Nevládky a krize – nová VÝZVA 2009

11. 09. 2009 | 00:28
Přečteno 6996 krát
Dnes byla v Café Therapy (provozuje Sananim) po roce a kousek, odstartována další výzva nevládních organizací, která je vlastně jasným pokračováním té původní z loškého léta 2008. Poučeni z předchozího vývoje, startuje dnes také kampaň za nevládní sektor, který je stále nejen pro veřejnost, velmi nepřehlednou oblastí.

V tiskové zprávě je mj. uvedeno, že jsou si nevládky jisté, že vidí recept na krizi, ovšem ve spolupráci s vládou, která v těchto dnech projednává návrh státního rozpočtu. Nevládní neziskové organizace zaslaly včera při této příležitosti premiéru Janu Fischerovi a vládě ČR společnou výzvu, jejíž přesný text naleznete níže. Jsou si totiž vědomy toho, že ekonomická krize postihne i sociální a veřejně prospěšné služby, po kterých ale zároveň stoupne poptávka. Nevládky jsou připravené podílet se na zmírnění dopadů krize. Aby bylo využito jejich know-how a finanční prostředky, které jsou k dispozici a byly budovány 20 let, potřebují dobrou spolupráci se státem a s jednotlivými resorty, zejména MŠMT a MPSV. Pro občanskou společnost vyspělých zemí, je to naprosto obvyklá praxe. Kampaň, která dnes byla odstartována, podpořila supermodelka Petra Němcová.

A proč kampaň? Služby neziskovek, totiž využívá řada lidí, kteří někdy ani netuší, že službu poskytuje nevládka, a ne stát. Jsou mezi nimi lidé s tělesným či mentálním postižením, děti bez rodin, ženy a muži v těžké životní situaci, ale může jím být každý, kdo se v době ekonomické krize dostane do nesnází. Včetně lidí, kteří naší společnosti do této doby víc dávali, než brali. Péči a pozornost potřebují také mladí lidé, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat, mimořádně nadaní jedinci z oblasti kultury a společenských věd i ti, kteří se starají o záchranu a rozvoj našeho kulturního dědictví. Jak uvedla má bývalá kolegyně Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti a expertka na kulturní politiku: „Nejen v dobách krize je podstatné, jakým způsobem se lidé naučí nakládat s volným časem a také, jaká nabídka, pro kvalitní využití volného času je k dispozici, jinak vznikají problémy.“

Schopnost postarat se o děti a mládež ze sociálně slabších rodin, bezdomovce, lidi zneužívané či v jiné tísni, není jen výrazem vysokých morálních a společenských hodnot. Je to také nutná prevence před kolapsem společnosti v podobě prudkého nárůstu chudoby, negativních sociálních projevů, politického extremismu, kriminality a občanských nepokojů, které mohou nastat jejich fatálním zanedbáním. Igor Blaževič, ředitel festivalu Jeden svět k tomuto dodal: „Domnívám se ale, že jde ještě o něco podstatnějšího: schopnost kultivované, nezdivočelé lidské společnosti postarat se o potřebné ve vlastních řadách a ve svém okolí zachovává nepostradatelnou mravní a hodnotovou páteř celé společnosti". A varuje: "Zvlášť v dobách krize je důležité, v jakém stavu se tato mravní páteř nachází. Její zakrňování začíná občanskou apatií a zhoubně na ni působí bezohledný cynismus."

Kampaň Nevládky a krize, dnes spouští internetovou stránku, která přibližuje služby a pozitivní přínosy práce nevládních neziskových organizací jednotlivcům a společnosti. Na adrese www.otevrenaspolecnost.cz/nevladky-a-krize se mohou přidávat další organizace, které se chtějí k výzvě připojit, ostatní se v zápětí budou moci vyjádřit na Facebooku a Twitteru. Tímto také žádáme média, aby práci nevládek a spolupráci státu s nimi, věnovala zvláštní pozornost. Nevládní neziskové organizace tvoří třetí sektor společnosti, patří mezi sociálně-ekonomické partnery a to vedle státní/veřejné správy a podnikatelského/zaměstnavatelského sektoru.

Iniciátory Výzvy jsou:
Česká asociace streetwork www.streetwork.cz
Česká ženská lobby www.czlobby.cz
České fórum pro rozvojovou spolupráci www.fors.cz
Fórum dárců www.donorsforum.cz
Fórum pro integraci www.forint.cz
Hestia – Národní dobrovolnické centrum www.hest.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR www.nrzp.cz
Rada uměleckých obcí www.ruo.cz
SKOK www.skok.biz
Zelený kruh www.zelenykruh.cz

kontakty pro média:
Adéla Kubíčková
koordinátorka kampaně
mobil: 604 296 228

Text otevřeného dopisu panu premiéru Janu Fischerovi:

Vážený pane premiére,
neziskové organizace se zásadním způsobem podílejí na zajišťování sociálních služeb a dalších aktivit prospěšných celé společnosti. Jejich činnost je oproti státním zařízením často více ekonomická a efektivní a v době ekonomické krize jsou dobře připravené podílet se na zmírnění jejích společenských dopadů, včetně dopadů, které lze prostřednictvím státní správy zmírnit jen obtížně. Uvědomujeme si nutnost krácení státních výdajů, ale obáváme se, že státní rozpočet nebude krácen proporčně a doplatí na to především podpora nestátních neziskových organizací. Touto výzvou proto žádáme vládu, aby zohlednila potenciál nestátních neziskových organizací během jednání o státním rozpočtu pro rok 2010. Dopady krize na společnost či jednotlivce nelze odvrátit, ale můžeme je společně zmírnit.

Mezi příjemce služeb neziskových organizací patří lidé s tělesným či mentálním postižením, děti bez rodin, ženy a muži v těžké životní situaci. Péči a pozornost potřebují také mladí lidé, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat, mimořádně nadaní jedinci z oblasti kultury a společenských věd i ti, kteří se starají o záchranu a rozvoj našeho kulturního dědictví. Neziskové organizace se také podílejí na ochraně životního prostředí každého z nás.

Schopnost postarat se o děti a mládež ze sociálně slabších rodin, bezdomovce, lidi zneužívané či v jiné tísni není jen výrazem vysokých morálních a společenských hodnot. Je to také nutná prevence před kolapsem společnosti v podobě prudkého nárůstu chudoby, negativních sociálních projevů, politického extremismu, kriminality a občanských nepokojů, které mohou nastat jejich fatálním zanedbáním.

Prostředky ze státního rozpočtu přitom poskytují jedinečnou možnost realizovat takové aktivity, které stát nemůže ani při dobré vůli zajistit ekonomicky a efektivně, nebo takové, kde státu chybí zkušenosti, odborníci nebo dobrovolníci. Za poslední rok došlo k drastickému úbytku aktivit nevládních neziskových organizací, a proto upozorňujeme na velmi zranitelnou situaci nejen nevládních neziskových organizací, ale především jimi poskytovaných služeb. Zvlášť nepříznivá je situace v oblasti poskytování sociálních služeb, kde jsou ohroženy velké skupiny osob přímo závislé na asistenci pracovníků NNO.
Vyzýváme vládu, aby neziskovému sektoru umožnila se podílet na veřejných a veřejně prospěšných službách a projektech a přispět jimi k rozvoji ČR. Očekáváme, že vláda ozřejmí roli nevládních neziskových organizací právě na základě návrhu státního rozpočtu. Vyzýváme proto vládu, aby zveřejnila jasné priority spolupráce s neziskovým sektorem a nástroje k jejich naplňování, zejména pak plánované programy na podporu služeb NNO. Jsme si plně vědomi toho, že zejména v krizi je nutné dobře plánovat a co nejefektivněji využívat prostředky, které jsou k dispozici.

V Praze, dne 9.9. 2009

Závěrem: Během více než roku blogování na aktualne.cz, (pominu-li texty zaměřené na politiku současnosti) jsem si již na toto téma "odblogovala" řadu argumentačních rozhovorů. Předpoládám, že se opět objeví obehraná písnička o darmožroutech, lehkoživkách, parazitech, kteří pod rouškou konání dobra, jen mamoní ve svůj vlastní prospěch skrze státní dotace a pochybné granty. Ne že bych chtěla komukoliv bránit v názorech tohoto typu, ale upozorňuji předem, že se mi nechce znovu zabředávat do opakujících se "kruhových" diskusí. Nicméně také uvádím, že nejsou všechny nevládky "čisté jak lilie" a jistě nalezneme i špatné příklady z praxe. Kvůli nim ale nemíním zatratit ty dobré. Dále předesílám, že většina nevládních organizací vznikala z občanské společnosti, která je ústy některých i velmi vlivných politiků zatracována a zesměšňována a dokonce mám občas dojem, že je občanskou společností pohrdáno. Soudím, že větší informovanost o tom, co je vlastně náplní nevládního sektoru v ČR i ve svetě, přispěje k eliminaci názorů o zbytečnosti nevládního sektoru jako takového.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy