Benešovy dekrety – včera, dnes i zítra?

27. 10. 2009 | 08:42
Přečteno 9814 krát
Lisabonská smlouva nemůže změnit důsledky poválečných rozhodnutí přijatých dle Benešových dekretů jako mimořádného opatření po porážce Německa. Problémem však je, že Benešovy dekrety nejsou mrtvé. I dnes jsou podle nich vydávána rozhodnutí, která dopadají na majetkové poměry. Je to důsledek toho, že po válce nebyl správní aparát konsolidovaný. Často docházelo k zabavení majetku bez vyřízení žádostí o přezkoumání věci, pokud postižení tvrdili, že se jim dle dekretů československé občanství zachovalo. Po únoru 1948 zanikl zájem na dokončení řízení, neboť se majetek zabavoval všem, nejen Němcům. Ovšem restituce obnovily důležitost Benešových dekretů. Například miliardového majetku knížete Hugo Salma se domáhají jeho potomci. Salm požádal dle dekretů o uznání věrnosti československému státu. A byť jeho majetek byl zabrán, nebyl odsunut. Po jeho smrti roku 1946 nebylo o jeho žádosti rozhodnuto.

Ústavní soud stanovil, že neskončená řízení dle Benešových dekretů o tom, zda se Němcům zachovalo československé občanství, musí dokončit dnes Ministerstvo vnitra, což je určující pro následnou majetkovou restituci. Ale je 65 let po válce možné aplikovat Benešovy dekrety založené na kolektivní vině stejně jako po válce samotné? Lze odhlédnout od dnešních ústavních zákazů diskriminace, včetně diskriminace národní? Ve věci Salma již Ústavní soud zrušil rozhodnutí Ministerstva vnitra o tom, že se mu občanství nezachovalo. To však vydalo roku 2006 stejné rozhodnutí až 2009 proti němu odmítl Nejvyšší správní soud žalobu potomků Salma. Prezident Václav Klaus má pravdu, že nové evropské závazky se mohou vztahovat i na aplikaci Benešových dekretů, byť jen tam, kde se podle dekretů rozhoduje nyní. Budou-li moci žadatelé o velký majetek ve své věci využít Lisabonskou smlouvu, udělají to.
Ale jak dlouho budeme právně řešit novými rozhodnutími poválečný stav? Není naší chybou, že dekrety určené pro poválečnou dobu, stále potřebujeme? Právo umožňuje, aby mimořádné situace řešily mimořádné zákony, ale mimořádností určité historické epochy nelze obhajovat jejich užívání do nekonečna. Benešovy dekrety nejsou problém evropský, ale problém jejich nedůsledné aplikace u nás, která se napravuje až nyní.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Holubář napsal(a):

Tohle už jsem, tuším včera, někde četl (HN? LN? MFD? Právo?). Ať se snažím sebevíc, poslední odstavec ale stále nechápu. Snad mě omlouvá to, že ač plzeňák, zdejší práva jsem nestudoval :-).
Navrhuje autor tzv. Benešovy dekrety něčím nahradit, či zrušit, alebo čo?
27. 10. 2009 | 09:04

Deny napsal(a):

Základní chybou bylo, že naši zákonodárci v roce 1992 dovolili restituovat majetek zabraný čs. státem i před 25.2.1948. Bylo to z důvodu, aby se různí Havlové a Schwarzenbergové dostali zpět ke svým majetkům
Na Benešovy dekrety je nutno se dívat očima tehdejší doby. Ač se nám to nyní může zdát kruté, že se dotyčný šlechtic "jen za války přihlásil k Němcům", ale jinak "byl hodný a nikomu neublížil" a proto by měl přijit o všechen majetek, tak požádáním o německé státní občanství dotyčný přišel automaticky o české. Nelze zapomínat, že přihlášením se k Němcům pro dotyčného znamenalo, že mohl narukovat za Říši do armády, že se tím dotyčný vlastně přihlásil k politice genocidy, holocaustu.

A dnes by měli jejich potomci získat zpět své majetky? To je výsměch všem zabitým a umučeným během války. V. Klaus má naprostou pravdu, že žádá záruky.
27. 10. 2009 | 09:26

IQ napsal(a):

K poslední větě :
Tím více vystupuje do popředí otázka, proč jsme si v našem "domečku" neudělali pořádek před vstupem do EU. A když už tomu tak nebylo, měli jsme příležitost vyjednat výjimky - stejně ale tak Slováci a to před podpisem Lis.smlouvy.

Samozřejmě, že vzniká otázka odpovědnosti těch, kteří měli konat a nekonali.

K tomu přidám z jiného soudku, i když podstata - restituce a celkové vyrovnání či narovnání mají stejný dopad - nespokojenost oprávněných, neustálé jitření a pod.
Dosud nejsou vyřešeny problémy kolem restitucí a náhrad v zemědělství, ale i problémy v pojišťovnictví a pravděpodobně i otázka vázaných vkladů.
Kdy a jak a kdo vyplatí životní pojistky založené ve čtyřicátých a padesátých letech s platností v letech šedesátých a sedmdesátých a dosud nevyplacených?

Tím, že bude stát stále brát lidem, nikdy nezbohatne. To je opravdu špatná filozofie.
27. 10. 2009 | 09:37

Petr napsal(a):

Ještě, že máme pana Presidenta Klause. Jinak už by Česká republika nebyla. Část republiky by rozebrali Henleinovci a zbytek by připadl katolické církvi. Už i Paroubek otočil a jestliže pan President podlehne obrovskému tlaku Bursíka a Vlka, zažijeme tak max. posledních 10 let české státnosti.
27. 10. 2009 | 09:42

Karlík napsal(a):

Deny,

velice se mýlíte. Karel Schwarzenberg restituoval pouze majetek po svém otci (orlická větev), který byl ukraden komunisty po únoru 48. Majetek větve hlubocké byl zestátněn již v roce 1947 zákonem Lex Schwarzenberg a pořád patří státu.
27. 10. 2009 | 09:52

martys napsal(a):

měla by se udělat tlustá čára a hotovo.Doporučuji rok 1948
27. 10. 2009 | 09:55

Vysedlina pathologická napsal(a):

Už víme, komu ze zahraničí a doma se nelíbí požadavek našeho prezidenta. Staré myšlení není naše české! Kdo myslí, že lidé se změnili k lepšímu, počkejte jen malou chvíli, a přesvědčíte se, že ne, ale naopak. My se jen bráníme. Bráníme se třeba těm a nedůvěřujeme, kdo dovolili okleštit naši zemi na začátku druhé světové války a změnit ji na malou německou kolonii včetně otrockých prací do německa odsunuté mládeže. To, že podmínky pana Klause (díky za něj) jitří tolik emoce, znamená, že má pravdu. Svět se nespojuje, dělí se napříč států na bohatou šlechtu a na sloužící v Evropě a jinde. Nemusí to tak ale
dopadnout. Nebuďme naivní.
27. 10. 2009 | 10:08

JAHA napsal(a):

Ad: Martys

Tych tlstych ciar by bolo potrebnych, az az. 1918, 1938, 1939,1945,1946, 1948,1968,1989,1992...

To by sme sa uciarali.
27. 10. 2009 | 10:13

bob napsal(a):

Já taky chci mít poznámku pod čarou, že sice jsme zloději, ale vracet nic nemusíme. Podle průzkumu to má 65% podporu.
Jsem opravdu hrdý, že jem čech:-)
27. 10. 2009 | 10:25

Vico napsal(a):

Je to stále dokola jako kolovrátek. A přitom autor jasně hned v první větě píše, že Lisabonská smlouva nemůže změnit důsledky poválečných rozhodnutí přijatých dle Benešových dekretů jako mimořádného opatření po porážce Německa.

Autor, pokud poukazuje na živost BD, tak tehdy, pokud Český stát svým úředním postupem sám BD porušil respektive zkrátil postižené na jejich právech přiznaných jim právě BD!

Jestliže docházelo k zabavování majetků aniž ještě skončilo řízení o zbavení čs. občanství, které bylo dle BD podmínkou pro zabavení, tak vlastně docházelo k "prolamování" BD v "opačném gardu".

Řečeno jasně, jde o případy, kdy se postupovalo v rozporu s BD. Jen díky tomu jsou živé.

Důležité je tedy znovu zdůraznit, že na tom LS nic nemění.
27. 10. 2009 | 10:25

azbest napsal(a):

Zestátnění bez vyrovnání byla, je a bude krádež. Když koupím kradené uato, tak je mi zabaveno ve prospěch okradeného(v civilizované zemi). Proč by to mělo být s jinýmy majetky jinak? To, že se u nás krade ve velkém stále a všude na podstatě věci nic nemění. Změnu na tomto poli by ale mohl přinést vstup do civilizované Evropy. To je ten pravý důvod, proč otec největší polistopadové zlodějiny, kupónové privatizace, Václav Klaus nechce podepsat.
27. 10. 2009 | 10:27

Holubář napsal(a):

bob:
Vy jste zloděj? A jak se s tím vyrovnáváte? Tenhle problém my, dobře vychovaní lidé, neznáme.
27. 10. 2009 | 10:28

hovorka11 napsal(a):

S tímto se nedá zcela souhlasit:
" Benešovy dekrety nejsou problém evropský, ale problém jejich nedůsledné aplikace u nás, která se napravuje až nyní."
Problém je právě v prezidentovi a je evropský. Dávno větičku mohl prosadit, neudělal to a občany si vzal jako rukojmí na "poslední chvíli", tím otvřel pandořinu skřínku mezi státy v Evropě. Politci v členských zemí budou zvažovat, zda jim "nepojištění minulosti" vůči ostatním státům nesníží volební preference. Může nastat lavinová reakce "dodatků a pojistek", které mají asi stejný význam jako pojištění proti smrti- žádná pojistka ji neovlivňuje.
Účelový "kousek" prezidenta na rozbití LS v EU vychází celkem úspěšně- viz Slovensko a Maďarsko, další dodatky od prezidenta to potvrzují, co asi má vymyšleno jako další krok? Zcela jistě si schovává další "problém".
Naschválnosti prezidenta se odrážejí už teď v ekonomické sféře našeho státu
27. 10. 2009 | 10:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Vico,

výstižněji to snad už ani převyprávět nešlo. Jsem zvědav, kolik z debatujících podstatu textu a to, co z něj vyplývá, zaznamená.

Musím říct, že mi tento autorův postřeh přijde nesmírně zajímavý. Zkusíme na něm dále zapracovat.

Libor Stejskal
27. 10. 2009 | 10:41

bob napsal(a):

to Holubář
Pokud někomu něco zaberu neprávem, a vím to, jsem zloděj. Vy bráníte VK, který chce mít tuto vsuvku pod čarou.
Že Vás rodiče vychovali ještě neznamená, že jste vychovaný:-)
27. 10. 2009 | 10:42

Lila napsal(a):

Deny

"...aby se různí Havlové a Schwarzenbergové dostali zpět ke svým majetkům."

No, a proč by se ke svým majetkům neměli dostat? Žádná kolaborace jim nebyla nikdy prokázána; obě rodiny se významným způsobem zapsaly do naší historie. Starý pan Havel, typický selfmademan, ve svých (úžasných) memoárech vzpomenul, že do roku 1968 musel splácet hypotéky na majetek, který mu byl zabrán už před dvaceti lety...
Kdyby nebylo Havlových, Praha by neměla Barrandov, Lucernu, barrandovské Terasy, filmové studio atd.

Ostudné okolnosti, za nichž spatřil světlo světa Lex Schwarzenberg, jsou dnes dost známé. (Zákon navrhli a nejvíc prosazovali poslanci, kteří po únoru 1948 emigrovali, a komunisté to nebyli)

Schwarzenbergové byli mj. známí svým protinacistickým smýšlením a vlastenectvím. Na podzim roku 1945 charakterizoval Jan Masaryk Adolfa Schwarzenberga jako příkladného vlastence a je faktem, že Schwarzenbergové věnovali před válkou milionové částky na vybudování opevnění v pohraničí a přispívali (stejně jako J. A. Baťa) čs. exilové vládě v Londýně.

A také by stálo za připomenutí, v jakém stavu se většina majetku těchto rodin na konci 80. let nacházela, jak s nimi stát hospodařil.
Být v Česku schopný a úspěšný? To se ve zdejších končinách neodpouští...
27. 10. 2009 | 10:56

Petr II napsal(a):

Benešovy dekrety mají i jinou než "materiální" (majetkovou) stránku. V rakouském deníku Krone vyšel článek, že se vstupem ČR do EU konečně mohlo dojít k vyšetřování poválečných událostí.

Mimo jiné třeba událost z června 1945 v Postoloprtech, kdy bylo členy československé armády zastřeleno/popraveno 763 občanů tehdejších občanů německé národnosti, (sudetských Němců), aniž by proběhl jakýkoliv soudní proces, aniž by jim byla dokázána vina.
Podle očitých svědků mezi nimi bylo 5 hochů ve věku 12-15 let, kteří byli také popraveni kulkou do zátylku, jeden z nich po první střele ještě žil a žadonil o milost, což bylo druhou střelou umlčeno.
Povel k popravě přišel od štábního kapitána Vojtěcha Černého, vlastní provedení spadá na vrub Bohuslava Marka, který zavraždil údajně další Němce držené v tehdejších kasárnách v Postoloprtech.
Probíhá také vyšetřování o podobných činech z Ústí nad Labem, Brna, Přerova, Leštiny a další.
Na rozdíl od českých zákonů nemá vražda, za kterou tyto činy jsou považovány) žádnou promlčecí lhůtu...

Umíme se podívat pravdě do očí, nebo jsou zvěrstva a neprávo prováděna vždy těmi druhými (Německo, Rakousko, Turecko, Rusko atd.) ?
27. 10. 2009 | 11:03

Holubář napsal(a):

bob:
Ale jsem, bez obav. Moje pověst je bez poskvrny :-)
Ale jen třeba vidět věci v souvislostech.
Neprávem se zabíralo od nepaměti a zabírá se dál. Je otázka jak dlouho po tom "zabírání" se má celá věc ještě řešit (jako třeba oni přísloveční Švédové za třicetileté války a jejich loupeže u nás?).
Zabírání neprávem je lidská přirozenost a to proto, že "právo" je vždycky lidský výmysl, poznamenaný dobou svého vzniku. Feudální pán mělo své právo, kterém by se nám asi nelíbilo, ale právo to bylo. Právo Třetí říše také bylo právem a dnes ho neuznáváme jenom proto, že Němci prohráli válku. Jinak by u nás platilo a právníci by se přeli jen o jeho detaily - např. zda má Žid být pověšen nebo udušen plynem. To "naše" současné právo tu neplatí proto, že je humánnější (nesporně) a jaksi v našem chápání "spravedlivější", ale protože Rusové měli víc živé síly a T34 a Amíci víc bombarďáků.

Teď nám přichází právo EU a zase je poznamenané (nemůže být jiné) dobou a okolnostmi svého vzniku. A zase si v něm ten, kdo má silnější biceps, prosadí to co chce. A Klaus jim v tom trošku šlape. Oni si stejně prosadí co chtějí, ale musejí přitom zachovávat alespoň zdání toho čím se ohánějí - demokracií. Tedy vládou lidu - ale už ve starém Řecku byli "lidem" jen někteří. Formy se od té doby změnily, ale podstata nikoliv.
Benešovy dekrety a nějaký německý majetek jsou v tom jen drobnosti. Paradoxní je, že Němci nám nezaplatili reparace jako stát a vyplatili náhradu odsunutým Němcům za jejich majetek, který tu museli zanechat. A oni si ho teď na nás budou vymáhat. Hezká konstrukce.

P.S.: Už by teď musel platit v mírně modifikované podobě, aby se rýmoval, ale přesto:
"Kam Němci nedojeli na tankách, tam dojedou na markách"
"To je ale svět... Němci kšeftujou a Židi válčej?!"
27. 10. 2009 | 11:10

Deny napsal(a):

@ Vico, Stejskal
Vico píše...Jestliže docházelo k zabavování majetků aniž ještě skončilo řízení o zbavení čs. občanství, které bylo dle BD podmínkou pro zabavení, tak vlastně docházelo k "prolamování" BD v "opačném gardu".

Přečtěte si prosím dekret č. 33/1945Sb. O čsl. státní občanství se přicházelo "ze zákona", pokud dotyčný splňoval podmnínky zákona, tedy pokud byl např německé národnosti (viz § 1/2) ".. pozbývají čsl. státní občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti" Obdobně dle dekretu 33/1945Sb § 1/1 ti občané národnosti německé, kteří získali německou příslušnost, pozbyli dnem nabytí čsl. státní občanství.

Jinými slovy, nebylo třeba žádné správní řízení o odnění občanství. Ale ti, kdo o občanství ex-lege přišli, měli možnost dle dalších ustanovení zákona č. 33/1945Sb požádat o navrácení čsl. st. občanství. A museli prokázat dle § 2/1 že "zůstali věrni České republikce, nikdy se neprovinili proti českému národu a buď se aktivně zúčastnili boje za osvobození republiky nebo trpěli po nacistickým terorem.." A pokud dle § 2/1 nebylo tehdy dokončeno, tak to dnes řeší Ministerstvo vnitra, jak o tom píše autor blogu.

A dnes po 60 letech se najednou dovídáme, co bylo u nás partyzánů, odbojářů a jak každý pomáhal v boji proti fašismu. Kdo opravdu trpěl byli Židé, co šli do "plynu"
27. 10. 2009 | 11:23

Deny napsal(a):

@ Karlík
Kterého otce máte na mysli? Schwarzenberg byl adoptován svým strýcem z "hlubocké větve", Alžběta Pezoldová je vlastně jeho nevlastní sestra. Prosím vysvětlete mi, jak mohl Schwarzenberg získat majetek po svém biologickém otci (orlická větev), když tento zemřel vlastně bezdětný?
Pan Schwarzenberg tedy dědil majetek jak po svém biologickém otci, tak může získat majetek i po svém adoptivním otci. To se tak někdo má, co? Kdo stojí asi za takovýmto výkladem práva, co?
27. 10. 2009 | 11:29

rosko napsal(a):

to Deny:
kdyby jste si koupil do r.1990 byť jediného turistického průvodce jakýmkoliv českým krajem,našel by jste tam stovky památníků po partyzánech i s tragickým příběhem.V některých částech Moravy se žijícími tvrdívalo,že skoro každý druhý až třetí byl popraven za pomoc partyzánům.Situace židů byla zlá v tom,že neměli v Evropě kam utéci,pouze bohatší emigrovali do USA.Byli pasívní obětí.Ale poslední údaje z Terezína atd.ukazují,že mnohem více bylo Čechů.Kteří přišli o život.I kdyby nebyli ani v odboji,ani partyzány.Stačilo,že řezník zabil svini na černo.Druhý den-nežil.
27. 10. 2009 | 11:37

bob napsal(a):

to Holubář
asi máte pravdu.
Každopádně děkuji za odpověď

"To je ale svět... Němci kšeftujou a Židi válčej?!"

:-)))
perfektní
27. 10. 2009 | 11:40

Deny napsal(a):

@ Lila
Kdyby byly po roce 1989 uzákoněny Benešovy dekrety II na komunisty, tak jsme dnes někde jinde. Ono za totáče taky vlastně nikdo nekolaboroval s režimem, že? Pouze jediný, a to pan Štěpán. Dnes se nám bývalí komunisté rozlezli do modrých a oranžových stran a vypadá to tak, jak vypadá.

Ti, co vlezli do KSČ před rokem 1989 dnes tvrdí, že to vlastně dělali pro své děti, aby ti se dostali na školu nebo proto, aby mohli zastávat funkci v podniku. Nikdo tomu učení nevěřil (až na pár vyjímek), přesto bylo v KSČ milion lidí. To všechno jsou kolaboranti - vychcánkové, i když z hlediska zákona se ničeho protiprávního nedopustili.
27. 10. 2009 | 11:43

Karlík napsal(a):

Deny,

"Karel Schwarzenberg po přesídlení do České republiky bez větších problémů restituoval majetek orlické větve Schwarzenbergů, do níž patřil po svých rodičích. V pozdější fázi restitucí jeden ze Schwarzenbergových oponentů, bývalý komunistický generální prokurátor Jaroslav Krupauer, který odmítal vydat hájenku ve Smetanově Lhotě, soudně zpochybnil jeho dědická práva vůči majetku biologických rodičům s poukazem na to, že byl v Rakousku adoptován svým strýcem do hlubocké větve, jež by k restituci oprávněna nebyla. Do kolize se tak dostalo české právo, podle kterého dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, a rakouské právo, podle kterého nezanikají. Celá věc byla navíc komplikována tím, že Schwarzenberg byl adoptován jako dospělý, což české zákony neumožňují. Soud po vyslechnutí znalců mezinárodního práva stanovil, že směrodatné je v tomto případě rakouské právo, resp. že podle českého práva k žádné adopci nedošlo a že tedy Schwarzenbergova dědická práva nezanikla. Majetek hlubocké větve stát nevydal. Ústavní soud se bude částí nároků dědičky Alžběty Pezoldové zabývat v lednu."

Zdroj Wikipedie.
27. 10. 2009 | 11:47

Deny napsal(a):

@ rosko
Já netvrdím, že nebyli partyzáni. Ti opravdoví (co třeba bojovali již od roku 1943 - 1944) bylo velmi málo. Ale dva měsíce před koncem války se jich vyrojilo, to bylo najednou spravedlivých, co si potřebovalo vylepšit např. kredit za své přisluhovačství. A pak se mohlo stát, že tací stříleli i nezletilé děti v Postoloprtech
27. 10. 2009 | 11:47

Al Jouda napsal(a):

To Deny : Po roce 1989 byla KSČ prohlášena parlamentem za zločineckou organizaci. Bylo to však jen plácnutí do vody, protože její tzv. nomenklaturní kádry, které tyto zločiny prováděly, nebyly nijak postiženy. Kdyby alespoň všichni tito výtečníci dostali ze zákona důchod v min. výši !
27. 10. 2009 | 11:55

Vico napsal(a):

Deny :V §2/2 ovšem je stanovena zákonná fikce, že do vyřízení žádosti, že se československé státní zachovává, se takovýto žadatel považuje za československého státního občana.

Nemá cenu se tu tahat o přesný výklad BD. Nejsem historik a nevím v kolika případech řízení o těchto žádostech vůbec nebylo rozhodnuto. Obávám se, že jich asi bylo hodně.

Klaus by měl požádat EU, aby nás nenutila striktně dodržovat BD, tam kde je Čs. stát flagrantně porušil.

Tak to dopadne, když se vyvolávají duchy. Černá magie prý bývá dost nebezpečná...i pro Čaroděje.
27. 10. 2009 | 12:00

Petr II napsal(a):

Deny:

Sice ty události dělí více než 4 desetiletí a moc společného nemají - pouze tu Vámi zmíněnou "taktiku" - kolik "pravdoláskovců" se vyrojilo na podzim roku 1989, kteří byli "stíháni a trestáni" komunistickým režimem za jejich činnost, ovšem mnozí z nich až v roce 1989, kolik z nich se dostalo a ještě je na vysokých politických místech ?
Podobnost čistě náhodná ? Prostě mít štěstí a "být na pravém místě v pravý čas", nebo spíše mít ty "správné" informace ze "správných" míst ?
27. 10. 2009 | 12:02

Taoiseach napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

přečetl jsem si, co píše pan Vico, a vůbec mi nepřipadá, že by to bylo souhlasilo s tím, co píše pan Koudelka.

Vico zhruba uvádí, že "dekrety" jsou "živé" do té míry, do které byly porušeny, resp. státní orgány postupovaly v rozporu s nimi. To ovšem znamená, že (což připouští i pan Koudelka) jednotlivé případy nejsou uzavřeny v rámci vnitrostátního práva. A Vico uzavírá: "Důležité je tedy znovu zdůraznit, že na tom LS nic nemění."

Naproti tomu pan Koudelka tvrdí: "Prezident Václav Klaus má pravdu, že nové evropské závazky se mohou vztahovat i na aplikaci Benešových dekretů,...".

Mezi posledními dvěma citáty je celkem jasný rozpor.

Zdraví T.
27. 10. 2009 | 12:12

Rob napsal(a):

Podstatu věci již zde výborně vystihl Vico v jeho příspěvku z 27.10.,10:25:08.

Jen doplním, že zákaz diskriminace na zákl. státní příslušnosti je zakotven již ve stávajícím znění Smlouvy o založení ES. Konkrétně v čl. 12:

''V rámci použití této smlouvy, aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.''

Listina základních práv toto ustanovení pouze přebírá, viz čl. 21 odst. 2.

Nejedná se tedy v žádném směru o nový argument ve prospěch možnosti prolomit tzv. Benešovy dekrety.

Mimochodem, domnívá se zde někdo, že Benešovy dekrety spadají do rámce použití Smlouvy o založení ES nebo jakéhokoli jiného pramene evropského práva?

Předpokládám, že nikoli.

Pro zájemce odkazuji na rozhovor s prof. T. Halíkem na téma ratifikace Lisabonské smlouvy:
http://www.rozhlas.cz/radio...
27. 10. 2009 | 12:13

helí napsal(a):

pro holubáře
Vám už je snad 100let,když máte tak srovnané souvislosti a současně smysl pro svérázný humor.Díky.
27. 10. 2009 | 12:22

Deny napsal(a):

@ Vico
Máte pravdu, že v § 2/2 je uvedeno, že až do vyřízení žádosti je také osoby považovat za čsl. státní občany, ALE, vydalo-li jim ONV příslušné osvědčení .

Restituční zákony pouze zmírňuji některé křivdy, nemají je odstranit úplně. Stále se bude někdo domáhat, že mu bylo ukřivděno. A podepsáním LS dostane do rukou další argument.
Např. StrasburKský soud odmítá žaloby šlechticů na čs. stát v případech, že nebyli úspěšní v restitucích. A to s odůvodněním, že restituce jsou svým způsobem BONUSEM státu.
Taktéž ústavní soud jasně konstatoval, že nelze obcházet restituce určovacími žalobami. A v případě, že prezident Klaus "vyměkne" a podepíše LS bez dodatku, tak tu budou okamžitě stovky určovacích žalob. Je třeba udělat jednou provždy tlustou čáru a říci, že se více vydávat nebude, jinak někdo začne zpochybňovat i první pozemkovou reformu z roku 1919, že také způsobila křivdy a můžeme jít ještě dále.
27. 10. 2009 | 12:25

Holubář napsal(a):

helí:
Jo, skoro.
Když jde kolem nějaká mladá pěkná a moje labuť není v dostřelu, tak zatáhnu břicho (moc to nejde) a cítím se jen na devadesát. Ale Východnů Vysokú nebo Jahňací štít, šedesátku na kole po lesních cestách nebo dva kilometry prsa za padesát ještě dám. A taky se rád vytahuju.... To ovšem omlouvá stařecká demence.
27. 10. 2009 | 12:41

Petr II napsal(a):

Sice nejsem žádný historik, ale myslím si, že na problém s Benešovými dekrety "bylo zaděláno" už při vzniku samostatného českého státu (1918). Z nově vyšlé knihy autorky Mary Heimann: Czechoslovakia: The State that Failed (Československo: Stát, který selhal), ve které popisuje pozadí a okolnosti vzniku, počátky státu a vztah k národnostem žijícím na jeho území:

"...Československo, které vzniklo r. 1918, bylo etnicky a nacionálně velmi nerovný stát. Masaryk a Beneš naslibovali Slovákům a Rusínům autonomii, nic z toho však nikdy nesplnili. Menšiny byly nespokojeny. Přitom německé obyvatelstvo v Československu netvořilo menšinu: Němců bylo v Československu víc než Slováků. Proto musela vzniknout fikce ?československého národa?, aby se Češi a Slováci nemuseli počítat samostatně. Češi a Slováci byli teoreticky tzv. ?státotvornými prvky?, přestože Němců bylo víc. I když bylo v Československu Němců víc než Slováků, neexistovala žádná německá třetí sloka československé státní hymny. Svoboda jednotlivých občanů byla zajištěna, avšak v praxi šlo o tvrdou nadvládu ?československého? (ve skutečnosti českého) národa. Meziválečné Československo nebylo inkluzivní multinacionální stát..."
27. 10. 2009 | 12:46

karel napsal(a):

Petr II: přesně totéž by se dalo napsat o Rakousko-Uhersku. Takže v tom jsme si s Němci zajedno.
27. 10. 2009 | 13:02

Charlie napsal(a):

pane Koudelko,


Měl jsem možnost sledovat anabázi tzv. sudetského majetku po rozpadu jednoho státního statku.
Majetek dostal částečně za babku potomek jednoho ministerského úředníka. Jednalo se o cca 300ha pozemků a 11 st. parcel (resp.zřícenin domů)
Tento výtečník si založil sro - parcely až na tři rozprodal.
Dobytku tento pražský chasník vůbec nerozuměl a po čtyřech létech zkrachoval s dluhem 20 miliónů korun.
Teď má čtvrtou sro tentokrát psanou na přítelkyni a za sebou státu zanechané dluhy cca 28 milionů korun.

Závěr: mě by spíše vyhovovalo, kdyby tehdy dostal majetek Sudeťák, který by spíše investoval.... namísto nějakého českého zlodějíčka a tuneláře.

Měl jsem možnost se se tzv. Sudeťáky osobně setkat. Vesměs příjemní lidé podobných zájmů jako my, lišící se jen jazykem.

Necháme se donekonečna strašit Sudeťáky a Komunisty?
Jako by těch nových lumpů nebylo dost!

Howgh
27. 10. 2009 | 13:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Taoiseachu,

myslím, že důležitá je především druhá část věty, kterou jste necitoval.

"Prezident Václav Klaus má pravdu, že nové evropské závazky se mohou vztahovat i na aplikaci Benešových dekretů, byť JEN TAM (zvýrazněno stk), kde se podle dekretů rozhoduje NYNÍ (dtto)."

To je ten problém. Viz dále "Právo umožňuje, aby mimořádné situace řešily mimořádné zákony, ale mimořádností určité historické epochy nelze obhajovat jejich užívání do nekonečna. Benešovy dekrety nejsou problém evropský, ale problém jejich nedůsledné aplikace u nás, která se napravuje až nyní."

Čili LS přímo nesouvisí s Benešovými dekrety a už vůbec ne retroaktivně. Nicméně české soudy mohou mít nyní problém s uplatňováním více než 60 let starých revolučních zákonů, které se nedodržovaly ani tehdy (prostě se zkonfiskovalo a vyhnalo, zpravidla bez možnosti odvolání, ono se z Bavorska dost špatně odvolávalo). A právě o toto procesní porušování by nyní podle mne moho jít (právo na spravedlivý proces). Zatímco tady přes to nejede vlak (prostě jsi byl Němec a dobře ti tak), soudní dvůr v Lucemburku by mohl mít na současné porušování vlastní zákonnosti (tedy odmítání přijímat žaloby na procesní postupy v kauzách vedených na základě Benešových dekretů) trochu jiný názor.

Ale nevím, nejsem právník, mohu se zcela mýlit. Vycházím jen z úvahy pana doktora Koudelky. Jistě by k tomu uměl něco říct pan Lex.

Libor Stejskal
27. 10. 2009 | 13:08

Petr II napsal(a):

Podle autorky tehdejší čeští politici nebyli vůbec PRO nějaké rozbití monarchie a osamostatnění, byla to spíše osobní snaha Masaryka a jeho "příznivců":

"...Masaryk byl nemilosrdný politický manipulátor a převlekač kabátů. Do britského tisku během první světové války protlačoval propagandu o útlaku v Čechách a liboval si: "Mučednictví a krev vždycky vyvolávají sympatie". Rozbít Rakousko-Uhersko a vytvořit samostatný československý stát se Masaryk rozhodl zcela arbitrárně, s minimem spolupracovníků a naprosto bez jakéhokoliv mandátu z českých zemí. Když totiž r. 1916 zemřel rakouský císař František Josef I., jeho nástupce, císař Karel I. začal projevovat menšinovým národům v mocnářství sympatie. Karel I. zrušil trest smrti, vynesený nad českými revolucionáři Kramářem a Rašínem, a v Rakousku vznikla pravděpodobnost širší autonomie.
Čeští politikové v Praze se účastnili korunovace Karla I. r. 1916 a ještě v lednu 1917 zdůraznila Asociace českých poslanců, že "...český národ vidí podmínky svého rozvoje jen pod žezlem Habsburků".

29. května 1917 oznámil císař Karel, že zamýšlí svolat rakouský parlament, a navzdory tomu, že Masaryk a Beneš nařizovali českým poslancům ze zahraničí, aby otevření parlamentu bojkotovali, ti je nejenže neposlechli, ale dokonce požádali, aby bylo Rakousko restrukturalizováno v novou státní konfederaci, v jejímž rámci by byly Čechy spojeny se Slovenskem..."
27. 10. 2009 | 13:14

Targus napsal(a):

To Vico,stejskal, Petr II, bob a spol.:

Nemám naprosto nic ve Vašem pitvání se v minulosti, ba právě naopak.
Jestliže však říkáme "A", je nutno dopovědět i "B". Tím Béčkem jsou nedořešené válečné reparace, které ČSR neobdržela jako jediný stát v Evropě, pokud se nemýlím.
Pokud se tedy nyní někdo ohání majetkovými a jinými křivdami ze strany Československého státu, nechť se řeší i problém válečných reparací. Pokud se nemýlím, komunistické vlády, jakož i vedení tehdejší NSR k problému přistupovaly ve stylu, "dlužíme si vzájemně, nebudem to rozpitvávat".
Že to bylo řešení nešťastné pro všechny, je dnes nabíledni.
27. 10. 2009 | 13:16

Holubář napsal(a):

Petr II:
Tak se objevila zmínka o "nových dějinách" ČSR na BL a vy už s nimi operujete. Už jste je stihl přečíst a kriticky porovnat s nějakými jinými publikacemi? Vaše důvěra v tento text se mi zdá poněkud unáhlená. Nejsem příznivec nějakých spikleneckých teorií, ale je zajímavé, že se v ČR objevil zrovna teď. Možná náhoda... kdo ví.
27. 10. 2009 | 13:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Targusi,

je to tak. Nicméně to nic nemění na skutečnosti, že soud, k němuž se obrátí občan, musí posuzovat, zda-li byl či nebyl v daném případě porušen platný zákon (pokud nebyl zrušen či to celé není promlčené).

A dojde-li k závěru, že byl, musí vynést rozsudek (třeba nařídit obnovení procesu) A na tento fakt upozorňuje autor. Vynášet DNES rozsudky na základě Benešových dekretů může být ošidné, ať se nám to líbí či nikoliv. Nic méně, nic více.

Libor Stejskal
27. 10. 2009 | 13:29

Vico napsal(a):

p. Stejskal : Abych trochu zmírnil hrůzu, která tu teď po vašem vstupu nastane /dovolávání se na spravedlivý proces/. Sudetští Němci v naprosté většině spadali pod již citovaný §1/1 tudíž byli nositeli německého státního občanství, kterého nabyli dle předpisů cizí okupační moci.

Takže i z tohoto důvodu žádné hromadné žaloby a bilióny Kč. odškodnění rozhodně nehrozí.

Jde o případy osob, které byly nositeli československého státního občanství, kterého byly zbaveni až na základě Dekr. č.33/45.

Jen tak na okraj. Když se Paroubek omluvil těm našim bývalým německým spoluobčanům, kteří se aktivně zůčastnili protifašistického boje a riskovali svůj život, tak prezident Klaus toto gesto velmi ostře odsuzoval jako velmi škodlivé.
27. 10. 2009 | 13:32

Petr II napsal(a):

Holubář:

Pochybuji, že by Britské Listy určovaly obsah knih různých autorů.
A ty myšlenky o Masarykovi, Benešovi, okolnostech vzniku českého státu a vývoji do války a po ní atd. nejsou ani náhodou nové, nýbrž daly se najít na různých webových stránkách už před několika lety - jen určitě ne v oficiálních novinách, televizi nebo "zaručeně pravdivých" knihách a učebnicích historie...
27. 10. 2009 | 13:42

Vico napsal(a):

Targus : Já se v tom až tak nepitvám. Exhumaci mrtvoly tu účelově vykonala naše hlava státu.

Tím jak VK zpochybňuje, co je všeobecně považováno za nezpochybnitelné a odpovídá tomu i judikatura ES ve Strausbourgu, samozřejmě posiluje už ztracené naděje Posselta a spol.

Byl by blázen, když by právě on opravoval našeho prezidenta, že nemá pravdu.

Klaus trochu připomíná Bohouška Záhorského ve filmu Rozmarné léto.

Provazochodec Arnoštek si to kráčí suverénně po laně sem a tam. Záhorský mocně třepe za stojan a křičí - Pane slezte, nebo spadnete. Třese stožárem stále více, až Arnoštek spadne.

Záhorský : Vidíte, já vám to říkal.
27. 10. 2009 | 13:44

Student napsal(a):

To, že do dneška není u nás jasné zda a v jaké míře Benešovy dekrety platí, pokládám za důkaz toho, že čeští politici a právníci od r.1945 pracovali špatně.
27. 10. 2009 | 13:47

Honza napsal(a):

Navrhuji, aby česká republika zaplatila za majetek všem sudetským nNěmcům (kromě, těch, kteří se dopustili zločinů proti lidskosti. Kolik by to bylo? 1 bilion Kč. OKi. A ve stejnou dobu zaplatí Německo ČR za 6ti leté využívání hospodářských kapacit ČR v době války sumu 1,001 bilonu Kč. Následně ČR věnuje onen milion Kčco dostane navíc na rozvoj školství některé např. africké zemi. Fertig, vyřízeno k dennímu pořádku...Konec diskusí...:-).
27. 10. 2009 | 14:15

Honza napsal(a):

Navrhuji, aby česká republika zaplatila za majetek všem sudetským nNěmcům (kromě, těch, kteří se dopustili zločinů proti lidskosti. Kolik by to bylo? 1 bilion Kč. OKi. A ve stejnou dobu zaplatí Německo ČR za 6ti leté využívání hospodářských kapacit ČR v době války sumu 1,001 bilonu Kč. Následně ČR věnuje onen milion Kčco dostane navíc na rozvoj školství některé např. africké zemi. Fertig, vyřízeno k dennímu pořádku...Konec diskusí...:-).
27. 10. 2009 | 14:16

Deny napsal(a):

@ Vico
Nejde jen o Sudeťáky. Všichni dosud neúspěšní šlechtici, typu Kinský, Salm, Czernin i hlubocká větev Schwarzenbergu apod podají určovací žaloby a budou argumentovat "spravedlivým procesem"

Ze strany Schwarzenberga jde o jednoznačný střet zájmů. Tím, že podporuje LS, se vlastně domůže majetku po svém adoptivním otci
27. 10. 2009 | 14:16

skeptický napsal(a):

Ale platí.Kdyby nedržely,tak už tu nejsme.

Jen je tu moc lidí,takyčeši,kteří mají zájem na tom ,aby neplatily,a mluví česky,tak to plete.

Když nelze aplikovat princip kolektivní viny,proč Němci platili a nejspíš pořád platí jak mourovatí?

A pokud se to dá našemu ústavnímu soudu,bůh nám pomáhej.
Jestli schůzka předsedy soudu s nějakým německým vyslancem není ovlivńování,tak Havlovi byli za války v odboji.
27. 10. 2009 | 14:21

Pavel napsal(a):

Já tady vidím problém ve dvou úrovních. Jednak ta daná objektivním rizikem ,že BD bude využito před soudem v Lucemburku k navrácení majetků. A to s LS až tak moc nesouvisí.To se nám snaží jen VK podsouvat.Ale i na tuto naši minulost je třeba se podívat zpříma a napravit křivdy, A to hlavní, že pan prezident účelově vytáhl tento argument,aby zastavil sjednocování Evropy aniž by mu šlo o podstatu věci.Je nezodpovědné,že od podepsání LS uběhlo už tolik času a s touto námitkou přišel až nyní,když viděl,že už i Irsko ratifikovalo a on by musel podepsat.Mělo mu být jasně vysvětleno,že jeho chování je populistické a nezodpovědné a určovací žalobou mu sebrat právo podepsat LS.
27. 10. 2009 | 14:30

Taoiseach napsal(a):

Stekskal

Jak víte, ani já nejsem právník. Nicméně citujete "kde se podle dekretů rozhoduje nyní" - což znamená, že probíhá řízení před vnitrostátním soudem. Domnívám se, že před pravomocným ukončením tohoto řízení do něho nemůže vstupovat žádný jiný soud.

Píšete "prostě jsi byl Němec a dobře ti tak", nicméně jsem přesvědčen, že žádný právník by nesouhlasil s tvrzením, že se u nás tak postupuje i nyní.

Pokud tedy důvěřujeme naší dnešní justici, není žádný důvod se bát přezkumu jejích rozhodnutí, ať už pocházel ze Štrasburku (ESLP Rady Evropy), nebo by údajně nově mohl pocházet od Soudního dvora Evropských společenství v Lucemburku.

Před soudem v Lucemburku je možno žalovat stát, ale není možno domáhat se konkrétních individuálních nároků. Na stránkách Soudního dvora
http://curia.europa.eu/jcms...
jsou uvedeny jednotlivé druhy řízení před tímto soudem. Na kolegu Lexe moc nespoléhejte; otázku, v rámci kterého druhu řízení by "Sudeťáci" uplatňovali své nároky, prohlásil za předčasnou a dále se jí nezabýval.

Takže popírám, že by "nové evropské závazky" (míněna Listina práv) mohly cokoli měnit.
27. 10. 2009 | 14:31

Holubář napsal(a):

Honza:
Udělal jste chybu. Měl jste přece záměr, aby Němci platili dvakrát, ne? A nás jste v opakování svého textu zapoměl vymazat.
27. 10. 2009 | 14:45

Holubář napsal(a):

Pene Stejskale,
nerad se pletu do vaší skoro privátní diskuse s T., ale vaše podmínka : "Pokud tedy důvěřujeme naší dnešní justici...." je opravdu k popukání. :-)
Pardon, ale to jsem si odpustit nemohl.
27. 10. 2009 | 14:48

Ben napsal(a):

No vidíte, Vico, a dnes stojí Paroubek prezidentem Klausem -
proč asi?
27. 10. 2009 | 14:49

Holubář napsal(a):

Opravuji:
Je to určeno na adresu Taoiseach
27. 10. 2009 | 14:49

hovorka11 napsal(a):

Vico:
Na to samé jsem si taky vzpoměl
co píšete k Rozmarnénu létu:

"Provazochodec Arnoštek si to kráčí suverénně po laně sem a tam. Záhorský mocně třepe za stojan a křičí - Pane slezte, nebo spadnete. Třese stožárem stále více, až Arnoštek spadne."

Má to však pokračování další větou trumfujícího Záhorského:
" Vždyť jsem vám to říkal"!!!
27. 10. 2009 | 15:33

hovorka11 napsal(a):

Vico:
pardon, přehledl jsem vaše pokračování.
27. 10. 2009 | 15:35

Vico napsal(a):

hovorka11 : :)

Ben : Stojí s VK proto, protože si přečetl výsledky veřejného mínění dle agentury Median.
27. 10. 2009 | 17:44

Targus napsal(a):

To stejskal:

Vaši odpověď si tedy vysvětluji asi tak, jak to chápu já i autor blogu. Václav Klaus asi přece jen není tak úplný blbec, jak je zde i jinde předkládáno. K tomuto tvrzení neváhám připojit svůj souhlas.
Nikdo z nás neví, jaká "vnitropolitická situace v EU" nastane dejme tomu za pět, deset, či padesát let.
27. 10. 2009 | 19:11

Ben napsal(a):

Ano, Vico,
to máme politiky!
Dnes veřejné mínění takové, za měsíc...?
27. 10. 2009 | 19:16

Kritik napsal(a):

Pěkná úvaha. Trochu jiný úhel pohledu, ale sedí.
27. 10. 2009 | 20:57

argun napsal(a):

"Jsem zvědav, kolik z debatujících podstatu textu a to, co z něj vyplývá, zaznamená."
A zaznamenal jste? Není mnoho Vás osvícených pane Stejskale...
27. 10. 2009 | 21:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Petr II:
Mary Heinemann napsala agitační knížku s cílem po 70 létech obhájit postup Velké Británie při uzavírání Mnichovské dohody.
27. 10. 2009 | 22:11

stejskal napsal(a):

Pane Tarqusi,

nikde jsem ani nenaznačil, že bych si o prezidentovi myslel, že je blbec. Myslím, že přesně ví, co dělá a čeho chce dosáhnout. A pokud se ve svém odhadu nemýlím, pak je jeho strategie naprosto brilantní (to blbci vetšinou nesvedou).

Nevím, "jaká 'vnitropolitická situace v EU' nastane dejme tomu za pět, deset, či padesát let". Ani se nepouštím do žádných odhadů. Společně s autorem blogu se toliko domnívám, že posuzovat některé dnešní žaloby "judikaturou" odvozenou od Benešových dekretů je velmi ošidné (např. případy, kdy byl někomu zkonfiskován majetek jako občanu německé národnosti, byl vyhnán a neměl ani možnost prokázat, že se třeba angažoval v protinacistickém odboji). Čili pokud se takové žaloby objeví, mají dle mého - tedy spíše autorova soudu - jistou teoretickou naději na úspěch (a to právě s odvoláním na příslušný Benešův dekret). Nic více, nic méně.

A jen tak na okraj: nemyslím, že by se křivdy spáchané pod bezprostředním vlivem jiných křivd před více než šedesáti lety daly nějak napravovat (např. vracením majetku). Plodilo by to jen křivdy nové.

Jen se domnívám, že to, co píše pan Koudelka, má čistě z právního pohledu racionální jádro. Svůj pohled na tzv. Benešovy dekrety (tedy ty týkající se čs. občanů německé a maďarské národnosti) jsem zde již několikrát popsal (není zaměřen na nápravu křivd minulých, ale na to, aby se některé postupy už nikdy neopakovaly, byly obecně nahlíženy jako nepřijatelné). Nechci se do toho pouštět znovu.

Pane Vico,

ani já nemyslím, že by hrozily hromadné žaloby a bilióny korun odškodnění. Ostatně o ničem takovém nehovoří ani autor blogu. Nemohu za to, že při jakékoliv zmínce o vyhnání a konfiskaci majetku čs. občanů německé národnosti (předpokládám, že oba vycházíme z toho, že Mnichovská dohoda a všechny další kroky s ní související jsou neplatné, takže po pádu Velkoněmecké říše se zde opět uplatnil státoprávní stav z doby před Mnichovem), drtivá většina lidí ztrácí soudnost a v očích se jim zračí děs a hrůza z věcí budoucích (některým se dokonce objevuje i pěna u úst ;-)

Pane Taoiseachu,

bavíme se o hypotézách, na příkladu výše jsem nastínil, co dle mého soudu (tedy opět spíše soudu autora blogu) může být teoreticky právním problémem. Majetek byl konfiskován všem čs. občanům německé národnosti s výjimkou těch, kteří mohli prokázat protinacistickou činnost. Teoreticky si dokáži představit, že někdo nedostal vůbec možnost něco takového prokázat (prostě byl vypakován, nejen např při divokém odsunu) a tudíž je nadále brán jako člověk, který škodil své zemi. A soud dnes jen konstatuje, že byl postižen na základě příslušného dekretu. Pokud by se podařilo prokázat, že takto české soudy postupují ve více případech, na Lucemburk by to podle mne mohlo být (teoreticky).

Přesto je ale dle mého soudu absurdní kvůli tomu blokovat Lisabon. Naopak. Je to podle mne jeden z mnoha dobrých důvodů, proč se k němu připojit. Nejde o majetek (zcela jistě by nešlo o stovky či tisíce žalob), ale o normálmí právo každého občana na spravedlnost a nepředpojatý soud (a zdaleka ne jen v případě některých bývalých čs. občanů německé národnosti, ale především nás všech).

Libor Stejskal
27. 10. 2009 | 22:11

Targus napsal(a):

To stejskal:

Pane Stejskal, čtěte pořádně! Já jsem napsal, že je zde i jinde předkládáno, že Václav Klaus je blbec, nikoli že to tvrdíte Vy!!!
Slůvko "zde" je příslovečné určení místa, nikoli zájméno přivlastňovací, či dokonce Vaše jméno.
Že V.K. není POUZE blbec a ješitný náfuka, jasně dokazují hysterické reakce jak (velko-) Maďarů, tak i šéfů německých revanšistických spolků, jako je např. pan Johann Slezak (případné jméno, že?)
Za sebe mohu prohlásit, že by mi asi nebylo zrovna jedno, kdyby mi za pět či za deset let zazvonil u dveří manželčin bratranec, a prohlásil svou jadrnou alsasštinou - tak mě tady máte, chci po fotrovi půlku baráku a půlku všeho výdělku za 75 let, co ten barák vydělal.
A on by to udělal. Jak jsem jej poznal, vychcaný je na to dost.
27. 10. 2009 | 23:33

Targus napsal(a):

A ještě k Vašemu pohledu na BD. Tyto, resp. rozhodnutí o odsunu, vznikly v jisté historické chvíli, která nesnese porovnání se standardním mírovým životem a jak se dnes ukazuje, je dobře, že se tak stalo. Jinak dnes skopčáci znovu řvali, že chtějí do Říše, podobně jak to dělají Velko-Maďaři.
Z toho důvodu je nemožné uplatňovat jakési zpětné nápravy křivd, a to ani pomocí občansko-právních sporů, bez toho, aby nedocházelo ke křivdám novým. Co se týká Vašich odhadů o počtu takových žadatelů o nápravu, jste na velmi, velmi hlubokém omylu. První vyhraný spor by zvedl lavinu dalších, o tom jsem bytostně přesvědčen, neboť jsem měl možnost s těmito lidmi mluvit a blíže je poznat. Nikdo není větší krkoun, než Prajzák ze Sudet.
Finále by pak klidně mohlo nabrat otáčky jako v Kosovu. Od bezpodmínečného uznání Chorvatska jej dělí ušmudlaných osmnáct let a v té době by se Vám každý vysmál, kdybyste komukoli řekl, co se za tu dobu stane.
27. 10. 2009 | 23:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Targus:
"Finále by pak klidně mohlo nabrat otáčky jako v Kosovu" Ale o to přece takovým lidem jde.
27. 10. 2009 | 23:54

Ara napsal(a):

K Lisabonské smlouvě a k těm dekretům (tzv. Benešovým) jen tolik.
Žádná mezinárodní smlouva se nemůže vztahovat na dobu před jejím vznikem, neboť to bychom pak taky mohli "pochodovat" i dál a "narovnávat" tak příkoří třeba až z doby nevolnické, nebo z doby upalování čarodějnic, nebo z dob husitských válek... atd.
Tolik hledisko řekněme "právnické".
A nyní hledisko etické, mravní.
Je sice jasné, že ony "dekrety" jsou opravdu nemravné, neboť jsou postaveny na principu kolektivní viny, tedy na primitivním atavismu odporném už v samé své podstatě...
Nicméně, co se stalo, stalo se. A odestát se už dost dobře nemůže.
Neboť jako už nikdo nevrátí život oněm upáleným "čarodějnicím", všem těm bestiálně umučeným či jinak zavražděným nevinným lidem... milionům dalším nevinným před nimi i po nich, obětem holokaustu stejně jako obětem středověké i novověké panské zvůle, obětem všemožných genocid, válek a jiných státní mocí podporovaných (či "jen tolerovaných") vražd a všemožného pronásledování a perzekvování... tak ani ta tehdejší "dekretová" příkoří již dost dobře odčinit nelze. A nelze to proto, že jednak už ani není komu, neboť postižení jsou už téměř všici po smrti, a nelze to taky proto (a především proto!), že taková "náprava" by vedla k příkoří novému, dalšímu, na dalších nevinných, na lidech kteří za to co se stalo vůbec nemohou. Což je právě ten důvod, proč takovéto staré "reminiscence" nemají valný smysl a proč je tedy nutné každou snahu o větší "revanš" (tj. především návrat pozemků a nemovitostí) odmítnout. Žádná křivda totiž nemůže být napravena novou křivdou! Svět se nestane lepším, půjde-li "náprava" jakkoli na úkor nevinných, ale naopak se stane horším.
Pokud tedy toto, tj. že "Listina základních lidských práv a svobod" se nevztahuje na dobu před jejím vznikem (event. na dobu před vznikem EU), jasně mezinárodněprávně řečeno ("ošetřeno") není, pak by bylo skutečně dobré to v té Lisabonské smlouvě uvést (např. nějakým "dovětkem".
/V "Listěně základních práv" by to pak ovšem již nutné nebylo. Naopak je žádoucí, aby žádné takovéto "výjimky" onu Listinu lidských práv nešpinily (aspoň ne přímo), vždyť tam uvedená lidská práva jsou tím naprostým minimem, na kterém by měla nekompromisně stavět každá moderní civilizovaná společnost i stát, nejzákladnější práva a svobody jež by měl vyžadovat a hájit každý člověk hodný toho slova!
28. 10. 2009 | 01:48

Ara napsal(a):

Ps. Předesílám, že jsem zatím nečet žádný zdejší komentář, ba pořádně ani samotný blog. Omlouvám se proto, bohužel jsem právě poněkud na štíru s časem. Nicméně si myslím, že problematika je celkem jasná (nemyslím teď skutečné Klausovy záměry - pokud existují... to je však docela jiná, a zřejmě o dost složitější, věc...)
a tak jsem si dovolil nahodit tu svůj názor poněkud "z patra". Musím sice už končit, ale bude-li jen trochu příležitost, mrknu tu znovu a doufám že i líp, tj. důkladněji :o)
28. 10. 2009 | 02:05

stejskal napsal(a):

Pane Targusi,

přesvědčovat o tom, že Václav Klaus není blbec, jste začal Vy mne, ne já Vás (usoudil jsem z toho, že se domníváte, že si něco takového myslím; jiné vysvětlení, proč jste mne oslovil a napsal, že prezident není blbec, mne nenapadá).

Pane Aro,

to je myslím naprosto přesné. Snažím se zde různými slovy opakovaně již více než dva roky napsat to samé. Problém je, že drtivá většina lidí se neustále děsí různých bratranců, revanšistů, velko- i malo Maďarů popř. sudeťáckých landsmančaftů a kvůli svým strachům se snaží neustále se všemi bojovat (i s těmi, kdo s nimi bojovat nechtějí či s těmi, kteří jsou natolik marginální, že s nimi ani bojovat nemá cenu). Lidský strach a zveličená obava z toho, co všechno by se mohlo stát, je bohužel věčná a všeobjímající.

Hezký sváteční den všem.

Libor Stejskal
28. 10. 2009 | 11:58

Ben napsal(a):

Pane Stejskale,
i Vám pěkné sváteční odpoledne.

Díky za Vaše příspěvky. Potěšilo mě, že máte na tuto problematiku stejný názor a také to, že vystupujete bez urážek a bez ponižování druhých.
28. 10. 2009 | 12:32

JAHA napsal(a):

Ad: Ara

Žádná mezinárodní smlouva se nemůže vztahovat na dobu před jejím vznikem.

Tak o tom by som celkom nepravnicky pochyboval. (Napr. povojnove usporiadanie po I. i II. vojne...).
28. 10. 2009 | 13:07

Deny napsal(a):

Pane Stejskale, proboha, přeci nejste tak naivní. Měl jsem o Vás vyšší mínění.
Uvědomte si prosím, že restituce se u nás mohl domáhat pouze ten, kdo splnil příslušné podmínky v restitučních zákonech. Např. že původní vlastník byl čsl. státním občanem, že se neprovinil proti čsl. státu a přišel o majetek v rest. zákoně předepsaným způsobem.
Na to mnozí "restituenti" dojeli. Tak to zkoušeli "určovací žalobou", tedy snažili se restituční zákony obejít. Na to zareagoval Ústavní soud stanoviskem svého pléna ze dne 1.11.2005, že nelze obcházet restituční zákony určovacími žalobami. Klasickým případem je např. Kinský. Byl to právě on, kdo argumentuje "nezcizitelností vlastnictví" či "spravedlivým procesem"
Restituční předpisy např. neumožňují otevírat nedokončené dědické řízení v okamžiku, kdy byl majetek konfiskován. Majetek lze vracet jen prostřednictvím restitučních zákonů.

Pokud nebude přijat dodatek k LS, tak Kinský a jemu podobní budou otevírat dědická řízení či podávat k soudu určovací žaloby. O Sudeťáky tu nejde. Jde tu především o majetek šlechty a dle mého názoru Schwarzenberga.
Pan Schwarzenberg byl myslím ministrem zahraničí, když se vyjednávaly podmínky, nebylo proto v jeho zájmu, aby tam byly nějaké limitující klauzule.
Schwarzenbergovi jde o Hlubokou a další majetky. O nic jiného.
A lidé mu na to skáčou
28. 10. 2009 | 13:15

Targus napsal(a):

To stejskal:

"Lidský strach a zveličená obava z toho, co všechno by se mohlo stát, je bohužel věčná a všeobjímající."
Hřbitovy jsou plné těch, kdo strach neměli.
Pokud mám být konkrétní, z pěti bratrů mého dědy se vrátil z wehrmachtu jen jen on a jako mrzák, cca 650 Židů z mého rodného města vyletělo komínem, vrátil se jen jeden.Druhá větev rodiny byla vyhnána Poláky, odešli pěšky, každý s jedním zavazadlem, jeden byl ještě předtím,prý v době míru, zastřelen polskými záškodníky, druhého propíchli vidlemi na salaši. Další zneškodněn za války Jagdkommandem SS jako partyzán.
Pokud Vy tvdíte, že se dnes už nic takového nemůže opakovat, já Vám opdpovím - zajeďte se podívat na hroby do bývalé Jugoslávie ke Srebrenici. Nasir Orič tam před 15 lety dělal totéž, o co se Poláci pokoušeli před válkou na území ČSR. S tím rozdílem, že byl vyzbrojován, instruován a hlídán lidmi, jejichž rodné listy pocházejí ze států NATO.
Do Kosova Vás posílat nebudu, tam by Vám při Vaší všetečnosti taky mohl někdo ušmiknout palici.
A všichni tito lidé, kteří tam prdí do hlíny, se také nebáli a při zavedení řeči na téma rozpadu Jugoslávie si klepali prstem na čelo.
28. 10. 2009 | 13:18

Pocestny napsal(a):

Kdo je ta společnost? Kdy se narodila, kolik jí je let?
Jedni tvrdí, že ...odpradávna..mléko, strdí, no znáte to.
Druzí hledí k zvěrozvěstům, další k císaři, máme tu husity, bratříky, katolíky, evanjelíky, sedláky, měšťany, buržůje, komouše,........ne nemáme....

Nejprve jsme zrušili historii a znovuvynalezli národ..
Pak jsme ten národ osvobodili od minulosti tím, že jsme mu dali republiku. O tom, že vznikla rozhodlo stejných pár desítek lidí, jako bylo těch, kdo ji po dvaceti letech "rozpustili", poté po sedmi letech "osvobodili a lidově zdemogratizovali", pár desítek lidí rozhodlo o Pražském jaru i jeho konci, pár desítek lidí stálo na počátku toho dlouho očekávaného "neočekávaného" probuzení 89...
Zbejvá lid, ten národ, kterej nejprve vypudil šlechtu, pak nechal vypudit židy, pak vyhnal skopce, pak vyhnal buržousty, zlágroval měšťany a sedláky, rozešel se se Slováky, jakékoliv místní individuality prchají "ukapávají" za hranice jako ten českej vodovodní kohoutek, zbývá populus vulgaris, čili lid obecný...

Evropský šampion v gleichschalten, náš národ "marod", si utrhl z klobouku krempu a nabyl výzoru Slaměného Huberta či Zilvara z chudobince....
Nojo, ale klasická předválečná literatura, která reportuje tehdejší atmosféru, ukazuje, že žádná partička, ani páni kluci, ani těch pět si nedovolilo více než jednoho drbana na partu.

U nás už Zilvarové a Huberti rovnou říkaj, že od té doby, co mají partii spolu, už jiný, lepší, k ničemu nepotřebujou.

Tak tu jakékoliv člověčenství musí být nutně opozicí zuřivému Zilvaristánu i těm Slamákům, které poletují nad barikádami revoluce.

Společnost je komunita jedinců, kteří sdílejí stejná pravidla i když respektují své individuality a to ve vyváženém poměru. To znamená, že svoboda jedince v rámci prostoru pravidel je nezpochybnitelná a zájem skupiny jí nikdy nesmí obejít či převálcovat, nýbrž nějak poskytnout vždy úměrnou náhradu za ztracené a poškozené.

To, co žijeme my, je pozorovatelné v jakémkoliv přírodním areálu, jde o tvrdý "mezidruhový i vnitrodruhový" boj "nepřirozeným výběrem" ,který je výsledkem menšinové manipulace s preindoktrinovanou většinou.

To není společnost, to je populace.
28. 10. 2009 | 14:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Božebože, zase bláboly.
28. 10. 2009 | 18:21

Ben napsal(a):

Pocestný,
kdybych pod tvým příspěvkem viděl napsáno: Bože, konečně něco rozumného., asi bych si tvůj zdejší projev musel přečíst ještě jednou. Bál bych se, že jsem se asi v tobě spletl. Ale zaplať pánbu pod tvým příspěvkem je napsáno co je napsáno, tak se nemusím pouštět znovu do čtení
:-), ale jen ti poděkovat.
28. 10. 2009 | 20:21

argun napsal(a):

Cestáři, velikáne velikánoviči, pořiďte si překladatele do jazyka obecného. Jinak Vaše zdější úsilí, obávám se, je ztrátou času pro Vás i pro čtenáře. Místo zelené jste přešel na koks? Plodíte jen pseudointelektuální kecy, obávám se.
28. 10. 2009 | 21:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Deny,

mýliti se v lidech patří k nejčastějším lidským chybám, tudíž si ze svého omylu zase nemusíte tak moc dělat ;-)

Celou dobu se zde vedla debata o případných nárocích někdejších čsl. občanů německé národnosti, proti nimž je třeba se bránit. Dobrá, teď se dozvídám, že bránit je třeba se proti někomu jinému. České šlechtě. Neumím odhadnout, zda by případné přijetí LS něco měnilo na současném stavu (nebylo to námětem tohoto blogu a sám se vůbec necítím být tak pevný v kramflecích, abych se zde pouštěl do nějakého právního rozboru). Osobně a sám za sebe ale nemám žádný problém s tím, aby se komukoliv vracel majetek, který mu byl zcizen.

Pane Tarqusi,

já strach resp. obavy mám. Určitě nepatřím k těm hrdinům bez bázně, jichž jsou plné hřbitovy. Mám obavy z lidí, kteří mají strach. Permanentní, apriorní, pramenící z myšlenkových stereotypů a předsudků. Mám obavy z těch, kdo se bojí Němců, Poláků, Rusů, Maďarů, Židů, Cikánů atd. Mám obavy z těch, kteří podobně jako v bývalé Jugoslávii vraždili souseda jen proto, že byl Srb, Chorvat, Bosňák či Kosovan.

A vůbec si nemyslím, že by se některé věci nemohly opakovat (naopak se pravděpodobně opakovat ještě dlouho budou). Méně jich může být jen za předpokladu, že alespoň jistá část lidí dokáže na druhého pohlížet jako na rovnoprávného jedince, občana, se stejnými právy jako má on sám. Tedy ne jako na Srba, Němce, Rusa či "Prajzáka ze Sudet", na něhož většího krkouna není (je samozřejmě možné, že jde o utopii a člověk jako takový není sto překonat svoje atavismy, zejména psí oddanost smečce, nicméně posledních zhruba padesát let ukazuje, že alespoň v euroatlantickém prostoru určitá šance na změnu paradigmat existuje).

Hezký zbytek svátečního večera. Vám samozřejmě též, pane Bene.

Libor Stejskal
28. 10. 2009 | 21:29

argun napsal(a):

Stejskal
Pokusil jsem se vysledovat jakýsi leitmotiv Vašich zdejších přípspěvků, ale příznávám, příliš se mi to nedařilo. Třeba jsem jen natvrdlý. Tak jen velmi stručně:
Soudím, že BD ve své době neměly alternativu. Ti rozumní Němci raději odešli sami, neboť pochopili, že v tak zdevastované zemi pro ně není místa. Hledat jakoukoliv spravedlnost v dějích v odstupu 65 let je absurdní. (Samozřejmě, že mnohé tehdy mělo být jinak). Historie tento pojem prostě nezná. Jak známo, dějiny píší vítězové. Je samozřejmé, že jakmile se objeví sebemenší možnost, jak nabýt ztraceného majetku, ta možnost bude mnohonásobně využita. V historii to nikdy nebylo jinak. V tomto smyslu má Targus pravdu. Jinými slovy, prezidentův požadavek je naprosto v pořádku, je v zájmu této země, a Vaše sofistikované úsilí jak vyrobit jakékoliv argumenty, které by LS učinily obranou proti těmto majetkovým nárokům je zcela zbytečné. Nejde o strach z revanšistů ani o strach z neznámého, to je naprostý nesmysl, jde o historickou zkušenost, resp. o teorii "homo ekonomicus". Je to vlastně prosté pane Stejskale, nehledejte složitosti. Á propos. Zažil jsem dvakrát naživo pana Berndta Posselta a to v hospodách v západočeském pohraničí. Pokaždé se ožral jako dobytek a evidentně si to užíval. Tomu pánovi, evropskému poslanci, nevěřím ani to, jak se jmenuje.
28. 10. 2009 | 21:47

argun napsal(a):

Stejskal
"Osobně a sám za sebe ale nemám žádný problém s tím, aby se komukoliv vracel majetek, který mu byl zcizen."

Tu větu myslíte vážně nebo jako bonmot?
28. 10. 2009 | 22:03

Deny napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale,
já nemám také problém vracet majetek ČESKÉ šlechtě. Problém má dvě roviny:
1) Kisnký, Harrach atd to není česká šlechta. Před válkou měli čsl. státní občanství, ale národnost německou. A dekret č. 33/1945Sb v § 1 jasně stanovil, že občané německé národnosti pozbývají čsl. státní občanství. Ano, kolektivni vina. Lze snad naše předky (Beneše) za to kritizovat. Bylo pár týdnů po válce, lidé se vraceli z koncentráků, milióny mrtvých. Ale přestože všichni čs. občané německé národnosti přišli o čs. státní občanství, nikterak to neznamenalo, že se nemohli odvolat, bránit. To zákon 33/1945Sb např. v §2 umožňoval.
2) A pak tu byli Češi, co kolaborovali, např. tím, že požádali o německé státní občanství, např. Colloredo Mannsfeld. Tomu se nevrátil zámek Opočno.

Není ukradeno jako ukradeno. Pokud např. seberete někomu dnes majetek za jeho závažnou trestnou činnost, je to přeci v pořádku. To není krádež. A pokud se někdo během války hlásil k Němcům,kolaboroval, po právu přišel o majetek, tak dnes nemá na nic nárok.

To jen někteří zaprodaní Češi - lobbisti, vycítili dnes příležiost, jak si "zobnout" z bývalého majetku šlechty. Tento majetek vesměs v majetku státu se vrátí zpět šlechtě a lobbisti dostanou svá procenta. Jsme národ zaprodanců
28. 10. 2009 | 22:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Deny:
"Jsme národ zaprodanců" Ne všichni.
28. 10. 2009 | 22:26

Targus napsal(a):

To stejskal:

Cituji:"Osobně a sám za sebe ale nemám žádný problém s tím, aby se komukoliv vracel majetek, který mu byl zcizen."

Vy byste fakt necítil jako problém, kdyby se jednou u Vašich dveří objevila nějaká osoba (ať drban z basy nebo pán ve fraku), strčil Vám pod nos kus papíru a řekl: "Hele, Stejskal, máš na to pět minut, abys odsud vymázl, jinak po svých neodejdeš!"
Tomu mám věřit? Není jednodušší umenšit tuto dnes jednoprocentní či možná jednopromilovou možnost na absolutní nulu vložením slovíček Česká republika do hotového a odhlasovaného dokumentu?
"...posledních zhruba padesát let ukazuje, že alespoň v euroatlantickém prostoru určitá šance na změnu paradigmat existuje)."
Tou šancí jste myslel např. Severní Irsko, Baskicko, Paříž a ostatní metropole s islámskými komunitami, česko-polský spor o území, který musel ukončit samotný Stalin dávno po r. 1945, upírání základních lidských práv občanům ruské národnosti v Pobaltí, spory v slovinsko-rakouském pohraničí dva roky zpátky, jižní Slovensko dnešních dnů, ano? Kdybych na něco zapomněl, doplňte mne, prosím.

Jak to za mne velice hezky řekl Argun - nejde o nějaký strach z něčeho či někoho, jde o obyčejnou historickou zkušenost.
Já dodávám, po celou dobu existence Českého státu jsme sloužili někomu jako ořezávátka. Je minimální šance, že se na tom něco do budoucna změní. Proč tedy dobrovolně dávat někomu odjištěnou, nabitou a zaměřenou zbraň do ruky.
28. 10. 2009 | 22:51

kočka šklíba napsal(a):

Targus pane Stejskale vůbec nereagoval na tuto Vaši podpásovku, takže to udělám já:
"Pane Tarqusi,

já strach resp. obavy mám. Určitě nepatřím k těm hrdinům bez bázně, jichž jsou plné hřbitovy. Mám obavy z lidí, kteří mají strach. Permanentní, apriorní, pramenící z myšlenkových stereotypů a předsudků. Mám obavy z těch, kdo se bojí Němců, Poláků, Rusů, Maďarů, Židů, Cikánů atd. Mám obavy z těch, kteří podobně jako v bývalé Jugoslávii vraždili souseda jen proto, že byl Srb, Chorvat, Bosňák či Kosovan"

Já,možná, že ostatní i Targus, to tak necítí, v tomto Vašem výroku našla podsouvání Targusovi něčeho, co ale vůbec nikde nenapsal, a to šovinismus. On se přece nevymezuje proti národům jako takovým, ale proti tomu co naopak může nacionalismus a šovinismus způsobit. A varuje, že to co si Vy a mnozí další neumíte nebo nechcete představit, může být za pár let skutečností. A to proto, že prostě i nyní se pokusy ze strany SDL a jiných objevují a BD jsou stále napadány.

Argun, Deny, výstižné.
28. 10. 2009 | 23:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane argune,

omlouvám se, jestli jsem leitmotiv svých zdejších příspěvků nepodal dost srozumitelně. Pokusím se to napravit (a máte-li zájem, projděte si znovu mé texty, abyste si ověřil, že si jej nevymýšlím dodatečně).

Hlavní motiv: to, co napsal autor blogu, mi přijde z právního pohledu srozumitelné (bez ohledu na to, zda se to týká Benešova dekretů o čs. Němcích či Maďarech či třeba o čemkoliv jiném). Prostě to podle mne čistě z právního pohledu problém je. A měly by se už konečně nějak vyřešit.

Motivy ostatní, zhusta zde již probírané, nicméně pro debatu o autorvě textu nepříliš významné.

BD týkající se vyhnání Němců a Maďarů resp. konfiskace jejich majetku podle mne alternativu měly (jedná se např. o alternativu francouzskou). Svůj pohled na jejich právní a morální aspekt jsem zde popsal již nesčíselněkrát, a proto jsem se do něj tentokrát záměrně nepouštěl. Nicméně zcela sdílím to, co zde napsal pan Ara 28.10.2009 01:48:24. Ne kvůli minulosti, ale kvůli budoucnosti. Etnické čistky prostě nesmějí být z mého pohledu nikdy ospravedlnitelné (a tudíž se nemíním tvářit, že nějaká ta, která se týká zrovna země, v níž žiji, správná byla). Musím přiznat, že z tohoto pohledu nevidím nic nepřirozeného na tom, že někdo, kdo se stal obětí etnické čistky, usiluje o ztracený majetek. Dost těžko se mi pléduje za to, že dotyčný prostě patří ke "špatnému" etniku a jednou zabavený majetek je holt už toho, kdo ho zabavil.

Nicméně při všem výše uvedeném jsem přesvědčen, že nic takového ve větší míře nehrozí a že by to ani nebylo správné (to je prostě to napravování jedněch křivd druhými - počátku se nedobereme, proč teď opět brát někomu majetek a dávat ho jiným). Domnívám se, že nic takového nehrozí ani před LS ani po ní.

Čili dle mého soudu by správná cesta byla následující (nicméně si myslím, že většinu lidí z této země by asi přivedla do blázince či na barikády): Připustit (řekněme politicky), že Benešovy dekrety vůči Němcům a Maďarům byly diskriminační a neetické (i když ve své mimořádné době svým způsobem pochopitelné) a zároveň na základě mezinárodních smluv tehdejší doby trvat na tom, že žádné restituce dnes již nepřicházejí v úvahu (popřípadě to ošetřit v tuzemském právu).

A dvě poznámky na závěr: myslím, že tím, že v roce 1945 až 1946 byli z této země vyhnáni občané některých národností, si především na obrovský problém zadělala tato společnost. Soužití po válce by bylo velmi těžké a bolestné, ale kdybychom se ho tehdy naučili, mohla dnes tato společnost být daleko dál (co se otevřenosti, tolerance apod týče).

A ještě jednou: psát jsem zde pod tento blog začal z jednoho jediného důvodu: problém nastíněný panem Koudelkou mi přišel právně jako velmi zajímavý a spolu s panem Vicem jsem měl za to, že se debata vede o něčem úplně jiném.

Libor Stejskal

P.S. Pana Posselta neznám a je mi srdečně jedno. Mimoto jsem přesvědčen, že "populární" je toliko u nás. Jinde ho nikdo nezná a nebere vážně.
28. 10. 2009 | 23:35

stejskal napsal(a):

Pane Deny,

"Není ukradeno jako ukradeno. Pokud např. seberete někomu dnes majetek za jeho závažnou trestnou činnost, je to přeci v pořádku". Souhlas, k tomu není, co dodat. Pokud někdo spáchal nějakou trestnou činnost (a tou může být i kolaborace s nepřátelskou mocí), tak může být i odsouzen ke ztrátě majetku.

S témto blogem to sice nesouvisí, ale podepisuji to v plném rozsahu.

Libor Stejskal
28. 10. 2009 | 23:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

kočka šklíba:
Máte pravdu, přesně totéž jsem si vyvodil z textu pana Steskala i já, nemínil jsem však vířit diskuzi osobně já. Můj postoj k naivnímu ideologismu, kterému samozřejmě chybějí validní argumenty a tak tito ideologisté jsou nuceni se uchylovat k podpásovkám, je známý. Ovšem podle pana Stejskala a jemu podobných nacionalisté a šovinisté jsme my, nikoliv vysídlení bývalí čsl. Němci.
28. 10. 2009 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"Etnické čistky prostě nesmějí být z mého pohledu nikdy ospravedlnitelné", ale prakticky z politických důvodů vždy nějaké ospravedlněny jsou, v Evropě poměrně nedávno v Kosovu.
"(řekněme politicky), že Benešovy dekrety vůči Němcům a Maďarům byly diskriminační a neetické (i když ve své mimořádné době svým způsobem pochopitelné) a zároveň na základě mezinárodních smluv tehdejší doby trvat na tom, že žádné restituce dnes již nepřicházejí v úvahu" je prakticky nemožné. Je to naivní úvaha nemající nic společného se současnou situací v Evropě. Máte aspoň ponětí, pane Stejskale, proč vedení SRN nechce přistoupit na nulitu Mnichovského diktátu?
29. 10. 2009 | 00:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní šklíbo,

podpásovky, to je moje ;-)

Šovinismus? Ani v nejmenším ;-) ("rozhodnutí o odsunu... je dobře, že se tak stalo. Jinak dnes skopčáci znovu řvali, že chtějí do Říše, podobně jak to dělají Velko-Maďaři", "nikdo není větší krkoun než Prajzák ze Sudet." 27.10.2009 23:50:55). Poněkud zjednodušené myšlenkové stereotypy, jež přispívají k porozumění druhých, jsem si vycucal z prstu ;-)

A dále: BD jsou napadány, protože jsou principiálně nemravné a nepřijatelné ("napravování" jedné křivdy druhou, nicméně co se stalo, nedá se ale odestát). Ne kvůli nacionalismu a šovinismu "těch druhých".

Libor Stejskal
29. 10. 2009 | 00:19

stejskal napsal(a):

Mám, pane Matyáši. Já i mně podobní ;-)

"Můj postoj k naivnímu ideologismu, kterému samozřejmě chybějí validní argumenty a tak tito ideologisté jsou nuceni se uchylovat k podpásovkám, je známý." Hezká věta, ale myslím, že z ní vyplývá (tedy alespoň mně to tak přijde), že o diskusi spíše nestojíte. Proč také diskutovat s ideologisty, kterým samozřejmě chybějí argumenty a proto se uchylují k podpásovkám ;-)

Dobrou noc.

Libor Stejskal
29. 10. 2009 | 00:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Správný postřeh, pane Stejskale.
Dobrou.
29. 10. 2009 | 00:50

Ben napsal(a):

Pane Stejskale,
dobrý den

Chtě nechtě jsem se musel usmát té trochu děsivé představy jak u Vašich dveří zvoní cizí nebo známá či dokonce příbuzná osoba a vyhrožuje Vámˇ. Pět minut nebo...!
Ale protože se i taková šílenost může i v dnešní době stát, omlouvám se za svůj úsměv.

Pane Stejskale, když se už tady o tomto problému začalo diskutovat, mohl bych se třeba Vás na něco zeptat? S Vašich reakcí jsem usoudil, že jste se o tzv. odsun zajímal trochu víc, takže snad budete vědět...

Jak odsun ať už ten divoký nebo spořádaný probíhal u nás jsem četl už stohy článků.
Ale nikde jsem neměl možnost zjistit, co vlastně se dělo s vysídlenci přímo v Německu. Mnohá německá města byla v troskách, kdo se jich po příjezdu ujal? Kdo a kde je ubytoval? Vždyť se mnohých případech se jednalo o ženy s malými dětmi nebo o staré nemocné lidi. A nebyly jich stovky, ale tisíce a tisíce!

Nebo už tehdy tito Sudeťáci vyhrožovali u dveří starousedlíků?
29. 10. 2009 | 09:03

Pavel13 napsal(a):

Děkuji autorovi za trefný text. Taky se ptám. Je na listině práv občanů EU (z LS) něco špatně, že je třeba k ní dávat dodatky? Nebo máme binec my v našich právních předpisech? Pokud na 2 otázku odpovíme ANO, proč tedy naši politici už 20 let nepracují tímto směrem?
29. 10. 2009 | 09:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Bene,

našel jsem jeden odkaz, který podle mého soudu objektivně zodpovídá to, na co se ptáte (předesílám, že ten server neznám, ale tento konkrétní text považuji za dobrý) http://www.novysmer.cz/cont...

Dobrý den, pane Pavle13,

vždy mne potěší (a přiznávám i překvapí, mile), když někdo v několika jednoduchých větách¨dokáže vystihnout to, co se složitě snažím popsat ve více příspěvcích.

Libor Stejskal
29. 10. 2009 | 10:12

Targus napsal(a):

To stejskal a šklíba:

Pane Stejskal, Vy nesledujete dění na jižním Slovensku nebo jaksi považujete za normální, aby se děly na výsostném území svrchovaného státu takové excesy, že prezident sousedního státu, který měl v područí svého souseda po jeden tisíc let, přijede odhalit sochu krále - podmanitele v den výročí okupace bratrskými vojsky?
Považujete za normální, aby strana usilující o vstup do parlamentu měla veřejně ve svém programu úplnou autonomii na zbytku státu?
Považujete za normální, aby se členové militantních organizací ve stejnokrojích procházeli po území jiného státu a pořádali zde veřejné mítingy?

Považujete za normální, aby Vám návštěva ze Německa, ať již známí či příbuzní dovezla dva kufry obnošených hader a nechala se zde hostit po několik týdnů a nakupovat tisícové dary v upomínku na věčnou památku?
Takových lidí, dojíždějících v Mercedesech z Německa a hýkajících, jak se tam nemají zle, Vám zde mohu jmenovitě vypsat asi tak na tři sta kusů.
Pravidelně sem jezdili ušetřit, nažrat se a nechat se obdarovat. V momentě, kdy jsme byli schopni ve svých Žigulících a Favoritech přijet do Říše za nimi, Brüderschaft skončil.
Ještě malá poznámka o mých vykutálených příbuzných:
- z mé strany přijeli na mou svatbu, svatební dar činil 20 DEM, což bylo cca 360,-Kč, ze strany manželky ztropil manžel - Prajzák se svou manželkou - Hamburčankou veřejně hysterickou scénu, že si dovolila bez jeho vědomí nám darovat nové povlečení na postele. Podotýkám, že jsme později zjistili, že bylo koupeno s 50%-ní slevou.

Jestli výše popsané věci považujete za normální, pak jste buď nenapravitelný idealista, anebo patříte do Bohnic.

Opravdu si myslíte, že jsem nacionalista? Já si o sobě myslím, že neumím balit své názory a myšlenky do hezkých a líbivých slovíček.
29. 10. 2009 | 10:41

Targus napsal(a):

To Ben:

Pan Stejskal Vám poskytl pouze odkaz, kde se popisují oficiální kroky německých úřadů. Co se týká praxe, ta byla poněkud jiná. Jistě si všimnete, ža oficiální místa reagovala na stav až v r. 1949. Do té doby byli vysídlenci opravdu jako bezprizorní, nikdo je nechtěl, nikam nesměli. Měli obrovské problémy získat jídlo a přístřeší. Zhusta žili v podmínkách blížících se koncentrákům, které zřizoval Áda. Jak zde bylo výše uvedeno, získali později jako náhradu za ztracené majetky tuším 8.000 DEM, aby mohli začít znovu žít. Termín výplat ani hodnotu peněz však neznám, nikdo ze známých a příbuzných, kteří odsun zažili, se o tom se mnou nechtěl bavit.
Připomínám, že tito vysídlenci nepocházeli jen ze Sudet, ale v daleko větším množství z Polska, menší počty z Dánska, Holandska i Belgie a Francie.
Je ovšem příznačné, (pan Stejskal řekne, že trpím stihomamem), že nároky na odškodnění a návrat uplatňují pouze na "ořezávátka" Čechy.
29. 10. 2009 | 10:59

Pocestny napsal(a):

Jo Tarqus, koukam chlapík má divoký sny....

Koukam, že náš neohrožený Chaharstánec to celé posunul do roviny absurdního divadla s Fantuzziovským podtextem.

Vazíristán, Kurdistán, Chacharstán, tři ohniska světové války!

Mam pocit, Tarqus, že tam moc chlastáte... když "na Otravsku" je a vždy bylo možný ouplně všechno.
29. 10. 2009 | 11:01

Pocestny napsal(a):

Jo Tarqus, koukam chlapík má divoký sny....

Koukam, že náš neohrožený Chaharstánec to celé posunul do roviny absurdního divadla s Fantuzziovským podtextem.

Vazíristán, Kurdistán, Chacharstán, tři ohniska světové války!

Mam pocit, Tarqus, že tam moc chlastáte... když "na Otravsku" je a vždy bylo možný ouplně všechno.
29. 10. 2009 | 11:02

stejskal napsal(a):

Patřím do Bohnic, pane Targusi,

prakticky nic z toho mne nešokuje (s výjimkou pochodů členů militantních organizací ve stejnokrojích, ať už jsou jakékoliv národnosti a pochodují kdekoliv). Nejméně pak Vaše rodinné zážitky (které, věřím, jsou pro Vás traumatizující, nicméně vypovídají toliko o Vašich příbuzných, o ničem jiném).

Nezlobte se, ale tahle debata nemá cenu. Vy zjevně trpíte předsudky vůči všemu německému (asi máte nějaké špatné zkušenosti, které generalizujete). Mé zkušenosti zase vypovídají o tom, že divní lidé žijí více méně ve stejném poměru mezi Čechy, Němci, Rusy, Američany a stejně tak lidé, se kterými se bez problému dohodnu.

A na to spoléhám o něco více než na předpoklad, že každý Prajzák je škrt či že každý Maďar usiluje o Velkomaďarskou říši. No, a na těch druhých má stát v budoucnu Evropa, ne na těch pochodujícíh, řvoucích a vzájemně se osočujucích či podezírajících, které znáte Vy.

Nejsem slaboch, defétista, naivní. Jsem pragmatik. Dělám to, co mi přijde výhodné. A výhodnější mi přijde se snažit dohodnout, pak teprve druhými opovrhovat, přisuzovat jim apriorně negativní vlastnosti a zlé úmysly. Budu pevně bránit zájmy své i všech slušných lidí, ale nemíním pořád bojovat proti někomu jen proto, že patří k jiné smečce/národu/etniku.

Mějte se, opravdu to nemá cenu. Přemýšlíme každý úplně jinak.

Libor Stejskal
29. 10. 2009 | 11:16

Pavel13 napsal(a):

To Tarqus.
Když pocházeli vysídlenci i z jiných zemí, hlavně z Polska, proč to dnes nejsou Poláci, kdo se obávají jejich nároků? Asi už to, oproti nám, vyřešili. Vlastně nám ukázali, že řešení existuje, jen jej chtít hledat.
Pokud vím, diplomatická aktivita Polska byla daleko čilejší už za komunistů (s tehdejší NSR).
29. 10. 2009 | 11:22

Ben napsal(a):

Pane Stejskale,
díka za odkaz i za odpověď Targusovi.

Opravdu nemám co dodat. Ledaže jednou Targus píše, jak si Sudeťáci odsun zasloužili, jak jsou všichni krkouni, hlavně jeho němečtí příbuzní :-), pak mně napíše jak museli po vysídlení v Německu trpět, neměli kde bydlet, co jíst...?

Chápete ho?

Moje rodina z obou stran má také od konce války v Německu, tehdy NSR, příbuzné. Od šedesátých let k nám jezdili pravidelně. Že by zrovna oni se tak chovali k nám nebo našim sousedům jak popisuje Targus to rozhodně nemohu napsat.

Zdravím Vás a ješte jednou díky
29. 10. 2009 | 12:55

Targus napsal(a):

To pocestný:

Jak to vypadá, poklesla Vám hladinka - Vaše výroky mají smysl, i když pochybný. Takže přijeďte, doplníme, ať jste zase v kondici. Pijete to z krku do krku, anebo to chcete v kapačce rovnou do žíly?

To stejskal.
Takže když to shrnu, strana žádající úplnou autonomii pro jinou národnost - pohoda.
Němci žádající své majetky nazpět - správná věc.
Pumové útoky v Baskicku - normální stav.
Teroristické útoky v Severním Irsku - těch pár mrtvol nestojí za řeč.
Rusové v Pobaltí bez základních lidských práv - dobře jim tak, hajzlíkům.
Už tomu začínám rozumět. Jestli Vy náhodou taky nemáte nějakého Onkla, který čeká, jak se to vyvrbí.

Všechny tyto pro Vás "zcela normální" věci se odehrávají na základě dávných křivd, aktů násilí a nedořešených polonáprav, které způsobují další křivdy.

Btw. mojí příbuzní nedosahují počtu 300. To jsou hrubé počty rodin, které znám a ke kterým tyto návštěvy jezdily.
29. 10. 2009 | 13:12

Targus napsal(a):

To Ben:

Skutečnost, že je někdo krkovička, ještě neznamená, že o něm budu lhát. Jestliže odsunutí neměli kde bydlet a kradli žrádlo dobytku, nebudu tvrdit, že je vítali s dechovkou a vlajkoslávou.
A naopak. Skutečnost, že odsunutí se po svém příchodu měli nějaké dva tři roky opravdu špatně a balancovali na hranici hladomoru, jim nezakládá nárok na to, aby mne jezdili vyžírat o třicet, čtyřicet let později bez adekvátní kompenzace. Tou kompenzací nemyslím ty jejich usmolené DEM, ale skutečnost, že když jsem se po r. 1989 dostal pracovně do míst, kde žila velká skupina těchto lidí, nikdo z nich mne nebyl ochoten pustit ani přes branku do předzahrádky, neřku-li do svého domu.
Nazývejme, prosím věci pravými jmény.
29. 10. 2009 | 13:24

stejskal napsal(a):

Přesně tak, pane Targusi,

je vidět, že jste zcela pochopil mojí úvahu na téma "občanský" resp. "národní" princip ve společenských vztazích. A správně jste z ní vyvodil, že jsem motivován hamižností a vidinou bezplatného získání olbřímích majetků.

A právě proto je mi celá řada Němců, Rusů, Srbů, Chorvatů, Poláků, Američanů a prostě vůbec lidí podobného smýšlení daleko bližších (a vkládám do nich daleko více nadějí pro budoucnbost) než někteří mí čeští sousedé. Říká se tomu nekompatibilita myšlení (ale třeba se to bude zlepšovat, i německá společnost se po letech hrůzné totality a hledání nejrůznějších nepřátel postupně demokratizovala a už to zdaleka není, co to bývalo).

Libor Stejskal
29. 10. 2009 | 13:26

Holubář napsal(a):

Pane Stejskale,
vy jste asi takový všeobjímající dobrák. To, zcela výjimečně nemyslím ironicky.
Ale život je trochu jiný. Mrkněte do dnešního Práva na str. 14 "Němci přetřásají soužití s tureckou komunitou". To vaše multikulti prostě k ničemu dobrému nepovede, když nabývá takových rozměrů.
Abyste mi rozuměl:
- mě serou Cikáni ne proto, že jsou Cuikáni, ale proto, jací jsou a jak se chovají
- nevadí mi Vietnamci, ale proboha, ať už se nám tady moc nemnoží
- nevadí mi Slováci, protože jsem Čechoslovák. To souvisí s podobnými kulturními vzorci.
- Ale Ukrajinci v množství větším než malém jsou obtížný prvek - tedy v Plzni zcela nepochybně
atd.
Nikomu z nich nemám touhu ublížit, ale určitá míra xenofobie ja zdraví převelice prospěšná.
Navštěvovat se je prima, občas i nějaský ten imigrant je fajn, ale všechno má své meze. Ať mi do kuchyně leze jen ten, koho si pozvu!
Každá akce vyvolává reakci a všeho moc škodí.
Tak jsem asi pochopil Targuse.
29. 10. 2009 | 13:44

Vico napsal(a):

Holubář: Po roce 68/69 těch imigrantů od nás u nich bylo jistě v množství větším než malém. Co s tím?
29. 10. 2009 | 13:55

Pocestny napsal(a):

Stejskal, lobotomie frustrátova ve vší nahotě....

Bravo, lepší příklad idiota, který nerozumí řeči ve vlastní muttersprache, protože je tak plnej sama sebe, že má i vlastní nářečí.
Tak přeju hodnotnou a přátelskou "diskusi", i když ve vašem konkrétním případě jde o paralelní monolog.
Škoda, že se vás protistrana bojí urážet, kdyby byl odvážnej jako u komentářů ke mně, ještě bychom se něčeho dočetli...
Kdepak, tenhle vlčák se nepovedl, chlupatec může bejt jenom jeden...

Tarqus, tvůj svět degenerovanýho frustráta z konce světa fakt není zajímavej. Tvoje logika je potom naprosto perversní.

Politováníhodný osud jedince...
29. 10. 2009 | 14:01

Ben napsal(a):

Targusi,
zřejmě se Vám to stalo, nemám důvod Vám nevěřit, že Vás velká skupina těch lidí nebyla ochotna pustit ani do předzahrádky.

Ale proč? Musili mít přece nějaký důvod! Opravdu nechápu...

Samozřejmě i já jsem po roce 89 byl v tehdy ještě západním Německu, navštívil jsem příbuzné svých rodičů, kteří k nám jezdili pravidelně od šedesátých let. A nejen ty. Společně jsme byli i u jejich přátel, které jsem viděl poprvé. Všichni ano úplně všichni se ke mně i mé rodině (má žena je, jak to jen napsat?, prostě čistokrevná Češka)chovali velmi přátelsky. Musím napsat, že i má žena kdysi slýchávala hrůzy o Sudeťácích a byla velmi ano velmi překvapena, že ti u nás stále nazýváni revanšisti, se chovali tak jako moji rodiče, jeji rodiče, naši sousedé nebo přátelé. Prostě úplně stejně jako my. Dokonce mi to i tak na zpáteční cestě přímo doslova řekla.

A jestli všechny Sudetské Němce či tzv. Prajzáky hodnotíte podle B.Posselta nebo svých příbuzných, tak to není moc dobrá vizitka, nemyslíte?

Pro Vaši info. Já ani mí rodiče nejsme Sudetští Němci, ani ze Sudet nepocházíme. Bydlíme od nepaměti v oblasti, která k ČSR byla připojena až v roce 1920. Vy určitě víte, o kterou oblast se jedná, Vy a nejen Vy, máte pro nás tak krásný výraz. A to jsem taky nepochopil proč. Nikomu jsme neublížili, majetky nám zůstaly, tak je nebudeme požadovat zpět, hledíme si svého, a přesto jsme pro Vás občany druhé kategorie.
29. 10. 2009 | 14:03

stejskal napsal(a):

Pane Holubáři,

ale samozřejmě, vždyť to tu píši téměř od rána do večera. Každá společnost je schopna vstřebat jen určité množství "cizího elementu". Když se to přežene, vzniká nebezpečné pnutí, riziko vypuknutí násilí, rozvratu, chaos.

S tímto vším je třeba počítat, přistupovat k tomu racionálně, určitě i regulovat. Ale racionální není, že Němci jsou krkouni jdoucí po našem majetku, Cikáni kradou, Ukrajinci jsou obtížní. To jsou předsudky, zjednodušené stereotypy, které prakticky vždy škodí.

Mým zájmem je, abych se s co nejvíce Němci dohodl (a s mnoha se jistě nedohodnu nikdy). Aby co nejméně Cikánů (ale i bílých kradlo), ale jistě budou dál krást někteří Cikáni i bílí. Aby tu třeba Ukrajinci dělali práci, kterou drtivá většina Čechů už dělat nechce (a třeba tím nastavovali konkurenční prostředí), ale nic se nesmí přehánět (neznamená to otevření pracovního trhu ilegální emigraci).

Snažím se uvažovat o střední cestě, ne přemýšlet v extrémech. "Němci jsou takoví, Cikáni jsou makoví, o Vietnamcích a Ukrajincích ani nemluvě."

Víte, jaký je překlad řeckého výrazu xenofobie? Doslovně přeloženo "strach z neznámého". Tento strach, obavu, opatrnost mají pudově zakódovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, je to pud sebezáchovy. Jenže člověk se narozdíl od živočichů neřídí jen pudy, ale byl obdařen rozumem. A také schopností empatie, tolerance. To jej odlišuje od zvířátek.

Obecně se slovo xenofobie používá k označení mezilidské nesnášenlivosti a předsudků vůči lidem z jiné země, či při nedostatku úcty k jejich tradicím a rozdílné kultuře.

Doporučoval bych v těchto věcech více užívat rozumu a o něco méně pudů (jako třeba strachu z neznámého).

Libor Stejskal
29. 10. 2009 | 14:18

Pocestny napsal(a):

Bene, ještě jsem ti chtěl říci jedno. Nečekej žádný vzrušující scénáře, protože valné většině aktivního populu vyhovuje právě taková společnost, jakou tu máme.

Proto, čekat od generace vexláků, pézetkářů, pumpařů a pinglů z RáJe něco více by bylo pošetilé.

Tato doba se vyznačuje tím, že zatímco aktivní menšina bez rozdílu barev spolupracuje na okradení té většiny "lidu", který je pasen, krmen, dojen stříhán, a když je potřeba i poražen pro lepší příští svých pasáků.

Lidu je tak dobře, a tak se soustřeďuje jen na to, ay vyhnal z pastviny každý kus jiné barvy, velikosti a tonu bučení.

To je prostě povaha - z krajiny udělat koncentrák na žrádlo, z lesa koncentrák na dřevo, kopec je koncentrák na těžbu kamení, společnost pak koncentrák na pěstování prostřednosti.
Klaus a Topolánek by neměli urážet slušný lidi nějakou "daj-li nedaj-li, daj-li mrdajli", ale rozdávat Řád nejprůměrnějšího hovnivála tomu, kdo vždy byl pro vše i proti všem, ale u ničeho ho nikdy nechytli.

To je správnej národní hrdina!
Malomyslnej degenerát, kterej jakoukoliv odlišnost od sebe samotnýho bere jako vážnou nemoc.

Ono to není "světové spiknutí proti malé české duši", to jen malá česká duše dále přivyká zmenšujícímu se českému prostoru a snaží se spiknout proti tomu zlému světu, kterému duševně nestačí.

Bene, když to tu tak pozoruju, mam v hlavě vykřičník...
"Nikdy nezestárni do týhle role zlýho dědka, kterej mrví život už svým vnukům tím, jak dál bojuje za zločiny svejch dědků.

Ono jim nic jinýho ani nezbývá, protože kdo příliš dlouho setrvá ve lži, nemůže z ní už ustoupit, protože by zemřel prázdný jako ten Dederon.

Je to zde horší než v Afpaku, tam si tyhle mudžahedíni dojdou pro svou kulku dříve či později sami, zde se nestřílí, ale tahle politika už bez výstřelu vyrobila větší hromadu zmršenejch osudů, než osm let naší "imperialistický okupace" Phuckistanu.

Tady totiž mudžahedín neleží v hadrech v díře, ale pochoduje v kvádru Pražským hradem.
29. 10. 2009 | 14:20

Taoiseach napsal(a):

Holubář

Nerad bych měl na svědomí Vaše popukání, ale naší současné justici věřím víc než V. Klausovi. Pořád ji ještě Klaus nemá pod kontrolou, i když Kovářová, Vesecká, Kučera & spol. dělají, co můžou.

Stejskal

Nepouštěl bych se do těch hypotéz moc daleko. Že je Země placatá, je koneckonců taky hypotéza. Faktem naopak je, že tzv. Benešovy dektrety nestanovily žádnou konfiskaci, nýbrž jen pozbytí čsl. občanství (konfiskace byla až důsledkem). Faktem také je, že podle německého práva tzv. Mnichovská dohoda zpočátku platila a má právní důsledky např. v tom, že dotyční "Sudeťáci" mají německé občanství (PRÁVĚ PROTO mimochodem Německo neuznává neplatnost MD od počátku). MD samozřejmě žádnou klausuli o zachování čsl. občanství neobsahovala. Až teď tedy moje hypotéza: příslušní žadatelé by museli nejprve prokázat, že žádali o navrácení/zachování čsl. občanství. Jaké mají šance?

Před soudem v Lucemburku je jistě možné žalovat Českou republiku, ale nelze se tam domáhat žádných nároků. KDO by tedy hypoteticky vznášel žalobu?

Soudní dvůr Evropských společenství v Lucemburku už soudí od roku 1958. Najde mi tu někdo (kdokoli) za těch 52 let jediný precedens žaloby podobné tomu, čím nás tady straší pp. Klaus a Koudelka?
29. 10. 2009 | 14:34

Taoiseach napsal(a):

Zbyněk Matyáš

"Máte aspoň ponětí, pane Stejskale, proč vedení SRN nechce přistoupit na nulitu Mnichovského diktátu?"
Nemůžu mluvit za pana Stejskala, nicméně ponětí mám: jak píšu výše, je to především kvůli německému občanství bývalých čsl. Němců. Ovšem obavám se, že Vy to vyhodnotíte jako mé slovíčkaření - :) .

"Ovšem podle pana Stejskala a jemu podobných nacionalisté a šovinisté jsme my, nikoliv vysídlení bývalí čsl. Němci."
Opět můžu reagovat jen za sebe: vedení SL má ještě menší legitimitu (pokud je to vůbec možné) mluvit za bývalé čsl. Němce než Václav Klaus za nás. Nacionalisté jsou jednoduše ti, co si budují politickou kariéru fabulací vnějšího ohrožení - a to na obou (resp. na všech) stranách.
29. 10. 2009 | 14:51

Taoiseach napsal(a):

Stejskal - PS

"Nejde o majetek (...), ale o normálmí právo každého občana (...) především nás všech"
100 % souhlas.
29. 10. 2009 | 14:56

Vico napsal(a):

Taoiseach : Není lepší tečkou na tomto blogu, než váš příspěvek.
29. 10. 2009 | 15:00

Ben napsal(a):

Pocestný, i já bych ti chtěl něco říci.
Tys tehdy neměl odcházet. Takových lidí jako ty je "tam" třeba a nejsou, bohužel, Pocestný, nejsou. Za sebe myslím, že to byla škoda.
Ale asi máš klidnější život. Přeji ti ho.

Neboj, ten tvůj vykřičník si budu pamatovat.

Tak jako nemohu zapomenout a budu si pamatovat Občana Havla, i když někdy později dělal věci, které nemusel. Ale pro mě byl a je stále člověkem...
29. 10. 2009 | 15:00

Targus napsal(a):

To Ben:

Každý z nás v sobě nese jistou životní zkušenost, někdo má jen ty dobré, někdo zase více špatných.
Pro koho jste konkrétně Vy občanem druhé kategorie, netuším, pro mne určitě ne a pokud tu nebudete chtít zavádět "polské pořádky", žijte si, jak chcete. Za bolševika se naopak jako občané 2. kategorie mohla cítit česká většina.
Dost špatně se na zdejší dívali v Polsku, protože se odmítli účastnit a finančně podílet na obnově zbořené Warszawy, potažmo celého Polska. K územím, o které se škubali Poláci s Čechy se vyjadřovat nebudu, to bychom si za chvíli mohli dát pár facek, jak zde bývalo častým zvykem.
K Prajzákům asi toto. Z této lokality pocházela moje babička, která mne po jistou dobu vychovávala, a to v podmínkách blízkých těm, ve kterých žili Sudeťáci po odsunu. Proč jí tenkrát nikdo nepomohl, ba ještě chodili tvrdě vymáhat dluhy, které babi nenadělala, ač sami coby velice šetrný rod do žlabu tak hluboko neměli, dodnes netuším. Já osobně jsem dodnes nepochopil, kde začíná šetrnost, a kde lakota.
Jak se dívám na Sudeťáky či na kohokoli jiného, je moje soukromá věc, nicméně v drtivé většině případů moje pesimistické předpovědi dopadly ještě hůře(např. rozpad SSSR a SFRJ, rozdělení ČSFR), než jsem předpovídal.
29. 10. 2009 | 15:07

Holubář napsal(a):

Vico:
Nevím přesně, kolik našinců v letech 68/69 skončilo v Německu. Odhadem střelím - 200 tisíc? Pak se částečně rozutekli někam dál. Kolik měla tehdejší NSR obyvatel: Nevím - cca 50 miliónů? Berme ten výpočet s rezervou. O kolik jsme jim mohli navýšit populaci? O půl procenta?

Kolik je dnes v Německu Turků? Pět miliónů? Sedm? Nevím přesně. Ale ze současných cca 80 miliónů Němců je to určitě pět procent. Spíš víc.

Vám se to nebude líbit, ale tady fakt platí marxistická poučka o kvantitě, která vede ke změně kvality.

Navíc, našinci asi nebyli v těch letech většinou ekonomičtí emigranti, ale političtí. A k naší vlastní české škodě zpravidla lidé, kteří něco uměli. S podobnými kulturními vzorci chování, jako Němci, to se nedá nic dělat. Buďto křesťané nebo ateisté - z tohoto pohledu v Německu jako doma.

Neříkejte mi, že nevnímáte ten rozdíl.
Jen tak mimo hru - počet cizinců v Plzni se jen odhaduje, stát je není schopen spočítat, není schopen to uřídit, je to zcela živelné. Odhaduje se 30 až 50 tisíc. Nás, původních, je to cca 165 tisíc. Divíte se mým postojům?

Pane Stejskale,
střední cesta, myslím, dobrá. Ale např. dvě třetiny zadržených černých pasažerů v MHD v Plzni jsou cizinci (pohledávky nedobytné) už nejsou žádnou střední cestou. Připomíná to rabování.
Vy nemáte rád tvrzení, že Cikáni jsou takoví či makoví. Jenže když vám opakovaná životní zkušenost ukáže, že tomu tak je, marno se tomu vzpouzet. To nejsou emoce, ale rozum, který vzýváte. Výsledek rovnice, když se vám nelíbí, zkusíte spočítat znovu a třeba opakovaně a jiným způsobem. A když to vychází pořád stejně, tak vás správnost toho výsledku prostě udolá.
Ekonomičtí emigranti jsou k nám nahnáni až na výjimky jenom ekonomickým tlakem. Vzhledem k tomu, kde zpravidla pracují (Panasonic apod.), proudí zisky z jejich otrocké práce zpravidla do zahraničí. Nám zůstavají náklady.
Diktát velkých monopolů. Možná pro to máte jiné pojmenování.
Atd.atd. atd.
Ne, při vší úctě k vašemu humanismu, v tomhle se neshodneme.

Taoiseach:
Trefil jste přímo na komoru.
K popukání. S vaší důvěrou v českou justici čníte jak útes nad písčinami. Osamocený a hrdý.
Jenom jsem nepochopil, proč do toho taháte Klause? Máte-li naději, že za něj budu bojovat, zklamu vás. Já nevěřím nikomu.
29. 10. 2009 | 15:25

Targus napsal(a):

To Taoiseach:

A pak se pootočí kolo dějin a najednou kdosi v zákulisí zjistí, že tady máme jakéhosi uřvaného a legračního šaška s knírkem bez jakékoli legitimity, který doteď nikoho nehrožoval. Ale kdyby se to šikovně navlíklo, mohl by za nás udělat nějakou prácičku a byl by ještě vděčný, kecat umí, po ruce pár ranařů taky. A pak se to vymkne a je z toho druhý světový průser.
Proto já tvrdím, že takovým uřvaným folklóristům v kožených kraťasech je třeba bezpodmínečně zavírat huby. Samozřejmě pokud lze, po dobrém. Lhostejno, zda řvou přes Dunaj či přes Český Les
29. 10. 2009 | 15:29

Targus napsal(a):

To Holubář:

píšete hezky, ale obávám se, že naprosto zbytečně ošoupáváte svou klávesnici. Je to škoda. Pan Stejskal prostě nepříjemné otázky a nezapadající fakta jednoduše ignoruje.
29. 10. 2009 | 15:33

Taoiseach napsal(a):

Targus

Asi byste měl být poněkud explicitnější. Pod pojem "legračního šaška s knírkem bez jakékoli legitimity" se jich vejde opravdu, ale opravdu, ale opravdu, docela hodně - :) . Pokud máte na mysli "přítele" Bernda - ne že bych byl jeho fanoušek - ale v souladu se svou tělesnou schránkou mluví velmi zvolna (není uřvaný) a povětšinou se dobrovolně škrtí kravatou. Ale ani v tom není sám: kravatu nosí třeba i Janko Slota, i když ten jinak moc uhlazený není. Nebo Viktor Orbán. Nebo jiní... Takže s těmi folklóristy (tak hezké označení si nezaslouží) bych začal zametat před vlastní Prahou.
29. 10. 2009 | 17:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pavel13:
"Když pocházeli vysídlenci i z jiných zemí, hlavně z Polska, proč to dnes nejsou Poláci, kdo se obávají jejich nároků? Asi už to, oproti nám, vyřešili" Ano, oni už tu výjimku mají z dřívějších mezistátních jednání.
29. 10. 2009 | 17:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Taoiseachu,

může být. Opravdu mne to zaujalo jen jako teoretický problém (především v tom smyslu, jak psal pan Pavel13 dnes v 09:49:37). Necítím se být autorem strašen, nakonec nejsem vystrašen ani panem prezidentem (zažil jsem už fortelnější strašení, kdy jsem se opravdu bál, tohle je čajíček ;-).

Víte, už jsem to tu zde někde psal. Mne především mrzí, že kvůli věčnému strašení jedněch druhými a naopak se nevede o LS, DB apod. věcná diskuse (a myslím, že těch věcí, které se dají klidně a věcně diskutovat je celá řada; tohle bych viděl jako jeden z nich. Viz opět text pana Pavla 13).

Pane Holubáři,

musím říct, že mne problematika černých pasažérů v Plzni nechává vcelku chladným (nepřijde mi to jako výrazně společensky nebezpečný jev, i když ani to nepodceňuji). Víte o tom, že podstatná část etnických Čechů šidí stát na daních ("Připomíná to rabování"). Popřípadě vydal jste se někdy do silničního´provozu, třeba jako chodec? Podstatná část jeho motorizovaných účastníků mi denně usiluje o život tím, že ignoruje dopravní předpisy i obyčejnou lidskou ohleduplnost. Připomíná to neustálé pokusy o úkladnou vraždu (připomínám že jen nepatrný zlomek řidičů u nás představují Vietnamci, Romové či Ukrajinci). Není to strašné?

A to nejsou emoce, jen empirie. "Výsledek rovnice, když se vám nelíbí, zkusíte spočítat znovu a třeba opakovaně a jiným způsobem. A když to vychází pořád stejně, tak vás správnost toho výsledku prostě udolá." Chtělo by se říct, ti bílí Češi jsou pěkná svoloč, podívejte se třeba jak ohleduplně se chovají řidiči třeba na západě Německa (no, ještě že nedělám tyhle zjednodušené závěry, to bych se na každého bílého soukmenovce musel dívat hodně podezíravě).

Tyhle úvahy, kdykoliv je domyslíte, Vás zcela neodvratně musí dovést do logické pasti. Jde jen a pouze o strach z neznámého resp. neochotu rozlišovat. Víte, já Vám to nevnucuji (narozdíl třeba od pana Pocestného, který do toho chodí po hlavě ;-), dokážu tento způsob uvažování i pochopit (a velmi přesně ho zde nedávno analyzoval a jeho důvody vysvětlil pan scientist, který je sociolog). Já se jen snažím, aby si lidé spolu více povídali a méně se obviňovali a osočovali. Čistě sobecky a pragmaticky to považuji pro sebe (a své děti) za lepší a nadějnější cestu. Věřím, že dokud se debatuje, nevraždí se, nelynčuje ani nevyhání z domovů.

Hezký večer.

Libor Stejskal
29. 10. 2009 | 17:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
"to jen malá česká duše dále přivyká zmenšujícímu se českému prostoru" Podle Vašich sáhodlouhých nenávistných projevů soudím, že máte na mysli tu svou českou duši, které byste se rád zbavil. A ono to nejde.
29. 10. 2009 | 17:42

Holubář napsal(a):

Pane Stejskale,
už jsme tady "mimo obzor", ale třeba si to tu ještě otevřete.
Myslím, že debata je přesně to, co tady děláme. Že se v něčem neshodneme - co se dá dělat. Já na vás (ani na nikoho jiného) jako první s nožem nepůjdu.

"Strach z neznámého" píšete. No, já mám blbý pocit, že jde právě naopak spíše o strach ze známého.
Fakt jsem měl v 90.letech příležitost procestovat velký kus zeměkoule, ne že bych byl všude a znal všechno, ale myslím, že o strach z neznámého nejen v případě mém, ale i řady dalších opravdu nejde. Spíše jde o jiný světonázor. Jak ten vzniká, to jistě víte sám i bez mého poučování.
:-)
29. 10. 2009 | 18:00

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane Holubáři,

jsem rád, že jsme se dostali k tomuto závěru. I já jsem za posledních dvacet let procestoval prakticky celou Evropu a podstatnou část Severní Ameriky. I já mám svůj světonázor, který vychází z mých životních zkušeností.

Snažím se porozumět tomu Vašemu (a nejen jemu). Snažím se pochopit i ty "krkounské Prajzáky", Cikány, Vietnamce a zjišťuji, že je každý jiný. A pokud se je snažím nacpat všechny do jedné škatule (jako bych to třeba mohl dělat i v případě Vašem či třeba etnických Čechů), budu jen sám proti sobě.

Ničemu to neprospěje, ani mně, ale hodně věcem to uškodí. Především té debatě, o kterou bych se vždy rád pokusil (pokud je alespoň malý prostor před tím, než je nutné sáhnout po noži).

Znovu říkám, nejsem defétista ani pacifista. Někdy je nutné bojovat. Ale permanentní apriorní boj jako životní program mi nevyhovuje. A mám za to, že tímto směrem se začíná v posledním půlstoletí ubírat i uvažování evropských lídrů. Není to jisté, není to nezvratné, ale dává to jistou šanci.

Mějte se.

Libor Stejskal
29. 10. 2009 | 18:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Taoiseach:
Vždyť to je nesmysl. Neuznání nulity Mnichova Němci není jen o sudeťácích, ale do dalších konsekvencí nemá význam zabředávat, jenom podotýkám, že základem občanství SRN je etnicita. Co se týče čsl. Němců, v německé interpretaci navždy přestali být čsl., takže jejich požadavkem bylo, aby na území ČSR žila třetina občanů cizího státu.
Pokud si sudetští Němci vedení Krajanského sdružení zvolili, nechápu, proč by nebylo legitímní a nemohlo za ně mluvit.
29. 10. 2009 | 22:04

Targus napsal(a):

To Taoiseach:

Měl jsem na mysli jediného šaška s knírkem, který zatím zvládl udělat druhý světový průser, i když přiznávám, že jich je povícero a dnes hulákají více, než kdy jindy.
Pokud myslíte, že Adolf z mnichovské pivnice nějakou legitimitu ke řvaní o Lebensraumu měl, poučte mne, prosím.
30. 10. 2009 | 10:28

stejskal napsal(a):

Kašpar s knírem se nejčastěji objevuje ve chvíli, kdy někoho zatlačíte do kouta a vzbudíte v něm pocit, že dotyčný s knírem je jeho jediná šance (viz např. Versailles, Výmarská republika, boj o to, zda v jejím chaosu převezme moc rudá či hnědá totalita a vítězství té knírkaté ve finále, ale nejen).

Proto je především z čistě pragmatického a sobeckého důvodu daleko výhodnější nikoho do kouta netlačit a snažit se s každým pokud jen trochu možno dospět k oboustraně přijatelnému kompromisu (a hlavně se nemstít, to je spolehlivý recept jak si vytvořit nepřítele na život a na smrt, jenž se neustále bude snažit spojit se s nějakým knírkatým proti Vám, což je poněkud z Vašeho pohledu nepraktické). Samozřejmě je třeba musí být člověk dostatečně silný, pevný a rozhodný. Je to hodně o psychologii, sociologii a tak. Prostě volit výhodnější postup, než je nesmiřitelný boj proti personifikovanému "zlu".

Zdá se, že leckde v Evropě už to někteří chápou. Jinde ovšem méně ;-)

Libor Stejskal
30. 10. 2009 | 11:41

Targus napsal(a):

To stejskal:

Napsal jste to hezky, teď to ještě jděte vysvětlit tupým palicím na obou stranách Dunaje. Pokud se Vám to podaří, jste zralý na Nobelovku.
30. 10. 2009 | 13:02

stejskal napsal(a):

Dělám, co mohu, pane Targusi (o nobelovku nestojím, moc možností nemám, ale ty co mám - třeba tyhle stránky - se snažím využívat).

Přesvědčit někoho je těžké, máte jedinou šanci (bez záruky). Že se pokusíte vžít do jeho role a jednat tak, jak byste chtěl, aby ten druhý jednal s Vámi, kdybyste byl na jeho místě. Dost často to pomáhá (a jiná možnost stejně není). Snažím se na to neustále myslet (což samozřejmě neznamená, že na sobě nechám štípat dříví, jen "startuji" raději později než dříve ;-)

Libor Stejskal
30. 10. 2009 | 13:46

Targus napsal(a):

To stejskal:

Váš recept bohužel funguje pouze u zanedbatelné menšiny dvounožců na této planetě. Drtivá většina slyší a reaguje jen a pouze na hrubé násilí nebo na jeho pohrůžku. Pevně doufám, že takových polodebilů s vypatlaným zbytkem myšlení potkáte co nejméně.
30. 10. 2009 | 17:48

Jaroslav Záruba napsal(a):

Prof. Cepl měl pravdu když si snad nejvíce stěžoval na úroveň právnických fakult v ČR. Pokud na nich učí takovýto "odobrníci" tak se jeho zoufalství přestávám divit. Názor, že změnou volby prezidenta nedochází k změně koncepce vyvážení moci v ústavě by neměl zastávat ani poučenější laik natož učitel ústavního práva.
11. 01. 2010 | 21:37

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 09:36

tiffany napsal(a):

"Úcta se musí zasloužit, nemohu mít úctu jen proto, že dotyčný chodí vzpřímeně po dvou zadních."

Nemusí to být zrovna úcta. Stačí něco jako sounáležitost.
06. 02. 2010 | 09:58

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great, thank you
10. 03. 2010 | 13:04

iPhone contacts Backup napsal(a):

you are a thinker
10. 03. 2010 | 13:06

iPod to iPod Transfer napsal(a):

very usefull infomation, thank you
10. 03. 2010 | 13:08

breitling colt quartz napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 14:17

breitling colt watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 14:20

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 01:34

cartier cpcp napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
24. 03. 2010 | 07:38

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 03:37

cartier cheap napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:27

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:21

MBBS Kerala napsal(a):

This is a great and very valuable information about Benešovy dekrety – včera, dnes i zítra. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 11:29

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 13:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy