Informace o ustavení a činnosti tzv. Nezávislé energetické komise (NEK)

26. 11. 2008 | 11:04
Přečteno 8275 krát
Rozhodování o energetice je navýsost politickou záležitostí. I když liberální ekonomové doporučují ponechat energetiku neviditelné ruce trhu a soukromým subjektům, neznám vyspělou zemi, kde by stát do energetiky nezasahoval a nekontroloval ji. Vláda, parlament a samosprávy na různých úrovních by měly sloužit občanům a tedy i zabezpečit pro ně základní potřeby. Dostatek dostupné energie mezi základní potřeby nepochybně patří.
Česká republika zabezpečuje v současnosti poměrně dobře obyvatelstvo energií, i když neúměrně drahou. Máme dobře koncipovanou přenosovou síť pro elektřinu, jsme tranzitní zemí pro ropovod Družba, máme spolehlivé a moderní jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně, máme značné zásoby hnědého uhlí, máme i uranovou rudu. Jak ale vypadá budoucnost naší energetiky? Analýzy ukazují, že budoucnost je méně bezproblémová než současnost. Přenosová síť pro elektřinu je sice dobře vnitřně propojená a kapacitně dostatečná, ale je zastaralá a je třeba do ní ročně investovat nejméně dvě miliardy korun. Je také třeba propojit naši síť daleko lépe s celoevropskou sítí. Ropovod Družba je na některých územích mimo ČR špatně udržován a není jisté, zda se s jeho provozem do budoucna počítá. Jaderná elektrárna v Temelíně je neustálým zdrojem napětí v našich vztazích s Rakouskem. Zásoby hnědého uhlí jsou sice značné, ale těžitelné zásoby jsou omezené a to bude ve skutečnosti jeden z hlavních problémů naší energetiky. Máme sice uranovou rudu, ale to ještě není jaderné palivo. A hlavně: budeme mít kvalifikované odborníky pro naši budoucí energetiku? Budeme mít výrobně-technické kapacity pro stavbu a provozování nových energetických zdrojů? A k tomu ke všemu přistupují problémy s harmonizací naší legislativy s legislativou EU a s plněním závazků na ochranu životního prostředí.
Začátkem roku 2007 jsem byl pozván premiérem Topolánkem na schůzku s předsedy parlamentních politických stran. Byli tam všichni kromě předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Byl jsem informován o tom, že se parlamentní politické strany dohodly na ustavení odborné komise, která by měla posoudit cesty k zabezpečení české společnosti energií v dlouhodobém výhledu. Byl jsem požádán, abych této komisi předsedal a zajistil její nezávislost. Tato nezávislá energetická komise (NEK), nebo jak se správně nazývá "Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu", byla zřízena dne 24. ledna 2007 usnesením vlády č. 77.
Politické strany KDU-ČSL, KSČM, ODS a SZ (Zelení) jmenovaly do NEK po dost dlouhé prodlevě a po mých opakovaných urgencích, po dvou odbornících v energetice.
V srpnu 2007 jsem se sešel s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem a požádal jsem ho aby také on delegoval do NEK dva odborníky. Přátelsky mi vysvětlil, že nemá nic proti NEK a už vůbec ne proti mé osobě, ale že nevěří, že se NEK dohodne na společném stanovisku, a to zejména pro naprosto rozdílné názory Zelených od ostatních politických stran. Bylo mi jasné, že v tom je hodně pravdy, ale protože jsem svou účast v NEK už přislíbil, chtěl jsem se pokusit o zpracování odborného, neideologického materiálu, který by politikům, kteří nakonec budou o energetice rozhodovat, poskytl nezávislou komplexní analýzu naší energetiky s doporučeními pro její budoucí rozvoj. Naději na úspěch mi dávalo to, že politické strany jmenovaly do NEK na slovo vzaté odborníky. Věděl jsem, že mám určitou devizu v tom, že jsem nezávislý na politických stranách. Na druhé straně bylo moji nevýhodou to, že já sám nejsem v energetice odborníkem. A proto jsem svou úlohu od samého počátku činnosti NEK bral pouze jako manažerské řízení odborné skupiny.
Už z celé geneze vzniku NEK je jasné, že nemohla být zcela nezávislá ani nepolitická. Nemohu ale říci, že bych se setkal se snahou práci NEK politicky ovlivňovat nebo manipulovat ekonomickými subjekty. Je jasné, že odborníci jmenovaní politickými stranami mají názory těmto stranám blízké. To se nejvíc týká kolegů jmenovaných stranou Zelených, kteří mají na oblast energetiky specificky vyhraněné názory. Mnohé z těchto názorů jsou mi osobně blízké, jiné s nimi však nesdílím.
NEK se měla soustředit zejména na návrhy jak:
• Snížit energetickou náročnost ČR
• Uspokojit rozvoj společnosti energií
• Motivovat k investicím do špičkových inovací a snížení emisí
• Omezit rizika zásobování ČR energií.
Energetickou problematiku posuzovala Komise ze čtyř hledisek, a to z hlediska ekonomického, environmentálního, bezpečnostního a sociálních dopadů. Prognózy byly koncipovány s výhledem do roku 2030 a 2050. Je ovšem zřejmé, že tyto dlouhodobé prognózy nemohou nahradit adekvátní reakce na krátkodobější vývoj situace.
Metodika práce NEK byla standardní metodikou práce skupiny odborníků zaměřené na řešení konkrétního úkolu, v tomto případě na analýzu dlouhodobých perspektiv energetiky v České republice. Shromáždili jsme podklady, které byly v ČR k dispozici, zejména ve státní správě. Vytvořili jsme strukturu budoucí zprávy a podle ní jsme si objednali u relevantních subjektů zpracování konkrétních témat. Získané podklady jsme projednali, některé na uzavřených zasedáních NEK, jiné na dvou konferencích (v konferenčním centru Akademie věd v Liblicích a v Městské knihovně v Praze). Postupně jsme dávali jednotlivé analýzy oponovat nezávislým odborníkům.
Předběžnou zprávu jsme vládě odevzdali v červnu 2008. Premiér Topolánek tuto předběžnou zprávu převzal, uložil nám dokončit závěrečnou zprávu a předat ji oponentní radě, kterou hned na místě jmenoval. Pracovní verze závěrečné zprávy byla oponentům předána a současně vyvěšena na internetových stránkách vlády ČR. Oponenti odevzdali posudek 30 října a ten jsme také zveřejnili na internetových stránkách vlády. 24. listopadu jsme uspořádali celodenní odbornou konferenci spojenou s tiskovou konferencí, kde vystoupili všichni členové NEK a kde diskutovali s oponenty a odbornou veřejností. Takový tedy byl vznik a postup práce NEK. Podle zájmu a reakcí na tento blog připravím případně přes neděli blog o výsledcích práce NEK a o doporučeních vládě ČR.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

martys napsal(a):

pan Pačes už asi senilní....
jak přišel na to že Temelín je spolehlivý?! dyt je furt v poruše....jak přišel na to že máme dobře koncipovanou přenosovou síť? dyt sám v další větě píše že je zastaralá

a mimochodem komise kam se nominují lidé na základě politických stran nemůže být ani náznakem nezávislá!!!!!!!!!!
26. 11. 2008 | 11:13

Milan V napsal(a):

Prof. Pačes dostal nadlidský úkol,
nicméně závěry komise - doufám, že je zde zveřejní - mohou být důležité pro další politická rozhodnutí.

Buď půjdeme cestou Německa, Obamovy Ameriky, Japonska, Španělska a jiných zemí EU (úspory, nové technologie, obnovitelné zdroje, nové kvalifikované pracovní příležitosti) nebo cestou Francie, Finska a Belgie (atomová energetika zde dominuje).

Ale asi to nepůjde českou cestou typu "chytrá horákyně".
Jen by měla přestat konečně ta mediální masáž, financovaná pravděpodobně z ....., že bez NOVÝCH atomových elektráren to nejde. Jde, to vidíme hlavně teď,
když Temelín 1 již skoro půl roku stojí (to znamená že cena vyráběné elektřiny v něm se zdvojnásobí), tržní ceny ropy nyní klesly na 1/3, ale ceny dané monopolem ČEZ a RWE (plyn) stále rostou. Co je důležité z dlouhodobého hlediska - udržet stávající jaderné kapacity v bezpečném a když se to podaří, i v prodlouženém provozu. Ale umrtvit statisíce miliard po deset a více let do stavby Temelína 3 a 4 - to je nesmysl
26. 11. 2008 | 11:48

Taoiseach napsal(a):

"máme spolehlivé a moderní jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně"
Spolehlivé snad jsou (v tom bych s martysem nesouhlasil), ale moderní jsou asi tak jako Škoda 105. Máme si teď za několik set miliard (které stejně nemáme) pořizovat další Škodu 105, když bude brzy na trhu Superb?

Obávám se, že chyby byly už v zadání:
"Omezit rizika zásobování ČR energií"
To se dá řešit (přesně podle zásady subsidiarity) JEN v rámci EU, resp. Evropského hospodářského prostoru.
26. 11. 2008 | 11:52

Hugo napsal(a):

Milan V:
cestou Nemecka? Dobry vtip. Novymi technologiemi mate na mysli uhelne elektrarny? Vam neustale unika, ze Nemci stavi ohromne kapacity v uhli. Ano i my muzeme postavit Pocerady 7,8 a klidne i 9,10,11,12. Anebo muzeme postavit Temelin 3,4.

Taoiseach:
v cem nejsou Dukovany moderni?
26. 11. 2008 | 12:19

Hajný napsal(a):

Vážený pane profesore!
S velikým potěšením bych si přečetl ony materiály o kterých mluvíte v poslední větě svého blogu.
Za tento blog co nejsrdečnější dík!
26. 11. 2008 | 12:21

Pumprlidentlich napsal(a):

Milan V, odborník, který se chlubil 20lety vývoje fotovoltaiky. Tzn. jak okrádat lidi prostřednictvím dotací.

Cesta Německa znamená desítky dalších uhelných elektráren. http://www.bund.net/fileadm...
Milan V ("20let vývoje fotovoltaiky" to odborně zdůvodnil "to kapitalisti") toto nazývá úspory, nové technologie, obnovitelné zdroje, nové kvalifikované pracovní příležitosti.

Milan V, jistě přijde s nějakou další ohromující informací z letáčku Mgr. Kuchtové...

Třeba vysvětlí, proč v Německu stoupá spotřeba fosilních paliv (zřejmě neinformoval Německou vládu o výsledcích svého vývoje)

V důsledku odborné schizofrenie (20let vývoje fotovoltaiky) Milan V překrucuje "Obamovy Ameriky". Obamova Amerika znamená rozvoj jádra.

Jak dlouho bude trvat, než ochránci klimatu nazvou Obamu nejhorším prezidentem USA?

Bohužel, schopní lidé jsou nedostatkoví, samogeniální odbornící na všechno (nyní boj s klimatem) budou vždy.
26. 11. 2008 | 12:29

Milan V napsal(a):

ad Hugo:
ten rozdíl mezi uhelnými elektrárnami v Německu a Temelínem 3 a 4 v Česku je následující:

Němci už mají technologie zachycování CO2 v pilotním provozu. Němci mají palivo doma,

Temelín vše dováží, teď již jen z Ruska. Uhlí je dočasné řešení než budou dominovat OZE.

Uhelnou elektrárnu rozeberete a vše okolo rekultivujete do 2 let.
Temelín tu bude, podobně jako Egyptské pyramidy, "navždy", nikdo nezaplatí ty obrovské náklady na úplnou likvidaci vlastní elektrárny - nejen paliva-a trvalé úložiště.

Cenově to vyjde asi na stejno (uhelné a jaderné elektrárny v Německu jsou zhruba stejně masivně dotovány státem), již v perspektivě do roku 2030 jsou výhodné OZE.
26. 11. 2008 | 12:36

Fialovy Krokodyl napsal(a):

NEK se zdá být velmi dobrý počin. A Topolánek mne překvapil. Příjemně. Lidé, kteří tomu rozumí tedy vypracují analýzu. Jen se bojím, co s výsledkem provedou politici.

Rozdhodně mám zájem o podrobnější informace, můžete nám je pane profesore ve zkrácené formě poskytnout v pokračování tohoto blogu?
26. 11. 2008 | 12:42

Taoiseach napsal(a):

Hugo: v cem nejsou Dukovany moderni?

Hlavně v tom, že produkují vysoce radioaktivní odpad. Dále například není možno regulovat výkon reaktoru, spotřebovávají (odpařují) velké množství vody, a ovlivňují tak mikroklima. Obohacování paliva je drahé.

Totéž platí i pro Temelín, který byl sice dokončován pomocí techhnologií 90. let, ale koncepce je z let 60.
26. 11. 2008 | 12:48

Hugo napsal(a):

Taoseiach:
Aha, a jsou nejake jaderne elektrarny co neprodukuji nejaky odpad? (Anebo otreba obecne).
Aha, odparuji moc vody. Slysel jste nekdy neco o Rankinove cyklu? Soudim ze nikoli.
A vazeny, kdyby nesel regulovat vykon reaktoru neco by nebylo v poradku. Vite, ona ta borova regulace, tedy fakt ze v primarni vode je rozpustena H3BO3, a dale regulacni tyce, to ze v nekterych tycich neni palivo, ale Cd, anebo B4C - tam nejsou jen tak pro legraci, ale aby bylo mozno ten vykon regulovat.
26. 11. 2008 | 13:05

RUMCAJS napsal(a):

Já myslím pane profesore, že když to takhle půjde dál, bude nám na celou republiku stačit několik liščích ohonů a ebonitových tyčí. Dokud bude jeden výrobce eletřiny, který je zároveň trafikou pro politiky, není potřeba si lámat hlavu s NEK. Jejich nehorázné ceny brzo položí každého případného odběratele.
26. 11. 2008 | 13:31

martys napsal(a):

taioseach:
na odpad z Dukovan je možno si sáhnout rukou....resp. na sudy ve kterých se skladuje....za celou dobu provozu (cca 20 let, ato tam ještě něco přibylo z TEmelina) je toho mín než by se vešlo do jedné menší hokejové haly....podle mě je to únosné....a nesrovnatelné s ničím jiným
26. 11. 2008 | 13:33

Hmmm napsal(a):

To Taoiseach: Vykon reaktoru se da docela dobre regulovat v rozsahu 75 - 100% to neni zase tak spatne. Mikroklima je ovlivneno naprosto minimalne (jsou na to studie)a to jen v nejblizsim okoli asi do 5 km. Obohacovani paliva neni drahe, protoze 1kW/h z jadra je stale nejlevnejsi elektrika kterou tu mame. No a voda se sice odpari, ale ona zase nasledne zkondenzuje v atmosfere tak o nic neprijdeme.
26. 11. 2008 | 13:36

Hmmm napsal(a):

To Milan V:
Nemci zatim nemaji technologii ukladani CO2 zvladnutou. Maji jeden demonstracni model s 50MW a to je vse. Navic tento proces znamena snizeni ucinnosti elektrarny asi o 5-10%. Soucasna nejlepsi ucinnost je asi 43%. Bohuzel je potreba take CO2 nekam ukladat a to take nejde natlacit vsude do zeme.

Temelin/Dukovany palivo castecne nedovazi. Uran se tezi na Vysocine/Rozinka a ten si CEZ nechava zpracovat v Rusku a nasledne je dovezen zpet.

Proti OZE nema nikdo namitku, ale tohle reseni nejde pouzit vzdy a vsude. K tomu potrebujete vhodne prirodni podminky a navic musite resit problem s regulaci. Zatim vitr nefouka a slunce nesviti hlavne vecer jak chceme :-)

I Temelin se rozebere, jen to bude vic prace, je tam vic materialu. Az doslouzi (40-60 let) tak se rozebere taky nebojte. No a trvale uloziste mozna nebude potreba, palivo se bude pouzivat znovu nebo se bude transmutovat na nizkoradioaktivni odpad. A uloziste je dopredu zaplaceno, z kazde MW/h se plati nejake penize na uloziste, takze prachy tam jsou.

Nikdo vam nebere OZe tak nam taky vy neberte jadro prosim.
26. 11. 2008 | 13:49

Míval napsal(a):

Martys - dobře koncipovaná síť propojuje ta místa, která propojena být mají v potřebných přenosových hodnotách. Pan profesor chtěl nejspíš říci, že není nutné nějaké výrazné rozšiřování stávající sítě. Ale každý materiál se časem opotřebuje, tudíž jsou nutné opravy či výměny.
26. 11. 2008 | 14:03

Hugo napsal(a):

Milan V.:
a zkousel jste uvazovat nad mnozstvím paliva jez je treba k rocnimu provozu Dukovan o 1760MW a tech uz zminenych Pocerad s 1000MW.
A zkousel jste pocitat mnozstvi CO2 jez by bude potreba zachytit v pripade, ze se zachycovani CO2 ujme?
A ta elektrarna navzdy - mlzite a neni to vubec pekne. "Radioaktivita nadoby" je meritelne zapricinena 60-Co. Ten ma ale polocas rozpadu jen 5,3r.
Co je neprijemne je pouzite palivo, ale to je jiz uspokojive vyreseno.

Jedine s cim bych "s opravami" mohl souhlasit je to, "vyjde to asi na stejno". Otazka je na jak dlouho. (Jak dlouho vystaci uhli, jak dlouho si lide nechaji nicit domovy (Lippendorf, Jiretin aj. ) atd.

Nikdo neni proti OZE, ale jsou a budou jen doplnkem.
26. 11. 2008 | 14:15

martys napsal(a):

míval: ta sít je stavěná před cca 40 lety....a byla koncipována na přenos energie ze sever. čech co Prahy....
26. 11. 2008 | 14:31

Milan V napsal(a):

ad Hugo a množství paliva:
je třeba počítat s faktorem cca 1000 pro poměr mezi množstvím vytěžené uranové rudy a palivem a dále faktor cca 100 v délce dopravy (kilometry pro transport uhlí v severních Čechách či tisíce km uranová ruda-Rusko-Temelín) - a kde najednou jste???

Stejně tak poločas rozpadu je zavádějící, i když z hlediska fyziky precizní: když je radiace milionkrát vyšší, než povolená,
pak po 5 letech bude "jen" půlmilionkrát vyšší.

Ale já nechci rušit existující atomové elektrárny - viz výše, řešení není uhlí ale OZE; to že budou jen doplňkem to je uměle vytvářený mýtus
26. 11. 2008 | 14:39

Amanita napsal(a):

Vážený pane profesore, jsem velmi vděčná za Vaši informaci o nezávislé komisi, jíž předsedáte. Prosím, poskytněte i další informace o výsledcích a navržených koncepcích. Je dobré vědět, kudy se bude energetika ubírat. Mladí se mohou spíš rozhodnout pro oblast, ve které se budou vzdělávat a pracovat v ní, někdo si založí vytápění domova na alternativní technologii s nezávislým zdrojem, i když je třeba nyní drahá.
Pouhé spalovaní uhlí je podle mého názoru neekonomické a v důsledku neekologické. Zahlazování následků těžby drahé a málo účinné (pro ozelenění daleko vhodnější využít přirozený vývoj, les. a zem. rekultivace se považují u nás za normu, ale využití přirozené obnovy je účinnější a levnější). Průmysl se na alternativních zdrojích asi nepostaví, ale mohou být užitečné pro drobné odběratele. Byla bych vděčná, kdyby komise zvážila právě i aspekty obnovy (těžbou narušené krajiny)a možnosti znovuvyužití (současného odpadu z jad el). Děkuji, že pro informování lidí věnujete svůj volný čas.
26. 11. 2008 | 14:52

Hmmm napsal(a):

To Milan V ohledne paliva. Palivo do jaderne elektrarny se stejnym vykonem jako palivo do uhelne je v pripade jaderne asi 10x levnejsi nez uhli is dopravou a zpracovanim.
26. 11. 2008 | 15:19

Hugo napsal(a):

Milan V:
odkud mate ty faktory? Ten dopravni je hodne zvlastni. Malokdy se totiz prepravuje ruda - spis zluty kolac, nebo U3O8. A pokud tedy chcete uvazit dopravu tak ~400 t. materialu na 2000km vs ~4 miliony tun nakladu na 20km.

tak pokud uvazujete ze po setmeni prestane odber budou OZE zajiste stacit.
26. 11. 2008 | 15:25

StandaT napsal(a):

Takže nakonec nekompatibilita SZ byla menší než SocDem?
26. 11. 2008 | 16:21

grőssling napsal(a):

Dtto Fialový krokodýl, nevěřil jsem, že se něco takového podaří.
26. 11. 2008 | 18:13

Kritik napsal(a):

Je dobré, když chytré hlavy se spojí, aby vyřešily technický a environmentální problém. Ovšem zatahovat do toho politiku a ideologii, to těmto odborníkům nepřísluší. Politiku by z výsledků studie měli stanovit odborníci na politiku a ne vědci.
26. 11. 2008 | 18:13

mader napsal(a):

no taky koukám, že p. Pačesovi jako biochemikovi udělali p. Kříž se svým týmem prostě díru do hlavy. Jaderky do střední Evropy z prostých bezpečnostních důvodů nepatří, kdypak na to asi přijdem, doufejme, že ne pozdě. Němci už je doma nechtějí dobře 10 let, nemluvím o rakušácích či Italech, kteří nemají žádné. Žádná není ani v Polsku. Jak dlouho si budeme myslet, že jsme kdovíjak mazaní a všichni kolem hlupáci? Když už to jede, proud si od nás vezmou, ale strefí-li se někdo odkudsi rachejtlí do reaktoru, zdechneme první.
26. 11. 2008 | 18:45

Kritik napsal(a):

Zdalipak si vážený pan Pačes a jeho komise uvědomili nebezpečí z jaderné energetiky a nebezpečí z těžby uranu? Vůbec je nepodceňuji, ale rozhodování podle "všechno ovládající myšlenky" může být destruktivní pro obyvatele této země i pro její sousedy. A takové rozhodování není nikterak vyjímečné.

Zvažte například: Těžba U podzemním loužením (in situ) dokáže skrytě zamořit třetinu Čech. A pan "mader" z komentáře výše nemusí mít pravdu s dobře mířenou střelou, neboť stačí geologická porucha v tektonických zlomech a část Čech bude rázem neobyvatelná.
A možná, kdyby jste slyšeli o plánech na zpracování U rud na povrchu, např. technologií používanou leda v neobydlených částech Sahary, uvažovali by jste o vystěhování do vzdálených zemí. A to je jen neškodný uran. A což teprve izotopy vznikající v jaderném reaktoru. A ani zde nemusíme řečnit o vyhaslých (doufám) plánech na přepracování U na uranové palivo pro reaktory. Také zde platí - čím dále od nás, tím lépe.

Přitom si člověk vzpomene na některé fanatiky. Nemusíme jmenovat Hitlera a jeho posedlost řešením konečné otázky. Ale nedávno dávali na ČT2 dokument "Historie vodíkové bomby". V něm byla zajímavá postava jistého generála, který v začátcích studené války udržoval v bojové pohotovosti letadla s jadernými náložemi (náloží bylo ve studené válce 3000 pro 2000 cílů v socialistickém táboře ovládaném SSSR a byly určené k vyhlazení - zdůrazňuji vyhlazení - jejich obyvatel, neboť tak rozsáhlé území nelze ovládnout vojensky). Když odešel do výslužby, napsal paměti v nichž přiznal svou posledlost nádherou síly vodíkových bomb.

Můžeme jen doufat, že tuto zem neovládnou myšlenky nejrůznějších fanatiků, posedlých nádherou síly atomových jader. Existuje totiž mnoho lákavých a vše spasitelných myšlenek. Bohužel, vedou vždy jen do záhuby.
26. 11. 2008 | 21:42

daife napsal(a):

Tady mluvěj samí inženírkové. Při vší úctě, jak napadla pana profesora akademika ta teze že nárok na energii je nějaký základní právo? Já když si nebudu mít za co zaplatit elektriku, tak mi jí odstřihnou a dobře mi tak. Zapálim v krbu a svítit budu svíčkama. Až se probudim druhý den a bude mi zima, začnu třeba přemýšlet o slunečních koletorech na střechu, bioplynu z hajzlu, anebo generátoru z potoka opodál. Ať to tak laskavě udělá každý a nekňourá, že by mu stát snad něco měl zajišťovat.
26. 11. 2008 | 22:36

kanibal napsal(a):

Strávit šichtu na atomovce bývalo asi velkým dobrodružstvím. Jak před 32 lety krotili kotel naší první atomovky vzpomíná Milan Antolík:

„Na území bývalého Československa mohlo v roce 1976 dojít k podobné katastrofě, jakou o několik let později zažil Černobyl. Slovenská jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích tehdy čelila nebezpečí jaderného výbuchu. Palivo v reaktoru prvního bloku jaderné elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích se ještě vyměňovalo za plného provozu. Při výměně jednoho palivového článku došlo k poruše. Článek doslova vystřelil do výšky, trefil jeřáb a rozbil se. Do reaktorového sálu začal unikat chladící plyn - oxid uhličitý. Kolegové, kteří článek vyměňovali museli okamžitě utéct, protože by se zadusili. Po vystřelení článku totiž zůstal technologický kanál otevřený a plyn za velkého hučení unikal do ovzduší. Třásla se celá budova. Kdyby se kanál nepodařilo utěsnit, za půl hodiny až hodinu by všechen plyn unikl do ovzduší a reaktor by nebylo možné chladit. Kdyby reaktor neměl chlazení, teplota by stoupala do takové výše, že by se palivové články začali tavit. Potom by hrozil podobný scénář jako v Černobylu.
Havárie se stala v čase oběda a většina lidí byla naštěstí mimo budovu hlavního bloku. Chtěli jsme jít také na oběd, když v tom se to stalo. Ozvala se obrovská rána. Vyběhli jsme z kanceláře a uviděli hustou mlhu unikajícího plynu, na schodech pak kolegu, který byl dezorientovaný a dusil se.
Při havárii zahynuli dva likvidátoři jaderného odpadu, kteří pracovali pod reaktorovou halou. Když pocítili unikající plyn, snažili se dostat nahoru. Běželi však tam, kde to bylo nejhorší. Když jsme je našli, už jim nebylo pomoci."
Společně s Pačesem jsme se v chemickém oděvu a s kyslíkovými přístroji vrátili zpět do haly. U hlavního vchodu byla tak vysoká radioaktivita, že ji nebylo možné přístrojem vůbec změřit. V sále jsme museli uklidit rozsypaný palivový článek, abychom se dostali nad otevřený kanál. Ten se nám pak podařilo utěsnit a zabránit dalšímu úniku plynu."
26. 11. 2008 | 23:18

joe napsal(a):

Nevím, jestli se tomu textu dá věřit. Podle ověřených svědectví otevřený kanál, ze kterého utíkal CO2, utěsnil pracovník obsluhy, který najel nad kanál zavážecím strojem. Těžko jej tedy mohl utěsnit autor textu, tlak plynu by ho odnesl ke stropu.
Dva pracovníci, kteří zahynuli v důsledku udušení CO2, v místě nehody spali v pracovní době a při poplachu se špatně orientovali.
26. 11. 2008 | 23:51

stoural napsal(a):

"Jaderky do střední Evropy z prostých bezpečnostních důvodů nepatří, kdypak na to asi přijdem, doufejme, že ne pozdě. Němci už je doma nechtějí dobře 10 let,"

Mozna nechteji, ale podivej se, kolik maji Nemci jaderek. Z hlavy: 18?
27. 11. 2008 | 01:12

Honza999 napsal(a):

martys

Temelínské poruchy nejsou na reaktorech, ty jsou opravdu bezpečné, poruchy jsou na okolních zařízeních. Dobře koncipovaná přenosová síť pak znamená, že je tam, kde má být, tedy, že dráty vedou po těch správných trasách a že je rovnoměrně vytížena. Že je zastaralá pak znamená, že se trhají opotřebené dráty, konstrukce nosných sloupů vedení VVN ztrácejí korozí na pevnosti a že jsou oblasti, kde místo nových podzemních kabelů jsou na údržbu náročná stará nadzemní vedení. Je třeba ji jen zmodernizovat, ne stavět nová vedení jinudy, což by pak bylo změnou koncepce.

Taoiseach
Uhelná elektrárna do ovzduší rozptýlí více radioaktivních látek, než kolik jich vyprodukuje jaderná elektrárna. V každé tuně uhlí je 5-10 ppm uranu a spálí-li se milion tun uhlí, jde do ovzduší 5-10 tun uranu (vynásob počtem spálených milionů tun uhlí za dobu života elektrárny). Plus ještě další snrady a čmoudíky, aki filtarce spalin není dokonalá. Není pak lepší mít pár desítek tun radioaktivního odpadu z JE pod kontrolou někde uskladněno, nežli uhelnou elektrárnou vypuštěno do životního prostředí?
27. 11. 2008 | 05:03

Kelly napsal(a):

Jako všechno, na co položil Topolánek ruku, podvod a pokrytectví. Nezávislá komise se členy, které jmenovaly strany. To je jako s nezávislou komisí pro vyšetření Kubiceho zprávy.
27. 11. 2008 | 06:36

RUMCAJS napsal(a):

Poučná debata.

Přijde mi jako plýtvání, vyrábět elektřinu z uhlí, nebo plynu.
Neznám jiné mírové využití jaderného paliva (až na drobnosti), než na výrobu elektřiny.
Kdežto uhlí má daleko širší využití a plyn využitý na topení v domácmostech či podnicích rovněž nelze nahradit jadernou kotelnou.
Alespoň zatím ne.
27. 11. 2008 | 08:15

martys napsal(a):

honza999:
ted jsi si naběhl hochu :-) u temelína byla řeč o spolehlivosti a né o bezpečnosti.....to jsou dva naprosto různé pojmy...a ať se na to díváš jak chceš TEmelín se díky problémům s chvěním turbíny vlastně ještě ani pořádně nerozběhnul....ono se to sice mediálně nedá přiznat, ale začíná to spíše vypadat na velkou ostudu pro dodavatelskou firmy neže na výkladní skříň českého průmyslu...

a co se týká sítě: ta sít je stavěná na úplně jiné předpokládané zatížení... a o těch "moderních podzemních kabelech" je známo že na úrovni 400kV díky kapacitě neení možno je stavět v úsecích delších než cca 30km...jinými slovy: nepoužitelné
27. 11. 2008 | 08:30

Ládik napsal(a):

Posuzování výsledků nezávislé komise by neměli prznit politici (s výjimkou odborně vzdělaných).
Vadí mi malá informovanost o vývoji perspektivních technologií malých výkonů (např. Stirlingův motor v Tedomu). A samozřejmě monopol ČEZu - potíže s připojením privátních zdrojů k veřejné síti.
27. 11. 2008 | 08:45

Joska napsal(a):

Stále mi není jasné, co z toho budeme mít, když v naší zemi si postavíme jaderné elektrárny. Stavět je bude soukromá firma (viz mantra ODS, že vše musí být privátní a stát neumí hospodařit)a ta prodá elektřinu třeba Němcům, když dají více. Vidíme to už dnes, kdy máme nadbytek elektřiny, ale cena je stejná, jak všude jinde (vzhledem k naší úrovni příjmů neúměrná). Přitom to odnášíme zdravím, poškozováním životního prostředí a strachem, že se něco semele (s jaderkama). Takže nebylo by lepší ji kupovat odjinud ? Cenově to vyjde nastejno a navíc budeme mít lepší a bezpečnější životní prostředí.
27. 11. 2008 | 09:24

martys napsal(a):

Ládik: členové té komise byli nominování politickými stranami....např. za KSČM tam byl ing. Kubín dlouhá léta za totality ředitel ČEZ .....dále pak Vl. Dluohý (ekonom).....prof. Pačes je biochemik (tudíž v podstatě laik) o nějaké nezávislosti
nemůže být ani řeč
27. 11. 2008 | 09:28

Taoiseach napsal(a):

Honza999:
Pokud si znovu přečteš, co jsem napsal, nenajdeš tam nic o tom, že bych se přimlouval za uhelné elektrárny.
V současné době bych OMEZENÉ prostředky, které máme k dispozici, dával přednostně do toho, co pan profesor označuje jako "snížení energetické náročnosti", resp. "investice do špičkových technologií", protože inovace mají multiplikativní účinky.
Až budou k dispozici jaderné technologie, které budou produkovat jen nízce radioaktivní odpad, budou efektivnější a modulární, nikdo rozumný proti nim jistě nebude nic namítat.
27. 11. 2008 | 15:25

asym napsal(a):

Včera jsem zhlédl pořad, kde se předávaly ceny za ekologii v několika kategoriích.Zaregistroval jsem tam kromě mnoha osobností i pana Bursíka.Celkem se zájmem jsem tento pořad sledoval až do chvíle kdy se mezi nominovanými ocitla stavba teska- tuším někde v Brně. Vám se nepříčilo jednomu ze symbolů globálního pohrdání se světem ocenit právě tento řetězec ? Nebo se domníváte, že občané nechápou, že veškeré zboží které se v těchto disnylendech nachází přímo souvisí s devastací planety? Či je to pouhá úlitba mocným za cenu možnosti podílet se na této moci?
29. 11. 2008 | 11:34

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Honza999:

Souhlasí. V popílku z hnědého uhlí je obsažena praktiky celá periodická tabulka. Jenom se o tom nemluví.

-FK-
30. 11. 2008 | 19:22

tiffany jewelry napsal(a):

Ládik: členové té komise byli nominování politickými stranami....např. za KSČM tam byl ing. Kubín dlouhá léta za totality ředitel ČEZ .....dále pak Vl. Dluohý (ekonom).....prof. Pačes je biochemik (tudíž v podstatě laik) o nějaké nezávislosti
nemůže být ani řeč
31. 07. 2009 | 13:38

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 22:05

omar7 napsal(a):

<H1><strong><a title="منتدى" href="http://forum.6hk.com/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.cate-girl.com/vb/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.cate-girl.com/fo...">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://www.lzozh.com/vb/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتدى" href="http://lzozh.com/forum/">منتدى</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.lzozh.com">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.6hk.com/">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دردشة" href="http://www.cate-girl.com">دردشة</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.lzozh.com/dlil/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.cate-girl.com/dlil/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://www.6hk.com/links/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://www.sh8d.com/dlil/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل المواقع العربية" href="http://daleel-arab.com/">دليل المواقع العربية</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل" href="http://daleel1.com/">دليل</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://dleli.net/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل" href="http://rbdlil.com/">دليل</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="دليل مواقع" href="http://arabiaat.net/">دليل مواقع</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="العاب" href="http://al3abii.com/">العاب</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="صور" href="http://9oari.com/">صور</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="توبيكات" href="http://topikati.com/">توبيكات</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="طريق الايمان" href="http://eman-way.net/">طريق الايمان</a></strong></H1>
<H1><strong><a title="منتديات" href="http://hosban-host.com/vb/">منتديات</a></strong></H1>
11. 09. 2009 | 17:26

ugg boots napsal(a):

Good day! Thx for your great post and Im thinking about how to introduce my ugg boots to you cos Im not sure if u like this. Many people who live in the cold area like the ugg boots, especially the north-europe. Our uggshare.co.uk supply the cheapest classic cardy ugg boots, class tall ugg boots, classic short ugg boots and other series of uggs, hope my words didn’t trouble u, cy!
12. 11. 2009 | 08:56

nowGoogle.com napsal(a):

Thanks You really make it seem so easy with your presentation
24. 01. 2010 | 04:03

Astaga.com lifestyle napsal(a):

Danke f information
24. 01. 2010 | 04:11

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 09:21

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:08

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:06

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:07

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:09

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why
11. 03. 2010 | 14:07

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 14:08

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:30

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:32

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
16. 03. 2010 | 01:29

iPod to iPod Transfer napsal(a):

you are a thinker
17. 03. 2010 | 03:37

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great, thank you
17. 03. 2010 | 03:41

iPhone contacts Backup napsal(a):

very usefull infomation, thank you
17. 03. 2010 | 03:45

hugo boss no 6 napsal(a):

Česká republika zabezpečuje v současnosti poměrně dobře obyvatelstvo energií, i když neúměrně drahou.
25. 03. 2010 | 19:02

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:26

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 12:59

cialis generique napsal(a):

deux cormieres de la nappe plus proche du Roy, http://ventecialisgenerique.com commander cialis ET DE SCIENCES ACCESSOIRES. un lugar para el diagnostico, http://viagrasinrecetaenfarmacias.com efectos secundarios viagra que adquirieron en forma creciente un caracter, le faisant confesser et ouir <a href=http://ventecialisgenerique.com#4,11021E+86>cialis generique</a>, diminuaient et finissaient par disparaitre. el hospital mucho antes que el ejercicio de la, <a href=http://viagrasinrecetaenfarmacias.com#3,22251E+75>viagra generica en farmacias</a>, que adquirieron en forma creciente un caracter, avec toutes ces flatteries <a href="http://ventecialisgenerique.com#31466">commander cialis en ligne</a>, son regard etait mobile et incertain, Para la aplicacion de la medicion a aspectos no, <a href="http://viagrasinrecetaenfarmacias.com#50550">viagra generica en farmacias</a>, senala que algunos hechos constituyen afecciones
28. 10. 2012 | 22:17

viagra online apotheke napsal(a):

als die Krankheit auch im ab http://viagradeutschlandrezeptfrei.com viagra online apotheke Bei der Unsicherheit uber den Procentsatz der, la decozione di leste di papavero nel latte, http://comprare-cialis-generico.org cialis prezzo al pubblico liscio ed alcune volte alquanto velloso verso la, des romischen Bades die reichliche wasserige, <a href=http://viagradeutschlandrezeptfrei.com#7,19888E+73>viagra online ohne rezept</a>, werden in der Industrie kunstlich zur Erzielung, fatte da pratici del secolo passato, <a href=http://comprare-cialis-generico.org#9,27586E+74>cialis effetti collaterali</a>, cominciano a mostrarsi in aprile, Requisite und verhuten den Nachtheil des, <a href="http://viagradeutschlandrezeptfrei.com#53900">viagra rezeptfrei</a>, Es kommt dabei die leuchtende dallesostanze eterogenee che lo imbrattano. <a href="http://comprare-cialis-generico.org#30460">cialis comprare</a>, e le conoscenze chimiche,
22. 12. 2012 | 16:17

VgPVnBaYXd napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#3691>soma online</a> buy soma no rx - soma bras usa
06. 02. 2013 | 16:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy