Terra inkognita zvaná Václav Klaus

27. 01. 2008 | 22:35
Přečteno 102672 krát
Málokdo z dějin naších presidentů je zahalen tolika tajemstvími a neprůhlednostmi jako Václav Klaus. Tak např. o T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi a Václavu Havlovi byla tu i v zahraničí napsána celá řada zajímavých monografií. V tomto směru o Klausovi neexistuje nic.

Vycházely a vycházejí jakési publicistické náznaky, které spíše jakoby odváděly pozornost než, aby se daly hodnotit jako klasická monografie. V zahraničí ho ignorují definitivně. Nevzpomínám si, že by o něm byla za posledních pět let v Evropě nebo v USA jakákoli vážná knižně-publicistická zmínka. V SRN získal medaile “Konrada Adenauera“ a “Ludwiga Erharda“. Netrvalo ovšem dlouho a obě instituce ho prý vyzvali, aby vyznamenání vrátil. Mluvil jsem s ním v Táboře celkem třikrát. Jakmile jsem se chtěl dozvědět něco z jeho minulosti, okamžitě rozhovor přerušil, obrátil se ke mně zády a beze slova odešel. Naposledy jsme si vyměnili knihy. On my dal jeho “Modrá, nikoli zelená planeta“ a já jemu mojí “Otec německého hospodářského zázraku - Ludwig Erhard“ (II. vydání). Tvrdil, že se o Erhardovo “sociální tržní hospodářství“ velice zajímá. Knihu prý přečte jedním dechem a nechá mi vědět, co si o obsahu myslí. Nevím jak dlouho u něho ten “jeden dech“ trvá, ale už je to víc než půl roku a Klaus zarytě mlčí.

Kdo je tedy Václav Klaus? Proč o své minulosti nechce mluvit? Koho máme vlastně tím pádem za presidenta, když o něm nic nevíme? Kdo má přeci čisté svědomí, nepotřebuje mít strach z toho, aby něco na sebe neprozradil! Jistý autor Dr. Ladislav Andrey podává impozantní svědectví (NN, čís. 12/1996):

Tak pěkně po pořádku. V. Klaus se narodil za války (1941) v Praze, i když rodina pochází z Haliče a jak už to bývá, ve vhodnou dobu si změnila jméno z Pružinskyj na Klaus. Vždyť na to má každý právo. Dá se říct, že V. Klaus pochází z komunistické rodiny. Oba rodiče byli a zůstali členy matičky státostrany. Podobně je to i u jeho manželky Lívie, rozené Mištinové, která pochází z Oravy na Slovensku a div se světe, i paní Lívie má stejné ultra-komunistické rodinné zázemí....V. Klaus se opakovaně hlásil do KSČ, ale měl tu nevídanou smůlu, komunisté jeho žádost opakovaně zamítli...

Je známo, že V. Klaus byl vzorným pionýrem a jako jediný z třídy si pořídil hedvábný pionýrský šátek... Po ukončení vysoce prominentní VŠE v Praze, fakulty zahraničního obchodu, kde se seznamuje s budoucí manželkou Lívií, nastupuje aspiranturu v Ekonomickém ústavu ČSAV. To bylo tehdy určeno jen těm nejvybranějším z nejvybranějších komunistických nebo špionážních kádrů elitní tzv. vědecko-technické rozvědky, řízené přímo ruskými tajnými službami KGB nebo GRU. Václava Klause CSc. práce, opěvující údajně socialismus a RVHP, se bohužel z knihovny VŠE ztratila po listopadu 1989...I přes neúspěch se vstupováním do KSČ stane se V. Klaus nomenklaturním kádrem KSČ v Praze. Pak teprve může absolvovat dlouhodobé studijní pobyty v kapitalistickém zahraničí, například v Itálii a později dokonce v USA... Do roku 1971 je V. Klaus v EÚ ČSAV... Celkem včas, už v roce 1987, nastupuje V. Klaus do známého „prognosťáku“, kde se předsedovi okupantské prosovětské vlády, Lubomíru Štrougalovi, podařilo shromáždit další nomenklaturní kádry, a to až do úrovně ÚV KSČ... Není zde prostor na pikantní historky, jako jsou třeba spekulace o sexuální orientaci Václava Klause, ale alespoň jednu, jak se například opatrný a duchem malý Václav Klaus bál podepsat dokonce i zcela neškodnou petici „Několik vět“, a to v době, kdy bylo díky rychlému vývoji v SSSR všem jasné, že žádné sankce za to nehrozí. Zde V. Klaus potkává svého dvojníka, elitního agenta KGB a StB, Karla Kochera, který byl v USA odsouzen za špionáž...Na první pohled zajímavá a veselá společnost.

...Deník „Denní telegraf “, přinesl 7.června 1995 zprávu s titulkem: “Premiér obhajoval habilitační práci“...Přítomní odborníci hodnotili práci jako vysoce nadprůměrnou...Čeho moc, toho příliš. Rozhodl jsem se proto čistě demokraticky, že se s tak velevýznamným dílem ekonomickým blíže seznámím...Avšak to, že docent je především pedagogická hodnost, která se uděluje po minimálně 1000 hodinách přednášek, jaksi všem uniklo. Výjimky přece musí být...Ono se to dokonce nedělalo ani za vrcholného komunizmu. Bilak i Jakeš získali známý RSDr. po dlouhém večerním studiu, ale na docenta si nikdo z nich ani netroufl. A co už titul profesora? Udělení profesury V. Klausovi je proto výsměchem a urážkou zakřiknuté akademické obce ČR, mlčící už po generace ke každému bezpráví.

...V loni (1995) jsem se vypravil na pražský Žižkov, na VŠE, abych se osobně do habilitační práce profesora Klause podíval. A ejhle! V knihovně se dozvím, že práce tam není. Ptám se také na CSc práci V. Klause a dostanu stejnou odpověď. Práce se v knihovně nevyskytuje.

V ten samý den se ještě pro úplnost vypravím na Smetanovo nábřeží v Praze na fakultu sociálních věd UK, ale běda. Docentská práce V. Klause se zde taky nevyskytuje... Chodím po všech možných i nemožných knihovnách, katedrách...Po dlouhém hledání narazím na slušné lidi. Dlouho se mne vyptávají odkud jsem, co dělám a proč mne práce zajímá. Kyž všechno objasním, že jsem z Akademie věd...a čistě z profesionálních důvodů bych si v práci rád zalistoval, řeknou mi, abych trochu počkal. Prý jsem první, kdo o práci projevil zájem.

Po několika dlouhých minutách čekání, držím v ruce v obyčejných černých deskách svázanou „habilitační práci“ pana premiéra. Je mi umožněno práci jenom prolistovat na místě, bojí se, aby to někdo neviděl. Udělat xeroxové kopie mi není umožněno. Listuji v práci důsledně a dělám si poznámky. Zde je výsledek:

Práce nese úplně jiný název než jaký měla profesorská přednáška V. Klause... A dále zjišťuji, že pan premiér měl málo času na napsání vlastní práce, protože práce kromě krátkého úvodu obsahuje jenom xeroxové kopie osmi vybraných článků, resp. pamfletů, publikovaných i nepublikovaných od roku 1987 do roku 1989... Je zajímavé, že V. Klaus necituje společnou práci s D. Třískou (kromě toho, že byl významným agentem StB, byl také náměstkem ministra financí V. Klause...)... Dále jsou připojeny pamflety č.7 a č. 8, které pravděpodobně nebyly nikde publikovány... Shrnuto a podtrženo, „profesorská práce“ pana premiéra se hodnotí sama. Neobsahuje jediný článek publikovaný byť i v hluboce podprůměrném zahraničním ekonomickém periodiku. A to je na profesorskou práci zatraceně málo. Jen kvůli úplnosti poznamenejme, že „profesorem by se měla stát osobnost vědy, která prosadila vlastní vědecký směr ve světě a vychovala svoji odbornou školu doma“. Nic z toho novopečený profesor Klaus ani na hony vzdáleně nenaplňuje...Nemá smysl diskutovat o prázdné nadutosti, resp. až podivné duševní aroganci profesora Klause...Není zde také místa na trapnosti v pozadí udělení Erhardovy...ceny V. Klausovi...Dikce ceny byla změněna z původního „za výjmečné zásluhy o ekonomický rozvoj a transformaci československé ekonomiky“ na cenu za „ekonomickou publicistiku“ jako přímá reakce na protestní dopisy vedení Erhardovy nadace.


(Citát je zkrácenou verzí z NN, čís. 12/1996)

Na výše uvedenou deskripci Dr. Ladislava Andreye bych reagoval haškovsky (viz rozhovor Švejka s Bretschneiderem): „Kdyby z toho byla jenom polovina pravda, stačilo by to, aby měl vostudu na celej život!“

Nemyslím si však, že by byl Václav Klaus špatným ekonomem a neschopným předsedou vlády. Proti tomu hovoří celá řada důkazů. Jeho zásluhy v oblasti hospodářství jsou nepopiratelné a transparentní. V Klausových knihách „Obhajoba zapomenutých myšlenek“ (Praha 1997) a „Narovinu“ (Praha 2001) je možno objevit, že se jedná o briliantního a fundovaného myslitele v oblasti národního hospodářství. Kdysi si postěžoval: “Ludwig Erhard měl svého Adenauera, který za něho dělal politiku. Já žádného 'Adenauera' nemám. Věřte mi, že je to nesmírně obtížné, skoro nemožné dělat hospodářství a politiku najednou“. Objektivně viděno, přesto to Klaus zvládal. Jeho přístup k věci a nevyčerpatelné množství energie byly enormní. Advocatus diaboli je a zůstává pro něho úřad presidenta republiky. Nezvládá jej. Ztrácí kontakt nejen s národem, ale i se světem. Jde zde zcela o anachronismus.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Milanaro napsal(a):

Nic než pravda. Ještě je známá teorie, že V.K. je nebo byl agentem KGB. Jeho vztah k Putinovi by tomu nasvědčoval.
27. 01. 2008 | 22:55

Petr napsal(a):

Někde jsem četl, že účastníci internetových diskusí se z velké části rekrutují z bývalých popisovačů zdí veřejných záchodků. Zde je jim umožněno dokonce psát blogy.Ještě chybí ty pikantí historky ze sexuální orientace.
27. 01. 2008 | 23:02

Mendys napsal(a):

Super - téměř vyčerpávající. Mělo by se to dostat do senátu, parlamentu a všem těm s modrými brýlemi na očích jako povinná četba. Já takového prezidenta nechci a nikdy ani mým prezidentem nebyl. To není člověk s lidskou tváří, natož s morálkou.
27. 01. 2008 | 23:08

Mendys napsal(a):

to Petr:
Pokud nejsi schopen přiznat doloženou pravdu, máš na to právo, ale tvé urážky svědčí pouze o tvé Neinteligenci. Doufám, že už brzy prohlédneš fanatiku.
27. 01. 2008 | 23:11

Rebel napsal(a):

Pro Petr.
Kde bys to tak asi mohl číst, většina těch tvých moudrostí bude pocházet ze zdí veřejných záchodků. Je.to tvá studnice vědění.
27. 01. 2008 | 23:12

Petr napsal(a):

Jistý Tomáš Novák kdysi napsal: Jan Berwid-Buquoy je lhář, zloděj a udavač.

K tomu jen dodám, kdyby polovina byla ¨pravda, stačilo by to na vostudu na celej život.
27. 01. 2008 | 23:17

SuP napsal(a):

Týýýýývoletojesýýýýla!
A teď si laskavě všichni račte vyhledat, jak konzistentní názory např. proti radaru mají všichni, kdo se s tímhle dokážou ztototžnit.
27. 01. 2008 | 23:29

Tom napsal(a):

Mendys:
Promiňte, doložená pravda? To soudíte z blogu nebo máte ještě nějaké jiné důkazy?
Takových článků napíšu pět za večer a pohaním v nich na koho si vzpomenu.
27. 01. 2008 | 23:30

LEVAK napsal(a):

Prostá pravda.Byl jsem svědkem toho jak demokraticky V.Klaus odpovídal na písemné dotazy z pléna při jeho návštěvě u nás ve městě.Sebrané lístečky byly před něj položeny a taky tak tam zústaly.Odpovídáno bylo na dotazy z jiných lístečků,které tam už byly na druhé hromádce připravené.Sebekriticky přiznávám,že jsem si toho nevšiml,ale upozornil mě na to kamarád,který to lépe sledoval!
27. 01. 2008 | 23:31

LEVAK napsal(a):

Jo jenom pro odlehčení.Víte,že do páté třídy chodil s Pavlínou Filipovskou?
27. 01. 2008 | 23:33

Nepomuk napsal(a):

Autor blogu Jan Berwid-Buquoy je regulérním členem ODS Tábor a chráněncem bývalého člena KSČ, dnes europoslance ODS Jaroslava Zvěřiny. Díky ODS přišel výše zmíněný aristokrat k měšickému zámku s obrovským pozemkem za 1 korunu českou. Pro místní buňku ODS v Měšicích pořádá JBB oblíbený přednáškový cyklus "Zvěřinova řada", kde osmašedesátníci a sudetští Němci lamentují nad zhůvěřilým Klausem a sborově žasnou, proč si Češi nezvolí takovu vzácnou perlu a v šírém světě obdivovanou kapacitu jako je sexuolog Zvěřina.
A pak bude někdo tvrdit, že ODS je strana jednoho muže a jednoho názoru!
27. 01. 2008 | 23:41

Mendys napsal(a):

pro Tom:
Pokud máte jiné a dokážete je zde předložit a tím vyvrátit tvrzení autora, budu rád. Dosud o tom totiž nebyl schopen promluvit ani sám Klaus. Tento váš výkřik, že to není pravda je pro mne asi tak důvěryhodný, jako ten "že planeta je modrá a ne zelená". Přesvědčte nás o vaší pravdě a o tom, že neumíte pouze křičet.
27. 01. 2008 | 23:48

Joe Ovcarna napsal(a):

J.Pehe aJ.Berwid, znama jmena.Poznamka Petra a Rebela a jim podobnych nemuze rozcilit ani mravence,natoz cloveka s prehledem. P and R sve vedomosti dozajista cerpaji z tech zachodku, jak jinak, ktere tak obdivuji.Rozhlednete se kolem sebe, ZIJETE VE TME!
28. 01. 2008 | 00:09

Martin napsal(a):

Děkuji za zajímavý postřeh ohledně té neexistence Klausovi monografie. Jeho minulosti je tajemná a bylo by na místě, kdyby o něm někdo něco napsal. Ale Klaus evidentně nechce. Riskovat, že skončí v politické roli propadem ve volbách a nebude za ním ani jedna autobiografie by o tom svědčila.
28. 01. 2008 | 00:47

Karel Vomacka napsal(a):

Ted uz se tady vytahuje kdejaka spina. Ad absurdum, by si clovek mohl myslet, ze Veka je agentem KGB. To by jiste mnohe vysvetlovalo. Jenze i kdyby tomu tak bylo (nemam zadny dukaz), pak by mlceni a necinnost cele spolecnosti byly jeste ostudnejsi.

Problem neni Veka, ale lhostejnost nas vsech! Nebo snad nekdo chysta nejakou demonstraci?
28. 01. 2008 | 01:05

1968 napsal(a):

Za prvé Jane Berwide-Buguoyde,když chceš psát o někom, jakoby hanlivě, tak musíš také napsat svoji a své rodiny monografii od mládí!Jinak to vypadá tak, že je to sprostá závisť na úspěšné lidi.Určitě a jsem si tím zcela jit, že by tvá hlava, která vyprodukovala takový hanopis a fujtajfl,ani námatkou nebyla schopna převéct stát z komunistické diktatury do demokratického státu. A ani náznakem by tvoje chudá a nemocná duše, stihlá nevraživostí proti úspěšným, nebyla schopná pokojně rozdělit stát na dva samostatné národní celky.Když už né za jiné, tak mu můžem být vděčni za to, že nenechal moc ve státě v rukou Občanského Fora a utvořil strany. Kdyby to neudělal, tak by nerozdělené republice dodnes vládl Havel spolu s komunisty z roku 1968, jako Dubček,Pithart,Jičinský, Diensbier Šabata, Uhl,Ruml,Šilhn a spol v polokomunistické diktatůře a dnes již možná bez lidské tváře.

A pane Jane, o vás se na Táborsku řikají také podivné řeči. Možná to nejste vy, a já tomu věřím, že to nejste vy. Možná jste to také slyšel, že tam po městě chodí nějaký hromotluk chlap,podivně oblečený, smrdí večer chodí ožralej a počuranej a že je na malý chlapečky. A že ze zahraničí vozí drogy.A a a a. Pane Jane ne abyste to bral na sebe. Vy jste přeci Slušný chlap, už jenom podle toho Vašeho článku!!!!

Líbí se Vám takový způsob psaní?

Jo a já nejsem velkým příznivcem pana Klause. A na prezidenském místě si dovedu představit nějakého slušného akademika a nebo poctivého úspěšného podnikatele.(něco jako byl Baťa, nebo Roman)

Pane Jane a ještě by jste nám mohl a o to bych Vás prosil napsat životopis Pana Švejnara a jeho rodičů. Kde studovali, z jakého prostředí pocházejí,zda byli členy KSČ a co dělali do svého útěku do USA. A zda není podezření, že byli zpravodajci STB či KGB. Děkuji.
28. 01. 2008 | 01:17

Rebel napsal(a):

Pro Joe Ovcarna.
Pokud byste se rozhodl přispívat svými poznámkami na zdi veřejných záchodků, velmi byste snížil jejich úroveň.
Proč člověk s přehledem, za kterého se zřejmě pokládáte, reaguje na poznámky, které by nemohly rozčilit ani mravence? Máme se rozhlédnout, žijeme prý ve tmě.
No Joe, otevřel jste nám oči, předvedl velikost svého ducha, ale už raději nepište nebo začnu brousit tužku a mohl bych přidělat práci panu Stejkalovi.
28. 01. 2008 | 02:23

Kolouch napsal(a):

Autor ještě zapoměl na skutečnosti z doby nedávné:

Prof.Ing.VK Csc
1) rozvrátil svévolně stát
2) zdevastoval svojí činností ekonomiku státu
3) založil ODS - stranu, která soustavně devastuje život v naší zemi
4) podepsal zákony, kterými je okrádáno 80% obyvatel stítu ve prospěch 10% členů jeho strany a jejich podporovatelů

Tyto zločiny je nutno brát v úvahu při rozhodování 8.2.08, zda bude tento člověk dále devastovat život v ČR.
28. 01. 2008 | 07:05

Al Jouda napsal(a):

Rozhodně zajímavý blog ! Autor uvádí jako skutečnost jednu neodpustitelnou věc a sice, že byl Václav Klaus komunistickým nomenklaturním kádrem. Dále uvádí, že současný prezident je anachronizmem, což potvrzuje můj slogan : " Klaus je fosilie, Švejnar naděje !"
28. 01. 2008 | 07:09

Mendys napsal(a):

to 1968:
Jste velice špatným advokátem p. Klause. Měl byste spíš obhajovat uvedené skutečnosti, než se zaobírat postavou autora - ten v tomto článku opravdu nehraje hlavní roli a většina lidí, která čte jeho články ho zná. Což se ovšem nedá říct o vašem klientovi. Předložte tedy důkazy, které tento článek znevěrohodní a nesnažte se problém přesměrovat na někoho jiného. Přeji vám hodně zdaru, jelikož sám Klaus to dosud nedokázal.
28. 01. 2008 | 07:35

tomas napsal(a):

to mendys: souhlasim s vami, pokud to jsou blaboly , bude zcela jednoduche je vyvratit. napr. jedna pomerne rozsirena fama tvrdi, ze livie klausova je dcerou predniho bolsevika salgovice, na strankach VK vsak najdeme, ze otec jeho manzelky zemrel jiz behem jejich stredoskolskych studii, salgovic se zastrelil nekdy na zacatku devadesatych let. takze ty, kteri spojuji LK se Salgovicem nelze brat vazne, jak seriozni je autor blogu, nevim, priznivci VK maji sanci vse vyvratit, bylo by
to smysluplnekjsi nez ideologicke vykriky.
28. 01. 2008 | 08:08

Mendys napsal(a):

Jako demagogický výkřik je právě váš článek. Urážíte autora - včetně tykání a v dalším článku už píšete, že nevíte, jak seriozní je autor blogu. Proč chodíte na jeho blogy? Urážet v této zemi umí už snad každý, ale zaujmou postoj k danému problému, to neumíte ani vy. A přenést problém na příznivce VK, kteří mají šanci to vyvrátit je příliš laciné. Vy jste na článek reagoval, od vás bych tedy očekával seriozní odpověď.
28. 01. 2008 | 08:35

tomas napsal(a):

to mendys, ale ja nejsem tom, ja jsem tomas.
28. 01. 2008 | 08:49

petrof napsal(a):

pane JBB nevím, proč nás teď bavíte svými příběhy z roku 1995, kdy jste s nějakým vrátným VŠE hledali v archivu závěrečnou práci pana Klause??
Zkuste najít a hlavně rychle něco věrohodnějšího, protože jinak 8.2. bude pan Klaus znovu zvolen a my budeme rádi, protože to tak bude pro ČR dobře!!
28. 01. 2008 | 08:49

JC napsal(a):

Když nic, tak tahle poznámka "V. Klaus se narodil za války (1941) v Praze, i když rodina pochází z Haliče a jak už to bývá, ve vhodnou dobu si změnila jméno z Pružinskyj na Klaus. Vždyť na to má každý právo."
dělá z tohoto blogu antisemitský škvár.Pan autor by byl asi raději, aby si Pružinští ponechali svá jména a vylétli komínem kdesi v Osvětimi.
28. 01. 2008 | 08:52

qw napsal(a):

Pane JBB, nemohu pochopit proč jste svou pěknou úvahu pokazil vložením poněkud hnusné směsice tendenčně vybraných fakt, komentovaných Dr.Andreyem s taktem, připomínajícím slavné stati Rudého práva jako "Ztroskotanci a zaprodanci".
Nejsem stoupencem VK, ale toto je zase cosi zcela mimo objektivitu.
28. 01. 2008 | 09:03

Mendys napsal(a):

to tomas: omluva
Ale lidí bez argumentů, kteří jenom křičí a nedokáží obhájit svůj postoj už mám dost.
A pozor - právě přišla nejchytřejší modrá agitka - pan petrof. To se zase něco dozvíme.....
28. 01. 2008 | 09:14

Mendys napsal(a):

to petrof:
Pobavte nás svým příběhem, kdo už tu práci viděl, komu že to těch 1000 hodin vlastně odpřednášel. Proč neřekne VK lidem pravdu? Možná by potom lidé nemuseli jeho výsledky hledat s nějakým vrátným z VŠE.
28. 01. 2008 | 09:21

Vico napsal(a):

Ač nejsem příznivcem znovuzvolení VK, článek NN mne znechutil. Dost silně zavání žumpou, ve které se nakonec vymáchá i ten, kdo z článku cituje. Je to podivuhodná směsice agentománie, skrytého antisemitismu a kádrováctví / rozbor rodokmenu do ixtého kolene/. V téhle močůvce možná prosvítají zrnka pravdy, ale za takovou cenu se mi je nechce vybírat.
28. 01. 2008 | 09:23

tomas napsal(a):

to mendys, ok, ja s vami v mnohem souhlasim a divim se, nebo nedivim?, novinarum, ze se napr. o onen profesorsky titul a zminenou praci nezajimaji. prekvapive je take to, ze skutecne zadna biografie VK neexistuje.
28. 01. 2008 | 09:41

Sámdoma napsal(a):

Staré pořekadlo říká, že "na každém šprochu, pravdy trochu"! Blog o něčem vypovídá,zda je vše pravda, těžko říci. Pravdou však zůstává, že V.K. je osobou,kterou, jak rádi proklamují členové ODS (naposledy p. Sobotka v OVM),ale i jeho stoupenci, znají, je transparentní, konzistentní a mnoho dalších kladných přívlastků k jeho osobě, avšak o jeho negativních či stinných stránkách nehovoří, ba dokonce se ohražují o nich mluvit. To je to pokrytectví ODS,nesahat jim na pánbíčka. Sám V.K., jak výše uvedeno, ač na politické scéně zaclání již pěknou řádku let, nějakou interesantní(mi) publikací(emi) nezazářil, ta o té modré planetě je odraz jeho ideologicé orientace, kterou by chtěl vnutit nejen domácí populaci,ale i navenek. Jednak je to málo a navíc je to špatné. V.K. se zaobírá asi víc sám sebou (no ne asi, ale určitě) a nezbývá mu na vidění světa kolem sebe, na vnímání života lidí,jejichž je president(!)Úvahy o tom, že se na světlo boží vytahují škváry, špína a pomluvy, je daň jeho současného presidentování a kandidatura na jeho znovuzvolení. Nekandidoval-li by, mnohé by zůstalo (ke škodě věci) zamlčeno, takže jenom dobře, že kandiduje. A kdo chce tomu či onomu věřit či nevěřit, ja každého osobní věc. Konec konců,ani jeho soupeř, pan J.Š. nebyl ušetřen výpadů, lží a pomluv! A odkud přišly, také víme. Takže, vy stoupenci a obdivovatelé své modly V.K.,volba presidenta je velká hra, terno, se vším všudy, nemlaťte kolem sebe,smiřte se s tím, že váš vyvolená není "duše čistá" jak si jej představujete, ale že je to člověk jako my, se vším všudy. A žádný z nás není ani úplně dobrý, ani úplně špatný. Jsme jenom lidi.
28. 01. 2008 | 09:48

petrof napsal(a):

to Mendys: divím se vám, že jste při pondělku hned tak jízlivý a plný žluči. Já mám po víkendu náladu nadmíru dobrou a vy mě jí nemůžete zkazit.
Zrovna tak se nehodlám zabývat malichernostmi, jako je habilitační práce pana Klause. To bychom se pak museli bavit o tom, jak vystudovali Gross, Sobotka, Buzková a další.
Prostě přijměte ten fakt, že pan Klaus je politik, který u nás nemá již mnoho let konkurenci a všichni ti, co se snaží mu okopávat kotníky, jsou legrační svou malostí a ani si neuvědomují, že jemu tím jenom nahrávají, neboť tím více nad nimi vyčnívá.
Hezký den.
28. 01. 2008 | 10:02

Mendys napsal(a):

Tady je víc věcí podivných. A ti novináři - toť otázka, co, nebo kdo za tím stojí. Přinejmenším by bylo rozumné, aby s tím veřejnost byla seznámena, aspoň by se zabránilo veškerým spekulacím.
28. 01. 2008 | 10:07

tomas napsal(a):

to petrof; Hlas Ameriky oznami, ze v Sovetskem svazu neni dostatek potravin, jeho obyvatele nadmerne konzumuji vodku a ziji na pokraji bidy. Radio Jerevan po nekolikadennim mlceni reaguje, no a co, vy zase mlatite cernochy.
28. 01. 2008 | 10:17

Mendys napsal(a):

to petrof:
Ano mimořádně s vámi souhlasím a přijímám ten fakt, že "pan Klaus je politik, který u nás nemá již mnoho let konkurenci". To co předvádí se opravdu zatím nikomu v této zemi nepodařilo. A pokud vy ve své legrační malosti považuje habilitační práci za malichernost /vysokoškolské vzdělání je vám asi na hony vzdálené/a podstatu problému opět přenášíte poukazováním na druhé osoby, jste to právě vy, který VK nahrává, aby tím víc vyčníval nad slušnými lidmi.
28. 01. 2008 | 10:19

kritik napsal(a):

no - je pravda že knihy V. Klause o jeho letech v prezidenstkém uřadě jsou úrovně nevalné a mají cenu tak 5Kč - jako podložka pod stůl.....
28. 01. 2008 | 10:46

petrof napsal(a):

to Mendys:
pro vaši informaci, jsem absolventem ČVUT takže vím, jak se některé semestrální, diplomové a disertační práce dělají!!
Ale jak chcete, pátrejte po blbostech, hloubejte v minulosti, intrikujte, ale historie se ubírá jinudy a tvoří se jinak.
Můj vztah k VK se vytvářel také postupně a pozvolna. Ale vždy byly jeho názory jasné, zřetelné a konzistentní v čase. On také, jako první a jediný pochopil, že politika se nedá dělat na náměstích a po divadlech, a založil pol. stranu. ( na rozdíl od pravdy a lásky!!).
Ačkoliv mu jeho protivníci vytýkají spoustu věcí, navždy zůstane podepsaný u tří historických událostí:
1. transformace ekonomiky
( v praxi vůbec první způsob přechodu od plán. hospodářství na ekonomiku tržní)
2. rozdělení republiky ( bez jediného výstřelu!! )
3. liberalizace měny ( takřka přes noc, aniž to kdokoliv z nás pocítil !!).
Tolik historie. Zdravím
28. 01. 2008 | 10:56

JC napsal(a):

Sámdoma,
Souhlas na každém šprochu pravdy trochu.Takže Kubice nebyl až tyk daleko od pravdy co říkáte?
28. 01. 2008 | 11:05

muf napsal(a):

A jaká je Vaše minulost pane "hrabě" ???
Jste vůbec hrabě ???
28. 01. 2008 | 11:12

Mendys napsal(a):

Z vašeho výplodu soudím, že jste vystudoval stejným principem, jako VK..........
Ale vždyť to jsou jen blbosti, že? Historie se ale totiž už ptá!!!! A zajisté se také zeptá na:
1. nejpovedenější privatizace bez mantinelů
2. rozdělení republiky bez vůle občanů
3. Dolar stál za VK 42,--Kč
Tak Vy pokud jste to nepocítil , tak já to cítím dodnes a rozhodně nebudu sám.
28. 01. 2008 | 11:14

tomas napsal(a):

to mendys, zadne spiknuti v tom nehledejte. Klaus proste naprostou vetsinu novinaru prevysuje, coz neni zas tezke. Podivejte se na nasledujici odkaz, jak se snadno da vyrobit virtualni realita a propasovat ji do medii.
http://fokus.respekt.cz/A-p...
28. 01. 2008 | 11:24

petrof napsal(a):

to Mendys:
připomínáte mi moji maminku, která je již na pravdě boží a neměla také VK ráda. Na moji otázku proč, mi odpovídala, protože je arogantní...
No nic, za 14 dní budeme moudřejší. Největší legrace je, že pro vás "antiklause" je i případné nezvolení VK noční můra. Protože v tom případě se VK vrátí do politiky, a bude jistě pro většinu protivníků mnohem nepříjemnější!!
A jinak, fixní koruna byla tak nastavena záměrně, pro posílení exportu!! A bylo to tak správné!
Zdravím
28. 01. 2008 | 11:26

Jaroslav Zvěřina napsal(a):

Přečetl jsem si oba články, které pan Berwid-Buquoy v posledních dnech věnoval prezidentské volbě a osobě Václava Klause. Je evidentní, že se jeho postoje hluboce liší od pozice ODS jako politické strany, ale také od osobních stanovisek prakticky všech členů ODS v táborské organizaci. Špiněním hlavy státu prokázal Berwid-Buquoy totální bezohlednost vůči všem členům ODS. Praktické ukončení jeho členství navrhnu na nejbližší schůzi Místního sdružení, jehož je členem. Nepovažuji toho člověka za svého "chráněnce", jak kdosi napsal v diskusi. Názory, které pan Buquoy vyjadřuje ve svých článcích, nesdílím a nikdy jsem je nesdílel. Václava Klause jsem vždy podporoval a podporovat nepřestanu. Je škoda, že jako poslanec Evropského parlamentu se nemohu prezidentské volby účastnit. Můj hlas by Václav Klaus samozřejmě dostal.
Jménem Oblastního sdružení ODS v Táboře se od názorů pana Berwida-Buquoye zásadně distancuji a odmítám tento pokleslý a nenávistný způsob hodnocení osoby pana prezidenta a celé kampaně kolem prezidentské volby.
28. 01. 2008 | 11:29

Pepa Řepa napsal(a):

Moc hezký článek

"d á s e ř í c t, že V. Klaus ...opěvující ú d a j n ě socialismus a RVHP....s p e k u l a c e o sexuální orientaci Václava Klause......zcela n e š k o d n o u petici „Několik vět“, a to v době, kdy bylo díky rychlému vývoji v SSSR všem jasné, že žádné s a n k c e za to n e h r o z í.....obě instituce ho p r ý vyzvali, aby vyznamenání vrátil.....atd."

Myslím, že jste svérázný historik, který staví na pojmech dá se říct, údajně,spekulace o,prý, dokonce se dozvídám že za neškodnou petici Několika vět nic nehrozilo.Možná vám, kdybyste ji podepsal a žil za železnou oponou.

Vůbec nehájím V. Klause ani smysl textu Několika vět, z dnešního pohledu.Chápu i to, že máte Klause plné zuby a chcete ho zesměšnit.Jen nevím, jestli jsou použité obraty historika hodné.

Nejvíc mne pobavila věta
"V. Klaus byl vzorným pionýrem a jako jediný z třídy si pořídil hedvábný pionýrský šátek..."

Nevím, jestli měl VK pionýrský šátek, pokud ano tak si jej jistě nažehlil.
Asi se tím stal VK větším zločincem, než třeba Jiří Dientsbier se šátkem nenažehleným.
28. 01. 2008 | 11:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pepo Řepo,

vůbec nechci hájít autora článku. Osobně si mi zejména Vámi citované pasáže velmi nelíbí a považuji je za pokleslé. Mimochodem můj první dojem byl značně podobný tomu Vašemu (včetně téměř doslovné úvahy "Kdo tu nežil, neměl by soudit"). A osobně musím přiznat, že bych s takovýmto textem nechtěl mít nic společného.

Nicméně v jednom se mýlíte: Autor cituje, to nejsou jeho slova.

Co když je jeho sdělení trochu někde jinde: když neexistuje moc faktických věrohodných pramenů, vzniká prostor pro spekulace.

No, nic. Třeba si to vykládám špatně.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 11:45

Pepa Řepa napsal(a):

To 1968
jo předložte důkazy, jak radí Mendys. Byl ten šátek z hedvábí nebo nebyl? Byl nažehlený nebo nebyl?
Není to sranda?
28. 01. 2008 | 11:46

Saliven napsal(a):

Pochopil tady vůbec někdo, že ta část textu zvýrazněná kurzívou je citace jistého Ladislava Andreye??? (JC, Pepa Řepa...)
28. 01. 2008 | 11:49

Mendys napsal(a):

to Jaroslav Zvěřina:
Váš článek je míněn vážně???
Dosud jsem si Vás vážil jako člověka, přestože jste členem ODS. Pan JBB zde vystupuje jako osoba, která má demokratický nárok na vyjádření svého názoru. Nikde jsem nezaznamenal, že píše pod hlavičkou ODS. Vy mu ho zde ale upíráte s odvoláním, že jeho postoje se hluboce liší od pozice ODS a členů táborské organizace a ještě mu chcete ukončit členství? Za co??? Že má odvahu vyslovit vlastní názor? Chcete tím dokázat lidem, že jste totalitní stranou, kde se jiný názor nepřipouští? Co uděláte s částí národa, která s Vámi nesouhlasí - odkud je vyloučíte??? Tak tohle zase odmítám já - Váš pokleslý a nenávistý způsob pohledu na právo vlastního názoru.
28. 01. 2008 | 11:55

Saliven napsal(a):

petrof:
Ono je ale milý příteli trochu rozdíl mít inžernýra a habilitovat se docentem (neřkuli být jmenovám profesorem). Habilitační práce musí mít zásadní a objevný charakter, diplomka je u většiny lidí jen takovým napůl opsaným pamletem z nutnosti.
28. 01. 2008 | 11:58

klaaarka napsal(a):

Jo jo, citace... to bylo první, co po přečtení článku napadlo zase mě. "Cože, já že jsem napsal něco ošklivého o panu Klausovi? Ale kamarádi, to byla jenom citace..." Beztrestné plivání jakékoli špíny je možné s pomocí krátkého úvodu a Ctrl+V. Fuj.
28. 01. 2008 | 11:59

Saliven napsal(a):

Tak schválně - postavme si vedle sebe vyloučení JBB ze strany (viz. pan europoslanec Zvěřina - doufám, že to není nějaký spoof) vs. vyloušení Pohanky a Melčáka. Předpokládám, že dle fandů ODS to rozhodně to samé není. :-(

Pane europoslanče - u Vás v partaji musí mít všichni jen jeden názor? Nemá potom Vaše partaj podobnost s jistou jinou, již neexistující partají?
28. 01. 2008 | 12:01

Mendys napsal(a):

to petrof:
Jsem opravdu rád, že nejsem Vaší maminkou - z té Vaší nanávisti k lidem s opačným názorem, bych se za Vás musel jenom stydět. Věřte mi, že noční můry nemám a spím dobře. A nejvíc legrační??? To je Vaše obava z pátrání v minulosti a hledání "blbostí".Odkud pak mě asi vyloučíte, když mám jiný názor.
28. 01. 2008 | 12:04

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale, to, že autor cituje jiného údajného autora mi neuniklo.Není to poprvé. Máme tu už Jana z Měsíce, že ano? Asi se to stává módou.

Otázkou je proč to autor blogu dělá? To ani jeden z nás neposoudí, nedokáže.
Chce s citací polemizovat? Nebo s ní souhlasí? Mazaná taktika.

To opravdu může někdo vylepit na svém blogu sebrané nápisy z WC, s tím, že jeho dílo to není.
Věřím tomu, že když bude mít seriozní historik zájem, tak se do archivů o VK dostane.Možná se v tom pletu a jsem naivní.

Potřebu hájit VK skutečně nemám, ale posuzovat lásku k socializmu podle hedvábného šátku, to je hodno divadla Járy Cimrmana.
Ale opakuji, pokud VK takový šátek měl tak věřím, že byl nažehlený, i když se hedvábí blbě žehlí, a že mu opravdu, ale opravdu slušel.
28. 01. 2008 | 12:05

Saliven napsal(a):

Mendys:
Vzhledem k tomu, že je pondělí, kdy (jak předpokládám) by měl europoslanec sedět v Bruselu a že tento příspěvek přišel ze sítě O2, tak se domnívám, že někdo pana europoslance podvrhl.
28. 01. 2008 | 12:09

stejskal napsal(a):

Že Vy jste tu moji repliku nedočetl celou, pane Pepo Řepo? ;-)

Mimochodem na konci celého textu pana Berwida-Buquoye polemika zazněla.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 12:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Salivene,

určitě se podvrh nedá vyloučit. Zajímaví je, že emajlová adresa pod jménem je správná.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 12:16

Saliven napsal(a):

Dobrý den, pane stejskale - určitě nevypadám jako Miroslav Vlček, že ne? :-)
28. 01. 2008 | 12:19

petrof napsal(a):

Mendys:
co chlape blázníte?? Z čeho jste si vsugeroval moji nenávist k lidem opačného názoru??
To, že občas použiji tvrdší(hrubší) argumenty, za to se omlouvám, ale rozhodně to není nenávist.
Naopak, já to mnohdy chápu, jako pomoc člověku v nouzi, snaha vrátit zbloudilé zpět, na správnou cestu a pomoci blahoslaveným, chudých duchem prohlédnout.....
28. 01. 2008 | 12:20

JC napsal(a):

Saliven,
"Pochopil tady vůbec někdo, že ta část textu zvýrazněná kurzívou je citace jistého Ladislava Andreye??? (JC, Pepa Řepa...)"
A pochopil Saliven že uvedením tohoto se vlastně pan autor s Andreyem stotožňuje ?
28. 01. 2008 | 12:26

Pepa Řepa napsal(a):

Ale dočetl, pane Stejskale
ale takto by se dala psát i diskuse. Citoval bych zaručený pramen a to Frantu z hospody v Hornídolní. Pod článek bych dal stejnou větu jako autor:

„Kdyby z toho byla jenom polovina pravda, stačilo by to, aby měl vostudu na celej život!“

Nakonec pár vět působících polemicky.Mně osobně by se takové příspěvky, otvírající netušené možnosti líbily.Jen se obávám, že bych vám lezl na nervy mnohem více než nyní.
28. 01. 2008 | 12:27

Pepa Řepa napsal(a):

To Saliven
vy byste pana poslance strhal.
28. 01. 2008 | 12:30

Saliven napsal(a):

JC:
Nenašel jsem jedinou větu, kde by pan Buqouy tvrdil, že se s jakýmkoliv způsobem ztotožňuje - samotné zveřejnění rozhodně nemůže být považováno za ztotožnění se. Dle mého je ten text předhozen k diskuzi, protože pan VK vytrvale odmítá cokoliv ze svého života sdělit. Jak správně píše pan Stejskal - kde nejsou informace, tam jsou spekulace.
28. 01. 2008 | 12:30

stejskal napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

já netvrdím, že nemáte pravdu. Že autorův záměr skutečně nebyl takový, jak říkáte "není šprochu...). Jen jsem nabídl druhý možný úhel pohledu, protože mi Váš první text přišel příliš kategorický.

Nic víc, nic míň.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 12:45

stejskal napsal(a):

Napsal jsem zajímavé, pane Salivane, ne něco dokazující ;-)

Jen jsem chtěl říct, že případný plagiátor si dal docela práci, aby jeho text vypadal věrohodně. Ne každý zná internetovou doménu Evropského parlamentu z hlavy.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 12:47

Saliven napsal(a):

Stejskal:
Ano, máte recht - (já se nebojím říct) plagiátor si dal práci a já mu to nejprve taky sežral. :-)
28. 01. 2008 | 12:49

stejskal napsal(a):

Možná ano, možná ne ;-) l.s.
28. 01. 2008 | 12:55

... napsal(a):

Jan Berwid-Buquoy: konečně vidím napsané to, co víme všichni už hodně dávno ;o)

pro 1968 28.01.2008 01:17:56: pan prezident nepřevedl stát z diktatury do demokracie, neutvořil strany a dle vašeho projevu jste příznivce pana Klause.Tak nám tady nelžete.
Rodiče pana Švejnara na prezidenta nekandidují, tak se nechovejte jako konunisti nebo nacisti kteří posuzovali člověka podle toho jak měl předky.

JC 28.01.2008 08:52:40: autor nikde netvrdí, že je na tom něco špatného. Váš příspěvek je trochu mimo mísu.
28. 01. 2008 | 13:06

JC napsal(a):

Saliven,
Máte pravdu, ale jen poloviční.
Autor píše "Na výše uvedenou deskripci Dr. Ladislava Andreye bych reagoval haškovsky (viz rozhovor Švejka s Bretschneiderem): „Kdyby z toho byla jenom polovina pravda, stačilo by to, aby měl vostudu na celej život!“
Takže by nám pan autor mohl snad sdělit,se kterou polovinou se ztotožňuje.
A nebo pokud trvá na tom slůvku "kdyby" tak bych to mohl považovat za článek hodný citátu mého otce :
"Kdyby pes nekadil, dál by doběhl"
P.S. Místo toho "nekadil" má být trochu ostřejší slovo,ale beru ohled na pana Stejskala.
28. 01. 2008 | 13:07

JC napsal(a):

...
Božská prostoto....
28. 01. 2008 | 13:13

Saliven napsal(a):

JC:
Já mám pocit, že si celý článek interpretujete v duchu svého světonázoru a máte pocit, že mám někdo kaká na vašeho milovaného vůdce. :-)

Všechny názory v tomto článku (vyjma dvou - první odstavec a poslední věta), které pan Buquoy vyjádřil jsou velice kladným hodnocením VK.

Opakovaně je Švejnarovi předhazováno, jak emigroval, dosud se ale téměř nikdo nezeptal, co dělal VK za minulého režimu, kde a jak se VK objevil po revoluci a jak to udělal, že se 14dní po revoluci stal ministrem financí.
28. 01. 2008 | 13:16

JC napsal(a):

Saliven,
Doba byla hektická.Z jednoho kováře z ČKD byl najednou ministr práce a sociálních věcí.
28. 01. 2008 | 13:34

Mendys napsal(a):

to petrof:
Váš inteligentní slovník a způsob Vašeho vyjadřování zde všichni znají. /viz. opakované blokování Vašich příspěvků/. Nesouhlasit s něčím názorem je věc legitimní, ale vnucovat svůj názor bez relevantních podkladů, které jsou podle Vás "blbost, hloubání v minulosti,intriky, historie", je od Vás nehoráznost. Takže NEvážený pane já neblázním, nejsem člověk v nouzi, nezbloudil jsem na žádné cestě, nejsem blahoslavený a chudý duchem jste Vy, který se vydává za spasitele. Kdo Vás o to žádá? Já určitě ne, já mám svůj názor a pokud Vy si nedokážete obhájit ten svůj, je to Váš problém. Házení špíny na druhé to umí i malé děti /bohužel/.
28. 01. 2008 | 13:36

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm.Když už pan Adamec dává link na blisty, tak to musí být pozoruhodný zdroj informací.
Co víno, pane Adamče, urodilo se?
28. 01. 2008 | 13:47

F. Adamec napsal(a):

Zakladatele nacionalismus, rasismus a bolshevismus
---
Jean-Jacques Rousseau, (June 28, 1712 – July 2, 1778) was a philosopher and composer of the Enlightenment whose political philosophy influenced the French Revolution, the development of both liberal and socialist theory, and the growth of nationalism. (wikipedia.org)

Rousseau hlasal a francousky parlament deklaroval, ze statem je narod. Otakar Hostinsky (1847-1910) byl vedec, estetik a teoretik umeni. Jeho vedeckym vzorem byli nemecky filosof a psycholog Johann Gottfried Herder, nacionalista Johann Friedrich Herbart a nemecky vedec a skladatel oper Richard Wagner. Vychazel z lidove hudby a tancu rozmanitych etnickych kultur a prosazoval, aby vsechny narodni hudebni dila, orchestralni skladby, opery, operety a muzikaly, jejich hudebni, textove, divadelni, interpretacni, herecke a scenicke slozky byly skloubeny v jeden narodni umelecky celek.

Zdenek Nejedly (1878-1962) zak a pokracovatel znarodnovacich idei Otakara Hostinského, byl bolshevik a stal se profesorem na Karlove univerzite a ministrem kultury komunistickeho Ceskoslovenska. Vybudoval novou kulturu militatniho nacionalismu a komunismu. Publikoval monografie o B. Smetanovi, husistske hudbe, Masarykovi a Leninovi. Vytvářel novou národní hudební vědu a kulturu podle idedi profesora Karlovy univerzity v Praze Jana Husa, T. G. Masaryka a V. I. Lenina., pro plukovníka Emila F. Buriana, který hodnotil Závody ve verbování a tanci v revolučním roce 1948, ve Strážnici. Jiz v roce 1961 zde Sola a trojice vyhral soubor "Tankista", z Martina.
28. 01. 2008 | 13:53

petrof napsal(a):

Mendys:
jak vidno, nic nepochopil. Nikdo si nehraje na spasitele, nikdo vám nic nevnucuje. Tomu se říká diskuse, víte. Jeden má takový názor, druhý zase makový. Oba se snaží svůj názor uplatnit a prosadit. Samozřejmě to ale předpokládá, že oba dva jsou rozumově zhruba na stejné výši. Což se bohužel ve vašem případě říct nedá...
Ještě,co se týká volby prezidenta. Mě, jako pravicovému voliči může být celkem jedno, kdo z těch dvou to bude. Oba dva jsou pravicoví, vyrovnaní, navenek téměř stejní??!!
Bohužel v případě Švejnara si levičáci mohou naběhnout tak, jak se to stalo v případě Koženého, Fischera, Paroubka a dalších. Naše polistopadová historie zná již dost těchto všeználků, co se objeví, poradí, pomůžou a zase zmizí....
Je to takové, jak z pohádky o chytré horákyni, nebo princezny koloběžky: ani nahá, ani oblečená, ani vozem, ani pěšky....
28. 01. 2008 | 14:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

upozorňuji, že většinu nenávistných článků/spamů pana F. Adamce, kterými zapleveluje všechny diskuse na českém internetu a to i v tématech, které se s jeho příspěvky vůbec nepotkávají, mažu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 14:15

Mendys napsal(a):

to petrof:
Vaše neutuchající urážky opravdu neznají mezí. Tak ještě jednou: pokud neustále uplatňujete svůj názor a svoje chytrosti, které ničím nedokážete doložit, v dané věci nevidíte žádnou podstatu a reagujete pouhým upozorňováním na chyby na druhých, tak tomu se opravdu neříká diskuse. Pokud sháníte někoho "rozumově" na Vaší úrovni, pak se sám sobě divím, jak ještě můžu s Vámi- bez rozumu ještě komunikovat. Slušnost je Vám zdaleka cizí, ale urážení lidí, o kterých nic nevíte je Vaší doménou. Po odborné stránce se s Vámi bavit nedá a lidskou tvář už jste ztratil. Jsem pravičák, ale k tomu co předvádíte Vy, bych se v životě nesnížil. Případnou odvetu si nechte pro sebe, nebo požádám pana Stejskala o Vaší blokaci.
28. 01. 2008 | 14:46

Vico napsal(a):

to Mendys a Petrof
Z vašich příspěvků soudím, že ani jeden z vás netrpí deficitem inteligence, i když v zápalu boje to o sobě navzájem tvrdíte. Pan Petrof však trpí neomaleností v přesvědčení, že jako nositel pravičářských názorů má jakési svaté právo urážet všechny ty od něj nalevo. Necháte-li se jím vtáhnout do polemiky /vskutku eufeministický výraz/zjistíte po páté reakci, že jste se dostal na jeho úroveň.S panem Petrofem se nedá diskutovat, jen pro ostatní rozebírat "nepřesnosti" jeho "argumentů".Nevím jak si levičáci naběhli na pana Koženého, který rozhýbal svými reklamními spoty kuponovou privatizaci.Bývalý senátor Fischer nikdy nebyl kandidátem levicové strany a v druhém kole ho volili jak levicoví tak pravicoví voliči.Jsou to všechno výkřiky vydávané bez jediného reálného důkazu za slovo boží. Prostě pan Petrof co by kazatel nějaké zfanatizované sekty ukazuje světlo pro zbloudilé ovečky. S tím se musíte Mendysi smířit.
28. 01. 2008 | 16:48

Tom napsal(a):

Mendys:

a) kde jsem ve svém příspěvku autorovi tykal nebo ho, jak vy tvrdíte, urazil? Vše, co jsem psal, se vztahovalo na článek, o autorovi jsem nic špatného neřekl.

b) já mám dokazovat, že VK nebyl vzroným pionýrem?
28. 01. 2008 | 16:58

Průzkumník napsal(a):

Dnes v poledne bylo podáno na Václava klause s manželkou trestní oznámení, které se týká převodů pozemků v Libni za netržní cenu z majetku Hlavního města Prahy. Bylo tím v červnu 2005 porušeno usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 45/37 ze dne 12.9.2002.
Kromě manželů Klausových bylo podáno toto trestní oznámení rovněž na 4 osoby z Magistrátu hl.m. Prahy, mezi nimiž je i primátor MUDr. Pavel Bém.
Text trestního oznámení je dostupný na požádání na adrese m2008@volny.cz.

Uvidíme co s trestním oznámením, které má celkem 9 stran textu, vyvedou experti na státním zastupitelství....
28. 01. 2008 | 17:56

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Buquoyi
po přečtení stránky
http://cs.wikiquote.org/wik...
jsem poopravil svůj pohled na vás.Jste veselá kopa, článek jste nemohl myslet vážně.
Je ve stylu vaší věty:

„Výrok, Vy Buquoyové, máte poslední číslo nosu, potom začíná chobot!“, považuji za poněkud přehnaný. Současně ovšem musím dodat, když řeknu, že mi tramvaj ujela před nosem, měl jsem ještě minimálně pět minut do stanice.

Že se nepletu?
28. 01. 2008 | 18:32

milo napsal(a):

Politický zápach.
28. 01. 2008 | 20:15

vlk napsal(a):

Berwid -Buquoy
položil jste sem třaskavou nálož. Já osobně ten materiál doc. Andreye četl už dříve. Nejesm překvapen.
Překvapen jsem pouze tím, že jste z textu nevyjmul jen onu pasáž, která může mít relevanci. Totiž tu o habilitační profesorské práci.
U ostatního, totiž třeba u původu, zda je někdo z Haliče nebo z jižního Německa, odkud sem přišel jako generál císařských vojsk z Bílé Hory a následně získal majetek konfiskátem popravených českých šlechticů je totiž lhostejné. O hedvábném pionýrském šátku nemluvě. Spíš bych uvažoval , jak se tyto , nevýznamné detaily mají k vám jistě známému heslu noblesse oblige.

Europoslanec Zvěřina
Inu pane doktore, že pro příslušníky jisté partaje zásadně heslo noblesse oblige neplatí mne nepřekvapuje. Tudíž nejsem překvapen ani tím , že se pana Berwid -Buquoye chystáte exkomunikovat. Ještě byste to mohli vylepšit. Třeba tím, že zařídíte, že jeho děti nebudou moci studovat nebo , že mu nějakým kouzlem zrušíte restituci. Věci se mají dělat pořádně ne? Když vyloučit, tak se všemi důsledky, pro výstrahu těm, kteří pochybují a třeba by ho chtěli následovat! Ukažte, že jste chlapák! A že jste to o panu Berwid -Buquoy dávno věděl a říkal. Dokonce už před válkou jste o tom hovořil s okresním hejtmanem. Pan Berwid -Buquoy vás nezná, ale teď vás pozná a přivedete ho až k slzám, že?

Skalní příznivci ODS
Na prof. Švejnara tu bylo , zejména na Kohoutovi ,a le i v diskusích nakydáno kde co. Byla zpochybňována jeho morální integrita /ČSOB, občanství, způsob jak se dostal do emigrace, atd. atd./. Kdybych byl fandou Václava Klause,vybral bych si z blogu Berwid -Buquoye dvě věci:
1- totiž to, kde tvrdí, že Václav Klaus získal v SRN dvě ocenní. Zlaté medaile Konrada Adenauera a Ludwiga Erhardta. A že je zřejmě musel vrátit. Zajímalo by mne proč. Tedy, kdybych byl jeho fandou.
2- zajímalo by mne a to velmi, jestli Doc. Andrey má pravdu, co se týče popisu Klausovy profesorské habilitační práce. Popřípadě, kdybych byl skutečně zvědavý fanda, pak by mne zajímalo, proč Václav Klaus pan Doc. Andreye doposud nezažaloval pro nactiutrhání.

Myslíte , že je dobré mít presidenta, který nás přijde bratru na 270miliard za zvolení a který získal titul profesora za docházku?
28. 01. 2008 | 20:31

Honza napsal(a):

Vico to napsal za mne. V. Klause upřímně nesnáším a nechci ho za presidenta, ale tento článek je skrytě antisemitským blábolem. Shodou okolností mám vlastní zkušenosti s důvěryhodností textů p. Ladislava Andreye (ze kterého autor cituje): nevěřím mu ano slovo. Myslím, že takový blog tady opravdu nemá co dělat a upřímně se panu Stejskalovi (jehož práce si jinak velmi vážím) divím, že ho tady nechá.
28. 01. 2008 | 20:44

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Salivene,

tak jsem mluvil s panem europoslancem a s politováním musím konstatovat, že jste neměl pravdu ;-)

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 20:47

Saliven napsal(a):

stejskal:
Děkuji za informaci pane Stejskale :-) Já také musím s politováním konstatovat - ODS je stranou jednoho názoru a za odlišné názory se tam perzekvuje. :-(
28. 01. 2008 | 20:49

Honza napsal(a):

Ti vlk: docela s vámi souhlasím, ta klausova docentura (nemluvě o profesuře) opravdu "smrdí", ale to je především ostuda VŠE, o níž si ani jinak nedělám iluse. Nemáte ale pocit, že ty ostatní bláboly v textu L. Andreye celou jeho kausu diskvalifikují? Řeči o Haliči, pionýrském šátku, stokrát naznačované řeči o vstupu do KSČ, odporná zmínka o homosexualitě... tohle je snad opravdu pod naší úroveň.
28. 01. 2008 | 20:50

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Honzo,

snažím se necenzurovat, jen udržet tyto stránky na úrovni, jež stále ještě umožňuje diskusi (mažu ptoto co nejméně, jen vulgarismy, hrubé osobní výpady atd).

Přečtěte si prosím debatu pod blogem, nabízí i jiný zajímavý úhel pohledu. Myslím, že bychom se všichni měli učit "mazat texty" těch druhých co nejméně ;-)

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 20:51

maialis@seznam.cz napsal(a):

Pane Stejskale,
děkuju za reakci. Toto je samozřejmě na Vás, ale přiznám se, že tento blog už pro mne jednoznačně za hranicí je. Svým způsobem mi formulace "Novák říká, že jste pederast, zloděj a alkoholik, a kdyby z toho byla pravda jen polovina, bylo by to na pováženou" připadá snad ještě horší, než "vulgarismus a hrubý osobní výpad", ale to je věc vkusu. Pro mně je závěr jednoduchý: nebudu tento blog už číst.
28. 01. 2008 | 20:59

vlk napsal(a):

Honza
vašeho souhlasu si obzvláště vážím , neb jste , jestli se nepletu " z druhého " břehu. To mne naplňuje nadějí, že i na druhém břehu jsou lidé, kteří mají hodnotový žebříček neurčovaný partajní propagandou. Paráda.
A teď k věci. Ano, máte pravdu. A také jsem se to autorovi blogu snažil napsat.
28. 01. 2008 | 21:52

Mendys napsal(a):

to Saliven:
Chápu to dobře v tuto pozdní dobu, že ten Zvěřina dnes nebyl plagiát? S tímhle chtějí 20 let po "sametové revoluci" vládnout lidem? Co udělají s nečleny, kteří mají také jiný názor!!!Já už to zažil a děkuji stačilo.
28. 01. 2008 | 23:04

Saliven napsal(a):

Mendys:
Chápete velmi dobře. Onen Zvěřina plagiát nebyl, což mně osobně velmi mrzí, neboť jsem ho považoval zaslušného člověka. Jak to tak vypadá postavit se proti VK je v ODS horším zločinem než vražda. :-(
28. 01. 2008 | 23:22

stejskal napsal(a):

Pane Honzo,

pro mne to není otázka hranic vkusu. Ten text pana Andreye je i podle mne nevkusný a pokleslý. Stejně tak je z mého pohledu diskutabilní i jeho zveřejnění (nabízel jsem i jiný možný úhel pohledu než Vy, ale netvrdím, že je správný. Je to jen úvaha) O tom se můžeme bavit, třeba i způsobem, který nakousl pan vlk.

Ale něco jiného je, zda se mi to líbí či nelíbí, a něco jiného by bylo, kdybych tento text cenzuroval. Zamyslete se prosím nad tím. Kdybych to udělal, platila by na mne slova, která tu již také zazněla. Osoboval bych si právo rozhodovat o názorech jiných.

Libor Stejskal
28. 01. 2008 | 23:39

1968 napsal(a):

Pro ...
Asi, předpokládám pane, že víte něco o dědičních a genetických vlohách. Některá společenství (feudální, islamské,židovské a jiné), jsou životně závislá na původu svých vůdčích předků. Asi mají svůj důvod. Jsem rád že v demokracii jen velmi omezeně.(Spíše zdravotní či duševní) V některých oborech lidské činosti se duševní a genetické vlohy prověřují.(Piloti, kosmonauti,některé nebezpečné výroby, či tajné služby a j.)
Když se zajímám o minulosť pana Švejnara a jeho předků, tak k tomu mám praktické důvody a to jsou. Pan kandidát p. Švejnar žil do 17 let v ČSSR. Otázka na zodpovězení: Jak se choval p. Švejnar k tehdejšímu režimu, a jak se choval režim k němu. S důrazem na dva roky po jeho 15letech života? Další otázky: kde všude studovali jeho rodiče. Kde všude působili? Byli v KSČ? Jaký postoj zaujali rodiče v roce 1968? Po své zradě a svévolného opuštění diplomatického zastupování státu a porušení slibu věrnosti státu, až v roce 1970 jaké bylo jejich chování? Předpokládám, že jako diplomaté byli nositeli státních tajemství, znali diplomatickou šifru, znali naše zpravodajské pracovníky v zahraničí pracující v utajení. Otázka: Co všechno vyzradil cizím zpravodajským službám hlavně americké CIA. Byl a nebo ještě je, někdo ze zpravodajských pracovníků našeho státu v cizím vězení z prozrazení indentity? Jak velké byly obchodní ztráty z vyzrazení obchodních zájmů, a jaké byly ztráty ve státní správě? Další otázka: Z jakého sociálního prostředí pochází otec či matka.
Takže pane ... má-li být pan Švejnar našim prezidentem, musíme znát tyto věci z minulosti, abychom věděli, že nás někdy v budoucnu nezradí či nezaprodá. Jeho rodiče nebyli obyčejní Novákovi z Horní Dolní, kteří, když utekli za hranice, tak se nic nestalo. Nezachová se, jako jeho rodiče?
Přeji hezký večer.
28. 01. 2008 | 23:42

Saliven napsal(a):

1968:
A víme podobné informace o VK? A má cenu se tím po 40ti letech zabývat?
28. 01. 2008 | 23:43

Shob napsal(a):

Oceneni medaile Konrada Adenauera ani neexistuje, medaile Ludwiga Erharda sice ano, ale ani to Vaclav Klaus neziskal.

On ziskal oceneni, ktere se jmenuje "Ludwig Erhard Hauptpreis" a je stale veden jako jeden z nositelu (rok 1993), o cemz jsem se prave presvedcil na strankach Ludwig-Erhard-Stiftung.
Dale ziskal tez "Konrad-Adenauer-Preis". Seznam nositelu tehle ceny se mi nepodarilo najit.

Takze minimalne v tomto autor blogu lze.
28. 01. 2008 | 23:44

Shob napsal(a):

Jeste jeden komentar.

Naprosto nechapu, co dela tento clovek v ODS.
Reakce pana Zveriny byla uplne spravna.
28. 01. 2008 | 23:53

Saliven napsal(a):

Shob:
A co dělali Pohanka s Melčákem v ČSSD? Byla reakce p. Paroubka správná?
28. 01. 2008 | 23:55

Shob napsal(a):

Nechapu jak je Pohanka a Melcak relevatni k tomuto blogu.

Nejde ani tak ani o nazor autora, ze si nepreje, aby se VK stal prezidentem, jako o formu, kterou to vyjadril.
Tedy vedomym lhanim, pretiskovanim vylozene odporneho textu.
29. 01. 2008 | 00:16

m&m napsal(a):

Tento blog, který mi zpočátku připadal z mnoha důvodů zbytečný a nepodřený nakonec nabídl zajímavou pointu. Nahlédl jsem znovu víceméně náhodou a - co to nevidím...

Díky vstupu J.Zvěřiny se z něj najednou stala on-line ukázka myšlení ve stylu ODS. Zdá se, že už nevidíme mediálně profiltrovanou a rozředěnou sebeprezentaci této strany - draze zaplacenou a účinnou.

Najednou je tady holá skutečnost v celé své kráse. Kdy jindy nahlédnout pod pokličku. Tady se mi to podařilo a to co se line z hrnce mi vůbec nevoní.

Je to zvláštní, jak malinký detail udělá z banality klíčovou věc.

A ta formulace příspěvku ve mně evokovala jednu dost nepříjemnou vzpomínku...
29. 01. 2008 | 00:19

zdesta napsal(a):

Klaus,Dyba,Dlouhý museli být k bývalému režimu velice vstřícní a loyální.KSČ nepouštěla studovat do zahraničí jen tak někoho.Nevěřím těm,kteří čurají do studánky ze které pili.
29. 01. 2008 | 00:19

Shob napsal(a):

Pro m&m:
Jen se vymluvte. Jen do toho. Ona uz se zase nejaka konstrukce najde, ktera umozni tizenemu svedomi zapomenout, ze autor voli KSCM, CSSD nebo takovou nejakou odpornou stranu.

Vzdyt ta ODS je prece daleko horsi a tady je dukaz!

Jenom nezapomente, ze o tom musite presvedcit hlavne sebe!
29. 01. 2008 | 00:38

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Vážení přátelé, mám vás všechny rád. Upřímě řečeno, pan Stejskal mě varoval. Jedná se o člověka s velkými zkušenostmi, ale vážím si ho hlavně kvůli jeho lidskému přístupu k věci. Doporučoval mi, abych některé stati z citátu Dr.Andreye vypustil. Neučinil jsem tak. Myslím si, že slušný, moudrý člověk (a to je drtivá většina českého národa) může číst všechno. Pana Doc.MUDr. Jaroslava Zvěřinu mám rád, vážím si ho a poznal jsem ho za všech okolností jako vynikajícího člověka. Jeho reakce na zdejším blogu není reakcí "lidskou", nýbrž stranickou. Prosím, aby jste ho pochopili a neměli mu to za zlé. On nemůže jinak. Nikdy jsem se v ODS netajil tím, že by byl nejlepším kandidátem na úřad presidenta ČR, za ODS, právě on. Nevím proč ho nikdo nikdy nenavrhli. V jižních Čechách je s odstupem nejpopulárnější osobností ODS. Má vynikající inteligenci, není arogantní, je populární na celém světě, jeho štít je čistý. Nevím zda-li mě z ODS vyhodí. Moje kritické postoje vůči Klausovi jsou tam po léta známé. Já se s politikou ODS ztotožňuji a Mirka Topolánka považuji za správného muže na správném místě. To mě ovšem nechrání proti "stranickým čistkám". Ten, kdo je skutečně upřímný a posuzuje celou věc bez předsudků (včetně celé řady, fundovaných, vlivných politiků ODS, kterých si velice vážím), musí dojít k závěru, že Klaus jako president selhal. Věřte mi, že Švejnar je velkou nadějí i pro ODS! Jsem katolík a vždy jsem se řídil výrokem mého patrona Sv. Jana z Nepomuku: "Ten, kdo usiluje o spravedlnost ačkoli ví, že mu to přinese pouze osobní nevýhody, tomu patří požehnání Boha!"
Pakliže mě vyloučí z ODS, nic to nezmění na tom, že Václav Klaus morálně na úlohu presidenta ČR nedorostl.
29. 01. 2008 | 00:39

Shob napsal(a):

Prosazovat svuj nazor muze clovek slusne, ferove a korektne.
Nebo taky jeste jinak. Lhanim, sprostarnami.

Evidentne pan Berwid-Buquoy zvolil tu druhou formu.

Tohle se nedela. Tohle nema s "usilovanim o spravedlnost" nic spolecneho.
29. 01. 2008 | 01:19

emes napsal(a):

Hledam, hledam, hledam a nejak to lhani, prokazatelne a cilene, najit nemuzu. Proste a jednoduse, cokoliv co se dotkne nejjasnejsiho Klause je lhani.
29. 01. 2008 | 01:38

VK-Can. napsal(a):

Pro Pepu Repu
Diky za tip na tu web stranku "wikiquote".
Je tam hodne k zasmani mnoha vecem i zamysleni nad mnoha vecmi vcetne samotneho autora.
29. 01. 2008 | 02:24

Pepa Řepa napsal(a):

To emes
hledejte chlapče, hledejte.Kdo hledá najde.I když u vás si úspěchem jistý nejsem.
29. 01. 2008 | 06:13

Pepa Řepa napsal(a):

Dobré ráno pane Buquoyi,
Franta z naší dolní hospody vykládal,že exkomunikací vašeho patrona, kontroverzního Jana Nepomuckého, věc neskončila.

Doporučoval odstranit z vašeho okolí všechny tupé předměty, kterými byste mohl být udeřen do hlavy.Dále doporučil vypustit okolní rybníky, abyste nemohl být utopen, když se první dílo nezdaří. Pan Doc.MUDr. Jaroslav Zvěřina,který je, jestli se nepletl sexuolog, prý najde nějaké moderní metody mučení, hodné 21.století.Docela bych se o vaši mužnou sílu obával.

Dále Franta povídal, že sv. Jana Nepomuckého, sám panovník mučil tím, že pálil Jana loučí do boku.
Na vašem místě, bych se potvrzení majestátu obával.On by vám panovník ten hedvábný pionýrský šátek hezky, ale opravdu hezky spočítal.

Pak Franta povídal, že český národ poněkud přeceňujete.Drtivou většinu netvoří slušní a moudří lidé,jak se mylně domníváte. Můj příspěvek je toho zářným dokladem.

A přihlásit se v Čechách k "černoprdelnictví" a ke katolictví zvláště,je totožné se spácháním harakiri.
S úctou váš spolubratr, také katolík,Pepa.

P.S. Povšimněte si, že jen cituji Frantu z naší hospody.
Řečí moudrého klasika:

„Kdyby z toho byla jenom polovina pravda, stačilo by to, abyste měl vostudu na celej život!“
29. 01. 2008 | 07:12

petrof napsal(a):

Vico:
když už jste se pustil do kritiky mého způsobu diskuse a argumentace je zajímavé, že vaše názory jsou tu vzácné, jako šafrán. A pokud se občas nějaké objevily, byly vzápětí zamítnuty, resp. vyvráceny!!??
Jinak s tím kazatelem sekty, to jste měl upito, co??
A jinak v těch příkladech, jako Kožený a Fischer nehledejte stranické souvislosti. Chtěl jsem k nim jen přirovnat Švejnara, že taky přiletěli, začmoudili, nechali tady trochu smradu a zase odletěli.
Hezký den.
29. 01. 2008 | 09:04

zdesta napsal(a):

Zveřejněné negativní výroky zpochybňují charakter hlavy státu.Autor navíc riskuje soudní proces s vysokou finanční pokutou.Žádná adekvátní reakce,což je neobvyklé.VK určitě nebude trpět nedostatkem kvalitního právního zastoupení. Proč to ticho po pěšině?
29. 01. 2008 | 09:11

m&m napsal(a):

Shob: je to nepříjemné a už to nelze vzít zpět, že? Trochu nám to pokazilo obrázek...
29. 01. 2008 | 10:37

Mendys napsal(a):

to zdesta:
No zřejmě z obavy, aby toho nevylezlo na povrch ještě víc. Už jste četl to včerejší trestní oznámení na rodinku VK? To zase bude mít paní "V" práce s takovouhle čunkiádou.
29. 01. 2008 | 12:01

petrof napsal(a):

Proč mi vadí Švejnar:
1. Jsem naprosto pro radar!!!
- co myslíte pane Paroubek, že ne?
Aha, tak ne, jsem naprosto proti radaru...
2. Komunisti mi lezou krkem!!!
- co říkáte pane Filipe, jo tak, vy mi dáte nějaké hlasy??
Aha tak ne, komunisté jsou řádnou parlamentní stranou...
3. Reformy jsou potřebné, jsem přeci pravicový ekonom!!!
- co, jo tak, že se většině prý národa nelíbí??
Aha, tak být prezident, tak zákon o reformách v žádném případě nepodepíši...

Tak co, chcete opravdu na hradě takového poseru a lháře??
Já tedy ne...
29. 01. 2008 | 12:04

Shob napsal(a):

Pro m&m:

Vubec to neni neprijemne. Reakce pana Zveriny je naprosto spravna.
29. 01. 2008 | 12:10

muf napsal(a):

Pane Berwide, názory si mějte jaké chcete, ale způsob a obsah Vašeho vyjádření k osobě pana prezidenta a jeho rodiny je skutečně nechutný.
A nezaštiťujte se neustále institucemi a jmény lidí, kteří o to vlastně vůbec nestojí.
29. 01. 2008 | 12:13

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Komentátor Pepa Řepa se mě snaží přesvědčit, že český národ není tak slušný a moudrý jak si namlouvám. Pepíčku, ponechte si své zkušenosti, tak jako já si ponechávám ty svoje. Oba na to máme morální právo. Doměnky, že jsem chráněnec Doc.MUDr. Zvěřiny jsou mylné. Já nejsem chráněnec jeho a on není chráněnec můj. Oba se můžeme a umíme chránit sami. Současně se musím ovšem přiznat unisono medici: Nikdy jsem se v kruzích ODS netajil tím, že ho považuji za nejalternativnějšího politika této strany. Na rozdíl od Klause bych si ho dovedl představit ve funkci presidenta ČSR. Toto stanovisko jsem zastával i na sympóziích v zahraničí (SRN, Rakousko a Francie) v přítomnosti britských a amerických diplomatických kruhů. Aniž bych nějak naléhal, nikdy jsem se nesetkal s někým, kdo by mi to vyvracel. Rovněž neznám v zahraničí nikoho, kdo by netvrdil, že má Klause "plné zuby" (Be fed up with Klaus!). Mám strach, aby se to jednoho dne nereflektovalo na celý národ, který si to vůbec nezasloužil. Považoval jsem za řešení Zvěřinu a každému jsem to v zahraničí sdělil o kom jsem si myslel, že to má vědět. Korespondenci s docentem jsem podepisoval kódem "Zvěřina for President!" Myslím si, že ODS není schopna se k tomu morálně dopracovat. Nevím proč. Opravdu nevím. Nyní se nabízí Švejnar. jsem tedy pro Švejnara. Jsem přesvědčen, že má moralní kvality český národ ve světě presentovat tak, jak si zaslouží. Proto nyní říkám: "Švejnar for President!"
29. 01. 2008 | 12:26

bigjirka napsal(a):

Já jenom nechápu, jak se pan hrabědvojdoktor může snížit k takovému způsobu argumentace, jako je "Pepa říká, že Klaus je....". Já sice nevím, jestli je to pravda, ale kdyby toho půlka byla pravda, tak by byl Klaus... Já neříkám ani tak ani tak, je to vůbec pravda? To je teda vypečený způsob argumentace, dobrý tak na hnojiště. Měl jsem o české šlechtě jiné mínění, inu holt taky jenom lidi.

Nezbožňuji Klause a myslím, že zdejší diskutér Miki, nyní asi Průzkumník má proti Klausovi velmi vážné argumenty na poli majetkovém. Prosím, padni komu padni, je-li to tak. Ale tyhle pomlouvačné kydy, to je síla...
29. 01. 2008 | 12:53

Mendys napsal(a):

to petrof"
petrůfku, petrůfku - copak??
Došla inspirace, nebo že by myšlenky, když jednou a tou samou sprostou slátaninou zaplevelujete všechny glogy??? Zkuste modrý stránky, tam si to někdo možná přečte.
29. 01. 2008 | 13:01

petrof napsal(a):

Mendys:
to víte příteli, když nám sem náš hlavní správce Stejskal posílá 6 blogů, na jedno téma a opěvujících toho čechoameričana, který přiletí, blbne lidi a zase odletí,
tak to se CTRL C+CTRL V pořád hodí!!!
29. 01. 2008 | 13:32

Mendys napsal(a):

to petrof:
Pozoruji u Vás silný duševní úpadek a slušnost opět chybí chudáku.
1. nejsem Váš přítel, abyste mi mohl tykat
2. hlavní správce je "pan" Stejskal
3. klávesnice obsahuje i jiná písmenka, než která jste schopen používat
A pro Vás snad jen doporučení OFF.
29. 01. 2008 | 14:18

tana napsal(a):

Vážený pane Buqvoyi,
nemohl by jste napsat obdobný článek o rodině pana Švejnara?
Po r. 1948 byli vyměněni českoslovenští diplomaté za dělnické kádry, na svých místech se udrželi do 70. let. Všichni byli samozřejmě členy KSČ, spolupracovníky StB , rozvědky i kontrarozvědky, KGB atd.
Mám pocit, že právě v tomto bodě jsou si oba kandidáti velice podobní. Nemyslíte?
29. 01. 2008 | 15:06

Desiderius napsal(a):

Je mimořádně tragické,že podrobné bádání o životě Klause neprovádějí žurnalisté "renomovaných"médií.V nich vycházejí pouze více méně oslavné texty na V.Klause.Přitom jde o člověka,který působí ve vrcholných funkcích od roku 1989 a my o něm nic nevíme.Vše jsou dohady a jde o informace velmi alarmující,jak dokládá i výše uvedený článek.Je zcela absurdní,že o člověku,který dnes kandiduje na post prezidenta země,nevíme vůbec nic podstatného,žurnalistům je to jedno,nebo se bojí či co,možná jsou velmi hloupí(to nepochybně),co já vím a nikomu to nevadí.A tento člověk s velmi problematickou minulostí zřejmě zasedne na Hrad a bude ovlivňovat dění v této zemi dalších 5 let.Je to tragická vizitka občanů této země.
29. 01. 2008 | 19:25

vlk napsal(a):

Berwid -Buquoy
Mohu říci, že jsem vašimi dvěma následnými replikami zklamán ještě více než původním textem.
Pan Stejskal vám správně radil. Nikoliv kvůli tomu, že snad bynám praskly hrůzou monitory nebo proto, že by prostý tuzemský čtenář nerozuměl textu, ale prostě proto, že některé věci v původním textu pana doc. Andreye jsou, tak říkajíc - chucpe. Pan Stejkal to, sa,ozřejmě věděl. A jistě na to decentní formou upozorňoval.
Vyčítám Václavu Klausovi mnohé a na Hradě ho nechci. Z přesn těch důvodů, které uvádíte tam, kde jste racionální. Ale je mi jedno, jestli je jeho rodina z Haliče, je mi jedno , jaký měl pionýrský šátek a je mi jedno, jestli se jmenoval Pružinskij.
Zajímavá je vaše obhajoba Dr. Zvěřiny. Reagoval, jak reagoval. Nevím, jestli jste tu žil před Listopadem. Pokud ano, víte, co jeho postoj evokoval. Pokud ne, měl byste se někde zeptat.
A kdyby byl pandoktor ze zlata, já si ho po tom zdejším extempore jako prezidenta neumím představit ani ve stavu pohnuté mysli. A pokud následně k tomu připojíte atak na Pepu Řepu, jednoho ze zdejších nejbrilantnějších diskutérů a na jeho velmi osobitý, ale účinný humor, který vám nejspíš unikl reagujete větou, že se vás snaží přesvědčit, že česká národ není ani tak slušný a moudrý jak si namlouváte. Sic! Dost by mne zajíalo, čím s evyznačuje podle vás národ slušný a jaké atributy musí splnit, aby byl národem moudrým. A jaké, že vidíte, zdejší komunitou prezentované nedostky.

dost jsem zvědav na vaše další blogy. Ale za sebe říkám, že k nim budu přistupovat velmi ostražitě a kriticky.
Jakkoliv si také myslím že by mělo platit Švejnar for president.
ale nejsem si jistý, jestli jste mu neposkytl medvědí službu.
Nebudete tomít vůbec snadné.
29. 01. 2008 | 21:19

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Pane Vlku,
Ježíš Kristus kdysi prohlásil: "Pošli osla do Jeruzaléma a on se zase jako osel vrátí!" Když jste mými blogy zklamán, tak je nečtěte a ušetříte si zklamání. Já nepíši a nepřednáším v celé Evropě (coby docent politických věd), abych lidi klamal, ale abych je učil přemýšlet a kreativně myslet. Pakliže se u Vás takovýto pocit nedostavil, doporučil bych Vám nějakou snažší lekci, kterou možná pochopíte lépe. Albert Einstein se také nazabýval tím, aby učil děti násobilku. Kdyby tak činil, nobelovu cenu by nezískal. Jsem nositelem 6. mezinárodních vyznamenání, ale Nobelova cena mezi nimi není. Rád bych se o ní přesto jednou chtěl pokusit. Musím se soustředit tedy na čtenáře, kteří se o moje autoráty zajímají a čerpají z nich. Vy se zajímejte raději o to, co Vás nezklame! Good luck.
29. 01. 2008 | 22:11

Michal napsal(a):

Tak to co tu napsal pan Berwid-Buquoy vetsi blabol jsem skutecne jeste necetl. Docela by me zajimalo kde ODS vyhrabala tohoto primitiva, ktery zrejme nezna ani historii CR .
29. 01. 2008 | 22:25

Jan Sýkora napsal(a):

Promiňte pane pane doktore, ten článek jste psal pro Blesk nebo pro Aha ? Já se omlouvám, ale já tyto plátky nekupuji a proto to nevím. Jen by mne to zajímalo.
Děkuji Vám předem za odpověď.
Jan Sýkora
29. 01. 2008 | 22:32

vlk napsal(a):

Berwid -Buquoy
No ano. Ježíš také řekl - první budou posledními a poslední prvními. Například.
Koukám, že co se týče skromnosti si nemáte s Václavem Klausem co vyčítat.
Možná dokonce, že Klausovi křivdím.Nikdy jsem ho neslyšel, že by se srovnával s Einsteinem.....
A také jsemnetušil, že vaše blogy jsou pouze pro ty ,c o jsou ochotni u nich jásat.
Jen tak mimochodem, položil jsem vám dvě velmi jednoduché otázky, protože jsem z vás chtěl čerpat - čím s epodle vás vyznačuje slušný národ / to bud eobzvláště zajímavé v souvislosti s tou Haličí a pionýrským šátkem/ a jaké atributy musí splňovat národ, aby byl moudrým? Nedoččkal jsem se. třeba to ještě napravíte.
Jo a na co jsem zapomněl? Na toho osla. Moje babička,moudrá to žena, měla podobné přísloví , podobné tomu citátu z bible. Jen místo toho Jeruzaléma tam byl metál.Nevím jestli mluvila o jednom nebo o více. Ale celkem to není rozhodující.
Přeji vám dokonale dobrou noc.
P.S: o tom, co budu a nebudu číst, eventuálně komentovat, rozhodnu,bez vašeho dovolení, sám. robotnická povinost skončila za Josefa II.
29. 01. 2008 | 22:43

bigjirka napsal(a):

vlku, pan hrabědvojdoktor překonal absolutně všechna má očekávání. Poprvé svou slizkou zákeřností, o níž jsem psal výše (Napřed svou denunciací Klause jako přeloženo "homosexuálního Žida z Haliče") a nyní svou nestoudnou pýchou. Fuj.
29. 01. 2008 | 22:53

Tomáš J. Kliment napsal(a):

Panu Bervidu-Buquoyovi:
Samozřejmě beru citaci NN jako jistou formu nadsázky a její informační hodnotu beru s velikánskou rezervou.Ale s tím,co jste chtěl článkem vyjádřit,mohu jen a jen souhlasit.S V.K. jsem se měl během let 1989-1994 možnost setkávat téměř pravidelně.A máme naprosto shodné pocity,co se této osobnosti týče.Samozřejmě se na tento blog nalepí jak antiklausovští fanatici všech směrů,tak klausofanatici,kteří jsou ve většině případů sami bývalými aktivními členy KSČ,jež z nějakých v podstatě lehce pochopitelných důvodů včas prozřeli a stali se nezlomnými pravičáky.To však jen do té doby,než se opět nějakou souhrou náhod případně změní poměry.Pak se opět stanou zapřísáhlými levičáky nebo číňany,případně přesedlají k islámu.Jinak vyřiďte pozdrav panu doktoru Zvěřinovi.Věřím,že po všem,co jsem mu na jeho mailovou adresu napsal,bude mne milovat stejně,jako miluje Vás:-)))S pozdravem T.J.Kliment
29. 01. 2008 | 23:00

Rek Historie napsal(a):

Je to prostě sprosťárna a pomluvy. Prognostický ústav netvořili zaměstnanci ÚV KSČ včetně kpt.Minaříka, ss. Zemana, Ransdorfa,Klause a dalších pod vedením s.z Moskvy přišedšího prasoudruha Komárka.S.Klaus ještě o sametové revoluci propagoval socialismus ve Vídni a za pár dní se všichni ocitli očištěni bleskovou skartací asi náhodou v OF a byli naprosto nepostradatelní,tak jako synáčkové generálů StB, kteří dnes doprovázeli s.prezidenta na diskusi se Švejnarem.A nad tím vším panuje dodnes embargo a propaganda. A´t žije nenahraditelný poslední dělnický s. profesor a prezident.
29. 01. 2008 | 23:11

desiderius napsal(a):

Musím opakovat,co jsem již sdělil a považuji to za nutné.Klause prostě a jednoduše neznáme a to díky naprostému amatérismu novinářů, ale i dalších expertů.S obsahem blogu souhlasím,informace,které jsou o Klausovi i jinde k dispozici jsou mimořádně varující,ale bohužel jsou neověřené a nikoho v této zemi pořádně nezajímají.Je to neuvěřitelné,ale člověk působící 18let ve vrcholné zdejší politice a kandidát na prezidenta(sic),je osobou záhadnou a nikomu to nevadí.To se samozřejmě hodí všem Klausovcům,estébákům,kteří jsou jím chráněni a kteří jsou dnes díky jemu v klíčových pozicích ekonomického i politického života.Různé internetové stránky tak suplují roli "velkých" médií,které nám Klause prezentují jako zlaté tele s bezvadnou minulostí,jako bychom byli malé děti.Je to tragické selhání české demokracie jako celku.
29. 01. 2008 | 23:29

huhu napsal(a):

k tomuhle výblitku Jana Berwida Buquoye škoda slov. Prostě se projevil jako špína chlap a opakování výmyslů o Pružinském svědčí o tom, že není jen špína, ale i antisemita. Divím se, že na Aktuálně tohle svinstvo nechají.
29. 01. 2008 | 23:30

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Pane Řepo,
chtěl bych se vrátit k tomu "hedvábnému pionýrskému šátku". Nevím který jste ročník a zda-li jste chodil do pionýra. V době, kdy já jsem chodil do základní školy (1952-60), jsem ročník 1946, museli být v pionýru všichni. Výjimku jsem činil já, protože jsem jako feudál v pionýru být nesměl. Normální pionýrský šátek byl zásadně z bavlny a tmavě rudý. Hedvábný pionýrský šátek, poněkud světlejší, se uděloval za mimořádné zásluhy: Nadprůměrná oddanost komunistickému společenskému řádu, bezpříkladná láska k Sovětskému svazu, znalost minimálně třech komunistických písní zpaměti v ruštině (standard): "Kaťjuša", "Široká strana moja rodnaja" a "Komandír geroj Čapajev". Rodiče museli být zásadně aktivními členy KSČ. V naší třídě neměl hedvábný pionýrský šátek nikdo. Na celé škole (cca. 800 dětí), měli hedvábný pionýrský šátek pouze čtyři pionýři.
Emigranti přicházející z Východu do ČSR po roce 1918 převážně prchali z politických nebo kriminálních důvodů (občanská válka). V ČSR si obvykle kriminální živly nechávaly měnit jména, aby ztížily své stíhání a vydávaly se za politické uprchlíky. Patrně z této premisní základny vycházel Doc.Dr.Ladislav Andrey, člen Akademie věd, autor citátu.
29. 01. 2008 | 23:33

Maikus napsal(a):

Zaujal mě tady akorát jeden hlasitý příznivec tohoto článku či jeho autora. MENDYS. Tento jedinec očividně se stavící do role arbitra zde cupuje odpůrce pamfletu pana B-Buqoye argumentem: "vyvraťte tvrzení tohoto článku místo abyste se zabývali pozadím autora..." A já se ptám: "MENDYSI... článek pana Buqoye je snad písmem svatým?" Proč by měli nesouhlasící vyvracet něco co jste vy ani J.B.B. ještě ničím nedokázali." Tedy snad krom toho, že jste to tvrdili... a to je jak sami jistě uznáte jako důkaz pravdivosti žalostně málo. Tak málo, že snad ani není třeba to vyvracet.

Nadto povídačka o původu v Haliči a jménu Pružinskij je nejčastěji používána primitivy inklinujícími k židobijcům z neofašistické scény... Patří snad J.B.Buquoy a vy Mendysi k sympatizantům těchto elementů? Pokud ne, mělo by být ve vašem vlastním zájmům vyřčená tvrzení článku podepřžít věrohodnějšími důkazy než jen vašimi slovy...
30. 01. 2008 | 00:13

Petr napsal(a):

Před asi pěti lety jsem se také sháněl po zmíněné práci VK a hádejte co? Správně, tato práce se nikde nenachází. Kupodivu ani archiv vysoké školy o ní nic neví, prostě je fuč. Asi bylo proč ji ztratit.
30. 01. 2008 | 00:14

badatel napsal(a):

Vážení,podstata diskuze by měla být o habilitační práci p.Klause.
Bylo by dobré, kdyby se k jejímu obsahu, citacím autora apod. vyjádřila kompetentní místa z akademické obce, která profesuru udělila.
30. 01. 2008 | 00:27

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Já osobně si nemyslím, že rodina Klausů by byla židovského původu, jak někteří neustále naznačují. Sama změna jména z Pružinskij na Klaus by spíš nasvědčovala tomu, že se jedná o příslušníky německé menšiny v Haliči. Václav Klaus se narodil 1941 v Praze. Kdyby rodina byla židovského původu, měli by Klausové 1939-45 problémy. Nic takového není známo (transport do koncentráku). Budoucí president ČR by se nemohl narodit v Praze, krátce před příchodem Heydricha. Klausové jsou pravděpodobně Němci.
30. 01. 2008 | 00:31

Lukáš Bušina napsal(a):

Pane Berwide svými vyjádřením na jednu stranu ukazujete, že Vám nevadí ani vyostřená diskuze s oponenty, ale na druhou stranu si vysloveně škodíte. Dá se to přirovnat k efektu malé sněhové koule shozené z prudkého svahu, které dole skončí jako něco podstatně jiného.

Nechci Vám doporučovat, ale místo diskuze s diskutujícími zde bych být Vámi se zdržel komentářů v diskuzi a posléze napsal souhrně po přečtení už utichlé diskuze doplňující článek, který by na některé věci z diskuze předešlého článku reagoval.

Efekt laviny by nevznikl. Všechno podle mého nepotřebuje okamžitou a aktuální reakci.

S pozdravem

Lukáš Bušina
30. 01. 2008 | 01:03

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Vážený pane Bušina,
myslím, že máte pravdu. Budu se podle toho řídit. Jakýsi učitel mi telefonicky zdělil: "Národ si Vás našel. Pakliže Vás vyhodí z ODS, udělají z Vás novodobého českého Ježíše Krista. Musíte mluvit s vedením ODS a najít společné řešení, jinak hrozí nebezpečí občanské války."
Myslím, že to onen pedagog přehnal. Máte však pravdu. Já na to přestanu reagovat a počkáme až se emotivní situace uklidní.
Děkuji Vám za upozornění a přeji Vám dobrou noc.
30. 01. 2008 | 01:33

Lukáš Bušina napsal(a):

Rádo se stalo. Taktéž dobrou noc.
30. 01. 2008 | 01:41

Míra napsal(a):

Vážení je úplně jedno,kdo bude na hradě,protože dobře již bylo a bude jen hůře a hře.
A v Čechách se pohnou ledy až dojde ke změně
ve světě,ale to je na dlouhé tratě.
Komedie s volbami prezidentů a zastupitelů je pouze velké divadlo pro lidi.
Lidé přemýšlejme svým mozkem.
30. 01. 2008 | 01:54

Pane dr. Jane Berwide, napsal(a):

nebylo by od věci taky se podívat za co dostala v r. 1990 titul CSc. Livia, o níž Klaus rozšířil pověst "vynikající ekononky". Poprvé ji zpochybnily Lidovky 4.1.: Ve většině článků o dřívějším životě Klausových čteme, že oba byli „vynikající ekonomové“. Vědeckou práci Livie Klausové, která byla za minulého režimu zaměstnaná v Ekonomickém ústavu ČSAV, je ovšem velmi těžké hodnotit. Z řady oslovených ekonomů nebyl nikdo schopen říct, čím kdy Livia jako ekonom zaujala. „Já jsem její práci nikdy nestudovala,“ přiznává se Patricia Mederová z České společnosti ekonomické, nástupkyně bývalého Ekonomického ústavu. Neví ani o člověku, který by toho byl schopen. Ačkoli o Klausovi toho dle svých slov „nastudoval kvanta“, její práci nedokáže posoudit ani Adam Geršl z České národní banky. Bývalý kolega z Ekonomického ústavu Zdislav Šulc říká: „Osobně jsem její publikační činnost nikdy nezaznamenal a neřekl bych, že její práce byla nějak významná.“ Klausové dlouholetá přítelkyně a kolegyně Stanislava Janáčková, která dnes pracuje jako prezidentova poradkyně, tvrdí, že přínos Livie spočíval v tom, že v 90. letech coby představitelka České společnosti ekonomické organizovala semináře…
http://www.lidovky.cz/ln_no...
30. 01. 2008 | 01:55

Jmeli napsal(a):

Pan Berwid v diskuzi svoji hranou preziravosti jenom provokuje rozcilene pritomne, urcite se narame bavi; ja jsem si zase u jeho druheho komentu (pri osloveni 'Pepicku') vzpomnel na knizete Sternenhocha. Hej hej, doneste kotel, uvarime boby a zeli, co rikate!? ;-)
30. 01. 2008 | 02:14

Michal2 napsal(a):

Úroveň textu článku je opravdu otřesná a těžko říci, co je a co není pravda.
Alespoň jeden přínos tento článek ale má. Ani mě dosud nenapadlo pátrat v minulosti VK. A přiznejte si všichni ostatní, že to nenapadlo ani vás. Prostě jsme si nějak vystačili s tím, že VK pracoval před revolucí v prognostickém ústavu a to bylo všechno.
Je to opravdu zvláštní. Proč se VK nikdy nerozpovídal o tom, co dělal od 60. do 80. let? Tyto údaje opravdu chybí. Bylo by přece v jeho vlastním zájmu rozptýlit spekulace o jeho minulosti. Proč to až dosud věrohodným způsobem neudělal? Proč se o tom veřejně mlčí? Že by něco opravdu tajil? Možná to bude také tím, že nikoho ani nenapadne se prezidenta zeptat na jeho minulost. Moc tomu nerozumím.
V rámci objektivity je ale nutné přiznat, že ani o panu Švejnarovi toho mnoho nevíme. Osobně bych ale raději volil pana Švejnara, protože je pravda, že VK se po znovuzvolení může začít chovat jako "neřízená střela", protože už ho ve vyjadřování jeho (někdy dost extrémních) názorů nebude nic omezovat, už se nebude muset chovat populisticky, nebude se bát, že ho za to příště nezvolí, což se až dosud bál, zvlášť dnes to na něm bylo vidět při debatě s panem Švejnarem. Vždycky, když se Václavu Klausovi ve volbách nedařilo tak, jak by chtěl nebo jeho zvolení bylo nejisté, tak byl v té době značně nervózní, chvíli dělal hodného, pak zničehonic "vybuchl", protože se mu nelíbil nějaký výrok o něm, to opravdu nesvědčí o tom, že by byl tak dokonalý, jak se sebe dělá a jak to často tvrdí jeho skalní příznivci. Z něho opravdu vyzařuje jakýsi komplex méněcennosti, jako by si pořád chtěl dokazovat, že je nejlepší, proto podle mě tak usiluje o své znovuzvolení, proto bývá často arogantní, tato vlastnost nebývá znakem spokojených lidí, chovají se tak lidé vnitřně nevyrovnaní, kteří se tak snaží zamaskovat psychickou nevyrovnanost. VK je také stále více vzdálen od života běžných lidí, dokonce více, než pan Švejnar (přestože u nás dlouho nežil). Mu stačí podívat se do tabulek s čísly, aby mohl s absolutní bezstarostností prohlásit, že se máme nejlépe, jak jsme se kdy měli (jako by to byla jeho zásluha). I když je to podle průměrů pravda, je to velmi ošidné číslo, protože nevypovídá nic o tom, jestli náhodou také nepřibývá lidí, kteří se naopak mají nejhůře, jak se kdy měli, to totiž v průměrech není, ale při rozevírání "sociálních nůžek" je to klidně možné.
30. 01. 2008 | 02:25

citizen napsal(a):

Źádám někoho z fan klubu Václava Klause, aby mi laskavě sdělil, kde se vyskytuje jeho habilitační práce! Je to nějak dost divné. Profesor bez publikování v seriozních časopisech (citační index nula) a teď navíc bez diplomky. Zato s čestným doktorátem z Turkmenistánu a vyznamenáním od GazPutina...
30. 01. 2008 | 03:00

frantaflinta napsal(a):

Co dodat? Že Klausův postup ve stranické kariéře podpořil jeho tchán člen UV KSČ udavačská bolševická svině Viliam Šalgovič,který se v r 1989 zastřelil(nebo mu spíš někdo z budoucí ODS pomohl,byla by to jistě překážka pro budoucího pana PROFESORA takže kdo ví?) V.Klaus(ale i M.Zeman) byl nepochybně agentem STB (krycí jméno KLuk a REK)evidovaný 2 správou,jeho záznam je volně přístupný na slovenských stránkách Ůstavu pameti národa( http://www.upn.gov.sk/regpr... ),zvlášť pikantní ovšem je,že veškeré další záznamy byly skartovány už v roce 1989,proč asi? Je jasné, už podle krycího jména REK,že Klaus jako poslušný pes byl vybrán komunistickou mafií aby jim pomohl zprivatizovat státní majetek do vlastních kapes,tyto zločince(spíše však jejich bílé koně) nyní ODS pasovala na úspěšné podnikatele" a kdokoliv o nich zapochybuje, je okamžitě označen ODSáckými agigátory za závistivou "socku"případně sockomouše. V těchto souvislostech se mohutná goebbelsovská propaganda(100x opakovaná lež...) ODS vyznačující se až hitlerovským honem na komunisty(socky a nepřispůsobivé kteří schopným užírají peníze a díky tomu je ekonomická krize) zcela po vzoru propagandy Goebbelse a Himmlera,jeví jako totálně k smíchu,nebo spíše k pláči, bývalí komunisté a agenti STB a KGB pořádají hony na komunisty a sockomunisty,a přestože sami přivedli zemi v 90tých letech k totálnímu ekonomickému krachu, přičítají toto drze vládám sociální demokracie, kterým to opoziční smlouvou ochotně předali, protože jednak už nebylo co ukrást a jednak si byli vědomi své totální NESCHOPNOSTI vést stát někam jinam než do žumpy.(V.Klaus kdysi vyslovil ekonomickou theorii, že nejdříve je nutno přivést stát na DNO a pak se od něj odrazit, první část se mu podařila brilantně) A dnes nám to,díky mladým a uvědomělým voličům, pomateným jejich fašistickou propagandou předvádějí opět.Kdo si dnes ještě vzpomene na cisterny s LTO s nápisem LIVIA? Šťastnou cestu prostřednictvím Klausova utahování opasků(těch nejchudších samozřejmě),vyvražděním důchodců a socek a klausovýcgh ekonomických mmmmbalíčků na proslavené Klausovo ekonomické a hospodářské DNO!!!
30. 01. 2008 | 03:25

Mark Pokorny napsal(a):

Zarazil mne postup pana Zveriny, proto tento komentar je urcen tedy spise jemu (i kdyz kdovi jestli jej bude cist).
Nejsem ani priznivcem ani odpurcem V.Klause. Na prvni pohled je mi jeho sebevedomi sympaticke, protoze je to prvni president Ceskeho statu, ktery nikomu neleze do zadni casti tela, jako to delali jeho predchudci v zajmu preziti ceskeho naroda. Proto je take cesky narod pripodelany a trpi komplexem menecennosti. Na druhou stranu souhlasim s autorem blogu, ze informaci o V.Klausovi je malo a on sam o sobe zadne nepodava nebo jen vagni informace. Co tedy skryva?

A nyni pane Zverino, myslim, ze jste prilis nedutklivy a zapominate na to, ze sami claimujete, ze jste democraticky stat se svobodou slova. Ale zrejme nejste. Co tedy autora za tento clanek zavrit nebo rovnou zastrelit? Myslim, ze strany nedavne (at uz komunisticka nebo nacisticka) se takto chovaly a dokonce mely na to i zakony. To ze jeden clen Vasi strany bezmezne neobdivuje jednoho cloveka, nemodli se k nemu a neuklani celem k zemi kdyz jde kolem, jeste neznamena, ze ho budete persekuovat nebo se mylim a porad sami v sobe mate komunisticke praktiky?
Zde v USA spousta lidi nadava na GWB a podpora jeho klesla na recordnich slabych 30% a dokonce ztraci i podporu sve vlastni strany a presto nejsou ti, co s Bushem nesouhlasi vylouceni nebo snad dokonce popraveni. Nemate se za co stydet, kdyz vas vlastni kandidat projde vasi vlastni volbou ve vasi strane, ale mate se stydet za komunisticke chovani, ktere jste projevil.
30. 01. 2008 | 06:37

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Buqoyi
jmenovitě se na mne obracíte, konkrétně odpovídám

1.Jsme téměř stejně staří.O pionýra jsem projevil zájem v druhé třídě, protože mne nechtěli brát mezi sebe na fotbale, byl pod pionýrem.
Bratr mi nafackoval.Nicméně v deváté třídě jsem tam vlezl, abych se dostal na střední.Nikdy jsem nebyl v KSČ, byl jsem v ROH, musel jsem absolvovat jakási školení pro nestraníky.Tedy nic moc.Pionýrský šátek jsem měl na krku dvakrát.Stydím se za to, nicméně mně absolutně uniká, jaká přímá úměra je mezi kvalitou látky šátku a mírou oddanosti komunistického režimu.
Tím, že měl jeden nažehlený šátek, je prokázána větší loayalita režimu?
Ze stejného soudku by bylo, kdybych o vás prohlásil, že jste podporoval komunismus, protože jste byl v redakci Dikobrazu, kde převažovaly politické vtipy.
Tam mně nehraje informace, že jste byl v Dikobrazu od svých 14 let, ale nechci být stejný hnidopich.

2.V roce 1968 jsem se stal, jakousi hrou osudu, zakládajícím členem KANu. I za to se stydím.Proč? Ivan Sviták, adorace Svobody.

3.Nejsem obdivovatelem VK. Nicméně považuju za pokleslé, citovat článek, kde se to hemží výrazy:"dá se říct, údajně,spekulace o,prý,"a je mně úplně jedno jestli byl něčí praděda židovského nebo německého původu.Informace, že za signování Několika vět nic nehrozilo je úsměvná.

4.Našel jsem si tuto stránku vašich citátů

http://cs.wikiquote.org/wik...

Považuji je za skvělé, hodné obdivu, dost mne oslovily!!. Z to jsem usoudil, že ne vše myslíte vážně.Asi jsem se zmýlil.

5.Našel jsem určité paralely mezi vaším patronem a vámi.Z toho, jak jsem od vás dostal "za uši" jsem vyvodil tři možnosti.

a, Napsal jsem glosu blbě,humorná nadsázka se vytratila. Z reakce pana Vlka však soudím, že on smysl a nadsázku pochopil.

b, Linka z Prahy do Tábora vede přes nový Zealand. Myslím, že tomu tak není, že to Bill Gates dobře ošetřil.

c, Váš smysl pro humor zůstal někde v šuplíku v redakci Na Poříčí.Byla by to škoda, protože považuju vaše citáty za hodně dobré.
30. 01. 2008 | 07:24

Pepa Řepa napsal(a):

To Mark Pokorny
mám přesně stejné pocity.Proto jsem použil, z obavy o osud pana Buqoye, paralelu s jeho patronem sv. Janem Nepomuckým, který byl za svůj odlišný postoj podle jedné verze ubit tupým předmětem do hlavy, podle jiné byl utopen a sám panovník se, podle legendy, bavil tím, že mu chodil loučí připalovat bůček.
Uvidíme, co vymyslí výkonná rada.

Pak se zastaňte bližního svého, dostanete za uši.Bereme se tady moc vážně, i ten český humor se vytrácí.
30. 01. 2008 | 07:36

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě dovětek.
Opravdu nevím, zda existoval mimořádný hedvábný pionýrský šátek, udělovaný za mimořádné znalosti sovětských básniček.K tomu, nechť se vyjádří nějaký místní zpamětník KSČ.A že jich tu je.

I kdyby tomu tak bylo, zřídíme komisi pro zkoumání pionýrských šátků pánů Švejnara, Klause, Rychetského či Dientsbiera?

Vyřazuje držení tohoto šátku v deseti letech kandidáta z možnosti kandidovat?
30. 01. 2008 | 07:49

Mark Pokorny napsal(a):

To Pepa Repa:

Mate pravdu. Je to obdobne jako i v USA. GWB nastval vetsinu naroda, zhorsil reputaci Statu jako se to nepovedlo nikomu pred nim, rozhazuje billiony dollaru na nesmyslnou valku a obycejni americane se stydi a premysli, jak svou reputaci napravit. A take to davaji najevo, ale nikdo je nevylucuje kvuli tomu ze strany, ze skoly, z prace, nebo dokonce nezavira do vezeni. Trochu timto sice nadsazuji pana Zverina horlive rinceni zbrani proti autorovi blogu, ale v podstate jde o praktiky me bytostne odpudive. Clanek neni ani urazlivy, ani hanlivy. Ve vetsine pripadu pouze cituje to, co jiz bylo publikovano davno. I ja jsem si nekolikrat pokusil udelat research na tema V. Klaus a krome officialnich verzi se nedozvite nic. Naopak kdyz si zadate G.W.Bush ziskate tolik ruznych materialu a clanku a mnohdy i nevybirave hanlivych ze se nestacite divit. Zajimalo by me, jestli tech zbyvajicich 30% priznivcu GWB nechalo vsechny autory pozavirat do veznic.
30. 01. 2008 | 07:49

Michal Suchý napsal(a):

Zase budeme někoho vylučovat za názor. Pane Zvěřino, úspěšně se vracíte do dob komoušů.
30. 01. 2008 | 08:00

Jan P napsal(a):

Zminil bych jednu prihodu. V roce 2002 jsem hovoril s jednim pametnikem, ktery vypravel o prazskem povstani 1945. Mimo jine hovoril o tom, ze jej na zakladni skole ucil otec V.Klause. Po roce 1941 udajne dokonce tento pametnik vezl maleho Vasika v kocarku. Za protektoratu pry stal otec-ucitel na strane vladnouciho rezimu a podporoval politiku Rise, coz dokazoval pri vyucovani. Po letech se stal z V.Klause premier a pak prezident. Pametnik mu po roce 2000 napsal dopis, v nemz zavzpominal na otce p.Klause. Nato p.Klaus odpovedel dopisem, ze zminovany clovek neni jeho otcem a prilozil svoji fotku s autogramem. Oba dopisy nam pametnik ukazal. Soucasny prezident patrne o sve minulosti nechce mluvit.
30. 01. 2008 | 08:20

Bankovni urednik. napsal(a):

Ing.Klaus vynalezl ceskou privatisaci. Pracovala jako sen ! V cizine tu metodu nazyvaji "Asset stripping" neboli vnitrni vykradani podniku, a zajima vzdy policii.
Pracovalo to takto: Za narodni podnik jste nabidl hodne penez, i kdyz jste mel holy zadek.
NEKDO zaridil, ze jste dostal na to vypujcit celou sumu penez z banky - a nepotreboval jste zadne zaruky.
Z podniku jste prevedl
vsechno co melo cenu do jine vasi spolecnosti, kterou jste za tim ucelem zalozil.
Slupku puvodniho narodniho podniku jste zbankrotoval.
NEKDO vam umoznil prevedeni vaseho lupu v bance na cizi valuty. S temi jste zmizel ! Kdo byl ten NEKDO - musite zjistit sam.
Bohuzel za toto se ceny ve svete nedavaji.
30. 01. 2008 | 08:51

Johan napsal(a):

Pane Buquoyi, mohl byste prosím doložit, kde se v Písmu svatém nachází onen údajný výrok Ježíše Krista, který tu citujete (29.01.2008 22:11:37)? Předpokládám, že podobnou informační hodnotu jako tento mají i všechny ostatní vaše zdroje a výroky...
30. 01. 2008 | 09:09

Klingon napsal(a):

Stačilo mi když jsem narazil na větu: "Naposledy jsme si vyměnili knihy. On my dal jeho “Modrá, nikoli zelená planeta“ a já jemu mojí “Otec německého hospodářského....."
Až se pan blogger naučí trochu českou gramatiku začnu číst jeho text i dále. Pro ty co ještě neznají gramatiku - "on mi dal jeho ....."
Čest bůh soudruhu faráři!"
30. 01. 2008 | 09:38

Templář napsal(a):

Zijeme v zahraničí. Manželka hodně často létá na služební cesty.Jednou letěla ze SA do UAE a vedle ní seděl A.Gore.Letěl z jedné ze svých přednášek. Jeho asistenti seděle jinde.Běhali za ním se vším a vše řešili před mojí ženou.Ač nechtěně přesto žena viděla jeho diář nabytý přednáškami a světe div se včetně jeho honorářů. 100.000 USD za každou účast na přednášce plus náklady. Je třeba si uvědomit, že A.Gore i když působil prý velice sympaticky, když se se ženou bavil, si udělal výborný kšeft z modré planety.Ted je otázkou, Klaus si možná taky chce udělat kšeft na opačné straně a bude placen jako mluvčí všech co dělají bordel, nebo procitl a myslí si že bojuje proti všem Gorům...

Je na Vás novinářích a lidech ho přistihnout jak to vlastně myslí...

S přáním hezkého dne
30. 01. 2008 | 09:49

Tomáš napsal(a):

Upřímně jsem se zasmál. Ale ani tak ne samotnému článku, jako snaze domovské organizace ODS vyloučit autora textu ze strany! Jak symptomatické, že?
30. 01. 2008 | 10:17

Průzkumník napsal(a):

Pane Buquoyi,

když už Vás chtějí exkomunikovat z círk..., pardon ODS, tak by jste se mohl veřejně začít ptát, jak je to s tím trestním oznámením na Václava klause a spol. Myslím si, že okrádat tímto způsobem obecní kasu je nemravné a u politika jakékoliv úrovně neomluvitelné.
Je jistě mnoho jiných občanů, kterým by mohly být ku prospěchu dotace Magistrátu hl.m. Prahy. Bohužel ti nic nedostanou, protože nebyli ve správnou dobu na tom správném místě, t.j. v křesle premiéra a později prezidenta republiky.
Neměli by se především členové ODS ptát jak to vlastně je a žádat nějaké vysvětlení ? Jestliže se tak neděje, nejde o stranu, ale o nějakou podivnou sektu !!!
30. 01. 2008 | 10:23

Jerry napsal(a):

pro Jaroslav Zvěřina:

Tak proč se zatajuje pravda o minulosti VK?? Říkají vám něco názvy KLUK a REK?? Jo, a ještě mě zajímá, co uděláte s tím, že VK porušil svůj vlastní prezidentský slib v pasáži o nadstarnickosti a prezidentovi pro všechny.. Jakým právem například vystupuje na půdě OSN i za mě?? kdo mu jej dal??

Porušená prezidentského slibu je podle mě VLASTIZRADA!!
30. 01. 2008 | 11:02

Michal napsal(a):

....."On my dal jeho “Modrá, nikoli zelená.." Bukvoji, co ta hrubka!!!
30. 01. 2008 | 11:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Babko,

zvýrazňování textů na úkor jiných, tedy jejich psaní velkými písmeny je na těchto stránkách v rozporu s Kodexem diskutujících http://blog.aktualne.centru... Proto jsem byl nucen Váš příspěvek smazat. Jinak máte samozřejmě na svůj korektně vyjádřený názor stejné právo jako ostatní.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
30. 01. 2008 | 11:19

OndraS napsal(a):

Hmm, to mame zase jeden "nezavisly" pohled, ze?
Pan Buquoy bude asi velmi kvalitni historik a politlog, kdyz nezvlada ani shodu podmetu s prisudkem, viz cituji:
"Netrvalo ovšem dlouho a obě instituce ho prý vyzvali!"
Takovy skvar nema ani smysl dal cist. Lecktery kopac pise blog lepe, nezaujateji a tam ty hrubky omluvim spis, nez u studovaneho osla.
30. 01. 2008 | 11:26

Zdeněk napsal(a):

Naprosto podporuji vyjádření europoslance Jaroslava Zvěřiny. Jestliže pan Berwid Buquoy je členem ODS, pak by si měl uvědomit určité reakce na jeho články a především by měl respektovat stanovy ODS. Při podpisu přihlášky s nimi souhlasil. Mimo jiné se v nich praví, že člen ODS respektuje usnesení nejvyšších orgánů. Kongres ODS tímto orgánem je a ten v politickém usnesení říká, že plně podporuje kandidaturu Václava Klause na prezidenta republiky. Pokud pan Berwid Buquoy bude psát články tohoto typu jako politolog (nestraník), jistě na to pan doc. Zvěřina nebude reagovat.
30. 01. 2008 | 11:41

Karton napsal(a):

Bylo by dobré znát tyto podrobné informace i o Švejnarovi a o jeho manželce. Už těch několik dotazů tady bylo, ale mě zajímá také jestli byl Švejnar v pionýru, pochopitelně také bližší informace o jeho rodičích a proč se nevrátili po roce 1989 zpět Také hlavně o manželce; vím jen že se narodila na Kubě americkým rodičům, ale neví jestli to byli Kubánci; americký ještě nutně neznamená z USA. Její otec byl shodou okolností také diplomat, ale neříká se čí země a v kterých zemích. Je mi jen známo, že ona pracovala v roce 1973 na ministerstvu plánování v Panamě.
Co se týká titulů Klause, jeho nejvyšší akademický titul je profesor, ten titul mu udělil prezident republiky VH na základě doporučení tříčlenné komise, jejímž členem byl Švejnar, který profesuru doporučil. Ostatní tituly mě nezajímají, stejně jako magisterské tituly manželů Švejnarových a maturita Švejnara.
30. 01. 2008 | 11:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem vulgární a urážlivý příspěvek pana antiklause, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
30. 01. 2008 | 12:44

qw napsal(a):

Debata o hedvábném pionýrském šátku mi připadá značně ujetá. Patřím také k ročníku VK, a vzpomínám, že v naší třídě měl hedvábný šátek Vladimír Šulc, ke kterému jsme chodili domů poslouchat americký jazz z gramofonových desek; nicméně nevázal si ten šátek na uzel, nýbrž navlékal na něj kožený turbánek a opasek taky nosil ostentativně skautský.
Kam byste jej zařadili, milí dogmatici?
30. 01. 2008 | 12:55

Alan napsal(a):

ODS a Václav Klaus jako její čestný předseda soustavně ulívá majetek do kapes deseti procent vyvolených občanů ČR. Nejde mi na rozum, proč tuto stranu a tohoto člověka neustále podporuje tak vysoké procento voličů - občanů republiky, kteří z toho přece nic nemají! Nebo stačí, když kape? Máme snad mezi sebou tolik tupců, kteří nevidí ten binec, co tahle modrá cháska v zemi od roku 1990 dělá? Jistě, ČSSD s Paroubkem krade též, byť sofistikovaněji, takže to tak netrčí, ale je přece dost slušných politiků, kteří by si zasloužili většinovou podporu lidu a pomoc v tom, jak tenhle neřád jednou provždy zadupat do země!
30. 01. 2008 | 12:59

xxx napsal(a):

Tady je asi problem, ti slušní nemaji ostré lokty a intrikánskou povahu, aby se dostali do popředí ... jsme stádo hlupáků a proto si od hafanů s vyceněnými zuby necháme vše líbit...
30. 01. 2008 | 13:56

m&m napsal(a):

Zdeněk: Náš uliční výbor také podporuje ppřísné, nekompromisní a exemplární potrestání autora tak hanebného příspěvku!
30. 01. 2008 | 14:08

Pepa napsal(a):

Lidi co tady kritizujete pana Jan Berwid-Buquoy za hrubky ap. - to samo vypovídá o vás samotných - hned v úvodu si pozorný čtenář přečte že cituje nějakého dr,¨.Andry, který tenhle článek napsal před 12 lety v NN.
Tak zklidněte emoce a ptejte se třeba v klidu proč třeba nejsou k mání ty různé vědecké práce VK ?
30. 01. 2008 | 14:09

Ujerka napsal(a):

Je s podivem, co lidí tu vystupuje na obranu pana Klause. V našem okolí zase všichni doufají, že nastoupí pan prof.Švejnar.Faktem zůstává,že autobiografické materiály pana Klause jsou sporadické a že tato absence a šuškanda kolem jeho vědeckých hodností vede už několi let mezi lidmi ke spekulacím.Je dobře, že se našel někdo, kdo se odvážil kolem této problematiky otevřít diskusi.
30. 01. 2008 | 14:18

Jana napsal(a):

Kdo je pražák, tak ví že matka V.K.byla velkou komunistkou, které se bála celá čtvrť, a jeho otec byl šoférem otce V.Havla. Jistě si vzpomenete, že si V.K. nechal operovat oční víčka, protože je měl šikmé jako Tatar nebo Turek, aby vypadal evropsky.Při vykradení jejich vily v 90 letech, byly Livii ukradeny náušnice v ceně 4.OOO.OOO,-, které měla po babičce, jak říkala, a proto její rodina nebyla chudá, ale musela to být rodina madˇarských uhlobaronů. V.K. a spol. jsou podle mne vlastizrádci a měli by skončit na smetišti dějin CˇR.
30. 01. 2008 | 14:43

Pepa Řepa napsal(a):

To Jana
teda paní Jano já žasnu, co ten Tatar, jak píšete, za svůj život všechno stihnul. Učitel-kolaborant, šofér a teď i uhlobaron.
30. 01. 2008 | 15:16

stejskal napsal(a):

A sakra, já to mám též. Přepadávají mi oční víčka, čeká mne možná časem také operace. A to je nějaký výnos EU, jak máme vypadat? l.s.
30. 01. 2008 | 15:57

Pepa Řepa napsal(a):

To Stejskal
nechci vám radit, ale nechal bych si udělat DNA, jestli nejste taky Pružinskij.
30. 01. 2008 | 16:07

Průzkumník napsal(a):

Pepo Řepo,

už jsem se dlouho tak nezasmál. Vtipné !!!
30. 01. 2008 | 16:16

fp napsal(a):

Pane Berwide, zajímal by mě Váš původ. Nosíte jméno Buquoyů, ale upřímně řečeno, v žádném z rodokmenů Buquoyů jsem Vás nenalezl. Můžete zde publikovat genealogickou souvislost?
30. 01. 2008 | 16:17

stejskal napsal(a):

Tak to každopádně, pane Pepo Řepo. Ale co když se zjistí, že jsem? Co já vím, odkud jsme sem vlastně přišli. Já se narodil v Dolní Krči, ale teď už dost dlouho žiju na Kačerově ;-) l.s.
30. 01. 2008 | 16:22

MArti napsal(a):

Nechci p.Klause za prezidenta a jeho domovskou ODS u moci. Prosím lidi probuďte se, přece nejsme pepíci co maj rádi pivo a hokej a ostatní jim je jedno. Milenka a ženáč na najvyšších postech v zemi....kam to spějem? Škoda jen, že nemám možnosti a musím tu být taky s vámi. Ale na druhou stranu, je někde lepší kocourkov??
30. 01. 2008 | 16:27

Miroslav napsal(a):

Pane jo.Takový blábol...........a kolik je k tomu skoro seriozních poznámek.To nemáte pánové co na práci?
30. 01. 2008 | 17:12

Jindra napsal(a):

VK jsem si v době jeho nástupu do politiky nesmírně vážila a obdivovala ho..To trvalo do doby, než mi moje kamarádka popsala VK jako člověka.
VK se s jedním ze svých synů ,jako doprovod,zúčastňoval šachových turnajů ,to o čem vyprávěla bylo v Zaječicích. Při přecházení kolejí se jeden člen skupiny, vozíčkář,převrátil a i s vozíkem spadl na koleje.
VK místo aby pomohl, tak se smál a pěkně nahlas a ani nezastavil aby pomohl.To udělali jiní...
30. 01. 2008 | 17:24

tana napsal(a):

Vážený pane Buqvoyi,
během války byl do Prahy přemístěn Institut pro rasová studia, který antropologicky skoumal osoby, které nemohly doložit svůj původ. To se týkalo např. ruských emigrantů, pravděpodobně i předků pana VK.
Všichni si zde stěžujeme na nedostatek informací o rodičích V a L Klausových. Nato mají samozřejmě včichni právo.
Já jsem se snažila získat informace o rodině pana Švejnara a jeho manželky, nezjistila jsem vůbec nic. Nemohl by jste mi pomoci?
Mám-li si, alespoň teoreticky, vybrat mezi 2 kandidáty, měla bych mít alespoň srovnatelné informace.
30. 01. 2008 | 17:30

Rebel napsal(a):

Pro Jan Berwid-Buquoy.
Jste veselá kopa. Jen pište, určitě Vás ještě někdy navštívím.
30. 01. 2008 | 17:37

Glock napsal(a):

Hmm, pane Berwide-Buquoy, neznám důvody pana daktora Andrey ani ty Vaše, ale účel NIKDY nesvětí prostředky. Je mi z toho článku na zvracení, takhle nelustrovali ani Adolfa Hitlera v jeho monografiích.
30. 01. 2008 | 18:34

vlk napsal(a):

bigjirka

no já měl dosud za to, že největší kino jsme tu zatím uspořádali my dva, když jsme si vjeli do vlasů tak, že jsme si začali domlouvat ruční řešení disputace někde v Praze...
Ovšem pan hrabědvojdoktor, jak ho tituluješ , nás hravě strčil do kapsy.
Nechodím sem zas až tak dlouho, ale podobnou nafoukanost,jakou nám tu pan B-B předvedl, jsem tu neviděl ani náznakem.
A comne překvapilo ještě více - on ani pořádně nečte, co mu vlstně kdo replikuje. Letmo přelétne text a pokud tam není jednoznačný, nadšený souhlas,hned střílí. Inu zřejmě si pamatuje klasika - Die Tschechen sind nur eine Simulantenbande! Tak proč se s nimi mazat, že?
Myslím, že si tu s takovouhle dost užije.
Ty a já ovšem budeme jednou vyprávět vnoučatům, že jsme diskutovali s nositelem Nobelovy ceny. Doufám, že jsi nepřehlédl, že ty ambice opravdu má.
Jen mi není jasné, v které že z disciplin sijí jako budenárokovat. Jestli s enepletu, tak je udělována za chemii, fyziku, lékařství, ekonomii a za přínos pro udržení světového míru. Tady rozpoutal docela slušnou válku. Po Arafatovi sice není nic vyloučeno, ale přeci jen... Ovšem , že by ji jako historik a politolog dostal za fyziku? No, každopádně budu mu držet palce, aby Karkule konečně viděla, v jak skvělé společnosti se po večerech pohybuju. Neváhej a pochlub se doma taky.
30. 01. 2008 | 19:59

bigjirka napsal(a):

Ja, sehr gut wolff, das ganze tshechishe Volk ist eine Simulantenbande. No už to vypadá, že budeme muset vzdát nepodstatné pravolevé rozbroje a jít na barikády Čech, ale potažmo i Evropy Evropanů. Člověk by čekal, že hrebě bude z rodiny noblesní a při dvojdoktorování že ho doučí, jak diskutovat ale to bychom asi výuku poblitkologie přecenili. Jestli ta Nobelova cena nebude alternativní? (Kilo dynamitu do kapes?) Já jdu manželce vytisknout tu žalobu na Klause.
30. 01. 2008 | 20:26

4511 napsal(a):

To petrof z 28.01.2008.10:56 napsal několik bodů, pro které si p. Klause váží:
1. transformace ekonomiky
2. rozdělení republiky
3. liberalizace měny
Body jsou v pořádku. Prosím, vyčíslete, kolik nás to stálo.
Vyčíslete státní dluh tenkrát a dnes. Nezdržujte se jmenováním vlád, ODS a ČSSD u toho byly obě.
30. 01. 2008 | 20:36

Robin napsal(a):

Skuste se zajímat o fakta,
pokuste se sehnat něco o papá tunelu.
Dělal jsem na to téma práci, a musím konstatovat, že co je v článku popsáno - jak nelze sehnat žádná fakta, je opravdu pravda.
Místo těch dřistů taty, zvedněte zadky a pokuste se něco dovědět z reálu.
30. 01. 2008 | 20:44

vlk napsal(a):

bigjirka
nemám slov, páč bezvýhradně souhlasím. Asi tě budu muset pozvat na pivo.
To víš rabskej nápoj rabům. Není to Pommery, ale poslouží stejně.
30. 01. 2008 | 20:46

bigjirka napsal(a):

Tak jo, vlku! musíme jít příkladem. viděls ten slet mucistů proti bigovi... Pevnost Evropa volá. Tady ten hrabě je stejně ňákej divnej, prej ani není v ročence. jako presidenta bych snes třeba knížete, to by alespoň byl Vašíkovi důstojnej protikandidát
30. 01. 2008 | 20:51

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Vážení spoluobčané,
jsem nesmírně vděčen každému, kdo se o výše uvedenou problematiku zajímá a osud této země mu není lhostejný. Drtivá většina příspěvků je věcná, fundovaná a angažovaná. Svědčí o zralosti těchto autorů nést svůj díl zodpovědnosti jak za svou vlast, tak za tuto planetu, která již dnes začíná patřit nám všem. Nejsem však schopen, při této obrovské lavině komentářů, odpovídat na každý příspěvek jednotlivě. Až intenzita diskuse poněkud poleví (zda-li vůbec!?), napíši "blog" zabývající se jenom tématikou komentářů. Do té doby, mi prosím dovolte, abych vás ubezpečil mým neutuchajícím obdivem a díkůvzdáním za vaší angažovanost.
30. 01. 2008 | 21:01

bigjirka napsal(a):

vidíš, vlku, lavina. já jsem lavina, ty jsi lavina, my všichni jsme go-go. jen pan hrabě je drdr
30. 01. 2008 | 21:15

bigjirka napsal(a):

a planeta? ta opravdu začíná patřit těm pár globalistům. my máme guvno co do čeho kecat, pravice nebo levice
30. 01. 2008 | 21:18

vlk napsal(a):

bigjirka
no jestli vá von to panB-B nemyslel tak, že nám jako taky patří ,zprostředkovaně, když jsme konzumenti!
Ä já jsme dobrej konzument. Jinak skutečně nevím, jak nesu zodpovědnost za planetu. takové ambic nemám, ani když náhodou projdu bludištěm na Petříně a tam ze mne pokřivená zrcadla na chvilku udělají štíhlého elegána....
Ale co.Hele pan B-B teď byl kulantní,buĎme taky. Počkejme na jeho příští blog.Lečnezapomeňme své zkušenosti z tohle. Bylo by to neopatrné. Ale třeba budeme příjemně překvapeni.
Říkáš , že by Jeho Jasnost měla kandidovat. Já si to mylsím také. Ale Švejnar je jednak sakra dobrý kandidát, a umíš si představit ,c o by si kníže musel vyslechnout? Nepochybně všechno ,c o Švejnar + dost navíc. Nicméně, je to pro mne jediný aktivníí politik,kde jsem přesvědčen o jeho elementární poctivosti. Švejanra ještě v kategorii politiků nemám. Bylby druhý.
30. 01. 2008 | 21:46

bigjirka napsal(a):

planeta a globalisti.. no.. jen abysme nemuseli dělat další revoluci, pryč s tyrany... já nevím, jak bych nes, kdyby všechno patřilo Tescu nebo Billovi... jeho Jasnost bych asi uměl udejchat, Švejnara ne. Proti Vašíkovi byl matnej až trapnej a v podstatě se vymezuje jen vůči němu. A nelíbí se mi, že je komunistická zlatá mládež. Jaký je kdo ekonom asi není moc relevantní. Ale jak už jsem řek', pokud 9.2. neodletí a zůstane, stoupne u mne moc. Přečetl jsem si Mikiho TO na Klause, tedy čekal jsem víc. Škoda, která měla být způsobena prodejem pozemků za nižší cenu, je 2-4M na skupinu cca 40 nabyvatelů, tedy 50-100t na osobu... a podle mne těm nabyvatelům nepůjde prokázat subjektivní stránku, tedy úmysl někoho poškodit... takže nicmoc
30. 01. 2008 | 23:33

jan vanous napsal(a):

Jako Cechoamerican si nedovedu predstavit, ze by se podarilo americkemu obcanovi stat se kandidatem na prezidenta, senatora ci jiny vyznamny urad aniz by byly verejnosti znamy velmi detailni informace o jeho pozadi. Pokud by tyto informace neposkytl sam kandidat, urcite by se o to postaral svobodny a nezavisly tisk, televize a jina media.

Je velmi prekvapujici, ze v Cechach o Vaclavu Klausovi a jeho pusobeni pred rokem 1989 neni temer nic znamo. Nikoho moc nezajima co Vaclav Klaus delal v letech 1946-64 kdy nebyl legalne svepravny. Za svoje rodice tez neni zodpovedny. Ceska verejnost by ale mela mit spolehlive informace o tom co delal v letech 1965-89 a jak se choval za komunistickeho rezimu. Je neuveritelne, ze po 18 letech pusobeni v nejvyssich politickych funkcich je pro naprostou vetsinu verejnosti minulost Vaclava Klause v obdobi komunismu velkou neznamou. Neni prekvapenim, ze to umoznuje rozsirovani nejruznejsich zprav a informaci, z nichz nektere jsou prinejmensim sokujici. Ti kdoz Vaclava Klause podporuji a veri mu by meli mit zajem aby se tyto otazky objasnily a tim skoncila i moznost nadale spekulovat co delal, pro koho pracoval, co napsal, apod.

V pripade Jana Svejnara lze najit velmi detailni informace napr. na websitu Michiganske university http://sitemaker.umich.edu/...
Je tam hned 16 stran informaci a dozvite se
toho hodne od doby kdy Svejnarovi bylo 18 let. Jinak byl Svejnar proveren akademicky opakovane na americkych univerzitach (Cornell, Princeton, Pittsburgh, Michigan)
a urcite nedostal svoje akademicke tituly a plnou profesuru ekonomie na prestizni univerzite za nejake nesmyslne vytvory. Navic je Svejnar dobre znam rade Cechoamericanu z akademicke sfery a ty s informacemi o nem (vcetne informaci osobniho charakteru) nedelaji zadne velke tajnosti. Protoze takovych lidi je v USA minimalne 15-20 a sance, ze jsou vsichni levicovi intelektualove (ci dokonce spolupracovnici vychodnich rozvedek)je nulova, je vysoce pravdepodobne, ze kdyby Svejnar nekdy v USA udelal neco pochybneho, vyslo by to velmi rychle napovrch. Pro nekoho kdo o Jana Svejnara ma opravdu zajem a je ochoten investovat par dolaru na ziskani zajimavych informaci, je mozno v podstate zjistit z verejnych ci poloverejnych zdroju jeho uverovy status ( credit rating), vlastnictvi nemovitosti, informace o soudnich sporech kterych se zucastnil, zda mel nejake autonehody ci prestupky pri rizeni, atd. Jeho zivot v USA je v podstate pro jakehokoliv informacniho profesionala otevrenou knihou. Zkuste ziskat jakekoliv informace tohoto typu o Vaclavu Klausovi.

Mimochodem, v USA je zvykem, ze prezidentsti kandidati daji verejnosti k dispozici zkracene verze svych danovych priznani a pomerne detailni soupis majetku a jeho strukturu. Zatimco Svejnar by s timto pozadavkem nemel mit problem, mam velke pochyby co by rekl Vaclav Klaus kdyby ho o to nekdo pozadal.

Nechci tvrdit, ze Cesko ma ve vsem kopirovat USA, ale v oblasti informovanosti volicu o prezidentskych kandidatech by to bylo velmi vhodne. Nerikam, ze je to nutne vcetne detailu vyslovene osobniho charakteru (americti volici se dozvedeli i posledni detaily pomeru Billa Clintona s Monikou Lewinskou), ale "rozumne" mnozstvi zakladnich a overenych informaci o kandidatech je naprostou nutnosti pro kazdou dobre fungujici demokracii.
30. 01. 2008 | 23:37

bigjirka napsal(a):

Pane Vaňousi, já také nemám nic proti Švejnarově kandidatuře na amerického presidenta. kandidát na českého presidenta by zde měl strávit alespoň několik let a být známou osobností zdejšího veřejného života. ostatně myslím, že na 9.2. má letenku, tak si tam Jeho Transparentnosti užijte. osobně bych za důstojného Klausova protikanidáta považovaal knížete Schwarzenberga
30. 01. 2008 | 23:52

Pepa Řepa napsal(a):

To Vlk
Dr.Dr.B-B? No já nevím.
Pro rappera docela dobrý, ale pro šlechtice?
Jednu B.B. jsem znal.Měla alergii na kožichy.
31. 01. 2008 | 00:00

winston napsal(a):

K této velmi zajímavé, leckdy však notně problematické či přímo pokleslé debatě chci učinit také pár poznámek (asi na pokračování). V běžné skutečnš demokratické zemi je zcela normální, že pokud se někdo uchází o věřejnou funkci, neřku-li tu nejvyšší, má věřejnost právo vědět, kdo to je, odkud pochází a co dělal dříve - ne jen v posledních (byť v případě VK celkem v 18) letech. A o VK toho víme velmi málo. Pan profesor, který tak rád jiné poučuje a všude se vychvaluje, tady zarytě a nečekaně skromně mlčí, proč? Co vím já o VK (předem upozorňuji, že nejsem jeho přínivec, ale ani zaslepený dpůrce):
1. 2003-2008: president ČR (pro mě špatný president, známka 4);
2. 1996-2002: pod jeho vedením ODS prohrála všechny volby, VK vyhrál pouze presidentské v 9. kole, když si koupil hlasy komunistů (známka 5!);
3. 1998-2002: spolu s MZ upekl nedemokratickou opoziční smlouvu (velká koalice by byla transparentnější a čistější), kdy MZ umožnil vládnout bez opozice a sám svými lidmi obsadil důležité ekonomické posty a zametl skandály ODS pod koberec (viz švýcarské korupční konto - dodnes neobjasněné), usiloval o změnu volebního zákona, tak aby se nadále dělil pouze s ČSSD a KSČM o moc a pomohl V. Železnému ukrást NOVU (stálo nás to skoro 11 mld. Kč), která se pak stala a dodnes je jeho hlásnou troubou (spolu se svazáckou Mladou frontou a Rudým právem)atd. atd. (známka 5!!!!);
4. 1990-1996: a) byl hlavním iniciátorem ekonomické transformace a otcem liberální ekonomiky u nás (možná to mohlo být provedeno lépe a s menšími ztrátami - viz Klausův bankovní socialismus, LTO, tunely a bohapusté zlodějny, ale i kdyby se to dělalo jinak, vznikly by jiné problémy a kradlo by se stejně ve velkém, to je v Česku, bohužel, normální), dále b)spoluprosadil vznik standartního politického parlamentního systému - rozplizlá a neurčitá hnutí typy OF apod. mají své místo v revoluci, nikoli v běžném politickém životě (jiná věc je, že naše slavné politické strany zatím představují v lepším případě povedenou parodii na na demokratické pravicové, liberální či levicové strany - musí se to teprve naučit, tak jako my všichni se musíme naučit žít v demokratickém právním státě. To se nedá naučit z knížek ani na manažerských či ideologických školeních, to je dlouhodobí generační záležitost a my jsme teprve tak v půli cesty a zatím nám vládne v politice i v ekonomice , školství i kultuře generace lidí vyrostlá v normalizačním Husákovském Československu a podle toho to také vypadá, ale nedá se to uchvátat, chce to čas a pevné nervy); c) provedl poklidné rozdělení Československa - nic na tom nemění to, že si to většina lidí nepřála. Tehdejší, nacionalismem až primitivním opojená slovenská representace fakticky nic jiného neumožnila a osobně si myslím, že VK si rozpad federace nepřál. Rozdělení proběhlo v poklidu a mezi ČR a SR jsou dnes velmi dobré vztahy (stačí si to srovnat s bývalou Jugoslávií, byť k balkánskému řezníkovi Miloševičovi VK choval velmi vřelé sympatie a otevřeně podporoval spravedlivý boj utiskovaného srbského lidu proti brutální slovinské, chorvatské, bosňácké a makedonské agresi - viz zvěrstva na Srbech ve Vukovaru, Goraždě či Srebrenici, že?). Mám-li hodnotit, tak 1-2.
31. 01. 2008 | 00:27

winston napsal(a):

Pokračování: 5. 1990-2008: zahraniční politika VK = katastrofa (podpora Miloševiče a otevřený odpor k zásahu NATO v Jugoslávii, čirá eurofobie, "vědecké" zpochybňování klimatických změn,vřelé vztahy k Putinovi - nezájem o genocidu v Čečně, o ruské vměšování na Ukrajině v Pobaltí či v Gruzii, kde Rusko okupuje cca třetinu země atd. atd.). Zatímco již sjezdil kdejakou středoasijskou postkomunistickou diktaturu, za celých pět let v úřadu presidenta VK nevykonal oficiální státní návštěvu v USA - a to i podle VK je to prý náš nejvýznamnější spojenec,proč asi.... (Hodnocení 5!!!)
6.Do roku 1996 (snad se nemýlím) se habilitoval i profesoroval na v minulosti silně prorežimní VŠE. K tomu je zapotřebí nejen několik let odučit (zábavná představa je, jak VK odjíždí např. z jednání o dělení federace na VŠE, aby vedl seminář pro pár studentů), ale též vedení alespoň několika diplomek, v případě profesury i doktorandů (či po staru CSc.), publikace v řádu alespoň desítek studií v odborném tisku (profesor by měl publikovat i v - pokud možno prestižních - zahraničních časopisech), účast na domácích i zahraničních konferencích, a sepsání alespoň 1 (u profesora několika) vědeckých monografií - vedle nezbytného habilitačního spisu, profesor by měl být také jakýmsi guru jím vedené školy opírající se o jeho teoretické či metodologické inovace a originální myšlenky (upravená aplikace chicagské školy na české podmínky není ovšem moc originální). Co z výše uvedeného splnil VK ? Sám o tom mlčí, k nalezení není (jak zaznělo v diskusi)ani jeho disertace (CSc.) ani jeho diplomka, natož habilitace, mimo publicistko-politických Sebraných spisů VK (ala Sebrané spisy klasiků ML)a jeho amatérského výletu do oblasti klimatologie nic jiného není k dispozici, což u tak příkladně skromného člověka překvapuje.... a tak si každý musí udělat závěr sám. Mě osobně by zajímalo i to, co VK coby pracovník EÚ ČSAV a Prognostického ústavu ČSAV publikoval v 70.-80. letech (možná bychom zjistili, že Klausovo slavné přirovnání EU ke komunistické RVHP nebylo míněno jako urážka, protože VK ve svých textech RVHP tenkrát jistě nehaněl, takový hrdina nebyl). Hodnocení vzhledem nedostupným informacím může být ztěží lepší než 4).7. 1990-2008: politické schopnosti. Vzhledem k tomu, že VK je fakticky jediný z politiků, kteří ve vrcholných funkcích působí nepřetržitě po roce 1989, je zřejmé, že toto je jeho velmi silná stránka. Je vzdělaný, zkušený a obratný řečník, umí improvizovat, nebojí se oponenty zastrašovat či přímo (ovšem sofistikovaně, nikoli vulgárně) urážet a zpochybňovat, je pracovitý a vždy dobře připravený, není mu cizí populismus a jistá dávka demagogie, obratně využívá a zneužívá nacionalismus (často působí ovšem jako trapný obrozenec z 19. století, který zabloudil do století 21.), umí být cynicky pragmatický a nevybíravý, je zkušený manipulátor...., a proto se drží tam, kde je a proto ho také ODS (resp. Klausova sekta uvnitř ODS) zbožňuje a nekriticky uctívá, zatímco ty druhé (včetně mě) bezmocně (protože nejsme v politice) irituje.
8.Vztah ke komunismu: Problém - pokud jsou pravdivé informace o jeho rodičích, manželce i o něm samém, je to problém. Nikoli však fatální, pokud se s tím nějak otevřeně vypořádá, ale on mlčí (jako soukromá osoba má na to právo, jako president nikoli). Všichni kdo byli před rokem 1989 dospělí, ví, jak to tady chodilo a jak se lámaly charaktery, rudou pracovní knížku potřeboval a spousta lidí atd.Záleží ale na tom, jak dalece si s KSČ či StB zadal před rokem 1989 a jak dalece si zadal po roce 1989 s KSČM. A to je asi problém - viz jeho vstřícný vztah ke KSČM a v posledních letech téměř žádná kritika komunistů(hrozbou demokracie jsou podle VK teroristé, nacisté, ekologové, europeisté, občanská společnost, neziskovky atd., ale nikoli komunisté; před časem dokonce publikoval v LN článek, v němž se pyšnil tím, že nikdy nebyl antikomunistou, protože antikomunismus je prázdný, falešný atd.). Mám-li hodnotit, tak jedině 5.
31. 01. 2008 | 00:30

winston napsal(a):

Dokončení: 9.Souhlasím s tím, že informace o původu atd. jsou poněkud problematické, zejména v uvedeném podání. Na druhou stranu platí, že u vrcholného demokratického politika by měly být i tyto skutečnosti známé, není na tom nic pohoršlivého ani nevhodného. Veřejnost má právo na tyto informace (původ, rodina, národnost, soc. poměry, vzdělání, praxe, politické působení, veřejné funkce atd. - nikoli sexuální orientace apod.) ovšem bez bulvárních pikantností - vždyť ten člověk rozhoduje i o našich penězích, státu, budoucnosti atd. Na západ od nás je tom zcela běžná praxe a nikomu to nevadí (jen pro příklad: před 4 lety kandidoval na presidenta USA John Kerry a americké noviny publikovaly spoustu materiálu o jeho životě, minulosti atd. Na základě amerických novin pak kdosi u nás vypátral další informace a všechny české noviny i televize se pak předháněly v tom, jak informovaly o tom, že Kerry je vlastně krajan, protože jeho předkové - mimochodem židovskoněmeckého původu - pocházeli z české části Slezska... a nikomu tom nevadilo. Ani Kerrymu, který byl touto informací překvapen, protže to anoi sám pořádně nevěděl a nebylo to pro něj nijak podstatné. Tak proč to vadí u VK? Vždyť pokud je to pravda (o jeho původu z Haliče atd.) mohl by z toho udělat i jistou přednost, anebo má opravdu co skrývat , nevím.
Na závěr: nepřeji si VK na Hradě, není to dobrý president ani státník. Je to symbol minulosti a já se chci dívat do budoucnosti.
31. 01. 2008 | 00:31

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Vážený pane Vanous,
děkuji Vám za poučný příspěvek. O takové transparenci v USA jsem sám nic nevěděl. Člověk se učí celý život. Pakliže by Vás opět něco napadlo, co by měl našinec vědět, tak okamžitě s tím na obrazovku. Dobrá informace je semenem moudrosti ze kterého vyrůstá moudrý národ. Hlupáky totiž nikdo nepotřebuje. V Čechách jsem sice objevil zatím jenom jednoho, ale nerad bych byl indiskrétní. Nevím, zda-li Vy jako Američan jste slyšel tento český vtip: "Do USA nepojedu, protože blbého presidenta mám doma!" Z toho by se dalo usuzovat, že to tam nemáte rovněž snadné. Na rozdíl od toho našeho, ten váš ale disponuje gigantickým atomovým potenciálem. To mě nenechává v klidu spát. Ten náš dělá ve světě jenom gigantickou ostudu, ale to zatím ještě nikoho nezabilo. Ten váš by mohl v nějaké duševně temné chvilce během jedné hodiny ukončit veškerý život na této planetě. Takovou možnost zatím V. Klaus nemá. Přes veškeré přísně střežené tajnosti v jeho životě, jsme si alespoň tímto všichni jisti.
31. 01. 2008 | 00:42

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Winstone, jste skvělý!
Snad by jste mohl na dané téma dokonce napsat diplomovou práci, kterou by jste, na rozdíl od té od Václava Klause, nemusel nechat v knihovně "ztrácet".
31. 01. 2008 | 00:52

Ufer@centrum.cz napsal(a):

Vyloučení ze strany ODS za projevení vlastního názoru připomíná postupy, které jsme zažívali v době vlády jedné strany. Proč by museli všichni z ODS dýchat pro pana prezidenta Klause? Kandidatura pana prof.Švejnara je přínosem, ale jak je vidno, způsobuje někde pěkný třesk. A o tom to je. Představme si, že by byl pan Klaus jediným kandidátem.Všichni by ho volili, všichni by ho uctívali, všichni by si ho vážili,chválili ho, no však víme, máme padesátiletou zkušenost, kdy na postu prezidenta dožívali vážení pánové,od kterých se kromě toho, že mávali na 1.máje z tribun a viseli v rámečku ve školách nad kantorským stolkem, ani příliš dalšího neočekávalo.A tak díky za demokracii, díky za to, že není jeden kandidát, díky,že člověk může vyjadřovat své názory, polemizovat, diskutovat.
31. 01. 2008 | 01:26

Magorski napsal(a):

O nikoliv pane Buquoy - Vy jste skvely, prilis dlouho se zde jiz hraje ta popularni ODS hra " Cisarovy nove saty" a proto jsem se, se zadostiucinenim pobavil vasim ochotnickym dilkem. Doufam ze mate ten svuj zamecek ohnivzdorny, protoze zlost modreho ptactva bude nesmirna. Jinak Vam preji hodne zdravi a pevne nervy - budete je zrejme potrebovat :o)))
31. 01. 2008 | 01:35

Magorski napsal(a):

Ja se tedy osobne domnivam ze v soucasne dobe by melo ODS mit moznost se rozdelit na dve casti: jedna cast ktera je spokojena a podporuje politiku soucasnou a cast druha, ktera by radeji videla ODS jednat pravicoveji - s vetsim ohledem na budoucnost, ta moznost je prave nyni - mohlo by to totiz mnohe vyresit a zachranit.
31. 01. 2008 | 01:54

aquagenic napsal(a):

to Magorski:
Koukám, že jsi po opruzování na webech měst a obcí a po své oblíbené činnosti - křivého obviňování kde koho, zakotvil zde. Správně, do téhle party zoufalců se přesně hodíš.
31. 01. 2008 | 02:11

Ufer napsal(a):

Pane Berwid-Buquoy, málokterý autor blogu se může pyšnit příspěvky tak kultivovaných diskutujících. Právě jsme jedním dechem dočetli příspěvky: Jan Vanous a winston. Skvělé.Díky.
31. 01. 2008 | 02:18

badatel napsal(a):

Vážení,
v původním příspěvku Dr.L.Andreje
je uvedeno o práci VK: "Do práce je vložen (nebyl čas ho svázat?) jediný text psaný v cizím jazyku. Odcitujme zde přesně titulaci i místo zveřejnění této podivuhodné ideologické práce, vlastně jakéhosi separátu: V. Klaus, El desmantelamiento del socialismo, documento, Estudios Publicos, No.55, In vierno, 1994 Separata, Centro de Estudios publicos Nonseňo v Sótero, 175 - Santiago 9, Chile. Jakýkoliv komentář a dokonce i překlad ze španělštiny je myslím zbytečný. Snad jen tajemný obdiv Pinocheta i takovým způsobem je bezprecedentní.".Prosím nemohl by tuto práci někdo přeložit do češtiny. Pokud je tvrzení pravdivé, domnívám se, že každému demokratu, a tedy i občanskému, musí vadit obdiv Pinocheta.
31. 01. 2008 | 07:54

Rejpal napsal(a):

Jan Berwid-Buquoy
Díky za Váš odhalující příspěvek o neznámém Václavu Klausovi i za vyprovokování Europoslance Zvěřinu k reakci zřetelně dokazující, jak si vlastně demokracii a svobodu představuje významný funkcionář ODS.
Osobně nemám iluze ani o straně založené a vedené Klausem, ani o něm samém.
Pokud oblíbený a schopný pan Švejnar nebude zvolen prezidentem, doufám, že nám neuteče a že se splní předpověď politologa Jiřího Pehe o vzniku nové, slušné a skutečně demokratické politické strany, v níž právo a spravedlnost budou mít vyšší hodnotu než peníze.
31. 01. 2008 | 09:20

Pepa Řepa napsal(a):

To Rejpal
i já bych uvítal pana Švejnara na některém postu, kde by mohl podstatně ovlivnit ekonomiku.Založení nové strany bych také přivítal.Na rozdíl od vás se domnívám, že spojovat novou, fiktivní stranu se jménem pana Peheho, je záruka, že dítě zemře dříve než přijde na svět.

Pokud jde o pana Zvěřinu, tak tam bych byl opatrnější.Okolo šedesátky se bez pomoci sexuologa, kterým pan Zvěřina je, už neobejdete.
31. 01. 2008 | 10:31

Petr Klan napsal(a):

Plna verze clanku pana L. Andreye je na

http://www.cibulka.com/cgi-...

Habilitacni prace je verejna vec, mela by byt chloubou univerzity. Libi se mi Vlkuv prispevek na pocatku. Bylo by dobre, kdyby VSE habilitacni praci zverejnila na Internetu. Jako neekonom nedokazu hodnotit obsah, jako obcana by me to zajimalo.

Pamatuji, ze jsem mel z akademickeho pohledu problem se jmenovanim pana V. Klause radnym profesorem. Poslal jsem mu tehdy kratke pisemne nesouhlasne stanovisko. Prislo mi nevhodne, aby jako predseda vlady dostaval takove akademicke tituly. Obvykle je to nechat na obdobi, kdy clovek neni v tak vysoke politicke funkci. Proto univerzity v takovem pripade udeluji spise medaile nebo cestne hodnosti.
31. 01. 2008 | 10:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých a vulgárních příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 01. 2008 | 10:53

honza napsal(a):

Pane Stejskal,
chápu, že podle kodexu jste můj příspěvek smazat mohl, jelikož jsem pana hraběte nazval korunovaným sudokopytníkem od v..
Navrhuji, aby jste zavedl OPEN blog , kam by si lidi mohli jen odskočit zanadávat. Možná by byl taky navštěvovanej.
31. 01. 2008 | 12:55

stejskal napsal(a):

Nezlobte se, pane honzo, ale považuji to za nadbytečné.

Diskusních fór, které toto umožňují, najdete na webu přehršel. Tyto stránky sledují poněkud jiný cíl.

Přeji příjemnou diskusi.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 01. 2008 | 13:02

Popisovač záchodků napsal(a):

Servít je vůl.
31. 01. 2008 | 13:31

Yegor napsal(a):

Ano, Jan Berwid-Buquoy je skutečné pedál.
31. 01. 2008 | 13:52

honza napsal(a):

Tak jo, pane Stejskal, nic to nemění na mém názoru, že tento člen ODS je korunovanej.
31. 01. 2008 | 13:52

bigjirka napsal(a):

winstone, jenom jsem nepochopil, kdo jste vy - tedy jaký je váš pouvoir známkovat Václava Klause. připadá mi to jako chucpe.

Pan hrabě dvojdoktor by se snad mohl nějak doučit česky? by jste .. huh.. ehm. tedy
31. 01. 2008 | 16:11

valburga napsal(a):

Tento článek už se nezdá prvoplánový, propagandistický a historika nehodný, tento článek je insinuancí nejsprostšího ražení, a to bez ohledu na to, kterého presidentského kandidáta kdo preferuje. Doporučuji Vám, ověřit odbornou erudici autora na Wikipedii u hesel Dr.Dr.Jan Berwid-Buqoy a Jan Bervida (v obou případech je autor shodný s autorem výše uvedeného článků), ovšem nikoliv v textech, ale v diskusi, která se k nim vztahuje.
Autor článku nejen nenakládá s prameny jako historik, ale sbírá kde jakou špínu jako pavlačová drbna, a to s jediným cílem - ublížit a uškodit. Osobně mi to přijde velmi neprofesionální a ubohé.
Řekla bych, že Janu Švejnarovi přímo škodí, když ho adoruje někdo takový jako Dr.Dr. Jan Berwid-Buqoy.
31. 01. 2008 | 18:37

montexto napsal(a):

...Exelence,již před 17 lety důchodce Spálovský vyzval otevřeným dopisem tehdejšího prez.Havla ... zde se poprvé objevuje jmeno Pružinskij,já spíše stále slyším pana Wericha: Pružina Pružinskij, Dvojtečnikov.. etc.- hledáte-li dipl.práci p.Pruziny -kliknete na http://www.tyden.cz - před lety vydali přehled našich pseudo-sele-brit,jak studovali na VŠ- titulek myslím byl "Karburátor Klaus - Živnobankéř Špidla"... velmi poutavé čtení... navíc už před 10 lety, Rob.Buchar natočil zvl.ferii s českými režisery a lidmi od filmu tzv.nové vlny 60.tých let.. "Velvet Hangover",tento film je vlastně již trezorový, max. ho janečkovci dají tak ve tři ráno , když národ spí, jako vojsko v hoře Blaník...pardon Cimrmane, ono nespí - dříme...nejzajímavější expose tam má kameraman Spalovače mrtvol p.M.,který hovoří o bankovních úřednících, klouzajících parketách etc.- není se co divit, v tištěných mediích tato fakta nenajdete, divím se, že blogy ještě možno, ale kolik lidí se k tomu dostane a jaká sorta - čtu tady že Vaše expose přečetlo cca 14 tis.lidiček...jo, pardon,přece tištěné medium si dovolilo a račte si kliknout na http://www.ahaonline.cz dne 16.03.07, ale až na druhé straně, na titul.straně to nenajdete... apropos, ba-ba-babička livie, milý claudie... nebyla ve správním radách spořitelnou počínaje a nevím , kde konče? jak spravovala money of the others? ty zmiz
31. 01. 2008 | 20:39

montexto napsal(a):

ty zmizele-miliardy by dnes dovolovaly mít kupř.důchody cca 40 tis. kč, jako mají Rakušané...a ten sofistikovaný trik na žaloby na stát , to snad už pochopil i ten nejvíce retardovaný goj,ne?
OmniaTempusHabent
31. 01. 2008 | 20:42

winston napsal(a):

to bigjirka
Já zase nechápu, kdo by mi měl dávat nějaké oprávnění k tomu, abych se vyjádřil, resp. ohodnotil počínání presidenta, bývalého předsedy parlamentu a předsedy vlády země, v jíž žiji. V demokratické zemi má každý občan právo vyjádřit se k počínání svých politiků - a nejen ve volbách. A pokud nechci klesnou na "vysokou " úroveň debat našich politiků v parlamentu i jinde či na úroveň některých diskutujících na různých webovských fórech (to jest mlácení prázdné slámy, žlučovité a sprosté urážky, dojmologie bez podložení jakýmikoli fakty, fanatická zaslepenost ala Al-Kaida atd. atd.), musím se držet pokud možno věcné stránky a fakt. Své výsledné pocity pak mohu vyjádřit různým způsobem - třeba i známkováním jako ve škole (mimochodem dneska bylo vysvědčení) a navíc Velký a slavný VK je přece hlavně ekonom, takže on i všichni jeho věrní by mým číslům či známkám mohli rozumět bez problémů, nepotřebují přece žádný komentář ani sáhodlouhé okecávání, v němž si naši politici tak libují, když se potřebují z něčeho vylhat ..... Uvedené hodnocení je samozřejmě moje, Vy to možná vidíte jinak a já to respektuji, můžu se mýlit, nemám dost údajů či jsem možná i zaujatý. Ale je to jedna z možností, jak se relativně odpovědně (nikoli na základě nějaké povedené předvolební estrády) rozhodnout koho volit, protože představuje pro tuto zemi a pro mě osobně menší zlo a hrozí napáchat méně škod než druzí. A propos - ve svém předchozím příspěvku jsem neoznámkoval 7. část (politické schopnosti VK) - v tom je opravdu dobrý a tak má u mě za 1 (tím ovšem neříkám, že se mi to líbí, jenom to, že to umí a nebere si servítky).
31. 01. 2008 | 20:54

bigjirka napsal(a):

winstone, známkuje většinou učitel... no ale známkujte, chcete-li, já vám v tom pochopitelně nemohu a ani nechci bránit, jenom neznámkujete-li sám sebe... ale to není moje věc..
31. 01. 2008 | 21:01

vlk napsal(a):

Petr Klán
děkuji za květiny. Koukám, že jste se také rozhodl vyrazit na válečnou stezku od Vašich poetických blogů. Trefil jste celkem správně.
Je tu zahoustlo. To víte- téma professorisimus nelze odbýt mávnutím ruky.
Ale přál bych si, aby to už šlo.
těším s ena váš další blog.
31. 01. 2008 | 21:17

Tomik napsal(a):

Bigjirko,

kazdy svepravny obcan dnes jiz vice-mene vi jak to s V.K. je a bylo, je to ted jakymsi verejnym tajemstvim.
31. 01. 2008 | 21:17

vlk napsal(a):

Magorski
Pozdrav do magorky pardále. Koukám, že i ty jsii objevil, kam se vrtnout po té, co socani zavřeli svojí Kavárnu. Tady si dost užiuješ. Tedy pod blogy, v diskusi.
qwert
31. 01. 2008 | 21:19

winston napsal(a):

bigjirko,
ale to přece každý, kdo se k něčemu někde vyjadřuje, něco hodnotí či známkuje, se de facto vyjadřuje i k (o) sobě, resp. hodnotí i známkuje sám sebe a něco na sebe prozrazuje..... Na druhé straně známkami, procenty či body apod. se přece nehodnotí jen ve škole - nebo jak jinak se hodnotí růst ekonomiky, HDP, úroky,inflace, sportovní soutěže, obliba politiků či slavné novácké missky atd. atd. Vždy jsou za tím nějaká číselná, jasná a srozumitelná vyjádření a žádná slohová cvičení (dokonce i v krasobruslení). A mám ještě jednu poznámku: myslím, že velkým neduhem různých českých webbovských diskusí atd. (i proto se do nich zapojuji jen opravdu výjimečně, ale v případě VK jsem neodolal) je to, že určitý diskutovaný problém (lhostejno jaký) v řadě případů sklouzne do osobní polemiky mezi diskutujícími, kde se neřeší věcné otázky dané debaty, nepadají podložené věcné argumenty, které by mohly oponenta obohatit či vést třeba i k určité změně jeho postoje, ale řeší se způsob diskuse, osobní (politické, profesní aj.) vlastnosti diskutéra, případně jazyková stránka jeho textů (je-li toho mnoho, také mi to vadí, ale lecos je možné v těchto debatách tolerovat, i mě v předchozích příspěvcích "uteklo" pár překlepů, které jinak vždy bezpečně vychytám, ale tady je to přeci jen trochu jiné).
31. 01. 2008 | 21:23

vlk napsal(a):

Pepa Řepa
ta B-B ,c o ty myslíš, tak tu znám také. Fascinovala mne. A k tomu proslula větou - určitě se sejdeme v posteli. No nesešli jsme se a dneska už bych o to ani nestál.
Takže dnes je zajímavý pan Dr. B-B. Lze s ním totiž to, co bys onou B-B nešělo ani v jejích nejlepších letech.
31. 01. 2008 | 21:24

Tomik napsal(a):

Montexto,

pokud by se posametova situace vyvijela jenom trochu normalne, cela spolecnost by na tom dnes byla podstatne lepe. Dulezitejsi ovsem je z cela spolecnost by mela take podstatne lepsi sanci v budoucnosti. Ono totiz vetsina tech prodeji podniku jako Telekom, CEZ, Pivovary, Skoda apod. spise pripomina situaci kdy opily drevorubec vymeni sekeru za lahev rumu. Je fakt ze si za to par vyvolenych postavilo baraky a koupilo Audiny, ale ze nase deti ted budou delat v podnicich v CR a vsechen profit pujde do zahranici je vec druha. Tomu se nerika globalizace, tomu se rika hloupost a nebo jeste spise zly umysl. Vzpomente si jak mnohe zeme bojovaly proti kolonializmu kdy lide pokladali zivoty a my si jej vlastne kupujeme, stejne jako ty odpadky z Nemecka.
31. 01. 2008 | 21:33

montexto napsal(a):

.. už jsem to našel:za co dostali diplom: V.K."Vývoz nahrad.dílů ke spalovacím motorům,VSE..doc.Pithart: Právní problem.přístupu vnitrozem.států k moři, Zaorálek: Pojetí člověka u Dante Alighieriho, Spidla: Zalození Živnostenské banky, Rychetský:Ústavní system Italské republiky a pokoný přechod k socialismu, Brožová: Problematika rozlišování sporného a nesporného,Tůma: Aplikace faktorové analýzy v oblasti peněžních rezerv obyvatelstva, Gross: Vývoj č.bankovnictví v transformačním období,SvobodaC. Neopomenutelnost dědice v notářském řízení, Skromach: Konstrukce silnoproudého motoru,Nečas: Depozice amorfního uhlíku v mikrovlném plazmatu, Ibl: Dodržování zákonnosti ve výkonu vazby,Kalousek :Světlocitlivé materiály pro rtg a elektr.litorafii, Kasal:Integrovaný výrobní úsek pro volné kování, Parkanová:Podstata a význam kriminalistické daktyloskopie, Zahradil: Způsoby čištění některých průmysl.vod, Langer:Právní pomoc v CR a ve vybraných evrop.státech,Buzková:Bankovní kary..Tlustý:Simulační model dopravních procesů, Zvěřina:Sexuální delikvence... genug?O.K zdroj:M.Korecky, časopis Týden...ecce...ale to neni nic proti Judr.predikátům v 70.letech rozdávaných barmanům kuchařům, interhotelu praha...všimnou si kolik jich je, to nešli ani v olomouci tak daleko, tam dávali "jenom" phdr.nedivěj se,exelence- je to země Franze Kafky... tak se maj, lachaim...
31. 01. 2008 | 21:38

valburga napsal(a):

Montexto, tam kde privatizace probíhala nekuponovou metodou (Polsko, Maďarsko) je cizích vlastníků firem mnohem víc než u nás. Ale jinak své teorie klidně rozvíjejte dál :-).
31. 01. 2008 | 21:39

valburga napsal(a):

Omlouvám se, to patřilo "Tomíkovi".
31. 01. 2008 | 21:42

Tomik napsal(a):

Valburgo,

debata na urovni zda je lepsi amputovana noha nebo ruka, je zrejme neco v cem se najdes, ale ja o takovouto onanii skutecne nemam zajem.

Dekuji
31. 01. 2008 | 22:11

Tomik napsal(a):

Valburgo,

s temi odpadky doufam souhlasis, v tech je totiz zakodovana cela filosofie hospodarskeho zazraku :o)
31. 01. 2008 | 22:22

Magorski napsal(a):

Vlku,
na Kavarnu rad vzpominam tam jsem se nasmal jako nikdy v zivote predtim, ani potom a byla tam navic celkem decentni spolecnost. Tady je to o necem uplne jinem, Dr.Dr. zde totiz nasadil latku pomerne dosti vysoko a nekteri jedinci to evidentne mentalne zcela nezvladaji.
A v tom je to kouzlo :o) Zdar!
31. 01. 2008 | 23:40

Realista napsal(a):

Nevím, kde se vzala ta informace, že rodině VK pochází z Haliče?

Např. autorka Marie Homolová ve svém článku "Klausovi se vždy hlásili k Čechům", který vyšel v MF Dnes dne 03.12.2005 (celé znění na http://mfdnes.newtonit.cz/), píše, že rod VK pochází ze západních Čech. V článku mě ale zaujala informace, že časopis EURO nechal vypracovat rodokmen VK - dostal se až do 18. stol. k jistému Schimonu Klausovi z roku 1717. A s podivem - nikde žádný Pružinský :-)
31. 01. 2008 | 23:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Magorski, qweert:
Zdraví vás kavárník.

K blogu pana doktora doktora škoda slov, spíš :))))))))))))))))

Mohl by mne někdo poučit, kdo je "docent politických věd" a o jaké vědy se jedná?
01. 02. 2008 | 01:57

Mark Pokorny napsal(a):

Rad bych reagoval na p. Zdenka o nekolik mnoho radku vyse. To, ze nekdo pri vstupu do strany podepise souhlas se stanovami jeste preci neznamena, ze zahodi vlastni nazor nebo ano? A jestlize mam vlastni nazor, mam pravo jej vyjadrovat (pokud tim vyslovene nekoho neurazim, nenapadam atd. coz dany clanek necini v zadnem pripade).
V.Klaus se rad prirovnava k zastanci thatcherismu, tak bych rad podotknul, ze i pani Thatcherova nemela podporu clenu vlastni strany a dokonce i na nejvyssich mistech a proto v 1992 prohrala volby. Znamena to tedy, ze vsichni co s ni nesouhlasili, vystoupili proti ni a dokonce sam Geoffrey Howe tehdy prohlasil, ze je na case, aby nekdo jiny prevzal zodpovednost. Meli by snad vsichni ti, co Margaret Thatcher tehdy verejne nepodporili a vystoupili proti ni vylouceni z Conservativni strany?
Porad si neuvedomujete, ze toto jsou praktiky jedne strany?
01. 02. 2008 | 05:05

muf napsal(a):

Pane Pokorný,
vyjadřovat osobní názor není totéž co lít špínu a nízce pomlouvat hlavu státu a kandidáta vlastní strany (naprosto bez podložení důkazy) a zároveň podporovat protikandidáta, kterého navrhl Jiří Paroubek z opoziční ČSSD. Asi jste hodně rychle všichni zapomněli na ten jeho povolební upocený a nechutný projev :-)))
01. 02. 2008 | 10:43

hernandez napsal(a):

Pokud by chtěl Václav Klaus saturovat důvěru svých voličů, bylo by na místě, aby zodpověděl a vysvětlil celou řadu faktů a okolností, které ho současně dikvalifikují na jakýkoli post od obecního antouška směrem nahoru. A nemusel by se naprosto zaobírat barvou a materiálem svého pionýrského šátku. Jan Švejnar měl chybu v životopisu způsobenou překladem. Nechal ji odstranit a omluvil se. Předpokládám, že mu to nezabralo víc jak patnáct minut. Pokud by měl Václav Klaus reagovat podobně, zaměstnal by sebe a tým "specialstů" minimálně na měsíce a výsledkem by nebylo nic jiného než tzv. Čunkovina. Od šéfa KDU je jen krůček k letitější události, při které cynický lupič vlámal se do obydlí Klausových a krom jiného odnesl zlata cca za čtyři miliony. Paní Livie na dotaz, kde přišla k takovému, v té době nepřiměřenému majetku, odpověděla způsobem, který se později stal standartním, "Zlato mi věnovala maminka." Zástup členů naší VIP politické garnitury, kteří se dostatečně obhájí výrokem á la "Otevřu okno, venku déšť a vítr a najednou prásk! Od lesa přiletí pytel peněz a rovnou na postel! Kdybych to někomu vypravoval, věřit mi nebude." - Ten zástup pokleslých, nemravných charakterů začíná zákonitě už u nejvyššího.
01. 02. 2008 | 10:44

montexto napsal(a):

... když jsme u té paměti tak nutno připomenout: Once upon a time was: byla jedna banka a nebyla to jen 1994-Bohemia,1995-AB banka-Ceská banka-Kreditni a průmyslová b.1996-Kreditní banka Plzeň-První slezská banka,Podnikatelská b.1997-Baska/ bank.dům Skala/-Ekoagrobanka-Evrobanka-Realitbanka1998-Agrobanka-dnes G.E.-Coopbanka-Pragobanka-Velkomoravská banka,1999-Universal b.-Moravia b.2000-IPB,2001-První městská...p.Tošovský-bankovní dozor naznačuje,že dál netřeba...Barack-Alone/8mld/-Charous/5mld/-Komanicky/x-/Kozeny 11mld,ještě Kampeličky tady čtu a cituji-"prošustrovaly 700 mil.apropos,kdo seděl v dozorčích radách výše zmíněn.bank.ústavů?Proč rozpočítat jejich chyby na každého z nás?Z kterépak hlavičky to vypadlo?Qui prodest?Cože nám to chtějí sdělit p.Smetka a Provod? kde jsou miliardy ztrát za hospodaření aurory musílkové-V.Z.P.?Co vy nato p.Ivane Hoffmane? Váš blog z 8.1.t.r. na úvahu J.Urbana je O.K.ČEZ,Zentiva,Eon,RWE,Veolia...Slováci se ne.erou,napadli privatizaci SPP, tam se dějí věci..vše se dělalo dle stejného scenaře od Šumavy k Tatrám...OmniaTempusHabent amigos....
01. 02. 2008 | 12:12

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Mark Pokorný
Jde o vynikající postřech. Máte pravdu. Transparence britské stranické politiky je obdivuhodná. Kdyby se John Major ve svých postojích neobratil na britskou veřejnost, proti Thatherové by neobstál. Podobné se má věc v USA. John F. Kennedy, coby demokrat, měl ve vládě republikány ačkoli nemusel. V americkém senátě hlasují jak demokraté, tak republikáni proti vlastním stranám. Zájmem těchto politiků není partaj, nýbrž osud národa. Naši parlamentáři nejsou schopni tento princip zodpovědnosti za svojí zem převzít. Musíme je ovšem mírnou evolucí k tomu "dostrkat", proto jsou takové názory jako ty vaše, nesmírně důležité.
01. 02. 2008 | 13:24

Pepa Řepa napsal(a):

To vlk
nejhezčí je zabít při posledním štychu sedmu esem.Možná Doktor-Doktor překvapí při třetí volbě a stane se sám žaludským esem.Na fotce se tváří taky tak zlověstně.
V Hlavě XXII byl nějakej Major Major.Nikdo nevěděl co vyvede.
01. 02. 2008 | 13:31

Magorski napsal(a):

A nerikej Repo Repo, ze by to nebyl ozivujici trend soucasne zabomysi politicke sceny. Jakakoliv zmena je k lepsimu :o)))
01. 02. 2008 | 14:32

bp napsal(a):

Tak si říkám, jestli by z vás měl Karel Bonaventura Buquoy radost...
01. 02. 2008 | 16:15

vlk napsal(a):

Zbyněk Matyáš
jsme rád, že tu je další Kavárník. Mohu se zeptat , pod jakým nickem jste psal?

Magorski
nemáš náhodou spojení na raketometčíka? Myslím plukovníka z Californie. docela rád bych ho sem nasměroval. A požádal bych pana stejskala, aby mu dal blog. Byl by rozhodně zajímavý.
01. 02. 2008 | 17:00

vlk napsal(a):

Pepo Řepo

no já si myslím, že pan doktor si nejprve bud emuset podrobně přečíst poslední Havlův blog. Je k problematice, řekněme, vyčerpávající.

A pak si vlastně následně říci, jestli má pokračovat. Nechal se slyšet, že usiluje o Nobelovu cenu......
01. 02. 2008 | 17:02

winston napsal(a):

Proboha, zná ho někdo?!
Respektuji právo každého vyjádřit se k čemukoli, ale -eufemisticky řečeno - prapodivný seriálový výlev F. Adamce snad nikdo normální nemůže myslet vážně. To se ani nedá číst.......
01. 02. 2008 | 18:33

Pepa Řepa napsal(a):

To winston
pan František Adamec, vinař z Moravy, je "ozdobou" zdejších diskusí.Jeho příspěvky mají, bohužel, jepičí život. Padají z něj opravdové perly.Je jak fata morgana.Nejste si jist, jestli to nebyl sen.
01. 02. 2008 | 18:40

Dalibor napsal(a):

Jedno je jisté, podrobný životopis nikdy V.K.nezveřejnil.Přece, když se o něm takto píše, tak by se měl bránit, to by udělal každý. Proto, že to neudělal je to velmi podivné
01. 02. 2008 | 18:52

Magorski napsal(a):

Vlku,
raketometcik byl jiz zameren, jsem si jist ze se zde brzy ozve jeho hrmotny hlas. :o)))
01. 02. 2008 | 18:57

Magorski napsal(a):

Kam zmizel ADAMEC???
jeste pred chvili zde byl ziv a zdrav? Nerikejte mi ze ho sezral nejaky cenzor?
01. 02. 2008 | 19:00

Jan napsal(a):

V.K. se diametrálně liší od profesora Švejnara. Přesto,že jsou oba profesoři, svým chováním a přesvědčivým vystupováním pan Švejnar je pro mě přijatelnější kandidátem na presidenta ČR než V.K.
01. 02. 2008 | 19:01

Magorski napsal(a):

Tak tohleto me sere. Jakmile s necim nesouhlasim tak to smazu. Kazdy clovek ma narok na svuj nazor byt je sebeblbejsi a kazdy nazor je samozrejme jiny. A je na tom kdo to cte, aby si udelal obrazek co je pravda a co ne - ne na nejake debilnim CENZOROVI - vitejte v 50 letech!
01. 02. 2008 | 19:05

Pepa Řepa napsal(a):

To Magorski
na obranu editora musím sdělit, že pan Adamec vylepí obvykle asi dvacet stran na všechny blogy najednou.Časem to poznáte.
01. 02. 2008 | 19:10

Magorski napsal(a):

Nechapu ceskou posedlost cenzurou. Zvyk porad nekoho kontrolovat-co si muze myslet, je tak hluboce zakoreneny, ze si to jiz ani neuvedomujeme. Jelikoz v te casti kterou jsem stacil precist pan Adamec nepouzival zadne vulgarni nazvy, musel to byt obsah ktery cenzorovi tak vadil. Neni to poprve co se v Cechach stykam s tim ze se nekdo pokousi nalit ostatnim do hlavy svoje nabozenstvi jenom proto ze neni schopen pochopit princip svobodne spolecnosti kde kazdy muze mit svuj nazor byt sebeblbejsi. Ale pokazde me to dokaze pekne dozrat.
01. 02. 2008 | 19:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Magorski,

na tomto diskusním serveru platí určitá pravidla http://blog.aktualne.centru... (mimo jiné zapovídají urážky, vulgarismy, ale také spamy). Texty pana Adamce, jimiž zapleveluje všechny servery bez ohledu na diskutované téma, jsou typickým příkladem spamu. Nemažu je kvůli tomu, co v nich je, ale právě z výše uvedeného důvodu.

Jinak upozorňuji, že se zde snažím udržet věcnou a korektní diskusi, v níž může každý slušně a korektně projevit jakýkoliv názor.

S pozdravem

Váš debilní cenzor Libor Stejskal
01. 02. 2008 | 19:55

Magorski napsal(a):

Vazeny pane Stejskal,

jeste mi laskave prozradte zda to mazete pro ODS nebo pro CSSD a pak si budu moci s klidem vymazat tuto adresu z kompu.

S pozdravem M
01. 02. 2008 | 20:04

stejskal napsal(a):

Pro oba, pane Magorski, pro oba.

Jeden nikdy neví, kdy se to může obrátit.

Libor Stejskal
01. 02. 2008 | 20:05

Magorski napsal(a):

kdyby Horakyne byla chlap urcite se jmenuje Stejskal, prozradim Vam zcela konfidentne ze letosni rok je rokem zlateho draka, tak to tady radsi mazejte obzvlaste vyrovnane
01. 02. 2008 | 20:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

aquagenic:
Magorski Vám vadí i tady? Nestačí Vám Vaše vlastní Putyka, musíte lidi opruzovat i tady?

vlk, magorski:
Bennie
01. 02. 2008 | 20:37

Magorski napsal(a):

Bennie,
zvyk je zelezna kosile, pokud je nekdo vystaven jistym pravidlum a obycejum odmalicka cely zivot, zaleze mu to pod kuzi a stane se to permanentni soucasti jeho bytosti. S tim se neda nic delat - nezli se tomu vyhnout. Pozdeji uz ani nezalezi na tom zda je cerveny, modry nebo zeleny. Ten clovek proste zustava porad stejny - do smrti.
01. 02. 2008 | 21:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Asi ano. Naivně jsem se domníval, že s patřičnou zdvořilostí o objektívních faktech lze diskutovat s kýmkoliv. Zapomněl jsem na psychopaty.
01. 02. 2008 | 21:32

karel.kos napsal(a):

Klaus je ostuda této jinak krásné země
01. 02. 2008 | 22:34

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Ten, kdo se chová slušně a neuráží jiné, nemusí být cenzurován. Je nutná určitá dávka sebekontroly. Jistý anglický slogan zní: "Kontroluj se sám a nikdo tě nebude kontrolovat." To znamená (přeloženo do češtiny): "Cenzůruj se sám a nikdo tě nebude cenzůrovat!" Často mám ten dojem, že někteří přispěvatelé začnou psát své komentáře poté, co vypili deset piv a láhev vodky. Podle toho potom ta úroveň jejich společenského přínosu v této kategorii vypadá. Kdo má ty výplody zalkoholizovaného mozku, na hranicích delíria mensis, číst? Názory v takovémto zuboženém stavu jsou doslova znásilněním jakékoliv lidské estetiky.Následek? Musí pryč z obrazovky!
01. 02. 2008 | 23:56

Magorski napsal(a):

Vidim ze Vas humor neprechazi ani celivse potupnemu vyobcovani z raje modreho ptactva a tak to je take spravne. Budouci generace na Vas budou jiste s obdivem a hrdosti vzpominat.
02. 02. 2008 | 01:38

Mark Pokorny napsal(a):

To muf:
Mufe, zrejme vam unika podstata clanku. Rekl bych, ze ma dve linie:
1) autor vyjadruje a komentuje stav o zahadne postave p. Klause, ktery jakmile se jej nekdo zepta na jeho minulost, spolupraci (rekneme v oblasti vedy) ci jinych osobnich zalezitostech reaguje podrazdene, arogantne pripadne vubec. Rekl bych, ze toto je obecne znamy fakt. Dokonce i zahranicni novinari i nekteri politici o nem prohlasili: this is the rudest man we have ever known.
2) autor pretiskl jiz zverejneny clanek (1996), kterym se de facto pta, kdo je vlastne Vaclav Klaus? Tento clanek popisuje, kym by mohl byt (a nebo je?)

Muzete mi vysvetlit a ukazat konkretni vety, ktere jsou urazlive? Jestli o nekom napisu, ze jako maly kluk si kolem krku uvazal hedvabny pionyrsky satek, nekolikrat vstupoval do KSC ale vyhodili jej a pod. a protistrana to necha byt, pak je podle me vse v naprostem poradku.

To Jan Berwid-Buquoy:
Souhlasim s Vami. I kdyz na svete neni nikde raj na zemi a i kdyz v USA jsou politici jiste zkorumpovani stejne jako vsichni jini politici kdekoliv na svete, porad to co delaji, delaji alespon tak, aby to bylo ve prospech statu. Neumim pochopit rozdil, ale kdyz politik v USA udela korupci nebo jiny problem, skoncil ( a mnohdy jej zde i bez okolku zavrou do vezeni). Cesky politik si muze delat co chce a nestane se mu nic. V cem je tedy chyba? jde o system, selhani kontroly nebo opravdu jde o moralni vlastnosti, ktere v Cesku chybi?
02. 02. 2008 | 07:48

Mark Pokorny napsal(a):

To Dr. Jan Berwid-Buquoy:

jinak mam bohuzel obavy, ze nas ta evoluce prezije (nebo defenestrace).

Muzete mi rici, proc Cesi nejsou schopni za svou zemi nijak bojovat? Proc upadli znovu do letargie a upaluji ty, kteri se o to trochu pokusi? Je to Ceska narodni vlastnost?
02. 02. 2008 | 07:58

vlk napsal(a):

magorki

vevztahu k panu Stejskalovi projdeš nejspíš stejným vývojem jako já. Víš já em najel tak, jak jsem byl zvyklý z Kavárny, kde člověk musel okamžitě po vstupu očekávat úder, takže na nic nečekal a udeřil sám.
Tady tahle taktika není nutná. Díky dvěma faktům.
Jednak prevenci páně Stejskalově, který spamisty a blábolisty typu Adamec nebo prvoplánové sprosťáky bez myšlenky prostě vymaže.
Což neznamená, že si to nemůže s kýmkoliv rozdat hodně natvrdo. Ale musí to být sofistikovanější než jen že někoho pošleš do zadní části těla.
Ale hlavně, ideologičtí prosťáčci typu Onřej , sofi, ćudla se tu sice vyskytují také, ale v debatách moc dlouho nevydrží. Je tu ohromná síla lidí se znalostmi, které mne přivádějí do permanentního úžasu. Poznáš sám. A držet s nimi krok je velmi nesnadné. Takže si pro obhájení své pozice musíš sakra máknout. To už dávno pochopila i drtivá většina těch, co sem blogy píší. V podstatě všichni mimo politiků. A dokonce i řada z činné politické garnitury.
No a teď k raketometčíkovi. Naveď ho sem. Myslím, že by byl skutečně přínosem, jakkoliv by tu byl ze začátku trhán na kusy.Ale stálo by to za to.

Zbyněk Matyáš
my dva, jsme se , konstatuji , že k mé škod, bohužel na Kavárně nejspíš minuli.
02. 02. 2008 | 10:20

bigjirka napsal(a):

vlku, měl by to pochopi i drdrhrabě! V odstavci o deliriu as pracoval se zrcadlem a introspekcí. A ta čeština... :-(
02. 02. 2008 | 11:03

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka
V jedné jediné větě: ...měl by to pochopi i drdrhrabě! V odstavci o deliriu as pracoval se zrcadlem a introspekcí. A ta čeština...", jste udělal celkem 8 gramatických chyb. Než začnete hovořit o mé gramatice, podívejte se nejdřív na tu Vaší. Na rozdíl od Vás si gramatické chyby mohu dovolit - moje mateřština je němčina a pohybuji se převážně v anglicky mluvících kruzích. Tedy zcela jasně: Sobald Sie wieder nüchtern sind, schauen Sie sich erst Ihre eigene grammatische Leistung an und dann haben Sie das Recht über meine Fehler zu sprechen!
Až to přeložíte (podle mého odhadu Vám to bude trvat necelý rok), tak se zase ozvětě.
Hodně úspěchu!
02. 02. 2008 | 11:33

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Mark Pokorny
Nazdar Marku,
samozřejmě, že máš pravdu. Nic než pravdu. Ovšem to zdaleka nestačí. Ty máš ještě navíc odvahu postavit se za ní a zápasit o dobro. To je to, co Tě vyznamenává. TGM, kdysi prohlásil, že úlohou politika by v první řadě mělo být, bojovat proti špatným vlastnostem občanů země, kterou representuje. Jak to však udělat, když většina politiků se právě díky těmto vlastnostem dostala k moci? Nezbývá tedy nic jiného než, aby lidé jako Ty, Libor Stejskal,a (naštěstí) mnoho dalších (k těm se počítám i já) v mezích svých možností apelovali na svědomí národa a pakliže ten národ (jak se obáváš) to svědomí nemá, tak ho v něm alespoň probouzet. My nemáme jinou možnost, pakliže chceme, aby demokracie v této zemi přežila. Jsme doslova odsouzeni k úspěchu. Musíme neustále, znovu a znovu zvedat prapor a ukazovat národu cestu. Marku, národ si sám tu cestu nenajde a zabloudí. Václav Klaus národ vést nemůže, protože k tomu nemá žádné morální předpoklady a sám by potřeboval vést, ale ve své bezuzdné aroganci si to nepřipouští. V několika tvých větách se skrývá více moudrosti než ve všech projevech Václava Klause za posledních deset let. Nejen tedy, že máme někoho na špici o kterém skoro vůbec nic nevíme, ale i to co víme v nás vzbuzuje obavy a pesimismus. Se zájmem pozoruji jak zoufale bojuješ na tomto "blogu" proti lidské blbosti. Vlastně já činím totéž. Marku, nikdy nevyhrajem! Těch blbých je strašná přesila. Pakliže však zatrpkneme a přestaneme, dojde k neslýchaným katastrofám. Už bylo dost revolucí a válek, vraždění a ponižování, krve a potu. Máme za sebou dvě "horké války" a jednu "studenou". Ta trvala celých 70 let (1917)! To bylo možné pouze proto, že lidé jako Ty a já zatrpkli a přestali. Presidenti, císaři, králové, vůdcové... mohou pravdu překroutit tak, aby vyhovovala jim. Proti moudrosti jsou však bezbraní. Moudrost vítězí i v porážce. Ježíš Kristus zničil celou Říši římskou a neměl jediného vojáka. Alexander Dubček a Václav Havel položili na lopatky celé světové komunistické impérium s atomovými raketami a bombami. Oni sami neměli doma ani vzduchovku! Marku, jedna moudrá myšlenka má sílu desítek vodíkových pum. A Ty moudrý jseš!
Ahoj
Jenda
02. 02. 2008 | 12:19

Majka napsal(a):

Vážený pane, neplácejte hlouposti. Stačí nahlédnout na http://rodokmen.psinec.com/... , kde se mj. píše: "„Podle toho, co vím, Klausovi sem do tohoto kraje přišli někdy v 18. století, zřejmě od Plzně,“ tvrdí Vojtěch Klaus. Jeho vlastní rodina dodnes bydlí v milečském domku číslo popisné 13, kam se před víc než sto lety přiženil jeho a prezidentův dědeček Vojtěch. Ještě přesněji je do rodinné historie zasvěcen prezidentův starší syn Václav, ředitel soukromého gymnázia. Tohle téma ho očividně baví - ochotně dává nahlédnout do rodokmenu Klausů, který rodině nechal vypracovat týdeník Euro. Jdeme-li hodně do minulosti, tak prokazatelně přímý prapředek byl jistý Šimon Klaus ze Soběsuk, který se roku 1773 ženil. „Ale nejstarší záznamy možná zachytily naše předky v jihozápadních Čechách už kolem roku 1720,“ říká Václav Klaus mladší. O jistém Schimonu Klausovi se zmiňuje matrika v roce 1717."
02. 02. 2008 | 12:49

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Majka
Hlouposti plácáte Vy. To, co mi předhazujete jsem nikdy neřekl. Pouze jsem uvedl citát pana Dr. Ladislava Andreye z ČSAV. Musíte to tedy napsat jemu a nikoli mně. Patrně nechápete pravidla transkripce. Autor literatury faktu cituje, aby čtenáři rozšířil úhel pohledu, nikoli aby vydával citáty za vědeckou pravdu. Musíte se ještě hodně učit!
02. 02. 2008 | 13:10

bigjirka napsal(a):

víte, pane hrabě, ono o ty chyby zas ani tolik nejde a obvykle je v diskusích nikomu nevyčítám, samozřejmě se vloudí i nějaké ty překlepy. nechápu, proč si myslíte, že přečtení jedné německé věty by mi mělo trvat rok.. on je spíš problém v tom obsahu. na některých místech by se dalo říct, že třeba necítíte nuance češtiny, většinou však se mi zdá, že na VK vyléváte fekálie plnými šoufky v naději, že něco ulpí. zároveň k tomu někde nenápadně řeknete, že to není vaše mínění, že to napsal někdo jiný, nebo že jen tak formulujete, co by mohlo být, ale že to není vaše tvrzení, že je to jakási pohádka. přitom dobře víte, jak lidi čtou a že desítky procent lidí jsou tzv. prakticky negramotných, tj. ti lidé nejsou schopni plně pochopit psaný text. možná sázíte i na to, že některý blbý nebo prakticky negramotný či zkorumpovaný novinář část toho vašeho textu vezme a někde ocituje. jo, vy jste z obliga, právníkům podrthnete tu doušku, že to není vaše tvrzení a u soudu byste se tedy asi vykroutil. před Bohem? ale co, dáte si dva Otčenáše navíc. btw. myslím, že černoprdelníci nenávidí Klause víc než muslimany, protože je po mamince husita (ČCH). ty animozity pociťuji jako velmi silné. myslím, že vaše údery směřují pod pás a proto vás nemám rád. proto taky tak u mne stoupnul doc. Havel, jehož socanské výplody mi občas rvou játra - tedy on je fakt inteligentní, leč... ale jeho obhajoba Klause vůči vašim slizkým insinuacím by měla vstoupit do dějin gentlemanství. a to vše bez ohladu na to, jaký Klaus je, co zavinil a co nezavinil, či kde si ušpinil manžety nebo i víc - u mne osbně má pořád víc positiv než negativ, ale na mnohých místech lze spatřit jiný názor, který je stejně oprávněný jako názor můj.. Nevím, kde jste se učil tomu způsobu diskuse s poléváním soupeřů fekáliemi. z britské kultury to myslím nepochází, že by z německé? či jest to provenience tuzemské? každopádně angažmá spíše pro štolbu než hraběte.
02. 02. 2008 | 13:12

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka
Z komentáře je patrno, že jste se stal obětí svých zaujatostí. Technická metodika divergense mého příspěvku Vám buďto uniká a nebo jí úmyslně ignorujete. Článek je dividován metodikou tří částí: Úvod (kontakt s VK a moje vlastní impresário), Citát Dr. Ladislava Andreye ČSV (citát má intelektuální formu transkripce) a závěr, kde lobuji VK a částečně i nabízím kontra vůči autorovi citátu.
Nevěřím však, že Vám jde o to nechat se poučit. Zaujal jste stanovisko předsudku a o objektivní zhodnocení nestojíte. Chcete jít cestou konfrontace. Pakliže jsou to dokonce Vaše životní postoje, tak k úspěchu to nevede. Skutečně. Opusťte tyto zafixované animálie a uvidíte, že úspěch se dostaví sám. Léta jsem přednášel v SRN a Rakousku "Persönlichkeitsbildung"
(abych Vám to ulehčil: "Vytváření osobnosti") školil jsem i manažery největších švýcarských bank. Chcete se zeptat na můj týdení honorář v Curychu (1977)? Rovných 2.5 milionů korun. Byl jsem tehdá občanem SRN (Západní Berlín). Chcete mít také honoráře ve výši 2.5 milionů korun? Vezměte si příklad z toho, co píši a říkám. Hltejte každé slovo. Uvidíte, že úspěch se dokonce dostaví sám i nečekaně. Nechte Klause stranou - ten dodneška bydlí za činži. To opravdu k ničemu nevede.
02. 02. 2008 | 13:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

chci jen upozornit, že se necítím povolán "apelovat na svědomí národa", nemluvě o tom, že v nic takového nevěřím.

Mým jediným zájmem jako administrátora těchto stránek je poskytnout zde prostor pro věcnou a korektně vedenou diskusi. Pokud se do ní sám občas zapojím, činím to jako soukromá osoba, která vyjadřuje jen svůj osobní názor a nikomu jej nechce vnucovat či jím na někoho apelovat

Děkuji za pochopení.

Pane vlku, díky. Udělal jste mi velkou radost.

Přeji všem hezký víkend.

Libor Stejskal
02. 02. 2008 | 13:39

bigjirka napsal(a):

pane hrabě, máte štěstí, že jste tak úspěšný. takže toho, čeho se dopouštíte, se dopouštíte asi ne z hlouposti, ale ze zlé vůle. garantuji vám, že nejméně 20% lidí není schopno přečíst ty vaše dva články tak, jak píšete, že jste je myslel a případně citovány vytvoří další součást brutálních pověstí českých. btw, ten dr Andrey, to bude taky pěkný kujón. ten sloh se docela podobá redaktoru Kojzarovi - i ta metoda přístupu.. to není článek vědce, to je článek někoho, kdo nenávidí Klause.
02. 02. 2008 | 13:50

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Libore buď tak hodný, "apeluj na svědomí národa"! A je to. Já zatím počkám a dám si kávu.
02. 02. 2008 | 13:54

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to bigjirka
Proč nemáte lidi rád? Kdo Vám ublížil? Měl jste těžké dětství? Opustila Vás žena nebo milenka? Vyhodili Vás z práce jako mne z ODS? Proč jste zatrpkl? Pokuste se mít lidě rád. Uvidíte jak se Vám uleví.
Přeji Vám při tom hodně úspěchu!
02. 02. 2008 | 14:01

stejskal napsal(a):

Nic, nic, dnes je víkend, mám volno. Neapeluji. l.s.
02. 02. 2008 | 14:24

bigjirka napsal(a):

pane hrabě, zbytečná psychoanalýza. lidi mám rád, ale ne všechny. semtam mi někdo ublíží, něco oplatím, něco nechám. měl jsem krásné dětství s milujícími rodiči. hraček jste měl asi víc. neopustila mne ani žena,ani milenka, s oběma je vše OK. z práce mne nevyhodili ... před asi 15 lety jsem z jedné práce odešel v konfliktní situaci - máte pravdu, že to je nepříjemné. myslím, že do ODS jste opravdu nepatřil, to asi pan docent rozpoznal docela správně. lidi mám docela rád, když čtu vaše články, tak docela jistě raději než vy. vás tedy moc rád nemám.. i když si na jedné straně vážím toho, že se tu s námi dohadujete, nicméně ten útok neútok proti Klausovi je dost unfair. Chytrá horákyně. Trochu jsem nepochopil, z čeho dedukujete mou nelásku k lidem. z nelásky k vám - to by bylo dost velké zevšeobecnění. nebo z toho optimistického vyjádření, že 20% lidí není schopno plně porozumět psanému textu? ve skutečnosti jich bude o něco víc. Momentálně si myslím, že skutečně nejvhodnějším kandidátem by byl kníže Schwrzenberg, člověk velmi noblesní a vycházející skvěle i s tím Klausem, přes počáteční touch.
02. 02. 2008 | 14:25

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, dostal jste ty materiály? :-)
02. 02. 2008 | 14:26

Magorski napsal(a):

ted trochu odbocim bejci, (s vasim tichym souhlasem)
02. 02. 2008 | 14:39

Magorski napsal(a):

dokaze mi nekdo objasnit proc pan Marek Roman predsedajici vetsinostatnimu podniku a jehoz jedinou funkci je zvysovani cen bere za toto temer miliardu rocne? Protoze pokud ne, tak se pan Roman muze priste rozhodnout ze bude brat tech miliard treba 100 a podniky s petrolejkami zaznamenaji obrovsky boom. Tohle totiz s kapitalismem nema vubec nic spolecneho, ba co vic tohle nema spolecneho nic vubec s nicim jinym, krome arogance a totalni lidske blbosti.
02. 02. 2008 | 14:47

Magorski napsal(a):

A jak na to ted koukam, tak jsem ani moc neodbocil :o)))
02. 02. 2008 | 14:53

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

to Magorski and bigjirka.
Neodbočil jste. Takové věci je třeba hlídat a ptát se? Čím více se člověk ptá, tím více je člověkem. Magorski hlídejte to a jděte věci na kloub.
Bigjirka je pro Schwarzenberga for President. To není špatná volba (jeho bratr Bedřich je můj dobrý kamarád. Skvělý chlapík), ale Schwarzenberg nekandiduje a Švejnar je pro současnou konstelaci světové politiky a ekonomie ve vztahu k našemu "trpasličímu státečku" lepší. Původně jsme byli součástí světové velmoce. Od roku 1918 jsme čím dál menší. Stačí, aby Moraváci vyhlásili autonomii a nikdo nás bez lupy na mapě nenajde. Potřebujeme presidenta, který bude ve světě na nás neúnavně upozorňovat.
Mimo jiné, bigjirko, Vaše argumentace se začína stávat věcná a o to právě jde. Nemusíte se mnou souhlasit, ale musíte to věcně zdůvodnit. Jinak by se jednalo o prázdné "plácání do vody".Srdečně Vás zdravím!
02. 02. 2008 | 15:19

Magorski napsal(a):

Bursik ma hybrida!
02. 02. 2008 | 15:50

Magorski napsal(a):

Katerina protestuje! :o)
02. 02. 2008 | 15:51

bigjirka napsal(a):

pane hrabě, Švejnar je pro nás Pixie-Dixie, Paroubkův Marťan. Ta konkurence je fakt chabá - nejde přece o soutěž v ekonomii - president na ni stejně žádný vliv nemá. Švejnar, až prohraje volbu, by tu měl zůstat a angažovat se zde. Pak bych ho dokázal (podle těch pěti let?) potenciálně akceptovat jako kandidáta. Jinak může přijít třeba Krokodýl Dundee a říct, že má být presidentem, protože umí líp lovit krokodýly. V Knoflíkové válce se zase vybíral náčelník podle velikosti pinďoura. Takže - Klaus nemá reálného protikandidáta, that is the point. Nevěcně jsem reagoval na Vaše nevěcné blogové články - to je prostě podpásový systém. Jinak argumentuju (skoro) vždycky věcně, viz třeba u prof. Hořejšího. To je náš miláček, ač salonní levičák - ne, komanč on není, ani paroubista. Ale ten útok na Klause byl prostě podpásový fujfuj, čímž jste mne značně popudil. Šak vidíte, že jste popudil i hodného pana doc. Zvěřinu.
02. 02. 2008 | 16:42

bigjirka napsal(a):

Probůh Magorski, jakého hybrida? Má snad hybridního pinďoura? U sinic je možné všechno. Přál bych Bursíkovi dům napájený z větráku. :-D
02. 02. 2008 | 16:44

Magorski napsal(a):

Nemohu si pomoci
02. 02. 2008 | 16:48

Magorski napsal(a):

ale me se tady moc libi :o)))
02. 02. 2008 | 16:49

bigjirka napsal(a):

to ani já si často nemohu pomoci... je to ve mě jako v koze... pan Stejskal pak někdy bývá zachmuřen...
02. 02. 2008 | 16:50

bigjirka napsal(a):

ještě pověz, jak je to s tím hybridem
02. 02. 2008 | 16:51

Magorski napsal(a):

Big Jirko,
precti si to znovu a pokud to znovu nepochopis, tak zkus kourit neco jinyho - protoze ja pevne verim tomu, ze mas zdravy korinek :o)))
02. 02. 2008 | 17:03

Magorski napsal(a):

Ja myslim ze az se tady jednou pan Stejskal rozhovori o svem zivote, tak pochopime proc byva nekdy zachmuren a prestaneme jej zlobit.:o)zejmena pak pokud sam vymysli ta hesla proti spamu :o)
02. 02. 2008 | 17:08

bigjirka napsal(a):

kořínek má zdravý, ale dám se poddat :-/
02. 02. 2008 | 17:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy