O osobním růstu

20. 10. 2019 | 07:57
Přečteno 1396 krát
Pokud si začnete něco s esoteriky, potažmo s hnutím New Age, jejich prvním úkolem je starost o váš osobní růst. Má to více názvů: Osobnostní růst, rozvoj osobnosti, mentální rozvoj. Na Slovensku se stará akreditovaný terapeut Dornovy metody Andrej Godo o vaše mentálne upratovanie.

Co to ale vlastně je z jejich pohledu osobní růst a co nabízí?
Podstatou všeho je ve vás vyvolat pocit, že osobním růstem se z vás stává jedinečná bytost a pak už jste jejich.
U nás v této oblasti účinně pracuje doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. A má pro „hledající“, jak jsou nazýváni adepti osobního růstu, ucelenou nabídku.
Posuďte sami z jeho webových stránek:
Praktické služby v oblasti rozvoje osobnosti – stručný přehled
Tento přehled služeb tvoří přibližně 40 % rozsahu mnou prováděných činností. Zbylých cca 60 % provádím pouze po individuální osobní konzultaci.
1. Výuka enioanatomie, vývoj jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností člověka
2. Sjednocení výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice
3. Eniopedagogika. Holografická aplikace informačně-energetického obsahu učebnic, monografií nebo knih do jemnohmotných těl.
4. Eniopedagogický, eniopsychický, enioanatomický, eniopsianatomický a PSI-fenomenální rozvoj osobnosti
5. Enioanatomické udržení přirozené fyzické kondice člověka v průběhu nemoci
6. Eniopsianatomická diagnostika v průběhu nemocí
7. Enioanatomické, eniopsianatomické, eniopsychické a PSI-fenomenální terapeutické technologie cílených změn zdravotního stavu a harmonizace člověka
8. Enioanatomická a eniopsianatomická korekce jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů, systémů organizmu a fyzického těla
9. Eniopsianatomická mobilizace, trakce a korekce při jakýchkoliv nemocech páteře
10. Bezproblémové těhotenství
11. Úpravy patologií s dosažením anatomické a enioanatomické normy fyzického těla a jemnohmotných těl člověka
12. Zkoumání anomálních zón, očištění, ochrana, holografické informačně-energetické aplikace bytových a pracovních prostor, domů, automobilů aj. Činnosti v oblastech vyhledávání, diagnostiky a neutralizace škodlivého vyzařování anomálních zón; eniopsychologický individuální výběr, informačně-energetické očištění, informačně-energetická ochrana, holografické informačně-energetické programování a informačně-energetická aktivace bytů, domů, kanceláří, pracovních prostor, automobilů, šperků, dřeva určeného k výrobě nábytku aj.
13. Výběr životního partnera, řešení neplodnosti partnerů. Činnosti v oblasti zjišťování souhry partnerské dvojice, která chce navázat nebo již navázala trvalý vztah; činnosti v oblasti vyšetření muže a ženy, kteří si přejí založit rodinu a zplodit zdravé dítě, jenž bude mít vybrané genetické vlastnosti z otcovy nebo matčiny linie.
14. Program dosahování nejvyšších individuálních sportovních a uměleckých výkonů. Eniopedagogické, eniopsychické, enioanatomické, eniopsianatomické a PSI-fenomenální technologie nasměrované na dosahování nejvyšších individuálních výkonů, prováděné současně se zvýšením lidského potenciálu; tyto činnosti jsou určeny pro sportovce, umělce, manažery, vědce, politiky aj.
15. Informačně-energetická aplikace a aktivace produktů. Implantace hologramů do produktů. Činnosti v oblasti zvýšení užitné hodnoty potravin, vody, kosmetiky, léků a léčivých rostlin prováděné za účelem vyvolání nebo zvýšení jejich užitných vlastností – především léčivých účinků – při zachování jejich zásadních biologických, chemických a fyzikálních vlastností ve smyslu měřitelných veličin podle platných zákonů.
16. Zvláštní programy rozvoje osobnosti. Přednášková činnost pro širokou veřejnost i pro úzké skupiny zájemců z řad managementu firem, podnikatelů, vědců, umělců, sportovců, politiků, státních úředníků a pro další zájemce, která je spojena s praktickými ukázkami eniopedagigického, eniopsychického, enioanatomického, eniopsianatomického a PSI-fenomenálního působení; další programy podle nabídky nebo individuální domluvy.
17. Zvláštní programy: člověk – země – biosféra – počasí
18. Tvorba zdravého informačně-energetického prostředí, informačně-energetických polí a hologramů s různým informačním obsahem
19. Praktické využití eniopedagogických, eniopsychických, enioanatomických, eniopsianatomických a PSI-fenomenálních technologií pro sjednocenou výchovu, výuku a léčení, a také v jakýchkoliv oblastech života a činnosti člověka
20. Tvorba informačně-energetického pole a hologramů úspěšného podnikání
21. Diagnostika fyzického těla, jemnohmotných těl, čaker, kanálů, životních informačně-energetických bioplazem, psychiky a nemocí. Udržení zdraví, přirozené fyzické kondice a rozvoj osobnosti člověka v průběhu onkologických nemocí, těžkých chronických nemocí, chronického únavového syndromu, imunitního dysfunkčního syndromu, schizofrenie a jiných těžkých psychosomatických nemocí provádím pod lékařským dozorem. Všechny činnosti, které provádím, jsou neškodné pro lidský organismus a nevzniká závislost na používaných eniotechnologiích.

Neřešeným problémem v našem státě zůstává, že existují lidé mimo zdravotní zařízení, kteří lidem nemoc diagnostikují a po svém léčí. Prezentují se často jako skvělí diagnostici. Bez jakékoli odpovědnosti za výsledek. Zákon, který by říkal, že diagnózu nemoci stanoví pouze odborníci ve zdravotnických zařízeních, neexistuje!

Doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.je pro svou činnost dostatečně erudován, jak sám uvádí:
Docent anatomie
Kandidát pedagogických věd
Magistr psychotroniky a biomagnetologie
Eniopsycholog
Národní léčitel Ukrajiny
Mistr sportu Ukrajiny, učitel tělovýchovy, trenér sportovní gymnastiky
Autor monografií, učebnic, výukově-metodické příručky, vynálezů, vědeckých článků, inovativních enioanatomických, eniopsianatomických a eniopsifenomenálních technologií výchovy, výuky, tréninku, vývoje, zdokonalování a enioléčení člověka
Narozen 1949.
Od roku 1966 studium teorie v oblasti enioanatomie a eniopsychologie.
Od roku 1973 nepřetržitá praxe v oblasti enioanatomie a eniopsychologie.
Předseda Redakční rady vědecko-odborného časopisu Eniologie člověka. Člen Redakční rady vědeckého časopisu Fenomén člověka – zdravý způsob života.
Vzdělání:
Vysoká škola psychotroniky (5 let)
Mezinárodní akademie psychoenergosugestivních věd (2,5 roku)
Tělovýchovný institut (4 roky)
postgraduální univerzitní studium pedagogiky a psychologie (1 rok)
postgraduální univerzitní studium anatomie člověka (1 měsíc)
roční aspirantura s obhájením kandidátské práce
7 duchovních škol různého zaměření (každá od 3-6 měsíců do 8 let)
Moji učitelé:
Prof. MUDr. M. A. Džafarov, DrSc. – anatomie, morfologie, biomechanika
Prof. MUDr. T. A. Tretilova, DrSc. – medicína
Prof. MUDr. V. CH. Šarhorockij, DrSc. – manuální terapie
doc. MUDr. V. V. Stenik, CSc. – anatomie, morfologie
doc. MUDr. J. D. Panyško, CSc. – fyziologie, medicína
Prof. MUDr. D. V. Kandyba, DrSc. – informačně-energetická terapie
Akademik Prof. A. V. Ignatenko, DrSc. – eniopsychologie
Prof. PhDr. J. K. Gaverdovskij, DrSc. – pedagogika, teorie a metodika vrcholového sportu
Prof. PhDr. S. V. Keler, DrSc. – pedagogika, teorie a metodika vrcholového sportu
duchovní léčitelka D. Davidašvili – bioenergomasáže
spisovatel, duchovní léčitel I.S. Ševčuk – teorie a metodika duchovního léčitelství
MUDr. Z. CH. Asatran – masážní a manuální terapie
MUDr. V. I. Volčenko – biomagnetologie, parapsychologie, psychotronika
duchovní léčitelka A. S. Melnik – bioenergoterapie
MUDr. G. A. Schneider – bioenergoterapie, reflexoterapie, léčivé masáže, léčebný tělocvik
jasnovidka, duchovní léčitelka J. F. Motrjuk – duchovní terapie, fytoterapie
Pro výuku enioanatomie, vývoj jemnohmotných těl, duchovnosti a PSI-fenomenální schopnosti člověka, rozvoj osobnosti, relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, rekondici a PSI-fenomenálního léčitelství používám následující individuálně vybrané technologie:
eniologie
eniopsychologie
enioanatomie
eniomedicína
eniopedagogika
bioenergoterapie
psychoinformačně-energetická terapie
mentálně-informačně-energetická terapie
informačně-energetická reflexní terapie
dendroterapie
eniofytoterapie
šťávoterapie
eniopsianatomická korekce buněk, tkání, orgánů, systémů organizmu
energoinformační masážní terapie
enioanatomické a eniopsianatomické holografické aplikace jemnohmotných těl
implantace enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických a PSI-fenomenálních hologramů do jemnohmotných těl
léčivé cviky
Základní technologií mojí práce je holografická enioanatomická a eniopsianatomická aplikace jemnohmotných těl a implantace enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychických a PSI-fenomenálních hologramů do jemnohmotných těl.
Aplikace se provádějí kontaktně, bezkontaktně, telepaticky (na jakoukoliv vzdálenost), individuálně, skupinově (s libovolným počtem lidí). Aplikace mohou být: vývojové, výukové, relaxační, regenerační, rehabilitační, rekondiční, léčebné, harmonizující, očišťující, posilující, korekční, komplexní, univerzální aj., což je podmíněno stavem percipienta, účelem a podmínkami, ve kterých se nachází percipient a eniopsycholog.

O co doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. usiluje, najdeme také na jeho stránkách:
7. Proč léčitelé nespolupracují s lékaři a lékaři nedůvěřují léčitelům?
Zda budou léčitelé a lékaři spolupracovat, je závislé na mnoha okolnostech. Je nutno se podívat na profesionalismus, na systém profesního vzdělávání, na možnosti vědeckého výzkumu, možnosti obhajovat práce vědeckých stupňů, na státní podporu, na finanční a technické zabezpečení aj. Z těchto pozic vyplývá, že se léčitelé nacházejí v nevýhodné pozici. Ve všech směrech výuky a praktické činnosti léčitelů to jsou vždy jen jejich starosti a problémy, které řeší samostatně, bez jakékoliv podpory státu, přičemž všechny zákonem dané výdaje hradit musí. I za takovýchto podmínek dosahuje mnoho léčitelů vysoké profesionality a terapeutické účinnosti. Lékaři se nacházejí v diametrálně odlišné pozici. Proto je mezi nimi mnohem více vysoce profesionálních medicínských specialistů Situace je taková, že jejich hlas převládá. Problém je ještě i v tom, že rozdělili medicínu na oficiální, netradiční a lidovou, avšak medicína je jediná – celostní. Z tohoto je nutné vycházet při profesionální výuce lékaře. Pro lékaře a léčitele musí být stejný základ medicínského vzdělání a specializace pak odlišná. A co je dnes? Lékaři studují anatomii, cytologii, histologii, fyziologii, psychologii, biochemii, terapii a mnoho jiných speciálních medicínských disciplín na vysokých školách a léčitel všechno toto musí nastudovat a poznat samostatně. Při tomto lékaři nestudují eniologii, enioanatomii, eniofyziologii, eniopsychologii, eniomedicínu, psychotroniku, parapsychologii, duchovní medicínu, informačně-energetické, bioenergetické metody léčby a mnoho jiného. V profesionální výuce léčitele toto dominuje. Všechno to je pouze profesionální rozdílnost, kterou však bude těžké překonat a k jejímu zdolání bude zapotřebí mnoho času. Od čeho začít? Nejlepší by bylo při lékařských univerzitách, akademiích a vysokých školách otevřít fakultu eniomedicíny a speciální programy výuky lidí, kteří ovládají PSI-fenomenální a léčitelské schopnosti.
Z praktického hlediska se jedná především o ochotu spolupracovat, samozřejmě o odbornou způsobilost lékařů a léčitelů, o souhlas pacienta, o možnostech jednotlivých odborníků, okolního prostředí atd.
A ještě něco. Diskuze, kdo je lepší, kdo se dopouští více chyb, kdo má více práv na existenci a vývoj atd. jsou zcela bezpředmětné, nepodstatné, bezvýsledné, neperspektivní a neodhalují podstatu problému. Pacient potřebuje celostní medicínu, která by byla ve stejné míře úspěšná na biologických, informačně-energetických, duchovních a duševních úrovních člověka.

Jak se doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc ke své činnosti na území naší republiky dostal?
Jednoduše si zašel na živnostenský úřad a nechal si vystavit živnostenský list na činnosti Masérské, rekondiční a regenerační služby, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. Takto postupuje většina „podnikatelů“ v oblasti alternativní medicíny. Ti, co už živnostenský list mají na poctivá řemesla, nechají si tam výše uvedené činnosti dopsat a původní řemeslo opustí. Následně zbývá zvolit si pro svou činnost důvěryhodnou adresu. Nejčastěji se usazují v bývalých poliklinikách vedle zbylých lékařů, navazují se na různá wellnesscentra či si pronajímají prostory v kancelářských budovách. Až zbohatnou, koupí si dům v dobré lokalitě a tam provozují svou praxi.

Čím jsou nebezpečni?
Do popředí se dostává boj proti dezinformacím a konečně někdo alespoň varuje před dezinformačními weby a ukazuje na Rusko, jako zdroj dezinformací. To, že na našem území operuje dobře organizovaná skupina léčitelů a „vědců“ ze zemí bývalého Sovětského Svazu, která nám podkopává naši dobrou poctivou medicínu a infikuje ji celostní a jinými nebezpečnými pro život našich občanů praktikami, toho si zatím nikdo nevšiml. A přitom naše BIS přece nejsou žádní čučkaři.

Co by to konkrétně v případě doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuka, CSc zasluhovalo?
Aby byl pozván na úřadovnu cizinecké policie, kde mu bude vydán příkaz, aby do 48 hodin opustil území naší republiky a byl mu vydán zákaz vstupu do EU.

Jak jsem vlastně na tohoto dezinformátora přišel?
Žil jsem dlouho v Javorníku poblíž kulturního domu, který vedla nápaditá ředitelka. Co ta dokázala pro kulturu Javornicka udělat, bylo obdivuhodné. Festival hudebního skladatele Karla Ditterse, který pobýval na zdejším zámku, vyhlášené vernisáže mnoha výstav a další kulturní akce, které přilákaly velký počet lidí v tomto nejzapadlejším koutě republiky. Pak ji oslovila skupina žen, ke kterým se přidala. V krásném zrcadlovém sále se oděly do bílého, rozsvítily mnoho svíček a šamanily. Vedení města došla trpělivost. Zbylé místní členky skupiny se pak daly na cvičení jógy. Občas z nostalgie zavítám na webové stránky kulturního domu. Při jedné z akcí tam prezentovala svou knížku receptů Jolana Janišová. Název knihy Jídla Světla mne zarazil. Hnutí New Age se snaží nejen rozvrátit naši medicínu novými pohledy na vznik a léčení nemocí, ale už doporučuje i jaká jídla máme jíst. Její webové stránky uvádějí spolupráci s Anatolijem Vasilčukem a vystoupení v internetové televizi Cesty k sobě.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy