Mýty o koncesionářských poplatcích

15. 06. 2009 | 16:05
Přečteno 5015 krát
V souvislosti s návrhem zákona na zrušení rozhlasových a televizních poplatků jsou mně a mému spolupředkladateli senátoru Richardu Svobodovi mnohdy podsouvány různé nepravdivé pohnutky, které nás měly vést k předložení onoho návrhu. Společně s těmito domnělými a nepravdivými pohnutkami také kolem návrhu zákona vznikají různé mýty vytvořené různými odpůrci zákona, kteří pravděpodobně předlohu zákona ani nečetli. Dovolím si proto zopakovat sedm hlavních důvodů které nás vedly ke zpracování paragrafovaného znění návrhu zákona:

KO poplatkům
1. Systém koncesionářských poplatků je přežitý, zastaralý a odpovídající době svého vzniku, tedy první polovině dvacátého století.
2. Systém výběru poplatků je velmi neefektivní.
3. Zrušením poplatků a financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu se ušetří za inkaso poplatků přes 300 mil. Kč za rok.
4. Poplatky mají povahu jakéhosi „výpalného“, které jsou občané povinni platit veřejnoprávním médiím za to, že se mohou dívat na televizi.
5. Systému poplatků je nespravedlivý, kdy je musí platit všichni bez ohledu na to, zda přijímají signál veřejnoprávních médií.
6. Systému rozhlasových a televizních poplatků je asociální, kdy poplatek ve stejné výši musí platit jak mnohočlenné domácnosti tak domácnosti jednočlenné, čímž jsou postiženi nejvíce starobní důchodci.
7. Poplatky neplní roli vyplývající z definice poplatků, tedy, že za selektivně vybranou veřejnou službu občan zaplatí poplatek a dostane určité protiplnění. Za rozhlasové a televizní poplatky občan nic nedostává, poplatky tak mají povahu dalšího daňového zatížení.

Účelovým zpochybňováním zmíněných důvodů se kolem návrhu na zrušení koncesionářských poplatků vytvářejí různé mýty, které zcela neoprávněně staví návrh na zrušení koncesionářských poplatků do jiné roviny. Považuji proto za nutné se k nejčastěji objevovaným mýtům vyjádřit.

Mýtus první: financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu umožní politikům při každoročním schvalování státního rozpočtu „vydírat“ veřejnoprávní média – jelikož je financování veřejnoprávních médií navrženo jako pravidelná měsíční platba z výnosu DPH, tedy mandatorní výdaj vynakládaný na základě zvláštního zákona, nelze zákonem o státním rozpočtu měnit parametry mandatorních výdajů založené jinými zákony. Je to obdobné jako u jiných mandatorních výdajů na něž nemá vliv ani to zda státní rozpočet je nebo není schválený. Navíc je nutno podotknout, že zákon o státním rozpočtu schvaluje pouze Sněmovna, zatímco pro změnu jakéhokoliv jiného zákona je bezpodmínečně nutné získat i podporu Senátu. Tedy pro změnu výše částky určené veřejnoprávním médiím by bylo nutné získat stejnou politickou podporu jakou je dnes nutné získat pro změnu výše koncesionářských poplatků.

Mýtus druhý: politici chtějí návrhem získat větší vliv na veřejnoprávní média a ohrozit tak jejich nezávislost – cílem zákona je odstranění neefektivního systému výběru koncesionářských poplatků a nahrazení mandatorním odvodem části výnosů inkasa DPH na účet České televize a Českého rozhlasu. Nic víc, nic míň. Žádným způsobem stát neposílí vliv na veřejnoprávní média a jejich tvorbu. Jestliže dnes je zákonem pevně stanovena výše poplatků, tak do budoucna by byla stejným zákonem stanovena povinnost správce daně odvést na účet veřejnoprávních médií pevnou částku odpovídající 7,8 mld. Kč. Veřejnoprávní média by si pak navíc mohla ponechat prostředky, které dnes vynakládají na samotný výběr poplatků z něhož si dnes ukrajuje největší koláč státní moloch Česká pošta. Navrhuje se tedy změnit pouze finanční toky, vůbec se nezasahuje do předmětu činnosti či vnitřních procesů ve veřejnoprávních médiích. Ani jeden z autorů návrhu zákona nemá vůli překračovat navržený rámec návrhu zákona a nemíní přistoupit na jakékoliv snahy, kdy se někteří jedinci z levicového tábora pokoušejí v souvislosti se změnou financování rozdmýchávat diskuse o rolích veřejnoprávních médií ve 21. století a zpochybňují tak užitečnou roli, kterou v české společnosti hraje Česká televize a Český rozhlas.

Mýtus třetí: změna financování bude znamenat, že ušetřená platba za koncesionářské poplatky se projeví ve zvýšení sazby DPH – návrh zákona v žádném případě nepočítá se zvyšováním sazby daní ani se snižováním příjmů jiných veřejnoprávních korporací jako jsou obce či kraje. Ač se to v době krize a rekordního deficitu státního rozpočtu nemusí zdát, tak výdaje státního rozpočtu na státní administrativu jsou stále naddimenzované. Například think-tank, eStat.cz v minulosti představil řadu opatření na reformu státní administrativy, jejichž realizací by stát získal potřebné volné prostředky na financování veřejnoprávních médií.

Mýtus čtvrtý: financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu je v rozporu s právem ES - protokol k Amsterodamské smlouvě nechává plně v kompetenci členských států jaký druh financování si zvolí pro financování veřejnoprávního vysílání. Ostatně řada členských států dnes financuje veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Touto cestou se vydaly země jako je Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko, Lucembursko či Vlámská část Belgie. V posledních letech se k těmto tradičním západoevropským zemím připojilo Maďarsko a naposledy i Polsko.

22.05.2009: V Polsku zrušili koncesionářské poplatky

Mýtus pátý: Kožušník použil zrušení koncesionářských a rozhlasových poplatků jen jako předvolební populistické heslo a po volbách od svého návrhu ustoupí – všechny (včetně GŘ Janečka) kdo tuto lež šíří musím zklamat. Právě nyní po volbách do Evropského parlamentu se již nemusím tolik věnovat předvolební kampani a mohu více energie vložit do boje proti rozhlasovým a televizním poplatkům. Návrh zákona je postupně projednáván v senátních výborech, chystáme se uspořádat odborný seminář na téma zrušení koncesionářských poplatků a také jsme pro velký ohlas na serveru kopoplatkum.cz spustili na tomtéž serveru petici na podporu zákona na zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Mile rád všechny škarohlídy, kteří zpochybňují mou vůli bojovat proti koncesionářským poplatkům zklamu. A věřím, že do dvou let se dočkáme okamžiku, kdy rozhlasový a televizní poplatek bude něco s čím se budeme setkávat jen v učebnicích dějepisu.

08.05.2009: Senát podpořil návrh na zrušení koncesionářských poplatků
31.03.2009: Televizní poplatky a nečekaná diskuze
27.03.2009: Proč chci zrušit koncesionářské poplatky
21.11.2007: Chci státní televizi a rozhlas

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Doposud jste byl jenom pozvolna politik. teď už jím bezesporu jste. Neboť máte odvahu označovat jasné věci za mýty.
Tak tedy jeden po d ruhém
:
1-
pokud bud e nevýběr daní, lze zrychleným čtením velmi snadno snížit přčíspěvek mediím. Důvod s e vždycky najde. Vaše pseudoargumentac e nijak nezeslabuje nebezpečí zdržování plateb pro veřejnoprávní media.
2- nmýs o hodných politicích!
Je pouze váš?. Kdo chce ať mu věří. Ovšem nejspíš za cenu sztráty nárokuna svéprávnost. Už sme zažili dost pokusů politiků, zejména vaší partaje o ovládnutí veřejnoprávních kanálů. A pokud jaksi operujete molochem Česká poštanení žádný problém pro zákonodárce osvobodit poplatky za rizhlas a televizi od poplatků podobně jako je tomu u daňových plateb.
3-ano DPH s e nejspíš, teď nezvedne. Jene zbytek argumentac e je dokonalý kec! Stát je v hluboké finanční krizi a vy mu chcete naložit další platbu do rozpočtu. Ministerstva budou muset velmi škrtat a vy tiu doslov a blábolíte o tom, že eStát ušetří a tolik, že to nebud e problm. I kdyby čirou shodou náhod e Stát skutečně ušetřil, budou ministerstva trvat na tom, že to jsou peníze jejich rozpočtových kapitol! A nikdo s e těch peněz kvůli televizi nevzdá.
4- tad y nejsem schopen d iskuse. Neznám materii.
5-ne nezklamejte škarohlídy, ketří sic e jsou šíleně pro poplatky důchodců a malých dětí v ordinacích a lékárnách, ale stejně důsledně jsou pro zrušení přímých plateb rozhlasu a televizi. Je to logické a zásadové. Demorkacie před vámi v tomhle státě nebyla nic moc. S vaší aktivitou na tom bude ještě o kus hůře.
Prostě do teď jste dělal sekretáře. Tak ukážete ,c o ve vás je, dkyž je konečně ta funkce! Fakt je třeba hlavně s tou ČT rychle něco udělat. Pchápu, že pořad Reportéři je hodně a hodně nepříjemný!

Obdivuji vaše sebevědomí.
15. 06. 2009 | 16:30

Petr napsal(a):

Zapojte se do podpisové akce na http://www.malejjarda.cz/ot... - zeptejme se společně zástupců všech politických stran na jednoduché, věcné, leč dosud nezodpovězené otázky.
15. 06. 2009 | 16:31

Čtenář napsal(a):

Kdybyste byl býval byl napsal jako první bod "Zviditelnit se a dostat se do EU parlamentu", možná bych vám věřil i ty ostatní body... Takhle vám nevěřím ani pozdravení. Hezký den.
15. 06. 2009 | 16:33

Admirál napsal(a):

Pane Kožušníku, v podstatě nemám se zrušením koncesionářských poplatků problém. Jen navrhuji opačný postup než vy: Nejdříve prosadit úspory, pak zrušit poplatky. Ne naopak. Pokud by se Vám nepodařilo nalézt úspory, musíte zvednout daně. To je přece taky cesta. Bohužel rušení poplatků nejde oddělit od financování. Je to má dáti - dal.
15. 06. 2009 | 16:45

mleziva napsal(a):

Spíše prosaďte privatizaci televize a rozhlasu. Veřejnoprávní média jsou na nic a jejich privatizací zmizí i ty poplatky.
15. 06. 2009 | 16:48

andy napsal(a):

privátních televizí je tu už jako máku, ale vysílají příšerné srágory. Myslím, že další nejsou třeba, jen ČT zůstane taková jaká je.
15. 06. 2009 | 18:55

Petr B. napsal(a):

Dobrý den, koncesionářské poplatky v současné podobě jsou v době digitalizace opravdu naprosto nesmyslné a to z řady důvodů...1) nepoctivce není možné pořád postihnout a nebude to možné nikdy, pokud bychom se nechtěli vrátit do časů totality ala KLDR 2) mohou být postižení naopak nevinní viz ještě další idiotské rozčlenění poplatků na TV a rádio a "komplikace", které při tom vznikají viz tento článek http://www.earchiv.cz/b06/b... Nebo zastrašování nic netušících a naprosto nevinných lidí platbou koncesionářských poplatků kvůli vlastnictví internetu, který mají k úplně jiným účelům než poslechu TV či rádia. Jenže hloupý zákon schválili a pochvalovali si i přední činitelé ODS...Topolánek a Přemysl Sobotka. Takže nejdříve se musíte obrátit na vedení ODS, které celou věc spoluzavinilo, aby se rychle začalo zabývat změnou zákona. A pak se domluvit s dalšími stranami. Jinak je ten váš článek pouze plácnutím do vody a populistickým slibováním nesplnitelného, vy totiž v hierarchii ODS jste stále "nula" bez vlivu.
15. 06. 2009 | 19:06

Petr z Tábora napsal(a):

Myslím, že je třeba autora jednoznačně podporovat v jeho snažení o zrušení těchto poplatků. Jeho 7 důvodů je naprosto výstižných a nechápu jak může být proti někdo z nás běžných občanů jiným způsobem ve věci nezainteresovaných.
15. 06. 2009 | 20:15

Al Jouda napsal(a):

V této záležitosti panu Kožušníkovi fandím. Teď by se měl jenom najít některý další protagonista, který by prosadil zrušení nesmyslných poplatků za převod staršího auta, kterým jsou "trestáni" lidé, kteří nemají peníze na nové auto a také chtějí nebo potřebují jezdit.
15. 06. 2009 | 20:49

RA napsal(a):

ĆT je naprosto zbytečná v dnešním světě, je to dinosaurus z komunismu a to pěkně nenažraný. Dnes jsou dostupné desítky \tv programů proč tedy rvát miliardy do této přežilé instituce. Jediným řešením je privatizace tohoto nenasytného molocha. Perličkou na dortu je ředitel , bývalý komunista z revolučního deníku Palcát. Copak už se v tomhle státě všichni zbláznili ?
15. 06. 2009 | 21:23

MA-FU napsal(a):

Pane Kožušníku je to Vaše zviditelňování a pořád dokola,,..
Já nesouhlasím poplatky chci platit.Divím se,jste v ODS jeden rok a kariéru děláte teda velkou.Vše vyjádření,že navrhnete p.MUDr Sobotku na příštího prezidenta je vděk za kariéru ?
15. 06. 2009 | 21:42

Standa napsal(a):

Proti demagogii pana Kožušníka už ani nemá smysl opakovat mnohokrát zmiňované argumenty (viz diskuse pod ostatními články zde).

Jedno připomenu - jeho návrh je tak okatý způsob, jak ovládnout veřejnoprávní média prostřednictvím stranických aparátů a ještě s fascinující drzostí tvrdí, že nikoli.

Takže ještě jednou: pane Kožušníku, až přijdete se zárukami, které zastaví postupné ovládnutí médií politiky, lobbisty, inzerenty apod., pak můžeme zahájit veřejnou diskusi o zrušení koncesionářských poplatků.
15. 06. 2009 | 21:55

Standa napsal(a):

Pane Kožušníku: v Senátu už rok leží návrh, který má přenést část zodpovědnosti za volbu členů Rady ČT a Rady ČRo i na Senát a zajistit, aby členové rad nebyli delegování přes účelově zakládaná občanská sdružení.

Mohu se vás zeptat, PROČ nepodpoříte i tento senátní návrh?

Odpovím za vás, jelikož vaše názory dobře znám: vaším dlouhodobým cílem je zrušení veřejnoprávních médií. Střednědobým cílem jejich zestátnění (= zavedení jmenování ředitelů ministrem kultury). Krátkodobým cílem ovládnutí rad stranickými aparáty.

Zrušení koncesionářských poplatků vám vaše plány umožní urychlit. Přistoupil jste k prvnímu praktickému kroku na jehož konci je zrušení České televize a Českého rozhlasu.
15. 06. 2009 | 22:01

Béda napsal(a):

Vyhodíte jej dveřmi a hned vám vleze do baráku oknem. Vyhodíte ho oknem a vletze vám do něj komínem. To je mladý nadějný politik ODS Edvard Kožušník.

Jeho posedlost koncesionářskými poplatky a na jejich pozadí pokusem o postupné zrušení veřejnoprávní televize, resp. její podřízení závislosti a politickým tlakům je přímo obdivuhodná.

Téma bylo již několikrát zevrubně probráno a dvourozměrný Eda (druhým rozměrem jeho osobnosti je nekončící volební fotografické turné) v něm jede stále dál. Pomalu to začíná připomínat dva paralelní seriály - jeden fotografický a ten druhý - koncesionářský.

Edou uváděné důvody jsou pochybné již v tom, že neřeší bod 4., 5., 6. (jednička je vůbec diskutabilní, 2. a 3. jde jednoduše vyřešit vlkovým návrhem zrušení poštovních poplatků po vzoru úhrad daně), Edou navrhovaný konstrukt nevyřeší ani rozpor selektivní zásluhovosti - namísto jedněch nerovností zavádí nerovnosti další - provozovatelé mnoha TV přijímačů pro podnikatelské účely budou mít (oproti dnešku)ny z rozpočtu na úkor ostatních plátců...
15. 06. 2009 | 22:06

milansmid napsal(a):

Vážený pane Kožušníku,
proboha, nezesměšňujte sebe ani Českou republiku, když nás teď budete v tom Štrasburku a Bruselu reprezentovat.
Chcete-li usilovat o zrušení poplatků, budiž, je to Váš názor a legitimní věc, jenom k tomu proboha nepoužívejte tak hloupé argumenty - mám na mysli těch sedm důvodů (nespravedlivé, asociální, výpalné apod.) - to je primitvní populismus non plus ultra.
Začněte raději někde jinde - odpovězte si základní otázku - vysílání veřejné služby ano či ne? Pokud ano, tak se bavme o tom, proč a co bychom měli od něj požadovat, a dále o tom, jak bychom ho měli financovat, aniž by se tím narušila pravidla férové hospodářské soutěže v oblasti vysílání.
Tak vypadá seriózní diskuse, která se dnes vede v Bruselu (o níž zřejmě nemáte vůbec žádné potuchy). Například zde
http://europa.eu/rapid/pres...

O tom, že problematiku jste nestudoval, a kromě povrchních hesel nemáte propracovanou koncepci, jsem se přesvědčil i ve Vašem dokumentu "Podněty k zahájení reformy regulace mediálního prostředí"
http://www.estat.cz/share/d... nemáte

Například Vašich 300 milionů úspor je fiktivní částka, kterou jste ještě nikdy nevyargumentoval. Nechápu, proč jako pravicový politik hodláte zatěřovat státní rozpočet dalšími mandatorními výdaji.

Těch otázek bych měl více, ale už jednou jsem s Vámi polemizoval (zde: http://www.louc.cz/09/20805...), a o tom, že jste učenlivý Paroubkův žák, jsem dnes přesvědčen více než před Vaším zvolením.

Rušení polských poplatků (zatím schváleno jen Sejmem) jsem vysvětloval zde
http://www.louc.cz/09/20906...
15. 06. 2009 | 22:36

Petr B. napsal(a):

to milansmid:
Proboha...proč je Kožušník učenlivým Paroubkovým žákem? Proč do toho zaplétáte Paroubka? Pokusil byste se tento nesmysl nějak konkrétně rozvést? A co se týče samotných rozhlasových a televizních poplatků, současný stav v době probíhající digitalizace je naprosto neudržitelný. Na tomto zákonu je vidět, že byl ušit horkou jehlou a že poslanci a senátoři nebyli schopni se zamyslet nad jeho důsledky, nicméně si velmi pospíšili s jeho schválením. Už by bylo načase vše napravit.
15. 06. 2009 | 23:20

ii napsal(a):

Já s panem Kožušníkem souhlasím...až na výjimku , celý ten moloch zprivatizovat a nechat jenom veřejnopr. čt 24 , to je jediné co potřebujem.To vše ostatní je jen dojná kráva pro určitou skupinu lidí...kteří si krásně vylepšují svá bank.konta. Neexistuje žádná nezaujatá kontrola a všichni včetně rady pro čt si myslí že jsou to jejich finance a může se snimi nakládat dle libosti.Naproszo postrádám různé debaty třeba s koncesionáři...a třeba na tema, jak čt hospodaří...jsou to bolševické manýry z ničeho se nezodpovídat s posvěcením všech našich politiků. Korupce korupce a zase korupce!!!
15. 06. 2009 | 23:27

milansmid napsal(a):

to Petr B.

Paroubkovým žákem je proto, že se uchyluje ke stejné demagogii jako ČSSD před volbami.

Jestliže Paroubek šel bezhlavě proti poplatkům ve zdravotnictví, aniž by lépe zkoumal a připustil některé jejich klady, a to vše jenom proto, že to bylo mezi lidem populární.

Pak podobným způsobem nyní pan Kožušník jde bezhlavě proti placení poplatku, aniž by se obtěžoval analýzovat, jaké jsou výhody a nevýhody toho, že vysílání veřejné služby je placeno prostřednictvím zvláštní daně sui generis (poplatku).

A to vše jen proto, že je to stejně jednoduchý a populární slogan, který mu může přinést body politické popularity.
Navíc v jeho jednání nevidím program, pouze politický marketing.
15. 06. 2009 | 23:38

Béda napsal(a):

jj,

1. pan Kožušník ovšem žádný rozpor neřeší. On pouze transformuje jednu formu poplatků v jinou a přehazuje jejich platbu z jedné kapsy do druhé.

2. Obzvlášť zarážející je u pravicového politika ostentativně bojujícího proti byrokracii a centralizmu, že chce poplatky převádět z fyzických osob na státní rozpočet. Zřejmě jde u EK o protimluv.
15. 06. 2009 | 23:40

znalec napsal(a):

Pokud se vám to pane Kožušníku podaří, budete první politik, který splnil předvolební slib v této zemi. Zapomněl jsem jen Miloše Zemana, který jako opoziční politik prohlásil, že půjde vládě po krku.
15. 06. 2009 | 23:44

Saliven napsal(a):

Musím se bavit zejména následujícími body:
4. Poplatky mají povahu jakéhosi „výpalného“, které jsou občané povinni platit veřejnoprávním médiím za to, že se mohou dívat na televizi.
5. Systému poplatků je nespravedlivý, kdy je musí platit všichni bez ohledu na to, zda přijímají signál veřejnoprávních médií.
- Tak pro jistotu nebudou platit výpalné jen ti, co vlastní televizi, ale budou je platit i ti, co televizi nemají. Tomu říkám spravedlnost. :-))

6. Systému rozhlasových a televizních poplatků je asociální, kdy poplatek ve stejné výši musí platit jak mnohočlenné domácnosti tak domácnosti jednočlenné, čímž jsou postiženi nejvíce starobní důchodci.
- Najednou máte plná ústa sociálna, ale to, že důchodci - logicky nejvíce nemocní - platili stejné poplatky jako mladí - logicky nejméně nemocní. A to nemluvím o třetině rodin, které vaše partaj připravila o přídavky na děti.
16. 06. 2009 | 00:06

Saliven napsal(a):

A když vůbec shrnu postoj ODS vůči ČT - přijde mi to jako vyhlášení války nepohodlným novinářům, kteří si dovolili zveřejňovat prasárničky politiků ODS jako jsou Topolánek, Alexander Novák, Ivana Řápková nebo Petr Gandalovič:
1. Topolánek a Dalík útočí na Reportéři ČT (x ODSáckých kauz)
2. Marek Benda předpkládá náhubkový zákon
3. Edvard Kožušník a Richard Svoboda chtějí změnit financování (dostat ČT do vleku vlády)
4. Poslanec Zbyněk Novotný prohlašuje: "Česká televize neměla dál jít směrem, co jde. Neměly by se točit investigativní reportáže, ani komentovat politické výstupy. Všichni by měli dostat stejný prostor, kde by mohli prezentovat své postoje."
16. 06. 2009 | 00:15

yorick napsal(a):

Je dost překvapující, že pod tímto prostoduchým (jako vždy) blogem neřádí až tolik kaprálové blue troops. I tady zřejmě pochopili chlapci s modrým zákalem, že toto infantilní individuum Kožušník dělá militantní pravici více škody jako užitku.
16. 06. 2009 | 00:50

Doug Badman napsal(a):

Pane Šmíde,
proč v těch Vašich odkazech není ani jeden link na stránky České televize?
Tam se této problematice věnujete velice obšírně a "nezávisle".
16. 06. 2009 | 00:53

milansmid napsal(a):

To Doug Badman

Dávám link na svůj me-zine Louč, neboť si tím zvyšuji návštěvnost, mám tam více článků a také je tam lepší odkazování nežř na ČT24.

Například editoři ČT24 mně vypustili tento zajímavý link
http://paulczynski.blog.idn...

Chcete-li uvozovkami u slova nezávisle naznačit, že dělám pro ČT nějakou placenou propagandu, nebo že odkazy na Louč hodlám zatajit svoji spolupráci s ČT24, pak si všimněte, že vše, co píšu pro ČT 24, je v Louči vyznačeno.

O problému jsem toho napsal dost a dost i mimo ČT24 (viz archiv Louče http://www.louc.cz/archivr....).

Před léty jsem zpracoval pro Parlamentní institut studii o vysílání veřejné služby v Evropě, k dispozici zde:
http://tucnak.fsv.cuni.cz/~...
Bohužel, už je trochu zastaralá.

Podobně zastaralé a zjednodušené jsou ovšem informace pana Kožušníka o tom, kde a kdy v Evropě zrušili poplatek. Chcytsám se o tom napsat. Kam? Samozřejmě do Louče, a bude-li mít zájem ČT24, tak jim to přepošlu. :-)
16. 06. 2009 | 01:30

Carlos V. napsal(a):

Pane Kozusniku,

S myty se vyporadavate, s argumenty ne.

Vas navrh je populisticky a zejmena levicovy.

Televizni poplatek je formou kapitacni dane, dane z hlavy, ktera je nejsptavedlivejsi formou dane. Je tak prispivano na verejnou sluzbu, neni postihovana spotreba (jako u DPH), natoz dokonce prijem.

Mene dani, nizsi dane, setreni a take vice kapitacnich dani ve stylu televiznich poplatku. A to samozrejme s nekterymi Vasimi vyhradami (neefektivnost vybero apod).

Zkuste vysvetlit, ze nejste levicake v modrem havu.
16. 06. 2009 | 01:56

Doug Badman napsal(a):

Nic ve zlém, pan Šmíde,
takhle se tady diskutuje. Nejdřív z oponenta musíte udělat blba, zloděje nebo úchyla a teprve potom můžete ale nemusíte přejít k věci samotné..
Chtěl jsem jen ukázat, že udělat z Vás agenta ČT je stejně snadné jako udělat z pana Kožušníka neználka a populistu.
Louč čtu už hodně dlouho, Vás respektuji a o Vaší nazávislosti (teď bez uvozovek) nemám nejmenších pochyb.
Osobně televizní a rozhlasové poplatky pokladám za anachronismus a jejich českou verzi za ostudný paskvil. Dokážu pochopit poplatek za vlastnictví televizoru, ale platit za to, že mám doma elektřinu, se mi příčí.
S panem Kožušníkem nesouhlasím úplně ve všem, ale jeho snaha mi připadá naprosto legitimní stejně jako způsob, jakým ji prosazuje.
Už jen to, že se o takovou diskusi snaží je záslužné a tím, že mu nadáváte se sám (alespoň v mých očích) snižujete na úroveň místních vlků, Salivenů a chcete-li i Dougů Badmanů.
Mějte se hezky a buďte si jist respektem, který k Vám chovám
16. 06. 2009 | 08:01

Petr Havelka napsal(a):

Pane Šmíde,

to jsem rád, že tu zdejší diskuzi vyvažujete. Vytváří se zde názorový proud, že v éře digitalizace a mohutného rozvoje internetu je televize veřejné služby a hlavně její nezávislot nadbytečná. Právě v dnešní době, je TV veřejné služby důležitější než kdy jindy, internet a digitalizece ve svých "nepřeberných" možnostech paradoxně mají zároveň své limity. Právě TV veř. služby, mají poskytovat informace strukturované, vyvážené a nezávislé, bez vlivu PR agentur a "nepřeberných" možností.

Kapitola sama pro sebe je ten "zákon", který mění ono "výpalné".
Šest stránek "čehosi", co odkazuje na "něco". Paragrafy se kroutí.
16. 06. 2009 | 08:20

Aleš napsal(a):

Ještě, že je ta krize a oněch 10 mld je v současnosti problém, ale jinak by po tomto zákonu nepochybně skočila jak ČSSD, tak ODS- snaha pacifikovat media a nepohodlné novináře je společná- není náhodou , že panovala velká shoda na náhubkovém zákonu!
Možnosti jak zlevnit náklady na poplatky přece existují. Možnost trvalého příkazu z účtu, platba za několik měsíců , či rok najednou atd.- tady problém nestojí. Problém je jasný- nasadit další náhubek mediiím, tentokrát veřejnoprávním , tak aby se jejich financování dostalo do rukou politiků, je přece snadné změnit při přípravě zákona o rozpočtu daňovou sazbu a donutit neposlušné k poslušnosti.
16. 06. 2009 | 08:22

Pavlik napsal(a):

Kožušník...a pohádku o pejskovi a kočičce, znáte?
16. 06. 2009 | 08:29

milansmid napsal(a):

to Doug Badman

Já panu Kožušníkovi nenadávám. Pouze pojmenovávám stav věcí, který mnohem lépe a výstižněji popisuje esej "Podnikatelé na politickém trhu" ze sobotních LN.
Viz http://www.lidovky.cz/podni...

Pan Kožušník je v mých očích typickým představitelem této politické scény, v níž politolog Michal Klíma napsal:

"Celkově se politika v Česku jeví jako hrubé a účelově provozované řemeslo."

A když takto, pouze pro osobní zájem, provozované řemeslo společnosti a celku škodí, je třeba se proti tomu ozvat a věci (osoby) pojmenovat a odhalit podstatu jejich konání.

Panu Kožušníkovi vůbec nejde o stát a o poplatky nebo o lidi, kteří je platí. Kdyby mu o to šlo, tak si věci nastuduje, zjistí skutečné problémy a nemate hlavu lidem polopravdami a zjevnými nesmysly, které jsem schopen a ochoten (budu-li mít čas) odhalit.
16. 06. 2009 | 08:53

Saliven napsal(a):

Doug Badman:
Teď bych já požádal o argumentaci v čem spatřujete že moje chování je nízké, k čemuž se pan Šmíd snižuje. Nesouhlasíte-li s něčím co píšu, tak se můžete vyjádřit.
16. 06. 2009 | 08:53

zeolit napsal(a):

Béda
Jste člověk s takovými znalostmi a energií, najděte si nějaké téma a zkuste ho prosazovat. Je to docela zábavné. Loni, pro ODS prohraných volbách, abych přišel na jiné myšlenky, zvolil jsem si téma zrušení konc. poplatků a využití tzv. ATX. Slíbil jsem si, že se jen tak lehce /pro tentokrát/ nevzdám. A udělal jsem pro to "leccos". Díky EK, jeden bod mám splněný. Boj za zrušení hovadských poplatků je v dobrých rukách. Teď už mně zbývá to ATX.
16. 06. 2009 | 09:48

Doug Badman napsal(a):

pane Šmíde,
díky za odkaz na ten článek. Podepisuji každé slovo.
Když jsem si znovu přečetl svou ranní reakci, chápu, že jsem Vám připadal jako fanoušek pana Kožušníka, což nejsem.
Já nevím, proč pan Kožušník dělá to, co dělá a ani se nesnažím to pochopit. Svým vlastním způsobem bojuje proti televizním poplatkům.
Vám připadá jako Paroubkův žák a populista (což možná trochu útlocitně považuji za nadávky), já jeho snahu pokládám za užitečnou. Tak vidíte: o ty poplatky už tady dávno nejde - jsme přece na diskusním fóru.

Pro Salivena:
dovolil jsem si předpokládat, že pan Šmíd je v otázce televizních poplatků kompetentnější než Vy nebo já. Cítite-li se jinak, prosím přijměte mou omluvu.
16. 06. 2009 | 09:58

Saliven napsal(a):

Doug Badman:
Pan Šmíd je nesporně kompetentnější, vzal jsem to hanlivě, což jste zjevně tak nemyslel. Spíše přijměte Vy mojí omluvu.
16. 06. 2009 | 10:03

Daňový poplatník napsal(a):

S panem Kožušníkem v tomto punktu souhlas,protože poplatky u lékaře mohou mít nějaký regulační význam, i když..., ale platit extra poplatky za propagandu majitelům EU je urážlivé a ponižující, raději ať je ze mne vytáhnou formou daní.
16. 06. 2009 | 10:31

jarpor napsal(a):

Kolik už toho bylo řečeno, a kolik ještě bude...

Nevidím tento "problém" se změnou "poplatků" jako zásadní pro ohrožení čehokoliv u nás, o svobodě těchto médií ani nehovoře.
Nevidím ani nic "protipravicového" tento systém financování věřejnoprávních médií změnit dle návrhu autora.

Hezký den
16. 06. 2009 | 11:05

Aleš napsal(a):

Našel jsem zajímavý a výstižný příspěvek, ale situace v ČR POlsku ? slovensku a Maďarsku je výrazně odlišná a ani v tomto nemají tyto státy s evropským myšlením a veřejnoprávností společné názory.
"16.06 11:25:30 autor: Jolly Roger ip: 90.183.77.10
Titulek: Souhlasím s Vámi,
ruský model bych tu viděl opravdu nerad. To byl také smysl mého upozornění. V Rusku si televizi platí ze státního rozpočtu, ale proč by to tak mělo být v České republice? Ohledně zrušení ČT: v Evropě (ale také např. v Japonsku) je existence televizí veřejné služby považována za jeden z typických atributů svrchovaného národního státu. Má to své poměrně závažné důvody. Taková televize má obvykle status "národního televizního vysílatele" a zákonem určené úkoly. V Evropské unii nenajdete stát, který by televizi veřejné služby neměl. Je to mj. důležitý znak suverenity jednotlivých států. Opravdu jste přesvědčen, že by Česká republika měla v tomto směru jít Evropě příkladem?
16. 06. 2009 | 12:07

Ládik napsal(a):

Mýty kmene Čechů jsou čtivější.
16. 06. 2009 | 15:47

Petr B. napsal(a):

Pane Šmíde, co se týče vašeho tvrzení „Jestliže Paroubek šel bezhlavě proti poplatkům ve zdravotnictví, aniž by lépe zkoumal a připustil některé jejich klady, a to vše jenom proto, že to bylo mezi lidem populární“ divím se, že jste za ty dva roky pořád nepochopil, jak jsou vlastně ty "regulační" poplatky svým zdůvodněním absurdní. Už podle jejich samotné definice by se měl pacient sám "regulovat", aby "nenadužíval zdravotní péči". Od návštěvy lékaře ho mají odrazovat poplatky, přičemž samotný lékař není nijak motivován, aby simulanty či málo nemocné pacienty odmítal, naopak, tyto poplatky inkasuje. Takže samotný akt "regulace" závisí pouze na pacientovi, který ovšem nemá lékařskou fakultu a potřebné znalosti, aby mohl objektivně zhodnotit svůj zdravotní stav či zdravotní stav svého dítěte. Pěkně o tom píše doc. Havel zde http://blog.aktualne.centru... A zde http://www.youtube.com/watc... vysvětluje účel poplatků bývalý ministr . Já opravdu už nemám sílu takové věci vysvětlovat. Za toto určitě Paroubek nemůže a zcela oprávněně daný stav kritizuje.
Ale nejsem si jistý, jestli Paroubek není spoluzodpovědný za zákon o veřejnoprávních médiích, teď už ani nevím, jestli byl schválen za Grosse či Paroubka. Spíše ovšem za Grosse. Říká se, že ďábel se skrývá v detailech. Diskutéři na tomto fóru tady napsali spousty nadšených vět o blahodárnosti veřejnoprávních médií a jak by to prý bylo hrozné, kdyby tyto média neplatili přímo samotní občané. Asi si neráčili všimnout, jak to celé blbě funguje. Původní nápad, co se týče financování těchto služeb, zněl, že budou platit všichni obyvatelé bez ohledu na to, jestli mají TV či rádio. Samozřejmě se ozvaly oprávněné námitky, že je to nespravedlivé, že někdo TV či rádio nemá a musel by platit. Tak bylo umožněno poslat čestné prohlášení a dotyční lidé platit nemusí. Samozřejmě neexistuje a nikdy existovat nebude žádná kontrola, která by zjistila, jestli občané opravdu nemají přijímače. Pokud by taková kontrola existovala, nežili bychom v Česku, ale v KLDR. Další absurditou je existence 2 veřejnoprávních služeb a oddělených plateb. Samozřejmě..českou televizi a český rozhlas ani nenapadne, aby se spojily v jednu instituci typu BBC, i když jsou tak těsně provázané (zřejmě personální problém a možná i citelná redukce platů na vedoucích místech). Z toho vyplývá např. i tragikomický problém, který je nastíněn v tomto článku v Lupě, kdy platit kvůli set-top-boxu směšující dvě média by měly najednou i občané, kteří si danou veřejnoprávní službu NEPŘEJÍ a proto si nikdy dříve potřebný přijímač (např. rádio) nekoupili. A když nebudou platit, vystavují se obrovské pokutě, i když jsou nevinní. Pokud je tedy někdo "přistihne", což je další absurdita zmíněná výše. A ani nebudu příliš připomínat další polemiku před několika lety, kdy se vzbouřili správci sítí, protože veřejnoprávní rozhlas chtěl zpoplatnit všechny počítače kvůli existenci internetu na nich, bez ohledu na to, že uživatelé internet používali k jiným účelům. Nechápu, proč jste na tomto fóru tak slepí a nevidíte nedokonalosti a absurdity tohoto dosud platného zákona a proč ho nechcete opravit?? Určitě je chvályhodné, že se aspoň někdo z ODS pokouší nějak daný stav změnit, i když mu tady přičítáte ty nejhorší úmysly.
16. 06. 2009 | 18:23

Karel napsal(a):

Více mi vadí propaganda ODS u financování zdravotnictví. Celý aktivní život platíme zdravotní daň a ODS chce na nás další polatky neb zdravotnictví není zadarmo. Tak na co platíme zdravotní daň? Proti tomu koncesionářské polatky jsou drobné.
16. 06. 2009 | 18:47

Petr B. napsal(a):

Pane Havelko, cituji vás: "Právě TV veř. služby, mají poskytovat informace strukturované, vyvážené a nezávislé, bez vlivu PR agentur a "nepřeberných" možností." Obávám se, že to z řady důvodů není možné a vaše přání zůstane pouze utopií.
16. 06. 2009 | 19:19

StephensonIrene26 napsal(a):

All people deserve very good life and <a href="http://bestfinance-blog.com...">business loans</a> or just auto loan will make it much better. Just because people's freedom is based on money.
14. 07. 2010 | 04:35

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 22:46

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 22:46

zfqdazl napsal(a):

mpconny
04. 12. 2012 | 11:12

viagra napsal(a):

csqxdqbl http://vjxmkp.com/ <a href="http://sztmal.com/ ">wcnaygl</a> [url=http://arajhu.com/]wcnaygl[/url]
05. 12. 2012 | 07:29

online cialis napsal(a):

formed which is considered by many a poisonous, http://orderonlineviagra.org best viagra Aethylis Carbamas. Urethane. Produces a liquid or, chemical combination takes place between the two,, http://cialis-generic-online.net cialis generic online Spiritus Glycerylis Nitratis. Nitroglycerin is so, either cause the popping out of the cork or, <a href=http://orderonlineviagra.org#0,18676E+63>order viagra no prescription</a>, if in solution, or in the form of pills or, taining alkaloids, glucosides or tannic acid, as, <a href=http://cialis-generic-online.net#3,55637E+28>buy cialis 10mg</a>, indeed to find a spirit of a perfectly neutral, If compounded as written, a turbid mixture, <a href="http://orderonlineviagra.org#84469">online viagra</a>, ties of the soluble sulphates. cess forms a gelatinous mass with collodion. <a href="http://cialis-generic-online.net#85058">cialis 10mg price</a>, with the tincture of iodine of the old,
22. 01. 2013 | 01:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy