Nový program papeže Františka

07. 08. 2013 | 07:00
Přečteno 9096 krát
Jak se říká, že Češi by se mohli učit pohostinnosti a přátelskému chování od Moravanů, tak Moravané by se mohli společně s Čechy učit přátelskosti v Brazílii. Tato největší jihoamerická země je také územím, kde se tři čtvrtiny národa hlásí ke katolictví a dalších dvacet procent k ostatním křesťanským církvím.

Brazilská církev tak představuje největší katolické společenství nacházející se na území jednoho státu. Naše biskupská konference tak musí v porovnání s brazilskou o téměř pěti stech biskupech působit spíše jako místní klub. Přes svoji velikost ale působí brazilská biskupská konference velmi efektivně a je schopna rozsáhlých reforem.

O čem se v médiích příliš nemluvilo, byla setkání papeže Františka s latinoamerickými biskupy a politiky, včetně prezidentů, jako je Evo Morales, Cristina Kirchner apod. Papež totiž využil setkání mládeže v Riu de Janeiru k vyhlášení svého programu, který má církev mobilizovat. František nechce, aby jeho programem byly různé drobné šarvátky a spory, které jsou důsledkem globalizace a které v rámci církve vyvolávají jakousi polarizaci. Naopak je mu vlastní církev bohatá nejenom na počet národů, ale i na hloubku víry. V určitém smyslu tak navazuje na svou encykliku Lumen Fidei, neboli světlo víry. Právě víra je to, co dává lidskému životu rozměr. Papež tak dal jasně najevo, že církev není jenom charitativní organizace, ale že jejím hlavním rozměrem je hlásání evangelia a setkání s Bohem. A to také byla hlavní výzva papeže mládeži – výzva k poslání, stát se misionáři.

Mládeže se na setkání dostavil vskutku vysoký počet. Organizované české výpravy se zúčastnilo na 150 poutníků, množství mladých lidí z Česka se pak do Ria vydalo nezávisle na nás. Zahajovací bohoslužby v úterý 23. července, ještě bez papeže Františka, se zúčastnilo 600 tisíc mladých lidí. Ve čtvrtek bylo na uvítací slavnosti spolu se Svatým otcem již 1 milion 200 tisíc lidí. Nejvíce věřících se pak zúčastnilo závěrečné nedělní eucharistie, a to podle údajů pořadatelů 3 miliony a 700 tisíc lidí. Spolu s věřícími se na setkání také vydalo 644 biskupů a 7 814 kněží.

Pláž Copacabana, na které se odehrávalo to nejdůležitější, je 4 kilometry dlouhá a její šířka je od 400 do 500 set metrů. A stejně se tam všichni poutníci nevešli a tlačili se v postranních ulicích. Musím proto ocenit mládež, jak se dokázala vyrovnat nejenom s náročnými přesuny, chaotickou brazilskou dopravou, ale i s nevlídným počasím, na které někteří doplatili i horečkami. Jsem ale přesvědčen, že nikdo cesty nelitoval, nakonec ani brazilská vláda, protože podle brazilského ministerstva turistiky účastníci setkání utratili v zemi několik miliard reálů.

Brazílie je národ, kde se cítí jaksi doma lidé různí lidé různé barvy pleti, různého původu a spojuje je právě křesťanská víra, symbolizovaná křížem. Ze setkání Boha se člověkem se rodí kultura, civilizace a svobodný člověk. Připomíná mi to jednu historickou paralelu. Kdysi v 16. století právě soteriologický rozměr existence křesťanství či církve v obecném významu vede misionáře dominikány, františkány, augustiniány a později i jezuity k jednoznačnému rozhodnutí: „Vždyť Indiáni jsou lidé a mají mít účast na spáse, na Evangeliu. Jsou-li pokřtěni, pak jsou to naši bratři a sestry.“ V Latinské Americe se tak tehdy zrodilo paradigma, které dodalo zápasu o člověka, jeho svobodu a důstojnost mnohem hlubší a širší kontext, a který byl pro vývoj naší civilizace daleko zásadnější, než naše řešení z Augsburského sněmu z roku 1555 s heslem „Cuius regio illius et religio“. Tváří v tvář charakteristickému jihoamerickému důrazu na prožitek víry si pak člověk snadněji uvědomí, jakým směrem se svět oproti Evropě vydal – nejenom tehdy, ale i dnes.


Pláž Copocabama, kde se vše odehrávalo:
Foto: Dominik Novák
Foto: Dominik Novák


Z velkého počtu mladých lidí měl radost nejenom papež František.
Foto: Dominik Novák
Foto: Dominik Novák


Fotogalerie Dominika Nováka ze setkání v Riu je dostupná zde.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa napsal(a):

Fasrizej Duka odbíhá od domácích problémů na kterých se podílel katolický klérus svou nadutosti a hrabivostí, kdy velký počet lidi je v kritickém ohrožení života, protože jim katolický klůérus odebírá poslední sousto od úst. Proto by bylo nejlépe, aby odešel opět k lopatě, kde by mohl zúročit své praktické zkušeností.
07. 08. 2013 | 07:23

Tak jak je to? napsal(a):

Papeže Františka na první zahraniční cestě jeho pontifikátu vítají statisíce nadšených Brazilců, kam se hne, tam sklízí ovace. Do Brazílie sice přijel na Světové dny mládeže, ale tak trochu řeší i problém, o kterém římskokatolická církev moc nemluví.

Sice se neustále opakuje, že Latinská Amerika je nyní těžištěm katolického světa a jeho budoucností v porovnání z "postkřesťanskou" a materiálně zaměřenou Evropou, ale skutečná čísla a fakta o největších latinskoamerických zemích tomu moc nenasvědčují.

Podle výzkumného ústavu Datafolha se nyní k římskokatolické církvi hlásí jen 57 procent Brazilců starších šestnácti let. 28 procent se považuje za evangelíky.

Podle Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) od roku 2000 klesl počet brazilských katolíků o devět procent, zatímco počet evangelíků stoupl o sedm procent. A tento trend pokračuje.

Jedním z důvodů je silný nástup různých evangelických církví. Ty jsou aktivní přímo v ulicích těch nejchudších čtvrtí. Včetně favel, nechvalně proslavených drogami a kriminalitou.

František se stylizuje do role papeže chudých, takže zde leží u jeho nohou přímá výzva. Chudí Brazilci mají pocit, že evangelické církve více žijí jejich problémy a pomáhají takříkajíc zblízka. Příslušníci střední třídy se přitom rovněž odvracejí od víry, sekularizují se po evropském vzoru.

Ostatně i ve Františkově rodné Argentině má církev problémy. Evangelíci tam sice nebují tolik jako v Brazílii, ale pouze pětina Argentinců pravidelně chodí na mše a praktikuje katolickou víru se vším všudy.

V další velké katolické zemi - Mexiku - podle statistik z let 2000 až 2010 opustily církev čtyři miliony lidí. V polovině minulého století se ke katolické církvi hlásilo 98 procent Mexičanů, dnes 83 procent...

Publikováno na Aktuálně.cz/kráceno "Rio papeže vítá, ale katolíci v Latinské Americe mizí"
07. 08. 2013 | 07:24

Neví někdo napsal(a):

Co soudil Ježíš o papežském státu, bance, církevní hierarchii od prostých zvěstovatelů víry - kněží až po různé inkvizitory? Co soudil o papežské gardě, svatých bojovnících s mečem...?
07. 08. 2013 | 07:30

juvel napsal(a):

Cituji: "Papež tak dal jasně najevo, že církev není jenom charitativní organizace, ale že jejím hlavním rozměrem je hlásání evangelia a setkání s Bohem. A to také byla hlavní výzva papeže mládeži - výzva k poslání, stát se misionáři"

Nyní si dovolím připomenout, co ap. Pavel, největší misionář všech dob, psal ve svém prvním dopise korintským křesťanům. "Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití?....Přesto jsme tohoto práva nepoužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu"

Srovnání tohoto křesťanského postoje s jednáním katolické církve v Česku, pod vedením p. Duky, si může udělat každý sám.
07. 08. 2013 | 07:39

Ládik!!! napsal(a):

Sodoma Gomora ta Brazilie. Tolik lidí na jednom místě není přirozené, to snad dělají jen lumíci před cestou. Věřit mohu, ale rozhodně ne organizovaně, abych pomohl rekordu v účasti nebo v utrácení peněz na jednom místě. Nedovedu pochopit, co ty lidi žene do takových šíleností. Hodnotil bych takové setkání jako fanatismus.
07. 08. 2013 | 07:42

nevěřácí Tomáš napsal(a):

Vyčkejme až Brazilie bude bohatá rozvinutá průmyslová země a příslušnost k církvi se určí ze zaplacené církevní daně.
Až budou mít katolíci 50% v Číně, Indii, Japonsku, Rusku, nebo v Anglii, potom uvěřím lépe než Tomáš.
07. 08. 2013 | 07:43

šebány napsal(a):

Spolek pedofilů , lhářů , zlodějů , koryfejů , přisluhovačů všech režimů a nenasytných hrabivců za který by se v dnešní době mohl stydět i polní kurát Martinec ze Švejka. Cpou se do médií a jak mi kdysi říkal děda legionář jejich červené nosy je vždycky prozradí . Jistě jsou vyjímky. Třeba chytrý Halík nebo statečný Malý. Duka nebo Graubner to jsou typičtí představitelé dnešní katolické církve. Bezskrupulózní , chtiví moci a peněz. Fuj!
07. 08. 2013 | 07:43

au napsal(a):

Papež mluvil především o chudých.
O spravedlivé společnosti, kde se lidé nedělí na bohaté a chudé.
Ty jsi, Duko, jen slouhou mocných. Nemáš právo jméno papeže Františka brát do svých špinavých úst.
Katolická církev po staletí sloužila Schwarzenbergům. A Schwarzenbergové zase katolické církvi. Lidé hrbili hřbety a sloužili všem.
Podívej se někdy, Duko, na svoje tlusté ruce: krev, kterou na nich vidíš, je také stigma: je to krev tisíců tvých spoluobčanů, kteří pracovali a zemřeli, abys ty měl tlustší pupek a tvoje církev byla bohatší. Tu krev jste vymačkali z lidí.
Papež naštěstí ví, že čeští katolíci jsou pro svou nenažranost ostudou celého katolického světa. I proto nepřijel na Velehrad.
07. 08. 2013 | 07:45

Analytik napsal(a):

Církev to s Indiány a ostatní přespolní verbeží myslela dobře.
Nejprve byli pokřtěni a teprvé poté ubiti křesťanským kolonizačním vojskem.
Takže nakonec mohli býti spaseni a všichni byli spokojeni.
07. 08. 2013 | 07:54

Fialenka napsal(a):

Mně se líbí tento projev papeže Františka:
Lidstvo jako by v tomto okamžiku bylo ve stoosmdesátistupňové zatáčce. Na jedné straně musíme pochválit pozitivní výsledky, zejména na poli zdravotnictví, vzdělání a komunikace. Na druhé straně je nutno uznat, že většina mužů a žen naší doby žije v každodenním provizoriu s neblahými následky, zahájil papež František svou promluvu.

„Přibývá patologií s psychologickým důsledky, srdce mnoha lidí zachvacuje strach a zoufalost – a to i v takzvaně bohatých zemích , umenšuje se radost ze života, zatímco roste násilí a nemravnost. Chudoba je stále zjevnější. Lidé bojují o přežití – avšak toto přežívání často není vůbec důstojné.“

Myslím, že jedna z příčin této situace je ve vztahu, který jsme si vytvořili k penězům, pokračoval Svatý otec. Akceptovali jsme, že peníze ovládají nás samé i naše společnosti.

„Finanční krize, kterou procházíme, nám dává zapomenout, jaká je její prvotní příčina – tedy hluboká antropologická krize. Zcela jsme popřeli prvenství člověka. Utvořili jsme si nové idoly. Starozákonní zbožňování zlatého telete (srov. Ex 32, 15-34) dnes ilustruje nový, nelítostný výjev – fetišismus peněz a diktatura ekonomie, která nemá lidskou tvář a nesleduje lidský účel.“

Světová krize, která se dotýká financí a hospodářství, jakoby vrhala světlo na jejich znetvoření. Těmto sektorům zejména akutně schází antropologická perspektiva . Redukují člověka na jednu z jeho potřeb – konzum.

„A co je ještě horší – každá lidská bytost je považována za spotřební statek, který je možno využít a pak odhodit. Zavedli jsme kulturu, která se zbavuje nepotřebného odpadu. S tímto myšlenkovým posunem se setkáváme na individuální i společenské rovině. Vyřazovací kultura je upřednostňována a solidarita – poklad chudých – se často považuje za kontraproduktivní. Odporuje totiž racionalitě financí a ekonomiky. Zatímco zisky menšiny exponenciálně rostou, příjmy většiny klesají. Tato nerovnováha má původ v ideologiích, které podporují absolutní nezávislost trhu a finanční spekulace, a brání státům v jejich právu kontroly. Nastoluje se nová neviditelná tyranie, která je někdy virtuální. Tato krutovláda jednostranně a bez možnosti nápravy vnucuje své zákony a svá pravidla.“

Zadluženost a pohledávky navíc oddalují jednotlivé země od jejich reálné ekonomiky a občany od reálné kupní síly, pokračoval papež František. Rozvětvenost korupce a egoistické daňové úniky nabyly světových rozměrů. Vůle ovládat a vlastnit nezná hranic.

„Za tímto postojem se skrývá odmítání morálky, odmítnutí Boha. Morálka, stejně jako solidarita, vadí a obtěžuje. Působí nevhodně, protože je příliš lidská, relativizuje majetek a moc; zároveň však ohrožuje, neboť odmítá manipulaci s člověkem a jeho podřízenost. Etika totiž přivádí k Bohu, který stojí mimo tržní kategorie. Tito finančníci, ekonomové a politici jej považují za cosi neovladatelného, až nebezpečného, neboť tento neovladatelný Bůh (!) člověka vede k jeho plné realizaci a k nezávislosti na jakémkoliv otroctví. Etika – míním tím ideologicky nepodmíněnou etiku – podle mého názoru dovoluje nastolit rovnováhu a humánnější sociální řád. “

Papež proto vyzval finanční odborníky a vládce států, aby se zamysleli nad slovy sv. Jana Zlatoústého: Nesdílet s chudými své statky znamená okrádat je a brát jim život. Majetek, který vlastníme, není náš, nýbrž jejich (Homélie sur Lazare, 1, 6: PG 48, 992 D).
Svatý otec poté vybídl k finanční reformě na etickém základě, která by vedla k reformě hospodářství.

„To by ovšem vyžadovalo odvážnou změnu postoje politické třídy. Vyzývám politiky, aby přijali tuto hozenou rukavici s odhodláním a prozíravostí. (…) Peníze musí sloužit, a nikoliv vládnout. Papež miluje všechny – chudé i bohaté, avšak má rovněž povinnost Kristovým jménem bohatému připomínat, že musí chudému pomáhat, že si ho musí vážit a podporovat ho. Papež vyzývá k nezainteresované solidaritě a k návratu etiky prospěšné člověku do oblasti financí a ekonomiky.“

Církev vždy usilovala o celistvý rozvoj lidské bytosti. A proto také upozorňuje, že společné dobro není pouhý tabulkový ukazatel druhořadé kvality a dodatek, začleněný do politických programů. Církev skutečně vládnoucí vrstvu podporuje, aby sloužila společnému dobru a svému národu. Vybízí rovněž finanční elitu, aby vzala do úvahy etiku a solidaritu.
(http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18287)
07. 08. 2013 | 07:54

Ládik!!! napsal(a):

Ještě malá úvaha - kdyby takové setkání bylo v ČR, tak 30% všech účastníků budou tvořit kapsáři a policajti.
07. 08. 2013 | 07:59

Tazatel napsal(a):

Vyjádřil se již papež k církevnímu tunelu (s úrokem) v ČR?
07. 08. 2013 | 07:59

gaia napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=676463

Čím chudší lidé jsou, tím jsou pobožnější, tvrdí výzkum Gallupova ústavu na zkoumání 114 zemí.
je potřeba skutečně lidi co nejvíce ožebračit, aby prelát měl radost?

Je skutečně nutné posílat 30 let peníze českých daňových poplatníků do Vatikánské banky, které už nevěří ani Italská centrální banka, a za ně financovat misionáře v Jižní Americe?

je to hnus velebnosti
07. 08. 2013 | 08:01

Zajímavé napsal(a):

Ládík!!!

vy máte církevní potentáty v ČR a jejich ovečky ve vztahu ke zbytku populace za kapsáře? To je docela trefné.
07. 08. 2013 | 08:02

patriot napsal(a):

Jižní Amerika byla před staletími „evangelizována“ ohněm a mečem…

Katolicismus byl předkům dnešních otroků církve vnucen tím nejbrutálnějším násilím.

Davy vítající papeže – hrůza a děs, naprostá ztráta rozumu…
07. 08. 2013 | 08:06

Ládik!!! napsal(a):

Analytik -
Atahualpa hodil před Pizzarem bibli na zem a byl popraven za vzbouření bez pokřtění. (Pizzara zavraždil syn Diega Almagra a Almagra včera porazil Štěpánek v tenisu).
07. 08. 2013 | 08:07

Ládik!!! napsal(a):

Zajímavé -
to nemám; ale kdyby bylo podobné shromáždění na pláži u Macháče, přišlo by tam hodně věřících kapsářů (věřících tomu, že nepůjdou zbytečně).
07. 08. 2013 | 08:09

to DD napsal(a):

Člověče, víte, že kdybyste tu napsal program samotného Belzebuba, už jste se totálně znemožnil a těmito články se otáčíte v tom výkalu dál a dál?
Prostě - "nenapapaná" církev buď jednak předloží konkrétní a úplný seznam "zabaveného majetku", který jí bude záhy vydán, anebo počká, až ho bude mít.
Přivlastňovat si i statky, které vzaly pozemkové reformy z let 1919 či 1947 NELZE.
Už jsem jednou psala p.Dukovi, aby ráčil odpovídat na ohlasy, protože takováto arogance z jeho strany je nemístná.

Církev katolická má všude po světě dost problémů na to, abyste je nejprve vyřešili, a až POTOM se zabývali majetky.

Nebyl jste - pane Duko - jediný, kdo byl několik let vězněn a skončil u lopaty. Kategoricky se ohrazuji proti tomu, aby byl Váš případ vyvišován nad stejné případy ostatních.
07. 08. 2013 | 08:11

rejpal napsal(a):

Ládik!!!
Je Štěpánek katolík? Pak to určitě byla boží ruka. Maradonna katolík je.
07. 08. 2013 | 08:12

Bestia triumphans napsal(a):

patriot:
Čí jste patriot?
Kremelský?
07. 08. 2013 | 08:13

Honza napsal(a):

Fialenka napsal(a):

Mně se líbí tento projev papeže Františka.../ viz text výše.

-----

Fialenko, děkuji za připomenutí slov papeže Františka, který jistě získal srdce mnoha lidí, i tzv.nevěřících. Je to člověk na svém místě. Jeho slova a myšlení směřují k lidskosti. Ne k podporování hrabivosti, jako projevy českého představeného, který má fotku výše v blogu.
Papežův projev je odraz čisté duše nezatížené chamtivostí a touhou po moci.
Každý by si měl jeho projev číst dnes a denně, jako nové evangelium.

Jenže: Myslíte,že Duka umí číst?????
07. 08. 2013 | 08:14

patriot napsal(a):

Fialenka:

„Církev vždy usilovala o celistvý rozvoj lidské bytosti.“

Svatá pravda, třeba Giordano Bruno by o tom mohl popovídat…
07. 08. 2013 | 08:15

Kameník napsal(a):

Dominiku, je dobře, že víme kam se také "budou odklánět" naše peníze (přes Vatikán na fanatické akce a misie).
07. 08. 2013 | 08:23

Ládik!!! napsal(a):

rejpal -
Štěpánek nosí modrý ornát - a modrá není liturgická barva. Jedině mariánský ornát je modrý, takže asi bude katolík.
07. 08. 2013 | 08:24

gaia napsal(a):

Honza+Fialenka

když mluvil Castro v 78 na Světovém festivalu mládeže a studentsva v Havaně, též jedno oko nezůstalo suché. Mluvil o přátelství, spolupráci a proti imperialismu.
Bylo tam 15 a půl milionu lidí
07. 08. 2013 | 08:29

Baba Jaga napsal(a):

Pan kardinál má své stránky - jeho příznivci je jistě znají, možná tam s nimi i komunikuje. Nemyslím, že nám zde na Aktuálně bude sdělovat něco jiného.
Jinak souhlas s Ládikem!!!. Co lidičky táhne do davů (a třeba až do Brazílie), to nepochopím nikdy, neb se jim cíleně vyhýbám.
07. 08. 2013 | 08:31

Marx napsal(a):

Evropou obchází strašidlo komunizmu.
Také my jsem napsal pěkné analýzy a programy.
I Adolf to myslel dobře.
07. 08. 2013 | 08:34

Maximus napsal(a):

Trochu úsměvu na dnešní dopoledne.....

Dvě irské jeptišky přistály v Americe po dlouhé cestě lodí a jedna povídá druhé:
“Slyšela jsem, že v téhle zemi jedí lidé psy.”
“Je to sice divné, ale my jsme se rozhodly žít v této zemi a tak budeme jíst to, co jedí američané.”
Jen co opustily přístav, šly k prvnímu pouličnímu prodavači, který měl na vozíku napsáno HOT DOGS.
“Dva hot dogy, prosím.” řekla Matka představená.
Prodavač jim pečlivě zabalil požadované zboží. Jeptišky zaplatily, obě spěchaly do blízkého parku a nedočkavě rozbalily jídlo. Matka představená se začala červenat, potom se naklonila k druhé sestře a řekla:
“Prosím tě, jakou část psa jsi dostala ty?”
......................................................

Jednoho dne před mnoha lety zemřeli Svatý Otec a Don Juan. Ti nahoře ale měli nepořádek v písemnostech a tak omylem poslali Papeže do pekla a Dona Juana do nebe.
Když si toho po týdnu Svatý Petr všiml, okamžitě poslal dolů pro Papeže. Ten se cestou k nebeské bráně potkal s Donem Juanem, jenž směřoval do pekla.
Papež povídá: “Škoda toho omylu. Už se nemohu dočkat, až tam budu. Celý život jsem trpělivě čekal, že spatřím Pannu Marii!”
A Don Juan jenom: “Už jen Marii.”

Ámen vlastně Enter.

P.S.
Zkouška bdělosti cenzora:

Už mě bolí ruka,
našel jsem si kluka,
jmenuje se ....!
07. 08. 2013 | 08:38

ari napsal(a):

Škoda, že ten Dukův bílý ornát není na fotce zabraný ještě o kousek níž - aby byly vidět ty skvrny od krve a špíny.
07. 08. 2013 | 08:38

názor napsal(a):

člověk závislý na víře, nemůže být nikdy svobodný

svobodný je poze člověk, který nepotřebuje žádné berličky a církevní autority a dogmat
07. 08. 2013 | 08:40

Bestia triumphans napsal(a):

Gaia:
Castro je starej ochlasta.
Nemělo tam být, že "ani jedno hrdlo nezůstalo suché"?
07. 08. 2013 | 08:40

karl von bahnhof napsal(a):

Starého psa novým kouskům nenaučíš.Zvlášť, převažuje-li mamon nad vírou.Dvěma pánům sloužit nelze.Jednoho budete milovat, a druhého nenávidět!
07. 08. 2013 | 08:42

třebaKarel napsal(a):

Pane kardinále ,
nevím co to je , ale opravdu mne štvete . Počínaje tím " co se říká " a co jsem v životě neslyšel , pokračuje jakoby informací o papeži Františkovi a jeho záměrech přesně jako se všichni bolševici zaklínali slovem přestavba . Ani jste si nedal práci , abyste o tom něco řekl , rovnou navazujete na " úspěchú jichž bylo dosaženo ". Smutné , neumim si to vysvětlit jinak , než že považujete lidi za přinejmenšim hloupý stádo .
kdysi , ještě když jste byl Hradecký biskup , byla v TV debata , dva laici a Vy + moderátor . Vy jste začal tím jak církev má , oproti dobám za komunistů , vysoký kredit . Pani která tam s Vámi byla jen polkla a povídá - propána, vždyť to bylo přesně naopak ! No a Vy jste začal zeširoka , výsledek byl že jste vlatně myslel totéž . Když je to jednou , to se jistě stane , ale přiznat že jsem se spletl a řekl blbost sluší víc než zametání skutečnosti pod koberec . Od tý doby jsem neviděl jednu roli , kde byste mi byl sympatický . Ta neustálá snaha nic neříct na rovinu ! ´Teď máte blog . proč třeba nezačít tím , jaké církev spravuje školy , jaké nemocnice , jaké hospice . A jak je to s jejich financováním , tedy jakou část pokryje platba pojišťoven , jakou část ministerstva atd. Místo toho se pokaždý jen vystřelí že církev dělá to a to a to . Takhle se přece nedá získat důvěra , když má jeden pocit že v diskusi převyšuje , je ta diskuze zbytečná , tohle by zrovna kardinál mohl vědět . Berte jako přátelskou , nevyžádanou radu .
S přáním abyste poznal jaký to je , zářit jako třeba papež František , tK
07. 08. 2013 | 08:43

To ne! napsal(a):

Marx,

chcete naznačit, že katolický klerus má něco společného s Adolfem? Že snad byl Adolf zbožným a příkladným věřícím?
07. 08. 2013 | 08:44

Bestia triumphans napsal(a):

Castro je starej ochlasta.
Maximus je starej...pardon, starší pán s oblibou v oplzlých rádobyvtipech.
A pak, že člověk stárnutím moudří...
07. 08. 2013 | 08:44

pozorovatel napsal(a):

Pane bože, to nás zde bude několikrát týdně masírovat nějaký církevní politruk? Já myslel, že s pánem komunismu tyto agitky a vymývání mozků skončily...
07. 08. 2013 | 08:45

Pavel13 napsal(a):

„Vždyť Indiáni jsou lidé a mají mít účast na spáse, na Evangeliu. Jsou-li pokřtěni, pak jsou to naši bratři a sestry.“

A co ti, kteří pokřtěni nejsou?
07. 08. 2013 | 08:47

Michal Macek napsal(a):

dobre rano

pekne to bylo koukal sem se v tv
07. 08. 2013 | 08:47

Analytik napsal(a):

Katolickou církev nemůžeme posuzovat podle jejích skutků, ale pouze podle jejích slov! Jinak by se dostalo na světlo Boží upalování čarodějnic, konfiskace majetku jejích odpůrců, restituce a podobná neřádstva.
To by se pak i obyčejní faráři museli před svými ovečkami stydět.
Leda, že by mezitím proběhlo "poučení z krizového vývoje v církvi a společnosti" nebo že by si církev sama od sebe nakoupila náležitý počet odpustků za režijní cenu.
07. 08. 2013 | 08:50

milec duchovní lyrické poezie napsal(a):

pozorovatel,

vy máte něco proti pravidelné duchovní masáži pana Duky v jeho dušpastýřském okénku se zlatými prstýnky a lahvinkou portského?
07. 08. 2013 | 08:53

BK napsal(a):

Ano, vezměme si příklad z Brazílie.
Obrovská kriminalita, drogy, chudinské slumy?
Co je to proti faktu, že všichni včetně drogových dýlerů, prostitutek, lupičů a zabijáků jsou hluboce věřící křesťané.
A někteří mladí dokonce uvažují o poslání misionáře. Třeba v té bezbožné Evropě.
07. 08. 2013 | 09:03

nevědí co činí napsal(a):

Co panu arcibiskupovi nadáváte….frustráti?
Že zavedeme opět autodafé. Bojte se!

Ekoautodafé. Na zemní plyn od Ivana. Jdeme s dobou.

Jednak je pan primas český upřímný „Naopak je mu vlastní církev bohatá nejenom na počet národů….“ a pak Vám nabízí spásu duše, pohani, vyznavačí Votana.
Jste horší než Indiáni. Dostal se někdo dál, než k Jiráskovi?
A Vy….rudé kůže a wumlíci. I ten Váš Fidel se polepšil a že má hříchů.

Od brazilců je co se učit. No od Golga zrovna ne, ale takový Neymar když dá šajtli, to je paráda. I jesle přidá. A nejen na Vánoce.

A František? Je našinec. Klídek, tichá noc, chybí už jen česká purpura.
Tak se polepšete, naděje umírá poslední.
U těch Argentinců je to taky těžká volba. Mají koukat na Messiho nebo jít do kostela? Těžká volba, znám to. Rozervaná duše úpí.
Tak je to!
Třeba by mohl někdy ministrovat a po mši přidat pár kousků s balonem.
07. 08. 2013 | 09:06

Maximus napsal(a):

Jeden slušný pro Triumfálního bestijce: (tenhle nick si může dát snad jenom nějaká guma)

Vběhne chlap do hospody celý udýchaný a ptá se hned u prvního stolu:
"Chlapi, kdo tady má velkýho če
ýho tlustýho psa s bílým obojkem?"
"No, nikdo."
"Tak jsem vám přejel faráře."
....................................................

Jo bestijko k tomu stáří, to je totiž individuální záležitost, někdo je duševně starej snad už když se narodí. A no a fyzičku mám sakra dobrou, včera jsem na kurtě když bylo trochu teploučko v deblíku hrál 2 hodiny celkem v pohodě a řekl bych, že o dost mladší kolegové toho měli plné kecky....
07. 08. 2013 | 09:09

Ládik!!! napsal(a):

Marxismusi -
horko ti leze na mozek.
07. 08. 2013 | 09:12

Gustáv Kočí napsal(a):

Kam?!
07. 08. 2013 | 09:17

Holoubek napsal(a):

no to je vrchol arcipane, vyvraždit celé národy a na jejich mrtvolách vztyčit křesťanský (katolický kříž) a tuto genocidu prezentovat jako spásu, to mi připomíná komunismus (fašismus) v jeho nejhorší formě...
07. 08. 2013 | 09:17

aga napsal(a):

Náhodou, něco na tom bylo, když byla církev nejmocnější silou v západním světě, a měla patent na výchovu, vzdělání atd. Všichni mocichtiví fanatici byli hezky přehledně pod jednou hlavičkou. Teď se rozlezli do všech koutů veřejného života, a kryjí se pod různými i nenáboženskými hávy. Kdo se v tom pak má vyznat.
07. 08. 2013 | 09:19

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

třebaKarel napsal: "Proč třeba nezačít tím, jaké církev spravuje školy, jaké nemocnice, jaké hospice. A jak je to s jejich financováním, tedy jakou část pokryje platba pojišťoven, jakou část ministerstva atd."

Také bych důrazně doporučil zveřejnit řádné vyúčtování oněch 59 miliard, zdůvodnit, jak se k nim došlo. Zatím narážíme jen na neustálou snahu něco zamlčovat. Zamlčují se požadavky na navrácení, zamlčuje se vyúčtování, zamlčují se smlouvy s jednotlivými církvemi, ...

Pořádek dělá přátele. A naopak netransparentnost je vždycky neklamným znakem nečisté hry, snahy toho druhého přechytračit, oklamat … Na tom nic nezmění ani sebekrásnější proslovy církevních hodnostářů.
07. 08. 2013 | 09:21

aga napsal(a):

Možná bychom se skutečně měli učit přátelskosti od Brazilců. Pokud vím, tak jejich církevní papaláši nedemonstrují své nepřátelství vůči jiným národům a názorům tím, že se arogantně prolétávají vrtulníkem nad jejich okupovaným a drancovaným územím. Momochodem, co na tyhle výboje říká František?
07. 08. 2013 | 09:23

Padre napsal(a):

Zdejsi odpad se cini, jsem skutecne rad, ze s Ceskou republikou nemam uz dlouho co docineni. Ale, co cekat od naroda, pro ktery jsou hlavni historikove romanopisec Jirasek a z konecniku Gottwalda ani nevylezajici Nejedly.

Tesime se na SDM do Krakowa, v Polsku jsem nejaky ten cas prozil, takze verim tomu, ze to bude naprosta pecka. Snad si udelam cas :) Buh zehnej J. E. Kardinala.
07. 08. 2013 | 09:33

Martin napsal(a):

To je zase prázdných slov, jako třeba tvrzení "víra je to, co dává lidskému životu rozměr", pochopitelně bez podání jakéhokoliv důkazu tohoto tvrzení.

Též je nutno zmínit, že cestovat do Jižní Ameriky za účelem zúčastnit se mše s papežem je za hranicí biblického učení a je to specifický druh fanatismu a modlářství, přesněji zapovězené uctívání člověka v tomto případě papeže, křesťan může uctívat jenom Boha.

V závěru blogu je lež jako věž, v 16. století byla běžná kratochvíle misionářů a dalších kolonizátorů spojených s katolickou církví prolévat indiánům, na území dnešních obou Amerik, roztavené olovo hrdlem a i jinak je trýznit. To je ale v katolické církvi normální, lhaní je na denním pořádku, protože katolická církev nikdy nesmí přiznat chybu.
07. 08. 2013 | 09:34

Joachym Brezina napsal(a):

Pavel13:

no myslím, že pokud indiány pokřtili a pak zmasakrovali, šli ti indiáni do nebe, pokud nebyli před zmasakrováním pokřtěni, šli do pekla, prosté, jak by mohl říci pan Duka.
07. 08. 2013 | 09:40

Joachym Brezina napsal(a):

BK:

nebyl tu ten Golgo vlastně na misii? Ten byl tuším z Brazílie.
07. 08. 2013 | 09:42

Martin napsal(a):

Padre: A co jsi čekal že bude dělat národ, kterému katolická církev zavraždila nevinného významného kněze a pak 300 let kolaborovala s nepřítelem a společně s ním utiskovala český lid ?
07. 08. 2013 | 09:42

Baba napsal(a):

Babo, uvědom si, že Maximus působí radostně.
07. 08. 2013 | 09:43

Martin napsal(a):

Joachym Brezina: Křest ani členství v církvi nemá valný vliv na spasení člověka, i když katolická církev by si to móóóc přála. Mnoho nepokřtěných lidí půjde do nebe a mnoho významných pokřtěných církevníků nikoliv.
07. 08. 2013 | 09:45

Padre napsal(a):

Martin:

Co to meles? Jakekoliv popravy vzdy vykonavala svetska moc, tak i v pripade onoho vyznamneho kneze, heretika (ano, za heretika by byl povazovan i dnes, ne kvuli odpustkum, kritice nemoralniho zivota apod. jak vam nakecal soudruh Nejedly, ale proste proto, ze jeho nauka se odchylila od oficialni napr. v otazce tezkeho hrichu, a to se pochopitelne u katolickeho kneze nesmi - ale to bys musel cist i jine veci nez Nejedleho) Husa, ktery s pozdejsim drancovanim a vrazdenim v jeho jmenu mimochodem nemel vubec nic spolecneho.

Co se tyce toho nepritele, ale jak vam to bez tech hnusnych Habsburku hezky funguje, jak skvele si umite vladnout :) To je totiz ta povaha ceska. Rakusaky, Madary, Slovaky, by dneska uz vubec nenapadlo stezovat si na RU. Jenze vy si budete stezovat do alelujaa... vsichni ublizovali.
07. 08. 2013 | 09:48

Martin napsal(a):

Padre: Známe, oficiální postoj katolické církve je, že "heretik" si sám postavil hranici, sám si na ni vylezl a sám si ji pod sebou podpálil a katolická církev je v tomto naprosto nevinně.
Nemáš šanci zprostit vinu katolické církve na zavraždění "heretika", jsi trapný.

Nic o vládnutí jsem nepsal, psal jsem o utiskování českého lidu, které se nyní neděje. Například máme náboženskou svobodu a to je obrovský pokrok od například násilné rekatolizace, vyhánění protestantů a zabavování jejich majetků, na kterém se katolická církev prokazatelně podílela.
07. 08. 2013 | 09:55

statistika napsal(a):

Není náhodou větší % katolíků v Polsku a na Sicilii než v Brazilii?
Nechce se mi to hledat.
A co potom?
07. 08. 2013 | 09:56

Padre napsal(a):

Martin: Co to opet meles? Katolicka cirkev prohlasila, ze Hus je kacir, heretik. Coz bezesporu byl (napr. postoje v otazce tezkeho hrichu, predestinace, pramenech viry, papezstvi, eucharistii) a protoze svetska moc trestala tehdy kacirstvi smrti, tak byl proste po predani svetske moci popraven.

Pokud by tehdejsi svetska moc trestala kacirstvi verejne prospesnymi pracemi, Hus by dostal verejne prospesne prace, pokud by jej netrestala (jako dnes) vubec, pak by dostal pouze cirkevni trest (napr. exkomunikaci) a tim by to koncilo.
07. 08. 2013 | 10:00

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Martine, souhlasím s Vámi, že ve věci víry, křtu a podobně houby záleží na tom, kam se člověk po smrti dostane, osobně si myslím, že záleží na každém jednom v co věří že po smrti bude.

Takže pokud katolík věří, že projde reinkarnací, což je spíše buddhismus, bude reinkarnován. A kdo je přesvědčen že po smrti nic není, tak holt nic nebude.

Víra je naprosto osobní záležitost a pokud se někdo rozhodne ji praktikovat hromadně a organizovaně, je to jeho věc, ale neměl by k tomu nutit ty, jež nevěří či věří v něco jiného, nebo svoji víru považují za osobní intimní věc, do které jim nemá vypasený prelát co kecat.

Navíc, to v co věří, pan Duka a spol, jsou už jen bláboly překroucené staletími a tlučou to do hlav, a čím chudší a zbídačenější člověk tím lépe, naslibovat mu radosti v nebi, když bude trpět na zemi ....hurááá...to reklamovat nikdo nebude.

Nesnáším, když mne chce někdo organizovat, vykládat mi jak správně mám věřit a že bez jejich vedení vlastně nevěřím ... bléh .... nemyslím si že jsme nejateističtější, my jen nesnášíme tu organizovanost, kdy z nás dělají v kostelích hlupce, což je s podivem, že politikům to prochází ....
07. 08. 2013 | 10:04

Martin napsal(a):

Padre: Patrně tě od mládí obelhávali a tys jim na to skočil. To je oblíbený omyl tvrdit že Katolická Církev je čistá jako lilie, že upalovala světská moc. Vina za upálení "heretika" prokazatelně padá na Katolickou Církev, je to jasně prokázáno.
Katolická církev měla i jiné možnost jako třeba degradace nebo exkomunikace, ale bohužel zvolila zavraždění a teď neví jak z toho ven.
07. 08. 2013 | 10:05

Padre napsal(a):

Martin: Nebyl snad Hus zaroven degradovan etc? Popis mi, jak jej Cirkev zavrazdila, krome toho, ze vyhlasila, ze je heretikem?

Jinak je sranda, ze Hus byl ve skutecnosti i na svou dobu mimoradne fanaticky. Napriklad zakazoval tanec, protoze byl dle jeho nazoru smyslny a nemravny, sam horoval pro trest smrti za tezky hrich (napr smilstvo a neviru v jednoho Boha).

Ale o tom vas soudruh Nejedly nepise, ze?

Hus jiste se uprimne pokousel reformovat cirkev a odstranit nezdary, v tomto smyslu je reformatorem. Ale za to paradoxne upalen vubec nebyl.

Ale to je jak mluvit do dubu.
07. 08. 2013 | 10:11

Padre napsal(a):

Martin: Nebyl snad Hus zaroven degradovan etc? Popis mi, jak jej Cirkev zavrazdila, krome toho, ze vyhlasila, ze je heretikem?

Jinak je sranda, ze Hus byl ve skutecnosti i na svou dobu mimoradne fanaticky. Napriklad zakazoval tanec, protoze byl dle jeho nazoru smyslny a nemravny, sam horoval pro trest smrti za tezky hrich (napr smilstvo a neviru v jednoho Boha).

Ale o tom vas soudruh Nejedly nepise, ze?

Hus jiste se uprimne pokousel reformovat cirkev a odstranit nezdary, v tomto smyslu je reformatorem. Ale za to paradoxne upalen vubec nebyl.

Ale to je jak mluvit do dubu.
07. 08. 2013 | 10:11

Josef A. napsal(a):

Pane kardinále,oceňuji Vaši snahu oslovit národ vzletnými myšlenkami. Dovoluji si k nim přiřadit skromný dotaz: můžete mi vysvětlit, proč kněží přijímají od věřících tzv. "mešní stipendium" (pro neznalé uvádím, že se jedná o dobrovolný poplatek za odsloužení mše). Duchovní pobírají plat, byť nikoliv významný, ten je však vyšší nežli důchody drtivé většiny zbožných babiček, či příjmy členů nízkopříjmových vrstev obyvatelstva přispívajících touto formou kněžím na přilepšení. Kanonické právo přikazuje kněžím vést skromný život, jakým právem tedy přijímají ono "stipendium" od těchto občanů?? Nevím jak to funguje u vás v Praze, dle mých zkušeností se jedná o položky v řádu stokorun. Má-li duchovní dle CIC právo na příjem jednoho "stipendia" denně, snadno si spočítáte, jakou částku to "hodí" za měsíc, za rok... Kde je tedy onen křesťanský soucit???
07. 08. 2013 | 10:15

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Maxime, díky za ty vtipy, zasmál jsem se od srdce.

pokusím se o veršík:
zase se mi šťuká
to bloguje .....

No a vtip:
Dostane se věřící člověk co za život nezhřešil do nebe, těší se po utrpení na zemi na život v nebi.
Přivítá ho Bůh a nabídne mu chleba s máslem a hrnek mléka, věřící se podiví ale říká si že asi svačina..ale k večeři to samé a následující dny taky ..chleba s máslem a mléko.

I nakoukne do pekla a tam grilovačky dnem i nocí, žrádla vrchovatě.

I zeptá se Boha, jak je to možné, že on celý život trpěl a těšil se na hodování v nebi a pořád jen chleba s máslem a mléko, že i za života tedy jedl lépe a v pekle že si pořád žerou, a jak je to možné?

A Bůh odpoví ...víš pro dva se mi nevyplatí vařit.
07. 08. 2013 | 10:16

roman napsal(a):

No jak vidět, budou blogy pana kardinála zajímavé.
Každý národ je jiný, jinak bohatý ekonomicky, politicky a potažmo i duchovně. Zůstal bych proto u nás, ve střední Evropě. Máte pravdu pane kardinále, že už i u nás je možné pozorovat rozdíly. Moraváci jsou jiní, než občané v Čechách, alespoň podle stavu kostelů a církevních památek na vesnicích je to patrné. Třeba občan z bohaté Prahy se dívá na lidi z Moravy jako na burany. Stačí mu k tomuto hodnocení jazykový rozdíl, který jako první hodnotí s posměchem. Jiné hodnoty, které nejsou až tak povrchní "Pražák hele až tak neřeší", nebo spíše kvůli své sebestřednosti nevidí.
Nikdy jsem zcela nepochopil vztah církve k jednotlivým politickým stranám po roce 89, hlavně jejich liberální, pravicový postoj, rétoricky zásadně antikomunistický. Každý normální občan už dnes vidí, že většina bývalých komunistů se přelila do ODS, kde tito bezpáteřní jedinci pokračovali ve svých kšeftech, osobním obohacování a parazitování na státu. Slušný člověk s konzervativními postoji a s vírou v boha se přece tak nechová, proto této straně už věří málokdo. Boj s levicí se stal najednou národním programem a je jím doposud, kdy lidé chudnou, střední vrstva se rozpadá a slovo sociální nic neznamená. Nechápu pane kardinále, proč je církví tolik nenáviděná sociální demokracie, jejíž název má tolik blízkého s principy a učením církve katolické a jejíž baštou je právě Morava. Je to v lidech a jejich duchovních hodnotách, anebo v politické a ekonomické moci? Není to trošku jiné v Česku, než v Brazílii, kde církev více hovoří k chudým, než bohatým? Myslíte, že lidé chudnou proto, že se jim nechce pracovat? A pracuje víc Moravák, nebo Čech? To jsou otázky co?
Je to tak, že lidé se odklání od církve jako instituce, ale zůstávají věřícími a hledajícími, protože stále cítí něco nespravedlivého.
07. 08. 2013 | 10:17

Baba napsal(a):

Babo, máš-li v tomto hřejivém letním počasí vykazovat obvyklou produkci, nalaď poněkud zemitěji.
07. 08. 2013 | 10:22

Dominik Duka napsal(a):

patriot napsal(a):

Jižní Amerika byla před staletími „evangelizována“ ohněm a mečem…

Katolicismus byl předkům dnešních otroků církve vnucen tím nejbrutálnějším násilím.

--------------------

To nemáte pravdu pane patriote. Misionáři domorodé obyvatelstvo vzdělávali a křtili. Naopak se jich zastávali proti nelidskému zacházení ze strany španělských místodržících. Zmiňme pojmy jako Bartolomeo de Las Casas, Montesina, Francisco de Vitoria, teologové ze Salamanky, koleje sv. Vavřince ve Valladolidu, nebo i v Římě bránili přirozené práva domorodého obyvatelstva.

Výpravy Hernána Cortése, Francisco Pizzara a dalších dobyvatelů neměly s misiemi nic společného.
07. 08. 2013 | 10:24

Analytik napsal(a):

Josef A. 10:15

Vámi zmiňované "mešní stipendium" jistě nemá žádný finanční podtext.
Má to být taková zpětná vazba, která kněžím ukáže, jak jimi odvedená bohoslužba zaujala její účastníky. Když chudá babička vhodí do kasičky pět knoflíků, jistě to pastora potěší více, než dvě padesátikoruny od bývalého premiéra nebo exministra financí.
07. 08. 2013 | 10:26

pozorovatel napsal(a):

Ad milec duchovní lyrické poezie :

Ano, mám.

Když vidím rozdíl mezi církví reprezentovanou panem Dukou a poselstvím a požadavky Bible (náhodou ji docela znám), chce se mi zvracet.
07. 08. 2013 | 10:27

kelt napsal(a):

Jsem agnostik a tak se mohu jenom ptát.
Ti,kteří věří v Boha potřebují k tomu Duku?
Potřebuje katolická církev miliardové majetky,aby dokázala kázat slovo Boží?
A aby dodala katolická církev svým slovům větší váhu,potřebuje k tomu ornáty vyšívané zlatem a mešní víno rozlévat do zlatých pohárů?
Katolická církev se v historii českých zemí vůbec moc nepředvedla v příznivém světle.
Hus,pobělohorská rekatolizace doprovázená krádeží majetku protestantů,vyhánění vzdělanců včetně Komenského,kolaborace s nacisty,komunisty a nyní prostřednictvím církevních reparací se jí vrací majetek,který ukradla po Bílé hoře.
07. 08. 2013 | 10:29

kelt napsal(a):

Pane kardinále Duko.
Četl jste "Bibli"?
Pokud ano,proč se jí neřídíte?
07. 08. 2013 | 10:31

Dominik Duka napsal(a):

Děkuji, pane Analytiku. Intence jsou dobrovolné.
07. 08. 2013 | 10:35

Josef A. napsal(a):

Pro anylytika:

Vážený, Vaše vysvětlení vyniká neduchaplností. Odkdypak se úroveň bohoslužby hodnotí poskytnutím finanční dotace? V mé farnosti jsme měli duchovního, který požadoval zaplacení onoho "stipendia" předem hned při objednání mše!!!! Nejde tedy o žádnou zpětnou vazbu nýbrž o pouhý bezpracný zisk. Mše např. ve všední den trvá cca 30 minut, za což alespoň dle mých zkušeností věřící dá částku minimálně 200.- Kč. v neděli citelně více. Považujete to za normální?? :-((
07. 08. 2013 | 10:36

Padre napsal(a):

Otce kardinale, kdyz si tu plodnou diskusi ctete, ruzne tu na vas postekavaji, takze vznesu taky dotaz... ma kamaradka ma otazku - jaky je Georg Ganswein? :))
07. 08. 2013 | 10:37

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Druhý pokus,aby to nebylo vymazáno!
Pane Stejskale:
Při nejbližší živé diskusní sešlosti seznámím přítomné a zejména zástupce tisku,co jste vymazal z blogu!Nechápu to!
Dnešní článek je o jiném,ale úplně stejném osvícení Duky,jak nejednou je zbožně Emerický.Koukám???
Jeho návod je,nebát se tedy jako indiáni si brát skalpy všech tyranů ve státě a národě,kteří berou movité i nemovité majetky a tím i ducha-duši!
To co tu napsal,stáčí jasně a jmenovitě i v čase doplnit současnými politickými i státnickými zloduchy koalice!!To může napsat on,abychom mu nebrali autorská práva!!!
Co nejdříve se těším a určitě nejsem "SÁM"!!!
07. 08. 2013 | 10:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Miláno,

co jsem vymazal z blogu?

Libor Stejskal
07. 08. 2013 | 10:42

Josef A. napsal(a):

Pro dominikaduku:

Zde nejde v prvé řadě o dobrovolnost, nýbrž principiálně o EXISTENCI onoho nešvaru. To je ovšem pro duchovního těžko pochopitelná věc. Babičky vidí v knězi jakéhosi malého Pánaboha, nenajdou tedy odvahu nic nedat, a tak škudlí. Je to tak těžké pochopit?? Asi ano. Být knězem, styděl bych se přijmout od důchodců byť jen korunu.
07. 08. 2013 | 10:43

PHe napsal(a):

ten je dobrej
07. 08. 2013 | 10:46

Padre napsal(a):

Josef A.

Prominte, ale co je za nesvar v tom, ze lide nakladaji s penezi tak, jak se jim zlibi? Tohle je dalsi vec, ktera me na Cesich fascinuje. V USA je kazdemu uplne jedno, zda-li svuj vydelek strcite do fungovani nejakeho MegaChurch, koupite za nej kostymi sasku, tisice pixel burakoveho masla a nebo jej procestujete po Australii. Svepravny clovek ma pravo se svymi penezi delat cokoliv, co se mu zamane, pokud tim nezasahuje do prava druheho cloveka (napr. objednani najemne vrazdy, podplaceni etc).

Pokud ta zena citi, ze je fajn dat to do Cirkve, tak at to tam da. Ja treba Cirkev podporuju naprosto vedome s tim, aby mela penize a mohla je vyuzit na sve ucely (idealne skoly, at si vychovavame sve generace). Co je komu do toho? Pokud chce ty prachy utratit v Mekaci, at si je tam utrati.
Obdobi, kdy komousi lidem nakazovali, jak zit svoje zivoty, je chvalabohu pryc.

Imho, Jezis na sebe nechal vylit drahy olej v dobe vseobecne krize, hanebnik jeden, jediny poctivy Jidas mu rekl, at to nedela.
07. 08. 2013 | 10:51

zasMeňo2 napsal(a):

Proč církev odstranila z Ježíšova učení tezi o reinkarnaci (přerozování) ? Následkem toho církev pak prohlásila, že "zvíře nemá duši", a s důsledky tohoto překrouceného Ježíšova učení se potýkáme dodnes; i když vliv církve je slaboučký,chování vůči zvířecím sousedům na této Zemi je od hospodářských zvířat po divoká zvířata velmi politováníhodný.
To kdyby viděl Ježíš, co z jeho učení zbylo, byl by velmi nešťastný, že se jeho mise mezi lidmi tak málo podařila.
On totiž přišel proto, aby lidi poučil, a né jak hlásá církev, aby na sebe vzal hříchy celého světa - a my můžeme hřešit dále, ne ???
Ubohost.
07. 08. 2013 | 10:51

patriot napsal(a):

dominikduka:

Problém je v tom, že všichni ti dobyvatelé a zločinci byli katolíci jak poleno, že drancováním porobených zemí bohatla i katolická církev…

Pár „lidských“ misionářů nehraje vzhledem k osudu původního obyvatelstva žádnou roli.

Vaši reakci oceňuji, katolicismus nikoliv.
07. 08. 2013 | 11:03

čtenář napsal(a):

Díky za fotky z Ria.Je to pohlazení po duši. Místní nevzdělaný národ nemá šanci pochopit, co je víra, co je opravdu věřící člověk. Tady se bude urážet jak kard. Duka vypadá, nesmysly o majetk.narovnání s církvemi,bude se řešit slavnostnost bohoslužeb. Když někdo nechápe, co je mše svatá, proč má kardinál či biskup oblečení, jaké má. Vadí zlaté nádoby, vyšívané ornáty.Je tolik možností si vyhledat materiály, pokud má člověk opravdu zájem. Věřící jsou zvyklí na nadávky a urážky.Bolí mě urážky otce kardinála. Vidíte miliardy, jakoby byly jeho. On s nimi nemá nic společného. O narovnání s církvemi se mluvilo přes 20let. Všechny polit.strany bez KSČ. Proč nenadáváte třeba B.Sobotkovi nebo představitelům jiných církví?Ti jsou na tom stejně, jako kard. Duka.Ale jemu se líp nadává.Je to ubohé. Neznáte historii vlastního národa a melete nesmysly. Když tak kard. Duku nenávidíte, nečtěte jeho blogy. Jednoduché.
07. 08. 2013 | 11:05

jája napsal(a):

Padre - souhlas potud, pokud nebude církev svatá okrádat stát. Ať se živí sama, řeholníci se můžou řeholit, co hrdlo ráčí a Duka si užívat paniců. Ale za svoje, dostali nyní i v historii dost a nakradli ještě víc.
07. 08. 2013 | 11:05

Josef A. napsal(a):

Pro Padre: Váš názor mne rozveselil! Nezapomínejte, že příjem stipendia není příjmem církve, ale dle CIC osobním příjmem daného duchovního, což je rozdíl. Jinak nic proti podporování církve nemám. Podporovat tedy kněze disponujícího platem je ryzí nesmysl. Asi Vám činí problém vžít se do role pobožné důchodkyně, nemající odvahu "nedat". Velmi zajímavý je Váš postřeh ohledně oleje. Zřejmě Vám nedošlo, že drahý olej nevylila na Kristovy nohy žádná chudačka, nýbrž bohatá osoba. Dle jednoho názoru, panujícího v církvi, to byla hříšnice Marie z Magdaly - té se to při jejích příjmech ze sexu kupovalo a vylévalo:-)) Závěrem Vám doporučuji řídit se slovy Písma:"nechť neví levice, co činí pravice" Proč se zde vychloubáte svou dobročinností?? Škoda, že musím končit, diskuze by mohla být zajímavá!
07. 08. 2013 | 11:07

papež napsal(a):

Padre
Synu, lež a všelijaké to překrucování jsou hříchen - a cizím osobám vykej, synu, pokuď ti tedy není jen dvanáct let a nejsi zvyklý každému říkat "teto" či " strýčku". To na úvod.
Husa, ale i Wycleffa /ne toho haitského rappera/ a statisíce , možná miliony dalších " bezejmenných", včetně Židů - bylo nutné hubit, odporovali našemu pojetí svazku se světskou mocí, který byl tehdy pevný, vyvážený ve své pevnosti tak, že to byla samotná světská moc, která se musila podrobit našim rozhodnutím, která se třásla před možným obviněním z hereze /např. Ludvík Bavorský/. Jistě , my sami, naši biskupové, kněží, jahnové, podjahnové, mniši a jeptišky málokdy máchali jsme dotyčné v řece /boží soud/ nebo je natahovali na skřipec/inkviziční soud/ či jim přikládali roští pod je spalující oheň /výkon obojího/, to je pravda , synu, ale pomni, že například takový prezident Klaus také nikdy neúčastnil se přímo jakéhokoliv privatizačního podvodu, neodemykal cely vazebních věznic nebo nepoklepával takzvaným tunelářům po ramenou a neříkal jim " no vidíš, teď jsi zase v kldu, jdi a netuneluj více - nebo když tak trochu opatrněji, aby tě při tom nechytili" - jiná ramena moci to učinila.
Ta éra ale již skončila. Již není možné nechat člověka zmrzačit či upálit například jen proto, že adekvátním způsobem neprojeví úctu procesí kolm něj jdoucích mnichů. A je to dobře, byly to hrůzné činy, prováděné " díky" té srostlé moci Církve, ovládající duši... a moci světské, ovládající tělo. Ten komplot proti antickému právu, antické vzdělanosti a antickému směřování k poznání člověka, nikolivěk Boha /jistě znáš ty chrámy, kdy jejich stěny, jejich klenba jako by se chtěly(a) sbíhat kdesi v nebi, kde je ale kupodivu prostředí životu nepříznivo - jistě ani ty, synu, bys z kosmické lodi neodebral se na procházku ven jen tak, v teniskách a šortkách, synu pomni, že do hrobu je tak nejlepší vzít si sebou kosmický skafandr, to se zatím neví, chystám to vyhlásit v encyklice...no a na druhé straně pak ty chrámy antické vzdělanosti, kdy ony střechu vůbec nemají, to je vyjádření té otevřenosti i uzavřenosti zároveň, přes všechny Dukovy polopravdy a lži tomu je tak , lidé dnes dávají přednost opět té antické variantě..../.

/pokr./
07. 08. 2013 | 11:07

Padre napsal(a):

Jája

Kdyz se prokousu primitivni propagandou ve vasem prispevku... Jo, soucasnou upravu vztahu cirkve a statu (tj financovani) vypracovala KSC v roce 1949. Stejne jako vsechno od komancu, stoji za... vite co.
07. 08. 2013 | 11:08

jája napsal(a):

Katolický fanatik čtenář (bible) - ano, tu víru mají také muslimové, Zidé, hinduisti..., ale nikdo se nebere o majetek tak, jako křesťanští lotři.
07. 08. 2013 | 11:08

papež napsal(a):

/dokonč./

Synu, když už chceš něco pro Církev udělat, nečiň to prostřednictvím lží a polopravd, nevytrhuj tělu ruce a rukám hlavu, ta moc byla srostlá a ty to buď víš a tedy lžeš a překrucuješ...anebo to vědet nechceš a tedy hřešíš /"...vy, pokrytci a farizejové..."/ ...nebo to nevíš a tedy měl bys raději jít prodávat meruňky na trh, nebo někomu pohlídat děti a ne zde strašit dospělé.
Víš, synu, stejně tak nelze například oddělovat od sebe hlavu a ruku v případě oné kauzy poslaneckých trafik, kdy jen člověk věřící v blud, vykládá skutečnost tak, že vzdání se poslaneckého mandátu je v tomto případě nutné striktně oddělit od převzetí výhody, že jde o zcela na sobě nezávislá hnutí mysli a skutkových podstat že je nutné dopíditi se tak, že se tím nebudeme zabývat - toť je návrat do toho středověku.
Synu, je to dnes i ta snaha nechat prorůst několik mocí/ například moc soudní s exekutivní, moc policejní s mocí Mafie atd/ znovu tak, aby právě že nedošlo k vyložení skutečnosti co možná nejobjektivnějším způsobem a to tak , aby opět z lidí nevyráběl někdo osly tak, že po nich navíc chce, aby při tom radostně hýkali.

Duka
Podotče, tys něl napsat blog o tom, co dcery a syny tvé tíží nejvíce, na tvé amatérské výpravy do historie, vykládané selektivně propagatčickým způsobem není nikdo z nich zvědav, jen plníš prostor vatou.
A povol sobě knoflík na sutaně, ať nepraskneš, byla by to škoda, peníze jsi totiž přines /požehnán buď ty mezi podotci/, my už je použijeme řádně, neboj se, pracujeme již na tom - aby naši banku nikdo z praní špinavých peněz déle nepodezíral. Sděl to svým českým beránkům a ovečkám - ať si nemyslí, že byli ostříhané nějakým špinavým způsobem a že snad ty peníze přijdou vniveč nebo budou utraceny jinak, než rozdány potřebným, o to se již postaráme.

Nyní se pomodleme za déšť, toho nám třeba daleko více, než tlachů, snad Nejvyšším pohneme aspoň v tomto, když už tedy v ničem.

"...a také spas naše háje, luhy, pastviny, polnosti , lesy, rybníky a předzahrádky v satelitních městečkách a podnikatelských ghettech, svlaž je aspoň čůrky Svého požehnaného potoku, který například na Pakistan vypustils , a to snad uznáš, že přeci jen trochu moc a náhle /není to absurdní, Hospodine , nesváděj to prosím na globální oteplování, v to dnes již nevěří ani kvazihusita Klaus/, ten čůrek by v případě MS kraje mohl být v úhrnu minimálně cca 10 mm za den, po tři dni kdybys ten čůrek vyčůral, to by bylo moc dobře pro všelijaké to rostlinstvo , zvířectvo a další dobytek, stvořils je přeci ne pro srandu králíkům - ti rádi seno, ale pro obživu a poveselení lidí, a ti, až na výjimky /např. Padre/, seno nekonzumují. Děkuji Ti a za Sebe Ti slibuji, že vykonám pouť ma Wall Street a tam se budu modlit za chudé v Jižní Americe, za chudé na celém světě, snad se tam nějaká malá kaplička, která není synagogou. Amen."
07. 08. 2013 | 11:09

Padre napsal(a):

Josef A.

Mam pravo podporit kneze, hasice, fotbalistu, mam pravo podporit klidne i Kajinka, kohokoliv, ve svobodne spolecnosti mi to do toho nema kdo co kecat.
Ze delate ze starsich lidi lidi neschopne racionalniho uvazovani, to jest jedna vec. Ale kupodivu, vetsina exekuci mluvi jinak a smeruje na mlade, kteri se moudre zadluzili napr. hypotekou na dovolenou ci vanocni dary.

Od ktereho veku je tedy zakaz prijimat od nich dary? :)) Na zbytek nereaguju, opet absolutni blbost.
07. 08. 2013 | 11:11

jája napsal(a):

Padre - tak proč církev svatá to, co pochází od komančů dávno neodmítla, jak jednoduché, máme dost, nechceme víc. Já jsem pro Josefa II., vy zřejmě pro křížové výpravy.
07. 08. 2013 | 11:11

čtenář napsal(a):

Díky za fotky z Ria.Je to pohlazení po duši. Místní nevzdělaný národ nemá šanci pochopit, co je víra, co je opravdu věřící člověk. Tady se bude urážet jak kard. Duka vypadá, nesmysly o majetk.narovnání s církvemi,bude se řešit slavnostnost bohoslužeb. Když někdo nechápe, co je mše svatá, proč má kardinál či biskup oblečení, jaké má. Vadí zlaté nádoby, vyšívané ornáty.Je tolik možností si vyhledat materiály, pokud má člověk opravdu zájem. Věřící jsou zvyklí na nadávky a urážky.Bolí mě urážky otce kardinála. Vidíte miliardy, jakoby byly jeho. On s nimi nemá nic společného. O narovnání s církvemi se mluvilo přes 20let. Všechny polit.strany bez KSČ. Proč nenadáváte třeba B.Sobotkovi nebo představitelům jiných církví?Ti jsou na tom stejně, jako kard. Duka.Ale jemu se líp nadává.Je to ubohé. Neznáte historii vlastního národa a melete nesmysly. Když tak kard. Duku nenávidíte, nečtěte jeho blogy. Jednoduché.
07. 08. 2013 | 11:13

Padre napsal(a):

Jája - to jste vsichni tak neskutecne blbi?!? Asi ano. Rikam, narod "historika" Nejedleho. Myslite, ze stat ovladany KSC zacal cirkve platit proto, aby nestradali? Ne, ovladl je a zacal platit proto, aby mohl o nich rozhodovat, rozhodovat, kolik kluku bude vysveceno, ktery kluk bude vysvecen, zrusit cirkevni skolstvi, ukrast matriky etc. Nastesti se ji to nepovedlo, hlavne kvuli ilegalum, kteri pri sve knezske profesi makali u lopat a byli napr. tajne vysveceni.

Radsi jdu, dychla na me blbost a nevzdelanost. Uz se nedivim, proc to v CR tak vypada...
07. 08. 2013 | 11:16

Josef A. napsal(a):

Pro Padre:

Vidím, že Vám ujíždí nervy, označit názor jiného za absolutní blbost může pouze nositel téhož akademického titulu (AB). Vidím, že z Vás hovoří pravé dítě Boží. Což takhle ap. Pavel:"Vaše vlídnost budiž známa všem lidem". Také blbost??

Vaše tvrzení, že dělám ze starších lidí tvory neschopné racionálního uvažování je mírně řečeno úsměvné. Je to v životní realitě x kráte odpozorovaná skutečnost. Doporučuji Vám pozvat si na proškolení ony mnou zmíněné důchodkyně, jistě budou vděčné za otevření očí :-))
07. 08. 2013 | 11:23

zasMeňo2 napsal(a):

Repeté :
Pan Stejskal mi tady zavřel hubu na půl roku a dnes mi dovolil akorát se tady modlit s panem kardinálem.
Ačkoliv jsem ateista, modlím se tedy dnes za dr. Ratha, aby mu to vyšlo se obhájit. Modlím se za pana Rusnoka, aby mohl pokračovat v nestranické-nestranné vládě, kterou mnozí chtějí potopit (proč asi ?). Modlím se za letní okurkovou sezónu, aby pokračovala českým létem a né africkými tropy.
Je dneska opravdu zvláštní den, že ?
Jako tenkrát v srpnu, když jsme se vrátili z dovolených, a byli jsme obsazeni cizími vojsky (už 45 let).
Zdraví všechny lidi dobré vůle,
zM
07. 08. 2013 | 11:23

Josef A. napsal(a):

Pro Padre

"radši jdu, dýchla na mě blbost a nevzdělanost" Chcachá, milý Padre, zamyslete se nad svým slovníkem a brzy zjistíte, že píšete sám o sobě.
07. 08. 2013 | 11:27

zasMeňo napsal(a):

Postscriptum :
Ani hlasovací zařízení ve sněmovně v tento zvláštní den nefungovalo. Náhoda ???????
Opravdu zvláštní den.
Zdraví zM
07. 08. 2013 | 11:29

Analytik napsal(a):

Josef A. 10:36

To je nedorozumění, pane Josefe. Domníval jsem se, že máte na mysli dar věřícího po skončení pravidelné bohoslužby.
Až z Vaší poznámky jsem pochopil, že Vám jde o finanční úhradu za mimořádnou mši vykonanou na něčí objednávku. Tam je nárok na finanční plnění ze strany zadavatele zakázky zcela pochopitelný.
07. 08. 2013 | 11:30

papež napsal(a):

Dominik Duka
Podotče, přečtěte si o F. Pizzarovi aspoň něco. přečtěte si, kdo bořil chrámy Inků a kdo tvrdil, že " natives" je třeba obrátit na pravou víru a kdo to - opět ale tím " Padrovým " ramenem - to ano, prováděl , kdy údajně zahynuly až miliony lidí /pokud vezmeme v potaz všechny kontinenty/.
Ani v tom Japonsku, Podotče, to nebylo čisté - byla to moc papežská , která zasáhla proti jezuitům prostřednictvím podpory tkzv. žebravých řádů tak, že v konečném důsledku to vedlo ke krveprolitím, byť díky kvalitě vládní moci vyšší než v Africe či v JA ...spíše lokálním /což je ale eufemistický výklad, utrpení jednoho nelze podřadit utrpení mnohých/.

Podotče, nepříjemné je nutno reflektovat, ne se před ním zavírat.
To naše organizace/ ach ano, ono oddělení světské ruky od církevní hlavy a těla, že ?/ ničila nejen celé civilizace , ale především kultury, kultury budované po staletí - my je mrzačili, ničili, někdy i zničili - během několika let. To, že dnes lovíme ryby především tam a že se to daří /otázkou je nakolik jde o autentickou religiozitu a nakolik jen o mechanické náboženství/, to je jedním z důsledků, nejde o příčinu.
Podotče, každá vyvážená nespravedlnost se jednou bude musit dovézt.
Přemýšlejte o tom. Zatím se dováží ta sociálněekonomická. Zatím. On ten " Duch Assisi" může mít ještě další kulturní významy.

Pomodlíte ze za ten déšť, anebo dáme raději na náhodu - na všemocného konstruktéra a hybatele dějin ?

S pánemmocí.
07. 08. 2013 | 11:31

nekorektní argument napsal(a):

"Ano, středověk byl opravdu z pohledu dnešního člověka krutý, on ale i život v něm byl mnohem těžší, a to i na tehdejších neútulných hradech. Je pochopitelné, že filmaři ho používají pro návštěvnost, ale co je na filmech o inkvizici podpásové je to, že není podtrženo, že inkvizice pouze pracovala na principu policie, po vyšetření zločinu předala hříšníka světským soudům a ty jednaly podle tehdejších předpisů. Tedy mučením se snažily vynutit přiznání a pak vynášely tresty dle tehdejšho středověkého práva. Inkvizice nebyla při těchto výsleších přítomna. Režimy, které se snažily nalézt alespoň něco k očernění katolické církve, tyto filmy vítaly a povedlo se díky nim vyvolat dojem, že církev byla neskutečně krutá. U nás napáchal obrovskou paseku např. film Kladivo na čarodejnice," ospravedlňuje inkviziční praktiky kardinál Duka.
Ano zakázat takové škodlivé filmy. Už komunisti věděli, že nejlepší je filmy, které páchají "takovou paseku" zavřít do trezoru. Smutné vyjádření od člověka, který druhé obviňuje, že používají gottwaldovské a goebbelsovské praktiky.
07. 08. 2013 | 11:37

Zdena napsal(a):

Josef A:
Také platím za odsloužené mše. Platba je dobrovolná a nevidím důvod, proč by měla být odmítnuta.Kolik platím, do toho nikomu nic není.
Platíme desetitisíce jako dar pro hospic, proč nezaplatit za mši. Vím, že kněz by ji odsloužil i zadarmo.
Když platím lékaři, také do toho nikomu nic není.Je to má osobní volba.
07. 08. 2013 | 11:38

nekorektní argument napsal(a):

Kladivo na čarodějnice je opravdu velice hodnotný film, který by se měl povinně promítat už na základní škole. Velice přesně ukazuje jak funguje totalitní fanatismusm ať už se halí do hávu ráje na zemi (komunisti) nebo hávu věčného spasení a ráje až po smrti (katolická církev). Skutečnému demokratovi takový film vadit nemůže.
07. 08. 2013 | 11:42

nekorektní argument napsal(a):

"Snahou mocenského aparátu bylo vyrovnat se se společenským strachem. Šířením nenávisti proti společenstvím, které popírají základní hodnoty. Inkvizice měla v tomto dvojí roli - praktickou ochranu společnosti a prevenci. Byla policejním nástrojem společnosti. Hledala ideové zdroje, které by mohly společnost ohrozit. Stále se pohybovala v symbioze církev-stát. V rovině střetu mezi církví a státem. Pro současnou společnost je inkvizice těžko pochopitelná, leč současný stát používá v boji s tzv. extrémismem podobné nástroje. Můžeme říci, že v 18. století dochází k zániku propojení duchovní a sekulární sféry. Inkvizice není instituce, s níž církev začínala. Církev začínala jako disidenské hnutí. Její ideová struktura odmítala tehdejší systém," uzavřel kardinál.

Fidel Castro také začínal jako disident proti zkorumpované vládě Fulgencia Batisty. Lenin a Stalin také začínali jako disidenti proti tehdejšímu carskému zřízení. Adolf Hitler také začínal jako disident proti tehdejí "prohnilé demokracii". Opravdu tohle považujete za seriózní argumentaci?
07. 08. 2013 | 11:47

nekorektní argument napsal(a):

Tím, že někdo začínal jako disident, lze omluvit jeho následné zločiny? To nemůžete myslet vážně.
07. 08. 2013 | 11:49

aga napsal(a):

"Výpravy Hernána Cortése, Francisco Pizzara a dalších dobyvatelů neměly s misiemi nic společného."

Huhehe, pane Duko. Typické katolické pokrytectví. Má snad Vatikán nějaké dokumenty o tom, že se nejkatoličtější španělská veličenstva či církev nějak ohrazovaly proti tomu, co Cortés, Pizarro a další dobyvatelé pro Španělsko a církev činili? Cortés vyplul s těmito slovy:

„Jste slabí počtem, ale silní odhodláním. A jestliže v něm nezakolísáte, nepochybujte, že Všemohoucí, který Španěla v boji proti nevěřícím nikdy neopustil, ochrání i vás, i kdybyste byli obklopeni mračnem nepřátel. Protože vaše věc je spravedlivá a budete bojovat pod praporem kříže. Kupředu tedy, s jarou odvahou a důvěrou! Doveďte dílo, které nadějně začíná, k slavnému konci.“

Že dobyvačné výpravy nemají s pozdějšími misionáři nic společného taky není pravda, příčinná souvislost by se tu jistě našla. Slovu v tomto případě opravdu otevíral cestu meč, a to pěkně krvavý.
07. 08. 2013 | 11:50

Jáchym napsal(a):

Dominik Duka 07. 08. 2013 | 10:24

Máte pravdu - ovšem jen částečně.
Mezi misionáři byli vždy i čisté duše, toužící prospět svým ovečkám a schopné s nimi i zemřít.

Pak tam byla spousta fanatických nadšenců, toužících dokopat do křesťanského ráje ohněm,mečem a nejbrutálnějším mučením.Zabte je všechny, Bůh si to přebere...

Pak tam byla další sorta cyniků (nazývejme je pracovním názvem dukové), kterým byl osud domorodců naprosto lhostejný - pokud budou poslušně sloužit a zásobovat místní církevní feudální struktury (nebo kvazifeudální struktury momentálního koloniálního centra) zlatem a hmotnými statky a rozšiřovat jejich SETSAKRA SVĚTSKOU moc.

Prostě měli k místnímu obyvatelstvu vztah jako ke spotřebnímu zboží.
Podobně jako zbožní křesťané Schwarzenberg,Kalousek a Duka (jmenováno v pořadí důležitosti a vlivu).
********************************************
Rád se účastním bohoslužeb v jedné pošumavské vísce. Káže tam mladý polský kněz s čistou duší, špatnou češtinou a nepředstíraným nadšením a sociálním cítěním.

Taková, řekl by nejeden Váš příznivec, socanská lůza.( Nebo, slušně po Vašem řečeno, církevní ochlos?)
07. 08. 2013 | 12:00

čert }:o napsal(a):

No fuj tady je ale víc špíny než hříchů samotné
církve za celou svojí existenci
Je s podivem kolik zloby a nenávisti i hnusu
se v lidech nachází
07. 08. 2013 | 12:07

papež napsal(a):

nekorektní argument
Synu, film " Kladivo na čarodějnice" se sice v některém dopouští nepřesností /Boblig zřejmě nepoužíval Malleus Maleficarum , ale asi Disquisitionum magica-
rum, snad Epitome delictorum sive libri sex de magia - zachováno ve farní knihovně v Dubu na Moravě/, ale ducha těch procesů vystihl náramně dobře, jeho kulturní význam je velký, škoda, že jej Vávra nenatočil těsně po válce...snad by to zabránilo těm novodobým čarodějnickým procesům, ale takový byl asi Boží záměr /BZ/.

Ano, ty oběti byly nevinné, čarodějnický koncept se rodil ale z mnoha kořenů /jde to až do starověku, Sumer, Babylonie, Starý Zákon, Řím - vše tkzv. pohané.../hnutí lidské mysli, snad jen taková malá technická....inkviziční soudy v jisté době začly postrádat viníky, heretici byli v podstatě vymýceni, Židé vyhnáni / a snimi bylo stejně zacházeno v režimech jiné zištnosti, těžil z toho např. i tkzv. Otec vlasti , ale to se také moc nenosí/ - i urodili se nové " koziolky ofiarne" a beránci otřes se, čarodějnice /ale i čarodějové/.
Kdy někdy skutečně šlo o osoby duševně nemocné nebo labilní.
Kdy měla nastoupit ne inkvizice, ale lékařská věda.

Svšdectví z první ruky, synu, pak najdeš v Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage Der Frommen Unschültigen od H. Loehera. Přísedícího takových soudů, který ten přetlak /konflikt svědomí , kolektivní podvědomí, vědomí/ neustál, Církev jako by jej ale opomíjela. Takové pravdy nerada.

S pánembohem , synu. Díš pravdu, ten koncept sloužil vždy realné moci, v tomto případě to byl konkubinát feudální moci s Církví.
07. 08. 2013 | 12:10

aga napsal(a):

Vztah církve/inkvizice a soudů byl analogický vztah KSČ a soudů. Podle Dukovy logiky za popravu Horákové nemohla strana, ale "nezávislé" soudy. Jedná se furt o jedny a ty samé lidi se stejnými metodami. Jde o moc, a je jedno, pod hlavičkou jaké ideologie se jí dosahuje.
07. 08. 2013 | 12:15

furt dokola napsal(a):

Program papeže Františka by měl být konkrétní.
Měl by uvést kontrolovatelné postupné cíle, místa a termíny.
Měl by předvést, kde už něco udělali.
Měl by zdůvodnit proč to neudělali dříve.
Jinak je to bezobsažná pravda a láska (k penězům a moci), vlastně propagační kecy a klamavá reklama. Budou Vás strašit nezaměstnaností... a lákat do nebe.
07. 08. 2013 | 12:25

jenda lendy napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=6o_-_hjP-oI
-------
http://www.youtube.com/watch?v=C09o3yxFQxo
07. 08. 2013 | 12:28

aga napsal(a):

čert

Nepřipadá vám to fakt komické, jak oddaně tu slouží čert katolické církvi, a vidí v každém kolem hnusného hříšníka? Takový freudovský úkaz...
07. 08. 2013 | 12:34

Jáchym napsal(a):

Papež:
Hluboce smekám Svatý Taťko!

Jak je možné, že Vám to v tomhle horku tak myslí ?

Tenhle styl je PŘESNĚ to, čeho jest zde zapotřebí.
Skvostné !

Jsem neschopné béčko.
Bůh s Vámi (- ať už je či není, a to v jakémkoli myslitelném ontologickém slova smyslu.)
07. 08. 2013 | 12:37

buldatra napsal(a):

Dovolil bych si podotknout, že volba pana dědy papeže Františka, skromného to pijáka vody, byl opravdu majstrštyk a fakt se vám pane Duko &, spol. s ručením neomezeným povedla.
Tímto vám a ostatním popíječům vína (myšleno obrazně, samozřejmě, však vy víte, co si budeme vyprávět, že), blahopřeji.

Církevní politika je za ta cca dvě tisíciletí své existence vybroušená, sem tam se sice něco nepovede, ale tentokrát to snad vyšlo.

Moc se těším, jak i vy sám zfrantiškovatíte a vaši podřízení v kotlince jakbysmet a začnete předvádět populu nečesanému nemytému, že pan papež je váš předobraz a vzor.
A nastavíte rovnítko mezi slova a činy a odhodíte to mrzké světské pozlátko, stanete se skromnými duchovními bytostmi, majetky své předáte nejpotřebnějším a budete vzorem nám, zapřísáhlým konzumentům.

A co víc, nekřesťansky se těším na další teplé lidské slovo z úst nejvyššího místního hlasatele slova církevního.

K pohostinnosti Brazilské bych se snad mohl vyjádřit, jelikož pracovně jsem s přestávkami v té zemi strávil takřka 6 let. Pocity z té štrapáce uchovávám smíšené.
Je to zem geologicky vzato bohatá a pestrá a štědrá. Spousta potencionálních vodních zdrojů do budoucna.
Obyvatelstvo je klasicky latinskoamerický mišmaš a najdou se tam lidé nesmírně milí (o mulatkách na tomto svatém místě nehovoře). Pohostinnost a také fungující systém něco za něco a vůbec. Spokojenost, ač neshledávám to nijak vyjímečným. Opakuji, že jde o subjektivní individuální názor.

Ale současně jeden nikdy neví, zda se večer shledá s věcmi, které mu ještě ráno říkaly pane. Lépe v terénu, než v aglomeraci.

Co se vzdělanosti týká, tak vně měst se raději zdržím hodnocení, ve městech samotných záleží na tom, v jaké části, nebo čtvrti by jeden dělal průzkum. Sumárně a subjektivně bych řekl, že celkem bída.
Mají ještě hodně co dohánět, ale s rostoucí vzdělaností zas bude ubývat skalních věřících.
Nu což.
Za pár let bude třeba slezina na nějaké menší pláži.
Těch mají nepočítaně.

Osobně mám raději Argentinu.
07. 08. 2013 | 12:41

nekorektní argument napsal(a):

papež

Né slova, ale činy.
07. 08. 2013 | 12:55

nekorektní argument napsal(a):

V hlavě mi neustále zní slova Františka Koukolíka, kterými v Hyde Parku reagoval na proslov katolického kněze Marka Váchy.
"Měl jsem pocit elegantního kázání". To bylo, myslím, naprosto trefné. Ta konfrontace kritického myšlení v podání Dr. Koukolíka vs. místy polopravdivé až manipulativní vyjadřování katolíka Váchy byla prostě úžasná.
Na panu Koukolíkovi obdivuju jak dokáže bez urážek a nenávisti vyjádřit nesouhlas se svým oponentem a přitom se nenechá zviklat předešlou pochvalou na svou osobu, která zcela očividně mířila k tomu, aby bylo oplaceno stejnou mincí v jedné dojemné (a falešně) shodě. Ta podbízivost a faleš (byť rezprezentována milým kukučem) je mi z duše protivná. Jen nejsem takový formát jako pan Koukolík abych to dokázal sdělit tak elegantním způsobem.

Doporučuji všem: http://www.youtube.com/watch?v=uX2dC3hSz94

pasáž, kterou popisuji začíná cca 19:50
07. 08. 2013 | 13:05

Jáchym napsal(a):

Buldatra 12:41 (+ Dominik Duka)
Abych si to trochu u Eminence vyžehlil:

Píšete o Brazilii:
"Obyvatelstvo je klasicky latinskoamerický mišmaš a najdou se tam lidé nesmírně milí (o mulatkách na tomto svatém místě nehovoře)."
********************************
Opomenul jste zmínit nesporný klad, který přinesla horlivá činnost misionářů mezi tamními pohany:

Zavedli tzv. misionářskou polohu!

Křesťanská soulož tváří v tvář je nesporně přínosná:
Poskytuje optickou informaci, zda se partnerka při aktu přijímání svatého či nesvatého muže nenudí či již neusnula.

I když, pravda,občas "lepší jest v blahé naději žíti, než strašlivou poznati jistotu", jak tvrdí sexuolog K.J. Erben.
07. 08. 2013 | 13:07

papež napsal(a):

Jáchym
Synu, od té doby co jsme uznali i my, že i věda a technika mají své místo na božím světě, používám klimatizaci.
Synu, neponižuj se, žádné " áčko" , " béčko" či " céčko" ve společnosti ryze věřících neuznáváme, všichni jsme si rovni.
To jen ODS stále vytváří nějaká " béčka " /TOP 89/ či "céčka " / LIDEM/, snad i " déčka " /Babiš - špíny se zbavíš, Andrej - ještě jednou jim to do hlav nalej/.

Synu, za pohrdání sebou samým ti nařizuji toto pokání : Vzdáš se pro dnešek popíjení horkých nápojů a večer půjdeš ven bez kabátu, však obut, ne bos.
A nepřerazíš si tam nos.
--------------------------------------------
Ještě k tomu tvrzení podotce, že ruka v Jižní /latinské - ejhle ! / Americe nevěděla co dělá noha a hlava co tělo /a pupek, podotče, co teřich, ten věděl, co koná hlava a co ruka a co nohy atd atd..?/.
V letech 1479 - 1516 vládnou ve Španělsku tkzv. Catholic Monarchs /mj. vyhnali Židy a muslimy/.
Poté Karel V.(Carlos I.).
Pizzaro se narodil coby nemanželské dítě vojáka a chudé ženy r. 1475. Zemřel r. 1541.

Podotec Duka nečiní dobře, že lidem vykládá historii formou hloupoučkých tvrzení o jakési čistotě kněžské a mnišské veřejnosti a špinavém světském lidu, ta spjatost obojího byla monstrozní, šla dokonce až za hrob, to se nevidí ani dnes /spjatost např. Mafie a lidí z institucí státu, Církev hraje dnes ale zatím třetí housličky, je tomu tak dobře - viz islámské země/.
A šla za hrob i v tom špatném, proč by toto Církev měla zastírat při pomoci fabrikace historie - což je snad hloupá nebo pitomá, anebo považuje za hloupé a pitomé potenciální ryby ?
Ne - Církev chce také mít účast na tom, co zoveme pokusem o objektivní pojmutí světa v celé jeho dialektice Dobra a Zla, chce také umět popisovat, rozumět, vysvětlovat...nejen tvrdit nebo rozdávat letáky.
Taková Církev si pak zaslouží být nazývána církví, potažmo společenstvím lidí stejného náboženského názoru. Slepenců fanatických ubožáků netřeba, těch je ve světě už tak dost, to k ničemu dobrému nevede.
07. 08. 2013 | 13:19

čtenář napsal(a):

Snůška reakcí - nesmyslů. Otec kardinál si nezaslouží vaše urážky a pohrdání. Úroveň inteligence a vzdělanosti Čechů je nižší a nižší. Urážejte třeba pana Buttu, Joela Rumla a další představitele církví.Nedošlo vám, že o majetek žádají farnosti a nábož. společnosti?A totální nesmysl, opakovaný pořád dokola:co má společné majetkové narovnání v ČR s Vatikánem?Žeby nějaký biskup vzal les a odvezl do Vatikánu.Neuvěřitelné hlouposti se člověk dozvídá od nevzdělaných a nenávistných lidí. Divím se tomu.
07. 08. 2013 | 13:22

buldatra napsal(a):

Jáchyme,

nevím jak vy a mulatky a poloha a vůbec.
Ač tam nežijí jen mulatky.

Já bych si jen dovolil nenápadně podotknout, že to bude asi případ od případu.
Vy jste se třeba setkal toliko s mulatkami konzervativními.

Ale jak jsem výše uvedl, na tomto svatém blogu bych něco takového nerozpatlával, páč sice nemám nic proti provokacím, ale co by bigotní nekřesťan si to nedovolím.

Mě spíš fascinuje ten pan děda papež František, páč na mě vzhledem k organizaci, které šáfuje, přijde tak nějak nepatřičný, nezvyklý a v tom právě shledávám genialitu volby.
Když budete housti něco o církevní nezřízenosti, omlátí vám o hlavu skromného Františka a je to.
No ne?

Tak misionářská poloha, říkáte?
A jak do toho zapadá celibát?
07. 08. 2013 | 13:25

Josef napsal(a):

ŘEKL BYCH ŽE Duka má z papeže větší strach než kdysi Husák z Gorbačova. Analogie je velmi přesná, a doufám že i dopad bude stejný
07. 08. 2013 | 13:38

Josef napsal(a):

ČTENÁŘI, S TÍM LESEM JSI UKÁZAL VĚTŠÍ HLOUPOST NEŽ uhlobaron V Cimrmanech, když říkal důl vám nikdo neukradne, je to díra v zemi
07. 08. 2013 | 13:40

Analytik napsal(a):

čtenář 13:22

Neblafujete? Ten Váš biskup sice fyzicky nepřenese restitučně nabytý les do Vatikánu, ale přenese informaci o jeho nabytí a výnosech z jeho užívání do centrální evidence majetku katolické církve a do centrální Vatikánské účtárny.
07. 08. 2013 | 13:45

papež napsal(a):

čtenář
Synu, les (ale i například důl - takovou tu díru v zemi)jistě že nikdo není schopen převést v kufříku do Vatikánu, ostatně Vatikán nemá ani tak velkou pilu a dřevozpracující závod, to snad víš i ty, synu.
Ovšem pokud uznáme, že majetková práva jsou nedotknutelná, v podstatě svatá / V Kraďákově se často ale mluví jen o majetkových právech soukromých, přičemž ze státního se krade...ale to je již na jinou debatu/ , je pak nedotknutelný i výkon takových práv /až na nějaká omezení, jako je například to, že v lese se nesmí rozdělávat v suchu oheň a v dolech OKD se zase nesmí i ve vlhku kouřit/.
Pak je již jen otázkou času a příslušné techniky - jak ten " les" /důl/ odvézt...dejme tomu třeba i do toho Vatikánu /ale například i na Kypr nebo do bank jinam, sysnu, i ty jistě nedržíš hotovost pod polštářem, co tak investovat například do Číny nebo do saudskoarabských fondů - radí to deset potulných žebravých bankéřů z deseti, zlato ne, to je zatím out/.

Synu, za sebe ti však slibuji, že k tomu nedojde. Zde na tomto místě, veřejně ti to slibuji. Ostatně podívej se na podotce - dovedeš si je předtsavit že po delší dobu na nějaké delěí trase je schopen lopotit se s dvěma cihlama zlata ?
Nikolivěk, nosí zlato jen v chrámu svého srdce, ne v tlumoku.
Vše se naopak vrátí lidu této země - v podobě almužen, rozhřešení, péše o choré duchem i na těle, ve formě posledních útěch a prvních přijímání , něco málo pak samozřejmě půjde na režie, ale i my musíme jíst, pít a platit složenky, v tomto se nijak nelišíme od našich dobrodinců - lidu země Česka, Moravy i Slezska.

Vždyť i tento blog je zadarmo, synu.
Nic podotce nestojí - nu, není to snad důkaz oné nezištnosti, že to dopadne vše dobře ?

Synu, nepodezírej někoho bez oprávněných indicií a důkazů, to vede k očerňování, posléze k ukazování prstem a v samotných důsledcích někdy i k justičním vraždám.
Jdi do sebe, tam hledej ta podezření, ne venku.
Nu....jdi už, jdi. To je vše.
07. 08. 2013 | 13:53

Ortodoxně věřící ateista napsal(a):

Milí křesťanští bratránci a sestřenice. Katolíci také neměli vůbec nic společného s křižáckými výpravami. Ty také organizovala a prováděla světská moc. Jako ty popravy a inkvizice. Ale proč to všechno prováděla? Nemělo to nic společného s katolickou totalitní ideologií, která byla krutě nesmiřitelná k jiným vyznáním, jiným názorům?

Tady se dovídám od jakéhosi nicku "Padre" kde co o Husovi. Račme si tedy připomenout, proč Hus revoltoval. Nemělo to nic společného s tehdejší církví, která byla na hony vzdálena učení Ježíše? Nebylo tehdy papežské schisma, kdy různí národní papežové usilovali usurpovat si moc? Nebylo to období té nejodpornější nemorálnosti různmých papežů a církve kupčící s odpustky hříchů?
07. 08. 2013 | 13:58

Jáchym napsal(a):

Buldatra:
Jak do toho zapadá celibát ?
Stejně dobře, jako do svých partnerek (či partnerů)zapadají celibátníci.

Jsou to lidé jako my, jen těch čtyřprocentních je tam pochopitelně násobek - toto povolání si zvolili v naději, že uniknou tlaku okolí stát se šťastnými otci rodiny - a v mnohdy poctivé snaze sublimovat své nestandartní sexuální založení.
Některým se to povedlo, jiným je, Příroda je mocná čarodějka a čaruje i pod sutanami.
****************************************************
Kdysi jsem s kamarádem vyklízel půdu jakési zaniklé církevní instituce a tam na půdě ležela popelka - což je starý typ trezoru.
Byla zamčená, někdo již dávno ztratil klíč.

Napadlo nás, zda je možno se do něj vloupat bez kasařské kvalifikace i bez autogenu.
Dá to fušku, ale jde to. (Když s odsekají dveře a vnitřek se natře asfaltem, je z toho pak dobrá nádrž na dešťovou vodu)

No - početli jsme si.
Byly tam desítky a desítky udání na sexuální delikty kněží, zaslané církevní vrchnosti.
Mnohdy zhrzenými bývalými milenkami z řad jeptišek.
*****************************************************

Nemyslím, že by kněží byli větší prostopášníci či pokrytci než my ostatní, prostě jsou jen více, mnohdy nesnesitelně, deprivovaní.

Takže více "hřeší", tím pádem trpí ještě větším pocitem viny než běžný věřící - a tím více a horlivěji slouží své vrchnosti, když si to snaží nahoře (i úplně nejvýš) vyžehlit.

Osedlaná deprivace, frustrace a uměle vytvářený pocit viny je jedním z nejúčinnějších vynálezů té ďábelštější části katolické církve - hned po využívání dřívějších "pohanských" rituálů.
07. 08. 2013 | 14:13

Bestia triumphans napsal(a):

Hm...
Takže český maloměšťák alias šlapka alias Ten co kida hnuj, alias kdovícoještě se transformoval na papeže.
No, není to zázrak, velebnosti...
:-)
07. 08. 2013 | 14:15

čtenář napsal(a):

Nechte si ty rádoby vtipnosti. To, co si představujete, že se s příp. lesem stane, mě načisto dojalo. Proč by farnost, která dostane les zpět(který rychle nechali služebníci ministra vytěžit)- proč by se zbavovala něčeho, z čeho by měla žít v budoucnu?Ke každé faře, příp.klášteru patřily lesy, rybníky a pole, aby se živily samy jejich výnosy. A ještě zaměstnávají lidi v okolí.Když majetek prodám, co pak? Komunisté všecko vzali a placením duchovních si z církve udělali poddané.Vrácením majetku se církev osamostatní, nebude ji platit stát. Hloupými rádoby vtipnými řečmi nic nezměníte. A pan kardinál z majetku nic nemá. Případný majetek spravují úředníci. Vím, že nemá cenu něco psát. Ale aspoň napíšu svůj názor na nesmysly, kterými se tady jeden druhého snažíte trumfnout. Čím větší blbost,tím větší uznání hlupáků.Chudáci.......
07. 08. 2013 | 14:17

Zázraky se dějí napsal(a):

Bestia triumphans,

zázraky se dějí každý den. Jako za Ježíše. I David Copperfield umí zázraky.

Někdo si na těch zázracích postavil slušně prosperující za nic neodpovídající živnost. Jako třeba občan ČR a vyslanec Vatikánského státu ČR v jedné osobě DD.
07. 08. 2013 | 14:19

čert }:o napsal(a):

aga napsal(a):
Nepřipadá vám to fakt komické, jak oddaně tu slouží čert katolické církvi, a vidí v každém kolem hnusného hříšníka? Takový freudovský úkaz...
07. 08. 2013 | 12:34
---
aga
vy si to plete človíčku, nesloužím katolické církvi ale peklu
a peklo zase Bohu. Je to neměnný kolotoč duchovních událostí
Také nevidím v každém hnusného hříšníka. Víte já mám hnus v
popisu práce a i když se mi příčí je mým posláním lidi na jejich
hnus upozorňovat a připomínat jim to pořád dokola. Chápu že se
to mnohým jako třeba vám nelíbí a tak nemají jinou možnost než
obvinit mě z jejich hnusů a připisovat mi jejich emoce vlastnosti
i myšlení =o)
07. 08. 2013 | 14:35

Adam Procházka napsal(a):

Vážený pane kardinále,
výskyt hrabivých jedinců, kteří pod rouškou mise drancovali Ameriku či Evropu soudného člověka nemůže zviklat ve víře. Tací se hřadují pod každou zástavou slibující moc, mezi bankéři, vědci, středoškolskými učitelkami, nekuřáky, klimatology, ano, prý tu a tam i mezi politiky.

Naopak, byl to Diego de Landa, muž spravedlivý a moudrý, který se odvážně zastával utiskovaných indiánů a vnímavě zapisoval svá etnologická pozorování, kdož podal důkaz o nesnášenlivé zaslepenosti orientálních monoteismů. Tento vzdělaný muž bezvadného charakteru spálil veškeré mayské codices které mu přišly do rukou a důsledně ničil cizí kulturu a její umělecké výtvory jak jen mohl. Činil tak s nejlepšími úmysly, veden svou vírou. Shodneme-li se na tom, že vraždit kultury je nehezké a že toto chování nebylo zapříčiněno zvrhlostí nebo intelektuálními nedostatky tohoto výtečného muže, nelze chybu hledat jinde, než ve víře, jíž byl celým svým srdcem oddán.

Jakým způsobem hodlá křesťanstvo, zejména pak katolická církev, která k tomu má lepší předpoklady než jiná společenství, reagovat na změněné podmínky? Například na to, že své zásady nehlásá už jen lokálně, v ekologicky poměrně stabilním středozemí, nýbrž i v rozmanitě fragilních částech světa.

Jak církev odpovídá na výzvu, že valná část lidstva dosud uvažuje středověkým způsobem a tudíž hledá oporu v náboženských autoritách a dogmatech, ale menší, leč významově nezanedbatelná část víru akceptuje (pokud vůbec) jen v oblastech, kam vědecký (svým způsobem demokratický) způsob získávání a ověřování poznání nedosahuje? A že se tato hranice neustále posunuje!

Uznávám, že to nemáte jednoduché, ale myslím že v tom tkví podstatná část problému, jehož řešení nevidím, leda v liknavých a málo věrohodných ústupcích ad hoc - plus sto let.

Jak tedy postavit křesťanství na takový základ, kde systémově nebude vyžadována víra tam, kde ji vzdělaný člověk jednadvacátého století již ani nedovede generovat? A jak při tom nezklamat ony miliardy středověkých lidí, ochotných propadnout třeba i jakékoliv pohanské pověře, a kteří se tak hezky shromaždují ve statisícových zástupech, jako při nějakém rockovém koncertu....

Ve svém prvním blogu jste si, zdá se mi, říkal o feedback.
O ten si říkat netroufám, nicméně bych byl potěšen.
07. 08. 2013 | 14:48

aga napsal(a):

papež

"Kraďákov" .. pozor na to, svatý otče, tímhle se ocitáte nebezpečně blízko českých malých měst..
07. 08. 2013 | 15:02

účetní napsal(a):

Když už máme desatero, tak musíme mít desátek.
Bez desatera totiž nic nebude fungovat.
V Číně to nikdy nevěděli a proto to fungovalo.
07. 08. 2013 | 15:10

hovorka11 napsal(a):

Dominik Duka:
Papež František není křivý jako vy. Ve svých projevech odsuzuje církevní hamižnost a honem za majetkem, který je vašim hlavním úkolem. Je naprosto jiný než vy a přesto se nestydíte se schvávat za ním.
Kdy zas pojede do Afgánistánu propagovat svatou válku ?
To vás hamba netříská, že jste okupaci vydával jako boj za "Prahu". Kolik má katolická církev vojenských kaplanů mimo naše území ?

Takhle s kulometem si představujete církevní lásku:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=11771
07. 08. 2013 | 15:13

čert }:o napsal(a):

pane kardinále
Víte nejsem zrovna z těch co musí církev
nebo jakékoliv náboženství. Přesto respektuji
církev a pevně doufám, že papež František
naplní své poslání a že církev aspoň z části
očistí od zla táhnoucího se od temných dob
a že i pročistí řady mocenských rádoby služebníků
božích jakožto i církevních. V papežovi Františkovi
vidím naději. Církev má asi 2 miliardy oveček a je
součástí moderních dějin lidstva. A to není málo.
Držte se a nenechte se znechutit zlými a nenávistnými
lidmi. Oni za to nemohou.
Bůh s Vámi i s Františkem
07. 08. 2013 | 15:16

Karel napsal(a):

Pane kardinále, kam míří František a kam Vy? Proč si jej tady berete do úst. Vy jste se přece přiřadil k Janouškům, tak se seberte a jeďte za ním, Janoušek už je dávno u vody.
07. 08. 2013 | 15:31

Pavel13 napsal(a):

Zajímalo by mne, zda se na této akci rozdávaly zdarma kondomy, jako je tomu třeba na olympiádě?
07. 08. 2013 | 15:39

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Jáchyme, ano jak píšete, vyvolávat pocity viny, zastrašovat, vydírat, to je motto hlavně římskokatolické církve.

Na druhou stranu tvrdí tyhle vrány s kolárkem, že Bůh nás miluje takoví jací jsme, bez podmínek .... takže, na co ty vrány tedy potřebuji? když jsme milováni v celém rozsahu včetně své nedokonalosti? ...a současně druhým koutkem své křivé huby dodávají .... co všechno je hřích a co všechno je špatně a za co se stydět a zažívat muka ...psychické týrání.
Takže pane Duko, shrnutí je jasné, nepotřebuji Vás ani církev kterou zastupujete, duševně mrzačíte lid.

Raději budu nedokonalý ale sám sebou, než dokonalý podle Vašich náboženských šablonek.
07. 08. 2013 | 15:49

dennis napsal(a):

"...Indiani..., jsou-li pokrteni, jsou nasimi bratry a sestrami." Jiste ta veta znamena, ze vsichni kdo prijali viru a s ni i krest, se stavaji nasimi bratry. Ta veta me zaujala v souvislosti s durazem, ktery klade autor blogu, na vyznam misijni prace vericich i kleriku ve svem okoli a v zivote vubec.

Odmitne-li knez ceskym rodicum pokrtit jejich dite, protoze po jeho soudu neskytaji zaruky krestanske vychovy. Je to splneny ukol krestanske misije?
07. 08. 2013 | 15:53

Anna napsal(a):

Vážený pane kardinále,

papež František též hlásá, že církev má být chudá a pro chudé. Jak se tedy církev zachová v tomto duchu k navracení majetku a finančním náhradám Římskokatolické církvi ve výši celkem 47,2 miliard Kč?
07. 08. 2013 | 16:05

Pavel13 napsal(a):

:dennis
Mne ta věta zaujala taky. To odmítnutí je celkem pochopitelné. Nechť se ten malý(a) nechá pokřtít, až bude chtít sám. Mne zajímá, je-li podle pana arcibiskupa bratrem či sestrou i dosud nepokřtěný indián nebo dítě nebo církev má ke křtěnými a nekřtěným přistupovat různě?
07. 08. 2013 | 16:22

zM napsal(a):

test
07. 08. 2013 | 16:43

zM napsal(a):

aha, tak tady to jde. Zvláštní cenzůra...!
07. 08. 2013 | 16:44

Jakelin de Mailly napsal(a):

"Moravané by se spolu s Čechy měli učit přátelskosti v Brazílii"

Doporučuji panu arcibiskupovi noční procházku jakýmkoli brazilským sídlem.
Předtím nechť požádá otce Františka o zapůjčení pár po zuby ozbrojených švýcarských gardistů.
07. 08. 2013 | 16:46

Bratr Mašín napsal(a):

Vážený pane kardinále,
z většiny zdejších diskusních příspěvků ideologové KSČ křepčí blahem. Zničení nenáviděné církve se jim téměř podařilo ... Chudáci netušící, co je církev, nevědící nic o historii, kteří nebyli dál než v nejbližší putyce, tady blábolí nesmysly nebo závistivě vřeští. Skláním se před Vašim rozhodnutím vést s nimi diskuzi. Misionáři, šířící víru mezi lidojedy to měli snazší, primitivní kmeny měly aspoň charakter. Přeji pevné nervy.
07. 08. 2013 | 16:48

Jáchym napsal(a):

Papež
"Jáchym:
Synu, za pohrdání sebou samým ti nařizuji toto pokání : Vzdáš se pro dnešek popíjení horkých nápojů a večer půjdeš ven bez kabátu, však obut, ne bos"
**********************************************************
Svatý taťko,
Vámi uložené pokání je spravedlivé, leč kruté.
Bohužel jsem se loňského Silvestra rozhodl radikálně šetřit.
Takže jsem si nekoupil letošní kalendář.Tím pádem nevím, který je den, měsíc, roční období.

Díky tomu jsem ušetřil ještě víc - chodím celoročně pouze v dlouhém pasteveckém kožichu a ušance.
Následkem toho nepotřebuji ani prádlo, pod kožichem je celoročně přijatelné mikroklima a dostatek vzduchu (potřebuje-li přihřát, pojím hrachu), pod ušankou mi v létě nehrozí úžeh, v zimě omrznutí.

Takže jsem prodal i pračku - když prší,kožich se pere sám (Dnes v noci jsem při bouřce pral i s aktivním kyslíkem, vzniklým rozkladem ozónu).

Potud vše v pořádku.
Zkusil jsem vyjít dle Vaší instrukce nahý, kromě dvou pištivých puberťaček to nikoho nevzrušilo (ty puberťačky mne považovaly za přestrojenou Ivetu Bartošovou a chtěly podpis.)

Bohužel však chodím touto dobou pravidelně srkat mešní grog ke spřátelenému faráři, t.č. příslušníku podzemní církve.

Do doby, než kardinál Duka protlačil s Kalouskem církevní restituce ve stávající, do nebes marně volající podobě, sloužil coby farář v několika obcích.

Pak odešel do předčasného důchodu.
Na vysvětlenou pravil, že se na to může...(Bohužel odmítl specifikovat co, takže tápu.)

Nyní žije ve sklepě o chlebu, vodě, králících a internetu.
Posílám mu kus signálu ze své vifiny a za to mne pravidelně hostí hostíjemi a zmíněným mešním grogem.
Nemohl byste prosím, svatý taťko, zmírnit tu část pokání, týkající se konzumace teplých nápojů ?

Já bych třeba výměnou na pár dní oželel sexuální radovánky.
(Jednak jsou v tomhle vedru strašně namáhavé, jednak lezou při mé klesající atraktivitě do peněz.)

Váš zbloudilý syn Jáchym
07. 08. 2013 | 16:51

zM napsal(a):

Sleduju monstrproces s dr. Rathem. A Vy ??
Výsledkem bude každopádně fiasko tzv. pravice. Buď si Rath vynutí osvobození (obhájí se), anebo ho podle předem připraveného scénáře (jako na divadle) sice odsoudí, ale jako mučedník bude jiskrou nespokojenosti lidu, kterému není jedno, v jakém stavu se nacházíme.
Takže uvidíme.
zdraví zM
07. 08. 2013 | 17:13

papež napsal(a):

Anna napsal(a):
Vážený pane kardinále,

papež František též hlásá, že církev má být chudá a pro chudé. Jak se tedy církev zachová v tomto duchu k navracení majetku a finančním náhradám Římskokatolické církvi ve výši celkem 47,2 miliard Kč?
07. 08. 2013 | 16:05
---------------------
Dcero, něco jsem již naznačil výše - viz můj pastorační list určený bratru "čtenáři" ohledně toho lesa a zatímní neochotě Vatikánu investovat do dřevozpracujícího průmyslu.
Dcero, tys nepochopila celý ten záměr v jeho souvislostech, ona " finanční náhrada" /jaký je vlastně úrok, podotče Duko...nemohu si teď vzpomenout, doufám, že tam máš i inflační doložku ?!/ není než jakési vyrovnání účtů, za ta dobra, která Církev po staletí konala ve směru svého trojího lidu.
Namítneš jistě - a co Zlo, Svatý Otče , co Zlo - to nijak nezohledníš ?
Ano, dcero má, toť skutečně oříšek. Jak kompenzovati Zlo, kdy - jak jsme si vysvětlili výše, je skutečně možné o Zlu páchaného lůnem a z lůna Církve hovořiti a to ne zrovna v malém. Micméně, jak kvantifikovat Zlo ? Cočpak to vůbec jde, jak bys chtěla ty, dcero, ohodnotit ta četná utrpení jednotlivců ba i větších skupin , ke kterým došlo v důsledku šíření, udržování a upevňování moci Církve ? Cožpak by sis nepřipadala, že si tak chceš hrát na Hospodin...eh, na Penenku Marii ? To přeci nejde jen tak, dcero, k tomu třeba vyššího pověření.

Ale věz, že mám plán. Slyš. Mám takové pověření.

Ty peníze budou reinvestovány , pomnoženy a až jich bude dvojnásobek toho, co bylo původně nakradeno, pak ukradeno a teď je zase navráceno - prostřednictvím Církve všemu křesťanskému lidu a tedy i tobě, dcero...pak vystoupím v svatovítském Chrámu s tímto prohlášením :

" Konali jsme i Zlo. Hodně Zla. A tvářili jsme se a tvrdili, že je to v zájmu Dobra. Teď to ale víme a chceme vše napravit.
Omlouváme se všem mučeným, ohlupovaným, vražděným, mrzačeným, do chudoby uváděným a dalším, kdo by snad v budoucnu chtěli vznášet nějaké restituční nároky. Spolu s vámi za tím nyní děláme tečku, respektive pod tím čáru.
Coby akt vstřícnosti a lásky k vám všem, rozhodli jsme se uvolnit pro tyto účely částku 47, 3 miliardy korun, jako malou kompenzaci všech výše vyjmenovaných křivd - což při současném kurzu koruny k euru dělá celkem osmset euro.
Hned nazítří přijede s tímto obnosem slavnostně do Prahy papežský nuncius Vessel la Kopa, doufám, že se mu dostane vlídného přijetí, tak jako mně nyní.
Pán s vámi."

Už nyní víš, dcero, co to znamená - mít chudou církev pro chudé ?

Tedy jdi a nevyptávej se již nikoho kdy více.
07. 08. 2013 | 17:31

čtenář napsal(a):

Vy, který máte do papeže daleko - svými hloupostmi se děláte zajímavým. Víte, jak je to s tím lesem přeneseným do Vatikánu.Vatikán nemá s financováním církví u nás nic společného. To byste měl vědět. Peníze, které někdy v budoucnu budou církvím postupně vypláceny,jsou zasloužené za všecky krádeže a umučené duchovní,zničení a vykradení klášterů.Atd. A ty chrámy, kterými se chlubí Praha a hodně míst v naší zemi - spousta je zdevastovaná. Vy vidíte důvod posílat nějaké peníze Vatikánu? Myslím, že by se hodně divili. Do Vatikánu jdou peníze ze sbírky Haléř sv. Petra.Je celosvětová. To byste měl vědět.Vybere se hodně.Věřící jsou štědří, i když nemají majetky.A nakonec -naše církve jsou chudé, papež František to ví. Moc dobře.
07. 08. 2013 | 19:01

Občan napsal(a):

D. Duka napsal:
"...Kdysi v 16. století právě soteriologický rozměr existence křesťanství či církve v obecném významu vede misionáře dominikány, františkány, augustiniány a později i jezuity k jednoznačnému rozhodnutí: „Vždyť Indiáni jsou lidé a mají mít účast na spáse, na Evangeliu. Jsou-li pokřtěni, pak jsou to naši bratři a sestry.“ V Latinské Americe se tak tehdy zrodilo paradigma, které dodalo zápasu o člověka, jeho svobodu a důstojnost mnohem hlubší a širší kontext, a který byl pro vývoj naší civilizace daleko zásadnější, než naše řešení z Augsburského sněmu z roku 1555 s heslem „Cuius regio illius et religio“. ..."

O tom "rozměru" a "spasení", jakož i o způsobech jeho provedení, napsal moc "pěknou" knihu DOMINIKÁN Bartolomé de las Casas (pan Duka ji asi bude znát alespoň z doslechu).
Není to ovšem čtení pro citlivé povahy a pro svíčkové báby, protože "křtění" a "spasení" Indiánů se dělo via hromadné vraždy, prováděné těmi nejzvěrštějšími způsoby (většinou hromadným upálením zaživa). Dominikánští vrazi se nezastavili před ničím - ani děti a těhotné ženy neušetřili...
07. 08. 2013 | 20:16

třebaKarel napsal(a):

Čtenáři ,
Urážení pan Stejskal maže , víte ? Takže to co Vám připadá nepěkný , možná je míněno i jinak . Radíte - koho to štve - nečíst , jednoduchý . HaHa . Tak nečtěte ty reakce a máte to . Jednoduchý . HaHa . Taky je hezký jak víte kdo má a kdo nemá co z nějakých peněz na základě Vašeho přesvědčení . Ve středověku byste mohl bejt nebezpečnej .
A pane Kardinále , já už Vám radit nebudu , jediný kdo Vám stál za odpověď je nick co psal o Španělech a jejich zvěrstvech , tam jste se mohl blýsknout znalostmi , na jeho námitky už jste nereagoval. O tom co se táhne jako nit většinou reakcí jste se nezmínil ani slovem . Asi že jsou ti Španělé důležitější .
O nic nejde , já mám docela jasno s tím Vaším koulováním , hlavně že Vás to baví ,tK .
07. 08. 2013 | 21:57

třebaKarel napsal(a):

Bratře Mašíne ,
promiňte , málem jsem Vás přehlídl . Jestli z něčeho ideologové KSČ ( já žádnýho na rozdíl od Vás neznám )křepčeji blahem , tak právě z toho , co udělali současní představitelé církve ve spolupráci se světskou mocí. Pokud se domníváte že je něco zničený , obraťte se na ně s prosbou o vysvětlení a ne se servilním patolízalstvím . Ostatně od Misionáře co podřezal spoutanýho je Vaše hodnocení docela lichotivý . tK
07. 08. 2013 | 22:19

Nick, toužící vidět reálné zboží napsal(a):

Zatím hrady z písku, žádné sněhové koule.

Papež by se měl znovu vrátit k teologii osvobození a promyslet, jestli nemá k Ježíšovi a Františkovi z Assisi blíže než církev hierarchická.
Jinak bude úplně jedno, jestli má červené střevíce nebo černé polobotky a jestli si nosí aktovku sám.
07. 08. 2013 | 22:34

Te Deum napsal(a):

Konečně pořádný křižácký hrad.
07. 08. 2013 | 22:59

antoni.n napsal(a):

Zdravim Vas patere kardinale. Nedavno jsme se potkali katedrale a vsechno si rekli ocima.

Nepolekejte a pokracujte zde, i toto je dilo, ale jiste vite, dobre vite a brzy svatek sv. Dominika. Mozna symbolicke.
Pan zehnej

Antonin Novy
07. 08. 2013 | 23:25

Uzel napsal(a):

Láska na první pohled. Příslib nebe.
07. 08. 2013 | 23:38

antoni.n napsal(a):

P. S. Kdysi jsme bojovali s otcem provincialem Ambrozem Svatosem, muj pritel nejvzacnejsi, za Zdislavu, pamatujete se ? Povedlo se a povede se s .pomoci N. i nadale

an
07. 08. 2013 | 23:41

Rousenau napsal(a):

Já víru nepotřebuji.
Potřebuje ji ale můj krejčí, aby mě neokrádal.

Asi je lepší krejčím dostatečně platit.
Nesmí to být v lidech nebo v ničem (Bohu), ale v systému kontroly a spolupráce.
08. 08. 2013 | 00:02

Kotas napsal(a):

Když mě okrádá církev.
Je lepší dát se k Satanistům nebo Jehovistům?.
08. 08. 2013 | 00:07

antoni n napsal(a):

Ad Uzel, anything wrong ?

Preji Vam vse dobre a klid v dusi,

Dobrou noc

an

P. S. Doufam, ze nemate Uzel na dusicce ci v mysli, to by mohlo ukrutne skodit, zel neumim smajly, ale myslim jej...
08. 08. 2013 | 00:26

Medikolog napsal(a):

Pane D. Duko, přeji hezký dnešní den.

Ohledně katolisace Ameriky a Asie zamlčujete činnost a zločiny koloniální portugalské i španělské Inkvizice. Nota bene, koloniální vojáci, konquistadores, koloniální úředníci a otrokáři byli, jak jinak, stoprocentní katolíci.
08. 08. 2013 | 00:31

antoni.nr napsal(a):

Jinak, zdravim chlapicka Saska z Jihlavy, pokud den jeste zabrousi, dobry clovek se zajimavymi vhledy, vstupy a nazory, zde vzacny.

Jiste den vstupuje mnoho dalsich podobnych jedincu, ale nevyjadruzi se, citim vsak ze sdileji.

Mili, nebojme se, strach je nejhorsi lidska kvalita.

Dobrou noc vsem

an
08. 08. 2013 | 00:36

Agent s vodami napsal(a):

Prodám Vám strach ze smrti.
08. 08. 2013 | 07:41

Milan napsal(a):

Doufám,že jste si Excelence pane kardinále uvědomil tu svoji a vládní troufalost zvát nového papeže k návštěvě ČR.Papež František očekává pokoru a ne troufalost, ta nepatří do toho co očekává.Nečasova vláda je v nenávratnu a ukazuje se ,že to bylo plácnutí do vody u kterého jste asistoval.
08. 08. 2013 | 07:41

strejc Josef napsal(a):

Milý pane Duko, nepotřebuji hledisko ani paradigma soteriologické k tomu, abych indiány považoval za své bratry a sestry - prostě proto, že jsou to lidé jako já nebo vy. Nepotřebuji je nejdříve pokřtít a vnutit jim určitou ideologii pohledu na sebe sama a svět, aby se "stali mými bratry".
Váš zápas "o člověka, jeho svobodu a důstojnost v mnohem hlubším a širším kontextu" je tak pro mne pouze vnucováním určité doktríny a ničení jejich kultury jejich způsobu soužití s přírodou. To, že jste na ně přenesli vaše náboženství - řečeno s Freudem - "neurózu lidstva", jste zničili daleko čistší vztah k životu, který měli a který jste jim mj. nahradili úzkostným ničím neopodstatněným institutem "prvotního hříchu" atd. Tím bych se tedy - být vámi- moc nechlubil.
08. 08. 2013 | 08:58

Gorbačov napsal(a):

Eto perestrojka
08. 08. 2013 | 09:07

INRI napsal(a):

Po ovoci poznali jste je
08. 08. 2013 | 09:08

občanka napsal(a):

Nejlepší na tomto světě je být chudý. To se o vás každý zajímá, dokonce i papež. Proč vlastně chceme být bohatí? Vždyť chudí jsou středem zájmu různých politických stran, neziskových organizací, církví atd. Už se těším, až za ty peníze, co musíme zaplatit církvím, něco ta církev vybuduje. Třeba nový kostel. To bude užitečné pro všechny chudé. Možná, že jednoho zaměstnají i jako kostelníka. To bude příspěvek ke snižování nezaměstnanosti.
08. 08. 2013 | 09:17

katolík napsal(a):

Vážený otče kardinále, nejprve bych vám chtěl poblahopřát k dnešnímu svátku.

A pokud jde o velkou většinu zdejších "diskutérů" - ve skutečnosti to jsou na scestí sešlí hlasatelé lží a zmanipulovaní plivači jedovatých slin - je zde vidět tak velká zarputilost a hluboce zakořeněná nenávist, že by bylo v zájmu pravdy, abyste s ostatními českými biskupy vyslyšeli žádost kongregace pro bohoslužbu z roku 2002 a místo "za všechny" změnili konsekrační slova na "za mnohé". Teď k tomu bude vhodná příležitost, když se bude do eucharistických modliteb vkládat i Sv. Josef. Děkuji.
08. 08. 2013 | 09:22

gaia napsal(a):

dneska je Soběslava, jaký svátek katolíku?
08. 08. 2013 | 09:38

gaia napsal(a):

aha Soběslav, slaví sebe, už mi to je jasné, svátek všech hamounů
08. 08. 2013 | 09:39

papež napsal(a):

občanka napsal(a):
Nejlepší na tomto světě je být chudý. To se o vás každý zajímá, dokonce i papež. Proč vlastně chceme být bohatí? Vždyť chudí jsou středem zájmu různých politických stran, neziskových organizací, církví atd. Už se těším, až za ty peníze, co musíme zaplatit církvím, něco ta církev vybuduje. Třeba nový kostel. To bude užitečné pro všechny chudé. Možná, že jednoho zaměstnají i jako kostelníka. To bude příspěvek ke snižování nezaměstnanosti.
08. 08. 2013 | 09:17
------------
Dcero občanko, budu upřímný, když tedy máme toho Soběslava / v kontrastech hledej informační hodnotu/.
Dcero, nevěř všemu, co kdo tvrdí. I my - klerus, jsme pouze lidmi, tedy i živočichy, kteří vedou onen každodenní evoluční zápas, i my používáme při tom zápasu různé finty, jistě to znáš sama ze své životní praxe , nelži !
Takže s tou chudobou opatrně, jde jen o druhou stranu mince, kdy na té první straně je vyraženo " bohatsví". Nu a jak je známo, mince o jedné straně neexistuje, vždy je třeba obou stran /říkejme tomu například zákon mince/.
A tak i já se musím zajímat nejen o chudé, ale i o bohaté - to je onen zákon mince. Ostatně zamysli se nad tím, co by bylo se světem, kde by byli všichni jen chudí - jak by vlastně svou chudobu poměřovali ? S kým by se měřili - kdyby nebylo bohatých ? Ke komu by vztahovali nadarmo své lačné ruce ?
MInce musí mít obě strany, bez toho nic neplatí, bez toho by nebylo Boha.
V nejbližší době se tak setkám s hříšníky z bankovního sektoru, pomni - mince má vždy dvě strany.

Zaměstnáme celkem dva, dcero. Zatím je stejně ještě platí stát, tak proč bychom to neudělali ?

Nyní jdi a hledej tu druhou sranu mince, poradím ti - zkopíruj si portfolio W. Buffetta a nakup. Posléze prodej, deset procent (chudinský desátek) ze zisku (po zdanění) dej na chudé - nkdy nesmíš zapomenout na tu druhou stranu mince.
-----------
Ještě k včerejším podotcovým výkladům o hodných církevních činitelích a zlých conquistadorech coby naprosto oddělených entitách, nijak nesouvisejících a nijakým způsobem provázaných, nesvázaných stejnou " ideou" a nijak nekooperujících na společném cíli, uvedu příklad :

Juan Ginés de Sepúlveda /mj, překladatel Aristotela, prominentní člen papežské kurie.../: Democrates secundus, sive de iustis causis belli apud Indios , angl. pžeklad

".....The man rules over the woman, the adult over the child, the father over his children. That is to say, the most powerful and most perfect rule over the weakest and most imperfect. This same relationship exists among men, there being some who by nature are masters and others who by nature are slaves. Those who surpass the rest in prudence and intelligence, although not in physical strength, are by nature the masters. On the other hand, those who are dim-witted and mentally lazy, although they may be physically strong enough to fulfill all the necessary tasks, are by nature slaves. It is just and useful that it be this way. We even see it sanctioned in divine law itself, for it is written in the Book of Proverbs: “He who is stupid will serve the wise man.” And so it is with the barbarous and inhumane peoples [the Indians] who have no civil life and peaceful customs. It will always be just and in conformity with natural law that such people submit to the rule of more cultured and humane princes and nations. Thanks to their virtues and the practical wisdom of their laws, the latter can destroy barbarism and educate these [inferior] people to a more humane and virtuous life. And if the latter reject such rule, it can be imposed upon them by force of arms. Such a war will be just according to natural law.….."

Amen.
08. 08. 2013 | 10:37

Michal Macek napsal(a):

katolik

nesud abys nebyl souzen...
08. 08. 2013 | 10:59

Dominik Duka napsal(a):

patriot, aga, Medikolog

Církev není továrnou na svaté. Nepopírám, že mezi dobyvateli nového světa byli katolíci. Je ale zapotřebí vidět, že tehdejší církevní elita zvolila opačný přístup a zasadila se o vznik konceptu univerzálních lidských práv. Církev však nemůže (a ani nemohla) nakazovat vládcům světa, jak mají jednat. Na základě teologických disputací byly schváleny např. "Leyes de Indias" a další předpisy. Kdyby podle nich královští místodržící jednali, nemuselo dojít ke spoustě neštěstí. Ti, kteří přišli aby šířili víru, si s sebou meče nenesli.
08. 08. 2013 | 11:43

Dominik Duka napsal(a):

Občan

Kterou knihu z díla Bartolomea de Las Casas máte na mysli? Já jsem přečetl většinu z jeho díla, Vámi citované pasáže si ale nevybavuji (o křtění via upalováním zaživa a hromadnými vraždami). Poprosil bych tedy o odkaz.
08. 08. 2013 | 11:47

Dominik Duka napsal(a):

Slova papeže Františka o církvi chudých je třeba číst v celém kontextu, nemluví o chudé církvi, ale církvi chudých a pro chudé.

"František z Assisi byl člověkem chudoby, člověkem míru, člověkem, který miluje a ochraňuje stvoření. V tuto chvíli nemáme nejlepší vztahy s těmito pojmy (...) Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé,"

Na toto téma jsem napsal rozhlasovou glosu, naleznete ji: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/dominik-duka-chuda-cirkev-romanticka-predstava--1202423
08. 08. 2013 | 11:51

Shiva napsal(a):

Agresoři musí mít v armádě polní kuráty, nebo alespoň politruky. Věřící fanatik bojuje jako kdyby byl nesmrtelný a šíří kolem sebe smrt ve jménu života věčného.
Ámén.
08. 08. 2013 | 11:56

papež napsal(a):

dominikduka
"Chudí pro chudé skrzeva bohatou církev" ...to by neodhalil u dotyčného nevědomí ani Jung, takovou racionalizaci.
To je skutečně úvaha hodna mistra ducha.
Co kdyby nebylo chudých, co by si tedy Církev počala ?
(Neboj se , synu, toho Hospodin nedopustí....to by tak hrálo !)

"Nepopírám, že mezi dobyvateli nového světa byli katolíci."

Synu, nikdo Tě nežádá o nepopírání, ale o objektivitu podanou tak, abys nebyl za podivína. Tedy hledej důkazy v neprospěch svých tvrzení , ne naopak.
Toť ta pokora ducha bokatého na reflexi faktů, toť ten názorový očistec.
Tak pomáháš těm nebohým duším Indiánů, černochů - pokřtěným i nepokřtěným, starým, mladým, ženským, dětským, nenarozeným....nikolivěk zastáváním se dobového vyjádření ideologie lásky.

Synu, Tvé zkazky jsou k smíchu. Ty snad nevěříš ani k tomu, že k násilným konverzím a tak zničení svobody vyznání, ale i kultury, kterou daný jedinec vyznával, mnohdy s celou rodinou....docházelo ve Španělsku samotném z popudu Církve.
Synu, Maimonides žil raději pod islámistickou mocí, než pod " křesťanskou".

Lámu nad Tebou kříý, nepochopil jsi nic, máš štěstí, že Jednota Církve stojí nad její personální politikou.

Bůh s Tebou. Amen.

P.S. Synu, pohrdls hlasem hříšníka Pekárka, hříšnice Parkanové, hříšníka Nečase apod. ? V hlasování o církevních restitucích, tedy v hlasování o nadstandardním vracení ukradeného, předtím nakradeného majetku ?
Uff..ještě že aspoň tak. Ulevilo se mi.
08. 08. 2013 | 12:16

buldatra napsal(a):

Již to chápu.
Tedy, když si přimyslím hen ten kontext.
Bohatá církev chudých pro chudé.

I tak je to romantické.
08. 08. 2013 | 12:21

Joachym Brezina napsal(a):

hladový sytému nevěří ....

Nevím, jestli je to pravda nebo lež, kdysi dávno jsem někde došel k informaci o jednom hladomoru v Africe, církev uspořádala humanitární akci, dovezla hladovějícím Bible.

Jak příznačné, nasytili jejich duše a hříšná těla mohla jít do p....

I kdyby to byla lež, tak je to přesně vystižené krédo církve.
To obsedantní zachraňování duší ...... za každou cenu.

Vzpomene si někdo jak to bylo s křížovými výpravami do Čech? Já už nevím, nebylo tam nějaké nařízení papeže? nebo to tehdejší vládci alpinisti aby se zalíbili sami vymysleli?
Já mám pocit, že to papež tehdy nařídil a hodnostáři uskutečnili.

Pan Duka tu stále odmítá přiznat, že církev měla lví podíl na mučení a vraždění ..ve jménu Krista.

Ježíš sám by je přitloukl kladivem na kříž.
08. 08. 2013 | 12:22

Pepe napsal(a):

buldatra

K čemu bude chudým chudá církev? Chudoba není žádná ctnost, to umí každý. Naopak rozdělit se o bohatství - toť výzva.

Joachym Brezina

Co kdybyste místo dojmů a argumentů typu "slyšel jsem že jedna paní povídala" také nějaký seriózní zdroj? Ať se máme o čem bavit?
08. 08. 2013 | 13:24

Pavel13 napsal(a):

:Joachym Brezina
Máte na mysli výpravy do Království českého, součásti Svaté říše římské, proti vzbouřencům v čele s Usámou bin Žižkou?
08. 08. 2013 | 13:32

celník napsal(a):

V rozumných časech nás církev spojovala proti expanzi Osmanů.
Nyní nám je usrael sjednocuje proti Evropě.
Zlato a tisk dolarů je připravili o rozum.
Snad konec usraele přijde dříve než konec Evropy.
A Bůch s celou Trojicí tomu žehná.
08. 08. 2013 | 13:51

buldatra napsal(a):

Pepe,

jasně, je to výzva.

Jak romantické.
08. 08. 2013 | 13:54

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Pepe,
rád bych Vám posloužil zdrojem ale vzhledem k tomu že se jedná o zdroj deset a více let starý, tak není v mých silách Vám jej poskytnout a proto i uvádím, že nevím co je na tom pravdy a uvedenou informaci nevydávám za skutečnost, ale možnost, s dodatkem, že takové jednání je od církve očekávatelné.

Narozdíl od jiných netvrdím, že se to stalo, ale byl bych rád, pokud by si někdo vzpomněl a uvedený zdroj našel. Třeba Vy, aby chom se mohli o něčem objektivně bavit, děkuji Vám.
Pavel13:

to bude asi ono, tyhle vpády jsem měl na mysli, ale nejsa historik, hledat uvedené data jinak než googlem nevím. Spoléhám na erudovanost zdejších diskutujících, že vědí, neboť já zde zjišťuji, že vím, že nic nevím a rád se dovím.
08. 08. 2013 | 13:59

Pavel13 napsal(a):

:JoachimBrezina
Nebude pro vás přínosnější navštívit www.wikipedia.cz?
08. 08. 2013 | 14:12

Církev chudých pro chudé napsal(a):

To znamená, že chudí, ať věřící anebo ateisté budou povinně financovat katolickou církev skrze "restituce" a státní dotace, dokonce se kvůli tomu povinně zadluží a bohatá církev s.r.o. s tučnými úroky z podivně vyčísleného restitučního majetku (ničím hmatatelným v pozemském světě za nic neručí) se sídlem ve Vatikánu bude konat ve svých ziskovkách a neziskovkách "zázraky", charitu založenou na mizerně placené a dobrovolné práci věřících ve prospěch téměř výlučně pouze věřících, v krajním případě perspektivně věřících = přestárlých nevěřících, v očekávání brzkého sepsání závěti (viz bratr Cyrda).
08. 08. 2013 | 14:19

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Pavle13, děkuji Vám za postřeh, ano wiki by šla, ale nezlobte se na mne, v tom horku se mi hledat nechce, přenechám jiným to hledání.
Na druhou stranu wiki nemá patent na stoprocentní celistvost dat, je lepší nějaká prima bichle, která se tomuto tématu věnuje.

s přáním pěkného dne
JB
08. 08. 2013 | 14:26

Církev chudých pro chudé napsal(a):

To znamená, že chudí, ať věřící anebo ateisté budou povinně financovat katolickou církev skrze "restituce" a státní dotace, dokonce se kvůli tomu povinně zadluží a bohatá církev s.r.o. s tučnými úroky z podivně vyčísleného restitučního majetku (ničím hmatatelným v pozemském světě za nic neručí) se sídlem ve Vatikánu bude konat ve svých ziskovkách a neziskovkách "zázraky", charitu založenou na mizerně placené a dobrovolné práci věřících ve prospěch téměř výlučně pouze věřících, v krajním případě perspektivně věřících = přestárlých nevěřících, v očekávání brzkého sepsání závěti (viz bratr Cyrda).

Kardinál Duka správně pochopil myšlenku svého nevlastního bratra Ježíše, že církev má být bohatá a má to být církev chudých (pracující ovečky) pro chudé s bohatým a podnikavým managementem, usilujícím o zisk, s bohatou bankou, množstvím zlata, peněz a pozemských statků. Ani On není nadšen, když se mu do hájemství snaží uchem jehly protlačit kdejaká hrbatá a chudá "lůza" bez materiálního "outěžku".
08. 08. 2013 | 15:01

Jáchym napsal(a):

Papež:
Způsob, jakým se Dominik Duka snaží pervertovat smysl projevu na pláži Copocabama je obdivuhodný a svědčící o jeho nemalé invenci.

Je to muž na svém místě.
Že je to místo zkažené ?
Vždyť říkám, že je to muž na svém místě!
***********************************

Přečtěme si překlad celého projevu/kázání.
(http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18287)

A pak si vezměte JEDINOU větu, do které Eminence shrnula jeho "těžiště", větu, která začíná:
"Papež tak dal jasně najevo, že církev není jenom charitativní organizace..."

Mistrovské vystižení HLAVNÍ myšlenky rozsáhlého kázání, není-liž pravda ?
Mám pod jeho hypnotickým vlivem přímo cukání stát se misionářem Dukova Zbrusunového Evangelia.
08. 08. 2013 | 15:45

papež napsal(a):

"Víte, že jsem učil vás přikázáním a právům, jak mi Hospodin, Bůh můj, velel,
abyste je tak činili v zemi, kterou zaberete."
/Deuteronomium 4:5/

Nebo-li "jak i mě Hospodin učil" , tedy zadarmo, bez nároku na odměnu (mě učil, velel mi).
Platy devalvují povolání /poslání/ pastýřů ducha na obyčejné zaměstnání, vzniká zde závislost na zaměstnavateli, na majetku, dále např, i na související legislativě, na dalších druzích smluv - například obchodních, kšeftuje se atd.
Správa majetku vyžaduje dobrého hospodáře, dobrým hospodářem je v podmímkách kapitalismu ten, kdo vytváří zisk, přebytky, přičemž pokud nezvažuje alternativní využití spravovaných zdrojů / a tak i přebytků, kterých použitím zdrojů dosahuje/, dobrým hospodářem by nebyl, je tedy nucen být kapitalistou, podnikatelem, spekulantem - opět je jeho poslání rozmělňěno v dalších rolích , " zaměstnáních", a to i kdyby na taková zaměstnání jen dohlížel, už ta zodpovědnost z něj činí takovéhoto " zaměstnance", respektive zaměstnavatele, pán je ale zde stejný - je to majetek.
Ano - kupodivu i spekulantem musí dobrý hospodář být, protože musí zvažovat i takové věci, jaká je např. cena kapitálu a zda tedy využít kapitálu vlastního či cizího, přičemž v časových horizontech uvažuje , odhaduje...jaké budou valuace takovéhoto kapitálu, investuje tedy a tak počítá s budoucími hodnotami svého majetku, tehdy si dokonce přisvojuje roli Boha, on jako by utvářel i tu budoucnost , její část, přičemž není to část, která by souvisela primárně s duchem, je to ta materiální část, ta ho determinuje - jeho chování, náš malý spekulant se tak podřídil marxistickým poučkám, to výrobní vztahy a vlastnictví výrobních prostředků teď formuje i jeho ducha, nejen tělo.

Prodávají tak to nejvzácnější co od Boha dostali a co , jak se nyní ukazuje, že KŘIVĚ Bohu slíbili darovat - tedy svůj čas vyhrazený jim propobyt ve světě vezdejším. Propadli Satanovi, tomu ďáblovi majetkových práv k říši nejen zaslíbené - ale i té zdejší, ale protože konvencí soudobého socioekonomického vnímání světa "úspěchu a úspěšných" považovaného za " normálního" , " běžného ", "dobrého" etc ,,ďábla, jsou naopak trubači mouder adalšími patolízaly velebeni.
Nejsou vystaveni požadavkům sebereflexe, naopak je jim jejich staronovými kumpány poplácáváno po zádech, jsou zvaní k dalším a dalším stolům, kde čekají na další a další kosti, potažmo když své staronové kumpány převezou / ukáží se být investičně prozírevějšími, zdatnějšími/ tak házejí kosti jim, to vše za ětěkotů psů, ano zde je pak ta etymologie slova dominikán na místě, až na to, že není hned na první pohled zřejmé, kdo je zrovna pán a kdo pes - jde ale i tak nyní o klasický vztah modláře a modly, ty rvaky o hromady kostí to dokládají.

Tak to vidím já, ale věru že nejsem žádným reformátorem, taky se chci dožít vysokého věku, bez nějakých trampot s výplachem žaludku či záhadným vypadáváním vlasů , rozumíte - Kristus byl v tomto unikátní, on tam šel sám, na ten kříž - dovedete si vůbec představit že vy byste šli sami jen třeba na pár chvil někam , kde je stejně nebezpečno jako na Golgotě a přitom měli stálé zaměstnání, poměrně slušně zainvestováno, ženu, děti, kus lesa a statek s kravkami či alespoň chalupu a k tomu jistotu důchodu možná snad až ve třech pilířích ?
No vidíte a tak ani po mně to nemůžete chtít, jsem jen slabý člověk a koukejte se navíc, co mám kolem sebe za póvl, vy byste to vzdali už na začátku, ale já ne, jen doufám, že mi ten optimismus vydrží anebo že papamobilu záhadně neselžou v ostré zatáčce brzdy.

Buďte spánebohem, mi milí. Chce to pouze odvahu - jak zde napsal bratr antonin ovy.

P.S. Existuje samozřejmě i extenzivnější výklad D 4:5 a to, že si prostě tu "zemi zaberete" a kdo vám do toho bude kecat, tak jej zabanujete, zavřete, umlčíte, umučíte nebo upálíte...popřípadě jej alespoň uvláčíte tiskem nebo jej nazvete socialistou či lůzou.
08. 08. 2013 | 16:25

zasMeňo napsal(a):

na blogu-článku doktora Metelky jsem měl nepolitický příspěvek k meteo- tématu, ale nebyl připuštěn k oficiální (zobrazené) diskusi.
P R O Č ???
Klapu si to na klávesnici, a nikdy nevím, zda a kdy budu přpuštěn a kdy mi bude zavřena huba.
08. 08. 2013 | 16:44

nebezpečný heretik napsal(a):

I já mohu pouze zde ze všech sil chálit Pána po 2 měsících zaracha. Jinde jsem taky sprostý podezřelý s povinností mlčet v chrámu Páně. Ámén.
Demokracii si musíme vybojovat.
08. 08. 2013 | 16:57

bard napsal(a):

dominiku, niku, niku
ty jsi sám jak v plotě kůl
já hříšnou duši mám
můžeš zázrak udělat,
když mě budeš míti rád
peklo ďábla překonat.
08. 08. 2013 | 17:14

dennis napsal(a):

Pane Pavle 13.
Myslenka, ze vsichni, kdo byli pokrteni, jsou bratry a sestry, se mi vzdy jevila jako nedokoncena veta. Uz od prvnich hodin katechizmu mi prislo hrozne nespravedlive k lidem davnych veku a lidem zijicim v nepristupnych koncinach, aby nikdy nemeli sanci si po smrti uzit nebeske blazenosti.

Temer sedesat let mi trvalo, abych pochopil, ze si dnes krestane predstavuji Boha jako symbol vseobjimajici a nepodminene lasky. Pekne to vyjadril nemecky teolog Eugen Drewermann v knizecce s titulem v ceskem vydani Stopy spasy.

Nevim, jak se na tuto knizku divaji katolicti klerikove. Cetbu teto knizky doporucil Tomas Halik. A ten, domnivam se, neni ani oficialnim mluvcim, ani prilis oblibenym knezem u ceske vrcholne katolicke hierarchie.
08. 08. 2013 | 18:27

čtenář napsal(a):

Je neuvěřitelné, co dokážete vypotit a vyplodit. Nechcete pana kardinála obvinit třeba z 11.září 2001?Protože číst výpotky rádoby historiků a odborníků na církev vypovídá o ubohosti a nevzdělanosti. Snažíte se ve velké většině pana kardinála urazit. Je jisté, že to nedokážete. Ukazujete akorát na sebe. Sv. otec zná kard. Duku určitě lépe než vy. A naopak. Většina chytráků by možná měla číst knihy těchto dvou mužů a neplácat nesmysly.O majetkovém narovnání už bylo napsáno a řečeno tolik, že není možné nepochopit. Ovšem socialisticko-komunistický výlupek nemá potuchy, co bylo příčinou. A ani proč se vrací. A že žádné církvi nedá z daní nic. Pár korun za Rudé právo. Kard. Duka utrhl všem od úst. Chudáčci chudobní.
08. 08. 2013 | 18:30

antoni.n napsal(a):

Zdravim otce Dominiku,

Ale co ony jesuitske redukce, zárodky skutečného socialismu, proc byly likvidovany, nebyla tam sance i pro naši budoucnost ?

A proto bylo na cas likvidovano SJ a
přežilo jen v Rossiji, to je zajímavá a inspirativní záležitost, trochu na tom teď pracují.

Budte s Panem Bohem

an
08. 08. 2013 | 18:54

český maloměšťák napsal(a):

dennis
Násilné, anebo čistě mechanické konverze jsou ale blasfemií, nemají nic společného s přijetím Boha, se "spásou".
Nebo jak tvrdí tuším Moses Mendelssohn , "co je to za víru, kdy rty mluví o Kristu a srdce přemýšlí o Jehvem" /parafráze/
Přísaha nemá nic co dělat ani se smlouvou mezi lidmi ani se s smlouvou mezi člověkem a Bohem, je to prázdný akt, nač manifestovat takové "poznání" , to už raději strašit v tom poli a čekat na zázrak a pak jít s Dorotkou do země Oz.:)

JIstá skupina kněží /mnichů/ při conquistě " obrátila" na víru v Krista údajně 5 milionů lidí za několk měsíců, to snad je ta naplněná šance ?
Nemluvě o exekutorech víry, pronásledovatelích heretiků - ti se dopouštějí i logického omylu, potrestat např. exkomunikací lze jen věřícího člověka, člověka nevěřícího ne, tomu to je k smíchu, takové vyobcování. Koho teda trestají - svého bratra a tím sebe ? Protože se sami pasovali na exekutora svědomí ? Bez pověření, jen tak, protže je to výhodné pro udržení skupinové moci, identity ?

No a ty pokusy o repenetraci části veřejného prostoru tvořeného smlouvami člověka s člověkem, to snad už ani nekomentovat, to se had kouše do ocasu.
Jenže ten výklad je možný udělat i tak, že pak lze zasahovat vždy a do všeho - titul se dá najít, ostatně co to je zásah do kultury, tak, že se v rámci šíření křesťanství vynutí snad kompletní změna ve smlouvách člověka s člověkem, ten Duka to tady vychvaluje, ale pokud není kromě pokrytce i hlupákem tak ví, že Dobro se nevnucuje, to se postupně tvoří, při akceptaci dosavadní diverzity, při snaze ji udržet v tom stupni a rozsahu co je k dispozici.
Jenže to je právě to pojetí náboženství jako trhu náboženství, kde je konkurence nevítaná, nabídka velká a zdroje ubývají, pokrok strádá.

MOžná že se jednou vyjádří k tkzv. kauze "duch Assisi", tam se to odkryje, ta láska k člověku v odrazu toho nejniternějšího, co je snad i v genové výbavě druhu Homo sapiens sapiens.

Znáte knihu Věčná filosofie od A. Huxleyho ?
08. 08. 2013 | 18:59

český maloměšťák napsal(a):

re : Jahvem /ale v originále je tam asi Allah, to vyzní lépe/
08. 08. 2013 | 19:02

dobrý kšeft napsal(a):

10 přikázání za 100 miliard.
Kupující hradí prodejní náklady.
Zatím bez záruky a možnosti vrácení zboží.
Korekce na inflaci a úrok z opožděných plateb předem za nedodané zboží.
Klamavá reklama při nabídce je vymáhána zákonem.
Sankce až v pekle.
Zatím nedoloženo experimentálně.
08. 08. 2013 | 21:42

dennis napsal(a):

Pane Cesky Malomestaku, Huxleyho Vecnou filosofii si s chuti prectu.

Naoplatku vam doporucuji Problem Spinoza od americkeho psychiatra a romanopisce jmenem Irvin D. Yalom. Tam je popisovan pribeh exkomunikovaneho Spinozy jeho ortodoxni komunitou. Uz v dobach Spinozovych nebyla exkomunikace bezprostrednim rozsudkem vedoucim primo k zahube. Ale exkomunikace je dodnes absolutni trest z hlediska existencialniho.

Podobne se tematikou existencalnich otazek zabyva Erich Fromm ve sve knizecce Strach ze svobody (v originale Escape of Freedom, coz dusledne prelozeno znamena Utek od svobody). Fromm se zabyva otazkou, jak je dulezite pro kazdeho lidskeho tvora, aby citil a ctil prislusnost a vlastne prozival splynuti se "svou komunitou". Tim se dostavam k onem zakladnim ctyrem existencialnim otazkam, ktere v celem svem zivotnim dile resil psychiatr a psychoterapeut, onen Irvin D. Yalom.

Co jsou ty zakladni existencialni otazky a jak na ne odpovida (tedy pomaha s nimi zit) nabozenstvi snad nekdy priste.
08. 08. 2013 | 22:54

Nihil novum napsal(a):

We trust in God.
Gott mit uns.
Trust in God and keep your powder dry.
09. 08. 2013 | 01:15

Jsem všudepřítomný napsal(a):

Buďte s Pánem Bohem
09. 08. 2013 | 01:37

Jáchym napsal(a):

Dennisi,
Fromm, ač nekřesťan, měl ke Kristu blíže než celý český katolický klérus.
Četl jsem od něj, pokud vím, vše, co jsem v češtině sehnal.Nesmírně mne v mládí ovlivnil.

Mimochodem - znovu doporučuji každému Encykolopedii středověku. Přečetl jsem ji od první do poslední stránky, s tužkou v ruce. Není to encyklopedie v pravém slova smyslu. A mohla by se zrovna tak jmenovat Encyklopedie křesťanství.

Ten středověk neskončil, to si jen namlouváme.
V dobrém, ani ve špatném.
Šance, kterou promrhala česká katolická církev svým restitučním harakiri, byla obrovská.

Antonín.ne, jste si opravdu jist, že Dominik Duka věří v Boha ? A že ten jeho Bůh nemá rohy ? :-(
**********************************************
09. 08. 2013 | 08:16

dennis napsal(a):

Pane Jáchyme,
to, co by melo byt spolecne vsem lidem, tedy ateistum i vericim, to by mel byt humanismus. Vznik monoteistickeho nabozenstvi se povazuje za ohromny skok kupredu ve vyvoji lidske civilizace. Dalsim takovym krokem byl krok k lasce k bliznimu, ktera se nevztahuje na nejakych sest rodovych kmenu jedne etnicke skupiny, ale na vsechny rody, kmeny, narody.

Vzhledem k tomu, ze kazdy muzeme videt tu pravou lasku k bliznimu pod jinym zornym uhlem, muze se stat, ze i takovy From, nebo i ten Yalom si ziskali u nabozenskych spicek prave tak jako i u ateistu vetsi uctu nez dlouha rada nabozenskych fanatiku...

A otazka, v jakeho vlastne Boha veri profesionalni klerikova a teologove, mne uz davno zaujala. Pravdepodobne to bude tak, ze lide, jako je napriklad prof. Halik, jsou schopni tak hlubokych vhledu do filozofie viry, ze prostym lidem mohou odpovedet prostince nejakou obecne prijatelnou definici.
Ve skutecnosti se jejich predstava o tom, cemu lajci rikaji Buh, sklada v tak komplexni obraz cloveka a jeho potreb jak v kazdodennim zivote, tak v oblasti existencialnich otazek, ze rikat, ze tito lide veri v Boha je jen velmi neurcite, nepresne a vlastne hodne povrchni oznaceni toho, v co veri a co si predstavuji pod heslem Buh.

A vyssi a vrcholny klerus na mne pusobi dojmem profesionalu, kteri i pri vsem tom dodrzovani cirkevnich i kazdodennich rutin a ritualu se museji temer vyhradne venovat otazkam rizeni, vnejsimu obrazu cirkve - dnesnim jazykem receno "public relations" a mnoha dalsim praktickym otazkam chodu tak slozite a obrovske organizace s multifunkcnim poslanim, ze otazka, jak si sami predstavuji Boha je v tom jejich kolobehu ani nedostihne.

Pri pohledu na obdobi evropskych dejin oznacovane slovem stredovek nedavam rovnitko mezi krutost svetskych vlad a historickou roli krestanstvi. Krutovlady (i kdyz je reprezentuji, uskutecnuji nebo dokonce cilene vykonavaji clenove spolu s hodnostari cirkvi) jsou obrazem dobove kulturni urovne vseobecne. Tak jako otroctvi do Ameriky nezvlekla zadna cirkev, tak konec otroctvi neorinesla zadna nabozenska doktrina. Historicka uroven nasili, krutosti a despocie vznika v nejruznejsich historickych epochach a po techto obdobich prichazi politicky odmek (jak rikaji Slovaci).

Kdyby nad Evropou zavladl islam, nebyla by historie Evropy o nic lidumilnejsi. Osvicenectvi a ateismus umoznil vznik krutovladam jak v Evrope tak i jinde ve svete, ktere nezpusobily krestanske cirkve a ktere si se stredovekem nezadaji. Leckdy ho dokonce predcily...
09. 08. 2013 | 12:20

gaia napsal(a):

dennis

nemyslíte, že tu krutost mají pánbíčkáři už předepsanou a to v Bibli, kterou chce Duka asi překládat proto, aby to tak nebilo do očí.
Krutost, sobectví, sebeprosazování a touhu ovládat druhé, to již zní ze samotných evangelií.

např. Marek 16

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen.
dle mého to vyvrací to, co jste napsal
09. 08. 2013 | 13:27

mája napsal(a):

Krásný článek otče Dominku :) díky moc, škoda, že jsem nemohla jet do Brazílie. ALe bylo to úžasné i přes televizi, tak apson neco. Ted jenom jít a hlásat a to je těžké :)
09. 08. 2013 | 14:32

Občan napsal(a):

dominikduka napsal(a):
"Občan
Kterou knihu z díla Bartolomea de Las Casas máte na mysli? Já jsem přečetl většinu z jeho díla, Vámi citované pasáže si ale nevybavuji (o křtění via upalováním zaživa a hromadnými vraždami). Poprosil bych tedy o odkaz. 08. 08. 2013 | 11:47"

Možná Vám ten titul unikl, pane Duko:
"O zemí indijských - Pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější" (Indiarum devastationis, et excidii narratio brevissima). Vyšla tiskem někdy kolem roku 1550; v Československu vyšel její překlad v r. 1954 a dodnes se dá občas sehnat v antikvariátu.
Velmi poučné syrové čtení; byť nevhodné pro citlivé povahy.
09. 08. 2013 | 15:36

Jáchym napsal(a):

dennis 12:20
S tím, co píšete, beze zbytku souhlasím.

Snad bych jen dodal - stejně jako v jiných oborech lidské činnosti mají mimořádnou výhodu a schopnosti ke kariernímu vzestupu na nejvyšší posty lidé s vysokou mírou sociální inteligence - leč schopní ŘÍZENĚ vypínat empatii a soucit.

Dnes v tomto směru existuje rozsáhlý výzkum tzv. zrcadlových neuronů.
Shodou okolností vyšel o této tématice nedávno článek v Literárních novinách.
(příloha Literárních novin 31/1013 - Christian Keysers: Spojení, skoro až mystické. Převzato z Der Spiegel)
********************************
09. 08. 2013 | 16:13

dennis napsal(a):

Pani Gaio,
nejsem kvalifikovany teolog. Nemuzu vam seriozne odpovedet na otazku, zda se neda rada citatu z evangelia vylozit jako navod k nasili. Predevsim, divam se na poselstvi Stareho zakona jako na komplexni kodex vznikajiciho naroda na Blizkem vychode pred nejakymi sedmi osmi tisici lety. Pokrokem v te dobe bylo nejen monoteisticke nabozenstvi, ale i kodifikovany patriarchat a mozna i usvit monogamie. To byly instituce nezbytne ke vzniku moderniho naroda, ktery se o sve misto na slunci musel rvat zcela nekompromisne. Proto ta legenda o vyvolenem narodu a nutnosti politicke soupere vymytit az do tretiho pokoleni. Idea obetovani vlastniho syna milujicim otcem je podobenstvim o tom, ze zajem mladeho naroda je prioritou vedle rodicovske lasky. Poslusnost Bozimu "krutemu" pozadavku necharakterizuje Boha, ale prioritu zasad, podle nichz ma mlady narod sanci prezit. Kruty Buh je symbolem vlastenectvi. Nekdy oznacovaneho jako nacionalni sovinismus.

Neni to moc decentni, ale rikavam, ze Zide dopustili vrazdu Jezise rimskym pravem proto, ze starozakonnikum Kristus zepsul jejich obcanskou vychovu a ohrozil tu nejbazalnejsi ideu naroda - Jezis Kristus popiral, ze jedinym milovanym, pozehnanym a vyvolenym narodem bozim byli pouze Zide. Krestanstvi se stalo tim padem univerzalnim nabozenstvim pro vsechny narody i pro vsechny socialni vrstvy.

A proto si neumim predstavit, ze evangelium obsahovalo pricip nesnasenlivosti a nebo dokonce vedlo k vyhlazovani. Moderni krestanstvi, jak ho dnes reprezentuje papez Frantisek, je soucitna, chapajici, skromna a obetava sluzba cloveku.

To ovsem nepopira historicka fakta o kristianizaci ranne stredoveke Evropy, pozdeji americkeho kontinentu a Asie. (Nekdy mam pocit, ze nutkavym pripominanim nasili pod praporem sireni krestanstvi, se jaksi zastira nejmene stejne krvava, ne-li jeste hruznejsi, historie sireni islamu. Asi je to proto, ze Evropany moc nezajima historie ruznorode a velmi rozlehle Asie v dobach "naseho stredoveku".)
09. 08. 2013 | 16:39

dennis napsal(a):

Pane Jáchyme, ty literarky, 13/2013, si pujcim v knihovne a s chuti si prectu prilohu. Dik za odkaz. S tou socialni inteligenci je to jak rikate: Ke kariernimu postupu je nezbytna. To je hola pravda. Take plati, ze socialni inteligence je z jineho soudku nez jsou empatie a soucit. Pronikavy intelekt, skvela pamet, socialni inteligence jsou na soucitu naprosto nezavisle. Mohou se snoubit v jedne osobe, ale naprosto nemusi. Podle machiavelistu to nekdy vypada, ze dobry panovnik z hlediska profesniho by nemel byt casto hendikepovan a rozptylovan milosrdenstvim a soucitem. Ovsem retorikou by to nemel zanedbavat. Kazda profese chce sve.
09. 08. 2013 | 17:24

Jáchym napsal(a):

dennis:
Myslím, že článek pro vás bude zajímavý - nicméně pro mne má rozměr i jako další kamínek do mozaiky - zajímá mne emoční inteligence, nové výzkumy dolňují například Koukolíkovu knihu Lidství- neuronální koreláty či jeho dřívější práce o deprivantech.

Jinak - nevím,zda jste četl Frommovu knihu Budete jako bohové (radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice)
**********************
Co se týče míry agresivity islámu a křesťanství - nevím, kde, kdy a v čem hledat měřítka.
Osobně mám dojem, že celkový historický součet je na straně křesťanství, nicméně křesťané se s podobnou náruživostí tisíciletí krvavě mydlili a mydlí ve jménu Boha i mezi sebou.
Pravda, islám taky dělá co může, nicméně v globále mi přece jen mohamedáni přijdou jako béčka.
******************************************************
Jinak k Vašemu hodnocení z 16:39 opět souhlas.
Snad jen tolik - krutost světských vlád a historická role křesťanství : Nelze ve středověku rozpojit "vládu" a "křesťanství", protože křesťanství bylo jedinou relevantní ideologií i sociální psychologií - nedovedeme si dnes představit, jak úzce byla srostlá obě siamská dvojčata moci.

Ta Encyklopedie středověku opravdu stojí PŘINEJMENŠÍM za prolistování.
Člověk si uvědomí, jak obrovské rozdíly byly mezi jednotlivými modifikacemi "křesťanství" v průběhu věků, kterým říkáme Středověk.
******************************************************************
Ještě jedna připomínka:
"Dalsim takovym krokem byl krok k lasce k bliznimu, ktera se nevztahuje na nejakych sest rodovych kmenu jedne etnicke skupiny, ale na vsechny rody, kmeny, narody".
------
Mám dojem, že budhismus, ač se nejedná o monoteistické náboženství osobního Boha, jde ve svém respektu ke VŠEMU živému (člověka pochopitelně nevyjímá :-) ještě dál než křesťanství...

Nicméně - je fakt, že nepříliš vzdělaný, ale geniální židovský tesařský syn způsobil revoluci, nad níž dodnes zůstává zírat i ateista - podobně jako soudný fyzik na zrození Newtonových zákonů.
09. 08. 2013 | 18:51

Jáchym napsal(a):

(dennis:
Pozor - příloha Literárek č. 31, nikoli 13, jak píšete :-)
09. 08. 2013 | 19:01

dennis napsal(a):

Pane Jáchyme, dekuji za upresneni. (V samolichotive pyse, ze pisu rocnik 2013 spravne, jsem udelal chybu v cisle prilohy.) Dam si vetsi pozor. Dik.
10. 08. 2013 | 09:46

Filip napsal(a):

Ještě že tyhle komentáře neodrážejí průměrnou českou populaci, to by tedy s námi byl konec. Pár zoufalců si tu zanadává, stejně nic jiného neumí... Pane kardinále, piště prosím dál a číst komentáře je ztráta času...
14. 08. 2013 | 20:09

Fialenka napsal(a):

Pavel Bělobrádek napsal: „Proč vládla pravice? Protože hlavním tématem doby je ekonomika.“
V tomto odstavci je vyřčeno popírání prvenství člověka. Prostě jak říká pan autor, KDU-ČSL jsou spíše pravicoví.

Víc k pravdě blíž mi přijde přístup Strany práv občanů – zemanovců .... „Smyslem hospodářské politiky státu nejsou samoúčelné makroekonomické údaje, ale blaho obyvatel.“
21. 08. 2013 | 19:29

Fialenka napsal(a):

Dál pan Bělobrádek mate: "Protože TOP09 a ODS selhaly v tom, v čem měly nad ČSSD a KSČM jasně dominovat: ve schopnosti nasměrovat zemi na cestu k prosperitě."

Co je to za nesmysl. Vždyť TOP09 a ODS tady zaváděly zákony balkánských a východních zemí. Pravidla navrhovaná ČSSD a KSČM by nás nasměrovala ke stylu života, kultuře a politice Západu.
21. 08. 2013 | 19:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy