Spor o prezidenta je spor o dělbu moci

16. 10. 2009 | 10:27
Přečteno 14806 krát
V debatě o ratifikaci Lisabonské smlouvy uvedl Zdeněk Jičínský v textu Prezident Klaus jedná protiústavně (Právo 13. 10. 2009 s. 6), že Parlament je u nás nejvyšším státním orgánem. Vychází z formy vlády shromáždění a koncepce Jeana-Jacquese Rousseaua o jednotě státní moci, jež byla uplatňována marxistickou teorií státu a u nás ústavně zavedena roku 1960. Dosud funguje v Rousseauově vlasti - Švýcarsku. Ovšem od roku 1993 u nás platí forma vlády parlamentní republiky s dělbou moci, kdy parlament je nejvyšším orgánem zákonodárné, ne veškeré státní moci. Parlament je významným, nikoliv svrchovaným držitelem moci, tím je lid. Moc je dělena mezi řadu státních orgánů.

Sjednání i ratifikace mezinárodních smluv je ústavním právem prezidenta. Nesouhlasil-li prezident s obsahem smlouvy, neměl pověřit premiéra k jejímu podpisu. Stát se má chovat v mezinárodních vztazích předvídatelně, není správné měnit bez vážného důvodu postoj mezi sjednáním a ratifikací smlouvy. Avšak neratifikuje-li prezident mezinárodní smlouvu, nelze jeho akt nahradit.
Jičínský dále kritizuje Václava Klause za to, že nepodepsal některé zákony, aniž zmiňuje, že jde o praxi, kterou uplatnil roku 1993 již prezident Václav Havel a 1991 vůči lustračnímu zákonu předseda československého Federálního shromáždění Alexander Dubček.
Úvaha o sesazení prezidenta, protože realizuje svá ústavní práva a nejedná dle pokynů parlamentu, připomíná hrdelní proces s francouzským králem Ludvíkem XVI., kterému parlament vyčítal, že vetoval některé proticírkevní zákony, byť mu to umožňovala francouzská revoluční ústava. Existuje-li dělba moci, nelze sesazovat státní orgány za to, že vykonávají svá ústavní práva jen proto, že se to jinému orgánu nelíbí. Pokud chce Parlament rozhodovat o mezinárodních smlouvách, ať zruší dělbu moci, prohlásí se po vzoru ústavy Antonína Novotného z roku 1960 za nejvyšší státní orgán a přisvojí si právo ratifikovat mezinárodní smlouvy. Dokud platí současná ústava, je ratifikace smluv právem hlavy státu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Michal Macek napsal(a):

tak jest - a ja to panu pehemu psal na blog pod vami :)
16. 10. 2009 | 10:36

schlimbach napsal(a):

konečně normální názor -))
16. 10. 2009 | 10:37

Jiří napsal(a):

Přesně tak. A když prezident nechce, bylo by porušením jeho slibu, kdyby takovou smlouvu ratifikoval.
16. 10. 2009 | 10:51

VáclavJ napsal(a):

Pane Koudelko, osobně bych dal přednost názoru Vašeho kolegy pana Kudrny z UK Praha, včera publikovanému v MF Dnes. V případě, že máte pravdu Vy, tvůrci ústavy nám potom nepotřehnutelně přesunuli státní režim do doby feudalismu. Prezident, který není nikomu odpovědný, nemůže být součástí demokratického právního řádu.
16. 10. 2009 | 10:53

Dick napsal(a):

Je zajímavé, že se tady nějako moc nediskutuje. Asi všichni uklízejí sníh.Ale opravdu konečně normální názor.Domnívám se, že tlak který je na prezidenta vyvíjen nás brzo přivede alepoň věčí část na jeho stranu a že nabudeme konečně stále mlčet.
16. 10. 2009 | 10:59

Monika napsal(a):

Je to nesmysl. Protože pokud by tomu tak bylo, je ČR nikoli demokratickou republikou, ale autokracií, popř. despocií. - Myslím, že celá EU nyní žasne, jestliže jsou zde lidé, kteří si vykládají dělbu a vyvážení moci v demokratickém a právním státu stejným způsobem jako pan Koudelka.
16. 10. 2009 | 11:08

Al Jouda napsal(a):

Důležitá je Vaše věta, kterou asi mnozí přehlédli :"Nesouhlasil-li prezident s obsahem smlouvy, neměl pověřit premiéra k jejímu podpisu."
Z toho logicky vyplývá, že když pověřil premiéra a ten podepsal a obě komory parlamentu smlouvu schválily, měl by prezident konat ve smyslu ústavy a takovou smlouvu bez otálení podepsat.Stejně ji podepíše, ale bude to s velkou ostudou !
16. 10. 2009 | 11:09

Michal Macek napsal(a):

Al jouda:

ale neprehledli - samozrejme ze nemel - ale udelal to - a presto ho nelze nutit

jak pisete "měl by prezident konat ve smyslu ústavy a takovou smlouvu bez otálení podepsat."

mel - ne musi....
16. 10. 2009 | 11:12

Michal Macek napsal(a):

Monika

a takove USA jsou podle vas take despocii?nebo Francie?
16. 10. 2009 | 11:12

Olda napsal(a):

Justiční mafie promluvila. Amen.
Oni vědí, proč jim Klaus, přes jeho veškerou kritiku justice, vyhovuje.
16. 10. 2009 | 11:22

Paterik napsal(a):

Michal Macek:

ono mezi prezidentskou a parlamentní republikou jeden nebo dva rozdílečky najdeme.
16. 10. 2009 | 11:23

veverka napsal(a):

autor
Přesně tak.Je velice smutné sledovat úpadek pana Pehe,kterak ve vedlejším blogu piští cosi o velezradě.Ten člověk je Klausem chorobně posedlý a zcela ztratil rozum.
16. 10. 2009 | 11:27

Jan II napsal(a):

Naopak, konečně někdo poukázal, že stejně jako dělba moci jsou důležité i brzdy a vyvážení. Což je nakonec i podstatou nálezu ÚS ve věci Melčák. Škoda, že kolega Koudelka na tento přístup neslyšel právě v diskusi ao Melčákovi a škoda, že ÚS se touto zásadou neřídí i pokud jde o časté konflikty moci soudní s prezidentem. Prezident-budoucí, nikoliv Václav Klaus, může své vztahy s ÚS změnit, pokud dojde ke změně názoru ÚS, což se může stát nejspíš pouze přirozenou obměnou ústavních soudců. Stejně tak může parlament dosáhnout změny postoje prezidenta buď jednáním, nebo přirozenou a to zdůrazňuji, obměnou na postu prezidenta. Trvání státu ani demokracie není dáno omezeným časem trvání mandátu jednotlivého ústavního činitele. Stejně jako se ani EU, ani jednotlivé státy nezhroutily po zamítnutí Euroústavy, ani během čekání na irské ano, nestane se celkem nic ani během čekání na český podpis, i kdyby to trvalo pár let. Nebo si snad někdo myslí, že nám zbytek Evropy vyhlásí sankce? To jsou tady myslím vážnější kandidáti. Pokud je idea zdravá, prosadí se. Řím také nepostavili za den. To jenom my získáváme díky záplavě většinou zcela nepodstatných informací pocit, že pokud něco neuděláme hned, neuděláme to nikdy. Tím nemyslím jen Lisabon, ale všechny ty legislativní smršti, a co už jsem jich zažil.
16. 10. 2009 | 11:33

Ládik napsal(a):

Pravomoc jde ruku v ruce s odpovědností... a 3 měsíční platy jsou hodně.
16. 10. 2009 | 11:36

Michal Macek napsal(a):

paterik:

jo to jo ale urcite vite ze mezi temito dvema poly existuje hodne prechodnych typu statniho usporadani.....a jak autor blogu ukazuje je CR jednim z nich
16. 10. 2009 | 11:37

Lex napsal(a):

Pan Koudelka píše: "Nesouhlasil-li prezident s obsahem smlouvy, neměl pověřit premiéra k jejímu podpisu."
A já musím dodat: To jó, to tedy jó, to by ale to dojednávání nesmělo vypadat jako hádání muselmanů na Perském trhu. Vy nám tohle a my vám tohle. Jestli vy nám tohle ne, no tak my vám tohle a tamhleto taky ne - viz Topolánek: "Neměli jsme sílu to prosadit..." (protože proti Bursíkovi prosadili energetická témata a Bursík jim za to nepodržel tu výjimku z "Listiny"), což už vůbec nemluvím o tom, že ostatní účastníci konventu, když to dovolili prosadit Polákům a Britům, vůči Čechům byli tak rezistentní (proč asi, v čím zájmu, komu vadila česká výjimka), že "jsme neměli sílu" - ale to jsme zase na začátku té samé písničky, jak jsem napsal u Pehe - "Pes jitrničku sežral....".
16. 10. 2009 | 11:41

jenicek napsal(a):

To je úleva vidět něco co má hlavu a patu.
16. 10. 2009 | 11:42

IQ napsal(a):

1. Jste právník, předpokládám, že víte o čem píšete. To proto, že nepamatuji, ani nevím, že by se v letech kolem roku 1960 v praxi projevovala moc parlamentu dle vašeho dnešního výkladu.

2. Naopak od r. 1993, se projevuje absolutní moc nejen parlamentu, ale i politických stran jednotlivě, i vcelku v parlamentu a prakticky v běžném životě ve všech strukturách volené státní moci, což podle moho názoru zapřičiňuje chaos. Už zde bylo hovořeno, že politický systém neplní svou funkci, politické strany nesoutěží, nýbrž jen a pouze usilují o moc.

3. Vaěe citace, že " moc je dělena mezi řadu státních orgánů", promiňte, ale podání úsloví ani na tomto kolbišti není hodno právníka.

4. Pokud se týká předvídatelnosti - souhlas s citací v odst. 2.

5. Pokud chce nebo resp. by měl Parlament pracovat, nechť dodržuje dělbu moci.

Pozn: Dejte do pořádku postavení a úlohu politických stran, aby politický systém byl funkční, tvorba politiky zaručena a tím i demokracie.
Ratifikace smluv je právem hlavy státu - souhlas.
16. 10. 2009 | 11:42

Jedla napsal(a):

Pan Koudelka už podruhé dává najevo, že až se na Joštové uvolní místečko, rád opustí svoji katedru v ulici Veveří.

Takže zapomněl (účelově) podotknouti, že moci máme tři (legislativní, exekutivní, a jistici) a prezident není mocí čtvrtou.
16. 10. 2009 | 11:44

Michal Macek napsal(a):

jedla:

ale no tak - prezident patri pod moc zakonodarnou....
16. 10. 2009 | 11:45

fudoshin napsal(a):

mám na to jiný názor. jak už bylo řečeno někde jinde a jindy: prezident je představitelem státu a moci výkonné. na druhou stranu je také jakýmsi vrcholným úředníkem a některé jeho akty, respektive úkony, jsou úkony správními.tím chci jenom naznačit, že všechny činy prezidenta nejsou na stejné úrovni. navíc jsou v ústavě jasně vymezeny jeho kompetence.má právo jmenovat,odvolávat, kontrolovat, zúčastnit se jednání vlády, parlamentu apd. je jasně řečeno, v kterých případech má právo nepodepsat zákon a co z toho vyplývá. v jiných případech, a já se domnívám, že to je i tento, je jeho podpis formální a není vyžadován souhlas prezidenta. problém ústavy však je, že nemá žádné sankce a způsob jakým prezidenta donutit, pokud nekoná tak, jak by měl z "úřední povinnosti".a to je velká vada ústavy.bohužel přejatá jako spousta věcí z ústavy prvorepublikové, která byla ve vleku tgm, respektive jeho "kultu". po 1989 se to rozhodně hodilo v. havlovi a jeho lidem. čehož i sám v. havel několikrát využil.myslím si, že v tomto by neměli existovat žádné dohady.v tomto bodě je už dlouho ústava jasně zralá k doplnění...jenže to není pouze věc ústavy nebo zákonů,ale i uplatňování práva.už delší dobu je patrný jasný posun, kdy byly z našeho práva vytěsněny zvyklosti, dobré mravy, obecné náležitosti a podobné, a převládá hrubý, až opravdu plebejský výklad, naprostý právní purismus. takže někdo by mohl namítnout, že prezident žádné povinnosti nemá.na to nemohu asi bohužel nemůžu říct nic...
16. 10. 2009 | 11:55

Vladimír napsal(a):

Tento příspěvek dokumentuje, že jsme národ, který si sám vládnout prostě nedovede. Je třeba řešit naprosto zásadní zahraničně politickou situaci a místo toho mlátíme prázdnou slámu, kdo má jaké kompetence. Jako občana mě děsí tato situace neschopnosti cokoliv konsensuálně rozhodnout a dovést do konce (předsednictví, Lisabonská smlouva). Opravdu nejsem zvědav na to, jak se pár kreténů hádá, provádí všemožné obstrukce. Politici bohužel dávno přestali pracovat pro občany a vytvořili si svůj bizadrní svět, který je úplně mimoběžný se světem reálných potřeb vládnutí. Tohleto absurdní divadlo předvádí tahle parta exibicionistů denně ve všech médiích. Rus v Kremlu si mne ruce a těší se na snadnou kořist, přes kterou se usadí přímo ve střední Evropě. A některá boží hovádka ho k tomu ještě jezdí povzbuzovat (Klaus, Paroubek). Učte se proto rusky, zanedlouho to budete potřebovat.
16. 10. 2009 | 11:55

veverka napsal(a):

"Podle exkluzivního průzkumu agentury Median pro Lidové noviny podporuje prezidenta Václava Klause v jeho boji proti Lisabonské smlouvě 65 % lidí.

Češi stojí na straně Václava Klause. Alespoň co se týče jeho aktuálního boje proti Lisabonské smlouvě.

Z bleskového průzkumu veřejného mínění, který exkluzivně pro Lidové noviny zpracovala agentura Median, vyplývá, že Klause v jeho krocích podporuje kolem 65 procent obyvatel."
http://www.lidovky.cz/prezi...
16. 10. 2009 | 11:57

Paterik napsal(a):

Michal Macek:

nemyslím si, že jsme nějakým mezistádiem, máme prostě špatně napsanou ústavu, neb není jasně vymezeno, co prezident "může" a co "musí". Jako s těmi justičními čekateli.
16. 10. 2009 | 11:59

Truman napsal(a):

Je bizarní, kolik lidí se domnívá, že bizarní se píše bizardní. Třeba ten bard, co napsal bez uzardění bizardní nade mnou. Vladimír sluje.
16. 10. 2009 | 12:00

Honza napsal(a):

Podpořte Lisabon

http://www.facebook.com/gro...
16. 10. 2009 | 12:01

Pavel napsal(a):

Tento názor je ryze formalistický, jak ostatně má ústavní právo v zemích se psanou ústavou téměr v definici. Neustále pouze rozděluje moc, aniž by jakkoliv řešilo co moc je a čím se řídí. Výsledky jsou pak takové, jaké jsou - ztráta racionality ( common sense). Politické orgány a jejich rozsah akce ( pravomoc ) mají být definovány hlavně svojí funkcí a legitimitou a ne ústavou, kterou si samy můžou měnit. Tohle celé rozdělování moci a následná snaha soudit nesouditelné třeba u US je pomýlené. V Anglii žádné zákony o tom, že existuje parlament, král, premiér nemají. Kdo by je měl taky zřídit- nad nimi nikdo není!? Prostě jsou, protože mají svoje funkce. Každý pak dělá to, co jeho funkce ustojí ve světle politické reality. V. Klaus ať je kritizován ( hlava státu nehlava) za to co dělá a ne jestli na to má moc ( či snad právo). Nebo ať je kritizována legitimita jeho zvolení. V ústavní rovině právo nefunguje klasicky, protože tu není opravdový soud. Soudem jsou jen volby, zapsání se do historie, veřejné mínění, racionalita ( ta na prvním místě). Když to tak uděláme, výsledky budou zajímavější.
Je totiž pravda, že Evropské ústavní orgány mají demokratický deficit ? Nebo ne ? Jestli ano, dělá V. Klaus správně, protože tenhle okamžik je důležitý - a přitom o tom nikdo ani neví. Jen se všichni zaobírají tím, jestli je zmetek jak ho zlikvidovat. Jestli to ovšem není pravda, pak poškozuje svou vlast.
16. 10. 2009 | 12:09

Aleš napsal(a):

Jeden právní názor, právní názor většiny ústavních odborníků je jiný.
Nejsem právník, ale připomíná to trošičku rozhodování o soudci Langerovi, kde bylo konstatováno, že prezident je součástí demokratického rozhodovacího systému, není monarcha , ale nejvyššší státní "úředník" , který má skoky kroky odůvodňovat.
KLíčová je přeci předvidatelnost a odůvodnitelnost rozhodnutí . Pokud je smlouva sjednána, pokud během téměř dvou let nepřijdou od prezidenta žádné připomínky ke sjednané smlouvě a pokud se prokáže jako v tomto případě její soulad s ústavou, je nepodepsání ve skutečně demokratické zemi prakticky nemožné!!!!
Stejně tak je nemožné vznést"presidentskou" připomínku v čase jako to udělal prezident a to bez jakéhokoliv projednání s vládou!!
Pan Koudelka je sociaální demokrat, ale není demokrat.
16. 10. 2009 | 12:09

Michal Macek napsal(a):

Truman:

asi si mysli ze se pise bizard podle vzoru blizzard :0
16. 10. 2009 | 12:10

Opitz napsal(a):

Přesvědčený komunista Jičínský měl po roce 1989 sedět v lochu, minimálně jako spoluautor KOMUNISTICKÉ Ústavy, díky které byly utlačovány statisíce lidí v Československu, a ne se vyhřívat coby poslanec v Parlamentu dalších 20 let, aby nám tu dnes dával lekce z ústavnosti...
16. 10. 2009 | 12:11

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Tentoraz som prijemne prekvapeny presnostou a vecnostou Vasho prispevku.
16. 10. 2009 | 12:13

Karel napsal(a):

Pane Koudelka, udivujete mě. Vy, jako komunista neuznáváte vůli lidu? Vy jediný jste vyčetl v ústavě, že vlastizrádce Klaus je monarcha a může si činit, co si ve své stařecké senilitě vymyslí. Anebo vám, jako komunistovi, velmi vyhovuje, když nás Narcis 1 žene do náruče Ruska? To je asi ta příčina náhlé snahy komoušů, potopit LS. Pak by totiž takoví agenti Moskvy, jako senilní Klaus neměli žádnou moc. Je to historická chvíle a proto byl agent Klaus povolán do Ruska k raportu a vytyčení dalších úkolu. Co asi na Klause mají, že tam panáčkuje jako mopslík? Klaus uráží celou republiku, včetně EU. My chceme demokracii a ne monarchii se samozvancem v čele.
16. 10. 2009 | 12:18

Pavel napsal(a):

Jen málo komentářů se zabývá skutečnými důvody,proč Klaus nechce Lisabonskou smlouvu podepsat.Naznačuje to jeho blízký vztah k Rusku a určitým kruhům,které se výrazně obohatily za doby jeho vlády.Též by se mělo psát o jeho rodičích a jejich postavení v minulém režimu a jeho výhodách v komunistické zemi.On nyní zneužívá nacionalistických hesel,aby prospěl Rusku a své skupině podnikatelů.
Pokud odsouhlasil,aby předseda vlády podepsal smlouvu,tak by měl následovat jeho podpis a změny názoru už by neměly být relevantní.Pokud se takto chová,tak je špatným úřadníkem na svém místě a měl by být nahrazen.Jestliže to dle ústavy nelze,tak by mu parlament měl seškrtat rozpočet,vláda zakázat zahraniční cesty aby byl do konce období potrestán a světu naznačeno,že ho nikdo jako prezidenta zde už nechce.
16. 10. 2009 | 12:18

Luba napsal(a):

Problém naší Ústavy
v pasážích, týkajících se prezidentských pravomocí tkví v tom, že zákonodárci jaksi nepočítali s tím, že se prezidentem nemusí stát jen člověk mravný a moudrý, ale může být zvolen i muž, který se chová jako nezodpovědný a prolhaný spratek.

Proto také v sobě Ústava neobsahuje žádné termíny pro splnění prezidentských "úkolů" a za jejich nedodržení zvolenému nehrozí žádné sankce.

Jak ale ukazuje případ pana Klimatěnka, naše Ústava není dostatečně imuninní proti skupinové stupiditě v rámci prezidentské volby, a proto je třeba ji proti dalším případným škůdcům v této reprezentativní funkci dodatečně imunizovat.

Klaus se skutečně chová konzistentně a dostatečně čitelně na to, aby za těch dvacet let jeho exhibování naši vyvolení dokázali jeho chování předvídat.

Mohli by tedy vědět, že jde o člověka, který si prezidentskou funkci "zprivatizuje", a který mezi ty slušné a moudré věru nepatří.
16. 10. 2009 | 12:27

Targus napsal(a):

Ratifikace smluv je právem hlavy státu.
Právem - nikoli povinností.
Myslím, že vysvětlení je podáno dostatečně.
Klausovi je možno vytýkat, že se nechová transparentně, totéž však platí i o vládě, která LS v současné podobě přitáhla z Bruselu. Nelze mu však vytýkat, že nekoná tak, jak je mu ukládáno.
Je příznačné, že když takto nekonal Havel, byl klid po pěšině.
16. 10. 2009 | 12:34

Al Jouda napsal(a):

To Pavel : To je nápad ! Seškrtat Klausovi rozpočet a zakázat zahraniční cesty. Tomu by určitě porozuměl a trochu by mu spadl hřebínek. Najde se v parlamentu politická vůle ?
16. 10. 2009 | 12:35

Jiří napsal(a):

Karel:

Vy nechcete demokracii. Vy chcete naopak vládu nevolených samozvanců v Bruselu. A vy sám jste taky samozvanec, jinak byste se tu neoháněl vůlí lidu. Vy nejste lid. A demokracii si už vůbec neberte do pusy. Lisabonská smlouva, která už svou existencí pošlapává základní demokratické principy, je plivancem do tváře demokracie.
16. 10. 2009 | 12:37

Taoiseach napsal(a):

Lex

Odvoláváte se na Topolánkovo "Neměli jsme sílu to prosadit", ale řekl bych, že v tomto bodě jste trochu mimo. Slabost Topolánka je především v tom, že se nedokázal jasně postavit proti Klausovi v době prezidentské volby a že nedokázal ani odmítnout kritiku dojednaných smluv. Místo toho se chvástal, že ze smlouvy odstranil vlajku a hymnu EU, což prý bylo nesmírně důležité - :) . Teď sklízí plody svého nedostatku odvahy.

Zdeněk Koudelka
je znám jako stoupenec opoziční smlouvy, justiční mafie a dalších komplotů, které propojují dvě nejsilnější strany. Takže nic jiného se od něho ani nedalo čekat.
16. 10. 2009 | 12:40

veverka napsal(a):

Dámy a pánové,ratifikace smluv je právem hlavy státu.Toť vše.Můžete mu tady infantilně nadávat do "prolhaných spratků" a pod.,ale to je tak všechno co s tím můžete dělat.Snad se Vám alespoň trochu uleví,když se tady vynadáváte.
16. 10. 2009 | 12:40

Targus napsal(a):

To Pavel:

Ale, no tak, zase strašit Ruskem? Není Vám už trochu trapně? Všichni tady dobře vědí, že letošní zimu přežijem v teple jen z Ivanovy blahovůle, tak proč taková křeč?
Protlačování zájmů jistých podnikatelských skupin, prosím, otom by mohla být vedena debata, i když každý normální podnikatel Vám jistě rád vysvětlí, že tzv. "podnikatelé" mají nejraději státní zakázky a bruselskédotace, tudíž je v jejich zájmu, aby LS vstoupila v platnost co nejdříve.
16. 10. 2009 | 12:41

Taoiseach napsal(a):

Targus napsal(a):

"Ratifikace smluv je právem hlavy státu. Právem - nikoli povinností."

Jenže v ústavě se píše "ratifikuje", nikoli "má právo ratifikovat".
16. 10. 2009 | 12:42

Carlos V. napsal(a):

Pravnici jsou pravnici a my laici muzeme jenposlouchat.

Zakony se nam libit nemusi, muzeme volat po jejich zmene pro reseni budoucich problemu, ale paklize nejsme pravnici, tezko muzeme kricet : podle zakona - Musi / nemusi podepsat.

Muzeme tak rikat, co se nam libi. Ale zakon je halt zakon.
16. 10. 2009 | 12:45

Aleš napsal(a):

Jiří
A proto tento plivanec pan prezident vrátil- proti vůli vlády, proti vůli parlamentu, sám se svou poznámkou, kterou ani vládě , ani parlamentu nesdělil a obsahem této poznámky jsou větrné mlýny , Benešovy dekrety, za které by se člověk s demokratickými principy styděl a ještě ono načasování a ještě na svou poznámku chtěl exkluzivitu ve zveřejnění do rozhodnutí ÚS a divení, že to švédský premier za tepla oznámil!!
Za to by se nemusel styděl ani Lukašenko, či jiný politik s podobně demokratickým deficitem a vydíracími schopnostmi.
16. 10. 2009 | 12:46

petr napsal(a):

Otázka je, jestli vůbec prezident Topolánka pověřil tím aby LS podepsal. Já bych se nedivil, kdyby to Topolánek podškrábnul tak nějak narychlo a z vlastní iniciativy. Blbý je na to dost.
16. 10. 2009 | 12:48

Peter Brezina napsal(a):

Kulantne bych to rekl tak, ze pan docent si plete (subjektivni) pravo a pravomoc. JE jiste pravomoci prezidenta ratifikovat mezinarodni smlouvy, zda mu pri uplatnovani teto pravomoci nalezi i nejake (spravni) uvazeni, o tom bych vyjma zcela mimoradnych okolnosti typu valky durazne pochyboval. Je jiste tragedii soucasne politicke sceny, ze rozdil mezi sjednavanim a ratifikaci mezinarodnich smluv nechape (vzhledem k oblibenosti prilepku, ktere rovnez popiraji nekolik zakladnich principu demokraticke legislativy, se ovsem neni prilis cemu divit), nicmene jelikoz se zde jedna o zavazky mezinarodni (tudiz nikoli o jakousi "nasi" vec), velmi bych trval na tom, aby ratifikace byla skutecne (jenom) ratifikaci jiz v tomto pripade - bez prilepku a zavratnych novinek...
16. 10. 2009 | 12:49

Taoiseach napsal(a):

Michal Macek napsal(a):

"ale no tak - prezident patri pod moc zakonodarnou...."

veverka napsal(a):

"Dámy a pánové,ratifikace smluv je právem hlavy státu."

Páni kolegové, nestudovili jste náhodou práva v Plzni? - :) :)
16. 10. 2009 | 12:50

Paterik napsal(a):

Tarqus:

jenže Klaus nenese za nic odpovědnost. A kde není odpovědnost, nemůže být ani pravomoc. Bez odpovědnosti je, když to řeknu drsně, jen diktátor.
16. 10. 2009 | 12:50

veverka napsal(a):

Taoiseach
Je snad na té mé větě něco nepravdivého? Plácnout něco o Plzni....velice laciné.Ovšem když nemáš argumenty,tak co ti holt zbývá.
16. 10. 2009 | 12:53

zeolit napsal(a):

Nejprve mně dovolte, abych popsal uspokojení a obdiv, slovem "doprdele"! Vážený pane doktore, Vy jste právník, ke kterému vyjadřuji "hlubokosklon". Dokazujete, že lze věci složité napsat srozumitelně i pro laiky. Lidé, jako jste Vy měli napsat LS...
16. 10. 2009 | 12:56

Michal Macek napsal(a):

Taoisech:

:) nestudoval proc?to sme meli na gymplu v obcanske nauce ze mame moc soudni,vykonnou a zakonodarnou - a jelikoz prezident podepisuje zakony radim ho do posledniho suplicku i kdyz on sam by jiste ovladal i zbyle dva :0)

pisete:

Jenže v ústavě se píše "ratifikuje", nikoli "má právo ratifikovat".

stejne tak ja muzu napsat

Jenže v ústavě se píše "ratifikuje", nikoli "musi ratifikovat"
16. 10. 2009 | 12:57

Taoiseach napsal(a):

veverka

Vaše věta neodpovídá znění ústavy. Jen nerad opakuji, co jsem napsal výše Targusovi: ústava říká "ratifikuje", nikoli "má právo ratifikovat". Tolik mé argumenty.
16. 10. 2009 | 12:58

Taoiseach napsal(a):

Michal Macek:

"jelikoz prezident podepisuje zakony radim ho do posledniho suplicku"

Jenomže ústava ho celkem jasně řadí do šuplíčku výkonné moci:
"Hlava třetí
Moc výkonná
Prezident republiky
Článek 54
(1) Prezident republiky je hlavou státu...."
Zákony může vracet parlamentu za stanovených podmínek, u smluv nic takového stanoveno není, tj. vetovat je nemůže.
16. 10. 2009 | 13:05

Luba napsal(a):

Vzhledem k tomu,
že nás čekají ještě čtyři "báječná léta s Klausem", je impeachment v reakci na obstrukce s podpisem LS možností, jak se tohoto ostudného prezidenta z vůle ODS, KSČM a Kalouskovců zbavit.

Zákonodárci se možná zaleknou tzv. podpory od občanů, kterou zjistila reklamní agentura STEM.
65% Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří dotěrným agenturním anketníkům odpověděli, prý Klausovi fandí a je u nich velmi oblíben.

Ze zkušeností s vnímáním prezidentského úřadu je však jasné, že každý tvor na Hradním stolci, ať už jde o člověka, opo-člověka či lidoopa bude mít vždy 65-70% podporu.

Někteří si dokonce budou myslet, že případný nový Jaklův šimpanz má neobyčejně moudrý pohled, chápavý palec a jeho lejno má zázračně léčivé účinky.
16. 10. 2009 | 13:08

Pípa napsal(a):

S takovým prezidentem, jako je Klaus žádná ústava nepočítala a počítat nemůže. Chová se jako neřízená střela nebo spíše blázen. To bylo ale zřejmé před jeho opětovnou volbou. Vina za jeho chování tedy padá na ty, kteří ho na post prezidenta protlačili. Ti ať v sobě najdou sílu a svoji chybu napraví. Měli by to otevřeně přiznat a postavit se do čela politiků a občanů, kteří jediní jsou schopni a mají právo vyvolat tlak na Klause aby abdikoval. Komunisty v to ale nepočítám.
16. 10. 2009 | 13:09

Ivan napsal(a):

Al Jouda napsal(a):
Důležitá je Vaše věta, kterou asi mnozí přehlédli :"Nesouhlasil-li prezident s obsahem smlouvy, neměl pověřit premiéra k jejímu podpisu."

Je ale otazne, ci existuje relevantny dokument k tomu, ze pan prezident premiera poveril... Je mozne, ze premier konal bez poverenia a teda zmluva pre Cesku republiku vnutorne i navonok je zatial neplatna...!!!
16. 10. 2009 | 13:09

Michal Macek napsal(a):

ok - tak vidite ze sem nestudoval v plzni ani jinde :) ale zaroven to znamena ze prezident je soucasti jedne z ustovou danych "moci" - a kdyz se nad tim zamyslim tak to vlastne znamena - jestlize patri pod moc vykonnou - ze ma asi neco vykonavat ne?takze neni jen protokolarni loutkou ktera ma poslusne podepsat vse co dostane pod ruku ne?
16. 10. 2009 | 13:11

Josef K. napsal(a):

Sejně jako přechody v českých městech, šíře silnic, postupy čského parlamentu i zákony v této zemi jsou podle ruského vzoru. Dokoncwe si soudobá čeština zachvává něktré jazykové relikvie rusismy: např. "ústavní pořádek". Nejsem právník, nicméně vím, že pokud jedám se západními právníky jsem zcela v jiném světě, než pokud jednám s právníky českými a ruskými. Jestliže ti první drtivou většinou hájí právo ve smyslu "spravedlnost", t.j. principů, které se po staletí vyvíjejí a tvoří jaousi nepsanou osu jednání užitečného pro jednotivce i celek , pak ti druzí , čeští a ruští právníci, připomínají spíše hráče, kteří hrají se smyslem paragrafů
slovy, slovíčky. Jistě systém je dán texty, které zdánlivě pregnantně cosi vyjadřují, co ve společnosti vlastně není. Na teritoriích pod vlivem Ruska (vč. silnch kolaborantských enkláv) vládne zákon, na západě vládne společenské vědomí jehož odrazem je zákon. Většina českých právníků na mne působí hodně komicky, ale v této zemi lepší hledače obejití zákona a tím i společenského prospěchu nenlézt.
16. 10. 2009 | 13:13

Taoiseach napsal(a):

Ivan

Zmluva je - nielen pre Českú republiku - zatial neplatná, protože ještě nevstoupila v platnost. Nicméně domněnka, že premiér jednal bez pověření, je dost zoufalý pokus. Ale třeba se ještě dočkáme toho, že to ten starý zoufalec bude tvrdit.
16. 10. 2009 | 13:13

Silvie napsal(a):

Nejsem příznivcem LS, ale nyní nemají průtahy, které prezident činí valný smysl.
Klaus měl dost času na to, aby jasně deklaroval, že podepíše jen za splnění určité podmínky. Topolánek neměl být předpokálený a měl tyto záruky vyjednat předem stejně, jako to udělali Poláci. Teď už jsme jenom za pitomce.
Pokud jde o Benešovy dekrety, nejsem si tak docela jistá, zda opravdu nehrozí jejich prolomení. Zneklidňuje mně už jen to, jak se v této záležitosti rozcházejí názory právníků. Nemělo by se zapomínat na skutečnost, že ratifikací LS vzniká eurojust,což podstatně mění situaci
16. 10. 2009 | 13:14

hovorka11 napsal(a):

Pan právník, by měl zároveň odpovědět:
jestliže prezident odmítá řádně vykonávat svoje pravomoci, tudíž nerozhoduje a nebude s obrovskou pravděpodobností rozhodovat, přestože vykonal ústavní slib sloužit lidem a tomuto státu, co potom?.
Výše uvedený výklad považuji za pouze úzký výsek, který nepostihuje pravý stav problému a zavádí nás do v tomto případě nesouvislé daleké minulosti.

Měl tady zaznět zároveň argument, jestli může prezident neomezeně nevykonávat práci ke které se zavázal ústavním slibem.
Neustále je v odvolacím řízení případ soudního čekatele Petra Langra, s kterým se soudí o právo nerozhodovat i přes současné rozhodnutí myslím Ústavního soudu o právu občana na rozhodnutí v jeho věci. Princip nevykonávání činnost, kterou uplatňuje prezident je tudíž legitimní i přes přísahu?

To je základ, kterým by se měli právníci zabývat.
Tento styl zneužívání moci by znamenal, že je neomezeně stvrzena jakákoliv nečinnost prezidenta.
Chápu to takhle:
Prezident získává obrovský nástroj k blokování všeho, nemusí beztrestně dělat nic bez jakékoliv zodpovědnosti.
Vlastně je to pokračování totality, nebo se mýlím? Není toto jednání pouze iniciováno zhoršujícím se zdravotním stavem ?
Má někdo právo zjistit, jestli je prezident zdráv či nemocen?
16. 10. 2009 | 13:16

aleš007 napsal(a):

"všechny právní analýzy tvdí, že Benešovy dekrety jsou neprolomitelné", říká vláda a spol. Když přinese Bobošíková opačný názor, je to napsané "na politickou objednávku". Když teď pan Koudelka jednoduše zformuluje další právnický názor, je označen za "jednoho proti většině"...a tak probíhá celá "argumentace" ohledně LS: kdo je proti, je nepřítel lidu.

Do 27.10. je čas, v Evropě už se formují protestní akce na podporu našeho prezidenta. A 17. listopadu asi bude na Hradě veselo...:o)
16. 10. 2009 | 13:18

Taoiseach napsal(a):

Michal Macek:

"jestlize patri pod moc vykonnou - ze ma asi neco vykonavat ne?takze neni jen protokolarni loutkou ktera ma poslusne podepsat vse co dostane pod ruku ne?"

Jistěže má vykonávat. Celkem přesně to vyjádřil PhDr. Špidla: prezident je zde cosi jako NOTÁŘ, který svým podpisem strvzuje, že byly splněny všechny podmínky ratifikace.
16. 10. 2009 | 13:18

Stanislav Křeček napsal(a):

Lituji, ale všechna moc pochází z lidu a výrazem této moci jsou volby Parlamentu. Nikdo jiný než parlament namá originální moc pocházející od lidu. Vláda je schvalována parlamentem, president je jím volen a soudci jsou jmenováni presidentem. Dělba moci ve smyslu představ 17. století existuje již jen v USA....Jinak ovšem souhlas: podpis presidenta nelze nahradit a úvahy o tom že není schopen vykonáva svůj úřad jsou nesmyslné.
16. 10. 2009 | 13:19

aleš007 napsal(a):

pane hovorko11:

do rozhodnutí našeho ÚS nemůže Klaus podnikat žádné kroky k ratifikaci. Jsem si jist, že hned poté, 27.10., Klaus něco udělá. Podpis to asi nebude...:o)
16. 10. 2009 | 13:21

VDC napsal(a):

Nevěřím svým očím, pane Koudelko. Od sociálního demokrata bych čekal jiný text! :) Máte samozřejmě naprostou pravu a já Vám tleskám.
16. 10. 2009 | 13:21

Mour napsal(a):

Ad autor JUDr. Koudelka:

Pane kolego, jakožto "právníku, učícímu ústavní právo na Právnické fakultě MU" Vám doporučuji, abyste příště před sepsáním podobného blogu nejprve prostudoval relevantní literaturu. V daném případě na příklad článek od prof. Jiřího Malenovského, nazvaný "Kulečník namísto štafetového běhu v ratifikačních řízeních o integračních smlouvách" (Právní rozhledy, 2009, č. 4).
16. 10. 2009 | 13:21

Snílek napsal(a):

Teď už je pozdě říkat Topolánek měl udělat to nebo tamto. Klaus do toho mohl včas zasáhnout. Nemá - li právo veta (což mu ústava nepřiznává) jsou jeho ultimata zřejmě protiústavní (když už nemůžeme mluvit o vkusu). Velmi logicky to popisuje teno text: http://zpravy.idnes.cz/mfdn...
Z ekterého bych vypíchl: "Ratifikační podpis znamená ze strany prezidenta potvrzení, že řádně proběhly všechny vnitrostátní procedury, které jsou podle vnitrostátního práva nezbytné, tedy že Česká republika je připravena smlouvu naplňovat. Tento podpis opět vyžaduje kontrasignaci. Ratifikace však neznamená, že prezident osobně s obsahem smlouvy souhlasí."

Odvolání prezidenta je asi přes míru, ale myslím, že ústavní stížnost na jeho počínání (pokud by nekonal ani po verdiktu ÚS) by mohla mít slušnou naději na úspěch.
16. 10. 2009 | 13:24

Ivan napsal(a):

Taoiseach napsal(a):
Ivan

Zmluva je - nielen pre Českú republiku - zatial neplatná, protože ještě nevstoupila v platnost. Nicméně domněnka, že premiér jednal bez pověření, je dost zoufalý pokus. Ale třeba se ještě dočkáme toho, že to ten starý zoufalec bude tvrdit.
16.10.2009 13:13:52

Myslel som to v tom zmysle, ze ma urcitu vnutrostatnu platnost, (nie ze je ratifikovana statom, t.j parafovana vsetkymi ustavnymi cinitelmi zastupujucimi stat), t.j. ten kto je na nej doteraz podpisany konal tak v ramci ustavy, pokial tak nekonal, je ten "papier" nulitny...
16. 10. 2009 | 13:25

Milan napsal(a):

Přesvědčení našich poslanců, že mohou vše, a že zákon je to, co oni za zákon prohlásí, je už vážně moc nebezpečné.
Kdykoli v minulosti došlo k rozvratu tripartity státních mocí a jedna složka převálcovala druhé dvě, byl z toho velký malér. U nás se o takové převálcování snaží parlament už delší dobu.
16. 10. 2009 | 13:25

VDC napsal(a):

Jinak mě fascinuje zprofanovaný pojem "lid", za který se skryje cokoli. Červený Hrádek: "Né my si to přejem! Podivejte, lid to žádá!" :)
16. 10. 2009 | 13:26

Rob napsal(a):

Úvaha o sesazení prezidenta, protože realizuje svá ústavní práva..

No, ale o tom je právě celý spor! Zda prezident realizuje svá ústavní práva, nebo již vykročil za hranice kompetencí, které mu Ústava ČR svěřuje.

,,Sjednání i ratifikace mezinárodních smluv je ústavním právem prezidenta´´

To máte zajisté pravdu, ale myslíte si zároveň, že prezident může s tímto svým právem nakládat zcela libovolně, nebo i zde existují jistá omezení?

Osobně se domnívám, že žádné pravomoci žádného státního orgánu nemohou být vykonávána zcela libovolně. To ostatně mnohokrát judikoval i Ústavní soud (naposledy velmi důrazně v kauze Melčák).

Skutečnost je taková, že prezident přenesl svou pravomoc sjednat Lisabonskou s. na vládu. Ta ji dojednala a na základě prezidentova zmocnění ji premiér i podepsal. Následně byl v obou komorách Parlamentu vysloven souhlas s její ratifikací ústavní většinou.Ústavní soud rozhodl o souladu LS s ústavním pořádkem ČR(zjednodušeno) a mimo veškerou pochybnost tak rozhodne znovu 27. října, pokud nebude stížnost dokonce odmítnuta.
Za této situace přichází pan prezident s podmínkou, která má LS modifikovat, aniž by o tom kdykoli předtím vládu nebo veřejnost informoval. Dověděli jsem se o tom až od švédského premiéra.

(Slabost argumentace údajným ohrožením majetkových práv českých občanů ponechám stranou. Domnívám se totiž, že byla již nesčetněkrát vyvrácena mnohem povolanějšími osobami, než jsem já.)

Nyní se ptám: opravdu vykonává prezident své ústavně svěřené pravomoci v souladu s Ústavou ČR, v souladu se zásadami demokratického právního státu, v souladu s principem dělby moci, v souladu s ústavními zvyklostmi, v souladu se svým prezidentským slibem, a nebo si počíná zcela svévolně?

Předem děkuji za případné názory a komentáře.
16. 10. 2009 | 13:30

viz Zdeněk napsal(a):

Prezident Klaus chtěl v r.2008, aby se parlament zabýval LS a výjimkou. Mají všichni krátkou paměť?

Prezident Klaus:

4. V rámci německého předsednictví EU v první polovině roku 2007 se kancléřce Merkelové podařilo přesvědčit členské země (včetně České republiky, reprezentované premiérem Topolánkem), že „vadou“ Ústavní smlouvy byla pouze:

- její forma, neboť Ústava byla napsána jako ucelený text. Díky tomu ji bylo možné číst a pochopit;

- a několik příliš do očí bijících věcí, které připomínaly, že se EU stává státem (vlajka, hymna, prezident, státní svátek, atd.) a přestává být mezistátní organizací.

7. Lisabonská smlouva je ve své podstatě zamítnutou Ústavní smlouvou, ale všechno důležité v ní zůstalo. Výslovně to potvrdil i hlavní vyjednávač původní Ústavní smlouvy, bývalý francouzský prezident Giscard d’Estaing: „Rozdíl mezi původní Ústavou a současnou Lisabonskou smlouvou je v přístupu spíše než v obsahu” (The Independent, 30. 10. 2007).

8. Jaké jsou hlavní změny, které tato smlouva přináší ve srovnání s dosavadním stavem?

a) Lisabonská smlouva ve velkém rozsahu přesouvá pravomoci z jednotlivých členských zemí do „Bruselu“, neboli na orgány EU. Jedná se i o velice citlivé oblasti sociální politiky, energetiky, nepřímých daní, justice, bezpečnosti, vojenských otázek, zahraniční politiky, atd. (Vznikne např. i evropská policie, která bude smět zasahovat na území všech členských států.)

b) Smlouva zavádí pravomoci jako by šlo o stát federálního typu (aniž by ale obsahovala pojistky typické pro ústavy federálních států – není tam ani to, co bylo v Ústavě federálního Československa do 31. prosince 1992). Zavádí kategorii výlučných pravomocí Unie, které jsou pravomocím členských zemí nadřazeny. Bylo-li dosud základní charakteristikou „sdílení pravomocí“, neboli sdílení suverenity, místo toho vzniká suverenita „evropská“. Dále se zavádí tzv. podpůrná pravomoc Unie, která dovoluje EU zasahovat do oblastí jako je „ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež, sport, civilní ochrana …”. EU tak bude moci zasahovat členským státům v podstatě do všeho. To je zesíleno i tím, že Lisabonská smlouva vůbec nezmiňuje žádné “výlučné pravomoci” členských států, tedy výčet oblastí, do kterých by EU v žádném případě nesměla zasahovat.

c) Smlouva ve více než padesáti oblastech zavádí většinové hlasování, ač tam dosud bylo nutné rozhodovat jednomyslně. Členské státy tak ztrácí jeden z atributů své svrchovanosti (možnost zamezit iniciativě, kterou si nepřejí).

d) Je zavedena právní subjektivita EU, což je velmi blízké vzniku nového státu.

e) Snižuje se hlasovací váha menších zemí, včetně České republiky, a posiluje se hlasovací váha větších zemí. Potlačuje se princip rovnosti států, větší význam dostává počet občanů. Proto se váha německého hlasu zhruba zdvojnásobí, zatímco váha našeho hlasu se naopak dvakrát sníží.

f) Tzv. přechodová klauzule umožňuje, aby sama Evropská rada (27 hlav států či vlád) přijala rozhodnutí, že je možné rozhodovat většinově, i když jde o oblast jednomyslného rozhodování.

g) Smlouva zahrnuje velmi široce pojatou Listinu základních práv EU. Ta bude mít stejnou sílu, jako sama Lisabonská smlouva a bude si proto nárokovat i přednost před ústavami jednotlivých členských zemí včetně naší.

9. Lisabonská smlouva je krokem zpět k odmítnuté Evropské ústavě. Je dokumentem, který představuje výrazný posun od Evropy států k Evropě jednoho evropského státu. Znamená přesun od dobrovolné a stále znovu a znovu domlouvané a potvrzované spolupráce evropských států v tisících konkrétních záležitostech k jednou pro vždy platné dominanci orgánů a institucí unijních nad orgány a institucemi jednotlivých členských států. Vede k prohlubování demokratického deficitu.

10. Parlament České republiky má o všech těchto věcech dosud právo rozhodnout. Pokud bude platit Lisabonská smlouva, přestane tato možnost existovat.

Václav Klaus, MF Dnes, 27. prosince 2008
16. 10. 2009 | 13:39

Taoiseach napsal(a):

Ivan

1) Co má znamenat "urcita vnutrostatna platnost", nevím, netuším.
2) Parafovaná (slavnostně podepsaná) byla všemi premiéry v Lisabonu.
3) Ratifikuje ji svým podpisem (jen) hlava státu, až se rozvzpomene na své povinnosti.
4) Premiér, parlament i ústavní soud (podepsaný je na ní jen ten první z nich) jednali v rámci ústavy.

Zbytečně se nenamáhejte, tady nic nevymyslíte.
16. 10. 2009 | 13:40

Taoiseach napsal(a):

viz Zdeněk:

EU ..."přestává být mezistátní organizací"

EU/ES přestala být mezistátní organizací dnem 1. ledna 1987.
16. 10. 2009 | 13:46

JAHA napsal(a):

Ad: Taoiesech
Jenže v ústavě se píše "ratifikuje", nikoli "má právo ratifikovat.

Cize, "nikoli" musi. A "nikoli" kedy. Ale, z Vasich poznamok k inemu clanku, je mi jasne Vase zmyslanie.
16. 10. 2009 | 13:56

MartiN napsal(a):

Problém bude asi v tom, že ústava nepředpokládá, že by prezident podobným způsobem obcházel nebo rozšiřoval svoje ústavní pravomoci. předpokládá pouze nějaký stav, kterým by prezident v nějakém vlastním zájmu porušoval demokratické principy. Což zde lze těžko určit. Tlak na prezidenta by v současné chvíli měl být primárně politický a ne ústavní.
Prezident pověřil premiéra k dojednání lisabonské smlouvy, tak ať tedy neodmítá její podpis a nechová se absurdně. Ústavně je to možná ok, ale politicky a morálně je to úplně mimo.
Jenže politici mají trochu strach z Klausova výkladu ústavy, kdy a jak má jmenovat premiéra, což bude aktuální otázka už za několik měsíců. A je vždycky lepší mít Kaluse na své straně než proti sobě.

Chudáci asi stále nepochopili, že Klaus je jen na jedné straně a to na své vlastní.
16. 10. 2009 | 13:56

Petr napsal(a):

Po Listopadu museli někteří politicky zkorumpovaní učitelé odejít z právnické fakulty University Karlovy v Praze. Brněnská právnická fakulta ve svém velikášství mnohé z těchto zdiskreditovaných osob ochotně přijala. Nevím jestli mezi nimi byl i soudruh Koudelka. Ale to, že se ohání marxistickou teorií dokazuje jeho odbornou ,,úroveň,,. Ostatně to normativistické myšlení je dosti typické pro brněnskou fakultu.
Jsme země s parlamentní demokracií a proto president NENÍ SAMOVLÁDCE (car gosudar), NEMŮŽE rozhodovat jen podle sebe a v daném případě podle pokynů cizí moci (Kreml), ale MUSÍ respektovat vůli lidu, která byla vyjádřena rozhodnutím obou komor svobodně zvoleného parlamentu a je zjevná i z vůle převážné většiny občanů, kteří si přejí přistoupit k LS.President v této věci NEROZHODUJE, pouze pouze svým podpisem POTVRZUJE SPRÁVNOST sdělení o rozhodnutí parlamentu.

President Klaus svým jednáním nejen dává najevo pohrdání občany, ale jelikož účelem jeho jednání je nepochybně narušování integrace EU a izolace ČR a to za peníze (ruský Lukoil) a v zájmu cizí moci (Kreml), dopouští se tím velezrady. Proto je POVINNOSTÍ SENÁTU neprodleně jednat o odvolání presidenta Klause a jeho postavení před soud za velezradu.
Pokud senát nejedná, dopouští se stejné velezrady a jsem přesvědčen, že to občané senátorům žádně spočítají ve volbách.
16. 10. 2009 | 13:57

Rob napsal(a):

ad Zdeněk:

Nezlobte se na mne, ale článek v novinách můžeme jen težko považovat za oficiální podmínku, kterou prezident stanovuje vládě pro vyjednávání. Věřím, že na tomto se jistě shodneme.

Snad ještě důležitější je skutečnost, že ani ve Vámi citovaném novinovém článku není ani čárka o ohrožení majetkových práv občanů ČR. To je, pokud vím, jediná námitka, kterou prezident dnes oficiálně uplatňuje. Pokud se mýlím, tak mne prosím opravte, děkuji.

Dodávám, že Lisatina práv EU byla již jako celek posouzena Ústavním soudem v minulém roce a nebyl nalezen žádný rozpor s českým ústavním pořádkem.Ani skupina 17-ti senátorů si na ni již nestěžuje.
16. 10. 2009 | 14:01

Michal Macek napsal(a):

taoiseach:

bohuzel nemuzu s dr.Spidlou souhlasit - jestlize je prezident soucasti exekutivy stejne jako treba soudci tak to neni zadny notar - je snad soudce nejaky notar??
16. 10. 2009 | 14:02

Taoiseach napsal(a):

Michal Macek

??? Soudci jsou součástí soudní moci, nikoli exekutivy.
16. 10. 2009 | 14:14

Taoiseach napsal(a):

JAHA

Máte pravdu, už se to jinde v diskuzích probíralo desetkrát. Jestliže ústava používá přítomný čas oznamovacího způsobu, znamená to povinnost. Jestliže nestanoví lhůtu, znamená to bez zbytečných odkladů.
16. 10. 2009 | 14:17

Jiří napsal(a):

Taoiseach:

"Jestliže ústava používá přítomný čas oznamovacího způsobu, znamená to povinnost. Jestliže nestanoví lhůtu, znamená to bez zbytečných odkladů"

To je názor některých lidí samozřejmě. Ale v ústavě se toto nepíše. Logicky jiní lidé na to mohou mít jiný názor. A s tím vy nic neuděláte. A můžete to opakovat třeba 1000*, ale je to jen interpretace. A není žádný důvod, proč by se touto interpretací zrovna měl prezident řídit.
16. 10. 2009 | 14:20

Taoiseach napsal(a):

Jiří

V ústavě se toto nepíše, protože jde o obecný výklad všech právních textů, zdaleka nejen ústavy. Např. anglické "shall" + infinitiv se ZÁSADNĚ překládá do češtiny přítomným časem oznamovacího způsobu. Nevím o žádném právníkovi (tedy asi vyjma plzeňské fakulty - :) ), který by toto v této obecné rovině popíral.

"Jiní lidé" mají nejen různé názory, ale i různé "představy", jak o tom svědčí tato diskuse.
16. 10. 2009 | 14:29

Michal Macek napsal(a):

taoiseach:

??? moc vykonna = moc soudni = exekutiva

nebo ne???
16. 10. 2009 | 14:30

zdenkkoudelka napsal(a):

Pro Mour
Na zmíněný text J. Malenovského jsem reagoval článkem Prezident a mezinárodní smlouvy v Právniku 9/2009.
16. 10. 2009 | 14:32

Rob napsal(a):

ad Jiří:

Co se týče toho zmiňovaného pravidla o nestanovení lhůty a zbytečných odkladech, tak to není jen názor nějakých lidí.

Patří to mezi principy právního státu, kterým se ČR snaží zajisté být. Nepochybně tento názor najdte jak v odborné literatuře, tak v judikatuře. Naopak jen obtížně v nich budete hledat názor opačný.

Já se dokonce domnívám, že to zdravý rozum. Nicméně názor můžeme mít zajisté kažký z nás odlišný.
16. 10. 2009 | 14:33

Taoiseach napsal(a):

Michal Macek

"na gymplu v obcanske nauce ze mame moc soudni,vykonnou a zakonodarnou"
Takže jsou opravdu tři a exekutiva = moc výkonná (exekuce taky znamená poprava, ale to sem nepatří).
16. 10. 2009 | 14:34

Michal Macek napsal(a):

taoiseach:

sorry mate pravdu - soudci sou moc soudni - ja sem uz z toho zblblej :0)
16. 10. 2009 | 14:34

Jiří napsal(a):

Taoiseach:

Já vím, jak se používá shall v anglicky psaném právu, ale pochybuji o tom, že jeho překládání souvisí s českou ústavou. Že se na vašem výkladu shodnou opravdu všichni právnící, o tom taky dost pochybuji. Denně jsem na právnické fakultě (ne v Plzni:-) a názory na toto zde jednotné nejsou. Každopádně sám říkáte, že jde o výklad (ať už obecně uznávaný či ne). A na zákkladě výkladu nikoho žalovat nebo ho k něčemu nutit nemůžete.
16. 10. 2009 | 14:37

boozer napsal(a):

to VáclavJ

ad "Prezident, který není nikomu odpovědný, nemůže být součástí demokratického právního řádu."

Podle Čl. 54 odst. 3) Ústavy ČR platí, že "Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný."
16. 10. 2009 | 14:39

Michal Macek napsal(a):

taoiseach:

nene ta poprava sem patri - pokud zavzpominam na tu obcanskou nauku tak zakonodarci (parlament) schvali zakon - soudci vynesou rozsudek a moc vykonna - napr policie ho vykona (napr poprava) - je to spravne?

jestlize ano jak muzeme toto aplikovat na nas pripad?

zakonodarci (parlament senat) lisabon schvali - moc soudni (ustavni soud) ho prozkouma a -moc vykonna (prezident) podepise
souhlasite?
16. 10. 2009 | 14:39

Taoiseach napsal(a):

Jiří

Nechci to protahovat do nekonečna. Netvrdím, že chci někoho žalovat nebo nutit. Ale nelze ani vyloučit, že bude nečinnost prezidenta posuzována (např. ústavním soudem). Normálně bych napsal, že bude brán k zodpovědnosti, ale podle ústavy "Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný".

Při aplikaci zákona se vždycky musí vycházet z nějakého výkladu. Zákony vykládají pouze soudy, ústavu pouze ÚS.

Michal Macek

To nic, asi jste přepracovaný - :) .
16. 10. 2009 | 14:48

Rob napsal(a):

Jiří (14:37:15)

Zcela respektuji Váš názor. Jedná se skutečně jen o výklad. Ale že bych nemohl na základě pouhého výkladu někoho žalovat nebo k něčemu nutit?

Vždyť přeci v podstatě každý pravní spor je sporem o interpretaci právních norem. Na čí straně stojí právo pak musí rozhodnout nezávislý soud.Následně je zpravidla možné rozhodnutí soudu vynutit.
16. 10. 2009 | 14:48

Jiří napsal(a):

Taoiseach:

jj, souhlas. Pokud se to dostane k ÚS, tak ten rozhodne. Na tom nevidím problém. Jen mi vadí všudypřítomní zasvěcení vykladači.
16. 10. 2009 | 14:51

Taoiseach napsal(a):

Michal Macek

Pardon reagoval jsem na předchozí poznámku...

"zakonodarci (parlament senat) lisabon schvali - moc soudni (ustavni soud) ho prozkouma a -moc vykonna (prezident) podepise
souhlasite?"
Popravu nedchávám stranou a s tímhle bych jistě souhlasil.
16. 10. 2009 | 14:51

Michal Macek napsal(a):

taoiseach:

takze co z toho vyplyva: v prvnim pripade nejakeho hypotetickeho zlocince ktery porusi zakon a je za to odsouzen do vezeni - ma moc vykonna (policie) povinnost vykonat rozsudek? - asi ma ze....

takze podle stejne logiky (za predpokladu ze ustavni soud neschleda na LS nic protiustavniho) by melo byt povinnosti prezidenta to podepsat

tolik mi rika selsky rozum...takze podle nej sem se mylil a prezident podepsat musi (pokud US rekne ze je to ok)

jse o to jestli na tohle staci obzcejna logika....
16. 10. 2009 | 15:01

DJ napsal(a):

Tento blog a následná debata je o něčem jiném než o co ve skutečnosti jde!!!
Náš pan president svým postojem k LS dodal světu poslední indicii, o tom, kdo ve skutečnosti je. Totiž ruským agentem. Nejspíš s tím začal při svých studiích v USA. Proto musí Klaus pryč. Ne proto, že nechce podepsat LS Vy najivkové!!!
16. 10. 2009 | 15:06

hovorka11 napsal(a):

DJ
Taky si to myslím, že už jde tímto směrem...

Šťastný vědec, objevitel a spisovatel si vždy najde čas na podpisy mládeži své knihy v Rusku
Opravdu žádný byrokrat nemá právo vyrušovat ho z této státotvorné činnosti http://www.klaus.cz/klaus2/...
16. 10. 2009 | 15:10

Mard napsal(a):

Se musím smát když čtu tolik hloupostí v diskuzi. President má Ústavou ČR přisvojenu možnost ústavní pojistky v oblasti mezinárodních smluv - smlouvu může ratifikovat jen on. O žádné povinnosti se nehovoří, tu dedukují jen ti, kterým tato pojistka není po chuti. Tedy příznivci Lisabonské smlouvy. Pokud má President ČR pochybnosti o správnosti LS, pak je jeho ústavní povinností nepodepisovat, dokud si tyto pochybnosti nerozmyslí. Jinou otázkou je, zda je Ústava ČR správná či nikoliv, to zde nehodnotím. Ale dle nynějšího znění jedná president ústavně.
16. 10. 2009 | 15:22

Paterik napsal(a):

Mard:

zajímavé je, že ho ty pochybnosti přepadly těsně před tím, než má podepsat. To je celou dobu tutlal? Proč tedy dovolil, aby u nás vůbec začal ratifikační proces?
16. 10. 2009 | 15:39

boozer napsal(a):

to Taoiseach

dva příklady za všechny:

Čl. 43 odst. 3 Ústavy ČR: "Parlament vyslovuje souhlas

a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,

nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě."

Čl. 62 písm g):
"President republiky odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení"

Stále trváte na tom, že užívá-li Ústava přítomný čas oznamovacího způsobu, jedná se o povinnost???
16. 10. 2009 | 15:40

R. napsal(a):

Taoiseach:
V ústavě se píše, že prezident ratifikuje a také že uděluje milosti. Proč podle vás jedno musí a druhé jen může? Podle vaší logiky by měl prezident vyhovět každé žádosti o milost.
16. 10. 2009 | 15:44

Paterik napsal(a):

Boozer:

jestli smím rýpnou, ono kromě času je třeba zohlednit také "vid". slovo "ratifikuje" je ve vidu dokonavém, zatímco "vyslovuje" a "odpouští" jsou v nedokonavém. to má samozřejmě vliv i na jejich význam a výklad.
16. 10. 2009 | 15:46

boozer napsal(a):

to Taoiseach

A propos, jako právník jistě víte, že slovo "ZÁSADNĚ" je v právu významově velmi odlišné od obecného významu tohoto slova - viz Váš argument z 14:29:25.
16. 10. 2009 | 15:46

Rob napsal(a):

Mard :

,,Pokud má President ČR pochybnosti o správnosti LS, pak je jeho ústavní povinností nepodepisovat, dokud si tyto pochybnosti nerozmyslí´´

Prezident má jistě na základě Ústavy svěřenou pravomoc ratifikovat mez. smlouvy a až na výjimečné případy (viz čl. 66 Ústavy, což zdůrazňuji není tento případ)ho v tomto nemůže nikdo nahradit.

Nicméně, opravdu si někdo vážně myslí, že touto svou pravomoci může prezident nakládat zcela libovolně?

Bez ohledu na názor obou komor parlamentu, vlády a Ústavního soudu (mimochodem sám doposud nenašel odvahu se na Ústavní soud obrátit). Bez ohledu na postavení prezidenta v parlamentní formě vlády, princip dělby moci, zákaz libovůli při uplatňování státní moci.

Podle mého názoru by tu vůbec nemělo jít o to, kdo drží palce Václavu Klausovi nebo kdo je pro LS a naopak. Mělo by jít o to, zda jsme demokratiský právní stát s parlamentní formou vlády nebo spíše poloprezidentský systém s příchtí absolutní monarchie.

Uvidíme..
16. 10. 2009 | 15:53

JAHA napsal(a):

Ad: Taoiseach

Jestliže ústava používá přítomný čas oznamovacího způsobu, znamená to povinnost.

Mate pravdu. Je to Vas nazor, ktory nie je nikde a nikym potvrdeny☺.

V slovencine mame na "povinnost" rozkazovaci, ci prikazovaci sposob. Oznamovaci IBA oznamuje, nie prikazuje. Ale mozno, v cestine, je to inac.
Priklad:...urobi... - oznamovaci(oznamuje, co sa predpoklada)
...urob! - rozkazovaci (oznamuje, co sa rozkazuje - ale nemusi)
...musi urobit ... - prikazovaci (oznamuje, ze nie je ina moznost, nez to splnit).
16. 10. 2009 | 16:00

Paterik napsal(a):

JAHA:

v češtině existuje významový rozdíl mezi "podepisuje" a "podepíše", "udělí" s "uděluje" atd. "ratifikuje" je v zásadě příkaz.
16. 10. 2009 | 16:05

JAHA napsal(a):

Dovetok -
urobi - mozno predpokladat, ze to ma samo sebou urobit

urob! - rozkazuje sa druhemu, ale ten to nemusi splnit, zalezi to od prijimateľa rozkazu, ci sa podvoli rozkazu, ci vysvetluje preco to nemoze urobit (objektivne, subjektivne dovody...) - samozrejme, musi byt prislusna sankcia za nesplnenie rozkazu po PRESKUMANI namietok

musi urobit - nema moznost robit nic ine - nie su pripustne ZIADNE namietky
16. 10. 2009 | 16:07

JAHA napsal(a):

Ad: Paterik

V cestine sa chape "podepisuje" akoze prave teraz, ci v buducnosti?

Podepise sa chape ako buducnost (ale neista, nie prikaz)?

Udeluje - napr. niekto zvycajne vyznamenanie niekomu - napr. prezident statne vyznamenanie

Udeli - ma povinnost, ci je to buducnost neurcita - urcita, napr. zajtra prezident "udeli" vyznamenie panovi A. A., na zaklade zakona, ktorym prezident "udeluje" vyznamenania...?
16. 10. 2009 | 16:12

... napsal(a):

koukám co se tu v diskusi sešlo odborníků na interpretaci práva :-) Já souhlasím s rozborem který tu udělal pan hovorka11 v příspěvku z 16.10.2009 13:16:52

Podle mě nelze při interpretaci vycházet jen z jazykového výkladu a pak tady slovíčkařit, jako třeba pan Koudelka. Podle mě je v právu rozhodující smysl úpravy a ostatně i předchozí judikatura. Vzhledem k tomu, že ústavní soud už několikrát (naposledy ve věci stížnosti pana Melčáka( konstatoval, že některé akty prezidenta jsou v podstatě akty úřední je podle mě možný výklad, že nevykonáváním svých povinností prezident porušuje ústavu...
Jestli to tak skutečně je může posoudit jen ÚS a naše názory, jsou nepodstatné.
16. 10. 2009 | 16:15

Paterik napsal(a):

JAHA:

"podepisuje" znamená, že toto je činnost, která spadá do jeho kompetence. "podepíše" je tvrzení, že tak v budoucnu učiní, jinými slovy dotyčný nemá možnost nepodepsat.

"Uděluje" - do jeho kompetence patří udělování titulů. "udělí" jistota, že tak učiní.

"ratifikuje" má bohužel do jisté míry význam obou variant
16. 10. 2009 | 16:18

hanah napsal(a):

Lubo,
Vaše zášť a nenávist k VK Vám nepochybně kalí rozum a brání ve zdravém úsudku.
A mimochodem - problém naší Ústavy je v tom, že ji spolutvořil ústavní expert Zdeněk Jičínský.
Alotria, která prováděl ve funkci prezidenta Havel Vám nevadila? On byl ten, který, ač nemoudrý a nepolitický politik, tuto funkci zprivatizoval.
16. 10. 2009 | 16:18

Rob napsal(a):

...

S vaším postojem v podstatě zcela souhlasím.

Jen si myslím, že ,,naše názory´´ jsou podstatné minimálně v tom směru, že nás odlišují od poddaných a řadí nás směrem mezi občany.
16. 10. 2009 | 16:26

boozer napsal(a):

to Paterik

Čl 96 odst. 2 Ústavy in fine: "Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně" Podle Vaší logiky založené na slovesném vidu to znamená, že není nutné, aby byl rozsudek vždy vyhlášen veřejně, protože k tomu, aby musel být rozsudek vyhlášen vždy veřejně by muselo pravidlo výslovně znít takto: "Rozsudek se vyhlásí (nikoli vyhlašuje) vždy veřejně".
16. 10. 2009 | 16:34

... napsal(a):

To máte pravdu pane Robe, taky jsem to nemyslel tak, že bychom snad nemohli své názory vajadřovat. Jen je podle mě třeba mít na pamětijedno pořekadlo, které nevím jak nejlépe přeložit z angličtiny, ale snad tomu porozumíte... cit.: "Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks." :-)
16. 10. 2009 | 16:34

boozer napsal(a):

to Paterik

A samozřejmě všichni víme, že není únosná jakákoli byť teoretická představa, že by mohl být neveřejně vyhlášen nějaký rozsudek aniž by se současně takový postup nedostal do rozporu s Ústavou.
16. 10. 2009 | 16:37

Karel Mueller napsal(a):

Pane Koudelka,

jste právník. Dokonce to učíte.

Předpokládám, že jde o interpretaci článku 63, písmena b:

President sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy.

President přenesl sjednání na vládu, což je naprosto v pořádku a přípustné. Musí ji zvlášť poěřit podpisem? Asi ne. Pan Jakl říká, že dodal své výhrady a z prohlášení pana Topolánka plyne, že nejspíš ano a vláda "neměla sílu" to prosadit proti zeleným:

Jaká je souvislost mezi tehdejším stanovikem zelených a dnešní snahou pana Lišky žalovat presidenta?

Děti by odpověděly, my jsme ale dospělí ... že?

Z ústavy neplyne, že ji president musí ratifikovat, může ji tedy dát k přepracování. Což se děje. Parlament může ústavní většinou změnit ústavu, aby to bylo prosazeno proti němu s minimální ostudou. V tomto případě ovšem kvůli tomu, že president hájí zájmy občanů.
Někdy se ptám sám sebe, jak to, že není jediná arbitráž a jediný mezinárodní soud, který bychom neprohráli ...

Aféra v Plzni něco naznačuje ...
16. 10. 2009 | 16:45

Rob napsal(a):

...

Tedy je to poněkud expresivní, ale budiž.

Jsem rád, že ani na tomto blogu ještě nevymizel smysl pro humor.
16. 10. 2009 | 16:46

boozer napsal(a):

to Paterik

Takže závěr: Z užitého slovesného vidu nelze pří výkladu Ústavy (či jiných právních předpisů) spolehlivě určit, zda se jedná v konkrétním případě o povinnost či o právo.
16. 10. 2009 | 16:46

stoppa napsal(a):

Na prezidenta se pořádá koordinovaný hon, koordinovaný ze zahraničí, které chce mermomocí dostat Lisabon pod střechu do konce roku (nejspíš kvůli Blairovi?).

V tomto stát se najde pár pučistů, kteří na pokyn od Sprévy a Seiny každý den halasně křičí a vyzývají k svržení prezidenta - jednoho z isntitutů demokratického státu. Degradují tak Klause do pozice Miloševiče a tento stát do pozice Srbska. Ještě by měli dovézt desítkami autobusů "demonstranty" do Praha na Hrad...

V rámci demokratického diktátu lze očekávat ledacos.
16. 10. 2009 | 16:49

Paterik napsal(a):

Boozer:

vid samozřejmě není jediné kritérium. důležitý je celý kontext. v uvedeném příkladu se soudem na vidu nezáleží, neboť klíčové je slovo "vždy", ne jen samotné slovo "vyhlašuje". Jak už jsem uvedl dříve, bohužel ze samotné formulace "ratifikuje" nelze spolehlivě dovodit zda právo či povinnost. Ovšem z kontextu můžeme dovodit ledacos dalšího.
16. 10. 2009 | 16:55

Fervar napsal(a):

Zdravím diskutující i autora.

Je to ale bitva co ? Já osobně si myslím , že nejlepší na tom problému je právě ta diskuze , to bouření mozků a zvýšená hladina adrenalinu. Protože pokud se na tento problém podíváme maličko nadčasově zkusme si tipnout kolik lidí si na tento problém vzpomene za 20 let , nedjbože za 100 let. Tím to vůbec nechci zlehčovat , ba naopak. Nemám představu o tom kdo má pravdu v tomto sporu , ale určitě vím ,že to za 10 let budeme určitě vědět. Já osobně bych byl rád jedním z prvních " oficiálních Evropanů " vůbec by mi to nevadilo. Jsem přesvědčen ,že z dlouhodobého hlediska lidské společnosti je nutné určité sjednocení pravidel,kterými se budeme řídit a jestli to bude LS nebo jiný dokument založený na rozumné míře demokracie je úplně jedno . Budoucí generace si je stejně upraví jejich podmínkám.
Na závěr jenom dodám , že chování pana Klause se mi opravdu nelíbí .

Fervar
16. 10. 2009 | 16:56

... napsal(a):

Vážená(ý) stoppo, teď jste na to kápl(a). Všichni kdo mají jiný názor než Václav Klaus jsou jen banda zkrachovalců a zaprodanců..Zvláštní jak se některá spojení vynoří i po více jak dvaceti letech... :-)
16. 10. 2009 | 17:00

Sofi napsal(a):

Koudelko, Koudelko, doporučuji vrátit diplom. Jediné vysvětlení takovýchto sympatií ke Klausovi je, že se Koudelkovi líbí. Nic jiného mne nenapadá. Jo, ještě něco - mafie.
16. 10. 2009 | 17:08

Petr napsal(a):

Topolánek, Paroubek, Svoboda, Liška řekli ano a Filip řekl ne. Takže 4:1. A tak presidente podepiš! Názor ostatních 195 poslanců není důležitý. Stejně nesmí vyslovit svůj názor, jinak příště doposlancují.
16. 10. 2009 | 17:09

boozer napsal(a):

to Paterik

To není tak docela pravda. Slovo "vždy" užité v čl. 96 odst. 2 Ústavy není tím co činí z pravidla uvedeného v tomto článku bezvýjimečnou povinnost. Ve větě "Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně." má slovo "vždy" jiný význam než uvádíte. Užití tohoto slova neznamená nic jiného, než že když už se rozsudek vyhlašuje musí se tak stát "vždy" veřejně (ne neveřejně), a nikoli to, že se rozsudek musí vždy vyhlásit. Povinnost vyhlásit rozsudek tudíž vyplývá již ze slovesa "vyhlašuje" Slovo "vždy" tedy není tím, co vyvolává povinnost rozsudek vyhlásit, nýbrž tím, co vyvolává povinnost vyhlásit jej veřejně :-).
16. 10. 2009 | 17:17

právník napsal(a):

velmi se mi líbí, jak všichni podávají fundované komentáře k tomu, zda postoj prezidenta je ústavně správný či nikoli. Pokud proboha není jednota skutečných odborníků touto problematikou si živících, tak skutečně je něco "shnilého ve státě dánském".
16. 10. 2009 | 17:20

boozer napsal(a):

malá oprava:

Slovo "vždy" tedy není tím, co vyvolává povinnost rozsudek vyhlásit, nýbrž tím, co pouze zdůrazňuje v kontextu s ostatními slovy ve větě povinnost vyhlásit jej veřejně.
16. 10. 2009 | 17:21

Taoiseach napsal(a):

boozer

Právník nejsem (nestačil jsem si včas podat přihlášku do Plzně). Vedle vidu je pro výklad čl. 43 odst. tři důležité i slovo "rozhodnutí"
"(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
nejsou-li taková ROZHODNUTÍ vyhrazena vládě."

JAHA

V celé ústavě ČR je slovo "musí" použito jen jednou, a to ještě v pasivní vazbě: "Zákonné opatření Senátu musí být schváleno PS...". Imperativ v ní, pokud se nemýlím, není ani jeden. Takže podle Vašeho výkladu by asi nikdo nic nemusel.
16. 10. 2009 | 17:31

Paterik napsal(a):

boozer:

já bych to ještě poněkud zpřesnil. tato věta znamená že "pokud se vyhlašuje rozsudek, děje se tak vždy veřejně". a bez rozsudku není možné soudní líčení ukončit, není-liž pravda? čili povinnost vyhlásit rozsudek někde zakotvena být musí.
16. 10. 2009 | 17:32

Advokát napsal(a):

Ostuda pro MU, že tam Koudelku nechají učit právo, zvláště ústavní. Patří k typu právníků, kteří vám na zakázku odůvodní cokoliv, když z toho něco posype. Takovými profesionálové pohrdají. Právníci, kteří dají přednost Klausovi před duchem ústavy, škodí této zemi stejně, jako ten blázen pomatený sám.Však má také za poradce jen podržtašky, jež neodporují, jako Koudelku, Bártu, Kindla atd., kteří jakékoli jeho kousky vždy právně zdůvodní. Koneckonců, ani jim Evropa nevoní, protože by se v ní jako právníci bez podvodů neuživili...
16. 10. 2009 | 17:35

pina napsal(a):

Dejte už s tím pokoj, je třeba podepsat a začít pracovat, pomáhat současné vládě, která je první rozumnou. vykašlat se na politické strany, vybírat všude čestné odborníky, čeestné přidávám, protože je normální, že každý odborník je čestný, ale za dobu deformací hodnot to už přestávalo platit. LS je těžkkopádný dokument, ale češi měli možnost ho vylepšovat v čase tomu určeném. Kibicovat posléze umí každý blbec.
16. 10. 2009 | 17:45

karelhá napsal(a):

veverka
Píšete v 16.10.2009 11:57:22 o výsledku průzkumu agentury Median pro Lidové Noviny.

Zapomněl jste ovšem prozradit, že otázky pro tento průzkum formulovala redakce LN a agentura "průzkum" u 500 respondentů pouze provedla.
Kontrolní otázky pro vás, veverka: Jakou vypovídací hodnotu má takový průzkum? Píšete přímo z redakce LN?
16. 10. 2009 | 17:47

Taoiseach napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):

"President přenesl sjednání na vládu, což je naprosto v pořádku a přípustné. Musí ji zvlášť poěřit podpisem? Asi ne. Pan Jakl říká, že dodal své výhrady a z prohlášení pana Topolánka plyne, že nejspíš ano a vláda "neměla sílu" to prosadit proti zeleným:"

Prezident přenesl sjednání na vládu a vláda sjednala. Topolánkův podpis v Lisabonu dosvědčuje sjednání. Řeči pana Jakla jsou "poněkud" irrelevantní.

"Z ústavy neplyne, že ji president musí ratifikovat, může ji tedy dát k přepracování."
Nikoli, prezident může dát k přepracování jen zákony: "má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního", pro smlouvy (celkem logicky) žádná taková možnost zakotvená není.

Aféra v Plzni naznačuje, že by časem mohlo dojít i na justiční mafii, která má (např. prostřednictvím soudce NS) vazby i na toho starého zbabělce.
16. 10. 2009 | 17:49

tomas.p napsal(a):

No jo, možná, že by stačilo jen trochu normální slušnosti.
16. 10. 2009 | 17:55

boozer napsal(a):

to Paterik:

Soudní řízení je samozřejmě možno ukončit bez rozsudku, a také se to v praxi docela často děje - např. v trestním řízení usnesením o zastavení trestního stíhání, v civilních věcech usnesením o zastavení řízení atd.

Pokud jde o povinnost vyhlásit rozsudek, lze uvést např. § 156 odst. 1) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád: "Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; nebo § 200 odst. 2 zákona č. 141/1961, Sb., Trestní řád: "Rozsudek musí být vyhlášen vždy veřejně."
16. 10. 2009 | 17:56

Pavel napsal(a):

Pokud by ústavodárce mínil, že prezident v otázce souhlasu s ratifikací mezinárodních smluv jako ústavní orgán žádné právo vyjádřit vlastní názor nemá, proč by vlastně takovouto kompetenci prezidenta vůbec zaváděl? Hlavně mě ale trápí, že se na úrovni EU předpisy přijímají tak, že se na nich domlouvají lobbisté různých zájmových sdružení, aniž by existovala veřejná kontrola. V podstatě tedy ne demokracie ale fašismus s lidskou tváří. Na "svazové" úrovni se byrokraticky rozhodují otázky, které lze demokraticky řešit na národní úrovni. Přehnaně se strachujeme z dalekého Ruska a přehlížíme, že se nám svoboda s demokracií už skoro vypařily.
16. 10. 2009 | 18:08

boozer napsal(a):

to Taoiseach

"Právník nejsem (nestačil jsem si včas podat přihlášku do Plzně)"

Jsou i jiné fakulty :-) neházel bych flintu do žita.

"Vedle vidu je pro výklad čl. 43 odst. tři důležité i slovo "rozhodnutí"
"

Slovo ROZHONUTÍ není v daném případě (souhlas s pobytem ozbrojených vojsk) vůbec podstatné právě tak, jako není podtatný vid v čl. 62. Bez ohledu na okolnost, zda se v čl. 43 objevuje výslovně slovo ROZHODNUTÍ a v čl. 62 nikoli, nelze z této okolnosti dovodit, že v případě čl. 62 se o rozhodnutí nejedná - viz pravomoc upravená pod písm. g) - udílení milostí jsou rovněž rozhodnutími, a přitom to zde není výslovně uvedeno.

Výslovné uvedení, zda je ratifikací myšleno rozhodnutí o ratifikaci či jen mechanický úkon presidenta - podpis - není proto pro posouzení zda jde o presidentovu povinnost rozhodující.
16. 10. 2009 | 18:10

čtenář napsal(a):

Teda vás bych chtěl mít všechny v Parlamentě. Jenom jeden dotaz, to tolik pacientů v psychiatrických léčebnách má přístup k internetu ????
16. 10. 2009 | 18:14

Kritik napsal(a):

Pěkný článek.

Stálo by zato doplnit, že v zájmu "demokracie" a "vlády lidu" lze také postupovat podle příkladu z Francouzské revoluce, konkrétně podle Robespierra (viz např. http://cs.wikipedia.org/wik... ). Kdo by měl jinak lépe rozhodovat, co je zájmem lidu?

Rozumným lze ale doporučit, aby si své zástupce vybírali s rozmyslem. A pouze z těch, kteří mají svůj pevný základ a postoje založené na osvědčených fundamentech. Takových lidí bylo a stále je (doufám) i v Česku dost. Jinak se rozhodování o skutečných zájmech obyvatel této země bude neustále potýkat mezi různými touhami, např. po moci, slávě či vlastním zbohatnutí.
16. 10. 2009 | 18:35

Petr Kana napsal(a):

Koudelka je smluvně opoziční "expert" proslulý svou "koudelkovou" metodou přepočtu hlasů na mandáty do PS PČR. Volební dělitel natolik zvyhodnuje stranu na první respektive druhém místě, že z poměrného systému se stal v podstatě kvazi většinový. Ze stejného ranku je idiotská úvaha s francouzským králem Ludvíkem XVI a jeho komparace s Antonínem Novotný. Doporučují včerejší komentář v Mf Dnes pana Kudrny z UK Praha. Pan Kudrna není žádným stranickým expertem typu výlupka Koudelky.
16. 10. 2009 | 18:53

Gambri napsal(a):

To Kana: volební systém schválil Parlament ČR ústavní většinou, takže je naprosto legitimní. Návrhů byla řada, ale byla tu snaha vyhnout se
džungli, která panovala v parlamentu za 1. republiky.
16. 10. 2009 | 19:18

Paterik napsal(a):

boozer:

tohle jsem neměl na mysli. pokud je trestní řízení zastaveno, pak nemá smysl řešit, zda se rozsudek vyhlašuje veřejně či nikoliv.
16. 10. 2009 | 19:37

desiderius napsal(a):

Jestli tohle učí pan Koudelka v Brně,tak co dělají ti nebozí studenti...Takové bláboly poslouchat...
16. 10. 2009 | 20:28

Karel Mueller napsal(a):

Taoiseach:

aše rezolutní odpověď mě trochu pobavila, zejména "spláchnutí" poznámky pana Jakla.

No dobře :-).

Ale víte, ten, kdo tvořil ústavu asi nepočítal s variantou, že by se vláda a president nebyly schopni dohodnout. Z tohoto důvodu mu tento jistý nedstatek ústavy nevyčítám. Protože tam opravdu nepyne povinnost presidenta to podepsat.

Všimněte si dobře tohoto odstavce. Pokud na tom president trval, tak není pozámka pana Jakla nijak triviální. Nikdy nemůžete obhájit, že nemáme totéž co Poláci. Říkat můžete cokoliv. Většina lidí si bude myslet svoje. Já též.
16. 10. 2009 | 21:18

Mour napsal(a):

Ad autor: Díky za upozornění, Váš článek si opatřím. Odvažuji se věřit, že argumentace v něm uvedená je poněkud sofistikovanější než v tomto blogu.
16. 10. 2009 | 22:56

Admirál napsal(a):

Pane Koudelko, zkuste se objednat na oběd k Pehehum a pohovořit s Jirkou, jinak rozpoutá revoluci.
16. 10. 2009 | 23:02

Bavor napsal(a):

"Ovšem od roku 1993 u nás platí forma vlády parlamentní republiky s dělbou moci, kdy parlament je nejvyšším orgánem zákonodárné, ne veškeré státní moci. Parlament je významným, nikoliv svrchovaným držitelem moci, tím je lid". Z uvedeného vyplývá, že ani parlament nemůže sám vlastním rozhodnutím svoji pravomoc přenést na jiný - nevolený a nadnárodní - orgán. To může rozhodnout pouze svrchovaný držitel moci - lid. Nejčistší ústavní řešení této otázky by bylo vypsání referenda, které by rozhodlo spor mezi presidentem na straně jedné a parlamentam a senátem na straně druhé. To ale je přesně to, čemu Brusel za pomoci zkorumpovaného parlamentu a vlády chce zabránit.
16. 10. 2009 | 23:33

belavy napsal(a):

S králem Ludvíkem to bylo podstatně složitější:šlo především o útok na šlechtu,o útok na duchovenstvo se prozíravě postaral duchovní abé Taleyrand,pozdější dlouholetý Napoleonův ministr zahraničí,se kterým ovládl Evropu.Jinak by duchovenstvo-dopadlo tehdy jako šlechta-bylo by vyvražděno sedláky.
Jinak jste představil jeden z mnoha názorů zde v diskusi na ratifikaci Klause v rozmezí "může-musí" a možného dalšího postupu.Tak nevím zda ten nej.
17. 10. 2009 | 10:15

Fervar napsal(a):

Zdravím diskutující - tak už je to tady !

V dnešním tisku proběhlo oznámení pana Klause , že ratifikační proces nejde zastavit , že je to už moc rozjetý vlak.

Kdyby mě takový člověk jako pan Klaus obhajoval např. před trestem smrti asi bych byl velmi vděčný. U státníka ,který už 5 let sedí ve vlaku a nepozná že jede rychle jsem si jeho postojem nejsem jistý. Je asi pravda ,že využil všech legálních možností, ale i tak si myslím, že to divadlo na konci bylo zbytečné.

Fervar
17. 10. 2009 | 11:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Monika:
Zase kategoricky tvrdíte nesmysly? :))
17. 10. 2009 | 15:32

hovorka11 napsal(a):

Osobně by mě uklidnil zdravotní přeskum prezidenta. Tvrzení jakéhokoliv politika o tom, že je prezident zdráv je nesmyslné. To může potvrdit jenom lékař specialista. Osobně znám několik lidí, kteří změnili chování už po 50 roku života a přestala s nimi být možná komunikace o základních věcech. Očekávám, že úlety typu naschválností budou přibývat.
Poslední rozhovory v Moskvě se svěřováním svých postojů vůči EU prezidentu Ruska Medveďovi, schválnostmi s telefony a mnoho dalšího, můžou mít patologickou příčinu. Problémy s chováním jsou často spojeny s problém dokrvování mozku, který je v tomto věku dost častý.
17. 10. 2009 | 20:49

nula-občan napsal(a):

1. Pan Jičínský, coby tvůrce soc.Ústavy by měl raději mlčet. 2.Pan doktor by neměl být skromný a ve své char. sdělit,že téměř dvě vol. období byl poslancem PS PČR za ČSSD a nyní je prvním náměstkem paní R. Vesecké,když ji ČSSD tak kritizuje...
18. 10. 2009 | 20:03

Zacheus napsal(a):

To Zdeněk Koudelka.

Máte naprostou pravdu. Prezident má možnost buď mezinárodní smlouvou ratifikovat, nebo neratifikovat. Ke druhé možnosti ústava nepředpokládá kontrasignaci předsedy vlády. To znamená, že právě s ohledem na dělbu moci je tím umožněno prezidentovi učinit samostatné rozhodnutí a z ústavy není dokonce ani patrné, zda záporné rozhodnutí má mít nějakou formální podobu.

Ostatně i při kladném rozhodnutí je zřejmé, že na na prvém místě musí existovat rozhodnutí prezidenta a pak teprve kontrasignace předsedy vlády - podpis předsedy vlády,vyjadřující souhlas s ratifikací mezinárodní smlouvy, bez souhlasu prezidenta by byl k ničemu,( což jistě ví i současný premiér).

I z této právní je zřejmá dělba moci, v níž má prezident svoje suverénní postavení zakotveno přímo v ústavě.
18. 10. 2009 | 22:00

Zacheus napsal(a):

..i z této právní konstrukce...
18. 10. 2009 | 22:28

petice obcanu eu napsal(a):

19. 10. 2009 | 04:37

Kurzan napsal(a):

Proc mám pocit, že většina příspěvků vůbec nereaguje na právní názor v článku, ale spíše na celkovou současnou situaci a diskutující se tak hadají jak pod nějakým článkem na novinkách?! V článku jsou přece tvrzeny pouze dvě zásadní informace - zaprvé, že náš stát je založen na dělbě moci, čímž se liší od vymezení našeho státu z roku 1960 respektive od Švícarska a dále, že prezidentovi přesto, že se chová nezodpovědně a nepředvídatelně není možné na základě současné ústavy konstruovat povinnost smlouvu ratifikovat, když se mu nechce. První tvrzený závěr není obvykle spochybňován snad žádným současným právníkem a ten druhý bývá sice často kitizován, avšak nevybavuje se mi také žádná ústavněprávní kapacita, jež by ho nějakým způsobem přímo napadla. Mimochodem několikrát zde zaznělo jméno Dr. Kudrny - ne, že bych chtěl snižovat jeho kvality, ale to opravdu není odborník na ústavní právo - pouze je mediálně nejaktivnější. Navíc nepamatuji, že by měl kdy samostatný právní názor - obecně je považován za jakýsi mladší názorový klon prof. Pavlíčka a spolu s ním ustrnul v právním vývoji někde v roce 1980, což se ostatně prokázalo i při nedávné kauze okolo zrušení voleb do PS ústavním soudem.
PS: směšná jsou některá napadání doc. Koudelky v souvyslosti s jeho působností okolo roku 1989 - v te době mu bylo asi 19 - 20 let a na žádné fakultě tak logicky ještě neučil :)
19. 10. 2009 | 09:50

Taoiseach napsal(a):

Karel Mueller

Úlohou tajemníka (a dalších spolupracovníků) prezidenta je mluvit v jeho prospěch (i za cenu lži) tak, aby za to prezident sám nenesl přímou odpovědnost. Proto panu Jaklovi nevěřím ani slovo.

Podobně panu Weiglovi, který onehdy říkal, že pana Šloufa viděl jednou v životě, a přitom mu nebylo divné, že mu tento Šlouf chce popřát k narozeninám.

Václav Klaus si vybírá pouze spolupracovníky, kteří s ním souhlasí naprosto ve všem. Takže má výběr velmi omezený a kvalitní lidi nemá šanci získat. Vzpomeňte si, že pan Klvaňa u něho vydržel asi týden...
19. 10. 2009 | 11:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Taoiseach:
"pan Klvaňa u něho vydržel asi týden" A to má sloužit ke cti komu?
19. 10. 2009 | 22:34

insurgentes napsal(a):

Co Klaus neměl dělat a čím se trochu shodil, je ten dodatečný požadavek na neplatnost listiny práv. To skutečně vypadá, jako že chce za každou cenu vycouvat "se ctí" anebo v horším případě malinko vydírat. Což si ale nemyslím, protože nějací sudetské němci nejsou hlavním problémem téhle lisabonské smlouvy, a Klaus to ví.

Spíš měl na celý ten humbuk reagovat slovy: pánové novináři, já momentálně nic podepisovat nemohu, páč to má v řešení ÚS a do té doby je moje role jaksi pozastavena.

No a pak měl ve stylu já na bráchu brácha na mě, známe to, malinko přibrzdit jednání ÚS nebo najít nějaký ten pseudoproblémeček, na základě něhož by bylo možné rozhodnutí ÚS nějak pozdržet do těch britských voleb.

Nebo podání senátorů rozkouskovat na jednotlivé pasáže: ÚS by dejme tomu dva měsíce projednával jednu, pak by hned přišla další atd. zas až do června.

Je jasné, že takto "bezdůvodně" nemůže odolávat donekonečna.

Ale schovat se za nezávislý soud, to byla jediná správná cesta.

Stejně je mi záhadou, jak je možné někoho "tlačit" k ratifikaci, když se přitom "najisto ví" že by to v referendu jedné z nejmocnějších zemí společenství natuty neprošlo... prostě kocourkov!
20. 10. 2009 | 12:36

tiffany napsal(a):

"Úcta se musí zasloužit, nemohu mít úctu jen proto, že dotyčný chodí vzpřímeně po dvou zadních."

Nemusí to být zrovna úcta. Stačí něco jako sounáležitost.
06. 02. 2010 | 09:58

timberland boots napsal(a):

To get shoes from:http://www.showcu.com
02. 03. 2010 | 12:32

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 03:22

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 03:23

loan problems napsal(a):

hoho,thanks
08. 03. 2010 | 05:06

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 08:50

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 08:52

men-s watches napsal(a):

Approximately half of these costs were paid by Medicaid ladies watches and Medicare. From big chains to mom-and-pop operations, pizza is about a $50 billion business breitling watch in the U.S. Many pizza restaurants have suffered in recent years from wildly fluctuating commodities breitling watches prices; meanwhile, cash-strapped have customers increasingly chosen to dine out in cheaper fast-food breitling restaurants. An 18% tax increase on pizza and soda would be devastating cartier watch to the industry.
18. 03. 2010 | 06:16

women-s watches napsal(a):

according to the CDC. Approximately half of these costs were paid by Medicaid ladies watches and Medicare. From big chains to mom-and-pop operations, pizza is about a $50 billion business breitling watch in the U.S. Many pizza restaurants have suffered in recent years from wildly fluctuating commodities breitling watches prices; meanwhile, cash-strapped have customers increasingly chosen to dine out in cheaper fast-food breitling restaurants. An 18% tax increase on pizza and soda would be devastating cartier watch to the industry.
18. 03. 2010 | 06:19

ladies watches napsal(a):

Which counts on soda sales to boost its profits, says Jennifer Litz cartier watches editor of Pizza Marketplace, an industry Web site. Some pizza chains cartier seem puzzled as to why their product specifically is under fire from anti-obesity chanel watch activists. Pizza is completely customizable -- you can make it as healthy or as indulgent chanel watches as you want, says Tim McIntyre, vice president for communications at Domino's chanel Pizza Inc.in an email statement.
18. 03. 2010 | 06:21

cartier cpcp napsal(a):

happy to comment here
24. 03. 2010 | 04:29

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:00

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:11

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
02. 04. 2010 | 10:15

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 06:40

replica watches napsal(a):

happy every day!
06. 04. 2010 | 10:43

jordan shoes napsal(a):

I would like to know how to scale this so that the origin server does not melt down under query load. Let me explain, assuming the origin server is backed by a relational database.
09. 04. 2010 | 11:10

omega watches napsal(a):

Good recommended website. I really love it.
13. 04. 2010 | 08:40

http://nafsong.com napsal(a):

i really love it,great post.
15. 04. 2010 | 19:53

whtch napsal(a):

[url=http://www.highwaytowatches...]swiss made watches[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex air king[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling navitimer[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]breitling superocean[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex explorer ii review[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex datejust[/url]
[url=http://www.highwaytowatches...]rolex yachtmaster[/url]
11. 05. 2010 | 04:48

pink droid galaxy cover napsal(a):

At least some bloggers can write. Thanks for this article!
21. 11. 2011 | 07:14

Business Directory napsal(a):

This post couldn't be more precise!
21. 11. 2011 | 22:06

ugg bestellen napsal(a):

All around incredibly written piece...
02. 03. 2012 | 08:11

Small and dispersed power plant napsal(a):

What a really amazing post!
30. 06. 2012 | 18:41

order viagra napsal(a):

and triturated it very gently, filled in capsules, http://orderonlineviagra.org viagra usa amount of tannin are krameria, kino, gambir,, acid, and are as a rule decomposed by acids and, http://cialis-generic-online.net non-prescription cialis about sulphur is not to triturate it with a, pensed as written. <a href=http://orderonlineviagra.org#3,52064E+36>buy viagra 50mg</a>, to a fine powder and then add the syrup and water, borate a complex reaction occurs, glycerol borate, <a href=http://cialis-generic-online.net#2,82292E+88>generic cialis without prescription</a>, with ferric chloride in neutral aqueous solution., the KI in the remainder of the water and mix both, <a href="http://orderonlineviagra.org#50581">best viagra</a>, and alcohol or alcoholic tinctures. The, drogen dioxide, etc. Whenever a solution of, <a href="http://cialis-generic-online.net#64531">daily cialis</a>, lithium carbonate and lithium phosphate.
21. 01. 2013 | 00:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy