12 lží ministerstva financí

01. 11. 2016 | 21:11
Přečteno 11105 krát
Rozbor nepravdivých tvrzení ministerstva o nechtěné veřejnosti rejstříků majitelů firem.

Někteří lidé ze státní správy lžou tak roztomile, jako například hradní mluvčí, že o jejich lhaní vznikají divadelní hry. Mnohem nebezpečnější jsou sofistikované lži, které vytváří například ministerstvo financí, protože člověk, jež není na danou odborníkem, jen obtížně pozná, že se mu lže a argumentům ministerstva slepě uvěří. Jak konkrétně ministerstvo financí lže je možné ukázat na dokumentu, jenž vysvětluje, jako pozici má Česká republika zaujmout v Bruselu při jednání o tom, zda mají být rejstříky skutečných vlastníků firem veřejné či nikoli*.

Bohužel na základě těchto nepravd z úst ministerstva se poslanci mohou mylně rozhodovat a vytvářet zmatenou zahraniční politiku státu. K tomu může dojít již tento čtvrtek, kdy se na základě následujících zavádějících a nepravdivých informací z ministerstva financí, jež se dále pokouším vyvrátit, budou rozhodovat poslanci sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

Lež MF č. 1. Informace o skutečném majiteli (firmy) nejsou pro veřejnost relevantní.
Vyvrácení lži: Všechny nedávné kauzy ohledně korupce, praní špinavých peněz, financování diktátorů a teroristů a daňové úniky, jako například Luxleaks (2014), Swissleaks (2015) nebo Panama Papers (2016), jež byly založeny na rozkrytí složitých vlastnických struktur firem, byly odhaleny whistleblowery nebo novináři. Informace o vlastnictví firem proto jsou pro veřejnost relevantní.

Lež MF č. 2. Stačí, když o skutečných majitelích firem vědí veřejné orgány.
Vyvrácení lži: Povinnost zajistit přístup veřejnosti (byť s jistými omezeními) má Česká republika podle současné směrnice již nyní. Pokud tuto povinnost nesplní půjde o porušení evropské směrnice, za kterou bude ČR odsouzena Evropským soudním dvorem.

Lež MF č. 3. Není možné objektivně zajistit, aby veškeré informace v registru uvedené byly přesné a aktuální.
Vyvrácení lži: Opět Česká republika má již dnes povinnost zajistit, aby informace o skutečných majitelích byly v registru firem přesné a aktuální. Jinak půjde stejně jako v předchozím případě o porušení evropské směrnice, za kterou bude ČR odsouzena Evropským soudním dvorem.

Lež MF č. 4. Skuteční majitelé jsou v řadě případů reálně nedohledatelní.
Vyvrácení lži: Nikoli. Každý ví, co vlastní (tedy možná kromě českého státu). K vlastnictví čehokoli, včetně vlastnictví firmy, vždy existuje dokument, snad s výjimkou několika málo zemí třetího světa, kde se vlastnictví prokazuje ústně. Tento dokument a vlastníka, který je na něm uveden, lze vždy dohledat.

Lež MF č. 5. Veřejný registr skutečných majitelů není nástrojem schopným předcházet praní peněz a financování terorismu. Cíl směrnice nevyžaduje otevření registru veřejnosti. Jde tedy o neefektivní požadavek.
Vyvrácení lži: Již existující evropská směrnice vyžaduje omezené otevření rejstříků veřejnosti, návrh její novely poté neomezené otevření. Má-li být kontrola vlastnických struktur účinná, je nutný přístup veřejnosti, nikoli pouze veřejných orgánů, jak dokazují výše zmíněné kauzy. Jde tedy o efektivní požadavek.

Lež MF č. 6. V mnoha případech, a to zejména v obchodních vztazích, je anonymita skutečného majitele právnické osoby legitimní a není sama o sobě na újmu.
Vyvrácení lži: Anonymita skutečného majitele firmy není legitimní stejně jako není legitimní anonymita vlastníka jakékoli nemovitosti, díky čemuž máme veřejný katastr nemovitostí. Krom toho stát má povinnost zabránit podnikat fyzickým a právnickým osobám, na něž byly uvaleny protiteroristické a mezinárodní sankce, a podíly těchto osob zmrazit. Pokud o vlastnících firem nechce vědět, tak sám stát účinnost těchto sankcí podrývá.

Lež MF č. 7. Skutečný majitel nemusí chtít být znám ze zcela oprávněných důvodů, bez toho, aby tím způsobil újmu státu či komukoli jinému a aniž by to představovalo bezpečnostní či jiné riziko.
Vyvrácení lži: Existující evropská směrnice krom jiného vyžaduje, aby každá firma znala svého skutečného vlastníka. Pokud firma nebude svého vlastníka znát, je to opět v rozporu s evropskou směrnicí. Vlastnické právo majitele k firmě je právo absolutní, vůči všem. Mají-li všichni ostatní právo vlastníka respektovat, musí vědět, kdo tímto vlastníkem je. Krom toho, pokud majoritní vlastník například rozhodne o tom, že firma vypustí do řeky nebezpečné chemikálie, způsobí tím újmu občanům i státu, a nebude za to nijak odpovědný, protože nebude dohledatelný.

Lež MF č. 8. Naopak otevření těchto informací veřejnosti může zásadně poškodit zejména „slušné a svědomité“ společnosti.
Vyvrácení lži: Pokud vložení uvozovek není nepovedeným pokusem o vtip ze strany ministerstva financí, pak veřejnost informací o vlastnících slušných nemůže vlastníky firem nijak poškodit. Slušná a svědomitá společnost nezatajuje ty, kteří o ní ve skutečnosti rozhodují a kteří si z ní berou zisky.

Lež MF č. 9. Nadto, veřejnost údajů jde proti smyslu některých forem právnických osob (akciová společnost jako „société anonyme“).
Vyvrácení lži: Znovu nesmysl. Právní význam francouzského názvu pro akciovou společnost - „société anonyme“ – je odlišný od jejího významu v obecné řeči („anonymní společnost“). Francouzské akciové společnosti nemohou mít anonymní vlastníky, stejně jako například belgické či anglické společnosti.

Lež MF č. 10. Obecně, konkrétní vnitřní uspořádání právnické osoby by mělo být považováno za citlivou informaci a není možné s ní nakládat jako s objektem veřejného zájmu.
Vyvrácení lži: Údaj o vlastnictví není údajem o vnitřním uspořádání právnické osoby, protože vlastník figuruje vně společnosti. Vlastník společnosti totiž rozhoduje o společnosti, nikoli společnost o něm, jako je to například u zaměstnanců uvnitř společnosti. Citlivým osobním údajem je například údaj o náboženské, politické či sexuální orientaci fyzické osoby. Je zřejmé, že údaj o vlastnickém podílu ve firmě takovýmto citlivým údajem rozhodně není.

Lež MF č. 11. Veřejný přístup k informacím o skutečném vlastnictví by mohl vést k bezdůvodnému ohrožení některých společností, případně využití k nekalým obchodním praktikám.
Vyvrácení lži: Pokud by toto byla pravda, proč jsou transparentností ohroženy pouze akciové společnosti se dvěma a více vlastníky a nikoli akciové společnosti s jedním vlastníkem nebo společnosti s ručením omezeným? Skuteční vlastníci českých eseróček a jednočlenných akciovek jsou povinně zveřejňováni, a nijak je to nepoškozuje ani to nevede k nekalým obchodním praktikám. Veřejný přístup k informacím o vlastnících firem neohrožuje tyto firmy ani jejich vlastníky, stejně jako neohrožuje veřejnost katastru nemovitostí domy v něm zapsané ani jejich vlastníky.

Lež MF č. 12. Z pohledu obchodování s partnery a ochrany třetích osob jsou relevantními údaji údaje z účetní závěrky či výroční zprávy, informace kdo je skutečným majitelem dle uměle vytvořených kritérií, nemůže být z obchodního pohledu relevantní.
Vyvrácení lži: Kdo skutečně rozhoduje o společnosti je pro obchodní styk naprosto zásadní. Tam, kde jsou tyto informace veřejné, to snižuje transakční náklady: lze snadno zjistit skutečného majitele z veřejného rejstříku a není třeba platit nákladné audity či soukromé detektivy. Navíc od roku 2016 již nepůjde z účetní závěrky ani výroční zprávy zjistit údaje o přímých vlastnících s podílem nad 20%, neboť ministerstvo financí v rámci boje za (ne)transparentnost, zrušilo povinnost společností uvádět v účetní závěrce či výroční zprávě tyto vlastníky.

Poznámka na závěr: Jelikož v zaslaném a zveřejněném dokumentu ministerstva financí nebylo možné najít ani jednu pravdivou větu, nelze se ubránit pocitu, že lhaní se v České republice po více než 25 letech stává u některých politiků opět hlavním nástrojem uplatňování veřejné moci vůči občanům.

* Zmiňovaným dokumentem je dokument zvaný Výňatek z Rámcové pozice k dokumentu Rady č. 10678/16 (příloha č.j.: MF-32492/2016/10-5), jenž ministerstvo financí poskytlo na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy