08. 12.

Rakušanům můžeme blahopřát

Karel Schwarzenberg Přečteno 16286 krát Přidat komentář

V neděli rozhodli Rakušané o svém novém spolkovém prezidentovi.

Více »

07. 05.

Vítejte do klubu

Karel Schwarzenberg Přečteno 13790 krát Přidat komentář

Rakušané budou volit nového spolkového prezidenta.

Více »

04. 04.

Varuji před změnou postojů vůči spojencům

Karel Schwarzenberg Přečteno 4786 krát Přidat komentář

Velmi mě pobuřuje způsob, jakým s Číňany jednáme.

Více »

22. 03.

Oběti a vrazi

Karel Schwarzenberg Přečteno 10348 krát Přidat komentář

Celá Evropa je právem zděšena z vražd v Belgii. Bandě vrahů, která se nazývá Islámský stát, se podařil děsivý kousek. Zabili spoustu nevinných lidí v Bruselu.
Obávám se, že to paradoxně v Čechách a v celé Evropě odnesou namísto vrahů jejich oběti. Konečně bychom měli pochopit, proč lidé utíkají z Sýrie a Iráku. Je to právě teror Islámského státu. Místo toho je lidem na útěku vytýkáno, že oni jsou nikoliv obětmi, nýbrž těmi, kdo teror v Evropě vykonávají. Podle slavné teze, že nikoliv vrah, ale zavražděný je vinen. A jsem přesvědčen, a už jsem dneska něco podobného zaslechl, že zase zaznívá všeobecné, paušální obviňování muslimů a vůbec uprchlíků. Svědčí to o jediném. O naší vlastní ubohosti.
Dnes proběhla velká debata v parlamentu, kde byla napadána Evropská unie za neschopnost chránit své hranice, nečinnost politiků a Evropské komise. Zajímavé pro mě bylo, že toto zaznělo právě z těch stran, které jsou největšími odpůrci Evropské unie a které tudíž brání tomu, aby Evropská unie měla prostředky a možnosti, aby opravdu mohla své hranice chránit.
Každá válka, i válka s Islámským státem, vyžaduje především tři věci. Peníze, peníze a ještě jednou peníze. Jenom když budeme na tento účel vydávat potřebné prostředky jak v Evropské unii, tak pro naší vlastní armádu, budeme se schopni bránit. Ti kteří nejvíce vytýkají nečinnost, brání zároveň tomu, aby se Evropa v otázce obrany účinně sjednotila. A tomu, aby dala dohromady dostatek prostředků a sil, které jsou na obranu evropských hranic nutné.
Prostě a jednoduše znemožní, aby Evropa měla možnost chránit své hranice. A o to více jí to budou vytýkat.
Připouštím však, že všechny evropské státy, včetně naší republiky, se provinily v uplynulých desetiletích tím, že skoro žádný z nich nevydal dostatečné prostředky na obranu a bezpečnost. Budeme to horko těžko dohánět a z tohoto prostého důvodu je teď klíčové získat čas. Nejsem přesvědčen, že dohoda s Tureckem vede ke kýženému cíli. Získáme tak alespoň nějaký prostor, který nám umožní naše bezpečnostní síly vyzbrojit tak, aby napříště mohly všemožným útokům čelit.

25. 03.

NATO je především naše zodpovědnost, o bezpečnost je třeba se starat

Karel Schwarzenberg Přečteno 2809 krát Přidat komentář

Před nedávnem tomu bylo již šestnáct let, kdy jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Bohužel toto členství je poněkud mimo pozornost širší veřejnosti i některých politiků. Teprve vývoj na Ukrajině nás probouzí a upozorňuje na nesmírnou cenu tohoto spojenectví, které nám může dávat pocit bezpečí. To je ta kladná stránka vývoje od našeho vstupu.

Zajisté se od těch dob naprosto změnila i naše armáda. Už to není ta poněkud nemotorná armáda „varšavského paktu“, která sloužila pouze plánům generálního štábu sovětské armády a jejíž generálové, pamatuji se, překvapovali především objemem svých pupků. To je dávno za námi. Dnešní česká armáda je opravdu moderní a její příslušníci si získali úctu spojenců při nasazení v nejrůznějších zahraničních misích, ať už na Balkáně, v Afghánistánu, v Iráku či jinde. Tento veskrze kladný vývoj má však také svou stinnou stránku.

České vlády i parlamenty propadly v posledních letech stejnému myšlení, jako část jejich kolegů v západoevropských zemích a řekli si: hurá, jsme členy NATO a jsme pod ochranou především Američanů. O svoji bezpečnost a obranu se sami starat nemusíme. Výsledkem bylo, že výdaje na naší obranu během uplynulých let trvale klesaly.

Při vstupu do aliance jsme spojencům slíbili, že celkové výdaje na obranu budou minimálně dvě procenta státního rozpočtu. Dnes dosahujeme sotva poloviny tohoto závazku. To je od nás nanejvýš nezodpovědný přístup. I Američané, kteří mají dost svých starostí, už nám Evropanům jasně naznačili, že tento stav, kdy oni Evropu brání a Evropané si spokojeně vydělávají, už nepovažují za dále únosný. V budoucnu musí Evropané také konečně nést břímě své obrany sami. Američané jim budou jako věrní spojenci pochopitelně i nadále pomáhat, ale hlavní úkol obrany Evropy je na Evropanech.

My si musíme hlavně uvědomit, že to platí i pro Českou republiku. A že tudíž úkol vlády a parlamentu je dlouhodobě se o naši bezpečnost zodpovědně starat. Musíme si uvědomit, že bezpečnostní situace ve světě se prudce zhoršila. Nedaleko od nás už zažívají válku, jedná se o neskrývaný útok na nezávislost a celistvost země. Z toho musíme vyvodit důsledky. Výdaje na obranu bychom tedy měli urychleně zvednout alespoň na dávno slíbenou úroveň dvou procent. U příležitosti našeho vstupu do NATO bych tedy doufal, že se všichni nad tímto naléhavým úkolem zamyslíme.

22. 09.

Reklamní firmy narušují demokratický průběh voleb

Karel Schwarzenberg Přečteno 5779 krát Přidat komentář

Jako občan této země se v posledních dnech vskutku obávám o demokratický průběh následujících voleb. Jsem ve volebním klání zvyklý na podpásové údery. Sám jsem jich během své prezidentské kampaně zažil mnoho. To, co se ale v těchto dnech děje v Praze, se naprosto vymyká demokratické soutěži.

Několik reklamních agentur a lobbistů se domluvilo, že zasáhnou do boje o budoucí směřování města. Firmy, které léta vydělávaly na úkor města, zničily domluvené reklamní plochy s primátorem Tomášem Hudečkem a zahltily Prahu ohromnými billboardy s pomlouvačnou kampaní. A to v takové míře, jaká u nás nemá obdoby. Jsou to čisté lži.

A je to pomsta za to, že současné vedení Prahy si ve svém úporném boji proti kmotrům a zažitým mafiánským metodám na tyto společnosti ze skupiny BigBoard došláplo.

Prosím, uvědomme si, že zde nejde jen o boj proti primátorovi Hudečkovi nebo proti TOP 09 a dalším, ale že se jedná o narušení těžce vydobytých demokratických pravidel v naší zemi, ve prospěch čistě soukromých zájmů a pochybných kšeftů.

Ničení demokratické soutěže politických stran v předvolební kampani je naprosto nepřijatelné. O volebním výsledku musí rozhodovat voliči, a ne velké peníze a jejich majitelé.

Karel Schwarzenberg


14. 08.

V každé generaci přichází nejméně jedna výzva. Nyní je to obrana svobody a práva v Evropě

Karel Schwarzenberg Přečteno 5162 krát Přidat komentář

Při čtení českých médií jsem v posledních dnech poněkud posmutněl. Největší prostor dostaly články o tom, jestli a jak budeme postihnuti evropskými sankcemi proti Rusku, respektive ruskými sankcemi vůči Evropské unii.

Zajisté je to pro mnoho podnikatelů a zemědělců nepříjemná zpráva. Neuvědomujeme si ale, že v každé generaci přichází nejméně jedna výzva, se kterou se musíme vypořádat. Výzvou pro nás je obrana svobody a právního řádu v Evropě.

Četl jsem v posledních dnech různé názory, proč by měl Krym patřit Rusku a že je vlastně přirozeným stavem, když je Ukrajina v zájmové sféře Ruské federace. A tudíž bychom to měli nechat být. Připomíná mi to dobu před čtyřiceti lety. Tehdy jsem se musel na Západě často potýkat s názorem, že když největší skupina Čechů po válce volila KSČ a učinili jsme z ní největší komunistickou stranu v tehdejší Evropě, tak že Československo dobrovolně vstoupilo do ruské zájmové sféry. Nechte je tam, co je nám na Západě po tom, že jsou podřízeni Sovětskému svazu, to bylo časté stanovisko.

A nyní my říkáme to samé, když se mluví o Ukrajině. Přitom se zapomíná na základní fakta. Na Ukrajině došlo k jasnému aktu násilí a obsazení cizí země, když Vladimir Putin vyslal své oddíly, nejprve skrytě a poté otevřeně, aby anektovaly Krym. Je to hrubé porušení mezinárodního práva a mnoha smluv, které podepsalo i Rusko.

Totéž platí pro zásobování ozbrojených oddílů v sousední zemi zbraněmi a podporování „místní“ občanské války, která ovšem se mění na skrytou a podprahovou válku Ruska proti Ukrajině. Různé bojůvky pod ruskými důstojníky, tedy pod ruským vedením a s ruskými zbraněmi bojují proti ukrajinské armádě.

Toto je zcela proti právu a mírovému uspořádání v Evropě. Když tomu ustoupíme, pak již nebude existovat žádná brzda proti násilí v Evropě. Copak si to neuvědomujeme? Je nutné, aby se Evropa agresi postavila. Jinak bude násilí pokračovat dál a dál a zastihne další země včetně Česka. Copak jsme se nepoučili z 20. století? V mnoha názorech se projevilo to, o čem hovořil Václav Havel jako o čecháčkovství. Oslavujeme hrdiny, ať to byli legionáři z první světové války, britští letci nebo vojáci, kteří bojovali na východní frontě v armádě generála Ludvíka Svobody. Ale nejsme schopni se ani trochu uskromnit v zájmu stejných zásad.

06. 12.

Nelson Mandela: Bojovník, který uměl odpouštět

Karel Schwarzenberg Přečteno 4769 krát Přidat komentář

V požehnaném věku zemřel Nelson Mandela. Odešel opravdu velký, kromobyčejně odvážný muž a bojovník za svobodu.

Byl to člověk, který přes veškeré útrapy a téměř třicetileté věznění v hanebných podmínkách uměl odpustit. Věděl totiž, že to, co Jižní Afrika potřebuje, je smíření. Že je nutné nikoli se zabývati minulostí, nýbrž vycházet sobě vstříc a hledat společnou cestu.

Nebyl jistě jediný, kdo se vzepřel tehdejšímu rasistickému režimu v Jihoafrické republice. Avšak tím, že po propuštění prosadil svoji vizi a byl schopen najít společnou řeč s ostatními, zabránil možným krveprolitím a stal se symbolem smíření. A takových lidí bylo opravdu málo.

Vzpomínám na jednu dobrou událost. Nemýlím-li se, bylo to v roce 1990 na světovém setkání v Davosu. Tehdy jsem se potkal s Nelsonem Mandelou ještě coby kancléř Václava Havla. Pozdravil mě a bavil se se mnou, jako bychom byli letití přátelé. Samozřejmě, že to nebylo kvůli mně. Věděl, že Václav Havel měl stejnou vizi jako on, že jsme byli na stejné straně barikády a že boj za svobodu a pravdu není jen jihoafrický problém, nýbrž obecný. A že se o to musíme zasadit.

Nelson Mandela uměl odpouštět a do posledního okamžiku bojoval za společné a mírumilovné soužití v Jižní Africe. A to bylo na něm to velké.

29. 11.

Evropa si nemůže dovolit, aby se Ukrajina dostala definitivně pod ruský vliv

Karel Schwarzenberg Přečteno 10186 krát Přidat komentář

Události na Ukrajině naznačují velmi zajímavý vývoj. S obdivem sledujeme mohutné demonstrace stoupenců přiblížení k Evropské unii v Kyjevě. Tito lidé nechtějí, aby se země znovu dostala pod ruský vliv. Ten, bohužel, ničil Ukrajinu po staletí.

Je pravda, že existuje velmi silný tlak Ruska na Ukrajinu. Vladimíra Putina neopustila představa, že znovu sjednotí celou Rus – tedy Ruskou federaci, Bělorusko a Ukrajinu. Tento tlak, který není zpochybnitelný a je veden velmi tvrdými prostředky, využívá samozřejmě také ukrajinský prezident Janukovyč, aby si vyjednal co nejlepší podmínky pro ukrajinské přistoupení k Evropské unii. Můžeme to nazývat vyděračstvím, ale přiznejme, že jednání vládce Ukrajiny má jistou logiku.

Evropa si nemůže dovolit, aby se Ukrajina dostala definitivně pod ruský vliv. Tím by se naprosto narušila rovnováha v celé Evropě, jak upozorňoval již Zbigniew Brzezińsky.

Samozřejmě bylo velkým zklamáním, že neprošel zákon, který by umožnil, aby se paní Julija Tymošenková vydala na léčení do zahraničí. Tím by se odstranil jeden bolestný problém pro EU v procesu sbližování se s Ukrajinou. Na druhou stranu - stále probíhají jednání mezi Bruselem a Kyjevem a hraje se o velmi cenné nabídky na podporu ukrajinského hospodářství.

Nyní jsme ve stavu, kdy ani Moskva, ani Brusel nemohou říci, že se mohou na Viktora Janukovyče spolehnout. On hraje vysokou hru. Doufám, že pro Ukrajince i Evropskou unii skončí dobrým výsledkem.

12. 11.

Příští vláda zřejmě nebude mít dlouhého trvání

Karel Schwarzenberg Přečteno 5498 krát Přidat komentář

Výsledek voleb po poměrně krátkém a intenzivním volebním boji je dosti zajímavý. Jedním překvapením bylo, že strany, které byly podpořeny stávajícím nebo bývalým prezidentem, se žalostně propadly. Byla to opravdu citelná porážka a troufal bych si říci, že i ostuda pro tyto naše politiky. Je mi pouze líto těch lidí, kteří se v těchto stranách opravdu snažili, neboť jejich idoly je ihned po volbách nechaly padnout a distancovaly se od nich. Když už ne z politických, tak alespoň z lidských důvodů by se trochu větší solidarita i shora slušela.
Druhá a snad ještě významnější událost byla, že s výjimkou KSČM všechny klasické politické strany, které byly v minulém parlamentu, ztratily hlasy i sílu. Z porážky ODS a ztráty hlasů TOP 09 však nezískala největší opoziční strana – sociální demokracie, nýbrž komunisté a především dvě nové strany, které se vynořily z neznáma. Tedy ANO pana Andreje Babiše a Úsvit Tomia Okamury. Zajisté vládním stranám škodily mimo úsporných opatření, která z dobrých rozpočtových důvodů prováděly jejich vnitrokoaliční a u našich bývalých partnerů především vnitrostranické spory. To vedlo k velkému zklamání voličů. Též reformy se podařily jen zčásti.
Zajímavé ale je, že velká demokratická opoziční strana ČSSD též ztrácela hlasy. A to docela citelně. Voliči tentokrát volili neznámo. Protože kdokoli posuzuje nebo akceptuje jakoukoli politickou stranu pouze na základě volební kampaně a výrazného populismu strany, volí opravdu spíše ze vzteku a frustrace nad ostatními stranami. Těžko ale z přesvědčení, že tyto strany jsou spolehlivé a čitelné, i když je možné, že se budou postupně integrovat do české politiky.
Volebním výsledkem vznikne sněmovna, ve které bude sotva možné vytvořit věrohodnou koalici, neboť cíle a zásady potencionálních partnerů jsou odlišné. Je těžko představitelné, že jimi vytvořená vláda bude mít delšího trvání. Doufám, že při příštích volbách se voliči méně budou držet slibů do budoucna a upřednostní zkušenosti a výsledky stran z minulosti.
Pro TOP 09, jak jsem již řekl, nebyl výsledek samozřejmě velkým úspěchem. Ano, ztratili jsme prakticky čtvrtinu hlasů. Na druhou stranu se prokázalo, že tato strana je stabilizovaná, má voliče, kterým je jasné, proč ji volí. Odešli ti, kteří nám minule dali hlas především i tehdy z protestních důvodů, méně už proto, že by se identifikovali s našimi cíli. Je vždycky větší část voličů, kteří jakoukoli stranu nevolí z důvodů identifikace, ale spíše, aby jiné strany tím potrestali. To byla naše výhoda před třemi lety a nyní ji měli pánové Babiš a Okamura. Ale jsme očividně stabilizovaná strana, která ví, co chce, a v klidu jde do poněkud chaotického období příštích měsíců. A jsme připraveni kdykoli nastoupit do boje, budou-li další předčasné volby.

Blogeři abecedně

A Alvarová Alexandra · Arnoštová Lenka Teska B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděk Vladimír · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Brom Zdeněk · Burian Jan · Bursík Martin C Candole James de · Cimburek Ludvík · Cvrček Václav · Cyrani Pavel Č Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra E Ehl Martin F Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gattermayer Josef · Gazdík Petr · Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hokovský Radko · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hubatka Miloslav · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hůle Daniel · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman J Janeček Karel · Janouch František · Jarolímek Martin · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Kania Ondřej · Karfík Filip · Kasl Jan · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Kněžourková Tereza · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Košák Pavel · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubita Jan · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Lešenarová Hana · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Mihulka Stanislav · Michalčák Ján · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mládek Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel · Musil Aleš N Navrátil Vojtěch · Němec Václav · Novák Martin O Opatrný Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Pírko Štěpán · Pixová Michaela · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Polák Milan · Potměšilová Hana · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Rezková Alice · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Shanaáh Šádí · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Staněk Pavel · Stanoev Martin · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Šumbera Filip T Tejc Jeroným · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tutter Jiří U Uhl Petr · Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy