U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách.

13. 03. 2019 | 09:39
Přečteno 1683 krát
Někteří čtenáři mého blogu jsou nevěřící Tomášové a dráždí je tvrzení, že lze z jiného člověka vysávat jeho životní energii. Mají právo mi nevěřit a tak je mou povinností je o tom přesvědčit. Udělám to svým typicky vyčerpávajícím způsobem.

U12 v názvu blogu je pořadovým znakem zařazení článku v souboru statí zveřejněných na internetu autorem, který je uveden na webu České bibliografické databáze takto:

Jiří Novák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou 20 let praxe jako vědec a vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické (doc., RNDr., CSc.). Po dalších devíti letech přípravy na novou životní etapu funguje od r. 2003 jako duchovní učitel a léčitel zabývající se diagnostikou a optimalizací fungování energetického systému a čaker člověka. Pomáhá nasměrovat člověka na novou duchovní cestu. Kromě desítek seminářů měl v letech 2003 – 2007 celkem 24 veřejných přednášek o duchovní problematice v Kulturním domě Vltavská v Praze 7.

Jeho duchovní směr se jmenuje Nová duchovní cesta a najdete ji na internetu. Nyní se dostáváme k článku označenému U12. Budu ke čtenářům milosrdný a otiskuji jen jeho začáteční část:

Podle čeho se pozná člověk, který vysává jiné? Rozdílné úrovně vysávacích schopností. Jak se vyvíjí případ vysávání, když se člověk proti tomu nepostaví? Nejtěžší je dovést vysávajícího partnera k tomu, aby dokázal přijmout realitu vysávání. Každý pokus o řešení situace s vysáváním je potřeba začít informováním druhého. Velmi záleží na tom, jak se druhému o vysávání řekne. Tento začátek snahy o řešení vysávání v rodině je nesmírně důležitý. Vysávání se nedopouštějí pouze lidé, kteří odmítají duchovní pozadí světa. Energetické (Energie, energie, už se ti do hlavy lije!) očištění od vysávání je déletrvajícím procesem. Na čem všem je třeba začít důsledně pracovat? Co když člověk odmítne uznat, že vysává druhého? Proč je pak jedinou cestou radikální řešení? Jak postupovat v situaci zjištěného vysávání v rodině? Bez naprosté důvěry v partnera, který druhému řekl o vysávání, to nepůjde.
Má-li agresor na vědomé či nevědomé úrovni přístup k vysoké magii, dokáže vysávat i na dálku………Pokud pak byl tohoto kontaktu s vysokou magií násilně zbaven očistnou operací, ztrácí v tu chvíli schopnost vysávání na dálku. Ale zůstává mu stále ještě schopnost vysávat dotekem. Takový člověk pak začne vyhledávat partnera a letmými dotaky, například obvyklým poplácáváním, se snaží uskutečnit vysávací akt. …….A i když přestává fungovat možnost vysávat pouhým letmým dotekem, zbývá ještě poslední možnost, která funguje vždy a za každé situace – vysávání tělesným kontaktem. Dokázat udržet co nejdéle, alespoň několik minut, toho, koho chce vysávat, ve svém duchovním obalu. V objetí, ve společném spánku, na manželské posteli, při intimních záležitostech. I z této možnosti je patrné, že nejsnáze se realizuje vysávání právě mezi životními a sexuálními partnery. Nebo mezi rodiči a malými dětmi, které jsou často chovány a objímány. …….Katastrofálně za všech okolností tedy působí společný spánek na manželském lůžku, kdy člověk několik hodin leží v duchovním obalu vysávajícího a vysávání je při takové vzájemné pozici jednoduše umožněno, a to v plné míře. Své pak dokonají doteky nebo dokonce intimní sexuální styky s vysávajícím, při kterém dochází k plnému duchovnímu a energetickému otevření se druhému. První, co se proto doporučuje při zjištění vysávání, než se situace začne řešit základními zásahy do způsobu života obou partnerů, je odstěhování se od společného lože a přerušení intimních kontaktů…….Nebezpečné jsou v tomto směru mnohdy také sexuální kontakty s člověkem, ke kterým dojde ještě dříve, než dotyčného dobře poznám a dokážu přesněji odhadnout jeho charakter. Nikdy totiž není na úplném počátku vztahu zcela zřejmé, jestli on o toho druhého usiluje ze skutečné lásky, s touhy sdílet s ním společný život, nebo z pouhé touhy dostat se k němu co nejblíže a získat tak trvalý přístup k jeho osobní energii. ……..Na druhém místě při snaze znemožnit další vysávání pak je zamezit jakýkoliv i krátkým tělesným dotekům. A třetím stupněm je naprosté přerušení jakýchkoliv kontaktů. Tedy ukončení vztahu, rozvod, odchod ze zaměstnání atd. ……

Duchovní učitelé jsou zpravidla akumulátoři pozitivní energie, která z nich doslova srší. Tak mě napadá necudná myšlenka, že když někteří manželé pohlavním stykem své manželky vysávají, zda se stejným způsobem nesnaží své žačky dobíjet. Takže by měli zpozornět manželé, jejichž ženy se daly na duchovno a mají svého guru.

Ale vraťme se k tématu praktického využití tohoto duchovního směru. Uvedu jednu z mnoha možností:

Jsem žena – mrcha a byl to pořádně divoký život. Teď mám po menopauze, zklidnila jsem se a musím najít hodného muže, který by se mnou dožil a postaral se o mne. Pro normální osamělou ženu je to zbožné přání, ale já vím jak na to. Samozřejmě, že ho najdu, je však ženatý. Vetřu se do přízně jeho ženy, kterou občas pobolívají záda jako každého jiného. Doporučím ji některou z metod alternativní medicíny a tam ji vždy nakonec zmanipulují, aby hledala příčinu bolesti v duchovnu, protože bolest něco signalizuje a doporučí osobní rozvoj. Andrej Godo z Bratislavy například své klienty dovede k numerologii a začne ovlivňovat jejich rozhodování, totéž dělal i jogín Mirek Čapek. Jiní odborníci přivádějí své oběti třeba k tarotovým či jiným kartám. Nádherně vše popsal režisér Woody Allen ve filmu Poznáš muže svých snů. Velmi doporučuji, budete se dobře bavit. V rámci osobního rozvoje si s novou přítelkyní zajdeme ve finále na přednášku Jiřího Nováka o vysávání a manželka začne svého muže pozorovat. Nakonec skončí v nějaké ezoterické sektě a já získám hodného manžela a je pro mne brnkačkou, že se do mne i zamiluje.

Článek U12 je datován 25. 8. 2012. Pravděpodobně vznikl na objednávku pro mou ženu. V minulém blogu jsem psal o dušičkové návštěvě řeholních sester. Den před ní žena ležela s bolestmi v posteli a podle doporučení léčitele Spěváčka si na bolavé břicho dávala textilní pytlík naplněný pšenicí, který nahřívala v mikrovlnné troubě. Jeho klienti jistě potvrdí, že to byla jeho oblíbená metoda léčby bolestí. U dveří ložnice měla nachystanou tašku s věcmi do nemocnice a ujišťovala mne, že když budou bolesti větší, odvezu ji tam. Já zazimovával zahradu a zjistil jsem, že nemám kapesník a musel jsem do domu. Podíval jsem se na ženu a ta v polosedě na posteli něco počítala na listu papíru položeném na rozevřené menší knížce. Po její smrti jsem knížku s výpočty našel. Byla to Kapesní numerologie Richtera Johana a byla vydána v r. 2003 nakladatelstvím Eko-konzul. Žena napřed numerologicky vypočítala sebe, pak mne a následně mé syny a bratry. Proč to dělala? Byla jí už zřejmě náznakově podsunuta myšlenka, že někdo z mé rodiny ji energeticky vysává a tím ji působí utrpení. Tak potřebovala vypočítat výsledná čísla, aby je mohla porovnávat. Já to nakonec nebyl, vycházely nám oběma sedmičky a to jsou ta nejhezčí numerologická čísla a manželé se sedmičkami osudově patří k sobě.

Takto zaznamenala mne: 13. 2. 1945 = 7 číslo osudu (výrazu) a sebe: 18. 5. 1946 = 3+4=7. Byly tam podrobnější výpočty, jak k těmto číslům došla. Všem numerologům z dat našeho narození skutečně ty sedmičky vyjdou a prohlásí, že jsme si se ženou byli souzeni. Datum naší svatby ženě vypočítala její sestra, aby byl lehce zapamatovatelný a obsahoval dvě šťastné sedmičky. Že budeme spolu pak dlouho v lásce a spokojenosti žít. Bylo to 20. 07. 2007 a kupodivu nebyli jsme sami, kdo v tento den chtěl vstoupit do manželského stavu. Asi v tomto datu bylo hodně nul a ty tu dlouhodobost vztahu smazaly. Jak dopadly ostatní páry, nevím.

Nepoznaná abdominální angina je v poslední fázi provázena krutými bolestmi břicha. Žena byla patnáctý den v nemocnici a lékaři pořád neznali příčinu bolestí. Žádného z nich nenapadlo ověřit si stav břišních tepen. Tak přestala věřit na sedmičky a uvěřila mému vysávání. Nic jiného se jí nenabízelo.

Doc. RNDr. Jiří Novák CSc. není jediným badatelem v oblasti energetického vysávání. Dalším je ing. Pavel Karpeta, který na svém webu ragauian.cz uveřejnil své poznatky o energetickém vampýrismu – neviditelném světě psychického násilí a těžké agresivity ve stylu každý proti každému – světě, který vám zůstává skryt a je skutečnou příčinou vašich psychických poruch i nemocí fyzického těla. Bydlí kousek od Českých Budějovic v krásném prostředí vesničky naší střediskové jménem Sedlec. Na webových stránkách nabízí na sebe kontakt, kdyby lidé potřebovali jeho poradenské služby. Takže mí milí pochybovači o vysávání životních energií, vypravte se za ním, jistě vás o tom přesvědčí. Pro jistotu si nabijte své peněženky, určitě nedělá charitu.

O možnostech vzájemného si předávání energií hovoří běžně esoterici, jinak se jim říká sluníčkáři. Jejich dlouhá obětí při setkání nejsou jen výrazem radosti ze shledání, ale i vzájemné vyrovnávání hladin pozitivní energie.

Nedávno zemřelý jogín Mirek Čapek na svých webových stránkách uvádí zajímavou skutečnost, popsanou již v jednom z mých blogů. Stojí za to ji zopakovat: „Lékařským přístrojovým výzkumem, který probíhá již přes osm let a který iniciovala a vymyslela MUDr. Nina Kořínková z Mělníka, lze prokázat, že kdokoli předává-li komu-či čemukoli životní energii, tedy i mnozí léčitelé, v okamžiku předávání energie si oslabuje své energetické tělesné (chcete-li akupunkturní) dráhy v józe známé jako nádís a musí se učit získat ochranu proti zpětnému chodu. Lékařský přístrojový výzkum (třemi různými přístroji) prokázal, že ten, kdo je zasvěcen do tradičního Reiki –podmínkou jsou čtyři zasvěcení pro prvý stupeň- nejen že dává kvalitní energii bez ohledu na svůj momentální energetický náboj, ale zároveň si ještě při tom „nabíjí“ své vlastní dráhy- doplňuje svůj energetický potenciál.“ Bylo by vhodné popohnat MUDr. Ninu Kořínkovou, aby svůj výzkum urychlila a výsledky publikovala. Obstojí-li před odborníky ze Sisyfa, Nobelova cena ji nemine. Česká republika by tak získala prvního nositele této prestižní ceny.

Na podzim 1979 překročila práh mé javornické ordinace nová pacientka a mně se dech zatajil, jak se mi líbila. Už půl roku jsem definitivně žil sám. Po dvaceti pěti letech jsem se osmělil se jí vyznat. Následovalo několik let štěstí. Asi ty sedmičky skutečně fungují.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy