Otevřený dopis

06. 12. 2008 | 23:30
Přečteno 7296 krát
Vážené poslankyně a poslanci, senátorky a senátoři,
obracíme se na Vás s prosbou o Vaši podporu pozměňovacího návrhu na navýšení prostředků pro dotace poskytovatelům sociálních služeb.

Síťové organizace poskytovatelů sociálních služeb jednaly s předsedou rozpočtového výboru ohledně návrhu státního rozpočtu na rok 2009, konkrétně návrhu výše dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Z tohoto návrhu vyplývá, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje ve státním rozpočtu na příští rok o 2 mld. Kč méně, což znamená celkové snížení dotací o 30 % proti letošnímu roku. Takové snížení je navrženo i přesto, že již v roce 2008 došlo k výraznému snížení dotací, které způsobilo potíže poskytovatelům a vedlo již ke značné redukci poskytovaných služeb.

Na poskytovatele sociálních služeb jsou oproti předchozím letům kladeny legislativou (Zákonem o soc. službách a souvisejícími vyhláškami) nové nároky na kvalitu a rozsah služeb, které vyžadují zvýšení finančních prostředků na provoz, přitom však dotace, ze kterých jsou sociální služby financovány, se rok od roku snižují a jsou nestabilní. Přesun financování sociálních služeb ze státního rozpočtu na prostředky strukturálních fondů jsou potom dalším krokem k destabilizaci sociálních služeb v České republice.

Důsledkem destabilizace nebo omezování sociálních služeb bude zvýšená nutnost řešit krizové situace občanů, kterým sociální služby preventivně předchází. Tato řešení budou finančně více náročná. Již nyní je zřejmé, že zanedbání sociálních služeb na mnoha místech způsobuje společenské krize, které vyžadují nové nesystémové investice přesahující prostředky, které mohly být preventivně investovány do poskytování sociálních služeb. Příkladem může být 40 milionů Kč, kolik stál jednorázový policejní zásah dne 17. 11. 2008 v Litvínovském Janově a následná slova ministra Čunka, který v souvislosti s řešením a prevencí další eskalace konfliktu hovořil o nutnosti zajistit v dané oblasti terénní sociální práci. Stabilní a profesionální systém sociálních služeb přispívá ke stabilitě země a také zvyšuje její připravenost na nové krizové situace (např. důsledky finanční krize).

Na finanční prostředky určené pro provoz sociálních služeb je mnohdy mylně nahlíženo jako na „pasivní“ utrácení peněz a bývá zaměňováno s „penězi na sociální dávky“. Principem všech sociálních služeb však je vést klienta k samostatnosti, ke zvyšování jeho zapojení do legálního sociálního systému a k jeho nové ekonomické nezávislosti. Díky aktivní prevenci zabezpečované adekvátním počtem kvalitních sociálních služeb společnost z dlouhodobé perspektivy mnohonásobně šetří své výdaje (na sociálních dávkách, ústavní péči o děti, řešení kriminality atd.). Jsou to tedy prostředky investované do společenského a ekonomického rozvoje. Omezení státních výdajů na sociální služby ohrožuje tisíce klientů sociálních služeb a zaměstnanost stovek sociálních pracovníků, kteří už dnes za neadekvátně nízkou mzdu vykonávají svou psychicky náročnou práci.

Pokud nebude poslaneckou sněmovnou přijat pozměňovací návrh, který by výši dotací upravil a zvýšil ji alespoň na úroveň letošního roku, projeví se problém již začátkem roku 2009, kdy řada poskytovatelů zjistí, že za těchto podmínek není schopna dále službu poskytovat. Další oblasti ČR tak budou ohroženy nárůstem bezdomovectví, společenských nepokojů a extremismu.

Věříme, že na základě odborného uvážení společně s námi dospějete k závěru, že situace v dotačním řízení sociálních služeb je vážná a že pozměňovací návrh zasluhuje i Vaši podporu.

Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem,

Síť Forint – Fórum pro integraci (www.forint.cz) , jejímiž členy jsou:
DROM, romské středisko, příspěvková organizace, Brno, www.drom.cz
Občanské sdružení Vzájemné soužití, o.s., Ostrava www.vzajemnesouziti.cz
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s., Praha, www.poradna-prava.cz
Člověk v tísni, o.p.s., Praha, www.clovekvtisni.cz
Otevřená společnost, o.p.s., Praha, www.osops.cz
La Strada Česká republika, o.p.s., Praha, www.strada.cz
DROM, o.p.s., Brno, www.tspweb.cz
Socioklub, o.s., www.socioklub.cz
Step by Step ČR, o.s., www.sbscr.cz
IQ Roma servis, o. s., www.iqrs.cz

a síť EAPN ČR (www.eapncr.org), jejímiž členy jsou:
Armáda spásy ČR, www.armadaspasy.cz
Člověk v tísni, o.p.s., www.clovekvtisni.cz
Diakonie Českobratrské církve evangelické, www.diakoniecce.cz
Diakonie v České republice, www.diakonie.cz
Dženo, www.dzeno.cz
FORINT – Fórum pro integraci, www.forint.cz
Charita Česká republika, www.charita.cz
IQ Roma servis, o. s., www.iqrs.cz
Kofoedova škola, www.kofoedovaskola.cz
Křesťan a práce
Nový prostor, www.novyprostor.cz
SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, www.skok.biz
Slezská diakonie, www.slezskadiakonie.cz
Vzájemné soužití, www.vzajemnesouziti.cz

Poznámka: Tento text byl rozeslán všem zákonodárcům ČR elektronicky a bude všem distribuován také v tištěné formě.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Jako volič a daňový poplatník si přeji , aby vámbylo vyhověno.
06. 12. 2008 | 23:38

klient napsal(a):

Jako volič a daňový poplatník si přeji:
aby stát a ÚSC plnily své úkoly a zajišťovaly sociální PÉČI (PÉČI - žádné služby) svým občanům, což jsou povinny.

A aby se necpaly peníze nějakým soukromým nečitelným neziskovkám, které stejně jen koukají na zisk a jediné co umí, je psát projekty /čti proudžekty/ na prachy. Namísto zvelebování toho, co fungovalo a co obce a stát zřídily a mají za to taky odpovědnost, tak DD, ÚSP apod. škrtí kohoutky, aby měly na dotace do chřtánu takypodnikatelům (s.r.o., o.p.s., o.s.) v sociální péči. Jenom si za to užívaj ve stacionářích a dělaj si co sami chtěj - ne co lidi potřebujou. Skvělý kšeft jsou třeba aktivizační činnosti v rámci rané péče.
Jen houšť (třeba IQ Roma servisu!!!) a všechny maminy s malejma dětma ať si vezmou domů taky své předky-ležáky z domovů důchodců, protože na ně v rozpočtech už nezbyde, za to budou moct podnikat ve čtyřmístných bytových jesličkách.
Říct mi to někdo před dvaceti lety, tak by šel (bez poplatku) na vyšetření.
Vážená paní, jestliže jste neprotestovala proti přijetí toho nesmyslu, kterým je zákon o sociálních službách, neste si své riziko na své vlastní podnikatelské noze
07. 12. 2008 | 00:13

Vilém napsal(a):

V daném případě snížení dotací podporuji. Tyto organizace se aktivně podílely na zničení sociálního systému evropského typu minulou vládou ČSSD. Systém sociálních dávek byl odbourán a nahrazen naprosto falešnou militantní ideologií sociálního začleňování šířenou z utilitárních důvodů vládou ČSSD a těmito organizacemi.
Pokud má být obnovena funkčnost sociálního systému, na prvním místě musí být rozbita tato zájmová klika, což také uvolní cestu k tomu, aby občanům byla poskytována potřebná pomoc místo "vedení klienta k samostatnosti, ke zvyšování jeho zapojení do legálního sociálního systému a k jeho nové ekonomické nezávislosti etc...", které v době ekonomické krize nemá pražádný smysl a nikdy nemůže nahradit skutečnou hmotnou pomoc.
07. 12. 2008 | 00:15

veronika vendova napsal(a):

Klient: čekala jsem přesně podobné reakce. Jste pravděpodobně málo informován, ale jak jsem již xkrát psala, na to máme všichni nárok. Nebudu se také opakovat jde-li o "proudžekty", financování NNO/NGO, lehkožití apod. O tom jindy. Ale nechceme být pasivní.

Máte pravdu, že jsem proti přijetí zákona o sociálních službách neprotestovala (byla jsem v nevládce krátce a toto téma nebylo přesně to, v čem jsem se v té době snažila a musela zorientovat, ale zpětně bych řekla, že to nebyl původně špatný záměr. Nikdo ale neodhadl důsledky a také se v zákonu objevila ustanovení, o kterých nebylo diskutováno.

Nevím, jaké riziko máte na mysli v mém případě. Napadlo Vás, že ne vždy je nutno pracovat, nebo NĚCO DĚLAT za peníze?...

Ale abych to shrnula, zde si dovoluji citovat autorku textu, paní Šárku Dostálovou, předsedkyně Slunečnice, o.s., která označila 15 chyb sociálního systému.

Uvádím také, že bude dne 10/12/08 (Den lidských práv) generální stávka BED IN, více na: http://www.generalni-stavka...
07. 12. 2008 | 00:51

veronika vendova napsal(a):

1) Velkou část sociálních služeb poskytují velká rezidenční zařízení, která ze své podstaty nemohou poskytovat kvalitní sociální služby (důvod: velká část velkých rezid. zařízení neprošla inspekcí kvality soc.služeb /ověřitelné/, na rozdíl od terénních, která prokazatelně procházejí bez zásadních, t.j. službu ohrožujících, problémů).

2) Důležité věcné připomínky poskytovatelů sociálních služeb se nedostaly (nebyly vyslyšeny, byly zamítnuty) k návrhu zákona č. 108 a proto zákon obsahuje množství věcných nedostatků. Tyto připomínky je možné doložit včetně termínů, kdy byly předloženy.

3) Filosofie zákona, která zjevně upřednostňuje služby pro uživatele v jeho přirozeném sociálním prostředí (terénní, ambulantní), není v zákoně dotažena tak, aby zde byla povinnost transformovat pobytové a ústavní zařízení (jediný tlak je přes inspektory kvality).

4) Zřizovatelé (obce a kraje) vykonávají kolizní funkci - jako poskytovatelé financí protěžují své příspěvkové organizace bez ohledu na kvalitu služeb.

5) Prováděcí metodika a systém přerozdělování financí úplně opomíjí hlavní cíle zákona č.108 o sociálních službách - prioritní záměr maximálního možného začlenění uživatelů do společnosti a zajištění co nejvyšší dostupnosti potřebné péče a podpory v jejich přirozeném životním prostoru.

6) V rozporu s účelem zák. č. 108/2006 je upřednostňována podpora zařízení s rezidenčními službami - to brání transformovat tato zařízení (ve smyslu zákona), aby byl uživatelům umožněn život v přirozeném prostředí s možností co nejširší dostupnosti potřebných služeb.

7) Zákon nenastavil spravedlivý systém financování poskytovatelů sociálních služeb a nezajistil poskytování soc. služeb na jednotlivých úrovních (nevyjasnil kompetence financování služeb na jednotlivých úrovních (kraje, obce).

8) Neexistuje systém financování, který by zajistil a stabilizoval poskytování sociálních služeb (některé soc. služby - zejména služby sociální prevence stát nařizuje poskytovat zdarma, příspěvek na péči je zneužíván, nevrací se do systému, ostatní služby, které je nečerpají, mohou žádat pouze dotace na období 1 roku a tyto dotace jsou nenárokové, navíc existuje kolizní funkce zřizovatelů zařízení poskytujících soc. služby, která znamená přednostní financování příspěvkových organizací a porušení hospodářské Soutěže).

9) Zákaz úhrady služeb od uživatelů pro poskytovatele služeb sociální prevence neumožňuje uživatelům, aby tyto služby mohli nakupovat a tím vraceli finance do sociálního systému. Tím, že není zajištěno financování těchto služeb formou dotací, ocitají se poskytovatelé z nestátního sektoru v kritické situaci.

10) Minimální tlak MPSV na kraje/obce směřující k tranformaci ústavních zařízení s cílem maximálního možného začlenění uživatelů soc. služeb zpět do společnosti - je způsoben nevyjasněnými kompetencemi mezi MPSV a kraji/obcemi.

11) Absence provázanosti komunitních plánů jednotlivých měst se střednědobými plány rozvoje krajů a absence jejich návaznosti na nový sociální zákon (mnohé z komunitních plánů některých měst jsou často v přímém rozporu s novým zákonem o soc. službách nebo vůbec neodpovídají měřítkům kvality procesu komunitního plánování, tak, jak jsou stanoveny v metodickém materiálu MPSV).

12) Opoždění čerpání dotací z MPSV o téměř dva měsíce ohrožuje udržitelnost poskytovatelů sociálních služeb, zpomaluje jejich transfomaci a rozvoj, demotivuje jejich pracovníky.

13) Časově nezvládnutá příprava podmínek čerpání a metodik Evropského sociálního fondu (více než dvouleté zpoždění) zcela odřízla neziskové poskytovatele soc. služeb od možných finačních prostředků EU, které měly suplovat příspěvky státu na služby, např. právě sociální prevence.

14) Přesunutí zdrojů finanční podpory pro některé služby sociální prevence na fondy ESF (bez ucelené koncepce dlouholeté perspektivy jejich rozvoje v ČR a bez alternativní varianty pro situaci, že tyto fondy nebudou včas - tedy v roce 2007 - otevřeny) je řešení bez pojistných systémů vedoucí nejen k ohrožení uvedených služeb, ale také zabraňuje aplikovat zákon č. 108 / 2006 v praxi.

15) Ze strany MPSV převládá naprosté podcenění závažnosti situace a nevyslyšení dlouhodobého upozorňování neziskových poskytovatelů na následky praktické aplikace zákona, včetně zlehčování současné krizové situace, vedoucí k likvidaci mnoha poskytovatelů sociálních služeb a okamžitému zmizení potřebných služeb pro stovky uživatelů v ČR.
07. 12. 2008 | 00:51

Pumprlidentlich napsal(a):

Bohužel, trochu mimo. V krajích jsou u moci socialisti, kteří potřebují peníze na zaplacení 30Kč voličů a netáhel. To znamená, že ti, kteří pomoc opravdu potřebují, budou mít zlé časy. Až vyplave na povrch, co znamená socialistické "rušení zbytečných projektů" bude pozdě.

Proč vlastně pomáhat? Stačí dát hlas socialistům a ono se to udělá. Stačí jenom kecat, jak se co má dělat. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Mimo jiné, v ochraně klimatu jsou mnohem lepší a snadnější zisky.

Ti, kteří opravdu pomáhají, nikdy nebudou vidět. Tady září akorát hořejší socialistické morální perly.
07. 12. 2008 | 01:01

veronika vendova napsal(a):

Pumprlidentlich: Jojo, skepse, to je to, co vidím a slyším všude kolem sebe. Asi dnes není lehká doba, asi pro nikoho, asi bude hůř. Jakoby mizely i ty poslední "jistoty"... Tak ještě než půjdu spát, budu už asi pomilioný přemýšlet nad tím, jak by to na světě vypadalo, kdyby se všichni na všechno "vybodli"....

Máte pravdu, že Ti, kteří opravdu pomáhají, skutečně moc vidět nejsou. Tak například já, která moc nepomáhám, jim třeba můžu trochu pomoct, aby byli vidět trochu víc.
07. 12. 2008 | 01:10

Pumprlidentlich napsal(a):

Možná by bylo lepší ukázat konkrétní případy. Takové obecné "pomáhejme" nikoho nezaujme.
07. 12. 2008 | 01:30

Ládik napsal(a):

Peněz na sociální služby bych nelitoval. Držím palce, víc nezmůžu.
07. 12. 2008 | 01:33

norma napsal(a):

Sociální služby jsou velice důležité a povinnosti každé vlády je na ně najít finance. Zda jsou účelně vynakladány je jiné téma,(to nejsem schopna posoudit)které by se mělo řešit v následném kroku. Držím Vám palce at´se vše vyřeší ke spokojenosti Vás a potřebných.
07. 12. 2008 | 07:58

třebaKarel napsal(a):

Paní Vendlová ,
přeji si totéž co Vlk s Ládíkem a Normou .
Hezký den ,

tK
07. 12. 2008 | 08:14

Al Jouda napsal(a):

Poskytovatelé sociálních služeb si musí uvědomit, že jim musí jako zdroj financí stačit sociální podpora, kterou dostávají od státu sociálně potřební lidé.A to nejsou malé peníze ! Tito sociálně potřební mají také kontrolovat, jak jsou jejich peníze utráceny a zda nejsou od poskytovatelů sociálních služeb okrádáni ! Nějaké další dotace těmto firmám mohou být pouze ze zdrojů privátních nadací a fondů.
07. 12. 2008 | 11:49

jf1966 napsal(a):

Dobré poledne všem. Nechci a nemohu se vyjadřovat k tomu, co jste Veroniko psala v otevřeném dopise, protože byť z dvěma akademickými tituly tomu nerozumím. Nikdy jsem se o financování neziskovek nezajímal, i když z praktického hlediska chápu, že pokud chceme mít výsledek, musíme zajistit potřebné vstupy. Spíše mě zajímají praktické dopady financí, které i z mých daní do tohoto sektoru putují. Může mě vzít čert(chvíli po Mikuláši se to docela hodí), když se dočítám o bezplatném očkování feťáků proti žloutence, já si to musím platit, o dotacích menšin za to že jejich děti chodí do školy, i mé děti chodí do školy, a takhle bych mohl pokračovat ještě velmi dlouho, ale v podstatě bych jenom opakoval to, co je obecně známé. Naše elita, napříč politickými stranami, rozdává z našich daní plnými hrstmi, ale výsledek se nějak míjí účinkem. Ti, co neustále natahovali ruku teď natahují obě, ale zpět nám nevracejí nic. Ale sociální systém má být založen na tom, že dnes pomůžu já tobě a zítra ty mě!
A tak pokládán dotaz. Kdy se konečně dočtu o tom, že rodina XY dostala tolik a tolik pomoci a služeb, její situace se stabilizovala, jejich děti jsou na střední škole, vylepšili si své bydlení, rodiče jsou zaměstnaní a navracejí do rozpočtu to co si v uvozovkách půjčili, aby se mohlo pomoci někomu dalšímu. Pokud si tohle přečtu, budu mít pocit, že je opravdu dobré někoho podporovat, pokud se momentálně nachází v krizi, protože měl snahu se ze svých problémů dostat. Ale v této zemi jsou rodiny, kde se v krizi nachází už druhá generace a pořád se jim jenom pomáhá.
07. 12. 2008 | 12:27

Čochtan napsal(a):

Ziskem "neziskovek" jsou platy lidí, kteří by se jinak na volném trhu práce neuživili.

Cíl: pácháni dobra za každou cenu. Stejně ji zaplatí pitomec daňový poplatník.
07. 12. 2008 | 14:54

majolenka napsal(a):

na rovinu přiznám, že tuto problematiku (asi jako většima lidí) průběžně nesleduji. Jsem "pasiva", který občasně koupí "nový prostor". Dělám to dle logiky, když se ten kdo spadnul na dno snaží vyhrabat, měla bych mu spíš pomoct než házet klacky pod nohy. I tak vidím, že není mnoho těch, kteří dají alespoň pár kaček za časopis ;-((( Je mi sympatická jejich "chuť se zvedout" a pokoušet se o návrat do většinové společnosti. Na druhou stranu mám také v okolí pár takových, kteří nikdy dělat nebudou. Faktem je, že dokážu obsáhnout jen a pouze "ty svoje bezdomovce", vesměs nemají stejný dení režim jako já. Což mne vede k úvaze, že jich i ve svém okolí zřejmě znám jen malé procento a vlastně ani netuším, kolik lidí takto "(ne)funguje". Tato úvaha mne zákonitě vede k zamylšení, že je třeba lidí, kteří mají přímo v náplni práce "propátrat" terén, jak že se vlastně věci mají, jestli je v naší čtvrti 1 nebo 20 bezdomovců, prostitutek, drogově závislých, a já nevím co ještě. Komu asi tito lidé budou důvěřovat? Policajtovi? Mně spěchající do práce, na nákup, domů, do kina? Panu inženýrovi od vedle? Musí to být asi titěrná práce v terénu, společnesky ne prestižní jako učitel, či vědec. Jestli nechci, aby mi drogově závislý nabízel ukradená autorádia a pod. chápu že musím podchytnout preventivně tento problém (i když vím, že NIKDY nebude 100% řešení, je to stále alespoň něco, tedy víc než NIC. Naše společnost nemá (alespoň já neznám) charitativní tradici (vyjma předvolebních gulášů a moudrých bláznů mnohokrát lidí z církví - ne všechny samozřejmě - případně lidí z umělecké sféry). Mířím do movitější části populace, jsem neinformovaná nebo zde fakticky není "dobrý mrav", kdy milionáři podporují charitavní spolky? Část nákladů by nepochybně měl nést stát, je to ku prospěchu nás všech, možná ne dnes, ale zítra či pozítří? Morální a demokratickou vyspělost společnosti lze vidět i na faktické potřebě o starost o své méně štastné a schopné spoluobčany, kteří "neběží" stejně rychle jako Vy nebo Váš šéf. Pracháči nepomůže vysoký plot kolem baráku, jenom zvýší touhu za ten plot vlézt. V neposloední řadě je mi 100 x milejší poslat moje daně na potřeby člověka, který má touhu se vrátit zpět než na třetí či desátou nemovitost politikovi. Nenutím nikomu svůj názor, ale jsem zkrátka poznamenána zkušenosí, že prevence bývá nejlepším řešením.
07. 12. 2008 | 15:10

fafnir napsal(a):

Paní Vendlová
jeden z problémů neziskovek je v tom seznamu.50% bych nedal ani floka,dalším 30% tak leda slovenský desetníkprotože brzo bude končit.Jak ale vybrat těch 20 nebo spíše 5% ,kteří darované peníze nejen, nezneužijí ale využijí rozumně,to je otázka těžší než dar sám.
07. 12. 2008 | 16:05

Zacheus napsal(a):

To Klient. Naprosto s Vámi souhlasím.

Nad rámec příspěvku připomínám,jaké je v tomto "sociálním" státě postavení hospiců, na jejichž výstavbu se horko těžko shánějí finanční prostředky, jaké platy mají zdravotní sestry a ošetřovatelky, které pečují o staré lidi ať už v domovech důchodců nebo nemocnicích.

Samozřejmě, že souhlasím i s požadavkem na financování prevence a terénních sociálních služeb, pokud finanční prostředky budou smysluplně využity, ale jinak si myslím, že prioritou by mělo být zajištění faktické péče.
P.S. Možná, že by nějakou tu kačku mohli dát naši úspěšní milionáři, např. pan Roman, pan Chrenek, pan Bakala a další. Třeba by ani nebylo nutné, doprošovat se poslanců. Ve dnech adventu by takové gesto bylo jistě o to hezčí.
07. 12. 2008 | 18:10

Zacheus napsal(a):

To Veronika Vendlová. Zajímalo by mne, co si osobně konkrétně představujete pod pojmem
" povinnost transformovat pobytové a ústavní zařízení".

Přeji hezký večer.
07. 12. 2008 | 18:13

vlk napsal(a):

Jo pqaní Vendlová, v Česku žádat peníze na charitu je silně adrenalinová záležitost!

Ti snášenlivější vám dají hraběcí r ady. Ti principiálně správní¨vám sdělí , že jste příživnice.

Oba typy dohromady si myslí, že vás a podobné jako vy , nikdy nebudou potřebovat. No,kdysi jse si, po pravdě myslel ne totéž, ale něco podobného.

Než jsem k tomu, abych obstarat tátu. Takže jsme potřeboval charitu. A pak jsem si na to sáhnul. A bylo jasno.

Přeji všem s hraběcími radami a zejména těm, co vás označují za lehkoživky rychlou a praktickou osobní zkušenost alespoň mého typu. Je to velmi užitečné.
07. 12. 2008 | 18:50

Vas napsal(a):

Nevěřte lidem, kteří o si o sobě myslí, že zachraňují svět. Nakonec se vždycky prořeknou, že jim jde hlavně o "zaměstnanost stovek soc. pracovníků". Zaráží mne, na co všechno bude mít vliv snížení dotací. Lidé nejsou hloupí a vidí ono "sociální podnikání po Česku" - reakce čtenářů je toho jen důkazem. Tím samozřejmě netvrdím, že všechny NO jsou stejné.
07. 12. 2008 | 19:11

Honza999 napsal(a):

Všechny peníze na sociální péči do rukou těch, kdo péči potřebují-užívají. Ať se poskytovatelé této péče o tyto peníze ucházejí přímo u těch, kterým tu péči budou poskytovat.
Pokud tomu potřebnému člověku třeba sousedova dcera za 500 Kč bude po celý měsíc vynášet odpadky a donášet nákupy, nebo mu sousedka bude 14 dnů vařit - pokud chcete ty peníze, buď za těch 500 nabídněte k již řečenému nějakou další službu, nebo již řečené dělejte levněji.
Že za to pětikilo vy přinesete nákup jednou dvakrát a ještě k tomu chcete dotaci od státu, na to vám uživatelé sociální péče z vysoka s....
Když to nedokážete levněji, zkuste se živit jinou činností.
07. 12. 2008 | 19:40

veronika vendova napsal(a):

Vezmu to od konce, co stihnu, stihnu, zbytek v noci...

Vas: Všechny NNO nejsou stejné, jsou dobré, špatné, kvalitní, nekvalitní, jako tomu je všude jinde, tedy soukromé sféře, politice atd. Přemýšlím taky o tom, kdo nám tvrdí, že zachraňuje svět. Mám dojem, že nikdo. A tak časopis Nový prostor kupuju kvůli sobě, Mikuláše do ústavu pro mentálně postižené vozím kvůli sobě, hračky do dětského dmomova také vozím kvůli sobě atd. Chci totiž vědět, že jsem jen nekecala, ale taky v rámci svých možností alespoň trochu něco dělala nad rámec toho, že platím daně.
07. 12. 2008 | 19:42

veronika vendova napsal(a):

Honza999: Chce to jen klid, nemusíte se hned tak čertit. Díky za názor, fakt zajímavý, něco na tom je.
07. 12. 2008 | 19:44

veronika vendova napsal(a):

Vlku, díky moc za podporu. Fakt je to adrenalin, skoro bych řekla že větší, než politika! :)
Přesně tak, krásně se to radí a kritizuje, ale ono to všechno má taky svůj účel, mě to například stále a stále otevírá oči. Někdy zuřím, někdy zírám, někdy se směju a někdy, někdy se utvrdím v tom, že je dobré vyrtvat. :)
07. 12. 2008 | 19:48

Anička z Kuřimi napsal(a):

Pravicová politika říká, každý za sebe.
Silnější zvítězí.
SOLIDARITA již neexistuje!!!
Máme však nový výdobytek "rovnou daň". Na západ od hranic, pro finančáky věc neznámá.
Takže věčně budou chybět money.
A bude hůř, smiřte se s tím.
07. 12. 2008 | 19:49

veronika vendova napsal(a):

Zacheus: Přeneseně skutečnou udržitelnost stejné kvality i standardu u všech poskytovatelů sociálních služeb, tedy státních i nestátních.

zajeďte se někdy podívat na více míst, doporučuji.
07. 12. 2008 | 19:50

veronika vendova napsal(a):

Zacheus: Ano, mohli by páni milionáři přispět, myslím, že by ani nepoznali, že jim nějaká ta kačka, ero či dolárek ubyl. Klienti a klientky by ale určitě oznali, že něco málo přibylo.
07. 12. 2008 | 19:53

veronika vendova napsal(a):

A ještě rychle: Ale Čochtane, pořád jste u nás nebyl, tedy já už tam nesedím, ale zařídím exkurzi...

Tak už se do těch nevládek nenavážejte, víte sám, že paušalozování je cesta do pekel...
07. 12. 2008 | 19:55

veronika vendova napsal(a):

Anička z Kuřimi: ( to je děsnej nick... ), oponuji solidarita existuje.
07. 12. 2008 | 19:57

vk napsal(a):

Paní Vendlová

rádo se stalo. Víte , mne už život poučil, ke komu mám mít respekt a pokoru.A koho brát jako prázdného žvanila. Tedy aspoň doufám.

Chtěl bych vyjádřit hluboký obdiv k tomu, co děláte.
07. 12. 2008 | 20:02

Honza999 napsal(a):

veronika vendova

Já se vůbec nečertím.. Myslím, že jsem jen vyjádřil názor těch péče potřebných..

Mimochodem mne trochu irituje snaha politiků přinutit příjemce péče k tomu, aby prostředky na ni utratili ne způsobem, který pro ně bude nejvýhodnější (tedy i mimo oblast "profesionálních poskytovatelů"), ale snaží se to tlačit na nějaké poukazy apodobně. Mám pocit, že si modré straky pár těchto firem založily a snaží se do nich dotlačit peníze. Z tohoto důvodu jsem i proti dotacím - ti slušní na ně stejně nedosáhnou.
07. 12. 2008 | 20:09

veronika vendova napsal(a):

Fafnir: Řekla bych, že jte "uhodil" hřebík na hlavičku. Budeme-li se bavit o projektech, s jakými mám zkušenost já, záleží vždy na hodnotitelích samotných a na systému. Sama jsem jednou hodnotila projekty, není to nadné.

V rovině poskytovatelů sociálních služeb je to komplikovanější. V zásadě bych si ideálně představovala, že ať se stanu klientkou státní instituce, nebo neziskové, bude mi všude poskytnut odpovídající standard.

IQ Roma servis mj. uvedl cituji:
"Ačkoli byl 1. 1. 2007 přijat nový zákon o sociálních službách, nevzniklo prostředí, ve kterém by mohly kvalitní terénní, komunitní a ambulantní sociální služby (které poskytují převážně NNO) postupně nahradit v současnosti již nepřijatelný systém ústavní péče.

Dlouhodobě zajišťovat existenci takovýchto sociálních služeb v pozici NNO (v odpovídajícím počtu, podobě i kvalitě) v současnosti žádá po našich pracovnících enormní osobní nasazení a výdrž, které z etického i logického hlediska nelze po nikom dlouhodobě žádat. Přesto je právě toto stále tím hlavním důvodem, proč můžeme svým klientům poptávané, potřebné i efektivní služby vůbec nabízet a poskytovat.

Absurdním a velmi smutným důsledkem je stav, kdy nezbytné zajištění provozních prostředků pro služby NNO odčerpává naši kapacitu i energii na úkor služby samotné.

Za hlavní zdroje problémů považujeme zcela nevhodný (katastrofální) - krátkodobý, negarantovaný, nestabilní, diskriminační a podhodnocený systém financování služeb poskytovatelů z řad NNO (formou jednoletých nenárokových dotací pro NNO poskytovatele) a přetrvávající malý zájem politiků o tuto oblast." - konec citátu.

Já se pod to mohu jen podepsat. Ono prostě dá práci, podívat se pod povrch jakéhokoliv problému. Je snadné si říci, že všechny NNO, nebo jejich velká většina není "hodna" státní pomoci ve formě dotace.

Absloutně ale chápu touhu daňového polatníka po tom, aby měl jistotu, že finance tečou tam, kam mají a mají očekávaný efekt. Rozhlédněte se, neutíká nám naše mnohem větší část odvodů někam zcela jinam, než bychom chtěli a my jen mlčíme a nebo nadáváme?
07. 12. 2008 | 22:55

veronika vendova napsal(a):

Majolenka: Moc Vám děkuji za komentář, za zamyšlení, které tady chybělo.

Pokud mohu dotvořit obrázek dárcovství, jaké mám z vlastní zkušenosti v neziskové sféře, tak naši "pracháči" nemají rozhodně touhu pomáhat. Dárcovství jako takové budí pořád spíše nedůvěru - strach, kam ty peníze půjdou i když jde-li o zaručené a důvěryhodné sbírky, lidé se přispívat nebojí.

Řada společností zakládá, nebo už má nadační fondy, ale ty se spíše zabývají pomocí na společensky pozitivně vnímanější skupiny obyvatel. Třeba děti jsou takové hodně populární téma. Já tomu rozumím, ale společnost netvoří jen děti, ale i jejich rodiče, staří lidé, dlouhodobě nemocní atd. atd.

Jinak neziskovka má šanci žádat o finanční podporu na projekty u českýh nadací či za hranicemi, nebo u Evropské komise například...určitě jsem na něco zpomněla, nicméně téměř žádné prostředky nejsou jednak tzv. víceleté a také neumožňují tzv. capacity building či dlouhodobější udržitelnost.

Pak se velmi těžko hledají zdroje, které pomohou udržet finanční toky. Proto možná budoucnost směřuje k tzv. sociálnímu podnikání.

V čem ale naši politici udělali podle mne ohromnou chybu, že na všechno, o čem byli přesvědčeni, že by stát financovat neměl, určili strukturální fondy. Tak by mě zajímalo, co bude po roce 2013.

A souhlasím s Vámi v tom, že prevence bývá nejlepším řešením.
07. 12. 2008 | 23:10

veronika vendova napsal(a):

jf1966: Děkuji Vám za komentář. Rozumím Vám, že chcete zpětnou vazbu, že chcete vědět, že peníze poslané do státní kasy neposíláte nadarmo. Rychle jsem se koukla na net, opátrala bych více, ale mám toho moc, ta jen jeden z prvních odkazů, na které jsem narazila, jenž se týká kazuistik. Je to o Romech a Romkách, to bych řekla, že jste naznačoval i mezi řádky. Ale najdete celou řadu jiných a dalších důkazů.
http://www.pracovniporadens...
07. 12. 2008 | 23:18

veronika vendova napsal(a):

Ládik, Norma, TřebaKarel: díky za podporu, kolegové a kolegyně z nevládek to určitě povzbudí... :)
07. 12. 2008 | 23:20

veronika vendova napsal(a):

Vlku děkuju, ale sama bych nikdy nic nezvádla, takže já na oplátku vyjadřuji hluboký obdiv Vám za neutuchající komentáře a všem ostatním, že jim stojí za to se třeba i nad tím, o čem občas napíšu, nebo převezmu či prosazuju, zamýšlet.
07. 12. 2008 | 23:23

veronika vendova napsal(a):

Honza999: No tak to jsem Vás asi ne úplně dobře pochopila, pak promiňte. :)

S těmi dotacemi: Sama jsem slyšela z úst jenoho senátora, našeho bývalého starosty, že dotace jsou vlastně jen zlodějina. Jenomže tak to je a z pohledu města nevidím důvod o ně nebojovat.

Z pohledu neziskovky je to těžší, ale i v nevládkách samozřejmě existuje názor, že šikovné nevládky se uživí vždy.

A ještě k modrým strakám - to také slýchám čím dál častěji....vždy se snažím neházet všechny lidi do jednoho pytle, ale řekla bych, že ta smolepka modrých strak je asi vizitkou toho, jak může být na ODS pohlíženo.
07. 12. 2008 | 23:35

klient napsal(a):

Mohu zeptat, zda-li jste tento otevřený dopis nebo jiný podobný napsali a poslali právě těm, kteří mohou dávat? Těm, kteří umisťují své reklamy a loga na mantinely a ochozy sportovišť? Politici dávají jen z našeho společného - a jediné, co umí, je vysvětlovat, že není na nic (možná ještě na prohrané soudní procesy, jejichž prostřednictvím vlastně vracíme EU to, co nám strukturálními fondy "půjčí"). Na koho z těch milionářů jste se obrátili, kolikrát, s jakým výsledkem? Když jejich psi nebudou nosit zlaté obojky, uživí se možná další rok deset domovů důchodců. Ostatně nahrabali si zase jen díky tomu, že jim to ti politici-kámoši umožnili (ČEZ, a.s.).
Děkuji za odpověď, ev. zveřejnění částek (stačí celkové), kolik jste vydyndala od nás, kolik od EU a kolik si utrhli od pusy oni.
Děkuji a přeji své neteři, sestře v domově pro mentálně postižené děti, aby ji nechtěli nazývat sociální pracovnicí, protože tak by jí mohli dát nižší plat - kraj jim totiž prý nesmí dát peníze, protože je musí rozdat na dotace jedné zvlášť vypečené o.p.s.-ce.
07. 12. 2008 | 23:47

veronika vendova napsal(a):

Pokud vím, tak tento dopis pouze zákonodárcům/kyním. Co se týká ČEZu, tak to mi hlava opravdu nebere, možná by mi to mohl někdo, kdo se v tom vyzná, vysvětlit...jak je možné, že odměna panu MR z ČEZu je 677 milionů za 1 ROK! Vždyť je to státní podnik...ale já si nechci kazit náladu...z toho se chce brečet...

Co se týče částek, tak opsce ve které jsem působila se podařilo v mé oblasti "vydyndat" z tzv. Norských fondů cca 1, 5 milionu Kč, z toho bylo cca 20% z Úřadu Vlády a OSF Praha a to na roční projekt. Zdá se to hodně, nebo málo, záleží na tom, jak se na to kdo dívá a jak kdo hodnotí dopady a efekty. O všech ostatních organizacích či jednotlivých projektech a původu dárcovství se dozvéte v každé výroční zprávě aždé opsky, nadace či os.

A Vaše poslední věta se dá vyložit třeba tak, že dotace ukrádají státu opsky. Jenže ono je to kraj od kraje a opska od odpsky jiné. Nechci nikoho hájit, či napadat, ale jde mi obecně o to, aby byly finance vynakládány efektivně a aby všichni klienti a klientky měli srovnatelnou péči, zaměstnanci a zaměstnankyně odpovídající a srovnatelné odměny a aby se do této oblasti co nejméně promítala nejistota. Moc nepožaduji, myslím.
08. 12. 2008 | 00:22

klinet napsal(a):

Děvenko zlatá, jaké srovnatelné odměny? Jaká vynakládání financí efektivně? Jaká srovnatelná péče? O nejistotě už ani nemluvě.
Za práci má člověk nárok na ne srovnatelnou (s kým, s čím srovnatelnou??? S Německými odměnami?), ale na SPRAVEDLIVOU odměnu. To za prvé.
Tak řekněte, co podle vás je efektivní a co neefektivní vynakládání financí. Dovolíte si proti sobě poštvat ty, které byste výslovně označila za ony, kterým se vynakládají neefektivně? To za druhé. A s čím nebo s kým byste chtěla péči srovnávat? Já nechci, aby se srovnávala péče pro mne s péčí o klienta na vedlejším pokoji. Každý chceme něco jiného.
Vaše bla, bla se podobá úvodníkům z Rudého práva. Obsahové pusto a prázdno, fráze, fráze a útok na city. Ale sociálně neziskové
08. 12. 2008 | 01:34

veronika vendova napsal(a):

Klient: Myslím, chlapče zlatý, že to nebudeme dále pitvat. Přeji Vám, ať se daří a ať jsou Vaše daně vynakládány přesně tak, jak si Vy osobně budete přát. Až naleznete způsob, jak to Vy osobně ovlivníte, pak dejte vědět, ráda Vám přenechám prostor na blogu pro Váš názor. Možná, že oba mícháme "hrušky s jabkama", ale možn že ne a o to je to horší. Rudé právo? To fakt koukám...no nic, díky za názor.
08. 12. 2008 | 15:01

majkl napsal(a):

jako se zapřísáhlý ateista začne v poslední chvíli modlit, tak bude potírač neziskovek volat po nestraném spolku po první návštěvě státního úřadu.
Ano, o většinu věcí se má starat stát a má jako první pomoci, ale úředník, který by vám měl vyplácet v případě potřeby onu sociální dávku není povinen vám říct, nač vlastně máte nárok a první věta bude ve smyslu - vlastně nic. Stát v sociální rovině kreje sám sebe. Kdo si myslí, že vše zná a že v případě potřeby vše hravě s úřady vyřeší, nikdy skutečně nic nepotřeboval. Smutek nastane v případě nutnosti postarat se o rodiného příslušníka (oni fakt nebudou rodiče věčně schopni se o sebe postarat sami, nakonec stačí mít na delší čas nohu v sádře). Pěkně se to nadává, když se ještě chodí do práce a navíc přijde výplata. Každá neziskovka, která poukáže na nedostatky ve výkonu státní správy je třeba. Až nebudou nedostatky, nebudou potřeba ani neziskovky. Možná na organizaci her pro děti a podobné příjemné věci. Ale toho se nedožijem a naši děti taky ne.
20. 12. 2008 | 00:13

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy