Zlaté tele v právu

27. 12. 2010 | 12:43
Přečteno 7001 krát
Zrušení ústavního zákona o zkrácení volebního období v roce 2009 bez toho, aby k tomu Ústavní soud opravňovala ústava, i další snahy Ústavního soudu nadřadit se nad ústavodárce vychází z teorie materiálního jádra ústavy, které je podle jejich zastánců nad samotnou ústavou. Po odmítnutí Božího základu nové sekulární ústavy svou dominanci v právu odvozovaly z toho, že jsou přijaty obtížnějším způsobem než obyčejné zákony v parlamentech či v referendech. V reakci na to, že i demokratické ústavy umožnily nástup nedemokratických režimů, se v ústavách začaly objevovat klauzule nezměnitelnosti a v teorii pojem materiální jádro ústavy, které je nad ostatní ústavou.

Teorie materiálního jádra ústavy jako něčeho nedotknutelného je výrazem strachu přiznat si důsledek odstranění teokratického základu ústav a zavedení vlády lidu. Někteří z lidu mají strach a vidí v něm dav, který může zvlčit. Ovšem teorie materiálního jádra ústavnosti není nic jiného než pokus o třetí cestu mezi demokratickým základem moci v lidu a transcedentálním základem v Bohu. Materiální jádro je prý vytvořeno lidem při prvotním ustavení moci, ale již lidem nezměnitelné, stane se nadlidským.
Fakticky se teorie materiálního jádra ústavnosti staví do stejné pozice jako hlavní pramen nacistického práva, kterým nebylo psané právo, ale právní přesvědčení vycházející z ducha národa a vůdcovy vůle. Přičemž šlo o neuchopitelnou kategorii, jelikož běžný soudce aplikující právo se nemohl zeptat, co vlastně vůdce chce. Též komunistická teorie práva zastávala stanovisko vázanosti soudce třídně podmíněným socialistickým právním vědomím. Nacismus, stejně jako komunismus, trpěl víru v Boha, ale sám ji nepotřeboval. I nacismus však hledal novou transcedentální kvalitu pro základ svého práva – tou byla vůdcova vůle vycházející z Prozřetelnosti. Pozoruhodná je blízkost podstaty pramene práva u nacistů - právní přesvědčení a pramene práva v komunismu – socialistické právní vědomí.
V sekularizované demokracii není jiné legitimity, než je shoda většiny. I když má vláda většiny jako každá vláda svá problémová místa, je to podstata demokracie, která nemůže být odstraněna, aniž stát ztratí demokratický režim. Většina demokratických států zavedla rigiditu základních právních norem, které nazývá ústavními. Tedy, že k jejich vzniku a změně nestačí pouhá prostá většina, ale většina kvalifikovaná. To zajišťuje širší konsenzus společnosti nad ústavními normami ve srovnání s menším konsenzem nutným k přijetí obyčejných zákonů. Tento širší konsenzus s sebou nese i větší stabilitu ústavních norem. Nicméně stále zůstává stanovení ústavních norem v rukou parlamentu jako lidem voleného zastupitelského sboru nebo o nich rozhoduje přímo lid v referendu anebo jsou možné různé kombinace. Vše však zůstává v rámci demokracie, která ze své podstaty jiný základ suverénní moci než lid nemá a mít nemůže. Demokracie je postavena na důvěře v lidi, což plně vystihují slova Tomáše Garrigue. Masaryka: „...demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry.“ (KAREL ČAPEK: Hovory s T. G. Masarykem, část 3. Myšlení a život, kapitola Politika, podkapitola Demokracie).
Buď je v ústavních základech obsažena víra v Boha, pak jsou teorie o materiálním jádru zbytečné, nebo Boha z ústavy vytlačíme, ale pak nelze hledat její transcedentální základ. V sekularizované demokracii je pánem ústavy, včetně jejího jádra, lid. Konstrukce materiálního jádra ústavy mocensky posiluje Ústavní soud, nikoli ochranu demokracie. Jde o zlaté tele v právu, které je falešnou modlou. Příhodně to vyjádřil ústavní soudce Jan Musil slovy: „Představa, že právníci jsou snad těmi, kdo v konečné instanci vyřeší nejlépe svár mezi dobrem a zlem, je veskrze mylná a v historii nesčetněkrát vyvrácená. Což snad soudci neasistovali při zločinech fašistické a komunistické justice?“

Odborný článek Zlaté tele ústavnosti, Časopis pro právní vědu a praxi 3/2010 s. 257-262.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Cech napsal(a):

Nevím,bdím či sním;ne už chápu půjde do tuhého US bude muset doopravdy něco rozsoudit.Pakliže je to za b) potom sdílím Vaši obavu.
Věc veřejná zde prosím neplést s VV,již v názvu státního uskupení snad něco říká.Vážné obavy taktéž sdílím s Vámi.Také se ptám kdo je to ten lid.
27. 12. 2010 | 12:56

Tenco napsal(a):

"Konstrukce materiálního jádra ústavy mocenský posiluje Ústavní soud, nikoli ochranu demokracie."

Ve slově mocenský - nemá tam být krátké "y"?
27. 12. 2010 | 13:00

stále rebel napsal(a):

Řeknu to laicky. Na právo lze pohlížet buď spíše z toho formálního pojetí nebo věcného. V kauze Melčák versus lid, nešlo ani o striktní lpění na psaném, ani o sledování obecně uznávaných hodnot. Soudci nám jen chtěli říci, že si naši důvěru zaslouží asi tolik, co Melčák důvěru svých voličů.
27. 12. 2010 | 13:46

hanah napsal(a):

Ústavní soud si přisvojuje pravomoce, které mu z Ústavy nepříslušejí, rozhoduje politicky a svá četná politická rozhodnutí dokonce veřejně obhajuje. Náš Ústavní soud je vizitkou fungování "právního státu" v ČR.
27. 12. 2010 | 14:16

mud.. napsal(a):

Ústava platí pro každého od 18 let života. ˇustava neplatí pro lidí od skonu mínus 18 let. Každý si má zvolit rok skonu a odečíst 18 let. Zabránilo by se staříkům a stařenkám rozhodovat senilním způsobem. Ústavní soud je bohužel hnusně starý. Až odporně hnusně starý. Určitě mnozí mají připoután sběr moči, zablokovaný odpadní orgán, paranoiu apod. Změňme ÚS!!! Mládí vpřed!
27. 12. 2010 | 14:21

Lex napsal(a):

I já uznávám previlegium demoktatické vlády lidu nad soudcovským korporativismem.
Byť ústavně-soudním.
Proč by se pro lid měla presumovat zblbělost a pro soudce rozum? Ctím ona Masarykova slova.
27. 12. 2010 | 14:40

JF napsal(a):

jestli jste chtěl sdělit že v té pomyslné vládnoucí pyramidě vládne lid, tak souhlas. Reálně to samozřejmě tak není, ale jde o tu sjednocující ideu - třeba rovnosti.

Z toho se odvíjí podíl na moci, kde i rozhodnutí ústavního soudce by zřejmě/právě mělo sledovat právě tu vůli lidu, s kterou mají mnozí(především volení politici;-) potíže především po volbách ... ;-)))
27. 12. 2010 | 14:42

JF napsal(a):

... samozřejmě zcela hypoteticky s vůlí lidu mohou mít problém i před volbami ;-) ... ale od toho tu jsou tu jedny váhy s jednou evidentně ;-) slepou dámou. Jó je to na vážkách ... docela adrenalinový sport to soudnictví ? ;-)
27. 12. 2010 | 14:50

Deny napsal(a):

Ústavní soud je pouze důsledek. Příčina marastu je v tom, co jsme si zvolili za politiky.
27. 12. 2010 | 14:54

Al Jouda napsal(a):

Souhlas s autorem! Cituji : V sekularizované demokracii není jiné legitimity, než je shoda většiny.
Pokud tedy dojde k rozporu mezi názorem Parlamentu a Ústavního soudu, tak by mělo rozhodnout povinně vypsané REFERENDUM !!!
27. 12. 2010 | 14:57

Kritik napsal(a):

To je tak nádherný a duchovně plný článek, že je nutné s úžasem říci: Děkujeme.

Zde je skryto vše. Stačí ještě připomenout, že základ americké ústavy byl chápán přesně tak, jak píše autor o dokonalém základu práva: Založeno na právu Božím. Tedy právu absolutním.

Takovým právem nehne žádný diktátor či demagog či zfanatizovaný dav.
27. 12. 2010 | 15:00

Jan napsal(a):

Od docenta v oboru ústavního práva bych čekal více akademické poctivosti, tedy popis doktrinálního vývoje, komparaci, atd. Sieyès, Jellinek, Kelsen, Weyr aj. se bohužel nedostavili, vysvětlení, proč je německá konstitucionalistika úplně mimo mísu také ne.
Takže tenhle post je jen další povrchní politickou úvahou na téma "kdo hlídá hlídače".
27. 12. 2010 | 15:09

antiklaus napsal(a):

pan koudelka je asi hodně mladý člověk bez zkušeností.
ani právo ani většina ani lid ani nic takového samo o sobě nám demokracii a správnou vládu nezaručí.
musí fungovat všechno současně. například co chcete dělat dnes, když se krade ve velkém, všichni o tom ví, vláda svádí vinu na líné pracující a další volby na tom rozhodně nemohou nic změnit.
tak se laskavě netvařte, že máte recept. nemáte a lidem, kteří chtějí vyjádřit svůj názor ze zoufalství demonstrací říkáte lůza nebo zmanipulovaný dav.
27. 12. 2010 | 15:12

mb napsal(a):

myslím že pan prezident bude mít z vašeho článku radost ...

píšete : Většina demokratických států zavedla rigiditu základních právních norem, které nazývá ústavními. Tedy, že k jejich vzniku a změně nestačí pouhá prostá většina, ale většina kvalifikovaná. To zajišťuje širší konsenzus společnosti nad ústavními normami ve srovnání s menším konsenzem nutným k přijetí obyčejných zákonů. Tento širší konsenzus s sebou nese i větší stabilitu ústavních norem. Nicméně stále zůstává stanovení ústavních norem v rukou parlamentu jako lidem voleného zastupitelského sboru

K volbám přijde dejme tomu 30% lidí ...

z těchto 30% lidí strana ... ods ( nebo jakákoli jiná pavicová ) získá 30%

a strana levicová ( čssd nebo jakákoli jiná ) získá 30% ....

tyto dvě strany ovládnou parlament ústavní většinou ...

tyto dvě strany mají protikladný volební program a mobilizují jedna proti druhé ...

po volbách se obě strany spojí, protože jsou konstruktivní a státoprávní -.....

provedou změny ústavy ( změnu mocenských parametrů a pravidel ) dle svého gusta ...

formálně demokraticky tomu nelze nic vytknout ....

prakticky demokraticky je to všechno na hovno neboť:

strany mobilizovaly jedna proti druhé ( bez toho že by mluvili o povolebním objetí s prostistranou)

nezastupují většinu obyvatelstva ....

když k volbám přišlo 30% lidí ...

zastupují přibližně 10% obyvatel ....

druhá strana zastupuje 10% úplně (programově protikladně) jinak smýšlejících (proti)obyvatel ....

dohromady tedy obě největší strany zastupují cca 20% lidí ...

jsou však ( přepočtem mandátů ) schopny získat ústavní většinu ...

a tedy si de fakto dělat s (českou) demokracií co chtějí ...

no nic ... na tomto příkladu jsem chtěl ilustrovat že si nevystačíme s formální / formalistickou demokracií / demokratismem .....

pak totiž 20% lidí ( prostřednictvím svých protikladných zastupitelů ) může provádět utilitární změny ústavy ....

no nic ....

a vaše kvalifikovaná většina může znamenat 20% ( protikladně získaných hlasů ) tyranizující praktickou (mlčící ?) 80% většinu ....

ale vše je formálně demokratické ....

/ Klaus vyzývá ... pojďte do boje, bojujte, získejte demokratický mandát .... /

no nic ...
27. 12. 2010 | 15:55

mb napsal(a):

vono se blbě bojuje o demokratický mandát, když jsou strany které mají = praktikují černé financování stran(y) a jsou strany, které černé financování nemají = nepraktikují ....
27. 12. 2010 | 16:00

mb napsal(a):

když se většina demokraticky rozhodne, že vyhubí židy / romy (?) organizovaným zplynováním ...

je to demokraticky v pořádku ???

s pozdravem ...

(proto (snad?) demokracie není vláda většiny ... ale vláda práva .... vláda ústavnosti (vyvažování) ...

no nic ...
27. 12. 2010 | 16:04

JF napsal(a):

mb: k tématu co je demokracie a vůle většiny

Co měli společného "totality" (v uvozovkách protože skutečně mohli mít i podporu lidu) ...co dělal bolševismus,fašismus i komunismus a může to dělat i jiná totalita, ať už se nazývá jakkoliv (třeba demokracie)... potřebují k tomu jedno ... NEPŘÍTELE a boj s nepřítelem.

Domnívám se, že opakem zla však není dobro a obráceně.

Proto mám i problém s větou "Což snad soudci neasistovali při zločinech fašistické a komunistické justice?" implikuje totiž uvažování že ze zla jde něco vyvozovat, ať již demokratičnost našeho zřízení či naší státní idee.

Stejně nemůžete vyvozovat, že fašismus "byl" také demokratický (vůle většiny). Ano mohl "být", ale to nevyvazuje politiky (odpovědnost za výkon) ze zodpovědnosti. Také tak byl postaven třeba Norimberský proces.

Domnívám se že zcela nadevším je ta nějaká víra ... většinou se ztělesňuje jménem Bůh a ten by měl být dobrý.

Politici především nesou zodpovědnost ... to je cena za to nechat se volit a nechat se oslavovat jako vítěz voleb.

Lze ze zla něco vyvozovat? Nevím, ale myslím že ne. Podívejte i v 90.letech se něco nedělalo protože to dělali přeci i komunisté ... prostě něco se vyvozovalo ze zločineckého systému. Samozřejmě velmi často ke škodě věci ... také ke škodě způsobu uvažování ...
27. 12. 2010 | 16:25

mb napsal(a):

Praha, 27. 12. 2010 - Strana zelených v minulosti opakovaně upozorňovala na problémy s korupcí v oblasti financování politických stran. V minulém volebním období Poslanecké sněmovny předložili zelení osm bodů, které mohou přispět k větší transparentnosti hospodaření politických stran.

Aféry minulých let dokazují, jak je současný systém děravý - kauza milión za zákon, kdy byli představitelé TOP09 a KSČM ochotni ukrýt 1 milión korun ve svém “mimostranickém” účetnictví a pokrýt tak část své volební kampaně, nebo podivné rozdělování členských příspěvků v ČSSD mezi více lidí, aby nemuselo dojít ke zveřejnění jména skutečného dárce. V posledních týdnech nám ministr Drobil a jeho poradce Knetig ukázali další způsob. Aféra na Státním fondu životního prostředí potvrzuje, že černé financování politických stran se může pohybovat v řádech stovek miliónů korun a pouze náhoda a odvaha jednotlivců takové kauzy odhalí.

Zelení znovu připomínají svých osm bodů pro zprůhlednění financování politických stran a přidávají další dva. Uzákonění těchto protikorupčních opatření by velmi výrazně zkomplikovalo prát zkorumpovaným politikům přes politické strany desítky až stovky miliónů korun ročně.

1.) Zvláštní bankovní účet pro financování volebních kampaní. Příjmy a výdaje zvlášť pro každé volby (vzor: Velká Británie, Španělsko, Portugalsko).
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

2.) Stanovení mezní hranice nákladů (stropu) na volební kampaně v závislosti na druhu voleb (vzor: Francie, Velké Británie, Portugalsko).
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, případně novely jednotlivých volebních zákonů - zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.)

3.) Vyhotovení předběžné a závěrečné zprávy o volebních nákladech a předložení těchto zpráv MF ČR. Zprávy budou veřejně přístupné na internetu (vzor: Slovensko, Portugalsko).
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

4.) Všechny finanční zdroje stran nad určitý limit (5000 eur) přijímat pouze bezhotovostní cestou s identifikací jejich původu.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

5.) Účetnictví stran překontrolovat jednou ročně nezávislým auditorem vylosovaným MF ČR ze seznamu Komory auditorů ČR. Jeho závěry budou zveřejněny na internetu.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

6.) Zveřejňování výročních zpráv stran na internetu a transparentní projednání výročních zpráv formou správního řízení např. před NKÚ. Výroční zprávy by měly obsahovat jasnější a podrobnější informace.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)
7.) Podřízení politických stran jako povinných subjektů zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)
27. 12. 2010 | 16:26

mb napsal(a):

8.) Zprůhlednění hospodaření obchodních společností, které mohou být založeny politickými stranami dle § 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Požadavky na zprůhlednění financování politických stran uvedené v bodech 4, 5, 6 a 7 musí platit bezezbytku i pro obchodní společnosti zřizované stranami. Ideální by bylo takové obchodní společnosti úplně zakázat a jejich činnost převést přímo pod politickou stranu.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, případně novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

9.) Zveřejňovat všechny dary ve výročních zprávách a na internetu.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

10.) Omezit zákonem výši členského příspěvku maximálně na 5 000 Kč.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

„Valnou většinu opatření lze zavést novelou zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Některá opatření mohou strany uplatňovat dobrovolně, jako to dělá Strana zelených. Je zarážející, že na webových stránkách většiny stran se nedozvíte, jaké má strana dárce nebo jak financuje svůj stranický časopis,“ říká předseda Strany zelených Ondřej Liška.

„Před několika týdny jsem měl možnost popsat zástupcům skupiny států GRECO Rady Evropy, jaký je stav v oblasti financování politických stran v ČR. Delegace se zajímala o konkrétní nedokonalosti dnešního stavu a například o možnost praní špinavých peněz přes politické strany. Jsem velmi zvědav, jak dopadne Česká republika v jarním hodnocení Rady Evropy právě v této oblasti. Parlamentní strany by měly přestat populisticky hovořit pouze o škrtech ve financování stran a zaměřit se na skutečné problémy - na praní špinavých peněz v politických stranách. Je ovšem otázka, jestli to je v zájmu současných politických špiček,” dodává hlavní manažer zelených Tomáš Průša.
Kontakt:
Tomáš Průša, tel.: 733 536 792, hlavní manažer a tiskový mluvčí Strany zelených
27. 12. 2010 | 16:26

mb napsal(a):

to jf ...Což snad soudci neasistovali při zločinech fašistické a komunistické justice?"

s tou větou problém nemám, protože je platná ( shoduje se se skutečností)

zároveň rozumím i vašim obavám z demokracie jako tyranie většiny (jsou to i mé obavy)

fašismus "byl" také demokratický (vůle většiny).

ano byl ... stejně jako komunismus .... snad kvuli tomu ta materialně ohniskova nedotknutelnost demokraticke ustavy / ustavnosti chranici demokraticke zřízení ( lid před lidem samým ?)

jinak jsem vašemu příspěvku zcela neporozuměl ....

kdyžtak vaše hledisko dovysvětlete .... zdravím ...

já jsem dal příklad romy a židy ... pro český případ by však jasnějším příkladem byli sudetští němci ...

pro ně právo pro jednu chvíli prostě přestalo platit ...

a dodnes je to pro převažující část české politické scény fetiš, který nedokáže překročit ...

a dává tak přednost principu nacionálnímu před principem občanským .... no nic ...
27. 12. 2010 | 16:44

Pípa napsal(a):

Soudci by neměli být těmi, kteří vykládají právo, ale těmi kteří soudí. Soudit by měli spravedlivě, v rámci křesťanských hodnot, na kterých naše demokracie vyrostla. A samozřejmě v rámci zákona.

Jinak je justice jedním ze čtyř (jak jsem se někde dočetl) pilířů demokracie. Nic více nic méně. Tak ať se justice a její části snaží a nepřemýšlí příliš o hloupostech.
27. 12. 2010 | 16:50

JF napsal(a):

mb: dobře pokusím se ...

naprosto zásadní je to, že vy jste polemizoval s demokracií jako vůlí lidu na základě zkušenosti fašismu a vyhlazovacích táborů. (mimochodem první relevatní vyhlazovací tábory té doby byly v bolševickém Rusku)

obecně k postupu uvažování: na "vůli lidu" můžete (jako i na ostatní věci v našem světe) koukat ze dvou stran - té reálné a té ideové.

"vůle/vláda lidu" je reálně velmi obtížná

"vůle/vláda lidu" je idouvě velmi srozumitelná a lákavá.

Je třeba se postavit do těchto mezí, kde vyměňujete realitu za ideu a ideu za realitu. To je vždy to něco za něco, kdy nemůžete chtít všechno. opět jisté schéma uvažování že pokud není něco dokonalé je to špatné. A to jsme u těch soudcovských vah ...

Vy jste ve svém příspěvku z fašismu (i kde to byla vůle lidu - volby, podpora veřejnosti, atd) vyvodil že vůle lidu jako státní myšlenka neexistuje/resp. není správná. A že by to mělo být spíše právo (zdá se , že to je psané a zdá se že i reálnější)

Proto reaguji v jádru svého příspěvku tímto:

Proto mám i problém s větou "Což snad soudci neasistovali při zločinech fašistické a komunistické justice?" implikuje totiž uvažování že ze zla jde něco vyvozovat, ať již demokratičnost našeho zřízení či naší státní idee.

Jsou v tom chyby 90.let, kdy jsme to museli dělat jinak než komunisté a kdo nebyl PRO byl PROTI nám. Prostě stále stejné vzorce uvažování a chování. Když něco je špatné tak opak je dobrý.

A toto vidím i v té závěrečné větě pana Koudelky (i Musila), ale to jsme přisoudil né úplné srozumitelnosti i v celém článku.

S článkem jsem opatrně souhlasil (myšlenka vůle lidu i když jsem ji zcela srozumitelně podanou neviděl) ... no a jsme v médiích a ta jsou mohou být dobrá i k manipulaci ... ;-)

Osobně mě dané uvažování u soudců poměrně překvapuje ... jinak pan Koudelka mne nepřekvapuje zcela poprvé ... jinak s vládou lidu jako státní idee mohu souhlasit. (pokud to bylo obsahem sdělení ;-)
27. 12. 2010 | 17:07

Tceld napsal(a):

"Všichni víme, že Ústavní soud to rozhodl špatně. Překročil své pravomoce, ale v konečném důsledku má Ústavní soud pravdu, protože proti němu není odvolání." Judr. Hřebejk (ústavní právo PF UK)

Tak co s tím? Ústavně přesněji vymezit ÚS?...
27. 12. 2010 | 17:13

Tenco napsal(a):

mb
Jak ufinancovat politickou stranu a nekrást ?
1. Podobně jak je tomu u ZP zavést limit nákladů na režii a provoz . Ne však v poměrné výši, ale v absolutní částce /dle počtu členů/.
2. Veškeré příjmy dané politické strany nad tento limit odvádět do zvláštního, státem garantovaného fondu, stejně tak i státní příspěvky za voličské hlasy.
3. Z tohoto fondu pak hradit náklady na vznik a podporu malých stran, náklady předvolební kampaně všech politických stran/limitované, pro všechny strany stejně/.
4. Příspěvky za voličské hlasy "progresivně zdanit"/srážkově u zdroje/, popř volit paušální příspěvek dle počtu členů politické strany. Opět odvést do rezervního fondu.
5. Rezervní fond by bylo možno použít na jiné účely jen se souhlasem všech aktivních politických stran /mimořádné případy jako např. katastrofy, epidemie, válka/ - posílení solidarity, loajality k politickému systému...
6. Tvrdé sankce za porušení těchto režimů a to od např. propadnutí nároku na čerpání financí z rezervního fondu až po zrušení politické strany.

Návrhy zelených jsou zajímavé, ale povedou k jedinému - k obcházení. Navíc bez stanovení sankcí budou bezzubé.
Ale aspoň něco. :))

Souhlasím s Vámi - to je velká část problému zvaný VYPRÁZDNĚNÁ /RYZE ÚČELOVÁ-PARTAJNICKÁ/ DEMOKRACIE.
27. 12. 2010 | 17:13

Lex napsal(a):

mb
Je rizikem "mlčící většiny", tj. těch, co dobrovolně nejdou k volbám, tedy těch, kdo se dobrovolně zřekli promluvit svým hlasem do věcí veřejných, že jim budou vládnout ti, které by nevolili, kdyby šli volit a zvolili jinou většinu. Nic demokratičtějšího zatím nebylo vymyšleno než poměrný volební systém.
Apropós, když jste vzpomněl Stranu zelených, kde spala demokracie, když se svými ŠESTI poslanci (později jen čtyřmi zařazenými) držela ČTYŘI ministerské posty včetně místopředsedy vlády. A kde spala demokracie, když ministři za SZ "realizovali" svůj program tak, že oproti tomu programu získala SZ s Martinem Bursíkem na čele označení "B" team ODS?

Pojďme se dohodnout, že volby budou povinné, tak jako je tomu v řadě zemí a bylo i u nás za první republiky (s tím, že tato povinnost bude vymahatelná, ne jen deklaratorní).
To by bylo v Čecháčkově křiku, kde zůstala lidská práva, když volební právo je právo ne povinnost!
27. 12. 2010 | 17:32

Pípa napsal(a):

mb, tenco,
pánové díky za informace o to, jak by mohlo být právně "ošetřeno" financování stran. Připravovaný megatunel ve prospěch ODS, z nedávné doby, který se provalil jen díky slabému článku mega pavoučí sítě, ukázal, kde je zřejmě největší nebezpečí pro ekonomiku a potažmo osud ČR.
Myslíte, že je zde nějaká šance, že s tím v parlamentu někdo přijde?
27. 12. 2010 | 17:42

Lex napsal(a):

Tceld
Ústavní soud je "ústavně", ale hlavně zákonně (zákonem o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb.) vymezen skvěle. Problém je, že Ústavní soud na to vymezení kadí.
A že u zákonných "duchařů" má k tomu podporu.
Jediné, co bych v zákoně o ÚS změnil, je, že k přijetí nálezu v případě rozhodování v plénu bych stanovil potřebu kvalifikované většiny (12 z 15 soudců), a ve výjimečných případech potřebu souhlasu všech patnácti soudců (kupř. v případě ústavní stížnosti poslanců, senátorů - tj. zákonodárců), aby se nemohlo stát, že pro nález bylo pouze 8 soudců a proti 7, jako v případě Topolánkova batohu.
27. 12. 2010 | 17:45

Tenco napsal(a):

Pípa :))
Ne. :((

Tedy v tomto složení - Kalousek, Nečas, John, Sobotka, Filip.
Takovým se to musí jedině nařídit.
:---()
27. 12. 2010 | 17:51

Pípa napsal(a):

mb,
ještě jednu otázečku. Jak je financování politických stran právně "ošetřeno" ve vyspělejších demokraciích. Je to podobné jak jste popsal?
27. 12. 2010 | 18:36

mb napsal(a):

to jf .... zkusím odpovědět ( a omlouvám se protože je to zamotané ...)

nelíbí se mi už název článku koudelky ... implikuje že ústavní soudci se klaní falešným bohům / modlám ...

nemyslím si to ...

ale to je názor koudelky ...

na praktickém příkladu jsem chtěl problematizovat REPREZENTATIVNOST demokracie, demokratického zřízení ...

a snadnost ohrožení / změny / zrušení demokratického systému ...

obecně si pak myslím ... že demokracie nemá být tyranií většiny ( viz. ochrana menšin) ... ale vždy vládou práva a ústavnosti ....

omezení jsou proto omezeními že předpokládají neideálnost lidské povahy a že mají za smysl / cíl, omezení (momentální) mocenské zvůle ....

ten příklad s vyhlazováním ... jsem dal jako extrémní příklad, kdy i když je něco demokratické (= většinové = odsouhlasené / prováděné a schvalované většinou)

nemusí to být správné ...

správná by měla být vláda práva a uplatňování a vymáhání práva a zákona .....

kdyžtak mi sdělte v čem se mýlím nebo v čem vidíte rozpor / neúplnost / chybnost mého myšlení .....
27. 12. 2010 | 19:06

xxx napsal(a):

To autor: A co jineho,nez vira v Boha
a v materialni jadro v ustave USA je napr.
2. ustavni dodatek, prijaty NS USA?
A to snad nejsou nacisti ani komanci.
Jediny problem vidim v tom, ze CR se jeste
nerozhodla, zda bude aplikovat striktne kontinentalni versi rimskeho prava, nebo
anglosaske s precedenty: vysel z toho v CR
kockopes , jako ostatne z vice snah
naroubovat Cechum anglosaske principy.
Viz Margaret Thatcherova: "Privatizace
bez zakonu a prava je zlodejna" a "zhasnout" a"utek pred pravniky jejiho "zaka", VK.
27. 12. 2010 | 19:09

mb napsal(a):

lexi víte kde spala demokracie ... ???

když zelení se svými 6,3 % nebo kolik získali ...

měli ubohých a blbých 6 poslanců ....

když podle poměrného systému ( se kterým souhlasím) měli mít poslanců 13

jak by odpovídalo poměrnému systému ...

že SZ musela na svého zastupitele vynaložit dvojnásobný počet hlasů než za zastupitele ODS a ČSSD ... považuju za nehorázný hnus ...

vyplývající z účelových změn ústavy pod taktovkou smluvně opozičních stran ods a čssd reprezentovaných jmény klauz a zeman dohromady čteno klauzeman ...

opoziční smlouvu pak považuju za zradu na voliči ...

( třeba já jsem poprvé a naposledy tehdy volil čssd a můj hlas by zmařen ....)

b team ods ... to jsou nálepky ... fakt je že v silových sporech zelení ostrouhali ( kamiony ...)

já bursíka nijak extra obhajovat nechci .... ale pořád je to to lepší z české politické scény ...

líbila se mi i volba prezidenta a zásadovost zelených .... až na poslankyni zubovovou ovšem ....

lexi k povinnosti nebo nepovinnosti voleb / volby nemám názor ...

jen jsem chtěl rozporovat / relativizovat koudelkovu / koudelkovskou kvalifikovanou většinu ... s tím že se může často jednat o usurpátorskou / utilitaristickou menšinu ...

njn ..... zdravím vás ....
27. 12. 2010 | 19:13

mb napsal(a):

to pípa ... nevím, pravěpodobně ano ... ten odkaz návrhu SZ jsem sem umístil pouze náhodou, protože zrovna dnes vyšel ... a úzce souvisí s tím, co pan koudelka napsal ... s praktickou demokracií ...
27. 12. 2010 | 19:18

JF napsal(a):

mb: rozumím co chcete říci a souhlas - vláda práva ...

Dnešní problém ČR je že nám vládnou zcela nepoužitelní znormalizovaní teoretici, kterým v normalizaci (ale i v té dnešní) někdo nabouchal do hlavy že to co je v učebnici, tak je to správné a přemýšlet se nemusí. To je výslevně nežádoucí bá máme naše nejchytřejší ;-)))

To zde provozuje nadále jistá parta politiků v čele s jedním úplně nejvrchnějším (on si to myslí a my si to myslíme taky ;-).

Tento stav je naprosto logickým důsledkem po období romantického blouznění a vypnutí mozků, kdy došlo ke střetu této společnosti s realitou (1989 až dnes - takový dlouhý náraz). (můžeme se dohadovat po jaké době blouznění a vypnutí mozku a já bych to viděl na vypnutí mozku po roce 1918 s tím, že se romantickým blouzněním vracíme k Bílé Hoře ;-)

moc optimistické to není, ale aspoň legrační ...

ps - k tomu uvažování:

v tom prvním příspěvku jste vyvozoval něco z fašismu stejně jak Vám to podstrčil pan Koudelka a pan Musil v té poslední větě. "Což snad soudci neasistovali při zločinech fašistické a komunistické justice?"

v tomto příspěvku už více

"obecně si pak myslím "
"nemusí to být správné "
"správná by měla bý"
"kdyžtak mi sdělte v čem se mýlím "

s čímž naprosto souhlasím a to samé uvítám i v mém případě, pokud se mnou nesouhlasíte a uvedete v čem.

Jinak odkazy a citace (např. třeba Masyryk) mají zaštítit spíše to do jaké společnosti a k jaké argumentaci se hlásíme. Ale naše názory by měly být našimi názory.

S panem Koudelkou jsem zde "opatrně" souhlasil, protože se střeba snažil ;-))))

ps2: jinak jsem se to snažil teď přečíst znovu a více vážněji ;-) né tak lehce, ale nepřešel jsem přes první větu ;-))))

... je to někdy docela legrace si číst toto od právníka a ještě ústavního. Jakoby by právník z povolání a přesvědčení ;-)))) měl být nesrozumitelný ;-))))

Co se týče nadpisu "Zlaté tele v právu", chápu jako že ani právo není zlaté tele a tak jsem i chápal/chtěl pochopit vyznění tohoto článku pana Koudelky. Ale zabalil do toho i více ... nevím zda chtěně či nechtěně.

Ale hodně blogerů zde mám pocit že se cvičí v manipulaci ... to je tak když koukají na tu čtenost a manipulaci si zde cvičí. ;-)

pěkný den!
27. 12. 2010 | 19:41

mb napsal(a):

děkuju za reakci pane jf ...

no už zhruba vidím okolo čeho se motáme ...

motáme se kolem této věty:

"Což snad soudci neasistovali při zločinech fašistické a komunistické justice?"

nejdřív takto ... zmíněná věta je závěrem koudelky ...

má být závěrečným akordem ... tečkou ... vyvrcholením koudelkova traktátu / článku ...

já s tou větou souhlasím ... protože fakticky ... komunističtí soudci sloužili komunistickému režimu ... a fašističtí soudci pravděpodobně sloužili režimu fašistickému ...

asi z toho vyplývá služebnost soudcovské profese ...

jenže v interpretaci a hlavně v tom, co z té věty vyplývá se asi neshodneme ( s koudelkou) ---

totiž ... právě proto že soudci sloužili totalitě / totalitním režimům ...

dnešní empiricky poučení (ústavní) soudci konstruují materiální jádro / ohnisko ústavy ...... // a zde je pravděpodobně vaše dezinterpretace koudelky protože pro koudelku je zlatým teletem neexistující materiální jádro/ohnisko ústavy .... kdežto vy píšete že pro koudelku právo jako takové //

právě proto (to jadro) aby demokracie byla hůře zvratitelná ... ne že by demokracie nebyla ( nemohla být ) zvratitelná .... ona zvratitelná je ....

ale to jádro právě proto, aby byla zvratitelná hůře ....

proto já ve sporu Klaus vs. ústavní soudci ...

budu stát na straně ústavních soudců ....

proč ¨???

Vím že Klaus je pragmatik a utilitarista ..... je schopen cokoli převrátit v cokoli

( žádné ničení přírody jsem neviděl a nevidím a nikdo rozumný ani nemůže říci, že by k tomu kdekoli na světě docházelo, živočišných druhů přibývá, nejmenování čekatele Langra soudcem atd. atp.)

tedy ústava = omezení je zde právě na taková omezení zvířat, jako je Klaus ... které se neumí chovat, neví co je mravnost a čest a nemají žádné mantinely ani zábrany ....

právě pro takové ptáky je zde zákon, ústava, omezení ... když oni sami nedokáží omezit sami sebe .....

všechna moc pochází z lidu ... fajn ...

bohužel cestou k reprezentaci ... se moc pocházející z lidu může postrácet cestou a zcela se zvrátit v oligarchickou moc peněz a bratrstev ....

uvidíme jak se to bude nadále vyvíjet .......

Klausovo řeči o soudcokracii považuji za nebezpečné a potenciálně ohrožující demokratický systém ...

njn
27. 12. 2010 | 19:58

JF napsal(a):

ještě k té argumentaci a citaci např. ad říkal to přecí i Masaryk, Beneš, nebo Stalin či Hitler či kdokoliv jiný. dělal to přeci ten tak je to špatné ... atd

Je to o přihlášení se do jisté skupiny - třeba názorové.

Česká společnost je dle mého názoru však hodně nevyvinutá a má své živé modly (jinak ty většinou jsou už jen v bájích ;-) a ty si udržuje.

A jako modla může posloužit kdokoliv i Masaryk i Klaus - natož třeba že si i tyto osoby svůj kult mohou cíleně pěstovat.

To že toto období Kultů a model by jsme měli překonat je třeba i kritickým pohledem na vznik RČS a osobnost Masaryka a Klause. Ovšem kritika neznamená něco bourat (třeba i v hlavách)- a třeba RČS nebo ČR.

Jen kritika umožňuje ze všeho si brát to dobré a poučit se na to špatném.

Kritizovat lze tedy i Masaryka, Beneše, Hitlera, Gottwalda, Husáka, Havla, Klause i mne ;-) ... ale mělo by to sloužit k tomu vzít si to lepší né to bourat.
prakticky: Je v souladu s demokracií a ústavností demokratického státu zákon, že někdo se zasloužil o stát ???
Neníto spíše virtuální červ který hlodá???

... otázka na potenciálního pana ústavního soudce.
27. 12. 2010 | 19:59

JF napsal(a):

mb:

- souhlas v příspěvkem o výsledku voleb. Jinak složení vlády je výsledkem koaličních jednání a počet křesel ve vládě by mělo korespondovat s výsledky voleb a se zdravým úsudkum všech stran. To že měli tolik ministrů si myslím že byla ze strany SZ neuváženost a nestřídmost jak se namočit do Topolánkovy vlády.

- ano, Klaus se vyloženě pohybuje mimo ústavnost a to zcela účelově, ale je to dáno tím že tato společnost doposud nepochopila jaká cena se platí za svobodu ... ale do té doby si bude jen myslet že je svobodná.
27. 12. 2010 | 20:16

Lex napsal(a):

mb
Příteli, nesouhlasím s Vámi ohledně spaní demokracie při šesti poslancích SZ ve volbách 2006, ač celostátně dosáhla necelých 6,3 %.
Je to oblíbená mantra zelených o nespravedlnosti voleb. Není to nespravedlnost. Nemůžete se ohánět celostátním procentem, ale procentem ve volebních krajích a počtem hlasů potřebným k získání mandátu v tom kterém kraji.
Chválabohu ČR není jednotným volebním obvodem, to by celé zemi vládli Pražáci, že.
Bylo vinou samotné SZ, že v jednotlivých krajích - až na pět - získané počty mandátů (i při vyšším volebním výsledku než 5 procent) nestačily na získání mandátu, protože každá ze stran, která mandát získala, potřebovala na jeden mandát více hlasů, než kolik jich celkem získala v tom kraji SZ. Pro příklad v Jihočeském kraji získala SZ 5,9 procent hlasů (19.924), ale na získání mandátu bylo třeba získat nejméně (ODS) 20.634 hlasů.
Naproti tomu v Moravskoslezském kraji získala SZ jen 4,34 procent hlasů (29.528), přesto jí to stačilo na získání jednoho mandátu, protože nejméně stačilo pro ČSSD 22.489 hlasů na každý z 11 mandátu.
Takže příteli, celostátní aritmetika tu nemá co dělat. Sněmovna se (díkybohu - jak už jsem napsal) neskládá ze dvouset poslanců zvolených v Praze, ale jde o množinu dvouset poslanců zvolených v jednotlivých krajích. Šest poslanců SZ za sebou do sněmovny neneslo všech 336.487 hlasů získaných SZ v celé ČR, ale pouze ten počet, kolik celkem dostali ve svých volebních krajích. V těch ostatních krajích SZ nebyla úspěšna a její procenta byla přirozeně přerozdělena.

S tím Vaším "ubohých a blbých 6 poslanců" nemám problém.

"bursíka nijak extra obhajovat nechci .... ale pořád je to to lepší z české politické scény"
Tož pravda - volně citováno, nechce se mi to teď hledat - "Ona už nás ta kráva ani nedovede oslovit. Ale donutíme je, Kaťuško, silou!"
Děkuji, nechci, už jsem blil.
27. 12. 2010 | 20:26

mb napsal(a):

to lex ... to byl soukromý bursíkův mail ... který unikl ( bursík se překlikl ) ...

je to samozřejmě bursíkovo osobní i politická chyba ...

zubovová skutečně je kráva ... a nebavila se ... proč ?:??

protože byla pravděpodobně nakoupena při prezidentské volbě ....

ale jak jsem řekl ... nejsem bursíkův advokát ... silou kaťuško ... :-)) stejně nefungovalo a zelení se rozštěpili ... ( k radosti Klause a jiných ...)

vám skutečně přijde že když získáte 13,5 nebo kolik v libereckém kraji ... a nehodí vám to mandát .... jako spravedlivé a poměrné ... ???

chápu aritmetiku volebních obvodů ... ale nesouhlasím se zvětšinovatěním volebního systému pod taktovkou odsčssd ...

prostě za 6,5 % má být 13 poslanců z 200 ... to nemůžete nijak okecat / opovídat ...

systém má být poměrný ... a nemá diskriminovat menší politické strany ....

mějte se ....
27. 12. 2010 | 20:47

Lex napsal(a):

mb
Příteli, píšete
„vám skutečně přijde že když získáte 13,5 nebo kolik v libereckém kraji ... a nehodí vám to mandát .... jako spravedlivé a poměrné ... ???

chápu aritmetiku volebních obvodů ... ale nesouhlasím se zvětšinovatěním volebního systému pod taktovkou odsčssd ...

prostě za 6,5 % má být 13 poslanců z 200 ... to nemůžete nijak okecat / opovídat ...

systém má být poměrný ... a nemá diskriminovat menší politické strany ....“

Tak postupně:
1) Jestliže na získání mandátu v tom kraji bylo potřebné získat třeba 15 procent, přijde mi naprosto pochopitelné, že ten, kdo získal 13,5 procent mandát nezískal.
Je to, žel, otázka početnosti volebních krajů, které se ale podle volebního zákona kryjí s územím krajů jako vyšších územně samosprávných celků podle zákona o krajích. Z důvodu, aby váha hlasu v jednotlivých krajích byla přibližně stejná, nelze to řešit jinak, než počtem mandátů připadajících na volební kraj. Připadá-li tak na kraj 5 mandátů jako v Karlovarském kraji, bylo třeba na mandát získat průměrně nejméně 20 procent odevzdaných hlasů (tady už nejde o početnost obyvatel kraje, ale počet platně odevzdaných hlasů). V tom Libereckém kraji bylo skutečně SZ dosaženo nejvyšší z republiky procento získaných hlasů (ale ne 13,5 ale 9,58 procent), naproti tomu při počtu 8 rozdělovaných mandátů bylo třeba získat okolo 12 procent. Takže sorry.
2) K žádnému „zvětšinovatění volebního systému pod taktovkou odsčssd“ platně nedošlo, resp. došlo v roce 2000 zákonem č. 204/2000 Sb. rozdělením území republiky na 35 volebních krajů, což však bylo na základě ústavní stížnosti prezidenta a následně 33 senátorů Ústavním soudem nálezem č. 64/2001 Sb. zrušeno, protože by skutečně došlo k výraznému porušení ústavního principu poměrnosti volebního systému. Nikdy se tedy podle této novely volebního zákona nevolilo. Na dosavadní počet volebních krajů přitom Ústavní soud nijak nesahal. Jednak to nebylo předmětem ústavní stížnosti, jednak se s touto otázkou vyrovnal již v předchozím nálezu č. 88/1997 Sb. vydaného na základě ústavní stížnosti strany Demokratická unie. V odůvodnění nálezu se s tímto fenoménem vypořádal následovně – cituji:
pokrač.
27. 12. 2010 | 22:49

Lex napsal(a):

pokrač.
„Pokud však jde o rovnost v nároku na to být přiměřeným (proporcionálním) způsobem vzat na zřetel při přidělování mandátů, je jisté omezení diferenciace při rozdělování mandátů nevyhnutelné, a proto přípustné. Je to především omezení, které vyplývá z praktické nemožnosti přesnou proporci adekvátně vyjádřit, např. proto, že technika volební reprezentace neumožňuje "adekvátní" štěpení mandátů.
Pro omezení rovnosti mohou však existovat i jiné závažné důvody, jež vyplývají z účelu a funkce voleb v demokratické společnosti. Smyslem hlasování je bezesporu diferenciace voličského sboru. Cílem voleb však není pouze vyjádření politické vůle jednotlivých voličů a pořízení jen diferencovaného zrcadlového obrazu názorových proudů a politických postojů voličů. Protože je lid též vykonavatelem státní moci - především prostřednictvím parlamentu - a protože výkon státní moci předpokládá schopnost přijímat rozhodnutí, musí mít volby a volební systém na zřeteli i schopnost taková rozhodnutí na základě vůle většiny přijímat. Konsekventním proporcionálním obrazem výsledků hlasování ve skladbě sněmovny mohla by vzniknout politická reprezentace rozštěpená do většího počtu malých skupin s rozmanitými zájmy, což by tvorbu většiny značně ztížilo nebo úplně znemožnilo.
V té fázi volebního procesu, v níž dochází k rozdělování mandátů, se střetá s principem diferenciace princip integrace, neboť z voleb má vzejít taková sněmovna, která svým složením umožňuje vznik politické většiny schopné jak vytvořit vládu, tak i vykonávat zákonodárnou činnost, jež jí dle Ústavy přísluší.
Proto je z hlediska principu reprezentativní demokracie přípustné zabudovat do volebního mechanizmu samého určité integrační stimuly tam, kde pro to existují závažné důvody, zejména pak za předpokladu, že neomezenou proporcionální soustavou dojde k roztříštění hlasů mezi velký počet politických stran, k bezbřehému "přemnožení" politických stran, a tím k ohrožení funkčnosti a akceschopnosti, jakož i kontinuity parlamentního systému.“

Čímž je Vám reagováno i na 3. a 4. větu Vaší mnou citované části příspěvku, a to tak, že ne já, ale Vámi v jiném příspěvku vyzdvihovaný Ústavní soud to „okecal“ za mne, a to už dávno přede mnou.
Prostě, příteli, nic na tomto světě není dokonalého. Snad jen Bůh, ale o tom se zase vedou pře, existuje-li vůbec.

Mějte se!
27. 12. 2010 | 22:50

Tenco napsal(a):

Lex
Bravo.
I za dvě poslední věty - dvojnásobné bravo.
Umět dobře naložit s tím , co je.
To je ten pravý kumšt.

Dobrou noc i Vám.
27. 12. 2010 | 23:00

Lex napsal(a):

Tenco
Dík!
Dobrou.
Lex
27. 12. 2010 | 23:05

hoven napsal(a):

konečně se ozývají odborníci na ustavní právo. já jsem nevěřícně kroutil hlavou, když ustavní soud porušoval ustavu a nikdo z akademické obce proti tomu velice nahlas neprotestoval. pozdě, ale přece.
28. 12. 2010 | 00:36

otokar napsal(a):

Demokracie je škodlivá pro lidstvo, což je patrno na naší společnosti již zřetelně.
Slušný člověk v tomto systému nemá šanci odvolat se ani k císaři pánu,jak vidno ze zvlčení našeho Hradu.
Osvícená tyranie malformovala v tyranii neosvícenou se všemi důsledky pro svobodu občanů.
A to je teprve začátek. Kráčíme po špatné cestě a čím větší úsilí vyvíjíme,tím více se pravdě vzdalujeme.
28. 12. 2010 | 04:55

JF napsal(a):

mb: souhlas - uvidíme jak ústavní soud rozhodne o komunálních volbách do pražského magistrátu. Ale přeci by jsme si neměli myslet že všichni Pražané by mali mít svého radního - tuším SZ 6% a VV také 6% ;-) tedy 12% pražských voličů bez jediného radního!!! docela luxus ... jinak se tomu říká eroze demokratického volebního systému poměrného zastoupení ;-)
28. 12. 2010 | 08:51

Honza999 napsal(a):

Kritik

Neřekl bych, že s tím nic nehne..

Diktátor, demagog či zfanatizovaný dav možná ne, to máte pravdu.

Ale podívejte se, co s původním základem americké ústavy za těch něco přes 200 let

UDĚLALY PRACHY!!!
28. 12. 2010 | 09:21

Honza999 napsal(a):

JF

První "relevantní vyhlazovací tábory" byly v jižní Africe a zavedli je BRITŠTÍ KOLONIZÁTOŘI.

Chcete-li být diskutérem na úrovni, nezamlčujte pravdu a nepoužívejte argumenty vycucané z prstu.
28. 12. 2010 | 09:45

JF napsal(a):

Honza999: máte pravdu - tuším že v tom byl namočen i Churchill - ty nacistické se hodí k tomu aby nebyly vidět ty ostatní předchozí a následující

ale i k diskuzi na úrovni musí být dva - proto jsem také napsal "relevantní"
28. 12. 2010 | 10:12

mb napsal(a):

pro pana lexe ... pane lexi mně by úplně vyhovovalo, kdyby se volilo podle starých nezměněných původních pravidel .... a tedy skutečně podle poměrného modelu bez většinových prvků ( d´hontův přepočet) ... kdyby se volilo podle starých pravidel, nenastal byl mj. pat sto na sto a nemuseli se nakupovat motivovaní poslanci .......

mimochodem .... protože 5% rovná se nejméně 10 poslanců ...

zelení ani nemohli mít svůj klub protože zákonodárce takovou zhůvěřilost ( při 6,5 % 6 poslanců) nepředpokládal, že by poslanců neměli minimálně deset .....

no nic lexi ....

( 2 strany jsou největší, mají největší přístup do médií, mají černé financováńí, mají vytvořené mafiánské struktury a klientské vazby a ještě je budeme zvýhodňovat přepočtem mandátů ?????? nechutné ...)

uvidíme ...
28. 12. 2010 | 10:21

JF napsal(a):

mb: ano,souhlas
28. 12. 2010 | 10:49

Lex napsal(a):

mb
Jestli je na zisk jednoho mandátu třeba průměrně 20 % hlasů, jako tomu bylo v Karlovarském kraji, anebo 12,5 %, jako tomu bylo ve Vámi zmíněném kraji Libereckém, je pětiprocentní uzavírací klauzule jako laťka, kterou je třeba přeskočit v celostátním měřítku, k ničemu. V devíti ze čtrnácti krajů SZ nedosáhla na mandát ne pro pětiprocentní klauzuli, ne pro přepočítací d´hontův koeficient, ale proto, že získaná procenta nestačila na zisk mandátu v prvém skrutiniu.

pane "mb", opomněl jste komentovat svůj sloup demokracie v Česku (který někteří zlí jazykové nazývají nepřípadně "třetí parlamentní komorou"), co do jeho názorů na "diferenciační" a "integrační" úlohu voleb v systému poměrného zastoupení.

"zelení ani nemohli mít svůj klub protože zákonodárce takovou zhůvěřilost ( při 6,5 % 6 poslanců) nepředpokládal, že by poslanců neměli minimálně deset ....." - a tak si "demokraticky" vydupali změnu zákona o jednacím řádu, a měli svůj klub i ve čtyřech, když dvě poslankyně "demokraticky" vyloučili

"( 2 strany jsou největší, mají největší přístup do médií, mají černé financováńí, mají vytvořené mafiánské struktury a klientské vazby a ještě je budeme zvýhodňovat přepočtem mandátů ?????? nechutné ...)" - a teď si představme tu mizérii v Británii či USA, kde se ty dvě strany pravicelně či nepravidelně střídají u moci (bez koalic). A vůbec nemají žádné "struktury"..!

Problém je, pane "mb" v "nemožnosti" vymoci právo v Česku pro servilitu těch, kdo jsou tím pověřeni (justiční mafie) vůči politické moci, ne v existenci "velkých" politických stran - apropós - jakých "velkých", Kolik mají členů? - možná že méně než SZ. Kdo brání SZ získat elektrorát, aby se stala velkou? Řekl bych, že v prvé řadě způsob její politiky, způsob uplatňování té politiky. A Bursíkovci tomu v Topolánkově vládě jen nasadili korunu.
Nenadávejte velkým, že jsou velkými, nadávejte "sobě", že jste malí!
28. 12. 2010 | 11:38

Honza999 napsal(a):

JF

Mám tomu rozumět tak, že britské koncentrační tábory

BYLY IRELEVANTNÍ?
28. 12. 2010 | 11:40

JF napsal(a):

Honza999: NE relevance je třeba i otázka evropanů,euroasiatů,asiatů a afričanů a třeba toho na kterém kontinentu a čase se nacházíte.

ps1: zároveň zde nepíši světové dějiny.

ps2:jinak jsme zde měl i příspěvek o kritice a k čemu má sloužit.

ps3: příspěvek k etice - jinak volbu zbraně většinou nechávám soupeři. Pokud chce soupeřit.

ps4: jinak také nějaké používám ;-)))

ps5: jinak Váš vstup bych si představoval třeba takto

"JF - souhlas, píšete dobře, rád Vás čtu ;-)

s těmi koncetráky máte pravdu - rovněž Angličané nějaké provozovali v Africe - ale bylo to prý jen v rámci jakési zoologické pomatenosti ;-)"

... něco takového bych si dal líbit ;-)))
28. 12. 2010 | 11:56

Lex napsal(a):

mb
Přirozeně, ve volbách v roce 2006 se již neuplatnila úprava o dvou skrutiniích, nicméně nechápu, co je nedemokratického (ve smyslu zmíněného nálezu ÚS) na ustanovení o skrutiniu.
28. 12. 2010 | 12:09

JF napsal(a):

... takže pane Koudelka, řekl bych opět vata. Příště to ještě dopilujte! pa,pa
28. 12. 2010 | 14:41

mb napsal(a):

to lex ... netvrdím přímo že je to nedemokratické ... tvrdím, že to velice znevýhodňuje menší strany ( viz. dvojnasobny pocet hlasu na mandat ) ... a je to velice velice nespravedlivé ... a není to poměrné ...

njn .... zdravím ...
28. 12. 2010 | 15:05

mb napsal(a):

jinak ještě k lexu ... myslím že environmentální myšelní / přemýšlení v česku ještě dlouho nebude mainstream ... ergo sz ještě dlouhou dobu ( pokud vůbec někdy) nebude ´velkou stranou´...

zdravím ....
28. 12. 2010 | 15:29

Lex napsal(a):

mb

Dobře tedy - píšete "myslím že environmentální myšelní / přemýšlení v česku ještě dlouho nebude mainstream ... ergo sz ještě dlouhou dobu ( pokud vůbec někdy) nebude ´velkou stranou".

No jistě. Jenže environmentální myšlení nedělá stranu. Environmentální myšlení jako fenomén je vlastní zájmovým skupinám, které takový typ myšlení privilegují nad jinými typy myšlení (kdybych byl odpůrce takového myšlení, napsal bych například, že produktem takového myšlení je zachraňovat brouky na úkor ochrany lidí, anebo klasické Langrovo/Bursíkovo "Zabiješ bobra abys zachránil strom"). Bane, příteli, stranu činí její program. Chcete-li - velká témata pro deset miliónů lidí v této zemi (čímž vůbec nanaznačuji, že životní prostředí není velké téma, jenže je jen jedním z mnoha, a možná v situaci panující v ČR v této oblasti - tedy v podobě jeho existující zákoné ochrany - ne tak významné, jako třeba zhoršování sociální situace ve prospěch zvyšování benefitů globálního kapitálu, a s tím spojenou privatizací veřejného prostoru a jeho zdrojů). Až vedle "zelené politiky" uchopíte věrohodně tato témata a dáte jasně najevo, že za nimi stojíte, a že hodláte svou principiální politikou přispívat v tomto směru ve prospěch těch deseti miliónů, nikoliv deseti tisíc, máte šanci stát se velkou stranou. A o to, že byste se s takovým programem, s takovou politikou, nestali "velkou" stranou, o tom nemám pochyb. Na vznik další levicově orientované strany, která v sobě neponese stigmata znevěrohodňující ČSSD, v této zemi čekají statisíce voličů.
Zatím Bursíkova SZ předvedla pravý opak. V roce 2006 byl jedním z velkých témat "radar". Co s tím tématem (a nejen s ním) oproti stranickému programu provedl Bursík, víte lépe než já. Vstávání z mrtvých není lehký proces. A pro "dinosaury" typu Bursík, Jacques a další, je to prakticky nemožné. Jen hlupák se spálí dvakrát na jedněch dvířkách od kamen.

Také zdravím!
28. 12. 2010 | 16:01

mb napsal(a):

zachraňovat brouky na úkor ochrany lidí,

Zabiješ bobra abys zachránil strom

to je asi zvulgarizované ... kdybyste napsal zlepšení podmínek ve velkochovem ( či zakázání velkochovů) ... nebo zlepšení chování k našim mimolidským bližním asi bych nepolemizoval ....

hm ... vy byste chtěl sz levicovou ....

já nevylučuji že se sz může posunout více do leva než je ...

tady jde možná o genezi ... komunistická strana je nominálně levicová strana ... když ničila životní prostředí ... vymezovaly se proti ní environmentální skupiny v česku ...

vznik české strany zelených je tedy antikomunistický či chcete li antilevicový .....

což je v naprostém rozporu se vznikem zelených stran na západě, tam jsou sz extremně nalevo či odmítají pravolevé členění politického spektra ...

já osobně jsem střed ... takže mi příliš nevadí posun sz vpravo či vlevo ...

fakticky v roce 2006 to bylo bud s paroubkem a komunisty .... nebo s topolankem a lidovci ...

a paroubek jako opravdu ne ... hrubián ... hrubý projev / zupácký a komunisticko papalášský / v momentě kdy si myslel že vyhrál volby ...

s paroubkem jako opravdu ne ...

měl jsem rád vladimíra špidlu ...

myslím že kdyby se sz posunula hodně doleva ... ani tehdy by se nestala hegemonem na levici ...

na to prostě sz nemá ....

kdyby se podařilo deratizovat čssd ( jakože se to nepodaří viz. praha ...)

dokázal bych si sz představit jako koaličního partnera pro čssd .... ( pokud sz přeleze 5% což vůbec není jisté) ...

problémem zůstává antisystémová ksč(m) ... je ostudou české demokracie, že nepřinutila ksč(m) vzát se svého názvu ... aby tato strana (ksč(m)) mohla s ostatními politickými stranami soutěžit o politickou moc ...

bez změny zločinného politického názvu bych ji prostě do demokratického klání nepustil ( jako extremistickou )

vůbec nechápu, jak může extremistická strana soutěžit o politickou moc v demokratické zemi ...

asi se to hodí ods .... má hrabadlo na hlasy a verbálního nepřítele ....

zdravím .......
28. 12. 2010 | 16:57

Lex napsal(a):

mb
".. vy byste chtěl sz levicovou .."

Ne, mi je SZ u - no, víte kde. Nositeli environmentálních myšlenek může být názorová frakce v kterékoliv z jiných stran. Mi vyhovuje, že nositelé "nového" typu politiky, kteří se projevili být tak akorát "převraťkabátníky", jsou tam, co jsou. A chtějí-li se ucházet o místo na slunci, musejí se změnit oni, ne to okolí.

"vznik české strany zelených je tedy antikomunistický či chcete li antilevicový"
A já bloud věřil tomu, co jste tu psal, že šlo o environmentální politiku.

"fakticky v roce 2006 to bylo bud s paroubkem a komunisty .... nebo s topolankem a lidovci"

Nebo ani s jedním, a být v konstruktivní opozici. Odtud podpořit (třeba opuštěním sálu) vznik Topolánkovy menšinové vlády a držet v rukou "opratě".
No ale zvolili jste si koryta a tím pád do bezvýznamnosti. V této souvislosti si dovolím připomenout skandální přípravu, organizaci i průběh sjezdu SZ, kde to všechno v přímém přenosu vyplavalo jako pěna.

"měl jsem rád vladimíra špidlu" -

Ano? A co si pamatujete z dob jeho předsedování vládě i straně?
"Zdroje jsou!" (byť to pronesl ještě jako ministr Zemanovy vlády). A také pád podpory na hranici 8 procent. Ani jednoho senátora ve volbách 2004 a dva z 24 evropských poslanců (tj. právě těch 8 procent).
Plně chápu, že takové předsedování straně a vládě se opozičním politikům a jejich sympatizantům musí líbit.
Přitom vůbec nezpochybňuji kvality Vladimíra Špidly. Naopak. Jenomže "vůdce" musí mít "leadership", a ten Špidla nikdy neměl, nemá a mít nebude. Typický, třeba nejvyšší, ale úředník. Ne "vůdce".

"myslím že kdyby se sz posunula hodně doleva ... ani tehdy by se nestala hegemonem na levici ...
na to prostě sz nemá ..."

A kdo tu mluví o hegemonii? Jenom o tom stát se z "malé" stran "velkou". Napravo je obsazeno a středová strana nikdy velkou skutečně nebude. Ale pak nesmí plakat nad rozlitým mlíkem.

Pane "mb",
prosím, jako člen nebo příznivec Strany zelených, zkuste se nepokoušet reformovat jiné strany, zkuste reforomovat a povznést tu svou.
28. 12. 2010 | 19:24

mb napsal(a):

tady bych vám oponoval: Nositeli environmentálních myšlenek může být názorová frakce v kterékoliv z jiných stran.

je li např. čssd navázaná na betonovou lobby ... žádná environmentální frakce se tamtéž nemá šanci prosadit ....

"vznik české strany zelených je tedy antikomunistický či chcete li antilevicový"
A já bloud věřil tomu, co jste tu psal, že šlo o environmentální politiku.

to se nevylučuje ... vítejak ... u nás na severu byl prostě boj proti bolševikovi veden (i) environmentálními tématy ... prostě jsme se tady dusili ...

myslím, že to chápete ne ... ???

a konstituce / založení je také důležitá ....

jinak já sám jsem z sz až od roku 08 ...

nechci reformovat jiné strany ...

jak se stavíte k zákazu / nezákazu názvu / strany komunistická ... ??

srdečně zdravím .... :-)
28. 12. 2010 | 19:37

Lex napsal(a):

mb
"je li např. čssd navázaná na betonovou lobby ... žádná environmentální frakce se tamtéž nemá šanci prosadit ...."

A proč hned "prosadit"? Netíhnete nějak moc k "vítězstvím"? Já bych to viděl na působení a pozitivní ovlivňování tam, kde jde o dvě stejně vážné priority. To by mi stačilo.
A vůbec, používáte tady oblíbená zelená klišé - třeba právě "betonová lobby". Já jsem si myslel, že vím o tlaku lidí z měst i venkova (například o blokádách silničních tahů - naposled kupř. v Bystřici nad Olší a Hrádku na I/11, kde třeba právě Zelení blokují projekt údanou ochranou předpokládaného výskytu jisté fauny) na potřebu stavby dálnic, rychlostních komunikací, silničních obchvatů. Že jsem věděl o potřebě stavby a obnovy mostů. Já jsem si myslel, že chápu potřebu zplavnění Labe hlubším ponorem, protože vodní doprava je jasně nejekologičtější. A ono nic, to všechno se má dělat ve prospěch "betonové lobby" těm lidem naschvál. Tak jo, to jo.

"to se nevylučuje ... vítejak ... u nás na severu byl prostě boj proti bolševikovi veden (i) environmentálními tématy ... prostě jsme se tady dusili ..."

Šmárjajozef, a já měl zato, že bolševik tu byl do roku 1989!
No, ale když myslíte, že je třeba proti němu bojovat? Asi víte své. Velmi mi připomínáte senátora Štětinu či exsenátora Mejstříka, kteří si také někdy kolem roku 1995 vzpomněli, že jsou vlastně bojovníky proti komunismu, ač za jeho vlády funkcionáři prorežimních organizací či loajální až za hrob, dokonce tak nějak i spolupracovník StB. Tak jo, bojujte proti bolševikovi environmentálními tématy.

"jak se stavíte k zákazu / nezákazu názvu / strany komunistická ... ??"

Tak o název vám jde, holenkové! Tak to bojujte, bojujte! Vybrali jste si ten správný síl.

Dík za diskusi. Myslím, že jsme dospěli na dřeň, že jste dostatečně vysvětlil oč jde Vám i (Bursíkovým) "zeleným".
V další diskusi už bychom ztěží mohli objasnit více.

Držím vám (zeleným) palce za úspěch v boji s tím bývalým nepřítelem.
Pozor ale na lopaty rotorů těch mlýnů, dokáží lámat kopí i řácky udeřit přes helmici.
28. 12. 2010 | 20:37

mb napsal(a):

nn ... netíhnu k vítězství ... bude li na programu: vybetonovat či nevybetonovat ... musíte dát něčemu přednost ...

lexi vy děláte že mi nerozumíte .... ano bolševik tu byl do roku ´89 ....

splácáváte jedno do druhého ... proti bolševikovi se environmentálními tématy bojovalo před 89 ... o tom jsem psal ... a také o do jisté míry takto pojaté konstituci českých zelených z environmentálních (protibolševických) hnutí před rokem 89 .....

mluvil jsem o tom že komunistická strana blokuje český politický systém ... a jako strana extremistická by neměla mít právo bojovat v demokratických volbách ... ( to je můj názor, chtěl jsem znát názor váš ...)

soudružka Marta Semelová nepokrytě velebí Stalina a nadává Ransdorfovi že přispěl na památník na počest Milady Horákové ...

tak asi končíme s diskuzí nicht wahr ... ??

nashledanou v lepších časech ... (:-)
28. 12. 2010 | 21:26

Tenco napsal(a):

mb
Řešení témat budoucnosti budou čím dál tím víc paradigmatizována oním nezvratným faktem, že Zeměkoule není nafukovací a ani nemá další - větší Zeměkouli uvnitř.
To je daleko jednoznačnější, než mesianistické utopie, které počítají s tím, že ono se to nějak vyvrbí buď samo /náboženská víra, program/ anebo s tím, že změníme systém /politická víra, program/.
Přitom jde povětšinu pouze o změnu parametrů - narovnání hodnotové a významové.
Což lze provésti bez parúsie i bez revoluce.

Enviromentální obcování je tak dobrou metodikou.
Zahrnuje v sobě totiž vše - od biologické predestinace až po ekonomickou manipulaci.
A vše by mělo také propojovat.
Mělo by také počítat s tím, že lidi jsou takoví jací jsou a ne takoví, jací by měli být.
Což je nejdůležitější paradigma pro jakoukoliv konstrukci. Zvláště v demokratických systémech.

Nálepka "Zelení" je to nejhorší, co mohlo v souvislosti s bursíkováním, Stranu Zelených potkat.
Osobně si myslím, že bez přejmenování nemají "Zelení" v dalších volbách šanci.
Nebo budou paběrkovat kdesi na konci onoho lampionového průvodu, kráčejícího do Dolní Seznamky.
Ztratili potenciál právě toho propojení.
Nenáboženského, nepolitického.
Anebo naopak - navýsost náboženského, vysoce politického ? :)))

Promiňte za krátkou vsuvku.
29. 12. 2010 | 13:28

mb napsal(a):

neni se za co omlouvat ... ale myslím že zelení = strana zelených svůj název nezmění ... asi bude záležet na sociální skladbě členů strany zelených ... pokud v ní budou ´bohatí lidé´ a ´odborníci všeho druhu´ ... z definice bude sz hajit spiš pravicové hodnoty a bude líčit na environmentálně liberálního voliče ..... pokud do sz nalezou proletáři a áčkaři .... stanou se zelení tradičně západní antisystémovou antiglobalizační radikální stranou a budou hájit hodnoty výrazně levicové třeba i ve shodě = ve spojení s nereformova(tel)nými komunisty ...

zatim je to taková směska a směska to ještě nějakou dobu bude ...

... srdečně zdravím ...
29. 12. 2010 | 14:20

Tenco napsal(a):

mb
"Směska" třeba u psů , je mnohdy daleko inteligentnější než rodová aristokracie.

To je omyl domnívat se, že o tváři strany rozhodne sociální skladba členů.
O tváři strany rozhodne společenská poptávka.
Tedy pokud chce být strana "úspěšná".
Dále se vše odehrává, tak jako vždy a všade.
Rozhodující vliv má vedení strany.
I na loajalitu členstva.

Koukejte proto na vedení - jestli umí propojovat.
Věřící a ateisty, komunisty a liberály, bohaté a méně bohaté, důchodce a studenty, OZE radikály se zastánci jádra....na té platformě, že víza na Mars se asi jen tak brzy udělovat nebudou.

Nejhorší je tahat do toho maloměšťáka.
Ten vás položí vždycky a za jakýchkoliv okolností - příznivých i nepříznivých.
Tedy pokud se vám nepodaří ovládnout Novu.
Nebo pokud Nova neovládne vás.

Též vás zdravím a přeji úspěchů při zmocňování se duše davu na dva poslanecké kluby.:))
29. 12. 2010 | 14:56

mb napsal(a):

tenco řeknu vám jednu věc, která mě hřeje, ale která je rovněž úplně zbytečná, bezvýznamná, marginální ...

na posledním sjezdu sz hovořil václav láska ( vyšetřovatel, transparency international ...)

a říkal: no, kdybych byl na sjezdu jakékoli jiné politické strany, rozhlédl bych se po sálu a musel bych ukazovat, zabodávat prstem a říkat: ty kradeš, ty kradeš, ty kradeš, ty kradeš ...

jsem rád že o zelených to říkat nemusím a chtěl bych věřit, že až zelení opět naberou trajektorii vzhůru, ani v budoucnu to o zelených říkat nebudu muset ...

a to je také moje pozice v zelených důsledná antikorupčnost a antikradení ... ať už se zelení vychýlí o něco víc nalevo či napravo ...

obávám se ovšem ... že jeden zelený jako já to nevytrhne ...

ale chtěl bych aby se kdykoli když zazní slovo zelení asociovalo ... to jsou ti, kteří nekradou, nechtějí, nemají to zapotřebí ....

vaší poslední větě jsem tradičně nerozumněl ....

a zdravím vás ...
29. 12. 2010 | 15:34

Honza999 napsal(a):

mb

Tak to na tom sjezdu určitě nebyl Bursík, že...
29. 12. 2010 | 15:47

Tenco napsal(a):

mb
Proč tedy Václav Láska nejezdí na sjezdy těch ostatních stran ?
A neukazuje ?
To je laciná, emotivní argumentace.
I když asi pravdivá.

Pravda ale je, že např. jeden můj předek byl vvýznačným komunálním politikem /před WWII/, ale jediné co jsem se od příbuzenstav dozvěděl bylo, že nebyl nic moc extra, co se týče IQ. Ale že nekradl ani nepodváděl. Ač to byl karbaník.
Že by tohle stačilo k tomu, aby se veřejný činitel stal oblíbeným mezi lidmi, zamýšlel jsem se tehdá?

A nyní člověk zjišťuje - ano, to zřejmě stačí. A nedovolit krást ostatním, anebo jim to asoň znesnadňovat.
Jak prosté.
Takže nic marginálního. Naopak - bytostně podstatné je to.

Poslední věta znamená, že každý člen davu porovnává skutečnost s ideálem, který autonomně nebo v důsledku podlehnutí manipulaci zastává a diferenci pak vyvažuje svým libidiózním obsazením tak, aby se z její absolutní i relativní velikosti dočista nepomátl.
Proto mj. vstupuje do politických stran, či je alespoň podporuje svým hlasem.
A já vám přeji, ať máte takových příznivců(kyň) tolik a takové, aby byli(y) schopnni(é) prolnout ona libidiózní obsazení ku prospěchu společné zelené věci a to i kdyby se jedni(y) jmenovali(y) Modří(ré) a druzí(hé) Oranžoví(é).
Protože o tohle by mělo jít především.

Jasné ?!? :)))

Musím končit.
Už mě stejně nic originálního nenapadá.

Mějte se.
29. 12. 2010 | 16:12

mb napsal(a):

honza 999 bursik tam byl vicemene inkognito ... nebyl myslim pozván, nebyl oficiální(m) host(em) ...

totenco: nevim proc vaclav laska nejezdi na ostatni sjezdy ... asi ho tam nikdo nezve ... sem byl myslim pozvanej liškou ...

jo jaxte rozvedl tu větu do odstavce ... tak zhruba nejak jsem to předpokládal, takže jsem si potvrdil svůj původní odhad a více méně hrubě tomu rozumím ač i teď tomu ne/rozumím zcela jasnozřetelně ....

za přání ovšem děkuji ...

mějte se ...
29. 12. 2010 | 16:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy