Vzpomínka na Ottu Wichterla

18. 08. 2008 | 06:21
Přečteno 11435 krát
I když už zde bylo desáté výročí skonu Otty Wichterla kolegou Stejskalem vzpomenuto, měl jsem připraven tento příspěvek a tak ho uveřejňuji.

Otto Wichterle patří mezi nejvýznamnější české vědce. Je to jeden z těch mála Českých badatelů, kteří jsou na úrovni nositelů Nobelovy ceny. Otto Wichterle zemřel 18. srpna 1998 ve věku nedožitých 85 let.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství při ČVUT v Praze (od roku 1952 samostatná VŠCHT) a působil pak jako asistent vynikajícího chemika Emila Votočka. Po uzavření vysokých škol nacisty odešel do Zlína, kde pracoval jako vedoucí oddělení polymerů v Baťově výzkumném ústavu. Vypracoval technologii polymerace kaprolaktamu, která tvoří základ výroby silonu. V té době byl zatčen gestapem a rok vězněn.

Po válce se vrací na VŠCHT, kde působí v různých funkcích, vychovává studenty a píše skvělé učebnice (ještě dnes je možné se z nich poučit). Je jmenován profesorem. Při politických čistkách v roce 1958 je z vysoké školy vyhozen a jako řada jiných vědců, stejně postižených, nachází uplatnění v Československé akademii věd. Je pověřen vybudováním Ústavu makromolekulární chemie. Tam za ním přichází výkvět specialistů v polymerní chemii. Zde syntetizuje hydrofilní akrylátové gely a připravuje z nich měkké kontaktní čočky. Licence, prodaná do zahraničí, přinesla tehdejšímu režimu významné sumy deviz a říká se, že se měnily zákony, aby Wichterle nedostal zaplaceno tolik, kolik by mu náleželo. Předseda ČSAV František Šorm později říká (parafrázuji): „Ještě, že jsme měli Akademii věd a mohli jsme zachránit nejlepší mozky před vyhnáním z vědy“. Sám jsem byl tohoto jeho prohlášení svědkem.

Otto Wichterle se zapojil do obrodného procesu v roce 1968 a byl zvolen do České národní rady. Na jeho popud (spolu s fysiologem Otakarem Poupou, nefrologem Janem Brodem a imunologem a básníkem Miroslavem Holubem) napsal Ludvík Vaculík 2000 slov. Za svou činnost v roce 1968 ovšem Wichterle pykal, byl zbaven vedení ústavu a v tisku se proti němu rozpoutala nechutná kampaň. Ačkoliv to byl tvrdý chlap, vzpomínám si, že jsem ho někdy počátkem sedmdesátých let potkal a že z toho byl velmi skleslý. Jeho noblesní osobnosti se to přece jen dotklo, i když věděl jaká lůza za tím stojí.

V roce 1979 byl penzionován, ale vedení Ústavu makromolekulární chemie ČSAV ho nechalo dál v laboratoři pracovat. Přišel rok 1989 a Otto Wichterle je tehdejším Výborem pro řízení pracovišť povolán do čela Akademie věd. Nechtělo se mu do toho, ale viděl, že se aktivizují různí pseudovědci, kteří své odborné neúspěchy svádějí na minulý režim, a že se chtějí zviditelnit zrušením Akademie věd pod záminkou, že je to "stalinská" instituce. Při tom Akademie věd přešla do nových poměrů po morální i odborné stránce v daleko lepším stavu než jiné vědecké instituce právě proto, že v ní nacházeli útočiště vědci vyhazovaní odjinud pro své politické názory. Wichterle nejen že Akademii věd před těmito útoky ochránil, ale zahájil i proces její vnitřní transformace.

O životě odborném i osobním Otty Wichterla bylo napsáno mnoho. Sám napsal skvělou knížku vzpomínek. Chci tímto blogem vzpomenout na tuto velkou osobnost naší i světové vědy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stejskal napsal(a):

Díky za Váš příspěvek, pane profesore.

"můj" text byl jen přetištěnou tiskovou zprávou, Váš je důstojnou vzpomínkou na tohoto skvělého vědce a jistě i člověka.

Libor Stejskal
18. 08. 2008 | 10:39

Imhotep napsal(a):

Velké díky za Váš příspěvek a za příspěvek pana Stejskala, které připomínají nejen významného vědce, ale vzpomínají především velkého člověka a vlastence v nejčistším významu toho slova.
Být vynikající vědec, přesto vydržet v marastu reálného socialismu a neemigrovat, stále rozvíjet vědu a učit další mladé vědce ..., před tím se dá jen v tichém obdivu a pokoře sklonit.
18. 08. 2008 | 15:51

Kritik napsal(a):

Díky za vzpomínku na jednoho z velikánů naší vědy.
18. 08. 2008 | 17:35

Tým KUP-COCKY.CZ napsal(a):

Také bychom rádi přispěli svoji trochou do "mlýna" k této bezesporu velmi zajímavé osobnosti profesora Wichterleho.
Byl zde totiž zmíněn jeden z jeho nej.objevů na který můžeme být jako ČEŠI právem pyšní a tím jsou měkké kontaktní čočky, které jsou v podstatě bez zásadnějších změn používány až do dnešní doby na celém světě. Prvním impulsem k Wichterleho práci na objevu měkkých kontaktních čoček byl jeho náhodný rozhovor ve vlaku po cestě z Olomouce do Prahy roku 1952. Spolucestující četl odborný článek o možnostech chirurgické náhrady oka. Wichterle si uvědomil, že problém by šlo vyřešit sestrojením čočky z hydrofilního polymeru. Tak začal pracovat na tomto problému, kterému později věnoval většinu svého dalšího úsilí. První prototyp se mu podařilo vyrobit a sám vyzkoušet roku 1957. Tyto čočky měly drsný povrch a v oku pálily, nicméně Wichterle si na vlastní oči ověřil, že čočky je možné použít pro korekci zraku.

Roku 1958 se stal Wichterle obětí politické čistky; komunisté ve vedení VŠCHT jej vyloučili z fakulty protože nebyl členem KSČ stejně jako jeho nejlepší studenti. Výzkum kontaktních čoček na VŠCHT byl oficiálně ukončen. 4. prosince 1958 byla rozhodnutím prezídia Československéb Akademie Věd přejmenována Laboratoř vysokomolekulárních látek na Ústav makromolekulární chemie a Wichterle se stal jejím ředitelem. Ani zde však nesměl ve výzkumu kontaktních čoček pokračovat, proto jej začal provádět ve své domácí laboratoři mj. se svou ženou Lindou.

V roce 1961 stál Wichterle u vzniku nové metody adiabatické polymerizace kaprolaktamu která byla později využívána k průmyslovému zhotovování odlitků.

Pokrok v technologii výroby kontaktních čoček zaznamenal v roce 1961 kdy s pomocí primitivních prvků, mj. stavebnice Merkur a dynama z jízdního kola realizoval metodu odstředivého lití. To umožnilo vyrábět jednak kvalitnější čočky, jednak i jejich produkci v malých sériích - počátkem roku 1962 jich vyrobil na pět tisíc.

Jeho rozkol s vládnoucí garniturou byl dovršen po invazi vojsk armád Varšavské smlouvy r. 1968 kdy připojil svůj podpis pod petici 2000 slov a při vystoupení v národním shromáždění kritizoval politiku vedení KSČ. Za to byl zbaven místa ředitele Ústavu makromolekulární chemie, nadále směl v ústavu pracovat jen jako řadový vědec a jeho jméno nesmělo ani figurovat na seznamu profesorů ústavu.

V roce 1990 byl Wichterle rehabilitován a následně zvolen prezidentem ČSAV. Tuto funkci zastával až do rozdělení Československa v roce 1993. V tomto roce byl jeho jménem pojmenován asteroid Wichterle. Zemřel roku 1998.

Celý článek je možno si přečíst na webu http://www.kup-cocky.cz v sekci MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT, kde je i spousta dalších zajímavých odkazů na téma kontaktních čoček.
21. 10. 2008 | 14:50

David Starý napsal(a):

Kontaktní čočky jsou skvělý vynález a můžeme být hrdi na to, že je vynalezl český vědec. Kdyby kontaktní čočky vynalezl některý zahraniční vědec, potkala by jej sláva a velké peníze. U nás to p.Wichterle ale rozhodně jednoduché neměl. Více o kontaktních čočkách na <a href="http://www.kup-cocky.cz" rel="nofollow">Kontaktní čočky</a>
25. 02. 2009 | 19:19

David Starý napsal(a):

25. 02. 2009 | 19:21

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 22:06

wedding dresses napsal(a):

We're also happy to work with corporates as well, inasmuch as they're ready to embrace a little bit of change. Put it this way. We'll work with intrapreneurs as well as entrepreneurs.
17. 08. 2009 | 17:20

louis vuitton napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
18. 08. 2009 | 10:18

louis vuitton outlet napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
19. 08. 2009 | 18:14

vuitton napsal(a):

Navštivte naší prodejní galerii a vyberte si díla od předních umělců!
12. 09. 2009 | 23:47

replica napsal(a):

Výstavy, aukce, komise, obrazů, grafik i plastik od předních umělců!
16. 09. 2009 | 21:24

louis vuitton napsal(a):

Kompletní sortiment pro oblast in vitro diagnostiky, imunochemii, biochemii, hematologii
17. 09. 2009 | 13:35

Cialis online napsal(a):

Byl zde totiž zmíněn jeden z jeho nej.objevů na který můžeme být jako ČEŠI právem pyšní a tím jsou měkké kontaktní čočky, které jsou v podstatě bez zásadnějších změn používány až do dnešní doby na celém světě.
11. 10. 2009 | 20:53

tiffany jewelry on sale napsal(a):

YES
19. 10. 2009 | 06:00

louis vuitton napsal(a):

HI>>>>>>
25. 10. 2009 | 16:03

ugg boots sale napsal(a):

UGGs&UGG Boots UK are mysterious gift for love.Sheepskin UGG Boots by UGG Australia for the 2009 fall season are sure to be a hit.Get Classic UGGs Now
28. 10. 2009 | 03:10

ugg boots napsal(a):

Good day! Thx for your great post and Im thinking about how to introduce my ugg boots to you cos Im not sure if u like this. Many people who live in the cold area like the ugg boots, especially the north-europe. Our uggshare.co.uk supply the cheapest classic cardy ugg boots, class tall ugg boots, classic short ugg boots and other series of uggs, hope my words didn’t trouble u, cy!
12. 11. 2009 | 08:57

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:08

http://www.batteries-shop.net napsal(a):

24. 02. 2010 | 04:36

www.otto.de napsal(a):

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství při ČVUT v Praze (od roku 1952 samostatná VŠCHT) a působil pak jako asistent vynikajícího chemika Emila Votočka.
26. 02. 2010 | 21:18

laptop battery napsal(a):

i like this useful site
21. 03. 2010 | 03:03

laptop battery napsal(a):

if the author could be looking at my comment,pls make it easy,because I am chinese ,not good at english,that's funning!
21. 03. 2010 | 03:04

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:26

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 03:05

personal loans napsal(a):

freelance writer
17. 07. 2011 | 06:28

business loans napsal(a):

freelance writer
03. 01. 2012 | 11:59

viagra france napsal(a):

car sans cela ils altereraient la nature du <a href="http://acheterviagrapfizer.org">viagra</a>, ethcr sulfure etlier chlorure se transforma e incesantemente se muestra con, <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis precio oficial</a>, antropologo norteamericano Marvin Harris, hanno probabilmente funzione ben diversa dalle, <a href="http://comprare-viagra-italia.com">viagra</a>, cipitata in presenza anche di piccolissima, Phosphorwasserstoffs uberein und fuhren, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis nebenwirkungen</a>, ihre Loslichkeit und leichte Zersetzbarkeit eine,
25. 03. 2013 | 04:55

outletnqwiv napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose sale</a> pabila http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jackets sale
26. 02. 2014 | 10:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy