Donutíme exekutory, aby se starali

11. 09. 2013 | 10:55
Přečteno 9864 krát
Že bude potřeba něco udělat se stávajícím systémem nuceného vymáhání práva, tj. s exekucemi, je jasné i dětem, které nosí plínky a věří na bubáky. Jako tvůrce volebního programu KDU-ČSL v oblasti spravedlnosti a boje proti korupci jsem v posledním měsíci obdržel necelou tisícovku příspěvků do diskuse, jak nastalý problém, kdy se nemalá část obyvatel dostává do skutečně krizové situace, řešit. Nejčastěji zmiňovaným řešením byla možnost, že se soukromí exekutoři během nějaké historicky krátké doby zákonem zruší a nucený výkon rozhodnutí připadne zpátky státním úřadům. Osobně jsem se proti takovému modelu výrazně zasazoval, ještě si totiž, chvála Bohu, pamatuji, jak to před pár lety vypadalo. Stát vymáhal pohledávky asi třikrát pomaleji a s asi desetinovým efektem, takže podávat návrh na vymožení svých peněz soudu byla marnost nad marnost. To ovšem znamená, že východiskem je zachování současného modelu, ale je třeba ho změnit tak, aby nepřipomínal systém feudálního vybírání berní, není-li to nutné, ale, je-li to možné, upřednostňovat hledání optimálního řešení nejen pro exekutora k nejrychlejšímu vymožení dluhu, ale zároveň zohlednit momentální životní (sociální i finanční) situaci dlužníka.
Strategii KDU-ČSL v boji proti nepřiměřeným dopadům exekucí by mělo charakterizovat následujících pět bodů:

1. Osvěta, prevence a redukce lichvářských půjček
Zabývá se stát v současné době opravdu vážně hledáním příčiny toho, proč jsme jedna z “nejzaexekuovanějších“ zemí světa? Snaží se někdo hledat příčiny toho, že určitá část české populace klesla na naprosté sociální dno a není schopna se z tohoto, řečeno eufemisticky, hnědého bahna vyhrabat? Odpověď se nabízí sama, neboť k žádné změně trendu nedochází.
Příčinou je velmi nízká finanční gramotnost lidí s nižším vzděláním. Už do osnov mateřských školek se musí dostat příklady, že když si na dovolenou letos půjčím od toho slizkého pána v supermarketu, pak dalších pět let pojedu leda na brigádu, zatímco, nevezmu-li si na dovolenou od Sliza půjčku, pojedu k moři až za rok, za to pak každé dva roky, protože mě nebudou dusit kumpáni a nahaněči toho pána z úvěrové firmy.
Z legislativních závěrů programu je třeba vypíchnout nutnost přijmout zákon o zákazu určitých „finančních“ služeb. Mimobankovní sektor nemůže lidem půjčovat v případě, že nebude-li zákazník platit, stává se z něj díky smluvním pokutám a dalším výdobytkům článku 19, odsek 12, bod 34, písm k) dvanáctá odrážka všeobecných podmínek úvěrové firmy sociální troska.

2. Naprostý zákaz živelné exekuce
Nedávno jsem řešil případ, kdy příbuzného jedné z kolegyň navštěvovali zaměstnanci jedné inkasní agentury tak dlouho, až ten člověk skončil ve velmi vážném stavu v nemocnici. Věřitel totiž nepovolal exekutora, jehož zaměstnanci obvykle mají ještě nějaké zábrany používat drsnějších metod, ale jakési inkasní agentury, která by mohla nést název Vyděrač a Dusil. Musíme do zákona dostat ustanovení, podle nichž musí mít každá inkasní agentura daný nějaký etický kodex své činnosti a poruší-li ho, přijde o živnostenské oprávnění a rázem bude inkasovaná o peněžní sankce ona sama. Zákon rovněž musí stanovit, že některé úkony patří zcela výhradně do rukou policie, dalších státních orgánů, popř. proškoleným soukromým exekutorům.
Jedině po zprůhlednění stavu, kdy už nevím, zda mě právě navštívil obyčejný vyděrač nebo stejně se chovající živnostňákem vybavený lotr, se zbavíme případů, kdy se dlužníci pustí na dráhu trestné činnosti, aby si zachránili kůži před vymahači určitého dluhu.

3. Humanizace a mediace
Další příklad: Pan Pepa Řepa (nechci se dotknout pod tímto jménem vystupujícího autora příspěvků pod blogy) má v péči exekutora částku ve výši 60.000 Kč. Je vlastníkem bytu na sídlišti okresního města v hodnotě tři čtvrtě milionu, příjem už má obstavený jinou exekucí a jinak má už jenom vybavení toho bytu nábytkem a technikou z doby před 25 lety. Co se stane nyní? Exekutor mu nejprve olepí to vybavení bytu, při prodeji tatramatek a tesly se získá pár stovek, exekutorovi to však exekuci prodraží o nějakých deset tisíc, takže se dluh zvýší. Nakonec je Pepovi prodán celý byt za dvě třetiny ceny, tj. za půl milionu, po odečtení dlužné částky a nákladů a odměny exekutora a dražitele mu přistane na účtu nějakých 400.000 Kč. Když si pronajme nový byt, na což legálně nemá, páč mu ze mzdy zůstává jenom minimum, bude trvat asi pět let, dokud z něj nebude opravdový bezďák.
Nebylo by lepší, kdyby v každém okresním městě působila státem financovaná finanční protidlužnická poradna, na níž by exekutor musel povinně odkazovat a která by přispěla k následující dohodě mezi exekutorem a Pepou?: Pepo, ty se nastěhuješ k sestře do kumbálu, tvůj byt se pronajme, za rok se splatí dluh tady u pana exekutora a za rok se nastěhuješ zpátky a máš pořád stejný vybavený byt.
Možná to vypadá jako učebnicově přihlouplý příklad, ale už jsem pěkných pár takových případů vyřešil.

4. Zintenzivnění státního dohledu a povinností exekutora
Jestliže policie chytne dvanáctinásobného vraha, kterému se v bytě nepochybně válí miliony důkazů, musí být k povolení k domovní prohlídce popsána řada precizovaných žádostí, minimálně na třech místech buší razítka jak ve mlýně při žních a existují velmi přísná pravidla na samotnou realizaci této policejní návštěvy. Naopak exekutor si podle současného právního řádu ČR může ukázat na jakékoliv dveře v této zemi, říci: „Hele, tam by mohl mít povinný majetek.“ a vrazit do bytu, domu či nebytového prostoru. Takováto privilegia, jež, jak jsem řekl, nemá ani policie v bytě vraha, musejí skončit. Soukromí obydlí musí být porušeno jenom v případě soudního povolení na základě jasně odůvodněné žádosti exekutora.
Každopádně to je jen jeden příklad, kde si soukromý exekutor může dovolit jinak neskutečné věci. Exekutorovi kromě úkonů, co může za zákonem stanovených podmínek učinit, ještě musí přibýt pár paragráfků do zákona, co dělat prostě musí. Nesmí se například stát to, co jsem řešil minulý týden, a to, že exekutor se chystá dražit celý dům, přesto, že povinnému patří jenom polovina. Problém nastal v administrativní rovině tím, že se povinný před deseti lety rozvedl, dům je nedopatřením stále vedený ve společném jmění manželů a exekutora v nejmenším netrkne, že podle sjetiny z centrálního registru obyvatel je dlužník rozvedený a nemovitost je dle právního stavu už jen ve spoluvlastnictví bývalých manželů. Jenže, co by se o svůj případ vážně staral, že! Zákon ho ale bude muset naučit, že se starat bude.

5. Zpřísnění sankcí za přehmaty
V současné době je uložena nějaká vážnější sankce exekutorovi, tj. členovi exekutorské komory, asi tak často, jako mohou děti v Čadu zamávat projíždějícímu ledoborci. Stejně jako u jiných stavovských správ je problém v tom, že exekutorů je několik desítek a navzájem se znají, vzájemně se volí do orgánů komory atd. Část pravomocí komory proto musí přejít na státní dohled nad exekucemi a to zejména v oblasti trestání za způsobené přehmaty.
Na jaře jsem psal blog o šmelinách na dražbách zabavených věcí, později jsme s reportéry z ČT tyto pakšefty zdokumentovali a porušování zákona se objevilo na obrazovkách hlavních zpráv (prolinky jsem umístil na svůj veřejný profil). Co myslí bystrý čtenář, stalo se něco? Ne, šmelí se dál. Kdyby takovýto případ dostal k dozorování příčetný státní orgán, tak je exekutor bez licence, zato s likvidační pokutou. Prostě není možné, aby si někdo, kdo je nadán státní mocí, dělal, co se mu zachce, aby si banda vetešníků přišla k větším penězům.

Pokud by se těchto několik bodů naplnilo, nemuselo by to být zas až tak špatné ani pro stát. Sice zaplatí nějakou tu desítku milionů na finanční poradny navíc, ale ubudou mu náklady na nezaměstnané (řada z nich stejně pracuje načerno, aby se exekutor nedozvěděl o jejich příjmu), placení policie s multiplikovanou kriminalitou nebo třeba se seškrabováním těl povinných pod Nuselským mostem.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

čsl mimo zákon, autoři všech katastrof napsal(a):

Nebylo by lepší přenést na věřitele povinnost zjistit si bonitu dlužníka a podle jasně daných tabulek určit, co komu může půjčit (všechno ostatní by si při platební neschonosti dlužníka odečetl na svůj vrub) spolu se stanovením, jaké RPSN splňuje znaky lichvy jako trestného činu?
Tak 12% maximálně. Samozřejmě včetně různých sankčních úroků a poplatků.

Zkrátka se řídit zdravým rozumem a ne nenažraností právnické lobby?
11. 09. 2013 | 11:11

michal napsal(a):

autor

já pořád v těch návrzích nevidím (znovu)zavedení rizika pro věřitele. Že "dluhy se musí platit" se opakuje pořád dokola, ale že "půjčovat se musí jen tomu, kdo může splácet" není nikde. Půjčování i ve Vašem podání je pořád business bez rizika (resp. rizika a náklady se přenesou na veřejnost), to není normální.

Tady je potřeba, aby věřitelé neměli přednost před normálním životem těch, kterým půjčili. Půjčil jsi někomu, o kom dobře víš, že může splácet jen 100 kč měsíčně, aniž by se zruinoval (musel prodat barák, ...)? Tak dokud splácí těch 100 kč měsíčně, tak na něj nemůžeš. Půjčování peněz nesmí být business bez rizika.
11. 09. 2013 | 11:23

Petr napsal(a):

Milý pane Závodský, jako většina "odborníků" na tuto tématiku směšuje různé věci a to je vznik dluhu a právní úpravu půjčování peněz (s čímž všem exekutoři nemají nic společného), dále tzv. divoké vymáhání peněz (což ovšem spíše svědčí o tom, že skuteční soudní exekutoři nemají zase až tak rozsáhlé pravomoce a neudělají cokoliv, když se lidé opět uchylují k praxi z devadesátých let, kdy se to tu vymahači jen hemžilo).
Proč voláte po jakési "speciální" úpravě dlužnického práva, když vaši spolustraníci, které v Senátu pořád máte, nechali projít bez povšimnutí po Ústavě druhou nejdůležitější právní normu tohoto státu, občanský zákoník. To si opravdu nikdo z lidovců nevšiml, že zavádí úrok z úroku, vzdání se svých práv ještě předtím, než nastala a propadnou zástavu?
Mimochodem, soudní exekutoři mají nyní takový kárný předpis, že jejich kárná odpovědnost je jak finančně, tak v rozsahu zač a za koho všeho odpovídají naprosto nesrovnatelná s jakoukoliv jinou právnickou profesí. A mimochodem, nejvíce stížností na ně nepodávají povinní, ale oprávnění, protože podle jejich mínění nevymáhají dost rychle a tvrdě.
Tak byczh vás chtěl poprosit, jestli byste nemohl změnit název vašeho článku, protože o exekutorech je tam toho pomálu.
11. 09. 2013 | 11:28

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Nechápu, proč to stát podporuje,
tedy chápu, jde na ruku některým ekonomickým skupinám.
Zavedl bych několik věcí:
Jen rozumný úrok, náklady exekuce půl na půl vymáhající i dlužník,
tam, kde vymáhající uhnal dlužníka, tam náklady zcela na vrub vymáhajícího. Uhnal myslím to, že byla použita agresivní reklama nebo byl obchod sjednán na ulici či v bytě dlužníka.
11. 09. 2013 | 11:38

Martin napsal(a):

Čirý populismus pro populistické voliče.
Hloupý Honza si půjčí peníze na dovolenou, po první splátce přestane platit, dopisy s modrým a červeným pruhem hází do kamen a následně si po příchodu exekutora stěžuje na exekutorskou mafii.
Přitom je nutno zmínit že hloupý Honza dostane minimálně tři dopisy, minimálně 1x od věřitele a minimálně 2x od soudu, před exekucí musí totiž proběhnout 2x soud a protože soudy se táhnout má hloupý Honza nejméně rok na to svoji situaci řešit, jenže on to neudělá. S takovými lidmi není třeba mít žádného soucitu, klidně ať jim exekutoři dál prodávají byty v dražbách.
11. 09. 2013 | 12:00

David napsal(a):

Všechno to začíná už u lichvářských úroků.

Proto souhlasím s tím co napsal

- čsl mimo zákon, autoři všech katastrof 11:11 -

"...spolu se stanovením, jaké RPSN splňuje znaky lichvy jako trestného činu?
Tak 12% maximálně...."

-----------

A dále je nutné tu nehoráznou svévoli a divočinu při exekucích co NEJDŘÍVE ZASTAVIT a trestat, trestat a zase jen trestat, protože nepotrestané zlo plodí zase jen další zlo!

-----------

Novinky.cz:

Polská důchodkyně přišla o byt, půjčila si peníze s úrokem 9000 %

Důchodkyně z polského městečka Lipno, ležícího asi 100 kilometrů západně od Varšavy, přišla kvůli nesplacené půjčce činící v přepočtu 12 000 korun, o třípokojový byt za milióny. Nepřečetla si dobře smlouvu s nebankovní společností, která jí půjčila peníze na rekordní úrok 9000 procent

pátek 29. března 2013, 22:19 - Varšava

„Takových nešťastných případů, jaký se stal důchodkyni z Lipna, je v Polsku v současné době mnoho, i když úrok 9000 procent je zatím rekordní,“ řekl portálu onet.pl Róbert Damski z Polské komory exekutorů.

Obětí nebankovních společností půjčujících peníze se v Polsku stávají především dlouhodobě nezaměstnaní a staří lidé, kterým chybí peníze na život a nikdo jim nechce půjčit. Od nebankových společností mají v současné době půjčky v celkové výši v přepočtu 12,5 miliardy korun. Ručí za ně domy a byty, které představují jejich jediný majetek. Když nedokáží splácet lichvářské úroky, často o nemovitosti v exekucích přicházejí.

„Jen ve Varšavě je v současnosti skoro pět tisíc lidí, kteří takto přišli o svou střechu nad hlavou a podobná situace je i v dalších polských aglomeracích,“ sdělil Damski. Tito lidé pak často končí na ulicích jako bezdomovci, anebo v dočasných ubytovnách, jejichž vybavení je velmi skromné.

Podobné případy nejsou v Polsku výjimečné. „Výška úrokové sazby není v Polsku limitovaná. Nebankovní subjekty poskytující úvěry jsou často vysoce specializované firmy, které mají právníky perfektně připravené dokumenty a každý krok proti svým obětem mají předem naplánovaný,“ uvedl web Monney.pl.

Podle něj nemá dlužník bez právních zkušeností šanci a nutně prohraje. Často podepíše půjčku s dvanácti i víceprocentním denním úrokem v domnění, že jde o roční úrok. Zároveň se zavazuje, že v případě neschopnosti splácet půjčku, ji vyrovná prodejem své nemovitosti, uvádí web.

Pavol Minárik, Právo

http://www.novinky.cz/ekonomika/297588-polska-duchodkyne-prisla-o-byt-pujcila-si-penize-s-urokem-9000.html
11. 09. 2013 | 12:00

gaia napsal(a):

no včera ten právník v Hyde parku, co komentoval nový občanský zákoník, posluchačům jasně a natvrdo řekl, že občané budou v područí právníků, že zákony jsou záměrně psány pro laika nesrozumitelně a výsledek soudů bude záviset na schopnostech právníka, nikoli na liteře zákona, neb ta je záměrně psána tak nesrozumitelně, že i odborník si to může vykládat různými způsoby, či dokonce spravedlnosti. Poznat dobrého právníka v té džungli však laik nemá šanci poznat a ani na to nemá peníze.

Je to docela výživné
11. 09. 2013 | 12:10

gaia napsal(a):

David

a včera ten právník v Hyde parku říkal, že OZ nově zavádí ještě úroky z úroků.
11. 09. 2013 | 12:11

Perštejn napsal(a):

Nedávno jsem v tv viděl jak jedna důchodkyně má zaplatit 17000,- za to že nezaplatila pojistku na čelní sklo v hodnotě 500,-
Pominu li že nevlastní žádné auto a jen se někdo spletl, považuji stát kde je něco takového možné za združení mafiánských šmejdů kteří nalezli do vlády a parlamentu a dusí tuto společnost.
A o tom že vám exekutor něco vymůže si také mužete nechat jen zdát, občan je v tomhle státě až na posledním místě, proto jsme cinkali nebo ne?
11. 09. 2013 | 12:12

Xaver napsal(a):

Autore,
chybí vám tam zmínka o té špíně v souvislosti s doručováním.
Stát je spoluviník velké části exekučních nepravostí když tvrdí, že vše co bylo odesláno se automaticky pokládá za doručené.
11. 09. 2013 | 12:33

David napsal(a):

gaia:

Taky jsem se díval.

To co říkal a jaké znalosti předvedl mě přímo vyděsilo.

Podle mého laického názoru nový Občanský zákoník, i když tam jsou některé dobré věci, bude ve svém celkovém výsledku VELKOU katastrofou, která společně s fotovoltaikou náš stát úplně rozvrátí.
11. 09. 2013 | 12:55

gaia napsal(a):

David

krutovláda právníků srovnatelná s vládou Tamerlána v Damašku
11. 09. 2013 | 13:02

ZM napsal(a):

Důležitý je bod 5--
Zpřísnění sankcí za přehmaty
---
POkud se exekutor dopusti vážného pochybení, měl by dostat hodně vysokou pokutu, třeba i půlmilionu. Pokud se znavu dopustí vážného pochybení, měla by být možnost mu pozastavit výkon exekutorské činnosti např. na rok. V tom případě by např. mohl pouze dořešit případy, které už má. Do jaké míry by to bylo realizovatelné těžko říct, ale jedině přísné sankce za porušení můžou zajistit to, že se lidi nebudou chovat jako "utžení ze řetězu" . A platí to obecně, pro všechny. Např. v silniční dopravě.
11. 09. 2013 | 13:03

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Klidně by neměli spát ani ti, kdo dostali Kalouskovu složenku a nezaplatili.
11. 09. 2013 | 13:20

čert }:o napsal(a):

Už to tady jednou bylo ale dovolím si to dát znovu a připomenout:
Tento systém zavedl Paroubek a od té doby s tím nikdo nehnul.
V EVROPĚ existují tři modely vymáhání dluhů: německý,
švýcarsko-britský a český.
NĚMECKO
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 576Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 744Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 372Kč
Odměna exekutora 595 Kč
CELKEM 3307 Kč (v přepočtu)
Německý model funguje třeba v Polsku
POLSKO
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 180 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 360Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 423Kč
Odměna exekutora 530 Kč
CELKEM 2473
Švýcarsko-britský model
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 292-710 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 0 Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 0 Kč (přiznává se až
od určité výše dluhu, v Británii 150 000 Kč)
Odměna exekutora 420-835 Kč
CELKEM 2565 Kč
A teď ČESKÁ REPUBLIKA!!!!!!!
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 400Kč
náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 5220Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 2920Kč
Odměna exekutora 7800
CELKEM 17 360 Kč
Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni: "Každý rok musejí lidé na
vymáhání zaplatit 40-60 miliard korun. To je astronomická částka,
která jde advokátní lobby. V září 2011 jsem na jednání se zástupci
ministerstva spravedlnosti prezentoval, jak náš systém
vymáhání pohledávek funguje. Přítomný švýcarský expert řekl, že vůbec
nevěří, že je něco takového v Evropě možné." Proč o tom v médiích
vůbec nic není?Proč to vládu nezajímá? Ale zajímá, je to přece její
výplod.
11. 09. 2013 | 13:43

Odious Debt napsal(a):

Autor
Dobré nápady, snad se podaří uvést do praxe i kdyby strana KDU ČSL ve volbách neuspěla. Jsou to návrhy nadstranické, měla by po nich šáhnout kterákoliv strana, které nejde jen o politikaření, ale o politiku.
Snad ještě zmínka o tkzv. bagatelních dluzích a limitech nákladů na vymáhání - takových dluhů, potažmo problematika přenášení nákladů /nepřímých, ale mnohdy velmi vysokých, i když nepeněžních/ na rodinné příslušníky, kteří často o jednání dlužníka nemají ani potuchy, ochrana jejich svobod - to kdyby šlo vkomponovat do právních ustanovení.

S tím snadným vstupem do " jakýchkoliv dveří" - to by částečně vyřešila plošnější držba zbraní,kdyby každá druhá domácnost vlastnila např. střelnou zbraň, ubylo by sice ze začátku pár exekutorů, ale změnil by se celkový jejich - jak vy popisujete - velmi zpupný přístup.
Zajímavé je zo tohoto úhlu pohledu Švýcarsko, tam má snad každý doma plnou polní, i to může mít význam při pohledu na poměrně nízkou míru korupce a zpupnost úředníků.

Pane autore, ty vaše nápady by neměly zapadnout ve stranickém archivu.
11. 09. 2013 | 14:05

LF napsal(a):

Článek, diskuse i levicoví politici záměrně manipuluje veřejné mínění tím, že předpokládá, že proti sobě stojí ubohý, hodný, hloupý a oklamaný občánek na straně jedné a zlá, velká, protřelá věřitelská firma na straně druhé.

Jenže značnou část dluhů tvoří dluhy soukromé, neplacené výživné, obchodní případy - kde věřitel nesplaceným dluhem opravdu trpí a dlužník se mu vysmívá.

Naopak, legislativu je třeba zpřísnit, včetně vězení pro dlužníky. Hodní a hloupí občané se holt musí naučit, že "půjčit si peníze" je velký závazek, obrovské břemeno, které je potenciálně rizikové a s výjimkou nejnutnějších případů se to nedělá.

Jediné, s čím lze souhlasit, je zneužívání zákonů některými exekutory, kteří zastavují i jiný majetek, než patří povinné osobě.
Stanovení maximální povolené výše úroku nic neřeší; jen zažene rizikové dlužníky do ilegality a mafie jim místo exekuce rovnou zlomí prst. Kdo chce kam...
11. 09. 2013 | 14:22

oh napsal(a):

Martin (11.9.2013; 12:00) jste ráčil spáchat toto:
"Čirý populismus pro populistické voliče.
Hloupý Honza si půjčí peníze na dovolenou, po první splátce přestane platit, dopisy s modrým a červeným pruhem hází do kamen a následně si po příchodu exekutora stěžuje na exekutorskou mafii.
Přitom je nutno zmínit že hloupý Honza dostane minimálně tři dopisy, minimálně 1x od věřitele a minimálně 2x od soudu, před exekucí musí totiž proběhnout 2x soud a protože soudy se táhnout má hloupý Honza nejméně rok na to svoji situaci řešit, jenže on to neudělá. S takovými lidmi není třeba mít žádného soucitu, klidně ať jim exekutoři dál prodávají byty v dražbách."

Čistě jen pro vaši informaci, Martine: existuje institut zvaný fikce doručení. Při troše snahy s ním lze neskutečně kouzlit: lze všechny obsílky zasílat na adresu, o níž bezpečně vím, že na ní adresát už nebydlí.
Jistá nejmenovaná energetická distribuční společnost dokázala toto: při zasílání konečného vyúčtování s nedoplatkem z odhlášeného odběru se vyúčtování hezky zašle na adresu odhlášeného odběrného místa i přesto, že firma novou adresu klienta zná. Na tutéž NEPLATNOU adresu pak je zasílána veškerá další korespondence včetně té soudní. Zlořečený "dlužník" je dál klientem stejné společnosti a na nové adrese veškeré účty řádně platí. Poté je nezastižitelnému, nijak se neskrývajícímu "dlužníkovi" ouředně stanoven tzv. opatrovník, který by u soudního jednání měl zastupovat jeho zájmy. Tento opatrovník (úředník, který o celém sporu nic neví a je mu to vlastně fuk) nepodnikne ani jediný pokus najít "svěřenou" osobu v registru osob, aby ji mohl informovat o situaci, nic nenamítá a úspěšně prošvihne všechny lhůty pro odvolání a opravné prostředky. Nedoplatek tak úspěšně doputuje až k exekuci, aniž by "dlužník" byl informován, že po něm někdo chce peníze. Kupodivu, exekutor, na rozdíl od věřitele, soudu a opatrovníka, takto vyrobeného dlužníka nalezl na první pokus v registru osob.
Jo, ještě chvíli si tu paušalizujte o házení obálek s pruhem do kamen.
A to vaše půjčovací schéma vám otočím:
Hloupý Martin provozuje nebankovní půjčky stylem, že půjčí náhodnému kolemjdoucímu 1000000,- Kč a nijak se nestará o to, zda a kolik dotyčný vůbec bude schopen splácet. Pak náhodný kolmjdoucí přestane splácet a Martin se začne domáhat exekuce. Takový hloupý Martin si zcela zaslouží, aby jeho podnikání zkrachovalo a o všechen majetek přišel.
Nevím jak vy, ale já zásadně nepůjčuji peníze lidem, u nichž nelze předpokládat, že mi je taky vrátí. A jestli si někdo na takových půjčkách založí podnikání, pak nevidím jediný důvod, proč by ho stát měl nějak chránit před následky vlastní hlouposti.
11. 09. 2013 | 15:00

Da.Rock napsal(a):

Všichni se starají o osud ubohých dlužníků, ale nikdo o osud ubohých věřitelů. Ti mají díky médiím často podobu nenažraných bankovních institucí, nebo arogantních dopravních podniků.
Že ale ke kroku soudní exekuce musejí často sahat i malé firmy nebo živnostníci, kterým někdo za odvedenou práci nebo dodané zboží nezaplatil a oni se díky tomu dostali do ekonomicky i lidsky tíživé situace, to už se nějak zapomíná dodat.
Přitom princip je jednoduchý: Dlužíš? Tak plať!
Tohle je třeba lidem neustále připomínat. Dlužníků by rázem ubylo, kdyby každému bylo jasné, že dříve nebo později stejně bude muset zaplatit. Ale u nás má spousta lidí tak nějak pořád pocit, že když se budou vykrucovat, zapírat, nebrat telefony a měnit adresy, že nad tím jejich věřitel nakonec mávne rukou. A proto to taky dělají.
V momentě, kdy pochopí, že vše, co si půjčují, odebírají, objednávají, konzumují...budou na sto procent muset zaplatit, těchto vychcánků ubude.
Pokud tedy chceme, aby dlužníků bylo co nejméně (a tedy i co nejméně lidí se dostávalo do ekonomických potíží a dluhových pastí), pomoc je snadná: vymáhejme dluhy co nejkompromisněji.
To je ta nejlepší prevence.
11. 09. 2013 | 16:00

Martin napsal(a):

oh: To přesně jsem čekal, takže čistě pro Vaši informaci: Soud doručuje písemnosti na řádně nahlášenou adresu trvalého pobytu nebo do datové schránky. Též lze nahlásit jinou adresu doručování.
Že nějaký hlupák ani není schopen si aktualizovat adresu trvalého pobytu je jen a pouze jeho problém.

btw.: Peníze nepůjčuji a ani si nepůjčuji.
11. 09. 2013 | 16:02

Pompeius Magnus napsal(a):

Pane autore, děkuji Vám nastotisíckrát , konečně užitečný počin!!
Navrhuji ještě:

6. Zákaz rozdělování dluhů

Příklad: já a pan Závodský dlužíme společně a nerozdílně 1000,-Kč. On se odvolá, já ne - soud dluhy rozdělení. Ve výsledku dluží pan Závodský 1.000,-Kč a náklady soudního řízení a náklady exekuce, já dlužím 1.000,-Kč, náklady soudního řízení ( bez odvolacího řízení) a náklady exekuce. Věřitel dostane 2.000,-Kč náklady obou řízení v prvním stupní dvakrát u odvolacího jen jednou a dva náklady exekučního řízení. Děje se to tak často, že z toho zůstává rozum stát - naprostá lhostejnost soudců hraničící se zlým úmyslem.

7. Snížení odměny exekutorů

Odměna exekutorů musí být vždy VÝRAZNĚ nižší, než je vymáhaný dluh. Není možné, aby odměna exekutora přesáhla výši dluhu 10X. rovněž zavést přísné kontroly účetnictví exekutorů ze strany finančního úřadu - KAŽDÝ EXEKUČNÍ PŘÍKAZ je to samé jako faktura a MUSÍ se z něj odvést DPH.

8. Vyvedení kárné pravomoci z moci exekutorské komory

Exekutorská komora své členy chrání a to i v případě, když tito opakovaně porušují právní předpisy. Jednu dobu měla tato komora na jakouli stížnost FORMULÁŘ, kde je vyměnila adresu, jméno stěžovatele a jméno exekutora. Z lenosti občas zapomněli vyměnit datum:). Kárnou pravomoc by mělo převzít buď zcela ministerstvo spravedlnosti, nebo obecné soudy.

9. Vyvedení provádění dražeb z moci exekutora

Největší svinstva se dějí při dražbách exekuovaného majetku. Domluvené koupě, fingovaná losování, zatajené dražby- ze všeho tyjí exekutoři. Dražby by z podnětu exekutora prováděli dále jen autorizovaní dražebníci - komoru na to mají - kontrola opět MS nebo obecné soudy.

10. Zavedení paušálu na výši nákladů

Zavést percentuální paušál na úhradu nákladů exekuce NÍZKÝM procentem z exekuované sumy.'Tedy napříště již žádných osmnáct cest služebním Humvee z Aše do Karviné a zpět, a podobné kousky.

11. zvýšit nároky na vystupování exekutora ve veřejném životě.

Není možné, aby exekutor Vrána zasílal klientům firemní brožuru se svou fotkou an patuje pod par na jím sponzorovaném golfovém turnaji. rovněž není možné, aby fotbalový tým vyběhl v dresech s nápisem "EXEKUCE.CZ". A už vůbec není unapetitlich, aby exekutor zasílal novoroční přání s textem:" Exekutor Novák a jeho tým přejí příjemné prožití vánočních svátků a těší se na shledání v příštím roce!"

12. Zvýšení kontroly soudů nad činností exekutora

Soudy musí zpřísnit a zvýšit kontrolu nad exekutory,jeden se tady zatoulal až do Rumunska. Soudy musí mít možnost při podezření okamžitě pozastavit exekuci a exekutora dočasně zbavit výkonu funkce - na krátkou dobu, například na 15 dnů musí mít možnost kauzu exekutorovi odebrat a přidělit jinému exekutorovi.

Jsem s Vámi, půjdete se mnou!
11. 09. 2013 | 16:19

oh napsal(a):

Martin: Jakožto soukromá osoba nejste zatím povinen mít datovou schránku, ale žádný strach, fikce doručení platí i tady. Pokud by se odesilateli podařilo se seknout s identifikací příjemce, mělo by to stejné následky... Doručování písemností na adresu trvalého pobytu v popisovaném případě nějak nezafungovalo, odhadoval bych, že soud prostě opsal adresu ze žaloby a nikde ji neověřoval. Skutečnost, že věřitel po celou dobu "vymáhání dluhu" platnou adresu (byla mu nahlášena) svého "dlužníka" ZNAL A ANI JEDNOU pro upomínky nebo u soudu NEPOUŽIL (prý za to mohl systém, kdo taky jiný), přestože na novou adresu úplně tomu samému klientovi účty za nově sjednaný odběr posílal, jste elegantně přehlédl.
Ano, všichni jsou hlupáci, co neumí nahlásit adresu, jen Martin je letadlo.
P.S. Popisován byl skutečný případ, ne nějaké teoretizování co by, kdyby.
11. 09. 2013 | 17:59

Martin napsal(a):

oh: V případě že soud prokazatelně poslal dopis na jinou adresu než na adresu trvalého pobytu, má soud obrovský problém a rozsudek je neplatný a je možné se domáhat neplatnosti u vyšší instance. Rozhodně se tak ale neděje na denním pořádku.
11. 09. 2013 | 20:02

Da.Rock napsal(a):

Martin: A není to tak, že pokud soudní obsílka adresáta nedostihne, pak rozsudek automaticky vstoupí v platnost poté, co je určitou dobu vyvěšen na (elektronické) vývěsce soudu?
11. 09. 2013 | 22:47

Kleofáš napsal(a):

to Martin:

Da Rock i oh mají pravdu. Vy totiž popisuje stav, jaký BY MĚL BÝT,oni jaký opravdu JE. A jak vidno, mezi literou zákona a soudní praxí je obrovský rozdíl. jinak rozsudek proti vám vydají, i když se sporem nemáte nic společného. Dostanete se do databáze soudu, tak vám to pane Martin přišijou i za pana Martina co dluží na výživném za statisíce. No a pokud je doručno fikcí, už se exekuuje a doktor Višváder si na Vás vydělává na šestnáctou vilku.
12. 09. 2013 | 07:32

jaGO NASRANEJ napsal(a):

nejde o to že to sou exekutoři, ale, dle mě to je stejná havěť jako lichváři akorát že jim stát dal tu vymoženost jakou mají. Jsou to kundy co parazitují byť i oprávněně na chudých a dělají z nich žebráky. Kdy kde nějaký takový exekutoerský pako dokázalo vymoct pohledávku z někoho kodo tu kde komu dluží 10 milionů? nikde, dohodnou se s nim dostanou palmáre, to někde prokurvěj a pak dou po těch stokorunách kolem. Zákazal bych je a zřídil něco víc státního. DOUFÁM ŽE TEN BABIŠ SE O TO POSTARÁ!!!
01. 11. 2013 | 21:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy