Spravedlnost jako národní bohatství

26. 02. 2014 | 19:56
Přečteno 13399 krát
Největší a nejdůležitější hodnotou, která po dlouhých společenských konfliktech, válkách či okupacích, znovu pomáhá obnovit pospolitost moderního národa, je víra v nastolení spravedlnosti. Všechno ostatní, jako jsou hospodářské či finanční reformy, vytváření politických stran a parlamentních zvyklostí, nezávislosti sdělovacích prostředků nebo univerzit, jsou, nebo spíše by měly být vnímány, jako pouhé součástky tohoto všechny spojujícího mechanismu. Spravedlnost – a neuchopitelná společenská důvěra v ní - je skutečným dlouhodobým a hodnototvorným národním bohatstvím. Pokud tento princip politické a kulturní elity společenství nepochopí, pak skončí jako Češi po roce 1989.

Teprve v tomto rámci se přirozený rozdíl zájmů, názorů a vlivů stává bezpečným a neantagonizujícím. Teprve takový rámec umožňuje minimalizaci korupce, depolitizaci státní správy a zkulturnění politického diskurzu. Jestliže věříme v právo stejné pro všechny bez rozdílu, věříme i ve všechny ostatní omezující funkce státu i politiky. Teprve v takové situaci se svoboda stává poznanou nutností a individualita začíná vnímat sebeomezení jako výhodu. Ne nadarmo, jak mnohokráte ve svých textech upozorňoval Jan Schneider, je slovo „svoboda“ v bibli používáno řádově méněkrát, než slovo „spravedlnost“.

Víra ve spravedlnost jako takovou, a především ve spravedlnost orgánů činných v trestním řízení a justice, je dnes nejhorší od listopadu 1989. Zájem a diskuze, kterou svým nestandardním postupem v kauze Opencard orgány činné v trestním řízení – a nyní už i Městský soud v Praze - vyvolaly, by proto měly být dovedeny až do konce. Jde o mnoho. Ne-spravedliví strážci spravedlnosti totiž představují zásadní ohrožení bezpečnosti státu i společnosti.

Ctihodná nová ministryně spravedlnosti profesorka Válková si dovolila vyslovit pochybnost o postupu státních zástupců v kauze Opencard. Městská státní zástupkyně v Praze Jana Hercegová vzápětí poněkud podrážděně reagovala s tím, že všechno bylo opakovaně prověřeno a shledáno v pořádku. Jedná se o stejnou Janu Hercegovou, která podle tajného dokumentu MSZ, označeného evidenčním číslem 1439, „vysvětlovala“ v roce 2011 svojí podřízené, jak zamést pod koberec kauzu ministra Pavla Drobila a jeho poradce Martina Knetiga – tedy úplatky pro ODS z Ministerstva životního prostředí. Podle časopisu Respekt, který zprávu zveřejnil, v dokumentu svoji podřízenou upozornila, že vzepřít se tomuto 'doporučení' není možné. Je to stejné městské státní zastupitelství v Praze, které až do roku 2011 nikdy nechtělo vyšetřovat nic, co by se jenom přiblížilo mocným pražským kmotrům a jejich politickým posluhům. Nebo existuje v normálním světě vysvětlení nezájmu a nečinnosti policie i státního zastupitelství ve věci švýcarských kont, ke kterým měli podpisová práva dva vedoucí finančně nejzajímavějších odborů Magistrátu hlavního města Prahy?

Máme systém, v němž jsou omyly - a dokonce i možné úplatné zločiny - státních zástupců, policistů a soudců, fakticky nepostižitelné. Víra v sebeočistnou funkci stavovské samosprávy u soudců zcela selhala. Odvolání dvou nejzkompromitovanějších ochránců kmotrovské subkultury, pánů Rampuly a Grygárka, jak se ukazuje, změnilo jen velmi málo. A stejně neefektivní je činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů. Máme systém, který umožňuje dvěma rozdílným „elitním“ útvarům vést trestní šetření stejné věci s odůvodněním trestnosti činu, která vyvracejí jedno druhé. Že tím orgány činné v trestním řízení vědomě znemožňují hospodářské rozhodování města se čtyřicetimiliardovým rozpočetem začalo zajímat až ministryni Válkovou.

V kauze Opencard se namísto hledání spravedlnosti odehrává fraška. Ctihodný soudce Alexandr Sotolář sice uzná, že muži, které odsoudil, nejsou hlavními viníky, a potvrdí, že nezískali žádný osobní prospěch, ale přesto je odsoudí, když jim vytkne „nedostatek odvahy“, kterou prý měli projevit odmítnutím hlasování ve výběrové komisi magistrátu. On sám se s velkou odvahou vyhnul jediné zmínce o zásadním mravním problému této kauzy. Odsoudil svědka, který v důvěře ve spravedlnost, předal ještě před zahájením vyšetřování policii všechny dokumenty, na kterých později případ postavila. Projevil občanskou odvahu, za kterou byl vyhozen ze zaměstnání, jeho byt byl dvakrát prohledán a bylo mu vyhrožováno. Policie mu nejprve slíbila statut utajeného svědka, ale prozradila jeho identitu. Státní zástupkyně, která sama bezdůvodně odložila – podle svědectví několika policistů, včetně bývalého šéfa protikorupční policie Tomáše Martince – připravenou policejní prohlídku kanceláří na magistrátu, jeho zásluhy popřela a, naopak, navrhla mu vysoký trest, který ovšem ctihodný soudce Sotolář „odvážně“ snížil. Základem jeho zločinu je, podle soudu, že nevymáhal smluvní pokutu za opožděné předání částí projektu. To zpoždění se pohybovalo od jedenácti do šedesáti šesti dní, a, s největší pravděpodobností, bylo dokonce jenom papírové.

S ohledem na spravedlnost je třeba se zeptat, kde byly orgány činné v trestním řízení a soudy, když společnost Lukoil v letech 2009 až 2013 sedmkrát nesplnila předmět smlouvy se státní institucí, a dokázala si dodatky smluv posunovat nejenom termín, ale dokonce předmět a způsob plnění? Jak to, že za to nejsou stíháni úředníci a vedoucí Správy státních hmotných rezerv a Lukoilu? Jak to, že stíháni naopak jsou za Opencard pouzí úředníci, a dnešní pražští radní, kteří zdědili nikým z orgánů činných v trestním řízení nikdy nezkoumané, a pro město nevýhodné nevypověditelné smlouvy a jejich dodatky k výstavbě tunelu Blanka? Za to, že se bez podvodů pokoušejí stavbu dokončit a minimalizovat ztráty pro město? Kde byly tyto dnes tak aktivní orgány, když v době nadvlády kmotrů z o jedenáct miliard předražené stavby tekly peníze jinam?

V normální zemi zkoumá hospodářskou kriminalitu hospodářská kriminálka. U nás se do toho po více než dvaceti letech nevšímání si rozkradení bankovního sektoru a několika stovek miliard ztrát ze zkorumpované velké privatizace, nyní vrhá s velkou mediální pompou Útvar pro boj s organizovaným zločinem. Nezajímá se ale opět o příčiny a skutečné kmotry, ale o ty, kdo se pokoušejí o zničení politické i ekonomické podstaty kmotrovského systému. Šéf ÚOOZ Robert Šlachta určitě nevědomky, a zcela náhodně, ohlásil v minulých dnech zahájení dalšího trestního řízení proti stejné skupině pražských radních přesně na dobu, kdy se bude rozhodovat o kandidátkách do podzimních voleb. Že tím zničí první skutečně protikmotrovskou politickou formaci za poslední čtvrtstoletí v Praze, je mu, samozřejmě úplně jedno. Zákon omluví vše… A dnes přišla zpráva o dalším, tuším už sedmém, trestním řízení proti Radě Hlavního města Prahy....

Pozoruhodné na zmíněném rozhovoru důstojníka Roberta Šlachty bylo ale i to, že ono prohlášení v Rádiu Impuls dal ve chvíli, kdy prakticky vzato ještě nemohl znát výsledek jeho podřízenými a státní zástupkyní neustále odkládaného odpoledního výslechu klíčového svědka, který by za normálních okolností mohl všechna obvinění smést ze stolu. Šlo totiž o právního experta, který zpracoval posudek, na jehož základě pražští radní rozhodovali. Před několika měsíci Šlachtovi podřízení jeho výslech dokonce odmítli s tím, že si ho může předvolat soud – tedy už dopředu věděli, že padne obžaloba…

A tak by se dalo pokračovat. Tato debata o přehmatech a beztrestnosti osob, schovávajících se za literu zákona, a zákonu a spravedlnosti nesloužícím, musí pokračovat. Protože spravedlnost je národní bohatství, ne služka moci – a mocných.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel napsal(a):

V některých zemích a u některých autorů je propaganda a vymývání mozků také národním bohatstvím či uměním. Jinak , že naše justice je celých 23 let zkorumpovaná, je známá věc, také by to byl div, že v totálně zkorumpovaném státě by justice byla výjimkou.
26. 02. 2014 | 20:10

Ewa napsal(a):

"Spravedlnost jako národní bohatství"
???????????????????????????????????????

http://www.youtube.com/watch?v=FuCNH7dqZxg
26. 02. 2014 | 20:10

Maximus napsal(a):

Tahle zem je, co se týče morálky, totálně zkorumpovaná
a ti co by měli být na straně dodržování a vymáhání práva a dodržování zákonů, jsou zkorumpovaní a úplatní. Peníze se po roce 1990 staly vším a hlavním božstvem, před kterým se každý, resp. většina lidí v této zemi sehne. Tohle nemůže dát někdo dohromady a přenastavit alespoň na úroveň předních západních zemí.
Nechtějte se ptát, kdo za to může, i to se ví.....
Hezký večer všem.
26. 02. 2014 | 20:16

Pavel napsal(a):

Pane Urban, pozdě jste se vzpamatoval ! Co se stalo ?
Vy jste pomáhal jako novinář vytvářet tento zkorumpovaný stát.
26. 02. 2014 | 20:20

Ládik!!! napsal(a):

Víra jedině v sebe sama. Víra ve spravedlnost je blbost.
26. 02. 2014 | 20:28

Joe Ratata napsal(a):

Revoluce se dělají proto, aby se nastolila spravedlnost.
A hlavě, aby se zametlo s exponenty svrženého režimu!
To pak ale není Samet.
My ten Samet měli a tak nám vládnou prospěchářští komunisti, jejich synci a kádrové rezervy.
26. 02. 2014 | 20:35

argun napsal(a):

O tom, co je spravedlnost, rozhodují vždy společenské elity. A to je problém. Z toho plyne, že víra v nastolení spravedlnosti se může dostavit jen v kulturní společnosti. A z toho zase plyne, že se autor mýlí. Spravedlnost není národním bohatstvím. Tím je její kultura.
26. 02. 2014 | 20:44

strýc virus HxNx napsal(a):

ukáž sa, čudák! ukáž sa, čudák ohúrený!
26. 02. 2014 | 20:45

aga napsal(a):

"Ne nadarmo, jak mnohokráte ve svých textech upozorňoval Jan Schneider, je slovo „svoboda“ v bibli používáno řádově méněkrát, než slovo „spravedlnost“."

Myslíte Starý nebo Nový Zákon? Každopádně, v obou mají uvedené pojmy zcela jiný obsah, než se jim tu ve svém prázdné, falešné a účelové slovní ekvilibristice snažíte dát.
26. 02. 2014 | 20:58

FrantaFlaška napsal(a):

Oni pracují tak, aby se co nejvíc lidí nasralo. Aby si řekli, že tohle by se za bolševika nikdy nemohlo stát.
26. 02. 2014 | 21:00

smutný napsal(a):

Jaké to lidi chtěli takové to mají! To je jedna z nevýhod demokracie, že rozhoduje to co chce většina. To se nestalo ze dne na den! To je postupný vývoj od sametu. A velký sešup to nabralo od té doby, kdy to zase vzala do svých pracek tzv. pravice. Holt když lidi nechtěli a nechtějí vidět realitu a skáčou na špek našim "objektivním" a "nezávislým" médiím a rozhodují se podle předsudků, mýtů, pověr a ideologie, tak co se divíte jak to u nás vypadá??
26. 02. 2014 | 21:18

šašek z Jihlavy napsal(a):

V Praze musí být hrozná džungle, když vidím tu křehkou paní ministryni Válkovou, mám o ni docela strach. Vyzývám tímto chlapy z ANO, aby se za ni postavili a pomohli ji tu chátru v justici umravnit.
Dnes jsem si všiml v TV, že má paní Jourová výrazné kruhy pod očima, to svědčí o přepracování. Tyhle dámy za svou kuráž zaplatí zdravím, doufám, že to velký Andrej ví a začne konat, už je na čase pár těch chmatáků vytrestat, ať se to konečně pohne.
Jinak dost věřím na ty pověstné Boží mlejny, už i Hušák ztrácí dřívější kumpány a obchodní přátele. Jak jim začne téct do bot, obětují vše, aby si zachránili kůži (a samozřejmě svůj lup).
Dnes jsem chvíli v autě poslouchal BBC a tam se dva chlapíci bavili o legalizaci špinavých peněz v Londýnských bankách, propojených s off shorovými společnostmi a tax havens. Kdo tohle svinstvo napraví ví jen pánbu. Svět si koleduje o globální Majdan.
26. 02. 2014 | 21:29

juvel napsal(a):

Největšími hodnotami lidské společnosti jsou nesobeckost, obětavost, poctivost, láska k pravdě, láska k bližnímu. To nenahradí žádné právní technologie a soubor institucí. Toho se dosáhne pouze výchovou a příkladem. To u nás přestalo existovat. I 17 křesťanských církví dalo přednost majetku před poctivostí, obětavostí, pravdou a příkladné nezištnosti.
26. 02. 2014 | 21:38

Saxána napsal(a):

Tato přechodná doba, kdy věřit můžeme jen blízkému okruhu lidí je pro nejrůznější živly velmi příznivá. Rozklad společnosti musíme prožít a přežít se to dá ve skupinách (jako za totality). Než nastane zlom - kdy vymaníme se z komunismu a demokracie bude posílena, bude nejlépe věnovat se svým koníčkům, pokud možno nic zbytečně neiniciovat - jen nutné právní úkony, vyžít s tím co máme a věnovat se sobě, pokusit se obnovit své zdraví (jíst méně a kvalitně, c h o d i t , zklidnit mysl a nenechat se současným režimem uštvat.
26. 02. 2014 | 21:49

Míval napsal(a):

Saxána: Vámi navrženému postupu se v souvislosti s předchozím režimem říká normalizace. Při vymaňování se z ní lidé, hlavně ti prostší, radostně uvěřili v očistnou sílu kapitálu. Tenhle náboj už dávno vyšuměl a jakákoliv jiná sjednocující myšlenka chybí. Takže silně pochybuji, že právě tudy vede cesta.
26. 02. 2014 | 22:22

senior napsal(a):

Po více než sedmi desítkách let prožitých na území ČR (+SR) zodpovědně prohlašuji, že v současný veřejný život je nejprolhanější ze všech, které jsem zažil.
26. 02. 2014 | 22:48

Tom napsal(a):

ten článek je opravdu síla :-(

klasická policejně-kmotrovská mafie se směje občanům v cause Opencard přímo do ksichtu,

ale soudě dle reakcí publika to čtou jen psychopati, takže to ani jinak být nemůže :-(
26. 02. 2014 | 23:04

Divobyj napsal(a):

Zase mne dojímá ubohost našich novinářů.
Snaží se ovlivnit lidi tím,v jakém bohatství žil Janukovič a jeho parťáci.
Kdybych nežil v České republice a neviděl ty rozedrané chatrče našich podvodných zbohatlíků,snad bych těm prosťáčkům i uvěřil!
Je na čase,aby se naše společnost začala zabývat našimi lokajskými pisálky.
Jak dlouho ještě budou mít lidé a novináři zcela protichůdné názory?
26. 02. 2014 | 23:15

Saxána napsal(a):

Míval: Není to má myšlenka - prý jsme se po r. 1989 zařadili již do kapitalismu jaksi zkaženého. Vykládám si to tak, že kdyby kapitalismus vydržel i po válce, dnešní senioři by mohli vyprávět o kapitalismu ještě nezkaženém. Otázka zní - co bylo a je jinak v tom světě trvalého kapitalismu, že to jde jaksi z kopce? Že by nástup PC / burza on line /?
26. 02. 2014 | 23:36

Pepánek napsal(a):

Disident, novinář z Lidových novin, dopisovatel z války v Jugoslávii, učitel na NYU v Praze a člen právního týmu Diag Human si najednou stěžuje, že tu nemáme spravedlnost. Jakpak bychom ji mohli mít, když jste nám ji ukradli a nechali si ji jenom pro sebe. Jsme pro vás jenom hnědá a rudá prasata, líná lůza, která se o sebe neumí postarat a závidí privazitátorům jejich těžce vydřené miliony.

Proč mám stejný pocit zhnusení jako na konci roku 1988?
26. 02. 2014 | 23:45

Saxána napsal(a):

Na dobrou noc pro Pepánka: Ten velký medvěd toho malého (oba bytem od Kolína) taky vždycky napálil, přechytračil, využíval.
Asi toho velkého už musíme kopnout do /.--./.-./-.././.-.././/
26. 02. 2014 | 23:59

tajemný pan H napsal(a):

k ministrini spravedlnosti, kterou do funce dosadil majitel agrofertu kmotr bureš, nemužu mít ani alementární důvěru. urbane pište o podivných výpovědích estebáka kulhi ve prospěch kmotra bureše. kolik za sve lži dostal asi zaplaceno?
27. 02. 2014 | 00:01

marxík napsal(a):

Kolegové a kolegyně.
Vždy, když vás bude atakovat depka a splín pocházející z neutěšené společenské situace, radím uvědomit si přítomnost hodnot nejvznešenějších, tedy svobody a demokracie.
Vše ostatní vám rázem bude připadat malicherné, zádumčivost bude tatam a rty nechají vyniknout vašemu pevnému chrupu.

Místní znalci lidské duše mi jistě dají za pravdu.
27. 02. 2014 | 00:03

resl napsal(a):

poslechněte si ministryni Válkovou a potom měst. zástupkyni Hercegovou. Urban má naprostou pravdu ať se vám to líbí nebo ne.
27. 02. 2014 | 06:24

šašek z Jihlavy napsal(a):

tajemný pan H napsal(a):
k ministrini spravedlnosti, kterou do funce dosadil majitel agrofertu kmotr bureš, nemužu mít ani alementární důvěru. urbane pište o podivných výpovědích estebáka kulhi ve prospěch kmotra bureše. kolik za sve lži dostal asi zaplaceno?
27. 02. 2014 | 00:01
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
On ten kmotr bureš si ke svým rejdům vybírá samé zajímavé osobnosti - Davida Ondračku, Janu Lorencovou, Věru Jourovou, prof.JUDr.Válkovou aj.
Tajemní pánové Grygárkové, Rampulové, Hušákové, Rittigové, Janouškové, abych vyjmenoval alespoň ty nejznámější zločince, mají velké bobky, pokud se dostanou do tepláků, užijí si na stará kolena trochu té rybí veselosti, což jim veřejnost ze srdce přeje. A to nezmění svými nejapnými příspěvky ani tajemný pan H.
27. 02. 2014 | 07:30

j. napsal(a):

Nějak v pozadí zůstává hlavní pojistka všech gaunerů - Nejvyšší soud. Policisté si můžou vyšetřovat, státní zástupci obžalovávat jak chtějí, co odsoudí nižší instance vůbec není důležité. Nejvyšší soud v případě potřeby věc zastaví a tím všechno skončí.
Justice je největší problém této tzv. demokracie.
27. 02. 2014 | 08:19

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jsem hrd a pyšen na schopnosti našeho národa ubírat se zlatou střední cestou. Když se člověk podívá na západ, vidí jak Němci vláčí po soudech svého exprezidenta, který se údajně nechal hostit od jakéhosi filmového producenta, aby pak podpořil jeho projekt.
Na východě zase vidíme policejní pátrání po prezidentovi, který ty výhodičky vyplývající z nejvyšší funkce kapánek přehnal a ještě málem rozpoutal občanskou válku.
A u nás? Nic, klídek, pohodička, spravedlnosti dáme místo šátku raději policejní(svářečské)brýle (možná tyhle pomůcky zdědila naše chrabrá policie po Stb, jak to popisoval Artur London ve svém Doznání).
Pořád svým potomkům vštěpuji, aby byli dobrými hospodáři a nic nevyhazovali, jeden nikdy neví, kdy se to může hodit.
27. 02. 2014 | 08:26

čumil napsal(a):

Myslím, že můžeme vidět zajímavý jev. Lidé, kteří jásali nad Klausovou velkou privatizací, nad pravicovými vládami po 11/89, začínají myslet, začíná se to projevovat u p. Hvížďaly teď Urbana a dalších. Chápou, že asistovali při rozdělení Československé republiky, při založení naprosté vládní, ekonomické, justiční, policejní filosofie pod vedením pravice, resp. hegemonistické ODS s kmotrovskou náplní. Kde a kdy vznikly monstra typu Rittig, Mrázek ...? S tím si žádný ze zavedených blogerů a novinářů nechce komplikovat život, protože by snadno vyplynulo na povrch, že to bylo i za jejich éry hlídacích psů demokracie, ale oni mlčeli a na takto konstruovaném pravicovém mýtu si okusovali své porce masa a souhlasně kývali hlavami.
27. 02. 2014 | 08:58

Míla napsal(a):

Resle
Vy jste zaznamenal,že měl někdo k blogu p.Urbana výhrady?Že má pravdu to snad pochopil každý diskutující.Od Vás by bylo na místě nám sdělit,že se jedná o zakuklené komunisty,kteří to tady rozkrádají s heslem co je doma to se počítá a chleba to nežere.
27. 02. 2014 | 09:02

Analytik napsal(a):

Tam, kde působí justiční mafie, nezbývá prostor pro spravedlnost.
Co jsme si vycinkali - to máme: jsme národní chudáci.
A to nejen po stránce práva a spravedlnosti.
27. 02. 2014 | 09:03

aga napsal(a):

čumil

I vy naivo. Oni mysleli vždycky, dnes se jim jen změnilo zadání. Nejprve bylo třeba přivést stát do tohoto stavu, aby se stal platným členem milovaného Eurosojuzu - a podle těhle not propagandisti jedou.
27. 02. 2014 | 09:15

Saxána napsal(a):

Možné řešení :
Češi a Slováci se spojí v konfederaci států (+ Rusíni, pokud by měli vůli) a budou se dít velké věci:
Zaniklé státy okamžitě de iure se vymaní z EU.
Vznikne nutnost vytvořit kvalitní ÚSTAVU - tím zavede se nový pořádek.
Prezidenta Slováci právě volí, třeba by se zamlouval i nám.

Prognostický ústav nebudeme zřizovat; :) nějaká skupina politologů - právníků bude nutná J. Přibáň,.... (navrhujete a připojte se k mému návrhu). Referendum by bylo nutné.
27. 02. 2014 | 09:50

Lila napsal(a):

Saxána

Kde berete jistotu, že Slováci by by o konfederaci s námi stáli? Zatím to vypadá, že oni jsou se svou samostatností spokojeni, a podle včera zveřejněného průzkumu veřejného mínění nadpoloviční většina obyvatel Slovenska proti členství v EU nic nemá.

Mimochodem, o rozdělení Československa na začátku 90. let usilovali především Slováci... Nevzpomínáte si?
27. 02. 2014 | 10:13

Standa napsal(a):

Pane Urban, máte pravdu, sepsané je to dobře. Ale tato situace je výsledkem tak zv. "Sametové revoluce". Vždy v dějinách jakýkoliv samet zkončil katastrofou. Nikdy nezvítězila pravda a láska nad lží. Každý převrat je nutné dokonočit bez sametu a důsledně. Tak to začalo a 25 let se tato spravedlnost jak v bavlnce hýčkala a rozmazlovala. Tak se nyní nemůžeme divit, že se vše napraví a to bude-li politická vůle a důslednost, další aspoň dvě produktivní generace. Tak jako primáři nemocnic, tak jako ředitelé státních firem a úřadů, tak i soudci a státní zástupci by měli být za prokazatelně chybné rozhodnutí, za odfláknutou, nebo špatně odvedenou práci, okamžitě odvoláni. Tak jako dobrý otec rodiny, dobrý pracovník a slušný občan, jako řidič ve vteřině špatně zareaguje a způsobí těžší havárii, je minimálně zbaven řidičského oprávnění, by takto mělo být postupováno, proti souci, který též selže a ještě k tomu svévolně rozhodne chybně. Každý pracovník na svém pracovišti je odpovědný svému zaměstnavateli za způsobený zmetek a nese za to postih.
27. 02. 2014 | 10:20

Petr napsal(a):

Je mi z toho opravdu na zvracení, už jen naprostý ignorant nevidí, že policie / státní zastupitelství mají dvojí metr. Podívejte se na celou kauzu Nagygate, s jakou vervou jde policie po Nečasovi a Nagyové a jak nehorázně se postupuje jinde (Open card), neměl bych jediný problém kdyby se postupovalo stejně v obou případech, ale tak očividný dvojí přístup ke spravedlnosti v podání naší policie a státního zastupitelství je naprostá nehoráznost.
Těším se na další články od pana Urbana, nebýt jeho práce a jemu podobných, měli bychom tady pseudokauzy typu Nečas / Nagyová (Nečas je slaboch který podlehl jedné ženě, jestli vám přijde, že za to nezaplatil už dost, zeptejte se sami sebe jaká škoda z celé této kauzy vznikla a poté to srovnejte s opencard / blankou / fotovoltaikou / MUS atd) a o tom opravdu závažném by se snad ani nemluvilo a to vše s euforickým přikyvováním tupé veřejnosti. Kašpárci typu paní státní zastupitelky v kauze opencard, policejní manipulátoři neboli političtí-policisté typu Šlachty a Ištvána se musejí pakovat, nebo tady nebude nikdy nic fungovat tak, jak má. Zatím se tady hraje jedno velké divadlo, u kterého se malý český ovčan (IQ 75) skvěle baví a slastí chrochtá.
27. 02. 2014 | 10:34

Saxána napsal(a):

http://www.slobodnyobcan.sk/

Jistota by byla až po referendu.
Samostatně bychom zůstali (každý ze států by žil podle svých zákonů na svém území), ale společná ÚSTAVA by garantovala kvalitní podmínky pro demokracii.
Co se týče rozdělení - znění již tehdejší Ústavy bylo, že rozdělení státu je možné jen referendem. No a ústavním zákonem toto bylo znehodnoceno a rozdělení bylo o nás bez nás.
27. 02. 2014 | 10:42

docent napsal(a):

noooo? ze bych zacal proklamovar hesla jako Pravda vitezi anebo jeste lepe Stejna prava pro vsechny stejne! ais to radeji posli do souteze Vtip za stovku!!!hhh
27. 02. 2014 | 10:43

Ivan Urban napsal(a):

Nejsem volič žádné strany, ale zajímalo by mne, když je podle Vás Zeman lhář a zloděj , co je podle Vás třeba Kalousek??
27. 02. 2014 | 10:51

Saxána napsal(a):

Pánové - Petře, Stando, p o d d a j n o s t soudců a státních zástupců mocným takto vyhovuje. Nic nepotřebují tak zásadního, jako jejich poslušnost. Samozřejmě je v justici dost slušných a "rebelujících" - ty však lze obejít. Spis je přidělen někomu vhodnějšímu, státní zástupce je převelen jinam... Mají na to páky (svůj interní systém).
To národní bohatství - jak spravedlnost pojmenoval pan Urban, m u s í m e právně nastavit.
27. 02. 2014 | 10:51

Al Jouda napsal(a):

Spravedlnost není bohatství a už vůbec ne národní. Spravedlnost je totiž plod, který se automaticky zrodí spářením kvalitní morálky a odpovědné politické vůle celé společnosti. Naopak z prohnilé morálky a politických pletich se rodí korupce, tunelování státního rozpočtu a posléze bída celé společnosti.
Morálku lze napravit jedině výchovou v počátcích posílenou tělesnými tresty a trestem smrti. Pokud k tomuto kroku nenajdeme odvahu, tak se z morálního bahna nedostaneme!
27. 02. 2014 | 10:55

Ivan Španiel napsal(a):

rád bych viděl Urbanův rozpočet, který hovoří o 11 miliardách předražení. Ono to totiž v rozpočtářském programu je ihned vidět, kde je předražení, a dovolím si říci, že je nesmírně jednoduché toto odhalit. Žádný rozpočtář si nedovolí, pokud to není zcela dementní jedinec, takového předražení naindexovat, jelikož každý soudní znalec takovéto indexování odhalí stiskem jediné klávesy. Je zřejmé, že zde laik Urban plete dohromady náklady nabídkového rozpočtu s náklady na vyžádané vícepráce.
27. 02. 2014 | 10:59

Twist napsal(a):

Pane Urbane, vrtá mi hlavou, proč navštívila ministryně spravedlnosti Válková prezidenta a proč jím byla tak ochotně přijata, jinak informace o tom vydaná byla na dvě věci. Zdá se mi, že něco v pražské justici neklape a to jak v státním zastupitelství, tak i u Nejvyššího soudu. To by bylo zlé, moc zlé. Víra v poctivost politiků je už tak silně podlomena a to vylézají na povrch šmejdy jen některých, u ostatních se to jen tuší. Není náhodou osud národa něco víc, než postavení kohokoliv povýšené nad zákon?
27. 02. 2014 | 11:01

Saxána napsal(a):

Sůl nad zlato - stále platí, i když sůl je vlastně jed a stačila by nám ta obsažena v zelenině. Vlastně se dá žít jen ze zeleniny.

Spravedlnost potřebujeme, pokud již na ostrově nejsme sami. Robinson s Pátkem obývali dost velký prostor, aby si každý mohl dělat co chtěl a co společně konali byla jen jejich dobrá vůle.
Dá se říci, že čím větší zalidněnost, tím menší svoboda (dle známé poučky - zákon je mírou svobody).

Al Jouda nás také nutí myslet, jen více takových. :) Pokud smím hodnotit - proč ne - národní ? Někde spravedlnost funguje - snad by se hodil více výraz "státní". Důležitě samozřejmě - podmínky pro to potřebné spáření, jak vynalézavě píšete.
Známe všichni solidní případné kandidáty, kteří mají morálku vysoko ale mocní jim nedovolí vstup do dolní komory. Je tu zájem zejména na tom, aby základna rudých držela dalších 66 let a k nim ideálně ti již po několikáté (i 20 let) osvědčení matadoři.
27. 02. 2014 | 11:21

martin_ka napsal(a):

španiele:
rozpočet se dělá (pokud teda je zájem to dělat poctivě a pokud projektant není uplný idiot) s přesností cca 10%
pokud vzniknou vícepráce v rozsahu 50 a více procent jedná se bud o podvod nebo totální nekompetenci
27. 02. 2014 | 11:40

Scarabeus napsal(a):

U nás je to neoficiálně "zařízeno" tak, že za "zločin" je u nás, některými lidmi, i od justice, považováno oznámení krádeže. Následně tito lidé hledají(a najdou) zástupný důvod jak(a za co) udavače potrestat.

Také se mně to, v méně závažném případě, stalo. Upozornil jsem na to, že státní úřad porušuje zákon, státní úřad na to reagoval šikanováním mé osoby. Nakonec jsem se s úředníky státního úřadu dohodl, že přestanou se šikanováním a porušováním zákona vůči mně, a já si přestanu všímat porušování zákona úřadem ve vztahu k jiným lidem, kteří se proti porušování zákona neumějí bránit.
27. 02. 2014 | 11:52

Al Jouda napsal(a):

To Scarabeus :
To by mě nedalo a alespoň bych těm chudákům, kteří se proti zvůli úřadu neumějí bránit, něco poradil :)))))
27. 02. 2014 | 12:17

vědma napsal(a):

Á pan Urban prozřel! Zajímalo by mě, zda by se prozření konalo, kdyby byla stále u vlády ODS! Asi naivní otázka, což?
27. 02. 2014 | 12:26

... napsal(a):

Celou Ceskou republikou ovlada Petr Kellner. Cele deni v CR ridi Petr Kellner pomoci penez (uplatku), ridi a ma v rukou ekonomiku, politiku, justici i media. Dvoraka do Ceske televize dosadil on...
27. 02. 2014 | 12:48

vůl napsal(a):

"Vlastně se dá žít jen ze zeleniny."
My to víme už dávno.
27. 02. 2014 | 13:09

bořek z miletínka napsal(a):

Tady máme frašku všude, dokonce i v krematoriu.
27. 02. 2014 | 14:01

Scarabeus napsal(a):

Al Jouda:

Šikanování úřadem jsem měl dost, přestával jsem to zvládat, tak jsem se, svým způsobem "politicky", s úředníky úřadu dohodl, udělal jsem s úředníky úřadu směnu(něco za něco). Být "spasitelem" všech nebylo(a není) v mých možnostech.
27. 02. 2014 | 14:01

Bořek z Miletínka napsal(a):

Tady žijeme všichni ve Fraškolandu.
27. 02. 2014 | 14:07

Bořek z Miletínka napsal(a):

Toto je Fraškostán sám o sobě.
27. 02. 2014 | 14:17

Scarabeus napsal(a):

Bořek z Miletínka:

V odkazu - nová česká hymna. :-(
http://www.youtube.com/watch?v=tmBlNGEucQQ
27. 02. 2014 | 14:48

Honza napsal(a):

Jaká může být v této zemi spravedlnost, když na soudech a to od obvodních počínaje, ústavním konče sedí soudci, kteří byli do svých funkcí dosazovány za zásluhy,hlavně pro ty, co si přivlastnili tento stát, ale nikoli pro své odborné a mravní hodnoty. Jak může na obvodním soudu pro Prahu 5 soudit třeba soudkyně, která ani neví, že před rokem 89 se prodávali sprchové kouty a stačilo, aby jeden panáček řekl, že se tehdy neprodávali a bylo po dokazování. Ano muselo , jen se musím optat, nevěděla to ta soudkyně, nebo nechtěla vědět. Kolik dostala ta soudkyně všimné za to úmyslné nevědění. A to nebylo jen toto. Jak je možné, že u tohoto soudu se neprojednávají podaná odvolání proti rozsudku, ale místo toho, se na lidi posílají exekutoři. Ono toho svinstva na obvodním soudu pro Prahu 5 a nejen tam, ono to není jiné ani na obvodním soudu pro Prahu 4, ani na Městském soudu pro Prahu. A co na to ústavní soud, vždyť i ten soudí na objednávku mocných a kmotrů. Mimochodem, co je to za spravedlnost, když se nemůže na Ústavní soud obrátit občan sám.
A tito zločinci v taláru, v justici, chtějí něco říkat o dění před listopadem 89. a o tom, že jsou nezávislí. Hnus, hnus a zase jenom hnus.
27. 02. 2014 | 15:07

n-noname napsal(a):

Nějak se rozhořel oheň spravedlnosti,(čumil ) ale také rychle pohasne a aktéry spálí.
27. 02. 2014 | 15:15

Jan Kulich napsal(a):

Urban. Je možné, aby v tak sovětizované zemi s tak nízkou kulturou lež nevládla?
27. 02. 2014 | 15:29

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

http://www.lidovky.cz/soud-pravomocne-prominul-tomasi-pitrovi-zbytek-vezeni-pjk-/zpravy-domov.aspx?c=A140227_141301_ln_domov_sho
27. 02. 2014 | 15:42

MA napsal(a):

Podle mě je spravedlnost svorníkem společnosti.

Poctivá spravedlnost je jediným správcem skutečné demokracie
(jako je prosperita střední třídy jejím základem).

Svoboda k zločinu a zlod-dějně je prověřenou cestou do despocie vítězů.
27. 02. 2014 | 17:25

franky napsal(a):

Ve snaze inspirovat autora blogu přidávám tento názor.
Největší a nejdůležitější hodnotou je víra - víra jako hodnota čeho? - víra v co? - víra v nastolení spravedlnosti? tj. důvěra v nastolení spravedlnosti? - víra v existenci "božích mlýnů"? Jakou roli sehrává víra ve vývoji společnosti? Víra v lepší budoucnost na zemi? Nebo až v nebi? Ztráta víry člověka v jakoukoli lepší budoucnost je ztrátou životní energie člověka, je ztrátou revitalizace jeho potenciálu. Růst národního bohatství je výsledkem růstu bohatství jednotlivců, růstu jak jejich hmotného bohatství, tak jejich duševního bohatství a oba tyto růsty jsou produktem lidského potenciálu. Víra v růst bohatství = blahobytu = spokojenosti je souhrnou vírou. Spravedlnost nebude nikdy nastolena, proto víra v nastolení spravedlnosti je zavádějící. Správnější asi je víra v "lepší spravedlnost", ale ta je jedním z předpokladů víry v úspěch a ta končí růstem blahobytu. Víra v úspěšný rozvoj člověka a tím celé společnosti, víra v růst blahobytu předpokládá "spravedlivou soutěž" v rámci celé společnosti.
Jak poznat co je a co není spravedlivé, když nejsou jasně vymezeny lidské hodnoty, které by měli všechny subjekty společnosti dodržovat a které vytvářejí neformální bariéru pro správné a spravedlivé rozhodování. Právě řízení složitého a dynamicky se vyvíjejícího společenského systému (státu) předpokládá vzájemnou provázanost jednotlivých subsystémů. Současný problém českého státu nespočívá v tom, že špatně funguje jeden či dva subsystémy, ale v tom, že žádný ze subsystémů nefunguje správně, čili celý systém je "rozladěn", lépe řečeno je nefunkční. Lidé ztrácejí víru v lepší budoucnost, neboť cítí, že to co se děje v současnosti, to je tvorbou budoucnosti. A to co se děje v současnosti žádnou víru v lepší budoucnost nevytváří. Takže ne víra v nastolení spravedlnosti, ale nastolení víry v lepší budoucnost.
27. 02. 2014 | 18:20

antoni.n napsal(a):

Díky té paní zde,

která upozornila na Flashmobs, neznal jsem a pak jsem na YT shlédl i krásnou takovouto akci na pražském hlavním nádraží. Zpívali Aleluja.

Možná tudy vede cesta k dobré občanské jednotě a positivním akcím v tomto smyslu. Podobná akce i io na berlínském Hauptbahnhofu, lidé se spontánně přidávali, zpívali spolu, objímali se. Skvělé, jen tak dál.
27. 02. 2014 | 18:43

petrof napsal(a):

je to jasné, ušatý Šlachta je domluvený s tím psychopatem Láskou. A ten bude podávat obvinění až do bezvědomí.....
Důležité a podstatné je, že "údajný" postižený, tedy DP se k žalobě nepřipojil a opakovaně tvrdí, že mu žádná škoda nevznikla!!!
Takže výsledkem bude, že kauza skončí fiaskem a Šlachta bude pro smích....n-tsss.
27. 02. 2014 | 18:45

Saxána napsal(a):

Býkovi :)
Člověk prý má ty zažívací orgány také podobné jako býložravci.
27. 02. 2014 | 19:28

Alice napsal(a):

Ad 17,3 bilionů dolarů...

Ano, ten Pitr to je taky takový symbol české "spravedlnosti". Když to shrneme - někdy v r. 2005(6) byl odsouzen na 5 let, asi rok na to, dostal přidáno za čachrování s akciemi na 6 let. Složil kauci a utekl. Ve Švýcarsku seděl po té, co ho chytli asi dva roky (to jsou zřejmě ty, kterými dnes celý den argumentují média). Pamatuji, jak tehdy asi po roce naše MV žádalo Švýcary o skončení jeho vazby (?!) a oni jim odpověděli, že "u nich jsou jiné zákony" a drželi ho dál, dokud Pitr nezrušil žádost o azyl (v době, kdy už to tu měl najisto domluvené). Vrátil se asi před děma roky, byl volný a teď mu prominuli zbytek. Celý den média mluví o čtyřech letech. To mu to snížili? A rozhodnutí soudu je opravdu perlička: "Propuštěn z výkonu trestu, ačkoliv se ve výkonu nenacházel" :-)))

No a Janoušek, který se po 2 letech, kdy měli řadu svědků, chechtá ze Seychel? To je přímo špica spravedlnosti po česku.
27. 02. 2014 | 19:43

Renča napsal(a):

Souhlasím s Vámi, Stando. Každý, tedy i soudci, žalobci, policie, musí nést odpovědnost za své jednání. Tito zmínění jsou prakticky nepostižitelní. Mám v rodině velmi špatnou zkušenost se soudem prvního a druhého stupně. Když Vás chtějí odsoudit, tak si prostě něco najdou, Vaše argumenty a důkazy je nezajímají. Soudí dle společenské objednávky. Rozsudek v naší rodině je postaven na formulacích(cituji): možná, asi, pravděpodobně, bez důkazů, mohlo se to tak stát, těžko uchopitelné. Tak je úplně zbytečné platit si advokáta a chodit k soudu. Také je nutné zrušit institut přísedících. To jsou ti naši spoluobčané, kteří nemají žádné právní vzdělání, leckdy i žádné jiné vzdělání, v počtu dvou spolurozhodují se soudcem o Vašem osudu. Zvednou ruku pro "vinen" bez mrknutí oka, třeba jen proto, že se jim prostě zdáte nesympatičtí. Kmotři a politici mají za zády média, ale obyčejný občan a jeho osud je jako kapka v moři. Nezávislá justice ano, ale také trestně právně odpovědná. A pokud někdo z nespravedlivě odsouzených vysoudí na státu (!) finanční náhradu, měl by ji zaplatit ze své kapsy nespravedlivý soudce. P.S. :-)) Totéž by se mělo týkat i žalobců, jako je pan Ištván či policista Šlachta.
27. 02. 2014 | 19:44

arbitr napsal(a):

Každý politický systém má "svou spravedlnost" a upřednostňuje něco jiného.
Pokud jde o současný, zcela souhlasím s panem prezidentem, že některým soudům se nedá věřit a mám s tím vlastní zkušenost, také negativní, vymahatelnost práva je velmi nízká a zaslepená korupcí. Mám pocit, že stejně jako existují "šmejdi" v obchodních kruzích, tak něco podobného existuje i v justici. Také odpovědnost právních zástupců za své klienty je v podstatě nulová, může se klidně přidat k opačné straně a hrubě vás poškodit a to si ještě za to účtují až 6000 Kč za hodinu nicnedělání. Už chápu minulý režim, že je všechny poslal kopat kanalizaci, na nic jiného se nehodí, spravedlnosti mnohdy škodí..
27. 02. 2014 | 21:00

petrof napsal(a):

pane Urbane, na co tolik slov??? Stačilo přece napsat, že daleko největší korupce je v justici a mezi policisty...!!!!
27. 02. 2014 | 21:11

MA napsal(a):

Lidé český,
vláda věcí tvých se k tobě navrátila:

"Hamty - hamty, ať mám víc, než tamty".

(Korupce i nespravedlnost potřebují prostor.)
27. 02. 2014 | 23:17

Saxána napsal(a):

Protože korupce v justici je příčinou rozkladu našeho státu.
27. 02. 2014 | 23:24

Ferda Mravenec napsal(a):

Kam se hrabe komunistická justice na tuhle sebranku !
27. 02. 2014 | 23:29

toska napsal(a):

Pane Urbane, vážení čtenáři,

3. března máte příležitost přijít v 15 hodin před budovu ministerstva spravedlnosti podpořit lidi, kteří již 10 let praktickými činy a často za nemalých osobních obětí usilují o nápravu profláknuté nepoužitelné české justice.

Více na:
http://www.prazanezasvaprava.cz/
A jsem zvědav, zda-li i tentokrát bude toto shromáždění veřejnoprávní ČTV absolutně ignorovat...
28. 02. 2014 | 08:52

antipolitik napsal(a):

Je naprosto nutné aby každý občan začal beze strachu dávat všem, kteří se živí prací ve státní správě najevo, a to důrazně, že oni jsou jeho zaměsnanci, že on si je platí aby řádně pracovali v jeho prospěch!! A to především poltikům, justici, policii a hlavně těm kdo rozhodují o jeho penězích aniž by oni sami nějaké státu odevzdávali. (tedy tkz. "elitě") Že můžou tyto posty zastávat právě a pouze za jeho peníze. Živitelé-tedy občané by měli podle včech pravidel platícíh ve slušných společnostech mít větší úctu těch, kteří jeho peníze rozhazují a ještě tají kam je přerozdělují. Když ně občas vyjedu s tímhle argumentem, tak většinou nemaj odpověď (pokud se nejdná o arogantního zmetka) a čuměj jakjo jója. Bohužel je zatím ve státní zprávě těch arogantních zmetků většina, protože si na ně ještě málokdo dovolí a to je ten problém.
28. 02. 2014 | 10:48

Saxána - dobrá rada nad zlato napsal(a):

Nespravedlivé rozsudky (často předem nastavené) jsou možné jen v prvním a odvolacím stupni. Pokud účastník řízení má dost energie a financí k tomu - "vytáhnout" věc až k NS či ÚS, je kvalitní rozhodnutí přeci jen očekávatelné, protože judikatura těchto soudu je již směrem k soudům nižšího stupně sjednocující, tedy, příliš zmetkových rozhodnutí není možné. To už by se z toho nevymotali.
28. 02. 2014 | 11:20

Saxána napsal(a):

Poslechněte si 1. - 4. minutu . Úroveň současného soudnictví. To si platíme.

http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-27-2-2.html
28. 02. 2014 | 12:16

j. napsal(a):

Nejvyšší soud dělá jedno zmetkové rozhodnutí za druhým. Teď osvobodili 2 generály, kteří vyhazovali miliony za nějaké ty jejich odznáčky apodobné blbosti.
Očekávám, že ti budou žádat velké odškodnění za morální újmu.
Z toho se opravdu nevymotáme.
28. 02. 2014 | 12:16

ann napsal(a):

O co autorovi jde? Učily se generace našich otců či dědů, že kapitalismus je prohnilý systém? Učily! Chtěli jsme ho restaurovat? Chtěli! Podíváme-li se na filmy z první republiky, jsou v nich ukázky zoufalství nezaměstnaných, ukázky partajnického dohazování zakázek, zaměstnání,... Nevěřili jsme, že kapitalismus se od první republiky nezměnil a za hloupost se platí. A doba kapitalismu První republiky, to ještě není cíl. 5-10 let a budeme robotovat 10hodin denně (abychom zvýšili produktivitu), odbory se zakáží a před branami firem budou po ránu stát zástupy nezaměstnaných peroucí se o místo i za cenu ponížení. MÁME CO JSME CHTĚLI, jen jsme tomu nevěřili
28. 02. 2014 | 15:06

pepa z depa napsal(a):

Pan profesor Urban se nám probral.Dokud byla u moci modrá mafie ODS, tak nás léta krmil ultrapravicovými žvásty.Teď, když je ODS odpojena od mafiánských peněz a padá ke dnu, náhle změnil názor.Proč to náhlé prozření?
01. 03. 2014 | 16:40

pepa napsal(a):

Spravedlnost je bohapustým blabolem těch, kteří ovládají lidové masy. Z historického
hlediska největším nepřítelem byl a je zločinecký katolický klérus, který držel lidstvo
Evropy v ideologické temnotě.Veškeré války, teror, intervence vojsk, dobývaní cizích území
se dělo a děje s požehnáním katolické církve. Katolická církev je největší zločineckou
organizaci ve světě. Veškeré bohatství získalá z dobývačných válek a vyděračřstvím.Jen jeden příklad z vyděračství : Nezaplatíš desátek, půjdeš do pekla ! Zabiješ, půjdeš do pekla, ale když se stkrát pomodliš Otčenáš a zaplatiš za zpověď, Bůh Ti vše odpustí . Můžeš
zavraždit i miliony , viz. Hitler,Musoliny, Tiso, Napoleon, Marie Terezie, Bush, ale i Vlk,Duka
všichni papežové, kromě Jana Pavla II.Horlivým fašistou byl Pius XII.Bohužel všichni žili
v přepychu, kromě současného skromného a rozumného papeže-ČLOVĚKA.
01. 03. 2014 | 22:48

Ivan Hochmann napsal(a):

Než začnete povídat nesmysly,tak si přečtěte historii Krymu.Nikdy nebyl ani ruský ani ukrajinský.Krym byl od dávnověku všech možných národností ,které se v dobách válečných přikláněli ke kdekomu jen aby nebyli závislí na RUSECH.Rusové byli vždy hordami ožralců a všemožné loupežnické pakáže.Jenže jich bylo MNOGO.Na to doplatily kavkazské a dálnovýchodní národy.Na ruskou mužickou mentalitu a mocenský imperialistický přístup jak carů tak bolševiků a celé pozdější komunistické soldatesky doplatila celá střední Evropa.
Protože znám tyto věci i z osobních poznatků přímo v místech konfliktů doporučuji Ukrajině:
"VRAŤTE RUSŮM KRYM ZPĚT DO JEJICHN MOCI."!!!!
Carský stát si Krym vybojoval s muslimsým elementem a byla chyba Chruščova,že se ho předal do ukrajinského teritoria.Co také mohl ten blbeček,který třískal botou do řečnického pultu v OSN o budoucnosti Ruska.No mohl to tušit,když Rusko řídili takoví drbani jako on.Jak říkám: Vraťte Krym rusům! Zachráníte svoji budoucnost.
Alespoň máte zkušenost,že s rusákama raději nemluvit A dávat velkého majzla!!!Evropské národy už tu zkušenost těžce prodělali.Sice přijdete o část území,ale vždy budete mít na paměti ruskou drzost,agresivitu a hulvátskost.
(Kličko ať se jde rvát zpátky do ringu.)
Také mějte na paměti.že přes vaše území jdou důležité transportní energetické sítě.
Těmi může hrát ruská solodateska poker s Evropou.Však vyhrát nemůže!
Jim to ale nedochází,jako jim nedošlo nic v minulosti .
Ani ta vyhandlovaná Jalta je nezachránila.
A nyní se potácí mezi dvěma či třemi světovými veličinami a zase dělá všechno proto,aby si znepřátelila celý svět.
Pochopitelně kromě světové sebranky debilních komunistů.
Ivan.
********
Pane Stejskale rozvažte si to mazat!
Článek neobsahuje žádné sprosté slova a pár expresivních výrazů je součástí grafického výrazu článku.Vím,že máte dlouhé vedení,tak vám to pro jistotu tímto zdůrazňuji.
Celková agresivita mého psaní vyplývá z reakce na události na Ukrajině,reakcí Ruska,západních států,ičeských politiků.Kteří nanonec zase vymyslí Salomounovo hovno(Humanitární bombardování)
Článek mám zkopírovaný a v případě smazání budu nepříjemný. A vám nezbude než použití síly.
Ivan.
01. 03. 2014 | 23:30

Ivan Hochmann napsal(a):

Než začnete povídat nesmysly,tak si přečtěte historii Krymu.Nikdy nebyl ani ruský ani ukrajinský.Krym byl od dávnověku všech možných národností ,které se v dobách válečných přikláněli ke kdekomu jen aby nebyli závislí na RUSECH.Rusové byli vždy hordami ožralců a všemožné loupežnické pakáže.Jenže jich bylo MNOGO.Na to doplatily kavkazské a dálnovýchodní národy.Na ruskou mužickou mentalitu a mocenský imperialistický přístup jak carů tak bolševiků a celé pozdější komunistické soldatesky doplatila celá střední Evropa.
Protože znám tyto věci i z osobních poznatků přímo v místech konfliktů doporučuji Ukrajině:
"VRAŤTE RUSŮM KRYM ZPĚT DO JEJICHN MOCI."!!!!
Carský stát si Krym vybojoval s muslimsým elementem a byla chyba Chruščova,že se ho předal do ukrajinského teritoria.Co také mohl ten blbeček,který třískal botou do řečnického pultu v OSN o budoucnosti Ruska.No mohl to tušit,když Rusko řídili takoví drbani jako on.Jak říkám: Vraťte Krym rusům! Zachráníte svoji budoucnost.
Alespoň máte zkušenost,že s rusákama raději nemluvit A dávat velkého majzla!!!Evropské národy už tu zkušenost těžce prodělali.Sice přijdete o část území,ale vždy budete mít na paměti ruskou drzost,agresivitu a hulvátskost.
(Kličko ať se jde rvát zpátky do ringu.)
Také mějte na paměti.že přes vaše území jdou důležité transportní energetické sítě.
Těmi může hrát ruská solodateska poker s Evropou.Však vyhrát nemůže!
Jim to ale nedochází,jako jim nedošlo nic v minulosti .
Ani ta vyhandlovaná Jalta je nezachránila.
A nyní se potácí mezi dvěma či třemi světovými veličinami a zase dělá všechno proto,aby si znepřátelila celý svět.
Pochopitelně kromě světové sebranky debilních komunistů.
Ivan.
********
Pane Stejskale rozvažte si to mazat!
Článek neobsahuje žádné sprosté slova a pár expresivních výrazů je součástí grafického výrazu článku.Vím,že máte dlouhé vedení,tak vám to pro jistotu tímto zdůrazňuji.
Celková agresivita mého psaní vyplývá z reakce na události na Ukrajině,reakcí Ruska,západních států,ičeských politiků.Kteří nanonec zase vymyslí Salomounovo hovno(Humanitární bombardování)
Článek mám zkopírovaný a v případě smazání budu nepříjemný. A vám nezbude než použití síly.
Ivan.
01. 03. 2014 | 23:32

K.M. napsal(a):

28.02.14-08:52

Spravedlnost jako nezbytnost k přežití...

Systém "reálného" socialismu s jeho výpadky v zásobování musel nutně již před rokem 1968 vytvořit v zemi samozásobovatelské hnutí fungující zcela mimo oficiální struktury, které se brzy naučilo, obcházet pro dosažení svých cílů stávající zákony, což bylo i předmětem plánovaných změn systému ve skupině ekonomů kolem profesora Oty Šika...

Sovětskou okupací 21. srpna 1968 byl drastickým způsobem ukončen tento pokus levice ČSSR o rozsáhlou reformu systému "reálného socialismu", m.j. s cílem postupného rozšíření svobod jednotlivce, které měly vést k zefektinění tohoto systému pro státní pokladnu (snem bylo pomalé propouštění firem z kontroly státem, na státem kontrolovanou cestu samostatného hospodaření, na cestu samosprávy firem všemi zaměstnanci firmy, až do úplné samostatnosti v podnikání...), čehož vedlejším produktem by byla i redukce působení šedé ekonomiky, nedostatků v zásobování včetně...

Ruská okupace způsobila vyřazení posledních idealistů levicového smýšlení, vyřazení zkušených realistů zasazujících se o nutné změny systému - neodvolalo neuvěřitelných 500 000..., přes vědomí postihu nejen jich samých, ale i jejich rodin..., v rámci spravedlnosti zasluhují tito lidé odškodněni, a to přinejmenším na stejné úrovni jako církve - je jediný možný začátek nástupu spravedlivého jednání v ČR,

Ruské tanky upřednostnily rudý jánabráchismus všehoschopných univerzalistů na všech stupních..., stát ovládla opět šedá ekonomika se "zásobováním pod rukou...", a to ještě drtivěji než předtím, neb do vedoucích funkcí se dostali lidi zcela bez zkušeností..., s umem neumětelů na všech úrovních...,

což vedlo k dalšímu technologickému zaostávání země za vyspělými státy a vyústilo až v totální neprodejnost produktů vyráběných v česko-moravsko-slezské kotlině, jak známo z údajů prezentovaných nedávno profesorem Kellerem, že hospodářství ČR je z 80% v rukou zahraničního kapitálu..., což v podstatě znamená ZTRÁTU SUVERENITY ČR...

To je ta daň, kterou platí Čecho-Moravo-Slezani za zbabělost bojovat, byť by to byla hodina za jejich ideály...v roce 1968, daň za zbabělost nepostavit se za lidi, kteří neodvolali...(kdyby došlo k svobodným volbám..., zamýšlelo přece 80-90% obyvatelstva volit Dubčekovu KSČ...(!) a pak všichni zalezlí... a dali tak možnost vzniku "železného krunýře prospěchářů").

Ideologické postoje "vlevo/vpravo" byly ještě před rokem 1989 úměle nastaveny v rámci ústředně řízeného rozpadu "železného krunýře prospěchářů", který se "pro hloupého Honzu" přechodně...(!) rozmělnil do různá hesla povykujících stran..., které jsou okamžitě zaměnitelné...
Tento krunýř nelze prorazit demonstracemi před ministerstvem spravedlnosti, lze ho prorazit jen ještě dalšími novými tvářemi v parlamentu, jak ukazuje příklad ANO...

Z tohoto důvodu by měli jit do politiky kapitálem ještě nezaháčkovaní studenti a učitelé vysokých škol spolu se seniory s programem dvanáctiměsíčního volebního období - potvrzování či nahrazování zástupců na všech úrovních - vždy mezi vánoci a silvestrem každého roku a... s návrhem odškodnění těch, kteří po roce 1968 neodvolali...

Byl by to konečně náznak snahy ocenit ty, kteří - jak ještě budoucnost ukáže - oprávněně zůstali stát za svými názory - náznak, že si tato společnost začíná uvědomovat, co je to - již ve vztahu k církevním restitucím - spravedlnost...,
že začíná chápat, že bez spravedlnosti není sounáležitosti společnosti, bez které nemůže tato společnost ve Střední Evropě přežít...

Ti, kteří neodvolali jsou již "na odchodu..." a odpovídající uznání jejich charakterových vlastností..., by jim udělalo bezmeznou radost, jak v ČR, tak na Slovensku...

Zaplatit by ho měli bez řečí ti, kteří dostali stát ČSSR tam, jak popsáno... a ještě se při tom obohatili... Ukradené musí být vráceno..., i to je spravedlnost...

Spravedlnost je pro Čecho-Moravo-Slezany nezbytností...
02. 03. 2014 | 00:00

Saxána napsal(a):

Referendum na Krymu by bylo spravedlivým řešením :
- Krym součástí Ukrajiny
- Krym součástí Ruska
- Krym
02. 03. 2014 | 11:46

Saxána napsal(a):

Krym jako zcela samostatný stát by si mohl v referendu odsouhlasit i právní řád Lichtenštejnska jako zřejmě maximální možnost výkonu přímé demokracie na světě.

Dále by bylo vhodné tuto vymoženost po světě zcela rozšířit. A byl by mír.
02. 03. 2014 | 12:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy