Stop letišti Vodochody? Stop PENTĚ Investments?

23. 09. 2009 | 14:52
Přečteno 8352 krát
Žiji v regionu, ve kterém už asi z hlediska životního prostředí, není co víc „zkazit“. Někdy se říká, že je Odolena Voda umístěna v tzv. trojúhelníku smrti – Kaučuk Kralupy, Spolana Neratovice a skládka ASSA. Také nesmíme zapomenut na Teplickou dálnici D8 a hned vedle ní malé, mezinárodní neveřejné letiště v areálu Aera Vodochody.

A právě kolem letiště je v poslední době poměrně živo. Letiště Vodochody patří firmě Penta Investments a vedení společnosti plánuje, že v první fázi na místní přistávací dráhy denně dosedne v průměru 141 letadel, což představuje zhruba tři a půl milionu odbavených lidí za rok. Ruzyňské letiště přepraví pro porovnání 12 milionů odbavených osob ročně.

Dne 30. 3. 2009 se v Odoleně Vodě konala prezentace záměru mezinárodního veřejného letiště. Ing. Martinovi Kačur, ředitel společnosti Letiště Vodochody a.s., představil krátkou, asi 15 minutovou prezentaci projektu, kde byly uvedeny všechny základní parametry plánovaného letiště, byla představena podoba řídící věže, terminálu a první vizualizace letiště. Hned poté tehdy začala živá diskuze s občany, kdy bylo ze strany občanů na pana Kačura vzneseno velké množství dotazů ohledně plánovaného leteckého koridoru, dopravního řešení, parkovacích míst, monitoringu hluku, kompenzací pro obce apod. Pan Kačur tehdy potvrdil, že neplánují nový dálniční sjezd u Odoleny Vody a také že se neobávají dopravní zátěže a nepropustnosti na staré Teplické. Uvedl, že případné kompenzace pro okolní města a obce zatím nejsou na programu dne. Nedokázal mimo jiné zodpovědět, co společnost Penta Investments s letištěm plánuje po roce 2012, zda si jej ponechá nebo jej prodá.

Dne 25. 6. 2009 založili starostové okolních obcí sdružení Stop letišti Vodochody. Argumenty proti letišti jsou následující: soustavné poškozování zdraví soustavná a neúnosná hluková zátěž dopravní kolaps znehodnocení majetků nebezpečí z leteckého provozu pro okolí letiště. Členy sdružení jsou tyto obce: Dolany, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, Užice, Veltrusy a Zlončice. Každá samospráva, která se chce stát členem sdružení, se zavazuje k tomu, že zaplatí 100,- Kč na osobu. O přistoupení do sdružení se také hlasovalo na pondělním zastupitelstvu v Odoleně Vodě a odhaduji, že právě výše částky (převyšující 500 tis. Kč), kterou by Odolena Voda musela investovat, byla zřejmě tou hlavní překážkou, proč se město Odolena Voda nestalo členem sdružení. Teď je na lidech ve městě, zda podniknou jiné kroky, které by mohly donutit zastupitelstvo města k větší aktivitě.

V memorandu sdružení mj. jiné stojí, že obce, na jejichž území žije téměř 30 tisíc občanů deklarují v podepsaném memorandu nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby a společný a jednotný postup proti výstavbě nového letiště. Chtějí využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby realizaci rozšíření současného firemního letiště Aera Vodochody zabránily a chtějí aktivně chránit životní prostředí a zdraví svých občanů před negativními vlivy plánovaného letiště. Starostům se nelíbí, že nové veřejné mezinárodní letiště je umísťováno do hustě obydlené oblasti s přímými dopady. Během prázdnin se starostové na pracovních schůzkách dohodli na několika společných aktivitách. Jak se totiž ukázalo, obavy představitelů obcí z toho, že příprava projektu letiště intenzivně pokračuje, se ukázaly jako oprávněné. Což potvrdil ve svém mailu ze dne 13. 8. starostům i ředitel letiště Martin Kačur. Uvádí, že pracují na doplnění dokumentace EIA v souladu se závěry zjišťovacího řízení a že společnost má za to, že se s připomínkami dokáže vypořádat a předloží doplněnou dokumentaci, která bude úspěšně projednána. Ředitel uvádí, že jako zástupce společnosti Letiště Vodochody a.s. připravuje rozvoj tohoto letiště v souladu se záměry vlastníka a tyto se zatím nezměnily, takže příprava rozvoje letiště Vodochody bude i nadále probíhat.

Předchozí optimismus pramenil ze zveřejněného zjišťovacího řízení MŽP dne 30. března 2009. Závěr toho řízení k záměru Letiště Vodochody byl zveřejněn s výrokem: Předložené oznámení záměru "Letiště Vodochody" se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Celý text si můžete přečíst na tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp - kód záměru MZP257. Najdete zde kromě jiného seznam petic a také všechna negativní vyjádření soukromých osob a dále co je konkrétně projektu vytýkáno. Letiště Vodochody musí předložit ke svému záměru novou dokumentaci o vlivu na životní prostředí, a ta bude opět předána k veřejným připomínkám. Spolu s připomínkami bude tato dokumentace předmětem oponentního posudku, jehož zpracování zadá některé odborné instituci MŽP. Tento posudek bude opět předmětem veřejných připomínek. V případě nesouhlasných stanovisek k němu svolá Ministerstvo veřejné projednání a teprve po něm vydá konečné stanovisko jako odborný podklad k dalšímu případnému jednání. Pokud by některým orgánem nebylo v dalším jednání respektováno, musí být zdůvodněno, proč se tak děje. Ve všech těchto případných dalších jednáních jsou obce nepominutelnými účastníky.

Dění kolem letiště zajímavě doplňuje článek zveřejněný na HN.IHNED.CZ dne 24. 2. 2009
ihned.cz/c6-10078440-34673960-000000_d-letiste-nekoupilo-pozemky-a-prodelalo-3-5-miliardy

Letiště nekoupilo pozemky, a prodělalo 3,5 miliardy

Bývalý ředitel Letiště Praha před čtyřmi lety odmítl podepsat smlouvu, která mohla umožnit desetkrát levnější vykoupení pozemků pro novou ranvej.

Stát mohl už před čtyřmi lety vykoupit pozemky pro novou ranvej Letiště Praha desetkrát levněji, než kolik nakonec zaplatil před několika týdny.Tehdejší ředitel letiště Martin Kačur ale na jaře 2005 odmítl podepsat smlouvu, která mohla prodej pozemků umožnit.

HN mají návrh smlouvy k dispozici. Obchodník s pozemky Miloš Červenka se v ní zavazuje, že zajistí výkup pozemků od soukromníků a prodá je letišti nejvýše za 550 korun za metr čtvereční. "Na doporučení advokátní kanceláře jsme tehdy návrh zamítli," sdělil HN Kačur. Výsledek? Většinu pozemků poté získala investiční společnost Penta. V prosinci 2008 od ní nové vedení letiště parcely koupilo v ceně kolem 5500 korun za metr. Pentě za více než 70 hektarů zaplatila státní firma přes čtyři miliardy korun. Částka se zhruba rovná sumě, za niž se vláda nyní chystá prodat České aerolinie. "Necítím žádnou vinu," říká Kačur, jenž nyní pracuje právě pro Pentu. Kačurovi v březnu 2005 údajně nedoporučila smlouvu podepsat advokátní kancelář Weil, Gotshal&Manges. Jednatel kanceláře Karel Muzikář však odmítl případ jakkoliv komentovat s poukazem na závazek mlčenlivosti.

Kačur říká, že návrh smlouvy "nebyl v souladu se zákonem". Letiště by prý muselo platit zprostředkovateli příliš velkou provizi a muselo na to vypsat výběrové řízení. Neměl prý také jistotu, že by letiště pozemky nakonec získalo. Z návrhu smlouvy ovšem vyplývá, že Letišti Praha zaručovala možnost získat pozemky v maximální ceně 550 korun za metr. Provize pro Červenku měla dosáhnout jen 1,8 milionu korun. Byla tedy - prý pod domluvě s advokátní kanceláří Weil záměrně - pod limitem dvou milionů, od něhož je teprve podle zákona nutné výběrová řízení vypisovat. Červenka nechce případ komentovat.

Kačur je nyní generálním ředitelem Letiště Vodochody, které vlastní Penta. Popírá, že by jeho angažmá u této investiční společnosti bylo odměnou za to, že Penta nakonec na pozemcích vydělala miliardy. "V době, kdy jsem řídil Ruzyni, jsem s Pentou o pozemcích vůbec nejednal," tvrdí. Nikdo nic netušil... Letiště přitom mohlo zabránit i tomu, aby vůbec stát musel pozemky pro novou ranvej vykupovat od soukromníků.

Celá kauza totiž odstartovala tím, že původně byly pozemky státní. Přestože se o nutnosti rozšířit ruzyňský aeroport už dávno předtím vědělo, Pozemkový fond příslušné pozemky prodal soukromníkům.
Za cenu kolem 50 korun za metr tak například v roce 2003 získal parcely zemědělec Jan Hrnčíř. Až od něj je za zhruba desetinásobek získala Penta - a nakonec je za stonásobek od Penty vykoupil zase stát.

Kačur popírá, že letiště pod jeho vedením mohlo prodeji parcel z Pozemkového fondu zabránit. "Nevěděli jsme o tom," prohlásil jednoduše. Podobně si "umyl ruce" i Pozemkový fond. "Může se vám to zdát divné, ale fond neměl povinnost kontaktovat letiště. Bylo pak vedeno i šetření, zda jsme nepochybili, ale prodej parcel proběhl podle zákona," konstatoval mluvčí fondu Michal Bureš.
Stát daně nepotřebuje?

Oklikou a stonásobně "zhodnoceny" se nakonec akcie vrátily státu. Politici si chválí, že možnost postavit na nich druhou ranvej zvýší hodnotu letiště před jeho chystanou privatizací. Nikdo z politiků a státních úředníků se přitom nepozastavuje nad tím, jak a proč stát na pozemcích několik miliard prodělal. Vítězné Pentě naopak transakci ještě osladili. Letiště totiž nevykoupilo pozemky od Penty přímo. Penta parcely vyčlenila do své společnosti Realitní developerská, a tu pak Letiště Praha koupilo. Penta proto nemusela zaplatit do státní kasy daň z převodu nemovitostí, která by dosáhla částky kolem 120 milionů korun. Ani tyhle "drobné" ale nikoho nepálí.

Jak si může stát takové odmítnutí daní dovolit právě v době finanční krize? - zeptaly se HN vrchního ředitele správy daní ministerstva financí Jana Knížka. "Otázka je asi správná. Ale nemůžeme jít s prodejcem do sporu. Na tuto transakci se daň z prodeje nemovitostí prostě nevztahuje," řekl Knížek. Letiště ovšem vedle Penty kupovalo pozemky také od téměř dvou desítek drobných vlastníků. A v těchto případech šlo o standardní převod pozemků, takže se daně platí.


Dne 17. 9. 2009 se na téma letiště debatovalo v Kralupech nad Vltavou, kde zazněla vzácná shoda občanů a politiků k odmítnutí letiště. Tuto debatu organizovalo sdružení Stop letišti a byla velmi kvalitně moderována Jakubem Železným.
Kdo byl přítomen, tak zaznamenal, že byli všichni politici a političky razantně proti letišti a to napříč politickým spektrem.

Nyní je v procesu petice Stop letišti Vodochody, pod kterou se zatím od začátku září podepsaly stovky lidí, více informací naleznete na www.stopletistivodochody.cz

Zmíním ale ještě jeden zdroj a to Lidové noviny, které 26. Srpna 2009 zveřejnili následující článek:
Penta obviněna z napojení na Kreml
Při privatizaci polské zbrojovky prohlásil šéf polského Úřadu národní bezpečnosti, že Penta pracuje pro ruské tajné služby
Luboš Palata
PRAHA /VARŠAVA Česko – slovenská investiční skupina Penta čelí v Polsku podezření, že spolupracuje s ruskými tajnými službami a že její mnohamiliardový kapitál má nejasný a neprůhledný původ. Hlavním zdrojem těchto podezření je významný polský vládní činitel, ministr a šéf Úřadu národní bezpečnosti Aleksander Szcyglo. Ten také za „velice divnou věc“ označil veřejně známé angažmá bývalého šéfa československé Státní bezpečnosti generála Alojze Lorence ve strukturách Penty. „Polské tajné služby jsou automaticky povinny monitorovat privatizaci, která se týká strategických podniků uvádí Szcyglo. Penta, která se neúspěšně účastnila finále privatizace největší polské zbrojovky, výrobce vrtulníků PZL Swidnik, a hodlá v Polsku investovat miliardu dolarů, přešla do protiútoku. Minulý týden zveřejnila v polských denících celostránkový inzerát, kde formou otevřeného dopisu Czcyglovi žádá ministra o omluvu ma distancování se od zveřejněných informací. „Penta není a nikdy nebyla ruská společnost, nikdy nepoužívala kapitál ruských osob ani organizací (veřejných nebo soukromých) při hospodářské činnosti ani pro jiné cíle,“ tvrdí se v inzerátu. „Penta nemá žádné spojení s ruskými tajnými službami, bezpečnostními službami ani žádnými jinými státními bezpečnostními službami,“ uvádí se v inzerátu a dodává se tam, že Penta je hrdá na to, že se těší důvěře české vlády a má bezpečnostní prověrky nejen české a polské, ale i NATO.
V Polsku se však vedle výroku ministra Czcygla řeší v médiích i jiné nejasnosti kolem Penty. Především pak její akcionářská struktura, byť Penta prohlašuje, že firmu vlastní pětice původních akcionářů. Velká část aktivit Penty se totiž provádí přes jejich kyperské firmy a podle tamních zákonů není možné dopátrat se vlastnické struktury firem, které pod hlavičkou Penty z Kypru operují. „Nemá to žádný vliv na transparentnost naší společnosti,“ uvedl však pro LN ke kyperské registraci firem Penty mluvčí společnosti Martin Danko. Vedle zveřejnění inzerátu v polském tisku se Penta proti nařčením hodlá bránit i žalobou na varšavské rádio RMF FM, které informaci o „ruském pozadí“ s odvoláním na Szcygla odvysílalo. Odvrácení podezření ze strany polských tajných služeb je pro Pentu důležité. V Polsku hodlá skupina investovat přes miliardu dolarů (asi 19 miliard korun) a už nyní tam vlastní rozsáhlou síť maloobchodů Žabka, lékáren Dr. Max a další firmy. V Česku je Penta od roku 2007 vlastníkem největší české zbrojovky, letecké továrny Aero, kterou z vysoké ztráty dokázala dostat do zisku. Vedle helikoptér Sikorski vyrábí Aero i kanonové dveře pro stíhačku armády USA F/A-18.


Závěrem: Ctím zákony a tak pokud Penta Investments splní vše, co požaduje MŽP a další legislativní požadavky a nakonec k výstavbě letiště dojde, smířím se s tím, protože jsem o tom, že tu může letiště vyrůst věděla a je jen na mě, jak se s tím v budoucnu "poperu".

Dnes jsem však osobně velmi ráda, že okolní města a obce vlastně bojují i za nás, za lidi žijící v Odoleně Vodě a že i oni používají všechny zákonné prostředky, které jim jsou umožněny.


Malý dodatek:
Nad lidmi v komunální politice je poměrně často "ohrnován nos". Mají předsi malé rozhodovací možnosti a mohou tak leda rozhodovat o silnici za humna, nebo výši poplatků za komunální odpad. Nehodí se do "velké politiky" a vůbec jí nemohou rozumět. Ano, velmi to zjednodušuji. Chci tím ale jen upozornit na to, že je to spíše čím dál častěji naprosto opačně.

A co si vlastně o letišti ve Vodochodech myslíte Vy?


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Mosqa má šeremetěvo a domodědovo, proč by praha nemohla mít ruzyni a vodochody. V praze je blaze, ne?
23. 09. 2009 | 15:27

Veronika Vendlov napsal(a):

Ládiku, samozřejmě mohla. Ale taky nemusela.
23. 09. 2009 | 15:32

Al Jouda napsal(a):

Mě to připadá jako čím víc třešní, tím víc višní.
23. 09. 2009 | 15:36

ML napsal(a):

Proti čemu bojujete paní Vendlová? Proti Pentě nebo proti letišti? A jak Vám osobně bude letiště vadit, že se tak emotivně proti němu bráníte?

P.S.:Řečmi o tzv "trojúhelníku smrti" jste mohla dojímat před dvaceti lety, ne dnes. Žil jsem v Kralupech /Vlt. od roku 1962 až do roku 2001, dodnes tam pravidelně jezdím za otcem a vím velmi dobře jak obrovskou proměnou k lepšímu prošlo životní prostředí v Kralupech a okolních vesnicích od roku 1989.
23. 09. 2009 | 15:54

Ládik napsal(a):

Anežka neříká letiště, ale letadliště. Letadliště vodochody by šlo. Co kdyby po krizi přišlo oživení.
23. 09. 2009 | 15:59

Veronika Vendlov napsal(a):

ML: Copak já bojuju? Na to nemám kapacitu.
Naopak, dění sleduji. Dojmout nechci nikoho, natož Vás. Věci se mají tak, jak jsem posala. Jsou dvě strany, mezi nimi a s nimi lidé. Někdo letiště chce, jiný ne. Znovu opakuji a jsem za to ráda, že všichni máme právo na názor a také máme legislativní možnosti, jak se bránit. Toť vše.

zajímalo by mě, kde jste v textu našel emoce? :)

Tak, jak Penta projekt předložila, je naprosto nepřijatelný. Ovšem jek jsem uvedla, splní-li vše, co od ní bude pžadováno, s letištěm se smířím. A pokud tonesplní, pak se zase Penta bude muset snířit s tím, že bude investovat třeba někde jinde.

Poznámka: Ŕíká se, že je rozhodnuto a všichni bojovníci proto letišti nakonec utřou, nebo peníze jsou nasde vše.

Co si o tom myslíte Vy, mladý(á)/starý(á) muži/ženo?
23. 09. 2009 | 16:03

Veronika Vendlov napsal(a):

Ládiku, zatím stačí t místní (oživení).
v.
23. 09. 2009 | 16:03

Veronika Vendlov napsal(a):

PS: Omlouvám se za překlepy
v.
23. 09. 2009 | 16:05

Ládik napsal(a):

Omlouvám se za drzost, ale když startujete Vy, nemusí už u vás startovat letadla.
23. 09. 2009 | 16:16

Veronika Vendlov napsal(a):

Ládiku, něco takového jsem si potřebovala přečíst! :)
23. 09. 2009 | 16:18

ML napsal(a):

Pro: Veronika Vendlová:

Já jsem jednoznačně pro letiště, protože jeho přínosy pro region (např. zvýšení zaměstnanosti či investice do infrastuktury okolních obcí) budou podstatně větší než občasné problémy.

Samozřejmě za předpokladu, že budou dodrženy hlukové limity v oblasti kolem letiště. Dopravních problémů se nebojím, dálnice vede hned vedle letiště a její kapacita byla plánována na daleko větší provoz, než tam je v současné době.

Nevím co mají společného zákulisní zdroje kapitálu společnost Penta s obavami obyvatel obcí ohledně budoucího letiště. Proto jsem se ptal proti komu bojujete, když tak rozsáhla citujete dehonestující materiály o Pentě. Společnost Penta je společnost zaměřená na finanční a realitní spekulace (mám s nimi své zkušenosti...), takže za pár let (tipuji tak do 4-6 let)bude provozovatelem stejně někdo jiný.

Emoce jsou ve Vašem textu obsaženy nikoliv explicitně ale implicitně. Např. volbou citátů "..odolena Voda je v tzv. trojúhelníku smrti..", vyjadřováním Vašich osobních postojů "..smířím se..", "..poperu..", či zdůrazňováním pozitivních vlastností lidí, kteří mají stejný názor jako Vy .tj. jsou "..razantní..", "...kvalitně moderují.." a podobně.

To že je text emotivní, není špatné, je alespoň čtivější.

P.S. Jsem muž, když se ptáte, ale myslím, že to není pro tuto diskusi důležité.
23. 09. 2009 | 16:45

Jedla napsal(a):

Paní Vendlová, držím Vám pěsti. Nicméně stojíte na straně obcí, jejich obyvatel, a proti vám stojí "velcí" hráči, "velké" peníze, korporace, kde odpovědnost je rozložena, trestní odpovědnost korporace jako právnické osoby neexistuje, a majetková struktura nejasná.
Obtížně hledám porozumění pro důvody (četl jsem si těch 11 na stránkách http://www.starostove-nezav...), jak můžete být současně v týmu top 09: Což není vidět z předchozích činů jejich činovníků, že stojí ve skutečnosti PROTI vám, za korporacemi, proti lidem, obcím, starostům?
23. 09. 2009 | 16:49

97 napsal(a):

Nijak to teď už nepomůže - ale kolikrát v této věci interpelovali poslanci dnešního TOPu? Co se záležitostmi/tunelem kolem ruzyňského letiště dělal senátor za Prahu 6, kde letiště je?
23. 09. 2009 | 16:54

Veronika Vendlov napsal(a):

Pro ML: Vaše argumenty pro, mě něpřesvědčí, to je málo. Navíc pokud jste to přečetl, zatím o žádné infrastruktuře není řeč, naopak, ta je podle ředitele Ing. Kačura dostatečná.

A já se dopravy bojím hodně, denně jezdím do Prahy.

Citace z médií o zákulisí, jsou jen konstatováním, nic víc, nic míň. Nespekuluji. Nejde o dehonestaci, ta vypadá jinak.

Přesně jste to uvedl, ano, provozovatelem bude časem někdo jiný. Nejpozději po roce 2012, záleží na vývoji.

Moc Vám děkuji za popsání emocí v textu. A to myslím opravdu upřímně. Pro příště vím! :)

Jasně, že není pro diskusi důležité, zda jste muž, či žena. Osobně bych uvítala, kdyby občas někdo napsal třeba své celé jméno, nepřipadala bych si tady jak ve viruálním marťanském prostoru. :-) :-)

Díky za komentář.
23. 09. 2009 | 17:11

Veronika Vendlov napsal(a):

K ostatním se dostanu asi až v noci....což je škoda, jsou to má oblíbená témata! :)
23. 09. 2009 | 17:12

arlon napsal(a):

vv
zkuste referendum, možná se vám povede nečekané..
23. 09. 2009 | 17:20

vlk napsal(a):

Paní Vendlová,

váš hrdina mezi politiky by vám nejspíš odvětil násleudjící: jo to je milá paní byznys!

Je to skutečně byznys. Penta se při koupi Aera nijak netajila tím, že ji zajímá vlastně zejména letiště. Takže se podle toho chová.

Já vás sic e chápu, al e takoví obyvatelé třeba Hostivic určitě budou držet palc e Pentě, aby u vás letiště otevřela, protože budou mít naději , že provoz na Ruzyni bude o něco menší. Prostě - každý hájí jen a pouze svůj zájem. Penta vy i ti z Hostivic.
A ten kšeft s ruzyňskými pozemky ? Česká klasika. Co vás překvapuje? a ví e o tom drahně dlouho Nic novéhopod sluncem A žádný z ministrů vnitra neměl žádný zájem to nějak vyšetřit. Proč asi. A odpustím si otázku , jestli byste s e tím problémem zabývala, kdyby nešlo o váš soukromý zájem.
23. 09. 2009 | 21:52

arlon napsal(a):

vv
Veroniko, zkuste méně blogovat a více pracovat. Například tím že se vyskytujete v diskusi u KVS ničeho nedocílíte ani nezískáte, spíše to na vás vrhá divné záření. Budete pak moci i více spát.
23. 09. 2009 | 22:36

majolenka napsal(a):

ach ta Penta a prodej pozemků,způsob, jak se k pozemkům dostali, paní Veroniko, vy nebudete mít lehký život, restituent dostal 500,- od Penty, Penta ze státní kasy 5.500,- Kč/m2, co na tom komu vadilo z politické representace? Mimochodem zpráva o řetezci Žabka je pro mne nová, nicméně pokud jsem si stihla všimnout v Praze rostou jako houby po dešti, zvláštní jsou jen v domech spravovaných obcí Praha ;-), jojo věděli proč nechtějí fungující protikorupční ;-(....
23. 09. 2009 | 23:00

Targus napsal(a):

To Ládik:

Hochu, hochu, pokud mne zcela neklame stařecká paměť, Mosqua (když už píšeme s "q") má celkem čtyři letadliště. Vypadlo ti tam minimálně Vnukovo, na to čtvrté bych musel vzpomínat, anebo hledat.
23. 09. 2009 | 23:17

klient napsal(a):

Děvenko zlatá, možná to Penta dělá proto, aby získávala pacienty pro svá zdravotnická zařízení a mohla Vás pak zrekreovat v lázeňských domech. A stravu si tam budete hradit a moct kupovat v Žabkách :-)
Na prvé místo jsme si jako společnost dali zisk, tak asi nejde čekat nic jiného. Jo a do Hostivice v minulých letech přesídlilo pár vlivných, kteří se hluku jistě rádi zbaví.
Ale bojujte Johanko, tohle aspoň má smysl a já Vás rád podpořím, třeba jen s peticí.
23. 09. 2009 | 23:25

Veronika Vendlov napsal(a):

Právě jsem vedle u Klárky psala, že jsem strašně uanavená a to se mi obvykle stává, že mi ubývá smyslu pro humor a optimismus.
Nicméně, pokusíms e reagovat:

Jedlo, díky, důležité je hlavně, aby to lidé, jenž mají kapacitu, ten "boj" mohu.li to tak napsat, nevzdali.

K TOP09 a Starostům a nezávislým: Jsem tajemnicí Starostů a nezávislých. Na základě uzavřené dohody mezi TOP09 a STANem jsem měla dvě možnosti: 1) odejít a za 2) zůstat. Zvolila jsem možnost druhou a tohle rozhodnutí nebudu měnit. Jen čas ukáže, zda bylo správné. Je na obou subjektech, jak bude pokračovat spolupráce. Zatím je výborná a těch 11 důvodů bych podepsala. Komunální politika se vyšvihne výš jen když bude mít své zástupce v parlamentu. Ta šance se zdá reáná.
24. 09. 2009 | 01:09

Veronika Vendlov napsal(a):

Arlone: k referendu to spěje.

97: Nevím, doplňte mi informace.

Majolenko, není mi moc jasné, proč nebudu mít lehký život? On ho snad někdo má lehký? Pokud ano, můžete mi někoho jmenovat? Není to relativní???

Kliente: Mě se Žabky líběj, což o to, nápad je to dobrej. Zrekreovat bych potřebovala, ale půjdu na to jinak, od lesa...;-)
24. 09. 2009 | 01:14

Veronika Vendlov napsal(a):

Arlone, neraďte mi pořád, nejsem malá holka. Navíc zase tak moc nebloguji, ale je pravda, že bych se mohla vykašlat na diskuse obecně a asi bych času měla víc. Dobrou noc.
v.
24. 09. 2009 | 02:02

Veronika Vendlov napsal(a):

Vlku zdravím. Jsem ale mírně zmatena, jakého máte na mysli politického hrdinu? Mám jen dva, knížete a Honzu Kasla, kdo je další?

Ano, je to byznys. A já chápu, že jsou všichni rádi, že se letiště chystá tady. Nemusí to řešit, zejména v Hostivicích ;-).

Proč je u nás něco jako česká klasika? Vždyť je to k pláči! A k té Vaší odpuštěné otázce: Co se asi tak dá čekat od obyčejné ženské, která je ráda, že rámcově stíhá všechno, co má. Přesto se snažím se řešit zejména to, co není v mém osobním zájmu. Zlí jazykové však tvrdí, že je to na prd a že se mám začít o ten svůj zájem starat, protože všichni ostatní to tak dělají. K letišti - jasně jsem uvedla, že na nějaký odboj nemám kapacitu. V tomto jsem nyní bohužel pasivní.
24. 09. 2009 | 02:11

vlk napsal(a):

veronika vebdlová

no přec e ten, co vypadá tak úžasně, když tlačí kočárek.

A proč je to česká klasika? Inu proto, že každý nás chce užívat civilizačního pohodlí typu dálnic, letišť, hypermarketů a podobně, /a doonce třeba i hospiců/ ale nikdo nechce , aby tahle zařízení pasivními projevy s e dotýkala jeho soukromého života. Když to budou mít ti druzí - paráda!

neořeji vám ni c zlého. Nicméně soudím, že jestliže už někd e letiště vybudované je , pak má li s eletecká doprava rozšiřovat, je lepší , aby to bylo přesně tam a ne někd e jinde, kd e k tomu zničíme nevratně stovky hektarů v budoucnu nenahraditelné půdy. Napříkald.
Zaujímám také onen český postoj. Pasivní dopady nese někdo jiný. Neukazujina vás prstem. Ale říkám, že je to nejlepší špatné řešení viděno globálně.
24. 09. 2009 | 06:56

Veronika Vendlov napsal(a):

Vlku já na něho zapomněla! :) Ale tu dvojici nedoplní.

Jinak mohu jen souhlasit, tak to je.
veronika
24. 09. 2009 | 08:39

Ládik napsal(a):

Targusi,
vím, že má víc, než 2. Ale já byl jen na těch dvou; na domodědovu (vnitrostátní) jsem byl 8 hodin, protože jsem vyfotlil IL86 (v roce 85); film mi vytáhli z foťáku. Nebýt toho, jméno letadliště bych nevěděl.
24. 09. 2009 | 10:24

lubka napsal(a):

Pro ML.
vážený pane,nechci s vámi polemizovat o škodlivosti či prospěšnosti letiště. Máte jednoznačný názor člověka,který bojuje za něco, co se ho nedotýká.
Co s vámi ale naprosto nesdílím je vaše nadšení ke zlepšení ovzduší a životního prostředí v Kralupech.Já tady žiju od r.1974 doposud a opravdu nevím,kde jste tyhle hlouposti sebral. Tím,že se upraví a natřou fasády domů a opraví dlažba chodníků se nezlepší životní prostředí. Nevím,proč ho srovnáváte s rokem 1989, o toto datum ve článku vůbec nešlo.
Jestli to nevíte(nebo nechcete vědět),jsou Kralupy díky mostu nejzatíženější obcí regionu co se týká dopravy a díky řádění polské firmy PK Orlen v místní chemičce se o zlepšování životního prostředí nedá mluvit.
Myslíte,že letiště stav nezhorší?
To.co plácáte jsou nesmysly.Je vidět,že jste z regionu už dlouho pryč. Proč se ale proboha vyjadřujete k věcem o kterých evideňtně nic nevíte?
24. 09. 2009 | 10:58

Michal Macek napsal(a):

veronika vendlova:

no jo ale praha dalsi letiste potrebuje - ruzyne nestiha.to byste ho radci postavila nekde na zelene louce?
24. 09. 2009 | 11:16

Veronika Vendlov napsal(a):

Michal Macek: ne
24. 09. 2009 | 11:55

ML napsal(a):

Pro lubka:

Do Kralup jezdím pravidelně takže mám velmi dobrý přehled, jak to tam vypadá.

Možná jste zapomněl, že nejvíce zatěžoval před rokem 1989 životní prostředí Kaučuk a ne doprava, a že ve dnech kdy vítr vanul směrem od Kaučuku nebylo radno se zdržovat venku. Dokonce to tenkrát bylo (polo)oficální doporučení místních lékařů.

Výpary z butadienové jednotky (jejichž karcinogenita a mutagenita patří k mimořádně vysokým) byly cítit v širokém okolí Kaučuku a v okolních obcích.

Navíc v noci ve spalovně toxických odpadů vypínala obsluha odlučovací zařízení, aby zvýšili výkon a spalovali tam i látky, které se nesměly spalovat díky mimořádné toxicitě spalných produktů.

Proti tomu je současná doprava na Kralupským mostě velmi mírnou zátěží. V Praze je v mnoha městských částech, např. v Praze - Vršovicích (kde jsem nějeký čas také bydlel), doprava mnohonásobně větší než je nyní v Kralupech
24. 09. 2009 | 15:00

ML napsal(a):

pro: lubka

Nechci tvrdit, že současný stav životní prostředí je v Kralupech a okolí ideální, ale v devadesátých letech došlo díky novým majitelům k rozsáhlým investicím do zlepšení ekologické nezávadnosti technologických procesů v Kaučuku a ve spalovně a rozhodně se již nedá tvrdit, že Kralupy spoluvytváří "trojúhelník smrti" jak tvrdí paní Vendlová.
24. 09. 2009 | 15:05

veronika vendlova napsal(a):

ML: to byl jen příměr, já to netvrdím, jen jsem uvedla, že se to někdy říká. Jsem z českého ráje, těžko se pak hledá malebnější místo k žití, ale nestěžuji si, lépe dojíždět do Prahy z OV, než z Mladé Boleslavi
v.
24. 09. 2009 | 15:30

arlon napsal(a):

tak jak vv, zase ponocujete?
24. 09. 2009 | 23:06

lubka napsal(a):

pro ML:
Někam pravidelně jezdit nebo tam trvale žít je dost podstatný rozdíl. To jen tak na okraj.
Jinak se vám musím přiznat, že mi smysl alogika vaší odpovědi (ve vztahu k článku VV) nějak uniká. Nevím,proč operujete s lety před r.1989 a proč zdůrazňujete stav.před tímto rokem. O tom přeci nebyla vůbec řeč.
Podle vás fakt,že současný stav je pořád lepší než byl v roce 1989 by měl stačit k tomu,abychom drželi ústa a krok.
Vám možná zase uniká,že je rok 2009 a stav v chemičce se díky novýn "majitelům" rapidně změnil.
Název "trojuhelník smrti" je možná trochu expresívní,ale ve své podstatě vystihuje situaci. Stačí se podívat na mapu.
Vaší poznámce o dopravní situaci - nevím jestli jste to,co jste napsal myslel vůbec vážně. Vážený pane,mluvil jsem o situaci v kralupech a stav ve Vršovicích s tím vůbec nesouvisí.Vůbec nevím,co jste tím chtěl říct. To si máme podle vás říkat "no,nedá se tu dýchat,náklaďáky mi pod okny rachotí celou noc,ale to nevadí,ve vršovicích jsou na tom hůř".
Vaše reakce mě stále více utvrzují v tom očem jsem vám již psal.
Pane,vy nevíte o čem mluvíte.
25. 09. 2009 | 09:20

ML napsal(a):

Pro lubka:

V Kralupech bydlí můj otec, a bratr s celou rodinou. Shodou okolností vedle mostu. Jezdím za nimi každý týden několikrát. To jen k Vaší poznámce, že nevím o čem mluvím. Doprava v Kralupech je ve srovnání s vesnicemi okolo vysoká, ale není smrtící. Je to nepříjemné a dokud nebude postaven dálniční obchvat Prahy, tak s tím bohužel asi nelze moc dělat.

S dopravou v Kralupech letiště nemá co do činění, takže pro změnu nechápu já, proč jste Kralupskou dopravu zamíchal do naší debaty vy.

Píšete dále: "Nevím, proč operujete s lety před r.1989 a proč zdůrazňujete stav.před tímto rokem. O tom přeci nebyla vůbec řeč."

Paní Vendlová hned v první větě píše: "Žiji v regionu, ve kterém už asi z hlediska životního prostředí, není co víc „zkazit“. Někdy se říká, že je Odolena Voda umístěna v tzv. trojúhelníku smrti – Kaučuk Kralupy, Spolana Neratovice a skládka ASSA."

To je demagogie a proti tomu jsem se ve svých příspěvcích ohradil.

Název "trojúhelník smrti" platil v sedmdesátých a osmdesátých letech a týkal se trojúhelníku "Kaučuk, Spolana a Elektrárna Mělník".

V dnešní době je situace v regionu podstatně lepší i proto, že po privatizaci Kaučuku došlo k odstranění či zlepšení nebezpečných provozů, hygienické normy jsou přísnější, jsou kontrolovány a jejich překračování je trestáno.

Snahou o nápravu ekologických škod v Kaučuku po jeho otřesném vedení komunisty, kteří zamlčovali havárie a zabraňovali zveřejnění zdravotních výzkumů, jsem stravil v devadesátých letech dost času.

Pokud máte informace, o tom, že současní majitelé Kaučuku nutí zaměstnance záměrně porušovat hygienické normy (viz Vaše tvrzení o "řádění PK Orlen v Kaučuku"), obraťte se na policii a podejte na ně trestní oznámení.

Je to Vaše povinnost a uděláte konečně něco užitečného, kromě tlachání v internetových diskusích.
25. 09. 2009 | 11:08

lubka napsal(a):

pro ML:
Je vidět,že si každý pod pojmem tlachání představujeme něco jiného.
Vaši odpověď jsem si přečetl hned po tom,co jsem přelouskal zprávy ze sněmovny a tak nějak mi to splývá.
Jo a nechte si někde vysvětlit výraz !demagogie".
25. 09. 2009 | 11:24

Veronika Vendlov napsal(a):

pro lubku: taky si myslím, že to nebyla demagogie, stačí vlézt na http://www.odolenavoda.cz do diskuse a tam je hned několik zajímavých demagogckých příkladů. Naštětsí pro mě, se do diskuse zapojují starostové a straostka okolních obcí a tak nás nenechali v té demagogii samotné...
25. 09. 2009 | 13:30

arlon napsal(a):

Veroniko, oni vás z té demagogie vytáhli, ale vy jste ještě nestačila oschnout a cákáte ji všude kolem sebe.
25. 09. 2009 | 14:00

majolenka napsal(a):

paní Veroniko,
pokud jsem Vám psala, že nebudete mít lehký život, nebudete ho mít stejně, jako všichni ostatní, co se pustí do podobných případů, a to kloubouk dolů a dobře za Vás a podobné. Mě osobně už rozčiloval ta "marže" ale i hezké české tunel by se hodilo, ke které si Penta přišla,to je to co jsem měla na mysli.....nevím, jestli se podobné boje dají vyhrát, ale v každém případě říkám "zaplaťpánbů" za Vás a podobné, když bohužel prevence selhává ;(
25. 09. 2009 | 14:05

Veronika Vendlov napsal(a):

Majolenko, já také nevím, zda se takové boje dají vyhrát, ale mají svůj smysl. Jen by se asi měl člověk zmyslet, když bojuje jen sám a stojí někde osamoceně stranou, to je pak asi něco špatně. To ale není tento případ.
Díky za komentář a podporu.
25. 09. 2009 | 15:53

arlon napsal(a):

Veroniko, změna podoby nebo podobenky je úžasná. Jako mimikry je to dobré. Pěkný den.
26. 09. 2009 | 11:44

Tomáš Bubeníček napsal(a):

Dobrý den, nejprve bych chtěl poděkovat p.Vendlové za její obsáhlý článek o kauze Letiště Vodochody . Jako člověk, který se od privatizace Aera detailně zajímal o dění, vím možná o trochu víc o přípravách na provoz Letiště Vodochody jako mezinárodního veřejného s pravidelnou dopravou, než třeba pan MP, na jehož příspěvky bych chtěl reagovat.
1.) zaměstnanost - na žádné schůzce nikdy nezaznělo, o kolik se zde zvedne zaměstnanost. Kromě toho na Ruzyni se má propouštět cca 800 lidí.
2) Hluková zátěž - myslíte si, že lze věřit vyjádření zástupců Penty, že hluk bude pouze na letištní ploše?? Kromě toho žádný monitoring hluku nehrozí , je pro Pentu moc drahý - vyjádření ředitele Kačura.
3) Doprava - ten samý Kačur prohlásil, že sjezd na dálnici není třeba, protože silnice II/608 všechen zvýšený provoz pojme.On si nikdy žádné kolony nebo fronty nikdy nevšimnul na cestě do a z Prahy. A Kralupy rozhodně budou provozem na letiště také ovlivněny.
4) pokud odmítáte přirovnání k trojuhelníku smrti, já se mu nebráním.Už jenom proto, že případný letecký incident v souvislosti s chemickými provozy by měl fatální následky nejen pro Kralupy. Např. otočný bod malého leteckého okruhu je přímo nad nádržemi s kapalným plynem.
5) Proboha, kde jste se dočetl o investicích do infrastruktur okolních obcí??? Nemyslíte doufám velké překladové nádraží s obrovským skladovým terminálem
a parkovištěm pro kamiony vedle letiště, které mělo ležet cca 500 m od Postřižína. ??
To co jsem vyjmenoval, je pouze malá část předpokládaných rizik. Rozhodně se nedá říct, že by provoz letiště způsoboval občasné problémy.
S pozdravem
Tomáš Bubeníček
starosta obce Postřižín

Obec Postřižín je jedna ze signatářů iniciativy Stop letišti Vodochody
29. 09. 2009 | 15:38

Bláha napsal(a):

Zapomínáte: Kralupsko je oblastí přiblížení k letišti Ryzyně, tzv. approach. Denně zde proletí přes sto letadel, a to jak dopravních, sportovních, služebních, vrtulníků armády a policie včetně těch záchranných. Úvaha, že letadlo spadne na Kaučuk je rovna možnosti, že starosta Bubeníček vyhraje první ve Sportce. Už aby začal sázet. A letos budou volby, a tak každý politik naslibuje cokoliv, ostatně na mítinku v KD Vltava v Kralupech to ukázali ti ještě nezvolení! Nejspokojenější odcházel moderátor Železný s desítkami tisíc v kapse!
01. 02. 2010 | 03:09

Speed Dating in Chicago napsal(a):

Speed Dating in Chicago
08. 02. 2010 | 06:03

jan Tlustý napsal(a):

re: ML jsi chudák
25. 03. 2010 | 00:39

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:08

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:39

HarrietLeonard24 napsal(a):

freelance writer
02. 08. 2011 | 16:55

outletlmcjf napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jackets sale</a> ts http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket
25. 02. 2014 | 20:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy