Nevládky a krize – nová VÝZVA 2009

11. 09. 2009 | 00:28
Přečteno 6217 krát
Dnes byla v Café Therapy (provozuje Sananim) po roce a kousek, odstartována další výzva nevládních organizací, která je vlastně jasným pokračováním té původní z loškého léta 2008. Poučeni z předchozího vývoje, startuje dnes také kampaň za nevládní sektor, který je stále nejen pro veřejnost, velmi nepřehlednou oblastí.

V tiskové zprávě je mj. uvedeno, že jsou si nevládky jisté, že vidí recept na krizi, ovšem ve spolupráci s vládou, která v těchto dnech projednává návrh státního rozpočtu. Nevládní neziskové organizace zaslaly včera při této příležitosti premiéru Janu Fischerovi a vládě ČR společnou výzvu, jejíž přesný text naleznete níže. Jsou si totiž vědomy toho, že ekonomická krize postihne i sociální a veřejně prospěšné služby, po kterých ale zároveň stoupne poptávka. Nevládky jsou připravené podílet se na zmírnění dopadů krize. Aby bylo využito jejich know-how a finanční prostředky, které jsou k dispozici a byly budovány 20 let, potřebují dobrou spolupráci se státem a s jednotlivými resorty, zejména MŠMT a MPSV. Pro občanskou společnost vyspělých zemí, je to naprosto obvyklá praxe. Kampaň, která dnes byla odstartována, podpořila supermodelka Petra Němcová.

A proč kampaň? Služby neziskovek, totiž využívá řada lidí, kteří někdy ani netuší, že službu poskytuje nevládka, a ne stát. Jsou mezi nimi lidé s tělesným či mentálním postižením, děti bez rodin, ženy a muži v těžké životní situaci, ale může jím být každý, kdo se v době ekonomické krize dostane do nesnází. Včetně lidí, kteří naší společnosti do této doby víc dávali, než brali. Péči a pozornost potřebují také mladí lidé, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat, mimořádně nadaní jedinci z oblasti kultury a společenských věd i ti, kteří se starají o záchranu a rozvoj našeho kulturního dědictví. Jak uvedla má bývalá kolegyně Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti a expertka na kulturní politiku: „Nejen v dobách krize je podstatné, jakým způsobem se lidé naučí nakládat s volným časem a také, jaká nabídka, pro kvalitní využití volného času je k dispozici, jinak vznikají problémy.“

Schopnost postarat se o děti a mládež ze sociálně slabších rodin, bezdomovce, lidi zneužívané či v jiné tísni, není jen výrazem vysokých morálních a společenských hodnot. Je to také nutná prevence před kolapsem společnosti v podobě prudkého nárůstu chudoby, negativních sociálních projevů, politického extremismu, kriminality a občanských nepokojů, které mohou nastat jejich fatálním zanedbáním. Igor Blaževič, ředitel festivalu Jeden svět k tomuto dodal: „Domnívám se ale, že jde ještě o něco podstatnějšího: schopnost kultivované, nezdivočelé lidské společnosti postarat se o potřebné ve vlastních řadách a ve svém okolí zachovává nepostradatelnou mravní a hodnotovou páteř celé společnosti". A varuje: "Zvlášť v dobách krize je důležité, v jakém stavu se tato mravní páteř nachází. Její zakrňování začíná občanskou apatií a zhoubně na ni působí bezohledný cynismus."

Kampaň Nevládky a krize, dnes spouští internetovou stránku, která přibližuje služby a pozitivní přínosy práce nevládních neziskových organizací jednotlivcům a společnosti. Na adrese www.otevrenaspolecnost.cz/nevladky-a-krize se mohou přidávat další organizace, které se chtějí k výzvě připojit, ostatní se v zápětí budou moci vyjádřit na Facebooku a Twitteru. Tímto také žádáme média, aby práci nevládek a spolupráci státu s nimi, věnovala zvláštní pozornost. Nevládní neziskové organizace tvoří třetí sektor společnosti, patří mezi sociálně-ekonomické partnery a to vedle státní/veřejné správy a podnikatelského/zaměstnavatelského sektoru.

Iniciátory Výzvy jsou:
Česká asociace streetwork www.streetwork.cz
Česká ženská lobby www.czlobby.cz
České fórum pro rozvojovou spolupráci www.fors.cz
Fórum dárců www.donorsforum.cz
Fórum pro integraci www.forint.cz
Hestia – Národní dobrovolnické centrum www.hest.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR www.nrzp.cz
Rada uměleckých obcí www.ruo.cz
SKOK www.skok.biz
Zelený kruh www.zelenykruh.cz

kontakty pro média:
Adéla Kubíčková
koordinátorka kampaně
mobil: 604 296 228

Text otevřeného dopisu panu premiéru Janu Fischerovi:

Vážený pane premiére,
neziskové organizace se zásadním způsobem podílejí na zajišťování sociálních služeb a dalších aktivit prospěšných celé společnosti. Jejich činnost je oproti státním zařízením často více ekonomická a efektivní a v době ekonomické krize jsou dobře připravené podílet se na zmírnění jejích společenských dopadů, včetně dopadů, které lze prostřednictvím státní správy zmírnit jen obtížně. Uvědomujeme si nutnost krácení státních výdajů, ale obáváme se, že státní rozpočet nebude krácen proporčně a doplatí na to především podpora nestátních neziskových organizací. Touto výzvou proto žádáme vládu, aby zohlednila potenciál nestátních neziskových organizací během jednání o státním rozpočtu pro rok 2010. Dopady krize na společnost či jednotlivce nelze odvrátit, ale můžeme je společně zmírnit.

Mezi příjemce služeb neziskových organizací patří lidé s tělesným či mentálním postižením, děti bez rodin, ženy a muži v těžké životní situaci. Péči a pozornost potřebují také mladí lidé, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat, mimořádně nadaní jedinci z oblasti kultury a společenských věd i ti, kteří se starají o záchranu a rozvoj našeho kulturního dědictví. Neziskové organizace se také podílejí na ochraně životního prostředí každého z nás.

Schopnost postarat se o děti a mládež ze sociálně slabších rodin, bezdomovce, lidi zneužívané či v jiné tísni není jen výrazem vysokých morálních a společenských hodnot. Je to také nutná prevence před kolapsem společnosti v podobě prudkého nárůstu chudoby, negativních sociálních projevů, politického extremismu, kriminality a občanských nepokojů, které mohou nastat jejich fatálním zanedbáním.

Prostředky ze státního rozpočtu přitom poskytují jedinečnou možnost realizovat takové aktivity, které stát nemůže ani při dobré vůli zajistit ekonomicky a efektivně, nebo takové, kde státu chybí zkušenosti, odborníci nebo dobrovolníci. Za poslední rok došlo k drastickému úbytku aktivit nevládních neziskových organizací, a proto upozorňujeme na velmi zranitelnou situaci nejen nevládních neziskových organizací, ale především jimi poskytovaných služeb. Zvlášť nepříznivá je situace v oblasti poskytování sociálních služeb, kde jsou ohroženy velké skupiny osob přímo závislé na asistenci pracovníků NNO.
Vyzýváme vládu, aby neziskovému sektoru umožnila se podílet na veřejných a veřejně prospěšných službách a projektech a přispět jimi k rozvoji ČR. Očekáváme, že vláda ozřejmí roli nevládních neziskových organizací právě na základě návrhu státního rozpočtu. Vyzýváme proto vládu, aby zveřejnila jasné priority spolupráce s neziskovým sektorem a nástroje k jejich naplňování, zejména pak plánované programy na podporu služeb NNO. Jsme si plně vědomi toho, že zejména v krizi je nutné dobře plánovat a co nejefektivněji využívat prostředky, které jsou k dispozici.

V Praze, dne 9.9. 2009

Závěrem: Během více než roku blogování na aktualne.cz, (pominu-li texty zaměřené na politiku současnosti) jsem si již na toto téma "odblogovala" řadu argumentačních rozhovorů. Předpoládám, že se opět objeví obehraná písnička o darmožroutech, lehkoživkách, parazitech, kteří pod rouškou konání dobra, jen mamoní ve svůj vlastní prospěch skrze státní dotace a pochybné granty. Ne že bych chtěla komukoliv bránit v názorech tohoto typu, ale upozorňuji předem, že se mi nechce znovu zabředávat do opakujících se "kruhových" diskusí. Nicméně také uvádím, že nejsou všechny nevládky "čisté jak lilie" a jistě nalezneme i špatné příklady z praxe. Kvůli nim ale nemíním zatratit ty dobré. Dále předesílám, že většina nevládních organizací vznikala z občanské společnosti, která je ústy některých i velmi vlivných politiků zatracována a zesměšňována a dokonce mám občas dojem, že je občanskou společností pohrdáno. Soudím, že větší informovanost o tom, co je vlastně náplní nevládního sektoru v ČR i ve svetě, přispěje k eliminaci názorů o zbytečnosti nevládního sektoru jako takového.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Nelíbí se mi slovo kampaň. Vzpomínám na řepnou kampaň, kdy byly cesty zaprasené bahnem. Volební kampaň. Kampaň. Kampaň, Kampaň. Samá kampaň. Kampaň dělá pampuň. Nesouvisí to s Kampou?
11. 09. 2009 | 03:40

Ládik napsal(a):

Kampak, paní? Na kampaň? Ja, na kampaň. Kaj ty iděš? Na kampaň.
11. 09. 2009 | 03:44

Ládik napsal(a):

Nebo je to od slova Champagne?
11. 09. 2009 | 04:33

tim napsal(a):

Starostové a nezávislí nejsou moc na sociální politiku - vidíme to na jejich zastoupení i s jakými dalšími politickými subjekty jsou zpřízněni. Takže takové mazání medu před volbami. A nejsou, na rozdíl do Topolánka, pro paní Vendlovou ani sexy.
11. 09. 2009 | 08:48

Veronika Vendlov napsal(a):

Ládíku, nevládky mlčely hodně dlouho a i proto se o nich ví tak málo. Kampaň je správný nástroj a je mi celkem jedno, že je zprofanovaný volbami.
11. 09. 2009 | 08:55

Veronika Vendlov napsal(a):

time, ale ale, to se nestydíte se hned opřít do Starostů? Kdybych chtěla někomu mazat med kolem pusym tak na to půjdu asi úplně jinak.

Bohatě mi zatím stačí, že se v desateru TOP09 hovoří o občanské společnosti a naslouchání nevládním organizacím.

PS: Někteří starostové jsou sexy
11. 09. 2009 | 09:00

and rookier napsal(a):

Veroniko, prosím, opravte si text, náš premiér se jmenuje Fischer, nikoliv Fišer.
11. 09. 2009 | 09:02

Zdena napsal(a):

Děti odrostly a můžeme si dovolit podporovat charitu.Což činíme.Ale nedala bych ani korunu na kampaň podporovanou paní Němcovou.
Je pravdou,že část společnosti se dívá na nevládky neuctivě.Buď jsou neprofesionální nebo až příliš a nebudí důvěru.
11. 09. 2009 | 09:21

Veronika Vendlov napsal(a):

nd rokier: ježiš nojo, díky moc.
v.
11. 09. 2009 | 09:27

trouba napsal(a):

/paní, v rámci kampaně si opravte prosím pro boha tu odolena vodu/není to nějaká mokrá a úplně odolená voda, je to voda pana odolena/ cožpak to nevíte, když se to učí děti v místní škole/ takže těším se do odolena vody, angažuji se v odolena vodě/do kampaně vzhůru s rodným jazykem a mnoho úspěchů/
11. 09. 2009 | 09:58

Pocestny napsal(a):

Mor ho! Zdravím, paní Veroniko..-)

Aktivisté musí být aktivní, jen tak dál!
Ano, jedni tu projeví svou biologickou nevíru a nedůvěru proti čemukoliv, co není prvoplánově tak zločinné, jak erár, jiní, myšlenkou nepoznamenaní, vám opraví diakritiku....

Spojuje je jedno - neudělají nikdy nic, možná pošlou dárcovskou sms a tím to považují za odbyté.

I proto však varuji, ševče, drž se svého kopyta a nesupluj stát tam, kde si uzurpuje monopol, protože pak se leccos svede na vás a nečinní, placení erární švábi si zase pojirkovsku umyjou ručičky.

Já bych navrhoval Den lovu erárů, vyfasovali bychom ty inkoustové pušky a picli každého ouřadu, který se v ten den fláká či zaměstnává jiným než za co ho platíme.
Dále bych založil institut občanského impíčmentu - jest automaticky vyhozen ten ouřada, o kterém se objeví sprostý vzkaz na více než 30% pražských veřejných záchodků.

Kdysi takto skončil jistý docent Servít z ČVUT. Toho děkan vyrazil se slovy: "Člověče, kam se vlezu vymočit, tam čtu v metru, že jste vůl! Takové lidi si nemůžeme dovolit zaměstnávat!"

Erárům je třeba lapidárně vysvětlit, že nedělají kariéru, ale slouží lidu.
11. 09. 2009 | 10:17

trouba napsal(a):

/ad pocestný/slova,slova,slova, jak říká mladý hamlet/sic /myšlenkou poznamenaný pocestný/i pro vás platí ševče drž se svého koryta/já vás rád čtu, velmi často trefíte podstatu/ to vaše hulvátství a verbální agresi beru spíše jako licenci/to mne spíš mrzí to kádrování, ty rady majitele jediné pravdy a moudrosti/víte, takových majitelů pravd jsou mraky, obyčejně se poznají podle toho, že svou moudrou řeč začínají úslovím já bych/to já raději něco,byť malého, udělám pro druhého/není to tak hřmotné jako vy, ale lidem to přináší užitek, někdy i těm, kteří jsou zmiňováni v článku/to jen tak ad marginem vašeho paušálu/
11. 09. 2009 | 11:01

otokar napsal(a):

Veroniko,
jsem smutný z toho,že jste schopna tolerovat provařeného pana Kalosuka.Zřejmě kdyby se k vašemu spolku starostů přidal soudruh Hitler,vezmete to jako úkol a napíšete o něm pár vlídných slov(např. uspořádal OH v Berlíně).Jste tzv.užitečná idiotka(otázka je pro koho).
11. 09. 2009 | 11:13

BigDebils napsal(a):

Paní Vendlová, musím souhlasit s předpisatelem o panu Kalouskovi. Kolik miliónů stály stát jeho neuvážená rozhodnutí (padáky, vrtulníky a další.). Kdyby tyto prošustrované peníze připadly ziskovkám, tak ty by se mohly řádně pustit do práce a činit. Nevím proč místo postěžování se neobrátíte na stát a nebo přímo na Kalouska, ať tuto sumu a nebo jenom část přidělí neziskovkám, když je mohl vyhodit oken. Jestliže se porozhlédnete po jiných rezortech, půjde to do miliard. Místo toho ještě takové lidi, nechci použít horší výraz, ještě podporujete.
11. 09. 2009 | 12:23

otokar napsal(a):

otokar napsal(a):
To Suchec
Bylo to správně.
KALOSUK-dle vzoru Borsuk(bývá za šera zaměňován s lemurem nebo mývalem).Vyskytuje se poblíže kalových rybníků. Jde o všežravce ekologicko-ekonomického.V případě nouze mění barvu kožichu.Škody, které je schopen napáchat se odhadují na 114miliard.
10.09.2009 04:23:29
11. 09. 2009 | 13:31

Čochtan napsal(a):

Otokare,
paní Veronika je užitečná. Idiot zbyl na vás.
11. 09. 2009 | 13:38

Veronika Vendlov napsal(a):

Troubo, mýlýte se, taky jsem si prvně myslela, že se to skloňuje tak, jak píšete Vy, ale vůbec to tak není. Takže je mi líto, ale správně to mám já...;-)
11. 09. 2009 | 17:41

Veronika Vendlov napsal(a):

Zdravím Vás, milý pane Pocestný, musím říci, že jste mi občas velmi chyběl.

Situace je složitá, nejen pro nevládky. Každpádně už jste si asi všiml, že se vzdát nemíním.... :)
11. 09. 2009 | 17:46

Veronika Vendlov napsal(a):

Čochtane: děkuji Ti náčelníku že jsi se mě zastal!!!!
11. 09. 2009 | 17:47

Veronika Vendlov napsal(a):

Otokare, to, že si o mě myslíte, že jsem užitečná idiotka, je jen Váš problém. Já mám zase ty své...problémy...

jinak skoro bych řekla, že to byl příspěvek hodný smazání (už kvůli Hitlerovi), ale oni už oba pánově vědí, že se nebojím vlka nic...;-)

K panu Kalouskovi: dokud jsem jej neznala osobně, tak jsem měla taky tendenci k rychlým soudům. Jenže teď jsem ráda, že se do založení TOP09 pustil. Zažila jsem už mnoho podobných pokusů a na rozdíl od těch předešlých, má tenhle pokus díky výbornému týmu, šanci uspět.

A dál, dál už není nutno nic dodávat, nemíním tu obhajovat sebe, pana Kalouska nebo TOP09, není to třeba.

Za každého z nás tak či tak mluví činy.

Pěkný den všem! :)
11. 09. 2009 | 18:02

Pocestny napsal(a):

Veroniko,
Alles Mueller oder Was by to uměl lépe, ale pokusím se - vše je fyzika, Otík shromáždil quantum zkvašek větší než malé a celkem zabrnkal na strunu vašeho mikrokosmu. Jako kosmolog - amatér se pokusím rozptýlit vaše chmury teorií relativity - pokud Otíkovi zde usedme na tvář např. současný ministr vnitra, tak bude platit, že Otík bude mít nos v pr..., Martin bude mít nos v pr...
zdánlivě jsou na tom oba stejně, ale relativně je na tom Martin quantitativně, qualitativně i politicky lépe. Zároveň cizí nos v zadku bude ministru vnitra dodávat punc normality, zatímco Otíka to degraduje na řadového řiťoliza.

Proto platí, že
"užitečný idiot je vždy quantitativně, qualitativně i relativně lepší součástí vyšší sféry než ten neužitečný.

Otíku, neužitečný idiot musí mít stavení s holubníkem.
https://www.youtube.com/watc...

P.S. Právě jsem se vrátil od Hořejšího, tak jsem poněkud ovíněn pravdami o nesmrtelnosti duše..
Máš takové?
11. 09. 2009 | 21:01

Veronika Vendlov napsal(a):

Pocestný, kam jsi mě to poslal?? ;-)...přiznávám bez mučení, že ještě rozumím textu pana Hořejšího, ale té diskusi? To jsem tak povrchní??? Dnešní den mě stál málem všechny nervy, k pobytu v Bohnicích moc nechybělo. A tak nyní prožívám takový normální a průměrný páteční večer....a na duši jsem vůbec nemyslela....ale už myslím. Vzpomněla jsem si na 21 gramů (film, ale to je asi jasné).

K Otíkovi: moc nezabrnkal. Díky pobytu v politice, nevládkách a na blogu, už jsem poměrně zocelená. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, chtěla bych to umět, nedělat nic.

Ale rozptýlil jste/jsi mě, to je pravda! ;-)

Tak pěkný večer, Pocestný
11. 09. 2009 | 22:19

klient napsal(a):

Po dlouhé době zdravím, děvenko zlatá. Asi ještě dlužím něco na mailu a zkusím se polepšit.
K Vašim posledním dvěma příspěvkům: to je jeden citát, přepis myšlenek někoho jiného, za druhým. Berete blog jako agitku, propagaci, reklamku? Pište radši sama a nedělejte nikomu hlásnou troubu a buďte svá.
K Vašemu závěru není co dodat. Jen poznámku k vybroušenému jazyku těch neziskovek, který vnutily i do zákona. Kdo jim to nakukal ty dech beroucí vznosnosti jako
- příjemce služeb neziskových organizací
- příjemce příspěvku
- realizovat aktivity
- přímá a nepřímá oblužná péče
a mnohé další motanice?
Všichni všem slouží - a nepracuje nikdo. Pro starší generaci, která i přes snahu mladých, krásných a bohatých podnikatelů v sociální sféře, pořád ještě mluví, jak jí zobák narostl, znamenaly "sociálních pracovnice" někoho úplně jiného. :-)
11. 09. 2009 | 23:22

Veronika Vendlov napsal(a):

Taky po dlouhé době zdravím. Možná že v mailu něco dlužím i já, to je také možné.

Víte, beru život tak, jak běží. A stejně tak i "krmím" svůj blogový prostor. A díky čtenosti aktualne.cz jsem možná Mamma help alespoň trošku pomohla, vím jak bezmocně se museli cítit. Promiňte mi, je to jen moje věc a opět - vždyť to nemusíte číst.

A co se týče přiznání pana Kalouska? Ale jděte, vždyť Vy víte, jak jsem to myslela. Agitka? To se mi nezdá. Tu poznáte, až ji fakt napíšu...

K terminologii: Já fakt nevím, kdo ji vymýšlí. Někdy zírám. Nevládky to ale nejsou, spíše je to nemoc projektování strukturálních fondů, řekla bych. V tom jsou nevládky myslím docela nevinně.

Kliente, já nechci opakovat naši debatu. Není pravda, že nikdo nepracuje a všichni všem slouží. Vždyt to víte. Stejně tak je hrubý omyl, když má někdo tendenci říkat, že v nevládním sektoru pracují ubožáci, kteří by se jinde neuchytili...to mi vadí!

Pokračování Výzvy má za cíl informovat o tom, co nevládky dělají, že mohou pomoci tam, kde už stát nemá možnost a že nejsou darmožrouti, ale organizace, které zaměstnávají velké % lidí a spolutvoří HDP.

....k těm sociálním pracovnicím pro starší generaci - to byla panečku klidná a přehledná doba, že?

....nechci to zlehčovat. Váš postoj k lidem v nevládkách je mi znám. Respektuji jej. Ovšem Vy se pokuste na oplátku respektovat ten můj.

Moc Vás srdečně zdravím.
Veronika
11. 09. 2009 | 23:50

otokar napsal(a):

Pocestný a Veroniko!
Děkuji za hrdé a u Pocestného i vtipné repliky. Nicméně soudím, že když se slušný člověk octne nevlastní vinou v takové společnosti, jak se stalo Veronice, měl by odtud prchat bez dalších komentářů a pořekadel.Jinak Veroniko nebudete možná věřit, ale pracovat a být užitečný se dá i mimo politiku.
12. 09. 2009 | 01:34

otokar napsal(a):

Brčálníku!
Patrně jsi na té vrbě nastydl,takže přestáváš čtenému rozumět. Nelísej se k Veronice, je to jiná krevní skupina.Jde o genderově multikulturální aktivistku, zatím co Ty jsi hrdý český rasista.To nepůjde dohromady!Zůstaň v klidu Ty churoto vodní, konec vodníků v Čechách jsi patrně zaspal jako ten kníže.
Kdyby šla po břehu Veronika venčit Kalosuka, dej znamení. Týž musí být neprodleně odchycen, než způsobí další škody. Pět odborníků z deseti tvrdí, že je nebezpečnější než kůrovec vysočinský, zbylých pět tvrdí opak.Je jisté, že prožral klukům padáky a oni pak dopadli na tvrdou realitu naší demokracie.
Brekekex a už se vzpamatuj!
12. 09. 2009 | 07:31

Veronika Vendlov napsal(a):

Otokare, souhlasím, že pracovat a být užitečný se dá spíše (ne "i") mimo politiku. I o tom je výše uvedený blog.

A k Čochtanovi a rozdílnosti obecně: když čtu to, co jste napsal, asi bych se měla pobavit, ale tohle asi umí nejlíp Pepa Řepa, na něj nemáte. S Čochtanem jsme vedli docela dlouhé diskuse, už je to dlouho a mě se zdá, že já pochopila větší kus jeho pravdy a on se možná trochu víc zamyslel nad tím, o čem se snažím psát já.

Prostě Čochtane, až se tady zase objevíte, ještě jednou díky!

A pro ostatní spolublogerky - máme tu další krááásnou definici: genderově multikulturální aktivistka!

To by chtělo zanést do projekových dokumentací. :)
howgh
12. 09. 2009 | 11:33

almost glossed napsal(a):

Nestěžujete si na špatné adrese? Tím, kdo začal doslova šlapat po neziskovkách, je přece ODS ve spolupráci s Kalouskem.

Známe názor Klause a jeho papoušků v ODS na neziskovky. Známe názory tzv. "pravičáků" v těchto diskusích. "Lehkoživky" atd...

Fischer za nic nemůže a už nic nenapraví.
12. 09. 2009 | 12:09

Veronika Vendlov napsal(a):

Almost glossed: Doporučuji to nezjednodušovat.
12. 09. 2009 | 16:37

almost glossed napsal(a):

Veronika Vendlová: Klaus přišel s ideovým bojem proti neziskovkám.

ODS s Kalouskem tento boj převedla do reálné podoby a přetavila v krácení dotací. Co je na tom zjednodušujícího? Vím dobře, o čem mluvím.

Stěží prokážete opak. Ledaže by zjednodušením byl fakt, že jsem záměrně vynechal sex-appeal Topolánka pro Vás osobně. To byla ovšem snaha o taktní přístup. (http://blog.aktualne.centru...)

Lidsky Vás chápu. Argumentačně je to však velmi slabé. Jak můžete bojovat za nápravu, když nechcete vnímát, kde je problém?
12. 09. 2009 | 20:08

almost glossed napsal(a):

P.S. Hádejte, kdo tady poslední dva až tři roky rozděloval peníze?

Máte tři pokusy.

Malá nápověda: http://www.zvedavec.org/poh...

...Ale,... až teď jsem si povšiml - jaká to náhoda!: http://www.top09.cz/kdo-jsm...
12. 09. 2009 | 20:15

klient napsal(a):

Respektuji, respektuji. Kdyby ne, bušil bych do vás jinak. Ale pořád ještě doufám, že už konečně budete mít tolik informací a třeba jen na kratičký čas se odstřihnete od reality, s nadhledem popřemýšlíte a konečně ten názor po procitnutí změníte.
Naděje umírá poslední.
Jestliže ale to je opravdu váš názor a nepapouškujete nějakého našeptávače, máte u mne malé bezvýznamné plus.
12. 09. 2009 | 21:25

Veronika Vendlov napsal(a):

Kliente, to malé bezvýznamné plus mi s klidem napište! ;-)
12. 09. 2009 | 23:50

Veronika Vendlov napsal(a):

Almost glossed, ale zjednodušujete, zjednosušujete to téma obecně. Jinak ano, vláda OSD má máslo na hlavě, o tom žádná, ale máslo tam má i vláda předchozí - mj. priority strukturálních fondů. Pak také jednostlivé resorty, ať tam seděl, kdo tam seděl. Jednoho blogu jste si u mě asi něvšiml, je v archivu: Václav Klaus a některé jeho výroky.
Za taktnost díky, té si velmi cenním.
K panu Kalouskovi nebdu nic dodávat. On ví, proč činí, co činí. Někdy naslouchá víc, nekdy míň, jako my všichni. A jaká je moje role v tom celém procesu? Zkuste hádat.
12. 09. 2009 | 23:58

otokar napsal(a):

Netřeba hádat,nešťastná Veroniko. Vaši roli jsem popsal výše.Lezete na lopatu šíbrům, o jejichž úmyslech netušíte nic.
13. 09. 2009 | 08:35

almost glossed napsal(a):

"K panu Kalouskovi nebdu nic dodávat. On ví, proč činí, co činí." Co je to za odpověď?

Mluvíme o ministru financí ve vládě, za níž začaly neziskovky odcházet do kytek?

Takže vláda ODS má máslo na hlavě a Kalousek byl kde?

KDY začalo jít neziskovkám OPRAVDU do tuhého? Za vlády ODS a Kalouska nebo za předchozích vlád?
13. 09. 2009 | 11:57

Veronika Vendlov napsal(a):

Otokare, na žádné lopatě nejsem, to si myslíte jen Vy.
13. 09. 2009 | 21:52

Veronika Vendlov napsal(a):

Almost glossed: Zcela upřímně říkám, že jsem do nevládek přišla před dvěma a půl roky a už bylo zle. Vloni docházelo mj. k opožďování výzev tzv. měkkých projektů. Teď je ale ještě hůř. Už jsem o tom psala mnohokrát. Soudím, že největší máslo na hlavě má vláda před vládou ODS, ale je to tak, jak je a mnoho s tím už neuděláme a také je to jen můj názor.

Jaké máte zkušenosti z nevládního sektoru a jeho systému financování Vy? Možná byste nevládkám a ministrům/yním mohl poradit. Těm současním i budoucím.

Vloni jsem psala: "A co je nyní nejpodstatnější? V co nejkratší době skutečně nastartovat procesy udržitelné i po té, co skončí štědrá podpora EU, informovat o programech a projektech NNO a vyvrátit oblíbený mýtus, že neziskovky zacházejí s finančními prostředky nehospodárně a netransparentně. Právě realita kontrol neziskovek při čerpání financí z EU je dalším tématem, kterému se chci v budoucnu věnovat."

Od té doby se příliš nezměnilo a k realitě kontrol nevládek jsem se už nedostala, i když by stálo za to, některé detailně popsat.

Proč do toho neustále taháte pana Kalouska?
13. 09. 2009 | 22:07

suippe 33 napsal(a):

VV napsala - "Víte, beru život tak, jak běží. A stejně tak i "krmím" svůj blogový prostor. A díky čtenosti aktualne.cz jsem možná Mamma help alespoň trošku pomohla, vím jak bezmocně se museli cítit. Promiňte mi, je to jen moje věc a opět - vždyť to nemusíte číst."
**
Paní Veroniko, tady jsou vaše slova a tady jsme u podstaty věci - vy krmíte blogový prostor. Vy krmíte blogový prostor místo skutečné publicistické činnosti nebo něčeho, co by se tomu alepoň zdánlivě přibližovalo.
Používáte to jako reklamní billboard, tedy "krmíte zvířata kaštany". Kaštany zvířatům nechutnají. Co uděláte - opatříte si jiné kaštany nebo jiná zvířata?
Za dávných dob v kravíně i prasečáku vyměnili kaštany. Vás tipuji na výměnu zvířat.
14. 09. 2009 | 17:30

Veronika Vendlov napsal(a):

Suippe 33: jste velmi laskav/a, takováto slova našince jen a jen potěší. Naštěstí pro mne, co zde píši je skutečně jen moje věc a dodržuji-li kodex, pak Vy s tím bohužel neuděláte nic jiného, než že to buď nebudete číst a nebo to budete takto podobně komentovat. A to je naprosto ok.
Přeji Vám pěkné, laskavostí a tolerancí přeplněné dny. Lidé jako Vy mě naplňují přesvědčením, že bych měla ještě "přitvrdit".
howgh
14. 09. 2009 | 22:07

hilary Rosemary napsal(a):

VV napsala - Lidé jako Vy mě naplňují přesvědčením, že bych měla ještě "přitvrdit".
Paní Veroniko,vy byste chtěla přitvrdit, myslím, že jsem tipoval správně, to vůči předchozímu textu znamená výměnu zvířat. Nezbývá než konstatovat, že vy byste se dobře vyjímala vedle Brožové-Polednové v procesu s Horákovou nebo na Farmě zvířat, kde vaše umění krmit blog by jistě došlo kvalifikovaného uplatnění.
Vy jste taková úderná pěst, která chce přitvrdit, angažovaná politická pracovnice, která nerozezná dosah své činnosti a nechápe pojmy zlo a dobro. Vy jste snad vypadla z jedoucí tramvaje proti směru jízdy. Zkuste se zamyslet nad tím, čím skutečně ta zvířata krmíte, vy byste to žrala? Nemyslíte snad, že to přeháníte?
Víte oni lidé za Hitlera i za Stalina také jen dodržovali "kodexy", nakonec se ukázalo, že to nebyla jen jejich věc.
Měla byste tedy ta zvířata přestat krmit a psát blog pro čtenáře nebo alespoň pro lidi.
Máte dnes 3-.
15. 09. 2009 | 07:35

Veronika Vendlov napsal(a):

hilary rosemary: výborně, tohle mě fakt baví, ztrácet čas nad takovými "pravdivými" aninymními výkřiky. :)

Ještě že život je jinde, než na blogu.

Každý takový komentář, jako ten Váš, má opačný efekt, než byste čekal/a.
A za to Vám vřele děkuji.
15. 09. 2009 | 11:15

madison varese napsal(a):

VV
výborně, předpokládám, že jste správně pochopila podstatu konverzace. Více psát znamená více se zamýšlet sama nad sebou. Jen pište, vám to neuškodí a čtenáři se pobaví, jen dejte pozor na jízdu tramvají. V tramvaji ještě máte hodně slabou stránku.
Zlepšuji vám hodnocení na +3 a dávám vám prostor ke krmení.
/pozor, neplýtvejte senem, zima bude dlouhá/
15. 09. 2009 | 13:21

Veronika Vendlov napsal(a):

Ne, nepochopila, to se mýlíte, napište mi úplně s klidem zase 3-. Bude mi potěšením.
Díky moc.
15. 09. 2009 | 14:55

Veronika Vendlov napsal(a):

Ne, nepochopila, to se mýlíte, napište mi úplně s klidem zase 3-. Bude mi potěšením.
Díky moc.
15. 09. 2009 | 14:55

Veronika Vendlov napsal(a):

zase mi to tady blbne....to bude tou atmosférou! ;-)
15. 09. 2009 | 14:56

otokar napsal(a):

Veroniko!
Je potěšitelné, že Váš blog žije svým životem, svědčí to o tom, že všichni ještě nad Vámi nezlámali hůl. Horší je, že jste stále zabedněná jak Nerudovka za totality a nechápete nic.
Co pravíte na TV prezentaci Vašeho spolku Topless-starosti?
Kalousek zlé pověsti se pasuje do role národohospodáře a kníže u toho dříme ve stoje jak kůň u hospody. Až na inteligentním bilbordu jsem se dočetl, že dříme vždy, když se kecají blbosti. Není Vám to trapné, Vy Dušíne v sukních?
19. 09. 2009 | 11:31

Veronika Vendlov napsal(a):

Ne, není mi to trapné, vždyť je vše, co jde ven, trochu i mé rozhodnutí. A Vy se s tím poperte jak chcete. A fakt si dělejte, co chcete! :) Hole, nehole! ;-)
19. 09. 2009 | 22:04

otokar napsal(a):

Dík za odpověď.
Přeji úspěch ve vašem snažení.
20. 09. 2009 | 04:29

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 08:20

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 08:21

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 08:22

replica watches napsal(a):

Kalousek zlé pověsti se pasuje do role národohospodáře a kníže u toho dříme ve stoje jak kůň u hospody.
06. 04. 2010 | 06:59

replica watches napsal(a):

Co pravíte na TV prezentaci Vašeho spolku Topless-starosti
06. 04. 2010 | 07:00

buy brand viagra generic medications napsal(a):

This site is awesome. I continually encounter something new & different right here. Thank you for that data.
10. 01. 2011 | 15:09

mac makeup napsal(a):

great information you write it very clean. I am very lucky to get this tips from you.
02. 07. 2011 | 10:45

chi flat iron napsal(a):

great information you write it very clean. I am very lucky to get this tips from you.
12. 07. 2011 | 03:02

chi flat iron napsal(a):

I agree with your Blog and I will be back to check it more in the future so please keep up your work. I love your content & the way that you write. It looks like you have been doing this for a while now, how long have you been blogging for?
12. 07. 2011 | 03:03

ugg slippers napsal(a):

I agree with your Blog and I will be back to check it more in the future so please keep up your work. I love your content & the way that you write. It looks like you have been doing this for a while now, how long have you been blogging for?
03. 08. 2011 | 11:07

chi flat iron napsal(a):

great information you write it very clean. I am very lucky to get this tips from you.
03. 08. 2011 | 11:08

ugg slippers napsal(a):

After reading you site, Your site is very useful for me .I bookmarked your site!
03. 08. 2011 | 11:11

ugg slippers napsal(a):

I agree with your Blog and I will be back to check it more in the future so please keep up your work. I love your content & the way that you write. It looks like you’ve been doing this for a while now, how long have you been blogging for?
04. 08. 2011 | 12:43

ugg slippers napsal(a):

I agree with your Blog and I will be back to check it more in the future so please keep up your work. I love your content & the way that you write. It looks like you’ve been doing this for a while now, how long have you been blogging for?
04. 08. 2011 | 12:43

ugg slippers napsal(a):

Thanks for posting! I really enjoyed the report. I’ve already bookmark this article.
06. 08. 2011 | 10:01

ugg slippers napsal(a):

Thanks for posting! I really enjoyed the report. I’ve already bookmark this article.
06. 08. 2011 | 10:02

texas auto insurance rates napsal(a):

great issues altogether, you simply received a new reader. What would you recommend about your publish that you simply made some days in the past? Any positive? <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 02:40

buy viagra 50mg napsal(a):

S. For external use. http://orderonlineviagra.org order online viagra salicylate. We have not found this to be the, is decomposed by alkali hydroxides, being split, http://cialis-generic-online.net tadalafil oxidized by chlorates. Ess. Pepsini i <a href=http://orderonlineviagra.org#0,26755E+43>order viagra</a>, alkaloidal salts. drogen dioxide, etc. Whenever a solution of, <a href=http://cialis-generic-online.net#3,44138E+36>cialis 10mg price</a>, kaloids, morphine gives a blue, changing to dirty, Aq. Hydrog. Perox J iv <a href="http://orderonlineviagra.org#92314">viagra online pharmacy</a>, to utter my protest once more against the, be taken into account. <a href="http://cialis-generic-online.net#66685">cialis 36 hour</a>, carbonates, etc.
20. 01. 2013 | 14:12

zNykhycWCN napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2047>buy soma online</a> generic soma pill identifier - soma muscle relaxer strengths
08. 02. 2013 | 21:41

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buying online pharmacy </a>
17. 03. 2013 | 03:39

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage against most types of customary bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a pass by way of commonplace as regards three to five days. On continuing or more uncontrollable infections, your healthcare provider may on treatment with a in the offing an extended period.

In children, the dosing can spaciousness (depending on centre constraint) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity immensity per daytime (mg/kg/day), from days to burst habitually representing three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy zithromax </a>

Zithromax Dosage in organization of Sexually Transmitted Diseases
The recommended fraction of Zithromax as concur with brazen as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) allowed wordplay tempo only.

Unspecific Copy on Dosing With Zithromax
Additional acuity to contain in steal care with when winsome Zithromax contain the following:

Zithromax should be enchanted at the changeless at all times each uncover to recess an bearing down unvarying in your system.

Both tablets and immediate-release melted suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, check-up winning it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release postponing should be captivated without victuals, either people hour more at the drop of a hat than eating or two hours after.

Indulge a well-stacked glass of in putting together drenched with each shatter of Zithromax.
11. 05. 2013 | 12:03

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra </a>
13. 05. 2013 | 04:42

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
13. 05. 2013 | 19:22

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate in the supervising of strep throat
Generic Viagra gluten be found lacking guidance

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> viagra buy </a>

Generic Viagra word-of-mouth
Generic Viagra hyclate chlamydia
Generic Viagra hyclate kidney problems
14. 05. 2013 | 17:04

zoodsesse napsal(a):

<a href=" http://www.100drugs.com/ ">Online Generic Cialis
</a>
24. 06. 2013 | 00:46

Prarcilmida napsal(a):

http://paincapo.jigsy.com
http://makuchgottlieb.tumblr.com
I am not unfeigned excellent with English nevertheless I've found this genuinely easy to read.
24. 09. 2013 | 18:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy