Romové jsou pozadu z vážnějších důvodů, než bývali Češi

27. 01. 2010 | 09:22
Přečteno 7530 krát
Pavel Kohout v sobotní MFD uvádí několik zajímavých důvodů, proč situace Romů v Čechách a na Moravě je mnohem složitější, než situace Čechů v sedmnáctém a osmnáctém století. Ti z Čechů, kteří se vzdali rodného jazyka, zůstali ve městech, splynuli s německým prostředím, a ti druzí byli zahnáni na venkov, do zubožených vsí, ne nepodobných dnešním cikánským osadám, a tam si udržovali svůj jazyk a vzpomínku na slavné předky. Pak se z této situace obrodili všestrannou energií, pílí a umem.

Situace Romů je dnes mnohem horší než Čechů a to proto, že Romové neměli své slavné: Přemyslovce, Karla IV, Husa, Žižku, Palackého, Němcovou a nakonec ne ani Masaryka. A odhaduje, že jim to bude trvat nejméně 100 let, než vytvoří vlastní vzdělanou elitu, která pak pozvedne celý tento národ.

Od Kohouta je sympatické, že přirovnává Romy k Čechům, byť je to v období dávno minulém. Nevyslouží si tím asi pochvalu oněch 75 % Čechů, kteří podle statistik Romy nenávidí. Stěží lze ovšem přijmout srovnání Čechů a Romů, jak je podává pan Kohout. Historie obou národů mu k takovému srovnání příliš mnoho důvodů nedává. Je to všechno jinak. Současná situace mezi Romy je už docela jiná, a řada argumentů a okolností nebyla zmíněna vůbec. Uvedu jen některé.

Chci prokázat, že situace je mnohem nadějnější, a že Česká republika má šanci zlepšit postavení Romů i jejich začlenění do společnosti mnohem dříve než za sto let. Za určitých příznivějších podmínek by tato doba mohla představovat jen období dvou generací.

Málokdo dnes v ČR ví, že už před válkou byly na jižní Moravě vytvářeny dobré předpoklady pro integraci Romů do venkovských společností. Romové se podíleli na zemědělské výrobě jako kováři, koňští handlíři, pomocní dělníci , podomní obchodníci a nejrůznější řemeslníci, jako kotláři, cínaři, korytáři. (Viz doktorská práce Jany Horváthové na MU v Brně: Integrace moravských Romů do venkovských společností). Bohužel celá tato nadějná populace byla zlikvidována během války v koncentračních táborech. Po válce se do uprázdněných prostor po Němcích, především průmyslových, a už ne na venkov, ale do měst, dostávali Romové nejčastěji z východního Slovenska. Ty teprve proces integrace čekal, a dodnes jsou s některými z nich potíže.

Romové mají i své slavné předky, pravda, takového kalibru jako ti čeští nejsou: Cinka panna,
ochránkyně Romů (něco jako pana orleánská), romský svatý Jimenez Malla, Jango Rheinhard, slavný muzikant a jiní modernější z řad romských vzdělanců.

Můj optimističtější odhad o době úspěšné integrace Romů vychází z poznání, že se přece jen za 20 let fungování demokracie některé věci ve vztahu mezi Romy a Čechy přece jen napravily, už se něco udělalo, a tvoří se docela nadějně romská elita, inteligence, lékaři, učitelé, právníci a inženýři. Je tu stát a Evropa, která programy integrace Romů podporuje, dokonce i finančně. To Češi v minulých staletích, kdy se probouzeli, neměli.

Pravda: Jsou tu ty geny o nichž se zmiňuje pan Kohout v souvislosti s neblahými zkušenostmi jeho dcery a jejich dvou osvojených romských synů, kteří to v pubertě nezvládli, podlehli „mocné roli genů“ a dostali se na šikmou plochu, vypadá to, že už nevratně. Mluví o neodolatelné síle genů, vypěstovaných mnoha generacemi, žijícími v odlišné společnosti. Toto tvrzení, jak Kohout poznamenává, páchne rasismem, a bylo by politicky korektní příliš geny nezdůrazňovat. Souhlasím, byť s výhradami. Znám přece své pappenheimské. Jsem taky Rom a je mi známo, že první zmínky o mé rodině někdy ze 17. století pocházejí z tak zvaných „smolných knih“. Geny nepochybně hrají svoji roli, ale ne tu, jakou jim přisuzuje pan Kohout.
Ale co s tím? V moji rodině, co si pamatuju, za 3 generace zpět, podobné problémy s „geny„ nebyly. Že by zkušenosti moravských Romů byly jiné než těch východoslovenských, kteří zde žijí již ve 3 generaci? Možná ano, možná ne. Je to otázka výchovy a řada jiných příkladů z rodin, kde si osvojily romské děti, ukazuje jiné výsledky, úspěšné.

Znepokojuje mne jiná věc: Romové postupem včleňování do společnosti ztrácejí hodně ze své identity. Především svůj jazyk Je to tisíciletý kulturní dorozumívací prostředek mezi Romy, který je stále živě používán díky izolaci, která dodnes panuje mezi Romy a majoritními obyvateli. Jakmile se tento stav bude měnit k lepšímu, bude se ztrácet i izolace mezi těmito dvěma etnicitami. To je nezbytná podmínka úspěšné integrace. Programy o eliminaci „vylučování“ Romů mi už zní v uších jako obnošená vesta, ale ve skutečnosti jsou stále neúspěšně naplňovány.

Budou-li však bariéry postupně mizet, a to budou muset, zmizí i potřeba dorozumívat se mezi sebou romštinou. Ten neblahý proces už začal, bohužel.

Také mnozí Romové, kteří získali vzdělání, ztrácí spojení s členy své komunity nebo nadále odmítají toto spojení udržovat, protože chtějí být už za vodou. Část potenciální romské inteligence je tak ztracena. To je zákonitý proces emancipace Romů a smutná daň, kterou Romové za ni zaplatí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr napsal(a):

Nevadí mi Romové.Jako mi nevadí nikdo kdo se živí prací. Mám i mezi pracujícími Romy několik známých.
Emancipaci Romů zajistí dvě věci:
1/STOP všem možným tzv.sociálním dávkám a programům
2/Všichni ve společnosti musí mít stejná práva i stejné povinnosti
(Že to jde je vidět i na příkladu života pana Holomka)

Ale to v Česku nikdy nepůjde. Nepůjde to ne kvůli Romům samotným, ti by se s tím v krátké době vyrovnali a chozením do práce, by se s většinovou společností zžili, ale nepůjde to proto protože by přišlo o dobrý job tisíce tzv. sociologů, poradců všeho možného, pracovníků sociálních agentur a úřadů. A tito lidé nic jiného neumí a hrůzná představa, že by šli pracovat třeba do Kolbenky, podněcuje u nich aktivitu, co nejdéle udržet současný stav.
27. 01. 2010 | 09:40

Ládik napsal(a):

"Česká republika má šanci zlepšit postavení Romů" --- myslím, Romové se musí postavit sami. Když je postaví někdo jiný, vybulí se. Držím palce.
27. 01. 2010 | 09:43

klarasamkova napsal(a):

ZAPRVÉ:
Hledám Dominika a Mariana Boučkovi a nabízím jim, že pokud se mi přihlásí, budu jim pečlivě naslouchat a pomohu jim sepsat JEJICH verzi příběhu. Zatím pořád slyšíme jen tu jednu stranu. Ráda bych - a nejen já - slyšela tu druhou verzi.
Mimochodem, pan Kohout má na dané téma jediné právo, a to právo MLČET. Pokud vysvítá z knih jeho i jeho dcery, o své adoptiní vnuky neprojevil nikdy ani ten nejmenší zájem.

ZADRUHÉ
souhlasím s ing. Holomkem, že situace se pro Romy může zlepšit neporovnatelně rychleji. Respektive, ona se velmi výrazně zlepšuje. Není to však vidět, alespoň gádžovskému neozbrojenému oku se to tak nejeví, protože to vidět NECHCE. Češi se nikdy - NIKDY - nebudou ochotni dělit s Romy o moc, nikdy jim nedovolí skutečně rozhodovat sami o sobě. Češi potřebují naopak co největší počet zcela závislých a nemyslících lidí, kteří se dají koupit za jedno teplé jídlo. Protože 50.000 koupených romských hlasů, to může být rozdíl mezi prohranými a vyhranými volbami, mezi vládou a opozicí....
Romská elita existuje. Stýká se mezi sebou. Má své sítě, a to celosvětové. Mluví romsky. Poslouchá romskou muziku. Ví a prožívají svoji minulost a současnost jako romskou.
Dávají si dobrý pozor, aby je nikdy, NIKDY nebylo vidět. Protože to je jediná šance, aby vůbec mohli být... Scénku na dementy sehrají kdykoliv, kdekoliv, s profesionalitou primabaleriny Národního divadla.
A dokud Češi nepochopí, že Romové jim jsou PARTNERY, nikoliv pokusnými králíky jejich sociologických experimentů a "koncepcí", tak tomu tak bude i nadále. Good luck, soudruzi.

KLára Veselá Samková
27. 01. 2010 | 09:44

Smutný buvol napsal(a):

Jeden pro odlehčení:
Mladý cigán luští křížovku a čte:
Velký černý pták na tři písmena.
Chvilku přemýšlí a pak vykřikne:
Můj !
27. 01. 2010 | 09:49

Pocestny napsal(a):

Klid autore,
oni ti noví Romové časem dojdou ke stejnému poznání, jako došli Jungmann, Dobrovský a spol.
Až bude mezi vámi hrdá střední třída, vzpomene si na původ.
Svůj původ nezapomněli ani Keltové, i když už po staletí mluví anglicky, v Americe vidíme, ajk lidé ukečou z tribální Evropy, aby žili v tribálním gangu či ghettu v "multikulti" společnosti, ono to nebude tak horké.

Asimilační síla české společnosti je obrovská, už před lety nám Moravcová dokazovala statisticky, že naprostá většina imigrantů se v druhé generaci asimiluje tak, že ta třetí ztrácí pojem o tom, odkud vlastně přišla. To je dáno jazykovou barierou a lety za plotem, dnes se i Češi musí "asimilovat", protože naše česká "pravidla" se jaksi do euroformátu nevejdou.

Ono to superčešství primipivního charakteru ustupuje, stává se doménou sociálních podvraťáků.

Národ je vyčichlá instituce, to je za námi. Zbude jen kulturně - jazyková identita.
Národ jako instrument vyhraňování se proti universu křesťanského světa prostě dohrál, protože se národ prokázal jako naprosto neživotná idea.
Národ dnes tvoří jen ti, kdo ho vytvářejí, těch je menšina. Většina instituci národa konzumující národu nijak nebenefituje, naopak, zneužívá ho ke svým manipulacím a vydírání...
27. 01. 2010 | 09:52

Pocestny napsal(a):

Místním bílým troglodytům...
Vedle rýnského Evropana (jedno ze kterého břehu) jste banda bílých "cigánů", pologramotů, nepřizpůsobivých....
Proto bych hrubě fendoval začít s reformou sama sebe, jinak to vypadá, jako když chromej učí beznohého chodit.
27. 01. 2010 | 09:55

hawk napsal(a):

Pane Holomku, dobrý pokus, zaměňujete však příčinu s následkem. Pochybuji, že 75% Čechů nenávidí cikány, pochybuji, že na začleňování d společnosti se má podílet pouze bílá většina, historicky právoplatní obyvatelé republiky. Ono by to také chtělo vůli z řad cikánů, bohužel (kromě desetin procenta) je jejich vůle namířena pouze k tomu, co je zdarma a bezpracné. Tedy k porodnému, sociálním dávkám, hned po vybydlení k novým bytům, povětšině ke krádežím a loupežím. Tady mysím začíná ta nenávist Vámi uváděných 75% Čechů, nikoliv však nmířená k barvě pleti či etniku, ale ke skutkům, které v civilizovaé společnosti nemají co dělat. Lítost a módní vlna není namístě. Možná naděje, nicméně já o ní pochybuji, pokud cikáni budou nadále jen protěžovaná skupina a tzv. "chudáci".
27. 01. 2010 | 10:00

hawk napsal(a):

KVS

Dneska jste trochu mimo? To jsou ale bláboly. Ale co, je to v módě a pomáhá to "být viděna v televizi".
27. 01. 2010 | 10:11

Ládik napsal(a):

BoučkovY. Když už.
27. 01. 2010 | 10:11

Janna napsal(a):

klaravesela
Ráda čtu Vaše příspěvky, jsou vždy řízné, na problémy se díváte s lehkou ironií.
Ale dnes mi jaksi uniká smysl v závěru Vašeho textu.."Romská elita existuje. Stýká se mezi sebou. Má své sítě......"Ať dumám, jak dumám, cosi mi tu nehraje.
Hezký den všem.
27. 01. 2010 | 10:11

LEVAK napsal(a):

Vážený pane inženýre znovu si Vám dovoluji položit otázku,v podstatě upravenou otázku JFK,kterou by si měla klást rómská komunita:"Neptej se co udělá stát pro Tebe,ale zeptej se sebe co uděláš pro stát?"Či-li ne dotazy na výši dávek, podpory,přidělení bytů etc.V první řadě by mělo být konstatování, uděláme to a to!
PS:Vážený pane inženýre pořád jsem od Vás neobdržel odpověď na moji otázku a to,můžete mi prosím sdělit kdo byl JUDr. Tomáš Holomek, poslanec FS a ČNR?Taky občan šedé zóny? Byl to Váš bratr,strýc,bratranec či jiný příbuzný?
27. 01. 2010 | 10:12

milo napsal(a):

To : paní Samková

Paní,
zdá se, že sdílíte některé rozšířené iluze :

a) menšinové elity |(majetkové) v počátcích emancipace ( ve srovnatelné situaci) nepodporovali své "bratry" - naopak separovali se od nich (stylem, vzhledově, módou, postoji). Docházelo dokonce k rozpadům širších rodin.

b) osvobozující emancipaci startovali většinou filosofující vizionáři ..řekněmě spirituální elity. To je však vzácný jev, který historie lidem nabídla jen zřídka. Nikdo neví, jak vzniká a kdy přijde.

c)Nerozumím vaší větě o nutnosti pochopit, že jsme ( Češi a Romové) partnery. Nejsme a ptal bych se proč. Nestojím o partnery, které si nevyberu. Úplně stačí slovo spoluobčané: z tohoto vztahu vyplývají pro společnost určité povinnosti. Má nastavit nediskrimunující sociální a právní prostředí. To je vše a je to dost. Nemyslím, že snaha pomoci menšině fundamentálněji je společensky povinná.

Zdá se mi, paní, že Vaše vášnivě podbarvené představy o jakémsi spiknutí byly míněny jako metafora.Berte to jako poklonu Vašemu diskusnímu temperamentu. Ohlídejte si hranici za níž je trochu legrační. Nejničivější spiklenectví uzavřeli Romové sami proti sobě.
27. 01. 2010 | 10:12

LEVAK napsal(a):

Ad Janna:dovolím si Vám upozornit,že rómská diaspora se dělí na 12 kast.Jen si vzpomeňte na ten tyjátr s tím princem.Po obyčejném Rómovi by ani pes neštěkl!Z jednotlivých kast se vždycky oddělí nějaké nadané a talentované individuum,ale to už jaksi nehledí na kořeny a v celém rozsahu se snaží asimilovat.Za svého života jsem poznál mnoho Rómů a jejich osudy,např.bratra pana inženýra.Měl jednu vadu, když usnul tak skřípál zubama,nedalo se spát!
PS:Protektorát přežilo cca necelých 500 Rómů!
27. 01. 2010 | 10:23

Taoiseach napsal(a):

Karel Holomek

"A odhaduje, že jim to bude trvat nejméně 100 let, než vytvoří vlastní vzdělanou elitu, která pak pozvedne celý tento národ."
Oponoval bych, že pokud to půjde jako dosud, nebude to ani za sto let. Důvod uvádíte docela přesně Vy sám:
"Také mnozí Romové, kteří získali vzdělání, ztrácí spojení s členy své komunity nebo nadále odmítají toto spojení udržovat, protože chtějí být už za vodou."
Dodám jen: spíše "skoro všichni" než "mnozí". K podceňování problému přispívá dále i "politická korektnost", s jakou mluvíte o "Romech z východního Slovenska" místo o Olaších.

To, co romská komunita potřebuje, je vnitřní DIFERENCIACE. Ve skutečnosti tu máme na jedné straně úplné distancování se od Romů (viz výše), na druhé straně čistě etnicky založenou solidaritu s těmi, kteří si ji nezaslouží - omlouvání pobudů, na což těžce doplácejí všichni slušní Romové.

Jsem si toho vědom, a proto neříkám žádné všeobecné soudy o "všech" Romech. Ale konstatuji, že romští předáci, jako jste Vy, v tomto bodě selhávají.

Další banální pravda je ta, že Romové nikdy nebudou považováni za řádné občany republiky, dokud se za ně nebudou považovat sami. Pokud např. účelově pomlouvají ČR v Kanadě (z čehož ostatně mají větší prospěch jejich advokáti než oni sami), svědčí to jen o tom, že ji nepovažují za svůj stát. Jakou odpověď asi můžou očekávat od těch, kteří ČR (přes všechno hnusné chování mnoha politiků) za svůj stát považují?
27. 01. 2010 | 10:24

Al Jouda napsal(a):

Nick klaravesela nám zde prozradil existenci cikánské lóže Svobodných zednářů v Česku !!!Je to první světová zmínka o této elitní raritě !Zítra o tom budou psát New York Times.
27. 01. 2010 | 10:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

Chrám. A Zákon. Anebo obojí . Nebo aspoň jedno.
Obávám se, že Romové z toho nemají nic.
Tak se snažte , pane Holomku, držím Vám palce.
27. 01. 2010 | 10:31

David napsal(a):

K uvodni casti: tolik ahistorickych nesmyslu a pohadek na tak malem prostoru, to uz je vykon...
27. 01. 2010 | 10:33

Jamima napsal(a):

No konečně rozumné slovo z vaší strany, Pocestný - začněte už konečně s reformou sama sebe, my ostatní vám v tom upřímně držíme palce....
27. 01. 2010 | 10:34

jarek napsal(a):

Rád si občas přečtu názory diskutujících k blogu, který má závažné téma. Právě jsem dočetl příspěvek pod šifrou Pocestný. Jsem moc zvědavý na reakce ostatních diskutujících. Za sebe můžu říct, že jsem se už dlouho nesetkal s takovým hlupákem a ignorantem. Svoje vyjádření prošpikoval cizími slovy, floskulemi , tváří se jako vzdělanec a přitom je to ubožák, kterému by ani kufr vysvědčení nepomohl zařadit se mezi opravdu vzdělané a myslící lidi. Především je to asi hotentot, který jak doufám se nemíní asimilovat, protože jeho genetická výbava, není pro nás přínosem. Je jistě dost zemí a národů, kde by mohl být se svojí genetickou výbavou, posilou.
27. 01. 2010 | 10:40

Taoiseach napsal(a):

KVS

"Češi se nikdy - NIKDY - nebudou ochotni dělit s Romy o moc"
V rozporu s tím, co píšete dál (kupování hlasů), Romové o nic takového nestojí, aktivního (natož pasivního) volebního práva využívají zcela minimálně.
"nikdy jim nedovolí skutečně rozhodovat sami o sobě."
Není jasné, co tím míníte. Rozhodovat o sobě může každý občan sám (bez ohledu na národnost) a všichni občané dohromady (taktéž bez ohledu na národnost). Doufám, že uznáte, že nějaká územní autonomie je nesmysl a že není možné mít vedle občanství ČR ještě jedno "romské" občanství.

"Romská elita ... Dávají si dobrý pozor, aby je nikdy, NIKDY nebylo vidět."
Ba právě, v tom je ten problém: potom nemůžou sloužit za vzor ostatním ani nemůžou zlepšit pověst Romů mezi spoluobčany.
27. 01. 2010 | 10:41

jaryn napsal(a):

To KVS:

"Romská elita existuje. Stýká se mezi sebou. Má své sítě, a to celosvětové... mluví romsky... Dávají si dobrý pozor, aby je nikdy, NIKDY nebylo vidět. Protože to je jediná šance, aby vůbec mohli být... Scénku na dementy sehrají kdykoliv, kdekoliv, s profesionalitou primabaleriny Národního divadla.
A dokud Češi nepochopí, že Romové jim jsou PARTNERY..."

Partnery s kým? S elitou, hrající si na dementy a skrývající se - před kým vlastně? Co to je proboha za blábol? Leda že by se jednalo o elity v oblastech, ve kterých se skrývá i Cosa nostra. Pak bych ovšem rozhodně přemýšlel o slově elita...
Promiňte, paní KVS, ale nezačínáte už z toho trošku jak se říká blbnout? Nakonec se dozvím, že templáři vlastně byli odjakživa Cikáni a padnu do vrtule.
27. 01. 2010 | 10:41

Jamima napsal(a):

KVS - "Mimochodem, pan Kohout má na dané téma jediné právo, a to právo MLČET....." paní KVS nám opět předvádí, jak si představuje možný dialog mezi stranami - jedni donekonečna řvou, druzí musí mlčet...paní KVS, u vás je to slovo frekventovanější než u komunistů za komunistů.....
27. 01. 2010 | 10:43

Jenda napsal(a):

KVS

Cim dal casteji sklouzavate do hysterie.
27. 01. 2010 | 10:47

Jamima napsal(a):

KVS - nechápu vaši stíhu o tom, že " Češi se nikdy - NIKDY - nebudou ochotni dělit s Romy o moc, nikdy jim nedovolí skutečně rozhodovat sami o sobě." - neslyšela jsem o tom, že by romům někdo výslovně zakázal podat přihlášku do některé ze stran registrovaných v naší republice a účastnit se politického života. Také nevím nic o zákazu registrace nějaké romské strany. Zato jsem se ve zprávách dozvěděla o slavném konci romské střední školy založené p.E. Ščukou....
27. 01. 2010 | 10:58

Ládik napsal(a):

paní KVS,
nepsala jste to pod nátlakem?
27. 01. 2010 | 10:58

Béda napsal(a):

KVS

"Češi se nebudou nikdy ochotni dělit s Romy o moc". Paní Kláro, ruku na srdce - neseděla jste vy sama v československém parlamentu, možná dokonce společně s někým z rodiny Holomků? Co brání Romům stát se zastupiteli, starosty obcí, pokud získají potřebný počet volebních hlasů? Jsou snad v tomto ohledu etnicky anebo nějak jinak diskriminováni?

P.S. Za sebe mohu říct, že pro mne je důležité jaký má člověk charakter, jak je erudovaný, jak to má v hlavě srovnáno, abych jej mohl zvolit - nikoliv jakého je etnika. Kdyby jej někdo navrhnul a byla možná přímá volba, klidně budu volit Tomya Okamuru prezidentem, bez ohledu na to, že japonských Čechů je zde minimum. Prozatím neznám jediného Roma, kterého bych chtěl mít prezidentem, premiérem, ministrem financí ... Přitom nevylučuji, že časem se někdo takový může najít - třeba za 2 - 3 generace, jak praví pan Holomek.
27. 01. 2010 | 11:09

Pocestny napsal(a):

jarek
málé, nedodělané vildácké nic, co bys mi chtělo povídat?
Pohlédnu na státní kasu, na veřejnou správu, na státní zaměstnance, vidím cigána, kradaře, defraudanta, nedodělance, poskoka, karieristického šaška.

Tahle bílá ZOO nemá právo nikomu nic vyčítat.

Polepšete tu pětinu degenerátů, kteří dodnes doufají, že se vrátí ten rudý výběh pro českého makaka.
Polepšete tu třetinu, která se těší, jak zase na druhých oktrojovaně vysomruje něco navíc.
Polepšete těch 40% dacanů, které musí přikrmovat erár, aby nedejbože nezhubli.

Pak se otírejte o cikány, chudáčkové.

Vy si tak můžete vybírat sousedy.... vy jo, vy byste mohli stát modelem sochaři lidskosti...
27. 01. 2010 | 11:19

Jamima napsal(a):

KVS - máte pocit, že vaše útočné články pomohou navodit mezi romskou komunitou a majoritní společností příznivější vztahy? Vy se vyjadřujete sama za sebe nebo snad svými výroky prezentujete názory romské společnosti? Myslíte, že oni to vidí stejně jako vy? Myslíte, že se takovýma otázkama vůbec zaobírají? A myslíte si, že společnost přistoupí na to, aby pomáhala lidem, kteří po ní neustále štěkají, kritizují, aniž by sami něco udělali.....nebo jim to snad chcete nařídít jako povinnost.....
27. 01. 2010 | 11:22

Jamima napsal(a):

pocestný - a jste si tak jistý tím, že vaši sousedé kdyby měli volbu si vás vybrat nebo né, by hlasovali pro "ano"....? Shazujete českou společnost a její problémy a přitom sám se schováváte kdesi v cizině......
27. 01. 2010 | 11:27

jaryn napsal(a):

Jamimo,
nic se nebojte. Až tenhle stát neutáhne živení narůstající populace "nepochopených nepartnerů", vynoří se z mimoprostoru jejich elity a to teprv budeme čumět.
Paní KVS je samá záhada. Má plán, jak cikánům pomoci, ale neřekne jaký. Ví o cikánských elitách, ale jsou pro nás neviditelné.
Star Trek hadr.
27. 01. 2010 | 11:31

Ben napsal(a):

Se zájmem jsem si přečetl blog a pak příspěvek paní KVS. Dnes jsem obojím překvapen, možno napsat tak trochu vyděšen.
Již dlouhou dobu se snažím na problému soužití nás a Romů vidět jen to pozitivní. Jsem vděčen za každou zprávu, která uvádí snahu soužití mezi námi, která lidi povzbudí.Jak jsem už psal jinde, není mi líto peněz vynaložených na různé projekty, které se znovu a znovu snaží o zlepšení postavení Romů ve společnosti. Především když jdou do vzdělání těch nejmenších a pro ty, kteří chtějí se vzdělávat. Líto je mně, když pak čtu, že se zase moc z toho nepovedlo proto a proto...A dnes je mi líto především příspěvku KVS. Nevím jsk ostatním, ale mi připadá, že moc o porozumění mezi námi nepřispěje. Cítím z něho nenávist ke všemu neromskému. Možná se mýlím, ale nemohl jsem to nenapsat.
Tak si zlepšování vztahů mezi námi nepředstavuji.
27. 01. 2010 | 11:32

hawk napsal(a):

to Jamima
:-)) dobrý.
27. 01. 2010 | 11:32

xyz.xx napsal(a):

Meli bychom zacit od zacatku, od korenu. Pojmenujme si tedy veci pravym jmenem. Tzv. romove jsou pro nas cechy cikani. To neni zadna nadavka, to je cesky nazev pro tuto etnickou skupinu. Spanelsky Zingaro, nemecky Zigeuner, anglicky Gipsy, francouzky Tsigane, Italsky Zigano nebo Gitano.

Mozna az se tihle lide prestanou stydet za svoji narodnost, za svuj etnicky puvod, bude jim lepe.

Osobne se znam s nekolika cikany a ti velmi hrdi na to ze jsou cikani. Vsude to rikaji a na dresu tzv. romaku jako tem co se stydi za svuj cikansky puvod maji jen pohrdani a pocit ze jim jako cikanum vlastne skodi, ze jim kazi povest.

Mozna by nebylo od veci kdyby si v tom sami cikani udelali trosku poradek, dali se dohromady a zacali udrzovat kulturni tradice. Predevsim ale je nutne aby si cikani nenechali do svych kulturnich zalezitost mluvit lidma kteri tomu ani za mak nerozumi a cikana nikdy nevideli jinak nez ve filmu nebo ve zpravach.

Tzv. romska elita zije odtrzena od cikanke komunity a vlastne zadnou elitou neni. Mezi cikany zije mnoho poctivych podnikatelu a zivnostniku, kteri jsou skutecnou elitou, ale ty v mediich neuvidime, protoze to jsou skutecne pozitivni priklady integrace teto mensiny a to se jaksi nenosi, neni to in. Jsou prece utlacovani rasistickymi cechy. Neni to pravda, je to jen medialne zivena bublina, ktera doprava dobre zivobyti lidem kteri o tom donekonecna zvani a pisi clanky do medii zapenize. ( napr. pan Uhl a cela rada jemu podobnych )
27. 01. 2010 | 11:36

LEVAK napsal(a):

Já bych si dovolil to u Pocestného odhadovat na progresivní delirium tremens!Pacient mohutně halucinuje.V čase a prostoru je nepřesně orientován či vůbec neorientován, výrazná je porucha bezprostřední paměti a porucha konsolidace paměťových stop. Je vidět,že v jeho vyjádření jsou přítomné i bludy – např. pacient může být přesvědčen, že mu ostatní se snaží ublížit případně že mu usilují o život.Což může posléze nastat!
27. 01. 2010 | 11:39

xyz.xx napsal(a):

Jeste doplnim ze zde se smesne a primitivne pausalizuje coz strasne skodi celemu tematu. A tim zde ted nemyslim jet tuto diskusi.

Ja osobne mam mezi cikany pratele, kamarady uz od zakladni skoly. Jsou to dobri lide i kdyz trochu odlisni v chovani a chapani nekterych veci.

Ale to vubec neznamena ze se pratelim se svemi cikany. Stejne jako se nepratelim se vsemi cechy ktere kolem sebe mam a nektere bych s chuti poslal nekam na druhej konec sveta, stejne tak i mezi cikany jsou lide dobri a spatni, sympaticti a nesympaticti, hloupi a chytri.

Nejvetsi zlo a nejvetsi prohresek ktereho se cesi dopousteji je pausalizace, skatulkovani. A to neni jen ve vztahu k cikanum. Pausalizace je to zlo !!!
27. 01. 2010 | 11:53

hawk napsal(a):

xyz.xx

jinými so neázejte cikány do jednoho pytle, jednkby se tamnevešli a tolik vody v tcích emám
27. 01. 2010 | 11:56

hawk napsal(a):

sory,ale nějak se to seká.
27. 01. 2010 | 11:57

xyz.xx napsal(a):

A jeste, omlouvam se za zdlouhave a prerusovane psani, doplnim ze pausalizace je zlem jak v tom negativnim tak v pozitivnim smyslu. Tedy stejne jako je zlem videt v cikanovi jen toho spinaveho otrhaneho zlodeje slepic, je zlem videt v nem utlacovaneho chudacka ktery nezbytne potrebuje nasi peci, ochranu a podporu.

Pomahat je treba lidem slabym a nemocnym. Zdravim a silnym pomoci skodime a delame z nich slabe a posleze i nemocne. A to opet plati o lidech obecne bez rozdilu etnicke prislusnosti.

Dekuji za pozornost a trpelivost.
27. 01. 2010 | 11:59

Gerd napsal(a):

Pane Holomku,
Češi, Moravané ani Slezané opravdu nejsou rasistický národ, jak se o tom mohly přesvědčit mnohé jiné národnostní menšiny, které se začleňováním nemají takové problémy jako romská komunita. Nemají rádi většinově společné projevy chování Romů, jednotlivých romů jako lidí, se to netýká (až na pár patologických jedinců). Současná reakce majoritní psolečnosti je zákonitým projevem na pozitivní diskriminaci ve prospěch Romů. Která je navíc řešena další pozitivní diskriminací. Státní struktury pro integraci Romů pak působí jako ty, které ze všech nejvíce integraci Romů brání. Tohle možná myslela KVS svým předáním moci do rukou Romů.
Já osobně bych byl pro předání celého začlenění Romů do majoritní společnosti jim samotným. Státní úředníci chtějí začleňovat Romy, aniž by se zajímali, zda o to stojí a jak by si oni sami začlenění představovali.
Možná se něco Romům podaří na celoevropské úrovni v Bruselu, údajně jich je kolem 12 milionů. A to už je pořádně velký národ, i když roztroušený po jednotlivých státech EU.
27. 01. 2010 | 12:25

klarasamkova napsal(a):

Milo, to, že Romové nejničivější spojenectví uzavřeli sami proti sobě, to máte úplnou pravdu. Bohužel, ž některých kruhů nelze vyklouznout jen vlastním přičiněním..

HAWKu - konečně zase tady?? A kde máte Carta??
27. 01. 2010 | 12:34

klarasamkova napsal(a):

Bene, to není nenávist: ten cit mi je velmi vzdálen. Jen popisuji realitu, jak ji já vidím. Asi se to nelíbí. Jsem si toho vědoma. Taky bych byla ráda, kdyby byla jiná.... Bohužel, ani partnery na soužití si není možno vybrat - to, myslím, dosvědčí Češi i Romové. Ale princip participace na moci musí být dodržen. Jinak nikdy nebude fungovat ani princip participace na zodpovědnosti....
27. 01. 2010 | 12:37

klarasamkova napsal(a):

Jaryne, konečně jste na to přišel, Romové žijí z toho, že jsou v podstatě neviditelní...
:-)
27. 01. 2010 | 12:38

Tencokida Hnuj napsal(a):

To Pocestny
Vyjímečně s Vámi souhlasím. Vzhledem k tomu jak se krade na radnicích (ve veřejných výzkumech stále nejdůvěryhodnější politická instituce, jsme my to ale pakáž nemytá, nevzdělaná), jsou drobné krádeže cikánů folklorem, který nás občas vytrhne z nudy všedních dní.
P.S. No, trochu jsem to zbanalizoval, uznávám.Šestkrát zdrávas, třikrát otčenáš a místo knedlíků si dám k bůčku chleba odvčera.
27. 01. 2010 | 12:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

To Pocestny
Vyjímečně s Vámi souhlasím. Vzhledem k tomu jak se krade na radnicích (ve veřejných výzkumech stále nejdůvěryhodnější politická instituce, jsme my to ale pakáž nemytá, nevzdělaná), jsou drobné krádeže cikánů folklorem, který nás občas vytrhne z nudy všedních dní.
P.S. No, trochu jsem to zbanalizoval, uznávám.Šestkrát zdrávas, třikrát otčenáš a místo knedlíků si dám k bůčku chleba odvčera.
27. 01. 2010 | 12:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Už zase?

To nemáte nic jiného na práci?
Že vás to pořád baví?!
Ivan.
27. 01. 2010 | 12:49

jr napsal(a):

Pane Holomku,
bydlím u lázní(roky)v Zábrdovicích.A mohu potvrdit že kdysi když Romové udělali průšvih,říkalo se.
"Ale to jsou naši cigáni".Brňáci.
I na výrostky stačilo zvednout hlas,když bordelařili.
Asi se to už nevrátí,škoda.
27. 01. 2010 | 12:52

Ben napsal(a):

Paní Veselá,
s tou nenávistí jsem to přehnal. Promiňte, prosím. Tak, jak to popisujete, se mi to opravdu nelíbí. Ale musím uznat, že do této problematiky máte možnost a tudíž vidíte víc a hlouběji než já. Většinou vždy vyhrknu ze sebe po přečtení první dojem. Měl bych číst pomaleji a víc přemýšlet.
Jistě, nebudu ve všem s Vámi souhlasit, ale nikdy si vás nepřestanu vážit.

Zdravím Vás a přeji vše dobré.
27. 01. 2010 | 12:55

Kozí dech napsal(a):

To Levák:
Dovolím si Vaši otázku zodpovědět za ana Ing. Holomka. Tedy: JUDr.Tomáš Holomek pochází z větve rodu, který svého času působil (a ostatně i nadále částečně působí)ve Zlínském regionu (dříve tedy Gottwaldova). Jestli se nemýlím, jednalo se o čtyři rodiny, z nichž JUDr. Holomek působil jako Vojenský prokurátor v Brně a posléze na dalších místech, jak uvádíte. Nevím, zda Ing. Karel Holomek je jeho bratr,či jiný, rouhodně však mají společnou rodinnou větev.
Pokud bych se mohl jen krátce zmínit k osobám tohoto rodu, působícího ve Zlíně, pak musím konstatovat, že to byla na tehdejší dobu, extratřída. Jak co do úrovně vzdělání, tak pracovního zařazení a společenského postavení. Nezaregistroval jsem, že by jim bylo nějak křivděno, spíše naopak. Jenže kde ty loňnské sněhy jsou...bejvávalo...
27. 01. 2010 | 13:05

klarasamkova napsal(a):

Bene, to je úplně v poho. Jestli si myslíte, že jsem z mnou popisovaného stavu úplně blahem od sebe, tak opak je pravdou. Ale prostě věci nějak vidím a snažím se zprostředkovat jiný úhel pohledu, NBeříkám, že je jediný možný.....
27. 01. 2010 | 13:13

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všichni i romové ! Apeluji na pana Čochtana , odborníka na slovo vzatého na romskou problematiku aby se nám ozval a usměrníl tuhle trapnou diskusi do patřičné roviny !!! Čochty díky ! Dalimír.
27. 01. 2010 | 13:18

iga napsal(a):

KVS

Jen k tomu pravu pana Kohouta se vyjadrovat.

Ty knizky, to nejsou ani autenticke deniky ani vysetrovaci spisy.
Muze byt, ze autorka leccost zamlcela, zamlzila, vybajila, zkratka - Pokud do toho nekdo vidi, tak je to spis pan Kohout nez vy nebo ja...

Vubec si myslim, ze s tim umlcovanim ostatnich trochu plytvate...
27. 01. 2010 | 13:22

Zdeněk Brom napsal(a):

KVS:

Paní Kláro,

píšete o skutečném partnerství. Několik partnerů na Vás v sobotu čekalo a chtělo debatovat o řešení Vámi medializované otázky - národnostních romských škol. Nepřišla jste a nestáli jsme Vám ani za omluvu. Díky za úterní vtipy, ale očekával jsem skutečně trochu jiný přístup.
Mám zvláštní pocit, že do středu vašich myšlenek se dostává MOC. To je mimo můj zájem, přeji hodně štěstí ve Vaší revoluci.
Měl jsem tu čest učit hodně Romů a jedna rodina mě přijala mezi sebe. Musím se tedy usmívat Vašim tvrzením o skrytých obrozencích. Plně ale souhlasím s:"Scénku na dementy sehrají kdykoliv, kdekoliv, s profesionalitou primabaleriny Národního divadla."
Mám snad poslední přání. Když už vyžaduje slušnost a ohleduplnost, pak se zdržte slova gádžo.
Nabídka ke spolupráci stále platí, ale ke spolupráci, ne k hrátkám na tema romské řešení.
27. 01. 2010 | 13:29

Pavel Skeptik napsal(a):

Opravdu nevím, který Kohout přirovnal české vesnice v 17. stol. k cigánským osadám, ale opravdu dokázal, že multikulturalismus je úplně mimo! Chcete říci, že vesnice staré cca 800 - 600 let byly až do 19. století slumy? Źe Korunu českou, volitele a kurfirsty Svaté říše Římské vytvořilo cca 20 měst, které tady ve 13. stol. byly?Že 70% obyvatel žijících až do průmyslové revoluce na venkově bylo nějakými drbany?Že jsme měli asi sedmého dědičného krále v Evropě na úrovni nějakého zlodějského Lakatoše? A co ty německé vesnice v tzv. sudetech, ty nebyly jako "romské osady"? Proč tedy o ty slumy bojovala půlka Evropy v 30. leté válce? A s které té díry že vylezl sv. Vojtěch, Jeroným Pražský, Jan Hus, Jungman, Diviš, Balbín, Brandl, Vejvanovský nebo Mendel?
Nevím který Kohout a jakou hovadinu napsal, ale Vám se povedla urážka obyvatel Českých zemí na úrovni Hitlera! Ještě chvilku zkuste tedy bádat, proč jsou tzv. "Rómové", včetně jejich "elit" neoblíbení!
A osobně, moje rodina byla až do komunismu jenom malorolnická, ale v té vsi odkud pocházím jsou dodneška její stopy!A nejsou to vybydlené slumy!
27. 01. 2010 | 13:33

Inci napsal(a):

Nezlobte se na mne pane Holomku , ale cikáni si nedokážou sami postavit ani takovou vesnici , jakou měli Češi v 17.st. Nikde nic takového co by se alespoň vzdáleně podobalo normálnímu českému venkovu ( byť o pár st. zpět ) se nikomu z cikánů nepodařilo postavit ... jó vytvořit slum kdekoli , to umí většina cikánů dokonale ...

Nechtěl jsem na tento článek reagovat , ale přirovnávat český venkov k cikánským slumům mne dost nadzvihlo ... a ještě dodávám , žádnej evropskej národ nic podobného cikánským slumům nestaví a nikdy nestavěl , to je cikánská specialita z východu !

Projděte si laskavě historické prameny a pak teprv pište o české vesnici 17. st. Jen taková berlička pro vás : půdorys většiny dnešních vsí byl založen právě už v 17.st. a dobách starších a svědčí o vysoké civilizační úrovni českého venkova .
27. 01. 2010 | 14:12

Luba napsal(a):

Geny odpovídají za temperament, nikoli za charakter.
Charakter je výsledkem sociálního učení.

Romská kulturní tradice je jiná. Romové žijí ze dne na den. Neplánují. Žijí dneškem. A co bude zítra? Ech ...!
To asi souvisí s jejich tradičním kočováním za zdroji.
To nejcennější nosili stále při sobě - třeba v podobě šperků.
Adaptivní vlastností byla rychlá akce.

Lidé, žijící usedle jako zemědělci, musí stále plánovat. Myslet na dobu neúrody. Na zadní kolečka. Na to, kdy nejlépe zasít a kdy sklízet.
To nejcennější bylo nemovité.
Adaptivní vlastností byla rozvaha.

Z lidí venkova se stali lidé měst. Obě komunity si přinesly svou kulturu. Pavlačové domy nahradily náves.
Lidé usedlí na byty našetřili.
Lidé kočovní byty dostali zdarma.

Lidé usedlí se o byty starají a kupují další pro své děti.
Lidé kočovní byty vybydlují a nárokují si byty pro své děti.

Domácnost lidí usedlých je čtyřčlenná, dvougenerační.
Domácnost lidí kočovných je desetičlenná, třígenerační.

Životní styl lidí kočovných a lidí usedlých je velmi odlišný.
Kočovní žijí na úkor usedlých už proto, že je jich soudržná přesila. Vznikají třecí plochy a v konfliktech vítězí ti drzejší a protřelejší, nikoli slušnější.

Nikdo nemá zájem na tvorbě ghett, ale preferujeme-li lidi slušné před neslušnými, nakonec to jinak, než ghetty neskončí.

Takový Miloš Zeman, tvář strany SPO v on-line diskusi na "TN.cz" odpověděl:

Dotaz: "Pavel 20:57
Dobrý den, co si myslíte o integraci Romů do společnosti a vůbec o romské problematice? Děkuji, s pozdravem Pavel

MZ: Integrace Romů je možná, ale vyžaduje jejich rozptýlení, nikoli budování romských ghett."

Zdroj:
http://web.nova.cz/rozhovor...

Činovníci ČSSD tento "roptyl" uskutečňovali např. tak, že romskou mnohačlennou rodinu s přiměřeně vychovanými a slušnými dětmi umístili do domu mezi seniory. Senioři žijí zpravidla osaměle a nemají sílu proti hlučné, agresivní a sprosté tlupě otevřeně vystupovat a konflikty s nimi řešit přímo.
Jejich stížnosti padají pod stůl, protože "rasismus" je u nás nepřípustný a lobbing 40-hlavé romské delegace na radnici zapůsobí více, než stesky nějakého důchodce.
27. 01. 2010 | 14:12

Čochtan napsal(a):

Co je to "cikánská elita" ?
Já bych mezi cikánskou elitu počítal už i ty, kteří se sami dokáží uživit a neparazitují na českém národu.

Tato elita má samozřejmě své vrstvení. Od těch dvou prodavaček v Nýřanech přes krumlovské podnikatele až k onomu pověstnému kardiologovi.

Když cikánská elita existuje, proč je na tom toto etnikum tak mizerně ?

I to je zcela prosté, milý Watsone:
1. Není to etnikum a už vůbec ne národ, ale jedná se o nesourodou skupinu kmenů, rodů a rodin, které nic nespojuje. Co má společného ostravský Olach s janovským rumungurem ? Kromě toho, že jsou u Čechů v opovržení, nic.

2. Čím výš se cikán vypracuje, tím míň chce mít s ostatními cikány společného. A tak toto etnikum se nachází v situaci mléka, ze kterého se stále sbírá smetana, a kvalita mléka klesá.

Pak je tu ještě část, která sice má maturitu, (nemyslím tu Ščukovu) a vystudovala (nebo se pokusila vystudovat) něco pofidérního na FF (romistika apod.) a teď straší někde ve vládní radě nebo neziskovkách, a nechá se platit z našich daní. Tyto lidi nemůžeme počítat mezi elitu, jsou to jen "paraziti s kravatou".

Važme si těch, kteří se živí vlastní prací ! Mají to těžké, z jedné strany naše nedůvěra, z druhé pak neporozumnění až nenávist cikánské většiny. Příkop mezi Čechy a cikány je hluboký, ale ne nepřekonatelný. Pomožme těm, kteří se ho pokusí překročit !
27. 01. 2010 | 14:40

Čochtan napsal(a):

Pane Holomku,
máte recht ve vašem posledním odstavci.
Není to ale i tím, že cikáni opovrhují těmi úspěšně integrovanými jako odrodilci ?
Není pro cikána lepší přestat být cikánem a splynout s bílým okolím, než zůstat v janovském ghetu ? Když maká a chová se slušně, tak může vypadat jak Matuška a okolí ho přesto "bere".
27. 01. 2010 | 14:54

stejskal napsal(a):

Já Vás nepoznávám, pane Čochtane.

(Anebo se tu za Čochtana někdo vydává?)

Snad jen: v prvním bodě tvrdíte, že se nejedná o etnikum a a ve druhém pak, "že toto etnikum se nachází...".

Ale jinak absolutní souhlas.

Libor Stejskal
27. 01. 2010 | 14:59

Michal Macek napsal(a):

stejskal:

ctu tuhle debatu jen abych za neco sprdnul cochtana a kdyz sem konecne napise tak zjistim ze ho nemam za co sprdnout - nejak se mu tim podarilo zkazit mi naladu :)
27. 01. 2010 | 15:11

dalimír napsal(a):

Není nad to mít po ruce fundovaného člověka , který nám rád tuhle cikánskou problematiku objasní ! Bravo pane Čochtan! Dalimír.
27. 01. 2010 | 15:46

Ládik napsal(a):

...kováři, koňští handlíři, pomocní dělníci , podomní obchodníci, kotláři, cínaři, korytáři...

Dnes se z tohoto výčtu dají ponechat pomocní dělníci. Podomního obchodníka nikdo do domu nepustí, kováři jsou jen umělečtí - není jich tolik potřeba, koňské handlíře nahradily autobazary, kotle jsou nástěnné vyhazovací, cín už v domácnosti není a korytáři mají koryta rozdělena. Zpívat a tancovat všichni Cikáni nemůžou, to by bylo k nevydržení.
Je jiná doba, moderní. Ze starých dob zůstala jen nerudovská otázka.
27. 01. 2010 | 15:50

Kritik napsal(a):

Autor článku přesně odhalil a také prokazuje, že chování lidí není odvislé od genů. Tento blábol o povaze začleněné do genetických informací je velmi rozšířený, přičemž málokdo si uvědomuje, že v genech je tak málo informací, že by sotva postačily na popis nějaké kvalitní barevné fotografie, natož pak k popisu tvaru a vývoje tělesných partií nebo dokonce ke kvalifikaci povahových vlastností. Pokusy najít v genech sklony k hudebnímu nebo jinému nadání skončily neúspěšně a jen občas se vyskytne fantasta, který se chce o něco podobného pokusit. V kontstatování, že vše je v genech jde zkrátka o jasnou náhradu vědy demagogií. Ostatně, vzpomeňme si, jak se za Hitlera snažili "vědci" měřením charakteristických tělesných rysů prokázat nadřazenost árijské rasy. Vzpomínám na jeden dokument, podle něhož tato měření na Češích prokázala, že je v nich více árijských prvků, než v čistokrevných Němcích. Nedávno dokonce proběhla zpráva, že jeden zanícený anglický rasista si nechal podle genů prozkoumat svůj pravděpodobný geografický původ a zjistili mu, že genově pochází z černých obyvatel Afriky.

Avšak také autorovo tvrzení, že "ČR má šanci zlepšit postavení Romů" je v zásadě mylné. Může zlepšit jejich materiální základnu, ale svébytnost etnika či jiného společenství je mezi ostatními etniky či společenstvími určeno úplně něčím jiným. Čím, na tom se neshodnou ani slovutní filosofové, sociologové, historici a jiní vzdělanci. Proč ze světa zmizela mocná, vzdělaná, bohatá Babylónská nebo Římská říše, o tom se lze jen dohadovat. Kolik národů se již propadlo do dějinného smetiště a nikdo si na ně ani nevzpomene, přestože byli v době své slávy postrachem tehdejšího světa.

Romové doposud přežili i přes velkou nepřízeň a rozptýlení mezi ostatními národy. Teď spíše stojí otázka: Přežijí Češi? Vše nasvědčuje tomu, že svých kořenů vzdávají rychleji, než Romové.
27. 01. 2010 | 15:57

LEVAK napsal(a):

Vážený pane inženýre pořád jsem od Vás neobdržel odpověď na moji otázku a to,můžete mi prosím sdělit kdo byl JUDr. Tomáš Holomek, poslanec FS a ČNR?Taky občan šedé zóny? Byl to Váš bratr,strýc,bratranec či jiný příbuzný?
PS:Ceterum censeo,Carthaginem esse delendam!
27. 01. 2010 | 16:07

ld napsal(a):

Pane Stejskale,
já Vás taky nepoznávám. Neskrývá se za Vaším nickem oplátkou pan Imhotep?

Vy jste filuta, takže jeden nikdy neví...
27. 01. 2010 | 16:18

Pepa Řepa napsal(a):

Nový fenomen, řekl bych.
Internetoví transvestité.

Šup do cizího kabátu a máme antičochtana.

Zelené kvádro, botky rudé
mazací četě horko bude.
27. 01. 2010 | 16:24

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
já vím, taky jsem si toho všiml, ale je to těžké, kde začíná národ, co je etnikum,... Nechtěl jsem dál hledat ten pravý výraz.
Paní KVS mluví o národě, ale myslím, že nemá pravdu. Od toho jsou cikáni mnohem více vzdálení, než jsme byli my v 18. století. K národu patří i společné dějiny a hlavně vlast, území.
27. 01. 2010 | 16:42

Baba napsal(a):

Kdysi dávno jsem někde zaslechla domněnku, že existuje kainský a ábelský způsob života, kočovníci a usedlíci. Nevím, jaké jsou zákonitosti změny jednoho způsobu života na druhý. Prostá zkušenost je, že po nadměrném přizpůsobování docházívá k regresi obdobné délky a intenzity.
27. 01. 2010 | 16:50

LEVAK napsal(a):

Vážený pane inženýre pořád jsem od Vás neobdržel odpověď na moji otázku a to,můžete mi prosím sdělit kdo byl JUDr. Tomáš Holomek, poslanec FS a ČNR?Taky občan šedé zóny? Byl to Váš bratr,strýc,bratranec či jiný příbuzný?
PS:Ceterum censeo,Carthaginem esse delendam!
27. 01. 2010 | 16:51

Čochtan napsal(a):

Buď jsou všichni cikáni jeden národ, nebo národ nejsou. Nelze z cikánů před pár letech přitáhlých do Čech a na Moravu dělat samostatný národ !
Co mají společného cikáni z Janova s cikány v Rumunsku nebo Španělsku ? Kde je jejich společná vlast ? Bez ní to nepůjde.

Pepo Řepo, hrůza mě obchází, chlupy na hřbetě ježí, copak jsem napsal něco jiného než kdy jindy ?

P.S. My Češi jsme byli vždy národ a nepřestali jsme jim být.
27. 01. 2010 | 16:51

LEVAK napsal(a):

Vážený pane inženýre pořád jsem od Vás neobdržel odpověď na moji otázku a to,můžete mi prosím sdělit kdo byl JUDr. Tomáš Holomek, poslanec FS a ČNR?Taky občan šedé zóny? Byl to Váš bratr,strýc,bratranec či jiný příbuzný?
PS:Ceterum censeo,Carthaginem esse delendam!
27. 01. 2010 | 17:29

Čochtan napsal(a):

Levaku,
neodpoví, Holomek jeden !

Nevíš jak se latinsky řekne islám ? Že bych potom taky ostatně soudil, že ....

Že by to pak bylo:
Ceterum censeo,islaminem esse delendam ! ???
27. 01. 2010 | 18:21

LEVAK napsal(a):

Nevím ani Slovník z roku 1941 co mám po tátovi se o tom nezmiňuje
27. 01. 2010 | 18:55

ivo napsal(a):

Cikáni jsou pozadu protože z důvodu svého nekvalitního genového fondu s čímž se bohužel pro čr nedá nic dělat snad jen pomocí sociálních dávek (snížit na minimum) regulovat jejich šílenou porodnost. Nebot jsou bez jakékoli odpovědnosti k sobě a svým potomkům.Prostě haitani v čechách.
27. 01. 2010 | 19:05

Hurá napsal(a):

Byli malíři rasisti ?
Doporučuji navštívit NG, ne tu Knížákovu, a projít se trochu ve sbírkách. Najdete tam mj. obrazy od 17.do 20. století s motivy života cikánů. A víte co mají všechny společného ? Všechno ! Vůbec na nich není patrná mikroevoluce této negroidní lidské rasy. Alespoň pro mě to byl docela šok.
27. 01. 2010 | 19:33

LEVAK napsal(a):

Ad Čochtan:omlouvám se,v Česko-Latinském Slovníku starověké a současné latiny rok 1992 jsem nalezl:
islám-religio Mahometana,Muslimica,Islamica,lunae dimidiata,Mahometamismus,Islamismus;
islámský - Islamicus;
Ergo :
Ceterum censeo,Mahometana esse delendam!
27. 01. 2010 | 20:16

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,tak jsem si početla a připomíná mi to sešlost pokerových hráčů ze všech "světových stran".Hrají,blufují,blufují.chtějí mít navrch,někdo umí,někdo neumí,jak se "židlička uvolní",zasednou vedle a zase blufují a do toho paní Klára se svým"přehřátým emocionálním kvocientem".Chtěla jsem se přidat,ale poker mě netáhne,mám raději rychlou hru "vole lehni".Tužka
27. 01. 2010 | 20:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Pepa Řepa :

"1*"

Zelené kvádro ......
Internetoví transvestité....

O.K. Ivan.
27. 01. 2010 | 20:59

Baba napsal(a):

Safra, už v roce 1941 se vydávaly slovníky.
27. 01. 2010 | 21:07

Pocestny napsal(a):

Hmmm,
Luba,
dvougenerační rodina....
pán je smířen, že po porodu ho potomstvo nahradí vnukem a odsuné do starobince....-)

Asi jsme cikáni, ale rodinu máme tří až čtyřgenerační....-)))

Jo , a ta prabába bydlí s bábou, ta má ještě jiné potmstvo, druhá žije za rohem od nás, takže nikdo není sám, jako v té socialistické trojsoudružce trojčlence -
děti - sirotčinec, pindondírák, eses mládeže
rodiče - arbeit macht frei, ROH SČSP, možná i partaj....
senioři - starobinec.
To je binec, co?
27. 01. 2010 | 21:33

Gerd napsal(a):

Čochtane,
islám v latině název nemá, snad islam? Ale mohamedán v latině existuje jako "mahumedanus".
Co se týká vlasti Romů, mají ji. Podle zapovězených a zatracovaných genetických studií je pravlastí původní tisícovky zakladatelů romského národa tisícovka obyvatel z Keraly (indický svazový stát na jihozápadním pobřeží indického poloostrova).
Hezký večer
27. 01. 2010 | 21:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zdeněk Brom:
»Několik partnerů na Vás v sobotu čekalo« Nezajistili jste ČT nebo alespoň NOVu, chyba.
27. 01. 2010 | 22:11

Targus napsal(a):

To Karel Holomek:

Ti z Čechů, kteří se vzdali rodného jazyka, zůstali ve městech, splynuli s německým prostředím, a ti druzí byli zahnáni na venkov, do zubožených vsí, ne nepodobných dnešním cikánským osadám, a tam si udržovali svůj jazyk a vzpomínku na slavné předky.

K tomuto výroku mne nenapadá jiná charakteristika, než stupidní kecy - doufám, že pan Stejskal promine.
1/ 16. a 17. stol. nebylo ani náhodou ve znamení masívního poněmčování,
2/ Čechy z měst nikdo nikdy nevyháněl. První vyhánění v tomto smyslu zde (v zemích Koruny české) prováděli Henleinovci.
3/ Přirovnávat české vsi k cikánským brlohům je dost velká drzost. Poučte se třeba o selském baroku, značka "ing." nezajišťuje sežrání vší moudrosti světa.

"Česká republika má šanci zlepšit postavení Romů..."
Česká republika nemá žádnou šanci. Nacpali jsme do cikánů prachů, až to není hezké a výsledek žádný.
Jak už bylo řečeno, jediný, kdo může cikánům pomoci, jsou oni sami.
Třeba tím, že zamakáte na svém jazyce a dáte mu ucelenou kodifikovanou podobu, abyste měli v čem sepsat svou minulost a mohli tam hledat pár střípků národní hrdosti.

Není národa bez jazyka...
27. 01. 2010 | 23:06

Čochtan napsal(a):

Gerde,
já vím, jenže to se nesmí říkat, to si dovolila říct pouze Národní Strana. Měli by pěknou, teplou vlast i s mořem, jen ta sociálka by jim chyběla.

Ceterum censeo, islam esse delendam ! (to se mi líbí !)
27. 01. 2010 | 23:07

jarda napsal(a):

Hm,romská elita-to zní nadějně.Nedělám si ale iluze amyslím,že počty doktorů,inženýrů,učitelů....z řad romů určitě ročně nerostou v přímé úměře přibývajímu množství potenciálních invalidních důchodců či jen žadatelů sociálních dávek z řad romů.A k té romské elitě,vyhraňující se jen pro sebe-tož tak se romské národní obrození asi dlouho nebude konat.Jo ak výzvě paní KVS ohledně partnerství-začínáte být,vážená paní,mimo jakoukoliv realitu,ztrácíte soudnost,že by už i na Vás šla předvolební horečka acítilo Vaše okolí vůni MOCI?
27. 01. 2010 | 23:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 01. 2010 | 23:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Není zač.
27. 01. 2010 | 23:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

" Kniha naznačuje, že dlouhodobou chudobu nemá na svědomí ekonomika, nýbrž disfunkční měřítko hodnot, neustále posilované kulturou vyvolených, která přesvědčuje ty na dně, že nenesou žádnou zodpovědnost za své chování a ani nejsou strůjci svých vlastních osudů."
To není o mnohých Romech?
28. 01. 2010 | 00:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pardon, to patřilo na jiný blog. I když vlastně se to hodí i sem.
28. 01. 2010 | 00:26

martink napsal(a):

Vážení diskutující,

nechoďme zde pořád kolem horké kaše. Dnes je den připomenutí holocaustu spojený s osudem jiného národa, který po staletí žil v diaspoře, to jest "ne na vlastním území", zkrátka s Židy (pro případné antisemitsky smýšlející spoluobčany připomínám, že klady či zápory toho národa v jejich praktickém počínání v dějinách zde nehodnotím). Ač bez vlastní půdy, Židé dokázali být napříč dějinami úspěšnými kdekoli se ocitli. Všude se organizovali a posléze začali prosperovat. Prostředkem jim však byla především trpělivá práce a snaha, často mařená náhlými událostmi hrubých ataků proti nim. Přes všechna příkoří, jsou příkladem prosperity národa žijícího v cizím prostředí. Tedy, pane Holomku, pokud se nemá v současném světě ztratit identita romského národa, nezbývá mu, než v tvrdém prostředí jiného národa, majitele zdejšího území, uspět po příkladů zmíněných Židů nebo se asimilovat se všemi důsledky zisku lepší ekonomické životní úrovně, ale za cenu ztráty své kulturní identity. Jiná cesta spočívá jen v založení vlastního státu se svou vlastní kulturou a vlastními pravidly. Kde ovšem takový stát založit, to vám neporadím a domnívám se, že vám v tom nepomůže ani Klára Veselá Samková, která ví o scházející se intelektuální romské elitě.

Pokud jde o zmiňovanou "úspěšnou integraci Romů do venkovské společnosti na jižní Moravě", kterou pane Holomku ve svém příspěvku zmiňujete, nemohu než souhlasit. Příkladem může posloužit "Majstr" Jožka Kubík, skvělý houslista a primáš z Hrubé Vrbky, jehož nádherná, citová, lidová muzika učarovala všem kdo jej poslouchali tehdy i nyní. Přál bych vašemu národu mnohonásobně více takových následováníhodných vzorů nebo i nesčetných příkladů obyčejného univerzálního lidství, jako byl třeba můj dřívější soused, nejmenovaný slušný a kulturní Rom, se kterým se opravdu rád vidím, kdykoliv jej potkám.
28. 01. 2010 | 01:06

Zdeněk Brom napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Mám vážnou obavu, že máte pravdu.
28. 01. 2010 | 07:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Tarqus:

Domnívám se, že ty historické exkurzy v blogu jsou natolik zcestné, že nemá ani cenu je komentovat. Proto jsem se k nim nevyjadřoval. K tomu se dá napsat jediné: totální lež a nesmysl.
A díky, že jste měl ochotu to komentovat.
28. 01. 2010 | 07:26

LEVAK napsal(a):

Vážený pane inženýre pořád jsem od Vás neobdržel odpověď na moji otázku a to,můžete mi prosím sdělit kdo byl JUDr. Tomáš Holomek, poslanec FS a ČNR?Taky občan šedé zóny? Byl to Váš bratr,strýc,bratranec či jiný příbuzný?
PS:Ceterum censeo,Mahometana esse delendam!
28. 01. 2010 | 09:40

Taoiseach napsal(a):

KVS

"Ale princip participace na moci musí být dodržen."
A není? Kdo a jakým způsobem Romům brání volit a být voleni? Prosím o co možná nejkonkrétnější odpověď.
28. 01. 2010 | 11:16

Pepa Řepa napsal(a):

To Tarqus
taky mně přišel ten epochální výlet do historie broučka Holomka jako komická parodie.
Jazyk mne svrbí, ale mám autora za slušného člověka, tak se držím zpátky.

Jen bych připomněl Židy. Vyráběli velké osobnosti jak Baťa cvičky, roztroušeni po celém světě, nikdo jim nic zadarmo nedal, ryli rypákem v zemi a pravidelně je domácí zmasakrovali.Přesto je tam mudrců a vzorů (alespoň pro ně) jako smetí.

Takže ono to bude asi někde jinde, vážení. Někomu to rychleji utíká a někomu zase myslí.

Taky mi přijde úsměvná snaha dohledat dva nepovedené kousky p. Boučkové a honem vylepit jejich verzi a vylíčit adoptivní matku jako necitlivou blběnu.
Její knížky jsou autentickou osobní výpovědí a myslím, že si nezaslouží dehonestaci.
Adoptovala dva cigány, nevyšlo to a teď -pro dobrotu na žebrotu.
Můj přítel udělal to samé a mělo to stejný průběh.

A Pavka? Ten snad na starý kolena lhát nepotřebuje. Vylhal se zamlada dost, teď bych mu věřil.
28. 01. 2010 | 12:08

Tužka napsal(a):

Tužka pro Pepa Řepa.K poslední větě,..co se v mládí naučíš,k stáru jako....,je třeba počítat s tím,že to může být "zadřené pod kůží."Já se řídím starým carským heslem,důvěřuj a prověřuj,i když rudej bolševik si ho přivlastnil a zohyzdil.
28. 01. 2010 | 12:27

Pepa Řepa napsal(a):

To martink
obvykle to jen projíždím a čtu známé nicky. Kdybych četl Vás dřív, už bych nepsal. Napsal jste to lépe.
Ještě k těm Židům. Pár let po diaspoře vypracovali samostatný a vzájemný podpůrný systém, nikdy nic od nikoho nepožadovali.
Nejbližší komunita měla třeba povinnost do sedmi let vykoupit cizího žida, který upadl do otroctví a žil poblíž.
Dokonale vypracovali vzdělávací systém. Ostatně stejně jako církev zakládající po světě univerzity.

Dnes ovšem máme jasno.
Světu vládne gaussova křivka, genetika je blbost a nebýt koniášů, tak jsme pány vesmíru a budeme sekat klonované homunkuly jako Pánbůh.
28. 01. 2010 | 12:27

dalimír napsal(a):

Dobrý den dámy a pánové co si prosím vás všichni děláte starosti s tíhle problémem ! Čas to vyřeší ! Pan Holomek nereaguje tak nebudeme reagovat ani mi diskutující !Zdravím Dal.
28. 01. 2010 | 12:33

Terry napsal(a):

pan Holomek píše:
"Za určitých příznivějších podmínek by tato doba mohla představovat jen období dvou generací."

Pan Holomek by měl definovat,
jaké "příznivější" podmínky si představuje?!!

V období po "sametové" revoluci nemusejí Cikáni pracovat a jejich děti chodit do školy (i když je stále povinná školní docházka).

Zvykli si pobírat státní příspěvky na všechno. A stát jim je dává.

A za těch dvacet let (tj. skoro JEDNA GENERACE) se situace nezlepšila, naopak zhoršila.

Pozitivní diskriminace vůči černochům v USA, která stála nemalé finanční náklady, se ukázala po 40 letech jako neúčinná a bylo od ní upuštěno.

U nás se pozitivní diskriminace Cikánů stále rozšiřuje, i když jsou k ní výhrady - otevřený dopis "Starostka Vsetína píše ministryni Stehlíkové kvůli Romům" (http://www.ceskamedia.cz/ar...).

Výraz "Rom" je nyní více pejorativní než byl dříve "Cikán".

A pokud by někoho "pobuřovalo" že používám výraz "Cikán", odkazuji na Informaci pro učitele: "Původ názvů Rom – Cikán" (http://www.varianty.cz/cdro...).
28. 01. 2010 | 12:36

Čochtan napsal(a):

Taoiseach,
"participace na moci " neznamená v cikánštině právo volit a kandidovat, ale požadavek aby cikánům byla křesla v parlamentu PŘIDĚLENA ! Chápu, že by se Ivanu Veselému líbilo sedět v parlamentě a dostat se tam bez práce.

Tak to například v diskuzích na Romea.cz se vší vážností požadují. Pamatuji se ještě, že to byl třeba "maturant" ze Ščukovy privátní školy. Ten chudák sice ovládal politické fráze, ale gramatiku měl na úrovni propadáka z páté třídy.

BTW, že prý toto ščuka-s.r.o. už zkrachovalo ? Nevíte někdo něco ?
28. 01. 2010 | 13:25

Jamima napsal(a):

Čochtan - nevím, jestli už zkrachovala, ale pokud možno věřít zprávám z minulého týdne (zkuste dohledat na netu), tak studenti se rozutekli, protože je neměl kdo vyučovat, vyjadřovaly se tam organizace, kterým škola nehradí faktury a reportáž končila zprávou, že škola se přestěhovala do nějakých nových prostor......
28. 01. 2010 | 14:13

dalimír napsal(a):

Dobrý den pane Stejskal, blogerum kteří vůbec nereagují na příspěvky , být Vámi bych neumožnil vstup na Váš portál páč nevzbuzují tímto důvěru u lidí kteří sem píší ! At mi nikdo netvrdí že nemají čas ,tomu nikdo věřit nebude !!! Zdravím Dalimír .
28. 01. 2010 | 14:59

Pepa Řepa napsal(a):

No a co?
Za teplých letních večerů, se u ohňů bude vyprávět příběh, jak Emil vyščukal s blbým českým Honzou a pak se vypařil, jako pára nad hrncem.
28. 01. 2010 | 15:10

Jamima napsal(a):

Pepa Řepa - ....za hlasitého obdivného mručení zbytku ilegální národně obrozenecké elity.....
28. 01. 2010 | 15:23

LEVAK napsal(a):

Vážený pane inženýre pořád jsem od Vás neobdržel odpověď na moji otázku a to,můžete mi prosím sdělit kdo byl JUDr. Tomáš Holomek, poslanec FS a ČNR?Taky občan šedé zóny? Byl to Váš bratr,strýc,bratranec či jiný příbuzný?
PS:Ceterum censeo,Mahometana esse delendam!
28. 01. 2010 | 18:39

IO napsal(a):

Dámy a pánové, k tomu věčnému tápání, zda to, čemu se – přinejmenším v České (úmyslně zde neříkám „v naší“) republice politicky korektně obvykle říká Romové – je snad pronárod (protonárod), nebo národ, nebo etnikum, znovu přispívám svou troškou do mlýna, kterou jsem vyčetl z jedné seriózní vědecké studie Univerzity v rakouském Grazu (Štýrském Hradci). Snad bude o trochu jasněji ve vašem ctěném uvažování. Ale než se k tomu dostanu, chci vám sdělit, že například už v sousední a velmi významné zemi, která je 4. nejsilnější národní ekonomikou světa, totiž v Německu, není slovo Romové (die Roma) vůbec běžné, normální tamní občané nevědí, o čem mluvíte, když mluvíte o „die Roma“. Ke svému údivu jsem to pochopil, když jsem si asi po roce bydlení u svých domácích znovu na „Romy“ v České republice stěžoval a oni náhle řekli: Ahááá! Vy myslíte Sinti!! V Německu tedy znají Sinti a je možné, že ti se chovají trochu jinak, snad klidněji, než jiné odnože „Romů“, které zase důvěrně známe my v České republice. A teď tedy k tomu, co to vlastně ti „Romové“ patrně jsou, píšu to do zdejších blogů už asi popáté, s odvolávkou na Univerzitu Graz, která o „Romech“ seriózně vědecky a korektně politicky bádá. Je více odnoží kočovníků, kteří do Evropy a dál přišli z takzvaného Indického subkontinentu a přinesli si s sebou tamní kastovní systém společenského uspořádání a dodnes v něm žijí!! Proto se nám jeví jako naprostí exoti a my, gadžové, jim asi taky. Protože náš občanský právní a sociální pořádek nikdy ve známé historii žádné prvky kastovnictví neobsahoval, tato individua se nemohou do našeho systému moci, práva, spravedlnosti atd. nikdy začlenit, zvláště ne, pokud si chtějí zachovat svoji svébytnost. Kastovní systém byl a je dědičný, člověk se do své, jemu bezvýhradně předurčené kasty, narodí a zůstane v ní doživotně. Kasty jsou založeny především na druhu práce, kterou členové dané kasty vykonávají (musí a pouze smějí vykonávat), druh práce je to, co mají v rámci kasty její členové společné a k čemu jsou v kastovní společnosti bezvýhradně a rezolutně předurčeni. Proto existuje mnoho kast a mnohé jsou velmi úzké, vejde se do nich jen málo právě žijících členů. A to byl právě případ většiny kast „Romů“, že, jak se množili, už ani v lidnaté Indii nebylo pro ně dost onoho jejich specifického druhu práce. Jako pregnantní příklad, který mi utkvěl v paměti, to byla kasta zaříkávačů hadích uštknutí nebo třeba kasta věštců z ruky. Protože jinou práci v kastovním systému dělat nesměli, musel jejich občasný přebytek během staletí nevyhnutelně vždy znovu odcházet mimo Indii. Nebyli tedy patrně doslova vyhnáni, ale jejich vlastní přemnožení a rozvoj lékařství je prostě donutily odejít a stát se mimo Indii kočovníky, jinak by je v Indii zabili, protože porušit kastovní systém tam je pod trestem smrti vyloučené. Mimo Indii ze stejného důvodu nikdy nebyli přijati, protože kastovní systém, ve kterém vytrvale žili, jejich integraci do společnosti prostě neumožnil. Jejich jednotlivé odnože žijí souběžně s naším republikánským, občanským systémem společnosti ve svém vlastním systému, který je hierarchický a našimi pojmy jej lze těžko srozumitelně popsat, soustřeďte se prosím: je to systém dědičného království, monarchický systém s absolutním monarchou na špici, který je zároveň „panovníkem“ (my bychom spíše řekli kmenovým náčelníkem nebo kmenovým pohlavárem, ale ani to není přesné) a souběžně s tím i nejvyšším soudcem. Toto individuum má tedy svrchovanou vládní, justiční i výkonnou moc, sloučenou v jedné osobě, ale nejde o feudalismus, protože tato jeho nedílná moc není založena na pozemkovém vlastnictví jako u monarchy v našem, chcete-li, evropském slova smyslu. Patrně jde o jakousi dědičnou svrchovanou moc založenou bůhví na čem. Nebuďte proto sami sobě k smíchu, chtíce snad tyto exoty integrovat mezi nás, z výše uvedených důvodů to není možné. A směšné představy o tom, že by se snad nějak měli podílet na moci v rámci naší občanské společnosti, ty jsou už přímo scestné a nebezpečné. My svoje vlády, soudce a úředníky demokraticky, občansky volíme! Nejsou slučitelní s žádným typem společenského uspořádání, které by mělo jakoukoli obdobu v dějinách území, na kterém žijeme, v dějinách Evropy. Patří do specifických podmínek Indického subkontinentu.
28. 01. 2010 | 20:00

LEVAK napsal(a):

Vážený pane inženýre pořád jsem od Vás neobdržel odpověď na moji otázku a to,můžete mi prosím sdělit kdo byl JUDr. Tomáš Holomek, poslanec FS a ČNR?Taky občan šedé zóny? Byl to Váš bratr,strýc,bratranec či jiný příbuzný?
PS:Ceterum censeo,Mahometana esse delendam!
28. 01. 2010 | 20:32

IO napsal(a):

Proto jsou někteří "Romové" schopni se do našich společenských poměrů začlenit: jsou to ty jejich kasty, které mohou svou práci vykonávat i u nás. Zaříkávat hadí uštknutí by u nás oficiálně nesměli a navíc je těch hadích uštknutí nesrovnatelně méně než v jejich indické pravlasti, takže honorářem za tuto práci by se u nás neuživili. Mohou ovšem hádat z ruky a taky to podle možnosti dělají. Kováři srpů - taky jedna jejich kasta - se mohou uplatnit v systému našich běžných občanských povolání. To jsou pak ti výjimeční, kupodivu integrovatelní "Romové"! A proto ti zbývající prostě integrovatelní nejsou a ani se nechtějí a nemohou integrovat, protože jejich kastovní systém jim to prostě zakazuje. Proto se mnozí z nich z důvodů, které jsou nám zcela nepochopitelné, nám cítí být nadřazeni, cítí se být nadřazeni přinejmenším části z nás: to proto, že podle jejich kastovního systému je ta jejich konkrétní kasta nadřazená nějaké naší "kastě". Tak lze vysvětlit i to, že se vyhýbají povoláním, jejichž výkon je nějak spojen s krví, zvláště s lidskou krví: jejich kasty prostě nejsou pro taková povolání předurčeny, což znamená, že taková povolání mají zakázána. Tak lze vysvětlit i to, že se často vyhýbají lékařskému ošetření a odmítají "naše" léky. Některé kasty patrně dokonce nemají ani bezvěrectví, ani žádné monoteistické náboženství, patrně vyznávají jakési animistické "pověry a bludy" nebo snad jakási vícebožská náboženství a každopádně se silně bojí tmy a duchů nebo - jak bychom řekli my - strašidel. To je asi taky důvod, proč začínají být aktivní až před soumrakem a bdí a provozují hluk a jakési, snad rituální, tance, dokud se nepřiblíží úsvit. Pak není divu, že by těžko mohli s námi, časněvstávaly, jít ráno na šestou do práce a že práci ve dne prostě do systému jejich myšlení a pověr nelze dost dobře včlenit.
28. 01. 2010 | 20:41

IO napsal(a):

Takže "Romové" jsou tedy vlastně potomci indických nezaměstnaných: byli to ovšem "nezaměstnaní" ne doslova v našem moderním toho slova smyslu, bezprostředním důvodem jejich nezaměstnanosti bylo obvykle přemnožení jedinců určité kasty nebo změna třeba technologie daná vývojem techniky, kdy pro část z nich nebyla práce určená pro jejich kastu a pokud nechtěli umřít hlady, raději volili odchod do neznámých míst, kde zapadalo Slunce.
28. 01. 2010 | 20:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zdeněk Brom:
Tak jako strom po ovoci člověka ne podle slov, ale podle skutků poznáte.
Na paní KVS jak ušité.
28. 01. 2010 | 21:25

m.v. napsal(a):

LEVAK
To jste opravdu tak naivní, když si myslíte, že tento blog píše nějaký,,vážený pan inženýr holomek"?Tento holomek je pouze virtualní realita vytvořená na objednávku, aby se ukázalo prostému lidu jak máme chytré cikány.Pokud já vím, tak ještě,,vážený pan inženýr" se nikdy do diskuze nezapojil.
Zazonil zvonec a pohádky je konec.Dobrou noc děti.
28. 01. 2010 | 22:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

28. 01. 2010 | 22:56

scientist napsal(a):

tolik znalců teorie kultury, etnických identit, historie, neřku-li machrů na otázky sociobilogie a genetiky, problémů chudoby, generační reprodukce a vůbec všeho možného! ouplnej národ vzdělanců! A že prý ta televize, noviny a internét žádnou vzdělanost nepodporují, pche.
Ať se jdou na těch Oxfórdech bodnout, Pepíci v Česku už na to všechno dávno kápli, tak jakýpak s tím sraní.
28. 01. 2010 | 23:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A vědátoři vYvalujou oči.
28. 01. 2010 | 23:36

Jamima napsal(a):

scientist - dokud budou Pepíci v Česku někoho živit, mají nezadatelné právo se k tomu vyjadřovat. Pokud jsem vypěstovala pytel obilí a celé léto jsem sledovala z pole, jak vedle můj soused leží u vody a on pak na podzim příjde s tím, že mu musím dát půlku své úrody aby nezašel přes zimu hlady, měla bych mít právo se rozhodnout, zda a hlavně kolik mu toho obilí přenechám.
29. 01. 2010 | 11:48

dalimír napsal(a):

Tak tak Jamino ,to je základ všeho mít tu volbu svobodně se rozhodnout ! Začínáte tady na blogu pomalu a jistě kralovat ,to je pro Vás moc dobré ! Dal.
29. 01. 2010 | 14:52

Jan Horvath Döme napsal(a):

Milí gadžové,zlobíte se viďte?
tak jako my, když nás haníte Cigány. Staré romské moudro praví:Sar opre, avka tele, sar tele, avka the opre!Nerozumíte, viďte? naučte se ot, po nás chcete abychom se vám přízpůsobili, byli jako vy, a z hlouby duše nás nenávidíte. To se vám píše v anonymitě vašich obýváků,knedlíků a pivíčka,co?
Je mi 5O, mám odpracováno cca 32 roků pro tuto společnost a furt jsem v okolí brán jako parazit:-(((.Koho chcete stále vychovávat? Vždyť náš národ,starobylý romský národ přivezl do Evropy umění kovat za studena, práci s mědí,košíkařství,léčitelství nejen koní. Hádání z ruky, věštění budoucnosti,tak oblíbené u většiny Čechů.
Pane Holomku, nebojte se- romština nezahyne. Mám pět dětí a všichni dokonale ovládají naši krásnou guli čhib - sladkou řeč!:-))))Del nám dal k tomu 3 vnučky a všechny učíme romanes!!!
Romštině se věnuji jak mě znáte i Klára Veselá Samková cca 30 roků .Učil jsem ji na Ostravské univerzitě,UP Olomouc,přednášel na UK FF Praha,učím nyní na OA v nemenovaném severočeském městě..
Ještě k té emancipaci a obrození Romů - viz můj blog na http://www.idnes.cz. Roman Rolland kdysi řekl: " Chceš -li poznat duši lidu, poznej jeho píseň."
Máte možnost milí spoluobčané Bohémové! Servus, Devleha, Šalom,Thanks...Keszenem szípen.
Jsem Čech, kdo je víc ?
29. 01. 2010 | 19:31

IO napsal(a):

Pane Horvathe, jak sám uvádíte, je vám 50 a odpracoval jste 32 roků. To znamená, že jste tedy začal pracovat, když vám bylo právě 18 roků, v roce 1978. Proto bych chtěl vaše nepřiměřené sebevědomí zchladit následujícími úvahami. Vaše údaje znamenají, že jste pro naši zemi nevykonal pro vás jako muže povinnou dvouletou vojenskou základní službu. To znamená, že jste ve srovnání s takřka stoprocentní většinou ostatních mužů a ostatně také vůči ženám a dětem naší zemi tuto bezplatnou s l u ž b u dlužen, že jste se jí z jakýchsi důvodů, možná ze zbabělosti, vyhnul!! To dále znamená, že jste na rozdíl od těch ostatních mužů, kteří svoji zákonnou občanskou povinnost splnili, ty dva roky, co oni zadarmo sloužili své zemi, v klidu pracoval, sexuálně nestrádal, možná produkoval přebytečné děti a vydělával. Tohle odříkání a ty peníze, o které oni ve srovnání s vámi přišli, jste a budete jim v jejich očích stále dlužen! A to ještě není to hlavní!! Od doby, kdy jste v roce 1978 dospěl a rozhodoval jste tedy už sám za sebe, vládla studená válka, ve které byla naše země a všichni její obyvatelé zcela reálně ohroženi. Kdyby bylo bývalo došlo k nejhoršímu a museli jsme skutečně bojovat a nasadit své zdraví a životy při obraně našeho lidu, pane Horvathe, vy byste se jako nevoják válel v bezpečí a pohodlí v zápolí a my bychom vás přitom svými těly bránili!!! A vy se nestydíte srovnávat svoje zásluhy s našimi, nestydíte se stavět na naši úroveň??! Tak radši už zavřete hubu, nebo se opravdu naseru a něco vydatného vám tady ještě povím!!! V tomto smyslu totiž skutečně j s t e parazit, cizopasník a příživník a skutečně se nemůžete divit, že vás za něj považovali, považujou a budou považovat!!! To je fakt neuvěřitelný, taková sprostota a drzost!!
29. 01. 2010 | 20:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jan Horvath Döme:
»Je mi 5O, mám odpracováno cca 32 roků pro tuto společnost a furt jsem v okolí brán jako parazit«
Nevěřím Vám, pane Döme. Tato společnost jako parazity bere převážně pouze opravdové parazity. Nemůžeme však za to, že je jich ve Vašem etniku poměrně hodně. Ostatně i to hádání z ruky a věštění údajně oblíbené u většiny Čechů(?) má ke skutečné práci dost daleko. Méně vašeho ublíženectví a více snahy a všechno bude určitě lepší.
29. 01. 2010 | 20:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Jan Horvath Döme:

Promiňte zaostalému českému knedlíkáři, ale asi jste měl na mysli tento odkaz:

http://janhorvath.blog.idne...

Ten Vámi uvedený je jaksi nesmyslný. Tím Vás v žádném případě nechci vychovávat, ale jenom si upřesnit věci.
Jinak děkuji za hezkou ukázku národnostní nesnášenlivosti. Trochu mi připomínáte rétoriku pana Vandase.

Osobně dávám přednost této adrese:
http://drahomirradekhorvath...

Poznat duši skrze píseň je správná cesta. Lidové písně jsou krásné. Romské i české. Když se při jejich zpěvu nebo poslechu posouvám svým vědomím, tak ani v jedné nezní gádžové a cigáni. Možná jsme ale slýchali každý jiné písně.
29. 01. 2010 | 20:30

Zdeněk Brom napsal(a):

IO:

Plně chápu Vaše pocity, ale nenechte, se prosím, vyprovokovat. trochu se domnívám, že o to panu Horváthovi možná jde. Je přece třeba svoji svatou válku nějak zdůvodnit.
29. 01. 2010 | 20:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zdeněk Brom:
Není Rom jako Rom, není Horvath jako Horvath.
29. 01. 2010 | 21:40

Zdeněk Brom napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Asi tak.
29. 01. 2010 | 21:52

Gerd napsal(a):

Pro Jan Horvath Döme:
Vážený pane,
berte to tak, že většina lidí žijících v ČR nerozumí chování ani pohnutkám Romů. Možná je to špatně, ale těch informací o životě Romů a komentářů zase tolik není. Možná by pomohlo, kdybyste zde napsal pár blogů a na nich vysvětlil některé konkrétní příklady soužití mezi Romy a Čechy. Přečetl jsem si některé z Vašich blogů, ale stejně bez nápovědy nebudu moci pochopit myšlení Romů.
Snad Vás p. Stejskal nebo p. Mihalco osloví a zařadí mezi zdejší bloggery. Myslím, že byste byl přínosem.
Pro další diskutující: p. Horvath uvádí, že pracoval 14 let v Koh-i-nooru a od té doby pracuje 20 let jako romský poradce. Bez ohledu na to, co si kdo myslí o povolání romských poradců, jde o poctivé zaměstnání.
Hezký večer všem!
29. 01. 2010 | 21:52

Jan Horvath Döme napsal(a):

Pro IO:
Milej pane anonyme, neurážejte, to vy umíte nejlíp.
K té vojně. Představte si,že jsem na ní byl - 1979 - 1981.
Mám pět dětí - nejstarší vystudoval s maturitou, dva podnikají, 4.syn studuje na SŠ,a pátej včera donesl vízo s vyznamenáním. Moje neteř studuje na UK v Praze. Mám dvě zaměstnání
abych uživil rodinu,platím daně,jako většina.
Celá moje famelia - cca 999 lidí pracuje . Ale vy to nikdy nepochopíte, neboť to nechcete pochopit. A neurážejte pana Ing.Holomka. Skoro celá jeho rodina zahynula v Aušvicu ..
Mír a klid v duši vám přeji všem!:-))))
30. 01. 2010 | 08:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Jan Horvath Döme:

Děkujeme za přání. Šlo by to příště ale bez těch předešlých urážek?

Mír a klid duši i Vám.
30. 01. 2010 | 09:51

IO napsal(a):

Horvath: nejsem si vědom toho, že bych snad někde urážel pana Holomka. Pokud něco z toho, co jsem někde napsal, považujete za urážku pana Holomka, konkretizujte/upřesněte prosím tyto své kecy! Máte snad vážně na mysli, že v roce 2010 nesmím polemizovat s názory někoho, jehož někteří předkové údajně zahynuli v Aušvicu? To snad ani nemyslíte vážně? Ponechávám stranou případnou odůvodněnou otázku, proč se ten či onen něčí předek například do Aušvicu dostal, zda tam případně nebyl zavřenej pro krádeže, potulku... A opravdu myslíte vážně, že polemizovat s panem Holomkem kvůli jeho eventuálním předkům nesmím ani já, jehož prastrýc hrdinsky padl se zbraní v ruce jako zástupce velitele barikády u Pražského rozhlasu, jako důstojník československé armády ve své služební uniformě, 6. května 1945 v boji proti nacistickým okupantům?! Já, jehož babička zemřela v důsledku vyhnání způsobeného hanebnou takzvanou Mnichovskou dohodou z území zabraného tehdy Maďary jen dva měsíce po Mnichovu?! Já, jehož děd bojoval za naši zemi v severní Itálii a potom ji 20 let chránil se zbraní v ruce na Zakarpatské Ukrajině?! Máte vy nebo pan Holomek se mnou srovnatelné členy své rodiny? Bohužel nepoznáte, co umím nejlíp, v urážkách se nevyžívám, jen jsem poukázal na to, co jste sám řekl. Pokud vzápětí už tvrdíte, že to bylo poněkud jinak, proč napřed tak a potom jinak? Jak to teda vlastně bylo s těmi vašimi 32 roky p-r-á-á-c-e přesně? Já umím pochopit skoro všechno, uměl bych si představit, že je třeba pravda i to, co tvrdíte, že 999 lidí - celá vaše familije - pracuje. I když to zní neuvěřitelně. A snažím se pochopit a srozumitelně tady ostatním gadžům vysvětlit, proč ale 99 procent cikánů nepracuje. Jde mi o fakta a porozumění věci z naší gadžovské strany a jestli moje vysvětlování vy snad považujete za urážku, to je mi lhostejné! Proč se tady vůbec vytahujete, jakej jste king vy a vaše rodina? Nikdo tady takové věci nevykládá - že jeho neteř snad kdesi cosi studuje, nebo je tam třeba jen zapsaná jako studentka. My už jsme zvyklí, že cikáni lžou jako když tiskne, pane Horvathe, a běžně dělají i mnohem horší věci, já jsem vás nahoře už při lži přistihl, tak radši nepřilévejte olej do ohně, dalšími kydy si jen přitěžujete, usvědčeným lhářům už nikdo nevěří.
30. 01. 2010 | 11:06

Hans napsal(a):

Komunikace s ikánskou poradnou se jmenuje CD-Rom . Také známka inteligence.
http://www.hitradioapollo.c...
10. 02. 2010 | 09:26

jitka napsal(a):

Romové jsou úspěšný národ,protože narozdíl od původního českého domorodce serozmnožují a umí čít jako páni z daní vysávaného původního etnika, Romové opovrhují čecháčkama právem.
22. 02. 2010 | 09:08

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 03:57

http://www.kw61.com/replica-graham-watch napsal(a):

30. 03. 2010 | 08:46

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 14:00

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:19

Blancpain watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 03:16

martin2121 napsal(a):

Nevím proč se všude píše o romech,když jsou to cigáni.Kdo je chce převychovávat?Od války se to nikomu nepodařilo a už nikdy se to nepodaří.Musí někdo vymyslet "RADIKÁLNÍ ŘEZ" NO JO ale jak to udělat,aby to nebylo rasistické..
28. 04. 2010 | 21:15

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 08:32

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:36

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:20

virginia auto insurance quotes napsal(a):

Normally I don't read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice post. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia car insurance</a>
10. 08. 2011 | 04:34

car insurance rates napsal(a):

Hi, Neat post. There is an issue along with your website in web explorer, may check this… IE still is the market leader and a large component of other folks will leave out your wonderful writing because of this problem. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">car insurance rates</a>
15. 10. 2011 | 10:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy