V čem spočívá přínos elektronických aukcí?

09. 11. 2011 | 15:04
Přečteno 3796 krát
Jedním z témat v rámci aktuální diskuse na téma boje s korupcí a transparentnosti zakázek veřejného sektoru jsou takzvané elektronické aukce. Kdy jsou tedy aukce obecně výhodné a v čem spočívá přínos aukcí elektronických?

Jedním z témat v rámci aktuální diskuse na téma boje s korupcí a transparentnosti zakázek veřejného sektoru jsou takzvané elektronické aukce. Aktivní využití elektronických aukcí se již delší dobu připravuje v resortu zdravotnictví. Zavedení elektronických aukcí jako jednoho z nástrojů optimalizace nákupu doporučila ve své zavěrečné zprávě komise NERVu pro reformu financování zdravotnictví. Využití elektronických aukcí při výběru dodavatelů zvažuje ministerstvo dopravy a podobně hovoří i představitelé dalších resortů. Kdy jsou tedy aukce obecně výhodné a v čem spočívá přínos aukcí elektronických?

Aukce obecně není nic jiného než mechanismus tvorby cen. Za svého druhu aukci lze považovat například i banální návštěvu samoobsluhy. V samoobsluze prodejce oznamuje ceny, za které je ochoten své zboží prodat a my jako zákazník se rozhodujeme, zda na jeho cenovou nabídku přistoupíme. Hlavním důvodem toho, že prodejce v konkrétním obchodě prodává konkrétní produkt za jednotnou cenu všem zákazníkům je jednoduchost. Vyjednávání o ceně poptávaného produktu s každým zákazníkem by bylo velmi neefektivní. I když například v některých částech Asie je vyjednávání o ceně běžné i v případě velmi nízkých cen.

Dobrým příkladem aukce v pravém slova smyslu je aukce uměleckých předmětů. Zájemci postupně signalizují, jakou cenu jsou ochotni zaplatit. Předmět aukce je pak prodán tomu zájemci, který je ochoten zaplatit cenu nejvyšší –objekt má tedy pravděpodobně ze všech zúčastněných právě pro něj nejvyšší hodnotu. Aukce je výhodná především v případech, kdy prodávající nedokáže přesně určit cenu toho, co prodává. V aukci s dostatečným počtem zájemců je prodávající schopen realizovat prodej za přiměřenou cenu, zatímco při přímém jednání s jedním (nebo i více) zájemci by pravděpodobně prodal příliš lacino. Zajímavé je, že ačkoliv existuje mnoho různých typů aukcí, očekávaný příjem z aukce je v podstatě nezávislý na typu aukce. Za určitých specifických podmínek může být konkrétní typ aukce výhodnější, to co ale skutečně rozhoduje je počet zájemců. Prodávající by se proto měl v prvé řadě zaměřit na to, aby oslovil co nejvíce potenciálních zájemců a až v druhé řadě řešit konkrétní formát a typ aukce.

Jak by elektronická aukce v rámci veřejného sektoru měla vypadat? Řekněme, že stát oznámí svůj úmysl nakoupit konkrétní zboží a hledá dodavatele, který nabídne nejnižší cenu. Obyčejná aukce obvykle probíhá tak, že uchazeči podají své nabídky formou obálky.Teoreticky by mělo být jedno, je-li nabídka učiněna prostřednictvím obálky nebo elektronicky. V praxi mají ovšem elektronické aukce dvě hlavní výhody. Za prvé, zúčastnit se elektronické aukce je z pohledu firmy jednodušší, levnější. To je dobrá zpráva i pro stát, který chce, jak jsme již naznačili, maximalizovat počet účastníků aukce. Za druhé, lapidárně řečeno, elektronické aukce jsou transparentní. V případě obálkové metody je prostor pro případnou manipulaci průběhu soutěže výrazně širší. Kvalitně připravená elektronická aukce tento manévrovací prostor podstatně omezuje.

Výsledky elektronických aukcí mohou být snadno a automaticky zpřístupněné veřejnosti a tedy i případným učastníkům dalších aukcí. Toto je velmi podstatný benefit z pohledu daňového poplatníka. Aukce jako mechanismus tvorby cen sám o sobě nemůže vyloučit nějakou formu koordinace účastníků aukce. Ti se teoreticky mohou domluvit na společném postupu a znevýhodnit tak stát jako poptávajícího. Pokud však budou výsledky aukcí veřejně dostupné, je pravděpodobné, že v případě nepřiměřeně vysoké ceny, se příště aukce zúčastní noví uchazeči s nižší cenou. Tento jednoduchý mechanismus zvyšuje pravděpodobnost, že stát bude schopen nakupovat služby a zboží za přiměřené ceny.

Jaké jsou zkušenosti s elektronickými aukcemi v zahraničí? Elektronické aukce jsou ve světě zcela běžně používaným nástrojem a zkušenosti s nimi jsou pozitivní. Elektronické aukce obyčejně dokážou veřejným institucím ušetřit 10-50% ve srovnání s tím, za co by nakupovali standardním způsobem. Konkrétních případů úspěšné realizace elektronických aukcí je mnoho a nemusíme pro ně chodit daleko. Tak například, počátkem roku 2010 implementovali elektronické aukce za účelem prodeje dřeva Lesy Slovenskej republiky, š.p. Výsledkem bylo, že se jim podařilo dřevo prodávat za cenu v průměru o 35% vyšší než doposud. A tak by se dalo pokračovat.


Text napsán společně P. Molnárem (Norwegian University of Science and Technology) a ve zkrácené podobě publikován v LN dne 1.11. 2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

Což o to - pokud jsou srozumitelné i starostovi Horní Dolní a VELMI levné, pak jsou pro veřejné finance jistě přínosem.
Ale pokud jsou jen "vejvarem" pro sadu IT, právních a zprostředkovatelských firem a úmyslně nastavené tak, aby je běžný veřejnoprávní subjekt nezvládl bez zprostředkování, pak nechť táhnou k čertu.
Dosavadní VZ jsou problematické právě proto, že legislativa kolem nich je úmyslně stále složitější a prakticky žádný zadavatel dnes už není schopen zadat a administrovat SVOU VZ sám.
Totéž platí mimosoutěžní opatřování čehokoli z veřejných rozpočtů. Pouze srozumitelná a jednoduchá legislativa může zajistit větší transparentnost, kvalifikovanost a efektivnost nákupů. Bohužel i ze platí, že pravý opak je pravdou.

Autore, srovnávat aukce v rámci obstarávání z veřejných rozpočtů s aukcemi uměleckých předmětů je zcestné. To jsou dva zcela odlišné typy konání, byť základní princip je stejný (tedy co nejvýhodnější sblížení nabídky a poptávky).

Další zásadní omyl - nejnižší cena.
Stát a kterýkoli veřejnoprávní subjekt by měl zásadně nakupovat pouzer nejvyšší kvalitu za nejnižší cenu. Pokud bude jediným kriteriem pouze nejnižší cena, pak výsledkem bude mnohem dražší, protože nekvalitní zboží nebo služba.

PROČ autor opět zobecňuje a text postrádá jakýkoli odkaz na pramen tvrzení o běžnosti elektronických aukcí? Proč nejsou uvedeny konkrétní príklady z konkrétních zemí nebo odkazy na ně?
Pokud se text staví jako odborný, pak by neměl postrádat poznámkový aparát vč. uvedení pramenů nebo odkazů na ně.
09. 11. 2011 | 15:40

Fenix napsal(a):

Elektronická aukce ? Jak kde.

U exkukučních dražeb jde o pěkný paskvil. Požadované písemné dokumenty jsou takového rázu, že jejich příprava zabere tolik, co normální dražba.

Nemluvě o tom,l že dáváte exekutorovi více informací, než vyčte z prostého OP.
09. 11. 2011 | 15:57

Michal Zdenek napsal(a):

to Občan:
"PROČ autor opět zobecňuje a text postrádá jakýkoli odkaz na pramen tvrzení o běžnosti elektronických aukcí? Proč nejsou uvedeny konkrétní príklady z konkrétních zemí nebo odkazy na ně?
Pokud se text staví jako odborný, pak by neměl postrádat poznámkový aparát vč. uvedení pramenů nebo odkazů na ně.
"
sam jste si odpovedel: napsali jsme novinovy clanek, tam poznamkovy aparat nepatri....musime respektovat zanr
dik
MZ
09. 11. 2011 | 16:05

Občan napsal(a):

To Michal Zdeněk:

Budiž. Ale pokud tvrdíte, že elektronické aukce ve VZ jsou běžné všude po světě, pak by bylo vhodné uvést alespoň příkladmo kde, eventuálně uvést odkaz třeba na nějaký přehled.

Už jen proto, že by bylo zajímavé dozvědět se něco o tom, jak je jinde organizují. Takhle totiž ani nevíme o čem se vlastně bavíme.
09. 11. 2011 | 17:19

český maloměšťák napsal(a):

"..Výsledky elektronických aukcí mohou být snadno a automaticky zpřístupněné veřejnosti a tedy i případným učastníkům dalších aukcí. Toto je velmi podstatný benefit z pohledu daňového poplatníka..."

Pokud nebude současně známo, kolik stojí outsourcing - platby firmám, které aukci zajišťují - může jít o čirý alibismus a naopak malou domů.
Pozor na to ! Insideři na ostravské radnici by mohli vyprávět..../jak se na propiskách ušetří osm stovek a outsourcing stojí několik desítek tisíc..../

Jinak ale souhlas. Dobrá věc jak se zbavit překupníků a různých dalších vejvaristů..

Eh - teď se dívám že nějaký čilejší občan než jsem já...mě předběhl....
09. 11. 2011 | 17:28

Ládik!!! napsal(a):

Zajímala by mě aukce v hospodě - za kolik by se nakonec prodal půllitr s kozou.
09. 11. 2011 | 17:39

Václav Žák napsal(a):

To český maloměšťák: stál bych o insider informaci o tom, jak to v Ostravě chodí.
Zatím se mi zdá, že to je OK.
Je jasné, že organizace aukcí musí něco stát.
Ale nejdůležitější přínos přece spočívá v tom, že magistrát + podřízené organizace nakupují za jednotné, vysoutěžené ceny, které prošly aukcí. Tedy i nejmenší organizace nakupuje s rabatem,jaký by sama nikdy nedosáhla.
Úspory z tohoto uspořádání musí být řádově větší než pár stovek za propisky.
Máte-li konkrétní informace, co je na tom levé, fakt by mne to zajímalo.
vzak@email.cz
09. 11. 2011 | 20:34

Jáchym napsal(a):

1) Váš návrh vypadá dobře - opravdu by neškodilo sem dát pár odkazů, jak navrhuje Občan. Pak by vypadal důvěryhodněji.

2) Zajímalo by mne, jak vypadá práce Nervu : Diskutujete o některých otázkách v plné sestavě, scházíte se či komunikujete alespoň pomocí telemostu ?
Jak asi tušíte, důvěra v poctivé úmysly některých členů Vašeho týmu není nulová - ona dosahuje přímo záporných hodnot.

3) Že korupce a klientelismus dosahuje až do nejvyšších pater politiky nepopírá už nikdo. Nemáte dojem, že výstupy NERVU jsou akceptovány vždy jen částí vládního týmu a slouží a)jako vítaná munice proti konkurenčním mafiím, .b) jako obranné minové pole mafiím spřáteleným ?

4) Budete prosazovat, aby byl průběh internetových aukcí plně veřejný a
5) aby byly zveřejněny i veškeré náklady s aukcí spojené - včetně odměny např. konzultantům, pomáhajícím s výběrem firmy, která bude aukce provádět?
09. 11. 2011 | 20:56

Gerd napsal(a):

Michal Zdeněk se v některých tvrzeních o elektornických aukcích mýlí. Především, už se asi tak 5 let nejedná o nástroj ke snižování ceny. Účastníci aukcí se také poučili a stanovují si hranici, za kterou už nejsou ochotni dále jít. Stále je nejlepší metodou vyjednávání o ceně 1 na 1, ale ne ve veřejné správě. S ohledem na korupci je e-aukce transparentní, ale s ohledme na kvalitu je to běs! Vítěz e-aukce se samozřejmě pokusí snížit náklady. A nejčastěji způsobem, který má přímý dopad na kvalitu. Tedy kvalitu horší. Aukce je už jen o ceně, o ničem jiném. Takže z hlediska veřejné správy jde o metodu k zamezení korupce. I když ne pokaždé. Účastníci se o aukci musí dozvědět, a pokud úředník vypíše aukci pro jednu firmu a k ní vybrané dvě jako křoví, může být e-aukce nakonec nástrojem dražším než klasické výběrové řízení s hodnocením nabídek. Rozhodně jde ale dolů kvalita. Nejrozumnějším způsobem je pár kol osobních jednání o podmínkách nabídky - výběrového řízení, a poté spustit aukci. Jinak hrozí zmíněná rizika. Aukce umožní nakoupit za nejnižší cenu, ale ne vždy stejnou nebo srovnatelnou kvalitu. Také po pracech provedených v aukcích následuje větší počet reklamací kvůli horší kvalitě než při jiných metodách výběru. Kterákoliv metoda výběru nabídky je vhodná, pokud ji vybírají poctiví lidé, kteří nejsou zkorumpovaní. A takových ve státní správě moc není. Pokud už vypsat e-aukci, tak pro neomezený počet účastníků a na delší dobu průběhu. Pokud některým firmám dáme dostatek času na nabídku, a jiné se o ní dozví až z pozvánky k aukci, vyhrávají firmy, které měly lepší možnost a více času se na aukci připravit. E-aukc ejsou jen jedním z nástrojů k dosažení nejnižší ceny, ale ne vždy nejvhodnějším a nejúspěšnějším.
09. 11. 2011 | 21:07

Carlos napsal(a):

Internetové aukce jako všechno se to zvrhlo v neřízený chaos ,kdy se v aukcích draží jedna role toaletního papíru ,nebo půl kila pepře.Majitele IT firem ,které tyto věci spravují si mnou ruce a jejich tiší společníci ,kteří sedí na úřadech jež aukce využívají si taky přijdou na své.Myslím že tam kde je dán rozpočet na nákup daných věcí jako jsou stravovací jednotky nebo rozpočty na hygienické, drogistické či jiné provozní prostředky a podobně jsou tyto aukce na nic jen to komplikuje život.Jo kdyby to tak fungovalo i jinde jako např. při stavbě dálnic kdy by byla dána cena za km a do té by se museli firmy vlézt .Žádné že to najednou stojí 2x tolik.
09. 11. 2011 | 21:26

český maloměšťák napsal(a):

Václav Žák
Sdělím, jakmile budu hovořit s příslušnou osobou /vídáme se cca co 3 týdny/.
Reprodukoval jsem informace cca 1, 5 roků staré.
Značím si email i věc do diáře.
10. 11. 2011 | 14:38

miu miu bags napsal(a):

I really like you have to the article, you're too good! I was so lucky, here can see you write these. Thank you very much
12. 12. 2011 | 10:25

cheap high heels napsal(a):

Couldn't be written any better. Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this <a href="http://www.theuniuni.com/shoes-boots/heels-pumps.html" title="womens high heels">womens high heels</a>. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!Welcome First time jumped here on your site, found on Bing. It really helps to have sombody to talk to other then my divorced parents <a href="http://www.theuniuni.com/" title="cheap high heels">cheap high heels</a>. Thanks again.
05. 01. 2012 | 04:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy