosím nalhávat, že ta dnešní mládež je nějak významně horší (nebo lepší) než byla předcházející generace.
21. 04. 2010 | 15:31

erjeel@seznam.cz napsal(a):

ad vaclavcvrček a krok:
Netřeba se výslovností iy vymezovat zemsky, je to kraj od kraje, oblast od oblasti. O nerozlišování i/y psal i Jazykovědec (s velkým J právem) pan Eisner, což byl Brňák, a tam mají všechna iy pichlavě měkká. Všimněte si, že tam, kde se píše i, vyslovoval je "brněnsky-šternbersky-německy-slezsky") dvojjazyčný komik Vlasta Burian, který pocházel z Liberce, ale y jste u něj slyšeli opravdu dobře. Výslovnost "i" (a "l" atd.) podle mne byla a někde dosud je hodně ovlivněna právě němčinou a "l" i polštinou a bůhvíčím. Nikdo za to nemůže, já to mám spíš za národní poklad, nemá smysl se o krajových a lokálních klonech jazyka přít, skončilo by to jen vymezováním z etnických pozic. Důležité je, zda by reformou netrpěla sdělnost psaného slova, když už to mluvené činí potíže (už i ČT zaměstnává potenciální pacienty logopedických léčeben a pouští je mluvit "česky" bez českých titulků). Jsem názoru, že by utrpěla velkou újmu. Jsem pro zachování ypsilonu v dnešním rozsahu.
21. 04. 2010 | 15:32

myrekveselí napsal(a):

MISLÍM, ŽE KDIŽ
někdo není schopen se naučit jaziková pravidla, ukazuje to na jeho ynteligenci
(připouštím určité víjymky).
21. 04. 2010 | 15:41

ld napsal(a):

Holubář,

to je divné. Cigánština zná jen 3 vyjmenovaná slova. Shodou okolností jsou na d; dýk, dylina, dyskotéka. Asi došlo k inovaci pravidel v rámci globalizace...
21. 04. 2010 | 16:12

Baba napsal(a):

Psaní na klávesnici podléhá jiným pravidlům než psaní na papíře. Čtenář si je vědom, že systémově opakuje jednoduché chyby v používání čárek ve větách, ale dělá překlepy podle pravidel strojopisných. S napětím mluvidel na rozdílných artikulačních bázích by to během dne bylo ještě horší.
21. 04. 2010 | 16:32

Terry napsal(a):

Jak by řekl na (alchymistu) Václava Cvrčka císař Rudolf (v podání Jana Wericha):

"My mu nerozumíme, my mu věříme."
"My tady máme samé odborníky."

Prostě "odborníci" = jazykovědci, vědečtí pracovníci Ústavu Českého národního korpusu FF UK, případně pracovníci ÚJČ AV ČR musí "dokázat", že své posty nemají zbůhdarma.

Každá (nová) generace jazykovědců prostě MUSÍ na češtině něco předchozího zpochybnit (předchozí generace jejich předchůdců byly zřejmě nedostudovaní blbci!!) a zpochybněné opravit, inovovat.

A z tohoto důvodu je (a bude!) v češtině stále "nejasno", co je vlastně správné.

Z tohoto pohledu je hloupost (a možná přestupek proti lidským právům) známkovat češtinu na školách.

Vždyť to, za co dnes "hloupý" žák dostane špatnou známku, bude možná jednou správně a ten nešťastný "blbeček" jen předběhl dobu, než to příslušní odborníci jazykovědci posvětí.
21. 04. 2010 | 16:33

Květoslav napsal(a):

Pane Holubáři, čtyři. Vyjmenovaná slova na D jsou čtyři. vynechal jste Dýpárpl.
21. 04. 2010 | 16:38

Terry napsal(a):

to Holubář:

Stav češtiny dnes v 7 hodin ráno:

Velká písmena – obce, města, městské části, sídliště
(http://prirucka.ujc.cas.cz/...)
a vida - správně se píše Náměstí Míru, Sídliště Svobody (že by Ludvíka?)..

Díky jazykovědcům budeme nakonec všichni blbci.

A vo vo vo to to tady de...
21. 04. 2010 | 16:41

Terry napsal(a):

Kdyby ypsilonu nebylo...

tak by bylo třeba ipsylonu nebo ipsilonu?

Aby se nám nemuselo přejmenovat Divadlo Ypsilon, třebas na neutrální a nenapadnutelné Divadlo Bé (bé umí "vyslovit" každá blbá ovce).
21. 04. 2010 | 16:48

Holubář napsal(a):

Terry:
Ježíši, jak to víte?
Moje už výše zmíněná Labuť umí do dneška (chyby jdou na moje konto):
Vasrštandberichte an der čechiše flíse hojte mórgn um zíbn úr: Elebe.....
To jen tak pro zasmání pamětníkům.
21. 04. 2010 | 16:49

Jiri Polivka napsal(a):

Dekuji panu Cvrckovi za napadite psani.
Mam cestinu rad a povazuji ji za nejkrasnejsi existujici jazyk. Mohu porovnavat, mluvim a pisu minimalne sesti dalsimi jazyky vcetne japonstiny.
Kazdy jazyk ma nejaka uskali, s rozkosi bych ponechal cestine prave ta i a y. Pokud chcete ocesat klavesnici a usetrit inkoust, proc nezavest "i" a turecke I bez tecky?
21. 04. 2010 | 16:56

Jana napsal(a):

S velkým zájmem jsem si vše přečetla. Článek zahrál na moji notu. Dodnes mi nevypadlo z paměti "cepování" syna, později vnoučat (mimochodem dyslektiků). Bylo mi jich líto, jak se s pravopisem trápí a začala jsem přemýšlet, jak by jazyk český vypadal bez ypsilonu. Při představě četby knihy jsem se musela nad svým nápadem pousmát. Jak píše autor, jazyk se vyvíjí, věřím, že při dnešní SMS komunikaci budeme zanedlouho číst: "Existuji tedi nejake racionalni duvodi pro rozlisovani i a i? I po padesati letech bichom mohli citovat virok jednoho z ueastniku tehdejsi diskuze, prof. P. Sgalla, kteri pomerne presvedcive ukazoval, ze „kdibichom ipsilon nemeli, sotva bichom nasli duvodi pro jeho [znovu]zavedeni“." - pro mne velmi těžko přijatelné, pro mládež krásná vyhlídka.
21. 04. 2010 | 17:27

Jana napsal(a):

Ještě dodávám, že jsem uvítala usnadnění psaného projevu přiblížením psacího písma písmu tiskacímu. Pro prvňáčky to bude značné ulehčení.
21. 04. 2010 | 17:35

blanka.jana@centrum.cz napsal(a):

To Terry: Že je něco po 7. ráno v příručce, i když Ústavu pro jazyk český, bych nebrala až tak vážně. "Pravidla" sice ctím (-izmus a podobné šílenosti na mysli nemám), ale s mírou. Mládež čte hodně časopisy, nejen titulky v Blesku. Kéž by alespoň v těch serioznějších byla čeština ke čtení, např. v Reflexu jsou zásadně "vánoce", Internet(ová Síť) ap. A konkrétně tento vím, že dost čtou...
21. 04. 2010 | 17:42

Martin napsal(a):

Jana: "Přiblížení" psaného projevu tiskacímu je zvěrstvo první třídy, protože "přiblíženým" písmem se nedá dlouhodobě psát, bolí z toho ruka. Argument že se dneska píše hlavně na počítačích je OK, ale to už pak prvnáci mohou psát rovnou hůlkovým tiskacím a ne že se bude vymýšlet a hlavně učit nějaký kočkopes.
21. 04. 2010 | 17:48

pavla napsal(a):

Jana: No já si tedy myslím, že dosavadní psací písmo je pěkné a není na něm nic těžkého, to se mi zdálo spíše u toho nového návrhu, hlavně jakési ty divné zobáčky jako tiskací. Kromě toho je tiskací písmo daleko pomalejší než psací. A jak bylo výše zmíněno, bolí při delším psaní ruka.
21. 04. 2010 | 18:36

Alois Jedlička napsal(a):

Na něčem si naši "lingvisté" ty doktoráty napráskat musejí. Ono přežvýkávat pojedenácté již desetkrát přežvýkané není žádná legrace. Cvrčkova nově vydaná Mluvnice je totálně zprasená a teď přemýšlejí, do čeho píchnout dále. I/y je poměrně vděčný terč. Až vyřeší toto, mají ještě spoustu příležitostí, např. zrušit malá/velká písmena. Jen aby si naši milí kapříci nevypustili vlastní rybníček. Gebauer se v hrobě obrací!
21. 04. 2010 | 19:54

dqd napsal(a):

Když se podíváme na západní větev jihoslovanských jazyků (slovinština, chorvatština), tak můžeme vidět, že se tyhle, v mnoha ohledech češtině podobné, jazyky bez písmene „y“ bez problémů obejdou. Na rozdíl od jiných komentátorů mi to nepřipadá až tak nereálné, ale je mi jasné, že by taková razantní změna do „vzhledu“ jazyka potřebovala několik generací, než by se usadila a ustálila. Jako myšlenkový experiment je to rozhodně zajímavé.
21. 04. 2010 | 20:01

Pavel napsal(a):

Nevím který pomatený moravák to napsal, ale západočeši rozhodně y nemají. Jen rozlišujeme samohlásky spíš podle zvuku, takže naše i(y) jsou trošku jako moravské y(ý). u zní jinak než ů, a jinak než á. (u é a ó je to míň) Asi je to vliv z němčiny. Moraváci jsou z toho často zmatení.
21. 04. 2010 | 20:07

Pavel napsal(a):

Jana: No spíš se nikdy psát nenaučí. Vždyť takovým písmem se vůbec nedá psát jednim tahem, jen je to dál odradí od psaní rukou, protože bude trvat strašně dlouho než cokoliv napíšou.
21. 04. 2010 | 20:11

Baba napsal(a):

Jo, a vůbec nejlepší by bylo zřídit ústav pro uchovávání českých tradic, jazykových hlavně.
21. 04. 2010 | 20:24

Targus napsal(a):

To dqd:

Jste naprosto na omylu. Písmeno "i" je zde suplováno změkčováním pomocí písmena "j", případně dvojhláskou "ij". Jako příklad mohu uvést příjmení "Tadjič", čteme Tadič, kdežto "Tadič" bychom měli správně číst Tadyč
Kromě toho srbochorvatštinu nelze příliš s češtinou srovnávat. Je zde značně rozvolněný pravopis. Nikoli ale jak se komu zlíbí, ale v zájmu zachování srozumitelnosti všech nářečních variant ( ty nejrozšířenější jsou ekavská, jekavská, ikavská).
21. 04. 2010 | 20:52

vaclavcvrcek napsal(a):

Alois Jedlička: "Cvrčkova nově vydaná Mluvnice je totálně zprasená a teď přemýšlejí, do čeho píchnout dále." Vy už jste ji přečetl? V čem konkrétně se vám zdála "zprasená"?
21. 04. 2010 | 21:33

Autíčko napsal(a):

Váš blog čtu nejraději ze všech, co na aktuálně.cz jsou. Dobrá práce.
21. 04. 2010 | 21:36

Boleslav napsal(a):

Y je vůbec nehezčí písmenko, vy úchyláci s malým měkkým. Nechte ho na pokoji. Jinak vás zruším, useknu vám hlavy a přiložím vám obličeje k zadku.
21. 04. 2010 | 21:47

Mour napsal(a):

Pane Cvrčku, klíčí ve mně dojem, že vy tu chuderku češtinu nemáte moc rád. Berete to všechno jaksi příliš stasticky a matematicky, což je jistě zajímavé a někdy i užitečné, ale on je to především jazyk mateřský, a jde v něm tedy o něco víc než jen o statisticky zhodnocenou pragmatickou komunikaci.
21. 04. 2010 | 22:48

haui1 napsal(a):

Dle mého názoru, pokud nerozpoznáte "i" a "y" v mluveném textu, tak je možná chyba na straně mluvčího, který nevyslovuje dostatečně zřetelně, nebo máte vadu sluchu. Na Ostravsku rozlišování "i" a "y" nedělá nikomu problém, možná v jiných částech republiky je to jiné, což nemyslím nijak hanlivě.
21. 04. 2010 | 23:10

zbitečně rozlyšené i a y napsal(a):

jdy s tým do pyčy
21. 04. 2010 | 23:18

Bohuslav Havránek napsal(a):

A mně se Cvrčkova mluvnice líbí, protože se snaží vysledovat vývojové tendence současné češtiny.
21. 04. 2010 | 23:48

František Trávníček napsal(a):

Milý hochu, Václave Cvrčku, jen tak dál, jen tak dál.
21. 04. 2010 | 23:51

Jaromír Bělič napsal(a):

Šak ono se to ňák utřese....
21. 04. 2010 | 23:53

Tomáš napsal(a):

Článkem zmítá značná nevyváženost. Většinu tvoří úvaha na téma brutálního zákroku - zrušení y - což považuji za čirý nesmysl, ale jako čistě teoretická úvaha.. no budiž.

V předposledním odstavci autor prudce mění směr od i/y k "poprvé vs. po prvé" a "filozofie vs. filosofie", což je naprosto jiné téma.

A poslední odstavec tomu nasadil korunu. Poukazování na to, že někdo udělal ve svém příspěvku chybu, sice do konstruktivní diskuse nepatří, ale názor na někoho, kdo neumí česky (což výrazně odlišuji od překlepu!!) si snad udělat můžu. Ovšem jak toto souvisí s i/y, to nevím.
22. 04. 2010 | 00:08

Tomáš napsal(a):

A ještě něco. Neřekl bych, že nejčastějším zdrojem chyb je používání i/y. Co třeba mě/mně, ji/jí? A co interpunkce? A co psaní velkých písmen v místních názvech?

To jsou témata, o kterých lze diskutovat. (i když doufám, že se změn v mně/mě nedožiju)
22. 04. 2010 | 01:07

Martin B. napsal(a):

Uzavru to -- existuje jeste nejaky racionalni duvod pouzivat cestinu? Komplikovany, zmateny a neprehledny jazyk, ktery pouziva sotva promile svetove populace?
(argumenty typu "je to ale krasny jazyk!" slyset nechci, jazyk ma slouzit k dorozumivani mezi lidmi a tady cestina zjevne selhava)

Cheers.
22. 04. 2010 | 02:02

dennis napsal(a):

Pro sve poteseni se snazim dodrzovat pravopis, gramtiku; dusledne pisu "cervena kola", "mala mestecka"; i kdybyste me mucili, nenapisu "bysme" nebo "by jsme". Dodrzuju dualove sklonovani dualovych podstatnych jmen, nebo cislovky dve. Vyhybam se sklonovani zajmena "ja". Ale tady mi vyrazne pomaha technicka prekazka v podobe klavesnice bez ceske abecedy. Po dlouhou dobu jsem se vsem adresatum a ctenarun omlouval, ze mi to nepise "carky a hacky". Jeste nikdo se mi neozval. Usuzuju, ze to nikomu az tak moc nevadi. Z dob, kdy ceske klavesnice nebyly bezne a soubezne se zacaly posilat esemesky, lide si zacali zvykat. Umi si dnes nekdo z nas predstavit, jaky poprask by vyvolal pred dvaceti lety text napsany bez akcentu? Nevidim budoucnost bez carek a hacku. Jen chci rict, ze tolerance v prijimani novych jevu v pravopisu bude sirsi, nez jsme si umeli kdy predstavit.

A tak ja si umim predstavit, ze se ypsilon bude jednou objevovat jenom ve zkratkach zahranicnich firem. Stejne je to takove divne pismenko: 1. je cizi, pochazi z rectiny, 2. se tak divne jmenuje, 3. v anglictine ho nepovazuji za samohlasku - teda vetsinou ne. Vzpominam, jak se mnou kdysi davno zalomcoval slovensky text, kde "zeny pracovali a spievali si". Dnes uz to se mnou nic nedela.

Dokonce si myslim, ze cas bude ohlodavat prisna pravidla, podle kterych se rozlisuje psani "s" a "z". A dokonce si myslim, ze ze soucasnikum takovych zmen nebude cestina pripadat primitivni, nebo dokonce nehezka.

Jak rika p. Cvrcek, cestina od dob, kdy se zacala odlisovat od sousednich slovanskych jazyku, az dodnes se porad menila a menit se neprestane. At se nam to libi, anebo je nam to lito. Pravidla byla, jsou a budou (nejednotna) a zavazna jen do te miry, jaka bude vetsinova ochota. Nic na tom nezmeni ani zbozna prani ani soubor zavaznych pravidel.

K te "vy'jimce" jsem si pro sebe udelal mnemotechnickou pomucku: "Vy'jimka neni zadna ji'mka." Konecne jsem v tom prestal chybovat : -) nanestesti v dobe, kdy uz je to temer kazdemu fuk : -(

Drzim palce vsem strazcum pokladu krasne cestiny a sam zbabele vyklizim pole tem, kteri chteji byt in.
22. 04. 2010 | 06:43

Terry napsal(a):

to "pamětník" Holubář:

A pro "nepamětníky", kteří toto každodenní ranní rozhlasové hlášení v češtině a němčině nezažili, bylo vtipně použito v jedné přednášce ke hře Divadla Járy Cimrmana:

Povětrností podmínky byly toho dne příznivé. Posuďte sami:
okluzní fronta 350-42, teplá fronta 350-38, výška-tlak-eplota-rosný bod: 212-954-14-6,2; 416-855-12,1-4,7; 705-810-10,1-3,3; 1005-...
Lepší počasí jsme si nemohli přát.
22. 04. 2010 | 07:31

Holubář napsal(a):

Terry:
Ano, pane. Chtěl bych mít jejich nápady :-)
22. 04. 2010 | 07:48

Terry napsal(a):

to Gerd napsal(a):
"Od té doby, kdy se měnil pravopis ve slově Vánoce na vánoce a zase zpět na Vánoce vždy trnu, jestli jsem slovo napsal správně."

Nebyly ty změny zhruba v intervalech, odpovídajících generační (případně politické polistopadové) výměně "odborníků" v Ústavu pro jazyk český AV?

Pak by to jen potvrzovalo mou teorii, že nová generace jazykovědců musí zrušit (změnit) to, co ta předchozí (pavědců, blbců) zavedla jako správné.
Jinak by neodůvodnila své pozice a jejich opodstatnění.

Když vydržíte ještě jednu výměnu, tak se to bude zase psát jako před 30 lety, případně se zavede: obojí je správně (a nebude blbců, alespoň o Vánocích).

Vzhledem k prodlužující se střední délce života v ČR máte (máme) "šanci" těch změn (generačních výměn) zaznamenat více.

Jaký je stav češtiny dnes v 7 hodin ráno?
22. 04. 2010 | 08:02

PS napsal(a):

Vždyť kromě y ve slovním základě (vyjmenovaná slova) je použítí y v koncovkách zcela logické: vidím psy jako pány, blbých jako mladých. Zrušení ypsilonu by narušilo logickou konsistenci jazyka. Proto by bylo možno bez problému zrušit jen vyjmenovaná slova. Nelze zrušit ani y v koncovkách sloves, neboť neříkáme ženy byli pochváleni, ale byly pochváleny. A to na rozdíl od slovenštiny, kde rozlišování i/y nemá žádný význam: ženy boli pochválené). Podobně ve slovenštině vidím psov, jako pánov.
Stejný problém představuje rozlišování znělých a neznělých hlásek. Např. chorvatištině či srbštině to v písmu nerozlišují, i když je to dost nelogické (Srbija, versus srpski).

Psaný jazyk má svoji vnitřní strukturu a neexistuje žádný důvod pro násilné přizpůsobování psaného jazyka k mluvenému.
22. 04. 2010 | 08:22

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,pane Cvrčku,vidíte,vidíte,každý Čech je odborník na češtinu,hlavně tu svoji,nebo jen na tu svoji?Co je pravdě blíž.Tužka ,doufám,že se správným pravopisným úsměvem.A Váš blog nikdy nevynechám,už proto,že odpovídáte pod ním.
22. 04. 2010 | 09:14

otokar napsal(a):

Vážený jazykozpytče Václave Cvrčku!
Zametl jste to pěkně pod koberec,problém dostal rázem mezigenerační náboj. Tak se brzy dostaneme k otázce, kdo měl hloupějšího dědečka a na meritum Vašeho blogu nezbude prostor.
Opakuji proto svou výhradu, že děti neumí pravopis a pokládám to za vážnou chybu našeho základního školství, protože později se to už nedoučí.
Za zvláště kontroverzní(používám Vašeho oblíbeného českého výrazu,užil bych spíše škodlivé) pokládám působení odborníků Vašeho typu, protože kdo neumí pravopis,neměl by se veřejně písemně vyjadřovat a kdo neumí počítat, neměl by být např. konstruktérem.
Rovněž kdo nemá cit pro český jazyk,neměl by být úředním jazykozpytcem, jak vidíme na Vašem případě.Tolik zatím k tvrdému i.
S veškerou úctou k Vašemu úřadu -
blbec s bezchybným pravopisem.
22. 04. 2010 | 09:16

otokar napsal(a):

Vážená paní Tužko,
sloveso mlíti se píše jak vidíte s měkkým i.Rád Vás čtu pro Vaši poetičnost, věřím, že to byl překlep.
Nic ve zlém,kdyby dělal hrubky Vančura, přestal bych ho číst.
22. 04. 2010 | 09:20

vaclavcvrcek napsal(a):

Otokar: Je to asi otázka priorit. Podle Vás je zásadní chybou, že děti neumějí pravopis, já bych upřednostňoval, kdyby se ve školách naučili především vytvářet srozumitelné a myšlenkově uspořádané texty (i za cenu, že to občas nebude pravopisně úplně podle normy).
22. 04. 2010 | 10:45

Tužka napsal(a):

Tužka pro Otakar,pane,sedím si na vedení,prosím,kde mám mlíti,nebo mlýti.Nebo je za tím něco jiného,jakýsi jinotaj a jazykolam?Tužka a melu a melu a nikde nic.
22. 04. 2010 | 11:17

Targus napsal(a):

To vaclavcvrcek:

Já myslím, že jste se nám tady už předvedl dostatečně. Novinář a učitel, potažmo jazykozpytec si dovolí napsat do souvětí, "...děti,...kdyby se naučili..."

Vážený pane, naše děti nečtou a neučí se. Proto mají problém stvořit kloudnou větu mající smysl.
Místo výuky je jim vtloukáno do palic, že jsou chytré a ve všem dobré.
Přitom jsou ty naše dětičky drzé jak štěnice, blbé jak kulečníkové tágo, a suverénní jak ředitelé Zeměkoule.
22. 04. 2010 | 11:18

vaclavcvrcek napsal(a):

Ragus: Tak to vidíte, stylizoval jsem svoji poznámku v rychlosti a neuvědomil jsem si, jaký je podmět. Inu, stane se. Nemyslím ale, že by to ukazovalo na cokoli jiného než na fakt, že "práce chvatná, málo platná".

Pokud jde o ty naše děti: faktem je, že dostávájí jiné vzdělání, než dostávala předchozí generace, umějí jiné věci, než umíte vy. Pokud je Vaše vzdělání o tolik lepší než to jejich, tím líp pro Vás. Když Vás vyhodí z práce (ne že bych Vám to přál), jistě nebudete mít problém v jejich konkurenci obstát a každý Vás rád pro Vaše výborné vzdělání zaměstná.
22. 04. 2010 | 11:38

Tomáš napsal(a):

vaclavcvrcek:
Člověče, máte jasno v tom, co vás živí? Neměl byste náhodou být bojovníkem za češtinu? Když vidím, jak a CO píšete, nestačím se divit. Chcete češtinu hájit a propagovat, nebo rozkládat nesmyslnými úvahami o ypsilonu a bagatelizací pravopisu jako takového?
22. 04. 2010 | 11:56

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše,pane Cvrčku,moc jste mne tou chybou potěšil,já občas dělám chyby,neomlouvám se,tady na blozích se najde občas rejpal,který si té chyby všimne a hned je za nejchytřejšího v celé EU.Chvíli před tím,jsem hledala svou chybu.Můj Anděl Strážný Vám ji tam vsunul,aby mně udělal radost,že i mistři chybují a chybovat je lidská vlastnost.Děkuji,děkuji.Tužka s úsměvem.Nejde o život,tak jde vlastně o ???
22. 04. 2010 | 12:16

Tomáš napsal(a):

Tužka:
Mezera za tečkou a čárkou, znáte? Velmi příjemné.
22. 04. 2010 | 12:23

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Tomáš,jsem natvrdlá tužka,mám ráda příjemné věci,hlavně příjemná zvířata a těsný kontakt,tím to asi bude."Každej jsme ňákej",můj styl je mé hobby.Komu se to nelíbí,může to přeskočit,jak jednodoché.Tužka s úsměvem.
22. 04. 2010 | 13:16

ivanT napsal(a):

Pane Cvrcku,
V souvislosti s vasim clankem jsem myslel na na dvojsmyslna slova s 'i/y' a napadlo mne, ze mluvena cestina je nekdy 'od-dvojsmyslnuje', zejmena kde se lisi v 'i/y'.
Treba 'mit' a 'myt' - v hovorove reci je 'myt'='mejt'. Nebo 'bit'/byt' - 'byt' je v hovorove reci 'bejt'. Je to pravidelny jev?

Mimochodem, odlisovat homonyma pravopisne je bezne i v jinych recich, treba v anglictine, a je to zrejme efektivni z hlediska psane komunikace - zjednodusuje to cteni. Takze to 'i/y' povazuji za spise positivni stranku ceskeho pravopisu.
22. 04. 2010 | 13:34

vaclavcvrcek napsal(a):

ivanT: Pravě zánik rozdílu mezi i a y v mluvené řeči byl nejspíš jedním z důvodů, proč proběhla změna ý > ej. Má to samozřejmě svoje limity, např. nejde říct *úterej (namísto úterý), ale jinak je to relativně pravidelné.

Článkem jsem chtěl především poukázat na to, že problém homonymie je trochu virtuální, protože spoustu významových nejasností v písmu ani v řeči neodlišujeme a nevadí nám to, např. kohoutek (zvíře a uzávěr vody). Z kontextu většinou poznáme, o jaký význam jde.
22. 04. 2010 | 13:39

ivanT napsal(a):

Pravda, rozdil je virtualni, ovsem rozdil ve forme muze ctenari usetrit nutnost precist vetsi cast textu nez je treba nez porozumi vyznamu. V tom vidim positivni stranku mene permisivniho pravopisu.

Mimochodem, pomerne presvedcivy argument proti tem, kteri trvaji na nemennosti pravopisu je 5. pad osobnich jmen, ktery uz je zrejme bezne ignorovan - ze, pane Cvrcek/Cvrcku :-) 'Spravne' uz to tady uzivam jen ja :-)
22. 04. 2010 | 14:13

Tomáš napsal(a):

Tužka:
Toto je jedno z pravidel, která mají velmi jednoduché opodstatnění. Text, kde se za interpunkčními znaménky nepíše mezera, se prostě blbě čte. (testováno na lidech)
22. 04. 2010 | 16:10

Pavel napsal(a):

haui1: Ne, vám to potíže nedělá, protože severní Morava je ovlivněná polštinou. Jinde ho ale neuslyšíte a nemá to nic společného s nedbalou výslovností. (Nevěřím, že v Brně je běžně rozeznají, i když to rádi tvrdí)

ivanT: Angličtina má zaprvé poměrně dost homonym, čeština jich má naprosté minimum, zadruhé trvá přes dva roky než se děti naučí aspoň trochu číst a psát jednoduché texty a trvá dlouho než se naučí číst a psát pořádně, protože se musí učit slovíčka nazpaměť. Angličtině by zjednodušení jednoznačně prospělo, pokusů už bylo několik, ale "ochránci vzdělanosti" jako vy zatím všechny snahy zmařili. Proto jsou děti v anglicky mluvících zemích dva roky pozadu ve veškeré výuce, z toho nejspíš vznikly i ty poznámky o zaostávajících žácích v Americe.
22. 04. 2010 | 18:25

Mour napsal(a):

Pavel: Z toho, co píšete, se zdá, že anglicky mluvící svět zatím teprve čeká na svého jazykovědce Cvrčka.
22. 04. 2010 | 19:24

ivanT napsal(a):

Pavel: Pokud jde o pocet homonym v anglicitne tak s vami souhlasim.
Pokud jde o duvody proc americke skolstvi (az po uroven universit) nefunguje s vami rozhodne nesouhlasim. Tam je chyba systemu a ne reci. Dukazem toho je, ze ne vsechny anglicky mluvici zeme maji se skolstvim historicke potize.
Pokud jde o zjednoduseni anglictiny, dalo by se rict, ze by prospelo. Duvod proc k nemu nedojde je ale ve vseobecnem odporu, ne odporu 'ochrancu vzdelanosti'. Skutecna zmena by vyzadovala takovy psychologicky skok a takove vydaje, ze nestoji za to. Normalni student se ten pravopis a do jiste miry i tu gramatiku, nauci bez velkych problemu. Navic se dnes temer vse pise na pocitaci a 'spell-checking' umoznuje i lidem, kteri se nechteji namahat, aby psali prijatelny text.
Pokud jde o cizince, na tom jestli je to pro ne tezke samozrejme nikoho nezajima - jestli to potrebuji (jako ze ano) tak at se to nauci 'jako my'.
Jeste lepsi dukaz toho, ze komplikovany psany jazyk vede ke spatnym akademickym vysledkum je Japonsko a Cina. Obtiznost jejich psaneho systemu s nasim pravopisem je nesrovnatelna a vysledky nejsou nutne horsi.
Mimochodem, nevim proc pisete 'ochranci vzdelanosti *jako vy*'. Pokud vim, nevyjadril jsem se v tom smyslu. Jen jsem rekl, ze vyhoda zdanlive komplikovaneho pravopisu cestiny v nekterych pripadech je, ze zjednodusuje porozumeni textu.
22. 04. 2010 | 20:21

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Tomáš. Máte pravdu. Mám starý americký psací stroj, ten dělá mezery sám, netřeba to sledovat.Stará, chytrá mašinka. Už si začínám dávat pozor, ale nejsem na to zvyklá, musím na to myslet, pak pravopis, překlepy hlídat, na stroji jsou písmena jinak, k tomu noc a únava, a máme chyby.Zato rejpalové mohou porejpat a udělat si dobře, jako, že oni by nikdy žádnou chybu neudělali.Otestovala bych je u válu a kynutého těsta a u čtyřvrstvé velké vánočky,jak by dopadli.Díky za upozornění. Snažím se, vracím se.Tužka s úsměvem.
22. 04. 2010 | 23:41

Tomáš napsal(a):

Tužka:
Bylo mi potěšením :-) A k té vánočce - jsem si naprosto jist, že podobná akce v mém podání by byla dodatečně označena jako živelné neštěstí a sousedi by od pojišťoven nic nedostali.
23. 04. 2010 | 01:40

Targus napsal(a):

To vaclavcvrcek:

O práci nikde neprosím, protože jsem kvůli zdravotnímu stavu nezaměstnatelný. Proto vybojovávám svůj chléb vezdejší sám.
O žádných nových kvalitách a umech mne absolventi nejsou schopni nijak moc přesvědčit. A že jsem jich se pokoušel pár zaměstnat.
Jediné, co dnešním absolventům nechybí, je sebevědomí. To je ale ke slušně odvedené práci setsakramentsky málo.
Aby bylo jasno, nenavážím se do mladších ročníků jako starý zapšklý dědek, snažím se upozornit na katastrofální úroveň vzdělání, která je nastavena. Snižováním laťky úrovně znalostí z češtiny tomuto stavu rozhodně neodpomůžeme.
23. 04. 2010 | 07:03

tomáš2 napsal(a):

Někteří lingvisté tráví svůj čas tím, že vymýšlejí, co by zlepšilo život druhých lidí, třebaže ti se je o to neprosili a o jejich vynálezy nestojí, naopak se zdá, že je všechny tyhle nápady spíše otravují; ale dobrodinci jsou připraveni vnutit druhým lidem jejich dobro třeba násilím, protože oni přece vědí nejlépe, co je pro druhé dobré. Otázka: Připomíná vám tahle mentalita něco?
23. 04. 2010 | 08:40

Josef napsal(a):

A bude to pak homonimie, nebo homonymyje, jakože jazikozpitec (myšleno jazykem zpitý, psáno postaru) ruce si mije? Vony ty jiné jazyky jsou leckdy poněkud i mrtvé, třeba latina, i když řečtina si do toho taky kecat moc nenechá, těžko pak hledat sinonima, Hlavně když přežije van Nistelrooj, Ribéry má průser už teď, co bude dělat pak, a další úchilové třeste se...

Kdy už si někdo všimne, že z tzv. základních škol vylézá jako podstatná část naší "budouctnosti" nepoužitelná sběř, zavře zbytečná výýýceletá gimnázija, nastolí na ZŠ třídy po patnácti kusech, před nimiž bude stát důstojně zaplacený učitel, který po nich smí a musí vyžadovat důsledné splnění úkolu??????
23. 04. 2010 | 12:10

Josef ještě jednou napsal(a):

Nevím, taky nejsem zcela v obraze, jestli má autor skutečný přehled o kvalitách absolventů škol, ale obávám se, že to není tak horké, jejich umělou předností je věk. Mám dojem, že v průměru nejsou žádní borci v tom, co zdánlivě umějí oproti dřívější generaci. V něčem jsou zruční, ale třeba zaklínadlo počítače pomine v momentě, kdy má onen borec opustit hry a kradení programů a musí např. uspořádat pár dat do tabulky a rychle je statisticky zpracovat a názorně graficky vyjádřit. Jistěže jsou mezi nimi třeba programátoři a intelektuální špičky, ale je jich opravdu tolik, abychom mohli propadnout v nadšení? Je ten průměr dostatečný?

Kdysi jsem hrál ochotnické divadlo a přišla na nás Italka, která se hrozně divila, že můžeme hrát jen tak, že nemusíme prokazovat, jak ovládáme jazyk, jakou máme výslovnost apod. jako prý u nich (nevím, neznám ze zkušenosti). Nekteré školy tam prý mají Danta jako samostatný předmět... Jsou asi strašně zaostalí a neprogresivní. Bojím se, abychom my tím "pokrokem" nezlikvidovali veškerý řád, systém a kontinuitu. Člověk se přece musí naučit fůru "zbytečností", aby mu pak naskakovaly myšlenky a na vše nekoukal jako na problém sám o sobě.
23. 04. 2010 | 12:39

Dr. Kassan napsal(a):

"...Kdy už si někdo všimne, že z tzv. základních škol vylézá jako podstatná část naší "budouctnosti" nepoužitelná sběř, zavře zbytečná výýýceletá gimnázija, nastolí na ZŠ třídy po patnácti kusech, před nimiž bude stát důstojně zaplacený učitel, který po nich smí a musí vyžadovat důsledné splnění úkolu?"

Nikdy, pochopitelně. Školství má každý dokonale na háku; teče do něj jen naprosto nezbytné udržovací minimum. A tak to i zůstane - ledaže se ještě tu i tam najdou rezervy k dalšímu přiškrcení.
23. 04. 2010 | 13:51

Neochvějný národovec! napsal(a):

Vážený jazykozpytče Cvrčku!

Kdy už přestanete se svými nevybíravými útoky proti naší krásné mateřštině?! Vždyť vy nás (a hlavně naší mladou generaci) cíleně odnárodňujete! Co by tomu řekl Smetana? Co by tomu řekla Němcová? Naše rodná řeč, náš krásný český jazyk, to je přece náš národní poklad! Náš CHRÁM I TVRZ! A vy z něj děláte něco jako šroubovák: pouhý nástroj, který tak či onak poslouží svému účelu. A to je vaše hlavní, ne-li jediné měřítko. Ale rodný jazyk, to je něco mnohem víc: něco, co bychom vlastně ani neměli takhle přízemně statisticky studovat, ale spíše se tomu klanět a uctívat to!

Copak nevidíte, že tím akorát nahráváte Němcům? Nevidíte, že se jen jen třesou, aby naše národní uvědomění ochablo a oni hned obratem mohli žádat zrušení Benešových dekretů a revizi výsledků druhé světové války? Nemylte se! Od zrušení tvrdého y je jen krůček k tankům Wehrmachtu na Hradě!

Kde se tohle vaše běsnění zastaví? Budete mi snad také tvrdit, že RKZ jsou podvrhy? A ještě se přitom odvolávat na Dobrovského? Mně je jedno, co jste si ve vašich zaprášených studovnách vybádali - já nevěřím, že by se tak významný náš buditel propůjčil něčemu tak nízkému, jako zpochybňovat pravost nejposvátnějších pokladů naší národní literatury.

Je to hanba! Kdo vás platí? Komu jste se zaprodal? V čím žoldu píšete?
24. 04. 2010 | 20:09

fafnir napsal(a):

to autor
proč tak troškařit.Možná že by všechny pochybnosti zrušilo používání čínského znakového písma.Tam netřeba i/y,ba ani mě/mně a ani jiných ptákovin.Ale co byste vy lingvisté pak dělali?
26. 04. 2010 | 16:54

BILDERBERGs napsal(a):

.. asi nejen karel capek , ale hlavne pavel eisner by mel radost, ze se nekdo v dnesni vykloubene dobe zabyva jazykem materskym... uz to neni chram a natoz tvrz... jista entita rackujici, kdyz nevi, jak dal, prznice tak jazyk predku, oba panove by asi uz nikdy vice neotevreli krystalku ci radio... u tlachacich poradu...a ono y versus i... asi to vice nabudi sede bunky mozkove, kdyz sverepi sakali vyli a pronikli nam az do onech synapsi... a nuti nas,pokud mame opravdovy zajem, myslet.. cogito ergo sum... a to je dobra deviza,.. na rozdil od bankovek, nicim nekrytych, ne ?
26. 04. 2010 | 18:06

Michala Lysoňková napsal(a):

Pokud tomu správně rozumím, tvůj argument je vpodstatě mimolingvistický, a to co nejinkluzivnější zvládnutí českého pravopisu; za předpokladu, že s jazykem to nic moc neudělá. Umenšuješ argument významu. Já si naopak myslím, že argument významu je zde podstatný. Zdá se, že odbourání dichotomie i/y (třebas jen výběrové) by snížilo možnost konstruovat význam v případech, kdy je tato konstrukce komplikovanější, například v uměleckých textech. Když píšu báseň, není pro mě ani možnost rozlišit i/y v příčestí minulém marginální. Kontex mě zde nezajímá, protože sleduji něco jiného než srozumitelnost. Taky co navazování uvnitř textu? Je převoditelné na kontext? Nemyslím si, že by se měl jazyk vzdávat prostředků, které slouží k diferenciaci, a jsou tudíž funkční, obzvlášť ne jednoduše proto, že někomu to pomůže. Pomysleme také, že zrovna psaní i/y se řídí triviálními pravidly, které jsou převážně záležitostí mechanické aplikace, nikoliv jazykové intuice, k níž už potřebuji jistou vrozenou disponovanost.
26. 04. 2010 | 22:27

Bloud napsal(a):

Ach, kdyby se český pravopis reformoval do jednoduchosti už v dobách mého dětství, tak asi nebudu mít doposud hrůzné sny, ve kterých mi funí odulá dermakolem napatlaná peroxidová soudružka učitelka do ksichtu s tím, že jsem ten diktát zase posral.

Je zajímavé, že čím dál mám od maturity a pak od státnic, tak tím víc se mi rozvolňuje pravopis. Občas píšu články do odporných časopisů a ty posílám korektorovi. Jsem šťastný, že mám víc času na formulace myšlének, než na neurotické přebrblávání pravidel pravopisu.

Máte pravdu, Václave Cvrčku! Bijte se za ní! (nebo jak se to píš:)
27. 04. 2010 | 09:04

Bloud napsal(a):

Jo, a ještě veselou historku k i a y.

Kamarádka ruska, která se naučila výborně mluvit česky náslechem, při psaní česky neomylně umísťuje i a y. Neslyší je tam, ale prý cítí. (asi odvozuje slova z ruštiny). Zajímavé ale je, že když něco napíše, tak jí musím dodělat nad slova háčky a čárky, protože ty tam "necítí", i když je každý z nás slyší.

toto ale nesouvisí vůbec se slyšením i a y u čechů. :)
27. 04. 2010 | 09:14

Josef napsal(a):

To Bloud: ono to nebylo pravidly pravopisu, ale tou souškou s dermacolem. Kdyby byl pravopis jednodušší, našla by si jiný bič. Bohužel většinu učitelek po 40 střílet, nevím, co se to s nimi stane. Zaplaťbůh za výjimky. Starší generace vytříbeně formulovaly myšlenky a ještě stihly mluvit spisovně a psát pravopisně. Nevím, jestli jste jako dítě hodně četl, já strašně, v důsledku toho jsem se nikdy pravopis nemusel moc učit, všechno jsem si pamatoval, jak jsem to viděl na papíru. Osobně napřed myšlenku zformuluji a pak neuroticky přebrblávám pravidla pravopisu, abych se nemusel stydět.
Bijte se klidně za cokoli, ale v případě pravdy nikoli za ní, ale za NI:))) Za ní můžete třeba běhat...
Nějak mě děsí, že v této zemi ochotně popíráme jakákoli pravidla, to nahraje těm, kteří jich chtějí až moc...
27. 04. 2010 | 09:34

Pavel napsal(a):

Bloud: Najděte dvojice slov lišící se jen v tom, co neslyší a pak jí naučte je rozlišit.
27. 04. 2010 | 16:28

Mour napsal(a):

Michala Lysoňková:

Formulovala jste to velmi výstižně a fundovaně (soudím jakožto laik).

Primitiv nemůže být jazyka mého normou.
28. 04. 2010 | 12:33

Realista napsal(a):

V posledním tvrzení fakt nesouhlas: obsah velmi často vyplývá z formy.
28. 04. 2010 | 18:10

Targus napsal(a):

To vaclavcvrcek:

Dnes jsem v textu knihy narazil na velice zajímavou větu, která souvisí s tématem íček a ypsilonů.

Namířil na něj právě nabitou zbraní.
Namířil na něj právě nabytou zbraní.

Tak co pane ýčkový šoumene, jak z toho ven?
Jak napíšete nabitá a jak napíšete nabitá, když z textu není jasné, zda ji nabyl, nabil, či dokonce obojí naráz?
28. 04. 2010 | 21:30

Targus napsal(a):

To Michaela Lysoňková:

Teď jste tu urazila půlku republiky.
Oni tvrdí, že jsou nemocní a zatrolená čeština je zbytečně moc těžká a složitá, a Vy si tu klidně napíšete, že jsou bandou líných blbců, neochotných se naučit pár triviálních pravidel.
28. 04. 2010 | 21:35

Božena napsal(a):

Pane lingvisto Cvrčku,proč stále tendence vše zjednodušovat?Nechcete nakonec,aby se lidé písemně vyjadřovali jen zkratkami,jako v smskách?Anglicky se také jinak píše a jinak vyslovuje.Měli bychom být hrdí na svůj krásný mateřský jazyk a i na specifika,která obnáší.Nedostatky v nevědomosti,kam vložit i nebo y (dnes bohužel i u novinářů a mediálních publicistů)vidím jednoznačně u učitelů jazyka českého-neumějí děti naučit pravidlům JČ.Je to ostuda,že i lidé,jako Vy slevují.Upřednostňujete inteligentní myšlení před psaným textem - když se neumí inteligentní myslící člověk také inteligentně písemně o svých myšlenkách vyjádřit,co si o takovém inteligentovi pomyslí méně inteligentní čtenář?No že není zas až takový inteligent,když píše s hrubkami - né?Přehodnoťte své myšlení, jazyku českému se naučit dá.Že to nedokáží cizinci?Pro ČR pocta!Hovoříme a píšeme tak složitě,že si musí dát cizinci velikou práci,aby ji alespoň částečně zvládli.Chtějí-li JČ znát,musejí se s tím poprat,jako Čech z cizími jazyky.Dobrou noc
28. 04. 2010 | 23:43

Ludmila napsal(a):

Pane Václave Cvrčku,
kdybyste nebyl jazykovědec a článek nebyl napsán tak kultivovaně, podezřívala bych vás, že češtinu jste ve škole neměl rád. Jsem na světě už 75 let a sleduji změny, které nastávají zejména v dobách, kdy vládnoucí skupina lidí nemá na to naučit se správně česky. A vždy mi připadá, že každá změna jazyk ochuzuje.
Ale jak jsem stará, baví mě tyto změny respektovat a naučit se jim. A s tím I - Y dejte pokoj, jen ať si dětičky trápí mozky, naučí je to všeobecně myslet. A ještě poznámka: "za nás" se psávalo ještě syrup...:-)
29. 04. 2010 | 10:04

Jiří Lev napsal(a):

1. pravopis se učí. není znakem inteligence.
2. neexistuje žádné objektivní kritérium, podle kterého by byl nějaký jazyk hezčí než jiný. asi jako nejde říct, že je atom vodíku hezčí než atom kyslíku.
3. nikdo nic v článku nereformuje.
4. argumentování tradicí je u laiků (bez urážky) směšné: jednak nikdo neví, proč se dané jevy píší schváleným způsobem, nemluvě o tom, že by téměř nikdo z této diskuse neuměl přečíst např. bibli psanou spřežkovým pravopisem.
5. projevem lásky k národu by mělo být v ideálním případě celoživotní jednání podle nějakých mravních a etických zásad (třeba po vzoru Masaryka), protože to vede k lepší společnosti - ale ne lpění na podobě pravopisu, kterou 99% občanů stejně nezvládá dokonale (nepíšu ve víře v místní diskutující "dobře"). vnášení patriotických problémů do pravopisu je kravina, to, že se jednou bude´třeba psát "bidlet" namísto "bydlet", náš národ nijak nepozdvihne, ani nepoškodí! už v 19. století se vedl spor o pravopis, který byl reformovaný Dobrovským a Hankou. a téměř o 200 let později se totéž odehrálo i na české verzi Wikipedie. na co to ukazuje? na to, že Češi se rádi zabývají žabomyšími válkami. ukazuje se totiž, že důležitější než pravopis sám je tolerance a úcta k názoru někoho cizího, to totiž předpokládá, že se nad daným názorem pokusím aspoň minimálně přemýšlet, což se u valné většiny zdejších diskutujících nedá povědět.
29. 04. 2010 | 16:18

eg napsal(a):

Lesní víli věnce vili a psi na ně z vili vili.

Nebo

Lesňý výly věnce vyly a psy na ně z vyly vyly.

Není to nádhera? Není to poezie?
29. 04. 2010 | 18:06

Mour napsal(a):

Ad Jiří Lev: Neexistuje žádné objektivní kritérium, podle kterého by byly nějaké (třeba Masarykovy) mravní a etické zásady lepší než jiné, asi jako nejde říci, že je atom vodíku lepší než atom kyslíku. Souhlasíte?
29. 04. 2010 | 18:54

Josef K. napsal(a):

Pen Cvrčku, nyní vážně. Do jazyka se nepleťte, nemůžete vyhrát jinak než násilím a navíc ze sebe dělat kašpara. Ale, pro Vás by bylo vhodné zaměstnání, to je pustit se do česko-anglických (německých, francouzských, ruských) slovníků. Stojí za prd, tedy jsou zcela basurdní a nepoužitelné. Tam využijete matematických metod. Bylo by to velmi užitečné, jinak je nelze vůbec používat. Au pair angličtina není dobrou kvalifikací a bojím se, že to jiný typ lingvistů nedělá. Snažím se Vám pomoci. Pokud byste chtěl metodicky pomoci, napiště. אני מאחל לך למצוא את הדרך היקרה שלך
30. 04. 2010 | 00:14

Obcan Basurdistanu napsal(a):

Josef K. ma pravdu. Slovniky jsou basurdni. Cela tahle debata je basurdni drama.
01. 05. 2010 | 00:21

Jarka napsal(a):

Navrhoval jsem Ústavu pro jazyk český polotvrdé i, keré by nahradilo i i y. Ani mně neodpověděli.
Polotvrdé i se píše jako i.
02. 05. 2010 | 07:00

kocman napsal(a):

Gerdioprzentrlnup.
A jak se Vám líbí,milý autore,toto slovo?Jistě víte,co znamená.
V případě byť jen lehké pochyby se optejte u Morgensternů.A hlavně jim důvěřujte.
03. 05. 2010 | 21:29

venda napsal(a):

Kdibi se v Praze nemluvilo pražštinou, ale spisovně, nenastali bi ani důvodi měnit pravopis (uvědomte si p. V.Č. význam měkkého i. Vi fakt neslišíte jeho měkkost? - Vždit českim lidem biste pak připadal jako nevzdělanec, cizinec). Holki v naší třídě bili (koho?) s chlapci, s nimiž se o přestávkách hádali, kde se má vyslovovat a psát měkké či tvrdé i.
05. 05. 2010 | 14:01

venda napsal(a):

...a ještě dotaz: "To biste pak vidali slovnik českich slov, jako přiručku, která slova jak vislovovat, abi bilo poznat co tim chtěl pisatel vijádřit? Tim bi se zvišila i zaměstnanost na jistích úřadech a vaše návrhi bi udělali opravdu diri do světa."
05. 05. 2010 | 14:17

vaclavcvrcek napsal(a):

venda: Já skutečně neslyším měkkost i (nebo tvrdost y), utěšuje mě, že spolu se mnou to neslyší ani kolegové fonetici.
11. 05. 2010 | 23:42

martin napsal(a):

vaclavcvrcek:

hm, zeptejte se třeba padesáti fonetiků, ale problém není v tom, že byste neslyšel, ale v tom, že ten co mluví, to tak nevyslovuje, to snad pochopí i dítě.

Jeďte na Moravu a poslouchejte. To, že jste fixovaný na pražštinu je problém. I na českém venkově se i/y rozliší po sluchu a miliony Moravanů těžko ignorovat.
15. 05. 2010 | 01:39

Pavel napsal(a):

martin: Nesmysl, to si tam domýšlíte.
16. 05. 2010 | 17:49

martin napsal(a):

Pavle, to není nesmysl, přiznává to v článku i pan Cvrček.

Neodvažuje se napsat, že výslovnost i/y se nerozlišuje, ale nezbývá mu, než pravdu kompromisně přiznat větou "na většině českého území vyslovuje jen jedno [i]." (v druhém odstavci)

Je tedy jen otázka, co to je "většina".

Já tvrdím, že ta "rozlišující menšina" zahrnuje miliony lidí. Pokud máte o tom přesnou studii, sem s ní.

Též je v článku zoufale neprobráno využití i/y pro lepší porozumění psanému textu. Nejde o záměnu slov, jde o koncovky a shodu.

Je to zkrátka jen bulvární pokus být zajímavý kontroverzním tématem a autor se jím stal ostudou UJČ.
19. 05. 2010 | 16:57

martin napsal(a):

Např. výpočet se základem 290 tisíc různých slov je pustá demagogie.

Pokud budu grant, tak pasivní slovní zásoba je tak okolo 60 000 slov.

Aktivní pak 10 000 slov.

Autor píše: "registrujeme u 4220 dvojic homonymních slov". Toto je vztaženo k celku a tedy výsledných 1,5% nic neříkající údaj.

Co když se ty dvojice objevují především v používaneé podmnožině? Plyne z něčeho, že je rozdělení rovnoměrné?
19. 05. 2010 | 17:07

ondřej napsal(a):

Článek dobrý, ale ty komentáře, to je opět křeč:). Nevím, jestli je to tak všude na světě, ale jsem si jist, že na českých internetových diskuzích je největší koncentrace brouků pytlíků v celé naší zemi:)...
20. 05. 2010 | 02:38

Bilajsem napsal(a):

Jistě, rozlišování y/i v českém pravopise není nezbytné. No a co? Ona spousta věcí není nutná - třeba nová mluvnice češtiny. Proč zbavovat psanou češtinu schopnosti něco vyjadřovat? Namátkou třeba Miloš Urban by vám řekl, proč to nedělat. Zkazili byste mu tím vtipnou pointu.

"Hanka a Linda neexistovali. Hanka a Linda existovali"
???
27. 05. 2010 | 00:28

Přemysl Hnilička napsal(a):

Vy zvíře!! Zkuste sáhnout na ypsilon! Čím to, že do kultury (najmě jazykové) vždycky dělají ti, co ji nemají rádi.
23. 02. 2011 | 11:44

Viky napsal(a):

Y/I má význam ještě při skloňování, nejen u dy, ty, ny: hradY - valY, mužI - učitelI, atp. Propagátoři různých úprav směrem ke "zjednodušení" podobných jevů snad opravdu nejsou schopni logicky domyslet, že výsledkem by ve skutečnosti byla naopak komplikace - logické pravidlo by bylo nakonec nahrazeno něčím, co je třeba si zapamatovat jako dané - "vzor končí na Y, ale píšu I. Proč? Protože bagr." Opravdu, zjednodušení jako noha! Navíc nechápu, co na českém pravopisu komu neustále připadá tak strašně komplikované. V angličtině v podstatě máte tolik "vyjmenovaných slov", jaká je celá anglická slovní zásoba. To je nějaká výhra? Skloňování ve flektivních jazycích je často rozřazeno podle koncovek v určitém pádě a čísle, zatímco v češtině logicky podle rodu. V češtině existuje korespondence mezi kde čím (tobě - mně, tě - mě, tu - ji, té - jí, atp.), v jiných jazycích si prostě musíte zapamatovat, že XY se píše tak a tak a hotovo.
Ostatně - např. jsem ještě neslyšel cizince učícího se česky, že zrovna nějaké I/Y by mu dělalo největší problémy. Naopak - to je naprostá malichernost ve srovnání s většinou ostatních jazyků. Na češtině VŮBEC není nejsložitější pravopis, pravopis má čeština velmi jednoduchý a logický. 7 pádů, 14 pravidelných časování + pár desítek nepravidelných sloves, slovesný vid, časová souslednost v systému tří absolutních časů (+ dalších tří perfekt a dvou imperfekt, jejichž existence se v české jazykovědě z nějakého neznámého důvodu zatajuje a tváří se, že nejsou, přestože je každý běžně používá), vliv slovosledu na sémantiku - to je to, z čeho jdou na cizince mrákoty a co je na češtině opravdu složité. A naopak co rodilému mluvčímu nijak komplikované nepřipadá.
09. 12. 2011 | 19:42

XwPQVTU0VGL0 napsal(a):

vyholene1:moje - svoje, Peter, je bežne1 bane1lna chyba, ako povedzme solvenske9 vy ste prišiel, namiesto prišli. Naozaj fachylne9 však je, že sa ne1m dnes podobne9 chyby beztrestne priamo vnucujfa. Cez reklamy zahraničnfdch a nadne1rodnfdch podnikov, akože to sa nede1 nič robiť, miled Česi a Slove1ci, zmierte sa s tfdm, že ve1m budeme przniť jazyk, lebo vy skre1tka neme1te toľko peňazed, aby ste si mohli dovoliť ne1s, veľkfdch investorov a platičov inzercie, poslať niekam napredklad s "Pankre1c Housom, Hadovkou Office Parkom, Jungmanova Plazou", ako dnes čedtam v mladej fronte dnes, alebo s vedomfdmi gramatickfdmi chybami v reklame1ch. Skre1tka, ste hole9 rite, tak zabudnite na kre1su svojho jazyka. Na takfd luxus neme1te. Dfafam, že aspoň genere1cii našich deted začne byť z toho jazykove9ho prznenia na vracanie, a konečne prijmfa tvrdfd jazykovfd ze1kon. Francfazom sa sedce celfd svet smial, keď ho prijali, aked sfa čudned, ale sfa mi tfdm sympaticked, že doma si jazyk stre1žia. Samozrejme nie tak, ako si to predstvuje te1 česke1 sfadružka z parlamentu, ktore1 ze1kon už navrhla, ale to je zase ine1 opera.
25. 08. 2013 | 11:24

700UV7Yfx napsal(a):

Nechapu v cem je problem. Treba chce rict, ze jen nejde o filomvy svet.Nehlede k tomu, ze to muze znamenat nabidku te banky na cerpani do minusu. Proste to muze byt cokoli. Mozna je to tim, ze ta reklama jde naprosto mimo me, ale naprosto me to nevzrusuje. Tim min, ze bych si mohl myslet, ze lide, kteri musi na zustatek myslet, mohou byt dotceni. Proste hleda se problem tam, kde neni.
25. 08. 2013 | 17:01

BKeCMNsB9W napsal(a):

Pravda, tohle je věčnfd proble9m. Poře1d někde čtu: "Pozvedněte si vaše sebevědomed" a podobne9. Hřebejka bych za<a href="http://ondych.com"> rmalkeu</a> neodsuzoval - jednak za dobrou cenu je na prodej každfd, ze1sady neze1sady a dvak si tedm mohl přivydělat na dobrfd film, kterfd by jinak nemusel vzniknout. V tomto směru je to čistfd obchod, nabeddka, popte1vka. Konec konců jako všechno dnes :-)
26. 08. 2013 | 08:49

d13Segv0F napsal(a):

Talentovanfdch muzikantů se zploštělfdmi ne1zory(povětšinou směrem doelva) je bohužel spousta a Manu Chao patřed do prvned pětky. Při poslechu doma jsem se naučil vypnout mozek, když ale na koncertě z pf3dia zazned nějake9 angažovane9 heslo, mlčet prostě nejde. Musedm ocenit, že byť v takovfdch situacedch reaguji přesně opačně než zbytek přihledžejedcedho davu, zatedm jsem nedostal přes hubu. http://wthuegofhaz.com [url=http://trxpkgq.com]trxpkgq[/url] [link=http://fyyimuk.com]fyyimuk[/link]
26. 08. 2013 | 21:01

75LOrsdi napsal(a):

La Radiolina je album, kde je jen pět pedsniček, ale 21 tracků :-) Když jsem je poslouchal poprve9 a čtvrte1 pedsnička začala soetnju houkačkou, tak jsem si myslel, že jsem je asi nějak špatně ste1hnul.Ale pokud jde o texty, na největšed trape1rnu byl nominoval Politik Kills. http://ldxlkt.com [url=http://wduaijmwyl.com]wduaijmwyl[/url] [link=http://xedzhlx.com]xedzhlx[/link]
07. 09. 2013 | 00:50

Kadlik napsal(a):

Mnozí lidé si pletou y s německým přehlasovaným u, to je germanismus, tolik odsuzovaný našimi češtináři, líbí se mi jak se všichni ohánějí tradicí, přitom by textu ve staročeštině vůbec nerozumněli! Jsem pro zrušení ypsylonu nebo ypsilonu, slyšíte ten rozdíl?
26. 12. 2013 | 02:16

póčko napsal(a):

Jiří Lev - pro mě nejlepší názor v této diskuzi.

Přijde mi legrační, jak spousta zdejších jazykových puristů má ve svých příspěvcích alespoň jednu chybu. No a co, stane se, nicméně ostatním jdou nelítostně po krku.
Taky mě velice baví, jak celá řada lidí z Moravy má pocit, že v Čechách se mluví horší češtinou a jak trpí tou nízkou úrovní všech těch pražáků a jiných čecháčků - přátelé, taky mi cukají koutky, když někdo používá výrazy typu my byZme, Zhoda, okurek, rožni, su, semka, vijó, zkama si, apod. Tak se tomu vzájemně zasmějme a nasnažme se jeden druhého přečůrat, kdo ten jazyk "umí" líp. Všichni máme nějaké ty odchylky od normy, to je realita.
16. 01. 2014 | 22:39

Honza napsal(a):

Souhlasím se zrušením psaní "y". Během tří generací by nikdo již "y" nepostrádal. Snad jenom část jazykozpytců, co by přišla o práci. V přechodném období by bylo možno tolerovat jak psaní "i" i "y", se zdůrazněním, že předost má "i".
13. 02. 2014 | 10:47

Honza napsal(a):

Souhlasím se zrušením psaní "y". Během tří generací by nikdo již "y" nepostrádal. Snad jenom část jazykozpytců, co by přišla o práci. V přechodném období by bylo možno tolerovat jak psaní "i" i "y", se zdůrazněním, že předost má "i".
13. 02. 2014 | 10:48

Honza napsal(a):

Souhlasím se zrušením psaní "y". Během tří generací by nikdo již "y" nepostrádal. Snad jenom část jazykozpytců, co by přišla o práci. V přechodném období by bylo možno tolerovat jak psaní "i" i "y", se zdůrazněním, že předost má "i".
13. 02. 2014 | 10:50

Honza napsal(a):

Souhlasím se zrušením psaní "y". Během tří generací by nikdo již "y" nepostrádal. Snad jenom část jazykozpytců, co by přišla o práci. V přechodném období by bylo možno tolerovat jak psaní "i" i "y", se zdůrazněním, že předost má "i".
13. 02. 2014 | 10:51

Honza napsal(a):

Souhlasím se zrušením psaní "y". Během tří generací by nikdo již "y" nepostrádal. Snad jenom část jazykozpytců, co by přišla o práci. V přechodném období by bylo možno tolerovat jak psaní "i" i "y", se zdůrazněním, že předost má "i".
13. 02. 2014 | 10:59

Honza napsal(a):

Souhlasím se zrušením psaní "y". Během tří generací by nikdo již "y" nepostrádal. Snad jenom část jazykozpytců, co by přišla o práci. V přechodném období by bylo možno tolerovat jak psaní "i" i "y", se zdůrazněním, že předost má "i".
13. 02. 2014 | 11:00

Honza napsal(a):

Souhlasím se zrušením psaní "y". Během tří generací by nikdo již "y" nepostrádal. Snad jenom část jazykozpytců, co by přišla o práci. V přechodném období by bylo možno tolerovat jak psaní "i" i "y", se zdůrazněním, že předost má "i".
13. 02. 2014 | 11:01

Honza napsal(a):

Souhlasím se zrušením psaní "y". Během tří generací by nikdo již "y" nepostrádal. Snad jenom část jazykozpytců, co by přišla o práci. V přechodném období by bylo možno tolerovat jak psaní "i" i "y", se zdůrazněním, že předost má "i".
13. 02. 2014 | 11:02

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately only details -- important details, but variants on that theme. index.php is the control, the menu program determins what the "present page" is, and a lot of events get fired in the process of building that page. Plugin modules can hook in to those occasions and change the work flow/provide additional info/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources focus on making modules. Without modules, Drupal does not actually DO anything other than say, 'Someone asked for a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:29

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 18:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy