Českým premiérem Karel Schwarzenberg? Proč ne!

05. 08. 2009 | 22:29
Přečteno 8925 krát
V jaké žijeme společnosti? Je svobodná? Sebevědomá? Otevřená? Přesně to nevím. Vedeme ale dialogy, v nichž dochází ke konfrontaci různých názorů. Prostřednictvím dialogu hledáme pravdu.

Pojem společnost pro mne obsahuje víc, než „jen“ společnost občanů, ve které jsou lidé nějak legislativně organizovaní. Používám spíše pojem občanská společnost, protože v něm je ukryto něco víc. V občanské společnosti funguje angažovanost – zájem o věci veřejné a to jak jednotlivců, tak prostřednictvím obrovské spousty nejrůznějších obecně prospěšných společností, občanských sdružení, nadací a spolků, které občas suplují roli státu, někdy jsou zase jeho prodlouženou rukou, jindy „hlídacím psem“, ale hlavně umožňují lidem bojovat za myšlenky a postoje blízké jejich životnímu stylu, nebo prostě třeba „jen“ ochraňovat kousek přírody. Tato rozmanitost vede k obrovskému množství nových a nových nápadů. Říkáme jí nejčastěji nevládní sektor. Měla by tato síla, která vzešla z velké části z myšlenek lidí převzít nějakou část rozhodovací pravomoci od státu či politických stran? Zcela jistě ano, ovšem pokud ano, tak jakou část? Prvky přímé (participační demokracie) již naše legislativa umožňuje. Ale stačí to?

Česká republika potřebuje do svého čela osvícenou osobu. Jedince, který tomuto pojetí občanské společnosti skutečně rozumí. Výrokům Václava Klause jsem se již věnovala v textu ze 16.02.2009: Václav Klaus a některé jeho výroky

Připomenu jeden z mých „nejoblíbenějších“ - o občanské společnosti: „Je to „nová módní ideologie,“ která je „navázáním na staré známé kolektivistické, a tedy neliberální koncepce.“ „Vznikají nové hnutí, nové „ismy,“ nové filosofie, které mohou též znamenat ohrožení svobody.“
Mladá fronta DNES 24. 5. 2005

Mrzí mě to, ale při vší úctě, pan prezident podle mne osobně k osvícencům, které mám na mysli, rozhodně nepatří. Pak zde máme Mirka Topolánka, o kterém jsem se už v blogu také zmínila. No, trochu se nám ODS „otevřela“, ale zdá se mi, že stejně rychle, jako se nám, běžným angažovaným občanům a občankám, otevřela, tak se zase stejně rychle zavřela.

Abych tu naši trojici uzavřela, zbývá mi pan Paroubek. Vloni zhruba touto dobou, vznikla Výzva nevládního sektoru s názvem „Občanský sektor supluje aktivity státu, ale stát jej podporovat nechce“. Tehdy jsme se snažili upozornit na to, že stát hazarduje mj. s tím, co se podařilo za 20 let v nevládním sektoru vybudovat. Textem jsem oslovila všechny naše zákonodárce a zákonodárkyně. Nutno přiznat, že mi odpovědělo celkem 10 z nich. Mezi nimi byl i pan Paroubek, z čehož jsem měla radost. Myslím si totiž, že naše celá politická reprezentace absolutně podceňuje přímou formu komunikace a přeceňuje tu předvolební.

Pan Paroubek uvedl, cituji: „Vážená paní Vendlová, děkuji za Váš e-mail, s jehož obsahem se mohu jen ztotožnit. V současné době je skutečně vztah státu a neziskových organizací velmi problematický i proto, že nynější koaliční vláda pod vedením ODS tuto otázku hrubě podcenila a ignoruje výzvy k nápravě. I podle mých informací, které jsem získal kromě jiného v rámci mých poslaneckých výjezdů do Ústeckého kraje, má současný postoj vlády vážné následky pro existenci neziskových organizací. V některých případech jde, jak píšete, opravdu o likvidační charakter i v souvislosti s nedostatečným čerpáním prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Mohu Vám slíbit, že po nástupu sociální demokracie do vlády nejpozději v roce 2010 dojde k zásadní změně chování státu k neziskovým organizacím.“


Na to jsem odpověděla, cituji: „Vážený pane Paroubku, děkuji Vám za odpověď a jsem ráda, že s obsahem Výzvy NNO souhlasíte. Domnívám se ale, a tak to i komunikuji, že odpovědnost za současný stav nesou i vlády minulé. Česká republika obecně postrádala vizi rozvoje společnosti - nebylo definováno, čeho se má pomocí unijních peněz dosáhnout. Podle našeho názoru bylo zapotřebí včas nastartovat procesy udržitelné i po té, co skončí podpora EU. Protože jde nyní v této problematice zejména o "unijní věci", měl by vládnout konsenzus mezi jednotlivými stranami napříč celým politickým spektrem. Jsem přesvědčena, že přijde-li zásadní změna chování státu k neziskovým organizacím až v roce 2010, je to pozdě. Zajímalo by mne, co tedy aktuálně a konkrétně navrhujete? E-mialová komunikace není úplně tím nejideálnějším médiem. Je možné, že upřednostňujete osobní setkání. Pokud ano, pak se jej samozřejmě účastním.“


K našemu setkání již nedošlo, což bylo dáno plným diářem pana Paroubka v předvolební krajské kampani a také tím, že jsem se ke konci roku 2008 přemístila do organizačně-političtější roviny, kterou byli Starostové a nezávislí. Řekla bych, že je Výzva NNO vlastně pořád aktuální. Zrovna minulý týden jsme se domluvili (signatáři a signatářky z loňska), že se musíme velmi brzy znovu sejít. Situace je totiž ještě horší a vážnější, než před rokem a to i přes to, že se mi zdá, že se na „Kocábově“ ministerstvu se blýská na lepší časy a to zejména díky lidem, kterými se Michael Kocáb obklopil.

Jak totiž uvedl jeho náměstek Czeslaw Walek na www.facebok.com dne 20. Červenec 2009 v 16:17 v příspěvku, cituji: “Úspěšný Kocábův den - Z iniciativy ministra pro lidská práva dnes vláda schválila několik dokumentů, které zásadně ovlivní a zkvalitní dodržování lidských práv u nás. V oblasti rovnosti mužů a žen se vláda vydala směrem prosazování paritního zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hlavního města Prahy. Vláda také podpořila opatření prosazující podporu aktivního otcovství a podporu flexibilních forem práce např. rodičů na rodičovské dovolené. V oblasti prosazování práv dětí se ministru podařilo prosadit sérií opatření směřujících k omezení násilí na dětech a ke zkvalitnění a rozšíření již existující nabídky služeb pro ohrožené děti (např. rozšíření krizových center, akreditace vzdělávacích programů v oblasti pozitivního rodičovství, zefektivnění systému preventivních prohlídek praktických pediatrů a terapie pro dětské oběti i agresory). Ministr velmi promptně zareagoval a vládě předkládá hodnotící zprávu o situaci Romů v Čechách týden po zavedení vízové povinnosti pro občany ČR cestujících do Kanady. Ministr ve zprávě otevřeně hodnotí situaci, ve které se Romové nacházeli v loňském roce - nárůst aktivit extrémní pravice nebo nečinnost některých úřadů veřejné správy. Vláda v reakci na zprávu přijala usnesení, ve kterém některé z identifikovaných nedostatků napravuje, např. systém asistentů pedagoga.“

Považuji to za obrovský posun. Teď "jen překlopit" vše do praxe.

Vytvořila jsem si nyní tzv. oslí můstek k tomu, kdo by tedy měl být podle mého názoru naším dalším premiérem. I když zní duel Paroubek vs. Topolánek, nebo Topolánek vs. Paroubek – jak chcete – vcelku zajímavě, já si mezi nimi vybrat nedokážu a ani nemohu. Daleko raději bych na postu premiéra naší země viděla Karla Schwarzenberga. Moje přesvědčení je okořeněno tím, že mám nyní tu čest osobně s Karlem Schwarzenbergem spolupracovat v týmu TOP09 a Starostů.

Ano, nejsem tím pádem možná objektivní. Možná trochu podobně, jako byla ve svém vyznání svému muži neobjektivní Petra Paroubková. Ovšem v mém případě nejde o ryzí lásku, to by byla obrovská mýlka. Jde o mé osobní přesvědčení, že se do politického boje pustil člověk, který je v reálu přesně takový, jaký jsem si myslela, že bude: chytrý, bdělý, moudrý, má velký smysl pro humor a čiší z něho obrovská pokora ke každému jednomu z nás. Je to ta osvícenost, kterou bychom v čele země tolik potřebovali? Soudím, že ANO.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jarpor napsal(a):

Tak nevím...

Existuje něco, co se nazývá zvykové právo.
Tento zvyk znamená, že předseda vítězné strany dostává jako první možnost sestavit vládu, a projde-li, stát se premiérem.

Z tohoto pohledu mi Váš příspěvek připadá "zbytečný" jemně řečeno.

Ono totiž by v demokracii mělo platit, že ať se stane premiérem kdokoliv, kdo zvítězí v řádných volbách, měl by to být "náš premiér". V jisté úctě k člověku a jeho funkci, i když to bude představitel strany, kterou jsme nevolili.

Takže - tomu Vašemu ANO, skutečně nerozumím.

Hezký večer
P.S. Z jisté úcty k premiérovi se může vyvinit pouze Vlk.
On měl a možná bude mít vyjímku. I když volil vítěznou stranu, "byl oprávněn" do jejího předsedy ve funkci premiéra kdykoliv kopat - což zde předvedl mnohokrát ( a jistě ještě předvede).
Holt - vlci nejsou normální lidé s normálním chováním ( i třebas nesouhlasným - v rámci jakési minimální etiky ) k druhému člověku.
05. 08. 2009 | 23:14

Veronika Vendlov napsal(a):

Jarpore, asi to bude tím "zvykem" a ten je jak známo železnou košilí. Ačkoliv jste popsal běžnou praxi, na kterou jsme zvyklí, mohou nastat i situace nezvyklé a ty bychom v ČR potřebovali jako sůl. Trocha odvahy by nám všem, 20 let po velvet revolution, neuškodila!
Hezký večer a díky za koment.
05. 08. 2009 | 23:22

jarpor napsal(a):

VV

Já jen, že okruh premiérů je vlastně znám už teď... a předseda TOP 09 je jeden z možných kandidátů...(copak nevěříte že vyhraje ?? :-)) )

takže opět - Vašemu "...mohou nastat i situace nezvyklé a ty bychom v ČR potřebovali jako sůl."
rozumím jen tak, že hodláte jít "do ulic".

No, jak je libo.

Hezký večer
05. 08. 2009 | 23:33

Veronika Vendlov napsal(a):

Jarpore - uvidíme! :)
Hezký večer i Vám.
vv
05. 08. 2009 | 23:39

frauenmilch napsal(a):

a kdo bude premiéra vodit, pan Kalousek, který tuto zemi zamořil hracími automaty, zdevastoval armádu a oslabil MF z hlediska schopnosti bojovat proti praní špinavých peněz? Budou vaše děti platit arbitráže za monopol Sazky v elektronickém sázení, které pan Kalousem dal jen sazce? Bude pan Kalousek dál přilepšovat svým kamarádům z Omnipolu jako Topolánek svému ČEZu? To nám tady chcete vnutit s premieérskou loutkou Schwarzenberga? Nezdá se vám,, že se pouštíte do věcí, které poněkud přesahují vaši životní a politickou zkušenost a jen sloužíte, třeba starostům, kteří tak bojovali proti hracím automatům až se spojili s jejich největším zastáncem Kalouskem? To je vaše krédo a morální profil, nebuďte loutkou, trapnou loutkou.
05. 08. 2009 | 23:43

Veronika Vendlov napsal(a):

frauenmilch: pěkně jste to napsal/a...moc pěkně. No my loutky vlastně jen čekáme, kdo zatahá za provázky. A podle toho pak fungujeme. Jsme bez mozku a vlastního úsudku. Snadno se nám žije a nic nás netrápí.
Asi tak njak jste to myslel/a? ok, díky, tenhle pohled mi chyběl.
05. 08. 2009 | 23:48

kormoran napsal(a):

Ja si dokazu predstavit jako premiera pana Schwarzenberga , jelikoz je to inteligentni, vzdelany a svetem respektovany muz. A co hlavne, ma smysl pro humor.
Nedokazu si predstavit , ze by z jeho ust vypadly nizke "blaboly" jako od Paroubka , ale i Topolanka ,( nechci je zde uz opakovat)!
A je uz opravdu na case vnest urcitou pozitivni kultivovanost do politiky, ta se samozrejme postupem casu prenese i na obcany.
Velmi dulezite je , aby se TOP09 nenechala vtahnout do nynejsiho zajeteho politickeho septiku a vse bude OK.
Co je skoda, ze Pan knize neni o 10 let mladsi.
Hezke dny!https://www.youtube.com/watc...
05. 08. 2009 | 23:50

gehriger napsal(a):

Mohu jenom souhlasit. Tato země by potřebovala osvíceného "panovníka" jako sůl. Někdo kdo se nebude tlačit na vrchol protože touží po bohatství a nebo po čisté moci, ale někdo kdo to nemá zapořebí. Hlavním znakem osvícenství je nejenom moudrost, ale také pokora (slovo jehož význam v Česku bohužel zná již jenom málokdo). Schwarzenberg se jeví jako jedinný kanditát. Jenom škoda , že není o 20 let mladší. Za takového premiéra bychom se alespoň nemuseli stydět (tak jako za Klause, Topolánka či Paroubka)
05. 08. 2009 | 23:54

Veronika Vendlov napsal(a):

Kormoran: Mohu Vás ujistit, že má pan senátor Schwarzenberg energie dostatek i když není o 10 let mladší.

A moc díky za odkaz! :) Nádhera, zvláště teď v noci, když už skoro všichni spí...tedy když se rozhlédnu kolem... :)
06. 08. 2009 | 00:05

Veronika Vendlov napsal(a):

gehriger: věřím v jeho pozitivní vliv na veřejnost. Věk může a nemusí být výhodou či nevýhodou. Platí, co jsem uvedla výše :)
06. 08. 2009 | 00:10

michal napsal(a):

Z bláta do louže - jakou pokoru předvedl p. Schw. při prosazování vojenské základny USA v ČR proti vůli 2/3 jejich obyvatel? (pro byla/je jen asi 1/4, zbytek není jasný).

Pokora je to, že respektuji názor jiných, jasné většiny, i když osobně s ním nesouhlasím. Sprostota je na takovou většinu kašlat a to přesně p. Schw. dělal! Platí Vám alespoň dobře?
06. 08. 2009 | 04:10

grőssling napsal(a):

To jsou věci pani Vendlová, ještě před pár měsíci jste se tu rozepisovala o sexuální přitažlivosti a nenahraditelnosti Topolánka a najednou Schw.
To se v tom Práglu asi fakt něco mění. Lidé zůstávají stejní, jen zase přeskočili pod jinou firmu a najednou jsou osvícení a mají nově objevený sex appeal.
Ale nic si z toho nedělejte, většina ženských ve Vašem věku na čas začne jet po dědcích.
06. 08. 2009 | 04:50

kormoran napsal(a):

Pane Michale , nevedomost neni hloupost a vychytralost chytrost, hlavni je , aby si s vami a vasimi detmi jednou arabove nevytreli zadek , vlastne uz se stalo, kapku jinak! 38,68 ,89https://www.youtube.com/watch?v=UTzEpt49yeU
06. 08. 2009 | 05:15

kormoran napsal(a):

06. 08. 2009 | 05:17

Béda napsal(a):

VV,

TOP 09 je uměle vyhnaná politická bublina s přispěním peněz finančního společníka p. Schwarzenberga Bakaly (viz Kdo je kdo na stránce byty.okd.cz), (Bakalova) Respektu a Hospodářských novin a mainstreamových médií.

Její Otec zakladatel M. Kalousek:
viz
http://necyklopedie.wikia.c...
anebo
http://cs.wikipedia.org/wik...

Doporučuji k povšimnutí angažmá "nejlepšího a nejprozíravějšího" exministra financí ČR na ministerstvu obrany (kauza padáky, prošlé rakety, nepotřebné součástky pro tanky a modernizace tanků T-72, štábní informační systém, prodej paláce na Nám. republiky v Praze, ale i z občanského života - kauza byt... dále plán na suprzakázku na ekologickou sanaci škod jediné firmě, vyrovnání se s církvemi i za majetek, kterého vlastnictví církve nedokáží doložit...) a v průběhu povolebních vyjednávání s ČSSD o koaliční vládě s tichou podporou komunistů.

Pokud jde o médii idealizovaného p. Schwarzenberga:
- jako "nejlepší" posametový ministr zahraničí (M.Kalousek byl "nejlepším" ministrem financí, přičemž nedokázal reálně zhodnotit ani nebezpečí a blízkost krize pro českou ekonomiku a prosadit realistický rozpočet) nesluje žádným významným úspěchem na poli diplomacie. Významný je pouze zarputilým antirusismem a obhajobou americké základny proti setrvalé vůli cca 70% občanů ČR, utajeným zasedáním vlády na kterém byl schválen kosovský precedent, t.j. popření mezinárodního práva a nadřazení práva silnějšího v mezinárodních vztazích, což do budoucna věstí na stejném základě mnoho konfliktních situací a vymezením se vůči jedné straně konfliktu v Gaze jako vyjednavač EU, což jej pro tuto misi prakticky předem diskvalifikovalo.

Doposud nikdo na četné dotazy nedokázal provést soupis diplomatických úspěchů tohoto zajímavého "českého" politika a "diplomata".
06. 08. 2009 | 06:23

Béda napsal(a):

VV,

ještě dodatek. Veterinář, který daroval zcela nezištně 11 mil. Kč
straně, která nemá ani politický program, o které dohromady nic neví, lidi kteří ji reprezentují osobně nezná a nedal tyto peníze třeba na vybudování centra pro opuštěná a týraná zvířata je pro mě stejně věrohodný jako Lájos Bács a Radjiv Sinha.
06. 08. 2009 | 06:29

kormoran napsal(a):

...Jak jsem pravil nenechat se strhnout do marasmu levice ! Soudruzi vybuduji ty sve bunky a tam se sazerou)))))https://www.youtube.com/watc...
06. 08. 2009 | 06:33

Béda napsal(a):

kormoran,

(anebo wbgarden?) velice hezky udělaný kompilát z vystoupení pánů Rátha, Paroubka s přetažením (doufám že máte autorskou licenci) profesionálního dabingu z pohádek.

Akorát k tomu Ferdinandovi Sličnému bych měl malou výhradu. Tento Ferdinand nebyl sličný ale spíš Dobrotivý (doufám, že víte jaký typ panovníka byl ve středověku častován tímto přídomkem) a nevybudoval karlštejn ale firmu VAE.
06. 08. 2009 | 06:42

Midori napsal(a):

Paní Vendlová,
vidím, že mediální výroba osobností rozjela svou výrobní linku noc, den, den, noc na plné kule.
Nepřekvapujete mne.
Copak, váš modrý náčelník "JeTopeknýChlapecAajPeknéhoMá", už není ve flóru ?
*
Teď k tomu vašemu favoritovi č.2:
Napíši vám, proč nechci, aby tady v politice dál strašil.
1) rezoluce OSN 1422 - porušení mez.práva 2) podpora jistého gruzínského psychopata, a to i z našich společných peněz 3) deficit demokracie, když kašle na oprávněný požadavek referenda v otázce radaru 4) podivný dopis Obamovi.
Bylo by toho ještě víc,ale stejně počítám, že to tady strážce majestátu vymaže.
*
Věřím, že se v naši zemi stále ještě najdou skutečně kvalitní lidé na funkci premiéra.
Sbohem
06. 08. 2009 | 06:48

kormoran napsal(a):

Medo Bedo , tak zrovna jsem se priposral strachy z licence!))
Nechapu proc se rozcilujete soudruhu , vzdyt-https://www.youtube.com/watc...
06. 08. 2009 | 06:55

Béda napsal(a):

kormoran,

otázka: Víte, že právě ODS patří z tržně pragmatických důvodů k největším zastáncům vstupu Turecka do EU? Zkusil jste se zeptat mr. Schwarzenberga, který se postavil jednoznačně na stranu islamistů z Kosova na jeho názor na vstup Turecka, který prosazují i USA (mezijiným prosadily tureckého náměstka do vedení NATO) do EU?
06. 08. 2009 | 06:59

Béda napsal(a):

kormoran,

Nepřipomíná vám zde něco bratra Kalouska, soudruhu?

https://www.youtube.com/watc...
06. 08. 2009 | 07:09

kormoran napsal(a):

Ano Bedo vim a co jeste?))))Kdy prijde na radu Cuba a Venezuela?
Mel bych pana knizete nenavidet ze ano?
A co modernizace ruskych ponorek?
A co dopis K. Gotta?))))
A teprv vylepseni prirodnich zachodu na sibiri? Slysel?
Bedane jdu chrnet a rozsekej me do mrte prte neboj se! Po vasem, tvrdou delnickou pesti!!!) Cau )))
06. 08. 2009 | 07:20

Béda napsal(a):

kormoran,

Nevím kormoráne, jestli tak trochu nemluvíte z cesty. Článek je o potenciálním premiérovi Schwarzenbergovi, potažmo o tom proč volit TOP 09, resp. Starosty VV v čele se starostou Štětinou.

Zdá se, že vás to delírium tremens po prohýřené noci nějak vzalo.
06. 08. 2009 | 07:24

kormoran napsal(a):

BEEEdo poootlesk !!! No vidite smysl pro humor uz je na svete, takze jeste 2000 stani a budete volit pravici))))) , ale ted fakt uz musim !!!! Hupky dupky do kapitalisticky postylky, hezke dny!!!
06. 08. 2009 | 07:28

Béda napsal(a):

kormoran,

Tak tedy přeji dobrou dopoledne a hezké abstinenční vize.
06. 08. 2009 | 07:31

Béda napsal(a):

kormoran,

dotaz. Víte kdo je podepsán pod zvacím listem č. 2?
06. 08. 2009 | 07:40

Názor Jan napsal(a):

Dobrý den.
Pan Schwarzenberg na to s prominutím NEMÁ. Zviditelnil se svým komickým zevnějškem, originálními názory majícími blízko k frašce, a konečně nedostatečnou češtinou. Takový člověk že by měl zastávat významnou veřejnou funkci, natož tu nejvyšší ? To snad milá paní autorko nemůžete myslet vážně !
Je doba okurkové sezóny, tak to beru jako recesi, ovšem v dnešních neutěšených politických a společenských poměrech bych si jen povzdechl, kam jsme to dospěli...
A tento "odrovnaný člověk" (dnes se říká "kontroverzní") se ještě neváhal postavit do čela nově vznikající pravicové strany, mohutně a nespravedlivě podporované (neboť předbíhá ve frontě o přízeň, vždyť se sotva narodila) našimi milými médii.
06. 08. 2009 | 07:40

josef napsal(a):

Tak dlouho pracovala autorka v neziskovém sektoru, až se jí to v hlavě popletlo. Ani v ziskovém ani v neziskovém sektoru nelze veřejně hájit postoj šéfa, který je současně mým chlebodárcem či živitelem. Abych tak řekl, ani kníže - ať si o něm myslím cokoli - si takové tupení nezaslouží!
06. 08. 2009 | 07:47

holka napsal(a):

Osvícená monarchie! No nazdar! A vy čechiše cholka furt a furt si pšejete. Ja na, co dělat. Chtěla monarcha, bude ji mit. Ale nenaříkala si potom.
06. 08. 2009 | 08:18

Vico napsal(a):

VV : Nechci reagovat na váš možná až příliš obsáhlý článek.

Na rozdíl od voleb do Evropského parlamentu si tentokrát myslím, že v říjnu budete otvírat šampaňské a mandátů budete mít k dispozici tolik, že se dostane nejen na ty provařené obličeje, ale i na Starosty a nezávislé. Už nebudete muset psát supliky, na které vám nakonec odpověděl "papaláš roku", ale nestála za reakci sympaťáckému chlápku s postavou Garry Coopera.

Od podzimu to budete mít ve vlastní režii. Zdravím.
06. 08. 2009 | 08:37

Veronika Vendlov napsal(a):

To je mi ráno, tady se to zase "rozjelo". Je to krásná přehlídka rozličných pohledů. A znovu - jde o moji odobu nebo o obsah textu?

Michal: http://cs.wikipedia.org/wik...
Pokora je skromné chování, nesobeckost a projevuje se u člověka, který respektuje druhé. Pokora vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí.

Názor Jan: Ano, myslím to vážne a nejde o recesi.

Josefe: Jak jste prosím Vás přišel na to, že kníže mým chlebodárcem? To by mě fajt zajímalo? ;-)

Vico: ok
06. 08. 2009 | 09:10

Veronika Vendlov napsal(a):

Oprava: osobu...

Pěkný den utrapesimistům/kám i těm na druhé straně nálady! ;-)
06. 08. 2009 | 09:11

Béda napsal(a):

VV,

Zvací dopis (č.2) pro vojáky USA podepsal mezi jinými i vámi uváděný potenciální premiér Karl Schwarzenberg, který neúspěšně prosazoval hned od svého nástupu do funkce MZV proti vůli cca 70% obyvatel ČR americký radar plánovaný Pentagonem do Brd.
http://www.blisty.cz/art/48...
06. 08. 2009 | 09:15

Bert napsal(a):

Paní VV velice trefně "vás" popsal pan Vlk st.
Vždycky mne fascinovalo, jak čeští intoši, političtí komentátoři a takzvaní „politologové“ (což je podivná odrůda člověka, asi něco jako eunuch komentující sex) a vy Vendlová nadávali na velkou koalici. Politolog je někdo, kdo v praxi nemá předpoklady anebo schopnosti to úspěšně dělat (politiku nebo sex), ale imrvére o tom kecá a poučuje ostatní. Taktéž mne napadlo, proč už od doby první tajené polo-velké koalice zvané „oposmlouva“ slyšíme z různých stran jen silný řev a nadávky. A tvrzení, jak je to odporné a jak to s námi špatně dopadne, pokud to budeme dělat taky. Jako že když uzavřou naše politické strany tuhle velkou koalici.
Myslím, že se v posledních článcích chováte jako enuška. Tzn. píšete a potom myslíte. Nebo chcete svými úvahami schválně provokovat?
06. 08. 2009 | 09:17

Rejpal napsal(a):

Vážená paní autorko!

Pana knížete Schwarzenberga bych také uvítal jako dobrého představitele Česka, ovšem v jiném politickém uskupení. Kde je hlavním ideologem pan Kalousek, jde především o peníze, nikoliv o filantropii.

O propojení TOP09 (+Starostů) s mafiány v ODS nemám pochyb. Protiruské vyjádření pana Štětiny (KT 32/09) je směšné. Čeští mafiáni si totiž vzali velmi dobrý příklad jak z dnešních ruských zbohatlíků, tak i z italských mafiánských tradic: co nejvíc bohatnout odíráním chudých, kteří se nemohou či ani neumí bránit. Mafiáni sami nic netvoří, jen se přiživují podle hesla "Vy umíte pracovat, my umíme vydělávat".

Dobré lidi, kteří se snaží pomáhat i druhým, nikoliv jen sobě, bych hledal především v charitativních organizacích. Snad se někteří schopní talenti z této skupiny filantropů dají i na vyšší politiku!
06. 08. 2009 | 09:19

Milan H. napsal(a):

Paní Vendlová,
jakékoli spojení s panem Kalouskem podle mého soudu diskvalifikuje celou TOP 09 i Starosty. Upřímně doufám, že TOP09 získá tak 4,5% a oslabí tak pouze ODS, aniž by ji mohla podpořit v sestavování vlády.
Nejenom Kalousek, ale i Schwarzenberg asistoval či byl pasivně účasten sviňáren, bot a lapsů Topolánkovy vlády. Schwarzenbergova TOP 09 pro mne není zárukou, že bude bránit programové destrukci sociálního státu a systematickému rozkrádání, jak to předváděla ODS a jistě bude chtít předvádět i nadále. Schwarzenberg je jinak sympatická, roztomilá postovička jak z nějaké veselohry, ale na premiéra je to trochu málo.
06. 08. 2009 | 09:27

Veronika Vendlov napsal(a):

Berte: NO COMMENT!
Pěkný den
06. 08. 2009 | 09:27

Veronika Vendlov napsal(a):

Rejpale: K poslednímu odstavci: Tito lidé (nejsem jejich mluvčí, ale mohu možná odhadnout), se do politiky NIKDY hromadně nepohrnou, dokud nepocítí, že jejich participace bude mít skutečný smysl a hlavně reálný dopad.

Ovšem s tvorbou kandidátek to bude podobné, jak je popsáno v článku Za vším hledej muže, Respekt č. 32 (poslední číslo), strana 20-21.
06. 08. 2009 | 09:31

Veronika Vendlov napsal(a):

Milane H. - díky za názor. Pěkný den.
06. 08. 2009 | 09:32

Béda napsal(a):

Top 09 je jenom jinou variací politiky ODS. Jiné staronové provařené obličeje a v pozadí zčásti jiní mocní lobbisté.
06. 08. 2009 | 09:43

StandaT napsal(a):

VV: Mě se představa, že by malé strany zamíchaly kartama ve vysoké politice líbí. Držím palce.

Mimo téma. Předpokládám, že máte dost blízko k sociálním službám ve SČ, a tak se zeptám, jak to v těchto dnech vypadá s projektem chráněného bydlení? Díky za odpověď.
06. 08. 2009 | 09:44

Suchec napsal(a):

VV:
Jací ultrapesimisté/optimisté?

Holt u Starostů vítězí "Účel světí prostředky".

Když si myslíte, že Vám s Kalouskem a občanem Švarcenberkem pokvete pšenka?
Že vnesete do parlamentu věcnost a slušnost?

No, za krátkou dobu na to jistě přijdete sami.

No, to bude švandy kopec.
06. 08. 2009 | 09:45

Debian napsal(a):

Hudební téma: von Karajan?
06. 08. 2009 | 09:46

Veronika Vendlov napsal(a):

Stando T, k Vaší otázce: Ptala jsem se na to oficielně, ale dosud (cca 3 týdny) nemám odpověď. Zda mají nějaké nové zprávy kolegové z BED-IN, nevím. Odhaduji ale, že vše běží tak, jak si přeje vedení kraje.
06. 08. 2009 | 09:53

MerryMan napsal(a):

Autorce:
K Vašemu "přirovnání" k příspěvku Petry Paroubkové. Na rozdíl od Vás měla podstatně větší ohlas čtenářů (20 000) pár hodin po uveřejnění a diskuze zahltila systém blogů. Srovnání tedy kulhá.

K Vámi propagovanému zázraku. Znám p. Švarcenberka pouze z jeho vystoupení v televizi a musím konstatovat, že ho nepovažuji za vzor mužské krásy nebo inteligence. Co se týká slovního projevu, ten je bezesporu pod úrovní inteligentního člověka. Vím, že kamera zkresluje a šikovný kameraman dokáže z každého z nás udělat vzor mužnosti nebo dementa. U p.Švarcenberka je asi o mnoho snadnější udělat z něj dementa.

Jak to viděli naši předci napsal(a): K.H.Borovský:
Píseň Čechů o Švarcenbercích

Zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde:
jeden, ten je arcibiskup,
druhý je taky špicbul,
zle matičko, zle!
01.08.2009 13:43:50
kopírována jen 3. sloka, zbytek.
Vloženo z <http://blog.aktualne.centru...>

K Vašim názorům na neziskové organizace (občanská sdružení a nadace). Tyto organizace jsou značně neprůhledné. Nikdo např. neví, kolik má občanské sdružení členů a když mluvčí řekne "my", tak není jasné jestli mluví z 5, 50 nebo více členů.
S nadacemi je to podobné. Přispívali jsme jedné nadaci a asi pře deseti lety mne napadlo zjistit, jak jsou peníze používány. Chtěl jsem účetní výsledovku. Čekám na ni dodnes a oni čekají na moje peníze (marně) a stále se upomínají.
06. 08. 2009 | 09:54

Veronika Vendlov napsal(a):

Suchec zdravím, ano, jde o pragmatickou dohodu, co jiného byste v politice čekal?

Zda bude švandy kopec, to neodhadnu... ;-)
06. 08. 2009 | 09:55

Veronika Vendlov napsal(a):

MerryMan: Ano, máte pravdu, Petře PAroubkové se nevyrovnám v ničem, snad jen to, že jsme obě ženy a blondýnky, nás spojuje... ;-).

Popsalala jsem, jak působí pan senátor na mne a samozřejmě netvrdím, že je to dogma, to ani omylem.

K nevládkám: Jsou nevládky dobré a špatné, jako jsme mi dobří a šatní lidé.

Hezký den.
06. 08. 2009 | 10:00

Suchec napsal(a):

VV:

Ještě k těm neziskovkám.

Před rokem v dědině, kde máme chalupu, koupil od kamaráda chalupu jistý Dvořák z Olomouce (v Petříkové jej znají taky).

Ten taky jede v "neziskovkách" a "občanských sdruženích".

To je pijavice různých fondů.

Nastoupil na místní s tím, že jim teď ukáže, jak se dělají obecně prospěšné činnosti, jak se lá "světová" kultura, jak udělá z dědiny o 25 číslech kulturní centrum Konicka .

Zpočátku to vypadalo, že se opravdu snaží sehnat nějaké peníze pro hasiče, na opravu kapličky (snaha prý byla .-)))) )

Víte, jak to končí?

Když místní přišli na to, že si chce jejich jménem udělat dojnou krávu z fondů MMR apod., tak ho poslali někam.
80% šlo do jeho kapsy, a různým pochybným pražským "umělcům".
Prostě nedělá nic jiného, než si žije na úkor jiných, z peněz, které přes známé vytáhne ze státu, EU, kraje.

Když ho hasiči poslali do řiti, aťse jim do toho neplete, že s ním nechtějí mít nisc společného, začal je tahat po policajtech s udáními, posílá na starostu kontrolu FÚ (samozřejmě nic nenašli), a strašně se diví, že dostal po hubě. Vyvolává rozbroje se sousedy. Zbavit se ho není v lidských silách.

Má "správné" známosti, a i když je na něj taky TO pro zpronevěru dotací a neprůkazné účetnictví, policie v PV a OL je hluchá a slepá.

P.S.
Taky už je prý, ten náš bývalý lidovec, v TOP O9.

Já vím, extrémní případ, ale to jen jako doplněk, jak mohou vypadat a dopadat některé ops a neziskovky.

Takoví devalvují jakoukoliv poctivou činnost jiných.

Anebo si myslíte, že lidé, po takové zkušenosti, budou ochotni to riskovat podruhé?
06. 08. 2009 | 10:31

jozka napsal(a):

Tak osvicena monarchie rikate... A Karel Schwarzenverg... Hm... na to mne napda jen text mych oblibenych ZNC:

Láska je nemoc a pravda přítěž
Ideje maska za kterou leccos zmizí
Slova jsou náboje pro ústa velké ráže
Peníze náboženství - jak cesta tak i cíl

Srdce z olova ruce od špíny
Hovna ze zlata zaplatí všechny viny
Na cestě po žebříku vedoucím do nebe
Dobré je dolů kopat a smát se nad sebe

Bastila padá - s ní hlavy králů
Z chaosu vzejde nový řád
lůza se baví a nevědomky
Začíná stavět jiný kriminál

Bůh zemřel mlčky první den války
Zbyli je šamani a dobře ví jak na to
Nejvyšší umění - stvoření krávy z davů
A ta se krmí gesty a dojí moc a slávu

"Všichni jsme bratři - ať žije svoboda"
- Jen jedna otázka - co komu kolik za to?
"Všichni jsme bratři - ať žije svoboda"
Občane okamžik - co ty mně - co já tobě?

Bastila padá - s ní hlavy králů
Z chaosu vzejde nový řád
lůza se baví a nevědomky
Začíná stavět jiný kriminál

Zrozeni v kleci v kleci i umřem
A klec všech klecí nosíme ve své hlavě
Nejvyšší spravedlnost - smutný pán na orloji
Všichni jsme vyšli z prachu
Tam si budem zas rovni...

Bastila padá - s ní hlavy králů
Z chaosu vzejde nový řád
lůza se baví a nevědomky
Začíná stavět jiný kriminál
06. 08. 2009 | 10:33

Taoiseach napsal(a):

autorka:

Motivace Václava Klause je jasná - nevládních organizací se BOJÍ, protože lidi, kteří pracují dobrovolně a v podstatě zadarmo si nemůže koupit, nemůže s nimi uzavřít žádný komplot, jako to udělal s pp. Mečiarem, Zemanem, Železným, Kalouskem a jinými.

S tím premiérem je to ovšem problém - schody se mejou odshora. Všichni současní zákonodárci, kteří přestoupili do Vaší strany, volili za presidenta Klause - s jedinou výjimkou (právě KSch). Přičemž VK tu bude. bude-li tak dopuštěno, strašit ještě 3 a půl roku.

Potřebovali bychom přímou volbu presidenta. V této funkci by byl KSch určitě prospěšnější než jako premiér, který by se měl opírat o pp. Topolánka, Kalouska, případně další profláknuté postavy.
06. 08. 2009 | 10:47

Boleslav D. napsal(a):

Schwarzenberg by uz mel jit do duchodu. Treba by ho mohl travit v Kosovu, jehoz "svobodu" pomahal zajistit...

..
06. 08. 2009 | 10:49

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Se zvykovým právem máte pravdu, ale třeba TOP 09 vyhraje - :) . Já ji tedy nejspíš volit nebudu...

"měl by to být "náš premiér"..."
Znám to anglické "right or wrong, my country", ale obávám se, že v našich podmínkách to není možné. Oba vítězové všech voleb od roku '92 (sněmovních i krajských), tedy ODS a ČSSD se vždycky chovali jako v dobyté zemí, pořádali čistky ve správě (tzv. noc dlouhých nožů), podle zásady polských funďáků - TKM (teraz kurwa my). A v tomto smyslu je to čím dál tím horší.

V naši zemi příliš často vládla cizí vrchost, půl století (1939-89) velmi brutální špinavá moc, takže "země" a "vrchnost" jsou pro nás dva naprosto různé pojmy.
06. 08. 2009 | 11:01

MerryMan napsal(a):

veronikavendlová.

Odpověď nic moc, zkuste prosím uvést dvě tři občanská sdružení, u kterých lze zjistit počet členů a stejný počet nadací, u kterých lze zjistit hospodaření. Jinak je Váš předpoklad že "..existují dobré a špatné..." jen ničím nepodložená doměnka.
Zkuste si po sobě přečíst násl. větu.
"K nevládkám: Jsou nevládky dobré a špatné, jako jsme mi dobří a šatní lidé." Nedává mi to moc smysl.
06. 08. 2009 | 11:06

Veronika Vendlov napsal(a):

Suchec: nevím, asi jak kdo.
06. 08. 2009 | 11:08

Veronika Vendlov napsal(a):

Taoiseach: V zásadě s Vámi souhlasím.
06. 08. 2009 | 11:09

Veronika Vendlov napsal(a):

MerryMan: přestante mne zkoušet. O řadě z nich jsem už psala, a jejich výsledovky, členové či plno jiných údajů je zcela transparentně zveřejňováno.
06. 08. 2009 | 11:11

Joska napsal(a):

Autorka je asi odkojená pohádkami o moudrých králích a princeznách vidí asi v knížeti takového moudrého krále, v jehož králoství bude blaženě. Nic na tom, že ani požádně neumí česky, forma jeho mluvy připomíná žvatlání opilce a v obsahu jsem nezaznamenal také nic světoborného. To ale není tak podstatné, podstatnější jsou jeho dosavadní činy v politice - prosazování radaru proti vůli naprosté většiny našeho obyvatelstva, i jako ministr si liboval v tajných společenstvích, kterých se účastnil, sprostota čiší z jeho horečného uznání mafiánského Kosova vytvořeného mnichovským způsobem(což je pro nás obzvláště pikantní),tentokrát na úkor Srbska, veřejně obhajoval evidentní agresi gruzínského psychopata, jednostranně horoval pro agresi Židů v Gaze, podepsal se pod zvací dopis do USA ....
Tak s takovým byste to autorko nevyhrála a pokud jen trochu máte ráda Čechy, tak se s takovým do holportu nedávejte.
06. 08. 2009 | 11:13

Veronika Vendlov napsal(a):

Joska je asi odkojen názory, že všechno je na nic, všichni kradou, kdo nekrade alespoň lže a když nic jiného, je to prostě jen grázl. Prostě všichni jsme jedna pakáž a tak to prostě je.

Poslední, co dodám: Ano, já na pohádky věřím a pokud se nic opravdu zlého nepřihodí, budu na ně věřit do smrti smrťoucí...! K tomu mi dopomáhej Tolkien!
06. 08. 2009 | 11:18

MerryMan napsal(a):

veronikavendlova:
Asi to s těmi neziskovými organizacemi nebude tak jak, píšete. Jinak by přece pro Vás nebyl problém mi uvést 3+3, zvláště kdyžs se problematikou podle vlastních slov zabýváte. A ta poslední věta, na kterou jsem se ptal je opravdu těžko srozumitelná.

Zatím jste odpověděla jako správný pravičák. Vinen jsem já, že mám názor odlišný od Vašeho.

Odpovědi na své otázky se asi nedočkám a tak trochu humoru:
"Volá jedna blondýna druhé blondýně: Holka, tak jsem prala a zbyla mi teplá voda. Není to škoda ji jen tak vylejt?
Odpověď: Je. Dej ji do mrazáku."
06. 08. 2009 | 11:19

Taoiseach napsal(a):

Joska (a řada jiných)

"horečného uznání mafiánského Kosova"
Ve skutečnosti ČR uznalo KOSOVO až dost dlouho potom, co to udělaly všechny velké mocnosti Západu. KSch to přitom prezentoval jako méně špatné řešení, které nám umožní mít na situaci v Kosovu alespoň nějaký vliv. Osobně se mi uznání Kosova taky nelíbí, ale pokud tomu chtěl někdo zabránit, měl křičet už tehdy, kdy se k uznání chystaly velmoci.
06. 08. 2009 | 11:22

MerryMan napsal(a):

Taoiseach:

Platí Váš argument "...méně špatné řešení, které nám umožní mít na situaci v Kosovu alespoň nějaký vliv..." také pro Osetii a Abcházii? Asi ne, viďte.
06. 08. 2009 | 11:28

Veronika Vendlov napsal(a):

MerryMan: dejte si tu práci a pročtěte si nějaké starší texty a je to. Nepodsouvejte mi, že se vyhýbám odpovědi, zkrátka pravdou je, že mnoho podstatného již bylo řečeno. Chápu, že opakování je matka moudrosti, ale to bych nedělala nic jiného, než Vám servírovala odpovědi, do kterých vy byste donekonečna šťoural/a. Máte na to čas? Já ne. Takže se omlouvám, zkuste také "přiložit ruku k dílu".

Vtip dobrý, ale jsou i mnohem kvaltnější kousky, ale to Vy zcela jistě víte! :)
06. 08. 2009 | 11:30

Taoiseach napsal(a):

MerryMan

Zajisté pro Abcházii a Jižní Osetii neplatí, protože tyto dva celky uznalo jen Rusko a jedna středoamerická země (ani Bělorusko je tuším ještě neuznalo).
06. 08. 2009 | 11:35

Stan napsal(a):

Paní Vendlová, nerad bych Vám křivdil, ale není to tak, že jste taková "naivní politická fanynka"? Po éře okouzlení "mužným Topolánkem" (city nebyly opětovány? nepodepsal se do památníčku?) přichází éra okouzlení "šarmantním knížetem". Kdo bude další?

P.S. Přiznejte se, že jste před takovými dvanácti a více lety byla nadšenou "klausovkou"? Nic ve zlém, já hlupák mu v té době fandil taky...
06. 08. 2009 | 11:36

MerryMan napsal(a):

Taoiseach:
Bez ohledu na to, kolik zemí uznalo Avchazii a Osetii, pokud argument "uznáním tam budeme mít alespoň nějaký vliv" platí i pro ně nebo neplatí ani pro Kosovo. Kdybyste napsal "Kosovo jsme uznali proto, že to již uznali naši páníčci" tak bych tomu rozumněl. Přesně tak se totiž chová můj pes. Kam jdu já, tam půjde on a bez rozmýšlení.
06. 08. 2009 | 11:45

N.O.S napsal(a):

veronikavendlova

přiznám se že blog paní Paroubkové ačkoliv nejsem voličem jejich strany byl alespoň lidsky pochopitelný (ačkoliv politicky motivovaný) tohle není NIC
06. 08. 2009 | 11:46

Joska napsal(a):

To Taoiseach napsal:

"...jako méně špatné řešení, které nám umožní mít na situaci v Kosovu alespoň nějaký vliv...".

Tak to mi připomíná argumentaci bejvalých komoušů, kterým se také "nelíbil komunismus, ale do strany vstupovali jen kvůli tomu, aby ji svou přítomnosti změnili.."

Nejste Vy také takový novodobý český pravičák vzešlý z rodné strany ?
06. 08. 2009 | 11:48

N.O.S napsal(a):

Joska

"nelíbil komunismus, ale do strany vstupovali jen kvůli tomu, aby ji svou přítomnosti změnili.."

mimořádně brilantní argument
06. 08. 2009 | 11:50

Poldík napsal(a):

Píšete o bdělém politikovi.Bohužel praxe ukázala,že více spí,než bdí.Ale ruku v ruce a Kalouskem a Štětinou nas kníže dovede k světlým zítřkům.
06. 08. 2009 | 12:00

StandaT napsal(a):

Zajímavá diskuse. Čím víc se strany podobají jedna druhé a mizí rozdíly mezi nimi, tím méně by člověk čekal i rozbrojů mezi jejich příznivci. Opak je pravdou.

Čím méně jsou příznivci partají spokojeni se stávající situací, tím více zbrojí proti tomu, co by mohlo změnit tento neuspokojivý Status Quo.

Je toto normální?
06. 08. 2009 | 12:24

StandaT napsal(a):

Taoiseach: to je taky zajímavý jev. Příznivci EU a LS - tedy toho, že bychom zahraniční politiku dali ze svých rukou (a ke Kosovu mohli akorát tak mručet v novinách a na Netu) jsou nespokojeni, že ministr zahr. věcí se víceméně zachoval tak, jak se v EU řízené dle LS chovat budeme muset. :)
06. 08. 2009 | 12:30

MerryMan napsal(a):

N.O.S. 06.08.2009 11:50:09
Nevím, co jste tím chtěl říci, ale v 60-tých letech se KSČ snažila získat nové členy pod heslem: Špatnosti dělali špatní lidé, musíme přijmout nové, dobré členy a špatnosti se dále dělat nebudou. Skončilo to v srpnu 1968 a následnou čistkou v KSČ.
06. 08. 2009 | 12:43

Pepa Řepa napsal(a):

To VV as jarpor
Existuje něco, co se nazývá zvykové právo.
--------------
Paní Vendlová, zvykové právo je zvykové právo.
Existovalo také zvykové právo "první noci".

Copak o Vašeho starostu strach nemám, ale co s Knížetem.
Nebude to nad jeho síly?

Neměl by být novelizován i zákon o "první pomoci"?
06. 08. 2009 | 13:02

Veronika Vendlov napsal(a):

Papo Řepo, Vy fakt nezklamete!! :) Humor budiž pochválen! Ale je to trochu nahraně, soudím!
06. 08. 2009 | 13:16

Pepa Řepa napsal(a):

Copak na hraně. Já jen, aby nezvonila hrana.

Člověk někdy neodhadne své síly.
06. 08. 2009 | 13:20

Béda napsal(a):

PŘ,

znáte ten vtip, ve kterém zkrachovalí, kontroverzní politici a roztodivné recyklované existence + různí přeběhlíci založili stranu nezatíženou minulostí, která stojí na zásadách křesťanské morálky a humanity?
06. 08. 2009 | 13:22

také kecal napsal(a):

V týto republice je už úplně jedno kdo bude premiérem nebo prezidentem či v jiné vysoké funkci. Vždyť jsme tam měli nebo máme už různé kreatury.
06. 08. 2009 | 13:22

Pepa Řepa napsal(a):

To Béda
neznám, ale u nás je potřeba na všechno zákon.
Já bych dal do programu i zákon o "první poluci".
06. 08. 2009 | 13:29

Medikolog napsal(a):

Paní Vendlová, občana Švýcarska, Rakouska a ČR her Karl Schwarzenberga bych viděl rád nejvýše jako premiera Rakouska. Tam her herzog užívá plné titulatury - na kterou v ČR nárok nemá, neboť šlechtická privilegia, tituly, výsady, etc. byly již na počátku 1. republiky pro území ČSR a tedy i jejích následnických států ČR a SR zrušeny. Pan Schwarzenberg zastává názory a hájí zájmy bývalé aristokracie, cizinců a těch nejbohatších... Jejich hlasy však ke zvolení nepostačí a já doufám, že přes mediální masáž bude mít český pracující elektorát dost rozumu a Ty Odhalené Piráty 09 v zájmu vlastního potomstva NEZVOLÍ.
06. 08. 2009 | 13:32

Taoiseach napsal(a):

MerryMan

Pokud se na něčem shodnou USA, Německo, Francie, Británie a Itálie (což zase není tak úplně běžné), je to kvalitativně něco JINÉHO, než když něco prosazuje Rusko samo (abych předešel dalším replikám, ujišťuji, že ten gruzínský psychopat rozhodně není můj kůň).

Joska

V partaji jsem nikdy nebyl a za pravičáka jsem se nikdy nepovažoval. Nikdy jsem nevolil KSČM, ODS ani (s výjimkou pár jednotlivců v komunálních volbách) ČSSD. Je na Vás, abyste vysvětlil, v čem je lepší a co konkrétně může změnit "zásadový" přístup např. Slovenska.

StandaT

Pokud jde o zmíněné (06.08.2009 12:24:11) paradoxy, souhlasím: normální to není. Pokud jde o "zajímavý jev", hodnotím to přesně opačně: Dokud je zahraniční politika v rukou členských států, dělají si velmoci, co chtějí, a my můžeme tak akorát mručet na Netu. Když bude platit společná zahraniční politika (což ovšem LS ani zdaleka nezajišťuje), budou se stanoviska dojednávat PŘEDEM a ten malý hlas, který tam budeme mít, je větší než to velké NIC, které máme teď.
06. 08. 2009 | 13:40

Béda napsal(a):

PŘ,

já bych řekl, že první poluce TOP 09 je v mezích platného zákona. Zakladatelé se drží pravidla, nevyšlo to v jedné straně, zkusíme to v jiné. Mnozí toto pravidlo aplikují již po několikáté a u některých by se dokonce dalo říct, že jde o opakování první politické poluce. Alespoň to předstírají očekávaje, že oblouzený volič nepozná starý trik v nové košili.
06. 08. 2009 | 13:45

Taoiseach napsal(a):

Medikolog

Radio Jerevan odpovídá: Vaše informace je v zásadě pravdivá, obsahuje jen drobné nepřesnosti: Pan Sch není občanem Rakouska. Užívání šlechtických titulů bylo zakázáno i v Rakousku. A ostatně neznám jediný případ, kdy by byl pan KSch titul použil.
06. 08. 2009 | 13:51

N.O.S napsal(a):

TOP09 je vůbec zajímavá strana
Program

Jsme stranou konzervativní, která v politickém životě vychází z evropských tradic křesťansko-židovské kultury

co to vlastně je ta křesťansko-židovská kultura to bude nějaký oxymoron

každopádně to je zcela jistě strana lůzy
06. 08. 2009 | 14:00

ali napsal(a):

Zle matičko zle
bolševik je zde
jeden mužík jásavý,
se cizím nikem představí,
práskač špicbul hle,
zle matičko, zle!

Schwarzenberg na hrad! :o)
06. 08. 2009 | 15:14

MerryMan napsal(a):

Taoiseach: 06.08.2009 13:40:41
Po WWII existovali dvě Číny. Čína-Tchaiwan uznaná USA+satelité a Čína-ČLR uznaná SSSR+satelité. Koho myslíte, že uznala ČSR?
A Kosovo uznalo (zatím) cca 40 států světa. Opravte mne prosím jestli se mýlím. Např. Slovensko Kosovo neuznalo.

Vy mi ale vlastně neodporujete. Když já jdu se svým psem ven a přijdu na křižovatku a zahnu doleva, doprava nebo jdu rovně, pes vždy s vrtěním ocasu a s velkou radostí běží za mnou. Totéž když se rozhodnu jít zpátky. Nechová se ČR vzhledem k těm velikánům jako můj pes ke mně. Rozdíl je v tom, že můj pes mne má rád a automaticky mne uznává za svého šéfa.
06. 08. 2009 | 15:34

Taoiseach napsal(a):

MerryMan

Nevím, jak konkrétně byste si českou pozici představoval a v čem by měla být lepší než ta aktuální.

Dobrovolně (na základě poradního referenda) jsme vstoupili do EU, dobrovolně (pohříchu bez referenda) jsme vstoupili do NATO. Proto je logické koordinovat zahraniční politiku se svými partnery, a to i když to není "závazně povinné". Přece ji nebudeme koordinovat s Čínou.

Opakuji, že se mi uznání Kosova nelíbí, ale pokud jsme to neprosazovali v rámci EU PŘEDEM, nedalo se později už nic dělat.

Ano: Slovensko Kosovo neuznalo. Opakuji otázku adresovanou původně Joskovi: Komu a jak tím Slovensko pomůže?
06. 08. 2009 | 15:52

.o))) napsal(a):

Zase někdo jiný sexi?? Pani Vendlová, dostáváte pilulky na tlumení?
06. 08. 2009 | 16:17

Béda napsal(a):

Taoiseach,

- vstup do NATO (předbíhal) byl nutnou podmínkou pro vstup do EU.

- vztah k srbské provincii Kosovo upravovala rezoluce OSN č. 1244. Nevím co je zde ke koordinování. Navíc k otázce nebylo přijato žádné konsensuální usnesení orgánů EU.
Slovensko se drželo mezinárodního práva v intencích rezoluce OSN.

- komu tím Slovensko pomůže? 1) pomůže tím k utvrzení mezinárodního práva a nikoliv k jeho vyvracení skrze precedent
2) vo vyřešil kosovský precedent, ve kterém se účelově teroristé z jednoho dne na druhý změnili ve spojence Záapadu? Co v Kosovu toto řešení reálně vyřešilo? Skončila genocida...?
06. 08. 2009 | 16:20

pgjed napsal(a):

A proč ano paní Vendlová? S Kalouskem v zádech? Toby snad bylo ny emigraci.
06. 08. 2009 | 16:25

Petr S. napsal(a):

Paní Vendlová,

když se s panem knížetem osobně setkáte, tak se ho zeptejte, jakou roli hrál v privatizaci (prodeji) Becherovky francouzskému Pernod Ricard a třeba také, co je pravdy na tom (fáma ?), že v restituci získal majetek zabavený podle Benešových dekretů, které u nás dodnes ještě mají platnost a proto se bývalým sudetským obyvatelům, dnes žijícím v Německu, Rakousku, ale i jinde žádný majetek nevrací...
06. 08. 2009 | 16:34

Taoiseach napsal(a):

Béda

Vstup do NATO nikdy nebyl podmínkou vstupu do EU, viz 1973 Irsko, 1995 Rakousko, Finsko, Švédsko, 2004 Kypr, Malta.

"k otázce nebylo přijato žádné konsensuální usnesení orgánů EU" - To je právě ta chyba, tehdy byla vhodná doba žádat jednání k dosažení konsensu.

Slovensko sice může utvrzovat mezinárodní právo, ale např. situaci srbské menšiny v Kosovu nemůže ovlivnit ani trochu.
06. 08. 2009 | 16:37

Béda napsal(a):

Taoiseach,

- proč myslíte, že ČR, Polsko, Maďarsko... musely vstoupit do NATO dávno předtím než jim bylo povoleno vstoupit po harmonizaci a přijetí všech podmínek do EU?

- Slovensko není zdaleka jediné (ani v Evropě ne), které neuznává nynější cca 40 zeměmi (z cca 190) protlačovaný statut Kosova. Kosovo je podle práva pseudostátem, který oficiálně neexistuje - není mezinárodně uznán. Pod rouškou tzv. genocidy proběhla etnická očista Kosova od VŠECH skupin nealbánců. Kosovo zákládá PRECEDENT pro analogický postup v podobných případech. Jižní Osetie a Abcházie jistě nejsou posledními případy, které jej budou následovat. Přijaté řešení vyřešilo mnohem méně, nežli způsobilo potenciálních škod. Navíc postup USA - a všech satelitů byl v tomto případě velice nekonzistentní. Jeden den terorista - druhý den spojenec.
06. 08. 2009 | 16:51

Karel napsal(a):

Senilní, rošafný, huhňající a pospávající Schwarzenberg premiérem?
Paní Vendlová, a k tomu jste došla jak?

V čem je konkrétně tak vynikající?
Co vlastně dokázal ?
- dobře se narodit
- podivně zprivatizovat majetky v Čechách, když předtím hlásal, že mu o ně ale vůbec nejde
- ztrapňovat se při kauze Čunek
- uznat obchodníky s lidskými orgány jako samostatný stát Kosovo
- lednova blamáž v Izraeli, kdy dopředu před rozhovory označil viníka, aniž si situaci prohlédl na místě
..... (nepochybuji, že něco dokázal, ale co tak VYJIMEČNÉHO, že mi ho pořád někdo vnucuje?)

Pomozte mi, paní Vendlová, najít důvod proč česká média DEVÓTNĚ chválí tuto figurku. Mimo jiné označení kníže se u nás neuznává již od 1. republiky.

Já Vaše úvahy považují za hloupé.
06. 08. 2009 | 17:28

shipper napsal(a):

Veronika Vendlová
Také soudím, že ANO.
Vy a jiní "Starostové" mi vyvažujete těch pár z TOP09, které bych oželel. Ono Vás to také trochu semele, ale jistě ne tak, jako ty známé profláknuté dárečky a o nic jiného nejde.
Máte můj hlas, tak to hlavně ještě nepo...kažte.
06. 08. 2009 | 17:44

Allan napsal(a):

Paní Vendlová, plně respektuji Váše právo na názor. Ale promiňte mi, je to naprosto ujeté. Velmi dobře to popsal výše Karel. Pan kníže ukázal slabý charakter setrváním ve vládě s Čunkem, ta šaškárna s detektivní šetřením jeho financí a vyhozený milión za audit to jenom zhoršila. Pokud se dokázal spojit s takovým charakterem jako je exbratr Kalousek, dal byl jim oběma padák od firmy "Cirus-Anex" a vyhodil je z letadla. Když se stane zázrak, padák neselže a oni přežijí, ať následně kandidují. Osobně doufám, že po těchto volbách oba pánové nebudou v parlamentu, kníže bude mít čas na správu majetku a Kalousek bude mít více času na hrob svého švagra a doplacení darovací nebo dědické daně za byt. Věřím, že tyto argumenty osloví minimálně pár lidí v mém okolí a tuto sebranku dále nepustí.
06. 08. 2009 | 18:06

zdesta napsal(a):

Paní V.Vendlová.Není nad pocity a dojmy-fajn.Věk také není překážkou (Churchill-Adenaurer)nelze ale přirovnávat K.Sch.Vadí mi ta jeho politická turistika.(ODA-Zelení-TOP 09)Přesto by mohl klidně premiérovat.Nic nezkazí ani nic vyjímečného neudělá. Když se náhodou probere z dřímoty,určitě pronese něco milounkého staročeštinou šmrcnutou špatným přízvukem,obohacenou lidovým žargonem.Zajímal by mne Váš názor na zmíněného,pokud by neměl onen zděděný majetek,nebyl by ve šlechtickém stavu,a byl třeba úředníkem pošty v Horní Dolní. Taky by byl kandidátem na premiéra? Co prosím K.Sch.udělal pro tento stát tak vyjimečného? Přeji příjemný den.
06. 08. 2009 | 18:24

Karel napsal(a):

Paní Vendlová nepotřebuje rozum, protože ona to CÍTÍ?

Tak jsem rád, že další intelektuální titan z těžkou argumentační výbavou pravidelně obohacuje tyto blogy.

No ono se z preferovanou emoční výbavou dobře sedí v příspěvkovém křesle s naději na ještě pohodlnější placené křeslo.
06. 08. 2009 | 18:32

shipper napsal(a):

Karel
Mohl byste mi místo K.S. nabídnout alternativu? Já bych Vám vyrobil tapetu dvakrát delší a dvakrát nechutnější.
06. 08. 2009 | 18:51

veronika vendlova napsal(a):

Člověk tu "chvíli" není a nestačí se divit. No, pánové (nebo dámy), jen do mě, jen tak dál. Něco se fakt "krásně" čte!

Já bych si tak přála, kdybyste mě osobně chvíli nechali stranou a zamysleli se nad vzkazem z textu. Ale ne, to bych chtěla moc. A nebo je to špatně napsané, i to je možné!

Někdy to vypadá, že asi žiji v jiné zemi. Noc nic.

Co mě ale těší, že ať se tady čílíte sebevíc, zájem lidí o pomoc TOP09 s podporou Starostů je obrovský. Už jednou jsem podobné nadšení zažila v menším v Evropských demokratech a už jsem ani moc nevěřila, že se něco pdobného bude opakovat.

A tak se asi možná sluší poděkovat, i když tak činíme od rána do večera.

A co je na všem tom cvrkotu nejcennější? Zkušenost celého týmu úředníků v pozadí. Už jsem psala o dobrých lidech. Nevymřeli - to je dobré PS.

Pěkný večer!
06. 08. 2009 | 18:55

zdesta napsal(a):

P.Vendlová.Blaničtí rytíři v podobě TOP-09? Někdo to tak nevnímá a to všechno.
06. 08. 2009 | 19:14

Libor napsal(a):

Paní Vendlová,
již déle než rok blog aktuálně.cz nekomentuji, nicméně nyní mně to nedá a musím...
Dal jsem na Vaše přání, ještě jednou jsem si Váš text přečetl, zamyslel se a ... nic nenašel. Promiňte, ale mám zároveň puštěné televizní noviny, zároveň čtu Váš příspěvek a je mi smutno. Příspěvek o tom, jak malé strany se dávají do holportu s jinými aby uspěly, střídá zmínka o TOP 09 beroucí hlasy lidovcům a ODS. Poté příspěvek o Zubové kandidující za ČSSD a o kampanmi placené nějakým podnikatelem v médiích. Následuje příspěvek o sjednocování reklamy pro všechny kraje patřící ČSSD, kde jedním ze dvou zájemců je stejný podnikatel v médiích. Kruh se uzavírá.
O tom, že oficiálně dostal TOP 09 přes 10 mil. od člověka/veterináře, který nikoho z tohoto bizarního spolku nezná?!!, o vazbě Schwarzenberka na uhlobarona Bakaly (privatizace Becherovky, Reflex, problém s privatizací bytů OKD ani slovo). Toto všechno vidí tisíce lidí, kteří se zajímají, pamatují si, vědí. Propaganda, televize rádio, agentury veřejného mínění dělají z TOP 09 nové zelené a spousta lidí to vidí a vnímá, že se z nich dělají blbci. Bohužel, blbce z nás děláte i Vy. Nedivte se proto prosím reakcím v komentářích. Chyba není v těch lidech, chyba je ve Vás a ve Vaší a´t již naivníé, nebo protřelé neschonosti vid+ět skutečnost reálnými očima. Rád se loučím s pozdravem "s úctou", bohužel, u Vás to říci nemohu. Nashledanou.
06. 08. 2009 | 19:38

Karel napsal(a):

TO Shipper :

Jako alternativu ke Trautenbergovi ?
Stovky, možna tisíce - profesně vzdělaných lidí, s určitou vnitřní integritou, soudných, komunikativních.
O co jde?

PS.
Trautenberg jako loutka loutkovodičů Bakaly (podivná privatizace OKD), Kalouska (bez komentáře), ....
to je Vaše alternativa?
06. 08. 2009 | 20:12

shipper napsal(a):

Karel
Není třeba tisíců, stačí jeden, jen bych prosil jméno, abych se mohl začít smát.
06. 08. 2009 | 20:27

Karel napsal(a):

Já se zatím směje Vašemu Trautenbergovi, fakt mi dělá problém strefit správnou klávesu, to bude trvat, ....
06. 08. 2009 | 20:38

Bára napsal(a):

Dobrý večer,

pročítám komentáře pod článkem, který je trochu politické téma, ale trochu i na téma nevládních organizací a jejich problémům. Proč se všichni vrhají jen po politice a útočí na všechny politické strany i politiky? Proč někdo nedebatuje nad situací nevládních organizací v ČR a jejich pozici i problémech? Téma občanské společnost nění dost in? Nebo je to tím, že si každý myslí, že politice rozumí a může o ní mluvit?
06. 08. 2009 | 20:55

Ben napsal(a):

Paní Vendlová,
tak pan Schwarzenberg je jedním z mála politiků, kterých si vážím. Je to zvláštní, ale to, co jste si o něm myslela a potvrdilo se Vám to, tak si ho představuji i já.
Až s ním zase budete, tak mu vyřiďte můj bezvýznamný pozdrav :-)
06. 08. 2009 | 21:11

Targus napsal(a):

To pgjed:

tentokrát se v názoru shodujeme

To Veronika Vendlová:

pokud by se stal Vašnostou sám pan kníže, okamžitě založím buňku ozbrojeného odporu. Kalašnikov s bednou nábojů umím sehnat za pět set baksů, takže ani nebudu muset shánět sponzory.
06. 08. 2009 | 23:03

Veronika Vendlov napsal(a):

Zdesta: Jasně, to je ok.
06. 08. 2009 | 23:44

Veronika Vendlov napsal(a):

Libore, je mi srdečně fuk, že si nezasluhuji Vaši úctu. To je jen realita. A každý z nás se na ni dívá svýma očima. V tom jsme nejen svobodní, ale jsme si i rovni, naštěstí! Přeji Vám šťastnou volbu, půjdete snad volit, nebo si bláhově myslíte, že je lepší zůstat doma? Taky jsem tak jednu dobu uvažovala, ale nevolit není řešení.
Hodně štěstí v životě!
v.
06. 08. 2009 | 23:49

Veronika Vendlov napsal(a):

Targusi, nevyhrožujte, je to zbytečné. Raději přemýšlejte, co budete dělat, až se premiérem stane třeba někdo tvrdě rudý! :) Ale to by Vám možná nevadilo, nevím.
06. 08. 2009 | 23:51

Veronika Vendlov napsal(a):

Ahoj Báro,
přesně jsi to trefila, politice rozumí každý. O nevládkách se toho ví žalostně málo. A co je pak snazší? Žvanit pořád v kruhu o stejných nesmyslech. Proto jsme na tom, tak, jak jsme a proto máme poltiky a političky, jaké si zasloužíme.
Dobrou!
veronika
06. 08. 2009 | 23:53

Veronika Vendlov napsal(a):

Zdravím Bene! Žádný pozdrav není bezvýznamný. Díky za komentář, Vy ode mne zase pozdravujte doma!
Srdečně
veronika
06. 08. 2009 | 23:55

Veronika Vendlov napsal(a):

Vnitřní integrita....to je zase moudrý POJEM.

Sladké sny, vážení a vážené! ;-)
06. 08. 2009 | 23:56

Vasja napsal(a):

Pochopil jsem to dobře, že paní Vendlová má poměr s nějakým starostou? Nemyslim zrovna ten politický. Nebo oba?
Nejsou nějaký fotky?
07. 08. 2009 | 00:32

Veronika Vendlov napsal(a):

Vsja: Pochopil jste špatně, vážený pane "poměre". To spíše se starostkou, to by byla zpráva, což? Dobrý nápad na kampaň, ža budu v sedmdesáti někam kandidovat. Fotky nebudou chybět.
07. 08. 2009 | 01:06

danny66 napsal(a):

pani Veroniko, nemate to jednochuche, ale fandim Vam a drzim palce...
to Allan, Beda, co aspon vim, bylo u soudu jasne prokazano, za pan Kalousek neovlivnil a ze sve pozice ani nemohl jakkoliv ovlivnit nakupy padaku, mate-li jine informace zdelte je prislusnym organum a netahejte sem famy, please...
07. 08. 2009 | 03:23

Béda napsal(a):

danny66,

p. Kalousek pokud vím byl z pozice politika nominován na velice slušně placenou funkci náměstka ministra obrany pro materiálovou sekci. Zde bych předpokládal jistou zodpovědnost. Za chod podřízené sekce, za vytváření organizačních předpokladů, aby zakázky byly zadávány transparentně, připuštěné firmy sluly jistou důvěryhodností, měly očekávané CV a pod.. Firma Anex Cyrus p. Andrlíka byla založena těsně před veřejnou soutěží, žádné padáky nevyráběla, neměla žádnou historii, přesto zakázku vyhrála. Dodané padáky poté, co umřelo několik specialistů - instruktorů při jejich testech, dodnes leží ve vojenském skladu. Navíc smlouvu ze strany státu nebylo možno vypovědět.

Nemyslíte, že by za to měl nést příslušný náměstek podepsaný pod takovouto (a ne jedinou) smlouvou - minimálně politickou odpovědnost?
07. 08. 2009 | 06:11

Béda napsal(a):

Danny66 - dovětek,

pan Kalousek samozřejmě "odpovědnost" nesl - časem se stal ministrem financí. Dokonce nejlepším, byť nedokázal odhalit důsledky světové hospodářské krize ns českou ekonomiku a navrhnout odpovídající rozpočet.
07. 08. 2009 | 06:50

Lila napsal(a):

Veroniko,

i já vám moc fandím a jsem ráda, že jste se do toho dala. Ono je snažší lamentovat a na všechno nadávat, než si vyhrnout rukávy a pokusit se něco změnit.

U nás v jižních Čechách má Karel Schwarzenberg poměrně vysoký kredit; ve svém okolí znám dost lidí, kteří budou TOP 09 volit.

Jen nechápu, proč některé lidi nová strana tak irituje, mají přece svobodnou volbu, mohou dát svůj hlas komu chtějí, nebo si mohou založit stranu vlastní.
Kde se v nás bere ta zběsilá touha druhého urazit, ponížit, pomluvit, dehonestovat...

Veroniko, hodně štěstí...
07. 08. 2009 | 07:07

Libor napsal(a):

Paní Vendlová,
samozřejmě respektuji Vaše vyjádření a děkuji za přání. Víte, vy vnímáte realitu očima a a já spíše hlavou, asi proto si nerozumíme. Zkuste si prosím přečíst nejnovější blog p.Peheho, jsou tam naprosto přesně vyjádřeny mé pocity znechucení. Píše o tom, že ODS dělá a bude dělat z lidí hlupáky, pokud zneužije dvacetileté výročí převratu k dalšímu strašení před komunismem a bude mobilizovat proti KSČSSD. Korunu všemu pak nasadil Langer svým prohlášením, že mezi komunisty a socany není rozdíl.

TOP 09 vnímám úplně stejně jako Zelené za Bursíka a pražské politické profesionály u lidovců - skrčka ODS jak si rozšířit voličskou základnu o hlasy, kterré by sama ODS nedostala. Rozdíl je v tom, že Zelení i lidovci mají své jasné programové priority, mezinárodní ukotvení, členskpou základnu, strukturu voličů. TOP 09 je naproti tomu účelový slepenec politických bezezásadových karieristů. Další rozdíl vidím v tom, jaký zřejmě bude další vývoj, pokud se TOP 09 do Parlamentu dostane (Bože jenom to ne). Zelení a lidovci měli stále větší problém s pnutím mezi svými programy, tím co hlásali pro voliče a reálně prováděnou tvrdě pravicovou a silně asociální politikou ODS, až to nešlo dál a obě strany jsou teď tam kde jsou. U TOP 09 to bude jiné. Tam není program kromě programu být béčkem ODS, členská základna žádná, případní voliči se ztrácejí v mlhách sociologických šetření, které se dají tak krásně ohýbat. Takže TOP 09 se pomalu vytratí, Kalousek dostane doživotní trafiku poslance stejně jako ji dostal mladý Benda po tátovi v devadesátých letech a Schwarzenberk ? kníže for president ? Takto vnímám realitu já a do toho neustálé ohlupování o skvělé úplně nové TOP 09. která hravě překračuje 5% hranici a vy tomu všemu nasazujete korunu glorifikací někoho, jehož jedinou zásluhou je to, že se narodil do výjimečné rodiny.
K volbám půjdu. Mám velice dobré a mimořádně slušně placené zaměstnání, takže preference by měly být dle médií a průzkumů veřejného mínění zřejmé. Jenže nemám rád chhamtivost. Já opravdu nevidím nic pozitivního na tom, když se příliš zvětšují majetkové a sociální rozdíly mezi lidmi. Já si nemyslím, že politika je primárně o vytváření stále větších možností a podmínek pro několik mocných podnikatelských skupin na úkor všech ostatních obyčejných a bezejmenných. Takže volba je jasná.
Mějte se hezky paní Vendlová a když už se rozhodnete zase někoho adorovat, vzpomeňte prosím předtím na slova Sainr Exuperyho "Ty nejdůležitější věci jsou lidský očím neviditelné, ty můžeme vnímat pouze svým srdcem".
07. 08. 2009 | 07:28

Karel napsal(a):

To Lila :

"ta zběsilá touha druhého urazit, ponížit, pomluvit, dehonestovat..."

se tu bere moje milá z hlouposti, nečestnosti, podlosti, demagogie, manipulace, ... což je zrovna mediální dění okolo TOP 09.

Strana, která nemá program dostává od jakéhosi Bacse okolo 11 000 000 Kč, senilní člověk Schwarzenberg (Vendlová se ani nenamáhala odpovědět, čím je tento pán tak vyjímečný) je médii a podivnými lidmi jako Vendlová vyzdvihován neustále do nebes,
vůbec jak média dělají cílenou reklamu této nové SZ, v pozadí Bakala s podivnými privatizacemi a Don Kalousek.

Pro Vás to asi nic neznamená, ale já to vnímám jako nechutné.
07. 08. 2009 | 07:30

Libor napsal(a):

Karle,
přesně tak, moje slova. Zároveň tiše závidím Vaše vyjadřovací schopnosti, to co já opisuju v celém článku vy dokážete vyjádřit několika stručnými jasnými větami.
S úctou
07. 08. 2009 | 07:33

Veronika Vendlov napsal(a):

Karle, odpovídat Vám a podobným týpkům je jak hzet perly víte komu, že? Takže se nebudu pouštět s kýmkoliv, jenž má podobnou rétoriku té Vaší, do polemik.

Ovšem upozorňuji, že respektuji právo na jakýkoliv Váš názor. To aby nebya mýlka, že si hájáím jen tu "svoji" pravdu. Opakuji po tisící páté: Nic není černobílé.
07. 08. 2009 | 07:53

Targus napsal(a):

To veronikavendlova:

Proč je pro mne knížepán nepřijatelný v jakékoli recyklované podobě:

- politický turista bez konzistentních názorů na cokoli, co je důležité pro dolních 10 mega v této střeoevropské státní atrapě.

- neodstoupil v trapné kauze Čunek, i když bylo zcela zřejmé, že dotyčný má máslo na hlavě - viz neodevzdaných 700 stran ze spisu zabývajícího se jeho aférkou k auditu a nehorázné tvrzení o našetřeném milionu z cestovních náhrad z cest do Prahy (165 Kč na den).

-účastnil se uznání kvazistátu Kosova, který byl vyhlášen v přímém rozporu s mezinárodním právem a navíc je reprezentován lidmi, kteří se zachránili před mnohaletým vězením vyvražděním svědků a sami jsou vedeni v mnoha vyšetřovacích spisech jako podezřelí z pašování zbraní, drog a z obchodu s bílým masem

- faux pass v poslední válce Izraelského státu a Palestinského hnutí Hamás

-naprostá pasivita ve zkoušce české diplomacie, potažmo knížepána v éře našeho předsednictví EU v kauze zastaveného přívodu zemního plynu v důsledku finančních nesrovnalostí mezi Ruskem a Ukrajinou.

Je Vám to málo?

Sbírka kretatur pobíhajících mezi Hradem a Strakovkou mi byla většinou ukradená, ale za pana knížete a humanitárního bombardistu Havla se opravdu stydím, kdykoli musím vytáhnout z kapsy pas České republiky.

Vaše poznámka o extrarudém přdsedovi vlády mi příjde poněkud nechutná, nicméně odpovím:
-žádného maxirudocha na obzoru nevidím, pokud tím myslíte pohrobky KSČ, jednak už žádnými extrarudochy dávno nejsou (mrkněte do stanov a volebních programů), jednak nemají k nějaké změně v politickém systému žádnou oporu v zahraničí, což je pro naši exportní ekonomiku nezbytné a jednak jsou mi milejší, než tým modrých strak snažící se nonstop ukrást, co se dá. Nemají totiž žádné přítelíčky, neboť nebyli 20 let u lizu.
-žvásty o prožírání budoucnosti vynechejte, neboť vláda má vliv na pouhých 20 % rozpočtových výdajů. Kolik z těch 20 % asi můžou ušetřit?
- pokud máte strach, že polezem Rusům do zadku, neobávejte se. V americkém konečníku vězíme velmi pevně a Rusko je klasická kapitalistická země,kterou hýbou pouze petrodolary. Jak s ní hýbají, je jiná věc, nemám ale pocit, že jinak, než s USA.

Sumasumárum z čistě pragmatického hlediska nevidím větší prostor k výrobě škod, než u vlády modrých strak.
07. 08. 2009 | 07:53

Hloupý Honza napsal(a):

Paní Vendlová,
jen dotaz, to jste si vzala na dva dny dovolenou, abyste mohla průběžně reagovat na tu svou agitku ? Jestli ano, tak probůh ať si ji nevyčerpáte, nechte si něco na září a říjen ! Jinak obdivuji kolik jako lokální politička (snad jsem dobře pochopil, že toto je Vaše zaměstnání) máte času na plkání přes internet.

Hezký víkend
07. 08. 2009 | 08:00

Karel napsal(a):

Víte, paní Vendlová, Vy máte probléme i s bazální aplikaci biblických přísloví.

Ty perly byly a jsou házeny Vám, akorát doufám (a ostatní možná taky), že to ve Vás vyvolá alespoň triviální myšlenkové procesy. Jak vidět zbytečně.
PS.
Každý si na ten sýr nějak vydělat musíme. Holt někdo přes upocené agitky a trvalý předklon.
07. 08. 2009 | 08:05

Veronika Vendlov napsal(a):

Libore: Slova Sant Exuperyho mohu z fleku podesat. Pročetla jsem si Váš poslení příspěvek a asi by zasloužil, abych reagovala podrobněji.

Nestíhám to, ale pokusím se: program TOP09 bude do deseti dnů procházet vnitřní oponenturou. Členové TOP09 se nikam nerozplynou, naopak. Je jich už takové množství, že postačí na silné základny ve všech okresech i krajích. Pro sociology by byla jiště zajímavá struktura členstva.

A k chamtivosti - ani já nemám chamtivost ráda a vadí mi, že o všem zásadním se už vlastně rozhoduje mimo Parlament a to prostřednictvím několika vlivných osob.

Nevím, v jaké žijete iluzi Vy, možná v té, že nás komunisté nebo ČSSD spasí. Opak je pravdou, ale o tom přesvědčeného nepřesvědčím. Pak tu zbývají lidovci, ale u nich platí jdu s tím, s kým se dohodnu...

Potřebujeme T0P09 velmi nutně, protože když nic jiného, tak trochu "vyvětrat" ve Sněmovně, by se mělo. V ostatních polit. stranách zůstávají na volitelných místech většinově ti, kdo svůj mandát obhajují. A to žádnou změnu politické kultury nepřinese.

Daleko raději budu, když dojde k pravicové koalici. Děsím se pokračování oposmlouvy - velké kolice a úplně nejvíc vlády ČSSD a komunistů. I to se může stát. Pak budu psát blogy z jiné země.

Tak, to je v obrovském spěchu co nejstručnější reakce.
07. 08. 2009 | 08:08

Hloupý Honza napsal(a):

Oprava: 3 dny.
(Než jsem to dopsal tak už jste tady zase).
07. 08. 2009 | 08:09

Veronika Vendlov napsal(a):

Karle, díky za upřímnost, Vy jste asi pro změnu pořád v záklonu, to musí být makačka!
Více NO COMMENT, protože fakt ve Vašem případě je to škoda slov, které vždycky padnou vedle.
07. 08. 2009 | 08:11

Veronika Vendlov napsal(a):

Hloupý Honzo, krásný výlev neinformovaného Hloupého Honzy.
Pěkný víkend i Vám.
07. 08. 2009 | 08:12

Hloupý Honza napsal(a):

Hloupý Honza dostal pětku za neinformovanost o paní Vendlové.

Takže znova, to jste si vzala dovolenou ? Já budu na zakázce pro sebe a pro svoji firmu pracovat přes víkend, takže teď si můžu tady plkat dovolit, a co Vy paní Vendlová ?
07. 08. 2009 | 08:23

george napsal(a):

Bahno až po kolena, ale zamazali jste se až za ušima (pánové)
.
http://utrumque.blogspot.co...
..
Vytrženo z kontextu:
http://ninivemail.blogspot....
07. 08. 2009 | 08:30

Targus napsal(a):

To veronikavendlova:

Nezlobte se, ale opravdu mi připadá, že nás považujete za pablby s IQ šumící trávy. Cituji:

A k chamtivosti - ani já nemám chamtivost ráda a vadí mi, že o všem zásadním se už vlastně rozhoduje mimo Parlament a to prostřednictvím několika vlivných osob.

Připadá mi, že jste snad před týdnem přiletěla z Marsu. Četla jste za poslední tři roky nějaké noviny přinášející politické zpravodajství z ČR?
Nebo Vám vadí že rozhoduje několik vlivných osob bez Vás?

Obecně řečeno - rudé, oranžové, modré a další nálepky různých barev jsou zde pro bandu primitivních blbců, kteří musejí jednou za x let naplnit zdání demokracie vhozením volebního lístku. O všem podstatném se rozhoduje jinde a jinak. Jedinou otázkou je, kdo a kolik si chce nakrást pro sebe a své "přátele" a nakolik je bez skrupulí, aby patřičně ostříhal rouno z oněch dolních deseti mega.
Může se Vám to nelíbit, můžete proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžete dělat.
07. 08. 2009 | 09:22

Honza napsal(a):

Paní Vendlová,

Kdyby to TOP09 & Starostové opravdu mysleli poctivě, tak by do svých řad jménem (u nás) významné, ale ne zrovna vždy v pozitivním slova smyslu "proslavené" osobnosti (?) do svých řad nepustili. Ty chápou vaše heslo (Tradice-Odpovědnost-Prosperita) silně individuálně...
07. 08. 2009 | 09:45

Libor napsal(a):

Paní Vendlová,

protentokrát naposledy.
Jsem tomu upřímně rád, že se snažíte s komentátory komunikovat, rozhodně nesdílím rozhořčení Hloupého Honzy, to co děláte je pouze Vaše věc nebo věc toho, co Vám určuje pracovní náplň a platí Vás za to.
Na straně druhé, pravdu má i Karel když upozorňuje, že jste zatím nedokázala odpovědět ani na tak prostinkou otázku v čem je Schwarzenberk natolik výjimečný, aby se stal středobodem současného ohlupujícího nečestného mediální dění a masáže.

Pokud mohu okomentovat Vaši poslední odpověď mám z ní smíšený pocit. Na jedné straně z Vás tryská nadšení, že je zde nový, teď už konečně ten správný politický subjekt, na straně druhé se uchylujete k naprosto laciným manipulativním klišé. Kdybych měl reagovat podobně jak Vy, tak asi nejlépe slibem, že Vám s radostí odnesu kufry na nádraží, až budete prchat před rudochy, abyste mohla psát blogy ze zahraničí :-)
07. 08. 2009 | 10:12

Libor napsal(a):

Jste asi věčná hledačka, ale copak Vy opravdu nevnímáte, jak strašně moc si protiřečíte:

-kde je ten program? Podíval jsem se na programová východiska. Vždyť to je snůška obecných proklamací a keců. Odkaz na židovsko-křesťanskou tradici, dávno překonané Tlustého žvásty o zadlužování a odpovědnosti vůči dalším generacím, zvlášť pikantní ve srovnání s tím co teď dělají v Americe a západní Evropě, aby utlumili krizi, poukázání na zdravotní a důchodovou reformu (ale proboha ani slovo JAK).

- vlivné osoby (v programových východiscích organizované skupinky se specifickými zájmy). Jak se pak srovnáváte s faktem velkorysého daru toho veterináře? Jak se srovnáváte s aférou ODS-Toskánsko, propojení pofiderních podnikatelů a lobby na politiky? To Vám nezasvítí červené světlo?. Rozumím, když Schw. prohlásí, že nepůjde do koaly když Paroubek bude v soc-dem, musí se přece nějak vymezit. Proč ale pan Obdivovaný mlčí, když se ukazuje, jak prorostlá je ODS na organizované skupinky se specifickými zájmy? O Bakalovi radši pomlčím.

- co TOP 09 vyvětrá, o čem to mluvíte? Copak na kandidátkách nejsou naprosto provaření profesionální lidovci typu Parkanové, Severy, Kalouska, atd. kteří když zjistili, že jim pšenka nepokvete u flanďáků, tak šli o dům dál?

- Co dobrého přinese pravicová koalice. Mně další úlevu na daních a placení sociálního a zdravotního. Organizovaným skupinkám se specifickými zájmy privatizaci doposud veřejných statků jako je zdravotnictví, penze, ekologické škody (i v tom se šedá emince abbé Josef - Kalousek stihl již pošpinit), a půjdeme dál do privátní správy daní a poplatků, stavební úřady, atd. Co státu, šílené deficity po převodu části penzijního pojištění do soukromých rukou (viz Slovensko). Co těm ostatním, jistotu nejistoty, že celý život budou platit jak mourovatí na penzi a pak si za všechny naspořené peníze kvůli inflaci koupí tak akorát bochník chleba, nebo že jim někdo řekne sorry, zkrachovali jste a pak si vlastním tryskáčem odfrčí dožít na Bahamy? Jistotu nejistoty, že budou POVINNĚ platit celý život zdravotní pojistku a pak dostanou na rakovinu aspirin, protože pojišťovna usoudí, že platili málo?

- Co přinese nová oposmlouva? Další hroucení se Pravdy a lásky včetně Vás, princip ruka ruku myje modráků a socanů, další zhnusení lidí z politiky, rakouská zkušenost sedmdesátých a osmdesátých let s následným růstem krajní pravice a komunistů

- co přinese spojení soc-dem a komárů? A proč by milá paní Vendlová měli komanči být tak hloupí a strkat hlavu do chomoutu vládní odpovědnosti, když se jim naprosto skvělě žije ve výhodách parlamentní demokracie a odpovědnost veškerá žádná? Copak jsou naprosto omezeí a nevzdělaní a nevědí, jak skončili slavní a renomovaní francoužští komunisti s aureolou strany vystřílených Hitlerem poté, co kývli Mitterandovi na vládu? Už jsem o tom psal minule, to strašení návratem komunismu dělá z lidí hlupáky a hodně jste u mne klesla (já vím , je Vám to fuk), když jste prohlásila ta pitomá slova o psaní blogů ze zahraničí.

- pak je ještě poslední možnost, koala socanů s menšími stranami (asi lidovci, možná TOP 09). Taky nic moc, okopávání kotníků možná lidovci, určitě Kalouskem,proti krizi hospodářská politika západní Evropy - neokeynesiánství, nemožnost realizovat privatitzaci veřejného sektoru organizovaným skupinkám se specifickými zájmy. Hergot, vždyť to chcete, tak proč se vymezujete proti oranžádám? Nebo je skutečně TOP 09 jenom další podfuk na voliče-hledače a skrčka ODS. Pochopitelně s massivní mediální masáží, protože šéfredaktoři čuchají velké budoucí Bakalovy peníze (a taky možná J&T, Appianu, CCG, apod.)když to vyjde.

Karlovi závidím vyjadřovací schopnosti, Vám nadšení, s jakou jdete do nových věcí a nevšední zájem o věci veřejné. Nechci sýčkovat, ale obávám se, že pokud to myslíte poctivě a upřímně, dočkáte se jen dalšího zklamání.
PS: Ve spásu se věřilo ve středověku, tam jste trošku střelila vedle.
Nashledanou

Nashledanou
07. 08. 2009 | 10:13

Honza napsal(a):

Libor:

Nevím, proč mě v této souvislosti napadá to staré rčení o tom, že krysy a potkani opouštějí potápějící se loď jako první :-)
07. 08. 2009 | 10:22

Veronika Vendlov napsal(a):

Vážení, čas je proti mě. Hezky kydejte, mě to nevadí, už jsem si zvykla za ten rok. Mnoho jem už toho za sebe sdělila a opakovat se nechci.

Těm, kdo mě pochopili, nebo se o to snažili, tak moc děkuji.

Zdravím a přeji hodně plodné diskuse!
07. 08. 2009 | 12:07

Hloupý Honza napsal(a):

Pro Libora:

Jestli je někdo placen jako státní zaměstanec (ať jako nějaký tajemník něčeho, či politik na jakékoliv úrovni) i z mých daní, tak je mi bohužel hodně do toho co dělá v pracovní době.

Paní Vendlová, v současné době, jako velmi politicky angažovaná a aktivní osoba, mi mohla alespoň odpovědět, že mi do toho nic není, protože není zaměstnána ve státní správě, tečka. Bohužel její odpověď má velmi výrazné znaky protřelého politického dinosaura typu pana Kalouska a svědčí o tom, že v TOPklanu ji to opravdu svědčí.

Hezký den (oběd skončil a hurá zase do práce, mne bohužel za bla,bla,bla,bla, ..nikdo neplatí)
07. 08. 2009 | 12:19

Veronika Vendlov napsal(a):

Hloupý Honzo, to jsou úplně zcestné invektivy. Napadlo Vás třeba, že by mohl někdo něco dělat jen tak, zadarmo, protože ho to baví?

Asi ne, jinak byste tyhle slinty nepsal!
HOWG
07. 08. 2009 | 12:31

Hloupý Honza napsal(a):

Paní Vendlová,
Vy se tady snažíte prezentovat jako nějaká politička (navíc, která dělá a asi budete dělat i v budoucnu vše zadarmo), píšete o mých názorech, že to jsou slinty, ale nejste vůbec schopna odpovědět na jakékoliv jednoduché otázky. Já jsem Vámi vytvořená souvětí označil pouze jako agitku a pana Kalouska jako politického dinosaura, je na tom něco dehonestujícího ? Slinty .. to se učíte v nějakém politickém kurzu jak jednat s voliči ? Slinty se mi spíše pojí s tím pánem na bilbboardech, na němž zřejmě stojí a padá celý váš politický program. Už se těším s čím "novým" nás překvapí pan Kalousek, je fakt, že za dvacet let toho moc nestihl. Kdybych měl za sebou takové maléry co on, tak bych nevystrčil hlavu z jeho zasponzorovaného baráku. Ne každý má však takový silný žaludek. Taky se těším, až v rámci nějaké té Vaší politické práce "pro bono", či nějaké Vaší kandidatury se konečně dozvím něco z Vašeho dosavadního bytí, tj. co jste vystudovala, kde jste pracovala, čeho jste dosáhla apod.. Omlouvám se za svou dosavadní neznalost, ale i z toho co je u Vaši fotky uvedeno jsem se jako váš potenciální volič ani pořádně nedozvěděl, čím se vlastně živíte. Jó promiňte, já zapomněl, že děláte všechno zadarmo... jako ostatně každý politik,... a ještě pro blahu lidu, že ?

P.S. Ty "slinty" to se mi fakt líbí, moje generace se s tímto tak často nesetkává.
07. 08. 2009 | 13:01

Koudelka napsal(a):

Hloupý Honza
S V.V. nemá smysl diskutovat. Ona se jen veze na mmt populárních vlnách...jednou jsou to modráci v čele s neodolatelným, pak zase TOP....a budou zase jiní.
Populární byla dehonestující vlna proti Ráthovi..tak si rýpla s demagogi z Bed-Inu. Bez jediného důkazu a podobně.
A zase zanedlouho bude populární něco jiného... :-)))))
07. 08. 2009 | 13:29

argun napsal(a):

Veroniko, Veroniko, ukřivděná ublíženost není ideální vlastností pro blogera, natož pro budoucí politiřku, že. Netrapte se, každý občas napíše blbost. A někteří se tím docela dobře živí. Ten váš oslí můstek, na kterém jste postavila text fakt nesedí. Jako budoucí politik by jste měla vědět, že kritériem pro výběr premiéra není a nemůže být vztah k NNO. to je přece naprostá pitomost. Je tisíc jiných a s prominutím důležitějších aspektů. Z osobní dlouholeté zkuišenosti vím, že tato sféra je skutečně problematická a je to jeden z něvětších tunelů do státní kasy. Je to furt do kola - chceš.li prachy, tvař se, že konáš DOBRO. Miluju profesionální ušlechtilce a konatele dobra. Nejlépe ty, kteří jsou státními zaměstnaci disponujícími s dotačními programy a současně si vytvoří své dobrodějné organizacw, aby mohli efektivně dojit a chlemtat a nezvednout se přitom od stolu. Mohu jmenovat, ale nebudu. Taková je prostě realita a pokud jí nechcete vidět, zajděte za očním lékařem....Samozřejmě hnusně paušalizuji a vnímám, že jsou i NNO, které fungují bezvadně. A knížepán? Morvný, vzdělany a noblesní člověk. Bezpochyby. Ale kromě toho, že utrousil na mezinárodní scéně pár bonmotů a párkrát někde usnul, neudělal ve funkci ministra zahraničí vůbec nic. Jistěže z něj celá Evropa upadla na řiŤ, neboť charismatický a originální jedince v té bandě šašků na současné vropské scéně vždy bude čnít jak Mont Blanc. Image vládne světem.
07. 08. 2009 | 13:29

Veronika Vendlov napsal(a):

Argune, tak to není, jen nestíhám a opravdu si nemyslím, že je rolí blogerky reagovat na všechno, co se pod blogem objeví.

NNO (NGO) je z mého pohledu aktivnější část veřejnosti. A pokud není veřejnosti a NNO (NGO) neporozumněno politiky, je to špatně.

Nevládní sektor je problematická sféra, to ano, ale už jdme to tu mnohokrát řešili...

A já tu, ač to tak nevypadá, tu realitu vidím. Vidím ale i ty dobré projekty, zná dobré lidi a nechci házet všechny do jednoho pytle, ani politiky/čky.

S tím spaním: Vy se mýlíte, kníže nikdy nespí, jen tak vypadá! :)

Mejte se fajn!
07. 08. 2009 | 14:57

Veronika Vendlov napsal(a):

Oprava - neporozumněno má být takto: neporozuměno.
PARDON!
07. 08. 2009 | 14:58

Veronika Vendlov napsal(a):

Hloupý Honza: Všechno jem ve vizitce měla, ale nedělalo to dobrotu, takže to tak nechám.
07. 08. 2009 | 15:00

Veronika Vendlov napsal(a):

Koudelko Koudelko, takhle Vám to nesluší...
07. 08. 2009 | 15:01

Ben napsal(a):

Paní Vendlová,
hezké odpoledne
Máte pevné nervy, co dodat. Vydržte!!!

Delší dobu jsem nebyl na diskuzích, hodně práce, pak dovolená, sem tam nějaký problém, ale to znáte :-), ale i tak jsem si všiml, že někde "odcestoval" Pocestný. Nevíte náhodou, co se stalo?
O bigjirkovi vím, že byl opět zablokován. Škoda. Vy jste ho poznala osobně ve stejný den, co já, a tak asi víte, že žádný vulgární člověk to není. Nevím, proč zrovna pan Stejskal je na něho dost naježený...?

Volby se blíží, tentokrát mám jasno.

Pěkný víkend, už také balím...
07. 08. 2009 | 15:13

Pepa řepa napsal(a):

veronikavendlova napsal(a):
S tím spaním: Vy se mýlíte, kníže nikdy nespí, jen tak vypadá! :)
-------------
Úžasné, až budete vysedávat s Knížetem ve vládě, odkoukejte, jak to dělá a napište o tom článek.

Celoroční, řízená hybernace velitele blanických rytířů, to by zaujalo.

Jinak zachovejte dobrou mysl. Nemáte co zkazit. Horší než ODS nebo ČSSD to být nemůže.
07. 08. 2009 | 15:21

Veronika Vendlov napsal(a):

Bene, také nestíhám - NIC!

Pocestný je na tom stejně jako Bigjirka. Na jednom blogu v diskusi (asi to bylo pokračování Ódy PP pod blogem pana Stejskala) se to řešilo. Také si myslím, že je jich škoda, ale pravidla jsou pravidla, taky můžu "vyletět".

Díky za podporu, nervy dobrý, bylo to daleko horší!!! :)

Pěkný víkend Bene!
Veronika
07. 08. 2009 | 15:47

Veronika Vendlov napsal(a):

Pepo Řepo, některé lidi v kanceláři TOP09 jste jistě pobavil! :)

Tak zdar a sílu hybernaci! Nastuduji! ;)
07. 08. 2009 | 15:48

danny66 napsal(a):

to Beda, diky za presnejsi informace nez jsem mel.
07. 08. 2009 | 16:39

pgjed napsal(a):

Paní Vendlová, přeskočila jste mě bez odpovědi, ptám se tedy znovu. PROĆ ANO?

Pomíjím, že pan Schwarzenberg má za nehty takové zcela nekonzervativní věci jako např. uznání Kosova a je snad v (nebo u) páté straně. Přesto se tváří, jako výlupek vší konzervativnosti. Je to faleš, ale řekněme že prominutelná.

Kamenem úrazu je osoba pana Kalouska (o některých dalších nemluvím). Byl jsem přímým účastníkem jeho dvouletého cíleného rozvracení KDU. Po dobu svého ministrování dělal cíleně kroky, které šly proti zájmům obcí a zájmům střední vrstvy. Pár příkladů: Podpora hazardu i proti vůli obcí a občanů. Tlak na danění příjmů obcí, dnes jsou mnohé vynuceně plátci DPH a mají o to méně peněz k dispozici. Zrušení společného zdanění manželů a tlak na zrušení daňového zvýhodnění stavebního spoření, důchodového připojištění a životního popjištění. Podpora podnikatelských výhod na úkor zaměstnaneckých výhod... A to nehovořím o intrikách, které organizoval vůči představitelům KDU, kteří mu nebyli po chuti za pomoci některých dalších představitelů topky. Přiznám se, že dost dobře nechápu, proč se vaši starostové dali dohromady právě s takovýmto člověkem? Kdo jim pak bude moci věřit?

Nechci spekulovat o manipulaci některých průzkumů , ale lidé kteří jsou ochotni dát kalouskovcům hlas po tom co předváděli od voleb 2006, nejsou při smyslech!
07. 08. 2009 | 17:20

Targus napsal(a):

To pgjed:

Uvědomte si, že na nepříjemné otázky se prostě odpovědi nedočkáte. Já jsem se ptal na totéž a nic. Pan Stejskal asi všechny bloggery zaškoluje a předkládá desatero cenzorských přikázání, jejichž poorušení se trestá vyhazovem. Ostatně sám se vybarvil do stejných odstínů v diskuzi pod Zrnovým blogem o Karadžičovi.

To Pepa řepa:

Potlesk ve stoje na otevřené scéně.

To argun:
není co dodat, stoprocentní souhlas

To veronikavendlova:
pokud mne chcete zlomit, abych alespoň připustil myšlenku, že bych možná mohl začít uvažovat o takové sbírce recyklátů, jako jsou TOPáci, vyjmenujte mi, co strašného by se stalo, kdyby se k vládnímu lizu dostaly ty podle Vás sebevražedné kombinace, jako je oposmluvní velká koalice, či rudooranžový mor. Samozřejmě kromě toho, že by se dále nikdo nesnažil rozkrást finance ve zdravotních pojišťovnách, potažmo rýžovat na výběru zdravotního a sociálního pojištění. To je kromě ČEZU poslední, ale neodolatená třešnička na dortu zvaném "vydžusovaná ČR"
07. 08. 2009 | 18:18

argun napsal(a):

VV:
"NNO (NGO) je z mého pohledu aktivnější část veřejnosti."
Z mého nikoli. Paušalizujete milá VV a pan Vychovatel Vás za to pleskne přes ručky...a bude mít recht. Spousta lidí je v NNO jen proto, protože nic jiného, než konat DOBRO neumí a nebo že nemají dost sil či předpoklady obstát v prostředí byznysu. Je to prostě trh práce, stejně jako každý jiný, nedělejte z toho prosím andělské brigády. Tedy nonsens Vašeho textu spočívá v tom, že přeceňujete úlohu NNO ve společnosti a vztah k nim stavíte jako kritérium pro výběr premiéra. To je špatně.

Rolí blogerkay opravdu není reagovat na vše. Souhlas.

Vsadím láhev 10ti leté slivovice, což je dle mě to nejlepší co teče, že KSch do 12 měsíců po volbách nebude předsdou TOPu. To není člověk exekutivy. to je archetyp šlechtice, distingovaný, s nadhledem, věrný, loyální, prostě dokonalý úředník. Nikoliv politik. Doporučuji Vám rozbor pana Libora.

"Občanskou" společnost nepreferuji. To je totéž jako "lidová" demokracie. Preferuji společnost občanů. Svobodných občanů.
07. 08. 2009 | 18:19

argun napsal(a):

VV
"Česká republika potřebuje do svého čela osvícenou osobu."
Kdo podle Vás v současné Evropě takovou osobou je? Sarkózy? Merkelová? Barroso? Pöttering? Ha ha. Nejvýraznějším a pravděpodobně i intelektuálně nejpotentnějším politikem v současné Evropě je - bohužel, což zdůraznňuji - Václav Klaus.
07. 08. 2009 | 18:33

Pepa Řepa napsal(a):

VV:
"NNO (NGO) je z mého pohledu aktivnější část veřejnosti."
---------------------
No, něco na tom bude. Pokud jde o závod k pramenům Panny Marie Brusselské jsou NGO vždy ve žlutém trikotu.

Jo a že jsem tak smělý, máte slogan pro Váš program?

Doporučoval bych TOP KNÍŽECÍ RADY 09.

Když to vydáte jako brožuru a budete rozdávat třeba před sklárnou v Poděbradech bude sukses zaručen.
...............

To argun:
Nepřehánějte, 12 měsíců?
Co by tam tak dlouho dělal?

12 dní bude stačit.
Ejzenštejnovy stačilo deset dní a svět se otřásl v základech.
07. 08. 2009 | 20:13

Petr S. napsal(a):

Paní Vendlová,
ještě byste se pana knížete mohla zeptat, čemu vděčí (jako jeden z mála českých občanů) za účast na zasedání Bilderberg skupiny a také Trilaterální komise, založené Davidem Rockefellerem a spojené m.j. se jmény Alan Greenspan, Paul Volcker a Zbigniew Brzezinski.
07. 08. 2009 | 20:52

Pepa Řepa napsal(a):

Taky chodím každej ke kasliku a čekám, kdy přijde pozvánka.

Greenspan, Brzezinski....... jak mohli zapomenout na Pepu Řepu z Widlákova nebo Péťu S. ze Zlámaný lhoty?

Taky to nechápu.
07. 08. 2009 | 21:25

Pepa Řepa napsal(a):

Fuj, zas je tam hrubka
07. 08. 2009 | 21:30

Petr S. napsal(a):

Pepa Řepa:

:-)
No asi jsme se narodili na "špatný větvi" (myslím rodokmen) nebo nám chybí ten potřebný "Taschengeld" :-)
V chybějícím potřebném vzdělání nebo znalosti řečí to určitě není...
07. 08. 2009 | 21:58

Pocestny napsal(a):

Zdravím, paní Veroniko!
Dostal jsem podmínečný pardon (redakce asi touží po čtivém krváku z Afghanu, hoši nechápou, že existuje několik zásadních důvodů, proč se z warzone nefejetonuje - mimo jiné nechci, aby má rodina vyletěla do luftu jako mnozí, kteří se toužili státi populárními)
a říkám prosté ANO.

Ponechme meritus stranou, nebudeme si tu přitakávat jako ti, kteří vám tu ve svorném akordu spílají.

Zdaleka hledím na diskusi a napadá mne jediné - proč tu ti Bédové a podobní tráví tolik času a energie, aby pomluvili, zneuctili a ponížili člověka, kterého osobně vůbec neznají?
Proč obecně lidé tráví hodiny na netu, aby se povozili po jedinci, který se nebojí kráčet svým životem klidně a jistě, i když se v mnohých okamžicích brodil po krk v lidských výkalech doby?
Proč se tak bojíme někoho, kdo nezapadá do scénáře Dietlova seriálu o "našem" člověku na radnici, severu, proč tu existuje ta nízká nevůle k tomu se domluvit aspoň na tom, že nebudeme dětinsky řešit Karla ze Schwarzenberku jako nějakého exota, ale lidskou bytost.
Má rodina sdílí s řečeným třista let společné historie, moji předkové stáli pod praporem knížete ve všech válkách, které si náš Nejedlý dějepis pamatuje, spolu slavili Vác, Lipsko, spolu padali na hubu pod bagánem proletariátu, jediná věc je jinak, mí příbuzní již k návratu po roku 89 síly nesebrali. Zbyl jsem tu sám, kdybych se připrdelil, mohl jsem v jeho stínu udělat karieru jako Dobrovský, ale my jsme holt tvrdé říční plemeno, které je zvyklé si táhnout svůj bágl kamení zvaný minulost sami, tak ho zpovzdálí sleduji a tiše fandím.
Karel Schwarzenberk není politik, je to ČLOVĚK. My tuze potřebujeme lidi, ne partajní homunkuly, kteří mění res publica v mafii.
Dá-li Bůh a zdraví, budu dál daleko, tak pozravuji, držím palce, víc nemusím, protože vím, že tenhe člověk je více než všichni spojení Bédové této země.
Už staletí totiž platí, že "toho bohdá nebude, aby Schwarzenberk z boje utíkal.
Zvítězíte-li, zvítězíte slavně, pokud budete poraženi, tak se ctí, jeho rod to nikdá jinak neuměl.

P.S. Pane Jarpor, obecně platí mnoho věcí, ale pohlédněte na to, jak se ta vaše obecnost v život obrací.
Ne, my nepotřebujeme vítězného straníka, my potřebujeme člověka, který se obejde bez sekretariátů, polibdír a komisí, někoho, kdo vrátí veřejné správě lidskou čest.
Té je v české politice jako v řiti medu.
Chystám se do bitvy o Lógar a Hellmánd, chstám se do bitvy, ve které mou zbraní je rozvoj, civilizace, právo, stát. Proti mně stojí ti, kteří nic z řečeného nepotřebují, protože si vystačí s doktrínou a nenávistí, Bože, jak jsou si s některými zde podobni......
So, banner upmast and beat the quarters!
07. 08. 2009 | 22:28

Karel napsal(a):

Pocestný, Vy jste něco bral?

Nač ta patetičnost, prostě Vám ten pospávající a rozšafný, lechce senilní děda imponuje.

Někomu zase ne. Ale o to až tak nejde.
07. 08. 2009 | 22:48

Stan napsal(a):

Pocestný, chválím, upřímně!

Jediný opravdový český pravičák s gulema, který je za "svou nenávistnou doktrínu" ochoten prolít svou vlastní krev. Šiřitel rozvoje, civilizace, práva a státu. S řití plnou medu vrací pravicové politice její lidskou čest.

Už si představuji, jak po vítězné bitvě se snědými islamistickými ďábly leží někde ve vojenském špitále Pocestný s úplavicí. V tom přichází, klidně a jistě, kníže s košíkem plným plodů té naší české vlasti a říká: "Česká foják, tópra foják...", upírá pohled svých moudrých očí směrem k Hílmandu a sladce usíná.

Jak dojemné! Docházejí mi kapesníky...
08. 08. 2009 | 00:00

Veronika Vendlov napsal(a):

Moc zdravím, Pocestný!!!!! Ráda Vás znovu vidím! :)

Měla jsem dnes strašně málo času, takže jsem teď na blog nakoukla před tím, než padnu do mdlob. A najednou Vy, hurá!

Nemám, co bych doplnila. Přesně tak to je, já jen můžu poděkovat, že jste pokračoval za mne. Ne že by mi došly síly, ale trochu mi to tu připadalo jako marné snažení.

Zatím mne oslovili a možná také vyškolili - v pozitivním slova smyslu - 3 pánové a jedna dáma. Prvním byl Jan Kasl, člověk, se kterým byla radost spolupracovat. V něm byla a stále je, velká dávka gentlemanství a také přístupnosti k lidem kolem sebe. To se mu vlastně asi v politice stalo tak trochu osudné. Druhým byl a je Jaromír Štětina. Z něho zase vyzařuje rozvaha a klid. Žádné bláznění, jen laskavost. Kníže je tím teřetím. Všechny spojuje schopnost nadhledu, velký smys pro humor a pracovitost. Jsou to hlavně lidé z masa a kostí, lidé. Na dámy jsme nezapomněla, hodně ispirující asi pro mne byla a je Jana Hybášková.

Jsem ráda za každou zkušenost, pozitivní i negativní. Škoda jen, že jsou to zkušenosti nepřenosné.

Těší mne, že si rozumíme.

Opatrujte se, pane Pocestný a děkuji Vám!
08. 08. 2009 | 00:37

Ben napsal(a):

Paní Vendlová,
to je překvápko, co? Včera se ptám a dnes shledávám...

_______

Pocestný, jsem rád, že po dlouhé době Tě mohu "vidět"! Holt lidi jako pan Schwarzenberg to tady nikdy nebudou mít lehké. A vůbec se divím, že se při té bídě, co tady vládne, ještě najdou a hlavně, že chtějí něco dělat.

S přáním všeho dobrého se připojuji k paní Vendlové
08. 08. 2009 | 07:11

Pepa Řepa napsal(a):

České obci Eurohujerské bych jen připomenul, že největší vada na kráse jinak sličné tváře Knížete-uznání Kosova- nebylo jeho vlastní iniciativou, kterou chtěl strhnout ostatní státy EU k následování.

Šlo o zbytečnou snahu být-při uznání tohoto nádoru- v první řadě.

Je pozoruhodné, jak Eurohujer trpí amnésii, když by měl kritizovat nekritizovatelnou bruselskou matičku.
08. 08. 2009 | 07:47

Targus napsal(a):

To pocestný:

Jsem rád, že ještě existuje někdo takový jako vy. Zapálený, bojující za ideály, lhostejno jaké, žádný salónní plkač, ale muž činu.
Měl jsem ve famílii taky takového. Sám se přihlásil do Wehrmachtu, prošel celou východní frontu, třikrát byl zraněný, vždy znovu na vlastní žádost šel do první linie.Nakonec ho nějaký Aljoša,chvála Pánu Bohu, sejmul i s jeho tankem někde u Minska. To jeho bratranec byl jinačí hajzlík. Čtyři roky lítal po lese s kvérem a kudy chodil, tudy škodil, nakonec ho, chvála Pánu Bohu, chytilo Gestapo, a protože se už blížil konec války a moc času nebylo, šup s ním na strom, a pořádnou konopnou kravatu.
Já jsem zase byl takový parchant, že jsem se snažil - samozřejmě za prachy - těm, co přežili v bývalé Jugoslávii, zajistit, aby nechcípli hladem a zimou. Chvála Pánu Bohu - i když mně v té Jugošce víra v cokoli nějak přešla - jsem se vždycky vrátil, i když sem tam po mně takoví dacani jako vy, občas vystřelili. Chvála Pánu Bohu, neměli váš výcvik a nasazení, vy byste mne určitě sejmul.
Proč to tu pro vás píšu.Možná, že vy byste měl pochopit, co mi na knížeti vadí, kromě toho, že šišlá, usíná a vcelku nic nedokázal.
Je to jeho americký vlezdop*delizmus, odrážející se v jeho názorech a činech vztahujících se k bývalé Jugoslávii. Bohužel je to rozený typ bojovníka na vítězné straně, stejně jako vy, s tím rozdílem, že si dával zatracený pozor na své pohodlí po celý život.
Já jsem zase viděl ty, kteří zůstali v táboře poražených, jhostejno, zda to byli Chorvati, Bosňáci nebo Srbové. Okradených, poraněných a ponížených je ve válkách dost a dost na obou stranách.
Proto může pan kníže se svým ptačím souputníkem á la Fénix troubit k mobilizaci jak chce. Vím, že máváním své zástavy chtějí nastartovat takové blbce, jako byli moji prastrýcové, jako jste vy.
Věřte mi, žádné ideály neexistují, existuje jen bezuzdná hrabivost a neuhasitelná touha po moci.
08. 08. 2009 | 09:20

argun napsal(a):

Veroniko, Veroniko, já Vás fakt nechci trápit, když ale Vy si pořád pletete hrušky s jabkama...U nás ve Widlákově to chodí tak, že když potřebujete krov na barák, zajdete za tesařem, nikoliv za panem farářem. Tesař sice doma mlátí ženu, ale tu tesařinu kurňa přece jen zvládá...Obor se učte od těch, kdo jsou v něm úspěšní, ne od těch, kteří v něm selhali. Přečtěte si paměti Winstona Churchila. Docela hnusnej chlap, v baráku bych s ním bydlet nechtěl. Myslíte, že paní Hybášková bude jeho následovnicí? A u nás jsou jen dva politici - Zeman a Klaus. Je mi líto.
08. 08. 2009 | 10:02

argun napsal(a):

Targus
Hezký příběh. Tak striktně bych to snad ani neviděl, zejména pokud jde o ty ideály. Bez nich by totiž zbyla už jen ta konopná kravata vlastní rukou...Ale jinak souhlas. Hlavně s tím, že mesiáši jsou největší nebezpečí tohoto světa.

Pepa Řepa
08.08.2009 07:47:50, jasně, rozumíme si.

Pocestný
Karel má pravdu, ten patos je k neunesení. A Stan to moc hezky predikoval...Ale Afghánci tak mluví, to je fakt...Můžete mi prosím sdělit, který z evropských politiků (kromě KSW, který jím dlouho nebude) není homunkulus, ale ČLOVĚK? Srdečně děkuji za reakci. A držím palce v Afghánu!
08. 08. 2009 | 11:33

Tomáš napsal(a):

Dobrý den,
momentálně probíhá soutěž o nejchytřejší zemi v Evropě a zúčastnit se může úplně každý!
Jak se zúčastnit?
Přejděte na tuto adresu: http://cz.iq-test.eu/#9402
a zde už naleznete samotný test.
Po vyplnění všech otázek budete znát své IQ a to se započítá i do soutěže!

Víte, že zjistit své IQ je otázka několika minut a znalost vlastního IQ může být důležitá pro celý život?

Hodně štěstí a správných odpovědí!
08. 08. 2009 | 11:57

Pepa Řepa napsal(a):

To argun
já si myslím, že tesařskej z Bechyně je schopnej člověk. Úplně všeho. Liška, mazanější než Zikmund.

Udělal to šikovně:
1.Vycítil, že lid volí menší zlo. Tudíš bude volit cokoliv nového, horší to být nemůže.

2. Na chvíli vystrčil do čela faráře. Tesař je tak profláknutej, že mu nepomůže, ani když vyklečí před papežem důlek. S morálkou (vlastní) tesař vyrukovat nemůže.

3. Pochopil, že vybudovat síť partajních poboček v Hornídolní je pracná záležitost. Nechce dopadnout jako kucí z Rytířské.
Spřáhnul se tedy se starosty.

4. Politika vyžaduje "chechtáky". Něco dodá Kníže, něco Bakala v záloze je šťáva z Diag Human.

5. Státostrany se soustředily na sebe. Tichýmu i dalším se už klepou ruce, aby vynesli žolíka s krakaticí.
Na tesaře se zapomnělo, za dva měsíce se moc vyšťourat nedá. Ne, že by nebylo co, ale je málo času.

6. Tesař nepropadnul klausotepecké obscesi radia PEHE.
Proč by do něj "neomylný" vandroval?

7. Ať už vyhraje voliera nebo kolotočáři, budou ho oba potřebovat. Bude to zajímavá koalice. ODS KDU TOP.

Abych se přiznal, mně jsou milejší lidi jako Kuras. Ale spřáhnout se se zelenou Liškou?

No já nevím. Asi bych dal přednost Lišákovi z Bekyně.
08. 08. 2009 | 12:05

Pocestny napsal(a):

MUHAHA, hoši, koukam, že od žejdílku vám to jde sehr gut.
Nic jiného jsem ostatně nečekal.
V tomhle spolku je totiž největší zločin se k čemukoliv přiznat, zejména pak k víře v cokoliv.
Vzpomínám, jak jsem kdysi jako spratek vyhrabal v otcově knihovně "černou knihu 68" a četl tam to tehdejší desatero - Nevím, Nerozumím, Nepomohu....však víte, co myslím. Zdá se, že toto desatero poněkud zarostlo do hlav a je použito v nejširším slova smyslu.

Pathos, proč ne? Patetických blábolů je tu za korunu pytel, když jsem se zpětně probíral tím, co jste tu nasmažili o vejciádě, div jsem si do trenek nestříkl - takového pathosu tu od Palachova pohřbu nebylo..-)))

Tarqus, osobně, poznám rozdíl mezi fabulátorem a tím, kdo v Jugošce opravdu něco dělal. Proč jen mám pocit, že zase čtu něco od chlapíka, kterej s Pánkem v tísni či jinou bohulibou firmou slavně popařil v Zagrebu, pak se dopustil odporně odvážného výletu v konvoji, který dojel tam, kam ho drbani pustili a od té doby je za pašáka.
Pamatuju si některé vaše příspěvky na tohle téma, smrdíte tím, z čeho se mi dělá šoufl zejména - táhne z vás ta obvyklá lobotomická touha udělat z bandy největších prasat, kterou jsem v Evropě konce minulého století poznal jakési naše hrdé a porobené bratry. Ano mluvím o Srbácích, o lidech, se kterými jsem trávil každé léto svého dětství, o lidech,kteří dokázali spojit veškeré chucpe minulého století do jedné hrůzy - bolševici, nacionalisté, rasisté, vrazi s peversní chutí nechat své oběti smrt pomalu a intenzivně prožívat.
Někdy si povíme o Sarajevu, tam Srbové ztratili právo na posici člověka, tam se pro mně stali tím, čím jsou bosňáčtí srbáci dodnes - slovanskou SS.
Lovili nás i civily jako zvířata, vaše EU se dívala a vedla podobné řeči jako vy. Pak holt došla trpělivost těm jediným, kteří kašlou na pověst a lidové mínění zoufalců, hra se otočila. Ano lovili jsme je s chutí a užívali si pocit zadostiučinění, když jsem pozoroval ty samé ksichty, které s flaškou v ruce pálily ženy a děti zaživa, jak klečí o život a třesou se jak ratlíci.
Tarqusi, ruku na srdce, jestli jsi zavážel s ADROU "trpící Bělehrad", nebyl jsi v žádné válce, jen jsi pomáhal těm, kteří platili daň za svou zvířeckost, za podporu nejhoršímu dobytkovi, kterého nám kompartaj na Balkáně porodila a dnes fňukají jako malé děti.
Dle mého, po tom, co jsem viděl v Bosně, Krajině, Sarajevu, Vukovaru měl Bělehrad skončit jako Drážďany, aby jim došlo, že ani sebeožralejší balkánskej hejsek nesmí dráždit tygra.
Hráli si na právo silnějšího a chutnalo jim, tak dostali po hubě tím stejným právem.
Dobře si pamatuju, jak jsem vyjednával s těmi zvířaty na Igmanu o pravidlech, která měla každá válka v historii, kterou nevedla zvířata náckovského či bolševického druhu.
Smáli se nám, říkali nám, že si "křižáka" dají k večeři s turcima, kdy budou chtít.
Byli bohorovní, byli "nesmrtelní". Kde jim je konec? Vypařili se, hned co jim FA-18 složila na hlavu náklad, je mi jen líto, že zemřeli tak rychle, že si ani ten zážitek neužili jako jejich oběti.

Pokud dnes uvidím srbáka ležet na silnici, překročím ho a půjdu dál, protože nikdy si nebudu jistej tím, jestli bych nepodal ruku masovému vrahu.
Chápu maločeskou perversní zálibu v tomhle xindlu, on ten srbácký dobytek vždy dokázal to, o čem čížkové jen potichu mluvili.

Až vyrostete v lidi, pochopíte tragikomedii srbáka, který si odpálil budoucnost tím, že vytáhl prapor do boje za minulost. Nejlepší joke je Kosovo - uvedu příměr: Dává to asi tak stejně rozum, jako kdyby skopec chtěl anektovat Stalingrad nebo frantík Waterloo.
Vypustit duši národu kvůli díře do řiti na které dostal srbák největší přesdržku v dějinách je opravdu hodno duše bohatýra a mozku alkoholikova.

P.S. Jestli váš dědula běhal v dubáku, je velmi možné, že to slízl od mého tatíka, ten se jako synek z hájovny bavil lovem skopčáků od útlých šestnácti let -)))
08. 08. 2009 | 13:45

Pocestny napsal(a):

Stane, jedinou sračku jsem chytil při čtení tvého outsidercancáku.
Blahpřeji, lepší mindrákserver se jen tak nenajde-)))
Vezmu tě na výlet a uvidíme...
Už jsi někdy vyletěl v jeepu do luftu a padl na boudu? Já jo, podělat jsem se nestihl, taková to byla pecka, naštěstí máme káry dobře pancířovaný, tak tě dál budu prudit tím, že nekejvu a nekejhám jako to tvoje stádo socialistických husí.
Tím, co jsi tu napsal o Zrnovi jsi se u mně totálně provařil a odepsal. Myslel, jsem, že máš na víc, chlape, ale ty jen zapadáš do průměru - jako pan "každej rozumnej"....
Ale klidně si dělej dál legru, tvůj názor, tvoje životní fasáda...cynismus, negace a malověrnost, to se tu nosí, stígma ruského tanku, co? Málem jste byli papežštější než papež, inu socialističtí jezovité se nezapřou..-)))
08. 08. 2009 | 13:52

Petr S. napsal(a):

Pocestny:

Zkuste vyjmenovat alespoň pár skutečných přínosných věcí, které pan kníže dosud vykonal pro "normální" obyvatele našeho státu.

Z lidského hlediska - sice neznám podrobnosti - ale umíte si představit, že byste jako otec svého devítiletého syna dal k adopci jinému chlapovi - tak, jak to K. Schwarzenberg podle Wikipedie udělal se svým synem Karlen Philippem, který byl adoptován rakouským politikem, podnikatelem a milionářem Thomasem Prinzhornem ?
08. 08. 2009 | 14:04

Pocestny napsal(a):

P.S.
kdo je "normální"?
Dle mne ten, kdo pomoc nepotřebuje...
...nemám podrobnosti, mám předsudek, tak soudím?
Poznejte lověka dříve, než ho odsoudíte dle toho, co říká pa "každej", protože pan "každej" se nikdy nevyskytne tam, kde je potřeba přiložit konkrétně ruku k dílu.
Karlovo panství je důkazem kvality člověka.
Víte, my říkáme, podívej, jakej les má KS a porovnej s tím selským pejrem okolo, pochopíš, kdo má les jako smysl života a kdo z něj jen žije.

Nebudu polemizovat s wikinesmysly, protože tam si každej napíše, co chce o kom chce.
Je-li wiki pro vás důvěryhodnější zdroj než osobní postřehy těch zde, kdo ho opravdu poznali, nezbývá než politovat a jít dál.
Sorry mate...
08. 08. 2009 | 15:00

Stan napsal(a):

Ach bože, šiřitel dobra Pocestný - vždy na té správné straně:

Jednou s muslimy proti Srbům (ti první jsou přece utlačovaní hodní hoši a ti druzí komunisticko-nacionalisticko-rasisitická prasata), podruhé na straně dobra, nadřazené bílé civilizace a pokroku proti (často těm samým) muslimům (jsou to přece islamističtí méněcenní divoši), hlavně že to sype. A komu se to nelíbí, tak je lobotomický socan či bolševik.

Mají Vás tam v tom Afghu rádi? Vítají Vás místní květinami, osvoboditeli? Tak si to užijte, Vy lobotomiku, ale beze mě a ne mým jménem!
08. 08. 2009 | 16:23

NVS napsal(a):

Pan Schwarzenberg a jeho šedá eminence pan Kalousek? No pěkně děkuji. To by bylo z deště pod okap.
08. 08. 2009 | 16:25

Targus napsal(a):

To pocestný:

Houpací prastrejda zdrhal před těmi v dubácích a je docela možné, že ho právě tvůj fotr prodal, ačkoli, kdyby to byla pravda a ty sis u toho psaní tady neslintal po bradě, jsi dnes v penzijním věku.:-(((
Se zoufalci s ADRY jsem neměl nikdy nic společného, ti se pos°ávali už na maďarských hranicích. Jestli ti něco říkají města a vesnice Ustiprača, Zvornik, Rogatica, Višegrad, Bosanski Novi Dvor, vesnice kolem Josip Dolu, Maslenica, Metkovič, o velkých městech nemá cenu psát. Do Sarajeva mě přivedli Srbové, muslimáci na mě čuměli jak na zjevení a ti, co žijí, nepochopili dodnes, kudy jsem se tam dostal.
Když to začlo v Kosovu, byl jsem v Prizrenu, jestlis lovil Srby i tam. Ačkoliv podle těch svalnatých keců budeš asi lovec poněkud salónní.
Když se spustila zásobovačka na Kosovo, jezdili jsme přes Chorvatsko a Černou Horu na Rožaj a pak dál přes Banje a Mitrovicu do Prištiny. Z opačné strany jsme vyváželi srbské zboží přes makedonské Tetovo, na přechodu Dženeral Jankovič, jak jistě víš, se dalo uplatit úplně všecko. Takže to byl vždycky výlet přes celý Kosmet, jestli víš, o čem mluvím.
Máš ovšem pravdu, že největší pašáci jste byli, když jste bombardovali Srbsko. Velmi se mi líbil zásah mostu v Novém Sadu. Měl jsem to v přímém přenosu, stál jsem tenkrát v luce na celnici.
Akorát jsi mě zmátl s těmi mými příspěvky, doteď jsem měl za to, že tu píšu asi tak dva tři měsíce, z toho o Jugošce jednou. Jestli ses nám nebacal do hlavičky, když jsi zkoušel skok na střechu, a teď se kolečka točí naopak....
08. 08. 2009 | 18:20

Targus napsal(a):

To argun:

Ano, příběh to je hezký, pokud je v knížce nebo na televizní obrazovce. Ve spojení s příběhy ostatních příbuzných a příběhy předků mojí manželky to je celkem námět na horor a člověk má chuť opravdu si tu mašli hodit.
Anebo se ožírat a prozvracet se až do důchodu, jak řekl trefně jeden z mých prastrýců. 32 let po válce na své poslední předdůchodové směně skočil do pánve s roztavenou ocelí. O tom, co zažil za války na frontě, mluvil velmi málo, ale nic hezkého asi to nebylo.
08. 08. 2009 | 18:36

argun napsal(a):

Pepo Řepo, vy jste politolog od přirození...Pehe se má ještě co učit. Je to přesně tak. Tesařskej z Bechyně je talent, o tom žádná, řemeslo prostě umí. Navíc těch 130 miliard, ať nežeru - možná jen 100 až se to vysoutěží, za ten ekologickej kšeft, kterej spustil, to je setsakra volební motivace. Myslím, že to právě na tuhletu koalici hraje a není to vůbec špatná varianta, jasně že bez zelené lišky. Kurase jsem volil teď...a v říjnu? Što dělať? To nevěděl ani Nikolaj Černyševskij, a to byla nějaká hlava revoluční...
08. 08. 2009 | 23:29

Veronika Vendlov napsal(a):

To je síla, no nic, až se vrátím z lesa, si to tady pročtu. Ale zatím jsme ráda, že jsem of-line všeho, krom poslení půlhodiny kvůli neodkladnému e-mailu. Díky dobrým lidem našla se jedna wi-fi!

Ať žije rodina, děti, kamarádi a léto!
v.
10. 08. 2009 | 18:51

Ben napsal(a):

Paní Vendlová,
takže na prázdninách?

Nenechte si pročítáním kazit příjemné chvilky!

Přeji hezké sluneční dny! Pohodu a radost! U nás už je zataženo a mrholí.

Pozor na klíšťata!
11. 08. 2009 | 07:26

Vasja napsal(a):

A taky pozor na starosty.
Sou horší než klíšťata a píjavice dohromady.
12. 08. 2009 | 22:18

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
25. 08. 2009 | 23:46

Slavomír Trbušek napsal(a):

Tak mne napadlo,nejsem ekonom,oprostit zači-
nající podnikatele od daní.Rozpracování té-
to myšlenky je na vás.
30. 11. 2009 | 18:54

koupelová sůl napsal(a):

Pan Schwarzenberg a jeho šedá eminence pan Kalousek?
09. 12. 2009 | 19:29

Schwarzenberg=elitář-bůh s námi! napsal(a):

Dobrý večer,pročtěte si stránky http://www.osud.cz a http://www.zvedavec.cz
objektivní,nezávislé...snad vám to otevře oči...
27. 04. 2010 | 22:43

fish oil supplement napsal(a):

I'm not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
03. 08. 2011 | 20:40

poppen de napsal(a):

May be this blog's best post I have seen..
25. 11. 2011 | 13:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy