V. Bělohradský: Pár poznámek k Umění evropanství (pozvánka na Interpelace)

20. 02. 2012 | 10:41
Přečteno 6478 krát
Po lednové přestávce vás Aktuálně.cz, Nová scéna Národního divadla a moderátor Tomáš Sedláček zvou na další pravidelné divadelní Interpelace, diskusní setkání nad zajímavými tématy a se zajímavými lidmi.

Naše pozvání do horního foyer Nové scény tentokrát přijali filozof Václav Bělohradský, Irena Kalhousová, hlavní analytička Prague Security Studies Institute, a politický geograf Michael Romancov. Sejdeme se tradičně čtvrtý čtvrtek v měsíci, tentokrát tedy 23. února, v 17 hodin, zváni jste samozřejmě i vy.

Důležité upozornění: Kapacita foyer je omezena na necelou stovku míst. Abychom předešli případnému zklamání, rozhodli jsme se v tomto případě umožnit jejich předchozí rezervaci. Pokud máte zájem, vyzvedněte si „rezervační“ vstupenku již nyní v pokladně Nové scény ND. Samozřejmě zdarma.

K tématu Umění evropanství nás tentokrát inspirovala inscenace Šílená krev, kterou na Nové scéně krátce po únorových Interpelacích uvede berlínský soubor Ballhaus Naunynstrasse.

Tato hra vpadla v loni v zimě do rozvášněné debaty, již v Německu rozpoutal dnes již bývalý berlínský senátor Thilo Sarrazin svou knihou Německo se samo likviduje (Deutschland schafft sich ab), z níž sálá znechucení nad neintegrujícími se imigranty - turecká menšina v Německu se údajně nedá geneticky „upravit“, aby z ní byli řádní, pracovití a úspěšní občané.

Autoři hry vycházejí z této debaty a dohánějí ji ad absurdum do černě vtipné, jízlivé podoby. Režisér tureckého původu a německý dramaturg si vzali na mušku především hloupost všech zobecňujících „pravd“ jak o Turcích, tak o Němcích. Vznikla tak drsná komedie o rasových předsudcích a o spolužití různých etnických skupin v Evropě.

A právě ty „pravdy“ a předsudky budou i jedním z témat naší diskuse. Pokusíme se také zamyslet nad abstraktními a často skloňovanými pojmy vlastenectví a evropanství. A vlastně bychom chtěli přispět k debatě o tom, kam se starý kontinent ubírá, kam by se dle našich představ ubírat měl, kdo je Evropan a zda jím¨ mohou (či mají) být všichni, kdo o to stojí.

***

Stejně jako při předchozích Interpelacích jsem všem hostům poslal několik otázek, abych je prostřednictvím jejich odpovědí představil ve svém blogu. Pan profesor zvolil namísto toho formu eseje, který zde samozřejmě velmi rád přetiskuji v plném znění.

Nejdříve tedy jako vždy několik životopisných dat z otevžených zdrojů:

Václav Bělohradský


Filozof a sociolog

Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze češtinu a filosofii.

V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace a působil postupně jako pedagog na Filozofickém institutu v Janově, od roku 1973 byl tamtéž profesorem sociologie. Dlouhá léta spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a českým domácím disentem.

Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Svá díla vydával nejprve pouze v Itálii, poté v češtině v exilových nakladatelstvích, v Česku od roku 1991.

Pár poznámek k umění evropanství

Náš postoj k Evropě je určen naší národní mytologií, v níž převládají motivy sporu s Evropou – například motivy husitské (“ubránili jsme tehdy pravdu kacířských lidových Čech proti celé Evropě”, tvrdil Zdeněk Nejedlý neblahé paměti) a také motivy zrady jako Mnichov, Jalta nebo i rok 1968, kdy jsme byli zase pro změnu “opuštěni celou Evropou”. Vztah českého národa k Evropě je proto ambivalentní, osciluje mezi nedůvěrou, politickým utilitarismem a furiantstvím. Například náš vztah k francouzské kultuře a Francii vůbec byl veden nejdříve snahou “zviditelnit se jako samostatný národ ” uvnitř Rakouské říše a odklonit se od převažujícího vlivu kultury německé; po první světové válce pak byla naše zahraniční politika ve služebném poměru k zájmům Francie, která byla hlavní zárukou naší samostatnosti (o to hlubší byla frustrace z Mnichova).

Historicko-politickým důvodem tohoto ambivalentního vztahu k Evropě je to, že Československo vzniklo v roce 1918 proti svým historicky nejbližším sousedům v Evropě (dokonce se hovořilo o Československu jako nástroji potrestání Němců), proto byli jako ochránci vnímáni vítězové první světové války tedy “vzdálené státy” jako USA, Francie, Velká Británie, po druhé světové válce zase SSSR a dnes (anti-evropskou pravicí) USA. Mnoho pravicových politiků vidí dodnes v USA ochránce před “centralizující se bruselskou říší pod vládou Berlína”, před novým „německým nebezpečím“.

V současnosti je proces evropské integrace v patové situaci, způsobené tím, že nenašla nové energické hybatele, jakými byly v minulosti:

(i) francouzské velmocenské ambice realizovatelné jen skrze politickou integraci Evropy;
(ii) poválečná potřeba Němců nahradit nacionalismus evropanstvím;
(iii) italská potřeba zajistit si větší modernizaci země úzkou spoluprací s rozvinutějšími sousedy v Evropě;
(iv) výhodná nad-reprezentace malých států v EHS i v ES.

Po roce 1989 se nepodařilo nalézt nové ”hybatele evropské integrace”, jakými by mohly být například zelená kritika ekonomického růstu, etičtější vztah k Třetímu světu, demokratický socialismus atd. V rostoucím kulturním vakuu se rozbíhá „identitární panika“, hysterická poptávka po identitě, jejímž důsledkem jsou vlny neorasismu, klerikalismu a neonacionalismu; krize společné měny navíc prudce oživila stereotyp „líný Jih parazitující na pilném Severu“.

Otázka společné tradice, v níž proces evropského sjednocování ukotvit, je dnes špatně položena. Evropskou tradicí není jednota, ale otevřenost vůči tomu, co sjednocuje . Co je dnes takovým základním sjednocujícím tématem v Evropě? Ohrožení demokracie planetární expanzí techno-vědecké moci a mediální neoreality? Vyprázdnění velkých polarit jako například legitimnost – legalita, hnutí – strana, pospolitost – společnost či reprezentace – lobování? Nebo redukce kultury na pouhou „národní“ tradici, jejíž uchování sponzorují nadnárodní koncerny tím, že do ní vpisují své reklamní šoty? Na tuto otázku jsme odpověď nenalezli.

Připomeňme si obecnou formu, kterou má to, co nazýváme „ohrožení Evropy“ či „evropského dědictví“. Nesmrtelně ji zachytil Franz Kafka v dialogu mezi Josefem K. a duchovním v kapitole Před zákonem v románu Proces: “Není třeba, abychom pokládali všechno za pravdivé, je jen třeba, abychom to pokládali za nutné.” “Bezútěšné mínění,” řekl J. K.- “Lež se nastoluje jako světový řád”.

Evropská tradice (a dědictví) je vzpoura proti všemu, co vyžaduje, abychom to pokládali za nutné; tradice vzpoury proti nutnosti - ať už vystupuje jako nutnost dějinná, zjevená, vědecká, ekonomická, rozpočtová krize vynucující si škrtání sociálních výdajů či jednoduše jako nutnost „jednat co nejefektivněji“ je jádrem evropské identity. Například v LN novinář Tomáš Němeček komentuje tezi o nelegálnosti “cíleného zabíjení jaderných vědců v Iránu“ takto: “Ale myslím, že ani Menachem Begin v roce 1946 po útoku na sídlo tehdejší britské mandátní správy netvrdil, že je to legální. Stačí, když je to účinné.” Být Evropanem znamená především jedno – nikdy nepřipustit, aby platilo, že “stačí, když je to účinné”. Ideou Evropy je věčný svár mezi legitimností a legalitou, mezi smyslem a cílem, mezi etikou a efektivitou: lež se nastoluje jako „světový řád“ vždy, když je jeden pól té dichotomie redukován na druhý - etické je, co je účinné, co je legální, je i legitimní a smysl je to, co je naším cílem.

Evropa je půda věčného sporu mezi těmi dvěma póly. Ten spor je univerzálně nakažlivým stavem ducha, není z něj návratu do říše poznané nutnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Takže účel světí prostředky.

Prostředky vidíme.
Účel by si asi žádný politik nedovolil vyslovit nahlas,pokud to ti mamlasové tuší.A pravda se odjakživa ideology u moci kriminalizovala.
20. 02. 2012 | 11:27

Michal Macek napsal(a):

to je velmi zajimavej host :) nicmene nevim proc zlehcuje husitstvi - ze se pred nami trasla cela evropa je nezpochybnitelny fakt :)
PS:tuto slovni hricku si nemohu odpustit - bacha aby ve foayer necihal nejaky voayer :D
20. 02. 2012 | 11:31

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Inteligentní, vzdělaní a "bohabojní" lidé se snahou dobrat se pravdy, se asi vždy dohodnou, věřím že i rozdílné víry, původu, rasy atd.
Jenže většina taková není, obecný lid je odkázán na vládnoucí elity, které jsou mnohdy vzdělané, inteligentní, jen o té jejich snaze řídit a spravovat věci veřejné ku prospěchu všech občanů, musíme pochybovat.
Pan Bělohradský je moudrý, světa znalý muž, ale širší veřejnost asi neosloví, jednak jeho úvahám neporozumí, jednak je ani nečte. Proto naši občané tak snadno sednou na lep tu výřečnému Zemanovi, tu charismatiskému Klausovi, jindy upřímnénu Grosovi.
Nikdy to nebylo jinak. Musolini, Hitler, Lenin a jim podobní vždy získali davy pro své v důsledku zločinné cíle. Takže se my i naši potomci máme na co těšit!
20. 02. 2012 | 12:01

Bazzy napsal(a):

Skeptický:
účel nesvětí prostředky, to je propaganda. Ve skutečnosti prostředky mohou dehonestovat účel.
20. 02. 2012 | 12:01

skeptický napsal(a):

Bazzy

Jen za předpokladu,že účel je "honest".
20. 02. 2012 | 12:08

Nahodny pesak napsal(a):

“Bezútěšné mínění,” řekl J. K.- “Lež se nastoluje jako světový řád”.
A tak toto rceni je dnes vice nez pravdive a tak i na aktualne.cz se i ten dnesni pisalek a "moralni" diletant Libor Stejskal coby vlezprdelka "zapadni civilizace"
a v pravem slova smyslu jen pokrytec a zastance potlacovani pravdy v dokonalem souzneni s zvasty ktere tak vehementne zastiraji skutecnost a propaguji stejne lzi jakymi oplyvali naciste v podani Goebelse.
20. 02. 2012 | 12:09

Koplkop napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy
Souhlasím s Vámi, pan Bělohradský například ve svém eseji píše: "Ohrožení demokracie planetární expanzí techno-vědecké moci a mediální neoreality?" Už to je věta, kterou si já musím přečíst dvakrát a pak si ji přeložit :-). Pokud je ve formě psané, a mám dostatek času, není to problém. V přímé diskuzi bych nedokázal reagovat. Musel bych tuto větu vypustit a soustředit se na jiné, srozumitelnější. Pak ovšem je tady nebezpečí, že plně nechápu smysl debaty a jejího dalšího vývoje.
Pan Stejskal
Plentaři skončili?
20. 02. 2012 | 12:11

Kuchař napsal(a):

Bude mít Bělohradský nějaký doprovod a nebo bude navolno ?
20. 02. 2012 | 12:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Šašku,

se závěrečnou tezí se dá myslím souhlasit. Nicméně zní dost fatalisticky. Někdo by dokonce řekl defétisticky ;-)

Co s tím? Nemá smysl se snažit, aby se to nestalo, i když člověk ví, že je to nevyhnutelné? Prostě se těm Hitlerům, Mussoliniům a Leninům stavět do cesty, i když člověk ví, že přijdou další a další...

Ten, kdo získá moc, ji vždy začne časem využívaz k vlastnímu prospěchu (to je zákonitost daná lidskou povahou, řekl bych). S inteligencí a vzděláním to souvisí jen okrajově, inteligentních a vzdělaných "gaunerů" jsou zástupy.

V určitém okamžiku asi každý z nás dospívá k názoru, že svět je "zlej, nespravedlivej", lidi se chovají jinak, než by měli, jsme hamižní, panovační, nesnášenliví (dneska méně, zítra více, záleží na nanší okamžité situaci).

A dál? Co z toho třeba pro Vás konkrétně vyplývá?

Libor Stejskal
20. 02. 2012 | 12:17

Kanalnik napsal(a):

Pane Stejskale, byl nebo bude nejaky dovetek ke zmizelemu blogu pana Bendla (uz jsem se nemohl dockat, az sem povesite svuj blog, abych se vas mohl zeptat) ?

Tehdy jste psal, ze se k tomu snad mozna vyjadri redakce v redakcim blogu (coz se nestalo, i kdyz jsem pochopil, ze se to nutne stat nemusi), tak by mne zajimalo, jestli jsem neco prosvihl, nebo jestli tedy preslo A.cz celou vec mlcenim a uz se vice jako ctenari nedozvime.

Dekuji.
20. 02. 2012 | 12:27

stejskal napsal(a):

Ne, neskončili, pane Koplkope.

To bych zde napsal. Tyto Interpelace budou mít stejnou podobu jako ty minulé, tedy takovou, jaká se v této fázi zhruba ročních zkušenostech vykrystalizovala. Jde stále o otevřený formát, nemáme v úmyslu jej nijak zakonzervovat. Čili měníme za pochodu ;-)

Jedna drobnost zde ale je. Interpelace jsou projektem Nové scény ND, Aktuálně.cz a Tomáše Sedláčka. Samozřejmě nás těšilo, že o jejich přímý přenos projevil v minulém roce zájem druhý program České televize. Ve vysílacím plánu na tento rok už ale není (jaksi nám ani neřekli proč, ale to je nakonec jejich věc, souvisí to zřejmě s personálními změnami v ČT). Zájem projevil již někdo jiný, v současné době o tom jednáme a vypadá to docela zajímavě.

Nicméně tento měsíc bude možné shlédnout Interpelace živě na Nové scéně ND, on-line na Aktuálně.cz a (pokud nás nezklame technika, což se bohužel už párkrát stalo) ze záznamu tamtéž.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
20. 02. 2012 | 12:28

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kanálníku,

vše, co se k tomu podařilo zjistit, jsem popsal v debatě zde http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-payne.php?itemid=15521 07. 02. 2012 | 11:53

Nemyslím, že je to informace na samostatný blog, a proto jsem ho nepsal (ani nikdo z redakce). Nevím ani - a nemám možnost to zjistit - zda více tuší lidé, kteří se panu ministrovi o blog starají.

Nechci, aby to působilo arogantně, ale opravdu k tomu neumím nic jiného dodat (tedy kromě toho, že tento týden napíšu všem autorům, ktěří si dosud nezměnili heslo, aby tak učinili.

Libor Stejskal

P.S. V době, kdy se to stalo, jsem byl na dovolené s dětmi na horách. Syn zrovna dostal střevní chřipku, zvracel a trpěl silným průjmem. Možná jsem byl v tu chvíli ve svých odpovědích trochu úsečný, ale nějak jsem nevěděl, co dřív. Zpětně se omlouvám.
20. 02. 2012 | 12:37

Koplkop napsal(a):

Libor Stejskal
Děkuji za odpověď.
Koplkop
20. 02. 2012 | 12:39

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Koplkop
To mě také napadlo, v ústním projevu stačí několik takto šroubovaných vět, aby běžný posluchač nepochytil smysl vyřčeného, já si též musel leccos přečíst dvakrát, a to se považuji za člověka na leccos zvyklého.

Stejskal
Taková už je moje nátura, když se na mne navalí více negativních informací, ve kterých právo, spravedlnost a pravda dostává notně na frak, první reakcí je buď zoufalství nebo vztek, podle momentálního stavu mysli.
Co se týče té inteligence a vzdělání, to vím taky, že spousta lidí hrubě zneužívá svých "kvalit" k prosazování svých sobešckých zájmů. Jen jsem po převratu nepočítal s tím, že se jich tu vyrojí taková síla.
Takže v dnešním stavu své mysli to vidím dost tragicky a pořád se nemůžu zbavit pocitu, že to pro slušné a hodné lidi dopadne blbě (Chtělo by se dodat jako vždycky).
20. 02. 2012 | 12:40

Viola napsal(a):

V TV teď interpelace nebudou? No to je škoda.
20. 02. 2012 | 12:45

stejskal napsal(a):

Rozumím Vám, pane Šašku,

tohle si slušní a hodní lidé myslí už tisíce let. A mají pravdu. Dopadne to "blbě". Jen jde o to, kdy a jak moc (a možná taky, co je to vlastně "blbě").

Neberte to jako ironii, prosím, není to tak míněno. Není to ani povzdech, spíš snaha domýšlet, jak o těchto věcech přemýšlíme (tedy myslím jako my, lidé, po celou svou historii). Jak se odráží realita v našich myslích, jak ovlivňuje naše chování a co s tím sami můžeme dělat.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Vlastně jsem ani debatu nechtěl vyvolat, nemám na ni zrovna čas. Po nemoci se mi toho navalilo nějak hodně a nestíhám ;-)
20. 02. 2012 | 12:48

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Pane Stejskale, přeji hezký den a v rekonvalscenci opatrně, žádné přetěžování, dobrý je šípkový čaj a trochu slivovičky(meruňkovičky, hruškovičky a jiné vičky), jen né čočovičky!
20. 02. 2012 | 13:02

Karel Matoušek napsal(a):

Škoda, budu v Dublinu, jinak bych tentokrát určitě přišel. Vždycky jsem tvrdil, že Bělohradského 'nemusím', ale osobně mne absolutně okouzlil.
20. 02. 2012 | 13:15

Pavel napsal(a):

Byly doby, kdy jsem rád četl filosofická díla. Bohužel, zejména u současných filosofů mám pocit, že nemají co říci . V textu pana Bělohradského nějak nemohu nalézt vlastní hlubší myšlenku. Co se týče F.Kafky a specielně románu Proces já v něm cítím varování, že člověk se skutečně nemusí vždy podrobovat nutnosti. Jenže se asi dost lišíme ve vyvozování důsledků. Já za hrozbu považuji právě ta všechna zdůrazňovaná prohlášení o nutnosti nevypadnout z hlavního proudu EU, z procesu hlubší integrace. a to aniž by se někdo ptal o povaze této integrace a o tom, kdo a co je to ten hlavní proud. Bez toho, že by se někdo ptal občanů EU na souhlas s Lisabonskou smlouvou. Takže když už bychom byli u té evropské tradice tak by jejími nositeli byli spíše eurorealisté a euroskeptici. A co se týče lákání voličů na politiky typu Mussolini, Hitler. Nebylo by lépe, kdyby se filosofové a moudří lidé naučili vyjadřovat tak, aby jim lidé rozuměli a aby měli lidem co říci. Mohli by se poučit třeba u Sokrata.
20. 02. 2012 | 13:20

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše,.....

LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

....ale "vocamcáť až pocamcáť,"....o tom nás už historie poučila mockrát. Když smícháte barvy duhy,...vznikne kalná šeď. Nebo, čím víc koní zapřažených do spřežení, tím je třeba lepšího vozataje a pomalé jízdy. Na jednom dobrém koni docváláte nejdál, někdy i bez sedla.
Evropanství,...dobrá,....budoucnost teprve rozhodne, jak moc dokáže držet Evropu volnou, rovnou a bratrskou.
20. 02. 2012 | 13:39

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal, jsem rad, ze znovu budete delat besedy v divadle. Dekuji Vam.
Presto, ze pana Belohradskeho neznam, tak to co napsal me zaujalo. Vypada to, ze zazari hodnotnymi myslenkami. Tim, ze pan prof. Matousek ho "NEMUSI", zvysuje jeho hodnotu a moji zvadavost.
(Potrbujete mit v rodine ECHINACEA - Golden Seal Complex =
Synergistic immune supporting benefit. Je to velmi silny rostliny lek od Indianu. Vzdy mi pomohl. Jde to objednat pres computer. POZOR-NEPREDAVKOVAT !)
20. 02. 2012 | 13:59

Kanalnik napsal(a):

Libor Stejskal

Ok, diky za reakci, pane Stejskale.
20. 02. 2012 | 14:19

myrta napsal(a):

Pane Stejskale
já bych si dovolila navrhnout jedno téma vašich interpelací.Určitě by to zajímalo enormní množství lidí.
Téma:Opojení mocí,ztráta soudnosti a morální poškození prezidentského úřadu jako takového.Srovnání-Německá spolková republika versus Česká republika.
Ale to si netroufnete,soudím správně?
20. 02. 2012 | 14:42

P. napsal(a):

ad "Ale myslím, že ani Menachem Begin v roce 1946 po útoku na sídlo tehdejší britské mandátní správy netvrdil, že je to legální. Stačí, když je to účinné."

Tohle má zajímavé dějinné pokračování. Stačí si poslechnout jiného premiéra Izraele Ehuda Baraka jak 11. září 2001 v 11:30, už hodinu po pádu věží WTC na BBC vyhlašuje "válku terorismu", zmiňuje Bin Ládina a Irák, Irán a Lybii jako "darebácké" státy. Bývalý premiér šestimiliového státu se z neznámého důvodu cítí být povolán určovat Americe, Evropě a Rusku strategii boje proti terorismu na šest až devět let. Přičemž tu strategii si nejspíš nalajnoval v hlavě během posledních 2 hodin ...

Ehud Barak interview, BBC, 11:29, 9/11
http://www.youtube.com/watch?v=V4Zj1fnGtjk
20. 02. 2012 | 15:01

TomášL napsal(a):

Zajímavé téma.

Škoda, budu v Uppsale...
20. 02. 2012 | 15:01

Viola napsal(a):

Na golf, na golf? TomášiL
20. 02. 2012 | 15:14

TomášL napsal(a):

Viola

Ni, ni...

Návštěva rodičů...
20. 02. 2012 | 15:16

Viola napsal(a):

Tak vy jste původem Švéd? Tomáši L? Já jsem si myslela, že Fin.
20. 02. 2012 | 15:27

stejskal napsal(a):

Naprosto správně, paní Myrto,

jsem z toho předem úplně vyděšený.

Hezký den.

Libor Stejskal
20. 02. 2012 | 15:35

myrta napsal(a):

Pane Stejskale,
ale někdo by měl být ten první.Odvážným štěstí přeje,víte to?
20. 02. 2012 | 15:42

stejskal napsal(a):

Vím, paní myrto. l.s.
20. 02. 2012 | 15:43

TomášL napsal(a):

Violo,

s tím Finskem si to pletete u jmenovce Tomáše. Bloggra Tomáše Sedláčka (který tam jistý čas byl, jestli se nemýlím)... :-)))
20. 02. 2012 | 15:43

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

pane Stejskale,
pohoda, klídek, tabáček,
valium na Váš boláček......
*
No nic, 100 lístků je nějak málo, du se tam poohlédnout, pane Stejskale, ale jestli nebudou, bude to jako v té tombole...
Pěkný den.
20. 02. 2012 | 15:47

stejskal napsal(a):

Kdyžtak si mne dole v NONA odchytněte před tím, pane Wachfaitle (pana poslance Křečka jsem tam onehdá také propašoval, i když neměl rezervaci ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Valium znám jen z knížek, filmů a písniček Lou Reeda ;-)
20. 02. 2012 | 15:51

český maloměšťák napsal(a):

Texty pana Bělohradského čtu rád.
Ale nesouhlasím zde s jeho pojetím, že úzce utilitární motivace/metodika, leitmotiv.../ chování musejí být vždy nutně v rozporu s evropskou tradicí.
Protože aby vůbec nějaká evropská tradice přežila - musí být Evropa vybavena takovou demonstrací moci a ještě lépe skutečnou mocí, že ve střetu náboženských ideí /islám/, ekonomických ideí /čínský byrokratický centrální kapitalismus, holistický kapitalismus Hospodinem vyvoleného národa/ a domácí 5. kolonou těchto zájmových skupin včetně jejich domácích klonů/např. holisticky pojímaná politická demokraticky etablovaná moc - její redukce na moc patronsko - klientských uskupení, partajkracií..../ - obstojí, že nezkolabuje nebo nebude převzata mocí jiného politického centra.

Trocha historie.
Stalinský režim a jeho význam ve smyslu porážky hitlerovského Německa. Takřka s jistotou lze říci, že nebýt industrializace porevolučního Ruska - a to za cenu obrovského strádání a hromad mrtvol....bylo by Rusko /SSSR/ někde na hospodářské ale i vojenské úrovni Turecka - v předvečer války s Hitlerem.
Jaký by to asi mělo důsledek pro Evropu - o tom se dá sice spekulovat, ale Češi, Poláci aj. národy si budou myslet svoje - a mají pro to důkazy...jaká by asi byla Evropa pangermánská. Co se týče tradic Evropy.
Takže kupodivu se pololegitimní a ve smyslu etickém nelegální stalinistzický režim ukázal coby obránce tradic Evropy. Paradoxní ?? Ale pravdivé.

Ale pojďme do současné Evropy.
Jak má Evropa tvořit a hájit novou tradici evropanství např. ve směru budování hranic na základě ekologické rovnováhy, udržitelnosti aktuálního stupně diferenciace jak společnosti, tak přírody - pokud má soutěžit na globálně propojeném online tržišti s takovými zeměmi jako je Čína ? S nadnárodními obchodně - finančními bloky ? Kdy jejich součástí jsou i elity domácí /podle mě je ale častým zjevem i to, že na jedné straně vrcholný politik vystupuje coby bojovník s nezaměstnaností - ale sám investuje přes různé fondy do podpory zaměstnanosti např. v Číně - takto vlastně exportuje zaměstnanost domácí/.
Ale dobře - to jsou pořád jen tupé nástroje státu - kterými by se daly nerovnosti napravit./jednotný hlas ve WTO, jednotná obchodní politika, revize elit - stále ještě demokratickým procesem/
Pojďme teda k těm ostrým.
Evropa nemá armádu. Nic takového jako evropská armáda neexistuje - NATO není evropskou armádou - spíše připomíná stálou americkou armádu s příležitostým najímáním jednotlivých národních gard z Evropy. Řecká armáda by po mobilizaci klidně mohla vést rovnocennou válku s bundeswehrem - možná i s rakouskou národní gardou - jen tak mimochodem.

Není teda jasné - jak se má udržet(či vybudovat nová) tradice bez opory v ekonomice, vojenské síle a při klesající loajalitě občanů vůči vládnoucí třídě.
/která uzce spolupracuje s tkzv. Al Sraidou - jejíž částí jsou např. tkzv. kmotři a která je realně nebezpečnější než Al Kaida i Ahmenidežád dohromady/

/chtěl jsem být ostřejší - uvést např. oprávněnost pronásledování křesťanů - pokud odmítali sloužit v armádě za Marka Aurelia, štvali lid proti římské tradici, rozkládali mocenské struktury...v době největšího vnějšího ohrožení zvnějšku - ale to by bylo rozhrabáváním žhavých uhlíků dýkou....ono se to totiž těžko hodnotí, ex post...utrpení coby stránky v knihách nebo jmena na památnících....to je utrpení s kterým se stejně už nedá nic dělat...jenže právě to poučení - též nebývá jednoduché - kdo mohl vědět, že implementace tkzv. demokracie v Íráku bude stát více životů než měl na svědomí Saddamův režim....ex post výklady - jak pohodlné.... /

Apropo - myslím si, že doba je těhotná Leninovým Čto dělať - Bělohradského Proč, proč, proč... je sice jedním ze zajímavých vodítek - ale Číňan jak známo, konzumuje psy nejen jako potěšení ducha....
20. 02. 2012 | 15:53

myrta napsal(a):

Pane Stejskale
a o tom to vlastně tady je.Svoboda slova,demokracie?Ale kdeže.Tohle téma probírala německá média vlastně už od prosince,kdy Wulfova aféra vypukla.Všichni významní moderátoři jako Gúnter Jauch,Anne Will,p.Maischberger aj. To probírali ve svých 2 hodinových pořadech se zástupci stran,právníků ,významných osobností a občanů.
Na tohle my se nikdy nezmůžem.Proto to tu vypadá,tak jak vypadá.
20. 02. 2012 | 16:16

stejskal napsal(a):

Naprosto s Vámi souhlasím, paní myrto. Vidím to úplně stejně. l.s.
20. 02. 2012 | 16:18

UmKab napsal(a):

To má bejt jako nějaká filozofická fronta eurohujerů? Něco jako čáry máry kulturněpolitickohistorickýoslímůstek fuk určování zakřivení banánů v bruselu je správné a žádoucí? Jak vlasně aplikace takový filozofie vypadá na úrovni jednotlivce? Sepisováním žádosti o povolení nákupu brambor za účelem výroby bramborové kaše k nedělnímu obědu?
20. 02. 2012 | 16:31

TomášL napsal(a):

UmKab

Zrovna zakřivenost banánů byla positivní věc EU k ČR.

PS: Mimochodem, dnešní banány v marketech se dávají v zemi původu dobytku, popřípadě se vyhodí. Ale jak se říká v Evropě... ČR, popelnice Evropy. :-)
20. 02. 2012 | 16:35

Jan Kramoliš napsal(a):

Václav Bělohradský

Dovolil bych si snést debatu o dvě až tři patra níž (neb k výšinám vznésti se mi nelze - :) ) a hle: je to velmi prosté. Hlavním problémem ČEZké republiky je skutečnost, že náklady se znárodňují, zatímco zisky se privatizují. V EU nese ztráty Evropa, zisky se privatizují ve prospěch globálního kapitálu a nacionalizuje se jen ideologie, která obviňuje EU, přestože všechny klíče pořád drží členské státy.
20. 02. 2012 | 16:37

UmKab napsal(a):

TomášL

A co teprv kdyby Brusel rozhodl o zákazu močení na záchodová prkýnka.Něžná polovina evropy by kejvala hlavou a o těch co vyženou inspektory by se říkalo že doma chčijou po zemi.
20. 02. 2012 | 16:48

TomášL napsal(a):

UmKab

Spíše bych uvítal od Bruselu, kdyby nařídil alespoň 10% masa ve českém špekáčku. :-)
20. 02. 2012 | 16:51

michal napsal(a):

souhlas návrhem tématu od myrty. A jako aktuální bych dodal - Braňme řidiče Smetanu! Před pár dny promítaný Lid vs. Larry Flynt. byl skutečně načasovaný, bůhvíkým...
20. 02. 2012 | 17:00

Jan Kramoliš napsal(a):

Libor Stejskal

Což o to, "stavět se (zlu) do cesty" je jistě chvályhodné. Nicméně pro úspěch je třeba, aby se ti slušní dokázali mezi sebou domluvit. V té naší "malé zemičce" se nám to nějak ne a ne dařit a v rámci Evropy je to ještě podstatně těžší (a to ne ani tak kvůli těm 23 a více jazykům).
20. 02. 2012 | 17:10

stejskal napsal(a):

Jednoznačně, pane Kramoliši.

Schopnost komunikovat dokonce považuji za naprostý základ dobrého fungování společnosti (ostatně proto tu dělám to, co dělám).

Když si většina lidí myslí, že je druhého kvůli jeho názoru třeba zašlapat hluboko do země, zakázat ho, urazit a ponížit, nemá moc smysl bavit se o stavění se do cesty čemukoliv (tím méně zlu, protože pod ním si každý představujeme názor toho druhého). Jediné, čemu se můžete stavět do cesty je právě tento přístup. A to jediným způsobem: odmítnete ho sám používat jako nástroj komunikace.

Dokud se spolu naučíme o něco smysluplněji jedna, naslouchat si, nehádat se o nějaké smysluplné cestě nejsme s to udělat (tedy alespoň podle mého názoru). Proto si tu tak blbě už pět let cintám pentli :-)

Hezký den, pane michale,

já též, už o něm celé odpoledne přemýšlím. Mohlo by se jmenovat Umění mít moc. Je zde mezi blogery řada skvělých psychiatrů, ale též politologů a dalších, kteří by k tomu jistě měli co říci. Určitě to jednou uděláme...

Chtěl jsem jen paní myrtě udělat radost. Se zjevný očekáváním napsala: "Ale to si netroufnete, soudím správně?". Tak jsem vyšel vstříc, abych nezklamal...

Libor Stejskal
20. 02. 2012 | 17:28

myrta napsal(a):

michal
Larry Flynt vyhrál soudní spor,přestože zhanobil dost nehezky ve svém časopise faráře.Protože zvítězila svoboda slova jednoznačně nad morální újmou jednotlivce.Jak je to u nás?Srovnejte spor p.Paroubka a jeho ženy,taktéž nechutně zhanobených sexuální kresbou.Vyhrál též tisk s odůvodněním,že veřejně činná osoba musí něco vydržet.O.K.Jak se to srovnává s rozsudkem p.Langrové?Politici ODS se nesmí zhanobit ani namalovanými tykadly.Jsme právní stát,nebo ne?
20. 02. 2012 | 17:29

Hustler napsal(a):

myrto, vytiskni si za svoje fotky politiků ODS a ČSSD (ty Smetana "hanobil" taky) a čmárej si po nich, co chceš. Pokud ti to někdo bude chtít zatrhnout, odvolávej se na Larryho Flynta, takhle je to blbost. Tady jde o ničení něčeho, co tomu, kdo ničí, nepatří. To je jako kdybys zapálila pekařovi reklamu na krámě, protože nesouhlasíš s tím, jaký peče housky. Lidi, čim to sakra myslíte...
20. 02. 2012 | 17:41

myrta napsal(a):

Pane Stejskale
Budu mít radost(a nejen já),když to bude úderné,tudíž k něčemu.Pokud to bude ve smyslu-vlk se nažral a koza zůstala celá-nemá to smysl.Ale měli bychom se snažit dostat do civilizovaných oblastí.Přeji vám zdar a úspěch.Hezký den.
20. 02. 2012 | 17:43

myrta napsal(a):

Hustler
proboha jak pomíjivá je hodnota jakéhokoliv plakátu ! Stejná jako letákové reklama supermarketu.Komu co přinese?1% lidí,kteří si tam něco vybrali a ostatních 99 % ji rovnou hodí do koše?Společné ale mají jedno-kdo je zaplatí jsme my všichni.V ceně zboží,v dotacích politických stran.Jste přesvědčen,že vůbec někdo šel volit toho,koho viděl na plakátě?Spíš ho naštvalo,že se toho-onoho musí koukat na všech rozích.
20. 02. 2012 | 17:52

TomášL napsal(a):

myrto

Já Vám nevím... Ona ČR není USA a mentalita, společnost i historie je zcela jiná. A pokud jde o to kopírování, proč nebýt svůj? Proč se opičit dle Západu?
20. 02. 2012 | 17:53

Jan Kramoliš napsal(a):

Děkuji, pane Stejskale,

za reakci. Asi je třeba rozlišovat komunikaci obecně, diskusi a tu "mou" domluvu". Nechci znevažovat Vaše dílo - :) , ale toto diskusní fórum samo o sobě k žádné konkrétní domluvě vést nemůže. Chápu, že ambicí je prostor pro tříbení názorů, ale ve skutečnosti je to spíš prostor pro "Exercices de style". Upřímně řeknu, že diskusi např. s nacionalisty považuji za čistou ztrátu času. S fanatiky jakéhokoli přesvědčení - jakbysmetl - nejinak.

Takže otázka je najít (vymyslet) platformu, která bude dostatečně otevřená a současně chráněná proti intervenci a infiltraci těch, co dobrými úmysly vedeni nejsou. Což není snadné.

jk
20. 02. 2012 | 17:59

myrta napsal(a):

TomášL
proč opičit? Nasát a zužitkovat vše od těch,kteří jsou dále než my.Sami jak je vidět nic lepšího nevymyslíme.A smysl všeho je se posunout k očistě.Účel světí prostředky.A média jsou sedmou velmocí,od těch se očekávají a masivně zúročí impulsy.
20. 02. 2012 | 18:04

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Bělohradský? - bude dotaz na video (stačí zvuk - hlas), tak pokud to půjde, něco natočit.
20. 02. 2012 | 18:08

stejskal napsal(a):

Pane Kramoliši,

toto diskusní fórum nemůže vést vůbec k ničemu (ve smyslu vyřešení, domluvení se apod.). Je tu přesně jen a pouze k tomu, abychom se zkoušeli učit komunikovat v tom smyslu, v jakém je diskuse už od antiky mnohými chápaná.

Dokud se to alespoň část z nás nenaučí (v jiných zemích se to společnost učí o stovky či aspoň desítky let déle, takže je o pár krůčků vpřed, jak to třeba popisuje pan Procházka v nedávném blogu z Německa), je dle mého zakládání platforem zbytečné (no, úplně ne, ono je to též součástí výuky, ale stejně přinesou jen samá zklamání a ještě větší deziluzi, že zase nic...). Protože každá platfoma tady zajde na tom, že se v ní nakonec všichni rozhádají. Každý ví úplně nejlíp, jak se má co dělat, a kdo to nedělá stejně, je nepřítel.

Víte, mně spíš přijde, že jsme tu tak trochu fanatici všichni. Až si to uvědomíme (tedy slevíme ze svého fanatismu a přestaneme vidět fanatiky ve všech ostatních), máme šanci. Ale asi je třeba si k tomu projít nějakou cestou. Myslím, že bude dlouhá a možná bolestivá.

Libor Stejskal
20. 02. 2012 | 18:10

stejskal napsal(a):

Díky, paní myrto,

nevím, jestli to bude "ve smyslu-vlk se nažral a koza zůstala celá". On si pod tím vždycky každý představuje něco jiného. Osobně bych si od toho moc nesliboval, pokud čekáte, že nás to nějak posune. Na to myslím jedny ani tisícery Interpelace nestačí. To by bylo moc jednoduché. Myslím, že to budem muset všichni "odřít" s trochu větším nasazením a že to bude nějakou dobu trvat, než budeme tam, kam se za staletí či aspoň desetiletí dostali už jiní.

Hezký večer.

Libor Stejskal
20. 02. 2012 | 18:15

michal napsal(a):

ad myrta
Snad nejsme ve sporu?... Aha, čtu Váš příspěvek už po několikáté, a až teď jsem si všimnul, že za větou "Politici ODS se nesmí zhanobit ani namalovanými tykadly." nemáte otazník. No tak to jsme tedy ve sporu!! Ve Formanově filmu si dovoluji Vaší pozornosti doporučit řeč Flyntova obhájce, v které poukázal na to, že kazatelova čest u lidí, na kterých mu zjevně záleží, tedy u slušných věřících, tedy v drtivé většině nečtenářů Flyntova obskurního plátku, úhony nedošla, a na názory čtenářů Hustleru pánu kazateli netřeba pohlížet. Otázky vkusu nemohou spadat a také nespadají pod zákon. I kdybych se v pochopení Formanova filmu mýlil (může být, jsem omylný a vím o tom), tak vidím, že jste, bohužel, mylně informována o kauze řidiče Smetany. Ten nebyl zažalován za hanobení politiků ODS, ale za poškození věci. Mezi námi, ač zpočátku volič ODS, rozpor mezi jejich volebním programem a jejich činy mne posléze natolik znechutil, že se v mých očích zhanobili sami v opravdu podstatných záležitostech natolik, jak to cizí nedokáže. Opravdu si myslíte, že přimalováním tykadel někoho zhanobíte? Je mi líto, s takovým názorem jste se u mne nezhanobila, ale zesměšnila. To za prvé. Za druhé si zde dovolím připomenout okolnost, s kterou se lze v nějakém blogu na téma Smetanův trestný čin seznámit: ve zkratce: MHD Olomouc bylo pohroženo vedením města Olomouc (ODS), že nebude-li vyšetřeno počmárání volebních letáků, bude mít MHD ekonomické problémy. Za třetí: volební letáky, pokud nejsou čmáráním, roztržením, přelepením znehodnoceny vůbec, jsou grafickými reakcemi naopak vylepšeny, přitáhne se k nim pozornost. Ty opakující se nevymahatelné sliby a často zjevné nesmysly, mnohdy i lži, kterými je většina volebních tiskovin "napříč politickým spektrem" jsou svou podstatou "zboží krátkodobé spotřeby". Veřejně činná osoba, jak soud dovodil a jak to vnímá většina nepolitického občanstva, "musí něco vydržet". Natož volební leták, které jsou navíc doslova cpány lidem do výhledu a do schránek, aniž by si je vyžádali. A řidič Smetana, kterého se určitě nikdo neptal, jestli v jeho pracovním prostoru ho při výkonu nedráždí přiblblé (nebo vy jste už viděla nějaký pravdivý, duchaplný volební leták? Já, bohužel, ne.), si ve svém svatém občanském rozhořčení a znechucení, dovolil na to reagovat přimalováním - račte se všimnout, přimalováním nějakých tykadel a textů. Viděli jsme ty "zhanobující" , "poškozené" letáky?
Připomínám, že ODS vyčíslenou "škodu", p. Smetana zaplatil. A přesto, šup s ním do kriminálu!!! Jsme právní stát, vážená dámo? Ještě se mi vybavuje, že jeden den vězně stojí nás, daňové poplatníky, 1 500 Kč. Takže soudem uznanou škodu 15 000 Kč, odsouzeným zaplacenou, ještě završíme státním výdajem 1 500 x 100 = 150 000 Kč.
20. 02. 2012 | 18:43

Jan Kramoliš napsal(a):

Pane Stejskale,

omlouvám se, že jsem to (s Vaší laskavou spoluprací - :) ) zatáhl trochu mimo téma, kterým je (omlouvám se prof. Bělohradskému za zjednodušení) odpor proti všemu, co je nám v evropském kontextu vnucováno jako nutnost.

Takže jenom dvě krátké poznámky:
1) Zažili jsme několik platforem, resp. hnutí, stran, které byly zcela zjevně rozhádány účelově ZVENČÍ.
2) Když používáte první os. množného č., implicitně z toho vyplývá, že jsme "tak trochu ... všichni" stejní, což by znamenalo, že diskuse s kýmkoli má stejný smysl. Nemyslím si to, proto jsem napsal, že se mají domluvit (nejdřív) ti SLUŠNÍ.

jk
20. 02. 2012 | 18:53

myrta napsal(a):

Michal
čtěte znova a když tak si tam ten otazník přimalujte.Ve sporu nejsme,naopak.
20. 02. 2012 | 19:13

michal napsal(a):

myrta
Abych si ujasnil Váš názor na Smetanovu záležitost, tak se pro jistotu ptám: Souhlasíte s odsouzením olomouckého řidiče, tak jak proběhlo?
Předem děkuji za jasnou odpověď.
P. S. Co Vy na blog Tykadla sociálního demokrata Křečka?...
20. 02. 2012 | 20:48

TomášL napsal(a):

Stejskal 18:15

Jednou se češi dostanou, s tím souhlasím...

Víte, v TV jsem slyšel jednu moudrost jistého českého disidenta, který byl za minulého režimu zavřený.

"Češi se zbaví stínu komunismu za stejnou dobu, jako v komunismu žili. Je to stejné, jako když vězeň opustí vězení, neboť jej ještě čeká stejně dlouhá doba k vypořádaní se s následkem vězení."

Tedy, pane Stejskale, zase těch Sedláčkových/Adamsových "42" (když počítám od února 48 do listopadu 89)!!!

Nic pozitivního jsem sic nenapsal, avšak od toho zde nejsem a ani na to nemám. Prostě 42! :-)
21. 02. 2012 | 07:31

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

pane Stejskale,
díky, lístky byly v klidu, takže pěkný den...
21. 02. 2012 | 08:37

myrta napsal(a):

Michal
mé vyjádření k věci je pod blogem Křečka a to hned zkraje.
21. 02. 2012 | 10:55

Luba napsal(a):

Pan Bělohradský napsal:
"Evropa je půda věčného sporu mezi těmi dvěma póly."

To se ale netýká jen Evropy.
Týká se to celého lidstva. Protože realita lidského bytí je dichotomická.

Rozdíl mezi Východem a Západem tu ale je. Ilustrovat si to můžeme na rozdílech mezi filosofií antického Řecka a "Říše středu"-starověké Číny.

Čínská i řecká filosofie nahlížela na svět ve smyslu opozičních sil.

Ovšem, řecká tradice zdůrazňovala nemožnost koexistence polarit (Zákon o nonkontradikci). Jestliže je něco pravdivé, nemůže to být zároveň nepravdivé. Jestliže je jedna polarity pravdivá, druhá musí být nepravdivá. Zásada "jediné pravdy". Jediného vítěze. Platného a neplatného.

Pro Čínu je charakteristický koncept jing-jang. Dynamicky proměnlivých a vzájemně závislých opozit. Zásada rovnováhy. Jakmile dosáhne jedna síla svého maxima, je v ní již přítomen zárodek opozita - neexistuje žádné buď a nebo. Žádná "jediná pravda".

Tedy - Západ a Evropa požaduje jediného vítěze.
Ve východní tradici je obsaženo, že zvítězit i prohrát mohou všichni.

Sjednocená Evropa "jde proti své přirozenosti" - což je ovšem moudré. Ale setkává se tak s pochopitelným odporem "tradičních Evropanů".
21. 02. 2012 | 12:26

Honza II napsal(a):

Já bych chtěl připojit ještě jednu poznámku k textu V.Bělohradského o trochu podivném vztahu Čechů k Evropě. A tou je neobjektivní vynášení V.Havla v období po revoluci. Shodou okolností to opět pokračuje prakticky za dalších 20 let ve výčtu let od V.Bělohradského.
A současný náš vztah k celé Evropské unii je tím určitě poznamenán. Po smrti V.Havla se najednou objevila řada článků od jeho disidentských souputníků, kteří jej kritizovali jako nepříliš morálního člověka. Přece o mnohých vlastnostech V.Havla museli v Západní Evropě také velmi dobřě vědět. Přesto jej neobjektivně vždy a všude vynášeli jen proto, že chtěli jeho ústy hlavně slyšet, že jakýkoliv společenský řád s lidskou tváří je nesmysl od samého počátku. Chtěli slyšet, jak jsme tady všichni před revolucí žili jako v Severní Koreji nebo v nějaké chladné provincii na Kubě. Potom není divu, že v podvědomí velké většiny lidí se skrývá podezření, že ani po skončení studené války se Evropa nezačala chovat jinak a že se kvůli jejím heslům a zásadám stále jen musíme přetvařovat. Že totiž žádnou věc nemyslí až tak poctivě ale sledují jen svůj vlastní západoevropský prospěch.
Konec konců nekončící oslavy V.Havla na nejrůznějších místech ve světě ukazují, že stále jejich postoj k nám přetrvává. Stále jsme pro ně hlavně objektem účelové propagandy než skutečného dialogu o postavení nebo dokonce budoucnosti v Evropě.
21. 02. 2012 | 13:53

Glosator napsal(a):

To bazzy
ALE výsledky zločinné politiky zůstávají v platnosti! A nakonec jsou posvěceny a prohlášeny za platné.
Neb, jak prohlásil markýz Talleyrand "Chyba je něco horšího, než zločin."
Mussolini za WW2 nastěhoval Albánce do Kosova, ti se tam rozmnožili a Srbové o Kosovo přišli. A je skoro vyloučeno, aby je dostali zpátky, protože by se musela změnit skutečnost, že v Kosovu dnes žije mnohem více Albánců, než Srbů. A to by dokázal jen nový Hitler nebo nový Stalin!
Ostatně, kolik má papež divizí (c) J.V.Stalin
21. 02. 2012 | 22:55

Glosator napsal(a):

Chcete sjednotit Evropu? Hledejte společného nepřítele. Tím v minulosti byl, dnes zase už je a bude islám!
Oproti islámu jsme my Evropané vlastně jeden (politický) národ. Tak, jako polsko-německo-česká armáda r. 1683 před Vídní.
21. 02. 2012 | 23:07

Hurá napsal(a):

Pan Bělohradský - opět mnoho slov o ničem.
22. 02. 2012 | 00:34

999 napsal(a):

Když jsi tak omezenej - tak je to o ničem.
22. 02. 2012 | 02:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy