14. 08.

Svědomí je jako tisíc svědků

Jiří David Přečteno 2389 krát Přidat komentář

„Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Antonín Staněk se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky,“ napsal v prohlášení hradní mluvčí Jiří Ovčáček....

Nespletl jsem se v čase?! Nebo v lidech?!

Nebylo takto:
„Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky,“ napsal v prohlášení hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

A nebo takto:
„Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že se nikdo z ČSSD nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není nikdo odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky,“ napsal v prohlášení hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Pak tedy takto:
„Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že jedině on je odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky,“ napsal v prohlášení hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Abyssus abyssum invocat - Ad nauseam - Asinus in cathedra - Aquam ex pumice postulas - Bonos corrumpunt mores congressus

10. 05.

PROTEST

Jiří David Přečteno 2719 krát Přidat komentář

Vzhledem k některým záměrně vyvolaným, či i nevědomým a i zkresleným informacím, předkládám a i v anglickém překladu mé vysvětlení: Pokusím se krátce, pro zahraniční hosty, již byli přítomni na otevření instalace Stanislava Kolíbala v československém pavilonu v Benátkách, objasnit náš tichý protest. Nejdříve však musím zdůraznit, že tento protest nebyl v žádném případě namířen proti práci kolegy Kolíbala! Jeho práce si osobně plně vážím a i dlouhodobě respektuji. I proto jsem mu dal svůj hlas, jako člen mezinárodní výběrové komise pro letošní benátské bienále. Protest byl tak jednoznačně namířen na nekompetentní politickou figuru ministra kultury české republiky. Ministra, který na politickou objednávku bezprecedentně odvolal Jiřího Fajta z pozice generálního ředitele Národní galerie v Praze a ředitele Muzea umění v Olomouci. Politické i osobní pozadí za těmito kroky ministra, jež významně poškozují českou kulturu a umění, jsou jediným a hlavním důvodem našeho protestu. V Čechách už výzvu na odstoupení ministra kultury podepsalo přes 6 tisíc umělců i různých uměleckých institucí. To, že tento ministr přesto zahajoval expozici jednomu z našich zásadních umělců své doby a navíc na sledovaném mezinárodním fóru vizuálního umění, považuji za neslýchaný výsměch, za nehoráznost a cynickou aroganci. Tomuto jeho kroku nelze jen blazeovaně, s intelektuálním nadhledem přihlížet či alibisticky mlčet. Zvláště, když ani instituce Národní galerie v Praze, zastoupená několika lidmi na zahájení expozice Stanislava Kolíbala, nebyla schopna reagovat na zjevné polopravdy i nepravdy, které ministr kultury Antonín Staněk vyslovoval. České umění nemá doposud plnohodnotné uznání či institucionální zastoupení na relevantní světové či evropské scéně. Národní galerie, stejně jako v menším měřítku i Muzeum umění v Olomouci, se o to poslední čtyři roky intenzivně pokoušely a postupně se jim dařilo tuto bariéru, nedůvěru i nepochopení odbourávat. Bohužel kroky ministerstva kultury v osobě svého současného ministra naši kulturní scénu opět vrhají za zdi, kde v očích světa žijí jen lvi.

Let me, very briefly, explain our quiet protest for those foreign guests who were present at the launch of Stanislav Kolíbal’s exhibition in the Czechoslovakian pavilion in Venice. First let me emphasise that this protest was in no way targeted against Mr Kolíbal’s work. I personally hold him in high regard and respect him and I voted for him to be elected a member of the international selection committee for the Venice Biennial. The protest was clearly aimed at the non-competent political figure of the minister of culture of the Czech Republic. The minister who, for political reasons, shockingly dismissed Jiří Fajt from his position of the general director National Gallery in Prague and, also, the director of the Museum of Museum of Art in Olomouc. Political and personal background of these actions of the minister, which are detrimental to Czech culture and art, are the sole and only reasons of our protest. In the Czech Republic, the petition for the minister to resign has been signed already by over six thousand artists and art institutions. The fact that this minister opened an exhibition of one of the most important artist of our time, moreover at a closely observed international forum of visual art, is ridiculous, outrageous and is a manifestation of cynical arrogance. This step of his cannot be just overlooked with an intellectual distance or ignored in silence, namely when even the institution of the National Gallery, represented by several people at the launch of Mr Kolíbal’s exhibition, was not able to respond to evident falsehoods and half-truths which the minister Staněk said. Czech art, so far, has not a fully-fledged recognition or institutional representation on the relevant global and European scene. The National Gallery, same as, to a lesser extent, Museum of Art in Olomouc, have tried in the past four years, rather successfully, to demolish this barrier, distrust and misunderstanding. Unfortunately, the latest actions of the minister of culture throw our cultural scene once again behind a wall where, in the eyes of the world, only lions live...

03. 05.

NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD

Jiří David Přečteno 4636 krát Přidat komentář


NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, NEVOLTE ČSSD, DOKUD JE ANTONÍN STANĚK JEJICH MINISTREM KULTURY.

22. 04.

Po stopách krve

Jiří David Přečteno 3107 krát Přidat komentář

V prezidentském letadle (někde nad Ukrajinou) mířícím dnes (22. 4. 2019) do Pekingu, Miloš: „Tondo, neboj se, přisedni. Ty vole, kluku jeden hanácké, zmáknuls to dokonale. Dva jednou ranou, to jsem snad nedokázal ani já... no… i když! Hlavně, že už mne nes...e ten debil Fajt. Ty vole, představ si, že má tu drzost se se mnou i soudit! Hele, ale jak jsi ho předhodil těm uměleckým sra...ům, to byl majstrštych, fakt, ti se teď dokonale roze...ou mezi sebou a než se vrátíme domů, tak se to pěkně rozmělní. Věř mi, pach krve! A u Babiše jsem ti to, jak víš, taky pojistil. Mimochodem ten tvůj krizovej borec to doufám bude taky nějakej čas šikovně zazdívat. Ostatně jsi mi říkal, že hned první den jsi mu poslal patnáct mega na tu architektonickou soutěž, co si Fajt ještě stačil vydupat, ha ha, tak dobrý, ne? Hele nestyď se a dej si i do druhý nohy, je domácí, vlastně ty vole, tam vod vás z Moravy! Píše, co? Jinak ať si ta intelektuální banda zmr...ů píše, co chce, no ne!?

Více »

28. 02.

Někdy stačí jen jedna věta, bohužel!

Jiří David Přečteno 2774 krát Přidat komentář

Bez komentáře: „Z kulturní sféry jsem vůči panu Staňkovi nezaznamenal kritiku, určitě by ovšem mohl být víc vidět,“ podotkl na adresu ministra Hamáček (Seznam.cz).

Více »

10. 02.

Jde o to, aby ses dorozuměl se svinkou na zdi.

Jiří David Přečteno 2488 krát Přidat komentář

„Ukradl“ jsem Petru Fischerovi jeden z jím na facebooku pravidelně uváděných citátů: Martin Buber - „Boj neprobíhá mezi Západem a Východem, mezi socialismem a kapitalismem, nýbrž mezi VZDĚLÁVÁNÍM a PROPAGANDOU!“ Proč zrovna tento?! Vlastně i proto, že si Petr Fischer před nedávnem prošel svou torturou, a taky abych mohl lépe přiblížit tupost, přízemnost i intelektuální zmar mnohých politických figur. Vše a opět ve vztahu k naší žité přítomnosti a v kontextu zdejšího kulturního nivó. Vlastně to nemá ani cenu a smysl psát stále dokola. Nic tím nikdo z nás nezmění. Tak naivní opravdu nejsem. Přesto je asi dobré, možná pro klid duše, nebo abych se úplně nezbláznil, zaznamenat, jací jedinci ve svém nevzdělání mohou na dlouhé roky zničit práci, erudovaných, kreativních a profesně schopných osobností. O olomouckém SEFO jsem sice již na blogu Aktuálně.cz psal před časem /http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-david.php?itemid=32385), zejména a v souvislosti s návrhem ing. arch. Jana Šépky. Dnes se k němu navracím, ale nyní v souvislosti s ředitelem olomouckého Muzea umění Mgr. Michalem Soukupem. Musím, neboť přímo modelově ukazuje, že žádné politické zřízení nedokáže eliminovat lidskou nekompetentní svévoli a hloupost. Takže je to vlastně zcela jednoduché, i když ve své temné přízračnosti. Ředitel Soukup byl od počátku vřelým příznivcem Šépkova návrhu SEFO a pomáhal tento projekt, ze své pozice a se svými kolegy, uskutečňovat. Byly tak časem vydány už i mnohé miliónové dotace na rozjezd tohoto bohulibého projektu. Detaily jsem popsal ve svém dřívějším blogu. No a jelikož se bývalý starosta Olomouce Antonín Staněk stal děsivým nedopatřením (politický handl?!) ministrem kultury, rozhodl se SEFO sestřelit a daří se mu to! Vytvořil tak v současnosti i politicky tlak na ředitele M. Soukupa. Pokud je mi známo, pan ředitel tak byl (do)nucen „přehodnotit“ priority a vynuceně nyní dává pro své existenční setrvání ve funkci ruce pryč od Šépkova SEFO, a to i přesto, že nové vedení olomoucké radnice se naopak, před pár dny, za tento návrh jednotně postavilo! Avšak skutečnost, že si pan ředitel Soukup ještě nedávno dovolil být pro, mu asi úředník (ministr) už navždy nedokáže odpustit a chce ho z pozice ředitele odvolat. Jak prosté, jak hnusné, jak příznačné, jak nízké a ubohé. Malost lidí typu Antonína Staňka je v naší politice asi navždy modelovým příkladem. Takhle si pan ministr prosadí se spřátelenými moravskými developery novou Šantovku (další obludný, naddimenzovaný supermarket s kancelářemi), lidi budou spokojeni a na umění stejně většinově kašlou. To, co nyní prožívá pan ředitel Soukup, má již na svém „triku“ i generální ředitel naší největší kulturní instituce ve vztahu k vizuálnímu umění, Národní galerie, tedy Jiří Fajt. Ten již oprávněně pár let protestuje (i veřejně) proti Miloši Zemanovi (toho času prezident, mimochodem, je opravdu fyzická bolest jedince nezbytností k nenávisti, ponižování, či pohrdání druhých?!), mimo jiné za to, že mu odmítá neoprávněně udělit titul profesora, který Jiří Fajt úspěšně, legitimně obhájil na Karlově univerzitě v Praze. Pro neznalé, prezident má (měl!) pouze povinnost kontrasignovat spolu s předsedou vlády návrh příslušné vysoké školy. Vždy tomu tak bylo a ze zákona má být. To jen na okraj... Jelikož má současný ministr kultury kupodivu poměrně nejistou pozici i u premiéra Babiše (tedy ve vládě), snaží se mnohými kroky zavděčit právě prezidentovi. Zeman si jistě neodpustí šikovně a alibisticky přetransformovat tuto ministerskou vlezlou přízeň a doporučí Staňkovi Fajta z NG odstranit. Navíc se už i proslýchá, kdo by ho mohl nahradit! Paradoxní, neboť vlastně opět tak moc pro tento náš lyrický kraj je i skutečnost, že i ti, co Zemana a Staňka nesnášejí, se rádi svezou na jejich případném odvolání Jiřího Fajta. Jistě se už hledají – a vlastně jsou vždy předem k dispozici – neochvějně zástupné důvody (většinou jsou to kamuflované finanční nesrovnalosti apod.). Je skoro jisté, že ani Babiš nepůjde proti Zemanovi, neboť kultura je pro něj někde daleko vzadu („blýskl“ se jen s francouzským prezidentem Macronem). Politicky je pro něj nevýhodné jít proti Zemanovi a i když by Staňka jindy klidně odvolal (i přes odpor ČSSD), nyní je si vědom, že lidé okolo kultury mu své hlasy stejně nikdy nedají. Závěrem ukradnu jinou citaci, tentokrát z aforismů Franze Kafky: Jde o to, aby ses dorozuměl se svinkou na zdi. Jakmile do ní vpravíš otázku po smyslu toho co dělá, vyhubíš národ svinek.
P.S. jsem však dnes velmi zvědavý, kdo se z našich špičkových architektů přihlásí do nově (ministerstvem) vyhlašované anonymní architektonické soutěže na SEFO a kdo bude solidární se svým kolegou Janem Šépkou.

24. 12.

Pane René Zavorale MLČTE

Jiří David Přečteno 8138 krát Přidat komentář

„Já nepovažuji za slušné a korektní hodnotit to, jak si Český rozhlas vede na základě protestu sto dvaceti lidí před budovou,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Veřejnoprávní médium podle něho v žádné krizi není a šéfredaktor Vltavy Fischer údajně nesplnil cíle, které měl... Ten chlapec René Zavoral si už zcela evidentně osvojil onu odpornou, podpásovou posttotalitní dikci. Tak mu jen připomínám více jak 1500 podpisů vzdělanostně významných osobností českého kulturního života, kteří Petra Fischera jednoznačně v jeho skvěle odváděné práci na rozhlasové stanici Vltava podpořili! A nebyli to samozřejmě jenom oni. Pane René Zavorale, když takto vědomě klamete, manipulujete posluchače či čtenáře Aktuálně.cz, pravděpodobně se už neumíte ani sám před sebou stydět. Tak aspoň nenapadejte kvalitní práci člověka, který ji prokazatelně nedělal pro svůj kariérní prospěch, pro svou mocenskou pozici, ale poctivě, erudovaně ji připravoval pro nás posluchače, a s radostí, energií i chutí, které Vám zásadně chybí a nikdy je ani pro druhé nenabydete. Když už se Vám podařilo Petra Fischera z Vltavy odstranit, tak aspoň MLČTE!

13. 12.

Skořápky zmizely v potrubí s rachotem Jenom to hovno se vrátilo zpět

Jiří David Přečteno 3153 krát Přidat komentář

Stanici Vltava Českého rozhlasu popravdě neposlouchám sice každý den, ale každý den na sociálních sítích vnímám a sleduji její programovou skladbu, která je i na naše malé poměry – a právě pod vedením Petra Fischera od prosince 2016 v pozici šéfredaktora této stanice – velmi kvalitní a kulturně úžasně rozprostřená. Je z čeho velmi dobře vybírat. Má však dnes smysl někomu ve vedení Českého rozhlasu tuto skutečnost relevantně sdělovat? Má smysl podporovat Petra Fischera peticemi, pozitivním lajkováním na sociálních sítích nebo případně i poklidnými demonstracemi a výzvami?! Těžko, nemá to už bohužel žádný smysluplný účinek. Stačilo totiž připravit řízenou záminku. Dnes již sice všude tisíckrát a správně zironizovanou jako skutečnou tupost a debilitu od radního Bc. T. Kňourka, aby například i zbylých šest členů Rady Českého rozhlasu (jistě nejen jich) vytvořilo patřičný tlak na generálního ředitele rozhlasu René Zavorala, pro zvážení pozice Petra Fischera ve vedení stanice Vltava. Ne, nemohou platit v podobných případech žádné následné podpory od vzdělané, erudované a kulturní veřejnosti. Stupidita moci se rozjela. Tu nikdy nejde zastavit právoplatnými argumenty. Má svou odpornou setrvačnost ve formě strachu, podlézavosti, mentální korupce, obyčejné hlouposti i obyčejného frackovitého vzdoru. Takže Petr Fischer musí opustit stanici Vltava jenom proto, že po první tragikomické zámince kulturního analfabeta přichází další v podobě zdánlivě poctivého argumentu o sledovanosti. Hmm… a lepší argument dámy a pánové ve vedení rozhlasu opravdu neměli?! Dnes pravděpodobně podobně „elegantní“ pseudoargumenty alibisticky nahrazují bezodkladné a bezdůvodné vyhazovy z dob předlistopadových. Tak jen pro pořádek: stanice Vltava vždy měla svých stabilních cca 200 tisíc posluchačů. To není málo, a na nich i dnes víceméně zůstává. Je to stanice kulturně vybroušená, vyprofilovaná, a tím samozřejmě menšinová. Zaplaťpánbůh za to! Jen vyspělé společnosti a jejich významné instituce, tedy i nesoukromé instituce mediální, jakým je stále i rozhlas, si své menšinové programy hýčkají v plném respektu. Mainstreamovou zábavu pro většinovou populaci dělají jiné rozhlasové profily a programy. Vážená vzdělaná a po vzdělávání toužící kulturní veřejnosti: nic nezmůžeme, nikdo nás nevyslyší, nikdo se nebude našim podporujícím hlasem v textech po sociálních sítích a možná i v některých denících (?) zabývat! Naše hlasy jsou pro tento typ lidí, již mají momentální, byť jen propůjčenou moc, pouhým šumem, jenž se snadno spláchne několika skleničkami čehokoliv. Ne, to není jen můj trapný defétismus, ale smutný stav věcí. Vlastně je to obyčejný hnus, proč to neříci, je to prostě hnus, odpornost, idiocie, nevzdělaná zvůle kulturních polovzdělanců. Musí se už tedy opravdu a nezbytně najít jiná a účinnější forma odporu vůči podobným zlovolným situacím! Blíží se opět Vánoce. Ano, na Staromáku se nám krásně rozzářil jehličnan, turisté se radostně objímají s přerostlým bílým medvědem, všude voní skořice z lacině vyrobeného, předraženého svařáku, trochu prší, trochu poletují vločky. D1 je stále nebezpečná, natož teď v zimě. V Brně a v Ostravě se stále mechanicky nadává na Prahu (a Pražáky), Praha (a Pražáci) si stereotypně dělají legraci z Brna i Ostravy. Nic z toho ale ve skutečnosti není přeci pravda. A tak mne už jen napadá, že podmanivý text Skořápek J.H.Krchovského a hudby Mejly Hlavsy je i v kontextu současné situace v Českém rozhlase a stanice Vltava neuvěřitelně a stále platný. Zde si ho dovolím ocitovat a popřát hezké a ničím nerušené vánoční chvíle:
Skořápky se svíčkou houpou se na vodě
Možná jsou Vánoce, možná ne
Plujem vstříc osudu a nebo náhodě
Neznáme hodiny, neznáme dne

Co vše se může stát do dne a do roka
Copak nám přichystal tenhleten svět
Pokleklas vedle mne se smutkem proroka
A tvůj stín na stropě se začal chvět

Náhle nám kolem těl slizskej had proletěl
Na svíčkách zasyčel zmáčenej knot
Had zajel do mísy podoben kometě
A pak se vynořil z páchnoucích vod

Dekl jsem přiklopil a spláchnul jsem
Spláchnul jsem celej náš prašivej svět
Skořápky zmizely v potrubí s rachotem
Jenom to hovno se vrátilo zpět

12. 11.

Lidový vkus premiéra Andreje Babiše

Jiří David Přečteno 16459 krát Přidat komentář

Dnes (neděle 11. 11. 2018), jsem se dočetl dvě informace spojené s uměním a premiérem Andrejem Babišem: první je, že spolu s vedením NG iniciuje stavbu nové budovy NG. Jsem pro, proč ne? Budu zároveň věřit, že i potenciální pozemky, kde by případná nová budova Národní galerie mohla vzniknout, nebudou z hlediska vlastníků a jejich nabytí problematické. Neboť v současnosti rovněž uvažovaná rekonstrukce Veletržního paláce (NG) za tři miliardy by asi něco v současném stavu budovy změnila, ale těžko říci, jak moc celkově ve prospěch současného umění (tím současným uměním myslím umění za posledních cca 100 let).
Druhá info mne spíše ubezpečila o limitech A. Babiše v kontextu současného umění. S pompou sobě vlastní věnoval francouzskému prezidentovi E. Macronovi evidentní kýč v podobě obrazu prý jeho přítele, malíře Zdeňka Jandy. Ale ruku na srdce, to už by snad raději měl darovat obraz svého politického druha Jaroslava Faltýnka. Jistě taky nic moc, no tedy spíše taky nic. Přesto, když už byl E. Macron uveden do sbírek NG, což je jistě zajímavé (kdy tam kdo z předních politiků světa naposledy byl? Pravda, na oficiálních doprovodných fotografiích jsem nezahlédl nikoho z vedení NG… nebo jsou k vidění někde jinde? Vykukovaly však nečekaně a překvapivě jiné tváře!), mohla by NG našeho premiéra Babiše přeci jen, v rámci světa umění, trochu dovzdělat. Nebo by mohl mít premiér v sobě trochu té nepyšné pokory (nikdo přeci nemusí všemu rozumět) a nechat si aspoň od některých profesionálů poradit, co případně věnovat při takovéto výjimečné příležitosti. Nebo jen tímto pokleslým darem, byť v honosném, procovsky zlatém rámu, ukazal, že mu jsou z pozice jeho momentální politické moci lidé z NG zcela lhostejní? Takto je to jen opět veřejná ostuda, čím se Česká republika, skrze svého předního politika, oficiálně chlubí. Škoda. Zvláště, když se má navázat budoucí užší spolupráce se světově uznávanou institucí, jakou je Centre Pompidou v Paříži!
Na druhou stranu, dělat si iluze o vkusu či vzdělání politiků v oblasti umění je dle mého mínění zbytečné a marné. Jejich estetický vkus (čest výjimkám) se vlastně ani moc neliší od vkusu většinové společnosti, někdy však překvapivě ani i u jinak vzdělaných jedinců. Jak už píše v jedné své povídce Franz Kafka, cituji: „… ne výjimečnost, ale svou průměrnost a snadnou zaměnitelnost na jejím pištění obdivuje Myší národ!“
Věřte, že netrpím arogantním elitářstvím, pouze jsem už ve svém věku asi pozbyl horké ideály mládí, že společnost jako takovou, lze skrze umění kultivovat, nebo dokonce měnit. Umělec se však chtě nechtě musí vzpírat – zde bych ocitoval z textu prof. Jiřího Přibáně – „kolektivně sdíleným kulturním konvencím a moci těch, kdo se z titulu jakékoli autority neustále snaží proměnit svobodnou tvorbu na objektivní svět hodnot a originalitu uměleckého díla na přípustnou míru veřejného vkusu. Navzdory tomu ve svobodných masových společnostech, v jakých dnes žijeme, to zdánlivě vypadá, že umění postupně ztrácí všechny své funkce kromě té zábavní. Umělci považují svou svobodu za cosi samozřejmého a přitom otročí pomíjivému veřejnému vkusu a senzacechtivosti davů. Paradoxně největším politickým počinem umělce žijícího v takové společnosti kulturního průmyslu potom zůstává schopnost chránit svou vnitřní svobodu, protože bez ní se originální tvůrčí duch nemůže projevit. Bez takové svobody nemůže existovat autor ani jeho dílo.“
Jiří David

10. 09.

Líbí, nelíbí, líbí...

Jiří David Přečteno 3467 krát Přidat komentář

SEFO není nadávka…

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy