Fórum k propojování srdcí českého a čínského lidu v předvečer Druhého summitu Pásu a stezky

23. 04. 2019 | 22:06
Přečteno 5304 krát
Prezident Zeman se chystá na další návštěvu své oblíbené země – Čínské lidové republiky. Zúčastní se v Pekingu Druhého summitu mezinárodní spolupráce Pásu a stezky. Pro česká média zdůrazňuje, že provádí ekonomickou diplomacii a svými přátelskými styky s nejvyšším vedením Komunistické strany Číny prospívá našemu hospodářství.

Z čínského pohledu se nicméně jeho ekonomická diplomacie jeví především jako akt politický, přitakání Si Ťin-pchingovu projektu globalizace pod čínským vedením. Je to pochopitelné, z čínské perspektivy, to jest v perspektivě státu, kde všechny pravomoci jsou v rukou politické strany leninského typu, a všechna rozhodnutí – i ta ekonomická – nakonec na prvním místě slouží zachování jejího výlučného postavení, neexistuje mezi ekonomickou a politickou sférou žádná hranice.

Zatímco v České republice Zeman bájí o stovkách miliard, které přitečou do našeho hospodářství, v Číně papouškuje politickou rétoriku Si Ťin-pchingova projevu předneseného 7. září 2013 v kazašské Astaně, ve kterém generální tajemník ÚV KS Číny vyhlásil projekt Nové Hedvábné cesty. Si Ťin-pching tehdy jako předpoklad úspěchu čínského projektu označil „pět konektivit“, mezi kterými na prvním místě zmínil „propojení politik“ států zapojených do globálního projektu.

Teprve poté uvedl propojení dopravní infrastruktury, propojení bezbariérového obchodu a propojení finančních toků. Jako poslední konektivitu uvedl „propojení lidských srdcí“, jinými slovy získávání sympatií pro Čínu a podporu veřejného mínění v zahraničí pro čínský projekt.

„Propojování lidských srdcí“ se stalo důležitým bodem mnoha dalších Si Ťin-pchingových projevů věnovaných propagaci Nové Hedvábné cesty. Opakovaně v nich uvedl, že Čínská lidová republika musí v zájmu úspěchu svého projektu podporovat „kulturní výměnu a ideologickou práci“ s cílem „získat porozumění pro čínskou cestu rozvoje“. Například na pracovní konferenci k tématu Nové Hedvábné cesty – mezitím přejmenované na Pás a stezku – v srpnu 2016 se Si Ťin-pching vyslovil v tom smyslu, že „je třeba hledět na budování měkké moci a šířit normy, pravidla a ideje naší země s cílem postupně vytvořit pravidla multilaterálního vládnutí, v nichž by se výrazně otiskla Čína“.

Soudě podle nedávné zprávy v čínských médiích se nástrojem propojování lidských srdcí a čínské měkké síly v České republice mají stát Literární noviny v partnerském svazku s čínským deníkem Kuang-ming ž´-pao. Za tímto účelem se v předvečer Druhého summitu mezinárodní spolupráce Pásu a stezky konalo v Pekingu Fórum k propojování srdcí českého a čínského lidu, kterému prezident Zeman zaslal zdravici.

V ní mimo jiné napsal: „V jednotě je síla. Komunikace nám umožní, abychom se stali mocným subjektem spojujícím celý svět“. A nakonec popřál úspěšný průběh fóru i „zářnou budoucnost Pásu a stezce“. V dopise Zeman neopomněl označit současnou dobu jako „novou éru“, tedy způsobem, který zavedl Si Ťin-pching jako označení pro období své vlády vyznačující se i na čínské poměry bezprecedentní centralizací moci a kontroly nad domácím obyvatelstvem. Součástí politiky „nové éry“ je i kulturní genocida v Ujgurské autonomní oblasti.

Pokud by čtenáři stále měli pochybnosti o politické povaze ekonomické a kulturní výměny s ČLR připojuji překlad článku agentury Sin-chua. Text je v čínském originále stejně těžkopádný jako v českém překladu. Jméno Jany jako „hlavní redaktorky“ Literárních novin se mi nepodařilo ověřit.

V Pekingu se konalo fórum s názvem „Pás a stezka a propojování srdcí českého a čínského lidu“ (Kuang-ming ž´-pao, 10. 4. 2019)

V předvečer Druhého summitu mezinárodní spolupráce Pásu a stezky a u příležitosti 70. výročí navázání diplomatických styků mezi ČLR a Československem se v sídle novin Kuang-ming ž´-pao konalo fórum s názvem „Pás a stezka a propojování srdcí českého a čínského lidu“. Fórum společně uspořádaly noviny Kuang-ming ž´-pao a české Literární noviny za přispění Úřadu pro tisk a informace vlády města Šanghaje a Úřadu pro tisk a informace vlády provincie Če-ťiang. Více než sto delegátů fóra z českých a čínských vládních institucí, z oblasti kultury, výchovy a sportu a obchodního sektoru společně hovořilo o česko-čínském přátelství a důkladně analyzovali spolupráci mezi oběma zeměmi.

Prezident České republiky Zeman zaslal fóru blahopřejný dopis, v němž uvedl, že iniciativa Pás a stezka, kterou v roce 2013 vyhlásil předseda Si Ťin-pching, se již stala jedním z největších globálních projektů nové éry; klíčovým slovem tohoto neobyčejného úspěchu je [podle Zemana] „konektivita“. [Prezident Zeman] dále uvedl, že se chystá zúčastnit Druhého mezinárodního summitu Pásu a stezky, který se ve druhé polovině dubna bude konat v Pekingu, a očekává, že společně s účastníky z dalších zemí provede inventář úspěchů dosažených při budování Pásu a stezky a naplánuje budoucí práci. [Prezident Zeman] zdůraznil: „Pevně věřím, že země účastnící se iniciativy Pás a stezka úspěšně uskuteční sen o cíli této iniciativy nejen propojit všechny kontinenty, ale propojit také všechny národy.“

Šéfredaktor listu Kuang-ming ž´-pao Čang Čeng ve svém projevu představil spolupráci svého listu s českými Literárními novinami na projektu „Čteme o Číně +“, který se setkal v České republice s pozitivním ohlasem a v jehož rámci prostřednictvím místní české vydavatelské činnosti a českého tisku je představováno hospodářství, kultura, společnost a národní zvyky současné Číny. Čang Čeng zmínil, že předseda Si Ťin-pching poukázal na to, že „Mezinárodní kontakty stojí na sbližování lidí a sbližování lidí stojí na propojování srdcí.“

Toto fórum je příběhem, který vypráví o propojování čínských a českých srdcí. Prosadit propojení českých a čínských srdcí je společenskou zodpovědností, kterou na sebe musí vzít média obou zemí, ta mohou pomoci lidu obou zemí překročit překážky, které mezi nimi leží, posilovat výměnu a porozumění a vytvořit mezi nimi opravdové upřímné přátelství.

Vydavatel českých Literárních novin [Miroslav] Pavel řekl, že praxe ukazuje, jak s pomocí Kuang-ming ž´-pao mohou Literární noviny českým čtenářům přinášet mnoho článků a příloh a představovat z mnoha úhlů Čínu a její život, jako například iniciativu Pás a stezka nebo tradiční čínskou medicínu. „Z pozitivní zpětné vazby jsme poznali, že jsme udělali smysluplnou práci a v budoucnu bude naše spolupráce pokračovat.“

Čang Chua, vedoucí odboru mezinárodní spolupráce Oddělení propagandy Ústředního výboru komunistické strany Číny přednesl fóru srdečnou zdravici jménem vedení oddělení propagandy ÚV KS Číny. Ve svém projevu řekl, že iniciativa předsedy Si Ťin-pchinga Pás a stezka si získala široký a hluboký mezinárodní ohlas.

Letos, kdy oslavíme 70. výročí navázání diplomatických styků mezi ČLR a Československem, pod vedením iniciativy Pás a stezka vykazují česko-čínské vztahy energii směřující k všestrannému rozvoji. Jak Kuang-ming ž´-pao v Číně, tak i Literární noviny v Česku jsou mainstreamová média s bohatou minulostí a širokým vlivem, a když teď společně pořádají toto fórum, zakládají výbornou atmosféru pro oslavy 70. výročí navázání diplomatických styků a v tom plně realizují společenskou povinnost, kterou na sebe musí brát mainstreamová média.

Rada evropského odboru Ministerstva zahraničních věcí ČLR Jü Lej řekl, že propojování srdcí je nejzákladnější, nejpevnější a nejtrvalejší forma komunikace. Toto fórum vytvořilo platformu pro rozvoj výměny, prohloubení porozumění a upevnění tradičního přátelství mezi lidem Číny a Česka. V současné době se česko-čínské vztahy rychle vyvíjejí, kontakty mezi oběma zeměmi na nejvyšší úrovní jsou těsné, den ode dne se prohlubuje ekonomická spolupráce a bouřlivě se rozvíjí kulturní výměna. Čínská strana přikládá vysokou důležitost vztahům přátelské spolupráce s Českem a přeje si společně s českou stranou rozvíjet vzájemnou politickou důvěru, odhalovat potenciál spolupráce a přispívat k blahobytu lidu obou zemí.

Následně přednesli hlavní projevy Lu Min, tajemnice Čínského svazu spisovatelů, a šéfredaktor Literárních novin [Petr] Bílek. Dále se rozvinula volná diskuze na témata „Propojování srdcí lidu Číny a Česka má svůj pramen v historii“, „Propagace literatury a umění je mostem v propojování srdcí lidu Číny a Česka“ a „Propojování srdcí lidu Číny a Česka míří do dalších oblastí“, do které se zapojili Sü Li, tajemník pobočky stranické organizace Čínského svazu výtvarných umělců, někdejší velvyslankyně Číny v České republice Ma Kche-čching, zástupkyně šéfredaktora Lidového nakladatelství Siao Li-jüan, jakož i hlavní redaktorka Literárních novin Jana (?), někdejší šéfredaktor časopisu Ekonom [Zbyněk] Fiala a generální ředitel skupiny PPF pro Čínu Lumír Meloun.

Fórum moderoval zástupce šéfredaktora Kuang-ming ž´-pao Šen Wej-sing.


Přeloženo pro Sinopsis, DeníkReferendum 23. 4. 2019

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy