Zpackaná republika aneb Teorie československého Švýcarska

30. 10. 2008 | 13:21
Přečteno 14278 krát
Dne 28. 10. 1918 vznikl ve středu Evropy francouzský protektorát pod názvem Československo (Cordon sanitaire de la Tcheqoslovaqie). Vládli zde vysocí francouzští důstojníci pomocí tzv. „Francouzské vojenské mise“, kterou si v Praze v únoru 1919 založili. Zdá se, že si s tímto útvarem 20 let dost dobře nevěděli rady, a tak jej nakonec v roce 1938 předali bez boje nacistickému Německu. Kde tkvěl zádrhel?

ČSR byla mnohonárodnostním státem (podobně jako Jugoslávie), a s tím pařížské vlády neměly žádné zkušenosti. Bezradnost vyřešili francouzští protektoři tím, že Jugoslávii a Československu prostě jakékoli federativní uspořádání zákázali. Že by toto „geniální“ řešení mohlo nakonec vést až k II. světové válce, to je ani ve snu nenapadlo.

Podívejme se nyní na krizová léta nově vzniklého „nárazníkového protektorátu“ (cordon sanitaire) 1918-20. V době vzniku se nacházela na území ČSR čtyři velká národnostní seskupení. Početně to vypadalo následovně: Češi: 7, 406.493 (51,15%), Němci: 3, 318.445 (22,53%), Slováci: 2,282.277 (15,76%) a Maďaři: 719.569 (04,89%).

Mimo Maďarů se jednalo o celistvé národnostní území. Hned na první pohled je patrné, že federativní uspořádání státu se přímo nabízí: Česká republika, Sudetoněmecká republika a Slovenská republika. Uvnitř těchto republik by byly pro národnostní menšiny vytvořeny kantony : Maďarský a Rusínský kanton na Slovensku, tak jako Polský kanton v Čechách a na Moravě.

Z hlediska sociologické geografie by to neměl být organizační problém. Tak to alespoň viděli Masaryk, Beneš, Kramář a Švehla. Vypracovali tzv. „Teorii československého Švýcarska“, kterou měl Edvard Beneš (coby ministr zahraničních věcí) přednést 10. 9. 1919 na mírové konferenci v Saint-Germain. Dané úsilí přivádělo pařížské vládní kruhy od samého počátku do rozpaků a nařídily, aby „Memoire“ (memorandum), jak začaly “Teorii československého Švýcarska“ nazývat, bylo vypracováno pouze ve francouzštině. Patrně měly obavu, aby se anglická verze dokumentu nedostala do rukou Američanů a Angličanů, jejíchž reakcí se bály.

A tak obdržela „Teorie československého Švýcarska“ oficiální francouzskou šifru “Memoire No III“ a skončila ve vládním sejfu Archiv nationales France. Francouzský ministr zahraničí Stéphen Pichon (1917-20), jeden z hlavních protagonistů konference v Saint-Germain, české vládě jakoukoli federalizaci zakázal: „Ce ne'st pas du tout possible!“ (To v žádném případě nepřichází v úvahu!) - a věc byla celkem rychle vyřízena.

Nikde se mi nepodařilo objevit „Memoire No III, Saint-Germain 1919 “ jinak než ve francouzštině, a to i v českých, německých a rakouských archívech. Patrně naháněla federalizace ČSR vládním kruhům v Paříži nepříčetnou hrůzu. Oč tam vlastně šlo, čeho se francouzští protektoři tolik obávali?

Oddíl IV., Memoire No III, zcela jasně říká : „La régime seroit semblable á celui de la Suisse.“ (Uspořádání se bude podobat švýcarskému modelu.) Beneš v rozhovoru s francouzskou vládou hovořil o kantonizaci nového státu. V oddíle IV. mu šlo hlavně o to, vytvořit Sudetoněmecký kanton a Československý kanton jako součást federace. S tím sudetoněmecká delegace vedena Lodgmanem von Auen v zásadě souhlasila : „Ano, švýcarský model republiky se zdá být správným příkladem. Hovoří o třech národnostních celcích.“ Vedoucí sudetských Němců dal nepřímo najevo, že tím „třetím“ jsou Slováci. V Benešově koncepci jde pouze o dva kantony. Masarykova představa byla ovšem „tříkantonová“ (včetně Slovenského kantonu) a změna názvu státu na Středoevropská federace svobodných národů (SFSN).

Beneš se patrně domníval, že tato koncepce by byla v Paříži neprosaditelná, a vytvořil tedy koncepci „dvoukantonovou“ - Sudetští Němci a Čechoslováci. Oddíl IV., Memoire No III.: „Les Allemands de Boheme habitent un territoire sitvé le long des frontieres et constituent troi groupes distincts: Groupe de Cheb-Žatec (Eger-Saaz), groupe de Liberec (Reichenberg), groupe de la partie sud de la Boheme.“ (Čeští Němci obývají uzavřený prostor táhnoucí se podle českých hranic sestavující se ze tří částí: Skupina Cheb-Žatec /Eger-Saaz/, skupina Liberec /Reichenberg/ a skupina Jihočeské pohraničí /Süd Böhmen/.)

Nezdálo se ovšem, že by Benešova předloha na francouzské protektory Clemenceaua, Brianda a Pichona udělala nějaký dojem. Aristide Briand pouze prohlásil, že Paříž nikdy nepřipustí posílení německého vlivu na území ČSR a českou i sudetoněmeckou delegaci vykomplimentoval na chodník. To byl konec československého pokusu o federalizaci nově vzniklého státu.

Francouzi uvalili na ČSR obrovské reparace a tunelovali, kde se dalo. Nevyšším pánem v ČSR 1919-21 byl generál Maurice Pellé, vrchní velitel ozbrojených sil ČSR. Sám si přidělil titul „Generalissimus“ československé armády a nechal si jej potvrdit T. G. Masarykem. Po něm používal tento titul už jen J. V. Stalin v komunistickém Rusku.

Výzvědné službě ČSR se podařilo přihrát tomuto starému mládenci do postele jakousi Jarmilu Braunerovou, dceru známého pražského advokáta. „Generalissimus“ se s ní zakrátko oženil, což splňovalo představy výzvědné služby ČSR. Vláda nového státu si od toho slibovala, že Braunerová by mohla mít vliv na Pellého, a tím na zmírnění nadměrného tunelování ČSR pařížskou vládou (některé prameny hovoří až o 140 milardách předválečných korun ročně - tzv. „Dar za osvobození“ + reparace z I. svět. války).

Šlo o krutý omyl. „Generalissimus“ si 1920 nechal přivézt svým osobním automobilem Masaryka a Beneše do své vily na Letné. Tam jim sdělil, co se od Braunerové dozvěděl. Jeho odpověď byla následující (podle interpretace Hany Benešové vůči Ing. Janu Bervidovi, ministr čs. civilního letectví, Praha 1929) :

„Pánové, tento stát je vynálezem francouzské republiky. Proto očekáváme, že ČSR splní vše, k čemu se zavázala. Pakliže by tak nečinila, museli bychom existenci tohoto státu ukončit. Sudety připojíme k Německu, Slovensko k Maďarsku a Čechy k Polsku. Doufám, pánové, že se nedomníváte, že by proti takovému řešení Velká Británie a USA zaprotestovaly snad jen jediným slovem.“

Poté je „Generalissimus“ ze své vily vyhodil (byla zakoupena za peníze daňových poplatníků ČSR) a nechal starého pána i s mnistrem zahraničí capat zpátky na Pražský hrad pěšky, aby si uvědomili, kdo tento stát založil, a kdo je tam tím pádem pánem.

Prameny pro tento blog byly převážně použity z mé doktorské práce „Integration und Separation der Sudetendeutschen in der ČSR 1918 - 1920“ (Berlín 2005). V úvodu svého díla upozorňuji: „Převážná část této práce se zakládá na archivních materiálech, které ještě nikdy nebyly zpracovány, a nebo doposud sloužily jako tzv. 'nepřístupné složky' v tajných archivních análech.“

Doporučuji rovněž: blog iDnes, Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy: „Francouzský protektorát zvaný Československo“. Kdo si to nepřečte a neudělí mi karmu za nejlepší blog v celé sluneční soustavě, s tím si to vyřídím osobně! A nebo se rozbrečím. Jedno z dvojího!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jan Kočí napsal(a):

Neuvěřitelný text. Nechápu drzost s jakou je publikován. Pravdy v něm není ani "za mák" a s prameny typu " dosud tajné a nepřístupné" máme své zkušenosti, stejně jako s "kruhy blízkými předsedovi vlády". Jako scénář fantastického fimu dobrý, ale jinak....
30. 10. 2008 | 13:35

badatel napsal(a):

Vážení komentátoři,
pokud dokumenty existují a výklad BB je pravdivý, pak je to průšvih a plně chápu projev VK k 90. výročí - Evropě nevěřit.
Moc prosím o znalce, aby mně dodali trochu optimismu. Já to Československo tolik miloval.
30. 10. 2008 | 13:37

grőssling napsal(a):

Zmíním se ( zde již po několikráte ) o nemístném používání politického pojmu Sudety.
Pokud píše Francouz " Les Allemands de Boheme " tak nemusíme umět francouzsky, abychom správně přeložili " čeští Němci ". Ne pan Buquoy pořád mele Sudetský.
Tento pojem používají v politickém slova smyslu pouze lidé, kteří chtějí škodit tomuto státu a neustále jej udržovat živý v myslích i mladé generace.
Znovu se ptám, jak by pochodil britský novinář, který by napsal článek o Malvínách, ne Falklandech ?
Jak by byl vnímán anglický šlechtic, který by takto veřejně promluvil ?
Jednoduše jako zrádce národa a škůdce státu.
30. 10. 2008 | 14:01

Apeoffice napsal(a):

Osobně pana BB moc nemusím, a byl bych vděčen za nějakého dalšího historika.
Pokud ale má autor pravdu, pak by dával smysl vývoj kolem Mnichova a zachování se tehdejších velmocí.
30. 10. 2008 | 14:06

Vico napsal(a):

Členové Divadla Járy Cimrmanna nezadržitelně stárnou. Naštěstí přichází na scénu JBB. Nová krev.
30. 10. 2008 | 14:11

Pepa Řepa napsal(a):

No Jasnosti, tady bude zase veselo.Doporučoval bych nákup bedny papírových kapesníků.

Po známé alternativní hudbě a módní alternativní medicině přicházejí i Oni s troškou do mlýna.

S alternativní historii. Středobodem je zřejmě mimořádně výkonný nadsamec Jan Berwida.

Píšou:
„Převážná část této práce se zakládá na archivních materiálech, které ještě nikdy nebyly zpracovány, a nebo doposud sloužily jako tzv. 'nepřístupné složky' v tajných archivních análech.“

Nechci být hnidopich, ale nevypadlo jim náhodou písmenko Ká na začátku posledního slova citované věty?
30. 10. 2008 | 14:33

Karlík napsal(a):

Netušil jsem že je dneska 1. dubna:))
30. 10. 2008 | 14:41

vodník Kebule napsal(a):

Nihilum novum sub sole ...
Kdo si myslí, že již několik století nejsme jen něčí kolonií a že jen naše geografická poloha a zpupná drzost a svým způsobem geniální a vynalézavé podrazáctví obyvatelstva proti vrchnosti, jakož i léty vytvořená schopnost být obyvateli nárazníkového pásma, nás chrání před tím, abychom byli k někomu natrvalo připojeni, je hlupák. Ani tak významný krok ke snížení přetrvávajícího rezistentního odporu, jakým bylo násilné a nesmyslné oddělení Slovenska, nemělo k překvapení evropánů a jejich slouhů na chování a jednání Čechů jako celku očekávaný vliv. Drzost, hloupost a nadutost, s jakou se nejvyšší představitelé tohoto buranistánu pohybují po evropské scéně, vyráží dech i těm nejotrlejším harcovníkům evropského společenského a politického života, které prostě ani nenapadne, že by někdo mohl vynášet definitivní soudy a suverénně navrhovat řešení pro celý kontinent nejen bez znalosti souvislostí a základních vazeb, ale mnohdy i zcela bez potřebných a běžně dostupných informací. Mnozí z těchto mamlasů to dokonce považují za přednost a říkají tomu "informační hygiena". Ve skutečnosti se jedná jen o lenost, neschopnost získávat informace i jinde, než v denním tisku (nejlépe bulvárním)a v podstatě o zločin na vlastním obyvatelstvu. Nedivím se, že z představy českého předsednictví v EU má Francie kopřivku. Jsem přesvědčen, že pokud k té ostudě nedejbože opravdu dojde, nebudou to jen neškodné pupínky, ale přímo nesnesitelné svědění, které bude (jako už několikrát v minulosti)nutno co nejrychleji vyřešit. No nazdar.
30. 10. 2008 | 14:52

Petrman napsal(a):

To že jsou Francouzi zrádci našeho národa vím již dávno, ale že by byla ČSR jejich projektem, který mohli "zaříznoutů podle chuti to ne.
Přepisovače dějin typu BB nemusím.
30. 10. 2008 | 14:55

student napsal(a):

Pane Berwide, a proč ten Pellé v ČSR skončil ? Byly už splněny a zaručeny všechny požadavky Francie ? Nebo šlo Francii pouze
o potlačení německého vlivu na našem území a z nedbalosti se Francie domnívala, že už nebezpečí nehropzí ?
30. 10. 2008 | 14:55

Arsamas napsal(a):

Nejlepší obranou proti "historické" patlanině je její ignorace!
30. 10. 2008 | 14:56

Martin napsal(a):

Proboha co je to za veselého tajtrdlíka? Nebude to pilný žák Bohumila Doležala?
30. 10. 2008 | 15:07

oranžový napsal(a):

Pane BB - čerpal jste z důležitých tajných a dobových složek ? Tak nám je sem hoďte .... přeložit je do češtiny nebude problém. Zatím je to stejně otevřená záhada, jako U.F.O. :-)
30. 10. 2008 | 15:36

Marcel napsal(a):

Připojuji se ke "studentovi" a ptám se spolu s ním: "A proč ten Pellé v ČSR skončil?!?" Pokud neodpovíte na tuto a další překvapivě slušné otázky chatujících, tak jste se s článkem nemusel namáhat a dám zcela zapravdu "Arsamas"!
30. 10. 2008 | 15:38

G. Giormani napsal(a):

Pane Hrabě. Napište prosím nějakou práci o diskriminaci Sudetských němců od roku 1918. Popište kdo že začal nesmiřitelný boj mezi sousedy, které pozval do Království Českého sám Král Přemysl Otakar I. Pokuste se "národu" vysvětlit, jak lze v "demokracii být zbaven "Německého domu" (dnes Slovanský), jak se dá přez noc na tomto ostrůvku demokracie" ve střední Evropě přijít o "Německé divadlo" (dnes státní opera)? Jak se za I. "demokratické ČSR" střílelo v Mostě do horníků a zda to nebyli čistě náhodou "Skopčáci". Nebylo to proto, že to byli shodou okolností lidé, kteří obývali kopce a s kopců přišli? Když došlo k vyvlastnění šlechtického velkostatku na základě bolševické revoluce v Rusku, proč byla tato loupež později přejmenována na "pozemkvou reformu"? Proč byly pozemky rozděleny pouze obyvatelstvu česky hovořícímu a na tzv. Sudeťáky nezbylo? Je to téma, které dozajista zajímá každého, kdo chce o minulosti země vědět pravdu oproštěnou od Jiráskovských mýtů a nesmyslů.
Předem Vám za to děkuji.
30. 10. 2008 | 15:50

bp napsal(a):

Bylo by skutečně velice záslužné, kdybyste mohl na toto téma vypracovat a na webu publikovat monografii, kde by byly doslovně citovány originální prameny, z nichž čerpáte - pochopitelně včetně jejich digitálních fotokopií, to už dnes není žádný problém.
30. 10. 2008 | 16:05

Alfons napsal(a):

O Štefánikovi ani slovo? Věřit by se tomu podle mého celkem i dalo. Francie měla v Československu zásadní vliv, ale přesto to bez uvedení konkrétních pramenů a doložení jejich pravdivosti můžeme brát pouze jako spekulaci či zajímavou teorii.
30. 10. 2008 | 16:20

skeptický napsal(a):

Ježíšmarjá,kterou to světovou válku,co jsme zavinili jsem zaspal.Nebo teprv bude?
30. 10. 2008 | 16:26

Taoiseach napsal(a):

Tvrzení, že zákaz federativního uspořádání (v Československu a v Jugoslávii) vedl až k II. světové válce, není ani trochu horázné.

Zrovna tak je nesmysl, že tu vládla nějaká francouzská vojenská mise (na to by bylo třeba převodových pák).

Chápu, že autor může nenávidět Francouze, ale mstít se na jejich jazyce takovou spoustou pravopisných i gramatických chyb je opravdu nedůstojné. Pro takového člověka existuje jen jedno označení: parvenu.
30. 10. 2008 | 16:28

Čochtan napsal(a):

Tak nevím, je to pokus o vtip, nebo rovnou blbina ?
30. 10. 2008 | 16:57

skeptický napsal(a):

Pane Buquoyi,
Opominul jste dodat,že Jarmila Braunerová byla nemanželskou matkou Evy Braunové,a Pelé byl synem slovutného generalissima z jeho působení v koloniích.
Zábor Sudet přišel na naléhání Evy,která se chtěla dopátrat svého původu.

Němci Francouze oblafli svojí světoznámou inflací,kdy měli platit miliardové reparace za poškození Notre Damme neopatrným dělostřeleckým kapitánem Dreyfussem,jehož dvojník za něj odpykával trest na Ďáblových ostrovech.
Ten se za svobodna provdal za Anežku Hrůzovou z Protivína,která se na stará kolena nechala okrást Švejkem o psa.Výsledkem toho bylo vyslání českých jednotek na východní frontu,a dalo vzniknout Českým Legiím,které si přinesly z Ruska dříve tajnou,později francouzskou,nyní legionářskou nemoc,která sídlí v trubkách některých špitálů,z kterých teď budeme stavět hotely.
Francouzské vojenské mise byly slečny,které šířily francouzskou nemoc mezi spojenecké jednotky.

Německá snaha o revanš byla odhalena,a nositelka,notorická Mata Hari byla nucena spáchat harakiri lžičkou,která se ztratila při obsluhování anglického krále.
RAJ má dodnes pozlacenou kopii,kerá skončila ve Slovanském domě na čestném místě,a jediná osoba,která toto hrozné tajemství znala,spadla z okna.Dodnes se neví,zda v tom neměly prsty ruské tajné služby.
30. 10. 2008 | 17:01

Vasja napsal(a):

Pane Skeptický,
nechcete o tomto napsat doktorantskou práci?
V Berlíně Vám to vemou.
30. 10. 2008 | 17:22

Simon Thény napsal(a):

Bavím se, bavím. :-)
Někdo nastražil háček a rybičky se můžou strhat, aby se na něj pověsily. :-)
30. 10. 2008 | 17:30

Cikrt napsal(a):

Pane Jane Berwid-Buquoy, já jsem zjístil v archívech, že se vaše rodina proslavila lidožroutstvím. Je to v dosud nezveřejněných a tajných archívech, aby se utajilo, že i ve střední Evropě se vyskytují lidožrouti. Přeji mnoho úspěchů v pátraní v archivních análech.
30. 10. 2008 | 17:34

Miro1000 napsal(a):

No, ten článok je celkom šok!

Ak by sa zakladal na pravde, v mnohom sa menia uhly pohľadu ako na niektoré fakty okolo vzniku ČSR, tak aj na niektoré neskoršie udalosti.

O týchto skutočnostiach však musí mnoho ľudí, najmä historikov, dávno vedieť. Prečo má človek dojem, že mnoho informácií je pre bežného čitateľa či poslucháča účelne (či schválne) zamlčovaných? Napr. na adrese: http://cs.wikipedia.org/wik... som zistil, že aj na Wikipédii sa už podobné informácie vyskytujú. A určite je zaujímavé prečítať si PDF dokument o generálovi Maurice Pellé - po stiahnutí z adresy: http://www.army.cz/scripts/... (ide o objemný materiál v češtine - k tomuto tématu stačí začať na strane 52).
30. 10. 2008 | 18:02

Zacheus napsal(a):

Když už tak připomínáme I. republiku, tak si dovolím pro zajímavost uveřejnit, jak si prezident T.G. Masaryk pomohl v době hospodářské krize ke 20 milionům korun (což byly tehdy obrovské peníze) ze státního rozpočtu. Nejde o citaci nějakých blíže neurčených pramenů, ale o výňatek z veřejně přístupné Sbírky zákonů:

23/1930 Sb. z. a n.Zákon

ze dne 26. února 1930o věnování na oslavu 80. narozenin prvého presidenta republiky Československé T. G. MasarykaNárodní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:§ 1K oslavě 80. narozenin presidenta republiky T. G. Masaryka se věnuje ze státních hotovostí 20,000.000 Kč, aby jich president použil podle svého volného uvážení, přičemž jak to věnování, tak i jeho použití presidentem se zprošťuje na straně příjemce všech daní, kolků a poplatků.§ 2Příspěvky k rozmnožení tohoto státního věnování jsou stejně jako i jich použití presidentem zproštěny všech daní, kolků a poplatků; pokud jde o daně přímé, platí obdobně ustanovení §u 3 zákona ze dne 12. července 1928, č. 120 Sb. z. a n., kterým se osvobozují věnování na oslavu desítiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové.§ 3O věnováních mezi živými učiněných v roce 1930 na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé platí obdobně ustanovení §§§ 1 a 2 zák. č. 120/1928 Sb. z. a n.§ 4Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provésti jej ukládá se ministru financí.T. G. Masaryk v. r.Udržal v. r.Dr. Engliš v. r.
30. 10. 2008 | 18:10

Zacheus napsal(a):

Jinak pokud jde o blog samotný, zatím z historických pramenů vyplývá spíše to,že Edvard Beneš při mírové konferenci zamlčel ( což je slušnější slovo pro obrat "zalhal"), že na území našeho státu vedle Čechů také žije početná německá menšina. Osobně nechápu, jaký by měla diplomacie Francie faktický zájem na tom, aby bránila připadné federalizaci u nás.

O tom, jak byla situace složitá svědčí fakt, že při zásazích ozbrojených sil nové ČSR bylo stříleno do demonstrujících německých spoluobčanů ostrými náboji a byly desítky mrtvých. Také to byla demokracie "tatíčka" v praxi. Takže i toto období našich dějin je třeba vidět také kritickým pohledem, čímž samozřejmě nepopírám pozitivní aspekty I. republiky.
30. 10. 2008 | 18:20

Karel Rossmann napsal(a):

Excelentní text jeho Jasnosti. Naprosto v souladu s historickou skutečností. Až na jedinou drobnost: Jarmila Braunerová již v té posteli byla. Teprve poté se čs. vojenské zpravodajské službě podařilo získat ji ku spolupráci. Tuto informaci mám od dědy Emila, který vezl Františka Moravce na konspirační schůzku do saského Bad Schandau, jako topič na lokomotivě 434.2. Tato malá nepřesnost nikterak nesnižuje nezpochybnitelnou hodnotu článku. Nevím jak v celé sluneční soustavě, ale pro mne jeden z nejlepších blogů za posledních 54 let.
Karel Rossmann
30. 10. 2008 | 18:21

Ládik napsal(a):

Čo bolo, bolo.
30. 10. 2008 | 18:24

maxík_ napsal(a):

Vážení čtenáři

No comment:-) Je vidět, že historii "p. hrabě" studoval fakt světem letem:-)Zde je vidět nejen s jako agitkou a latentní nenávistí musí vnímat vznik ČSR v roce 1918 a sním spojené vzniklé komplikace všech vyžírků a rádoby šlechticů, kteří po roce 1620 sem přišli na "pozvání" našich "drahých habsburských přátel" a panovníka včele nevyjímaje.Jak snadno jde překroutit historická fakta i prameny lze vidět v případě tohoto pseudočlánku pseudohraběte. S odborností a znalostí věcné tématiky dané problematiky, tak tu tady prosím čtenáři nehledej.Doporučuji všem to brát, jak to napsali někteří jiní viz. výše, jako scénář pro new science fiction "hraběte", který to psal ve stavu značně podnapilém, kde by mu při kontrole v krvi naměřili více jak tři promile:-)) To, že je navíc členem ODS mne utvrzuje o dalším faktu:-)
30. 10. 2008 | 18:25

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak to jsem ani ve snu netušil.

Pokud by pouhá část textu byla pravdivá,jsou zpochybněny mnohé pohledy na historii našeho státu.Přiznám se,že vzhledem k prolhanosti politiků,k tendencím utajovat vyjednávané okolnosti,lhát na každém kroku k zamlčení faktů.Jen aby se nepřišlo na nápadnou podobu s primitivismem koňských handlířů.

Pane hrabě, nemám ambice k posuzování historických událostí.Budu ale s velkým zájmem sledovat co se z Vašeho psaní vyklube. Ivan.
30. 10. 2008 | 18:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Zapoměl jsem dodat,že jsem v tomto případě zapomněl smysl pro humor v oné místnosti,kde jsem před chvílí tlačil.

Ivan.
30. 10. 2008 | 18:36

třebaKarel napsal(a):

Pane Doktore - doktore ,
proč se tak mračíte ?
tK
30. 10. 2008 | 18:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Je opravdu náhodou, že aktualne.cz k 90. výročí uveřejní takové dva mizerné blogy?
30. 10. 2008 | 18:47

Lukáš Bušina napsal(a):

Pane Berrwid-Buqouy můžete dát k dispozici zdroje z kterých jste čerpal? To je pro mě tak šokující zjištění, že bez ověření ze zdrojů se tomu zdráhám uvěřit, byť mi to jakýsi smysl i dává.

U Vás nejde poznat, kdy si děláte legraci a kdy to myslíte vážně.
30. 10. 2008 | 18:49

grőssling napsal(a):

No to je tedy blábol.
Už název díla "Integration und Separation der Sudetendeutchen in der ČSR 1918 - 1920" hovoří o vědecké úrovni autora.
30. 10. 2008 | 18:55

Pocestny napsal(a):

Zdesta - takhle tp netkrát bylo doopravdy, pročtěte, poznáte.
http://www.sds.cz/docs/prec...

takhle to popsal Julda Fulda
http://www.sds.cz/docs/prec...

A takhle to Juldovi soudruzi vedli v 38
http://www.zasvobodu.cz/cla...

Rudá nám za 7 let zhnědla.

Jo a vláda, která pravila: Střílet! byla
http://www.vlada.cz/cs/vlad...

spočítejte si ministry levice muhaha.
30. 10. 2008 | 19:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Matyáši,

nevím, jestli to tušíte, ale texty do svých blogů vkládají samotní autoři. Je na nich, kdy něco napíší a kdy ne.

Stejně tak mi občas chodí texty do Čtenářova blogu, k 28. říjnu nepřišel ani jediný.

Nevím, proč se nikdo z blogerů ani diskutujících do podobného textu nepustil (když to bylo v úterý odpoledne již zřejmé, zkusil jsem to alespoň tím svým "mizerným" blogem). Tolik odpověď na Vaši poněkud sugestivní otázku.

Přeji zajímavou, věcnou a korektní debatu.

Libor Stejskal
30. 10. 2008 | 19:20

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane hrabě,
nestačím žasnout. Pokud máte pravdu, což nemohu posoudit, ale jako historik určitě víte, co říkáte, tak dáváte integrální odpověď na otázku - s přihlédnutím k Mnichovu a 2. WW, proč Beneš v mnohém směru jednal jak jednal a proč "tento národ", jak jsme našimi politiky korektně nazýváni, padl po válce Rusům kolem krku.
30. 10. 2008 | 19:57

Pocestny napsal(a):

Grossling, zdesta, pánové, co takhle jinmé zdroje
http://www.cas.umn.edu/PDF/...

no a pro provnání jedna práce česká
http://www.avcr.cz/data/vzd...

poněkud ubohé na doktorát, nemyslíte....?
Další běžnou pověru, na kterou jsem v těch textech narazil, je to, že se tvrdí, že Henlein vyhrál volby, i když sami Němci udávají, že byl o mandát druhý za Agrárníky, což je správně i dle čs. statistik (volebních)

http://www.verwaltungsgesch...
30. 10. 2008 | 20:22

jogín napsal(a):

Geniální: Toto uspořádání vedlo až k druhé světové válce. Hitler tedy napadl Polsko kvůli zpackanému uspořádání Československa,
30. 10. 2008 | 20:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale, dík za odpověď. Nechce se mi však věřit, že by se nenašel (kdyby se chtělo) dostatečně fundovaný blogger, který by krátce připomněl, že tento stát, ať už v jakékoliv formě - samostatné království, součást většího celku či republika - trvá tisíciletí a Praha je jediným evropským hlavním městem po tak dlouhou dobu.
Namísto toho tady čtu sudeťácké výmysly či důvody, proč se za tento stát bylo třeba v minulosti stydět a nyní už ne.
Ostatně by mne zajímalo, kolik návštěvníků těchto stránek čtoucích různé výšplechty si vskutuku uvědomuje jejich obsahovou bídu.
30. 10. 2008 | 20:50

Romann napsal(a):

Z pohľadu histórie Slovensku najviac ublížilo to, že sa v ňom nepresadili myšlienky liberalizmu a demokracie otvorené vo Veľkej francúzskej revolúcii. Aj slabé myšlienkové a organizačné pokusy boli ihneď utopené v krvi na popraviskách a v žalároch. To ešte viac oddialilo Slovensko od krajín západnej Európy a prinieslo hospodársku i kultúrnu retardáciu. Oklieštené dvorné osvietenstvo na tejto skutočnosti už nemohlo nič zmeniť. Zostal len zápas šľachty a štátu o produkt sedliackeho hospodárenia až do 14. marca 1939, aby sa po februári 1948, keď na Slovensko mocichtiví Česi implantovali komunizmus sa až do roku 1993 zopakovala z rokov 1918-39 národná genocída Slovákov. V čase, keď si mnohí mysleli, že slovenského národa už skutočne niet, vtedy on nabral novú vnútornú silu a dotvoril svoju novodobú podobu konštituovaného moderného národa a následne vznik nového národného európskeho štátu v roku 1993. http://voltaire.netkosice.sk
30. 10. 2008 | 20:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Romann:
"roku 1993 zopakovala z rokov 1918-39 národná genocída Slovákov."
Potvrdzujete, pán Romann, známu skutočnosť, že slovenský nacionalizmus a šovinízmus je o to besnejší, o čo menšieho národa sa týka.
30. 10. 2008 | 21:02

Jag napsal(a):

Menšiny se v dějinách buď vraždily nebo stěhovaly.A že se dnes prý tolerují a rozvíjí?Prdičky naší babičky.Takže menšina,která nechce být loajální s určitou vládou většiny,by se měla raději stěhovat.Ta druhá možnost totiž přichází potom později a to když krizi menšina vyvolá.
30. 10. 2008 | 21:14

vlk napsal(a):

Pokud někdo napíše, že jeho práce čerpá ze zatím nezveřejněných a nepublikovaných zdrojů, tolik let po válce, nemohu se ubránit dojmu, že mám co do činění opět s nějakou dosud neobjevenou velkou prací Jary Cimrmana.

Na jedné straně je zřejmé, že Francouzi hrál y u nás svoje zájmy. A sotva jim mohlo konvenovat kantonální uspořádání s relativně velko samostatností německého kantonu.
Na druhé straně - představa , že by s tímhle uspořádáním šli d světa Masaryk s Benešem, je natolik fantaskní, že i jára cimrmann by měl problémysi něco takového ředstavit.
Ono panem Dr. Dr. B+B zmíněné uspořádání by totiž dokonal e popíralo všechno, co oni dva na mezinárodním poli prezentovali a tvrdili.
Ostatně, po vyhlášení Deutsch -Boehmen a ostatních samostatných sudetských celků, tuším, že byly celkem čtyři, a jeich násilná pacifikace čs. armádou s padlými na obou stranách, je to skutěčně sci -fi nejhrubšího kalibru.

Podobně je to s ročními reparacemi Francii ve výši 140 miliadr předválečných korun. Nevím, kolik tenkrát dělal státní rozpočet - jistě to někdo najde, ale zkusím si tipnout - že nebyl větší než 500 miliard.Spíše výrazně méně. A z toho 140 miliard Francii?

Sotva, I kdyby byl rozpočet velký jako dnešní , tedy 1 100 miliard, byla by to jedna z největších rozpočtových kapitol...
Jestli se nepletu byl tenkrát průměrný plat 400 Kč měsíčně. Dnes je 21 000 . A tak nějak to bude i s rozpočty.

Prostě - posel z Liprtákov aopět dorazil.Na zámek Mešno.

Pokud pane Dr.Dr. B+B jste schopen svá tvrzení doložit, rád se vám omluvím . Tady veřejně a pokud na tom budete trvat i osobně.
30. 10. 2008 | 21:17

vlk napsal(a):

Romann

pokud své vystoupení nemyslíte jako parodii, a to dost nepovedenou, pak jste všem nám zde ukázal, jaké štěstí máme, že jsme se vá s zbavili. Jakkoliv to byla logická chyba a nonsens.

Kdyby nebylo vzniku ČSR a oné genocidy o které píšete , že psotihla Slováky, tak SLováci dnes nejspíš nefungovlai ani jako Lužičtí Srbové v Německu. Možná někd e a Kysuci bybyla nějaká malá rezervace, kde by přížívala folklorní skupinka mluvící ještě slovenštinou a prodávajícíh okolo jdoucím turistům lidové artefakty a tančící odzemek.
Po šichtě by s e ovšem odebrali domů a tamby hutorili polynnou maďarčinou. Na Spiši pak dialektem místní němčiny. A bylo by vymalováno.
Z historických prammenů je zřejmé, že v roce 1918 jste měli asi 30 základních škol s vyučovacím jazykem slovenským, jedno gymnázium a finito. Dál nic. žádnou slovenskou elitu, schopnou státní správy. Dokonale nic.
Stejně tak to bylo s průmyslem a infrastrukturou. růmysl, pokud existoval, byl Prešpurku a na Spiši. a opět finito.
Být Slovákem, tak se modlím kažždý den dvakrát za onen dar z nebes,který se jmenoval ČSR.

Ale ,nečekám to. Takže jsem zvědav, jak si poradíte s Maďary. A třeba jim poskytnete ualespoň polovičku kulturní svobody a finančních transferů,co jste měli vy ve společném státě.
30. 10. 2008 | 21:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Žil a pracoval jsem na Slovensku přes dvacet let. Šovinisti typu pana Romanna se tam opravdu sporadicky vyskytují, jsou to však exoti. Většina nacionalistů jsou takoví temperamentnější slovenští baráčníci.
30. 10. 2008 | 21:41

Vico napsal(a):

Zbyněk Matyáš 20:50:52
Víte, jak tady stále pročítám ty sebemrskačské litanie, ani mi nedocvaklo, jak je to všechno šílené a nemající snad nikde na světě obdoby.Po vašem krátkém povzdechnutí jsem se na chvíli probral z toho podivného rauše. Sám se ptám, jak ta "Zpackaná republika" mohla panu blogerovi zrovna v těchto dnech tak lehce projít. Mohla.
30. 10. 2008 | 21:55

vlk napsal(a):

Zybněk Matyáš

byl jsme 3/4 roku na slovensku jako záklaďák.

a docela jsme tam prokouknul z iluzí!

Tím, co přišlo popřevratu jsem zas až tak překvapen nebyl.

Velmi rychle jsme zjistil, že já jsme sic e připraven hájit příslušnost Komárna k republice, ale že místní Jurové nejsou ochotni hájit tutéž příslušnost Železné Rudy.
30. 10. 2008 | 22:04

Mirko napsal(a):

Informace od pana Berwida-Buquoy mohou být šokující pouze pro nepřipraveného.
Z jiného soudku: odsun sudetských Němců z poválečného Československa je (dostatečně) znám. Ale, ač Jihočech, donedávna jsem například vůbec nevěděl, že z jihočeského Vitorazska, jako jediné oblasti v Československu, byli vyháněni a vražděni nejen Němci, ale i etničtí Češi! Tento národ je neuvěřitelný ... Zdroj: Ján Mlynárik - Tragédie Vitorazska 1945-1953, Poprava v Tušti
30. 10. 2008 | 22:13

grőssling napsal(a):

Pokud se někdo diví, že s despektem komentuji doktorandskou práci zvěčnělého autora tohoto blogu, tak polopatě, v letech 1918-1920 žádná komunita Sudetendeutchen v ČSR neexistovala. Pokud nějaká škola přijala práci, která již v názvu nerespektuje historická fakta, musí být nutně i její obsah k ničemu.
Je to jako napsat "český barok", nebo "Český národ od 6. do 10. století". Historik se prostě musí osypat. A tak to bude i s tím dnešním blábolem, co tu pan BB napsal. Přeložte to do NJ pane BB a pošlete někam na jiho-západ. Tam Vám to rádi otisknou, stejně jako Vaši doktorskou práci.
30. 10. 2008 | 22:24

vlk napsal(a):

Mirko

s tím sebemrskačstvím bych velmi rychle přestal!

Když při bartolomějské noci v paříži byli vražděni systémvě hugenoti, svezla s e s nimi i řada katolíků. jen proto, že sousedé chtěli jejich majetek. A jest dochován historický výrok vévody de Guise, který to všechno řídil:
Vezměte je všechny , pn bůh už si je přebere.

A podobnou zkušenost má ves vých d ějinách většina národů.
30. 10. 2008 | 22:24

vlk napsal(a):

Mirko

s tím sebemrskačstvím bych velmi rychle přestal!

Když při bartolomějské noci v paříži byli vražděni systémvě hugenoti, svezla s e s nimi i řada katolíků. jen proto, že sousedé chtěli jejich majetek. A jest dochován historický výrok vévody de Guise, který to všechno řídil:
Vezměte je všechny , pn bůh už si je přebere.

A podobnou zkušenost má ves vých d ějinách většina národů.
30. 10. 2008 | 22:24

Miro1000 napsal(a):

Prečítal som si rozhodujúce fakty o pobyte generála Maurice Pellé v Prahe, resp. v ČSR.

Vyčerpávajúci a veľmi podrobný popis určenia a zmyslu francúzskej misie v ČSR a tiež podrobného životopisu tohto generála je uvedený v PDF dokumente s názvom "GENERÁL MAURICE PELLÉ", ktorý sa dá stiahnuť na adrese: http://www.army.cz/scripts/...

Naozaj doporučujem, veľmi poučné, podrobný popis čs. a medzinárodných súvislostí pri kreovaní hraníc nového štátu, zaujali ma dramatické a objektívne podané skutočnosti pri konfliktoch s Maďarskom atď.

Podľa všetkého sa gen. Pellé stal v očiach čs. politikov aj bežných ľudí tej doby v pozitívnom zmysle francúzskym hrdinom pri tvorbe novej čs. armády. Žiadne náznaky konfliktov s Benešom alebo s Masarykom, natož aby ich hnal pešo po nejakom konflikte z vlastnej vily... Myslím, že autor tohto bloku má dosť bujnú fantáziu. Pridáva vymyslené k pravdivému, čím môže oklamať širokú verejnosť.

Čo sa týka príspevku od "Romann", hovorí len to, čo sa mu hodí do krámu a na jeho kecy netreba vôbec regovať.
30. 10. 2008 | 22:32

grőssling napsal(a):

Zbyněk Matyáš, Vlk
Potvrzuji osobní 15ti letou zkušenost Z Matyáše. 80 % Slováků jsou rozumní lidé, stejně jako u nás.
Navíc jejich postoje se měnily co dekáda k lepšímu.
50 léta, nostalgie po Tisovi, 60 léta už trochu líp, ale pod viechou občas memorovali, 70 léta jako my si uvědomili realitu a díky GH se jim začalo dařit lépe. Po roce 2000 se na náš vzájemný vztah dívají reálněji než my.
30. 10. 2008 | 22:41

Al Jouda napsal(a):

Vidíte, já jsem měl za to, že pan baron je šlechtic francouzského původu :))))
30. 10. 2008 | 22:48

grőssling napsal(a):

Mirko,
Ján Mlynárik, je známý sebemrskač slovenského původu. Velmi zajímavé jsou názvy jeho prací před rokem 1968 vysvětlující třídní boj dělníků a rolníků na Slovensku. V osmdesátých letech Bavorsko ( Mnichov jaká náhoda ) a po návratu zanechal třídního boje, teď vysvětluje, jak jsme ubližovali českým Němcům ( s organizační centrálou v Mnichově, jaká náhoda ). Nemůžeš věřit všemu co napíše Mlynárik, zde pan BB je ze stejného hrnce.
30. 10. 2008 | 23:02

im napsal(a):

Vy jste ale skutečný pábitel, pane DDr JBB!

Hrábnul jste do pěkného vosího (nebo sršního) hnízda a nenuceně rozpoutal diskusi k devadesáti letům republiky.

Nebýt Klausova projevu k 28. říjnu, nikdo by pomalu k tomu výročí ani neštěk.

Díky.

BTW v Pelléově vile má ještě galerii Jiří Andrle?
30. 10. 2008 | 23:22

backpaker napsal(a):

Tento článek pana Buquoye je třeba brát jako recesi.
Pan Buquoy, i když je historik, přinesl zásadní a nové informace o bývalém Československu jako o protektorátu Francie, Masaryka a Beneše popsal jako dohazovače Mata Hari, Československo platilo reparace 140 mld. korun nebo míň, zabránění ve federativním uspořádání Československa vedlo ke konfliktu II. světové války... Nějakou dobu po vzniku Československa si tady Francie chtěla udržet vliv. Kdyby tyhle věci byly pravda, neměly by šanci se ututlat.
Při každé změně režimu, ten nový režim kydal špínu na ten předchozí. Dnes je výsledkem tohoto vylepšování Česko jako satirický bordel, kde se dodržují zákony.
31. 10. 2008 | 02:35

Stanislav Křeček napsal(a):

Opravdová a snad i drzá recese. Nesouhlasí ani detaily: gen Pellé nebydlel na Letné, ale Na Babě, v té ulici, která je po něm pojmenována. Odtut by to měli Masaryk a Beneš pěšky ( už to je absurdní představa) dále než z té Letné...
31. 10. 2008 | 08:41

Rejpal napsal(a):

Jako odpůrce veškerého nacionalismu lituji nenávistných výpadů proti zajímavému názoru autora článku.

Mám však dotaz, kde v autorově statistice jsou zahrnuti "Rusíni", "Romové" a "Židé"?

Osobně mě mrzí neprozíravost vítězných mocností po první světové válce. Pouze ze sobeckých důvodů jejich vůdčí osobnosti dopustili rozdrobení jedné středoevropské velmoci na spoustu nesvéprávných státních subjektů.

Výsledek rozdrobení i obtíže opětného sjednocování dnes dobře známe.
31. 10. 2008 | 08:48

Ivo Černý napsal(a):

Vážený pane doktore, děkuji Vám za článek, který vnáší světlo do zdejších dějin. Máme zde v Česku všichni od školních časů do hlav naskládané mýty a lži o dějinách zdejšího regionu, z nich pak vyplývá zmatení v našich názorech a postojích. Držím Vám palce a těším se na další Vaše blogy!
31. 10. 2008 | 09:14

buldatra napsal(a):

Jasnosti,

v závěru Vašeho článku se zmiňujete o karmě.
Nedávno se můj soused rozhodl, že zrekonstruuje koupelnu. Jak pravil, tak se stalo. Původní plynovou karmu vyřadil z provozu. Dle jeho slov soudím, že karma je zachovalá a provozuschopná. Jen trošičku rezavá a mírně čoudí. To víte, už ani ten plyn není jak dřív. A protože se karma povaluje u něho na dvoře, na hromadě vyřazených obkladaček a čeká na odvoz do kovošrotu, pojal jsem nápad.
Jasnosti, stačí říct a já souseda požádám, ba co dím, přesvědčím ho, aby Vám karmu přidělil. Je to dobrý, přejícný člověk. Lidumil. A karma by se možná hodila do některé ze zámeckých koupelen. Není to sice karma barokní, rozhodně je však historická ( odhadoval bych to na pseudofunkcionalimus). Má Vám ji poslat dobírkou?

A nebrečte, Jasnosti. To nechte na nás, čtenářích Vašeho blogu. My se za slzy nestydíme, zvláště pak, jedná-li se o slzy štěstí. Jsme šťastní, že konečně víme zase něco nového o naší pohnuté sudetskoslovenskopolskomaďarskorusínskočeské minulosti. Ba co víc. Já to říkám stále, že ti žabožrouti, jsou banda kujónů.
31. 10. 2008 | 09:21

grőssling napsal(a):

To není drzá recese pane Křečku. Oni to prostě pořád zkoušejí, pořád dokola. A když jim to neprošlo pomocí "evropských" výkladů legislativy, změnili taktiku. Teď jdou cestou revize a přepsání historie směrované na mladší ročníky u nás, aby ty, poté co staří vymřou, dostali většinově na svou stranu.
31. 10. 2008 | 09:25

Jakub Roth napsal(a):

J. B.-B. si udělal roztomile šoufky a naši zarytí národovci se mohou picnout. Vždycky mne dost děsilo, že jakmile jde o "hrdinné Čechy", jde u nás veškerý humor stranou.
31. 10. 2008 | 09:33

stejskal napsal(a):

Pozor, na NĚ, pane grősslingu.

MY si své mýty a představy JIMI brát nenecháme ;-)

;-) Není to tak trochu nesmysl? ;-)

Libor Stejskal
31. 10. 2008 | 10:07

Vasja napsal(a):

Asi jsme už v pr......
Nečekal jsem, že první mašinu na generování blbin zprovozněj zrovna u pana Stejskala.
Hele pane Jakube Rothe, trefujte se do Vašinců. My si to dovolit nemůžeme, páč pak jde veškerý humor stranou.
31. 10. 2008 | 10:09

buldatra napsal(a):

To Jakub Roth:

Dovoluji si jen podotknout, že se zarytými národovci lze se setkat všude na světě. Račte si také povšimnout, že někde jsou až tak zarytí, že po sobě střílejí. Ne tak u nás. Naštěstí.

Nezarytí národovci diskutují. Pomocí čehož dozvídají se. I díky Jeho Jasnosti, která zhusta pátrá v análech. A už jen tento počin sám o sobě, vzbuzuje jistě u národovců posvátnou úctu. I u zarytých.
Nejste-li národovec, zajímal by mě Váš názor na tento blog.
31. 10. 2008 | 10:44

Řeřicha napsal(a):

Panenko marcipánová,

tady se někdo moc díval na "Pohádku naruby" - http://www.youtube.com/watc... ... a vzal si to nějak k srdci. :)

Pane hrabě, tak čerty bychom měli. Ale kde jsou andělé? Najděte nám je v těch vašich archivech a dejte nám o nich vědět, prosím prosím.
31. 10. 2008 | 12:19

grőssling napsal(a):

Pane Stejskale, za rok provozu se již známe, tak víte, že nejde ani o mýtus ani o zaslepenou představu. Před nedávnem jsem tu napsal, že pro mne tato část naší historie skončila česko-německou deklarací. Lidé na západ od naší hranice, kteří se s deklarací nesmířili a stále trvají na svých požadavcích nejsou zanedbatelnou folklorní skupinou a konají podle starého jezuitského hesla : Fortiter in re, suaviter in modo .
Dokud tomu tak je a dokud u nás mají lidi kálející do vlastního hnízda, holt musí být někdo, kdo jim bude odpovídat.
Myslíte-li si, že slyším trávu růst mohu Vám zaplnit e-mailovou schránku desítkami odkazů.
31. 10. 2008 | 14:27

stejskal napsal(a):

No, vidíte, pane grősslingu,

a pak jsou lidé, pro něž historie nikdy ničím nekončí (já mezi ně patřím též). Chtějí o ní diskutovat, chtějí ji poznávat, nahlížet všechny její detaily a aspekty. Nejen očima zainteresovaných účastníků, ale třeba s odstupem.

Tehdy jsem Vám myslím odpověděl, že pro mne absolutně nepřipadají v úvahu jakékoliv reparace, územní nároky, náhrady a já nevím co. Ale diskutovat o historii budu do roztrhání těla. S kýmkoliv. A také o tom, čeho je řada lidí schopná. Bez ohledu na národnost.

Libor Stejskal
31. 10. 2008 | 16:05

Pocestny napsal(a):

HA Zasloužilý Lejnomet grossling je na palpostu!

Bedlivě vyhlíží, kdo by mohl památku Našeho Symbolu pošpinit, naše myšlenková pravítka rozházet a jiné, než námi dávno strávené a potomstvu k užitku vyloučené pravdy poskytovat.

Pak vytáhneme učivo pro základní bolševické školy dle Nejedlého a rozvineme teorii spiknutí. Je potřeba udržet Pravdu naší vezdejší tím, že z našich kritiků uděláme ještě větší kreatury, než jsme sami.

Herr Grossling, der
Deutschjaeger unserer SD (SA??) (SS??) Wie Slawisch!!
Hlavní historický folklorista vezdejší.

Tak co s tímhle pane revizor, tenhle "platil" nebo pomlouvá a osočuje, což jest proti regulím přepravy.....???

Jak mám chápat vaší konzistenci, když formu stíháte, ale obsah ne.

Tenhle pán dnes, jiný pán včera, všichni tu píší cosi o mně, co kdyby napsali o některém z bloggerů, tak to smažete. Útoky té vaší místní intelektuálské ererágážistické tlupy tu ženou ke zdi každého, kdo narušuje souhlasné mručení nad jejich výroky.

Je naprosto otřesné, co pouštíte za urážky lidí, kteří, pokud tu mají presentovat nesocialistické myšlenky, nemohou být cílem takové humiliace ze strany divoce řádících intelektuálských hyen.

Hezky jste si otestoval, co vydržím, vydržel jsem více, než mnozí čekali, budeme přitvrzovat ještě dál? Já vím, že vy jste už nosíkem narazil na limity vašeho zájmu o "otevřenou a kulturní" diskusi Pocestného s paviány.

Teď se rozkejhalo hejno místních kachen a husí, které po rybníčku za rukou, co je krmí, dokolečka plavou. Pocestný a JBB by měli být vyloučeni z osady, aby nám tu nečeřili tu naši svobodu myšlenky jednoho druhu.

Na to, kolik nesocialisticky smýšlejících lidí se sem ještě odváží něco pustit byť i do glosáře, jste velmi velkorysý k tomu, jak je s nimi zacházeno.

Pak si ale nestěžujte, že vám sem nebyl JEDINÝ blogger kromě JBB napsat něco k říjnu.

Ani nemůže, protože bolševik vezdejší si tohle období gumuje z hlavy, to je jediná cesta, jak zapomenout, jak jsme naložili s těmi, kdo tuhle dobu umožnili.

Ne, pane editor, s lobotomiky můžete vzpomínat leda na Kunderu, tanky ruské, normalizaci a to dvacetileté příkoří, které jsem jim způsobil, jsem přece podepsán pod vším zločinem vezdejším.

Nicméně, ten lidový soud nad JBB včera, pak ta licoměrnost, kterou tu čtu dnes. Pochlubte se panu autorovi, jak o něm mluví ti, kteří si v přímém kontaktu dávají pozor na svou "úroveň", ale pod vaším blogem si to "mezi sebou ujasní".
31. 10. 2008 | 16:26

Pocestny napsal(a):

Pak si ale nestěžujte, že vám sem nebyl JEDINÝ blogger kromě JBB schopen napsat něco k říjnu.

...tohle tam mělo být
31. 10. 2008 | 16:29

grőssling napsal(a):

Pane Stejskale, myslím, že nejsme v rozporu. Možná až na nekonečné diskuse v zásadních věcech, jejichž jasným cílem je revize.
Přeju Vám hezkou sobotu a neděli.
31. 10. 2008 | 16:46

stejskal napsal(a):

I já Vám, pane grősslingu.

A výpadů pana Pocestného si prosím nevšímejte, je dneska poněkud nervóznější než jindy. Asi se bude měnit počasí ;-)

Libor Stejskal
31. 10. 2008 | 17:00

stejskal napsal(a):

Pane Pocestný,

o Vás strach nemám, že byste se nechal někým "ukejhat".

Oceňuji však, že Vy se bez ohledu na okolnosti vždy vyjadřujete s noblesou, nadhledem a bez zbytečných osobních útoků. Mít tu takových debatérů s podobným stylem více, pravděpodobně bych tu již nemusel být. Nebo spíše nechtěl.

S autorem blogu hovořím poměrně často, na rozdíl od některých jiných bere zdejší diskuse s nadhledem. Většinou se nad nimi společně docela dobře bavíme.

Bojujte, pane Pocestný, bojujte. Čím více budete oplácet špínu špínou, tím více sajrajtu kolem nás všech bude.

Přeji Vám hezký víkend.

Libor Stejskal

P.S. Již podruhé jsem Vám odpovídal na Váš mejl, stále bez odezvy.
31. 10. 2008 | 17:08

grőssling napsal(a):

Právě jsem Vám chtěl napsat, aby náhodou nějaký Váš nezkušený třetí zástupce během volných dní jeho příspěvek nesmazal.
31. 10. 2008 | 17:09

stejskal napsal(a):

Nebojte, pane grősslingu, nesmazal.

Neměl by důvod (viz zdejší pravidla diskuse).

Libor Stejskal
31. 10. 2008 | 17:25

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Buldatra.
Jeho Jasnost pan tuplovany doktor B.B. ma velice zvlastni smysl pro humor.
Nutno mu dat k dobru, ze dokaze psat s vaznou tvari to, co jednem prinese slzy smichu a jinym dlouhe ohlizeni kolem sebe, co tomu rikaji ti okolo.

Zatim, kdo mohl jedine zustat "na lince" s panem doktorem B.B. byl Pepa Repa a pokud ma cas psat, tak pan Skepticky.
Ovsem Vase dnesni reakce jsou pozitkem cist.
31. 10. 2008 | 18:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
"byl jsme 3/4 roku na slovensku jako záklaďák.
a docela jsme tam prokouknul z iluzí!"
Řekl bych, že až příliš rychle. :)
31. 10. 2008 | 21:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale, v 31.10.2008 10:07:38 se mýlíte. Kdybyste byl schopen nezaujatě se podívat na http://www.sudeten.de/cms/?..., měl byste důvod změnit své poněkud naivní názory. Obzvláště historie do 1918 je tam vyložena docela svérázně. Dále rok 1918 je zfalšován úplně.
Takže ne naše mýty, nýbrž jejich sudeťácké.
31. 10. 2008 | 21:27

vlk napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Stačilo. Byli jsme tři záklaďáci a 300 civilů vevojenské fabrice. takže žádný kasárenský život. A dojmy přes plot. Nevím, kolik potřebujete vy,abyste měl celekm jasno, jak to někd e funguje. Devět měsíců považuji z a víc než dostatečnou dobu.
31. 10. 2008 | 22:11

stejskal napsal(a):

Znám tu stránku, pane Matyáši.

Řada věcí je tam i z mého pohledu poněkud tendenční, jiné zase docela zajímavé. Stejně tak vidí čeští Němci některé současné "české" výklady historie. A řada z nich je též z mého pohledu tendenční.

Smysl není v přetlačování, kdo má pravdu, ale v hledání styčných bodů. Pevně doufám, že naše děti na obou stranách hranice už tohle budou chápat více, než jejich dědové.

Libor Stejskal
31. 10. 2008 | 22:12

stejskal napsal(a):

Víte, co je zajímavé?

Na historii česko-německého střetávání a setkávání se s panem vlkem zjevně shodnete. Já nikoliv.

Naopak na vztah Čechů a Slováků nikoliv (a já sdílím spíše Váš pohled).

Není to zvláštní. Kdo má pravdu? Vždycjy Vy? Pan vlk? Já asi sotva ;-)

Jestli ono to s tou pravdou není vždy trochu složitější, než se na první pohled může zdát. Pravda se podle mne musí neustále hledat, ne o ní být jednou provždy přesvědčen a basta.

No, nic. To jen tak na okraj...

Libor Stejskal
31. 10. 2008 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Někdy mám pocit, že si moc fandíte. Jak jsem sdělil výše, žil jsem tam a pracoval přes dvacet let, a ne na jednom místě, ale k tak rigorózním názorům jsem se nedopracoval.
31. 10. 2008 | 22:28

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Tak jsem se právě vrátil z Berlína a celou tu spoušť jsem si přečetl.
Ono nakonec 3040 čtenářů a 82 komentářů za necelý jeden den, není špatná bilance.
Komentáře mám sice rád, i když musím přiznat, že bez některých komentářů bych se také celkem obešel.
Myslím, že mnozí z nás se musí ještě hodně učit demokraticky myslet. Nejvíce mě překvapují reakce následujícího druhu: Proboha, co nám to tady pindá? vždyť jsme se to nikdy neučili!
Většina komentujících myslí takto: Když autor neomýlá oficiální teze, o věci nic neví a je tím pádem lhářem nebo hlupákem, popř. oboje.
Místo věcné argumentace dochází ke spílání, podezírání, osočování a hlavně nevěřit. To je důležité - prostě, co nevíme, to není pravda! Co mě zaráží je chronický nedostatek zvídavosti. Já potkat člověka jako jsem sám, vyptával bych se na všechno, co bych se mohl dozvědět. Člověk nikdy neví, kde to může použít a nebo dokonce prodat. Např.: "Doktore, píšete, že Váš prastrýc měl v letech 1927-38 poměr z Hanou Benešovou. Jak se na ní vlastně dostal? Objet první dámu republiky není jen tak snadné i když byl ministrem letectví. A potom 1927-38 je jedenáct let, doktore! To je příšerně dlouhá doba. Tento poměr nemohl ujít pozornosti manžela. Jak na to reagoval president republiky? Přeci to musel vědět. Kde se to celé odehrávalo? Pokud vím, byl Váš prastrýc dokonce šťastně ženat. Jeho manželka mlčela? Slyšel jsem, že Hana neměla jenom Vašeho prastrýce. Co o tom víte Vy? Nemáte v úmyslu napsat o věci nějakou knihu?"
Takovéto a podobné dotazy přeci přinesou daleko více potěšení všem, než následující tekutý průjem: "Bukvaj, tak to bylo vo tý Benešce a příště nějakou pohádku o červené karkulce! Já bych jednu znal. Mimo jiné, divadlo Járy Zimmermana hledá pane Kopecký nové vypravěče báchorek, nechcete tam nastoupit?"
Ruku na srdce přátelé, co chcete s tak ubohým dotazem začínat? Hlupák se tím pádem nic nedozví a kdo nic neví hlupákem zůstane. Angličané říkají, kdo je osel, ať žere trávu!
31. 10. 2008 | 22:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
Ty stránky jsou nejen tendenční, ale záměrně zavádějící a v podstatě lživé, což jistě někomu se může jevit zajímavé. Z pohledu metodiky falšování historie můžete mít pravdu. Současné české výklady tak hrubými prohřešky většinou zatíženy nejsou a obvykle se shodují se seriózními německými historiky. A tak musí nastoupit i téměř obskurní figura, aby senzacechtivým způsobem na pomezí satirických žánrů ukázala, jak moc Češi Němcům ublížili a zkrátili v jejich právech, především v sebeurčení. Styčné body, pane Stejskale, budou nalezeny, až budou uspokojeny jejich požadavky, a žádné Vaše relativizování na tom nic nezmění. Zajisté pravda se musí hledat, to však neznamená poskakovat po jejích tendenčních výkladech. Co se týče česko-německé problematiky, pravdivou realitou po staletí byl německý Drang nach Osten, který fakticky ukončila až jejich porážka ve WWII, co se týče sudetoněmecko-české problematiky, přetrvávají rezidua.
"Pevně doufám, že naše děti na obou stranách hranice už tohle budou chápat více, než jejich dědové." :))
31. 10. 2008 | 23:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"co chcete s tak ubohým dotazem začínat?"
Jaký blog, takový dotaz.
31. 10. 2008 | 23:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pan Pocestny použil trefný termín: lejnomet.
31. 10. 2008 | 23:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A nakonec poučení pro pana Doppelt B. doppelt Dr.:
Přísloví:
Čím více se s hovnem mažete, tím víc smrdí.
A v tomto případě to není pomlouvaný, ale smrdí autor lejnomet.
31. 10. 2008 | 23:34

Mirko D. napsal(a):

jj, pátá kolona zase pracuje, dokonce její představitelé jezdí taky do Berlína na raport:-)...Ono to spíše vypadá že z představy o tzv.československém Švýcarsku vyléčili pány Masaryka a Beneše nejprve sami němečtí poslanci ve Vídni(jistě k nemalé radosti Francie), kteří ustanovili už 21. 10. 1918 Prozatímní Národní shromáždění Deutschösterreich (Proviserische Nationalversammlung für Deutschösterreich) tímto se hlásili k linii jednotného německého státu. Už před samotným počátkem neměli v úmyslu budovat společný stát s Čechy, a to ani federativni ani jiný. Dr. Rudolf Lodgman von Auen oznamuje vytvoření provincie Deutschböhmen, dále je vyhlášena provincie Sudetenland, Deutschsüdmähren a Böhmenwaldgau. Dne 12.11.1918 prohlásilo provizorní Národní shromáždění Deutschösterreich toto vše demokratickou republikou a součástí !Německé republiky!. Musíte uznat pane Buguoy, je možné s něčím takovým budovat federativní republiku...Rozhodně Ne, rozumější zavést spíše tu Vaši "francouzkou" variantu.
01. 11. 2008 | 00:38

zdesta napsal(a):

Pocestný. Ačkoliv jsem se vůbec nezůčastnil ani jedinou větou blogu pana B.B.doporučujete mně abych si přečetl nějaké odkazy.(čas 19.15.32.)Dokonce co napsal J.Fučík. Vážně pochybuji o Vaší příčetnosti.
01. 11. 2008 | 01:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Mirko D.:
K historické skutečnosti, že to byli první Němci, kteří rozbili Rakousko-Uhersko, se z nich nyní nikdo nehlásí.
01. 11. 2008 | 04:41

Pocestny napsal(a):

Muhaha, pane editor, vy jste mne vzal vážně.....
No, u zapraných kaťat HB, to jste mne překvapil. Asi jsem byl dobrej...

Zdesto, máte recht, von to byl Zacheus, my nějak splýváte, různá jména, stejné řeči.

Zacheus je dopra pržitel, tak doufám, že vás tato přátelská substituce nějak sblíží...
No a Fučíka, jak dlouho jste nebyl bdělej, je třeba to znova a znova opakovat

Matyáš - si půjčujou lejnomet ode mne? A kdepak nechal ten svůj. Že von ho zase s čtenářem v karbanu prohrál?

Když je tak čtu, Matyáš, něco pro ně udělám.
Až dá Kočka na sirku celou Matějskou (co je dobře pojištěný a nejni naše, muší pravidelně hořet, jak jinak by dneska chudej kolotočář a přítel lidu vydělal), řeknu mu, ať na tu novou cyberstřelnici, kterou z tý pojistky pořídí, namontoval jako cíle malý Helmutíky a Gerdičky.

Odměnou za válečky budiž čekuládovej echtovej sudeťák v lédrhóznách s bauchbindou, kterýmu budou děti obřadně ukusovat hlavu....
01. 11. 2008 | 08:36

actor_publicus napsal(a):

Onehdá jsem byl v Lázních Libverda. Procházel jsem se po kolonádě a sál místní atmosféru. Zašel jsem do informačního střediska. Na zdi měli starou mapu s Lázněmi Libverda. Na té stálo Liebwerde.

A tam jsem při prohlídce této mapy vnímal pocity všech těch, kteří museli opustit svůj domov. Ať už obyvatel české či německé národnosti. Je to o obyčejných lidech, stejných jako jsem já i vy.

A teprve v těchto diskusích si uvědomuji čeho jsme schopni ve jménu "pravdy".

Hrozím se toho, aby někteří z obou táborů místních bijců přičuchli k moci. Bude další utrpení těch obyčejných lidí?
01. 11. 2008 | 10:07

Karel Rossmann napsal(a):

J 18,38
01. 11. 2008 | 10:49

stejskal napsal(a):

Já Vás neustále beru vážně, pane Pocestný :-)

Jako ostatně každého v těchto diskusích.

Víte, docela by mne zajímalo, nakolik dokážete odhadnout, jak působí Vámi vyřčené slovo na ostatní ;-)

Tak jo, pane Matyáši,

už nebudu relatizovat ani lhát (tedy alespoň v diskusi s Vámi). Přijmu bez řečí a námitek Váš názor jako jediný správný. Je to tak dobře?

Mějte se hezky, přeji Vám příjemný víkend.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 11:03

Řeřicha napsal(a):

Pane J B.-B.,

"Já potkat člověka jako jsem sám, vyptával bych se na všechno, co bych se mohl dozvědět. Člověk nikdy neví, kde to může použít a nebo dokonce prodat..." atd.

Toliko jen komična, co do Vaší "skromnosti", ale to bude ve srovnání s Vašimi ostatními "ctnostmi" jen detail.

Co se týče Vaší "odbornosti" a kredibility, netřeba se o nich sáhodlouze rozepisovat, jelikož de facto není o čem. :)
Pan Stejskal Vás tu má nejspíše pro zpestření koloritu, jelikož většinou nudné, propagační a trapné blogy politiků (až na výjimky, nebo světlé chvilky) potřebují k sobě nějaké koření ve formě tragikomických pseudohistorických fabulací.

Čili, jak ostatně sám charakterizujete (vychází to z vašeho nitra, řečí svědomí...), pište nám dále "pohádky o Karkulkách" milenkách Jana Husa, Vašeho prastrýce, apod. Zkuste také zapátrat, jak „zhřešili“ kupříkladu Jiří z Poděbrad, J.A. Komenský, Josef Dobrovský - plejáda lidí, kteří jsou Vám nejspíše velice "sympatičtí". Jelikož díky nim měl/má český národ Evropě i světu co nabídnout, což Vás asi nesmírně štve. A nezapomeňte dodat, že Vaše hodnotné statě čerpají z prověřených zdrojů, ke kterým máte přístup jen Vy. ;))

Ovšem mému přání, abyste k výčtu čertů přidal i anděly, nejspíše nevyhovíte, že. Asi proto, že tito „andělé“ jsou bývalými majiteli méblů a jiných pamětihodných předmětů, které vlastníte nyní Vy. Jednoho z těch „světců“ na jaře roku 1942 podle zavraždili nějací pomatení čeští a slovenští chlapíci, říkejme jim „teroristé“, určitě budete v této charakteristice souhlasit. ;)
Následovala „spravedlivá“ odplata na dvou českých obcích.
Co se týče Vašeho „titulu“, který si nárokujete, to je rovněž kapitola sama pro sebe.
Nuže, toť asi Vše k vysvětlení, nakolik Vaše články lze brát vážně. Abych ukončil svou polemiku trochu pozitivně – Váš článek o obléhání města Tábora mi přišel daleko zajímavější a zábavný. Jen tak dál. ;)
01. 11. 2008 | 11:30

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to actor publicius.
Vaše slova by měla být vytesána do mramoru a postavena na místě, kde chodí většina národa kolem - ať již z jakéhokoliv důvodu - do práce, na procházku, za poučením atd.
Ano, i já mám strach z toho, kdyby se znova dostali k moci nepoučitelní. Ne za sebe, nýbrž za národ a to je daleko nepříjemnější. Mám kam emigrovat, ale tuto možnost 99% lidí ČR nemá. Nenechává mi to klidně spát. Proto bojuji - i když mnohdy ze zoufalství.

Moc nepoučitelných? Nastala by nová katastrofa: Kdo není schopen vidět člověka jako člověka a dělí soustavně lidi v naší zemi na Čechy, Němce, Slováky a činí z toho závěry, je velmi nebezpečným anachronistou.
Mír mezi národy může vzniknout teprve tehdy, když vznikne mír mezi lidmi. Většina anachronistů na tomto blogu jde zásadně cestou demagogické konfrontace a nehodlá se jí za žádných okolností vzdát. Prostě neustále někoho podezírat. Vnucovat mu myšlenky, které nikdy neměl. Pokud možno udržovat bez ustání hon na čarodějnice - všude vidět nějakého zkrytého, tajného nepřítele a nebo se alespoň pokusit ho nalézt a "objevit".
Pro anachronistu je též nesmírně důležité zpochybňovat historická fakta nadávkami, urážkami, zesměšňováním a nebo manipulací časových posloupností něčeho, co se událo tak jako tak úplně jinak. Prostě demagog má obrovské pole působnosti, které mu demokracie k šíření jeho někdy i po staletí oficiálně uznávaných mystifikací nabízí. On si najde předsudek, odpovídající jeho charakterovým vlastnostem a nehodlá si ho nechat vzít. Neustále zoufale hledá pro jeho zdůvodnění nějaká pseudohistorická "fakta", která buďto odpovídají jeho patologickým představám a nebo o "faktech" již ví, že se nemohla ani z hlediska formální logiky nikdy přihodit a bojí si to přiznat, aby neztratil sám sebe, že jeho dosavadní život byl jeden dlouhý sebeklam.
Pan Stejskal ukončil neplodný dialog s Matyášem jednou větičkou: Beru své bludy nazpět a připojuji se naprosto k Vašim názorům. Jste spokojen?
Někdy je to jediné řešení, neboť anachronista je ochoten a připraven blbnout na věky věkův. Jemu se nejedná o dialog a obohacení vlastního já. Chce pouze učinit předsudek věčným!
01. 11. 2008 | 12:42

vlk napsal(a):

Zbyněk Matyáš
na svůj názor máte jistě právo.
pro mne platí, že schopnost rychle si tvořit , pokud možno , správné názory nanějakou osobu a to z dlouhodobého hlediska je k.o. kritérium pro moji práci. A zatí, , za 18 let, co s e tímhle způsobem živím ,mám hodně dobré skore. Ale třeba jsme měl jen štěstí . Nic víc.
01. 11. 2008 | 13:35

vlk napsal(a):

actor publicus

zdravím a rád vás opět vidím.
Ale zkusím dotaz, vlastě dva:

1- myslíte , že by měl stejný pocit někdo, kdo by dneszaregistroval třeba někde ve vesnici Sulislav na Stříbrsku, která za první republiky byla českou enklávou v německém okolí, někde nějaký starý český nápis,pokud by 2.ww dopadla opačně?
2- ten nápis a váš pocit nic nevypovídá o možných křivdách budoucích, pokud by k odsunu nebylo došlo. Mnohokrát jsme si hrál s myšlenkou, co by asi tak bylo tady v Čechách po odtržení Slovenska , při existenci silné německé menšiny, kterou bych dnes odhadoval řádově na 5 milionů osob.....

Dr.Dr. B+B
Prominte , středobodem vašeho fantaskního článku není poměr vašeho příbuzného s paní Hanou B. To je pro mne dost tvrdý bulvát a nezajímá mne.

Ale zkusíte dokázat těch 140 miliard ročních plateb Francii?Tvrdím, že to fiskálně nebylo možné.
01. 11. 2008 | 13:43

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to stejskal
Gratuluji! Váš blog "Nenecháme Vás urážet" vítám, neboť jsem se dozvěděl, že většina našich kolegů se cítí být urážena. Je tedy na čase něco podniknout.

Ne však v mém případě! Mě doposud nikdo neurazil!

Žádám tímto, co nejzdvořileji, aby veškeré urážky na mou osobu byly ponechány tak jak jsou a ty, co příjdou nebyly mazány. Nechť mě každý uráží na mém blogu čím a jak chce i kdy si vzpomene.
Rovněž žádám komentátory, kteří s urážkami na blogách mých kolegů neuspějí a budou mazány, aby se přestěhovali na blog ke mně a tam se řádně a do sytosti urážkami na mou osobu vyřádili.

Kam bychom to přišli, kdyby, blboun, vůl, kráva a jiná zvířena neměli prostor!?

Proto se chci stát jakýmsi londýnským Hyde Parkem (Speakers Corner) na mém blogu. Myslím si, že by se našlo ještě daleko více urážek než ty, které se na mém blogu již objevily. Chtěl bych v této tradici i nadále pokračovat.
Současně musím dodat, že výčitkami, urážkami a podezřeními se to na mém blogu od samého počátku jen hemží a nerad bych o to přišel. Zvykl jsem si na to tak intenzivně, ža na tom začínám být závislím.
Žádám vedení o shovívavost a volám: Pusťte idioty, demagogy a jiné potrhlíky, na můj blog! Nechte přijít slabomyslé ke mně, neboť i jejich je království nebeské (Ježíš Kristus)!
Děkuji administraci za laskavé pochopení a uznání mé žádosti.
01. 11. 2008 | 13:45

Vico napsal(a):

JBB : to , co jste teď napsal působí dojmem, jako kdyby to bylo o vás. Proč si onikáte? Já raději budu vycházet, že se jen pokoušíte o zvláštní humor. Vaše reakce, na ne pro vás příznivou odezvu, jsou však opravdu všechno možné, jen ne to, jak to psal pan Stejskal."Na srdečné bavení se" bych neusuzoval.Víte, někdy i bavič při své produkci může šlápnout do h...a. Například nějaký Ruda z Ostravy v televizi NOVA řekl onehdá podařený vtip. "Víte, že ve Studénce budou mít hrad? ??? Protože tam mají padací most. K devadesátému výročí vzniku ČSR vaše švanda o zpackané republice, vás jen přiřadila k recesistovi Rudovi z Ostravy. Příjemný den
01. 11. 2008 | 13:54

mp napsal(a):

autor
Ten češtin! Začínám být závislím na tom omýlání. Hihi. Jinak zajímavý pohled na část zdejších dějin, který je v učebnicích popsán podezřele idealisticky. Bude další pokračování?
01. 11. 2008 | 15:48

Řeřicha napsal(a):

To autor - "Pro anachronistu je též nesmírně důležité zpochybňovat historická fakta nadávkami, urážkami, zesměšňováním a nebo manipulací časových posloupností něčeho, co se událo tak jako tak úplně jinak."

No jen houšť, vy tou nepřímou sebekritikou opravdu nešetříte. ;))
Ještě trochu a budete v této činnosti lepší jak J.J. Rousseau s jeho "Confessions".
I když... promiňte mi to srovnání s Francouzem, ale k srovnání se tento spis hodil nejlépe. :)
01. 11. 2008 | 16:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Podle mého názoru Váš názor na Slováky a taktéž na čunkiádu správný není a domnívám se, že důvodem je příliš vysoká rychlost jejich tvorby. Jsem si však vědom, že jde pouze o mou osobní hypotézu.
01. 11. 2008 | 18:45

vlk napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Jak jsem napsal- na svůj názor máme nepochybně právo.
Pokud mi přiznáte stejné právo, pak soudím, že jste neměl k vytvoření názoru na čunkiadu ještě dostatek času. Jd e rovněž o miji osobní hypotézu.
01. 11. 2008 | 18:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale,
odezdikedzismus se Vám může zdát dobrým východiskem z nouze, ale řešení to není. Autor blogu tady překrucuje historická fakta, ostouzí a pomlouvá a Vy nad ním fakticky držíte ochrannou ruku. Jeden se může jen dohadovat, proč. Dobře to není a nikdy být nemůže, dokud někomu je dovoleno hulvátsky pomlouvat.
01. 11. 2008 | 18:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Měl jsem času přiměřeně, proto také jsem nepodlehl masové manipulaci a mohl jsem zaujmout realistický názor odpovídající skutečnosti. :)
01. 11. 2008 | 18:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Řeřicha:
Pan Doppelt B.Dr. obvinil oponenty přesně z toho způsobu demagogie, který sám používá.
01. 11. 2008 | 18:58

vlk napsal(a):

Zbynek Matyáš

no když myslíte... Hlavně , že si na rozdíl on jiných , zas až tolik nefandíte.
01. 11. 2008 | 19:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Ale fandím. snažím se však, aby to bylo zaslouženě. :)
01. 11. 2008 | 20:13

Řeřicha napsal(a):

Zbyněk Matyáš - Tak tak, o tom jsem přesně pojednával ve svém předposledním příspěvku. ;)
01. 11. 2008 | 20:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Řeřicha:
Já vím, ale když já anachronista si to musím zopakovat polopatě. :)
01. 11. 2008 | 20:44

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Vico
Nějaká "švanda" z mého pera na téma 90. výročí ČSR mi není známá. Asi jste četl patrně něco jiného a nebo jste vůbec ničemu nerozuměl, tak jak to neustále činí pan Matyáš a pan Řeřicha. Jejich délka vedení je doslova meziplanetární!
01. 11. 2008 | 20:46

actor_publicus napsal(a):

Vlku

také zdravím. Stále čtu místní blogy jen mi tak nějak připadalo zbytečné přispívat.
Většinou čtu příspěvky diskutujících radši než blogující "VIP". Ale historii miluji a nedalo mi to nereagovat.

K Vašim otázkám.
ad1)
Netuším jestli by měl stejný pocit někdo jiný. Já psal o svých pocitech. A vím, že já bych měl stejný pocit ať již by dopadla 2WW jakkoli, pokud bych byl vychováván stejným způsobem. Snažil jsem se jen upozornit na utrpení těch nejobyčejnějších lidí. Na obou stranách barikády.
ad2)
I přes ta příkoří, kterých se dopustil náš národ věřím, že odsun v té době byl asi nutným řešením. Připojuji to asi, protože to není moje stoprocentní přesvědčení. Stejně jako u Vás i ve mě však hlodá červíček pochybností o tom jak by se situace dál vyvíjela pokud by zůstali. Ale stačí ten červíček k tomu, aby se páchalo to co se páchalo?

To Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy
Vaše metody zoufalého boje nesdílím. U Vás mám tytéž obavy, že pokud se dostanete k moci budete kroutit jen tu svojí "pravdu".
Mám ale rád pohledy i z druhého břehu i když moc jich tu není. Jen zvažte jestli popisem pikantérií ve Vašich textech zbytečně nesnižujete původní myšlenku.
01. 11. 2008 | 20:59

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš
Nic si polopatě nezopakovávejte. Řekně mě co Vám neleze do hlavy a já se pokusím Vám určit diagnósu. Kdyby se to nepodařilo, musíte se vydat sám najít si nějakého psychiatra. Nejlepší by pro Vás byl tzv. "konzultant". Tomu přednesete, že čtete soustavně mé blogy, ale nemáte přesto ponětí oč tam běží. Vezměte Řeřichu sebou, aby si rovněž zvykal. Patrně se začne vodními masážemi. Kdyby to nepomohlo, budou vás oba asi polévat ledovou vodou. To ovšem nějak musíte překousnout. Léčba je léčba a nakonec jde přeci o vaše duševní zdraví!
01. 11. 2008 | 21:01

Pepa Řepa napsal(a):

Jasnosti, tak já začnu. Píšou:

"Žádám vedení o shovívavost a volám: Pusťte idioty, demagogy a jiné potrhlíky, na můj blog! Nechte přijít slabomyslé ke mně, neboť i jejich je království nebeské (Ježíš Kristus)!
Děkuji administraci za laskavé pochopení a uznání mé žádosti."

Už se přece stalo. Aktuálně.cz jim přece otevřelo blog.
01. 11. 2008 | 21:18

vlk napsal(a):

actor publicus

rozuméme si! Naprosto!Díky za obě odpoěvdi.
01. 11. 2008 | 21:23

Pepa Řepa napsal(a):

To Doble-Double

Jo a vědí Jasnosti, že na ně někdy myslím. Při tenise, když udělám Double fault. Stejný pocit jako tady. Řeknu si, zase je to v hajzlu.
01. 11. 2008 | 21:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Co se týče délky vedení, zkraťte si především to svoje. Dosud vám nedošlo, že Mirko D. v 01.11.2008 00:38:57
zcela vyvrátil Váš blog. Ostatně logicky, pseudohistorik plodící perly typu Milada Horáková - zakladatelka SČSP a pletoucí si Negevskou poušť se Sinajskou...atd. samozřejmě těžko vytvoří něco hodnotnějšího než pomlouvačné drby vlastního prastrýce. Ničeho se však nezříkám a tak jsem zvědav na další perly k pobavení.
01. 11. 2008 | 21:30

Vico napsal(a):

JBB : Tak tu příznivější z nabízených variant jste dementoval. Myslíte to vážně. Děkuji za varování a přeji dobrou noc.
01. 11. 2008 | 21:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy
01.11.2008 21:01:02
No ale teď jste opět zklamal, prý vodní masáže...
Koukám, že dosáhnout aspoň úrovně drbů vlastního prastrýce není pro vás zrovna jednoduché.
01. 11. 2008 | 21:35

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to actor publicius.
Já "svojí pravdu budu kroutit" ať se dostanu k moci nebo ne a to do té doby, dokud mě někdo nepřesvědčí, že se mýlím.
Modlím se často k Bohu s prosbou, aby mě zbavil omylu a dodal mi sílu poznat pravdu. Většinou se to daří. Když mám pochybnosti zda-li mám pravdu nebo ne, přikloním se jednoduše na stranu dobra. To funguje vždycky: Lidská důstojnost a soukromé vlastnictví jsou nedotknutelné. Každý má právo na zdraví a život, což jsou nejvyšší hodnoty nám udělené Bohem. Rozdělení lidstva na rasy neexistuje. Každý je pouze člověk a nic jiného než člověk a je takový jak ho chtěl všemohoucí Bůh mít. Každá válka a revoluce je jasným důkazem selhání všeho lidstva a naší absolutní nedokonalosti. Smrt je nejvyšším trestem pro život, který nám dal Bůh. Naším úkolem je jí překonávat a neustále prodlužovat lidský život a ne ho zabíjet. Naším konečným cílem bez jakéhokoliv kompromisu, je NESMRTELNOST. K tomuto cíli musí směřovat veškeré naše snažení a úsilí, jinak by byl náš dosavadní život naprosto zbytečný a neměl by konečný smysl.
Prvním krokem na této cestě je všudypřítomnost lidské důstojnosti a svět bez násilí. Každý musí začít sám u sebe, mít odvahu i sílu činit druhým dobro a pokud je to jen trochu možné i radost. Povzbuzovat své nejbližší k činum, které vzbuzují úctu a obdiv. V žádném případě nekrást, nezávidět a nepomlouvat, neboť to jsou příznaky prvních krůčků do pekla násilí ať se jmenuje "válka", "revoluce", "odsun", "konečné řešení" atd.

Pane actor publicius, takto "budu svojí pravdu kroutit" ať jsem u moci nebo ne a sice tak dlouho, než mi někdo nabídne něco lepšího.
Doposud se takový nenašel.
Nemám tedy důvod mé pravdy a můj postoj křesťanského demokrata měnit.
Pokud bude Bůh stát na mé straně, mám neotřesitelnou jistotu, že jdu JEHO cestou a tato cesta je cestou celého lidstva.
Opak je pouze bláznivým blouděním, egoistů, kořistníků a násilných šílenců. Když Bůh chce někoho potrestat, sešle na něho šílenství. Proto je tolik šílenosti ve světě kolem nás!
01. 11. 2008 | 21:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.
01. 11. 2008 | 21:53

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Mirko D.
Nevím, co chcete říci. Citujete chronologická data událostí bez jakýchkoli analýz. Já jsem přeci nikde neuváděl, že se nestalo to, očem hovoříte. Proč mi to tedy zdůrazňujete? Cítíte se duševně úplně zdráv?
Je to asi tak, jako kdyby jste chtěl obhajovat husitství a začal jste citovat události útěku Židů z Egypta. Asi Vám to metodicky silně ujíždí. Máte vůbec maturitu?
01. 11. 2008 | 22:01

stejskal napsal(a):

Je mi líto, pane Berwide-Buquoyi,

ale Vaší výše uvedné žádosti nemohu vyhovět. Na těchto stránkách platí stejná pravidla pro všechny, privilegia se neudělují.

Snažím se vést blogy v duchu demokratických, nikoliv roajalistických tradic.

Libor Stejskal
01. 11. 2008 | 22:06

Pocestny napsal(a):

JBB, hlásim se do dept. dlouhejch slintů, mírný cukatury a prudkýho napnelismu...vezmu si s sebou jednoho pejska....abych si měl s čím hrát.

Měl byste vědět, že o národ se bát nemusíte, jednak vám už dávno jde po krku, navíc je to banda chcípáků, který zatím nepodělali akorát to, na co nedosáhli.

Kašlete na národ, jde o lidi a to od tý doby, kdy se to sprosté slovo začalo používat.

Až vás to Boží dílo přestane bavit, dejte vědět, já to pořešim
Váš
http://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2008 | 22:10

actor_publicus napsal(a):

to Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy

Zdali může slepý slepého vésti? Zdaž oba do jámy neupadnou?
01. 11. 2008 | 22:15

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to vlk
Asi máte problémy s matematikou a obracíte se přesto na mne.
Já žádné doučovací kuzy nevedu. Musíte se soukromě obrátit na nějakého učitele - pokud možno bych doporučoval pomocnou školu.
Ve svém článku píši doslovně "některé prameny hovoří až o 140 miliardách..." Nemám tedy osobně co dokazovat, když cituji někoho jiného. Máte problémy s chápáním, co?
Než začnete s tím učitelem matematiky, tak tedy: Cifru vypočítal německý Abwehr po obsazení Francie, když se Abwehru a SD dostala do ruky hospodářská dokumentace francouzského zahraničního loupení (v originále: "Ausbeutung der französischen Enklaven in Mitteleuropa".Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn, SRN). Když to sami vypočítali Francouzi a německý Abwehr včetně SD o tom nepochybovali, tak se Vám to Vlku přeci musí podařit spočítat taky!
Přeji hodně úspěchů v pomocné škole!
01. 11. 2008 | 22:36

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Stejskal
Rozuměl jsem. Podřizuji se, i když nerad. V zájmu disciplíny, chápu - je to nutné.
S nejep. pozdr.
kpt.Dr.Dr. J.N.A.hrabě B-B, docent rer.pol. uroz.P z Ellg. na Měš.
Nějak se mi klíží víčka. Půjd. as. spát. d. post.
01. 11. 2008 | 22:51

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to actor publicus
Pakliže Vy jste slepý, tak bych Vám doporučoval nikoho nevést. Já osobně jsem bystrozraký. Klidně se za mne připojte a nikam nespadnete. Kdyby jste přeci jenom spadnul do jámy, tak jste z mé cesty odbočil a to bych Vám ani nikomu jinému nedoporučoval. Jde přeci o to kráčet k úspěchu a nikoli padat do jámy. Mimo jiné, špatně jste rozuměl mým slovům: Já jdu JEHO cestou a cesta Boha do žádné jámy nevede i kdybych já byl slepým.
01. 11. 2008 | 23:01

pepa napsal(a):

Částka 140 miliard ročně se zdá býti skutečně poněkud nevěrohodná. Podíval jsem se na několik státních rozpočtů ČSR mezi lety 1929-35 a celkový rozpočet se v průměru pohyboval kolem 10 miliard. Z jiného soudku - celkové náklady (uskutečněné, tedy profinancované v rozmezí let 35-38) na stavbu předválečného opevnění jsou odhadovány na 11 miliard korun. Řekněme tedy, že během tří let byla na stavbu utracena částka odpovídající jednomu ročnímu rozpočtu z předešlých let. Mnohokrát jsem četl, jak výstavba opevnění finančně znatelně vysilovala republiku (a při uvedeném podílu na státním rozpočtu je to pochopitelné). O tomto francouzském tunelu slyším poprvé. Nechápu, jak by odsud mohli Francouzi čerpat tak obrovské zdroje, aniž by si toho někdo všiml (krom oněch tajných služeb). Jakým mechanismem? To mi vskutku nejde do hlavy.
01. 11. 2008 | 23:32

stejskal napsal(a):

Jen na okraj a bez nároku na zaujetí jakéhokoliv stanoviska k diskutovanému tématu, o němž nemám žádné informace:

V roce 1918 dostalo ČSR velmi výhodnou půjčku 10 miliónů amerických dolarů od USA. Ale kolik to bylo v tehdejší měně, netuším.

Libor Stejskal
02. 11. 2008 | 00:15

pepa napsal(a):

Oficiální parlamentní údaj o našich závazcích z I. světové války možno nalézt zde:

http://www.senat.cz/zajimav...
Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1930.

III. volební období

2. zasedání.

Tisk 209.

Zpráva.

I. zahraničního výboru

II. rozpočtového výboru

o vládním návrhu (tisk 206),

jímž předkládají se Národnímu shromáždění Dohody a Ujednání podepsané dne 20. ledna 1930 v Haagu.
02. 11. 2008 | 00:27

grőssling napsal(a):

Nemá to dokazování smysl pane Pepo, pan JBB to tady dělá stejně jako když Gerd Albrech vysvětloval ctěnému publiku co to právě hraje s filharmonií ve Smetanově Vltavě. Úplně mimo a to je Albrecht vzdělaný pán.
02. 11. 2008 | 09:56

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to grössling.
Zaujatost a předsudek jsou patrně Vaší nejoblíbenější zbraní.
Já částku 140,- miliard korun ani za mák neobhajuji. Ve skutečnosti jí obhajovat vůbec ani nemohu, neboť to není můj poznatek: Opsal jsem pouze to, co jsem se dočetl v archivu (pramen citován výše).
Na druhé straně, k této částce dospěli v roce 1941 Francouzi sami. Proč by to úředně uváděli, kdyby to alespoň z jejich strany tak nebylo?
Co sloužilo jako základ přepočtu z franku (za základ mohl být vzat i US dolar, viz Stejskal) na korunu v zápisu uvedeno není. Každopádně kurs a platební síla koruny byla v roce 1923 desetkrát až dvacetkrát vyšší než inflační měnový zkluz v roce 1939. V roce 1941 byla Francie okupována Německem. Dokument byl patrně vystaven (Ministre de l'Economie,de l'industrie et de l'emploi) na přání nacistického Abwehru jako eventuální propagandistický důkaz "gigantického vykořisťování českého národa francouzskou soldateskou". Tuto konkluzi nelze vyloučit,protože jinak by se dokument nedostal do německých archivů.
Dále se jedná o o celý slet hluboké nechápavosti z Vaší strany: Jde o hledisko morální a ne o přesnou částku tunelizace čs. hospodářství francouzskou vládou na úkor českého daňového poplatníka. I kdyby se jednalo o jednu jedinou korunu, je celá záležitost z hlediska lidské morálky a důstojnosti zavženíhodná.
Představte si, že by na nás USA vyžadovali stovky miliard korun ročně jako dar za "osvobození od komunizmu" a za škody, které jim způsobila SSSR v době studené války 1945-1990, neboť jsme v té době byli součástí protektorátu bolševického Ruska? Zdá se Vám to naprosto směšné? No vidíte! Ale v letech 1918-1938 vládním činitelů ČSR do smíchu v žádném případě nebylo.
02. 11. 2008 | 12:24

Mirko D. napsal(a):

autor Pokusím se tedy můj předchozí příspěvek(01.11.2008 00:38:57
) zkrátit a i přes kratší verzi formulovat k pochopení pro velmi širokou veřejnost, tedy téměř v celém rozsahu Gausovy křivky. Ponechal jsem stranou Vaše hypotézy o francouzském protektorátu, kde protektor údajně neumožnil soužití národů v nové republice po vzoru Švýcarska. Soustředil jsem se na to, zda Němci v Čechách měli vůbec právo požadovat autonomii nebo něco v tom smyslu, a také zda jim měla být udělena. Tedy zkráceně-po akcích jejich reprezentantů, které bezprostředně předcházely vyhlášení Československé republiky, neměli ani právo a hlavně ani důvěru. Možná později, po ověření jejich loajality k českému státu, kterou ostatně slibovali českým panovníkům, kteří je zvali do své země. K té maturitě, díky Bohu, že jsem měl v písemné části z jazyka českého úvahu na téma-Od té doby co jsou peníze nemusíme děkovat- a nemusel jsem tedy použít větu - Začínám být závislím na tom omýlání-jinak nevím nevím.
02. 11. 2008 | 12:34

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pepa
Co to tady zase předvádíte za kabaret?
Chodil Vy jste vůbec do páté třídy obecné školy, když se vyučoval dějepis?
Pletete si Paříž s Prahou, vládu ČSR z vládou francouzskou a místo předložení ekonomické bilance pařížského Ministerstva hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti (viz moje odpověď těžko chápajícímu Grösslingovi), dáváte k lepšímu jakousi debatu československého NS až z roku 1930, která absolutně nikoho k ničemu vůbec nezavazuje.
Mám vážné obavy, že máte nepřekonatelné potíže se v tomto světě racionálně orientovat.
02. 11. 2008 | 12:35

pepa napsal(a):

to grössling
No já nechci nic dokazovat, mě se dějiny v podání p. doktora velice líbí, ale tohle mi prostě nějak nesedí.
Docela by mne zajímalo, co vlastně Gerd Albrecht vykládal, když už jste to nakousnul.
02. 11. 2008 | 12:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

01.11.2008 21:43:52
Fatální omyl. Člověk an sich je pouhá abstrakce a konkrétně nikde neexistuje. Na Čechy, Němce, Slováky atd. nikdo lidi nedělí, oni prostě těmi Čechy, Němci, Slováky ...atd. z jistého hlediska jsou. Opomíjení reálných rozdílů a dokonce strašení realisty, kteří absolutizaci takové abstrakce lidství názorově nepodléhají, je nejen nekorektní, ale brání řešení konkrétních problémů vyplývajících z konkrétních etnických a dalších rozdílů.
Jenom velmi naivní a ideologicky zaslepený člověk si může nalhávat, že je možné řešit problémy, když např. konkrétně u nás se nesmí oficiálně vykazovat etnická příslušnost pachatelů trestních činů. Nepojmenujeme-li a nepokusíme se o analýzy, nemůže nastat řešení. Samospádem generačně se nevyřeší nic.
V dnešní době jsou média plná nových a nových ušlechtilých slov, které zřejmě mají zakrýt odlišnou realitu. A tak se dovídáme, že házet lidem bomby na hlavy je humanitární bombardování, které snad má pomoci zvítězit pravdě a lásce nad nenávistí a lží. A pokud se toto vítězství nekoná, je to v důsledku trestu, které na lidi sesílá Bůh.
O sancta simplicitas!
02. 11. 2008 | 12:42

pepa napsal(a):

to dr. dr. BB
Pane doktore, já mám naprosto tutéž obavu o Vaší osobu. Píšete něco o inflačním skluzu v roce 1939 (proč zrovna 1939?), říkáte, že platební síla koruny byla 10-20x větší (tak 10x nebo 20x?, to je docela rozdíl ne?). I pokud vydělím 140 miliard dvaceti, je to pořád 7 miliard, tedy částka řádově se rovnající celému státnímu rozpočtu tehdejší ČSR. Jak to odsud ti Francouzi mohli dostat?
02. 11. 2008 | 12:54

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pocestný.
What you do, do well. That's your task at any time...

Váš nihilismus se mi nelíbí. Vždyť i Vy jste národ. Já jsem také národ. Pakliže je tento národ špatný, tak si musíme klást otázku: Co jsi udělal ty proto, aby jsme byli nejlepším národem na světě, na který by každý hleděl v naprosté úctě se spadnutou bradou? Pocestný, na kolik Nobelových cen jste již kandidoval, aby byl národ na Vás právem hrdý a hulákal po ulicích: "Pocestný je naším příkladem, jak se to má dělat!"?

Já český národ obdivuji, protože k němu patřím. Vidím samozřejmě i kritické aspekty: Hrozivý nedostatek sebedůvěry a pochybnosti tam, kde by měla být hrdost. To, že jsme tomuto světu dali Komenského, Havla, Dvořáka, Smetanu a další, je již víc než dost.
Věčnou tragédií je, že když má někdo v této zemi správný a nebo dokonce geniální názor, skromě se s ním krčí někde v ušmudlaném koutku, tak dlouho dokud o něm sám nezačne poznenáhlu pochybovat a jeho myšlenka zapadá až se ztratí úplně.
Dámy a pánové, co je tohle za zvláštní druh sebelikvidace? Když jsem o něčem přesvědčen, že mám pravdu a prospěje to pokroku celého lidstva, neutíkám do koutka, nýbrž se sápu na tribůny světových velkoměst a stávám se hlásnou troubou pokroku, ať si idioti tohoto světa myslí, co chtějí, neboť těm to neříkám. Říkám to těm davům, co na takovou myšlenku již staletí čekají a jsou schopni jí zabudovat do svých životů.
Moje dcera kdysi v jednom berlínském gymnásiu hrdě prohlásila: "Můj otec je Čech a narodil se v tom samém městě jako Václav Havel. Existují pro lidstvo pouze dvě možnosti. Buďto jít tou cestou, kterou navrhuje můj otec a nebo jít cestou chybnou. Třetí možnost neexistuje!"
Nemá momentálně význam se bavit o pravdivosti obsahu tohoto citátu. Chtěl bych pouze dodat, že bych každému člověku dobré vůle na tomto světě přál takovou dceru jakou mám já.
02. 11. 2008 | 13:26

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to pepa
Nejlepší bude, když se zeptáte přímo jich.
Adresovat Vaše dotazy na mne je jako se ptát prodavačky v Táboře jak se vyrábí v Japonsku nejlepší a tím nejdražší televizory na světě.
Ještě jednou a už opravdu naposled: Nejsem francouzská vláda a v roce 1941 jsem ani nebyl na světě!
Přesto! Podle mého názoru i kdyby to byla jedna koruna,jde o tunelování. Šlo mi v celém blogu o morální a etické hodnoty ve vztahu na hospodářské tunelování ČSR a nikoli o přesnou finanční částku.
Pepo, už jste to pochopil? Nebo mám poslední větu zopakovat ještě 10x ?
02. 11. 2008 | 14:18

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to All
Prosím Vás nevyčítejte mi, žo to, či ono jste nikdy neslyšeli a teď to slyšíte poprvé.
Já opravdu nemohu za Vaší nedostatečnou a nebo dokonce vůbec žádnou informovanost.
Pakliže jste to ještě nikdy neslyšeli buďte tedy rádi, že to teď slyšíte alespoň ode mne, než kdyby jste se vydávali v nebezpečí, že se to nedozvíte vůbec.
02. 11. 2008 | 14:23

pepa napsal(a):

Aha! Děkuji velice za Vaši trpělivost s mou nechápavou osobou!
Že jsme dali Francouzům jednu korunu, to už si představit dovedu, to mohl třeba dát zcela neoficielně p. Osuský z vlastní kapsy, takže u nás to třeba ani nikdo nevěděl. Nicméně z etického hlediska patrně i jednu korunu považujete za nepřiměřenou, resp. "nadměrné tunelování". Zajímalo by mne, jaký zlomek této částky by již byl ve vašich očích přijatelný, např. 2 haléře?
02. 11. 2008 | 14:44

Pepa Řepa napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):
Dámy a pánové, co je tohle za zvláštní druh sebelikvidace?
Moje dcera kdysi v jednom berlínském gymnásiu hrdě prohlásila: "Můj otec je Čech a narodil se v tom samém městě jako Václav Havel. Existují pro lidstvo pouze dvě možnosti. Buďto jít tou cestou, kterou navrhuje můj otec a nebo jít cestou chybnou. Třetí možnost neexistuje!"
---------------------
Jasnosti tentokrát musím smeknout zmijovku.
Čemu Oni říkaj sebelikvidace já říkám neoflagelantství. Neustálý pocit,že se máme permanentně za cosi omlouvat,národní nihilismus, jsme jakýmsi kazovým národem, který už měl dávno zapomenout na svůj jazyk, svoji identitu, své tradice.

Nejsem přesvědčen, že jejich výzkumy jsou zcela solidní. Nevadí mi když se od nich dozvím, že byl bratr Žižka buzerantem. Každej jsme nějakej. Pokud to historicky doložej, vezmu to jako fakt.
Větší problém mám s tím, když bych se měl omlouvat, třeba za loupežná tažení bratra Jana.Já u toho nebyl.
Angličani mají na Trafalgaru Nelsona. Taky pěknej vejlupek.Jeden na souši, druhej na vodě.

Mám téměř identický příběh se svou dcerou jako Oni a to na universitě v Tokyu. Ten rok tam byla nejen jediná z Čech, ale i jediná tvarohová. Stoupla v ceně.Japonec to ocenil.

Víc získáme střídmou hrdostí, než ohnutým hřbetem, lokajstvím, národním nihilismem.

Když chci pochválit vlka, podrbu ho za uchem. Nevím, jak se chválí šlechtic.Tak jen sděluji, že napsali moc dobrou glosu.

Někdy mi je smutno, že termín národ je spojován jen z vymaštěnci s vyholenou palicí.
02. 11. 2008 | 16:39

Mirko D. napsal(a):

autor Nepřirovnávejte Havla k výše zmiňovaným českým velikánům, urážíte je i národ. Pokud nic jiného, tak toto jej plně diskvalifikuje-Domnívám se, že existuje za NATO intervencí na Kosovu element, který nikdo nemůže popřít: nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární ... Václav Havel, Le Monde, 29. dubna 1999
02. 11. 2008 | 20:04

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pepa
Už zase začínáte!?
Když Vás někdo okrade o korunu, je to zlodějna. Když Vás někdo bude okrádat o 140 miliard ročně tak je to také zlodějna.
Z hlediska etického v tom není vůbec žádný rozdíl, pouze ten, že v prvním případě je to méně a v druhém více.
Když máte svou vlastní korunu, patří Vám a pro druhé je nedotknutelná.
Prostě nikdo Vám jí nesmí brát, jinak se staví proti vůli Boha. Váš soukromý majetek je nedotknutelný bez ohledu na to jak je veliký. Totéž platí o Baťových závodech...
Kdyby jste byl příště tak hodný a nezatahoval do aféry diplomatický sbor.
02. 11. 2008 | 22:40

VK-Can napsal(a):

Pane doktore.

Priznam se, ze ctu tyto stranky hlavne pro humorne reakce na Vase radky.
Vim, ze na sebe beru risk, zemrit v absolutni neinformovanosti tim ,ze necerpam z vědma, ktere zde šíříte, ale vem to nešt (prosim t s hackem na klavesnici nemam)!
Jste svym zpusobem unikatni blog na Aktualne.cz.

Jake bylo me prekvapeni pri cteni jedne z Vasich odpovedi.
Prekvapeni nebylo pro humornost Vasi odpovedi, ale naopak pro jeji vaznost a dovolim si napsat i emocionalni dotek. Bravo.

Bohuzel ma to jednu nevyhodu.
Prava perla se lehce prehledne mezi umelymi!
02. 11. 2008 | 22:49

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pepa Řepa
Jde o to mít v čele státu presidenta, který by měl národ rád (to Klaus zatím ničím neprokázal), který by zvyšoval národní sebevědomí (od presidenta, jenž má sám komplexy méněcennosti to nelze očekávat) a který by v zahraničí nenadělal více ostudy než už tam tak jako tak máme (Klaus je schopen během jednoho týdne ve světě natropit tolik ostudy, což by býval Havel nezvládl ani za 450 let).
President musí mezi lidi a neustále svůj národ povzbuzovat -dávat mu naději a odvahu překonávat všední den. Ponoukat nadané jednotlivce k mimořádným výkonům. Ženy a rodiny padlích vojáku zvát na Hrad a neustále pozůstalým zdůrazňovat:
"Vaši manželé a otcové nepadli zbytečně. Jsou to hrdinové na které můžeme být právem pyšní všichni. Obětovali se za lepší svět pro nás pro všechny, kteří obýváme tuto planetu. Těmto mužům patří nezapomenutelná a věčná sláva! Jste manželkami hrdinů a vychovávejte své děti tak, aby nikdy nezapomněli památku svých vynikajících otců. V tom vám navždy pomáhej všemohoucí Bůh!" (Nic takového jsem z úst Klause nikdy neslyšel).
Kdybych byl 1938-39 na místě Beneše, místo zbabělého utěku do Londýna a pozdějšího patolízalsví vůči SSSR (oboje silně pokřivilo páteře národa), bych v rozhlase předstoupil před národ:
"Byli jsme zrazeny spojencem, kterému jsme 1918 - 1938 věrně a bez odmlouvání ve všem a do poslední chvíle sloužili. Nejsme si vůči němu vědomi žádného provinění, které by ospravedlňovalo takovýto krutý a potupný čin. Nyní stojíme na prahu války proti nepříteli, proti němuž nemáme dostatek sil, abychom konflikt dovršili vítězstvím. Nebudu v této válce obětovat ani jediného Čecha, Slováka, sudetského Němce, Maďara nebo Rusína, protože jsem přesvědčen, že jejich oběti by byli zbytečné. Budu sdílet osud národů tohoto státu zde, ať bude tento osud jakýkoliv. Pakliže vůdce velkoněmecké říše žádá od nás oběti, prohlašuji tímto, že za dosavadní politiku vůči říšskému Německu přebírám veškerou zodpovědnost já, coby president této republiky. Pakliže má být někdo poraven, jsem to já, výhradně já a jenom já! Žádám Vás, pane říšský kancléři, aby jste tento fakt vzal na vědomí a nechal lid této země žít v míru a klidu o jehož nevinně jsem skálopevně přesvědčen.
V této nejtěžší chvíli nevidím jiné východisko než předat další osud naší země do rukou božích a modlit se za slitování Všemohoucího, našeho Pána na nebesích. Žehnej Vám všem Bůh. Nejsem opravdu schopen v této chvíli pro vás cokoli udělat mimo obětování svého vlastního, života. Pakliže Bůh můj život chce, nechť si ho vezme jako protihodnotu za záchranu vaších životů. Tuto oběť učiním jako svoji státnickou povinnost"
To ovšem lhář a zbabělec neudělá. Ten nechá národ ve štychu, popadne Hanku a uteče, jako malí uličník do Londýna, kde se nechá živit britskou vládou a přečká u krbu II. světovou válku.
Jak může vypadat, jednat a myslet národ, který má takové vedení jako Beneš a Klaus?
03. 11. 2008 | 00:05

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Mirko D.
Buďte tak hodný žvaňte sám za sebe a mé úsudky přenechte mě. O žádnou radu jsem Vás nežádal.

Václav Havel je mezinárodní, na celém světě uznávaný velikán. To se stává politické autoritě za jejího života málo kdy. Chybí mu pouze Nobelova cena za mír i literaturu. V tom má ovšem značný podíl neschopnost vedoucích činitelů naší země. Německá a americká masmédia už si to všimla několikrát.

Patrně naši špičkoví politici mají své poradce, kteří zřejmě neumějí nic jiného než pobírat nadprůměrné platy. Jiná verze daného problému mě nenapadá.
03. 11. 2008 | 00:24

pepa napsal(a):

to Dr.B. Dr.B.
Já si také myslím, že krást se nemají ani halíře. Právě proto mě ale zmátl termín "nadměrné tunelování". Vycházeje z této premisy, totiž že tunelování je podvod a krádež, ať se děje v jakémkoli množství, usoudil jsem, že nemůže míti žádnou míru přijatelnosti či čeho, a tedy použití přívlastku "nadměrný" jest v tomto případě contradictio in adjecto. Nechtěje Vás však podezírat z používání logicky sporných pojmů, odvodil jsem zpětně neplatnost výše uvedené premisy. Pak mne ovšem zajímala míra, pod níž již tunelování podle Vás není nadměrné. Zjevně to musela být částka v rozmezí 1-99 haléřů. Připadlo mi to poněkud bizarní a proto jsem se osmělil a dovolil si se Vás na to zeptat.
03. 11. 2008 | 01:58

Pocestny napsal(a):

JBB - nihil? Ale kdež, pane, a už vůdec ne nějaká krysařova píšťalka.

Jestli jsem se někdy něčemu vyhýbal, tak to právě bylo "jítí masám příkladem".

Vono je dobrý vědět, jestli tu masy vezdejší cpovažují také vás za národ.
No, probereme to u té sbíječky, to až nám "národ" uloží nějakou tu společenskou úlohu.

Von o národě začne vždy ten, kdo by rád "společenské ocenění" nebo ten, kdo by rád masami cloumal.
03. 11. 2008 | 09:02

Pepa Řepa napsal(a):

Jasnosti, jestli má VK rád národ nevím, určitě má raději sám sebe.

Já už jsem si alergii na VK prošel, už jsem to vydejchal.Někdy mám pocit, že se mechanicky stává otloukánkem jako JWB v Americe. Někdy oprávněně jindy ne.Asi bychom VK přecenili, kdybychom od něj očekávali zmínku o Bohu, této konkurenci svazu turistů. To je pravda. Toho schopen není.Ani VH s tím ovšem nepřišel.Dodnes lituju, že se prezidentem nestal Pavel Tigrid.

Když ale uvážím poslední rok, co se dá VK závažného vytknout? Odpor k samostatnému Kosovu? Postoj k poslednímu konfliktu v Gruzii? I americký vyslanec v Moskvě kápnul božskou, jak konflikt začal? Myslejí, že je VK rusofil? Neřekl bych, od toho jsou tady jiní borci.
Postoj k EU? Nejsem Eurohujer. Oteplování? Nevím. Pozoruju oteplování na svých bližních, ale jaká je příčina nevím. Vím ale jak zemi zasvinili ekologičtí zelení bratři. Větráky, biopalivy.

A poslední projev VK k 28. říjnu mně přišel jako důstojný. Očekával jsem vyřizování účtů, měl je tam všechny narovnané,jak slepice, od Havla po Topolánka. Odolal. Pamatujou na projev VH? Jak ten smečoval, až jsem si říkal, kde vzal-najednou-tu odvahu.

O vyznamenávaných nemluvě. Možná, že někomu přišla divná placka pro vynálezce vršovického dloubáku. Mně ani ne. Pamatujou, komu rozdával placky VH? Komu sypal milost za milostí?

To všechno tvrdím přestože je mně VH mnohem lidsky bližší,hlavně kulturně. Zahradní slavnost se u nás cituje stejně jako Cimrmani.

Všechno to je o alternativách, možná i o vzorech, jak píšou. Dost jsem si sliboval od Švejnara. Zmizel jak pára, jednou za rok pošle čumkartu z Ameriky? Myslejí, že byl tím pravým. Proč nezaložil novou partaj? Hodně dřiny řekl, bych.

Hokejový trenér Ružička vloni vyhlásil, že by každý chtěl být náčelníkem. Hodně náčelníků,ale málo indiánů. Pár náčelníků vyhodil, snížil rozpočet a Slavie vyhrála ligu. V politice to je taky tak. Každý si myslí, že je zrozen jako náčelník.

Myslejí si, že démon z Vysočiny by byl důstojnější než VK? Styděli by se, Jasnosti, za něho méně?

Eurohujerství versus euroskeopticismus?

Jasnosti, sami tady popisujou jakýsi státní rocketeering pojídačů žab, požadujících 140 miliard. Částka se mi taky zdá být astronomická, jako pepovi. I kdyby byla o dva řády nižší, byla by to však pozoruhodná informace. Pokud ovšem nečerpají údaje z deníku barona Prášila, Šlechtici toho napovídaj.

A podívejme se na Frantíka nyní.Když řekne strejda Sam, že se půjde doprava, Frantík ihned zamíří vlevo. Sní svůj zaprášený velmocenský sen, kouše si nehty a občas přijde s geniálním nápadem jakým je Středomořská Unie. Tak rád by držel evropskou taktovku a sypal prachy svým zemědělcům.

Přitom mu nějak uniklo, že se mu doma situace vymyká. Lakmusovým papírkem bývají Židi. Houfně se z Francie stěhujou. Někde jim jde o život.Do některých čtvrtí policajt nevleze.
Frantík nabízí 6000 euro za zelenou kartu. Ale zpáteční. Do Maroka, do Alžíru. Zájem nulový.
Při posledním utkání mezi Francii a Tuniskem vypískalo patnáct tisíc domestikovaných severoafričanů francouzskou hymnu jako jeden muž.
Je důvod k eurohujerství?

Mají, Jasnosti, absolutní pravdu, pokud jde o udržování tradic, vzorů od legionářů po piloty RAF.Bohužel nám vzory vymírají.
03. 11. 2008 | 15:17

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to pepa
Nadměrné tunelování je opakem tunelování nenadměrného. 140 miliard je více než 1 Kč. Definování pojmů je úkolem vlastní imaginace: Jaký je rozdíl mezi nešikou a ťulpasem? Co dělá vítr, když nefouká?
Člověk se může samozřejmě ptát, ale pokudmožno ne na hovadiny!

Jinak i krást se musí umět. Francouzi to uměli. V ČSR tomu říkali "Dar za osvobození". Prostě nikoli sprostě loupit (nacismus a socialismus), nýbrž si to nechat "darovat".
To znamená "darujte" nám tolik a tolik miliard ročně a my Vám ten náš vynález "Československo" ponecháme. A nebo nám "nedarujte" nic a my to, co jsme si sami vytvořili na troskách Habsburské říše, opět rozpustíme a konkrétně vás Čechy připojíme k Polsku. Můžete si to zatím v naprostém klidu rozmyslet. Máte na to čtvrt hodiny!
03. 11. 2008 | 18:46

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pepa Řepa
Ano, vzory se u nás nějak špatně rozmnožují. Úmrtnost vzorů je veliká. Porodnost oproti tomu minimální. Asi vzory mezi sebou nějak špatně souloží. Je to politování hodné!
03. 11. 2008 | 18:52

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pocestný.
Beru to na vědomí - nejste nihilista! To jsem si oddechl. Kámen mě spadl ze srdce. Slyšel jste tu ránu?
03. 11. 2008 | 18:56

grőssling napsal(a):

Pepa Řepa, to jsem si početl, dobře napsáno.
03. 11. 2008 | 21:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

VK-Can:
"Prava perla se lehce prehledne mezi umelymi!" Asi proto, že není mezi nimi rozdíl.
03. 11. 2008 | 21:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Špatně:
"Václav Havel je mezinárodní, na celém světě uznávaný velikán."
Správně:
Václav Havel je mezinárodní pro celý svět vyrobený velikán.
03. 11. 2008 | 21:23

VK-Can napsal(a):

Zbynek Matyas

Jak pro koho.
Mate pravdu, ze pro nekoho v tom neni rozdil.
Pro jineho je v tom zase velky rozdil.
03. 11. 2008 | 21:33

Mirko D. napsal(a):

Arafat, Begin a nyní ještě Ahtissari...Opravdu, chybí jen ten Havel...
03. 11. 2008 | 21:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

VK-Can:
Já jen narážel na fakt, že opravdu není zásadní rozdíl mezi přirozenými, tj. přírodním způsobem vzniklými, a umělými, tj. cíleným působením lidí vyrobenými perlami. Navíc ty umělé jsou zdařilejší. Prostě jste měl zvolit příměr přesnější.
03. 11. 2008 | 22:09

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Mohl by jste mi krátce popsat jak se pro celý svět vyrábí velikán?
Člověk svým výkonem buďto pro celý svět velikánem je a nebo jim není, protože ten výkon nemá.
Je to asi stejně méněcenný názor, jako by někdo tvrdil, že Emil Zátopek byl pro celý svět vyrobeným olympijským vítězem.

Vaše příspěvky patří bezpochyby k těm slabomyslným.
Ovšem poslední dobou již častěji pozoruji, že i v této kategorii začínáte silně pokulhávat. Člověče vzpamatujte se konečně! Vždyť je to jedna ostuda za druhou.
03. 11. 2008 | 22:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Především byste si už konečně mohl uvědomit, že Vaše opakované pokusy o osobní urážky jsou jednotvárné a tudíž už nudné. Asi i proto Vás nechávají cenzoři na pokoji. :)
Nejsem sám, komu hry V.H. připadají průměrné zrovna tak, jako knihy (Letní přemítání jsem dočetl jen se sebezapřením) a další úvahy. Zaznamenal jsem podobné názory i od lidí i z USA.
Srovnání se sportovními výkony je, u Vás už obvyklou, demagogií. Ostatně z Vašeho působení zde je zjevné, že různé PR metody Vám nejsou cizí.
Btw. Vaše povídání o ostudě je vskutku pikantní, když z vlastní byste si mohl nechat ušít kabát. :))
03. 11. 2008 | 22:42

VK-Can napsal(a):

Zbynek Matyas.
Jiste je vzdy mozne najit vhodnejsi prirovnani.
Ja jsem tomu neprikladal zase tolik vahy.
Nicmene diky za upozorneni.
03. 11. 2008 | 22:45

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš
Prosím Vás, k jakým psychopatickým omylům opět svádíte čtenáře!?
Začal jste tentokrát o perlách, tedy o branži, které za mák nerozumíte.
Přírodní perla buďto vzniká sama od sobe v těle ustřice, kam se zatoulalo cizí tělísko a nebo je tam tělísko člověkem voperováno. Tímto technologickým postupem vznikne asi po 3 letech hotová perla.
Umělé perly se vyrábí ze skla, plastických hmot a z ocele (jde o ten nejlevnější šunt a mají podobnou cenu asi jako ty Vaše příspěvky). Zřídka se používá pro výrobu umělých perel též méně hodnotného stříbra nebo legované mědi. Kvalita takového, často již na první pohled poznatelného padělku, se z pravou přírodní perlou nedá v nejmenším srovnávat...
Trochu tu svojí zabedněnost kroťte!
03. 11. 2008 | 22:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Nazývat bižutérii umělými perlami může jenom ignorant.
Ovšem v přeneseném slova smyslu k perlám Vašich minulých blábolů typu M. Horáková - zakladatelka SČSP se Vám podařilo přidat další. :)
03. 11. 2008 | 22:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

VK-Can:
"Ja jsem tomu neprikladal zase tolik vahy." Ani já ne, byla to jen poznámka mimochodem.
03. 11. 2008 | 23:00

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbynek Matyáš.
Nemám ani v nejmenším úmysl Vás urážet!
Vy se diskvalifikujete svými komentáři natolik intenzivně sám, takže k tomu není co dodávat.
Nikdo Vás nemůže zesměšnit více než Vy sám sebe.
Doposud se Vám to dařilo na jedničku.
Nevím, kde se ve Vás bere ta drzost, každému odporovat a ty svoje mystifikace vydávat za jedinou možnou alternativu.
To nevidíte, že se blamujete na každém kroku a mně předhazujete, že mám z ostudy ušitý kabát!!!

To by jste mi ho musel nejdříve ušít Vy sám. Protože tolik ostudy, které je třeba na ušití kabátu, máte na skladě jenom Vy a nikdo jiný!

Nesnažte se mi prosím Vás nabulíkovat, že jste nějakou Havlovu knihu četl v angličtině a rozhovořil jste se o ní v USA s Američany.
Jestli ta Vaše angličtina má takovou úroveň jako ty Vaše komentáře na mém blogu, tak ani nevíte, co je to "Yes".
Až se opět setkám s Havlem, neměl by jste chuť tu knihu přinést sebou, co jste údajně v angličtině přečetl a něco nám tam z ní oběma předčítat. Myslím, že on by si to také sám rád vyslechl.
03. 11. 2008 | 23:14

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbynek Matyáš.
Když umělá perla, která jaktěživa o ustřici nezavadila, není bižuterií, tak co to je?
Vy jste genius,poslyšte!
03. 11. 2008 | 23:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"Nemám ani v nejmenším úmysl Vás urážet!" Proč to tedy děláte?
"Vy se diskvalifikujete svými komentáři natolik intenzivně sám, takže k tomu není co dodávat." Tak proč produkujete tolik slov?
"mně předhazujete, že mám z ostudy ušitý kabát!!!"
Neptám se na způsob indiskrétního vyprávění Vašeho prastrýce a ni na další množství Vašich zvláštních sdělení, ale docela by mne zajímala Vaše verze o tom, jak Milada Horáková spoluzakládala SČSP. :)
"Nesnažte se mi prosím Vás nabulíkovat, že jste nějakou Havlovu knihu četl v angličtině "
Nic takového jsem netvrdil, Václav Havel totiž píše i česky, takže proč bych měl?
"co jste údajně v angličtině přečetl" Už to tak vypadá, že už nerozumíte česky. Nedivím se.
03. 11. 2008 | 23:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
http://www.iabc.cz/scripts/...
03. 11. 2008 | 23:33

im napsal(a):

@Pepa Řepa

Zrajete jak dobré víno, moc dobré čtení k zamyšlení. Díky.
03. 11. 2008 | 23:39

Pocestny napsal(a):

JBB - doufám, že vám náhlé ulehčení nijak neublížilo, když padají kameny ze srdce, je třeba dávat pozor na palce.

Ale mé oko tu spatřuje veselý pokus o konversaci s bamboonem, mé obavy jsou zjevně liché.

Co se národa týká, budu se pokoušet nepadat do stejných pytlů s bamboony a advokáty kultu panelové prostřednosti a politického trabantismu.

Naopak, veškeré pokusy o "budování státu" na základech myšlenek Velkého Vezíra jsou asi stejně přínosné jako podporovat Lukašenkův národní kolchoz.

Jen budujte, jsem mlád, já si na své ještě přijdu, ale s poněkud jiným lidským materiálem.

Já si počkám, až ty neustále se obelhávající vezme čas.

Víte, já tu ty státotvorné přiklady velikánů nikde nevidím a zakládat další "animovanou republiku" stylu "Potkali se Kolína" mi opravdu připadá poněkud nešťastné.
Většina dnešních po státu a národu toužících je totiž natolik deformována, že tyto dvě věci nevidí jako náplň společného prostoru a času, který je nám dán, nýbrž jako instituci, která jim poslouží ke sebechvále či manipulaci jinými. Dále jsou tu ti přehlížení, které v jejich vzdělanecké aroganci zase sejří, že se ta banda tupounů vezdejších neplazí po břiše před jejich genialitou, ale naopak tak činí před poprsím Agáty Hanychové.

Stejně tak jako stát není instituce, ale souhrn právních vztahů na daném území, není národ hnutí či spolek ale souhrn kvalit ze života ve státě pošlých.

Tento národ se vydělil jazykem, nic dalšího, co by ho nějak životními projevy a postoji od okolí lišilo, nemá, nemá soudržnost kmenovou, která by ho udržela pohromadě čelem k dělení na třídy, ale je bezpečně zneužitelný jako zbraň proti osedlým a sousedním národům.

Kdepak, Beneš, socialismus, Klaus a národ, to jsou jen čtyři ramena jednoho hakenkreuz.

Václav Havel byl geniální diletant s lidským srdcem, Klaus je precizní zoufalec s povahou perverzního satrapy.
04. 11. 2008 | 00:39

pepa napsal(a):

to Dr.B Dr.B
Pane, vaše termíny jsou vpravdě šibeniční. Čtvrt hodiny na klidné přemýšlení!!!??? Ufff!!!!

"Nadměrné tunelování je opakem tunelování nenadměrného."
Velice správně!

"140 miliard je více než 1 Kč."
S tím také nemohu nesouhlasit.

"Definování pojmů je úkolem vlastní imaginace:"
Ano. Pak je však třeba si uvědomit, k čemu ten pojem použiju. Pokud kupříkladu k básnění, nemusím se při tom zabývat logikou. Pokud to bude v kontextu, v němž jest užívána metoda vědecká, měl bych ověřit, zda ten pojem není logicky sporný.
Neboť, ano, pane hrabě, uvědomte si to, Vy jste ve sporu se sebou samým! Jedno dr. se Vám tu hádá s druhým. To je pro vědce velmi nebezpečné, nepodceňujte to!

"Člověk se může samozřejmě ptát, ale pokudmožno ne na hovadiny!"
Váš dojem, že se ptám na hovadiny, byl zcela správný. Ale zamyslete se, co bylo jejich zdrojem!
04. 11. 2008 | 06:37

Pepa Řepa napsal(a):

To im
děkuji, obávám se, že jsem přezrál. Je to tak akorát na mošt.Víno z toho nenaděláte.
04. 11. 2008 | 07:45

skeptický napsal(a):

Pánové,

neschopnost se domluvit je o inteligenci.
Včerejší článek na aktuálně uvádí objev britských vědců,kteří zjistili,že mírně popíjející matky mají chytřejší děti.
Pokud ještě matky máte,viděl
bych východisko.Mojí je skoro devadesát,ale po mojí prosbě slíbila,že se pokusí,i když jí to nechutná.
Mateřská láska.
04. 11. 2008 | 10:46

kotas napsal(a):

Dotaz :(pro pana Dr. Berwida)
Mám-li ne jen jednu korunu, ale celých třicet; má někdo právo nařizovat mi abych to odevzdal jiné soukromé osobě, aniž bych za to mohl požadovat jakoukoli protihodnotu nebo se s ním předem dohodnout?
A jestli mě někdo k tomu nutí, je to v souladu nebo proti vůli Boha ?
(účelový nick, správně Novocián)
04. 11. 2008 | 11:57

buldatra napsal(a):

Jasnosti,

Zpackat lze ledacos. Lze zpackat stát, život, oběd, vztah…. I teorii, popřípadě název teorie.

Myslím si, že Vaše teorie vlastně nehovoří o zpackanosti, nýbrž o žabožroutech.
Proto bych navrhoval název jiný. „Z nouze ctnost, aneb teorie o vydírání, které vedlo k založení republiky, tak, jak jen to tenkrát šlo. S dodatkem Švýcarsko náš vzor a k tomu nám dopomáhej bůh.“

No, zpackanost bych možná do té teorie vložil také. Myslím, že zpackaná byla po válce přinejmenším celá Evropa, chtělo by se až říci, že to byla zpackaná doba. A dodal bych snad ještě, že zpackanost kráčí historií neustále vpřed. Je neustále aktuální. Je nakažlivá.
Je léčitelná?
04. 11. 2008 | 12:32

novocián napsal(a):

Zbyňku Matyáši, možná že se známe osobně, ale to je teď jedno.
Proč se necháš urážet, proč bojuješ proti větrným mlýnům ? Proč namáháš hlavu vymýšlením odpovědí na sprosté, pavlačové urážky nadutců ?
Hleď : člověk by měl vážně jednat jenom s takovým, kdo je na stejné nebo vyšší úrovni jako on sám. S těmi nižšími musíme mít, jako křesťané, jistě porozumění, shovívavost a trpělivost a potřebují-li to, pomáhat jim. Rozhodně jim však nepomůžeme tím, že se s nimi hádáme.
Jak se dá zjistit úroveň člověka ? Na to existuje jednoduchý vzorec, objevený Lvem Tolstým. Je to zlomek, kde v čitateli je to co člověk skutečně umí a ve jmenovateli to co si o sobě myslí. Čím vyšší jmenovatel, tím menší hodnota zlomku. Blíží-li se jmenovatel nekonečnu, hodnota zlomku konverguje k nule, a pak už na čitateli ani moc nezáleží.
Obávám se že toto je právě případ těch s nimiž se přeš. Já osobně jsem kdykoliv pohotově jim pomoci, ale nikdy ne s nimi diskutovat. Radím Ti, nech marných hádek; využijme tohoto prostoru k rozvíjení skutečných myšlenek (o kterých vím, že jich máš mnoho) místo ubohých šarvátek na úrovni vandráků a hokyní.
Skutečné schopnosti provází vždy skromnost a především slušnost; „a to ne někdy ano a jindy ne, nýbrž vždycky a bez výjimky“. Od J.S. Bacha k Edisonovi, od Henry Forda po Edmonda Arrantese, zvaného Pelé; ti všichni uměli víc než jiní, a věděli to, a přitom vynikali také tou svou skromností a pokorou.
Ponechme nafoukanost a aroganci těm nízkým, aby tak tou spoustou slov a hrubostí zakrývali svou myšlenkovou prázdnotu a primitivnost, o níž víme; ona se stráví sama.
04. 11. 2008 | 13:34

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to novocián
Váš komentář je plný frází a ani jeden důkaz.

Vy, jako anonym,nemáte odvahu se za své názory postavit pravým jménem. Nemáte tedy ani etické právo někomu přednášet morálku.

Pan Matyáš se s nikým nepře. Všichni se přou s ním. A to právem. Ovšem k žádnému pozitivnímu výsledku to zatím nevedlo. Nechcete si ho adoptovat? Možná, že by byl u Vás v dobrých rukou.

Úroveň člověka se nezjišťuje žádným méněcenným vzorečkem. Zjišťuje se tím, čeho kdo v životě dosáhl. Hrubě viděno jde o srovnání mezi "žvaněním" a skutečně vykonanou prací, jež vedla k materiálnímu výkonu.

Vy jako anonym se patrně nemáte čím pochlubit, neboť prvním krokem úspěšného člověka je vystoupit z anonymity, předložit vzdělání, práci a majetek (především vlastní střecha nad hlavou). Kdo platí činži, nezbývá mu nic jiného, než být "skromný" a "pokorný".

Pojem "skromnost" je otřepanou frází neúspěšných.

Ten, kdo nebyl schopen ve svém životě něčeho dosáhnout se začne skrývat za hráz "skromnosti".

Chuďas musí být skromným, protože ani jinou volbu nemá. Jeho nejbližším partnerem "skromnosti" je většinou alkohol.

Slušnost a "skromnost" nejsou žádnými partnerkami. Slušnost vede k bohatství, skromnost oproti tomu k chudobě.

Ke "skromnosti" se dopracuje každý idiot. K bohatství jenom několik slušných jednotlivců. Na nejvyšších příčkách bohatství není žádná tlačenice. Ovšem nekonečné milionové masy "skromných" nelze přehlédnout.

"Pokora" je vlastností sluhy a nikoli krále!

To jen na okraj, neboť mlátíte kolem sebe jmény multimilionářů, se kterými jste se nikdy nesetkal.
Kolikrát Vás Fordové pozvali na Meeting?
Se kterými z nich si dopisujete? Ve které ze svých vil v Praze, Vídni a Paříži se zdržujete nejčastěji?
Vy pane "skromný" a "pokorný"!
04. 11. 2008 | 17:18

skeptický napsal(a):

As the saying goes : He has no special gifts,and he is modest about it.
04. 11. 2008 | 17:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"Pan Matyáš se s nikým nepře. Všichni se přou s ním."
Další perla, pan Doppelt Dr.B. se považuje za všechny!
Jak to bylo s tím založením SČSP? :)))))
04. 11. 2008 | 21:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

novocián:
Díky.
Nenamáhám hlavu a nebojuji s větrnými mlýny.
Prozradím tajemství: bavím se. :)
04. 11. 2008 | 21:04

novocián napsal(a):

Nebylo by slušné panu hraběti neodpovídat. Měl jsem napsané něco delšího, ale nedopatřením mi to vnuk smazal, omlouvám se tedy.Psát to podruhé nebudu, to mi všichni králové, knížata , hrabata baroni... a t.d z celého světa nestojí za to Tak se pane hrabě mějte dobře.
...A ... Čo stě mysleli s tým slovom "absurdný",Kefalín ?. .. No.. hm... dobrá.Všechno nejlepší, příjemné Vánoce a šťastný nový rok.
04. 11. 2008 | 21:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
S Vaším výlevem opěvující bohatství nějak neladí jiný Váš výlev o Vašem křesťanství, neboť je psáno:
Tedy Ježíš řekl učedlníkům svým: Amen pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského. A opět pravím vám:
Snázeť jest velbloudu skrze ucho jehly projíti, nežli bohatému vjíti do království Božího.
Mat 19;23,24
04. 11. 2008 | 21:38

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to novocián.
Vaše reakce na můj komentář je sice hodná slušného člověka - to nelze popřít, ale bohužel nic neříkající.
Děkuji sice za přání příjemných vánoc a šťastného nového roku, ale poněkud Vám uniklo, že máme teprve začátek listopadu.
Přesto, pakliže Vám to učiní radost, tak Vám rovněž přeji veselé velikonoce a bohatou pomlásku!
04. 11. 2008 | 22:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Oprava: ...pomlázku!
04. 11. 2008 | 22:32

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Vy opět (jako obvykle) pletete páté přes deváté a náramně (jak sám píšete) se svou vlastní blbostí bavíte.
Na Vašem místě bych spíš nad tím vším plakal!
Vzal jste si za základ písmo svaté, ale na špatném místě a ve špatný čas.
Nechte na pokoji Ježíše Krista. On bojoval proti lidské blbosti. Vy jí naopak šíříte a ještě přitom pociťujete radost. To je zvrhlost prvního řádu.
Dovolte mi prosím, několik důvěrných a intimních dotazů: Nejste Vy alkoholik? Ve které třídě jste opustil obecnou (pomocnou?) školu? Na to jestli jste ženatý se vůbec neptám, protože předpokládám, že za něco takového se žádná žena prostě provdat nemůže. Víte, co to znamená, když se řekne "Milada Horáková" a nebo si jí pletete s Anežkou Hodinovou-Spurnou - a při tom se náramně bavíte, jak sám píšete?
Pakliže se chcete dozvědět vše o Miladě Horákové, doporučoval bych Vám mé připravované knihy "Český Dekamerone aneb Vládní bar Boccaccio" popř. návaznou publikaci "České milenky nacistických pohlavárů".
Obávám se však, že by jste společenskou náročnost takovéto literatury faktu duševně patrně nezpracoval a buďto by jste znečišťoval opět stránky mého blogu Vašemi poznámkami a nebo byste si při nejmenším začal hovořit sám pro sebe.
Dbejte prosím ve Vašem případě hlavně o své vlastní duševní zdraví!
04. 11. 2008 | 22:46

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Děkuji za opravu z "pomlásky" na pomlázku.
Je to poprvé, kdy s Vámi bez výhrad naprosto souhlasím. Zde máte pravdu, i když to přiznávám nerad.
Neměl byste chuť gramaticky opravovat mé komentáře?
Možná, že byste měl v této kategorii daleko více úspěchů a mně by nezbývalo prostě nic jiného než Vás chválit. Uvažujte o tom!
04. 11. 2008 | 22:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Stále to Vaše blabla, ale jak Milada Horáková se Zdeňkem Nejedlým a dalšími komunisty zakládala SČSP prozradit nechcete. Anebo kdybyste alespoň částečně nás neinformované podrobněji poučil o pramenech Vašeho objevného tvrzení. Možná vám brání vrozemná skromnost, kterou tak opovrhujete. Smilujte se tedy, prosím, a obeznamnte nás, nevědoucí, jak jste to vlastně myslel, že M.H. založila SČSP.
Víte, pane hrabě nebo za co se považujete, spolu se svým otcem jako malý hoch jsem seděl u rádia a poslouchal skandování "Pověsit, pověsit!", viděl jsem otce, jak bledý šeptá: "To je strašné."
A tak mi nějak to nepasuje.
04. 11. 2008 | 23:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
"Neměl byste chuť gramaticky opravovat mé komentáře?" Správně, uhodl jste, neměl. Bylo by to moc práce (např. by jste na správné byste..atd.) a kdoví, jaký by byl honorář.
"Zde máte pravdu"
A co třeba ty umělé perly? Poučil jste se z odkazu?
Dále musím uznat, že Vaše snaha vytáhnout ze mne nějaká osobní data může leckomu připadat originální, ale forma nudných opakovaných nadávek je kontraproduktívní. Zrovna tak mě poněkud překvapuje Vaše úporná snaha radit mi, co mám dělat. Protože však už více desítek let docela úspěšně si radím sám resp. mi radí moji blízcí, kteří to se mnou na rozdíl od Vás myslí dobře, nemohu vám v tomto ohledu vyhovět.
04. 11. 2008 | 23:20

novocián napsal(a):

Pro Zbyňka Matyáše
Vytahování osobních dat vůbec není originální.To je běžný způsob tajných bezpečnostních služeb a u pana Berwida se jedná zřejmě o profesionální deformaci, vždyť u nich pracoval řadu let.Mluvím ze zkušenosti, znám takovou jednu službu také, totiž StB, ovšem z druhé strany, jako její objekt.Fízlovali mě, pane, od roku 1970 minimálně do 89.; kdy skončili a zda vůbec, nevím.
Oni totiž potřebují nezákonně získané údaje (např z odposlechu telefonu nebo webové špionáže) prokazatelně potvrdit samým sledovaným objektem, jinak je nemohou veřejně použít.
U výslechu Vám například dají otázku, co jste telefonoval tomu či onomu.Dobře to vědí z odposlechu, ale potřebují to mít podepsané v protokolu, aby to mohli použít u soudu.To jsem prokoukl hned a říkal jim schválně takové ptákoviny, že toho brzo nechali.
Tolik tedy pro informaci, abyste se nedivil.
05. 11. 2008 | 12:15

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Zbyněk Matyáš.
Odpovědět na vše, čemu nerozumíte, bych potřeboval několik dní. A navíc by to byla stejně ztráta času.
Píšete: "...mi radí moji blízcí, kteří to se mnou, narozdíl od Vás, (zapoměl jste dvě čárky. Jedná se o vsuvku), myslí dobře."
Jinými slovy: Máte opatrovníky!
Když se jedná pouze o domácí léčení, tak to zatím jde.
Na psychiatrické klinice by to bylo více nepohodlné, ale i tam říká personál pacientům: "Ale jděte pane Nováček! My to s Vámi myslíme dobře. Jednu ruku do tohoto rukávu, ták. Druhou do tohoto rukávu, ták. Hodnej! Vidíte a už máte svěrací kazajku! Až se Vám udělá líp, tak Vám to zase sundáme."

K těm perlám a Horákové až k večeru.
Ale pod jednou podmínkou:
Prosíte jako pejsek: "Smilujte se tedy prosím a (před "a" žádná čárka nepatří)obeznamte nás nevědoucí..."
Buďte tak hodný a mluvte sám za sebe.
Vypusťte slovo "nás nevědoucí". Zatím se jedná pouze o Vás a jenom o Vás - o nikoho dalšího.

Já tady nejsem od toho, abych se nad někým "smilovával", nýbrž jsem rovný mezi rovnými. Můžete mě ovšem oslovovat "Jasnosti", jako to někteří komentátoři na mém blogu dělají.
Vaše otázka tedy, by měla znít:
"Jasnosti, nezdá se Vám, že místy blbnou? Někde utrousili poznámku, že Horáková založila SČSP. Mohli by mě k tomu říci něco bližšího? Rovněž jsem se dozvěděl, že Váš prastrýc Ing. Jan Bervida, coby šéf civilního letectví, jí velice dobře znal. Vycházeje z Vás, asi o ní neměl valného mínění. Proč? Nedala mu? Tedy na rozdíl od Hany Benešové - a proto na ní zanevřel? Proslýchá se také, že dokonce Zenkel se jí bál. Proč? Víte o tom něco?
To by mě všechno zajímalo. Víte sám, že Horáková je národem uznávaná jako mučednice. Myslíte si, že jde o oficiální mystifikaci studené války? Pakliže ano, co bylo důvodem?
Apeluji na Vás, jako na bývalého důstojníka britské zpravodajské služby, přejít rovnou k věci, bez nějakého morálního blábolu, jenž máte jinak ve zvyku!"

¨
Teď musím do Budějovic. Přednáším tam na téma: "C. Wright Mills and his Power Elite as well the Sociological Imagination"
K večeru jsem opět na zámku!
05. 11. 2008 | 13:09

novocián napsal(a):

Tak vidíte, Zbyňku Matyáši, jakých přátelských rad se Vám od Jeho Jasnosti dostalo ! A ten sugestivní popis jak to vypadá v blázinci ! To musí být z autopsie, jinak to není možné. Nebylo by divu; tolik zášti, tolik vztekání třeba jen v tomhle jediném blogu, a kolik těch blogů už bylo, a v každém stejně, to nutně musí mít dopad na psychické ekvilibrium.
Ještě pořád chcete pokračovat v diskusi s panem Dr.Dr ? Nebudete mít ohled na starého pána ? Aby se mu to totiž neopakovalo.
05. 11. 2008 | 17:51

Vasja napsal(a):

Bože....
Je zde jasnějšího blba? :)))))))))))))))
Kromněmně.
05. 11. 2008 | 18:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy:
Už mne tou svou jednotvárnou logorrhoeou nudíte, tak naposledy:
"Někde utrousili poznámku, že Horáková založila SČSP." Tu poznámku jste utrousil Vy osobně, proto logicky se obracím na Vás. Totéž ohledně minimálně indiskrétnosti Vašeho prastrýce: představa, jak houpaje svého praseynovce na koleně mu vykládá pohádky o svých milostných avantýrách může být pikantní, ale značně nevěrohodná. Jinak by si člověk pomyslel něco jako Panebože, co je tohle za famílii!
Nepochopil jste, že Vám vůbec nepřísluší hodnotit, co kdo má či nemá dělat, na co se ptát...atd. Prostě, jak vidno, jste nepochopil základy slušného chování. Dosud jsem to toleroval ve slabé naději, že od Vás se dá přece jen kromě megalomanie a hulvátství pochytit i něco jiného. Přesvědčil jste mne, že nikoliv, tak s Vámi končím s povzdechem: kristepane, co to Britové zaměstnávali za špióna, který se veřejně chlubí, že byl špiónem.
P.S.: Před -a- se dává čárka, pokud předchází vsuvka (a také pokud -a- má význam -ale-).
P.P.S.: Pokud opatrovníky považujete za své blízké, je mi Vás upřímně líto.
Vlastně i bez těch opatrovníků. ;(
05. 11. 2008 | 22:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

novocián:
Jak vidíte, skončil jsem. Už mě opravdu nebaví.
05. 11. 2008 | 22:24

Pepa Řepa napsal(a):

Vzpomínám na ty časy
kdy mě houpal na klíně
bydleli jsme toho času
u Domažlic, v Merklíně

Ani nevím, proč jsem si na tu píseň feldkuráta Katze vzpomněl.
06. 11. 2008 | 07:04

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to All Critics and their Madness.

Pánové nerozčilujte se a nezoufejte.
Opravdu! Já vím, že to v životě nemáte lehké. Problémy má každý z nás a nejenom vy. Vaším hlavním problémem je nechápavost.
To vám znemožňuje jakýkoliv hmatatelný úspěch. Tím se vás nechci dotknout, nýbrž pouze konstatuji.
V Německu jsem roky vyučoval na universitě v Kielu "Persönlichkeitsbildung" v Amsterdamu zase "Selfmanagement".
Dámy a pánové, věřte mi: Pitomcem zůstane pouze ten, kdo se s tímto stavem smíří. Ten, kdo na sobě permanentně pracuje, tomu takové nebezpečí nehrozí.

To všude vyučuji!

Je třeba si nejdříve uvědomit, že vola nikdo nechce.
Pitomost nikde neprodáte, neboť po ní není poptávka.
Pitomost izoluje.
Dokonce i žena, má-li před sebou krásného muže, když zjistí, že je to idiot, odmítá s ním jít do postele!
Zabedněnost je atomovou bombou neúspěchu.

Angličané sice říkají: Kdo je osel, ať žere seno! Avšak já to tak jednoduché zase nevidím. Pitomci jsou základní masou všech válek a revolucí. Bez nutné dávky zhovadilosti by v Rusku nevznikl komunismus a v Německu nacismus.

Semenem mohutného dubu lidské blbosti je POCHYBNOST.
Kdo pochybuje, neví. Kdyby věděl, nepotřeboval by pochybovat. Protože neví, je hloupí. Pochybovač je tedy hlupák.
Toto jsou premisy a dedukce Aristotelovy formální logiky.

V životě to ovšem nemusí být vždy tak jednoznačné. Život se často neřídí logikou, nýbrž společenskými zákony, které ad hoc neznáme.
Opakuji, co jsem již řekl: Vše, co jste se doposud nikde nedozvěděli, dozvíte se v mých knihách "Český Dekamerone aneb Vládní bar Boccaccio", tak jako "České milenky nacistických pohlavárů".
Ti, co nebudou mít peníze si knihy zakoupit (předpokládám, že se zde jedná o většinu mých kritiků), mohou si je zapůjčit v knihovnách. Pakliže tam vůbec budou.
Podle sdělení mých německých a britských advokátů, mají sice publikace populárně vědecký charakter, ale nacházejí se na hranici erotiky a pornografie. Čeští právníci zase tvrdí, že pakliž jde o publikaci prokazatelně společensky vědeckou, tak to nevadí: Akta nahé Hany Benešové, fotografované Ing. Janem Bervidou. Reinhard Heydrich při souloži se svou českou milenkou Josefou Huliciusovou. Jan Baťa v milostném obětí s Alicí Masarykovou, Milada Horáková se svým milencem Josefem Kohoutem v silně eroticko-uměleckém ztvárnění... a mnoho dalších. Možná, že jde o dvojníky! Což nikdy nelze vyloučit.
I zde je možno intenzivně zapochybovat!
06. 11. 2008 | 11:41

buldatra napsal(a):

Jasnosti,

A je to venku. Sám jste to napsal. Cituji: Možná, že jde o dvojníky! Což nikdy nelze vyloučit.
I zde je možno intenzivně zapochybovat! Konec citátu.
Ano, uhodil jste hřebík na hlavičku.

Nejdříve si ale dovolím předeslat, že pochybnost může být jen zdánlivá. Nepochybně to může být pochybnost, ale také nemusí.Ve skutečnosti se možná jedná o zdravou skepsi. Ale jde o něco jiného. Jde o dvojníky. To je zásadní problém všech celebrit, mocipánů všeho druhu, osob veřejně profláknutých a podobně. Historický problém. Musí sehnat alespoň jednoho dvojníka! Protože bez dvojníka by stihli jen polovinu záležitostí, tím pádem by se dostavil jen poloviční úspěch.
Apropos, Jasnosti, máte dvojníka? Osobnost Vašeho kalibru a významu by měla alespoň jednoho mít. Nabídl bych Vám své služby, ale obávám se, že bych nadělal víc škody než užitku. On i dvojník musí být na určité úrovni. A má úroveň je setrvale vidlácká.

Nejsou však jen dvojníci. Existují i trojníci, čtverníci, pětníci…….x-níci. Samotného by mě zajímalo, kolik měl vlastně Saddám Husajn Abd al-Madžíd at-Tikrítí
x-níků. A kterého z nich vlastně odchytili mariňáci ( nebo pěšáci )v té díře a kterého z nich nakonec ubezdušili po právu. A který z nich měl prst na spoušti od zbraní hromadného ničení. A vůbec. Dosud nezodpovězených otázek je více, než odpovědí. Je to výzva pro badatele.
Problematika dvojníků tedy není vůbec, ale vůbec jednoduchá a zasloužila by si pozornosti někoho, kdo se vyzná v odhalování skrytých skutečností, kdo dokáže nakouknout pod pokličku, kdo neztratí se v tajných archívech. Člověka zkušeného, renomovaného. Profíka.

Historie je plná dvojníků. I proto a nejen proto berme názory historiků s tolerancí a jistou rezervou. A vězme, že pakliže se k jedné historické události vysloví více, než jeden historik, platí, že pravda je někde uprostřed.
06. 11. 2008 | 13:20

Vasja napsal(a):

Pane Bukvoj, vašmi příspěvky se prolíná pořáde to samé. A moja pani vas teda pozdravuje a pta se, kdy ste si naposled zapychal.... esi v tom nebude náhodou jádro vašeho pudla.)
Dyk vy porade jen o souložich, milenkách, aktech, Dekameronu.......i ta vaša fotka něco připominá.
06. 11. 2008 | 17:34

Pepa Řepa napsal(a):

Vasjo, jste náročný diskutér.
Cožpak si pamatujete, co jste dělal před dvaceti lety?
A kdo byl u toho?
Buďte rád, že je Vaše paní jako růžička.

U nás ve Widlákově se říká: Pes, který štěká nekouše. Kdo o sexu píše, tak......šmarjá, co jsem to zase napsal?

Mimochodem, milenka Reinharda Heydricha má hezké jméno.Takové vznešené.

P.S. Proč tady vlastně není blogger přes sex?
06. 11. 2008 | 20:56

skeptický napsal(a):

S těmi psy to nezkoušejte.Kousali všichni.

Občasná misfitikace je kořením správného blogu.

Se zábavou chudých u pana domácího asi nepochodíte.
06. 11. 2008 | 21:02

Vasja napsal(a):

Máte pravdu, pane Pepo Řepo. Su rád a taky mojej pani říkám Zrůžakvět.
A to o tom štěkání jí dám přečíst.
Milenka R. Heydricha? Myslíte tu, co uspokojoval tata našho jasného knížete?
06. 11. 2008 | 21:58

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
asi to tak bude. Souložení je zábava chudých. Bohatí hrají golf.Co vy?
06. 11. 2008 | 22:31

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Buldatra
Úkolem politologa by mělo být, odhalovat líbivé polopravdy, které zavláčela do dějin mocenská elita, jenž byla právě u moci.
Sex je motorem dějin.
V žádné oficiální parlamentní ani vládní zprávě se o tom přesto nic nedočtete.
Jak dlouho se to hodlá ještě utajovat?
Velikáni naších dějin vystupují v našem vlastním podání coby bezpohlavní tvorové. Jako by to ani nebyli lidé, nýbrž senilní staří mládenci, šířící kolem sebe jenom samé "dobro". Perfektní stroje bez chyby! Vrchní číšník ve vládním baru "Boccaccio" (Grand Hotel Steiner, dnes "Bohemia") Josef Tater, mi kdysi sdělil: "Když tvůj strýc prcal v separé Benešku, tak při tom hulákala na celý bar a vydávala ze sebe zvuky připomínající jódlování. Vždycky jsem si přál, aby u toho ten blbej Beneš byl a honil si ptáka!"
V této ordinérní větě bývalého číšníka, plynule hovořícího čtyřmi světovými jazyky, se skrývá mnoho pravdy o slabostech velikánů, kteří v duchu Giovani Boccaccia byli také jenom lidé. Odstraňuje to jejich gloriolu. Představte si Buldatro následující situaci: Ministr čs. letectví souloží první dámu republiky v separé vládního baru "Boccaccio". Ona u toho rozkoší jódluje a pan president sedí na divanu a onanuje si přirození, soustředěně pozorujíc scénu.
Tato imaginace vrchního Tatera je přeci roztomilá.
O Benešovi jako politikovi patrně nemá valného mínění, ale výše uvedená pohlavní činnost, by ho v jeho očích zlidšťovala.
Jde sice o zvrácenost rozkoše, ale zcela lidskou, se kterou se setkáváme na mnoha stránkách světové literatury.
Chtěl bych se zde zmínit o C. Wright Millsovi a jeho publikaci "The Power Elite" (Mocenská elita): Obyčejný člověk je zaneprázněn všedními starostmi a je manipulován tiskem tak dokonale, že nemá vůbec ponětí o režimu ve kterém žije, jak tento vlastně vznikl a jak funguje. Mohou mu prostě nabulíkovat cokoliv...

To pro dnešek stačí. Dobrou noc!
07. 11. 2008 | 00:29

skeptický napsal(a):

To Pepa

Pouze v sebeobraně.Čekám na tu pravou.
07. 11. 2008 | 05:29

skeptický napsal(a):

P.S.

Golf mi silně připomíná hru v kuličky pro dospělé.Snobárna pro zbohatlíky a společenské šplhavce,řekl bych.I když zručnost špičkám nelze upřít.Viděl jsem neuvěřitelné trefy.
Milenky si vybírejte podle jména(nomen-omen).
07. 11. 2008 | 06:12

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Taková Dorothea Obšourná-Pošustová by nebyla marná,i když na výběr páně R.H. zdaleka nemá.
Prameny ho popisují jako zdatného administrátora.To jsou fajnové lidi,nároky pochopitelně přiměřené.

Jak se Vám líbí : No more dirty cracks.Speaking of dirty cracks,how is your sister?
07. 11. 2008 | 06:23

Pepa Řepa napsal(a):

Jasnosti, já jim začínám rozumět. jdou na historii přes sex. Tvořej alternativní historickou vědu. Nechci jim brát iluze, ale nejsou první.

Mám doma dějiny prostituce. Několik dílů náramnýho čtení. Je tam třeba příběh o tom, že jakémusi faraonovi zloděj ukradl poklad. Kterému nevím, dejme tomu Chufevovi. Faraon byl fiškus. Poslal svou dceru do bordelu. Každý, kdo se s ní vyspal, byl tázán, co udělal v životě nejhoršího. Záhy byl zloděj vypátrán, sám se dceři přiznal.

Dcerka však měla podnikatelského ducha. Každý, kdo si s ní užil, musel přinést kámen.

Příběh končí sdělením, že z těchto kamenů je postavena prostřední Chufevova pyramida.

Historický hnidopich bude tvrdit, že to není možné, nějaký šťoura dokáže i to že, Chufev dceru neměl. Je mu to ale platné, jak mrtvému zimník. Příběh žije svým životem, časem se na něj nabalí další pikantnosti.

Uvědomte si, že žijou v době IT technologii.Nechci jim radit, ale bylo by vhodné knihu doplnit o zvukovou nahrávku jódlování.Kolega Čochtan by možná vhodný objekt našel v okolí Mnichova.

Nedělaj si z toho hlavu. Kdo bude v době Blesku, Bildu a Sunu zkoumat, zda je nahrávka pravá.
07. 11. 2008 | 07:06

buldatra napsal(a):

to skeptický:

možná, že podmínky výběru by splňovala Nora Králiková.
07. 11. 2008 | 11:51

novocián napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
Ještě to tu čtete ?
Obávám se , že jsme oba „podlehli mystifikaci“ neboli jak se správně říká skočili na špek. Po těch posledních příspěvcích „Pana DrDr B.B“ usuzuji, že se nemůže jednat o skutečnou, reálnou osobu.Že jsme naletěli nějakému vtipálkovi, který z rozhořčených diskutujících má jen velkou jundu.
Žijeme sice v Absurdistánu, ale nemohu věřit, že by něco tak exotického jako Jeho Jasnost mohlo v reálu existovat. Člověk který má potíže s pravopisem přednáší vysokoškolsky vzdělaným lidem o esoterických problémech ! Vzdyť to odporuje základním přírodním zákonům…..namátkou.. druhé větě termodynamické, Murphyho zákonům, Archimedovu zákonu,Mendelovým zákonům, Zákonu schválnosti, ….. až třeba po Pauliho vylučovací princip !
(Ostatně svět tvoří jednotu, a odporuje-li něco jedinému přírodnímu zákonu, odporuje to všem.)
Pane Stejskale, kápněte konečně božskou ! Že se jedná o neskutečnou, smyšlenou osobu, něco jako Jára Cimrman v pokračování ! Že se za tím jménem skrývá nějaký humorista, který se baví tím jak mu lidé věří a píše a píše….
Vy to neuděláte, já vím. Já bych sice mohl tohle svoje tvrzení exaktně prokázat, ale bohužel jsem velmi zaneprázdněn. Připravuji přednáškové turné po Grónsku, Madagaskaru, Novém Zélandu a Ekvádoru na téma : „Ripansazione, il suo stato attuale e futuro“ ; cestou se stavím v Ženevě, mají tam v CERNu nějaké problémy, tak je chci vyřešit. Kromě toho musím naštípat ještě nějaké 2 kubíky dřeva a rozvézt po zahradě hnůj.Tak snad někdy později.
Humoristo s krycím jménem Berwid Buquoy, pište jen pište!Už dávno chybí v naší politice trocha humoru, a politika bez humoru není žádná sranda.
Přeji vám dobrého zdraví.
07. 11. 2008 | 12:42

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Pepa Řepa
Obávám se, že jste mi úplně neporozuměl.
Mně nejde o to psát příběhy nějaké prostituce. Navíc citujete legendu.
Já se snažím legendy a mytologie bořit i když se uhnízdily jako "historické pravdy".
Naučil mě to již v 70. letech můj dobrý přítel Miroslav Ivanov: "Český Pitaval aneb Královraždy".
Paní Hana Benešová žádnou prostitutkou nikdy nebyla a to ani v době, když se ještě jmenovala Anna Vlčková.
V Paříži 1905 hrála sice v erotických filmech a financovala Benešovi studia na Sorboně, ale prostitukou v žádném případě nebyla.
Jde o výmysl nacistické propagandy v době protektorátu Čechy a Morava.
Měla smlouvu s filmovou společností "Gaumont & Pathé" a pobírala královské honoráře.
Rovněž nebyla nymfomankou jak o ní později na Západě tvrdil generál Lev Prchala a Petr Zenkl. Generál se sám o první dámu republiky v Anglii pokoušel, ale neuspěl.
Šéfovi čs. výzvědné služby, Františkovi Moravcovi záviděl: "Kdyby Franta v Londýně neprcal Hanku, generálem by se nikdy nestal!"
Byla to jasná polopravda, neboť president Beneš o poměru své choti k šéfovi výzvědné služby prokazatelně věděl a příliš mu nepřál. Trpěl ho však, neboť byl na své ženě existenčně zavislý: Moravec byl v Anglii nesmírně oblíben a byl zván dokonce do královské rodiny. Beneš naproti tomu za celou dobu války ani jednou.
Ke králi si bral Moravec, jako doprovod, choť pana presidenta...

Ačkoli by se to mohlo zdát absurdní, paní Hana svého muže milovala a za svoji kariéru vděčil pouze jí.
Vybírala si své milence podle toho, jak mohli prospět jejímu muži v jeho politické kariéře.
Byla až chladnokrevně vypočítavá, geniálně mazaná a doslova s matematickou přesností géniální ženy věděla přesný okamžik, kdy, kde a komu roztáhnout nohy, aby to mělo, co nejúčinější politický efekt pro jejího manžela.

To primitivní nymfomanka neumí. Ta se nechává unášet přízemní rozkoší, aniž by hledala ve své činnosti vznešenější společensko-existenční efekt a cíl.

K něčemu takovému by se Hana Benešová ani ve snu nesnížila. Její pragmatismus, cílevědomost a schopnost zpracovat dělohou muže, rozhodující o osudech světové civilizace ( Aristide Briand, Anthony Eden), tak, aby vynesli jejího "Edánka", "Edíčka", "Edouška" atd. na nejvyšší příčky československého státu, byly fenomenální, obdivuhodné a naprosto bezkonkurenční.
Neznám žádnou ženu nějakého dalšího státníka, která by ovládala svým přirozením a tak dokonale politický pragmatismus ve střední Evropě jako ona.
Její schopnost pohlavní intuice a cílevědomé kontroly vzniklé oportunity byla de facto jedinečná.
Beneš nebyl žádný hlupák, aby si toho nevšiml - a dokonale jejích schopností nevyužil.
Přesto k ní vzhlížel jako k bohyni, bez které by nemohl existovat.
Nesmírně si jí vážil.
Ať se hnul kamkoli, mohl se na ní absolutně spolehnout a byl si jist, že ho neopustí: Doslova mu všude a neustále snášela zlatá vejce.
08. 11. 2008 | 00:00

stas napsal(a):

Pane Berwide-Buquoyi, já si osobně myslím, že se musíte náramně bavit s některými názory i příspěvky. Je to smutné, že lidi věří jenom tomu, co se jim servíruje a nemají svůj vlastní názor. Komunismus jim udělal pěknou bramboračku v makovicích. Já sám jsem objevil před nedávnem v George Bushově rodokmenu jméno Charlotta Garrigue. Jen pro zajímavost překlad z francouzštiny(Garrigue) a angličtiny(Bush) je celkem totožný - KŘOVÍ. Docela to zapadá i s některými Vašimi názory do sebe. Obzvlášť když Vaše rodina se podílela na moci v 1.republice. Ona sama historie je o něčem jiném než si lidi myslí a veřejně se prezentuje. Po 1.SV bylo tady mocenské vzduchoprázdno a kdo dřív přijde, ten dřív mele. Samozřejmě se tam dostali lidi, kteří měli bohaté sponzory. USA vyšly po válce jako vítězové a jejich vazal Masaryk spojený rodinnými pouty k mocenské presidentské chobotnici mohl v klidu dosednout na ,,královský trůn,, zvané Československo. Mimochodem presidentské volby v USA jsou víceméně fraška. Jde o mocenský boj v rodinné hierarchii. Vzdálení bratranci. BUSH-OBAMA-KERRY-MCCAIN s modrou krví. Před nimi NIXON-CARTER-mírná změna(manželka)NANCY REAGAN taktéž modrá krev. CLINTON se trochu vymyká, ale jeho jmenovec dělal začátkem 19.století vícepresidenta a byl z modré krve. Takže to jede skoro nepřetržitě a voliči si to ,,užívají,,! Škoda že je u nás elita potichu, ale asi se stydí za svůj chlévský původ?
13. 12. 2008 | 22:21

Béda napsal(a):

Dr.Dr. JBB

"Ano, tyto instituce je třeba vychovávat a uvést tím jejich běsnění na snesitelnou míru. Může se tak dít zakládáním různých spolků a organizací. Jejich účelem by měla být nepřímá kontrola orgánů moci a snaha naučit je dialogu. To znamená permanentně upozorňovat presidenta republiky, vládu a soudy, co je to slušnost, právo, spravedlnost, morálka, vzájemná úcta, tolerance a vůbec schopnost vést dialog."

Myslím, že tato pasáž vašeho příspěvku naznačuje, že zřejmě žijete v idealismu anebo v utopismu. Možná je to dáno aristokratickou výchovou vašeho rodu. Vychovávat vládu, která se nejpozději po 4 letech totálně změní upozorňováním (spolkařením...), to je vskutku komický požadavek.

O míře odtrženosti vašeho pohledu svědčí již to, že ve vašem příspěvku plně absentuje moc zákonodárná, která krom toho, že tvoří pravidla společenského soužití a formuluje sankce za jejich porušování, volí také prezidenta a schvaluje vládní program.
02. 05. 2009 | 08:48

jordan shoes napsal(a):

To primitivní nymfomanka neumí. Ta se nechává unášet přízemní rozkoší, aniž by hledala ve své činnosti vznešenější společensko-existenční efekt a cíl.
20. 05. 2009 | 10:46

ugg napsal(a):

Ačkoli by se to mohlo zdát absurdní, paní Hana svého muže milovala a za svoji kariéru vděčil pouze jí.
Vybírala si své milence podle toho, jak mohli prospět jejímu muži v jeho politické kariéře.
20. 05. 2009 | 10:47

AlexandriaRush31 napsal(a):

freelance writer
17. 06. 2011 | 10:38

SLOANAlejandra napsal(a):

freelance writer
27. 06. 2011 | 21:24

TraciCooper napsal(a):

freelance writer
01. 07. 2011 | 11:23

AlejandraGentry19 napsal(a):

freelance writer
22. 09. 2011 | 06:15

Rhys napsal(a):

OAKLEY in the sports <b><a href="http://oakley.bufsiz.jp/#205136">オークリー メガネ</a></b>
world prominent <b><a href="http://oakley.aikotoba.jp/#201255">オークリー ゴーグル</a></b>
forthwith massive basic the latest <b><a href="http://oakley.ashigaru.jp/#201071">オークリー メガネ</a></b>
thing, constantly derived outline miracle, this world-class classification, to perceive if it has a locale of a century past <b><a href="http://oakley.biroudo.jp/#202655">オークリー アウトレット</a></b>
of the growth, how to reject mediocrity, Jim Oakley bossbefore, <b><a href="http://oakley.bufsiz.jp/#205035">オークリー レンズ</a></b>
it was off-road motorcycle prolongation technicians and a casting off-road motorcycle think and salesperson. When the technician during <b><a href="http://oakley.ashigaru.jp/#201368">オークリー サングラス</a></b>
the years, the most take hold of with are those who are the players of the brandish utility machinery, in the prepare of communication with the off-road cyclists, <b><a href="http://oakley.bufsiz.jp/#204833">サングラス オークリー</a></b>
he set the gear and accessories is difficile to detect the ask quid pro quo for positively polytechnic deed tenure much tumble drop a clanger get into goggles can not undeniably about the impression of verdict safeguard, but because of the lens stifle mystify come to an crash on the gravel expense trick to pull strings the line of usher, or balanced damage to the eye. In 1975, he began to start their own businesses. <b><a href="http://oakley.biroudo.jp/#201467">オークリー ゴルフ</a></b>
With larger with this base impression to make look beat than other products, Jim contrariwise $ 300 the the cosmos of Oakley brand. In his own garage, Jim made ??a hold hands together and boast repair of the motorcycle handle. "All things in the wonderful can and should do safer," Jim told skeptics, "The on the other involvement mix up is that 'what together who do'". Professionals noticed this recent exemplar, <b><a href="http://oakley.bufsiz.jp/#204429">オークリー ゴルフ</a></b>
its cloth can extraordinarily distend the friction when sweating. <b><a href="http://oakley.aikotoba.jp/#201253">オークリー ゴルフ</a></b>
This assurance is supported this crackerjack industrial envision capabilities to the tremendoussuccess.
18. 06. 2013 | 21:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy